Andre kvartal og første halvår Konsernet Sparebanken Vest. Adm. direktør Stein Klakegg 19. august 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Andre kvartal og første halvår 2010. Konsernet Sparebanken Vest. Adm. direktør Stein Klakegg 19. august 2010"

Transkript

1 Andre kvartal og første halvår 2010 Konsernet Sparebanken Vest Adm. direktør Stein Klakegg 19. august

2 Vestlandets ledende finanshus Engasjert og selvstendig bank for privatpersoner og næringsliv på Vestlandet Ca kunder Over 800 ansatte på 63 kontorer fra Selje i nord til Sandnes i sør 105 milliarder i forvaltningskapital Børsnotert siden

3 Strategisk forretningsutvikling Nytt leasingselskap 3

4 Nytt leasingselskap kompletterer strategisk knoppskyting Sparebanken Vest sammen med 9 andre sparebanker Ytterligere styrking av finansbyen Bergen Operativt i Q konsesjon mottatt 4

5 Beste halvårsresultat i bankens historie Tidenes beste regnskapsresultat i første halvår Vekst i nominell rentenetto Forbedring i resultatene fra finansielle instrumenter Lavere tapsnedskrivninger Lavere kostnader Positive engangseffekter Inntektsvekst i bankens datterselskaper og strategiske satsinger Bedret egenkapitalavkastning Vellykket egenkapital- og fondsobligasjonsemisjon Statens Finansfond innløst Styrket likviditet og kapitaldekning 5

6 Resultatfremgang og styrket soliditet Andre kvartal Første halvår Driftsresultat før nedskrivninger og skatt 272 mkr 219 mkr 494 mkr 308 mkr Resultat før skatt 237 mkr 166 mkr 443 mkr 196 mkr Resultat/utvannet resultat pr egenkapitalbevis 1.90 kr 1.59 kr 3.60 kr 1.63 kr Rentenetto 1.51 % 1.69 % 1.52 % 1.62 % Regnskapsmessig kostnads-/inntektsrelasjon 54.0 % 57.3 % 53.5 % 65.7 % Egenkapitalavkastning (ROE) annualisert 14.6 % 11.6 % 13.4 % 5.9 % Første halvår 2010 Finansieringsgrad ultimo 56.3 % 56.9 % Likviditetsindikator ultimo % % Kjernekapitaldekning ultimo 10.4 % 8.6 % Kapitaldekning ultimo 11.4 % 10.2 % Kjernekapitaldekning ultimo (Basel II fullt implementert) Kapitaldekning ultimo (Basel II fullt implementert) Kapitaldekningstallene inkluderer 50 % av periodens resultat 12.6 % 9.9 % 13.8 % 11.5 % 6

7 Egenkapitalavkastning og kredittspreadeffekt 14.6 % p.a. i 2 Q Virkelig verdivurdering av gjeld (FVO) en del av IFRS implementeringen i ,8 % 15,4 % 18,0 % 17,9 % 15,8 % 16,2 % 13,4 % 20,0 % 18,0 % 16,0 % 14,0 % Ulike prinsipper i norske banker 11,8 % 12,2 % 10,9 % 11,3 % 12,0 % 10,0 % Prinsippet utjevner ROE 8,0 % 8,0 % 6,0 % 4,9 % 1,8 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Pr Pr Regnskapsmessig ROE (% p.a.) ROE justert for FVO-effekt (% p.a.) 7

8 M nok M nok Den positive resultatutviklingen fortsetter Kvartaler Halvår Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q Q H 2H 1H 2H 1 H

9 Resultat før skatt mer enn dobles i første halvår

10 Kvartalsresultatet øker med 71 mkr - Frende Liv i pluss før plan

11 Opprettholdt nominell rentenetto i kvartalet vekst i halvåret Kommentarer Rentenetto pr kvartal (inkl. full konsolidering av Sparebanken Vest Boligkreditt AS) Nominell rentenetto 450 3,50 % Kronemessig om lag uendret fra 2 Q 09 Vekst på 29 mkr i halvåret Kvartalets rentenetto 1.51 (1.69) % Påvirket av Stigende Nibor og kredittspreader Obligasjoner med fortrinnsrett Emisjon og refinansiering fondsobligasjon ,53 % 297 1,52 % ,71 % 1,64 % ,69 % 1,53 % ,58 % 1,52 % 372 1,54 % 376 1,51 % 3,00 % 2,50 % 2,00 % 1,50 % 1,00 % 0,50 % 0 1 Q 08 2 Q 08 3 Q 08 4 Q 08 1 Q 09 2 Q 09 3 Q 09 4 Q 09 1 Q 10 2 Q 10 0,00 % Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter mkr Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter % per kapitalenhet 11

12 Produktmargin Rentemarginen opprettholdes Kommentarer Rentemargin pr kvartal Ingen reprising i kvartalet 2,50 % 2,18 % 2,23 % 2,30 % 2,23 % 2,09 % 2,17 % 2,31 % 2,38 % 2,31 % 2,25 % 2,17 % 2,19 % 2,19 % 2,15 % Mindre reprising med effekt fra medio juli Avtakende utlånsmargin økende innskuddsmargin Marginal endring i rentemargin 2,00 % 1,50 % 1,00 % 1,28 % 0,90 % 1,43 % 0,80 % 1,58 % 0,72 % 1,67 % 0,56 % 1,42 % 0,67 % 1,55 % 0,62 % 1,75 % 0,56 % 1,66 % 0,72 % 1,32 % 0,99 % 1,28 % 0,97 % 1,21 % 0,96 % 1,39 % 0,80 % 1,36 % 0,83 % 1,20 % 0,95 % 0,50 % 0,00 % 1 Q Q Q Q Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1 Q Q 2010 Utlån Innskudd Rentemargin *Produktmarginer og rentemargin (morbank og boligkredittforetak) målt mot bankens mellomregningsrente 12

13 Inntektene øker - 15 % i kvartalet og 18 % i halvåret MNOK Nominell rentenetto opprettholdt Økt inntjening fra finansielle instrumenter engangseffekt Nordito/PBS på 105 mkr Økte inntekter fra banktjenester Inntektsvekst i halvåret på 165 mkr (18 %) Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1 Q Q Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Netto gevinst/tap finansielle instrumenter Inntekter eierandeler i tilknyttede selskaper Netto banktjenester Andre driftsinntekter 13

14 Produktiviteten bedres K/I relasjon Kostnader i % p.a. av gjennomsnittlig forvaltningskapital 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 67,7 % 60,3 % 68,1 % 63,3 % 76,9 % 57,3 % 52,2 % 59,3 % 53,0 % 54,0 % 2,00 % 1,50 % 1,00 % 0,50 % 0,00 % 1,25 % 1 Q 1,45 % 2 Q 1,27 % 3 Q 1,27 % 4 Q 1,33 % 1 Q 1,31 % 2 Q 1,16 % 3 Q 1,30 % 4 Q 1,03 % 1 Q ,28 % 2 Q ,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q Q 2010 Netto nedgang på 20 årsverk eks. Sauda, sammenlignet med Q2 Reduserte kostnader i eksisterende virksomhet kombinert med styrket distribusjon og økt produktbredde. AFP effekt på 62 mkr i 1 Q Nordito effekt 105 mkr i 2 Q 14

15 Prosent God innskuddsvekst og styrket finansieringsgrad - vekst siste 12 mnd 9.1% (PM 4.7% og BM 15.7%) Innskuddsutvikling Finansieringsgrad mrd. 80,0 70,0 120,0 110,0 Finansieringsgrad - innskudd i prosent av netto utlån Finansieringsgrad morbank 60,0 100,0 90,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 14,3 14,6 15,8 18,0 15,1 15,2 17,5 17,8 18,8 19,1 20,3 23,3 24,0 25,6 24,3 25,4 25,4 26,9 25,5 26,1 26,2 28,2 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 57,4 59,1 58,0 60,0 53,2 59,1 52,8 66,0 56,9 62,9 54,6 63,4 54,5 62,4 54,0 69,5 56,3 0,0 4Q Q 2Q 3Q 4Q PM 1Q 2Q BM 3Q 4Q 1Q Q ,0 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1Q 2010 Likviditetsindikator pr Q er % 2Q

16 Forvaltningskapitalen har passert 100 milliarder - balansert utlånsvekst og god diversifisering Utlån Engasjementsvolum næringsfordelt mrd. 80,0 70,0 60,0 50,0 14,5 15,8 17,2 18,9 21,1 21,1 21,2 21,4 22,2 22,9 23,7 1,4 % 1,9 % 1,8 % 1,9 % 3,8 % 4,6 % 1,0 % 1,0 % Total per sektor 0,8 % 0,6 % 0,5 % 0,3 % Personmarked Eiendom Shipping Annet Industri Bygg og anlegg Verftsindustri 40,0 Varehandel 30,0 20,0 50,2 51,5 52,8 54,2 55,2 55,8 57,0 58,0 60,1 61,1 62,4 10,5 % Fiskeoppdrett Fiskeri og fiskeindustri Energi og småkraft 10,0 69,8 % Landbasert transport Jord- og skogbruk 0,0 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q PM BM Hotell og restaurant 16

17 PM porteføljen 92 % av PM eksponert mot boliglån God sikkerhetsdekning 68 % 8% 92% 32 % Andre lån Boliglån Nedbetalingslån Flexilån 100,00 % 90,00 % 80,00 % 70,00 % 60,00 % 50,00 % 40,00 % 30,00 % 20,00 % 10,00 % 0,00 % LTV <= 75 % LTV > 75 % 92 % av PM-porteføljen er lån sikret i fast eiendom 32 % av PM-lånene er flexilån (rammekreditter), resten er ordinære nedbetalingslån Flexilån innvilges innenfor 75 % av boligens markedsverdi *Inklusive boligkredittforetak, konserntall Ordinære nedbetalingslån er normalt innenfor 90 % av boligverdi, men 100 % belåning aksepteres for førstegangskjøpere med BSU-program Omtrent 94% av totale boliglån er innenfor 75 % av boligverdi 17

18 Bedret risikoprofil - lav i personmarkedet, moderat i bedriftsmarkedet Betydelig PM-andel bidrar positivt til samlet lav risikoprofil Noe bedrede konjunkturer virker positivt på risikoprofilen i BM Om lag 80 % av porteføljen har lav risiko 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Forventet tap: Betjeningsevne + sikkerhetsdekning (PD/LGD) 6,2 % 4,9 % 6,7 % 7,4 % 6,8 % 5,7 % 5,7 % 6,8 % 5,9 % 5,4 % 14,9 % 16,0 % 16,8 % 17,1 % 15,7 % 14,8 % 15,5 % 15,3 % 14,9 % 14,3 % 79,7 % 78,0 % 76,4 % 77,1 % 78,6 % 78,4 % 77,1 % 78,0 % 80,2 % 79,5 % 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q Q 2010 < 0,2 % 0,2 % > < 0,75 % > 0,75 % 18

19 Balanseførte nedskrivninger Nedskrivninger i % av bto utlån Lave nedskrivninger og stabilt mislighold Balanseførte nedskrivninger og avsetningsgrad Betalingsmislighold over 90 dager 600 0,60 % 0,63 % 0,62 % 0,63 % ,29 % 0,24 % 0,23 % 0,22 % 0,21 % 0,28 % ,51 % 0,49 % 0,43 % Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q ,60 % 0,50 % 0,40 % 0,30 % 0,20 % 0,10 % 0,00 % Misligholds grader PM 0,39 % 0,38 % 0,36 % 0,38 % 0,42 % BM 1,12 % 0,75 % 0,75 % 1,26 % 1,23 % Totalt 0,59 % 0,48 % 0,47 % 0,63 % 0,65 % Noe høyere betalingsmislighold i BM forårsaket av 3 mellomstore engasjementer i ulike bransjer Individuelle nedskrivninger Gruppenedskrivninger Avsetningsgrad 19

20 mkr Fortsatt lave tap Nedskrivinger kvartalsvis Kommentarer Andre kvartal: -11 1Q -21 2Q -57 3Q Q -59 1Q -53 2Q -93 3Q -65 4Q -16 1Q Q Nedskrivninger 35 (53) mkr 0.16 (0.28) % p.a. av gjennomsnittlige brutto utlån Konstaterte tap 20 (37) mkr 11 (33) mkr dekket av tidligere nedkrivninger Første halvår: Nedskrivninger 51 (112) mkr 0.12 (0.30) % p.a. av gjennomsnittlige utlån Konstaterte tap 39 (46) mkr 22 (34) mkr dekket av tidligere nedskrvninger 20

21 Styrket likviditet Mill Mnd 6 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q Q Stat Banker OMF Interbank Strukturell likviditet Kommuner og fylkeskommuner Andre Aksjer Benyttet for å skaffe låneadgang i NB 21

22 Milliarder Veldiversifisert finansieringsstruktur Forfallsstruktur konsern pr Kredittspreadutgang i 2. kvartal og i 1. halvår Samlet innlån fra kapitalmarkedet på NOK 48.7 mrd 30% i form av OMF SPV Boligkreditt har utstedt NOK 14.5 mrd i OMF i markedet Hvorav NOK 7.7 mrd er benyttet i bytteordningen med Norges Bank

23 Kapitaldekning over bankens soliditetsmål Kapitaldekning Kapitaldekning - Basel II 10,2 % 1,6 % 11,8 % 11,6 % 11,4 % 1,2 % 1,2 % 1,0 % 11,5 % 1,6 % 13,2 % 13,3 % 1,4 % 1,3 % 13,8 % 1,2 % 8,6 % 10,6 % 10,5 % 10,4 % 9,9 % 11,8 % 12,0 % 12,6 % 2 kv 4 kv 1 kv kv kv 4 kv 1 kv kv 2010 Kjernekapital Tilleggskapital Kjernekapital Tilleggskapital Kvartalstallene inkluderer 50% av periodens resultat

24 Høy aktivitet i kapitalmarkedet for Sparebanken Vest Sparebanken Vest Emisjon av nye EK-bevis (SVEG) Fondsobligasjon Emisjon av til sammen NOK 618 mill i EK-bevis Rettet plassering med påfølgende reparasjonsemisjon og ansatteemisjon - eierbrøk økes fra 9,5 til 19,7% Tiltak for å øke likviditeten i SVEG har effekt -økt notert kapital, splitt 1:2 og markedspleieavtaler Fondsobligasjon på NOK 400 mkr gjennomført NOK 960 mkr i fondsobligasjoner fra Statens finansfond tilbakebetalt Sparebanken Vest Boligkreditt Første emisjon i SPV Boligkreditt i utlandet EUR 500 mill vellykket gjennomført 24

25 Frende Forsikring og Norne Securities - sterk distribusjonskraft sammen med strategiske partnere Alle filialer tilbyr forsikring Frende er en suksess og godt mottatt både av kunder og ansatte Norne Securities leverer megling og rådgivningstjenester innenfor verdipapirområdet Oppdragsmengden øker -Sparebanken Sør, Spareskillingsbanken, Flekkefjord Sparebank, Søgne & Greipstad Sparebank, Lillesand Sparebank -Sparebanken Vest, Fana Sparebank, Haugesund Sparebank, Skudenes & Aakra Sparebank, Voss Sparebank, Luster Sparebank, Etne Sparebank - Sparebanken Øst 14 sparebanker med total forvaltningskapital på NOK 220 milliarder Totalt kunder (PM/BM) Totalt 165 kontorer - Helgeland Sparebank 25

26 Utvikling av produkt- og leverandørstrategi - I samarbeid med en rekke andre uavhengige sparebanker Fullintegrert finanskonsern med et bredt spekter av finansielle tjenester Resultat 1 etter skatt pr 2 Q 2010 Boligkredittselskap - eid av åtte selvstendige sparebanker i Frende samarbeidet og Sparebanken Vest (40 %) Full drift i andre kvartal 2010 Utstedt obligasjoner med fortrinnsrett på 750 mkr -0.5 MNOK Tre forretningsområder; netthandel, aksjemegling og corporate finance. Alle forretningsområder i vekst, økende oppdragsmengde/omsetning 20 ansatte, rundt kunder -2.2 MNOK Frende Skade Premiebestand øker med 150 % i ; utgjør 500 mkr i halvårsskiftet kunder. Frende Liv Plussresultat tidligere enn forventet Ny teknologi og effektiv drift i begge selskaper ansatte MNOK Markedsleder på Vestlandet, 23 % markedsandel i Hordaland Godt resultat. Omsetning i 2 Q øker Kyte Næringsmegling (DS); 30 % markedsandel. Omsetning påvirket av bedre ordretilgang og tilgang på finansiering også i 2 Q 13.0 MNOK Heleid selskap som forvalter boliglån som er finansiert ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. Viktig instrument i konsernets finansiering I andre kvartal internasjonal OMF-emisjon på 500 m 31.6 MNOK Nytt leasingselskap Stiftet i mai 2010 sammen med 9 andre sparebanker operativt Q Vil tilby finansieringsløsninger for prioriterte objekter som maskiner, kontor, data, Hovedkontor i Bergen med nye arbeidsplasser N.A For tilknyttede selskaper vises Sparebanken Vest sin andel av selskapsresultatene

