«Robuste barn vokser på trær» Molde 18.april Kan de falle ned?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Robuste barn vokser på trær» Molde 18.april 2012. Kan de falle ned?"

Transkript

1 «Robuste barn vokser på trær» Molde 18.april 2012 Kan de falle ned? 1

2 NRK 16.april-2012: «Hver dag blir 60 barn skadd i norske barnehager» MANGE SKADER: En fersk undersøkelse viser at hver fjerde barnehagebestyrer mener det er 90 prosent risiko for at barnet ditt skades i løpet av timene det tilbringer i barnehagen. I fjor ble barn skadd i barnehager. En fersk undersøkelse viser at en stor del av ansatte i barnehager mangler grunnleggende sikkerhetsopplæring. Aftenposten 15.april 2012: «Hver fjerde barnehagestyrer mener det er mer enn 90 prosent sannsynlig at barn vil bli skadet.» (3 av 4 mener ikke det!) 2

3 Kommentar fra Ellen Beate Sandseter: «Det er uansett tvilsomt det som ligger til grunn for oppslaget i Aftenposten også! Det er Sikkerhetsrommet.no som har bestilt denne undersøkelsen, og jeg har gått inn og sett på spørsmålsformuleringene i undersøkelsen er det spurt om hvor stor sjanse de tror det er for at et uhell skjer i deres barnehage i løpet av neste 3 år, - ikke noe om skader på hvert enkelt barn. De unnlater også å nevne at halvparten av de spurte mente det var under 25% sjanse for dette.» 3

4 4

5 Departementet skal kartlegge alle skader: «- Vi ser på disse tallene at skadeomfanget i barnehagene er for høyt. Én alvorlig ulykke er én ulykke for mye», sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Elisabet Dahle. Hun forteller at de ser et behov for å gjøre noe med lovverket når det gjelder krav til sikkerhet i barnehagen. K-dep. har nå bedt U.dir. om å opprette et nasjonalt system for registrering og oppfølging av hendelser og ulykker som medfører skader på barn i alle barnehager. «- Målet er at vi må ha en samlet oversikt over skadeomfanget i norske barnehager i løpet 2012», sier Dahle. 15. April

6 Den store barnehageundersøkelsen 2010 Første steg nr.2/2011 VG 19. juli 2011 VG 20. juli 2011 VG 1. sept

7 Nytt tilbud (2011) Nettbasert sikkerhetskurs V-læring står for visuell læring, og er en relativt ny form for kursing/opplæring som Kompetansetorget er spesialister på. Det visuelle utrykket med lyd, bilder, filmer og animasjoner har de beste forutsetninger for å få budskapet frem. Formen taler både til øyne, ører og hjerte, og er på den måten det eneste riktige virkemidlet når man skal kurses individbasert over nettet. Sikkerhetsrommet er et læringssystem tas over nettet, noe som dermed tilgjengeliggjør kurset for alle. Det gjennomføres individuelt, og det tar omlag min å gå gjennom hele kurset, inkludert sluttesten. Kr. 480,- + moms/ansatt/år Gir Sikkerhetskortet som må fornyes hvert år 8

8 Lite skader i barnehagen I forhold til hvor mange barn som oppholder seg det meste av sin våkne tid i barnehagen, er det meget få alvorlige ulykker Barnehagen er det sikreste sted barn kan være! 9

9 Perspektiver på barns sikkerhet siste 30 år og for fremtiden Helge Jensen Høgskolen i Bergen 10

10 Aller viktigst i forhold til barns sikkerhet: God grovmotorikk 11

11 Barn må være i bevegelse mest mulig Vi er skapt til å være i bevegelse og kroppen forfaller hvis vi blir for passive Å ikke bevege seg gir alvorlige helseskader! 12

12 Men å bevege seg medfører også risiko for helseskade 13

13 Mange mener vi bør Fjerne alt «det farlige» Stengt lekeplass i Molde ingen alvorlige skader 14

14 Ronja røverdatter øver seg på ikke å falle i elven Astrid Lindgren 1981 «Og i dagene som kom gjorde ikke Ronja annet enn å passe seg for det som var farlig og øve seg på ikke å være redd. Falle i elven hadde skulle hun passe seg for, hadde Mattis sagt, derfor hoppet hun med liv og lyst på de glatte steinene ved elvebredden, der den fosset av gårde som aller verst. Hun kunne jo ikke gå bort i skogen og passe seg for å falle i elven. Skulle det være noen nytte i det, måtte hun gjøre det ved strykene og ikke noe annet sted.» Helvetesgapet 15

15 Barn lærer gjennom fingrene (altså ved handling) Barn må kunne gripe for å kunne begripe Derfor må barn få opplevelser med «det farlige» 16

16 Vekting av «Sikkerhet» mot «Utvikling av god motorikk» Dårlig sikkerhet måles i antall skader Lett å telle Store medieoppslag Lett å peke på årsak (fordele skyld) Avansert regelverk Ansvarlig trues med straff Dårlig motorikk er vanskelig å måle Vanskelig å telle Små medieoppslag Vanskelig å peke på årsak (fordele skyld) Ikke noe regelverk Ingen ansvarlige, ingen straff Derfor vinner «sikkerheten» over «utvikling av god motorikk» 17

17 Søksmål for manglende motorikk? K-departementet og databransjen presser datamaskiner inn i barnehagene Den heter Smartkid1 Gir barn: Rygg- og muskelskader? Hodepine? Nærsynthet? Mangel på konkrete erfaringer? Barn må røre på seg for ikke å bli inkompetente Flere skader! voksne! 18

18 15-åringer sitter mer stille enn pensjonister 15. febr Dobling av fedme i løpet av 20 år - Vi er bekymret for at stadig flere unge rammes av diabetes 2 og ble veldig overrasket da våre tall viste at 15 åringer sitter flere timer stille i døgnet enn aldersgruppen år

19 Folk blir stadig mer engstelige Bare fantasien setter grenser for i hvilke aktiviteter som kan medføre skader BT 15. Juni 2001 Dagens Næringsliv Fredag 21. August 2009 Blomster forbudt Margaret MacKenzie fra organisasjonen Evergreen Learning Grounds, jobber for bedre uterom for barn i Canada. Både hun og kollegene fra USA sliter med å få oppslutning om mer utfordrende lekeplasser i land der en liten hump i asfalten defineres som «snublefare» og gir grunnlag for å saksøke. Jeg jobber for tiden med en skole som har besluttet at de ikke lenger kan ha blomster i skolegården. Blomstene kan tiltrekke seg bier, og bier kan som kjent stikke. (Utdrag av artikkelen om Naturbarna i D2) BT 22.oktober

20 Norge i dag: Samfunnets sikkerhetskrav øker Folks engstelse øker Redd for å gjøre feil VG, Dagsrevy Erstatningssøksmål 22

21 Barna er jo det mest verdifulle man har Denne familien har: Kantbeskyttere overalt Dørstoppere Barnesikring på komfyr, skuffer og skap og stikkontakter Varmvannsperre Trappegrinder Matnett Hvordan takler disse barna det virkelige livet utenfor sikkerhetssonene? 23

22 Mattilsynet beslagla skulemiddag - for barnas (mat-)sikkerhet? Mattilsynet tok lammekjøtet med seg til destruksjon, og nydeleg suppekjøt vart brent og kasta. Brandsøy skule i Flora Firda.no 26/ Vi skal vel ikkje kaste mat vel? spør Martin, som ikkje skjønar kvifor Mattilsynet ikkje berre kunne kontrollert kjøtet, framfor å kaste det. Mattilsynet: - Et krystallklart regelverk utan rom for skjønn 27

23 Barn spiser jo så mye rart men de dør uhyre sjelden av det 28

24 «Tidenes lemenår i Norge!» NRK 1: 30/ Ikke drikk vann fra innsjøer, bekker eller brønner! Fare for harepest! 29

25 Ingen tør risikere en skade Hvor er det blitt av Rimelig skjønn? og Sunt bondevett? 30

26 Hvorfor øker folks engstelse? Færre egne, utfordrende motoriske erfaringer Visuelle medier ønsker å treffe oss i hjerterøttene/ magen og viser oss ulykker fra hele verden (Nyheter handler om frykt!) Vår «gammeldagse» hjerne sier: «Har jeg sett det, har jeg opplevd det!» «Og da må jo dette skje ofte!» 31

27 Sykkelhjelm i barnehagen I Edland barnehage har me fått 20 nye syklar - til barnas store glede! Det er trehjulssyklar, tohjulssyklar, sparkesyklar og racersyklar. I høve dette har me innført påbud med sykkelhjelm når barna skal sykle. Dette for at hjelm skal bli ein naturleg del av det å sykle, av sikkerhetsmessige årsakar -då det kan gå fort i svingane, og me meiner det er ein god læring i dette. Vinje kommune

28 Sykkelhjelm årsak til dødsulykken Laagendalsposten 17/ Den tre år gamle jenta som omkom i Albatross barnehage (Kongsberg) hadde på seg sykkelhjem. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med at jenta hadde på sykkelhjelm og at den hang seg fast i et tre. Mange ulykker i barns lek er vanskelige å forutse 33

29 Risikovurderinger etter 22. juli Kronikk i Bergens Tidende 4. sept : Siren Sundland Når verden er uforutsigbar og kompleks er den vanskelig å styre med komplekse kontrollsystemer Vurderinger av risiko er relativt «Siden kontroll og reguleringer ikke gir entydige effekter, er det kanskje dags for å dempe ambisjonsnivået for hva vi skal kunne forutsi?» (Ståle Dokken, LO) 35

30 Ulike sikkerhetsregimer i Norge «Lov & Regel»-regimet / (EU-regimet) (Jobber fulltid med bare sikkerhet) Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap Norsk lekeplass forum (NLF) Selverklærte sikkerhetsinspektører Veritas-sertifiserte lekeplassinspektører Holistisk motekspertise (Jobber deltid m/sikkerhet) Gunnar Breivik NIH Asbjørn Flemmen HiVolda Helge Jensen HiB Ellen Beate Sandseter DMMH + Barnehageansatte?? 36

31 Lov og Regel-regimet jobber hardt mot målet : Færre skader (null-visjonen?) Dess færre skader, dess bedre jobb har de gjort Ved mange ulykker kommer spørsmålet: Kunne dette vært unngått? Er regelverket godt nok? Det er fristende å ta godt i (for sikkerhets skyld!) (Ingen skal kunne ta oss sikkerhetsfolk på at vi ikke har gjort en god jobb!) Dette medfører at regelverket stadig utvides og forbedres i det godes hensikt - og det kan alltid bli bedre Er det mulig å lage et regelverk som hindrer alle skader? og er det ønskelig? Når er det omfattende nok? -Og de har null ansvar for barns motorikk! 37

32 Nullvisjon for barneulykker? Forebygging av barneulykker i Norge Tidsskr. Nor. Lægeforen 2000 Selv om Norge er et av verdens sikreste land for barn å vokse opp i, mister vi altså fortsatt ca. 50 barn årlig i ulykker der nullvisjonen bør gjelde. Hva kan vi gjøre for å forbedre situasjonen ytterligere?... Aktiv intervensjon gjennom opplysnings- og påvirkningskampanjer for å endre atferd er lite effektive. (Tidsskr. 2000) Passiv intervensjon gjennom strukturelle endringer (sykkelveier, barnesikker emballasje, bruk av hjelm) er mer effektive. (Tidsskr. 2000) Noen av oss mener at ved å forebygge småskader, forebygger vi samtidig de alvorlige (Johan Lund på Skadeforums årskonferanse 1998) 38

33 I barnehagene jobber vi med HELE mennesket Hvordan gjør vi barn (og fremtidens voksne) sunne og friske både fysisk og psykisk (Noe som vil spare helsevesenet for store summer!) Hvordan gjør vi barn motorisk dyktige Hvordan lærer vi barn å takle risiko Dette kan medføre en del mindre skader underveis, men forebygger større skader på sikt 39

34 For 30 år siden var Sikkerhetsperspektivet mer balansert ( ) Handlingsutvalget mot barneulykker utarbeidet 8 rapporter og 13 notater Norge hadde mest barneulykker i Skandinavia 40

35 Handlingsutvalget mot barneulykker HUMBU-rapport nr.1 Når spørsmålet om å førebyggje barneulukkene blir teke opp som problem, er det såleis dei meir alvorlege, unødvendige og primært livstrugande ulukkene barn kan råke ut for vi konsentrerer merksemda om. Ei målsetting i dette arbeidet må også vere på dei alderssteg der barna sjølve er mottakeleg for det, å utvikle ei realistisk risikovurdering. I dette ligg det å lære å ta ansvar for seg sjøv og andre. Førebyggjing av ulukker blant barn må ikkje ta fra dei rimelege vilkår for å utvikle eiga ansvarskjensle. På lang sikt er det med på å leggje grunnlaget for ei medviten haldning til eiga helse Barneulykker i heim og nærmiljø

36 Akseptable og uakseptable skader Tidligere (20-30 år siden) skilte man mellom 1. lette skader /akseptable skader som sår, blåmerker, forstuinger og i verste fall brukne bein 2. alvorlige skader / uakseptable skader som medfører sykehusinnleggelse, varige funksjonshemninger eller død. Etterhvert har Nullvisjoner og Worst case - ideologien blitt mer enerådende, ingen skader aksepteres og ingen sjanser skal taes og størrelsen på risikoen er blitt umulig å diskutere fordi den ikke kan forutsies med 100% sikkerhet. 42

37 «Tryggere, men kanskje kjedeligere?» Artikkel publisert av Statistisk sentralbyrå 2008 Dødsfall ved ulykker Årsakene til nedgangen: Svømmeferdigheter Bilbelter og sikrere biler Økende samvær med voksne Organiserte fritidsaktiviteter Økende inneværing pluss TV og dataspill Tiltakene NÅ må ikke gå ut over barns nødvendige, grovmotoriske utfordringer! Derfor var det en større aksept for helseskader i tidligere tider 43

38 Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr. Publisert: 1996 DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) Hvor mange av dere har lest Forskriften? 44

39 De viktigste punktene i forskriften tar ikke større plass enn dette: Kapittel 3. Fysiske og mekaniske egenskaper 6. Fysiske og mekaniske egenskaper Utstyr skal være konstruert og bygget slik at det er mulig for brukeren(e) å snu eller forlate utstyret uten å måtte utsette seg for en enda større utfordring med tilhørende risiko for helseskade. Voksne skal ha tilgang til alle nødvendige steder med henblikk på å nå eller hjelpe barn som kan være i vanskeligheter. Det enkelte utstyrs styrke og stabilitet skal være i samsvar med den bruk det er beregnet på eller som det kan forventes brukt på. De krefter som kan oppstå ved ujevn eller varierende belastning må tas med i beregningen av utstyrets styrke og stabilitet. Underlag og/eller flater som er til å gå på eller som skal bære vekten av personer, må være konstruert slik at sikkerheten er ivaretatt. Utstyr eller deler av metall som kan utgjøre en risiko for frostskader, skal være behandlet eller dekket av materiale som isolerer mot kulde, slik at frostskader unngås. Alle deler, tilgjengelige for bruker eller tredjepart, skal ha tilstrekkelige avrundete kanter og hjørner for å hindre skade. Lekeplassutstyr som en kan forvente at vil bli brukt av barn under 3 år, skal være fri for løse smådeler. Åpninger og avstander, som barn har tilgang til, skal ha en slik utforming at brukeren ikke kan bli sittende fast. Fast dimensjonerte åpninger mellom 9 cm og 23 cm skal ikke forekomme. Åpninger med dimensjoner som varierer når bevegelse oppstår, skal ha tilstrekkelig størrelse eller mellomrom for å unngå risiko for skader ved klemming, knusing eller press. Trapper, ramper o.l. som gir adkomst til flater og nivåer i en viss høyde over bakkenivå, skal ha håndlist, rekkverk eller tilsvarende. Flatene og nivåene skal ha tilpasset avskjerming eller rekkverk. 11. Fallunderlag Lekeplassutstyr skal være utformet, konstruert og plassert slik at risikoen for at brukere eller tredjepart skades på grunn av fall fra utstyret, er redusert til et minimum. For at lekeplassutstyret skal kunne tas i bruk, må utstyrets fallunderlag være støtdempende. Dette gjelder ved fallhøyder på over 60 cm. Kravet til fallunderlagets støtdempende evne vil avhenge av fallhøyden for det enkelte utstyr. Hvis syntetiske matter eller gummiheller brukes som fallunderlag ved fallhøyde over 60 cm, skal den støtdempende evnen kunne dokumenteres. Fjell, betong og asfalt skal ikke brukes som fallunderlag. Dette er overkommelig kunnskap for alle barnehageansatte! 45

40 Men med forskriften i hånden så Dette fjerner var man ikke forskriftens det farlige : Bare sandkassen, skyld, en trebåt og en liten trehytte står men praktiseringen av forskriften igjen etter at kommunens folk forskriftsmessig har sin fjernet skyld klatrestativet, huskene og dumpehuskene. Og hvor blir det av de motoriske utfordringene? 46

41 Forskriften har også ført til lavere toleranse for småskader 1 Formål (1996): Denne forskrift har til formål å forebygge at lekeplassutstyr medfører helseskade for brukere eller tredjepart når utstyret brukes til de formål det er beregnet for eller slik det kan forventes at barn bruker det. Utkast til forskrift (1993): 1 Formål: Lekeplassutstyr skal ikke utgjøre noen fare for liv eller helse for brukere eller tredjepart. Hva er en helseskade??? Helseskade oppfattes nå av mange som enhver skade 47

42 Videre heter det i 11 Fallunderlag Utkast 1993: For at lekeplassutstyret skal kunne tas i bruk, må utstyrets fallunderlag være støtdempende. Kravet til fallunderlagets støtdempende evne vil avhenge av fallhøyden for det enkelte utstyr. 1996: For at lekeplassutstyret skal kunne tas i bruk, må utstyrets fallunderlag være støtdempende. Dette gjelder ved fallhøyder på over 60 cm. Kravet til fallunderlagets støtdempende evne vil avhenge av fallhøyden for det enkelte utstyr. Hvor mange skader seg hardt ved fall fra 60cm? 48

43 Utdrag av artikkel: 49

44 Toåring døde etter barnehageulykke på Lande Gård Barnehage, Sarpsborg - 30.september 2011 Den lille jenta lekte på et lekeapparat - et rør - da hun falt. Fallet var ifølge barnehagestyrer ikke høyt, men jenta slo hodet. falt fra et lekerør i centimeters høyde Det finnes ikke noen garanti mot ulykker! 50

45 Fjerner lekeapparat etter ulykke Østlandets blad Niåringen skulle teste ut det nye lekeapparatet i skolegården. Han snurret rundt, falt og mistet bevisstheten. Samme dag som ulykken skjedde, stengte eiendomsavdelingen i kommunen lekeapparatet. Siden har både entreprenører, Hafslund Sikkerhet, produsenten og Norsk Standard vært involvert i saken. Alle konkluderer med at sikkerhetsnivået er tilstrekkelig. Det viste seg at det var ikke noe galt med lekeapparatet, men i og med at ulykken skjedde, valgte vi å fjerne den, sier rektor Det er fullt mulig å skade seg på sertifiserte lekeapparater. Er Norsk Standard feil eller er det guttens feil, eller hva/hvems skyld? 52

46 Spørreundersøkelse i barnehager i Bergen om SIKKERHET PÅ LEKEPLASSEN. Ingen av barnehagene hadde hatt uakseptable skader i styrers funksjonstid (2-14 år). Alle har hatt besøk av sikkerhetsinspektører. Ingen ble spurt om hvor på lekearealet de har hatt skader. Alle syntes at kontrolløren var strengere enn styrers erfaring med barn tilsa. Alle oppfattet meldingen fra kontrollør som påbud, som ikke kunne diskuteres. De fleste var pålagt endringer de var uenige i. De fleste ville etterkomme det de var pålagt å gjøre, - selv om de var uenig. Flere mente de selv ikke kunne / burde bygge eget lekeutstyr pga forskriftene. Eksempler på hva som ofte fjernes: Slengdisser, rutsjebaner, dobbel disse enkel, selvlagete lekehytter og selvlagete klatrestrukturer. Hvor var de som lenket seg fast til vippedissen og ringte VG?! 53

47 Hvilken virkning har lekeplassforskriften hatt? Et interessant fenomen er at etter 4 års rasering" av norske lekeplasser ( ) så var skadefrekvensen ikke sunket Det kan tyde på at man har fjernet en mengde lekeapparater som ikke var farlige Det er ikke så lett å forutsi hvor skader oppstår i barns lekeområder, fordi barns lek er, og skal være, uforutsigbar 54

48 Permene med regelverk øker for hvert år Angående lekeplasser: 8 lover og 11 forskrifter + Norsk Standard? Hva med lover og forskrifter for barns behov for mestring, risiko og spenning? 56

49 2011 «Sikkerhetssensitive bransjer stiller vesentlig høyere krav til sikkerhetsopplæring før de ansatte kan arbeide ute i produksjonen enn hva som er tilfelle i norske barnehager.» 57

50 Oljebransjens sikkerhetsregime er flyttet til barnas lekemiljø Uten at man har reflektert over forskjellene: I oljebransjen er arbeidsoperasjonene planlagte og skal være forutsigbare Barns lek er i liten grad planlagt og forutsigbar og skal heller ikke være det! Voksnes sikkerhetsregimer kan kvele og styre barnas lek 58

51 MEN, på den annen side Oljebransjens jobb er å få opp mest mulig olje, ikke å passe på mennesker Mens i barnehagen er jobben å passe på BARN, det mest dyrebare vi har - og når vi betaler barnehagen for påpassing, krever vi at den jobben utføres skikkelig! «vi har jo betalt for at ingen barn skal komme til skade!» - og kommer et barn til skade er det noen som ikke har gjort jobben sin 59

52 - Og da blir det viktig å diskutere/definere barnehagens samfunnoppdrag/-mandat? Barnehagen skal avlevere «uskadde» barn? Barnehagen skal gi barna god grovmotorikk? Barnehagen skal gi barna en god evne til risikovurdering? Barnehagen skal.osv Og hvordan avveier vi dette? Hva er viktigst for BARNA på sikt? 60

53 Disse avveiingene forkludres av «LekeplassSikkerhetsEkspertene»s snevre tenking De hadde sitt utspring i lekeapparatbransjen Mange hadde også provisjon på å selge nytt lekeutstyr Ble etter hvert kurset av NLF (Norsk Lekeplass Forum) Barnas beste eller eget beste? 61

54 Har centimetermål på alt! Og har fått revet mye! 62

55 Farlig? Ingen skader på 20 år! Mye sikkerhetsarbeid tar utgangspunkt i hva som i verste fall, muligens kan skje, ( Worst case ) ikke hva som er det normale og sannsynlige Lekehytten er nå fjernet pga lekeplassinspektør og NS

56 Inspektører fra Norsk Lekeplass Forum er ikke godkjent av Norges Velforbund Norsk Lekeplassforum (NLF) er en ikke-økonomisk organisasjon som har til formål å fremme sikkerhet og kvalitet i barns lekemiljø. NLF består stort sett av firma som produserer og/eller selger lekeplassutstyr Norges Velforbund er en partipolitisk nøytral landsomfattende sammenslutning av ca vel- og nærmiljøforeninger i Norge Inspektørene ble vurdert til å ha for sterke bindinger til produksjon og salg av lekeapparater Dette var antakelig foranledningen til at Norsk lekeplassforum henvendte seg til Veritas for å få de til å sertifisere lekeplassinspektører Men bindingene er fremdeles like sterke 65

57 Lekeplassinspektører med begrenset kompetanse Inspektørene har godkjent kompetanse på NS-EN /7 og NS-EN 1177 Inspektørene har ikke godkjent kompetanse på Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr 66

58 VERITAS-sertifisert lekeplassinspektør Fire dagers kurs i regi av Norsk Lekeplassforum (Kr kost/losji/bøker) Fagplan: Lekeapparater tilpasset ulik alder og funksjon 2,0 t. Lover, forskrifter og standarder. Juridisk vurd. 3,0 t. NS-EN NS-EN Avviksbehandl. 10,5 t. Praktisk test (med sonder) Rapportskriving..7,0 t. Eksamen i regi av Det Norske Veritas (Oppgavene lages av kursholder (NLF)?) Praktisk prøve på lekeplasser utpekt av NLF Høsten 2003 ble de første lekeplassinspektørene sertifisert av DNV. 67

59 Hvem har best kompetanse på å vurdere sikkerhet i barns lek? med 26,5 timers kurs i NS-EN 1176 og 1177 Førskolelærer med 3 års høgskoleutdanning års daglig erfaring med barns grovmotoriske lek og skadefrekvens i velkjent miljø -og hvem tillegges mest vekt? 68

60 Satser mye på å skremme barnehageansatte Det er enkelt å si hva som er farlig - når man har fasiten! 69

61 "tikkende bomber" I følge mange av de ledende på området anslår en at det antagelig kan være så mange som A-feil i.h.t Det Norske Veritas og Norsk Lekeplass forum sitt klassifiseringssystem av feil ved lekeapparater A-feil forsterkes ofte med «dødsfeller for barn» A-feil - er feil som er SÅ alvorlige at de i verste fall kan medføre død. Det sees på som så alvorlig, at personsertifisert personell fra DNV, IKKE kan forlate en lekeplass ved avvikskontroll før faren er fjernet, eller lekeplasseieren er kommet til plassen og overtar ansvaret. Det står ikke ett ord om A-, B- og C-feil i Sikkerhetsforskriften 70

62 Hvorfor ikke sette inn tilsvarende tiltak der de vil spare 100-vis av liv hvert år? Norske veier 80 km/t 50 cm klaring A-avvik = Livsfarlige avvik, fare for død. Skal monteres midtskille umiddelbart, eller stenge veien Manglende proporsjoner? 71

63 Trollhaugen foreldrelagsbarnehage på Hommersåk i Sandnes kommune Som en av få barnehager er hele uteområdet vårt sertifisert av Veritas. Dette betyr at eksperter fra Veritas har gjennomgått hele vårt uteområde. Dette gir oss en trygghet om at barna våre leker på et område som er trygt og sikkert. - Men motorisk utfordrende? 72

64 Den Internasjonale Barnehagen Etter avvikskontroll av lekeplassinspektør Ikke godkjent fallunderlag (dybden på sandlaget er ikke tykt nok) NS Klatreveggen Hodeåpning i gjerde. Toppen på gjerde i trapp over klatreveggen. NS B- og A-avvik 73

65 A-avvik i Den internasjonale barnehagen Bruk av prober? Hytten er livsfarlig Snorfeste på taket i mønet på begge sider NS

66 A-avvik i Den Internasjonale Barnehagen Hode åpning. Trekantåpning i støttestag i jern som er festet i bærebein og i toppstokken. NS Der det er klatremuligheter på gjerde er det hode åpninger NS

67 B-avvik i Den Internasjonale Barnehagen Ikke godkjent fallunderlag (dybden på sandlaget er ikke tykt nok) NS Klem fare for finger. NS

68 Minnet om en vippedisse hvor det aldri hadde skjedd noen skader Nå er også stolpen fjernet pga kollisjonsfaren! 77

69 B-avvik i Den Internasjonale Barnehagen Interne fall. NS Ikke godkjent fallunderlag (ikke nok dybde på fallunderlaget) NS

70 Er det blitt bedre nå? Eller er det verre? 79

71 80

72 ! siders rapport Med en mengde klikkbare lenker 48 «dødsfeller for barn» (A-Avvik) 81

73 ... godt jobba Skrevet av: T, :26:12... de gjerdene der er vel garantert farligere å klatre i enn selve leikeplassen. Oppfordrer til at det blir bygd en vegg rundt gjerdene for å hindre at noen klarer å klatre over gjerdene (og eventuelt skade seg i forsøket) på å nå de livsfarlige leikene på innsiden. Fra spøk til alvor: finnes det en 100% trygg leikeplass? Burde vi sperra av alle sammen og latt ungene leike i trafikken? Skjerp dere! rbnett Stengt Lekeplass Nordbyen skole MOLDE 82

74 Ifølge DSB skal alle trene på å vurdere sikkerhet i stedet for å si at dette er for komplisert og bør overlates til sikkerhetseksperter, som f. eks. Veritas-sertifiserte lekeplassinspektører (Som har 4 dagers kurs i NS-EN /7 og NS-EN 1177 og ikke ansvar for barns motorikk) Alle jobber mest med å ha ryggen fri i fall det skal oppstå en skade 83

75 Ingen godkjenningsordning for lekeplassutstyr En del private aktører tilbyr kommuner og private barnehager å kontrollere lekeplassutstyret. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er positive til at markedet tilbyr kompetansetiltak og bistand tilknyttet internkontroll, men understreker at det uansett er eieren av lekeplassutstyret som har ansvaret for at sikkerhet er ivaretatt. Mange kommuner og private barnehager har en oppfatning av at sertifiserte lekeplasskontrollører utfører en kontroll som innebærer godkjenning av lekeplassutstyret. Regelverket inneholder ingen bestemmelse om en slik godkjenningsordning verken hos produsent eller eier. - Dette er en frivillig ordning, som ikke er hjemlet i regelverket. Begreper som godkjenning, kontrollør, inspektør og sertifikat betyr ikke at det utøves offentlig myndighet. De som eier lekeplassutstyr må gjerne få ekstern bistand i det løpende sikkerhetsarbeidet, men det endrer ikke virksomhetenes eget ansvar for internkontroll, sier avdelingsleder Gunnar Wold i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). 84

76 Brev fra DSB (utdrag) til Asbjørn Flemmen «Krav til lekeplassutstyr må vurderes i forhold til lekeplassforskriften» «Standardene er basert på testmetoder utelukkende i forhold til de produkter som er beskrevet og er som sagt kun retningsgivende. Det er også viktig å gjøre oppmerksom på at konsulentbransjen kun gir uttrykk for sin oppfatning av standardene og at deres fortolkning av standarder og regelverk ikke har noen offentligrettslig virkning» 85

77 Hvorfor er det vanskelig å «fase ut» lekeplassinspektørene De innehar regelverks-kompetanse (selv om denne overdrives sterkt) Innkjøp av tjenesten gir et inntrykk utad om at sikkerheten «er på plass» «her tar vi sikkerhet på alvor» (vi har hentet inn «ekspertise») De fleste barnehager er nå i større sammenslutninger med egen administrasjon som kjøper inn «sikkerhetsekspertise» 87

78 Avvikling av sertifiseringsordningen for lekeplassinspektører 2009 «Ledelsen i DNV Certification besluttet 25. november 2009 å avvikle ordningen "sertifisering av lekeplassinspektører". Ordningen har vært et samarbeid mellom DNV og Norsk Lekeplassforum.» «Det å avslutte tjenesten er et strategisk valg ledelsen i DNV Certification har gjort. En av de viktigste årsakene som ligger til grunn for denne beslutningen er at DNV over tid har opplevd at vår rolle i dette markedet har blitt misforstått. Slik vi vurderer det, kan ikke DNV som en uavhengig tredjepart leve med en situasjon hvor det stilles spørsmål ved vårt omdømme.» +3 års avviklingstid 88

79 NLF & Norsk Sertifisering Nivå 1 : Inspektørkurs 2011 Dette er en utdannelse som går over 5 dager; 2 dagers fagkurs og 2 dagers praksis. Kurset avsluttes med 1 dags eksamen (teoretisk/praktisk prøve). Opptakskrav: Dokumentasjon/referanser som bekrefter min. 3 års relevant yrkeserfaring/-praksis. Målgruppe: Profesjonelle aktører som til daglig arbeider med sikkerhet på lekeplasser; konsulenter, inspektører, ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende med ansvar i forhold til barnas uterom, forvaltning i privat og offentlig sektor. Sertifiseringen foregår i regi av Norsk Sertifisering. Retningslinjer for sertifisering av lekeplassutstyrsinspektører iht. NS-EN 1176 Del 1-7 og Del og NS-EN 1177 Veritaslogo skiftet ut med Norsk Sertifisering 89

80 Ulike strategier for hvordan forholde seg til SIKKERHET i barns lekemiljøer 1. La en lekeapparatprodusent eller sikkerhetsekspert vurdere barnas lekemiljø. Da blir ansvaret fremdeles ditt, men barna og du trenger ikke å vurdere risiko Da sikkerhetsekspertene vil være på den sikre siden og ikke har ansvar for barnas motorikk, så vil lekemiljøet få færre motoriske utfordringer og barna færre mestringsopplevelser 2. Bruk Sikkerhetsforskriftene på barnas lekemiljø, men les teksten nøye gjennom og gjør alle fortolkninger selv. Vurderingene må skrives ned i HMS-permen 90

81 3. Gjør din egen risikovurdering av barnas lekemiljø, basert på sunt bondevett. ( Det er lettere å få tilgivelse enn tillatelse, men selvfølgelig vurderes sikkerheten) Den må skrives ned (Skrive i HMS-permen pga. jurister og ev. erstatningssøksmål) 4. Ikke bygg lekeapparater, men kunst og arkitektoniske strukturer (som utilsiktet kan være lekbar). Her diskuterer du og barna sikkerheten underveis. 91

82 5. Ikke tillat barn å leke på apparatlekeplasser, men la barna leke alle andre steder som offentlige urbane miljøer, i naturen, i kulturlandskapet. 92

83 5. Forts (Lek i urbane miljø, i naturen, i kulturlandskapet) Her er det ikke så mye forskrifter og dere diskuterer sikkerheten samtidig som barna utvikler kreativitet og den beste motorikken i et miljø som ikke er planlagt for lek. Det handler om å ta ansvar selv i stedet for å dytte det over på noen andre - Og lære barna til å ta ansvar for seg selv 93

Risiko og sikkerhetsvurdering i barnehagen. Helge Jensen Høgskolen i Bergen

Risiko og sikkerhetsvurdering i barnehagen. Helge Jensen Høgskolen i Bergen Risiko og sikkerhetsvurdering i barnehagen Helge Jensen Høgskolen i Bergen Den farlige barnehagen «15.000 barn skades hvert år i barnehagen» Første steg nr.2/ 2011 VG 19. juli 2011 VG 20. juli 2011 VG

Detaljer

Fakta Februar 2008. Lekeplassutstyr

Fakta Februar 2008. Lekeplassutstyr Fakta Februar 2008 Lekeplassutstyr Eiere av lekeplassutstyr har ansvaret for at sikkerheten er ivaretatt. Det innebærer at den som anskaffer lekeplassutstyr og tilbyr det for bruk, må ha systemer og rutiner

Detaljer

Opplæring i Lekeplass-sikkerhet

Opplæring i Lekeplass-sikkerhet 2015 Opplæring i Lekeplass-sikkerhet Erfaring med lekeplassbransjen siden 1998 Sertifiserte Lekeplassinspektører (5) + admin (3) Kontrollerer mer enn 7000 lekeplass-utstyr årlig Driver nettsiden www.lekeplasskontrollen.no

Detaljer

Sikker Lekeplass AS. Tegleverksveien 15 A, 3400 Lier. Org nr 989440187. Tel: 48030214

Sikker Lekeplass AS. Tegleverksveien 15 A, 3400 Lier. Org nr 989440187. Tel: 48030214 Lekeplass 1 Lekesentral 1,5m 1,5m Feil funnet ved sikkerhetskontroll: Ref Henvisning Fareklasse: Fare for fastklemming av hode/hals. Faste åpninger mellom 9cm og 23cm skal ikke forekomme. FSL 6 Fare for

Detaljer

Barn og spenningsaktiviteter betydningen av kiling i magen Den fysiske skolesekken / Sør-Trøndelag Idrettskrets

Barn og spenningsaktiviteter betydningen av kiling i magen Den fysiske skolesekken / Sør-Trøndelag Idrettskrets Barn og spenningsaktiviteter betydningen av kiling i magen Den fysiske skolesekken / Sør-Trøndelag Idrettskrets Ellen Beate Hansen Sandseter DMMH Hva er risikofylt lek? Med risikofylt lek menes fysisk

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

Tekniske krav til lekeapparater NS-EN DEFINISJONER

Tekniske krav til lekeapparater NS-EN DEFINISJONER Tekniske krav til lekeapparater www.dittvel.no Standarden inneholder følgende kapittel: NS-EN 1176 NS-EN 1176-1 NS-EN 1176-2 NS-EN 1176-3 NS-EN 1176-4 NS-EN 1176-5 NS-EN 1176-6 NS-EN 1176-7 Del 1: Generelle

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

Lekeplassutstyr SIKKERHETSFAKTA NR. 9

Lekeplassutstyr SIKKERHETSFAKTA NR. 9 PRODUKT- OG ELEKTRISITETSTILSYNET 9 Lekeplassutstyr SIKKERHETSFAKTA NR. 9 2 PRODUKT- OG ELEKTRISITETSTILSYNET Tenk sikkerhet Med denne brosjyren ønsker vi å informere eiere og andre som har ansvar for

Detaljer

Sikkerhet i barnehagen på bekostning av fysisk utfoldelse?

Sikkerhet i barnehagen på bekostning av fysisk utfoldelse? Foto: Rune Storli Sikkerhet i barnehagen på bekostning av fysisk utfoldelse? Ellen Beate Hansen Sandseter Spennende og risikofylt lek Med risikofylt lek menes fysisk lek som er utfordrende og spennende,

Detaljer

INSPEKTØRTREFF 2016. Velkommen!

INSPEKTØRTREFF 2016. Velkommen! INSPEKTØRTREFF 2016 Velkommen! MORTEN ANKER-NILSSEN Hagebruker fra NMBU Parkforvalter i Oslo kommune Dommer i NGSA Tidligere lekeplassinspektør Har undervist på Fag- og i nspektørkurs Tidligere styremedlem

Detaljer

Miljøarbeid i bofellesskap

Miljøarbeid i bofellesskap Miljøarbeid i bofellesskap Hvordan skape en arena for god omsorg og integrering Mary Vold Spesialrådgiver RVTS Øst mary.vold@rvtsost.no Ungdommene i bofellesskapet Først og fremst ungdom med vanlige behov

Detaljer

1.2 Brannstatistikk: Tap av menneskeliv

1.2 Brannstatistikk: Tap av menneskeliv Kapittel 1 Brann og samfunn 1.1 Introduksjon I Norge omkommer det i gjennomsnitt 5 mennesker hvert år som følge av brann. Videre blir det estimert et økonomisk tap på mellom 3 og milliarder kroner hvert

Detaljer

Skader og ulykker i barnehager. Ellen Beate Hansen Sandseter Ole Johan Sando Ingar Pareliussen Camilla Kalvatn Egset

Skader og ulykker i barnehager. Ellen Beate Hansen Sandseter Ole Johan Sando Ingar Pareliussen Camilla Kalvatn Egset Skader og ulykker i barnehager Ellen Beate Hansen Sandseter Ole Johan Sando Ingar Pareliussen Camilla Kalvatn Egset Operasjonalisering av skadebegrepet Grad 1 - Enkel behandling/førstehjelp av barnehageansatte

Detaljer

PIKEN I SPEILET. Tom Egeland

PIKEN I SPEILET. Tom Egeland PIKEN I SPEILET Tom Egeland Kompetansemål etter vg 2 Muntlige tekster bruke norskfaglig kunnskap i samtale om tekster Skriftlige tekster bruke et bredt register av språklige virkemidler i egen skriving,

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Etterrettelig skriving Mariell Karlsen Bakke

Etterrettelig skriving Mariell Karlsen Bakke Etterrettelig skriving Mariell Karlsen Bakke Barnevernet 1 Problemstilling: Hvilke regler må barnevernet forholde seg til, og hvordan påvirker dette deres arbeid. Oppgaven I 2011 kom over 14 000 nye barn

Detaljer

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG - V E R 1. 2 COACH CAFE 3 P C O A C H R O G E R K V A L Ø Y DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG Velkommen til Coach Cafe ebok. Coach Cafe AS ved 3P coach Roger Kvaløy hjelper mennesker i alle faser i livet. Brenner

Detaljer

Veileder for drift og vedlikehold av private lekeplasser

Veileder for drift og vedlikehold av private lekeplasser Alta kommune Veileder for drift og vedlikehold av private lekeplasser U t a r b e i d e t f o r e g e n k o n t r o l l o g i h t : - F o r s k r i f t o m s i k k e r h e t v e d l e k e p l a s s e r

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet

Plan for trafikksikkerhet Plan for trafikksikkerhet Roa barnehage Lunner kommune 1 Barnehagens retningslinjer for turer med bil og buss Felles kommunale retningslinjer for å ivareta barnas sikkerhet ved turer utenfor nærmiljøet

Detaljer

Nettvett Danvik skole. 4. Trinn 2011

Nettvett Danvik skole. 4. Trinn 2011 Nettvett Danvik skole 4. Trinn 2011 Målet med å vise nettvett Mindre erting og mobbing Trygghet for voksne og barn Alle tar ansvar og sier i fra Personvern kildekritikk Digital mobbing Er e så nøye, a?

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN»

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Det er en fordel at klassen arbeider

Detaljer

12-20. Vindu og andre glassfelt

12-20. Vindu og andre glassfelt 12-20. Vindu og andre glassfelt Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.10.2015 12-20. Vindu og andre glassfelt (1) Vindu og andre glassfelt som ved knusing kan volde skade på person eller husdyr,

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M

BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M no-flame BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 STUDER INSTRUKSJONSBOK/BRUKSANVISNING... 4 SPESIFIKASJONER

Detaljer

Refleksjonsnotat for Mai.

Refleksjonsnotat for Mai. Refleksjonsnotat for Mai. Mai måned er her og vi har kommet i gang med å ta med små grupper på tur til skogen. Vi har foreløpig delt inn i 4 grupper. Vi har hatt litt ulike erfaringer på de første skog

Detaljer

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET. Barn er kreative! Vi samarbeider og finner på nye leker, bruker fantasien og bygger flotte byggverk

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET. Barn er kreative! Vi samarbeider og finner på nye leker, bruker fantasien og bygger flotte byggverk AUGUST Da er vi i gang med nytt barnehageår, og for en start vi har fått. Barnegruppa består av positive energibunter som bobler over av vitebegjær, glede, undring og lekenhet. Vi gleder oss til hver dag

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W FORELDREHEFTE : 6-ÅRINGER PÅ SKOLEVEI Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

BLÅGRUPPA NOVEMBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

BLÅGRUPPA NOVEMBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG BLÅGRUPPA NOVEMBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 BASEUKE 4. Vi jobber med eventyret «Gutten som aldri var redd» 5. Vi jobber med eventyret «Gutten som aldri var redd» 6. 7. Vi jobber med

Detaljer

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo.

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. 8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. Tema 1. Følelsesmessig kommunikasjon Vis positive følelser

Detaljer

Å rlig hovedettersyn - Lekeplasskontroll

Å rlig hovedettersyn - Lekeplasskontroll Å rlig hovedettersyn - Lekeplasskontroll Holvika skoler 4. november 2014 Vi har i dag foretatt befaring/kontroll av lekeplass på deres uteområde. Alle henvisninger i rapporten gjelder i henhold til NS1176

Detaljer

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei Foreldrehefte 6-åringer på skolevei G J W foreldrehefte : 6-åringer på skolevei Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Kun 114.500,- Kun 59.900,- Norskprodusert lekeplassutstyr! Kun 29.900,- Vårsalg 2015 - spar inntil 50 %

Kun 114.500,- Kun 59.900,- Norskprodusert lekeplassutstyr! Kun 29.900,- Vårsalg 2015 - spar inntil 50 % 29.900,- 59.900,- 114.500,- Norskprodusert lekeplassutstyr! Vårsalg 2015 - spar inntil 50 % Informasjon Aktiv Lek AS er en norsk produsent av lekeapparater som ligger i Telemark. Personene i bedriften

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Veier til synlighet Bygge et godt omdømme. Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd utdrag fra foredrag av Gunnar Husan Frivillighet Norge

Veier til synlighet Bygge et godt omdømme. Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd utdrag fra foredrag av Gunnar Husan Frivillighet Norge Veier til synlighet Bygge et godt omdømme Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd utdrag fra foredrag av Gunnar Husan Frivillighet Norge Definisjon omdømme Kortversjon: Inntrykket omverden har av

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Boblende glede og sug i magen - om barns jakt på spenning i et sikkerhetsfokusert samfunn

Boblende glede og sug i magen - om barns jakt på spenning i et sikkerhetsfokusert samfunn Foto: Rune Storli Boblende glede og sug i magen - om barns jakt på spenning i et sikkerhetsfokusert samfunn Ellen Beate Hansen Sandseter Spennende og risikofylt lek Med risikofylt lek menes fysisk lek

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Side 1 av 5 SLUTT PÅ KJEFTINGA 12 råd til positiv barneoppdragelse Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Kjefting er den klassiske foreldrefellen. Med 12 råd får du slutt på

Detaljer

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel I november har vi jobbet med: I november har vi fortsatt å ha fokus på sosial kompetanse, det å være snill med hverandre, se og lytte til hverandre og hjelpe

Detaljer

Digital kompetanse. i barnehagen

Digital kompetanse. i barnehagen Digital kompetanse i barnehagen Både barnehageloven og rammeplanen legger stor vekt på at personalet skal støtte det nysgjerrige, kreative og lærevillige hos barna: «Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet,

Detaljer

Året rundt i naturbarnehagen. Bymarka naturbarnehager

Året rundt i naturbarnehagen. Bymarka naturbarnehager Året rundt i naturbarnehagen Bymarka naturbarnehager Bymarka naturbarnehager Gjest naturen Hvorfor? Eksempler fra prosjektarbeid og tema i barnehagene våre. Leik og læring - uteliv på barns premisser Bymarka

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

Inne hele dagen for sikkerhets skyld. Ellen Beate H. Sandseter Ole Johan Sando DMMH

Inne hele dagen for sikkerhets skyld. Ellen Beate H. Sandseter Ole Johan Sando DMMH Inne hele dagen for sikkerhets skyld Ellen Beate H. Sandseter Ole Johan Sando DMMH Bakgrunn Norske barnehageansatte har vært sett på som svært tolerante og tillatende til barns risikofylte lek (Sandseter,

Detaljer

Gullstjerna Refleksjoner og noen tanker videre. September 2016

Gullstjerna Refleksjoner og noen tanker videre. September 2016 Gullstjerna Refleksjoner og noen tanker videre. September 2016 Hei alle sammen!! September måneden har gått forbi, og vi er godt i gang med det nye barnehageåret på Gullstjerna. I august opplevde vi at

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

DOKUMENTASJON. Rampline slakklinesystem, modell Rampline Park

DOKUMENTASJON. Rampline slakklinesystem, modell Rampline Park Rampline 092017 DOKUMENTASJON Rampline Park Rampline slakklinesystem, modell Rampline Park Produktet er utviklet og levert av Rampline AS, 4163 Talgje, Norge Har du spørsmål, ta kontakt med Rampline AS

Detaljer

KOMMUNIKASJON TRENER 1

KOMMUNIKASJON TRENER 1 KOMMUNIKASJON TRENER 1 INNLEDNING Bra lederskap forutsetter klar, presis og meningsfylt kommunikasjon. Når du ønsker å øve innflytelse på spillere, enten det være seg ved å lære dem noe, løse problemer,

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

NORM FOR UTFORMING AV LEKEAREALER

NORM FOR UTFORMING AV LEKEAREALER NORM FOR UTFORMING AV LEKEAREALER lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger 2 Vi Vil Vi Våger Innhold Norm for utforming av lekearealer i.... 4 Kvaliteter Krav til innhold, plassering og utforming av lekearealer:...

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 8 Hva er i veien med deg? I dette kapittelet står helsa i sentrum. Den innledende tegningen viser Arif på

Detaljer

GJØR DRØMMEN OM HJEMMET DITT SUNN OG BÆREKRAFTIG Mer plass eller ny plass? Bygg i Ytong og tenk fremover

GJØR DRØMMEN OM HJEMMET DITT SUNN OG BÆREKRAFTIG Mer plass eller ny plass? Bygg i Ytong og tenk fremover GJØR DRØMMEN OM HJEMMET DITT SUNN OG BÆREKRAFTIG Mer plass eller ny plass? Bygg i Ytong og tenk fremover De aller fleste hus er bygget i tre, og noen av disse er pusset så de til forveksling ligner steinhus.

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Hvordan tror du jeg har hatt det?

Hvordan tror du jeg har hatt det? Hvordan tror du jeg har hatt det? Om å tolke fosterbarns reaksjoner på samvær med foreldre Arnt Ove Engelien Psykologspesialist Trygg base AS Formålene ved samvær Samvær kan virke utviklingsfremmende hvis

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Mange spør når kan jeg begynne å trene valpen?

Mange spør når kan jeg begynne å trene valpen? Lek og kontakt Lek og kontakt er viktig, uansett hva du har tenkt å bruke hunden din til. Målet med slik trening er å få hunden til å oppsøke/ta kontakt med eier. Treningen vil da gå lettere fordi hunden

Detaljer

Vindu og andre glassfelt

Vindu og andre glassfelt 12-20. Vindu og andre glassfelt Publisert dato 01.09.2014 12-20. Vindu og andre glassfelt (1) Vindu og andre glassfelt som ved knusing kan volde skade på person eller husdyr, skal sikres mot sammenstøt

Detaljer

For oss, i vår kultur er det nærliggende å fokusere på å gi riktig svar på et spørsmål, både for barn og voksne.

For oss, i vår kultur er det nærliggende å fokusere på å gi riktig svar på et spørsmål, både for barn og voksne. Aria og Sansetyven er en spennende bok som oppfordrer til undring og filosofering sammen med barna. Her finner man uendelig mange filosofiske tema, så det er bare å fordype seg i undring sammen med barna.

Detaljer

Operativ og strategisk medierådgiving, medietrening, mediekontakt, møte- og debattleiing og krisekommunikasjon.

Operativ og strategisk medierådgiving, medietrening, mediekontakt, møte- og debattleiing og krisekommunikasjon. TIBE Samfunn Litt om meg: Odd Kristian Dahle Seniorrådgivar Tlf. 906 15 658 E-post: dahle@tibesamfunn.no Spesialkompetanse: Operativ og strategisk medierådgiving, medietrening, mediekontakt, møte- og debattleiing

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

... Spark er mer enn bare kos...

... Spark er mer enn bare kos... Teller du spark kan du bidra til forskningen Husk at barnet skal sparke hver dag! Bli kjent med barnet ditt! Kjenn etter hver dag!... Spark er mer enn bare kos... www.telltrivselen.no BLI KJENT MED BARNET

Detaljer

Formidling og presentasjon

Formidling og presentasjon Formidling og presentasjon Kurs i helsepedagogikk 5. mars 2015 Ved Kari Vik Stuhaug Kontekst Tenk gjennom kven målgruppa er. Pårørande? Pasientar? Fagfolk? Tidlegare kunnskap om emnet? Tilpass kunnskapsmengda

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2013.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2013. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2013. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 29 30 1 2 Aksjon vår-rydding 1. Mai Theodor 3 år! Hurra 3 6 7 8 Vegard begynner å jobbe hos oss. 9 10 Kristihimmelfartsdag Planleggingsdag

Detaljer

Midtveisevaluering. Relasjoner og materialer

Midtveisevaluering. Relasjoner og materialer Ås kommune Relasjoner og materialer Midtveisevaluering I begynnelsen når barna utforsket vannet fikk de ingen verktøy, vi så da at de var opptatte av vannets bevegelser og lyder. Etter hvert ønsket vi

Detaljer

Helse på barns premisser

Helse på barns premisser Helse på Lettlest versjon BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på Helse på Hva er dette? Vi hos Barneombudet ville finne ut om barn får gode nok helsetjenester. Derfor har vi undersøkt disse fire områdene:

Detaljer

fokus på lek! eventyr Alfabetet, tall og ordbilder regn, snø og is sykdom

fokus på lek! eventyr Alfabetet, tall og ordbilder regn, snø og is sykdom Februar I februar skjer det litt av hvert og vi starter opp med et nytt prosjekt! Dette kommer vi nærmere inn på etter vi forteller om hvordan vi har hatt det i januar. Januar har vært en oppstartsmåned

Detaljer

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Introduksjon Bursdag i Antarktis er en interaktiv animasjon som forteller historien om en liten katt som har gått seg bort på bursdagen sin. Heldigvis treffer

Detaljer

Rapport etter årlig hovedkontroll av lekeplass i Bråtet brl. Kontrollert den

Rapport etter årlig hovedkontroll av lekeplass i Bråtet brl. Kontrollert den Bråtet brl. Styret, Utført ved sertifikatholder ved Norsk sertifisering, sertifikat 073 Arne Eide Olsen ved Frode Løbrot Bergen 13.06.14 Rapport etter årlig hovedkontroll av lekeplassen i Bråtet brl. 2014.

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

Tilstands-rapport: Årlig hoved ettersyn av lekeplassen

Tilstands-rapport: Årlig hoved ettersyn av lekeplassen Tilstandsrapport 203 Side av 0 Undelstad Huseierforening Kontrolldato: 7/5-203 Undelstadveien 73 A Inspektør: Svein Torsdal Våre inspektører: HER (sertifikater) 387 Asker Vår ref: n Heyerdahl Telefon:

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

S. J. BOLTON. Nå ser du meg. Oversatt av Pål F. Breivik

S. J. BOLTON. Nå ser du meg. Oversatt av Pål F. Breivik S. J. BOLTON Nå ser du meg Oversatt av Pål F. Breivik Til Andrew, som leser bøkene mine først; og til Hal, som ikke kan vente på å få komme i gang. Prolog For elleve år siden Blader, gjørme og gress virker

Detaljer

Månedsplan\ Goliat. Oktober UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 40 2 Grupper: Kreps sos.komp\gruppe Barn født 2013\2014 på tur.

Månedsplan\ Goliat. Oktober UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 40 2 Grupper: Kreps sos.komp\gruppe Barn født 2013\2014 på tur. Månedsplan\ Goliat Oktober 2017 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 40 2 3 -tur 4 5 6 41 9 10 -tur\ biblioteket 11 12 13 42 16 17 tur\biblioteket. Barn født 18 19 20 43 23 24 FN-dagen -tur 25 26 27

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

Samarbeidsprosjektet treningskontakt

Samarbeidsprosjektet treningskontakt Samarbeidsprosjektet treningskontakt - en videreutvikling av støttekontaktordningen Motivasjon og endring Gro Toldnes, Frisklivssentralen i Levanger Program for timen Motiverende samtaler om fysisk aktivitet

Detaljer

8-4. Uteoppholdsareal

8-4. Uteoppholdsareal 8-4. Uteoppholdsareal Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.11.2015 8-4. Uteoppholdsareal (1) Uteoppholdsareal skal etter sin funksjon være egnet for rekreasjon, lek og aktiviteter for ulike

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Nyhetsbrev MOMENTLISTE FOR BRUK VED ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSULYKKER/-UHELL INFO. Februar 2014

Nyhetsbrev MOMENTLISTE FOR BRUK VED ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSULYKKER/-UHELL INFO. Februar 2014 Nyhetsbrev Februar 2014 INFO MOMENTLISTE FOR BRUK VED ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSULYKKER/-UHELL Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet denne listen som et hjelpemiddel for

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet i Tømmerli barnehage.

Plan for trafikksikkerhet i Tømmerli barnehage. Plan for trafikksikkerhet i Tømmerli barnehage. Brumunddal 08.05.2015 Innledning: Trafikksikkerhetsplan for Tømmerli barnehage er i tråd med Ringsaker kommunes trafikksikkerhetsplan, vedtatt i april 2015.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en herlig september måned sammen med deres nydelige barn. Vi på Sølje har hatt en god måned, vi er blitt godt kjent, både

Detaljer

Informasjon om hendelsen til pårørende og involverte

Informasjon om hendelsen til pårørende og involverte Informasjon om hendelsen til pårørende og involverte Trond Boye Hansen Paramedic / Ulykkesgransker Oslo Universitetssykehus Ullevål Ass. Havariinspektør Statens Havarikommisjon for Transport Barn ble skadet

Detaljer

Små barns lek og vennskapsrelasjoner i barnehagen. Toddlerkonferansen 2013 Bergen,31.oktober Anne Greve

Små barns lek og vennskapsrelasjoner i barnehagen. Toddlerkonferansen 2013 Bergen,31.oktober Anne Greve Små barns lek og vennskapsrelasjoner i barnehagen Toddlerkonferansen 2013 Bergen,31.oktober Anne Greve Vennskap mellom små barn Hvordan kjenne igjen vennskap hos aldersgruppen? Kan vi som voksne være med

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

Unngå den klassiske foreldrefellen - disse kjørereglene funker mye bedre.

Unngå den klassiske foreldrefellen - disse kjørereglene funker mye bedre. 12 alternativer til kjefting Unngå den klassiske foreldrefellen - disse kjørereglene funker mye bedre. Hege Kristin Fosser Pedersen hege.pedersen@hm-media.no 29.03.2011, kl. 07:00 12 positive foreldreråd:

Detaljer

6-åringar på skuleveg

6-åringar på skuleveg 6-åringar på skuleveg Rettleiing til foreldre med barn som skal begynne på skulen Førsteklassingane som trafikantar Det er store forskjellar i modning og erfaring hos barn på same alder. Vi ser likevel

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W Se til begge sider - og fremover! Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet både barn og foreldre. Men trafikkopplæring handler om mer enn regler.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, NOVEMBER 2014. Hei alle sammen og takk for en flott måned preget av mye fantastisk kjekk lek som har ført til mye LÆRING og vennskaps dannelse. Denne måneden har vennskap

Detaljer

Denne publikasjonen er et utkast og skal ikke publiseres uten DSB`s samtykke.

Denne publikasjonen er et utkast og skal ikke publiseres uten DSB`s samtykke. En sikker lekeplass Håndbok for eiere av lekeplassutsyr 1 Idé: David Yearley, Kongelig Forbund for Forebygging av Uhell (Royal Society of Preventing Accidents RoSPA) Mer informasjon om RoSPA kan leses

Detaljer

Sjel i dag. Sjel i dag. Sjel i dag. Terje Talseth Gundersen. Foredrag PMU - 24. okt 2006

Sjel i dag. Sjel i dag. Sjel i dag. Terje Talseth Gundersen. Foredrag PMU - 24. okt 2006 Åndelig Sykehusprest dimensjon, i helsevesenet en fremmed fugl Terje Talseth Gundersen Åndelig dimensjon, en fremmed fugl i helsevesenet, eller hvorfor har vi latt være å engasjere oss? For privat/personlig

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer