MARKEDSKOMMENTAR. Oslo, juli 2015 Dagfinn Hopsdal Investeringsdirektør

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MARKEDSKOMMENTAR. Oslo, juli 2015 Dagfinn Hopsdal Investeringsdirektør"

Transkript

1 2015 HALVÅRSRAPPORT Verdipapirfondene Landkreditt Kina Landkreditt Norge Landkreditt Utbytte Landkreditt Aksje Global Landkreditt Høyrente Landkreditt Extra

2 MARKEDSKOMMENTAR Oslo, juli 2015 Dagfinn Hopsdal Investeringsdirektør Halvåret som ligger bak oss vil gå inn i historien som en epoke da renteinstrumentet ble satt ut av spill som styringsverktøy i eurosonen. Etter mer enn seks år med nullrentepolitikk i USA fulgte den europeiske sentralbanken samme vei, mens den svenske sentralbanken gikk et skritt videre ved å innføre parkeringsgebyr på innskudd. Det står i ekstrem kontrast til Hellas, som ved halvårsskiftet måtte stenge bankene da de gikk tomme for likviditet. De strukturelle problemene i eurosonen setter for tiden agendaen for rentepolitikken i hele den vestlige verden. I USA er sentralbanken i praksis tvunget til å utsette tidspunktet for den første økningen av styringsrenten siden 2006, selv om veksten og inflasjonstakten i amerikansk økonomi tilsier en begynnende normalisering av renten fra og med I kjølvannet av flere år med massiv pengetrykking og styrings renter på nullstadiet flyter verdens finansmarkeder over av likviditet på jakt etter avkastning, men nå er det mye som tyder på at renteinvestorene må vente enda lengre enn tidligere antatt. I mars i år startet den europeiske sentralbanken seddel pressen, etter å ha senket styringsrenten til null mot slutten av fjoråret. Gjennom tilbakekjøp av obligasjoner for 60 milliarder euro per måned holdes de lange rentene nede, samtidig som de mest trengende medlemslandene tilføres ekstra mye likviditet. Disse markedsoperasjonene er i siste instans myntet på å sparke i gang inflasjonen for derved å stimulere investeringsaktiviteten og bidra til økt sysselsetting. Dette er en meget krevende øvelse på et kontinent som historisk sliter med store økonomiske, kulturelle og språklige forskjeller. Fravær av inflasjon er et sykdomstegn som for tiden preger store deler av eurosonen, STYRINGSRENTER PÅ NULLNIVÅ og når både inflasjonstakten og styringsrenten ligger nær null er det ikke mulig å stimulere økonomien gjennom en rentepolitikk som utløser negativ realrente. Da må man i tilfelle følge svenskenes eksempel ved å sette styringsrenten på nedsiden av nullstreken, men da beveger man seg inn i et enda mer ukjent territorium. Etter fire måneder med deflasjon og én måned med null inflasjon, krøp konsumprisene så vidt opp på plussiden igjen i mai og juni. La oss håpe den blir værende der for å gi sentralbanken litt styringsfart «post» det greske dramaet. Norge Eurosonen USA Sverige Prosent FOKUS PÅ HELLAS Etter fem års ørkenvandring blåste det opp til storm i forhandlingene mellom Hellas og EU mot slutten av juni. Steile fronter og manglende respekt for de lånevilkårene som Hellas tidligere har akseptert for å motta kriselån fra ECB og IMF, endte til slutt med mislighold. Et avdrag på litt over én milliard euro er isolert sett en neglisjerbar hendelse, sett i forhold til det faktum ECB kjøper tilbake obligasjoner for 60 milliarder euro per måned fra ulike medlemsland. Hellas svarer for beskjedne 2 prosent av EUs samlede Landkreditt Forvaltning AS

3 REKORDLAV INFLASJON 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0 4,0 USA Eurosonen 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0, ,0 UTVALGTE AKSJEINDEKSER Hong Kong: Hang Seng Index USA: S&P500 Composite Index Kina: Shanghai Stock Exchange Index Europa: Stoxx 600 Index brutto nasjonalprodukt, men krisen avslører på den andre siden at EU ikke kan ha gjort god nok hjemmelekse den gang Hellas ble invitert inn i eurosonen i God EU-politikk er ikke nødvendigvis god EU-økonomi, noe som plutselig gikk opp for omverden da Hellas i mai 2010 erklærte seg ute av stand til å betjene sin svulmende euro-gjeld. Den utgjør rundt 330 milliarder euro, tilsvarende 180 prosent av brutto nasjonalprodukt. Det er rett og slett for mye å betjene for en nasjon som lenge har levd i en lånefinansiert drømmeverden, styrt av svake ledere. Hvis EU hadde gjort hjemmeleksen fra starten av, hadde man mest sannsynlig ikke tatt Hellas inn som fullverdig euromedlem med alle de «lånefullmakter» dette innebærer. Gjelden blir ikke borte selv om EU stopper kranene, og det lar seg ikke gjøre å isolere problemene til Konsumpriser, endring siste 12 måneder Aksjeindekser i lokal valuta ( = ) Hellas alene. Det står mye på spill både i et europeisk og geopolitisk perspektiv, og derfor kommer det nok en gang en gresk løsning på bordet. SPEKULASJONSBØLGE I KINA De ledende aksjemarkedene gjenspeiler ved halvårsskiftet økende usikkerhet knyttet til utviklingen i Hellas, og i enda større grad den ville ferden på de kinesiske fastlandsbørsene. Etter å ha steget prosent siden i fjor sommer, begynte den lånefinansierte spekulasjonsbølgen å reverseres fra midten av juni. Når bortimot millioner nye «lotto-spekulanter» skal ut av markedet igjen blir det trangt i døren, og dermed raste A-aksjeindeksen i Shanghai med 25 prosent løpet av to-tre uker. Det bør i seg selv ikke komme som en veldig stor overraskelse, men nedturen bidro samtidig til å dra med seg en del av de «Når bortimot millioner nye «lotto-spekulanter» skal ut av markedet igjen blir det trangt i døren» mer solide selskapene som er notert i Hong Kong. Det var mer overraskende, tatt i betraktning at de Kina-orienterte selskapene i Hong Kong ikke har vært i nærheten av å følge den eksplosive kursoppgangen på fastlandsbørsene det seneste året. I november 2014 åpnet børsene den såkalte Shanghai Hong Kong Stock Connect, et handelssystem som åpner for fri toveis handel av aksjer for henholdsvis 13 milliarder RMB og 10,5 milliarder RMB daglig. Mens kvoten i retning Shanghai har vært bortimot fullt utnyttet hele veien, har kvoten i motsatt retning bare vært halvveis utnyttet. Det er ikke et rasjonelt mønster, når vi vet at de Kinaorienterte selskapene i Hong Kong gjennomgående er større, mer solide og mye lavere priset i forhold til både inntjening og bokførte verdier av egenkapitalen. Når støvet får lagt seg, er det grunn til å forvente at de fundamentale selskapsverdiene igjen blir retningsgivende for børsutviklingen i Hong Kong, mens det ennå vil være langt frem før de umodne spekulantene i Shanghai har lært seg elementære finansanalytiske sammenhenger. FORELØPIG TOPP I USA? Regnet i lokal valuta steg den amerikanske S&P 500-indeksen med fattige 1,2 prosent i første halvår, mens den tilsvarende indeksen i Europa steg 13,6 prosent. Justert for en dollaroppgang på 7,4 prosent mot euro, krymper differansen til 5,0 prosent. Pengetrykking og styringsrenter på nullstadiet har over flere år vært hoveddrivkraften bak den sterke kursutviklingen i det amerikanske aksjemarkedet, og den «nye» pengepolitikken i eurosonen vil klart bidra til å forlenge den likviditetsstyrte oppdriften i aksjemarkedene. Det er likevel mye som tyder på at USA nærmer seg et foreløpig metnings punkt, etter at sentralbanksjef Yellen på forsommeren kom med uttalelser hvor hun pekte på at prisingen av aksjer og lange obligasjoner begynner 3

4 «Pengetrykking og styringsrenter på nullstadiet som hoveddrivkraft» å bli ganske «strukket». Når sentralbanken en gang finner tiden inne for å begynne å heve styringsrenten, vil vi kunne oppleve en bratt stigning i renten på lange obligasjoner, sa hun. Vi bringer herved hennes advarsel videre, men så langt har det ikke vært noen merkbare reaksjoner i de modne aksjemarkedene på begge sider av Atlanteren. Investorer og analytikere over hele verden avventer nå selskapsrapporteringen for andre kvartal. Blant annet som følge av den sterke dollar kursen og derav en svekket amerikansk konkurranseevne, indikerer resultat forventningene til de store foretakene en ganske flat utvikling fra samme tid i fjor. Aksjene som inngår i S&P 500-indeksen er for tiden priset godt over sitt historiske gjennomsnitt, og vi vil derfor ikke utelukke kursreaksjoner på nedsiden. AVKASTNING FOR FONDENE Landkreditt Landkreditt Landkreditt Landkreditt Landkreditt Landkreditt Avkastning Kina Norge Utbytte Aksje Global Høyrente Extra Første 6 mnd i ,7 % 0,1 % 9,8 % 9,3 % 0,9 % 1,5 % ,6 % 5,0 % 19,1 % 26,9 % 2,9 % 2,8 % ,3 % 21,5 % 13,5 % 36,2 % 4,0 % 7,2 % ,6 % 8,0 % 6,8 % 5,7 % 1,0 % ,9 % -26,4 % 4,3 % 4,0 % ,9 % 23,1 % 10,9 % 4,5 % Oppstartsdato Landkreditt Utbytte: Tabellens avkastning for 2013 viser utbyttejustert avkastning fra oppstartsdato Landkreditt Extra: Tabellens avkastning for 2012 viser avkastning fra oppstartsdato Landkreditt Forvaltning AS

5 OM FONDENE Landkreditt Kina Landkreditt Kina oppnådde en verdistigning på 23,7 prosent for første halvår. Hang Seng-indeksen viste til sammenligning 19,3 prosent stigning, omregnet til norske kroner. Etter halvårsskiftet ble Hong Kong-børsen tatt med i dragsuget fra en panikkartet salgsbølge på fastlands børsene, en situasjon som eskalerte etter den greske folkeavstemningen 5. juli. Uttrykt ved indeksen som gjenspeiler utviklingen for kinesiske A-aksjer i Shanghai, steg aksjekursene i gjennomsnitt med prosent fra i fjor sommer, til de nådde toppen i midten av juni i år. Hang Seng-indeksen i Hong Kong steg til sammenligning «kun» 20 prosent i samme periode. I kjølvannet av smitteeffekten som rammet Hong Kong-noterte foretak ganske brutalt, kan vi slå fast at det relative styrkeforholdet i det siste har gått enda sterkere i favør av Hong Kong. Det reflekteres veldig tydelig gjennom Hang Seng China AH Premium Index, som måler avstanden mellom kursen på A-aksjer i Shanghai og H-aksjer i Hong Kong, for selskaper som har notering begge steder. Den har snudd fra en gjennomsnittlig kurs-rabatt på 10 prosent i Shanghai i fjor sommer, til en kurspremie (merpris) på bortimot 50 prosent en uke inn i juli måned. Så snart støvet får lagt seg, er det grunn til å tro at fundamentale selskapsverdier igjen vil bli retningsgivende for kursutviklingen i Hong Kong. På bakgrunn av den brutale kursnedgangen i aksjer som veier tungt i porteføljen til Landkreditt Kina, har vi vært i kontakt med ledelsen i utvalgte selskaper for å spørre hvordan de opplever situasjonen. Svarene vi får tilbake er betryggende, og vi trekker gjerne frem China Agri-Industries som eksempel. Dette er en av Kinas største produsenter av matolje og andre landbruks produkter, staten er største eier og selskapet er solid finan siert. Virksomheten viser for tiden god fremgang, og vi forventer at det vil gjenspeiles i kursutviklingen fremover. Den lånefinansierte spekulasjonsbølgen som hadde utviklet seg blant uskolerte aksjeinvestorer i fastlands-kina kom til slutt ut av kontroll, og når bortimot millioner nye «lotto-spekulanter» skal ut av markedet samtidig blir det trangt i døren. I løpet av tre uker falt Shanghaiindeksen med over 25 prosent, noe som isolert sett ikke burde komme som en veldig stor overraskelse på spekulantene. Derimot var det ikke ventet at boblesprekken til de grader skulle dra med seg de Kina-eksponerte selskapene som er notert i Hong Kong, hvor aksje kursene ikke har vært i nærheten av å følge den eksplosive kursutviklingen på fastlandsbørsene det seneste året. I november 2014 ble Shanghai-Hong Kong Stock Connect lansert, et handelssystem som åpner for fri toveis handel av aksjer for henholdsvis 13 milliarder RMB og 10,5 milliarder RMB daglig. Mens kvoten i retning Shanghai har vært bortimot fullt utnyttet hele tiden, har kvoten i motsatt retning bare vært delvis utnyttet. Det lar seg ikke forklare ut fra fundamentale faktorer, tatt i betraktning at de Kinaeksponerte selskapene i Hong Kong gjennomgående er større, mer veletablerte og solide, og mye lavere priset i forhold til både inntjening og bokførte verdier av egen kapitalen. LANDKREDITT KINA VERDIUTVIKLING Verdiutvikling i norske kroner FAKTA OM FONDET Minstebeløp ved tegning: Minstebeløp månedlig sparing: Kjøpsomkostninger: inntil 1,00 % Innløsningsomkostninger: inntil 0,50 % Forvaltningshonorar p.a.: 1,75 % Antall utstedte andeler pr Andelskapital pr kr Basiskurs pr ,97 kr Innløsningskurs pr ,15 kr Kurtasje 1. halvår kr Depotomkostninger 1. halvår kr Forvaltningshonorar 1. halvår kr 5

6 Landkreditt Norge Aksjefondet Landkreditt Norge har gitt marginalt positiv avkastning i årets første seks måneder. Det siste året har fondets andelsverdi blitt redusert med 2,7 prosent. Gjennomsnittlig årlig avkastning siste tre og fem år har vært henholdsvis 11,2 prosent og 6,5 prosent, fratrukket forvaltningshonorarer og oppdatert med kurser per 30. juni i år. Prisen per fat nordsjøolje har blitt halvert det siste året, regnet i amerikanske dollar. Prisfallet blir riktignok noe mindre i norske kroner, men utviklingen har like fullt blitt krevende; både for oljeselskaper og for selskaper som leverer tjenester og utstyr til oljeindustrien. Landkreditt Norge har en relativt begrenset eksponering i selskaper som selger utstyr og tjenester til olje industrien. Derimot var nærmere åtte prosent av fondets tilgjengelige midler eksponert i Statoil ved halvårsskiftet. Denne investeringen har bidratt positivt til Landkreditt Norge-porteføljens samlede avkastning i første halvår, etter å ha levert oppunder ti prosent avkastning i perioden. Norges Bank kuttet styringsrenten til én prosent i juni. Sentralbankenes styringsrenter tenderer mot null i store deler av den vestlige verden, og den europeiske sentralbanken (ECB) har nå startet et program som vil tilføre markedene 60 milliarder euro i måneden over en periode på 18 måneder. Med utsikter til at perioden med svært lave renter vil vedvare lenge, er det ikke unaturlig at investorer søker mot aksjemarkedene for avkastning på langsiktige midler. Utvalget av attraktive alternativer er begrenset. Dagens innskuddsrenter i bankene gir ikke tilstrekkelig avkastning til å kompensere for tap av kjøpekraft som følge av inflasjon og skatter. Det bør derfor kunne forventes at etterspørselen etter aksjer opprettholdes, med positiv kursutvikling som en sannsynlig konsekvens. Rundt halvårsskiftet preger Hellas forhold til sine långivere nyhetsbildet. Den sittende greske regjeringen har tilsynelatende hverken evne eller vilje til å betjene sine forpliktelser overfor den såkalte «troikaen»; Det internasjonale pengefondet (IMF), Den europeiske sentralbanken (ECB) og Europakommisjonen. Den greske økonomien utgjør beskjedne FAKTA OM FONDET to prosent av samlet verdiskaping i EU. Norsk økonomi blir i begrenset grad direkte påvirket av den økonomiske utviklingen i Hellas. Geopolitisk usikkerhet og turbulens i internasjonale finansmarkeder preger imidlertid også utviklingen her hjemme; både i rente- og valutamarkedene, i oljemarkedet og på Oslo Børs. LANDKREDITT NORGE VERDIUTVIKLING Verdiutvikling i norske kroner Minstebeløp ved tegning: Minstebeløp månedlig sparing: Kjøpsomkostninger: inntil 1,00 % Innløsningsomkostninger: inntil 0,50 % Forvaltningshonorar p.a.: 1,75 % Antall utstedte andeler pr Andelskapital pr kr Basiskurs pr ,52 kr Innløsningskurs pr ,11 kr Kurtasje 1. halvår kr Depotomkostninger 1. halvår kr Forvaltningshonorar 1. halvår kr Landkreditt Forvaltning AS

