Beredskapsplan for kriseha ndtering ved Høgskolen Betanien

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beredskapsplan for kriseha ndtering ved Høgskolen Betanien"

Transkript

1 Personal- og internkontrollhåndbok Dokumentnavn Beredskapsplan for krisehåndtering Godkjent av styret Gjelder fra Versjon 2 Planlagt revisjon Vår 2015 Ansvarlig for revisjon Rektor Revidert Høgskolen Betanien Beredskapsplan for kriseha ndtering ved Høgskolen Betanien Samfunnssikkerhet og beredskap Side 1 av 18

2 Innhold Innhold BEREDSKAPSPLAN FOR KRISEHÅNDTERING... 3 Virkeområde Varsling... 4 Beredskapsgruppen... 5 Beredskapsgruppens sammensetning og ansvarsområdet... 5 Beredskapsleder og beredskapsgruppens oppgaver... 6 Handlingsplan MULIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSOMRÅDER... 7 Brann... 7 Pandemi varslet av nasjonale myndigheter... 8 Terror- og trusselsituasjoner Ulykker som involverer studenter og ansatte på reise eller utenlandsopphold RUTINER FOR OPPDATERING AV BEREDSKAPSPLAN ANNET REFERANSER TIL DENNE BEREDSKAPSPLANEN: VEDLEGG: AKTUELLE DOKUMENTER OG SKJEMA Vedlegg 1 - registreringsskjema ved melding om ulykke Vedlegg 2 - loggskjema konsekvenser Vedlegg 3 - loggskjema fokus- og aksjon VEDLEGG 4 TELEFONLISTE EKSTERNE Vedlegg 5 - Risiko- og sårbarhetsanalyse for Høgskolen Betanien Side 2 av 18

3 1 BEREDSKAPSPLAN FOR KRISEHÅNDTERING Virkeområde Denne beredskapsplanen skal være operativ for krisehåndtering ved Høgskolen Betanien og trekker opp hovedlinjer for hvordan kriser som angår høgskolen og dens ansatte/studenter skal håndteres. Beredskapsplanen vil gjelde ved uforutsette hendelser som har store konsekvenser for høgskolen som institusjon og for et stort antall ansatte og/ eller studenter. Etter risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) gjelder dette: Brann Pandemi varslet av nasjonale myndigheter Terror- og trusselsituasjoner Ulykker som involverer studenter/ansatte på utenlandsopphold Beredskapsperm (rød) ligger i resepsjonen. Denne inneholder foruten beredskapsplan og skjemaer også gjeldende informasjon om studenter på utenlandsopphold og pårørendeskjema for ansatte. Side 3 av 18

4 2 Varsling Denne informasjonen henger som oppslag på utvalgte steder i høgskolen. Ekstern varsling: Brann: Ved brann må brannvesenet alltid varsles ring i tillegg til varsling lokalt (Brannvarslere på høgskolen går ikke til brannvesenet) Igangsett evakuering av bygning ved å utløse manuell brannalarm. Om mulig start slukningsarbeid, men ikke risiker liv og helse! Orienter brannvesenet når de ankommer. NB! Gi tydelig beskjed om det er/eller mistanke om personer som ikke har komme seg ut. 112 Politi: ved truet situasjon/kriminell handling der det er fare for liv 113 Ambulanse: (Medisinsk nødtelefon) Sikre skadestedet og de skadde Iverksett livreddende førstehjelp o Bevisstløs og uten pust start brystkompresjoner o Hjertestarter henger på vegg inntil resepsjonen Innhold i nødmelding: Hvem ringer? Hvor: Hva har skjedd? Ditt navn og tlf.nr du kan nås på Vestlundveien 19 eller 21A, Fyllingsdalen. Sted: rom/etg? Situasjon. Antall personer det gjelder. Tilstand FÅ MELDINGEN BEKREFTET! Intern varsling (i tillegg til ekstern varsling): Høgskolen: : Varsling til resepsjon (tlf ) / helg: Kontakt rektor/teknisk drift ved brann Ta ledelsen inntil ansvarlig ved høgskolen/brann/ambulanse/politi overtar. Vær tilgjengelig inntil nødetater ankommer, henvis til sted og oppdater situasjonen. Den internt varslede personen varsler beredskapsgruppen. Dersom man ikke oppnår kontakt med resepsjon eller teknisk drift, kontaktes en av dem som er medlemmer av høgskolens beredskapsgruppe fortrinnsvis rektor. Side 4 av 18

