«På Norsktoppen» Informasjonsmagasin for Lebesby kommune Årgang 8 - Nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«På Norsktoppen» Informasjonsmagasin for Lebesby kommune Årgang 8 - Nr. 2-2011"

Transkript

1 «På Norsktoppen» Informasjonsmagasin for Lebesby kommune Årgang 8 - Nr

2 2 3 «På Norsktoppen» Ifølge lokale meteorologer er det sju år siden sist vi hadde en ordentlig sommer, derfor er forhåpningene i år større enn noen sinne. Så langt har det sett bra ut - ettersom vi har hatt vår på kysten. Det er det lenge siden. Norsktoppen er imidlertid ikke avhengig av været og håper sommerens utgave kan bidra med litt solskinn - uansett vær. God lesning og god sommer fra oss i redaksjonen. Ingebjørg, Toril, Hege og Øystein Telefon Telefon Vil du abonnere på magasinet? ««På Norsktoppen»» blir delt ut gratis til alle som bor i kommunen. Andre kan abonnere? Abonnementsprisen for 4 nummer er kr 250,- Send giro til: Lebesby kommune, Kulturkontoret, Postboks 38, 9790 Kjøllefjord. Bankgiro: og merk den: Abonnement «På Norsktoppen». Forsidefoto: Toril Svendsen Trykk: Trykkeriservice AS, 9711 Lakselv Sommerhilsen I år arrangeres det ungdomsfiske for første gang. Kommunen har leid inn egnet fiskebåt og 2 skippere som skal være ansvarlig for prosjektet. Dette tror jeg blir et positivt og viktig prosjekt for kommunen, ungdommen og næringen Kommunen har de siste årene hatt oppfølgingsmøter med Aker og Fiskeri-og Kystdepartementet i forbindelse med leveringsforpliktelsen og aktivitetsplanen Aker har til Kjøllefjord. Til tross for at FKD ikke har ønsket å delta på møte de to siste årene, har vi hatt møter med Aker. I januar la Aker fram tall fra 2009 og 2010, som kommunen mener ikke samsvarer med aktivitetsplanen deres. Det kvantum av torsk som Aker har tilført anlegget i Kjøllefjord ligger betydelig under avtalt mengde og produksjon enn det som var forutsetningene fra FKD. Vi er nå bekymret for utviklingen og har valgt å be om bistand fra Advokatfirmaet Hjort DA. Hjort har på vegne av kommunen bedt om møte med FKD og Aker. Det oppleves frustrerende at et klart Ordførerens side Kommunen har det siste året vært involvert i 8 båtprosjekter. leveringsvilkår blir brutt uten at det ser ut til å få noen konsekvenser. Jeg er overbevist om at det er viktig for kommunen å følge opp denne saken. Jeg kommer derfor til å bruke mye tid og ressurser for å være sikker på at vi gjør vårt for å sikre anlegget i Kjøllefjord den fisken og aktiviteten samfunnet har krav på. I Trollbukt bygger Arnkjell Bøgeberg nytt f i s k e m o t t a k. Dette blir et kompakt anlegg som tilfredsstiller alle krav som mattilsynet krever både til mottak og slakting. Han satser på at anlegget står ferdig i løpet av høsten. Flott med lokale aktører som satser! Kommunen har det siste året vært involvert i 8 båtprosjekter. Dette har vært både båt-og kvotekjøp. Det er gledelig å registrere at vi får flere fartøy til kommunen vår, og at mange av fiskerne har et ønske om å fornye seg og skaffe seg flere kvoter. Ønsker alle innbyggere og feriegjester i kommunen en fin sommer! Stine Trenger mannfolk Av Charlotte Angell Likestilling er viktig for barna. Ved å få flere menn i barnhagen blir den mer rettferdig for både gutter og jenter. Vi som kvinner og menn har forskjellig erfaringer allerede fra barndommen. Det at kvinner og menn er skapt for hverandre og utfyller hverandre gjelder også i arbeidslivet. Vi som kvinner kan ikke ta en mannsrolle og omvendt. Men vi kan selvsagt lære å ta erfaringer fra menn som rollemodeller, men aldri erstatte dem på noen måte. Rollemodeller Gutter trenger mannlige rollemodeller. Så vi som kvinner kan ikke lære gutter til å vokse opp som menn. Og riktignok trenger jenter også en mannsrolle for å forstå dette med mannsidealet. Det som nå er synd er at barnehagens hverdag består mesteparten av kvinners måte å se ting på. Det kvinnelige synet på gutters adferd er ofte forskjellig fra menns syn på gutter adferd. Gutter og jenters adferd er forskjellig. Så gutter trenger å bli forstått på sin måte. De har krav på kjønnsidentitet fra barnehagen allerede så de kan bygge seg en trygg kjønnsidentitet. Får å få en bedre kvalitet i barnehagen må det flere menn inn. Det holder heller ikke bare Rekruttering av menn i Galgenes barnehage (foto: Charlotte Angell) med en mann i barnehagen. Det Må flere menn inn. Støtte Menn trenger hverandres støtte i den jobben de gjør. Få bekreftelse hos hverandre på at det de gjøre i jobben sin er viktig. De trenger også noen å støtte seg til som de kan sammenligne seg med. Galgenes barnehage er startet opp med rekrutteringsarbeid får å få flere menn til å se viktigheten med å jobbe i barnehage. Men det skal nå understrekes at dette ikke er ment som nedlatende overfor kvinners måte å være på eller jobbe på, dette handler om likestilling for barnas totale utvikling.

3 4 5 Turistinformasjonen i kommunen blir som i fjor, på Kjøllefjord Brygge (i regi av Arctic Coast). Sesongen blir i perioden 10. juni til 12. august. Turistinformasjonen i Lebesby kirke vil ha noe kortere sesong. Turistinformasjonens offisielle mobilnummer er Har du en idé? Ønsker du å starte bedrift eller utvikle din eksisterende bedrift, eller har du kun en idé du vil diskutere? Du er hjertelig velkommen til Utviklingsavdelingen og LiV - Lebesby i Vekst. Du finner oss i det brune bygget vegg i vegg med biblioteket. Mer vindkraft på Nordkyn FUNK Finnmark Lebesby er invitert som en av fem pilotkommuner i Finnmark, til et nytt prosjekt i regi av Innovasjon Norge. Prosjektet har som hovedfokus å bidra til styrking av Førstelinjetjenesten for Utvikling av Næringsliv i Kommunene (FUNK). Oppstart blir høsten Ungdomsfiske LiV Lebesby i Vekst har engasjert prosjektleder Tomas Sagen for å gjennomføre ungdomsfiske i kommunal regi. Det er 14 påmeldte, og fiske vil foregå i perioden 27. juni til 5. august. Studiesenter til høsten Av Olav Terje Hansen I forbindelse med at kommunen planlegger å komme i gang med eget studiesenter fra høsten 2012, er kommunen innmeldt i Studiesenteret.no. Ordfører Stine Akselsen er her vert for vindkraft interessenter. AvToril Svendsen Lebesby kommune inviterte NVE og SAE Vind AS til et arbeidsmøte om videre utvikling av vindkraft på Nordkyn. Det begynner å bli noen år siden høsten 2006 da meldingen om Nordkyn vindpark ble levert av Statkraft, og NVE (Norges Vassdrags og Energidirektorat) avholdte folkemøte i Kjøllefjord for å presentere prosjektet. I mellomtiden har prosjektutviklingen blitt flyt- tet over til SAE Vind, som står for Statkraft Agder Energi Vind. I påvente av at sentralnettet skal bygges ut videre til Øst-Finnmark, har arbeidet med konsekvensutredningen ikke vært igangsatt fra SAEs side. Nå har Statnett levert melding om ny 420 kv linje mellom Skaidi og Varangerbotn, med ferdigstillelse i perioden Det vil være mulig å realisere ledningen tidligere, om det er behov for idriftsettelse før dette. Bakgrunnen for kommunens invitasjon til et møte i begynnelsen av mai, var et ønske om at arbeidet med Foto Toril Svendsen Nordkyn Vindpark ikke må stoppe helt opp. Vi synes også at en fortsatt god dialog mellom kommunen og aktørene er viktig fremover. De som deltok fra SAE Vind AS, var Knut Mollestad og Anders Gaudestad. Fra NVE kom Arne Olsen og Tormod Eggan. I tillegg til å avholde et nyttig arbeidsmøte, ble det tid til en befaring ute på Nordkyn-platået, en flott opplevelse selv om været var litt grått. Som kommune opplever vi at dialogen er svært positiv med aktørene, og vi har nå enda større tro på at vi vil ha enda en vindpark på Nordkyn innen Utskiftingen av vannrør fortsetter etter to års opphold. (Foto: Øystein Ingilæ) Fortsetter utbedringen Av Kjell Wian Så er vi i gang igjen, etter to års stans i arbeidene med utskifting av det gamle vann og avløpsnettet i Kjøllefjord. Området som skal tas nå er fra Helsesenteret til Nissenbakken. Det var bevilget penger i 2010 men det var ingen entreprenører som var interessert da. Arbeidene ble lyst ut igjen i vinter og det var da 2 Altafirmaer som la inn anbud. Pedersen Maskin AS hadde for kommunen det gunstigste anbudet. Norconsult har stått for prosjekteringen og er byggeleder. Det gamle vann -og avløpsnettet som er over år gammelt, skal skiftes ut samt at det legges en ny overvannsledning. Kostnadsrammen er 3. mill. kroner. Alle ledningene er PVC og strekningen er på ca. 300 meter. Arbeidene tok til i uke 23 og skal stå ferdig 1. september Firmaet avvikler 3 ukers ferie rundt månedsskifte juli/ august. I anleggsperioden vil de husene som ligger i området ha provisorisk vannforsyning. Ting som ikke var planlagt kan likevel skje underveis, bl.a kan det bli aktuelt for en kort periode ( inntil en time) å stenge vannet i et større omfang. Videre vil det ikke være mulig å bruke bil på veistrekningen som ligger i anleggsområdet. Skal en til Helsesenteret må Kirkeveien/ Christian Horsts vei benyttes. For at hjemmeværende studenter skal kunne benytte seg av de tilbudene som Studiesenteret.no tilbyr, må vi være medlem. Studiesenteret.no er tilbyder av diverse utdanninger gitt av høyskoler og evt. andre studieinstitusjoner. Her er det både flerårig yrkesutdanning, men også kortere kurs. Studentene kan sitte ved egen datamaskin hjemme, eller velge å bruke lokaler på kommunalt studiesenter. Det vil bli et orienteringsmøte i god tid før studiesenteret er oppe og går. Utbytte fra Finnmark Havfiske AS Lebesby kommune har fortsatt en aksjepost i Finnmark Havfiske AS, og fikk utbetalt et utbytte på kr for Pengene skal benyttes til næringsrettede tiltak

