Beredskapsplan for kriseha ndtering ved Høgskolen Betanien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beredskapsplan for kriseha ndtering ved Høgskolen Betanien"

Transkript

1 Personal- og internkontrollhåndbok Dokumentnavn Beredskapsplan for krisehåndtering Godkjent av styret Gjelder fra Versjon 2 Planlagt revisjon Vår 2015 Ansvarlig for revisjon Rektor Revidert Høgskolen Betanien Beredskapsplan for kriseha ndtering ved Høgskolen Betanien Samfunnssikkerhet og beredskap Side 1 av 18

2 Innhold Innhold BEREDSKAPSPLAN FOR KRISEHÅNDTERING... 3 Virkeområde Varsling... 4 Beredskapsgruppen... 5 Beredskapsgruppens sammensetning og ansvarsområdet... 5 Beredskapsleder og beredskapsgruppens oppgaver... 6 Handlingsplan MULIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSOMRÅDER... 7 Brann... 7 Pandemi varslet av nasjonale myndigheter... 8 Terror- og trusselsituasjoner Ulykker som involverer studenter og ansatte på reise eller utenlandsopphold RUTINER FOR OPPDATERING AV BEREDSKAPSPLAN ANNET REFERANSER TIL DENNE BEREDSKAPSPLANEN: VEDLEGG: AKTUELLE DOKUMENTER OG SKJEMA Vedlegg 1 - registreringsskjema ved melding om ulykke Vedlegg 2 - loggskjema konsekvenser Vedlegg 3 - loggskjema fokus- og aksjon VEDLEGG 4 TELEFONLISTE EKSTERNE Vedlegg 5 - Risiko- og sårbarhetsanalyse for Høgskolen Betanien Side 2 av 18

3 1 BEREDSKAPSPLAN FOR KRISEHÅNDTERING Virkeområde Denne beredskapsplanen skal være operativ for krisehåndtering ved Høgskolen Betanien og trekker opp hovedlinjer for hvordan kriser som angår høgskolen og dens ansatte/studenter skal håndteres. Beredskapsplanen vil gjelde ved uforutsette hendelser som har store konsekvenser for høgskolen som institusjon og for et stort antall ansatte og/ eller studenter. Etter risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) gjelder dette: Brann Pandemi varslet av nasjonale myndigheter Terror- og trusselsituasjoner Ulykker som involverer studenter/ansatte på utenlandsopphold Beredskapsperm (rød) ligger i resepsjonen. Denne inneholder foruten beredskapsplan og skjemaer også gjeldende informasjon om studenter på utenlandsopphold og pårørendeskjema for ansatte. Side 3 av 18

4 2 Varsling Denne informasjonen henger som oppslag på utvalgte steder i høgskolen. Ekstern varsling: Brann: Ved brann må brannvesenet alltid varsles ring i tillegg til varsling lokalt (Brannvarslere på høgskolen går ikke til brannvesenet) Igangsett evakuering av bygning ved å utløse manuell brannalarm. Om mulig start slukningsarbeid, men ikke risiker liv og helse! Orienter brannvesenet når de ankommer. NB! Gi tydelig beskjed om det er/eller mistanke om personer som ikke har komme seg ut. 112 Politi: ved truet situasjon/kriminell handling der det er fare for liv 113 Ambulanse: (Medisinsk nødtelefon) Sikre skadestedet og de skadde Iverksett livreddende førstehjelp o Bevisstløs og uten pust start brystkompresjoner o Hjertestarter henger på vegg inntil resepsjonen Innhold i nødmelding: Hvem ringer? Hvor: Hva har skjedd? Ditt navn og tlf.nr du kan nås på Vestlundveien 19 eller 21A, Fyllingsdalen. Sted: rom/etg? Situasjon. Antall personer det gjelder. Tilstand FÅ MELDINGEN BEKREFTET! Intern varsling (i tillegg til ekstern varsling): Høgskolen: : Varsling til resepsjon (tlf ) / helg: Kontakt rektor/teknisk drift ved brann Ta ledelsen inntil ansvarlig ved høgskolen/brann/ambulanse/politi overtar. Vær tilgjengelig inntil nødetater ankommer, henvis til sted og oppdater situasjonen. Den internt varslede personen varsler beredskapsgruppen. Dersom man ikke oppnår kontakt med resepsjon eller teknisk drift, kontaktes en av dem som er medlemmer av høgskolens beredskapsgruppe fortrinnsvis rektor. Side 4 av 18

5 Beredskapsgruppen Beredskapsgruppens sammensetning og ansvarsområdet Beredskapsgruppen skal alltid varsles ved en hendelse som omfatter høgskolens ansatte/studenter som nevnt over. Det er rektor/rektors stedfortreder som har myndighet til å iverksette høgskolens beredskapsplan og bestemme omfanget av tiltakene. Rektor skal ha oversikt over: Hva krisen består av Hvilke andre instanser er involvert i krisen Hvem eier krisen (hovedansvar for informasjon) Hvem skal informere om hva Hvor omfattende krisen er Stilling Person Tlf. jobb Tlf. mobil Ansvarsområde Rektor Anneline Røssland Beredskapsleder Stedlig brannvernansvarlig Avdelingsleder Jan Oddvar Rektors stedfortreder Fondenes Administrasjonssjef Gøril V.Nøkleby Intern kommunikasjon ansatte/studenter IT-sjef Atle Thorsheim IKT-utstyr Konsulent/ resepsjon Merete L. Gloppen Loggfører Teknisk drift / Driftssjef dersom krise angår bygning Vidar Christensen Bygningsmasse/ Teknisk utstyr/ brannvernleder Stedfortredere til medlemmer i beredskapsgruppen vil bli kalt inn dersom det ikke oppnås kontakt med aktuelle medlemmer i beredskapsgruppen. Disse er: Stilling Person Tlf. jobb Tlf. mobil For hvem FoU-leder Oddgeir Synnes Avd.leder Konsulent Grete Ljones thor Administrasjonssjef Straten Verneombud Kjellaug T. Nautvik Konsulent/resepsjon Beredskapsgruppen møtes på høgskolens personalrom i krisesituasjoner og ved øving. Tilliggende rom/kontorer tilrettelegges for kriseareal. Beredskapsrom/resepsjon må raskt kunne klargjøres til kommunikasjon (tilgjengelig utstyr som telefon og pc). Side 5 av 18

6 Når høgskolens lokaler ikke kan brukes, må beredskapsgruppen møtes på Hospitalet Betanien, Vestlundveien 23 i 4.etasje, rom Ulriken. Beredskapsleder og beredskapsgruppens oppgaver Den interne samordningen settes i funksjon etter melding fra beredskapsleder. Beredskapsgruppen skal bistå skadestedsleder (ekstern). Beredskapsleder: har det overordnede ansvaret i en krisesituasjon som rammer høgskolen. er høgskolens talsperson, det vil si har ansvar for at all informasjon utad og lokalt er koordinert og kvalitetssikret fordeler oppgaver i tilknytning til de oppgaver som må utføres. Beredskapsleder har ansvar for all ekstern kommunikasjon. Informasjonsoppgaver: Sørge for at all kommunikasjon er korrekt, oppdatert og raskt tilgjengelig. Informasjonen som gis skal være verifiserbar, forståelig, kort, presis, og kun besvare aktuelle spørsmål. Beredskapsleder skal varsle styreleder for høgskolen og sammen med styreleder vurdere behov for styreleders deltakelse i beredskapsgruppen. Ansvarlig for intern kommunikasjon skal lede den interne samordningen og kaller medarbeidere med nødvendig kompetanse inn til sitt kontor for å bistå. Oppgaver avhenger av krisesituasjon og kan være: o Varsle ansatte og studenter på SMS eller ved hjelp av It s learning o Legge ut informasjon på web/intranett, o Kalle inn til allmøter, o Kontakte psykolog og /eller prest o Innhente oversikt over personale og studenter som er på reise (Outlook for ansatte, skjema i beredskapsperm for studenter) Andre viktige oppgaver som beredskapsgruppen må ta stilling til: Vurdere behov for å innkalle psykisk og fysisk støtteapparat i forhold til krisens nivå. Bringe forholdene raskest mulig tilbake til normalsituasjonen Bevare tillit og omdømme Holde kontakt med andre aktuelle eksterne samarbeidspartnere (som Stiftelsen Betanien, Kunnskapsdepartementet, Bergen kommune, Forsikringsselskap) (se telefonliste som vedlegg til plan) Side 6 av 18

7 Handlingsplan Beredskapsgruppen skal gjennomføre nødvendige tiltak: Tiltak Hvordan Kort informasjon om - Omfang krisen - Eierskap - Samarbeidspartnere Definere målgrupper for - Studenter krisen - Ansatte - Pårørende - Media Definere budskap - Hva gjør vi? Ekstern kommunikasjon media Intern kommunikasjon - møte ansatte/studenter Legge til rette for mediekontakt ut fra omfang på krisen: - Talsperson må være tilgjengelig - Direkte kontakt mot media - Høgskolens nettsider - Pressemelding - Håndtere media på stedet - Klasserom 7 skal brukes som pressesenter - Overvåke og loggføre media - Oppdatere intranett og It s learning. - Informere studenter og ansatte om hvem de kan snakke med - Arrangere evt. allmøter Løpende evaluering - Er informasjonen god nok? - Er alle målgrupper nådd? - Er informasjonen aktiv nok? - Er versjonen i media korrekt? - Er internkommunikasjonen god nok? Etter krisen - Evaluering av resultater og arbeidsform - Evaluering av beredskapsplan 3 MULIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSOMRÅDER Brann Ved brann i hovedbygning eller i bibliotekbygning: Brann varsles ved intermitterende ringing på høgskolens ringeanlegg Den som først oppdager brann må sørge for at det blir slått alarm lokalt på høgskolen og at melding gis til brannvesenet på tlf. 110 (da brannalarmer på høgskolen ikke går til brannvesen). Side 7 av 18

8 Stedlig brannvernansvarlig, ledelse og kontorpersonalet går umiddelbart til branntavle ved store auditorium i 2. etasje for å få oversikt over situasjonen Stedlig brannvernansvarlig tar på vest som markerer brannledelse. Er stedlig brannvernansvarlig borte skal den tilstedeværende i ledergruppen som sitter med hovedansvaret lede arbeidet inntil brannvesen er på plass. Stedlig brannvernansvarlig organiserer arbeidet med brannidentifisering, slukking og evakuering på følgende måte: o Brann lokaliseres på branntavle og ansatte sendes for identifisering og eventuell slokking o Personer sendes for å sjekke at kontorlokaler i 3 og 2 etasje er evakuert, at alle klasserom, grupperom og fellesrom i 2 etasje er evakuert, at alle klasserom inkludert ferdighetssenter i første etasje er evakuert, at kjøkken, kantine, gymsal med tilhørende lagerrom og garderober er evakuert o Stedlig brannvernansvarlig eller den han utpeker står ved branntavle og alle utsendte personer melder så snart som mulig tilbake til den som står ved branntavlen o Stedlig brannvernansvarlig eller den han utpeker møter brannvesenet for henvisning til brannsted og rapportering om evakuering, oversiktskart over høgskolen medbringes Lærere som har undervisning: o Studentene evakueres umiddelbart fra klasserom og via nærmeste rømningsvei til samlingssted ved røykeskuret på framsiden av høgskolen o Lærer går sist ut og sørger for dører og vinduer er lukket o Lærer melder tilbake til brannvernets representant eller stedlig brannvernansvarlig og går til oppsamlingsplassen til sine studenter Alle ansatte: o Sørge for at vinduer er lukket i rommet en befinner seg i, går ut, lukker døren og evakuerer via nærmeste rømningsvei til samlingssted ved røykeskuret på framsiden av høgskolen o Dersom det er eksterne forelesere på høgskolen, må sekretær i resepsjonen gå til klasserom og se til at studentene og foreleser blir evakuert til samlingssted o Sørge for at studentene ikke forlater samlingsplass før de får tillatelse til det Pandemi varslet av nasjonale myndigheter En pandemiplan skal gi strategiske føringer for planlegging av en mulig pandemihåndtering ved et utbrudd for å forebygge smittespredning og sykdom. Pandemiplanen skal ta utgangspunkt i et arbeidsfravær på opptil 40 %. Side 8 av 18

9 Inkubasjonstiden for influensa er kort, vanligvis 1-3 dager. En person er vanligvis smittsom i 3-5 dager fra symptomstart. Barn kan være smittsomme i opptil 7 dager. Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa har delt pandemi inn i tre faser: 1. Grønn fase: periode mellom pandemier 2. Gul fase: pandemisk overvåkenhets periode 3. Rød fase: pandemisk periode Mulig scenario Beredskapsinnsatsen anbefales av sentrale helsemyndigheter planlagt ut fra følgende forutsetninger: Pandemien vil vare i 15 uker Fra femte uke vil personellfraværet ligge mellom 30 til 40 %. Dette vil vare til den tiende uken Pandemien når en topp i uke 6 og 7. Da skal et fravær på opptil 40 % kunne håndteres For de som er syke må man regne med et fravær på minst 10 arbeidsdager Det kan ikke forventes at medisinsk behandling vil nedsette det samlede fravær vesentlig Pandemien kan komme i flere bølger. Erfaringsmessig kan en bølge nummer to forventes å komme 3 til 9 måneder etter første bølge Ved influensaepedemi, hvor det spres et "nytt" virus (ny subtype) vil ventelig en stor del av befolkningen bli syke Ved Høgskolen Betanien tar vi utgangspunkt i ca 30 ansatte og 300 studenter. Et arbeidsfravær på opptil 40 % vil føre til om lag 12 syke blant de ansatte, og opptil 120 syke blant studentene. Rektor har ansvar for: organisering og tilrettelegging som er nødvendig i den aktuelle situasjonen samordning av all informasjon som er gitt fra sentrale/andre myndigheter i forbindelse med informasjon til skolens ansatte og studenter. Planlegging for kontinuerlig drift ved en pandemi: Det er primært helsemyndighetenes oppgave å forestå smittevern. Kritiske funksjoner for Høgskolen Betanien: IKT, spesielt administrative og faglige-/læringssystemer. Sentralbord Gjennomføring av undervisning Avvikling av fastsatte eksamener Timeplanlegging Post og arkiv Side 9 av 18

10 Opptak av studenter Ved høyt personellfravær vil deler av undervisningen/veiledningen kunne falle bort. Vi må anta at fraværet også vil gjelde studentene. Syke studenter kan risikerer å miste eksamen. Ved langvarig fravær uten undervisning vil det også være vanskelig å ta igjen tapt undervisning. Gjennomføring av praksisperioder for studentene vil også kunne by på problemer. Følgende tjenester i prioritert rekkefølge bør videreføres under en pandemiperiode: 1. Gjennomføring av avsluttende eksamen på enkelte studier 2. Gjennomføring av andre eksamener og arbeidskrav som er avgjørende for studieprogresjon 3. Betjening av sentralbord. 4. Opptak For å redusere smittefaren må behov for møtevirksomhet vurderes nøye, evt. erstattes med telefonmøter eller annen kommunikasjon. Ansatte og studenter som har symtomer på sykdommen skal holde seg hjemme inntil de er friske. Dersom antall smittede og syke blir stort - opp mot 30 % - vil det være nødvendig å vurdere andre tiltak, som for eksempel alternative arbeids- og undervisningsformer ved bruk av nettet. Om en slik situasjon varer ut over 3-4 uker vil konsekvensen være at studiene for svært mange vil kunne bli forsinket i minst ett semester. Tiltak Følgende retningslinjer gjelder: 1. Høyt hygienenivå, både når det gjelder rengjøring og håndhygiene. 2. God hoste- og nysekultur. 3. Reduksjon av omfanget av fysisk kontakt. 4. Stenge kantine, bibliotek, gymnastikksal og utleievirksomhet. 5. Legge til rette for at flere kan jobbe hjemmefra når det er registrert ett eller flere tilfeller i nærmiljøet. 6. Møter erstattes med telefonsamtaler, e-post og videokonferanser. 7. Anssatte som føler seg influensasyke skal holde seg hjemme. 8. Lage klare rutinebeskrivelser for personer som dekker de kritiske funksjonene ved BDH/HBB. Dette for å sikre at kritiske arbeidsoppgaver blir utført, selv under en pandemi. 9. Flerfaglighet og overlappende kompetanse (redundant kompetanse) så langt det lar seg gjøre. 10. Etablere manualer, prosedyrer og rutiner og holde dem oppdatert for at andre raskt kan sette seg inn i nye arbeidsoppgaver, der dette ikke er gjort. 11. Omfordele arbeidsoppgaver så langt det lar seg gjøre, også mellom avdelinger og administrasjonen sentralt. 12. Legge til rette for fjernarbeid. 13. Fraværet kan reduseres ved at man: o Planlegger for hjemmearbeid o Gjør arbeidstiden mer fleksibel Side 10 av 18

11 o Åpne for muligheten til å ta med friske barn på arbeid Stenging Dersom det ikke er mulig å opprettholde nødvendig vaskefrekvens, skal rektor, i samråd med verneombud, vurdere om høgskolen skal stenge helt eller delvis. Myndighetene kan pålegge ledelsen ved skolen å stenge dersom de anser dette for nødvendig for å opprettholde smittevernet. Terror- og trusselsituasjoner Basert på hendelser i nyere tid både i utland og innenlands er det en viss risiko for at alvorlige hendelser i form av terror- og trusselsituasjoner også kan ramme Høgskolen Betanien. Dette kan være i form av: - Person(er) uten direkte tilknytning til høgskolen truer ansatte/studenter med våpen. - Person(er) med direkte tilknytning til høgskolen truer ansatte/studenter med våpen. - At utenforstående inntar lokaler i høgskolen og tar gisler - Opplevd trusselsituasjon av andre grunner Tiltak dersom det oppstår en terror- eller trusselsituasjon: - Politiet må kontaktes umiddelbart på Evakuering av alle som ikke er direkte rammet, skånsom evakuering dersom mulig - La politiet håndtere situasjonen Ved trusselsituasjon per telefon eller mail må også politiet kontaktes. I tillegg bør det da vurderes å låse alle dører slik at kun personer med tilknytning har mulighet til å komme inn i høgskolens lokaler. Rektor samler beredskapsgruppen for videre håndtering av saken. Ulykker som involverer studenter og ansatte på reise eller utenlandsopphold Ved ulykker i utlandet stilles det særlig store krav til høgskolens egen kriseberedskap både når det gjelder organisering, informasjon og omsorg. Det kan også være avgjørende hvorvidt det er blitt gjort et tilfredsstillende forarbeid. I utlandet er det vedkommende lands politi og hjelpeapparat som har det direkte ansvar for norske borgere som involveres i en ulykke. Utenriksdepartementet og Kriminalpolitisentralen i Oslo har kontakt med utenlandske myndigheter, og kontakt med disse etableres gjennom lokalt politi hjemme. Norske ambassader har egne hjemmesider med kontaktinformasjon og andre praktiske opplysninger. Se for en oversikt. Utenriksdepartementet tlf Side 11 av 18

12 Kriminalpolitisentralen i Oslo Også Sjømannskirken / Den norske kirke i utlandet kan bistå norske statsborgere i utlandet. Se Sjømannskirken beredskapstelefon Studenter ved høgskolen som har fått innvilget et studierelatert utenlandsopphold, må delta på informasjonsmøte i forkant av utenlandsopphold som setter fokus på tre viktige områder: Praktisk informasjon, helse og sikkerhet. Studentene får tildelt en kontaktperson ved høgskolen som kan kontaktes ved krise. Høgskolen skal ha skriftlig oversikt over studenter på studietur eller studieopphold. Oversikten skal inneholde informasjon som: flightnummer, planlagt oppholdssted (hvor en til enhver tid befinner seg) og kontaktpunkter, pårørendeinformasjon. Skjema skal ligge i beredskapsperm. Ansatte på jobbreise skal dokumentere reiseinformasjon ved studie- og tjenestereiser i Kalender i Outlook (flightnummer/avgangstid, planlagt oppholdssted). Dette må legges i Emnefelt (av hensyn til tilgangsrettigheter). 4 RUTINER FOR OPPDATERING AV BEREDSKAPSPLAN Beredskapsplanen revideres hvert 2. år. Samtidig utføres ROS analyse. Rektor er ansvarlig for oppnevning av beredskapsgruppe og oppdatering av beredskapsplan. 5 ANNET Høgskolen Betaniens lokaler kan bli tatt i bruk av Hospitalet Betanien ved behov. 6 REFERANSER TIL DENNE BEREDSKAPSPLANEN: FOR nr 847: Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Kunnskapsdepartementet 31.januar 2011: Styringsdokument for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste 1.september 2010: En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger. Personal- og internkontrollhåndbok/beredskapsplan - Interne retningslinjer ved dødsfall - Veiledning til studenter og ansatte når studenter eller tilsatte dør Side 12 av 18

13 VEDLEGG: AKTUELLE DOKUMENTER OG SKJEMA Vedlegg 1 - registreringsskjema ved melding om ulykke Når melding ringes inn til sentralbordet (til tlf ) eller man på annen måte mottar en melding om en eller annen form for krise der studenter eller ansatte er involvert/rammet, må meldingen registreres. Melding mottatt av: Dato: Klokkeslett: Hvem ringer Navn: Telefon: Adresse: Hva har skjedd: Hvor har det skjedd: Hvem er involvert: Er politi, brannvesen eller ambulanse varslet? Er beredskapsgruppe varslet?

14 Vedlegg 2 - loggskjema konsekvenser * Fylles ut på 1.møte. Hendelse - Hva har skjedd? Mennesker miljø materiell Hva er gjort? Risikovurdering Mennesker miljø materiell Konsekvenser for drift? Kortsiktig langsiktig? Hva gjør vi? Interne og eksterne ressurser Hvem må varsles? Internt og eksternt Roller? Værforhold en viktig faktor? Annet?

15 Vedlegg 3 - loggskjema fokus- og aksjon Tid Fokus og aksjon Ansvar

16 VEDLEGG 4 TELEFONLISTE EKSTERNE Styreleder Høgskolen Betanien Sigmund Kroslid Stiftelsen Betanien v. daglig leder Christian Hysing-Dahl Bergen kommune, vakttelefon beredskap er døgnbemannet Utenriksdepartementet Kriminalpolitisentralen i Oslo Sjømannskirken beredskapstelefon Kunnskapsdepartementet Forsikringsselskap Tryg (forsikring gjennom Stiftelsen Betanien Studentsamskipnaden i Bergen

17 Vedlegg 5 - Risiko- og sårbarhetsanalyse for Høgskolen Betanien ROS- analyse gjennomført Område Det kan være en risiko for at S K R Tiltak Ansvarlig Frist IT IKT-systemer blir utsatt for strømbrudd, dataangrep Avtale om IT-tjenester av IT-sjef Kontinuerlig og lignende IT-avdeling ved Hospitalet Betanien. IT-avd. gjennomfører årlig ROSanalyse. Andre sikkerhetstiltak: Brannmur Back-up servere Nødstrøm BRANN Høgskolen blir utsatt for brann Brannvernrutiner Brannøvelser min. x 1/år for alle ansatte og studenter Låse og kontrollrunder hver virkedag på dagtid. Vaktselskap på kveld/natt Rektor Drift Kontinuerlig PANDEMI STUDENTER/ ANSATTE PÅ UTENLANDSOPPHOLD Høgskolens ansatte og studenter blir smittet av influensa med fravær på opptil % Kidnapping, dødsulykke (bil, fly, drukning, brann) eller alvorlig skade når studenter har utenlandsopphold i studietiden eller ansatte er på reise i jobbsammenheng Pandemiplan iverksettes 17 Forebyggende tiltak Plan for utenlandsopphold: Informasjon om forholdsregler, forsikring, UD Landsider Lagre kontakt- og reiseinfo. på høgskolen ved utreise Rektor Alle Internasjonal koordinator Basert på meldinger fra Folkehelseinstituttet Kontinuerlig Før utreise

18 Område Det kan være en risiko for at S K R Tiltak Ansvarlig Frist > 5 ANSATTE PÅ REISE SAMMEN -Stor ulykke (flyulykke eller annen ulykke) som rammer flere ansatte på samme reise Kalkulert risiko ingen tiltak iverksettes Lagre kontakt- og reiseinfo. på høgskolen ved utreise Ansatt Ved reise dersom > 5 ALVORLIG HENDELSE PÅ HØGSKOLEN Misfornøyd og ustabil student tar med våpen og skaper en alvorlig trusselsituasjon Terroranslag mot høgskolen i form av gisselsituasjon Opplevd trusselsituasjon av andre grunner Utarbeide plan til bruk ved terror som del av beredskapsplan Ha beredskap S= Sannsynlighet 1= svært lav sannsynlighet, 5= svært høy sannsynlighet K= Konsekvens 1= ubetydelig, 5 = svært alvorlig R= Risiko, 1-4 = akseptabelt, 5-9 = grenseområde, = uakseptabelt, Akutt uakseptabelt Rektor 15.august 2013 Område Områder som har blitt risikovurdert, men som ikke er tatt med i høgskolens beredskapsplan: S K R EKSPLOSJON Foreligger ingen stor risiko da høgskolen ikke oppbevarer eksplosjonsfarlige stoffer STØRRE ULYKKER I LOKALMILJØ Høgskolen har ingen beredskap på dette, men høgskolen kan på kort varsel stille lokaler til disposisjon Neste gang ROS-analyse skal gjennomføres er vår Ansvarlig: Rektor. 18

PANDEMIPLAN FOR. Høgskolen i Gjøvik Vedlegg til Beredskapsplan. Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN FOR PLANEN... 2

PANDEMIPLAN FOR. Høgskolen i Gjøvik Vedlegg til Beredskapsplan. Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN FOR PLANEN... 2 PANDEMIPLAN FOR Høgskolen i Gjøvik Vedlegg til Beredskapsplan Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN FOR PLANEN... 2 2. INFORMASJON OM PANDEMI... 2 2.1 Inkubasjonstid og smittsom periode... 2 2.2 Mulig scenario...

Detaljer

PANDEMIPLAN FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO JUNI 2009

PANDEMIPLAN FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO JUNI 2009 PANDEMIPLAN FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO JUNI 2009 1. Pandemi En pandemi er en epidemi som opptrer i et stort område og vanligvis affiserer en stor andel av befolkningen. For influensa kan en pandemi beskrives

Detaljer

PANDEMIPLAN FOR HØGSKOLEN I GJØVIK. Tillegg til beredskapsplan for brann, ulykker og alvorlige hendelser

PANDEMIPLAN FOR HØGSKOLEN I GJØVIK. Tillegg til beredskapsplan for brann, ulykker og alvorlige hendelser PANDEMIPLAN FOR HØGSKOLEN I GJØVIK Tillegg til beredskapsplan for brann, ulykker og alvorlige hendelser / Pandemiplan for Høgskolen i Gjøvik INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN FOR PLANEN... 3 2. INFORMASJON

Detaljer

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering 8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering Revidert 2012 Innledning Hensikten med denne planen er at studenter og ansatte skal være mest mulig forberedt til å møte kriser og ulykker

Detaljer

Vedlegg 5. Definisjoner

Vedlegg 5. Definisjoner Vedlegg 5 Beredskapsplan for studenter på studierelaterte utenlandsopphold Formålet med planen er å gjøre utenlandsopphold tryggere for våre studenter og redusere risikoen for at alvorlige og uheldige

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE OMFATTER: ADMINISTRASJON/HOVEDBYGG KAIGATA 6 PRODUKSJONSANLEGG KAIGATA 6 SKOLEBYGNING/MEKANISK SKOLEGATA 3 KANTINE /ELEVHJEM

Detaljer

PANDEMIPLAN. Høgskolen i Lillehammer 10.08.2009. 1 Bakgrunn for planen 2 2 Informasjon om pandemi 2

PANDEMIPLAN. Høgskolen i Lillehammer 10.08.2009. 1 Bakgrunn for planen 2 2 Informasjon om pandemi 2 PANDEMIPLAN Høgskolen i Lillehammer 10.08.2009 1 Bakgrunn for planen 2 2 Informasjon om pandemi 2 2.1 Inkubasjonstid og smittsom periode 2 2.2 Mulig scenario 3 2.3 Ansvar og ledelsesforankring 3 2.4 Pandemigruppe/kriseberedskapsgruppe

Detaljer

Brannsikkerhet og -beredskap.

Brannsikkerhet og -beredskap. Virksomhet Horten videregående skole Avdeling Hele organisasjonen Dokumentnavn Brannsikkerhet og -beredskap. Komplett dokumentasjon. Dokumentnr. HO08.00.02.1-5 Opprettet 26.11.2012 Revidert sist 12.08.2015

Detaljer

Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid

Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid juni 2006 sist oppdatert august 2013 Innledning I henhold til kgl.res. av 3. november 2000 er det enkelte departement ansvarlig for alt

Detaljer

Krise- og ulykkesplan 2014-2015

Krise- og ulykkesplan 2014-2015 Krise- og ulykkesplan 2014-2015 Lions MD 104 beredskapstelefon: +47 95 11 31 24 Om varsling, organisering, omsorg og informasjon i krise og ulykkessituasjoner Forord Hva gjør vi i Lions når det skjer en

Detaljer

Dokumentnavn Nivå Versjon Status Godkjent dato Side Beredskapsplan Haraldsplass diakonale høgskole høgskole BEREDSKAPS- PLAN FOR

Dokumentnavn Nivå Versjon Status Godkjent dato Side Beredskapsplan Haraldsplass diakonale høgskole høgskole BEREDSKAPS- PLAN FOR 17.12.2012 Side 1 av 8 BEREDSKAPS- PLAN FOR HARALDSPLASS DIAKONALE HØGSKOLE AS K:\07 INTERN ADMINISTRASJON OG DRIFT\7.02. for høgskole.doc 1 17.12.2012 Side 2 av 8 høgskole Innhold 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

Brannverninstruks August 2013

Brannverninstruks August 2013 Brannverninstruks BRANNVERN VED Denne brannverninstruksen inneholder foruten alle instrukser ved også et oversiktskart med avmerket oppsamlingsplass og kart over brannvernorganisasjonen ved. Ansvarlig

Detaljer

9.9 Beredskap og krisehåndtering

9.9 Beredskap og krisehåndtering 9.9 Beredskap og krisehåndtering Planen skal oppdateres årlig med nye navn etter hvert årsmøte eller dersom andre forhold tilsier oppdatering. VIKTIGE TELEFONNUMMER Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge

Detaljer

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 VEDLEGG 23 Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 Gjeldende utgave Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg foreligger i elektronisk utgave i TQM systemet under: Fellesområde

Detaljer

PANDEMIPLAN VED HØGSKOLEN I FINNMARK

PANDEMIPLAN VED HØGSKOLEN I FINNMARK PANDEMIPLAN VED HØGSKOLEN I FINNMARK Hva er pandemisk influensa? Pandemisk influensa er en sykdom som skyldes et helt nytt influensavirus som få vil være motstandsdyktige mot og som smitter lett mellom

Detaljer

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet 8. Beredskapsplan for studenter i utlandet Sist oppdatert 22.10.13 marhu Beredskapsplanen gjelder for UiB-studenter som oppholder seg i utlandet, og skal gjøre utenlandsopphold tryggere for dem. Den skal

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 128/15 26.11.2015 Dato: 09.11.2015 Arkivsaksnr: 2015/12248 Revisjon av beredskapsplanen for Universitetet i Bergen Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. - ved menneskelige og materielle kriser

BEREDSKAPSPLAN. - ved menneskelige og materielle kriser BEREDSKAPSPLAN - ved menneskelige og materielle kriser KRISE: EN KRISE ER EN UØNSKET HENDELSE (ULYKKE, BRANN, SKADE, PANDEMI O.L.) SOM RAMMER EN STØRRE GRUPPE MENNESKER OG SOM ER FOR OMFATTENDE TIL AT

Detaljer

Beredskapsplanen må sees i sammenheng med rutiner i eksisterende HMS system.

Beredskapsplanen må sees i sammenheng med rutiner i eksisterende HMS system. Beredskapsplan for utbrudd av svineinfluensa i Dronningåsen barnehage. Bakgrunn Det er stort fokus på forventet utbrudd av Svineinfluensa (H1N1-viruset) høsten 2009 og det forventes at alle virksomheter

Detaljer

Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet

Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet Formålet med kriseberedskapsplanen er at HiG/HiL skal være best mulig forberedt dersom en krise skulle ramme høgskolenes studenter som oppholder seg

Detaljer

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet 8. Beredskapsplan for studenter i utlandet Opprette 22.10.13 marhu/sist oppdatert 09.01.2015 HEBJ Beredskapsplanen gjelder for UiB-studenter som oppholder seg i utlandet, og skal gjøre utenlandsopphold

Detaljer

Kriseberedskapsplan for NTNU i Gjøviks studenter i utlandet

Kriseberedskapsplan for NTNU i Gjøviks studenter i utlandet Kriseberedskapsplan for NTNU i Gjøviks studenter i utlandet Formålet med kriseberedskapsplanen er at NTNU i Gjøvik skal være best mulig forberedt dersom en krise skulle ramme NTNUs studenter som oppholder

Detaljer

Sentral beredskapsplan ved menneskelige og materielle kriser

Sentral beredskapsplan ved menneskelige og materielle kriser Nordland fylkeskommune Sentral beredskapsplan ved menneskelige og materielle kriser Mai 2011 Ulykke Samlebetegnelse for plutselig, uventet hendelse, uhell, hvor det oppstår personskade. Krise "En uønsket

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole.

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Beredskapsledelse VUS: tlf 73980240 Ester Sandtrø (rektor) mob 95065928 Cecilie Karlsen

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2010 - Til alle vikarer & ansatte!

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2010 - Til alle vikarer & ansatte! - 2010 - Til alle vikarer & ansatte! Les gjennom denne for å være forberedt på ulike situasjoner som kan oppstå i barnehagen! De som er fast ansatt i barnehagen skal gå gjennom heftet minst 1 gang i året!

Detaljer

Beredskapsplan ved krise, ulykke, død

Beredskapsplan ved krise, ulykke, død Beredskapsplan ved krise, ulykke, død Forord Målet for beredskapsplanen er at høgskolen skal være best mulig forberedt til å møte kriser, sorg og ulykker blant studenter og ansatte. Ved hjelp av vedtatte

Detaljer

LOKAL BEREDSKAPSPLAN MOLEKYLÆRBIOLOGISK INSTITUTT

LOKAL BEREDSKAPSPLAN MOLEKYLÆRBIOLOGISK INSTITUTT LOKAL BEREDSKAPSPLAN MOLEKYLÆRBIOLOGISK INSTITUTT Den lokale beredskapsplanen har som formål å sørge for at Molekylærbiologisk institutt har et systematisk og godt forberedt beredskapsapparat. Den lokale

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF HENSIKT Å gi retningslinjer for hvordan en skal sikre drift av enhetene i Sykehusapotek Nord HF i situasjoner hvor bemanningen er for lav pga. uforutsett fravær,

Detaljer

Brannverninstruks Mars 2015

Brannverninstruks Mars 2015 Brannverninstruks Mars 2015 BRANNVERN VED Denne brannverninstruksen inneholder foruten alle instrukser ved også et oversiktskart med avmerket oppsamlingsplass og kart over brannvernorganisasjonen ved.

Detaljer

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER:

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: Brann BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: VARSLE: Alle som befinner seg i området skal varsles. Utløs manuell brannmelder/brannalarm der det finnes. Meld fra til brannvesenet på tlf. 110. REDDE: Se til at

Detaljer

Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner

Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner Eksemplet er ment å være til hjelp i arbeidet og viser hva en beredskapsplan bør inneholde. Alle barnehager og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Versjon 2009-03-12 Kriseberedskap ved UiT Forhåndsdefinerte SBG-oppgaver. SBG-leder Udir Hvem eier. Liason Bindeledd Politistab -SBG

Versjon 2009-03-12 Kriseberedskap ved UiT Forhåndsdefinerte SBG-oppgaver. SBG-leder Udir Hvem eier. Liason Bindeledd Politistab -SBG Versjon 2009-03-12 Kriseberedskap ved UiT Forhåndsdefinerte SBG-oppgaver Funksjoner Oppgaver Liason Bindeledd Politistab -SBG SBG-leder Udir Hvem eier hendelsen? Personal- og Utdanningsdir Kom- BEA- IT-dir

Detaljer

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012)

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) 8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) Supplement til Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

Detaljer

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser Beredsskapsplan for Mikroflyklubben Til bruk ved ulykker og kriser Generelt om beredskap og informasjon. 1.1 Hvorfor er beredskap så viktig? Alle organisasjoner vil før eller siden bli berørt av ulykker,

Detaljer

HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG. Beredskapsplan. ved krise, ulykke, død

HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG. Beredskapsplan. ved krise, ulykke, død HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG Beredskapsplan ved krise, ulykke, død Forord Målet for beredskapsplanen er at høgskolen skal være best mulig forberedt til å møte kriser, sorg og ulykker blant

Detaljer

Beredskapsplan. Oslo Skikrets. Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300

Beredskapsplan. Oslo Skikrets. Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Beredskapsplan Oslo Skikrets Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Innhold 1. Overordnede prinsipper... 2 1.1 Krise/hendelsescenarier...

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15 BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo Revidert: 15.05.15 Nordberghjemmets beredskapsgruppe -1- Ansvarlig Ansvarsområde Tlf. Stedfortreder Tlf. Daglig leder Kikki Bratberget

Detaljer

Beredskapsplan Salten mikroflyklubb En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer.

Beredskapsplan Salten mikroflyklubb En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer. Revidert beredskapsplan 2015 Beredskapsplan Salten En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer. www.saltenm ikro.no Rev idert 30-04-2015 Bjørnar Jakobsen

Detaljer

Vedlegg 24. Beredskapsplan

Vedlegg 24. Beredskapsplan Vedlegg 24 Beredskapsplan Forord Alle virksomheter er pålagt å ha en plan for kriser og katastrofer i fredstid. En beredskapsplan i seg selv er ingen garanti for en god håndtering av en krise, men den

Detaljer

Beredskapsplan. Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer

Beredskapsplan. Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer Beredskapsplan Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer 1. FORMÅL Beredskapsplanen er etablert for å håndtere og begrense skadevirkningene av ulykker, brann, forurensning av ytre miljø og andre farlige

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Logo XX kommune Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Revidert juli 2015 1. Parter Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset

Detaljer

Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14

Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14 Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14 Beredskapsplanen skal brukes dersom det oppstår en ikke planlagt hendelse som kan kreve hjelp fra

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2015 - Til alle vikarer & ansatte!

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2015 - Til alle vikarer & ansatte! - 2015 - Til alle vikarer & ansatte! Les gjennom denne for å være forberedt på ulike situasjoner som kan oppstå i barnehagen! De som er fast ansatt i barnehagen skal gå gjennom heftet minst 1 gang i året!

Detaljer

Handlingsplan for Brann og Ulykker i barnehagene

Handlingsplan for Brann og Ulykker i barnehagene Holtålen Kommune Handlingsplan for Brann og Ulykker i barnehagene Holtålen kommune Brann 110 Ambulanse 113 Lege 72417660 Politi 112 Giftinformasjon 22591300 Innholdsfortegnelse Felles del Handlingsplan

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker BEREDSKAPSPLAN ved ulykker Beredskapsplanen skal være et hjelpemiddel for daglig leder, eller annet personell i bedriften, til bruk ved ulykker og dødsfall. Daglig leder har ansvaret for organiseringen

Detaljer

OPERATIV BEREDSKAPSPLAN FOR HØGSKOLEN I MOLDE VARSLING VED ALVORLIGE HENDELSER

OPERATIV BEREDSKAPSPLAN FOR HØGSKOLEN I MOLDE VARSLING VED ALVORLIGE HENDELSER OPERATIV BEREDSKAPSPLAN FOR HØGSKOLEN I MOLDE VARSLING VED ALVORLIGE HENDELSER BRANN: 110 POLITI: 112 AMBULANSE: 113 Gi følgende informasjon: - Hvem melder (navn, telefonnummer, etc) - Hva har hendt (kort

Detaljer

Kriseplan for Høgskolen i Hedmark. Naudnummeret til høgskolen: + 47 62 43 09 11

Kriseplan for Høgskolen i Hedmark. Naudnummeret til høgskolen: + 47 62 43 09 11 Kriseplan for Høgskolen i Hedmark Naudnummeret til høgskolen: + 47 62 43 09 11 Intensjon Ei krise er ein situasjon eller ei utvikling som er forskjellig frå det som kan sjåast på som normalt. Krisa oppstår

Detaljer

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern.

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Brannvern ved NTNU BRANNFOREBYGGENDE INFORMASJON Generell branninstruks

Detaljer

Beredskapsplaner for Holla ungdomsskole

Beredskapsplaner for Holla ungdomsskole Beredskapsplaner for Holla ungdomsskole POLITI: 112 LEGEVAKT: 113 BRANN: 110 Telemark politidistrikt: 02800 Lensmannen i Nome: 35 90 64 00 Ulefoss legesenter: 35 00 86 00 Lunde legesenter: 35 94 91 00

Detaljer

Informasjon strategi Pandemi for Flekkefjord kommune

Informasjon strategi Pandemi for Flekkefjord kommune Informasjon strategi Pandemi for Flekkefjord kommune Generelt I en pandemisituasjon er behovet for informasjon til befolkningen og egne ansatte meget stort. Plan for informasjonsberedskap (P2) i Flekkefjord

Detaljer

Varsling. Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet. Leder / turleder / vertskap / hyttevakt

Varsling. Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet. Leder / turleder / vertskap / hyttevakt Varsling Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet Generalsekretær Styreleder Leder / turleder / vertskap / hyttevakt Politi / ambulanse / brann Telefon 4000 1868 Egen medlemsforening

Detaljer

Beredskapsplan for UNIK Universitetssenteret på Kjeller

Beredskapsplan for UNIK Universitetssenteret på Kjeller Beredskapsplan for UNIK Universitetssenteret på Kjeller Versjon (01.11.2015) Innhold 1. Om planen og beredskap ved UNIK 2. Varsling 2.1 Varsling internt 2.2 Varsling eksternt 3. Ansvar 4. Tiltak (tiltakskort)

Detaljer

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune.

