Utenrikstjenestens kompetansesenter Årsrapport 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utenrikstjenestens kompetansesenter Årsrapport 2009"

Transkript

1

2 Utenrikstjenestens kompetansesenter Årsrapport 2009

3 Utenrikstjenestens kompetansesenter Utenrikstjenestens kompetansesenter (UKS) ble opprettet i 1996 ved en sammenslåing av UDs opplæringsenhet og Norads bistandsskole. UKS er ansvarlig for utvikling, administrasjon og gjennomføring av alle kurs og kompetanseutviklingstiltak i Utenriksdepartementet og Norad. UKS hadde i fast ansatte medarbeidere, i tillegg til 47 innleide språklærere. UKS skal tilby den opplæring som UDs og Norads ledelse anser som strategisk påkrevet for at tjenesten kan drives forsvarlig, fornyes og moderniseres. UKS skal også være et verktøy for den enkelte arbeidstaker, som ledd i karriereutvikling og karriereplanlegging. Utenrikstjenesten har stort behov for opplæring i forhold til andre departementer og statlige virksomheter. UD har store interne rotasjoner mellom ute- og hjemmetjeneste - i 2009 i underkant av 500 interne stillingsskifter. Ved de fleste stillingsskifter er det behov for faglige oppdateringer, slik at arbeidet i departementet, i Norad og ved våre 110 utenriksstasjoner kan utføres på best mulig måte. UKS hadde i 2009 et budsjett på NOK 20 mill. Alle aktiviteter i UKS skal være virksomhetsnære og skreddersydd utenrikstjenestens behov. De fleste av våre forelesere er ansatt i UD og Norad. Slik praktiserer utenrikstjenesten kunnskapsdeling på en effektiv og systematisk måte.

4 UKS i 2009 hovedresultater UKS gjennomførte i kurs, i tillegg til ulike typer forumsmøter, nettbaserte læringsaktiviteter og konferanser. Dette innebærer 50% økning i antall aktiviteter fra Årsaken er i første rekke et ekstraordinært stort antall kurs i Public 360 og PTA i 2009, samt stor økning i antall språkkurs. Forelesere og kursholdere har på disse kursene bidratt med undervisningstimer. Inkluderer vi forberedelsestid tilsvarer dette 20 årsverk. På våre kurs deltok i kursdeltakere, en økning på 50% fra fjoråret enkeltpersoner deltok på kurs i UKS i De deltok i snitt på 3,1 kurs hver. I gjennomsnitt hadde kursene en varighet på 16,9 timer pr. kurs. Utenrikstjenestens kompetansesenter er et sentralt verktøy for videreutviklingen av kompetanse i utenrikstjenesten. Stortingsmelding nr Hovedlinjer i norsk utenrikspolitikk Kurstilbud totalt i kurs undervisningstimer deltakere unike deltakere/enkeltindivider Aktivitetsnivået i UKS speiler et UD i endring. Tall og fakta i vår årsrapport illustrerer med stor tydelighet at UD er en kunnskapsorganisasjon i endring. UKS bidrar til at organisasjonen når sine målsettinger om modernisering og reformmålsettinger på en effektiv måte. 3

5 Stor bredde i kurstilbudet Menneskerettigheter klima og energi medietrening - konsulære saker - arabisk tilskuddsforvaltning - arkivkunnskap - skips- og sjøfartssaker - sikkerhet og beredskap - Excel europakunnskap kulturfremme tverrkulturell kommunikasjon praktisk protokoll utviklingspolitikk swahili saksbehandlingsrutiner passweb bilaterale forhandlinger offentlighetsloven Kravene som stilles til ansatte i utenrikstjenesten er varierte Av totalt 765 kurs, undervisningstimer og deltakere var fordelingen pr. type kurs som følger i 2009: 4

6 Kurs pr. kategori 2009 Utenrikspolitikk Kommunikasjon og medietrening Totalt antall kurs 9 Totalt antall kurs 8 Totalt antall deltakere 137 Totalt antall deltakere 74 Totalt antall undervisningstimer 58 Totalt antall undervisningstimer 52 Utviklingspolitikk Elektroniske brukerverktøy Totalt antall kurs 8 Totalt antall kurs 77 Totalt antall deltakere 161 Totalt antall deltakere 816 Totalt antall undervisningstimer 169 Totalt antall undervisningstimer 511 Forvaltning Språkopplæring Totalt antall kurs 69 Totalt antall kurs 310 Totalt antall deltakere 831 Hvorav en-til-en 187 Totalt antall undervisningstimer 640,5 Hvorav gruppeundervisning 121 Totalt antall deltakere 715 Totalt antall undervisningstimer 8852 IT- opplæring Public360 Totalt antall kurs 69 Totalt antall kurs 113 Totalt antall deltakere 321 Totalt antall deltakere 888 Totalt antall undervisningstimer 214 Totalt antall undervisningstimer 306,5 Krisehåndtering og sikkerhet Andre opplæringstilbud Totalt antall kurs 50 Totalt antall kurs 25 Totalt antall deltakere 744 Totalt antall deltakere 429 Totalt antall undervisningstimer 441 Totalt antall undervisningstimer 250 Lederopplæring Aspirantopplæring Totalt antall kurs 15 Totalt antall kurs 3 (67 Totalt antall deltakere 242 Totalt antall deltakere 44 Totalt antall undervisningstimer 188 Totalt antall undervisningstimer 942 Konsulære saker og utlendingsfeltet Opplæringsprogram for administrativt personell Totalt antall kurs 8 Totalt antall kurs 1 Totalt antall deltakere 158 Totalt antall deltakere 12 Totalt antall undervisningstimer 169 Totalt antall undervisningstimer 96 5

7 Våre kursdeltakere UKS hadde totalt 5572 kursdeltakere i et enkeltpersoner som deltok på kurs var UKS har dermed nådd ut til flere ansatte i 2009 i forhold til året før. Gjennomsnittelig har hver person deltatt på 3,1 kurs i 2009, dette er omtrent som tidligere år. Tilknytning kursdeltakere Totalt antall kursdeltakere UD-ansatte 82,9 % 68,6 % 71,1 % 83,5 % Norad-ansatte 6,3 % 12,2 % 13,3 % 9,4 % Lokalt ansatte 2,4 % 5,1 % 3,7 % 2,2 % Ledsagere/ barn 0,6 % 1,5 % 1,1 % 1,5 % Eksterne/ andre 7,7 % 12,7 % 10,8 % 3,4 % Våre kursdeltakere er i all hovedsak UD-ansatte (83,5 % av deltakerne, 4652 kursdeltakere, 1335 enkeltpersoner) og Norad-ansatte (9,4 %, 524 kursdeltakere, 147 enkeltpersoner) et ledsagere som deltok på UKS-kurs i 2009 var 34. Dette er omtrent som tidligere år. Ledsagere deltar primært i språkundervisning og kurs i førstehjelp og personlig sikkerhet. et barn som mottok støtte til språkundervisning i 2009 var 24. 3,4 % av deltakerne var eksterne i Disse var i hovedsak junioreksperter til FN, spesialutsendinger og spesialråder på vei til norske utenriksstasjoner, utenlandske diplomater og deltakere fra enkelte NGO-miljøer på våre kurs i utviklingspolitikk. 108 lokalt ansatte deltok på UKS-samlinger i Dette tilsvarer 2,2 % av antallet kursdeltakere. Kvinner deltar på flere kurs enn menn: 61% av våre kursdeltakere er kvinner, og 39% er menn. Dette forholdstallet har vært så og si stabilt de siste fire år, til tross for at det i hele perioden har vært ansatt omtrent like mange kvinner som menn i tjenesten Totalt antall kursdeltakere Kvinner 62 % 61 % 61 % 62 % Menn 38 % 39 % 39 % 38 %

8 Våre forelesere UKS administrerte undervisningstimer i Dette tilsvarer mer enn 20 årsverk med undervisning, dersom vi legger til standard forberedelsestid (2 timer forberedelse til hver time forelesning.) Av disse timene var mer enn knyttet til språkopplæring, og dermed utført enten av våre fast ansatte språklærere (engelsk, fransk, tysk, spansk) eller av våre 47 innleide timelærere i språk. Våre egne språklærere utfører sammen med de innleide lærerne altså mer enn 14 fulle årsverk med språkundervisning pr år i UKS. Dette kommer i tillegg til nødvendig administrasjon av denne opplæringen. De øvrige undervisningstimene var knyttet til all annen opplæring enn språk. Her benyttes i all hovedsak interne forelesere, det vil si UDs og Norads eget fagpersonell. 130 UD-og Norad-ansatte på alle nivå fra utenriksråd til førstekonsulent bidro som UKSforelesere i Serviceavdelingen er suverent største leverandør av forelesningstimer til UKS. Denne avdelingen bidro alene med mer enn 3 fulle årsverk undervisning ved UKS i Vi er en kunnskapsorganisasjon der vi skal gjøre hverandre gode Utenriksministerens tale til UDs allmøte 23. oktober 2009 Slik praktiserer utenrikstjenesten kunnskapsdeling på en effektiv og systematisk måte. 130 UD og Norad-ansatte bidro som UKS-forelesere i

9 Språkopplæringen i UKS i hovedresultater Styrking og vedlikehold av språkkompetanse er avgjørende for Utenrikstjenesten som kunnskapsorganisasjon. Språkkompetansen i tjenesten må reflektere de løpende behovene og utenrikspolitiske målsettingene. Språkundervisningen i UKS hadde 715 kursdeltakere i Det ble undervist i totalt 26 språk ved hjelp av 7 interne og 47 innleide timelærere. Deltakerne fordelte seg på i alt 310 kurs. 187 av disse kursene var såkalt én-til-én opplæring. Det totale antallet undervisningstimer var Språk-kursene hadde en gjennomsnittelig varighet på 28 timer, som regel spredt i tid over flere uker. 66 personer fikk i tillegg støtte til deltakelse og opphold ved språkskole i utlandet i Disse deltok på språkskoler ved 14 ulike læresteder. 58 barn og ledsagere til utreisende fikk støtte til utreiseforberedende språkundervisning i 2009 Språkundervisningen i UKS skal være så virksomhetsnær og yrkesrettet som mulig. Det meste av språkopplæringen er knyttet nært opp til forestående utreise, og den virkelighet som venter ved stasjonen. Språkundervisningen ved UKS fokuserer også på kulturforståelse. Nicole Muskaug leder språkenheten i UKS 8

10 Språkopplæringen i UKS - markant økning i 2009 UKS har hatt en markant økning i språkopplæring i Flere utreisende ønsker språkopplæring i forhold til tidligere. Dette gjelder utreisende i alle kategorier, også administrativt ansatte. Omfanget av 1-1 opplæring har økt, i forhold til klasseromsundervisning. Ofte er 1-1 undervisning hensiktsmessig fordi personene som skal følge opplæring i samme språk har ulikt ferdighetsnivå, og dessuten kan ha behov for ulikt fokus i undervisningen relatert til spesifikke arbeidsoppgaver. 1-1 undervisning er dessuten mer fleksibelt for den enkelte og i tillegg mer effektivt i en ellers hektisk arbeidsdag. Men 1-1 undervisning er ressurskrevende. Økt bruk av denne type undervisning gjør det enten nødvendig med økte budsjetter, eller strengere prioritering i forhold til hvem som får innvilget støtte, samt antall undervisningstimer som tilstås. I 2010 legger UKS derfor både opp til en økning i språkbudsjettet, samtidig som reglene for støtte strammes noe inn. En stadig større del av språkopplæringen foregår som 1-1 undervisning 9

11 Språkopplæringen i UKS 26 språk i 2009 Det ble i 2009 undervist i følgende språk ved UKS: Amharisk, arabisk, bosnisk-kroatisk-serbisk, dari, engelsk, finsk, fransk, hebraisk, hindi, italiensk, japansk, kinesisk, latvisk, makedonsk, portugisisk, russisk, slovakisk, slovensk, spansk, swahili, tsjekkisk, tyrkisk, tysk, ukrainsk, ungarsk og vietnamesisk UKS prioriterer undervisning i de seks FN-språkene (engelsk, fransk, spansk, arabisk, russisk og kinesisk). For utreisende legges hovedvekt på å videreutvikle kompetanse i arbeidsspråk (engelsk, fransk, portugisisk, russisk, spansk og tysk), men også å bidra til at tjenestens ansatte har nødvendig kjennskap til lokale språk. For hjemmebasert personell tilbyr UKS vedlikehold av FN-språk og utradisjonelle språk. Det er utarbeidet egne retningslinjer for språkundervisningen ved UKS. UKS låner ut kursmateriell til utreisende. Arbeidsspråk gis høyest prioritet, men kjennskap til lokalt språk og kultur er også nødvendig i mange tilfeller. 10

12 Språkopplæringen i UKS fransk fortsatt på topp Flest antall undervisningstimer fikk språkene fransk (2475), spansk (1178), arabisk (915), russisk (735), engelsk (549), kinesisk (524), portugisisk (409), og tysk (241) 25 personer fulgte russiskundervisning ved UKS i 2009, 17 personer fulgte arabiskundervisning, 11 personer fulgte kinesiskundervisning og 3 personer fulgte dari-undervisning ved UKS i

13 Innføring av nye saksbehandlingsverktøy i 2009 For viktigst er dette: Vi skal se fornyelse og videreutvikling som en del av det normale Utenriksministerens tale på UDs allmøte 23. oktober 2009 Utenriksdepartementet har de siste årene innført en lang rekke nye saksbehandlingsverktøy: Saksbehandlings- og arkivsystemet Public 360, tilskuddsforvaltningssystemet PTA 3.0, Office 2007, elektronisk fakturaflyt og elektronisk reiseregning. UKS har spilt en viktig rolle i alle utrullingene, ved å tilrettelegge varierte opplæringstilbud tilpasset de ulike brukerne. I 2009 gjennomførte UKS 113 klasseromskurs i Public 360 for til sammen 888 kursdeltakere. UKS gjennomførte i tillegg 77 klasseromskurs i andre typer brukerverktøy, for 816 kursdeltakere. Tallene illustrerer med stor tydelighet at UD er en organisasjon med høy grad av endringsvilje. UKS bidrar til at organisasjonen når sine moderniseringsmål på en effektiv måte. 880 UD-ansatte deltok i 2009 på opplæring i Public

14 Opplæring av lokalt ansatte 157 lokalt ansatte deltok på kurs og samlinger i UKS-regi i De benyttet 173 kursplasser, og deltok altså i snitt på 1, 1 kurs hver. Disse 157 lokalt ansatte representerte i stasjoner. De lokalt ansatte deltok i hovedsak på kurs i konsulære saker, utlendingsfeltet og kulturfremme, samt samlinger for verneombud og kollegastøtter. Et flertall av samlingene fant sted i Oslo, men enkelte ble avholdt regionalt. De fleste samlingene ble holdt på engelsk. Mer enn 60 lokalt ansatte deltok i tillegg på nettbasert norskopplæring med tilgang til personlig veileder. De siste tre år har totalt 441 av tjenestens lokalt ansatte deltatt på kurs og samlinger i UKS regi. Disse har benyttet omlag 500 kursplasser. Tallene reflekterer en klart uttalt målsetting om prioritering av lokalt ansatte. Denne delen av virksomheten er ressurskrevende, fordi utgifter til reise og opphold kan bli store, og fravær fra stasjonen ofte representerer en utfordring, spesielt på små stasjoner. Utenrikstjenesten ser en klar gevinst i at lokalt ansatte blir kjent med Norge og Utenriksdepartementet, danner nettverk med andre lokalt ansatte og får førstehånds kjennskap til eget fagfelt og fagseksjonene i UD og Norad. Samling om konsulære saker for lokalt ansatte i Oslo, april Totalt deltok 157 lokalt ansatte på slike samlinger i regi av UKS i

15 Aspirantopplæringen Vi tar opp gnistrende gode aspirantkull ja, det er en inspirasjon å møte dem Utenriksministerens tale på UDs allmøte 23. oktober 2009 Ordningen med opptak av aspiranter til den utenrikske fagetat har eksistert siden Ordningen er omtalt i utenriksinstruksen og er også nedfelt i en egen forskrift reglement om rekruttering og utdannelse i utenrikstjenesten fra Innholdet og formen på kurset har variert gjennom tidene, men det er også eksempler på tradisjoner: For eksempel har aspirantene siden 1963 hatt en årviss tur til Nord-Norge. UDs aspirantopplæring har i dag totalt en varighet på 3 år: Introduksjonskurset (3 uker) første praksisperiode i UD (9 måneder), aspirantkurset (6 måneder), andre praksisperiode i UD (5 måneder), og til sist praksisperiode ved utenriksstasjon (12 måneder). Språkopplæring er en sentral del av programmet og utgjør minst 20% av aspirantenes ukesverk, også i praksisperiodene. UKS gjennomførte i 2009 undervisning for tre aspirantkull (44 personer): Januar og februar 2009: siste del av aspirantkurs for 2007-kullet (14 aspiranter). Dette kullet reiste ut til første utestasjonering sommeren De gikk kurs i UKS i januar og februar og fikk i april-juni i tillegg betydelig språkopplæring. August til desember 2009: første del av aspirantkurs for 2008-kullet (14 aspiranter). Dette kullet fortsetter på aspirantkurset i januar og februar September og oktober 2009: Introduksjonskurs for 2009-kullet (16 aspiranter). Dette kullet ble utplassert i ulike fagavdelinger i oktober 2009 og begynner på aspirantkurset i august De fikk dessuten i november og desember 2009 språkundervisning UDs 2008-kull gikk høsten 2009 på aspirantkurset. Her fra studietur til Vestlandet. 14 Fv: Thomas H. Bruusgaard, André Mundal, Ingvild Agledahl, Kyrre Holm, Vegar Andreassen, Kristin B. Traavik, Constantin Karamé, Eugenia Tapia, Lise Albrechtsen, Eivind Vad Petersson, Kyrre E. Brækhus, David C. Jourdan, Bjørn Klouman Bekken, Are Nagoda.

16 Opplæringsprogram for administrativ gruppe For første gang ble det i UD i 2009 gjennomført et samlet opptak av administrativt personell. Kullet var på 11 nyansatte pluss 1 hospitant. Gruppen har fulgt et opplæringsløp med 4 ukers introduksjonskurs i UKS i mai 2009, tjenestegjøring i ulike seksjoner, språkopplæring (engelsk) høsten 2009, samt omfattende utreiseforberedende opplæring våren De fleste på kullet reiser til første utestasjon sommeren Det er utvilsomt knyttet betydelige opplæringsmessige fordeler ved å gjennomføre samlet opptak av administrativ gruppe. Samlet opptak gir også en positiv gruppetilhørighet for kullet. Ordningen evalueres i 2010 med tanke på mulig nytt opptak høsten Historiens første fellesopptak av administrativt personell i UD: Kari Gasser, Hanne Thelin, Linn-Renate Moskvil, Elin Minge, Hilde Lamp Sandvik, Are Berentsen, Tone Uldal, Aneela Khan, Ingelin Krüger, Gerd Grøholt, Ole Martin Bøe. Ståle Blakstad var ikke tilstede da bildet ble tatt. 15

17 Utreiseforberedende opplæring Og vi skal sikte mot at vi holder høy kompetanse også når vi forbereder og gjennomfører våre omfattende flytteplaner en ordning knapt noen annen organisasjon har Utenriksministerens tale til UDs allmøte 23. oktober 2009 Det høye antall interne stillingsskifter hvert år (omlag 500 stillinger i 2009) skaper et stort behov for vedvarende kompetanseutvikling i UD. De aller fleste av kursene UKS tilbyr i vårhalvåret skal forberede de ansatte på tjeneste ved utenriksstasjon. I løpet av sommeren 2009 tiltrådte omlag 140 personer nye stillinger ved utenriksstasjonene, og ble tilbudt et bredt spekter av utreiseforberedende opplæring. I 2009 ble det innført en ordning med obligatoriske kurs for den enkelte i forbindelse med utreise. Kravene som stilles er individuelt tilpasset den enkeltes kompetanseprofil, og tar utgangspunkt i den mottakende stasjonens behov. Den utreisende får i sitt tilbudsbrev opplyst hvilke kurs som er obligatorisk for vedkommende, og setter deretter opp sin individuelle opplæringsplan. I høsthalvåret rettes kursvirksomheten mot gjeninntrådt personell, og personell i ny leder- eller saksbehandlerrolle. 500 stillingsskifter i året stiller store krav til individuelt tilpasset kompetanseutvikling. 16

18 Sikkerhetsopplæring 50 kurs i krisehåndtering og sikkerhet ble gjennomført i regi av UKS og seksjon for sikkerhet og beredskap i UD i Kursene hadde tilsammen 744 deltakere. Alle som reiser til særlig sikkerhetsmessig utsatte steder enten som utstasjonerte eller på tjenestereise må i forkant delta på et sammensatt kursprogram. Programmet omfatter opplæring i førstehjelp, stressmestring og personlig sikkerhet. I 2009 gjennomførte 125 ansatte denne kurspakken. I alt har i underkant av 200 UD- og Norad-ansatte nå gjennomført programmet. Norske utenriksstasjoner og representanter for norske myndigheter må være forberedt på å bli utsatt for skadevirkninger av terroraksjoner. Dette har gjort at departementets sikkerhetsarbeid og styrking av den generelle sikkerhet for ansatte ved norske utenriksstasjoner gis meget høy prioritet. Stortingsmelding nr Hovedlinjer i norsk utenrikspolitikk Ingen UD-ansatte får delta på tjenestereise til sikkerhetsmessig utsatte områder, som her Somalia, uten obligatoriske sikkerhetskurs. 17

19 Lederopplæring Sammen har vi erfart at viktigere enn struktur er kultur. Og det tar lengre tid å endre og utvikle en kultur enn å endre en struktur Utenriksministerens tale på UDs allmøte 23. oktober 2009 Vi skal satse på god ledelse godt arbeidsmiljø er et lederansvar og et kriterium vi måler ledere på. Jeg konstaterer at ledere nå blir tydeligere målt på gjennomført evne til ledelse. Det er bra. Det gir resultater over tid. Utenriksministerens tale på UDs allmøte 23. oktober 2009 Utenriksdepartementet har gjennom en årrekke tatt i bruk systematiske program for lederopplæring. Byggestenene er de politiske og administrative styringssignalene, UDs personalpolitikk og UDs ledelsesmål. Alle nye ledere, samt ledere i nye roller, er pålagt å delta på lederopplæringsprogram i forbindelse med stillingsskifte. 148 ledere (84 kvinner og 64 menn) fulgte lederopplæringsprogram i regi av UKS i Disse benyttet tilsammen 235 kursplasser, dvs. 1,6 lederkurs pr. ansatt i snitt. Lederkursene omhandler både arbeidsgiverrollen (dvs. Statens personalhåndbok, UDs personalpolitikk, regelverk, og krav til personalledere) og relasjonell ledelse (dvs. ledelsesmål og ledelsesferdigheter). I tillegg tilrettela UKS og Seksjon for kompetanse og organisasjonsutvikling avdelingsvise eller seksjonsvise lederutviklingsprogram. 1 avdeling og 1 seksjon i UD benyttet seg av dette tilbudet i 2009, og gjennomførte i denne forbindelse til sammen 7 samlinger finansiert over UKS budsjetter. UKS tilrettelegger for UDs seksjonslederforum. I 2009 ble følgende tema belyst i forumsmøtene: Sikkerhet på tjenestereise, rekruttering av nye medarbeidere, tidsregistrering og ferielov, medarbeidersamtalen, rusmisbruk på arbeidsplassen, lokale lønnsforhandlinger og håndtering av vanskelige personalsaker. UD har også i 2009 iverksatt coaching- og mentorprogrammer: I 2009 deltok 12 adepter (7 kvinner og 5 menn) og 12 mentorer (7 menn og 5 kvinner) i UDs mentorprogram. 6 av UDs ledere deltok i coachingprogram med bruk av eksterne coacher i Norad har eget lederopplæringsprogram for sine ansatte, og UKS er ikke involvert i administrasjon av dette programmet. 18

20 Opplæringsprogram for utenlandske diplomater UKS har de siste seks årene administrert opplæringsprogram for diplomater fra Bulgaria, Makedonia, Georgia, Aserbajdsjan og Kasakhstan. Innhold og omfang for det enkelte program har variert fra enkle kurs i rapportskriving til større opplæringsprogram blant annet i forhandlingsteknikk og ledelse. Alle program har vært finansiert via ulike tilskuddsordninger. UKS har stilt saksbehandlerkapasitet til rådighet og tilrettelagt programmene. Interne krefter i UD har bidratt faglig, men i hovedsak er det eksterne institusjoner som Difi, UiO, BI og andre som har vært benyttet som foredragsholdere. UKS videreførte i 2009 to av programmene: Kasakhstan-programmet: mars 2009: Opplæringsprogram multilaterale forhandlinger i regi av Difi og UKS. 10 deltakere. Sted: Lillehammer. Programmet var del i en avtalt opplæringsplan som ledd i forberedelsene til det kasakhstanske OSSE-formannskapet i Aserbajdsjan-programmet: 2.-4 november 2009: Opplæringsprogram EU-kunnskap i regi av UiO, BI og UKS. 20 deltakere. Sted: Baku. Programmet utgjorde del 3 av totalt 4 avtalte komponenter. 19

21 Nettbasert læring i Utenrikstjenesten I UKS e-læringsportal var det i 2009 totalt 16 e-læringskurs tilgjengelig for de ansatte. Totalt 491 personer deltok på e-læring i regi av UKS i I tillegg til de regulære e-læringskursene produserte UKS nettbaserte mini-leksjoner i temaet Public 360 (13 leksjoner) og fikk anskaffet/tilpasset minileksjoner i temaene Office 2007 (30 leksjoner). Leksjonene ble sendt de ansatte via e-post, som et frivillig læretiltak. Leksjonene hadde en varighet på 1-5 minutter. Gjennomføringsprosenten var meget høy: Leksjonene i Public 360 ble sendt til 865 ansatte i UD. Over 400 ansatte fullførte minst én leksjon, og totalt ble 3855 leksjoner fullført. Leksjonene i Office 2007 ble sendt til 1658 ansatte i uteapparatet. Over 600 ansatte fullførte minst én leksjon, og mer enn 7000 leksjoner ble fullført. UKS utviklet i nye e-læringskurs: Kurs i rekruttering av lokalt ansatte, samt 3 frittstående moduler i kurs i arkivkunnskap. Flere tidligere produserte kurs i vår portal ble dessuten oppdatert og modernisert. Over 60 personer fulgte i 2009 nettbasert norskopplæring i hovedsak lokalt ansatt personell ved stasjonene. Til tross for at programmet gir tilgang til personlig veiledning var fullføringsprosenten relativt lav. UKS vil også i 2010 tilby kurset til lokalt ansatte og medfølgende til utreisende personell, men begrense antall plasser noe, og i større grad forplikte deltakerne til den nødvendige oppfølging og stasjonen i forhold til at deltakerne gis anledning til å avsette tid til å arbeide med kurset. Nettbasert læring og e-læring er fortsatt et uutnyttet verktøy i tjenesten, med et stort potensiale, ikke minst ved utenriksstasjonene. UKS inngikk i 2009 en rammeavtale med fire leverandører av e-læring, med tanke på større satsning og produksjon av kurs i fremtiden. UKS vil i 2010 prioritere utvikling av nye nettbaserte opplæringstiltak og tester/sertifiseringsordninger, og bedre synliggjøring av vår e-læringsportal. Lansering av e-læringsprogram i Sikkerhet og beredskap som skal være obligatorisk for alle ansatte i tjenesten, vil utgjøre hovedsatsningen i

22 21

23 Stipendordninger for ansatte Så må vi også gi dem som er på innsiden fortsatt rom for faglig utvikling... Utenriksministerens tale til UD-allmøtet 23. oktober 2009 UKS administrerer UDs stipendordning for videreutdanning. Tiltakene som støttes må være studiepoenggivende ved høyskole eller universitet, og ha relevans for arbeidet i utenrikstjenesten. I 2009 ble det bevilget støtte til 17 personer (9 kvinner og 8 menn), for til sammen ,- kroner. Totalt har 44 personer fått støtte over ordningen de siste tre år. Ordningen blir i 2010 evaluert med tanke på mulig videreføring fra UKS bevilger også støtte til Norad- og UD-ansattes deltakelse på eksterne kurs og seminarer. Tiltakene må være anbefalt av den ansattes linjeleder, og kompetanseutviklingen må ha høy relevans for seksjonens arbeid. I 2009 bevilget UKS i alt kr ,- i støtte til 46 personers deltakelse på eksterne kurs og konferanser, av disse var 3 støtte til deltakelse ved Wilton Park-konferanser. UKS administrerer støtte til lokalt ansattes deltakelse på Sommerskolen ved Universitetet i Oslo. I 2009 deltok 10 lokalt ansatte på sommerskolen. Videre administrerer UKS støtte til deltakelse på Norgesskolen for utestasjonertes barn. Norgesskolen er en sommerleir i regi av Nordmannsforbundet. I alt 2 barn fikk støtte til slik deltakelse i Tre UD-ansatte deltok i 2009 på kurs ved Forsvarets Høgskole - 2 personer på sjefskurset og 1 person på informasjonskurset. Samtlige støtte- og stipendordninger er presentert på UKS nettsider og annonseres på UD-intra. 17 UD-ansatte fikk stipend til videreutdanning i

24 Kursevalueringer UKS gjennomførte i 2009 evaluering av i alt 189 av våre aktiviteter. Evalueringene var i samtlige tilfeller organisert via enkle spørreskjema utdelt til deltakere i etterkant av kurset/aktiviteten, som oftest elektronisk via e-post. Våre evaluerte kurs i 2009 fikk en snittscore på 5,2 av 6 mulige som svar på spørsmål om kursets totale nytteverdi for deltakeren. Denne type spørreskjema sier selvsagt ikke alt om et kurs. Evalueringene gir imidlertid verdifull informasjon til UKS og til den enkelte foreleser og fagseksjon. Evalueringene fører til tilpasninger i neste kurs, dersom tilbakemeldingene ikke er helt på topp. Vi tror våre kurs scorer høyt på nytteverdi fordi vår ambisjon er at alle kurs skal være virksomhetsnære og spisset mot deltakernes arbeidsvirkelighet. Foreleserne er i hovedsak interne, og kjenner dermed i stor grad deltakernes behov. 23

25 Service til våre brukere UKS tilstreber å yte best mulig service til våre kursdeltakere og forelesere. Brukerne våre skal finne god og presis informasjon om våre kurstilbud på nettet. Vi skal ha god resepsjonstjeneste, løpende tilgjengelighet på telefon, og administrative systemer som fungerer. Vi legger stor vekt på at teknisk utstyr og kursmateriell skal være på plass foran hvert kurs. Kursdeltakerne skal ha tilgang til gjeste-pc, gjestetelefoner, frukt og drikke UKS utviklet og tok i bruk et mer brukervennlig nytt elektronisk påmeldingssystem i UKS utviklet i 2009 ny nettside: Vår dyktige resepsjonist Hanne Holm ønsker deg velkommen til UKS! 24

26 Internasjonalt samarbeid om kompetanseutvikling UKS deltar i det internasjonale nettverket Train4Dev, som tilrettelegger felles bistandsfaglige opplæringstiltak i felt. Et hundretalls norske diplomater har deltatt på Train4Dev-kurs siden nettverket ble opprettet i UKS satt i 2009 i styringsgruppen for nettverket. Deltakelse i nettverket gir UKS gode muligheter til idé- og erfaringsutveksling med andre lands kompetansesentre. UKS har i 2009 særlig bidratt til at nettverket har utviklet nye felles opplæringtiltak innenfor resultatstyring ( Result- based Management ). Norge og Danmark var vertskap for nettverkets årlige møte i Oslo i juni 2009, med 51 deltakere fra 23 land. UKS var i 2009 vertskap for Train4Devnettverkets årlige møte. 51 representanter fra 23 land kunne utveksle erfaringer og planlegge nye, felles opplæringstiltak i felt. 25

27 UDs fagråd for kompetanseutvikling UKS er avhengig av tett samarbeid med UDs og Norads fagavdelinger for å prioritere rett og sikre kvalitet og relevans i virksomheten. Dette samarbeidet må skje løpende, året rundt: Når planene for kommende kurs-semester legges, når kursinnhold skal utarbeides, når aktivitetene skal gjennomføres, og når de skal evalueres. UDs fagråd for kompetanseutvikling skal sikre at UKS tilbyr relevante og gode opplæringstiltak i overensstemmelse med det kompetansebehovet som til enhver tid finnes i utenrikstjenesten. Fagrådet behandler hvert halvår utkast til UKS kurskataloger, som deretter formelt godkjennes av KR-avdelingens ledelse. I fagrådet sitter representanter fra alle UDs avdelinger, UDs kommunikasjonsenhet, Norad og arbeidstakerorganisasjonene. Fagrådet skal aktivt og i tråd med overordnede strategier: innhente, vurdere og anbefale forslag til kurs og andre kompetanseutviklende tiltak prioritere forslag til nye kompetanseutviklende tiltak bidra med innspill til oppdatering av kurs og undervisningsmateriale, samt ta med seg erfaringer fra eksterne møter som UD og Norad normalt deltar i inn i Fagrådets arbeid 26

28 UKS pedagogiske plattform UKS har i 2009 arbeidet målrettet med å videreutvikle vår pedagogiske plattform og de prinsipper vi ønsker skal kjennetegne virksomheten. UKS bruker aktivt den didaktiske relasjonsmodellen (se illustrasjon) som utgangspunkt for alle kurs og aktiviteter. Dette betyr at vi i forkant av hvert eneste opplæringstiltak ønsker å se følgende faktorer i sammenheng og holde grep om disse fra start til mål: Hensikt og læringsmål (Hvorfor iverksettes tiltaket, og hva helt konkret - skal deltakeren kunne etter endt tiltak? Hvilke kunnskaper, ferdigheter og holdninger skal oppnås?) Kursinnhold (Hva skal være tiltakets innhold/ programkomponenter?) Rammefaktorer (tiltakets varighet, kostnadsrammer, fysiske rammer) Arbeidsmetoder (Hvilke læringsmetoder skal tas i bruk underveis? Klasseromsundervisning, e-læring, workshop, gruppearbeid, hjemmelekser, forarbeid, rollespill, case, osv) Deltakerforutsetninger (Krav til deltakernes forkunnskaper, deltakernes tilgang til teknisk utstyr etc.) Evaluering. (Hvordan skal tiltaket evalueres i etterkant? Hva skal kjennetegne et vellykket opplæringstiltak?) Alle disse faktorene henger nøye sammen og må være gjennomtenkte fra start, dersom læretiltaket skal bli bra. Endres en av faktorene underveis, får dette raskt også konsekvenser for de øvrige. Kilde: Bjørndal og Lieberg,

KONKURRANSEGRUNNLAG. Rammeavtale for undervisning i språk og kulturforståelse - spansk SAKSNR. 12/08283

KONKURRANSEGRUNNLAG. Rammeavtale for undervisning i språk og kulturforståelse - spansk SAKSNR. 12/08283 KONKURRANSEGRUNNLAG Rammeavtale for undervisning i språk og kulturforståelse - spansk SAKSNR. 12/08283 KONKURRANSE MED FORHANDLING I ETT TRINN FOA del I og II Side 1 av10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING

Detaljer

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG. Rammeavtale for kommunikasjons- og medietrening til Utenriksdepartementet. Saksnr. 12/00258

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG. Rammeavtale for kommunikasjons- og medietrening til Utenriksdepartementet. Saksnr. 12/00258 KVALIFIKASJONSGRUNNLAG Rammeavtale for kommunikasjons- og medietrening til Utenriksdepartementet Saksnr. 12/00258 Konkurranse med forhandling FOA del I og II Kommunikasjons- og medietrening Side 1 av 8

Detaljer

Sentrale funn i rapporten (brukt som baseline/utgangpunkt for anbefaling og tiltak i oppfølgingsplanen):

Sentrale funn i rapporten (brukt som baseline/utgangpunkt for anbefaling og tiltak i oppfølgingsplanen): Forslag til oppfølging av anbefalinger fra rapporten «Can we demonstrate the difference that Norwegian aid makes? Evaluation of results measurement and how this can be improved»: Sentrale funn i rapporten

Detaljer

Health Check. Opplæring tilpasset deg. Åpne kurs. Opplæring på din skole. Webopplæring. Veiledning fra rådgiver

Health Check. Opplæring tilpasset deg. Åpne kurs. Opplæring på din skole. Webopplæring. Veiledning fra rådgiver Kurskatalog 1 Innhold 2 Tjenester vi tilbyr 3 Administrative kurs 4 Grunnleggende pedagogisk bruk 5 Pedagogisk superbruker 6 Planlegging og vurdering 7 Vurdering i itslearning 8 Småtrinnet 9 Skoleledelse

Detaljer

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA Etterutdanningstilbud i Europa SIU forvalter flere programmer rettet mot deg som arbeider i skolen. I dette heftet presenterer vi kort SIUs samlede

Detaljer

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA Etterutdanningstilbud i Europa SIU forvalter flere programmer rettet mot deg som arbeider i skolen. I dette heftet presenterer vi kort SIUs samlede

Detaljer

En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte.

En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte. Innkalling til et møte En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte. Doodle Dersom dato ikke er avtalt på forrige møte, så er et tips å sende ut en Doodle med alternative datoer, vertskap

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Årsstudium i krisehåndtering Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Årsstudium i krisehåndtering er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, som gis som deltidsstudium over

Detaljer

Tid for læring. Microsoft Office 2007 Windows Vista. e-læring bok

Tid for læring. Microsoft Office 2007 Windows Vista. e-læring bok Tid for læring Microsoft Office 2007 Windows Vista e-læring bok Microsoft Office 2007 Windows Vista e-læring bok Office 2007 er en ny generasjon kontorstøtte-verktøy med et helt nytt grensesnitt. Office

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

KAN EU-MIDLER FORNYE JOBBEN DIN?

KAN EU-MIDLER FORNYE JOBBEN DIN? KAN EU-MIDLER FORNYE JOBBEN DIN? STUDÈR EU-prosjektledelse 60 studiepoeng / årsstudium www.hibu.no/oppdragsvirksomhet ATTRAKTIV KOMPETANSE Trenger du kunnskap om EU/EØS og hvordan du søker om EU-prosjekter?

Detaljer

BFO-SKOLEN. Kurskatalog 2013. Befalets Fellesorganisasjon

BFO-SKOLEN. Kurskatalog 2013. Befalets Fellesorganisasjon BFO-SKOLEN Kurskatalog 2013 Befalets Fellesorganisasjon KURS OG KOMPETANSE Utdanning og kompetanseutvikling for tillitsvalgte og medlemmer har alltid vært et viktig satsingsområde for BFO. BFO-skolens

Detaljer

Helhetlig kompetanseplan for psykososial beredskap i Gjøvikregionen. 01.03.2015

Helhetlig kompetanseplan for psykososial beredskap i Gjøvikregionen. 01.03.2015 Helhetlig kompetanseplan for psykososial beredskap i Gjøvikregionen. 01.03.2015 1 Innhold 1. Bakgrunn, målsetting...3 1.1 Bakgrunn.3 1.2 Målsetting....3 2. Forankring, ansvar.3 2.1 Forankring....3 2.2

Detaljer

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG DEN ER RIK, SOM TAKKER DEN SOM TAR IMOT CANETTI Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG Frivillig innsats gir

Detaljer

Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016

Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016 1 6.06.2014 Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016 Hovedtariffavtalen i staten 2014 2016, pkt. 5.5 Medbestemmelse, samarbeid og kompetanseutvikling, har følgende ordlyd: "Kompetanse

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

AE Akademiet. Akademisjef Knut Owing - 10. februar 2010

AE Akademiet. Akademisjef Knut Owing - 10. februar 2010 AE Akademiet Akademisjef Knut Owing - 10. februar 2010 1.Bakgrunn 2. Beskrivelse 3. Status 4. Utfordringer 5. Veien videre Utgangspunkt Fusjon konsernmodell Fragmentert kompetanseutvikling Lite samordning

Detaljer

Lederutvikling og lederverktøy i Alta kommune Virksomhetsledere med helhetlig, fag, personal og økonomiansvar?

Lederutvikling og lederverktøy i Alta kommune Virksomhetsledere med helhetlig, fag, personal og økonomiansvar? Lederutvikling og lederverktøy i Alta kommune Virksomhetsledere med helhetlig, fag, personal og økonomiansvar? Arbeidsgruppens mandat Hvilke kompetanse kreves hos ledere når de får delegert det daglige

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

Talentutviklingsprogrammet

Talentutviklingsprogrammet Bærum kommune 2012 2013 Talentutviklingsprogrammet Bakgrunn HP 2010-2013: Lederrekruttering Bakgrunn HP 2010-2013: Likestilling Overordnet mål: Mobilisere og videreutvikle talenter i kommunen med henblikk

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Bruk av film i opplæringen av muntlige ferdigheter

Bruk av film i opplæringen av muntlige ferdigheter Bruk av film i opplæringen av muntlige ferdigheter Dette heftet viser hvordan en kan arbeide med film i opplæringen av muntlige ferdigheter. Filmer som illustrerer disse kommunikasjonssituasjonene, vil

Detaljer

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Arkivsak 20090016-10 Arkivnr. E: B1 Saksbehandler Bente Rigmor Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 07.06.2010 18/10 Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

Lederutvikling og lederverktøy i Alta kommune Virksomhetsledere med helhetlig, fag, personal og økonomiansvar?

Lederutvikling og lederverktøy i Alta kommune Virksomhetsledere med helhetlig, fag, personal og økonomiansvar? Lederutvikling og lederverktøy i Alta kommune Virksomhetsledere med helhetlig, fag, personal og økonomiansvar? Arbeidsgruppens mandat Hvilke kompetanse kreves hos ledere når de får delegert det daglige

Detaljer

consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01.

consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01. consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01.13 14:50 consilio.no Studier i utlandet Nytt perspektiv på verden! 12sider A5

Detaljer

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Til behandling på SKUPs årsmøte 20. mars 2015 Visjon og målsetting Stiftelsens formål er å inspirere til undersøkende journalistikk.

Detaljer

Kompetanseutvikling for deg som jobber i staten

Kompetanseutvikling for deg som jobber i staten Kompetanseutvikling for deg som jobber i staten Kurs og arrangement 2014 Bruk Difis opplæringstilbud Difi skal fornye og utvikle offentlig sektor. I 2014 setter vi opp tempoet. Gjennom satsing på digital

Detaljer

OPERATIV LEDERSKAPSUTVIKLING. Program 2017

OPERATIV LEDERSKAPSUTVIKLING. Program 2017 OPERATIV LEDERSKAPSUTVIKLING Program 2017 OPERATIV LEDERUTVIKLING PROGRAM 2017 Om programmet Programmet Operativ lederutvikling stammer fra forskningsprosjektet Operativ ledelse som har gått ved NTNU,

Detaljer

Livsløpshjulet for ledere Erfaringer fra utvikling og implementering av et helhetlig system

Livsløpshjulet for ledere Erfaringer fra utvikling og implementering av et helhetlig system HVA KJENNETEGNER ET HELHETLIG OG GODT SYSTEM FOR STYRKET LEDELSE? Livsløpshjulet for ledere Erfaringer fra utvikling og implementering av et helhetlig system Nasjonal erfaringskonferanse om ledelse 2013

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2016 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2016 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2016 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av inntil 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

Skolering analyseverktøy og prosess Orkdal 2013

Skolering analyseverktøy og prosess Orkdal 2013 Skolering analyseverktøy og prosess Orkdal 2013 Program for dagen Program 1. dag: Presentasjon Litt om Gnist og skolebasert kompetanseutvikling Orientering om/ presentasjon av undersøkelsene og prosesser

Detaljer

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10)

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Innhold Generelt... 1 Opprettelse av kontakt mellom praksislærer og praksisgruppe... 1 Den enkelte student sine personlige forberedelser til praksis...

Detaljer

Når statlige virksomheter ønsker å jobbe med sitt lederskap. Hvordan benytte Difis tilbud?

Når statlige virksomheter ønsker å jobbe med sitt lederskap. Hvordan benytte Difis tilbud? Når statlige virksomheter ønsker å jobbe med sitt lederskap Hvordan benytte Difis tilbud? 1 Om Difis rolle Difi utvikler offentlig sektor. Vi bidrar spesielt der det offentlige står overfor store og tverrgående

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 November 2012 NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 Lese for å lære er et videreutdanningstilbud (30 sp) for lærere som underviser i ungdomsskolen. Hovedmålet med kurset er å utvikle en

Detaljer

Tilskudd til Kompetansepluss frivillighet, kap. 257 post 70

Tilskudd til Kompetansepluss frivillighet, kap. 257 post 70 Tilskudd til Kompetansepluss frivillighet, kap. 257 post 70 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til «Kompetansepluss frivillighet» under kap. 257 post 70. Retningslinjene er utarbeidet i henhold

Detaljer

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord LMS Fagnettverk Nord Årsrapport 2014 1 Årsmelding 2014 Et lærings- og mestringssenter (LMS) er en møteplass i sykehuset for helsepersonell, erfarne

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALT SAMARBEID VED HiST

HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALT SAMARBEID VED HiST HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALT SAMARBEID VED HiST 2006-2007 Innledning Internasjonalisering er en av hovedpilarene i Bologna-prosessen, som Norge har forpliktet seg til å følge opp. I Kvalitetsreformen

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kunnskapsløftet. Revidert plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner 2007-2008 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref:

Detaljer

Forord. Utenriksdepartementet har utarbeidet en virksomhetsstrategi

Forord. Utenriksdepartementet har utarbeidet en virksomhetsstrategi STRATEGI 2017 Forord Utenriksdepartementet har utarbeidet en virksomhetsstrategi for fireårsperioden 2014-2017. Strategiens siktemål er å utvikle en enda bedre utenrikstjeneste slik at de politiske prioriteringene

Detaljer

Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO

Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO Administrativt ansatte i UoH-sektoren Hvem er jeg? Og hvem er vi? 21% av medlemsmassen i Forskerforbundet Fordelt

Detaljer

AVTALE OM MEDLEMSKAP. Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner)

AVTALE OM MEDLEMSKAP. Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) AVTALE OM MEDLEMSKAP Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) AVTALE OM MEDLEMSKAP Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) Partnerforum er et formalisert og avtalefestet samarbeid

Detaljer

Rekrutteringsstrategi - Fokusområder

Rekrutteringsstrategi - Fokusområder Rekrutteringsstrategi - Fokusområder Profesjonalitet i rekrutteringsprosesser Stjørdal kommune skal gjennom gode og grundige ansettelsesprosesser rekruttere personell med riktig kompetanse til rett tid.

Detaljer

EUs Program for livslang læring (LLP)

EUs Program for livslang læring (LLP) EUs Program for livslang læring (LLP) Programmet består av fire sektorprogram: Comenius for barnehage, grunnskole og videregående skole (og lærerutdanning) Erasmus for høgre utdanning Grundtvig for voksnes

Detaljer

Nettverk og arbeidsprosesser. Presentasjon PK-nettverket 04.03.15

Nettverk og arbeidsprosesser. Presentasjon PK-nettverket 04.03.15 Nettverk og arbeidsprosesser Presentasjon PK-nettverket 04.03.15 Nettverkenes rolle Ansvarsområder og beslutningsmyndighet innenfor personalfeltet er i det alt vesentlige delegert ved UiO. Organiseringen

Detaljer

Gled deg til å gå på jobben

Gled deg til å gå på jobben Lederprogrammet for deg som er en kvinne i business Enten du leder et enkeltpersonforetak, lite AS eller har lederansvar i et større selskap, vil du ha nytte av å styrke din evne til selvledelse og god

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015/16 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 12 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik

Detaljer

«Kompetanse om golf for funksjonshemmede» Kompetanseheving for frivillige trenere i golfklubbene golf for funksjonshemmede

«Kompetanse om golf for funksjonshemmede» Kompetanseheving for frivillige trenere i golfklubbene golf for funksjonshemmede Sluttrapport «Kompetanse om golf for funksjonshemmede» Kompetanseheving for frivillige trenere i golfklubbene golf for funksjonshemmede Norges Golfforbund Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer:

Detaljer

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Kompetanse 2015-18 Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Du kan ikke lære et menneske noe, du kan bare hjelpe det l å oppdage det i seg selv. Galileo Galilei (1564 1642) 1. Innledning... 2 2. Kompetanse...

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

KOMPETANSEHEVINGSPROGRAM FOR STUDIEVEILEDERE v/uib

KOMPETANSEHEVINGSPROGRAM FOR STUDIEVEILEDERE v/uib KOMPETANSEHEVINGSPROGRAM FOR STUDIEVEILEDERE v/uib Erfaringer fra systematisk kompetanseutvikling i praksis Presentert på seminar ved Mat-Nat. februar 2005 av Britt-Karin Muri, Kontor for personal- og

Detaljer

Evaluering Hva mener kommunene?

Evaluering Hva mener kommunene? Evaluering Hva mener kommunene? Intervjuundersøkelse: Deltakelse i nettverk klima og energi Bioenergiprosjektet Oppdragsgiver ønsket at undersøkelsen skulle belyse: HYPOTESER: Samarbeidet mellom Fylkeskommunen,

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

FELLES KOMPETANSELØFT I STATEN

FELLES KOMPETANSELØFT I STATEN Direktoratet for forvaltning og IKT tilbyr et felles digitalt opplæringstilbud der vi skal utvikle, dele og gjenbruke de beste digitale læringsressursene. FELLES KOMPETANSELØFT I STATEN Difi skal i samarbeid

Detaljer

Mikrolæring med aktuelle tema fungerer godt i hverdagen de tar kort tid, er praktiske og relevante.

Mikrolæring med aktuelle tema fungerer godt i hverdagen de tar kort tid, er praktiske og relevante. Opplæringsplan OPPLÆRINGSPLAN Pasientreiser HF tilbyr et nasjonalt opplæringsprogram. Målet er å bidra til å sikre lik praksis og gode arbeidsprosesser. Tilbudet består av e-læring, mikrolæring, webinar,

Detaljer

Erfaringer fra KOMPASS

Erfaringer fra KOMPASS Erfaringer fra KOMPASS Høgskolelektorer i pedagogikk Marit Granholt og Anne Furu Institutt for førskolelærerutdanning HiOA 14.09.2012 22.09.12 KOMPASS KOMPASS = Kompetanseutvikling for assistenter i barnehagen

Detaljer

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD Instruksen er fastsatt av Klima- og miljødepartementet i medhold av 3 i Reglement for økonomistyring i

Detaljer

Kompetanseplan 2010-2013

Kompetanseplan 2010-2013 Kompetanseplan 2010-2013 Strategi for kompetanseheving med tiltak 2010 Barnehageseksjonen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Innledning. 1.1. Plangrunnlag 1.2. Læringsarenaer i Sørum kommune og barnehageseksjonen

Detaljer

Strategisk plan for kompetanseutvikling for perioden 2015 2018

Strategisk plan for kompetanseutvikling for perioden 2015 2018 Strategisk plan for kompetanseutvikling for perioden 2018 Omfatter generelle behov på tvers av avdelinger og sentraladministrasjonen spesielt i Hattfjelldal Avdelingens formål: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Informasjonsmøte Samarbeidsforum internkontroll

Informasjonsmøte Samarbeidsforum internkontroll Informasjonsmøte Samarbeidsforum internkontroll 10. oktober 2013 Direktoratet for økonomistyring Velkommen og introduksjon v/ingrid Buhaug Brænden Side 2 Program Side 3 Hvorfor bør alle statlige virksomheter

Detaljer

Information management for... (Ref #1318572431765)

Information management for... (Ref #1318572431765) Information management for... (Ref #1318572431765) Søknadssum: 900000 Kategori: Samarbeid Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Universitetsbiblioteket i Oslo / 971035854 Postboks

Detaljer

KAN EU-MIDLER FORNYE JOBBEN DIN?

KAN EU-MIDLER FORNYE JOBBEN DIN? KAN EU-MIDLER FORNYE JOBBEN DIN? EU-prosjektledelse 60 studiepoeng / årsstudium www.hibu.no/euprosjektledelse ATTRAKTIV KOMPETANSE Trenger du kunnskap om EU/EØS og hvordan du søker om EU-prosjekter? Begynn

Detaljer

Tilskudd til program for Kompetansepluss arbeid, kap. 257 post 70

Tilskudd til program for Kompetansepluss arbeid, kap. 257 post 70 Tilskudd til program for Kompetansepluss arbeid, kap. 257 post 70 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til program for «Kompetansepluss arbeid» under kap. 257 post 70. Opprinnelige retningslinjer

Detaljer

SPRÅK. Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet ELEV BOKMÅL

SPRÅK. Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet ELEV BOKMÅL SPRÅK Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet UNGDOMSSKOLE ELEV BOKMÅL Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet I et lite språkområde som Norge trenger vi folk som kan språk. Dette gjelder ikke bare engelsk,

Detaljer

EUROPAPOLITISK FORUM FOR SENTRALE, REGIONALE OG LOKALE MYNDIGHETER SAMT SAMETINGET 8 FEBRUAR 2006. LANDVIS STATUS EØS-finansieringsordningene

EUROPAPOLITISK FORUM FOR SENTRALE, REGIONALE OG LOKALE MYNDIGHETER SAMT SAMETINGET 8 FEBRUAR 2006. LANDVIS STATUS EØS-finansieringsordningene EUROPAPOLITISK FORUM FOR SENTRALE, REGIONALE OG LOKALE MYNDIGHETER SAMT SAMETINGET 8 FEBRUAR 2006 LANDVIS STATUS EØS-finansieringsordningene Generell informasjon om ordningene finnes på www.europaportalen.no

Detaljer

Opplæringsportalen finner du på intranettet på www.pasientreiser.no

Opplæringsportalen finner du på intranettet på www.pasientreiser.no Opplæringsplan Opplæringsplan Pasientreiser ANS tilbyr et nasjonalt opplæringsprogram. Målet er å bidra til å sikre lik praksis og utvikle gode arbeidsprosesser. Tilbudet består av e-læringskurs, kurs

Detaljer

Forberedelser - Avklaring av roller og ansvar

Forberedelser - Avklaring av roller og ansvar Forberedelser - Avklaring av roller og ansvar Det viktig å poengtere at roller og ansvar i planlegging og gjennomføring bør være avklart før man starter selve planleggingen. Derfor innleder denne veilederen

Detaljer

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum Evaluering av skolering i Kvalitetsforum 3+3 2015-16 Skoleåret 2015-16 har Kvalitetsforum 3+3 invitert til og gjennomført skolering i å være kursholder i Ny GIV-metodikk for grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere i Tromsø kommune 2012 2015 Byrådsleder Innhold Felles visjon for skolene i Tromsø:... 2 De tre utviklingsmålene for

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf eller på e-post:

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf eller på e-post: Lillehammer kommune Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.2017 Tid: 09:00-13:00 Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Opplæringsdelen i forskerutdanningen ved Det psykologiske fakultet, UiB

Opplæringsdelen i forskerutdanningen ved Det psykologiske fakultet, UiB Opplæringsdelen i forskerutdanningen ved Det psykologiske fakultet, UiB. Det vises til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen, vedtatt 20.06.2013. Forskerutdanningen

Detaljer

Spørreundersøkelse om videreutdanning i veiledning va ren 2015

Spørreundersøkelse om videreutdanning i veiledning va ren 2015 Spørreundersøkelse om videreutdanning i veiledning va ren 2015 Notat ved Sverre Friis-Petersen Tjenesteavdelingen Arbeids- og Velferdsdirektoratet Oktober 2015 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning...

Detaljer

7 Økonomiske og administrative konsekvenser

7 Økonomiske og administrative konsekvenser Innhold 7 ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER 1 7.1 Generelt om samfunnsøkonomiske konsekvenser av utdanning 2 7.2 Revisjon av læreplaner for fag 2 7.2.1 Videreutvikling og endringer i læreplaner

Detaljer

ERASMUS FOR NYBEGYNNERE. Erasmusseminaret 2012 Bergen, 26.11.2012 Kari Omdahl

ERASMUS FOR NYBEGYNNERE. Erasmusseminaret 2012 Bergen, 26.11.2012 Kari Omdahl 1 ERASMUS FOR NYBEGYNNERE Erasmusseminaret 2012 Bergen, 26.11.2012 Kari Omdahl PROGRAM FOR LIVSLANG LÆRING (LLP) 2007-2013 Europakommisjonens utdanningsprogram: Comenius grunn- og videregående opplæring

Detaljer

Mobilitet i Europa. Kari Omdahl SIU. Ålesund, 02.12.2014

Mobilitet i Europa. Kari Omdahl SIU. Ålesund, 02.12.2014 Mobilitet i Europa Kari Omdahl SIU Ålesund, 02.12.2014 ECHE Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), og Erasmus Policy Statement (EPS) SKAL publiseres på institusjonens nettside 2 ECHE Rammeverk -

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et videreutdanningstilbud for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. Opplæringsportalen finner du på intranettet til

OPPLÆRINGSPLAN. Opplæringsportalen finner du på intranettet til Opplæringsplan OPPLÆRINGSPLAN Pasientreiser ANS tilbyr et nasjonalt opplæringsprogram. Målet er å bidra til å sikre lik praksis og utvikle gode arbeidsprosesser. Tilbudet består av e-læring, mikrolæring,

Detaljer

Rift om studieplassene i utradisjonelle språkfag Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 3/2014

Rift om studieplassene i utradisjonelle språkfag Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 3/2014 Rift om studieplassene i utradisjonelle språkfag Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 3/2014 Samordna opptak (SO) 1 har publisert søkertallene for studieåret 2014-15. Tallene viser at

Detaljer

Opplæringsplan i DIPS for ansatte ved Sykehuset i Vestfold

Opplæringsplan i DIPS for ansatte ved Sykehuset i Vestfold Opplæringsplan i DIPS for ansatte ved Sykehuset i Vestfold FASE 1 - NYANSATT Aktivitet DIPS E-LÆRING Basis Henvisning Opr planlegging Timebok Poliklinikk Behandlingsplan NYANSATT IKT ansvarlig for kursvedlegg

Detaljer

STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE

STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE Sti STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE Vadsø kommune skal være best i Finnmark på rekruttering av lærere KONOMIREGELMENT 1 Innhold: DEL I 1. INNLEDNING.. side 3 2. BAKGRUNN side 4 3.

Detaljer

Nyhetsbrev nr 1/2015 18.09. 2015

Nyhetsbrev nr 1/2015 18.09. 2015 Nyhetsbrev nr 1/2015 18.09. 2015 Kjære elevforeldre og kursdeltakere hos Nyborg Pedagogikk, og andre interesserte! Etter at Nyborg Pedagogikk fikk egen Facebookside, har denne siden overtatt mye av formidlingen

Detaljer

Jobb til 2 (arbeidstittel) Bjugn og Ørland

Jobb til 2 (arbeidstittel) Bjugn og Ørland Jobb til 2 (arbeidstittel) Bjugn og Ørland Beskrivelse/formål Prosjektet skal være et samlingsbasert seminar, som hjelper deltakerne til å avklare jobbmuligheter i vertskommunene. Målgruppen vil bestå

Detaljer

Sammendrag FoU-prosjekt Utvikling av gode yrkesfaglærere

Sammendrag FoU-prosjekt Utvikling av gode yrkesfaglærere Sammendrag FoU-prosjekt 164017 Utvikling av gode yrkesfaglærere Hva kjennetegner en god yrkesfaglærer? Hva slags kompetanseutvikling trenger en yrkesfaglærer for å holde seg faglig oppdatert og gi elevene

Detaljer

Oppsummering og veien videre

Oppsummering og veien videre Oppsummering og veien videre Interesse- og kompetanseområder Hvem er vi? 170 stk Rolle for et nettverk Aktiviteter for et nettverk Framtiden Interesse- og kompetanseområder 120 100 80 60 40 20 Antall 0

Detaljer

Praktisk organisasjonsarbeid Læreplan

Praktisk organisasjonsarbeid Læreplan Praktisk organisasjonsarbeid Læreplan 1. Innledning Hensikten med kurset Praktisk organisasjonsarbeid er at tillitsvalgte skal få kunnskap om betydningen tradisjonelt organisasjonsarbeid. Kurset skal også

Detaljer

Sluttrapport! Frisk Opp kurs! et repetisjonskurs av VIVAT førstehjelp ved selvmordsfare! Prosjektnummer 2012/1/0482! Forebygging!

Sluttrapport! Frisk Opp kurs! et repetisjonskurs av VIVAT førstehjelp ved selvmordsfare! Prosjektnummer 2012/1/0482! Forebygging! Sluttrapport Frisk Opp kurs et repetisjonskurs av VIVAT førstehjelp ved selvmordsfare Prosjektnummer 2012/1/0482 Forebygging Norsk Krisesenterforbund Forord Norsk Krisesenterforbund arrangerte grunnkurs

Detaljer

Hvorfor vil UiS sende studentene sine ut i verden?

Hvorfor vil UiS sende studentene sine ut i verden? Hvorfor vil UiS sende studentene sine ut i verden? Faglige impulser Internasjonal erfaring Økte karrieremuligheter Personlig utvikling Språklige ferdigheter Nå eller aldri? Utveksling på CV-en er gull

Detaljer

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 tlf: 55 21 29 10 / www.hmsgruppen.no KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS 40 timers kurs Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 SENTER FOR ENTREPRENØRSKAP

ÅRSRAPPORT 2009 SENTER FOR ENTREPRENØRSKAP ÅRSRAPPORT 2009 SENTER FOR ENTREPRENØRSKAP Sammenfattende evaluering av kvaliteten på instituttets utdanningstilbud 1.1. Oppsummering og kommentarer til kvantitative gjennomføringsdata Det var ingen stryk

Detaljer

Lederutdanning. Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning

Lederutdanning. Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning Lederutdanning Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning Leadership Acceleration Programme Bli godt rustet til å videreutvikle lederrollen din På vår lederutdanning Leadership Acceleration

Detaljer

Bruk kreftene riktig!

Bruk kreftene riktig! Bruk kreftene riktig! Hvem er vi og hva gjør vi? Senter for statlig økonomistyring (SSØ) ble opprettet i 2004 for å ha ett samlet fagmiljø for statlig økonomistyring. SSØ har som oppgave å styrke den statlige

Detaljer

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering En nasjonal forskningssatsing i regi av NSG er basert på nasjonal konsensus blant partene og organiseres som

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Pårørendearbeid innen lindrende omsorg. Studiepoeng: 15. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning.

Studieplan 2015/2016. Pårørendearbeid innen lindrende omsorg. Studiepoeng: 15. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Studieplan 2015/2016 Pårørendearbeid innen lindrende omsorg Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på deltid over ett semester og omfatter 15 studiepoeng. Studiet er på grunnutdanningsnivå

Detaljer

Kommunal Kompetanse inviterer til. Arkivskolen. Nettbasert undervisning for offentlig ansatte

Kommunal Kompetanse inviterer til. Arkivskolen. Nettbasert undervisning for offentlig ansatte Kommunal Kompetanse inviterer til Arkivskolen Nettbasert undervisning for offentlig ansatte For hvem Kursets formål og målsetting Offentlig ansatte som jobber med arkiv enten som en del av arbeidsoppgavene

Detaljer

Voksne innvandrere og voksenopplæring

Voksne innvandrere og voksenopplæring Voksne innvandrere og voksenopplæring hinderløype eller livslang læring? Hilde Havgar, IKVOs konferanse Jeg vil snakke om 1. Livslang læring som kompetansepolitisk visjon og mål 2. Rettigheter, styring

Detaljer