kystglimt Tøff trening for uredde loser Livfasetanker i Kystverket Side 5 Tørrskodd havnevandring på Værøy Side 10 OG 11 På fyrferie med Kalle Side 12

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "kystglimt Tøff trening for uredde loser Livfasetanker i Kystverket Side 5 Tørrskodd havnevandring på Værøy Side 10 OG 11 På fyrferie med Kalle Side 12"

Transkript

1 kystglimt etatsavis for kystverket I Utgitt av Kystverkets Kommunikasjonsavdeling I KYSTGLIMT 3 / 2007 Tøff trening for uredde loser Side 2 og 3 Livfasetanker i Kystverket Side 5 Tørrskodd havnevandring på Værøy Side 10 OG 11 På fyrferie med Kalle Side 12

2 Kystdirektørens hjørne Håp i havet Et badeland har valgt å kalle seg Håp i Havet. Av alle steder ligger det nyåpnede badelandet ytterst i havgapet, et godt stykke fra nærmeste by. Jeg skal være ytterst forsiktig med å raljere over navnevalg og stedsplassering. Etter å ha tenkt meg litt om synes jeg nemlig det er både noe optimistisk og framtidsrettet over Håp i Havet. Og at noen er villig til å satse mange millioner på et badeland langt fra de mer urbane strøk, synes jeg det står respekt av. Tenk om Håp i Havet og liknende prosjekter kan være med å lette noe av trafikkpresset i byene våre. Nå vil sikkert noen si at kystdirektøren er i ferd med å bli på grensen til det politiske. Det får våge seg. Og det får også bare våge seg om noen av våre folkevalgte blir irritert når jeg hevder at de ikke følger godt nok opp slagordet Fra vei til sjø. Vi har hørt gjentatte ganger om en vridning over på mer sjøtransport: Det er fornuftig! Få mer av tungtrafikken vekk fra veiene. Jeg mer enn aner at det er en del som må endres for at transportører og næringsliv finner det økonomisk interessant å kjøre mer av transporten over på sjøveien. Her skal jeg ikke gå politikerne i næringen. Avgifter er jo i aller høyeste grad politikk. Og det er også politikk å utvikle havner og farleder. Bilnorge ønsker breiere veger med færre svinger. Jernbaneforkjemperne ønsker høyhastighetstog og flere mil med skinner. Alt dreier seg til sjuende og sist om politisk styring. Og det er her min melding kommer til politikerne: - Vår etat er giret på flere oppgaver og utfordringer. Vi skal selvsagt fortsette å gjøre vårt beste for å trygge og øke SIKKERHETEN langs norskekysten. Men vi har lyst på mer. Vi kan tenke oss å gi næringslivet tilgang til en mer EFFEKTIV og ATTRAKTIV sjøvei. Da er det Håp i Havet. Kirsti Slotsvik Kystdirektør I treningsbassenget til Falck Nutec trente losene på worst case-scenario: Evakuering av helikopter under vann. Trener på heliko pterevakuering Til sammen stiller 13 av Kystverkets loser og én helikopterpilot fra Lufttransport AS denne tirsdagsmorgenen opp på treningssenteret til Falck Nutec i Bergen. Det er en spent gjeng som de neste timene skal trenes opp til å håndtere noe av det verste som kan skje i Kystverkets tjeneste: Nødlanding med helikopter og evakuering under vann. Tekst: Anne Grethe Nilsen Foto: Anne Grethe Nilsen og Lufttransport AS. - Vi skal lære losene prinsipper for hvordan de kan komme seg ut av helikopteret under vann. Dette vil være viktige grunnregler å huske på hvis de havner i en tilsvarende situasjon. Har man en plan og et lite shot med adrenalinkick så kan man klare det utroligste, sier kursleder Paal Aagren, som de siste syv årene har undervist i sikkerhet ved Falck Nutec-senteret. Noen av losene som stiller på kurset er erfarne i bruk av helikopter i tjenesten, mens det for andre er en helt ny opplevelse. Inge Johan Fagerheim, stasjonert i Ålesund, har arbeidet som los siden 1999, men har aldri brukt helikopter i tjenesten. Ved oppstart av helikoptertilbringertjeneste i forbindelse med skipstrafikken til det nye anlegget på Nyhamna i Romsdal, blir dette en helt ny setting å forholde seg til. - Å øve på evakuering under vann blir noe helt nytt. Mitt mål er derfor å fange opp så mye kunnskap som mulig på dette kurset, forteller Fagerheim. Losene fikk tett oppfølging av instruktørene ved Falck Nutec. Økning i antall I dag benyttes helikoptertilbringertjenesten i Hordaland og Rogaland, ved transport til og fra losoppdrag om bord i større tankere som seiler inn til oljeterminalene Statoil Mongstad og Hydro Sture i Hordaland, samt Statoil Kårstø i Rogaland. Gjennomsnittlig benytter ca. 80 loser helikoptertransport i tjenesten hvert år. Ved oppstart av anleggene ved Nyhamna og Melkøya i 2007 og 2008 vil både antall losoppdrag ved bruk av helikoptertransport og antall loser som benytter helikopter i tjenesten øke. En utfordrende arbeidsdag - Dette kurset er et av flere sikkerhetstiltak som skal være med på å redusere risikoen ved bruk av helikopter. Men av erfaring vet vi at ulykker kan skje, og har derfor strenge sikkerhetskrav både i form av opplæring og rutiner. Disse kravene gjelder både for losene som benytter tjenesten, samt helikopterpiloten og heisoperatøren som leverer tjenesten, sier kontraktsansvarlig for tilbringertjenesten, Rune Oldervik i Kystverket Vest. Selv om det er god stemning mens den teoretiske delen pågår, er det likevel en alvorlig undertone som preger deltakerne. Det er bare litt over ett år siden at en av deres egne ble utsatt for en alvorlig ulykke da loshelikopteret havarerte på Austre Bokn i Rogaland. Som mange andre i operativ tjeneste er losenes arbeidsdag forbundet med en viss risiko. - Ulykker kan skje hver dag, uansett om man benytter bil eller helikopter. Men det er viktig å være mentalt forberedt på hva man kan komme ut for, slik at man kan håndtere situasjonen riktig. Det var derfor veldig nyttig å få en innføring i hvordan helikopteret, utstyret og helikoptermannskapet fungerer i slike situasjoner, presiserer los Geir Bøe fra Bergen, som flere ganger i året benytter helikoptertransport til og fra oppdrag. Basert på grundige studier Kursinnholdet er basert på grundige studier av de mest dramatiske helikopterulykkene som har skjedd i Norge. Gjennom kurspakken hos Falck Nutec får deltakerne innføring i grunnprinsippene som vil hjelpe dem til å håndtere nødlanding på vann. I klasserommet opplyser kursleder Aagren Fakta Om tilbringertjenesten: - Kystverket har siden 1992 benyttet helikopter for tilbringertjeneste av loser til fartøyer som går til eller fra Hydro Stureterminalen og Statoil Mongstad terminalen i Hordaland. Tjenesten har også blitt benyttet ved Statoil Kårstø terminalen siden Fartøyer over BT og skip som er klassifisert til å føre farlig og/eller forurensede last får tilbud om lostransport med helikopter. Egne bestemmelser vil gjelde for trafikk inn og ut fra anleggene ved Nyhamna og Melkøya, hvor tilbringertjenesten vil være tilgjengelig i 2007/ Benyttes til transport av loser til fartøyer ca nautiske mil fra land. - Oppdragene består av ca. 20 prosent heising av los fra helikopter ned til og fra skip (opptil 15 meters høyde) og 80 prosent landing på helikopterdekk. - Kystverkets mål er at alle som benytter helikopter i tjenesten skal ha kursbevis, med kursrepetisjon hvert tredje år. - I samarbeid med Lufttransport AS og Falck Nutec gjennomfører Kystverket årlig to typer sikkerhetskurs for loser. Disse inkluderer både teoretisk og praktisk innføring i helikopterevakuering, heiseoperasjoner, operasjonsprosedyrer, m.m. - Årlige oppdrag ved bruk av helikoptertransport: : 1189 oppdrag : 1374 oppdrag : 1319 oppdrag blant annet om hvilke reaksjoner de kan forvente i en kritisk situasjon; forholdsregler før, under og etter nødlanding - og ikke minst hvordan de skal komme seg ut av helikopteret hvis det synker. Deretter skal teorien prøves ut i praksis, ved simulatorvelt i bassenget. Redningsdraktene kommer på. Én etter én blir losene hektet fast i setet og senket ned i vannet uten maske eller andre hjelpemidler. Etter flere timer med øving i vann kommer det mange gode tilbakemeldinger til både kursleder og instruktører. Både loser og helikopterpilot drar hjem med kursbevis i sekken denne dagen. Forsidefoto: Transportering av los med helikopter. Foto: Lufttransport AS Som en del av kurset måtte losene fastspennes i et helikopterskrog, som deretter ble veltet rundt i bassenget under vann. Instruksjonene ble fulgt nøye. Hver detalj er viktig for å minimalisere risikoen. Det ble en litt annerledes dag for losene som deltok på kurset. Etter flere timer med gjennomgang av evakueringsprosedyrer og praktisk øvelse i helikopterskrog kom losene med mange gode tilbakemeldinger. I tillegg til helikopterevakuering drilles losene i heiseoperasjoner ved Lufttransport AS sin base på Bergen Flesland. I alt har nærmere 100 loser gjennomført sikkerhetskurs hos Lufttransport. - Ved å studere ulykker ser vi at drilling på rutiner og trening betyr alt. I stedet for å måtte finne løsninger når krisen oppstår har man tenkt igjennom dem på forhånd. Og hvis man ikke har trent på evakuering under vann så ligger man betraktelig dårligere an. Har man trent på det øker sjansen for overlevelse med 70 prosent. Ved praktisk trening kan man unngå panikk som kan føre til at man være en fare for seg selv og andre, understreker kursleder Paal Aagren. KYSTGLIMT I side 2 KYSTGLIMT I side 3

3 Utreder Stad skipstunnel Kystverket arbeider med å lage en ny analyse av behovet, og muligheten for å bygge skipstunnelen gjennom Stad tre ganger større enn det som tidligere har vært utredet. Utredningen inneholder en bred vurdering av behov, tunnelens størrelse og nytteverdi. Nordland får nytt administrasjonsbygg Vil satse på livsfasepolitikk Kystveket er i ferd med å få på plass et dokument som ser på arbeidsgiverpolitikk i et livsfaseperspektiv. Å ha denne typen felles personalpolitikk for hele etaten vil være enda et steg mot målet Kystverket; ett lag, sier økonomi- og administrasjonsdirektør Vigdis T. Bye ved Hovedkontoret. Tekst/foto: Sveinung Nedregotten Planer for utbygging av Stad skipstunnel har pågått siden 1985, men utredninger som hittil er utført har ikke gitt grunnlag for å gjennomføre prosjektet. Nå utredes en ny og større tunnel: Tunnelen skal være stor nok til at fartøy på størrelse med hurtigruteskipet MS Midnatsol kan seile i gjennom. Dette tilsvarer skip i overkant av bruttotonn. Hvorfor tunnel? Farvannet utenfor Stad er en av de mest utsatte og værharde strekningene i landet. Økt sikkerhet for skipstrafikken, mer effektive transportmuligheter, samt oppfatningen om at dette vil føre med seg Statslos Hans Lennart Sævik og tunnelutreder Elise Rusten på broa i skipssimulatoren til Høgskolen i Ålesund. positive ringvirkninger for det lokale og regionale samfunnet og næringslivet ligger til grunn for innsatsen og viljen til å investere betydelige midler i en fremtidig skipstunnel i dette området. Så gjenstår det å se om det eventuelt kan være tekniske, funksjonelle, økonomiske, miljømessige eller estetiske krav som står i veien for en eventuell tunnel. Dette er noe av det Kystverket skal vurdere i den pågående utredningen. Vellykket prøveseiling Som en del av utredningen har Kystverket prøvekjørt innseilingen til tunnelen i simulator. - Testen viste at vi ikke får problemer med å entre tunnelen verken fra sør eller nord med skip på størrelse med Midnatsol, selv i ugunstige vindog bølgeforhold, forteller Elise Rusten, som sitter i Kystverkets prosjektgruppe som utreder tunnelen. Åpent møte Kystverket legger vekt på åpenhet i utredningsprosessen og inviterte berørte aktører, eventuelle framtidige brukere, myndigheter og andre til åpent møte om Stad-tunnelen i Ålesund 12. september. På møtet orienterte Kystverket om utredningen, foreløpige resultater og prosessen videre. Kystverket skal være ferdig med første del av utredningen 15. oktober. Forskningsporsjekt om fyrstasjoner Kystverket vil denne høsten samarbeide med NTNU (Norges Tekniske og Naturvitenskaplige Universitet) om et forskningsprosjekt knyttet til ny bruk av fyrstasjoner. Det er et uttalt mål fra universitetets side at dette skal ende opp med en doktoravhandlig. Seniorrådgiver Knut Baar Kristoffersen (bildet) fra Sjøsikkerhetsavdelingen ved Hovedkontoret skal utarbeide forprosjektet, som mer konkret vil belyse hvordan avbemanningen av fyrstasjoner har resultert i at maritime kulturminner har blitt tatt i bruk som et ledd i stedsutvikling og opplevelsesnæring. Det nye bygget, slik det ser ut på tegningene til Statsbygg: Lekkert og moderne. Det gamle administrasjonsbygget i Kabelvåg skal renoveres, og den midlertidige brakkeriggen skal fjernes og erstattes med ny kontorfløy. Tekst/foto: Atle Rønning Statsbygg, som er huseier, ønsker å oppgradere dagens bygningsmasse og tilby permanente kontorfasiliteter for administrasjonen i Kabelvåg. Planen går blant annet ut på å tilfredsstille arkivforskriftens bestemmelser med hensyn til arkiv, samt møte distriktets behov for kontorplass, møtefasiliteter og kantine. Oppgradering I tillegg blir det en oppgradering av bygningens tekniske anlegg, ved at blant annet ventilasjonsanlegget i dagens fløy blir totalrenovert. Det er også tatt med i prosjektet at beredskapsavdelingen kan bli tilbudt aksjonssentral ved en eventuell oljevernaksjon i distriktet. Det vil bli lagt vekt på at forskjellene mellom gammel og ny fløy skal minimaliseres, noe som vil gi samtlige med kontorsted i Kabelvåg et positivt løft rent arbeidsmiljømessig. Etterlengtet Administrasjonen i Kabelvåg er regionkontoret som har de eldste kontorlokalene. 22 års bruk setter sine spor, og en oppgraderingen har lenge vært etterlengtet og blir møtt med store forventninger av de ansatte. Byggestart er planlagt til neste vår, med ferdigstillelse våren/sommeren Jan Are Remme og Vigdis T. Bye mener at arbeidsgiverpolitikk i et livsfaseperspektiv vil være et viktig verktøy for Kystverket Tekst/foto: Pål Are Lilleheim Arbeidet med arbeidsgiverpolitikk i et livsfaseperspektiv er en prosess som har pågått over tid. En arbeidsgruppe ble tidligere i år nedsatt, ledet av Tone Lise Nilsen. Øvrige medlemmer var Arnt Halsen og Hege Natland. Mandatet var at gruppen skulle utarbeide et forslag til arbeidsgiverpolitikk i et livsfaseperspektiv. Gruppen hadde ferdig et utkast 1. juni, og første gang deres arbeid ble presentert var under KystverkUka i Honningsvåg. Etter KystverkUka ble dokumentet sendt ut til høring. Og tilbakemeldingene fra både regioner og arbeidstakerorganisasjonen viser at dette er et område som mange er opptatt av. I alt kom det 16 tilbakemeldinger på det fremlagte dokumentet - Riktig fokus Både Hovedavtalen, Hovedtariffavtalen og avtalen som omhandler inkluderende arbeidsliv gir klare signaler til Kystverket om å ha en personalpolitikk som ivaretar livsfaseperspektivet. - Visjonen vår, slik det er formulert i dokumentet, er at medarbeiderne i Kystverket skal komme i riktig fokus. Vi skal ha kompetente medarbeidere som er tilfredse, og som er glade i jobben sin. Dette vil gi omstillingsdyktige medarbeidere og produktivitet av høy kvalitet. Samtidig kommer vi ikke utenom at vi konkurrerer om attraktiv arbeidskraft og kompetanse. Derfor vil blant annet De første resultatene av arbeidet ble presentert for en lydhør forsamling under KystverkUka i Honningsvåg. stor gjennomtrekk være ressurskrevende. Å kunne holde på arbeidskraft med stor erfaring vil gi besparelser, forklarer Vigdis T. Bye. Endrede behov Arbeidsgruppen mener at nøkkelen til suksess ligger i en ledelse som kjenner sine folk, og som ser og verdsetter dem. Videre mener de at etaten skal utvise fleksibilitet og sørge for optimale, individuelle løsninger som er tilpasset endringer i de menneskelige behov. - Gjennom et yrkesliv vil behovene være i stadig endring. Samtidig vil de variere fra medarbeider til medarbeider. Derfor er vi opptatt av at den enkelte medarbeider selv skal kunne bidra aktivt til løsninger som er tilpasset en selv og Kystverket, understreker Jan Are Remme, seksjonssjef ved administrasjonsavdelingen i Hoverkontoret. Seniorpolitikk først I først omgang vil arbeidsgruppen konsentrere aktiviteten om å få på plass seniorpolitikken. Videre vil den totale livsfasepolitikken komme på plass. Foreløpig er det tidlig å si noe konkret om hvilke tiltak som den endelige livfasepolitikken vil omfatte. Men områder som arbeidstid, permisjonsordninger med lønn, omsorg, spesielle seniorpolitiske tiltak, kompetanseutvikling (internt og eksternt) og økonomiske ordninger som forsikring, - Gjennom et yrkesliv vil behovene være i stadig endring. Samtidig vil de variere fra medarbeider til medarbeider. Derfor er vi opptatt av at den enkelte medarbeider selv skal kunne bidra aktivt til løsninger som er tilpasset en selv og Kystverket. pensjon og lån er blant det som står sentralt. Arbeidsgruppen har også fremlagt forslag som går på bedriftsbarnehager, permisjon med lønn ved planleggingsdager i barnehage og skole, samt presiseringer for ordningen med å kunne arbeide fra andre steder enn fast arbeidssted. Vi kommer tilbake med mer om arbeidsgiverpolitikk i et livsfaseperspektiv i en senere utgave av Kystglimt. Det eksisterende administrasjonsbygget er klar for utskiftning. KYSTGLIMT I side 4 KYSTGLIMT I side 5

4 Nye losaspiranter I oktober starter 15 nye losaspiranter sin treårige opplæring til lostjenesten. Årets kull skal utplasseres ved sjøtrafikkavdelinger i Nordland, Møre, Vestlandet, Rogaland og Oslofjorden. Tekst/foto: Anne Grethe Nilsen Navnekonkurranse Fra fyrlykten ble heist fra dekk på Grinna og til den stod ferdig boltet på Nordnes tok det bare åtte minutter! Enklere og mer effektivt med korrigert fyrlykt Mindre vedlikehold, enklere montering, enklere konstruksjoner, mindre vekt, sikrere drift og mer effektiv bruk. Gevinstene ved den korrigerte fyrlykten som Kystverket nå tar i bruk er mange. Tekst/foto: Pål Are Lilleheim/Per Erik Ose I alt er det foretatt i overkant av 80 større og mindre korrigeringer av den opprinnelige malmlykten i glassfiber, som har stått uforandret i flere tiår. - I praksis er det snakk om justeringer og korrigeringer der vi tar i bruk ny, moderne og tilgjengelig teknologi på tradisjonelle konstruksjoner. Dette har blant annet ført til en fyrlykt som er sterkere, til tross for en betydelig vektreduksjon. Samtidig har vi vært oppmerksom på og lydhøre for erfaringer til både brukere og de som jobber med montering og vedlikehold, forklarer Per Erik Ose ved FFM-Forsyningsenheten, Kystverket Midt- Norge. Han har vært prosjektleder for arbeidet. Med seg i den sentrale prosjektgruppen har han hatt Asbjørn Jensen, Edgar Ådnanes, Kristian Myklebust, Jarl Stig Molnes og Eivind Lillebø. - Vi har hatt mange engasjerte medspillere, og det har vært meget inspirerende, forteller Ose. Justeringer I grove trekk kan justeringen oppsummeres på følgende måte: Topphatten: Korrigert, etter å ha vært uforandret i nesten 100 år(!). Innmaten er korrigert, og det er gjort justeringer som begrenser/fjerner vanninntaket. Taket: Utformet i materiale med en overflate som gjør den mest mulig vedlikeholdsfri. I dette er det tatt i bruk nanoteknologi. Glasset: Mot tidligere åtte løse glass og 16 sprosser er glasset nå fritt for sprosser. Dermed blir det en sammenhengende 360 graders sektor med glass uten sprosser, som gir mindre demping av lyset og større valgmuligheter med tanke på plassering av lykt og skjerming av sektorer. Samtidig er glasset helt ekstremt glatt og selvrensende. Her er også nanoteknologien benyttet. Lyktekroppen: Før var denne i tre deler. Nå er den i én del. Dette gir enklere produksjon, montering og vedlikehold. Vedlikeholdsfri overflate (nanoteknologi). Dør: Endret størrelse og utforming. Gir god tetting, tilkomst og sikring. Bunnen: Utformet slik at det gir alle muligheter for innfesting - både med nye festeteknikker, samtidig som den er kompatibel mot den gamle. Monteres på alle typer grunn/konstruksjoner, og er ikke avhengig av støpt sokkel. Galleriet i kompositt, som gjør det vedlikeholdsfritt (nanoteknologi). Mer effektiv utlufting, som nå blir tilpasset på stedet til de lokale forhold. Lykten blir nå levert ferdig sammensatt fra leverandør. Et godt eksempel på detaljarbeidet er at ved å redusere diameter på galleriet med 14 centimeter kan en fyrlykt med galleri og underbygning fraktes med trailer, uten å være avhengig av pålagt politieskorte som tidligere. Enklere og raskere montering Den nye fyrlykten er modulbasert, noe som er med på å gjøre monteringen enklere. I den justerte lykten kan inntil tre standardmoduler benyttes uten ekstra forsterkninger. For større lykter kreves fortsatt spesialkonstruksjoner, men nå kan den se likedan ut. Nå er det innmaten som bestemmer hvor stiv og sterk konstruksjonen skal være. - For brukerne vil lykten se likedan ut, og med tanke på dagmerkefunksjonen så er det fortsatt meget viktig. Det er først og fremst de som jobber med montering og vedlikehold som merker endringene, understreker Ose. I mai i år ble den første lykten montert på Nordnes i Balestrand kommune ved Sognefjorden. Etter å ha blitt ferdig montert på kai, ble lykten heist om bord i Kystverket Rederis arbeidsbåt Grinna og fraktet til monteringsstedet. - Det tok bare knappe åtte minutter fra lykten ble løftet fra dekket om bord i Grinna og til den var ferdig boltet fast på Nordnes. Fire 48 millimeter bolter på en meters lengde ble brukt, forklarer Kristian Myklebust ved Forsyningsenheten. Videre forteller han at arbeidet med skjerming og kontroll av sektorene for lykten ble utført i løpet av kvelden, samme dag som lykten ble montert. - Nå ble dette arbeidet utført i smult farvann og gode arbeidsforhold, men det sier en god del om hvor mye mer effektivt arbeidet er med den korrigerte fyrlykten, understreker Myklebust. Erfaringer I monteringsarbeidet var Kystverket Rederis mannskap om bord i arbeidsfartøyet Grinna en viktig ressurs. Ikke bare fordi de stod for monteringen. Også fordi de med sin kompetanse og erfaringer kunne bidra med forslag til ytterligere justeringer. - Utførende enheter som jobber ute i felten er viktige ressurser i den typen utviklingsarbeid. Mannskapene har mange års erfaringer og detaljkunnskap, som er helt vesentlig for å kunne få fullgode resultater. I prosjektet med den korrigerte fyrlykten har et sted mellom 30 og 40 personer fra hele Kystverket vært involvert med innspill og tilbakemeldinger. Dette har vært uvurderlig gjennom hele prosessen, understreker Ose. Arbeidet med en korrigert fyrlykt kom i gang på grunn av vanskelig og tidkrevende produksjon, variasjon i kvalitet, tidkrevende og vanskelig montering. I tillegg var produksjonsformene til de tidligere lyktene utslitt. Kystverket har 1961 operative fyrlykter langs kysten pr i dag. Nå skal det produseres opp et tjuetalls lykter av den korrigerte varianten, for montering langs hele kysten før høst- og vinterstormene setter inn. Etter denne testperioden vil prosjektet bli evaluert en siste gang, før dette blir lagt ut på anbud en gang på våren neste år. - Vi tar inn færre aspiranter i år enn ved tidligere opptak. Vi ønsket noen flere aspiranter, men konkurransen om å få tak i de beste kandidatene blant navigatører er hard, sier konstituert avdelingssjef Steinar Hanssen i Senter for los og VTS. Kandidatene har gjennomgått en utfordrende intervjuprosess. Det settes krav til god psykisk og fysisk helse, minimum tre års utdanning og tre års effektiv fartstid. I tillegg skal loskandidatene ha bestemte personlige egenskaper. - Som los må man arbeide tett med mannskap fra forskjellige kulturer og det krever at man må være en utmerket kommunikator. Vi velger derfor de beste blant navigatørene, sier Hanssen. Det neste året skal losaspirantene ha praktisk opplæring i tett samarbeid med losinstruktører, samt gjennomgå en rekke krevende kurs. Etter nærmere 15 måneder i opplæring vil losaspiranten avlegge loseksamen innenfor sertifikatområder. Hele opplæringsprosessen vil ta nærmere tre år. Før man får tittelen statslos vil losaspirantene de neste tre årene gjennomgå en utfordrende opplæring og krevende eksamener. (Illustrasjonsfoto) Forsyningsenheten i Kystverket vil gjerne ha hjelp til å finne et dekkende navn for etatens webshoptjeneste. Derfor inviterer de til navnekonkurranse. Tekst: Pål Are Lilleheim Webshopen representerer Kystverkets nysatsing i forhold til effektiv bestilling av varer fra forsyningsenheten. Dette gjelder utstyr til bruk for mannskap i ytre etat, så vel som profilprodukter og annet utstyr til bruk i den daglige tjenesten. På sidene er det lagt til rette for utfyllende vareopplysninger, enkel og oversiktlig bestilling. I tillegg åpner den for enklere oversikt over egen historikk, blant annet ved at bestiller kan hente ut kopi av sine tidligere ordrer og fakturaer. Med andre ord vil brukeren se de samme opplysningene som forsyningsenheten har, og man kan selv gå inn og hente ut de opplysningene man har bruk for. Tjenesten kan med enkle håndgrep utvides slik at den omfatter det meste av produkter som den enkelte region og avdeling ikke til enhver tid har selv. Dette kan være ting som brosjyremateriell, konvolutter, omslagsmapper, utstyr til fritidsbruk og lignende. Planlegging og dialog for å få dette på plass er i gang, blant annet med kommunikasjonsog informasjonsavdelingen. I denne omgang er det altså navngivelse av tjenesten som er tema. Vinneren av navnekonkurransen vil motta en oppblåsbar flytevest i premie, til en verdi av 1275 kroner. Navneforslag kan sendes til Merk henvendelsen Navnekonkurranse. Se (når du er pålogget arbeidsstasjonen din) for å se nærmere på webshopen. KYSTGLIMT I side 6 KYSTGLIMT I side 7

5 Rengjøringspersonalet forlater MS Villa etter å ha klargjort innvendige for prøvetur. På land ligger den nye pickup-båten, mens den nye daviten ses til høyre for landgangen. Oppgradert Villa klar til innsats MS Villa har vært igjennom en oppgradering, og er igjen klar til innsats for Kystverket Rederi. Tekst/foto: Pål Are Lilleheim/Karl S. Olsen Ombyggingen, som er gjort ved Blaalid AS i Raudeberg ved Måløy, omfatter nytt vinsjsystem for å ta om bord lodd til bøyer, en nyutviklet type kran med gripeklo for utsetting og ombordtaking av bøyer og staker, ny hjelpemotor og ny, større baugpropell. Ny davit og ny arbeidsbåt hører også med til oppgraderingene. Disse oppgraderingene vil være med på å forbedre HMS-forholdene under arbeidsoperasjoner på dekk. Villa har i tillegg vært igjennom den femårlige kontrollen, som er obligatorisk for denne typen fartøy. Den avdekket noen større slitasjeskader som måtte utbedres. I tillegg ble det noen forsinkelser fra underleverandører. I sum førte dette til at tidsrammene for oppgraderingen ble noe forskjøvet. skjebne er i skrivende stund usikker, men MS Hekkingen vil ta over den gamle damens funksjoner og oppdrag. Nytt på gang Franck kan fortelle om en spennende tid for rederiet. Blant annet jobbes det med erstatninger for arbeidsbåtene MS Bjørnskjær og MS Bjørnøy, båter som har vært trofaste slitere siden Alt har sin levetid. Disse båtene har etter hvert blitt så gamle at det ikke er lønnsomt å reparere dem. Vi er nå godt i gang med funksjonsspesifikasjoner og utvidet forprosjekt for en ny arbeidsbåt. Dette er klart i løpet av høsten, opplyser Franck, som anslår at et slikt fartøy kan være klar for levering i løpet av Fagarbeider Omar Nogva (t.v.) og maskinist Åge Stranden ved den nye kranen som er montert. Fartøysplan Videre er Kystverket i gang med en prosess som for alvor kan gi ny giv for Kystverket Rederi; fartøysplanen. Rederiet leverte sin rapport i utgangen av august for videre behandling ved Kystverkets hovedkontor. Kystverket skal så levere sin innstilling til fornyelse av fartøyene i Kystverket Rederi til departementet senere i høst. - Det kan være snakk om å få på plass flere nye fartøyer. Foreløpige er det for tidlig å gå i detaljer, men det er snakk om standardisering av en type fartøy som er bygd over en miljøvennlig lest, mer funksjonelle for eksisterende oppgaver, raskere, samt meget godt egnet for oljevernaksjoner. Videre vil fartøyene ha mannskapsfasiliteter med hovedfokus på HMS-krav, og fartøyene vil være en trygg plattform å arbeide fra, røper Franck. Vi kommer tilbake med mer om fartøysplanen i neste utgave av Kystglimt. Tour de Bodensee KYBIL, bedriftsidrettslaget i Ålesund, var på sensommeren på sykkeltur rundt Bodensjøen, helt sør i Tyskland på grensen til Østerrike og Sveits. Tekst/foto: Jan Otto Næss Arrangementet, som startet som en årlig tur over Rallarvegen, har de fire siste årene utviklet seg til å bli turer langs de store vannveger i Europa, først Mosel, siden Donau, i fjor Moldau, og i år ble det Bodensjøen rundt. Årets tur gikk i sol og varme, på gode leiesykler og med overnatting i koselige landsens hotell. Ikke mindre enn 25 glade syklister deltok denne gang, hvori innbakt en referansegruppe på åtte med tilknytning til Kystverket gjennom samboerskap. Turen rundt den store sjøen gikk på gode sykkelstier, med start og innkomst i Konstanz. Underveis var det stopp i flotte byer som Stein am Rhein, Ludwigshafen, Überlingen, Meersburg, Friedrichshafen, Lindau, Bregenz (vi nevner i fleng). Hele området er ganske urbant, og har en kulturhistorie helt bak til steinalderen. Det siste kunne sees blant annet i gamle borger og slott, og ikke minst i den rekonstruerte oldtidsbyen Unter-Uhldingen. Der kunne en gå gjennom både steinalder og bronsealder fram til keltertiden. Hele følget fotografert foran det berømte fyrtårnet i Lindau. Opplevelsene kom i det hele tatt som perler på en snor for glade og entusiastiske deltakere. Varmen tatt i betraktning, satte mange også pris på at der var godt, kaldt og billig øl å få kjøpt. Uten sammenheng for øvrig må det nevnes at det i år var en stor kontingent loser representert. Det har tidligere vært litt blandet erfaring med loser og navigering på land (de vil for eksempel gjerne under i stedet for over broer osv), men dette gikk over all forventning i år, og vi kom samlet i mål. Det ventes med entusiasme på neste tur. Grinna i opplag - Men nå er arbeidet unnagjort, og Villa kan igjen seile, opplyser Kurt-Ivar Gram Franck, teknisk driftsinspektør ved Kystverket Rederi. Villa ble bygget i 1975, og fartøyet bærer tydelig preg av å ha nedlagt mange arbeidstimer langs hele norskekysten opp gjennom årene. Men etter oppgraderingen er den klar til å seile mange år til langs kysten. Verre er det for MS Grinna, et annet, eldre fartøy tilhørende Rederiet. - I utgangen av september blir den lagt i opplag. Tidens tann har tært på fartøyet i en slik grad at det ikke lenger er økonomisk forsvarlig å utbedre slitasjeskadene, forklarer Franck. Grinnas videre Rederiets Kurt-Ivar Gram Franck (t.v.) sammen med Einar Husøy, tidligere skipper om bord i Villa, og maskinist Åge Stranden under dokumentgjennomgang. Punktering hører med. Kelterbyen i Unter-Uhldingen. KYSTGLIMT I side 6 KYSTGLIMT I side 7

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Ny organisering av statlig beredskap mot akutt forurensing. Ålesund 2003 Kystdirektør Øyvind Stene

Ny organisering av statlig beredskap mot akutt forurensing. Ålesund 2003 Kystdirektør Øyvind Stene Ny organisering av statlig beredskap mot akutt forurensing Ålesund 2003 Kystdirektør Øyvind Stene Organisasjon Kystdirektorat - Ålesund 40 - Beredskapsavd 32 5 distriktskontor: - Arendal 225 - Haugesund

Detaljer

Haugesundskonferansen 2003

Haugesundskonferansen 2003 Haugesundskonferansen 2003 Utfordringer innen sjøsikkerhet Fiskeridepartementets arbeid Haugesund, 18. februar 2003 Statsråd Svein Ludvigsen Verdier fra havet - Norges framtid Norge har Europas lengste

Detaljer

Bidra til sikker seilas og rent miljø. Bli statslos

Bidra til sikker seilas og rent miljø. Bli statslos Bidra til sikker seilas og rent miljø Bli statslos Den norske lostjenesten Losyrket har i Norge lange tradisjoner helt tilbake til 1200-tallet og i dag arbeider rundt 270 loser som veivisere for inn- og

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2011 INNLEDNING KYSTAVGIFT LOSAVGIFT LOSBEREDSKAPSAVGIFT

KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2011 INNLEDNING KYSTAVGIFT LOSAVGIFT LOSBEREDSKAPSAVGIFT KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2011 INNLEDNING Retningslinjene for innkreving av kystavgift, losavgift og sikkerhetsavgift gis i den årlige fagproposisjonen til Fiskeri- og kystdepartementet (Prop. 1 S). Kystverket

Detaljer

Nasjonal beredskap mot akutt forurensning. Ole Kristian Bjerkemo Seniorrådgiver Kystberedskapskonferansen på Helgeland 2011 24.-25.3.

Nasjonal beredskap mot akutt forurensning. Ole Kristian Bjerkemo Seniorrådgiver Kystberedskapskonferansen på Helgeland 2011 24.-25.3. Nasjonal beredskap mot akutt forurensning Ole Kristian Bjerkemo Seniorrådgiver Kystberedskapskonferansen på Helgeland 2011 24.-25.3.2011 Hva skal jeg si noe om.. Kystverkets rolle og mandat Ansvar og oppgaver

Detaljer

VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk

VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk SAKSUTREDNING: Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk SAMMENDRAG Alle foretakene

Detaljer

KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2010 INNLEDNING KYSTAVGIFT LOSAVGIFT LOSBEREDSKAPSAVGIFT

KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2010 INNLEDNING KYSTAVGIFT LOSAVGIFT LOSBEREDSKAPSAVGIFT KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2010 INNLEDNING Retningslinjene for innkreving av kystavgift, losavgift og sikkerhetsavgift gis i den årlige fagproposisjonen til Fiskeri- og kystdepartementet (Prop. 1 S). Gebyrene

Detaljer

Norsk oljevernberedskap Ansvar og roller Risiko og beredskapsplanlegging

Norsk oljevernberedskap Ansvar og roller Risiko og beredskapsplanlegging Norsk oljevernberedskap Ansvar og roller Risiko og beredskapsplanlegging Johan Marius Ly, beredskapsdirektør Naionell konferens oljeskadeskydd, Göteborg, 2. desember 2015 Kystverket Kystverkets ansvarsområder

Detaljer

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr.

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr. Ali er ansatt i kommunen. Han har ansvar for utbetaling av økonomisk støtte til brukere med ulik grad av uførhet. En av brukerne han er ansvarlig for, deltar på flere aktiviteter på et aktivitetssenter

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

Bidra til sikker seilas og rent miljø. Bli statslos

Bidra til sikker seilas og rent miljø. Bli statslos Bidra til sikker seilas og rent miljø Bli statslos Den norske lostjenesten Losyrket har i Norge lange tradisjoner helt tilbake til 1200-tallet og i dag arbeider rundt 270 loser som veivisere for inn- og

Detaljer

Ved innseiling og utseiling betales kr 0,87 pr. BT for de første BT og kr 0,77 pr. BT for den overskytende tonnasje.

Ved innseiling og utseiling betales kr 0,87 pr. BT for de første BT og kr 0,77 pr. BT for den overskytende tonnasje. KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2017 INNLEDNING Retningslinjene for innkreving av losavgift og sikkerhetsavgift gis i den årlige fagproposisjonen til Samferdselsdepartementet (Prop. 1 S). Kystverket administrerer

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

å utvikle kysten og havområda til verdas sikraste og reinaste.

å utvikle kysten og havområda til verdas sikraste og reinaste. å utvikle kysten og havområda til verdas sikraste og reinaste. Sikre trygg ferdsel i norske farvann Bidra til effektiv sjøtransport Hindre og begrense miljøskade som følge av akutt forurensning i norske

Detaljer

NOFO. NOFO ressurser. pr. 17.02.14 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 1

NOFO. NOFO ressurser. pr. 17.02.14 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 1 ressurser pr. 7.02.4 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE Ressurser fra Barriere og 2 kan benyttes i kystnært oljevern NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 2 Operativ organisering

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Ytterst i havgapet, på Sotras sydspiss finner du oss. Bergensregionens nye konferansehotell. Velkommen ut

Ytterst i havgapet, på Sotras sydspiss finner du oss. Bergensregionens nye konferansehotell. Velkommen ut Et møte med havet Ytterst i havgapet, på Sotras sydspiss finner du oss. Bergensregionens nye konferansehotell. Velkommen ut Norges vestkyst er kontrastenes rike Disse kontrastene har vi fanget og gjenspeilet

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Det kan med en gang sies at her strevde juryen veldig med å velge, først og fremst fordi det var mange veldig flotte bilder både i farge og i

Det kan med en gang sies at her strevde juryen veldig med å velge, først og fremst fordi det var mange veldig flotte bilder både i farge og i Vår 2014 Det kan med en gang sies at her strevde juryen veldig med å velge, først og fremst fordi det var mange veldig flotte bilder både i farge og i monokrom. Og det var også en del uenighet om hvilke

Detaljer

Ukeavisen. Sortland Rotary Klubb 15.11.11. Rotaryetikk 3-minutt v/willy Bowitz. Mitt liv på Heimdal Yrkesforedrag v/bjørg Kari Jensen

Ukeavisen. Sortland Rotary Klubb 15.11.11. Rotaryetikk 3-minutt v/willy Bowitz. Mitt liv på Heimdal Yrkesforedrag v/bjørg Kari Jensen 15.11.11 Ukeavisen Rotaryetikk 3-minutt v/willy Bowitz Mitt liv på Heimdal Yrkesforedrag v/bjørg Kari Jensen Dagslysmåne 12. november Jens-A Rotarymøte 15.11.11 President Trond Arthur Christiansen ønsket

Detaljer

Kystverket Att.: Nils Kristian Brynjulfsen Postboks 1502 6025 Ålesund post@kystverket.no nils.kristian.brynjulfsen@kystverket.no

Kystverket Att.: Nils Kristian Brynjulfsen Postboks 1502 6025 Ålesund post@kystverket.no nils.kristian.brynjulfsen@kystverket.no Kystverket Att.: Nils Kristian Brynjulfsen Postboks 1502 6025 Ålesund post@kystverket.no nils.kristian.brynjulfsen@kystverket.no Skjervøy, den 16.10.12 BEDRE BØLGEVARSLING NORD-TROMS Jeg viser til dagens

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Bakgrunn Utredningen av standarder for informasjonssikkerhet har kommet i gang med utgangspunkt i forprosjektet

Detaljer

Orientering om norsk oljevernberedskap & ressurser for å utvikle og teste ny teknologi

Orientering om norsk oljevernberedskap & ressurser for å utvikle og teste ny teknologi NOFO og Kystverkets teknologiutviklingsprogram Oljevern205 Orientering om norsk oljevernberedskap & ressurser for å utvikle og teste ny teknologi Stavanger 9. september 204 Steinar L.Gyltnes Seksjonsleder,

Detaljer

VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN. my.aga.no

VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN. my.aga.no VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN my.aga.no Propan Gled deg over sikker og miljøvennlig energi I denne brosjyren får du vite mer om propan og hvordan du med noen enkle grunnregler kan dra

Detaljer

Retningslinjer for mediehåndtering

Retningslinjer for mediehåndtering Retningslinjer for mediehåndtering Vedtak i administrasjonsutvalget 11. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 2. Roller og ansvar... 4 3. Håndtering av pressehenvendelser på vegne av Rogaland fylkeskommune...

Detaljer

Sol, sommer og seiling!

Sol, sommer og seiling! Sol, sommer og seiling! Velkommen til sommerkurs i seiling! I løpet av noen fine sommerdager ved sjøen skal du få prøve å seile sammen med andre og helt alene. Det blir tid til å leke og bade også, men

Detaljer

Stad skipstunnel- verdens første skipstunnel!

Stad skipstunnel- verdens første skipstunnel! Stad skipstunnel- verdens første skipstunnel! Le Rove tunnelen Stad skipstunnel-verdens første skipstunnel! Mindre tunnel for båt- Og lektertrafikk I sør-frankrike, ved Marseille Bygget i 1916 7 km lang,

Detaljer

Nasjonal transportplan 2006-2015- et løft for sjøtransporten?

Nasjonal transportplan 2006-2015- et løft for sjøtransporten? Nasjonal transportplan 2006-2015- et løft for sjøtransporten? Haugesundkonferansen 2004 Kystdirektør Øyvind Stene Sjøsikkerhet og beredskap er prioritert høyt Utfordringer Værhard og komplisert kyst Betydelig

Detaljer

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Emerio Norge AS «Vi i Emerio mener at bemanning og rekruttering er mye mer enn å gjennomgå søknader og lese CV er.» En imponerende CV er ikke alt Svært

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

Kystforvaltning Sjøsikkerhet Beredskap KYSTVERKET TAR ANSVAR FOR SJØVEIEN

Kystforvaltning Sjøsikkerhet Beredskap KYSTVERKET TAR ANSVAR FOR SJØVEIEN Kystforvaltning Sjøsikkerhet Beredskap KYSTVERKET TAR ANSVAR FOR SJØVEIEN SJØTRANSPORTEN VIKTIG FOR NORGE KYSTVERKETS MÅL Å bidra til effektiv sjøtransport Å sikre trygg ferdsel i norske farvann Å hindre

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Med hjertet på rett sted Nr.1 2013 ARBEID videre! I fjor mottok vi 2-3 henvendelser hver uke på vår Beredskapstelefon + 47 951 19 181 2 Når nordmenn rammes i utlandet Takket være din og andre giveres gode

Detaljer

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser.

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. Min helse Tar livet tilbake Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. TEKST: GRO BERNTZEN FOTO: Pål Bentdal

Detaljer

Et hav av muligheter

Et hav av muligheter Et hav av muligheter Norge som skipsfartsnasjon Norge er en stormakt på havet som en av verdens største skipsfartsnasjoner. Vi står for mer enn en tjuedel av transportarbeidet på havet. Innen offshore

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

Bruk av film i opplæringen av muntlige ferdigheter

Bruk av film i opplæringen av muntlige ferdigheter Bruk av film i opplæringen av muntlige ferdigheter Dette heftet viser hvordan en kan arbeide med film i opplæringen av muntlige ferdigheter. Filmer som illustrerer disse kommunikasjonssituasjonene, vil

Detaljer

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Havnedrift er risikofylt Tre hovedelementer i god krisekommunikasjon ET VARMT

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk

Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk Vi er et lite firma og har spesialisert oss på levering av mobile bo-enheter primært til bruk innen reiseliv/turisme og ferie/fritid. Alt vi leverer

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

PUDDER: Steve legger inn noen drøye svinger i pudderet til ære for fotografen.

PUDDER: Steve legger inn noen drøye svinger i pudderet til ære for fotografen. PUDDER: Steve legger inn noen drøye svinger i pudderet til ære for fotografen. BÅNN GASS i pudderparadiset Lykken er mil etter mil ned urørte fjellsider, 150 hk mellom beina, og et snøbrett på sekken.

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Spennende klassetur med fokus på avfall

Spennende klassetur med fokus på avfall Spennende klassetur med fokus på avfall Torsdag 30. oktober fikk elevene fra 3. trinn ved Flå skole oppfylt sitt ønske om å få sett med egne øyne hva som foregår på forbrenningsanlegget til Heimdal Varmesentral

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Kystverkets mål. Kystverket tar ansvar for sjøveien. Bronsealder 1800-500 f.kr. Kvit sektor i blå sone farleier og sjøtransport i arealplanen

Kystverkets mål. Kystverket tar ansvar for sjøveien. Bronsealder 1800-500 f.kr. Kvit sektor i blå sone farleier og sjøtransport i arealplanen Kystverket tar ansvar for sjøveien Kvit sektor i blå sone farleier og sjøtransport i arealplanen Visjon Kystverket utvikler kysten og havneområdene til verdens sikreste og reneste Avd.sjef Knut Stenevik

Detaljer

Kulturledelse hva snakker vi om?

Kulturledelse hva snakker vi om? Kulturledelse hva snakker vi om? Anna Elisa Tryti, fylkeskultursjef i Hordaland Hva? Bokbåten Epos Kulturlandskapet Museene Kystkultur Samtidskunst Sogespel Næringsutvikling Attraktive stadar for

Detaljer

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Christina Bruseland Evt. rejsekammerat: Hjem-institution: VIA UC, Campus Viborg Holdnummer: FV09 Rapport fra udvekslingsophold Værts-institution/Universitet: UIA, Universitet

Detaljer

Ved innseiling og utseiling betales kr 0,81 pr. BT for de første BT og kr 0,71 pr. BT for den overskytende tonnasje.

Ved innseiling og utseiling betales kr 0,81 pr. BT for de første BT og kr 0,71 pr. BT for den overskytende tonnasje. KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2015 INNLEDNING Retningslinjene for innkreving av losavgift og sikkerhetsavgift gis i den årlige fagproposisjonen til Samferdselsdepartementet (Prop. 1 S). Kystverket administrerer

Detaljer

Lindab RdBX Innovative veggprofiler Raskere helt enkelt

Lindab RdBX Innovative veggprofiler Raskere helt enkelt Lindab RdBX Innovative Raskere helt enkelt Lindab RdBX Doble timene hver dag Lindab har forenklet bygging av vegger. Resultatet er de nye Lindab RdBXveggprofilene en innovativ løsning som gjør monteringen

Detaljer

SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO»

SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO» SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO» Teamet fra Bjugn har bestått av 4 kollegaer fra hjemmesykepleien. Vi er Eli Larsen(hjelpepleier), Lill Eirin Rosø Melum (omsorgsarbeider), Kine Gudmundsen(helsefagarbeider)

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Prolog. Lykke til! Vennlig hilsen Lasse Hamre og Jenny Godøy

Prolog. Lykke til! Vennlig hilsen Lasse Hamre og Jenny Godøy Prolog Gjennom en rekke arbeidsmøter med ansatte i Kirkens SOS har vi i K fått innblikk i hvordan innføringskurset drives i dag. Vi har møtt en gruppe svært kompetente veiledere, med sterkt engasjement

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek)

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Innlegg på OTC-konferanse februar 2013 «DEN OPPLYSTE OG KUNNSKAPSRIKE FORBRUKER» (Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Jeg har lyst til å åpne med et spørsmål, nemlig

Detaljer

FÅ TING GJORT MED OUTLOOK

FÅ TING GJORT MED OUTLOOK FÅ TING GJORT SAMMENDRAG Hvor mye ville din bedrift tjent hvis alle de ansatte fikk 2-10 timer ekstra hver uke? Basert på David Allen sine GTDprinsipper vil Outlook og hverdagen oppleves helt annerledes

Detaljer

Haugesund Fremskrittsparti. Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019

Haugesund Fremskrittsparti. Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019 Haugesund Fremskrittsparti I Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019 II Kjære Velgere! Frem til 14 september 2015, vil dere Haugesundere oppleve mange lovnader. Alt fra god økonomi,

Detaljer

Det hele handler om møte med mennesker...

Det hele handler om møte med mennesker... Det hele handler om møte med mennesker... Hvordan møter du dine gjester? Hvor mye byr du på deg selv? Hvor godt forberedt er du? Hva ønsker du dine gjester skal oppleve? Hva ønsker du at din gjest skal

Detaljer

Nedenfor vil vi kommentere en del forhold i tilknytning til forslaget.

Nedenfor vil vi kommentere en del forhold i tilknytning til forslaget. Torstrands vel Tårngården,Sjøgården,Strandgården og Glassverkgårdens vel Fellesforeningen Peter Wessel Kvarter Larvik Båtforening Larvik Kommune Plan og byggesak Larvik.7.09 RULLERING AV KOMMUNEPLANENS

Detaljer

Jeg har cerebral parese

Jeg har cerebral parese Mine kognitive vansker består blant annet i at jeg bruker lengre tid enn andre på å løse oppgaver. Derfor bør noen andre ta seg av hastesakene. Jeg er flink med detaljer, nøyaktighet og systematisering,

Detaljer

Ansvarlig ledelse må alltid ta stilling til foreliggende opplysninger og iverksette nødvendige tiltak ut fra den aktuelle situasjonen.

Ansvarlig ledelse må alltid ta stilling til foreliggende opplysninger og iverksette nødvendige tiltak ut fra den aktuelle situasjonen. Side: 1 av 5 1 Hensikt og omfang Hensikten med denne prosedyren er å sikre at Kystverket har planer for alle typer hendelser hvor Kystverket har eller vil kunne få et primæransvar i forhold til forurensingsloven,

Detaljer

Åpne data under åpne lisenser

Åpne data under åpne lisenser Åpne data under åpne lisenser - en vinn-vinn strategi for offentlig sektor Presentasjonen er en moderert versjon av den som ble vist på Digisams konferanse Öppna kulturarvsdata i Norden, 24.4.2013 Kristin

Detaljer

Lindab RdBX Innovative veggprofiler Raskere helt enkelt

Lindab RdBX Innovative veggprofiler Raskere helt enkelt Innovative Raskere helt enkelt Doble timene hver dag Lindab har forenklet bygging av vegger. Resultatet er de nye veggprofilene en innovativ løsning som gjør monteringen raskere, enklere og mer fleksibel

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

MEDARBEIDER- SAMTALER

MEDARBEIDER- SAMTALER MEDARBEIDER- SAMTALER I MANDAL KOMMUNE Medarbeidersamtaler i Mandal kommune Side 1 Medarbeidersamtaler skal gjennomføres på alle arbeidsplasser i Mandal kommune. God arbeidsgiverpolitikk er evnen til å

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

Individ-, team- og organisasjonsutviklingsprosesser; Seiling som verktøy

Individ-, team- og organisasjonsutviklingsprosesser; Seiling som verktøy Individ-, team- og organisasjonsutviklingsprosesser; Seiling som verktøy Introduksjon New Options v/eivind Westby har lang erfaring med seiling og arrangement av opplevelser på sjøen for bedrifter. Vi

Detaljer

Risavika Havn - En oppdatering

Risavika Havn - En oppdatering Risavika Havn - En oppdatering Logistikkdagen 2012 Fredheim Arena 6. november 2011 Noen regioner får ting til å skje - Noen følger med på hva som skjer - Mens andre igjen lurer på hva som skjedde» Vår

Detaljer

Avslag på søknad - Torsvåg Havfiske DA - Kaiplassering - Sesongen Torsvåg havn - Karlsøy kommune - Troms fylke

Avslag på søknad - Torsvåg Havfiske DA - Kaiplassering - Sesongen Torsvåg havn - Karlsøy kommune - Troms fylke Troms og Finnmark Torsvåg Havfiske Torsvåg 9136 Vannareid Deres ref: Vår ref: 2012/1020-32 Arkiv nr: Saksbehandler: Rakel Hagen Olsen Dato: 12.06.2013 Avslag på søknad - Torsvåg Havfiske DA - Kaiplassering

Detaljer

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten Postboks 9336 Grønland 0135 Oslo Oslo 26.2.2013 Stort behov for vedlikehold av Brennaveien Brenna velforening organiserer

Detaljer

KYSTVERKETS KURS. Beredskap mot akutt forurensning

KYSTVERKETS KURS. Beredskap mot akutt forurensning KYSTVERKETS KURS Beredskap mot akutt forurensning 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innledning Senter for marint miljø og sikkerhet 1) Kurs i aksjonsledelse (AKL) 2) Kurs i skadestedsledelse i kyst-/strandsonen (SKL-K)

Detaljer

Med fleire bein å stå på.

Med fleire bein å stå på. Med fleire bein å stå på. Forventningar til den nye fylkesplanen Ulsteinvik 15.05.08 Magne Gurskevik Kleven Maritime Adm dir Ståle Rasmussen Avdeling Myklebust ca 130 tilsette Avdeling Kleven ca 215 tilsette

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012 FRAM-prosjektet Brukerundersøkelse høst 2012 Hvor lenge har du vært/var du deltaker i FRAM? Under 1 mnd 25,00 % 2 1-3 mnd 3-6 mnd 25,00 % 2 6-12 mnd 50,00 % 4 Hva var det som gjorde at du tok kontakt med

Detaljer

tomannsbolig i Bærum Tekst: Jonas Lambertz-Nilssen Foto: nispe@datho.no og arkitekten

tomannsbolig i Bærum Tekst: Jonas Lambertz-Nilssen Foto: nispe@datho.no og arkitekten Medium rå tomannsbolig i Bærum lambertz-nilssen arkitekter as Tekst: Jonas Lambertz-Nilssen Foto: nispe@datho.no og arkitekten Det blir nokså høyt ja, sa John tørt mens han kikket opp mot himmelen over

Detaljer

Halvor Holtskog, Holtskog Nyhuus Design Ans

Halvor Holtskog, Holtskog Nyhuus Design Ans Skien Skien Sentrum er det alltid hyggelig å besøke. Den gode møteplassen i en tusenårig by har også i år flott blomsterprakt. Ampler og bed er satt ut med omtanke og flotte farger. Skien Skien Sentrum

Detaljer

Kristin Flood. Nærvær

Kristin Flood. Nærvær Kristin Flood Nærvær I TAKKNEMLIGHET til Alice, Deepak, Erik, Raymond og Ian. Hver av dere åpnet en dør for meg som ikke kan lukkes. Forord Forleden fikk jeg en telefon fra Venezia. Kristin spurte meg

Detaljer

Fisk og olje i nord Både og eller enten eller? Er sikkerheten og beredskapen god nok?

Fisk og olje i nord Både og eller enten eller? Er sikkerheten og beredskapen god nok? Fisk og olje i nord Både og eller enten eller? Er sikkerheten og beredskapen god nok? Harstad, 03.09 2003 Fiskeriminister Svein Ludvigsen Havforskingsinstituttet Sameksistens - er det mulig? Barentshavet

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

LIGHT BOARD. En lekende lett gipsplate EN NY LETTVEKTSPLATE

LIGHT BOARD. En lekende lett gipsplate EN NY LETTVEKTSPLATE EN NY LETTVEKTSPLATE LIGHT BOARD En lekende lett gipsplate Norgips Norge AS Postboks 655 Strømsø, 3003 Drammen Tel.: 33 78 48 00 Epost: norgips@norgips.com www.norgips.no ET LETT ALTERNATIV Light Board

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave

Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave Vi skal være øyne for blinde personer når vi blir store Foto: Thomas Barstad

Detaljer

K A R R I E R E H O G A N U T V I K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling. Rapport for: Jane Doe ID: HB290672

K A R R I E R E H O G A N U T V I K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling. Rapport for: Jane Doe ID: HB290672 U T V E L G E L S E U T V I K L I N G L E D E R S K A P H O G A N U T V I K L I N G K A R R I E R E Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling Rapport for: Jane Doe ID: HB290672 Dato: August

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser.

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Sendes elektronisk Dato: 13.10.2015 Vår ref.: 15-1570-1 Deres ref.: 15/3114 Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Vi

Detaljer