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. 13/159-38 X20 Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. Vedlegg til «Plan for kommunal kriseledelse». - 1 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver

Detaljer

Beredskapsplan for Misjonshøgskolen

Beredskapsplan for Misjonshøgskolen Beredskapsplan for Misjonshøgskolen BRANN 110 POLITI 112 LEGEVAKT 113 Bård Mæland (leder) Kristin Fjelde Tjelle 40406029 baard.maeland@mhs.no Stedfortreder: Kristin Fjelde Tjelle 40406030 kristin.fjelde.tjelle@mhs.no

Detaljer

Hver dag jobber vi for å holde HiOA

Hver dag jobber vi for å holde HiOA Hver dag jobber vi for å holde HiOA Sikkerhet er å beskytte verdier vit hva du skal gjøre når noe skjer Page 1 of 16 Mennesker omfatter alle som er tilknyttet HiOA eller oppholder seg på HiOAs område Informasjon

Detaljer

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER ALVORLIGE ULYKKER/DØDSFALL FOR ELEVER I SKOLETIDEN Godkjent : Kvalitetsutvalget for skole Skrevet : Gunn-Karin Agersborg, Eli Vara og Grethe Akselsen,Wenche

Detaljer

Pepperstad Grendehus, utleiehefte

Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus Persontall Hel sal: Uten faste sitteplasser: Maks 330 personer samtidig Med faste sitteplasser: Maks 141 personer samtidig Delt sal: Uten faste sitteplasser:

Detaljer

KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE

KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE HUSK. * Varslingsliste for foresatte - kontoret - klassekontaktene (for egen klasse) * Varslingsliste for klassekontaktene - kontoret * Ringerunde - Administrasjon ringer

Detaljer

Innledning... 2. Høgskolens kriseberedskap... 2. Risikovurdering... 2. Tiltaksplan ved influensa... 3. Informasjon... 3. Renhold... 5. Tiltak...

Innledning... 2. Høgskolens kriseberedskap... 2. Risikovurdering... 2. Tiltaksplan ved influensa... 3. Informasjon... 3. Renhold... 5. Tiltak... Pandemiplan Innhold Innledning... 2 Høgskolens kriseberedskap... 2 Høgskolens... 2 Risikovurdering... 2 Tiltaksplan ved influensa... 3 Informasjon... 3 Kritiske funksjoner... 4 Smitteforebyggende råd...

Detaljer

Innsatsplan 4 Kriminell handling utført av elev/tilsett i teneste Versjon: 1.0 Dato: 15.02.2016

Innsatsplan 4 Kriminell handling utført av elev/tilsett i teneste Versjon: 1.0 Dato: 15.02.2016 4 Kriminell handling utført av elev/tilsett i teneste Innsatsplanendekker hendingar som: Beskriving Tilsett/elev utøver grov maktmisbruk over elev/tilsett. Tilsikta handling/sabotasje utført av elev/tilsett:

Detaljer

Brannvern Fylkeshuset i Troms

Brannvern Fylkeshuset i Troms Brannvern Fylkeshuset i Troms Bygg- og eiendomssenteret 1 INNHOLD 1. Organisering Intern fordeling 2. Rømningsplan 3. Branninstruks 4. Bygningsmessig brannsikring 2 1. ORGANISERING INTERN FORDELING Den

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap NORSAM 05.09.2012 Øyvind Haarr, Rådgiver beredskap Kriser En krise er en hendelse som har et potensial til å true viktige verdier og svekke en virksomhets evne

Detaljer

Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler.

Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler. Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler. Heldigvis har vi ikke opplevd brann i USITs lokaler. Likevel skal vi når brannalarmen går, alltid oppfatte den som reell og følge de prosedyrer som gjelder

Detaljer

Beredskapsplan - kommunikasjon

Beredskapsplan - kommunikasjon Beredskapsplan - kommunikasjon Innledning I arbeidet med sikkerhet og beredskap er kommunikasjon et sentralt verktøy. God kommunikasjonshåndtering i en krisesituasjon er avgjørende for interne og eksterne

Detaljer

Trusselvurderinger og sikkerhet for personell i skoler EMSS. Kåre Ellingsen Sikkerhets- og beredskapsansvarlig Akershus fylkeskommune

Trusselvurderinger og sikkerhet for personell i skoler EMSS. Kåre Ellingsen Sikkerhets- og beredskapsansvarlig Akershus fylkeskommune Risk Management Trusselvurderinger og sikkerhet for personell i skoler EMSS 26.11.2015 Kåre Ellingsen Sikkerhets- og beredskapsansvarlig Akershus fylkeskommune Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern

Detaljer

Rapport. Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse

Rapport. Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse Rapport Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse 1 Innhold Forord......................................................... 3 HVORFOR LAGE EN KRISEPLAN?................................ 4 Hva

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE. (Oppdatert august 2012)

BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE. (Oppdatert august 2012) 1 BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE (Oppdatert august 2012) VARSLING VED UHELL OG ULYKKER 2 Følgende skal ha varslingsliste for foresatte: - kontoret + kopi på Frivilligsentralen (perm) - klassekontaktene (for

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

Beredskapsplan ved kriser og ulykker

Beredskapsplan ved kriser og ulykker Beredskapsplan ved kriser og ulykker August 2014 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BEREDSKAPSPLAN VED KRISER OG ULYKKER... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 MÅL OG MÅLGRUPPE... 3 2. DEFINISJONER...

Detaljer

Fagdag smittevern og beredskap

Fagdag smittevern og beredskap Buen Kulturhus Mandal 20. mars 2013 Kommunal beredskapsplikt Risiko og sårbarhetsanalyse Overordnet beredskapsplan Øvelse smitte CIM Fylkesmannens hovedoppgaver på beredskapsfeltet. - Oversikt forebygging

Detaljer

Velkommen til Karrieredagen 2011 ved UiS!

Velkommen til Karrieredagen 2011 ved UiS! Velkommen til Karrieredagen 2011 ved UiS! Dere finner navn, bilde og telefonnummer på deres kontaktperson i mappen. Denne personen er der for dere i tilfelle spørsmål. Eventuelt kan dere få hjelp på INDØKS-standen

Detaljer

Del 1 GENERELT... 2 1.1Om planen... 2 1.2 Forebyggende beredskap... 2 1.3 Hva er beredskap... 2 1.4 Beredskapssituasjon... 4

Del 1 GENERELT... 2 1.1Om planen... 2 1.2 Forebyggende beredskap... 2 1.3 Hva er beredskap... 2 1.4 Beredskapssituasjon... 4 BEREDSKAPSPLAN Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Del 1 GENERELT... 2 1.1Om planen... 2 1.2 Forebyggende beredskap... 2 1.3 Hva er beredskap... 2 1.4 Beredskapssituasjon... 4 Del 2 ORGANISERING OG INSTRUKSER...

Detaljer

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Viktige nødtelefonnummer Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge Politi 112 Norge Medisinsk nødhjelp 113 Alarmtelefon for barn og unge (barnevern) Lokalt: 1 116111 Sykehuset

Detaljer

KD-HBWR-2012-10.I. Beredskapsplan

KD-HBWR-2012-10.I. Beredskapsplan KD-HBWR-2012-10.I Beredskapsplan Desember 2012 IF Tilgjengelighet Äpen unntatt enkelte Vedlegg til Administrativtvedtak 081 IFE/adm-vedtak-081 Rapporttittel Beredskapsplan for Institutt for energiteknikks

Detaljer

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Utarbeidet av: Gunn Alice Andersen, Dato: 11.05.2016 Frode Olsen og Hans Birger Nilsen Godkjent av: Roar Aaserud Dato: 13.05.2016 Oppdatert av: Dato: Planen revideres

Detaljer

Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF

Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 1.1 Ansvar... 3 2. Omfang... 3 3. Øyeblikkelige

Detaljer

Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002)

Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002) Samfunnssikkerhet Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002) Evnen samfunnet har til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov

Detaljer

Tiltaksplan for massevaksinasjon i Sør Aurdal kommune ved et pandemiutbrudd

Tiltaksplan for massevaksinasjon i Sør Aurdal kommune ved et pandemiutbrudd Tiltaksplan for masse i Sør Aurdal kommune ved et pandemiutbrudd Denne planen skal revideres umiddelbart dersom det kommer en endring i beredskapssituasjonen som tilsier at revisjon bør skje. Planen skal

Detaljer

Sikkerhet på utveksling

Sikkerhet på utveksling Sikkerhet på utveksling HSN ønsker at du skal få et godt og lærerikt utvekslingsopphold. Det er derfor viktig at din sikkerhet og helse er ivaretatt, i tillegg til den faglige kvaliteten på utvekslingen.

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

Prosedyre for krisehåndtering

Prosedyre for krisehåndtering ID UTS.VLV.HMS.1.25 AA P 01 Versjon 4.00 Gyldig fra 07.04.2014 Forfatter Råd-gruppe Verifisert Godkjent KS-gruppe Søren Fredrik Voie FORMÅL: OMFANG: Å sikre at krisesituasjoner blir behandlet slik at alle

Detaljer

Organisering av EPS Mottakssenter for evakuerte og pårørende

Organisering av EPS Mottakssenter for evakuerte og pårørende Oppdatert 17. november 2011 1. Bakgrunn Organisering av EPS Mottakssenter for evakuerte og pårørende Er en del av kommunens krise- og beredskapsgruppe. Se navneliste for hovedfunksjoner, vedlegg nr. 2.

Detaljer

5.1 Oppfølging av ulykker

5.1 Oppfølging av ulykker 5.1 Oppfølging av ulykker Målet med denne prosedyren er å sørge for at tilskadekomne, pårørende og andre berørte blir så effektivt og godt tatt hånd om som mulig dersom det skjer ulykker knyttet til OSI

Detaljer

Beredskapsplan ved ulykke/død

Beredskapsplan ved ulykke/død Beredskapsplan ved ulykke/død Side 1 Inndeling av planen DØDSFALL VED ULYKKE...3 I SKOLETIDEN...3 UTENOM SKOLETIDEN...5 DØDSFALL VED SYKDOM...6 I SKOLETIDEN...6 UTENOM SKOLETIDEN...6 ULYKKE MED SKADE...7

Detaljer

Retningslinjer for mediehåndtering

Retningslinjer for mediehåndtering Retningslinjer for mediehåndtering Vedtak i administrasjonsutvalget 11. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 2. Roller og ansvar... 4 3. Håndtering av pressehenvendelser på vegne av Rogaland fylkeskommune...

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

VELKOMMEN TIL RUDSHØGDA KANVAS- NATURBARNEHAGE.

VELKOMMEN TIL RUDSHØGDA KANVAS- NATURBARNEHAGE. VELKOMMEN TIL RUDSHØGDA KANVAS- NATURBARNEHAGE. Innledning: I vår barnehage tar vi helse, miljø og sikkerhet for både barn og ansatte på alvor. Her er en oversikt over kritiske rutiner du som ny må kjenne

Detaljer

Det er enkelt å lage beredskapsplan, og den skal jo være enkel. Av Ole Bjørn Kaasa Seniorrådgiver, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Det er enkelt å lage beredskapsplan, og den skal jo være enkel. Av Ole Bjørn Kaasa Seniorrådgiver, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Det er enkelt å lage beredskapsplan, og den skal jo være enkel Av Ole Bjørn Kaasa Seniorrådgiver, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Formålet med beredskapsplan? Formålet er å beskrive: Hvem, gjør hva,

Detaljer

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Innholdsfortegnelse Viktige nødtelefonnummer... 2 Innledning... 2 En alvorlig ulykke defineres som følger:... 2 Alvorlig ulykke med én utøver... 2 Bemanning av klubbkontor

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. For brann, ulykker og kriser ved Diakonhjemmet Høgskole

BEREDSKAPSPLAN. For brann, ulykker og kriser ved Diakonhjemmet Høgskole BEREDSKAPSPLAN For brann, ulykker og kriser ved Diakonhjemmet Høgskole Vedtatt av høgskolestyret 24.9.2014 Beredskapsplan for brann, ulykker og kriser ved Diakonhjemmet Høgskole 1. HASTEARK FOR BEREDSKAPSGRUPPE

Detaljer

Nord-Troms videregående skole

Nord-Troms videregående skole Branninstruks skolested Nordreisa Utgave: 4.02 Skrevet av: Rolf Bakkeslett Nord-Troms videregående skole Gjelder fra: 20.08.2015 Godkjent av: Olaug Bergset Dok.id.: 2.3.1.4.2.3 Dok.type: Instruks Sidenr:

Detaljer

Slåstad Idrettslag. Kriseplan

Slåstad Idrettslag. Kriseplan Slåstad Idrettslag Kriseplan Kriseplan for Slåstad IL, 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Kriseplan for Slåstad Idrettslag... 3 1. Formål... 3 2. Arbeidsprinsipper... 3 3. Slåstad Idrettslags faste beredskapsgruppe

Detaljer

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE 0 Vedtatt i k- styre 29.04.04 Sak 0013/04 Revidert november 2013 Omsorgsgruppen skal være en ressursgruppe i det psykososiale omsorgsarbeidet ved

Detaljer

Sikkerhets- og beredskapsplan Utgave 1 23.juni 2015. Generalforsamling Norsk Luthersk Misjonssamband Randaberg 7. - 12.juli 2015

Sikkerhets- og beredskapsplan Utgave 1 23.juni 2015. Generalforsamling Norsk Luthersk Misjonssamband Randaberg 7. - 12.juli 2015 Sikkerhets- og beredskapsplan Utgave 1 23.juni 2015 Generalforsamling Norsk Luthersk Misjonssamband Randaberg 7. - 12.juli 2015 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...side 2 2. Varsling...side 3 3. Arrangementsansvarlig...side

Detaljer

ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging

ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging Formål Formålet med veilederen er å styrke bevisstheten om og betydningen av gode og oppdaterte beredskapsplaner

Detaljer

VEILEDER. Samleplass skadde

VEILEDER. Samleplass skadde VEILEDER Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap april 2010 Innledning Erfaringer viser at det sjelden er behov for å opprette samleplass for skadde. I de aller fleste tilfeller er

Detaljer

Full alarm i hele bygget, og varsling av brannvesenet. Ved tomt bygg En hver alarm Full alarm i hele bygget, og varsling av brannvesenet.

Full alarm i hele bygget, og varsling av brannvesenet. Ved tomt bygg En hver alarm Full alarm i hele bygget, og varsling av brannvesenet. INSTRUKS FOR EVAKUERINGSANSVARLIG DIAKONHJEMMET HØGSKOLE ROGALAND Alarmorganisering med alarmnivåer Alarmnivå Deteksjon Varsling Forvarsel - Varsel hvor en detektor eller annen Varsler med lys og alarm

Detaljer

Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening. Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610

Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening. Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610 Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610 Innhold: 1. Definisjon av krise eller alvorlig ulykke. 2. Beredskapgruppen 2.1 Rolvsøy IFs faste

Detaljer