5 Beredskapsgruppen Beredskapsgruppens sammensetning og ansvarsområdet Beredskapsgruppen skal alltid varsles ved en hendelse som omfatter høgskolens ansatte/studenter som nevnt over. Det er rektor/rektors stedfortreder som har myndighet til å iverksette høgskolens beredskapsplan og bestemme omfanget av tiltakene. Rektor skal ha oversikt over: Hva krisen består av Hvilke andre instanser er involvert i krisen Hvem eier krisen (hovedansvar for informasjon) Hvem skal informere om hva Hvor omfattende krisen er Stilling Person Tlf. jobb Tlf. mobil Ansvarsområde Rektor Anneline Røssland Beredskapsleder Stedlig brannvernansvarlig Avdelingsleder Jan Oddvar Rektors stedfortreder Fondenes Administrasjonssjef Gøril V.Nøkleby Intern kommunikasjon ansatte/studenter IT-sjef Atle Thorsheim IKT-utstyr Konsulent/ resepsjon Merete L. Gloppen Loggfører Teknisk drift / Driftssjef dersom krise angår bygning Vidar Christensen Bygningsmasse/ Teknisk utstyr/ brannvernleder Stedfortredere til medlemmer i beredskapsgruppen vil bli kalt inn dersom det ikke oppnås kontakt med aktuelle medlemmer i beredskapsgruppen. Disse er: Stilling Person Tlf. jobb Tlf. mobil For hvem FoU-leder Oddgeir Synnes Avd.leder Konsulent Grete Ljones thor Administrasjonssjef Straten Verneombud Kjellaug T. Nautvik Konsulent/resepsjon Beredskapsgruppen møtes på høgskolens personalrom i krisesituasjoner og ved øving. Tilliggende rom/kontorer tilrettelegges for kriseareal. Beredskapsrom/resepsjon må raskt kunne klargjøres til kommunikasjon (tilgjengelig utstyr som telefon og pc). Side 5 av 18

6 Når høgskolens lokaler ikke kan brukes, må beredskapsgruppen møtes på Hospitalet Betanien, Vestlundveien 23 i 4.etasje, rom Ulriken. Beredskapsleder og beredskapsgruppens oppgaver Den interne samordningen settes i funksjon etter melding fra beredskapsleder. Beredskapsgruppen skal bistå skadestedsleder (ekstern). Beredskapsleder: har det overordnede ansvaret i en krisesituasjon som rammer høgskolen. er høgskolens talsperson, det vil si har ansvar for at all informasjon utad og lokalt er koordinert og kvalitetssikret fordeler oppgaver i tilknytning til de oppgaver som må utføres. Beredskapsleder har ansvar for all ekstern kommunikasjon. Informasjonsoppgaver: Sørge for at all kommunikasjon er korrekt, oppdatert og raskt tilgjengelig. Informasjonen som gis skal være verifiserbar, forståelig, kort, presis, og kun besvare aktuelle spørsmål. Beredskapsleder skal varsle styreleder for høgskolen og sammen med styreleder vurdere behov for styreleders deltakelse i beredskapsgruppen. Ansvarlig for intern kommunikasjon skal lede den interne samordningen og kaller medarbeidere med nødvendig kompetanse inn til sitt kontor for å bistå. Oppgaver avhenger av krisesituasjon og kan være: o Varsle ansatte og studenter på SMS eller ved hjelp av It s learning o Legge ut informasjon på web/intranett, o Kalle inn til allmøter, o Kontakte psykolog og /eller prest o Innhente oversikt over personale og studenter som er på reise (Outlook for ansatte, skjema i beredskapsperm for studenter) Andre viktige oppgaver som beredskapsgruppen må ta stilling til: Vurdere behov for å innkalle psykisk og fysisk støtteapparat i forhold til krisens nivå. Bringe forholdene raskest mulig tilbake til normalsituasjonen Bevare tillit og omdømme Holde kontakt med andre aktuelle eksterne samarbeidspartnere (som Stiftelsen Betanien, Kunnskapsdepartementet, Bergen kommune, Forsikringsselskap) (se telefonliste som vedlegg til plan) Side 6 av 18

7 Handlingsplan Beredskapsgruppen skal gjennomføre nødvendige tiltak: Tiltak Hvordan Kort informasjon om - Omfang krisen - Eierskap - Samarbeidspartnere Definere målgrupper for - Studenter krisen - Ansatte - Pårørende - Media Definere budskap - Hva gjør vi? Ekstern kommunikasjon media Intern kommunikasjon - møte ansatte/studenter Legge til rette for mediekontakt ut fra omfang på krisen: - Talsperson må være tilgjengelig - Direkte kontakt mot media - Høgskolens nettsider - Pressemelding - Håndtere media på stedet - Klasserom 7 skal brukes som pressesenter - Overvåke og loggføre media - Oppdatere intranett og It s learning. - Informere studenter og ansatte om hvem de kan snakke med - Arrangere evt. allmøter Løpende evaluering - Er informasjonen god nok? - Er alle målgrupper nådd? - Er informasjonen aktiv nok? - Er versjonen i media korrekt? - Er internkommunikasjonen god nok? Etter krisen - Evaluering av resultater og arbeidsform - Evaluering av beredskapsplan 3 MULIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSOMRÅDER Brann Ved brann i hovedbygning eller i bibliotekbygning: Brann varsles ved intermitterende ringing på høgskolens ringeanlegg Den som først oppdager brann må sørge for at det blir slått alarm lokalt på høgskolen og at melding gis til brannvesenet på tlf. 110 (da brannalarmer på høgskolen ikke går til brannvesen). Side 7 av 18

8 Stedlig brannvernansvarlig, ledelse og kontorpersonalet går umiddelbart til branntavle ved store auditorium i 2. etasje for å få oversikt over situasjonen Stedlig brannvernansvarlig tar på vest som markerer brannledelse. Er stedlig brannvernansvarlig borte skal den tilstedeværende i ledergruppen som sitter med hovedansvaret lede arbeidet inntil brannvesen er på plass. Stedlig brannvernansvarlig organiserer arbeidet med brannidentifisering, slukking og evakuering på følgende måte: o Brann lokaliseres på branntavle og ansatte sendes for identifisering og eventuell slokking o Personer sendes for å sjekke at kontorlokaler i 3 og 2 etasje er evakuert, at alle klasserom, grupperom og fellesrom i 2 etasje er evakuert, at alle klasserom inkludert ferdighetssenter i første etasje er evakuert, at kjøkken, kantine, gymsal med tilhørende lagerrom og garderober er evakuert o Stedlig brannvernansvarlig eller den han utpeker står ved branntavle og alle utsendte personer melder så snart som mulig tilbake til den som står ved branntavlen o Stedlig brannvernansvarlig eller den han utpeker møter brannvesenet for henvisning til brannsted og rapportering om evakuering, oversiktskart over høgskolen medbringes Lærere som har undervisning: o Studentene evakueres umiddelbart fra klasserom og via nærmeste rømningsvei til samlingssted ved røykeskuret på framsiden av høgskolen o Lærer går sist ut og sørger for dører og vinduer er lukket o Lærer melder tilbake til brannvernets representant eller stedlig brannvernansvarlig og går til oppsamlingsplassen til sine studenter Alle ansatte: o Sørge for at vinduer er lukket i rommet en befinner seg i, går ut, lukker døren og evakuerer via nærmeste rømningsvei til samlingssted ved røykeskuret på framsiden av høgskolen o Dersom det er eksterne forelesere på høgskolen, må sekretær i resepsjonen gå til klasserom og se til at studentene og foreleser blir evakuert til samlingssted o Sørge for at studentene ikke forlater samlingsplass før de får tillatelse til det Pandemi varslet av nasjonale myndigheter En pandemiplan skal gi strategiske føringer for planlegging av en mulig pandemihåndtering ved et utbrudd for å forebygge smittespredning og sykdom. Pandemiplanen skal ta utgangspunkt i et arbeidsfravær på opptil 40 %. Side 8 av 18

