Braks søknadsskrivekurs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Braks søknadsskrivekurs"

Transkript

1 Braks søknadsskrivekurs Støtteordninger og generelle tips Søknadsskrivekurs Bergen Brak v/ Karen Sofie Sørensen

2 Støtteordninger Regionale støtteordninger Bergen Kommune, Fylkeskommunen, Kulturstyret, Sparebanker mm. Nasjonale ordninger Kulturrådet, Frifond, Musikkutstyrsordningen (MUO), Fond For Utøvende Kunstnere, Musikkfondene, Fond For Lyd & Bilde, VO-midler mm Internasjonale ordninger De Norske Ambassadene, Nordisk Kulturfond, Music Norway, EØSmidler mm. Private fond 2

3 Hva kan man søke om støtte til? Omtrent alt: Innspilling/ utgivelse Konsert/ festivaler Markedsføring/ musikkvideo Turnéstøtte Tekstskriving/ komponering Utstyr/ øvingslokaler Presse- og ekspertbesøk Voksenopplæringsmidler 3

4 Søknadsguiden

5 Regionale ordninger

6 Bergen Kommune (Se egen presentasjon) Støtteordninger: Tilskudd lokalt kulturarbeid Tilskudd til amatør og frivillig kultur Tilskudd til profesjonell kunst og kultur Kjapt Svar Internasjonal kunst- og kulturutveksling Rask respons Etablererstipend / arbeidsstipend Regionale ordninger 6

7 Hordaland Fylkeskommune Allmenne formål Søknadsfrist: 1. mars og 15. sept Alle med konkrete kulturtiltak med verdi for store deler av fylket kan søke Tilskudd til festivaler, turné og prosjekter HFK gir også 5 kunstnerstipend a ,- Søknadsfrist 1.mai Større prosjekt og satsinger kan se på ordningene RUP (Regionalt utviklingsprogram - kulturnæring) og KUP (Kulturelt utviklingsprogram) Regionale ordninger 7

8 Sogn og Fjordane Fylkeskommune Søknadsfrist 15. januar Grunnstønad Dei som kan søkje er organisasjonar og samanslutningar med kulturell aktivitet som hovudføremål. Organisasjonane må dekke heile fylket eller ein region (minst 3 kommunar). Aktivitetsstønad Alle som driv med kulturell aktivitet som har allmenn interesse, og med verknad for heile eller ein større del av fylket, kan søke tilskot frå denne posten. Større prosjekt og satsinger kan se på Kulturutviklingsmidlar Har også kunstnerstipend Regionale ordninger 8

9 SOMU - Sogn og Fjordane Musikkfond Søknadsfrist 15. mars og 15. oktober SOMU er et sjangeruavhengig fond for musikkmiljøet i Sogn og Fjordane Artister, band og helårsarrangører med registrert foretak eller bostedsadresse i Sogn og Fjordane kan søke. Regionale ordninger 9

10 Kulturstyret Kun for studentorganisasjoner som er registrert hos Kulturstyret ved Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) Driftstøtte: 15. februar Prosjektstøtte: løpende Regionale ordninger 10

11 Visjon Vest Sparebanken Vest Allmennyttige midler (1.april) Hvem kan søke: Prosjekter som har fokus på barn og unge Enkeltkunstere og prosjekter Kulturbasert næring Regionale ordninger 11

12 Nasjonale ordninger

13 Voksenopplæringsmidler Musikkens studieforbund Forvaltes av Norsk Musikkråd Søknadsfrist 1. januar og 1. juli Alle som spiller i band og øver regelmessig kan motta midler Minst 3 personer må ha vært tilstede i minst 75% av timene og minst 8 timer i halvåret. 40 kr pr time uten lærer (100 kr pr time med lærer) Må være medlem av en av AKKS (gratis bandmedlemsskap) eller bandorg (200,-) før søknaden sendes Kontakt ditt regionale musikkråd (Hordaland Musikkråd) Nasjonale ordninger 13

14 Kulturrådet (Se egen presentasjon) Se oversikt på Musikkfestivaler (2. sept) Arrangørstøtte (4. mars, 3. juni, 2. sept og 2. des) Nasjonale ordninger 14

15 Kulturrådet Bestillingsverk (4. mars, 3. juni, 2. sept og 2. des) Publiseringsstøtte (90 000,- ) løpende Musikerordningen: Konserter og turneer (4. mars, 3. juni, 2. sept og 2. des) Musikkensembler (1. juni) Fonograminnspilling (4. mars, 3. juni, 2. sept og 2. des) Nasjonale ordninger 15

16 Kulturrådet flere støtteordninger Kunst og ny teknologi 1. mars og 1. september Markedsføring av Fonogrammer og Kortfilm / Dokumentarfilm - løpende søknadsfrist (FFLB) Norsk Musikk i Audiovisuelle Produksjoner (1. november) Støtteordning for kulturnæringer (15. oktober) Rom for kunst (infrastruktur og arenaer) (3. juni og 2. des) Nasjonale ordninger 16

17 Statens kunstnerstipend (Kulturrådet) Søknadsfrist 16. oktober Ulike typer stipend Arbeidsstipend Stipend for etablerte kunstnere Diversestipend Nasjonale ordninger 17

18 Fond for lyd og bilde (FFLB) - Kulturrådet Prosjektstøtte Søknadsfrister 4. februar og 2. september (obs 13.00) Det kan søkes om: Musikk: Konsert, turné og komponering Fonogram: Produksjon og formidling Tekst: Manusutvikling for film eller scene og tekst til musikk Film/video: Produksjon og formidling av ferdig kortfilm, dokumentar eller musikkvideo Sammensatte prosjekter/samarbeid mellom ulike kunstarter Nasjonale ordninger 18

19 Fond for utøvende kunstnere (FFUK) Ulike søknadsfrister hvert år. Normalt 6 ganger per år. Neste søknadsfrist 19. februar. Man kan motta støtte til: Innspilling av fonogram Prosjektstøtte Reisestøtte (inntil 6000,- per pers) Kurs-/seminarvirksomhet (arrangering) Stipend for etterutdanning (30 000,- søknadsfrist i mars) Orkester-/korpsstipend Stønad Fondets midler er øremerket honorar til de utøvende kunstnere som deltar i prosjektet. Prosjektstøtte gis som underskuddsgaranti. Også arrangører kan få prosjektstøtte og støtte til kurs Nasjonale ordninger 19

20 Frifond Band Frifond BandOrg: 1.mai og 1.oktober. Frifond Musikk: Løpende søknadsfrist (første behandling apr/mars). For å få støtte må bandet være på minst tre personer og minst 1/3 av medlemmene må være under 26 år. Man kan få støtte til: Innspilling av demo, EP eller album. Mastring/miksing og trykking/utgivelse av innspilt materiale. Innspilling av musikkvideo/musikkdokumentar. Kjøp av musikkutstyr/instrumenter for band. Kjøp av mikrofoner, mikrofonstativ eller miksepult til innspilling. Kjøp av promoteringseffekter, f.eks backdrop. Nettside // Nasjonale ordninger 20

21 Frifond - Arrangører Frifond Norsk Rockforbund: 1. juni og 1. november. Frifond barn og unge: Løpende søknadsfrist. Støtte til konserter og festivaler Minst 1/3 av de som er med på aktiviteten må være under 26 år. Aktiviteten må være gjennomført basert på frivillig innsats. Kun frivillige foreninger kan motta støtte ikke stiftelser/as/da/ ENK. Støttebeløp ,- // Nasjonale ordninger 21

22 Musikkutstyrsordningen (MUO) Søknadsfrist 1. mars og 1. september. MUO gir støtte til: Fremføringsutstyr (arrangører og spillesteder) Øvingsutstyr (øvingsanlegg og øvingsfellesskap) Akustiske tiltak Bygging og utbedring av øvingslokaler (øvingsanlegg) Musikkbinger Nasjonale ordninger 22

23 Momskompensasjon (Lotteri- og Stiftelsestilsynet) Frivillige organisasjoner registrert i frivillighetsregisteret kan søke om momskompensasjon. Festivaler og arrangører som er basert på frivillighet bør søke. Søknadsfrist 1. september (for foregående regnskapsår) Forenklet eller dokumentert modell Nasjonale ordninger 23

24 Komponistenes vederlagsfond (Musikkfondene) Søknadsfrister 1. februar og 1. september Man kan få støtte til: Arbeidsstipend Reisestipend Utstyrsstøtte Fordypningsstipend (frist: 1. juni) Organisasjonsstøtte Over 7,4 millioner tildelt til 168 stipendmottakere i Nasjonale ordninger 24

25 Bestillings- og prosjektverk (Musikkfondene) Det norske komponistfond Finansiering av bestillings- og prosjektverk Søknadsfrister 1. mars og 1. oktober Det kan søkes tilskudd til finansiering av bestillingsverk og prosjektverk til offentlige konserter, forestillinger, visninger eller tilsvarende. Komponister kan ikke søke til seg selv. Nasjonale ordninger 25

26 Tekstforfatterfondet (Musikkfondene) Søknadsfrister 1. april og 1. november Man kan søke om støtte til: Arbeidsstipend til skriving av sangtekster Fordypningsstipend Arbeidsreisestipend Arbeidsreisestipend til Firenze Støtte til utstyr Totalt 118 søkere mottok nesten 1,4 millioner i Nasjonale ordninger 26

27 TONO-stipend Alle opphavspersoner som har hatt forvaltningskontrakt med TONO i minst 3 år kan søke. Forutsetter gjennomsnittlig avregning for fremføring i Norge de tre siste årene på minimum kr 5 000,- Medemmer under 21 år søke på ordningen «Unge talenter», som tildeles unge søkere uten hensyn til minsteinntjening eller medlemstid i TONO. Nasjonale ordninger 27

28 KOMP KOMP er en støtteordning for kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak Prosjekter for barn og unge prioriteres ofte. Kortere kurs prioriteres, mens langvarige kurs blir sett på som drift, og er ikke støttet. Søknadsfrist 15. desember Nasjonale ordninger 28

29 Innovasjon Norge - Verdiskaping i kulturnæringen Nytt kurs-/kompetanseprogram for kulturgründere hvor fokuset er å bidra til økt verdiskaping, profesjonalisering og vekst. Innovasjon Norge tilbyr også mentortjeneste, bedriftsnettverksordning, rådgivning, støtte og stipender. Nasjonale ordninger 29

30 Internasjonale ordninger

31 Music Norway Reisestøtte Søknadsfrist (1. mars, 1. juni, 1. sept og 1. des) Man kan få støtte til: Profesjonelle musikeres offentlige konserter i utlandet Eksport- og næringsrettede tiltak Det kan søkes om støtte til reise og opphold ikke honorarer Både profesjonelle utøvere, komponister/låtskrivere, management og andre relevante bransjeaktører kan søke Totalt 7,2 millioner Internasjonale ordninger 31

32 Music Norway Kulturutveksling med land i sør Søknadsfrist (1. mars, 1. juni, 1. sept og 1. des) Man kan få støtte til: Besøksreiser fra utlandet til Norge av profesjonelle, utøvende musikere fra land i sør. Korttids gjesteopphold i land i sør for norske profesjonelle, utøvende musikere Arrangering av og deltagelse på seminarer, konferanser, workshop o.l. som omhandler spørsmål knyttet til kultur og utvikling. Utvikling av musikktiltak i Sør som styrker lokal kulturell infrastruktur. Internasjonale ordninger 32

33 Music Norway Promostøtte Søknadsfrist: løpende (behandles månedlig) Ordningen skal bidra til å promotere/markedsføre norsk musikk internasjonalt. (Også kjent som Ad hoc-støtte) Eksempler på støtte: gjennomføring av PR-kampanjer ved internasjonal lansering, markedsføring, showcase, supportkonserter. Både profesjonelle utøvere, komponister/låtskrivere, management og andre relevante bransjeaktører kan søke. Internasjonale ordninger 33

34 Ekspertbesøk/Pressebesøk - Ambassadene Ingen søknadsfrist Pressebesøk Formålet med et pressebesøk er å profilere Norge i utenlandske medier gjennom generell omtale og omtale innen spesielle emner. Ekspertprogram Man kan invitere samarbeidspartnere/ potensielle samarbeidspartnere, festivalsjefer o.l. Ta kontakt direkte med den aktuelle ambassaden i det landet du vil invitere noen fra Internasjonale ordninger 34

35 Reisestøtte til USA Musikere og kulturarbeidere som planlegger opptredener eller kulturarrangementer i USA kan søke reisestøtte fra den Norske Ambassaden og Generalkonsulentene i USA. Støtte til reise- og oppsetningskostnader. Internasjonale ordninger 35

36 Nordisk Kulturfond Søknadsfrister 3. februar, 1. april, 1. september og 1. oktober. Fondet er virksomt innenfor et bredt kunst- og kulturområde, og virksomheten omfatter både profesjonelle og amatører. Det kan gis bidrag til eksempelvis konferanser, konserter, turneer, utstillinger, festivaler, voksenopplæring, utdanning og forskning. Enkeltpersoner, foreninger/nettverk, organisasjoner, samt private- og offentlige institusjoner kan søke om bidrag. Det kan søkes støtte til prosjekter dersom det inngår minst tre nordiske land/ selvstyrende områder, enten som deltagere, arrangører eller som tema. Kreanord Se også for nordisk støtteordning til kreative næringer Søknadsfrist 20. jan Internasjonale ordninger 36

37 Kreativt Europa og EØS-midler Norsk Kulturråd Kreativt Europa Tilskudd til å nå ut til nye publikumsgrupper utenfor hjemlandet Tilskudd til kurs og videreutdanning for å skaffe seg ny kompetanse for å styrke deres evne til å arbeide på et internasjonalt plan. // EØS-midler Kulturrådet samarbeider med Latvia, Litauen, Polen, Portugal, Romania og Tsjekkia om kulturutvekslingsprogrammer. Norske kulturaktører kan også være med på bilaterale prosjekter med mottakerlandene Bulgaria, Slovakia, Spania og Ungarn. Internasjonale ordninger 37

38 Øvrige støtteordninger

39 Private fond Sparebankstiftelsen DNB (15. feb og 15. sept) Sparebankstiftelsen SR Bank G9alt (Sparebank 1) (15. sept) Gavemidler barn og ungdom (Fana Sparebank) (31. des) Andre lokale sparebanker Øvrige ordninger 39

40 Se også For jazzmusikere og -arrangører: Øvrige ordninger 40

41 Tips til søknadsskriving Om prosjektbeskrivelse, budsjett, rapport mm

42 Før du begynner Les støtteordningens formål Se på hvilke type aktører som tidligere har fått penger Se på beløpene som tidligere er tildelt Hvem sitter i tildelingsutvalget? Tips til søknadsskriving 42

43 Om søknaden Søk om et prosjekt om gangen Prøv å tidfeste prosjektet Bruk tid på layout Vær tydelig på hvem dere er, hva dere søker penger til og hvor mye Send til riktig mottaker innen fristen Husk signatur og kontonummer Tips til søknadsskriving 43

44 Innhold Søknadsskjema Husk dato, signatur, kontonummer og å fylle ut alle felt Prosjektbeskrivelse Maks to sider pluss budsjett. Kan være noe lengre for festivaler og større prosjekter. Budsjett/Finansieringsplan Eventuelt musikalsk CV Ikke legg ved mange vedlegg hvis de ikke ber om det NB Husk på offentlighetsloven Tips til søknadsskriving 44

45 Søknadsskjema Stort sett alle ordninger har egne søknadsskjema som kan lastes ned på deres hjemmesider eller fylles ut elektronisk Fyll ut søknadsskjema, legg ved prosjektbeskrivelse, budsjett og evt andre vedlegg På søknadsskjema: Oppsummer i et avsnitt og henvis ellers til vedlegg Tips til søknadsskriving 45

46 Prosjektbeskrivelse - arrangør SØKNAD OM STØTTE TIL KONSERTVIRKSOMHET 1. Søker Konsertforeningen Arrangør xx Nordmannsgaten Leikanger Kontaktperson: leder Telefon / Mobil / Mailadresse 2. Hva det søkes om Konsertforeningen Arrangør xx søker om kr,- til å gjennomføre (antall) konserter, høsten Utfyllende prosjektbeskrivelse - Hvem er dere - Når ble det startet og hvorfor - Formål - Struktur/ styring/ organisering - Samarbeidspartnere - Økonomi/ finansiering - Profil - Tidligere program/ planer fremover 3. Nøkkeltall Totalt budsjett: Klipp og lim fra budsjettet Søknadssum: Klipp og lim fra budsjettet Budsjettet vil bli tilpasset inntektene Tips til Søknadsskriving 46

47 Prosjektbeskrivelse artist Hvem er dere/ fartstid/ bakgrunn / sjanger Hvor er dere nå /mål Hva er prosjektet - vær konkret Bakgrunn for prosjektet Tidspunkt for prosjektet Aktivitetsnivå/ tidligere ting dere har gjort Samarbeidspartnere/ apparat Andre relevante ting Ikke utgi prosjektet for å være noe annet, for å tilpasse ordningen det blir gjennomskuet Jo mer planlagt, jo større sannsynlighet for å få tilskudd Tips til søknadsskriving 47

48 Musikalsk CV Relevant utdannelse Utgivelser Norge/ Utgivelser utlandet Turnéer Radiolistinger Man kan også bake inn informasjonen i søknaden, dersom ordningen ikke krever CV Tips til søknadsskriving 48

49 Budsjett Budsjett er GØY! Vær realistisk. Folk som vurderer søknadene har som regel god bransjekunnskap Inntekts- og kostnadssiden skal balansere (resultatet skal bli 0,-) Søknadssummen bør ligge på rundt % av totalbudsjett Sjekk priser på forhånd slik at budsjettet blir mest mulig realistisk Husk å presisere at budsjettet vil bli tilpasset inntektene Forklare også hvordan prosjektet eventuelt vil bli gjennomført om dere får mindre støtte enn omsøkt Se budsjettmaler på Tips til søknadsskriving 49

50 Eksempel: Turnébudsjett KOSTNADER Honorar til musikere Lyd- og lysteknikere Turnemanager Crew Bookingprovisjon Backline Overnatting Transport Diett Forsikring Toll Varekost Porto Markedsføring INNTEKTER Honorar Støtte (omsøkt og innvilget) Salg av merch og plater Egenfinansiering Tips til søknadsskriving 50

51 51

52 Eksempel: Innspilling KOSTNADER Innspilling studio Honorar musikere Miksing Mastring Coverdesign Trykking (plateselskap) NCB (plateselskap, kun fysisk) Strekkode (GS1) Markedsføring Reise Opphold Diett INNTEKTER Platesalg Tilskudd (omsøkt og innvilget) Samarbeidsavtaler Støtte fra plateselskapet Egenfinansiering Tips til søknadsskriving 52

53 53

54 Eksempel: Arrangementsbudsjett KOSTNADER Honorar Teknikere Teknisk leie Husleie Backline Crew Vakthold Overnatting Middag Riderkostnader Intern transport Forsikring Markedsføring Faste kostnader og administrasjon TONO Billettavgift Diverse INNTEKTER Billettinntekter Kickback Støtte (omsøkt og innvilget) Samarbeidsavtaler Sponsorinntekter Egenfinansiering Tips til søknadsskriving 54

55 Se også: 55

56 Innvilget søknad Tildelingsbrev Endringer i prosjektet Rapport Nye muligheter Tips til søknadsskriving 56

57 Rapport Husk å rapportere i etterkant Lag en god rapport med tallmateriale, kopi av flyer/ program etc Gjør rapporten grundig, men ikke send med alt Vær ærlig, gjennomfør prosjektet og send rapport innen fristen Regnskap settes opp mot budsjett Større avvik må kommenteres Revisorgodkjent regnskap kreves normalt ved tilskudd på over ,- Følg krav i tilsagnsbrev Tips til søknadsskriving 57

58 Typer tilskudd Hvilke ordninger passer ditt prosjekt?

59 Typer tilskudd - oppsummering MARKEDSFØRING / MUSIKKVIDEO Kunst og ny teknologi (Norsk kulturråd) Markedsføring av Fonogrammer og Kortfilm / Dokumentarfilm (Kulturrådet) Fond for Lyd & Bilde Prosjektstøtte (Kulturrådet) Frifond Promostøtte (Music Norway) Ekspertbesøk/ Pressebesøk (De Norske Ambassadene) Reisestøtte (Den Norske Ambassaden i USA) 59

60 Typer tilskudd - oppsummering INSPILLING/UTGIVELSE SOMU (Sogn og Fjordane musikkfond) Fonograminnspilling (Kulturrådet) Fond for Lyd & Bilde Prosjektstøtte (Kulturrådet) Fond for Utøvende Kunstnere (FFUK) Frifond 60

61 Typer tilskudd - oppsummering KONSERT Tilskudd lokalt kulturarbeid (Bergen kommune) Tilskudd til amatør og frivillig kultur (Bergen kommune) Tilskudd til profesjonell kunst og kultur (Bergen kommune) Kjapt Svar (Bergen kommune) Internasjonal kunst- og kulturutveksling (Bergen kommune) Allemenne kulturformål (Hordaland fylkeskommune) Allment Kulturarbeid (Sogn og fjordane fylkeskommune) Kulturutviklingsmidlar (Sogn og fjordane fylkeskommune) SOMU (Sogn og fjordane musikkfond) Sparebankstiftinga Musikkfestivaler (Norsk kulturråd) Arrangørstøtte (Norsk kulturråd) Musikerordningen: Konserter og turneer (Norsk kulturråd) Kunst og ny teknologi (Norsk kulturråd) Fond for Lyd & Bilde Prosjektsøtte (Norsk kulturråd) Frifond Reisestøtte (Music Norway) 61

62 Typer tilskudd - oppsummering TURNÈ / PROSJEKT Tilskudd til amatør og frivillig kultur (Bergen kommune) Tilskudd til profesjonell kunst og kultur (Bergen kommune) Kjapt Svar (Bergen kommune) Internasjonal kunst- og kulturutveksling (Bergen kommune) Rask respons (Bergen kommune) Allmenne kulturformål (Hordaland fylkeskommune) SOMU (Sogn og Fjordane musikkfond) Sparebankstiftinga Musikerordningen: Konserter og turneer (Norsk kulturråd) Andre musikktiltak Prosjektstøtte (Norsk kulturråd) Kunst og ny teknologi (Norsk kulturråd) Fond for Lyd & Bilde Prosjektstøtte (Norsk kulturråd) Fond for Utøvende Kunstnere (FFUK) Frifond Støtte til kulturutveksling med land i sør (Music Norway) Reisestøtte (Music Norway) Reisestøtte (Den Norske Ambassaden i USA) 62

63 Typer tilskudd - oppsummering TEKSTSKRIVING / KOMPONERING Bestillingsverk (Norsk Kulturråd) Fond for Lyd & Bilde Prosjektstøtte (Norsk kulturråd) Finansiering av bestillings- og prosjektverk (Det Norske Komponistfond) Komponistenes Vederlagsfond Tekstforfatterfondet TONO-stipend & Unge Talenter 63

64 Typer tilskudd - oppsummering UTSTYR / ØVINGSLOKALER Tilskudd til amatør og frivillig kultur (Bergen kommune) Husleierefusjon Grieghallen (Bergen kommune) Tilskudd til profesjonell kunst og kultur (Bergen kommune) Kjapt Svar (Bergen kommune) Allment Kulturarbeid (Sogn og fjordane fylkeskommune) Sparebankstiftinga Frifond Musikkutstyrsordningen (MUO) 64

65 Typer tilskudd - oppsummering ANNET Tilskudd lokalt kulturarbeid (Bergen kommune) Tilskudd til profesjonell kunst og kultur (Bergen kommune) Etablerings-, arbeids- og kulturstipend (Bergen kommune) Kjapt Svar (Bergen kommune) Internasjonal kunst- og kulturutveksling (Bergen kommune) Rask respons (Bergen kommune) Kulturstyret (SIB) Allemenne kulturformål (Hordaland fylkeskommune) Kunstnerstipend (Hordaland fylkeskommune) RUP - Regionalt utviklingsprogram (Hordaland fylkeskommune) KUP - Kulturelt utviklingsprogram (Hordaland fylkeskommune) Allment Kulturarbeid (Sogn og fjordane fylkeskommune) Kulturutviklingsmidlar (Sogn og fjordane fylkeskommune) SOMU (Sogn og fjordane musikkfond) Sparebankstiftinga Publiseringsstøtte for musikkinnspillinger (Norsk kulturråd) Musikkensembler (Norsk kulturråd) 65

66 Typer tilskudd - oppsummering ANNET (forts.) Andre musikktiltak Prosjektstøtte (Norsk kulturråd) Kunstnerstipend (Norsk kulturråd) Norsk Musikk i Audiovisuelle Produksjoner (Norsk kulturråd) Fond for Utøvende Kunstnere (FFUK) Momskompensasjon (Lotteri- og Stiftelsestilsynet) Komponistenes Vederlagsfond TONO-stipend & Unge Talenter KOMP (Norsk Musikkråd) Voksenopplæring (Musikkens Studieforbund) Verdiskaping i kulturnæringen (Innovasjon Norge) Støtteordning for Kulturnæringer (Norsk kulturråd) Nordisk Kulturfond Kreativt Europa (Norsk Kulturråd) Fond og legater (Bergen næringsråd) Vi Allmennyttige midler (Sparebanken Vest ) Sparebankstiftelsen DNB Sparebankstiftelsen SR Bank G9alt (Sparebank 1) Gavemidler barn og ungdom (Fana Sparebank) 66

67 Neste søknadsfrister Februar Tilskudd lokalt kulturarbeid 1.feb Tilskudd til profesjonell kunst og kultur 1.feb Internasjonal kunst- og kulturutveksling 1.feb Fond for Lyd & Bilde Prosjektstøtte 4.feb Komponistenes Vederlagsfond 1.feb Nordisk Kulturfond 3.feb Kulturstyret (SiB) 15.feb Sparebankstiftelsen DNB 15.feb Fond for utøvende kunstnere 19.feb Se kalenderen på for oppdaterte søknadsfrister 67

68 Lykke til! Kontakt oss på eller for hjelp til din søknad Besøk for kalender med søknadsfrister og nye kurs, tips til søknadsskriving og maler. Brak tar forbehold om feil og endringer. Presentasjonen tar utgangspunkt i tilgjengelig informasjon per januar

Søknadsskrivningskurs. Jørgen Skauge Daglig leder BRAK

Søknadsskrivningskurs. Jørgen Skauge Daglig leder BRAK Søknadsskrivningskurs Jørgen Skauge Daglig leder BRAK Støtteordninger Regionale støtteordninger Bergen Kommune, Fylkeskommunen, Kulturstyret, Sparebanken Vest etc. Nasjonale ordninger Norsk Kulturråd,

Detaljer

Brak. - for musikkmiljøet i Hordaland og Sogn og Fjordane. Bergen 14.01.2016 Brak v/ Karen Sofie Sørensen

Brak. - for musikkmiljøet i Hordaland og Sogn og Fjordane. Bergen 14.01.2016 Brak v/ Karen Sofie Sørensen Brak - for musikkmiljøet i Hordaland og Sogn og Fjordane Bergen 14.01.2016 Brak v/ Karen Sofie Sørensen Agenda Om Brak Bergen Kommunes søknadsordninger (v/ Geir Rege) Andre støtteordninger Tips til søknadsskriving

Detaljer

Brak. - for musikkmiljøet i Hordaland og Sogn og Fjordane. Bergen 14.01.2014 Brak v/ Karen Sofie Sørensen

Brak. - for musikkmiljøet i Hordaland og Sogn og Fjordane. Bergen 14.01.2014 Brak v/ Karen Sofie Sørensen Brak - for musikkmiljøet i Hordaland og Sogn og Fjordane Bergen 14.01.2014 Brak v/ Karen Sofie Sørensen Om Brak Jobber for musikkmiljøet i Hordaland og Sogn og Fjordane Interesseorganisasjon Jobber for

Detaljer

Hva finnes av støtteordninger? SØKNADSKRIVING Hva bør en søknad inneholde? Hva kan jeg søke til? Hvor kan jeg søke? Lokale/ regionale ordninger Nasjonale ordninger Internasjonale ordninger Private fond

Detaljer

GRAMARTS GUIDE TIL SØKNASSKRIVING

GRAMARTS GUIDE TIL SØKNASSKRIVING GRAMARTS GUIDE TIL SØKNASSKRIVING Innhold Om støtteordninger i Norge side 2 Generelt om søknadsskriving side 2 Hva bør en søknad inneholde side 3 Hvordan skrive en prosjektbeskrivelse side 3 Hvordan sette

Detaljer

//grammofonartistenes forening. Fondssøkerkurs. Hilde Wahl

//grammofonartistenes forening. Fondssøkerkurs. Hilde Wahl Fondssøkerkurs Hilde Wahl HVORDAN SØKE STØTTE? Hvilke fond =innes det? Lokale/regionale ordninger(sjekk nettsidene til kommunen/fylket/kulturkontorer osv) Nasjonale ordninger (Norsk Kulturråd, Frifond,

Detaljer

Skrive søknader! HVORDAN SKRIVER MAN EN GOD PROSJEKTBESKRIVELSE OG BUDSJETT?

Skrive søknader! HVORDAN SKRIVER MAN EN GOD PROSJEKTBESKRIVELSE OG BUDSJETT? Skrive søknader! HVORDAN SKRIVER MAN EN GOD PROSJEKTBESKRIVELSE OG BUDSJETT? GramArt GramArt - hjelper profesjonelle artister å bli enda proffere GramArt er Norges ledende artistforening og representerer

Detaljer

Brak. - for musikkmiljøet i Hordaland og Sogn og Fjordane. Bergen januar 2017 Brak v/ Karen Sofie Sørensen

Brak. - for musikkmiljøet i Hordaland og Sogn og Fjordane. Bergen januar 2017 Brak v/ Karen Sofie Sørensen Brak - for musikkmiljøet i Hordaland og Sogn og Fjordane Bergen januar 2017 Brak v/ Karen Sofie Sørensen Søknadsskriving Støtteordninger og generelle tips Søknadsskrivekurs januar 2017 Brak v/ Karen Sofie

Detaljer

AKTUELLE SØKNADSFRISTER OG SØKNADSVEILEDNING

AKTUELLE SØKNADSFRISTER OG SØKNADSVEILEDNING AKTUELLE SØKNADSFRISTER OG SØKNADSVEILEDNING Støtte til trykking av noter, frist 1. september Komponistenes Vederlagsfond, frist 1. september (og 1. februar) Reisestøtte fra Music Norway, frist 1. september

Detaljer

Braks Søknadsguide 3.utgave, februar 2010

Braks Søknadsguide 3.utgave, februar 2010 Braks Søknadsguide 3.utgave, februar 2010 I 2001 ga Brak ut Søknadsguiden for første gang, og i 2005 ble den utgitt på nytt i en enda mer omfattende utgave. Begge disse utgavene har vært flittig brukt

Detaljer

FONDSSØKERKURS. Kulturhuset, 26 januar 2015 Anita Halmøy Wisløff

FONDSSØKERKURS. Kulturhuset, 26 januar 2015 Anita Halmøy Wisløff FONDSSØKERKURS Kulturhuset, 26 januar 2015 Anita Halmøy Wisløff I R E T ARTIS R A H E G R O N G N A G TIL T R Æ V PÅ S GODE E T T Ø ST R E G N I ORDN HVORDAN MAN KAN FÅ KLOA I DISSE MIDLENE? KVELDENS AGENDA

Detaljer

Møte for musikkverksted 7. mars 2013 Drammen

Møte for musikkverksted 7. mars 2013 Drammen Møte for musikkverksted 7. mars 2013 Drammen Buskerud musikkråd Paraplyorganisasjon for musikklivet i Buskerud Fylkesledd av Norsk musikkråd/ Musikkens studieforbund Medlemmer Fylkes-/regionsledd av organisasjoner

Detaljer

Støtteordninger for frivilligheten Møte frivillige lag/foreninger Hole kommune 6. mars 2013. Ole-Jacob Thorkildsen, daglig leder Buskerud musikkråd

Støtteordninger for frivilligheten Møte frivillige lag/foreninger Hole kommune 6. mars 2013. Ole-Jacob Thorkildsen, daglig leder Buskerud musikkråd Støtteordninger for frivilligheten Møte frivillige lag/foreninger Hole kommune 6. mars 2013 Ole-Jacob Thorkildsen, daglig leder Buskerud musikkråd Buskerud musikkråd Paraplyorganisasjon for musikklivet

Detaljer

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2015

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2015 Bergen kommune Tilskuddsordninger 2015 FRISTER Profesjonell kunst- og kultur 1. februar Stipend 1. juni Arrangement Minimum 1 måned før Rask Respons Løpende, 3 ukers saksbehandling OFFENTLEGLOVA I henhold

Detaljer

Tilskuddsordninger musikk

Tilskuddsordninger musikk Tilskuddsordninger musikk Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke, seksjon for kunst og kultur Tine Rude, rådgiver tine.rude@bergen.kommune.no 22. januar 2013 Støtteordninger profesjonell virksomhet

Detaljer

Bergen kommune v/ seksjon for kunst og kultur ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2016

Bergen kommune v/ seksjon for kunst og kultur ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2016 Bergen kommune v/ seksjon for kunst og kultur ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2016 OFFENTLEGLOVA I henhold til Offentleglova 3, er søknader om tilskudd, inkludert eventuelle vedlegg, offentlig tilgjengelige dokumenter.

Detaljer

Arnfinn Bjerkestrand Slowpoke Management Org nr.: 993 844 861 kurs@arnfinnbjerkestrand.no. +47 91684281 Arnfinn Bjerkestrand

Arnfinn Bjerkestrand Slowpoke Management Org nr.: 993 844 861 kurs@arnfinnbjerkestrand.no. +47 91684281 Arnfinn Bjerkestrand Slowpoke Management Org nr.: 993 844 861 kurs@arnfinnbjerkestrand.no +47 91684281 Før du skriver søknaden; Les kriteriene! Objektive kriterier? Skjønnskriterier? Sjekk tilskuddsnivå Se hvem som har fått

Detaljer

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2014

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2014 Bergen kommune Tilskuddsordninger 2014 Profesjonell kunst- og kultur 1. februar Stipend 1. juni Arrangement Minimum 1 måned før Rask Respons Løpende, 3 ukers saksbehandling F R I S T E R ÅPNE PROSJEKTMIDLER

Detaljer

ddd KULTURKONTAKT NORD

ddd KULTURKONTAKT NORD ddd KULTURKONTAKT NORD Prosjektstøtte OPSTART Tematiske prosjekt puls Generelle vurderingskriterier og vilkår. OPSTARTS-kriterier. Kvalitetsløftende formål. Spesifikke kriterier og søknadsfrister. Støtte

Detaljer

Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål

Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Kulturrådet Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet Forvalter Norsk kulturfond, Statens kunstnerstipend, Fond for lyd og bilde og andre statlige

Detaljer

KRAV TIL SØKNAD Fond for lyd og bilde Prosjektstøtte

KRAV TIL SØKNAD Fond for lyd og bilde Prosjektstøtte KRAV TIL SØKNAD Fond for lyd og bilde Prosjektstøtte Her finner du krav til søknad om prosjektstøtte - Fond for lyd og bilde som ikke fremkommer i søknadsskjemaet. Les også alle veiledningstekstene i skjemaet.

Detaljer

KONTAKTINFORMASJON. 1. Navn på arrangør. 2. Kontaktperson. 3. E postadresse. Page 1

KONTAKTINFORMASJON. 1. Navn på arrangør. 2. Kontaktperson. 3. E postadresse. Page 1 KONTAKTINFORMASJON 1. Navn på arrangør 2. Kontaktperson 3. E postadresse Page 1 OM SCENEN 4. Hvor lenge har scenen eksistert? Når ble den stiftet, eller når ble det først arrangert konserter på jevnlig

Detaljer

KONSERSTØTTE OSLO KOMMUNE

KONSERSTØTTE OSLO KOMMUNE KONSERSTØTTE OSLO KOMMUNE Dette er Oslo kommunes støtteordning for frivillige lag og foreningers konserter i Oslo. Hva er kriteriene for å motta støtte? Konserten arrangeres i Oslo Tiltaket må ikke være

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2017

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2017 Bergen kommune Tilskuddsordninger 2017 Profesjonell kunst- og kultur 1. februar Internasjonal utveksling 1. mars Stipend 1. juni Arrangement Minimum 1 måned før Rask Respons Løpende, 3 ukers saksbehandling

Detaljer

Musikkutstyrsordningen Godt utstyrt

Musikkutstyrsordningen Godt utstyrt Musikkutstyrsordningen Godt utstyrt Musikkutstyrsordningen (MUO) er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. Formål: sikre gode tekniske vilkår for øving og fremføring

Detaljer

Støtteordninger Kulturrådet. BRAK, 22. januar 2013

Støtteordninger Kulturrådet. BRAK, 22. januar 2013 Støtteordninger Kulturrådet BRAK, 22. januar 2013 Foto: Ivar Kvaal Støtteordninger musikkområdet 2012-2014 Utøver- og produksjonsstøtte Arrangørstøtte Innspillings- og publiseringsstøtte Utøver- og

Detaljer

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk 2012 2013 Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk sitt formål: ØKS skal være en partipolitisk uavhengig kompetanse- og samarbeidsorganisasjon

Detaljer

Foto: Ivar Kvaal Musikerordningen Formål: Stimulere til økt turnévirksomhet og konsertproduksjon, og styrke rammevilkårene for profesjonelle musikere Profesjonelle utøvere, ensembler, grupper og artister

Detaljer

Musikklivets eget studieforbund

Musikklivets eget studieforbund Musikklivets eget studieforbund Velkommen til oss! Vi er musikklivets studieforbund. Gjennom våre organisasjoner kan vi tilby opplæring innenfor hele musikkfeltet for eksempel Kor Rock Trekkspill Visesang

Detaljer

EØS-midlene: Utlysning i Tsjekkia

EØS-midlene: Utlysning i Tsjekkia EØS-midlene: Utlysning i Tsjekkia Oslo, 10. januar 2014 seniorrådgiver Astrid Bjerke, Internasjonal seksjon, Kulturrådet Kulturutvekslingsprogrammet i Tsjekkia Utlysning i to runder: Total pott: 2, 5 millioner

Detaljer

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Oppsummering Musikkutstyrsordningen mener at vel så viktig som stipender er tiltak som direkte stimulerer til utøvelse av kunstnerisk

Detaljer

Områdeplan for musikk 2017

Områdeplan for musikk 2017 Områdeplan for musikk 2017 Beskrivelse av feltet Det frie, profesjonelle musikklivet er stort og sammensatt og kjennetegnes av betydelig spennvidde i form, uttrykk, aktører og markedsbetingelser. En stor

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000521 : E: 223 C35 : Liv M.R. Pedersen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 VEDR. SØKNAD

Detaljer

Slowpoke Productions1 Org1nr.: Arnfinn Bjerkestrand

Slowpoke Productions1 Org1nr.: Arnfinn Bjerkestrand Slowpoke Productions1 Org1nr.:199318441861 kurs@arnfinnbjerkestrand.no +47191684281 Før1du1skriver1søknadenG! Les kriteriene!! Objektive kriterier?! Skjønnskriterier?! Sjekk tilskuddsnivå! Se hvem som

Detaljer

Samlet musikkliv advarer mot regjeringens kutt til Musikkutstyrsordningen

Samlet musikkliv advarer mot regjeringens kutt til Musikkutstyrsordningen Pressemelding 27. 10. 2014: Samlet musikkliv advarer mot regjeringens kutt til Musikkutstyrsordningen Et samlet musikkliv ytrer nå bekymring for regjeringens foreslåtte kutt på 5 millioner kroner til Musikkutstyrsordningen

Detaljer

EØS-midlene. 14 milliarder kroner. 15 land. Utjevne økonomiske og sosiale forskjeller. Styrke bilaterale relasjoner (Norge/mottakerlandene)

EØS-midlene. 14 milliarder kroner. 15 land. Utjevne økonomiske og sosiale forskjeller. Styrke bilaterale relasjoner (Norge/mottakerlandene) EØS-midlene 14 milliarder kroner 15 land Utjevne økonomiske og sosiale forskjeller Styrke bilaterale relasjoner (Norge/mottakerlandene) Mottakerstyrte midler 32 tematiske områder Kulturrådets rolle Programpartner

Detaljer

Støtteordninger kor 2017

Støtteordninger kor 2017 Støtteordninger kor 2017 Norges Korforbund forvalter flere ulike støtteordninger. Samlet sett utbetalte NK omlag 28,9 millioner kroner til kor i 2016. Finansiering av kor Finansiering av: - Drift (dirigentlønn,

Detaljer

EØS-midlene. 14 milliarder kroner. 15 land. Utjevne økonomiske og sosiale forskjeller. Styrke bilaterale relasjoner (Norge/mottakerlandene)

EØS-midlene. 14 milliarder kroner. 15 land. Utjevne økonomiske og sosiale forskjeller. Styrke bilaterale relasjoner (Norge/mottakerlandene) EØS-midlene 14 milliarder kroner 15 land Utjevne økonomiske og sosiale forskjeller Styrke bilaterale relasjoner (Norge/mottakerlandene) Mottakerstyrte midler 32 tematiske områder Kulturrådets og Riksantikvarens

Detaljer

Veileder til søknad om støtte til prosjekter for romanifolket/taterne

Veileder til søknad om støtte til prosjekter for romanifolket/taterne Veileder til søknad om støtte til prosjekter for romanifolket/taterne Hvem kan søke? Frivillige organisasjoner, kommuner, institusjoner og foretak som har virksomhet i tilknytning til romanifolket/taterne

Detaljer

tromsfylke.no Prosjekter Hvordan skal man jobbe med en prosjektsøknad? Biblioteksjefmøtet 15.09.11 Aud Tåga, fylkesbiblioteket

tromsfylke.no Prosjekter Hvordan skal man jobbe med en prosjektsøknad? Biblioteksjefmøtet 15.09.11 Aud Tåga, fylkesbiblioteket Prosjekter Hvordan skal man jobbe med en prosjektsøknad? Biblioteksjefmøtet 15.09.11 Aud Tåga, fylkesbiblioteket Hvorfor prosjekt? Utviklingsarbeid Samarbeid med andre Skaffe tiltrengte midler Sørge for

Detaljer

Musikkutstyrsordningens innspill til Kulturutredningen 2014

Musikkutstyrsordningens innspill til Kulturutredningen 2014 Musikkutstyrsordningens innspill til Kulturutredningen 2014 15. november 2012 Oppsummering: Kulturutredningen 2014 er satt ned av Regjeringen for å utrede utviklingen i norsk kulturpolitikk etter 2005,

Detaljer

Kulturrådet 2013 Digital tilskuddsforvaltning CA 21 000 SØKNADER ÅRLIG Kulturfondet ca. 7000 Statens kunstnerstipend ca. 9000 Fond for lyd og bilde ca. 3500 Arkiv og museumsfeltet ca. 120 CA 3 800 TILDELINGER

Detaljer

Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Bergenhus bydel 2009

Omdisponering av tilskuddsordningen Støtte til leie av lokaler, Bergenhus bydel 2009 Dato: 25. september 2009 BEBS /09 Bergenhus bydelsstyre Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Bergenhus bydel 2009 HIBL SARK-336-200815233-15 Hva saken gjelder: Det legges med

Detaljer

En døråpner til kunstmusikken

En døråpner til kunstmusikken En døråpner til kunstmusikken INFORMASJON OM VIRKSOMHETEN 2013 2014 Norsk Komponistforening er en fagorganisasjon for yrkesaktive komponister, som har som formål å ivareta komponisters kunstneriske, faglige,

Detaljer

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE BARENTSKULT RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE INNHOLD BARENTSSAMARBEIDET 3 BARENTSKULT - BAKGRUNN 3 FINANSIERINGSKILDER FOR BARENTSKULT 4 HOVEDMÅLSETTING 4 MÅLGRUPPE 4 HVEM KAN SØKE? 4 SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

Søknadsskjema for kommuner - Utviklingsprosjekt

Søknadsskjema for kommuner - Utviklingsprosjekt Fylkeskommunale utviklingsmidler til kulturformål Søknadsskjema for kommuner - Utviklingsprosjekt Søknadsfrist 15. oktober Søknadsskjema sendes: Vestfold fylkeskommune, Kultur og folkehelse, Svend Foyns

Detaljer

Retningslinjer for Forsøksordningen for gjesteoppholdsstøtte for arenaer. Vedtatt i Norsk kulturråd 13. juni 2017

Retningslinjer for Forsøksordningen for gjesteoppholdsstøtte for arenaer. Vedtatt i Norsk kulturråd 13. juni 2017 Retningslinjer for Forsøksordningen for gjesteoppholdsstøtte for arenaer Vedtatt i Norsk kulturråd 13. juni 2017 Del 1 Retningslinjer for søknad Gjesteoppholdsstøtte for arenaer 1 Om ordningen / formål

Detaljer

En døråpner til kunstmusikken

En døråpner til kunstmusikken En døråpner til kunstmusikken INFORMASJON OM VIRKSOMHETEN 2014 2015 Norsk Komponistforening er en fagorganisasjon for yrkesaktive komponister, med det formålet å ivareta komponisters kunstneriske, faglige,

Detaljer

Samstemt! prioriteringer for statsbudsjettet 2012

Samstemt! prioriteringer for statsbudsjettet 2012 Samstemt! prioriteringer for statsbudsjettet 2012 2 Samstemt - og i takt med tiden! Vi vil jobbe for bedre vilkår for utøvere og artister slik at de skal få bedre utviklingsmuligheter og få muligheten

Detaljer

Fylkeskommunale utviklingsmidler til kulturformål. Søknadsskjema for regionale frivillige paraplyorganisasjoner Talentutvikling

Fylkeskommunale utviklingsmidler til kulturformål. Søknadsskjema for regionale frivillige paraplyorganisasjoner Talentutvikling Fylkeskommunale utviklingsmidler til kulturformål Søknadsskjema for regionale frivillige paraplyorganisasjoner Talentutvikling Søknadsfrist: 15. oktober Søknadsskjema sendes: Vestfold fylkeskommune, Kultur

Detaljer

Start Skjærgårds LIVE der du bor!

Start Skjærgårds LIVE der du bor! Stiftet 1. juli 2008 Skjærgårds LIVE er en nasjonal ungdomsorganisasjon av enkeltpersoner som frivillig og selvstendig har meldt seg inn ved å betale medlemskontingent. Siden stiftelsen 1. juli 2008 har

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ C00 &11 DRAMMEN HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ C00 &11 DRAMMEN HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER Notat Til : Bystyrekomite for kultur(med idrett og kirke) Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/1164-3 C00 &11 DRAMMEN 30.05.2006 HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER

Detaljer

Søknad til midler Kulturprosjekt (KF-480)

Søknad til midler Kulturprosjekt (KF-480) Søknad til midler Kulturprosjekt (KF-480) Referansenummer: 2TS7NN Registrert dato: 13.11.2017 17:28:58 Vedlegg: Festningsspillet 3.jpg Festningsspillet 2.jpg festningsspillet 1.jpg Innledning Kommunen

Detaljer

Støtteordningar og søknader

Støtteordningar og søknader Støtteordningar og søknader Dette er eit emne tillitsvalde og medlemer er svært interessert i. Filosofien er enkel: Får vi tak i pengar kan vi skape meir aktivitet. Samtidig skjer det stadig endringar

Detaljer

S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L

S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L Dette dokumentet er ment som informasjon om søknadsprosessen og om hva en prosjektsøknad til Skogbrukets verdiskapingsfond bør inneholde. SØKERBERETTIGEDE

Detaljer

Søknad om prosjektstøtte

Søknad om prosjektstøtte Søknad om prosjektstøtte Søknaden sendes til: Kolsås Klatreklubb v/styret E-post: post@kolsaas.no Retningslinjer for Kolsås Klatreklubbs stipendordning Kolsås Klatreklubbs medlemmer kan søke om finansiell

Detaljer

Retningslinjer tilskudd kulturelle formål. Revidert februar 2015

Retningslinjer tilskudd kulturelle formål. Revidert februar 2015 Retningslinjer tilskudd kulturelle formål Revidert februar 2015 Generelt om tilskuddsordningenes formål Rana kommune yter tilskudd til ulike formål i regi av lag og foreninger i kommunen. Utgangspunktet

Detaljer

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.10.2014 66182/2014 2014/252 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/216 Formannskapet 19.11.2014 Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt

Detaljer

UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring

UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring Hva kan DU bruke UNG i Europa til? 11.05.2006 1 Målsettinger for UNG i Europa Mobilitet og aktiv deltagelse for ALL UNGDOM. Ikke-formell læring gir verdifull

Detaljer

Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Årstad bydel 2009

Omdisponering av tilskuddsordningen Støtte til leie av lokaler, Årstad bydel 2009 Dato: 25. september 2009 ÅRBS /09 Årstad bydelsstyre Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Årstad bydel 2009 HIBL SARK-336-200815233-14 Hva saken gjelder: Det legges med dette

Detaljer

Anders A. Vik. Torsdag 14. mars 2013 anders.vik@kristiansund.kommune.no Mobil: 926 34 131. Anders A. Vik

Anders A. Vik. Torsdag 14. mars 2013 anders.vik@kristiansund.kommune.no Mobil: 926 34 131. Anders A. Vik Anders A. Vik Torsdag 14. mars 2013 anders.vik@kristiansund.kommune.no Mobil: 926 34 131 Fakta om TILSKUDD Årlig tildeles bl.a. følgende: Spillemidler, IDRETT kr 1.600 millioner Ekstra tildeling i 2012

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRAK. Oppdatert 30.04.2014

VEDTEKTER FOR BRAK. Oppdatert 30.04.2014 VEDTEKTER FOR BRAK Oppdatert 30.04.2014 Kap 1: Formål og innledning 1 Navn og stiftelse Organisasjonens navn er Brak. Brak ble konstituert 17.09.03. Organisasjonen ble opprinnelig startet 27.11.1996 under

Detaljer

VEDTEKTER. Brak FOR. Vedtatt av ÅRSMØTET : 25.april Side 1 av 7

VEDTEKTER. Brak FOR. Vedtatt av ÅRSMØTET : 25.april Side 1 av 7 Side 1 av 7 VEDTEKTER FOR Brak Vedtatt av ÅRSMØTET : 25.april 2012 Side 2 av 7 Kap 1: Formål og innledning 1 Navn, konstitusjon Organisasjonens navn er Brak, tidligere Bergen Rockaktører. Brak ble konstituert

Detaljer

1/7. Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2015/16, grunnskole. 1. Tittel på produksjonen (evt. arbeidstittel)

1/7. Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2015/16, grunnskole. 1. Tittel på produksjonen (evt. arbeidstittel) Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2015/16, grunnskole Frist for innsending 1. november 2014. Veiledning for utfylling, se www.dksnordtrondelag.no. Dette skjemaet består av 39 punkter/spørsmål. NB!

Detaljer

Lønnsomt kurs Tilskuddsordninger for frivillig musikkliv. Ole-Jacob Thorkildsen, daglig leder Buskerud musikkråd

Lønnsomt kurs Tilskuddsordninger for frivillig musikkliv. Ole-Jacob Thorkildsen, daglig leder Buskerud musikkråd Lønnsomt kurs Tilskuddsordninger for frivillig musikkliv Ole-Jacob Thorkildsen, daglig leder Buskerud musikkråd Buskerud musikkråd Paraplyorganisasjon for musikklivet i Buskerud Fylkesledd av Norsk musikkråd/

Detaljer

Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!!

Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!! Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!! Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2013/14, grunnskole. Frist 1.12. 2012. Veiledning

Detaljer

Fylkesmønstring 2015 UKM 30 år

Fylkesmønstring 2015 UKM 30 år Side 1 Fylkesmønstring 2015 UKM 30 år Fosnavåg, Herøy kommune, 17.-19.-04.2015 Infohefte nr. 1 Oppdatert 15.12.2014 Møre og Romsdal musikkråd, Fylkeshuset, 6404 Molde, Tlf. 71258851, mobil 90995554 e-post:

Detaljer

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 INNLEDNING Stiftelsen Nordnorsk Jazzsenter (NNJS) ble etablert i 1998 og er et regionalt produksjons-, formidlings- og kunnskapssenter for jazz med de tre

Detaljer

Støtteordninger for frivillig musikkliv Musikkonferansen Ole-Jacob Thorkildsen, daglig leder Buskerud musikkråd

Støtteordninger for frivillig musikkliv Musikkonferansen Ole-Jacob Thorkildsen, daglig leder Buskerud musikkråd Støtteordninger for frivillig musikkliv Musikkonferansen 2012 Ole-Jacob Thorkildsen, daglig leder Buskerud musikkråd Lønnsomt kurs Frifond Momskompensasjon Gaver med rett til skattefradrag Grasrotandelen

Detaljer

Tilskuddsordninger - Hedmark fylkeskommune. Hva gir vi tilskudd til?

Tilskuddsordninger - Hedmark fylkeskommune. Hva gir vi tilskudd til? Tilskuddsordninger - Hedmark fylkeskommune Hva gir vi tilskudd til? Hvor finner jeg tilskuddsordningene? http://www.hedmark.org/hedmark-fylkeskommune/om-fylkeskommunen/fag-stab-og-serviceenheter/kultur-bibliotek-ogkompetanse/soeke-tilskudd

Detaljer

Kategori Kilde År Vekting 1 KUNSTNERE 1a Kunstnertetthet Medlemsregister fra 10 kunstnerorganisasjoner 2013 5 % 1b Kunstnermangfold Medlemsregister fra 10 kunstnerorganisasjoner 2013 2,5 % 1c Tildelinger

Detaljer

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB).

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). Kort om oss Kulturstyret jobber på mandat fra Velferdstinget, og følgende formål ligger til grunn for arbeidet vårt: 1.1. Kulturstyret (KS) er Velferdstinget (VT) i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk

Detaljer

Vedtak: Byråd for kultur, næring og idrett bevilger tilskudd til følgende 6 søknader innen tilskuddsordningen Prosjektstøtte elektronisk kunst :

Vedtak: Byråd for kultur, næring og idrett bevilger tilskudd til følgende 6 søknader innen tilskuddsordningen Prosjektstøtte elektronisk kunst : Dato: 22. mai 2008 Fullmaktssak /08 Tilskudd elektronisk kunst 2008 TTJE SARK-3315-200801325-9 Hva saken gjelder: På tjeneste 37760 Tverrestetisk er det i 2008 avsatt kr. 150 000,- som frie tilskuddsmidler

Detaljer

Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!!

Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!! Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!! Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2013/14, videregående skole. Frist 1.12. 2012. Veiledning

Detaljer

Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte.

Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte. Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.10.2012 60942/2012 2012/44 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/192 Formannskapet 21.11.2012 Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte. Sammendrag

Detaljer

Fylkeskommunale utviklingsmidler til kulturformål. Søknadsskjema for profesjonelle kunstnere og ensembler - Produksjonstilskudd

Fylkeskommunale utviklingsmidler til kulturformål. Søknadsskjema for profesjonelle kunstnere og ensembler - Produksjonstilskudd Fylkeskommunale utviklingsmidler til kulturformål Søknadsskjema for profesjonelle kunstnere og ensembler - Produksjonstilskudd Søknadsfrist: 15. oktober Søknadsskjema sendes: Vestfold fylkeskommune, Kultur

Detaljer

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune.

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Generelle retningslinjer: Kommunal støtte til kulturarbeid blir gitt til personer, organisasjoner og institusjoner innen kommunen.

Detaljer

Tildeling - Generelle kulturmidler - Høst 2017

Tildeling - Generelle kulturmidler - Høst 2017 Saknr. 17/2778-66 Saksbehandler: Bjørn Westad Tildeling - Generelle kulturmidler - Høst 2017 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av til sammen kr 450 000 Generelle kulturmidler

Detaljer

Europeisk samarbeid innen kunst- og kulturfeltet: EØS-midlene - muligheter i Østersjøregionen!

Europeisk samarbeid innen kunst- og kulturfeltet: EØS-midlene - muligheter i Østersjøregionen! Riksantikvaren (Vegard Berggård) Kulturrådet (Ingvild Jacobsen) Europeisk samarbeid innen kunst- og kulturfeltet: EØS-midlene - muligheter i Østersjøregionen! Hva er EØS-midlene? Resultater og hva vi har

Detaljer

Kulkom. 26. mars 2014. Janne Stang Dahl

Kulkom. 26. mars 2014. Janne Stang Dahl Kulkom 26. mars 2014 Janne Stang Dahl Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet er en pådriver for nye kunst og kulturprosjekter driver utviklingsarbeid er en rådgiver for staten i

Detaljer

Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2014/15, videregående skole.

Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2014/15, videregående skole. Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2014/15, videregående skole. Veiledning for utfylling, se vår nettside: http://www.dksnordtrondelag.no/pub/nordtrondelag/main/?aid=10629&cid=5848 1. Tittel på produksjon

Detaljer

BERGEN KOMMUNES KUNSTPLAN BYRÅD JULIE ANDERSLAND KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

BERGEN KOMMUNES KUNSTPLAN BYRÅD JULIE ANDERSLAND KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT BERGEN KOMMUNES KUNSTPLAN 2018-2027 BYRÅD JULIE ANDERSLAND 4.10.17 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Prosess: Bred medvirkning Dialog og innspill Eierskap Planens betydning: Uttrykker Bergen kommunes

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

TILSKUDD TIL LOKALE KONSERTINITIATIV LOK-ORDNINGEN

TILSKUDD TIL LOKALE KONSERTINITIATIV LOK-ORDNINGEN TILSKUDD TIL LOKALE KONSERTINITIATIV LOK-ORDNINGEN Mie Berg Simonsen Notat i evalueringen av statsbudsjettets kap. 320, post 74 Januar 2005 1 Innhold Målsettinger s. 3 Økonomiske rammer s. 3 Organisering

Detaljer

Områdeplan for musikk

Områdeplan for musikk Områdeplan for musikk BESKRIVELSE AV FELTET Norsk kulturfond 2015 Staten har historisk brukt midler på etablering og utvikling av musikkinstitusjonene: orkestrene, operaen og musikkutdanningene. Musikkpolitikken

Detaljer

REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL

REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL Aurskog-Høland kommune REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL Vedtatt av kommunestyret 27. mars 2017. 1 Alminnelige bestemmelser 1.1 Kommunal støtte til kultur- og fritidsvirksomhet gis

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 1 Generelt DE FRIVILLIGE ORGANISASJONER ER EN AV HAMMERFEST KOMMUNES VIKTIGSTE RESSURS FOR Å NÅ KULTURPOLITISKE

Detaljer

TILSKUDDSMIDLER. Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke. Driftsstøtte gis til barn- og unge. Registrert i frivillighetsregisteret

TILSKUDDSMIDLER. Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke. Driftsstøtte gis til barn- og unge. Registrert i frivillighetsregisteret TILSKUDDSMIDLER > NYE RETNINGSLINJER GJELDENDE FRA 1.1.2014 Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke Driftsstøtte gis til barn- og unge Registrert i frivillighetsregisteret Enkeltpersoner

Detaljer

Samstemt! prioriteringer for statsbudsjettet 2013

Samstemt! prioriteringer for statsbudsjettet 2013 Samstemt! prioriteringer for statsbudsjettet 2013 2 Samstemt! innspill til statsbudsjettet 2013 De siste årene har det skjedd flere strukturelle endringer for det rytmiske musikkfeltet, både gjennom Kulturløftet

Detaljer

Forslag til nye retningslinjer. Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune

Forslag til nye retningslinjer. Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune Forslag til nye retningslinjer Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune Fastsatt av bystyret.. med hjemmel i lov 25.09.1992 om kommuner og fylkeskommuner. Erstatter

Detaljer

Retningslinjer for kommunalt tilskudd til allment kulturarbeid i Flekkefjord kommune.

Retningslinjer for kommunalt tilskudd til allment kulturarbeid i Flekkefjord kommune. Retningslinjer for kommunalt tilskudd til allment kulturarbeid i Flekkefjord kommune. 1. Generelle retningslinjer 1.1 Kommunalt tilskudd til allment kulturarbeid tildeles organisasjoner og institusjoner

Detaljer

Forslag til DKS Nord-Trøndelag For veiledning og nettskjema for innmelding, se «For utøvere og produsenter» på www.dksnordtrondelag.no.

Forslag til DKS Nord-Trøndelag For veiledning og nettskjema for innmelding, se «For utøvere og produsenter» på www.dksnordtrondelag.no. Forslag til DKS Nord-Trøndelag For veiledning og nettskjema for innmelding, se «For utøvere og produsenter» på www.dksnordtrondelag.no. Eventuelle spørsmål rettes til Irene.Rosenblom@ntfk.no (grunnskole)

Detaljer

Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2015/16, videregående skole.

Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2015/16, videregående skole. Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2015/16, videregående skole. Veiledning for utfylling, se vår nettside: http://www.dksnordtrondelag.no/ Frist for innsending 1. november 2014. Dette skjemaet består

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Østafjelske kompetansesenter for musikk

Østafjelske kompetansesenter for musikk Østafjelske kompetansesenter for musikk Retningslinjer fra statlig hold Det overordnete mål for kompetansesentrene er å drive kompetanseutvikling i hele det frie profesjonelle feltet. De kompetansehevende

Detaljer

NOPA 2013 2014 VI LAGER TEKSTEN OG MUSIKKEN

NOPA 2013 2014 VI LAGER TEKSTEN OG MUSIKKEN NOPA 2013 2014 VI LAGER TEKSTEN OG MUSIKKEN DETTE ER NOPA NOPA ER EN FORENING FOR PROFESJONELLE KOMPONISTER OG TEKSTFORFATTERE. DETTE ER EN KORT OVERSIKT OVER HVA VI STÅR FOR OG HVA VI HAR GJENNOMFØRT

Detaljer

Norsk musikkråds innspill til Kulturutredningen mai 2012

Norsk musikkråds innspill til Kulturutredningen mai 2012 s innspill til Kulturutredningen 2014 15. mai 2012 Om Norsk musikkråd Norsk musikkråds medlemmer 33 norske musikkorganisasjoner utgjør Norsk musikkråds medlemmer. Til sammen har disse organisasjonene ca.

Detaljer

Diabeteskonferansen 2011. Organisasjonsutviklingsseminar 2 Økonomiske midler

Diabeteskonferansen 2011. Organisasjonsutviklingsseminar 2 Økonomiske midler Diabeteskonferansen 2011 Organisasjonsutviklingsseminar 2 Økonomiske midler Program for org 2 Økonomiske midler Velkommen og presentasjon Hvor søke midler til aktiviteter Hvordan lage gode søknader Rapportering

Detaljer

Søknad om støtte til Kjerringråkk 2015

Søknad om støtte til Kjerringråkk 2015 Kjerringråkk v/ Maiken Fredrikke Vembre Grønnåsen 1D 8073 Bodø Bodø Kommune 05.03.2015 Postboks 319 8001 Bodø Søknad om støtte til Kjerringråkk 2015 Søknadssum: 150 000,- Kjerringråkk er en festival i

Detaljer