7 Landkreditt Utbytte Aksjefondet Landkreditt Utbytte har gitt 14,8 prosent avkastning til andelseierne det siste året og 48,3 prosent avkastning siden det ble etablert 28. februar Avkastningstallene er oppdatert til og med 30. juni i år og basert på en forutsetning om at utbyttebetalinger fra fondet har blitt reinvestert i dette. Siden årsskiftet har andelseierne sett verdien av sine investeringer i fondet øke 9,8 prosent. Oslo Børs Fondsindeks viser ved halvårsskiftet en verdiøkning på 3,3 prosent det siste året og 32,5 prosent siden 28. februar Landkreditt Utbytte investerer i utbyttebetalende aksjer og egenkapitalbevis, hovedsakelig på Oslo Børs. Fondets midler investeres fortrinnsvis i selskaper som med basis i sterke markedsposisjoner, god inntjeningsevne og solid finansiering har etablert en utbyttepolitikk som sikrer eierne best mulig avkastning på egenkapitalen. Det ble utbetalt et kontant utbytte på 5,50 kroner per andel til alle som var andelseiere i fondet 15. juni i år. Årets utbyttebetaling tilsvarer 4,8 prosent av fondets andelsverdi for ett år siden og fire prosent av andelsverdien på utbetalingstidspunktet. Landkreditt Utbytte er et aktivt forvaltet fond, med en portefølje av aksjer og egenkapitalbevis som vurderes å balansere risiko mot avkastningspotensial på en god måte. Ved halvårsskiftet var godt og vel en tredjedel av fondets midler investert i bankaksjer og egenkapitalbevis utstedt av norske sparebanker. Medregnet forsikringsselskapet Gjensidige og fondsmeglerforetaket ABG Sundal Collier Holding var 44 prosent av fondets midler da eksponert i virksomheter i finanssektoren. Denne delen av investeringsporteføljen har vært en god bidragsyter til fondets avkastning, både hittil i år og det siste året. Børsens egenkapitalbevisindeks har gitt 13 prosent avkastning i årets første halvår og godt og vel 24 prosent avkastning det siste året. Mens Gjensidigeaksjen har levert anstendige 8 prosent avkastning i første halvår, har eierne i ABG Sundal Collier Holding sett sine aksjeverdier øke 64 prosent siden årsskiftet. Landkreditt Utbytte-porteføljen har i begrenset grad eksponert kapital i oljerelaterte virksomheter. Fondet har derfor vært forskånet for den negative verdiutviklingen for aksjer relatert til selskaper som leverer utstyr og tjenester til oljeindustrien. Det siste året har oljeprisen blitt halvert, regnet i amerikanske dollar. Oslo Børs aksjeindeks for utstyrs- og tjenesteleverandører til oljeindustrien viser FAKTA OM FONDET en verdinedgang på nærmere 40 prosent i perioden. Landkreditt Utbytte hadde ved halvårsskiftet vel 4 prosent av tilgjengelige midler eksponert i BW Offshore (BWO). BWO er et globalt ledende foretak som leier ut teknisk avanserte fartøyer for utvinning av olje til havs på langsiktige kontrakter til ulike oljeselskaper. BWO-aksjen gir nå 13 prosent direkteavkastning, regnet som neste års forventede utbyttebetalinger i forhold til dagens børskurs. Selskapets aksjeverdi har imidlertid vist en svak utvikling, med et verdifall på rundt regnet 30 prosent siden årsskiftet. LANDKREDITT UTBYTTE VERDIUTVIKLING Verdiutvikling i norske kroner Minstebeløp ved tegning: Minstebeløp månedlig sparing: Kjøpsomkostninger: inntil 1,00 % Innløsningsomkostninger: inntil 0,50 % Forvaltningshonorar p.a.: 1,50 % Antall utstedte andeler pr Andelskapital pr kr Basiskurs pr ,15 kr Innløsningskurs pr ,83 kr Kurtasje 1. halvår kr Depotomkostninger 1. halvår kr Forvaltningshonorar 1. halvår kr 7

8 Landkreditt Aksje Global I løpet av første halvår steg Landkreditt Aksje Global 9,3 prosent, mens verdensindeksen, MSCI World Index la på seg 8,1 prosent. Etter fem års ørkenvandring blåste det nok en gang opp til stormkast i forhandlingene mellom Hellas og EU/IMF mot slutten av juni. Steile fronter og manglende respekt for de lånevilkårene Hellas tidligere har akseptert for å motta kriselån fra ECB og IMF, endte til slutt med nok et mislighold. Isolert sett er dette neglisjérbart, sett i forhold til det faktum ECB kjøper tilbake obligasjoner for 60 milliarder euro pr måned fra ulike medlemsland, og at Hellas svarer for beskjedne 2 prosent av EUs samlede brutto nasjonalprodukt. Krisen avslører på den andre siden store kulturelle og historisk betingede forskjeller, som EU åpenbart ikke har tatt tilstrekkelig høyde for den gang Hellas ble invitert inn i «det gode selskap». God EU-politikk er ikke nødvendigvis god økonomi, noe som plutselig gikk opp for omverden da Hellas i mai 2010 erklærte seg ute av stand til å betjene sin svulmende euro-gjeld. Den utgjør i dag rundt 180 prosent av brutto nasjonalprodukt, og det er rett og slett for mye å betjene for en nasjon som lenge har levd i en lånefinansiert drømmeverden, styrt av svake ledere. Der er sentralbanken i praksis tvunget til å utsette tidspunktet for den første økningen av styringsrenten siden 2006, selv om veksten og inflasjonstakten i amerikansk økonomi tilsier en begynnende normalisering av renten fra og med Som følge av pengetrykking og styringsrenter på nullstadiet flyter verdens finansmarkeder over av likviditet på jakt etter avkastning. Dette har vært hoveddrivkraften bak den sterke og langvarige kursoppgangen i aksjemarkedene, og det er mye som tyder på at denne trenden vil fortsette. Juni har isolert sett vært preget av mye usikkerhet som følge av de eskalerende Hellas-problemene og kraftige kursfall på Shanghai-børsen etter den eksplosive spekulasjonsbølgen som har ridd markedet der seneste året. Landkreditt Aksje Global har en regional aksjeeksponering som avviker betydelig fra fordelingen i verdensindeksen MSCI World. Fondet er «undervektet» i amerikanske aksjer, hvor p/e-nivået for aksjene som inngår i S&P 500-indeksen nå ligger i overkant av 17, basert på forventet inntjening de nærmeste 12 måneder. Det er godt over det historiske gjennomsnittet på 15. I lys av en sterk dollar som svekker konkurransekraften til amerikanske foretak, og en forventet (stadig utsatt) renteoppgang, ser vi nå bedre potensial i andre markeder det nærmeste året. LANDKREDITT AKSJE GLOBAL VERDIUTVIKLING Nå er det mye som tyder på at innstramningene har gått for langt i forhold til befolkningens alminnelige velferd, men det kan ikke resten av eurolandenes skattebetalere ta ansvaret for. Eurosonen har store utfordringer på andre kanter, med en gjennomsnittlig arbeidsledighet på over 11 prosent, og en inflasjon som svinger rundt nullpunktet. Det finnes lyspunkter i flere av de kontinentale medlemslandene, men det er fortsatt veldig langt frem før EU vil bli samlet til «ett rike», med bærekraftig vekst og velferd. Det betyr at styringsrentene vil bli liggende rundt null i all overskuelig fremtid, og Sverige gikk nylig et skritt videre da sentral banken senket renten til minus 0,35 prosent. De strukturelle problemene i eurosonen virker for tiden styrende på rentepolitikken i hele den vestlige verden, med USA i spissen Verdiutvikling i norske kroner FAKTA OM FONDET Minstebeløp ved tegning: Minstebeløp månedlig sparing: Kjøpsomkostninger: inntil 1,00 % Innløsningsomkostninger: inntil 0,50 % Forvaltningshonorar p.a.: 1,25 % Antall utstedte andeler pr kr Andelskapital pr kr Basiskurs pr ,64 kr Innløsningskurs pr ,17 kr Kurtasje 1. halvår kr Depotomkostninger 1. halvår kr Forvaltningshonorar 1. halvår kr 8 Landkreditt Forvaltning AS

9 Landkreditt Høyrente Rentefondet Landkreditt Høyrente ga 0,93 prosent avkastning til andelseierne i første halvår. Fondet har levert 1,63 prosent avkastning siste år og 4,03 prosent gjennomsnittlig årlig avkastning siste fem år. Etter at Norges Bank kuttet styringsrenten til én prosent i juni, har pengemarkedsrenten (3 mnd. Nibor) falt til 1,3 prosent. Det er ikke usannsynlig at pengemarkedsrentene vil falle videre utover høsten. Sentralbanksjef Øystein Olsen ville i alle fall ikke utelukke ytterligere kutt i styrings renten da han presenterte Norges Bank-styrets rentebeslutning torsdag 18. juni. årsskiftet til 4,1 prosent ved utgangen av juni. Dette tallet viser forventet avkastning i fondets portefølje, etter fradrag for forvaltningskostnader, uttrykt som pro anno «speedometer hastighet». Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for fremtidig avkastning. Det er et motsatt forhold mellom markedsrente og markedskurs på en obligasjon, og kursutslagene øker i takt med gjenværende periode til obligasjonens forfall (innfrielse). Markedsrenter på obligasjoner gjenspeiler pengemarkedsrenten Nibor, i tillegg til varierende påslag for kredittkvalitet og omsettelighet. Ved utgangen av juni var den gjennomsnittlige perioden til endelig forfall for investeringene i Landkreditt Høyrente 1,2 år. Landkreditt Høyrente investerer kun i obliga sjoner som er utstedt i norske kroner. Fondet investerer ikke i strukturerte produkter, konvertible obligasjoner, fondsobligasjoner eller ansvarlige lån. For den norske sentralbanken er styringsrenten det viktigste virkemiddelet i pengepolitikken. Det operative målet for pengepolitikken er en årlig vekst i konsumprisene nær 2,5 prosent, målt over tid. Det siste årets generelle prisstigning i Norge avviker lite fra måltallet. Det ventes vedvarende en relativt høy prisvekst den nærmeste tiden, ikke minst som en konsekvens av en svekket kronekurs. Det siste året har oljeprisen blitt halvert, regnet i dollar. I den samme perioden har norske kroners kjøpekraft blitt svekket med 12 prosent, målt i forhold til våre handelspartnere. Oljeprisfallet har i betydelig grad preget utviklingen i markedet for norske foretaksobligasjoner. Selskaper som selger utstyr og tjenester til oljeselskapene møter nå en ny hverdag, preget av redusert etterspørsel, økt konkurranse og svekkede marginer. Landkreditt Høyrente investerer i bankog finansobligasjoner med inntil fem års gjenværende periode til innfrielse, mens det ved plasseringer i foretaksobligasjoner begrenser gjenværende tid til forfall til maksimalt tre år. Ved utgangen av juni var knapt 27 prosent av fondets midler eksponert i foretaksobligasjoner i høyrentesegmentet. Den gjennomsnittlige markedsrenten fra fondets investeringsportefølje har økt fra 3,5 prosent ved LANDKREDITT HØYRENTE VERDIUTVIKLING FAKTA OM FONDET Verdiutvikling i norske kroner Minstebeløp ved tegning: Minstebeløp månedlig sparing: Kjøpsomkostninger: 0,00 % Innløsningsomkostninger: 0,00 % Forvaltningshonorar p.a.: 0,25 % Antall utstedte andeler pr Andelskapital pr kr Basiskurs pr ,28 kr Innløsningskurs pr ,28 kr Depotomkostninger 1. halvår kr Forvaltningshonorar 1. halvår kr

10 Landkreditt Extra Rentefondet Landkreditt Extra leverte 1,52 prosent avkastning i årets første seks måneder. Fondet har levert 0,57 prosent avkastning siste år og 4,69 prosent gjennomsnittlig årlig avkastning siden fondet ble etablert i oktober Norges Bank kuttet styringsrenten fra 1,25 prosent til én prosent 18. juni i år. Sentral banksjef Øystein Olsen begrunnet dette med at utviklingen i norsk økonomi nå er svakere enn tidligere antatt og at utsiktene fremover også er svekket, sett i forhold til tidligere prognoser. Olsen utelukker ikke at styringsrenten vil bli redusert ytterligere utover høsten. Referanserenten i det norske pengemarkedet (3 mnd. Nibor) har falt fra 1,75 prosent til 1,30 prosent det siste året. I den samme perioden har konsumprisene økt til 2,5 prosent, på linje med Norges Banks måltall. Det ventes en vedvarende høy prisvekst den nærmeste tiden, ikke minst som følge av en svekket kronekurs. Det siste året har oljeprisen blitt halvert, regnet i dollar. I den samme perioden har norske kroners kjøpekraft blitt svekket med 12 prosent, målt i forhold til våre handelspartnere. Oljeprisfallet har i betydelig grad preget utviklingen i markedet for norske foretaksobligasjoner. Selskaper som selger utstyr og tjenester til oljeselskapene møter nå en hverdag preget av redusert etterspørsel, økt konkurranse og svekkede marginer. Landkreditt Extra investerer midler i en portefølje av rentebærende instrumenter utstedt av foretak i ulike bransjer. Fondet investerer ikke i obligasjoner med mer enn tre år til endelig innfrielse, og det har klart definerte krav til kredittkvalitet i de selskapene som inngår i porteføljen. Ved utgangen av juni var gjennomsnittlig periode til renteregulering seks uker og periode til innfrielse for obligasjonene i porteføljen cirka 1,3 år. Landkreditt Extra investerer kun i obligasjoner utstedt i norske kroner. Markedsverdien til en obligasjon er en funksjon av risikofrie renter og diverse påslag; blant annet for kredittrisiko og likviditetsrisiko (omsettelighet). Det er et motsatt forhold mellom obligasjonskurser og løpende markedsrente på obligasjonene (investorenes krav til avkastning), og kursvariasjonene øker i takt med økende periode til obligasjonsforfall (endelig innfrielse). FAKTA OM FONDET Den gjennomsnittlige markedsrenten i porte føljen til Landkreditt Extra økte fra 6,5 prosent ved årsskiftet til 7,3 prosent ved utgangen av juni. Dette tallet viser forventet avkastning i fondets portefølje, etter fradrag for forvaltningskostnader, uttrykt som pro anno «speedometerhastighet». Vi har tidligere sett at perioder med kursnedgang i obligasjonsmarkedet har blitt etterfulgt av perioder med kursoppgang og høyere avkastning enn det som er uttrykt i fondets «speedometerrente». Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for fremtidig avkastning. Markedsrentene på fondets porteføljeinvesteringer viste jevnt over en fallende tendens i juni. Når speedometerrenten i fondet likevel økte i perioden, så skyldes dette kursnedgang og økte markedsrenter på obligasjoner utstedt av rederier som tilbyr ulike typer støttefartøyer for offshore oljeproduksjon. LANDKREDITT EXTRA VERDIUTVIKLING Verdiutvikling i norske kroner Minstebeløp ved tegning: Minstebeløp månedlig sparing: Kjøpsomkostninger: inntil 0,50% Innløsningsomkostninger: inntil 0,50% Forvaltningshonorar p.a.: 0,75 % Antall utstedte andeler pr Andelskapital pr kr Basiskurs pr ,29 kr Innløsningskurs pr ,29 kr Depotomkostninger 1. halvår kr Forvaltningshonorar 1. halvår kr Landkreditt Forvaltning AS

11 FONDENES PORTEFØLJER LANDKREDITT KINA VERDIPAPIRBEHOLDNING 30. JUNI 2015 Beløp i kroner Selskapets navn Antall Valuta Kostpris Markedsverdi Urealisert gevinst/tap Andel av fondet China Life Insurance Ltd HKD ,04 % Sum finans/livforsikring ,04 % Lenovo Group Ltd HKD ,00 % Travelsky Technologyh HK ORD HKD ,33 % Sum teknologi ,33 % Bejing North Star Co HKD ,94 % China Travel International Investment Ltd HKD ,16 % Genting HKD ,46 % Shangri-La ASIA HKD ,02 % Sum eiendom, reiseliv og hotell ,59 % China Shineway Pharmaceutical Group Ltd HKD ,70 % CSPC Pharmaceutical Group HKD ,28 % Sum farmasi ,98 % China Unicom Ltd HKD ,92 % Sum mobiltelefoni ,92 % Beijing Enterprises Holdings Ltd 000 HKD ,33 % China Water Affairs Group HKD ,32 % Chu Kong Pet and Nat Gas Steel Pipe HKD ,27 % CITIC Ltd HKD ,88 % Sum infrastruktur (konglomerat) ,80 % Ajisen China Holding LTD HKD ,99 % China Agri Industries Holdings Ltd HKD ,11 % China Mengniu Dairy Company Ltd HKD ,86 % China Resources Enterprise Ltd HKD ,48 % Giordano Intl Ltd HKD ,51 % Goodbaby International HKD ,29 % Lianhua Supermarket Hldgs Co Ltd HKD ,75 % Pacific Andes International Hldgs Ltd HKD ,01 % Tsingtao Brewery Co Ltd HKD ,94 % Wumart Stores Inc HKD ,28 % Sum konsumorientert ,22 % Byd Company Ltd HKD ,71 % Sum bilindustri ,71 % Cosco Pacific Ltd HKD ,37 % Sum havner/logistikk/shipping ,37 % Sum verdipapirer ,95 % Sum kontanter ,05 % Sum andelskapital ,00 % Verdipapirene er notert i Hong Kong. 11

12 LANDKREDITT NORGE VERDIPAPIRBEHOLDNING 30. JUNI 2015 Beløp i kroner Markedsverdi Urealisert gevinst/tap Andel av fondet Selskapets navn Antall Valuta Kostpris DNB ASA NOK ,63 % Storebrand ASA NOK ,60 % Sum finans ,23 % Opera Software AS NOK ,40 % Telenor ASA NOK ,70 % Sum teknologi/kommunikasjon ,10 % Entra ASA NOK ,64 % Fastighets AB Balder B* SEK ,32 % Sum eiendom ,95 % Marine Harvest ASA NOK ,34 % Royal Caribbean Cruises Ltd NOK ,68 % Schibsted ser.a NOK ,43 % Schibsted ser.b NOK ,36 % Sum konsumrelatert ,82 % Statoil ASA NOK ,89 % Sum energi ,89 % BW Offshore Ltd NOK ,51 % DOF ASA NOK ,31 % Havila Shipping ASA NOK ,84 % Sum oljeservice ,66 % Aurora LPG Holding AS NOK ,33 % BW LPG Ltd NOK ,16 % Odfjell SE A NOK ,91 % Wilh. Wilhelmsen ASA NOK ,42 % Sum shipping ,81 % Havyard Group ASA NOK ,51 % Hexagon Composites ASA 000 NOK ,17 % Höegh LNG Holdings Ltd NOK ,43 % Norsk Hydro ASA NOK ,83 % RenoNorden ASA NOK ,05 % Yara International ASA NOK ,60 % Sum industri og råvarer ,58 % Sum verdipapirer ,05 % Sum kontanter ,95 % Sum andelskapital ,00 % * Verdipapiret er notert på Stockholmsbørsen. Øvrige verdipapirer er notert på Oslo Børs. 12 Landkreditt Forvaltning AS

13 LANDKREDITT UTBYTTE VERDIPAPIRBEHOLDNING 30. JUNI 2015 Beløp i kroner Selskapets navn Antall Valuta Kostpris Markedsverdi Urealisert gevinst/tap Andel av fondet ABG Sundal Collier Holding ASA NOK ,00 % DNB ASA NOK ,67 % Gjensidige Forsikring ASA NOK ,23 % Pareto Bank ASA* 485 NOK ,89 % Sparebank 1 Nord-Norge NOK ,29 % Sparebank 1 Ringerike Hadeland NOK ,00 % Sparebank 1 SMN NOK ,65 % Sparebank 1 SR-Bank ASA NOK ,71 % Sparebank 1 Østfold Akershus NOK ,52 % Sparebank 1 Østfold Akershus tegn.retter NOK ,02 % Sparebanken Møre NOK ,54 % Sparebanken Sør NOK ,12 % Sparebanken Vest NOK ,21 % Sparebanken Øst NOK ,75 % Sum finans ,61 % Atea ASA NOK ,00 % Telenor ASA NOK ,74 % Sum teknologi/kommunikasjon ,74 % Entra ASA NOK ,45 % Sum eiendom ,45 % Austevoll Seafood ASA NOK ,70 % Bakkafrost NOK ,76 % Lerøy Seafood Group ASA NOK ,74 % SalMar ASA 000 NOK ,53 % Sum konsumrelatert ,73 % BW Offshore Ltd NOK ,18 % Ocean Yield ASA NOK ,67 % Sum oljeservice ,84 % AF Gruppen ASA NOK ,41 % RenoNorden ASA NOK ,90 % Tomra Systems ASA 000 NOK ,83 % Veidekke ASA NOK ,03 % Sum industri og råvarer ,17 % Sum verdipapirer ,55 % Sum kontanter ,45 % Sum andelskapital ,00 % * Verdipapiret er unotert. Øvrige verdipapirer er notert på Oslo Børs. 13

14 LANDKREDITT AKSJE GLOBAL VERDIPAPIRBEHOLDNING 30. JUNI 2015 Beløp i kroner Selskapets navn Antall Valuta Kostpris Markedsverdi Urealisert gevinst/tap Andel av fondet Landkreditt Kina NOK ,87 % Landkreditt Utbytte NOK ,17 % Sector Global Equity Kernel Class P (NOK) Unhedged NOK ,00 % Vanguard European Stock Index Fund EUR ,78 % Vanguard FTSE All-World High Div. Yield UCITS ETF USD ,47 % Vanguard Global Stock Index Fund EUR ,81 % Vanguard Pacific ex-japan Stock Index Fund EUR ,81 % Sum verdipapirer ,91 % Sum kontanter ,09 % Sum andelskapital ,00 % 14 Landkreditt Forvaltning AS

15 LANDKREDITT HØYRENTE VERDIPAPIRBEHOLDNING 30. JUNI 2015 Beløp i kroner Selskapets navn Pålydende Påløpte renter Durasjon Eff. rente** Kostpris Bamble og Langesund Spb FRN 19/ ,1886 1,80 % ,43 % Bank Norwegian AS FRN 16/ ,5866 1,91 % ,01 % Berg Spb FRN 12/01-18* ,4896 1,89 % ,21 % Blaker Spb FRN 10/ ,5139 1,74 % ,82 % BN Bank ASA FRN 07/ ,6851 1,57 % ,23 % Brage Finans AS FRN 18/ ,1863 2,07 % ,21 % Brage Finans AS FRN 20/ ,7353 2,19 % ,33 % Brage Finans AS FRN 20/ ,884 1,81 % ,33 % Eiendomskreditt AS FRN 04/ ,3943 1,86 % ,81 % Eiendomskreditt AS FRN 14/ ,2779 1,69 % ,22 % Eika Gruppen AS FRN 16/ ,2058 1,73 % ,04 % Hegra Spb FRN 24/ ,7909 1,85 % ,61 % Hjartdal og Gransherad Spb FRN 20/ ,5992 1,91 % ,01 % Hønefoss Spb FRN 19/ ,5751 1,91 % ,22 % Indre Sogn SPB FRN 07/ ,6844 1,62 % ,82 % Kredittforeningen for spb FRN 08/ ,6876 1,56 % ,81 % Kvinesdal Spb FRN 03/ ,673 1,72 % ,21 % Meldal Spb FRN 25/ ,1285 1,84 % ,20 % OBOS Banken AS FRN 08/ ,487 1,75 % ,81 % Opdals Spb FRN 14/ ,2033 1,69 % ,81 % Opdals Spb FRN 24/ ,8782 1,81 % ,81 % Pareto Bank ASA FRN 03/ ,2455 1,74 % ,44 % Sandnes Spb FRN 04/ ,0052 1,57 % ,64 % Santander Consumer Bank AS FRN 18/ ,3832 1,66 % ,02 % Santander Consumer Bank AS FRN 18/ ,3718 1,78 % ,61 % Selbu Spb FRN 21/ ,1386 1,56 % ,81 % Skandiabanken AB FRN 23/ ,0638 1,47 % ,21 % Spb 1 BV FRN 04/ ,403 1,70 % ,20 % Spb 1 BV FRN 11/ ,6964 1,52 % ,41 % Spb 1 Modum FRN 9/ ,1903 1,62 % ,42 % Sunndal Spb FRN 09/02-18* ,5692 1,90 % ,41 % YA Bank AS FRN 04/ ,8142 2,35 % ,01 % Sum bank og finans ,13 % * Verdipapirer merket med * er unoterte eller søkes notert. Øvrige verdipapirer er notert på Oslo Børs/ABM. ** Effektiv rente er den gjennomsnittlige årlige avkastningen på et rentepapir fram til det forfaller. Markedsverdi Urealisert gevinst/tap Nøkkeltall porteføljen: Rentefølsomhet (modifisert durasjon): 0,11. Forventet modifisert durasjon: 0,15. Vektet gjennomsnittlig løpetid: 1,22 Andel av fondet Neste rentereg. Forts. neste side. 15

16 LANDKREDITT HØYRENTE VERDIPAPIRBEHOLDNING 30. JUNI 2015 Beløp i kroner Selskapets navn Pålydende Påløpte renter Durasjon Eff. rente** Kostpris Markedsverdi Urealisert gevinst/tap Andel av fondet Cegal Holding AS FRN 26/ , ,21 % ,41 % Color Group ASA FRN 18/ ,3107 5,24 % ,37 % Crayon Group Holding AS FRN 10/ ,8829 6,39 % ,61 % DOF Subsea ASA FRN 15/ ,2828 6,29 % ,49 % Electromagnetic Geoservices ASA FRN , ,50 % ,09 % Exmar NV FRN 07/ ,8907 5,33 % ,60 % Fred Olsen Energy ASA FRN 12/ ,8401 6,74 % ,72 % Havila Shipping ASA SEC FRN 08/ , ,76 % ,46 % Host Hoteleiendom AS SEC FRN 20/ ,3838 9,04 % ,95 % Island Offshore Shipholding FRN 05/ , ,18 % ,97 % Kistefos AS 10,5% 18/ , ,16 % ,33 % Kistefos AS FRN 16/ , ,52 % ,37 % Norwegian Air Shuttle FRN 03/ ,8882 6,44 % ,54 % Odfjell ASA FRN 03/ ,4165 7,54 % ,45 % Odfjell ASA FRN 11/ ,6418 9,14 % ,47 % Ship Finance Ltd FRN 19/ ,1321 5,55 % ,49 % StormGeo Holding AS FRN 31/ ,4991 5,05 % ,00 % Teekay Corporation FRN 09/ ,2683 4,36 % ,06 % Teekay Offshore Partners L.P. FRN 25/ ,5594 4,22 % ,44 % Volstad Subsea AS SEC FRN 05/ , ,25 % ,85 % Sum industri og eiendom ,67 % Neste rentereg. Sum verdipapirer ,81 % Sum kontanter ,19 % Sum andelskapital ,00 % * Verdipapirer merket med * er unoterte eller søkes notert. Øvrige verdipapirer er notert på Oslo Børs/ABM. ** Effektiv rente er den gjennomsnittlige årlige avkastningen på et rentepapir fram til det forfaller. Nøkkeltall porteføljen: Rentefølsomhet (modifisert durasjon): 0,11. Forventet modifisert durasjon: 0,15. Vektet gjennomsnittlig løpetid: 1,22 16 Landkreditt Forvaltning AS

17 LANDKREDITT EXTRA VERDIPAPIRBEHOLDNING 30. JUNI 2015 Beløp i kroner Selskapets navn Pålydende Påløpte renter Durasjon Eff. rente* Kostpris Markedsverdi Urealisert gevinst/tap Andel av fondet Aker ASA FRN 16/ ,6456 4,00 % ,08 % Aker Solutions ASA FRN 06/ ,8439 4,31 % ,58 % Austevoll Seafood ASA FRN 07/ ,5464 3,28 % ,88 % Bonheur ASA FRN 10/ ,5378 5,76 % ,05 % Borgestad ASA FRN 03/ ,0317 7,31 % ,16 % BW Offshore Limited FRN 15/ ,6371 4,63 % ,93 % Cegal Holding AS FRN 26/ , ,21 % ,67 % Color Group ASA FRN 18/ ,3107 5,24 % ,97 % Color Group ASA FRN 25/ ,115 4,07 % ,51 % Crayon Group Holding AS FRN 10/ ,8829 6,39 % ,96 % DOF ASA FRN 07/ , ,51 % ,28 % DOF Subsea ASA FRN 15/ ,2828 6,29 % ,79 % Electromagnetic Geoservices ASA FRN , ,50 % ,25 % Exmar NV FRN 07/ ,8907 5,33 % ,18 % Farstad Shipping ASA FRN 15/ , ,60 % ,28 % Fred Olsen Energy ASA FRN 12/ ,8401 6,74 % ,22 % Golar LNG FRN 12/ ,1159 4,61 % ,56 % Golden Energy Offshore SEC FRN 28/ ,459 43,82 % ,61 % Havila Shipping ASA SEC FRN 30/ , ,04 % ,01 % Havyard Group ASA FRN 13/ , ,62 % ,31 % Host Hoteleiendom AS SEC FRN 20/ ,3838 9,04 % ,15 % Island Offshore Shipholding FRN 05/ , ,18 % ,63 % Kistefos AS 10,5% 18/ , ,16 % ,97 % Kistefos AS FRN 16/ , ,52 % ,22 % Marine Harvest ASA FRN 12/ ,5518 3,51 % ,01 % Norlandia Care Group FRN 10/ ,5301 5,55 % ,00 % Norwegian Air Shuttle FRN 03/ ,8882 6,44 % ,01 % Norwegian Air Shuttle SEC FRN 21/ ,25 4,95 % ,49 % Odfjell ASA FRN 11/ ,6418 9,14 % ,04 % P/F Bakkafrost FRN 14/ ,4621 3,34 % ,51 % Prosafe ASA FRN 08/ ,5453 4,86 % ,65 % Seadrill Ltd FRN 12/ , ,03 % ,37 % Ship Finance Ltd FRN 19/ ,1321 5,55 % ,20 % Solstad Offshore ASA FRN 25/ ,6405 6,36 % ,97 % Stolt-Nielsen Ltd FRN 19/ ,5257 4,64 % ,01 % Stolt-Nielsen Ltd FRN 22/ ,9574 3,74 % ,98 % StormGeo Holding AS FRN 31/ ,4991 5,05 % ,12 % Teekay Corporation FRN 09/ ,2683 4,36 % ,27 % Teekay Offshore Partners L.P. FRN 25/ ,5594 4,22 % ,26 % Teekay Offshore Partners L.P. FRN 27/ ,4873 5,31 % ,51 % Volstad Subsea AS SEC FRN 05/ , ,25 % ,10 % Wilh. Wilhelmsen ASA FRN 01/ ,6667 2,55 % ,74 % Sum verdipapirer ,53 % Sum kontanter ,47 % Sum andelskapital ,00 % Neste rentereg. Verdipapirene er notert på Oslo Børs/ABM. * Effektiv rente er den gjennomsnittlige årlige avkastningen på et rentepapir fram til det forfaller. Nøkkeltall porteføljen: Rentefølsomhet (modifisert durasjon): 0,11. Forventet modifisert durasjon: 0,15. Vektet gjennomsnittlig løpetid: 1,35 17

18 Landkreditt Forvaltning AS Karl Johansgate 45 Postboks 1824 Vika 0123 Oslo Telefon: E-post: Landkredittfondene.no Org. nr

MARKEDSKOMMENTAR. Oslo, juli 2014 Dagfinn Hopsdal Investeringsdirektør

MARKEDSKOMMENTAR. Oslo, juli 2014 Dagfinn Hopsdal Investeringsdirektør 2014 HALVÅRSRAPPORT Verdipapirfondene Landkreditt Kina Landkreditt Norge Landkreditt Utbytte Landkreditt Aksje Global Landkreditt Høyrente Landkreditt Extra MARKEDSKOMMENTAR Oslo, juli 2014 Dagfinn Hopsdal

Detaljer

Indeksforvaltning en høyrisikosport?

Indeksforvaltning en høyrisikosport? Fagseminar for meglere Bjørvika, 5. november 2014 Morten Hvistendahl, leder Indeksnær forvaltning Indeksforvaltning en høyrisikosport? Den lange historien i kortversjon 1896 1957 1973 1976 Dow Jones S&P

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT. Verdipapirfondene Landkreditt Kina Landkreditt Norge Landkreditt Aksje Global Landkreditt Høyrente

HALVÅRSRAPPORT. Verdipapirfondene Landkreditt Kina Landkreditt Norge Landkreditt Aksje Global Landkreditt Høyrente 2012 HALVÅRSRAPPORT Verdipapirfondene Landkreditt Kina Landkreditt Norge Landkreditt Aksje Global Landkreditt Høyrente MARKEDSKOMMENTAR Oslo, 6. juli 2012 Dagfinn Hopsdal Investeringsdirektør Etter en

Detaljer

MARKEDSKOMMENTAR. Oslo, juli 2013 Dagfinn Hopsdal Investeringsdirektør

MARKEDSKOMMENTAR. Oslo, juli 2013 Dagfinn Hopsdal Investeringsdirektør 2013 HALVÅRSRAPPORT Verdipapirfondene Landkreditt Kina Landkreditt Norge Landkreditt Utbytte Landkreditt Aksje Global Landkreditt Høyrente Landkreditt Extra MARKEDSKOMMENTAR Oslo, juli 2013 Dagfinn Hopsdal

Detaljer

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014 Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 166 519,99 4,11 AKSJER 3 310

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 563 174,43 11,45 AKSJER 3 811 748,97 77,53 EGENKAPITALBEVIS 541 489,25 11,01

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2012. Forvalters kommentar til 1. halvår 2012. FORTE Norge. FORTE Global. FORTE Obligasjon. FORTE Pengemarked

HALVÅRSRAPPORT 2012. Forvalters kommentar til 1. halvår 2012. FORTE Norge. FORTE Global. FORTE Obligasjon. FORTE Pengemarked HALVÅRSRAPPORT 2012 Forvalters kommentar til 1. halvår 2012 FORTE Norge FORTE Global FORTE Obligasjon FORTE Pengemarked Fortes rentefond på topp Første halvår 2012 ble en turbulent periode, preget av blant

Detaljer

HALVårsrapport 2011. Verdipapirfondene: Landkreditt Kina Landkreditt Norge Landkreditt Aksje Global Landkreditt Høyrente

HALVårsrapport 2011. Verdipapirfondene: Landkreditt Kina Landkreditt Norge Landkreditt Aksje Global Landkreditt Høyrente HALVårsrapport 2011 Verdipapirfondene: Landkreditt Kina Landkreditt Norge Landkreditt Aksje Global Landkreditt Høyrente Halvårsrapport 2011 Landkreditt Forvaltning Mens Japan slikker sårene etter jordskjelvet,

Detaljer

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Kort om fondet Historisk avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 281 596,08 5,63 AKSJER 3 825 557,38 76,42 EGENKAPITALBEVIS 898 602,15 17,95

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT. Verdipapirfondene Landkreditt Utbytte Landkreditt Aksje Global Landkreditt Høyrente Landkreditt Extra

HALVÅRSRAPPORT. Verdipapirfondene Landkreditt Utbytte Landkreditt Aksje Global Landkreditt Høyrente Landkreditt Extra 2017 HALVÅRSRAPPORT Verdipapirfondene Landkreditt Utbytte Landkreditt Aksje Global Landkreditt Høyrente Landkreditt Extra MARKEDSKOMMENTAR Oslo, juli 2017 Sigurd Klev Investeringsdirektør Vi har nå bak

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 211 188,74 4,11 AKSJER 4 372 872,05 85,19 EGENKAPITALBEVIS 549 314,70 10,70

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 564 455,97 11,29 AKSJER 3 884 601,27 77,67 EGENKAPITALBEVIS 552 331,00 11,04 TOTALT 5 001 388 100.0

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 317 792,87 6,14 AKSJER 4 356 926,45 84,16 EGENKAPITALBEVIS 502 153,60 9,70 TOTALT

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

HalvÅrsrapport 2010 Verdipapirfondene: Landkreditt Kina Landkreditt Norge Landkreditt Aksje Global Landkreditt Høyrente

HalvÅrsrapport 2010 Verdipapirfondene: Landkreditt Kina Landkreditt Norge Landkreditt Aksje Global Landkreditt Høyrente HalvÅrsrapport 2010 Verdipapirfondene: Landkreditt Kina Landkreditt Norge Landkreditt Aksje Global Landkreditt Høyrente Halvårsrapport 2010 Landkreditt Forvaltning Sell in May and go away er et velkjent

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 236 745,14 4,92 AKSJER 3 723 298,84 77,31 EGENKAPITALBEVIS 855 907,25 17,77

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 Post-Brexit rentefall Juli ble en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,41 prosent i juli, mens indeksen var opp 0,11 prosent. Rentene

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.16 : 100,43 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 Ser til andre kontinenter I mars hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,36 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,09 prosent. Kursgevinster

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Obligasjon Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 102,0 101,5 101,0 2,50 % 2,00 % 100,5 100,0 1,50 % 99,5 99,0 1,00 % 98,5 98,0 0,50 % 97,5 FORTE Obl. Indeksert ST4X Indeksert 0,00 % siden

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Oktober 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt Oktober 2014 1 Månedsrapport Holberg Kreditt Oktober 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (36) Ansvarlig porteføljeforvalter Holberg Kreditt Gunnar

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2014

Makrokommentar. Februar 2014 Makrokommentar Februar 2014 Bred oppgang i februar Februar har vært preget av forhandlingene mellom den nye greske regjeringen og den såkalte Troikaen bestående av EU, IMF og den europeiske sentralbanken

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016 En knallbra måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,73 prosentpoeng i mars. Indeksen økte med 0,36 prosentpoeng i samme periode. Som ventet kom det mer

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017 Portugal i vinden I mai hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,35 prosent, mens referanseindeksen var opp 0,37 prosent. Det var kursgevinster på den utenlandske

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Finansutvalg Saksbehandler: Roger Frisholm Erlandsen Arkivsaknr.: 2014/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Finansutvalg Saksbehandler: Roger Frisholm Erlandsen Arkivsaknr.: 2014/ Finansforvaltning. Rapportering pr 31.12.15 og 30.04.16 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Finansutvalg 31.05.2016 Saksbehandler: Roger Frisholm Erlandsen Arkivsaknr.: 2014/4201-17 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

FORTE Pengemarked. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Pengemarked. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Pengemarked Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 103,0 3,00 % 102,5 2,50 % 102,0 2,00 % 101,5 1,50 % 101,0 1,00 % 100,5 100,0 0,50 % FORTE Pengemarked Indeksert 0,00 % siden 28.2.11-1M FORTE

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Aktiv renteforvaltning Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 13. oktober 2009 Porteføljeforvalter

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.06.15 : 100,68 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 Blandet utvikling I september utviklet fondskursen til SKAGEN Avkastning seg omtrent flatt med en månedsavkastning på -0,03%, mens indeksen falt med 0,43

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2016

Skagen Avkastning Statusrapport april 2016 Skagen Avkastning Statusrapport april 2016 En god måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,22 prosentpoeng i april. Norske lange statsrenter økte i takt med statsrentene globalt, noe som førte

Detaljer

www.aksjenorge.no AksjeNorge - For et aktivt verdipapirmarked post@aksjenorge.no

www.aksjenorge.no AksjeNorge - For et aktivt verdipapirmarked post@aksjenorge.no Aksjestatestikk årsskife 14/15 Oversikt: Verdi: 2012 2013 2014 Kvinner: 14,196,427,472 16,189,340,801 15,810,296,390 Menn: 48,396,337,759 58,234,871,293 53,946,681,470 Totalt: 62,592,765,231 74,424,212,094

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Markedsrapport 2. kvartal 2016

Markedsrapport 2. kvartal 2016 Markedsrapport 2. kvartal 2016 Oppsummering 2. kvartal Sammenlignet med første kvartal så andre kvartal lenge ut til å bli en rolig periode i aksjemarkedet. Det var først i siste del av juni at svingningene

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Rammet av gresk usikkerhet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Rentene

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport januar 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport januar 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport januar 2017 Økte renter i periferien I januar hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på -0,13 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,14 prosent. Årsaken

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 100,90 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS.

Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS. Årsrapport beholdning DANSKE INVEST HORISONT RENTE PLUS - AKKUMULERENDE KL Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016 Blandet utvikling I oktober hadde fondskursen til SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,11 prosent, mens indeksen falt med 0,07 prosent. Kredittpåslaget

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Høyrentefondet Landkreditt Extra Månedsrapport Januar 2018

Høyrentefondet Landkreditt Extra Månedsrapport Januar 2018 Høyrentefondet Landkreditt Extra Månedsrapport Januar 2018 Fondskommentar og nøkkeltall Høyrentefondet Landkreditt Extra ga 0,62 prosent avkastning til andelseierne i januar. Det ble en god måned for fondet,

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Desember 2015

Månedsrapport Holberg Kreditt Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Kreditt Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Kreditt RISIKOPROFIL 10 STØRSTE UTSTEDERE Aker ASA BB+ 7,0% PGS B+ 6,8% Arion Banki BBB- 5,4% BW Offshore BB 5,0% Teekay Offshore Partners

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport desember 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport desember 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport desember 2016 Stigende renter I desember hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,03 prosent, mens referanseindeksen falt med 0,08 prosent. Det norske bankmarkedet

Detaljer

Makrokommentar. September 2016

Makrokommentar. September 2016 Makrokommentar September 2016 Markedsuro i september Aksjemarkedene hadde i sum en tilnærmet flat utvikling i september, til tross for perioder med markedsuro. Aktørene i finansmarkedet etterlyser flere

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning Hovedpunktene SKAGEN Avkastning steg 0,3 prosent i februar, mens referanseindeksen,

Detaljer

Markedsrapport SR-Utbytte Juli 2017

Markedsrapport SR-Utbytte Juli 2017 Markedsrapport SR-Utbytte Juli 2017 Kort om fondet Avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte selskaper

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017 Et lettelsens sukk i Europa I april hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,35 prosent, mens referanseindeksen var omtrent uendret. Det var kursgevinster

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

Swedbank Asset Management

Swedbank Asset Management AL Swedbank Asset Management Halvårsrapport 2015 30 Juni AL Swedbank Asset Management Halvårsrapport 2015 Verdipapirfondene Swedbank Generator Swedbank Rente Swedbank Høyrente Swedbank Nordisk Högränta

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport november 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport november 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport november 2016 Stigende renter I november hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,19 prosent, mens referanseindeksen falt med 0,14 prosent. Det norske bankmarkedet

Detaljer

Høyrentefondet Landkreditt Extra Månedsrapport September 2017

Høyrentefondet Landkreditt Extra Månedsrapport September 2017 Høyrentefondet Landkreditt Extra Månedsrapport September 2017 Fondskommentar og nøkkeltall Høyrentefondet Landkreditt Extra ga 0,24 prosent avkastning til andelseierne i september. De fleste papirene i

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport februar 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport februar 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport februar 2017 Hellas tilbake i sporet I februar hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,46 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,39 prosent. Fallende

Detaljer

Markedssyn mai... 3. Fondsfokuslisten... 4. Internasjonale aksjeindekser... 5. Rentemarkedet... 6. Verdensøkonomien... 7. Europa... 8. Japan...

Markedssyn mai... 3. Fondsfokuslisten... 4. Internasjonale aksjeindekser... 5. Rentemarkedet... 6. Verdensøkonomien... 7. Europa... 8. Japan... Utarbeidet av Obligo Investment Management Mai 2015 Innhold Markedssyn mai... 3 Fondsfokuslisten... 4 Internasjonale aksjeindekser... 5 Rentemarkedet... 6 Verdensøkonomien... 7 Europa... 8 Japan... 9 Kina...

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2015 En roligere måned SKAGEN Avkastning hadde en god måned med en avkastning på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,6 prosentpoeng i samme periode. Rentene falt på alle

Detaljer

Høyrentefondet Landkreditt Extra Månedsrapport Juli 2017

Høyrentefondet Landkreditt Extra Månedsrapport Juli 2017 Høyrentefondet Landkreditt Extra Månedsrapport Juli 2017 Fondskommentar og nøkkeltall Høyrentefondet Landkreditt Extra ga 0,97 prosent avkastning til andelseierne i juli. Fondet ble positivt påvirket av

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 Nøkkeltall pr 30. september Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning september -0,22 % 0,07 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,25 % 1,41

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2014

Makrokommentar. Juni 2014 Makrokommentar Juni 2014 Positive aksjemarkeder i juni Juni var en god måned for aksjer, og flere av de store markedene endte måneden et par prosent opp. Geopolitiske spenninger har igjen vært fremtredende

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016 God avkastning på norske bankpapirer August ble også en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,38 prosent, mens indeksen falt med

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,5 prosent

Detaljer