Spesialistbedriften AS En bedrift av spesialister

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spesialistbedriften AS En bedrift av spesialister"

Transkript

1 En bedrift av spesialister Til: Ålesund august 2014 Nå trenger vi din hjelp! Vi har nå etablert, en bedrift med ansatte med Asperger syndrom. Dette er mennesker som har problemer innen sosial fungering, men er intelligente, systematiske, analytiske, detaljorienterte, dybdefokusert, utholdene og gjør veldig få feil. I dag havner mer enn 90% av denne gruppen mennesker på trygd som ungdom og murer seg ofte inne på sitt rom etter endt skolegang. IT industrien i USA og India har egne fabrikker for personer med Asperger for å utnytte alle de positive egenskapene de besitter. De sier rett ut at de ikke ville vært der de er i dag uten disse personene. Einstein, Sokrates, Darwin og Newton har alle sannsynligvis hatt Aspergers syndrom, ellers ville de ikke klart å gjennomføre sine store prosjekter. I dag har ikke mennesker med Asperger syndrom et opplegg som gjør at de har et reelt tilbud i arbeidslivet. Dette ønsker vi å gjøre noe med, og har derfor etablert. Innovasjon Norge støtter prosjektet og vi har sammen med NAV utviklet et konsept som gjør at vi nå kan gi disse menneskene et reelt tilbud om jobb. Vår felles målsetning er å utvikle et konsept som kan fungere som mal for andre fylker og som dermed kan danne mønster for hvordan industrien, sammen med NAV støtte, kan etablere Aspergerbedrifter i sine områder. Passende arbeide for Aspergere: IT-programmering/koding/3dprogrammering og printing Digitalisering av tegningsarkiv CNC maskinering Repeter-arbeide som krever nøyaktighet Som alle vet er Ferd v/johan Andresen sterkt engasjert i sosialt entreprenørskap gjennom Aspergerbedriften Unicus, et firma som leier ut tjenester innen IT-testing med ca. 20 ansatte. Vi har hatt møte med Johan og ledelsen i Unicus for å lære og få gode råd. De satser utelukkende på de høyest utdannede og dermed enerne blandt Aspergere, mens vi ønsker å gå bredere ut for å kunne gi flere et tilbud. Det finnes mange enere blant Aspergere, også uten den høyeste utdanning. De fleste Aspergere er IT interesserte og skaffer seg kunnskap

2 En bedrift av spesialister gjennom å laste ned fra nettet. En god del av disse personene besitter således unike kunnskaper uten å kunne dokumentere dette. Dette ønsker vi å utnytte!! Vi ønsker også å samarbeide med videregående skoler for, på et tidlig stadium, å hjelpe til med å skreddersy et skoleopplegg som gjør at Aspergerne er best mulig rustet til å møte arbeidslivet. Vår målsetning er, sammen med industrien i Møre og Romsdal og NAV, å skape en enda bedre mulighet for personer med Asperger her i distriktet Spesialistbedriften vil leie ut arbeidskraft eller ta på seg oppgaver i egne lokaler. Vi har det fulle arbeidsgiveransvaret og har mentorer som er med på å tilrettelegge arbeidsplassen ute hos kunden og som følger opp den enkelte arbeideren ukentlig hos kunden. Derved vil den enkelte bedrift ikke løpe noe økonomisk risiko og samtidig få faglig hjelp til å takle eventuelle problemer som måtte oppstå. Men vi er avhengig av din støtte for å skape en bærekraftig bedrift her i Ålesund og Molde. Vårt budsjett viser at vi har et break even på 12 arbeidere og vi er derfor avhengig av aksjekapital/støtte for å dekke underskuddet de første 1 ½ - 2 årene inntil vi har kommet opp i en arbeidsstyrke som gir oss overskudd. Et overskudd i Spesialistbedriften vil utelukkende gå til å få flere Aspergere ut i arbeid og ikke gå tilbake til eierne. Vennlig hilsen Arne Bjørdal Daglig leder Oddbjørn Eliassen Styreformann

3 En bedrift av spesialister med Aspergers syndrom Oddbjørn Eliassen

4 Bakgrunn Borgund Videregående Skole har lang erfaring med elever med Aspergers syndrom Store utfordringer knyttet til mennesker med denne diagnosen mht målsetting og tilrettelegging i skole fordi jobbtilbudet etter endt skolegang er så begrenset og usikkert Borgund VGS med støtte fra M&R Fylke satte derfor i gang et forprosjekt i slutten av februar 2013 for å vurdere muligheter for en Aspergersbedrift på Sunnmøre

5 Forprosjektet Prosjektleder: Arne Bjørdal (Borgund VGS) Styringsgruppe: Oddbjørn Eliassen (Leder) - Næringsliv: Rune Opstad - M&R Fylke: Kjell Ove Røe - NAV: Eva Eidset - Helse M&R: - Sunnmøre regionsråd: Jan Kåre Aurdal - Autismeforeningen: Hans Christian Flor

6

7 Definisjon og forekomst Aspergers syndrom = Høytfungerende Autisme 1-2 % av befolkningen har Aspergers De fleste i denne gruppen står utenfor arbeidslivet; hele 90% av denne gruppen havner på trygd som ungdom

8 Aspergers - Kjennetegn Fordeler: Ærlige, systematiske, strukturerte, analytiske, intelligente, pålitelige, lojale, detaljorienterte, dybdefokusert, utholdende, gjør veldig få feil Sterke særinteresser Flinke med fakta og detaljer - spesialistfokus Sitat fra Mange af verdens store tænkere har opnået store resultater takket være deres vedholdenhet, indlæringsevne, strukturerede tankegang og sans for detaljer. Einstein, Sokrates, Darwin og Newton har sansynligvis haft Aspergers Syndrom. Hvis ikke ville de måske ikke havet været i stand til å utøve deres helt specielle kompetencer.

9 Aspergers - kjennetegn Vansker: Trenger tydelighet og forutsigbarhet Har liten fleksibilitet Forstår ikke metaforer og ironi Problem med sosialt samspill Ikke generalist

10 Aspergers syndrom Vansker i skole og arbeidsliv Skole: Tilrettelagt opplæring er svært krevende og ikke alltid like målrettet da fremtidig arbeidsmulighet er svært begrenset Arbeid: Tilrettelagte arbeidsplasser kan fungere godt i perioder, men er svært personavhengig og sjelden varig over tid. Trenger derfor tett oppfølging.

11 - Passende arbeide IT programmering/koding/3d programmering og printing Testing av datasystem Digitalisering av tegningsarkiv Simulering/animasjon/visualisering CNC maskinering Repeter-arbeide som krever nøyaktighet og utholdenhet

12 Norge: Unicus (støttet av Ferd), Kongstanken Danmark: Specialisterne Sverige: Left is right USA: IT industrien har egne avdelinger med Aspergere og uten disse ville de ikke bedriftene ha kommet så lang som de er i dag

13 Drift Vi har hatt et veldig positivt møte med NAV og vi får full støtte: - Forutsetning: Spesialistbedriften påtar seg arbeidsgiveransvar - NAV støtter mentor-stillingene pr. time - NAV s pedagog-psykologiske rådgiver kartlegger den enkeltes asperger grad, interesse og forutsetninger i samarbeide med Spesialistbedriften - Spesialistbedriften og NAV vurderer mulige jobbmuligheter - Spesialtilpasset opplegg og støtteordninger lages for hver enkelt person (Lønnstilskudd, hjelpemidler, opplæring osv.) - Spesialistbedriften påtar seg oppgaver i egne lokaliteter eller leier ut sine ansatte til bedrifter og mentorene hjelper bedriftene med å planlegge og tilrettelegge arbeidsplassen - Spesialistbedriften og NAV følger opp alt utleid personell daglig/ukentlig alt etter behov for den enkelte og bedriften

14 Driftsmodell Fase 1 - Aspergere blir tilknyttet på 6 mnd. prøvetid. Det lages en avtale om tiltaksplass hos NAV, basert på brukernes behov. - Spesialistbedriften påtar seg oppgaver i egne lokaliteter eller leier ut sine ansatte til bedrifter og mentorene hjelper bedriftene med å planlegge og tilrettelegge arbeidsplassen, samt følger opp de ansatte daglig/ukentlig alt etter behov. - Spesialistbedriften fakturerer kunder for arbeide/timer utført av de ansatte med satser som er avhengig av totaleffektiviteten til den enkelte. Fase 2 - Blir prøvetiden vellykket ansettes personen fast. - Fakturering følger samme prinsipp som i fase 1. - Spesialistbedriften følger opp alt utleid personell daglig/ukentlig alt etter behov for den enkelte og bedriften. - NAV følger også opp sine tiltaksdeltakere i henhold til NAV sine retningslinjer.

15 Organisasjonsmodell Styreleder: Oddbjørn Eliassen - elia consulting Arne Bjørdal Styremedlem: Per Olav Myrstad - Astero Kjell Ove Røe NAV Styremedlem: Merete Mostue Inmarsat Rune Opstad MR Fylke Styremedlem: Jan Kåre Aurdal SM Regionsråd Eva Eidset Helse MR Hans Christian Flor Autismeforeningen/NFU Faglig Råd Styre Avdeling Ålesund NAV støttet aktivitet Geir Kåre Kjelstadli IT-spesialist Rolls-Rolls Daglig Leder: Arne Bjørdal Øk.,sekr. Prosjektleder Avdeling Moldeav Spesialister En bedrift

16 Finansiering Aksjekapital/Tilskudd: Målsetting min. 1 mill kr. Aksjebrev à kr Industrien i Møre og Romsdal (Astero AS har gitt tilsagn om kr i aksjekapital) Enkeltpersoner Banker og finansieringsforetak Offentlige instanser Andre som ønsker å støtte Sosialt Entreprenørskap. Innovasjon Norge: Vi har hatt flere møter med Innovasjon Norge og de er veldig positive til å støtte prosjektet Markedsavklaring kr 150 (Innvilget) Kommersialisering kr 600 (Avhengig av at markedsavklaringen er positiv)

17 - - Kunder Aksjonærer eller andre bedrifter som har arbeide som kan settes bort til produksjonsavdelingen i Spesialistbedriften (IT-programmering, koding, testing, 3d-programmering og printing) Aksjonærer eller andre bedrifter som ønsker å leie arbeidstaker(e) fra Spesialistbedriften Vi vil sende mail til alle bedrifter over 50 ansatte i M&R samt annonsere i Sunnmørsposten hvor vi søker etter aksjonærer og kunder Vi håper industrien ser nytten i å støtte dette prosjektet både for seg selv og samfunnet