6 På topp i effektvitet 8 Testprosjekt med Veolia 10 Effektivitet i klasserommet 11 Kurs i byggtørke. Kundemagasin Nr 2_2008.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "6 På topp i effektvitet 8 Testprosjekt med Veolia 10 Effektivitet i klasserommet 11 Kurs i byggtørke. Kundemagasin Nr 2_2008."

Transkript

1 6 På topp i effektvitet 8 Testprosjekt med Veolia 10 Effektivitet i klasserommet 11 Kurs i byggtørke Kundemagasin Nr 2_2008 REC på Herøya : fabrikker for fremtiden

2 INNHOLD LØSNINGER leder LØSNINGER REDAKSJON Design og produksjon Utgiver Bautas En del av Ramirent Utgave nr Redaktør: Ann-Kristin Ytreberg. I redaksjonen: Leilani Johnson og Consilio Kommunikasjon Consilio Kommunikasjon AS «I Bautas tror vi på helhetlige tilnærminger til hvordan prosjekter bør løses: Hvordan kan man jobbe smartere, redusere arbeids- og ventetid hos de som er på prosjektene, og ikke minst ha fokus på logistikk og løsninger som sikrer et smidig prosjekt.» Foto Damian Heinisch Bautas Esso StatoilHydro Kjetil Hasselgård Svein Thorkildsen Consilio Kommunikasjon Eivind Bøe, administrerende direktør Nye tider nye muligheter! Mange er bekymret over hvordan byggemarkedet vil utvikle seg fremover. Noen tror at det vil fortsette å gå nedover, andre at det vil flate ut på et høyt nivå. Det som virker sikkert er at konkurransen vil øke, og at dette vil påvirke oss alle. Videre vil det bli viktigere å kutte kostnader og redusere risiko. Det skal vi i Bautas hjelpe til med. Men den fellen man må unngå er å kutte bare der det er mest synlig; at man presser prisene på detaljer. I Bautas tror vi på helhetlige tilnærminger til hvordan prosjekter bør løses: Hvordan kan man jobbe smartere, redusere arbeids- og ventetid hos de som er på prosjektene, og ikke minst ha fokus på logistikk og løsninger som sikrer et smidig prosjekt. Her har alle leverandører et felles ansvar, og vi tror at tette relasjoner over tid gir det beste resultatet. I dette nummeret av Løsninger viser vi nye eksempler på hvordan Bautas har jobbet sammen med kunder for å bidra til økt produktivitet. Gjennom vår bredde av produkter, vår lange erfaring og vår kompetanse om hvert produkts optimale bruk, mener vi at vi kan sette sammen den rette mixen av produkter i en riktig løsing tilpasset hvert prosjekt. Dette brenner vi for, og dette ønsker vi å bli bedre på sammen med våre kunder og samarbeids partnere! God lesning Esso-Raffineriet på Slagentangen: På topp i effektivitet Dag Andresen i Veidekke: Vi har godt av litt nedgang Gammel, ærverdig bygning får nytt liv Et lite industrieventyr Fabrikker for fremtiden Bautas er Norges største utleier av utstyr og maskiner, med avdelinger over hele landet. Bautas er et selskap i Ramirentgruppen, Europas nest største utleieselskap. Ramirent er etablert 14 land i Europa. Dette gir Bautas tyngde og en unik tilgang på maskiner og utstyr noe som igjen gjør oss til en meget forutsigbar og leveringsdyktig partner. 2 LØSNINGER / oktober 2008 LØSNINGER / oktober

3 Foto: Esso Esso-raffineriet på Slagentangen: På topp i effektivitet Raffineriet på Slagentangen i Vestfold er blant de minste i Europa, til gjengjeld er det blant de mest effektive i verden. Raffineriet har en produksjonskapasitet på cirka seks millioner tonn råolje per år. Dette tilsvarer mer enn halv parten av Norges samlede forbruk av petroleumsprodukter. Når raffineriet gjennomfører sine revisjonsstanser, rykker Bautas inn. Bautas har hatt et samarbeid med Esso siden HMS er viktig og synlig på raffineriet på Slagentangen. Harald Moholt, avdelingsleder for Bautas på Sem og Tor Isachsen, prosjektsjef på Esso-raffineriet! + Esso Slagentangen Raffineriet på Slagentangen ble åpnet 8. juni 1961 av daværende statsminister Einar Gerhardsen. Ved raffineriet omdannes råolje, i hovedsak fra Nordsjøen, til de fleste kvaliteter av drivstoff og fyringsoljer. Raffineriet produserer svovelfri diesel. Raffineriet mottar cirka 800 båtlaster med olje hvert år. Det jobber cirka 300 fast ansatte ved raffineriet. Bautas har hatt et samarbeid med Esso siden Hovedsaklig er det levert brakkerigger i forbindelse med vedlikeholds- eller oppgraderingsprosjekter, eller ved revisjonsstanser. Da samarbeidet startet i 1997 var Bautas et nyetablert selskap. - Raffineriet sto foran en revisjonsstans og hadde behov for mye utstyr levert på kort tid. For oss som nyetablerte var det viktig å bevise, forteller Harald Moholt som har fulgt kunden i 11 år. Vi hadde ikke råd til å feile og sto på det vi maktet, vi sto brasene av og fikk gode skussmål fra kunden. Siden den gang har det blitt mange oppdrag på Slagentangen. Strenge krav til HMS Esso slipper ikke til hvem som helst på sitt territorium. Oljegiganten er et av verdens største selskaper med 12 raffinerier fordelt på tre kontinenter. Selskapet følger strenge regler for HMS og krever det samme fra sine leverandører. Kanskje ikke så rart at skader eller alvorlige hendelser nærmest er fraværende på raffineriet. Vi er stolte av at vi kan vise til null skader de siste årene, forteller Tor Isachsen som er prosjektsjef ved raffineriet. Vi følger en enkel filosofi: Uhell skjer ikke av seg selv, men forårsakes av farlige forhold eller handlinger. Vårt fokus er å forebygge uhell og skader av enhver art. For å være underleverandør til Esso på Slagentangen må selskapet for det første prekvalifiseres. Mannskap som skal inn på området må i tillegg gjennomføre et sikkerhetskurs. - For oss som leverandør er det positivt å ha en kunde som har et så sterkt fokus på HMS. HMS er også en kjerneverdi i Bautas, således er det takknemlig å samarbeide med en kunde som har lik oppfatning på et så viktig område, påpeker Moholt. Fornøyd kunde Esso-raffineriet var en av de første kundene Bautas i Vestfold fikk etter at de ble etablert i Vi hadde behov for mye utstyr i forbindelse med revisjonsstansen i Bautas viste seg rask som en leveringsdyktig og serviceinnstilt samarbeidspartner. De har tilegnet seg god kompetanse om oss og våre behov, det opplever vi som betryggende. Ved en revisjonsstans stenger vi ned hele eller deler av raffineriet. Under disse prosessene er det svært mange mennesker inne på området som skal utføre ulike oppgaver. Bautas leverer da brakkerigger til oss slik at vi kan opprette ekstra kontorplasser, spiseplasser, oppholdsrom og toaletter, forteller Isachsen. Vi erfarer at det å leie bærer med seg en rekke fordeler. I perioder har vi et stort behov for utstyr, da er vi avhengige av å ha leverandører som kan snu seg fort og ha en fleksibel tilnærming til våre behov. Her opplever vi at Bautas har en styrke. Ved et tilfelle leide vi også inn en sikkerhetsekspert fra Bautas over en periode på snaut to år. Til et prosjekt hadde vi behov for en spesiell kompetanse som Bautas satt på. Selv om dette var litt på siden av hva vi tradisjonelt leier fra Bautas, var vi svært takknemlige for at Bautas kunne imøtekomme oss, avslutter Isachsen. 4 LØSNINGER / oktober 2008 LØSNINGER / oktober

