Rekruttering til fiskeryrket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rekruttering til fiskeryrket"

Transkript

1 Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 mars ÅRGANG Prosjekt Småsamfunn: Rekruttering til fiskeryrket Rekruttering til fiskeryrket er et to-årig prosjekt for kommunene Rødøy, Lurøy og Træna. Prosjektet har som mål å spre informasjon, legge opp til idédugnader og iverksette enkle tiltak for å rekruttere ungdom til fiskeryrket. Det sier prosjektleder Per Pedersen i Træna Næringsforum. Pedersen har besøkt kretsene i de tre kommunene for å sette fokus på fiskeriene og de utfordringene vi står overfor. Midt i februar hadde Onøy/ Lurøy lokalutvalg samlet 8 voksne og 6 ungdomsskoleelever til møte. Her fikk de frammøtte et innblikk i hvordan situasjonen er næringen i de tre kommunene Rødøy, Lurøy og Træna akkurat nå. Antall fiskere i Nordland fylke er halvert de siste 20 årene, samtidig som kvantumet ilandført fisk er det samme. Det er jo tydelig at næringen har gjennomgått en effektivisering, men vi har ei stor utfordring foran oss, nemlig å få flere ungdommer til å velge havet som arbeidsplass, sa Pedersen til en lydhør forsamling. Men fiskeriene har både fiskebåten og landanleggene, og disse er gjensidig avhengig av hverandre. Det jobbes godt for at fiskerne ikke skal ha et mottak i rimelig nærhet. Flere mottak videresender fisken til Modolv Sjøset AS på Træna, som er en stor aktør på mottakssiden. Ungdomsskoleelevene ble utfordret på hva som skal til for at de skal velge fiskeryrket. Her ble sommerfiske for ungdom, sikkerhetskurs, båtførerprøven og godt svømmetilbud trukket fram som viktig. Ordfører Carl Einar Isachsen snakket om tiltak som er gjort i kommunal regi i Lurøy; som bygging av svømmebasseng for å bedre svømmeopplæringa, tilskudd til kvotekjøp, deltakelse i havneutbygging og legge til rette for fiskemottak. Han mente også at skoleverket bør sette båtførerprøven på timeplanen. I alle disse tre kystkommunene har vi rike tradisjoner og storhetstider å se tilbake på, men nå handler det om å se framover, vekke interesse for og stimulere ungdommene til å utdanne seg til fiskeryrket. Flere ungdommer har fått muligheten til å være med foreldre eller besteforeldre på havet og oppleve fiskeryrket på nært hold. Som fisker får du anledning til å være mye ute i frisk luft, styre din egen hverdag og kunne skaffe deg ei rimelig god inntekt. Marius Edvardsen går i 8. klasse ved Onøy/Lurøy skole og liker seg på Ungdomsskoleelevene på Onøy/Lurøy (bak) var lydhøre da Per Pedersen (foran) snakket om rekruttering til fiskeryrket. havet. I sommerhalvåret fisker han bl.a. leppefisk med teiner og får skaffet seg litt erfaring. Men han ser det som ei begrensning at det kun er lov å sette bare 30 teiner. Sommerfiske for ungdom og sikkerhetskurs bør også prioriteres. Marius Edvardsen liker seg på havet. Til sommeren skal han bl.a. fange leppefisk til 10 kroner pr fisk. Framsnakking side 3 God helse side 6 20 år med Steinkjerringa side 16

2 2 Har du planer KOMMUNALE MØTER 2011 om fagbrev? FSK/PSU TRS KST AMU NÆR Lurøy kommune mener at kompetanse er viktig. Derfor ønsker kommunen å stimulere til kompetanseheving, gjennom å støtte yrkesmessig fagutdanning med kr for fullført fagbrev. Fra omfatter ordningen rettighetslærlinger som har ungdomsrett og lærekandidater. Forutsetningen for å få tilskuddet er at du bor i Lurøy kommune under utdanningen og at fagbrevet tas i en bedrift som holder til i Lurøy kommune. Unntak i de tilfeller der bedrifter i Lurøy ikke kan gi fagkompetanse og lærlingen derfor er knyttet til en ekstern bedrift. Lurøybedriften kan da søke om tilskudd til fagbrev på vegne av sin lærling. Send en kort søknad, og legg ved dokumentasjon på fagprøven. Søknaden sendes til UN etaten, v/eli- Anne Hauknes, 8750 Tonnes Har du spørsmål, ta gjerne kontakt på eller Januar 26. Februar Mars 2. / April Mai Juni 1. / Juli August 24. September Oktober / November 2. / Desember 14.

3 3 FRAMSNAKKING Ordet «Framsnakking» ble unnfanget av Svein Spjelkavik fra Andøya i Vesterålen for et par år siden, og etter at Annbjørg Gjerdrum på Andenes tenkte «farsken heller» og etablerte en egen side for ordet på Facebook, har det positive uttrykket spredt seg som ild i tørt gras. Å framsnakke er å snakke positivt om og til mennesker, selv om de ikke er til stede. Dersom man ikke har noe positivt si, så lar man være å snakke om andre. Direktør Sylfest Lomheim i Norsk språkråd, har uttalt følgende om ordet: Jeg liker ordet og hvis media starter å bruke ordet samt at folk tar det i bruk i sitt vokabular, så er det de to måtene å få ordet inn i den norske ordboken på. Sender også en positiv tanke til ungdommene i Rockeverkstedet på Sleneset og Rockeklubben på Onøy/Lurøy. Flotte tiltak for spillelystne og sangglade ungdommer, med gode voksne støttespillere i ryggen. Lurøy ungdomsfotball (LUF) fikk like før jul Lurøy Liv Laga prisen for Laget gjorde reint bord i stort sett alle kamper de spilte forrige sesong. Også LUF har oppbacking av gode voksne medspillere. «Nina Østrem og Joker Kvina ble i februar 2011 kåret til årets Joker Butikk / Kjøpmann - og dette i konkurranse med 448 andre Jokerbutikker i landet. Denne prisen henger høyt og betyr mye for butikken, spesielt fordi den er en anerkjennelse av arbeidet som er gjort i året / årene som er gått. Hva så med Lurøy - har vi noe å framsnakke om? Å jo da, det skorter ikke på det. Den samme Svein Spjelkavik hjalp oss to år på rad som prosessveileder, da vi skulle starte med Ungdommens kulturmønstring (UKM) for Lurøy og Træna. Dette arrangementet arrangeres årlig og er kommet for å bli. Andre helga i februar gikk det av stabelen på Lovund. Og nå er ungdommer fra Rødøy kommet med for fullt kjempeflott! Yrkesmessa i Lurøy (ULL) er et annet eksempel på et godt tiltak. Ungdommen i Lurøy har en møteplass der de kan treffe næringsliv og offentlige etater, og her får de næring til viktige valg for framtida. Svein Spjelkavik, mannen bak begrepet framsnakking Skal prøve å framsnakke noen i de neste utgavene av Steinkjerringa også. Har DU forslag til noen vi bør framsnakke i ditt nærmiljø, så nøl ikke med å gi oss et tips. I mellomtida kan det være på sin plass å ønske hverandre en fin vår, samtidig som vi gir hverandre noen gode meldinger mens vi venter - her er nemlig Antijanteloven: 1. Du er enestående. 2. Du er mer verdt enn noen kan måle. 3. Du kan noe som er spesielt for deg. 4. Du har noe å gi andre. 5. Du har gjort noe du kan være stolt av. 6. Du har store ubrukte ressurser. 7. Du duger til noe. 8. Du kan godta andre. 9. Du har evner til å forstå og lære av andre. 10. Det er noen som er glad i deg. Livet er som å spille en fiolinsolo i full offentlighet, der du lærer å spille mens du holder på Samuel Butler, 27 Februar, 1895 Så er det sagt!

