Braks søknadsskrivekurs

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Braks søknadsskrivekurs"

Transkript

1 Braks søknadsskrivekurs Støtteordninger og generelle tips Søknadsskrivekurs Bergen Brak v/ Karen Sofie Sørensen

2 Støtteordninger Regionale støtteordninger Bergen Kommune, Fylkeskommunen, Kulturstyret, Sparebanker mm. Nasjonale ordninger Kulturrådet, Frifond, Musikkutstyrsordningen (MUO), Fond For Utøvende Kunstnere, Musikkfondene, Fond For Lyd & Bilde, VO-midler mm Internasjonale ordninger De Norske Ambassadene, Nordisk Kulturfond, Music Norway, EØSmidler mm. Private fond 2

3 Hva kan man søke om støtte til? Omtrent alt: Innspilling/ utgivelse Konsert/ festivaler Markedsføring/ musikkvideo Turnéstøtte Tekstskriving/ komponering Utstyr/ øvingslokaler Presse- og ekspertbesøk Voksenopplæringsmidler 3

4 Søknadsguiden

5 Regionale ordninger

6 Bergen Kommune (Se egen presentasjon) Støtteordninger: Tilskudd lokalt kulturarbeid Tilskudd til amatør og frivillig kultur Tilskudd til profesjonell kunst og kultur Kjapt Svar Internasjonal kunst- og kulturutveksling Rask respons Etablererstipend / arbeidsstipend Regionale ordninger 6

7 Hordaland Fylkeskommune Allmenne formål Søknadsfrist: 1. mars og 15. sept Alle med konkrete kulturtiltak med verdi for store deler av fylket kan søke Tilskudd til festivaler, turné og prosjekter HFK gir også 5 kunstnerstipend a ,- Søknadsfrist 1.mai Større prosjekt og satsinger kan se på ordningene RUP (Regionalt utviklingsprogram - kulturnæring) og KUP (Kulturelt utviklingsprogram) Regionale ordninger 7

8 Sogn og Fjordane Fylkeskommune Søknadsfrist 15. januar Grunnstønad Dei som kan søkje er organisasjonar og samanslutningar med kulturell aktivitet som hovudføremål. Organisasjonane må dekke heile fylket eller ein region (minst 3 kommunar). Aktivitetsstønad Alle som driv med kulturell aktivitet som har allmenn interesse, og med verknad for heile eller ein større del av fylket, kan søke tilskot frå denne posten. Større prosjekt og satsinger kan se på Kulturutviklingsmidlar Har også kunstnerstipend Regionale ordninger 8

9 SOMU - Sogn og Fjordane Musikkfond Søknadsfrist 15. mars og 15. oktober SOMU er et sjangeruavhengig fond for musikkmiljøet i Sogn og Fjordane Artister, band og helårsarrangører med registrert foretak eller bostedsadresse i Sogn og Fjordane kan søke. Regionale ordninger 9

10 Kulturstyret Kun for studentorganisasjoner som er registrert hos Kulturstyret ved Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) Driftstøtte: 15. februar Prosjektstøtte: løpende Regionale ordninger 10

11 Visjon Vest Sparebanken Vest Allmennyttige midler (1.april) Hvem kan søke: Prosjekter som har fokus på barn og unge Enkeltkunstere og prosjekter Kulturbasert næring Regionale ordninger 11

12 Nasjonale ordninger

13 Voksenopplæringsmidler Musikkens studieforbund Forvaltes av Norsk Musikkråd Søknadsfrist 1. januar og 1. juli Alle som spiller i band og øver regelmessig kan motta midler Minst 3 personer må ha vært tilstede i minst 75% av timene og minst 8 timer i halvåret. 40 kr pr time uten lærer (100 kr pr time med lærer) Må være medlem av en av AKKS (gratis bandmedlemsskap) eller bandorg (200,-) før søknaden sendes Kontakt ditt regionale musikkråd (Hordaland Musikkråd) Nasjonale ordninger 13

14 Kulturrådet (Se egen presentasjon) Se oversikt på Musikkfestivaler (2. sept) Arrangørstøtte (4. mars, 3. juni, 2. sept og 2. des) Nasjonale ordninger 14

15 Kulturrådet Bestillingsverk (4. mars, 3. juni, 2. sept og 2. des) Publiseringsstøtte (90 000,- ) løpende Musikerordningen: Konserter og turneer (4. mars, 3. juni, 2. sept og 2. des) Musikkensembler (1. juni) Fonograminnspilling (4. mars, 3. juni, 2. sept og 2. des) Nasjonale ordninger 15

16 Kulturrådet flere støtteordninger Kunst og ny teknologi 1. mars og 1. september Markedsføring av Fonogrammer og Kortfilm / Dokumentarfilm - løpende søknadsfrist (FFLB) Norsk Musikk i Audiovisuelle Produksjoner (1. november) Støtteordning for kulturnæringer (15. oktober) Rom for kunst (infrastruktur og arenaer) (3. juni og 2. des) Nasjonale ordninger 16

17 Statens kunstnerstipend (Kulturrådet) Søknadsfrist 16. oktober Ulike typer stipend Arbeidsstipend Stipend for etablerte kunstnere Diversestipend Nasjonale ordninger 17

18 Fond for lyd og bilde (FFLB) - Kulturrådet Prosjektstøtte Søknadsfrister 4. februar og 2. september (obs 13.00) Det kan søkes om: Musikk: Konsert, turné og komponering Fonogram: Produksjon og formidling Tekst: Manusutvikling for film eller scene og tekst til musikk Film/video: Produksjon og formidling av ferdig kortfilm, dokumentar eller musikkvideo Sammensatte prosjekter/samarbeid mellom ulike kunstarter Nasjonale ordninger 18

19 Fond for utøvende kunstnere (FFUK) Ulike søknadsfrister hvert år. Normalt 6 ganger per år. Neste søknadsfrist 19. februar. Man kan motta støtte til: Innspilling av fonogram Prosjektstøtte Reisestøtte (inntil 6000,- per pers) Kurs-/seminarvirksomhet (arrangering) Stipend for etterutdanning (30 000,- søknadsfrist i mars) Orkester-/korpsstipend Stønad Fondets midler er øremerket honorar til de utøvende kunstnere som deltar i prosjektet. Prosjektstøtte gis som underskuddsgaranti. Også arrangører kan få prosjektstøtte og støtte til kurs Nasjonale ordninger 19

20 Frifond Band Frifond BandOrg: 1.mai og 1.oktober. Frifond Musikk: Løpende søknadsfrist (første behandling apr/mars). For å få støtte må bandet være på minst tre personer og minst 1/3 av medlemmene må være under 26 år. Man kan få støtte til: Innspilling av demo, EP eller album. Mastring/miksing og trykking/utgivelse av innspilt materiale. Innspilling av musikkvideo/musikkdokumentar. Kjøp av musikkutstyr/instrumenter for band. Kjøp av mikrofoner, mikrofonstativ eller miksepult til innspilling. Kjøp av promoteringseffekter, f.eks backdrop. Nettside // Nasjonale ordninger 20

21 Frifond - Arrangører Frifond Norsk Rockforbund: 1. juni og 1. november. Frifond barn og unge: Løpende søknadsfrist. Støtte til konserter og festivaler Minst 1/3 av de som er med på aktiviteten må være under 26 år. Aktiviteten må være gjennomført basert på frivillig innsats. Kun frivillige foreninger kan motta støtte ikke stiftelser/as/da/ ENK. Støttebeløp ,- // Nasjonale ordninger 21

22 Musikkutstyrsordningen (MUO) Søknadsfrist 1. mars og 1. september. MUO gir støtte til: Fremføringsutstyr (arrangører og spillesteder) Øvingsutstyr (øvingsanlegg og øvingsfellesskap) Akustiske tiltak Bygging og utbedring av øvingslokaler (øvingsanlegg) Musikkbinger Nasjonale ordninger 22

23 Momskompensasjon (Lotteri- og Stiftelsestilsynet) Frivillige organisasjoner registrert i frivillighetsregisteret kan søke om momskompensasjon. Festivaler og arrangører som er basert på frivillighet bør søke. Søknadsfrist 1. september (for foregående regnskapsår) Forenklet eller dokumentert modell Nasjonale ordninger 23

24 Komponistenes vederlagsfond (Musikkfondene) Søknadsfrister 1. februar og 1. september Man kan få støtte til: Arbeidsstipend Reisestipend Utstyrsstøtte Fordypningsstipend (frist: 1. juni) Organisasjonsstøtte Over 7,4 millioner tildelt til 168 stipendmottakere i Nasjonale ordninger 24

25 Bestillings- og prosjektverk (Musikkfondene) Det norske komponistfond Finansiering av bestillings- og prosjektverk Søknadsfrister 1. mars og 1. oktober Det kan søkes tilskudd til finansiering av bestillingsverk og prosjektverk til offentlige konserter, forestillinger, visninger eller tilsvarende. Komponister kan ikke søke til seg selv. Nasjonale ordninger 25

26 Tekstforfatterfondet (Musikkfondene) Søknadsfrister 1. april og 1. november Man kan søke om støtte til: Arbeidsstipend til skriving av sangtekster Fordypningsstipend Arbeidsreisestipend Arbeidsreisestipend til Firenze Støtte til utstyr Totalt 118 søkere mottok nesten 1,4 millioner i Nasjonale ordninger 26

27 TONO-stipend Alle opphavspersoner som har hatt forvaltningskontrakt med TONO i minst 3 år kan søke. Forutsetter gjennomsnittlig avregning for fremføring i Norge de tre siste årene på minimum kr 5 000,- Medemmer under 21 år søke på ordningen «Unge talenter», som tildeles unge søkere uten hensyn til minsteinntjening eller medlemstid i TONO. Nasjonale ordninger 27

28 KOMP KOMP er en støtteordning for kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak Prosjekter for barn og unge prioriteres ofte. Kortere kurs prioriteres, mens langvarige kurs blir sett på som drift, og er ikke støttet. Søknadsfrist 15. desember Nasjonale ordninger 28

29 Innovasjon Norge - Verdiskaping i kulturnæringen Nytt kurs-/kompetanseprogram for kulturgründere hvor fokuset er å bidra til økt verdiskaping, profesjonalisering og vekst. Innovasjon Norge tilbyr også mentortjeneste, bedriftsnettverksordning, rådgivning, støtte og stipender. Nasjonale ordninger 29

30 Internasjonale ordninger

31 Music Norway Reisestøtte Søknadsfrist (1. mars, 1. juni, 1. sept og 1. des) Man kan få støtte til: Profesjonelle musikeres offentlige konserter i utlandet Eksport- og næringsrettede tiltak Det kan søkes om støtte til reise og opphold ikke honorarer Både profesjonelle utøvere, komponister/låtskrivere, management og andre relevante bransjeaktører kan søke Totalt 7,2 millioner Internasjonale ordninger 31

32 Music Norway Kulturutveksling med land i sør Søknadsfrist (1. mars, 1. juni, 1. sept og 1. des) Man kan få støtte til: Besøksreiser fra utlandet til Norge av profesjonelle, utøvende musikere fra land i sør. Korttids gjesteopphold i land i sør for norske profesjonelle, utøvende musikere Arrangering av og deltagelse på seminarer, konferanser, workshop o.l. som omhandler spørsmål knyttet til kultur og utvikling. Utvikling av musikktiltak i Sør som styrker lokal kulturell infrastruktur. Internasjonale ordninger 32

33 Music Norway Promostøtte Søknadsfrist: løpende (behandles månedlig) Ordningen skal bidra til å promotere/markedsføre norsk musikk internasjonalt. (Også kjent som Ad hoc-støtte) Eksempler på støtte: gjennomføring av PR-kampanjer ved internasjonal lansering, markedsføring, showcase, supportkonserter. Både profesjonelle utøvere, komponister/låtskrivere, management og andre relevante bransjeaktører kan søke. Internasjonale ordninger 33

34 Ekspertbesøk/Pressebesøk - Ambassadene Ingen søknadsfrist Pressebesøk Formålet med et pressebesøk er å profilere Norge i utenlandske medier gjennom generell omtale og omtale innen spesielle emner. Ekspertprogram Man kan invitere samarbeidspartnere/ potensielle samarbeidspartnere, festivalsjefer o.l. Ta kontakt direkte med den aktuelle ambassaden i det landet du vil invitere noen fra Internasjonale ordninger 34

35 Reisestøtte til USA Musikere og kulturarbeidere som planlegger opptredener eller kulturarrangementer i USA kan søke reisestøtte fra den Norske Ambassaden og Generalkonsulentene i USA. Støtte til reise- og oppsetningskostnader. Internasjonale ordninger 35

36 Nordisk Kulturfond Søknadsfrister 3. februar, 1. april, 1. september og 1. oktober. Fondet er virksomt innenfor et bredt kunst- og kulturområde, og virksomheten omfatter både profesjonelle og amatører. Det kan gis bidrag til eksempelvis konferanser, konserter, turneer, utstillinger, festivaler, voksenopplæring, utdanning og forskning. Enkeltpersoner, foreninger/nettverk, organisasjoner, samt private- og offentlige institusjoner kan søke om bidrag. Det kan søkes støtte til prosjekter dersom det inngår minst tre nordiske land/ selvstyrende områder, enten som deltagere, arrangører eller som tema. Kreanord Se også for nordisk støtteordning til kreative næringer Søknadsfrist 20. jan Internasjonale ordninger 36

37 Kreativt Europa og EØS-midler Norsk Kulturråd Kreativt Europa Tilskudd til å nå ut til nye publikumsgrupper utenfor hjemlandet Tilskudd til kurs og videreutdanning for å skaffe seg ny kompetanse for å styrke deres evne til å arbeide på et internasjonalt plan. // EØS-midler Kulturrådet samarbeider med Latvia, Litauen, Polen, Portugal, Romania og Tsjekkia om kulturutvekslingsprogrammer. Norske kulturaktører kan også være med på bilaterale prosjekter med mottakerlandene Bulgaria, Slovakia, Spania og Ungarn. Internasjonale ordninger 37

38 Øvrige støtteordninger

39 Private fond Sparebankstiftelsen DNB (15. feb og 15. sept) Sparebankstiftelsen SR Bank G9alt (Sparebank 1) (15. sept) Gavemidler barn og ungdom (Fana Sparebank) (31. des) Andre lokale sparebanker Øvrige ordninger 39

40 Se også For jazzmusikere og -arrangører: Øvrige ordninger 40

41 Tips til søknadsskriving Om prosjektbeskrivelse, budsjett, rapport mm

42 Før du begynner Les støtteordningens formål Se på hvilke type aktører som tidligere har fått penger Se på beløpene som tidligere er tildelt Hvem sitter i tildelingsutvalget? Tips til søknadsskriving 42

43 Om søknaden Søk om et prosjekt om gangen Prøv å tidfeste prosjektet Bruk tid på layout Vær tydelig på hvem dere er, hva dere søker penger til og hvor mye Send til riktig mottaker innen fristen Husk signatur og kontonummer Tips til søknadsskriving 43

44 Innhold Søknadsskjema Husk dato, signatur, kontonummer og å fylle ut alle felt Prosjektbeskrivelse Maks to sider pluss budsjett. Kan være noe lengre for festivaler og større prosjekter. Budsjett/Finansieringsplan Eventuelt musikalsk CV Ikke legg ved mange vedlegg hvis de ikke ber om det NB Husk på offentlighetsloven Tips til søknadsskriving 44

45 Søknadsskjema Stort sett alle ordninger har egne søknadsskjema som kan lastes ned på deres hjemmesider eller fylles ut elektronisk Fyll ut søknadsskjema, legg ved prosjektbeskrivelse, budsjett og evt andre vedlegg På søknadsskjema: Oppsummer i et avsnitt og henvis ellers til vedlegg Tips til søknadsskriving 45

46 Prosjektbeskrivelse - arrangør SØKNAD OM STØTTE TIL KONSERTVIRKSOMHET 1. Søker Konsertforeningen Arrangør xx Nordmannsgaten Leikanger Kontaktperson: leder Telefon / Mobil / Mailadresse 2. Hva det søkes om Konsertforeningen Arrangør xx søker om kr,- til å gjennomføre (antall) konserter, høsten Utfyllende prosjektbeskrivelse - Hvem er dere - Når ble det startet og hvorfor - Formål - Struktur/ styring/ organisering - Samarbeidspartnere - Økonomi/ finansiering - Profil - Tidligere program/ planer fremover 3. Nøkkeltall Totalt budsjett: Klipp og lim fra budsjettet Søknadssum: Klipp og lim fra budsjettet Budsjettet vil bli tilpasset inntektene Tips til Søknadsskriving 46

47 Prosjektbeskrivelse artist Hvem er dere/ fartstid/ bakgrunn / sjanger Hvor er dere nå /mål Hva er prosjektet - vær konkret Bakgrunn for prosjektet Tidspunkt for prosjektet Aktivitetsnivå/ tidligere ting dere har gjort Samarbeidspartnere/ apparat Andre relevante ting Ikke utgi prosjektet for å være noe annet, for å tilpasse ordningen det blir gjennomskuet Jo mer planlagt, jo større sannsynlighet for å få tilskudd Tips til søknadsskriving 47

48 Musikalsk CV Relevant utdannelse Utgivelser Norge/ Utgivelser utlandet Turnéer Radiolistinger Man kan også bake inn informasjonen i søknaden, dersom ordningen ikke krever CV Tips til søknadsskriving 48

49 Budsjett Budsjett er GØY! Vær realistisk. Folk som vurderer søknadene har som regel god bransjekunnskap Inntekts- og kostnadssiden skal balansere (resultatet skal bli 0,-) Søknadssummen bør ligge på rundt % av totalbudsjett Sjekk priser på forhånd slik at budsjettet blir mest mulig realistisk Husk å presisere at budsjettet vil bli tilpasset inntektene Forklare også hvordan prosjektet eventuelt vil bli gjennomført om dere får mindre støtte enn omsøkt Se budsjettmaler på Tips til søknadsskriving 49

50 Eksempel: Turnébudsjett KOSTNADER Honorar til musikere Lyd- og lysteknikere Turnemanager Crew Bookingprovisjon Backline Overnatting Transport Diett Forsikring Toll Varekost Porto Markedsføring INNTEKTER Honorar Støtte (omsøkt og innvilget) Salg av merch og plater Egenfinansiering Tips til søknadsskriving 50

51 51

52 Eksempel: Innspilling KOSTNADER Innspilling studio Honorar musikere Miksing Mastring Coverdesign Trykking (plateselskap) NCB (plateselskap, kun fysisk) Strekkode (GS1) Markedsføring Reise Opphold Diett INNTEKTER Platesalg Tilskudd (omsøkt og innvilget) Samarbeidsavtaler Støtte fra plateselskapet Egenfinansiering Tips til søknadsskriving 52

53 53

54 Eksempel: Arrangementsbudsjett KOSTNADER Honorar Teknikere Teknisk leie Husleie Backline Crew Vakthold Overnatting Middag Riderkostnader Intern transport Forsikring Markedsføring Faste kostnader og administrasjon TONO Billettavgift Diverse INNTEKTER Billettinntekter Kickback Støtte (omsøkt og innvilget) Samarbeidsavtaler Sponsorinntekter Egenfinansiering Tips til søknadsskriving 54

55 Se også: 55

56 Innvilget søknad Tildelingsbrev Endringer i prosjektet Rapport Nye muligheter Tips til søknadsskriving 56

57 Rapport Husk å rapportere i etterkant Lag en god rapport med tallmateriale, kopi av flyer/ program etc Gjør rapporten grundig, men ikke send med alt Vær ærlig, gjennomfør prosjektet og send rapport innen fristen Regnskap settes opp mot budsjett Større avvik må kommenteres Revisorgodkjent regnskap kreves normalt ved tilskudd på over ,- Følg krav i tilsagnsbrev Tips til søknadsskriving 57

58 Typer tilskudd Hvilke ordninger passer ditt prosjekt?

59 Typer tilskudd - oppsummering MARKEDSFØRING / MUSIKKVIDEO Kunst og ny teknologi (Norsk kulturråd) Markedsføring av Fonogrammer og Kortfilm / Dokumentarfilm (Kulturrådet) Fond for Lyd & Bilde Prosjektstøtte (Kulturrådet) Frifond Promostøtte (Music Norway) Ekspertbesøk/ Pressebesøk (De Norske Ambassadene) Reisestøtte (Den Norske Ambassaden i USA) 59

60 Typer tilskudd - oppsummering INSPILLING/UTGIVELSE SOMU (Sogn og Fjordane musikkfond) Fonograminnspilling (Kulturrådet) Fond for Lyd & Bilde Prosjektstøtte (Kulturrådet) Fond for Utøvende Kunstnere (FFUK) Frifond 60

61 Typer tilskudd - oppsummering KONSERT Tilskudd lokalt kulturarbeid (Bergen kommune) Tilskudd til amatør og frivillig kultur (Bergen kommune) Tilskudd til profesjonell kunst og kultur (Bergen kommune) Kjapt Svar (Bergen kommune) Internasjonal kunst- og kulturutveksling (Bergen kommune) Allemenne kulturformål (Hordaland fylkeskommune) Allment Kulturarbeid (Sogn og fjordane fylkeskommune) Kulturutviklingsmidlar (Sogn og fjordane fylkeskommune) SOMU (Sogn og fjordane musikkfond) Sparebankstiftinga Musikkfestivaler (Norsk kulturråd) Arrangørstøtte (Norsk kulturråd) Musikerordningen: Konserter og turneer (Norsk kulturråd) Kunst og ny teknologi (Norsk kulturråd) Fond for Lyd & Bilde Prosjektsøtte (Norsk kulturråd) Frifond Reisestøtte (Music Norway) 61

62 Typer tilskudd - oppsummering TURNÈ / PROSJEKT Tilskudd til amatør og frivillig kultur (Bergen kommune) Tilskudd til profesjonell kunst og kultur (Bergen kommune) Kjapt Svar (Bergen kommune) Internasjonal kunst- og kulturutveksling (Bergen kommune) Rask respons (Bergen kommune) Allmenne kulturformål (Hordaland fylkeskommune) SOMU (Sogn og Fjordane musikkfond) Sparebankstiftinga Musikerordningen: Konserter og turneer (Norsk kulturråd) Andre musikktiltak Prosjektstøtte (Norsk kulturråd) Kunst og ny teknologi (Norsk kulturråd) Fond for Lyd & Bilde Prosjektstøtte (Norsk kulturråd) Fond for Utøvende Kunstnere (FFUK) Frifond Støtte til kulturutveksling med land i sør (Music Norway) Reisestøtte (Music Norway) Reisestøtte (Den Norske Ambassaden i USA) 62

63 Typer tilskudd - oppsummering TEKSTSKRIVING / KOMPONERING Bestillingsverk (Norsk Kulturråd) Fond for Lyd & Bilde Prosjektstøtte (Norsk kulturråd) Finansiering av bestillings- og prosjektverk (Det Norske Komponistfond) Komponistenes Vederlagsfond Tekstforfatterfondet TONO-stipend & Unge Talenter 63

64 Typer tilskudd - oppsummering UTSTYR / ØVINGSLOKALER Tilskudd til amatør og frivillig kultur (Bergen kommune) Husleierefusjon Grieghallen (Bergen kommune) Tilskudd til profesjonell kunst og kultur (Bergen kommune) Kjapt Svar (Bergen kommune) Allment Kulturarbeid (Sogn og fjordane fylkeskommune) Sparebankstiftinga Frifond Musikkutstyrsordningen (MUO) 64

65 Typer tilskudd - oppsummering ANNET Tilskudd lokalt kulturarbeid (Bergen kommune) Tilskudd til profesjonell kunst og kultur (Bergen kommune) Etablerings-, arbeids- og kulturstipend (Bergen kommune) Kjapt Svar (Bergen kommune) Internasjonal kunst- og kulturutveksling (Bergen kommune) Rask respons (Bergen kommune) Kulturstyret (SIB) Allemenne kulturformål (Hordaland fylkeskommune) Kunstnerstipend (Hordaland fylkeskommune) RUP - Regionalt utviklingsprogram (Hordaland fylkeskommune) KUP - Kulturelt utviklingsprogram (Hordaland fylkeskommune) Allment Kulturarbeid (Sogn og fjordane fylkeskommune) Kulturutviklingsmidlar (Sogn og fjordane fylkeskommune) SOMU (Sogn og fjordane musikkfond) Sparebankstiftinga Publiseringsstøtte for musikkinnspillinger (Norsk kulturråd) Musikkensembler (Norsk kulturråd) 65

66 Typer tilskudd - oppsummering ANNET (forts.) Andre musikktiltak Prosjektstøtte (Norsk kulturråd) Kunstnerstipend (Norsk kulturråd) Norsk Musikk i Audiovisuelle Produksjoner (Norsk kulturråd) Fond for Utøvende Kunstnere (FFUK) Momskompensasjon (Lotteri- og Stiftelsestilsynet) Komponistenes Vederlagsfond TONO-stipend & Unge Talenter KOMP (Norsk Musikkråd) Voksenopplæring (Musikkens Studieforbund) Verdiskaping i kulturnæringen (Innovasjon Norge) Støtteordning for Kulturnæringer (Norsk kulturråd) Nordisk Kulturfond Kreativt Europa (Norsk Kulturråd) Fond og legater (Bergen næringsråd) Vi Allmennyttige midler (Sparebanken Vest ) Sparebankstiftelsen DNB Sparebankstiftelsen SR Bank G9alt (Sparebank 1) Gavemidler barn og ungdom (Fana Sparebank) 66

67 Neste søknadsfrister Februar Tilskudd lokalt kulturarbeid 1.feb Tilskudd til profesjonell kunst og kultur 1.feb Internasjonal kunst- og kulturutveksling 1.feb Fond for Lyd & Bilde Prosjektstøtte 4.feb Komponistenes Vederlagsfond 1.feb Nordisk Kulturfond 3.feb Kulturstyret (SiB) 15.feb Sparebankstiftelsen DNB 15.feb Fond for utøvende kunstnere 19.feb Se kalenderen på for oppdaterte søknadsfrister 67

68 Lykke til! Kontakt oss på eller for hjelp til din søknad Besøk for kalender med søknadsfrister og nye kurs, tips til søknadsskriving og maler. Brak tar forbehold om feil og endringer. Presentasjonen tar utgangspunkt i tilgjengelig informasjon per januar

Brak. - for musikkmiljøet i Hordaland og Sogn og Fjordane. Bergen 14.01.2014 Brak v/ Karen Sofie Sørensen

Brak. - for musikkmiljøet i Hordaland og Sogn og Fjordane. Bergen 14.01.2014 Brak v/ Karen Sofie Sørensen Brak - for musikkmiljøet i Hordaland og Sogn og Fjordane Bergen 14.01.2014 Brak v/ Karen Sofie Sørensen Om Brak Jobber for musikkmiljøet i Hordaland og Sogn og Fjordane Interesseorganisasjon Jobber for

Detaljer

Søknadsskrivningskurs. Jørgen Skauge Daglig leder BRAK

Søknadsskrivningskurs. Jørgen Skauge Daglig leder BRAK Søknadsskrivningskurs Jørgen Skauge Daglig leder BRAK Støtteordninger Regionale støtteordninger Bergen Kommune, Fylkeskommunen, Kulturstyret, Sparebanken Vest etc. Nasjonale ordninger Norsk Kulturråd,

Detaljer

Møte for musikkverksted 7. mars 2013 Drammen

Møte for musikkverksted 7. mars 2013 Drammen Møte for musikkverksted 7. mars 2013 Drammen Buskerud musikkråd Paraplyorganisasjon for musikklivet i Buskerud Fylkesledd av Norsk musikkråd/ Musikkens studieforbund Medlemmer Fylkes-/regionsledd av organisasjoner

Detaljer

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger Kulturkontorets meldingsblad til lag og foreninger ARBEIDSÅRET 2015-2016 Til ledere for lag og foreninger i Hurum På starten av et nytt arbeidsår, har vi ved kulturkontoret en del informasjon vi ønsker

Detaljer

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012 pr. 02.04.2012 MUSIKKREGION GJØVIK MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE Prosjektplan 2012-15 GJØVIK KOMMUNE ØSTRE TOTEN KOMMUNE VESTRE TOTEN KOMMUNE NORDRE LAND KOMMUNE SØNDRE LAND KOMMUNE OPPLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

Introduksjon til musikkbransjen 2015 del 3:

Introduksjon til musikkbransjen 2015 del 3: Introduksjon til musikkbransjen 2015 del 3:. Booking av turné og festivaler Hvordan gjøre dette selv og hva bør man tenke på hvis man skal jobbe med eksterne aktører Litt om meg. Hei!! Vegard Strømsodd,

Detaljer

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE Vedtatt av Kultur- og idrettsutvalget i møte 19.12.2011, sak 64/11, og erstatter retningslinjer vedtatt av kultur- og oppvekstutvalget

Detaljer

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE Stangeland bydelsutvalg 27.04.10 sak 11/10 - vedlegg 1 REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE HØRING INNHOLD: 1. GENERELT 2. DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER

Detaljer

Å SØKE OM PROSJEKTTILSKUDD

Å SØKE OM PROSJEKTTILSKUDD kompendium Å SØKE OM PROSJEKTTILSKUDD Noen generelle råd og tips Dette kompendiet består av kopier av tekster (fra lysbilder/power Point-presentasjon), og utgjør arbeidsmateriale til et minikurs rundt

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Visjon og mål...6 3. Norsk filmpolitikk og overordnede planer...7-8 4. Status for filmmiljøet i Stavangerregionen...9-10 5. Det offentliges

Detaljer

RETTIGHETER OG PLIKTER

RETTIGHETER OG PLIKTER RETTIGHETER OG PLIKTER Referat fra seminarene Dine rettigheter som freelancer: heldagsseminar for kunstnere og produsenter, med Etablerersenteret og NAV (arrangert av Brak, Proscen og VISP) og Rettigheter

Detaljer

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 Fra Spellemannprisen 2010 i Oslo Spektrum. Foto: J. Rugland Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LEDERNES ORD... 3 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Innhold. Musikkforlag og forlagskontrakter. Fordeling og økonomi 12 Hvordan fordeler man rettigheter mellom låtskriver og tekstforfatter?

Innhold. Musikkforlag og forlagskontrakter. Fordeling og økonomi 12 Hvordan fordeler man rettigheter mellom låtskriver og tekstforfatter? av Anders Odden 1 2 Artist, skribent og festivalgründer Anders Odden har på oppdrag fra MIC Norsk musikkinformasjon utarbeidet oppslagsverket Artisthjelpen. I denne finner du intet mindre enn alt du trenger

Detaljer

- kilde til rikere musikkliv. Melding om virksomheten 2012 til 2014 Regnskap for 2012 og 2013

- kilde til rikere musikkliv. Melding om virksomheten 2012 til 2014 Regnskap for 2012 og 2013 - kilde til rikere musikkliv Melding om virksomheten 2012 til 2014 Regnskap for 2012 og 2013 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 INNHOLD 1. Styre, komiteer og utvalg s. 1 2. Medlemsorganisasjoner, lokale

Detaljer

Artist på forsiden: Farao http://www.farao.co.uk/ Fotograf: Ella Schultz https://www.facebook.com/ellaschultzphotography

Artist på forsiden: Farao http://www.farao.co.uk/ Fotograf: Ella Schultz https://www.facebook.com/ellaschultzphotography BandOrg er en landsomfattende interesseorganisasjon for unge mennesker som spiller i band. Vi organiserer det som er av sjangre innenfor rock og pop - fra myk populærmusikk til hardtslående metall. Vi

Detaljer

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Mangfold og inkludering 1. Målsetting Formålet med støtteordningen er å stimulere barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale

Detaljer

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune.

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Generelle retningslinjer: Kommunal støtte til kulturarbeid blir gitt til personer, organisasjoner og institusjoner innen kommunen.

Detaljer

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Møteinnkalling Kulturutvalget Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Vi starter med følgende orienteringer kl. 17:00: Edvard Munch bakgrunnen for monument v/torill Stokkan Presentasjon

Detaljer

Bra nok? Egnede lokaler til kultur

Bra nok? Egnede lokaler til kultur Forord Side 4 Bra nok? Egnede lokaler for kultur Side 6 Formidlingsarenaer Side 10 Aktivitetslokaler Side 22 Skole Side 36 Lager Side 42 Kjekt å ha Side 50 Etterord Utfordringer og problemstillinger Side

Detaljer

INNhoLD. Ansatte i Music Norway 2. Velkommen til Music Norway 3. Hvor går vi og hva vil vi? 4. Reisetilskudd åpnet for bransjeaktører 6

INNhoLD. Ansatte i Music Norway 2. Velkommen til Music Norway 3. Hvor går vi og hva vil vi? 4. Reisetilskudd åpnet for bransjeaktører 6 ÅRSMELDING 2013 1 INNhoLD Ansatte i Music Norway 2 Velkommen til Music Norway 3 Hvor går vi og hva vil vi? 4 Reisetilskudd åpnet for bransjeaktører 6 KAthRINE SyNNES FINNSKoG Stor Enslaved-turne i USA

Detaljer

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Innhold Forord side 3 1. Planen og planarbeidet side 4 1.1 Bakgrunn side 4 1.2 Organisering av planarbeidet side 4 1.3 Planforutsetninger side 4 1.4 Planområdet formål

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE Side 1 av 10 RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE Gjelder fra 1. januar 2009, Revidert av Froland kommunestyre pr. 22.10.12 Side 2 av 10 2.1. Kulturmidler For å fremme

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

INNSPILL TIL UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI Fra Stiftelsen Danse-og teatersentrum Att: Tove Bratten, daglig leder.

INNSPILL TIL UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI Fra Stiftelsen Danse-og teatersentrum Att: Tove Bratten, daglig leder. Oslo 15.08.2014 INNSPILL TIL UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI Fra Stiftelsen Danse-og teatersentrum Att: Tove Bratten, daglig leder. OM DANSE- OG TEATERSENTRUM Stiftelsen Danse- og teatersentrum er et nasjonalt

Detaljer