9 Inkubasjonstiden for influensa er kort, vanligvis 1-3 dager. En person er vanligvis smittsom i 3-5 dager fra symptomstart. Barn kan være smittsomme i opptil 7 dager. Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa har delt pandemi inn i tre faser: 1. Grønn fase: periode mellom pandemier 2. Gul fase: pandemisk overvåkenhets periode 3. Rød fase: pandemisk periode Mulig scenario Beredskapsinnsatsen anbefales av sentrale helsemyndigheter planlagt ut fra følgende forutsetninger: Pandemien vil vare i 15 uker Fra femte uke vil personellfraværet ligge mellom 30 til 40 %. Dette vil vare til den tiende uken Pandemien når en topp i uke 6 og 7. Da skal et fravær på opptil 40 % kunne håndteres For de som er syke må man regne med et fravær på minst 10 arbeidsdager Det kan ikke forventes at medisinsk behandling vil nedsette det samlede fravær vesentlig Pandemien kan komme i flere bølger. Erfaringsmessig kan en bølge nummer to forventes å komme 3 til 9 måneder etter første bølge Ved influensaepedemi, hvor det spres et "nytt" virus (ny subtype) vil ventelig en stor del av befolkningen bli syke Ved Høgskolen Betanien tar vi utgangspunkt i ca 30 ansatte og 300 studenter. Et arbeidsfravær på opptil 40 % vil føre til om lag 12 syke blant de ansatte, og opptil 120 syke blant studentene. Rektor har ansvar for: organisering og tilrettelegging som er nødvendig i den aktuelle situasjonen samordning av all informasjon som er gitt fra sentrale/andre myndigheter i forbindelse med informasjon til skolens ansatte og studenter. Planlegging for kontinuerlig drift ved en pandemi: Det er primært helsemyndighetenes oppgave å forestå smittevern. Kritiske funksjoner for Høgskolen Betanien: IKT, spesielt administrative og faglige-/læringssystemer. Sentralbord Gjennomføring av undervisning Avvikling av fastsatte eksamener Timeplanlegging Post og arkiv Side 9 av 18

10 Opptak av studenter Ved høyt personellfravær vil deler av undervisningen/veiledningen kunne falle bort. Vi må anta at fraværet også vil gjelde studentene. Syke studenter kan risikerer å miste eksamen. Ved langvarig fravær uten undervisning vil det også være vanskelig å ta igjen tapt undervisning. Gjennomføring av praksisperioder for studentene vil også kunne by på problemer. Følgende tjenester i prioritert rekkefølge bør videreføres under en pandemiperiode: 1. Gjennomføring av avsluttende eksamen på enkelte studier 2. Gjennomføring av andre eksamener og arbeidskrav som er avgjørende for studieprogresjon 3. Betjening av sentralbord. 4. Opptak For å redusere smittefaren må behov for møtevirksomhet vurderes nøye, evt. erstattes med telefonmøter eller annen kommunikasjon. Ansatte og studenter som har symtomer på sykdommen skal holde seg hjemme inntil de er friske. Dersom antall smittede og syke blir stort - opp mot 30 % - vil det være nødvendig å vurdere andre tiltak, som for eksempel alternative arbeids- og undervisningsformer ved bruk av nettet. Om en slik situasjon varer ut over 3-4 uker vil konsekvensen være at studiene for svært mange vil kunne bli forsinket i minst ett semester. Tiltak Følgende retningslinjer gjelder: 1. Høyt hygienenivå, både når det gjelder rengjøring og håndhygiene. 2. God hoste- og nysekultur. 3. Reduksjon av omfanget av fysisk kontakt. 4. Stenge kantine, bibliotek, gymnastikksal og utleievirksomhet. 5. Legge til rette for at flere kan jobbe hjemmefra når det er registrert ett eller flere tilfeller i nærmiljøet. 6. Møter erstattes med telefonsamtaler, e-post og videokonferanser. 7. Anssatte som føler seg influensasyke skal holde seg hjemme. 8. Lage klare rutinebeskrivelser for personer som dekker de kritiske funksjonene ved BDH/HBB. Dette for å sikre at kritiske arbeidsoppgaver blir utført, selv under en pandemi. 9. Flerfaglighet og overlappende kompetanse (redundant kompetanse) så langt det lar seg gjøre. 10. Etablere manualer, prosedyrer og rutiner og holde dem oppdatert for at andre raskt kan sette seg inn i nye arbeidsoppgaver, der dette ikke er gjort. 11. Omfordele arbeidsoppgaver så langt det lar seg gjøre, også mellom avdelinger og administrasjonen sentralt. 12. Legge til rette for fjernarbeid. 13. Fraværet kan reduseres ved at man: o Planlegger for hjemmearbeid o Gjør arbeidstiden mer fleksibel Side 10 av 18

11 o Åpne for muligheten til å ta med friske barn på arbeid Stenging Dersom det ikke er mulig å opprettholde nødvendig vaskefrekvens, skal rektor, i samråd med verneombud, vurdere om høgskolen skal stenge helt eller delvis. Myndighetene kan pålegge ledelsen ved skolen å stenge dersom de anser dette for nødvendig for å opprettholde smittevernet. Terror- og trusselsituasjoner Basert på hendelser i nyere tid både i utland og innenlands er det en viss risiko for at alvorlige hendelser i form av terror- og trusselsituasjoner også kan ramme Høgskolen Betanien. Dette kan være i form av: - Person(er) uten direkte tilknytning til høgskolen truer ansatte/studenter med våpen. - Person(er) med direkte tilknytning til høgskolen truer ansatte/studenter med våpen. - At utenforstående inntar lokaler i høgskolen og tar gisler - Opplevd trusselsituasjon av andre grunner Tiltak dersom det oppstår en terror- eller trusselsituasjon: - Politiet må kontaktes umiddelbart på Evakuering av alle som ikke er direkte rammet, skånsom evakuering dersom mulig - La politiet håndtere situasjonen Ved trusselsituasjon per telefon eller mail må også politiet kontaktes. I tillegg bør det da vurderes å låse alle dører slik at kun personer med tilknytning har mulighet til å komme inn i høgskolens lokaler. Rektor samler beredskapsgruppen for videre håndtering av saken. Ulykker som involverer studenter og ansatte på reise eller utenlandsopphold Ved ulykker i utlandet stilles det særlig store krav til høgskolens egen kriseberedskap både når det gjelder organisering, informasjon og omsorg. Det kan også være avgjørende hvorvidt det er blitt gjort et tilfredsstillende forarbeid. I utlandet er det vedkommende lands politi og hjelpeapparat som har det direkte ansvar for norske borgere som involveres i en ulykke. Utenriksdepartementet og Kriminalpolitisentralen i Oslo har kontakt med utenlandske myndigheter, og kontakt med disse etableres gjennom lokalt politi hjemme. Norske ambassader har egne hjemmesider med kontaktinformasjon og andre praktiske opplysninger. Se for en oversikt. Utenriksdepartementet tlf Side 11 av 18

12 Kriminalpolitisentralen i Oslo Også Sjømannskirken / Den norske kirke i utlandet kan bistå norske statsborgere i utlandet. Se Sjømannskirken beredskapstelefon Studenter ved høgskolen som har fått innvilget et studierelatert utenlandsopphold, må delta på informasjonsmøte i forkant av utenlandsopphold som setter fokus på tre viktige områder: Praktisk informasjon, helse og sikkerhet. Studentene får tildelt en kontaktperson ved høgskolen som kan kontaktes ved krise. Høgskolen skal ha skriftlig oversikt over studenter på studietur eller studieopphold. Oversikten skal inneholde informasjon som: flightnummer, planlagt oppholdssted (hvor en til enhver tid befinner seg) og kontaktpunkter, pårørendeinformasjon. Skjema skal ligge i beredskapsperm. Ansatte på jobbreise skal dokumentere reiseinformasjon ved studie- og tjenestereiser i Kalender i Outlook (flightnummer/avgangstid, planlagt oppholdssted). Dette må legges i Emnefelt (av hensyn til tilgangsrettigheter). 4 RUTINER FOR OPPDATERING AV BEREDSKAPSPLAN Beredskapsplanen revideres hvert 2. år. Samtidig utføres ROS analyse. Rektor er ansvarlig for oppnevning av beredskapsgruppe og oppdatering av beredskapsplan. 5 ANNET Høgskolen Betaniens lokaler kan bli tatt i bruk av Hospitalet Betanien ved behov. 6 REFERANSER TIL DENNE BEREDSKAPSPLANEN: FOR nr 847: Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Kunnskapsdepartementet 31.januar 2011: Styringsdokument for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste 1.september 2010: En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger. Personal- og internkontrollhåndbok/beredskapsplan - Interne retningslinjer ved dødsfall - Veiledning til studenter og ansatte når studenter eller tilsatte dør Side 12 av 18

13 VEDLEGG: AKTUELLE DOKUMENTER OG SKJEMA Vedlegg 1 - registreringsskjema ved melding om ulykke Når melding ringes inn til sentralbordet (til tlf ) eller man på annen måte mottar en melding om en eller annen form for krise der studenter eller ansatte er involvert/rammet, må meldingen registreres. Melding mottatt av: Dato: Klokkeslett: Hvem ringer Navn: Telefon: Adresse: Hva har skjedd: Hvor har det skjedd: Hvem er involvert: Er politi, brannvesen eller ambulanse varslet? Er beredskapsgruppe varslet?

