Forretningsoppførsel STANDARDER & RETNINGSLINJER. 1 Standarder og Retningslinjer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forretningsoppførsel STANDARDER & RETNINGSLINJER. 1 Standarder og Retningslinjer"

Transkript

1 Forretningsoppførsel STANDARDER & RETNINGSLINJER 1

2 Noen ord om forretningsoppførsel... Som vår bransjens globale leder, har Sun Chemical knyttet seg til et etablert verdisystem. En av de mest verdsatte av disse verdiene er integritet, som vi omfavner på følgende måte: "Vi er ærlige, oppriktige og etiske i alle våre kundeforhold, med leverandører og kontraktører, og med hverandre. Vi jobber for å bygge tillit til hverandre og følger nøye de regler som styrer vår virksomhet, ikke bare som en juridisk forpliktelse, men fordi det er det riktige å gjøre." Dette dokumentet inneholder de policyer og oppførselsstandarder vi forventer alle i Sun Chemical vil slutte seg til og gjennomføre. Vennligst ta deg tid til å lese og fordøye disse standarder og retningslinjer. Om du trenger mer informasjon eller har spørsmål om hva som er riktig oppførsel i en gitt situasjon, for all del, ta det opp innenfor din organisasjon eller ved å spørre din overordnede. Du kan også kontakte oss direkte, dersom du føler at et spesielt problem ikke kan ordnes lokalt. Du får her mer enn bare en enkel erklæring om våre etiske prinsipper. Hver dag holder du hele firmaets omdømme i dine hender. Som representant for Sun Chemical vil dine forretningsavgjørelser og oppførsel reflektere på dine kollegaer og hele firmaet og må derfor være plettfri. Om vi alle konsekvent velger riktige framgangsmåter kan vi forvente at firmaet vårt vil fortsette å være kjent for sitt renommé for ærlighet, integritet og rettferdig opptreden. Sun Chemical kan ikke oppnå suksess uten en institusjonalisert prosess som fokuserer på å "gjøre det riktige" og vi vil ha suksess ved å være kjent som et firma med integritet. Rudi Lenz President & Administrerende Direktør James R. Van Horn Vice President & Juridisk Direktør 1

3 Forretningsoppførsel - Innholdsfortegnelse Side 1 Side 3 Side 5 Side 8 Side 10 Side 12 Side 16 Side 23 Side 26 Side 27 Innledende beskjed Våre verdier Hva er det grunnleggende i forretningsoppførsel? Dine rettigheter som ansatt: respekt, verdighet og personvern Anti-korrupsjons- og bestikkelsespolicy Ditt ansvar til å unngå mulige interessekonflikter og beskytte Sun Chemicals eiendeler Ditt forhold til kunder, leverandører og eksterne aktører Relasjoner med offentligheten Innsidehandel Hvor du kan finne informasjon 2

4 Våre Verdier Lidenskap for fortreffelighet. Vi motiveres av en følelse av stolthet for å oppfylle de høyeste krav og være best i det vi gjør. Vi tar initiativ og strever kontinuerlig etter kvalitetsforbedringer, fordi vi tror at lidenskapen for å lære og vokse er nøkkelen til fortreffelighet. Vi er engasjerte og søker å oppnå våre mål med begeistring, en iherdig og målrettet følelse av betydning og innstillingen til en vinner. Integritet. Vi er ærlige, imøtekommende og etiske i alle våre relasjoner med kunder, leverandører og kontraktører, og med hverandre. Vi jobber for å bygge tillit til hverandre og følger nøye de regler som styrer vår virksomhet, ikke bare som en juridisk forpliktelse, men fordi det er det riktige å gjøre." Nyskapning. Vi leter kontinuerlig etter løsninger som er i forkant og som gir verdi for kundene våre. Vi støtter våre medarbeideres kreativitet, strategiske tenkning og iherdighet ved å utvikle disse løsningene. Vi er kontinuerlig i framgang ved å adoptere eksisterende prosedyrer, så vel som gjennom forskning og utvikling. Vi lærer av våre feil så vel som av våre suksesser. Ansvarlighet. Personlig og som firma tar vi fullt ansvar for prestasjonene våre og tar eierskap i våre produkter, skulle det være seg på kontoret, i laboratoriet eller på fabrikkgulvet. Vi anerkjenner vårt ansvar for det endelige resultatet av det vi gjør og erkjenner at firmaet vårt har en direkte innvirkning på våre medarbeideres, kunders og firmas suksess. Samarbeid. Vi tror på de endeløse mulighetene av samarbeid. Vi oppnår fortreffelighet ved å plassere kollektive mål foran personlige interesser. Vi motiverer og oppmuntrer hverandre, og støtter meningsfylt samarbeid blant kollegaer fra forskjellige bakgrunner og fagområder. Vi respekterer personlige forskjeller, verdsetter mangfold og deler vår kunnskap på tvers av firmaet. Respekt for individet. Vi tror på alles verdighet, verdi og kreative potensialer. Vi anerkjenner behovet for balanse mellom arbeid og privatliv og behandler alle medarbeidere rettferdig og konsekvent. Vi belønner og anerkjenner prestasjoner, verdsetter ekspertise og etterstreber aktivt våre medarbeideres engasjement og bidrag. Vi investerer i personlig vekst og utvikling og tilbyr våre medarbeidere et miljø hvor alle kan bidra og finne tilfredsstillelse. Lederskap. Vi er langtidspartneren og den globale lederen innen vår bransje. Vi strever kontinuerlig etter å være best på det vi gjør både som et firma og som personer. Vi støtter personlige lederegenskaper kompetanse, tillit og en lidenskap til å overgå forventninger, og inspirer andre til å gjøre det samme. Vi forsyner våre kunder med de beste kvalitetsprodukter og tjenester. 3

5 Lojalitet. Vi føler oss knyttet til firmaet og demonstrerer forpliktelse og engasjement til våre kunder og hverandre. Vi deler vår lærdom sjenerøst og tilbyr våre beste råd og oppmuntringer til våre kollegaer. Vi løser problemer med åpenhet og oppriktighet. Vi er stolte av å være en del av Sun Chemical og bryr oss om det på en personlig måte. Vi tror vi er alle med på dette med et langsiktig perspektiv. Mot. Vi verdsetter og oppmuntrer nyskapning og risikotaking på alle nivå. Vi forfekter forandring og arbeider for å overkomme barrierer mot suksess, samtidig som vi forblir fleksible og tilpasningsdyktige. Selv om vårt dynamiske miljø ofte krever kjappe responser og dristig aksjon, frykter vi ikke å ta initiativ eller å gjøre feil, fordi vi vet at prøving og feiling er en viktig del av læring. Kundefokus. Vårt mål er enkelt å forsyne hver kunde, både interne og eksterne, med produkter og tjenester av kompromissløs kvalitet feilfrie, i tide, hver gang. Vi fokuserer våre aktiviteter på å forbedre og maksimere verdi til våre kunder. Vi gjør dette ved å forutse deres behov, overgå krav og ved kontinuerlig å streve for forbedring. Kommunikasjon. Vi støtter og oppmuntrer åpen kommunikasjon og meningsfylt samarbeid blant kollegaer fra forskjellige bakgrunner og fagområder. Vi holder oss fullstendig oppdatert og involverte i forretningsvirksomheten. Vi deler informasjon fritt mellom oss, og velger å stole på våre kollegaers samarbeidsånd. Vi tror på åpne og ærlige utvekslinger av ideer både internt og eksternt. Samfunnsånd. Vi tror på å opprettholde et arbeidsmiljø hvor våre ansattes og naboers helse og sikkerhet blir verdsatt. Vi utvikler kun produkter som kan fremstilles, brukes og kastes på en økologisk ansvarlig måte. Vi verner om ressursene. Vi oppmuntrer våre ansatte til å ta en aktiv rolle i de samfunn hvor vi bor og arbeider. 4

6 Hva er det grunnleggende i forretningsoppførsel? Som ansatt hos Sun Chemical er du forpliktet til å kjenne til og operere innenfor gitte oppførselsstandarder som reflekterer våre verdier. Ingen forventer at du er en ekspert på lov og rett. Derfor er fokus på å "gjøre det som er riktig". Retningslinjer som dette heftet er viktige for å utvikle et felles verdisett som Sun Chemical kan styre sin forretningsvirksomhet etter. Her er et sammendrag av standardene det forventes at alle hos Sun Chemical lever opp til: Etterkom alle anvendelige lover som styrer vår forretningsvirksomhet. Strev etter å være ærlig, rettferdig og pålitelig i alt du foretar deg. Unngå interessekonflikter mellom ditt arbeid og privatliv. Verdsett mangfold ved å behandle alle kollegaer likt. Strev etter å skape en trygg arbeidsplass og etter å verne om miljøet. Respekter rettighetene, verdigheten og personvernet til medarbeidere og andre personer du er i kontakt med på vegne av firmaet. Sikre at våre arbeidsmiljø er fri for trakassering og diskriminering av noe slag. Beskytt Sun Chemicals merkevarebeskyttede og konfidensielle informasjon fra upassende offentliggjøring. Ikke aksepter eller tilby upassende betaling, gaver eller tips fra eller til noen kunder, leverandører, offentlig ansatte eller tredjepart. Ikke ta imot konfidensiell informasjon fra en annen person eller bedrift eller skriv under på en taushetspliktsavtale til fordel for en tredjepart uten riktig tillatelse og juridisk ettersyn. Ikke inngå kontraktsmessige forpliktelser uten riktig tillatelse eller juridisk ettersyn. Se etter at alle Sun Chemicals bokføring er korrekt, komplett og fullstendig reflekterer den beskrevne transaksjon og oppfyller anvendelige lover og revisjonsstandarder. Pass på at dine forretningsrelasjoner med Sun Chemicals kunder, leverandører, konkurrenter og myndigheter følger alle anvendelige lover, inkludert konkurranse-, antitrust-, antibestikkelse-, finanstransaksjons-, skatte- og antiterrorisme-lover. Er det alt? Det korte sammendraget på denne siden begrenser eller skrenker ikke inn Sun Chemicals forretningsoppførselsstandarder og -retningslinjer. Det er kun ment å presentere noen av de viktige konseptene som støtter opp om vårt firmas verdier. Sunn fornuft og en grunnleggende forståelse av juridiske og etiske prinsipper bør være det eneste du trenger for å kunne opprettholde en høy oppførselsstandard og bevare firmaets renommé. Vennligst les nøye gjennom forretningsoppførselsstandarder og -retningslinjer i dette heftet. Disse forklaringene vil hjelpe deg å identifisere juridiske og etiske problemstillinger etter hvert som de dukker opp og hjelpe deg med å løse dem. Hva med nasjonale forskjeller? Vi er et globalt selskap, og derfor har vi et sett globale standarder og retningslinjer. Selv om vi har prøvdå ikke anvende en amerikansk eller EU-sentrisk tone, er referanser til amerikanske og EU lover uungåelig fordi en stor 5

7 del av vår forretningsvirksomhet involverer amerikanske eller EU -relaterte transaksjoner. Sun Chemical forstår at lover varierer fra land til land og fra region til region, og krever at ansatte følger lovene som anvendes på tilholdsstedet deres og de transaksjonene de utfører. Men, dette er bare en minimumsstandard. I den grad forretningsoppførselsstandarder og -retningslinjer er mer krevende en lokale lover, så forlanger Sun Chemical at de mer krevende globale forretningsstandardene uttrykt her blir fulgt. Dette er måten vi kan sikre rettferdig og konsekvent behandling for våre ansatte, kunder og leverandører rundt om i verden. Hvem må følge disse retningslinjene? Disse standardene og retningslinjene gjelder alle Sun Chemicals ansatte, ledere, styremedlemmer, agenter, rådgivere og konsulenter rundt om i verden, inkludert alle operative avdelinger eller enheter, i tillegg til Sun Chemical Gruppe B.Vs kontrollerte enheter og deres joint-venture partnere som firmaet utøver lederkontroll over,uansett tilholdssted. Når ordene "firma" eller "Sun Chemical" brukes i denne brosjyren, så menes ikke bare hele vår gruppe av firmaer eller tilknyttede enheter, men også det lokale firmaet, avdelingen eller den funksjonelle enheten du jobber for. Standardene og retningslinjene fremført i dette heftet er et uttrykk for våre policyer angående personlig og forretningsrelatert oppførsel og skaper ikke, på noen som helst måte, kontraktsmessige eller andre jobbrelaterte rettigheter eller garantier om fortsatt ansettelse, ettersom all ansettelse, med mindre det har blitt dekket i skriftlig kontrakt, frivillig kan avvikles av deg eller firmaet når som helst, med eller uten grunn og med eller uten forvarsel. Hva utgjør samsvar? Sun Chemicals oppførselstandarder reflekterer og krever samlet ansvar fra firmaet og alle våre ansatte til å iaktta lovene som styrer firmaets aktiviteter rund om i verden, til å følge de høyeste etiske standardene og til å handle som ansvarlige medlemmer i de samfunn hvor vi opererer. Standardene for disse forretningsprinsippene har blitt strukturert slik at de gir Sun Chemicals ansatte rundt om i verden informasjonen de trenger for å møte firmaets mål og objektiver i dets streben etter globale forretningsforhold. Alle ansatte er ansvarlige for å følge disse standardene, i tillegg til statlige lover og forskrifter relatert til firmaets aktiviteter og andre policyer og prosedyrer som firmaet eventuelt innfører. Overordnede har ansvar for å se til at alle ansatte i deres gruppe forstår og følger disse standardene. Selskapets suksess i å møte juridiske og etiske forpliktelser er avhengig av at vi alle spør om råd før det oppstår problemer, og ved å rapportere hendelser som kan være brudd på Forretningsoppførsel - Standarder og Retningslinjer. Det gjør ingen forskjell om en ansatt tar del i ulovlig eller uetisk oppførsel for egen eller andres vinning, eller om hun eller han gjør dette i et misforstått forsøk på å gjøre noe som kan gagne Sun Chemical. Kort sagt, uetisk eller ulovlig oppførsel er uakseptabelt hos Sun Chemical. Hva gjør jeg om jeg kommer over mulig mislighold? Du oppfordres til å gjøre det du kan for å sikre at firmaet overholder Forretningsoppførsel - Standarder og Retningslinjer. Følgelig blir du og alle ansatte spurt om og oppfordret til å rapportere sikkerhetsbrudd, lovbrudd eller brudd på firmapolicyer til overordnede, juridisk direktør, finansdirektøren eller administrerende direktør, eller etikktelefonen, slik at en situasjonsanalyse kan fullføres og nødvendige korrektive tiltak kan settes i verk for å ordne opp i oppståtte problemer. 6

8 Det er Sun Chemicals policy å støtte og beskytte enhver person som i god tro rapporterer det som kan være reglementsbrudd. Alle rapporter angående mulig mislighold av lovverk eller firmapolicyer vil bli rettferdig og raskt evaluert og vil bli behandlet i fortrolighet i den grad det lar seg gjøre under de gitte omstendigheter. Juridisk direktør eller en annen fra ledelsen vil koordinere nødvendige evalueringer. Det er vesentlig at personen som rapporter problemet IKKE foretar sin egen granskning fordi en granskning kan innebære sammensatte juridiske problemstillinger. Hva med å samarbeide i en granskning? Det forventes at alle ansatte samarbeider i alle granskninger av angivelige overtredelser. Dersom det blir funnet at korrektive tiltak er nødvendig, vil firmaets ledelse avgjøre hvilke steg som bør tas for å rette opp i situasjonen og forhindre gjentakelse. Hvem kan svare på mine spørsmål? Disse standarder og retningslinjer kan ikke gi definitive svar på alle spørsmål som kan dukke opp mens man jobber for Sun Chemical. Til det må vi stole på vår egen sunne fornuft og dømmekraft angående hva som kreves for å følge Sun Chemicals høye standarder, inkludert når det er riktig å søke råd om riktig framgangsmåte. Hvis du har spørsmål angående disse standardene og retningslinjer, firmaets relaterte policyer eller prosedyrer, eller lovene som styrer dine aktiviteter på vegne av Sun Chemical, eller om du føler behov for å søke råd med tanke på et juridisk eller etisk spørsmål, bør du snakke med din overordnede eller daglige leder. Hvis de ikke kan hjelpe deg, bør du kontakte juridisk direktør, finansdirektøren, administrerende direktør eller etikktelefonen. All korrespondanse sendes til: Sun Chemical Corporation 35 Waterview Boulevard, Parsippany, NJ USA. Eric R. Finkelman, Juridisk Direktør Tel: Faks: (konfidensiell) E-post: Gerry Brady, Finansdirektør Tel: Faks: (konfidensiell) E-post: Rudi Lenz, President & Administrerende Direktør Tel: Faks: (konfidensiell) E-post: eller kontakt Etikktelefonen - 7

9 Dine rettigheter som ansatt: respekt, verdighet og personvern Hvordan forholder Sun Chemical seg til likestilling? Sun Chemical er klar over at firmaets største styrke ligger i ansattes talenter og evner. Det forventes at vi holder oss selv ansvarlige for å opprettholde de høyeste profesjonelle standarder med felles respekt liggende til grunn for alle profesjonelle relasjoner. En viktig del av dette er frihet fra diskriminering, frykt, trakassering, eller andre negative sosiale forhold. Derfor legger Sun Chemical stor vekt på å sikre at våre folk har et så positivt og fritt arbeidsmiljø som overhodet mulig. Spesifikke personalavdelingsprogram og -policyer kan i detalj være forskjellige fra avdelinger til operative enheter, datterselskap eller tilknyttede firma. Men det har blitt etablert samlede mål for å veilede firmaet i alle relasjoner med ansatte. Det er firmaets policy å: Sørge for likestilling for alle når det gjelder rekruttering, ansettelse, utvikling, forfremmelse, og avlønning uten hensyn til rase, religion, kjønn, hudfarge, alder, sivilstand, seksuell legning, fysisk eller mental handikapp, veteranstatus eller nasjonal opprinnelse. Opprettholde et profesjonelt, trygt, stoff-fritt, diskrimineringsfritt arbeidsmiljø. Anerkjenne og avlønne ansatte basert på deres prestasjoner, samt tilby en rekke konkurransedyktige frynsegoder. Hva er trakassering? Sun Chemicals policy og mange lands lover forbyr alle former for trakassering, mobbing, trusler og hevn på arbeidsplassen, eller ved enhver bedrifts- og forretningsrelatert tilstelning, begivenhet eller møte. Forbudte ting inkluderer: Muntlig trakassering: fornærmelser, aggressive bemerkninger, nedsettende kommentarer, trusler eller truende språk av etnisk, rasebasert, religiøs eller seksuell art. Visuell trakkasering: nedsettende, støtende, truende, nedverdigende skrevet, trykt eller elektronisk stoff, upassende kroppsspråk, bilder eller fysiske objekter som blir vist frem, sendt til en annen person eller gjort tilgjengelig slik at andre kan se ting av støtende, etnisk, rasistisk, religiøs eller seksuell art. Fysisk trakassering: ubehagelig berøring, mobbing eller fysisk forstyrrelse av en person eller dennes private eiendeler. Seksuell trakassering: seksuelle fremstøt, om innbydd eller ikke, og om det eksisterer en underforstått eller uttrykt betingelse for ansettelse, forfremmelse eller andre fordeler eller trussel om oppsigelse dersom slike krav ikke blir tilfredsstilt. 8

10 Hevn: negative handlinger tatt mot en ansatt som har kommet med en påstand eller fremstilt bevis som støtter en påstand om trakassering. Trakasseringsklager bør sendes til din overordnede, personalavdeling eller Sun Chemicals juridiske avdeling. Hva er vår policy angående personvern på arbeidsplassen? Det er Sun Chemicals policy å følge anvendelige juridiske krav vedrørende personvern på arbeidsplassen. Men medarbeidere og kontraktører bør være klar over at de kan ha begrenset personvern når det gjelder informasjon eller filer vedlikeholdt av dem eller av firmaet på en datamaskin i eller på Sun Chemicals eiendom eller overført eller lagret via Sun Chemicals datasystemer, telefonsvarere, e-post eller andre tekniske ressurser, med unntak av informasjon eller filer opprettholdt av firmaets personalavdeling eller som spesielt regulert i lovverk. Selskapet kan overprøve ethvert anvendelig datapassord for å inspisere, etterforske eller søke gjennom en ansatts datafiler eller overføringer, telefonsvarerbeskjeder, e-post eller andre Sun Chemical media hvor informasjon blir lagret eller overført. (I EU finnes det spesielle lover og direktiver som beskytter og kontrollerer hva som blir ansett som privat informasjon selv om informasjonen er lagret på firmaets systemer, og det er Sun Chemicals policy å forholde seg til slike lover og direktiver.) Personvernlover relatert til ansattes private, ikke-offentlige informasjon er i mange land i endring som følge av vidstrakt tilgang til informasjon gjennom elektroniske og andre kommunikasjonsmidler. Det er Sun Chemicals policy å følge alle EU lover og direktiver som gjelder ikke-offentlig, personlig identifiserbar informasjon relatert til sine ansatte. Fordi disse lovene er sammensatte, kan ikke dette hefte gå inn på detaljer angående spesifikke handlinger firmaet er forpliktet til å foreta seg. Vanligvis krever Sun Chemicals policy: Skriftlig melding til den ansatte medarbeidere og skriftig samtykke på forhånd dersom ikke-offentlig personlig identifiserbar informasjon er hentet inn av firmaet fra andre enn den ansatte. Skriftlig samtykke fra ansatt før offentliggjøring dersom det planlegges å dele ikke-offentlig, personlig identifiserbar informasjon med en tredjepart, bortsett fra informasjon som loven krever må deles som en nødvendig del av forvaltningen av firmaets helse- og pensjonsgoder eller andre medarbeider frynsegoder opprettholdt av firmaet for sine ansatte, eller forøvrig som tillatt eller krevd av lovverk. Informasjon om tidligere ansatte vil bli beskyttet på samme måten som informasjon om nåværende ansatte. Tilgang til ikke-offentlig, personlig identifiserbar informasjon er begrenset til våre ansatte og tredjeparts tjenesteleverandører som vi har bestemt trenger informasjonen for å på best mulig måte kunne forvalte firmaplaner, programmer, frynsegoder og personalavdelings funksjoner knyttet til din jobb med firmaet. 9

11 Anti-korrupsjons- og bestikkelsespolicy Sun Chemical har nulltoleranse for bestikkelser og korrupsjon. Det er vår policy å overholde alle gjeldende lover i jurisdiksjoner som vi gjør forretninger innenfor. Sun Chemicals anti-korrupsjons- og bestikkelsespolicy berører alle forretninger og transaksjoner i samtlige land vi opererer i. Etterlevelse av prinsippet er udiskutabelt. Sun Chemical vil ikke tolerere at direktører, ledere, ansatte, agenter eller leverandører blir involvert (enten direkte eller indirekte) i bestikkelse eller korrupsjon av noen form. Styret og ledelsen i Sun Chemical er forberedt på å gi avkall på kontrakter eller forretningsmuligheter framfor å betale bestikkelser, og det er selskapets policy å støtte ansatte i den forbindelse. Hva er bestikkelser? Bestikkelser er definert som: å tilby, love eller gi, eller anmode, godta og motta eller akseptere: en økonomisk fordel eller andre goder til eller fra en annen person eller enhet (enten i offentlig eller privat sektor) som er ment å frambringe en upassende opptreden fra en annen person i en relevant funksjon eller aktivitet, eller for å belønne slik utilbørlig opptreden. "Upassende opptreden" betyr en opptreden som utgjør et brudd på forventningen om at en person vil handle i god tro, upartisk eller i samsvar med et tillitsforhold. Noen eksempler på bestikkelser Definisjonen på bestikkelser er svært bred og begrenser seg ikke bare til kontant betaling. For eksempel kan følgende utgjøre bestikkelser: et kontantvederlag eller en gave gjort til en kunde i forventning eller håp om at en slik fordel vil hjelpe Sun i å vinne et anbud; enhver form for betaling (uansett hvor liten) til en offentlig tjenestemann for raskere få utstedt en lisens, unntatt der det er uttrykkelig autorisert i relevant skriftlig lokal lovgivning at betaling kan gjøres for en bona fide-utførelse av funksjonen; besørge reise på første klasse og/eller femstjerners overnatting for en embetsmann som skal besøke et anlegg; enhver form for "smøring" (uansett hvor liten) i enten offentlig eller privat sektor. Å håndtere agenter, leverandører, fellesforetak/joint ventures eller konsortier I enhver befatning med agenter eller leverandører som utøver tjenester for Sun Chemical eller med joint venture-/konsortiumpartnere, må du sørge for at de er klar over at Sun Chemical har en nulltoleransepolicy og at disse har, og retter seg etter, en tilsvarende rigid policy. 10

12 Det er aldri akseptabelt å "se den andre veien" eller å arbeide etter prinsippet om at "det er best å ikke spørre" når det gjelder å forholde seg til Sun Chemicals leverandører eller agenter, fordi deres handlinger kan utsette deg og/eller Sun Chemical for straffansvar. Du må derfor etterleve nødvendige forsiktighetsregler i forhold til potensielle agenter, leverandører eller joint venture-partnere. Hvilke andre avsnitt av "Standarder og retningslinjer for god forretningsskikk" er relevante? Du bør også se avsnittene av "Standarder og retningslinjer for god forretningsskikk" med tittelen: "Dine relasjoner med kunder, leverandører og eksterne parter" og: "Dine relasjoner med statlige organer," som begge er en del av denne policyen. Straff I tillegg til at brudd på denne policyen blir gjenstand for disiplinærtiltak, må man også påregne alvorlig strafferettslig forfølgelse for både selskapet og enkeltpersoner som er dømt for en bestikkelse. Hvis du kjenner til eller mistenker at bestikkelser har skjedd, er du oppfordret til å rapportere dette i samsvar med framgangsmåten beskrevet i "Standarder og retningslinjer for god forretningsskikk" av Sun Chemical. 11

13 Ditt ansvar for å unngå mulige interessekonflikter og beskytte Sun Chemicals eiendeler Som ansatt hos Sun Chemical er du ansvarlig for å utføre dine plikter i samsvar med Sun Chemicals beste interesser. Som et minimum må du unngå interessekonflikter, beskytte Suns konfidensielle informasjon fra uautorisert bruk eller offentliggjøring, og følge de policyer som dekker ditt bruk av firmaressurser og ditt samspill med andre medarbeidere. Hva er en interessekonflikt? En interessekonflikt oppstår i enhver situasjon hvor det er mulighet for splittet lojalitet mellom dine egeninteresser og/eller interessene til en tredjepart og dine forpliktelser overfor Sun Chemical. Vanligvis oppstår interessekonflikter når en ansatt bruker stillingen for å fremme en privat finansinteresse eller utfører arbeid utenfor firmaet. En interessekonflikt eksisterer hver gang en persons private handlinger står i motsetning til firmaets forretningsinteresser. Aktiviteter som er faktiske interessekonflikter aksepteres aldri. Aktiviteter som kan oppfattes som en interessekonflikt må også unngås. Eksempler på interessekonflikter: A arbeide for to eller flere arbeidsgivere samtidig eller personlig tjene på å utføre arbeid for eller tjenestegjøre som konsulent, rådgiver, medarbeider eller styremedlem i en ekstern bedrift som har til formål å tjene penger, med mindre du har skriftig tillatelse fra administrerende direktør eller finansdirektøren. Personlig tjene på å utføre arbeid eller være konsulent, rådgiver, medarbeider eller styremedlem for konkurrenter, leverandør eller kunder. Selge noen produkter eller tjenester som konkurrerer med eller ligner på produkter eller tjenester som Sun Chemical utfører. Drive en ekstern bedrift som har til formål å tjene penger, med mindre det har blitt gitt uttrykkelig skriftig tillatelse fra administrerende direktør eller finansdirektøren. Bruke Sun Chemicals utstyr, aktiva eller tid til å engasjere seg i aktiviteter som ikke er relatert til Sun Chemical, med mindre det har blitt gitt uttrykkelig skriftig tillatelse fra administrerende direktør eller finansdirektøren. Engasjere seg i finansielle transaksjoner eller besitte eller kontrollere finansinteresser hos konkurrenter, kunder eller leverandører, annet enn eierskap av mindre enn 5 prosent i noe firma hvis verdipapirer blir offentlig forvaltet på en nasjonal børs. Ta fordel av forretningsmuligheter som rettmessig tilhører firmaet. Gjøre forretningstransaksjoner med firmaet for dine egen personlig vinning eller profitt, direkte eller indirekte, eller for samboer eller familiemedlem uten foregående skriftlig tillatelse fra administrerende direktør eller finansdirektøren. Ansette familiemedlemmer eller samboere eller ha familiemedlemmer eller samboer i en forretningsenhet som du administrerer, med mindre det har blitt godkjent av administrerende direktør eller finansdirektøren. Ansettelsesforhold som eksisterte før 1 oktober 2002 er unntatt, forutsatt at forekomsten av slike forhold ble rapportert til administrerende direktør før 1 desember Å motta kompensasjon eller noe som helst av materiell verdi fra tredjeparter for tjenester du utfører på vegne av Sun. 12

14 Akseptere kompensasjon eller noe som helst av materiell verdi fra tredjeparter som har eller har til hensikt å oppnå forretningsrelasjoner med Sun Chemical. En medarbeider som bryter denne interessekonflikt-policyen kan bli utsatt for disiplinærstraff, inkludert oppsigelse og andre tiltak. Skulle et spørsmål om en mulig interessekonflikt oppstå, bør den ansatte, før han eller hun involverer seg i tvilsomme aktiviteter, legge frem relevante fakta til juridisk direktør for en avgjørelse om en interessekonflikt eksisterer. Hvordan bør jeg beskytte Sun Chemicals konfidensielle informasjon? Firmaets merkevarebeskyttede og konfidensielle informasjon er et av firmaets mest verdifulle aktiva. Informasjon angående firmaet, dets produkter, planer eller forretningsvirksomhet som vanligvis ikke er offentlig tilgjengelig er konfidensiell. Upassende eller uautorisert offentliggjøring av denne informasjonen kan skade Sun Chemicals konkurranseposisjon betydelig og sløse verdifulle aktiva. Upassende offentliggjøring eller bruk av denne informasjonen kan til og med bli sett på som en kriminell handling og utsette overtrederen for bøter, juridiske tiltak og muligens fengsel. Sun Chemical krever at du sier deg enig i å beskytte konfidensiell informasjon og ikke offentliggjør slik informasjon til tredjeparter eller bruker slik informasjon for personlig vinning eller i konkurranse med firmaet (uten eksisterende og spesifikk skriftlig tillatelse og avtale med firmaet.) Dette gjelder ikke bare når du er ansatt, men også etter at din ansettelse hos Sun Chemical har tatt slutt. I tillegg tilhører verker, informasjoner eller oppdagelser utviklet av ansatte innenfor deres arbeidsforhold hos firmaet, Sun Chemical. Alle slike produkter må omgående bli offentliggjort og overdratt firmaet. Som ansatt har du ansvar for integriteten og beskyttelsen av all forretningsrelatert informasjon, inkludert dine elektroniske arkiv og telefonsvarerbeskjeder. Du må ta skritt for å beskytte informasjon som blitt betrodd til deg. For eksempel må du ikke foreta upassende informasjonsendringer, ødelegge eller offentliggjøre informasjon. Kundelister, eiendomsarkiv og annen forretningsinformasjon, selv om det har blitt samlet sammen fra offentlige kilder, er firmaets eiendom og kan ikke tas eller brukes for personlig vinning. Firmaets merkevarebeskyttede informasjon må merkes "Konfidensielt" og tilgang til slik informasjon må begrenses til personer som har "et behov for å vite" slik informasjon. Du har ansvar for å passe på at firmaets konfidensielle informasjon er grundig sikret eller elektronisk beskyttet slik at det er utilgjengelig for personer som ikke har autorisert tilgang til informasjonen. Du må vokte mot utilsiktet offentliggjøring via elektroniske midler gjennom bruk av trådløse eller mobile kommunikasjonsmidler som ikke er beskyttet mot avlytting. Interne firmaarkiv og forretningsrelatert informasjon er konfidensiell. Medarbeidere kan kun bruke filer eller programmer de har adgang til, om disse er på datamaskinen eller ikke. Ansatte med unik eller spesiell tilgang til elektroniske eller e-postarkiver skal ikke ha adgang til slike arkiver utenom det som er vanlig administrasjon av disse systemene, uten passende tillatelse. Uautorisert eksaminasjon, kopiering, spredning, fjerning, skading eller endring av filer, passord, datasystemer eller programmer, eller upassende bruk av informasjon ervervet på uautoriserte måter, kan føre til disiplinærtiltak, som også kan inkludere oppsigelse. Hvordan bør jeg bruke bedriftsressurser? Sun Chemicals ressurser er dyre i anskaffelse og vedlikehold. Ansatte er forpliktet til å kun bruke disse ressursene til deres tiltenkte formål og på en måte som opprettholder deres verdi og brukbarhet. 13

Forretningsoppførsel. SunChemical

Forretningsoppførsel. SunChemical Forretningsoppførsel S T A N D A R D E R & R E T N I N G S L I N J E R SunChemical Noen ord om forretningsoppførsel... Som vår bransjens globale leder, har Sun Chemical knyttet seg til et etablert verdisystem.

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER Praktisere våre verdier Omsorg Globalt samarbeid Kontinuerlig forbedring Holde de strengeste etikkstandarder ET BUDSKAP FRA VÅR STYREFORMANN, PRESIDENT OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Detaljer

Være ansvarlige for aksjonærer, offentligheten og våre forretningspartnere Side 32. Dette er våre verdier Side 2. Etterleve våre verdier Side 4

Være ansvarlige for aksjonærer, offentligheten og våre forretningspartnere Side 32. Dette er våre verdier Side 2. Etterleve våre verdier Side 4 Etiske retningslinjer Kjære kollega! Hver dag er beslutningene og handlingene våre med på å forme selskapets omdømme og fremtidige suksess. Det er opp til hver enkelt av oss som er ansatt i AbbVie å bygge

Detaljer

Forretningskodeks. Fokus på integritet

Forretningskodeks. Fokus på integritet Forretningskodeks Fokus på integritet Brev fra vår administrerende direktør Det rette valget gir ikke alltid den enkleste, raskeste eller den mest lønnsomme beslutningen, i alle fall ikke på kort sikt.

Detaljer

oppnå suksess i alt vi foretar oss

oppnå suksess i alt vi foretar oss .1 .2 FREMRAGENDE DYKTIGHET oppnå suksess i alt vi foretar oss INTEGRITET gjøre det som er riktig, til enhver tid ENGASJEMENT jobber for å levere de beste løsningene for kundene våre NYSKAPNING alltid

Detaljer

ALCOAS VEILEDNING TIL FORRETNINGSADFERD. Gjør det rette!

ALCOAS VEILEDNING TIL FORRETNINGSADFERD. Gjør det rette! 1478_GuideCVR 6/10/10 12:37 PM Page 1 ALCOAS VEILEDNING TIL Gjør det rette! Alcoa 390 Park Avenue New York, NY 10022-4608 USA Klaus Kleinfeld Formann og Chief Executive Officer Kjære kolleger, Vedlagt

Detaljer

Globale regler for god forretningsskikk. Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre

Globale regler for god forretningsskikk. Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre Globale regler for god forretningsskikk Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre Parkers verdierklæring Vi er Parker... Vår virksomhet bygger på en historikk av rettferdige handlemåter

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Innholdsfortegnelse En etisk virksomhet 3 Innledning 4 Om de Etiske retningslinjene 4 Økonomisk integritet og produktintegritet 5 Regnskapsdokumenter, kontroller og svindel 5 Innsideinformasjon

Detaljer

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches»

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Normer for god forretningsskikk Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Grunnlaget for hele vår virksomhet er at vi opptrer etisk, ærlig og pålitelig. Det tar tid å bygge opp

Detaljer

Reglement for forretningsatferd + etikk

Reglement for forretningsatferd + etikk ET GLOBALT MEDIA- UNDERHOLDNINGSSELSKAP Reglement for forretningsatferd + etikk INTRODUKSJON Vi vil gjerne dele Clear Channels reglement med deg. Bob Pittman William Eccleshare I dette reglementet for

Detaljer

Globale retningslinjer for god opptreden

Globale retningslinjer for god opptreden Globale retningslinjer for god opptreden Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Du kan når som helst stille spørsmål eller komme med bekymringsmeldinger ved å bruke Rolls Royce Ethics Line. Budskap

Detaljer

EXIDE TECHNOLOGIES YRKESETIKK OG OPPFØRSEL

EXIDE TECHNOLOGIES YRKESETIKK OG OPPFØRSEL EXIDE TECHNOLOGIES YRKESETIKK OG OPPFØRSEL I. INNLEDNING Exide Technologies har etablert disse reglene for yrkesetikk og oppførsel ( Yrkesetikkregler ) for å sikre at Exide Technologies og dets datterselskaper

Detaljer

Retningslinjer for god forretningsskikk

Retningslinjer for god forretningsskikk Retningslinjer for god forretningsskikk Integritet verden over The REAL Thing På RIKTIG måte Opptre med integritet. Vær ærlig. Følg loven. Følg retningslinjene. Vis ansvar. COCA-COLA PLAZA ATLANTA, GEORGIA

Detaljer

Valeo Etiske retningslinjer

Valeo Etiske retningslinjer Valeo Etiske retningslinjer Innhold 1. INNLEDNING TIL RETNINGSLINJENE 1.1 En integritetskultur 1.2 Hvem retningslinjene gjelder for 06 07 08 2. INTEGRITET vis-à-vis VÅRE FOLK OG VÅRE OMGIVELSER 2.1 Sikkerhet

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Innhold Innledning 1 Beskytte vår integritet 2 Bruk og overholdelse 2 Kjøp 2 Mindretallsinteresser, fellesforetak og samarbeidspartnere 2 Brudd på retningslinjene 13 Internkontroll

Detaljer

Regler for Code god forretningsopptreden. of Business Conduct

Regler for Code god forretningsopptreden. of Business Conduct Regler for Code god forretningsopptreden of Business Conduct 2 Melding fra Styreformann og CEO Kjære kolleger, I nesten hundre år har medarbeidere hos Halliburton arbeidet for å levere fremragende produkter,

Detaljer

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011 Regler for god opptreden Compass Group PLC Februar 2011 INNHOLD Introduksjon Melding fra Richard Cousins 3 Regler for god opptreden 4 Få hjelp og råd 5 Speak Up 6 Visjoner og verdier 7 Compass-metoden

Detaljer

ETISK REGELVERK FORORD

ETISK REGELVERK FORORD ETISK REGELVERK FORORD Saipem-gruppen 1 er en industrigruppe engasjert i internasjonale aktiviteter, som i kraft av sin størrelse og graden av viktighet knyttet til selskapets aktiviteter spiller en betydelig

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Xerox etiske retningslinjer, XE Etiske retningslinjer Håndbok for Xerox medarbeidere Xerox Europe 2006 Utgave juli 2006 A Message from the President, Xerox Europe This handbook summarises and explains

Detaljer

The Spirit & The Letter

The Spirit & The Letter Alltid med urokkelig integritet General Electric The Spirit & The Letter The Spirit & The Letter INNHOLD INTEGRITETSERKLÆRING 1 THE SPIRIT & THE LETTER: LEDESNOR FOR VÅR FORRETNINGSPRAKSIS 2 GES ADFERDSKODEKS

Detaljer

Innhold. De Ansattes og agenters ansvar... 1 Ledelsens ansvar... 1 Hvordan reagere på etiske spørsmål... 2 Firmapersonalets ansvar...

Innhold. De Ansattes og agenters ansvar... 1 Ledelsens ansvar... 1 Hvordan reagere på etiske spørsmål... 2 Firmapersonalets ansvar... Etikkodeksen Innhold I. Etikkodeksen gjelder for alle ansatte hos Teleflex............................ 1 II. Samsvar med Kodeksen....................................................... 1 De Ansattes og

Detaljer

Etiske retningslinjer for atferd

Etiske retningslinjer for atferd Etiske retningslinjer for atferd 1 Formål, målgruppe og hjemmel 5 2 Etiske retningslinjer for atferd 7 2.1 Hovedformålet med etiske retningslinjer for atferd 7 2.2 Statoils forpliktelser 7 2.3 Presentasjon

Detaljer

Etiske retningslinjer for atferd. Versjon 2.9

Etiske retningslinjer for atferd. Versjon 2.9 Etiske retningslinjer for atferd Versjon 2.9 1 Formål, målgruppe og hjemmel 5 2 Etiske retningslinjer for atferd 7 2.1 Hovedformålet med etiske retningslinjer for atferd 7 2.2 Statoils forpliktelser 7

Detaljer

Etikkhåndbok. Knowledge grows

Etikkhåndbok. Knowledge grows Etikkhåndbok Knowledge grows Innhold 1. Ambisjon: Fra konsernsjefen 1 2. Teamarbeid: Et felles ansvar 2.1 Hva er Etikkhåndboken? 2.2 Hvordan forholder Etikkhåndboken seg til Code of Conduct? 2.3 Hvem gjelder

Detaljer

Code of Conduct. Atferdskode

Code of Conduct. Atferdskode Code of Conduct Atferdskode INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OEN ORD FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR...4 2 HVA STYRER VÅR ATFERD...6 2 3 3 PERSONERS ATFERD... 10 4 FORRETNINGENS ATFERD...14 5 SIKRING AV BEDRIFTENS TILGANGER...

Detaljer

Business Conduct Guidelines (Retningslinjer for forretningsmessig adferd)

Business Conduct Guidelines (Retningslinjer for forretningsmessig adferd) Business Conduct Guidelines (Retningslinjer for forretningsmessig adferd) Styrende dokumenter Siemens AS Erklæring - Retningslinjer for forretningsmessig adferd De eksisterende reglene for adferd innen

Detaljer

For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013

For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013 Etiske retningslinjer Nordic Choice Hotels ETISKE RETNINGSLINJER For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013 Etiske retningslinjer Nordic Choice Hotels ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Antikorrupsjons program

Antikorrupsjons program Antikorrupsjons program 2 Innhold 1 Innledning...6 2 Etiske retningslinjer og antikorrupsjon...8 3 Den norske straffelovens bestemmelser om korrupsjon...12 4 USAs Foreign Corrupt Practices Act...20 5 Corporate

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

Etiske retningslinjer. cgg.com

Etiske retningslinjer. cgg.com Etiske retningslinjer cgg.com Brev fra CEO Letter from the CEO Kjære kollega, Solide verdier utgjør grunnlaget for alle gode bestemmelser. Det er en uomtvistelig sannhet, og det er med utgangspunkt i

Detaljer