kystglimt Tøff trening for uredde loser Livfasetanker i Kystverket Side 5 Tørrskodd havnevandring på Værøy Side 10 OG 11 På fyrferie med Kalle Side 12

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "kystglimt Tøff trening for uredde loser Livfasetanker i Kystverket Side 5 Tørrskodd havnevandring på Værøy Side 10 OG 11 På fyrferie med Kalle Side 12"

Transkript

1 kystglimt etatsavis for kystverket I Utgitt av Kystverkets Kommunikasjonsavdeling I KYSTGLIMT 3 / 2007 Tøff trening for uredde loser Side 2 og 3 Livfasetanker i Kystverket Side 5 Tørrskodd havnevandring på Værøy Side 10 OG 11 På fyrferie med Kalle Side 12

2 Kystdirektørens hjørne Håp i havet Et badeland har valgt å kalle seg Håp i Havet. Av alle steder ligger det nyåpnede badelandet ytterst i havgapet, et godt stykke fra nærmeste by. Jeg skal være ytterst forsiktig med å raljere over navnevalg og stedsplassering. Etter å ha tenkt meg litt om synes jeg nemlig det er både noe optimistisk og framtidsrettet over Håp i Havet. Og at noen er villig til å satse mange millioner på et badeland langt fra de mer urbane strøk, synes jeg det står respekt av. Tenk om Håp i Havet og liknende prosjekter kan være med å lette noe av trafikkpresset i byene våre. Nå vil sikkert noen si at kystdirektøren er i ferd med å bli på grensen til det politiske. Det får våge seg. Og det får også bare våge seg om noen av våre folkevalgte blir irritert når jeg hevder at de ikke følger godt nok opp slagordet Fra vei til sjø. Vi har hørt gjentatte ganger om en vridning over på mer sjøtransport: Det er fornuftig! Få mer av tungtrafikken vekk fra veiene. Jeg mer enn aner at det er en del som må endres for at transportører og næringsliv finner det økonomisk interessant å kjøre mer av transporten over på sjøveien. Her skal jeg ikke gå politikerne i næringen. Avgifter er jo i aller høyeste grad politikk. Og det er også politikk å utvikle havner og farleder. Bilnorge ønsker breiere veger med færre svinger. Jernbaneforkjemperne ønsker høyhastighetstog og flere mil med skinner. Alt dreier seg til sjuende og sist om politisk styring. Og det er her min melding kommer til politikerne: - Vår etat er giret på flere oppgaver og utfordringer. Vi skal selvsagt fortsette å gjøre vårt beste for å trygge og øke SIKKERHETEN langs norskekysten. Men vi har lyst på mer. Vi kan tenke oss å gi næringslivet tilgang til en mer EFFEKTIV og ATTRAKTIV sjøvei. Da er det Håp i Havet. Kirsti Slotsvik Kystdirektør I treningsbassenget til Falck Nutec trente losene på worst case-scenario: Evakuering av helikopter under vann. Trener på heliko pterevakuering Til sammen stiller 13 av Kystverkets loser og én helikopterpilot fra Lufttransport AS denne tirsdagsmorgenen opp på treningssenteret til Falck Nutec i Bergen. Det er en spent gjeng som de neste timene skal trenes opp til å håndtere noe av det verste som kan skje i Kystverkets tjeneste: Nødlanding med helikopter og evakuering under vann. Tekst: Anne Grethe Nilsen Foto: Anne Grethe Nilsen og Lufttransport AS. - Vi skal lære losene prinsipper for hvordan de kan komme seg ut av helikopteret under vann. Dette vil være viktige grunnregler å huske på hvis de havner i en tilsvarende situasjon. Har man en plan og et lite shot med adrenalinkick så kan man klare det utroligste, sier kursleder Paal Aagren, som de siste syv årene har undervist i sikkerhet ved Falck Nutec-senteret. Noen av losene som stiller på kurset er erfarne i bruk av helikopter i tjenesten, mens det for andre er en helt ny opplevelse. Inge Johan Fagerheim, stasjonert i Ålesund, har arbeidet som los siden 1999, men har aldri brukt helikopter i tjenesten. Ved oppstart av helikoptertilbringertjeneste i forbindelse med skipstrafikken til det nye anlegget på Nyhamna i Romsdal, blir dette en helt ny setting å forholde seg til. - Å øve på evakuering under vann blir noe helt nytt. Mitt mål er derfor å fange opp så mye kunnskap som mulig på dette kurset, forteller Fagerheim. Losene fikk tett oppfølging av instruktørene ved Falck Nutec. Økning i antall I dag benyttes helikoptertilbringertjenesten i Hordaland og Rogaland, ved transport til og fra losoppdrag om bord i større tankere som seiler inn til oljeterminalene Statoil Mongstad og Hydro Sture i Hordaland, samt Statoil Kårstø i Rogaland. Gjennomsnittlig benytter ca. 80 loser helikoptertransport i tjenesten hvert år. Ved oppstart av anleggene ved Nyhamna og Melkøya i 2007 og 2008 vil både antall losoppdrag ved bruk av helikoptertransport og antall loser som benytter helikopter i tjenesten øke. En utfordrende arbeidsdag - Dette kurset er et av flere sikkerhetstiltak som skal være med på å redusere risikoen ved bruk av helikopter. Men av erfaring vet vi at ulykker kan skje, og har derfor strenge sikkerhetskrav både i form av opplæring og rutiner. Disse kravene gjelder både for losene som benytter tjenesten, samt helikopterpiloten og heisoperatøren som leverer tjenesten, sier kontraktsansvarlig for tilbringertjenesten, Rune Oldervik i Kystverket Vest. Selv om det er god stemning mens den teoretiske delen pågår, er det likevel en alvorlig undertone som preger deltakerne. Det er bare litt over ett år siden at en av deres egne ble utsatt for en alvorlig ulykke da loshelikopteret havarerte på Austre Bokn i Rogaland. Som mange andre i operativ tjeneste er losenes arbeidsdag forbundet med en viss risiko. - Ulykker kan skje hver dag, uansett om man benytter bil eller helikopter. Men det er viktig å være mentalt forberedt på hva man kan komme ut for, slik at man kan håndtere situasjonen riktig. Det var derfor veldig nyttig å få en innføring i hvordan helikopteret, utstyret og helikoptermannskapet fungerer i slike situasjoner, presiserer los Geir Bøe fra Bergen, som flere ganger i året benytter helikoptertransport til og fra oppdrag. Basert på grundige studier Kursinnholdet er basert på grundige studier av de mest dramatiske helikopterulykkene som har skjedd i Norge. Gjennom kurspakken hos Falck Nutec får deltakerne innføring i grunnprinsippene som vil hjelpe dem til å håndtere nødlanding på vann. I klasserommet opplyser kursleder Aagren Fakta Om tilbringertjenesten: - Kystverket har siden 1992 benyttet helikopter for tilbringertjeneste av loser til fartøyer som går til eller fra Hydro Stureterminalen og Statoil Mongstad terminalen i Hordaland. Tjenesten har også blitt benyttet ved Statoil Kårstø terminalen siden Fartøyer over BT og skip som er klassifisert til å føre farlig og/eller forurensede last får tilbud om lostransport med helikopter. Egne bestemmelser vil gjelde for trafikk inn og ut fra anleggene ved Nyhamna og Melkøya, hvor tilbringertjenesten vil være tilgjengelig i 2007/ Benyttes til transport av loser til fartøyer ca nautiske mil fra land. - Oppdragene består av ca. 20 prosent heising av los fra helikopter ned til og fra skip (opptil 15 meters høyde) og 80 prosent landing på helikopterdekk. - Kystverkets mål er at alle som benytter helikopter i tjenesten skal ha kursbevis, med kursrepetisjon hvert tredje år. - I samarbeid med Lufttransport AS og Falck Nutec gjennomfører Kystverket årlig to typer sikkerhetskurs for loser. Disse inkluderer både teoretisk og praktisk innføring i helikopterevakuering, heiseoperasjoner, operasjonsprosedyrer, m.m. - Årlige oppdrag ved bruk av helikoptertransport: : 1189 oppdrag : 1374 oppdrag : 1319 oppdrag blant annet om hvilke reaksjoner de kan forvente i en kritisk situasjon; forholdsregler før, under og etter nødlanding - og ikke minst hvordan de skal komme seg ut av helikopteret hvis det synker. Deretter skal teorien prøves ut i praksis, ved simulatorvelt i bassenget. Redningsdraktene kommer på. Én etter én blir losene hektet fast i setet og senket ned i vannet uten maske eller andre hjelpemidler. Etter flere timer med øving i vann kommer det mange gode tilbakemeldinger til både kursleder og instruktører. Både loser og helikopterpilot drar hjem med kursbevis i sekken denne dagen. Forsidefoto: Transportering av los med helikopter. Foto: Lufttransport AS Som en del av kurset måtte losene fastspennes i et helikopterskrog, som deretter ble veltet rundt i bassenget under vann. Instruksjonene ble fulgt nøye. Hver detalj er viktig for å minimalisere risikoen. Det ble en litt annerledes dag for losene som deltok på kurset. Etter flere timer med gjennomgang av evakueringsprosedyrer og praktisk øvelse i helikopterskrog kom losene med mange gode tilbakemeldinger. I tillegg til helikopterevakuering drilles losene i heiseoperasjoner ved Lufttransport AS sin base på Bergen Flesland. I alt har nærmere 100 loser gjennomført sikkerhetskurs hos Lufttransport. - Ved å studere ulykker ser vi at drilling på rutiner og trening betyr alt. I stedet for å måtte finne løsninger når krisen oppstår har man tenkt igjennom dem på forhånd. Og hvis man ikke har trent på evakuering under vann så ligger man betraktelig dårligere an. Har man trent på det øker sjansen for overlevelse med 70 prosent. Ved praktisk trening kan man unngå panikk som kan føre til at man være en fare for seg selv og andre, understreker kursleder Paal Aagren. KYSTGLIMT I side 2 KYSTGLIMT I side 3

3 Utreder Stad skipstunnel Kystverket arbeider med å lage en ny analyse av behovet, og muligheten for å bygge skipstunnelen gjennom Stad tre ganger større enn det som tidligere har vært utredet. Utredningen inneholder en bred vurdering av behov, tunnelens størrelse og nytteverdi. Nordland får nytt administrasjonsbygg Vil satse på livsfasepolitikk Kystveket er i ferd med å få på plass et dokument som ser på arbeidsgiverpolitikk i et livsfaseperspektiv. Å ha denne typen felles personalpolitikk for hele etaten vil være enda et steg mot målet Kystverket; ett lag, sier økonomi- og administrasjonsdirektør Vigdis T. Bye ved Hovedkontoret. Tekst/foto: Sveinung Nedregotten Planer for utbygging av Stad skipstunnel har pågått siden 1985, men utredninger som hittil er utført har ikke gitt grunnlag for å gjennomføre prosjektet. Nå utredes en ny og større tunnel: Tunnelen skal være stor nok til at fartøy på størrelse med hurtigruteskipet MS Midnatsol kan seile i gjennom. Dette tilsvarer skip i overkant av bruttotonn. Hvorfor tunnel? Farvannet utenfor Stad er en av de mest utsatte og værharde strekningene i landet. Økt sikkerhet for skipstrafikken, mer effektive transportmuligheter, samt oppfatningen om at dette vil føre med seg Statslos Hans Lennart Sævik og tunnelutreder Elise Rusten på broa i skipssimulatoren til Høgskolen i Ålesund. positive ringvirkninger for det lokale og regionale samfunnet og næringslivet ligger til grunn for innsatsen og viljen til å investere betydelige midler i en fremtidig skipstunnel i dette området. Så gjenstår det å se om det eventuelt kan være tekniske, funksjonelle, økonomiske, miljømessige eller estetiske krav som står i veien for en eventuell tunnel. Dette er noe av det Kystverket skal vurdere i den pågående utredningen. Vellykket prøveseiling Som en del av utredningen har Kystverket prøvekjørt innseilingen til tunnelen i simulator. - Testen viste at vi ikke får problemer med å entre tunnelen verken fra sør eller nord med skip på størrelse med Midnatsol, selv i ugunstige vindog bølgeforhold, forteller Elise Rusten, som sitter i Kystverkets prosjektgruppe som utreder tunnelen. Åpent møte Kystverket legger vekt på åpenhet i utredningsprosessen og inviterte berørte aktører, eventuelle framtidige brukere, myndigheter og andre til åpent møte om Stad-tunnelen i Ålesund 12. september. På møtet orienterte Kystverket om utredningen, foreløpige resultater og prosessen videre. Kystverket skal være ferdig med første del av utredningen 15. oktober. Forskningsporsjekt om fyrstasjoner Kystverket vil denne høsten samarbeide med NTNU (Norges Tekniske og Naturvitenskaplige Universitet) om et forskningsprosjekt knyttet til ny bruk av fyrstasjoner. Det er et uttalt mål fra universitetets side at dette skal ende opp med en doktoravhandlig. Seniorrådgiver Knut Baar Kristoffersen (bildet) fra Sjøsikkerhetsavdelingen ved Hovedkontoret skal utarbeide forprosjektet, som mer konkret vil belyse hvordan avbemanningen av fyrstasjoner har resultert i at maritime kulturminner har blitt tatt i bruk som et ledd i stedsutvikling og opplevelsesnæring. Det nye bygget, slik det ser ut på tegningene til Statsbygg: Lekkert og moderne. Det gamle administrasjonsbygget i Kabelvåg skal renoveres, og den midlertidige brakkeriggen skal fjernes og erstattes med ny kontorfløy. Tekst/foto: Atle Rønning Statsbygg, som er huseier, ønsker å oppgradere dagens bygningsmasse og tilby permanente kontorfasiliteter for administrasjonen i Kabelvåg. Planen går blant annet ut på å tilfredsstille arkivforskriftens bestemmelser med hensyn til arkiv, samt møte distriktets behov for kontorplass, møtefasiliteter og kantine. Oppgradering I tillegg blir det en oppgradering av bygningens tekniske anlegg, ved at blant annet ventilasjonsanlegget i dagens fløy blir totalrenovert. Det er også tatt med i prosjektet at beredskapsavdelingen kan bli tilbudt aksjonssentral ved en eventuell oljevernaksjon i distriktet. Det vil bli lagt vekt på at forskjellene mellom gammel og ny fløy skal minimaliseres, noe som vil gi samtlige med kontorsted i Kabelvåg et positivt løft rent arbeidsmiljømessig. Etterlengtet Administrasjonen i Kabelvåg er regionkontoret som har de eldste kontorlokalene. 22 års bruk setter sine spor, og en oppgraderingen har lenge vært etterlengtet og blir møtt med store forventninger av de ansatte. Byggestart er planlagt til neste vår, med ferdigstillelse våren/sommeren Jan Are Remme og Vigdis T. Bye mener at arbeidsgiverpolitikk i et livsfaseperspektiv vil være et viktig verktøy for Kystverket Tekst/foto: Pål Are Lilleheim Arbeidet med arbeidsgiverpolitikk i et livsfaseperspektiv er en prosess som har pågått over tid. En arbeidsgruppe ble tidligere i år nedsatt, ledet av Tone Lise Nilsen. Øvrige medlemmer var Arnt Halsen og Hege Natland. Mandatet var at gruppen skulle utarbeide et forslag til arbeidsgiverpolitikk i et livsfaseperspektiv. Gruppen hadde ferdig et utkast 1. juni, og første gang deres arbeid ble presentert var under KystverkUka i Honningsvåg. Etter KystverkUka ble dokumentet sendt ut til høring. Og tilbakemeldingene fra både regioner og arbeidstakerorganisasjonen viser at dette er et område som mange er opptatt av. I alt kom det 16 tilbakemeldinger på det fremlagte dokumentet - Riktig fokus Både Hovedavtalen, Hovedtariffavtalen og avtalen som omhandler inkluderende arbeidsliv gir klare signaler til Kystverket om å ha en personalpolitikk som ivaretar livsfaseperspektivet. - Visjonen vår, slik det er formulert i dokumentet, er at medarbeiderne i Kystverket skal komme i riktig fokus. Vi skal ha kompetente medarbeidere som er tilfredse, og som er glade i jobben sin. Dette vil gi omstillingsdyktige medarbeidere og produktivitet av høy kvalitet. Samtidig kommer vi ikke utenom at vi konkurrerer om attraktiv arbeidskraft og kompetanse. Derfor vil blant annet De første resultatene av arbeidet ble presentert for en lydhør forsamling under KystverkUka i Honningsvåg. stor gjennomtrekk være ressurskrevende. Å kunne holde på arbeidskraft med stor erfaring vil gi besparelser, forklarer Vigdis T. Bye. Endrede behov Arbeidsgruppen mener at nøkkelen til suksess ligger i en ledelse som kjenner sine folk, og som ser og verdsetter dem. Videre mener de at etaten skal utvise fleksibilitet og sørge for optimale, individuelle løsninger som er tilpasset endringer i de menneskelige behov. - Gjennom et yrkesliv vil behovene være i stadig endring. Samtidig vil de variere fra medarbeider til medarbeider. Derfor er vi opptatt av at den enkelte medarbeider selv skal kunne bidra aktivt til løsninger som er tilpasset en selv og Kystverket, understreker Jan Are Remme, seksjonssjef ved administrasjonsavdelingen i Hoverkontoret. Seniorpolitikk først I først omgang vil arbeidsgruppen konsentrere aktiviteten om å få på plass seniorpolitikken. Videre vil den totale livsfasepolitikken komme på plass. Foreløpig er det tidlig å si noe konkret om hvilke tiltak som den endelige livfasepolitikken vil omfatte. Men områder som arbeidstid, permisjonsordninger med lønn, omsorg, spesielle seniorpolitiske tiltak, kompetanseutvikling (internt og eksternt) og økonomiske ordninger som forsikring, - Gjennom et yrkesliv vil behovene være i stadig endring. Samtidig vil de variere fra medarbeider til medarbeider. Derfor er vi opptatt av at den enkelte medarbeider selv skal kunne bidra aktivt til løsninger som er tilpasset en selv og Kystverket. pensjon og lån er blant det som står sentralt. Arbeidsgruppen har også fremlagt forslag som går på bedriftsbarnehager, permisjon med lønn ved planleggingsdager i barnehage og skole, samt presiseringer for ordningen med å kunne arbeide fra andre steder enn fast arbeidssted. Vi kommer tilbake med mer om arbeidsgiverpolitikk i et livsfaseperspektiv i en senere utgave av Kystglimt. Det eksisterende administrasjonsbygget er klar for utskiftning. KYSTGLIMT I side 4 KYSTGLIMT I side 5

4 Nye losaspiranter I oktober starter 15 nye losaspiranter sin treårige opplæring til lostjenesten. Årets kull skal utplasseres ved sjøtrafikkavdelinger i Nordland, Møre, Vestlandet, Rogaland og Oslofjorden. Tekst/foto: Anne Grethe Nilsen Navnekonkurranse Fra fyrlykten ble heist fra dekk på Grinna og til den stod ferdig boltet på Nordnes tok det bare åtte minutter! Enklere og mer effektivt med korrigert fyrlykt Mindre vedlikehold, enklere montering, enklere konstruksjoner, mindre vekt, sikrere drift og mer effektiv bruk. Gevinstene ved den korrigerte fyrlykten som Kystverket nå tar i bruk er mange. Tekst/foto: Pål Are Lilleheim/Per Erik Ose I alt er det foretatt i overkant av 80 større og mindre korrigeringer av den opprinnelige malmlykten i glassfiber, som har stått uforandret i flere tiår. - I praksis er det snakk om justeringer og korrigeringer der vi tar i bruk ny, moderne og tilgjengelig teknologi på tradisjonelle konstruksjoner. Dette har blant annet ført til en fyrlykt som er sterkere, til tross for en betydelig vektreduksjon. Samtidig har vi vært oppmerksom på og lydhøre for erfaringer til både brukere og de som jobber med montering og vedlikehold, forklarer Per Erik Ose ved FFM-Forsyningsenheten, Kystverket Midt- Norge. Han har vært prosjektleder for arbeidet. Med seg i den sentrale prosjektgruppen har han hatt Asbjørn Jensen, Edgar Ådnanes, Kristian Myklebust, Jarl Stig Molnes og Eivind Lillebø. - Vi har hatt mange engasjerte medspillere, og det har vært meget inspirerende, forteller Ose. Justeringer I grove trekk kan justeringen oppsummeres på følgende måte: Topphatten: Korrigert, etter å ha vært uforandret i nesten 100 år(!). Innmaten er korrigert, og det er gjort justeringer som begrenser/fjerner vanninntaket. Taket: Utformet i materiale med en overflate som gjør den mest mulig vedlikeholdsfri. I dette er det tatt i bruk nanoteknologi. Glasset: Mot tidligere åtte løse glass og 16 sprosser er glasset nå fritt for sprosser. Dermed blir det en sammenhengende 360 graders sektor med glass uten sprosser, som gir mindre demping av lyset og større valgmuligheter med tanke på plassering av lykt og skjerming av sektorer. Samtidig er glasset helt ekstremt glatt og selvrensende. Her er også nanoteknologien benyttet. Lyktekroppen: Før var denne i tre deler. Nå er den i én del. Dette gir enklere produksjon, montering og vedlikehold. Vedlikeholdsfri overflate (nanoteknologi). Dør: Endret størrelse og utforming. Gir god tetting, tilkomst og sikring. Bunnen: Utformet slik at det gir alle muligheter for innfesting - både med nye festeteknikker, samtidig som den er kompatibel mot den gamle. Monteres på alle typer grunn/konstruksjoner, og er ikke avhengig av støpt sokkel. Galleriet i kompositt, som gjør det vedlikeholdsfritt (nanoteknologi). Mer effektiv utlufting, som nå blir tilpasset på stedet til de lokale forhold. Lykten blir nå levert ferdig sammensatt fra leverandør. Et godt eksempel på detaljarbeidet er at ved å redusere diameter på galleriet med 14 centimeter kan en fyrlykt med galleri og underbygning fraktes med trailer, uten å være avhengig av pålagt politieskorte som tidligere. Enklere og raskere montering Den nye fyrlykten er modulbasert, noe som er med på å gjøre monteringen enklere. I den justerte lykten kan inntil tre standardmoduler benyttes uten ekstra forsterkninger. For større lykter kreves fortsatt spesialkonstruksjoner, men nå kan den se likedan ut. Nå er det innmaten som bestemmer hvor stiv og sterk konstruksjonen skal være. - For brukerne vil lykten se likedan ut, og med tanke på dagmerkefunksjonen så er det fortsatt meget viktig. Det er først og fremst de som jobber med montering og vedlikehold som merker endringene, understreker Ose. I mai i år ble den første lykten montert på Nordnes i Balestrand kommune ved Sognefjorden. Etter å ha blitt ferdig montert på kai, ble lykten heist om bord i Kystverket Rederis arbeidsbåt Grinna og fraktet til monteringsstedet. - Det tok bare knappe åtte minutter fra lykten ble løftet fra dekket om bord i Grinna og til den var ferdig boltet fast på Nordnes. Fire 48 millimeter bolter på en meters lengde ble brukt, forklarer Kristian Myklebust ved Forsyningsenheten. Videre forteller han at arbeidet med skjerming og kontroll av sektorene for lykten ble utført i løpet av kvelden, samme dag som lykten ble montert. - Nå ble dette arbeidet utført i smult farvann og gode arbeidsforhold, men det sier en god del om hvor mye mer effektivt arbeidet er med den korrigerte fyrlykten, understreker Myklebust. Erfaringer I monteringsarbeidet var Kystverket Rederis mannskap om bord i arbeidsfartøyet Grinna en viktig ressurs. Ikke bare fordi de stod for monteringen. Også fordi de med sin kompetanse og erfaringer kunne bidra med forslag til ytterligere justeringer. - Utførende enheter som jobber ute i felten er viktige ressurser i den typen utviklingsarbeid. Mannskapene har mange års erfaringer og detaljkunnskap, som er helt vesentlig for å kunne få fullgode resultater. I prosjektet med den korrigerte fyrlykten har et sted mellom 30 og 40 personer fra hele Kystverket vært involvert med innspill og tilbakemeldinger. Dette har vært uvurderlig gjennom hele prosessen, understreker Ose. Arbeidet med en korrigert fyrlykt kom i gang på grunn av vanskelig og tidkrevende produksjon, variasjon i kvalitet, tidkrevende og vanskelig montering. I tillegg var produksjonsformene til de tidligere lyktene utslitt. Kystverket har 1961 operative fyrlykter langs kysten pr i dag. Nå skal det produseres opp et tjuetalls lykter av den korrigerte varianten, for montering langs hele kysten før høst- og vinterstormene setter inn. Etter denne testperioden vil prosjektet bli evaluert en siste gang, før dette blir lagt ut på anbud en gang på våren neste år. - Vi tar inn færre aspiranter i år enn ved tidligere opptak. Vi ønsket noen flere aspiranter, men konkurransen om å få tak i de beste kandidatene blant navigatører er hard, sier konstituert avdelingssjef Steinar Hanssen i Senter for los og VTS. Kandidatene har gjennomgått en utfordrende intervjuprosess. Det settes krav til god psykisk og fysisk helse, minimum tre års utdanning og tre års effektiv fartstid. I tillegg skal loskandidatene ha bestemte personlige egenskaper. - Som los må man arbeide tett med mannskap fra forskjellige kulturer og det krever at man må være en utmerket kommunikator. Vi velger derfor de beste blant navigatørene, sier Hanssen. Det neste året skal losaspirantene ha praktisk opplæring i tett samarbeid med losinstruktører, samt gjennomgå en rekke krevende kurs. Etter nærmere 15 måneder i opplæring vil losaspiranten avlegge loseksamen innenfor sertifikatområder. Hele opplæringsprosessen vil ta nærmere tre år. Før man får tittelen statslos vil losaspirantene de neste tre årene gjennomgå en utfordrende opplæring og krevende eksamener. (Illustrasjonsfoto) Forsyningsenheten i Kystverket vil gjerne ha hjelp til å finne et dekkende navn for etatens webshoptjeneste. Derfor inviterer de til navnekonkurranse. Tekst: Pål Are Lilleheim Webshopen representerer Kystverkets nysatsing i forhold til effektiv bestilling av varer fra forsyningsenheten. Dette gjelder utstyr til bruk for mannskap i ytre etat, så vel som profilprodukter og annet utstyr til bruk i den daglige tjenesten. På sidene er det lagt til rette for utfyllende vareopplysninger, enkel og oversiktlig bestilling. I tillegg åpner den for enklere oversikt over egen historikk, blant annet ved at bestiller kan hente ut kopi av sine tidligere ordrer og fakturaer. Med andre ord vil brukeren se de samme opplysningene som forsyningsenheten har, og man kan selv gå inn og hente ut de opplysningene man har bruk for. Tjenesten kan med enkle håndgrep utvides slik at den omfatter det meste av produkter som den enkelte region og avdeling ikke til enhver tid har selv. Dette kan være ting som brosjyremateriell, konvolutter, omslagsmapper, utstyr til fritidsbruk og lignende. Planlegging og dialog for å få dette på plass er i gang, blant annet med kommunikasjonsog informasjonsavdelingen. I denne omgang er det altså navngivelse av tjenesten som er tema. Vinneren av navnekonkurransen vil motta en oppblåsbar flytevest i premie, til en verdi av 1275 kroner. Navneforslag kan sendes til Merk henvendelsen Navnekonkurranse. Se (når du er pålogget arbeidsstasjonen din) for å se nærmere på webshopen. KYSTGLIMT I side 6 KYSTGLIMT I side 7

5 Rengjøringspersonalet forlater MS Villa etter å ha klargjort innvendige for prøvetur. På land ligger den nye pickup-båten, mens den nye daviten ses til høyre for landgangen. Oppgradert Villa klar til innsats MS Villa har vært igjennom en oppgradering, og er igjen klar til innsats for Kystverket Rederi. Tekst/foto: Pål Are Lilleheim/Karl S. Olsen Ombyggingen, som er gjort ved Blaalid AS i Raudeberg ved Måløy, omfatter nytt vinsjsystem for å ta om bord lodd til bøyer, en nyutviklet type kran med gripeklo for utsetting og ombordtaking av bøyer og staker, ny hjelpemotor og ny, større baugpropell. Ny davit og ny arbeidsbåt hører også med til oppgraderingene. Disse oppgraderingene vil være med på å forbedre HMS-forholdene under arbeidsoperasjoner på dekk. Villa har i tillegg vært igjennom den femårlige kontrollen, som er obligatorisk for denne typen fartøy. Den avdekket noen større slitasjeskader som måtte utbedres. I tillegg ble det noen forsinkelser fra underleverandører. I sum førte dette til at tidsrammene for oppgraderingen ble noe forskjøvet. skjebne er i skrivende stund usikker, men MS Hekkingen vil ta over den gamle damens funksjoner og oppdrag. Nytt på gang Franck kan fortelle om en spennende tid for rederiet. Blant annet jobbes det med erstatninger for arbeidsbåtene MS Bjørnskjær og MS Bjørnøy, båter som har vært trofaste slitere siden Alt har sin levetid. Disse båtene har etter hvert blitt så gamle at det ikke er lønnsomt å reparere dem. Vi er nå godt i gang med funksjonsspesifikasjoner og utvidet forprosjekt for en ny arbeidsbåt. Dette er klart i løpet av høsten, opplyser Franck, som anslår at et slikt fartøy kan være klar for levering i løpet av Fagarbeider Omar Nogva (t.v.) og maskinist Åge Stranden ved den nye kranen som er montert. Fartøysplan Videre er Kystverket i gang med en prosess som for alvor kan gi ny giv for Kystverket Rederi; fartøysplanen. Rederiet leverte sin rapport i utgangen av august for videre behandling ved Kystverkets hovedkontor. Kystverket skal så levere sin innstilling til fornyelse av fartøyene i Kystverket Rederi til departementet senere i høst. - Det kan være snakk om å få på plass flere nye fartøyer. Foreløpige er det for tidlig å gå i detaljer, men det er snakk om standardisering av en type fartøy som er bygd over en miljøvennlig lest, mer funksjonelle for eksisterende oppgaver, raskere, samt meget godt egnet for oljevernaksjoner. Videre vil fartøyene ha mannskapsfasiliteter med hovedfokus på HMS-krav, og fartøyene vil være en trygg plattform å arbeide fra, røper Franck. Vi kommer tilbake med mer om fartøysplanen i neste utgave av Kystglimt. Tour de Bodensee KYBIL, bedriftsidrettslaget i Ålesund, var på sensommeren på sykkeltur rundt Bodensjøen, helt sør i Tyskland på grensen til Østerrike og Sveits. Tekst/foto: Jan Otto Næss Arrangementet, som startet som en årlig tur over Rallarvegen, har de fire siste årene utviklet seg til å bli turer langs de store vannveger i Europa, først Mosel, siden Donau, i fjor Moldau, og i år ble det Bodensjøen rundt. Årets tur gikk i sol og varme, på gode leiesykler og med overnatting i koselige landsens hotell. Ikke mindre enn 25 glade syklister deltok denne gang, hvori innbakt en referansegruppe på åtte med tilknytning til Kystverket gjennom samboerskap. Turen rundt den store sjøen gikk på gode sykkelstier, med start og innkomst i Konstanz. Underveis var det stopp i flotte byer som Stein am Rhein, Ludwigshafen, Überlingen, Meersburg, Friedrichshafen, Lindau, Bregenz (vi nevner i fleng). Hele området er ganske urbant, og har en kulturhistorie helt bak til steinalderen. Det siste kunne sees blant annet i gamle borger og slott, og ikke minst i den rekonstruerte oldtidsbyen Unter-Uhldingen. Der kunne en gå gjennom både steinalder og bronsealder fram til keltertiden. Hele følget fotografert foran det berømte fyrtårnet i Lindau. Opplevelsene kom i det hele tatt som perler på en snor for glade og entusiastiske deltakere. Varmen tatt i betraktning, satte mange også pris på at der var godt, kaldt og billig øl å få kjøpt. Uten sammenheng for øvrig må det nevnes at det i år var en stor kontingent loser representert. Det har tidligere vært litt blandet erfaring med loser og navigering på land (de vil for eksempel gjerne under i stedet for over broer osv), men dette gikk over all forventning i år, og vi kom samlet i mål. Det ventes med entusiasme på neste tur. Grinna i opplag - Men nå er arbeidet unnagjort, og Villa kan igjen seile, opplyser Kurt-Ivar Gram Franck, teknisk driftsinspektør ved Kystverket Rederi. Villa ble bygget i 1975, og fartøyet bærer tydelig preg av å ha nedlagt mange arbeidstimer langs hele norskekysten opp gjennom årene. Men etter oppgraderingen er den klar til å seile mange år til langs kysten. Verre er det for MS Grinna, et annet, eldre fartøy tilhørende Rederiet. - I utgangen av september blir den lagt i opplag. Tidens tann har tært på fartøyet i en slik grad at det ikke lenger er økonomisk forsvarlig å utbedre slitasjeskadene, forklarer Franck. Grinnas videre Rederiets Kurt-Ivar Gram Franck (t.v.) sammen med Einar Husøy, tidligere skipper om bord i Villa, og maskinist Åge Stranden under dokumentgjennomgang. Punktering hører med. Kelterbyen i Unter-Uhldingen. KYSTGLIMT I side 6 KYSTGLIMT I side 7

kystglimt På tokt med Etatsmuseum: Lofotmuseet Side 2 og 3 Losutfordring Side 10 og 11 Hur bredt har ni hoppat? Side 16

kystglimt På tokt med Etatsmuseum: Lofotmuseet Side 2 og 3 Losutfordring Side 10 og 11 Hur bredt har ni hoppat? Side 16 kystglimt etatsavis for kystverket I Utgitt av Kystverkets Kommunikasjonsavdeling I KYSTGLIMT 2 / 2008 På tokt med Oljevern 04 Side 4 og 5 Etatsmuseum: Lofotmuseet Side 2 og 3 Losutfordring Side 10 og

Detaljer

Server -havariet. fotoglimtet

Server -havariet. fotoglimtet fotoglimtet ALVORSTYNGET IDYLL: Beredskapsavdelingens Tom W. Hansen og leder for IUA Bergen region Gunvald Isaksen under rekognoseringstur ved Fedje i januar. (foto: IUA/Oddmund Lunde) Ny rekord for karttjenesten

Detaljer

ETATSAVIS FOR KYSTVERKET

ETATSAVIS FOR KYSTVERKET ETATSAVIS FOR KYSTVERKET Utgitt av Kystverkets Informasjonsenhet KYSTGLIMT 05-2004 FOTOGLIMTET Ona fyr i rødt, hvitt og blått- og noen farger til. Det er lov å drømme seg tilbake til en varm sensommerdag

Detaljer

kystglimt Stemning til topps i Kysten i bilder Ordner opp i havnene Spennende lyktetesting Ny vår for Skomvær

kystglimt Stemning til topps i Kysten i bilder Ordner opp i havnene Spennende lyktetesting Ny vår for Skomvær kystglimt ETATSMAGASIN FOR KYSTVERKET I KYSTGLIMT 4 / 2010 Stemning til topps i Kysten i bilder Side 2 og 3 Ordner opp i havnene Side 5 Spennende lyktetesting Side 9 Ny vår for Skomvær Side 10 og 11 Kystdirektørens

Detaljer

kystglimt Ein tur på Murmansk side Norsk AIS-satellitt vekker internasjonal oppsikt Fyrgutta på Svenner Startskudd for OU2

kystglimt Ein tur på Murmansk side Norsk AIS-satellitt vekker internasjonal oppsikt Fyrgutta på Svenner Startskudd for OU2 kystglimt ETATSMAGASIN FOR KYSTVERKET I KYSTGLIMT 3 / 2010 Ein tur på Murmansk side 10 og 11 Norsk AIS-satellitt vekker internasjonal oppsikt Side 4 Fyrgutta på Svenner Side 6 Startskudd for OU2 side 8

Detaljer

kystglimt Farledsgjennomgangen skal gi smartere og mer moderne merking Fyrferie i sommer? Havet menneskehetens felles eie

kystglimt Farledsgjennomgangen skal gi smartere og mer moderne merking Fyrferie i sommer? Havet menneskehetens felles eie kystglimt ETATSMAGASIN FOR KYSTVERKET KYSTGLIMT 1 / 2013 Farledsgjennomgangen skal gi smartere og mer moderne merking Side 2 og 3 Ansiktsløftning for Kvitsøy VTS SIDE 4 Fyrferie i sommer? SIDE 10-11 Havet

Detaljer

En æra er over. fotoglimtet. Den nye kystdirektøren

En æra er over. fotoglimtet. Den nye kystdirektøren Etatsavis for Kystverket Utgitt av Kystverkets Kommunikasjonsavdeling kystglimt 05-2006 fotoglimtet Sola tar farvel med Honningsvåg for sesongen. Bildet ble tatt 13. nov. Sola forsvant 6 dager etter. (foto:

Detaljer

kystglimt Ser fram til seks nye år bak Kystverk-roret Første og einaste kvinnelege styrmann Nytt kvalitets- og styringssystem

kystglimt Ser fram til seks nye år bak Kystverk-roret Første og einaste kvinnelege styrmann Nytt kvalitets- og styringssystem kystglimt ETATSMAGASIN FOR KYSTVERKET KYSTGLIMT 2 / 2013 Ser fram til seks nye år bak Kystverk-roret Side 2 og 3 Stort og komplekst, men Kystverket klarer det! SIDE 4 5 Første og einaste kvinnelege styrmann

Detaljer

kystglimt OV Utvær døypt Farleisopning på Møre Storsatsing på prosjektopplæring Opningsmarkering for den nye moloen i Gryllefjord KYSTGLIMT 3 / 2012

kystglimt OV Utvær døypt Farleisopning på Møre Storsatsing på prosjektopplæring Opningsmarkering for den nye moloen i Gryllefjord KYSTGLIMT 3 / 2012 kystglimt ETATSMAGASIN FOR KYSTVERKET KYSTGLIMT 3 / 2012 OV Utvær døypt Side 2 og 3 Opningsmarkering for den nye moloen i Gryllefjord SIDE 4 Farleisopning på Møre SIDE 10-11 Storsatsing på prosjektopplæring

Detaljer

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang Vi har en god ordresituasjon for dette året, og flere langsiktige kontrakter som varer i enda noen år. GOD PÅSKE! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen.

Detaljer

God sommer! Fra prosedyre til prosess s 18. Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27. Varsling i KAEFER ENERGY s 30. Nr. 12 Juli 2011 4.

God sommer! Fra prosedyre til prosess s 18. Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27. Varsling i KAEFER ENERGY s 30. Nr. 12 Juli 2011 4. on site Nr. 12 Juli 2011 4. årgang Fra prosedyre til prosess s 18 Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27 Varsling i KAEFER ENERGY s 30 Kværner God sommer! 1 God sommer! Karsten Gudmundset, Administrerende

Detaljer

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen Rigmor Aasrud side 12 Hun skal få folket på beina igjen Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring side 02 side 16 No.3 2009 02 B-magasinet NR. 3 ÅRG. 1 03 Vulkanske opplevelser på Beerenberg Beerenberg

Detaljer

Samfunnssikkerhet 4 // 2011

Samfunnssikkerhet 4 // 2011 Samfunnssikkerhet 4 // 2011 Magasin for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Foto: Dag G. Nordsveen / Samfoto Hvor gode er norske brannvesen? 2 INNHOLD Leder 4 Suksess i Salten 6 S t or og s

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

[ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV april 2008. NAV i medienes søkelys side 10

[ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV april 2008. NAV i medienes søkelys side 10 [ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV april 2008 NAV i medienes søkelys side 10 Redaktøren Kompetanse hva er det? NAV-reformen er nå halvveis, mens brukere, politikere og media i økende grad forventer at

Detaljer

SAFE MAGASINET 01. Støy og vibrasjon er tema på HMS-konferansen i mai.

SAFE MAGASINET 01. Støy og vibrasjon er tema på HMS-konferansen i mai. SAFE MAGASINET 01 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 Mars 2010 Foto: Frode

Detaljer

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden Nr. 46 2015 Årgang 20 Rekord mange lærlinger Vi er fremtiden INN HOLD 07 Tallenes herre 11 Nytt fjos på Grødem 32 Hjemmestrikkete Risaluer 26 Ryfast 33 Full fart i Sirdal 42 Hobbit lekeplass 44 Sjøpanorama

Detaljer

VÆRØYPOSTEN Våren 2015

VÆRØYPOSTEN Våren 2015 VÆRØYPOSTEN Våren 2015 Utgiver Værøy kommune www.varoy.kommune.no Redaktør Erling Skarv Johansen Mail:erling.skarv.johansen@varoy.kommune.no Tlf. 48199927/75420608 Kto.nr for abonnement(150/året): 4662.70.40849

Detaljer

GODE TIL Å STREIKE. INNBLiKK SPREK OMSORGS- TJENESTE HELT SOM BØTELEGGER KROKENS UNGE HJELPER ANDRE. Internavis for Tromsø kommune Nr 3, 2012

GODE TIL Å STREIKE. INNBLiKK SPREK OMSORGS- TJENESTE HELT SOM BØTELEGGER KROKENS UNGE HJELPER ANDRE. Internavis for Tromsø kommune Nr 3, 2012 INNBLiKK Internavis for Tromsø kommune Nr 3, 2012 SPREK OMSORGS- TJENESTE SIDE 10 HELT SOM BØTELEGGER SIDE 2-3 KROKENS UNGE HJELPER ANDRE SIDE 12-13 GODE TIL Å STREIKE Etter å ha vært tatt ut i samtlige

Detaljer

Høydepunkter i 2007. Kontrakter på SEK 80 millioner gjelder ombyggingen av kontaktlednings- og sporanleggene på Uppsala Bangård. Les mer på side 12-13

Høydepunkter i 2007. Kontrakter på SEK 80 millioner gjelder ombyggingen av kontaktlednings- og sporanleggene på Uppsala Bangård. Les mer på side 12-13 Høydepunkter i 2007 Januar Mars April Mai Kontrakter på SEK 80 millioner gjelder ombyggingen av kontaktlednings- og sporanleggene på Uppsala Bangård. Les mer på side 12-13 Sesongstart på Baneserviceskolen:

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Det første året på Njord

Det første året på Njord Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 4 2011 Det første året på Njord ISO-avdelingen i rivende utvikling Portrettet: Michal Szoldra Nyt øyeblikkene MainTech reiser "Down Under" Felles løft for å rekruttere

Detaljer

Nr. 3 2014 Utgitt av Næringslivets sikkerhets organisasjon www.nso.no og Næringslivets Sikkerhets råd www.nsr-org.no

Nr. 3 2014 Utgitt av Næringslivets sikkerhets organisasjon www.nso.no og Næringslivets Sikkerhets råd www.nsr-org.no Foto: Harald J. Bergmann, NSO arkiv Nr. 3 2014 Utgitt av Næringslivets sikkerhets organisasjon www.nso.no og Næringslivets Sikkerhets råd www.nsr-org.no Start med det enkle Vent med fullskalaøvelser til

Detaljer

DRÅPEN. Redd for å miste helseattesten? Vårt øye i rommet. Hva er det viktigste, medlemmer eller kontingent? Betraktninger vedrørende sikkerhet

DRÅPEN. Redd for å miste helseattesten? Vårt øye i rommet. Hva er det viktigste, medlemmer eller kontingent? Betraktninger vedrørende sikkerhet Nr. 2 2002 DRÅPEN MEDLEMSBLAD FOR SEILENDE OLJEARBEIDERES FORENING Redd for å miste helseattesten? Vårt øye i rommet Betraktninger vedrørende sikkerhet Hva er det viktigste, medlemmer eller kontingent?

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

KRANTEKNIKK ÆRESMEDLEM. Spesialisten som ble. Spesialtema: LASTEBILKRANER. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004.

KRANTEKNIKK ÆRESMEDLEM. Spesialisten som ble. Spesialtema: LASTEBILKRANER. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004. KRANTEKNIKK MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004 Spesialisten som ble ÆRESMEDLEM Spesialtema: LASTEBILKRANER Helli Grafi sk AS Velkommen etter! Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor

Detaljer

24 timer. Bevokter Politiet s. 6 Portrettet: Steve Gilberg s. 10. Steve Gilberg s. 10 God jul! ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr.

24 timer. Bevokter Politiet s. 6 Portrettet: Steve Gilberg s. 10. Steve Gilberg s. 10 God jul! ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 24 timer ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 4/2003 Årgang 8 Bevokter Politiet s. 6 Portrettet: Steve Gilberg s. 10 Steve Gilberg s. 10 God jul! Leder Medmennesket i juletider Utgiver: Securitas 24 timer

Detaljer

Fabricom Nytt. Vinter 2010/2011. www.fabricom.no

Fabricom Nytt. Vinter 2010/2011. www.fabricom.no S M L XL Fabricom Nytt Vinter 2010/2011 www.fabricom.no Innhold: [ 3 ] Nytt år og nye muligheter [ 4 ] Markedsutsikter [ 5 ] Økonomi Bruk Refleks! [ 6 ] Sleipner Vedlikehold og Modifikasjonskontrakt (SVM)

Detaljer