4 6 7 Laksefjord Omsorgssenter - drøm og virkelighet Ellen Hansnes trives på omsorgssenteret (foto; Lill A Røvik) I stua Reidun Nilsen, Ellen Hansnes og Siv Johansen har funnet seg til rette i nye møbler Ellinor og Ailo tar godt vare på sine gjester. En smak av Sàpmi Av Lill Astrid Røvik Det hele begynte som et testprosjekt sommeren 2007, samisk kultur skulle være fokus i en opplevelsestur for turister fra Hurtigruten. Nok en gang var det lokale ildsjeler som tok tak i og jobbet frem en spennende idè, nemlig en opplevelsestur for turister, i samarbeid med Hurtigruten. Villige verter For å klare dette, trengte man verter i lavvuen som ble satt opp i Oksevåg, og etter en uke i tenkeboksen sa familien Utsi fra Tana seg villige til å stille sin kunnskap, sitt folk og sin kultur til disposisjon. Ellinor og Ailo er nok allerede godt kjent blant befolk- ningen i Lebesby kommune, og deres tre sønner med samboere er en naturlig del av bedriften. Familien var etter flere generasjoner med reindriftsutøvere godt kjent med Nordkynhalvøya, så den største utfordringen var at de ikke var vant til å åpne sine dører for en hel båt full av fremmede mennesker. Fornøyde gjester Prosjektet gikk etter hvert veldig bra, og selskapet ble formalisert til en del av Arctic Coast AS, med Jan-Olav Evensen er daglig leder. Leiren har senere blitt oppgradert, og fornøyde turister kommer stadig om bord på hurtigruta igjen med minner fra en unik kulturopplevelse, med lassokasting, rein, buljong, joik og samer. Ellinor og resten av familien Utsi, i Davvi siidà er nå inne i en periode hvor de tenker nye tanker, de ønsker flere ben å stå på, og nye idèer prøves ut. Tidligere holdt familien til på Mehamnfjellet, men denne sommeren har de leid Platten i Kifjordkrysset for å komme nærmere sameleiren som de hver dag har besøk av opptil 53 lærevillige og spente turister i. 6. juni inviterte de Lebesby kommune sammen Innovasjon Norge, Sametinget, Origo Nord AS og Visit Nordkyn for lufte nye idèer og diskutere muligheter i videre utvikling av konseptet. Fornøyde gjester fikk en smakebit av den opplevelsen turistene sitter igjen med etter et besøk hos familien Utsi, og begeistringen ble ikke mindre rundt bålet da reinkjøtt i ulike varianter ble servert. Av Lill Astrid Røvik Som en konge på haugen, ligger Laksefjord Omsorgsenter, gul og majestetisk, i den lille bygda Lebesby. Her huses noen av bygdas eldste innbyggere, og ansatte fra hjemmebasert omsorg kommer og går i takt med vaktlista. Inne i det gamle velholdte bygget finner man både leiligheter, et lite storkjøkken, felles arealer med stue og sittegrupper, i tillegg til masse sjel og hjertevarme blant beboere og ansatte ved hjemmebasert omsorg. I kjelleren er her også et museum i kjelleren, som forteller historien om Lebesby-mannen, og som absolutt er verdt et besøk. En vakker drøm Alle de syv leilighetene er relativt nye, med lyse farger og med kort vei til frisk luft og vakker natur, for de som har muligheten til å benytte seg av denne. Området rundt senteret er flatt og fint, og kunne nok med fordel vært opparbeidet til en vakker perle i bygda. Her er mange muligheter, og noen beboere tar selv i et tak for å rydde og pynte på området når våren kommer og det er tid for hagearbeid. De ansatte ved hjemmebasert har mange drømmer, og spesielt ser de for seg at man her kan gi et tilbud for Grønn omsorg. Litt grønt gress og flotte blomster, turløyper for de eldre, og gjesterom for eldre som ønsker å være i vakre omgivelser i en periode, er noe av de tingene de ser for seg når de lar tankene løpe fritt. I tillegg har det også vært jobbet en del med å få til ei avdeling her for demente i Lebesby kommune. Internasjonale Lebesby Til tross for at Lebesby er ei lita bygd, er det er et meget internasjonalt miljø på Omsorgssenteret, med 16 ansatte fra hele syv forskjellige nasjoner. I tillegg til nordmenn er dette personer fra land som Finland, Thailand, Kirgisistan, Nepal, Russland, og Litauen, som av forkjellige grunner har kommet til plassen, og som har valgt å bosette seg her. Alle disse er på en eller annen måte en del av Laksefjord Omsorgssenter, enten som assistenter, sykepleiere, hjelpepleiere, vaktmester eller kokk på kjøkkenet. En møteplass for ung og gammel Tidligere hadde man også kafè på senteret, noe som er blitt et savn for brukere av senteret og bygdas innbyggere. Det er trist, og vi skulle så gjerne hatt dette tilbudet her ennå, forteller Reidun Nilsen, som har arbeidet her i 23 år. Selv om kafèen ikke lenger holder åpent, brukes stua likevel til møter mellom ung og gammel flere ganger i måneden. Noe som er populært blant beboerne er når bygdas småbarnsmødre tar med barna sine hit og serverer kaker, kaffe, barnelatter og relativt enkel glede til de eldre. Også formiddagstreffet med sang og orgelspill er et koselig trivselstiltak, med lokale ildsjeler i spissen. Lokal giverglede Et annet lyspunkt i en ellers stressa og stram økonomisk hverdag, er de nye møblene som har kommet inn i den koselige stua på Omsorgssenteret. Flere ansatte hadde sett seg lei på de gamle utslitte møblene som var der tidligere, og sendte rett og slett en søknad til flere bedrifter i kommunen. Gleden var stor da beskjeden kom om at møblene kunne kjøpes inn og regninga sendes til smoltanleggene Grieg Seafood Finnmark AS og Laksefjord AS.

5 8 9 Gammelgutta har jevnlige besøk av skoleungdom. Foto Ingebjørg Liland Fra venstre: Toralf Wallenius, Alex Færseth og Alf Nilsen er fast innslag på biblioteket. Foto Ingebjørg Liland Generasjonstreff i hverdagen Av Ingebjørg Liland Vi fikk et tips til redaksjonen om at torsdagsklubben, pensjonistene som møtes på biblioteket til kaffe og en prat har fått nye medlemmer. Dette måtte vi selvsagt sjekke og fant ut at en gjeng gutter fra 8.klasse tar matpausen på biblioteket en gang i uka for å drikke kaffe og prate med gamlegutta Den 14. april stikker jeg innom for å tjuvlytte. Det er den første sommerdagen, både etter kalenderen og etter været å dømme. - Men lørdagen skal det bli sne, tinarsne - Ja, det blir vel ennå vinter Men det snakkes ikke bare om været, det er for tiden et eventyrlig fiske og man har hørt om en sjark som har solgt fisk for på 3 sjøvær - Men så e det jo slutt på søndagsfri, ingen som har respekt for kviledagen lenger Så kommer Mats, Øyvind, Brian, Sebastian og William, henter seg kaffe og setter godt til rette i sofaen. - Kor han Knut e? - Han er i Tromsø. - Ka dokker skal i påska, lurer guttene - Vi skal gå på ski, æ skal delta i hopprenn i Mehamn, sier Toralf Alex har ikke helt bestemt seg ennå. Løser verdensproblemer Jeg spør guttene hvordan de fant på å vanke på biblioteket. - Vi er gode venner med Ole Henrik, han hjelper oss med lekser, det var han som foreslo det. - Hva bruker dere å prate om da? - Presserende samfunnsproblemer, sier Mats - Fiskeri og båter, sier William - Og mye prat om gamle dager, sier Brian Det kan de bekrefte, Alex Færseth, Alf Nilsen og Edmund Wallenius, at det blir mye prat om gamle dager, og repriser, de samme historiene som går igjen, men at det er det de unge vil høre om, hvordan det var på den tiden det gikk an å leve av fiske uten støtteordninger. Og praten går videre, om knivsliping, om brenning og evakuering, om skolen og mobbing, om røyking og fremtidsplaner - og om Alex sin 30 år gamle barbermaskin. - Ja du har vel ennå den AEG vaskemaskinen du kjøpte i 1956? spør Toralf Har du hørt om framskritt? - Nei, bare bakskritt - Du kunne vært lærer i historie Alex, foreslår gutta - Nei, han bare lyg, sier Toralf - Han er ganske god på damer og sånn da, sier William, - Men dårlig på teknisk utvikling. - Vi kunne hatt deg i tysk, sier Mats. For de vet at Alex har jobbet på Ylvingen, og der var det mange festninger under krigen. - Har dokker lest alt om brenninga? Spør Alf - Ikke ennå Men så er matpausen over og de må gå til timen. Jeg bemerker at Sebastian har vært mer taus enn de andre. - Det er fordi han er lur, han vet at alt vi sier blir brukt mot oss, sier Mats.

6 10 11 Fiskeridagan endelig tilbake Her får deltakerne lære pålestikk av Øyvind Berg: Fiskeridagan i Kjøllefjord var i år endelig tilbake - etter flere års fravær. Deltakerne fikk teste ut brannvesenets slukkeutstyr. Til slutt bar det i havet med samtlige. Mange i lokalmiljøet har savnet arrangementet - som tidligere var en årlig happening i fiskeværet. Og endelig er var det duket for en ny og innholdsrik uke, der fiskere, industri, skole og kulturliv har gått sammen om å fokusere på fiskerinæringens betydning for stedet. Sikkerhetskurs for ungdom Av William Pedersen og Mads Nilsen Onsdag 8. juni ble det arrangert sikkerhetskurs for ungdomsfiskerne i Kjøllefjord og Mehamn. Kurset varte i ca 6 timer og det var 18 ungdommer som møtte. Oppmøte kl. 9 Klokka 9 startet kurset med en briefing om hva som skulle gjøres de neste timene. Først på programmet var innføring i førstehjelp, og senere ble deltakerne delt opp i to grupper, hvor en gruppe lærte knuter og stikk mens den andre lærte om brannsikkerhet. Utstyr og brannfare På brannsikkerhetskurset møtte Kjøllefjord Brannkorps for å vise ungdommene hva de jobber med og hva som er lurt å vite om en båtbrann på havet. De demonstrerte utstyr til brannslukking og redning, og gikk igjennom vanlige brannfarer på fiskefartøy. Knyter og stikk er også viktig Ungdommene fikk et lynkurs hos Øyvind Berg i knuter og stikk, i hovedsak halvstikk, perlestikk og flaggstikk. Ungdommene lærte raskt og instruktøren var imponert. Svømmetur i havna Etter taco-lunsj på hotellet var det ned på båten «Finnmarksfisk» for å ta på overlevelsesdrakter, så rett i havet for å oppleve hvordan det er å ligge i kjølig vann iført en tung drakt. For mange av ungdommene var dette høydepunktet for dagen - de skulle svømme i «lenke» og prøve å bli heist opp av krana på redningsskøyta. Dette viste seg å ikke være så lett som de fleste trudde. De fikk også prøve seg på å komme seg inn i redningsflåten. Tur med «Finnmarksfisk» Etter at kurset var ferdig fikk alle deltakere en tur ut til havklippen Finnkirka med «Finnmarksfisk». Deltakerne syntes dette var en opplevelsesrik og lærerik dag. De fleste syntes høydepunktet var svømminga i overlevelsesdrakt - det hadde de færreste gjort før. Nå føler ungdommene seg mer trygge på å dra ut å fiske i sommer. Sikkerhetskurs for ungdom En av de store happeningene var et eget sikkerhetskurs for ungdomsfiskerne på Nordkyn. Både Redningsselskapet og og opplæringsfartøyet i Honningsvåg skal deltok. I tillegg var det lagt opp en rekke arrangement i bygda med fiskeri som tema. Gjennomførbart Årets arrangement var det første siden Fram til da var Fiskeridagan et årlig arrangement - som inneholdt både konferanser og verdensmesterskap i lineegning. Ambisjonsnivået er i år senket noe - slik at arrangementet lar seg gjennomføre. Fiskeridagan ble gjennomført den andre uka i juni.

7 12 13 Museet på Foldalbruket Kystkultursenter vil ha åpent hver dag hele sommeren, klokken Guidede turer arrangeres kl og kl Kom og Bli! Lebesby kommune er invitert til å delta i prosjektet Kom og Bli som er et rekrutteringsprosjekt spesielt rettet mot helse og opplæringssektoren. Prosjektet er et samarbeid mellom KS, Fylkesmannen, Finnmark Fylkeskommune og flere kommuner i fylket, og oppstartssamlingen var i Kjøllefjord mai. (her vet jeg ikke om du har fått noe tekst fra Arnfinn Bønå??) er nå, så hadde det ikke nyttet om vi andre var aldri så gode kompet betyr mye. Leif Pedersen imponerte med flott vokal. Kjøllefjord storband Av Ja n Ho l m Ha n s e n Den høye lyse mannen med saxofonen løfter neven og knipser taktfast før han teller opp, og storbandet bygger dempet opp under vokalistens stemme som lyder hest utover et åndeløst publikum; Georgia, Georgia The whole day through Just an old sweet song Keeps Georgia on my mind Noen publikummere viser sin beundring ved å svinge en tent ligther sakte frem og tilbake i det halvmørke lokalet. Dette kunne vært en beskrivelse av en hvilken som helst konsert et hvilket som helst sted i verden, men det er en av mange konserter Kjøllefjord storband holdt for sitt trofaste sjangerbevisste publikum på puben i Kjøllefjord for noen år siden. Den høye lyse med saxofonen viser seg å være dirigent Helge Moen som presenterer vokalist for anled- ningen og annonserer neste nummer; Duke Ellingtons Sophisticated Lady. Og perlene fortsetter å strømme fra det lille storbandet: Caravan, Blue Monk, The Shadow of your smile til det utrolig nok viser seg at konserten er over, og publikum trampeklapper taktfast til bandet stiller opp igjen og avleverer bonuslåten like stilsikkert som resten av numrene. Hvordan oppsto Kjøllefjord storband Foto Toril Svendsen. Helge Moen forteller at en gang på 1990-tallet så mistet korpset tubaen. - Vi skaffet oss istedet en elbass og valgte da å kalle oss storband. Etter hvert ble det slagverk og gitar, og vi begynte å spille storbandlåter et par år før den første Chrisfestivalen. Det har vært en vanskelig overgang, sier Helge. Storbandmusikken ligger milevis fra den korpsmusikken en spilte tidligere. Men vi har jobbet mye for å få det til, og ennå sliter vi vel litt. Nå har vi et meget godt komp som løfter bandet. Spesielt etter at vi fikk med piano synes jeg vi har fått et ekstra løft. Så bra som kompet Jeg ynder å kalle dere for Kjøllefjords lille storband. Hvordan er besetningen nå? Kompet består av Jan Paulsen på slagverk, Ronny Persen på gitar, Kenneth Nygård på bass og Olga Kurnilova på piano. På trompet har vi Tore Sjøveian, Tor Egil Sørensen og Gøril Søndrol. Vivian Nilsen på trombone. Helge Moen og Albert Larsen tenorsax, Sonja Pettersen, Mats Berg Nilsen og Maja- Sofie Angell Moen på altsax. Dessuten er Tor Egil Sørensen vår faste vokalist. Ellers henter vi inn gjestevokalister som nå sist da vi hadde Blues Brotherskonsert Helga Moen i kjent stil. Hvordan står det til med rekrutteringen? Gjør dere noe spesielt for å få inn nytt blod? Egentlig ikke. Vi har kulturskolen som gir opplæring til interesserte, og så har vi et ministorband hvor vi tar i mot rekrutter som har en viss musikkbakgrunn. Helge Moen har bakgrunn fra korps hvor han spilte i 6 år. Der var det vanlig at når en hadde spilt en stund, så fikk en ansvar for å instruere de som var yngre. Da han kom hit til Kjøllefjord som kulturkonsulent i 1991, hadde han gjort unna mellomfag musikk på universitetet, med klarinett som instrument, og toårig kulturarbeiderlinje fra høyskolen. Har du noen favorittkomponister innen jazzen? Jeg er svak for Count Basies musikk. Mye av den er jo komponert av Neal Hefty som bl.a. har skrevet kjenningsmelodien til reiseradioen. Ellers liker jeg Benny Goodman, og for så vidt mange av de gode gamle. Dere har, som du sa, hatt en Blues Brotherskonsert nå i vinter. Hva er planene fremover? På grunn av mangel på musikere i ferien, så blir det ikke noen konsert på Chrisfestivalen i år. Men vi planlegger en konsert med soul som tema ut på høsten. Repertoaret er ikke helt klart ennå, men det blir både ny og gammel soulmusikk. Kanskje vi får høre en lokal artist med denne teksten som Aretha sang for oss på 1970-tallet: If you see me walking down the street And I start to cry each time we meet Walk on by, walk on by Just make believe that you don t see the tears Just let me grieve In private cause each time I see you I break down and cry Foto Toril Svendsen.

8 årsjubileum med Jørn Hoel Robert Lighthouse med band Av Ingebjørg Liland Chrisfestivalen 2011 markerer 10 års jubileet for festivalen som i sin tid ble sparket i gang av daværende kulturleder Per Christensen som en hyllest til bluesartisten Chris Lyngedal fra Kjøllefjord. Programmet for 2011 Programmet for 2011 er satt sammen med tanke på å favne et bredt publikum og for å markere 10-årsjubileet. Vi har invitert musikere som har spilt med Chris Lyngedal til å spille sammen i Chris Memorial Band og vi er stolte av å presentere ikke mindre enn 3 band med Kjøllefjordinger som bandmedlemmer. 14 konserter på 5 dager Tirsdag tjuvstarter Leo Leonhardsen fra Kjøllefjord med konsert på kinoen. Festivalen starter på Foldal onsdag 29.juni med et ungdomsarrangement, partyjoikbandet rolffa fra Karasjok spiller kl 19. Arrangementet er støttet av Ungdomssatsing Nordkyn, er åpent for alle og det er fri inngang. Deretter spiller Jack Vreeswijk kl 21. Han er sønn av den legendariske svenske trubaduren Cornelis Vreeswijk. Offisiell Åpning Torsdag starter med et familiearrangement, visesanger Trond Trudvang spiller egne viser med nordnorske tekster. Noen husker vel radiohiten Lisa, Lisa, Ekspeditrisa? Dette arrangementet åpnes med at Lebesby kommunes idrettsstipend for 2011 deles ut. Offisiell åpning skjer torsdag kl. 21 med Hekla Stålstrenga som første band ut. De spiller nordnorsk folkrock med stor trøkk! The Usual Suspects fra Bodø kaller seg et jazz-fusion band, og her er Anna Bygjordet fra Kjøllefjord vokalist. Torsdagskvelden avsluttes med Chris Memorial Band, bestående av Paolo Vinaccia, Oddmar Amundsen, Konrad Kaspersen, Inge Kolsvik, Britt Eva Løkkemo og Sverre Kjeldsberg. Her blir det mange gamle musikalske godbiter. Fredag med rock og blues Fredag er det Elly Marvellous, nytt stjerneskudd på blues/soul himmelen som åpner kvelden. Kun 21 år gammel har hun allerede etablert seg som en stor liveartist, blant annet på Notodden Bluesfestival. Blickensläger spiller nordnorsk rock med nordnorske tekster, de kommer fra Tromsø og har med seg gitarist Gaute Veseth Olsen fra Kjøllefjord. Sistemann ut på fredag er den svenske bluesartisten Robert Lighthouse m band, som har turnert mange år i USA og Europa. Her bidrar Paolo Vinaccia som trommis Jørn Hoel Lørdag spiller Tonje Unstad nordnorske viser på torget i Kjøllefjord. Kvelden på Foldal åpnes med workshop-konsert for unge musikere. Det er Jan Arild Sørnes Band som inviterer unge musikere til blues-workshop fredag formiddag som avsluttes med konsert lørdag kl 19. Jørn Hoel er vel kjent for de fleste, og trenger ingen nærmere introduksjon. Han spiller kl 21 på lørdag. Så kommer et band fra Lakselv: Tant, som har mottoet: Rock n roll skal aldri dø Kvelden avsluttes med et 8-mann sterkt bluesband med Jan Arild Sørnes i spissen. Her blir det høy partyfaktor! Han har med seg proffe musikere som Harald Devold, Roy Steffansen, Sverre Gjørvad, Einar Leinonen, Michael Kontocristos, Olle Nyberg og Kristoffer Holm Hansen fra Kjøllefjord Andre arrangement Kommunen inviterer til Komhjem-treff den 30.juni (se oppslag) Det er lasershow for ungdom på samfunnshuset på mandag 27.juni og Åpen Hall i idrettshallen tirsdag.28. juni. Kjøllefjord Kystlag har kafé på burekka hver dag onsdag-lørdag kl Trond Trudvang Tonje Unstad

9 16 17 Starter fiskeriavis Sade, Steffen, Mathilde og Richard i dyp konsentrasjon på gründercamp i Tana. Foto Hanne Øien. Kyst og Fjord fikk god mottakelse i Lofoten hvor Øystein Ingilæ (t.v.), Hugo Mortensen, May Sissel Mathisen, Ole-Henrik Kjevik, Gunn Heidi Wallenius, Daniel Øien og Trine Ingilæ deltok på avisens stand. Foto Lasse Jenssen. Til høsten etableres det noe så kuriøst som en fiskeriavis med hovedredaksjonen i Kjøllefjord. - Initiativet til avisetableringen kom fra Tromsø hvor det kanskje hadde vært mer naturlig at hovedkontoret hadde ligget. Men siden vi fant nødvendig kompetanse både på teknisk utvikling og økonomi her i Kjøllefjord, ble Kjøllefjord valgt som base, sier ansvarlig redaktør Øystein Ingilæ. Da Ingilæ ble tilbudt å lede oppbyggingen av en ny nordnorsk fiskeriavis, satte han betingelser av at han foreløpig ikke ønsket å flytte på seg. Og med to nyinnflyttede kjøllefjordinger med viktig kompetanse innenfor økonomistyring og teknisk utvikling, Ole Henrik Kjevik og Daniel A. Øien, i umiddelbar nærhet - ble de to med på laget. Både på eiersiden og som en del av utviklingsteamet. I slutten av februar var Kyst og Fjord ute med demoutgaven nettavisen Og i april kunne den første trykte avisutgaven presenteres på fiskerimessa i Kabelvåg. Avisen ga en pekepinne på hvordan den blir i form og innhold når den kommer ut på permanent basis i siste halvdel av Mottakelsen både blant fiskere og annonsører var veldig bra. Mens nettavisen har vært aktiv siden februar og oppnådd en jevn økning i trafikken, er målsetningen at papiravisen skal ut i august. Ingilæ forteller at Kyst og Fjord skal være en uavhengig nyhetskanal for fiskerinæringen med forankring i nordnorske problem- stillinger og virkelighet. Innholdet skal være aktuelle, innsiktfulle og presenteres på en lettfattelig og brukervennlig måte som gjør at leserne enkelt kan holde seg oppdatert i nyhetsbildet. - Vi skal også tilby elektroniske tjenester som er til nytte for yrkesfiskere og folk i kystnæringene, etter hvert. Dett er tjenester vi kan utvikle her i Kjøllefjord, ettersom Daniel Øien har solid erfaring i datautvikling. Foreløpig består Kyst og Fjord av et hovedkontor i Kjøllefjord, med et avdelingskontor i Tromsø. Men fra høsten av vil avisen også ha kontor i Lofoten, og etter hvert flere andre steder som er naturlig i forhold til avisens nedslagsfelt. Besøk gjerne avisen på Av Hanne Øien Ungt entreprenørskap Finnmark inviterte elever i 8. klasse fra utvalgte kommuner til gründercamp i Tana 26. mai. Ungt entreprenørskap er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. Tema for årets camp var sosialt entreprenørskap. Elevbedrift Lebesby kommune har satt som mål at 9. klassene i kommunen skal ha egen elevbedrift, og på gründercampen fikk elevene jobbe med å finne målgruppe for et produkt, se fordeler og ulemper med produktet og videreutvikle ideene sine. De fikk også bruke kreativiteten sin på en reell problemstilling gitt av Brynly Ballari. Han ønsket ungdommenes egne ideer om hvordan Lions kan tiltrekke seg flere unge og flere kvinner. Mange forslag Elevene kom med gode forslag om å drive med aktiviteter unge bryr seg om, enklere måter å melde seg inn på, være synlige der unge og kvinner ferdes og profilere Frida og William er klar for elevbedrift. seg på sosiale media som for eksempel facebook. Den beste ideen og framføringen hadde tre elever fra Deanu sámeskuvlla som ble premiert av Brynly Ballari. Fra høsten av vil den kommende 9. klassen jobbe fram en elevbedrift basert på egne ideer.

PÅ NORSKTOPPEN Informasjonsmagasin for Lebesby Kommune Årgang 5 - Nr. 3-2008

PÅ NORSKTOPPEN Informasjonsmagasin for Lebesby Kommune Årgang 5 - Nr. 3-2008 PÅ NORSKTOPPEN Informasjonsmagasin for Lebesby Kommune Årgang 5 - Nr. 3-2008 2 3 På norsktoppen Så var høsten endelig kommet! Det gleder vi oss over, i hvert fall været tatt i betraktning. I høstnummeret

Detaljer

«På Norsktoppen» Informasjonsmagasin for Lebesby kommune Årgang 9 - Nr. 3-2012

«På Norsktoppen» Informasjonsmagasin for Lebesby kommune Årgang 9 - Nr. 3-2012 «På Norsktoppen» Informasjonsmagasin for Lebesby kommune Årgang 9 - Nr. 3-2012 2 3 «På Norsktoppen» Så var vi nok en gang ute med Norsktoppen. I år ble det bare tre utgivelser ettersom kommunen tidligere

Detaljer

PÅ NORSKTOPPEN Informasjonsmagasin for Lebesby Kommune Årgang 5 - Nr. 4-2008

PÅ NORSKTOPPEN Informasjonsmagasin for Lebesby Kommune Årgang 5 - Nr. 4-2008 PÅ NORSKTOPPEN Informasjonsmagasin for Lebesby Kommune Årgang 5 - Nr. 4-2008 2 3 På norsktoppen Vi blir stadig flere i Lebesby kommune. Som kjerringa mot strømmen har befolkningsutviklingen vært stikk

Detaljer

Sølvgruvene i Laksefjord

Sølvgruvene i Laksefjord Fredag 19. oktober 2012 OMSTILLINGSPROSJEKTET I LEBESBY KOMMUNE Sølvgruvene i Laksefjord Dette er sølvet i Laksefjord. I løpet av 25 år har smoltanleggene til Grieg Seafood og Lerøy Aurora sørget for godt

Detaljer

VÆRØYPOSTEN Våren 2015

VÆRØYPOSTEN Våren 2015 VÆRØYPOSTEN Våren 2015 Utgiver Værøy kommune www.varoy.kommune.no Redaktør Erling Skarv Johansen Mail:erling.skarv.johansen@varoy.kommune.no Tlf. 48199927/75420608 Kto.nr for abonnement(150/året): 4662.70.40849

Detaljer

En samtale om å få barn

En samtale om å få barn RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 2-2013 - 32. ÅRGANG Beliebers Å leve med hydrocephalus, NF og svaksynthet Koser meg på havets bunn! Les mer side 19 Les mer side 30 Les mer side 33 En samtale

Detaljer

Tidsskrift for Camphill-landsbyene i Norge

Tidsskrift for Camphill-landsbyene i Norge Tidsskrift for Camphill-landsbyene i Norge Nr. 3 vinteren 2004 Leder Landsbyliv Er et forum for mennesker som lever, arbeider og er engasjert i Camphill landsbylivet i Norge. Tidskiftet vil være, et vindu

Detaljer

Det skjer ting i bygda. Faktisk har vi sett ei lita næringsutvikling,

Det skjer ting i bygda. Faktisk har vi sett ei lita næringsutvikling, God jul - 2006 Austavinden 27. Årgang Redaksjon 2005: Martin Indregard tlf. 76959621 eller 90772497 epost: martini@online.no Arna Flønes tlf. 76959620 epost: arna54@hotmail.com Torgunn Olsen Tlf. 76959640

Detaljer

DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong!

DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong! 2014/15 DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong! 2 3 Velkommen! SASJA: VI MÅ VIDREUTVIKLE OSS Av: Geir Byberg, Styreleder Elite. Foto: Tore Tomter Det er vanskelig å beskrive

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

AVISA. Nr. 10 Desember 2012. God jul og godt nytt år i Grenseland!

AVISA. Nr. 10 Desember 2012. God jul og godt nytt år i Grenseland! AVISA Nr. 10 Desember 2012 Et møtested for Aremark Marker Rømskog God jul og godt nytt år i Grenseland! 2 Avisa Grenseland desember 2012 Desember 2012 Aremark Innbyggere: 1.423 Areal: 321 km² Kommunesenter:

Detaljer

NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER

NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby Redaksjonskomité: Inger

Detaljer

Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427. Foto: Fanaposten EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. Jublende jenter for FRA TROND MOHN!

Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427. Foto: Fanaposten EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. Jublende jenter for FRA TROND MOHN! Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427 MEDLEMSBLAD FOR F ANA IDRET T SLA G Foto: Fanaposten Jublende jenter for EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. FRA TROND MOHN! 2 2 FANAVARDEN «Frende sine kunder opplever et godt samsvar

Detaljer

Øksfjord-Nytt ønsker alle leserne en riktig god påske!

Øksfjord-Nytt ønsker alle leserne en riktig god påske! Medlemsorgan for Øksfjord IL 25. årgang - nr. 1/2010 kr. 50,- * Brødrene Løvehjerte * Fadderbesøk * Gardirennet - medaljekandidater Les bl.a. om: * En VANNvitti' kvell - revyen * Praksis i Zambia * UKM

Detaljer

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal Kvinnelige gründere forteller Baard Fiksdal NHO Service er den tredje største landsforeningen i NHO. Vi organi- serer 557 konsern med over 2.000 virksomheter, 58.000 årsverk og 38 milliarder kroner i omsetning

Detaljer

Tidsskrift for antroposofisk omsorgsarbeid i Norge Nr. 22 Våren 2010. THE SAME with a few small differences

Tidsskrift for antroposofisk omsorgsarbeid i Norge Nr. 22 Våren 2010. THE SAME with a few small differences Tidsskrift for antroposofisk omsorgsarbeid i Norge Nr. 22 Våren 2010 THE SAME with a few small differences Tidsskrift for antroposofisk omsorg i Norge Landsbyliv er et forum for mennesker som lever, arbeider

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Sosial hygge på Tanum Strand

Sosial hygge på Tanum Strand RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2013 - 32. ÅRGANG Sosial hygge på Tanum Strand Ble overrasket på bursdagen sin Full fres på Haraldvangen - sommerleir Sydenferie for alle Les mer side 10

Detaljer

HaldenMagasinet. Viktig avtale for Halden. Trives som lærling. Flott skole i Tistedal FRIVILLIGE SPRER GLEDE

HaldenMagasinet. Viktig avtale for Halden. Trives som lærling. Flott skole i Tistedal FRIVILLIGE SPRER GLEDE HaldenMagasinet ET INFORMASJONSBLAD FRA HALDEN KOMMUNE SEPTEMBER 2010 Viktig avtale for Halden Trives som lærling FRIVILLIGE SPRER GLEDE Flott skole i Tistedal 2 HaldenMagasinet kulturbyen Halden Utgivelsesplan

Detaljer

Tidsskrift for Camphilllandsbyene

Tidsskrift for Camphilllandsbyene Tidsskrift for Camphilllandsbyene i Norge Nr. 18 VÅREN 2009 Landsbyliv er et forum for mennesker som lever, arbeider og er engasjert i Camphilllandsbylivet i Norge. Tidsskriftet vil være et vindu i verden

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Kjære alle beboere på Borgen!

Kjære alle beboere på Borgen! Desember 2011 Kjære alle beboere på Borgen! Dette året har det skjedd en god del i området til Borgen Vel. Noe av det vil dere finne fine artikler om i årets avis, men det er ikke plass til alt. Derfor

Detaljer

Gatelangs. Tema: POPULÆRE I GATEBILDET LÆRER AV HVERANDRE. Generasjoner. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13.

Gatelangs. Tema: POPULÆRE I GATEBILDET LÆRER AV HVERANDRE. Generasjoner. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13. Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13. årgang Tema: Generasjoner SENIORPATRULJEN: POPULÆRE I GATEBILDET TRE GENERASJONER: LÆRER AV HVERANDRE 1 Du vet aldri hva du sier

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

Nummer 1-2007. Lever mest på onsdager. Intervju med Jan Egeland Hjelpekorpset 75 år Oppsporing. Snøkaos på Sørlandet

Nummer 1-2007. Lever mest på onsdager. Intervju med Jan Egeland Hjelpekorpset 75 år Oppsporing. Snøkaos på Sørlandet Nummer 1-2007 Lever mest på onsdager Intervju med Jan Egeland Hjelpekorpset 75 år Oppsporing Snøkaos på Sørlandet LITT AV HVERT Røde Kors i Norge TIPS OSS Røde Kors-magasinet Norges Røde Kors PB 1, Grønland,

Detaljer

25 år. Høsten 2013. Høybråten Stasjon med Vel-Huset. Høybråten Skole. Nr. 2 Oktober 2013 Årg. 25. HøySt AKTUELT SE SIDE 3

25 år. Høsten 2013. Høybråten Stasjon med Vel-Huset. Høybråten Skole. Nr. 2 Oktober 2013 Årg. 25. HøySt AKTUELT SE SIDE 3 Høsten 2013 25 år Høybråten Skole Høybråten Stasjon med Vel-Huset Nr. 2 Oktober 2013 Årg. 25 HøySt AKTUELT SE SIDE 3 LIONS KUNSTUTSTILLING 2. 3. NOVEMBER 2012 Utstillingen åpner som vanlig klokken 10:00

Detaljer

...vi vil aldri glemme Høybråten, kjæreste sted på jord

...vi vil aldri glemme Høybråten, kjæreste sted på jord Nr 2 Oktober 2009 Årgang 21...vi vil aldri glemme Høybråten, kjæreste sted på jord Utsikt fra vårt nye sykehjem ved Høybråten Stasjon Det fortelles at enkelte pasienter forlanger værelse med denne utsikt

Detaljer

AVISA. ET MØTESTED FOR aremark MaRKER RØMSKOG

AVISA. ET MØTESTED FOR aremark MaRKER RØMSKOG NR. 4 Mai 2013 motor i ARemARk Grenseland AVISA ET MØTESTED FOR aremark MaRKER RØMSKOG «Alt som durer» var på plass i Aremark sentrum under Vårmønstringen 2013. arrangementet ble en formidabel suksess,

Detaljer

KUNGEN. Dansband- BARNEHAGEDAGEN. «Politi-krangel» i Nord-Salten Side 3 SKUTVIK. fra Kjøpsvik. 30 år med hund. Bájkkeavijssa NuorttaSállto.

KUNGEN. Dansband- BARNEHAGEDAGEN. «Politi-krangel» i Nord-Salten Side 3 SKUTVIK. fra Kjøpsvik. 30 år med hund. Bájkkeavijssa NuorttaSállto. Fredag 15. mars 2013 1 Tlf. 40 55 40 55 www.cominor.no TURKJØRING SKOLEKJØRING Bájkkeavijssa NuorttaSállto BARNEHAGEDAGEN 30 år med hund SKUTVIK Side 15 Side 18-19 «Politi-krangel» i Nord-Salten Side 3

Detaljer

Gud, du må hjelpe meg jeg er så nervøs

Gud, du må hjelpe meg jeg er så nervøs Din sannhet hjelper meg. Gud, du må hjelpe meg jeg er så nervøs Fanden er løs så jeg setter min lit til deg Du har jo sagt at alt er deg underlagt Du passer på meg uansett hva som skjer når jeg ber Så

Detaljer