14 Vedlegg 2 - loggskjema konsekvenser * Fylles ut på 1.møte. Hendelse - Hva har skjedd? Mennesker miljø materiell Hva er gjort? Risikovurdering Mennesker miljø materiell Konsekvenser for drift? Kortsiktig langsiktig? Hva gjør vi? Interne og eksterne ressurser Hvem må varsles? Internt og eksternt Roller? Værforhold en viktig faktor? Annet?

15 Vedlegg 3 - loggskjema fokus- og aksjon Tid Fokus og aksjon Ansvar

16 VEDLEGG 4 TELEFONLISTE EKSTERNE Styreleder Høgskolen Betanien Sigmund Kroslid Stiftelsen Betanien v. daglig leder Christian Hysing-Dahl Bergen kommune, vakttelefon beredskap er døgnbemannet Utenriksdepartementet Kriminalpolitisentralen i Oslo Sjømannskirken beredskapstelefon Kunnskapsdepartementet Forsikringsselskap Tryg (forsikring gjennom Stiftelsen Betanien Studentsamskipnaden i Bergen

17 Vedlegg 5 - Risiko- og sårbarhetsanalyse for Høgskolen Betanien ROS- analyse gjennomført Område Det kan være en risiko for at S K R Tiltak Ansvarlig Frist IT IKT-systemer blir utsatt for strømbrudd, dataangrep Avtale om IT-tjenester av IT-sjef Kontinuerlig og lignende IT-avdeling ved Hospitalet Betanien. IT-avd. gjennomfører årlig ROSanalyse. Andre sikkerhetstiltak: Brannmur Back-up servere Nødstrøm BRANN Høgskolen blir utsatt for brann Brannvernrutiner Brannøvelser min. x 1/år for alle ansatte og studenter Låse og kontrollrunder hver virkedag på dagtid. Vaktselskap på kveld/natt Rektor Drift Kontinuerlig PANDEMI STUDENTER/ ANSATTE PÅ UTENLANDSOPPHOLD Høgskolens ansatte og studenter blir smittet av influensa med fravær på opptil % Kidnapping, dødsulykke (bil, fly, drukning, brann) eller alvorlig skade når studenter har utenlandsopphold i studietiden eller ansatte er på reise i jobbsammenheng Pandemiplan iverksettes 17 Forebyggende tiltak Plan for utenlandsopphold: Informasjon om forholdsregler, forsikring, UD Landsider Lagre kontakt- og reiseinfo. på høgskolen ved utreise Rektor Alle Internasjonal koordinator Basert på meldinger fra Folkehelseinstituttet Kontinuerlig Før utreise

18 Område Det kan være en risiko for at S K R Tiltak Ansvarlig Frist > 5 ANSATTE PÅ REISE SAMMEN -Stor ulykke (flyulykke eller annen ulykke) som rammer flere ansatte på samme reise Kalkulert risiko ingen tiltak iverksettes Lagre kontakt- og reiseinfo. på høgskolen ved utreise Ansatt Ved reise dersom > 5 ALVORLIG HENDELSE PÅ HØGSKOLEN Misfornøyd og ustabil student tar med våpen og skaper en alvorlig trusselsituasjon Terroranslag mot høgskolen i form av gisselsituasjon Opplevd trusselsituasjon av andre grunner Utarbeide plan til bruk ved terror som del av beredskapsplan Ha beredskap S= Sannsynlighet 1= svært lav sannsynlighet, 5= svært høy sannsynlighet K= Konsekvens 1= ubetydelig, 5 = svært alvorlig R= Risiko, 1-4 = akseptabelt, 5-9 = grenseområde, = uakseptabelt, Akutt uakseptabelt Rektor 15.august 2013 Område Områder som har blitt risikovurdert, men som ikke er tatt med i høgskolens beredskapsplan: S K R EKSPLOSJON Foreligger ingen stor risiko da høgskolen ikke oppbevarer eksplosjonsfarlige stoffer STØRRE ULYKKER I LOKALMILJØ Høgskolen har ingen beredskap på dette, men høgskolen kan på kort varsel stille lokaler til disposisjon Neste gang ROS-analyse skal gjennomføres er vår Ansvarlig: Rektor. 18

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014 Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna Versjon 1 2014 Innhold 1 OM BEREDSKAPSPLANEN... 4 Omfang... 4 Prinsipper for høgskolens beredskapsledelse... 6 Oppdatering av planen

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser. Kriser og krisehåndtering. Versjon 1,3 OFFENTLIG

BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser. Kriser og krisehåndtering. Versjon 1,3 OFFENTLIG BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser Kriser og krisehåndtering Versjon OFFENTLIG Innhold 1 OM BEREDSKAPSPLANEN... 3 Omfang... 3 Prinsipper for høgskolens beredskapsledelse...

Detaljer

Krise- og beredskapsplan

Krise- og beredskapsplan Krise- og beredskapsplan Holmen skole Grunnskole og videregående skole Skolens beredskapsgruppe Funksjon Navn Jobb tlf Mobil tlf Leder Rektor Bjørn Henning Fredriksen 66855301 93285620 Nestleder Ass. rektor

Detaljer

HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN

HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN HAR DET SKJEDD EN HENDELSE? Høgskolen har egen satelitttelefon som kan brukes dersom alt annet samband svikter. CSO har denne. Telefonen kan hentes og brukes

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD INNHOLD:

BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD INNHOLD: BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD INNHOLD: 1. Hasteark 2. Operativ del i. Varslingslister ii. Tiltakskort 3. Administrativ del a. Roller og oppgaver b. Overordnede prinsipper c. Evaluering,

Detaljer

Kriseplan. for Universitetet i Stavanger 110 BRANN 112 POLITI 113 AMBULANSE 16.10.2014-1 -

Kriseplan. for Universitetet i Stavanger 110 BRANN 112 POLITI 113 AMBULANSE 16.10.2014-1 - Kriseplan for Universitetet i Stavanger 110 BRANN 112 POLITI 113 AMBULANSE 16.10.2014-1 - 1 INNLEDNING OG DEFINISJONER... 4 1.1 Innledning... 5 1.2 Mål og målgruppe... 5 1.3 Begrensning... 5 1.4 Definisjoner...

Detaljer

HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG. Beredskapsplan. ved krise, ulykke, død

HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG. Beredskapsplan. ved krise, ulykke, død HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG Beredskapsplan ved krise, ulykke, død Forord Målet for beredskapsplanen er at høgskolen skal være best mulig forberedt til å møte kriser, sorg og ulykker blant

Detaljer

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN HELSE FONNA

BEREDSKAPSPLAN HELSE FONNA BEREDSKAPSPLAN HELSE FONNA Versjon november 2012 Beredskapsplan 1 Innhold 1 Varsling og administrativt ansvar... 5 1.1 Varsling... 5 1.1.1 Beredskapsalarm... 5 1.2 AMK... 6 1.3 Innkallingsplan... 7 1.4

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015

Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015 Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015 Ytre sperring Innsatsområde Helikopter landing Vente plasser Indre sperring Åsted Fareområde ILKO BRANN 110 Stab POLITI 112 AMK 113 Samleplass skadde Samleplass

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

Barnehagene i Notodden. Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp

Barnehagene i Notodden. Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp Barnehagene i Notodden Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp rev. april 2015 INNHOLD 1.0 VARSLING VED BEHOV FOR ØYEBLIKKELIG HJELP... 3 1.1 VARSLINGSKART... 3 2.0 OVERSIKT OVER TILTAK... 5 2.1 HER OG

Detaljer

Plan for organisering av kommunal kjernevirksomhet ved en pandemi. Leirfjord kommune

Plan for organisering av kommunal kjernevirksomhet ved en pandemi. Leirfjord kommune Plan for organisering av kommunal kjernevirksomhet ved en pandemi Leirfjord kommune 7. september 2009 Innledning Pandemier er smittsomme sykdommer som rammer mennesker eller dyr over store geografiske

Detaljer

Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa

Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa 1 AGDENES KOMMUNE Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa Delplan i Agdenes kommunes Smittevernplan November 2009 1 2 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Hovedpunktene i planen... 3 2.1 Hva er en pandemi...

Detaljer

Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner

Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner 1 Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner Utgiver: Nasjonalt folkehelseinstitutt Adresse: Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Rutiner og dokumentasjon for systematisk hms-arbeid i selskapet Vedtatt av IKA s styre 05.12.2013 Innhold 1.0 Innledning...

Detaljer

RAPPORT NRPK. Rapporttittel: Risiko og beredskapsanalyse NRPK. Nøklevann Ro- og Padleklubb. Oppsummering:

RAPPORT NRPK. Rapporttittel: Risiko og beredskapsanalyse NRPK. Nøklevann Ro- og Padleklubb. Oppsummering: NRPK Rapporttittel: Risiko og beredskapsanalyse NRPK Gjelder for: Dok nr: Fill in Filreferanse Risikoanalyse NRPK.docx Bidragsytere: E. Sørdal, Styret Oppsummering: Nøkkelord: Risikoanalyse Berdskapsanalyse

Detaljer

Solid - Raus - Spenstig

Solid - Raus - Spenstig 2015 Solid - Raus - Spenstig KRISE Krise- og OG beredskapsplan BEREDSKAPSPLAN STAVNE Stavne ARBEID Arbeid OG og KOMPETANSE Kompetanse KF KF Innhold 1. Innledning... 3 1.1. Definisjon av krise... 3 1.2.

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHÅNDBOK HMS HELSE-MILJØ-SIKKERHET SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE 1 INNHOLD Del 1 Om Helse, Miljø og sikkerhet s. 3 Beskrivelse av HMS-systemet for elever s. 4 Organisering og ansvar s. 5 Seksjonskontaktens

Detaljer

Kriseberedskapsplan for HiL-studenter i utlandet

Kriseberedskapsplan for HiL-studenter i utlandet Kriseberedskapsplan for HiL-studenter i utlandet Formålet med kriseberedskapsplanen er at HiL skal være best mulig forberedt dersom en krise skulle ramme høgskolenes studenter som oppholder seg i utlandet,

Detaljer

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810 Helsedirektoratet.2 Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810 Høringsutkast for ekstern høring 03.11.14 Avdeling psykisk helse og rus 2014/2015 H e l s e d i r e k t

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune. Politisk behandlet juni 2015

Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune. Politisk behandlet juni 2015 Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune Politisk behandlet juni 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 2 1.1 Bakgrunn og formål... 2 2.0 Definisjoner... 3 3.0 Styrende dokumenter... 4 4.0 Grunnlagsdokumenter...

Detaljer

HMS-system for golfvirksomheter

HMS-system for golfvirksomheter HMS-system for golfvirksomheter Mars 2013 I samarbeid med Norges Golfforbund har Landbrukets HMS tjeneste utviklet et HMS system tilpasset golfvirksomheter. Ved første øyekast kan HMS-systemet virke overveldende

Detaljer

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune Revisjonsrapport 2/2015 Ski, 23.april

Detaljer

Håndbok i krise- og beredskapsledelse

Håndbok i krise- og beredskapsledelse Håndbok i krise- og beredskapsledelse 2 «En organisasjons fremtid ligger sjelden i å gjøre dagens operasjoner bedre. Oftest ligger veien til suksess i å gjøre nye og annerledes ting» (Frank Henriksen)

Detaljer

Helse, Miljø og Sikkerhet. Håndbok for HMS og IKT

Helse, Miljø og Sikkerhet. Håndbok for HMS og IKT Helse, Miljø og Sikkerhet Håndbok for HMS og IKT HMS PLAN Innhold KAPITTEL 1 1.1 Revheim skole: HMS-mål og verdier 1.2 Stavanger kommune. HMS- mål, visjon og verdier 1.3 Organisasjonskart, Revheim skole

Detaljer

SMITTEVERNPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE Rennebu Kommune Helsetjenesten SMITTEVERNPLAN 2009 Tlf. 72 40 25 40 Telefaks 72 40 25 41 7391 Rennebu Dokument nr: Utarbeidet:02.04.2004 Utgave: 1 Revidert : 28/04/2009 Revisjon nr:. 1 SMITTEVERNPLAN FOR

Detaljer