Forretningsoppførsel STANDARDER & RETNINGSLINJER. 1 Standarder og Retningslinjer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forretningsoppførsel STANDARDER & RETNINGSLINJER. 1 Standarder og Retningslinjer"

Transkript

1 Forretningsoppførsel STANDARDER & RETNINGSLINJER 1

2 Noen ord om forretningsoppførsel... Som vår bransjens globale leder, har Sun Chemical knyttet seg til et etablert verdisystem. En av de mest verdsatte av disse verdiene er integritet, som vi omfavner på følgende måte: "Vi er ærlige, oppriktige og etiske i alle våre kundeforhold, med leverandører og kontraktører, og med hverandre. Vi jobber for å bygge tillit til hverandre og følger nøye de regler som styrer vår virksomhet, ikke bare som en juridisk forpliktelse, men fordi det er det riktige å gjøre." Dette dokumentet inneholder de policyer og oppførselsstandarder vi forventer alle i Sun Chemical vil slutte seg til og gjennomføre. Vennligst ta deg tid til å lese og fordøye disse standarder og retningslinjer. Om du trenger mer informasjon eller har spørsmål om hva som er riktig oppførsel i en gitt situasjon, for all del, ta det opp innenfor din organisasjon eller ved å spørre din overordnede. Du kan også kontakte oss direkte, dersom du føler at et spesielt problem ikke kan ordnes lokalt. Du får her mer enn bare en enkel erklæring om våre etiske prinsipper. Hver dag holder du hele firmaets omdømme i dine hender. Som representant for Sun Chemical vil dine forretningsavgjørelser og oppførsel reflektere på dine kollegaer og hele firmaet og må derfor være plettfri. Om vi alle konsekvent velger riktige framgangsmåter kan vi forvente at firmaet vårt vil fortsette å være kjent for sitt renommé for ærlighet, integritet og rettferdig opptreden. Sun Chemical kan ikke oppnå suksess uten en institusjonalisert prosess som fokuserer på å "gjøre det riktige" og vi vil ha suksess ved å være kjent som et firma med integritet. Rudi Lenz President & Administrerende Direktør James R. Van Horn Vice President & Juridisk Direktør 1

3 Forretningsoppførsel - Innholdsfortegnelse Side 1 Side 3 Side 5 Side 8 Side 10 Side 12 Side 16 Side 23 Side 26 Side 27 Innledende beskjed Våre verdier Hva er det grunnleggende i forretningsoppførsel? Dine rettigheter som ansatt: respekt, verdighet og personvern Anti-korrupsjons- og bestikkelsespolicy Ditt ansvar til å unngå mulige interessekonflikter og beskytte Sun Chemicals eiendeler Ditt forhold til kunder, leverandører og eksterne aktører Relasjoner med offentligheten Innsidehandel Hvor du kan finne informasjon 2

4 Våre Verdier Lidenskap for fortreffelighet. Vi motiveres av en følelse av stolthet for å oppfylle de høyeste krav og være best i det vi gjør. Vi tar initiativ og strever kontinuerlig etter kvalitetsforbedringer, fordi vi tror at lidenskapen for å lære og vokse er nøkkelen til fortreffelighet. Vi er engasjerte og søker å oppnå våre mål med begeistring, en iherdig og målrettet følelse av betydning og innstillingen til en vinner. Integritet. Vi er ærlige, imøtekommende og etiske i alle våre relasjoner med kunder, leverandører og kontraktører, og med hverandre. Vi jobber for å bygge tillit til hverandre og følger nøye de regler som styrer vår virksomhet, ikke bare som en juridisk forpliktelse, men fordi det er det riktige å gjøre." Nyskapning. Vi leter kontinuerlig etter løsninger som er i forkant og som gir verdi for kundene våre. Vi støtter våre medarbeideres kreativitet, strategiske tenkning og iherdighet ved å utvikle disse løsningene. Vi er kontinuerlig i framgang ved å adoptere eksisterende prosedyrer, så vel som gjennom forskning og utvikling. Vi lærer av våre feil så vel som av våre suksesser. Ansvarlighet. Personlig og som firma tar vi fullt ansvar for prestasjonene våre og tar eierskap i våre produkter, skulle det være seg på kontoret, i laboratoriet eller på fabrikkgulvet. Vi anerkjenner vårt ansvar for det endelige resultatet av det vi gjør og erkjenner at firmaet vårt har en direkte innvirkning på våre medarbeideres, kunders og firmas suksess. Samarbeid. Vi tror på de endeløse mulighetene av samarbeid. Vi oppnår fortreffelighet ved å plassere kollektive mål foran personlige interesser. Vi motiverer og oppmuntrer hverandre, og støtter meningsfylt samarbeid blant kollegaer fra forskjellige bakgrunner og fagområder. Vi respekterer personlige forskjeller, verdsetter mangfold og deler vår kunnskap på tvers av firmaet. Respekt for individet. Vi tror på alles verdighet, verdi og kreative potensialer. Vi anerkjenner behovet for balanse mellom arbeid og privatliv og behandler alle medarbeidere rettferdig og konsekvent. Vi belønner og anerkjenner prestasjoner, verdsetter ekspertise og etterstreber aktivt våre medarbeideres engasjement og bidrag. Vi investerer i personlig vekst og utvikling og tilbyr våre medarbeidere et miljø hvor alle kan bidra og finne tilfredsstillelse. Lederskap. Vi er langtidspartneren og den globale lederen innen vår bransje. Vi strever kontinuerlig etter å være best på det vi gjør både som et firma og som personer. Vi støtter personlige lederegenskaper kompetanse, tillit og en lidenskap til å overgå forventninger, og inspirer andre til å gjøre det samme. Vi forsyner våre kunder med de beste kvalitetsprodukter og tjenester. 3

5 Lojalitet. Vi føler oss knyttet til firmaet og demonstrerer forpliktelse og engasjement til våre kunder og hverandre. Vi deler vår lærdom sjenerøst og tilbyr våre beste råd og oppmuntringer til våre kollegaer. Vi løser problemer med åpenhet og oppriktighet. Vi er stolte av å være en del av Sun Chemical og bryr oss om det på en personlig måte. Vi tror vi er alle med på dette med et langsiktig perspektiv. Mot. Vi verdsetter og oppmuntrer nyskapning og risikotaking på alle nivå. Vi forfekter forandring og arbeider for å overkomme barrierer mot suksess, samtidig som vi forblir fleksible og tilpasningsdyktige. Selv om vårt dynamiske miljø ofte krever kjappe responser og dristig aksjon, frykter vi ikke å ta initiativ eller å gjøre feil, fordi vi vet at prøving og feiling er en viktig del av læring. Kundefokus. Vårt mål er enkelt å forsyne hver kunde, både interne og eksterne, med produkter og tjenester av kompromissløs kvalitet feilfrie, i tide, hver gang. Vi fokuserer våre aktiviteter på å forbedre og maksimere verdi til våre kunder. Vi gjør dette ved å forutse deres behov, overgå krav og ved kontinuerlig å streve for forbedring. Kommunikasjon. Vi støtter og oppmuntrer åpen kommunikasjon og meningsfylt samarbeid blant kollegaer fra forskjellige bakgrunner og fagområder. Vi holder oss fullstendig oppdatert og involverte i forretningsvirksomheten. Vi deler informasjon fritt mellom oss, og velger å stole på våre kollegaers samarbeidsånd. Vi tror på åpne og ærlige utvekslinger av ideer både internt og eksternt. Samfunnsånd. Vi tror på å opprettholde et arbeidsmiljø hvor våre ansattes og naboers helse og sikkerhet blir verdsatt. Vi utvikler kun produkter som kan fremstilles, brukes og kastes på en økologisk ansvarlig måte. Vi verner om ressursene. Vi oppmuntrer våre ansatte til å ta en aktiv rolle i de samfunn hvor vi bor og arbeider. 4

6 Hva er det grunnleggende i forretningsoppførsel? Som ansatt hos Sun Chemical er du forpliktet til å kjenne til og operere innenfor gitte oppførselsstandarder som reflekterer våre verdier. Ingen forventer at du er en ekspert på lov og rett. Derfor er fokus på å "gjøre det som er riktig". Retningslinjer som dette heftet er viktige for å utvikle et felles verdisett som Sun Chemical kan styre sin forretningsvirksomhet etter. Her er et sammendrag av standardene det forventes at alle hos Sun Chemical lever opp til: Etterkom alle anvendelige lover som styrer vår forretningsvirksomhet. Strev etter å være ærlig, rettferdig og pålitelig i alt du foretar deg. Unngå interessekonflikter mellom ditt arbeid og privatliv. Verdsett mangfold ved å behandle alle kollegaer likt. Strev etter å skape en trygg arbeidsplass og etter å verne om miljøet. Respekter rettighetene, verdigheten og personvernet til medarbeidere og andre personer du er i kontakt med på vegne av firmaet. Sikre at våre arbeidsmiljø er fri for trakassering og diskriminering av noe slag. Beskytt Sun Chemicals merkevarebeskyttede og konfidensielle informasjon fra upassende offentliggjøring. Ikke aksepter eller tilby upassende betaling, gaver eller tips fra eller til noen kunder, leverandører, offentlig ansatte eller tredjepart. Ikke ta imot konfidensiell informasjon fra en annen person eller bedrift eller skriv under på en taushetspliktsavtale til fordel for en tredjepart uten riktig tillatelse og juridisk ettersyn. Ikke inngå kontraktsmessige forpliktelser uten riktig tillatelse eller juridisk ettersyn. Se etter at alle Sun Chemicals bokføring er korrekt, komplett og fullstendig reflekterer den beskrevne transaksjon og oppfyller anvendelige lover og revisjonsstandarder. Pass på at dine forretningsrelasjoner med Sun Chemicals kunder, leverandører, konkurrenter og myndigheter følger alle anvendelige lover, inkludert konkurranse-, antitrust-, antibestikkelse-, finanstransaksjons-, skatte- og antiterrorisme-lover. Er det alt? Det korte sammendraget på denne siden begrenser eller skrenker ikke inn Sun Chemicals forretningsoppførselsstandarder og -retningslinjer. Det er kun ment å presentere noen av de viktige konseptene som støtter opp om vårt firmas verdier. Sunn fornuft og en grunnleggende forståelse av juridiske og etiske prinsipper bør være det eneste du trenger for å kunne opprettholde en høy oppførselsstandard og bevare firmaets renommé. Vennligst les nøye gjennom forretningsoppførselsstandarder og -retningslinjer i dette heftet. Disse forklaringene vil hjelpe deg å identifisere juridiske og etiske problemstillinger etter hvert som de dukker opp og hjelpe deg med å løse dem. Hva med nasjonale forskjeller? Vi er et globalt selskap, og derfor har vi et sett globale standarder og retningslinjer. Selv om vi har prøvdå ikke anvende en amerikansk eller EU-sentrisk tone, er referanser til amerikanske og EU lover uungåelig fordi en stor 5

7 del av vår forretningsvirksomhet involverer amerikanske eller EU -relaterte transaksjoner. Sun Chemical forstår at lover varierer fra land til land og fra region til region, og krever at ansatte følger lovene som anvendes på tilholdsstedet deres og de transaksjonene de utfører. Men, dette er bare en minimumsstandard. I den grad forretningsoppførselsstandarder og -retningslinjer er mer krevende en lokale lover, så forlanger Sun Chemical at de mer krevende globale forretningsstandardene uttrykt her blir fulgt. Dette er måten vi kan sikre rettferdig og konsekvent behandling for våre ansatte, kunder og leverandører rundt om i verden. Hvem må følge disse retningslinjene? Disse standardene og retningslinjene gjelder alle Sun Chemicals ansatte, ledere, styremedlemmer, agenter, rådgivere og konsulenter rundt om i verden, inkludert alle operative avdelinger eller enheter, i tillegg til Sun Chemical Gruppe B.Vs kontrollerte enheter og deres joint-venture partnere som firmaet utøver lederkontroll over,uansett tilholdssted. Når ordene "firma" eller "Sun Chemical" brukes i denne brosjyren, så menes ikke bare hele vår gruppe av firmaer eller tilknyttede enheter, men også det lokale firmaet, avdelingen eller den funksjonelle enheten du jobber for. Standardene og retningslinjene fremført i dette heftet er et uttrykk for våre policyer angående personlig og forretningsrelatert oppførsel og skaper ikke, på noen som helst måte, kontraktsmessige eller andre jobbrelaterte rettigheter eller garantier om fortsatt ansettelse, ettersom all ansettelse, med mindre det har blitt dekket i skriftlig kontrakt, frivillig kan avvikles av deg eller firmaet når som helst, med eller uten grunn og med eller uten forvarsel. Hva utgjør samsvar? Sun Chemicals oppførselstandarder reflekterer og krever samlet ansvar fra firmaet og alle våre ansatte til å iaktta lovene som styrer firmaets aktiviteter rund om i verden, til å følge de høyeste etiske standardene og til å handle som ansvarlige medlemmer i de samfunn hvor vi opererer. Standardene for disse forretningsprinsippene har blitt strukturert slik at de gir Sun Chemicals ansatte rundt om i verden informasjonen de trenger for å møte firmaets mål og objektiver i dets streben etter globale forretningsforhold. Alle ansatte er ansvarlige for å følge disse standardene, i tillegg til statlige lover og forskrifter relatert til firmaets aktiviteter og andre policyer og prosedyrer som firmaet eventuelt innfører. Overordnede har ansvar for å se til at alle ansatte i deres gruppe forstår og følger disse standardene. Selskapets suksess i å møte juridiske og etiske forpliktelser er avhengig av at vi alle spør om råd før det oppstår problemer, og ved å rapportere hendelser som kan være brudd på Forretningsoppførsel - Standarder og Retningslinjer. Det gjør ingen forskjell om en ansatt tar del i ulovlig eller uetisk oppførsel for egen eller andres vinning, eller om hun eller han gjør dette i et misforstått forsøk på å gjøre noe som kan gagne Sun Chemical. Kort sagt, uetisk eller ulovlig oppførsel er uakseptabelt hos Sun Chemical. Hva gjør jeg om jeg kommer over mulig mislighold? Du oppfordres til å gjøre det du kan for å sikre at firmaet overholder Forretningsoppførsel - Standarder og Retningslinjer. Følgelig blir du og alle ansatte spurt om og oppfordret til å rapportere sikkerhetsbrudd, lovbrudd eller brudd på firmapolicyer til overordnede, juridisk direktør, finansdirektøren eller administrerende direktør, eller etikktelefonen, slik at en situasjonsanalyse kan fullføres og nødvendige korrektive tiltak kan settes i verk for å ordne opp i oppståtte problemer. 6

8 Det er Sun Chemicals policy å støtte og beskytte enhver person som i god tro rapporterer det som kan være reglementsbrudd. Alle rapporter angående mulig mislighold av lovverk eller firmapolicyer vil bli rettferdig og raskt evaluert og vil bli behandlet i fortrolighet i den grad det lar seg gjøre under de gitte omstendigheter. Juridisk direktør eller en annen fra ledelsen vil koordinere nødvendige evalueringer. Det er vesentlig at personen som rapporter problemet IKKE foretar sin egen granskning fordi en granskning kan innebære sammensatte juridiske problemstillinger. Hva med å samarbeide i en granskning? Det forventes at alle ansatte samarbeider i alle granskninger av angivelige overtredelser. Dersom det blir funnet at korrektive tiltak er nødvendig, vil firmaets ledelse avgjøre hvilke steg som bør tas for å rette opp i situasjonen og forhindre gjentakelse. Hvem kan svare på mine spørsmål? Disse standarder og retningslinjer kan ikke gi definitive svar på alle spørsmål som kan dukke opp mens man jobber for Sun Chemical. Til det må vi stole på vår egen sunne fornuft og dømmekraft angående hva som kreves for å følge Sun Chemicals høye standarder, inkludert når det er riktig å søke råd om riktig framgangsmåte. Hvis du har spørsmål angående disse standardene og retningslinjer, firmaets relaterte policyer eller prosedyrer, eller lovene som styrer dine aktiviteter på vegne av Sun Chemical, eller om du føler behov for å søke råd med tanke på et juridisk eller etisk spørsmål, bør du snakke med din overordnede eller daglige leder. Hvis de ikke kan hjelpe deg, bør du kontakte juridisk direktør, finansdirektøren, administrerende direktør eller etikktelefonen. All korrespondanse sendes til: Sun Chemical Corporation 35 Waterview Boulevard, Parsippany, NJ USA. Eric R. Finkelman, Juridisk Direktør Tel: Faks: (konfidensiell) E-post: Gerry Brady, Finansdirektør Tel: Faks: (konfidensiell) E-post: Rudi Lenz, President & Administrerende Direktør Tel: Faks: (konfidensiell) E-post: eller kontakt Etikktelefonen - 7

9 Dine rettigheter som ansatt: respekt, verdighet og personvern Hvordan forholder Sun Chemical seg til likestilling? Sun Chemical er klar over at firmaets største styrke ligger i ansattes talenter og evner. Det forventes at vi holder oss selv ansvarlige for å opprettholde de høyeste profesjonelle standarder med felles respekt liggende til grunn for alle profesjonelle relasjoner. En viktig del av dette er frihet fra diskriminering, frykt, trakassering, eller andre negative sosiale forhold. Derfor legger Sun Chemical stor vekt på å sikre at våre folk har et så positivt og fritt arbeidsmiljø som overhodet mulig. Spesifikke personalavdelingsprogram og -policyer kan i detalj være forskjellige fra avdelinger til operative enheter, datterselskap eller tilknyttede firma. Men det har blitt etablert samlede mål for å veilede firmaet i alle relasjoner med ansatte. Det er firmaets policy å: Sørge for likestilling for alle når det gjelder rekruttering, ansettelse, utvikling, forfremmelse, og avlønning uten hensyn til rase, religion, kjønn, hudfarge, alder, sivilstand, seksuell legning, fysisk eller mental handikapp, veteranstatus eller nasjonal opprinnelse. Opprettholde et profesjonelt, trygt, stoff-fritt, diskrimineringsfritt arbeidsmiljø. Anerkjenne og avlønne ansatte basert på deres prestasjoner, samt tilby en rekke konkurransedyktige frynsegoder. Hva er trakassering? Sun Chemicals policy og mange lands lover forbyr alle former for trakassering, mobbing, trusler og hevn på arbeidsplassen, eller ved enhver bedrifts- og forretningsrelatert tilstelning, begivenhet eller møte. Forbudte ting inkluderer: Muntlig trakassering: fornærmelser, aggressive bemerkninger, nedsettende kommentarer, trusler eller truende språk av etnisk, rasebasert, religiøs eller seksuell art. Visuell trakkasering: nedsettende, støtende, truende, nedverdigende skrevet, trykt eller elektronisk stoff, upassende kroppsspråk, bilder eller fysiske objekter som blir vist frem, sendt til en annen person eller gjort tilgjengelig slik at andre kan se ting av støtende, etnisk, rasistisk, religiøs eller seksuell art. Fysisk trakassering: ubehagelig berøring, mobbing eller fysisk forstyrrelse av en person eller dennes private eiendeler. Seksuell trakassering: seksuelle fremstøt, om innbydd eller ikke, og om det eksisterer en underforstått eller uttrykt betingelse for ansettelse, forfremmelse eller andre fordeler eller trussel om oppsigelse dersom slike krav ikke blir tilfredsstilt. 8

10 Hevn: negative handlinger tatt mot en ansatt som har kommet med en påstand eller fremstilt bevis som støtter en påstand om trakassering. Trakasseringsklager bør sendes til din overordnede, personalavdeling eller Sun Chemicals juridiske avdeling. Hva er vår policy angående personvern på arbeidsplassen? Det er Sun Chemicals policy å følge anvendelige juridiske krav vedrørende personvern på arbeidsplassen. Men medarbeidere og kontraktører bør være klar over at de kan ha begrenset personvern når det gjelder informasjon eller filer vedlikeholdt av dem eller av firmaet på en datamaskin i eller på Sun Chemicals eiendom eller overført eller lagret via Sun Chemicals datasystemer, telefonsvarere, e-post eller andre tekniske ressurser, med unntak av informasjon eller filer opprettholdt av firmaets personalavdeling eller som spesielt regulert i lovverk. Selskapet kan overprøve ethvert anvendelig datapassord for å inspisere, etterforske eller søke gjennom en ansatts datafiler eller overføringer, telefonsvarerbeskjeder, e-post eller andre Sun Chemical media hvor informasjon blir lagret eller overført. (I EU finnes det spesielle lover og direktiver som beskytter og kontrollerer hva som blir ansett som privat informasjon selv om informasjonen er lagret på firmaets systemer, og det er Sun Chemicals policy å forholde seg til slike lover og direktiver.) Personvernlover relatert til ansattes private, ikke-offentlige informasjon er i mange land i endring som følge av vidstrakt tilgang til informasjon gjennom elektroniske og andre kommunikasjonsmidler. Det er Sun Chemicals policy å følge alle EU lover og direktiver som gjelder ikke-offentlig, personlig identifiserbar informasjon relatert til sine ansatte. Fordi disse lovene er sammensatte, kan ikke dette hefte gå inn på detaljer angående spesifikke handlinger firmaet er forpliktet til å foreta seg. Vanligvis krever Sun Chemicals policy: Skriftlig melding til den ansatte medarbeidere og skriftig samtykke på forhånd dersom ikke-offentlig personlig identifiserbar informasjon er hentet inn av firmaet fra andre enn den ansatte. Skriftlig samtykke fra ansatt før offentliggjøring dersom det planlegges å dele ikke-offentlig, personlig identifiserbar informasjon med en tredjepart, bortsett fra informasjon som loven krever må deles som en nødvendig del av forvaltningen av firmaets helse- og pensjonsgoder eller andre medarbeider frynsegoder opprettholdt av firmaet for sine ansatte, eller forøvrig som tillatt eller krevd av lovverk. Informasjon om tidligere ansatte vil bli beskyttet på samme måten som informasjon om nåværende ansatte. Tilgang til ikke-offentlig, personlig identifiserbar informasjon er begrenset til våre ansatte og tredjeparts tjenesteleverandører som vi har bestemt trenger informasjonen for å på best mulig måte kunne forvalte firmaplaner, programmer, frynsegoder og personalavdelings funksjoner knyttet til din jobb med firmaet. 9

11 Anti-korrupsjons- og bestikkelsespolicy Sun Chemical har nulltoleranse for bestikkelser og korrupsjon. Det er vår policy å overholde alle gjeldende lover i jurisdiksjoner som vi gjør forretninger innenfor. Sun Chemicals anti-korrupsjons- og bestikkelsespolicy berører alle forretninger og transaksjoner i samtlige land vi opererer i. Etterlevelse av prinsippet er udiskutabelt. Sun Chemical vil ikke tolerere at direktører, ledere, ansatte, agenter eller leverandører blir involvert (enten direkte eller indirekte) i bestikkelse eller korrupsjon av noen form. Styret og ledelsen i Sun Chemical er forberedt på å gi avkall på kontrakter eller forretningsmuligheter framfor å betale bestikkelser, og det er selskapets policy å støtte ansatte i den forbindelse. Hva er bestikkelser? Bestikkelser er definert som: å tilby, love eller gi, eller anmode, godta og motta eller akseptere: en økonomisk fordel eller andre goder til eller fra en annen person eller enhet (enten i offentlig eller privat sektor) som er ment å frambringe en upassende opptreden fra en annen person i en relevant funksjon eller aktivitet, eller for å belønne slik utilbørlig opptreden. "Upassende opptreden" betyr en opptreden som utgjør et brudd på forventningen om at en person vil handle i god tro, upartisk eller i samsvar med et tillitsforhold. Noen eksempler på bestikkelser Definisjonen på bestikkelser er svært bred og begrenser seg ikke bare til kontant betaling. For eksempel kan følgende utgjøre bestikkelser: et kontantvederlag eller en gave gjort til en kunde i forventning eller håp om at en slik fordel vil hjelpe Sun i å vinne et anbud; enhver form for betaling (uansett hvor liten) til en offentlig tjenestemann for raskere få utstedt en lisens, unntatt der det er uttrykkelig autorisert i relevant skriftlig lokal lovgivning at betaling kan gjøres for en bona fide-utførelse av funksjonen; besørge reise på første klasse og/eller femstjerners overnatting for en embetsmann som skal besøke et anlegg; enhver form for "smøring" (uansett hvor liten) i enten offentlig eller privat sektor. Å håndtere agenter, leverandører, fellesforetak/joint ventures eller konsortier I enhver befatning med agenter eller leverandører som utøver tjenester for Sun Chemical eller med joint venture-/konsortiumpartnere, må du sørge for at de er klar over at Sun Chemical har en nulltoleransepolicy og at disse har, og retter seg etter, en tilsvarende rigid policy. 10

12 Det er aldri akseptabelt å "se den andre veien" eller å arbeide etter prinsippet om at "det er best å ikke spørre" når det gjelder å forholde seg til Sun Chemicals leverandører eller agenter, fordi deres handlinger kan utsette deg og/eller Sun Chemical for straffansvar. Du må derfor etterleve nødvendige forsiktighetsregler i forhold til potensielle agenter, leverandører eller joint venture-partnere. Hvilke andre avsnitt av "Standarder og retningslinjer for god forretningsskikk" er relevante? Du bør også se avsnittene av "Standarder og retningslinjer for god forretningsskikk" med tittelen: "Dine relasjoner med kunder, leverandører og eksterne parter" og: "Dine relasjoner med statlige organer," som begge er en del av denne policyen. Straff I tillegg til at brudd på denne policyen blir gjenstand for disiplinærtiltak, må man også påregne alvorlig strafferettslig forfølgelse for både selskapet og enkeltpersoner som er dømt for en bestikkelse. Hvis du kjenner til eller mistenker at bestikkelser har skjedd, er du oppfordret til å rapportere dette i samsvar med framgangsmåten beskrevet i "Standarder og retningslinjer for god forretningsskikk" av Sun Chemical. 11

13 Ditt ansvar for å unngå mulige interessekonflikter og beskytte Sun Chemicals eiendeler Som ansatt hos Sun Chemical er du ansvarlig for å utføre dine plikter i samsvar med Sun Chemicals beste interesser. Som et minimum må du unngå interessekonflikter, beskytte Suns konfidensielle informasjon fra uautorisert bruk eller offentliggjøring, og følge de policyer som dekker ditt bruk av firmaressurser og ditt samspill med andre medarbeidere. Hva er en interessekonflikt? En interessekonflikt oppstår i enhver situasjon hvor det er mulighet for splittet lojalitet mellom dine egeninteresser og/eller interessene til en tredjepart og dine forpliktelser overfor Sun Chemical. Vanligvis oppstår interessekonflikter når en ansatt bruker stillingen for å fremme en privat finansinteresse eller utfører arbeid utenfor firmaet. En interessekonflikt eksisterer hver gang en persons private handlinger står i motsetning til firmaets forretningsinteresser. Aktiviteter som er faktiske interessekonflikter aksepteres aldri. Aktiviteter som kan oppfattes som en interessekonflikt må også unngås. Eksempler på interessekonflikter: A arbeide for to eller flere arbeidsgivere samtidig eller personlig tjene på å utføre arbeid for eller tjenestegjøre som konsulent, rådgiver, medarbeider eller styremedlem i en ekstern bedrift som har til formål å tjene penger, med mindre du har skriftig tillatelse fra administrerende direktør eller finansdirektøren. Personlig tjene på å utføre arbeid eller være konsulent, rådgiver, medarbeider eller styremedlem for konkurrenter, leverandør eller kunder. Selge noen produkter eller tjenester som konkurrerer med eller ligner på produkter eller tjenester som Sun Chemical utfører. Drive en ekstern bedrift som har til formål å tjene penger, med mindre det har blitt gitt uttrykkelig skriftig tillatelse fra administrerende direktør eller finansdirektøren. Bruke Sun Chemicals utstyr, aktiva eller tid til å engasjere seg i aktiviteter som ikke er relatert til Sun Chemical, med mindre det har blitt gitt uttrykkelig skriftig tillatelse fra administrerende direktør eller finansdirektøren. Engasjere seg i finansielle transaksjoner eller besitte eller kontrollere finansinteresser hos konkurrenter, kunder eller leverandører, annet enn eierskap av mindre enn 5 prosent i noe firma hvis verdipapirer blir offentlig forvaltet på en nasjonal børs. Ta fordel av forretningsmuligheter som rettmessig tilhører firmaet. Gjøre forretningstransaksjoner med firmaet for dine egen personlig vinning eller profitt, direkte eller indirekte, eller for samboer eller familiemedlem uten foregående skriftlig tillatelse fra administrerende direktør eller finansdirektøren. Ansette familiemedlemmer eller samboere eller ha familiemedlemmer eller samboer i en forretningsenhet som du administrerer, med mindre det har blitt godkjent av administrerende direktør eller finansdirektøren. Ansettelsesforhold som eksisterte før 1 oktober 2002 er unntatt, forutsatt at forekomsten av slike forhold ble rapportert til administrerende direktør før 1 desember Å motta kompensasjon eller noe som helst av materiell verdi fra tredjeparter for tjenester du utfører på vegne av Sun. 12

14 Akseptere kompensasjon eller noe som helst av materiell verdi fra tredjeparter som har eller har til hensikt å oppnå forretningsrelasjoner med Sun Chemical. En medarbeider som bryter denne interessekonflikt-policyen kan bli utsatt for disiplinærstraff, inkludert oppsigelse og andre tiltak. Skulle et spørsmål om en mulig interessekonflikt oppstå, bør den ansatte, før han eller hun involverer seg i tvilsomme aktiviteter, legge frem relevante fakta til juridisk direktør for en avgjørelse om en interessekonflikt eksisterer. Hvordan bør jeg beskytte Sun Chemicals konfidensielle informasjon? Firmaets merkevarebeskyttede og konfidensielle informasjon er et av firmaets mest verdifulle aktiva. Informasjon angående firmaet, dets produkter, planer eller forretningsvirksomhet som vanligvis ikke er offentlig tilgjengelig er konfidensiell. Upassende eller uautorisert offentliggjøring av denne informasjonen kan skade Sun Chemicals konkurranseposisjon betydelig og sløse verdifulle aktiva. Upassende offentliggjøring eller bruk av denne informasjonen kan til og med bli sett på som en kriminell handling og utsette overtrederen for bøter, juridiske tiltak og muligens fengsel. Sun Chemical krever at du sier deg enig i å beskytte konfidensiell informasjon og ikke offentliggjør slik informasjon til tredjeparter eller bruker slik informasjon for personlig vinning eller i konkurranse med firmaet (uten eksisterende og spesifikk skriftlig tillatelse og avtale med firmaet.) Dette gjelder ikke bare når du er ansatt, men også etter at din ansettelse hos Sun Chemical har tatt slutt. I tillegg tilhører verker, informasjoner eller oppdagelser utviklet av ansatte innenfor deres arbeidsforhold hos firmaet, Sun Chemical. Alle slike produkter må omgående bli offentliggjort og overdratt firmaet. Som ansatt har du ansvar for integriteten og beskyttelsen av all forretningsrelatert informasjon, inkludert dine elektroniske arkiv og telefonsvarerbeskjeder. Du må ta skritt for å beskytte informasjon som blitt betrodd til deg. For eksempel må du ikke foreta upassende informasjonsendringer, ødelegge eller offentliggjøre informasjon. Kundelister, eiendomsarkiv og annen forretningsinformasjon, selv om det har blitt samlet sammen fra offentlige kilder, er firmaets eiendom og kan ikke tas eller brukes for personlig vinning. Firmaets merkevarebeskyttede informasjon må merkes "Konfidensielt" og tilgang til slik informasjon må begrenses til personer som har "et behov for å vite" slik informasjon. Du har ansvar for å passe på at firmaets konfidensielle informasjon er grundig sikret eller elektronisk beskyttet slik at det er utilgjengelig for personer som ikke har autorisert tilgang til informasjonen. Du må vokte mot utilsiktet offentliggjøring via elektroniske midler gjennom bruk av trådløse eller mobile kommunikasjonsmidler som ikke er beskyttet mot avlytting. Interne firmaarkiv og forretningsrelatert informasjon er konfidensiell. Medarbeidere kan kun bruke filer eller programmer de har adgang til, om disse er på datamaskinen eller ikke. Ansatte med unik eller spesiell tilgang til elektroniske eller e-postarkiver skal ikke ha adgang til slike arkiver utenom det som er vanlig administrasjon av disse systemene, uten passende tillatelse. Uautorisert eksaminasjon, kopiering, spredning, fjerning, skading eller endring av filer, passord, datasystemer eller programmer, eller upassende bruk av informasjon ervervet på uautoriserte måter, kan føre til disiplinærtiltak, som også kan inkludere oppsigelse. Hvordan bør jeg bruke bedriftsressurser? Sun Chemicals ressurser er dyre i anskaffelse og vedlikehold. Ansatte er forpliktet til å kun bruke disse ressursene til deres tiltenkte formål og på en måte som opprettholder deres verdi og brukbarhet. 13

15 Feilbruk, misbruk eller ødeleggelse av firmaeiendom er et alvorlig brudd på plikten din til å kun bruke firmaeiendom på en ansvarlig måte relatert til forretningsvirksomhet. Maskineri, mobiltelefoner, utstyr, datamaskiner, elektroniske komponenter, kjøretøy, og annet firmautstyr gitt til ansatte for bruk i arbeidet, må brukes i henhold til alle anvendelige regler, forskrifter og sikkerhetsforanstaltninger som styrer funksjonen deres. Sun Chemical har Internett og andre informasjonstjenester for å fremme våre forretningsmål og objektiver. Firmaet oppmuntrer bruk av Internett som et forretnings og læreredskap. Sporadisk kort tilgang til Internett er akseptabelt for egenutdanning, utvikling eller opplæring som 1.) kommer firmaet til gode, og 2.) gjør deg i stand til å bli mer effektiv på jobben ved å forbedre arbeids-/personlige aktiviteter. Men bruk av Internetttjenester, både mens og etter endt arbeidstid, eller utstyr gitt av firmaet for adang til nettsteder som er for personlig underholdning, personlig vinning eller annet personlig bruk, eller som bryter Sun Chemicals seksuelle trakasseringspolicy, er strengt forbudt. Sun Chemical har visse rettigheter til å overvåke og logge Internett- og e-post-aktivitet, til å blokkere nettsteder som er støtende, ulovlige eller ikke forretningsrelaterte for å sikre overholdelse av firmapolicyer, eller for å nekte eller begrense Internett-tilgang. Hvis en Internett-bruker er usikker på om et nettsted bryter firmapolicyer eller lovverk, bør hun eller han kontakte Sun Chemicals advokat. Sun Chemical ansatte bruker programmer til tekstbehandling, finansrapportering, databehandling og mange andre anvendelser. De fleste dataprogrammene firmaet kjøper er dekket av ulike typer lisensavtaler som beskriver vilkår, betingelser og tillatt bruk. Det er Sun Chemicals policy å respektere copyright-lover og rette seg etter enhver lisensavtales vilkår og betingelser. Internasjonale copyright-lover ilegger sivile og kriminelle straffer for ulovlig kopiering og bruk av programmer med lisensavtaler. Hver bruker må være klar over restriksjonene som gjelder programvarebruk og etterfølge disse restriksjonene. Hvis du har spesielle bekymringer bør du kontakte din lokale ITsystemrepresentant for mer informasjon. Hva er Sun Chemicals e-post-, telefon og Internett-policy? Internett-aktivitet og mobiltelefoner eller andre trådløse media er å betrakte som offentlig og brukere må utføre deres aktiviteter med det i bakhodet. Å sende e-post med konfidensiell eller merkevarebeskyttet innhold krever kryptering av all sensitiv informasjon for at konfidensialiteten kan beholdes. E-postsystemer innen firmaets kontroll kan brukes til visse konfidensielle formål i samsvar med firmaets e-post- og Internett-policy. For sensitiv, konfidensiell kommunikasjon må adressen til tiltenkt mottaker bekreftes før meldingen blir sendt. Elektroniske kommunikasjonsmedia kan brukes til å kommunisere og utveksle informasjon, så lenge bruket oppfyller alle anvendelige lover, forskrifter og firmapolicyer, inkludert de som: styrer import og eksport av teknologi, programvare og data. styrer overføring av data på tvers av nasjonale grenser, spesielt personlig data om personer som dekkes av personvernlover. som gjelder copyright, merkevarebeskyttelse og reklamelover. regulere internt firma bruk som adressert i Sun Chemicals e-post- og Internett-policy. 14

16 Svikt i å følge disse anvendelige lover og policyer kan sette firmaets evne i fare til fritt å drive sin forretningsvirksomhet gjennom elektroniske media. Det er derfor viktig at du beskytter disse ressursene gjennom riktig bruk. For en kopi av Sun Chemicals kommunikasjonssystem-brukerpolicy, vennligst kontakt din lokale personalavdeling eller IT-hjelpedesk. I tillegg bør du være klar over at all elektronisk og/eller telefonsvarerkommunikasjon brukt i firmaets forretningsvirksomhet blir betraktet som firmaets dokumenter og eiendom. Avhengig av anvendelige personvernlover, og som mer utfyllende forklart i seksjonen kalt "Dine rettigheter som ansatt", reserverer firmaet seg til enhver tid rettigheten til å overvåke og inspisere innholdet i beskjeder og annet materiell og data sendt eller mottat gjennom firmaets systemer. 15

17 Ditt forhold til kunder, leverandører og eksterne aktører Hva er policyen for utveksling av gaver samt deltakelse på begivenheter med tredjeparter? Det er vanlig for personer og firmaer som gjør forretninger med hverandre å utveksle små gaver, å betale for hverandres forretningsrelaterte måltider og å underholde hverandre. Om utvekslingen (en gave, et måltid eller en eller annen form for underholdning som teater eller et sportsarrangement) er passende, kommer an på omstendighetene og skikk og bruk der personen holder til. Generelt så er det i orden å ta i mot eller gi bort promosjonelle gjenstander i den grad det blir beskrevet nedenfor. Å gi: Hva er reglene for å gi bort gaver eller for å fremme forretningsvirksomhet til kunder eller andre tredjeparter? Firmasponsede begivenheter utarbeidet for å fremme firmaets forretningsvirksomhet eller som involverer en liten gruppe mennesker av gangen regnes som akseptabelt. Noen begivenheter, slik som reiser, sportsarrangement, ferier, gaver eller forfremmelser kan være effektive måter å gjøre dette på om de blir gjort ordentlig. Det er høyst verdifullt å knytte sterke relasjoner med tredjeparter, og riktig utførte fremmende aktiviteter hjelper oss med dette. Disse retningslinjene sikrer gjennomsiktighet og hensiktsmessighet i denne prosessen. Derimot er det ulovlig å tilby lån, bestikkelser, returkommisjon, utbetalinger, gratis tjenester, eller gjenstander av materiell verdi til noen enhet eller person som gjør eller ønsker å gjøre forretninger med firmaet da dette kan bli sett på som kommersiell smøring som ikke er lovlig. For å sikre samsvar forbyr firmaet utbetalinger eller tildeling av gaver, tjenester, salgsfremmende gjenstander direkte, eller indirekte, gjennom agenter eller tredjeparter av en materiell verdi (definert som 300 dollar eller mer) til leverandører, kunder, potensielle kunder eller deres agenter, ansatte, slektninger eller forvaltere. Unntak kan skaffes, men krever foregående skriftlig tillatelse av juridisk direktør, administrerende direktør eller finansdirektør. Penger eller tilsvarende kontantgaver må til enhver tid unngås. Firmaet forbyr også å gi penger eller tilsvarende eller overdådige gaver eller underholdning (som gratis ferier, juveler, dyrt sportsutstyr gratis innkvartering eller reiser) eller gjenstander av betydelig verdi til tredjeparter, med mindre skriftlig tillatelse har blitt gitt av juridisk direktør, administrerende direktør eller finansdirektør. Gavemottakelse: Hva er reglene for å motta gaver eller salgsfremmende gjenstander fra leverandører eller andre tredjeparter? Firmaet forbyr ansatte, agenter, rådgivere eller konsulenter ansatt hos Sun Chemical direkte eller indirekte å motta noen gaver, tips eller tjenester verdt mer enn en symbolsk verdi (50 dollar eller mer) fra firmaets leverandører, potensielle leverandører, kunder, potensielle kunder eller deres agenter, ansatte, slektninger eller forvaltere. Tillatelse må innhentes fra juridisk direktør, administrerende direktør eller finansdirektør, før det tas imot noen gjenstand eller tjeneste verdt mer enn 50 dollar. 16

18 Ingen Sun Chemical-ansatt har lov til å motta penger, eller noen andre ting av verdi, for noen som helst grunn fra en tredjepart hvis gaven har en uttrykt eller underforstått betydning som forplikter Sun Chemical til å etablere eller opprettholde forretningsforbindelser med den personen eller noen som er tilknyttet den personen. Beskjedne måltider av passende karakter kan aksepteres av Sun Chemicals ansatte fra firmaer og personer som gjør forretning eller utrykker ønske om å gjøre forretninger med oss så lenge det kun gjøres for å slippe å dele utgifter og hensikten er å oppveie gjensidige hendelser betalt for av Sun Chemical. Tilstedeværelse eller deltakelse på utflukter, sportsarrangement, underholdningsarrangement, og andre lignende aktiviteter sponseret av leverandører, potensielle leverandører, tjenesteleverandører, potensielle tjenesteleverandører, og andre tredjeparter kan aksepteres dersom slike begivenheter er knyttet til utvikling av felles forretningsrelasjoner mellom de involverte partene. Uten skriftlig tillatelse fra juridisk direktør, administrerende direktør eller finansdirektør kan ikke Sun Chemicals ansatte ta imot gratis transport, gratis innkvartering, hotellrom eller gratis turer i forbindelse med forretningsmøter, seminarer eller andre sponserede begivenheter som blir deltatt på av ekisterende eller potensielle leverandører, eksisterende eller potensielle kunder eller deres agenter, medarbeidere, slektninger eller forvaltere. Det er Sun Chemicals policy at alle medarbeidere til enhver tid skal betale deres egne reise, innkvarterings og/eller hotellrom kostnader. Dersom begivenheten er av verdi for firmaet, må dine utgifter betales av Sun Chemical, med mindre tillatelse har blitt gitt fra juridisk direktør, administrerende direktør eller finansdirektør. Å utvikle våre relasjoner med tredjeparter støttes sterkt, og denne policyen sikrer at vi synliggjør nettogevinsten ved å knytte utgifter opp mot våre aktiviteter. Hvordan forholder jeg meg til handelsrestriksjoner? Evnen til amerikanske og EU selskaper og deres internasjonale datterselskaper og tilknyttede enheter til å gjøre handel på verdensmarkedet er begrenset av forskrifter utstedt av amerikanske myndigheter og EU funksjonærer. For eksempel har amerikanske firmaer, ikke-amerikanske firmaer som har amerikanske statsborgere som ledere eller styremedlemmer og alle firmaer som bruker som råmaterialer eller videreselger amerikansk- produserte produkter forbud mot å delta i handelsboikotter rettet mot vennligsinnede land eller gjøre forretninger med visse selskaper som kan føre til at Sun Chemicals produkter kan bli solgt til land som er utsatt for en handelsblokade. Hva med antiboikott-lover? Antiboikott-lover er ment å forhindre firmaer fra å støtte boikotter som blitt innført av et land mot et annet land Mange land hvor Sun Chemical gjør forretninger har slike lover. Amerikanske og europeiske myndigheter har strenge lover som styrer disse aksjonene. Disse lovene forbyr firmaet eller noen av firmaets ansatte fra å samarbeide med usanksjonerte boikotter ved å nekte å gjøre forretninger med noen basert på rase, religion, nasjonal opprinnelse ELLER fra å gi informasjon om disse spørsmål til kunder eller potensielle kunder. 17

19 Disse lovene gjør det også ulovlig å tilby informasjon om forhold som firmaet kunne ha med et boikottet land. Under disse forskriftene kreves det at anmodninger om å delta i en boikott straks blir rapportert til riktig myndighetsinstans. Disse anmodningene kan muligens finnes i nesten alle forretningsdokumenter, inkludert kontrakter, anbud, kredittbrev, kjøpsordre og spørreskjema som søker informasjon om potensielle leverandører. Du bør være obs på bestemmelser som forbyr import av varer fra visse land eller som krever at varene blir fraktet ombord på fartøy som har mulighet til å gå innom visse lands havner. Hvis noe dokument inneholder språk som du tror kan være boikottrelatert må du øyeblikkelig ta kontakt med Sun Chemicals juridiske avdelig for råd og assistanse før du går videre med transaksjonen. Hvordan påvirker den internasjonale reguleringen av handel meg? Amerikanske myndigheter og EU medlemsland har økonomiske handelsboikotter mot land som de anser som "statsfiender". Disse er typisk sett land som praktiserer eller støtter terrorisme, bryter menneskerettigheter eller på andre måter handler uakseptabelt. Som en god bedriftsborger opprettholder Sun Chemical disse handelsboikottene. For eksempel regulerer det amerikanske handelsdepartementet og finansdepartementet, og i noen tilfeller forbyr de, handel med visse land utenfor USAs grenser. Amerikanske oppretholder omfattende økonomiske handelsboikotter mot Cuba, Iran, Nord Korea, Sudan og Taliban, inkludert Taliban kontrollerte områder. Amerikanere opprettholder også begrensede handelsboikotter mot Liberia, Rwanda, Somalia, Syria og Serbia og Montenegro, samt en våpen og vareboikott mot UNITA i Angola. I tillegg opprettholder USA forbud mot nyinvesteringer i Myanmar (Burma). Disse forbudene gjelder også internasjonale tilknyttede enheter av amerikanske firmaer som bruker råmaterialer eller videreselger amerikansklagde produkter eller som har amerikanske statsborgere i deres styrer eller i lederstillinger. Handel med disse landene eller enheter kan utsette firmaet for betydelige straffer. Du bør diskutere dine intensjoner med Sun Chemicals juridiske avdeling før du inngår eller etablerer kommersiell kontakt direkte, eller indirekte gjennom agenter, meglere eller leverandører, med noen av disse landene. Sun Chemicals juridiske avdeling kan hjelpe deg med å skaffe spesifikk informasjon om handelsboikotter. I tillegg regulerer det amerikanske handelsdepartement eksport av varer, tjenester og teknologi til land utenfor USA. Disse kontrollene fokuserer mer på type varer, tjenester eller teknologier som blir eksportert enn landet varene blir eksportert til. Regler som ligner handelsboikotter relatert til overføringer av teknologi og sensitive varer, inkludert mange kjemikalier og kjemiske sammenblandinger, begrenser salg eller overføring utenfor USA for disse gjenstandene. Det må nøye vurderes om teknisk informasjon eller høyteknologi med opprinnelse i USA kan selges eller forflyttes til steder utenfor USA. Siden lovene innenfor dette området stadig forandrer seg, bør du konsultere Sun Chemicals juridiske avdeling før du gjør forretninger som involverer salg eller eksport av varer laget i Amerika eller som har sin opprinnelse der, inkludert innlemmelse av disse varene i lokalproduserte varer til et handelsboikottet land eller enhet, enten direkte, eller indirekte gjennom agenter, forhandlere eller meglere i tredjeland. 18

20 EU og medlemslandene opprettholder handelsboikotter og handelsrestriksjoner relatert til handel med visse land. En oppdatert liste over alle kravene finnes på Visse sanksjoner blir opprettholdt for spesifikke varer og spesifikke kjøpere, slik som militærrelaterte brukere, mot Angola/UNITA, Bosnia-Herzegovina, Burma/Myanmar, Kongo/Zaire, Kroatia, Haiti, Liberia, Makedonia, Sierra Leone, Sudan, Taliban/Al Qaida/Osama bin Laden og Zimbabwe. EU håndhever også blokkering av lover mot USA i relasjon til handel med Cuba, Iran og Libya. Kort sagt, firmaer og personer som er bosatt i EU land har forbud mot å følge amerikanske sanksjoner mot Cuba og Iran. Men det må utføres varsomhet i alle transaksjoner med Cuba siden amerikanske borgere og personer reisende til USA kan bli arrestert og satt under tiltale for å tillate, tilrettelegge eller gjøre handel med Cuba. EU borgere og deres nærmeste familier kan permanent forbys adgang til USA for slik innblanding. Firmaer som har amerikanske statsborgere som ledere eller styremedlemmer, eller som selger amerikanskproduserte produkter til Cuba og Iran, kan utsette deres amerikanske statsborgeransatte eller tilknyttede enheter for rettslig påtale i USA. Igjen, fordi handelsboikotter og sanksjoner kjapt kan endre seg i omfang og fokus og uten forvarsel, så er det best å konsultere Sun Chemicals juridiske avdeling før en setter i gang med handel som involverer noen av de ovennevnte landene. Hva er vår policy angående betaling av prisreduksjoner og rabatter? Betaling av gebyr, avslag, rabatter eller godtgjørelse eller annen betaling av noe slag til kunder, leverandører, forhandlere, kontraktører, agenter, konsulenter, eller til deres ledere, styremedlemmer, medarbeidere eller beslektede aktører (heretter henvist til som en "Person") kan kun gjøres i henhold til følgende betingelser: Betaling av slike avslag, rabatter eller annen form for materiell godtgjørelse eller utbetaling kan kun utføres av: utstedelse av kreditt til personens Sun Chemicals kundekonto, som blir opprettholdt som en vanlig del av å gjøre forretninger med kunde eller leverandør. utstedelse av en Sun Chemical-sjekk, skrevet ut til Personen som Sun Chemical opprettholder et forretningsforhold til og hvis betaling er et resultat av spesifikk kommersiell handel. en bankoverføring fra Sun Chemical, utbetalt til Personens bankkonto i det landet hvor Personen gjør forretninger med Sun Chemical. Ingen annen betalingsmetode er tillatt. Spesifikt skal ingen kontantbetalinger eller gjenstander istedenfor kontanter, overføring til offshore-, blinde eller tredjeparts-kontoer, overbetaling etterfulgt av rabatt eller tilbakebetaling av det som ble betalt for mye, betalinger til privatkontoer til eiere, ledere, eller styremedlemmer hvor forretningsforholdet er med et firma, eller andre metoder som utilsiktet kunne brukes av en ekstern aktør for å gjemme eller maskere en betaling, finne sted, bli brukt eller anvendt for å fullføre en betaling som ikke følger firmapolicy. 19

Forretningsoppførsel. SunChemical

Forretningsoppførsel. SunChemical Forretningsoppførsel S T A N D A R D E R & R E T N I N G S L I N J E R SunChemical Noen ord om forretningsoppførsel... Som vår bransjens globale leder, har Sun Chemical knyttet seg til et etablert verdisystem.

Detaljer

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser:

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser: Etikk Gasnor AS: Vi ser etikk som en integrert del av Gasnors virksomhet, og vi er fast bestemt på at Gasnor skal være kjent for høy etisk standard. Gasnors etiske retningslinjer beskriver kravene som

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styringssystem Nordic Crane Group Dokumenttittel Etiske retningslinjer Utarbeidet av/dato Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttype Dokument Dok.Nr. 2-NCG-D80 Firmanavn Nordic Crane Group AS Godkjent

Detaljer

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 4 Kjære verdsatte leverandør! Sapa er en variert gruppe av industriselskaper med global virksomhet. Sapas verdier og kultur med bærekraftig utvikling

Detaljer

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08 Etikk i Secora Vedtatt av styret 25.11.08 Etiske retningslinjer i Secora Secora AS utøver i hovedsak sin virksomhet i Norge. I tillegg gjennomføres det prosjekter i noen land i Europa. Secora skal i alle

Detaljer

FORRETNINGSPRINSIPPER...

FORRETNINGSPRINSIPPER... Retningslinjer Side: 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 2 2 FORRETNINGSPRINSIPPER... 2 3 OMFANG OG ANSVAR... 3 4 PERSONLIG ADFERD... 3 5 INTEGRITET OG INTERESSEKONFLIKT... 3 6 LOVER OG BESTEMMELSER...

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 Revidert: 30.april 2015 Hovedprinsipper Norway Seafoods skal opptre i tråd med

Detaljer

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Sertifikater SERTIFIKAT Ledelsessystemet ved Sarpsborg AB Mölndal, Sverige Sarpsborg AS Sarpsborg, Norge Ingår i Frigaardgruppen oppfyller kravene i

Detaljer

DACHSERs etiske retningslinjer

DACHSERs etiske retningslinjer DACHSERs etiske retningslinjer 1. Forord Grunnlaget for all virksomhet i Dachser er vår oppslutning om juridisk bindende regelverk på nasjonalt og internasjonalt nivå samt eventuelle forpliktelser inngått

Detaljer

Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle

Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle tilfeller være gjeldende i forbindelse med dine rettigheter

Detaljer

Leveregler for leverandører

Leveregler for leverandører Leveregler for leverandører Melding til våre leverandører... 2 Del I: Forståelse og anvendelse av leverandørreglene... 2 1. Skagerak Energis forpliktelse... 2 2. Virkeområde... 2 3. Gjeldende lover...

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Som verdensledende i vår bransje er det nødvendig å sette de aller høyeste standarder både for kvaliteten på våre vare- og tjenesteleveranser, og for profesjonalitet

Detaljer

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 ATFERDSREGLER Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 Oktober 2011 Kathrin Aigner Etisk atferd på konsernnivå INNLEDNING Monier-gruppen tror på en verden der takets potensial realiseres for å forbedre

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Alltid Ved Din Side. www.polygongroup.no Our Responsibility Introduksjon til Polygons etiske retningslinjer Polygons etiske retningslinjer angir hovedprinsippene for Polygons samfunnsansvar,

Detaljer

Sandefjord Lufthavn AS

Sandefjord Lufthavn AS Styringspolicy Dokument nr.: 10 203 Utg.nr.: 001 Policyeier: Administrerende direktør Dato: 21.3.2013 Godkjent av: Styret Dato: 21.3.2013 Dokumentnavn: 1. Introduksjon fra administrerende direktør (SLH)

Detaljer

ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER

ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER BAKGRUNN: Alcoa Inc. ( Alcoa ) og dens ledelse er forpliktet til å utføre alle sine aktiviteter verden over på en etisk måte og i overholdelse av alle gjeldende

Detaljer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer April 2011 for leverandører Etiske retningslinjer for leverandører INNLEDNING For Sodexo er det grunnleggende å drive virksomheten i henhold til høye etiske standarder. På bakgrunn av dette har vi utarbeidet

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Policy for etikk og forretningsatferd

Policy for etikk og forretningsatferd Åpen 1/ 6 Policy for etikk og forretningsatferd 1. Formål Dette dokumentet definerer Skandiabanken ASA ( Banken ), sine etiske retningslinjer. De etiske retningslinjene er utformet på et overordnet nivå

Detaljer

Enovas etiske retningslinjer

Enovas etiske retningslinjer Enovas etiske retningslinjer Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet 2 DEL 1: FORSTÅELSE OG ANVENDELSE AV ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 3 DEL 2: ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 4 1. Likeverd

Detaljer

Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon

Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon Pfizer har lenge hatt en politikk som forbyr bestikkelser og korrupsjon i vår forretningsvirksomhet både i USA

Detaljer

Mediehuset Nettavisens anti-korrupsjonsregelverk

Mediehuset Nettavisens anti-korrupsjonsregelverk Mediehuset Nettavisens anti-korrupsjonsregelverk Innhold Introduksjon om anti-korrupsjonsretningslinjene..................... 3 Om retningslinjene............................................ 4 Den ansattes

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

Polaris Regler for god forretningsskikk og etikk Vanlig stilte spørsmål

Polaris Regler for god forretningsskikk og etikk Vanlig stilte spørsmål Generelle spørsmål om rapportering S: Når bør jeg rapportere et brudd på eller mistanke om brudd på reglene for god forretningsskikk og etikk ( reglene )? Du bør rapportere et brudd så snart du er oppmerksom

Detaljer

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet 7 Respekt Integritet Likeverd Kommunikasjon Lojalitet Varsling 9 Etiske retningslinjer i avinorkonsernet Styrke etisk bevissthet og redusere mulighetsrisiko Etiske

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 1. FORMÅL Kommunalbanken skal ivareta sin rolle og sitt samfunnsansvar gjennom å opptre i samsvar med god forretningsskikk og gjeldende lovgivning. Retningslinjene

Detaljer

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no Statkrafts leveregler www.statkraft.no 2 Statkrafts Leveregler Innhold Konsernsjefen har ordet................ 3 Del I: Forståelse og anvendelse av Statkrafts leveregler 1. Statkrafts forpliktelse.................

Detaljer

EGS POLICY MOT KORRUPSJON OG BESTIKKELSER

EGS POLICY MOT KORRUPSJON OG BESTIKKELSER EGS POLICY MOT KORRUPSJON OG BESTIKKELSER 1 INTRODUKSJON TIL RETNINGSLINJENE FOR Å HINDRE KORRUPSJON OG BESTIKKEL- SER EG ønsker å drive virksomhet uten å benytte bestikkelser eller andre former for korrupsjon.

Detaljer

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME»

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» ETISKE REGLER «DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» Eidsivas etiske regelverk omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og håndtering av eventuelle

Detaljer

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS Etiske retningslinjer for JobbIntro AS INNLEDNING Generelt JobbIntro er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne bistå mennesker med oppfølgingsbehov i arbeidslivet. For å kunne oppnå dette

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

Etiske retningslinjer pr 27.11.12

Etiske retningslinjer pr 27.11.12 Etiske retningslinjer pr 27.11.12 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt, redelig

Detaljer

KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER

KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER 2 INNHOLD 0 BAKGRUNN 1 BEDRIFTSINTERNE FORHOLD 1.1 Menneskerettigheter og menneskeverd 1.2 Arbeidsmiljø - personalpolitikk 1.3 Helse og sikkerhet 1.4

Detaljer

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler.

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler. ETISKE REGLER I ATHENE PROSJEKTLEDELSE Bedriftsinterne forhold Menneskerettigheter og menneskeverd ATHENE PROSJEKTLEDELSE skal bidra til å fremme internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Vår virksomhet

Detaljer

United Technologies Corporation. Foræring og mottagelse av forretningsgaver

United Technologies Corporation. Foræring og mottagelse av forretningsgaver United Technologies Corporation Foræring og mottagelse av forretningsgaver Hvordan definerer UTC en forretningsgave? En forretningsgave er hva som helst av verdi som foræres eller mottas som en følge av

Detaljer

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ADM. DIR. HAR ORDET Det er viktig at verden rundt oss kan stole på oss. Stole på vår profesjonalitet og integritet. Derfor må vi alltid være profesjonelle i vår opptreden overfor

Detaljer

OpenLine Personvernmelding for Europaunionen (EU)

OpenLine Personvernmelding for Europaunionen (EU) OpenLine Personvernmelding for Europaunionen (EU) Northrop Grumman Corporation og dets datterselskaper og assosierte selskaper (heretter «Northrop Grumman» eller «Selskapet») har en langvarig forpliktelse

Detaljer

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk Eterni`s visjon, verdier og etikk skal styre vår adferd ovenfor våre oppdragsgivere, kollegaer og medarbeidere. Visjonen er å skape en ledende spesialist av bemanningstjenester, og gjennom verdiene Engasjement,

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Vå rt etiske ånsvår Kårmsund Håvn sine regler for årbeidsetikk ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR DIC GRUPPE STANDARDER & RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER FOR DIC GRUPPE STANDARDER & RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER FOR DIC GRUPPE STANDARDER & RETNINGSLINJER Litt om de etiske retningslinjene I over 60 land og territorier over hele verden, har DIC Gruppe levd opp til sitt oppdrag og gitt "farge"

Detaljer

Experian plc. Globale etiske retningslinjer. Versjon 1.0. Drive forretninger med integritet

Experian plc. Globale etiske retningslinjer. Versjon 1.0. Drive forretninger med integritet Experian plc Globale etiske retningslinjer Versjon 1.0 Drive forretninger med integritet Iverksatt 13. mai 2010 Revidert frem til og med 15. mars 2011 Experian plc Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvordan

Detaljer

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt».

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt». Personvern vilkår Om Velkommen til Hoopla, Hoopla AS ( Selskapet, Vi og/eller Vår ) gjør det mulig for mennesker å planlegge, promotere og selge billetter til et Arrangement. Vi gjør det enkelt for alle

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Etiske. Retningslinjer. For. Ledere

Etiske. Retningslinjer. For. Ledere Etiske Retningslinjer For Ledere Side 1 av 7 Oppgave 1....3 Etiskedilemma...3 Eksempler....3 Forholdmellomvirksomhetogsamfunn:...3 Andredilemmakanknyttestilfølgendemomentliste:...3 Oppgave 2....3 Oppgave

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer Faglig dyktighet og ærlighet har gjennom generasjoner vært BackeGruppens viktigste verdier. Ved å etterleve disse verdiene

Detaljer

GJENNOMFØRINGSKODEKS FOR LEVERANDØRER

GJENNOMFØRINGSKODEKS FOR LEVERANDØRER GJENNOMFØRINGSKODEKS FOR LEVERANDØRER Weatherford har bygd sitt omdømme som en organisasjon som forlanger etisk forretningsdrift og et høyt nivå av integritet i alle våre forretningstransaksjoner. Styrken

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

Veileder for utarbeidelse av etiske retningslinjer for Norads tilskuddsmottakere

Veileder for utarbeidelse av etiske retningslinjer for Norads tilskuddsmottakere Veileder for utarbeidelse av etiske retningslinjer for Norads tilskuddsmottakere Gyldig fra november 2013 1. Innledning Krav om at tilskuddsmottakere skal ha etiske retningslinjer for sin virksomhet er

Detaljer

Vårt etiske ansvar - Hydros prinsipper for arbeidsetikk. Endringer fra forrige revisjon: Nytt kapittel 8. 1 GENERELT

Vårt etiske ansvar - Hydros prinsipper for arbeidsetikk. Endringer fra forrige revisjon: Nytt kapittel 8. 1 GENERELT Corporate Directive PUBLIC Rev. dato: 2008-06-27 Side 1 av 7 Vårt etiske ansvar - Hydros prinsipper for arbeidsetikk Endringer fra forrige revisjon: Nytt kapittel 8. 1 GENERELT Hydros kultur er rotfestet

Detaljer

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER Konserninnkjøp 2011-05-19 1 (5) CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER INNLEDNING COOR SERVICE MANAGEMENT Coor Service Management (Coor) er Nordens ledende aktør innen service management. Selskapet har spesialisert

Detaljer

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig-

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Innhold 1. Generelt... 2 1.1. Ansvar... 2 1.2. Hensynet til innbyggerne... 2 1.3. Hensynet til kommunens omdømme... 2 1.4. Hensynet til kolleger

Detaljer

Det er forventet at du forandrer størrelsen på bilder før du laster dem opp, og ikke endrer størrelsen på dem på siden. Dette har 3 fordeler:

Det er forventet at du forandrer størrelsen på bilder før du laster dem opp, og ikke endrer størrelsen på dem på siden. Dette har 3 fordeler: BETINGELSER OG VILKÅR Lagewebside.no er underlagt disse betingelser og vilkår. Ved å bruke nettsiden og deres funksjonaliteter sier du deg enig i de følgende vilkårene, fra første gang du oppretter en

Detaljer

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på:

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på: ESSILORS PRINSIPPER Hver av oss i yrkeslivet deler Essilors ansvar og omdømme. Vi må derfor kjenne til og respektere prinsippene, som gjelder for alle. Det handler om å forstå og dele verdiene som selskapet

Detaljer

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet 2010-05-14 1 (6) Minna Pajala-Hammar, Britt-Helene Ferngren Selskapets samfunnsansvar Endelig versjon Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet TeliaSonera har vedtatt disse retningslinjene. Vi forventer

Detaljer

Flint Group retningslinjer for gaver og underholdning

Flint Group retningslinjer for gaver og underholdning Flint Group retningslinjer for gaver og underholdning I FORMÅL Å gi og motta påskjønnelser i forretningssammenheng (gaver, måltider, reiser og underholdning) er vanlig forretningspraksis som har som mål

Detaljer

BAMAs ETISKE RETNINGSLINJER

BAMAs ETISKE RETNINGSLINJER BAMAs ETISKE RETNINGSLINJER Hvordan vi sammen skal bygge BAMA videre BAMA har hatt en solid vekst, ikke bare i kilo og tonn, kroner og øre. Viktigere er det at vi har vokst i kunnskap og klokskap. Vi har

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S 1. Styrende effekt av innkjøpsbetingelser/definisjoner. (a) Følgende innkjøpsbetingelser,

Detaljer

Disse etiske retningslinjer er vedtatt av styret i Innovasjon Norge.

Disse etiske retningslinjer er vedtatt av styret i Innovasjon Norge. ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNOVASJON NORGE 1. INNLEDNING 1.1 Generelt Innovasjon Norge er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering.

Detaljer

CODE OF CONDUCT (CoC) RETNINGSLINJER FOR GC RIEBERS LEVERANDØRER, INVESTERINGER OG PARTNERE

CODE OF CONDUCT (CoC) RETNINGSLINJER FOR GC RIEBERS LEVERANDØRER, INVESTERINGER OG PARTNERE CODE OF CONDUCT (CoC) RETNINGSLINJER FOR GC RIEBERS LEVERANDØRER, INVESTERINGER OG PARTNERE I. OMFANG OG FORMÅL GC Rieber ambisjon er å opprettholde og styrke sin posisjon som en positiv og innovativ kraft

Detaljer

Personvernpolicy for forbrukerkunder

Personvernpolicy for forbrukerkunder Personvernpolicy for forbrukerkunder 1. Kontrollør av filer med personlige data Tikkurila Norge AS (heretter kalt Tikkurila) Stanseveien 25 0976 Oslo Tlf.: (+47) 22 80 32 90 Faks: (+47) 22 80 32 91 2.

Detaljer

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen.

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen. Innledning grunnleggende prinsipper og anvendelighet Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle selskapets datterselskaper (samlet kalt «Takeda») er urokkelig i sine bestrebelser på å følge alle aktuelle

Detaljer

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014.

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. ODE CODE OF CONDUCT Coor Group Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. UTTALELSE FRA KONSERNSJEF SPILLEREGLENE Etikk og moral handler i bunn og grunn om hvilke handlinger

Detaljer

Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et

Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et eventsted... 3 Bestille et eventsted... 3 Økonomiske betingelser...

Detaljer

Etiske retningslinjer. gjeldende for politikere og ansatte i. Skiptvet Kommune

Etiske retningslinjer. gjeldende for politikere og ansatte i. Skiptvet Kommune SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill Etiske retningslinjer gjeldende for politikere og ansatte i Skiptvet Kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 48 /2008 og revidert i K.sak 28/2011

Detaljer

IndustriConsults etiske retningslinjer

IndustriConsults etiske retningslinjer IndustriConsults etiske retningslinjer Gjeldende fra 7. mai 2012 Innhold 1. Lojalitet... 2 2. Uavhengighet... 3 3. Forretningsskikk... 3 4. Respekt for individet... 4 5. Helse, miljø og sikkerhet... 4

Detaljer

1. LOJALITET Alle medarbeidere skal være lojale overfor selskapet og arbeide med Future Subseas beste for øyet.

1. LOJALITET Alle medarbeidere skal være lojale overfor selskapet og arbeide med Future Subseas beste for øyet. FUTURE SUBSEA AS ETISKE RETNINGSLINJER -vedtatt av styret 17.3.2011, revidert 27.10.2014 Future Subsea er avhengig av omverdens tillit. Kunder, leverandører, samarbeidspartnere, forbindelser, offentlige

Detaljer

BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet:

BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet: BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet: Genworth Financial-familien av selskaper som tilbyr forsikrings- og finanstjenester ("Genworth Financial") leverer disse

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNOVASJON NORGE Vedtatt av hovedstyret 19.11.2009

ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNOVASJON NORGE Vedtatt av hovedstyret 19.11.2009 ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNOVASJON NORGE Vedtatt av hovedstyret 19.11.2009 1. INNLEDNING 1.1 Generelt Innovasjon Norge er et offentlig eid selskap hvis formål er å bidra til innovasjon, internasjonalisering

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER For HVORFOR Pipelife Norges visjon er: Pipelife skal lede ei bærekraftig utvikling, i verdifullt partnerskap med kunder, ansatte, eiere og omgivelser. Dette krever blant annet et

Detaljer

Elteco AS. Atferdskodeks

Elteco AS. Atferdskodeks Elteco AS Atferdskodeks Innledning Elteco er et teknikkhandelsselskap som tilfører både teknisk og økonomisk merverdi i kjeden mellom produsent og kunde. Selskapet konsentrer seg om nøye utvalgte markedsnisjer

Detaljer

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Etiske regler for ansatte i Oslo kommune hjelp til å ta de riktige valgene Hvorfor etiske regler? Etikk i Oslo kommune handler om at vi skal kunne stå for de

Detaljer

Etiske retningslinjer for Microsofts forhandlere når de handler med og/eller på vegne av Microsoft

Etiske retningslinjer for Microsofts forhandlere når de handler med og/eller på vegne av Microsoft Etiske retningslinjer for Microsofts forhandlere Microsoft streber etter å være mer enn bare en god bedrift de streber etter å bli en fantastisk bedrift. Det som vil gjøre Microsoft fantastisk, er et sterkt

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

Regler for god forvaltning

Regler for god forvaltning Regler for god forvaltning 1 Innledning Vi bruker reglene våre for god forvaltning som en minstestandard i vårt forsøk på å oppnå målsetningen om å kontinuerlig forbedre produksjonsmiljøet og arbeidsvilkårene

Detaljer

United Technologies Corporation. Forretningsgaver fra leverandører

United Technologies Corporation. Forretningsgaver fra leverandører United Technologies Corporation Forretningsgaver fra leverandører Innledning UTC går til innkjøp av forsyninger og tjenester ut fra saklige hensyn, og prøver å finne både best verdi samt stabile forretningsforhold

Detaljer

Honda Maris Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler

Honda Maris Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda Maris Pay & Go Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda anerkjenner viktigheten av ærlig og ansvarlig bruk av dine personlige opplysninger. Personvernerklæringen og policyen for

Detaljer

ETIKK I AGDER ENERGI ETIKK I AGDER ENERGI 1

ETIKK I AGDER ENERGI ETIKK I AGDER ENERGI 1 1 KJÆRE KOLLEGA! INNHOLD: KJÆRE KOLLEGA! Etikk og etiske retningslinjer dreier seg om regler, normer og prinsipper. Agder Energis etiske retningslinjer, samlet i denne lille publikasjonen, viser hvordan

Detaljer

REVIDERTE ETISKE RETNINGSLINJER 2015. [Gjennomgang 1]

REVIDERTE ETISKE RETNINGSLINJER 2015. [Gjennomgang 1] REVIDERTE ETISKE RETNINGSLINJER 2015 [Gjennomgang 1] ETISKE RETNINGSLINJER INNHOLD 1. INNLEDNING 2. Applus+ VERDIER 1 3 3. DE ETISKE RETNINGSLINJENE: SIKRE VÅRE VERDIER 3.1. Hva er formålet med retningslinjene?

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ARGENTUM FONDSINVESTERINGER AS (ARGENTUM) OG INVESTERINGSVIRKSOMHETEN

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ARGENTUM FONDSINVESTERINGER AS (ARGENTUM) OG INVESTERINGSVIRKSOMHETEN ETISKE RETNINGSLINJER FOR ARGENTUM FONDSINVESTERINGER AS (ARGENTUM) OG INVESTERINGSVIRKSOMHETEN (Sist endret 14. februar 2007) 1.1 Formål Våre etiske retningslinjer er et virkemiddel for å sikre at vi

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSPLAKAT. Vedtatt av Rømskog kommunestyre 19.03.15 K-sak 11/15

RØMSKOG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSPLAKAT. Vedtatt av Rømskog kommunestyre 19.03.15 K-sak 11/15 RØMSKOG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSPLAKAT Vedtatt av Rømskog kommunestyre 19.03.15 K-sak 11/15 Etiske retningslinjer 1. Rømskog kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet

Detaljer

Forretningetiske retningslinjer Code of Conduct

Forretningetiske retningslinjer Code of Conduct Forretningetiske retningslinjer Code of Conduct Forretningsetiske retningslinjer beskriver hvordan vi som selskap og individer tilknyttet dette skal forholde oss til hverandre og til andre mennesker og

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER for ULLENSAKER KOMMUNE Vedtatt av Ullensaker herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret 03.09.07 i HST sak 76/07. 1 Verdigrunnlag og formål Ullensaker kommune legger stor vekt

Detaljer

Etisk regelverk for konsernets medarbeidere * Med rutine for varsling av kritikkverdige forhold

Etisk regelverk for konsernets medarbeidere * Med rutine for varsling av kritikkverdige forhold Etisk regelverk for konsernets medarbeidere * Med rutine for varsling av kritikkverdige forhold 1 0. BAKGRUNN Arcus-Gruppen arbeider kontinuerlig med å utvikle holdninger og oppfølgingssystemer i konsernet

Detaljer

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen.

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Reglement for etikk Kommunestyrets vedtak 18. september 2007 1. Generelle bestemmelser 1.1. Generelle holdninger Siljan kommune legger stor vekt på at folkevalgte og ansatte framstår med redelighet, ærlighet

Detaljer

Business Communications Manager 2.5

Business Communications Manager 2.5 COPYRIGHT 2004 NORTEL NETWORKS All informasjonen på denne CD-ROM-en er beskyttet av en samlet opphavsrett i USA og andre land. I tillegg har andre instanser opphavsrett til visse deler av informasjonen.

Detaljer

Codes of Conduct for NTC Profil AS

Codes of Conduct for NTC Profil AS Codes of Conduct for NTC Profil AS Introduksjon NTC Profil AS har sterk tro på ansvarsfull handel.det er derfor viktig for oss å ta ansvar for alle våre handlinger, inkludert arbeids-og miljø vilkårene

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Retningslinje Eika Boligkreditt AS Offentliggjøring av informasjon Etiske retningslinjer Eika Boligkreditt AS 1 INNLEDNING Eika Boligkreditt AS (EBK) er avhengig av tillit. Det hviler derfor et stort ansvar

Detaljer

Etiske retningslinjer. gjeldende for. politikere, ansatte og oppdragstakere i Skiptvet Kommune

Etiske retningslinjer. gjeldende for. politikere, ansatte og oppdragstakere i Skiptvet Kommune SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill Etiske retningslinjer gjeldende for politikere, ansatte og oppdragstakere i Skiptvet Kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 48 /2008 og revidert

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER BALSFJORD KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER BALSFJORD KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER BALSFJORD KOMMUNE Vedtatt: K-styre 19.2.2014 Sak 14/14 Etisk norm Balsfjord kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Både folkevalgte, ansatte

Detaljer

Plus500CY Ltd. Interessekonflikt policy

Plus500CY Ltd. Interessekonflikt policy Plus500CY Ltd. Interessekonflikt policy Interessekonflikt policy 1. Innledning 1.1. Denne interessekonflikt policy erklæringen beskriver hvordan Plus500UK Ltd ("Plus500" eller "Selskapet") behandler konflikter

Detaljer

Etiske retningslinjer 5. desember 2014

Etiske retningslinjer 5. desember 2014 Etiske retningslinjer 5. desember 2014 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt,

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer for Hitra kommune Vedtatt av Hitra kommunestyre den 13.12.12 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning.... 3 2. Generelt... 3 3. Omdømme myndighetsmisbruk... 3 4. Åpenhet og varsling...

Detaljer

AVTALE MELLOM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET UTVIKLINGEN AV GODE ARBEIDSFORHOLD

AVTALE MELLOM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET UTVIKLINGEN AV GODE ARBEIDSFORHOLD Merk, dette er en oversettelse av et originalt dokument på engelsk. AVTALE MELLOM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET OM UTVIKLINGEN AV GODE ARBEIDSFORHOLD

Detaljer