4 Testprosjekt med Veolia: Avfallssortering på byggeplass Dag Andresen Vi har godt av litt nedgang Administrerende direktør i Veidekke Entreprenør, Dag Andresen, mener bygg- og anleggsbransjen vil oppleve nedgang i årene fremover. Det har vi bare godt av, sier han. Dag Andresen, administrerende direktør i Veidekke Entreprenør Arne Hammer Divisjonsdirektør Arne Hammer i Bautas har vært ansvarlig for forhandlingene med Veolia om avfallshåndtering på byggeplasser Nybygging, riving og rehabilitering skaper svært store mengder avfall. Prisen for å levere blandet avfall til deponi er økende og myndighetene stiller stadig strengere krav til avfallshåndteringen. Veolia og Bautas samarbeider nå om et testprosjekt om avfallshåndtering på byggeplass. Prosjektet pågår ved DA-bygget på Oslo S.! + Kildesortering på byggeplass 1. januar 2008 innførte myndighetene forskrifter som sakl regulere avfall og kildesortering på byggeplasser. Minste krav til kildesortering er 60 % Det kreves miljøplan for alle prosjekter innenfor nybygg, rehab og riving. For hvert tonn med avfall som sorteres, sparer kunden store beløp siden prisen på usortert avfall er svært høy i forhold til sortert avfall. Myndighetene har satt som krav at sorteringsgraden av avfall på norske byggeplasser skal være på minimum 60 prosent. Veolia og Bautas har i samarbeid etablert et konsept som letter og muliggjør avfallshåndtering på en effektiv måte. For tiden testes dette ut i forbindelse med rehabiliteringen av det såkalte DA-bygget på Oslo S. Det går ingen vei inn til området der selve rehabiliteringen pågår, derimot går det en skinnegang mellom Oslogate og Oslo S. Skinnegangen blir benyttet til å frakte materialer og avfall til og fra byggeplassen. Stiller krav til bygningsarbeiderne Bautas håndterer all logistikk inne på byggeplassen. På hver etasje i bygget har Bautas utplassert hjulcontainere som er merket med hva slags avfall som skal i. Alle som arbeider på prosjektet er på forhånd instruert om at avfall skal kildesorteres. Det er klart det stiller krav til de som arbeider der. Alle er klar over at det til tider er hektisk på en slik arbeidsplass og det forekommer nok at ikke alle er like flinke til å følge opp, sier Per Roen i Bautas. På utsiden av bygget er det montert opp et stillastårn med egen materialheis. Her fraktes hjulcontainerne ned. Derfra fraktes hjulcontainerne på vogner på skinnegangen bort til større containere som Veolia har utplassert. Disse containerne er også merket med type avfall. - Prosjektet vi gjør her på DA bygget er det første der vi tester ut dette konseptet. Pr. august hadde vi en kildesorteringsgrad på 78 prosent, det er vi godt fornøyde med påpeker Roen. Det skal vel tillegges at vi må foreta noe ettersortering før vi legger avfallet opp i de store containerne til Veolia. Jeg har likevel stor tro på at dette vil bedre seg etter hvert som stadig flere vil bli vant med å jobbe på denne måten. Intensjonsavtale Bautas og Veolia har signert en intensjonsavtale om kildesortering på byggeplass. Samarbeidet innebærer at kunder får levert løsninger som bidrar til bedre effektivitet på byggeplassen i tillegg til at det representerer løsninger for gode miljøgevinster. Divisjonsdirektør i Bautas, Arne Hammer, har vært ansvarlig for med forhandlingene med Veolia. Et mulig samarbeid med Veolia innehar mange positive sider. Denne løsningen er et stort skritt i riktig retning for å få gjort noe med avfallsproblemer som oppstår på en byggeplass. F ørste halvår av 2008 ble Veidekkes beste halvår noensinne, og i andre kvartal økte konsernet sine inntekter med 16 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Byggog anleggsbransjen har lagt noen gullkantede år bak seg, men nå kan det bli tøffere, tror Dag Andresen. Det er ingen tvil om at det allerede har snudd, men det snur fra et ekstremt høyt nivå. Kanskje litt for høyt. Vi har bare godt av at markedet kjøles litt ned, for ting går etter hvert litt for fort og blir litt for dyrt. Men det er klart det kan bli ubehagelig hvis nedgangen blir for dyp, sier han. Må jobbe internt Økt aktivitet innen næringsbygg, offentlige bygg og infrastrukturprosjekter er forklaringen på Veidekkes gode tall hittil i år. Andresen forklarer også suksessen med økt satsing på interne forbedringer. Vi har hatt et program gående i fem år der vi har lagt vekt på å øke motivasjonen og få fram det beste hos alle våre 3200 ansatte. Vi har som mål å bli bedre til å samarbeide både internt og i forhold til kunder og leverandører. Det har gitt resultater, sier han. Nå tror han at en slik tankegang også kan være nøkkelen til å takle utfordringene i bransjen fremover. Det er mange som forsøker å finne svarene alle andre steder, men de ligger som regel hos oss selv. Jeg tror ikke bransjen trenger å gjøre noen store grep for å møte utfordringene framover selv om markedet kjøles ned, men vi må være skjerpet og gripe de sjansene som byr seg, sier han. Mer profesjonelle Andresen har selv vært i Veidekke i 22 år, og mener at bransjen har utviklet seg mye i løpet i disse årene. Vi har blitt mye mer profesjonelle på alle måter. Det gjelder hvordan vi tenker, jobber og alt vi foretar oss, ikke minst i forhold til HMS. I tillegg har vi gjennom årene fått mange sterke aktører i bransjen. Det er bra, og vi trenger sterke aktører som kan videreutvikle bransjen i riktig retning, sier han. Spår konkurranse for Bautas Dag Andresen var en av nøkkelpersonene da Bautas ble etablert i 1997, og han ble også selskapets første styreleder. Nå tror han Bautas må forberede seg på hardere konkurranse fra andre utleieaktører. Det er klart at Bautas vil merke den generelle nedgangen i markedet, men samtidig kan det by på muligheter dersom trenden med at flere ønsker å leie fremfor å eie fortsetter. Bautas er en sterk aktør og kommer nok til å være dominerende i mange år framover, men jeg tror nok at de vil møte økt konkurranse fra andre etter hvert. Samtidig har de beste alltid muligheten til å posisjonere seg i et litt tøffere marked, og Bautas er en meget profesjonell og solid aktør som bør ha alle forutsetninger for å utvikle seg videre, sier han. 6 LØSNINGER / oktober 2008 LØSNINGER / oktober

5 Turnhallen i Bergen: Gammel ærverdig bygning får nytt liv For mange bergensere har den gamle turnhallen i Sigurdsgate i sentrum av byen nærmest vært for en institusjon å regne. Mange har drevet turn og idrett der, men i den senere tid er turnhallen kanskje mest kjent for å ha huset danseensemblet Carte Blanche. Nå er turnhallen i ferd med å forvandles til et moderne boligkompleks som skal stå ferdig innen utgangen av Helt uproblematisk har det ikke vært. Svein Tore Hekland Fagselger Svein Tore har bidratt med kompetanse og utstyr for å eliminere sopp- og råteskader i en av Bergens mest ærverdige bygninger. Den gamle ærverdige bygningen har en konstruksjon i såkalt Bergens hulmur. Dette betyr to lag med teglstein i veggkonstruksjonen med et hulrom mellom. I utgangpunktet er dette en meget god konstruksjon, med visse forutsetninger. Den gamle bygningen hadde vært gjenstand for visse sopp- og råteangrep, og slike problemer forsvinner ikke av seg selv. Under byggeperioden ble Bautas kontaktet av Stoltz Entreprenør i Bergen. Selskapet hadde entreprisen med å forvandle turnhallen til et boligkompleks med 32 leiligheter og næringsarealer. Fukt- og råteskadene måtte elimineres før folk flyttet inn. I det nye komplekset skulle det også lages et atrium av den gamle salen. Kombinasjonen atrium, med til dels lav temperatur og en hulromskonstruksjon, ville medført en ytterligere forverring av fuktproblemene i form av kondensproblematikk. Grundig prosess I Bautas har vi opparbeidet en sterk kompetanse på fuktproblematikk, forteller Svein Tore Hekland som har vært ansvarlig for prosjektet i Bautas. Fukt er som kjent et stort problem for hele byggebransjen i Norge, og vi ser stadig at vår kompetanse kommer godt med både på nybygg og til rehabilitering. Prosessen med å eliminere sopp og råte i turnhallen startet med å plassere strålepaneler mot veggene i hallen. Veggene ble varmet opp til 50 grader. Det man vet er at sopp drepes ved temperaturer mellom 40 og 45 grader. Denne prosessen tok i overkant av en uke. Neste steg var å montere to store avfuktere i hallen som trakk fukten ut av luften og erstattet denne med tørr luft. Dette tok cirka en og en halv måned. Da vi hadde avsluttet disse to operasjonene var vår jobb egentlig ferdig. Vi anbefalte Stoltz å montere sensorer i hulrommene i veggen samt rørgater. På denne måten kan man overvåke fuktnivået i veggene. Skulle verdiene senere bli kritiske, er det nå enkelt å koble til avfuktere til rørgaten slik at fukt enkelt kan trekkes ut av bygningen, avslutter Hekland i Bautas. 8 LØSNINGER / oktober 2008 LØSNINGER / oktober

6 Bø skule i Telemark Effektivitet i klasserommet Elevene på 5., 6. og 7. trinn ved Bø skule i Telemark kunne mandag 18. august flytte inn i nye lokaler levert av Bautas i samarbeid med Hedalm Bygg Tech. De nye lokalene er basert på 32 moduler og tilfredsstiller alle krav som stilles til et permanent bygg. Foreløpig er denne skolen eneste i sitt slag i Norge, men helt sikkert ikke den siste. Et samarbeid som har pågått i et drøyt år mellom Hedalm Bygg Tech og Bautas har nå resultert i en helt ny modul til bruk for skole og barnehager. Modulen tilfredsstiller byggestandarden som inn føres for bygg fra Hedalm Bygg Tech setter sammen modulene basert på kravspesifikasjoner fra Bautas. Unikt Sten Hartwig er produktleder for moduler i Bautas og har klokketro på produktet. Modulene vi leverer her i Bø er unik på flere måter. Ventilasjon, isolasjon, lys, lyd og tetthet tilfredsstiller kravene som settes til permanente bygg i dag. Den nye skolen sikrer elever og lærere et godt inneklima, sommer som vinter. Modulene er fundamentert på betong men lar seg likevel lett flytte på når dette skulle bli aktuelt. Hele modulen kan derfor godt fraktes til et annet sted og monteres opp igjen. Således representerer modulene en miljøgevinst i tillegg. Foreløpig er skolen i Bø eneste i sitt slag, i løpet av denne høsten vil vi også sette opp en tilsvarende løsning for en barnehage på Nøtterøy, forteller Hartwig. Arne Østby Deglum er daglig leder for Hedalm Bygg Tech og tillegger at det har vært et spennende prosjekt å være med på. Vi har stor tro på at vi vil se mange slike prosjekter i tiden fremover. Mange kommuner sliter med økonomien, her leverer vi sammen med Bautas en løsning som krever små investeringer om man sammenligner med å bygge nytt. Standarden er likevel langt bedre enn hva den er på gamle skoler i Norge i dag. Behovet for rehabilitering og nybygg av skoler er stort, på kort og mellomlang sikt kan derfor en løs ning med moduler være et meget godt alternativ, påpeker Deglum. Fornøyd rektor Knut Moe er rektor ved Bø skule og er full av lovord. For oss har dette så langt utelukkende vært positivt. Vi har en gammel skole på Bø der store deler er i meget dårlig forfatning. Løsningen Bautas har kommet opp med gir oss muligheten til å flytte tre klassetrinn inn i helt nye lokaler siden den delen der elevene satt tidligere skal rives. Klasserommene i den nye skoledelen blir også større enn hva man hadde tidligere. I første omgang har vi inngått avtale om leie i to år men med mulighet til forlengelse, forteller rektor Knut Moe. Arbeidet med å sette sammen modulene til ny skole startet i juni, det har med andre ord tatt cirka to måneder å ferdigstille hele prosjektet. Det er meget imponerende hva man har fått til på så kort tid, forteller Moe. Elevene ved skolen har også måttet bidra. Årets skolestart begynte med at elevene fikk ansvar for å flytte stoler og pulter over i de nye lokalene. Mens vi var der var vi vitne til en ivrig elevgjeng som virket svært motiverte for å flytte inn i nye lokaler. Dette er jo vanvittig mye bedre enn hva vi hadde, overhører vi under samtalen med rektor. Knut Moe, rektor ved Bø skule (t.v.) og Geir Furuodden, leder av Bautas i Telemark. 18. august, dagen for skolestart var den nye skolen i Bø klar til å tas i bruk. Sten Hartwig i Bautas og Arne Østby Deglum i Hedalm Bygg Tech har i over et år samarbeidet om å utvikle et nytt modulkonsept som tilfredsstiller de krav som kreves for permanente bygg. Fornøyde elever ved Bø skule i Telemark kunne starte opp skoleåret i helt nye lokaler. 10 LØSNINGER / oktober 2008 LØSNINGER / oktober

7 LMT på Stord Et lite industrieventyr Leirvik Module Technology på Stord er en ledende aktør på verdensbasis på produksjon av boligmoduler til oljeplattformer. For å kunne produsere gigantmodulene på Stord trengs det blant annet mellom 200 og 300 tonn stillas. Laila Vindenes Avdelingsleder Laila Vindenes er leder av avdeling for indutstristillas i Bautas. Høyreist Navnet Stord er av norrøn opprinnelse og betyr høyreist. En slik beskrivelse passer også godt til boligmodulene som LMT lager de er i aller høyeste grad høyreiste når de monteres på plattformene som troner høyt ute på havet. Øyas hovednæring er leveranser til olje- og gassindustrien og sysselsetter cirka 3000 mennesker. LMTs kjernevirksomhet er bygging av store aluminiumskonstruksjoner til offshoreplattformer. Hovedproduktet er bolig- og utstyrsmoduler. På LMT jobber det cirka 350 mennesker. Det er med andre ord en ikke ubetydelig industriarbeidsplass, men en solid hjørnesteinsbedrift på Stord. LMT har vært en god kunde av Bautas over flere år og er tung, bokstavelig talt, på leie av stillas og utstyr. Stillas i aluminium Bautas leverer utelukkende stillas i aluminium til LMT, og ikke i stål som er mye brukt i andre prosjekter. Årsaken er at aluminium er betydelig lettere enn stål og det blir da mindre slitasje på montørene og mer effektivt å bygge. Boligmodulene som nå bygges skal monteres på noen av de største plattformene som noen gang er produsert. For tiden er Bautas inne med 26 stillasmontører hos LMT, kan Laila Vindenes, leder av Industristillas i Bautas, fortelle. Bautas hittil eneste spesialavdeling for industristillas er i Åsane utenfor Bergen. Det er både spennende og inspirerende å være med på slike prosjekter. Vi får bidratt med mye av vår spesialkompetanse på industri stillas, og vi ble valgt som leverandør fordi vi har stort fokus på HMS. Vi holder høy kvalitet på produksjon og oppfølging, og vi hjelper kunden med den beste totalløsningen. Dessuten er det jo litt stas å få være med på prosjekter av disse dimensjoner. Det er viktige prosjekter, ikke bare for oss og LMT, men for hele industrien i Norge, sier Laila Vindenes. Store slep For tiden er Bautas inne med leveranser på tre store prosjekter: Boligmoduler til plattformene Troll og Gjøa (Statoil), og H6e (Aker). Når boligmodulene skal monteres på plattformene, er det omfattende og kompliserte operasjoner som skal gjøres. Påmonteringen skjer enten ute på havet, eller inne ved verftet på Stord. Uavhengig av løsning må det store slep til før påmontering kan skje, enten trekkes plattformen til land eller boligmodulen slepes ut til plattformen.! + Industristillas Bautas kan tilby et omfattende utvalg av stillasløsninger tilpasset industrien: Modulene leveres nøkkelferdige når de monteres. Det innebærer at alt av utstyr i leilighetene medfølger. Små og viktige detaljer som laken, håndklær og kopper følger med. Ingenting overlates til tilfeldighetene. Mannskapet skal føle seg trygge på at komforten er ivaretatt når de entrer leilighetene sine etter endt arbeidsdag i Nordsjøen. Det er store dimensjoner når LMT bygger boligmoduler til plattformer. Stillaskonstruksjonene er opp til 40 meter høye. Stillasløsninger i aluminium Industristillas stål og aluminium Rullestillas Hengestillas Tak over tak Inndekning Sikringsprodukter 12 LØSNINGER / oktober 2008 LØSNINGER / oktober

8 REC på Herøya Fabrikker for fremtiden Herøya i Grenland er en gammel industribastion i Norge med lange tradisjoner. Det holder med å nevne Norsk Hydro, som i mange år bidro til at Herøya var blant landets største og viktigste industriarbeidsplasser. Mens Hydro i de senere år har bygget ned virksomheten på Herøya, har et annet industrieventyr startet, på full fart inn i fremtiden. For oss er det viktig med samarbeidspartnere som gir oss løsninger som forenkler vår hverdag. Ser utfordringene våre Hanne Wang er logistikksjef hos REC på Herøya. Vi har hatt en sterk utvikling på Herøya etter at vi etablerte oss. Fra dag én har vi vært avhengige av pålitelige leverandører, ikke minst fordi vi har en omfattende og krevende produksjon av wafere. Det stiller strenge krav til oss selv, så vel som til våre underleverandører. Bautas har gjennom flere år vist seg å være en solid samarbeidspartner og leverandør. Faktisk ble det etablert et samarbeid med Bautas allerede under planleggingen av fabrikkene her. I takt med at vi utvider våre fabrikkanlegg, dukker det stadig opp nye utfordringer. Å løse disse fortløpende har vært avgjørende for et godt samarbeide, påpeker Wang. Kai Mykkeltveit Jacobsen Divisjonsdirektør Bautas Hans Edvard Askjer Markedssjef Bautas Hanne Wang Logistikksjef REC Herøya Bautas leier ut de fleste produkter til REC. Den viktigste leveransen er nok likevel selskapets evne til å være løsningsorientert. På bildet, Geir Furuodden (t.v.) og Sten Grønli i Bautas. REC, eller Renewable Energy Corporation, som er selskapets fulle navn, ble etablert i 1996 under navnet Fornybar Energi AS. I 2000 fusjonerte selskapet med ScanWafer AS og SolEnergy AS og er i dag et verdensomspennende solenergiselskap. REC har flere fabrikkanlegg over hele verden samt flere steder i Norge. På Herøya er det i dag to fabrikker, og om ikke lenge har REC fire fabrikker på området som har huset viktig industri for Norge i mange tiår. Satser på industri Gjennom flere år har Bautas øket satsningen mot industrisegmentet i Norge. Selskapet har vært representert på de fleste store industriprosjekter som har pågått de senere år her til lands. Rent strategisk har industri vært et viktig satsningsområde for oss, forteller divisjonsdirektør Kai M. Jacobsen i Bautas. Svært mye av vårt utstyr og den kompetansen som vi tradisjonelt har benyttet mot bygg- og anleggsbransjen, benyttes i økende grad mot industrien. Behovene er omtrent de samme, således har vi hatt gode forutsetninger for å skape gode løsninger, også for industrien. REC er i dag blant de største industrikundene hos Bautas. Gjennom flere år har vi jobbet mot industribedrifter på Herøya, forteller Hans Edvard Askjer, markedsansvarlig i Bautas for fylkene fra Buskerud til Rogaland. Det har gitt oss verdifull erfaring samtidig som det er en spennende bransje å samarbeide med. - Samarbeidet med REC har pågått helt siden de etablerte seg på Herøya. Allerede under planleggingen av de to første fabrikkene var vi på plass. REC er en kunde som stiller store krav til sine underleverandører. Det ser vi på som en styrke ved samarbeidet, ikke minst fordi det skjerper oss ekstra. Vi kunne skilte med mye erfaring og kompetanse fra tidligere leveranser til industrien, det ser vi verdien av gjennom samarbeidet med REC i dag, forteller Askjer. I løpet av 2009 vi REC ha fire fabrikker på Herøya. Anlegget på Herøya er blant annet verdens største waferfabrikk. Leier ut hele spekteret For Bautas er REC på Herøya en totalkunde. I praksis leier selskapet utstyr fra hele produktsortiment Bautas kan skilte med. Vi leverer blant annet ulike moduler til kontor, møterom, kantine og provisorisk hotell med alle nødvendige fasiliteter, i tillegg leier vi ut provisorisk strøm, personløftere og komplette containere med byggmaskiner. Likevel tror jeg det avgjørende for et godt samarbeid er vår fokus på å være løsningsorienterte, altså at vi søker etter løsninger som kan forenkle hverdagen for kunden. - Fabrikkene REC har på Herøya er blant annet helt avhengig av å ha riktig temperatur og klima. Dette løser vi med med ulike varmeinstallasjoner. En stedlig representant fra Bautas har daglig ettersyn og foretar blant annet klimakontroll. Fra tid til annen gjennomføres også planlagte driftsstanser på fabrikkene. I forbindelse med dette er vi en fast samarbeidspartner for REC, sier Askjer.! + REC Solenergiselskapet Rec (Renewable Energy Corporation) er verdens største solenergiselskap. REC består av tre selskaper: REC Silicon som produserer superren silisium, REC Wafer som lager wafere (tynne silisiumplater) og REC Solar som produserer solceller og moduler. Produserer i hele verdikjeden innen solenergi og er verdens største produsent av superrent silisium og silisiumskiver (wafers). På fabrikken på Herøya vil det etter hvert jobbe rundt 500 personer. Anlegget på Herøya er verdens største waferfabrikk. REC har fabrikker i Norge, Sverige og USA og har rundt 1100 ansatte. REC ble notert på Oslo Børs i mai 2006, og har siden vokst til å bli Oslo Børs fjerde mest verdifulle selskap. REC har siden 2006 inngått avtaler verdt nærmere 30 milliarder kroner for perioden 2007 til LØSNINGER / oktober 2008 LØSNINGER / oktober

9 Nytt fra Ramirent i Polen Ny dekkfabrikk for Bridgestone Våre polske kolleger i Ramirent har nylig vært inne med en stor leveranse i forbindelse med bygging av en ny fabrikk for produksjon av bildekk. Bridgstone er oppdragsgiver. Fabrikken blir bygget nord-vest i Polen, nærmere bestemt i byen Stargard Szczecindki. Fabrikken har en prislapp på 200 millioner Euro og settes opp på en tomt som har en størrelse på 1000 mål. Cirka 750 personer vil jobbe på fabrikken som får en produksjonskapasitet på 5000 dekk pr. dag innen Den store Bridgestone fabrikken ble påbegynt i juli 2007, og skal stå ferdig i løpet av Ramirent leverer mer eller mindre hele sin produktportefølje til prosjektet: Alt fra småutstyr som håndholdte maskiner, pumper, vibroplater og Gode løsninger gir kompetanseløft for brannvesenet - Noen ganger dukker det opp forespørsler som er litt på siden av hva vi tradisjonelt leverer. Likevel viser det seg at kompetansen vi har opparbeidet i tilknytning til mer tradisjonelle oppgaver, ofte kan komme godt med i andre prosjekter, forteller Stefan Saborowsky i Bautas. Bautas ble invitert til å være med i utviklingen av en ny branncontainer for Oslo Brann- og redningsetat. Et møysommelig arbeid kompressorer, til tungt utstyr som lystårn, teleskop trucker, rullestillas og valser. Vi har valgt å leie utstyret fremfor å eie det selv, forteller Grzegorz Woz niak som er prosjektsjef. Dette er en langt rimeligere og enklere løsning for oss enn om vi skulle kjøpt utstyret. Vi valgte Ramirent som leverandør av flere grunner: Først og fremst opplever vi at selskapet gir oss veldig god service og gode priser. De er også til stede lokalt og reagerer fort på våre står bak utviklingen: En 40 fots container er koblet til en 10 fots container. En 2,3 m3 propantank er koblet til overtenningscontaineren. Gassen som føres inn i containeren tas ut i væskefasen og spres innvendig gjennom tre sprinkelhoder med ulike hullstørrelser. Bautas ble først invitert til Rygge brannskole for å lære mer om hvordan en branncontainer fungerer og har altså vært delaktig i utviklingen av rørsystemet. Ramirent opplever strekt vekst i Polen. På bildet sees anleggsarbeider forbundet med den nye dekkfabrikken som Bridgestone bygger. behov og ønsker, noe som er viktig for fremdriften. I tillegg har de en stor bredde på sine produkter, som gjør at vi kan få alt fra én leverandør, avslutter Wozniak. Varmt ble det da Oslo brann- og redningsetat nylig innviet sin siste attraksjon på Lahaugmoen. Etter lang tids planlegging og grundig arbeid står en ny overtenningscontainer klar til bruk for trening av strålerørsteknikk. Suksess med grillpatruljen Grillbilen patruljerte bygge plasser på Østlandet i hele sommer og vartet opp med gratis grillunsj. I år var det satt fokus på sunn lunsjmat, og i samarbeid med Opplysningskontoret for kjøtt og bronsevinneren Knut Munthe-Olsen fra VM i grilling 2007, ble det servert sunne burgere med grovt brød og friske salater. Sammen med maten fikk håndverkerne også utdelt en brosjyre som inne holdt oppskriften på ham burgeren grillbilen serverte, samt tips om hvordan man kan lage enkle og gode lunsjmatpakker. I byggebransjen er arbeidsdagen fysisk krevende og de ansattes sikkerhet er viktig. Likevel er dette en bransje der mange velger en rask lunsj fra nær meste bensinstasjon. Et dårlig kosthold kan gjøre en sløv, lite produktiv og i verste fall uoppmerksom. Bautas har stort fokus på HMS og ønsker å gjøre arbeiderne oppmerksomme på hvor viktig det er med et næringsrikt kosthold. Dette er like viktig som mange andre sikkerhetsregler som gjelder på en byggeplass. Ernæringsfysiolog Vibeke Bugge var med på laget for å sikre at maten grillbilen serverte oppfylte alle krav til en næringsrik lunsj. Hun Rock and Roll i Bautas! 22. juli holdt det engelske bandet Iron Maiden konsert på Lerkendal i Trondheim. De gamle heltene holder fortsatt stand og ga over entusiastiske publikummere en uforglemmelig heavy metal opplevelse. Bandet, som hadde sin storhetstid på 80-tallet, hadde med seg hele 14 vogntog med utstyr og et crew på 75 mann. Bautas var godt påpeker at riktig mat har veldig mye å si for hvor opplagt og oppmerksom man er gjennom en arbeidsdag. I enhver jobb der hode og hender skal samarbeide, er det viktig å ta seg tid til en god lunsj som sørger for å holde blodsukkeret jevnt og konsentrasjonen oppe. Vi har derfor komponert en lunsj som er smakfull, mettende og som holder ut arbeidsdagen, forteller Bugge. Innen utgangen av september hadde Grillbilen besøkt cirka 50 byggplasser på Østlandet. representert da det avanserte seneanlegget skulle rigges. I tillegg til rigging av sceneanlegget, leide Bautas ut toalettkabiner, trucker, mini-hjullastere og gjerder. Dette viser allsidigheten og flerbruksmulighetene som ligger i utstyret. Gamle rockestjerne kan ha like stor glede av løsninger fra Bautas som bygg- og anleggsbransjen. I løpet av sommersesongen har cirka 50 byggeplasser på Østlandet hatt besøk av grillbilen. 16 LØSNINGER / oktober 2008 LØSNINGER / oktober

10 Tilbyr kurs i byggtørke Fuktskader representerer store kostnader for hele byggebransjen, mye kunne vært unngått med litt mer kunnskap. Med litt kreativitet modifiserte man en teleskop-truck slik at en arbeidsoperasjon som tidligere krevde tre mann, nå kan betjenes av én person. Innovativ løsning i Halden Bautas har gjennom flere år samarbeidet med Nexans Norway AS i Halden. Nexans er en global aktør innenfor utvikling og produksjon av kabler. Ved selskapets fabrikk i Halden produseres blant annet kabler til kraft, tele og industri. Hver måned bruker byggebransjen én milliard kroner på å rette opp slurv og uheldige mate ri al valg som fører til alvorlige byggeskader og dårlig innemiljø. Svært mye av dette skyldes nedbør, fukt innenfra, vann i grunnen og byggfukt Bautas gjennomfører i høst i samarbeid med SINTEF kurs med fokus på fuktproblematikk. Byggforsk anslår at de årlige byggskadene koster samfunnet rundt 10 milliarder kroner. Vannskader koster rundt 3 milliarder i tillegg. Det verste er likevel det dårlige innemiljøet i dagens moderne bygninger som representerer en betydelig kostnad å utbedre. Viktig med kompetanseheving I samarbeid med SINTEF vil Bautas avholde åtte kurs over hele landet der aktører i bygg- og anleggsbransjen inviteres til å delta. Gjennom mange år i bransjen har jeg sett utallige fuktskader som kunne vært unngått, forteller Yngvar Dalen i Bautas. Målet med kurset er å gjøre bransjefolk mer bevisste på problemet. Ikke minst ligger det muligheter for enorme besparelser dersom man er litt mer påpasselig i byggeperioden. Det er behov for en generell kompetanseheving for hele bransjen på temaet byggtørke. På kurset stiller SINTEF med Stig Geving som har tatt doktorgrad ved NTNU om blant annet hvordan bygningskonstruksjoner og -materialer oppfører seg når de utsettes for fukt. Nexans er en spennende bedrift å ha som kunde. Det er store dimensjoner på det de driver med, og de har ofte forespørsler som gir oss noen utfordringer i hverdagen, forteller Tor Erik Gunneng ved Bautas avdeling i Halden. I forbindelse med montering av kabelbaner er det et stort behov for bomlifter. Nexans ønsket en bomlift som kunne bære mer vekt i kurven enn det som er normalen. Når bare trinsene veier 50 kilo alene kreves det solid utstyr for en vellykket montering. Leder ved mekanisk avdeling hos Nexans, Jørn Nøland, ønsket en maskin som kunne løfte mer vekt, samt ha en egen løfteanordning. Beskjeden fra truckleverandøren var at dette ikke lot seg gjøre. Bautas tok utfordringen. Avdelingen i Halden fant raskt ut at man kunne modifisere en Manitou 1850 ved å montere en egen løfteanordning i personkurven som kunne heise opp trinsene. Nexans påtok seg kostnadene for selve modifiseringen. Maskinen måtte følgelig godkjennes før bruk, tegninger ble utarbeidet og man fikk produsert fester til vinsjen. Vinsjen har en kapasitet på 100 kilo og drives av et eget aggregat som er montert på maskinen. Alle funksjoner kan kjøres fra personkurven, også start og stopp av det tilleggsmonterte aggregatet. Den største utfordringen i denne prosessen var å få godkjent endringene på personkurven hos Manitou, forteller Tor Erik Gunneng. I juni i år kunne vi endelig overlevere maskinen til Nexans. Maskinen ble mottatt med stor entusiasme og høye forventninger. I etterkant har tilbakemeldingene vært meget positive. Jobben med å montere trinser på kabelbanene måtte det tidligere to til tre mann til for å klare monteringen. Nå kan én mann gjøre alt arbeidet alene i den nye maskinen. Yngvar Dalen Salgssjef varme og tørk Yngvar Dalen vil i sam arbeid med SINTEF avholde kurs om byggtørke i høst. Kursplan med kontakter i Bautas Bergen 7. oktober Hotel Scandic Kokstad Svein Tore Hekland Haugesund 9. oktober Rica Maritim Hotel Marianne Hegrum Tromsø 14. oktober Alfheim Stadion Magnar Uvsløkk Kristiansand 16. oktober Quality Hotel Sørlandsparken Ole Emil Solberg Hamar 29. oktober Hotel Victoria Hamar Harald Østby Førde 5. november Rica Sunnfjord Hotel Audun Sviggum Trondheim 6. november Lerkendal Stadion tommy Gumdal Alle kursene går klokken 11:00 16:00. Påmelding via 18 LØSNINGER / oktober 2008 LØSNINGER / oktober

11 Returadresse: Bautas, Postboks 427, 1327 Lysaker Tom Teige Salgssjef 1 Tom Teige har vært sentral under etableringen av avdelingen i Åsane Offisiell åpning av avdelingen på Åsane 28. august var det duket for åpning av den nye avdelingen på Åsane. Flott vær og over 100 gjester bidro til å skape en flott ramme rundt arrangementet. Åsane blir den tredje avdelingen til Bautas i Bergensområdet. Fra før finnes avdelinger på Kokstad og Laksevåg. Åsane blir et kjærkomment supplement, forteller Tom Teige som har vært primus motor i alt forarbeidet med etableringen. Avdelingen på Åsane vil igjen bestå av tre avdelinger: Industristillas, Fasadestillas og Maskin. Cirka 60 personer er ansatt ved avdelingen, noe som gjør Åsane til en av de største avdelingene i Bautas, sier Teige. Strategisk plassering At man valgte Åsane som ny lokasjon er ingen tilfeldighet. I dette området bor det rundt mennesker. Nylig er en reguleringsplan for området vedtatt av kommunen, og flere store utbyggingsprosjekter er under planlegging. Vi ser på plasseringen som svært strategisk, sier Teige. IKEA og COOP skal etablere seg her med store bygg. I tillegg etablerer vi oss her for å komme tettere på områdene rundt Mongstad, ja i grunn hele Nord Hordaland. Det skjer mye spennende her, og vi har selvsagt ambisjoner om å være med Åsane består av tre avdelinger: Industristillas, Fasadestillas og Maskin. 4. Offisiell åpning ved divisjonsdirektør Arne Hammer.

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING Clima Teknikk AS Skredderveien 3 S I D E 1 1537 Moss Bankgiro: 5081.05.78955 E-post: post@climateknikk.no Tlf: 69 27 26 00 Org. Nr:

Detaljer

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold Der menneskene utgjør forskjellen ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance En Leverandør ThyssenKrupp Xervon er en tjenesteleverandør

Detaljer

RAMIFLEXTM MOBILE OG FLEKSIBLE PERSONALBRAKKER

RAMIFLEXTM MOBILE OG FLEKSIBLE PERSONALBRAKKER RAMIFLEXTM MOBILE OG FLEKSIBLE PERSONALBRAKKER FULL FUNKSJON PÅ UNDER 30 MINUTTER Med Ramirent RamiFlex TM kan du etablere personalrom med omkledningsrom, dusj og spiseplass på mindre enn 30 minutter.

Detaljer

Miljøløsninger i praksis

Miljøløsninger i praksis Miljøløsninger i praksis ExxonMobil bruker årlig 1,2 milliarder kroner til forskning innen miljø, helse og sikkerhet ExxonMobil samarbeider om fremtidens miljøbil med General Motors og Toyota En mulig

Detaljer

VOLUM PROSJEKTER SE VERDEN PÅ NYTT

VOLUM PROSJEKTER SE VERDEN PÅ NYTT SE VERDEN PÅ NYTT En spenstig invitasjon til dialog om løsninger på produkt, design og logistikk rundt fremtidens vinduer, dører, glass og fasader. VOLUM PROSJEKTER De største byggeprosjektene er ofte

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Kompetente fagfolk under ett og samme tak

Kompetente fagfolk under ett og samme tak Kompetanse Bygg Kompetente fagfolk under ett og samme tak Kompetanse Bygg AS ble startet i 2012, men våre ansatte har lang erfaring fra flere bransjer og fra koordinering av store byggeprosjekter. Våre

Detaljer

CramoTotalløsning Det handler om forpliktelse!

CramoTotalløsning Det handler om forpliktelse! Cramo er nordens største leverandør av utleieutstyr Totalt i Norge har vi: 12500 byggmaskiner 600 anleggsmaskiner 1700 lifter 4000 moduler for bygg og anlegg og containere 1400 kontor- og skolemoduler

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

NABOINFORMASJON. fra Essoraffineriet på Slagentangen 2017

NABOINFORMASJON. fra Essoraffineriet på Slagentangen 2017 NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen 2017 Side 2-3 Raffineriet på Slagentangen og Storulykkesforskriften Essoraffineriet på Slagentangen har en skjermet beliggenhet ved Oslofjorden, et miljømessig

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Sammen bygger vi Svevia.

Sammen bygger vi Svevia. Sammen bygger vi Svevia. For deg som jobber på oppdrag fra oss i Svevia. Hvor vil Svevia? 2 Bli med oss på veien. Dette heftet er ment for deg som jobber sammen oss i Svevia. Du kan være en tilfeldig leverandør,

Detaljer

Velkommen til pressekonferanse på pressesenteret, Bygg Reis Deg, fredag den 18. oktober klokken 10.30. Pressemelding Oslo 14.

Velkommen til pressekonferanse på pressesenteret, Bygg Reis Deg, fredag den 18. oktober klokken 10.30. Pressemelding Oslo 14. Pressemelding Oslo 14. oktober 2013 Store forventninger til populær finsk produsent av skyvedører og veggmoduler: - Gir økt lønnsomhet, bedre design og høyere kvalitet Skreddersydde elementer gjør konstruksjon

Detaljer

AKER BRYGGE - BUSINESS VILLAGE

AKER BRYGGE - BUSINESS VILLAGE V. 02.2015 AKER BRYGGE - BUSINESS VILLAGE m 2 er: 12-78,5 m 2 netto Felles kjøkken Eget kundesenter Resepsjonsservice Gratis Wi-Fi Parkering Felles møterom med alle fasiliteter Alt ferdig møblert God offentlig

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Totalløsningen for et behagelig inneklima. Bensinstasjoner

Totalløsningen for et behagelig inneklima. Bensinstasjoner Totalløsningen for et behagelig inneklima Bensinstasjoner Frico tilbyr totalløsninger for et behagelig inneklima på bensinstasjoner, så vel i butikken som i bilvaskehallen, i skap for luftkompressorer

Detaljer

Naturen er vårt grunnlag

Naturen er vårt grunnlag Foto: istockphoto Naturen er vårt grunnlag Foto: istockphoto Vår kompetanse din sikkerhet Vår solide kompetanse er bygget opp gjennom fl ere tiår, og det har vært en bevisst satsing helt siden starten

Detaljer

Proffleverandør av trebygg. Elementbygg Fasadeelementer Kompaktelementer Østlandsgarasjen www.ts-vinduer.no

Proffleverandør av trebygg. Elementbygg Fasadeelementer Kompaktelementer Østlandsgarasjen www.ts-vinduer.no Proffleverandør av trebygg Elementbygg Fasadeelementer Kompaktelementer Østlandsgarasjen www.ts-vinduer.no Gründerne av TS Elementer AS, Atle Solberg og Kenneth Trollsås ELEMENTBYGG I vårt rette element

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

LIGHT BOARD. En lekende lett gipsplate EN NY LETTVEKTSPLATE

LIGHT BOARD. En lekende lett gipsplate EN NY LETTVEKTSPLATE EN NY LETTVEKTSPLATE LIGHT BOARD En lekende lett gipsplate Norgips Norge AS Postboks 655 Strømsø, 3003 Drammen Tel.: 33 78 48 00 Epost: norgips@norgips.com www.norgips.no ET LETT ALTERNATIV Light Board

Detaljer

2 Drømmekjøkkenet PROSJEKT

2 Drømmekjøkkenet PROSJEKT PROSJEKT HUS 2 Drømmekjøkkenet PROSJEKT Prosjekt - når det fungerer som best! Denne brosjyren beskriver hvordan Drømmekjøkkenet sammen med oss forhandlere gjør det enklere for deg som er arkitekt,enteprenør

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Hjertelig velkommen til seminar om toppidrett og utdanning her i Granåsen.

Hjertelig velkommen til seminar om toppidrett og utdanning her i Granåsen. Åpningsinnlegg, toppidrett og utdanning Granåsen 06.03.2014 Hanne Moe Bjørnbet Kjære alle sammen! Hjertelig velkommen til seminar om toppidrett og utdanning her i Granåsen. Idrett er en viktig del av identiteten

Detaljer

Inter IKEA Systems B.V. 2012

Inter IKEA Systems B.V. 2012 Agenda IKEA og bærekraft Tre endringsdrivere Tiltak Målsetninger 25.01.2013 2 Vi trenger radikale endringer Behov for: + = Klimaendringer Flere forbrukere Radikale endringer Knapphet på ressurser + Bærekraftig

Detaljer

Skisseprosjekt Etablering i Lokomotivstallen

Skisseprosjekt Etablering i Lokomotivstallen Gjesdal kommune Rettedalen 1 4330 Ålgård Dato: 25.03.2016 Skisseprosjekt Etablering i Lokomotivstallen Sabi Sushi ønsker herved og presentere sitt innspill til og forslag til å etablere seg på Nye Gjesdal

Detaljer

JATAK KONSTRUKSJONSPAKKER FRA KJELLER TIL LOFT

JATAK KONSTRUKSJONSPAKKER FRA KJELLER TIL LOFT NORGES STØRSTE LEVERANDØR AV KVALITETSKONSTRUKSJONER I TRE Konstruksjonspakker for tak, vegger og gulv Én kontaktperson på prosjektering og produksjon Rådgiver på konstruksjonsløsninger Høy kvalitetssikring

Detaljer

www.vulkanoslo.no annerledes tanker krever annerledes rom

www.vulkanoslo.no annerledes tanker krever annerledes rom vulkan prospekt søndre kvartal Innhold s 3 Konseptet s 4 s 6 s 8 s 12 Beliggenhet Prospektet Lokaliteter/teknisk info Kontaktinformasjon vulkan prospekt søndre kvartal For deg som brenner for noe Langs

Detaljer

Basiskomponenter i et komplett byggesystem med tilnærmet null varmeutslipp. Daglig leder og grunder Per Knut Mølstad

Basiskomponenter i et komplett byggesystem med tilnærmet null varmeutslipp. Daglig leder og grunder Per Knut Mølstad Basiskomponenter i et komplett byggesystem med tilnærmet null varmeutslipp Daglig leder og grunder Per Knut Mølstad 1 Polymerhus - hvordan er det mulig å bygge boliger med Polymerisolasjon 2 Vi støtter

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar Anita Utseth - Statssekretær Olje- og energidepartementet Globale CO2-utslipp fra fossile brensler IEAs referansescenario Kilde: IEA 350 Samlet petroleumsproduksjon

Detaljer

KAIBYGG 1. Kontor: 282 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Høy arealeffektivitet

KAIBYGG 1. Kontor: 282 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Høy arealeffektivitet V. 01.2015 KAIBYGG 1 Kontor: 282 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Høy arealeffektivitet Meget god ventilasjon Eget kundesenter Tilpasses kundens ønsker og behov Ledig: Nå 3 BRYGGEGATA BRYGGETORGET

Detaljer

PRODUKTET SOM REVOLUSJONERER BYGGEBRANSJEN

PRODUKTET SOM REVOLUSJONERER BYGGEBRANSJEN PRODUKTET SOM REVOLUSJONERER BYGGEBRANSJEN DAGENS UTFORDRINGER I byggebransjen står vi daglig ovenfor en rekke HMS relaterte utfordringer. En av dem er å få transportert materiell fra bakkenivå og inn

Detaljer

Innervegger av stål. -stål i system

Innervegger av stål. -stål i system Innervegger av stål -stål i system I moderne bygg er tynnplate stålprofiler nesten enerådende i innervegger, og har også stor anvendelse i andre innvendige lette konstruksjoner. Vårt system kan enkelt

Detaljer

Etasjeskillere i betong. Spenncon Home. Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus

Etasjeskillere i betong. Spenncon Home. Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Etasjeskillere i betong Spenncon Home Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Spenncon etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Betong er et naturmateriale som

Detaljer

Kontor: 470 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering i bygget Høy arealeffektivitet

Kontor: 470 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering i bygget Høy arealeffektivitet V.4.2015 AKER BRYGGE - TERMINALBYGGET Kontor: 470 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering i bygget Høy arealeffektivitet Meget god ventilasjon Eget kundesenter Tilpasses kundens ønsker og behov Ledig:

Detaljer

Jackon. Thermomur. Byggesystemet som viser at verden har gått fremover. www.jackon.no TG 2156

Jackon. Thermomur. Byggesystemet som viser at verden har gått fremover. www.jackon.no TG 2156 Jackon Thermomur Byggesystemet som viser at verden har gått fremover TG 2156 HVA GJØR BYGGESYSTEMET THERMOMUR SÅ GENIALT? Den nye generasjonen Jackon Thermomur får lett andre byggesystemer til å virke

Detaljer

Hovedkontor og fabrikk, Narvik Norway

Hovedkontor og fabrikk, Narvik Norway Velkommen! Hovedkontor og fabrikk, Narvik Norway Milepæler 2004-2016 2004-2005: 2006-2007: 2008-2010: 2011-2012: 2013-2014: 2015-2016: Selskap reetablert Fabrikk og produksjon i Narvik Utvikling og testing

Detaljer

Rock n Roll Marathon Series kommer til Oslo!

Rock n Roll Marathon Series kommer til Oslo! OSLO, 26. september 2013 Rock n Roll Marathon Series kommer til Oslo! Verdens største gateløpsserie med levende musikk langs løypa, Rock n Roll Marathon, kommer til Oslo 31. mai 2014. Det er første gang

Detaljer

GRØNT ANSVAR. - et komplett system for dokumentert og systematisert avfallshåndtering

GRØNT ANSVAR. - et komplett system for dokumentert og systematisert avfallshåndtering GRØNT ANSVAR - et komplett system for dokumentert og systematisert avfallshåndtering 1 Stadig økende forventninger til avfallsbesitter Scanpix - Nils-Erik Bjørholt Som avfallsbesitter er du underlagt en

Detaljer

13 tips. for å lykkes med. Skype for Business. Her er våre 13 tips for å lykkes med innføring av Skype for Business.

13 tips. for å lykkes med. Skype for Business. Her er våre 13 tips for å lykkes med innføring av Skype for Business. 13 tips for å lykkes med Skype for Business Skype for Business er ikke bare en ny type telefonsentral eller et nytt videosystem. Det er en mulighet for å jobbe sammen på en ny måte. Men det kommer ikke

Detaljer

W. GIERTSEN HALLSYSTEM

W. GIERTSEN HALLSYSTEM W. GIERTSEN HALLSYSTEM W. Giertsen HallSystem AS er en ledende leverandør av plasthaller til industri, fritid, freds- og nødhjelpsoperasjoner. www.giertsenhall.no Rev3-20130917 Sweeperhaller på Bergen

Detaljer

Brutalt marked men vi henger ikke med hodet

Brutalt marked men vi henger ikke med hodet Verftskonferansen 2014 Brutalt marked men vi henger ikke med hodet - Markedsperspektiver fra en global subseaaktør Steinar Riise Grunnlegger og administrerende direktør Ocean Installer 4. November 2014

Detaljer

Spennende klassetur med fokus på avfall

Spennende klassetur med fokus på avfall Spennende klassetur med fokus på avfall Torsdag 30. oktober fikk elevene fra 3. trinn ved Flå skole oppfylt sitt ønske om å få sett med egne øyne hva som foregår på forbrenningsanlegget til Heimdal Varmesentral

Detaljer

Produktutvikling. Restaurant Laksestua bygd opp et nytt matkonsept; lokale råvarer og høy kvalitet

Produktutvikling. Restaurant Laksestua bygd opp et nytt matkonsept; lokale råvarer og høy kvalitet Litt historie Alta Friluftspark etablert 1989 Familiebedrift Fokus på sommerturisme 1992: Første anlegget bygd 10 snøscootere Snøballen begynte å rulle. Tæring etter næring - langsiktig plan og gradvise

Detaljer

innovative velger Noca

innovative velger Noca De innovative velger Noca Noca industrialiserer og produserer elektronikk som skal høyt opp og langt ned. Noe skal inn i satellitter i verdensrommet og noe skal inn i utstyr på dypt vann. Produkter fra

Detaljer

Lokaler. Bilde fra 2008

Lokaler. Bilde fra 2008 For 30 år siden startet vi opp som forhandler for Polaris Industries. Vi følger naturlignok et behov for å markere jubileet med å feire begivenheten ved å takke alle våre kunder som har fulgt oss lojalt

Detaljer

Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk

Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk Vi er et lite firma og har spesialisert oss på levering av mobile bo-enheter primært til bruk innen reiseliv/turisme og ferie/fritid. Alt vi leverer

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2016

EKSPORTEN I AUGUST 2016 EKSPORTEN I AUGUST 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall August 2016 Verdiendring fra aug. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 006-13,1 -

Detaljer

BRUBAKKEN ER EN UAVHENGIG MASKINPARTNER SALG KORT/LANGTIDSLEIE OUTSOURCING SERVICE

BRUBAKKEN ER EN UAVHENGIG MASKINPARTNER SALG KORT/LANGTIDSLEIE OUTSOURCING SERVICE BRUBAKKEN ER EN UAVHENGIG MASKINPARTNER SALG KORT/LANGTIDSLEIE OUTSOURCING SERVICE www.brubakken.no BRUBAKKEN AS Din totalleverandør av rullende materiell og lifter VISJON: Kunder, leverandører og medarbeidere

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Hafslund årsrapport 2012 Konsernsjefen har ordet 10.04.13 09.26 Konsernsjefen har ordet 2012 har vært et år med god underliggende drift, men lave kraftpriser og ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger

Detaljer

VIS. -Vindusinnsetting I System.

VIS. -Vindusinnsetting I System. VIS -Vindusinnsetting I System www.nordan.no NorDan VIS sprenger rammene for tradisjonell vindusinnsetting NorDan VIS sikrer korrekt montering, hindrer luftlekkasje, sparer tid og reduserer mengden avfall

Detaljer

Vi bygger bedre boliger for de mange

Vi bygger bedre boliger for de mange Vi bygger bedre boliger for de mange Mer hus for pengene! BoKlok er et annerledes boligkonsept som er utviklet av Skanska og IKEA. Sammen bygger vi kloke boliger leiligheter og rekkehus for mennesker som

Detaljer

Intelligent teknologi Redusert klimapåvirkning

Intelligent teknologi Redusert klimapåvirkning NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2008 Annonser Intelligent teknologi Redusert klimapåvirkning Høyteknologiske løsninger og smart ingeniørkunst er våre beste verktøy for å oppfylle våre forpliktelser om reduserte

Detaljer

fra kjeller til loft Konstruksjonspakker tak, vegger og gulv Én kontaktperson på prosjektering og produksjon Rådgiver på konstruksjonsløsninger

fra kjeller til loft Konstruksjonspakker tak, vegger og gulv Én kontaktperson på prosjektering og produksjon Rådgiver på konstruksjonsløsninger Norges største leverandør av kvalitetskonstruksjoner i tre Konstruksjonspakker for tak, vegger og gulv Én kontaktperson på prosjektering og produksjon Rådgiver på konstruksjonsløsninger Høy kvalitetssikring

Detaljer

Norsk bygningsfysikkdag 2007

Norsk bygningsfysikkdag 2007 1 Norsk bygningsfysikkdag 2007 Hovedtema: Nye energikrav Nye løsninger Bygningsfysikk i praksis Nyheter fra forskningsfronten Støttet av Norsk bygningsfysikkdag 2007, 28. november, Oslo Jan Vincent Thue,

Detaljer

FOR UTLEIE. Vi har totalt ca 877 kvm kontorlokaler tilgjengelig for utleie.

FOR UTLEIE. Vi har totalt ca 877 kvm kontorlokaler tilgjengelig for utleie. FOR UTLEIE Vi har totalt ca 877 kvm kontorlokaler tilgjengelig for utleie. Kontorene kan leies ut møblert eller umøblert. Lokalene kan tilpasses leietakerens ønsker og behov. Fasiliteter Romslige, lyse

Detaljer

Maritimt Forum Torghattens satsning på sikkerhet gir miljømessige og økonomiske konsekvenser. Stein Andre Herigstad-Olsen Torghatten Trafikkselskap

Maritimt Forum Torghattens satsning på sikkerhet gir miljømessige og økonomiske konsekvenser. Stein Andre Herigstad-Olsen Torghatten Trafikkselskap Maritimt Forum Torghattens satsning på sikkerhet gir miljømessige og økonomiske konsekvenser Stein Andre Herigstad-Olsen Torghatten Trafikkselskap Innledning Samfunnsansvar Sikkerhet Økonomi Visjon: Torghatten

Detaljer

Bearbeiding av tynnplater. IKM Haaland AS

Bearbeiding av tynnplater. IKM Haaland AS Bearbeiding av tynnplater IKM Haaland AS Tynnplater kan forvandles til nesten hva som helst! Hagemøbler, søppelcontainere og fasadeplater. Vindmølledeler, konsoller og finstemte elektrokomponenter. Tynnplater

Detaljer

Offisiell åpning Gina Krog

Offisiell åpning Gina Krog Offisiell åpning Gina Krog Program for dagen Tidspunkt Hva skjer 10:40 10:45 Sikkerhetsbrief Gina Krog 10:45 10:50 Velkommen 10:50 10:55 Gina Krog: Prosjektet på 5 min 11:00 11.45 Lunsj 12:00 12:45 Omvisning

Detaljer

Fra drøm til virkelighet

Fra drøm til virkelighet Fra drøm til virkelighet Falk Bygg Helt siden etableringen av Falk Bygg har målsettingen vært å sette kundene i fokus ved å levere kvalitet. Kvalitet i alle ledd. Vel vitende om at det produktet som overleveres

Detaljer

Varmelekkasjer-termografi

Varmelekkasjer-termografi Vedlikeholdplanlegging 10 11. november 2008 Foredraget er delt inn i 2 deler; Hva vi ser etter ved byggtermografering Hvilke prioriteringer som må til i tiden som kommer, både på nybygg og i forbindelse

Detaljer

Markedsdialog for mer bærekraftige prosjekter og innovative anskaffelser Anbefalinger til vannbransjen

Markedsdialog for mer bærekraftige prosjekter og innovative anskaffelser Anbefalinger til vannbransjen Markedsdialog for mer bærekraftige prosjekter og innovative anskaffelser Anbefalinger til vannbransjen Eli Grimsby 05.09.2017 LEDERSKAP KULTUR STRUKTUR Oslos grønne skifte Politiske føringer setter retning

Detaljer

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det,

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Beskjeden fremgang SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, men øker

Detaljer

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere Miljø og samfunnsansvarsrapport 2014 HMS Energi og klima Berendsen har gjennom mange år arbeidet med miljø- og kvalitetskrav og dette er i dag en integrert del av selskapets daglige virke. Sammen arbeider

Detaljer

Velkommen til vårmøte

Velkommen til vårmøte Foto: Kjetil Alsvik - Statoil Velkommen til vårmøte Torsdag 21.5.2015 HOVEDTEMA: ER BUNNEN NÅDD? - OG SNUR MARKEDET FØR SOMMEREN? Hvordan kan vi bygge opp et nettverk av bedrifter som har felles utfordringer

Detaljer

Vis hva du kan og få opptil 8 kr. mer i timen!

Vis hva du kan og få opptil 8 kr. mer i timen! Kompetanseløftet for bussjåfører Et yrke å være stolt av! 1. Kundemottaker 2. Kaptein 3. Miljøverner Vis hva du kan og få opptil 8 kr. mer i timen! 4. Forbilde Les om kursopplegget Gjennom Bussbransjeavtalen

Detaljer

Nettilknyttet solcelleanlegg

Nettilknyttet solcelleanlegg Nettilknyttet solcelleanlegg Oktober 2012 www.getek.no GETEK N e t t i l k n y t t e t solcelleanlegg i bygg. Selv så langt mot nord som i Norge kan man ha god nytte av solenergi. Pga. vår lange sommer,

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

en STØDIG samarbeidspartner

en STØDIG samarbeidspartner en STØDIG samarbeidspartner Jærentreprenør en STØDIG samarbeidspartner Jærentreprenør ble etablert i 1983 og har ca. 75 ansatte. Fra kontoret på Varhaug bygger vi videre på jærske entreprenørtradisjoner.

Detaljer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

DELAKTIG. Designet av IKEA og Tom Dixon

DELAKTIG. Designet av IKEA og Tom Dixon DELAKTIG Designet av IKEA og Tom Dixon 9. februar 2018 lanserer IKEA og Tom Dixon DELAKTIG: en plattform i aluminium du kan tilpasse helt etter eget behov. For å virkelig utfordre vante designformer og

Detaljer

Oppgradering av 70/80-talls kommunal utleiebolig- Moltemyrprosjektet. Skrevet av Terje Aasbø

Oppgradering av 70/80-talls kommunal utleiebolig- Moltemyrprosjektet. Skrevet av Terje Aasbø Oppgradering av 70/80-talls kommunal utleiebolig- Moltemyrprosjektet Skrevet av Terje Aasbø Innhold: Innledning: Side 3 Passivhus eller ikke: Side 4 Universell utforming Side 5 Prosjektet blir realisert

Detaljer

Landbruks- B Y G G. tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI. www.ringalm.no

Landbruks- B Y G G. tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI. www.ringalm.no Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI www.ringalm.no BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI RingAlm Tre AS er en tradisjonsrik leverandør av bygg til landbruk og industri. Bedriften

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Verditransport for fremtiden.

Verditransport for fremtiden. Verditransport for fremtiden. Vi produserer trygge og varige rørløsninger, gjennom innovasjon på et stødig grunnlag. Vi vet at vi har et stort ansvar, og at den jobben vi gjør er uhyre viktig. Hver dag.

Detaljer

Rask bevegelse Smart funksjon

Rask bevegelse Smart funksjon Nye ASSA ABLOY OH1042S Rask bevegelse Smart funksjon ASSA ABLOY OH1042S 3 NYE ASSA ABLOY OH1042S Optimalisert hastighet for produktiv arbeidsflyt Bruk fart for å hjelpe virksomheten din Effektivitet er

Detaljer

Tauno har bygget 370 tømmerhus

Tauno har bygget 370 tømmerhus Her er noen av hyttene Tauno står bak. Den neste kan bli din. Foto: Finnhaus. Tauno har bygget 370 tømmerhus Det har han klart fordi finsk kvalitet og personlig oppfølging gir fornøyde kunder. - Det er

Detaljer

Dagens utfordringer. Systemet

Dagens utfordringer. Systemet Dagens utfordringer I byggebransjen står vi daglig ovenfor en rekke HMS relaterte utfordringer. En av dem er å få transportert materiell fra bakkenivå og inn i etasjen de skal monteres. Dagens metoder

Detaljer

Rapport uke 2. Lørdag:

Rapport uke 2. Lørdag: Lørdag: Rapport uke 2 I dag var vi på en stor utdannings messe som de har vert år i mars. Målet med messen er å få unge til å ta en praktisk utdanning. Her i Tyskland må man allerede etter 4 klasse velge

Detaljer

SERO - Brukervennlighet i fokus

SERO - Brukervennlighet i fokus SERO - Brukervennlighet i fokus Det er fint at Sero er norsk fordi det muliggjør tett kontakt uten for mange mellomledd. Tett oppfølging og mulighet til å diskutere problemer med produsenten er viktig

Detaljer

Nordre Fokserød 14. Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp

Nordre Fokserød 14. Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp Innhold Om oss side 3 Beliggenhet side 4 Kommunikasjon side 6 Miljø og energi side 7 Fasiliteter side 8 Nordre Fokserød 14 Om oss We cannot build

Detaljer

Løsninger du kan stole på

Løsninger du kan stole på Løsninger du kan stole på KB Stålindustri Vi ønsker å være din partner innen stål- og metallarbeid, industrirørlegging og teknisk isolering Vi leverer totalløsninger med dokumentert kvalitet Til bygg-

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Hvordan må underleverandørene tenke innovasjon for å oppfylle krav fra byggherren? Høsbjør. Moelven Limtre AS

Hvordan må underleverandørene tenke innovasjon for å oppfylle krav fra byggherren? Høsbjør. Moelven Limtre AS Hvordan må underleverandørene tenke innovasjon for å oppfylle krav fra byggherren? 19.04.17 Høsbjør Moelven Limtre AS Hvem er Rune? Adm. dir i Moelven Limtre NTH 1995. Siving konstruksjonsteknikk Jobbet

Detaljer

Logistikk på toppnivå med Infor M3

Logistikk på toppnivå med Infor M3 Løvenskiold Logistikk: Logistikk på toppnivå med Infor M3 Oslo 14. mai 2014: På fire og en halv måned gikk Løvenskiold Logistikk fra en tolv år gammel Movex-løsning til Infor M3. - Omfattende testing og

Detaljer

Profesjonelle aktører velger innovative løsninger

Profesjonelle aktører velger innovative løsninger Profesjonelle aktører velger innovative løsninger Mineralull Opplev neste steg innen isolasjon Våre mineralullprodukter med ECOSE Technology! Etter den vellykkede introduksjonen av ECOSE Technology i produktene

Detaljer

Sanitary Systems made to please

Sanitary Systems made to please Sanitary Systems made to please Tradisjonell ombygging er kostbart Forberedelser Betongarbeid Rørinstallasjon Konsekvenser Butikken må som regel stenges i byggeperioden Varene må flyttes Innredningen må

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

Klevan Hyttefelt SAVALEN. www.nordbohus.no/klevan

Klevan Hyttefelt SAVALEN. www.nordbohus.no/klevan Klevan Hyttefelt SAVALEN www.nordbohus.no/klevan Eksklusivt og flott på Savalen 47 46 64 48 1 45 49 65 63 FA 6 1100 66 300 62 FL 1 67 61 1000 FA 1 TUN 1 68 50 Klevan hyttefelt er et nytt hyttefelt på Savalen

Detaljer

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS Kvalitet og pålitelighet En presentasjon av Parat Halvorsen AS Parat Halvorsen er Norges største leverandør av damp- og varmeanlegg. Vi leverer komplette systemer til industri, skip og offshore. I alle

Detaljer

Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk.

Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk. Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk. Sluk i plan med gulvet blir mer og mer populært. Flere og flere ønsker å ha en åpen design i sin dusjsone. Våre systemer for sluk i plan med gulvflisene tilbyr

Detaljer

SERVICE OG VEDLIKEHOLD

SERVICE OG VEDLIKEHOLD 2010 design konstruksjon trivsel SIDE 2 SERVICE Vental er den ledende aktøren i bransjen for profesjonell solskjerming til næringsbygg. Selskapet satser på produkter og løsninger av høy kvalitet for å

Detaljer

Ruben Jensen adm. direktør NESO

Ruben Jensen adm. direktør NESO VELKOMMEN TIL NESOS HØSTMØTE I HARSTAD 31.OKT - 01.NOV 2014 Det er med stor glede jeg ønsker deg velkommen til NESOs 28. høstmøte som denne gang blir i Harstad. Byen er med sine vel 24 000 innbyggere den

Detaljer

Vindustetning for fremtiden

Vindustetning for fremtiden Vindustetning for fremtiden Fordel mht. tid og omkostninger på grunn av enkel, hurtig og sikker forhåndsmontering Temperatur- og væruavhengig montering ISO-BLOCO One Control Tidsmessig riktig båndaktivering

Detaljer

pipe og ildsted i ett

pipe og ildsted i ett pipe og ildsted i ett KINGFIRE KINGFIRE KINGFIRE Bo naturlig spar varme og energi En kald vinterdag går mot slutten. Dagen var hektisk og full av arbeid. Det eneste du ønsker deg, er å hente deg inn og

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Innhold Forord... 3 Vår virksomhet... 4 Drift... 5 Miljøstyring... 6 Miljøaspekter... 8 Miljøpåvirkning... 9 Oppfølging... 10 Oppsummering... 10 Egenprodusert tørke

Detaljer

NORGES MEST SOLGTE BYGGMESTERSTILLAS

NORGES MEST SOLGTE BYGGMESTERSTILLAS NORGES MEST SOLGTE BYGGMESTERSTILLAS Vil du konkurrere i høyden må du ta i bruk det beste verktøyet Jo raskere stillaset blir montert, dess før kommer folkene dine i jobb Anbud betyr pressede marginer.

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer