«På Norsktoppen» Informasjonsmagasin for Lebesby kommune Årgang 8 - Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«På Norsktoppen» Informasjonsmagasin for Lebesby kommune Årgang 8 - Nr. 2-2011"

Transkript

1 «På Norsktoppen» Informasjonsmagasin for Lebesby kommune Årgang 8 - Nr

2 2 3 «På Norsktoppen» Ifølge lokale meteorologer er det sju år siden sist vi hadde en ordentlig sommer, derfor er forhåpningene i år større enn noen sinne. Så langt har det sett bra ut - ettersom vi har hatt vår på kysten. Det er det lenge siden. Norsktoppen er imidlertid ikke avhengig av været og håper sommerens utgave kan bidra med litt solskinn - uansett vær. God lesning og god sommer fra oss i redaksjonen. Ingebjørg, Toril, Hege og Øystein Telefon Telefon Vil du abonnere på magasinet? ««På Norsktoppen»» blir delt ut gratis til alle som bor i kommunen. Andre kan abonnere? Abonnementsprisen for 4 nummer er kr 250,- Send giro til: Lebesby kommune, Kulturkontoret, Postboks 38, 9790 Kjøllefjord. Bankgiro: og merk den: Abonnement «På Norsktoppen». Forsidefoto: Toril Svendsen Trykk: Trykkeriservice AS, 9711 Lakselv Sommerhilsen I år arrangeres det ungdomsfiske for første gang. Kommunen har leid inn egnet fiskebåt og 2 skippere som skal være ansvarlig for prosjektet. Dette tror jeg blir et positivt og viktig prosjekt for kommunen, ungdommen og næringen Kommunen har de siste årene hatt oppfølgingsmøter med Aker og Fiskeri-og Kystdepartementet i forbindelse med leveringsforpliktelsen og aktivitetsplanen Aker har til Kjøllefjord. Til tross for at FKD ikke har ønsket å delta på møte de to siste årene, har vi hatt møter med Aker. I januar la Aker fram tall fra 2009 og 2010, som kommunen mener ikke samsvarer med aktivitetsplanen deres. Det kvantum av torsk som Aker har tilført anlegget i Kjøllefjord ligger betydelig under avtalt mengde og produksjon enn det som var forutsetningene fra FKD. Vi er nå bekymret for utviklingen og har valgt å be om bistand fra Advokatfirmaet Hjort DA. Hjort har på vegne av kommunen bedt om møte med FKD og Aker. Det oppleves frustrerende at et klart Ordførerens side Kommunen har det siste året vært involvert i 8 båtprosjekter. leveringsvilkår blir brutt uten at det ser ut til å få noen konsekvenser. Jeg er overbevist om at det er viktig for kommunen å følge opp denne saken. Jeg kommer derfor til å bruke mye tid og ressurser for å være sikker på at vi gjør vårt for å sikre anlegget i Kjøllefjord den fisken og aktiviteten samfunnet har krav på. I Trollbukt bygger Arnkjell Bøgeberg nytt f i s k e m o t t a k. Dette blir et kompakt anlegg som tilfredsstiller alle krav som mattilsynet krever både til mottak og slakting. Han satser på at anlegget står ferdig i løpet av høsten. Flott med lokale aktører som satser! Kommunen har det siste året vært involvert i 8 båtprosjekter. Dette har vært både båt-og kvotekjøp. Det er gledelig å registrere at vi får flere fartøy til kommunen vår, og at mange av fiskerne har et ønske om å fornye seg og skaffe seg flere kvoter. Ønsker alle innbyggere og feriegjester i kommunen en fin sommer! Stine Trenger mannfolk Av Charlotte Angell Likestilling er viktig for barna. Ved å få flere menn i barnhagen blir den mer rettferdig for både gutter og jenter. Vi som kvinner og menn har forskjellig erfaringer allerede fra barndommen. Det at kvinner og menn er skapt for hverandre og utfyller hverandre gjelder også i arbeidslivet. Vi som kvinner kan ikke ta en mannsrolle og omvendt. Men vi kan selvsagt lære å ta erfaringer fra menn som rollemodeller, men aldri erstatte dem på noen måte. Rollemodeller Gutter trenger mannlige rollemodeller. Så vi som kvinner kan ikke lære gutter til å vokse opp som menn. Og riktignok trenger jenter også en mannsrolle for å forstå dette med mannsidealet. Det som nå er synd er at barnehagens hverdag består mesteparten av kvinners måte å se ting på. Det kvinnelige synet på gutters adferd er ofte forskjellig fra menns syn på gutter adferd. Gutter og jenters adferd er forskjellig. Så gutter trenger å bli forstått på sin måte. De har krav på kjønnsidentitet fra barnehagen allerede så de kan bygge seg en trygg kjønnsidentitet. Får å få en bedre kvalitet i barnehagen må det flere menn inn. Det holder heller ikke bare Rekruttering av menn i Galgenes barnehage (foto: Charlotte Angell) med en mann i barnehagen. Det Må flere menn inn. Støtte Menn trenger hverandres støtte i den jobben de gjør. Få bekreftelse hos hverandre på at det de gjøre i jobben sin er viktig. De trenger også noen å støtte seg til som de kan sammenligne seg med. Galgenes barnehage er startet opp med rekrutteringsarbeid får å få flere menn til å se viktigheten med å jobbe i barnehage. Men det skal nå understrekes at dette ikke er ment som nedlatende overfor kvinners måte å være på eller jobbe på, dette handler om likestilling for barnas totale utvikling.

3 4 5 Turistinformasjonen i kommunen blir som i fjor, på Kjøllefjord Brygge (i regi av Arctic Coast). Sesongen blir i perioden 10. juni til 12. august. Turistinformasjonen i Lebesby kirke vil ha noe kortere sesong. Turistinformasjonens offisielle mobilnummer er Har du en idé? Ønsker du å starte bedrift eller utvikle din eksisterende bedrift, eller har du kun en idé du vil diskutere? Du er hjertelig velkommen til Utviklingsavdelingen og LiV - Lebesby i Vekst. Du finner oss i det brune bygget vegg i vegg med biblioteket. Mer vindkraft på Nordkyn FUNK Finnmark Lebesby er invitert som en av fem pilotkommuner i Finnmark, til et nytt prosjekt i regi av Innovasjon Norge. Prosjektet har som hovedfokus å bidra til styrking av Førstelinjetjenesten for Utvikling av Næringsliv i Kommunene (FUNK). Oppstart blir høsten Ungdomsfiske LiV Lebesby i Vekst har engasjert prosjektleder Tomas Sagen for å gjennomføre ungdomsfiske i kommunal regi. Det er 14 påmeldte, og fiske vil foregå i perioden 27. juni til 5. august. Studiesenter til høsten Av Olav Terje Hansen I forbindelse med at kommunen planlegger å komme i gang med eget studiesenter fra høsten 2012, er kommunen innmeldt i Studiesenteret.no. Ordfører Stine Akselsen er her vert for vindkraft interessenter. AvToril Svendsen Lebesby kommune inviterte NVE og SAE Vind AS til et arbeidsmøte om videre utvikling av vindkraft på Nordkyn. Det begynner å bli noen år siden høsten 2006 da meldingen om Nordkyn vindpark ble levert av Statkraft, og NVE (Norges Vassdrags og Energidirektorat) avholdte folkemøte i Kjøllefjord for å presentere prosjektet. I mellomtiden har prosjektutviklingen blitt flyt- tet over til SAE Vind, som står for Statkraft Agder Energi Vind. I påvente av at sentralnettet skal bygges ut videre til Øst-Finnmark, har arbeidet med konsekvensutredningen ikke vært igangsatt fra SAEs side. Nå har Statnett levert melding om ny 420 kv linje mellom Skaidi og Varangerbotn, med ferdigstillelse i perioden Det vil være mulig å realisere ledningen tidligere, om det er behov for idriftsettelse før dette. Bakgrunnen for kommunens invitasjon til et møte i begynnelsen av mai, var et ønske om at arbeidet med Foto Toril Svendsen Nordkyn Vindpark ikke må stoppe helt opp. Vi synes også at en fortsatt god dialog mellom kommunen og aktørene er viktig fremover. De som deltok fra SAE Vind AS, var Knut Mollestad og Anders Gaudestad. Fra NVE kom Arne Olsen og Tormod Eggan. I tillegg til å avholde et nyttig arbeidsmøte, ble det tid til en befaring ute på Nordkyn-platået, en flott opplevelse selv om været var litt grått. Som kommune opplever vi at dialogen er svært positiv med aktørene, og vi har nå enda større tro på at vi vil ha enda en vindpark på Nordkyn innen Utskiftingen av vannrør fortsetter etter to års opphold. (Foto: Øystein Ingilæ) Fortsetter utbedringen Av Kjell Wian Så er vi i gang igjen, etter to års stans i arbeidene med utskifting av det gamle vann og avløpsnettet i Kjøllefjord. Området som skal tas nå er fra Helsesenteret til Nissenbakken. Det var bevilget penger i 2010 men det var ingen entreprenører som var interessert da. Arbeidene ble lyst ut igjen i vinter og det var da 2 Altafirmaer som la inn anbud. Pedersen Maskin AS hadde for kommunen det gunstigste anbudet. Norconsult har stått for prosjekteringen og er byggeleder. Det gamle vann -og avløpsnettet som er over år gammelt, skal skiftes ut samt at det legges en ny overvannsledning. Kostnadsrammen er 3. mill. kroner. Alle ledningene er PVC og strekningen er på ca. 300 meter. Arbeidene tok til i uke 23 og skal stå ferdig 1. september Firmaet avvikler 3 ukers ferie rundt månedsskifte juli/ august. I anleggsperioden vil de husene som ligger i området ha provisorisk vannforsyning. Ting som ikke var planlagt kan likevel skje underveis, bl.a kan det bli aktuelt for en kort periode ( inntil en time) å stenge vannet i et større omfang. Videre vil det ikke være mulig å bruke bil på veistrekningen som ligger i anleggsområdet. Skal en til Helsesenteret må Kirkeveien/ Christian Horsts vei benyttes. For at hjemmeværende studenter skal kunne benytte seg av de tilbudene som Studiesenteret.no tilbyr, må vi være medlem. Studiesenteret.no er tilbyder av diverse utdanninger gitt av høyskoler og evt. andre studieinstitusjoner. Her er det både flerårig yrkesutdanning, men også kortere kurs. Studentene kan sitte ved egen datamaskin hjemme, eller velge å bruke lokaler på kommunalt studiesenter. Det vil bli et orienteringsmøte i god tid før studiesenteret er oppe og går. Utbytte fra Finnmark Havfiske AS Lebesby kommune har fortsatt en aksjepost i Finnmark Havfiske AS, og fikk utbetalt et utbytte på kr for Pengene skal benyttes til næringsrettede tiltak

4 6 7 Laksefjord Omsorgssenter - drøm og virkelighet Ellen Hansnes trives på omsorgssenteret (foto; Lill A Røvik) I stua Reidun Nilsen, Ellen Hansnes og Siv Johansen har funnet seg til rette i nye møbler Ellinor og Ailo tar godt vare på sine gjester. En smak av Sàpmi Av Lill Astrid Røvik Det hele begynte som et testprosjekt sommeren 2007, samisk kultur skulle være fokus i en opplevelsestur for turister fra Hurtigruten. Nok en gang var det lokale ildsjeler som tok tak i og jobbet frem en spennende idè, nemlig en opplevelsestur for turister, i samarbeid med Hurtigruten. Villige verter For å klare dette, trengte man verter i lavvuen som ble satt opp i Oksevåg, og etter en uke i tenkeboksen sa familien Utsi fra Tana seg villige til å stille sin kunnskap, sitt folk og sin kultur til disposisjon. Ellinor og Ailo er nok allerede godt kjent blant befolk- ningen i Lebesby kommune, og deres tre sønner med samboere er en naturlig del av bedriften. Familien var etter flere generasjoner med reindriftsutøvere godt kjent med Nordkynhalvøya, så den største utfordringen var at de ikke var vant til å åpne sine dører for en hel båt full av fremmede mennesker. Fornøyde gjester Prosjektet gikk etter hvert veldig bra, og selskapet ble formalisert til en del av Arctic Coast AS, med Jan-Olav Evensen er daglig leder. Leiren har senere blitt oppgradert, og fornøyde turister kommer stadig om bord på hurtigruta igjen med minner fra en unik kulturopplevelse, med lassokasting, rein, buljong, joik og samer. Ellinor og resten av familien Utsi, i Davvi siidà er nå inne i en periode hvor de tenker nye tanker, de ønsker flere ben å stå på, og nye idèer prøves ut. Tidligere holdt familien til på Mehamnfjellet, men denne sommeren har de leid Platten i Kifjordkrysset for å komme nærmere sameleiren som de hver dag har besøk av opptil 53 lærevillige og spente turister i. 6. juni inviterte de Lebesby kommune sammen Innovasjon Norge, Sametinget, Origo Nord AS og Visit Nordkyn for lufte nye idèer og diskutere muligheter i videre utvikling av konseptet. Fornøyde gjester fikk en smakebit av den opplevelsen turistene sitter igjen med etter et besøk hos familien Utsi, og begeistringen ble ikke mindre rundt bålet da reinkjøtt i ulike varianter ble servert. Av Lill Astrid Røvik Som en konge på haugen, ligger Laksefjord Omsorgsenter, gul og majestetisk, i den lille bygda Lebesby. Her huses noen av bygdas eldste innbyggere, og ansatte fra hjemmebasert omsorg kommer og går i takt med vaktlista. Inne i det gamle velholdte bygget finner man både leiligheter, et lite storkjøkken, felles arealer med stue og sittegrupper, i tillegg til masse sjel og hjertevarme blant beboere og ansatte ved hjemmebasert omsorg. I kjelleren er her også et museum i kjelleren, som forteller historien om Lebesby-mannen, og som absolutt er verdt et besøk. En vakker drøm Alle de syv leilighetene er relativt nye, med lyse farger og med kort vei til frisk luft og vakker natur, for de som har muligheten til å benytte seg av denne. Området rundt senteret er flatt og fint, og kunne nok med fordel vært opparbeidet til en vakker perle i bygda. Her er mange muligheter, og noen beboere tar selv i et tak for å rydde og pynte på området når våren kommer og det er tid for hagearbeid. De ansatte ved hjemmebasert har mange drømmer, og spesielt ser de for seg at man her kan gi et tilbud for Grønn omsorg. Litt grønt gress og flotte blomster, turløyper for de eldre, og gjesterom for eldre som ønsker å være i vakre omgivelser i en periode, er noe av de tingene de ser for seg når de lar tankene løpe fritt. I tillegg har det også vært jobbet en del med å få til ei avdeling her for demente i Lebesby kommune. Internasjonale Lebesby Til tross for at Lebesby er ei lita bygd, er det er et meget internasjonalt miljø på Omsorgssenteret, med 16 ansatte fra hele syv forskjellige nasjoner. I tillegg til nordmenn er dette personer fra land som Finland, Thailand, Kirgisistan, Nepal, Russland, og Litauen, som av forkjellige grunner har kommet til plassen, og som har valgt å bosette seg her. Alle disse er på en eller annen måte en del av Laksefjord Omsorgssenter, enten som assistenter, sykepleiere, hjelpepleiere, vaktmester eller kokk på kjøkkenet. En møteplass for ung og gammel Tidligere hadde man også kafè på senteret, noe som er blitt et savn for brukere av senteret og bygdas innbyggere. Det er trist, og vi skulle så gjerne hatt dette tilbudet her ennå, forteller Reidun Nilsen, som har arbeidet her i 23 år. Selv om kafèen ikke lenger holder åpent, brukes stua likevel til møter mellom ung og gammel flere ganger i måneden. Noe som er populært blant beboerne er når bygdas småbarnsmødre tar med barna sine hit og serverer kaker, kaffe, barnelatter og relativt enkel glede til de eldre. Også formiddagstreffet med sang og orgelspill er et koselig trivselstiltak, med lokale ildsjeler i spissen. Lokal giverglede Et annet lyspunkt i en ellers stressa og stram økonomisk hverdag, er de nye møblene som har kommet inn i den koselige stua på Omsorgssenteret. Flere ansatte hadde sett seg lei på de gamle utslitte møblene som var der tidligere, og sendte rett og slett en søknad til flere bedrifter i kommunen. Gleden var stor da beskjeden kom om at møblene kunne kjøpes inn og regninga sendes til smoltanleggene Grieg Seafood Finnmark AS og Laksefjord AS.

5 8 9 Gammelgutta har jevnlige besøk av skoleungdom. Foto Ingebjørg Liland Fra venstre: Toralf Wallenius, Alex Færseth og Alf Nilsen er fast innslag på biblioteket. Foto Ingebjørg Liland Generasjonstreff i hverdagen Av Ingebjørg Liland Vi fikk et tips til redaksjonen om at torsdagsklubben, pensjonistene som møtes på biblioteket til kaffe og en prat har fått nye medlemmer. Dette måtte vi selvsagt sjekke og fant ut at en gjeng gutter fra 8.klasse tar matpausen på biblioteket en gang i uka for å drikke kaffe og prate med gamlegutta Den 14. april stikker jeg innom for å tjuvlytte. Det er den første sommerdagen, både etter kalenderen og etter været å dømme. - Men lørdagen skal det bli sne, tinarsne - Ja, det blir vel ennå vinter Men det snakkes ikke bare om været, det er for tiden et eventyrlig fiske og man har hørt om en sjark som har solgt fisk for på 3 sjøvær - Men så e det jo slutt på søndagsfri, ingen som har respekt for kviledagen lenger Så kommer Mats, Øyvind, Brian, Sebastian og William, henter seg kaffe og setter godt til rette i sofaen. - Kor han Knut e? - Han er i Tromsø. - Ka dokker skal i påska, lurer guttene - Vi skal gå på ski, æ skal delta i hopprenn i Mehamn, sier Toralf Alex har ikke helt bestemt seg ennå. Løser verdensproblemer Jeg spør guttene hvordan de fant på å vanke på biblioteket. - Vi er gode venner med Ole Henrik, han hjelper oss med lekser, det var han som foreslo det. - Hva bruker dere å prate om da? - Presserende samfunnsproblemer, sier Mats - Fiskeri og båter, sier William - Og mye prat om gamle dager, sier Brian Det kan de bekrefte, Alex Færseth, Alf Nilsen og Edmund Wallenius, at det blir mye prat om gamle dager, og repriser, de samme historiene som går igjen, men at det er det de unge vil høre om, hvordan det var på den tiden det gikk an å leve av fiske uten støtteordninger. Og praten går videre, om knivsliping, om brenning og evakuering, om skolen og mobbing, om røyking og fremtidsplaner - og om Alex sin 30 år gamle barbermaskin. - Ja du har vel ennå den AEG vaskemaskinen du kjøpte i 1956? spør Toralf Har du hørt om framskritt? - Nei, bare bakskritt - Du kunne vært lærer i historie Alex, foreslår gutta - Nei, han bare lyg, sier Toralf - Han er ganske god på damer og sånn da, sier William, - Men dårlig på teknisk utvikling. - Vi kunne hatt deg i tysk, sier Mats. For de vet at Alex har jobbet på Ylvingen, og der var det mange festninger under krigen. - Har dokker lest alt om brenninga? Spør Alf - Ikke ennå Men så er matpausen over og de må gå til timen. Jeg bemerker at Sebastian har vært mer taus enn de andre. - Det er fordi han er lur, han vet at alt vi sier blir brukt mot oss, sier Mats.

6 10 11 Fiskeridagan endelig tilbake Her får deltakerne lære pålestikk av Øyvind Berg: Fiskeridagan i Kjøllefjord var i år endelig tilbake - etter flere års fravær. Deltakerne fikk teste ut brannvesenets slukkeutstyr. Til slutt bar det i havet med samtlige. Mange i lokalmiljøet har savnet arrangementet - som tidligere var en årlig happening i fiskeværet. Og endelig er var det duket for en ny og innholdsrik uke, der fiskere, industri, skole og kulturliv har gått sammen om å fokusere på fiskerinæringens betydning for stedet. Sikkerhetskurs for ungdom Av William Pedersen og Mads Nilsen Onsdag 8. juni ble det arrangert sikkerhetskurs for ungdomsfiskerne i Kjøllefjord og Mehamn. Kurset varte i ca 6 timer og det var 18 ungdommer som møtte. Oppmøte kl. 9 Klokka 9 startet kurset med en briefing om hva som skulle gjøres de neste timene. Først på programmet var innføring i førstehjelp, og senere ble deltakerne delt opp i to grupper, hvor en gruppe lærte knuter og stikk mens den andre lærte om brannsikkerhet. Utstyr og brannfare På brannsikkerhetskurset møtte Kjøllefjord Brannkorps for å vise ungdommene hva de jobber med og hva som er lurt å vite om en båtbrann på havet. De demonstrerte utstyr til brannslukking og redning, og gikk igjennom vanlige brannfarer på fiskefartøy. Knyter og stikk er også viktig Ungdommene fikk et lynkurs hos Øyvind Berg i knuter og stikk, i hovedsak halvstikk, perlestikk og flaggstikk. Ungdommene lærte raskt og instruktøren var imponert. Svømmetur i havna Etter taco-lunsj på hotellet var det ned på båten «Finnmarksfisk» for å ta på overlevelsesdrakter, så rett i havet for å oppleve hvordan det er å ligge i kjølig vann iført en tung drakt. For mange av ungdommene var dette høydepunktet for dagen - de skulle svømme i «lenke» og prøve å bli heist opp av krana på redningsskøyta. Dette viste seg å ikke være så lett som de fleste trudde. De fikk også prøve seg på å komme seg inn i redningsflåten. Tur med «Finnmarksfisk» Etter at kurset var ferdig fikk alle deltakere en tur ut til havklippen Finnkirka med «Finnmarksfisk». Deltakerne syntes dette var en opplevelsesrik og lærerik dag. De fleste syntes høydepunktet var svømminga i overlevelsesdrakt - det hadde de færreste gjort før. Nå føler ungdommene seg mer trygge på å dra ut å fiske i sommer. Sikkerhetskurs for ungdom En av de store happeningene var et eget sikkerhetskurs for ungdomsfiskerne på Nordkyn. Både Redningsselskapet og og opplæringsfartøyet i Honningsvåg skal deltok. I tillegg var det lagt opp en rekke arrangement i bygda med fiskeri som tema. Gjennomførbart Årets arrangement var det første siden Fram til da var Fiskeridagan et årlig arrangement - som inneholdt både konferanser og verdensmesterskap i lineegning. Ambisjonsnivået er i år senket noe - slik at arrangementet lar seg gjennomføre. Fiskeridagan ble gjennomført den andre uka i juni.

7 12 13 Museet på Foldalbruket Kystkultursenter vil ha åpent hver dag hele sommeren, klokken Guidede turer arrangeres kl og kl Kom og Bli! Lebesby kommune er invitert til å delta i prosjektet Kom og Bli som er et rekrutteringsprosjekt spesielt rettet mot helse og opplæringssektoren. Prosjektet er et samarbeid mellom KS, Fylkesmannen, Finnmark Fylkeskommune og flere kommuner i fylket, og oppstartssamlingen var i Kjøllefjord mai. (her vet jeg ikke om du har fått noe tekst fra Arnfinn Bønå??) er nå, så hadde det ikke nyttet om vi andre var aldri så gode kompet betyr mye. Leif Pedersen imponerte med flott vokal. Kjøllefjord storband Av Ja n Ho l m Ha n s e n Den høye lyse mannen med saxofonen løfter neven og knipser taktfast før han teller opp, og storbandet bygger dempet opp under vokalistens stemme som lyder hest utover et åndeløst publikum; Georgia, Georgia The whole day through Just an old sweet song Keeps Georgia on my mind Noen publikummere viser sin beundring ved å svinge en tent ligther sakte frem og tilbake i det halvmørke lokalet. Dette kunne vært en beskrivelse av en hvilken som helst konsert et hvilket som helst sted i verden, men det er en av mange konserter Kjøllefjord storband holdt for sitt trofaste sjangerbevisste publikum på puben i Kjøllefjord for noen år siden. Den høye lyse med saxofonen viser seg å være dirigent Helge Moen som presenterer vokalist for anled- ningen og annonserer neste nummer; Duke Ellingtons Sophisticated Lady. Og perlene fortsetter å strømme fra det lille storbandet: Caravan, Blue Monk, The Shadow of your smile til det utrolig nok viser seg at konserten er over, og publikum trampeklapper taktfast til bandet stiller opp igjen og avleverer bonuslåten like stilsikkert som resten av numrene. Hvordan oppsto Kjøllefjord storband Foto Toril Svendsen. Helge Moen forteller at en gang på 1990-tallet så mistet korpset tubaen. - Vi skaffet oss istedet en elbass og valgte da å kalle oss storband. Etter hvert ble det slagverk og gitar, og vi begynte å spille storbandlåter et par år før den første Chrisfestivalen. Det har vært en vanskelig overgang, sier Helge. Storbandmusikken ligger milevis fra den korpsmusikken en spilte tidligere. Men vi har jobbet mye for å få det til, og ennå sliter vi vel litt. Nå har vi et meget godt komp som løfter bandet. Spesielt etter at vi fikk med piano synes jeg vi har fått et ekstra løft. Så bra som kompet Jeg ynder å kalle dere for Kjøllefjords lille storband. Hvordan er besetningen nå? Kompet består av Jan Paulsen på slagverk, Ronny Persen på gitar, Kenneth Nygård på bass og Olga Kurnilova på piano. På trompet har vi Tore Sjøveian, Tor Egil Sørensen og Gøril Søndrol. Vivian Nilsen på trombone. Helge Moen og Albert Larsen tenorsax, Sonja Pettersen, Mats Berg Nilsen og Maja- Sofie Angell Moen på altsax. Dessuten er Tor Egil Sørensen vår faste vokalist. Ellers henter vi inn gjestevokalister som nå sist da vi hadde Blues Brotherskonsert Helga Moen i kjent stil. Hvordan står det til med rekrutteringen? Gjør dere noe spesielt for å få inn nytt blod? Egentlig ikke. Vi har kulturskolen som gir opplæring til interesserte, og så har vi et ministorband hvor vi tar i mot rekrutter som har en viss musikkbakgrunn. Helge Moen har bakgrunn fra korps hvor han spilte i 6 år. Der var det vanlig at når en hadde spilt en stund, så fikk en ansvar for å instruere de som var yngre. Da han kom hit til Kjøllefjord som kulturkonsulent i 1991, hadde han gjort unna mellomfag musikk på universitetet, med klarinett som instrument, og toårig kulturarbeiderlinje fra høyskolen. Har du noen favorittkomponister innen jazzen? Jeg er svak for Count Basies musikk. Mye av den er jo komponert av Neal Hefty som bl.a. har skrevet kjenningsmelodien til reiseradioen. Ellers liker jeg Benny Goodman, og for så vidt mange av de gode gamle. Dere har, som du sa, hatt en Blues Brotherskonsert nå i vinter. Hva er planene fremover? På grunn av mangel på musikere i ferien, så blir det ikke noen konsert på Chrisfestivalen i år. Men vi planlegger en konsert med soul som tema ut på høsten. Repertoaret er ikke helt klart ennå, men det blir både ny og gammel soulmusikk. Kanskje vi får høre en lokal artist med denne teksten som Aretha sang for oss på 1970-tallet: If you see me walking down the street And I start to cry each time we meet Walk on by, walk on by Just make believe that you don t see the tears Just let me grieve In private cause each time I see you I break down and cry Foto Toril Svendsen.

8 årsjubileum med Jørn Hoel Robert Lighthouse med band Av Ingebjørg Liland Chrisfestivalen 2011 markerer 10 års jubileet for festivalen som i sin tid ble sparket i gang av daværende kulturleder Per Christensen som en hyllest til bluesartisten Chris Lyngedal fra Kjøllefjord. Programmet for 2011 Programmet for 2011 er satt sammen med tanke på å favne et bredt publikum og for å markere 10-årsjubileet. Vi har invitert musikere som har spilt med Chris Lyngedal til å spille sammen i Chris Memorial Band og vi er stolte av å presentere ikke mindre enn 3 band med Kjøllefjordinger som bandmedlemmer. 14 konserter på 5 dager Tirsdag tjuvstarter Leo Leonhardsen fra Kjøllefjord med konsert på kinoen. Festivalen starter på Foldal onsdag 29.juni med et ungdomsarrangement, partyjoikbandet rolffa fra Karasjok spiller kl 19. Arrangementet er støttet av Ungdomssatsing Nordkyn, er åpent for alle og det er fri inngang. Deretter spiller Jack Vreeswijk kl 21. Han er sønn av den legendariske svenske trubaduren Cornelis Vreeswijk. Offisiell Åpning Torsdag starter med et familiearrangement, visesanger Trond Trudvang spiller egne viser med nordnorske tekster. Noen husker vel radiohiten Lisa, Lisa, Ekspeditrisa? Dette arrangementet åpnes med at Lebesby kommunes idrettsstipend for 2011 deles ut. Offisiell åpning skjer torsdag kl. 21 med Hekla Stålstrenga som første band ut. De spiller nordnorsk folkrock med stor trøkk! The Usual Suspects fra Bodø kaller seg et jazz-fusion band, og her er Anna Bygjordet fra Kjøllefjord vokalist. Torsdagskvelden avsluttes med Chris Memorial Band, bestående av Paolo Vinaccia, Oddmar Amundsen, Konrad Kaspersen, Inge Kolsvik, Britt Eva Løkkemo og Sverre Kjeldsberg. Her blir det mange gamle musikalske godbiter. Fredag med rock og blues Fredag er det Elly Marvellous, nytt stjerneskudd på blues/soul himmelen som åpner kvelden. Kun 21 år gammel har hun allerede etablert seg som en stor liveartist, blant annet på Notodden Bluesfestival. Blickensläger spiller nordnorsk rock med nordnorske tekster, de kommer fra Tromsø og har med seg gitarist Gaute Veseth Olsen fra Kjøllefjord. Sistemann ut på fredag er den svenske bluesartisten Robert Lighthouse m band, som har turnert mange år i USA og Europa. Her bidrar Paolo Vinaccia som trommis Jørn Hoel Lørdag spiller Tonje Unstad nordnorske viser på torget i Kjøllefjord. Kvelden på Foldal åpnes med workshop-konsert for unge musikere. Det er Jan Arild Sørnes Band som inviterer unge musikere til blues-workshop fredag formiddag som avsluttes med konsert lørdag kl 19. Jørn Hoel er vel kjent for de fleste, og trenger ingen nærmere introduksjon. Han spiller kl 21 på lørdag. Så kommer et band fra Lakselv: Tant, som har mottoet: Rock n roll skal aldri dø Kvelden avsluttes med et 8-mann sterkt bluesband med Jan Arild Sørnes i spissen. Her blir det høy partyfaktor! Han har med seg proffe musikere som Harald Devold, Roy Steffansen, Sverre Gjørvad, Einar Leinonen, Michael Kontocristos, Olle Nyberg og Kristoffer Holm Hansen fra Kjøllefjord Andre arrangement Kommunen inviterer til Komhjem-treff den 30.juni (se oppslag) Det er lasershow for ungdom på samfunnshuset på mandag 27.juni og Åpen Hall i idrettshallen tirsdag.28. juni. Kjøllefjord Kystlag har kafé på burekka hver dag onsdag-lørdag kl Trond Trudvang Tonje Unstad

9 16 17 Starter fiskeriavis Sade, Steffen, Mathilde og Richard i dyp konsentrasjon på gründercamp i Tana. Foto Hanne Øien. Kyst og Fjord fikk god mottakelse i Lofoten hvor Øystein Ingilæ (t.v.), Hugo Mortensen, May Sissel Mathisen, Ole-Henrik Kjevik, Gunn Heidi Wallenius, Daniel Øien og Trine Ingilæ deltok på avisens stand. Foto Lasse Jenssen. Til høsten etableres det noe så kuriøst som en fiskeriavis med hovedredaksjonen i Kjøllefjord. - Initiativet til avisetableringen kom fra Tromsø hvor det kanskje hadde vært mer naturlig at hovedkontoret hadde ligget. Men siden vi fant nødvendig kompetanse både på teknisk utvikling og økonomi her i Kjøllefjord, ble Kjøllefjord valgt som base, sier ansvarlig redaktør Øystein Ingilæ. Da Ingilæ ble tilbudt å lede oppbyggingen av en ny nordnorsk fiskeriavis, satte han betingelser av at han foreløpig ikke ønsket å flytte på seg. Og med to nyinnflyttede kjøllefjordinger med viktig kompetanse innenfor økonomistyring og teknisk utvikling, Ole Henrik Kjevik og Daniel A. Øien, i umiddelbar nærhet - ble de to med på laget. Både på eiersiden og som en del av utviklingsteamet. I slutten av februar var Kyst og Fjord ute med demoutgaven nettavisen Og i april kunne den første trykte avisutgaven presenteres på fiskerimessa i Kabelvåg. Avisen ga en pekepinne på hvordan den blir i form og innhold når den kommer ut på permanent basis i siste halvdel av Mottakelsen både blant fiskere og annonsører var veldig bra. Mens nettavisen har vært aktiv siden februar og oppnådd en jevn økning i trafikken, er målsetningen at papiravisen skal ut i august. Ingilæ forteller at Kyst og Fjord skal være en uavhengig nyhetskanal for fiskerinæringen med forankring i nordnorske problem- stillinger og virkelighet. Innholdet skal være aktuelle, innsiktfulle og presenteres på en lettfattelig og brukervennlig måte som gjør at leserne enkelt kan holde seg oppdatert i nyhetsbildet. - Vi skal også tilby elektroniske tjenester som er til nytte for yrkesfiskere og folk i kystnæringene, etter hvert. Dett er tjenester vi kan utvikle her i Kjøllefjord, ettersom Daniel Øien har solid erfaring i datautvikling. Foreløpig består Kyst og Fjord av et hovedkontor i Kjøllefjord, med et avdelingskontor i Tromsø. Men fra høsten av vil avisen også ha kontor i Lofoten, og etter hvert flere andre steder som er naturlig i forhold til avisens nedslagsfelt. Besøk gjerne avisen på Av Hanne Øien Ungt entreprenørskap Finnmark inviterte elever i 8. klasse fra utvalgte kommuner til gründercamp i Tana 26. mai. Ungt entreprenørskap er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. Tema for årets camp var sosialt entreprenørskap. Elevbedrift Lebesby kommune har satt som mål at 9. klassene i kommunen skal ha egen elevbedrift, og på gründercampen fikk elevene jobbe med å finne målgruppe for et produkt, se fordeler og ulemper med produktet og videreutvikle ideene sine. De fikk også bruke kreativiteten sin på en reell problemstilling gitt av Brynly Ballari. Han ønsket ungdommenes egne ideer om hvordan Lions kan tiltrekke seg flere unge og flere kvinner. Mange forslag Elevene kom med gode forslag om å drive med aktiviteter unge bryr seg om, enklere måter å melde seg inn på, være synlige der unge og kvinner ferdes og profilere Frida og William er klar for elevbedrift. seg på sosiale media som for eksempel facebook. Den beste ideen og framføringen hadde tre elever fra Deanu sámeskuvlla som ble premiert av Brynly Ballari. Fra høsten av vil den kommende 9. klassen jobbe fram en elevbedrift basert på egne ideer.

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Aldri for sent å bli et lykkelig barn

Aldri for sent å bli et lykkelig barn Aldri for sent å bli et lykkelig barn Terje Forsberg Lunde Forlag De som sår med gråt, skal høste med fryderop Fra Salmenes bok Innledning I min oppvekst svikta alle rundt meg. Jeg var som en katt som

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

Lindrer med latter. Når klovnene besøker de demente, kan alt skje. Her og nå. 46 HELG

Lindrer med latter. Når klovnene besøker de demente, kan alt skje. Her og nå. 46 HELG HELG 47 Lindrer med latter Når klovnene besøker de demente, kan alt skje. Her og nå. 46 HELG Tekst: HÅKON F. HØYDAL Foto: KARIN BEATE NØSTERUD Kroppen som er lutrygget, skal om litt fylles av energi. Lent

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2017. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år på Sølje! Sommeren er over og vi går mot høst. Nye barn har begynt hos oss og andre barn har byttet avdeling.

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Kristina Ohlsson. Steinengler

Kristina Ohlsson. Steinengler Kristina Ohlsson Steinengler Om forfatteren: KRISTINA OHLSSON er en av Sveriges fremste barnebokforfattere og sammenlignes ofte med Maria Gripe. Steinengler er en frittstående fortsettelse av Glassbarna

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Det er pappa som bestemmer

Det er pappa som bestemmer Et slitsomt skoleår er over. Nikolai har fått premie for sine muntlige bidrag, en premie han fikk på grunn av kvantiteten, ikke kvaliteten, på bidragene. Han har tatt farvel med sine klassekamerater: Helmer,

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, FEBRUAR, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en strålende måned!!! Vi på Sølje er så heldige, for en god gjeng med barn, og enda flere skal vi bli i mars. Fra mars og frem

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 3 åringene har kulturskole. Felles samling i Agoraen kl 11. Juleverksted kl 10. Pepperkakedag. Foreldrekaffe

Detaljer

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning.

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning. OPPGAVER MELLOM SAMLINGENE i november og desember: Mellom samlingene på høgskolen skal du jobbe med noen oppgaver. Snakk med veilederen din om oppgavene og be om hjelp hvis du har spørsmål. 1. Kommunikasjon

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 21. oktober 2008 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Jacob er møteleder og ønsket alle velkommen. Tilstede:

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

Liv Marit Weberg. Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til

Liv Marit Weberg. Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til Liv Marit Weberg Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til Om forfatteren: Liv Marit Weberg (født 1988) bor i Oslo. Hun har studert ved Norsk Barnebokinstitutts forfatterutdanning og holder på med master

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

Litt om Edvard Munch for de minste barna

Litt om Edvard Munch for de minste barna Litt om Edvard Munch for de minste barna Basert på en tekst av Marit Lande, tidligere museumslektor ved Munch-museet Edvard Munch var kunstmaler. Hele livet laget han bilder. Det var jobben hans. Han solgte

Detaljer

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana MÅNEDSBREV OKTOBER Grana Så står oktober for døren. Tiden flyr og vi er godt i gang med prosjekt og mye annet på Grana. Vi har delt barna i grupper på 5 når vi jobberi prosjekt, og vi ser at det fungerer

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

Rahmat - en overlever

Rahmat - en overlever Rahmat - en overlever Rahmat kom alene til Norge som 13 åring etter å ha vært innom 12 land og mange utfordringer på veien. Han vet mye om hvordan voksne må være for å bygge tillit og styrke de enslig

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Et eventyr av den danske forfatteren H.C. Andersen. Det var en deilig dag ute på landet. Det var sommer og varmt, det var

Et eventyr av den danske forfatteren H.C. Andersen. Det var en deilig dag ute på landet. Det var sommer og varmt, det var DEN STYGGE ANDUNGEN Et eventyr av den danske forfatteren H.C. Andersen. (på lett norsk) Kilde: minskole.no Det var en deilig dag ute på landet. Det var sommer og varmt, det var blomster i alle farger,

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

SKYLDIG Av Mads S. Nilsen

SKYLDIG Av Mads S. Nilsen SKYLDIG Av Mads S. Nilsen Mob.nr: 90223645 E-mail: zaickoguitar@hotmail.com 2. EXT, LEILIGHETEN UTENFRA, KVELD Det regner mye og det er mørkt ute. Det tordner og det kommer et sterkt lysglimt fra et lyn.

Detaljer

Tekstene til rim, vers og sangene som vi har hovedvekt på i denne perioden

Tekstene til rim, vers og sangene som vi har hovedvekt på i denne perioden Tekstene til rim, vers og sangene som vi har hovedvekt på i denne perioden Snøkrystaller Snøkrystaller, snø som faller. Snø på trærne, snø på klærne. Snø på bakken, au en snøball midt i nakken. Se nå snør

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Bestefarkrigen. Ikaros Olsens kamp for å nå toppen

Bjørn Ingvaldsen. Bestefarkrigen. Ikaros Olsens kamp for å nå toppen Bjørn Ingvaldsen Bestefarkrigen Ikaros Olsens kamp for å nå toppen Til Aslak Nasjonal AVSKJED Vi sto og vinket etter Dick og foreldrene så lenge vi kunne se bilen de satt i. Og litt etter at bilen var

Detaljer

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM Dette har vi gjort, dette er vi opptatt av: Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon, kvalitet, vennskap og prosjektarbeid. På foreldremøtet presenterte

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2012 Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år! Vi håper dere alle har hatt en fin sommer og kost dere masse med de herlige små barna deres som plutselig

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2016 HJØRNETANNA

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2016 HJØRNETANNA MÅNEDSPLAN FOR MAI 2016 HJØRNETANNA UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 18 2. 3. 4. 5. 6. Uteleik før 1. måltid En gruppe går på tur til maurtua og en gruppe uteleik Malings aktivitet Kristi Himmelfarts

Detaljer

Prosjektrapport Hva gjemmer seg her? Base 3

Prosjektrapport Hva gjemmer seg her? Base 3 Prosjektrapport Hva gjemmer seg her? Base 3 september - oktober november 2013 Hovedmål: Å skape felles opplevelser hvor lek og glede står i fokus Delmål: Å være en del av gruppen Å få felles opplevelser

Detaljer

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren 1 Mystiske meldinger Arve fisker mobilen opp av lomma. Han har fått en melding. Men han kjenner ikke igjen nummeret som sms-en har kommet fra. «Pussig,» mumler han og åpner meldingen. «Hva er dette for

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 Den gamle mannen og døden Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

Moldova besøk januar 2014

Moldova besøk januar 2014 Moldova besøk januar 2014 Jeg bor hos familien Nicolai Dodu på mitt besøk i Moldova. Familien har for tiden 11 foreldreløse og gatebarn boende i hjemmet. Huset ligger i Bethany barneby, hvor det er ti

Detaljer

Vidar Kvalshaug. Det var en gang en sommer. Historien om 22. juli og tiden etterpå fortalt for barn

Vidar Kvalshaug. Det var en gang en sommer. Historien om 22. juli og tiden etterpå fortalt for barn Vidar Kvalshaug Det var en gang en sommer Historien om 22. juli og tiden etterpå fortalt for barn Tilegnet Olav, Iver og Alma Å bygge en båt som flyter En fire år gammel gutt var lei av å være inne i

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ JUNI 2014 Hei alle sammen! Tenk at nå er året deres på Brynjå over. Tiden har gått så alt for fort. Vi har opplevd veldig mye fint sammen. Turer, prosjektarbeid, førskolegrupper,

Detaljer

Ikke premiering for overvintring U T S T I L L I N G S M A N U S OG A R K I V R E FE R A N S E. Arkivdagen 2011 IKA FINNMARK

Ikke premiering for overvintring U T S T I L L I N G S M A N U S OG A R K I V R E FE R A N S E. Arkivdagen 2011 IKA FINNMARK Ikke premiering for overvintring U T S T I L L I N G S M A N U S OG A R K I V R E FE R A N S E Arkivdagen 2011 IKA FINNMARK Interkommunalt Arkiv Finnmark 2011 «Takk kjære fiende» Sakte men sikkert glir

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

Mariken Halle. Min middag med

Mariken Halle. Min middag med Mariken Halle Min middag med Harald Eia Stemmer 7 Om forfatteren: Mariken Halle (f. 1982) er utdannet filmregissør fra Filmhögskolan i Gøteborg. Eksamensfilmen Kanskje i morgen (2011) fikk strålende mottakelse

Detaljer

TILBAKEBLIKK PÅ SEPTEMBER - BLÅBÆR

TILBAKEBLIKK PÅ SEPTEMBER - BLÅBÆR Liakroken barnehage TILBAKEBLIKK PÅ SEPTEMBER - BLÅBÆR Hei alle foreldre på Blåbær. September er nå over og vi har hatt en flott måned med mye godt vær og mye glede på avdelingen. Vi har i tillegg fått

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Fortelling 6 VI GREIER DET SAMMEN

Fortelling 6 VI GREIER DET SAMMEN Fortelling 6 VI GREIER DET SAMMEN I nærheten av Tig og Leelas hjem lå det et gammelt hus med en stor hage. Det bodde ingen i huset, og noen av vinduene var knust. Hagen var gjemt bak en høy steinmur, men

Detaljer

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50 BÅTEN MIN: Azimut 50 HØYT HEVET: Fra flybr igden har Borger, Anita og Maren Ulven kongeutsikt i alle retninger. Familien Ulven fra Moelv reiser hver helg til Vollen, hvor deres Azimut 50 har fast hjemmehavn.

Detaljer

OM HØSTEN KARL OVE KNAUSGÅRD. Med bilder av Vanessa Baird FORLAGET OKTOBER

OM HØSTEN KARL OVE KNAUSGÅRD. Med bilder av Vanessa Baird FORLAGET OKTOBER OM HØSTEN KARL OVE KNAUSGÅRD Med bilder av Vanessa Baird FORLAGET OKTOBER Brev til en ufødt datter 28. AUGUST SEPTEMBER Epler Veps Plastposer Solen Tenner Niser Bensin Frosker Kirker Piss Rammer Skumring

Detaljer

Kristina Ohlsson mennesker. Det var så typisk mormor å si slike ting. En gruppe mennesker. Ja, det kunne Simona også se. Men hvilke mennesker? Det vis

Kristina Ohlsson mennesker. Det var så typisk mormor å si slike ting. En gruppe mennesker. Ja, det kunne Simona også se. Men hvilke mennesker? Det vis Steinengler 1. Det begynte med statuene i hagen til mormor. De var fire stykker og så ut som en familie. To barn og to voksne. Laget av hard, grå stein. De sto i en liten ring med ryggen mot hverandre.

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11 Oversatt: Sverre Breian SNOWBOUND Scene 11 AKT II, DEL II Scene 11 Toms hus, desember 2007 Tom og Marie ligger i sofaen. Tom er rastløs. Hva er det? Ingenting. Så ikke gjør det, da. Hva da? Ikke gjør de

Detaljer

SKOLENYTT. Kantinegruppa. Mary`s venner. Sunndal voksenopplæring. Fire på skolen. Kulturelt samspill

SKOLENYTT. Kantinegruppa. Mary`s venner. Sunndal voksenopplæring. Fire på skolen. Kulturelt samspill Sunndal voksenopplæring Fire på skolen Mary`s venner Vi spør fire stykker på skolen hva de skal gjøre i vinterferien.? Side 5 INTERVJU MED EN ELEV PÅ VIDEREGÅEND E Saba Abay/Maryam Nessabeh Foto: Maryam

Detaljer

Når mamma, pappa eller et søsken er syk

Når mamma, pappa eller et søsken er syk MIN BOK Når mamma, pappa eller et søsken er syk Forord Dette heftet er utarbeidet i sammenheng med Føre var prosjektet i Helse Nord, av Elisabeth Heldahl og Bjørg Eva Skogøy. Ideen er hentet fra den svenske

Detaljer

Minner fra Mariholtet

Minner fra Mariholtet Her sees fjøset, låven, kjelleren og bikubene på Mari holtet. Bildet er tatt siste våren familien Stang bodde på Mari holtet. Den lange skogkledte åsen i bakgrunnen er Lørenskog, altså på andre siden av

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Kapittel 3, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Leyla har lyst på en jobb. Hun har god tid, og hun kjeder seg litt hjemme. Barna hennes går på skole, og mannen

Detaljer

NORGE KAPITTEL 15 1 TANKEKART. Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE 15 / 1

NORGE KAPITTEL 15 1 TANKEKART. Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE 15 / 1 KAPITTEL 15 NORGE 1 TANKEKART Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE 15 / 1 2 HVA BETYR ORDENE? Langstrakt Arktis Antarktis Midnattssol Værmelding Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er?

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Inger Oline Jeg tror Gud er snill, omtenksom og hjelpsom. Karoline Jeg tror egentlig at Gud er ganske liten, og så er Gud glad og snill. Inger

Detaljer

Bjørn Arild Ersland Illustrert av Per Dybvig

Bjørn Arild Ersland Illustrert av Per Dybvig Bjørn Arild Ersland Illustrert av Per Dybvig Pi er en gammel dame. Hun er 12 år. Får hun leve til hun blir 15, vil dyrlegen si at hun er blitt en olding. For en katt kan 12 år være mer enn nok. Pi bryr

Detaljer