6 På topp i effektvitet 8 Testprosjekt med Veolia 10 Effektivitet i klasserommet 11 Kurs i byggtørke. Kundemagasin Nr 2_2008.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "6 På topp i effektvitet 8 Testprosjekt med Veolia 10 Effektivitet i klasserommet 11 Kurs i byggtørke. Kundemagasin Nr 2_2008."

Transkript

1 6 På topp i effektvitet 8 Testprosjekt med Veolia 10 Effektivitet i klasserommet 11 Kurs i byggtørke Kundemagasin Nr 2_2008 REC på Herøya : fabrikker for fremtiden

2 INNHOLD LØSNINGER leder LØSNINGER REDAKSJON Design og produksjon Utgiver Bautas En del av Ramirent Utgave nr Redaktør: Ann-Kristin Ytreberg. I redaksjonen: Leilani Johnson og Consilio Kommunikasjon Consilio Kommunikasjon AS «I Bautas tror vi på helhetlige tilnærminger til hvordan prosjekter bør løses: Hvordan kan man jobbe smartere, redusere arbeids- og ventetid hos de som er på prosjektene, og ikke minst ha fokus på logistikk og løsninger som sikrer et smidig prosjekt.» Foto Damian Heinisch Bautas Esso StatoilHydro Kjetil Hasselgård Svein Thorkildsen Consilio Kommunikasjon Eivind Bøe, administrerende direktør Nye tider nye muligheter! Mange er bekymret over hvordan byggemarkedet vil utvikle seg fremover. Noen tror at det vil fortsette å gå nedover, andre at det vil flate ut på et høyt nivå. Det som virker sikkert er at konkurransen vil øke, og at dette vil påvirke oss alle. Videre vil det bli viktigere å kutte kostnader og redusere risiko. Det skal vi i Bautas hjelpe til med. Men den fellen man må unngå er å kutte bare der det er mest synlig; at man presser prisene på detaljer. I Bautas tror vi på helhetlige tilnærminger til hvordan prosjekter bør løses: Hvordan kan man jobbe smartere, redusere arbeids- og ventetid hos de som er på prosjektene, og ikke minst ha fokus på logistikk og løsninger som sikrer et smidig prosjekt. Her har alle leverandører et felles ansvar, og vi tror at tette relasjoner over tid gir det beste resultatet. I dette nummeret av Løsninger viser vi nye eksempler på hvordan Bautas har jobbet sammen med kunder for å bidra til økt produktivitet. Gjennom vår bredde av produkter, vår lange erfaring og vår kompetanse om hvert produkts optimale bruk, mener vi at vi kan sette sammen den rette mixen av produkter i en riktig løsing tilpasset hvert prosjekt. Dette brenner vi for, og dette ønsker vi å bli bedre på sammen med våre kunder og samarbeids partnere! God lesning Esso-Raffineriet på Slagentangen: På topp i effektivitet Dag Andresen i Veidekke: Vi har godt av litt nedgang Gammel, ærverdig bygning får nytt liv Et lite industrieventyr Fabrikker for fremtiden Bautas er Norges største utleier av utstyr og maskiner, med avdelinger over hele landet. Bautas er et selskap i Ramirentgruppen, Europas nest største utleieselskap. Ramirent er etablert 14 land i Europa. Dette gir Bautas tyngde og en unik tilgang på maskiner og utstyr noe som igjen gjør oss til en meget forutsigbar og leveringsdyktig partner. 2 LØSNINGER / oktober 2008 LØSNINGER / oktober

3 Foto: Esso Esso-raffineriet på Slagentangen: På topp i effektivitet Raffineriet på Slagentangen i Vestfold er blant de minste i Europa, til gjengjeld er det blant de mest effektive i verden. Raffineriet har en produksjonskapasitet på cirka seks millioner tonn råolje per år. Dette tilsvarer mer enn halv parten av Norges samlede forbruk av petroleumsprodukter. Når raffineriet gjennomfører sine revisjonsstanser, rykker Bautas inn. Bautas har hatt et samarbeid med Esso siden HMS er viktig og synlig på raffineriet på Slagentangen. Harald Moholt, avdelingsleder for Bautas på Sem og Tor Isachsen, prosjektsjef på Esso-raffineriet! + Esso Slagentangen Raffineriet på Slagentangen ble åpnet 8. juni 1961 av daværende statsminister Einar Gerhardsen. Ved raffineriet omdannes råolje, i hovedsak fra Nordsjøen, til de fleste kvaliteter av drivstoff og fyringsoljer. Raffineriet produserer svovelfri diesel. Raffineriet mottar cirka 800 båtlaster med olje hvert år. Det jobber cirka 300 fast ansatte ved raffineriet. Bautas har hatt et samarbeid med Esso siden Hovedsaklig er det levert brakkerigger i forbindelse med vedlikeholds- eller oppgraderingsprosjekter, eller ved revisjonsstanser. Da samarbeidet startet i 1997 var Bautas et nyetablert selskap. - Raffineriet sto foran en revisjonsstans og hadde behov for mye utstyr levert på kort tid. For oss som nyetablerte var det viktig å bevise, forteller Harald Moholt som har fulgt kunden i 11 år. Vi hadde ikke råd til å feile og sto på det vi maktet, vi sto brasene av og fikk gode skussmål fra kunden. Siden den gang har det blitt mange oppdrag på Slagentangen. Strenge krav til HMS Esso slipper ikke til hvem som helst på sitt territorium. Oljegiganten er et av verdens største selskaper med 12 raffinerier fordelt på tre kontinenter. Selskapet følger strenge regler for HMS og krever det samme fra sine leverandører. Kanskje ikke så rart at skader eller alvorlige hendelser nærmest er fraværende på raffineriet. Vi er stolte av at vi kan vise til null skader de siste årene, forteller Tor Isachsen som er prosjektsjef ved raffineriet. Vi følger en enkel filosofi: Uhell skjer ikke av seg selv, men forårsakes av farlige forhold eller handlinger. Vårt fokus er å forebygge uhell og skader av enhver art. For å være underleverandør til Esso på Slagentangen må selskapet for det første prekvalifiseres. Mannskap som skal inn på området må i tillegg gjennomføre et sikkerhetskurs. - For oss som leverandør er det positivt å ha en kunde som har et så sterkt fokus på HMS. HMS er også en kjerneverdi i Bautas, således er det takknemlig å samarbeide med en kunde som har lik oppfatning på et så viktig område, påpeker Moholt. Fornøyd kunde Esso-raffineriet var en av de første kundene Bautas i Vestfold fikk etter at de ble etablert i Vi hadde behov for mye utstyr i forbindelse med revisjonsstansen i Bautas viste seg rask som en leveringsdyktig og serviceinnstilt samarbeidspartner. De har tilegnet seg god kompetanse om oss og våre behov, det opplever vi som betryggende. Ved en revisjonsstans stenger vi ned hele eller deler av raffineriet. Under disse prosessene er det svært mange mennesker inne på området som skal utføre ulike oppgaver. Bautas leverer da brakkerigger til oss slik at vi kan opprette ekstra kontorplasser, spiseplasser, oppholdsrom og toaletter, forteller Isachsen. Vi erfarer at det å leie bærer med seg en rekke fordeler. I perioder har vi et stort behov for utstyr, da er vi avhengige av å ha leverandører som kan snu seg fort og ha en fleksibel tilnærming til våre behov. Her opplever vi at Bautas har en styrke. Ved et tilfelle leide vi også inn en sikkerhetsekspert fra Bautas over en periode på snaut to år. Til et prosjekt hadde vi behov for en spesiell kompetanse som Bautas satt på. Selv om dette var litt på siden av hva vi tradisjonelt leier fra Bautas, var vi svært takknemlige for at Bautas kunne imøtekomme oss, avslutter Isachsen. 4 LØSNINGER / oktober 2008 LØSNINGER / oktober

4 Testprosjekt med Veolia: Avfallssortering på byggeplass Dag Andresen Vi har godt av litt nedgang Administrerende direktør i Veidekke Entreprenør, Dag Andresen, mener bygg- og anleggsbransjen vil oppleve nedgang i årene fremover. Det har vi bare godt av, sier han. Dag Andresen, administrerende direktør i Veidekke Entreprenør Arne Hammer Divisjonsdirektør Arne Hammer i Bautas har vært ansvarlig for forhandlingene med Veolia om avfallshåndtering på byggeplasser Nybygging, riving og rehabilitering skaper svært store mengder avfall. Prisen for å levere blandet avfall til deponi er økende og myndighetene stiller stadig strengere krav til avfallshåndteringen. Veolia og Bautas samarbeider nå om et testprosjekt om avfallshåndtering på byggeplass. Prosjektet pågår ved DA-bygget på Oslo S.! + Kildesortering på byggeplass 1. januar 2008 innførte myndighetene forskrifter som sakl regulere avfall og kildesortering på byggeplasser. Minste krav til kildesortering er 60 % Det kreves miljøplan for alle prosjekter innenfor nybygg, rehab og riving. For hvert tonn med avfall som sorteres, sparer kunden store beløp siden prisen på usortert avfall er svært høy i forhold til sortert avfall. Myndighetene har satt som krav at sorteringsgraden av avfall på norske byggeplasser skal være på minimum 60 prosent. Veolia og Bautas har i samarbeid etablert et konsept som letter og muliggjør avfallshåndtering på en effektiv måte. For tiden testes dette ut i forbindelse med rehabiliteringen av det såkalte DA-bygget på Oslo S. Det går ingen vei inn til området der selve rehabiliteringen pågår, derimot går det en skinnegang mellom Oslogate og Oslo S. Skinnegangen blir benyttet til å frakte materialer og avfall til og fra byggeplassen. Stiller krav til bygningsarbeiderne Bautas håndterer all logistikk inne på byggeplassen. På hver etasje i bygget har Bautas utplassert hjulcontainere som er merket med hva slags avfall som skal i. Alle som arbeider på prosjektet er på forhånd instruert om at avfall skal kildesorteres. Det er klart det stiller krav til de som arbeider der. Alle er klar over at det til tider er hektisk på en slik arbeidsplass og det forekommer nok at ikke alle er like flinke til å følge opp, sier Per Roen i Bautas. På utsiden av bygget er det montert opp et stillastårn med egen materialheis. Her fraktes hjulcontainerne ned. Derfra fraktes hjulcontainerne på vogner på skinnegangen bort til større containere som Veolia har utplassert. Disse containerne er også merket med type avfall. - Prosjektet vi gjør her på DA bygget er det første der vi tester ut dette konseptet. Pr. august hadde vi en kildesorteringsgrad på 78 prosent, det er vi godt fornøyde med påpeker Roen. Det skal vel tillegges at vi må foreta noe ettersortering før vi legger avfallet opp i de store containerne til Veolia. Jeg har likevel stor tro på at dette vil bedre seg etter hvert som stadig flere vil bli vant med å jobbe på denne måten. Intensjonsavtale Bautas og Veolia har signert en intensjonsavtale om kildesortering på byggeplass. Samarbeidet innebærer at kunder får levert løsninger som bidrar til bedre effektivitet på byggeplassen i tillegg til at det representerer løsninger for gode miljøgevinster. Divisjonsdirektør i Bautas, Arne Hammer, har vært ansvarlig for med forhandlingene med Veolia. Et mulig samarbeid med Veolia innehar mange positive sider. Denne løsningen er et stort skritt i riktig retning for å få gjort noe med avfallsproblemer som oppstår på en byggeplass. F ørste halvår av 2008 ble Veidekkes beste halvår noensinne, og i andre kvartal økte konsernet sine inntekter med 16 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Byggog anleggsbransjen har lagt noen gullkantede år bak seg, men nå kan det bli tøffere, tror Dag Andresen. Det er ingen tvil om at det allerede har snudd, men det snur fra et ekstremt høyt nivå. Kanskje litt for høyt. Vi har bare godt av at markedet kjøles litt ned, for ting går etter hvert litt for fort og blir litt for dyrt. Men det er klart det kan bli ubehagelig hvis nedgangen blir for dyp, sier han. Må jobbe internt Økt aktivitet innen næringsbygg, offentlige bygg og infrastrukturprosjekter er forklaringen på Veidekkes gode tall hittil i år. Andresen forklarer også suksessen med økt satsing på interne forbedringer. Vi har hatt et program gående i fem år der vi har lagt vekt på å øke motivasjonen og få fram det beste hos alle våre 3200 ansatte. Vi har som mål å bli bedre til å samarbeide både internt og i forhold til kunder og leverandører. Det har gitt resultater, sier han. Nå tror han at en slik tankegang også kan være nøkkelen til å takle utfordringene i bransjen fremover. Det er mange som forsøker å finne svarene alle andre steder, men de ligger som regel hos oss selv. Jeg tror ikke bransjen trenger å gjøre noen store grep for å møte utfordringene framover selv om markedet kjøles ned, men vi må være skjerpet og gripe de sjansene som byr seg, sier han. Mer profesjonelle Andresen har selv vært i Veidekke i 22 år, og mener at bransjen har utviklet seg mye i løpet i disse årene. Vi har blitt mye mer profesjonelle på alle måter. Det gjelder hvordan vi tenker, jobber og alt vi foretar oss, ikke minst i forhold til HMS. I tillegg har vi gjennom årene fått mange sterke aktører i bransjen. Det er bra, og vi trenger sterke aktører som kan videreutvikle bransjen i riktig retning, sier han. Spår konkurranse for Bautas Dag Andresen var en av nøkkelpersonene da Bautas ble etablert i 1997, og han ble også selskapets første styreleder. Nå tror han Bautas må forberede seg på hardere konkurranse fra andre utleieaktører. Det er klart at Bautas vil merke den generelle nedgangen i markedet, men samtidig kan det by på muligheter dersom trenden med at flere ønsker å leie fremfor å eie fortsetter. Bautas er en sterk aktør og kommer nok til å være dominerende i mange år framover, men jeg tror nok at de vil møte økt konkurranse fra andre etter hvert. Samtidig har de beste alltid muligheten til å posisjonere seg i et litt tøffere marked, og Bautas er en meget profesjonell og solid aktør som bør ha alle forutsetninger for å utvikle seg videre, sier han. 6 LØSNINGER / oktober 2008 LØSNINGER / oktober

5 Turnhallen i Bergen: Gammel ærverdig bygning får nytt liv For mange bergensere har den gamle turnhallen i Sigurdsgate i sentrum av byen nærmest vært for en institusjon å regne. Mange har drevet turn og idrett der, men i den senere tid er turnhallen kanskje mest kjent for å ha huset danseensemblet Carte Blanche. Nå er turnhallen i ferd med å forvandles til et moderne boligkompleks som skal stå ferdig innen utgangen av Helt uproblematisk har det ikke vært. Svein Tore Hekland Fagselger Svein Tore har bidratt med kompetanse og utstyr for å eliminere sopp- og råteskader i en av Bergens mest ærverdige bygninger. Den gamle ærverdige bygningen har en konstruksjon i såkalt Bergens hulmur. Dette betyr to lag med teglstein i veggkonstruksjonen med et hulrom mellom. I utgangpunktet er dette en meget god konstruksjon, med visse forutsetninger. Den gamle bygningen hadde vært gjenstand for visse sopp- og råteangrep, og slike problemer forsvinner ikke av seg selv. Under byggeperioden ble Bautas kontaktet av Stoltz Entreprenør i Bergen. Selskapet hadde entreprisen med å forvandle turnhallen til et boligkompleks med 32 leiligheter og næringsarealer. Fukt- og råteskadene måtte elimineres før folk flyttet inn. I det nye komplekset skulle det også lages et atrium av den gamle salen. Kombinasjonen atrium, med til dels lav temperatur og en hulromskonstruksjon, ville medført en ytterligere forverring av fuktproblemene i form av kondensproblematikk. Grundig prosess I Bautas har vi opparbeidet en sterk kompetanse på fuktproblematikk, forteller Svein Tore Hekland som har vært ansvarlig for prosjektet i Bautas. Fukt er som kjent et stort problem for hele byggebransjen i Norge, og vi ser stadig at vår kompetanse kommer godt med både på nybygg og til rehabilitering. Prosessen med å eliminere sopp og råte i turnhallen startet med å plassere strålepaneler mot veggene i hallen. Veggene ble varmet opp til 50 grader. Det man vet er at sopp drepes ved temperaturer mellom 40 og 45 grader. Denne prosessen tok i overkant av en uke. Neste steg var å montere to store avfuktere i hallen som trakk fukten ut av luften og erstattet denne med tørr luft. Dette tok cirka en og en halv måned. Da vi hadde avsluttet disse to operasjonene var vår jobb egentlig ferdig. Vi anbefalte Stoltz å montere sensorer i hulrommene i veggen samt rørgater. På denne måten kan man overvåke fuktnivået i veggene. Skulle verdiene senere bli kritiske, er det nå enkelt å koble til avfuktere til rørgaten slik at fukt enkelt kan trekkes ut av bygningen, avslutter Hekland i Bautas. 8 LØSNINGER / oktober 2008 LØSNINGER / oktober

6 Bø skule i Telemark Effektivitet i klasserommet Elevene på 5., 6. og 7. trinn ved Bø skule i Telemark kunne mandag 18. august flytte inn i nye lokaler levert av Bautas i samarbeid med Hedalm Bygg Tech. De nye lokalene er basert på 32 moduler og tilfredsstiller alle krav som stilles til et permanent bygg. Foreløpig er denne skolen eneste i sitt slag i Norge, men helt sikkert ikke den siste. Et samarbeid som har pågått i et drøyt år mellom Hedalm Bygg Tech og Bautas har nå resultert i en helt ny modul til bruk for skole og barnehager. Modulen tilfredsstiller byggestandarden som inn føres for bygg fra Hedalm Bygg Tech setter sammen modulene basert på kravspesifikasjoner fra Bautas. Unikt Sten Hartwig er produktleder for moduler i Bautas og har klokketro på produktet. Modulene vi leverer her i Bø er unik på flere måter. Ventilasjon, isolasjon, lys, lyd og tetthet tilfredsstiller kravene som settes til permanente bygg i dag. Den nye skolen sikrer elever og lærere et godt inneklima, sommer som vinter. Modulene er fundamentert på betong men lar seg likevel lett flytte på når dette skulle bli aktuelt. Hele modulen kan derfor godt fraktes til et annet sted og monteres opp igjen. Således representerer modulene en miljøgevinst i tillegg. Foreløpig er skolen i Bø eneste i sitt slag, i løpet av denne høsten vil vi også sette opp en tilsvarende løsning for en barnehage på Nøtterøy, forteller Hartwig. Arne Østby Deglum er daglig leder for Hedalm Bygg Tech og tillegger at det har vært et spennende prosjekt å være med på. Vi har stor tro på at vi vil se mange slike prosjekter i tiden fremover. Mange kommuner sliter med økonomien, her leverer vi sammen med Bautas en løsning som krever små investeringer om man sammenligner med å bygge nytt. Standarden er likevel langt bedre enn hva den er på gamle skoler i Norge i dag. Behovet for rehabilitering og nybygg av skoler er stort, på kort og mellomlang sikt kan derfor en løs ning med moduler være et meget godt alternativ, påpeker Deglum. Fornøyd rektor Knut Moe er rektor ved Bø skule og er full av lovord. For oss har dette så langt utelukkende vært positivt. Vi har en gammel skole på Bø der store deler er i meget dårlig forfatning. Løsningen Bautas har kommet opp med gir oss muligheten til å flytte tre klassetrinn inn i helt nye lokaler siden den delen der elevene satt tidligere skal rives. Klasserommene i den nye skoledelen blir også større enn hva man hadde tidligere. I første omgang har vi inngått avtale om leie i to år men med mulighet til forlengelse, forteller rektor Knut Moe. Arbeidet med å sette sammen modulene til ny skole startet i juni, det har med andre ord tatt cirka to måneder å ferdigstille hele prosjektet. Det er meget imponerende hva man har fått til på så kort tid, forteller Moe. Elevene ved skolen har også måttet bidra. Årets skolestart begynte med at elevene fikk ansvar for å flytte stoler og pulter over i de nye lokalene. Mens vi var der var vi vitne til en ivrig elevgjeng som virket svært motiverte for å flytte inn i nye lokaler. Dette er jo vanvittig mye bedre enn hva vi hadde, overhører vi under samtalen med rektor. Knut Moe, rektor ved Bø skule (t.v.) og Geir Furuodden, leder av Bautas i Telemark. 18. august, dagen for skolestart var den nye skolen i Bø klar til å tas i bruk. Sten Hartwig i Bautas og Arne Østby Deglum i Hedalm Bygg Tech har i over et år samarbeidet om å utvikle et nytt modulkonsept som tilfredsstiller de krav som kreves for permanente bygg. Fornøyde elever ved Bø skule i Telemark kunne starte opp skoleåret i helt nye lokaler. 10 LØSNINGER / oktober 2008 LØSNINGER / oktober

7 LMT på Stord Et lite industrieventyr Leirvik Module Technology på Stord er en ledende aktør på verdensbasis på produksjon av boligmoduler til oljeplattformer. For å kunne produsere gigantmodulene på Stord trengs det blant annet mellom 200 og 300 tonn stillas. Laila Vindenes Avdelingsleder Laila Vindenes er leder av avdeling for indutstristillas i Bautas. Høyreist Navnet Stord er av norrøn opprinnelse og betyr høyreist. En slik beskrivelse passer også godt til boligmodulene som LMT lager de er i aller høyeste grad høyreiste når de monteres på plattformene som troner høyt ute på havet. Øyas hovednæring er leveranser til olje- og gassindustrien og sysselsetter cirka 3000 mennesker. LMTs kjernevirksomhet er bygging av store aluminiumskonstruksjoner til offshoreplattformer. Hovedproduktet er bolig- og utstyrsmoduler. På LMT jobber det cirka 350 mennesker. Det er med andre ord en ikke ubetydelig industriarbeidsplass, men en solid hjørnesteinsbedrift på Stord. LMT har vært en god kunde av Bautas over flere år og er tung, bokstavelig talt, på leie av stillas og utstyr. Stillas i aluminium Bautas leverer utelukkende stillas i aluminium til LMT, og ikke i stål som er mye brukt i andre prosjekter. Årsaken er at aluminium er betydelig lettere enn stål og det blir da mindre slitasje på montørene og mer effektivt å bygge. Boligmodulene som nå bygges skal monteres på noen av de største plattformene som noen gang er produsert. For tiden er Bautas inne med 26 stillasmontører hos LMT, kan Laila Vindenes, leder av Industristillas i Bautas, fortelle. Bautas hittil eneste spesialavdeling for industristillas er i Åsane utenfor Bergen. Det er både spennende og inspirerende å være med på slike prosjekter. Vi får bidratt med mye av vår spesialkompetanse på industri stillas, og vi ble valgt som leverandør fordi vi har stort fokus på HMS. Vi holder høy kvalitet på produksjon og oppfølging, og vi hjelper kunden med den beste totalløsningen. Dessuten er det jo litt stas å få være med på prosjekter av disse dimensjoner. Det er viktige prosjekter, ikke bare for oss og LMT, men for hele industrien i Norge, sier Laila Vindenes. Store slep For tiden er Bautas inne med leveranser på tre store prosjekter: Boligmoduler til plattformene Troll og Gjøa (Statoil), og H6e (Aker). Når boligmodulene skal monteres på plattformene, er det omfattende og kompliserte operasjoner som skal gjøres. Påmonteringen skjer enten ute på havet, eller inne ved verftet på Stord. Uavhengig av løsning må det store slep til før påmontering kan skje, enten trekkes plattformen til land eller boligmodulen slepes ut til plattformen.! + Industristillas Bautas kan tilby et omfattende utvalg av stillasløsninger tilpasset industrien: Modulene leveres nøkkelferdige når de monteres. Det innebærer at alt av utstyr i leilighetene medfølger. Små og viktige detaljer som laken, håndklær og kopper følger med. Ingenting overlates til tilfeldighetene. Mannskapet skal føle seg trygge på at komforten er ivaretatt når de entrer leilighetene sine etter endt arbeidsdag i Nordsjøen. Det er store dimensjoner når LMT bygger boligmoduler til plattformer. Stillaskonstruksjonene er opp til 40 meter høye. Stillasløsninger i aluminium Industristillas stål og aluminium Rullestillas Hengestillas Tak over tak Inndekning Sikringsprodukter 12 LØSNINGER / oktober 2008 LØSNINGER / oktober

8 REC på Herøya Fabrikker for fremtiden Herøya i Grenland er en gammel industribastion i Norge med lange tradisjoner. Det holder med å nevne Norsk Hydro, som i mange år bidro til at Herøya var blant landets største og viktigste industriarbeidsplasser. Mens Hydro i de senere år har bygget ned virksomheten på Herøya, har et annet industrieventyr startet, på full fart inn i fremtiden. For oss er det viktig med samarbeidspartnere som gir oss løsninger som forenkler vår hverdag. Ser utfordringene våre Hanne Wang er logistikksjef hos REC på Herøya. Vi har hatt en sterk utvikling på Herøya etter at vi etablerte oss. Fra dag én har vi vært avhengige av pålitelige leverandører, ikke minst fordi vi har en omfattende og krevende produksjon av wafere. Det stiller strenge krav til oss selv, så vel som til våre underleverandører. Bautas har gjennom flere år vist seg å være en solid samarbeidspartner og leverandør. Faktisk ble det etablert et samarbeid med Bautas allerede under planleggingen av fabrikkene her. I takt med at vi utvider våre fabrikkanlegg, dukker det stadig opp nye utfordringer. Å løse disse fortløpende har vært avgjørende for et godt samarbeide, påpeker Wang. Kai Mykkeltveit Jacobsen Divisjonsdirektør Bautas Hans Edvard Askjer Markedssjef Bautas Hanne Wang Logistikksjef REC Herøya Bautas leier ut de fleste produkter til REC. Den viktigste leveransen er nok likevel selskapets evne til å være løsningsorientert. På bildet, Geir Furuodden (t.v.) og Sten Grønli i Bautas. REC, eller Renewable Energy Corporation, som er selskapets fulle navn, ble etablert i 1996 under navnet Fornybar Energi AS. I 2000 fusjonerte selskapet med ScanWafer AS og SolEnergy AS og er i dag et verdensomspennende solenergiselskap. REC har flere fabrikkanlegg over hele verden samt flere steder i Norge. På Herøya er det i dag to fabrikker, og om ikke lenge har REC fire fabrikker på området som har huset viktig industri for Norge i mange tiår. Satser på industri Gjennom flere år har Bautas øket satsningen mot industrisegmentet i Norge. Selskapet har vært representert på de fleste store industriprosjekter som har pågått de senere år her til lands. Rent strategisk har industri vært et viktig satsningsområde for oss, forteller divisjonsdirektør Kai M. Jacobsen i Bautas. Svært mye av vårt utstyr og den kompetansen som vi tradisjonelt har benyttet mot bygg- og anleggsbransjen, benyttes i økende grad mot industrien. Behovene er omtrent de samme, således har vi hatt gode forutsetninger for å skape gode løsninger, også for industrien. REC er i dag blant de største industrikundene hos Bautas. Gjennom flere år har vi jobbet mot industribedrifter på Herøya, forteller Hans Edvard Askjer, markedsansvarlig i Bautas for fylkene fra Buskerud til Rogaland. Det har gitt oss verdifull erfaring samtidig som det er en spennende bransje å samarbeide med. - Samarbeidet med REC har pågått helt siden de etablerte seg på Herøya. Allerede under planleggingen av de to første fabrikkene var vi på plass. REC er en kunde som stiller store krav til sine underleverandører. Det ser vi på som en styrke ved samarbeidet, ikke minst fordi det skjerper oss ekstra. Vi kunne skilte med mye erfaring og kompetanse fra tidligere leveranser til industrien, det ser vi verdien av gjennom samarbeidet med REC i dag, forteller Askjer. I løpet av 2009 vi REC ha fire fabrikker på Herøya. Anlegget på Herøya er blant annet verdens største waferfabrikk. Leier ut hele spekteret For Bautas er REC på Herøya en totalkunde. I praksis leier selskapet utstyr fra hele produktsortiment Bautas kan skilte med. Vi leverer blant annet ulike moduler til kontor, møterom, kantine og provisorisk hotell med alle nødvendige fasiliteter, i tillegg leier vi ut provisorisk strøm, personløftere og komplette containere med byggmaskiner. Likevel tror jeg det avgjørende for et godt samarbeid er vår fokus på å være løsningsorienterte, altså at vi søker etter løsninger som kan forenkle hverdagen for kunden. - Fabrikkene REC har på Herøya er blant annet helt avhengig av å ha riktig temperatur og klima. Dette løser vi med med ulike varmeinstallasjoner. En stedlig representant fra Bautas har daglig ettersyn og foretar blant annet klimakontroll. Fra tid til annen gjennomføres også planlagte driftsstanser på fabrikkene. I forbindelse med dette er vi en fast samarbeidspartner for REC, sier Askjer.! + REC Solenergiselskapet Rec (Renewable Energy Corporation) er verdens største solenergiselskap. REC består av tre selskaper: REC Silicon som produserer superren silisium, REC Wafer som lager wafere (tynne silisiumplater) og REC Solar som produserer solceller og moduler. Produserer i hele verdikjeden innen solenergi og er verdens største produsent av superrent silisium og silisiumskiver (wafers). På fabrikken på Herøya vil det etter hvert jobbe rundt 500 personer. Anlegget på Herøya er verdens største waferfabrikk. REC har fabrikker i Norge, Sverige og USA og har rundt 1100 ansatte. REC ble notert på Oslo Børs i mai 2006, og har siden vokst til å bli Oslo Børs fjerde mest verdifulle selskap. REC har siden 2006 inngått avtaler verdt nærmere 30 milliarder kroner for perioden 2007 til LØSNINGER / oktober 2008 LØSNINGER / oktober

9 Nytt fra Ramirent i Polen Ny dekkfabrikk for Bridgestone Våre polske kolleger i Ramirent har nylig vært inne med en stor leveranse i forbindelse med bygging av en ny fabrikk for produksjon av bildekk. Bridgstone er oppdragsgiver. Fabrikken blir bygget nord-vest i Polen, nærmere bestemt i byen Stargard Szczecindki. Fabrikken har en prislapp på 200 millioner Euro og settes opp på en tomt som har en størrelse på 1000 mål. Cirka 750 personer vil jobbe på fabrikken som får en produksjonskapasitet på 5000 dekk pr. dag innen Den store Bridgestone fabrikken ble påbegynt i juli 2007, og skal stå ferdig i løpet av Ramirent leverer mer eller mindre hele sin produktportefølje til prosjektet: Alt fra småutstyr som håndholdte maskiner, pumper, vibroplater og Gode løsninger gir kompetanseløft for brannvesenet - Noen ganger dukker det opp forespørsler som er litt på siden av hva vi tradisjonelt leverer. Likevel viser det seg at kompetansen vi har opparbeidet i tilknytning til mer tradisjonelle oppgaver, ofte kan komme godt med i andre prosjekter, forteller Stefan Saborowsky i Bautas. Bautas ble invitert til å være med i utviklingen av en ny branncontainer for Oslo Brann- og redningsetat. Et møysommelig arbeid kompressorer, til tungt utstyr som lystårn, teleskop trucker, rullestillas og valser. Vi har valgt å leie utstyret fremfor å eie det selv, forteller Grzegorz Woz niak som er prosjektsjef. Dette er en langt rimeligere og enklere løsning for oss enn om vi skulle kjøpt utstyret. Vi valgte Ramirent som leverandør av flere grunner: Først og fremst opplever vi at selskapet gir oss veldig god service og gode priser. De er også til stede lokalt og reagerer fort på våre står bak utviklingen: En 40 fots container er koblet til en 10 fots container. En 2,3 m3 propantank er koblet til overtenningscontaineren. Gassen som føres inn i containeren tas ut i væskefasen og spres innvendig gjennom tre sprinkelhoder med ulike hullstørrelser. Bautas ble først invitert til Rygge brannskole for å lære mer om hvordan en branncontainer fungerer og har altså vært delaktig i utviklingen av rørsystemet. Ramirent opplever strekt vekst i Polen. På bildet sees anleggsarbeider forbundet med den nye dekkfabrikken som Bridgestone bygger. behov og ønsker, noe som er viktig for fremdriften. I tillegg har de en stor bredde på sine produkter, som gjør at vi kan få alt fra én leverandør, avslutter Wozniak. Varmt ble det da Oslo brann- og redningsetat nylig innviet sin siste attraksjon på Lahaugmoen. Etter lang tids planlegging og grundig arbeid står en ny overtenningscontainer klar til bruk for trening av strålerørsteknikk. Suksess med grillpatruljen Grillbilen patruljerte bygge plasser på Østlandet i hele sommer og vartet opp med gratis grillunsj. I år var det satt fokus på sunn lunsjmat, og i samarbeid med Opplysningskontoret for kjøtt og bronsevinneren Knut Munthe-Olsen fra VM i grilling 2007, ble det servert sunne burgere med grovt brød og friske salater. Sammen med maten fikk håndverkerne også utdelt en brosjyre som inne holdt oppskriften på ham burgeren grillbilen serverte, samt tips om hvordan man kan lage enkle og gode lunsjmatpakker. I byggebransjen er arbeidsdagen fysisk krevende og de ansattes sikkerhet er viktig. Likevel er dette en bransje der mange velger en rask lunsj fra nær meste bensinstasjon. Et dårlig kosthold kan gjøre en sløv, lite produktiv og i verste fall uoppmerksom. Bautas har stort fokus på HMS og ønsker å gjøre arbeiderne oppmerksomme på hvor viktig det er med et næringsrikt kosthold. Dette er like viktig som mange andre sikkerhetsregler som gjelder på en byggeplass. Ernæringsfysiolog Vibeke Bugge var med på laget for å sikre at maten grillbilen serverte oppfylte alle krav til en næringsrik lunsj. Hun Rock and Roll i Bautas! 22. juli holdt det engelske bandet Iron Maiden konsert på Lerkendal i Trondheim. De gamle heltene holder fortsatt stand og ga over entusiastiske publikummere en uforglemmelig heavy metal opplevelse. Bandet, som hadde sin storhetstid på 80-tallet, hadde med seg hele 14 vogntog med utstyr og et crew på 75 mann. Bautas var godt påpeker at riktig mat har veldig mye å si for hvor opplagt og oppmerksom man er gjennom en arbeidsdag. I enhver jobb der hode og hender skal samarbeide, er det viktig å ta seg tid til en god lunsj som sørger for å holde blodsukkeret jevnt og konsentrasjonen oppe. Vi har derfor komponert en lunsj som er smakfull, mettende og som holder ut arbeidsdagen, forteller Bugge. Innen utgangen av september hadde Grillbilen besøkt cirka 50 byggplasser på Østlandet. representert da det avanserte seneanlegget skulle rigges. I tillegg til rigging av sceneanlegget, leide Bautas ut toalettkabiner, trucker, mini-hjullastere og gjerder. Dette viser allsidigheten og flerbruksmulighetene som ligger i utstyret. Gamle rockestjerne kan ha like stor glede av løsninger fra Bautas som bygg- og anleggsbransjen. I løpet av sommersesongen har cirka 50 byggeplasser på Østlandet hatt besøk av grillbilen. 16 LØSNINGER / oktober 2008 LØSNINGER / oktober

info Ylvis: Show, moro og rendyrket Prosjekt: Tema: Roadshow 2013: Cramo byggmaskiner ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 1 2013

info Ylvis: Show, moro og rendyrket Prosjekt: Tema: Roadshow 2013: Cramo byggmaskiner ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 1 2013 info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 1 2013 Ylvis: Show, moro og rendyrket galskap Prosjekt: DNB BERGEN FÅR NYTT BYGG Tema: BØR DU EIE ELLER LEIE MASKIN- PARKEN? Roadshow 2013: Cramo satser på byggmaskiner

Detaljer

info Tema: Byggkvalitet VIF-trener Espen «Shampo» Knutsen: Alle fortjener positiv feedback Prosjekt: Røren skole får Norges første C100-modul

info Tema: Byggkvalitet VIF-trener Espen «Shampo» Knutsen: Alle fortjener positiv feedback Prosjekt: Røren skole får Norges første C100-modul info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 2 2013 Tema: Byggkvalitet VIF-trener Espen «Shampo» Knutsen: Alle fortjener positiv feedback Prosjekt: Røren skole får Norges første C100-modul SMånytt Forsiden: Espen «Shampo»

Detaljer

info prosjekt Fargeglad og spesialtilpasset 3 samarbeidspartner Ø. M. Fjeld 12 ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 1 2011

info prosjekt Fargeglad og spesialtilpasset 3 samarbeidspartner Ø. M. Fjeld 12 ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 1 2011 info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 1 2011 prosjekt Fargeglad og spesialtilpasset 3 samarbeidspartner Ø. M. Fjeld 12 1 Prosjekt: Bergen Odontologibygg Forsiden: Elektrikerne Richard Johannessen (t.h.) og Glenn

Detaljer

info Topp fasiliteter for Asker fotball 8 Sikker i Barcode 3 Stavdal med i stallen 12 ET KUNDEBLAD FRA CRAMO, NR. 2 2011

info Topp fasiliteter for Asker fotball 8 Sikker i Barcode 3 Stavdal med i stallen 12 ET KUNDEBLAD FRA CRAMO, NR. 2 2011 info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO, NR. 2 2011 Topp fasiliteter for Asker fotball 8 Sikker i Barcode 3 Stavdal med i stallen 12 Anlegg: Barcode Forsidebildet: Asker fotball i ny garderobe på Føyka Stadion. Foto:

Detaljer

Nyheter. nytt. Nr. 2 2008 21 årgang. nytt. Ettertraktet rørfornying. rehabnytt 2-2008

Nyheter. nytt. Nr. 2 2008 21 årgang. nytt. Ettertraktet rørfornying. rehabnytt 2-2008 Rehab Nr. 2 2008 21 årgang nytt Nyheter nytt Ettertraktet rørfornying 1 Leder Nyheter Øystein Olimb Anleggsleder Hvis ikke mannen passer tiden så passer ikke tiden mannen. Denne setningen har jeg hørt

Detaljer

info Tema: Stor tro på vekst i anleggsbransjen Satser mot Sotsji Anette sagen klar for ol Volvo ECR235C: Ny 26-tonner i Cramo-stallen

info Tema: Stor tro på vekst i anleggsbransjen Satser mot Sotsji Anette sagen klar for ol Volvo ECR235C: Ny 26-tonner i Cramo-stallen info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 1 2012 Volvo ECR235C: Ny 26-tonner i Cramo-stallen Tema: Stor tro på vekst i anleggsbransjen Frisør eller tannlege? Alle trives i moduler Satser mot Sotsji Anette sagen

Detaljer

info IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Møbler til millioner: Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER

info IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Møbler til millioner: Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 1 2014 Møbler til millioner: IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Norsk veibygging: STYKKEVIS OG DELT ELLER KOMPLETT OG HELT? Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER Cramo

Detaljer

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang Vi har en god ordresituasjon for dette året, og flere langsiktige kontrakter som varer i enda noen år. GOD PÅSKE! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen.

Detaljer

RØRFORNYING INSTALLASJONER I LODDEFJORD EN VIKTIG DEL AV VERKTØYKASSA

RØRFORNYING INSTALLASJONER I LODDEFJORD EN VIKTIG DEL AV VERKTØYKASSA REHAB NR. 1 2015 4000 INSTALLASJONER I LODDEFJORD RØRFORNYING EN VIKTIG DEL AV VERKTØYKASSA FAG OG FELLESSKAP PÅ HALLINGTREFF EID GÅR FORAN MED GRAVEFRITT LYSE UTSIKTER I EN BØLGEDAL FORNYER SVENSK FJERNVARME

Detaljer

7TIPS SOM GJØR DIN BEDRIFT MER EFFEKTIV

7TIPS SOM GJØR DIN BEDRIFT MER EFFEKTIV DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Verdiskaping Slik blir din bedrift en vinner etter oljealderen Karrière Ta utdanningen du egentlig ikke har råd til Nr. 4/Okt. 09 AUTOMATISERING 7TIPS SOM

Detaljer

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion Nummer 1 2013 Fra YIT til Caverion 1 Leder Nytt navn, nye muligheter YIT har fra 1. juli splittet konsernet i to separate selskap. Entreprenørvirksomheten og boligsatsningen i Finland, Baltikum og Russland

Detaljer

Zorro var her. Attraktiv! Betong er utpekt som et nasjonalt satsingsområde

Zorro var her. Attraktiv! Betong er utpekt som et nasjonalt satsingsområde Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet BETONG4. UTGAVE - OKTOBER 2008 FUKTMÅLINGER: MILJØ: ARMERINGSPRODUKTER: Etterlyser høyere kompetanse Jeg trodde aldri at jeg skulle forelske meg i en vinduskarm

Detaljer

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 04/2011

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 04/2011 Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 04/2011 Innledning 2 Innledning Stå han av Mens jeg sitter her og skriver denne lederen til årets siste utgave av Relasjon, herjer vinterstormene over landet vårt.

Detaljer

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 03/2010

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 03/2010 Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 03/2010 Innledning Innledning Medeierskap Aksjeprogrammet for ansatte i Skanska ble lansert i 2008 og heter SEOP Skanska Employee Ownership Programme. Her til lands

Detaljer

Nummer 1 2014. Fra energisluk. til energibank

Nummer 1 2014. Fra energisluk. til energibank Nummer 1 2014 Fra energisluk til energibank 1 Leder Vellykket start som Caverion Vi har lagt bak oss vårt første halvår som Caverion, og er nå godt i gang med vårt første hele driftsår etter at vi skilte

Detaljer

tøft kjør mot unikt mål GjøR STATKRAFT KlAR FoR verden TERNINGKAST FRA KUNDEN på høyden I SKoTTlAND

tøft kjør mot unikt mål GjøR STATKRAFT KlAR FoR verden TERNINGKAST FRA KUNDEN på høyden I SKoTTlAND 16 a dv ink lok ater u d er t GjøR STATKRAFT KlAR FoR verden TERNINGKAST FRA KUNDEN Prosjektgruppen nærmer seg svaret på hvordan Statkraft skal bli en global vinner. kunden? ja, for Statkraft har mange

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 3/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 3/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 3/2008 Relasjon Skanska og den finansielle krisen I det jeg skriver denne lederen er finanskrisen på full fart inn i vår del av verden, og også de europeiske bankene er nå

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008 Relasjon Produktivitet Vi har en periode bak oss med gode resultat og et godt marked. Det kan se ut om at markedet vi nå går inn i er mer usikkert, og da er vår egen

Detaljer

04/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Aibel: Møte på høyt nivå

04/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Aibel: Møte på høyt nivå 04/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Aibel: Møte på høyt nivå Innhold Aibel: Besøk i tøffe tider 4 Innhold Leder Side 3 Ulikhet: Det vi bør snakke om når Piketty er reist hjem Aibel Side 4 Oljeservice:

Detaljer

bedrifter i utvikling

bedrifter i utvikling bedrifter i utvikling Kjære leser I dette magasinet kan du lese om bedrifter og et miljø som satser aktivt på å utvikle seg videre. Vi lever i en verden der endringene er større og skjer raskere enn noen

Detaljer

03/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Klart for nytt kontorprosjekt

03/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Klart for nytt kontorprosjekt 03/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Klart for nytt kontorprosjekt Innhold Ferd Eiendom: Vi utvikler naboen til Aibel i Asker 4 Innhold Leder Side 3 Farvel venture: Ferd vil investere i nye

Detaljer

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen Rigmor Aasrud side 12 Hun skal få folket på beina igjen Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring side 02 side 16 No.3 2009 02 B-magasinet NR. 3 ÅRG. 1 03 Vulkanske opplevelser på Beerenberg Beerenberg

Detaljer

Nummer 4-2003. KTF i støtet s. 4. 10 år i opplæringens. Tårnkraner i byggeindustrien før og nå s. 22. s. 8. Ulykker endrer karakter s.

Nummer 4-2003. KTF i støtet s. 4. 10 år i opplæringens. Tårnkraner i byggeindustrien før og nå s. 22. s. 8. Ulykker endrer karakter s. Nummer 4-2003 KTF i støtet s. 4 10 år i opplæringens tjeneste s. 8 Tårnkraner i byggeindustrien før og nå s. 22 Ulykker endrer karakter s. 16 Innhold Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor AS Fornebuveien

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

Med fokus på sikkerhet. Aktuell. En bedrift for miljøet. Full kontroll i betongbransjen

Med fokus på sikkerhet. Aktuell. En bedrift for miljøet. Full kontroll i betongbransjen Nr. 1 Mars 2011 2. årgang Avis for Rogaland og Hordaland Med fokus på sikkerhet På Skattøra syv kilometer nord for Tromsø sentrum har Tromsø Maritime Skole Havarivernsenteret, drevet opplæring innen sikkerhet

Detaljer

KVALITET, MILJØ OG HMS

KVALITET, MILJØ OG HMS :info ET MAGASIN FRA CRAMO NR.1 2008 STORSATSING PÅ BYGGVARME s. 3 NY HÆHREAVTALE FOR CRAMO s. 4 VALGTE MOSJØEN FOR ETABLERING AV NY AVDELING s. 7 KVALITET, MILJØ OG HMS - ET AV VÅRE KUNDERS VIKTIGSTE

Detaljer

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD Internmagasin for Lyse Nr. 1 2014 JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT ALTIBOX blir smidigere MOT NY GRAVEREKORD LYSE SIDER øker verdien i hver vanndråpe

Detaljer

Takk for sist! En krukke gull ved enden av regnbuen? Norges største sprinklerjobb: Nei men et nytt kjempesykehus for hele Østfold

Takk for sist! En krukke gull ved enden av regnbuen? Norges største sprinklerjobb: Nei men et nytt kjempesykehus for hele Østfold fra Brødrene Dahl AS Februar 2013 En krukke gull ved enden av regnbuen? Nei men et nytt kjempesykehus for hele Østfold VAKTSKIFTE I BRØDRENE DAHL Roger Lunde overtar sjefstolen fra Arne-Erik Olsen Norges

Detaljer

Peabnytt. HANDSLAGET Medarbeiderundersøkelsen viser at Peab har engasjerte medarbeidere. Tema: Peab sponser Vålerenga Ishockey

Peabnytt. HANDSLAGET Medarbeiderundersøkelsen viser at Peab har engasjerte medarbeidere. Tema: Peab sponser Vålerenga Ishockey Peabnytt Nr. 3 2011 15. årgang Peab sponser Vålerenga Ishockey Møt Erik Løfsnes, adm dir IT Fornebu Reportasje HMS-aksjonen Tema: HANDSLAGET Medarbeiderundersøkelsen viser at Peab har engasjerte medarbeidere.

Detaljer