Lokal plan. Elevene skal:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lokal plan. Elevene skal:"

Transkript

1 1. TRINN Timer (totalt 38 t) Hovedområder i faget og kompetansemål Elevene skal kunne: 10 Forskerspiren bruke sansene til å utforske verden i det nære miljøet 10 Mangfold i naturen beskrive noen viktige kjennetegn ved de fire årstidene ved å observere naturen delta i ulike aktiviteter ute i naturen og fortelle om det som er observert observere og notere hva som skjer med et tre eller en annen flerårig plante over tid 6 Kropp og helse beskrive og samtale om sansene og bruke dem bevisst ved aktiviteter ute og inne Lokal plan få gode naturopplevelser på f.eks. Haukvannet, Slottet og Kystadhaugen arbeide med de naturfaglige temaene med undring og nysgjerrighet observere ett fast område i skolegården/nærområde, f.eks. følge ett tre gjennom årstidene finne kjennetegn ved de fire årstidene i naturen plukke blader på høsten og bestemme disse observere planter (blomster og trær), dyr og fugler og sortere og klassifisere dem lære plantens fire hoveddeler (rot, stilk, blader og blomst) lete i naturen etter insekter, og se på de gjennom forstørrelsesglass lære hvilke sanser vi har: smak, lukt, hørsel, syn, føle observere lyder og farger i naturen smake, lukte og kjenne på ulike ting og beskrive det de opplever Kjennetegn på måloppnåelse vise at de kan glede seg over naturen med undring og interesse kunne beskrive en plante med dens fire hoveddeler kunne bruke et forstørrelsesglass kunne bestemme noen sommerblomster og trær, bl.a. hestehov, løvetann, blåklokke, prestekrage og hvit- og blåveis, og gran, furu, bjørk og rogn kunne fortelle hvilke fem sanser vi har, og beskrive deres funksjon 1

2 5 Verdensrommet observere og beskrive årstidene, døgn og ulike månefaser og fortelle om hvordan man i samisk kultur deler inn året 7 Fenomener og stoffer gjøre forsøk med vann og lys og samtale om observasjonene sortere ulike stoffer etter lett observerbare kjennetegn og fortelle om kjennetegnene gi eksempel på et kretsløp i naturen med utgangspunkt i biologisk nedbrytning lære årstidene og dagene fortelle noe om månens faser lære om de åtte samiske årstider lære at lys går i rette linjer og vite hva som skjer når lyset møter flater finne ut hvordan en refleks fungerer gjennom forsøk lære hva som skjer med vann når det fryser gjennom forsøk være med på å grave ned lett- og tungt nedbrytbart materiele og se hva som skjer med dem. Lage en hypotese om hva som vil skje med de ulike stoffene. samle og sortere ulike steinslag etter lett observerbare kjennetegn. Lære noe om ulike steinslag, og hva stein kan brukes til (bygninger, skulpturer, glass m.m.) kunne si navnet på ukedagene og årstidene og skille årstidene fra hverandre kunne forklare hvordan en refleks fungerer vite at vannets frysepunkt er 0 C kunne hovedtrekk ved biologisk nedbrytning, bl.a. forskjellen på organisk materiale og plast/metall være i stand til å sortere ulike stoffer etter lett observerbare kjennetegn (vekt, størrelse, farge, bruksområde m.m.) 2

3 2. TRINN Timer (totalt 38 t) Hovedområder i faget og kompetansemål Elevene skal kunne: 8 Forskerspiren Stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen Beskrive egne observasjoner fra forsøk og fra naturen 6 Mangfold i naturen Gjenkjenne og beskrive noen plante- og dyrearter og sortere dem 8 Kropp og helse Sette navn på og beskrive funksjonen til noen ytre og indre deler av menneskekroppen Lokal plan arbeide med de naturfaglige temaene med undring og nysgjerrighet utvikle turglede gjennom uteskole utvikle miljøbevissthet og bli bevisst på hva vi kan gjøre for å ta vare på naturen lære å lage en enkel hypotese og fylle ut et enkelt observasjonskjema/rapport lære navn på de vanligste plantene i nærområdet og kunne bruke en sorteringsnøkkel til å sortere enkelte planter gjøre forsøk med spiring: f.eks: karse, solsikke, ringblomst lære navn på de vanligste husdyrene og noen av dyrene som lever vilt i Norge (bl.a. sau, ku, hest, høne gris, geit, elg, rådyr, ekorn, grevling, piggsvin, kjøttmeis, hakkespett) lære navnene på arm, bein, mage, rygg, hofte, lår, legg, fot, hode, skuldre, albue, ankel, hæl, hjerte, lunge, nyrer, tarmer og magesekk og plassere dem Kjennetegn på måloppnåelse kunne lage en hypotese og fylle ut et observasjonsskjema/ rapport kunne bruke en sorteringsnøkkel til å artsbestemme en plante kunne bestemme noen av de vanligste husdyr og ville dyr kunne navnsette de viktigste ytre og indre kroppsdeler kunne enkelt beskrive funksjonen til de viktigste 3

4 7 Verdensrommet Beskrive hvordan jorda, månen og sola beveger seg i forhold til hverandre 10 Teknologi og design Lage gjenstander som kan bevege seg ved hjelp av vann eller luft og fortelle om det de har laget Lage gjenstander som bruker refleksjon av lys og fortelle om det de har laget lære om de ovennevnte kroppsdelenes funksjon lære noe om huden, skjelettet og musklenes funksjon lære noe om hjernen og nervesystemet bli kjent med modell av solsystemet lære hvordan jordas bevegelser i forhold til sola gir oss natt, dag og ulike årstider f.eks. lage vannhjul eller tegne,konstruere og bygge trebåt med strikkmotor og presentere den f.eks. lage uro, drage eller vindmølle f.eks. lage enkelt periskop [tips finnes på kroppsdelene kunne forklare de viktigste systemene i kroppen på en enkel måte(fordøyelse, hjerte/blod, pust/lunger) kunne tegne og forklare hvordan jorda, månen og sola beveger seg i forhold til hverandre kunne beskrive hva de har laget, hvordan de har laget det, og hvordan det fungerte presentere dette for medelever 4

5 3. TRINN Timer (totalt 50 t) Hovedområder i faget og kompetansemål Elevene skal kunne: 5 Forskerspiren Bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner på ulike måter 10 Mangfold i naturen Fortelle om dyr og samtale om hva god dyrevelferd er Samtale om livssyklusen til noen plante- og dyrearter 10 Kropp og helse Samtale om utviklingen av menneskekroppen fra befruktning til voksen Beskrive noen vanlige barnesykdommer og hva vaksinering er Lokal plan arbeide med de naturfaglige temaene med undring og nysgjerrighet lære om hva en forsker gjør lære hvordan man kan gjøre undersøkelser og skriver rapport fortelle om et kjæledyr eller et dyr de er glad i og samtale om hvordan vi kan ta godt vare på dyr lære om forskjeller og likheter i livssyklusen hos husdyr/tamme dyr og ville dyr lære om forskjellen på livssyklusen til f.eks et tre og en årsplante lære om hvordan barn blir til og hvordan kroppen forandrer seg med alderen lære om hvorfor fysisk aktivitet og kosthold er viktig når barn vokser og utvikler seg lære om vaksinering (samarbeid med helsesøster) få kunnskap om hva bakterier og virus er, og hva disse kan gjøre med kroppen. få kunnskap om de vanligste barnesykdommene, bl.a.røde hunder, Kjennetegn på måloppnåelse kunne skrive en rapport fra en undersøkelse vite hva en forsker er kunne gjøre rede for hvordan man tar vare på dyr, og forholdet mellom menneske og dyr kunne bruke begrepene spedbarn/baby, barn, ungdom, voksen og gammel kunne beskrive de vanligste barnesykdommene kunne forklare hvorfor man får vaksine 5

6 5 Verdensrommet Gjengi myter og sagn knyttet til stjernehimmelen og nordlys i norsk og samisk tradisjon 10 Fenomener og stoffer Beskrive hvordan og drøfte hvorfor vi kildesorterer Beskrive egne observasjoner av vær og skyer og måle temperatur og nedbør 10 Teknologi og design Gjenkjenne og sammenligne bærende strukturer i ulike byggverk i nærmiljøet vannkopper, kusma, meslinger gjennom lesing og dramatisering av myter og sagn lære navn på dyr, helter og guder som har gitt navn til noen kjente stjernebilder lære om hva nordlys er, og myter knyttet til dette finne noen stjernebilder på himmelen, f.eks: Karlsvogna, Orions Belte, Lillebjørn, Sarrva lære hvorfor vi bør kildesortere, og bidra til dette hjemme og på skolen lære hva en meteorolog gjør og hva meteorologi er observere temperatur og vær over tid og lage en framstilling av funnene se på og lære om de bærende strukturene på f.eks. Dalgård skole, Dalgård ishall, og lafteteknikk på f.eks. Trøndelag folkemuseum kunne tegne og forklare hvordan to av de mest kjente stjernebildene ser ut, og gjenfortelle sagnet som er knyttet til disse kunne begrunne hvorfor vi bør kildesortere vite hva en meteorolog er kunne lese av et termometer og en regnmåler kunne beskrive været med ord som sol, regn, snø, sludd, overskyet, oppholdsvær, vind kunne diskutere og reflektere over hvordan byggverk holder seg oppe ved hjelp av ulike konstruksjoner 6

7 4. TRINN Timer (totalt 76 t) Hovedområder i faget og kompetansemål Elevene skal kunne: 9 Forskerspiren Innhente og systematisere data og presentere resultatene med og uten digitale hjelpemidler Bruke enkle måleinstrumenter til undersøkelser 11 Mangfold i naturen Samle og systematisere informasjon og beskrive noen utdødde dyrearter og dyregrupper og hvordan de levde Argumentere for forsvarlig framferd i naturen Lokal plan arbeide med de naturfaglige temaene med undring og nysgjerrighet bli mer vant til å bruke observasjonsskjema som et redskap gjøre målinger bl.a. ved hjelp av litermål, termometer, vekt, tommestokk, målbånd og mikroskop presentere funn, f.eks. gjennom naturdagbok, diagram, bruke Powerpoint eller annet digitalt presentasjonsverktøy, utstilling o.l. lære hva en arkeolog og en paleontolog gjør bruke bøker, internett og andre kilder til å finne informasjon om utdødde dyrearter (dinosaur, mammut, dronter, geirfugl) besøke Vitenskapsmuseet lære at dyrearter står i fare for å bli utryddet også i dag lære om Friluftslovens naturvettregler og drøfte og argumentere for hva disse innbærer lære om Allemannsretten, og hvordan alle som ferdes i naturen har ansvar for å Kjennetegn på måloppnåelse kunne lage en hypotese, gjøre forsøk/undersøke, lage en rapport og presentere funnene kunne gjøre seg nytte av de ulike måleinstrumentene kunne fortelle faktakunnskap om noen utdødde dyrearter og beskrive hvordan de fant informasjonen ha tilstrekkelig kunnskap om riktig og feil oppførsel i naturen til å kunne argumentere for forsvarlig framferd 7

8 10 Kropp og helse Beskrive i hovedtrekk hvordan menneskekroppen er bygd opp, og funksjonen til noen indre organer Observere og beskrive hvordan kroppen reagerer i ulike situasjoner Samtale om ulike følelsesmessige opplevelser og reaksjoner og sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse 15 Verdensrommet Finne informasjon med og uten digitale verktøy og fortelle om noen av planetene i vårt solsystem Gjenkjenne noen stjernebilder og beskrive fenomener som kan observeres på himmelen 16 Fenomener og stoffer Gi eksempel på et kretsløp i naturen med utgangspunkt i biologisk nedbrytning Gjennomføre forsøk som viser at ta vare på den lære hvordan bl.a. huden, skjelett, muskler, sener, lunger og hjertet fungerer lære hvordan kosthold og trening påvirker helse og livskvalitet lære om hjernen og nervesystemet arbeide med hvordan kroppen reagerer når man blir f.eks. glad, redd, forelsket, trist lære begrepene hormoner og adrenalin lære hva det vil si å være psykisk syk samtale om de fysiske og psykiske reaksjonene knyttet til bl.a. panikk og angst bruke bøker, internett og andre kilder til å finne informasjon om noen av planetene lære om planetene i vårt solsystem og deres baner rundt solen, og lære at jorden er en del av Melkeveien lære hva stjerneskudd, kometer og meteoritter er kunne peke ut Polarstjerna,Lillebjørn, Storebjørn, Karlsvogna og Orions belte diskutere hva det vil si at universet er uendelig besøke planetariet på Vitensenteret lære at biologisk nedbrytning (aerob) er avhengig av varme, vann og luft, og samtale om eksempler på kretsløp i naturen (f.eks. dyr og planter som dør, kompostering) kunne navngi og beskrive funksjonen til de viktigste kroppsdelene kunne forklare de viktigste systemene i kroppen (fordøyelse, hjerte/blod, pust/lunger, hjerne/nervesystemet) vite hva det vil si å være psykisk syk kunne navnene på de 8 (9) planetene i vårt solsystem og vite hva Melkeveien er skal kunne peke ut stjernebildene Karlsvogna, Orions belte samt Polarstjerna kunne forklare hva et kretsløp er, og gi eksempel på et kretsløp i naturen kunne gjøre rede for hovedtrekkene i kompostering 8

9 stoffer kan endre karakter når de blir utsatt for ulike påvirkninger Gjøre forsøk med luft og lyd og beskrive observasjonene 15 Teknologi og design Planlegge, bygge og teste enkle modeller av bygg-konstruksjoner og dokumentere prosessen fra idé til ferdig produkt Beskrive konstruksjoner og samtale om hvorfor noen er mer stabile og tåler større belastning enn andre lære at naturens kretsløp gjør at stoffene brytes ned og brukes om igjen lære om viktigheten av kildesortering og søppelhåndtering samtale om forholdet mellom produksjon, forbruk, gjenbruk og resirkulering lære om spesialavfall, produksjonsavfall og kompostering gjøre forsøk som viser at stoffer kan endre karakter tips bl.a. på gjøre forsøk med luft og lyd tips bl.a. på arbeide med ulike brokonstruksjoner, f.eks. bjelkebro, buebro og hengebro bygge en bærende konstruksjon, f.eks. bro av papirrør erfare styrken og stabiliteten i ulike konstruksjonsformer som firkant, trekant og bue studere ulike konstruksjoner og diskuter hvilke bærende former som er mest stabile kunne stille spørsmål ved samfunnets forbruk og de miljømessige konsekvensene av dette kunne lage en hypotese, gjøre forsøk/undersøke, lage en rapport og presentere funnene i forsøkene kunne gjøre rede for grunnleggende prinsipper i bærende konstruksjoner, basert på erfaring fra egne forsøk 9

10 5. TRINN Timer (totalt 76 t) Hovedområder i faget og kompetansemål Elevene skal kunne: 15 Forskerspiren Trekke naturfaglig informasjon ut fra enkle naturfaglige tekster i ulike medier. Publisere resultater fra egne undersøkelser ved å bruke digitale verktøy. Formulere spørsmål om noe han eller hun lurer på, lage en plan for å undersøke en selvformulert hypotese, gjennomføre undersøkelsen og samtale om resultatet Forklare hvorfor det er viktig å lage og teste hypoteser ved systematiske observasjoner og forsøk, og hvorfor det er viktig å sammenligne resultater Bruke digitale hjelpemidler og naturfaglig utstyr ved eksperimentelt arbeid og feltarbeid 16 Mangfold i naturen Planlegge og gjennomføre Lokal plan lære om hvordan en forsker arbeider og hva som er målet med arbeidet være forskerspirer gjennom å gjøre observasjoner og formulere spørsmål om noe man lurer på lage en hypotese og teste den ut ved å gjøre forsøk. Knytt gjerne opp mot Mangfold i naturen lage rapport eller annen framstilling av arbeidet undersøke en dam i nærheten og se etter smådyr og lære navn på bl.a. Kjennetegn på måloppnåelse kunne gjøre observasjoner og formulere spørsmål som han eller hun lurer på kunne trekke naturfaglig informasjon ut fra ulike tekster fra lærebøker og Internett kunne beskrive kjennetegn til amfibier 10

11 undersøkelser i noen naturområder i samarbeid med andre Planlegge og gjennomføre undersøkelser i noen naturområder i samarbeid med andre. Fortelle om hvordan noen dyrearter brukes i ulike tradisjoner, blant annet den samiske. Beskrive kjennetegn ved virveldyr og forklare funksjonene til de viktigste organene 15 Kropp og helse Beskrive de viktigste organene i menneskekroppen og deres funksjoner Forklare hva som skjer under puberten og samtale om ulik kjønnsidentitet og variasjon i seksuell orientering 15 Fenomener og stoffer Undersøke og beskrive sentrale vannløper, vannloppe, snegler og hoppekreps lære kjennetegn til amfibier gjøre fugleobservasjoner ved et vann i nærområdet og finne navn og fakta om fuglene gjennomføre disseksjon av fisk lære navnene på noen vanlige fisk og fugler ved ferskvann, bl.a. ørret, abbor, gjedde, stokkand, toppand, strandsnipe, og kunne beskrive deres kjennetegn, og hvilken familie de tilhører lære forskjellen på skivesopp, piggsopp og rørsopp (gjærsopp, muggsopp, hattesopp, hvorfor sopp er viktig for trær) lære hvordan planter, dyr og sopp blir brukt som mat, medisiner, klær, krydder osv lære om kjennetegn ved virveldyr lære hva som skjer når man puster lære om blodet og blodomløpet lære hvordan hjertet arbeider lære om puberteten og hvilke kroppslige forandringer som skjer lære om hva som skjer ved befruktning, svangerskap og fødsel. lære om forskjellen på heterofili og homofili diskutere hva som skjer når man blir forelsket lære hva mineraler og bergarter er, og lære om hvorfor steiner kan være så kunne navn på noen små dyr som lever i dammer og innsjøer kunne beskrive noen fisker og fugler som lever i og holder til ved ferskvann kunne beskrive skjelettet til noen virveldyr kunne forklare hvordan hjertet arbeider kunne fortelle litt om blodet og blodomløpet kunne forklare hvilke oppgaver lungene har kunne forklare noen av de kroppslige forandringene som skjer under puberteten kunne forskjell på mineraler og bergarter 11

12 egenskaper ved noen mineraler og bergarter og hvordan de har blitt dannet Gjennomføre forsøk med magnetisme og elektrisitet, beskrive og forklare resultatene. Gjennomføre forsøk med kjemiske reaksjoner og forklare hva som kjennetegner disse reaksjonene. 15 Teknologi og design Planlegge, bygge og teste mekaniske leker. Beskrive ulike bevegelser i lekene og prinsipper for mekaniske overføringer forskjellige i blant annet størrelse, farge og form lære om hvordan bergarter dannes lage en steinsamling besøk på vitenskapsmuseet lage en elektromagnet (av batteri) og kunne forklare hvordan den virker gjøre forsøk med å varme opp sukker, salt, vann, stearin. Gjør observasjoner underveis og skrive rapport planlegge, bygge og teste en mekanisk leke, f.eks. musefellebil lage fagtekst der du beskriver ulike bevegelser og prinsipper for mekaniske overføringer lære om rotasjon og andre typer bevegelse lære hvordan en type bevegelse kan forvandles til en annen lære hvorfor et fly klarer å holde seg oppe i lufta lære hva ordene friksjon, akselerasjon og energi betyr kunne beskrive hvordan bergarter dannes kunne forklare ordene mineraler, bergarter, malm, magma og lava kunne beskrive magnetens egenskaper kunne beskrive hva en elektromagnet er, og hvordan den virker kunne fortelle hva som kjennetegner en kjemisk reaksjon vise skisse og digitale bilder av modell kunne lage fagtekst der du gjør greie for hva som skjer når noe beveger seg (energi) 12

13 6. TRINN Timer (totalt 76 t) Hovedområder i faget og kompetansemål Elevene skal kunne: 10 Forskerspiren Trekke naturfaglig informasjon ut fra enkle naturfaglige tekster i ulike medier. Publisere resultater fra egne undersøkelser ved å bruke digitale verktøy. Bruke digitale hjelpemidler og naturfaglig utstyr ved eksperimentelt arbeid og feltarbeid. Formulere spørsmål om noe han eller hun lurer på, lage en plan for å undersøke en selvformulert hypotese, gjennomføre undersøkelsen og samtale om resultatet Forklare hvorfor det er viktig å lage og teste hypoteser ved systematiske observasjoner og forsøk, og hvorfor det er viktig å sammenligne resultater 15 Mangfold i naturen Undersøke og beskrive Lokal plan kunne bruke digitalt fotoapparat (f. eks i forbindelse med herbarier) lære å bruke mikroskop lære hvordan en forsker arbeider og hva som er målet med arbeidet lære om Alexander Flemming og penicillinet, Charles Darwin og evolusjonsteorien. være forskerspirer gjennom å gjøre observasjoner og formulere spørsmål om noe man lurer på lage en hypotese og teste den ut ved å gjøre forsøk lage rapport eller annen framstilling av arbeidet lære navnet på og oppgavene til de ulike plantedelene Kjennetegn på måloppnåelse kunne lage en naturfaglig tekst med utgangspunkt i det du har lært om Alexander Flemming og Charles Darwin, ved hjelp av digitale verktøy kunne forklare hva den naturvitenskapelige arbeidsmetoden en forsker bruker er kunne benytte den naturvitenskapelige arbeidsmetoden gjennom eget arbeid kunne navnet på og oppgavene til de ulike 13

14 blomsterplanter og forklare funksjonene til de ulike plantedelene. Undersøke og beskrive faktorer som påvirker frøspiring og vekst hos planter. Beskrive kjennetegn ved virveldyr og forklare funksjonen til de viktigste organene. Beskrive kjennetegn til et utvalg av plante-, sopp og dyrearter og fortelle hvordan disse er ordnet systematisk. Planlegge og gjennomføre undersøkelser i noen naturområder i samarbeid med andre 15 Kropp og helse Beskrive skjelettet og muskler og gjøre greie for hvordan kroppen kan bevege seg. Beskrive de viktigste organene i menneskekroppen og deres lage herbarium lære om Carl Von Linne var og hans betydning for klassifisering av planter gjøre forsøk med frøspiring og vekst hos planter og knytte dette opp mot plantenes oppvekstvilkår lære forskjellen på virveldyr og virvelløse dyr planlegge og gjennomføre undersøkelser i en dam eller en innsjø undersøke og beskrive noen små dyr som lever i dammer og innsjøer lære kjennetegn til amfibier lære om noen fisker som lever i ferskvann og/eller saltvannkunne artsbestemme et utvalg av planter, sopp og dyr lære navnene på noen vanlige dyr og fugler i skogen og kunne beskrive deres kjennetegn, og hvilken familie de tilhører lære forskjellen på skivesopp, piggsopp og rørsopp (gjærsopp, muggsopp, hattesopp, hvorfor sopp er viktig for trær) lære hvordan planter, dyr og sopp blir brukt som mat, medisiner, klær, krydder osv lære hvordan skjelettet er bygd opp lære at skjelettet holder kroppen oppe og beskytter viktige organer lære at kalsium, D-vitamin og fysisk aktivitet er viktig for å bygge opp et sterkt skjelett plantedelene, kronblad, begerblad, pollenbærer, pollen, arr, fruktknute kunne fortelle om Carl Von Linne og han arbeid med planter og dyr beskrive hva som skjer når frø spirer kunne beskrive skjelettet til noen virveldyr kunne tegne skisse over skivesopp, piggsopp og rørsopp og forklare hva som er forskjellen. kunne beskrive hvordan skjelettet er bygd opp kunne beskrive hvordan musklene får kroppen til å bevege seg 14

15 funksjoner lage en skjelettsprellemann planlegge og lag en sunn skolelunsj sammen lære navnene på de store musklene og hvordan muskler jobber gjøre forsøk med egne muskler, biceps og triceps. finne ut hvor raskt muskelen får beskjed, ved å gripe ting som andre slipper. Hvor mange cm faller det? 10 Verdensrommet Beskrive solsystemet vårt og naturvitenskapens teorier for hvordan jorda har blitt til. Beskrive en modell for solsystemet og hvordan denne kan forklare observerte fenomener, inkludert dag og natt, månefaser og solas bevegelse over himmelen. 15 Fenomener og stoffer Foreta relevante værmålinger og presentere resultatene med og uten digitale hjelpemidler Gjennomføre forsøk med lyd, hørsel og støy, beskrive og forklare resultatene og hvordan vi kunne beskrive hva som skjedde under The Big Bang lære hvordan planeter, stjerner og andre himmellegemer beveger seg i forhold til hverandre ved hjelp av solsystemmodellen kunne forklare hvorfor vi har dag, natt og årstider på jorda lære hvordan solformørkelser og måneformørkelser oppstår beskrive de forskjellige månefasene lære hva mørketid og midnattssol kommer av lage et solur lage en modell av solsystemet lære om fordamping av vann registrere klimaet på hjemstedet ditt sammenlign temperaturen og nedbørsmengden på kysten og i innlandet lære at lyd er bølger som brer seg i luft, vann eller andre stoffer. kunne beskrive hvordan jorda beveger seg i forhold til sola ved hjelp av modell av solsystem kunne beskrive hvordan det blir dag, natt og forskjellige årstider på jorda kunne beskrive hvordan naturvitenskapen mener jorda er blitt til kunne beskrive hvordan vind og nedbør oppstår kunne fortelle om vær og klima i Norge kunne forklare hva som skjer når vi lager lyd kunne beskrive hvordan vi kan 15

16 kan skjerme oss mot uønsket lyd. Gjør greie for bruk av noen energikilder før og nå og beskriv konsekvenser for miljøet lokalt og globalt. 11 Teknologi og design Gjøre greie for hvordan man gjennom tidene har brukt overføring av bevegelse til å utnytte energi i vind og vann. Gjør greie for hvordan man gjennom tidene har brukt overføring av bevegelse til å utnytte energi i vind og vann lære om frekvens gjøre forsøk med lyd, for eksempel trådtelefon, flaskeorgel gjennomføre hørselstest planlegge, bygge og teste en vindmølle lære ved hjelp av eksempler hvordan en energiform kan gå over til andre energiformer lære hvordan en varmluftsballong virker lære hvordan vindenergi blir utnyttet i drager, seilbåter og andre vindaktiviteter lære hvordan menneskene har utnyttet energien i lufta opp gjennom tidene lage en drage høre og forstå lyder kunne forklare hva støy er, og hvordan vi kan skjerme oss mot den vise skisse og digitale bilder av modell lage fagtekst der du gjør greie for hvordan vindmølla har blitt brukt gjennom tidene 7. TRINN IKKE FERDIG PLAN Timer (totalt 76 t) Hovedområder i faget og kompetansemål Elevene skal kunne: Forskerspiren Trekke naturfaglig informasjon ut fra enkle naturfaglige tekster i ulike medier. Publisere resultater fra egne Lokal plan vite hvordan en forsker arbeider og hva som er målet med arbeidet være forskerspirer gjennom å gjøre observasjoner og formulere spørsmål om noe man lurer på Kjennetegn på måloppnåelse vise at du kan benytte den naturvitenskapelige arbeidsmetoden i eget arbeid kunne forklare hvorfor det er viktig å lage og teste hypoteser 16

17 undersøkelser ved å bruke digitale verktøy. Bruke digitale hjelpemidler og naturfaglig utstyr ved eksperimentelt arbeid og feltarbeid. Formulere spørsmål om noe han eller hun lurer på, lage en plan for å undersøke en selvformulert hypotese, gjennomføre undersøkelsen og samtale om resultatet Forklare hvorfor det er viktig å lage og teste hypoteser ved systematiske observasjoner og forsøk, og hvorfor det er viktig å sammenligne resultater Mangfold i naturen Planlegge og gjennomføre undersøkelser i noen naturområder i samarbeid med andre Beskrive kjennetegn ved virveldyr og forklare funksjonene til de viktigste organene Fortelle om hvordan noen dyrearter brukes i ulike tradisjoner, blant annet den samiske. Kropp og helse Samle informasjon om og lage en hypotese og teste den ut ved å gjøre forsøk lage rapport eller annen framstilling av arbeidet delta på leirskole knytt kunnskapen opp mot forberedelse og etterarbeid etter leirskolen. Lag rapport. lære forskjellen på virveldyr og virvelløse dyr planlegge og gjennomføre undersøkelser i en dam eller en innsjø undersøke og beskrive noen små dyr som lever i dammer og innsjøer lære om noen fisker som lever i ferskvann og/eller saltvannkunne artsbestemme et utvalg av planter, sopp og dyr få kunnskap om ulike rusmidler og hvilke helseskader disse kan gi ved systematiske observasjoner og forsøk, og hvorfor det er viktig å sammenligne resultater. 17

18 diskutere helseskader som kan oppstå ved bruk av ulike rusmidler. Beskrive de viktigste organene i menneskekroppen og deres funksjoner Fenomener og stoffer Gjennomføre forsøk med magnetisme og elektrisitet, beskrive og forklare resultatene. Gjøre greie for bruk av noen energikilder før og nå og beskrive konsekvenser for miljøet lokalt og globalt. Beskrive sentrale egenskaper ved gasser, væsker, faste stoffer og faseoverganger ved hjelp av partikkelmodellen. Forklare hvordan stoffer er bygd opp, og hvordan stoffer kan omdannes ved å bruke begrepene atomer og molekyler. Gjennomfør forsøk med kjemiske reaksjoner og forklar hva som kjennetegner disse reakjsonene diskutere holdninger til bruk av rusmidler og hvordan de kan takle press i forbindelse med dette kontakt med MOT, evt Forebyggendegruppa i Politiet Elektrisitet o o o o o o Vannkraft o o o vite hvem Thomas Alva Edison var og hva han gjorde vite hvordan strøm kan lages vite hvordan elektrisk energi transporteres kunne forklare forskjellen på likestøm og vekselsstrøm kunne bygge en enkel elektrisk krets vite hva sikringer brukes til vite hvordan energien i rennende vann kan brukes (vannhjul, kvernkall, turbin) vite hvordan vannets energi har blitt utnyttet gjennom tidene. Kunne diskutere fordeler og ulemper ved vannkraft Gasskraft o vite hva gasskraft er o følge med i utviklingen av gasskraftverk i Norge o være bevisste de miljømessige konsekvensene av gasskraftverk Deltakelse/ekskursjon: Strømsparegrisen og 18

19 Fysikkløypa på Gløshaugen, TEV, kraftverk. vite forskjellen på vær og klima vite hvilke deler øret består av. vite hva lyd er og hvordan den lages kunnskap om kjente støyproblemer for menneskene vite hva et atom er og kunne prinsippene for oppbyggingen av molekyler kunne bygge atommodeller og navngi enkle bindinger kunne navnet på de mest vanlige grunnstoffene og noen stoffer som er dannet av disse Teknologi og design Planlegge, bygge og teste enkle produkter som gjør bruk av elektrisk energi, forklare virkemåten og beskrive prosessen fra idè til ferdig framstilt produkt. Gjør greie for hvordan man gjennom tidene har brukt overføring av bevegelse til å utnytte energi i vind og vann Planlegge, bygge og teste enkle produkter som gjør bruk av elektrisk energi, forklare virkemåten og beskrive prosessen fra ide til ferdig produkt. lage lysende innsekt? Kom med forslag til gode oppgaver! lage kjøleskapsvarsler (elektronisk krets)? 19

Naturfag barnetrinn 1-2

Naturfag barnetrinn 1-2 Naturfag barnetrinn 1-2 1 Naturfag barnetrinn 1-2 Forskerspiren stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen bruke sansene til å utforske verden i det nære

Detaljer

Dokument for kobling av triks i boka Nært sært spektakulært med kompetansemål fra læreplanen i naturfag.

Dokument for kobling av triks i boka Nært sært spektakulært med kompetansemål fra læreplanen i naturfag. Oppdatert 24.08.10 Dokument for kobling av triks i boka Nært sært spektakulært med kompetansemål fra læreplanen i naturfag. Dette dokumentet er ment som et hjelpemiddel for lærere som ønsker å bruke demonstrasjonene

Detaljer

LOKAL FAGPLAN NATURFAG

LOKAL FAGPLAN NATURFAG LOKAL FAGPLAN NATURFAG Midtbygda skole Utarbeidet av: Dagrun Wolden Rørnes, Elisabeth Lillelien, Terje Ferdinand Løken NATURFAG -1.TRINN Beskrive egne observasjoner fra forsøk og fra naturen Stille spørsmål,

Detaljer

1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn

1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2006: Naturfag Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig i naturfag - å kunne uttrykke seg skriftlig i naturfag - å kunne lese i naturfag - å

Detaljer

LOKAL FAGPLAN NATURFAG 1.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN NATURFAG 1.-10. TRINN Grunnleggende ferdigheter LOKAL FAGPLAN NATURFAG 1.-10. TRINN Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i naturfag innebærer å presentere og beskrive egne opplevelser og observasjoner fra naturen. I naturfag

Detaljer

Fra nysgjerrigper til forskerspire

Fra nysgjerrigper til forskerspire LOKAL LÆREPLAN ETTER LK-06 VED TORDENSKJOLDS GATE SKOLE FAG: Naturfag TRINN: 5. trinn Timefordeling på trinnet: 2 Grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigheter. Uke 33-34

Detaljer

Naturfag 6.trinn. Tidspunkt Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode:

Naturfag 6.trinn. Tidspunkt Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Naturfag 6.trinn Tidspunkt Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Uke 34-38 Planlegge og gjennomføre undersøkelser i noen naturområder i samarbeid med andre Undersøke og beskrive blomsterplanter

Detaljer

Uke Kompetansemål Periodemål/ukemål Lærebøker Læringsstrategier, metode 34-38

Uke Kompetansemål Periodemål/ukemål Lærebøker Læringsstrategier, metode 34-38 Uke Kompetansemål Periodemål/ukemål Lærebøker Læringsstrategier, metode 34-38 Vakre vekster Planlegge og gjennomføre undersøkelser i noen naturområder i samarbeid med andre Undersøke og beskrive blomsterplanter

Detaljer

Årsplan «Naturfag» 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn Lærere:

Årsplan «Naturfag» 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn Lærere: Årsplan «Naturfag» 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn Lærere: Ida Myrvang og Elisabet Langeland Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Detaljer

ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 5. TRINN, SKOLEÅRET

ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 5. TRINN, SKOLEÅRET ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 5. TRINN, SKOLEÅRET 2016-2017 Faglærer: Asbjørn Tronstad og Jon Erik Liebermann Fagbøker/lærestoff: Gaia 5 Naturfag, 1,5 klokketimer dvs. 2 skoletimer (45 min) pr. uke Læringstrategier/Gr

Detaljer

planlegge og gjennomføre undersøkelser i minst ett naturområde, registrere observasjoner og systematisere resultatene

planlegge og gjennomføre undersøkelser i minst ett naturområde, registrere observasjoner og systematisere resultatene A-plan Uker Tema Kompetansemål Kriterier 8 Nysgjerrig per-prosjekt 5 (vår) Undersøkelse av naturområde blomster Formulere naturfaglige spørsmål om noe eleven lurer på, foreslå mulige forklaringer, lage

Detaljer

Læreplan i naturfag - kompetansemål Kompetansemål etter 7. årstrinn

Læreplan i naturfag - kompetansemål Kompetansemål etter 7. årstrinn ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NATURFAG 6. TRINN Årstimetallet i faget: 57 Læreplan i naturfag - kompetansemål Kompetansemål etter 7. årstrinn Songdalen for livskvalitet Forskerspiren I naturfagundervisningen

Detaljer

ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 3. OG 4. TRINN

ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 3. OG 4. TRINN Skolens navn: Adresse: 9593 Breivikbotn Telefon: 78 45 27 25 / 26 ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 3. OG 4. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011 2012 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: CUMULUS 4 av Stig Bjørshol, Sigmund

Detaljer

ÅRSPLAN I NATURFAG 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015

ÅRSPLAN I NATURFAG 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 ÅRSPLAN I NATURFAG 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 Lærer: Knut Brattfjord Læreverk: Globus Naturfag 5 benyttes for 5. og 6. klasse. Globus Naturfag 7 benyttes for 7. klasse av Johansen, Steineger

Detaljer

ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 4. TRINN SKOLEÅRET 2017/2018

ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 4. TRINN SKOLEÅRET 2017/2018 ÅSPLAN I NATUFAG F 4. TINN SKLÅT 2017/2018 TID MN DLMÅL LÆINGSKJNNTGN/ VUDINGSKITI A Myldrende liv hva en livssyklus er Høy Middels Lav måloppnåelse U å sammenlikne livssykluser måloppnåelse måloppnåelse

Detaljer

ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 4. TRINN SKOLEÅRET 2016/2017

ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 4. TRINN SKOLEÅRET 2016/2017 ÅSPLAN I NATUFAG F 4. TINN SKLÅT 2016/2017 TID MN DLMÅL LÆINGSKJNNTGN/ VUDINGSKITI A Myldrende liv hva en livssyklus er Høy Middels Lav måloppnåelse U å sammenlikne livssykluser måloppnåelse måloppnåelse

Detaljer

Årsplan i naturfag for 5. og 6. trinn 2017/18

Årsplan i naturfag for 5. og 6. trinn 2017/18 c RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i naturfag for 5. og 6. trinn 2017/18 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Ca. 2 Mangfold i naturen

Detaljer

ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 5. TRINN, SKOLEÅRET

ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 5. TRINN, SKOLEÅRET ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 5. TRINN, SKOLEÅRET 2016-2017 Faglærer: Jon Erik Liebermann Fagbøker/lærestoff: Gaia 6 Naturfag, www.naturfag.no. 1,5 klokketimer dvs. 2 skoletimer (45 min) pr. uke Læringstrategier/Gr

Detaljer

Store viktige oppdagelser s. 6-18

Store viktige oppdagelser s. 6-18 LOKAL LÆREPLAN ETTER LK-06 VED TORDENSKJOLDS GATE SKOLE FAG: Naturfag TRINN: 6. trinn Timefordeling på trinnet: 2 Grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigheter. Uke 34 36

Detaljer

Kompetansemålene i «Forskerspiren» vil ligge til grunn for arbeidet med de resterende målene.

Kompetansemålene i «Forskerspiren» vil ligge til grunn for arbeidet med de resterende målene. RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i naturfag for 7. trinn 2017/18 Kompetansemålene i «Forskerspiren» vil ligge til grunn for arbeidet med de resterende målene. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 5. TRINN 2014/2015. Utarbeidet av: Lise-Lotte Austevik Læreverk: Yggdrasil 5 UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Hele boka. 35 36 37 38 39 Bli kjent i boka.

Detaljer

Årsplan i naturfag - 4. klasse 2015-2016

Årsplan i naturfag - 4. klasse 2015-2016 Årsplan i naturfag - 4. klasse 2015-2016 Antall timer pr uke: 1 time Lærer: Evelyn Haugen Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene, der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen.

Detaljer

Karakterane 3 og 4 Nokså god eller god kompetanse i faget. Kommuniserer

Karakterane 3 og 4 Nokså god eller god kompetanse i faget. Kommuniserer Fag: Naturfag Skoleår: 2008/ 2009 Klasse: 7 og 8 Lærer: Miriam Vikan Oversikt over læreverkene som benyttes, ev. andre hovedlæremidler: Ingen læreverk Vurdering: Karakterane 5 og 6 Svært god kompetanse

Detaljer

HALVÅRSPLAN/ÅRSPLAN. Fag: Naturfag. Klasse: 6.trinn. Uke Kompetansemål Tema/ Innhold Arbeidsmåte Vurdering. Kap. 3: I bekkedalen

HALVÅRSPLAN/ÅRSPLAN. Fag: Naturfag. Klasse: 6.trinn. Uke Kompetansemål Tema/ Innhold Arbeidsmåte Vurdering. Kap. 3: I bekkedalen HALVÅRSPLAN/ÅRSPLAN Fag: Naturfag Klasse: 6.trinn Uke Kompetansemål Tema/ Innhold Arbeidsmåte Vurdering 34-36 - Planlegge og gjennomføre undersøkelser i minst et naturområde, registrere, observere og systematisere

Detaljer

Tidspunkt Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode:

Tidspunkt Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Naturfag 6.trinn Faglærere: Anne Kristin Helland og Benedicte Meyer Uke 34-36 Planlegge og gjennomføre undersøkelser i noen naturområder i samarbeid med andre Undersøke og beskrive blomsterplanter og forklare

Detaljer

Læreplan i naturfag - kompetansemål

Læreplan i naturfag - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NATURFAG 3. TRINN Songdalen for livskvalitet Årstimetallet i faget: 38 Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

Årsplan i Naturfag. Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode:

Årsplan i Naturfag. Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Årsplan i Naturfag Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Fra nyskjerrigper til forskerspire Uke 35 formulere naturfaglige spørsmål om noe

Detaljer

ÅRSPLAN I NATURFAG/SAMFUNNSFAG FOR 3. TRINN

ÅRSPLAN I NATURFAG/SAMFUNNSFAG FOR 3. TRINN ÅRSPLAN I NATURFAG/SAMFUNNSFAG FOR 3. TRINN 2015/2016 Læreverk og bøker: Cumulus, mylder og skrivebok Uke Mål elevene skal kunne Tema Arbeidsform Vurdering 34,35,36 Cumulus side 6-9 Utforskeren i naturfag:

Detaljer

Trekke ut faglig informasjon fra tekst. -Planlegge og gjennomføre en undersøkelse i naturen. -Beskrive noen

Trekke ut faglig informasjon fra tekst. -Planlegge og gjennomføre en undersøkelse i naturen. -Beskrive noen Fag: Naturfag Skoleåret: 2017-18 Klassetrinn: 5. Lærer: Aleksander Wahlø Uke Emne Kompetansemål Læremål Grunnleggende ferdigheter Fra Gjøre Nysgjerrigper observasjoner til forskerspire Stille -formulere

Detaljer

naturvitenskapen er viktig å lage og teste hypoteser ved systematiske observasjoner og forsøk, og hvorfor det er viktig å sammenligne resultater

naturvitenskapen er viktig å lage og teste hypoteser ved systematiske observasjoner og forsøk, og hvorfor det er viktig å sammenligne resultater VÅGSBYGD SKOLE Varme Vekst Vennskap Årsplan i naturfag 5.klasse Uke Fag Kompetansemål L06 34 35 Forskerspiren Samtale om hvorfor det i naturvitenskapen er viktig å lage og teste hypoteser ved systematiske

Detaljer

Lokal læreplan «Naturfag»

Lokal læreplan «Naturfag» Lokal læreplan «Naturfag» Årstrinn: 4. trinn 2016/2017 Lærere: Cordula Kilfitt Norheim og Åshild Ruud Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Forslag Arbeidsmåter

Detaljer

ÅRSPLAN I NATURFAG OG SAMFUNNSFAG FOR 1.TRINN

ÅRSPLAN I NATURFAG OG SAMFUNNSFAG FOR 1.TRINN Balsfjord kommune for framtida Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. ÅRSPLAN I NATURFAG OG SAMFUNNSFAG FOR 1.TRINN 2017-18 Skoleåret: 2017/18 Faglærer:

Detaljer

ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 7. TRINN

ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 7. TRINN Oktober - November August - September ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 7. TRINN 2013 / 2014 Læreverk: Yggdrasil Lærer: Asbjørn Tuft-Olsen MÅL (K06) TEMA INNHOLD ARBEIDSFORM VURDERING "Beskrive de viktigste Kroppens

Detaljer

Årsplan i naturfag for 6. trinn 2014/2015 Faglærer: Inger Cecilie Neset

Årsplan i naturfag for 6. trinn 2014/2015 Faglærer: Inger Cecilie Neset Årsplan i naturfag for 6. trinn 2014/2015 Faglærer: Inger Cecilie Neset Timer pr. uke: 2 Vurderingskriterier: Innsats og ferdighet, fagsamtaler og faktasamtaler og måltester. Uke Mål i kunnskapsløftet

Detaljer

Læremål. Grunnleggende Ferdigheter

Læremål. Grunnleggende Ferdigheter Fag: Naturfag Skoleåret: 2016-17 Klassetrinn: 6.klasse Lærer: Brita L. Sørensen Uke 34-36 Emne Store viktige oppdagel ser Kompetansemål Forskerspiren - Formulere naturfaglige spørsmål om noe eleven lurer

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i naturfag for 3.og 4.trinn 2017/2018. Læreverk: Gaia 4, Gyldendal

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i naturfag for 3.og 4.trinn 2017/2018. Læreverk: Gaia 4, Gyldendal RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i naturfag for 3.og 4.trinn 2017/2018 Læreverk: Gaia 4, Gyldendal Mål for opplæringen er at elevene skal kunne: Forskerspiren: Elevene skal kunne beskrive og presentere

Detaljer

Årsplan naturfag 5.trinn

Årsplan naturfag 5.trinn Årsplan naturfag 5.trinn 2017-2018 T D MN DLMÅL LÆRNGSKJNNTGN/ Frå nysgjerrigper til forskerspire Gaia 6-14 MÅL FRA LK -06: Lage hypoteser og teste ut gjennom forsøk Trekke naturfaglig informasjon ut fra

Detaljer

ÅRSPLAN for skoleåret 2016 /2017 i Naturfag

ÅRSPLAN for skoleåret 2016 /2017 i Naturfag ÅRSPLAN for skoleåret 2016 /2017 i Naturfag Faglærer: Cato Olastuen Fagbøker/lærestoff: Gaia 7 Uke 33-38 39-41 Læreplanmål (kunnskapsløftet) - beskrive kjennetegn på noen plante-, sopp- og dyrearter og

Detaljer

Skogen, små dyr med store oppgaver.

Skogen, små dyr med store oppgaver. Uke Tema Side Lærerveiledning Mål i kunnskapsløftet 34 35 Barskog Løvskog Skogen, små dyr med store oppgaver. Da skogen tok over Trær 36 Sopp overalt Småkryp i skogen 37 Plantene er mat for mange dyr Nedbrytere

Detaljer

Årsplan i naturfag 2017/2018

Årsplan i naturfag 2017/2018 Årsplan i naturfag 2017/2018 Antall timer pr. uke: 3 Lærer: Øystein Grønnevik Læreverk: Yggdrasil og utvalgte oppgaver i Forskerspiren Nettsted: http://lokus123.lokus.no/index.jsp?sitenodeid=3385964&didlogin=true

Detaljer

ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 4. TRINN BRYNE SKULE ÅR 2017/2018

ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 4. TRINN BRYNE SKULE ÅR 2017/2018 ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 4. TRINN BRYNE SKULE ÅR 2017/2018 Veke Tema Mål (K06) Læringsmål Innhald (Lærebøker ) Arbeidsform (Læringsstrategiar) Anna 33-40 Tre Observere og notere hva som skjer med et tre

Detaljer

Naturfag 6. trinn 2015-16

Naturfag 6. trinn 2015-16 Naturfag 6. trinn 2015-16 Gjennomgående mål til alle emne: Forskarspiren Disse målene vil være gjennomgående til alle tema vi arbeider med dette skoleåret. Noen mål er skrevet inn i planen på enkelte tema,

Detaljer

Læreplan i naturfag - kompetansemål Kompetansemål etter 7. årstrinn

Læreplan i naturfag - kompetansemål Kompetansemål etter 7. årstrinn ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NATURFAG 5. TRINN Læreplan i naturfag - kompetansemål etter 7. årstrinn Songdalen for livskvalitet Forskerspiren I naturfagundervisningen framstår naturvitenskapen både som et

Detaljer

Årsplan i naturfag og samfunnsfag 1. og 2. klasse Breivikbotn skole 2013/2014

Årsplan i naturfag og samfunnsfag 1. og 2. klasse Breivikbotn skole 2013/2014 Årsplan i naturfag og samfunnsfag 1. og 2. klasse Breivikbotn skole 2013/2014 Lærer: Kari Kvil Læreverk: Cumulus 2 (Grunnbok flergangsbok, arbeidshefte engangsbok, lærerens idébok med tips og ideer og

Detaljer

Årsplan «Naturfag» 2015-2016

Årsplan «Naturfag» 2015-2016 Årsplan «Naturfag» 2015-2016 Årstrinn: 1. årstrinn Lærere: Therese Majdall Nilsen, Guri Skrettingland Ingebjørg Hillestad, Karin Macé Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tids- Tema Lærestoff

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 35 36 37

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 35 36 37 ÅRSPLAN I Natur og Samfunnsfag FOR 4. TRINN 2015/2016. Utarbeidet av: Espen Larsen Læreverk: Udir UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 35 36 37 Næringskjede Miljøvern fortelle

Detaljer

LÆREPLAN I NATURFAG. Formål med faget

LÆREPLAN I NATURFAG. Formål med faget LÆREPLAN I NATURFAG Formål med faget Naturvitenskapen har vokst fram som en følge av menneskers nysgjerrighet og behov for å finne svar på spørsmål om sin egen eksistens, liv og livsformer og vår plass

Detaljer

Årsplan i naturfag - 4. klasse

Årsplan i naturfag - 4. klasse Årsplan i naturfag - 4. klasse 2017-2018 Antall timer pr uke: 1 time Lærer: Marte Fjelddalen Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene, der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen.

Detaljer

Årsplan i Naturfag 2.trinn. - Jeg vet hva husdyr er. - Jeg kan navnet på noen husdyr. - Jeg kan navnet på noen husdyrrom på en gård

Årsplan i Naturfag 2.trinn. - Jeg vet hva husdyr er. - Jeg kan navnet på noen husdyr. - Jeg kan navnet på noen husdyrrom på en gård Årsplan i Naturfag 2.trinn Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K- 06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Husdyr: - Jeg vet hva husdyr er Cumulus s. 4-9. 35 36 - gjenkjenne og beskrive

Detaljer

Helhetlig plan i naturfag Page 1

Helhetlig plan i naturfag Page 1 "Målsetning for realfagsarbeidet er at barn og unge i Bergen skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i realfag som gjør dem kompetente, og interesserte i å videreutvikle sin kompetanse innefor

Detaljer

ÅRSPLAN I NATURFAG 3. og 4. trinn 2013/2014. Faglærer: Hege Skogly Læreverk: Cumulus 4 (Grunnbok, arbeidsbok og nettsted)

ÅRSPLAN I NATURFAG 3. og 4. trinn 2013/2014. Faglærer: Hege Skogly Læreverk: Cumulus 4 (Grunnbok, arbeidsbok og nettsted) ÅRSPLAN I NATURFAG 3. og 4. trinn 2013/2014 Faglærer: Hege Skogly Læreverk: Cumulus 4 (Grunnbok, arbeidsbok og nettsted) Grunnleggende ferdigheter i faget (Fra læreplanverket for Kunnskapsløftet, revidert

Detaljer

Koppang skole et trygt sted for læring, mestring og medbestemmelse. Årsplan 2015/2016 Fag: Natur- og samfunnsfag 3. trinn

Koppang skole et trygt sted for læring, mestring og medbestemmelse. Årsplan 2015/2016 Fag: Natur- og samfunnsfag 3. trinn Kompetansemål Læringsmål Arbeid i perioden Metodiske [Skriv tips/utstyr, inn tekst] læremiddel, læringsstrategier og vurderingsformer Naturfag/Samfunnsfag Eleven skal kunne: Uke 34 Uke 35 Historie: -Bruke

Detaljer

Læreplan i naturfag - kompetansemål

Læreplan i naturfag - kompetansemål Læreplan i naturfag - kompetansemål etter 2. årstrinn Forskerspiren I naturfagundervisningen framstår naturvitenskapen både som et produkt som viser den kunnskapen vi har i dag, og som prosesser som dreier

Detaljer

BARNETRINNET (Ny timefordeling fra skoleåret som følge av økt timetall i naturfag på barnetrinnet)

BARNETRINNET (Ny timefordeling fra skoleåret som følge av økt timetall i naturfag på barnetrinnet) Timetall Timetall er oppgitt i 60-minutters enheter: BARNETRINNET (Ny timefordeling fra skoleåret 2016-2017 som følge av økt timetall i naturfag på barnetrinnet) 1.-4. årstrinn: 187 timer 5.-7. årstrinn:

Detaljer

FAGPLAN NATURFAG Varden skole Forskerspiren

FAGPLAN NATURFAG Varden skole Forskerspiren FAGPLAN NATURFAG Varden skole Forskerspiren Naturvitenskapen framstår på to måter i naturfagundervisningen: Som et produkt som viser den kunnskapen vi har i dag og som en prosess som dreier seg om naturvitenskapelige

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NATURFAG 2. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NATURFAG 2. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NATURFAG 2. TRINN Årstimetallet i faget: 19 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innet i planen Periode

Detaljer

I kommentarfeltet er det lagt inn forslag til endringer fra NNN, og om forslaget ble vedtatt eller ikke. Merete

I kommentarfeltet er det lagt inn forslag til endringer fra NNN, og om forslaget ble vedtatt eller ikke. Merete Grunnleggende ferdigheter NNN: Grunnleggende ferdigheter er mer tydelige og presist formulert, og det er positivt at dette er linket sterkere til Forskerspiren. De grunnleggende ferdigheter har blitt tydeligere

Detaljer

-Samtale -elevråd -Arbeidsoppgaver -Lese fagtekst Nøkkelord. -Målene presenteres -Observasjon

-Samtale -elevråd -Arbeidsoppgaver -Lese fagtekst Nøkkelord. -Målene presenteres -Observasjon Veiledende Årsplan NSM(endringer kan forekomme) NATURFAG SAMFUNNSFAG - MAT OG HELSE 3. Klasse skoleåret 2015-2016 Uke Kompetansemål Innhold Arbeidsmåter Vurdering 34-35 Samfunnsfag: Samfunnskunnskap Elevene

Detaljer

Fag: Naturfag Trinn: 5.trinn

Fag: Naturfag Trinn: 5.trinn Fag: Naturfag Trinn: 5.trinn Uke Tema Kompetansemål Aktivitet/ strategi for å oppnå målet 34 35 Fra nysgjerrigper til forskerspire -Skal kunne gjøre observasjoner og formulere spørsmål om noe du lurer

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NATURFAG 6. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NATURFAG 6. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NATURFAG 6. TRINN Årstimetallet i faget: 57 Songdalen for livskvalitet Genell del av læreplanen, grunnleggende fdighet og prinsipp for opplæringen innarbeidet i planen Piode

Detaljer

Årsplan i naturfag for 7.trinn 2013/2014

Årsplan i naturfag for 7.trinn 2013/2014 Årsplan i naturfag for 7.trinn 2013/2014 Uke Kompetansemål Delmål Arbeidsmåter Vurdering 34-41 Undersøke og beskrive blomsterplanter. Undersøke og diskuter noen faktorer som kan påvirke vekst hos planter.

Detaljer

Kompetansemål etter 2.trinn Samfunnsfag og Naturfag

Kompetansemål etter 2.trinn Samfunnsfag og Naturfag Kompetansemål etter 2.trinn Samfunnsfag og Naturfag Forskerspiren stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen bruke sansene til å utforske verden i det nære

Detaljer

Kompetansemål etter 2.trinn Samfunnsfag og Naturfag

Kompetansemål etter 2.trinn Samfunnsfag og Naturfag Kompetansemål etter 2.trinn Samfunnsfag og Naturfag Forskerspiren stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen bruke sansene til å utforske verden i det nære

Detaljer

Årsplan i naturfag 2 klasse (Oscar, Sindre, Aron, Theodor og Marius)

Årsplan i naturfag 2 klasse (Oscar, Sindre, Aron, Theodor og Marius) Årsplan i naturfag 2 klasse (Oscar, Sindre, Aron, Theodor og Marius) Forskerspiren (inngår i de fleste tema) Mål for opplæringen er at eleven skal kunne stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser

Detaljer

Årsplan «Naturfag» 2015-2016

Årsplan «Naturfag» 2015-2016 Årsplan «Naturfag» 2015-2016 Årstrinn: 2. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Rovena Vasquez, Selma Hartsuijker, Monika Szabo og Ingvil Sivertsen. Kompetansemål Forskerspiren Tidspunkt

Detaljer

Årsplan Naturfag Lærer: Tonje E. Skarelven 5.Trinn

Årsplan Naturfag Lærer: Tonje E. Skarelven 5.Trinn Årsplan Naturfag Lærer: Tonje E. Skarelven 5.Trinn Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Tema: Forskerspiren Formulere naturfaglige spørsmål om noe han eller hun lurer på,

Detaljer

Læreplan i naturfag, samisk plan

Læreplan i naturfag, samisk plan Læreplan i naturfag, samisk plan Gjelder fra 01.08.2006 Gjelder til 31.07.2011 http://www.udir.no/kl06/nat2-01 Formål Naturvitenskapen har vokst fram som en følge av menneskers nysgjerrighet og behov for

Detaljer

Ulike kompetansemål i barneskolen man kan nå med Grønt Flagg.

Ulike kompetansemål i barneskolen man kan nå med Grønt Flagg. Ulike kompetansemål i barneskolen man kan nå med Grønt Flagg. Samfunnsfag: 1.2.3.4.: Historie: kjenne att historiske spor i sitt eige lokalmiljø og undersøkje lokale samlingar og minnesmerke Geografi:

Detaljer

Naturfag 6. trinn

Naturfag 6. trinn Naturfag 6. trinn 2016-17 Gjennomgående mål til alle emne: Forskarspiren Disse målene vil være gjennomgående til alle tema vi arbeider med dette skoleåret. Noen mål er skrevet inn i planen på enkelte tema,

Detaljer

Årsplan i Naturfag 5.trinn 2016/2017

Årsplan i Naturfag 5.trinn 2016/2017 Årsplan i Naturfag 5.trinn 2016/2017 Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Fra nysgjerrigper til forskerspire Uke 34-35 formulere naturfaglige

Detaljer

Årsplan i naturfag for 7.trinn 2017/2018

Årsplan i naturfag for 7.trinn 2017/2018 Årsplan i naturfag for 7.trinn 2017/2018 Lærebok: Yggdrasil 7 Utarbeidd av Jostein Dale, Sæbø skule Bokmål Uke 34-41 Emne: Høye fjell og vide vidder Kompetansemål: Undersøke og beskrive blomsterplanter.

Detaljer

Årsplan i Naturfag 1. og 2. klasse Breivikbotn Skole 2011/2012

Årsplan i Naturfag 1. og 2. klasse Breivikbotn Skole 2011/2012 Årsplan i Naturfag 1. og 2. klasse Breivikbotn Skole 2011/2012 MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 2006 OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 2. KLASSE Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 35 36 37 38 39 40

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 35 36 37 38 39 40 ÅRSPLAN I natur- og samfunnsfag for 4. trinn 2014/2015. Utarbeidet av: Hilde Marie Bergfjord Læreverk: Cumulus 4 UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 35 36 37 38 39 40 Næringskjede

Detaljer

Årsplan Naturfag 5B, skoleåret 2016/2017

Årsplan Naturfag 5B, skoleåret 2016/2017 Årsplan Naturfag 5B, skoleåret 2016/2017 Gaia 5 naturfag Uke Tema Arbeidsmetoder og aktiviteter Kompetansemål Læringsmål 35-36 Hvordan vet vi egentlig det? Forsøk: skifter hvite roser farge hvis vi tar

Detaljer

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Naturfag År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 7.trinn Lærer: Per Magne Kjøde Uke Årshjul Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering Uke 34-36

Detaljer

Midtun skoles Læreplan i Naturfag

Midtun skoles Læreplan i Naturfag Midtun skoles Læreplan i Naturfag Formål med faget Naturvitenskapen har vokst fram som en følge av menneskers nysgjerrighet og behov for å finne svar på spørsmål om sin egen eksistens, liv og livsformer

Detaljer

Årsplan «Naturfag»

Årsplan «Naturfag» Årsplan «Naturfag» 2016-2017 Årstrinn: 2. årstrinn Lærere: David Dudek, Kirsten Varkøy Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Forskerspiren Tidspunkt Tema Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Detaljer

Veke/emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåtar Vurdering Frå nysgjerrigper til forskarspire

Veke/emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåtar Vurdering Frå nysgjerrigper til forskarspire Årsplan i engelsk 6. klasse 2015/2016 Læreverk: Yggdrasil 5 K. Munden og R. Nordbakke, 2008. Veke/emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåtar Vurdering 34-36 Frå nysgjerrigper til forskarspire s. 6-16 37-40

Detaljer

Årsplan i Naturfag 2017/2018

Årsplan i Naturfag 2017/2018 Årsplan i Naturfag 2017/2018 Uke Tema: Kunnskapsløftet sier: Innhold i timene: 34-37 Det spirer 38-40 Energi i mange former Kompetansemål: Læringsmål: Grunnleggende ferdigheter: blomsterplanter og Forklare

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig Å kunne lese Å kunne regne Å kunne bruke digitale verktøy Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til

Detaljer

Årsplan «Naturfag»

Årsplan «Naturfag» Årsplan «Naturfag» 2016-2017 Årstrinn: 1.trinn Lærere: Trude Thun, Ingebjørg Hillestad og Selma Hartsuijker Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema Lærestoff Forslag Arbeidsmåter

Detaljer

Årsplan i naturfag - 4. klasse 2016-2017

Årsplan i naturfag - 4. klasse 2016-2017 Årsplan i naturfag - 4. klasse 2016-2017 Antall timer pr uke: 1 time Lærer: Marte Fjelddalen Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene, der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen.

Detaljer

Årsplan «Naturfag» Vurdering. Kompetansemål. Arbeidsmåter Forslag. Forskerspiren

Årsplan «Naturfag» Vurdering. Kompetansemål. Arbeidsmåter Forslag. Forskerspiren Årsplan «Naturfag» Årstrinn: 3. trinn Lærere: Ingvil Sivertsen, Monika Szabo, Rovena Vasquez og Elisabet Langeland Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Forskerspiren Tidspunkt Tema Lærestoff

Detaljer

Årsplan i 7. klasse 2015-2016

Årsplan i 7. klasse 2015-2016 Årsplan i 7. klasse 2015-2016 Antall timer pr uke: 2 Lærer: Martha Rogdaberg Aakervik Læreverk: Nettstedet: www.gyldendal.no/gaia Grunnleggende ferdigheter: De grunnleggende ferdigheter i naturfag er integrert

Detaljer

ÅRSPLAN I NATURFAG 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2013-2014

ÅRSPLAN I NATURFAG 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2013-2014 ÅRSPLAN I NATURFAG 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2013-2014 Lærer: Knut Brattfjord Læreverk: Globus Naturfag 6 benyttes for 5. og 6. klasse. Globus Naturfag 7 benyttes for 7. klasse av Johansen, Steineger

Detaljer

Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012-2013

Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012-2013 Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012-2013 Fag: Naturfag År: 2012-2013 Klasse: 4. klasse Lærer: Henriette Hjorth Røen og Katrine Skaale Johansen Uke Hovedtema Kompetanse mål Delmål Arbeidsmetode

Detaljer

Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Innhold/metode vurdering. Eleven skal lære: Navnet på vanlige

Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Innhold/metode vurdering. Eleven skal lære: Navnet på vanlige Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Innhold/metode vurdering 34 Naturfag Eleven skal kunne gjenkjenne og 35 beskrive noen norske husdyr og plante og dyrearter, grønnsaker. 36 og sortere dem 37 38 39 Husdyr,

Detaljer

Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden:

Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Naturfag År: 2012/2013 Trinn og gruppe: 2ab Lærer: Lena Rygg og Bente Stokke Uke Årshjul Hoved Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurderingsmåter

Detaljer

Naturfag- Uteskole. 1.klassekurs 3. og 4. juni 2009. Janneke Tangen 3. og 4. juni 09

Naturfag- Uteskole. 1.klassekurs 3. og 4. juni 2009. Janneke Tangen 3. og 4. juni 09 Naturfag- Uteskole 1.klassekurs 3. og 4. juni 2009. 1 Standard i naturfag i Bergensskolen 2 Naturfagopplæringen drives etter en helhetlig og systematisk plan som inneholder: Mål som skal være nådd etter

Detaljer

Mathopen skole. Fagplan: Naturfag. Grunnleggende ferdigheter i faget

Mathopen skole. Fagplan: Naturfag. Grunnleggende ferdigheter i faget Mathopen skole Fagplan: Naturfag Grunnleggende ferdigheter i faget Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I naturfag forstås

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i naturfag for 6. og 7. trinn 2013/14. Læreverk Gaia 6, naturfag for barnetrinnet.

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i naturfag for 6. og 7. trinn 2013/14. Læreverk Gaia 6, naturfag for barnetrinnet. Obj105 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i naturfag for 6. og 7. trinn 2013/14 Læreverk Gaia 6, naturfag for barnetrinnet. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDS- METODER Det spirer undersøke og beskrive

Detaljer

Årsplan i Naturfag og Samfunnsfag 1. klasse 2015-2016

Årsplan i Naturfag og Samfunnsfag 1. klasse 2015-2016 Antall timer pr uke: 2 timer Lærere: Lillian H. Iversen og Grethe Marie Minnesjord Læreverk: Gaia start, Gyldendal. Aktivitetsbok: Natur og samfunnsfag for 1. og 2. trinn. Nettstedet: http://mml.gyldendal.no

Detaljer

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner )

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner ) Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-2017 Fag: Naturfag Trinn: 7 Lærer: Sigmund Tveiten Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff / læremidler (lærebok kap./ s, bøker, filmer, annet stoff..) Arbeidsmåter

Detaljer

ÅRSPLAN I NATURFAG TRINN BREIVIKBOTN SKOLE

ÅRSPLAN I NATURFAG TRINN BREIVIKBOTN SKOLE ÅRSPLAN I NATURFAG 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011-2012 Lærer: Knut Brattfjord Læreverk: Globus Naturfag 6 benyttes for 5. og 6. klasse. Globus Naturfag 7 benyttes for 7. klasse av Johansen, Steineger

Detaljer

Lokal læreplan for Naturfag, 7trinn, Vartdal skule, 2015-2016

Lokal læreplan for Naturfag, 7trinn, Vartdal skule, 2015-2016 36 *planleggje og gjennomføre 37 undersøkingar i nokon naturområder i samarbeid med 38 andre. 39 *skildre kjenneteikn til eit utval av plante-, sopp-, og 40 dyreartar, og fortelje korleis desse er ordna

Detaljer

ÅRSPLAN I NATUR OG SAMFUNNSFAG 3. TRINN Lærerverk: Gaia, K06, IKT plan,

ÅRSPLAN I NATUR OG SAMFUNNSFAG 3. TRINN Lærerverk: Gaia, K06, IKT plan, ÅRSPLAN I NATUR OG SAMFUNNSFAG 3. TRINN Lærerverk: Gaia, K06, IKT plan, Tid Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering 34 Samfunnsfag Lage en oversikt over Klassemøter 35 Elevene er med og normer

Detaljer

Forelesninger Klassesamtaler

Forelesninger Klassesamtaler Forskerspiren formulere naturfaglige spørsmål om noe eleven lurer på, foreslå mulige forklaringer, lage en plan og gjennomføre undersøkelser 5. Lage en hypotese og teste den ut ved forsøk Lage en forskerrapport.

Detaljer

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: Naturfag 8. trinn Kompetansemål Operasjonaliserte læringsmål Tema/opplegg (eksempler, forslag), ikke obligatorisk Vurderingskriterier vedleggsnummer Demonstrere

Detaljer

ÅRSPLAN I NATURFAG FOR SINSEN SKOLE

ÅRSPLAN I NATURFAG FOR SINSEN SKOLE ÅRSPLAN I NATURFAG FOR SINSEN SKOLE Læreverk: 2.trinn Sist revidert: 16.06.2015 av Hanne Andersen Cumulus 1, 2 og 3 + arbeidsbøker Mylder 2 + arbeidsbok Spire grønn arbeidsbok Nettressurser: naturfag.no,

Detaljer

Læringsstrategi Vøl skjema, tankekart og felles styrkenotat

Læringsstrategi Vøl skjema, tankekart og felles styrkenotat Antall uker 8 uker Naturfag 3.klasse Tema: Vær og vind Vøl skjema, tankekart og felles styrkenotat Mylder 3 (direkte fra læreplanen) Utforske fenomener knyttet til luft og lyd, beskrive observasjonene

Detaljer