Seilkretstinget Hordaland Seilkrets. Hordaland Seilkrets. Hordaland Idrettskrets Idrettens hus,kniksens plass 3 Møterom A. Seilkretstinget 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Seilkretstinget 2011. Hordaland Seilkrets. Hordaland Seilkrets. Hordaland Idrettskrets Idrettens hus,kniksens plass 3 Møterom A. Seilkretstinget 2011"

Transkript

1 Seilkretstinget 2011 mandag 24. januar kl 19:00 Express er i aksjon under KM 2010 Foto: Kjell Magnus Økland Sted: Hordaland Idrettskrets Idrettens hus,kniksens plass 3 Møterom A 1

2 DAGSORDEN FOR SEILKRETSTINGET MANDAG 24. JANUAR 2011: 1. Godkjenne innkalling og sakslisten 2. Velge dirigent, sekretær samt 2 personer til å undertegne protokoll 3. Godkjenne de fremmøtte representanter 4. Behandle årsmeldingen 5. Behandle kretsens regnskap for 2010 i revidert stand 6. Behandle innkomne forslag - Styrets forslag til endret retningslinjer for Hordacup - Styrets forslag til endret retningslinjer for KM for Tur- og havseiler 7. Behandle styrets Årsplan for Vedta budsjett for HSK Fastsette kontingent for HSK Valg av styret 11. Valg av representanter til Seiltinget 12. Valg av valgkomité 13. Bestemme sted for neste ting På HSK Seilkretstinget møter med stemmerett: Kretsstyret Representanter fra lag/foreninger etter følgende skala: For medlemstall til og med 50 1 representant For medlemstall fra 51 til og med representanter For medlemstall over representanter som er det høyeste antall representanter et lag/forening kan møte med. På HSK Seilkretstinget møter uten stemmerett, men tale og forslagsrett: Inviterte gjester og representanter, samt leder for styreoppnevnte komitéer og utvalg 2

3 Årsberetning 2010 STYRET 2010: Leder: Rolf Hermansen RAN Seilforening Nesteleder: Harald Matland Nordhordland Seilforening Økonomiansvarlig: Paul Ø. Mehammer Os Seilforening Sekretær: Roy Nilsen Stord Seilforening Leder utdanningsutvalg: Frode Nygaard Knutsen Åsane Seilforening Leder Tur- og havseilerutvalg: Morten Lystrup Askøy Seilforening Leder Jolleutvalget: Peter Elvingdal Milde Båtlag Styremedlemmer: Lars Grøteide Siglarlaget Njord Tysnes Jan-Erik Bergesen Bergens Seilforening Stein-Olav Drange Milde Båtlag Roger Larsen Austevoll Seilforening Revisorer: Alf Grytdal Hjellestad Seilforening Odd Korsnes Åsane Seilforening Valgkomite Leder: Peter Thomas Hansen Askøy Seilforening Atle Marøen Milde Båtlag Per Højgaard Nielsen Bergens Seilforening STYREOPPNEVNTE KOMITEER OG UTVALG 2010: TUR- OG HAVSEILERUTVALG: Leder: Morten Lystrup Askøy Seilforening Medlemmer: Jan Erik Bergesen Bergens Seilforening Svein Skoglund Os Seilforening Øyvind Vikne RAN Seilforening JOLLEUTVALG: Leder: Peter Elvingdal Milde Båtlag / RAN Seilforening Medlemmer: Tom Hjellestad Hjellestad Seilforening Leiv Ottar Berge Bergens Seilforening Ian Lunt Askøy Seilforening Geir Lund Stord Seilforening UTDANNINGSUTVALGET: Leder: Frode Nygaard Knutsen Åsane Seilforening Medlem: Rolf Hermansen RAN Seilforening SHETLAND RACE KOMITEEN 2010: Leder André Farstad Askøy Seilforening Regattasjef Ulv Hjellestad Hjellestad Seilforening Sekretær Anders Offerdal Askøy Seilforening Økonomi/regnskap Anne-Lise Myklebust Milde Båtlag Sikkerhetsjef Svein Aaland Askøy Seilforening Pressesjef Jon Amtrup Moss Seilforening IT Jarle Midtbø Askøy Seilforening Kontakt 1000 miles Anne Raangs Askøy Seilforening 3

4 FORENINGER TILSLUTTET HORDALAND SEILKRETS: 15 foreninger er tilsluttet HSK, med til sammen ca 3400 medlemmer. Askøy Seilforening Stiftet 1979 Austevoll Seilforening Stiftet 1981 Bergens Seilforening Stiftet 1872 Bergen Brettseilerklubb Stiftet 1983 BSI Seiling Stiftet 1998 Hardanger Seglklubb Stiftet 1992 Hjellestad Seilforening Stiftet 1915 Milde Båtlag Stiftet 1928 Nordhordland Seilforening Stiftet 1987 Os Seilforening Stiftet 1982 RAN Seilforening Stiftet 1894 Siglarlaget Njord/Tysnes Stiftet 1935 Sjøkrigsskolen SF Stiftet 2001 Stord Seilforening Stiftet 1973 Åsane Seilforening Stiftet 1980 Fra NM for Oselvar, Njord/ Tysnes, Foto: Kjell Magnus Økland 4

5 STYRETS ARBEID 2010: 22. april 2010 ble nytt styre valgt på ordinært Seilkretsting. Styret konstituerte seg på første styremøte 11. mai, der det ble etablerte følgende hovedfordeling av arbeidsoppgaver: Leder: Rolf Hermansen RAN Seilforening Nesteleder: Harald Matland Nordhordland Seilforening Økonomiansvarlig: Paul Ø. Mehammer Os Seilforening Sekretær: Roy Nilsen Stord Seilforening Leder Tur- og havseilerutvalg: Morten Lystrup Askøy Seilforening Leder Jolleutvalget: Peter Elvingdal Milde Båtlag Leder utdanningsutvalg: Frode Nygaard Knutsen Åsane Seilforening Styremedlemmer: Lars Grøteide Siglarlaget Njord Tysnes Jan-Erik Bergesen Bergens Seilforening Stein-Olav Drange Milde Båtlag Roger Larsen Austevoll Seilforening Det er i perioden gjennomført 6 styremøte, der flesteparten av styremedlemmene har deltatt. Styret har først og fremst arbeidet med: Utdanning. Det ble registrert et stort etterslep på utdannigsiden. Styret har derfor lagt vekt på å utnytte tilbudene fra NSF, blant annet Norsteam-kursene, og å lage opplegg for Ny webside. Websiden er blitt den viktigste kommunikasjonskanalen både ovenfor medlemmer og andre seilinteresserte. Det er derfor viktig å holde hjemmeside a jour. Styret har i løpet av året fått utviklet ny webside, som er enklere å betjene, der alle foreninger har tilgang til å legge inn nyheter selv. Dette vil lette arbeidet for web-ansvarlig i HSK. Økonomi. Kretsen har små intekter, men hoveddelen av inntekten går til treningssamlinger for barn og unge, forskjellig premiering m.v.. Som det fremgår av regskapet er dette oppgjort med et lite overskudd, selv om det i år er brukt ekstra ressurser til å forbedre funksjonaliteten til HSK sin nettside. Idrettspolitikk. Det er tatt ulike initiativ til å sikrer vannspeilet for seilaktiviteter, blan annet ovefor Hordaland Fylkeskommune Kretsens arbeidsoppgaver. Rolf Hermansen har deltatt i NSF sin Ad hoc-komite, som har utredet tiltak for å forbedre kretsleddet i seilforbudet. Kretsens kjerneoppgaver. Lederne for Tur- og havseilerutvalget og Jollegruppen har sammen med utvalgene, utarbeidet forslag til terminlister. Styret har også behandlet forslag til retningslinjer for hordacup for Joller og Tur- og havseilere, og KM for Tur-og havseilere. Styret legger fram forslag om endringer av reglene for Hordacup og KM for Turog havseilere. 5

6 RAPPORT FRA JOLLEUTVALGET 2010: Følgende seilforeninger har vært representert i Jolleutvalget i HSK: Askøy, Bergen Seilforening, Hjellestad Seilforening, Stord Seilforening og Milde Båtlag. Det har vært arrangert 2 møter, samt div. kontakt via e-post og telefon. Jolleutvalget har ved hjelp av de ulike seilforeningene i HSK arrangert to kretssamlinger og 6 HordaCup er for joller, inkl. KM. Vi vil i den anledning takke HSK for støtte til kretssamlingene. Vil også takke HSK og Seilmaker Iversen for støtte til fine premier til vinnerne i HC*en. Start Optimister, pinsesamling i RAN for joller Foto: Peter Elvingdal Følgende seilere ble Kretsmestere; Optimist Klasse A, Gutter; Thomas Nicolaysen (RAN) Optimist Klasse A, Jenter: Amalie Hjellestad-Hella (HJS) Optimist Klasse B; Victor Dahl Høgheim (RAN) Zoom8; Jens Henrik Johnsen (HJS) Europa; Karianne Fonn Jårvik (BS) Snipe; Torgeir Titland (HJS) I RS Feva var det dessverre for få deltagere til å kåre en Kretsmester. Følgende seilere ble sammenlagt vinnere i de ulike klassene i 6 regattaer i Hordacupen: Optimist Klasse A, Malin Elvingdal (RAN) Optimist Klasse B; Victoria Liseth (RAN) Zoom8, eldste; Jens Henrik Johnsen (HJS) Zoom8, yngste; David Bjelkarøy Westervik (RAN) Deltakelsen på kretssamlingene, KM og HC ene har vært stor, og dette viser at det legges ned mye godt arbeid rettet mot barn og unge i de ulike seilforeningene. Totalt har det vært med 64 jolleseilere fordelt på 6 ulike jolletyper i HC ene og 59 unge seilere på KM. 6

7 Flere og fler seilere fra kretsen deltar også på NC regattaer rundt om i landet. Vi kan nevne f.eks ved siste NC regattaen, som Florø SF arrangerte, ble RAN største seilforening med hele 17 stk deltakere! I tillegg var det ytterligere 23 seilere fra kretsen som deltok, dvs totalt 40 seilere fra på dette arrangementet! HSK sine jolleseilere markerte seg både i nasjonale og internasjonale regattaer, der beste plassering er 2.plass i VM til Helene Gjerde fra Hjellestad i Zoom 8. Natcha Uthaug har også fortsatt sin karriere i Laser Radial med å satse fulltid på seiling og deltar på mye både nasjonalt og internasjonalt. Zoom8: Helene Gjerde (HJS) fikk 2:e plass i VM i Tallin, 3:e plass i JNoM og 2:a plass i ranking i NC, samt Gull for jenter i Stor-NM Lene Hjellestad (HJS) fikk 3:e plass i ranking i NC Helene Gjerde og Lene Hjellestad stilte i laget som tok Gull i Lag-JNoM. HJS stilte med 5 seilere i VM i Tallin. Jens Henrik Johnsen (HJS) fikk Gull for gutter i Stor-NM Optimist: Fra kretsen deltok 5 seilere i Optimist i Nordisk (JNoM) Amalie Hella Hjellestad (HJS) var med på sølvlaget i JNoM Europa: Bergen Seilforening fikk 3:e plass i Lag-NM. BS hadde 1 seiler som deltok i EM og 1 seiler som deltok i VM Laser radial: Natacha Uthaug (MB) ble nr.2 i Stor-NM og nr 2 i ranking i NC. Hun deltok også i VM i Skottland med en 5:e plass i Sølvfinalen. Hun seilte i verdenscupen på Mallorca, Kiel og Weymouth samt Europacupen i Holland og på Moss. Peter Elvingdal leder jolle-utvalget 7

8 RAPPORT FRA TUR- OG HAVSEILERUTVALGET 2010: Utvalget ble konstituert på møtet i seilkretsstyret før sommeren og kom i gang på høsten. Utvalget består av følgende medlemmer: Morten Lystrup Askøy (leder), Yngve Thuen BS, Jan-Eirik Bergesen BS, Øyvind Vikne RAN, Svein Skoglund OS. Fra Seilmakeren Doublehanded Foto Kjell Magnus Økland Møter: T&H utvalget har hatt 5 møter i høst. Hovedfokus på møtene har vært planlegging av seiltreff, terminliste og Hordacup. Seiltreff: Det har vært avholdt 3 seiltreff i høst. Seiltreffene har i år vært i kantinen hos Seilmaker Iversen da Bryggen Tracteursted kansellerte første samling uken før og ikke kunne garantere at vi fikk lokalet. Det har fungert godt å ha møtene hos Seilmaker Iversen med bra fremmøte selv om mange savner kro-atmosfæren. Utvalget er derfor åpen for forslag til alternativt sted. Tema for samlingene har vært: Den viktige starten ved Leif Magne Sandtorv, Vedlikehold og plastreparasjoner ved Thomas Anmarksrud og Rigg og seil ved Carl Otto Book Terminliste 2011: Terminlisten ble satt opp etter mal fra Yngve Thuen gjorde en grundig jobb med å tilpasse listen den seine påsken som skaper en del problemer. Teminlistemøte ble holdt 19. oktober på Idrettens hus. Et tilbakevendende problem har vært den lave deltakelsen på KM og regattaer over to dager alle helger om høsten. Utvalget foreslo å legge en av seilasene til en midtukeregatta og baneseilasen påfølgende lørdag. Dette ble nedstemt og i stedet ble det vedtatt å dele KM på en regatta om våren og en om høsten, henholdsvis RAN s Sommerregatta 4. juni med 2 baneseilaser og Askeladden 1. dag 3. september som regatta på faste merker. Deltakelse på regattaer 8

9 Samlet sett har det i 2010 vært en netto nedgang i regattadeltalese på 171 båter. Selv om det fra år til annet er en viss endring i antallet, er dette en relativt stor nedgang, som sikkert kan tilskrives mange forskjellige forhold... Statestikk over utviklingen fra 2003 til 2011, framgår under Askøy Rundt Seilmakeren doublehanded Neglespretten Avlyst 33 Windjammer Shetland Race Nisseseilasen Huftarøy rundt Stord Rundt/Sunnh. Race Høststormseilasen Askeladden Kretsmesterskapet 19 Avlyst Snøføyka Vårbløyta Byfjordseilasen Mildeskvetten Bedriftsregattaen Avlyst Isbjørnen Hidle seilasen Sommerregatta RAN Nr. 19 Rundt Øygarden Rundt Avlyst Avviklet Dameseilasen Avlyst Gnuen Byfjordtrimmen 24 Hjeltefjordtrimmen 45 Korsfjordtrimmen 39 Total - trimregattaer Hordacup: Etter innspill fra leder i HSK Rolf Hermansen, har T&H foreslått følgende endringer som og er vedtatt av styret i HSK, og legges fram for tinget som styrets forslag til endring. HC deles opp i en vintercup (VC) og en sommercup (SC). Vintercupen har 4 seilaser (desember til mars) hvorav 3 er tellende (kan stryke inntil 1 regatta). Egen premiering. Sommercupen (Hordacupen) reduseres til kun 8 regattaer hvorav 5 er tellende. Trimseilasen trekkes ut av HC. Kun en seilas per seilforening er med i HC. Stord Rundt og Sunnhordland Race kan ikke begge inngå i HC da de er samme helg og da vil gi dobbel uttelling. Seilasene fra april til oktober inngår. Morten Lystrup leder T&H-utvalget 9

10 RAPPORT FRA KURS OG UTDANNINGSUTVALGET 2010: På første styremøte i HSK ble det avdekket et klart behov for kurs og utdanning i foreningene. Det bele derfor satt i gang et arbeid for å registrere behov og hvilke foreninger som kunne ta på seg ulike utdanningsoppgaver. Det ble tatt kontakt med NSF for å undesøke hvilke kurs- og utdanningstilbud som det kunne bidras med derfra. Sammen med NSF er det høsten 2010 arrangert to treningshelger for Tur- og havseiler med NorSteam. Det deltok 62 deltakere på hvær samling. Kursevalueringene viser at disse kursene var en stor suksess. Hordaland seilkrets ønsker at alle kursene som arrangeres i kretsen skal bli tilgjengelig for alle seilerne. Kretsens oppgave er å koordinere og gjøre tilbudene tilgjengelig for alle seilerne i HSK. Det er nå lagt ut en kursoversikt på nettsiden som omfatter 8 forskjellige kurstilbud, relevant for både for joller og tur- og havseilere. Her følger en oversikt over kurstilbud i 2011: januar Regattaarrangør januar Trener 1, teoretisk innføring 26. januar og 9. februar Dommer februar Trener 1, praktisk del 23. februar Rollespill om protestbehandling, 9. mars Regattaprogrammet Sailwave 1. og 6. mars ISAF førstehjelpskurs kategori 0-2 April, dato ikke fastlagt Sikkerhetskurs kategori II Nærmere informasjon om tid, sted og kursavgift er lagt ut på nettsiden: Frode Nygaard Knutsen leder utdanningsutvalget 10

11 RAPPORT FRA SHETLAND RACE-KOMITEEN 2010: Sjøassistense Shetland Races 2010 I år har regattaen vært sponset av Sjøassistanse Telenor Maritim Radio. Vi takker for støtten. Årets regatta var den 24 i rekken. Det var 44 påmeldte båter. Vi kunne ønske en større deltagelse. Det viser seg å være krevende å oppnå den ønskede økningen. Vi må derfor engasjere de lokale foreningene i større grad, samtidig som vi retter noen aktiviteter mot større internasjonal deltagelse. Rormannsmøte var avholdt på SAS hotellet på Bryggen. Meterologisk institutt hadde foredrag om været med utdeling av værkart for Nordsjøen i det aktuelle området. Detter er et populært tiltak. Sjøforsvaret stillte med start båt. Starten gikk uten problemer fra Marsteinen i fin bris. Vekslende vær første halvdel, med en liten vestlig kuling til de siste båtene som kom inn. Overfarten gikk uten problemer for alle båtene. Shetland tok i mot oss med sitt mer vanlige vær i Vi ankom Shetland sammen med Round Britain båtene og havnen var full av flotte båter på vei rundt de britiske øyer. Den vestlige kulingen ga havnevesenet litt utfordringer. Det løste de bra. Vi ble som vanlig tatt god vare på av Shetlenderne og ønsket velkommen tilbake neste år. Turen tilbake gikk i lett vær. Det ble arrangert premieutdeling i lokalen til Seilmaker Iversen. Tracking av racet var betalt av Telenor Maritim Radio. Trackingen var satelitt basert og virket fint. Økonomisk ble det tilført Nok ,- fra Sjøassistanse, Telenor Maritim Radio. Regattaen i 2010 gikk med et overskudd på Nok. Saldo gikk fra Nok ,- til Nok ,-. Planlegging av 2011 regataen er i gang og vi er pr påmeldte for Starten går Ny sponsor i for 2011 er Fjordsailing. Vi ser frem til et år med 25 års jubileum og forhåpentligvis større deltagelse. Det er satt igang et bokprosjekt for jubileumet og i 2011 skal er det planlagt egen start fra Ålesund. Vi håper på god deltagelse derfra. Anders Offerdal er innvalgt som leder i kommiteen, sammen med Andre Farstad. Andre Farstad/Anders Offerdal ledere Shetland Race-komiteen 11

12 VINNERE I STØRRE ARRANGEMENT, HSK 2010: Kretsmestre joller 2010: Optimist Klasse A, Gutter: Thomas Nicolaysen (RAN) Optimist Klasse A, Jenter: Amalie Hjellestad-Hella (HJS) Optimist Klasse B: Victor Dahl Høgheim (RAN) Zoom8: Jens Henrik Johnsen (HJS) Europa: Karianne Fonn Jårvik (BS) Snipe: Torgeir Titland (HJS) I RS Feva var det dessverre for få deltagere til å kåre en Kretsmester. Kretsmestre Tur- og hav og Knarr 2010: LYS til og med 1,24: NOR 6235 Nikita LYS fra og med 1,25: NOR Flyfisk II Knarr: NOR 139 Joy 3 Chris Thomas Skogen (Askøy Seilforening) Thomas Johannesen (Austevoll Seilforening) Karl Fredrik Joys (Bergens Seilforening) Kretsmester Express 2010: NOR 239 Salt 2 Leif Kristian Gardvik (RAN Seilforening) Norgesmester Oselvar 2010: 13 Carmecita Olav H. Østervold, (Austevoll Seilforening) Shetland Race 2010: NOR 5763 Hanna Marie Rolf Hermansen (RAN Seilforening) Convoy Cup NSR 2010: NOR Vito Nina Rosenlund (RAN Seilforening) 12

13 REGLER FOR HORDACUP 2011: Styrets forslag til behandling: 0. Bakgrunn for forslaget I inneværende år inngikk 19 regattaer i HordaCup. Av disse var kun 1/3 tellende. Styret mener dette forholdet blir en sportslig utvanning av en Cup. Forholdet var videre at både regattaer på vintertid og i sommerhalvåret inngikk i Cupen. Styret mener dette er uheldig, da en god del båter som står på land om vinteren og dermed ikke kan delta i Cupen. I årets regler teller også Trim-seilasene med i HC. Etter styrets mening er dette ikke en god løsning, både fordi båter som konkurrerer i en Cup, ikke møter hverandre, og fordi noen av deltakerne, av geografiske grunner, ikke kan delta i de tre trimseilasene som til nå har inngått. Trim-seilasene lever sitt eget dynamiske liv, og trenger ikke HordaCup som insitament. Ved å dele HC i to, redusere antallet seilaser og også muligheten for å stryke regattaer. Dette mener styret vil føre til en klar skjerping av Cupene, som vi tror vil tjene seilsporten. Regler for Cuper i Arrangør og formål, ved Tur- og Havseilerutvalget, arrangerer Hordacup for tur- og havseilere for å stimulere til deltaking, gode arrangement og kåring av kretsens beste seilere. Hordacupen deles i 2, med en «Vintercup» og «Horddacup» som omfatter regattaer i vår-, sommer- og høstsesongen. 2. Regattaer som inngår i Cupene «Vintercupen» (VC) bestpr av følgende arrangement: «Nisseseilasen» - Hjellestad Seilforening, «Neglespretten» - Åsane Seilforening, «Snøføyka» - RAN Seilforening, og «Isbjørnen» - Bergens Seilforening. 3 av 4 regattaer er tellende for hver båt. Det er ingen krav om antall båter i en klasse for å telle i cupen. «Sommercupen» (SC) består av 8 regattaer hvor 5 er tellende for hver båt. Hver forening som har T/H-regattaer på terminlisten har krav på å få med en regatta i sommercupen. T/H-utvalget setter opp en endelig liste over SC-regattaer. Dårligste plasseringer strykes hvis en båt har mer enn høyest tillatte tellende seilaser. 3. Klassedeling Det seiles i følgende klasser: - LYS 1,15 og under; - LYS 1,16-1,24; - LYS 1,25-1,30 - LYS 1,31 og over; - LYS, uten spinnaker og - Doublehanded med shorthanded målebrev og med adgang til bruk av autopilot. 13

14 NORLYS har bestemt at fra gjelder følgende: "Shorthanded målebrev kan brukes på alle seilaser om det ikke er begrensninger i invitasjon/seilingsbestemmelser om at dette ikke er tillatt". Det vil si at en båt som seiler med bare en eller to mannskaper, kan få redusert lystallet i samsvar med målebrevet for shorthand. Dette må markeres ved regattapåmelding. Det betyr likevel ikke at autopilot er tillatt som i doublehand-klassen. Båter kan få poeng i flere klasser. Påmelding skjer til hver regatta på vanlig måte. Rormenn på tellende båter skal være medlem av forening tilsluttet. Arrangør bør før start sjekke at påmeldte båter har gyldig LYS-bevis (seiling.org) Arrangør skal utarbeide en resultatliste som skal gjelde for henholdsvis VinterCupe og SommerCupe iht den klasseinndeling som er beskrevet over, uavhengig av hvilken klasseinndeling som faktisk benyttes under regattaavviklingen. 4. Poengberegning Poengberegning gjøres pr båt/seilnummer i hver klasse slik: Båtene gis poeng etter poengtabellen i Minimar-systemet. Poenglikhet håndteres som beskrevet i Appendiks A i Kappseilingsreglene. Antall båter i hver klasse settes lik antall påmeldte båter, men likevel maksimum 15 båter. Dvs. at kun 15 båter i hver klasse kan få HC-poeng. 1.plass: antall båter + 7 poeng 2.plass: antall båter + 4 poeng 3.plass: antall båter + 2 poeng 4.plass: antall båter + 0 poeng 5.plass: antall båter 2 poeng 6.plass: antall båter 4 poeng 7.plass: antall båter plassering + 1 poeng 8.plass: antall båter plassering + 1 poeng. Osv 5. Premiering Cupene premieres hver for seg. De 3 beste båtene i hver klasse premieres. 6. Krav til arrangørene Kunngjøring skal skje på seilkretsens hjemmeside, med link til arrangørklubbens hjemmeside og helst også ved invitasjon til seilerne via internett eller post. Kunngjøring må være ute senest 3 uker før seilasen. Det skal fremgå av kunngjøring, markedsføring og resultatlister at regattaen inngår i Hordacup. 14

15 Seilingsbestemmelser må foreligge senest en uke før seilasen. Klasseinndelingen skal i utgangspunktet være lik Hordacupens klasseinndeling. Dersom arrangøren vil benytte en annen klasseinndeling, skal gjennomføringen av seilasene være slik at det på en rettferdig måte kan lages en resultatliste etter den klasseinndelingen som gjelder i cupene. Resultatlister bør sendes massemedia. 7. Evaluering Etter en sesong vil seilkretsen vurdere om seilaser som har vært med i årets cup fremdeles skal ha Hordacupstatus, eventuelt erstattes med andre seilaser i kretsen. Forslag til vedtak: «HordaCup for tur- og havseilere i Hordaland seilkrets 2011 arrangeres i samsvar med overnevnte forslag». 15

16 REGLER FOR KM TUR- OG HAVSEILERE 2011 Styrets forslag til behandling: 0. Bakgrunn for forslaget Et tilbakevendende problem har vært den lave deltakelsen på KM og regattaer over to dager alle helger om høsten. Tur- og Havseilerutvalget foreslo å legge en av seilasene til en midtukeregatta og baneseilasen på følgende lørdag. Dette ble nedstemt på terminlistemøtet og i stedet ble det vedtatt å dele KM på en regatta om sommeren og en om høsten, henholdsvis RAN s Sommerregatta 4. juni, med 2 baneseilaser og Askeladden 1. dag, 3. september som regatta på faste merker. KM regler for Tur og Hav Deltagere, arrangør a) Kretsmesterskap (KM) for Tur- og Havseilere arrangeres for båter som har gyldig LYS-bevis og entype båter. b) Den i påmeldingen oppførte skipper må være medlem av forening/lag tilsluttet Hordaland Seilkrets, og skal ha ansvaret om bord som eier eller dennes representant. c) KM arrangeres av forening/lag tilsluttet. Arrangementet terminfestes av seilkretsen. KM inngår som seilas i Hordacup. 2. Bekjentgjøring, innbydelse KM bekjentgjøres i terminlisten foruten at arrangøren, minst 3 uker før regattaen, sender innbydelse og bestemmelser for regattaen til alle foreninger/lag tilsluttet. Invitasjonen legges ut på seilkretsens hjemmeside, på hjemmesiden til arrangerende forening (er) og sendes ut til alle båter i kretsen som er registrert med lysbevis i Norlys. 3. Bestemmelser for regattaen a) Det skal seiles etter det internasjonale seilreglementet med Skandinavisk Seilforbunds tillegg, gjeldene LYS-regler, NSFs Sikkerhetsbestemmelser kategori 6, disse regler for KM samt regattaens seilingsbestemmelser. b) Bestemmelsene for regattaen skal i hovedsak være i samsvar med NSF-norm for Norgesmesterskap. 4. Påmelding a) Påmelding til arrangør forening. Båtene skal benytte måltall med spinnaker. b) Liste med mannskapenes navn vedlegges påmelding eller leveres skriftlig til arrangøren senest innen frist satt av arrangøren. 16

17 5. Klasseinndeling, startprosedyre a) Følgende klasseinndeling benyttes som hovedregel når det starter minst 5 båter i hver klasse : 1) LYS-tall til og med 1,15 2) LYS-tall til 1,16 1,24 3) LYS-tall til 1,25 1,30 4) LYS-tall til 1,31 og høyere 5) Entypeklasse(r) b) Avhengig av antall påmeldte båter, kan teknisk arrangør slå sammen klasser. c) For at en klasse skal få gyldig KM må det starte minst 5 båter. d) Antall klasser må minst være 2. e) Justering av klasseinndeling kan foretaes etter påmeldingsfristens utløp. Opplysning om hvordan teknisk arrangør vil kunngjøre eventuelle klassejusteringer skal medtas i bestemmelsene for regattaen. 6. Banetype og antall seilaser a)km arrangeres over to dager og kan arrangeres av flere foreninger. Første dag arrangeres (av RAN seilforening 4.juni) med minimum 2 baneseilaser. Andre dag arrangeres (av Milde seilforening og Os seilforening 3.september) som distanseseilas. b) Det skal avvikles 2 seilaser for gyldig mesterskap. c) Ved baneseilas skal banens lengde være tilrettelagt for tur- og havseilere. For å unngå for tette situasjoner anbefales det å bruke offset-merke ved kryssmerket og gate som lensemerke. 7. Resultat a) I hver seilas bestemmes plassrekkefølgen mellom båtene i en LYS klasse på bakgrunn av korrigert tid beregnet etter "tid-på-tid" metoden. b) Bonuspoengsystemet, kappseilingsreglenes Appendiks A4.1 gjelder c) Vinneren i en klasse blir Kretsmester i sin klasse. d) Regattaprotokollen skal inneholde opplysninger om båtenes måltall, rekkefølgen i enkeltseilasene med anvendt og korrigert tid, samt sammenlagt plassering og poengsum. I tillegg skal protokollen inneholde opplysning om banelengde i de enkelte seilaser. 8. Teknisk stab Mesterskapet skal arrangeres av kvalifisert regattasjef med stab. 9. Protestkomite, protestbehandling a) En protestkomite bestående av minst 3 dommere, hvorav minst 1 forbundsdommer. b) Frist for innlevering av protest samt prosedyre for protestbehandling, skal fremgå av seilingsbestemmelsene. 17

18 10. Straff a) Regel 44.1 og 44.2 i kappseiligsreglene, gjelder som "annen straff" for brudd på en regel i kappseilingsreglenes Del Premiering a) Gull-, Sølv- og bronsemedaljer tildeles rormann og mannskaper på de 3 beste båtene i hver enkelt klasse, under forutsetning av at minst 2 seilaser er gjennomført. b) Dersom det ikke kan avvikles to seilaser og mestere ikke kan kåres, kan likevel annen premiering forestas for inntil 1/3 av antall startende båter av arrangerende forening(er). Regattaen vil likevel gjelde i HordaCupen. Forslag til vedtak: «Kretsmesterskap for tur- og havseilere i Hordaland seilkrets 2011 arrangeres i samsvar med overnevnte forslag». 18

19 ÅRSPLAN FOR HSK 2011: Hjelpe til med gjennomføring av følgende planlagte kurs: 12. og 19. januar Regattaarrangør 1, kl 18:00-21:00, kurs i RAN Seilforening januar Trener 1, Teori. kurs i Askøy Seilforening 26. januar Dommer 1, kurs i RAN Seilforening 9. februar Dommer 1, kl 18:00-21:00, kurs i RAN Seilforening 19. og 20. februar Trener 1, Praksis. 11:00-16:00, kurs i RAN Seilforening 23. februar Rollespill om protestbehandling, 18:00-21:00, i RAN Seilforening 1. mars ISAF førstehjelp, kurs i Nordhordlandshallen, Knarvik, Nordhordland Sf. april Sikkerhetskurs kategori II, i Fana, Bergens Seilforening Gjennomføre følgende seilkroer: 7. januar Seilkro, kl 19:00 North Sails i forbindelse med «Neglespretten» 2. februar Seilkro, kl 19:00 NSF informerer om tema til Seiltinget Premieutdeling Hordacup mars Seilkro, kl 19:00 Shetland Race Komiteen orienterer 6. april Seilkro, kl 19:00 Premieutdeling «Vinterserien» 5. oktober Seilkro, Tema ikke fastlagt 2. november Seilkro, Tema ikke fastlagt 7. desember Seilkro, Tema ikke fastlagt Gjennomføre følgende KM: 4. juni KM Tur- og hav, første dag. RAN Seilforening 27. august KM Joller, Knarr og Express. Bergens Seilforening 3. september KM Tur- og hav, andre dag. Os Seilforening Planlegge / koordinere / utarbeide: - Gjennomføre ledermøte - Terminlister for KM for Seilkroer for Kurs og utdanning for 2012, etter behov for kompetanseoppbygging i foreningene - Utvikle nettsiden, blant annet med oversikt over resultater, lagret i et regatta-arkiv - Skaffe oversikt over trenere, målere, dommere i kretsen Sistnevnte aktviteter er ikke oppsatt i prioritert rekkefølge 19

20 KONTINGENT OG BUDSJETT HSK 2011: Forslag til behandling: Kontingent 2011 Styret foreslår å øke kontingenten for 2011 fra kr 12,- til kr 18,- pr medlem i de aktuelle foreninger, i samsvar med vedlagte forslag til budsjett. 20

21 RAPPORT FRA VALGKOMITÉEN, FORSLAG TIL STYRE OG VALGKOMITÉ: Forslag til behandling: Valgkomiteens arbeid Valgkomiteen har bestått av Peter Thomas Hansen (leder) / Askøy Seilforening, Atle Marøen / Milde Båtlag og Per Højgaard Nielsen / Bergens Seilforening. Valgkomiteen har søkt kontakt både pr telefon og pr e-post med alle foreninger i kretsen i hht HSK sin oversikt. Kontakten har vært rettet både til foreningenes leder og til nåværende styremedlemmer. Valgkomiteen har hatt som utgangspunkt at flest mulig av foreningene i kretsen bør være representert i styret og at vedtektenes formuleringer om representasjon av begge kjønn bør følges. Ikke alle foreninger har svart på våre henvendelser. Det er valgkomiteens erfaring at der er stor villighet blant fjorårets representanter i styret til å fortsette påbegynt arbeid og der er således mange forslag til gjenvalg av representanter. Dessverre har det ikke vært mulig å oppfylle intensjonen om kjøns-diversifisering i innstillingen. Valgkomiteens innstilling Styreleder: Rolf Hermansen RAN Seilforening (gjenvalg) Nestleder: Harald Matland Nordhordland Seilforening (gjenvalg) Styremedlemmer: Peter Elvingdal Milde Båtlag (gjenvalg) Frode Nygaard Knutsen Åsane Seilforening (gjenvalg) Morten Lystrup Askøy Seilforening (gjenvalg) Paul Ø. Mehammer Os Seilforening (gjenvalg) Geir Myhre Bergens Seilforening (ny) Varamedlem: Roy Nilsen Stord Seilforening (gjenvalg) Webredaktør: Yngve Thuen Bergens Seilforening (ny) Revisorer: Alf Grytdal Hjellestad Seilforening (gjenvalg) Odd Korsnes Åsane Seilforening (gjenvalg) Representanter til Seiltinget: Valgkomiteen foreslår at Seilkretstinget gir fullmakt til styret om selv å utpeke representanter blant styrets medlemmer til å møte på Seiltinget på vegne av. Peter Thomas Hansen Atle Marøen Per Højgaard Nielsen 21

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets.

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets. Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i. Reglene er sist revidert og godkjent av v Jolleutvalget 15/11-2010 målsetting er at det arrangeres kretsmesterskap for joller (KM) hvert år med et godt sportslig

Detaljer

Seilkretstinget 2013 Hordaland Seilkrets

Seilkretstinget 2013 Hordaland Seilkrets Seilkretstinget 2013 tirsdag 30. januar kl 19:00 Fra NC i Stavanger 2012 Foto: Eivind Wiik Sted: Hordaland Idrettskrets Idrettens hus,kniksens plass 3 Møterom A 1 DAGSORDEN FOR SEILKRETSTINGET TIRSDAG

Detaljer

Seilkretstinget 2012. Hordaland Seilkrets. Hordaland Seilkrets. Hordaland Idrettskrets Idrettens hus,kniksens plass 3 Møterom A. Seilkretstinget 2012

Seilkretstinget 2012. Hordaland Seilkrets. Hordaland Seilkrets. Hordaland Idrettskrets Idrettens hus,kniksens plass 3 Møterom A. Seilkretstinget 2012 Seilkretstinget 2012 tirsdag 24. januar kl 19:00 Joller i treningsaksjon. Fra Pinseleir i RAN 2011 Foto: Sissel Bertelsen Sted: Hordaland Idrettskrets Idrettens hus,kniksens plass 3 Møterom A 1 DAGSORDEN

Detaljer

Bestemmelser for Hordacup Hordaland seilkrets Sist revidert og godkjent av Hordaland Seilkrets/Jolleutvalget 15/11-2010

Bestemmelser for Hordacup Hordaland seilkrets Sist revidert og godkjent av Hordaland Seilkrets/Jolleutvalget 15/11-2010 Bestemmelser for Hordacup Hordaland seilkrets Sist revidert og godkjent av /Jolleutvalget 15/11-2010 Hordacup er en serie selvstendige regattaer for jolleseilere, arrangert av seilforeninger i Hordaland

Detaljer

KUNNGJØRING. i samarbeid med

KUNNGJØRING. i samarbeid med KUNNGJØRING i samarbeid med og Norsk Optimistjolleklubb, Norsk Zoom8-klubb, Norsk Europajolleklubb, Norsk Laserklubb, Norsk 29er-klubb og Norsk Brettseilerklubb arrangerer NORGES CUP 3 2-3 juni 2012 Rev

Detaljer

KUNNGJØRING. Stavanger Seilforening i samarbeid med Norske Seilforbund, ønsker velkommen til. NORGESMESTERSKAP for

KUNNGJØRING. Stavanger Seilforening i samarbeid med Norske Seilforbund, ønsker velkommen til. NORGESMESTERSKAP for KUNNGJØRING Stavanger Seilforening i samarbeid med Norske Seilforbund, ønsker velkommen til NORGESMESTERSKAP for RS Feva, BIC 293, RS-X Junior (8,5 m2), 29 er Optimist jenter og gutter, Zoom 8 mix E-jolle

Detaljer

ASKEROPTIMISTEN. Regatta ( del av OAS cup) og Kretsmesterskap for. Optimist, Europajolle, Laser, Zoom8, 29 er og RS Feva. Regatta (del av OAS cup) for

ASKEROPTIMISTEN. Regatta ( del av OAS cup) og Kretsmesterskap for. Optimist, Europajolle, Laser, Zoom8, 29 er og RS Feva. Regatta (del av OAS cup) for ASKEROPTIMISTEN Regatta ( del av OAS cup) og Kretsmesterskap for Optimist, Europajolle, Laser, Zoom8, 29 er og RS Feva Regatta (del av OAS cup) for BIC og RS:X Treningsregatta på indre bane for Optimist

Detaljer

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styre velges samlet først og deretter velges varamedlemmene.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styre velges samlet først og deretter velges varamedlemmene. Kretsting 16. januar 2015 Sted: Glamox, Molde 11 KRETSTINGETS OPPGAVER 1. Godkjenne saksliste. 2. Velge dirigent og sekretær. 3. Godkjenne de fremmøtte representanters fullmakt. 4. Behandle årsmelding.

Detaljer

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann)

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2006 Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Administrasjon og økonomi Styret har bestått av: Thore Hammarstrøm Knut Traaseth Frode

Detaljer

NM OSELVAR 2011 KUNNGJØRING. 8 m 2 spriseil 12. - 14. august. Storebø. Møgsterfjorden/ Hundvåkosen. Fra Austevollregatta 2009, Hundvåkosen.

NM OSELVAR 2011 KUNNGJØRING. 8 m 2 spriseil 12. - 14. august. Storebø. Møgsterfjorden/ Hundvåkosen. Fra Austevollregatta 2009, Hundvåkosen. NM OSELVAR 2011 8 m 2 spriseil 12. - 14. august Storebø Møgsterfjorden/ Hundvåkosen Fra Austevollregatta 2009, Hundvåkosen. Foto: Iften Redjah KUNNGJØRING Austevoll Seilforening har gleden av å invitere

Detaljer

Referat fra medlemsmøte avholdt i Expressklubben Hordaland, torsdag 01. november.

Referat fra medlemsmøte avholdt i Expressklubben Hordaland, torsdag 01. november. Referat fra medlemsmøte avholdt i Expressklubben Hordaland, torsdag 01. november. Til stede: 15 personer med tilknytning til følgende båter: Seilnr Båtnavn Forening Havn NOR 4 Mille BSI Dikkedokken NOR

Detaljer

Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2012

Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2012 Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2012 Regler Seilasene er underlagt reglene slik de er definert og beskrevet i Kappseilingsreglene for 2009-2012. Seilaser Det seiles 14 tirsdagsseilaser i henhold

Detaljer

Nordhordland Seilforening ønsker velkommen til. Høststormseilasen. 19. 20. september 2009. Invitasjon og Seilingsbestemmelser

Nordhordland Seilforening ønsker velkommen til. Høststormseilasen. 19. 20. september 2009. Invitasjon og Seilingsbestemmelser Nordhordland Seilforening ønsker velkommen til Høststormseilasen 19. 20. september 2009 Invitasjon og Seilingsbestemmelser E- mail: regatta@nordhordlandseilforening.org. 1. Hilsen fra Nordhordland Seilforening

Detaljer

MILDESKVETTEN 2010 TUR - HAVSEILERE KNARR. Lørdag 8. mai, kl En regatta i HORDACUP 2010 for Tur/Hav INNBYDELSE KURVFEST

MILDESKVETTEN 2010 TUR - HAVSEILERE KNARR. Lørdag 8. mai, kl En regatta i HORDACUP 2010 for Tur/Hav INNBYDELSE KURVFEST Milde Båtlag MILDESKVETTEN 2010 TUR - HAVSEILERE KNARR Lørdag 8. mai, kl. 12.00 En regatta i HORDACUP 2010 for Tur/Hav INNBYDELSE KURVFEST Lørdag kveld den 8. mai kl. 19.00 i 2. etg. i Mildenøstet. Nærmere

Detaljer

Reisebrev fra Natcha.

Reisebrev fra Natcha. Reisebrev fra Natcha. Etter fire uker på reise, hvor livet mitt stort sett handlet om seiling, kom jeg hjem til Bergen 17. juli. Med en verdenscup og to EM på rappen, sitter jeg igjen med mange nye erfaringer

Detaljer

Kunngjøring. Bærum Seilforening arrangerer Norgesmesterskap i Lagseilas for Laser Radial og RS Feva 20.-21. september 2014

Kunngjøring. Bærum Seilforening arrangerer Norgesmesterskap i Lagseilas for Laser Radial og RS Feva 20.-21. september 2014 Bærum Seilforening arrangerer Norgesmesterskap i Lagseilas for Laser Radial og RS Feva 20.-21. september 2014 Kunngjøring Bærum Seilforening, Postboks 589, 1328 Høvik, sport@bseil.no ORGANISERENDE MYNDIGHET:

Detaljer

Trondhjems Seilforening

Trondhjems Seilforening Trondhjems Seilforening Stiftet 1895 Seilingsbestemmelser 2010 Seilingsbestemmelser for TSFs vår- og høstserie (onsdagsregattaer) Seilingsbestemmelsene kan lastes ned som PDF-dokument. Disse seilingsbestemmelsene

Detaljer

KUNNGJØRING Ran Seilforening og Norges Seilforbund ønsker velkommen til:

KUNNGJØRING Ran Seilforening og Norges Seilforbund ønsker velkommen til: KUNNGJØRING Ran Seilforening og Norges Seilforbund ønsker velkommen til: Åpent norgesmesterskap for Laser Standard, Laser Radial og Laser 4.7 Anglevik, 24. 25. september 2016 1 REGLER 1.1 Regattaen vil

Detaljer

Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2009.

Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2009. Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2009. Regler Seilasene er underlagt reglene slik de er definert og beskrevet i Kappseilingsreglene for 2009-2012. Seilaser Det seiles 14 tirsdagsseilaser i henhold

Detaljer

ASKEROPTIMISTEN OAS Regatta for Europajolle, Laser, Optimist, Zoom8, 29 er og RS Feva

ASKEROPTIMISTEN OAS Regatta for Europajolle, Laser, Optimist, Zoom8, 29 er og RS Feva ASKEROPTIMISTEN OAS Regatta for Europajolle, Laser, Optimist, Zoom8, 29 er og RS Feva Treningsregatta på indre bane for Optimist C 23. 24. august 2014 Påmeldingsfrist 15. august Asker Seilforening Blakstad

Detaljer

Seilingsbestemmelser. Banks Hjeltefjordtrim 2015. Arrangør: Askøy seilforening Ran Seilforening

Seilingsbestemmelser. Banks Hjeltefjordtrim 2015. Arrangør: Askøy seilforening Ran Seilforening Seilingsbestemmelser Banks Hjeltefjordtrim 2015 Arrangør: Askøy seilforening Ran Seilforening Banks Hjeltefjordtrim 2015 Side 1 av 10 15/05/2015 Regler Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert

Detaljer

LYS Doublehanded Singlehanded INVITASJON TIL. 12 mai 2007

LYS Doublehanded Singlehanded INVITASJON TIL. 12 mai 2007 LYS Doublehanded Singlehanded INVITASJON TIL 12 mai 2007 INVITASJON TIL REGATTA Asker Seilforening inviterer alle seilere i indre Oslofjord til regatta lørdag 12. Mai. I 2007 samlet vi mer enn 50 båter

Detaljer

KUNNGJØRING for OAS-Cup regatta i klassene Optimist klassene A, B og C ; Zoom 8 ungdom og junior; Europa ; Laser, Laser radial og 29 er.

KUNNGJØRING for OAS-Cup regatta i klassene Optimist klassene A, B og C ; Zoom 8 ungdom og junior; Europa ; Laser, Laser radial og 29 er. Oppegård OAS en 2008 Lørdag 26. og søndag 27. april Oppegård Seilforening Pb. 216, 1410 Kolbotn web-site: www.oppegardseilforening.no KUNNGJØRING for OAS-Cup regatta i klassene Optimist klassene A, B og

Detaljer

Kunngjøring for NM Soling og NC Formula/RS:X APL Race Week Arendal 29-31 juli 2011

Kunngjøring for NM Soling og NC Formula/RS:X APL Race Week Arendal 29-31 juli 2011 Kunngjøring for NM Soling og NC Formula/RS:X APL Race Week Arendal 29-31 juli 2011 ORGANISERENDE MYNDIGHET ER ARENDALS SEILFORENING 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert

Detaljer

Klubbdommer/arrangør - Økt 1

Klubbdommer/arrangør - Økt 1 Klubbdommer/arrangør - Økt 1 Seilsportens organisering Seilsportens regler Innhold Kappseilingsreglene NSF Organisasjonskart Utdanningsstrukturen NSFs årbok Regler for Norgesmesterskap Arbeidsoppgaver

Detaljer

Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10

Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10 Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10 1. Utvalg for å vurdere forvaltning av Rans oselvere Dette forslag ble fremmet for årsmøte i 2009 og vedtatt, men ble ikke gjennomført i 2009. Styret

Detaljer

Nordhordland Seilforening ønsker velkommen til. Høststormseilasen. 20. 21. september 2008. Invitasjon og Seilingsbestemmelser

Nordhordland Seilforening ønsker velkommen til. Høststormseilasen. 20. 21. september 2008. Invitasjon og Seilingsbestemmelser Nordhordland Seilforening ønsker velkommen til Høststormseilasen 20. 21. september 2008 Invitasjon og Seilingsbestemmelser E- mail: regatta@nordhordlandseilforening.org. 1. Hilsen fra Nordhordland Seilforening

Detaljer

KRETSMESTERSKAP / MR-CUP 5:2015

KRETSMESTERSKAP / MR-CUP 5:2015 KM / MR-CUP 5-2015 1 av 5 KRETSMESTERSKAP / MR-CUP 5:2015 Seilingsbestemmelser Ålesunds Seilforening 19-20 September 2015 1. Regler 1.1. NSFs og NIFs generelle bestemmelser for barneidrett, lisens, reklame,

Detaljer

Natcha begynte sesongen tidligere enn de fleste, 21.februar. Foto: O. Uthaug

Natcha begynte sesongen tidligere enn de fleste, 21.februar. Foto: O. Uthaug Medlemsblad nr.2 2005 14. årgang Natcha begynte sesongen tidligere enn de fleste, 21.februar. Foto: O. Uthaug Milde Båtlags styre 2005 Milde Båtlags medlemsblad Adresse Milde Båtlag Skibenesveien 12 5259

Detaljer

NOR NC5, Bærum Seilforening, Version 2. Kunngjøring. Bærum Seilforening ønsker velkommen til Norges Cup 5, 2015 for: Europajolle. Laser.

NOR NC5, Bærum Seilforening, Version 2. Kunngjøring. Bærum Seilforening ønsker velkommen til Norges Cup 5, 2015 for: Europajolle. Laser. Kunngjøring Bærum Seilforening ønsker velkommen til Norges Cup 5, 2015 for: Laser Zoom8 5-6 september 2015 Side 1 Kunngjøring Organiserende seilforening er Bærum Seilforening (BS) 1 Regler 1.1 Regattaen

Detaljer

Møtet ble satt kl. 17.00 og ledet av 1. Visepresident Stig Hvide Smith

Møtet ble satt kl. 17.00 og ledet av 1. Visepresident Stig Hvide Smith NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/05 14. 15. oktober 2005 Rica Hotell Bygdøy Alle Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen,

Detaljer

KUNNGJØRING. Tønsberg Seilforening i samarbeid med aktuelle klasseklubber ønsker velkommen til. NORGES CUP for

KUNNGJØRING. Tønsberg Seilforening i samarbeid med aktuelle klasseklubber ønsker velkommen til. NORGES CUP for KUNNGJØRING Tønsberg Seilforening i samarbeid med aktuelle klasseklubber ønsker velkommen til NORGES CUP for Optimist og Zoom 8, 29er E-jolle, Laser 4.7, Radial og Standard på Fjærholmen 24.- 26. april

Detaljer

Soon seilforening inviterer til NC 3 for Optimistjoller Og Soon SF Juniorcup 11. og 12. mai 2013 KUNNGJØRING

Soon seilforening inviterer til NC 3 for Optimistjoller Og Soon SF Juniorcup 11. og 12. mai 2013 KUNNGJØRING Soon seilforening inviterer til NC 3 for Optimistjoller Og Soon SF Juniorcup 11. og 12. mai 2013 KUNNGJØRING 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt Kappseilingsreglene for 2012 2016, NSFs regler for

Detaljer

BÆRUM SEILFORENING Stiftet 18/9 1921 SERIESEILASEN 2013

BÆRUM SEILFORENING Stiftet 18/9 1921 SERIESEILASEN 2013 BÆRUM SEILFORENING Stiftet 18/9 1921 SERIESEILASEN 2013 Arrangør: Bærum Seilforening Seilasene vil bli arrangert følgende onsdager: Mai: 15., 22. og 29. Juni: 5., 12. og 19. August: 21. og 28. September:

Detaljer

SOMMERREGATTA Hjellestad, 22. - 23. august 2015

SOMMERREGATTA Hjellestad, 22. - 23. august 2015 SEILINGSBESTEMMELSER SOMMERREGATTA Hjellestad, 22. - 23. august 2015 KM Joller 1. REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 1.2 Regattaen er klassifisert

Detaljer

KUNNGJØRING. Fredrikstad Seilforening, Norges Seilforbund og Norsk Finnjolleklubb. ønsker velkommen til: Åpent norgesmesterskap for Finnjolle

KUNNGJØRING. Fredrikstad Seilforening, Norges Seilforbund og Norsk Finnjolleklubb. ønsker velkommen til: Åpent norgesmesterskap for Finnjolle KUNNGJØRING Fredrikstad Seilforening, Norges Seilforbund og Norsk Finnjolleklubb ønsker velkommen til: Åpent norgesmesterskap for Finnjolle Fredrikstad, 30. 31. august 2014 Side 1 av 6 1 REGLER 1.1 Regattaen

Detaljer

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai TOM BRYGGE Lørdag 4.mai Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Alle deltagerene er med i trekningen om en Seilreise til Kroatia i regi av; TOM BRYGGE Alle mann på fjorden! I samarbeid med

Detaljer

STORD RUNDT 2011 SEILINGSBESTEMMELSER 17-19 JUNI

STORD RUNDT 2011 SEILINGSBESTEMMELSER 17-19 JUNI STORD RUNDT 2011 SEILINGSBESTEMMELSER 17-19 JUNI 2011 Bergens Seilforening har i samarbeid med Stord Seilforening, gleden av å ønske velkommen til Stord Rundt 2011 Arrangerende myndighet for Stord Rundt:

Detaljer

Tønsberg Seilforening inviterer. Laser Radial, E-joller, Brett (RS:X/Bic ) 29er, RS Feva, Zoom 8 og Optimister. til. Stor NM 2010

Tønsberg Seilforening inviterer. Laser Radial, E-joller, Brett (RS:X/Bic ) 29er, RS Feva, Zoom 8 og Optimister. til. Stor NM 2010 Tønsberg Seilforening inviterer Laser Radial, E-joller, Brett (RS:X/Bic ) 29er, RS Feva, Zoom 8 og Optimister 1 REGLER til Stor NM 2010 Fjærholmen 26.- 29. juni Organiserende myndighet er Tønsberg Seilforening

Detaljer

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai TOM BRYGGE Lørdag 4.mai Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Alle deltagerene er med i trekningen om en Seilreise til Kroatia i regi av; TOM BRYGGE Alle mann på fjorden! I samarbeid med

Detaljer

Stavanger Seilforening Junior Cup 2-3 juni 2012. Seilingsbestemmelser

Stavanger Seilforening Junior Cup 2-3 juni 2012. Seilingsbestemmelser Stavanger Seilforening Junior Cup 2-3 juni 2012 Seilingsbestemmelser I SAMARBEID MED Side 1 av 6 1. REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene for 2009-2012

Detaljer

KUNNGJØRING. Nesodden Seilforening. ønsker velkommen til. NORGESMESTERSKAP for

KUNNGJØRING. Nesodden Seilforening. ønsker velkommen til. NORGESMESTERSKAP for KUNNGJØRING Nesodden Seilforening ønsker velkommen til NORGESMESTERSKAP for Optimist jenter/gutter og E jolle på Nesodden, Steilene 14. 16. august 2015 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene

Detaljer

Tønsberg Seilforening

Tønsberg Seilforening Tønsberg Seilforening som organiserende myndighet: Adresse: Fjærholmveien 192, 3132 Husøysund Telefon: 33384210 E-post: tonsberg.sf@online.no i samarbeid med Norsk Europajolleklubb arrangerer Lag NM for

Detaljer

Kunngjøring. Åpent Norgesmesterskap i Killing. i tidsrommet fra 16. til 17. juli 2015

Kunngjøring. Åpent Norgesmesterskap i Killing. i tidsrommet fra 16. til 17. juli 2015 Kunngjøring Åpent Norgesmesterskap i Killing i tidsrommet fra 16. til 17. juli 2015 Organiserende myndighet er Kongelig Norsk Seilforening - som samarbeider med Hankø Yacht Club, Norges Seilforbund og

Detaljer

2. PÅMELDING OG STARTKONTINGENT

2. PÅMELDING OG STARTKONTINGENT Milde Båtlag JOLLE / OSELVAR - TRIMMEN 2014 Treningsseilaser, serieseilas, for Milde Båtlags joller og oselvar på mandagskvelder kl. 18.45. Seilasene vil finne sted på følgende dager: Joller 5/5,12/5,19/5,26/5,2/6,16/6,

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER TSF TIRSDAGSREGATTA

SEILINGSBESTEMMELSER TSF TIRSDAGSREGATTA Sist oppdatert 10.04.2011 av LD/CR SEILINGSBESTEMMELSER TSF TIRSDAGSREGATTA Tromsø seilforening VHF kanal 6 (Under regatta) Adresse: Postboks 1130, 9262 Tromsø E-postadresse: post@tromsoseil.no Hjemmeside:

Detaljer

Markedssjef Henrik Næss var til stede under sak 06/06

Markedssjef Henrik Næss var til stede under sak 06/06 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/06 27.-28. januar 2006 Rica Hotell Bygdøy Alle Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen,

Detaljer

KUNNGJØRING. Stavanger Seilforening, i samarbeid med. ønsker velkommen til. Norges Cup. for. Optimistjoller. i Stavanger,

KUNNGJØRING. Stavanger Seilforening, i samarbeid med. ønsker velkommen til. Norges Cup. for. Optimistjoller. i Stavanger, KUNNGJØRING Stavanger Seilforening, i samarbeid med ønsker velkommen til Norges Cup for Optimistjoller i Stavanger, 21. 22. mai 2016 Organiserende myndighet: Stavanger Seilforening www.stavangerseilforening.no

Detaljer

NC / NM for Europajolle NC for Laser Snipe Cup mai 2016

NC / NM for Europajolle NC for Laser Snipe Cup mai 2016 Inviterer til NC / NM for Europajolle NC for Laser Snipe Cup 28. 29. mai 2016 Rørestrand Horten Organiserende myndighet er Horten seilforening www.hortenseilforening.no 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være

Detaljer

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai TOM BRYGGE Lørdag 4.mai Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Alle deltagerene er med i trekningen om en Seilreise til Kroatia i regi av; TOM BRYGGE Alle mann på fjorden! I samarbeid med

Detaljer

KUNNGJØRING. Moss Seilforening i samarbeid med Norges Seilforbund. Ønsker velkommen til NORGESMESTERSKAP FOR. Albin Express

KUNNGJØRING. Moss Seilforening i samarbeid med Norges Seilforbund. Ønsker velkommen til NORGESMESTERSKAP FOR. Albin Express KUNNGJØRING Moss Seilforening i samarbeid med Norges Seilforbund Ønsker velkommen til NORGESMESTERSKAP FOR Albin Express i Moss 26. 28. august 2016 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik

Detaljer

Drøbak Jollecup 2012

Drøbak Jollecup 2012 Drøbak Jollecup 2012 12. 13. mai 2012 KUNNGJØRING Drøbaksund Seilforening (DSSF) har gleden av å invitere til årets Drøbak Jollecup for joller og brett, som inngår i OAS Cup 2012. For de yngste optimistseilerne

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

Ran Eintype Regatta SEILINGSBESTEMMELSER

Ran Eintype Regatta SEILINGSBESTEMMELSER Ran Eintype Regatta SEILINGSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene 2013-2016, uten nasjonale forskrifter 1.2 Skandinavisk Seilforbunds

Detaljer

BÆRUM SEILFORENING Stiftet 18/9 1921

BÆRUM SEILFORENING Stiftet 18/9 1921 BÆRUM SEILFORENING Stiftet 18/9 1921 Henri Lloyd Doublehanded Serie Oslofjord 2014 Arrangør: Bærum Seilforening Seilasene vil bli arrangert mandag 19. mai, mandag 2. juni, mandag 18. august og mandag 1.

Detaljer

Drøbak Jollecup 2015

Drøbak Jollecup 2015 Drøbak Jollecup 2015 9. - 10. mai 2015 KUNNGJØRING Drøbaksund Seilforening (DSSF) har gleden av å invitere til årets Drøbak Jollecup for joller og brett, som inngår i OAS Cup 2015. Regattaen er åpen for

Detaljer

NORGES SEILFORBUND. REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas. Gjelder fra 1. Januar 2013

NORGES SEILFORBUND. REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas. Gjelder fra 1. Januar 2013 NORGES SEILFORBUND REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas PARAGRAF 1 Gjelder fra 1. Januar 2013 1.1. Norgesmesterskap i lagseilas kan avholdes i nasjonale og internasjonale klasser med

Detaljer

KLUBBMESTERSKAP JOLLER OSELVAR. SEILINGSBESTEMMELSER Versjon av 15. september 2016

KLUBBMESTERSKAP JOLLER OSELVAR. SEILINGSBESTEMMELSER Versjon av 15. september 2016 KLUBBMESTERSKAP JOLLER og OSELVAR Søndag 25. september 2016 KL. 11.00 og 14.30 SEILINGSBESTEMMELSER Versjon av 15. september 2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Seilingsbestemmelser for Seilmakeren Korsfjordtrimmen 2015

Seilingsbestemmelser for Seilmakeren Korsfjordtrimmen 2015 This image cannot currently be displayed. Seilingsbestemmelser for Seilmakeren Korsfjordtrimmen 2015 1. Regler 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene 2013-2016.

Detaljer

Medlemsmøte NOK NC2 Arendal 2. mai 2008

Medlemsmøte NOK NC2 Arendal 2. mai 2008 Medlemsmøte NOK NC2 Arendal 2. mai 2008 1 Agenda 1. Velkommen 2. NOK 2008 3. Spørsmål fra medlemmene 4. Om mesterskapene 2 NOK 2008 NOK er for Optimistseilere på alle nivåer fra nybegynnere til VM-deltagere!

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER REGATTASERIEN 2012 JOLLER

SEILINGSBESTEMMELSER REGATTASERIEN 2012 JOLLER SEILINGSBESTEMMELSER REGATTASERIEN 2012 JOLLER SEILINGSBESTEMMELSER REGATTASERIEN 2012 1. Regler 1.1 Seilasene er underlagt Norges Seilforbunds til enhver tid gjeldende kappseilingsregler slik som de er

Detaljer

Bodø Seilforening SEILINGSBESTEMMELSER. BSF sponses av

Bodø Seilforening SEILINGSBESTEMMELSER. BSF sponses av Bodø Seilforening SEILINGSBESTEMMELSER BSF sponses av Seilingsbestemmelser 2015. Formål: Bodø seilforenings Tirsdagsserie er en ukentlig seilas for tur- og havseilere. Målsettingen er å aktivisere så mange

Detaljer

Datoer for seilcup/onsdagsregattaer 2014

Datoer for seilcup/onsdagsregattaer 2014 Datoer for seilcup/onsdagsregattaer 2014 Arrangør: CSF/VSF Våren 2014 Nr Dag Dato Type start 1 Onsdag 7. mai Fellesstart 2 Onsdag 14. mai Gunderstart 3 Onsdag 21. mai Fellesstart 4 Onsdag 28. mai Gunderstart

Detaljer

Seilingsbestemmelser regattaserien 2011 LYS

Seilingsbestemmelser regattaserien 2011 LYS Seilingsbestemmelser regattaserien 2011 Seilingsbestemmelser 2011 Seilingsbestemmelser Regattaserien 2011 1. Regler 1.1 Seilasene er underlagt Norges Seilforbunds til enhver tid gjeldende kappseilingsregler

Detaljer

Seilingsbestemmelser Nordland Offshore Race 2014

Seilingsbestemmelser Nordland Offshore Race 2014 Seilingsbestemmelser Nordland Offshore Race 2014 Arrangør: Bodø Seilforening Organiserende myndighet er Bodø Seilforening Hovedsponsor: Samarbeidspartnere: 1 Seilingsbestemmelser 1. REGLER 1.1 NOR0214

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/02. Fredag 8. og lørdag 9. februar 2002 Rica Travel Hotel, Gardermoen

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/02. Fredag 8. og lørdag 9. februar 2002 Rica Travel Hotel, Gardermoen NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/02 Fredag 8. og lørdag 9. februar 2002 Rica Travel Hotel, Gardermoen Til stede fra : Ikke til stede fra : Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Chris Buunk,

Detaljer

ASKELADDEN 6. 7. SEPTEMBER 2008. Lørdag - kl. 12.00 Søndag - kl. 11.00. Seilingsbestemmelser. Arrangør: Os Seilforening og Milde Båtlag

ASKELADDEN 6. 7. SEPTEMBER 2008. Lørdag - kl. 12.00 Søndag - kl. 11.00. Seilingsbestemmelser. Arrangør: Os Seilforening og Milde Båtlag ASKELADDEN 6. 7. SEPTEMBER 2008 Lørdag - kl. 12.00 Søndag - kl. 11.00 Seilingsbestemmelser Arrangør: og Arrangerende foreninger, eller noen av deres regattafunksjonærer, kan ikke gjøres ansvarlig for noe,

Detaljer

Molde Seilforening inviterer til Jazz Regatta 2012 Lørdag 21. juli, kl 13.00

Molde Seilforening inviterer til Jazz Regatta 2012 Lørdag 21. juli, kl 13.00 Molde Seilforening inviterer til Jazz Regatta 2012 Lørdag 21. juli, kl 13.00. 1 SEILINGSBESTEMMELSER 1. REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt «reglene» slik disse er definert i Kappseilingsreglene 2009-2012,

Detaljer

Norgesmesterskap Andunge 2010 (Åpent)

Norgesmesterskap Andunge 2010 (Åpent) Norgesmesterskap Andunge 2010 (Åpent) 13.08.2010 15.08.2010 Asker Seilforening Box 52, 1371 Asker Blakstad Bryggevei 9, Asker KUNNGJØRING 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/05. 7. desember 2005 Idrettens Hus, Ullevål

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/05. 7. desember 2005 Idrettens Hus, Ullevål NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/05 7. desember 2005 Idrettens Hus, Ullevål Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen,

Detaljer

VÅRBLØYTA 2008. Regatta i HordaCupen 2008. Lørdag 26. april 2008 Arrangør: Askøy Seilforening SEILINGSBESTEMMELSER

VÅRBLØYTA 2008. Regatta i HordaCupen 2008. Lørdag 26. april 2008 Arrangør: Askøy Seilforening SEILINGSBESTEMMELSER VÅRBLØYTA 2008 Regatta i HordaCupen 2008 Lørdag 26. april 2008 Arrangør: Askøy Seilforening SEILINGSBESTEMMELSER REGLER Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. Deriblandt

Detaljer

5. TIDSPROGRAM FOR SEILASENE Lørdag 12. og søndag 13. September. 5.1.1. Lørdag første varselsignal 10:55. 5.1.2. Søndag - første varselsignal 10:55.

5. TIDSPROGRAM FOR SEILASENE Lørdag 12. og søndag 13. September. 5.1.1. Lørdag første varselsignal 10:55. 5.1.2. Søndag - første varselsignal 10:55. Seilingsbestemmelser PelleP Vestfold Cup #9 samt Kretsmesterskap for Optimist 2009, Klasser Optimist, Zoom8, Laser Radial, Europa og 29 er 12. -13. September 2009 Larvik Seilforening www.larvikseilforening.no

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/04. 29. april 2004 Rica Gardermoen Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/04. 29. april 2004 Rica Gardermoen Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/04 29. april 2004 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Til stede under sak S 26/04 Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide

Detaljer

2. ENDRINGER I SEILINGSBESTEMMELSENE OG BESKJEDER TIL DELTAKERNE

2. ENDRINGER I SEILINGSBESTEMMELSENE OG BESKJEDER TIL DELTAKERNE BERGEN SINGLEHANDED SEILINGSBESTEMMELSER 05.09.2015 Fra BS jubileumsregatta verdensutstillingen i 1898 Bergens Seilforening ønsker velkommen til Henri Lloyd Bergen Singlehanded lørdag 5. september 2015

Detaljer

Notice of Race Nordland Offshore Race 2015

Notice of Race Nordland Offshore Race 2015 Notice of Race Nordland Offshore Race 2015 Velkommen til Nordland Offshore Race 2015 (NOR 2015). Nord Norges tøffeste regatta arrangeres 29. 30.05.2015. Dette er en doublehanded regatta med start og målgang

Detaljer

1. REGLER Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene.

1. REGLER Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. SEILINGSBESTEMMELSER FOR HØSTCUP FOR JOLLER 12. -13. OKTOBER 2013 v.6 1. REGLER Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 2. REGISTRERING Alle båter må registrere

Detaljer

Stord Rundt. 13.- til 15. juni. Seilingsbestemmelser

Stord Rundt. 13.- til 15. juni. Seilingsbestemmelser 13.- til 15. juni 2014 Stord Rundt Bergens Seilforening og Stord Seilforening ønsker deg velkommen til årets Stord Rundt og Sunnhordland Race. Vi ønsker deg en God Seilas! Seilingsbestemmelser SEILINGSBESTEMMELSER

Detaljer

2. PÅMELDING OG STARTKONTINGENT

2. PÅMELDING OG STARTKONTINGENT Milde Båtlag JOLLE / OSELVAR - TRIMMEN 2016 Treningsseilaser, serieseilas, for Milde Båtlags joller og oselvar på mandagskvelder kl. 18.45. Seilasene vil finne sted på følgende dager: Joller 2/5,9/5,23/5,30/5,6/6,13/6,20/6

Detaljer

NORGES SEILFORBUND. REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas. Gjelder fra 1. Januar 2014

NORGES SEILFORBUND. REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas. Gjelder fra 1. Januar 2014 NORGES SEILFORBUND REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas PARAGRAF 1 Gjelder fra 1. Januar 2014 1.1. Norgesmesterskap i lagseilas kan avholdes i nasjonale og internasjonale klasser med

Detaljer

Stord Rundt. 6. - 7. juni. Seilingsbestemmelser

Stord Rundt. 6. - 7. juni. Seilingsbestemmelser 6. - 7. juni Stord Rundt 2015 Bergens Seilforening og Stord Seilforening ønsker deg velkommen til årets Stord Rundt og Sunnhordland Race. Vi ønsker deg en God Seilas! Seilingsbestemmelser SEILINGSBESTEMMELSER

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER KM Knarr 2015

SEILINGSBESTEMMELSER KM Knarr 2015 Bergens Seilforening 29. - 30. august 2015 SEILINGSBESTEMMELSER KM Knarr 2015 1. REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 1.2 Regattaen er klassifisert

Detaljer

Arrangør/organiserende myndighet: Holmestrand Seilforening: : www.holmestrandseil.no

Arrangør/organiserende myndighet: Holmestrand Seilforening: : www.holmestrandseil.no Vestfold Cup Rankingregatta for joller Lørdag 29. og søndag 30. august 2015 Arrangør/organiserende myndighet: Holmestrand Seilforening: : www.holmestrandseil.no SEILINGSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Regattaen

Detaljer

Lover for. Norsk Optimistjolleklubb. Lover for Norsk Optimistjolleklubb Revidert: Januar 2008 Side: 1/5

Lover for. Norsk Optimistjolleklubb. Lover for Norsk Optimistjolleklubb Revidert: Januar 2008 Side: 1/5 Lover for Norsk Optimistjolleklubb Lover for Norsk Optimistjolleklubb Revidert: Januar 2008 Side: 1/5 Lover for Norsk Optimistjolleklubb Stiftelsesdato: 22.03.1965 Første revisjon: 11.03.1971 Annen revisjon:

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER FOR NM Shorthanded 2015 og Klassemesterskap NORRating september 2015

SEILINGSBESTEMMELSER FOR NM Shorthanded 2015 og Klassemesterskap NORRating september 2015 SEILINGSBESTEMMELSER FOR NM Shorthanded 2015 og Klassemesterskap NORRating 2015 4. 6. september 2015 1. REGLER Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i kappseilingsreglene for 2013 2016,

Detaljer

Mesternes Mesterskap Åsgårdstrand oktober Kunngjøring

Mesternes Mesterskap Åsgårdstrand oktober Kunngjøring 1. Organiserende myndighet Mesternes Mesterskap Åsgårdstrand 14.-15. oktober 2016 Kunngjøring Den organiserende myndighet er Norges Seilforbund i samarbeid med Åsgårdstrand Seilforening og Kongelig Norsk

Detaljer

INTER CITY 2015 Sponsor: SEILINGSBESTEMMELSER

INTER CITY 2015 Sponsor: SEILINGSBESTEMMELSER INTER CITY 2015 Sponsor: SEILINGSBESTEMMELSER Organiserende myndighet er Molde Seilforening i samarbeid med Ålesunds Seilforening. 1 1. REGLER 1.1 Regattaen er underlagt «reglene» slik disse er definert

Detaljer

Foto: Ulf R. Nilsen. Fine forhold og god deltagelse i Norges Cup 1 i Ålesund april 2008.

Foto: Ulf R. Nilsen. Fine forhold og god deltagelse i Norges Cup 1 i Ålesund april 2008. Medlemsblad nr. 2 2008 17. årgang Foto: Ulf R. Nilsen Fine forhold og god deltagelse i Norges Cup 1 i Ålesund april 2008. Milde Båtlags styre 2008 Milde Båtlags medlemsblad Adresse: Milde Båtlag Skibenesveien

Detaljer

Norges Cup for Laser 4.7, Laser radial, Laser standard og Europajolle. 09. 11. mai 2014 Organiserende myndighet: Askøy Seilforening

Norges Cup for Laser 4.7, Laser radial, Laser standard og Europajolle. 09. 11. mai 2014 Organiserende myndighet: Askøy Seilforening Norges Cup for Laser 4.7, Laser radial, Laser standard og Europajolle. 09. 11. mai 2014 Organiserende myndighet: Askøy Seilforening 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert

Detaljer

KUNNGJØRING, versjon 3 Bærum Seilforening ønsker velkommen til NorgesCup 5 for

KUNNGJØRING, versjon 3 Bærum Seilforening ønsker velkommen til NorgesCup 5 for KUNNGJØRING, versjon 3 Bærum Seilforening ønsker velkommen til NorgesCup 5 for Europajolle 29er Laser Brett Zoom8 RsFeva 8-9 September 2012, Bærum Seilforening, Postboks 589, 1328 Høvik, epost@baerumseilforening.no

Detaljer

Halden 17.08.2013 1 Ed.01_2013

Halden 17.08.2013 1 Ed.01_2013 Halden 17.08.2013 1 NOTICE OF RACE 2013 Unionrace er et samarbeid mellom Strømstad, Halden, Hvaler og Sarpsborg seilforening. I Unionrace inngår følgende regattaer: 25. mai 10. august 17. august 7. september

Detaljer

Knarr 2013 Bergens Seilforening 24. - 25. august SEILINGSBESTEMMELSER 1. REGLER

Knarr 2013 Bergens Seilforening 24. - 25. august SEILINGSBESTEMMELSER 1. REGLER Knarr 2013 Bergens Seilforening 24. - 25. august SEILINGSBESTEMMELSER 1. REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 1.2 Regattaen er klassifisert som kategori

Detaljer

KUNNGJØRING NORGESMESTERSKAP 12,5 KVM KRYSSER. Ålesund 8. - 11. august 2013 Organiserende myndighet: Ålesunds Seilforening.

KUNNGJØRING NORGESMESTERSKAP 12,5 KVM KRYSSER. Ålesund 8. - 11. august 2013 Organiserende myndighet: Ålesunds Seilforening. NORGESMESTERSKAP 12,5 KVM KRYSSER Ålesund 8. - 11. august 2013 Organiserende myndighet: Ålesunds Seilforening. 1 Regler 1.1 NSFs og NIFs generell bestemmelser for barneidrett, lisens, reklame, doping og

Detaljer

MB-Jollen 2016. Lørdag 11. juni, kl. 12.00 SEILINGSBESTEMMELSER. Endringer foretatt. - Revidert den 5. juni 2016.

MB-Jollen 2016. Lørdag 11. juni, kl. 12.00 SEILINGSBESTEMMELSER. Endringer foretatt. - Revidert den 5. juni 2016. MB-Jollen 2016 Lørdag, kl. 12.00 Arrangør: Sted: Arena: Regattasjef: Milde ved Fanafjorden, Bergen Fanafjorden Kjell Totland SEILINGSBESTEMMELSER Endringer foretatt. - Revidert den 5. juni 2016. Endringer

Detaljer

PROTOKOLL - KRETSTING 2013

PROTOKOLL - KRETSTING 2013 PROTOKOLL - KRETSTING 2013 NORD-NORSK SKØYTEKRETS Tid og sted: Møtet ble avhold på Rica hotell i Harstad, lørdag 4. mai. Kl 11.00 Til stede: Fra styret - Janniken Høybakk, Gunnar Lødding og Geir Hestad

Detaljer

TUR OG HAVSEILERGRUPPA MOSS SEILFORENING. Inspill til en diskusjon om strategi (fokus) og valg av akser for Tur og Havseilergruppa (T&H)

TUR OG HAVSEILERGRUPPA MOSS SEILFORENING. Inspill til en diskusjon om strategi (fokus) og valg av akser for Tur og Havseilergruppa (T&H) TUR OG HAVSEILERGRUPPA MOSS SEILFORENING Inspill til en diskusjon om strategi (fokus) og valg av akser for Tur og Havseilergruppa (T&H) Innspill fra årsmøtet T&H (nov. 2010) Skape større bredde i miljøet:

Detaljer

Seilingsbestemmelser for Onsdagsregatta i Bundefjorden 2015. Pølsebane

Seilingsbestemmelser for Onsdagsregatta i Bundefjorden 2015. Pølsebane Seilingsbestemmelser for Onsdagsregatta i Bundefjorden 2015 1. Regler Pølsebane Regattaen vil være underlagt regler slikt de er definert i Kappseilingsbestemmelsene. 2. Endringer i seilingsbestemmelsene

Detaljer

Tønsberg Seilforening

Tønsberg Seilforening Tønsberg Seilforening som organiserende myndighet: Adresse: Fjærholmveien 192, 3132 Husøysund Telefon: 33384210 E-post: tonsberg.sf@online.no i samarbeid med Norsk Optimistjolleklubb arrangerer Optimist

Detaljer

KUNNGJØRING Bærum Seilforening ønsker velkommen til Norgesmesterskap i Lagseilas for Europajolle 21.-22. september 2013,

KUNNGJØRING Bærum Seilforening ønsker velkommen til Norgesmesterskap i Lagseilas for Europajolle 21.-22. september 2013, KUNNGJØRING Bærum Seilforening ønsker velkommen til Norgesmesterskap i Lagseilas for Europajolle 21.-22. september 2013, Bærum Seilforening, Postboks 589, 1328 Høvik, sport@baerumseilforening.no 1 REGLER

Detaljer

Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2009.

Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2009. Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2009. Regler Seilasene er underlagt reglene slik de er definert og beskrevet i Kappseilingsreglene for 2009-2012. Seilaser Det seiles 14 tirsdagsseilaser i henhold

Detaljer