Nordisk konferanse om velferdsteknologi 16. og 17. Juni Tromsø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordisk konferanse om velferdsteknologi 16. og 17. Juni 2015. Tromsø"

Transkript

1 Nordisk konferanse om velferdsteknologi Tromsø

2 Innhold... 0 Dag 1: 16. Juni Del 1: Nordisk oversikt, nordiske muligheter. Ordstyrer: Steinar Pedersen Velferdsteknologi i det nordiske samarbeidet, i Norden velferdssenter v/ Dennis Søndergård CONNECT Nordisk tenketank (tankesmie) Nordic Innovations satsning på helseinnovasjon i Norden; ett nordisk marked for velferdsteknologi, nordiske test-bed-prosjekter og nordisk challenge prize competition, v/ Arvid Løken The Nordic Independent Living Challenge. En felles nordisk innovasjonskonkurranse hva ønsker Oslo kommune å oppnå med det? v/anne Romsaas... 5 Del 2: Politikken og planene i utvalgte nordiske kommuner. Ordstyrer: Mats Rundkvist og Maria Gill Velferdsteknologi Hvor er vi nå, og hva blir veien videre? v/ Anni Skogman, Varaordfører og Ingebjørg Riise, Prosjektleder velferdsteknologi, Tromsø kommune Ny virkelighed Ny velfærd: Teknologi som en del af løsningen v/jane Jegind Rådmand for Byog Kulturforvaltningen, Odense kommune Kontakten: den virtuelle hjemmehjelpen Planleggingsskjermen SEKOIA The challenges facing Reykjavík city Reykjavík city is facing a big challenge to change towards increasing and changing needs with the aging of the population v/ Áslaug María Friðriksdóttir, Borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, Reykjavik Göteborgs väg mot E-samhälle och välfärdsteknologi v/ Conny Johansson, Kommunalråd (s) Göteborg Stad med ansvar för Intraservice, Upphandling och Konsument... 8 Del 3: Norge forteller, Ordstyrer: Dennis Søndergård Lister: Innføring av velferdsteknologi gevinster med samarbeid mellom kommunene v/ronny Bjørnevåg, Prosjektleder for Trygghetspakken Lindås prosjektet: erfaringer med omsorgsteknologi i ordinær drift v/ Gro Helen Dyrdal Løvik, Prosjektkoordinator og Kari Bjørkheim, Enhetsleder i hjemmetjenesten... 9 Del 4: Sverige forteller, Ordstyrer: Dennis Søndergård Trygg och fri med velferdsteknologitjenester! Elna Hansson, Planleggingsleder, Gøteborg stad Från prosjekt till varaktig verksamhet v/ Mats Rundkvist, strateg for välfärdsteknologi och e-hälsa, Västerås stad Hvordan rigge er organisasjon for å komme til implementering: Del 5 Nordisk industri, Ordstyrer: Bodil Bach Side 1

3 5.1 Caretech ved Digital larmkedja Trygghetslarm, Kommunikation, Larmmottagning v/ Peter Svensk, Nordenchef CareTech Den selvhjulpne og samarbejdende borger i Helsenettet v/jørgen Straarup, Chefkonsulent KMD Helhetlige velferdsløsninger v/ Marit Hagland, leder for Velferd, Lyse Smart Fra sensor til brukerens journal, helhetlige arbeidsprosesser v/ Snorre Johansen, Salgssjef Tieto Velferd Dag 2: 17. Juni Del 6: Danmark forteller, v/ Ordstyrer: Mikael G Tind Velfærdsteknologi skal kunne betale sig! v/ Morten Hoff, Chef for Odense kommunes tværgående stab for velfærdsteknologi Fra ide over udvikling/demo til implementering, v/ Ivan Kjær Lauridsen, Velfærdsteknologichef i sundhet og omsorg, Center for Frihedsteknologi Del 7: Finland forteller Äldre i teknologisamhället. KÄKÄTE projektet som katalysator för deltagelse, v/ Lea Stenberg, Union for Senior Service, Projektledare för KÄKÄTE-projektet Greetings from south Karelia v/ Merja Tepponen, Chief Development Officer, South Karelia Social and Health Care District Del 8: Island forteller Brukere som drivkraft i utvikling av velferdsteknologi i Reykjavik kommune v/ Thorhildur G Egilsdottir, avdelingsleder hjemmetjenester, Velferdsetaten Reykjavik Kommune Del 9: Hvordan vil framtiden se ut, Ordstyrer: Steinar Pedersen Skype og Lync i helsevesenet v/ Anders Føyen, Microsoft Norge, Helseteamet Patienten tar emot nu- om vård på distans på patientens egna villkor v/ Carolina Wallenius, Focus Cura Norden Internet of Things (IOT) i forhold til velferdsteknologi og helse v/ Carl Kallen, Country Manager B2B Telecommunications Norway, Samsung Nordics AB How will the future look? v/ John Crawford, IBM s Healthcare Industry Leader for Europe Side 2

4 Dag 1: 16. Juni 2015 Del 1: Nordisk oversikt, nordiske muligheter. Ordstyrer: Steinar Pedersen Innføring av velferdsteknologi gir nye muligheter. Nye valg gir nye utfordringer. Konferansen vil vise noen av de beste resultatene fra kommuner i de nordiske landene. Næringslivet vil demonstrere hva de kan bidra med og kommuner vil få kunnskap om hvordan nordisk samarbeid kan utløse nye prosjektmidler. 1.1 Velferdsteknologi i det nordiske samarbeidet, i Norden velferdssenter v/ Dennis Søndergård Velferdsteknologi er høyd prioritert i Norden. Alle 5 regjeringene har valgt at velferdsteknologi er et viktig tiltak ifht de kommende demografiske endringene. Bakgrunnen for velferdsteknologi: Demografi Flere kroniske syke Finanskrise Flere oppgaver til offentlig system / færre som skal dekke behovene til innbyggerne De fem nordiske landene har i prinsipp det samme / lignende velferdsstat. Det gjør at det er en sjanse for felles nordisk samarbeid CONNECT Kommunene er de som jobber med velferdsteknologi. I Norden i dag er det ca 1200 kommuner og de er på svært ulike nivå. De har de samme problemstillingene: For mange prosjekter og for lite resultat (ingen forankring og ingen implementering) For lite samarbeid mellom kommuner, mange gjør det samme, men resultatene er ikke kjent / deles ikke. Prosjektet skal: Det mangler et marked for velferdsteknologi Skal skape beste praktisk for implementering av velferdsteknologi. Skal operasjonalisere i de ulike trinn og lage en verktøykasse for hvert trinn. Prosjektet skal samle erfaringer fra alle prosjekt kommunene i en rapport og bruken den ovenfor politikere og få de til å jobbe strategisk i forhold til velferdsteknologi. 10 kommuner deltar sammen med 7 nasjonale organisasjoner for å gi arbeidet validitet. Jobber også for å styrke det felles nordiske markedet. Side 3

5 Alle verktøyene er lagt ut på hjemmesidene til Connect og alle kommuner inviteres til å komme med tilbakemeldinger Nordisk tenketank (tankesmie) 10 deltagere (2 fra hvert land). De møtes tre ganger i året. Hvordan styrker vi stor skala implementering? Det er laget en rapport lagt ut på hjemmesidene Nordic Centre for Welfare and Social Issues 1.2 Nordic Innovations satsning på helseinnovasjon i Norden; ett nordisk marked for velferdsteknologi, nordiske test-bed-prosjekter og nordisk challenge prize competition, v/ Arvid Løken Er et søsterselskap til Nordisk velferdssenter. Vi skape nordisk merverdi og dele av best / worst practice. Mange gjør mye, men det er for lite koordinert og spredningen er for dårlig. Hvis leverandører for et nordisk hjemmemarked har de et godt utgangspunkt for eksport utenfor Norden. De har et mål om å skal en nordisk merkevare som skal selges til resten av verden. De bygger videre på det de har gjort før: Innovative anskaffelser innen helse Endre fokus fra pris til kvalitet og helhet «Test-bed» på nordisk nivå nå tre nye prosjektet på sykehus nivå og ett på kommune nivå (de nordiske hovedsteder). Fokus på felles nordiske prosesser og prosedyrer. Skape mulighet for å koble seg på det beste kompetanse miljøene. Vil at tester skal være gyldige for hele Norden. Business development: o Mhelse Eksport Challange prize competition: De har gitt utfordringer til markedet. 400 søknader. 75 var med på en nordisk Matchmaking event i Mai. Nå er de nede i 25. Nordic Innovation Side 4

6 1.3 The Nordic Independent Living Challenge. En felles nordisk innovasjonskonkurranse hva ønsker Oslo kommune å oppnå med det? v/anne Romsaas Oslo er med i den Nordiske samarbeidet i the Nordic independent living challange. Oslo har store utfordringer og trenger å tenke smartere for å dekke behovene de har. De kommer med en egen seniormelding. De har en kjempestor satsning på velferdsteknologi. De opplever å ha utfordringer med skalering og implementering og ønsker å samle innsatsene i de 15 bydelene. Vi har smarte naboer, vi trenger ikke løse alt selv. Oslo ønsker å nå ut til alle og involvere flest mulig. Ønsker å involvere pasienter, pårørende og medarbeidere. Innen tjenesteinnovasjon er det ofte at brukernes egne ideer er bedre enn de som er profesjonelle. Målsetting: Vil finne teknologiske løsninger (ut over velferdsteknologi) som legger til rette for selvstendige liv for eldre og for mennesker med funksjonsnedsettelser. Prosjektet er utformet som en konkurranse. Hva slag slags teknologi og organisering kan tilrettelegging for selvstendighet hos ulike brukergrupper. Bakgrunnsbildet er at de nordiske landene er ganske likt. De forventes en formidabel økning på andelen eldre. Aldergruppen med de eldste eldre øker aller mest. I 1980 hadde en kvinne Finland 8,5 år som pensjonist. I 2009 har de 23,7 år. Hva er gevinstene med å være med i et slik samarbeid? Dette er stort, Oslo mener de ikke ville greid dette alene Felle analyse som gir et godt bilde på behov Når flere mange leverandører og er et stort utstillingsvindu. Testing på tvers av Norden: gir bedre kvalitet på løsningen og mobiliserer og kvalitet sikrer leverandørene Givende å møte andre kommuner på tvers av landegrensene. Side 5

7 Del 2: Politikken og planene i utvalgte nordiske kommuner. Ordstyrer: Mats Rundkvist og Maria Gill 2.1 Velferdsteknologi Hvor er vi nå, og hva blir veien videre? v/ Anni Skogman, Varaordfører og Ingebjørg Riise, Prosjektleder velferdsteknologi, Tromsø kommune Nasjonal pilot for utprøving av velferdsteknologi. Kommunen ønsker å styrke den enkeltes evner å bo trygt og selvstendig hjemme. Implementering av velferdsteknologi handler om flere parallelle prosesser: Teknologi utprøving på individ nivå o Utgangspunkt individuelle behov o Velger teknologi som understøtter behovene o Alle brukergrupper er inkludert o Hevendelsen kommer fra alle (bruker, pårørende og etc) o Trygghet, sikkerhet og mestringsteknologi er prioritert Tjeneste innovasjon tilpasning av arbeidsprosesser o Må bygge kompetanse hos våre medarbeidere o Utarbeide beslutningsprosess o Kompetanseprogram o Informasjonsarbeid til ansatte og befolkning Teknisk grunnmur systemer og tjenester som forutsetning for skalering o Utbygging av IP nettverk i helsebygg Utbygging av kablet og trådløst datanett Muliggjør IP Finansieres med 40% støtte fra husbanken o Gjennomfører anskaffelse av pasientvarsling og velferdsteknologi Inklusive rammeavtale som inkluderer private hjem. o Overgang fra analoge til digitale alarmer Har utfordringer med blanding med gammel og ny teknologi o IP alarmmottak Har etablert eget velferdsnett o Alarmmottak Responssenter personell Responssenter løsning Helsesvakt: betjeningen skal foregå i Tromsø. Strategisk handlingsplan fra o Vil fra prosjekt til drift. Side 6