27 mar. 08 jun. 08 sep. 08 des. 08 mar. 09 jun. 09 sep. 09 des. 09 mar. 10 jun. 10 Antall kunder Frende Skadeforsikring (strategisk skifte av forsikringsleverandør) - nær 60% av volum gjenvunnet på knappe to år Sparebanken Vest største distributør i Frende Utvikling i Frende Skadeforsikring Frende Forsikring operativ våren Frende Skade har passert 500 mkr i bestandspremie Sparebanken Vest sin andel av SpareBank 1 Skadeforsikring, medio 2007, bestandpremie på MNOK 430. P.t. bestandpremie på MNOK 256 i Frende Skadeforsikring, etter knappe to år operativ drift Bestandspremie Mkr Sparebanken Vest hadde, medio 2007, forsikringskunder under Sparebank 1 Skadeforsikring, og har i dag i overkant av kunder i Frende Skadeforsikring Bestandspremie Antall kunder 27

28 Styrker markedsposisjonen på Vestlandet PM-segmentet BM-segmentet 20 % 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Sum innskudd 16,7 % 16,8 % 17,2 % 17,6 % 18,1 % 18,7 % 18,5 % 17,9 % 18,4 % Sum utlån 14,0 % 14,6 % 15,0 % 15,3 % 15,3 % 16,0 % 16,3 % 16,4 % 16,7 % 20 % 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Sum innskudd 12,3 % 11,1 % 10,9 % 9,4 % 9,4 % 9,2 % 10,7 % 11,4 % 11,6 % Sum utlån 8,2 % 8,3 % 7,7 % 6,5 % 5,9 % 6,5 % 7,4 % 8,2 % 8,3 % 28

29 Høy og stabil kundelojalitet og -tilfredshet til tross for økt konkurranse God kundetilfredshet Stabil markedsposisjon Q 2 Q KTI PM KTI BM Kilde: TNS Gallup Stabil kundetilfredshet både på BM og PM I henhold til Norsk kundebarometer i Dagens Næringsliv 20/4-10, ville score 75 gitt Sparebanken Vest en god tredje plass. Styrket markedsposisjon og distrribusjon etablering i Haugesund, Stavanger og Sandnes fusjonert med Sauda Sparebank nye kontorer på Hinna og Sola Intens konkurranse i personmarkedet; tiltakende i bedriftsmarkedet. Press på marginer 29

30 Fremtidsutsikter - Vekst og resultatutvikling påvirkes av Eksterne forhold Lav og ujevn vekst internasjonalt Moderat økonomisk innhenting Gjeldssituasjonen i Europa Avvikende næringsstruktur på Vestlandet Sparebanken Vest Styrket markedsposisjon Effekter knyttet til strategisk knoppskyting Økte kredittspreader Lavere tap Bedre ROE i

31 Appendix

32 Godt diversifisert BM-portefølje 6 % 3 % 3 % 3 % 5 % Bedriftsmarked 2 % 2 % 1 % 35 % Eiendom Shipping Annet Industri Bygg og anlegg Verftsindustri 32 % 20 % Eiendom 10,5 % 2 % 3 % 22 % 14 % 5 % 1 % 1 % Bolig Borettslag Fritidseiendom Hotell Industri Kjøpesenter/butikk Kontor Uspesifisert næringseiendom Ikke spesifisert 6 % Varehandel Fiskeoppdrett Shipping 4,6 % 6 % 13 % 15 % Fiskeri og fiskeindustri Energi og småkraft Landbasert transport Jord- og skogbruk Hotell og restaurant 1 % 3 % 2 % 13 % 1 % 2 % 21 % Container Ferge/passasjer Kjøleskip (reefer) Offshore Tank 30 % Tørrbulk, mindre Tørrbulk, store 27 % Ikke spesifisert Brønnbåt 32 *Volum uten datterselskaper

33 Balanseførte nedskrivninger og avsetningsgrad - segmentfordelt PM BM 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0-0,12 % 20,3 30,0 0,11 % 17,2 32,0 0,08 % 5,4 32,0 0,07 % 0,2 32,0 0,07 % 1,4 32,0 0,06 % 1,4 32,0 0,08 % 1,2 42,0 0,10 % 1,2 52,0 0,10 % 1,2 52,8 0,12 % 15,4 52,9 0,13 % 19,8 53,5 0,12 % 18,6 53,5 0,12 % 19,5 52,7 0,12 % 18,8 54,0 0,12 % 20,5 54,0 0,12 % 0,10 % 0,08 % 0,06 % 0,04 % 0,02 % 0,00 % 500,0 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0-1,37 % 52,7 102,5 1,09 % 71,7 72,0 0,98 % 61,2 72,0 0,74 % 28,9 72,0 0,76 % 38,7 72,0 0,75 % 38,1 82,0 0,73 % 43,9 82,0 0,85 % 69,0 92,0 1,28 % 92,7 180,0 1,46 % 127,3 185,0 1,54 % 145,2 185,0 1,88 % 219,8 190,0 1,97 % 220,2 230,0 1,95 % 225,5 229,0 1,96 % 240,6 234,0 2,00 % 1,50 % 1,00 % 0,50 % 0,00 % Gruppeneskrivninger PM Individuelle nedskrivninger PM Gruppenedskrivninger BM Individuelle nedskrivninger BM Avsetningsgrad PM Avsetningsgrad BM 33

34 Risikoprofil - forventet tap PM (betjeningsevne + sikkerhet) - en betydelig andel av porteføljen med lav risiko 100 % 90 % 1,5 % 1,4 % 1,9 % 1,7 % 1,6 % 1,6 % 1,6 % 1,5 % 1,3 % 1,2 % 4,5 % 4,1 4,8 % 4,6 % 4,3 % 4,2 % 4,1 % 3,9 3,7 3,3 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 94,0 % 94,5 % 93,3 % 93,7 % 94,1 % 94,2 % 94,2 % 94,6 % 95,0 % 95,4 % 30 % 20 % 10 % 0 % 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q Q 2010 < 0,2 % 0,2 % > < 0,75 % > 0,75 % 34

35 Risikoprofil - forventet tap BM (betjeningsevne + sikkerhet) - Moderat risikoprofil 100 % 90 % 18,1 % 13,8 % 18,3 % 20,2 % 18,8 % 15,0 % 15,5 % 18,8 % 16,7 % 15,0 % 80 % 70 % 60 % 39,4 % 41,6 % 40,9 % 39,6 % 38,8 % 42,1 % 48,0 % 46,5 % 44,9 % 41,5 % 50 % 40 % 30 % 20 % 42,5 % 44,6 % 40,9 % 40,2 % 42,5 % 43,0 % 36,5 % 34,7 % 38,5 % 43,5 % 10 % 0 % 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q Q 2010 < 0,2 % 0,2 % > < 0,75 % > 0,75 % 35

36 Rating - Status Moodys Fitch Long-term Short-term Outlook Long-term Short-term Outlook Sparebanken Vest A2 P-1 Negative A- F2 Stable Sparebanken Vest Boligkreditt AS Covered bond program Moodys Rating Aaa Fitch Rating AAA 36

37 SVEG mot egenkapitalbevisindex Avkastning fra 2006 justert for utbytte SVEG OSEEX

38 Største eiere per : 20 Største eierne Antall EKB Andel av EA-kapital % SPARBANKSTIFTELSEN SAUDA ,84 FRANK MOHN AS ,03 MP PENSJON ,54 ODIN NORDEN ,42 ODIN NORGE ,42 HERFO FINANS AS ,35 BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE ,24 HOLBERG NORGE ,05 SKAGEN VEKST ,02 KLP LK AKSJER ,29 VERDIPAPIRFONDET ,62 KLP AKSJENORGE ,52 KLP AKSJENORDEN ,52 GOLDMAN SACHS & CO *) ,10 VPF NORDEA NORGE ,93 HELGELAND SPAREBANK ,91 PROFOND AS ,84 VPF NORDEA KAPITAL ,81 SKUDENES & AAKRA SPAREBANK ,76 BOREA NOTERTE III AS ,72 Sum ,93 38

39 39

Tredje kvartal 2011 Konsernet Sparebanken Vest

Tredje kvartal 2011 Konsernet Sparebanken Vest Tredje kvartal 2011 Konsernet Sparebanken Vest Adm. direktør Stein Klakegg 26. oktober 2011 1 Tredje kvartal 2011 God underliggende drift Bedret rentenetto Moderate tap Økte provisjonsinntekter og bidrag

Detaljer

1. kvartal 2010. Konsernet Sparebanken Vest. Viseadm. dir. Jan Erik Kjerpeseth 28.4.2010

1. kvartal 2010. Konsernet Sparebanken Vest. Viseadm. dir. Jan Erik Kjerpeseth 28.4.2010 1. kvartal 2010 Konsernet Sparebanken Vest Viseadm. dir. Jan Erik Kjerpeseth 28.4.2010 1 Agenda Finansiell informasjon Refinansiering fondsobligasjon gjennom emisjon Styrket markedsposisjon og økt kundetilfredshet

Detaljer

Første kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest

Første kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest Første kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest 25. april 2012 Stein Klakegg, Administrerende direktør 1 Første kvartal 2012 Optimisme i næringslivet på Vestlandet på tross av internasjonal uro Positivt

Detaljer

Første kvartal 2011 Konsernet Sparebanken Vest

Første kvartal 2011 Konsernet Sparebanken Vest Første kvartal 2011 Konsernet Sparebanken Vest Adm. direktør Stein Klakegg 28. april 2011 Hovedtrekk første kvartal 2011 God vekst i ordinært driftsresultat og finansinntekter God inntektsvekst og godt

Detaljer

Året 2010 og fjerde kvartal 2010. Konsernet Sparebanken Vest. Adm. direktør Stein Klakegg 22. februar 2011

Året 2010 og fjerde kvartal 2010. Konsernet Sparebanken Vest. Adm. direktør Stein Klakegg 22. februar 2011 Året 2010 og fjerde kvartal 2010 Konsernet Sparebanken Vest Adm. direktør Stein Klakegg 22. februar 2011 1 2010: Tidenes beste resultat før nedskrivninger og skatt 927 millioner kroner Hovedtrekk for 2010:

Detaljer

Sparebanken Vest Kapitalmarkedsdag 5.september 2011 Del 1 - Strategi markedsutvikling - fremtidsutsikter. v/administrerende direktør Stein Klakegg

Sparebanken Vest Kapitalmarkedsdag 5.september 2011 Del 1 - Strategi markedsutvikling - fremtidsutsikter. v/administrerende direktør Stein Klakegg Sparebanken Vest Kapitalmarkedsdag 5.september 2011 Del 1 - Strategi markedsutvikling - fremtidsutsikter v/administrerende direktør Stein Klakegg Sterk markedsposisjon i attraktivt marked - Positiv lønnsomhetsutviking

Detaljer

Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest

Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest 24. oktober 2012 Stein Klakegg, administrerende direktør 1 Hovedtrekk 3. kvartal Solid 3. kvartal resultat før skatt på 303 MNOK (135 MNOK) Egenkapitalavkastning

Detaljer

Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest

Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest 23. August 2012 Stein Klakegg, Administrerende direktør 1 Lokal storbank for innbyggere og bedrifter på Vestlandet Hver femte bedrift og hver

Detaljer

Året 2010 og fjerde kvartal Konsernet Sparebanken Vest. Adm. direktør Stein Klakegg 22. februar 2011

Året 2010 og fjerde kvartal Konsernet Sparebanken Vest. Adm. direktør Stein Klakegg 22. februar 2011 Året 2010 og fjerde kvartal 2010 Konsernet Sparebanken Vest Adm. direktør Stein Klakegg 22. februar 2011 1 2010: Tidenes beste resultat før nedskrivninger og skatt 927 millioner kroner Hovedtrekk for 2010:

Detaljer

SPV FØRSTE KVARTAL april Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør

SPV FØRSTE KVARTAL april Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør SPV FØRSTE KVARTAL 2014 29. april 2014 Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL ØKT DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT FØR SKATT 526 MNOK (273) GOD EGENKAPITALAVKASTNING EGENKAPITALAVKASTNING

Detaljer

Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest

Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest 23. August 2012 Stein Klakegg, Administrerende direktør 1 Lokal storbank for innbyggere og bedrifter på Vestlandet Hver femte bedrift og hver

Detaljer

1. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR

1. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL RESULTAT RESULTAT EKSKL. ENGANGSEFFEKTER* DRIFTSRESULTAT FØR SKATT 407 MNOK (526) 370 MNOK (360) GOD EGENKAPITALAVKASTNING

Detaljer

FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014 4. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR

FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014 4. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014 4. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR HOVEDTREKK Fjerde kvartal Året 2014 ØKT RESULTAT FØR SKATT 356 MNOK (246) MNOK 1.493 (1.221) EGENKAPITALAVKASTNING

Detaljer

4. kvartal og foreløpige regnskapstall for Konsernet Sparebanken Vest. Adm. dir. Stein Klakegg

4. kvartal og foreløpige regnskapstall for Konsernet Sparebanken Vest. Adm. dir. Stein Klakegg 4. kvartal og foreløpige regnskapstall for Konsernet Sparebanken Vest Adm. dir. Stein Klakegg 4.2.2010 1 - et år med store kontraster Første del Preget av negative utsikter nasjonalt og internasjonalt

Detaljer

4. kvartal og foreløpige regnskapstall for Konsernet Sparebanken Vest. Adm. dir. Stein Klakegg

4. kvartal og foreløpige regnskapstall for Konsernet Sparebanken Vest. Adm. dir. Stein Klakegg 4. kvartal og foreløpige regnskapstall for Konsernet Sparebanken Vest Adm. dir. Stein Klakegg 4.2.2010 1 - et år med store kontraster Første del Andre del Preget av negative utsikter nasjonalt og internasjonalt

Detaljer

Fjerde kvartal og året 2011 Konsernet Sparebanken Vest

Fjerde kvartal og året 2011 Konsernet Sparebanken Vest Fjerde kvartal og året 2011 Konsernet Sparebanken Vest 15. februar 2012 Stein Klakegg, administrerende direktør 1 Året 2011 Styrket kundetilfredshet og markedsposisjon God underliggende bankdrift i urolig

Detaljer

TREDJE KVARTAL OG 24. OKTOBER 2014 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR

TREDJE KVARTAL OG 24. OKTOBER 2014 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR TREDJE KVARTAL 2014 23 OG 24. OKTOBER 2014 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR TREDJE KVARTAL 1. Hovedtrekk regnskap 2. Status Bedriftsmarked Tema Shipping # 1 REGNSKAP HOVEDTREKK HOVEDTREKK TREDJE

Detaljer

Delårsregnskap 1/2008. 23. april 2008

Delårsregnskap 1/2008. 23. april 2008 Delårsregnskap 1/2008 23. april 2008 17.01.2010 Hovedtrekk 1. kvartal 2008 (1) Underliggende bankdrift som forventet Mer urolig marked Børsfall Stigende rentenivå/økte kredittspreader Strammere likviditetstilgang

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 1. KVARTAL 2013 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet

Detaljer

3. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR

3. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR 3. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR ØKTE KRAV I 2016 FOR NORSKE BANKER 2 SOLIDITET Basel 1 gulv* IRB * * Kvartalstallene inkluderer 80% av akkumulert resultat etter skatt, med

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank

Detaljer

Resultat ult er at for f Spa S rebanken Ves V t konsernet 3. kvar v tal t oktober 2009 Adm. dir. r Stein Klakegg

Resultat ult er at for f Spa S rebanken Ves V t konsernet 3. kvar v tal t oktober 2009 Adm. dir. r Stein Klakegg Resultater for Sparebanken Vest konsernet 3. kvartal 2009 28. oktober 2009 Adm. dir. Stein Klakegg Så langt i 2009 Resultatnivået fra andre kvartal videreføres - klart bedre resultat enn i 3. kvartal 2008

Detaljer

Sparebanken SØR. Vekst. Rentenetto. Kostnader RESULTATER. Reduserte tap 3. KVARTAL OG 9 MND 2012

Sparebanken SØR. Vekst. Rentenetto. Kostnader RESULTATER. Reduserte tap 3. KVARTAL OG 9 MND 2012 Sparebanken SØR @ Vekst RESULTATER 3. KVARTAL OG 9 MND 2012 % Kostnader Rentenetto Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som

Detaljer

Styrearbeid i vanskelige tider sett fra bankens side

Styrearbeid i vanskelige tider sett fra bankens side Styrearbeid i vanskelige tider sett fra bankens side Styredagen Sogn og Fjordane 18.03.10 Henning Nordgulen, Direktør Divisjon Bedriftsmarked Innhold Om Sparebanken Vest Kredittvurdering av bedrifter Vurdering

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER Økning tap og tapsutsatte 2. KVARTAL og 1.

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER Økning tap og tapsutsatte 2. KVARTAL og 1. sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 2. KVARTAL og 1. HALVÅR 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader Økning tap og tapsutsatte Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra

Detaljer

SPAREBANKEN SØR. Vekst Rentenetto. Provisjonsinntekter. Reduserte kostnader RESULTATER. Økning tap. 4. KVARTAL og FORELØPIG 2013

SPAREBANKEN SØR. Vekst Rentenetto. Provisjonsinntekter. Reduserte kostnader RESULTATER. Økning tap. 4. KVARTAL og FORELØPIG 2013 SPAREBANKEN SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 4. KVARTAL og FORELØPIG 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader Økning tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal

Detaljer

Andre kvartal og første halvår 2011 Konsernet Sparebanken Vest

Andre kvartal og første halvår 2011 Konsernet Sparebanken Vest Andre kvartal og første halvår 2011 Konsernet Sparebanken Vest Adm. direktør Stein Klakegg 18. august 2011 1 Vestlandets ledende finanshus Engasjert og frittstående sparebank for privatpersoner og næringsliv

Detaljer

FØRSTE HALVÅR OG 2. KVARTAL 2017 JAN ERIK KJERPESETH KONSERNSJEF SPAREBANKEN VEST

FØRSTE HALVÅR OG 2. KVARTAL 2017 JAN ERIK KJERPESETH KONSERNSJEF SPAREBANKEN VEST FØRSTE HALVÅR OG 2. KVARTAL 2017 JAN ERIK KJERPESETH KONSERNSJEF SPAREBANKEN VEST EN MER PRESTASJONSORIENTERT BANK - GOD LØNNSOMHET PÅ VESENTLIG HØYERE EGENKAPITAL Egenkapitalavkastning og ren kjernekapital

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER tap og tapsutsatte 3. KVARTAL og 9Mnd 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER tap og tapsutsatte 3. KVARTAL og 9Mnd 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 3. KVARTAL og 9Mnd 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader tap og tapsutsatte Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da

Detaljer

Sparebanken Sør Q4 2011

Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Foreløpige resultater for konsernet Sparebanken Vest 2008 & tall for 4. kvartal 28. januar 2009. Adm. direktørr Stein Klakegg

Foreløpige resultater for konsernet Sparebanken Vest 2008 & tall for 4. kvartal 28. januar 2009. Adm. direktørr Stein Klakegg Foreløpige resultater for konsernet Sparebanken Vest & tall for 4. kvartal 28. januar 2009 Adm. direktørr Stein Klakegg 27.01.2009 Tilfredsstillende utvikling i krevende marked Finansiell uro og tiltakende

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015 Sparebanken Hedmark Regnskap for 1. kvartal 215 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark Er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark. Norges

Detaljer

Sparebanken Sør Q2 2011

Sparebanken Sør Q2 2011 Sparebanken Sør Q2 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Sparebanken Sør Q3 2011

Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013 SPV. 22.august 2013. Stein Klakegg Administrerende direktør

ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013 SPV. 22.august 2013. Stein Klakegg Administrerende direktør SPV ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013 22.august 2013 Stein Klakegg Administrerende direktør KORT OM SPAREBANKEN VEST Nøkkelfakta Norges 3. største sparebank Etablert i 1823 og Norges nest eldste sparebank

Detaljer

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Resultatrekneskap og balanse (alle tall i 1.000 kroner) Resultat Renteinntekter og lignende inntekter 48.136 40.786 55.061 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

EGENKAPITALBEVISSEMINAR

EGENKAPITALBEVISSEMINAR EGENKAPITALBEVISSEMINAR Oslo 20. oktober 2015 Odd Einar Folland, adm. direktør Steinar Sogn, finansdirektør «Lokal verdiskaping i 180 år, 1835-2015» 2 Bankens markedsområde 3 4 5 6 7 Markedsfordeling regioner

Detaljer

Sparebanken Vest Kapitalmarkedsdag 6.september 2010 Del 1. v/administrerende direktør Stein Klakegg

Sparebanken Vest Kapitalmarkedsdag 6.september 2010 Del 1. v/administrerende direktør Stein Klakegg Sparebanken Vest Kapitalmarkedsdag 6.september 2010 Del 1 v/administrerende direktør Stein Klakegg Agenda Del 1 Overordnet strategi Finansiell stilling og mål Egenkapital Del 2 Forretningsmessige muligheter

Detaljer

PRESENTASJON. regnskap 2. kvartal 2010. Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1

PRESENTASJON. regnskap 2. kvartal 2010. Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1 PRESENTASJON regnskap 2. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1 Hovedtrekk i 2. kvartal Godt resultat Realisert gevinst aksjer og økt utbytte Lave tap på utlån God kostnadskontroll Reduserte årsverk

Detaljer

SPV TREDJE KVARTAL oktober Stein Klakegg Administrerende direktør

SPV TREDJE KVARTAL oktober Stein Klakegg Administrerende direktør SPV TREDJE KVARTAL 2013 23.oktober 2013 Stein Klakegg Administrerende direktør STERK FREMGANG I KJERNEBANKDRIFT Egenkapitalavkastning etter skatt ble 14,0 % (12,5 %) Resultat før skatt ble 370 MNOK (303

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

SPV FJERDE KVARTAL 2013. 6. februar 2014. Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør

SPV FJERDE KVARTAL 2013. 6. februar 2014. Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør SPV FJERDE KVARTAL 2013 6. februar 2014 Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør 4 % 4 % 9 % 10 % 12 % 13 % 261 248 296 226 258 273 223 226 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL OG 2013 700 3,5 % 2.000 5,00 %

Detaljer

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Februar 2014

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Februar 2014 BN Bank ASA Investorpresentasjon Februar 2014 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig- og Næringsbanken

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank. Rogaland på børs. 7. september 2011. Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans

SpareBank 1 SR-Bank. Rogaland på børs. 7. september 2011. Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans SpareBank 1 SR-Bank Rogaland på børs 7. september 2011 Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans Vi har bidratt til verdiskaping i over 170 år 1839 1849 1859 1869 1879 1889 1899 1909 1919 1929

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2017 BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person-og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Egil Meland, adm. banksjef Kristin M Skinstad, banksjef økonomi og finans Hensikt Modum Sparebank skal Skape verdier i sitt markedsområdet Visjon Modum

Detaljer

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg Kapitalmarkedsdag Oslo 18. august 2015 Den internasjonale økonomiske uroen og usikkerheten i norsk økonomi som følge av oljeprisnedgangen, har så langt gitt begrensede utslag

Detaljer

Investorpresentasjon 1. halvår 2017

Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg God egenkapitalavkastning på 10,5 % Regnskap for 1. halvår 2017 - Stø

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3.

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3. RESULTAT 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23.572 22.378 69.498 65.691 88.571 Rentekostnader og lignende kostnader 7.528 7.257 22.436 24.141 31.749

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 3. kvartal 2016 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank besluttet i august 2015 å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 2. kvartal 2016 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank besluttet i august 2015 å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 25. februar Adm. banksjef Per Halvorsen

Kapitalmarkedsdag 25. februar Adm. banksjef Per Halvorsen Kapitalmarkedsdag 25. februar 2014 Adm. banksjef Per Halvorsen God vekst og effektiv bankdrift ga et godt årsresultat i 2013 Resultat før skatt ble på 221,5 millioner kroner mot 168,7 millioner kroner

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Første halvår 2014 Resultatpresentasjon 13.08.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Sparebanken Øst Regnskap per 2. kvartal 2017 Oslo juli 2017

Sparebanken Øst Regnskap per 2. kvartal 2017 Oslo juli 2017 Sparebanken Øst Regnskap per 2. kvartal 2017 Oslo - 13. juli 2017 KAPITALDEKNING Banken er meget solid, ren kjernekapital utgjør 17,62 % Mål for ren kjernekapital er 14,5 % Ren kjernekapital prosent Uvektet

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 CFO Roar Snippen Tema Regnskap pr 30.06.14 Telemark, status og utsikter Finansielle mål Oppsummering Vedlegg Godt resultat og god soliditet Driftsresultatet økt med 19

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Rapport 3. kvartal 2017

Rapport 3. kvartal 2017 Rapport 3. kvartal 2017 NØKKELTALL Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert Resultat Kostnader i % av inntekter justert for VP 68,3 % 74,0 % 73,2 % Kostnadsvekst siste 12 mnd 9,6 % 2,4

Detaljer

Sparebanken Øst Regnskap per 3. kvartal 2017 Oslo - 1. november 2017

Sparebanken Øst Regnskap per 3. kvartal 2017 Oslo - 1. november 2017 Sparebanken Øst Regnskap per 3. kvartal 2017 Oslo - 1. november 2017 RENTENETTO Stabilt utlånsvolum Reprising av utlån Fall i pengemarkedsrenten Rentenetto mill. kroner Rentenetto i % av gjennomsnittlig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2015

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2015 BN Bank ASA Investorinformasjon 1. kvartal 2015 Generelt 2 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig-

Detaljer

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Hovedpunkter 1. kvartal Resultat før skatt pr. 1. kvartal ble på 9,2 (6,2) mill. kroner Egenkapitalavkastning på 6,6 (5,1) % Kostnader i prosent av inntekter justert

Detaljer

Resultat Helgeland Sparebank

Resultat Helgeland Sparebank Resultat Helgeland Sparebank 1 Hovedtrekk per 30.09.11 Helgeland Sparebank, konsern Resultat før skatt på 106 mill. kr 49 mill. kr. svakere enn samme tidspunkt i 2010, hvorav engangseffekt i 2010 ved ny

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 3. kvartal 2017 BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person- og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 1. kvartal 2017 1.kvartal 2017 oppsummert (1.kv 2016) Resultat etter skatt 89 mill kroner (60 mill) Egenkapitalavkastning 10,3 % (6,8%) K/I forvaltet portefølje 37,2 % (37,1%)

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Årsregnskap Kapitalmarkedsdag 16. februar Telemark. Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen

Årsregnskap Kapitalmarkedsdag 16. februar Telemark. Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen Årsregnskap 2015 Kapitalmarkedsdag 16. februar 2016 Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen Telemark Kapitalmarkedsdag 16. februar 2016 Banken for Telemark og telemarkinger Kostnadseffektivitet og

Detaljer

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef SpareBank 1 Ringerike Hadeland Den anbefalte og ledende banken i en region med sterk vekst

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 10. februar 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og lavere

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 2. kvartal 2017 Kort om BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person-og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2017

Delårsrapport 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 Morbank 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23 997 21 397 46 643 43 365 87 792 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2016 Satser på nye forretningsområder Personmarked For å styrke inntjeningen ytterligere er BN Bank godt i gang med å tilby forbrukslån og med å etablere en eiendomsmeglervirksomhet

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 God start på 2010 Oslo, 29. april 2010 Bank 1 Oslo skilt ut fra SpareBank 1 Gruppen med virkning fra 1.1.10 Bank 1 Oslo ble fra 1.1.10 direkte eid av SpareBank 1- bankene

Detaljer

Investorpresentasjon

Investorpresentasjon Investorpresentasjon 30.09.2017 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg God egenkapitalavkastning på 11,9 % Regnskap for 3. kvartal og 30.09.2017

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2017

Delårsrapport 1. kvartal 2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 Regnskap Morbank 1. Kvartal 1. Kvartal Året Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 22 646 21 969 87 792 Rentekostnader og lignende kostnader 9 067 10

Detaljer

Delårsrapport - 3. kvartal Marker Sparebank

Delårsrapport - 3. kvartal Marker Sparebank Delårsrapport - 3. kvartal 2014 Marker Sparebank Resultat Resultat av ordinær drift utgjør per 3. kvartal kr 44,0 mill. eller 1,69 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 36,6 mill. og 1,47 %

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal Trøgstad Sparebank

Kvartalsrapport 2. kvartal Trøgstad Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2017 Trøgstad Sparebank RESULTATREGNSKAP 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 19.788 18.748 38.883 37.862 76.207 Rentekostnader

Detaljer

Investorpresentasjon 3. kvartal og per

Investorpresentasjon 3. kvartal og per Investorpresentasjon 3. kvartal og per 30.09.2016 Adm. dir. Vise adm. dir./cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg SpareBank 1 Østfold Akershus Nøkkeltall 30.09.16 2015 Ren kjernekapitaldekning 14,5

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 KVARTALSRAPPORT 2. Kvartal isolert 2. Kvartal Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 27.343 30.005 56.288 59.369 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer