BIKKJESTYKKET BARNEHAGE. Informasjons- og årsplan for «Vi gjør hver dag verdifull» Drammen kommunale barnehager

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BIKKJESTYKKET BARNEHAGE. Informasjons- og årsplan for 2013 2015. «Vi gjør hver dag verdifull» Drammen kommunale barnehager"

Transkript

1 BIKKJESTYKKET BARNEHAGE Informasjons- og årsplan for «Vi gjør hver dag verdifull» 1 Drammen kommunale barnehager

2

3 VELKOMMEN TIL OSS! BIKKJESTYKKET BARNEHAGE Strømsø barnehageområde Velkommen Velkommen til oss. Barnehagen vår ble åpnet i februar Vi er en barnehage som ligger godt plassert ved parken som også heter Bikkjestykket. Her er det flotte, grønne omgivelser og kort vei til alt, som byen, skogen, parken, skøytebanen, lekeparker, Austad gård m.m. Vi trenger som regel ikke transport for å komme dit vi vil. Informasjon: Dette dokumentet inneholder informasjon om, og Årsplan for barnehagen vår. I tillegg vil du motta halvårsplaner og månedsplaner. Våre planer sendes ut til dere via mail. Dette er et ledd i barnehagens Miljøfyrtårnarbeid. Dersom du ønsker å få planene i papirform så gi beskjed om dette til avdelingens pedagogiske leder. Kommunens strategi En barnehage for alle der hvert enkelt barn oppfyller sitt fulle potensial og blir et trygt og selvstendig menneske. Barnehagenes visjon «Vi gjør hver dag verdifull» KONTAKT OSS Bikkjestykket barnehage Strømsø barnehageområde Sigurdsgate Drammen Telefon: e-post: Styrer: Hilde E. Grøtting Telefon e-post: Avdelingene Spirevippen, barn i alderen 0 3 til 4 år, plasser, tlf Blomsterpotta, barn i alderen 0 3 til 4 år, plasser, tlf Blomsterhagen, barn i alderen 3 6 år, plasser, tlf Drivhuset, barn i alderen 3 6 år, plasser, tlf

4 Barnehagen har i alt 70 plasser med ca. 15 årsverk. Antall barn kan variere noe da fordelingen på aldersgrupper avhenger av søkere til vår barnehage. Styrer og ped.lederne utgjør lederteamet i barnehagen. Vi ivaretar helhet og progresjon. Norges beste barnehage prosjekt Prosjektet Norges beste barnehage ble vedtatt i forbindelse med behandling av kommunens økonomiplan Norges beste barnehage er et utviklingsprosjekt for alle barnehagene i Drammen. Prosjektet omfatter kommunale og private barnehager. Norges beste barnehage skal ha fokus på kvalitetsutvikling, kompetanseheving, og systemutvikling i barnehagene, slik at alle barn i barnehagene i Drammen har et optimalt barnehagetilbud. Alle nytilsatte pedagoger i Drammen kommunale barnehager får veiledning. Alle ansatte gjennomgår et elektronisk sikkerhetskurs som heter «Sikkerhetsrommet». Forankringen for barnehagens pedagogiske arbeid Lov om barnehager Rammeplanen (2011) m/ forskrifter Virksomhetsplan for Drammen kommunale barnehager Felles faglig plattform for Drammen kommunale barnehager Vedtekter for Drammen kommunale barnehager Forskrift om miljørettet helsevern for barnehager og skoler Drammen kommunale barnehager har en felles Virksomhetsplan, samt kompetanseplan for alle ansatte som lederutdanning for styrer og pedagogiske ledere, kompetanseplan for alle pedagogiske medarbeidere (fra 2012) og mulighet for andre kurs som støtter opp om arbeidet vårt. Når du begynner i barnehagen Ved barnehageårets start legger vi stor vekt på trivsel, tilhørighet og trygghet. Vi avtaler med hver enkelt familie når dere kan begynne. Alle får tilbud om felles møte i mai/juni med informasjon der vi avtaler tid til oppstart. Åpningstid Åpningstiden er fra kl I juli er det sommertilbud. Da er en barnehage i Strømsø barnehageområde åpen for de som har avviklet ferie andre tider av året. Parkering ved Austad gård Det er ikke tillatt å kjøre eller parkere i Sigurdsgate. Dette er en gangvei. Alle må ta hensyn til det. Kjøring til porten er kun tillatt for å hente/bringe funksjonshemmede barn, til varelevering o.l. Syke barn kan også hentes ved porten i bil. 4

5 Turer Turer er viktig i våre planer. Vi fokuserer på å være mye ute, og å gå på tur så ofte vi kan. Opplevelser, nysgjerrighet, mestring og fysisk aktivitet er hovedmålsetting for turer. Barna skal også lære å være ute i samlet flokk, og ta ansvar for seg selv og sakene sine, trene på å bære sekken og lytte til kollektive beskjeder. Det er derfor forskjell på turene for de små og store barna. Forventninger og aktivitetsnivå og barns eget ansvar øker med årene. Vi har et nærområde med mange muligheter året rundt. Ski, skøyter og aking har vi god anledning til i parken og på Marienlyst. Vi går på turer til skog og by. Biblioteket og de urbane strøk er også et fint mål for turer. Lek Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Leken er et allment menneskelig fenomen der barn har høy kompetanse og engasjement. Den er en grunnleggende livs- og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom. Leken har mange uttrykksformer og kan føre til forståelse og vennskap på tvers av alder og språklig og kulturell ulikhet (Kunnskapsdepartementet (KD), 2011 s.32). Vi mener at det å forstå lekens vesen, er en viktig del av det å forstå barn. Gjennom lek skjer mye av barns læring, og gjennom leken skaffer de seg erfaringer de viderefører til virkeligheten. Gjennom leken skapes vennskap. Derfor har vi fokus på å legge best mulig til rette for både styrte aktiviteter og fri lek. Barns medvirkning Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet (Barnehagelovens 3). På Bikkjestykket barnehage vil vi jobbe for et demokratisk miljø, hvor barnas stemme blir hørt og tatt hensyn til. Dette arbeider vi mot ved å lytte til barna, observere hva de er interessert i, lese kroppsspråk og prøve å forstå barnas måte å utrykke seg på. Barns medvirkning vil ikke si at barna alltid skal få det som de vil, men at de skal føle at deres stemme blir hørt i det daglige livet i barnehagen. 5

6 Tradisjoner FN-dag med fokus på de forskjellige land som er representert i barnehagen Advent og jul med julegrantenning, Lucia, nissefest og julebord Karneval i februar Aktivitet knyttet til SOS-barnebyer (med FAU som har initiert innsamling) Barnehagens bursdag hvert femte år. Vi åpnet 1. februar 2007 Vinteraktivitetsdag Påskefrokost (torsdag før påske) 16. mai felles arrangement med barnehager på Strømsø med musikk-korps, flagg og sanger v/ Strømsø bo- og servicesenter Sjørøveruke i juni Sommerfest for hele barnehagen med avslutning for førskolebarn og andre barn som slutter i barnehagen - arrangeres av FAU i samarbeid med indianerforeldre. Slik feirer vi fødselsdager i barnehagen Dette er en stor dag for alle barn. Alle barn blir feiret i barnehagen på sin bursdag og får være i fokus. I samarbeid med barnehagens FAU har vi bestemt at det ikke skal medbringes noe spiselig. Eventuelle bursdagsinvitasjoner skal sendes privat. Telefonliste med mailadresser til foreldre/foresatte deles ut i løpet av høsten etter samtykke. Slik feirer vi bursdag: Flagg Bilde av barnet på inngangsdøra Samling der barnet sitter på gullstol med krone og gullkappe Barnet velger sanger og leker Bursdagssang Gratulasjonsrunde Vi sender opp «raketter» Kosthold I barnehagen jobber vi med sunn mat. Vi serverer lunsj fire dager i uka. Den femte dagen er det matpakke og da oppfordrer vi dere til å lage en sunn og god matpakke til barna. Hver uke får barnehagen levert brød, pålegg, melk, frisk frukt og grønnsaker. Vi serverer oppskjært frukt hver dag som eget fruktmåltid (se dagsrytmen) Vi setter av god tid til måltidene. Måltidene skal være sosiale og trivelige stunder, hvor barn og voksne får tid til å snakke sammen om ting vi er opptatt av. Måltidene har også en pedagogisk funksjon. Vi ønsker at barna lærer seg god bordskikk og å spørre hverandre, eller en voksen, om hjelp. Barna skal øve seg på å vente på tur og å sitte ved bordet. Barna skal få muligheten til å øve på å smøre maten sin selv, og får utdelt tallerken, kopp og kniv. Vi oppfordrer barna til å prøve ulik mat. 6

7 Halal: Ønske om egen kost. Vi ber dere ta med eget kjøtt evt. annet om det er noe barnehagen ikke har. Ta det opp med avdelingen. Allergier: Si fra, så tar vi hensyn til dette. Frokost: Barna spiser hjemme eller tar med mat som spises innen kl p.g.a. videre aktiviteter i barnehagen Lunsj: Brødmåltid og varme retter (egen plan), matboks en dag i uka Frukt: Serveres i barnehagen hver dag Drikke til maten holder barnehagen. Melk eller vann. På turdager har barna med seg eget drikke i sekken. Vi har varm mat av og til. Barn lager maten sammen med voksne i et pedagogisk opplegg. Miljøfyrtårn Barnehagen ble første gang sertifisert 7. november Resertifiseringer foregår ca. hvert 3. år. pedagogisk opplegg for barna 4-årsgruppa til returpunkt m.m. kildesortering redusere søppel sjekke strømforbruk innemiljø (lyddempende tiltak m.m.) og utemiljø Foreldresamarbeid/samtaler med personalet I løpet av året vil det bli satt opp tilbud om foreldresamtaler knyttet til barnets fødselsdag. Dersom det er noe du ønsker å snakke med personalet om utenom dette, er det bare å si ifra. Vi kan sette av litt tid til dette ved levere/hente-situasjon uten at barnet er tilstede. Det gjør det lettere for oss å gi deg/dere gode svar på det dere vil ta opp. Ellers setter personalet pris på tilbakemeldinger. For foreldre med barn som har behov for ekstra oppfølging, er det også tverrfaglige møter med eksterne samarbeidspartnere, som fysioterapitjeneste, logoped, ppt, barnevern, sykehus eller annet. 7

8 Utover daglig foreldresamarbeidet ved levering og henting har vi følgende møteplasser: Informasjonsmøte med nye foreldre i mai/juni Oppstartsamtaler når barna er nye i barnehagen Foreldrerådsmøte/foreldremøte i september med valg SU/FAU Foreldresamtaler på den tiden barnet fyller år, med tilbud om ytterligere en samtale ved behov Foreldrekaffe Påskefrokost Lucia Faste samtaler med FAU-leder og SU-møter Sommerfest i regi av FAU og Indianerforeldrene Foreldre kan sende mail til ped.ledere ved behov Klær og skift i barnehagen Dette tar vi opp ved oppstart. Det er viktig at det er nok skifteklær i hylla til barnet ditt. Det er til stor hjelp for oss om klær og fottøy er godt merket. Dette vil gjøre det lettere for oss å holde orden på hvem som eier hva og å finne igjen savnede plagg. Barnets hylle ryddes ved behov av foreldre/foresatte. Leker og utstyr Personalet vil opplyse når barn kan ta med seg egne leker og utstyr i barnehagen. Sykler/ akebrett m.m. parkeres utenfor porten. Rutiner Hverdagen i barnehagen inneholder mange faste aktiviteter og rutinesituasjoner. Dette er med på å skape en trygg, oversiktlig og forutsigbar dag for barna. Faste rutinesituasjoner kan oppleves som gode velkjente holdepunkter i løpet av dagen, eks. måltider, garderoben og påkledning, toalettet, samling m.m. I hverdagssituasjonene tilrettelegger personalet læring av både praktiske og sosiale ferdigheter. Levere og hente Vi ønsker å ta imot barn og foreldre på en god måte. Følg alltid barnet inn på avdelingen om det ikke er personale i garderoben når dere kommer. Vi krysser alltid barna inn og ut av barnehagen. Vi oppfordrer deg som forelder å ta ordentlig farvel med barnet, selv om det allerede virker opptatt i lek eller med å spise. Barnet må oppleve at ha det betyr at du går. Om barnet er i tvil om du skal gå eller ikke, kan det oppleves som utrygt. Når du henter barnet ditt, ønsker vi å ta oss tid til å si noen ord om dagen, og å si farvel til barnet. Dersom det ikke er noen av personalet fra avdelingen til stede når du henter, er det viktig at du sier ifra til noen på en annen avdeling slik at vi vet at barnet er hentet! 8

9 Utviklingsstøttende kommunikasjon (usk) En viktig metode vi arbeider etter, er usk/marte Meo (av egen kraft) og dens prinsipper for utviklingsstøttende kommunikasjon. Det er en metode i samspillsarbeid som vi benytter for å utvikle barnas selvfølelse og omsorg for andre. Det er den voksnes væremåte overfor barnet det blir satt fokus på og som er kjernen i denne metoden. Det går bl.a ut på at den voksne skal rette oppmerksomheten mot barnet og gi det positiv bekreftelse på at det er sett. Den voksne skal anerkjenne barnet og hjelpe det med å sette ord på følelser. Personalet blir filmet i samspills situasjoner med barna og veiledet av sertifisert Marte Meo veileder. Foreldre /foresatte underskriver samtykke i forbindelse med eventuell filming der deres barn er representert. Prinsippene finner du i brosjyren Felles faglig plattform. Høyskolen Bikkjestykket barnehage har til nå hatt avtale med Høyskolen i Telemark. Endringer i Høyskolestrukturen kan føre til at vi får studenter fra andre høyskoler fremover. Samarbeidspartnere Barnehagen har mange samarbeidspartnere, og de mest brukte er Helsestasjonen Senter for oppvekst med ppt Barnevern Skole Gratis kjernetid Drammen kommune er i statsbudsjett tildelt midler til prosjektet Gratis kjernetid i barnehagen for 3- og 4- åringer. Prosjektet skal omfatte bydeler som har høy andel innbyggere med minoritetsbakgrunn og omfatter barn med bostedsadresse Fjell og utvalgte områder av Strømsø bydel. Deltakere blir orientert i eget brev. Formålet med prosjektet er: Gjennom økt deltakelse i barnehagen å forberede barna på skolestart Å bedre norskkunnskapen for minoritetsspråklige barn Å bidra til sosialisering Å sikre målrettet oppfølging av foresatte med flerspråklig bakgrunn, slik at disse kan bidra til at barna kan følge ordinær undervisning på skolen Å sikre at barnehagepersonalet har god kompetanse i flerkulturell pedagogikk og språkstimulering Å rekruttere barn til barnehage for å øke antall minoritetsspråklige barn som går i barnehage Gratis kjernetid for 3 og 4 åringer i barnehage gjelder både minoritetsspråklige og norskspråklige barn i de aktuelle områdene. 9

10 Sykdom og ferie/fravær Syke barn skal ikke leveres i barnehagen av hensyn til barnets helse og til smittefaren. Hvis barnet ditt blir syk i løpet av dagen og allmenntilstanden er svekket, kontakter vi foreldre/foresatte. Vi viser til egen brosjyre om sykdom. Barna skal ha fire ukers ferie i løpet av kalenderåret hvor de fem planleggingsdagene kan inngå som en uke. Barn har behov for fri og avkobling fra hverdagen slik vi voksne har. Alt fravær må straks meldes til barnehagen. Dagsrytmen Vi åpner 6.45 Frokost til 8.30 Morgensamling 9.15 Turer starter 9.45 Samling Lunsj Frukt Vi stenger Barnehagen er stengt Det er fem planleggingsdager i året. I juli er barnehagen stengt og det er tilbud om sommertilbud til de som har hatt ferie andre tider på året. Barnehagen holder stengt jul- og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl For øvrig er barnehagen stengt på alle «røde dager». Barnehageårets start er første virkedag i august. Tilbakemeldinger hele året brukerundersøkelse hver høst Det er viktig for barnehagen å få tilbakemelding på «godt og vondt» fra dere gjennom året. Vi er her for barnas beste. Hver høst er det brukerundersøkelse for Drammen kommune. Vi håper du/dere vil delta i denne, så vil vi kunne følge opp innspill som er viktig for barnehagen og den enkelte familie. 10

11 Årsplan for Barnehagens satsingsområder fra 2013 Tilrettelegge for optimal språkutvikling Barnets utvikling av språk er sentralt i barnehagealderen. Språk henger nøye sammen med sosial kompetanse og er en viktig faktor i samhandling mennesker imellom. «Å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk. Tekst omfatter både skriftlige og muntlige fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sanger. Viktige sider ved kulturoverføringen er knyttet til kommunikasjon, språk, og tekst». (KD, 2011 s.40). I barnehagen benytter vi ulike verktøy for å sikre god språkstimulering. Vi bruker også kartleggingsverktøy for å sikre at vi har oversikt over barnas språklige kunnskaper. Verktøy vi gjør bruk av er bl.a.: - Språktrappa - TRAS, kartleggingsverktøy - Utviklingsstøttende kommunikasjon der ordsetting i alle hverdagssituasjoner er vesentlig, (USK) - Bevisst bruk av barnelitteratur - Bevisst bruk av sang, rim og regler Mål for språk Barna skal: Få erfaring med å ytre sine meninger og ønsker. Bli kjent med ord og uttrykk i hverdagssituasjoner. Oppleve glede ved bøker og litteraturformidling. For å arbeide i retning av disse målene må personalet: Bestrebe seg på å tolke og forstå barns ulike uttrykk. Være gode språklige rollemodeller i all aktivitet. Være delaktige i aktivitet og lek. Tilrettelegge ute og inne for motorisk aktivitet Barnehagens fysiske miljø er av stor betydning for barnets læring. Selve beliggenheten inviterer til utendørs aktiviteter. Vi ligger midt i et friområde og har gode turmuligheter rett utenfor døra. «Variert fysisk aktivitet både inne og ute er av stor betydning for utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Aktiv bruk av natur og nærmiljø gir mange muligheter». (KD, 2011 s.41). 11

12 Mål for motorisk aktivitet: Barna skal: Bestemme over egen kropp og respektere andres kropp. Oppleve gleden av å bruke, og bli kjent med kroppen sin. Få gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider. For å arbeide i retning av disse målene må personalet: Være gode rollemodeller, aktive og deltagende. Vise respekt for barnas grenser og lytte til hva de sier/viser oss. Sørge for god planlegging og fleksibel tilrettelegging og utnyttelse av det fysiske miljøet. Tilrettelegge for at barnet opplever vennskap med andre barn En viktig del av barnehagehverdagen er å samspille med andre mennesker. Målsettingen er at alle barn skal oppleve å ha gode venner i barnehagen. Vi oppmuntrer barna til å invitere hverandre inn i lek. Her er det viktig at personalet er støttende og opptrer som gode rollemodeller. Personalet skal bidra til at barna utvikler sin lekekompetanse. Lek er barns iboende kraft og det er gjennom lek barna lærer. «Barnehagen skal møte barna med tillitt og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap». (Barnehageloven 1). Mål for vennskap: Barna skal: Vise hensyn og omsorg for hverandre. Oppleve det å ha en venn. Utvikle lekekompetanse. For å arbeide i retning av disse målene må personalet: Være gode rollemodeller i samhandling med hverandre. Legge til rette for og ivareta gode opplevelser for vennskap på tvers av avdeling, alder og kjønn. Jobbe for å skape et varmt og inkluderende sosialt miljø i barnegruppen. Gjennomgående temaområder for perioden Tilvenning Tilvenningsfasen er viktig for barnets barnehagehistorie og krever derfor TID. En god start legger grunnlaget for gode sirkler og en dårlig start kan føre til vonde sirkler. Foreldre og barn skal bli kjent med barnehagen sammen. Barna skal utforske barnehagen ut fra en trygg base dvs foreldrene. Det er ikke farlig når barn gråter det som er farlig er at barnas sorg ikke blir anerkjent og bekreftet. Ikke avled sorgen gi den rom og trøst. 12

13 Vi vil ha en barnehage hvor barna er trygge og hvor foresatte føler trygghet. «Foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barns trivsel og utvikling. Det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage må bygge på gjensidig åpenhet og tillit». (KD, 2011 s.20). Vi avtaler med hver enkelt familie når dere kan begynne. Alle får tilbud om felles møte før sommerferien, med informasjon og hvor vi avtaler tid for oppstart. Familiens første møte med barnehagen er alltid spennende. Foreldre skal levere fra seg det kjæreste de har. Det er klart at dette er en stor overgang for foreldrene og ikke minst for barnet selv. Derfor legger vi stor vekt på barnets tilvenning til barnehagen. Barnet skal knytte seg både til andre voksne, bli kjent med nye barn, og venne seg til en annen rytme på dagen og uken enn den de har vært vant til hjemmefra. I denne perioden jobber vi med å utvikle et godt feste for barnets «røtter». Tilvenningen tilpasses noe individuelt ut fra barnets alder og behov, samt familiens mulighet. Dag 1 Barnet er i barnehagen ca. 2 timer med mor eller far. Dag 2 Barnet er litt lengre i barnehagen, deltar i måltidet. Dag 3 Barnet er lengre i barnehagen og mor eller far kan forlate oss for en avtalt tid. Du og jeg Temaperioden «Du og jeg» dreier seg om at barna får muligheten til å bli bedre kjent med seg selv og andre, og å oppleve vennskap med andre barn. «Barnehagen skal gi barn troen på seg selv og andre. Ved å bli kjent med det som er forskjellig blir barnet bevisst seg selv i forhold til andre». (KD, 2011, s. 29). Temaet «Du og jeg» henger sammen med barnehagens satsningsområde vennskap/sosial kompetanse. Sosial kompetanse dreier seg om å kunne bidra i lek og samspill med andre på en god måte. I dette ligger evnen til selvhevdelse, selvkontroll, empati og rolletaking. Dette innebærer at barnet kan hevde seg selv og sine meninger, og samtidig ta hensyn til andre og respektere deres grenser. «En omsorgsfull relasjon er preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse og evne og vilje til samspill». (KD, 2011, s. 31). Målet for denne perioden er å utvikle barns selvfølelse og omsorg for andre. For å utvikle selvfølelse kreves det at barnet blir kjent med seg selv, sine følelser og får muligheten til å sette ord på dette. Omsorg og vennskap med andre krever at man er trygge på hverandre, og vil hverandre det beste. 13

14 Barnelitteratur en metode for å arbeide med barnas språkutvikling: «Det beste med en bok er ikke de tankene den inneholder, men de tankene den skaper.» I perioden 2013 til 2015 vil vi i Bikkjestykket barnehage vektlegge tilrettelegging for, og bruk av barnelitteratur for å sikre en god språkutvikling for barna. Barnehagen vår vil i denne perioden delta i et nettverk i språkarbeide i regi av Norges beste barnehage. Vi tenker at veien vil bli til i løpet av prosjektperioden. 14 «Tekst omfatter både skriftlige og muntlige fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sanger. Viktige sider ved kulturoverføringen er knyttet til kommunikasjon, språk og tekst». (KD, 2011 s. 40). For å legge til rette for dette arbeidet vil vi legge vekt på: Utvalgte barnebøker i bokkasser fra Biblioteket. Prioritere innkjøp av ny barnelitteratur. Bearbeide avdelingenes fysiske miljø ut fra de rammene vi har. Presentere og gjøre bøkene tilgjengelig både for barn og voksne. Arbeide med barnehagens språkmiljø og barnas språk kan for eksempel bety: Språkutvikling i samtaler. Sette ord på barnas opplevelser og aktiviteter, jfr. Felles faglig plattform. Utvikling av ord og begreper. Språk i barnas lek. Invitere barna inn i bøkenes verden. Flerspråklig perspektiv etter behov. Foreldresamarbeide om språk. Utvikle barnehagens fysiske innemiljø for at barna skal oppleve et rikt, variert og stimulerende språkmiljø. Advent og jul: «Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er i barnegruppa, samtidig som den skal ta med seg verdier i kristen og humanetisk arv og tradisjon. (KD, 2011 s. 45). Barnehagen legger vekt på felles tradisjoner som knytter seg til julefeiringen. I følge Rammeplanen er det ikke barnehagens oppgave å feire høytidens innhold på forhånd, men å være med på å forberede barna på den markeringen de skal være med på i sine egne hjem. Samlingsstunder med tenning av adventslys og julesanger understreker barnas forventinger til julehøytiden. Vi har altså en viktig funksjon som tradisjonsformidler. Tradisjon og kultur er med andre ord med på å danne barnas identitetsutvikling. «Gjennom arbeidet med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna får kjennskap til kristne høytider og tradisjoner og tradisjoner knyttet til høytider i religioner og livssyn som er representert i barnegruppa. (KD, 2011 s. 45).

15 Vår, sommer og kjøkkenhage: Våren er en spennende årstid. Snøen og kulda forsvinner og vekstene titter frem. I vår barnehage bruker vi naturen året rundt. Vår og sommerhalvåret er det utetid så ofte vi kan. På turene våre er det mye å oppdage. Vi leter etter hestehov, gåsunger og hvitveis og hele parken vår yrer av nytt liv. «Gjennom arbeid med natur, miljø og teknikk skal barnehagen bidra til at barna opplever glede ved å ferdes i naturen og får grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen». (KD, 2011 s. 45). I barnehagen vår har vi en kjøkkenhage som vokser seg grønn og frodig i løpet av våren og forsommeren. Vi ønsker å gi barna en mulighet til å se at maten vi spiser kommer fra jorda og må dyrkes frem, den kommer ikke bare fra butikker og fabrikker. Alle barna er med på å så frø og høste fra hagen. Maurgruppa vår (4 årsgruppa) har et spesielt ansvar for å så, luke, gjødsle og vanne. «Gjennom arbeid med natur, miljø og teknikk skal barnehagen bidra til at barna får erfaringer med og kunnskaper om dyr og vekster og deres gjensidige avhengighet og betydning for matproduksjon». (KD, 2011 s. 45). Vi har også fått laget oss en kaldkompost der vi kaster skrellet og skallet vårt og hageavfall. Vi er opptatt av å ta utgangspunkt i barnas nysgjerrighet og undring og stimulere barnas interesse for naturens mange undrer. Det er viktig for oss at barna skal lære å respektere og bli glad i naturen. Hjertelig velkommen til oss i Bikkjestykket barnehage! Drammen, august 2013 for personalet Hilde E. Grøtting styrer 15

16 Bikkjestykke barnehage Sigurdsgate 14,3043 Drammen Telefon:

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE Informasjonsskriv Årsplan del 3 Rolighetsmoen barnehage Skinnerudveien 8, 3360 Geithus Tlf kontor: 32 78 10 80 Mail: rolighetsmoen@modum.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsplan for Linken barnehage

Årsplan for Linken barnehage Årsplan for Linken barnehage Forord Velkommen til Linken barnehage. Denne årsplanen er skrevet med utgangspunkt i Lov om barnehager, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, Standard for kvalitet

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE Nannestad kommune Red.juli -13 Bjerke barnehage Dvergspettveien 13 2032 Maura Tlf.66105360 Fax 66105019 e-post: eva.stad.sjoberg @ nannestad.kommune.no Nettside: www.nannestad.kommune.no/virksomheter/bjerkebarnehage

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I LILLELØKKA BARNEHAGE

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I LILLELØKKA BARNEHAGE PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I LILLELØKKA BARNEHAGE Lilleløkka barnehage Amtmand Bangssgt.8 3019 Drammen Tlf: 32 04 47 70 Epost: lillelokka.barnehage@drmk.no Historikk, drift

Detaljer

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I BRANNPOSTEN NATURBARNEHAGE

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I BRANNPOSTEN NATURBARNEHAGE PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I BRANNPOSTEN NATURBARNEHAGE Brannposten naturbarnehage Løkkebergveien 6. 3014 Drammen Tlf. 32 83 80 08. 90 19 25 60 E-post: brannposten.barnehage@drmk.no

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN!

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! PERSONALET BARNEHAGEÅRET 2013-2014 STYRER HANNE BORG 100 % SKOGGLØTT PED. LEDER SIV TORGERSEN OPHUS 100 % ASSISTENT

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Å RSPLÅN FOR FORELDRE I LUNDÅ SEN BÅRNEHÅGE

Å RSPLÅN FOR FORELDRE I LUNDÅ SEN BÅRNEHÅGE Å RSPLÅN FOR FORELDRE I LUNDÅ SEN BÅRNEHÅGE 2014/15 21.august 2014 0 VELKOMMEN TIL LUNDÅSEN BARNEHAGE Årsplanen vår er i 3 deler; del 1 - virksomhetsplan, del 2 - progresjonsplan og del 3 - årsplan for

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Årsplan 2010/ 2011 Innhold Forside 1 Innhold 2 Velkommen til Berg Familiebarnehage 3 Målsetting 4 Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Rammeplanens fagområder/barns medvirkning 7 Månedens tema 8 Kosthold

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE 2013 2014 1 INNHOLD: Forord v/daglig leder s. 1 Åpningstider s. 2 Personalet s. 3 Eierstyret, samarbeidsutvalget s. 4 Presentasjon av avdelingene s. 5-6 Dagsrytmen/Rutiner

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

DEMOKRATI og MANGFOLD

DEMOKRATI og MANGFOLD DEMOKRATI og MANGFOLD Kvartsvegen barnehage Kvartsvegen 5 2818 Gjøvik Tlf. 61 14 86 60 (kontor), 61 14 86 63 (Smaragd), 61 14 86 64 (Ametyst) E-post: anna-karin.narten@gjovik.kommune.no INNHOLD: Innhold

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer