Dette er det første blad i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dette er det første blad i"

Transkript

1 Fra Rådet for Industridesign Nr. 1/1985 Japan: Nye materialer rett ut til forbruker Keramiske sy-sakser har overraskende dukket opp i japanske forretninger. Se side 3. Intervju med industridesigner Esben Wingerei Industrien trenger designere, men ifølge Wingerei blir konsulenter og designere kuttet ut i dårlige tider. Se side 4. Nobø satser på produktutvikling 12 mann arbeider kontinuerlig med produktutvikling ved Nobø Fabrikker A.S. i Trondheim. Se side 6. Dette er det første blad i Norge som omhandler industridesign. Industridesign vil være morgendagens kanskje viktigste konkurransemiddel - en slags bedriftenes «livsforsikring». Mens ny teknologi og moderne markedsføring er tilgjengelige verktøy for alle, kan design tilpasses enhver bedrifts tekniske, økonomiske og markedsmessige forutsetninger. Rådet for Industridesign som det eneste - og offentlig opprettete - kompetanseorgan, har som sin viktigste målsetning å fremme tiltak som kan hjelpe norsk industri til bedre formgivning på sine produkter. RID har følt en viss frustrasjon med hensyn til å nå frem innen eksisterende presse med stoff som vi mener har interesse for industrien, og som støtter opp om det faktum at formgivning og design er noe mer enn øyet oppfatter. Alle produkter vi omgir oss med til daglig virker inn på vår hverdag såvel positivt som negativt. Alle de produkter som oversvømmer markedet har vært gjenstand for mer eller mindre bevisst planlegging. Alt kan gjøres bedre, - ny teknologi åpner for nye muligheter, og nye materialer vinner terreng på nye markeder. Det produkt som er suksess idag er mest sannsynlig ikke morgendagens salgsuksess. Å imøtekomme stadig nye ønsker og krav krever en kontinuerlig produktutvikling der industridesign må bli en naturlig del av prosessen. Derfor dette bladet.

2 Industriminister Petter Thomassen: «Regjeringens politikk tar sil<te på å sl<;ape rammebetingelser som stimulerer industrien til utvikling av bedre og mer konkurransedyktige produkter.» Design en grunnleggende forutsetning for norske produkter i konkurransen på internasjonale markeder. Med vårt høye kostnadsnivå vil jeg hevde, at produktutvikling og god industridesign ikke bare er «en plussverdi» i produktutviklingen, men ofte en grunnleggende forutsetning for at norske bedrifter skal være konkurransedyktige på internasjonale markeder Uten at man har et produkt med et salgsfremmende utseende, hensiktsmessig funksjon; det vil si de positive egenskapene som god industridesign er med på å frembringe, vil man ha vanskeligheter med å lykkes i hard internasjonal konkurranse. D DESIGN OG GRØNNE KROKODILLER e fleste yrker kan vel i sine sammenkomster eller møter konsentrere seg om faglige spørsmål vedrørende utdannelse, betingelser og organisasjon. Mens ingeniører, advokater og rørleggere kan fokusere på sitt yrkes utvikling, må industridesigneren av i dag i sine organisasjoner, i møter og kongresser først og fremst slå til lyd for en bedre og riktigere posisjonering av sin rolle innen industri og produktutvikling. Industrifondet har i et par år gitt Rådet for Industridesign økte bevilgninger og støtte til en klargjøring av designelementets betydning for produktenes konkurranseevne. Designelementets naturlige og nødvendige plass i produktutvikling må bli understreket og belyst ved sakshistorier og illustrasjoner. Det er en seiglivet oppfatning at designerens bidrag i det vesentlige gjelder form og farge, en slags sukring av kaken til slutt. Men for designerne selv tar utdannelse og målsetning sikte på å bidra også til et produkts idémessige nytteverdi, sikre håndterlighet, fremstillingsøkonomi og servicevennlighet. Designere har kanskje selv en del av skylden for både slike misforståelser og den tilbakeholdenhet som kan gjøre seg gjeldende overfor mer eller mindre «artistiske» medarbeideres evne til å tilpasse seg fremdriftsplaner og systematisk samarbeid. Guruer og primadonnaer blant designere har dessverre ofte ført en noe innelukket tilværelse i sine elfenbenstårn. Profan signaturproduksjon som vedkommende designer aner lite eller ingenting om, blir hevet til skyene i media og solgt til doble priser hvis små p'er eller grønne krokodiller er påsatt et eller annet sted. Men et stadig økende opplysningsarbeid fra designernes oi^anisasjoner og deres paraplyorganisasjoner understreker betydningen av at designelementet forstås riktig. Sammen med teknologer, konstruktører, markedsforskere og -førere kan de på en vesentlig måte bidra i et produktutviklingsteam til produkter hvor brukerkrav og ikke bare utseende er imøtekommet. Først da blir produktene virkelig konkurransedyktige. Knut Yran 2 Ved å tenke design gjennom hele produktutviklingsprosessen vil man kunne bidra til rasjonell produksjon og lavere produksjonskostnader Dette vil bidra til å styrke konkurranseevnen. Ser v i på flere av de norske bedriftene som lykkes internasjonalt, har jo nettopp design hatt en sentral plass i produktutviklingen. JAPAN: GJØR MEST MULIG UT AV NYE MATERIALER Skrevet av John Bell for Design 1985 Japanske produsenter av fremtidens materialer henvender seg til tradisjonelle markeder for å få igjen noe av investeringene i produktutviklingen. Utvikling i materialteknologien leder til nye produkter, og derfor også til nye markeder. Så mye er selvsagt, men hvor direkte må prosessen være? I hvert fall; to nye materialer som nylig er sluppet ut på markedet i Japan viser at det er profitt å hente i nyutviklede gamle markeder, før de slippes ut i nye. K eramiske sakser og kniver skal fremme dette materialet som maskinmateriale i Japan, akkurat som kalkulatoren fremmet integrerte kretser for 20 år siden. Tradisjonelle kjøkkenkniver og sakser med blader av keramikk har nylig dukket opp i japanske forretninger. Materialets ankomst i forbrukermarkedet er litt overraskende. De fleste observatører trodde at markedet ville bli i slitesterke komponenter for industrien og for dieselmaskiner. Så langt har materialet hovedsaklig vært brukt for å lage små isolatorer for elektroniske kretser. Det at v i får se keramiske sy-sakser støtter hårdnakkede rykter om at flere selskaper har løst problemet med masseproduksjon av mellomstore keramiske komponenter. Disse firmaene ønsker nå å gjenvinne noe av produktutviklingskostnadene og å starte en stor produksjon før det industrielle markedet raskt begynner å ekspandere. Hvis det er sakser i dag, da vil keramikk i innenlandske forbrenningsmotorer snart være mulig. I Japan kommer ny teknologi veldig raskt til forbrukerne, ulikt andre land hvor det militære får første valg. Kanskje dette forklarer hvorfor japanerne virker raskere t i l å godta nye ideer og produkter enn for eksempel v i i Vesten. Utstilling av gode ideer er stimulerende. Selvfølgelig selger keramiske kniver og sakser godt i Tokyo. Folk forteller at materialet ikke så fort blir sløvt, men at det er lett å slå småstykker av bladene hvis de blir dunket mot noe hardt. Et annet materiale som nylig har skapt ny giv i et gammelt marked i Japan, er et materiale som etter hvert vil gjøre det mulig å fremstille helt nye produkter, nemlig amorphous Silicon. Dette ikke-krystalinske materialet sammen med litt hydrogen kan bli brukt t i l å lage solceller. De er mindre effektive enn de krystalinske, så langt. Men de er billigere og lettere å lage. Amorphous silicon-solceller finnes i radiapparater, lomme- kalkulatorer, takstein og i bærbare generatorer. Sanyo, som har utviklet teknologien, er ute etter de store markedene og ønsker mest mulig igjen for investeringene. De har gitt Casio, som også produserer soldrevne kalkulatorer, lisens på teknologien. Sanyos begrunnelse er at konkurransen vil hjelpe markedet t i l å vokse fortere enn om kun Sanyo produserte alene. Soldrevne radioapparater som er på markedet i dag vil føre t i l små kraftverk i 1990-årene. Markedet for lommekalkulatorer er forholdvis godt mettet i de industrialiserte land, skulle man tro. Amorphous sihcon har skapt en ny interesse fordi de er nye, noe japanerne elsker. Men også fordi de kan bli veldig tynne. Sanyo har også laget smart industridesign for å hjelpe salget. Knappene er markert med grått på en farget overflate. Funksjonene, tall og minnekommando har hver fått forskjellige pastellfarger. Kunne dette være et lite hint om noe som kommer? I dagens situasjon spiller design en stadig større rolle i produktutviklingen. Ser man bort fra møbel- og tekstilindustrien har det muligens tradisjonelt vært lagt liten vekt på design i norsk industri. Men med en økende norsk produksjon av høytelmologiske ferdigvarer er dette utvilsomt i ferd med å snu. Produktutvikling og tanken om god design spiller en stadig større rolle. Selv om stadig flere norske bedrifter blir dyktigere på design er dette en prosess hvor v i hele tiden må prøve å forbedre oss. Rådet for Industridesign og merket «God norsk Design» er også blaut de ting som er med på å gjøre industrien oppmerksom på betydningen av god design. Nye materialer er markedsført via tradisjonelle produkter. Keramikken i disse saksene og amorphous silicon kalkulatoren og radioen viser at teknologien er klar for større oppgaver i nye produkter.

3 INDUSTRIDESIGNER ESBEN WINGEREI: VI ER KUNDENES FORLENGEDE ARM Uke. Jeg var med på å lage fl er spesialiteter inn i en drakt. SUk kunne utvalget begrenses. Det blir mer oversiktlig for kjøperen og langt mer økonomisk for produsenten. ndustridesigneren - hvem er det? E n kunstner som har gitt opp sine idealer og solgt seg til industrien? Eller en slags kakepynter som setter farge på vår tilværelse? - Hvis industridesigneren kommer inn i arbeidet når et produkt er ferdig og mangler kun pynt og tekst, får han ikke gjort jobben sin. Bedriften som betaler ham får heller ingen glede av ID-ens kunnskaper, sier industridesigneren Esben Wingerei. Han er formann i ID-gruppen og sitter også i Rådet for Industridesign. Det myke leddet EW ; Industridesigneren er det myke leddet i industrien. H a n skal være brukerens forlengede arm. Produsentenes nyvinninger er bortkastet hvis ikke brukerne skjønner nytten eller bruken. Industridesign er et samspill mellom form/farge, brukervennlighet, teknologi og økonomi. Dette skal utgjøre en helhet til beste for bruker og produsent. D! Altså ikke bare form og farge. EW '. V i vet mye om markedet, mye om form og farge, litt om psykologi, masse om produksjonsmidler og materialer. D! Siden vi skal ha mange ting rundt oss, gjør det vel ikke noe om de er pene også? EW! Man skal ikke kritisere industridesigneren for at det er blitt mange fargeeffekter. I stedet skal vi spørre oss om fargene gjør noe for oss. Sporveien har fått ryddet opp i transportsystemet sitt ved blant annet hjelp av farger. Noen ser bare stripene på bussene, og lurer på om ikke Sporveien kunne gjort det like bra selv. - Det var et oppryddingsarbeid som ble utført. Folk kan nå se hvor det er opplysningsskilt om kollektivtrafikken i Oslo. Det er lett å se holdeplassene. Bussenes farger angir retning. Altså slett ingen pynt for pyntens skyld. Kjøpspsykologi - Pynten kan også ha verdi i seg selv. Fordi den gjør verden penere. Og vi må huske på at alle produkter skal kjøpes. Tekniske opplysninger er ikke alltid nok for å få kunder. V i mennesker handler ut fra helt andre, og mer følelsesbetingede impulser. Status er viktig. De fleste forhold mellom mennesker og maskiner starter med 4 utseendet. En traktor skal for eksempel være effektiv, trygg, god å kjøre og stabil. For å kunne konkurrere må den også se ut som om den er alle disse tingene. D; Men stygg kontra pen - diskusjoner faller på sin egen urimelighet. EW! Smaken er så forskjellig. Ut fra designerens kunnskaper om hvordan menneskene handler eller oppfatter verden, kan han være t i l hjelp i en for ham ukjent del av industrien. Kanskje ting kan gjøres enklere? Kanskje trengs det nye øyne for å finne nye veger. Industridesigneren kan ofte hjelpe t i l å renske opp i en uoversiktlig varemengde. Jeg har for eksempel fått være med på å lage dykkerdrakter, selv om jeg knapt kan svømme. Dykkerne trenger forskjellige spesialiteter etter hva slags dykking de bedriver. Det viste seg at det fantes en hel rekke forskjellige utgaver. Nesten Hvem trenger industridesign? Mange bedrifter dekker eget behov. Det utøves også god design uten industridesignere. Teknikere, ingeniører og andre har laget gode produkter ut fra gode ideer. Men det er helt klart at flere enn de som i dag bruker designere har noe å hente hos denne faggruppen for sine utviklingsprogrammer. De store bedriftene har utviklingsavdelinger hvor også industridesigneren har fått sin plass. Det er dårligere stillet i små og mellomstore bedrifter. ID-ene har ikke kapasitet t i l å markedsføre seg skikkelig. V i kan ha litt vanskelig for å finne hverandre. Bedriftene må finne et behov hos seg selv. Når de gjør det, kommer de t i l oss. Mange ser også på industridesigneren som en merkostnad de ikke har råd til. I dårlige tider og når nedleggelse truer, setter bedriftsledere seg ned med regnskapene sine og ser en håndfast post de kan stryke. Og så ryker vi ut sammen med andre konsulenter. Faren er stor for at avgjørelsen er gal. For det første dreier det seg ikke om så store beløp, og kanskje nettopp i slike tider trengs en oppjustering av produktene. Kanskje nye produkter. Liten produktutvikling I små og mellomstore bedrifter er det ekstremt liten produktutvikling. Svakheten ligger ofte i markedsføringsleddet. I små bedrifter er det i og for seg forståelig. De har en grunnlegger som har skaffet mange arbeidsplasser ut fra en god idé. Etterhvert som bedriften vokser har grunnleggeren blitt sjef, bud og produsent. Han har mer enn nok med å holde bedriften i gang. Han vil trenge og ha glede av en industridesigner. Den voksende elektronikkproduksjonen bruker derimot svært ofte industridesignere. Det virker i det hele tatt som det er lettere å komme inn i nyetablerte bedrifter. Og der det er snakk om eksport. Ute settes helt andre krav til utseende, ergonomi og slike ting. Rådets utlån av designere RID's utlån av designere er til stor nytte. Det er vanskelig å selge seg selv. Man må innenfor døren t i l en bedrift for å få forklart hva man kan bidra med. Lignende opplegg har vært gjort i England. 80 prosent fortsatte å benytte seg av designere. Etter tyve prosjekter her hjemme har v i kun høstet godord. 95 prosent av våre industridesignere arbeider alene eller to sammen. Nesten ingen bedrifter har behov for deres arbeid på heltid. Design er personlig. Bedriftene ønsker ikke å ha kontakt med et kontor men med en person som de har tillit til. Det er viktig at man kjenner hverandre og stoler på hverandre. Produktene skal ut om kanske to t i l tre år. Åpenhet og tillit er helt nødvendig. Så langt er det ikke overproduksjon av industridesignere. Idag har vi ca. 40 som lever av sitt yrke, selv om det finnes 70 til 80 registrerte designere. Nå har vi fått Industridesignerskolen som utdanner 14. Det første kullet kommer om to år. Samtidig utdannes ti i utlandet. Så om et par år kan det bli trangt for de som v i l etablere seg i yrket. På industriens premisser - Faglig er vi gode nok, og v i blir stadig bedre. H i t t i l har vi kanskje ikke vært flinke nok til å arbeide på industriens premisser. Det er ikke t i l å stikke under en stol at det har vært endel «guruer» som har sittet på den «ene og store sannhet». Hva man kan gjøre eller ikke kan gjøre må inn hos designeren. Enkelte spesialiserer seg. Jeg synes det er helt essensielt å være fri. Jeg vil se bedriften utenfra og med impulser fra helt andre arbeidsfelt. På den måten kan jeg kanskje få et skikkelig overblikk. Design består i å organisere elementer til en helhet. I å rydde opp. Metoden er l i k enten produktet er stort eller hte. D." Hvordan vil du at industrien skal kjøpe design? '. Når designerne blir mer EW benyttet og konkurransen øker, håper jeg at industrien vil kjøpe ideer som de kjøper alle andre varer. A t de sier for så og så mange penger vil jeg ha en idépakke av deg. Kanskje at de kjøper flere slike pakker fra forskjellige designere. De som bruker oss skifter designere oftere nå enn tidligere. Det er bra. V i skal ikke ha soveputer i form av sikre matstasjoner. Lettest hos de store og de små I mellomstore bedrifter kan det være tungt å arbeide. Det er ofte lang kontaktvei. I store bedrifter har man en egen gruppe som arbeider med produktutvikling under en sjef. I små bedrifter er det en sjef. I midten har man ofte en noe mer uklar organisasjon. Design må forstås av toppledelsen. Og de må gi det videre t i l organisasjonen. Det er vanskelig å arbeide ut nye produkter hvis folk er skeptiske eller til og med negative t i l det du gjør. Designorienterte bedrifter har en ryddig bedrift og en ryddig organisasjon. Holdningen er at produktene skal ha kvalitet. Denne kvalitetsbevisstheten kan jeg se etter bare å ha gått inn døra i en bedrift. Jeg har erfart nok til å komme med slike bastante uttalelser nå, avslutter Esben Wingerei som har arbeidet godt innen faget de fem siste årene. SMART VASK MED FELLE Denne vasken fra Pi-Zeta er i stål som er behandlet med en spesielt lettvasket, sterk lakk. Vaskene kommer i forskjellige fasonger, firkantet, rektangulære, runde etc. Alle er utstyrt med plastikkdekket stålkurv og skjærebrett, bl. annet. Det kan synes som om vasken på bildet er ideell i en liten kjøkkenkrok. Men ser vi på kranen så får vi i tillegg innlagt dusj for tærne når vi svinger den fra den ene kummen t i l den andre. Kanskje ikke så smart likevel? 5

4 NOBØ FABRIKKER A.S.: SALGSLEDDE! VIKTIGST I PRODUKTUTVIKLINGEN FAKTA OM N0»0 N obø Fabrikker A.S ble grunnlagt i Dengang het fabrikken A/S Norsk Bøttefabrikk, og laget bøtter og andre jernvarer. I dag er hovedproduktene elektriske varmovner, kontormøbler, sentralvarmeradiatorer, renovasjonsutstyr og styringssystemer for oppvarming. I tillegg har fabrikken underleveranser til andre. Noen tall fra Nobø fra 1984: Aksjekapital: Antall aksjonærer: Antall ansatte: Gulvareal: Omsetning: Eksportandel: Foredling av tynne stålplater er den viktigste spesialiteten til Nobø, og har vært det siden bøtteproduksjonen startet i Det er langt fra den tidens bøtter til dagens produksjon. Fabrikken har lagt stor vekt på produktutvikling. Designpriser og 50 prosent eksportandel viser det. To grupper arbeider med produktutvikling på Nobø. E n gruppe på ti til tolv mann dekker kontordelen, og en tilsvarende dekker varmegruppen. Begge produktutviklingsgruppene består av folk fra markedsføring, forhandlere og teknisk avdeling. I tillegg kommer en designer for hver gruppe. A rbeidet er delt i to hovedgrupper. Noen arbeider med vedlikehold, oppdatering og tilpasning av møblene. Fire t i l fem innen hver sektor arbeider kun med nye ting. Hver ny kolleksjon eller enkeltprodukter er en gruppes arbeide. En del forskning rundt nye produksjonsprosesser er gjort i samarbeid med Norges Tekniske Høgskole og Sintef. Raskere utvikling Markedssjef Håkon Fagerhaug mener det har vært en mer forsiktig utvikling på kontormøbler enn på hjemmemøbelmarkedet. De som har kjøpt kontormøblene har supplert gammelt istedet for å kjøpe nytt. Og det har ikke skjedd så mye som har forandret behovet hvis v i ser tilbake. På Nobø begynte kontormøblene med en hengemappe som trengte et 29 mill. kr kvadratmeter 210 mill. kr. 49 prosent E n gammel og en ny fabrikk. Nobø er delt i to fabrikker. Ladefabrikken inneholder hovedadministrasjonen, de sentrale avdelinger for økonomi, markedsføring, produktutvikling og verktøyproduksjon. Ladefabrikken disponerer kvadratmeter produksjonslokaler og produserer kontormøbler, renovasjonsutstyr og sentralvarmeradiatorer. Her serieframstilles også en rekke andre produkter som reoler for lager, garderobeskap med mere. Ladefabrikken er gammel og trenger ifølge markedssjef Håkon Fagerhaug en modernisering. I produksjonshallene har det begynt å dukke opp enkelte roboter, men flere står på ønskelista. Stjørdalsfabrikken produserer elektriske varmovner. Anlegget var ferdig i 1971, og er et helt moderne produksjonsanlegg. Fabrikken har en produksjonskapasitet på en million varmovner årlig. Denne fabrikken disponerer kvadratmeter, og er den største fabrikken i sitt slag i Norden. Markedssjef Håkon Fagerhaug står her ved Nobøs siste produkt. Kombiveggen ble sluppet på markedet i år, og har alt høstet to priser for god design. 6 arkivskap, forteller designer Arne Halvorsen. Hengemappen var ikke Nobø-utviklet, men siden de kunne stål, skulle de lage skapet. Da var fabrikken på veg inn i kontorbruket. To arkivskap med en plate på er jo et skrivebord. A l t var stålgrått, jeg skulle sette farge på. Siden ble det bestemt at v i skulle lage et program for kontormøbler. Nobøs kontorprogram startet i 1962, og ble markedsført i Denne serien har hatt en enorm kvalitet. Det er kunder som kjøper inn t i l denne serien fremdeles, forteller Halvorsen. Skuffene blir bare bedre og bedre, ler han. Papirformatet ble brukt som utgangspunkt i denne første serien. Da dataen gjorde sitt inntog, kom en ny funksjon inn i bildet. Arbeidet med en ny serie begynte i 1974/75 og den kom ut i Det er den serien som nå er i produksjon. Siden kom kontorlandskapet. Skillevegger ble utviklet. Nå har pendelen svingt til mer avskjermede kontorer igjen, og Nobø er i år ute med en kombivegg som fyller nye krav. De er høyere enn tidligere. Kombinasjonen med myke og rette Hnjer gir stor fleksibilitet i oppbygning. Ledninger kan holdes skjult i veggen. Kombiveggen er ikke festet, så det går greit å møblere om hvis det er ønskelig. Denne kombiveggen fikk «NOR-IN-PRISEN '85» og har også mottatt Rådet for Industridesigns utmerkelse for God norsk Design. Salgsapparatet viktigst Markedssjef Fagerhaug mener at gode tilbakemeldingssystemer fra salgsleddene er det viktigste redskapet i produktutviklingen. Designeren er enig i salgsavdelingens betydning. Det er folk i denne delen som har kontakt med markedet. Wingerei står bak salgsapparatet til Nobø. Skranker fra en bedrift, stoler fra en annen blir markedsført sammen med Nobø. V i kan ikke her gå inn på hele salgsidéen, men dette skal fungere sammen. Det totale formbildet skal henge sammen. Samtidig skal det inneholde alle ønskede kontorfunksjoner. Det tar mange år å lage et slikt program. Kontinuerlig vil det gjøres forbedringer. Nye komponenter kommer til. Et slikt program kan man ikke snu på dagen, sier Arne Halvorsen. Det er spennende å lage en serie av produkter. M a n må finne en idé som bærer. Så er det å håpe at ideen bak en kontorserie holder for alle nye ting som kommer til etterhvert. Industridesigner Ame Halvorsen har vært designer på Nobø siden de startet kontormøbelproduksjon. - Uten designere kunne Nobø lagt ned denne delen av produksjonen, hevder han. I D mye brukt i møbelbransjen V i har brukt industridesignere siden vi startet med våre kontormøbler, sier markedssjef Fagerhaug. Det har vært naturlig i møbelbransjen. Uten en designer kunne Nobø lagt ned kontordelen, mener Arne Halvorsen. Arne Halvorsen har vært med på å forme kontormøblene siden starten. Det har ikke vært forbruk av designere på Nobø. V i har vært inne på å utlyse konkurranser blant designere for å eventuelt få enda flere ideer, sier Fagerhaug. Men det å kjenne hverandres begrensninger letter arbeidet. Det trengs ikke så mange ord for å få sagt hva vi vil ha. Halvorsen kjenner bedriften inn og ut. V i lager stort sett vårt eget produksjonsutstyr, han kjenner mulighetene. Forskjellig språk Fremmede må begynne på helt bar bakke, mener Halvorsen. De må sette seg godt inn i hva produktene skal tjene til, muligheter produksjonsmessig og økonomisk. Bruker en bedrift I D for første gang, er det viktig at bedriften og designeren er åpne for mulighetene. Det blir en treg materie for industridesigneren hvis ikke bedriftsledelsen er med på notene. Han kan ikke tvinge igjennom sine egne ideer. Mange som anvender I D for første gang vil kanskje oppdage at de snakker forskjellige sprog. ID'en skal selge sine tjenester. Han snakker med innlevelse om hvordan det skal gjøres. Halvorsen hevder at en ledelse som har vokst ut av barndommen og finner ut at de trenger samarbeid ute, må engasjere seg på en positiv måte. Designeren skal ikke ødelegge en bedrift, sier han. Den eneste måten de holder seg i faget er jo på at de har levert et godt arbeide. De skal forbedre eller lage nye produkter. Det ligger mange gode ideer og venter som ikke er fullt utnyttet. Hva er viktigst ved god I D? Design er et spennende spill mellom muligheter og økonomi. Når lystene og funksjonene er satt sammen til noe som virker, er arbeidet utrolig morsomt, sier Arne Halvorsen. Design inneholder form og farge, brukervennlighet, produksjonsmulighet og økonomi. Mange tenker kanskje mest på designeren som en som setter form og farge på tilværelsen, og som ikke kan stort annet. I første møte med publikum er da også utseendet viktig. V i kjøper med øynene, ikke med tekniske beskrivelser. Men vi må også tenke på kvalitet. Hvilke materialvalg v i har. A t folk skal kunne bruke det v i lager. A t alle funksjoner er lett tilgjengelige og brukervennlige. Forts. s. 8 7

5 KORT OM UTVIKLINGEN AV NOBØS KOMBIVEGG RADET FOR INDUSTRIDESIGN Forts, fra s. 7 I Skandinavia er vi kommet langt i tingenes forhold t i l mennesket, mener Halvorsen. Ergonomi og betjening stiller store krav til oss. En av grunnene kan være at brukerne har større mulighet til å bestemme eller uttale seg om sitt eget arbeidsmiljø. Får helheten best alene I 25 år har designer Arne halvorsen levd som freelancer. Alene for det meste. Jeg har størst behov for å være i kontakt med oppdragsgiverne, ikke kolleger, sier Halvorsen. I en gruppe blir det alt for mange veier, alt for mange meninger. Jeg har behov for helhet. Og helhet får han ved å ha varierte oppdragsgivere innen møbler og innredning. Han vil ikke spre seg på alt for mange produktgrupper. Og at det hovedsaklig er innen møbler, kommer av svennebrev som møbelsnekker. Siden ble det Kunsthåndverksskolen på interiørlinjen. Ingen revolusjon i vente Arne Halvorsen reiser mye rundt på messer for å sette seg inn i nye trender og funksjoner. Det er ikke noe påfallende og revolusjonerende nytt i kontorsektoren, sier han. Mange trodde at med dataalderen skulle papiroppbevaringen bli borte. Det har aldri vært så mye papirer som nå. I tillegg til å gå rundt å suge inntrykk, lager han messepresentasjoner for andre. En vestlandssammenslutning av møbelprodusenter bruker hans tjenester til å få vist sine produkter verden over. Når dette skrives sitter han og arbeider med utstillingen om kontor og data som ble holdt på Sjølyst fra 17. september. Han hadde hele utstillingen, og det var en kjempeoppgave. Nå brenner det snart løs. Jeg har holdt på med denne utstilingen i et og et halvt år. Men det har vært kjempeinteressant. Når man er alene må man drive litt vekselbruk, engasjere seg i andre problemer. Så ser jeg nok med nye og friske øyne på kontormøblene når jeg kommer hjem, smiler Arne Halvorsen. Som slett ikke ser ut til å ha gamle øyne 8 Produsent: Nobø Fabrikker A/S, Trondheim Designer: Industridesigner/Interiørarkitekt Arne Halvorsen Kombivegg, som ble lansert i 1985, er et alternativ til kontorlandskap, idet det består av frittstående veggelementer. Elementene er designmessig tilpasset kontormøbelserien fra 1978, men vil selvfølgelig passe t i l andre møbelserier også. Prosjektet hadde tre faser: - Forprosjekt (varighet 3 mnd.) - Produktutviklingsfase (varighet 4 mnd.) - O-serieproduksjon (varighet 5 mnd.) Nobø hadde følgende målsettinger med kombiveggen: 1. Riktig produksjonsmessig design, d.v.s. bevisst planlegging for produksjonen fordi det var et industriprodukt man skulle frem til. M Forum for kreativ produktutvikling LYSTBÅTDESIGN På septembermøtet i Forumet tok man for seg design av lystbåter. To unge industridesignere utstyrt med reisestipend fra RID tok turen t i l Italia, England og USA for å se nærmere på hva som skjer på lystbåt- I D ble opprettet i 1974 etter initiativ fra bl.a. Norges Industriforbund og Norges Eksportråd. I tillegg til de ovennevnte er Industrifondet, Statens Teknologiske Institutt, Norske Industridesignere og Norske Grafiske Designere representert i Rådet. RID har stort sett vært finansiert gjennom offentlige bevilgninger. Det vil si at man er underlagt Industrifondet, som på sin side i 1981 fant RID's arbeid såpass betydningsfullt for norsk industris konkurranseevne, at budsjettet ble mangedoblet. På sikt er det meningen at RID's arbeid skal gi en gradvis større egenfinansiering. Bakgrunnen for opprettelsen er å støtte tiltak som kan gi bedre formgivning på norske industrivarer. På denne bakgrunn ble det utarbeidet omfattende behovsspesifikasjoner for kombiveggen som ble presentert første gang på NOR-IN '85. Produktet er blitt gjenstand for stor interesse, og er da også tildelt designmerket. RID's jury uttaler bl.a. «Nobø presenterer et godt gjennomarbeidet totalkonsept som gir stor fleksibilitet. Produktet tilfredsstiller alle relevante krav t i l god design.» FORUM FOR KREATIV PRODUKTUTVIKLING øtene holdes den første tirsdag i hver måned, hver gang kl i Uranienborgv. 2 (inngang fra Parkveien). Påmelding bør skje senest dagen i forveien av hensyn t i l enkel matservering. Møtene er åpne for alle interesserte. I forumet møtes folk med ulik yrkesbakgrunn, men alle har det t i l felles at de enten arbeider med produktutvikling t i l daglig eller på annen måte er opptatt av faget industridesign. Møtene er uformelle. Det holdes et kort innledningsforedrag med nytt tema hver gang, hvoretter diskusjonen fortsetter rundt bordet mens man dekker den verste sulten etter en lang arbeidsdag. Møtene avsluttes gjerne med en spørsmål-svarrunde og ev. en kort oppsummering ved 19-tiden. R 2. Riktig kvalitetsmessig utnyttelse av hensiktsmessige materialer. 3. Riktig funksjonsmessig design, med andre ord stor vekt på kontortekniske aspekter samt brukermessige, ergonomiske og miljømessige forhold. 4. Riktig prismessig design. 5. Riktig estetisk utforming, d.v.s. riktige proporsjoner og harmonisk samspill mellom form, farge og materialer. markedet, og høste impulser fra de store og toneangivende produsentene. Norske båtkonstruktører sitter inne med lang og anerkjent erfaring. Likevel mener foredragsholderne, Svein Knutsen og Hallvar Jakobsen, at industridesignere som spesialiserer seg på båtdesignproblematikk kan komme med nye impulser. Særlig på området overbygg og innredning er det mye å hente for å gjøre norske lystbåter mer konkurransedyktige, og spesielt da på eksportmarkedet. Som et å propos t i l dette møtet har vi sakset et innlegg fra Eksport Aktuelt som forteller at Fjord Boat i Arendal nå har tatt konsekvensen av sitt store markedsandelstap i Italia, og overlatt designet av den nye Fjord '39 til italienske designere. De norske produktene er blitt for konservative, sies det, men man stiller nå store forhåpninger til den nye båten som blir presentert for første gang på båtmessen i Genova i oktober. MØTER/SEMINARER Forum for kreativ produktutvikling har møter: 30. okt. 1985, kl Hotel Scandinavia Utdeling av designmerke 3. des. 1985, kl Uranienborgvn. 2 Tema: Designtrender i U.S.A. 4. feb. 1986, kl Uranienborgvn. 2 Tema: 4. mars 1986, kl Uranienborgvn. 2 Tema: Be om å komme på mailinglisten ved henv. t i l RID's sekretariat. Ergonomseminar i Montreaux: The Evolution of the Electronic Workplace okt RID's sekretariat gir ytterligere opplysninger. Er design viktig? Flere og flere land yter stadig større offentlige bidrag til å oppnå større konkurransedyktighet nettopp på designsiden. V i kan bare se t i l vårt naboland Finland. Det heter seg at Finland designer, svenskene produ serer, danskene selger mens nordmennene forbruker. Dette er en utvikling som vi må forsøke å snu. Tradisjonelt har ferdigvareproduksjonen ligget beskjedent an i Norge, og design har vært sett på som et unødvendig og fordyrende element. Men i og med de land vi konkurrerer med tar nettopp designelementet alvorlig, er vi også nødt t i l å utvikle produkter som en stadig mer kresen og kvalitetsbevisst kjøpergruppe kan akseptere fordi produktet har en merverdi som oppnås gjennom at designelementet er ivaretatt på en forsvarlig og fornuftig måte. Produktutvikling - et lederansvar Det vil være enhver ansvarlig bedriftsleders ansvar å påse at produktene ikke bare har den gode tekniske kvalitet, men også å nyttegjøre seg av det verktøy man har ved å kunne kombinere en god teknisk løsning med et godt tidsmessig design som selger. Man kan i dag ikke forvente at ingeniøren skal ivareta også designfunksjonen. Ikke fordi man ikke kan, men simpelthen fordi dette er et fag med spesialkunnskaper og spesiell erfaring - og med en utdanning som strekker seg over fire år. I dagens produktutviklingsprosess vil designeren og ingeniøren utfylle hverandre og danne grunnstamme i et produktivt team. Forts. s. 10 9

6 Forts, fra s. 9 Design som livsforsikring Produlctutvilding er en typisk sammarbeidsoppgave der bedriftens ledelse må være 100 prosent giret på oppgaven og legge forholdene tilrette for en kontinuerlig prosess. Et arbeid som skal være bedriftens livsforsikring. Ingen bedriftsleder i dag som er seg sitt ansvar bevisst vil overse en slik «forsikringspolise». Det er nok å vise t i l norske bedrifter med suksess på det internasjonale marked. Der har ledelsen tatt de nødvendige skritt og knyttet til seg samarbeidspartnere med designkompetanse. Nobø Fabrikker, Norema, Elektrisk Bureau, Norsk Data - bare for å ha nevnt noen, men det er mange flere, også småbedrifter som nå nyttegjør seg av RID's tilbud om vederlagsfri designbistand i den innledende fasen for å komme igang og få erfaring i hvordan samarbeid med industridesigner fungerer. REVOLUSJONERENDE KLAMMERSYSTEM Produsent: Inko Industri A/S, Fredrikstad Idékonsept: Eilif Elvegaard I Uranienborgveien RID'S DESIGNMERKE FOR GOD NORSK DESIGN S tadig flere norske industribedrifter gjør suksess på verdensmarkedet. Dyktig markedsføring, anvendelse av ny teknologi kombinert med et godt design har vært utslagsgivende. Hva er god design? Dette er umiddelbart ikke enkelt å besvare. Men skal man likevel gjøre et kort forsøk må det være at produktet fungerer fornuftig og sikkert såvel for bruker som for omgivelsene, at det er produksjons- og servicevennlig, og med et materialvalg og en form som gir et tidsmessig riktig uttrykk. Juryen vurderer med andre ord bl.a.: Idé, innovasjonsnivå (altså grad av nytenkning) Form, estetikk Materialvalg og behandling Funksj onsdyktighet/brukervennlighet og sikkerhet Produksjons- og servicevennlighet Informasjon og instruksjoner Har merket noen betydning? Mange spør seg nok hvilken betydning som legges i å ha oppnådd merket for God norsk Design. T i l det er å svare at det bl.a. internasjonalt legges adskillig mer vekt på å ha passert en slik kvalitetsterskel også designmessig enn v i gjøre her i Norge. Men etterhvert som merket blir bedre innarbeidet, vil nok brukere også her 10 hjemme legge denne merverdien til grunn ved valg av produkter. En annen sak er at underveis frem t i l godkjennelse vil bedriften kunne få et godt korrektiv til egen produktutviklingsinnsats ved at RID's jury også vurderer prototype som en ren servicefunksjon overfor industrien. 16 produkter har hittil i 1985 oppnådd designmerket Håg A/S for kontorstolene 2400 Credo/2500 Credo utviklet i samarbeid med designer Peter Opsvik. Nobø Fabrikker A/S for sitt kombivegg system utviklet i samarbeid med industridesigner/interiørarkitekt M I D N I L Arne Halvorsen. Inko Industri A/S for nytt rørklammersystem utviklet av Eilif Elvegaard som idéhaver. Rapp Hydema A/S for M i n i Kraftblokk utviklet av Arvid Larsen, firmaets daglige leder. Norsk Data A/S for ND/100 og N D / 500 seriene utviklet i samarbeid med industridesigner M I D John Houghton. A/S Elektrisk Bureau for sin Compact telefon. Denne er det første produkt som i Norge har sett dagens lys ved DAK/DAP. Telefonen er blitt til i samarbeid med industridesigner M I D John Houghton. A/S Stål & Stil for kontorstol ERO Dynamic 1000 som er utviklet i samarbeid med firma Nils J. Tvengsberg v/industridesigner M I D Roy Tandberg. A/S Indre Østfold Industri for hobby/ turøks Norseaxe utviklet i samarbeid med designer John Gulbrandsrød. Norweld A/S for sveisehjelmer utviklet i samarbeid med Invaco A/S v/ industridesigner Jan Capjon. Brunstad Fabrikker A/S for møbelserien Avenue utviklet i samarbeid med designerne A r i l d & Helge. Forts, side 12 Klammersystemet leveres i to hovedtyper, for feste t i l underlag med sveis og montering med skruer. Under utviklingen av systemet, som markedsføres under navnet «INKOKlammer» er det lagt vekt på å redusere klammerfunksjonens ferdigkost. Dette er da også i stor grad oppnådd og dokumentert bl.a. av NSFI. Systemet leveres som enkeltklammer og som rekkeklammer for feste av flere rør, i en eller flere høyder. Ved behov for senere påbygging i høyden, kan også det gjøres meget enkelt. Klammerne krever liten plass, er hurtige å montere og det er ved utformingen i ESIGN mm END asi Motivet for tildeling av designstipendier er å styrke norske industridesigneres kompetanse til fordel for norsk industri. RID har delt ut 3 reiseog arbeidsstipendier hittil i år. Industridesigner Stein Longum følger et etterutdannings! i I hud for skandinaviske industridesignere i Sverige. lagt vekt på å unngå korrosjon. Klammerne leveres foruten t i l rør, også for feste av store elektriske kabler. I mange tilfelle kan da også kabelgater sløyfes, da klammersystemet har en selvbærende brakett. Materiale i systemets braketter er stål eller syrefast stål. Klammerbakkene leveres i materiale selvslokkende polypropylen som standard. Klammersystemet er godt mottatt på markedet og har vunnet innpass også i Nordsjøen i ikke liten grad. INKO-Klammer skal bl.a. brukes for instrumenteringsopplegg på Gullfaks B. Levering til Phillips Petroleum's vanninjeseringsprosjekt er påbegynt. Systemet er typegodkjent av alle ledende klassifikasjonsselskaper. I forbindelse med den store internasjonale industridesignerkongressen i Washington D.C. i august som samlet industridesignere fra 40 nasjoner reiste industridesignerne Sigrid Eckhoff og Astrid Frøvig som observatører fra RID. Etter kongressen reiste de rundt i USA og besøkte bedrifter og internasjonalt anerkjente designbyråer. Deres erfaringer vil man kunne ta del i på høstens møte i Forumet 3. desember. ICSID = International Council of Societies of Industrial Design. Industridesigner Nils J. Tvengsberg ble på ICSID's generalforsamling i Washington i august innvalgt i styret. Tvengsberg etterfølger industridesigner Terje Meyer som har fungert i styret i 2 valgperioder. Norske industridesignere har gjennom flere år befestet sin posisjon internasjonalt. Innen dette feltet er det viktigere enn noen gang å kunne nyte godt av de mange impulser som kan høstes ved et internasjonalt samarbeid. ICSID er den internasjonale paraplyorganisasjon for designere og designråd med medlemmer fra hele verden. Tvengsberg ønskes lykke til med et såvel ærefullt som arbeidskrevende verv. "ERATURDesign Management - en samling foredrag fra D M seminar i Dansk Designråd's regi - Juni '85. Utgivelse: Ultimo Pris kr. 200,-. Per Mollerup: Virksomhedens design-program. En plan for hvordan en bedrift gjennom visuell orden skaper en hensiktsmessig profil utad. Pris kr. 80,-. limi Refleks - Erfaringer, inntrykk og refleksjoner omkring dagliglivets produkter og om estetikk og funksjon. Utgitt av An/Chris Publishing. Pris kr. 165,- -lfrakt kr. 20,-. Bøkene kan bestilles ved henvendelse t i l RID,

7 Massekorsbånd - C-post HVORDAN OPPNÅS DESIGNMERKET Har du et produkt som tåler juryens kritiske blikk? Og som er verdig omtale? Be om ytterligere informasjon og søknadsskjema ved henvendelse til RID's sekretariat: Uranienborgvn OSLO 2, tlf Nobø Fabrikker A/S for Energikontrolløren, utviklet i samarbeid med prof. Helge Ryvarden, NTH. Jonas Øglænd A/S for Bodygyard 960 ergometersykkel med industridesigner Jan Capjon, Invaco A/S, som samarbeidspartner. DEBATT Vi venter ikke at alle skal være enig i det stoff vi bringer. Leserne selv sitter inne med verdifull kunnskap som bør komme flere til del, derfor er vi åpne for diskusjon og debattinnlegg. Høyang Polaris A/S for gryteserien Party utviklet ved bedriften uten ekstern bistand. A/S Pyrox for el.-grill utviklet i samarbeid med industridesigner Esben Wingerei. Standard Telefon og Kabelfabrik A/S i samarbeid med Forsvarets Forskningsinstitutt v/bjarne Nordli har utviklet personvarmeren Heatpack. A/S Elektrisk Bureau for Walkphone utviklet i samarbeid med Anglo Nordic Design A/S v/industridesigner MID John Houghton. Ansvarlig redaktor I redaksjonen Utgiver Grafisk Design Utgivelsesdato Opplag Knut Yran Lina Anchersen , Anne Pernille Hoff , Carl T, Christensen Rådet for Industridesign. Uranienborgvn Oslo 2 - Tlf Anisdahl & Christensen A/S 31. okt. 1985/1. årgang

Hva ønsker jeg å utrykke?

Hva ønsker jeg å utrykke? Innledning Produktet mitt er en lykt av leire. Den er formet som en blanding av et tre og en skyskraper, dette er et utrykk for hvordan Sande blir en by. Målgruppen er alle som er interesserte i utviklingen

Detaljer

Emballasje er en samlebetegnelse på innpakningsmateriale du kan bruke til å pakke produktet ditt i.

Emballasje er en samlebetegnelse på innpakningsmateriale du kan bruke til å pakke produktet ditt i. Emballasje fra Foodgarage. Foto/design: Scandinavian Design Group. Valg av emballasje kan være avgjørende for om salget av nettopp ditt produkt blir en suksess eller ikke. Det er emballasjen som kommuniserer

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Trym L. Dalen // Designinstituttet 2014 PRODUKTDESIGN

Trym L. Dalen // Designinstituttet 2014 PRODUKTDESIGN Trym L. Dalen // Designinstituttet 2014 PRODUKTDESIGN Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Forord...3 Oppsummering...4 Problemstilling...5 Effekts mål...6 Resultat mål...7 Analyse - Kunden...8 Analyse

Detaljer

interiør Fargetrender På møbelmesse i Køln: Trender Design Interiørtips næringseiendom Stavanger Aftenblad Synes i Stavanger Vitra går i høyden

interiør Fargetrender På møbelmesse i Køln: Trender Design Interiørtips næringseiendom Stavanger Aftenblad Synes i Stavanger Vitra går i høyden næringseiendom interiør Nr. 04-2008 kr 89,- design og inspirasjon for kontoret Trender Design Interiørtips På møbelmesse i Køln: Fargetrender Vitra går i høyden Dokks Restaurant Posthallen design-utmerkelse

Detaljer

ØNSKER DIN BEDRIFT EFFEKTIV OG LØNNSOM ARBEIDSKRAFT?

ØNSKER DIN BEDRIFT EFFEKTIV OG LØNNSOM ARBEIDSKRAFT? ØNSKER DIN BEDRIFT EFFEKTIV OG LØNNSOM ARBEIDSKRAFT? visproduksjon typografi brosjyrer magasindesign ilmproduksjon annonseutforming grafisk design trykk interaksjonsdesign bokproduksjon webdesign... da

Detaljer

Hovedavtalen privat sektor

Hovedavtalen privat sektor GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2: TILLITSVALGTROLLEN Hovedavtalen privat sektor Introduksjon til de viktigste bestemmelsene i hovedavtalen(e) Hovedtemaer 1. Generelt om hovedavtalene 2. Valg av

Detaljer

Vi bygger bedre boliger for de mange

Vi bygger bedre boliger for de mange Vi bygger bedre boliger for de mange Mer hus for pengene! BoKlok er et annerledes boligkonsept som er utviklet av Skanska og IKEA. Sammen bygger vi kloke boliger leiligheter og rekkehus for mennesker som

Detaljer

INSPIRERENDE OMGIVELSER FOR FOLK SOM JOBBER.

INSPIRERENDE OMGIVELSER FOR FOLK SOM JOBBER. INSPIRERENDE OMGIVELSER FOR FOLK SOM JOBBER. FORM/FUNK. EN NY MÅTE Å TENKE ARBEIDSMILJØ PÅ. Form/Funk skal være mye mer enn navnet på en kjede. Det skal være en måte å tenke på. Vi skal hele tiden jakte

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

HSH Lederhusets medieguide

HSH Lederhusets medieguide HSH Lederhusets medieguide Det å kunne håndtere media er blitt en viktig rolle for en bedriftsleder både det å utnytte mediene til din for å skape positiv blest rundt din virksomhet, og å unngå å ramle

Detaljer

Når presisjon og kvalitet er avgjørende

Når presisjon og kvalitet er avgjørende Når presisjon og kvalitet er avgjørende 1 Økt konkurransekraft, også for kundene våre Gjennom et tett samarbeid med våre kunder, ønsker Berget AS å bidra til innovasjon og økt konkurransekraft. Ved å samarbeide

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

Lindab RdBX Innovative veggprofiler Raskere helt enkelt

Lindab RdBX Innovative veggprofiler Raskere helt enkelt Innovative Raskere helt enkelt Doble timene hver dag Lindab har forenklet bygging av vegger. Resultatet er de nye veggprofilene en innovativ løsning som gjør monteringen raskere, enklere og mer fleksibel

Detaljer

create OVERRASKENDE FLEKSIBLE SKAP

create OVERRASKENDE FLEKSIBLE SKAP create OVERRASKENDE FLEKSIBLE SKAP Fra idé og design til produksjon. Over 120 000 løpemeter garderobeskap produseres årlig av vår heleide fabrikk i Slovakia. Cecilia Stööp, designeren bak Create Create

Detaljer

innovative velger Noca

innovative velger Noca De innovative velger Noca Noca industrialiserer og produserer elektronikk som skal høyt opp og langt ned. Noe skal inn i satellitter i verdensrommet og noe skal inn i utstyr på dypt vann. Produkter fra

Detaljer

Hva er en innovasjon? Introduksjonsforelesning TIØ4258. Hvorfor er innovasjoner viktige? Hva er en innovasjon (II) Forslag?

Hva er en innovasjon? Introduksjonsforelesning TIØ4258. Hvorfor er innovasjoner viktige? Hva er en innovasjon (II) Forslag? 1 2 Hva er en innovasjon? Introduksjonsforelesning TIØ4258 Forslag? Ola Edvin Vie Førsteamanuensis NTNU 3 Hva er en innovasjon (II) Nye produkter Nye tjenester Nye prosesser og rutiner Nye ideer Nye markeder

Detaljer

Mappeoppgave 2. Medier, Kultur og Samfunn. Lise Lotte Olsen. Høgskolen i Østfold 2012

Mappeoppgave 2. Medier, Kultur og Samfunn. Lise Lotte Olsen. Høgskolen i Østfold 2012 Mappeoppgave 2 Medier, Kultur og Samfunn Lise Lotte Olsen Høgskolen i Østfold 2012 Hvordan blir vi påvirket til å kjøpe Apples produkter gjennom deres presentasjoner og media? Når det kommer et nytt produkt

Detaljer

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går.

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går. DU KAN STOLE PÅ MEG Av Kenneth Lonergan Terry og Sammy er søsken. Terry har vært borte uten å gi lyd fra seg, og nå møtes de igjen, til Sammys glede. Men Terry har noe på hjertet angående hans fraværenhet,

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

Det norske næringslivets holdninger til design. Undersøkelsen er utført i samarbeid med Opinion

Det norske næringslivets holdninger til design. Undersøkelsen er utført i samarbeid med Opinion Det norske næringslivets holdninger til design Undersøkelsen er utført i samarbeid med Opinion Næringslivets holdninger til design Norsk Designråd mars 2006 Innholdsfortegnelse Innledning s. 03 Gjennomføring

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

Lindab RdBX Innovative veggprofiler Raskere helt enkelt

Lindab RdBX Innovative veggprofiler Raskere helt enkelt Lindab RdBX Innovative Raskere helt enkelt Lindab RdBX Doble timene hver dag Lindab har forenklet bygging av vegger. Resultatet er de nye Lindab RdBXveggprofilene en innovativ løsning som gjør monteringen

Detaljer

ENTRADA II. Entrada II 3

ENTRADA II. Entrada II 3 ENTRADA II 2 Entrada II Entrada II 3 ENTRADA II Nå åpner vi dørene for noe nytt. Vi tar noe bra og gjør det enda bedre. Entrada II er en videreutvikling av en populær kontorstol. Et nytt kapittel i en

Detaljer

Norges minste og viktigste designkontor

Norges minste og viktigste designkontor Norges minste og viktigste designkontor Designhistorietime Spørsmål Svar Spørsmål Svar (Don t shoot the messenger...) Nå begynner vi å nærme oss vår egen tid, og idag skal vi snakke om Skylapptiden også

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Oppgaveark Innledning Arbeidsprosess Nordisk design og designer Skisser Arbeidstegning Egenvurdering

Innholdsfortegnelse. Oppgaveark Innledning Arbeidsprosess Nordisk design og designer Skisser Arbeidstegning Egenvurdering Innholdsfortegnelse Oppgaveark Innledning Arbeidsprosess Nordisk design og designer Skisser Arbeidstegning Egenvurdering Oppgave: Bruksgjenstand i leire Du skal designe en bruksgjenstand i leire. Du kan

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

FEM REGLER FOR TIDSBRUK

FEM REGLER FOR TIDSBRUK FEM REGLER FOR TIDSBRUK http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Mange av oss syns at tiden ikke strekker til. Med det mener vi at vi har et ønske om å få gjort mer enn det vi faktisk får gjort. I

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Vil du jobbe i Flytoget?

Vil du jobbe i Flytoget? Vil du jobbe i Flytoget? 1 Flytoget er en av Norges sterkeste merkevarer og tilbyr et produkt som våre kunder er svært fornøyd med. Selskapet er en attraktiv arbeidsplass og har årlig oppnådd svært gode

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Fra Kongsvinger til Alvdal, mandag 11.11 til tirsdag 12.11. 1. Bibliotekrom Førsteinntrykk i bibliotekrommet Området rundt skranken er ganske åpent, og man blir

Detaljer

E T H U N D E F A G L I G T I D S S K R I F T F O R A K T I V E H U N D E E I E R E. Nr. 1/11 Årgang 14. Canis - vi forandrer hundeverden!

E T H U N D E F A G L I G T I D S S K R I F T F O R A K T I V E H U N D E E I E R E. Nr. 1/11 Årgang 14. Canis - vi forandrer hundeverden! E T H U N D E F A G L I G T I D S S K R I F T F O R A K T I V E H U N D E E I E R E Nr. 1/11 Årgang 14 Canis - vi forandrer hundeverden! www.canis.no Tilvenning og innlaering av kontaktfelthinder AGILITY

Detaljer

GJØR DRØMMEN OM HJEMMET DITT SUNN OG BÆREKRAFTIG Mer plass eller ny plass? Bygg i Ytong og tenk fremover

GJØR DRØMMEN OM HJEMMET DITT SUNN OG BÆREKRAFTIG Mer plass eller ny plass? Bygg i Ytong og tenk fremover GJØR DRØMMEN OM HJEMMET DITT SUNN OG BÆREKRAFTIG Mer plass eller ny plass? Bygg i Ytong og tenk fremover De aller fleste hus er bygget i tre, og noen av disse er pusset så de til forveksling ligner steinhus.

Detaljer

Derfor taper papiravisene lesere! Og Internett tar mer og mer over.

Derfor taper papiravisene lesere! Og Internett tar mer og mer over. Derfor taper papiravisene lesere! Og Internett tar mer og mer over. Det er mange år siden papiravisene begynte sin nedgang med redusert opplag. Det skjedde sannsynligvis samtidig med, og som en årsak av

Detaljer

Norsk Kennel Klub NETTVETT. Tips om regler og ansvar

Norsk Kennel Klub NETTVETT. Tips om regler og ansvar Norsk Kennel Klub NETTVETT Tips om regler og ansvar Innhold 1. God, gammeldags folkeskikk 2. Ansvar 3. Egne retningslinjer for regioner og klubber 4. Hva bør reglene inneholde Nettsider er et stadig viktigere

Detaljer

Lean Six Sigma. Lean Six Sigma tilpasset norske forhold. Fonn Software AS

Lean Six Sigma. Lean Six Sigma tilpasset norske forhold. Fonn Software AS Lean Six Sigma Lean Six Sigma Kort innføring i: Hva er Lean Six Sigma? Hvilke resultat gir metodene? Hva kan min bedrift få ut av metodene? GoFlyten, få flyt i prosessene dine! Hvordan kommer jeg i gang?

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

inspirasjon med kvalitet og begeistring skal vi bidra til gode rom og opplevelser Biblioteket i Alexandria Snøhetta Prosjekt: Arkitekt:

inspirasjon med kvalitet og begeistring skal vi bidra til gode rom og opplevelser Biblioteket i Alexandria Snøhetta Prosjekt: Arkitekt: inspirasjon Nyt vår brosjyre og la deg inspirere. Se hva vi kan bidra med og opplev eksempler på hva vi har levert og utført for en rekke oppdragsgivere over mange år. med kvalitet og begeistring skal

Detaljer

Læreplan i skinn- og pelsduodjifaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i skinn- og pelsduodjifaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i skinn- og pelsduodjifaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Sametinget 12. august 2010 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Detaljer

Ikke spis før treneren har satt seg til bords

Ikke spis før treneren har satt seg til bords Ikke spis før treneren har satt seg til bords En ny Bundesliga-sesong har begynt, og de sportslige utfordringene er store for både Ørjan Håskjold Nyland, Veton Berisha og de andre nordmennene i 1. og 2.

Detaljer

FUNKSJONELLE GRENSTAVLØSNINGER For KONTORET PRAKTISK TILRETTELEGGING AV KONTORLANDSKAPER I BEVEGELSE

FUNKSJONELLE GRENSTAVLØSNINGER For KONTORET PRAKTISK TILRETTELEGGING AV KONTORLANDSKAPER I BEVEGELSE FUNKSJONELLE GRENSTAVLØSNINGER For KONTORET PRAKTISK TILRETTELEGGING AV KONTORLANDSKAPER I BEVEGELSE www.rehau.no Bygg on Anlegg Automotive Industri LØSNINGER FOR FLEKSIBELT KONTOR EVOLUTION @ THE OFFICE

Detaljer

Agenda. 1: Hva er design? 2: Hvorfor bruke penger på design? 3: Noen eksempler 4: Hva kan Innovasjon Norge bidra med?

Agenda. 1: Hva er design? 2: Hvorfor bruke penger på design? 3: Noen eksempler 4: Hva kan Innovasjon Norge bidra med? Agenda 1: Hva er design? 2: Hvorfor bruke penger på design? 3: Noen eksempler 4: Hva kan Innovasjon Norge bidra med? 1 2 Hva er design? 3 Men også. 4 5 Bedriften har ca 40 ansatte 6 x Definisjoner på design

Detaljer

Skjema for oppfølging av dem som fikk "Ikke bestått" på en eller flere av modulene Epi, Stat eller Avl i PopMedblokka.

Skjema for oppfølging av dem som fikk Ikke bestått på en eller flere av modulene Epi, Stat eller Avl i PopMedblokka. Side 1 av 5 IkkeBestått-oppfølging Ikke bestått til eksamen oppleves ofte som "et slag i ansiktet" og medfører dessuten mye ekstra bryderi og unødvendig bruk av krefter og ressurser. Det er viktig å finne

Detaljer

I hagen til Miró PROSJEKTTITTEL FORANKRING I RAMMEPLANEN BAKGRUNN FOR PROSJEKTET BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR

I hagen til Miró PROSJEKTTITTEL FORANKRING I RAMMEPLANEN BAKGRUNN FOR PROSJEKTET BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR Utarbeidet av Ruseløkka barnehage, Oslo PROSJEKTTITTEL «I hagen til Miró» FORANKRING I RAMMEPLANEN Barnehagen skal bidra til at barna «utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og

Detaljer

klassiske linjer varer evig

klassiske linjer varer evig klassiske linjer varer evig møbelkolleksjon 2014/2015 Du har utvilsomt opplevd det du også; nostalgien til noe som ikke er helt ditt, men er det likevel. For det er noe der du ønsker å bringe tilbake.

Detaljer

FIRST LEGO League. Hammerfest 2012

FIRST LEGO League. Hammerfest 2012 FIRST LEGO League Hammerfest 2012 Presentasjon av laget Senior Nord Vi kommer fra Hammerfest Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Breilia skole

Detaljer

MÅNEDENS BIL JANUAR: FIAT 500 TWIN AIR

MÅNEDENS BIL JANUAR: FIAT 500 TWIN AIR MÅNEDENS BIL JANUAR: FIAT 500 TWIN AIR Fiat går nye og revolusjonerende veier. De leverer nå 500 med en liten tosylindret motor på 875 kubikk. De har skjønt at for å komme fremover, må en se bakover. Tekst

Detaljer

ØKONOMIPRISEN 2007 - Økonomiske markedsmekanismer 01:00

ØKONOMIPRISEN 2007 - Økonomiske markedsmekanismer 01:00 ØKONOMIPRISEN 2007 - Økonomiske markedsmekanismer 01:00 Leonid Hurwicz: Jeg vokste opp under Depresjonen. Når noen snakker om økonomiens herlig mekanisme så ser jeg for min del mange feil med den. I statistisk

Detaljer

Velkommen til pressekonferanse på pressesenteret, Bygg Reis Deg, fredag den 18. oktober klokken 10.30. Pressemelding Oslo 14.

Velkommen til pressekonferanse på pressesenteret, Bygg Reis Deg, fredag den 18. oktober klokken 10.30. Pressemelding Oslo 14. Pressemelding Oslo 14. oktober 2013 Store forventninger til populær finsk produsent av skyvedører og veggmoduler: - Gir økt lønnsomhet, bedre design og høyere kvalitet Skreddersydde elementer gjør konstruksjon

Detaljer

Inspirasjon og design for nye himlinger

Inspirasjon og design for nye himlinger Gyptone Kant D2 Inspirasjon og design for nye himlinger Gyptone Kant D2 gir en harmonisk himling med et elegant helhetsinntrykk. Ny design for systemhimling med skjult bæresystem En følelse av velvære

Detaljer

views personlig overblikk over preferanser

views personlig overblikk over preferanser views personlig overblikk over preferanser Kandidat: Ola Nordmann 20.05.2005 Rapport generert: 21.07.2006 cut-e norge as pb. 7159 st.olavsplass 0130 OSLO Tlf: 22 36 10 35 E-post: info.norge@cut-e.com www.cut-e.no

Detaljer

Designprosjekt hva kreves? Benedicte Wildhagen Knut Bang

Designprosjekt hva kreves? Benedicte Wildhagen Knut Bang Designprosjekt hva kreves? Benedicte Wildhagen Knut Bang Litt om rådgiving Rådgiving Norsk Designråd: } Et tilbud til bedrifter som ikke har erfaring med å kjøpe designtjenester } Stort postensiale for

Detaljer

Liv Marit Weberg. Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til

Liv Marit Weberg. Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til Liv Marit Weberg Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til Om forfatteren: Liv Marit Weberg (født 1988) bor i Oslo. Hun har studert ved Norsk Barnebokinstitutts forfatterutdanning og holder på med master

Detaljer

«Det påtagelige fraværet av kvinnelige regissører, etc.»

«Det påtagelige fraværet av kvinnelige regissører, etc.» 044-049 09.02.04 14:05 Side 2 «Det påtagelige fraværet av kvinnelige regissører, etc.» Hans Petter Blad Det er svært få kvinner som regisserer spillefilm i Norge. For å bøte på dette problemet har det

Detaljer

Spørsmål og svar. Får vi mat? Det får dere ikke. Det blir mulighet til å kjøpe mat og drikke i restauranten. Et annet alternativ er å ta med mat

Spørsmål og svar. Får vi mat? Det får dere ikke. Det blir mulighet til å kjøpe mat og drikke i restauranten. Et annet alternativ er å ta med mat Spørsmål og svar Om mesterskapet og arrangementet Forberedelser Holder Ungt entreprenørskap selve standen, eller må vi skaffe den selv? Ungt Entreprenørskap holder veggene som skal utgjøre standen deres.

Detaljer

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2 Model number: X0020502 2546 16248624682 XOOF TYPE 2 Hardt arbeid, rettferdighet og gode produkter var Art Parkers oppskrift på suksess. Det er snart 100 år siden han grunnla det som nå er et av verdens

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

engcon Group tre ledende varemerker

engcon Group tre ledende varemerker engcon Group tre ledende varemerker EN STERK PARTNER engcon Group består av tre markedsledende varemerker engcon, Mählers og Drivex med lang erfaring med å utvikle redskapssystemer av høyeste kvalitet.

Detaljer

Møbel og interiørindustrien: Arena møbel/interiørprosjekt

Møbel og interiørindustrien: Arena møbel/interiørprosjekt Møbel og interiørindustrien: Arena møbel/interiørprosjekt Om industrien 400 bedrifter med 11.000 ansatte, mye SMB 12 mrd kr i årlig produksjonsverdi 30 prosent + eksportandel (3,5 mrd) Internasjonalt ledende

Detaljer

NYHET. Du tar hånd om byggingen vi ordner verktøyene

NYHET. Du tar hånd om byggingen vi ordner verktøyene NYHET Du tar hånd om byggingen vi ordner verktøyene Eie eller leie? det er spørsmålet Du er ikke den eneste som vurderer fordeler og ulemper ved kjøp av proff-verktøy. Med nye Hitachi Fleet Control har

Detaljer

Talgø Møbelfabrikk AS N-6645 TODALEN Telefon 71 65 80 00 Telefaks 71 65 81 90 www.talgo.no

Talgø Møbelfabrikk AS N-6645 TODALEN Telefon 71 65 80 00 Telefaks 71 65 81 90 www.talgo.no Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og fargeavvik. Foto: Talgø Markedsavdeling Tradisjon Talgø har produsert møbler helt siden 1899, og kvalitet og design har hele tiden vært det viktigste for oss.

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

Transport og miljø. Erling Holden, Kristin Linnerud og Holger Schlaupitz

Transport og miljø. Erling Holden, Kristin Linnerud og Holger Schlaupitz Transport og miljø Erling Holden, Kristin Linnerud og Holger Schlaupitz Å reise har vært viktig for menneskene helt siden de forlot Afrika for vel en million år siden. De har reist fra fattigdom eller

Detaljer

www.hint.no din kunnskapspartner Migrasjonspedagogikk kulturforståelse og undervisning av fremmedkulturelle

www.hint.no din kunnskapspartner Migrasjonspedagogikk kulturforståelse og undervisning av fremmedkulturelle Sal D Migrasjonspedagogikk kulturforståelse og undervisning av fremmedkulturelle Silje Sitter, Høgskolen i Nord Trøndelag (HiNT) Forum for trafikkpedagogikk Migrasjons pedagogikk og kulturforståelse Innvandrere

Detaljer

Gulvvarme Gir deg velvære i hverdagen

Gulvvarme Gir deg velvære i hverdagen Gulvvarme Gir deg velvære i hverdagen living full of energy opplever det som en ideell oppvarming av rommet og dermed føler best velvære når det er ca 22 C ved gulvet og ca 19 C i hodehøyde. Gulvvarme

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 9

Glenn Ringtved Dreamteam 9 Glenn Ringtved Dreamteam 9 Venner for alltid Oversatt av Christina Revold Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer

KOMMUNIKASJON TRENER 1

KOMMUNIKASJON TRENER 1 KOMMUNIKASJON TRENER 1 INNLEDNING Bra lederskap forutsetter klar, presis og meningsfylt kommunikasjon. Når du ønsker å øve innflytelse på spillere, enten det være seg ved å lære dem noe, løse problemer,

Detaljer

Klimakvoter. Fleip, fakta eller avlat

Klimakvoter. Fleip, fakta eller avlat Klimakvoter Fleip, fakta eller avlat Kyotoprotokollen Avtale som pålegger Norge å begrense utslippene av klimagasser. Myndighetene skal sørge for at Norge innfrir sin Kyoto-forpliktelse gjennom utslippsreduserende

Detaljer

FIRST LEGO League. Trondheim 2012

FIRST LEGO League. Trondheim 2012 FIRST LEGO League Trondheim 2012 Presentasjon av laget Rullator Teamet Vi kommer fra Trondheim Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 12 jenter og 7 gutter. Vi representerer Type lag:

Detaljer

Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk

Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk Vi er et lite firma og har spesialisert oss på levering av mobile bo-enheter primært til bruk innen reiseliv/turisme og ferie/fritid. Alt vi leverer

Detaljer

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor.

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor. Spørsmål og svar - på noen av de mest spurte spørsmålene i forbindelse med Fylkesmessen Fylkesmessen 2009 A. Hvem kan/bør delta? Dette virker veldig profesjonelt, vi føler oss ikke så proffe? Det finnes

Detaljer

Mariken Halle. Min middag med

Mariken Halle. Min middag med Mariken Halle Min middag med Harald Eia Stemmer 7 Om forfatteren: Mariken Halle (f. 1982) er utdannet filmregissør fra Filmhögskolan i Gøteborg. Eksamensfilmen Kanskje i morgen (2011) fikk strålende mottakelse

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Loqui. Lisa Søndmør Matias Glenne

Loqui. Lisa Søndmør Matias Glenne Loqui Lisa Søndmør Matias Glenne INT. - RESTAURANT - KVELD En fin, men uformell restaurant. Stedet er TIDLØST, med få hint til at det kan foregå i en spesifikk tidsperiode. Gamle skinnsofaer, nytt gulvbelegg.

Detaljer

F L Y T NY MØBELSERIE. Ergonomi - Kvalitet - Fleksibilitet. Kontormøbler med de riktige detaljene

F L Y T NY MØBELSERIE. Ergonomi - Kvalitet - Fleksibilitet. Kontormøbler med de riktige detaljene NY MØBELSERIE 2 0 1 0 Ergonomi - Kvalitet - Fleksibilitet Kontormøbler med de riktige detaljene 2010 Bagn Møbelindustri AS presenterer i denne bjosjyren sin nyeste møbelserie FLYT. Dette er en produksjon

Detaljer

Kjære Stavanger borger!!

Kjære Stavanger borger!! Kjære Stavanger borger Nok en gang ønsker vi DEG velkommen til din nye og etter hvert meget spennende by-portal på Facebook. Vi anbefaler deg nå til også å ta litt tid ut av din travle dag for å lese dette

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel. Lina Aker Designrådgiver 06. Februar 2009

Design som strategisk virkemiddel. Lina Aker Designrådgiver 06. Februar 2009 Design som strategisk virkemiddel Lina Aker Designrådgiver 06. Februar 2009 2 Innovasjon Norges designsatsing NHDs visjon: Design en naturlig del av innovasjonsprosessen i norsk næringsliv og en drivkraft

Detaljer

Hva er markedsføring og PR?

Hva er markedsføring og PR? Hva er markedsføring og PR? Artikkelen er skrevet av Beate Johansen for Studentliv Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs kurs i PR og markedsføring. Samtidig fungerer

Detaljer

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no HALLANGSPOSTEN ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 INFORMASJON Referat fra Årsmøte i Folkets Hus Vann Veier Dugnad 19 mai 2007 Sommerfest lørdag 7. juli 2007 Web siden Flytebryggene

Detaljer

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller.

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller. "FBI-spillet" ------------- Et spill for 4 spillere av Henrik Berg Spillmateriale: --------------- 1 vanlig kortstokk - bestående av kort med verdi 1 (ess) til 13 (konge) i fire farger. Kortenes farger

Detaljer

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Introduksjon Bursdag i Antarktis er en interaktiv animasjon som forteller historien om en liten katt som har gått seg bort på bursdagen sin. Heldigvis treffer

Detaljer

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-handelen er i stadig utvikling og utgjør for en del forbrukere en detaljhandelskanal som i økende grad erstatter den tradisjonelle butikkhandelen.

Detaljer

direkte fra produsent KVANDAL KJØKKEN AS KJØKKEN BAD GARDEROBE Hvit s. 4-7

direkte fra produsent KVANDAL KJØKKEN AS KJØKKEN BAD GARDEROBE Hvit s. 4-7 KVANDAL s. 4-7 Hvit s. 8-13 Bjørk Kvandal Kjøkken AS har produsert kjøkken, bad og garderobe siden 1985. Vår profil setter kundenes ønsker og kvalitetskrav i høysetet. Vi har i takt med markedet en kontinuerlig

Detaljer

FM Mattsson. Dusj. Trykksak nr 250 /4 N

FM Mattsson. Dusj. Trykksak nr 250 /4 N FM Mattsson Dusj Trykksak nr 250 /4 N En ren nytelse i form og funksjon Like fine og se på som å bruke Å dusje skal være en ren nytelse i dobbel forstand. Det er spesielt godt å kjenne det svale regnet

Detaljer

Lederskap hands on eller hands off?

Lederskap hands on eller hands off? Manpower Work Life Rapport 2012 Lederskap hands on eller hands off? Hvordan kan bedrifter forbedre sitt rykte? Det finnes selvsagt mange faktorer som påvirker hvordan en bedrift oppfattes. Ifølge en Manpower

Detaljer

omslag TRYKK.pdf 1 21.01.13 15:38 FLEXIBLE WORKS P ACE S

omslag TRYKK.pdf 1 21.01.13 15:38 FLEXIBLE WORKS P ACE S FLEXIBLE WORKSP ACES VÅR DESIGNFILOSOFI Det unike blir lagt merke til, og design er derfor viktig for oss og våre kunder. Vi tar menneskers behov og ønsker på alvor. Derfor er FLEXIBLE WORKSPACES selve

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Innledning Undersøkelsen skal gi den enkelte medarbeider mulighet til å gi tilbakemelding på hvordan han eller hun opplever sin arbeidssituasjon. Resultatene fra undersøkelsen vil

Detaljer

Den nye armaturserien Logis fra Hansgrohe forbinder vakker design med en pris som spesielt retter seg mot prosjektbransjen

Den nye armaturserien Logis fra Hansgrohe forbinder vakker design med en pris som spesielt retter seg mot prosjektbransjen Presseinformasjon Den nye armaturserien Logis fra Hansgrohe forbinder vakker design med en pris som spesielt retter seg mot prosjektbransjen Logis: Ny prosjektserie fra Hansgrohe September 2015. Bare fordi

Detaljer

Hysterisk morsomt, Et reklameprosjekt med Karl- Gustav Gjertsen og 9.klassene ved Svolvær skole. sier elevene om

Hysterisk morsomt, Et reklameprosjekt med Karl- Gustav Gjertsen og 9.klassene ved Svolvær skole. sier elevene om Hysterisk morsomt, sier elevene om Et reklameprosjekt med Karl- Gustav Gjertsen og 9.klassene ved Svolvær skole Svolvær Barne- og ungdomsskole Nordnorsk Kunstnersentrum Vågan bibliotek Deltakere: Klasse

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 3

Glenn Ringtved Dreamteam 3 Glenn Ringtved Dreamteam 3 Hola Manolo Oversatt av Nina Aspen Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer