MARKEDSKOMMENTAR. Oslo, juli 2015 Dagfinn Hopsdal Investeringsdirektør

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MARKEDSKOMMENTAR. Oslo, juli 2015 Dagfinn Hopsdal Investeringsdirektør"

Transkript

1 2015 HALVÅRSRAPPORT Verdipapirfondene Landkreditt Kina Landkreditt Norge Landkreditt Utbytte Landkreditt Aksje Global Landkreditt Høyrente Landkreditt Extra

2 MARKEDSKOMMENTAR Oslo, juli 2015 Dagfinn Hopsdal Investeringsdirektør Halvåret som ligger bak oss vil gå inn i historien som en epoke da renteinstrumentet ble satt ut av spill som styringsverktøy i eurosonen. Etter mer enn seks år med nullrentepolitikk i USA fulgte den europeiske sentralbanken samme vei, mens den svenske sentralbanken gikk et skritt videre ved å innføre parkeringsgebyr på innskudd. Det står i ekstrem kontrast til Hellas, som ved halvårsskiftet måtte stenge bankene da de gikk tomme for likviditet. De strukturelle problemene i eurosonen setter for tiden agendaen for rentepolitikken i hele den vestlige verden. I USA er sentralbanken i praksis tvunget til å utsette tidspunktet for den første økningen av styringsrenten siden 2006, selv om veksten og inflasjonstakten i amerikansk økonomi tilsier en begynnende normalisering av renten fra og med I kjølvannet av flere år med massiv pengetrykking og styrings renter på nullstadiet flyter verdens finansmarkeder over av likviditet på jakt etter avkastning, men nå er det mye som tyder på at renteinvestorene må vente enda lengre enn tidligere antatt. I mars i år startet den europeiske sentralbanken seddel pressen, etter å ha senket styringsrenten til null mot slutten av fjoråret. Gjennom tilbakekjøp av obligasjoner for 60 milliarder euro per måned holdes de lange rentene nede, samtidig som de mest trengende medlemslandene tilføres ekstra mye likviditet. Disse markedsoperasjonene er i siste instans myntet på å sparke i gang inflasjonen for derved å stimulere investeringsaktiviteten og bidra til økt sysselsetting. Dette er en meget krevende øvelse på et kontinent som historisk sliter med store økonomiske, kulturelle og språklige forskjeller. Fravær av inflasjon er et sykdomstegn som for tiden preger store deler av eurosonen, STYRINGSRENTER PÅ NULLNIVÅ og når både inflasjonstakten og styringsrenten ligger nær null er det ikke mulig å stimulere økonomien gjennom en rentepolitikk som utløser negativ realrente. Da må man i tilfelle følge svenskenes eksempel ved å sette styringsrenten på nedsiden av nullstreken, men da beveger man seg inn i et enda mer ukjent territorium. Etter fire måneder med deflasjon og én måned med null inflasjon, krøp konsumprisene så vidt opp på plussiden igjen i mai og juni. La oss håpe den blir værende der for å gi sentralbanken litt styringsfart «post» det greske dramaet. Norge Eurosonen USA Sverige Prosent FOKUS PÅ HELLAS Etter fem års ørkenvandring blåste det opp til storm i forhandlingene mellom Hellas og EU mot slutten av juni. Steile fronter og manglende respekt for de lånevilkårene som Hellas tidligere har akseptert for å motta kriselån fra ECB og IMF, endte til slutt med mislighold. Et avdrag på litt over én milliard euro er isolert sett en neglisjerbar hendelse, sett i forhold til det faktum ECB kjøper tilbake obligasjoner for 60 milliarder euro per måned fra ulike medlemsland. Hellas svarer for beskjedne 2 prosent av EUs samlede Landkreditt Forvaltning AS

3 REKORDLAV INFLASJON 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0 4,0 USA Eurosonen 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0, ,0 UTVALGTE AKSJEINDEKSER Hong Kong: Hang Seng Index USA: S&P500 Composite Index Kina: Shanghai Stock Exchange Index Europa: Stoxx 600 Index brutto nasjonalprodukt, men krisen avslører på den andre siden at EU ikke kan ha gjort god nok hjemmelekse den gang Hellas ble invitert inn i eurosonen i God EU-politikk er ikke nødvendigvis god EU-økonomi, noe som plutselig gikk opp for omverden da Hellas i mai 2010 erklærte seg ute av stand til å betjene sin svulmende euro-gjeld. Den utgjør rundt 330 milliarder euro, tilsvarende 180 prosent av brutto nasjonalprodukt. Det er rett og slett for mye å betjene for en nasjon som lenge har levd i en lånefinansiert drømmeverden, styrt av svake ledere. Hvis EU hadde gjort hjemmeleksen fra starten av, hadde man mest sannsynlig ikke tatt Hellas inn som fullverdig euromedlem med alle de «lånefullmakter» dette innebærer. Gjelden blir ikke borte selv om EU stopper kranene, og det lar seg ikke gjøre å isolere problemene til Konsumpriser, endring siste 12 måneder Aksjeindekser i lokal valuta ( = ) Hellas alene. Det står mye på spill både i et europeisk og geopolitisk perspektiv, og derfor kommer det nok en gang en gresk løsning på bordet. SPEKULASJONSBØLGE I KINA De ledende aksjemarkedene gjenspeiler ved halvårsskiftet økende usikkerhet knyttet til utviklingen i Hellas, og i enda større grad den ville ferden på de kinesiske fastlandsbørsene. Etter å ha steget prosent siden i fjor sommer, begynte den lånefinansierte spekulasjonsbølgen å reverseres fra midten av juni. Når bortimot millioner nye «lotto-spekulanter» skal ut av markedet igjen blir det trangt i døren, og dermed raste A-aksjeindeksen i Shanghai med 25 prosent løpet av to-tre uker. Det bør i seg selv ikke komme som en veldig stor overraskelse, men nedturen bidro samtidig til å dra med seg en del av de «Når bortimot millioner nye «lotto-spekulanter» skal ut av markedet igjen blir det trangt i døren» mer solide selskapene som er notert i Hong Kong. Det var mer overraskende, tatt i betraktning at de Kina-orienterte selskapene i Hong Kong ikke har vært i nærheten av å følge den eksplosive kursoppgangen på fastlandsbørsene det seneste året. I november 2014 åpnet børsene den såkalte Shanghai Hong Kong Stock Connect, et handelssystem som åpner for fri toveis handel av aksjer for henholdsvis 13 milliarder RMB og 10,5 milliarder RMB daglig. Mens kvoten i retning Shanghai har vært bortimot fullt utnyttet hele veien, har kvoten i motsatt retning bare vært halvveis utnyttet. Det er ikke et rasjonelt mønster, når vi vet at de Kinaorienterte selskapene i Hong Kong gjennomgående er større, mer solide og mye lavere priset i forhold til både inntjening og bokførte verdier av egenkapitalen. Når støvet får lagt seg, er det grunn til å forvente at de fundamentale selskapsverdiene igjen blir retningsgivende for børsutviklingen i Hong Kong, mens det ennå vil være langt frem før de umodne spekulantene i Shanghai har lært seg elementære finansanalytiske sammenhenger. FORELØPIG TOPP I USA? Regnet i lokal valuta steg den amerikanske S&P 500-indeksen med fattige 1,2 prosent i første halvår, mens den tilsvarende indeksen i Europa steg 13,6 prosent. Justert for en dollaroppgang på 7,4 prosent mot euro, krymper differansen til 5,0 prosent. Pengetrykking og styringsrenter på nullstadiet har over flere år vært hoveddrivkraften bak den sterke kursutviklingen i det amerikanske aksjemarkedet, og den «nye» pengepolitikken i eurosonen vil klart bidra til å forlenge den likviditetsstyrte oppdriften i aksjemarkedene. Det er likevel mye som tyder på at USA nærmer seg et foreløpig metnings punkt, etter at sentralbanksjef Yellen på forsommeren kom med uttalelser hvor hun pekte på at prisingen av aksjer og lange obligasjoner begynner 3

4 «Pengetrykking og styringsrenter på nullstadiet som hoveddrivkraft» å bli ganske «strukket». Når sentralbanken en gang finner tiden inne for å begynne å heve styringsrenten, vil vi kunne oppleve en bratt stigning i renten på lange obligasjoner, sa hun. Vi bringer herved hennes advarsel videre, men så langt har det ikke vært noen merkbare reaksjoner i de modne aksjemarkedene på begge sider av Atlanteren. Investorer og analytikere over hele verden avventer nå selskapsrapporteringen for andre kvartal. Blant annet som følge av den sterke dollar kursen og derav en svekket amerikansk konkurranseevne, indikerer resultat forventningene til de store foretakene en ganske flat utvikling fra samme tid i fjor. Aksjene som inngår i S&P 500-indeksen er for tiden priset godt over sitt historiske gjennomsnitt, og vi vil derfor ikke utelukke kursreaksjoner på nedsiden. AVKASTNING FOR FONDENE Landkreditt Landkreditt Landkreditt Landkreditt Landkreditt Landkreditt Avkastning Kina Norge Utbytte Aksje Global Høyrente Extra Første 6 mnd i ,7 % 0,1 % 9,8 % 9,3 % 0,9 % 1,5 % ,6 % 5,0 % 19,1 % 26,9 % 2,9 % 2,8 % ,3 % 21,5 % 13,5 % 36,2 % 4,0 % 7,2 % ,6 % 8,0 % 6,8 % 5,7 % 1,0 % ,9 % -26,4 % 4,3 % 4,0 % ,9 % 23,1 % 10,9 % 4,5 % Oppstartsdato Landkreditt Utbytte: Tabellens avkastning for 2013 viser utbyttejustert avkastning fra oppstartsdato Landkreditt Extra: Tabellens avkastning for 2012 viser avkastning fra oppstartsdato Landkreditt Forvaltning AS

5 OM FONDENE Landkreditt Kina Landkreditt Kina oppnådde en verdistigning på 23,7 prosent for første halvår. Hang Seng-indeksen viste til sammenligning 19,3 prosent stigning, omregnet til norske kroner. Etter halvårsskiftet ble Hong Kong-børsen tatt med i dragsuget fra en panikkartet salgsbølge på fastlands børsene, en situasjon som eskalerte etter den greske folkeavstemningen 5. juli. Uttrykt ved indeksen som gjenspeiler utviklingen for kinesiske A-aksjer i Shanghai, steg aksjekursene i gjennomsnitt med prosent fra i fjor sommer, til de nådde toppen i midten av juni i år. Hang Seng-indeksen i Hong Kong steg til sammenligning «kun» 20 prosent i samme periode. I kjølvannet av smitteeffekten som rammet Hong Kong-noterte foretak ganske brutalt, kan vi slå fast at det relative styrkeforholdet i det siste har gått enda sterkere i favør av Hong Kong. Det reflekteres veldig tydelig gjennom Hang Seng China AH Premium Index, som måler avstanden mellom kursen på A-aksjer i Shanghai og H-aksjer i Hong Kong, for selskaper som har notering begge steder. Den har snudd fra en gjennomsnittlig kurs-rabatt på 10 prosent i Shanghai i fjor sommer, til en kurspremie (merpris) på bortimot 50 prosent en uke inn i juli måned. Så snart støvet får lagt seg, er det grunn til å tro at fundamentale selskapsverdier igjen vil bli retningsgivende for kursutviklingen i Hong Kong. På bakgrunn av den brutale kursnedgangen i aksjer som veier tungt i porteføljen til Landkreditt Kina, har vi vært i kontakt med ledelsen i utvalgte selskaper for å spørre hvordan de opplever situasjonen. Svarene vi får tilbake er betryggende, og vi trekker gjerne frem China Agri-Industries som eksempel. Dette er en av Kinas største produsenter av matolje og andre landbruks produkter, staten er største eier og selskapet er solid finan siert. Virksomheten viser for tiden god fremgang, og vi forventer at det vil gjenspeiles i kursutviklingen fremover. Den lånefinansierte spekulasjonsbølgen som hadde utviklet seg blant uskolerte aksjeinvestorer i fastlands-kina kom til slutt ut av kontroll, og når bortimot millioner nye «lotto-spekulanter» skal ut av markedet samtidig blir det trangt i døren. I løpet av tre uker falt Shanghaiindeksen med over 25 prosent, noe som isolert sett ikke burde komme som en veldig stor overraskelse på spekulantene. Derimot var det ikke ventet at boblesprekken til de grader skulle dra med seg de Kina-eksponerte selskapene som er notert i Hong Kong, hvor aksje kursene ikke har vært i nærheten av å følge den eksplosive kursutviklingen på fastlandsbørsene det seneste året. I november 2014 ble Shanghai-Hong Kong Stock Connect lansert, et handelssystem som åpner for fri toveis handel av aksjer for henholdsvis 13 milliarder RMB og 10,5 milliarder RMB daglig. Mens kvoten i retning Shanghai har vært bortimot fullt utnyttet hele tiden, har kvoten i motsatt retning bare vært delvis utnyttet. Det lar seg ikke forklare ut fra fundamentale faktorer, tatt i betraktning at de Kinaeksponerte selskapene i Hong Kong gjennomgående er større, mer veletablerte og solide, og mye lavere priset i forhold til både inntjening og bokførte verdier av egen kapitalen. LANDKREDITT KINA VERDIUTVIKLING Verdiutvikling i norske kroner FAKTA OM FONDET Minstebeløp ved tegning: Minstebeløp månedlig sparing: Kjøpsomkostninger: inntil 1,00 % Innløsningsomkostninger: inntil 0,50 % Forvaltningshonorar p.a.: 1,75 % Antall utstedte andeler pr Andelskapital pr kr Basiskurs pr ,97 kr Innløsningskurs pr ,15 kr Kurtasje 1. halvår kr Depotomkostninger 1. halvår kr Forvaltningshonorar 1. halvår kr 5

6 Landkreditt Norge Aksjefondet Landkreditt Norge har gitt marginalt positiv avkastning i årets første seks måneder. Det siste året har fondets andelsverdi blitt redusert med 2,7 prosent. Gjennomsnittlig årlig avkastning siste tre og fem år har vært henholdsvis 11,2 prosent og 6,5 prosent, fratrukket forvaltningshonorarer og oppdatert med kurser per 30. juni i år. Prisen per fat nordsjøolje har blitt halvert det siste året, regnet i amerikanske dollar. Prisfallet blir riktignok noe mindre i norske kroner, men utviklingen har like fullt blitt krevende; både for oljeselskaper og for selskaper som leverer tjenester og utstyr til oljeindustrien. Landkreditt Norge har en relativt begrenset eksponering i selskaper som selger utstyr og tjenester til olje industrien. Derimot var nærmere åtte prosent av fondets tilgjengelige midler eksponert i Statoil ved halvårsskiftet. Denne investeringen har bidratt positivt til Landkreditt Norge-porteføljens samlede avkastning i første halvår, etter å ha levert oppunder ti prosent avkastning i perioden. Norges Bank kuttet styringsrenten til én prosent i juni. Sentralbankenes styringsrenter tenderer mot null i store deler av den vestlige verden, og den europeiske sentralbanken (ECB) har nå startet et program som vil tilføre markedene 60 milliarder euro i måneden over en periode på 18 måneder. Med utsikter til at perioden med svært lave renter vil vedvare lenge, er det ikke unaturlig at investorer søker mot aksjemarkedene for avkastning på langsiktige midler. Utvalget av attraktive alternativer er begrenset. Dagens innskuddsrenter i bankene gir ikke tilstrekkelig avkastning til å kompensere for tap av kjøpekraft som følge av inflasjon og skatter. Det bør derfor kunne forventes at etterspørselen etter aksjer opprettholdes, med positiv kursutvikling som en sannsynlig konsekvens. Rundt halvårsskiftet preger Hellas forhold til sine långivere nyhetsbildet. Den sittende greske regjeringen har tilsynelatende hverken evne eller vilje til å betjene sine forpliktelser overfor den såkalte «troikaen»; Det internasjonale pengefondet (IMF), Den europeiske sentralbanken (ECB) og Europakommisjonen. Den greske økonomien utgjør beskjedne FAKTA OM FONDET to prosent av samlet verdiskaping i EU. Norsk økonomi blir i begrenset grad direkte påvirket av den økonomiske utviklingen i Hellas. Geopolitisk usikkerhet og turbulens i internasjonale finansmarkeder preger imidlertid også utviklingen her hjemme; både i rente- og valutamarkedene, i oljemarkedet og på Oslo Børs. LANDKREDITT NORGE VERDIUTVIKLING Verdiutvikling i norske kroner Minstebeløp ved tegning: Minstebeløp månedlig sparing: Kjøpsomkostninger: inntil 1,00 % Innløsningsomkostninger: inntil 0,50 % Forvaltningshonorar p.a.: 1,75 % Antall utstedte andeler pr Andelskapital pr kr Basiskurs pr ,52 kr Innløsningskurs pr ,11 kr Kurtasje 1. halvår kr Depotomkostninger 1. halvår kr Forvaltningshonorar 1. halvår kr Landkreditt Forvaltning AS

7 Landkreditt Utbytte Aksjefondet Landkreditt Utbytte har gitt 14,8 prosent avkastning til andelseierne det siste året og 48,3 prosent avkastning siden det ble etablert 28. februar Avkastningstallene er oppdatert til og med 30. juni i år og basert på en forutsetning om at utbyttebetalinger fra fondet har blitt reinvestert i dette. Siden årsskiftet har andelseierne sett verdien av sine investeringer i fondet øke 9,8 prosent. Oslo Børs Fondsindeks viser ved halvårsskiftet en verdiøkning på 3,3 prosent det siste året og 32,5 prosent siden 28. februar Landkreditt Utbytte investerer i utbyttebetalende aksjer og egenkapitalbevis, hovedsakelig på Oslo Børs. Fondets midler investeres fortrinnsvis i selskaper som med basis i sterke markedsposisjoner, god inntjeningsevne og solid finansiering har etablert en utbyttepolitikk som sikrer eierne best mulig avkastning på egenkapitalen. Det ble utbetalt et kontant utbytte på 5,50 kroner per andel til alle som var andelseiere i fondet 15. juni i år. Årets utbyttebetaling tilsvarer 4,8 prosent av fondets andelsverdi for ett år siden og fire prosent av andelsverdien på utbetalingstidspunktet. Landkreditt Utbytte er et aktivt forvaltet fond, med en portefølje av aksjer og egenkapitalbevis som vurderes å balansere risiko mot avkastningspotensial på en god måte. Ved halvårsskiftet var godt og vel en tredjedel av fondets midler investert i bankaksjer og egenkapitalbevis utstedt av norske sparebanker. Medregnet forsikringsselskapet Gjensidige og fondsmeglerforetaket ABG Sundal Collier Holding var 44 prosent av fondets midler da eksponert i virksomheter i finanssektoren. Denne delen av investeringsporteføljen har vært en god bidragsyter til fondets avkastning, både hittil i år og det siste året. Børsens egenkapitalbevisindeks har gitt 13 prosent avkastning i årets første halvår og godt og vel 24 prosent avkastning det siste året. Mens Gjensidigeaksjen har levert anstendige 8 prosent avkastning i første halvår, har eierne i ABG Sundal Collier Holding sett sine aksjeverdier øke 64 prosent siden årsskiftet. Landkreditt Utbytte-porteføljen har i begrenset grad eksponert kapital i oljerelaterte virksomheter. Fondet har derfor vært forskånet for den negative verdiutviklingen for aksjer relatert til selskaper som leverer utstyr og tjenester til oljeindustrien. Det siste året har oljeprisen blitt halvert, regnet i amerikanske dollar. Oslo Børs aksjeindeks for utstyrs- og tjenesteleverandører til oljeindustrien viser FAKTA OM FONDET en verdinedgang på nærmere 40 prosent i perioden. Landkreditt Utbytte hadde ved halvårsskiftet vel 4 prosent av tilgjengelige midler eksponert i BW Offshore (BWO). BWO er et globalt ledende foretak som leier ut teknisk avanserte fartøyer for utvinning av olje til havs på langsiktige kontrakter til ulike oljeselskaper. BWO-aksjen gir nå 13 prosent direkteavkastning, regnet som neste års forventede utbyttebetalinger i forhold til dagens børskurs. Selskapets aksjeverdi har imidlertid vist en svak utvikling, med et verdifall på rundt regnet 30 prosent siden årsskiftet. LANDKREDITT UTBYTTE VERDIUTVIKLING Verdiutvikling i norske kroner Minstebeløp ved tegning: Minstebeløp månedlig sparing: Kjøpsomkostninger: inntil 1,00 % Innløsningsomkostninger: inntil 0,50 % Forvaltningshonorar p.a.: 1,50 % Antall utstedte andeler pr Andelskapital pr kr Basiskurs pr ,15 kr Innløsningskurs pr ,83 kr Kurtasje 1. halvår kr Depotomkostninger 1. halvår kr Forvaltningshonorar 1. halvår kr 7

8 Landkreditt Aksje Global I løpet av første halvår steg Landkreditt Aksje Global 9,3 prosent, mens verdensindeksen, MSCI World Index la på seg 8,1 prosent. Etter fem års ørkenvandring blåste det nok en gang opp til stormkast i forhandlingene mellom Hellas og EU/IMF mot slutten av juni. Steile fronter og manglende respekt for de lånevilkårene Hellas tidligere har akseptert for å motta kriselån fra ECB og IMF, endte til slutt med nok et mislighold. Isolert sett er dette neglisjérbart, sett i forhold til det faktum ECB kjøper tilbake obligasjoner for 60 milliarder euro pr måned fra ulike medlemsland, og at Hellas svarer for beskjedne 2 prosent av EUs samlede brutto nasjonalprodukt. Krisen avslører på den andre siden store kulturelle og historisk betingede forskjeller, som EU åpenbart ikke har tatt tilstrekkelig høyde for den gang Hellas ble invitert inn i «det gode selskap». God EU-politikk er ikke nødvendigvis god økonomi, noe som plutselig gikk opp for omverden da Hellas i mai 2010 erklærte seg ute av stand til å betjene sin svulmende euro-gjeld. Den utgjør i dag rundt 180 prosent av brutto nasjonalprodukt, og det er rett og slett for mye å betjene for en nasjon som lenge har levd i en lånefinansiert drømmeverden, styrt av svake ledere. Der er sentralbanken i praksis tvunget til å utsette tidspunktet for den første økningen av styringsrenten siden 2006, selv om veksten og inflasjonstakten i amerikansk økonomi tilsier en begynnende normalisering av renten fra og med Som følge av pengetrykking og styringsrenter på nullstadiet flyter verdens finansmarkeder over av likviditet på jakt etter avkastning. Dette har vært hoveddrivkraften bak den sterke og langvarige kursoppgangen i aksjemarkedene, og det er mye som tyder på at denne trenden vil fortsette. Juni har isolert sett vært preget av mye usikkerhet som følge av de eskalerende Hellas-problemene og kraftige kursfall på Shanghai-børsen etter den eksplosive spekulasjonsbølgen som har ridd markedet der seneste året. Landkreditt Aksje Global har en regional aksjeeksponering som avviker betydelig fra fordelingen i verdensindeksen MSCI World. Fondet er «undervektet» i amerikanske aksjer, hvor p/e-nivået for aksjene som inngår i S&P 500-indeksen nå ligger i overkant av 17, basert på forventet inntjening de nærmeste 12 måneder. Det er godt over det historiske gjennomsnittet på 15. I lys av en sterk dollar som svekker konkurransekraften til amerikanske foretak, og en forventet (stadig utsatt) renteoppgang, ser vi nå bedre potensial i andre markeder det nærmeste året. LANDKREDITT AKSJE GLOBAL VERDIUTVIKLING Nå er det mye som tyder på at innstramningene har gått for langt i forhold til befolkningens alminnelige velferd, men det kan ikke resten av eurolandenes skattebetalere ta ansvaret for. Eurosonen har store utfordringer på andre kanter, med en gjennomsnittlig arbeidsledighet på over 11 prosent, og en inflasjon som svinger rundt nullpunktet. Det finnes lyspunkter i flere av de kontinentale medlemslandene, men det er fortsatt veldig langt frem før EU vil bli samlet til «ett rike», med bærekraftig vekst og velferd. Det betyr at styringsrentene vil bli liggende rundt null i all overskuelig fremtid, og Sverige gikk nylig et skritt videre da sentral banken senket renten til minus 0,35 prosent. De strukturelle problemene i eurosonen virker for tiden styrende på rentepolitikken i hele den vestlige verden, med USA i spissen Verdiutvikling i norske kroner FAKTA OM FONDET Minstebeløp ved tegning: Minstebeløp månedlig sparing: Kjøpsomkostninger: inntil 1,00 % Innløsningsomkostninger: inntil 0,50 % Forvaltningshonorar p.a.: 1,25 % Antall utstedte andeler pr kr Andelskapital pr kr Basiskurs pr ,64 kr Innløsningskurs pr ,17 kr Kurtasje 1. halvår kr Depotomkostninger 1. halvår kr Forvaltningshonorar 1. halvår kr 8 Landkreditt Forvaltning AS

9 Landkreditt Høyrente Rentefondet Landkreditt Høyrente ga 0,93 prosent avkastning til andelseierne i første halvår. Fondet har levert 1,63 prosent avkastning siste år og 4,03 prosent gjennomsnittlig årlig avkastning siste fem år. Etter at Norges Bank kuttet styringsrenten til én prosent i juni, har pengemarkedsrenten (3 mnd. Nibor) falt til 1,3 prosent. Det er ikke usannsynlig at pengemarkedsrentene vil falle videre utover høsten. Sentralbanksjef Øystein Olsen ville i alle fall ikke utelukke ytterligere kutt i styrings renten da han presenterte Norges Bank-styrets rentebeslutning torsdag 18. juni. årsskiftet til 4,1 prosent ved utgangen av juni. Dette tallet viser forventet avkastning i fondets portefølje, etter fradrag for forvaltningskostnader, uttrykt som pro anno «speedometer hastighet». Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for fremtidig avkastning. Det er et motsatt forhold mellom markedsrente og markedskurs på en obligasjon, og kursutslagene øker i takt med gjenværende periode til obligasjonens forfall (innfrielse). Markedsrenter på obligasjoner gjenspeiler pengemarkedsrenten Nibor, i tillegg til varierende påslag for kredittkvalitet og omsettelighet. Ved utgangen av juni var den gjennomsnittlige perioden til endelig forfall for investeringene i Landkreditt Høyrente 1,2 år. Landkreditt Høyrente investerer kun i obliga sjoner som er utstedt i norske kroner. Fondet investerer ikke i strukturerte produkter, konvertible obligasjoner, fondsobligasjoner eller ansvarlige lån. For den norske sentralbanken er styringsrenten det viktigste virkemiddelet i pengepolitikken. Det operative målet for pengepolitikken er en årlig vekst i konsumprisene nær 2,5 prosent, målt over tid. Det siste årets generelle prisstigning i Norge avviker lite fra måltallet. Det ventes vedvarende en relativt høy prisvekst den nærmeste tiden, ikke minst som en konsekvens av en svekket kronekurs. Det siste året har oljeprisen blitt halvert, regnet i dollar. I den samme perioden har norske kroners kjøpekraft blitt svekket med 12 prosent, målt i forhold til våre handelspartnere. Oljeprisfallet har i betydelig grad preget utviklingen i markedet for norske foretaksobligasjoner. Selskaper som selger utstyr og tjenester til oljeselskapene møter nå en ny hverdag, preget av redusert etterspørsel, økt konkurranse og svekkede marginer. Landkreditt Høyrente investerer i bankog finansobligasjoner med inntil fem års gjenværende periode til innfrielse, mens det ved plasseringer i foretaksobligasjoner begrenser gjenværende tid til forfall til maksimalt tre år. Ved utgangen av juni var knapt 27 prosent av fondets midler eksponert i foretaksobligasjoner i høyrentesegmentet. Den gjennomsnittlige markedsrenten fra fondets investeringsportefølje har økt fra 3,5 prosent ved LANDKREDITT HØYRENTE VERDIUTVIKLING FAKTA OM FONDET Verdiutvikling i norske kroner Minstebeløp ved tegning: Minstebeløp månedlig sparing: Kjøpsomkostninger: 0,00 % Innløsningsomkostninger: 0,00 % Forvaltningshonorar p.a.: 0,25 % Antall utstedte andeler pr Andelskapital pr kr Basiskurs pr ,28 kr Innløsningskurs pr ,28 kr Depotomkostninger 1. halvår kr Forvaltningshonorar 1. halvår kr

10 Landkreditt Extra Rentefondet Landkreditt Extra leverte 1,52 prosent avkastning i årets første seks måneder. Fondet har levert 0,57 prosent avkastning siste år og 4,69 prosent gjennomsnittlig årlig avkastning siden fondet ble etablert i oktober Norges Bank kuttet styringsrenten fra 1,25 prosent til én prosent 18. juni i år. Sentral banksjef Øystein Olsen begrunnet dette med at utviklingen i norsk økonomi nå er svakere enn tidligere antatt og at utsiktene fremover også er svekket, sett i forhold til tidligere prognoser. Olsen utelukker ikke at styringsrenten vil bli redusert ytterligere utover høsten. Referanserenten i det norske pengemarkedet (3 mnd. Nibor) har falt fra 1,75 prosent til 1,30 prosent det siste året. I den samme perioden har konsumprisene økt til 2,5 prosent, på linje med Norges Banks måltall. Det ventes en vedvarende høy prisvekst den nærmeste tiden, ikke minst som følge av en svekket kronekurs. Det siste året har oljeprisen blitt halvert, regnet i dollar. I den samme perioden har norske kroners kjøpekraft blitt svekket med 12 prosent, målt i forhold til våre handelspartnere. Oljeprisfallet har i betydelig grad preget utviklingen i markedet for norske foretaksobligasjoner. Selskaper som selger utstyr og tjenester til oljeselskapene møter nå en hverdag preget av redusert etterspørsel, økt konkurranse og svekkede marginer. Landkreditt Extra investerer midler i en portefølje av rentebærende instrumenter utstedt av foretak i ulike bransjer. Fondet investerer ikke i obligasjoner med mer enn tre år til endelig innfrielse, og det har klart definerte krav til kredittkvalitet i de selskapene som inngår i porteføljen. Ved utgangen av juni var gjennomsnittlig periode til renteregulering seks uker og periode til innfrielse for obligasjonene i porteføljen cirka 1,3 år. Landkreditt Extra investerer kun i obligasjoner utstedt i norske kroner. Markedsverdien til en obligasjon er en funksjon av risikofrie renter og diverse påslag; blant annet for kredittrisiko og likviditetsrisiko (omsettelighet). Det er et motsatt forhold mellom obligasjonskurser og løpende markedsrente på obligasjonene (investorenes krav til avkastning), og kursvariasjonene øker i takt med økende periode til obligasjonsforfall (endelig innfrielse). FAKTA OM FONDET Den gjennomsnittlige markedsrenten i porte føljen til Landkreditt Extra økte fra 6,5 prosent ved årsskiftet til 7,3 prosent ved utgangen av juni. Dette tallet viser forventet avkastning i fondets portefølje, etter fradrag for forvaltningskostnader, uttrykt som pro anno «speedometerhastighet». Vi har tidligere sett at perioder med kursnedgang i obligasjonsmarkedet har blitt etterfulgt av perioder med kursoppgang og høyere avkastning enn det som er uttrykt i fondets «speedometerrente». Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for fremtidig avkastning. Markedsrentene på fondets porteføljeinvesteringer viste jevnt over en fallende tendens i juni. Når speedometerrenten i fondet likevel økte i perioden, så skyldes dette kursnedgang og økte markedsrenter på obligasjoner utstedt av rederier som tilbyr ulike typer støttefartøyer for offshore oljeproduksjon. LANDKREDITT EXTRA VERDIUTVIKLING Verdiutvikling i norske kroner Minstebeløp ved tegning: Minstebeløp månedlig sparing: Kjøpsomkostninger: inntil 0,50% Innløsningsomkostninger: inntil 0,50% Forvaltningshonorar p.a.: 0,75 % Antall utstedte andeler pr Andelskapital pr kr Basiskurs pr ,29 kr Innløsningskurs pr ,29 kr Depotomkostninger 1. halvår kr Forvaltningshonorar 1. halvår kr Landkreditt Forvaltning AS

11 FONDENES PORTEFØLJER LANDKREDITT KINA VERDIPAPIRBEHOLDNING 30. JUNI 2015 Beløp i kroner Selskapets navn Antall Valuta Kostpris Markedsverdi Urealisert gevinst/tap Andel av fondet China Life Insurance Ltd HKD ,04 % Sum finans/livforsikring ,04 % Lenovo Group Ltd HKD ,00 % Travelsky Technologyh HK ORD HKD ,33 % Sum teknologi ,33 % Bejing North Star Co HKD ,94 % China Travel International Investment Ltd HKD ,16 % Genting HKD ,46 % Shangri-La ASIA HKD ,02 % Sum eiendom, reiseliv og hotell ,59 % China Shineway Pharmaceutical Group Ltd HKD ,70 % CSPC Pharmaceutical Group HKD ,28 % Sum farmasi ,98 % China Unicom Ltd HKD ,92 % Sum mobiltelefoni ,92 % Beijing Enterprises Holdings Ltd 000 HKD ,33 % China Water Affairs Group HKD ,32 % Chu Kong Pet and Nat Gas Steel Pipe HKD ,27 % CITIC Ltd HKD ,88 % Sum infrastruktur (konglomerat) ,80 % Ajisen China Holding LTD HKD ,99 % China Agri Industries Holdings Ltd HKD ,11 % China Mengniu Dairy Company Ltd HKD ,86 % China Resources Enterprise Ltd HKD ,48 % Giordano Intl Ltd HKD ,51 % Goodbaby International HKD ,29 % Lianhua Supermarket Hldgs Co Ltd HKD ,75 % Pacific Andes International Hldgs Ltd HKD ,01 % Tsingtao Brewery Co Ltd HKD ,94 % Wumart Stores Inc HKD ,28 % Sum konsumorientert ,22 % Byd Company Ltd HKD ,71 % Sum bilindustri ,71 % Cosco Pacific Ltd HKD ,37 % Sum havner/logistikk/shipping ,37 % Sum verdipapirer ,95 % Sum kontanter ,05 % Sum andelskapital ,00 % Verdipapirene er notert i Hong Kong. 11

12 LANDKREDITT NORGE VERDIPAPIRBEHOLDNING 30. JUNI 2015 Beløp i kroner Markedsverdi Urealisert gevinst/tap Andel av fondet Selskapets navn Antall Valuta Kostpris DNB ASA NOK ,63 % Storebrand ASA NOK ,60 % Sum finans ,23 % Opera Software AS NOK ,40 % Telenor ASA NOK ,70 % Sum teknologi/kommunikasjon ,10 % Entra ASA NOK ,64 % Fastighets AB Balder B* SEK ,32 % Sum eiendom ,95 % Marine Harvest ASA NOK ,34 % Royal Caribbean Cruises Ltd NOK ,68 % Schibsted ser.a NOK ,43 % Schibsted ser.b NOK ,36 % Sum konsumrelatert ,82 % Statoil ASA NOK ,89 % Sum energi ,89 % BW Offshore Ltd NOK ,51 % DOF ASA NOK ,31 % Havila Shipping ASA NOK ,84 % Sum oljeservice ,66 % Aurora LPG Holding AS NOK ,33 % BW LPG Ltd NOK ,16 % Odfjell SE A NOK ,91 % Wilh. Wilhelmsen ASA NOK ,42 % Sum shipping ,81 % Havyard Group ASA NOK ,51 % Hexagon Composites ASA 000 NOK ,17 % Höegh LNG Holdings Ltd NOK ,43 % Norsk Hydro ASA NOK ,83 % RenoNorden ASA NOK ,05 % Yara International ASA NOK ,60 % Sum industri og råvarer ,58 % Sum verdipapirer ,05 % Sum kontanter ,95 % Sum andelskapital ,00 % * Verdipapiret er notert på Stockholmsbørsen. Øvrige verdipapirer er notert på Oslo Børs. 12 Landkreditt Forvaltning AS

13 LANDKREDITT UTBYTTE VERDIPAPIRBEHOLDNING 30. JUNI 2015 Beløp i kroner Selskapets navn Antall Valuta Kostpris Markedsverdi Urealisert gevinst/tap Andel av fondet ABG Sundal Collier Holding ASA NOK ,00 % DNB ASA NOK ,67 % Gjensidige Forsikring ASA NOK ,23 % Pareto Bank ASA* 485 NOK ,89 % Sparebank 1 Nord-Norge NOK ,29 % Sparebank 1 Ringerike Hadeland NOK ,00 % Sparebank 1 SMN NOK ,65 % Sparebank 1 SR-Bank ASA NOK ,71 % Sparebank 1 Østfold Akershus NOK ,52 % Sparebank 1 Østfold Akershus tegn.retter NOK ,02 % Sparebanken Møre NOK ,54 % Sparebanken Sør NOK ,12 % Sparebanken Vest NOK ,21 % Sparebanken Øst NOK ,75 % Sum finans ,61 % Atea ASA NOK ,00 % Telenor ASA NOK ,74 % Sum teknologi/kommunikasjon ,74 % Entra ASA NOK ,45 % Sum eiendom ,45 % Austevoll Seafood ASA NOK ,70 % Bakkafrost NOK ,76 % Lerøy Seafood Group ASA NOK ,74 % SalMar ASA 000 NOK ,53 % Sum konsumrelatert ,73 % BW Offshore Ltd NOK ,18 % Ocean Yield ASA NOK ,67 % Sum oljeservice ,84 % AF Gruppen ASA NOK ,41 % RenoNorden ASA NOK ,90 % Tomra Systems ASA 000 NOK ,83 % Veidekke ASA NOK ,03 % Sum industri og råvarer ,17 % Sum verdipapirer ,55 % Sum kontanter ,45 % Sum andelskapital ,00 % * Verdipapiret er unotert. Øvrige verdipapirer er notert på Oslo Børs. 13

14 LANDKREDITT AKSJE GLOBAL VERDIPAPIRBEHOLDNING 30. JUNI 2015 Beløp i kroner Selskapets navn Antall Valuta Kostpris Markedsverdi Urealisert gevinst/tap Andel av fondet Landkreditt Kina NOK ,87 % Landkreditt Utbytte NOK ,17 % Sector Global Equity Kernel Class P (NOK) Unhedged NOK ,00 % Vanguard European Stock Index Fund EUR ,78 % Vanguard FTSE All-World High Div. Yield UCITS ETF USD ,47 % Vanguard Global Stock Index Fund EUR ,81 % Vanguard Pacific ex-japan Stock Index Fund EUR ,81 % Sum verdipapirer ,91 % Sum kontanter ,09 % Sum andelskapital ,00 % 14 Landkreditt Forvaltning AS

15 LANDKREDITT HØYRENTE VERDIPAPIRBEHOLDNING 30. JUNI 2015 Beløp i kroner Selskapets navn Pålydende Påløpte renter Durasjon Eff. rente** Kostpris Bamble og Langesund Spb FRN 19/ ,1886 1,80 % ,43 % Bank Norwegian AS FRN 16/ ,5866 1,91 % ,01 % Berg Spb FRN 12/01-18* ,4896 1,89 % ,21 % Blaker Spb FRN 10/ ,5139 1,74 % ,82 % BN Bank ASA FRN 07/ ,6851 1,57 % ,23 % Brage Finans AS FRN 18/ ,1863 2,07 % ,21 % Brage Finans AS FRN 20/ ,7353 2,19 % ,33 % Brage Finans AS FRN 20/ ,884 1,81 % ,33 % Eiendomskreditt AS FRN 04/ ,3943 1,86 % ,81 % Eiendomskreditt AS FRN 14/ ,2779 1,69 % ,22 % Eika Gruppen AS FRN 16/ ,2058 1,73 % ,04 % Hegra Spb FRN 24/ ,7909 1,85 % ,61 % Hjartdal og Gransherad Spb FRN 20/ ,5992 1,91 % ,01 % Hønefoss Spb FRN 19/ ,5751 1,91 % ,22 % Indre Sogn SPB FRN 07/ ,6844 1,62 % ,82 % Kredittforeningen for spb FRN 08/ ,6876 1,56 % ,81 % Kvinesdal Spb FRN 03/ ,673 1,72 % ,21 % Meldal Spb FRN 25/ ,1285 1,84 % ,20 % OBOS Banken AS FRN 08/ ,487 1,75 % ,81 % Opdals Spb FRN 14/ ,2033 1,69 % ,81 % Opdals Spb FRN 24/ ,8782 1,81 % ,81 % Pareto Bank ASA FRN 03/ ,2455 1,74 % ,44 % Sandnes Spb FRN 04/ ,0052 1,57 % ,64 % Santander Consumer Bank AS FRN 18/ ,3832 1,66 % ,02 % Santander Consumer Bank AS FRN 18/ ,3718 1,78 % ,61 % Selbu Spb FRN 21/ ,1386 1,56 % ,81 % Skandiabanken AB FRN 23/ ,0638 1,47 % ,21 % Spb 1 BV FRN 04/ ,403 1,70 % ,20 % Spb 1 BV FRN 11/ ,6964 1,52 % ,41 % Spb 1 Modum FRN 9/ ,1903 1,62 % ,42 % Sunndal Spb FRN 09/02-18* ,5692 1,90 % ,41 % YA Bank AS FRN 04/ ,8142 2,35 % ,01 % Sum bank og finans ,13 % * Verdipapirer merket med * er unoterte eller søkes notert. Øvrige verdipapirer er notert på Oslo Børs/ABM. ** Effektiv rente er den gjennomsnittlige årlige avkastningen på et rentepapir fram til det forfaller. Markedsverdi Urealisert gevinst/tap Nøkkeltall porteføljen: Rentefølsomhet (modifisert durasjon): 0,11. Forventet modifisert durasjon: 0,15. Vektet gjennomsnittlig løpetid: 1,22 Andel av fondet Neste rentereg. Forts. neste side. 15

16 LANDKREDITT HØYRENTE VERDIPAPIRBEHOLDNING 30. JUNI 2015 Beløp i kroner Selskapets navn Pålydende Påløpte renter Durasjon Eff. rente** Kostpris Markedsverdi Urealisert gevinst/tap Andel av fondet Cegal Holding AS FRN 26/ , ,21 % ,41 % Color Group ASA FRN 18/ ,3107 5,24 % ,37 % Crayon Group Holding AS FRN 10/ ,8829 6,39 % ,61 % DOF Subsea ASA FRN 15/ ,2828 6,29 % ,49 % Electromagnetic Geoservices ASA FRN , ,50 % ,09 % Exmar NV FRN 07/ ,8907 5,33 % ,60 % Fred Olsen Energy ASA FRN 12/ ,8401 6,74 % ,72 % Havila Shipping ASA SEC FRN 08/ , ,76 % ,46 % Host Hoteleiendom AS SEC FRN 20/ ,3838 9,04 % ,95 % Island Offshore Shipholding FRN 05/ , ,18 % ,97 % Kistefos AS 10,5% 18/ , ,16 % ,33 % Kistefos AS FRN 16/ , ,52 % ,37 % Norwegian Air Shuttle FRN 03/ ,8882 6,44 % ,54 % Odfjell ASA FRN 03/ ,4165 7,54 % ,45 % Odfjell ASA FRN 11/ ,6418 9,14 % ,47 % Ship Finance Ltd FRN 19/ ,1321 5,55 % ,49 % StormGeo Holding AS FRN 31/ ,4991 5,05 % ,00 % Teekay Corporation FRN 09/ ,2683 4,36 % ,06 % Teekay Offshore Partners L.P. FRN 25/ ,5594 4,22 % ,44 % Volstad Subsea AS SEC FRN 05/ , ,25 % ,85 % Sum industri og eiendom ,67 % Neste rentereg. Sum verdipapirer ,81 % Sum kontanter ,19 % Sum andelskapital ,00 % * Verdipapirer merket med * er unoterte eller søkes notert. Øvrige verdipapirer er notert på Oslo Børs/ABM. ** Effektiv rente er den gjennomsnittlige årlige avkastningen på et rentepapir fram til det forfaller. Nøkkeltall porteføljen: Rentefølsomhet (modifisert durasjon): 0,11. Forventet modifisert durasjon: 0,15. Vektet gjennomsnittlig løpetid: 1,22 16 Landkreditt Forvaltning AS

17 LANDKREDITT EXTRA VERDIPAPIRBEHOLDNING 30. JUNI 2015 Beløp i kroner Selskapets navn Pålydende Påløpte renter Durasjon Eff. rente* Kostpris Markedsverdi Urealisert gevinst/tap Andel av fondet Aker ASA FRN 16/ ,6456 4,00 % ,08 % Aker Solutions ASA FRN 06/ ,8439 4,31 % ,58 % Austevoll Seafood ASA FRN 07/ ,5464 3,28 % ,88 % Bonheur ASA FRN 10/ ,5378 5,76 % ,05 % Borgestad ASA FRN 03/ ,0317 7,31 % ,16 % BW Offshore Limited FRN 15/ ,6371 4,63 % ,93 % Cegal Holding AS FRN 26/ , ,21 % ,67 % Color Group ASA FRN 18/ ,3107 5,24 % ,97 % Color Group ASA FRN 25/ ,115 4,07 % ,51 % Crayon Group Holding AS FRN 10/ ,8829 6,39 % ,96 % DOF ASA FRN 07/ , ,51 % ,28 % DOF Subsea ASA FRN 15/ ,2828 6,29 % ,79 % Electromagnetic Geoservices ASA FRN , ,50 % ,25 % Exmar NV FRN 07/ ,8907 5,33 % ,18 % Farstad Shipping ASA FRN 15/ , ,60 % ,28 % Fred Olsen Energy ASA FRN 12/ ,8401 6,74 % ,22 % Golar LNG FRN 12/ ,1159 4,61 % ,56 % Golden Energy Offshore SEC FRN 28/ ,459 43,82 % ,61 % Havila Shipping ASA SEC FRN 30/ , ,04 % ,01 % Havyard Group ASA FRN 13/ , ,62 % ,31 % Host Hoteleiendom AS SEC FRN 20/ ,3838 9,04 % ,15 % Island Offshore Shipholding FRN 05/ , ,18 % ,63 % Kistefos AS 10,5% 18/ , ,16 % ,97 % Kistefos AS FRN 16/ , ,52 % ,22 % Marine Harvest ASA FRN 12/ ,5518 3,51 % ,01 % Norlandia Care Group FRN 10/ ,5301 5,55 % ,00 % Norwegian Air Shuttle FRN 03/ ,8882 6,44 % ,01 % Norwegian Air Shuttle SEC FRN 21/ ,25 4,95 % ,49 % Odfjell ASA FRN 11/ ,6418 9,14 % ,04 % P/F Bakkafrost FRN 14/ ,4621 3,34 % ,51 % Prosafe ASA FRN 08/ ,5453 4,86 % ,65 % Seadrill Ltd FRN 12/ , ,03 % ,37 % Ship Finance Ltd FRN 19/ ,1321 5,55 % ,20 % Solstad Offshore ASA FRN 25/ ,6405 6,36 % ,97 % Stolt-Nielsen Ltd FRN 19/ ,5257 4,64 % ,01 % Stolt-Nielsen Ltd FRN 22/ ,9574 3,74 % ,98 % StormGeo Holding AS FRN 31/ ,4991 5,05 % ,12 % Teekay Corporation FRN 09/ ,2683 4,36 % ,27 % Teekay Offshore Partners L.P. FRN 25/ ,5594 4,22 % ,26 % Teekay Offshore Partners L.P. FRN 27/ ,4873 5,31 % ,51 % Volstad Subsea AS SEC FRN 05/ , ,25 % ,10 % Wilh. Wilhelmsen ASA FRN 01/ ,6667 2,55 % ,74 % Sum verdipapirer ,53 % Sum kontanter ,47 % Sum andelskapital ,00 % Neste rentereg. Verdipapirene er notert på Oslo Børs/ABM. * Effektiv rente er den gjennomsnittlige årlige avkastningen på et rentepapir fram til det forfaller. Nøkkeltall porteføljen: Rentefølsomhet (modifisert durasjon): 0,11. Forventet modifisert durasjon: 0,15. Vektet gjennomsnittlig løpetid: 1,35 17

18 Landkreditt Forvaltning AS Karl Johansgate 45 Postboks 1824 Vika 0123 Oslo Telefon: E-post: Landkredittfondene.no Org. nr

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

Markedsrapport mai 2015

Markedsrapport mai 2015 Markedsrapport mai 2015 Oslo, 5. juni 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt er det fortsatt en positiv økonomisk vekst i verden, og i mai var det ny oppgang og rekordhøye noteringer

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone Månedsrapport Januar 2015 Januareffekt og svakere krone Januareffekten uteble altså ikke i 2015 heller. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Markedsrapport april 2015

Markedsrapport april 2015 Markedsrapport april 2015 Oslo, 08. mai 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den globale økonomiske veksten fortsetter. Internasjonalt var det en oppgang i både langsiktige statsrenter

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Halvårsrapport 2015 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 EIKA NORGE 05 EIKA UTBYTTE 07 EIKA NORDEN 08 EIKA ALPHA 09 EIKA SPAR 10 EIKA GLOBAL 11 EIKA BALANSERT 12 EIKA PENSJON 15 EIKA KREDITT

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014 Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar Månedsrapport Mars 2015 Full fart i amerikanske dollar Verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,4 prosent i løpet av mars. Hittil i år er indeksen opp 11,4 prosent. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

Månedsrapport. Juni 2015

Månedsrapport. Juni 2015 Månedsrapport Juni 2015 Gresk drama Hovedindeksen ved Oslo Børs sank 2,6 prosent i løpet av juni og er opp 9,2 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner sank -1,4 prosent i løpet av måneden.

Detaljer

Swedbank Asset Management AS

Swedbank Asset Management AS Swedbank Asset Management AS Årsrapport 2014 Swedbank Asset Management Fondene: Swedbank Generator Swedbank Rente Swedbank Høyrente Swedbank Nordisk Högränta ÅRSRAPPORT FRA SWEDBANK FONDENE 2014 Kjære

Detaljer

Halvårsrapport 2013. ODINs Rentefond

Halvårsrapport 2013. ODINs Rentefond Halvårsrapport 213 ODINs Rentefond Juli 213 Innhold 3 Markedskommentar ODIN Rente 4-5 ODIN Rente 6-7 Markedskommentar fra Storebrand Kapitalforvaltning 8-9 SpareBank 1 Pengemarked 1-11 ODIN Pengemarked

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

Innhold LEDER 03 KOMMENTAR BJØRN WICKLUND KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE TERRA SPAR 2/32

Innhold LEDER 03 KOMMENTAR BJØRN WICKLUND KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE TERRA SPAR 2/32 Halvårsrapport 2013 Innhold *NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr. 31... LEDER 03 2/32 KOMMENTAR BJØRN WICKLUND KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Terra Terra SMB TERRA SPAR WARRENWICKLUND

Detaljer

Årsrapport ODINs verdipapirfond

Årsrapport ODINs verdipapirfond Årsrapport ODINs verdipapirfond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt aksjefond 9-11 Styrets

Detaljer

www.skagenfondene.no

www.skagenfondene.no ÅRSRAPPORT 2014 ET UVANLIG ÅR VI HOLDER FAST VED FILOSOFIEN I MEDVIND OG MOTVIND www.skagenfondene.no LEDER Alt er relativt Når du leser denne Årsrapporten kan du få inntrykk av at 2014 var et dårlig år

Detaljer

Innhold 2/22. *NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr. 31.12.13.

Innhold 2/22. *NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr. 31.12.13. Halvårsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR HARALD GRIMSRUD 04 EIKA NORGE 05 EIKA UTBYTTE 06 EIKA NORDEN 07 EIKA ALPHA 08 EIKA SPAR 09 EIKA GLOBAL EIKA BALANSERT EIKA PENSJON 14 EIKA KREDITT 15 EIKA

Detaljer

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007 Halvårsrapport 2007 1. halvår 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: 28 500

Detaljer

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris Månedsrapport Desember 2014 Fortsatt fallende oljepris Desembereffekten uteble ikke i år heller.verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

ODIN skaper verdier for fremtiden

ODIN skaper verdier for fremtiden Årsrapport 2013 ODINs Rentefond Februar 2014 ODIN skaper verdier for fremtiden Innhold 3-4 Markedskommentar ODIN Rente 5-6 Markedskommentar fra Storebrand Asset Management AS 7-10 Styrets årsberetning

Detaljer

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro Månedsrapport August 2014 Geopolitisk uro De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent.

Detaljer

Velkommen til andelseiermøte

Velkommen til andelseiermøte Velkommen til andelseiermøte Vi innkaller andelseierne i spesialfondene Borea Global Equities og Borea European Credit til andelseiermøte i 11. mars kl 10:00. Til behandling på andelseiermøtet foreligger:

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2008 Alfred Berg Kapitalforvaltning Kjære andelseier Den svakere økonomiske utviklingen som begynte sommeren 2007 har fortsatt inn i 2008. Mediebildet har vært preget av kreditturo og

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

PORTEFØLJERAPPORT: I NetfondsXtra mai 2015

PORTEFØLJERAPPORT: I NetfondsXtra mai 2015 PORTEFØLJERAPPORT: I NetfondsXtra mai 215 Netfonds Bank forvalter aksjeporteføljen NetfondsXtra. Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier for våre kunder. Netfonds Bank søker å utnytte

Detaljer

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning Status 2008 Alfred Berg kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko 23-24

Detaljer