8 Fall og fallforebyggende tiltak er viktig: Styrketrening Hverdagsrehabilitering Tilbud om fallsensor Sykkeltrening med film Terningspill I de tilfellene hvor trening ikke er et alternativ er fallsensor et godt og viktig tiltak som gjør det trygt for innbyggere å komme hjem fra sykehus opphold, og som muliggjør at de kan fortsette å bo hjemme. Kommunen opplever at velferdsteknologien gir mange gevinster: Økt trygghet Økt trygghet for pårørende Effektivt Medisineringsstøtte pilot 2015 Fortrinnsvis hjemmeboende eldre Utviklingshemmede Utfordringer i forhold til rutiner og økt innsats i oppstart. 2.2 Ny virkelighed Ny velfærd: Teknologi som en del af løsningen v/jane Jegind Rådmand for By- og Kulturforvaltningen, Odense kommune Har hatt utfordringer med finanskrisen. Endrer måten de tenker om offentlig sektor. De har for lite penger. De ønsker derfor å gjøre det bedre og billigere. De har endret fokus fra Input til output: Hva for innbyggerne igjen for satsningene? De vil sette Borgeren i sentrum at de er eiere av eget liv. Hvorfor satse på velferdsteknologi: Innbyggeren har etterspurt å være mer selvstendige i eget liv Det er fordeler for ansatte forebygger fysisk belastning Det er arbeidsplasser og utvikling for kommunen. Vil lage ekte samskapelse, med borgerne som hoved gevinstmottaker Det økonomiske perspektivet. Vil frigjøre midler for å skape flere tjenester. Krever at personalet avlærer hva de har gjort før og starter å jobbe på nye måter. Implementere teknologiske løsninger i drift: Alt virker Side 7

9 Alt kan testes og få effekt Det vanskelige er å tenke at velferdsteknologi er en ordinær del av av helse og omsorgstjenestene. o Det skal være en naturlig del av tjenestene o Kulturendringer o Har ansatte kulturbærere for bruk av velferdsteknologi i organisasjonen Kontakten: den virtuelle hjemmehjelpen Videosamtale om hvordan de har det Oppfølging av helsemessige spørsmål Innbyggerne etterspør flere slike tjeneste: o De opplever egen mestring og at de kan ha en mer forutsigbar hverdag. o De opplever å få mer tid i eget liv. o Kommunen sparer den tiden de er på veiene. o Innbyggerne synes det er mindre inngripende Planleggingsskjermen SEKOIA Planleggingsverktøy for helsetjenesten. Det er penger å hente ved å systematisere dette. 2.3 The challenges facing Reykjavík city Reykjavík city is facing a big challenge to change towards increasing and changing needs with the aging of the population v/ Áslaug María Friðriksdóttir, Borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, Reykjavik Har hatt utfordringer og opplever selv at de ligger bak. De ønsker å lære av de andre nordiske landene. De er på vei til å forandre sin måte å organisere helse og omsorgstjenestene. 2.4 Göteborgs väg mot E-samhälle och välfärdsteknologi v/ Conny Johansson, Kommunalråd (s) Göteborg Stad med ansvar för Intraservice, Upphandling och Konsument Gøteborg har mye «muskler» med har 28 selvstendige utvalg og 51 selskaper som er selvstyrte. Side 8

10 Del 3: Norge forteller, Ordstyrer: Dennis Søndergård 3.1 Lister: Innføring av velferdsteknologi gevinster med samarbeid mellom kommunene v/ronny Bjørnevåg, Prosjektleder for Trygghetspakken 3.2 Lindås prosjektet: erfaringer med omsorgsteknologi i ordinær drift v/ Gro Helen Dyrdal Løvik, Prosjektkoordinator og Kari Bjørkheim, Enhetsleder i hjemmetjenesten Del 4: Sverige forteller, Ordstyrer: Dennis Søndergård 4.1 Trygg och fri med velferdsteknologitjenester! Elna Hansson, Planleggingsleder, Gøteborg stad Gøteborg har tatt utgangspunkt I å produsere tjeneste I den enkeltes hjem. Lokalt og nasjonalt i Sverige er det et mål å holde innbyggerne lengst mulig hjemme. For å bruke velferdsteknologi kreves: Samarbeid på tvers av fag Mer kompetanse: bruker visningsrom, undervisningsmateriell Test av teknologi o Evaluerer i fire perspektiv Bruker Medarbeider Politisk Kost / nytte 4.2 Från prosjekt till varaktig verksamhet v/ Mats Rundkvist, strateg for välfärdsteknologi och e-hälsa, Västerås stad Har jobbet strategis med velferdsteknologi siden Satser både i bredde og med spesialisering. Jobber med innovasjons vennlige anskaffelser (PPI og PCP). Har «test-bed» Liker å jobbe med prosjekt, m en alle prosjekt før start bør starte med å se om noen andre har gjort noe på det temaet. Side 9

11 Alltid lurt å gjennomføre prosjekt i samskapning med brukere og i tett tilknytning til praksis. Viktig å snakke mer om funksjoner enn om teknisk løsning Hvordan rigge er organisasjon for å komme til implementering: Holdning Kompetanse Bruk av media Pilot Rapport Implementering Vanlig I dag Pilot og rapport Implementering Ny mulighet Pilot og implementering Alt i ett? Ofte kan man være «motivert» for å ta snarveier (juridisk og teknisk). Da skal man være veldig bevist på at hver snarvei er «juks» som man må løse på sikt, slik at det kommer på plass slik at prosjektet / implementering blir fullverdig. Koster det noe? Erfaringer er at mange ikke bruker egenandel i prosjekt og får utfordringer når de endrer det ved implementering i større skala. I prinsippet er dette en snarvei som må håndteres. Det må da vurderes om en slik snarvei er lurt. Ander snarveier kan være: økonomi og anskaffelse. Del 5 Nordisk industri, Ordstyrer: Bodil Bach 5.1 Caretech ved Digital larmkedja Trygghetslarm, Kommunikation, Larmmottagning v/ Peter Svensk, Nordenchef CareTech Det analoge nettet tas gradvis bort. Digitalisering tar over. Innbyggerne har endret sitt bruk av teletjenestene fra telefoni til dataforbruk. Dette påvirker igjen trygghetsalarmen og hele kjeden påvirkes. Hver 5 analoge alarm kommer ikke frem! Digitalisering skjer mye raskere enn antatt, fordi kundene krever mer og raskere nett. Side 10

12 I 2011 ble det gjennomført en vurdering og oppgardering av infrastrukturen på telenettet i Sverige. I 2012 brøt nettet sammen da kundenes forbruk overskred det teleselskapene hadde forventet av bruk i Mobilnettet i Sverige ble slått ut da innbyggerne begynte å spille WORD-FEUD. 5.2 Den selvhjulpne og samarbejdende borger i Helsenettet v/jørgen Straarup, Chefkonsulent KMD KMD startet med å stille spørsmålet om det kunne vært nyttig å gjennomføre et møte med innbyggere med video. Kalenderfunksjon Selv instruksjon videoer Skaper oversikt i hverdagen Kan ha dialog med helsepersonell på ulike aktiviteter Kan også brukes til å ha målinger i forhold til aktiviteter. 5.3 Helhetlige velferdsløsninger v/ Marit Hagland, leder for Velferd, Lyse Smart De vil lage et smart hjem som passer alle. Det skal også være kompatibelt med velferdsteknologi. Har etablert et tilleggs selskap: smartly. 5.4 Fra sensor til brukerens journal, helhetlige arbeidsprosesser v/ Snorre Johansen, Salgssjef Tieto Velferd Hva slags informasjon fra velferdsteknologi skal I EPJ? o Informasjon som krever oppfølging o Informasjon om «observasjoner» som er relevante for tjenestene Ikke åpnet kjøleskap Liggende i seng / ikke i seng Digitale tilsyn Medisinske målinger Temperatur endringer eller for / lav temperatur Hvordan skal tjenestene forholde seg til denne informasjonen? «Dingene» må ha «regler» de forholder seg til. Leverandøren har laget en egen plattform hvor det ovenfor kan gjennomføres. Side 11

13 Dag 2: 17. Juni 2015 Del 6: Danmark forteller, v/ Ordstyrer: Mikael G Tind 6.1 Velfærdsteknologi skal kunne betale sig! v/ Morten Hoff, Chef for Odense kommunes tværgående stab for velfærdsteknologi Velferdsteknologi skal betale seg for beboerne, medarbeiderne og kommunen. Odense bruker velferdsteknologi som svaret på trang økonomi Hvis vi bruker teknologi som ikke dekke reelle behov er det en dårlig forretning. Teknologi blir først kald når den ikke dekker behovene som den enkelte innbygger har Teknologi dekker ikke alltid alt, men kan kompenseres med mennesker. Det er viktig å være nyansert og man bør ikke snakke om enten eller. Teknologi er en del av en løsningen og ikke et mål i seg selv: Det handler om å gjøre syke og pleie trengende i stand til å klare seg selv Gi innbyggerne praktisk veiledning Gi muligheten til å mestre områder hvor de ikke ønsker hjelp (f.eks. hygiene) Teknologi skaper begeistring. Vi skal arbeide med dette systematisk for å lykkes. Men gevinstene er store. Helse og teknologi går hånd i hånd. Fremover må vi jobbe mot å finne de gode allianser mellom behov og løsninger. Det finnes ingen fremtid uten teknologi. Men teknologi er ingen ting uten faglig jobbing. Ny konferanse i Danmark: 2015 NEW Nordic welfare, Odense den Fra ide over udvikling/demo til implementering, v/ Ivan Kjær Lauridsen, Velfærdsteknologichef i sundhet og omsorg, Center for Frihedsteknologi Velferdsteknologi skal gi frihet. De kaller det derfor frihetsteknologi: navn og mål i ett. Aaarhus har en retninslinjer for velferdsteknologi (2008), politisk programerklæring ( ) og en Vælferdsteknologi i strategisk e investeringer (2015-) De har utviklet kort for velferdsteknologi: «Sundhed og omsorgsstrategi» Vi holder borgerne vekk Al magt til borgerne Slip medarbejderne fri Ledelse med vilje Vi er sammen med borgerne De sparer penger på velferdsteknologi: Side 12

14 Peronløftere: 3 millioner per år Skyll/føn toalett 4,9 millioner per år Strømpepåtaker i hjemmesykepleie 4,2 millioner per år Rehabilitering og velferdsteknologi 9,4 millioner i året Hverdags rehabilitering 11,5 millioner per år Innovasjons prinsipper: 1. fokuser på innbyggerne 2. ideer kan komme fra alle steder 3. tenk stort, start smått 4. det er aldri feil å feilje lær av feil 5. make it matter vær på en platt for som alle kan være på Del 7: Finland forteller 7.1 Äldre i teknologisamhället. KÄKÄTE projektet som katalysator för deltagelse, v/ Lea Stenberg, Union for Senior Service, Projektledare för KÄKÄTE-projektet Har spurt de elder om deres mening: De eldre vil gjerne ha ulike løsninger hvis de kan velge / prøve først. Men de har utfordringer med «hverdagsteknologi» som betalings automater. Eldre og pårørende vil ha mer informasjon av hva som finns. Eldre er ofte utenfor de sosiale medier 7.2 Greetings from south Karelia v/ Merja Tepponen, Chief Development Officer, South Karelia Social and Health Care District Har ehelsetrategi frem til Innbyggeren: Ja, jeg kan 2. Medarbeidere: kompetente og smarte systemer 3. Systemer: god og effektiv bruk Integrasjon på tvers for å sikre felles data og felles målsettinger Felles økonomisystem Felles EPJ Felles personal administrativt system Sømløse overganger mellom hjem kommune sykehus og tilbake. De kobler inn sosialt arbeid i ehelse oppfølgingen. Har også mobile klinikker: sykepleiertjenester, labouratorie, tannkliniske tjenster og etc. Side 13

15 Resultater: 9 % mer effektive Del 8: Island forteller 8.1 Brukere som drivkraft i utvikling av velferdsteknologi i Reykjavik kommune v/ Thorhildur G Egilsdottir, avdelingsleder hjemmetjenester, Velferdsetaten Reykjavik Kommune Del 9: Hvordan vil framtiden se ut, Ordstyrer: Steinar Pedersen 9.1 Skype og Lync i helsevesenet v/ Anders Føyen, Microsoft Norge, Helseteamet Presentasjonen viser hvordan tale, video og tilgjengelighet kan integreres i portaler, velferdsteknologi løsninger og pasient/pårørende kommunikasjon. 9.2 Patienten tar emot nu- om vård på distans på patientens egna villkor v/ Carolina Wallenius, Focus Cura Norden 9.3 Internet of Things (IOT) i forhold til velferdsteknologi og helse v/ Carl Kallen, Country Manager B2B Telecommunications Norway, Samsung Nordics AB 9.4 How will the future look? v/ John Crawford, IBM s Healthcare Industry Leader for Europe Side 14

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018 IKT-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.11.2013 76707/2013 2013/7320 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/19 Eldrerådet 25.11.2013 Ruspolitisk råd 26.11.2013 13/21 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Befaring for levekårskomiteen på Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 10.00.

Befaring for levekårskomiteen på Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 10.00. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komitè for levekår Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: Oppmøte Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk

Detaljer

FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER.

FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER. FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER. Utarbeidet av fyrtårnet velferdsteknologi og telemedisin i Lister, Lang versjon April 2015 Innhold 1.0 Bakgrunn...

Detaljer

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com Selvstendig, trygg og aktiv Foto: Shutterstock.com Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 1 Innhold 1.Innledning... 3 1.1.Visjon

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR?

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR? 4TIPS Kompetanseheving Videreutdanning gir en bedre helsesektor DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi I SAMARBEID MED VELFERDS- No. 3

Detaljer

INTERKOMMUNALT PROSJEKT VELFERDSTEKNOLOGI

INTERKOMMUNALT PROSJEKT VELFERDSTEKNOLOGI INTERKOMMUNALT PROSJEKT VELFERDSTEKNOLOGI SLUTTRAPPORT Mennesker Kunnskap og ferdigheter Organisering og arbeidsprosesser Teknologi Malvik, 3. januar 2014 Prosjektleder 1 Innhold Innledning... 3 Mandat,

Detaljer

Velferdsteknologi. Gjør det enkelt

Velferdsteknologi. Gjør det enkelt Velferdsteknologi Gjør det enkelt Innhold Bakgrunn... 3 Sammendrag... 3 Bruk av velferdsteknologi i Norge... 4 Fokus på trygghet... 4 Et paradoks... 8 Bruken av trygghetsalarm i Europa... 10 Bruk av velferdsteknologi

Detaljer

MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014

MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014 MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014 Artikkel 1: Velferdsteknologi og endringsprosesser. Artikkel 2: «Tidlig informasjon og opplæring ved innføring av velferdsteknologi. En empirisk

Detaljer

BO LENGRE HJEMME PROSJEKTRAPPORT FORPROSJEKT PROSJEKTPERIODE MARS - SEPTEMBER 2013. Solrunn Hårstad. Prosjektleder

BO LENGRE HJEMME PROSJEKTRAPPORT FORPROSJEKT PROSJEKTPERIODE MARS - SEPTEMBER 2013. Solrunn Hårstad. Prosjektleder BO LENGRE HJEMME PROSJEKTRAPPORT FORPROSJEKT PROSJEKTPERIODE MARS - SEPTEMBER 2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder 1 Forord Prosjektet «Bo lengre hjemme» er et samarbeidsprosjekt mellom Telenor Objekts,

Detaljer

Næringsutvikling knyttet til nytt sykehus i Stavanger-regionen. Innspill fra lokale næringsaktører rundt behov og muligheter

Næringsutvikling knyttet til nytt sykehus i Stavanger-regionen. Innspill fra lokale næringsaktører rundt behov og muligheter Næringsutvikling knyttet til nytt sykehus i Stavanger-regionen Innspill fra lokale næringsaktører rundt behov og muligheter Innholdsfortegnelse Oppsummering 1. Styrker, utfordringer og premisser for næringssamarbeid

Detaljer

HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi.

HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi. HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi. Innhold Mandat og prosess i arbeidet med handlingsplan velferdsteknologi

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Interreg IV A-prosjekt 2011-2014

SLUTTRAPPORT. Interreg IV A-prosjekt 2011-2014 SLUTTRAPPORT Interreg IV A-prosjekt 20-204 2 Forord Økt andel eldre og mangel på arbeidskraft er utfordringer samfunnet møter om få år. Dette gjør at vi må tenke nytt i forhold til måten vi jobber på og

Detaljer

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv Delprosjektrapport 1 Lenger i eget liv 1 1.0 Innledning Omsorgstjenestene har et stort uutnyttet potensial for å ta i bruk tilgjengeligteknologi og for å utvikle ny. Dette gjelder både velferdsteknologi

Detaljer

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2009/922-1245/2013 Saksbehandler: Ingjerd Sjøvik Morell Dato: 11.01.2013 Saksframlegg Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Rapport IS-2225. Offentlig dokument. Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området

Rapport IS-2225. Offentlig dokument. Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området Rapport IS-2225 Offentlig dokument Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området Publikasjonens tittel: Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området Utgitt:

Detaljer

ORGANISATORISKE UTFORDRINGER VED BRUK AV SENSORTEKNOLOGI I KOMMUNEHELSETJENESTEN

ORGANISATORISKE UTFORDRINGER VED BRUK AV SENSORTEKNOLOGI I KOMMUNEHELSETJENESTEN ORGANISATORISKE UTFORDRINGER VED BRUK AV SENSORTEKNOLOGI I KOMMUNEHELSETJENESTEN Inger Lise S. Gausdal Jorunn Gundersen Gjersdal Ann Synnøve Jensen Veileder Carl Erik Moe Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Henning Tunsli Trygge spor GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Thor Nielsen Finansiering og prosjektdeltakere Prosjektet

Detaljer

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Dokumenteier: Skrevet av: Godkjent av: Godkjent dato: Nasjonal IKT HF Forprosjekt DIS

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Evaluering av pilotprosjekt Hverdagsrehabilitering AVDELING OPPVEKST OG LEVEKÅR AUGUST 2013 SAMMENDRAG Bakgrunn: Bruk av hele helse- og omsorgstrappen, ble høsten 2010 vedtatt som ett av ti prioriterte

Detaljer

Visma i. nye tjenester med. Robert Scoble: Super-bloggeren peker på skyen. Visma får fart på anbudene. Se opp og utnytt mulighetene

Visma i. nye tjenester med. Robert Scoble: Super-bloggeren peker på skyen. Visma får fart på anbudene. Se opp og utnytt mulighetene VISMAgazine Et kundemagasin fra Visma Robert Scoble: Super-bloggeren peker på skyen Visma får fart på anbudene Jeff Jarvis: Se opp og utnytt mulighetene nye tjenester med Visma i Skyen 4 Skyen. Mange snakker

Detaljer

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Morgendagens omsorg Fokus på aktivitet Kartlegging av smerte Dokumentasjon av helsehjelp

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Morgendagens omsorg Fokus på aktivitet Kartlegging av smerte Dokumentasjon av helsehjelp ellom i mellom Nummer 1 2014 3. årgang Åfjord Hjemmetjeneste og Søbstad Helsehus Fagnyheter Åfjord kommune Fra Sør-Trøndelag Morgendagens omsorg Fokus på aktivitet Kartlegging av smerte Dokumentasjon av

Detaljer

Velferdsteknologi. «Velferdsteknologi handler ikke om teknologi men om mennesker (Nis Peter Nissen)

Velferdsteknologi. «Velferdsteknologi handler ikke om teknologi men om mennesker (Nis Peter Nissen) Velferdsteknologi IS-1990 Fagrapport om implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2013-2030 «Velferdsteknologi handler ikke om teknologi men om mennesker (Nis Peter

Detaljer

Trygghetspakken behovskartlegging og erfaringer

Trygghetspakken behovskartlegging og erfaringer Forprosjekt Trygghetspakken behovskartlegging og erfaringer Hva bør en trygghetspakke inneholde for å hjelpe den enkelte til å bo trygt i egen bolig? 20. juni 2012.. Prosjekttittel: Trygghetspakken - behovskartlegging

Detaljer

BO TRYGT OG GODT HJEMME

BO TRYGT OG GODT HJEMME BO TRYGT OG GODT HJEMME En forstudie av Agderkommunenes bruk av velferdsteknologi AUD FINDAL DAHL OG MARIANN FOSSUM Senter for omsorgsforskning rapportserie nr. 7-2012 Senter for omsorgsforskning, rapportserie

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Fremtidens alderdom og ny teknologi

Fremtidens alderdom og ny teknologi Fremtidens alderdom og ny teknologi Rapport 2009 Rapport 1 2009 Fremtidens alderdom og ny teknologi ISBN 978-82-92447-28-4 (trykket utgave) ISBN 978-82-92447-29-1 (elektronisk utgave) Utgitt: Oslo, februar

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

Nye muligheter i eldreomsorgen

Nye muligheter i eldreomsorgen Helse-Norge mot 2030 Nye muligheter i eldreomsorgen NyAnalyse Sammendrag Norge og norske kommuner møter allerede i dag eldrebølgen, men dette vil forsterke seg mot 2030. Derfor trenger vi å bygge enda

Detaljer

Evaluering av et nytt sykehjem - med fokus på universell utforming og velferdsteknologi

Evaluering av et nytt sykehjem - med fokus på universell utforming og velferdsteknologi NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Petter Halvorsen Myhre Evaluering av et nytt

Detaljer