Nordisk konferanse om velferdsteknologi 16. og 17. Juni Tromsø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordisk konferanse om velferdsteknologi 16. og 17. Juni 2015. Tromsø"

Transkript

1 Nordisk konferanse om velferdsteknologi Tromsø

2 Innhold... 0 Dag 1: 16. Juni Del 1: Nordisk oversikt, nordiske muligheter. Ordstyrer: Steinar Pedersen Velferdsteknologi i det nordiske samarbeidet, i Norden velferdssenter v/ Dennis Søndergård CONNECT Nordisk tenketank (tankesmie) Nordic Innovations satsning på helseinnovasjon i Norden; ett nordisk marked for velferdsteknologi, nordiske test-bed-prosjekter og nordisk challenge prize competition, v/ Arvid Løken The Nordic Independent Living Challenge. En felles nordisk innovasjonskonkurranse hva ønsker Oslo kommune å oppnå med det? v/anne Romsaas... 5 Del 2: Politikken og planene i utvalgte nordiske kommuner. Ordstyrer: Mats Rundkvist og Maria Gill Velferdsteknologi Hvor er vi nå, og hva blir veien videre? v/ Anni Skogman, Varaordfører og Ingebjørg Riise, Prosjektleder velferdsteknologi, Tromsø kommune Ny virkelighed Ny velfærd: Teknologi som en del af løsningen v/jane Jegind Rådmand for Byog Kulturforvaltningen, Odense kommune Kontakten: den virtuelle hjemmehjelpen Planleggingsskjermen SEKOIA The challenges facing Reykjavík city Reykjavík city is facing a big challenge to change towards increasing and changing needs with the aging of the population v/ Áslaug María Friðriksdóttir, Borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, Reykjavik Göteborgs väg mot E-samhälle och välfärdsteknologi v/ Conny Johansson, Kommunalråd (s) Göteborg Stad med ansvar för Intraservice, Upphandling och Konsument... 8 Del 3: Norge forteller, Ordstyrer: Dennis Søndergård Lister: Innføring av velferdsteknologi gevinster med samarbeid mellom kommunene v/ronny Bjørnevåg, Prosjektleder for Trygghetspakken Lindås prosjektet: erfaringer med omsorgsteknologi i ordinær drift v/ Gro Helen Dyrdal Løvik, Prosjektkoordinator og Kari Bjørkheim, Enhetsleder i hjemmetjenesten... 9 Del 4: Sverige forteller, Ordstyrer: Dennis Søndergård Trygg och fri med velferdsteknologitjenester! Elna Hansson, Planleggingsleder, Gøteborg stad Från prosjekt till varaktig verksamhet v/ Mats Rundkvist, strateg for välfärdsteknologi och e-hälsa, Västerås stad Hvordan rigge er organisasjon for å komme til implementering: Del 5 Nordisk industri, Ordstyrer: Bodil Bach Side 1

3 5.1 Caretech ved Digital larmkedja Trygghetslarm, Kommunikation, Larmmottagning v/ Peter Svensk, Nordenchef CareTech Den selvhjulpne og samarbejdende borger i Helsenettet v/jørgen Straarup, Chefkonsulent KMD Helhetlige velferdsløsninger v/ Marit Hagland, leder for Velferd, Lyse Smart Fra sensor til brukerens journal, helhetlige arbeidsprosesser v/ Snorre Johansen, Salgssjef Tieto Velferd Dag 2: 17. Juni Del 6: Danmark forteller, v/ Ordstyrer: Mikael G Tind Velfærdsteknologi skal kunne betale sig! v/ Morten Hoff, Chef for Odense kommunes tværgående stab for velfærdsteknologi Fra ide over udvikling/demo til implementering, v/ Ivan Kjær Lauridsen, Velfærdsteknologichef i sundhet og omsorg, Center for Frihedsteknologi Del 7: Finland forteller Äldre i teknologisamhället. KÄKÄTE projektet som katalysator för deltagelse, v/ Lea Stenberg, Union for Senior Service, Projektledare för KÄKÄTE-projektet Greetings from south Karelia v/ Merja Tepponen, Chief Development Officer, South Karelia Social and Health Care District Del 8: Island forteller Brukere som drivkraft i utvikling av velferdsteknologi i Reykjavik kommune v/ Thorhildur G Egilsdottir, avdelingsleder hjemmetjenester, Velferdsetaten Reykjavik Kommune Del 9: Hvordan vil framtiden se ut, Ordstyrer: Steinar Pedersen Skype og Lync i helsevesenet v/ Anders Føyen, Microsoft Norge, Helseteamet Patienten tar emot nu- om vård på distans på patientens egna villkor v/ Carolina Wallenius, Focus Cura Norden Internet of Things (IOT) i forhold til velferdsteknologi og helse v/ Carl Kallen, Country Manager B2B Telecommunications Norway, Samsung Nordics AB How will the future look? v/ John Crawford, IBM s Healthcare Industry Leader for Europe Side 2

4 Dag 1: 16. Juni 2015 Del 1: Nordisk oversikt, nordiske muligheter. Ordstyrer: Steinar Pedersen Innføring av velferdsteknologi gir nye muligheter. Nye valg gir nye utfordringer. Konferansen vil vise noen av de beste resultatene fra kommuner i de nordiske landene. Næringslivet vil demonstrere hva de kan bidra med og kommuner vil få kunnskap om hvordan nordisk samarbeid kan utløse nye prosjektmidler. 1.1 Velferdsteknologi i det nordiske samarbeidet, i Norden velferdssenter v/ Dennis Søndergård Velferdsteknologi er høyd prioritert i Norden. Alle 5 regjeringene har valgt at velferdsteknologi er et viktig tiltak ifht de kommende demografiske endringene. Bakgrunnen for velferdsteknologi: Demografi Flere kroniske syke Finanskrise Flere oppgaver til offentlig system / færre som skal dekke behovene til innbyggerne De fem nordiske landene har i prinsipp det samme / lignende velferdsstat. Det gjør at det er en sjanse for felles nordisk samarbeid CONNECT Kommunene er de som jobber med velferdsteknologi. I Norden i dag er det ca 1200 kommuner og de er på svært ulike nivå. De har de samme problemstillingene: For mange prosjekter og for lite resultat (ingen forankring og ingen implementering) For lite samarbeid mellom kommuner, mange gjør det samme, men resultatene er ikke kjent / deles ikke. Prosjektet skal: Det mangler et marked for velferdsteknologi Skal skape beste praktisk for implementering av velferdsteknologi. Skal operasjonalisere i de ulike trinn og lage en verktøykasse for hvert trinn. Prosjektet skal samle erfaringer fra alle prosjekt kommunene i en rapport og bruken den ovenfor politikere og få de til å jobbe strategisk i forhold til velferdsteknologi. 10 kommuner deltar sammen med 7 nasjonale organisasjoner for å gi arbeidet validitet. Jobber også for å styrke det felles nordiske markedet. Side 3

5 Alle verktøyene er lagt ut på hjemmesidene til Connect og alle kommuner inviteres til å komme med tilbakemeldinger Nordisk tenketank (tankesmie) 10 deltagere (2 fra hvert land). De møtes tre ganger i året. Hvordan styrker vi stor skala implementering? Det er laget en rapport lagt ut på hjemmesidene Nordic Centre for Welfare and Social Issues 1.2 Nordic Innovations satsning på helseinnovasjon i Norden; ett nordisk marked for velferdsteknologi, nordiske test-bed-prosjekter og nordisk challenge prize competition, v/ Arvid Løken Er et søsterselskap til Nordisk velferdssenter. Vi skape nordisk merverdi og dele av best / worst practice. Mange gjør mye, men det er for lite koordinert og spredningen er for dårlig. Hvis leverandører for et nordisk hjemmemarked har de et godt utgangspunkt for eksport utenfor Norden. De har et mål om å skal en nordisk merkevare som skal selges til resten av verden. De bygger videre på det de har gjort før: Innovative anskaffelser innen helse Endre fokus fra pris til kvalitet og helhet «Test-bed» på nordisk nivå nå tre nye prosjektet på sykehus nivå og ett på kommune nivå (de nordiske hovedsteder). Fokus på felles nordiske prosesser og prosedyrer. Skape mulighet for å koble seg på det beste kompetanse miljøene. Vil at tester skal være gyldige for hele Norden. Business development: o Mhelse Eksport Challange prize competition: De har gitt utfordringer til markedet. 400 søknader. 75 var med på en nordisk Matchmaking event i Mai. Nå er de nede i 25. Nordic Innovation Side 4

6 1.3 The Nordic Independent Living Challenge. En felles nordisk innovasjonskonkurranse hva ønsker Oslo kommune å oppnå med det? v/anne Romsaas Oslo er med i den Nordiske samarbeidet i the Nordic independent living challange. Oslo har store utfordringer og trenger å tenke smartere for å dekke behovene de har. De kommer med en egen seniormelding. De har en kjempestor satsning på velferdsteknologi. De opplever å ha utfordringer med skalering og implementering og ønsker å samle innsatsene i de 15 bydelene. Vi har smarte naboer, vi trenger ikke løse alt selv. Oslo ønsker å nå ut til alle og involvere flest mulig. Ønsker å involvere pasienter, pårørende og medarbeidere. Innen tjenesteinnovasjon er det ofte at brukernes egne ideer er bedre enn de som er profesjonelle. Målsetting: Vil finne teknologiske løsninger (ut over velferdsteknologi) som legger til rette for selvstendige liv for eldre og for mennesker med funksjonsnedsettelser. Prosjektet er utformet som en konkurranse. Hva slag slags teknologi og organisering kan tilrettelegging for selvstendighet hos ulike brukergrupper. Bakgrunnsbildet er at de nordiske landene er ganske likt. De forventes en formidabel økning på andelen eldre. Aldergruppen med de eldste eldre øker aller mest. I 1980 hadde en kvinne Finland 8,5 år som pensjonist. I 2009 har de 23,7 år. Hva er gevinstene med å være med i et slik samarbeid? Dette er stort, Oslo mener de ikke ville greid dette alene Felle analyse som gir et godt bilde på behov Når flere mange leverandører og er et stort utstillingsvindu. Testing på tvers av Norden: gir bedre kvalitet på løsningen og mobiliserer og kvalitet sikrer leverandørene Givende å møte andre kommuner på tvers av landegrensene. Side 5

7 Del 2: Politikken og planene i utvalgte nordiske kommuner. Ordstyrer: Mats Rundkvist og Maria Gill 2.1 Velferdsteknologi Hvor er vi nå, og hva blir veien videre? v/ Anni Skogman, Varaordfører og Ingebjørg Riise, Prosjektleder velferdsteknologi, Tromsø kommune Nasjonal pilot for utprøving av velferdsteknologi. Kommunen ønsker å styrke den enkeltes evner å bo trygt og selvstendig hjemme. Implementering av velferdsteknologi handler om flere parallelle prosesser: Teknologi utprøving på individ nivå o Utgangspunkt individuelle behov o Velger teknologi som understøtter behovene o Alle brukergrupper er inkludert o Hevendelsen kommer fra alle (bruker, pårørende og etc) o Trygghet, sikkerhet og mestringsteknologi er prioritert Tjeneste innovasjon tilpasning av arbeidsprosesser o Må bygge kompetanse hos våre medarbeidere o Utarbeide beslutningsprosess o Kompetanseprogram o Informasjonsarbeid til ansatte og befolkning Teknisk grunnmur systemer og tjenester som forutsetning for skalering o Utbygging av IP nettverk i helsebygg Utbygging av kablet og trådløst datanett Muliggjør IP Finansieres med 40% støtte fra husbanken o Gjennomfører anskaffelse av pasientvarsling og velferdsteknologi Inklusive rammeavtale som inkluderer private hjem. o Overgang fra analoge til digitale alarmer Har utfordringer med blanding med gammel og ny teknologi o IP alarmmottak Har etablert eget velferdsnett o Alarmmottak Responssenter personell Responssenter løsning Helsesvakt: betjeningen skal foregå i Tromsø. Strategisk handlingsplan fra o Vil fra prosjekt til drift. Side 6

8 Fall og fallforebyggende tiltak er viktig: Styrketrening Hverdagsrehabilitering Tilbud om fallsensor Sykkeltrening med film Terningspill I de tilfellene hvor trening ikke er et alternativ er fallsensor et godt og viktig tiltak som gjør det trygt for innbyggere å komme hjem fra sykehus opphold, og som muliggjør at de kan fortsette å bo hjemme. Kommunen opplever at velferdsteknologien gir mange gevinster: Økt trygghet Økt trygghet for pårørende Effektivt Medisineringsstøtte pilot 2015 Fortrinnsvis hjemmeboende eldre Utviklingshemmede Utfordringer i forhold til rutiner og økt innsats i oppstart. 2.2 Ny virkelighed Ny velfærd: Teknologi som en del af løsningen v/jane Jegind Rådmand for By- og Kulturforvaltningen, Odense kommune Har hatt utfordringer med finanskrisen. Endrer måten de tenker om offentlig sektor. De har for lite penger. De ønsker derfor å gjøre det bedre og billigere. De har endret fokus fra Input til output: Hva for innbyggerne igjen for satsningene? De vil sette Borgeren i sentrum at de er eiere av eget liv. Hvorfor satse på velferdsteknologi: Innbyggeren har etterspurt å være mer selvstendige i eget liv Det er fordeler for ansatte forebygger fysisk belastning Det er arbeidsplasser og utvikling for kommunen. Vil lage ekte samskapelse, med borgerne som hoved gevinstmottaker Det økonomiske perspektivet. Vil frigjøre midler for å skape flere tjenester. Krever at personalet avlærer hva de har gjort før og starter å jobbe på nye måter. Implementere teknologiske løsninger i drift: Alt virker Side 7

9 Alt kan testes og få effekt Det vanskelige er å tenke at velferdsteknologi er en ordinær del av av helse og omsorgstjenestene. o Det skal være en naturlig del av tjenestene o Kulturendringer o Har ansatte kulturbærere for bruk av velferdsteknologi i organisasjonen Kontakten: den virtuelle hjemmehjelpen Videosamtale om hvordan de har det Oppfølging av helsemessige spørsmål Innbyggerne etterspør flere slike tjeneste: o De opplever egen mestring og at de kan ha en mer forutsigbar hverdag. o De opplever å få mer tid i eget liv. o Kommunen sparer den tiden de er på veiene. o Innbyggerne synes det er mindre inngripende Planleggingsskjermen SEKOIA Planleggingsverktøy for helsetjenesten. Det er penger å hente ved å systematisere dette. 2.3 The challenges facing Reykjavík city Reykjavík city is facing a big challenge to change towards increasing and changing needs with the aging of the population v/ Áslaug María Friðriksdóttir, Borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, Reykjavik Har hatt utfordringer og opplever selv at de ligger bak. De ønsker å lære av de andre nordiske landene. De er på vei til å forandre sin måte å organisere helse og omsorgstjenestene. 2.4 Göteborgs väg mot E-samhälle och välfärdsteknologi v/ Conny Johansson, Kommunalråd (s) Göteborg Stad med ansvar för Intraservice, Upphandling och Konsument Gøteborg har mye «muskler» med har 28 selvstendige utvalg og 51 selskaper som er selvstyrte. Side 8

10 Del 3: Norge forteller, Ordstyrer: Dennis Søndergård 3.1 Lister: Innføring av velferdsteknologi gevinster med samarbeid mellom kommunene v/ronny Bjørnevåg, Prosjektleder for Trygghetspakken 3.2 Lindås prosjektet: erfaringer med omsorgsteknologi i ordinær drift v/ Gro Helen Dyrdal Løvik, Prosjektkoordinator og Kari Bjørkheim, Enhetsleder i hjemmetjenesten Del 4: Sverige forteller, Ordstyrer: Dennis Søndergård 4.1 Trygg och fri med velferdsteknologitjenester! Elna Hansson, Planleggingsleder, Gøteborg stad Gøteborg har tatt utgangspunkt I å produsere tjeneste I den enkeltes hjem. Lokalt og nasjonalt i Sverige er det et mål å holde innbyggerne lengst mulig hjemme. For å bruke velferdsteknologi kreves: Samarbeid på tvers av fag Mer kompetanse: bruker visningsrom, undervisningsmateriell Test av teknologi o Evaluerer i fire perspektiv Bruker Medarbeider Politisk Kost / nytte 4.2 Från prosjekt till varaktig verksamhet v/ Mats Rundkvist, strateg for välfärdsteknologi och e-hälsa, Västerås stad Har jobbet strategis med velferdsteknologi siden Satser både i bredde og med spesialisering. Jobber med innovasjons vennlige anskaffelser (PPI og PCP). Har «test-bed» Liker å jobbe med prosjekt, m en alle prosjekt før start bør starte med å se om noen andre har gjort noe på det temaet. Side 9

11 Alltid lurt å gjennomføre prosjekt i samskapning med brukere og i tett tilknytning til praksis. Viktig å snakke mer om funksjoner enn om teknisk løsning Hvordan rigge er organisasjon for å komme til implementering: Holdning Kompetanse Bruk av media Pilot Rapport Implementering Vanlig I dag Pilot og rapport Implementering Ny mulighet Pilot og implementering Alt i ett? Ofte kan man være «motivert» for å ta snarveier (juridisk og teknisk). Da skal man være veldig bevist på at hver snarvei er «juks» som man må løse på sikt, slik at det kommer på plass slik at prosjektet / implementering blir fullverdig. Koster det noe? Erfaringer er at mange ikke bruker egenandel i prosjekt og får utfordringer når de endrer det ved implementering i større skala. I prinsippet er dette en snarvei som må håndteres. Det må da vurderes om en slik snarvei er lurt. Ander snarveier kan være: økonomi og anskaffelse. Del 5 Nordisk industri, Ordstyrer: Bodil Bach 5.1 Caretech ved Digital larmkedja Trygghetslarm, Kommunikation, Larmmottagning v/ Peter Svensk, Nordenchef CareTech Det analoge nettet tas gradvis bort. Digitalisering tar over. Innbyggerne har endret sitt bruk av teletjenestene fra telefoni til dataforbruk. Dette påvirker igjen trygghetsalarmen og hele kjeden påvirkes. Hver 5 analoge alarm kommer ikke frem! Digitalisering skjer mye raskere enn antatt, fordi kundene krever mer og raskere nett. Side 10

12 I 2011 ble det gjennomført en vurdering og oppgardering av infrastrukturen på telenettet i Sverige. I 2012 brøt nettet sammen da kundenes forbruk overskred det teleselskapene hadde forventet av bruk i Mobilnettet i Sverige ble slått ut da innbyggerne begynte å spille WORD-FEUD. 5.2 Den selvhjulpne og samarbejdende borger i Helsenettet v/jørgen Straarup, Chefkonsulent KMD KMD startet med å stille spørsmålet om det kunne vært nyttig å gjennomføre et møte med innbyggere med video. Kalenderfunksjon Selv instruksjon videoer Skaper oversikt i hverdagen Kan ha dialog med helsepersonell på ulike aktiviteter Kan også brukes til å ha målinger i forhold til aktiviteter. 5.3 Helhetlige velferdsløsninger v/ Marit Hagland, leder for Velferd, Lyse Smart De vil lage et smart hjem som passer alle. Det skal også være kompatibelt med velferdsteknologi. Har etablert et tilleggs selskap: smartly. 5.4 Fra sensor til brukerens journal, helhetlige arbeidsprosesser v/ Snorre Johansen, Salgssjef Tieto Velferd Hva slags informasjon fra velferdsteknologi skal I EPJ? o Informasjon som krever oppfølging o Informasjon om «observasjoner» som er relevante for tjenestene Ikke åpnet kjøleskap Liggende i seng / ikke i seng Digitale tilsyn Medisinske målinger Temperatur endringer eller for / lav temperatur Hvordan skal tjenestene forholde seg til denne informasjonen? «Dingene» må ha «regler» de forholder seg til. Leverandøren har laget en egen plattform hvor det ovenfor kan gjennomføres. Side 11

13 Dag 2: 17. Juni 2015 Del 6: Danmark forteller, v/ Ordstyrer: Mikael G Tind 6.1 Velfærdsteknologi skal kunne betale sig! v/ Morten Hoff, Chef for Odense kommunes tværgående stab for velfærdsteknologi Velferdsteknologi skal betale seg for beboerne, medarbeiderne og kommunen. Odense bruker velferdsteknologi som svaret på trang økonomi Hvis vi bruker teknologi som ikke dekke reelle behov er det en dårlig forretning. Teknologi blir først kald når den ikke dekker behovene som den enkelte innbygger har Teknologi dekker ikke alltid alt, men kan kompenseres med mennesker. Det er viktig å være nyansert og man bør ikke snakke om enten eller. Teknologi er en del av en løsningen og ikke et mål i seg selv: Det handler om å gjøre syke og pleie trengende i stand til å klare seg selv Gi innbyggerne praktisk veiledning Gi muligheten til å mestre områder hvor de ikke ønsker hjelp (f.eks. hygiene) Teknologi skaper begeistring. Vi skal arbeide med dette systematisk for å lykkes. Men gevinstene er store. Helse og teknologi går hånd i hånd. Fremover må vi jobbe mot å finne de gode allianser mellom behov og løsninger. Det finnes ingen fremtid uten teknologi. Men teknologi er ingen ting uten faglig jobbing. Ny konferanse i Danmark: 2015 NEW Nordic welfare, Odense den Fra ide over udvikling/demo til implementering, v/ Ivan Kjær Lauridsen, Velfærdsteknologichef i sundhet og omsorg, Center for Frihedsteknologi Velferdsteknologi skal gi frihet. De kaller det derfor frihetsteknologi: navn og mål i ett. Aaarhus har en retninslinjer for velferdsteknologi (2008), politisk programerklæring ( ) og en Vælferdsteknologi i strategisk e investeringer (2015-) De har utviklet kort for velferdsteknologi: «Sundhed og omsorgsstrategi» Vi holder borgerne vekk Al magt til borgerne Slip medarbejderne fri Ledelse med vilje Vi er sammen med borgerne De sparer penger på velferdsteknologi: Side 12

14 Peronløftere: 3 millioner per år Skyll/føn toalett 4,9 millioner per år Strømpepåtaker i hjemmesykepleie 4,2 millioner per år Rehabilitering og velferdsteknologi 9,4 millioner i året Hverdags rehabilitering 11,5 millioner per år Innovasjons prinsipper: 1. fokuser på innbyggerne 2. ideer kan komme fra alle steder 3. tenk stort, start smått 4. det er aldri feil å feilje lær av feil 5. make it matter vær på en platt for som alle kan være på Del 7: Finland forteller 7.1 Äldre i teknologisamhället. KÄKÄTE projektet som katalysator för deltagelse, v/ Lea Stenberg, Union for Senior Service, Projektledare för KÄKÄTE-projektet Har spurt de elder om deres mening: De eldre vil gjerne ha ulike løsninger hvis de kan velge / prøve først. Men de har utfordringer med «hverdagsteknologi» som betalings automater. Eldre og pårørende vil ha mer informasjon av hva som finns. Eldre er ofte utenfor de sosiale medier 7.2 Greetings from south Karelia v/ Merja Tepponen, Chief Development Officer, South Karelia Social and Health Care District Har ehelsetrategi frem til Innbyggeren: Ja, jeg kan 2. Medarbeidere: kompetente og smarte systemer 3. Systemer: god og effektiv bruk Integrasjon på tvers for å sikre felles data og felles målsettinger Felles økonomisystem Felles EPJ Felles personal administrativt system Sømløse overganger mellom hjem kommune sykehus og tilbake. De kobler inn sosialt arbeid i ehelse oppfølgingen. Har også mobile klinikker: sykepleiertjenester, labouratorie, tannkliniske tjenster og etc. Side 13

15 Resultater: 9 % mer effektive Del 8: Island forteller 8.1 Brukere som drivkraft i utvikling av velferdsteknologi i Reykjavik kommune v/ Thorhildur G Egilsdottir, avdelingsleder hjemmetjenester, Velferdsetaten Reykjavik Kommune Del 9: Hvordan vil framtiden se ut, Ordstyrer: Steinar Pedersen 9.1 Skype og Lync i helsevesenet v/ Anders Føyen, Microsoft Norge, Helseteamet Presentasjonen viser hvordan tale, video og tilgjengelighet kan integreres i portaler, velferdsteknologi løsninger og pasient/pårørende kommunikasjon. 9.2 Patienten tar emot nu- om vård på distans på patientens egna villkor v/ Carolina Wallenius, Focus Cura Norden 9.3 Internet of Things (IOT) i forhold til velferdsteknologi og helse v/ Carl Kallen, Country Manager B2B Telecommunications Norway, Samsung Nordics AB 9.4 How will the future look? v/ John Crawford, IBM s Healthcare Industry Leader for Europe Side 14

Velferdsteknologi. Anni Skogman og Ingebjørg Riise

Velferdsteknologi. Anni Skogman og Ingebjørg Riise Velferdsteknologi Anni Skogman og Ingebjørg Riise Tromsø kommune Areal Totalt: Land: Vann: 2 523,93 km² 2 480,34 km² 43,59 km² Befolkning 77 000 Helse og omsorg mot 2030 Flere eldre med behov for tjenester.

Detaljer

Helse- og omsorgstjenester i endring - velferdsteknologi i morgendagens omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Helse- og omsorgstjenester i endring - velferdsteknologi i morgendagens omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Helse- og omsorgstjenester i endring - velferdsteknologi i morgendagens omsorg Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Den beste omsorgen handler ikke bare om å hjelpe. Det handler

Detaljer

Innovasjon i omsorg kan det gi økt brannsikkerhet?

Innovasjon i omsorg kan det gi økt brannsikkerhet? Brannvernkonferansen 2012 Kan teknologi erstatte hender? Innovasjon i omsorg kan det gi økt brannsikkerhet? Scandic Hotel Hamar, 7. mai 2012 Dag Ausen Senior rådgiver SINTEF IKT dag.ausen@sintef.no / 930

Detaljer

Trygghetspakken i hjemmet. Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi

Trygghetspakken i hjemmet. Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi Trygghetspakken i hjemmet Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi 19.03.14 Om prosjektet Om prosjektet Om prosjektet Om prosjektet Om prosjektet Trygghetspakken i Lister

Detaljer

Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling. Standard Norge 24.9.15 Morten Thorgersen, Helseetaten, Oslo kommune

Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling. Standard Norge 24.9.15 Morten Thorgersen, Helseetaten, Oslo kommune Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling Standard Norge 24.9.15 Morten Thorgersen, Helseetaten, Oslo kommune Disposisjon Byrådets Seniormelding Delprogram for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling.

Detaljer

Rammeavtale framtidsrettet pasientvarsling. Erfaringer fra dialogfasen Namsos 18.03.2015 Ingebjørg Riise

Rammeavtale framtidsrettet pasientvarsling. Erfaringer fra dialogfasen Namsos 18.03.2015 Ingebjørg Riise Rammeavtale framtidsrettet pasientvarsling Erfaringer fra dialogfasen Namsos 18.03.2015 Ingebjørg Riise 1 Framtidige utbyggingsplaner for helse og omsorg Agenda - med fokus på dialogfasen Bakgrunn Formål

Detaljer

Anskaffelse av trygghetspakker

Anskaffelse av trygghetspakker Oslo kommune Helseetaten Anskaffelse av trygghetspakker Strategi for å ta i bruk velferdsteknologi for hjemmeboende 12.03.15 Utgangspunkt Morgendagens omsorg, Seniormeldingen Mål: bo lenger hjemme; trygg,

Detaljer

Innovasjon i kommunal sektor. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Innovasjon i kommunal sektor. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Innovasjon i kommunal sektor Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende kommunesektor Når ekspertene lager en trapp - lager brukerne en sti Når

Detaljer

Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi

Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi 3.mars 2016 Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi Erfaringer fra Fredrikstad Kommunalsjef Nina Tangnæs Grønvold og rådgiver Ulf Harry Evensen Teknologi og nye arbeidsmåter skal bidra til

Detaljer

Parallellsesjoner. Hva velferdsteknologiske løsninger betyr for brukere og tjenester. @ronnybjornevag

Parallellsesjoner. Hva velferdsteknologiske løsninger betyr for brukere og tjenester. @ronnybjornevag Parallellsesjoner Hva velferdsteknologiske løsninger betyr for brukere og tjenester @ronnybjornevag www.lister.no Innhold Organisering og forankring Visjon og strategi Beslutningsprosessen Kartlegging

Detaljer

Trygghetspakken i hjemmet HNL 27.03.2014

Trygghetspakken i hjemmet HNL 27.03.2014 Trygghetspakken i hjemmet HNL 27.03.2014 Om prosjektet 50 trygghetpakker skal implementeres innen 31.12.14 Implementeres med bruk av veikartet som er laget av KS Som del av drift i 6 kommuner Behovsprøvd

Detaljer

Velferdsteknologi Hva kan det bidra med?

Velferdsteknologi Hva kan det bidra med? Velferdsteknologi Hva kan det bidra med? Konferanse: Hverdagsmestring hva skal til for å bo hjemme? Kongsvinger kommune 3. oktober 2014 Åshild Sæther Engen, Terningen Nettverk Terningen Nettverk Offentlig/privat

Detaljer

Velferdsteknologi tilpasset brukernes behov, som del av et helhetlig økosystem for e-helse

Velferdsteknologi tilpasset brukernes behov, som del av et helhetlig økosystem for e-helse Velferdsteknologi tilpasset brukernes behov, som del av et helhetlig økosystem for e-helse DND ehelse-konferansen mai 2017 Karin Østerbø Gabrielsen og Sverre M. Jensen Helseetaten, Oslo kommune Fikk du

Detaljer

Velferdsteknologi i morgendagens helse- og omsorg. Une Tangen KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Velferdsteknologi i morgendagens helse- og omsorg. Une Tangen KS Forskning, innovasjon og digitalisering Velferdsteknologi i morgendagens helse- og omsorg Une Tangen KS Forskning, innovasjon og digitalisering Den beste omsorgen handler ikke bare om å hjelpe. Det handler også om å gjøre folk i stand til å

Detaljer

Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling. 8.10.15 Morten Thorgersen, Helseetaten, Oslo kommune

Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling. 8.10.15 Morten Thorgersen, Helseetaten, Oslo kommune Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling 8.10.15 Morten Thorgersen, Helseetaten, Oslo kommune Disposisjon Byrådets Seniormelding 2014 Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling. Modell

Detaljer

Velferdsteknologi. Mestring, frihet og livskvalitet. Samhandlingskonferansen 3.12.2014 Ingebjørg Riise

Velferdsteknologi. Mestring, frihet og livskvalitet. Samhandlingskonferansen 3.12.2014 Ingebjørg Riise Velferdsteknologi Mestring, frihet og livskvalitet Samhandlingskonferansen 3.12.2014 Ingebjørg Riise 1 Implementering av velferdsteknologi samhandling på nye måter med ukjente aktører Om velferdsteknologiprosjektet

Detaljer

Velferdsteknologi erfaringer fra Nasjonalt velferdsteknologiprogram

Velferdsteknologi erfaringer fra Nasjonalt velferdsteknologiprogram Velferdsteknologi erfaringer fra Nasjonalt velferdsteknologiprogram Kristin Standal, Prosjektleder Innføring og spredning, Velferdsteknologiprogrammet/KS Innovasjon «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Detaljer

VRI Østfold 2011-2013

VRI Østfold 2011-2013 VRI Østfold 2011-2013 Innsatsområde Helse- og omsorgsteknologi og serviceinnovasjon Bjørn Horten Daglig leder Borg Innovasjon VRI Østfold 2011-2013 Målsetting: etablering av flere og større næringsrettede

Detaljer

Hvorfor er det sånn? 19.05.11

Hvorfor er det sånn? 19.05.11 Hvorfor er det sånn? 19.05.11 Hvordan er det? Hva ønsker pasientene av IT løsninger? Henger politikk og handlingsplaner sammen? Har helsevesenet omstillingsvilje? Hva skjer utenom det etablerte offentlige

Detaljer

Tjenesteinnovasjon og gevinstrealisering

Tjenesteinnovasjon og gevinstrealisering Tjenesteinnovasjon og gevinstrealisering Kristin Standal, prosjektleder Nasjonalt program for velferdsteknologi KS forskning, innovasjon og digitalisering «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Når

Detaljer

«Hverdagsmestring ved hjelp av teknologi» Prosjektpresentasjon Mars 2017

«Hverdagsmestring ved hjelp av teknologi» Prosjektpresentasjon Mars 2017 «Hverdagsmestring ved hjelp av teknologi» Prosjektpresentasjon Mars 2017 Morgendagen.. Demografien forandres - flere eldre/hjelpetrengende og færre yngre til å bistå Stor gruppe Ressurssterk seniorgenerasjon

Detaljer

Helhetlig grep på velferdsteknologi i Fredrikstad. Prosjektkoordinator Ulf Harry Evensen og prosjektleder Thomas Andersen

Helhetlig grep på velferdsteknologi i Fredrikstad. Prosjektkoordinator Ulf Harry Evensen og prosjektleder Thomas Andersen Helhetlig grep på velferdsteknologi i Fredrikstad Prosjektkoordinator Ulf Harry Evensen og prosjektleder Thomas Andersen Gardermoen 6.november 2013 Fakta om Fredrikstad kommune Ca 76.000 innbyggere, en

Detaljer

VELFERDSTEKNOLOGIPROGRAMMET I BERGEN KOMMUNE - UTFORDRINGER OMSORGSTEKNOLOGIKONFERANSEN 2016

VELFERDSTEKNOLOGIPROGRAMMET I BERGEN KOMMUNE - UTFORDRINGER OMSORGSTEKNOLOGIKONFERANSEN 2016 VELFERDSTEKNOLOGIPROGRAMMET I BERGEN KOMMUNE - UTFORDRINGER OMSORGSTEKNOLOGIKONFERANSEN 2016 v/inger Larsen KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Velferdsteknologiprosjekter i Bergen kommune Bergen

Detaljer

«Trygghetspakker erfaringer med implementering»

«Trygghetspakker erfaringer med implementering» Velferdsteknologi 1 «Trygghetspakker erfaringer med implementering» 1. Om behov og erfaringer v/åshild Moen 2. Om hovedprosjektet - Nasjonalt Velferdsteknologi Program (NVP) v/ingebjørg Riise Ingebjørg

Detaljer

Nasjonalt velferdsteknologiprogram Nasjonale anbefalinger på velferdsteknologiområdet hvordan går det med utviklingen av Velferdsteknologi i Norge?

Nasjonalt velferdsteknologiprogram Nasjonale anbefalinger på velferdsteknologiområdet hvordan går det med utviklingen av Velferdsteknologi i Norge? Nasjonalt velferdsteknologiprogram Nasjonale anbefalinger på velferdsteknologiområdet hvordan går det med utviklingen av Velferdsteknologi i Norge? Jon Helge Andersen Velferdsteknologi handler ikke om

Detaljer

Velferdsteknologi i morgendagens helse- og omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Velferdsteknologi i morgendagens helse- og omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Velferdsteknologi i morgendagens helse- og omsorg Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Den beste omsorgen handler ikke bare om å hjelpe. Det handler også om å gjøre folk i stand

Detaljer

Fra brukerbehov til nye løsninger

Fra brukerbehov til nye løsninger Fra brukerbehov til nye løsninger Hva kan Tieto bidra med? Produktvikling og leveranser christian.westli@tieto.com Oppvarming 1 Nå situasjon Teknologien er her. Mulighetene teknologi gir har vært her lenge

Detaljer

Velferdsteknologi på brukernes premisser? - Erfaringer med velferdsteknologi. - Brukererfaringer med velferdsteknologi

Velferdsteknologi på brukernes premisser? - Erfaringer med velferdsteknologi. - Brukererfaringer med velferdsteknologi Velferdsteknologi på brukernes premisser? - Erfaringer med velferdsteknologi - Brukererfaringer med velferdsteknologi Solrunn Hårstad Prosjektleder velferdsteknologi Værnesregionen OM VÆRNESREGIONEN Innbyggere

Detaljer

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Innhold 1. Om prosjektet... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Organisering... 4 3.1 Organisering i prosjektet...

Detaljer

VELFERDSTEKNOLOGI NÅR MULIGHETER BLIR VIRKELIGHET

VELFERDSTEKNOLOGI NÅR MULIGHETER BLIR VIRKELIGHET VELFERDSTEKNOLOGI NÅR MULIGHETER BLIR VIRKELIGHET Astrid Nyeng Prosjektleder/ass programleder nasjonalt velferdsteknologiprogram Helsedirektoratet E-Helseuka 2015 Juni 2015 3 NASJONALE VELFERDSTEKNOLOGISKE

Detaljer

Innovasjon i norske kommuner Hva skjer? og hva gjør gode innovasjonskommuner? Innlegg på SAFO-konferanse 28. januar 2017 Henrik D.

Innovasjon i norske kommuner Hva skjer? og hva gjør gode innovasjonskommuner? Innlegg på SAFO-konferanse 28. januar 2017 Henrik D. Innovasjon i norske kommuner Hva skjer? og hva gjør gode innovasjonskommuner? Innlegg på SAFO-konferanse 28. januar 2017 Henrik D. Finsrud, KS Denne presentasjonen Behovet for innovasjon Hva er innovasjon?

Detaljer

Det nasjonale velferdsteknologiprogrammet - omfang og resultater til nå Juni B. Melting, forskningskoordinator

Det nasjonale velferdsteknologiprogrammet - omfang og resultater til nå Juni B. Melting, forskningskoordinator Det nasjonale velferdsteknologiprogrammet - omfang og resultater til nå Juni B. Melting, forskningskoordinator NTVA-møte, Oslo 6.12.2016 Overordnet målsetting: at nye tjenester og teknologi tas i bruk

Detaljer

Velferdsteknologi det gjelder også deg!

Velferdsteknologi det gjelder også deg! Velferdsteknologi det gjelder også deg! Velferdsteknologi Tilhenger (beboerrom) Atea Velferd Et dedikert velferdsteam med ressurser innen: Salg og rådgivning Teknisk Konsulent Prosjektledelse Sikkerhet

Detaljer

Fyrtårn Lister. Velferdsteknologi. Hilde Kristin Hægeland Anne Sanden Kvinen

Fyrtårn Lister. Velferdsteknologi. Hilde Kristin Hægeland Anne Sanden Kvinen Fyrtårn Lister Velferdsteknologi Hilde Kristin Hægeland Anne Sanden Kvinen Lister 6 kommuner 36.000 innbyggere Store forskjeller mellom kommunene Kommunale planer prosjektene er lagt inn i kommunale planer

Detaljer

Velferdsteknologi i Trondheim kommune

Velferdsteknologi i Trondheim kommune Klara Borgen KS Agenda 27.11.2013 Velferdsteknologi i Trondheim kommune Foto: Carl-Erik Eriksson Trondheim kommune 180 000 innbyggere + 30 000 studenter Trondheimsområdet 230 000 Unikt sammensatt kompetansemiljø

Detaljer

CONTINUA SERVICE CENTER

CONTINUA SERVICE CENTER CONTINUA SERVICE CENTER VISJON AMBISJON OG STRATEGI CAMILLA GLASØ 26 AUGUST 2015 UDDEVALLA Velferdsteknologiprogrammet Pilotprosjektene Continua Service Center Tittel/ tema ET KNIPPE UTREDNINGER ETTER

Detaljer

VISJON OG MÅL FOR VELFERDSTEKNOLOGI -PROGRAMMET I FROGN KOMMUNE

VISJON OG MÅL FOR VELFERDSTEKNOLOGI -PROGRAMMET I FROGN KOMMUNE VISJON OG MÅL FOR VELFERDSTEKNOLOGI -PROGRAMMET I FROGN KOMMUNE Frogn kommune skal ta i bruk velferdsteknologi som et supplement til ordinær helse- og omsorgstjeneste Rådmannen i Frogn kommune 29.09.2017

Detaljer

Gjennomgang av anbudsprosess for innkjøp av ny mottakssentral for trygghetsalarm i Kristiansund kommune

Gjennomgang av anbudsprosess for innkjøp av ny mottakssentral for trygghetsalarm i Kristiansund kommune Gjennomgang av anbudsprosess for innkjøp av ny mottakssentral for trygghetsalarm i Kristiansund kommune Prosess og vurderinger Atle Betten, Rådgiver/Prosjektleder Kristiansund kommune Hans A Johansen IT-ingeniør

Detaljer

Fire oppdrag. Avstandsoppfølging. Trygghet og mestring i hjemmet. M-helseprosjekt. personer med kroniske sykdommer

Fire oppdrag. Avstandsoppfølging. Trygghet og mestring i hjemmet. M-helseprosjekt. personer med kroniske sykdommer Status Fire oppdrag Trygghet og mestring i hjemmet Spredningsfase fra medio 2017 31 utviklingskommuner Avstandsoppfølging av personer med kroniske sykdommer 400 500 personer Min 4 fylker M-helseprosjekt

Detaljer

Aktiviteter og prosjekter i Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Aktiviteter og prosjekter i Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Aktiviteter og prosjekter i Nasjonalt velferdsteknologiprogram Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Den beste omsorgen handler ikke bare om å hjelpe. Det handler også om å gjøre

Detaljer

Velferdsteknologi en løsning på utfordringene i kommunene

Velferdsteknologi en løsning på utfordringene i kommunene Seminar Standard Norge: Standardisert helse og omsorg? Velferdsteknologi en løsning på utfordringene i kommunene Hotel Scandic KNA, Oslo, 24. mai 2012 Dag Ausen Senior rådgiver SINTEF IKT dag.ausen@sintef.no

Detaljer

Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling m/ case GPS. 10.11.15 Morten Thorgersen, Helseetaten, Oslo kommune

Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling m/ case GPS. 10.11.15 Morten Thorgersen, Helseetaten, Oslo kommune Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling m/ case GPS 10.11.15 Morten Thorgersen, Helseetaten, Oslo kommune Si litt om : Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling Trygghetspakker og alarmsentraler

Detaljer

Seniorrådgiver Ellen Udness Seksjon for kvalitetsutvikling. Fra Hva er i veien med deg til hva er viktig for deg Gode pasientforløp en felles retning

Seniorrådgiver Ellen Udness Seksjon for kvalitetsutvikling. Fra Hva er i veien med deg til hva er viktig for deg Gode pasientforløp en felles retning Seniorrådgiver Ellen Udness Seksjon for kvalitetsutvikling Fra Hva er i veien med deg til hva er viktig for deg Gode pasientforløp en felles retning Definisjon helsefremmende arbeid Prosessen som setter

Detaljer

AB Fagdag Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering

AB Fagdag Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering En ny måte å tenke på? En ny måte å jobbe på? Hverdagsmestring «Hverdagsmestring er et tankesett som vektlegger den

Detaljer

Det nasjonale velferdsteknologiprogrammet. Status og veien videre. Kristin Standal Prosjektleder, Innføring og spredning

Det nasjonale velferdsteknologiprogrammet. Status og veien videre. Kristin Standal Prosjektleder, Innføring og spredning Det nasjonale velferdsteknologiprogrammet Status og veien videre Kristin Standal Prosjektleder, Innføring og spredning Overordnet målsetting; At nye tjenester og teknologi tas i bruk i norske kommuner

Detaljer

Fra analog trygghetsalarm til digital velferdsteknologi

Fra analog trygghetsalarm til digital velferdsteknologi Fra analog trygghetsalarm til digital velferdsteknologi Telenors leveranser til Helse Norge Sykehuskommunikasjon Velferdsteknologi «Bo Hjemme Lenger» Nasjonal telefoni avtale Nasjonal datakommunikasjon

Detaljer

NASJONALT PROGRAM FOR UTVIKLING OG IMPLEMENTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI

NASJONALT PROGRAM FOR UTVIKLING OG IMPLEMENTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI NASJONALT PROGRAM FOR UTVIKLING OG IMPLEMENTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI NASJONALT VELFERDSTEKNOLOGIPROGRAM Mobile løsninger som brukeren har med seg, på seg eller i seg Velferdsteknologiske løsninger i

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Velferdsteknologi i Helse og omsorg

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Velferdsteknologi i Helse og omsorg KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Velferdsteknologi i Helse og omsorg Hovedpunkt fra mandatet som det er satt fokus på Hvordan kan dagens teknologi bidra til å understøtte effektmålet for

Detaljer

BRUK AV VELFERDSTEKNOLOGISKE LØSNINGER L I PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN Teknologiens muligheter hva er fremtiden for dagens 60-åringer? Ski kommune Solrunn Hårstad Prosjektleder Velferdsteknologi VELFERDSTEKNOLOGI

Detaljer

HANDLINGSPLAN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN 2016. Bakgrunn. Listersamarbeid

HANDLINGSPLAN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN 2016. Bakgrunn. Listersamarbeid HANDLINGSPLAN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN 2016 Omsorgssektoren må, på samme måte som de fleste andre sektorer, gjøre seg nytte av og forbedre kvaliteten på sine tjenester ved bruk av teknologi. Det

Detaljer

Lyse Velferd Vår visjon: «TRYGG DER DU ER»

Lyse Velferd Vår visjon: «TRYGG DER DU ER» Lyse Velferd 1 Vår visjon: «TRYGG DER DU ER» Forretningsidé: «Safemate skal gjennom produkter og tjenester være markedets foretrukne leverandør av trygghetsløsninger» 2 VISJON Mer enn et selskap Målet

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Helse sosial og omsorgstjenestene. 2015 2018 HSO i Drammen kommune

Digitaliseringsstrategi for Helse sosial og omsorgstjenestene. 2015 2018 HSO i Drammen kommune Digitaliseringsstrategi for Helse sosial og omsorgstjenestene 2015 2018 HSO i Drammen kommune Sammendrag Norske kommuner står ovenfor en demografisk utvikling, blant annet blir det flere eldre i befolkningen.

Detaljer

Smart Kommune digitalisering og mobilitet i kommunen. Atea Community, Tromsø 15. september 2015 Egil Bredgaten og Stein C.

Smart Kommune digitalisering og mobilitet i kommunen. Atea Community, Tromsø 15. september 2015 Egil Bredgaten og Stein C. Smart Kommune digitalisering og mobilitet i kommunen Atea Community, Tromsø 15. september 2015 Egil Bredgaten og Stein C. Tømmer Telenor Internett og mobilitet er den viktigste driveren for endring Den

Detaljer

Innovasjonsarbeid i kommunen. Sterk tro og åpent sinn! Tone Marie Nybø Solheim, direktør Helse og velferd, KS

Innovasjonsarbeid i kommunen. Sterk tro og åpent sinn! Tone Marie Nybø Solheim, direktør Helse og velferd, KS Innovasjonsarbeid i kommunen Sterk tro og åpent sinn! Tone Marie Nybø Solheim, direktør Helse og velferd, KS KS visjon En selvstendig og nyskapende kommunesektor Utfordringsbildet Befolkningsvekst Aktivitetsvekst

Detaljer

Velferdsteknologi. - et trygghetsskapende virkemiddel. SikkerSenior Midt Troms Ingebjørg Riise, prosjektleder Tromsø kommune

Velferdsteknologi. - et trygghetsskapende virkemiddel. SikkerSenior Midt Troms Ingebjørg Riise, prosjektleder Tromsø kommune Velferdsteknologi - et trygghetsskapende virkemiddel SikkerSenior Midt Troms 7.06.2016 Ingebjørg Riise, prosjektleder Tromsø kommune Definisjon velferdsteknologi (Personal Connected Health and Care).teknologisk

Detaljer

Innovasjon i offentlig sektor anskaffelser og samarbeid med næringslivet er en del av løsningen

Innovasjon i offentlig sektor anskaffelser og samarbeid med næringslivet er en del av løsningen Innovasjon i offentlig sektor anskaffelser og samarbeid med næringslivet er en del av løsningen Trude Andresen Direktør KS Innovasjon og utvikling Konferanse om offentlige innkjøp Knutepunkt Møre og Romsdal

Detaljer

Helse og velferdsteknologi i Trondheim kommune

Helse og velferdsteknologi i Trondheim kommune Klara Borgen Rådgiver Trondheim kommune Helse og velferdsteknologi i Trondheim kommune Foto: Carl-Erik Eriksson E-kommune 2011 11.mai Hva tenker og hva gjør Trondheim kommune når det gjelder velferdsteknologiog

Detaljer

Innovasjons- og anskaffelsesprosesser i Bærum kommune. Kristin Standal 12. Mars 2015

Innovasjons- og anskaffelsesprosesser i Bærum kommune. Kristin Standal 12. Mars 2015 Innovasjons- og anskaffelsesprosesser i Bærum kommune Kristin Standal 12. Mars 2015 Bakgrunn Innovasjon og anskaffelse Eksemplifisert ved Smart Mat Anskaffelse av sykesignalanlegg Trygg i eget hjem - Trygghetspakken

Detaljer

Velferdsteknologi erfaringer og utfordringer

Velferdsteknologi erfaringer og utfordringer Velferdsteknologi erfaringer og utfordringer Bredbåndsfylket Troms IKT samling 8.9.16 Ingebjørg Riise, Tromsø kommune Agenda Kort om velferdsteknologi prosjektet (alle deler) Om data infrastruktur, nettverk

Detaljer

Arbeid med velferdsteknologi for hjemmeboende

Arbeid med velferdsteknologi for hjemmeboende Oslo kommune Helseetaten Arbeid med velferdsteknologi for hjemmeboende Morten Thorgersen Helseetaten 19.11.14 Hva jeg vil si litt om? Helseetaten - hjemmetjenestene - trygghetsalarmer Modne og umodne produkter

Detaljer

Velferdsteknologi utfordringer og muligheter. Versjon 1.0 26.03.2014 Bjørn Inge Furunes

Velferdsteknologi utfordringer og muligheter. Versjon 1.0 26.03.2014 Bjørn Inge Furunes Velferdsteknologi utfordringer og muligheter Versjon 1.0 26.03.2014 Bjørn Inge Furunes Befolkningsprognose for eldre frem til 2040 - Bodø Gruppen 67-79 år og gruppen eldre enn 80 Befolkningsprognose for

Detaljer

Trykkhetspakken i hjemmet. Fremdrift

Trykkhetspakken i hjemmet. Fremdrift Trykkhetspakken i hjemmet Fremdrift Om prosjektet 50 trygghetpakker skal implementeres innen 31.12.14 Implementeres med bruk av veikartet som er laget av KS Som del av drift i 6 kommuner Behovsprøvd tiltak

Detaljer

Å bo hjemme lengst mulig: Hvilke behov, planer og strategier har man i kommunene? Hvor er kommunene om fem år?

Å bo hjemme lengst mulig: Hvilke behov, planer og strategier har man i kommunene? Hvor er kommunene om fem år? Å bo hjemme lengst mulig: Hvilke behov, planer og strategier har man i kommunene? Hvor er kommunene om fem år? Å møte fremtida med velferdsteknologi 28.10.2010 Ingvild Røe, pleie- og omsorgsrådgiver Inger

Detaljer

Innspill til Helsedirektoratet fra Kristiansand kommune ifm. videre arbeid med tildelt oppdrag. 4.9.2015

Innspill til Helsedirektoratet fra Kristiansand kommune ifm. videre arbeid med tildelt oppdrag. 4.9.2015 Innspill til Helsedirektoratet fra Kristiansand kommune ifm. videre arbeid med tildelt oppdrag. 4.9.2015 Lederperspektivet NYE KRAV hva er nytt/ukjent? Utfordringsbildet og kunnskapsgrunnlaget HVORFOR?

Detaljer

Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Videre strategi. Jon Helge Andersen. Programleder. Direktoratet for e-helse

Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Videre strategi. Jon Helge Andersen. Programleder. Direktoratet for e-helse Nasjonalt velferdsteknologiprogram Videre strategi Jon Helge Andersen Programleder Direktoratet for e-helse Det begynner å rulle med velferdsteknologi! men tempoet må opp! «Look to Agder!» Foto: Johnér

Detaljer

Velferdsteknologi og digitalisering i HSO

Velferdsteknologi og digitalisering i HSO Velferdsteknologi og digitalisering i HSO v/ Koordinator velferdsteknologi Kjersti Linneberg, Skap gode dager 26.03.2015 1 Noen gjennomførte aktiviteter 2014: Undervisning med tema velferdsteknologi for

Detaljer

«Frokostmøte» Trygghetspakker: Hva er prøvd, hvordan har det fungert, hvilke gevinster kan hentes ut. Farsund: 23.03.15

«Frokostmøte» Trygghetspakker: Hva er prøvd, hvordan har det fungert, hvilke gevinster kan hentes ut. Farsund: 23.03.15 «Frokostmøte» Trygghetspakker: Hva er prøvd, hvordan har det fungert, hvilke gevinster kan hentes ut Farsund: 23.03.15 Frokostprogram 08.00 Frokost 08.45 Innledning 09.00 Trygghetspakken Om prosjektet

Detaljer

Status velferdsteknologi og digitalisering i HSO, 9. mars 2015

Status velferdsteknologi og digitalisering i HSO, 9. mars 2015 Status velferdsteknologi og digitalisering i HSO, 9. mars 2015 v/ Koordinator velferdsteknologi Kjersti Linneberg, Skap gode dager 10.03.2015 1 Noen gjennomførte aktiviteter 2014: Undervisning med tema

Detaljer

Behovsbeskrivelse til konkurransegrunnlag om innovasjonspartnerskap

Behovsbeskrivelse til konkurransegrunnlag om innovasjonspartnerskap Behovsbeskrivelse til konkurransegrunnlag om innovasjonspartnerskap Stavanger Kommune, september 2017 Vi vil gjøre noe nytt! Hvordan kan Stavanger kommune gå sammen med private leverandører om å utvikle

Detaljer

Ordfører- og rådmannskonferansen i Agder

Ordfører- og rådmannskonferansen i Agder Ordfører- og rådmannskonferansen i Agder Lyngdal 1. november 2017 Christine Bergland Kort status fra det nasjonale programmet Det går absolutt riktig vei og Agderkommunene er med på en meget god måte!

Detaljer

Universitetets satsing på innovasjon og samskaping et viktig bidrag til fremtidens smarte eldreomsorg Agder Living Lab, informasjonsdag 19.

Universitetets satsing på innovasjon og samskaping et viktig bidrag til fremtidens smarte eldreomsorg Agder Living Lab, informasjonsdag 19. Universitetets satsing på innovasjon og samskaping et viktig bidrag til fremtidens smarte eldreomsorg Agder Living Lab, informasjonsdag 19. april 2017 Rune Fensli Professor/Forskningsleder Senter for ehelse

Detaljer

Velferdsteknologi. med fokus på brukermedvirkning PER-CHRISTIAN WANDÅS HELSE- OG OMSORGSKONFERANSEN NOVEMBER 2015

Velferdsteknologi. med fokus på brukermedvirkning PER-CHRISTIAN WANDÅS HELSE- OG OMSORGSKONFERANSEN NOVEMBER 2015 Velferdsteknologi med fokus på brukermedvirkning PER-CHRISTIAN WANDÅS HELSE- OG OMSORGSKONFERANSEN 2015 26. NOVEMBER 2015 Nasjonale velferdsteknologiske satsinger Trygghet og mestring i hjemmet Avstandsoppfølging

Detaljer

3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI

3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI 3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI 2017-2020 GAUSDAL KOMMUNE LILLEHAMMER KOMMUNE ØYER KOMMUNE INNLEDNING Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for innovasjon, økt produktivitet og bedre kvalitet i både

Detaljer

3-1 Digitaliseringsstrategi

3-1 Digitaliseringsstrategi 3-1 Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Digitaliseringsstrategi 2017-2020, forslag fra Regional rådmannsgruppe 3-1 Digitaliseringsstrategi Side 2 Innledning Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for

Detaljer

Bo lenger hjemme Velferdsteknologi i Værnesregionen

Bo lenger hjemme Velferdsteknologi i Værnesregionen Bo lenger hjemme Velferdsteknologi i Værnesregionen Elin Wikmark Darell IT-leder Hva er velferdsteknologi? «Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet,

Detaljer

SAMMEN ER VI STERKE!

SAMMEN ER VI STERKE! SAMMEN ER VI STERKE! SMARTE ANSKAFFELSER ERFARINGSKONFERANSE NAMSOS 18. MARS 2015 Hartvig Munthe-Kaas, prosjektleder KomNær, Helsedirektoratet KOMNÆR Initiativ for samhandling mellom kommuner og næringsliv

Detaljer

Trenger vi en ny innovasjons poltikk?

Trenger vi en ny innovasjons poltikk? Trenger vi en ny innovasjons poltikk? (Hvordan innovere når vi ikke vet hvor vi skal?) Steinar.pedersen@telemedicineconsult.com Hvordan forstå IKT i helse er endelig i bokhandelen TTC Offentlige helsetjenesten

Detaljer

Velferdsteknologi og bolig - tilrettelegging for en god alderdom. Janne Dugstad

Velferdsteknologi og bolig - tilrettelegging for en god alderdom. Janne Dugstad Velferdsteknologi og bolig - tilrettelegging for en god alderdom Janne Dugstad 04.12.13 Utfordring 1- antall eldre utfordring 2 tilgjengelig arbeidskraft Ref: SSB rapport 2008/42 Utviklingen i offentlig

Detaljer

Innovasjon i og med offentlig sektor. Nettverksamling Byregionprogrammet Tromsø, 4. oktober 2016 Henrik D. Finsrud Une Tangen KS

Innovasjon i og med offentlig sektor. Nettverksamling Byregionprogrammet Tromsø, 4. oktober 2016 Henrik D. Finsrud Une Tangen KS Innovasjon i og med offentlig sektor Nettverksamling Byregionprogrammet Tromsø, 4. oktober 2016 Henrik D. Finsrud Une Tangen KS Denne presentasjonen Hvordan henger innovasjon i kommunen sammen med næringsutvikling?

Detaljer

Connect Lindås og Lister

Connect Lindås og Lister Connect Lindås og Lister Kari Bjørkheim, Hildegunn Baravelli & Marianne Holmesland 04.04.17 Bakgrunn Lister "dere har stor erfaring i arbejdet med velfærdsteknologi fordi dere vil kunne bidrage til at

Detaljer

Tjenesteutvikling ved bruk av veikart for tjenesteinnovasjon

Tjenesteutvikling ved bruk av veikart for tjenesteinnovasjon Tjenesteutvikling ved bruk av veikart for tjenesteinnovasjon Kristin Standal Prosjektleder Nasjonalt program for velferdsteknologi KS Forskning, innovasjon og digitalisering Veikart for velferdsteknologi

Detaljer

Innføring trygghets- og mestringsteknologi - Status og erfaringer så langt

Innføring trygghets- og mestringsteknologi - Status og erfaringer så langt Innføring trygghets- og mestringsteknologi - Status og erfaringer så langt Kristin Standal, Prosjektleder Nasjonalt velferdsteknologiprogram KS forskning, innovasjon og digitalisering «En selvstendig og

Detaljer

Nasjonalt program for Velferdsteknologi

Nasjonalt program for Velferdsteknologi Nasjonalt program for Velferdsteknologi NSH 20. mai 2016 Rehabilitering/habilitering og velferdsteknologi Jon Helge Andersen Programleder Hva er velferdsteknologi? teknologisk assistanse som bidrar til

Detaljer

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200 Saksgang Utvalg Møtedato Eldrerådet 10.11.2014 Helse- og sosialkomiteen

Detaljer

Velferdsteknologi i Kongsbergregionen

Velferdsteknologi i Kongsbergregionen Velferdsteknologi i Kongsbergregionen Eldrerådskonferansen, Kongsberg 29.09.2016 Kjersti Linneberg, Regionalt velferdsteknologiprogram kjersti@kongsbergregionen.no Kongsbergregionen - et samarbeids- og

Detaljer

Innføring av Velferdsteknologi

Innføring av Velferdsteknologi Innføring av Velferdsteknologi Erfaringer fra Lister @ronnybjornevag Hvorfor Hvorfor www.lister.no Hvorfor Hva er velferdsteknologi? For prosjekt Hva er Trygghetspakke? Ehelse tilbehør: Monitorering Målinger

Detaljer

Velferdsteknologiske løsninger knyttet til legemiddelhåndtering og pasientsikkerhet

Velferdsteknologiske løsninger knyttet til legemiddelhåndtering og pasientsikkerhet Velferdsteknologiske løsninger knyttet til legemiddelhåndtering og pasientsikkerhet Gro Anita Fosse Fagkoordinator velferdsteknologi, Kristiansand kommune 24.09.2015 Hva er velferdsteknologi? Teknologisk

Detaljer

VELFERDSTEKNOLOGI TELEMARK, 8. APRIL 2015

VELFERDSTEKNOLOGI TELEMARK, 8. APRIL 2015 VELFERDSTEKNOLOGI TELEMARK, 8. APRIL 2015 VELFERDSTEKNOLOGI Er ikke: det å koble på noe tekniske løsninger og gjøre ting som de alltid har blitt gjort. noe som kommer i tillegg til dagens tjenester som

Detaljer

Velferdsteknologi i Bodø kommune fra ide til realisering

Velferdsteknologi i Bodø kommune fra ide til realisering Velferdsteknologi i Bodø kommune fra ide til realisering Høstkonferansen 18.10.2016 Monica Eivik Stian Brennberg Inger Elden Eva Ripnes Kirsten Willumsen Liv-Bente Sælø Bodø Presentasjonens innhold: Bakgrunn

Detaljer

Velferdsteknologi «Trygg sammen»

Velferdsteknologi «Trygg sammen» Velferdsteknologi «Trygg sammen» Et felles prosjekt mellom Gran kommune og Lunner kommune Prosjektbeskrivelse Gran kommune og Lunner kommune Foreløpig utgave, mai 2015 Bakgrunn Velferdsteknologi (VFT)

Detaljer

Nasjonalt velferdsteknologiprogram

Nasjonalt velferdsteknologiprogram Nasjonalt velferdsteknologiprogram Erfaringen fra det nasjonale velferdsteknologiprogrammet så langt. Har teknologiinnføring i helse- og omsorgstjenesten ført til nytte? Jon Helge Andersen Programleder

Detaljer

INVITASJON TIL MARKEDSDIALOG

INVITASJON TIL MARKEDSDIALOG INVITASJON TIL MARKEDSDIALOG Inntil kr 12 millioner til utvikling av innovative løsninger som øker aktivisering og egenmestring for bruker i korttidsopphold Notat som grunnlag for dialogprosess med potensielle

Detaljer

Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger.

Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger. Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger. Notat som grunnlag for dialogprosess med potensielle leverandører frem mot utarbeidelse av kravspesifikasjon. Målgruppe:

Detaljer

TRYGG HVERDAG I EGET HJEM

TRYGG HVERDAG I EGET HJEM TRYGG HVERDAG I EGET HJEM - Prosjekt for implementering av velferdsteknologi i Kongsvingerregionen 2017-2019 Prosjektleder Iselin Lerdalen LINKER: https://youtu.be/6sfbg2b3sx8 https://www.youtube.com/watch?v=peamdh3me

Detaljer

Regionalt program for velferdsteknologi i Kongsbergregionen

Regionalt program for velferdsteknologi i Kongsbergregionen Regionalt program for velferdsteknologi i Kongsbergregionen Velferdsteknologi i Vest-Telemark 16. september 2016 Håvard Fossbakken, Daglig leder Kongsbergregionen Kjersti Linneberg, Programleder velferdsteknologi

Detaljer

Erfaringer med mobil trygghetsalarm i Bærum og Skien Seminar: Velferdsteknologi i bolig, Drammen 16. september 2015

Erfaringer med mobil trygghetsalarm i Bærum og Skien Seminar: Velferdsteknologi i bolig, Drammen 16. september 2015 Erfaringer med mobil trygghetsalarm i Bærum og Skien Seminar: Velferdsteknologi i bolig, Drammen 16. september 2015 Anne Berit Fossberg, Bærum kommune Espen Joris Gottschal, Skien kommune Dag Ausen og

Detaljer

hjemmeboende RFF forprosjekt 2011 Prosjektleder FoU

hjemmeboende RFF forprosjekt 2011 Prosjektleder FoU Velferdsteknologi for hjemmeboende RFF forprosjekt 2011 Dag Ausen, SINTEF IKT Prosjektleder FoU Tematisk utlysning RFF Hovedstaden Samfunnets behov for helse og omsorgstjenester og teknologi for den aldrende

Detaljer

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/ Ås kommune Hverdagsrehabilitering i Ås kommune Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/00556-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Rådmannens innstilling: 1. Prosjektrapporten:

Detaljer

Helse- og omsorgssjefens stab. Implementering av hverdagsmestring og helhetlige pasientforløp

Helse- og omsorgssjefens stab. Implementering av hverdagsmestring og helhetlige pasientforløp Namsos kommune Helse- og omsorgssjefens stab Saksmappe: 2014/7608-1 Saksbehandler: Eva Fiskum Saksframlegg Implementering av hverdagsmestring og helhetlige pasientforløp Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer