Rekruttering til fiskeryrket

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rekruttering til fiskeryrket"

Transkript

1 Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 mars ÅRGANG Prosjekt Småsamfunn: Rekruttering til fiskeryrket Rekruttering til fiskeryrket er et to-årig prosjekt for kommunene Rødøy, Lurøy og Træna. Prosjektet har som mål å spre informasjon, legge opp til idédugnader og iverksette enkle tiltak for å rekruttere ungdom til fiskeryrket. Det sier prosjektleder Per Pedersen i Træna Næringsforum. Pedersen har besøkt kretsene i de tre kommunene for å sette fokus på fiskeriene og de utfordringene vi står overfor. Midt i februar hadde Onøy/ Lurøy lokalutvalg samlet 8 voksne og 6 ungdomsskoleelever til møte. Her fikk de frammøtte et innblikk i hvordan situasjonen er næringen i de tre kommunene Rødøy, Lurøy og Træna akkurat nå. Antall fiskere i Nordland fylke er halvert de siste 20 årene, samtidig som kvantumet ilandført fisk er det samme. Det er jo tydelig at næringen har gjennomgått en effektivisering, men vi har ei stor utfordring foran oss, nemlig å få flere ungdommer til å velge havet som arbeidsplass, sa Pedersen til en lydhør forsamling. Men fiskeriene har både fiskebåten og landanleggene, og disse er gjensidig avhengig av hverandre. Det jobbes godt for at fiskerne ikke skal ha et mottak i rimelig nærhet. Flere mottak videresender fisken til Modolv Sjøset AS på Træna, som er en stor aktør på mottakssiden. Ungdomsskoleelevene ble utfordret på hva som skal til for at de skal velge fiskeryrket. Her ble sommerfiske for ungdom, sikkerhetskurs, båtførerprøven og godt svømmetilbud trukket fram som viktig. Ordfører Carl Einar Isachsen snakket om tiltak som er gjort i kommunal regi i Lurøy; som bygging av svømmebasseng for å bedre svømmeopplæringa, tilskudd til kvotekjøp, deltakelse i havneutbygging og legge til rette for fiskemottak. Han mente også at skoleverket bør sette båtførerprøven på timeplanen. I alle disse tre kystkommunene har vi rike tradisjoner og storhetstider å se tilbake på, men nå handler det om å se framover, vekke interesse for og stimulere ungdommene til å utdanne seg til fiskeryrket. Flere ungdommer har fått muligheten til å være med foreldre eller besteforeldre på havet og oppleve fiskeryrket på nært hold. Som fisker får du anledning til å være mye ute i frisk luft, styre din egen hverdag og kunne skaffe deg ei rimelig god inntekt. Marius Edvardsen går i 8. klasse ved Onøy/Lurøy skole og liker seg på Ungdomsskoleelevene på Onøy/Lurøy (bak) var lydhøre da Per Pedersen (foran) snakket om rekruttering til fiskeryrket. havet. I sommerhalvåret fisker han bl.a. leppefisk med teiner og får skaffet seg litt erfaring. Men han ser det som ei begrensning at det kun er lov å sette bare 30 teiner. Sommerfiske for ungdom og sikkerhetskurs bør også prioriteres. Marius Edvardsen liker seg på havet. Til sommeren skal han bl.a. fange leppefisk til 10 kroner pr fisk. Framsnakking side 3 God helse side 6 20 år med Steinkjerringa side 16

2 2 Har du planer KOMMUNALE MØTER 2011 om fagbrev? FSK/PSU TRS KST AMU NÆR Lurøy kommune mener at kompetanse er viktig. Derfor ønsker kommunen å stimulere til kompetanseheving, gjennom å støtte yrkesmessig fagutdanning med kr for fullført fagbrev. Fra omfatter ordningen rettighetslærlinger som har ungdomsrett og lærekandidater. Forutsetningen for å få tilskuddet er at du bor i Lurøy kommune under utdanningen og at fagbrevet tas i en bedrift som holder til i Lurøy kommune. Unntak i de tilfeller der bedrifter i Lurøy ikke kan gi fagkompetanse og lærlingen derfor er knyttet til en ekstern bedrift. Lurøybedriften kan da søke om tilskudd til fagbrev på vegne av sin lærling. Send en kort søknad, og legg ved dokumentasjon på fagprøven. Søknaden sendes til UN etaten, v/eli- Anne Hauknes, 8750 Tonnes Har du spørsmål, ta gjerne kontakt på eller Januar 26. Februar Mars 2. / April Mai Juni 1. / Juli August 24. September Oktober / November 2. / Desember 14.

3 3 FRAMSNAKKING Ordet «Framsnakking» ble unnfanget av Svein Spjelkavik fra Andøya i Vesterålen for et par år siden, og etter at Annbjørg Gjerdrum på Andenes tenkte «farsken heller» og etablerte en egen side for ordet på Facebook, har det positive uttrykket spredt seg som ild i tørt gras. Å framsnakke er å snakke positivt om og til mennesker, selv om de ikke er til stede. Dersom man ikke har noe positivt si, så lar man være å snakke om andre. Direktør Sylfest Lomheim i Norsk språkråd, har uttalt følgende om ordet: Jeg liker ordet og hvis media starter å bruke ordet samt at folk tar det i bruk i sitt vokabular, så er det de to måtene å få ordet inn i den norske ordboken på. Sender også en positiv tanke til ungdommene i Rockeverkstedet på Sleneset og Rockeklubben på Onøy/Lurøy. Flotte tiltak for spillelystne og sangglade ungdommer, med gode voksne støttespillere i ryggen. Lurøy ungdomsfotball (LUF) fikk like før jul Lurøy Liv Laga prisen for Laget gjorde reint bord i stort sett alle kamper de spilte forrige sesong. Også LUF har oppbacking av gode voksne medspillere. «Nina Østrem og Joker Kvina ble i februar 2011 kåret til årets Joker Butikk / Kjøpmann - og dette i konkurranse med 448 andre Jokerbutikker i landet. Denne prisen henger høyt og betyr mye for butikken, spesielt fordi den er en anerkjennelse av arbeidet som er gjort i året / årene som er gått. Hva så med Lurøy - har vi noe å framsnakke om? Å jo da, det skorter ikke på det. Den samme Svein Spjelkavik hjalp oss to år på rad som prosessveileder, da vi skulle starte med Ungdommens kulturmønstring (UKM) for Lurøy og Træna. Dette arrangementet arrangeres årlig og er kommet for å bli. Andre helga i februar gikk det av stabelen på Lovund. Og nå er ungdommer fra Rødøy kommet med for fullt kjempeflott! Yrkesmessa i Lurøy (ULL) er et annet eksempel på et godt tiltak. Ungdommen i Lurøy har en møteplass der de kan treffe næringsliv og offentlige etater, og her får de næring til viktige valg for framtida. Svein Spjelkavik, mannen bak begrepet framsnakking Skal prøve å framsnakke noen i de neste utgavene av Steinkjerringa også. Har DU forslag til noen vi bør framsnakke i ditt nærmiljø, så nøl ikke med å gi oss et tips. I mellomtida kan det være på sin plass å ønske hverandre en fin vår, samtidig som vi gir hverandre noen gode meldinger mens vi venter - her er nemlig Antijanteloven: 1. Du er enestående. 2. Du er mer verdt enn noen kan måle. 3. Du kan noe som er spesielt for deg. 4. Du har noe å gi andre. 5. Du har gjort noe du kan være stolt av. 6. Du har store ubrukte ressurser. 7. Du duger til noe. 8. Du kan godta andre. 9. Du har evner til å forstå og lære av andre. 10. Det er noen som er glad i deg. Livet er som å spille en fiolinsolo i full offentlighet, der du lærer å spille mens du holder på Samuel Butler, 27 Februar, 1895 Så er det sagt!

4 4 Ordførerens spalte Carl Einar Isacchsen Det er søndag og første helg i februar. Vi har et dryss av nysnø, og sola har kommet et godt hakk opp på himmelen siden den sist viste seg. Det er best å ta seg en tur ut. Fysak Forrige uke ble jeg intervjuet av kommunens FYSAK-koordinator; om hva jeg legger i begrepet god helse og om mine treningsvaner. Jeg måtte nok innrømme at jeg var nærmest avvent med trening, noe som dessverre preger både fysisk form og fasong. Fordelen er jo at en har gode muligheter til forbedring! Kommunevalget i 2011 Vi går mot valg av nytt kommunestyre og de ulike politiske partiene har kommet i gang med nominasjonen. I Senterpartiet hadde vi vårt nominasjonsmøte lørdag 5. februar. Selv har jeg valgt å ikke stille til valg, fire perioder (16 år) i kommunestyret er nok. Lurøy har mange bra folk som stiller, og jeg ønsker alle partier lykke til med nominasjonen og valget i september. Flyplass Lurøy kommune, sammen med de andre kommunene i Indre Helgeland Regionråd, er aktiv pådriver for å realisere bygging av flyplass på Hauan i Mo i Rana, Polarsirkelen lufthavn. Dette prosjektet har vært drevet frem av næringslivet, representert fra hele Helgeland. Polarsirkelen lufthavn har så langt vist seg å være den eneste lokaliseringen som er flyoperativt mulig, med hensyn til landskapsform (topografi) og værforhold. En ny flyplass på Helgeland, må være i stand til å betjene flytyper som i dag benyttes av SAS og Norwegian, f.eks. Boing 747, noe som krever en rullebane på minimum 2400 meter. Det jobbes parallelt med et flyplassalternativ i Elsfjord/ Drevja i Vefsn. Dette er i et område som tidligere er avvist som mulig lokalitet, grunnet landskap og værforhold. Samferdselsdepartementet har tatt tak i fremdriften og bedt luftfartstilsynet om å avgi rapporter, om hvorvidt det finnes ett eller to alternative flyplasslokaliteter, for anleggelse av en storflyplass på Helgeland. Det er forventet nødvendige avklaringer i løpet av våren Ny storflyplass vil bli en vekstimpuls som Helgeland trenger, for en forsterket positiv utvikling for næringsliv og bosetting.vi står på! Samferdsel Ruteproduksjonen i fergesambandet mellom Stokkvågen-Onøy-Sleneset-Lovund er sendt ut på anbud. Den innebærer to ferger med kapasitet på 50 biler hver. Det er lagt inn sen avgang fra Lovund, som tar hensyn til transportbehovet hos Nova Sea AS. Det blir også restaurasjon ombord i ferga. Det nye anbudet vil ikke tre i kraft før 2014, og det vil være behov for å styrke kapasiteten i sambandet før nytt anbud trer i kraft. Kommunen vil derfor ha møter med fylkeskommunen i løpet av februar i år, angående dette. Det er inngått avtaler med fylkeskommunen som innebærer nye 4 år med M/S Helgeland, og båten vil få nye motorer. Den har tidligere ikke hatt tilstrekkelig maskinkraft. Dette vil gi et mer forutsigbart samband både for Lurøy og Træna. Vann I desember ble det gjort vedtak i kommunestyret om utbygging av vannverket i Lovund. Dette prosjektet har en foreløpig kostnadsramme på 21 millioner ekskl. mva. Det er et avsaltingsanlegg med kapasitet på 1000 kubikkmeter i døgnet, med mulighet for utvidelse ved eventuelt behov. Det søkes fylkeskommunal støtte på minimum 25 % av kostnaden, samt at det søkes skjønnsmidler fra fylkesmannen. Anlegget forventes klart i løpet av Det går mot kveld og sørvesten som ble meldt for morgendagen kan allerede høres i Hestmann. Vi får håpe på et roligere vær fremover, ikke minst for fiskernes mulighet til å komme på havet. Ønsker alle lurøyfjerdinger en fin tid frem mot våren! og vi har erfart at det i tørre perioder ikke leveres mer enn kubikkmeter. Det er derfor bestemt å bygge et avsaltningsanlegg som vil være dimensjonert for å gi sikker vanntilgang, i forhold til de kjente utbyggingsplaner som er meldt fra Lovundsamfunnet. Nye ambulansebåter Helgelanssykehuset vil kontrahere nye ambulansebåter, hvorav en skal stasjoneres i Lurøy / Rødøy. Den skal være i drift i løpet av sommeren Vi har i den forbindelse - i samarbeid med Helgelandsykehuset og Rødøy kommune - sett på løsninger som skal gi oss en best mulig akuttberedskap og samtidig ivareta vår desentraliserte primærhelsetjeneste. Helgelandssykehuset forutsetter et legevaktsamarbeid mellom Rødøy og Lurøy. Vi har i tillegg arbeidet for å beholde en båt på dagtid som kan fungere som legekontor i Rødøy og ivareta skyss av helsepersonell i begge kommuner. Dette er ingen lett sak, men vi håper dette kan være endelig behandlet i kommunene i løpet av januar Så vil jeg takke alle for god innsats i arbeidet med å gjøre Lurøy til en stadig bedre kommune å bo i. Jeg vil også ønske alle en god og fredfull jul og et riktig godt nytt år.

5 5 Sleneset: Hjertestarter på plass Da Harry Danielsen gav ut boka Solværøyan - øyene og folket i 1996, gav han overskuddet av salget på boken til lokalutvalget, med ønske om at de skulle gå til anskaffelse av en hjertestarter. Nå 14 år etter er den endelig på plass. Grunnen til at prosessen med å skaffe en hjertestarter til stedet har tatt så lang tid, er at hjertestarterne på det tidspunktet var veldig vanskelig å betjene, og lokalutvalget ble frarådet av kommunelegen å gå til anskaffelse av hjertestarter. Etter som årene har gått har utviklingen og teknologien forandret seg mye og nå er hjertestarterne blitt enklere og det er blitt en maskin som lett kan håndteres av mannen i gata. I høst tok lokalutvalget opp saken på nytt, for de mente at tiden var inne for å se på saken på nytt. Vi involverte helsepersonell på stedet for å få råd og veiledning, vi forhørte oss med Harry Danielsen om han fortsatt var villig til å benytte pengene fra boka til hjertestarter og vi fikk avtale med Kløverheimen om plassering av hjertestarteren, sier Per Asle Pedersen fra lokalutvalget. Janne Kari Henningsen (t.v.) prøver hjertestarteren og hjerte-lungeredning, mens Bjørn Tore Ressheim følger spent med (foto: Tove Anita Jakobsen) Denne uka kom to instruktører fra stiftelsen Norsk Luftambulanse til Sleneset for å holde kurs om hvordan bruke hjertestarter. Kursdeltakerne fikk innføring i grunnleggende førstehjelp og det ble gjort mye praktisk trening med hjertestarter på førstehjelpsdukker. De fikk også prøve seg i tenkte situasjoner der de skulle utføre livredning med hjertestarter samtidig som de ble stresset opp av publikum, hysteriske pårørende og andre avbrytelser. De ble lært opp til å bruke hjertestarter på en effektiv og trygg måte. Instruktørene Arnoll Åseng og Kristin Nordhus Karlson, har begge lang fartstid innen livredning og førstehjelp. Jeg fungerer som kurskoordinator og hjelper samtidig til på instruktørsiden, og har jobbet i ambulansetjenesten i 12 år, forteller Åseng. Kristin Nordhus Karlson har bakgrunn fra AMK sentralen 113 og som ambulansepersonell, og begge skryter av jobben. Selv med 3-4 kurs i uka, spredt rundt om i hele Nordland så stortrives jeg i jobben. Jeg har stort utbytte av å instruere på slike kurs, jeg lærer mye, det blir aldri monotont eller kjedelig, og kursdeltakerne er forskjellig fra gang til gang, sier Åseng. Hjertestarteren blir plassert på Kløverheimen, som er åpen hele døgnet og har personell på vakt hele døgnet. Den skal være lett tilgjengelig, og hvem som helst skal kunne hente den ved behov. Lokalutvalget må også stå for regelmessige kurs, der vi ønsker at de som var på kurs nå får en oppdatering og at nye deltakere får kurset etter hvert. Det er også meningen at hjertestarteren er til stede ved både sportslige og andre arrangementer, legger Pedersen til. Tove Anita Jakobsen HJERTESTARTER TIL ONØY/LURØY KRETS Noen få dager før jul ble det startet en innsamlingsaksjon for innkjøp av hjertestarter til Onøy/Lurøy krets modell Zoll AED- Plus komplett. Responsen hos næringslivet og offentlige kontorer var upåklagelig, og etter et par timer var hjertestarteren i boks. Onøy/Lurøy lokalutvalg tar nå initiativet til å kurse frivillige i bruk av hjertestarteren og hjerte-/lungeredning etter samme oppskrift som på Sleneset. Lokalutvalget tar også ansvaret for drift og vedlikehold av hjertestarteren, som er plassert på Onøy/Lurøy omsorgssenter. Gaven fra bygda ble overrakt i Lurøy kirke på selveste juleaften. Freddy Johnsen og Cato Rødsand

6 6 God helse, hva er egentlig det? Ved Anne-Lise Aurlund, Fysak koordinator og Hanne Teigen, Folkehelsekoordinator. Vi har intervjuet noen innbyggere i Lurøy kommune for å høre hva de mener om god helse og hva de selv har gjort eller gjør for å bevare en god helse. Nå har de fleste kommunene i Nordland fylke bundet seg opp til en samarbeidsavtale med fylket for å få satt folkehelse på dagsorden. Ulike statistikker forteller oss at det står dårlig til med helsa vår i form av livsstilsykdommer, som økt antall overvektige, kreftsykdommer, psykiske lidelser, ulike lungelidelser m.m. Men hva er egentlig god helse og hva tenker vi om det? Daglig aktivitet I mediene er det kosthold og trening som har hovedfokuset. Helsedirektoratet har gitt ut klare anbefalinger om 30 minutters aktivitet for voksne og 60 minutter for barn daglig. Disse anbefalingene er i tråd med den forskningen som er gjort. Noen mennesker trenger mer hjelp til å komme i aktivitet enn andre. Det er vanskelig å endre vaner, og det er mange veier å gå. Det som passer for deg, passer kanskje ikke for naboen din. Vi spør: Hva er god helse? Fedme inn i mindre størrelser Vi må selv ha lyst til å endre våre vaner for å få en bedre helse. Så lenge vi selv ikke er innstilt på å endre vanene våre, kommer vi ingen vei. Vi har forskjellig utgangspunkt. Genene våre er ulike, og da blir forutsetningene våre forskjellige. Vi vet at mange går på kurer og har fokus på det, men her gjelder det røyk, snus, trening, osv. Carl Einar Isachsen (ordfører) God helse er å være i harmoni med seg selv og sine omgivelser (medmennesker/kollegaer) Hva gjør du for å ha god helse? Jeg mener den daglige aktiviteten er viktigst for helsen, en trenger ikke å gå på treningsstudio. Jeg går eller sykler i stedet for å ta bilen i de tilfellene det er mulig. Så tar jeg av og til turer, en eller to timers fjellturer, evt. skiturer, men sjelden regelmessig. Det er mest for det psykiske at jeg går ut. Få sett den vakre naturen og få et annet perspektiv, det er det som gjør meg godt, ikke bevisstheten om at turen gjør godt for kroppen nødvendigvis. Det blir en del møter og mye sitting, men jeg synes det er viktig å ta en prat i pausene. Riktig kosthold er viktig, og en av de tingene jeg gjør er å redusere inntaket av kaffe, kanskje til bare én kopp om dagen. Bjørghild Sætern (besteforeldergenerasjonen) God helse er å holde seg frisk, holde seg i form, spise sunt. Hva gjør du for å ha god helse? Jeg føler meg i fin form når jeg er på jobb og får omgås folk. Ellers går jeg av og til på tur. Per Øyvind Bentzen (foreldergenerasjonen) God helse betyr å ikke være syk, holde seg i jevnt god form. Mosjon og kosthold har betydning. For å ta vare på helsa går familien ut på turer. Ellers er jeg fysisk aktiv i arbeid. En ting som er undervurdert er den mentale biten - å greie å ha en ro i seg selv. Å være fornøyd med å ha det man har, i forhold til det materielle og ellers. Helse er så mangt, psykisk helse har større betydning for fysiske plager enn vi kanskje er klar over.

7 7 Minda Kristiansen (101 år og Lurøys eldste innbygger) Minda Kristiansen (født 1909), som i dag bor på Konsviktunet i lag med lillesøster Agnes (f. 1919), har bodd der i litt over 4 år og trives bra. På spørsmålet om hva god helse er for henne, sier hun at det er å ha det godt og at hun er tilfreds med hvordan hun har det i dag. Hun er litt dårlig til bens, men kommer seg greit omkring på Konsviktunet ved hjelp av rullator og etter å ha pratet ei lita stund i lag med Minda og Agnes, tror jeg at jeg tilføyer at det også hjelper på helsa å ha godt humør! I rundt 60 år har Minda bodd på en liten gård i Kvina. Det var dårlig med veiforbindelse og mye fysisk arbeid. Det var ikke behov for treningsstudio når ettermiddagen kom. Den gode helsa kommer nok bl.a. av mye hardt arbeid i tidligere år. Ellers er ikke Minda så sikker på hva det kommer av. Hun har i alle fall nådd en anselig alder og trives godt og er tilfreds med hvordan hun har det. Sigve Teigen, snart 11 år og går i 5. klasse ved Konsvik skole Hva god helse er, var litt vanskelig å svare på, men det ble litt snakk om å spille fotball, springe/jogge. Det ble vi jo enige om at det kan en bl.a. gjøre for å få/ha en god helse. Moflag Skole, ungdomstrinnet Jim Patrick Antonsen (10. kl): At man klarer å gå på butikken. Egentlig gjør jeg ingen ting har gym på skolen og sykler til og fra skolen. Så kan vi stille spørsmålet videre og spørre deg: Hva gjør DU for å ta vare på helsa di? Cornelia Norheim Johansen (10 kl.): At jeg greier å være i aktivitet/ på fotballtrening. Trener 3-4 ganger i uka fotball, styrketrening og jogging. Å spise sunt, ikke røyke eller drikke. Ronja Edvardsen ( 9. kl.): At du er i god fysisk form og sunn. Ute i lag med venner. Martine Markussen (8.kl): Veit ikke heilt, god fysisk form. Være mer ute enn inne og ikke spise så mye snop. Karoline J. Edvardsen (8. kl.): Er i fysisk form, holder seg sunn. Spiller fotball. Mathea Isaksen (8. kl.): God form, er sunn og ikke spiser mye godteri. Jeg sitter ikke bare inne, spiser vanlig mat. fakta Trening og fysisk aktivitet: - gir deg mer energi - gir deg bedre søvn og humør - forebygger kroniske sykdommer - hjelper deg å stabilisere vekten - kan være sosialt og gøy

8 8 LURØY OMSORGSSENTER TAKKER I Lurøy Omsorgssenter ønsker med dette å takke alle som har bidratt med besøk, gaver, sang og musikk gjennom året som gikk. Helselaget, barnehagen, skolen, prest og organist, sangkoret, pårørende og andre som har gledet oss med sitt nærvær. Vi setter VELDIG pris på dere alle og håper dere kommer snart igjen. LURØY OMSORGSSENTER TAKKER II Her synger Alice Sarassen og Erika Storheil for beboerne. For 4. år på rad er vi ved Lurøy Omsorgssenter så heldige å få hjelp av elever og lærere ved Onøy/Lurøy skole til å stelle i stand det årlige julebordet til brukere, beboere og deres pårørende. Ungdomsskoleelevene forbereder, pynter og dekker bord, de serverer, underholder og organiserer underveis og de hjelper til med å rydde. Vi på omsorgssenteret er veldig takknemlige for denne hjelpen, og elever og lærere gjør en fantastisk jobb! En STOR takk til dere og vi håper på fortsatt samarbeid i årene som kommer. NYHET! MOBIL GJENBRUKSSTASJON (ca uke 19) erstatter vårrunde Kjørerute (varsel om dager og klokkeslett vil komme i posten): Onøya/Lurøya Lurøy innland Stokkvågen, Aldersund marina, Kvina Auto, Konsvik barneskole, Tonnes teknisk etat. Helgeland Avfallsforedling IKS Tlf: e-post: Avfall du kan levere og pris: Restavfall og treverk 356,- kr per m 3 Metall, Hvitevarer, elektrisk avfall og Farlig avfall (Store batteri, Olje i fat) GRATIS Betaling kan gjøres kontant eller via faktura.

9 LURØY ELDRERÅDS AKTIVITETER I 2010 Utsendelse av heftet 65+ Øvelser som holder deg i form Eldrerådet ønsket å gi inspirasjon til å holde seg i aktivitet og sendte derfor ut heftet 65+ til alle mellom 65 og 100 år. Heftet er utarbeidet av Enhet for fysioterapitjenester i Trondheim kommune, på oppdrag fra Helsedirektoratet i 2009 og inneholder mange gode øvelser for bedret bevegelighet, balanse, kondisjon og styrke. Eldretur til Sæterstad Gård 19. og 20. august 42 deltakere satte seg i bussen på Stokkvågen og ble befraktet via Sverige til Sæterstad Gård i Hattfjelldal. På turen hadde vi en liten stopp i Hemavan for bl.a. å kjøpe multer. På Sæterstad fikk vi en historisk gjennomgang av Siri Kobberø før vi fikk mat. Lunsjen var treretters; til forrett 9 fikk vi hjemmebakt brød med kjepølse og hvit geitost, til hovedrett egenoppdrettet ørret med poteter, gulrot, agurksalat og rømmedressing og til dessert fikk vi hjemmebakt formkake med geitmelk og havrekjeks med brun geitost i tillegg til kaffe med kaffeost (hvit geitost) i. Det meste av det vi spiste var laget på gården. Etter lunsjen ble vi vist rundt i oppdrettsanlegget av Knut Kastnes og noen fikk også sett turbinen som produserte mesteparten av strømmen til gården. Dagen ble avsluttet på Hattfjelldal hotell der vi også spiste en treretters middag og hadde koselig samvær utover kvelden. Neste dag ble vi kjørt via Trofors, med en liten stopp i Mosjøen, til Stokkvågen for å reise hjem med M/S Helgeland og M/S Lurøyprinsessa. Livlig gjeng på busstur til Hattfjelldal i 2010 Aktiviteter på Nord-Solvær Grendahus 2011 Dato Tid Sommerkafè /loppesalg Sommerkafè/loppesalg Medlemsmøte Sommerkafè/loppesalg Solværdag. Kafè m/middagservering Sommerkafè/loppesalg Eldres dag 1. oktober Den internasjonale eldredagen ble stiftet av FN i 1990 og det var første gang den ble arrangert av eldrerådet i Lurøy. Dagen ble avholdt på Havnekroa på Onøy, tilpasset båttidene slik at mange kunne møte. FN bestemmer hvert år et tema for dagen, og i år var dette Eldre og oppnåelse av tusenårsmålene. I tillegg informerte Cato Rødsand fra Nav om tilbudene de hadde og ergoterapeut Lise Hunstad informerte om hjelpemiddelordningen. Før lunsj ble det trimmet fra heftet 65+ og hjernen fikk også litt trim med en quiz. Dagen ble avsluttet med lunsj og hyggelig prat før de 20 som kom dro hjem. Tlf POSTEN NORGE P. P. P O R T O B E T A LT LURØY HANDEL a.s 8766 Lurøy Tlf Faks Gaveartikler og bruksgjenstander

10 10 Lurøy kommune - Budsjett 2011 Utdrag ved Cato Rødsand. Driftsrammer 2011 ETAT NETTORAMME 2011 (hele tusen) Sentraladministrasjonen og politisk styring Helse- og sosialetat Oppvekstetat Utbyggings- og næringsetat TOTALT LURØY KOMMUNE Stillinger i Lurøy kommune Etat Stillinger Årsverk Sentraladministrasjonen 20 11,37 Oppvekstetaten ,9 Helse- og sosialetaten ,20 Utbyggings og 18 16,9 næringsetaten TOTALT ,37 Endring +/- Befolkningsutviklingen i Lurøy Skatteår År Innbyggere I tolvårsperioden fra 1997 (2141) til 2009 (1900) er altså innbyggertallet i Lurøy redusert med 241(11,26 %). Det betyr færre skatteinntekter, mindre i overføringer fra staten og høyere lånegjeld pr innbygger. Skatteinngang i Lurøy kommune Investering Kostnad (hele tusen) Enøk/varmepumper 100 Asfaltprogram 700 Kommunale veger 200 Vannverk 1000 Havneprosjekt 1500 Utvidelse industriarealer 700 Uteanlegg skoler/barnehager 100 Leasing av biler (utbyggings- og 200 næringsetat) Leasing av biler (helse- og sosialetat) 150 Omsorgssenter Onøy videreført (5500 i 2012) Omsorgsboliger 1400 Basseng Onøy 1000 (18000 i 2012) Tiltak tilflytting/boligbygging videreført Vedlikeholdsbase Onøy 700 Kløverheimen 1800 Gravemaskin 300 Avsaltingsanlegg Lovund Lovund legekontor 700 Diverse utredninger 300 Vannverk 1300 Vedlikeholdsbase Onøy 600 Skatteinntekt (hele tusen) 2003 Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr (anslag) Lånegjeld Total lånegjeld pr Kr ,- Lånegjeld pr. innbygger Kr ,- Lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 43,8 % Planverk som skal rulleres i Lurøy kommune i 2011 Opplæringsplan, bemanningsplan, renovasjonsplan, delplan Onøy/Lurøy, trafikksikkerhetsplan, kulturverneplan, vedlikeholdsplan, handlingsplan for eldre, boligsosial handlingsplan og næringsplan (handlingsdel). Stillinger i Lurøy kommune

11 11 Ønsker du: utdanning fagbrev jobbskifte vurdering av realkompetanse eller en samtale om dine muligheter Tilbudet er gratis. Ta kontakt med: Karrieresenteret Ytre Helgeland, Sandnessjøen Tlf , epost: Kjære bileier! Uansett hvilket bilmerke du har, er du velkommen! Alt til bilen på et sted: Periodisk kjøretøykontroll PKK Kilometerservice Teknisk service Alt av bildeler Stort utvalg av bilrekvisita Dekk og felger til alle kjøretøy DIN EGEN KRAFTLEVERANDØR Hovedkontor: Sonekontor: 8186 Tjongsfjorden 8750 Tonnes Telefon Telefon Feilmelding døgnet rundt: bilrekvisita Kvina Auto AS Kvina, 8752 Konsvikosen. Tlf Fax Distriktsgrossist: Tlf

12 12 LURØY FELLESKORPS: Lydspor fra filmens verden fra Flåklypa til Hollywood Ved Cato Rødsand Det er flere år siden Lurøy felleskorps spilte sammen, men første helga i april kan du glede deg til mange musikalske godbiter fra kjente filmer. Da slår nemlig felleskorpset til med ei konserthelg utenom det vanlige. Like over nyttår begynte korpsmusikere fra Lurøy innland, Onøy/ Lurøy, Sleneset og Lovund sine forberedelser til felles konsert med filmmusikk på menyen. Det er dirigentene Thomas Nilsen og Chris Eva som øver inn repertoaret med korpsene, og i tillegg leies det inn instruktører til ei øvingshelg. I alt musikere fra hele kommunen slår seg altså sammen og spiller musikk fra både norske og internasjonale filmer. Her får du oppleve kjente temaer fra filmene Kamilla og Tyven, Flåklypa Grand Prix, Titanic og Top Gun, for å nevne noen. Så toppes musikken med lokale solister, noe som vil gjøre opplevelsen spesiell. Korpsmusikerne møtes til felles øving fredag 1. april på Lovund, og lørdag 2. april på ettermiddagen er det duket for premierekonsert på Lovund skole. Søndag 3. april vil publikum enten på Lurøy innland eller Onøy/Lurøy få besøk med den samme konserten. Merk av helga på kalenderen, og du kan bli med på lydspor fra filmens verden. KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER Ser vi på kostnadsutviklingen for kommunale avgifter og gebyrer i Lurøy, så har utviklingen vært lik de siste 8-10 årene. Kommunal husleie indeksreguleres. Egenandel barnehage justeres i tråd med statlige retningslinjer (fast pris for hele landet). Vannavgifter og kloakkavgifter beregnes etter selvkost. Omsorgstjenester, egenandel musikkskole, egenandel SFO, tilknytningsavgifter, kaiavgifter, kart-og delingsforretninger, festetomter og byggesaksgebyrer prisjusteres alle med 5 %. Da er det tatt høyde for lønnsvekst på 3,25 %, prisvekst på 1,75 %, og at deflatoren for 2011 er anslått til 2,8 %. Fra blir egenandelene i Lurøy musikkskole slik: Egenandel enkeltelever: Kr 977,- for 1 t/u i høsthalvåret (17 uker) Kr 1110,- for 1 t/u i vårhalvåret (21 uker) Egenandel kor og korps: Kr 4.618,- for 1 t/u i høsthalvåret (17 uker) Kr 5.650,- for 1 t/u i vårhalvåret (21 uker) Fra blir forelderbetalingen i SFO slik: Halv plass inntil 7 t/u (skoleslutt) kr 595,- pr. mnd. Hel plass inntil 16 t/u (til kl 16.15) kr 1422,- pr. mnd. Matpenger: kr 10,- pr. måltid (Dersom elever har fritidstilbud i barnehagen utenom skoleruta, betales det etter gjeldende barnehagesatser). Søskenmoderasjon for SFO: 30 % moderasjon for søsken nr 2 og 50 % for søsken nr 3 (Som første barn regnes det yngste) Oppholdstid Gjeldende pr. 1/ ,0 t/u ,5 25,5 t/u ,0 34,0 t/u ,5 42,5 t/u 2330 Matpenger Kr 10,- for ett måltid Matpenger Kr 20,- for to måltider Ekstratimer Kr 35,- pr. time 8764 LOVUND Miljøvennlig emballasje Av miljømessige årsaker bør fisk pakkes i styroporkasser fordi kassene er 100% resikulerbare er fri for KFK-gasser og tungmetaller ikke gir avfallstoffer ved fremstilling har unik isolasjonsevne sikrer produktets kvalitet er hygeniske -hindrer bakteriedannelser er ekstremt lette i vekt

13 Lurøy Felleskorps 13 Lurøy Felleskorps og instruktører samlet til øvingshelg på Onøy lørdag 19. februar Godt nytt år 2011! Vi på Kløverheimen på Sleneset ønsker alle våre venner og samarbeidsparter et riktig godt nytt år! Vi vil takke alle som bidrar for å gjøre det trivelig for oss som bor her og som arbeider her. Vi vil takke for alle gaver som vi har fått i løpet av året som har gått og for alle hilsener og gaver vi fikk til jul. En spesiell hilsen til våre venner i Sleneset barnehage for de fine besøkene vi hadde av dere og ønsker dere velkommen igjen. Og sist men ikke minst takk til giver som spanderte julebord på alle brukerne og personalet. Det satte vi stor pris på, hyggelig at noen tenker på oss på en slik måte. Alt i Stein Gravmonumenter Kjøkkenbenkplater Bord Peisplater Vindusbrett Fasadestein Div. stein uteanlegg Skifer 6490 EIDE Tlf Faks Vår repr.: Ronny Jentoft 8730 Bratland Tlf Mob En god idé å bygge på! Ny Idéhuskatalog! Postboks 34 Tlf Konsvikosen Fax

14 14 Helgeland Båtservice AS satser Tekst og foto: Cato Rødsand Helgeland Båtservice AS (tidligere Autoservice AS) går nå i gang med stor utvidelse på Salta industriområde på Onøy. Arbeidet med å sprenge ut dokk og bygge kaianlegg mot hav er allerede i gang, og på forsommeren kan den mobile båtheisen ta de første båtene på land i det nye anlegget for vedlikehold og reparasjoner. Det opplyser daglig leder Robert Johan Kvitvær i Helgeland Båtservice AS. Det er entreprenør HJH AS fra Mo i Rana som har oppdraget med å sprenge ut dokk til det nye anlegget. Ved siden av dokken blir det kaianlegg med miljøstasjon for oppsamling av avfall, oljerester og kjemikalier. Tidligere har vi hatt båtvogner for å ta opp båtene med, men den epoken er snart over. Vi anskaffer nå en større truck som skal ta opp båter inntil 35 fot, mens de større heises opp fra dokk med den mobile båtheisen. Vi ser egentlig for oss ei ny tid, da båter på inntil 80 tonn / 8,5 meters bredde kan heises på land og plasseres i krybber. Dermed vil vi til enhver tid stå disponibel for å ta opp nye båter, og ventetiden kortes ned. Den nye marineheisen er også svært egnelig for seglbåter, noe vi tidligere ikke har hatt noen god løsning på. For å ta unna merarbeidet, må vi nok utvide arbeidsstokken med 3-4 ansatte på litt lengre sikt. Da vil vi være 7-8 arbeidsplasser fordelt på verksted og administrasjon, sier Kvitvær. Den nyeste bygningen vår skal bygges om til administrasjon, velferd og delelager, mens den eldste bygningen skal utnyttes til økt verkstedskapasitet. Utvidelsen i denne første fasen er kostnadsberegnet til om lag 5 millioner kroner. Vi har fått BUR Eiendom fra Lovund med på laget, og denne aktøren er blitt en svært viktig støttespiller og er også med på utviklingen av hele prosjektet, opplyser Kvitvær. For å få bedre plass, planlegger vi også utvidelse av industriområdet mot øst og mot havet på til sammen 1000 m2. Vi ser for oss en fase 2, der vi planlegger å bygge isolert verkstedhall, hvor vi kan kjøre båtheisen i hus med båt i stroppene. Dermed vil ikke været stoppe oss, og vi kan planlegge vår virksomhet på helårsbasis. Vi vil med denne utvidelsen få så god kapasitet at vi på kort varsel vil kunne løfte båter på land, hvis det skulle bli akutte behov, sier en oppglødd Robert Johan Kvitvær. fakta Marine Travelift 80BFM Båtheis Løftekapasitet maks 80 tonn Innvendig bredde (ICW) 8,53 meter Innvendig høyde (ICH) 8,53 meter Årsmodell 2001 Sertifisert Ja

15 15 Driver med slipsetting av båter, reparasjon av båtmotorer + vinterlagring av båter inne i hus. Reparasjon av biler og landbruksutstyr. Salg av batterier, olje, dekk og deler til båt, landbruk og biler (alle merker) + bunnstoff, båtutstyr og maleutstyr. Pressing av hydraulikkslanger Lurøy Telefon Byggevarer Maling Jernvarer Grus Lurøy Byggevare Onøy 8766 Lurøy Tlf Fax

16 16 Fulldistribusjon 20 år med Steinkjerringa I 2011 feirer Steinkjerringa 20 år i A4-utgave. Når 2011 er historie, har vi gitt ut 80 utgaver med til sammen 1280 sider. Fra 1998 ble Steinkjerringa og Menighetsbladet for Lurøy og Træna en felles avis. Fra 2002 kunne våre lesere få tilgang til avisen på internett, og det betyr jo at vi i løpet av året kan feire 10 år med fellesavisen på nett. Men hvor lenge var Adam i paradis? Diskusjonen er i gang om å fase ut papiravisen og kun ha en nettutgave eller jevnlig og god informasjon ut til folket via Lurøy kommunes hjemmeside. Det begynner jo å bli ganske vanlig med PC/internett i heimene, men de som vil savne avisen mest er eldre mennesker som ikke har denne muligheten. Avisprosjektet koster en del penger, selv om næringslivet hittil har sett en fordel i å være med på spleiselaget. Noen har vært med på laget i alle disse årene, mens flere har kommet til etter hvert. Begge deler setter vi stor pris på. Noen velger å gi et års abonnement på Steinkjerringa i gave til en venn eller slektning. Andre samler på avisen og har samtlige utgaver sirlig oppsatt i permer. Men i løpet av de neste to årene blir det sannsynligvis tatt en avgjørelse på Steinkjerringas skjebne. Har DU synspunkter på dette, så gi oss et hint send brev til: Steinkjerringa, 8766 Lurøy, eller e-post til: Tverrfaglig Opplæringskontor Ytre Helgeland: Fagbrev, svennebrev og kompetansebevis 2010 Denne vinteren ble det delt ut fagbrev, svennebrev og kompetansebevis for i alt 94 personer på Ytre Helgeland. Hele 21 av disse bor og arbeider i Lurøy, og vi sender herved våre gratulasjoner til disse: Akvakulturfaget Gjermund Olsen og Tor Erik Sarassen Fiske- og fangsfaget Trond Røed Hopstad Fiskeindustrifaget Ernst Arnold Grønbeck, Frode Jakobsen, Lise Randi Klæbo og Jann-Erik Markussen. Kontor- og administrasjonsfaget Marianne Hagen Olsen Helsearbeiderfaget Ragnhild Kristin Ulvøy Angelsen Matrosfaget Ole-Alexander Stefansen Thomassen og Tor Inge Olsen Sjømatproduksjonfaget Trude Gulbrandsen, Joanne Isaksen, Kim-André Strande Olsen, Petter Kristian Karlsen, Bjørnar Nergård, Kim Roger Kristensen, Lyubov Ivanovna Ponomarenko Hågensen, Jeanette Karin Sletten Pedersen, Silje Caroline Nergård Svendsen og Kristoffer Vestå. Kommunal Informasjonsavis for Lurøy Ansvarlig utgiver: Lurøy kommune Opplag: 1400 (gratis til alle husstander i Lurøy) Abonnement utenbygds: kr. 75,- pr. år Redaksjon: Cato Rødsand tlf Les Steinkjerringa på nett: Menighetsblad for Lurøy og Træna Ansvarlig utgiver: Menighetsrådene i Lurøy og Træna Redaksjon: Anders Rosland Trykk: Prinfo Rønnes,Mosjøen

NAV-direktør Kjell Hugvik i Lurøy

NAV-direktør Kjell Hugvik i Lurøy Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2011 25. ÅRGANG NAV-direktør Kjell Hugvik i Lurøy I slutten av august tok

Detaljer

Ungdommens kulturmønstring 2008 for Lurøy og Træna Tekst: Cato Rødsand Foto: Arne Forbord/Rana Blad

Ungdommens kulturmønstring 2008 for Lurøy og Træna Tekst: Cato Rødsand Foto: Arne Forbord/Rana Blad Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 MARS 2008 22. ÅRGANG Ungdommens kulturmønstring 2008 for Lurøy og Træna Tekst: Cato

Detaljer

NR. 4 desember 2009 23. ÅRGANG. Høstfest på Lurøy omsorgssenter

NR. 4 desember 2009 23. ÅRGANG. Høstfest på Lurøy omsorgssenter Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 desember 2009 23. ÅRGANG Høstfest på Lurøy omsorgssenter God Jul Trivelig for beboere

Detaljer

NR. 2 JUNI 2010 24. ÅRGANG

NR. 2 JUNI 2010 24. ÅRGANG Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2010 24. ÅRGANG Her får Thore overrakt vimpel fra Lurøy kommune. Kaptein ombord

Detaljer

Ny kulturhistorisk bok: «Tradisjonsmat fra Onøy og Lurøy

Ny kulturhistorisk bok: «Tradisjonsmat fra Onøy og Lurøy Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 FEBRUAR 2013 27. ÅRGANG Ny kulturhistorisk bok: «Tradisjonsmat fra Onøy og Lurøy

Detaljer

NR. 4 DESEMBER 2007 21. ÅRGANG. Katamaran levert fra Jakobsen Mek. Verksted

NR. 4 DESEMBER 2007 21. ÅRGANG. Katamaran levert fra Jakobsen Mek. Verksted Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 DESEMBER 2007 21. ÅRGANG Katamaran levert fra Jakobsen Mek. Verksted Tekst: Cato

Detaljer

Sterke opplevelser med strikking

Sterke opplevelser med strikking Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 Oktober 2014 28. ÅRGANG Sterke opplevelser med strikking Lurøy strikkefestival gikk av stabelen

Detaljer

Trimløypa på Nord-Solvær

Trimløypa på Nord-Solvær Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2012 26. ÅRGANG Trimløypa på Nord-Solvær Flott utsikt mot Tomma fra den røde

Detaljer

Velkommen til Lurøy kommunes nye hjemmeside!

Velkommen til Lurøy kommunes nye hjemmeside! Fellesavisen KOM M U N A L INF OR M A SJON SAV I S FOR LU RØY KOM M U N E & Menighetsblad for Lurøy, Træna og Aldersund NR. 2 JUNI 2007 21. ÅRGANG Velkommen til Lurøy kommunes nye hjemmeside! Tekst og

Detaljer

TROLL STASJON SYDPOLEN. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e

TROLL STASJON SYDPOLEN. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 Mars 2014 28. ÅRGANG TROLL STASJON SYDPOLEN Tidligere kommuneoverlege Geir Nedgård (innfelt)

Detaljer

NR. 2 Juni 2009 23. ÅRGANG. -bedre kjent som Flåklypa-melodien. Her kom virkelig de mange messingblåserne

NR. 2 Juni 2009 23. ÅRGANG. -bedre kjent som Flåklypa-melodien. Her kom virkelig de mange messingblåserne Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 Juni 2009 23. ÅRGANG Felleskorpset tar imot velfortjent applaus fra folket på Lovund

Detaljer

Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE NR. 1 MARS 2004 18. ÅRGANG

Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE NR. 1 MARS 2004 18. ÅRGANG Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 MARS 2004 18. ÅRGANG Konfirmanter i «GammelHjørnet» Steinkjerringa åpner med dette spalten «gammelhjørnet»,

Detaljer

Aktivitetsdag. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e

Aktivitetsdag. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 Desember 2014 28. ÅRGANG Aktivitetsdag Dansegruppe Lørdag 15.november var det aktivitetsdag

Detaljer

NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG

NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG Julelunsj for ungdom 2014 ble en stor suksess Foto: Lurøy Kommune At

Detaljer

Feiret TO bursdager!

Feiret TO bursdager! Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2003 17. ÅRGANG SLENESET BARNEHAGE: Feiret TO bursdager! I september var både små og store på

Detaljer

NR. 2 JUNI 2004 18. ÅRGANG

NR. 2 JUNI 2004 18. ÅRGANG Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2004 18. ÅRGANG Mestas anleggsferge med det passende navnet Lagabru brukes i arbeidet med Kvarøy

Detaljer

NR. 2 JUNI 2005 19. ÅRGANG. Prosjektet får følgende attest fra juryen: En viktig teknologisk problemstilling

NR. 2 JUNI 2005 19. ÅRGANG. Prosjektet får følgende attest fra juryen: En viktig teknologisk problemstilling Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2005 19. ÅRGANG Nysgjerrigperpris I konkurranse med nærmere 2000 barn fra hele

Detaljer

Julehilsen til kjente og kjære i Lurøy

Julehilsen til kjente og kjære i Lurøy Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 DESEMBER 2002 16. ÅRGANG Julehilsen til kjente og kjære i Lurøy Oppvekst side 4 9 og 19-20 Ved å lytte

Detaljer

Besto fagprøven. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE. BILAG: Attraktive utkantkommuner

Besto fagprøven. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE. BILAG: Attraktive utkantkommuner Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2002 16. ÅRGANG Besto fagprøven BILAG: Attraktive utkantkommuner med glans Etter to års læretid

Detaljer

LURØY FELLESKORPS PÅ TUR

LURØY FELLESKORPS PÅ TUR Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2004 18. ÅRGANG LURØY FELLESKORPS PÅ TUR Tekst: Cato Rødsand Foto: Marit Pedersen Første helga

Detaljer

NR. 1 MARS 2002 16. ÅRGANG BREDBÅND

NR. 1 MARS 2002 16. ÅRGANG BREDBÅND Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 MARS 2002 16. ÅRGANG BREDBÅND til Lurøy bibliotek Lurøy Bibliotek er et av 7 bibliotek i prosjekt Nordlandsnett

Detaljer

Næringslivsdag på Sleneset

Næringslivsdag på Sleneset Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 desember 2012 26. ÅRGANG En spennende reise fra USA til Norge Ved Cato Rødsand Dette

Detaljer

Nytt kommunehus. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2005 19. ÅRGANG

Nytt kommunehus. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2005 19. ÅRGANG Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2005 19. ÅRGANG Nytt kommunehus i Lurøy Tekst og foto: Cato Rødsand Endelig

Detaljer

AVISA. Nr. 10 Desember 2012. God jul og godt nytt år i Grenseland!

AVISA. Nr. 10 Desember 2012. God jul og godt nytt år i Grenseland! AVISA Nr. 10 Desember 2012 Et møtested for Aremark Marker Rømskog God jul og godt nytt år i Grenseland! 2 Avisa Grenseland desember 2012 Desember 2012 Aremark Innbyggere: 1.423 Areal: 321 km² Kommunesenter:

Detaljer

Bli PD-ambassadør. Møte med Statens legemiddelverk. Stiftelsen Organdonasjon. Historien om Eirik, en mors beretning. Nr.

Bli PD-ambassadør. Møte med Statens legemiddelverk. Stiftelsen Organdonasjon. Historien om Eirik, en mors beretning. Nr. Nr. 3 September 2012 L A N D S F O R E N I N G E N F O R N Y R E P A S I E N T E R O G T R A N S P L A N T E R T E Bli PD-ambassadør Møte med Statens legemiddelverk Stiftelsen Organdonasjon Historien om

Detaljer

MUSKELNYTT: «Prinsesse Märtha Louise. i farta. Alt fra Landsmøtet. Side 12. Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke. Nr. 4 2010

MUSKELNYTT: «Prinsesse Märtha Louise. i farta. Alt fra Landsmøtet. Side 12. Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke. Nr. 4 2010 Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke MUSKELNYTT: Nr. 4 2010 Mobil hytte gir Asbjørn frihet Side 21 «Prinsesse Märtha Louise i farta Side 12 Bedre studiefinansiering økt støtte til funksjonshemmede

Detaljer

Mye gøy, lærerikt og sosialt. Bygda vår - et skoleprosjekt. Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen. Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011

Mye gøy, lærerikt og sosialt. Bygda vår - et skoleprosjekt. Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen. Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011 Mye gøy, lærerikt og sosialt Bygda vår - et skoleprosjekt Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011 Unge grisebønder Dropp-revyen er tilbake Vellykket Nissetog.samt

Detaljer

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2007-16. årgang God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger?

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger? Odalstidende Ny redaktør i Odalsportalen Pensjonssparing - bare for gamlinger? Informasjon fra GIR Informasjonsavis for Nord-Odal kommune, Sør-Odal kommune og Odal Sparebank. Nr 4-2014 1 Hva vil banken

Detaljer