4 4 Ordførerens spalte Carl Einar Isacchsen Det er søndag og første helg i februar. Vi har et dryss av nysnø, og sola har kommet et godt hakk opp på himmelen siden den sist viste seg. Det er best å ta seg en tur ut. Fysak Forrige uke ble jeg intervjuet av kommunens FYSAK-koordinator; om hva jeg legger i begrepet god helse og om mine treningsvaner. Jeg måtte nok innrømme at jeg var nærmest avvent med trening, noe som dessverre preger både fysisk form og fasong. Fordelen er jo at en har gode muligheter til forbedring! Kommunevalget i 2011 Vi går mot valg av nytt kommunestyre og de ulike politiske partiene har kommet i gang med nominasjonen. I Senterpartiet hadde vi vårt nominasjonsmøte lørdag 5. februar. Selv har jeg valgt å ikke stille til valg, fire perioder (16 år) i kommunestyret er nok. Lurøy har mange bra folk som stiller, og jeg ønsker alle partier lykke til med nominasjonen og valget i september. Flyplass Lurøy kommune, sammen med de andre kommunene i Indre Helgeland Regionråd, er aktiv pådriver for å realisere bygging av flyplass på Hauan i Mo i Rana, Polarsirkelen lufthavn. Dette prosjektet har vært drevet frem av næringslivet, representert fra hele Helgeland. Polarsirkelen lufthavn har så langt vist seg å være den eneste lokaliseringen som er flyoperativt mulig, med hensyn til landskapsform (topografi) og værforhold. En ny flyplass på Helgeland, må være i stand til å betjene flytyper som i dag benyttes av SAS og Norwegian, f.eks. Boing 747, noe som krever en rullebane på minimum 2400 meter. Det jobbes parallelt med et flyplassalternativ i Elsfjord/ Drevja i Vefsn. Dette er i et område som tidligere er avvist som mulig lokalitet, grunnet landskap og værforhold. Samferdselsdepartementet har tatt tak i fremdriften og bedt luftfartstilsynet om å avgi rapporter, om hvorvidt det finnes ett eller to alternative flyplasslokaliteter, for anleggelse av en storflyplass på Helgeland. Det er forventet nødvendige avklaringer i løpet av våren Ny storflyplass vil bli en vekstimpuls som Helgeland trenger, for en forsterket positiv utvikling for næringsliv og bosetting.vi står på! Samferdsel Ruteproduksjonen i fergesambandet mellom Stokkvågen-Onøy-Sleneset-Lovund er sendt ut på anbud. Den innebærer to ferger med kapasitet på 50 biler hver. Det er lagt inn sen avgang fra Lovund, som tar hensyn til transportbehovet hos Nova Sea AS. Det blir også restaurasjon ombord i ferga. Det nye anbudet vil ikke tre i kraft før 2014, og det vil være behov for å styrke kapasiteten i sambandet før nytt anbud trer i kraft. Kommunen vil derfor ha møter med fylkeskommunen i løpet av februar i år, angående dette. Det er inngått avtaler med fylkeskommunen som innebærer nye 4 år med M/S Helgeland, og båten vil få nye motorer. Den har tidligere ikke hatt tilstrekkelig maskinkraft. Dette vil gi et mer forutsigbart samband både for Lurøy og Træna. Vann I desember ble det gjort vedtak i kommunestyret om utbygging av vannverket i Lovund. Dette prosjektet har en foreløpig kostnadsramme på 21 millioner ekskl. mva. Det er et avsaltingsanlegg med kapasitet på 1000 kubikkmeter i døgnet, med mulighet for utvidelse ved eventuelt behov. Det søkes fylkeskommunal støtte på minimum 25 % av kostnaden, samt at det søkes skjønnsmidler fra fylkesmannen. Anlegget forventes klart i løpet av Det går mot kveld og sørvesten som ble meldt for morgendagen kan allerede høres i Hestmann. Vi får håpe på et roligere vær fremover, ikke minst for fiskernes mulighet til å komme på havet. Ønsker alle lurøyfjerdinger en fin tid frem mot våren! og vi har erfart at det i tørre perioder ikke leveres mer enn kubikkmeter. Det er derfor bestemt å bygge et avsaltningsanlegg som vil være dimensjonert for å gi sikker vanntilgang, i forhold til de kjente utbyggingsplaner som er meldt fra Lovundsamfunnet. Nye ambulansebåter Helgelanssykehuset vil kontrahere nye ambulansebåter, hvorav en skal stasjoneres i Lurøy / Rødøy. Den skal være i drift i løpet av sommeren Vi har i den forbindelse - i samarbeid med Helgelandsykehuset og Rødøy kommune - sett på løsninger som skal gi oss en best mulig akuttberedskap og samtidig ivareta vår desentraliserte primærhelsetjeneste. Helgelandssykehuset forutsetter et legevaktsamarbeid mellom Rødøy og Lurøy. Vi har i tillegg arbeidet for å beholde en båt på dagtid som kan fungere som legekontor i Rødøy og ivareta skyss av helsepersonell i begge kommuner. Dette er ingen lett sak, men vi håper dette kan være endelig behandlet i kommunene i løpet av januar Så vil jeg takke alle for god innsats i arbeidet med å gjøre Lurøy til en stadig bedre kommune å bo i. Jeg vil også ønske alle en god og fredfull jul og et riktig godt nytt år.

5 5 Sleneset: Hjertestarter på plass Da Harry Danielsen gav ut boka Solværøyan - øyene og folket i 1996, gav han overskuddet av salget på boken til lokalutvalget, med ønske om at de skulle gå til anskaffelse av en hjertestarter. Nå 14 år etter er den endelig på plass. Grunnen til at prosessen med å skaffe en hjertestarter til stedet har tatt så lang tid, er at hjertestarterne på det tidspunktet var veldig vanskelig å betjene, og lokalutvalget ble frarådet av kommunelegen å gå til anskaffelse av hjertestarter. Etter som årene har gått har utviklingen og teknologien forandret seg mye og nå er hjertestarterne blitt enklere og det er blitt en maskin som lett kan håndteres av mannen i gata. I høst tok lokalutvalget opp saken på nytt, for de mente at tiden var inne for å se på saken på nytt. Vi involverte helsepersonell på stedet for å få råd og veiledning, vi forhørte oss med Harry Danielsen om han fortsatt var villig til å benytte pengene fra boka til hjertestarter og vi fikk avtale med Kløverheimen om plassering av hjertestarteren, sier Per Asle Pedersen fra lokalutvalget. Janne Kari Henningsen (t.v.) prøver hjertestarteren og hjerte-lungeredning, mens Bjørn Tore Ressheim følger spent med (foto: Tove Anita Jakobsen) Denne uka kom to instruktører fra stiftelsen Norsk Luftambulanse til Sleneset for å holde kurs om hvordan bruke hjertestarter. Kursdeltakerne fikk innføring i grunnleggende førstehjelp og det ble gjort mye praktisk trening med hjertestarter på førstehjelpsdukker. De fikk også prøve seg i tenkte situasjoner der de skulle utføre livredning med hjertestarter samtidig som de ble stresset opp av publikum, hysteriske pårørende og andre avbrytelser. De ble lært opp til å bruke hjertestarter på en effektiv og trygg måte. Instruktørene Arnoll Åseng og Kristin Nordhus Karlson, har begge lang fartstid innen livredning og førstehjelp. Jeg fungerer som kurskoordinator og hjelper samtidig til på instruktørsiden, og har jobbet i ambulansetjenesten i 12 år, forteller Åseng. Kristin Nordhus Karlson har bakgrunn fra AMK sentralen 113 og som ambulansepersonell, og begge skryter av jobben. Selv med 3-4 kurs i uka, spredt rundt om i hele Nordland så stortrives jeg i jobben. Jeg har stort utbytte av å instruere på slike kurs, jeg lærer mye, det blir aldri monotont eller kjedelig, og kursdeltakerne er forskjellig fra gang til gang, sier Åseng. Hjertestarteren blir plassert på Kløverheimen, som er åpen hele døgnet og har personell på vakt hele døgnet. Den skal være lett tilgjengelig, og hvem som helst skal kunne hente den ved behov. Lokalutvalget må også stå for regelmessige kurs, der vi ønsker at de som var på kurs nå får en oppdatering og at nye deltakere får kurset etter hvert. Det er også meningen at hjertestarteren er til stede ved både sportslige og andre arrangementer, legger Pedersen til. Tove Anita Jakobsen HJERTESTARTER TIL ONØY/LURØY KRETS Noen få dager før jul ble det startet en innsamlingsaksjon for innkjøp av hjertestarter til Onøy/Lurøy krets modell Zoll AED- Plus komplett. Responsen hos næringslivet og offentlige kontorer var upåklagelig, og etter et par timer var hjertestarteren i boks. Onøy/Lurøy lokalutvalg tar nå initiativet til å kurse frivillige i bruk av hjertestarteren og hjerte-/lungeredning etter samme oppskrift som på Sleneset. Lokalutvalget tar også ansvaret for drift og vedlikehold av hjertestarteren, som er plassert på Onøy/Lurøy omsorgssenter. Gaven fra bygda ble overrakt i Lurøy kirke på selveste juleaften. Freddy Johnsen og Cato Rødsand

6 6 God helse, hva er egentlig det? Ved Anne-Lise Aurlund, Fysak koordinator og Hanne Teigen, Folkehelsekoordinator. Vi har intervjuet noen innbyggere i Lurøy kommune for å høre hva de mener om god helse og hva de selv har gjort eller gjør for å bevare en god helse. Nå har de fleste kommunene i Nordland fylke bundet seg opp til en samarbeidsavtale med fylket for å få satt folkehelse på dagsorden. Ulike statistikker forteller oss at det står dårlig til med helsa vår i form av livsstilsykdommer, som økt antall overvektige, kreftsykdommer, psykiske lidelser, ulike lungelidelser m.m. Men hva er egentlig god helse og hva tenker vi om det? Daglig aktivitet I mediene er det kosthold og trening som har hovedfokuset. Helsedirektoratet har gitt ut klare anbefalinger om 30 minutters aktivitet for voksne og 60 minutter for barn daglig. Disse anbefalingene er i tråd med den forskningen som er gjort. Noen mennesker trenger mer hjelp til å komme i aktivitet enn andre. Det er vanskelig å endre vaner, og det er mange veier å gå. Det som passer for deg, passer kanskje ikke for naboen din. Vi spør: Hva er god helse? Fedme inn i mindre størrelser Vi må selv ha lyst til å endre våre vaner for å få en bedre helse. Så lenge vi selv ikke er innstilt på å endre vanene våre, kommer vi ingen vei. Vi har forskjellig utgangspunkt. Genene våre er ulike, og da blir forutsetningene våre forskjellige. Vi vet at mange går på kurer og har fokus på det, men her gjelder det røyk, snus, trening, osv. Carl Einar Isachsen (ordfører) God helse er å være i harmoni med seg selv og sine omgivelser (medmennesker/kollegaer) Hva gjør du for å ha god helse? Jeg mener den daglige aktiviteten er viktigst for helsen, en trenger ikke å gå på treningsstudio. Jeg går eller sykler i stedet for å ta bilen i de tilfellene det er mulig. Så tar jeg av og til turer, en eller to timers fjellturer, evt. skiturer, men sjelden regelmessig. Det er mest for det psykiske at jeg går ut. Få sett den vakre naturen og få et annet perspektiv, det er det som gjør meg godt, ikke bevisstheten om at turen gjør godt for kroppen nødvendigvis. Det blir en del møter og mye sitting, men jeg synes det er viktig å ta en prat i pausene. Riktig kosthold er viktig, og en av de tingene jeg gjør er å redusere inntaket av kaffe, kanskje til bare én kopp om dagen. Bjørghild Sætern (besteforeldergenerasjonen) God helse er å holde seg frisk, holde seg i form, spise sunt. Hva gjør du for å ha god helse? Jeg føler meg i fin form når jeg er på jobb og får omgås folk. Ellers går jeg av og til på tur. Per Øyvind Bentzen (foreldergenerasjonen) God helse betyr å ikke være syk, holde seg i jevnt god form. Mosjon og kosthold har betydning. For å ta vare på helsa går familien ut på turer. Ellers er jeg fysisk aktiv i arbeid. En ting som er undervurdert er den mentale biten - å greie å ha en ro i seg selv. Å være fornøyd med å ha det man har, i forhold til det materielle og ellers. Helse er så mangt, psykisk helse har større betydning for fysiske plager enn vi kanskje er klar over.

7 7 Minda Kristiansen (101 år og Lurøys eldste innbygger) Minda Kristiansen (født 1909), som i dag bor på Konsviktunet i lag med lillesøster Agnes (f. 1919), har bodd der i litt over 4 år og trives bra. På spørsmålet om hva god helse er for henne, sier hun at det er å ha det godt og at hun er tilfreds med hvordan hun har det i dag. Hun er litt dårlig til bens, men kommer seg greit omkring på Konsviktunet ved hjelp av rullator og etter å ha pratet ei lita stund i lag med Minda og Agnes, tror jeg at jeg tilføyer at det også hjelper på helsa å ha godt humør! I rundt 60 år har Minda bodd på en liten gård i Kvina. Det var dårlig med veiforbindelse og mye fysisk arbeid. Det var ikke behov for treningsstudio når ettermiddagen kom. Den gode helsa kommer nok bl.a. av mye hardt arbeid i tidligere år. Ellers er ikke Minda så sikker på hva det kommer av. Hun har i alle fall nådd en anselig alder og trives godt og er tilfreds med hvordan hun har det. Sigve Teigen, snart 11 år og går i 5. klasse ved Konsvik skole Hva god helse er, var litt vanskelig å svare på, men det ble litt snakk om å spille fotball, springe/jogge. Det ble vi jo enige om at det kan en bl.a. gjøre for å få/ha en god helse. Moflag Skole, ungdomstrinnet Jim Patrick Antonsen (10. kl): At man klarer å gå på butikken. Egentlig gjør jeg ingen ting har gym på skolen og sykler til og fra skolen. Så kan vi stille spørsmålet videre og spørre deg: Hva gjør DU for å ta vare på helsa di? Cornelia Norheim Johansen (10 kl.): At jeg greier å være i aktivitet/ på fotballtrening. Trener 3-4 ganger i uka fotball, styrketrening og jogging. Å spise sunt, ikke røyke eller drikke. Ronja Edvardsen ( 9. kl.): At du er i god fysisk form og sunn. Ute i lag med venner. Martine Markussen (8.kl): Veit ikke heilt, god fysisk form. Være mer ute enn inne og ikke spise så mye snop. Karoline J. Edvardsen (8. kl.): Er i fysisk form, holder seg sunn. Spiller fotball. Mathea Isaksen (8. kl.): God form, er sunn og ikke spiser mye godteri. Jeg sitter ikke bare inne, spiser vanlig mat. fakta Trening og fysisk aktivitet: - gir deg mer energi - gir deg bedre søvn og humør - forebygger kroniske sykdommer - hjelper deg å stabilisere vekten - kan være sosialt og gøy

8 8 LURØY OMSORGSSENTER TAKKER I Lurøy Omsorgssenter ønsker med dette å takke alle som har bidratt med besøk, gaver, sang og musikk gjennom året som gikk. Helselaget, barnehagen, skolen, prest og organist, sangkoret, pårørende og andre som har gledet oss med sitt nærvær. Vi setter VELDIG pris på dere alle og håper dere kommer snart igjen. LURØY OMSORGSSENTER TAKKER II Her synger Alice Sarassen og Erika Storheil for beboerne. For 4. år på rad er vi ved Lurøy Omsorgssenter så heldige å få hjelp av elever og lærere ved Onøy/Lurøy skole til å stelle i stand det årlige julebordet til brukere, beboere og deres pårørende. Ungdomsskoleelevene forbereder, pynter og dekker bord, de serverer, underholder og organiserer underveis og de hjelper til med å rydde. Vi på omsorgssenteret er veldig takknemlige for denne hjelpen, og elever og lærere gjør en fantastisk jobb! En STOR takk til dere og vi håper på fortsatt samarbeid i årene som kommer. NYHET! MOBIL GJENBRUKSSTASJON (ca uke 19) erstatter vårrunde Kjørerute (varsel om dager og klokkeslett vil komme i posten): Onøya/Lurøya Lurøy innland Stokkvågen, Aldersund marina, Kvina Auto, Konsvik barneskole, Tonnes teknisk etat. Helgeland Avfallsforedling IKS Tlf: e-post: Avfall du kan levere og pris: Restavfall og treverk 356,- kr per m 3 Metall, Hvitevarer, elektrisk avfall og Farlig avfall (Store batteri, Olje i fat) GRATIS Betaling kan gjøres kontant eller via faktura.

9 LURØY ELDRERÅDS AKTIVITETER I 2010 Utsendelse av heftet 65+ Øvelser som holder deg i form Eldrerådet ønsket å gi inspirasjon til å holde seg i aktivitet og sendte derfor ut heftet 65+ til alle mellom 65 og 100 år. Heftet er utarbeidet av Enhet for fysioterapitjenester i Trondheim kommune, på oppdrag fra Helsedirektoratet i 2009 og inneholder mange gode øvelser for bedret bevegelighet, balanse, kondisjon og styrke. Eldretur til Sæterstad Gård 19. og 20. august 42 deltakere satte seg i bussen på Stokkvågen og ble befraktet via Sverige til Sæterstad Gård i Hattfjelldal. På turen hadde vi en liten stopp i Hemavan for bl.a. å kjøpe multer. På Sæterstad fikk vi en historisk gjennomgang av Siri Kobberø før vi fikk mat. Lunsjen var treretters; til forrett 9 fikk vi hjemmebakt brød med kjepølse og hvit geitost, til hovedrett egenoppdrettet ørret med poteter, gulrot, agurksalat og rømmedressing og til dessert fikk vi hjemmebakt formkake med geitmelk og havrekjeks med brun geitost i tillegg til kaffe med kaffeost (hvit geitost) i. Det meste av det vi spiste var laget på gården. Etter lunsjen ble vi vist rundt i oppdrettsanlegget av Knut Kastnes og noen fikk også sett turbinen som produserte mesteparten av strømmen til gården. Dagen ble avsluttet på Hattfjelldal hotell der vi også spiste en treretters middag og hadde koselig samvær utover kvelden. Neste dag ble vi kjørt via Trofors, med en liten stopp i Mosjøen, til Stokkvågen for å reise hjem med M/S Helgeland og M/S Lurøyprinsessa. Livlig gjeng på busstur til Hattfjelldal i 2010 Aktiviteter på Nord-Solvær Grendahus 2011 Dato Tid Sommerkafè /loppesalg Sommerkafè/loppesalg Medlemsmøte Sommerkafè/loppesalg Solværdag. Kafè m/middagservering Sommerkafè/loppesalg Eldres dag 1. oktober Den internasjonale eldredagen ble stiftet av FN i 1990 og det var første gang den ble arrangert av eldrerådet i Lurøy. Dagen ble avholdt på Havnekroa på Onøy, tilpasset båttidene slik at mange kunne møte. FN bestemmer hvert år et tema for dagen, og i år var dette Eldre og oppnåelse av tusenårsmålene. I tillegg informerte Cato Rødsand fra Nav om tilbudene de hadde og ergoterapeut Lise Hunstad informerte om hjelpemiddelordningen. Før lunsj ble det trimmet fra heftet 65+ og hjernen fikk også litt trim med en quiz. Dagen ble avsluttet med lunsj og hyggelig prat før de 20 som kom dro hjem. Tlf POSTEN NORGE P. P. P O R T O B E T A LT LURØY HANDEL a.s 8766 Lurøy Tlf Faks Gaveartikler og bruksgjenstander

10 10 Lurøy kommune - Budsjett 2011 Utdrag ved Cato Rødsand. Driftsrammer 2011 ETAT NETTORAMME 2011 (hele tusen) Sentraladministrasjonen og politisk styring Helse- og sosialetat Oppvekstetat Utbyggings- og næringsetat TOTALT LURØY KOMMUNE Stillinger i Lurøy kommune Etat Stillinger Årsverk Sentraladministrasjonen 20 11,37 Oppvekstetaten ,9 Helse- og sosialetaten ,20 Utbyggings og 18 16,9 næringsetaten TOTALT ,37 Endring +/- Befolkningsutviklingen i Lurøy Skatteår År Innbyggere I tolvårsperioden fra 1997 (2141) til 2009 (1900) er altså innbyggertallet i Lurøy redusert med 241(11,26 %). Det betyr færre skatteinntekter, mindre i overføringer fra staten og høyere lånegjeld pr innbygger. Skatteinngang i Lurøy kommune Investering Kostnad (hele tusen) Enøk/varmepumper 100 Asfaltprogram 700 Kommunale veger 200 Vannverk 1000 Havneprosjekt 1500 Utvidelse industriarealer 700 Uteanlegg skoler/barnehager 100 Leasing av biler (utbyggings- og 200 næringsetat) Leasing av biler (helse- og sosialetat) 150 Omsorgssenter Onøy videreført (5500 i 2012) Omsorgsboliger 1400 Basseng Onøy 1000 (18000 i 2012) Tiltak tilflytting/boligbygging videreført Vedlikeholdsbase Onøy 700 Kløverheimen 1800 Gravemaskin 300 Avsaltingsanlegg Lovund Lovund legekontor 700 Diverse utredninger 300 Vannverk 1300 Vedlikeholdsbase Onøy 600 Skatteinntekt (hele tusen) 2003 Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr (anslag) Lånegjeld Total lånegjeld pr Kr ,- Lånegjeld pr. innbygger Kr ,- Lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 43,8 % Planverk som skal rulleres i Lurøy kommune i 2011 Opplæringsplan, bemanningsplan, renovasjonsplan, delplan Onøy/Lurøy, trafikksikkerhetsplan, kulturverneplan, vedlikeholdsplan, handlingsplan for eldre, boligsosial handlingsplan og næringsplan (handlingsdel). Stillinger i Lurøy kommune

11 11 Ønsker du: utdanning fagbrev jobbskifte vurdering av realkompetanse eller en samtale om dine muligheter Tilbudet er gratis. Ta kontakt med: Karrieresenteret Ytre Helgeland, Sandnessjøen Tlf , epost: Kjære bileier! Uansett hvilket bilmerke du har, er du velkommen! Alt til bilen på et sted: Periodisk kjøretøykontroll PKK Kilometerservice Teknisk service Alt av bildeler Stort utvalg av bilrekvisita Dekk og felger til alle kjøretøy DIN EGEN KRAFTLEVERANDØR Hovedkontor: Sonekontor: 8186 Tjongsfjorden 8750 Tonnes Telefon Telefon Feilmelding døgnet rundt: bilrekvisita Kvina Auto AS Kvina, 8752 Konsvikosen. Tlf Fax Distriktsgrossist: Tlf

12 12 LURØY FELLESKORPS: Lydspor fra filmens verden fra Flåklypa til Hollywood Ved Cato Rødsand Det er flere år siden Lurøy felleskorps spilte sammen, men første helga i april kan du glede deg til mange musikalske godbiter fra kjente filmer. Da slår nemlig felleskorpset til med ei konserthelg utenom det vanlige. Like over nyttår begynte korpsmusikere fra Lurøy innland, Onøy/ Lurøy, Sleneset og Lovund sine forberedelser til felles konsert med filmmusikk på menyen. Det er dirigentene Thomas Nilsen og Chris Eva som øver inn repertoaret med korpsene, og i tillegg leies det inn instruktører til ei øvingshelg. I alt musikere fra hele kommunen slår seg altså sammen og spiller musikk fra både norske og internasjonale filmer. Her får du oppleve kjente temaer fra filmene Kamilla og Tyven, Flåklypa Grand Prix, Titanic og Top Gun, for å nevne noen. Så toppes musikken med lokale solister, noe som vil gjøre opplevelsen spesiell. Korpsmusikerne møtes til felles øving fredag 1. april på Lovund, og lørdag 2. april på ettermiddagen er det duket for premierekonsert på Lovund skole. Søndag 3. april vil publikum enten på Lurøy innland eller Onøy/Lurøy få besøk med den samme konserten. Merk av helga på kalenderen, og du kan bli med på lydspor fra filmens verden. KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER Ser vi på kostnadsutviklingen for kommunale avgifter og gebyrer i Lurøy, så har utviklingen vært lik de siste 8-10 årene. Kommunal husleie indeksreguleres. Egenandel barnehage justeres i tråd med statlige retningslinjer (fast pris for hele landet). Vannavgifter og kloakkavgifter beregnes etter selvkost. Omsorgstjenester, egenandel musikkskole, egenandel SFO, tilknytningsavgifter, kaiavgifter, kart-og delingsforretninger, festetomter og byggesaksgebyrer prisjusteres alle med 5 %. Da er det tatt høyde for lønnsvekst på 3,25 %, prisvekst på 1,75 %, og at deflatoren for 2011 er anslått til 2,8 %. Fra blir egenandelene i Lurøy musikkskole slik: Egenandel enkeltelever: Kr 977,- for 1 t/u i høsthalvåret (17 uker) Kr 1110,- for 1 t/u i vårhalvåret (21 uker) Egenandel kor og korps: Kr 4.618,- for 1 t/u i høsthalvåret (17 uker) Kr 5.650,- for 1 t/u i vårhalvåret (21 uker) Fra blir forelderbetalingen i SFO slik: Halv plass inntil 7 t/u (skoleslutt) kr 595,- pr. mnd. Hel plass inntil 16 t/u (til kl 16.15) kr 1422,- pr. mnd. Matpenger: kr 10,- pr. måltid (Dersom elever har fritidstilbud i barnehagen utenom skoleruta, betales det etter gjeldende barnehagesatser). Søskenmoderasjon for SFO: 30 % moderasjon for søsken nr 2 og 50 % for søsken nr 3 (Som første barn regnes det yngste) Oppholdstid Gjeldende pr. 1/ ,0 t/u ,5 25,5 t/u ,0 34,0 t/u ,5 42,5 t/u 2330 Matpenger Kr 10,- for ett måltid Matpenger Kr 20,- for to måltider Ekstratimer Kr 35,- pr. time 8764 LOVUND Miljøvennlig emballasje Av miljømessige årsaker bør fisk pakkes i styroporkasser fordi kassene er 100% resikulerbare er fri for KFK-gasser og tungmetaller ikke gir avfallstoffer ved fremstilling har unik isolasjonsevne sikrer produktets kvalitet er hygeniske -hindrer bakteriedannelser er ekstremt lette i vekt

13 Lurøy Felleskorps 13 Lurøy Felleskorps og instruktører samlet til øvingshelg på Onøy lørdag 19. februar Godt nytt år 2011! Vi på Kløverheimen på Sleneset ønsker alle våre venner og samarbeidsparter et riktig godt nytt år! Vi vil takke alle som bidrar for å gjøre det trivelig for oss som bor her og som arbeider her. Vi vil takke for alle gaver som vi har fått i løpet av året som har gått og for alle hilsener og gaver vi fikk til jul. En spesiell hilsen til våre venner i Sleneset barnehage for de fine besøkene vi hadde av dere og ønsker dere velkommen igjen. Og sist men ikke minst takk til giver som spanderte julebord på alle brukerne og personalet. Det satte vi stor pris på, hyggelig at noen tenker på oss på en slik måte. Alt i Stein Gravmonumenter Kjøkkenbenkplater Bord Peisplater Vindusbrett Fasadestein Div. stein uteanlegg Skifer 6490 EIDE Tlf Faks Vår repr.: Ronny Jentoft 8730 Bratland Tlf Mob En god idé å bygge på! Ny Idéhuskatalog! Postboks 34 Tlf Konsvikosen Fax

14 14 Helgeland Båtservice AS satser Tekst og foto: Cato Rødsand Helgeland Båtservice AS (tidligere Autoservice AS) går nå i gang med stor utvidelse på Salta industriområde på Onøy. Arbeidet med å sprenge ut dokk og bygge kaianlegg mot hav er allerede i gang, og på forsommeren kan den mobile båtheisen ta de første båtene på land i det nye anlegget for vedlikehold og reparasjoner. Det opplyser daglig leder Robert Johan Kvitvær i Helgeland Båtservice AS. Det er entreprenør HJH AS fra Mo i Rana som har oppdraget med å sprenge ut dokk til det nye anlegget. Ved siden av dokken blir det kaianlegg med miljøstasjon for oppsamling av avfall, oljerester og kjemikalier. Tidligere har vi hatt båtvogner for å ta opp båtene med, men den epoken er snart over. Vi anskaffer nå en større truck som skal ta opp båter inntil 35 fot, mens de større heises opp fra dokk med den mobile båtheisen. Vi ser egentlig for oss ei ny tid, da båter på inntil 80 tonn / 8,5 meters bredde kan heises på land og plasseres i krybber. Dermed vil vi til enhver tid stå disponibel for å ta opp nye båter, og ventetiden kortes ned. Den nye marineheisen er også svært egnelig for seglbåter, noe vi tidligere ikke har hatt noen god løsning på. For å ta unna merarbeidet, må vi nok utvide arbeidsstokken med 3-4 ansatte på litt lengre sikt. Da vil vi være 7-8 arbeidsplasser fordelt på verksted og administrasjon, sier Kvitvær. Den nyeste bygningen vår skal bygges om til administrasjon, velferd og delelager, mens den eldste bygningen skal utnyttes til økt verkstedskapasitet. Utvidelsen i denne første fasen er kostnadsberegnet til om lag 5 millioner kroner. Vi har fått BUR Eiendom fra Lovund med på laget, og denne aktøren er blitt en svært viktig støttespiller og er også med på utviklingen av hele prosjektet, opplyser Kvitvær. For å få bedre plass, planlegger vi også utvidelse av industriområdet mot øst og mot havet på til sammen 1000 m2. Vi ser for oss en fase 2, der vi planlegger å bygge isolert verkstedhall, hvor vi kan kjøre båtheisen i hus med båt i stroppene. Dermed vil ikke været stoppe oss, og vi kan planlegge vår virksomhet på helårsbasis. Vi vil med denne utvidelsen få så god kapasitet at vi på kort varsel vil kunne løfte båter på land, hvis det skulle bli akutte behov, sier en oppglødd Robert Johan Kvitvær. fakta Marine Travelift 80BFM Båtheis Løftekapasitet maks 80 tonn Innvendig bredde (ICW) 8,53 meter Innvendig høyde (ICH) 8,53 meter Årsmodell 2001 Sertifisert Ja

15 15 Driver med slipsetting av båter, reparasjon av båtmotorer + vinterlagring av båter inne i hus. Reparasjon av biler og landbruksutstyr. Salg av batterier, olje, dekk og deler til båt, landbruk og biler (alle merker) + bunnstoff, båtutstyr og maleutstyr. Pressing av hydraulikkslanger Lurøy Telefon Byggevarer Maling Jernvarer Grus Lurøy Byggevare Onøy 8766 Lurøy Tlf Fax

16 16 Fulldistribusjon 20 år med Steinkjerringa I 2011 feirer Steinkjerringa 20 år i A4-utgave. Når 2011 er historie, har vi gitt ut 80 utgaver med til sammen 1280 sider. Fra 1998 ble Steinkjerringa og Menighetsbladet for Lurøy og Træna en felles avis. Fra 2002 kunne våre lesere få tilgang til avisen på internett, og det betyr jo at vi i løpet av året kan feire 10 år med fellesavisen på nett. Men hvor lenge var Adam i paradis? Diskusjonen er i gang om å fase ut papiravisen og kun ha en nettutgave eller jevnlig og god informasjon ut til folket via Lurøy kommunes hjemmeside. Det begynner jo å bli ganske vanlig med PC/internett i heimene, men de som vil savne avisen mest er eldre mennesker som ikke har denne muligheten. Avisprosjektet koster en del penger, selv om næringslivet hittil har sett en fordel i å være med på spleiselaget. Noen har vært med på laget i alle disse årene, mens flere har kommet til etter hvert. Begge deler setter vi stor pris på. Noen velger å gi et års abonnement på Steinkjerringa i gave til en venn eller slektning. Andre samler på avisen og har samtlige utgaver sirlig oppsatt i permer. Men i løpet av de neste to årene blir det sannsynligvis tatt en avgjørelse på Steinkjerringas skjebne. Har DU synspunkter på dette, så gi oss et hint send brev til: Steinkjerringa, 8766 Lurøy, eller e-post til: Tverrfaglig Opplæringskontor Ytre Helgeland: Fagbrev, svennebrev og kompetansebevis 2010 Denne vinteren ble det delt ut fagbrev, svennebrev og kompetansebevis for i alt 94 personer på Ytre Helgeland. Hele 21 av disse bor og arbeider i Lurøy, og vi sender herved våre gratulasjoner til disse: Akvakulturfaget Gjermund Olsen og Tor Erik Sarassen Fiske- og fangsfaget Trond Røed Hopstad Fiskeindustrifaget Ernst Arnold Grønbeck, Frode Jakobsen, Lise Randi Klæbo og Jann-Erik Markussen. Kontor- og administrasjonsfaget Marianne Hagen Olsen Helsearbeiderfaget Ragnhild Kristin Ulvøy Angelsen Matrosfaget Ole-Alexander Stefansen Thomassen og Tor Inge Olsen Sjømatproduksjonfaget Trude Gulbrandsen, Joanne Isaksen, Kim-André Strande Olsen, Petter Kristian Karlsen, Bjørnar Nergård, Kim Roger Kristensen, Lyubov Ivanovna Ponomarenko Hågensen, Jeanette Karin Sletten Pedersen, Silje Caroline Nergård Svendsen og Kristoffer Vestå. Kommunal Informasjonsavis for Lurøy Ansvarlig utgiver: Lurøy kommune Opplag: 1400 (gratis til alle husstander i Lurøy) Abonnement utenbygds: kr. 75,- pr. år Redaksjon: Cato Rødsand tlf Les Steinkjerringa på nett: Menighetsblad for Lurøy og Træna Ansvarlig utgiver: Menighetsrådene i Lurøy og Træna Redaksjon: Anders Rosland Trykk: Prinfo Rønnes,Mosjøen

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2008 22. ÅRGANG. Kongebesøk. Foto: Cathrine Wessel. i Lurøy kommune 17.

Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2008 22. ÅRGANG. Kongebesøk. Foto: Cathrine Wessel. i Lurøy kommune 17. Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2008 22. ÅRGANG Kongebesøk Foto: Cathrine Wessel i Lurøy kommune 17. juni 2008

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

Døves Fylkeslag Nordland

Døves Fylkeslag Nordland DØVES FYLKESLAG NORDLAND 2008 Årsberetning Oppsummering av aktivitetene i året som gikk, regnskap, styret og forskjellige aktuelle temaer. Døves Fylkeslag Nordland Å R S B E R E T N I N G Medlemmer Døves

Detaljer

Logg fra uke 2 i Cordoba

Logg fra uke 2 i Cordoba Logg fra uke 2 i Cordoba Uken har flydd av sted med mye aktiviteter og dårlig vær, men humøret har vært bra. Vi har begynt å få kontakt med de polske guttene og jentene her. Begge parter prøver å kommunisere

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene.

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. 1 rører du på deg? Ta en titt på fargesiden din Vel... Jeg er ikke fysisk aktiv, men jeg tenker på å bli

Detaljer

Ungdommens kulturmønstring 2008 for Lurøy og Træna Tekst: Cato Rødsand Foto: Arne Forbord/Rana Blad

Ungdommens kulturmønstring 2008 for Lurøy og Træna Tekst: Cato Rødsand Foto: Arne Forbord/Rana Blad Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 MARS 2008 22. ÅRGANG Ungdommens kulturmønstring 2008 for Lurøy og Træna Tekst: Cato

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

TENPL. Løpetid i Lofoten. Nr 7/2015 - Årgang 3. Lofoten har de perfekte kulissene for de mest ekstreme løpene. 't>

TENPL. Løpetid i Lofoten. Nr 7/2015 - Årgang 3. Lofoten har de perfekte kulissene for de mest ekstreme løpene. 't> TENPL Nr 7/2015 - Årgang 3 Løpetid i Lofoten Lofoten har de perfekte kulissene for de mest ekstreme løpene. 't> I DENNE UTGAVEN AV LOFOTEN PLUSS KAN DU LESE OM: LofotenPluss er et gratismagasin med ni

Detaljer

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni 1986-2011 25år FAUSKE NÆRINGSFORUM Samarbeidspartnere: SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN Produksert av posten AS Velkommen Fauskemessa har blitt til messa! Fauskemessa (nå messa) har rike tradisjoner helt

Detaljer

FOLKEMØTE PÅ ONØY/LURØY KOMMUNEDELPLAN

FOLKEMØTE PÅ ONØY/LURØY KOMMUNEDELPLAN FOLKEMØTE PÅ ONØY/LURØY KOMMUNEDELPLAN Tid: 5. mars 2013, 17.00 20.00 Sted: Onøy/Lurøy skole Møteleder: Ordfører, Bjørnar Skjæran Til stede fra administrasjonen: Karl-Anton Swendsen, Atle Henriksen, Kolbjørn

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR MARIKÅPENE DESEMBER

MÅNEDSBREV FOR MARIKÅPENE DESEMBER MÅNEDSBREV FOR MARIKÅPENE DESEMBER Desember-sangen: (mel: O jul med din glede) Når dagen er mørkest, så vet vi en sang, vi hilser den alle velkommen, som barna har ønsket så mangen en gang titusener ganger

Detaljer

Innholdsfortegnelse (NP Nordlandsposten, NF Nordlands Framtid, MA Meløyavisa)

Innholdsfortegnelse (NP Nordlandsposten, NF Nordlands Framtid, MA Meløyavisa) 9 1999 1 Innholdsfortegnelse (NP Nordlandsposten, NF Nordlands Framtid, MA Meløyavisa) Meløykalenderen 1999 side 3 NF 31.03.1999 Emneregister fra historielaget vedr. årbøkene 4 NF 29.04.1999 Meløy Historielag

Detaljer

KROATIA - OPATIJA LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 06.-13. juni 2015. Maratonløper, toppidrettsutøver, forfatter og foredragsholder

KROATIA - OPATIJA LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 06.-13. juni 2015. Maratonløper, toppidrettsutøver, forfatter og foredragsholder KROATIA - OPATIJA LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 06.-13. juni 2015 Maratonløper, toppidrettsutøver, forfatter og foredragsholder JOMFRUREISER NORGES LEDENDE ARRANGØR AV TEMAREISER FOR JENTER Jomfrureiser

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere!

Kjære Nytt Liv faddere! Kjære Nytt Liv faddere! Da er det tid for fadderbrevet for Mai måned. Som vanlig har det vært mange ting som har skjedd. Her er noe av det Som dere sikkert har fått med dere, gjennom de siste fadderbrevene,

Detaljer

Hva kan vi gjøre med det? Ungdom og medvirkning

Hva kan vi gjøre med det? Ungdom og medvirkning Hva kan vi gjøre med det? Ungdom og medvirkning Hyggelig å se dere, velkommen hit. Forskningsdagene 2012 Distriktssenteret Hva skal skje her i dag? Træna? KVN Mange Ingen formell makt Framtiden Mobilitet

Detaljer

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE I dag drives barnehagen med 54 plasser. Fordelingen av alder varierer fra år til år. Et barn under 3 år bruker to plasser mens et barn over 3 år bruker en plass.

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Bakgrunn. England: Improvement Foundation. Sverige: Sveriges kommuner og landsting + Qulturum i Jönköping

Bakgrunn. England: Improvement Foundation. Sverige: Sveriges kommuner og landsting + Qulturum i Jönköping Bakgrunn England: Improvement Foundation Sverige: Sveriges kommuner og landsting + Qulturum i Jönköping Norge: Pensjonistforbundet + Kunnskapssenteret og Sandefjord kommune Lyst på livet til Norge Pilotprosjekt

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

Telepensjonistene i Bergen på tur til Bodø 29.mai til 1. juni 2015.

Telepensjonistene i Bergen på tur til Bodø 29.mai til 1. juni 2015. Telepensjonistene i Bergen på tur til Bodø 29.mai til 1. juni 2015. Tekst og bilder av Gunnar Larsen 29. mai satte 17 telepensjonister, og inviterte venner, fra Bergen seg på Widerøes fly til Bodø. Turen

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Torgarposten nummer 1 2014 8. årgang

Torgarposten nummer 1 2014 8. årgang Livet i Brønnøy: Nissen er Torg-væring: Her er Nissen fra Torget. Hvem er det tror du? Jo, det er meg. Jeg begynner å dra litt på årene, så både håret og skjegget har begynt å bli grått. Kanskje jeg kommer

Detaljer

NR. 4 desember 2009 23. ÅRGANG. Høstfest på Lurøy omsorgssenter

NR. 4 desember 2009 23. ÅRGANG. Høstfest på Lurøy omsorgssenter Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 desember 2009 23. ÅRGANG Høstfest på Lurøy omsorgssenter God Jul Trivelig for beboere

Detaljer

Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks

Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. «Kom mai du skjønne milde» synger vi på Sofienberghjemmet,

Detaljer

NAV-direktør Kjell Hugvik i Lurøy

NAV-direktør Kjell Hugvik i Lurøy Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2011 25. ÅRGANG NAV-direktør Kjell Hugvik i Lurøy I slutten av august tok

Detaljer

Kan også lese mer om påskeprogrammet vårt på våre hjemmesider eller på facebook.

Kan også lese mer om påskeprogrammet vårt på våre hjemmesider eller på facebook. HAGLEBUPOST Nr. 236 Dato: 25. mars 2014 Temp: +4 Været: Se bilde Snødybde: Litt usikkert men mye snø fortsatt Skiløyper: Alle skiløyper er kjørte men her kan man også se på skisporet.no. Fantastiske skispor.

Detaljer

29. juni - 2. juli 2015

29. juni - 2. juli 2015 29. juni - 2. juli 2015 Bli med på en innholdsrik tur ut til Helgelands vakre øyrike. Med Lovund Rorbuhotell som stasjon, vil vi på denne båtreisen legge ut på kulturelle og historiske besøk, hele tiden

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER. Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland

INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER. Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland 2013 1 Kjære student Velkommen til oss som student. Vi gleder oss til denne praksisperioden/ blikjent perioden sammen

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

Rapport fra ungdomsprosjektet: 8. februar 2013 30. mai 2013

Rapport fra ungdomsprosjektet: 8. februar 2013 30. mai 2013 Rapport fra ungdomsprosjektet: 8. februar 2013 30. mai 2013 Om rapporten Prosjektleder rapporterer jevnlig til styringsgruppen, og rapportene blir utformet til hvert styringsgruppemøte. Rapportene sier

Detaljer

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Alle ungdommer i Foreningen for hjertesyke barn, har nå mulighet til å delta på leir som er arrangert av andre regioner

Detaljer

Fosenspæll 09 Møte nr: 3 2009

Fosenspæll 09 Møte nr: 3 2009 fe Fosenspæll 09 Møte nr: 3 2009 Dato: 22.06.09 Fra kl til kl: 20.00 22.00 Sted: Anders Referent: Kristin Innkalt: Anders, Snefrid, Kristin, Steinar, Bjørg, Hanna Karin Forfall: Sak Avklaringer/ Konklusjon

Detaljer

Pendlerundersøkelsen 2013 Intervju med 50 pendlere i Dønna Kommune

Pendlerundersøkelsen 2013 Intervju med 50 pendlere i Dønna Kommune Pendlerundersøkelsen 213 Intervju med 5 pendlere i Dønna Kommune Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Undersøkelsen skal avdekke pendlerne i Dønna sin opplevelse og vurdering av forholdene

Detaljer

SLUTTRAPPORT 2004/ 3 /0141. Sæterstuggu

SLUTTRAPPORT 2004/ 3 /0141. Sæterstuggu SLUTTRAPPORT 2004/ 3 /0141 Sæterstuggu Søkerorganisasjon: LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Prosjektleder: Bjørg Hildonen, Folldal Bo og Sevicesenter Forord: Sæterstuggu er ment som erindringssted

Detaljer

Månedsplan for Haukene november 2013

Månedsplan for Haukene november 2013 Månedsplan for Haukene november 2013 Tema: Fellesskap Mål: Styrke barnets/ gruppens sosiale og personlig intelligens. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke nr 36 1. Uke nr 37 4. Dans Uke nr 38 11. Filisofiske

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Skolemåltidsprosjektet

Skolemåltidsprosjektet Skolemåltidsprosjektet i NT Hva har vi lært av prosjektskolene? Anne Sigrid Haugset og Gunnar Nossum, TFoU Hva har vi gjort: Dokumentert ordningene med skolemåltid på fire skoler gjennom besøk, intervjuer

Detaljer

Velkommen. til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet. Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen

Velkommen. til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet. Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen Velkommen til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen Velkommen til Fantoft Omsorgssenter! Omsorgssenteret består av: 48 serviceleiligheter (7 leiligheter brukes til bokoll

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: H06 Arkivsaksnr.: 10/478

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: H06 Arkivsaksnr.: 10/478 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: H06 Arkivsaksnr.: 10/478 AMBULANSEBÅTTJENESTEN Rådmannens innstilling: 1. Herøy kommunestyre tilslutter seg samhandlingsgruppas forslag til kostnadsfordeling

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2010 intervju med 283 medlemmer av

Medlemsundersøkelsen 2010 intervju med 283 medlemmer av Medlemsundersøkelsen 2010 intervju med 283 medlemmer av Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Dette er en medlemsundersøkelse gjennomført blant Rana Næringsforenings medlemmer. Undersøkelsen

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Formål: 1 Oppdal kommune eier og driver SFO ved alle de kommunale barneskolene. 2 SFO er et åpent tilbud for alle skolebarn fra 1. til 4.trinn. Innhold

Detaljer

Velkommen til SFO ved Nes barneskole

Velkommen til SFO ved Nes barneskole Velkommen til SFO ved Nes barneskole 2015/2016 1 Litt om SFO: I dette heftet har vi samlet litt informasjon som det kan være greit å vite. Søknadsskjema for SFO finnes på kommunens hjemmesider, www.nes-bu.kommune.no.

Detaljer

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding.

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding. KURS - HØSTEN 2014 Etablererkurs - Kursstart 27.10 - modulbasert kursserie Innovasjon Norges etablererkurs er et must for alle som vil starte egen bedrift eller som nylig har startet! HMS-kurs for ledere

Detaljer

SAKU Nordland 2015 «15 år» Invitasjonsprogram, med forbehold om endringer. RANA KOMMUNE Kultur Fritidsavdelingen

SAKU Nordland 2015 «15 år» Invitasjonsprogram, med forbehold om endringer. RANA KOMMUNE Kultur Fritidsavdelingen RANA KOMMUNE Kultur Fritidsavdelingen Tilstedeværende sanitet på dagtid: tirsdag, onsdag og torsdag: Rana Røde Kors. 1 Tilstedeværende sanitet på dagtid: tirsdag, onsdag og torsdag: Rana Røde Kors. 2 Gi

Detaljer

Velkommen til Brønnøysund skolekorps. Hvorfor spille i korps?

Velkommen til Brønnøysund skolekorps. Hvorfor spille i korps? Velkommen til Brønnøysund skolekorps Velkommen som musikant og foreldre/foresatte i Brønnøysund skolekorps (BSK)! Korpset er det eneste skolekorpset i Brønnøysund og rekrutterer fra Nordhus skole, BBU

Detaljer

Foto: Mats Kalland. Aktiviteter for alle Et idéhefte for lokallag

Foto: Mats Kalland. Aktiviteter for alle Et idéhefte for lokallag Foto: Mats Kalland Aktiviteter for alle Et idéhefte for lokallag Tips til aktiviteter 2 Formålet med dette idéheftet er å inspirere Nasjonalforeningen for folkehelsens lokallag til å starte opp nye, eller

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige.

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. HOUSE OF MERCY Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. Bilder og rapport fra juleaksjonen som var i desember 2013. Fra aksjon barnevotter Takk til Gosh Respons. Flere barn har fått

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

AKTIVITETSPROGRAM 2014

AKTIVITETSPROGRAM 2014 Foreningen for deg som er helt eller delvis alene med barn, men med hjerte og tid for andre. AKTIVITETSPROGRAM 2014 Det er bindende påmelding på alle aktiviteter. Alle aktiviteter blir lagt ut etter hvert

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Årsmelding 2011 for Oppsal treffsenter 60pluss

Årsmelding 2011 for Oppsal treffsenter 60pluss Årsmelding 2011 for Oppsal treffsenter 60pluss 1. Organisering Oppsal treffsenter er et kommunalt drevet treffsenter i Oslo Kommune, Bydel Østensjø. Treffsenteret leier sine lokaler av Oppsal Samfunnshus

Detaljer

Ikke bare en dans på roser

Ikke bare en dans på roser Ikke bare en dans på roser Den første bloggen var rene solskinnshistorien, men her kommer, omsider, litt om hvordan det var å komme hit og hvordan de første fire ukene har vært. Alle sa til meg; «Du er

Detaljer

DELTAGERHEFTE EIDSVOLL

DELTAGERHEFTE EIDSVOLL DELTAGERHEFTE EIDSVOLL Vi vil ønske deg velkommen som deltager på frisklivssentralen. På frisklivssentralen er vi behjelpelig med bl. Annet endring av levevaner i form av fysisk aktivitet, kosthold og

Detaljer

Trim ILag. Folkehelseprosjekt i Nordland idrettskrets. Prosjektleder: Torben Simonsen Utviklingskonsulent Nordland idrettskrets

Trim ILag. Folkehelseprosjekt i Nordland idrettskrets. Prosjektleder: Torben Simonsen Utviklingskonsulent Nordland idrettskrets Trim ILag Folkehelseprosjekt i Nordland idrettskrets Prosjektleder: Torben Simonsen Utviklingskonsulent Nordland idrettskrets Hjernetrim: Da hun parkerte bilen utenfor hotellet skjønte hun at hun var konkurs

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet SLUTTRAPPORT Prosjekt 2006/ 3 / 0154 Rullende livskvalitet LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Prosjektleder: Arnfinn Hansen, LHL Skjervøy Forord Prosjektet har samlet inn midler og skaffet

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

NYHETSBREV. NYHETSBREV JULEN 2014 Vi går inn i en spennende tid med årsskifte og nytt år. Samtidig er det jo innspurten på et hektisk 2014.

NYHETSBREV. NYHETSBREV JULEN 2014 Vi går inn i en spennende tid med årsskifte og nytt år. Samtidig er det jo innspurten på et hektisk 2014. 19. desember 2014 NYHETSBREV Velkomst og innholdsfortegnelse NYHETSBREV JULEN 2014 Vi går inn i en spennende tid med årsskifte og nytt år. Samtidig er det jo innspurten på et hektisk 2014. Signér deg opp

Detaljer

Foreldremøte G 13 10.mars 2011 på Brakka Det var ca 20-25 foreldre til stede.

Foreldremøte G 13 10.mars 2011 på Brakka Det var ca 20-25 foreldre til stede. Foreldremøte G 13 10.mars 2011 på Brakka Det var ca 20-25 foreldre til stede. Sak 1 Kiosksalg på Stampa sesongen 2011 Klubben har satt opp noen tanker om hvordan dette bør se ut: 4 ganger pr uke UTENOM

Detaljer

Nye krefter, nye ideer og nytt politisk klima!

Nye krefter, nye ideer og nytt politisk klima! Nye krefter, nye ideer og nytt politisk klima! KJÆRE VESTBYVELGER Hvorfor Bygdelista? Vi oppfordrer deg til å stemme Bygdelista, hvis du mener at: Innbyggernes vel kommer foran politikernes egen agenda

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013 Ungdata-undersøkelsen i Andebu 213 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 19 Klassetrinn: 8. 1. klasse Antall: 188 Svarfordeling Svarprosent: 86 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære relasjoner og nettverk

Detaljer

Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013. Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale.

Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013. Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale. Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013 Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale Berit Westbye VÅRT PROSJEKT Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Detaljer

Rockebussen Finnmark 2016

Rockebussen Finnmark 2016 Rockebussen Finnmark 2016 Navn på prosjekt: Rockebussen Finnmark til Rock Mot Rus 2016 Prosjekt leder: Per Inge Olsen +4745415714 rockebussenfinnmark@gmail.com Rockebussen Finnmark Prosjekt periode: Oktober

Detaljer

Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014

Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014 Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014 Viktige datoer i oktober: 1. 10: Guro fem år!! Hurra!! Uke 42: foreldresamtaler 10.10: Psykisk helsedag 24.10: FN dagen. 30.10: Emina tre år 31.10: planleggingsdag.

Detaljer

Alfabetisk ordliste 56 Kort grammatikk 61

Alfabetisk ordliste 56 Kort grammatikk 61 Personalia 1 Familie 5 Samtaler 8 På skolen 11 Hva er klokka? 13 Daglige rutiner 16 Måltider 18 Butikk og klær 20 I nærmiljøet 25 Bolig og møbler 28 Transport og reiser 32 Vær og årstider 38 Kropp og helse

Detaljer

Vi luftet idéen på et FAU-møte i vinter, og representantene der støttet planene og

Vi luftet idéen på et FAU-møte i vinter, og representantene der støttet planene og www.nesodden.steinerskolen.no Nesodden krøllalfa steinerskolen.no 1 Fredagsbladet Fellesinformasjon Foreldrestyrt dag Uke 17, 06.03.2015 K ollegiet planlegger en studiedag til fots langs den gamle pilgrimsleden

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent!

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent! iflatanger næringsutvikling 2 Miljøbygget og Lauvsnes sentrum Om Flatanger Flatanger kommune ligger idyllisk til på Namdalskysten i Nord-Trøndelag, med 1130 innbyggere (1.1.2009). Flatanger er et populært

Detaljer

KVARTALSNYTT 3, 2014. FijiStiftelsen har vært gjennom en innholdsrikt sommer. Her er høydepunktene du kan lese om i nyhetsbrevet fra tredje kvartal:

KVARTALSNYTT 3, 2014. FijiStiftelsen har vært gjennom en innholdsrikt sommer. Her er høydepunktene du kan lese om i nyhetsbrevet fra tredje kvartal: KVARTALSNYTT 3, 2014 FijiStiftelsen har vært gjennom en innholdsrikt sommer. Her er høydepunktene du kan lese om i nyhetsbrevet fra tredje kvartal: v SARA PÅ TUR TIL FIJI- MØTER, KONSTRUKTIVE DISKUSJONER,

Detaljer

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016:

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: Mandag: Kl.10.00 11.00 - Avspenning og lett styrketrening (annen hver uke 3) Kl.13.30 15.00 - Datahjelp og hjelp til overføring av bilder fra kamera til PC, tilbys enkelte mandager

Detaljer

Våre søsken i Øst trenger også hjelp og trøst.

Våre søsken i Øst trenger også hjelp og trøst. Våre søsken i Øst trenger også hjelp og trøst. Jeg har vært så heldig å få være med på hjelpesendingsturen med Hjelp til Russland nå i mai/juni. Dette var min første tur, så inntrykkene var mange og sterke.

Detaljer

Demens før pensjonsalder

Demens før pensjonsalder Demens før pensjonsalder Informasjon til deg som har en demenssykdom Demensliv.no Temahefter for deg som har demens 2 1. Hva er demens? 2. Å leve med demens 3. Praktiske råd og hjelpemidler 4. Dine rettigheter

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Månedsbrev for desember - Bjørka

Månedsbrev for desember - Bjørka Månedsbrev for desember - Bjørka Så er november snart over og desember står for døren. Det kom ikke så mye snø som mange av oss hadde håpet på men vi har fått akt på akematter noen dager og til og med

Detaljer

Visjon: Bedre folkehelse og miljø i Salten

Visjon: Bedre folkehelse og miljø i Salten (HMTS) Interkommunalt selskap (IKS) Opprettet 2004 Representantskap-styre Administrasjon: 4 ansatte Basisoppgaver - basistilskudd 11 eierkommuner: 81 000 innbyggere Værøy Røst Delegert myndighet til å

Detaljer

I Tromsø: Dyrisk bra levert

I Tromsø: Dyrisk bra levert I Tromsø: Dyrisk bra levert Elevene ved Steinerskolen tok oss med inn i en verden hvor dyr kan både synge og prate på nordnorsk. Allerede før sceneteppet gikk opp, sørget lydeffekter for å ta med publikum

Detaljer

VELKOMMEN TIL FELLESSAMLINGEN 07.01.2013

VELKOMMEN TIL FELLESSAMLINGEN 07.01.2013 VELKOMMEN TIL FELLESSAMLINGEN 07.01.2013 DRIVKRAFTEN FOR FELLESSAMLINGEN «Det må vere god forståing av rollene og godt samspel mellom aktørane i eigenkontrollen, det vil seie kommunestyret, kontrollutvalet,

Detaljer

PEDAGOGISK RAPPORT VÅREN 2015

PEDAGOGISK RAPPORT VÅREN 2015 PEDAGOGISK RAPPORT VÅREN 2015 Elvland naturbarnehage Innhold Innhold Side Barnegruppe 3 Personell 3 Samarbeidsparter 3 Barnehagens satsingsområder/fokusområder 4 Prosjekter 5 Organisering 6 Utfordringer

Detaljer

GLEDE. Å kjenne deg glad, kan være en god medisin som holder deg frisk når du er gammel.

GLEDE. Å kjenne deg glad, kan være en god medisin som holder deg frisk når du er gammel. Gammel og GLAD 1 GLEDE Å kjenne deg glad, kan være en god medisin som holder deg frisk når du er gammel. Det er alltid ting i livet du kan glede deg over, alene eller sammen med andre. Når du er gammel

Detaljer

Månedsbrev fra Revehiet September 2013

Månedsbrev fra Revehiet September 2013 Månedsbrev fra Revehiet September 2013 Viktige datoer i september: 4. 9: foreldremøte for Storefotforeldre på Sundvolden oppvekstsenter kl. 19. 10.9: Foreldremøte i Naturbarnehagen. 10.9: Bjørnehuletur

Detaljer