KURSKATALOG FOR HEIMEVERNET 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KURSKATALOG FOR HEIMEVERNET 2015"

Transkript

1 KURSKATALOG FOR HEIMEVERNET 2015 HEIMEVERNETS SKOLE- OG KOMPETANSESENTER Àjour pr orb/f:\hvsks\10 utdanning\02 kurskatalog\kurskatalog 2015\kurskatalog 2015_ docx

2 Heimevernets kurskatalog 2 Innledning GENERELT PÅMELDINGSRUTINER KURSSTED FORSVARETS KOMPETANSESENTRA ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER REISE OG LØNN ENDRINGER I ÅRSPLAN Lagførerkurs Gevær Grunnkurs Lederskap Lagførerkurs Jeger Troppssjefskurs II Jeger Troppssjefskurs III Jeger Lagførerkurs RFK 84 mm Lagførerkurs MØR Troppssjefskurs II Geværtropp Troppssjefskurs III Geværtropp Troppssjefskurs II Innsats- og Utrykningstropp Troppssjefskurs III Innsatstropp Troppssjefskurs III Utrykningstropp Skarpskytterkurs nivå 1 (Skarpskyttertropp) Skarpskytterkurs nivå 2 / lagfører kurs Troppssjefskurs II Skarpskytter Troppssjefskurs III Skarpskytter Fagkurs skarpskytter (Skarpskyttertropp) Lagførerkurs Radio Lagførerkurs Kommandoplass Troppssjefskurs II Sambandstropp Troppssjefskurs III Sambandstropp Stabstroppskurs Personellkurs I Stabstroppskurs II Sanitet Nivå 3 Førstehjelp Sanitet Nivå 3 Fagbefal Sanitet Nivå 3 Evakuering (Evakuerings-modul) Hjelpeplass kurs Troppssjefskurs II Sanitet Grunnkurs Hund (FHSK) Videregående patruljekurs hund (FHSK) Fagkurs Beskyttelse (FHSK) Instruktørkurs Hund Trinn 1 (Kurset er under revisjon av FHSK) Troppssjefskurs II MP CBRN kurs for instruktører (FABCS)... 26

3 Heimevernets kurskatalog 3 36 CBRN kurs for CBRN-lag og personell med CBRN som sekundærfunksjon (FABCS) CBRN-kurs for spesialister CBRN- kurs for OPS-offiser og befal med CBRN som sekundærfunksjon (FABCS) CBRN kurs for personell med CBRN som primærfunksjon- del I (FABCS) CBRN kurs for personell med CBRN som primærfunksjon, del II - data prediksjon (FABCS) Sikkerhetskurs område Etterretnings- og sikkerhetskurs område Grunnkurs i etterretningstjeneste (FEH) Verktøy- og teknikk kurs (FEH) Videregående kurs I etterretningstjeneste (FEH) Videregående kurs II i etterretningstjeneste (FEH) Grunnkurs Forebyggende sikkerhet i Forsvaret (FSA) Områdesjefskurs I Områdesjefskurs II Stabsområdesjefskurs II Stabsoffiserkurs Nordisk etterutdanningskurs for sjefer Operativt kurs for innsatskommandostaber Kurs operativ ledelse for HV-distriktstaber Instruktørkurs Nærkamp Nivå Instruktørkurs Patruljenærstrid Fagkurs I Objektsikring Fagkurs II Objektsikring Fagkurs Trening i maktanvendelse (TIM) Modul I (Figurantkurs) Fagkurs Trening i maktanvendelse (TIM) Modul II Grunnleggende skyteinstruktørkurs (Nytt i 2015) Videregående skyteinstruktørkurs Fagkurs Vintertjeneste Grunnkurs MILGEO Ungdomslederkurs Introkurs nytilsatte i HV Veilederkurs SIMIS- og Liaisonoffiserkurs Skyteinstruktør kurs I DFS/HV Skyteinstruktør kurs II DFS/HV Grunnkurs Lotter... 48

4 Heimevernets kurskatalog 4 Innledning 1.1 Generelt Heimevernets Skole- og Kompetansesenter () på Dombås vil med denne kurskatalogen informere samtlige i Heimevernets organisasjon om de sentrale kurs som gjennomføres. Ikke alle kurs gjennomføres årlig. De kurs som arrangeres i år ligger som egen link på internett og intranett. Kursansvarlig ved HV-distrikt er oppdatert på evt endringer. 1.2 Påmeldingsrutiner Såfremt ikke noe annet er bestemt eller beskrevet for det enkelte kurs skal alle påmeldinger gå gjennom kursansvarlig ved ditt HV-distrikt. 1.3 Kurssted Kurssted varier for det enkelte kurs. Kurs gjennomføres sentralt ved, regionalt, lokalt eller ute ved Forsvarets ulike kompetansesentra. Les derfor nøye de administrative bestemmelsene du får tilsendt før kursstart. 1.4 Forsvarets kompetansesentra har inngått avtaler om gjennomføring av kurs med flere kompetansesentra i Forsvaret. inngår årlig etter behov avtaler om kurs ved følgende kompetansesentra: Forsvarets Sanitet (FSAN) Forsvarets Hundeskole (FHSK) Forsvarets Militærpoliti avdeling (FMPA) Forsvarets ABC-vern skole (FABCS) Forsvarets Etterretningshøgskole (FEH) Hærens våpenskole 1.5 Administrative bestemmelser Den enkelte får tilsendt administrative bestemmelser for det spesifikke kurs eleven skal delta på. Har du spørsmål angående kurs som arrangeres av, ta kontakt på telefon Reise og lønn For personell som ikke er stadig tjenestegjørende betaler kurslønn og reise. For at du skal slippe å legge ut for flybilletter bestilles dette via. For øvrige reiseutgifter tar den enkelte med kvitteringer og utgiftene tilbakebetales av. 1.7 Endringer i årsplan Endring av tidspunkter for gjennomføring av kurs vil kunne oppstå. Følg derfor nøye med. Endringer oppdateres på internett, intranett og kursansvarlig ved HV-distriktet

5 Heimevernets kurskatalog 5 1 Lagførerkurs Gevær 10 dager Lokalt eller regionalt - Lagfører og nestlagfører geværlag innsatstropp - Lagfører og nestlagfører utrykningstropp - Lagfører og nestlagfører geværlag overvåkning- og kontrolltropp - Lagfører og nestlagfører geværlag objektsikringstropp Kurseleven skal inneha, være påtenkt eller uttatt til stilling som LF/NLF i geværlag Eleven skal etter endt kurs være i stand til å lede geværlaget under trening og oppdragsløsning. I uke 1 trenes teknikker og ferdigheter innenfor enkelte fagområder. I uke 2 gjennomføres en felttjenesteøvelse for å løse relevante oppdrag for lagene innenfor troppsrammen. Sluttilstanden er nådd når eleven er i stand til å lede og utdanne laget innenfor kjerneområdene som beskrevet i undervisningsmålene. 2 Grunnkurs Lederskap 7 dager. (Gjelder del 2) Lokalt ved eget HV-distrikt - nestlagfører/lagfører i LHV, LUHV og SHV. Kurseleven skal ha gjennomført og bestått lagførerkurs. Kurseleven må bestå del 1 av kurset for å kunne fortsette på del 2. Kurset gir elevene grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innenfor fagfeltene lederskap pedagogikk og instruksjonslære. Etter endt kurs skal elevene selvstendig kunne lede eget lag, samt kunne planlegge og gjennomføre trening med eget lag. Del 1 vil være en teoribasert E-læringsmodul med hovedfokus på pedagogikk og ledelse. Denne gjennomføres av den enkelte før oppmøte på kurssted. Del 2 av kurset er praktisk anvendelse av de kunnskaper elevene har ervervet seg gjennom del 1. Hovedfokus vil være planlegging og gjennomføring elevinstruksjoner, samt føringsoppgaver i lagførerrollen.

6 Heimevernets kurskatalog 6 Sluttilstand er nådd når eleven i teori og praksis har vist seg i stand til å kunne utdanne og lede mindre grupper i henhold til de spesifikke utdanningsmål som er beskrevet for kurset. 3 Lagførerkurs Jeger 11 dager - Lagfører og nestlagfører jegerlag - Lagfører og nestlagfører oppklaringslag innsatstropp - Lagfører og nestlagfører oppklaringslag uttrykningstropp. - Lagfører og nestlagfører KYP-lag SHV - Lagfører radiorelelag Eleven skal være i generell god fysisk form. Etter bestått kurs skal elevene være i stand til å lede jeger-, KYP-, radiorele- eller oppklaringslag under løsning av oppdrag. Teoretisk og praktisk opplæring og trening innen kjernedisipliner for jegertjeneste. Uke 2 inneholder en lengre feltøvelse, som har til hensikt å gi elevene praktisk erfaring i ledelse av lag og patrulje. 4 Troppssjefskurs II Jeger 11 dager - Troppssjef og nestkommanderende i jegertropp - Troppssjef og nestkommanderende i KYP-tropp - Lagfører jegerlag - Lagfører KYP-lag Bestått kurs for den enkelte tjenestestilling iht. kursrekken. Videre skal kurseleven være i generell god fysisk form. Være i stand til å lede eget lag i utdannelse og løsing av oppdrag under vinterforhold. Kurset gir en videregående innføring og trening i skyting, teknikker og operasjoner på lags- og patruljenivå under vinterforhold. Teoretisk og praktisk utdanning innen kjernedisipliner i jegertjeneste

7 Heimevernets kurskatalog 7 vinterstid. Uke 2 inneholder en lengre feltøvelse for å gi elevene praktisk erfaring i ledelse av lag og patrulje. Merk: Dette kurset er et videregående lagførerkurs som gjennomføres vinterstid. 5 Troppssjefskurs III Jeger 10 dager - Troppssjef og nestkommanderende jegertropp - Troppssjef og nestkommanderende KYP-tropp Bestått kurs for den enkelte tjenestestilling iht. kursrekken. Etter bestått kurs skal elevene være i stand til å lede troppen som troppssjef eller nestkommanderende under utdannelse, planlegging og løsning av oppdrag. Blanding av teoretisk og praktisk videreutdanning innen utdanningsplanlegging, lederskap, skytebanetjeneste og utvikling til strid. TØUTèr og spill øvelse gjennomføres for å gi eleven erfaring i planlegging og ledelse under oppdragsløsning. Merknad Kurset gjennomføres sammen med troppssjefskurs III skarpskytter 6 Lagførerkurs RFK 84 mm 11 dager - Lagfører og nestlagfører 84mm RFK lag innsatstropp Lagfører og nestlagfører 84mm RFK lag utrykningstropp Etter bestått kurs skal elevene være i stand til å lede RFK laget under løsning av oppdrag. Kurset har fokus på kjernedisipliner innen stridsteknikk og lagsdriller for RFK laget. Taktisk vurdering, bruk og vedlikehold av RFK lagets våpensystemer. TØUTèr og praktisk trening gjennomføres for å gi eleven erfaring i planlegging og ledelse under oppdragsløsning.

8 Heimevernets kurskatalog 8 7 Lagførerkurs MØR 11 dager - Lagfører/NLF i MØR-lag utrykningstropp Etter bestått kurs skal elevene være i stand til å lede MØR- laget under trening og løsning av oppdrag. Faglig kunnskap slik at de kan lede et MØR-lag og løse oppdrag. Uke 1 i kurset består i hovedsak av leksjoner innen våpenkjennskap og skarpskyting med 12,7 mm MØR. Uke 2 består av en felttjenesteøvelse med fokus på stridsteknikk og utvikling til strid. 8 Troppssjefskurs II Geværtropp 10 dager Lokalt eller regionalt. - Troppssjef eller nestkommanderende objektsikringstropp - Troppssjef eller nestkommanderende overvåking og kontrolltropp. Elevene må ha gjennomført lagførerkurs og grunnkurs lederskap, eller utskrevet befalskurs/grunnleggende befalsutdanning. Etter endt kurs skal elevene kunne fungere som NK-tropp, samt være i stand til å planlegge, koordinere og lede oppdragsløsning med egen tropp. Kurset gir spesialisert fagutdanning innen deler av objektsikrings- og overvåkning/kontroll-troppens oppdrag, organisasjon, materiell og stridsteknikker. TØUTèr og praktisk trening gjennomføres for å gi eleven erfaring i planlegging og ledelse under oppdragsløsning.

9 Heimevernets kurskatalog 9 9 Troppssjefskurs III Geværtropp 11 dager - Troppssjef og nestkommanderende objektsikringstropp - Troppssjef og nestkommanderende overvåking og kontroll tropp. - Troppssjef og nestkommanderende sanitetstropp/stabsområdet - Troppssjef og nestkommanderende MP tropp/stabsområdet - MP off og MP-off/etterforsker i MP-områdestab Bestått kurs for den enkelte tjenestestilling iht. kursrekken. Elevene må ha gjennomført troppssjefskurs II / tilsvarende. Etter endt kurs skal elevene inneha kunnskaper og ferdigheter til selvstendig å utføre forberedelser, planlegging og ledelse samt utdanning av troppen for å løse aktuelle oppdrag. Kurset gir fagutdanning innen objektsikringstroppens og O/K troppens oppdrag, organisasjon og stridsteknikker. Kurset har fokus på utvikling til strid og ledelse av troppen i oppdragsløsning. Kurset vektlegger utdanningsplanlegging. TØUTèr og praktisk trening gjennomføres for å gi eleven erfaring i planlegging og ledelse under oppdragsløsning. 10 Troppssjefskurs II Innsats- og Utrykningstropp 11 dager - Nestkommanderende i innsatstropp - Nestkommanderende i utrykningstropp Gjennomført lagførerkurs og grunnkurs lederskap, evnt utskrevet befalskurs/grunnleggende befalsutdanning Etter bestått kurs skal elevene være i stand til å lede egen tropp i trening og oppdragsløsning i krise krig. Kurset dekker oppdragstypene objektsikring, isolering og innbringelse. Kurset gir spesialisert fagutdanning innen deler av innsats og utrykningstroppens oppdrag, organisasjon, materiell og stridsteknikker med vekt på sikringsoppdrag og innbringelses- og isoleringsoppdrag. Fokus er på å lære teknikker som gjør elevene gode på planlegging, trening og løsning av aktuelle oppdrag. Dette bli gjort gjennom TØUTer og praktisk trening.

10 Heimevernets kurskatalog Troppssjefskurs III Innsatstropp 11 dager - Troppssjef og nestkommanderende innsatstropp - Troppssjef og nestkommanderende sanitetstropp/innsatsstyrke Bestått kurs for den enkelte tjenestestilling iht. kursrekken Etter bestått kurs skal elevene være i stand til å lede innsatstroppen under trening og løsning av oppdrag. Kurset dekker oppdragstypene ildoverfall, bakhold og overfall. Kurset gir spesialisert fagutdanning innen deler av innsatstroppens oppdrag, organisasjon, materiell og stridsteknikker. Kurset vektlegger utdanningsplanlegging. TØUTèr og praktisk trening gjennomføres for å gi eleven erfaring i planlegging og ledelse under oppdragsløsning. Merknad: Kurset gjennomføres sammen med troppssjefskurs III utrykningstropp. 12 Troppssjefskurs III Utrykningstropp 11 dager - Troppssjef og nestkommanderende utrykningstropp Bestått kurs for den enkelte tjenestestilling iht kursrekken. Etter bestått kurs skal elevene være i stand til å lede utrykningstroppen under trening og løsning av oppdrag. Kurset dekker oppdragstypene ildoverfall og bakhold. Kurset gir spesialisert fagutdanning innen deler av utrykningstroppens oppdrag, organisasjon, materiell og stridsteknikker. Kurset vektlegger utdanningsplanlegging. TØUTèr og praktisk trening gjennomføres for å gi eleven erfaring i planlegging og ledelse under oppdragsløsning. Merknad: Kurset gjennomføres sammen med troppssjefskurs III innsatstropp.

11 Heimevernets kurskatalog Skarpskytterkurs nivå 1 (Skarpskyttertropp) 10 dager 1. Troppsjef og NK i Skarpskyttertropp 2. Lagfører og nestlagfører i skarpskytterlag 3. Skarpskyttere med stilling i skarpskytterlag Kurseleven skal ha nærmeste foresatt sin anbefaling på at han er egnet for denne type tjeneste. Gjennomført og bestått opptak I- styrke samt intervju av skarpskytterutdannet personell. Kurseleven skal være i god mental og fysisk form, det gjennomføres følgende prøve: 7 km testløp med 22 kg sekk, felt-/arbeidsuniform og marsjstøvler, innen 52 min. Kurseleven skal være tjenestedyktig samme dag. Innen skarpskytterdisipliner og skyteferdighet så vil elevene bli testet i opptil 10 prøver i hver fagdel der 6 prøver gir tellende resultat, minimums krav om 70% gjennomsnitt under kursets varighet. Kurselevene vil bli gitt en anbefaling etter gjennomført kurs om han er egnet for videre utdanning og tjeneste i skarpskyttertropp 1. Selvstendig og som del av et makkerpar, bestå skyte tester på kjente og ukjente avstander med 7,62x51 skarpskytterrifle opp til 750 meter. 2. Anvende prinsipper for valg av ildstilling 3. Anvende prinsipper for observasjonsteknikk 4. Anvende prinsipper for avstandsbedømmelse med og uten optikk 5. Forstå prinsippene for fremrykning og bevegelses mønster for en skarpskytter 6. Selvstendig utføre korrekt bruk og vedlikehold av våpenteknisk materiell. 7. Selvstendig utføre korrekt bruk og vedlikehold av optisk materiell. 8. Forstå viktigheten av og selvstendig anvende mentale forberedelser for både skarpskyting og feltmessige øvelser. 9. Inneha kunnskap om hvilke materiell som benyttes av en skarpskytter under oppdragløsning og kunne benytte dette materiellet under trening. 10. Kjenne egne begrensninger og utviklingspotensialet som skarpskytter 1. Skarpskyting med HK 417 i henhold til gjeldende tabeller. 2. Grunnleggende skyteteknisk utdanning basis skytestillinger. 3. Bruk og justering av kikkertsikte, praktisk bruk av ballistikk, ammunisjon, vedlikehold. 4. Trening og utdanning som makkerpar med HK Grunnleggende utdanning i skarpskytterdisipliner: Teoretiske ferdigheter, Avstandsbedømmelse, Observasjonstjeneste, Valg og etablering av ild stilling, Stressmestring (Kims) 6. Organisasjon og taktisk bruk av skarpskyttertropp i HV

12 Heimevernets kurskatalog Skarpskytterkurs nivå 2 / lagfører kurs 10 dager 1. Troppsjef og NK Skarpskyttertropp 2. Lf og Nlf skarpskytterlag 3. Skarpskyttere med stilling i skarpskytterlag Utdanningskravet for opptak er gjennomført og bestått Skarpskytterkurs nivå 1. Kurseleven skal være i god mental og fysisk form, det skal gjennomføres 7 km testløp med 22 kg sekk, felt- /arbeidsuniform og marsjstøvler, innen 52 min i egen avdeling før oppmøte. Planlegge og gjennomføre minimum 3 oppdrag som skarpskytterlagfører. Innen feltdisipliner og skyteferdighet så vil elevene bli testet i opptil 10 sammensatte prøver der 6 prøver gir tellende resultat. Minimums krav om 70% gjennomsnitt under kursets varighet samt 80% på skyteferdighet for å få bestått kurs. Kurselevene vil bli gitt en anbefaling etter gjennomført kurs om han er egnet for videre utdanning og tjeneste i skarpskyttertropp. Som oppstartsprøve skal deltagerne bestå tabell 25 og 32 UD Skytetabeller HK 417. Deltageren får to forsøk til å bestå testen. 1. Selvstendig og som del av et makkerpar bestå skytetester på kjente og ukjente avstander med 7,62x51 og 12,7 skarpskytterrifle. 2. Selvstendig kunne redegjøre for ulike ammunisjonstyper til 12,7MØR med bruksområder og presisjonspotensial i de enkelte typene. 3. Anvende prinsipper for valg av ildstilling og kamuflasjeteknikk 4. Anvende prinsipper for observasjonsteknikk 5. Anvende prinsipper for avstandsbedømmelse med og uten optikk 6. Beherske valg av mars vei, anvende rutekort og utnytte lende til sin fordel. 7. Beherske valg og etablering av forberedt skarpskytterposisjon, i felt og bygning. 8. Beherske valg og etablering av improvisert skarpskytterposisjon, i felt og bygning 9. Beherske målangivelse som del av makkerpar 10. Beherske utforming av avstandskort/målskisser og bruke disse i praksis. 11. Selvstendig utføre korrekt bruk og vedlikehold av våpenteknisk og optisk materiell. 12. Anvende mentale forberedelser for både skarpskyting og feltmessige øvelser. 13. Kjennskap til hvilke materiell som benyttes av en skarpskytter under oppdragsløsning og kunne benytte dette materiellet under trening. 14. Anvende metoder for evaluering og planlegging av utdanning for skarpskyttere. 15. Kunne identifisere egne/ andres begrensninger og utviklingspotensial som skarpskytter.

13 Heimevernets kurskatalog Anvende mentale teknikker og erfaringslæring for å etablere prosedyrer i teknisk utførelse av skyting samt kunne analysere egne og andre skarpskyttere sine forbedringspotensial i trening og utdanning. 17. Selvstendig utføre og kvalitetssikre lagets UTS 18. Selvstendig lede inntil 2 skarpskytter par under oppdragsløsning 19. Selvstendig anvende 5 punkts ordre som redskap for oppdragsplanlegging 20. Kunne gi en kapasitetsbrief til støttet avdeling og som skarpskytterlagfører kunne fungere som liaison opp mot støttet avdeling 21. Presentere oppdrag for samarbeidende avdeling, med spesiell vekt på utførelse/plan (Med bruk av kartoverlegg) 22. Som lagfører og nest lagfører kunne detektere og håndtere krise og konflikter under trening, utdanning og oppdrag. Samt kunne skape et positivt og utviklende læringsmiljø i laget.. 1. Skarpskyting med HK 417 som enkelmann ut til 600 meter og som makkerpar ut til 900 meter. 2. Skarpskyting med 12,7 MØR som makkerpar ut til 1600 meter. 3. Skyteteknisk utdanning i basis og alternative skytestillinger 4. Grunnleggende utdanning på bevegelige mål og oppdukkende mål. 5. Forstå videregående ballistikk, derunder indre, ytre, terminal ballistikk og vær påvirkning. 6. Eleven skal selvstendig velge taktisk marsj vei, rykke inn i, etablere og drifte skarpskytterposisjoner, samt avgi presise skudd fra posisjonen. Eleven skal videreføre og utvikle samtlige ferdigheter fra Skarpskytterkurs nivå 1 og kombinere samt utnytte tillærte ferdigheter fra dette kurset. 7. Videregående utdanning i skarpskytterdisipliner: Teoretiske ferdigheter, Avstandsbedømmelse, Observasjonstjeneste, Fremrykning med valg og etablering av ild stilling, Stress mestring (Kims), Sammensatte scenarioer og øvelser 8. Utvikling til strid (UTS), oppdragsløsning 9. Som lagfører selvstendig være i stand til å utføre og kvalitetssikre egen/parets/patruljens/lagets koordinere aksjoner med inntil 2 makkerpar 10. Treningsmetodikk og utdanningsplanlegging 15 Troppssjefskurs II Skarpskytter 11 dager Kurseleven skal inneha eller være tiltenkt stilling som (i prioritert rekkefølge): 1. Troppsjef Skarpskyttertropp 2. NK i Skarpskyttertropp 3. Lagfører i Skarpskytterlag Følgende kurs skal være gjennomført og bestått; Skarpskytterkurs nivå 1 Skarpskytterkurs nivå 2 Kurseleven skal være i generell god mental og fysisk form.

14 Heimevernets kurskatalog 14 Være i stand til å lede skarpskytterlaget i utdannelse og løsning av oppdrag under vinterforhold. Samt kunne skape et positivt og utviklende læringsmiljø i troppen og laget. Kurset gir en videregående innføring i teknikker og operasjoner på lags- og makkerparnivå under vinterforhold. Teoretisk og praktisk opplæring og trening innen kjernedisipliner for skarpskyttertjeneste under krevende vinterforhold, under ledelse av instruktører og veiledere. Praktisk erfaring i ledelse av lag og makkerpar. Merk: Dette kurset er et videregående lagførerkurs som gjennomføres vinterstid samtidig med troppsjefskurs II Jeger. Kurset danner grunnlaget for Trsj III Skarpskyttertropp som fokuserer på NK- og sjefsrollen 16 Troppssjefskurs III Skarpskytter 10 dager Kurseleven skal inneha eller være tiltenkt stilling som (i prioritert rekkefølge): 1. Troppsjef Skarpskyttertropp 2. NK Skarpskyttertropp Gjennomført og bestått Troppsjefskurs II Skarpskyttertropp. Kurseleven være i generell god mental og fysisk form. Etter bestått kurs skal elevene være i stand til å lede troppen som Sjef eller Nk under utdannelse og løsing av oppdrag. Eleven skal ha en forståelse for planprosessen, planlegging og utvikling til strid. Som troppsjef kunne skape et positivt og utviklende læringsmiljø i troppen. Teoretisk og praktisk videreutdanning og trening innen planprosess, utvikling til strid, lederskap, og skytebanetjeneste. 17 Fagkurs skarpskytter (Skarpskyttertropp) 10 dager Alle i skarpskyttertropp Gjennomført og bestått minimum Skarpskytterkurs nivå 1 og 2 Hensikten med kurset er å gi et videregående utdanningstilbud innenfor skyting og stridsteknikk for personell i skarpskyttertropp. Det fokuseres både på enkeltmann, makkerpar og lag. Våpnene som benyttes er HK417 og 12.7 mm MØR. Tester gjennomføres for å gi en Nivå 3 godkjenning ihht Hærens utdanningsprogram og instruktør godkjenning på nivå 6.

15 Heimevernets kurskatalog 15 Videregående utdanning innenfor skyting og stridsteknikk for enkeltmann og makkerpar i skarpskyttertropp. Herunder; Skyting på lengre hold, HK417 og 12.7 mm MØR. Skyting mot bevegelige mål, HK417 og 12.7 mm MØR Skyting mot oppdukkende mål, HK417 og 12.7 mm MØR. Skyting fra bygninger, HK417 og 12.7 mm MØR Scenario basert utdanning tilpasset Videregående utdanning i alternative skytestillinger, HK417 og 12.7 mm MØR. Skyting i forskjellige terrengvinkler, HK417 og 12.7 mm MØR. Målangivelse. Sammensatte øvelser basert på Skarpskytterkurs nivå 1, 2 og 3. Oppdragsforståelse. Misjonsspesifikk utdanning. 18 Lagførerkurs Radio 5 dager. Gjennomføres lokalt eller regionalt. - Lagfører og nestlagfører i radiolag sambandstropp innsatsstyrke - Radiotelefonist/Vf kommandoplasslag sambandstropp innsatsstyrke - LF KKIS lag sambandstropp stabsområde - Radiotelefonist/Vf sambandstropp stabsområde - Lagfører og nestlagfører radiolag sambandstropp stabsområde - Radiotelefonist/Vf radiolag sambandstropp stabsområde - Sambandspersonell fra KYP tropp- og lag i SHV - Øvrig sambandspersonell fra SHV - Personell med behov for radiokompetanse i Luftheimevernet - Sambandskorporaler i Heimevernets øvrige troppetyper. Elevene som skal på Lagførerkurs radio skal ha klarering for HEMMELIG. Det er ønskelig at følgende er gjennomført før opptak til kurset: - Fagtjeneste samband - MRR og LFR relatert tjeneste - Kryptokvalifiseringskurs II Hensikten med kurset er primært å gi grunnleggende innføring i bruk og vedlikehold av radio- og antennemateriell i HV. Elevene skal etter endt kurs kunne bistå som hjelpeinstruktør i gjennomføring av radioleksjoner. Teoretisk og praktisk utdanning i radio- og antennemateriell i Heimevernet.

16 Heimevernets kurskatalog Lagførerkurs Kommandoplass 5 dager. Gjennomføres lokalt eller regionalt. Gjennomføres lokalt eller regionalt. - Lagfører kommandoplasslag sambandstropp Innsatsstyrke - Stabsassistent kommandoplasslag sambandstropp innsatsstyrke - Kommandoplassbefal i kommandoplasstropp stabsområde - Stabsassistent kommandoplasslag kommandoplasstropp - MO/Eksp.assistent kommandoplasslag kommandoplasstropp - Lagfører kommandoplasslag stabstropp i HV-områder - Sb korp kommandoplasslag stabstropp i HV-områder - Sambands- og operasjonspersonell fra SHV - Personell med behov for kommandoplasskompetanse i Luftheimevernet Det er et må-krav at elevene som skal på Lagførerkurs kommandoplass er klarert for HEMMELIG. Det er ønskelig at følgende er gjennomført før opptak: Lagførerkurs radio Kommandoplassrelatert tjeneste Kryptokvalifiseringskurs II Hovedhensikten med kurset er å gjøre elevene i stand til under ledelse å etablere og drifte den tekniske delen av ulike typer kommandoplasser, herunder: - Forstå viktigheten av bruken av rutiner i forbindelse med kommandoplass-tjeneste. - Vite om aktuelle sambandssystemers bruk og virkeområde. Teoretisk og praktisk utdanning i etablering og drift av den tekniske delen av en kommandoplass. 20 Troppssjefskurs II Sambandstropp 11 dager - Troppssjef og nestkommanderende sambandstropp innsatsstyrke. - Kdo.plassbefal sambandstropp innsatsstyrke. - Troppsjef og nestkommanderende kommandoplasstropp stabsområde. - Troppsjef og nestkommanderende sambandstropp i stabsområde. - Sambandsoff områdestab HV-geværområde.

17 Heimevernets kurskatalog 17 Sikkerhetsklarert for HEMMELIG Bestått kurs for den enkelte tjenestestilling iht. kursrekken. Hensikten med sambandstroppskurs II er å gi elevene videregående utdannelse i sambandstjeneste og lederskap. Eleven skal etter endt kurs være i stand til å planlegge, koordinere og lede utdanning og drift i egen avdeling. Kurset gjennomføres med en kombinasjon av teori, noe praksis og øvelse. Kurset har fokus på å lære teknikker for utdanning og instruksjon samt få kjennskap til utvikling til strid og skal gjøre elevene i stand til å bidra i planlegging og løsning av oppdrag. 21 Troppssjefskurs III Sambandstropp 11 dager - Troppssjef og nestkommanderende sambandstropp innsatsstyrke - Troppsjef og nestkommanderende kommandoplasstropp i stabsområde - Troppsjef og nestkommanderende sambandstropp i stabsområde - Sambandsoff områdestab HV-geværområde - System ing/tek SB sambandstropp innsatsstyrke - System ing/tek SB sambandstrop stabsområde - System ing/tek SB kommandoplasstropp stabsområde - Kommandoplassbefal sambandstropp Innsatsstyrke - Ass. G-6 (OPL/K) - S-6 (OPL/K) Sikkerhetsklarert for HEMMELIG Bestått kurs for den enkelte tjenestestilling iht. kursrekken. Hensikten med kurset er å gi eleven andre del av sambandsoffisersutdannelsen for personell i Heimevernets sambandsavdelinger rettet mot oppdragsløsning og sambandsplanlegging. Sluttilstanden er nådd når eleven er i stand til å planlegge, lede og gjennomføre aktuelle oppdrag i egen avdeling. Kurset gjennomføres med en kombinasjon av teori, noe praksis og øvelse. Kurset har fokus på å lære teknikker for plan og beslutningsprosess og skal gjøre elevene gode på planlegging og løsning av oppdrag.

18 Heimevernets kurskatalog Stabstroppskurs 1 10 dager - Stabstroppssjef/NK i Innsatsstyrke - Materiell- og transportbefal i Innsatsstyrke - Stabstroppssjef/Forsyningsbefal i HV-område - Materiell- og transportbefal i HV-område Etter endt kurs skal elevene forstå fagene slik at de er i stand til å løse oppdrag/oppgaver innen forsyningstjenesten i egen avdeling Kurset fokus grunnleggende fagtjeneste innenfor forsyning. Kurset gjennomføres i en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og stabsøvelse. 23 Personellkurs I Sted 4 dager - Personellbefal i Innsatsstyrke/HV-område/SHV-område - Personellassistent i Innsatsstyrke/HV-område/SHV-område - Økonomiassistent i Innsatsstyrke/HV-område/SHV-område Etter endt kurs skal elevene forstå de ulike fagene slik at de er i stand til å løse oppdrag/oppgaver innen personell- og økonomiarbeid i egen avdeling Kurset har fokus på grunnleggende fagtjeneste innenfor P og Ø. Kurset gjennomføres i kombinasjon av forelesning, gruppearbeid og selvstudie. 24 Stabstroppskurs II 11 dager - Personellbefal/ Ass S-1 i Innsatsstyrken - Personellbefal i HV-/SHV-område - Stabstroppssjef/NK i Innsatsstyrke

19 Heimevernets kurskatalog 19 - Materiell- og transportbefal i Innsatsstyrke* - Stabstroppssjef i HV-område - Materiell- og transportbefal i HV-område* - Administrasjonsoffiser i HV-område * = utenfor målgruppen i henhold til kursrekken Bestått kurs for den enkelte tjenestestilling iht. kursrekken. Etter endt kurs skal elevene selvstendig utføre fagtjenesten slik at de er i stand til å løse oppdrag/oppgaver innen sitt fagfelt. Kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid, leksjoner og stabsøvelse. Ved hjelp av plenumsundervisning skal elevene få en innføring i de ulike fagfeltene innen forvaltnings- og personelltjenesten. I gruppearbeidet vil de ulike fagområdene bli bedre belyst ved hjelp av oppgaver og selvstudier. Ved hjelp av blant annet utdanningsplanlegging, planarbeid, HVs forsyningskonsept, disiplinærreglementet og utvikling til strid vil vi gi eleven et helhetsbilde av egen organisasjon og dens kapasiteter innen egne fagfelt. For å bevisstgjøre de enkelte elevenes tjenestestilling gjennomføres det en stabsøvelse. Innholdet omfatter de ulike fagfelt, planarbeid, drift og utdanning innen egen organisasjon. Kurset er linjedelt, personell- og forsyningslinje. Hvorpå forsyningslinjen igjen er delt opp i administrasjonsoffisersgruppe og stabstroppsgruppe 25 Sanitet Nivå 3 Førstehjelp 12 dager Sessvollmoen evt. regionalt. Kurset gjennomføres i regi av FSAN. Sanitet nivå 3 Førstehjelp er for alt personell som har sanitet som primæroppgave. Alt personell i sanitetstroppene, sanitetsbefal geværområde. Kurset skal gi eleven den nødvendige teoretiske og praktiske kunnskap til å utføre riktig, praktisk, videregående førstehjelp. Kurset er bygget opp etter Norsk Førstehjelpråds standard og tilsvarer kravene til sivile kurs i Videregående førstehjelp. Etter endt og bestått kurs vil eleven oppnå samme status som om utdanningen var gjennomført sivilt. Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning og praktisk trening Evaluering: Ukas prøve. Avsluttende teoretisk og praktisk eksamen Kurset er intenst og stiller store krav til elevens evne til å ta inn teori og til å utføre praktisk handlinger. Litteratur: UD4-1-5 Lærebok i Sanitetsfagtjeneste. Noe særtrykk ( handouts ) FOR MER INFORMASJON SE FSAN EGEN KURSKATALOG

20 Heimevernets kurskatalog Sanitet Nivå 3 Fagbefal 5 dager. Sessvollmoen. Kurset gjennomføres i regi av FSAN. Fagbefal som skal tjenestegjøre i sanitetsstillinger i HVs organisasjon. Sanitetsfaglig bakgrunn på nivå 4 og 5, dvs ambulansepersonell med fagbrev, sykepleier eller lege. Kurset skal gi personellet en innføring i Forsvarets metode for å drive pasientundersøkelse og stabiliseringsmetoder. Kurset skal også gi fagbefalet et bilde av kunnskapen til annet sanitetspersonell, blant annet sanitetssoldaten. Annet Teoretisk og praktisk utførelse av Forsvarets drill; Førstevurdering ved Traumer Nivå 3. Gjennomgang av utvalgte deler av Grunnutdanning Nivå 3. Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning og praktisk trening.det forutsettes at kursdeltagerne har teoretiske bakgrunnskunnskaper i anatomi og fysiologi, derfor legges det vekt på praktisk trening i førstehjelps- og evakueringsprinsipper, samt materiell. Evaluering: Standpunktprøve Litteratur: UD4-1-5 Lærebok i Sanitetsfagtjeneste. FOR MER INFORMASJON SE FSAN EGEN KURSKATALOG 27 Sanitet Nivå 3 Evakuering (Evakuerings-modul) 10 dager. Sessvollmoen evt. gjennomføres regionalt. Kurset gjennomføres i regi av eller FSAN. Sanitet Nivå 3 evakuering er for personell på ambulanse (utrykningslag) i sanitetstroppene. Bestått kurset Førstehjelp nivå 3. Dersom det er en stund siden førstehjelpskurset ble gjennomført, vil elevens kunnskap bli testet før kursstart. Elever som ikke består testen vil bli vurdert for videre

21 Heimevernets kurskatalog 21 deltagelse. Annet Kurset skal gi eleven den nødvendige teoretiske og praktiske forutsetning til å utføre riktig, praktisk evakuering av pasienter. Eleven skal settes i stand til å holde en pasient fra skadested til første installasjon - maksimalt i 6 timer. Arbeid og samhandling på skadested. Overtagelse, stabilisering og evakuering av pasient. Observasjon under evakuering. Dokumentasjon og rapportering. Hovedinnholdet i kurset er praktisk. Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning og praktisk trening Evaluering: Avsluttende teoretisk og praktisk eksamen Litteratur: UD Lærebok i Sanitetsfagtjeneste. Noe særtrykk ( handouts ) FOR MER INFORMASJON SE FSAN EGEN KURSKATALOG 28 Hjelpeplass kurs 10 dager Kurset gjennomføres i regi av. Det er personell som inngår i lagsoppsettet til hjelpeplassene: Lagførere, sykepleiere, sanitetssoldater og evt. legen, hvis de ikke jobber med pasient behandling til daglig. Alle må ha gjennomført og bestått nivå 3 førstehjelp, og de bør ha gjennomført evakuerings modulen. Dette må være gjennomført etter år Det må påregnes å besvare en forstudie pakke, enten elektronisk pr mail eller i papirform til hovedinstruktør. Dette før oppstart av kurset. Soldatene skal gjennom kurset få den nødvendige innsikten i hva det innebærer å jobbe som et team på en hjelpeplass. Samt hva det fordrer av observasjoner og pleie av pasienter. De skal opparbeide de grunnleggende ferdigheter og kunnskaper innen feltet som er nødvendig for å kunne ha godt samvirke på en hjelpeplass. Skal gjøre personell i stand til å jobbe i team på hjelpeplass, herunder: - Mottak av pasienter - Traumebehandling - Skadestedshåndtering i behandlings feltet ved masseskade - Rutiner i fm vedlikehold av hjelpeplass - Materiellkjennskap og vedlikehold av materiellet - Sykestue/legekontor-drift, herunder støtte lege i konsultasjoner

22 Heimevernets kurskatalog 22 Kurset er lagt opp som klasseromsundervisning og praktisk trening. Det gjennomføres en øvelse på slutten av kurset, med hovedtema drifting av en hjelpeplass over tid, med og uten pasienter. Annet: Evaluering: Standpunktprøver underveis, og avsluttes med en teoretisk og praktisk prøve. Litteratur: - UD Lærebok i sanitetsfaget - TR 4-1 Materiell i sanitetsfagtjenesten brukerhåndbok. - Felleskatalogen - Legevakthåndboken - Medisinsk indeks for legevakt og AMK sentraler - Generell sykepleie, (deler av denne boken, vil bli distribuert ut før kurset) 29 Troppssjefskurs II Sanitet Krav 10 dager Kurset gjennomføres i regi av. - Troppssjef og nestkommanderende sanitetstropp - Lagfører utrykningslag og lagfører hjelpeplasslag sanitetstropp Bestått kurs for den enkelte tjenestestilling iht. kursrekken. Kurset skal gi troppssjefen faglig forutsetning for å kunne gjennomføre utdanning av egen tropp og kunne løse oppdrag i troppsforband, samt kunne være en faglig rådgiver for sjef I-kdo. Etter endt kurs skal eleven være i stand til å lede og utdanne en sanitetstropp. Eleven skal også være i stand til å fungere som en faglig rådgiver for sjef I-kdo når det gjelder bruk og disponering av troppen. Kurset gjennomføres som plenumsundervisning, gruppearbeid og praktisk trening. Kurset har fokus på fagtjeneste innen for sanitet, utdannelsesplanlegging, oppdragsplanlegging og taktisk bruk av troppen. 30 Grunnkurs Hund (FHSK) 12 dager

23 Heimevernets kurskatalog 23 Hauerseter / Forsvarets Hundeskole - Lagfører i hundelag - Hundefører i hundelag Alle skal stille med egen hund med godkjent funksjonsanalyse fra FHSK, gjennomført og bestått anleggsprøve samt røntgen HD/AD (fri/svak grad). Det gjennomføres innledningsvis fysisk test i form 5000m med hund. Antrekk er arbeidsuniform. Krav menn uansett alder er under 30 min - Krav jenter uansett alder er under 32 min. Elever som ikke består denne testen får ikke bestått kurs og sendes hjem. Gi kurselevene tilstrekkelig teoretisk og praktisk opplæring om bruk av militære tjenestehunder med dens kapasiteter og begrensninger slik at de etter endt kurs er stand til å trene, vedlikeholde og under oppfølging videreutvikle en militær tjenestehund. FOR MER INFORMASJON SE FHSK EGEN KURSKATALOG 31 Videregående patruljekurs hund (FHSK) 12 dager Hauerseter / Forsvarets Hundeskole Godkjente hundeførere. For å kunne være søknadsberettiget til videregående kurs for patruljehundefører må man være godkjent hundefører på kompetansetrinn nivå 5 med den hunden man kommer på kurs med. Må krav Sikkerhetsklarering - H (HEMMELIG) Bestått 3000m test - for å kunne bli vurdert (max 15 min for gutter/16 min for jenter). Bør krav 3000m test under 13:30 min for gutter og 14:00 min for jenter. Førerkort klasse B. Informasjon som skal ligge ved søknaden: - personalia - navn på hunden som eleven er oppsatt med Gi hundeførerne utvidede ferdigheter i praktisk bruk av militær tjenestehund i den tjenesten de er tiltenkt etter endt kurs, samt gi de

KURSKATALOG FOR HEIMEVERNET2016 HEIMEVERNETS SKOLE- OG KOMPETANSESENTER OG SJØHEIMEVERNETS UTDANNING- OG KOMPETANSESENTER

KURSKATALOG FOR HEIMEVERNET2016 HEIMEVERNETS SKOLE- OG KOMPETANSESENTER OG SJØHEIMEVERNETS UTDANNING- OG KOMPETANSESENTER KURSKATALOG FOR HEIMEVERNET2016 HEIMEVERNETS SKOLE- OG KOMPETANSESENTER OG SJØHEIMEVERNETS UTDANNING- OG KOMPETANSESENTER www.forsvaret.no Àjour pr 30.10.2015 Heimevernets kurskatalog 2 Innledning... 5

Detaljer

Kurskatalog For Heimevernet 2014

Kurskatalog For Heimevernet 2014 Kurskatalog For Heimevernet 2014 Heimevernets skoleog kompetansesenter og Sjøheimevernets utdanningog kompetansesenter www.forsvaret.no Àjour pr 24.01.14 2 1 Innledning... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 PÅMELDINGSRUTINER...

Detaljer

HEIMEVERNETS SKOLE- OG KOMPETANSESENTER

HEIMEVERNETS SKOLE- OG KOMPETANSESENTER KURSKATALOG HEIMEVERNETS SKOLE- OG KOMPETANSESENTER og SJØHEIMEVERNSKOMMANDOEN www.forsvaret.no Àjour pr 19.10.12 e/c:\documents and settings\ekleveland\lokale innstillinger\temporary internet files\olk369\kurskatalog

Detaljer

HEIMEVERNETS SKOLE- OG KOMPETANSESENTER

HEIMEVERNETS SKOLE- OG KOMPETANSESENTER KURSKATALOG HEIMEVERNETS SKOLE- OG KOMPETANSESENTER og SJØHEIMEVERNSKOMMANDOEN www.forsvaret.no Àjour pr 19.10.12 orb/f:\hvsks\10 utdanning\02 kurskatalog\kurskatalog 2013\kurskatalog orginal 2013.doc

Detaljer

KURSKATALOG FOR HEIMEVERNET 2018 HEIMEVERNETS SKOLE- OG KOMPETANSESENTER

KURSKATALOG FOR HEIMEVERNET 2018 HEIMEVERNETS SKOLE- OG KOMPETANSESENTER KURSKATALOG FOR HEIMEVERNET 2018 HEIMEVERNETS SKOLE- OG KOMPETANSESENTER www.forsvaret.no Àjour pr 13.12.2017 Heimevernets kurskatalog 2 1 Innledning... 5 GENERELT... 5 PÅMELDINGSRUTINER... 5 KURSSTED...

Detaljer

STAB- OG TRENTROPP INNSATSSTYRKE og Ass S-2 og Ass S-3

STAB- OG TRENTROPP INNSATSSTYRKE og Ass S-2 og Ass S-3 STAB- G TRENTRPP INNSATSSTRKE og Ass S-2 og Ass S-3 FHSK FHSK Korp Korp Korp Sjt Fenr Fenr Fenr Fenr Lt Lt Lt Grunnkurs hund Stabstr kurs I Grunnkurs Lederskap Stabstr kurs II Instr kurs hund trinn 1 Trsj

Detaljer

FORKLARINGSKODER Må ha Må ha dette kurset eller andre kurs merket (x) (valgmulighet for enkelte tjenestestillinger). Må ha dette kurset for å oppnå

FORKLARINGSKODER Må ha Må ha dette kurset eller andre kurs merket (x) (valgmulighet for enkelte tjenestestillinger). Må ha dette kurset for å oppnå () dette kurset eller andre kurs merket (x) (valgmulighet for enkelte tjenestestillinger). dette kurset for å oppnå høyeste grad i stilling. dette kurset eller andre kurs merket () for å oppnå høyeste

Detaljer

KURSKATALOG FOR HEIMEVERNET 2017

KURSKATALOG FOR HEIMEVERNET 2017 KURSKATALOG FOR HEIMEVERNET 2017 HEIMEVERNETS SKOLE- OG KOMPETANSESENTER OG SJØHEIMEVERNETS UTDANNING- OG KOMPETANSESENTER www.forsvaret.no Àjour pr 02.01.2017 hjp/c:\users\jhestdal\appdata\local\microsoft\windows\temporary

Detaljer

SJØHEIMEVERNETS UTDANNING- OG KOMPETANSESENTER KURS OG KARRIEREPLAN

SJØHEIMEVERNETS UTDANNING- OG KOMPETANSESENTER KURS OG KARRIEREPLAN SJØHEIMEVERNETS UTDANNING- OG KOMPETANSESENTER KURS OG KARRIEREPLAN Fagkurs SHV Befalskurs SHV Kurs i regi av HVSKSK Kurs i regi av eksterne Refererer til tidligere utdanning Stilling / Antall dager STILLINGER

Detaljer

STABOMRÅDESTAB OG STAB/TRENTROPP DISTRIKT

STABOMRÅDESTAB OG STAB/TRENTROPP DISTRIKT STABMRÅDESTAB G STAB/TRENTRPP Korp Korp Sjt Fenr Lt Lt Kapt/Lt P Stabstropp Grunnkurs Lederskap Stabstropp Kurs II mr sjefs Stabs offiserskurs Stomr sjefs I Fagkurs mrådestab mrådesjef mrådestab Kapt x

Detaljer

STUDIEPLAN FOR SKYTEINSTRUKTØRKURS I Forsvarets personell, befal og befalsskoleelever

STUDIEPLAN FOR SKYTEINSTRUKTØRKURS I Forsvarets personell, befal og befalsskoleelever STUDIEPLAN FOR SKYTEINSTRUKTØRKURS I Forsvarets personell, befal og befalsskoleelever Målsetning DFS sin målsetning med kurset er å støtte Forsvarets avdelinger med grunnleggende skyteinstruktøropplæring

Detaljer

Skarpskyttertroppen PRØVE PRØVE. Håndbok for HV Skarpskyttertroppen SIKKERHETSGRADERING: KORTTITTEL: Ugradert IKRAFTTREDELSE: 9.februar 2014 HJEMMEL:

Skarpskyttertroppen PRØVE PRØVE. Håndbok for HV Skarpskyttertroppen SIKKERHETSGRADERING: KORTTITTEL: Ugradert IKRAFTTREDELSE: 9.februar 2014 HJEMMEL: Skarpskyttertroppen KORTTITTEL: Håndbok for HV Skarpskyttertroppen SIKKERHETSGRADERING: Ugradert IKRAFTTREDELSE: 9.februar 2014 HJEMMEL: Utvikling og utdanning av kapasitet ANSVARLIG UTGIVER: Sjef Heimevernets

Detaljer

KURSPLAN PÅBYGNINGSKURS PATRULJEHUND FOR HUNDEFØRERE MED SØKSHUND

KURSPLAN PÅBYGNINGSKURS PATRULJEHUND FOR HUNDEFØRERE MED SØKSHUND KURSPLAN PÅBYGNINGSKURS PATRULJEHUND FOR HUNDEFØRERE MED SØKSHUND Godkjent av rektor 27. februar 2017 1. Innledning Politihunden er en viktig ressurs i den operative tjeneste og har mange ulike bruksområder.

Detaljer

KURSPLAN SKARPSKYTTERKURS FOR INNSATSPERSONELL I POLITIET

KURSPLAN SKARPSKYTTERKURS FOR INNSATSPERSONELL I POLITIET KURSPLAN SKARPSKYTTERKURS FOR INNSATSPERSONELL I POLITIET Godkjent av rektor 23. mars 2017 1. Innledning Norsk politi selekterer og utdanner tjenestepersoner til innsatspersonell kategori 1 (IP1) og innsatspersonell

Detaljer

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER Modul 3 Operativ lederutvikling Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oktober 2014 Revisjonslogg... 3 1... 4 2 gruppe... 4 3 Opptakskrav... 4 4 Kompetanse...

Detaljer

FAGPLAN POLITIHØGSKOLENS VINTERUTDANNING FOR POLITIETS TJENESTEHUNDER TRINN I

FAGPLAN POLITIHØGSKOLENS VINTERUTDANNING FOR POLITIETS TJENESTEHUNDER TRINN I FAGPLAN POLITIHØGSKOLENS VINTERUTDANNING FOR POLITIETS TJENESTEHUNDER TRINN I FAGPLAN VINTERUTDANNING FOR POLITIETS TJENESTEHUNDER TRINN I 1 INNLEDNING Grunnutdanningen for nye hundeførere og tjenestehunder

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR HUNDEFØRERE I POLITIET MED VINTERTJENESTE

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR HUNDEFØRERE I POLITIET MED VINTERTJENESTE STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR HUNDEFØRERE I POLITIET MED VINTERTJENESTE 10 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 19. februar 2014 1. Innledning Politihunden er en viktig ressurs innen vinter- og fjellredningstjenesten,

Detaljer

KURSPLAN PÅBYGNINGSKURS I VÅPENTJENESTE

KURSPLAN PÅBYGNINGSKURS I VÅPENTJENESTE KURSPLAN PÅBYGNINGSKURS I VÅPENTJENESTE FOR INSTRUKTØRER I POLITIET Godkjent av rektor 7. april 2017 1. Innledning Operativ polititjeneste kan innebære svært krevende oppdrag. Såkalte skarpe oppdrag, hvor

Detaljer

Orientering fra HV-08

Orientering fra HV-08 Orientering fra HV-08 Firas Brahimi Kaptein Ass G-9 SIMIS 2013.10.29 1 Agenda Heimevernets historie oppgaver og egenart Organisasjon Heimevernets bistand til det sivile samfunn HV kapasiteter 2013.10.29

Detaljer

Heimevernet som del av den kommunale beredskap i fred, krise og krig

Heimevernet som del av den kommunale beredskap i fred, krise og krig Heimevernet som del av den kommunale beredskap i fred, krise og krig Jørgen Roaldset GENERALSEKRETÆR LANDSRÅDET FOR HEIMEVERNET Heimevernet Innhold Historien Organisering og oppdrag HVs egenart HV-tjenesten

Detaljer

GRUNNKURS FOR FREMTIDIGE HUNDEFØRERE I POLITIET

GRUNNKURS FOR FREMTIDIGE HUNDEFØRERE I POLITIET GRUNNKURS FOR FREMTIDIGE HUNDEFØRERE I POLITIET Introduksjon Godkjent av rektor 26. februar 2013 1. Innledning Politihunden er en av politiets viktigste ressurser i den operative tjeneste og skal ivareta

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING FOR HUNDEFØRERE I POLITIET MED REDNINGSTJENESTE

STUDIEPLAN UTDANNING FOR HUNDEFØRERE I POLITIET MED REDNINGSTJENESTE STUDIEPLAN UTDANNING FOR HUNDEFØRERE I POLITIET MED REDNINGSTJENESTE 10 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 3. desember 2014 1. Innledning Redningstjeneste er en av de viktigste og mest krevende oppgaver

Detaljer

Totalforsvaret i et nytt lys?

Totalforsvaret i et nytt lys? Totalforsvaret i et nytt lys? Trussebilde Sivilt-militært samarbeid FSJs Fagmilitære råd «Vi hadde forsømt å forberede oss også på det verste alternativet, hvilket et suverent rike må gjøre» Jens Chr Hauge

Detaljer

Jegertropp. Metadata PRØVE PRØVE. Håndbok for HV - Jegertroppen SIKKERHETSGRADERING: KORTTITTEL: Ugradert IKRAFTTREDELSE: 9.februar 2014 HJEMMEL:

Jegertropp. Metadata PRØVE PRØVE. Håndbok for HV - Jegertroppen SIKKERHETSGRADERING: KORTTITTEL: Ugradert IKRAFTTREDELSE: 9.februar 2014 HJEMMEL: Jegertropp Metadata KORTTITTEL: Håndbok for HV - Jegertroppen SIKKERHETSGRADERING: Ugradert IKRAFTTREDELSE: 9.februar 2014 HJEMMEL: Utvikling og utdanning av kapasitet ANSVARLIG UTGIVER: Sjef Heimevernets

Detaljer

SPESIALJEGER WWW.FALLSKJERMJEGER.NO

SPESIALJEGER WWW.FALLSKJERMJEGER.NO Forsvarets Spesialkommando/ Hærens Jegerkommando SPESIALJEGER WWW.FALLSKJERMJEGER.NO SPESIALJEGER Er dette deg? Lærer raskt Liker utfordringer Løsningsorientert Selvstendig Fysisk robust Psykisk sterk

Detaljer

Håndbok for Heimevernet. Håndbok for Heimevernet. Stabstropp. Objektsikringstropp. Personelltjenesten i Stabstropp HV-område

Håndbok for Heimevernet. Håndbok for Heimevernet. Stabstropp. Objektsikringstropp. Personelltjenesten i Stabstropp HV-område Håndbok for Heimevernet Håndbok for Heimevernet Objektsikringstropp Stabstropp Personelltjenesten i Stabstropp HV-område Personelltjenesten i Stabstropp HV-område Metadata KORTTITTEL: Håndbok for HV Personelltjeneste

Detaljer

Håndbok for skarpskyttertropp

Håndbok for skarpskyttertropp Troppehåndbok for Heimevernet Håndbok for skarpskyttertropp [dd. måned åååå] [Fornavn Etternavn] [Grad] [Tittel] Håndbok for skarpskyttertropp Metadata KORTTITTEL: Håndbok for HV - Skarpskyttertropp SIKKERHETSGRADERING:

Detaljer

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER Modul 2 Redningsfaglig ledelse Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oktober 2014 Revisjonslogg... 3 1. Mål... 4 2. Målgruppe... 4 3. Opptakskrav...

Detaljer

Opplandske heimevernsdistrikt 05

Opplandske heimevernsdistrikt 05 Opplandske heimevernsdistrikt 05 Orientering til Fylkesberedskapsrådet Oppland 3 mai 2012 1 Agenda - Heimevernets organisasjon og oppgaver - Opplandske heimevernsdistrikt 05 - Sivil - militært samarbeid

Detaljer

Overvåknings- /kontrolltroppen

Overvåknings- /kontrolltroppen Overvåknings- /kontrolltroppen Metadata KORTTITTEL: Håndbok for HV OK-troppen SIKKERHETSGRADERING: Ugradert IKRAFTTREDELSE: 9.februar 2014 HJEMMEL: Utvikling og utdanning av kapasitet ANSVARLIG FAGMYNDIGHET:

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING FOR POLITIETS FORHANDLERTJENESTE

STUDIEPLAN UTDANNING FOR POLITIETS FORHANDLERTJENESTE STUDIEPLAN UTDANNING FOR POLITIETS FORHANDLERTJENESTE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 3. juni 2014 1. Innledning Politiet har i den daglige operative tjeneste kontakt med publikum, og skal løse

Detaljer

Forsvarets Sanitet. Forsvarets Felles Sanitetsstyrker

Forsvarets Sanitet. Forsvarets Felles Sanitetsstyrker Forsvarets Sanitet Forsvarets Felles Sanitetsstyrker Forsvarets Felles Sanitetsstyrker (FFSS) FFSS har som hovedoppgave å levere operative sanitetskapasiteter til støtte for hele Forsvarets organisasjon

Detaljer

KURSPLAN KURS FOR ALARMSENTRALOPERATØR. Foto: Morten Ovesen

KURSPLAN KURS FOR ALARMSENTRALOPERATØR. Foto: Morten Ovesen KURSPLAN KURS FOR ALARMSENTRALOPERATØR Foto: Morten Ovesen Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap september 2011 INNHOLD 1. BAKGRUNN FOR KURSET 3 2. KURSETS PLASS I OPPLÆRINGSSTRUKTUREN

Detaljer

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER STUDIEPLAN

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER STUDIEPLAN UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER STUDIEPLAN Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oktober 2014 Revisjonslogg... 3 1 Bakgrunn... 4 2 Mål... 4 3 Målgruppe... 4 4 Opptakskrav... 4 5 Kompetanse...

Detaljer

KURSPLAN PÅBYGNINGSKURS I ARRESTASJONSTEKNIKK

KURSPLAN PÅBYGNINGSKURS I ARRESTASJONSTEKNIKK KURSPLAN PÅBYGNINGSKURS I ARRESTASJONSTEKNIKK FOR INSTRUKTØRER I POLITIET Godkjent av rektor 3. april 2017 1. Innledning Operativ polititjeneste kan innebære alt fra hverdagslige og enkle oppgaver til

Detaljer

Overvåknings- /kontrolltroppen

Overvåknings- /kontrolltroppen Overvåknings- /kontrolltroppen Metadata KORTTITTEL: Håndbok for HV OK-troppen SIKKERHETSGRADERING: Ugradert IKRAFTTREDELSE: 9.februar 2014 HJEMMEL: Utvikling og utdanning av kapasitet ANSVARLIG UTGIVER:

Detaljer

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER Modul 4 Erfaringslæring Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oktober 2014 Revisjonslogg... 3 1. Mål... 4 2. Målgruppe... 4 3. Opptakskrav... 4 4. Kompetanse...

Detaljer

INTERNOPPLÆRING FOR BRANNKONSTABEL

INTERNOPPLÆRING FOR BRANNKONSTABEL KURSPLAN INTERNOPPLÆRING FOR BRANNKONSTABEL Fastsatt av Direktoratet fra samfunnssikkerhet og beredskap xx.xx.2013... INNHOLD INNHOLD 2 1. BAKGRUNN FOR KURSET 3 2. KURSETS PLASS I OPPLÆRINGSSTRUKTUREN

Detaljer

KURSPLAN UTDANNING FOR FIGURANTER I POLITIETS HUNDTJENESTE

KURSPLAN UTDANNING FOR FIGURANTER I POLITIETS HUNDTJENESTE KURSPLAN UTDANNING FOR FIGURANTER I POLITIETS HUNDTJENESTE Godkjent av rektor 19. august 2015 1. Innledning Bruk av figuranter er en viktig ressurs i utdanning av patruljehundeekvipasjer i politiet. Figuranter

Detaljer

OVERSIKTSPROGRAM ( alternativ gjennomføring)

OVERSIKTSPROGRAM ( alternativ gjennomføring) OVERSIKTSPROGRAM ( alternativ gjennomføring) UNDERDISIPLIN LEKSJ NR ANT TIM A. INSTRUKSJON Instruksjonsprinsipper A 1 2 Tildeling av elevoppgaver A 2 1 Forberedelse til elevinstruksjon A 3 2 Elevinstruksjon

Detaljer

Emneplanen godkjent av Sjøfartsdirektoratet, 29.01.2015 versjon 0.1

Emneplanen godkjent av Sjøfartsdirektoratet, 29.01.2015 versjon 0.1 versjon 0.1 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 1.1. Bruk av emneplanen... 3 1.2. Planens omfang:... 3 1.2.1. STCW referanse.... 3 1.3. Studieressurser... 3 1.3.1. Personell... 3 1.3.2. Utstyr og

Detaljer

Del 5, Lavineprogrammet

Del 5, Lavineprogrammet Del 5, Lavineprogrammet 1 REKRUTTERINGSKLASSEN...3 1.1 Målsetting...3 1.2 Søksprøve...3 1.2.1 Dommerkommentarer...3 1.2.2 Underkjenning av søksøvelse...3 1.3 Følgende momenter skal gjennomgås og trenes

Detaljer

Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret (Øvingsbestemmelsene)

Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret (Øvingsbestemmelsene) Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret (Øvingsbestemmelsene) Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 4. april 2011 Ikrafttredelse 1. juli 2011 2 Innhold 1 Innledende bestemmelser 4 1.1

Detaljer

Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt 14. Jan Tore Sæterstad Major G-5/9 HV-14

Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt 14. Jan Tore Sæterstad Major G-5/9 HV-14 Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt 14 Jan Tore Sæterstad Major G-5/9 HV-14 Innhold Fakta om Heimevernet HV-14 Sivilt-militært samarbeid lokalt VERNER VOKTER VIRKER De enkle fakta om HV 45 000 soldater.

Detaljer

GODKJENNINGSPROGRAM FOR NORSKE REDNINGSHUNDER

GODKJENNINGSPROGRAM FOR NORSKE REDNINGSHUNDER 1 GODKJENNINGSPROGRAM FOR NORSKE REDNINGSHUNDER 2 Del 1 Generelle bestemmelser 1 GENERELT...3 1.1 Definisjoner...3 1.2 Krav til fører... 3 1.2.1 Medlemskap... 3 1.2.2 Helse... 3 1.2.3 Alder... 3 1.3 Krav

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR INNSATSLEDERE

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR INNSATSLEDERE STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR INNSATSLEDERE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innledning Innsatslederen er politidistriktets øverste leder på taktisk nivå

Detaljer

FINSEKURSET. 27. feb. - 6. mars 2016. Ledelse av søk og redningsaksjoner i vinterfjellet

FINSEKURSET. 27. feb. - 6. mars 2016. Ledelse av søk og redningsaksjoner i vinterfjellet FINSEKURSET 27. feb. - 6. mars 2016 Ledelse av søk og redningsaksjoner i vinterfjellet Norges Røde Kors har gleden av å invitere til et av landets viktigste lederkurs for alle som har, eller kan få et

Detaljer

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER Modul 1 Røyk- og kjemikaliedykkerledelse Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oktober 2014 Revisjonslogg... 3 1. Mål... 4 2. Målgruppe... 4 3. Opptakskrav...

Detaljer

SKYTEINSTRUKTØRKURS I

SKYTEINSTRUKTØRKURS I SKYTEINSTRUKTØRKURS I STUDIEPLAN FOR GJENNOMFØRING I SAMLAG UNDERDISIPLIN LEKSJ. NR ANT. TIMER A. INSTRUKSJONSLÆRE HANNE Instruksjonsprinsipper A 1 2 Tildeling av elevoppgaver A 2 1 Forberedelse til elevinstruksjon

Detaljer

KURSPLAN UTDANNING FOR REGIONALE INSTRUKTØRER I NASJONAL PROSEDYRE FOR NØDETATENES SAMVIRKE VED PÅGÅENDE LIVSTRUENDE VOLD (PLIVO)

KURSPLAN UTDANNING FOR REGIONALE INSTRUKTØRER I NASJONAL PROSEDYRE FOR NØDETATENES SAMVIRKE VED PÅGÅENDE LIVSTRUENDE VOLD (PLIVO) KURSPLAN UTDANNING FOR REGIONALE INSTRUKTØRER I NASJONAL PROSEDYRE FOR NØDETATENES SAMVIRKE VED PÅGÅENDE LIVSTRUENDE VOLD (PLIVO) Godkjent av rektor 24.september 2015 1. Innledning En av samfunnets viktigste

Detaljer

Stjørdal kommune som vertskommune for en militær avdeling muligheter og utfordringer. Ebbe Deraas Oberst SJ HV 12

Stjørdal kommune som vertskommune for en militær avdeling muligheter og utfordringer. Ebbe Deraas Oberst SJ HV 12 Stjørdal kommune som vertskommune for en militær avdeling muligheter og utfordringer Ebbe Deraas Oberst SJ HV 12 Innhold 1. Historikk 2. Værnes Garnison og HV 12 i dag 3. Muligheter 4. Utfordringer Historikk

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK. Internopplæring for brannkonstabel. Elev: Kommune /virksomhet: Systematisk, praktisk opplæring i brannvesenet.

OPPLÆRINGSBOK. Internopplæring for brannkonstabel. Elev: Kommune /virksomhet: Systematisk, praktisk opplæring i brannvesenet. OPPLÆRINGSBOK Internopplæring for brannkonstabel Systematisk, praktisk opplæring i brannvesenet Justert 2013 Elev: Kommune /virksomhet: Innhold 1. Generell informasjon... 3 1. Generell informasjon... 3

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR INNSATSLEDERE

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR INNSATSLEDERE STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR INNSATSLEDERE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innledning Innsatslederen er politidistriktets øverste leder på taktisk nivå

Detaljer

Håndbok for Heimevernet. Håndbok for Heimevernet. Stabstropp. Objektsikringstropp. HV-område

Håndbok for Heimevernet. Håndbok for Heimevernet. Stabstropp. Objektsikringstropp. HV-område Håndbok for Heimevernet Håndbok for Heimevernet Objektsikringstropp Stabstropp HV-område Stabstropp HV-område Metadata KORTTITTEL: Håndbok for HV Stabstropp HV-område SIKKERHETSGRADERING: Ugradert IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

KURSPLAN PÅBYGNINGSINSKURS I TAKTIKK

KURSPLAN PÅBYGNINGSINSKURS I TAKTIKK KURSPLAN PÅBYGNINGSINSKURS I TAKTIKK FOR INSTRUKTØRER I POLITIET Godkjent av rektor 3. april 2017 Innledning Operativ polititjeneste kan innebære svært krevende oppdrag. Såkalte skarpe oppdrag, hvor det

Detaljer

intro Trenerkurs Trener 1 (T1) Pistol

intro Trenerkurs Trener 1 (T1) Pistol 4 intro Trenerkurs Trener 1 (T1) Pistol 5 Praktisk informasjon Mål for kurset Lære bort grunnleggende tekniske ferdigheter. Utvikle fysiske, psykiske og sosiale egenskaper for utøvere på begynnernivå,

Detaljer

STUDIEPLAN. Stup - Svømming - Synkronsvømming - Vannpolo TRENER 1 SVØMMING

STUDIEPLAN. Stup - Svømming - Synkronsvømming - Vannpolo TRENER 1 SVØMMING T R E N E R L Ø Y P A N O R G E S S V Ø M M E F O R B U N D Stup - Svømming - Synkronsvømming - Vannpolo STUDIEPLAN TRENER 1 SVØMMING Norges Svømmeforbund, 0840 Oslo telefon: 21 02 90 00 faks: 21 02 96

Detaljer

Håndbok for Heimevernet. Håndbok for Heimevernet. Stabstropp. Objektsikringstropp. Stabstropp i innsatsstyrken

Håndbok for Heimevernet. Håndbok for Heimevernet. Stabstropp. Objektsikringstropp. Stabstropp i innsatsstyrken Håndbok for Heimevernet Håndbok for Heimevernet Objektsikringstropp Stabstropp Stabstropp i innsatsstyrken Stabstropp I-styrken Metadata KORTTITTEL: Håndbok for HV Stabstropp Innsatsstyrke SIKKERHETSGRADERING:

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning rådgivning 1 (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Rådgivning 1 Studiet er initiert av Kunnskapsdepartementet innenfor de prioriterte områdene i strategien

Detaljer

FALLSKJERMJEGER WWW.FALLSKJERMJEGER.NO

FALLSKJERMJEGER WWW.FALLSKJERMJEGER.NO Forsvarets Spesialkommando/ Hærens jegerkommando FALLSKJERMJEGER WWW.FALLSKJERMJEGER.NO FALLSKJERMJEGER Kontakt Post FSK/HJK Pb 124 2451 Rena Tlf 6240 3363/64 4888 3363/64 SØKNADSFRIST 1. MARS E-post info@fallskjermjeger.no

Detaljer

KURS I TRAUMATOLOGI OG KRIGSKIRURGI SESSVOLLMOEN 4-8. MAI 2015

KURS I TRAUMATOLOGI OG KRIGSKIRURGI SESSVOLLMOEN 4-8. MAI 2015 Forsvarets sanitetsskole/kurssenteret/ Sessvollmoen ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR DELTAKERE KURS I TRAUMATOLOGI OG KRIGSKIRURGI SESSVOLLMOEN 4-8. MAI 2015 Sessvollmoen, 26 Mars 2015 1 Innhold Punkt...Side

Detaljer

Forslag til fagplan for redningsdykkerlederkurs. Henrik Litland, OBRE

Forslag til fagplan for redningsdykkerlederkurs. Henrik Litland, OBRE Forslag til fagplan for redningsdykkerlederkurs. Henrik Litland, OBRE Hensikt: Hensikten med et kurs i redningsdykkerledelse vil være å skape forutsetninger for at redningsdykkerlederen kommer i stand

Detaljer

Oslofjord Heimevernsdistrikt-01(HV- 01) Oppdrag, kapasiteter og evner Beredskapsdagen 18. juni 2014

Oslofjord Heimevernsdistrikt-01(HV- 01) Oppdrag, kapasiteter og evner Beredskapsdagen 18. juni 2014 UGRADERT Oslofjord heimevernsdistrikt 01 Oslofjord Heimevernsdistrikt-01(HV- 01) Oppdrag, kapasiteter og evner Beredskapsdagen 18. juni 2014 Innhold Heimevernet Hva og hvem er HV-01? Daglig virksomhet

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Nasjonal rammeplan for grunnleggende befalsutdanning i Forsvaret (GBU)

Nasjonal rammeplan for grunnleggende befalsutdanning i Forsvaret (GBU) Nasjonal rammeplan for grunnleggende befalsutdanning i Forsvaret (GBU) 8. mai 2013 Louise Dedichen Kontreadmiral Sjef Forsvarets høgskole 1 Utdanningens formål Formålet med den grunnleggende befalsutdanningen

Detaljer

Spørsmål kan rettes til: Jørn Kristensen Tlf: 94 54 54 24 E- post: post@drangedalrodekors.no

Spørsmål kan rettes til: Jørn Kristensen Tlf: 94 54 54 24 E- post: post@drangedalrodekors.no Kursplan Oversikt over kursdatoer og emner. Med forbehold om endringer. 19.08 0.09 Grunnleggende førstehjelp Dette er Røde Kors Hjelpekorps (1 kveld) Grunnleggende førstehjelp (12 kvelder) 02.10 09.10

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 8

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang:... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Utstyr og lokaler... 2 1.4. Krav til planlegging av

Detaljer

Sjef Heimevernets skole- og kompetansesenter GJELDER FOR:

Sjef Heimevernets skole- og kompetansesenter GJELDER FOR: Metadata KORTTITTEL: Håndbok for HV - Innsatstroppen SIKKERHETSGRADERING: Ugradert IKRAFTTREDELSE: 9.februar 2014 HJEMMEL: Utvikling og utdanning av kapasitet ANSVARLIG UTGIVER: Sjef Heimevernets skole-

Detaljer

Utdanningsplan for instruktører trinn I (versjon 3.0). - Grunnopplæring av hund. Revidert 2015. Godkjent av Norsk Kennel Klubs Hovedstyre dd.mm.åååå.

Utdanningsplan for instruktører trinn I (versjon 3.0). - Grunnopplæring av hund. Revidert 2015. Godkjent av Norsk Kennel Klubs Hovedstyre dd.mm.åååå. Utdanningsplan for instruktører trinn I (versjon 3.0). - Grunnopplæring av hund Revidert 2015. Godkjent av Norsk Kennel Klubs Hovedstyre dd.mm.åååå. Godkjent av studieforbundet natur og miljø. Studieplannr.:

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Trener 2 Studiepoeng: 10 Studiets nivå og organisering Studiet går på deltid over 6 måneder og har et omfang på 10 studiepoeng på lavere grads nivå Bakgrunn for studiet Treneren har

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Grunnleggende helsepedagogikk Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet er på 7,5 studiepoeng over ett semester. Bakgrunn for studiet Høgskolen i Hedmark tilbyr studiet

Detaljer

Språkvask av godkjenningsprogrammet

Språkvask av godkjenningsprogrammet 02.01.2017 Språkvask av godkjenningsprogrammet Gjennom året kommer det inn noen spørsmål om tolkninger av teksten i godkjenningsprogrammet, eller vi ser at det er deler av programmet som ikke tolkes eller

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR OPERASJONSLEDERE

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR OPERASJONSLEDERE STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR OPERASJONSLEDERE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innledning Operasjonssentralen er politidistriktets ledelses- og koordineringssentral

Detaljer

Utdanningsprogram BFO-skolen. Utdanningstilbudet første halvår 2015

Utdanningsprogram BFO-skolen. Utdanningstilbudet første halvår 2015 Utdanningsprogram BFO-skolen Utdanningstilbudet første halvår 2015 BFO-skolen en skole for befal og tillitsvalgte BFO-skolen har ansvaret for BFOs utdanningsprogram. Alle utdanninger er spesielt rettet

Detaljer

Brigade Nord Kunngjøring grenaderopptak vår 2015 OPO 15003 DOCULIVE 2015000071

Brigade Nord Kunngjøring grenaderopptak vår 2015 OPO 15003 DOCULIVE 2015000071 Kopi til Brigade Nord Kunngjøring grenaderopptak vår 2015 OPO 15003 DOCULIVE 2015000071 Kunngjøring av grenaderopptak i Hæren vår 2015 1 Innledning Hæren gjennomfører opptak til grenader med ansettelse

Detaljer

0.0 INTRODUKSJON. Referanser. Eksempel på læremiljø. Læremål. Innhold Krav til utførelse Eksempel på metode

0.0 INTRODUKSJON. Referanser. Eksempel på læremiljø. Læremål. Innhold Krav til utførelse Eksempel på metode Denne kursplanen beskriver innholdet i instruktørkurs for kommersielle aktører som leverer kurs i Grunnleggende Fallsikring (8t). Andre med relevant fagkunnskap og erfaring, f. eks medlemmer av fallredningslaget

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Føreropplæring

KRAVSPESIFIKASJON. Føreropplæring KRAVSPESIFIKASJON Føreropplæring 1 Veiledning til Leverandør Kravspesifikasjonen er inndelt i hhv. Generelle krav føreropplæring og deretter påfølgende krav som gjelder for de enkelte førerkortklasser/kompetansebevis

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Trondheim, 05.05.09 Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse

Detaljer

Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole

Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole Lager og bilpleie På Kjelle videregående skole kan du ta en yrkesfaglig grunnutdanning som normalt består av to års opplæring på skolen og to års

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Studieplan 2011/2012. Risiko, sårbarhet og beredskap. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte.

Studieplan 2011/2012. Risiko, sårbarhet og beredskap. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte. Studieplan 2011/2012 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Motiverende intervju Studiepoeng: 10 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet gjennomføres på deltid over ett semester og er på totalt 10 studiepoeng Innledning Høgskolen i Hedmark

Detaljer

KURSPLAN. Samvirke på skadested (SPS)

KURSPLAN. Samvirke på skadested (SPS) KURSPLAN (SPS) Fastsatt av Justis- og politidepartementet 010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn for kurset s. 3. Kursets plass i opplæringsstrukturen s. 3 3. Kursets varighet, opptakskrav og målgruppe s.

Detaljer

Del 6, Ruinsøksgodkjenning 1 Anleggsprøven...2

Del 6, Ruinsøksgodkjenning 1 Anleggsprøven...2 1 Del 6, Ruinsøksgodkjenning 1 Anleggsprøven...2 1.1 GENERELT...2 1.2 MÅLSETNING...2 1.3 PRØVE 1, MØRKE...2 1.3.1 Karaktersetting...2 1.4 PRØVE 2, USTABILT UNDERLAG...2 1.4.1 Karaktersetting...2 1.5 PRØVE

Detaljer

KURSKATALOGEN VÅREN 2018 FOR TELEMARK OG VESTFOLD

KURSKATALOGEN VÅREN 2018 FOR TELEMARK OG VESTFOLD KURSKATALOGEN VÅREN 2018 FOR TELEMARK OG VESTFOLD GYMNASTIKK- OG TURNKRETSER Telemark: Nina Aafoskaas Gaaren 48 12 09 23 ninagaaren@hotmail.com Marianne S. Grønvold 91 69 53 64 marigron@sf-nett.no Marte

Detaljer

Sommerkursene. Røde Kors Hjelpekorps Region Øst. Kr.H.fartshelgen 1.-5. juni

Sommerkursene. Røde Kors Hjelpekorps Region Øst. Kr.H.fartshelgen 1.-5. juni 2011 Røde Kors Hjelpekorps Region Øst Sommerkursene Kr.H.fartshelgen 1.-5. juni Velkommen til Stavern Sentrale kurs åpent for hele landet å søke: Hovedinstruktørkurs NGF / D-HLRinstruktørkurs Idrettsskade

Detaljer

80 TIMERS INSTRUKTØRKURS

80 TIMERS INSTRUKTØRKURS FAGPLAN FOR 80 TIMERS INSTRUKTØRKURS I LASTEBIKKRANFØREROPPLÆRING F-2708 KIRKE-, UTDANNINGS- OG U 729 FORSKNINGSDEPARTEMENTET 1 Copyright (C) Kirke- og undervisningsdepartementet 1988. Denne fagplanen

Detaljer

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER Modul 6 Organisasjon og ledelse Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oktober 2014 Revisjonslogg... 3 1... 4 2 gruppe... 4 3 Opptakskrav... 4 4 Kompetanse...

Detaljer

KURSPLAN UTDANNING FOR HUNDEFØRERE I POLITIET MED VÅPENHUNDER

KURSPLAN UTDANNING FOR HUNDEFØRERE I POLITIET MED VÅPENHUNDER KURSPLAN UTDANNING FOR HUNDEFØRERE I POLITIET MED VÅPENHUNDER Godkjent av rektor 19. august 2015 Kursplan for hundeførere i politiet med våpenhunder 2014 Side 1 1. Innledning Politihunden er en viktig

Detaljer

Hovedmål. Delmål: Deltakeren skal:

Hovedmål. Delmål: Deltakeren skal: Kursplan trener 2 Hovedmål - Ha en helhetlig forståelse av treningsprosessen, og hva som kreves for å skape en sunn, positiv utvikling i valgt dansegren. - Ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende

Detaljer

ØVELSE GJALLARHORN INTERNAVIS FOR INNSATSSTYRKE BJØRN WEST, BERGENHUS HEIMEVERNSDISTRIKT-09. JULI 2017

ØVELSE GJALLARHORN INTERNAVIS FOR INNSATSSTYRKE BJØRN WEST, BERGENHUS HEIMEVERNSDISTRIKT-09. JULI 2017 INTERNAVIS FOR INNSATSSTYRKE BJØRN WEST, BERGENHUS HEIMEVERNSDISTRIKT-09. JULI 2017 Innhold Sjefens ord Personellinfo Øvelse Bjørgvin Hilsen fra S-4 Lagførerkurs Gjallarhorn ØVELSE GJALLARHORN Vil du si

Detaljer

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR Avdeling for sykepleier-, ingeniør - og lærerutdanning, Levanger PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I VEILEDNING SYKEPLEIERENS PEDAGOGISKE FUNKSJON SYKEPLEIERUTDANNING 3. studieenhet Kull

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Kursplan Trener 2 Alpint. November 2015 KURSPLAN. Trener 2 TRENERLØYPA ALPINT

Kursplan Trener 2 Alpint. November 2015 KURSPLAN. Trener 2 TRENERLØYPA ALPINT November 2015 KURSPLAN Trener 2 TRENERLØYPA ALPINT 1 Forord 1. Mål Trener 2 Alpint kurset er beregnet for skitrenere som arbeider med ungdom i utviklingsfasene; Trening for å trene - aldersklasser U14,

Detaljer

Vil du bli spesialist og systemoperatør i Luftforsvaret?

Vil du bli spesialist og systemoperatør i Luftforsvaret? Kunngjøring for Luftforsvaret KFL/Utdanning - nr 1/2017 Vil du bli spesialist og systemoperatør i Luftforsvaret? Luftforsvaret planlegger utdanning av operative besetningsmedlemmer innenfor flere kategorier

Detaljer

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng Studieplan Studieår 2014-2015 Våren 2015 Videreutdanning 15 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 31 00 80 60 Studieprogrammets

Detaljer

Fremtidens Heimevern

Fremtidens Heimevern Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 7. februar 2005 1 ved Generalmajor Bernt Iver Ferdinand Brovold Generalinspektør for Heimevernet Fremtidens Heimevern Heimevernet har siden 1993 tilpasset den operative

Detaljer

KRIMINALTEKNISKE KOORDINATORER

KRIMINALTEKNISKE KOORDINATORER STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR KRIMINALTEKNISKE KOORDINATORER Modul 4:10 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. desember 2017 1. Videreutdanning for kriminaltekniske koordinatorer 1.1. Innledning Den

Detaljer

Rekruttere kompetanse tilegnet ved sivile utdanningsinstitusjoner

Rekruttere kompetanse tilegnet ved sivile utdanningsinstitusjoner Rekruttere kompetanse egnet ved sivile utdanningsinstitusjoner Innledning Forsvaret er i kontinuerlig endring og utvikling, noe som innebærer et stort fokus på å planlegge, gjennomføre og evaluere tak

Detaljer

U D 3-3 RAD OG VIN K FOR INSTRUKTØREN

U D 3-3 RAD OG VIN K FOR INSTRUKTØREN U D 3-3 RAD OG VIN K FOR INSTRUKTØREN FORSVARETS OVERKOMMANDO/HÆRSTABEN 1986 RÅD OG VINK FOR INSTRUKTØREN. Denne folderen er å betrakte som reglementariske bestemmelser og fastsettes til bruk i Hæren.

Detaljer