Seilkretstinget Hordaland Seilkrets. Hordaland Seilkrets. Hordaland Idrettskrets Idrettens hus,kniksens plass 3 Møterom A. Seilkretstinget 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Seilkretstinget 2011. Hordaland Seilkrets. Hordaland Seilkrets. Hordaland Idrettskrets Idrettens hus,kniksens plass 3 Møterom A. Seilkretstinget 2011"

Transkript

1 Seilkretstinget 2011 mandag 24. januar kl 19:00 Express er i aksjon under KM 2010 Foto: Kjell Magnus Økland Sted: Hordaland Idrettskrets Idrettens hus,kniksens plass 3 Møterom A 1

2 DAGSORDEN FOR SEILKRETSTINGET MANDAG 24. JANUAR 2011: 1. Godkjenne innkalling og sakslisten 2. Velge dirigent, sekretær samt 2 personer til å undertegne protokoll 3. Godkjenne de fremmøtte representanter 4. Behandle årsmeldingen 5. Behandle kretsens regnskap for 2010 i revidert stand 6. Behandle innkomne forslag - Styrets forslag til endret retningslinjer for Hordacup - Styrets forslag til endret retningslinjer for KM for Tur- og havseiler 7. Behandle styrets Årsplan for Vedta budsjett for HSK Fastsette kontingent for HSK Valg av styret 11. Valg av representanter til Seiltinget 12. Valg av valgkomité 13. Bestemme sted for neste ting På HSK Seilkretstinget møter med stemmerett: Kretsstyret Representanter fra lag/foreninger etter følgende skala: For medlemstall til og med 50 1 representant For medlemstall fra 51 til og med representanter For medlemstall over representanter som er det høyeste antall representanter et lag/forening kan møte med. På HSK Seilkretstinget møter uten stemmerett, men tale og forslagsrett: Inviterte gjester og representanter, samt leder for styreoppnevnte komitéer og utvalg 2

3 Årsberetning 2010 STYRET 2010: Leder: Rolf Hermansen RAN Seilforening Nesteleder: Harald Matland Nordhordland Seilforening Økonomiansvarlig: Paul Ø. Mehammer Os Seilforening Sekretær: Roy Nilsen Stord Seilforening Leder utdanningsutvalg: Frode Nygaard Knutsen Åsane Seilforening Leder Tur- og havseilerutvalg: Morten Lystrup Askøy Seilforening Leder Jolleutvalget: Peter Elvingdal Milde Båtlag Styremedlemmer: Lars Grøteide Siglarlaget Njord Tysnes Jan-Erik Bergesen Bergens Seilforening Stein-Olav Drange Milde Båtlag Roger Larsen Austevoll Seilforening Revisorer: Alf Grytdal Hjellestad Seilforening Odd Korsnes Åsane Seilforening Valgkomite Leder: Peter Thomas Hansen Askøy Seilforening Atle Marøen Milde Båtlag Per Højgaard Nielsen Bergens Seilforening STYREOPPNEVNTE KOMITEER OG UTVALG 2010: TUR- OG HAVSEILERUTVALG: Leder: Morten Lystrup Askøy Seilforening Medlemmer: Jan Erik Bergesen Bergens Seilforening Svein Skoglund Os Seilforening Øyvind Vikne RAN Seilforening JOLLEUTVALG: Leder: Peter Elvingdal Milde Båtlag / RAN Seilforening Medlemmer: Tom Hjellestad Hjellestad Seilforening Leiv Ottar Berge Bergens Seilforening Ian Lunt Askøy Seilforening Geir Lund Stord Seilforening UTDANNINGSUTVALGET: Leder: Frode Nygaard Knutsen Åsane Seilforening Medlem: Rolf Hermansen RAN Seilforening SHETLAND RACE KOMITEEN 2010: Leder André Farstad Askøy Seilforening Regattasjef Ulv Hjellestad Hjellestad Seilforening Sekretær Anders Offerdal Askøy Seilforening Økonomi/regnskap Anne-Lise Myklebust Milde Båtlag Sikkerhetsjef Svein Aaland Askøy Seilforening Pressesjef Jon Amtrup Moss Seilforening IT Jarle Midtbø Askøy Seilforening Kontakt 1000 miles Anne Raangs Askøy Seilforening 3

4 FORENINGER TILSLUTTET HORDALAND SEILKRETS: 15 foreninger er tilsluttet HSK, med til sammen ca 3400 medlemmer. Askøy Seilforening Stiftet 1979 Austevoll Seilforening Stiftet 1981 Bergens Seilforening Stiftet 1872 Bergen Brettseilerklubb Stiftet 1983 BSI Seiling Stiftet 1998 Hardanger Seglklubb Stiftet 1992 Hjellestad Seilforening Stiftet 1915 Milde Båtlag Stiftet 1928 Nordhordland Seilforening Stiftet 1987 Os Seilforening Stiftet 1982 RAN Seilforening Stiftet 1894 Siglarlaget Njord/Tysnes Stiftet 1935 Sjøkrigsskolen SF Stiftet 2001 Stord Seilforening Stiftet 1973 Åsane Seilforening Stiftet 1980 Fra NM for Oselvar, Njord/ Tysnes, Foto: Kjell Magnus Økland 4

5 STYRETS ARBEID 2010: 22. april 2010 ble nytt styre valgt på ordinært Seilkretsting. Styret konstituerte seg på første styremøte 11. mai, der det ble etablerte følgende hovedfordeling av arbeidsoppgaver: Leder: Rolf Hermansen RAN Seilforening Nesteleder: Harald Matland Nordhordland Seilforening Økonomiansvarlig: Paul Ø. Mehammer Os Seilforening Sekretær: Roy Nilsen Stord Seilforening Leder Tur- og havseilerutvalg: Morten Lystrup Askøy Seilforening Leder Jolleutvalget: Peter Elvingdal Milde Båtlag Leder utdanningsutvalg: Frode Nygaard Knutsen Åsane Seilforening Styremedlemmer: Lars Grøteide Siglarlaget Njord Tysnes Jan-Erik Bergesen Bergens Seilforening Stein-Olav Drange Milde Båtlag Roger Larsen Austevoll Seilforening Det er i perioden gjennomført 6 styremøte, der flesteparten av styremedlemmene har deltatt. Styret har først og fremst arbeidet med: Utdanning. Det ble registrert et stort etterslep på utdannigsiden. Styret har derfor lagt vekt på å utnytte tilbudene fra NSF, blant annet Norsteam-kursene, og å lage opplegg for Ny webside. Websiden er blitt den viktigste kommunikasjonskanalen både ovenfor medlemmer og andre seilinteresserte. Det er derfor viktig å holde hjemmeside a jour. Styret har i løpet av året fått utviklet ny webside, som er enklere å betjene, der alle foreninger har tilgang til å legge inn nyheter selv. Dette vil lette arbeidet for web-ansvarlig i HSK. Økonomi. Kretsen har små intekter, men hoveddelen av inntekten går til treningssamlinger for barn og unge, forskjellig premiering m.v.. Som det fremgår av regskapet er dette oppgjort med et lite overskudd, selv om det i år er brukt ekstra ressurser til å forbedre funksjonaliteten til HSK sin nettside. Idrettspolitikk. Det er tatt ulike initiativ til å sikrer vannspeilet for seilaktiviteter, blan annet ovefor Hordaland Fylkeskommune Kretsens arbeidsoppgaver. Rolf Hermansen har deltatt i NSF sin Ad hoc-komite, som har utredet tiltak for å forbedre kretsleddet i seilforbudet. Kretsens kjerneoppgaver. Lederne for Tur- og havseilerutvalget og Jollegruppen har sammen med utvalgene, utarbeidet forslag til terminlister. Styret har også behandlet forslag til retningslinjer for hordacup for Joller og Tur- og havseilere, og KM for Tur-og havseilere. Styret legger fram forslag om endringer av reglene for Hordacup og KM for Turog havseilere. 5

6 RAPPORT FRA JOLLEUTVALGET 2010: Følgende seilforeninger har vært representert i Jolleutvalget i HSK: Askøy, Bergen Seilforening, Hjellestad Seilforening, Stord Seilforening og Milde Båtlag. Det har vært arrangert 2 møter, samt div. kontakt via e-post og telefon. Jolleutvalget har ved hjelp av de ulike seilforeningene i HSK arrangert to kretssamlinger og 6 HordaCup er for joller, inkl. KM. Vi vil i den anledning takke HSK for støtte til kretssamlingene. Vil også takke HSK og Seilmaker Iversen for støtte til fine premier til vinnerne i HC*en. Start Optimister, pinsesamling i RAN for joller Foto: Peter Elvingdal Følgende seilere ble Kretsmestere; Optimist Klasse A, Gutter; Thomas Nicolaysen (RAN) Optimist Klasse A, Jenter: Amalie Hjellestad-Hella (HJS) Optimist Klasse B; Victor Dahl Høgheim (RAN) Zoom8; Jens Henrik Johnsen (HJS) Europa; Karianne Fonn Jårvik (BS) Snipe; Torgeir Titland (HJS) I RS Feva var det dessverre for få deltagere til å kåre en Kretsmester. Følgende seilere ble sammenlagt vinnere i de ulike klassene i 6 regattaer i Hordacupen: Optimist Klasse A, Malin Elvingdal (RAN) Optimist Klasse B; Victoria Liseth (RAN) Zoom8, eldste; Jens Henrik Johnsen (HJS) Zoom8, yngste; David Bjelkarøy Westervik (RAN) Deltakelsen på kretssamlingene, KM og HC ene har vært stor, og dette viser at det legges ned mye godt arbeid rettet mot barn og unge i de ulike seilforeningene. Totalt har det vært med 64 jolleseilere fordelt på 6 ulike jolletyper i HC ene og 59 unge seilere på KM. 6

7 Flere og fler seilere fra kretsen deltar også på NC regattaer rundt om i landet. Vi kan nevne f.eks ved siste NC regattaen, som Florø SF arrangerte, ble RAN største seilforening med hele 17 stk deltakere! I tillegg var det ytterligere 23 seilere fra kretsen som deltok, dvs totalt 40 seilere fra på dette arrangementet! HSK sine jolleseilere markerte seg både i nasjonale og internasjonale regattaer, der beste plassering er 2.plass i VM til Helene Gjerde fra Hjellestad i Zoom 8. Natcha Uthaug har også fortsatt sin karriere i Laser Radial med å satse fulltid på seiling og deltar på mye både nasjonalt og internasjonalt. Zoom8: Helene Gjerde (HJS) fikk 2:e plass i VM i Tallin, 3:e plass i JNoM og 2:a plass i ranking i NC, samt Gull for jenter i Stor-NM Lene Hjellestad (HJS) fikk 3:e plass i ranking i NC Helene Gjerde og Lene Hjellestad stilte i laget som tok Gull i Lag-JNoM. HJS stilte med 5 seilere i VM i Tallin. Jens Henrik Johnsen (HJS) fikk Gull for gutter i Stor-NM Optimist: Fra kretsen deltok 5 seilere i Optimist i Nordisk (JNoM) Amalie Hella Hjellestad (HJS) var med på sølvlaget i JNoM Europa: Bergen Seilforening fikk 3:e plass i Lag-NM. BS hadde 1 seiler som deltok i EM og 1 seiler som deltok i VM Laser radial: Natacha Uthaug (MB) ble nr.2 i Stor-NM og nr 2 i ranking i NC. Hun deltok også i VM i Skottland med en 5:e plass i Sølvfinalen. Hun seilte i verdenscupen på Mallorca, Kiel og Weymouth samt Europacupen i Holland og på Moss. Peter Elvingdal leder jolle-utvalget 7

8 RAPPORT FRA TUR- OG HAVSEILERUTVALGET 2010: Utvalget ble konstituert på møtet i seilkretsstyret før sommeren og kom i gang på høsten. Utvalget består av følgende medlemmer: Morten Lystrup Askøy (leder), Yngve Thuen BS, Jan-Eirik Bergesen BS, Øyvind Vikne RAN, Svein Skoglund OS. Fra Seilmakeren Doublehanded Foto Kjell Magnus Økland Møter: T&H utvalget har hatt 5 møter i høst. Hovedfokus på møtene har vært planlegging av seiltreff, terminliste og Hordacup. Seiltreff: Det har vært avholdt 3 seiltreff i høst. Seiltreffene har i år vært i kantinen hos Seilmaker Iversen da Bryggen Tracteursted kansellerte første samling uken før og ikke kunne garantere at vi fikk lokalet. Det har fungert godt å ha møtene hos Seilmaker Iversen med bra fremmøte selv om mange savner kro-atmosfæren. Utvalget er derfor åpen for forslag til alternativt sted. Tema for samlingene har vært: Den viktige starten ved Leif Magne Sandtorv, Vedlikehold og plastreparasjoner ved Thomas Anmarksrud og Rigg og seil ved Carl Otto Book Terminliste 2011: Terminlisten ble satt opp etter mal fra Yngve Thuen gjorde en grundig jobb med å tilpasse listen den seine påsken som skaper en del problemer. Teminlistemøte ble holdt 19. oktober på Idrettens hus. Et tilbakevendende problem har vært den lave deltakelsen på KM og regattaer over to dager alle helger om høsten. Utvalget foreslo å legge en av seilasene til en midtukeregatta og baneseilasen påfølgende lørdag. Dette ble nedstemt og i stedet ble det vedtatt å dele KM på en regatta om våren og en om høsten, henholdsvis RAN s Sommerregatta 4. juni med 2 baneseilaser og Askeladden 1. dag 3. september som regatta på faste merker. Deltakelse på regattaer 8

9 Samlet sett har det i 2010 vært en netto nedgang i regattadeltalese på 171 båter. Selv om det fra år til annet er en viss endring i antallet, er dette en relativt stor nedgang, som sikkert kan tilskrives mange forskjellige forhold... Statestikk over utviklingen fra 2003 til 2011, framgår under Askøy Rundt Seilmakeren doublehanded Neglespretten Avlyst 33 Windjammer Shetland Race Nisseseilasen Huftarøy rundt Stord Rundt/Sunnh. Race Høststormseilasen Askeladden Kretsmesterskapet 19 Avlyst Snøføyka Vårbløyta Byfjordseilasen Mildeskvetten Bedriftsregattaen Avlyst Isbjørnen Hidle seilasen Sommerregatta RAN Nr. 19 Rundt Øygarden Rundt Avlyst Avviklet Dameseilasen Avlyst Gnuen Byfjordtrimmen 24 Hjeltefjordtrimmen 45 Korsfjordtrimmen 39 Total - trimregattaer Hordacup: Etter innspill fra leder i HSK Rolf Hermansen, har T&H foreslått følgende endringer som og er vedtatt av styret i HSK, og legges fram for tinget som styrets forslag til endring. HC deles opp i en vintercup (VC) og en sommercup (SC). Vintercupen har 4 seilaser (desember til mars) hvorav 3 er tellende (kan stryke inntil 1 regatta). Egen premiering. Sommercupen (Hordacupen) reduseres til kun 8 regattaer hvorav 5 er tellende. Trimseilasen trekkes ut av HC. Kun en seilas per seilforening er med i HC. Stord Rundt og Sunnhordland Race kan ikke begge inngå i HC da de er samme helg og da vil gi dobbel uttelling. Seilasene fra april til oktober inngår. Morten Lystrup leder T&H-utvalget 9

10 RAPPORT FRA KURS OG UTDANNINGSUTVALGET 2010: På første styremøte i HSK ble det avdekket et klart behov for kurs og utdanning i foreningene. Det bele derfor satt i gang et arbeid for å registrere behov og hvilke foreninger som kunne ta på seg ulike utdanningsoppgaver. Det ble tatt kontakt med NSF for å undesøke hvilke kurs- og utdanningstilbud som det kunne bidras med derfra. Sammen med NSF er det høsten 2010 arrangert to treningshelger for Tur- og havseiler med NorSteam. Det deltok 62 deltakere på hvær samling. Kursevalueringene viser at disse kursene var en stor suksess. Hordaland seilkrets ønsker at alle kursene som arrangeres i kretsen skal bli tilgjengelig for alle seilerne. Kretsens oppgave er å koordinere og gjøre tilbudene tilgjengelig for alle seilerne i HSK. Det er nå lagt ut en kursoversikt på nettsiden som omfatter 8 forskjellige kurstilbud, relevant for både for joller og tur- og havseilere. Her følger en oversikt over kurstilbud i 2011: januar Regattaarrangør januar Trener 1, teoretisk innføring 26. januar og 9. februar Dommer februar Trener 1, praktisk del 23. februar Rollespill om protestbehandling, 9. mars Regattaprogrammet Sailwave 1. og 6. mars ISAF førstehjelpskurs kategori 0-2 April, dato ikke fastlagt Sikkerhetskurs kategori II Nærmere informasjon om tid, sted og kursavgift er lagt ut på nettsiden: Frode Nygaard Knutsen leder utdanningsutvalget 10

11 RAPPORT FRA SHETLAND RACE-KOMITEEN 2010: Sjøassistense Shetland Races 2010 I år har regattaen vært sponset av Sjøassistanse Telenor Maritim Radio. Vi takker for støtten. Årets regatta var den 24 i rekken. Det var 44 påmeldte båter. Vi kunne ønske en større deltagelse. Det viser seg å være krevende å oppnå den ønskede økningen. Vi må derfor engasjere de lokale foreningene i større grad, samtidig som vi retter noen aktiviteter mot større internasjonal deltagelse. Rormannsmøte var avholdt på SAS hotellet på Bryggen. Meterologisk institutt hadde foredrag om været med utdeling av værkart for Nordsjøen i det aktuelle området. Detter er et populært tiltak. Sjøforsvaret stillte med start båt. Starten gikk uten problemer fra Marsteinen i fin bris. Vekslende vær første halvdel, med en liten vestlig kuling til de siste båtene som kom inn. Overfarten gikk uten problemer for alle båtene. Shetland tok i mot oss med sitt mer vanlige vær i Vi ankom Shetland sammen med Round Britain båtene og havnen var full av flotte båter på vei rundt de britiske øyer. Den vestlige kulingen ga havnevesenet litt utfordringer. Det løste de bra. Vi ble som vanlig tatt god vare på av Shetlenderne og ønsket velkommen tilbake neste år. Turen tilbake gikk i lett vær. Det ble arrangert premieutdeling i lokalen til Seilmaker Iversen. Tracking av racet var betalt av Telenor Maritim Radio. Trackingen var satelitt basert og virket fint. Økonomisk ble det tilført Nok ,- fra Sjøassistanse, Telenor Maritim Radio. Regattaen i 2010 gikk med et overskudd på Nok. Saldo gikk fra Nok ,- til Nok ,-. Planlegging av 2011 regataen er i gang og vi er pr påmeldte for Starten går Ny sponsor i for 2011 er Fjordsailing. Vi ser frem til et år med 25 års jubileum og forhåpentligvis større deltagelse. Det er satt igang et bokprosjekt for jubileumet og i 2011 skal er det planlagt egen start fra Ålesund. Vi håper på god deltagelse derfra. Anders Offerdal er innvalgt som leder i kommiteen, sammen med Andre Farstad. Andre Farstad/Anders Offerdal ledere Shetland Race-komiteen 11

12 VINNERE I STØRRE ARRANGEMENT, HSK 2010: Kretsmestre joller 2010: Optimist Klasse A, Gutter: Thomas Nicolaysen (RAN) Optimist Klasse A, Jenter: Amalie Hjellestad-Hella (HJS) Optimist Klasse B: Victor Dahl Høgheim (RAN) Zoom8: Jens Henrik Johnsen (HJS) Europa: Karianne Fonn Jårvik (BS) Snipe: Torgeir Titland (HJS) I RS Feva var det dessverre for få deltagere til å kåre en Kretsmester. Kretsmestre Tur- og hav og Knarr 2010: LYS til og med 1,24: NOR 6235 Nikita LYS fra og med 1,25: NOR Flyfisk II Knarr: NOR 139 Joy 3 Chris Thomas Skogen (Askøy Seilforening) Thomas Johannesen (Austevoll Seilforening) Karl Fredrik Joys (Bergens Seilforening) Kretsmester Express 2010: NOR 239 Salt 2 Leif Kristian Gardvik (RAN Seilforening) Norgesmester Oselvar 2010: 13 Carmecita Olav H. Østervold, (Austevoll Seilforening) Shetland Race 2010: NOR 5763 Hanna Marie Rolf Hermansen (RAN Seilforening) Convoy Cup NSR 2010: NOR Vito Nina Rosenlund (RAN Seilforening) 12

13 REGLER FOR HORDACUP 2011: Styrets forslag til behandling: 0. Bakgrunn for forslaget I inneværende år inngikk 19 regattaer i HordaCup. Av disse var kun 1/3 tellende. Styret mener dette forholdet blir en sportslig utvanning av en Cup. Forholdet var videre at både regattaer på vintertid og i sommerhalvåret inngikk i Cupen. Styret mener dette er uheldig, da en god del båter som står på land om vinteren og dermed ikke kan delta i Cupen. I årets regler teller også Trim-seilasene med i HC. Etter styrets mening er dette ikke en god løsning, både fordi båter som konkurrerer i en Cup, ikke møter hverandre, og fordi noen av deltakerne, av geografiske grunner, ikke kan delta i de tre trimseilasene som til nå har inngått. Trim-seilasene lever sitt eget dynamiske liv, og trenger ikke HordaCup som insitament. Ved å dele HC i to, redusere antallet seilaser og også muligheten for å stryke regattaer. Dette mener styret vil føre til en klar skjerping av Cupene, som vi tror vil tjene seilsporten. Regler for Cuper i Arrangør og formål, ved Tur- og Havseilerutvalget, arrangerer Hordacup for tur- og havseilere for å stimulere til deltaking, gode arrangement og kåring av kretsens beste seilere. Hordacupen deles i 2, med en «Vintercup» og «Horddacup» som omfatter regattaer i vår-, sommer- og høstsesongen. 2. Regattaer som inngår i Cupene «Vintercupen» (VC) bestpr av følgende arrangement: «Nisseseilasen» - Hjellestad Seilforening, «Neglespretten» - Åsane Seilforening, «Snøføyka» - RAN Seilforening, og «Isbjørnen» - Bergens Seilforening. 3 av 4 regattaer er tellende for hver båt. Det er ingen krav om antall båter i en klasse for å telle i cupen. «Sommercupen» (SC) består av 8 regattaer hvor 5 er tellende for hver båt. Hver forening som har T/H-regattaer på terminlisten har krav på å få med en regatta i sommercupen. T/H-utvalget setter opp en endelig liste over SC-regattaer. Dårligste plasseringer strykes hvis en båt har mer enn høyest tillatte tellende seilaser. 3. Klassedeling Det seiles i følgende klasser: - LYS 1,15 og under; - LYS 1,16-1,24; - LYS 1,25-1,30 - LYS 1,31 og over; - LYS, uten spinnaker og - Doublehanded med shorthanded målebrev og med adgang til bruk av autopilot. 13

14 NORLYS har bestemt at fra gjelder følgende: "Shorthanded målebrev kan brukes på alle seilaser om det ikke er begrensninger i invitasjon/seilingsbestemmelser om at dette ikke er tillatt". Det vil si at en båt som seiler med bare en eller to mannskaper, kan få redusert lystallet i samsvar med målebrevet for shorthand. Dette må markeres ved regattapåmelding. Det betyr likevel ikke at autopilot er tillatt som i doublehand-klassen. Båter kan få poeng i flere klasser. Påmelding skjer til hver regatta på vanlig måte. Rormenn på tellende båter skal være medlem av forening tilsluttet. Arrangør bør før start sjekke at påmeldte båter har gyldig LYS-bevis (seiling.org) Arrangør skal utarbeide en resultatliste som skal gjelde for henholdsvis VinterCupe og SommerCupe iht den klasseinndeling som er beskrevet over, uavhengig av hvilken klasseinndeling som faktisk benyttes under regattaavviklingen. 4. Poengberegning Poengberegning gjøres pr båt/seilnummer i hver klasse slik: Båtene gis poeng etter poengtabellen i Minimar-systemet. Poenglikhet håndteres som beskrevet i Appendiks A i Kappseilingsreglene. Antall båter i hver klasse settes lik antall påmeldte båter, men likevel maksimum 15 båter. Dvs. at kun 15 båter i hver klasse kan få HC-poeng. 1.plass: antall båter + 7 poeng 2.plass: antall båter + 4 poeng 3.plass: antall båter + 2 poeng 4.plass: antall båter + 0 poeng 5.plass: antall båter 2 poeng 6.plass: antall båter 4 poeng 7.plass: antall båter plassering + 1 poeng 8.plass: antall båter plassering + 1 poeng. Osv 5. Premiering Cupene premieres hver for seg. De 3 beste båtene i hver klasse premieres. 6. Krav til arrangørene Kunngjøring skal skje på seilkretsens hjemmeside, med link til arrangørklubbens hjemmeside og helst også ved invitasjon til seilerne via internett eller post. Kunngjøring må være ute senest 3 uker før seilasen. Det skal fremgå av kunngjøring, markedsføring og resultatlister at regattaen inngår i Hordacup. 14

15 Seilingsbestemmelser må foreligge senest en uke før seilasen. Klasseinndelingen skal i utgangspunktet være lik Hordacupens klasseinndeling. Dersom arrangøren vil benytte en annen klasseinndeling, skal gjennomføringen av seilasene være slik at det på en rettferdig måte kan lages en resultatliste etter den klasseinndelingen som gjelder i cupene. Resultatlister bør sendes massemedia. 7. Evaluering Etter en sesong vil seilkretsen vurdere om seilaser som har vært med i årets cup fremdeles skal ha Hordacupstatus, eventuelt erstattes med andre seilaser i kretsen. Forslag til vedtak: «HordaCup for tur- og havseilere i Hordaland seilkrets 2011 arrangeres i samsvar med overnevnte forslag». 15

16 REGLER FOR KM TUR- OG HAVSEILERE 2011 Styrets forslag til behandling: 0. Bakgrunn for forslaget Et tilbakevendende problem har vært den lave deltakelsen på KM og regattaer over to dager alle helger om høsten. Tur- og Havseilerutvalget foreslo å legge en av seilasene til en midtukeregatta og baneseilasen på følgende lørdag. Dette ble nedstemt på terminlistemøtet og i stedet ble det vedtatt å dele KM på en regatta om sommeren og en om høsten, henholdsvis RAN s Sommerregatta 4. juni, med 2 baneseilaser og Askeladden 1. dag, 3. september som regatta på faste merker. KM regler for Tur og Hav Deltagere, arrangør a) Kretsmesterskap (KM) for Tur- og Havseilere arrangeres for båter som har gyldig LYS-bevis og entype båter. b) Den i påmeldingen oppførte skipper må være medlem av forening/lag tilsluttet Hordaland Seilkrets, og skal ha ansvaret om bord som eier eller dennes representant. c) KM arrangeres av forening/lag tilsluttet. Arrangementet terminfestes av seilkretsen. KM inngår som seilas i Hordacup. 2. Bekjentgjøring, innbydelse KM bekjentgjøres i terminlisten foruten at arrangøren, minst 3 uker før regattaen, sender innbydelse og bestemmelser for regattaen til alle foreninger/lag tilsluttet. Invitasjonen legges ut på seilkretsens hjemmeside, på hjemmesiden til arrangerende forening (er) og sendes ut til alle båter i kretsen som er registrert med lysbevis i Norlys. 3. Bestemmelser for regattaen a) Det skal seiles etter det internasjonale seilreglementet med Skandinavisk Seilforbunds tillegg, gjeldene LYS-regler, NSFs Sikkerhetsbestemmelser kategori 6, disse regler for KM samt regattaens seilingsbestemmelser. b) Bestemmelsene for regattaen skal i hovedsak være i samsvar med NSF-norm for Norgesmesterskap. 4. Påmelding a) Påmelding til arrangør forening. Båtene skal benytte måltall med spinnaker. b) Liste med mannskapenes navn vedlegges påmelding eller leveres skriftlig til arrangøren senest innen frist satt av arrangøren. 16

17 5. Klasseinndeling, startprosedyre a) Følgende klasseinndeling benyttes som hovedregel når det starter minst 5 båter i hver klasse : 1) LYS-tall til og med 1,15 2) LYS-tall til 1,16 1,24 3) LYS-tall til 1,25 1,30 4) LYS-tall til 1,31 og høyere 5) Entypeklasse(r) b) Avhengig av antall påmeldte båter, kan teknisk arrangør slå sammen klasser. c) For at en klasse skal få gyldig KM må det starte minst 5 båter. d) Antall klasser må minst være 2. e) Justering av klasseinndeling kan foretaes etter påmeldingsfristens utløp. Opplysning om hvordan teknisk arrangør vil kunngjøre eventuelle klassejusteringer skal medtas i bestemmelsene for regattaen. 6. Banetype og antall seilaser a)km arrangeres over to dager og kan arrangeres av flere foreninger. Første dag arrangeres (av RAN seilforening 4.juni) med minimum 2 baneseilaser. Andre dag arrangeres (av Milde seilforening og Os seilforening 3.september) som distanseseilas. b) Det skal avvikles 2 seilaser for gyldig mesterskap. c) Ved baneseilas skal banens lengde være tilrettelagt for tur- og havseilere. For å unngå for tette situasjoner anbefales det å bruke offset-merke ved kryssmerket og gate som lensemerke. 7. Resultat a) I hver seilas bestemmes plassrekkefølgen mellom båtene i en LYS klasse på bakgrunn av korrigert tid beregnet etter "tid-på-tid" metoden. b) Bonuspoengsystemet, kappseilingsreglenes Appendiks A4.1 gjelder c) Vinneren i en klasse blir Kretsmester i sin klasse. d) Regattaprotokollen skal inneholde opplysninger om båtenes måltall, rekkefølgen i enkeltseilasene med anvendt og korrigert tid, samt sammenlagt plassering og poengsum. I tillegg skal protokollen inneholde opplysning om banelengde i de enkelte seilaser. 8. Teknisk stab Mesterskapet skal arrangeres av kvalifisert regattasjef med stab. 9. Protestkomite, protestbehandling a) En protestkomite bestående av minst 3 dommere, hvorav minst 1 forbundsdommer. b) Frist for innlevering av protest samt prosedyre for protestbehandling, skal fremgå av seilingsbestemmelsene. 17

18 10. Straff a) Regel 44.1 og 44.2 i kappseiligsreglene, gjelder som "annen straff" for brudd på en regel i kappseilingsreglenes Del Premiering a) Gull-, Sølv- og bronsemedaljer tildeles rormann og mannskaper på de 3 beste båtene i hver enkelt klasse, under forutsetning av at minst 2 seilaser er gjennomført. b) Dersom det ikke kan avvikles to seilaser og mestere ikke kan kåres, kan likevel annen premiering forestas for inntil 1/3 av antall startende båter av arrangerende forening(er). Regattaen vil likevel gjelde i HordaCupen. Forslag til vedtak: «Kretsmesterskap for tur- og havseilere i Hordaland seilkrets 2011 arrangeres i samsvar med overnevnte forslag». 18

19 ÅRSPLAN FOR HSK 2011: Hjelpe til med gjennomføring av følgende planlagte kurs: 12. og 19. januar Regattaarrangør 1, kl 18:00-21:00, kurs i RAN Seilforening januar Trener 1, Teori. kurs i Askøy Seilforening 26. januar Dommer 1, kurs i RAN Seilforening 9. februar Dommer 1, kl 18:00-21:00, kurs i RAN Seilforening 19. og 20. februar Trener 1, Praksis. 11:00-16:00, kurs i RAN Seilforening 23. februar Rollespill om protestbehandling, 18:00-21:00, i RAN Seilforening 1. mars ISAF førstehjelp, kurs i Nordhordlandshallen, Knarvik, Nordhordland Sf. april Sikkerhetskurs kategori II, i Fana, Bergens Seilforening Gjennomføre følgende seilkroer: 7. januar Seilkro, kl 19:00 North Sails i forbindelse med «Neglespretten» 2. februar Seilkro, kl 19:00 NSF informerer om tema til Seiltinget Premieutdeling Hordacup mars Seilkro, kl 19:00 Shetland Race Komiteen orienterer 6. april Seilkro, kl 19:00 Premieutdeling «Vinterserien» 5. oktober Seilkro, Tema ikke fastlagt 2. november Seilkro, Tema ikke fastlagt 7. desember Seilkro, Tema ikke fastlagt Gjennomføre følgende KM: 4. juni KM Tur- og hav, første dag. RAN Seilforening 27. august KM Joller, Knarr og Express. Bergens Seilforening 3. september KM Tur- og hav, andre dag. Os Seilforening Planlegge / koordinere / utarbeide: - Gjennomføre ledermøte - Terminlister for KM for Seilkroer for Kurs og utdanning for 2012, etter behov for kompetanseoppbygging i foreningene - Utvikle nettsiden, blant annet med oversikt over resultater, lagret i et regatta-arkiv - Skaffe oversikt over trenere, målere, dommere i kretsen Sistnevnte aktviteter er ikke oppsatt i prioritert rekkefølge 19

20 KONTINGENT OG BUDSJETT HSK 2011: Forslag til behandling: Kontingent 2011 Styret foreslår å øke kontingenten for 2011 fra kr 12,- til kr 18,- pr medlem i de aktuelle foreninger, i samsvar med vedlagte forslag til budsjett. 20

21 RAPPORT FRA VALGKOMITÉEN, FORSLAG TIL STYRE OG VALGKOMITÉ: Forslag til behandling: Valgkomiteens arbeid Valgkomiteen har bestått av Peter Thomas Hansen (leder) / Askøy Seilforening, Atle Marøen / Milde Båtlag og Per Højgaard Nielsen / Bergens Seilforening. Valgkomiteen har søkt kontakt både pr telefon og pr e-post med alle foreninger i kretsen i hht HSK sin oversikt. Kontakten har vært rettet både til foreningenes leder og til nåværende styremedlemmer. Valgkomiteen har hatt som utgangspunkt at flest mulig av foreningene i kretsen bør være representert i styret og at vedtektenes formuleringer om representasjon av begge kjønn bør følges. Ikke alle foreninger har svart på våre henvendelser. Det er valgkomiteens erfaring at der er stor villighet blant fjorårets representanter i styret til å fortsette påbegynt arbeid og der er således mange forslag til gjenvalg av representanter. Dessverre har det ikke vært mulig å oppfylle intensjonen om kjøns-diversifisering i innstillingen. Valgkomiteens innstilling Styreleder: Rolf Hermansen RAN Seilforening (gjenvalg) Nestleder: Harald Matland Nordhordland Seilforening (gjenvalg) Styremedlemmer: Peter Elvingdal Milde Båtlag (gjenvalg) Frode Nygaard Knutsen Åsane Seilforening (gjenvalg) Morten Lystrup Askøy Seilforening (gjenvalg) Paul Ø. Mehammer Os Seilforening (gjenvalg) Geir Myhre Bergens Seilforening (ny) Varamedlem: Roy Nilsen Stord Seilforening (gjenvalg) Webredaktør: Yngve Thuen Bergens Seilforening (ny) Revisorer: Alf Grytdal Hjellestad Seilforening (gjenvalg) Odd Korsnes Åsane Seilforening (gjenvalg) Representanter til Seiltinget: Valgkomiteen foreslår at Seilkretstinget gir fullmakt til styret om selv å utpeke representanter blant styrets medlemmer til å møte på Seiltinget på vegne av. Peter Thomas Hansen Atle Marøen Per Højgaard Nielsen 21

Årsmøte. Askøy Seilforening

Årsmøte. Askøy Seilforening Askøy Seilforening www.askoy-seilforening.no post@askoy-seilforening.no Årsmøte Askøy Seilforening Tirsdag 22. november 2005 kl 19:00 Seilsportssenteret Årsberetning 2005 Saksliste årsmøte 2005 Askøy

Detaljer

NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen (MB) i båt 49 er først rundt le merke

NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen (MB) i båt 49 er først rundt le merke Medlemsblad nr 1/2010 NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen () i båt 49 er først rundt le merke NM Snipe arrangeres i år på Milde 30. juni 4. juli 2010 19. årgang Idrettslaget Milde Båtlags Styre 2010

Detaljer

Årsberetning 2010. Foto: Siv Midtun Hollup

Årsberetning 2010. Foto: Siv Midtun Hollup Medlemsblad nr 3/2010 19. årgang Årsberetning 2010 Foto: Siv Midtun Hollup Milde Båtlags Styre 2010 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse: Milde Båtlag Skibenesveien

Detaljer

Milde Båtlags styre 2005

Milde Båtlags styre 2005 Zoom 8 på regattabanen i Fanafjorden Foto: L. Rognaldsen Årsberetning 2005 Milde Båtlags styre 2005 Milde Båtlags medlemsblad Adresse Milde Båtlag Skibenesveien 12 5259 Hjellestad Telefon: 55991530 E-post:

Detaljer

Saksliste årsmøte 2001. Askøy Seilforening. Årsmøtet holdes tirsdag 20. november kl. 19.00 i klubbhuset

Saksliste årsmøte 2001. Askøy Seilforening. Årsmøtet holdes tirsdag 20. november kl. 19.00 i klubbhuset Saksliste årsmøte 2001 Askøy Seilforening Årsmøtet holdes tirsdag 20. november kl. 19.00 i klubbhuset Til behandling er følgende saker: 1) Behandle årsmelding 2) Behandle regnskap i revidert stand 3) Behandle

Detaljer

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets.

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets. Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i. Reglene er sist revidert og godkjent av v Jolleutvalget 15/11-2010 målsetting er at det arrangeres kretsmesterskap for joller (KM) hvert år med et godt sportslig

Detaljer

Milde Båtlag Årsberetning 2002

Milde Båtlag Årsberetning 2002 Milde Båtlag Årsberetning 2002 Leder: Morten Nytun Telefon privat: 55 91 50 77 Telefon mobil: 922 43 855 E-post: knudsen.nytun@c2i.net Nestleder: Morten Erdal Telefon privat: 55 22 88 77 Telefon jobb:

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb Drøbak, 6. desember 2013 Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb Onsdag 5. februar 2014 kl. 18.00 Avholdes i lokalene til: Nordox AS Østensjøveien 13, 0661 Oslo Saksliste 1. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Moss Seilforening Oktober 2004 16. årgang Klubbavisen Moss Seilforening Mathias Mollatt, Norgesmester i Optimist SISTE KRYSS Det er høst, mye vind og regn og det er på tide å innse at en seilsesong nærmer

Detaljer

Korsfjordtrimmen Foto: Geir Lasse Taranger

Korsfjordtrimmen Foto: Geir Lasse Taranger Medlemsblad nr 1-201 2 Korsfjordtrimmen Foto: Geir Lasse Taranger 21. årgang Milde Båtlags Styre 201 2 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse: Milde Båtlag Skibenesveien

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no

ÅRSRAPPORT 2007. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no ÅRSRAPPORT 2007 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no 1. STYRETS BERETNING 2007... 4 2. ADMINISTRASJONEN... 5 3. ÅRETS SEILERE 2007... 6 4. HANDLINGSPLANEN 2007-2009...

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Tidspunkt: Torsdag 14. februar 2013 kl. 20.00 Sted: Bergen og Omland Friluftsråd (Hellebakken 45) Foreningens spennende visjoner, planer og tegninger

Detaljer

Sirkus Saphir! Årsberetning 2013. Stor NM på Sølyst. En tøff jobb i Rio de Janeiro. Subsea7 Nyttårsseilas 2014. Norgescup og foreldre

Sirkus Saphir! Årsberetning 2013. Stor NM på Sølyst. En tøff jobb i Rio de Janeiro. Subsea7 Nyttårsseilas 2014. Norgescup og foreldre ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 4 Årsberetning side 4-27 Sirkus Saphir! En tøff jobb i Rio de Janeiro Stor NM på Sølyst Norgescup og foreldre

Detaljer

Lisens på seiling Høringsnotat til klubber og kretser underlagt Norges Seilforbund

Lisens på seiling Høringsnotat til klubber og kretser underlagt Norges Seilforbund Lisens på seiling Høringsnotat til klubber og kretser underlagt Norges Seilforbund 2. november 2009 Norges Seilforbunds komité for utarbeidelse av forslag til lisens oppnevnt av Seiltinget 2009 Hørinsfrist

Detaljer

Forord Styret 2013-2014 har bestått av Leder Kommentar Kommentar:

Forord Styret 2013-2014 har bestått av Leder Kommentar Kommentar: Årsberetning 2013 1 Forord Årsrapporten er styrets beretning om driften i Nesodden Seilforening for sesongen 2013 - Sentralt i rapporten står regnskapet og regnskapsrapporten. Hvert utvalg rapporterer

Detaljer

Årsrapport 2012 R A N S E I L F O R E N I N G - A N G L E V I K - 5 3 5 3 S T R A U M E - W W W. R A N S E I L. N O

Årsrapport 2012 R A N S E I L F O R E N I N G - A N G L E V I K - 5 3 5 3 S T R A U M E - W W W. R A N S E I L. N O Årsrapport 2012 R A N S E I L F O R E N I N G - A N G L E V I K - 5 3 5 3 S T R A U M E - W W W. R A N S E I L. N O Årsrapport 2012 RAN Seilforening INNHOLD Innledning 4 Rapport fra Kjølbåtgruppen 6 Rapport

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2006. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no. Norges Seilforbund Årsrapport 2006 0

ÅRSRAPPORT 2006. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no. Norges Seilforbund Årsrapport 2006 0 ÅRSRAPPORT 2006 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no Norges Seilforbund Årsrapport 2006 0 1. STYRETS BERETNING 2006... 4 2. ADMINISTRASJONEN... 5 3. ÅRETS SEILERE

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 16. februar 2011 115. Driftsår sesongen 2010 1 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

Norges Seilforbund Årsrapport 2011

Norges Seilforbund Årsrapport 2011 Norges Seilforbund Årsrapport 2011 Takk for samarbeidet i 2011 INNHOLD STYRET STYRETS ARBEID 2011 ADMINISTRASJONEN ÅRETS SEILERE 2011 RAPPORTER FRA AKTIVITETSOMRÅDER TOPPIDRETT BREDDESEILING REKRUTTERING/TILRETTELEGGING

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP Gjelder fra 1. januar 2013

REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP Gjelder fra 1. januar 2013 REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP Gjelder fra 1. januar 2013 PARAGRAF 1 1.1. Norgesmesterskap kan avholdes i nasjonale og internasjonale klasser med NSF godkjent klasseklubb. 1.2 NSFs styre bestemmer

Detaljer

Årsmøte for Horten Seilforening den 5.mars 2013

Årsmøte for Horten Seilforening den 5.mars 2013 Årsmøte for Horten Seilforening den 5.mars 2013 Innholdsfortegnelse Årsmøte 5.03.13 for Horten Seilforening... 2 Årsmøtesak 5 a: Justering av havneavgift... 3 Årsmøtesak 5 b: Oppgradering av havna... 5

Detaljer

Forslag for Ran Seilforening 2011 behandles på Årsmøte 16/1-2011

Forslag for Ran Seilforening 2011 behandles på Årsmøte 16/1-2011 Forslag for Ran Seilforening 2011 behandles på Årsmøte 16/1-2011 Forslagene 1-8 er av Styret satt opp i prioritert rekkefølge. Forslag som innebærer bruk av lagets midler skal behandles av Styret før de

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer

Årsberetning 2009. side 4-25

Årsberetning 2009. side 4-25 2009 ÅRSBERETNING ÅRBOK FOR STAVANGER SEILFORENING NR. 1 FEBRUAR 2010 Årsberetning 2009 side 4-25 Les også: Tur-retur Stavanger Tromsø Optimistjollesesongen 2009 Kielerwoche og VM i X-35 Fra NM til VM

Detaljer

NM Oselever MB 201 2. Foto: Dag Olav Drange. Årsberetning 201 2

NM Oselever MB 201 2. Foto: Dag Olav Drange. Årsberetning 201 2 Medlemsblad nr 3 21. årgang NM Oselever MB 201 2. Foto: Dag Olav Drange Årsberetning 201 2 Milde Båtlags Styre 201 2 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse: Milde Båtlag

Detaljer