Andre kvartal og første halvår Konsernet Sparebanken Vest. Adm. direktør Stein Klakegg 19. august 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Andre kvartal og første halvår 2010. Konsernet Sparebanken Vest. Adm. direktør Stein Klakegg 19. august 2010"

Transkript

1 Andre kvartal og første halvår 2010 Konsernet Sparebanken Vest Adm. direktør Stein Klakegg 19. august

2 Vestlandets ledende finanshus Engasjert og selvstendig bank for privatpersoner og næringsliv på Vestlandet Ca kunder Over 800 ansatte på 63 kontorer fra Selje i nord til Sandnes i sør 105 milliarder i forvaltningskapital Børsnotert siden

3 Strategisk forretningsutvikling Nytt leasingselskap 3

4 Nytt leasingselskap kompletterer strategisk knoppskyting Sparebanken Vest sammen med 9 andre sparebanker Ytterligere styrking av finansbyen Bergen Operativt i Q konsesjon mottatt 4

5 Beste halvårsresultat i bankens historie Tidenes beste regnskapsresultat i første halvår Vekst i nominell rentenetto Forbedring i resultatene fra finansielle instrumenter Lavere tapsnedskrivninger Lavere kostnader Positive engangseffekter Inntektsvekst i bankens datterselskaper og strategiske satsinger Bedret egenkapitalavkastning Vellykket egenkapital- og fondsobligasjonsemisjon Statens Finansfond innløst Styrket likviditet og kapitaldekning 5

6 Resultatfremgang og styrket soliditet Andre kvartal Første halvår Driftsresultat før nedskrivninger og skatt 272 mkr 219 mkr 494 mkr 308 mkr Resultat før skatt 237 mkr 166 mkr 443 mkr 196 mkr Resultat/utvannet resultat pr egenkapitalbevis 1.90 kr 1.59 kr 3.60 kr 1.63 kr Rentenetto 1.51 % 1.69 % 1.52 % 1.62 % Regnskapsmessig kostnads-/inntektsrelasjon 54.0 % 57.3 % 53.5 % 65.7 % Egenkapitalavkastning (ROE) annualisert 14.6 % 11.6 % 13.4 % 5.9 % Første halvår 2010 Finansieringsgrad ultimo 56.3 % 56.9 % Likviditetsindikator ultimo % % Kjernekapitaldekning ultimo 10.4 % 8.6 % Kapitaldekning ultimo 11.4 % 10.2 % Kjernekapitaldekning ultimo (Basel II fullt implementert) Kapitaldekning ultimo (Basel II fullt implementert) Kapitaldekningstallene inkluderer 50 % av periodens resultat 12.6 % 9.9 % 13.8 % 11.5 % 6

7 Egenkapitalavkastning og kredittspreadeffekt 14.6 % p.a. i 2 Q Virkelig verdivurdering av gjeld (FVO) en del av IFRS implementeringen i ,8 % 15,4 % 18,0 % 17,9 % 15,8 % 16,2 % 13,4 % 20,0 % 18,0 % 16,0 % 14,0 % Ulike prinsipper i norske banker 11,8 % 12,2 % 10,9 % 11,3 % 12,0 % 10,0 % Prinsippet utjevner ROE 8,0 % 8,0 % 6,0 % 4,9 % 1,8 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Pr Pr Regnskapsmessig ROE (% p.a.) ROE justert for FVO-effekt (% p.a.) 7

8 M nok M nok Den positive resultatutviklingen fortsetter Kvartaler Halvår Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q Q H 2H 1H 2H 1 H

9 Resultat før skatt mer enn dobles i første halvår

10 Kvartalsresultatet øker med 71 mkr - Frende Liv i pluss før plan

11 Opprettholdt nominell rentenetto i kvartalet vekst i halvåret Kommentarer Rentenetto pr kvartal (inkl. full konsolidering av Sparebanken Vest Boligkreditt AS) Nominell rentenetto 450 3,50 % Kronemessig om lag uendret fra 2 Q 09 Vekst på 29 mkr i halvåret Kvartalets rentenetto 1.51 (1.69) % Påvirket av Stigende Nibor og kredittspreader Obligasjoner med fortrinnsrett Emisjon og refinansiering fondsobligasjon ,53 % 297 1,52 % ,71 % 1,64 % ,69 % 1,53 % ,58 % 1,52 % 372 1,54 % 376 1,51 % 3,00 % 2,50 % 2,00 % 1,50 % 1,00 % 0,50 % 0 1 Q 08 2 Q 08 3 Q 08 4 Q 08 1 Q 09 2 Q 09 3 Q 09 4 Q 09 1 Q 10 2 Q 10 0,00 % Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter mkr Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter % per kapitalenhet 11

12 Produktmargin Rentemarginen opprettholdes Kommentarer Rentemargin pr kvartal Ingen reprising i kvartalet 2,50 % 2,18 % 2,23 % 2,30 % 2,23 % 2,09 % 2,17 % 2,31 % 2,38 % 2,31 % 2,25 % 2,17 % 2,19 % 2,19 % 2,15 % Mindre reprising med effekt fra medio juli Avtakende utlånsmargin økende innskuddsmargin Marginal endring i rentemargin 2,00 % 1,50 % 1,00 % 1,28 % 0,90 % 1,43 % 0,80 % 1,58 % 0,72 % 1,67 % 0,56 % 1,42 % 0,67 % 1,55 % 0,62 % 1,75 % 0,56 % 1,66 % 0,72 % 1,32 % 0,99 % 1,28 % 0,97 % 1,21 % 0,96 % 1,39 % 0,80 % 1,36 % 0,83 % 1,20 % 0,95 % 0,50 % 0,00 % 1 Q Q Q Q Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1 Q Q 2010 Utlån Innskudd Rentemargin *Produktmarginer og rentemargin (morbank og boligkredittforetak) målt mot bankens mellomregningsrente 12

13 Inntektene øker - 15 % i kvartalet og 18 % i halvåret MNOK Nominell rentenetto opprettholdt Økt inntjening fra finansielle instrumenter engangseffekt Nordito/PBS på 105 mkr Økte inntekter fra banktjenester Inntektsvekst i halvåret på 165 mkr (18 %) Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1 Q Q Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Netto gevinst/tap finansielle instrumenter Inntekter eierandeler i tilknyttede selskaper Netto banktjenester Andre driftsinntekter 13

14 Produktiviteten bedres K/I relasjon Kostnader i % p.a. av gjennomsnittlig forvaltningskapital 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 67,7 % 60,3 % 68,1 % 63,3 % 76,9 % 57,3 % 52,2 % 59,3 % 53,0 % 54,0 % 2,00 % 1,50 % 1,00 % 0,50 % 0,00 % 1,25 % 1 Q 1,45 % 2 Q 1,27 % 3 Q 1,27 % 4 Q 1,33 % 1 Q 1,31 % 2 Q 1,16 % 3 Q 1,30 % 4 Q 1,03 % 1 Q ,28 % 2 Q ,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q Q 2010 Netto nedgang på 20 årsverk eks. Sauda, sammenlignet med Q2 Reduserte kostnader i eksisterende virksomhet kombinert med styrket distribusjon og økt produktbredde. AFP effekt på 62 mkr i 1 Q Nordito effekt 105 mkr i 2 Q 14

15 Prosent God innskuddsvekst og styrket finansieringsgrad - vekst siste 12 mnd 9.1% (PM 4.7% og BM 15.7%) Innskuddsutvikling Finansieringsgrad mrd. 80,0 70,0 120,0 110,0 Finansieringsgrad - innskudd i prosent av netto utlån Finansieringsgrad morbank 60,0 100,0 90,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 14,3 14,6 15,8 18,0 15,1 15,2 17,5 17,8 18,8 19,1 20,3 23,3 24,0 25,6 24,3 25,4 25,4 26,9 25,5 26,1 26,2 28,2 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 57,4 59,1 58,0 60,0 53,2 59,1 52,8 66,0 56,9 62,9 54,6 63,4 54,5 62,4 54,0 69,5 56,3 0,0 4Q Q 2Q 3Q 4Q PM 1Q 2Q BM 3Q 4Q 1Q Q ,0 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1Q 2010 Likviditetsindikator pr Q er % 2Q

16 Forvaltningskapitalen har passert 100 milliarder - balansert utlånsvekst og god diversifisering Utlån Engasjementsvolum næringsfordelt mrd. 80,0 70,0 60,0 50,0 14,5 15,8 17,2 18,9 21,1 21,1 21,2 21,4 22,2 22,9 23,7 1,4 % 1,9 % 1,8 % 1,9 % 3,8 % 4,6 % 1,0 % 1,0 % Total per sektor 0,8 % 0,6 % 0,5 % 0,3 % Personmarked Eiendom Shipping Annet Industri Bygg og anlegg Verftsindustri 40,0 Varehandel 30,0 20,0 50,2 51,5 52,8 54,2 55,2 55,8 57,0 58,0 60,1 61,1 62,4 10,5 % Fiskeoppdrett Fiskeri og fiskeindustri Energi og småkraft 10,0 69,8 % Landbasert transport Jord- og skogbruk 0,0 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q PM BM Hotell og restaurant 16

17 PM porteføljen 92 % av PM eksponert mot boliglån God sikkerhetsdekning 68 % 8% 92% 32 % Andre lån Boliglån Nedbetalingslån Flexilån 100,00 % 90,00 % 80,00 % 70,00 % 60,00 % 50,00 % 40,00 % 30,00 % 20,00 % 10,00 % 0,00 % LTV <= 75 % LTV > 75 % 92 % av PM-porteføljen er lån sikret i fast eiendom 32 % av PM-lånene er flexilån (rammekreditter), resten er ordinære nedbetalingslån Flexilån innvilges innenfor 75 % av boligens markedsverdi *Inklusive boligkredittforetak, konserntall Ordinære nedbetalingslån er normalt innenfor 90 % av boligverdi, men 100 % belåning aksepteres for førstegangskjøpere med BSU-program Omtrent 94% av totale boliglån er innenfor 75 % av boligverdi 17

18 Bedret risikoprofil - lav i personmarkedet, moderat i bedriftsmarkedet Betydelig PM-andel bidrar positivt til samlet lav risikoprofil Noe bedrede konjunkturer virker positivt på risikoprofilen i BM Om lag 80 % av porteføljen har lav risiko 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Forventet tap: Betjeningsevne + sikkerhetsdekning (PD/LGD) 6,2 % 4,9 % 6,7 % 7,4 % 6,8 % 5,7 % 5,7 % 6,8 % 5,9 % 5,4 % 14,9 % 16,0 % 16,8 % 17,1 % 15,7 % 14,8 % 15,5 % 15,3 % 14,9 % 14,3 % 79,7 % 78,0 % 76,4 % 77,1 % 78,6 % 78,4 % 77,1 % 78,0 % 80,2 % 79,5 % 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q Q 2010 < 0,2 % 0,2 % > < 0,75 % > 0,75 % 18

19 Balanseførte nedskrivninger Nedskrivninger i % av bto utlån Lave nedskrivninger og stabilt mislighold Balanseførte nedskrivninger og avsetningsgrad Betalingsmislighold over 90 dager 600 0,60 % 0,63 % 0,62 % 0,63 % ,29 % 0,24 % 0,23 % 0,22 % 0,21 % 0,28 % ,51 % 0,49 % 0,43 % Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q ,60 % 0,50 % 0,40 % 0,30 % 0,20 % 0,10 % 0,00 % Misligholds grader PM 0,39 % 0,38 % 0,36 % 0,38 % 0,42 % BM 1,12 % 0,75 % 0,75 % 1,26 % 1,23 % Totalt 0,59 % 0,48 % 0,47 % 0,63 % 0,65 % Noe høyere betalingsmislighold i BM forårsaket av 3 mellomstore engasjementer i ulike bransjer Individuelle nedskrivninger Gruppenedskrivninger Avsetningsgrad 19

20 mkr Fortsatt lave tap Nedskrivinger kvartalsvis Kommentarer Andre kvartal: -11 1Q -21 2Q -57 3Q Q -59 1Q -53 2Q -93 3Q -65 4Q -16 1Q Q Nedskrivninger 35 (53) mkr 0.16 (0.28) % p.a. av gjennomsnittlige brutto utlån Konstaterte tap 20 (37) mkr 11 (33) mkr dekket av tidligere nedkrivninger Første halvår: Nedskrivninger 51 (112) mkr 0.12 (0.30) % p.a. av gjennomsnittlige utlån Konstaterte tap 39 (46) mkr 22 (34) mkr dekket av tidligere nedskrvninger 20

21 Styrket likviditet Mill Mnd 6 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q Q Stat Banker OMF Interbank Strukturell likviditet Kommuner og fylkeskommuner Andre Aksjer Benyttet for å skaffe låneadgang i NB 21

22 Milliarder Veldiversifisert finansieringsstruktur Forfallsstruktur konsern pr Kredittspreadutgang i 2. kvartal og i 1. halvår Samlet innlån fra kapitalmarkedet på NOK 48.7 mrd 30% i form av OMF SPV Boligkreditt har utstedt NOK 14.5 mrd i OMF i markedet Hvorav NOK 7.7 mrd er benyttet i bytteordningen med Norges Bank

23 Kapitaldekning over bankens soliditetsmål Kapitaldekning Kapitaldekning - Basel II 10,2 % 1,6 % 11,8 % 11,6 % 11,4 % 1,2 % 1,2 % 1,0 % 11,5 % 1,6 % 13,2 % 13,3 % 1,4 % 1,3 % 13,8 % 1,2 % 8,6 % 10,6 % 10,5 % 10,4 % 9,9 % 11,8 % 12,0 % 12,6 % 2 kv 4 kv 1 kv kv kv 4 kv 1 kv kv 2010 Kjernekapital Tilleggskapital Kjernekapital Tilleggskapital Kvartalstallene inkluderer 50% av periodens resultat

24 Høy aktivitet i kapitalmarkedet for Sparebanken Vest Sparebanken Vest Emisjon av nye EK-bevis (SVEG) Fondsobligasjon Emisjon av til sammen NOK 618 mill i EK-bevis Rettet plassering med påfølgende reparasjonsemisjon og ansatteemisjon - eierbrøk økes fra 9,5 til 19,7% Tiltak for å øke likviditeten i SVEG har effekt -økt notert kapital, splitt 1:2 og markedspleieavtaler Fondsobligasjon på NOK 400 mkr gjennomført NOK 960 mkr i fondsobligasjoner fra Statens finansfond tilbakebetalt Sparebanken Vest Boligkreditt Første emisjon i SPV Boligkreditt i utlandet EUR 500 mill vellykket gjennomført 24

25 Frende Forsikring og Norne Securities - sterk distribusjonskraft sammen med strategiske partnere Alle filialer tilbyr forsikring Frende er en suksess og godt mottatt både av kunder og ansatte Norne Securities leverer megling og rådgivningstjenester innenfor verdipapirområdet Oppdragsmengden øker -Sparebanken Sør, Spareskillingsbanken, Flekkefjord Sparebank, Søgne & Greipstad Sparebank, Lillesand Sparebank -Sparebanken Vest, Fana Sparebank, Haugesund Sparebank, Skudenes & Aakra Sparebank, Voss Sparebank, Luster Sparebank, Etne Sparebank - Sparebanken Øst 14 sparebanker med total forvaltningskapital på NOK 220 milliarder Totalt kunder (PM/BM) Totalt 165 kontorer - Helgeland Sparebank 25

26 Utvikling av produkt- og leverandørstrategi - I samarbeid med en rekke andre uavhengige sparebanker Fullintegrert finanskonsern med et bredt spekter av finansielle tjenester Resultat 1 etter skatt pr 2 Q 2010 Boligkredittselskap - eid av åtte selvstendige sparebanker i Frende samarbeidet og Sparebanken Vest (40 %) Full drift i andre kvartal 2010 Utstedt obligasjoner med fortrinnsrett på 750 mkr -0.5 MNOK Tre forretningsområder; netthandel, aksjemegling og corporate finance. Alle forretningsområder i vekst, økende oppdragsmengde/omsetning 20 ansatte, rundt kunder -2.2 MNOK Frende Skade Premiebestand øker med 150 % i ; utgjør 500 mkr i halvårsskiftet kunder. Frende Liv Plussresultat tidligere enn forventet Ny teknologi og effektiv drift i begge selskaper ansatte MNOK Markedsleder på Vestlandet, 23 % markedsandel i Hordaland Godt resultat. Omsetning i 2 Q øker Kyte Næringsmegling (DS); 30 % markedsandel. Omsetning påvirket av bedre ordretilgang og tilgang på finansiering også i 2 Q 13.0 MNOK Heleid selskap som forvalter boliglån som er finansiert ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. Viktig instrument i konsernets finansiering I andre kvartal internasjonal OMF-emisjon på 500 m 31.6 MNOK Nytt leasingselskap Stiftet i mai 2010 sammen med 9 andre sparebanker operativt Q Vil tilby finansieringsløsninger for prioriterte objekter som maskiner, kontor, data, Hovedkontor i Bergen med nye arbeidsplasser N.A For tilknyttede selskaper vises Sparebanken Vest sin andel av selskapsresultatene

27 mar. 08 jun. 08 sep. 08 des. 08 mar. 09 jun. 09 sep. 09 des. 09 mar. 10 jun. 10 Antall kunder Frende Skadeforsikring (strategisk skifte av forsikringsleverandør) - nær 60% av volum gjenvunnet på knappe to år Sparebanken Vest største distributør i Frende Utvikling i Frende Skadeforsikring Frende Forsikring operativ våren Frende Skade har passert 500 mkr i bestandspremie Sparebanken Vest sin andel av SpareBank 1 Skadeforsikring, medio 2007, bestandpremie på MNOK 430. P.t. bestandpremie på MNOK 256 i Frende Skadeforsikring, etter knappe to år operativ drift Bestandspremie Mkr Sparebanken Vest hadde, medio 2007, forsikringskunder under Sparebank 1 Skadeforsikring, og har i dag i overkant av kunder i Frende Skadeforsikring Bestandspremie Antall kunder 27

28 Styrker markedsposisjonen på Vestlandet PM-segmentet BM-segmentet 20 % 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Sum innskudd 16,7 % 16,8 % 17,2 % 17,6 % 18,1 % 18,7 % 18,5 % 17,9 % 18,4 % Sum utlån 14,0 % 14,6 % 15,0 % 15,3 % 15,3 % 16,0 % 16,3 % 16,4 % 16,7 % 20 % 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Sum innskudd 12,3 % 11,1 % 10,9 % 9,4 % 9,4 % 9,2 % 10,7 % 11,4 % 11,6 % Sum utlån 8,2 % 8,3 % 7,7 % 6,5 % 5,9 % 6,5 % 7,4 % 8,2 % 8,3 % 28

29 Høy og stabil kundelojalitet og -tilfredshet til tross for økt konkurranse God kundetilfredshet Stabil markedsposisjon Q 2 Q KTI PM KTI BM Kilde: TNS Gallup Stabil kundetilfredshet både på BM og PM I henhold til Norsk kundebarometer i Dagens Næringsliv 20/4-10, ville score 75 gitt Sparebanken Vest en god tredje plass. Styrket markedsposisjon og distrribusjon etablering i Haugesund, Stavanger og Sandnes fusjonert med Sauda Sparebank nye kontorer på Hinna og Sola Intens konkurranse i personmarkedet; tiltakende i bedriftsmarkedet. Press på marginer 29

30 Fremtidsutsikter - Vekst og resultatutvikling påvirkes av Eksterne forhold Lav og ujevn vekst internasjonalt Moderat økonomisk innhenting Gjeldssituasjonen i Europa Avvikende næringsstruktur på Vestlandet Sparebanken Vest Styrket markedsposisjon Effekter knyttet til strategisk knoppskyting Økte kredittspreader Lavere tap Bedre ROE i

31 Appendix

32 Godt diversifisert BM-portefølje 6 % 3 % 3 % 3 % 5 % Bedriftsmarked 2 % 2 % 1 % 35 % Eiendom Shipping Annet Industri Bygg og anlegg Verftsindustri 32 % 20 % Eiendom 10,5 % 2 % 3 % 22 % 14 % 5 % 1 % 1 % Bolig Borettslag Fritidseiendom Hotell Industri Kjøpesenter/butikk Kontor Uspesifisert næringseiendom Ikke spesifisert 6 % Varehandel Fiskeoppdrett Shipping 4,6 % 6 % 13 % 15 % Fiskeri og fiskeindustri Energi og småkraft Landbasert transport Jord- og skogbruk Hotell og restaurant 1 % 3 % 2 % 13 % 1 % 2 % 21 % Container Ferge/passasjer Kjøleskip (reefer) Offshore Tank 30 % Tørrbulk, mindre Tørrbulk, store 27 % Ikke spesifisert Brønnbåt 32 *Volum uten datterselskaper

33 Balanseførte nedskrivninger og avsetningsgrad - segmentfordelt PM BM 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0-0,12 % 20,3 30,0 0,11 % 17,2 32,0 0,08 % 5,4 32,0 0,07 % 0,2 32,0 0,07 % 1,4 32,0 0,06 % 1,4 32,0 0,08 % 1,2 42,0 0,10 % 1,2 52,0 0,10 % 1,2 52,8 0,12 % 15,4 52,9 0,13 % 19,8 53,5 0,12 % 18,6 53,5 0,12 % 19,5 52,7 0,12 % 18,8 54,0 0,12 % 20,5 54,0 0,12 % 0,10 % 0,08 % 0,06 % 0,04 % 0,02 % 0,00 % 500,0 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0-1,37 % 52,7 102,5 1,09 % 71,7 72,0 0,98 % 61,2 72,0 0,74 % 28,9 72,0 0,76 % 38,7 72,0 0,75 % 38,1 82,0 0,73 % 43,9 82,0 0,85 % 69,0 92,0 1,28 % 92,7 180,0 1,46 % 127,3 185,0 1,54 % 145,2 185,0 1,88 % 219,8 190,0 1,97 % 220,2 230,0 1,95 % 225,5 229,0 1,96 % 240,6 234,0 2,00 % 1,50 % 1,00 % 0,50 % 0,00 % Gruppeneskrivninger PM Individuelle nedskrivninger PM Gruppenedskrivninger BM Individuelle nedskrivninger BM Avsetningsgrad PM Avsetningsgrad BM 33

34 Risikoprofil - forventet tap PM (betjeningsevne + sikkerhet) - en betydelig andel av porteføljen med lav risiko 100 % 90 % 1,5 % 1,4 % 1,9 % 1,7 % 1,6 % 1,6 % 1,6 % 1,5 % 1,3 % 1,2 % 4,5 % 4,1 4,8 % 4,6 % 4,3 % 4,2 % 4,1 % 3,9 3,7 3,3 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 94,0 % 94,5 % 93,3 % 93,7 % 94,1 % 94,2 % 94,2 % 94,6 % 95,0 % 95,4 % 30 % 20 % 10 % 0 % 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q Q 2010 < 0,2 % 0,2 % > < 0,75 % > 0,75 % 34

35 Risikoprofil - forventet tap BM (betjeningsevne + sikkerhet) - Moderat risikoprofil 100 % 90 % 18,1 % 13,8 % 18,3 % 20,2 % 18,8 % 15,0 % 15,5 % 18,8 % 16,7 % 15,0 % 80 % 70 % 60 % 39,4 % 41,6 % 40,9 % 39,6 % 38,8 % 42,1 % 48,0 % 46,5 % 44,9 % 41,5 % 50 % 40 % 30 % 20 % 42,5 % 44,6 % 40,9 % 40,2 % 42,5 % 43,0 % 36,5 % 34,7 % 38,5 % 43,5 % 10 % 0 % 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q Q 2010 < 0,2 % 0,2 % > < 0,75 % > 0,75 % 35

36 Rating - Status Moodys Fitch Long-term Short-term Outlook Long-term Short-term Outlook Sparebanken Vest A2 P-1 Negative A- F2 Stable Sparebanken Vest Boligkreditt AS Covered bond program Moodys Rating Aaa Fitch Rating AAA 36

37 SVEG mot egenkapitalbevisindex Avkastning fra 2006 justert for utbytte SVEG OSEEX

38 Største eiere per : 20 Største eierne Antall EKB Andel av EA-kapital % SPARBANKSTIFTELSEN SAUDA ,84 FRANK MOHN AS ,03 MP PENSJON ,54 ODIN NORDEN ,42 ODIN NORGE ,42 HERFO FINANS AS ,35 BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE ,24 HOLBERG NORGE ,05 SKAGEN VEKST ,02 KLP LK AKSJER ,29 VERDIPAPIRFONDET ,62 KLP AKSJENORGE ,52 KLP AKSJENORDEN ,52 GOLDMAN SACHS & CO *) ,10 VPF NORDEA NORGE ,93 HELGELAND SPAREBANK ,91 PROFOND AS ,84 VPF NORDEA KAPITAL ,81 SKUDENES & AAKRA SPAREBANK ,76 BOREA NOTERTE III AS ,72 Sum ,93 38

39 39

Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest

Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest 23. August 2012 Stein Klakegg, Administrerende direktør 1 Lokal storbank for innbyggere og bedrifter på Vestlandet Hver femte bedrift og hver

Detaljer

Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest

Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest 24. oktober 2012 Stein Klakegg, administrerende direktør 1 Hovedtrekk 3. kvartal Solid 3. kvartal resultat før skatt på 303 MNOK (135 MNOK) Egenkapitalavkastning

Detaljer

Sparebanken Vest. Hovedtrekk. Hovedtall. Andre kvartal og første halvår 2011

Sparebanken Vest. Hovedtrekk. Hovedtall. Andre kvartal og første halvår 2011 Sparebanken Vest Andre kvartal og første halvår 2011 Hovedtrekk Hovedtall God fremgang i ordinær drift og sammenlignbart resultat Andre inntekter og resultatbidrag fra produktselskapene øker Høy aktivitet

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 26. april 2012 Kjell Fordal, finansdirektør Oppsummering Godt 1.kvartal 2012, overskudd 272 mill kroner og egenkapitalavkastning på 13,0 % Gjennomført egenkapitalemisjon for 761

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1

Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1 Regnskap 3. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1 Hovedtrekk i 3. kvartal Godt resultat Positive verdiendringer på verdipapirer Lave tap på utlån Redusert kostnader i % av inntekter og i % av forvaltning

Detaljer

ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013 SPV. 22.august 2013. Stein Klakegg Administrerende direktør

ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013 SPV. 22.august 2013. Stein Klakegg Administrerende direktør SPV ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013 22.august 2013 Stein Klakegg Administrerende direktør KORT OM SPAREBANKEN VEST Nøkkelfakta Norges 3. største sparebank Etablert i 1823 og Norges nest eldste sparebank

Detaljer

Regnskap per 3. kvartal 2013

Regnskap per 3. kvartal 2013 Regnskap per 3. kvartal 2013 31. oktober 2013 Kjell Fordal, finansdirektør 3. kvartal 2013 Overskudd 433 mill kroner (306 mill) Egenkapitalavkastning 16,3 % (12,8 %) Resultat kjernevirksomhet 365 mill

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 1. KVARTAL 2013 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2015

Regnskap 1. kvartal 2015 Regnskap 8. mai 2015 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Det går bra i Midt-Norge, moderat eksponering mot konsekvensen av lavere sokkelaktivitet Nord-Trøndelag Relativt lav vekst Sør-Trøndelag

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16 Noter til regnskapet... 17-27 Note

Detaljer

Regnskap per 3. kvartal 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt)

Regnskap per 3. kvartal 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt) Styrets beretning Regnskap per 3. kvartal 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt) Resultat før skatt 1709 millioner kroner (1.282 millioner) Resultat

Detaljer

Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011. 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør

Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011. 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Oppsummering Godt resultat i et krevende marked. Egenkapitalavkastning på 12,8 % Garantert fortrinnsrettsemisjon

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1 SpareBank 1 SR-Bank et Urevidert 1 Kvartalsregnskap 4. kvartal 2014 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

1. halvår 2013 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).

1. halvår 2013 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt). Styrets beretning 1. halvår 2013 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt). Resultat før skatt 782 millioner kroner (661 millioner) Resultat 606 millioner

Detaljer

Delårspresentasjon 1. kvartal 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 1. kvartal 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. kvartal 2015 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. kvartal 2015 (konsernet) Lisbeth Flågeng Administrerende direktør Sverre Klausen Finansdirektør Hovedtrekkene

Detaljer

Regnskap 2. kvartal og 1. halvår 2015

Regnskap 2. kvartal og 1. halvår 2015 Regnskap 2. kvartal og 1. halvår 2015 12. august 2015 Finn Haugan, konsernsjef Det går bra i Midt-Norge - moderat eksponering mot konsekvensen av lavere sokkelaktivitet Kredittkvaliteten i bankens utlånsportefølje

Detaljer

SpareBank 1 Nord-Norge

SpareBank 1 Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge Resultat 2. kvartal 2013 Oslo, 14. august 2013 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Visjon: For Nord-Norge! Hovedkontor: Tromsø Organisering: 5 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø

Detaljer

Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014

Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014 0 Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014 Generell informasjon Helgeland Sparebank driver tradisjonell bank- og finansieringsvirksomhet. Banken har 15 kontorer i 13 kommuner på Helgeland

Detaljer

Regnskap pr. 4. kvartal 2014. Foreløpig årsregnskap 2014

Regnskap pr. 4. kvartal 2014. Foreløpig årsregnskap 2014 Regnskap pr. 4. kvartal 2014 Foreløpig årsregnskap 2014 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 29. Januar 2015 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og

Detaljer

Delårspresentasjon 4. kvartal 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2014 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2014 (konsernet) Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg Lisbeth Flågeng

Detaljer

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 (konsernet) Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Meget godt resultat - høy inntektsvekst resultat før skatt: 948 mill kr (769 mill kr). Egenkapitalavkastning etter skatt: 20,6 % (20,6 %). Inntektsvekst: 22,1 % (4,2 %)

Detaljer

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011 Halvårsrapport 2. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 2. kv. 11 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009. meglere

Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009. meglere Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009 meglere 1 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Hovedkontor: Tromsø Organisering: 6 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø* Harstad Bodø Mo i Rana Lokalisering:

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2014. 6. mai 2014

Resultat 1. kvartal 2014. 6. mai 2014 Resultat 1. kvartal 2014 6. mai 2014 SpareBank 1 Nord-Norge 1. kvartal 2014 Hovedtrekk: (Tall i parentes er for samme periode i 2013) Resultat før skatt 473 mill kroner (235 mill kroner). Resultat etter

Detaljer

delårsrapport 4. k va r ta l urevidert

delårsrapport 4. k va r ta l urevidert delårsrapport 4. k va r ta l urevidert 4 4. KVARTAL 4 Innhold 3 Hovedtall konsern 4 Kvartalsberetning fra styret Finansregnskapet konsern Resultat konsern Balanse konsern 9 Egenkapitaloppstilling konsern

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 2013 Dato: 24.02.2014 OFFENTLIG VERSJON Hovedinntrykk Hovedinntrykk Innhold 1 HOVEDINNTRYKK 4 2 MAKROØKONOMISK BAKGRUNN 6 3 STRUKTUREN I FINANSMARKEDET 9 STRUKTUREN

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

delårsrapport 4. kvartal urevidert

delårsrapport 4. kvartal urevidert 12 delårsrapport 4. kvartal urevidert 2 4. KVARTAL 2012 Innhold 3 Hovedtall konsern 4 Kvartalsrapport fra styret 11 Finansregnskapet 11 Resultat 12 Balanse 13 Egenkapitaloppstilling 15 Kontantstrømoppstilling

Detaljer