«Robuste barn vokser på trær» Molde 18.april Kan de falle ned?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Robuste barn vokser på trær» Molde 18.april 2012. Kan de falle ned?"

Transkript

1 «Robuste barn vokser på trær» Molde 18.april 2012 Kan de falle ned? 1

2 NRK 16.april-2012: «Hver dag blir 60 barn skadd i norske barnehager» MANGE SKADER: En fersk undersøkelse viser at hver fjerde barnehagebestyrer mener det er 90 prosent risiko for at barnet ditt skades i løpet av timene det tilbringer i barnehagen. I fjor ble barn skadd i barnehager. En fersk undersøkelse viser at en stor del av ansatte i barnehager mangler grunnleggende sikkerhetsopplæring. Aftenposten 15.april 2012: «Hver fjerde barnehagestyrer mener det er mer enn 90 prosent sannsynlig at barn vil bli skadet.» (3 av 4 mener ikke det!) 2

3 Kommentar fra Ellen Beate Sandseter: «Det er uansett tvilsomt det som ligger til grunn for oppslaget i Aftenposten også! Det er Sikkerhetsrommet.no som har bestilt denne undersøkelsen, og jeg har gått inn og sett på spørsmålsformuleringene i undersøkelsen er det spurt om hvor stor sjanse de tror det er for at et uhell skjer i deres barnehage i løpet av neste 3 år, - ikke noe om skader på hvert enkelt barn. De unnlater også å nevne at halvparten av de spurte mente det var under 25% sjanse for dette.» 3

4 4

5 Departementet skal kartlegge alle skader: «- Vi ser på disse tallene at skadeomfanget i barnehagene er for høyt. Én alvorlig ulykke er én ulykke for mye», sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Elisabet Dahle. Hun forteller at de ser et behov for å gjøre noe med lovverket når det gjelder krav til sikkerhet i barnehagen. K-dep. har nå bedt U.dir. om å opprette et nasjonalt system for registrering og oppfølging av hendelser og ulykker som medfører skader på barn i alle barnehager. «- Målet er at vi må ha en samlet oversikt over skadeomfanget i norske barnehager i løpet 2012», sier Dahle. 15. April

6 Den store barnehageundersøkelsen 2010 Første steg nr.2/2011 VG 19. juli 2011 VG 20. juli 2011 VG 1. sept

7 Nytt tilbud (2011) Nettbasert sikkerhetskurs V-læring står for visuell læring, og er en relativt ny form for kursing/opplæring som Kompetansetorget er spesialister på. Det visuelle utrykket med lyd, bilder, filmer og animasjoner har de beste forutsetninger for å få budskapet frem. Formen taler både til øyne, ører og hjerte, og er på den måten det eneste riktige virkemidlet når man skal kurses individbasert over nettet. Sikkerhetsrommet er et læringssystem tas over nettet, noe som dermed tilgjengeliggjør kurset for alle. Det gjennomføres individuelt, og det tar omlag min å gå gjennom hele kurset, inkludert sluttesten. Kr. 480,- + moms/ansatt/år Gir Sikkerhetskortet som må fornyes hvert år 8

8 Lite skader i barnehagen I forhold til hvor mange barn som oppholder seg det meste av sin våkne tid i barnehagen, er det meget få alvorlige ulykker Barnehagen er det sikreste sted barn kan være! 9

9 Perspektiver på barns sikkerhet siste 30 år og for fremtiden Helge Jensen Høgskolen i Bergen 10

10 Aller viktigst i forhold til barns sikkerhet: God grovmotorikk 11

11 Barn må være i bevegelse mest mulig Vi er skapt til å være i bevegelse og kroppen forfaller hvis vi blir for passive Å ikke bevege seg gir alvorlige helseskader! 12

12 Men å bevege seg medfører også risiko for helseskade 13

13 Mange mener vi bør Fjerne alt «det farlige» Stengt lekeplass i Molde ingen alvorlige skader 14

14 Ronja røverdatter øver seg på ikke å falle i elven Astrid Lindgren 1981 «Og i dagene som kom gjorde ikke Ronja annet enn å passe seg for det som var farlig og øve seg på ikke å være redd. Falle i elven hadde skulle hun passe seg for, hadde Mattis sagt, derfor hoppet hun med liv og lyst på de glatte steinene ved elvebredden, der den fosset av gårde som aller verst. Hun kunne jo ikke gå bort i skogen og passe seg for å falle i elven. Skulle det være noen nytte i det, måtte hun gjøre det ved strykene og ikke noe annet sted.» Helvetesgapet 15

15 Barn lærer gjennom fingrene (altså ved handling) Barn må kunne gripe for å kunne begripe Derfor må barn få opplevelser med «det farlige» 16

16 Vekting av «Sikkerhet» mot «Utvikling av god motorikk» Dårlig sikkerhet måles i antall skader Lett å telle Store medieoppslag Lett å peke på årsak (fordele skyld) Avansert regelverk Ansvarlig trues med straff Dårlig motorikk er vanskelig å måle Vanskelig å telle Små medieoppslag Vanskelig å peke på årsak (fordele skyld) Ikke noe regelverk Ingen ansvarlige, ingen straff Derfor vinner «sikkerheten» over «utvikling av god motorikk» 17

17 Søksmål for manglende motorikk? K-departementet og databransjen presser datamaskiner inn i barnehagene Den heter Smartkid1 Gir barn: Rygg- og muskelskader? Hodepine? Nærsynthet? Mangel på konkrete erfaringer? Barn må røre på seg for ikke å bli inkompetente Flere skader! voksne! 18

18 15-åringer sitter mer stille enn pensjonister 15. febr Dobling av fedme i løpet av 20 år - Vi er bekymret for at stadig flere unge rammes av diabetes 2 og ble veldig overrasket da våre tall viste at 15 åringer sitter flere timer stille i døgnet enn aldersgruppen år

19 Folk blir stadig mer engstelige Bare fantasien setter grenser for i hvilke aktiviteter som kan medføre skader BT 15. Juni 2001 Dagens Næringsliv Fredag 21. August 2009 Blomster forbudt Margaret MacKenzie fra organisasjonen Evergreen Learning Grounds, jobber for bedre uterom for barn i Canada. Både hun og kollegene fra USA sliter med å få oppslutning om mer utfordrende lekeplasser i land der en liten hump i asfalten defineres som «snublefare» og gir grunnlag for å saksøke. Jeg jobber for tiden med en skole som har besluttet at de ikke lenger kan ha blomster i skolegården. Blomstene kan tiltrekke seg bier, og bier kan som kjent stikke. (Utdrag av artikkelen om Naturbarna i D2) BT 22.oktober

20 Norge i dag: Samfunnets sikkerhetskrav øker Folks engstelse øker Redd for å gjøre feil VG, Dagsrevy Erstatningssøksmål 22

21 Barna er jo det mest verdifulle man har Denne familien har: Kantbeskyttere overalt Dørstoppere Barnesikring på komfyr, skuffer og skap og stikkontakter Varmvannsperre Trappegrinder Matnett Hvordan takler disse barna det virkelige livet utenfor sikkerhetssonene? 23

22 Mattilsynet beslagla skulemiddag - for barnas (mat-)sikkerhet? Mattilsynet tok lammekjøtet med seg til destruksjon, og nydeleg suppekjøt vart brent og kasta. Brandsøy skule i Flora Firda.no 26/ Vi skal vel ikkje kaste mat vel? spør Martin, som ikkje skjønar kvifor Mattilsynet ikkje berre kunne kontrollert kjøtet, framfor å kaste det. Mattilsynet: - Et krystallklart regelverk utan rom for skjønn 27

23 Barn spiser jo så mye rart men de dør uhyre sjelden av det 28

24 «Tidenes lemenår i Norge!» NRK 1: 30/ Ikke drikk vann fra innsjøer, bekker eller brønner! Fare for harepest! 29

25 Ingen tør risikere en skade Hvor er det blitt av Rimelig skjønn? og Sunt bondevett? 30

26 Hvorfor øker folks engstelse? Færre egne, utfordrende motoriske erfaringer Visuelle medier ønsker å treffe oss i hjerterøttene/ magen og viser oss ulykker fra hele verden (Nyheter handler om frykt!) Vår «gammeldagse» hjerne sier: «Har jeg sett det, har jeg opplevd det!» «Og da må jo dette skje ofte!» 31

27 Sykkelhjelm i barnehagen I Edland barnehage har me fått 20 nye syklar - til barnas store glede! Det er trehjulssyklar, tohjulssyklar, sparkesyklar og racersyklar. I høve dette har me innført påbud med sykkelhjelm når barna skal sykle. Dette for at hjelm skal bli ein naturleg del av det å sykle, av sikkerhetsmessige årsakar -då det kan gå fort i svingane, og me meiner det er ein god læring i dette. Vinje kommune

28 Sykkelhjelm årsak til dødsulykken Laagendalsposten 17/ Den tre år gamle jenta som omkom i Albatross barnehage (Kongsberg) hadde på seg sykkelhjem. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med at jenta hadde på sykkelhjelm og at den hang seg fast i et tre. Mange ulykker i barns lek er vanskelige å forutse 33

29 Risikovurderinger etter 22. juli Kronikk i Bergens Tidende 4. sept : Siren Sundland Når verden er uforutsigbar og kompleks er den vanskelig å styre med komplekse kontrollsystemer Vurderinger av risiko er relativt «Siden kontroll og reguleringer ikke gir entydige effekter, er det kanskje dags for å dempe ambisjonsnivået for hva vi skal kunne forutsi?» (Ståle Dokken, LO) 35

30 Ulike sikkerhetsregimer i Norge «Lov & Regel»-regimet / (EU-regimet) (Jobber fulltid med bare sikkerhet) Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap Norsk lekeplass forum (NLF) Selverklærte sikkerhetsinspektører Veritas-sertifiserte lekeplassinspektører Holistisk motekspertise (Jobber deltid m/sikkerhet) Gunnar Breivik NIH Asbjørn Flemmen HiVolda Helge Jensen HiB Ellen Beate Sandseter DMMH + Barnehageansatte?? 36

31 Lov og Regel-regimet jobber hardt mot målet : Færre skader (null-visjonen?) Dess færre skader, dess bedre jobb har de gjort Ved mange ulykker kommer spørsmålet: Kunne dette vært unngått? Er regelverket godt nok? Det er fristende å ta godt i (for sikkerhets skyld!) (Ingen skal kunne ta oss sikkerhetsfolk på at vi ikke har gjort en god jobb!) Dette medfører at regelverket stadig utvides og forbedres i det godes hensikt - og det kan alltid bli bedre Er det mulig å lage et regelverk som hindrer alle skader? og er det ønskelig? Når er det omfattende nok? -Og de har null ansvar for barns motorikk! 37

32 Nullvisjon for barneulykker? Forebygging av barneulykker i Norge Tidsskr. Nor. Lægeforen 2000 Selv om Norge er et av verdens sikreste land for barn å vokse opp i, mister vi altså fortsatt ca. 50 barn årlig i ulykker der nullvisjonen bør gjelde. Hva kan vi gjøre for å forbedre situasjonen ytterligere?... Aktiv intervensjon gjennom opplysnings- og påvirkningskampanjer for å endre atferd er lite effektive. (Tidsskr. 2000) Passiv intervensjon gjennom strukturelle endringer (sykkelveier, barnesikker emballasje, bruk av hjelm) er mer effektive. (Tidsskr. 2000) Noen av oss mener at ved å forebygge småskader, forebygger vi samtidig de alvorlige (Johan Lund på Skadeforums årskonferanse 1998) 38

33 I barnehagene jobber vi med HELE mennesket Hvordan gjør vi barn (og fremtidens voksne) sunne og friske både fysisk og psykisk (Noe som vil spare helsevesenet for store summer!) Hvordan gjør vi barn motorisk dyktige Hvordan lærer vi barn å takle risiko Dette kan medføre en del mindre skader underveis, men forebygger større skader på sikt 39

34 For 30 år siden var Sikkerhetsperspektivet mer balansert ( ) Handlingsutvalget mot barneulykker utarbeidet 8 rapporter og 13 notater Norge hadde mest barneulykker i Skandinavia 40

35 Handlingsutvalget mot barneulykker HUMBU-rapport nr.1 Når spørsmålet om å førebyggje barneulukkene blir teke opp som problem, er det såleis dei meir alvorlege, unødvendige og primært livstrugande ulukkene barn kan råke ut for vi konsentrerer merksemda om. Ei målsetting i dette arbeidet må også vere på dei alderssteg der barna sjølve er mottakeleg for det, å utvikle ei realistisk risikovurdering. I dette ligg det å lære å ta ansvar for seg sjøv og andre. Førebyggjing av ulukker blant barn må ikkje ta fra dei rimelege vilkår for å utvikle eiga ansvarskjensle. På lang sikt er det med på å leggje grunnlaget for ei medviten haldning til eiga helse Barneulykker i heim og nærmiljø

36 Akseptable og uakseptable skader Tidligere (20-30 år siden) skilte man mellom 1. lette skader /akseptable skader som sår, blåmerker, forstuinger og i verste fall brukne bein 2. alvorlige skader / uakseptable skader som medfører sykehusinnleggelse, varige funksjonshemninger eller død. Etterhvert har Nullvisjoner og Worst case - ideologien blitt mer enerådende, ingen skader aksepteres og ingen sjanser skal taes og størrelsen på risikoen er blitt umulig å diskutere fordi den ikke kan forutsies med 100% sikkerhet. 42

37 «Tryggere, men kanskje kjedeligere?» Artikkel publisert av Statistisk sentralbyrå 2008 Dødsfall ved ulykker Årsakene til nedgangen: Svømmeferdigheter Bilbelter og sikrere biler Økende samvær med voksne Organiserte fritidsaktiviteter Økende inneværing pluss TV og dataspill Tiltakene NÅ må ikke gå ut over barns nødvendige, grovmotoriske utfordringer! Derfor var det en større aksept for helseskader i tidligere tider 43

38 Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr. Publisert: 1996 DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) Hvor mange av dere har lest Forskriften? 44

39 De viktigste punktene i forskriften tar ikke større plass enn dette: Kapittel 3. Fysiske og mekaniske egenskaper 6. Fysiske og mekaniske egenskaper Utstyr skal være konstruert og bygget slik at det er mulig for brukeren(e) å snu eller forlate utstyret uten å måtte utsette seg for en enda større utfordring med tilhørende risiko for helseskade. Voksne skal ha tilgang til alle nødvendige steder med henblikk på å nå eller hjelpe barn som kan være i vanskeligheter. Det enkelte utstyrs styrke og stabilitet skal være i samsvar med den bruk det er beregnet på eller som det kan forventes brukt på. De krefter som kan oppstå ved ujevn eller varierende belastning må tas med i beregningen av utstyrets styrke og stabilitet. Underlag og/eller flater som er til å gå på eller som skal bære vekten av personer, må være konstruert slik at sikkerheten er ivaretatt. Utstyr eller deler av metall som kan utgjøre en risiko for frostskader, skal være behandlet eller dekket av materiale som isolerer mot kulde, slik at frostskader unngås. Alle deler, tilgjengelige for bruker eller tredjepart, skal ha tilstrekkelige avrundete kanter og hjørner for å hindre skade. Lekeplassutstyr som en kan forvente at vil bli brukt av barn under 3 år, skal være fri for løse smådeler. Åpninger og avstander, som barn har tilgang til, skal ha en slik utforming at brukeren ikke kan bli sittende fast. Fast dimensjonerte åpninger mellom 9 cm og 23 cm skal ikke forekomme. Åpninger med dimensjoner som varierer når bevegelse oppstår, skal ha tilstrekkelig størrelse eller mellomrom for å unngå risiko for skader ved klemming, knusing eller press. Trapper, ramper o.l. som gir adkomst til flater og nivåer i en viss høyde over bakkenivå, skal ha håndlist, rekkverk eller tilsvarende. Flatene og nivåene skal ha tilpasset avskjerming eller rekkverk. 11. Fallunderlag Lekeplassutstyr skal være utformet, konstruert og plassert slik at risikoen for at brukere eller tredjepart skades på grunn av fall fra utstyret, er redusert til et minimum. For at lekeplassutstyret skal kunne tas i bruk, må utstyrets fallunderlag være støtdempende. Dette gjelder ved fallhøyder på over 60 cm. Kravet til fallunderlagets støtdempende evne vil avhenge av fallhøyden for det enkelte utstyr. Hvis syntetiske matter eller gummiheller brukes som fallunderlag ved fallhøyde over 60 cm, skal den støtdempende evnen kunne dokumenteres. Fjell, betong og asfalt skal ikke brukes som fallunderlag. Dette er overkommelig kunnskap for alle barnehageansatte! 45

40 Men med forskriften i hånden så Dette fjerner var man ikke forskriftens det farlige : Bare sandkassen, skyld, en trebåt og en liten trehytte står men praktiseringen av forskriften igjen etter at kommunens folk forskriftsmessig har sin fjernet skyld klatrestativet, huskene og dumpehuskene. Og hvor blir det av de motoriske utfordringene? 46

41 Forskriften har også ført til lavere toleranse for småskader 1 Formål (1996): Denne forskrift har til formål å forebygge at lekeplassutstyr medfører helseskade for brukere eller tredjepart når utstyret brukes til de formål det er beregnet for eller slik det kan forventes at barn bruker det. Utkast til forskrift (1993): 1 Formål: Lekeplassutstyr skal ikke utgjøre noen fare for liv eller helse for brukere eller tredjepart. Hva er en helseskade??? Helseskade oppfattes nå av mange som enhver skade 47

42 Videre heter det i 11 Fallunderlag Utkast 1993: For at lekeplassutstyret skal kunne tas i bruk, må utstyrets fallunderlag være støtdempende. Kravet til fallunderlagets støtdempende evne vil avhenge av fallhøyden for det enkelte utstyr. 1996: For at lekeplassutstyret skal kunne tas i bruk, må utstyrets fallunderlag være støtdempende. Dette gjelder ved fallhøyder på over 60 cm. Kravet til fallunderlagets støtdempende evne vil avhenge av fallhøyden for det enkelte utstyr. Hvor mange skader seg hardt ved fall fra 60cm? 48

43 Utdrag av artikkel: 49

44 Toåring døde etter barnehageulykke på Lande Gård Barnehage, Sarpsborg - 30.september 2011 Den lille jenta lekte på et lekeapparat - et rør - da hun falt. Fallet var ifølge barnehagestyrer ikke høyt, men jenta slo hodet. falt fra et lekerør i centimeters høyde Det finnes ikke noen garanti mot ulykker! 50

45 Fjerner lekeapparat etter ulykke Østlandets blad Niåringen skulle teste ut det nye lekeapparatet i skolegården. Han snurret rundt, falt og mistet bevisstheten. Samme dag som ulykken skjedde, stengte eiendomsavdelingen i kommunen lekeapparatet. Siden har både entreprenører, Hafslund Sikkerhet, produsenten og Norsk Standard vært involvert i saken. Alle konkluderer med at sikkerhetsnivået er tilstrekkelig. Det viste seg at det var ikke noe galt med lekeapparatet, men i og med at ulykken skjedde, valgte vi å fjerne den, sier rektor Det er fullt mulig å skade seg på sertifiserte lekeapparater. Er Norsk Standard feil eller er det guttens feil, eller hva/hvems skyld? 52

46 Spørreundersøkelse i barnehager i Bergen om SIKKERHET PÅ LEKEPLASSEN. Ingen av barnehagene hadde hatt uakseptable skader i styrers funksjonstid (2-14 år). Alle har hatt besøk av sikkerhetsinspektører. Ingen ble spurt om hvor på lekearealet de har hatt skader. Alle syntes at kontrolløren var strengere enn styrers erfaring med barn tilsa. Alle oppfattet meldingen fra kontrollør som påbud, som ikke kunne diskuteres. De fleste var pålagt endringer de var uenige i. De fleste ville etterkomme det de var pålagt å gjøre, - selv om de var uenig. Flere mente de selv ikke kunne / burde bygge eget lekeutstyr pga forskriftene. Eksempler på hva som ofte fjernes: Slengdisser, rutsjebaner, dobbel disse enkel, selvlagete lekehytter og selvlagete klatrestrukturer. Hvor var de som lenket seg fast til vippedissen og ringte VG?! 53

47 Hvilken virkning har lekeplassforskriften hatt? Et interessant fenomen er at etter 4 års rasering" av norske lekeplasser ( ) så var skadefrekvensen ikke sunket Det kan tyde på at man har fjernet en mengde lekeapparater som ikke var farlige Det er ikke så lett å forutsi hvor skader oppstår i barns lekeområder, fordi barns lek er, og skal være, uforutsigbar 54

48 Permene med regelverk øker for hvert år Angående lekeplasser: 8 lover og 11 forskrifter + Norsk Standard? Hva med lover og forskrifter for barns behov for mestring, risiko og spenning? 56

49 2011 «Sikkerhetssensitive bransjer stiller vesentlig høyere krav til sikkerhetsopplæring før de ansatte kan arbeide ute i produksjonen enn hva som er tilfelle i norske barnehager.» 57

50 Oljebransjens sikkerhetsregime er flyttet til barnas lekemiljø Uten at man har reflektert over forskjellene: I oljebransjen er arbeidsoperasjonene planlagte og skal være forutsigbare Barns lek er i liten grad planlagt og forutsigbar og skal heller ikke være det! Voksnes sikkerhetsregimer kan kvele og styre barnas lek 58

51 MEN, på den annen side Oljebransjens jobb er å få opp mest mulig olje, ikke å passe på mennesker Mens i barnehagen er jobben å passe på BARN, det mest dyrebare vi har - og når vi betaler barnehagen for påpassing, krever vi at den jobben utføres skikkelig! «vi har jo betalt for at ingen barn skal komme til skade!» - og kommer et barn til skade er det noen som ikke har gjort jobben sin 59

52 - Og da blir det viktig å diskutere/definere barnehagens samfunnoppdrag/-mandat? Barnehagen skal avlevere «uskadde» barn? Barnehagen skal gi barna god grovmotorikk? Barnehagen skal gi barna en god evne til risikovurdering? Barnehagen skal.osv Og hvordan avveier vi dette? Hva er viktigst for BARNA på sikt? 60

53 Disse avveiingene forkludres av «LekeplassSikkerhetsEkspertene»s snevre tenking De hadde sitt utspring i lekeapparatbransjen Mange hadde også provisjon på å selge nytt lekeutstyr Ble etter hvert kurset av NLF (Norsk Lekeplass Forum) Barnas beste eller eget beste? 61

54 Har centimetermål på alt! Og har fått revet mye! 62

55 Farlig? Ingen skader på 20 år! Mye sikkerhetsarbeid tar utgangspunkt i hva som i verste fall, muligens kan skje, ( Worst case ) ikke hva som er det normale og sannsynlige Lekehytten er nå fjernet pga lekeplassinspektør og NS

56 Inspektører fra Norsk Lekeplass Forum er ikke godkjent av Norges Velforbund Norsk Lekeplassforum (NLF) er en ikke-økonomisk organisasjon som har til formål å fremme sikkerhet og kvalitet i barns lekemiljø. NLF består stort sett av firma som produserer og/eller selger lekeplassutstyr Norges Velforbund er en partipolitisk nøytral landsomfattende sammenslutning av ca vel- og nærmiljøforeninger i Norge Inspektørene ble vurdert til å ha for sterke bindinger til produksjon og salg av lekeapparater Dette var antakelig foranledningen til at Norsk lekeplassforum henvendte seg til Veritas for å få de til å sertifisere lekeplassinspektører Men bindingene er fremdeles like sterke 65

57 Lekeplassinspektører med begrenset kompetanse Inspektørene har godkjent kompetanse på NS-EN /7 og NS-EN 1177 Inspektørene har ikke godkjent kompetanse på Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr 66

58 VERITAS-sertifisert lekeplassinspektør Fire dagers kurs i regi av Norsk Lekeplassforum (Kr kost/losji/bøker) Fagplan: Lekeapparater tilpasset ulik alder og funksjon 2,0 t. Lover, forskrifter og standarder. Juridisk vurd. 3,0 t. NS-EN NS-EN Avviksbehandl. 10,5 t. Praktisk test (med sonder) Rapportskriving..7,0 t. Eksamen i regi av Det Norske Veritas (Oppgavene lages av kursholder (NLF)?) Praktisk prøve på lekeplasser utpekt av NLF Høsten 2003 ble de første lekeplassinspektørene sertifisert av DNV. 67

59 Hvem har best kompetanse på å vurdere sikkerhet i barns lek? med 26,5 timers kurs i NS-EN 1176 og 1177 Førskolelærer med 3 års høgskoleutdanning års daglig erfaring med barns grovmotoriske lek og skadefrekvens i velkjent miljø -og hvem tillegges mest vekt? 68

60 Satser mye på å skremme barnehageansatte Det er enkelt å si hva som er farlig - når man har fasiten! 69

61 "tikkende bomber" I følge mange av de ledende på området anslår en at det antagelig kan være så mange som A-feil i.h.t Det Norske Veritas og Norsk Lekeplass forum sitt klassifiseringssystem av feil ved lekeapparater A-feil forsterkes ofte med «dødsfeller for barn» A-feil - er feil som er SÅ alvorlige at de i verste fall kan medføre død. Det sees på som så alvorlig, at personsertifisert personell fra DNV, IKKE kan forlate en lekeplass ved avvikskontroll før faren er fjernet, eller lekeplasseieren er kommet til plassen og overtar ansvaret. Det står ikke ett ord om A-, B- og C-feil i Sikkerhetsforskriften 70

62 Hvorfor ikke sette inn tilsvarende tiltak der de vil spare 100-vis av liv hvert år? Norske veier 80 km/t 50 cm klaring A-avvik = Livsfarlige avvik, fare for død. Skal monteres midtskille umiddelbart, eller stenge veien Manglende proporsjoner? 71

63 Trollhaugen foreldrelagsbarnehage på Hommersåk i Sandnes kommune Som en av få barnehager er hele uteområdet vårt sertifisert av Veritas. Dette betyr at eksperter fra Veritas har gjennomgått hele vårt uteområde. Dette gir oss en trygghet om at barna våre leker på et område som er trygt og sikkert. - Men motorisk utfordrende? 72

64 Den Internasjonale Barnehagen Etter avvikskontroll av lekeplassinspektør Ikke godkjent fallunderlag (dybden på sandlaget er ikke tykt nok) NS Klatreveggen Hodeåpning i gjerde. Toppen på gjerde i trapp over klatreveggen. NS B- og A-avvik 73

65 A-avvik i Den internasjonale barnehagen Bruk av prober? Hytten er livsfarlig Snorfeste på taket i mønet på begge sider NS

66 A-avvik i Den Internasjonale Barnehagen Hode åpning. Trekantåpning i støttestag i jern som er festet i bærebein og i toppstokken. NS Der det er klatremuligheter på gjerde er det hode åpninger NS

67 B-avvik i Den Internasjonale Barnehagen Ikke godkjent fallunderlag (dybden på sandlaget er ikke tykt nok) NS Klem fare for finger. NS

68 Minnet om en vippedisse hvor det aldri hadde skjedd noen skader Nå er også stolpen fjernet pga kollisjonsfaren! 77

69 B-avvik i Den Internasjonale Barnehagen Interne fall. NS Ikke godkjent fallunderlag (ikke nok dybde på fallunderlaget) NS

70 Er det blitt bedre nå? Eller er det verre? 79

71 80

72 ! siders rapport Med en mengde klikkbare lenker 48 «dødsfeller for barn» (A-Avvik) 81

73 ... godt jobba Skrevet av: T, :26:12... de gjerdene der er vel garantert farligere å klatre i enn selve leikeplassen. Oppfordrer til at det blir bygd en vegg rundt gjerdene for å hindre at noen klarer å klatre over gjerdene (og eventuelt skade seg i forsøket) på å nå de livsfarlige leikene på innsiden. Fra spøk til alvor: finnes det en 100% trygg leikeplass? Burde vi sperra av alle sammen og latt ungene leike i trafikken? Skjerp dere! rbnett Stengt Lekeplass Nordbyen skole MOLDE 82

74 Ifølge DSB skal alle trene på å vurdere sikkerhet i stedet for å si at dette er for komplisert og bør overlates til sikkerhetseksperter, som f. eks. Veritas-sertifiserte lekeplassinspektører (Som har 4 dagers kurs i NS-EN /7 og NS-EN 1177 og ikke ansvar for barns motorikk) Alle jobber mest med å ha ryggen fri i fall det skal oppstå en skade 83

75 Ingen godkjenningsordning for lekeplassutstyr En del private aktører tilbyr kommuner og private barnehager å kontrollere lekeplassutstyret. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er positive til at markedet tilbyr kompetansetiltak og bistand tilknyttet internkontroll, men understreker at det uansett er eieren av lekeplassutstyret som har ansvaret for at sikkerhet er ivaretatt. Mange kommuner og private barnehager har en oppfatning av at sertifiserte lekeplasskontrollører utfører en kontroll som innebærer godkjenning av lekeplassutstyret. Regelverket inneholder ingen bestemmelse om en slik godkjenningsordning verken hos produsent eller eier. - Dette er en frivillig ordning, som ikke er hjemlet i regelverket. Begreper som godkjenning, kontrollør, inspektør og sertifikat betyr ikke at det utøves offentlig myndighet. De som eier lekeplassutstyr må gjerne få ekstern bistand i det løpende sikkerhetsarbeidet, men det endrer ikke virksomhetenes eget ansvar for internkontroll, sier avdelingsleder Gunnar Wold i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). 84

76 Brev fra DSB (utdrag) til Asbjørn Flemmen «Krav til lekeplassutstyr må vurderes i forhold til lekeplassforskriften» «Standardene er basert på testmetoder utelukkende i forhold til de produkter som er beskrevet og er som sagt kun retningsgivende. Det er også viktig å gjøre oppmerksom på at konsulentbransjen kun gir uttrykk for sin oppfatning av standardene og at deres fortolkning av standarder og regelverk ikke har noen offentligrettslig virkning» 85

77 Hvorfor er det vanskelig å «fase ut» lekeplassinspektørene De innehar regelverks-kompetanse (selv om denne overdrives sterkt) Innkjøp av tjenesten gir et inntrykk utad om at sikkerheten «er på plass» «her tar vi sikkerhet på alvor» (vi har hentet inn «ekspertise») De fleste barnehager er nå i større sammenslutninger med egen administrasjon som kjøper inn «sikkerhetsekspertise» 87

78 Avvikling av sertifiseringsordningen for lekeplassinspektører 2009 «Ledelsen i DNV Certification besluttet 25. november 2009 å avvikle ordningen "sertifisering av lekeplassinspektører". Ordningen har vært et samarbeid mellom DNV og Norsk Lekeplassforum.» «Det å avslutte tjenesten er et strategisk valg ledelsen i DNV Certification har gjort. En av de viktigste årsakene som ligger til grunn for denne beslutningen er at DNV over tid har opplevd at vår rolle i dette markedet har blitt misforstått. Slik vi vurderer det, kan ikke DNV som en uavhengig tredjepart leve med en situasjon hvor det stilles spørsmål ved vårt omdømme.» +3 års avviklingstid 88

79 NLF & Norsk Sertifisering Nivå 1 : Inspektørkurs 2011 Dette er en utdannelse som går over 5 dager; 2 dagers fagkurs og 2 dagers praksis. Kurset avsluttes med 1 dags eksamen (teoretisk/praktisk prøve). Opptakskrav: Dokumentasjon/referanser som bekrefter min. 3 års relevant yrkeserfaring/-praksis. Målgruppe: Profesjonelle aktører som til daglig arbeider med sikkerhet på lekeplasser; konsulenter, inspektører, ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende med ansvar i forhold til barnas uterom, forvaltning i privat og offentlig sektor. Sertifiseringen foregår i regi av Norsk Sertifisering. Retningslinjer for sertifisering av lekeplassutstyrsinspektører iht. NS-EN 1176 Del 1-7 og Del og NS-EN 1177 Veritaslogo skiftet ut med Norsk Sertifisering 89

80 Ulike strategier for hvordan forholde seg til SIKKERHET i barns lekemiljøer 1. La en lekeapparatprodusent eller sikkerhetsekspert vurdere barnas lekemiljø. Da blir ansvaret fremdeles ditt, men barna og du trenger ikke å vurdere risiko Da sikkerhetsekspertene vil være på den sikre siden og ikke har ansvar for barnas motorikk, så vil lekemiljøet få færre motoriske utfordringer og barna færre mestringsopplevelser 2. Bruk Sikkerhetsforskriftene på barnas lekemiljø, men les teksten nøye gjennom og gjør alle fortolkninger selv. Vurderingene må skrives ned i HMS-permen 90

81 3. Gjør din egen risikovurdering av barnas lekemiljø, basert på sunt bondevett. ( Det er lettere å få tilgivelse enn tillatelse, men selvfølgelig vurderes sikkerheten) Den må skrives ned (Skrive i HMS-permen pga. jurister og ev. erstatningssøksmål) 4. Ikke bygg lekeapparater, men kunst og arkitektoniske strukturer (som utilsiktet kan være lekbar). Her diskuterer du og barna sikkerheten underveis. 91

82 5. Ikke tillat barn å leke på apparatlekeplasser, men la barna leke alle andre steder som offentlige urbane miljøer, i naturen, i kulturlandskapet. 92

83 5. Forts (Lek i urbane miljø, i naturen, i kulturlandskapet) Her er det ikke så mye forskrifter og dere diskuterer sikkerheten samtidig som barna utvikler kreativitet og den beste motorikken i et miljø som ikke er planlagt for lek. Det handler om å ta ansvar selv i stedet for å dytte det over på noen andre - Og lære barna til å ta ansvar for seg selv 93

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer

Møte tysdag den 17. mars 2009 kl. 13.15 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n

Møte tysdag den 17. mars 2009 kl. 13.15 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n 360 17. mars Endringer i plan- og bygningsloven Møte tysdag den 17. mars kl. 13.15 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n D a g s o r d e n (nr. 27): 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Paal Christian Bjønnes

Paal Christian Bjønnes 24. april 2009 Bacheloroppgave «Hvordan kan digitale verktøy benyttes i uterommet med barn i barnehagen?» Paal Christian Bjønnes Dronning Mauds Minne Høgskole Innhold 1 Innledning...4 1.1 Problemstilling...4

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre Barnehageåret 2014 / 2015 Skrevet og redigert av pedagoger, assistenter og styrere i barnehagen 07.10.2014 2 Innhold Noen ord og tips om lesing av denne

Detaljer

Møte torsdag den 13. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 13. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2078 13. jan. Interpellasjon fra repr. Simensen om i større grad å ansvarliggjøre tilbyderne i kredittmarkedet for 2011 konsekvensene av usikrede kreditter og kalkulerte produkter med høye gebyrer og rentegevinst

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring Trivsel og helse Risikovurdering Kartlegging Handlingsplaner Møter Kvalitetsforbedring tiltakshefte 2 1991 2000 10 år med fokus på helse, miljø og sikkerhet 1991 TL forberedte implementering av Internkontrollforskriften

Detaljer

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Hvorfor enda en ideologidiskusjon? For vi er vel ikke på jakt etter en ny ideologi? En ideologi er noe helt annet enn et partiprogram. Ideologien

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

KRANTEKNIKK ÆRESMEDLEM. Spesialisten som ble. Spesialtema: LASTEBILKRANER. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004.

KRANTEKNIKK ÆRESMEDLEM. Spesialisten som ble. Spesialtema: LASTEBILKRANER. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004. KRANTEKNIKK MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004 Spesialisten som ble ÆRESMEDLEM Spesialtema: LASTEBILKRANER Helli Grafi sk AS Velkommen etter! Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARNS BAKGRUNN - 1 -

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARNS BAKGRUNN - 1 - Tema Adopsjon ADOPTERTE BARNS BAKGRUNN - 1 - Innledning s. 3 De juridiske forhold bak en adopsjon s. 4 FN`s Barnekonvensjon s. 4 Haagkonvensjonen s. 4 Når kan internasjonal adopsjon finne sted? s. 5 Hvordan

Detaljer

Språk, identitet og personlighetsutvikling

Språk, identitet og personlighetsutvikling 70 Kapittel 1 Hvor viktig er språket når du er sammen med venner? På hvilken måte bruker du språket når du løser et problem?? Hvordan kan et godt utviklet språk hjelpe mennesker når de har problemer av

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg 2 selvhjelp - en innføring STIFTELSEN NORSK SELVHJELPSFORUM (NSF) Et nasjonalt kompetanse-

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer