Andre kvartal og første halvår Konsernet Sparebanken Vest. Adm. direktør Stein Klakegg 19. august 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Andre kvartal og første halvår 2010. Konsernet Sparebanken Vest. Adm. direktør Stein Klakegg 19. august 2010"

Transkript

1 Andre kvartal og første halvår 2010 Konsernet Sparebanken Vest Adm. direktør Stein Klakegg 19. august

2 Vestlandets ledende finanshus Engasjert og selvstendig bank for privatpersoner og næringsliv på Vestlandet Ca kunder Over 800 ansatte på 63 kontorer fra Selje i nord til Sandnes i sør 105 milliarder i forvaltningskapital Børsnotert siden

3 Strategisk forretningsutvikling Nytt leasingselskap 3

4 Nytt leasingselskap kompletterer strategisk knoppskyting Sparebanken Vest sammen med 9 andre sparebanker Ytterligere styrking av finansbyen Bergen Operativt i Q konsesjon mottatt 4

5 Beste halvårsresultat i bankens historie Tidenes beste regnskapsresultat i første halvår Vekst i nominell rentenetto Forbedring i resultatene fra finansielle instrumenter Lavere tapsnedskrivninger Lavere kostnader Positive engangseffekter Inntektsvekst i bankens datterselskaper og strategiske satsinger Bedret egenkapitalavkastning Vellykket egenkapital- og fondsobligasjonsemisjon Statens Finansfond innløst Styrket likviditet og kapitaldekning 5

6 Resultatfremgang og styrket soliditet Andre kvartal Første halvår Driftsresultat før nedskrivninger og skatt 272 mkr 219 mkr 494 mkr 308 mkr Resultat før skatt 237 mkr 166 mkr 443 mkr 196 mkr Resultat/utvannet resultat pr egenkapitalbevis 1.90 kr 1.59 kr 3.60 kr 1.63 kr Rentenetto 1.51 % 1.69 % 1.52 % 1.62 % Regnskapsmessig kostnads-/inntektsrelasjon 54.0 % 57.3 % 53.5 % 65.7 % Egenkapitalavkastning (ROE) annualisert 14.6 % 11.6 % 13.4 % 5.9 % Første halvår 2010 Finansieringsgrad ultimo 56.3 % 56.9 % Likviditetsindikator ultimo % % Kjernekapitaldekning ultimo 10.4 % 8.6 % Kapitaldekning ultimo 11.4 % 10.2 % Kjernekapitaldekning ultimo (Basel II fullt implementert) Kapitaldekning ultimo (Basel II fullt implementert) Kapitaldekningstallene inkluderer 50 % av periodens resultat 12.6 % 9.9 % 13.8 % 11.5 % 6

7 Egenkapitalavkastning og kredittspreadeffekt 14.6 % p.a. i 2 Q Virkelig verdivurdering av gjeld (FVO) en del av IFRS implementeringen i ,8 % 15,4 % 18,0 % 17,9 % 15,8 % 16,2 % 13,4 % 20,0 % 18,0 % 16,0 % 14,0 % Ulike prinsipper i norske banker 11,8 % 12,2 % 10,9 % 11,3 % 12,0 % 10,0 % Prinsippet utjevner ROE 8,0 % 8,0 % 6,0 % 4,9 % 1,8 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Pr Pr Regnskapsmessig ROE (% p.a.) ROE justert for FVO-effekt (% p.a.) 7

8 M nok M nok Den positive resultatutviklingen fortsetter Kvartaler Halvår Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q Q H 2H 1H 2H 1 H

9 Resultat før skatt mer enn dobles i første halvår

10 Kvartalsresultatet øker med 71 mkr - Frende Liv i pluss før plan

11 Opprettholdt nominell rentenetto i kvartalet vekst i halvåret Kommentarer Rentenetto pr kvartal (inkl. full konsolidering av Sparebanken Vest Boligkreditt AS) Nominell rentenetto 450 3,50 % Kronemessig om lag uendret fra 2 Q 09 Vekst på 29 mkr i halvåret Kvartalets rentenetto 1.51 (1.69) % Påvirket av Stigende Nibor og kredittspreader Obligasjoner med fortrinnsrett Emisjon og refinansiering fondsobligasjon ,53 % 297 1,52 % ,71 % 1,64 % ,69 % 1,53 % ,58 % 1,52 % 372 1,54 % 376 1,51 % 3,00 % 2,50 % 2,00 % 1,50 % 1,00 % 0,50 % 0 1 Q 08 2 Q 08 3 Q 08 4 Q 08 1 Q 09 2 Q 09 3 Q 09 4 Q 09 1 Q 10 2 Q 10 0,00 % Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter mkr Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter % per kapitalenhet 11

12 Produktmargin Rentemarginen opprettholdes Kommentarer Rentemargin pr kvartal Ingen reprising i kvartalet 2,50 % 2,18 % 2,23 % 2,30 % 2,23 % 2,09 % 2,17 % 2,31 % 2,38 % 2,31 % 2,25 % 2,17 % 2,19 % 2,19 % 2,15 % Mindre reprising med effekt fra medio juli Avtakende utlånsmargin økende innskuddsmargin Marginal endring i rentemargin 2,00 % 1,50 % 1,00 % 1,28 % 0,90 % 1,43 % 0,80 % 1,58 % 0,72 % 1,67 % 0,56 % 1,42 % 0,67 % 1,55 % 0,62 % 1,75 % 0,56 % 1,66 % 0,72 % 1,32 % 0,99 % 1,28 % 0,97 % 1,21 % 0,96 % 1,39 % 0,80 % 1,36 % 0,83 % 1,20 % 0,95 % 0,50 % 0,00 % 1 Q Q Q Q Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1 Q Q 2010 Utlån Innskudd Rentemargin *Produktmarginer og rentemargin (morbank og boligkredittforetak) målt mot bankens mellomregningsrente 12

13 Inntektene øker - 15 % i kvartalet og 18 % i halvåret MNOK Nominell rentenetto opprettholdt Økt inntjening fra finansielle instrumenter engangseffekt Nordito/PBS på 105 mkr Økte inntekter fra banktjenester Inntektsvekst i halvåret på 165 mkr (18 %) Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1 Q Q Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Netto gevinst/tap finansielle instrumenter Inntekter eierandeler i tilknyttede selskaper Netto banktjenester Andre driftsinntekter 13

14 Produktiviteten bedres K/I relasjon Kostnader i % p.a. av gjennomsnittlig forvaltningskapital 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 67,7 % 60,3 % 68,1 % 63,3 % 76,9 % 57,3 % 52,2 % 59,3 % 53,0 % 54,0 % 2,00 % 1,50 % 1,00 % 0,50 % 0,00 % 1,25 % 1 Q 1,45 % 2 Q 1,27 % 3 Q 1,27 % 4 Q 1,33 % 1 Q 1,31 % 2 Q 1,16 % 3 Q 1,30 % 4 Q 1,03 % 1 Q ,28 % 2 Q ,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q Q 2010 Netto nedgang på 20 årsverk eks. Sauda, sammenlignet med Q2 Reduserte kostnader i eksisterende virksomhet kombinert med styrket distribusjon og økt produktbredde. AFP effekt på 62 mkr i 1 Q Nordito effekt 105 mkr i 2 Q 14

15 Prosent God innskuddsvekst og styrket finansieringsgrad - vekst siste 12 mnd 9.1% (PM 4.7% og BM 15.7%) Innskuddsutvikling Finansieringsgrad mrd. 80,0 70,0 120,0 110,0 Finansieringsgrad - innskudd i prosent av netto utlån Finansieringsgrad morbank 60,0 100,0 90,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 14,3 14,6 15,8 18,0 15,1 15,2 17,5 17,8 18,8 19,1 20,3 23,3 24,0 25,6 24,3 25,4 25,4 26,9 25,5 26,1 26,2 28,2 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 57,4 59,1 58,0 60,0 53,2 59,1 52,8 66,0 56,9 62,9 54,6 63,4 54,5 62,4 54,0 69,5 56,3 0,0 4Q Q 2Q 3Q 4Q PM 1Q 2Q BM 3Q 4Q 1Q Q ,0 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1Q 2010 Likviditetsindikator pr Q er % 2Q

16 Forvaltningskapitalen har passert 100 milliarder - balansert utlånsvekst og god diversifisering Utlån Engasjementsvolum næringsfordelt mrd. 80,0 70,0 60,0 50,0 14,5 15,8 17,2 18,9 21,1 21,1 21,2 21,4 22,2 22,9 23,7 1,4 % 1,9 % 1,8 % 1,9 % 3,8 % 4,6 % 1,0 % 1,0 % Total per sektor 0,8 % 0,6 % 0,5 % 0,3 % Personmarked Eiendom Shipping Annet Industri Bygg og anlegg Verftsindustri 40,0 Varehandel 30,0 20,0 50,2 51,5 52,8 54,2 55,2 55,8 57,0 58,0 60,1 61,1 62,4 10,5 % Fiskeoppdrett Fiskeri og fiskeindustri Energi og småkraft 10,0 69,8 % Landbasert transport Jord- og skogbruk 0,0 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q PM BM Hotell og restaurant 16

17 PM porteføljen 92 % av PM eksponert mot boliglån God sikkerhetsdekning 68 % 8% 92% 32 % Andre lån Boliglån Nedbetalingslån Flexilån 100,00 % 90,00 % 80,00 % 70,00 % 60,00 % 50,00 % 40,00 % 30,00 % 20,00 % 10,00 % 0,00 % LTV <= 75 % LTV > 75 % 92 % av PM-porteføljen er lån sikret i fast eiendom 32 % av PM-lånene er flexilån (rammekreditter), resten er ordinære nedbetalingslån Flexilån innvilges innenfor 75 % av boligens markedsverdi *Inklusive boligkredittforetak, konserntall Ordinære nedbetalingslån er normalt innenfor 90 % av boligverdi, men 100 % belåning aksepteres for førstegangskjøpere med BSU-program Omtrent 94% av totale boliglån er innenfor 75 % av boligverdi 17

18 Bedret risikoprofil - lav i personmarkedet, moderat i bedriftsmarkedet Betydelig PM-andel bidrar positivt til samlet lav risikoprofil Noe bedrede konjunkturer virker positivt på risikoprofilen i BM Om lag 80 % av porteføljen har lav risiko 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Forventet tap: Betjeningsevne + sikkerhetsdekning (PD/LGD) 6,2 % 4,9 % 6,7 % 7,4 % 6,8 % 5,7 % 5,7 % 6,8 % 5,9 % 5,4 % 14,9 % 16,0 % 16,8 % 17,1 % 15,7 % 14,8 % 15,5 % 15,3 % 14,9 % 14,3 % 79,7 % 78,0 % 76,4 % 77,1 % 78,6 % 78,4 % 77,1 % 78,0 % 80,2 % 79,5 % 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q Q 2010 < 0,2 % 0,2 % > < 0,75 % > 0,75 % 18

19 Balanseførte nedskrivninger Nedskrivninger i % av bto utlån Lave nedskrivninger og stabilt mislighold Balanseførte nedskrivninger og avsetningsgrad Betalingsmislighold over 90 dager 600 0,60 % 0,63 % 0,62 % 0,63 % ,29 % 0,24 % 0,23 % 0,22 % 0,21 % 0,28 % ,51 % 0,49 % 0,43 % Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q ,60 % 0,50 % 0,40 % 0,30 % 0,20 % 0,10 % 0,00 % Misligholds grader PM 0,39 % 0,38 % 0,36 % 0,38 % 0,42 % BM 1,12 % 0,75 % 0,75 % 1,26 % 1,23 % Totalt 0,59 % 0,48 % 0,47 % 0,63 % 0,65 % Noe høyere betalingsmislighold i BM forårsaket av 3 mellomstore engasjementer i ulike bransjer Individuelle nedskrivninger Gruppenedskrivninger Avsetningsgrad 19

20 mkr Fortsatt lave tap Nedskrivinger kvartalsvis Kommentarer Andre kvartal: -11 1Q -21 2Q -57 3Q Q -59 1Q -53 2Q -93 3Q -65 4Q -16 1Q Q Nedskrivninger 35 (53) mkr 0.16 (0.28) % p.a. av gjennomsnittlige brutto utlån Konstaterte tap 20 (37) mkr 11 (33) mkr dekket av tidligere nedkrivninger Første halvår: Nedskrivninger 51 (112) mkr 0.12 (0.30) % p.a. av gjennomsnittlige utlån Konstaterte tap 39 (46) mkr 22 (34) mkr dekket av tidligere nedskrvninger 20

21 Styrket likviditet Mill Mnd 6 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q Q Stat Banker OMF Interbank Strukturell likviditet Kommuner og fylkeskommuner Andre Aksjer Benyttet for å skaffe låneadgang i NB 21

22 Milliarder Veldiversifisert finansieringsstruktur Forfallsstruktur konsern pr Kredittspreadutgang i 2. kvartal og i 1. halvår Samlet innlån fra kapitalmarkedet på NOK 48.7 mrd 30% i form av OMF SPV Boligkreditt har utstedt NOK 14.5 mrd i OMF i markedet Hvorav NOK 7.7 mrd er benyttet i bytteordningen med Norges Bank

23 Kapitaldekning over bankens soliditetsmål Kapitaldekning Kapitaldekning - Basel II 10,2 % 1,6 % 11,8 % 11,6 % 11,4 % 1,2 % 1,2 % 1,0 % 11,5 % 1,6 % 13,2 % 13,3 % 1,4 % 1,3 % 13,8 % 1,2 % 8,6 % 10,6 % 10,5 % 10,4 % 9,9 % 11,8 % 12,0 % 12,6 % 2 kv 4 kv 1 kv kv kv 4 kv 1 kv kv 2010 Kjernekapital Tilleggskapital Kjernekapital Tilleggskapital Kvartalstallene inkluderer 50% av periodens resultat

24 Høy aktivitet i kapitalmarkedet for Sparebanken Vest Sparebanken Vest Emisjon av nye EK-bevis (SVEG) Fondsobligasjon Emisjon av til sammen NOK 618 mill i EK-bevis Rettet plassering med påfølgende reparasjonsemisjon og ansatteemisjon - eierbrøk økes fra 9,5 til 19,7% Tiltak for å øke likviditeten i SVEG har effekt -økt notert kapital, splitt 1:2 og markedspleieavtaler Fondsobligasjon på NOK 400 mkr gjennomført NOK 960 mkr i fondsobligasjoner fra Statens finansfond tilbakebetalt Sparebanken Vest Boligkreditt Første emisjon i SPV Boligkreditt i utlandet EUR 500 mill vellykket gjennomført 24

25 Frende Forsikring og Norne Securities - sterk distribusjonskraft sammen med strategiske partnere Alle filialer tilbyr forsikring Frende er en suksess og godt mottatt både av kunder og ansatte Norne Securities leverer megling og rådgivningstjenester innenfor verdipapirområdet Oppdragsmengden øker -Sparebanken Sør, Spareskillingsbanken, Flekkefjord Sparebank, Søgne & Greipstad Sparebank, Lillesand Sparebank -Sparebanken Vest, Fana Sparebank, Haugesund Sparebank, Skudenes & Aakra Sparebank, Voss Sparebank, Luster Sparebank, Etne Sparebank - Sparebanken Øst 14 sparebanker med total forvaltningskapital på NOK 220 milliarder Totalt kunder (PM/BM) Totalt 165 kontorer - Helgeland Sparebank 25

26 Utvikling av produkt- og leverandørstrategi - I samarbeid med en rekke andre uavhengige sparebanker Fullintegrert finanskonsern med et bredt spekter av finansielle tjenester Resultat 1 etter skatt pr 2 Q 2010 Boligkredittselskap - eid av åtte selvstendige sparebanker i Frende samarbeidet og Sparebanken Vest (40 %) Full drift i andre kvartal 2010 Utstedt obligasjoner med fortrinnsrett på 750 mkr -0.5 MNOK Tre forretningsområder; netthandel, aksjemegling og corporate finance. Alle forretningsområder i vekst, økende oppdragsmengde/omsetning 20 ansatte, rundt kunder -2.2 MNOK Frende Skade Premiebestand øker med 150 % i ; utgjør 500 mkr i halvårsskiftet kunder. Frende Liv Plussresultat tidligere enn forventet Ny teknologi og effektiv drift i begge selskaper ansatte MNOK Markedsleder på Vestlandet, 23 % markedsandel i Hordaland Godt resultat. Omsetning i 2 Q øker Kyte Næringsmegling (DS); 30 % markedsandel. Omsetning påvirket av bedre ordretilgang og tilgang på finansiering også i 2 Q 13.0 MNOK Heleid selskap som forvalter boliglån som er finansiert ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. Viktig instrument i konsernets finansiering I andre kvartal internasjonal OMF-emisjon på 500 m 31.6 MNOK Nytt leasingselskap Stiftet i mai 2010 sammen med 9 andre sparebanker operativt Q Vil tilby finansieringsløsninger for prioriterte objekter som maskiner, kontor, data, Hovedkontor i Bergen med nye arbeidsplasser N.A For tilknyttede selskaper vises Sparebanken Vest sin andel av selskapsresultatene

27 mar. 08 jun. 08 sep. 08 des. 08 mar. 09 jun. 09 sep. 09 des. 09 mar. 10 jun. 10 Antall kunder Frende Skadeforsikring (strategisk skifte av forsikringsleverandør) - nær 60% av volum gjenvunnet på knappe to år Sparebanken Vest største distributør i Frende Utvikling i Frende Skadeforsikring Frende Forsikring operativ våren Frende Skade har passert 500 mkr i bestandspremie Sparebanken Vest sin andel av SpareBank 1 Skadeforsikring, medio 2007, bestandpremie på MNOK 430. P.t. bestandpremie på MNOK 256 i Frende Skadeforsikring, etter knappe to år operativ drift Bestandspremie Mkr Sparebanken Vest hadde, medio 2007, forsikringskunder under Sparebank 1 Skadeforsikring, og har i dag i overkant av kunder i Frende Skadeforsikring Bestandspremie Antall kunder 27

28 Styrker markedsposisjonen på Vestlandet PM-segmentet BM-segmentet 20 % 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Sum innskudd 16,7 % 16,8 % 17,2 % 17,6 % 18,1 % 18,7 % 18,5 % 17,9 % 18,4 % Sum utlån 14,0 % 14,6 % 15,0 % 15,3 % 15,3 % 16,0 % 16,3 % 16,4 % 16,7 % 20 % 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Sum innskudd 12,3 % 11,1 % 10,9 % 9,4 % 9,4 % 9,2 % 10,7 % 11,4 % 11,6 % Sum utlån 8,2 % 8,3 % 7,7 % 6,5 % 5,9 % 6,5 % 7,4 % 8,2 % 8,3 % 28

29 Høy og stabil kundelojalitet og -tilfredshet til tross for økt konkurranse God kundetilfredshet Stabil markedsposisjon Q 2 Q KTI PM KTI BM Kilde: TNS Gallup Stabil kundetilfredshet både på BM og PM I henhold til Norsk kundebarometer i Dagens Næringsliv 20/4-10, ville score 75 gitt Sparebanken Vest en god tredje plass. Styrket markedsposisjon og distrribusjon etablering i Haugesund, Stavanger og Sandnes fusjonert med Sauda Sparebank nye kontorer på Hinna og Sola Intens konkurranse i personmarkedet; tiltakende i bedriftsmarkedet. Press på marginer 29

30 Fremtidsutsikter - Vekst og resultatutvikling påvirkes av Eksterne forhold Lav og ujevn vekst internasjonalt Moderat økonomisk innhenting Gjeldssituasjonen i Europa Avvikende næringsstruktur på Vestlandet Sparebanken Vest Styrket markedsposisjon Effekter knyttet til strategisk knoppskyting Økte kredittspreader Lavere tap Bedre ROE i

31 Appendix

32 Godt diversifisert BM-portefølje 6 % 3 % 3 % 3 % 5 % Bedriftsmarked 2 % 2 % 1 % 35 % Eiendom Shipping Annet Industri Bygg og anlegg Verftsindustri 32 % 20 % Eiendom 10,5 % 2 % 3 % 22 % 14 % 5 % 1 % 1 % Bolig Borettslag Fritidseiendom Hotell Industri Kjøpesenter/butikk Kontor Uspesifisert næringseiendom Ikke spesifisert 6 % Varehandel Fiskeoppdrett Shipping 4,6 % 6 % 13 % 15 % Fiskeri og fiskeindustri Energi og småkraft Landbasert transport Jord- og skogbruk Hotell og restaurant 1 % 3 % 2 % 13 % 1 % 2 % 21 % Container Ferge/passasjer Kjøleskip (reefer) Offshore Tank 30 % Tørrbulk, mindre Tørrbulk, store 27 % Ikke spesifisert Brønnbåt 32 *Volum uten datterselskaper

33 Balanseførte nedskrivninger og avsetningsgrad - segmentfordelt PM BM 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0-0,12 % 20,3 30,0 0,11 % 17,2 32,0 0,08 % 5,4 32,0 0,07 % 0,2 32,0 0,07 % 1,4 32,0 0,06 % 1,4 32,0 0,08 % 1,2 42,0 0,10 % 1,2 52,0 0,10 % 1,2 52,8 0,12 % 15,4 52,9 0,13 % 19,8 53,5 0,12 % 18,6 53,5 0,12 % 19,5 52,7 0,12 % 18,8 54,0 0,12 % 20,5 54,0 0,12 % 0,10 % 0,08 % 0,06 % 0,04 % 0,02 % 0,00 % 500,0 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0-1,37 % 52,7 102,5 1,09 % 71,7 72,0 0,98 % 61,2 72,0 0,74 % 28,9 72,0 0,76 % 38,7 72,0 0,75 % 38,1 82,0 0,73 % 43,9 82,0 0,85 % 69,0 92,0 1,28 % 92,7 180,0 1,46 % 127,3 185,0 1,54 % 145,2 185,0 1,88 % 219,8 190,0 1,97 % 220,2 230,0 1,95 % 225,5 229,0 1,96 % 240,6 234,0 2,00 % 1,50 % 1,00 % 0,50 % 0,00 % Gruppeneskrivninger PM Individuelle nedskrivninger PM Gruppenedskrivninger BM Individuelle nedskrivninger BM Avsetningsgrad PM Avsetningsgrad BM 33

34 Risikoprofil - forventet tap PM (betjeningsevne + sikkerhet) - en betydelig andel av porteføljen med lav risiko 100 % 90 % 1,5 % 1,4 % 1,9 % 1,7 % 1,6 % 1,6 % 1,6 % 1,5 % 1,3 % 1,2 % 4,5 % 4,1 4,8 % 4,6 % 4,3 % 4,2 % 4,1 % 3,9 3,7 3,3 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 94,0 % 94,5 % 93,3 % 93,7 % 94,1 % 94,2 % 94,2 % 94,6 % 95,0 % 95,4 % 30 % 20 % 10 % 0 % 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q Q 2010 < 0,2 % 0,2 % > < 0,75 % > 0,75 % 34

35 Risikoprofil - forventet tap BM (betjeningsevne + sikkerhet) - Moderat risikoprofil 100 % 90 % 18,1 % 13,8 % 18,3 % 20,2 % 18,8 % 15,0 % 15,5 % 18,8 % 16,7 % 15,0 % 80 % 70 % 60 % 39,4 % 41,6 % 40,9 % 39,6 % 38,8 % 42,1 % 48,0 % 46,5 % 44,9 % 41,5 % 50 % 40 % 30 % 20 % 42,5 % 44,6 % 40,9 % 40,2 % 42,5 % 43,0 % 36,5 % 34,7 % 38,5 % 43,5 % 10 % 0 % 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q Q 2010 < 0,2 % 0,2 % > < 0,75 % > 0,75 % 35

36 Rating - Status Moodys Fitch Long-term Short-term Outlook Long-term Short-term Outlook Sparebanken Vest A2 P-1 Negative A- F2 Stable Sparebanken Vest Boligkreditt AS Covered bond program Moodys Rating Aaa Fitch Rating AAA 36

37 SVEG mot egenkapitalbevisindex Avkastning fra 2006 justert for utbytte SVEG OSEEX

38 Største eiere per : 20 Største eierne Antall EKB Andel av EA-kapital % SPARBANKSTIFTELSEN SAUDA ,84 FRANK MOHN AS ,03 MP PENSJON ,54 ODIN NORDEN ,42 ODIN NORGE ,42 HERFO FINANS AS ,35 BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE ,24 HOLBERG NORGE ,05 SKAGEN VEKST ,02 KLP LK AKSJER ,29 VERDIPAPIRFONDET ,62 KLP AKSJENORGE ,52 KLP AKSJENORDEN ,52 GOLDMAN SACHS & CO *) ,10 VPF NORDEA NORGE ,93 HELGELAND SPAREBANK ,91 PROFOND AS ,84 VPF NORDEA KAPITAL ,81 SKUDENES & AAKRA SPAREBANK ,76 BOREA NOTERTE III AS ,72 Sum ,93 38

39 39

Tredje kvartal 2011 Konsernet Sparebanken Vest

Tredje kvartal 2011 Konsernet Sparebanken Vest Tredje kvartal 2011 Konsernet Sparebanken Vest Adm. direktør Stein Klakegg 26. oktober 2011 1 Tredje kvartal 2011 God underliggende drift Bedret rentenetto Moderate tap Økte provisjonsinntekter og bidrag

Detaljer

1. kvartal 2010. Konsernet Sparebanken Vest. Viseadm. dir. Jan Erik Kjerpeseth 28.4.2010

1. kvartal 2010. Konsernet Sparebanken Vest. Viseadm. dir. Jan Erik Kjerpeseth 28.4.2010 1. kvartal 2010 Konsernet Sparebanken Vest Viseadm. dir. Jan Erik Kjerpeseth 28.4.2010 1 Agenda Finansiell informasjon Refinansiering fondsobligasjon gjennom emisjon Styrket markedsposisjon og økt kundetilfredshet

Detaljer

Første kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest

Første kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest Første kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest 25. april 2012 Stein Klakegg, Administrerende direktør 1 Første kvartal 2012 Optimisme i næringslivet på Vestlandet på tross av internasjonal uro Positivt

Detaljer

Første kvartal 2011 Konsernet Sparebanken Vest

Første kvartal 2011 Konsernet Sparebanken Vest Første kvartal 2011 Konsernet Sparebanken Vest Adm. direktør Stein Klakegg 28. april 2011 Hovedtrekk første kvartal 2011 God vekst i ordinært driftsresultat og finansinntekter God inntektsvekst og godt

Detaljer

Året 2010 og fjerde kvartal 2010. Konsernet Sparebanken Vest. Adm. direktør Stein Klakegg 22. februar 2011

Året 2010 og fjerde kvartal 2010. Konsernet Sparebanken Vest. Adm. direktør Stein Klakegg 22. februar 2011 Året 2010 og fjerde kvartal 2010 Konsernet Sparebanken Vest Adm. direktør Stein Klakegg 22. februar 2011 1 2010: Tidenes beste resultat før nedskrivninger og skatt 927 millioner kroner Hovedtrekk for 2010:

Detaljer

Sparebanken Vest Kapitalmarkedsdag 5.september 2011 Del 1 - Strategi markedsutvikling - fremtidsutsikter. v/administrerende direktør Stein Klakegg

Sparebanken Vest Kapitalmarkedsdag 5.september 2011 Del 1 - Strategi markedsutvikling - fremtidsutsikter. v/administrerende direktør Stein Klakegg Sparebanken Vest Kapitalmarkedsdag 5.september 2011 Del 1 - Strategi markedsutvikling - fremtidsutsikter v/administrerende direktør Stein Klakegg Sterk markedsposisjon i attraktivt marked - Positiv lønnsomhetsutviking

Detaljer

Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest

Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest 24. oktober 2012 Stein Klakegg, administrerende direktør 1 Hovedtrekk 3. kvartal Solid 3. kvartal resultat før skatt på 303 MNOK (135 MNOK) Egenkapitalavkastning

Detaljer

Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest

Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest 23. August 2012 Stein Klakegg, Administrerende direktør 1 Lokal storbank for innbyggere og bedrifter på Vestlandet Hver femte bedrift og hver

Detaljer

Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest

Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest 23. August 2012 Stein Klakegg, Administrerende direktør 1 Lokal storbank for innbyggere og bedrifter på Vestlandet Hver femte bedrift og hver

Detaljer

FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014 4. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR

FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014 4. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014 4. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR HOVEDTREKK Fjerde kvartal Året 2014 ØKT RESULTAT FØR SKATT 356 MNOK (246) MNOK 1.493 (1.221) EGENKAPITALAVKASTNING

Detaljer

Fjerde kvartal og året 2011 Konsernet Sparebanken Vest

Fjerde kvartal og året 2011 Konsernet Sparebanken Vest Fjerde kvartal og året 2011 Konsernet Sparebanken Vest 15. februar 2012 Stein Klakegg, administrerende direktør 1 Året 2011 Styrket kundetilfredshet og markedsposisjon God underliggende bankdrift i urolig

Detaljer

Delårsregnskap 1/2008. 23. april 2008

Delårsregnskap 1/2008. 23. april 2008 Delårsregnskap 1/2008 23. april 2008 17.01.2010 Hovedtrekk 1. kvartal 2008 (1) Underliggende bankdrift som forventet Mer urolig marked Børsfall Stigende rentenivå/økte kredittspreader Strammere likviditetstilgang

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 1. KVARTAL 2013 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet

Detaljer

Sparebanken Sør Q4 2011

Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Sparebanken Vest Kapitalmarkedsdag 6.september 2010 Del 1. v/administrerende direktør Stein Klakegg

Sparebanken Vest Kapitalmarkedsdag 6.september 2010 Del 1. v/administrerende direktør Stein Klakegg Sparebanken Vest Kapitalmarkedsdag 6.september 2010 Del 1 v/administrerende direktør Stein Klakegg Agenda Del 1 Overordnet strategi Finansiell stilling og mål Egenkapital Del 2 Forretningsmessige muligheter

Detaljer

Sparebanken Sør Q3 2011

Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Sparebanken Sør Q2 2011

Sparebanken Sør Q2 2011 Sparebanken Sør Q2 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Foreløpige resultater for konsernet Sparebanken Vest 2008 & tall for 4. kvartal 28. januar 2009. Adm. direktørr Stein Klakegg

Foreløpige resultater for konsernet Sparebanken Vest 2008 & tall for 4. kvartal 28. januar 2009. Adm. direktørr Stein Klakegg Foreløpige resultater for konsernet Sparebanken Vest & tall for 4. kvartal 28. januar 2009 Adm. direktørr Stein Klakegg 27.01.2009 Tilfredsstillende utvikling i krevende marked Finansiell uro og tiltakende

Detaljer

ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013 SPV. 22.august 2013. Stein Klakegg Administrerende direktør

ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013 SPV. 22.august 2013. Stein Klakegg Administrerende direktør SPV ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013 22.august 2013 Stein Klakegg Administrerende direktør KORT OM SPAREBANKEN VEST Nøkkelfakta Norges 3. største sparebank Etablert i 1823 og Norges nest eldste sparebank

Detaljer

EGENKAPITALBEVISSEMINAR

EGENKAPITALBEVISSEMINAR EGENKAPITALBEVISSEMINAR Oslo 20. oktober 2015 Odd Einar Folland, adm. direktør Steinar Sogn, finansdirektør «Lokal verdiskaping i 180 år, 1835-2015» 2 Bankens markedsområde 3 4 5 6 7 Markedsfordeling regioner

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

PRESENTASJON. regnskap 2. kvartal 2010. Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1

PRESENTASJON. regnskap 2. kvartal 2010. Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1 PRESENTASJON regnskap 2. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1 Hovedtrekk i 2. kvartal Godt resultat Realisert gevinst aksjer og økt utbytte Lave tap på utlån God kostnadskontroll Reduserte årsverk

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

SPV FJERDE KVARTAL 2013. 6. februar 2014. Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør

SPV FJERDE KVARTAL 2013. 6. februar 2014. Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør SPV FJERDE KVARTAL 2013 6. februar 2014 Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør 4 % 4 % 9 % 10 % 12 % 13 % 261 248 296 226 258 273 223 226 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL OG 2013 700 3,5 % 2.000 5,00 %

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank. Rogaland på børs. 7. september 2011. Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans

SpareBank 1 SR-Bank. Rogaland på børs. 7. september 2011. Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans SpareBank 1 SR-Bank Rogaland på børs 7. september 2011 Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans Vi har bidratt til verdiskaping i over 170 år 1839 1849 1859 1869 1879 1889 1899 1909 1919 1929

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Februar 2014

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Februar 2014 BN Bank ASA Investorpresentasjon Februar 2014 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig- og Næringsbanken

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Resultat Helgeland Sparebank

Resultat Helgeland Sparebank Resultat Helgeland Sparebank 1 Hovedtrekk per 30.09.11 Helgeland Sparebank, konsern Resultat før skatt på 106 mill. kr 49 mill. kr. svakere enn samme tidspunkt i 2010, hvorav engangseffekt i 2010 ved ny

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2015

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2015 BN Bank ASA Investorinformasjon 1. kvartal 2015 Generelt 2 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig-

Detaljer

SPAREBANKEN VEST EGENKAPITALBEVISKONFERANSE 11. MARS 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR

SPAREBANKEN VEST EGENKAPITALBEVISKONFERANSE 11. MARS 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR SPAREBANKEN VEST EGENKAPITALBEVISKONFERANSE 11. MARS 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR SPAREBANKEN VEST Nøkkelfakta Etablert i 1823 og Norges nest eldste sparebank 147 milliarder i forvaltningskapital

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap 2. kvartal 2011 Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Ansvarlig kapital

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012. 26. april 2012

Regnskap 1. kvartal 2012. 26. april 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 26. april 2012 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Kapitaldekning Disponering av overskudd Egenkapitalbevis

Detaljer

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef SpareBank 1 Ringerike Hadeland Den anbefalte og ledende banken i en region med sterk vekst

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 KVARTALSRAPPORT 2. Kvartal isolert 2. Kvartal Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 27.343 30.005 56.288 59.369 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

Investorpresentasjon 3. kvartal 2015

Investorpresentasjon 3. kvartal 2015 Vestby kommune: vekst i næringsliv og bosetning Investorpresentasjon 3. kvartal 2015 Adm. dir: Arild Bjørn Hansen Hovedåren til Sverige 16 500 biler passerer hver dag Viseadm dir/cfo: Lillian E. Lundberg

Detaljer

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD Direktør Finansstyring Inger Lise Strøm1 Regnskap Q3 Finansielle mål Kostnader EK-avkastning og utbytte Finansiering Egenkapital Oppsummering 2

Detaljer

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 28.945 29.364 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader 15.095 17.584 71.123 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007 SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007 Innhold Om Sparebanken Møre Resultatutvikling Rentenetto og andre driftsinntekter Kostnadsutvikling Tap og mislighold Innskudd og utlån Finansiering Utsiktene

Detaljer

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Desember 2014

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Desember 2014 BN Bank ASA Investorpresentasjon Desember 2014 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig- og Næringsbanken

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2015

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2015 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2015 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank har besluttet å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Sparebanken Sør. 1. halvår 2015

Sparebanken Sør. 1. halvår 2015 Sparebanken Sør 1. halvår 2015 Informasjon Fusjonen mellom Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fulgte reglene i IFRS 3 og ble gjennomført som en transaksjon. Netto eiendeler i Sparebanken Sør ble innregnet

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2015

Delårsrapport 1. halvår 2015 Delårsrapport 1. halvår 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 17,0 mill. før skatt første halvår 2015. Etter skatt ble resultatet kr 13,6 mill. tilsvarende

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 22 802 26 497 71 389 79 289 106 175 Rentekostnader og lignende kostnader 10 031 13 809 32 587 41 003 56 372 Netto

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Delårsregnskap for 1. halvår 2014 og 2. kvartal 2014 Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 Steinar Haugli, adm. banksjef 1. halvår 2014 Finansiell måloppnåelse

Detaljer

LillestrømBanken 2. kvartal 2014. Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12.

LillestrømBanken 2. kvartal 2014. Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12. LillestrømBanken 2. kvartal 2014 Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12. august 2014 Hovedtrekk 2. kvartal 2014 God bankdrift og utbytte bidrar

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015 Q2 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 10.07. 2. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 23.569 26.668 48.587 52.791 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 10.148 14.002 22.556 27.195 56.372 Netto

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for første kvartal 2012 før skatt ble på 5,9 millioner kroner. Dette er 0,7 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

Sparebanken Sør. 3. kvartal 2014

Sparebanken Sør. 3. kvartal 2014 Sparebanken Sør 3. kvartal 2014 Informasjon minner om Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fusjonerte med virkning fra 1. januar 2014. Sparebanken Pluss var overtakende bank i fusjonen, og endret navn

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 26. april 2012 Kjell Fordal, finansdirektør Oppsummering Godt 1.kvartal 2012, overskudd 272 mill kroner og egenkapitalavkastning på 13,0 % Gjennomført egenkapitalemisjon for 761

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2014 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2014 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2014 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

Hendelser 1. kv. 2007

Hendelser 1. kv. 2007 1 Hendelser 1. kv. 2007 Etablerer sammen med 3 andre banker et skadeselskap og et livselskap Sparebanken Vest 49,99 % Sparebanken Øst 26,00 % Fana Sparebank 14,01 % Helgeland Sparebank 10,00 % Etableringen

Detaljer

Delårsrapport 2.kvartal 2014

Delårsrapport 2.kvartal 2014 Delårsrapport 2.kvartal 2014 Delårsregnskap 2. kvartal 2014 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt Regnskapsprinsipper Bankens regnskapsprinsipper er ikke endret i

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2014 1. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2014 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2014 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag 23. november 2012. Regnskap per 3. kvartal 2012

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag 23. november 2012. Regnskap per 3. kvartal 2012 Sparebanken Øst Kapitalmarkedsdag 23. november 2012 Regnskap per 3. kvartal 2012 Hovedpunkter 3. kvartal 2012 Sterk ordinær bankdrift Reduserte kostnader Redusert utlånsvekst Vekst i innskudd Resultatregnskap

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2007

Regnskap 1. halvår 2007 Regnskap 1. halvår 2007 2 SAMMENDRAG Driftsresultat etter tap og før skatt på kroner 20,76 millioner. Egenkapitalavkastning etter skatt 11 %. Rentenettoen økt med 2,8 mill. sammenlignet med fjoråret. Netto

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank Rapport for Rapport for RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift utgjør per 1. kvartal i år kr 10,7 mill. eller 1,20 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 10,5 mill. og 1,25 % i fjor. Resultat

Detaljer

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999 Hovedtrekk - Distriktets Nettbank * Resultat på 373 mill. kroner før skatt * 19% vekst i utlån * 13% vekst i innskudd * 5.700 nye kunder siste år * 30.000 kunder bruker NettBanken * Kostnadsprosent på

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 28. april 2011

Regnskap 1. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 28. april 2011 Regnskap 1. kvartal 2011 Olav Arne Fiskerstrand 28. april 2011 Regnskap Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Møre Boligkreditt

Detaljer

Andre tall pr. 1. kvartal listet under.

Andre tall pr. 1. kvartal listet under. Odal Sparebanks resultat før tap i 1.kvartal var 11,1 mill., en nedgang på 0,1 mill. fra 1.kvartal 2015. Driftskostnadene har økt med 1,5 mill., mens netto rente- og kredittprovisjonsinntekter og netto

Detaljer

Regnskap første halvår og andre kvartal 2012

Regnskap første halvår og andre kvartal 2012 Regnskap første halvår og andre kvartal 2012 9. august 2012 Finn Haugan, konsernsjef Oppsummering Godt 1. halvår 2012, overskudd 510 mill kroner og egenkapitalavkastning på 11,7 % Egenkapitalemisjon på

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Sparebanken Sør. 4. kvartal 2014

Sparebanken Sør. 4. kvartal 2014 Sparebanken Sør 4. kvartal 2014 Informasjon minner om Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fusjonerte med virkning fra 1. januar 2014. Sparebanken Pluss var overtakende bank i fusjonen, og endret navn

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

SpareBank 1 Ringerike Hadeland

SpareBank 1 Ringerike Hadeland SpareBank 1 Ringerike Hadeland 4. kvartal 2014/ foreløpig årsregnskap 2014 Kapitalmarkedsdag 11. februar 2015 Steinar Haugli, adm. banksjef Jane K. Gravbråten, banksjef økonomi/finans SpareBank 1 Ringerike

Detaljer

Sparebanken Sør. 3. kvartal 2015

Sparebanken Sør. 3. kvartal 2015 Sparebanken Sør 3. kvartal 2015 Informasjon Fusjonen mellom Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fulgte reglene i IFRS 3 og ble gjennomført som en transaksjon. Netto eiendeler i Sparebanken Sør ble innregnet

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2011. 169. driftsår

Regnskap 1. kvartal 2011. 169. driftsår Regnskap 1. kvartal 2011 169. driftsår Hovedpunkter 1. kvartal 2011 Rentenetto økt fra siste kvartal 2010,og på linje med samme kvartal 2010 Utlånsvekst 19,5 % siste 12 mnd. Innskuddsvekst 14,2 % siste

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 30.6.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2010 168. driftsår

Regnskap 3. kvartal 2010 168. driftsår Regnskap 3. kvartal 2010 168. driftsår SPAREBANKEN ØST 3. KVARTAL 2010 Høy EK-rentabilitet Gode resultater fra kjernevirksomhet Vekst i utlån til både privat og bedrift Press på netto renteinntekter Kostnader

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer