BIKKJESTYKKET BARNEHAGE. Informasjons- og årsplan for «Vi gjør hver dag verdifull» Drammen kommunale barnehager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BIKKJESTYKKET BARNEHAGE. Informasjons- og årsplan for 2013 2015. «Vi gjør hver dag verdifull» Drammen kommunale barnehager"

Transkript

1 BIKKJESTYKKET BARNEHAGE Informasjons- og årsplan for «Vi gjør hver dag verdifull» 1 Drammen kommunale barnehager

2

3 VELKOMMEN TIL OSS! BIKKJESTYKKET BARNEHAGE Strømsø barnehageområde Velkommen Velkommen til oss. Barnehagen vår ble åpnet i februar Vi er en barnehage som ligger godt plassert ved parken som også heter Bikkjestykket. Her er det flotte, grønne omgivelser og kort vei til alt, som byen, skogen, parken, skøytebanen, lekeparker, Austad gård m.m. Vi trenger som regel ikke transport for å komme dit vi vil. Informasjon: Dette dokumentet inneholder informasjon om, og Årsplan for barnehagen vår. I tillegg vil du motta halvårsplaner og månedsplaner. Våre planer sendes ut til dere via mail. Dette er et ledd i barnehagens Miljøfyrtårnarbeid. Dersom du ønsker å få planene i papirform så gi beskjed om dette til avdelingens pedagogiske leder. Kommunens strategi En barnehage for alle der hvert enkelt barn oppfyller sitt fulle potensial og blir et trygt og selvstendig menneske. Barnehagenes visjon «Vi gjør hver dag verdifull» KONTAKT OSS Bikkjestykket barnehage Strømsø barnehageområde Sigurdsgate Drammen Telefon: e-post: Styrer: Hilde E. Grøtting Telefon e-post: Avdelingene Spirevippen, barn i alderen 0 3 til 4 år, plasser, tlf Blomsterpotta, barn i alderen 0 3 til 4 år, plasser, tlf Blomsterhagen, barn i alderen 3 6 år, plasser, tlf Drivhuset, barn i alderen 3 6 år, plasser, tlf

4 Barnehagen har i alt 70 plasser med ca. 15 årsverk. Antall barn kan variere noe da fordelingen på aldersgrupper avhenger av søkere til vår barnehage. Styrer og ped.lederne utgjør lederteamet i barnehagen. Vi ivaretar helhet og progresjon. Norges beste barnehage prosjekt Prosjektet Norges beste barnehage ble vedtatt i forbindelse med behandling av kommunens økonomiplan Norges beste barnehage er et utviklingsprosjekt for alle barnehagene i Drammen. Prosjektet omfatter kommunale og private barnehager. Norges beste barnehage skal ha fokus på kvalitetsutvikling, kompetanseheving, og systemutvikling i barnehagene, slik at alle barn i barnehagene i Drammen har et optimalt barnehagetilbud. Alle nytilsatte pedagoger i Drammen kommunale barnehager får veiledning. Alle ansatte gjennomgår et elektronisk sikkerhetskurs som heter «Sikkerhetsrommet». Forankringen for barnehagens pedagogiske arbeid Lov om barnehager Rammeplanen (2011) m/ forskrifter Virksomhetsplan for Drammen kommunale barnehager Felles faglig plattform for Drammen kommunale barnehager Vedtekter for Drammen kommunale barnehager Forskrift om miljørettet helsevern for barnehager og skoler Drammen kommunale barnehager har en felles Virksomhetsplan, samt kompetanseplan for alle ansatte som lederutdanning for styrer og pedagogiske ledere, kompetanseplan for alle pedagogiske medarbeidere (fra 2012) og mulighet for andre kurs som støtter opp om arbeidet vårt. Når du begynner i barnehagen Ved barnehageårets start legger vi stor vekt på trivsel, tilhørighet og trygghet. Vi avtaler med hver enkelt familie når dere kan begynne. Alle får tilbud om felles møte i mai/juni med informasjon der vi avtaler tid til oppstart. Åpningstid Åpningstiden er fra kl I juli er det sommertilbud. Da er en barnehage i Strømsø barnehageområde åpen for de som har avviklet ferie andre tider av året. Parkering ved Austad gård Det er ikke tillatt å kjøre eller parkere i Sigurdsgate. Dette er en gangvei. Alle må ta hensyn til det. Kjøring til porten er kun tillatt for å hente/bringe funksjonshemmede barn, til varelevering o.l. Syke barn kan også hentes ved porten i bil. 4

5 Turer Turer er viktig i våre planer. Vi fokuserer på å være mye ute, og å gå på tur så ofte vi kan. Opplevelser, nysgjerrighet, mestring og fysisk aktivitet er hovedmålsetting for turer. Barna skal også lære å være ute i samlet flokk, og ta ansvar for seg selv og sakene sine, trene på å bære sekken og lytte til kollektive beskjeder. Det er derfor forskjell på turene for de små og store barna. Forventninger og aktivitetsnivå og barns eget ansvar øker med årene. Vi har et nærområde med mange muligheter året rundt. Ski, skøyter og aking har vi god anledning til i parken og på Marienlyst. Vi går på turer til skog og by. Biblioteket og de urbane strøk er også et fint mål for turer. Lek Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Leken er et allment menneskelig fenomen der barn har høy kompetanse og engasjement. Den er en grunnleggende livs- og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom. Leken har mange uttrykksformer og kan føre til forståelse og vennskap på tvers av alder og språklig og kulturell ulikhet (Kunnskapsdepartementet (KD), 2011 s.32). Vi mener at det å forstå lekens vesen, er en viktig del av det å forstå barn. Gjennom lek skjer mye av barns læring, og gjennom leken skaffer de seg erfaringer de viderefører til virkeligheten. Gjennom leken skapes vennskap. Derfor har vi fokus på å legge best mulig til rette for både styrte aktiviteter og fri lek. Barns medvirkning Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet (Barnehagelovens 3). På Bikkjestykket barnehage vil vi jobbe for et demokratisk miljø, hvor barnas stemme blir hørt og tatt hensyn til. Dette arbeider vi mot ved å lytte til barna, observere hva de er interessert i, lese kroppsspråk og prøve å forstå barnas måte å utrykke seg på. Barns medvirkning vil ikke si at barna alltid skal få det som de vil, men at de skal føle at deres stemme blir hørt i det daglige livet i barnehagen. 5

6 Tradisjoner FN-dag med fokus på de forskjellige land som er representert i barnehagen Advent og jul med julegrantenning, Lucia, nissefest og julebord Karneval i februar Aktivitet knyttet til SOS-barnebyer (med FAU som har initiert innsamling) Barnehagens bursdag hvert femte år. Vi åpnet 1. februar 2007 Vinteraktivitetsdag Påskefrokost (torsdag før påske) 16. mai felles arrangement med barnehager på Strømsø med musikk-korps, flagg og sanger v/ Strømsø bo- og servicesenter Sjørøveruke i juni Sommerfest for hele barnehagen med avslutning for førskolebarn og andre barn som slutter i barnehagen - arrangeres av FAU i samarbeid med indianerforeldre. Slik feirer vi fødselsdager i barnehagen Dette er en stor dag for alle barn. Alle barn blir feiret i barnehagen på sin bursdag og får være i fokus. I samarbeid med barnehagens FAU har vi bestemt at det ikke skal medbringes noe spiselig. Eventuelle bursdagsinvitasjoner skal sendes privat. Telefonliste med mailadresser til foreldre/foresatte deles ut i løpet av høsten etter samtykke. Slik feirer vi bursdag: Flagg Bilde av barnet på inngangsdøra Samling der barnet sitter på gullstol med krone og gullkappe Barnet velger sanger og leker Bursdagssang Gratulasjonsrunde Vi sender opp «raketter» Kosthold I barnehagen jobber vi med sunn mat. Vi serverer lunsj fire dager i uka. Den femte dagen er det matpakke og da oppfordrer vi dere til å lage en sunn og god matpakke til barna. Hver uke får barnehagen levert brød, pålegg, melk, frisk frukt og grønnsaker. Vi serverer oppskjært frukt hver dag som eget fruktmåltid (se dagsrytmen) Vi setter av god tid til måltidene. Måltidene skal være sosiale og trivelige stunder, hvor barn og voksne får tid til å snakke sammen om ting vi er opptatt av. Måltidene har også en pedagogisk funksjon. Vi ønsker at barna lærer seg god bordskikk og å spørre hverandre, eller en voksen, om hjelp. Barna skal øve seg på å vente på tur og å sitte ved bordet. Barna skal få muligheten til å øve på å smøre maten sin selv, og får utdelt tallerken, kopp og kniv. Vi oppfordrer barna til å prøve ulik mat. 6

7 Halal: Ønske om egen kost. Vi ber dere ta med eget kjøtt evt. annet om det er noe barnehagen ikke har. Ta det opp med avdelingen. Allergier: Si fra, så tar vi hensyn til dette. Frokost: Barna spiser hjemme eller tar med mat som spises innen kl p.g.a. videre aktiviteter i barnehagen Lunsj: Brødmåltid og varme retter (egen plan), matboks en dag i uka Frukt: Serveres i barnehagen hver dag Drikke til maten holder barnehagen. Melk eller vann. På turdager har barna med seg eget drikke i sekken. Vi har varm mat av og til. Barn lager maten sammen med voksne i et pedagogisk opplegg. Miljøfyrtårn Barnehagen ble første gang sertifisert 7. november Resertifiseringer foregår ca. hvert 3. år. pedagogisk opplegg for barna 4-årsgruppa til returpunkt m.m. kildesortering redusere søppel sjekke strømforbruk innemiljø (lyddempende tiltak m.m.) og utemiljø Foreldresamarbeid/samtaler med personalet I løpet av året vil det bli satt opp tilbud om foreldresamtaler knyttet til barnets fødselsdag. Dersom det er noe du ønsker å snakke med personalet om utenom dette, er det bare å si ifra. Vi kan sette av litt tid til dette ved levere/hente-situasjon uten at barnet er tilstede. Det gjør det lettere for oss å gi deg/dere gode svar på det dere vil ta opp. Ellers setter personalet pris på tilbakemeldinger. For foreldre med barn som har behov for ekstra oppfølging, er det også tverrfaglige møter med eksterne samarbeidspartnere, som fysioterapitjeneste, logoped, ppt, barnevern, sykehus eller annet. 7

8 Utover daglig foreldresamarbeidet ved levering og henting har vi følgende møteplasser: Informasjonsmøte med nye foreldre i mai/juni Oppstartsamtaler når barna er nye i barnehagen Foreldrerådsmøte/foreldremøte i september med valg SU/FAU Foreldresamtaler på den tiden barnet fyller år, med tilbud om ytterligere en samtale ved behov Foreldrekaffe Påskefrokost Lucia Faste samtaler med FAU-leder og SU-møter Sommerfest i regi av FAU og Indianerforeldrene Foreldre kan sende mail til ped.ledere ved behov Klær og skift i barnehagen Dette tar vi opp ved oppstart. Det er viktig at det er nok skifteklær i hylla til barnet ditt. Det er til stor hjelp for oss om klær og fottøy er godt merket. Dette vil gjøre det lettere for oss å holde orden på hvem som eier hva og å finne igjen savnede plagg. Barnets hylle ryddes ved behov av foreldre/foresatte. Leker og utstyr Personalet vil opplyse når barn kan ta med seg egne leker og utstyr i barnehagen. Sykler/ akebrett m.m. parkeres utenfor porten. Rutiner Hverdagen i barnehagen inneholder mange faste aktiviteter og rutinesituasjoner. Dette er med på å skape en trygg, oversiktlig og forutsigbar dag for barna. Faste rutinesituasjoner kan oppleves som gode velkjente holdepunkter i løpet av dagen, eks. måltider, garderoben og påkledning, toalettet, samling m.m. I hverdagssituasjonene tilrettelegger personalet læring av både praktiske og sosiale ferdigheter. Levere og hente Vi ønsker å ta imot barn og foreldre på en god måte. Følg alltid barnet inn på avdelingen om det ikke er personale i garderoben når dere kommer. Vi krysser alltid barna inn og ut av barnehagen. Vi oppfordrer deg som forelder å ta ordentlig farvel med barnet, selv om det allerede virker opptatt i lek eller med å spise. Barnet må oppleve at ha det betyr at du går. Om barnet er i tvil om du skal gå eller ikke, kan det oppleves som utrygt. Når du henter barnet ditt, ønsker vi å ta oss tid til å si noen ord om dagen, og å si farvel til barnet. Dersom det ikke er noen av personalet fra avdelingen til stede når du henter, er det viktig at du sier ifra til noen på en annen avdeling slik at vi vet at barnet er hentet! 8

9 Utviklingsstøttende kommunikasjon (usk) En viktig metode vi arbeider etter, er usk/marte Meo (av egen kraft) og dens prinsipper for utviklingsstøttende kommunikasjon. Det er en metode i samspillsarbeid som vi benytter for å utvikle barnas selvfølelse og omsorg for andre. Det er den voksnes væremåte overfor barnet det blir satt fokus på og som er kjernen i denne metoden. Det går bl.a ut på at den voksne skal rette oppmerksomheten mot barnet og gi det positiv bekreftelse på at det er sett. Den voksne skal anerkjenne barnet og hjelpe det med å sette ord på følelser. Personalet blir filmet i samspills situasjoner med barna og veiledet av sertifisert Marte Meo veileder. Foreldre /foresatte underskriver samtykke i forbindelse med eventuell filming der deres barn er representert. Prinsippene finner du i brosjyren Felles faglig plattform. Høyskolen Bikkjestykket barnehage har til nå hatt avtale med Høyskolen i Telemark. Endringer i Høyskolestrukturen kan føre til at vi får studenter fra andre høyskoler fremover. Samarbeidspartnere Barnehagen har mange samarbeidspartnere, og de mest brukte er Helsestasjonen Senter for oppvekst med ppt Barnevern Skole Gratis kjernetid Drammen kommune er i statsbudsjett tildelt midler til prosjektet Gratis kjernetid i barnehagen for 3- og 4- åringer. Prosjektet skal omfatte bydeler som har høy andel innbyggere med minoritetsbakgrunn og omfatter barn med bostedsadresse Fjell og utvalgte områder av Strømsø bydel. Deltakere blir orientert i eget brev. Formålet med prosjektet er: Gjennom økt deltakelse i barnehagen å forberede barna på skolestart Å bedre norskkunnskapen for minoritetsspråklige barn Å bidra til sosialisering Å sikre målrettet oppfølging av foresatte med flerspråklig bakgrunn, slik at disse kan bidra til at barna kan følge ordinær undervisning på skolen Å sikre at barnehagepersonalet har god kompetanse i flerkulturell pedagogikk og språkstimulering Å rekruttere barn til barnehage for å øke antall minoritetsspråklige barn som går i barnehage Gratis kjernetid for 3 og 4 åringer i barnehage gjelder både minoritetsspråklige og norskspråklige barn i de aktuelle områdene. 9

10 Sykdom og ferie/fravær Syke barn skal ikke leveres i barnehagen av hensyn til barnets helse og til smittefaren. Hvis barnet ditt blir syk i løpet av dagen og allmenntilstanden er svekket, kontakter vi foreldre/foresatte. Vi viser til egen brosjyre om sykdom. Barna skal ha fire ukers ferie i løpet av kalenderåret hvor de fem planleggingsdagene kan inngå som en uke. Barn har behov for fri og avkobling fra hverdagen slik vi voksne har. Alt fravær må straks meldes til barnehagen. Dagsrytmen Vi åpner 6.45 Frokost til 8.30 Morgensamling 9.15 Turer starter 9.45 Samling Lunsj Frukt Vi stenger Barnehagen er stengt Det er fem planleggingsdager i året. I juli er barnehagen stengt og det er tilbud om sommertilbud til de som har hatt ferie andre tider på året. Barnehagen holder stengt jul- og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl For øvrig er barnehagen stengt på alle «røde dager». Barnehageårets start er første virkedag i august. Tilbakemeldinger hele året brukerundersøkelse hver høst Det er viktig for barnehagen å få tilbakemelding på «godt og vondt» fra dere gjennom året. Vi er her for barnas beste. Hver høst er det brukerundersøkelse for Drammen kommune. Vi håper du/dere vil delta i denne, så vil vi kunne følge opp innspill som er viktig for barnehagen og den enkelte familie. 10

11 Årsplan for Barnehagens satsingsområder fra 2013 Tilrettelegge for optimal språkutvikling Barnets utvikling av språk er sentralt i barnehagealderen. Språk henger nøye sammen med sosial kompetanse og er en viktig faktor i samhandling mennesker imellom. «Å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk. Tekst omfatter både skriftlige og muntlige fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sanger. Viktige sider ved kulturoverføringen er knyttet til kommunikasjon, språk, og tekst». (KD, 2011 s.40). I barnehagen benytter vi ulike verktøy for å sikre god språkstimulering. Vi bruker også kartleggingsverktøy for å sikre at vi har oversikt over barnas språklige kunnskaper. Verktøy vi gjør bruk av er bl.a.: - Språktrappa - TRAS, kartleggingsverktøy - Utviklingsstøttende kommunikasjon der ordsetting i alle hverdagssituasjoner er vesentlig, (USK) - Bevisst bruk av barnelitteratur - Bevisst bruk av sang, rim og regler Mål for språk Barna skal: Få erfaring med å ytre sine meninger og ønsker. Bli kjent med ord og uttrykk i hverdagssituasjoner. Oppleve glede ved bøker og litteraturformidling. For å arbeide i retning av disse målene må personalet: Bestrebe seg på å tolke og forstå barns ulike uttrykk. Være gode språklige rollemodeller i all aktivitet. Være delaktige i aktivitet og lek. Tilrettelegge ute og inne for motorisk aktivitet Barnehagens fysiske miljø er av stor betydning for barnets læring. Selve beliggenheten inviterer til utendørs aktiviteter. Vi ligger midt i et friområde og har gode turmuligheter rett utenfor døra. «Variert fysisk aktivitet både inne og ute er av stor betydning for utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Aktiv bruk av natur og nærmiljø gir mange muligheter». (KD, 2011 s.41). 11

12 Mål for motorisk aktivitet: Barna skal: Bestemme over egen kropp og respektere andres kropp. Oppleve gleden av å bruke, og bli kjent med kroppen sin. Få gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider. For å arbeide i retning av disse målene må personalet: Være gode rollemodeller, aktive og deltagende. Vise respekt for barnas grenser og lytte til hva de sier/viser oss. Sørge for god planlegging og fleksibel tilrettelegging og utnyttelse av det fysiske miljøet. Tilrettelegge for at barnet opplever vennskap med andre barn En viktig del av barnehagehverdagen er å samspille med andre mennesker. Målsettingen er at alle barn skal oppleve å ha gode venner i barnehagen. Vi oppmuntrer barna til å invitere hverandre inn i lek. Her er det viktig at personalet er støttende og opptrer som gode rollemodeller. Personalet skal bidra til at barna utvikler sin lekekompetanse. Lek er barns iboende kraft og det er gjennom lek barna lærer. «Barnehagen skal møte barna med tillitt og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap». (Barnehageloven 1). Mål for vennskap: Barna skal: Vise hensyn og omsorg for hverandre. Oppleve det å ha en venn. Utvikle lekekompetanse. For å arbeide i retning av disse målene må personalet: Være gode rollemodeller i samhandling med hverandre. Legge til rette for og ivareta gode opplevelser for vennskap på tvers av avdeling, alder og kjønn. Jobbe for å skape et varmt og inkluderende sosialt miljø i barnegruppen. Gjennomgående temaområder for perioden Tilvenning Tilvenningsfasen er viktig for barnets barnehagehistorie og krever derfor TID. En god start legger grunnlaget for gode sirkler og en dårlig start kan føre til vonde sirkler. Foreldre og barn skal bli kjent med barnehagen sammen. Barna skal utforske barnehagen ut fra en trygg base dvs foreldrene. Det er ikke farlig når barn gråter det som er farlig er at barnas sorg ikke blir anerkjent og bekreftet. Ikke avled sorgen gi den rom og trøst. 12

13 Vi vil ha en barnehage hvor barna er trygge og hvor foresatte føler trygghet. «Foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barns trivsel og utvikling. Det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage må bygge på gjensidig åpenhet og tillit». (KD, 2011 s.20). Vi avtaler med hver enkelt familie når dere kan begynne. Alle får tilbud om felles møte før sommerferien, med informasjon og hvor vi avtaler tid for oppstart. Familiens første møte med barnehagen er alltid spennende. Foreldre skal levere fra seg det kjæreste de har. Det er klart at dette er en stor overgang for foreldrene og ikke minst for barnet selv. Derfor legger vi stor vekt på barnets tilvenning til barnehagen. Barnet skal knytte seg både til andre voksne, bli kjent med nye barn, og venne seg til en annen rytme på dagen og uken enn den de har vært vant til hjemmefra. I denne perioden jobber vi med å utvikle et godt feste for barnets «røtter». Tilvenningen tilpasses noe individuelt ut fra barnets alder og behov, samt familiens mulighet. Dag 1 Barnet er i barnehagen ca. 2 timer med mor eller far. Dag 2 Barnet er litt lengre i barnehagen, deltar i måltidet. Dag 3 Barnet er lengre i barnehagen og mor eller far kan forlate oss for en avtalt tid. Du og jeg Temaperioden «Du og jeg» dreier seg om at barna får muligheten til å bli bedre kjent med seg selv og andre, og å oppleve vennskap med andre barn. «Barnehagen skal gi barn troen på seg selv og andre. Ved å bli kjent med det som er forskjellig blir barnet bevisst seg selv i forhold til andre». (KD, 2011, s. 29). Temaet «Du og jeg» henger sammen med barnehagens satsningsområde vennskap/sosial kompetanse. Sosial kompetanse dreier seg om å kunne bidra i lek og samspill med andre på en god måte. I dette ligger evnen til selvhevdelse, selvkontroll, empati og rolletaking. Dette innebærer at barnet kan hevde seg selv og sine meninger, og samtidig ta hensyn til andre og respektere deres grenser. «En omsorgsfull relasjon er preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse og evne og vilje til samspill». (KD, 2011, s. 31). Målet for denne perioden er å utvikle barns selvfølelse og omsorg for andre. For å utvikle selvfølelse kreves det at barnet blir kjent med seg selv, sine følelser og får muligheten til å sette ord på dette. Omsorg og vennskap med andre krever at man er trygge på hverandre, og vil hverandre det beste. 13

14 Barnelitteratur en metode for å arbeide med barnas språkutvikling: «Det beste med en bok er ikke de tankene den inneholder, men de tankene den skaper.» I perioden 2013 til 2015 vil vi i Bikkjestykket barnehage vektlegge tilrettelegging for, og bruk av barnelitteratur for å sikre en god språkutvikling for barna. Barnehagen vår vil i denne perioden delta i et nettverk i språkarbeide i regi av Norges beste barnehage. Vi tenker at veien vil bli til i løpet av prosjektperioden. 14 «Tekst omfatter både skriftlige og muntlige fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sanger. Viktige sider ved kulturoverføringen er knyttet til kommunikasjon, språk og tekst». (KD, 2011 s. 40). For å legge til rette for dette arbeidet vil vi legge vekt på: Utvalgte barnebøker i bokkasser fra Biblioteket. Prioritere innkjøp av ny barnelitteratur. Bearbeide avdelingenes fysiske miljø ut fra de rammene vi har. Presentere og gjøre bøkene tilgjengelig både for barn og voksne. Arbeide med barnehagens språkmiljø og barnas språk kan for eksempel bety: Språkutvikling i samtaler. Sette ord på barnas opplevelser og aktiviteter, jfr. Felles faglig plattform. Utvikling av ord og begreper. Språk i barnas lek. Invitere barna inn i bøkenes verden. Flerspråklig perspektiv etter behov. Foreldresamarbeide om språk. Utvikle barnehagens fysiske innemiljø for at barna skal oppleve et rikt, variert og stimulerende språkmiljø. Advent og jul: «Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er i barnegruppa, samtidig som den skal ta med seg verdier i kristen og humanetisk arv og tradisjon. (KD, 2011 s. 45). Barnehagen legger vekt på felles tradisjoner som knytter seg til julefeiringen. I følge Rammeplanen er det ikke barnehagens oppgave å feire høytidens innhold på forhånd, men å være med på å forberede barna på den markeringen de skal være med på i sine egne hjem. Samlingsstunder med tenning av adventslys og julesanger understreker barnas forventinger til julehøytiden. Vi har altså en viktig funksjon som tradisjonsformidler. Tradisjon og kultur er med andre ord med på å danne barnas identitetsutvikling. «Gjennom arbeidet med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna får kjennskap til kristne høytider og tradisjoner og tradisjoner knyttet til høytider i religioner og livssyn som er representert i barnegruppa. (KD, 2011 s. 45).

15 Vår, sommer og kjøkkenhage: Våren er en spennende årstid. Snøen og kulda forsvinner og vekstene titter frem. I vår barnehage bruker vi naturen året rundt. Vår og sommerhalvåret er det utetid så ofte vi kan. På turene våre er det mye å oppdage. Vi leter etter hestehov, gåsunger og hvitveis og hele parken vår yrer av nytt liv. «Gjennom arbeid med natur, miljø og teknikk skal barnehagen bidra til at barna opplever glede ved å ferdes i naturen og får grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen». (KD, 2011 s. 45). I barnehagen vår har vi en kjøkkenhage som vokser seg grønn og frodig i løpet av våren og forsommeren. Vi ønsker å gi barna en mulighet til å se at maten vi spiser kommer fra jorda og må dyrkes frem, den kommer ikke bare fra butikker og fabrikker. Alle barna er med på å så frø og høste fra hagen. Maurgruppa vår (4 årsgruppa) har et spesielt ansvar for å så, luke, gjødsle og vanne. «Gjennom arbeid med natur, miljø og teknikk skal barnehagen bidra til at barna får erfaringer med og kunnskaper om dyr og vekster og deres gjensidige avhengighet og betydning for matproduksjon». (KD, 2011 s. 45). Vi har også fått laget oss en kaldkompost der vi kaster skrellet og skallet vårt og hageavfall. Vi er opptatt av å ta utgangspunkt i barnas nysgjerrighet og undring og stimulere barnas interesse for naturens mange undrer. Det er viktig for oss at barna skal lære å respektere og bli glad i naturen. Hjertelig velkommen til oss i Bikkjestykket barnehage! Drammen, august 2013 for personalet Hilde E. Grøtting styrer 15

16 Bikkjestykke barnehage Sigurdsgate 14,3043 Drammen Telefon:

Bikkjestykket barnehage Informasjonsplan

Bikkjestykket barnehage Informasjonsplan Bikkjestykket barnehage Informasjonsplan «Vi gjør hver dag verdifull» VELKOMMEN TIL OSS! BIKKJESTYKKET BARNEHAGE Strømsø barnehageområde Velkommen Velkommen til oss. Barnehagen åpnet i februar 2007. Vi

Detaljer

Bikkjestykket barnehage

Bikkjestykket barnehage Bikkjestykket barnehage Informasjonsplan «Vi gjør hver dag verdifull» Velkommen Velkommen til oss I Bikkjestykket barnehage. Barnehagen vår ble åpnet i februar 2007. Barnehagen har i alt 69 plasser med

Detaljer

VELKOMMEN TIL OSS! BIKKJESTYKKET BARNEHAGE Strømsø barnehageområde Vi gjør hver dag verdifull

VELKOMMEN TIL OSS! BIKKJESTYKKET BARNEHAGE Strømsø barnehageområde Vi gjør hver dag verdifull VELKOMMEN TIL OSS! BIKKJESTYKKET BARNEHAGE Strømsø barnehageområde Vi gjør hver dag verdifull Info til foreldre Velkommen til oss. Barnehagen vår ble åpnet i februar 2007 med 68 plasser Vi er en barnehage

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Årsplan 2013 2014 Drammen kommunale barnehager

Årsplan 2013 2014 Drammen kommunale barnehager DANVIK BARNEHAGE Årsplan 2013 2014 1 Drammen kommunale barnehager Drammen kommune har følgende visjoner og faglige målsetting for barnehager: Barnehagene i Drammen Norges beste barnehager Visjon: «En

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

Årsplan 2014 2015 Drammen kommunale barnehager

Årsplan 2014 2015 Drammen kommunale barnehager DANVIK BARNEHAGE Årsplan 2014 2015 Drammen kommunale barnehager 1 Drammen kommunes visjoner og mål for barnehagene Lov og forskrifter for barnehagene: Lov om barnehager fra 17. Juni 2005, 1 formål: Barnehagens

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Informasjon og årsplan til foreldre SVENSEDAMMEN BARNEHAGE

Informasjon og årsplan til foreldre SVENSEDAMMEN BARNEHAGE Informasjon og årsplan til foreldre SVENSEDAMMEN BARNEHAGE Svensedammen barnehage: Adresse: Torsbergveien 15, 3032 Drammen Telefon: 32 04 58 30 E-post: svensedammen.barnehage@drmk.no Styrer: Margreta Finne

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Halvårsplan Høsten 2010

Halvårsplan Høsten 2010 Jesper Halvårsplan Høsten 2010 Velkommen til ett nytt halvår På Jesper har vi i år 18 barn. De voksne i år er: Anette Anfinrud Pedagogisk leder 100 % Tone Tørre Barne- og ungdomsarbeider 100 % Hege Løvdal

Detaljer

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 - Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 Innhold 1. Innledning.. s.3 2. Ekornbarna våren 2015 s.4 2.1 Jeg og Oss....s.4 2.2 Våre temaer og mål for perioden...s.5-7 3. Praktiske

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

INFORMASJON FOR SVENSEDAMMEN BARNEHAGE

INFORMASJON FOR SVENSEDAMMEN BARNEHAGE INFORMASJON FOR SVENSEDAMMEN BARNEHAGE SVENSEDAMMEN BARNEHAGE: Adresse: Torsbergveien 15, 3032 Drammen Telefon: 32 04 58 30 E-post: svensedammen.barnehage@drmk.no Styrer: Margreta Finne 2 SVENSEDAMMEN

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Informasjon om Selegrend barnehage og personalet Ulike organer Planer og arbeidsredskaper for personalet Primærkontakt/primærgruppen Når barnet

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE HEI! Et nytt barnehage år er godt i gang, og vi håper dere alle har hatt en fin start her hos oss på Blåklokkene. Studenter: Barnehagen vår er en praksis barnehage, for førskolestudenter v/ UiS. Marianne

Detaljer

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager!

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager! Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. «FRISKUS» Friske barn

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016 PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016 Velkommen til et nytt barnehageår! Velkommen til et nytt barnehageår i nye lokaler! Ekstra velkommen til nye barn og foreldre! Etter en god sommerferie, er vi nå klare og ser

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2016/2017

Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

Avdelingen Marihaugen vinter/vår 2016.

Avdelingen Marihaugen vinter/vår 2016. Avdelingen Marihaugen vinter/vår 2016. Barnegruppen Marihaugen er en avdeling med 26 barn fra 4-6 år. Personalet På Marihaugen arbeider to pedagogiske ledere og 2 barne- og ungdomsarbeidere/assistenter.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO

ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO 2015 2016 1 Innholdsfortegnelse Innledning s.3 Praktiske opplysninger s.4-5 Priser på ulike SFO-satser og matpenge-satser s.6 Grønt flagg s.7 Læringsmål for sosial kompetanse

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu HØST 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu HØST 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu HØST 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016

Årsplan for Trollebo 2016 Årsplan for Trollebo 2016 Sasningsområdene for Sørholtet barnehage er relasjoner og mobbing vi ønsker derfor å videreføre det arbeidet vi har gjort i høst. Gode relasjoner og mobbing handler først og fremst

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet. Høsten 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet. Høsten 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1 Periodeplan Vinterbro barnehage September November 2010 Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287 Periodeplan september - november 2010 1 Innledning Sommerferien er over og et nytt barnehageår er godt i

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

LILLA AVDELING BARNEHAGEÅRET 2015/2016

LILLA AVDELING BARNEHAGEÅRET 2015/2016 LILLA AVDELING BARNEHAGEÅRET 2015/2016 EKNE BARNEHAGE-BURSFLATA 27 7624 EKNE- TLF.74053165 ekne.barnehage@levanger.kommune.no Årsplan må ses i sammenheng med virksomhetsplanen INNHOLD I ÅRSPLAN NAVNELISTE

Detaljer

Den russiske barnehagen

Den russiske barnehagen Den russiske barnehagen ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender 2014 Årsplan 2014 1 Innledning Om barnehagen Barnehagens hovedmål og satsinger Hva vi jobber med for å nå målene innen hvert tema Danning gjennom

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE TROLLSKOGEN BARNEHAGE, KANTARELLEN 23, 1405 LANGHUS TLF.: 64 91 18 20-26 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Som vanlig gir årsplanen oversikt over

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

- positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring

- positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring - positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring Informasjonshefte for Breidablikk SFO 2 VELKOMMEN TIL OSS! Dette er Breidablikk SFO sitt informasjonshefte. Her finner du mye som er nyttig

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

PERIODEPLAN FOR MAURTUA

PERIODEPLAN FOR MAURTUA PERIODEPLAN FOR MAURTUA AUGUST OG SEPTEMBER 2016 HEI ALLE SAMMEN! Velkommen til et nytt barnehageår! Ekstra velkommen til nye barn og foreldre! Etter en god sommerferie er vi nå klare og vi ser frem i

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

Informasjon til foreldre. svensedammen

Informasjon til foreldre. svensedammen Informasjon til foreldre svensedammen BARNEHAGE Svensedammen barnehage: Adresse: Torsbergveien 15, 3032 Drammen Telefon: 32 04 58 30 E-post: svensedammen.barnehage@drmk.no Styrer: Margreta Finne SVENSEDAMMEN

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

FJELLHAGEN BARNEHAGE

FJELLHAGEN BARNEHAGE FJELLHAGEN BARNEHAGE Årsplan 2015/2016 Om Fjellhagen barnehage Fjellhagen barnehage ble åpnet med tre avdelinger i 1979. Ved siden av lå Førskolen for hørselshemmede, som ble Mellomfjell barnehage med

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne tilstede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Oppsummering fra foreldremøte 21. februar 2013

Oppsummering fra foreldremøte 21. februar 2013 Oppsummering fra foreldremøte 21. februar 2013 Tilstede: 12 foreldre og personalet Tema på møte: årsplan med fokus på medvirkning og progresjon. Vi jobbet i grupper der det ble svart på spørsmål rundt

Detaljer

Åpningstid Ferie Priser Plass Pris pr mnd Matpenger Bleier KJØP Pris Bytte av dager Planleggingsdager

Åpningstid Ferie Priser Plass Pris pr mnd Matpenger Bleier KJØP Pris Bytte av dager Planleggingsdager Åpningstid Barnehagen har åpent mandag til fredag kl. 07.00 16.30,med mulighet for lengre åpningstid enkeltdager etter avtale. Julaften holdes barnehagen stengt. Nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 09/10 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler. Nå

Detaljer

Velkommen til Kilden barnehage

Velkommen til Kilden barnehage Velkommen til Kilden barnehage Innhold Kilden barnehage - innledning... 3 Avdelingene i Kilden...4 Barnehagens pedagogiske grunnsyn...5 Kristent menneskesyn og verdigrunnlag... 6 Sosial kompetanse... 6

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole 24.06.2014 SELBU KOMMUNE Virksomhetsplan for Bell Skole SFO 2014-2016 Bell skole Innhold Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Mål for Bell skole og Bell SFO er å:... 2 Sosial kompetanse gjennom lek... 3

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 14 / 15. 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler.

Detaljer

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag.

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag. Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage 2015-2016 En engasjert hverdag Innhold Innledning: Om barnehagen Kanvas pedagogiske plattform Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kanvas læringsmål vårt arbeid

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HØSTEN 2012 VÅR VISJON: Barnas hus skal være en god barnehage, preget av trygghet, trivsel, danning og læring for barn og voksne. Dere må se denne planen i sammenheng med Velkomstskrivet

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Silje Katrine August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode

Detaljer

KJÆRE FORELDRE VELKOMMEN TIL AVDELING KRÅKEFOT MUSØRE

KJÆRE FORELDRE VELKOMMEN TIL AVDELING KRÅKEFOT MUSØRE AVDELING KRÅKEFOT Her på Kråkefot har vi barnehagens eldste barn. Barnehageåret 2015/16 består avdelingen av 10 barn født i 2010, 5 barn født i 2011 og 3 barn født I 2012. Personalet på avdelingen består

Detaljer

ÅRSPLAN/PEDAGOGISK PLAN 2011/12

ÅRSPLAN/PEDAGOGISK PLAN 2011/12 ÅRSPLAN/PEDAGOGISK PLAN 2011/12 Lommedalen menighetsbarnehage er en privat institusjon, som eies av Lommedalen kirke. Stats- og kommunale tilskudd skal dekke 85 % av utgiftene. Foreldrebetaling dekker

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Kl AKTIVITET - TUR Dersom barnet kommer senere enn kl Vær vennlig å ring oss!!

Kl AKTIVITET - TUR Dersom barnet kommer senere enn kl Vær vennlig å ring oss!! DAGSRYTME KL. 07.00 BARNEHAGEN ÅPNER Fra 07.00 08.30 ROLIG AKTIVITET Kl. 08.30 09.00 FROKOST Dersom barnet skal spise frokost i barnehagen er det fint om barnet kommer til dette tidspunktet. Vær oppmerksom

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan Høsten 2012 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Planen gjelder

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer