HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet"

Transkript

1 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Protokoll Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: Kl Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Dessuten møtte: Hanne Varhaug Søberg Sekretær Solvår Kolåseter

2 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte SAKSLISTE Saksnummer (Arkiv)saksnr. Innhold Referatsaker 13/140 12/8483 Høringsuttalelse - forslag til kommunal planstrategi for Rendalen 13/141 13/5223 Interreg Sverige-Norge søknad om medfinasering i prosjektet "Entreprenørskap i hele skolen /2014" 13/142 12/1277 Tog på Rørosbanen - søknad om utvidet tilbud 13/143 13/5191 Mulighetsstudium for Brumunddal skysstasjon 13/144 12/4566 Sør-Odal kommune - Kommuneplanens arealdel Offentlig ettersyn 13/145 13/4197 Likestillingsprosjekter /146 13/4718 Tilskuddsordning for scenekunst i Hamar- og Sør-Østerdalsregionen - frist 15. mai /147 12/10598 Olympiatoppen Innlandet (OLT) - oppnevning av representant til ressursgruppe 13/148 13/5735 Utbetaling midler til VRI 2 Innlandet og tildeling midler til flerårige programmer 13/149 13/3035 Universell utforming i reiselivet i Engerdal kommune 2013, søknad om finansiering av prosjektleder

3 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte /150 12/338 Revidering av reglement for delegert myndighet

4 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte R E F E R E R E S F R A J O U R N A L Dato: Utvalg: FRAD Avd.: FD Reg.nr. Regdato Avd/Sek/Sbh Emnekode Navn Innhold 13/ FD/FD/SK 033 Møteprotokoll - Møte i Fylkesrådet den Vedtak: Referatsaken tatt til etterretning.

5 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte SAK 140/13 Høringsuttalelse - forslag til kommunal planstrategi for Rendalen Fylkesrådets innstiling til vedtak: Fylkesrådet vedtar vedlagte brev som høringsuttalelse til kommunal planstrategi for Rendalen kommune. Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& Vedtak: Fylkesrådet vedtar vedlagte brev som høringsuttalelse til kommunal planstrategi for Rendalen kommune. &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&&

6 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte SAK 141/13 Interreg Sverige-Norge søknad om medfinasering i prosjektet "Entreprenørskap i hele skolen /2014" Fylkesrådets innstiling til vedtak: Fylkesrådet godkjenner at prosjektet Entreprenørskap i hele skolen 2013/2014 er forenlig med Regional Planstrategi og Regionalt samhandlingsprogram og bevilger Ungt Entreprenørskap Hedmark, 2305 Hamar finansiering på inntil NOK ,- fra Hedmark fylkeskommune budsjett til gjennomføring av prosjektet. Det forutsettes at søker mottar tilsvarende vedtak om finansiering fra Partnerskapet i Indre Skandinavia (Regionalt prioriterende partnerskap - RPP) i Interreg Sverige-Norge programmet samt bidrag fra Europeiske regionale utviklingsfond til svenske samarbeidspartner og at disse vedtakene samlet gir grunnlaget for gjennomføringen av prosjektet. Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& Vedtak: Fylkesrådet godkjenner at prosjektet Entreprenørskap i hele skolen 2013/2014 er forenlig med Regional Planstrategi og Regionalt samhandlingsprogram og bevilger Ungt Entreprenørskap Hedmark, 2305 Hamar finansiering på inntil NOK ,- fra Hedmark fylkeskommune budsjett til gjennomføring av prosjektet. Det forutsettes at søker mottar tilsvarende vedtak om finansiering fra Partnerskapet i Indre Skandinavia (Regionalt prioriterende partnerskap - RPP) i Interreg Sverige-Norge programmet samt bidrag fra Europeiske regionale utviklingsfond til svenske samarbeidspartner og at disse vedtakene samlet gir grunnlaget for gjennomføringen av prosjektet.

7 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&& SAK 142/13 Tog på Rørosbanen - søknad om utvidet tilbud Fylkesrådets innstiling til vedtak: Hedmark fylkeskommune ber Samferdselsdepartementet om å øke rammen for offentlig kjøp av togtjenester på Rørosbanen slik at antall avganger mellom Hamar og Røros kan økes fra 6 til 8 avganger hver veg;- hvilket vil gi totimers frekvens på strekningen på dagtid. Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& Vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& Hedmark fylkeskommune ber Samferdselsdepartementet om å øke rammen for offentlig kjøp av togtjenester på Rørosbanen slik at antall avganger mellom Hamar og Røros kan økes fra 6 til 8 avganger hver veg;- hvilket vil gi totimers frekvens på strekningen på dagtid. &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&&

8 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte SAK 143/13 Mulighetsstudium for Brumunddal skysstasjon Fylkesrådets innstiling til vedtak: Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune dekker inntil kr ,- av kostnadene i forbindelse med mulighetsstudium innenfor en samlet ramme på kr ,- fordelt på seks parter. Beløpet belastes fylkesdirektørens generelle ramme for regional planlegging, , som reduseres fra til Hedmark fylkeskommune forutsetter at alle seks parter forplikter seg tilsvarende. Fylkesdirektøren gis fullmakt til å inngå forpliktende samarbeidsavtale for fasen med mulighetsstudium for Brumunddal skysstasjon og oppnevne representant i styringsgruppa for mulighetsstudien. Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& Vedtak: Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune dekker inntil kr ,- av kostnadene i forbindelse med mulighetsstudium innenfor en samlet ramme på kr ,- fordelt på seks parter. Beløpet belastes fylkesdirektørens generelle ramme for regional planlegging, , som reduseres fra til Hedmark fylkeskommune forutsetter at alle seks parter forplikter seg tilsvarende. Fylkesdirektøren gis fullmakt til å inngå forpliktende samarbeidsavtale for fasen med mulighetsstudium for Brumunddal skysstasjon og oppnevne representant i styringsgruppa for mulighetsstudien. &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&&

9 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte SAK 144/13 Sør-Odal kommune - Kommuneplanens arealdel Offentlig ettersyn Fylkesrådets innstiling til vedtak: Fylkesrådet mener at Sør-Odal kommune har gjort en grundig jobb med revisjon av kommuneplanens arealdel. Kommunen har også i hovedsak gjort en god avveining i forhold til forslag som er tatt inn i planforslaget og de som er lagt til side. Planforslaget ser ut til å ha hentet opp tråden fra samfunnsdelen blant annet ved at mål og målbilder gjentas i planbeskrivelsen, samt i henvisninger til lister med kriterier for nye byggeområder. Videre går det klart fram at kommunen har prioritert forslag til nye utbyggingsområder i forhold til sine målsetninger. Vi mener at forslaget til kommuneplan kan tydeliggjøres og presiseres noe for å bli et enda bedre styringsverktøy for kommunen i arealbruken og utviklingen av Sør-Odal. Vi fremmer innsigelse til følgende forhold i planforslaget: Næringsområdet I4 inntil det tas inn rekkefølgekrav/bestemmelser Manglende markering av flomsoner Manglende synliggjøring av naturreservatene Nygardsmyrene og Stimannsberget i plankart og bestemmelser Manglende minimumskrav til areal og kvaliteter på lekeplasser Fylkesrådet mener at Sør-Odal kommune vil ha et godt utgangspunkt for videre utvikling av kommunen etter noe omarbeiding av forslaget til kommuneplan. Vi ber Sør-Odal kommune ta kontakt slik at innsigelsene kan avklares og de gode intensjonene i kommuneplanen kan bli ivaretatt og gjennomført på en god måte. Fylkesrådet viser til Enhetsrådets brev datert for øvrige merknader og nærmere begrunnelse for innsigelser. Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& Vedtak:

10 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Fylkesrådet mener at Sør-Odal kommune har gjort en grundig jobb med revisjon av kommuneplanens arealdel. Kommunen har også i hovedsak gjort en god avveining i forhold til forslag som er tatt inn i planforslaget og de som er lagt til side. Planforslaget ser ut til å ha hentet opp tråden fra samfunnsdelen blant annet ved at mål og målbilder gjentas i planbeskrivelsen, samt i henvisninger til lister med kriterier for nye byggeområder. Videre går det klart fram at kommunen har prioritert forslag til nye utbyggingsområder i forhold til sine målsetninger. Vi mener at forslaget til kommuneplan kan tydeliggjøres og presiseres noe for å bli et enda bedre styringsverktøy for kommunen i arealbruken og utviklingen av Sør-Odal. Vi fremmer innsigelse til følgende forhold i planforslaget: Næringsområdet I4 inntil det tas inn rekkefølgekrav/bestemmelser Manglende markering av flomsoner Manglende synliggjøring av naturreservatene Nygardsmyrene og Stimannsberget i plankart og bestemmelser Manglende minimumskrav til areal og kvaliteter på lekeplasser Fylkesrådet mener at Sør-Odal kommune vil ha et godt utgangspunkt for videre utvikling av kommunen etter noe omarbeiding av forslaget til kommuneplan. Vi ber Sør-Odal kommune ta kontakt slik at innsigelsene kan avklares og de gode intensjonene i kommuneplanen kan bli ivaretatt og gjennomført på en god måte. Fylkesrådet viser til Enhetsrådets brev datert for øvrige merknader og nærmere begrunnelse for innsigelser. &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&&

11 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte SAK 145/13 Likestillingsprosjekter 2013 Fylkesrådets innstiling til vedtak: Fylkesrådet følger opp ambisjonene om et likestilt fylke ved følgende vedtak: Det innvilges inntil kr ,- til Juss-studentenes rettsinformasjon - JussBuss. Det innvilges inntil kr til likestillingssenterets prosjekter. Summen fordeles på følgende måte: - Forprosjekt om unge med nedsatt funksjonsevne og utdanning i Hedmark og Oppland innvilges inntil kr ,- - Markering av stemmerettsjubileet: Produksjon og turné med teaterstykket: «STEMT om å ha stemme som skal stemme», innvilges inntil ,- - Utviklingsprosjekt forebygging mobbing og seksuell trakassering innvilges inntil kr ,- Midlene på til sammen kr ,- belastes ansvar 11606, tjeneste 1320 Likestillingstiltak. Den budsjettposten er på kr ,- og brukes dermed i sin helhet. Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& Vedtak: Fylkesrådet følger opp ambisjonene om et likestilt fylke ved følgende vedtak: Det innvilges inntil kr ,- til Juss-studentenes rettsinformasjon - JussBuss. Det innvilges inntil kr til likestillingssenterets prosjekter. Summen fordeles på følgende måte: - Forprosjekt om unge med nedsatt funksjonsevne og utdanning i Hedmark og Oppland innvilges inntil kr ,-

12 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Markering av stemmerettsjubileet: Produksjon og turné med teaterstykket: «STEMT om å ha stemme som skal stemme», innvilges inntil ,- - Utviklingsprosjekt forebygging mobbing og seksuell trakassering innvilges inntil kr ,- Midlene på til sammen kr ,- belastes ansvar 11606, tjeneste 1320 Likestillingstiltak. Den budsjettposten er på kr ,- og brukes dermed i sin helhet. &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&&

13 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte SAK 146/13 Tilskuddsordning for scenekunst i Hamar- og Sør-Østerdalsregionen - frist 15. mai 2013 Fylkesrådets innstiling til vedtak: Fylkesrådet gir tilsagn om støtte til følgende prosjekter i Hamarregionen og Sør-Østerdalregionen: 1. Asfaltprinsessene, Hamar kr ,- 2. Elverum barnemusikkteater kr 5.000,- 3. Tidsbroen, barnemusikkteater, Stange kr ,- 4. Kvennstuguteateret, Vallset kr ,- 5. Festivitetsteateret, Åker 1814, Hamar kr ,- Sum kr ,- Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& Vedtak: Fylkesrådet gir tilsagn om støtte til følgende prosjekter i Hamarregionen og Sør-Østerdalregionen: 1. Asfaltprinsessene, Hamar kr ,- 2. Elverum barnemusikkteater kr 5.000,- 3. Tidsbroen, barnemusikkteater, Stange kr ,- 4. Kvennstuguteateret, Vallset kr ,- 5. Festivitetsteateret, Åker 1814, Hamar kr ,- Sum kr ,- &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&&

14 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte SAK 147/13 Olympiatoppen Innlandet (OLT) - oppnevning av representant til ressursgruppe Innstilling: Som representant for Hedmark fylkeskommune til Olympiatoppen Innlandets ressursgruppe velges: Kristian Fjeld Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& Vedtak: Som representant for Hedmark fylkeskommune til Olympiatoppen Innlandets ressursgruppe velges: Kristian Fjeld &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&&

15 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte SAK 148/13 Utbetaling midler til VRI 2 Innlandet og tildeling midler til flerårige programmer Fylkesrådets innstiling til vedtak: 1) Hedmark fylkeskommune utbetaler økonomisk støtte til Østlandsforskning i samsvar med VRI 2 sitt budsjett mht. regional medfinansiering og støtte fra Norges forskningsråd. 2) Det innføres en modell hvor alle flerårige programmer som Hedmark fylkeskommune har en eierrolle i, behandles samlet som én sak så snart endelig tildelingsbrev fra KRD foreligger. Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& Vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& 1) Hedmark fylkeskommune utbetaler økonomisk støtte til Østlandsforskning i samsvar med VRI 2 sitt budsjett mht. regional medfinansiering og støtte fra Norges forskningsråd. 2) Det innføres en modell hvor alle flerårige programmer som Hedmark fylkeskommune har en eierrolle i, behandles samlet som én sak så snart endelig tildelingsbrev fra KRD foreligger. &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&&

16 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte SAK 149/13 Universell utforming i reiselivet i Engerdal kommune 2013, søknad om finansiering av prosjektleder Fylkesrådets innstiling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Universell utforming i reiselivet i Engerdal er forenlig med Samarbeidsprogram for Hedmark (13). Fylkesrådet bevilger Destinasjon Femund Engerdal, 2440 Engerdal, et tilskudd inntil kr ,- fra budsjettpost Regionale utviklingstiltak, ansvar tjeneste 6510, til dekking av prosjektlederkostnad i det siste prosjektåret. Tilskuddet gjelder for prosjektperioden Tilskuddet utgjør 79,7 % av prosjektets samlede kostnader. Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& Vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Universell utforming i reiselivet i Engerdal er forenlig med Samarbeidsprogram for Hedmark (13). Fylkesrådet bevilger Destinasjon Femund Engerdal, 2440 Engerdal, et tilskudd inntil kr ,- fra budsjettpost Regionale utviklingstiltak, ansvar tjeneste 6510, til dekking av prosjektlederkostnad i det siste prosjektåret. Tilskuddet gjelder for prosjektperioden Tilskuddet utgjør 79,7 % av prosjektets samlede kostnader. Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&&

17 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte SAK 150/13 Revidering av reglement for delegert myndighet Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar Reglement for delegert myndighet med de endringer som fremkommer i reglementet vedlagt saken. Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& Vedtak: Fylkesrådet vedtar Reglement for delegert myndighet med de endringer som fremkommer i reglementet vedlagt saken. &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&& Møtet hevet. Aasa Gjestvang fylkesrådets nestleder

18 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Protokoll Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg Ass. fylkesdirektør Sigurd Skage Sekretær Solvår Kolåseter

19 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte SAKSLISTE Saksnummer (Arkiv)saksnr. Innhold 13/136 08/4829 FT Trafikkpedagogisk Senter AS - avvikling 13/137 12/1343 FT Utleie til Domstoladministrasjonen 13/138 13/7252 FT Status RFF Innlandet og søknad til nytt VRI program for Hedmark og Oppland

20 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte SAK 136/13 Trafikkpedagogisk Senter AS - avvikling Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget anser at det ikke er grunnlag for videre drift i Trafikkpedagogisk senter AS, og støtter styrets innstilling om avvikling av selskapet på kommende generalforsamling. 2. Gjenværende midler i selskapet etter avviklingen forutsettes tilbakeført til eierne ut fra aksjonærandel. Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& Fylkesrådets innstiling enstemmig bifalt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& Vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget anser at det ikke er grunnlag for videre drift i Trafikkpedagogisk senter AS, og støtter styrets innstilling om avvikling av selskapet på kommende generalforsamling. 2. Gjenværende midler i selskapet etter avviklingen forutsettes tilbakeført til eierne ut fra aksjonærandel. &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&&

21 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte SAK 137/13 Utleie til Domstoladministrasjonen Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Hedmark fylkeskommune skal sluttføre arbeidet med å forhandle med Domstoladministrasjonen om utleie av lokalene på Holmen i Tynset. 2.Fylkestinget delegerer fylkesrådet fullmakt til å signere leiekontrakt med Domstoladministrasjonen. 3. Fylkestinget godkjenner ombyggingskostnadene på 11,7 millioner kroner inkl. mva. i henhold til foreløpig budsjett. Beløpet dekkes av midler på ubundet kapitalfond. Det forutsettes at dette beløpet innfris av Tynset kommune på det tidspunkt kommunen overtar ansvaret for eiendommen. Fylkesrådet delegeres fullmakt til å signere kontrakt med entreprenør. Byggearbeidene skal være avsluttet slik at Domstoladministrasjonen kan ta i bruk lokalene 1. desember Fylkeskommunen er ansvarlig for at prosjektet, både tidsmessig og økonomisk, gjennomføres innenfor den ramme som er satt for prosjektet. Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& Vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Hedmark fylkeskommune skal sluttføre arbeidet med å forhandle med Domstoladministrasjonen om utleie av lokalene på Holmen i Tynset.

22 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Fylkestinget delegerer fylkesrådet fullmakt til å signere leiekontrakt med Domstoladministrasjonen. 3. Fylkestinget godkjenner ombyggingskostnadene på 11,7 millioner kroner inkl. mva. i henhold til foreløpig budsjett. Beløpet dekkes av midler på ubundet kapitalfond. Det forutsettes at dette beløpet innfris av Tynset kommune på det tidspunkt kommunen overtar ansvaret for eiendommen. Fylkesrådet delegeres fullmakt til å signere kontrakt med entreprenør. Byggearbeidene skal være avsluttet slik at Domstoladministrasjonen kan ta i bruk lokalene 1. desember Fylkeskommunen er ansvarlig for at prosjektet, både tidsmessig og økonomisk, gjennomføres innenfor den ramme som er satt for prosjektet. &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&&

23 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte SAK 138/13 Status RFF Innlandet og søknad til nytt VRI program for Hedmark og Oppland Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget med slikt forsalg til vedtak: 1) Fylkestinget tar RFF Innlandets årsrapport og handlingsplan til etterretning 2) Fylkestinget støtter søknadsprosessen om deltakelse i VRI 3 med satsingsområdene - bioøkonomi og - reiseliv og opplevelsesnæringer 3) VRI 3 finansieres over regionale utviklingsmidler (kap.13.50) Punkt 2 forutsetter likelydende vedtak i Hedmark og Oppland Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& Vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget med slikt forsalg til vedtak: 1) Fylkestinget tar RFF Innlandets årsrapport og handlingsplan til etterretning 2) Fylkestinget støtter søknadsprosessen om deltakelse i VRI 3 med satsingsområdene - bioøkonomi og - reiseliv og opplevelsesnæringer 3) VRI 3 finansieres over regionale utviklingsmidler (kap.13.50) Punkt 2 forutsetter likelydende vedtak i Hedmark og Oppland &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&&

24 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Møtet hevet. Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

25 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Protokoll Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: Kl Til stede: Forfall: Dessuten møtte:

26 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte SAKSLISTE Saksnummer (Arkiv)saksnr. Innhold 13/139 13/6208 FT Høring - delplaner Sykehuset Innlandet HF

27 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte SAK 139/13 Høring - delplaner Sykehuset Innlandet HF Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Fylkestinget slutter seg til fylkesrådets vurderinger og konklusjoner i saken. Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& Vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Fylkestinget slutter seg til fylkesrådets vurderinger og konklusjoner i saken. &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&& Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

28 Saknr. 12/ Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse - forslag til kommunal planstrategi for Rendalen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar vedlagte brev som høringsuttalelse til kommunal planstrategi for Rendalen kommune. ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja Trykte vedlegg: - Høringsbrev - Forslag til kommunal planstrategi for Rendalen. Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

29 FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: For å få oversikt over sentrale utfordringer i samfunnsutviklingen og oppnå prioriterte samfunnsmål, er det viktig med en god kobling mellom de nasjonale forventningene presentert av regjeringen, regional planstrategi og de kommunale planstrategiene. Regional planstrategi for Hedmark er beskrevet i dokumentet, men kan med fordel i større grad vurderes opp mot Rendalen sine utfordringer og muligheter i den endelige versjonen. Rendalen kommune har valgt å lage et utkast til en planstrategi som etter fylkesrådets vurdering på en god måte viser utfordringer og status for kommunen, men det anbefales at disse utdypes og drøftes videre i kommuneplanens samfunnsdel. Kommunens liste over nye planer er ambisiøs. Planprosesser kan imidlertid være tids- og ressurskrevende. Kommunen bør derfor legge føringer for det antall planer som får status som kommunedelplaner etter plan- og bygningsloven. Gjeldende samfunnsdel er tilbake fra år 2000, og kommunen signaliserer nå behovet for å gå gjennom denne på nytt. Fylkesrådet støtter denne vurderingen og anbefaler at arbeidet med samfunnsdelen prioriteres igangsatt så raskt som mulig, med mindre det er særlige grunner til å prioritere annerledes. Det er positivt at kommunen har identifisert folkehelseutfordringer. Fylkesrådet vil imidlertid peke på at folkehelseutfordringer er tverrsektorielle og at ansvaret for folkehelsearbeidet derfor bør koordineres på rådmannsnivået og danne grunnlaget for mål og tiltak i alle sektorer. Det fremgår av utkastet til kommunal planstrategi at det bør utarbeides en ny delplan for vind- og vannkraft. Fylkesrådet vurderer det som positivt at kommunen ønsker å se store vann- og vindkraftutbyggingsaker i et helhetlig perspektiv, men anbefaler å avveie om det er hensiktsmessig å prioritere en egen kommunal delplan for vind- og vannkraft. Fylkesrådet vurderer det som positivt at konsekvenser av klimaendringer og tilpasningsbehov integreres i kommunens beredskapsplan. Fylkesrådet viser til forslaget til Hedmarks regionale plan for samfunnssikkerhet og beredskap og anbefaler at denne benyttes som et grunnlag for oppdateringen av kommunens beredskapsplan. Fylkesrådet anser det som svært positivt at kommunen tar initiativ til å utarbeide delplan for kulturminner og byggeskikkveileder. Fylkesrådets vedtakskompetanse Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 95/ Sett inn saksutredningen over denne linja

30 Saksprotokoll Utvalg: Fylkesrådet Møtedato: Sak: 227/12 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 12/8483 Tittel: Saksprotokoll: Høring av kommunal planstrategi, Ringsaker kommune Behandling: Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. Vedtak: Fylkesrådet vedtar vedlagte brev som høringsuttalelse til kommunal planstrategi for Ringsaker kommune. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

31 Saksprotokoll Utvalg: Fylkesrådet Møtedato: Sak: 243/12 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 12/8483 Tittel: Saksprotokoll: Hørig av kommunal planstrategi, Grue kommune Behandling: Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. Vedtak: Fylkesrådet vedtar vedlagte brev som høringsuttalelse til kommunal planstrategi for Grue kommune. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

32 Saksprotokoll Utvalg: Fylkesrådet Møtedato: Sak: 245/12 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 12/8483 Tittel: Saksprotokoll: Høring av kommunal planstrategi, Hamar kommune Behandling: Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. Vedtak: Fylkesrådet vedtar vedlagte brev som høringsuttalelse til kommunal planstrategi for Hamar kommune. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

33 Saksprotokoll Utvalg: Fylkesrådet Møtedato: Sak: 244/12 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 12/8483 Tittel: Saksprotokoll: Høring av kommunal planstrategi, Åsnes kommune Behandling: Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. Vedtak: Fylkesrådet vedtar vedlagte brev som høringsuttalelse til kommunal planstrategi for Åsnes kommune. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

34 Saksprotokoll Utvalg: Fylkesrådet Møtedato: Sak: 252/12 Resultat: Innst.vedtatt med endring Arkivsak: 12/8483 Tittel: Saksprotokoll: Høring av kommunal planstrategi, Elverum kommune Behandling: Fylkesrådet fremmet slik endring i høringsuttalelsens nest siste avsnitt andre setning: I forbindelse med det videre arbeidet med byutvikling og det å fremme attraktivitet, er det viktig å ivareta verdien av Elverums historiske særpreg og kulturarv. Votering: Fylkesrådets innstilling med endring i høringsuttalelsen enstemmig bifalt. Vedtak: Fylkesrådet vedtar vedlagte brev som høringsuttalelse til kommunal planstrategi for Elverum kommune. Med følgende endring i nest siste avsnitt andre setning: I forbindelse med det videre arbeidet med byutvikling og det å fremme attraktivitet, er det viktig å ivareta verdien av Elverums historiske særpreg og kulturarv. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

35 Saksprotokoll Utvalg: Fylkesrådet Møtedato: Sak: 7/13 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 12/8483 Tittel: Saksprotokoll: Svar på høring kommunal planstrategi Tolga Behandling: Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. Vedtak: Fylkesrådet vedtar vedlagte brev som høringsuttalelse til kommunal planstrategi for Tolga kommune. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

36 Saksprotokoll Utvalg: Fylkesrådet Møtedato: Sak: 49/13 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 12/8483 Tittel: Saksprotokoll: Høringsuttalelse - forslag til kommunal planstrategi for Tynset Behandling: Fylkesrådets innstiling enstemmig bifalt. Vedtak: Fylkesrådet vedtar vedlagte brev som høringsuttalelse til kommunal planstrategi for Tynset kommune. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

37 Saksprotokoll Utvalg: Fylkesrådet Møtedato: Sak: 57/13 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 12/8483 Tittel: Saksprotokoll: Kommunale planstrategier Eidskog kommune Behandling: Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. Vedtak: Fylkesrådet vedtar vedlagte brev som høringsuttalelse til kommunal planstrategi for Eidskog kommune. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

38 Saknr. 13/ Saksbehandler: Erik Hagen Hedmark fylkeskommune budsjettkapittel Interreg Sverige-Norge søknad om regional medfinansiering til prosjektet " Entreprenørskap i hele skolen /2014" Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet godkjenner at prosjektet Entreprenørskap i hele skolen 2013/2014 er forenlig med Regional Planstrategi og Regionalt samhandlingsprogram og bevilger Ungt Entreprenørskap Hedmark, 2305 Hamar finansiering på inntil NOK ,- fra Hedmark fylkeskommune budsjett til gjennomføring av prosjektet. Det forutsettes at søker mottar tilsvarende vedtak om finansiering fra Partnerskapet i Indre Skandinavia (Regionalt prioriterende partnerskap - RPP) i Interreg Sverige-Norge programmet samt bidrag fra Europeiske regionale utviklingsfond til svenske samarbeidspartner og at disse vedtakene samlet gir grunnlaget for gjennomføringen av prosjektet. ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja Trykte vedlegg: - Søknad til Interreg Sverige-Norge programmet - Prosjektplan Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

39 FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: Hedmark fylkeskommune budsjettkapittel Interreg Sverige-Norge søknad om regional medfinansiering til prosjektet " Entreprenørskap i hele skolen /2014" Hedmark er blant de fylkene i Norge som har lavest etableringsfrekvens 1. Hedmark fylkeskommune har derfor som programeier i Interreg Sverige-Norge, delområdet Indre Skandinavia, prioritert investeringer i Entreprenørskap i Utdanningen (EiU) i det store samarbeidsprosjektet «Entreprenørskap i hele skolen» med prosjektperiode 1. august 2010 til 31. juli EiU skal gi elevene entreprenørielle ferdigheter og entreprenørielle ambisjoner som kan styrke mulighetene for at de senere vil etablere eget foretak. Fylkesrådet er positive til at Ungt Entreprenørskap i Hedmark i kompaniskap med Ungt Entreprenørskap i Akershus og Ungt Företagande i Värmland og Dalarna har benyttet mulighetene for samarbeid som Interreg Sverige-Norge programmet byr på. Gjennomføringen har vært knyttet til fire hovedaktiviteter; 1) Skole-næringsliv 2) Videregåendeelever 3) Grunnskoleelever 4) Universitet/ Høgskole Et svært høyt antall deltakere er registrert i prosjektet rapporteringer; jenter / kvinner og gutter/menn. Fylkesrådet ønsker å bidra til at samarbeidet mellom Ungt Entreprenørskap og Ungt Företagande i Indre Skandinavia-regionen holder fram hele inneværende programperiode ( ) og da i praksis til 31. august 2014 når nåværende Sverige-Norge program stenger ned. Fylkesrådet mener god kopling til grenseregionale behov og muligheter og til regionalpolitikken, gjør prosjektet relevant for Hedmark fylkeskommunes deltakelse i Interreg Sverige-Norge. Ved å samarbeide over grensen, økes mengden av deltakere i prosjektets program/aktiviteter. Dette gir økt tilfang av idéer, høyere samlet kompetanse og effektiv utnyttelse av ressursene. Prosjektplanen har en bra struktur og høy måloppnåelse (prosjektpartenes evne til å nå sine egne mål) vurderes som sannsynlig elever og 280 skolepersonell forventes å delta i dette prosjektets aktiviteter. Ut fra de kortsiktige resultatene og de langsiktige effektene vurderes prosjektet å ha høy kostnadseffektivitet. (Investeringer vs. resultater og effekter). 1 ØF-rapport 17/2012 Entreprenørskap i Utdanningen - samfunnseffekter

40 Fylkesrådet registrerer at på grunn av programtekniske årsaker er det svenske prosjektbudsjettet i dette tilfellet vesentlig større enn det norske. Fylkesrådet er positive til å gå inn med delfinansiering på NOK ,- som utgjør 23 % av norsk finansiering og 3 % av samlet norsk-svensk finansiering. Fylkesrådets vedtakskompetanse Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 95/11.

41 K O R T U T G A V E Hedmark fylkeskommune budsjettkapittel Interreg Sverige-Norge søknad om regional medfinansiering til prosjektet " Entreprenørskap i hele skolen /2014" Målet med projektet är att stärka entreprenörskapskompetensen på alla nivåer inom skolan. På sikt ska detta bidra till ökad näringslivsutveckling i regionen. Program/aktiviteter som ska implementeras/utvecklas i gymnasiet/ videregående skole Konceptet UF-företagande där elever på gymnasiet, vanligtvis i årskurs två eller tre, under ett läsår konkret får lära sig starta, driva, med allt vad det innebär i form av ekonomi, försäljning, marknadsföring o.s.v. och avveckla ett företag. Projektet ska systematiskt diskutera verksamheten och om möjligt skriva handlingsplaner med skolledningen vid varje gymnasieskola eller, när det är möjligt, varje program. En gemensam Innovation Camp /Gründercamp ska genomföras för elever året innan de driver UFföretag/UB. Projektet ska löpande satsa på att utveckla lärare, en av projektets nyckelfaktorer, genom information, utbildning och erfarenhetsutbyte. Program/aktiviteter som ska implementeras/utvecklas i grundskolan Vårt samhälle, ett koncept för låg-/mellanstadiet där eleverna under några lektioner bl.a. får lära sig hur ett lokalsamhälle är uppbyggt och fungerar och hur man som medborgare kan påverka det som sker. Se möjligheterna, ett koncept för högstadiet där eleverna under några lektioner bl.a. får bekanta sig med begreppet entreprenörskap, vad det står för och vilka entreprenöriella egenskaper de själva har. Prova nya koncept i Sverige som redan används i Norge. Ständigt/löpande satsning för att utveckla lärare, en av projektets nyckelfaktorer, genom information, utbildning och erfarenhetsutbyte. Program/aktiviteter som gäller hela skolan Projektet ska genomföra en gemensam konferens om entreprenörskap i skolan för lärare och skolledare på både grundskola och gymnasiet. Konferensen ger kunskaper i entreprenöriellt lärande för deltagarna och erfarenhetsutbyte mellan skolor. Konferensen etablerar och stärker arbetet med entreprenörskap i skolan i regionen. Det övergripande samarbetet och utvecklingen i regionen Projektet ska ta vara på resultatet från de pågående Interreg-projekten Företagsamhet i hela skolan som avslutas Övriga viktiga element som projektet ska ta hänsyn till är föräldraengagemang, de möjligheter som invandrarmiljöernas erfarenhet av entreprenörskap representerar, samarbetet med andra organisationer som sprider information till skolor och lärare om entreprenörskap, verka för entreprenörskap i lärarutbildningar och beakta särskilt kunskapsspridning i stort om projektet.

42 Projektets gränsregionala mervärde/merverdi Projektets arbete med hela skolväsendet gör att möjligheterna att skapa en företagsam entreprenörskultur i det aktuella gränsområdet kommer att öka. Utbyte av idéer, erfarenhet och kunskap över landgränsen ökar kvaliteten på projektets aktiviteter och kommer, på sikt, att utveckla kompetensen som ökar den gränsöverskridande företagsamhetsutvecklingen.

43 S A K S U T R E D N I N G: Hedmark fylkeskommune budsjettkapittel Interreg Sverige-Norge søknad om regional medfinansiering til prosjektet " Entreprenørskap i hele skolen /2014" Innledning Begrepet entreprenørskap knyttes ofte til Schumpeter 2, der entreprenørskap forstås som den sentrale utviklingsmekanisme i økonomien, og entreprenøren er den sentrale endringsagent. Entreprenørens rolle er å starte nye foretak som gir innovasjon i form av et nyskapende produkt eller tjeneste. I den klassiske forståelsen knyttes entreprenørskap til utvikling av ny økonomisk aktivitet gjennom nye foretak, men det er også utviklet andre forståelser som sosialt og samfunnsmessig entreprenørskap og intraprenørskap. Sosialt entreprenørskap er ofte rettet mot det å løse sosiale eller etiske problemer ved organisering av forretningsmessig virksomhet, og samfunnsmessig entreprenørskap inkluderer lokal mobilisering. Intraprenørskap refererer til utvikling av ny forretningsmessig virksomhet innenfor et bestående selskap. Dette innebærer altså i prinsippet det samme som klassisk entreprenørskap, men at det skjer i en eksisterende organisasjon. En annen nyvinning er begrepet entreprenøriell. Her er det tale om entreprenørielle egenskaper, entreprenørielle personer og entreprenørielle samfunn. Bruken av begrepet entreprenøriell er av mer generell karakter enn det å utvikle ny forretningsmessig virksomhet. Handlingsplanen for Entreprenørskap i Utdanningen (EiU) 3 viser for eksempel til det å se muligheter, å ta initiativ, å samarbeide og ha vilje til å ta risiko. Planen viser også til kompetanse i det å starte og drive en bedrift. Slik sett kan man forstå at formålet med EiU er å bidra til at flere personer har kunnskap om entreprenørskap, at flere har positive (men gjerne også kritiske og reflekterte) holdninger til entreprenørskap, og at flere har forutsetninger for entreprenøriell aktivitet. Initiativet vil gjennom samarbeid mellom institusjonene over grensen styrke entreprenørskapsutdanningen i de fire deltakende fylkene/ regionene. Ungt Entreprenørskap har en styrke i samarbeidet med grunnskolene mens Ung Företagsamhet har sin relative styrke i videregående skole. Utredning Målet med projektet är att stärka entreprenörskapskompetensen på alla nivåer inom skolan. På sikt ska detta bidra till ökad näringslivsutveckling i regionen. I Norge och Sverige finns en bred politisk enighet om behovet av att satsa på entreprenörskap. Detta projekt har god förankring i hela regionen och involverar de viktigaste aktörerna. Projektet ska bedriva aktiviteter i Hedmarks fylke, Akershus fylke, Dalarnas län och Värmlands län. Projektet är utifrån Interreg Sverige-Norge programmet och sitt innehåll prioriterat eftersom det både fokuserar på ungdomar och på entreprenörskap. 2 J.A. Schumpeter; The theory of economic development 3 Kunnskapsdepartementet 2009

44 Ungt Entreprenörskap Hedmarks fylke (UEH), Ungt Entreprenörskap Akershus fylke (UEA) och Ung Företagsamhet Dalarna (UFD) och Ung Företagsamhet Värmland (UFV) har drivit Interreg-projekten Företagsamhet i hela skolan/entreprenörskap i hele skolen (FIHS) Dnr S och S vilka avslutas under sommaren Alla parterna i projekten FIHS delar uppfattningen att en ökad företagsamhet/entreprenörskap i skolan är en avgörande och viktig framtidsfråga. Parterna vill därför fortsätta att samarbeta och räknar med att organisationernas delvis olika erfarenheter och inriktningar stärker alla parter i en ömsesidig samverkan som ytterst gagnar det fortsatta, långsiktiga arbetet mot ett ökat engagemang i entreprenörskap av och för unga människor. I projektet vill de deltagande organisationerna utveckla detta arbete till gagn för såväl det egna fortsatta arbetet som arbetet i de andra regionerna. Genom de fyra organisationernas olika styrkor och erfarenheter kan de hjälpa varandra att växa och utvecklas. Genom projektet vill organisationerna även göra ett avstamp inför kommande Interreg Sverige-Norge program UF och UE har, i samspel med den politiska nivån, näringslivet och andra viktiga aktörer, som mål att; utveckla barns och ungdomars kreativitet, skaparglädje och tro på sig själva stärka barn och ungdomars samarbetsförmåga och ansvarstagande öka elevers kunskap och förståelse om etik och regler i samhället stärka banden mellan skolan och samhället/näringslivet öka barn och ungdomars förståelse för näringslivets betydelse stimulera samarbete och förståelse över nationsgränserna I detta projekt avser organisationerna att tillsammans stärka positionen för det unga entreprenörskapsarbetet. Resultat i pågående prosjekt Ungt Entreprenörskap Hedmark, Ungt Entreprenörskap i Akershus, Ung Företagsamhet Dalarna och Ung Företagsamhet Värmland, har två pågående projekt som pågår till och med den 31 juli I den löpande avrapporteringen har parterna särskilt redovisa hur samarbetet över riksgränsen fortskrider. Samarbetet över riksgränsen fungerar väl med olika gemensamma aktiviteter. Projekten arbetar med fyra olika huvudaktiviteter; 1) Skola-näringsliv, 2) Gymnasieelever 3) Grundskoleelever och 4) Universitet/ Högskola. För genomförda aktiviteter hittills har projekten bland annat redovisat ett mycket högt resultat för antalet deltagande elever, se redovisningen nedan; Dalarna/Hedmark/Akershus Antal kvinnor år; 3116 Antal kvinnor yngre än 15 eller äldre än 24; 2451 Antal män år; 2399 Antal män yngre än 15 eller äldre än 24; 2069 Värmland Antal kvinnor år; 7210

45 Antal kvinnor yngre än 15 eller äldre än 24; 5451 Antal män år; 7244 Antal män yngre än 15 eller äldre än 24; 4972

46 Genomförande inklusive projektaktiviteter och aktivitetsmål Ung Företagsamhet Sverige och Ungt Entreprenörskap Norge äger rättigheterna till projektets koncept, UFföretagande, Vårt samhälle och Se möjligheterna och är ytterst ansvarig för dem och att de utvecklas i takt med tiden. UFV, UFD och UEH vill i detta projekt utveckla kvaliteten i dessa koncept i alla delar och bidra i spridningen och utvecklingen av koncepten vilket ska var till nytta för hela organisationerna i båda länderna. Program/aktiviteter som ska implementeras/utvecklas i gymnasiet Konceptet UF-företagande där elever på gymnasiet, vanligtvis i årskurs två eller tre, under ett läsår konkret får lära sig starta, driva, med allt vad det innebär i form av ekonomi, försäljning, marknadsföring o.s.v. och avveckla ett företag. Projektet ska systematiskt diskutera verksamheten och om möjligt skriva handlingsplaner med skolledningen vid varje gymnasieskola eller, när det är möjligt, varje program. En gemensam Innovation Camp /Gründercamp ska genomföras för elever året innan de driver UFföretag/UB. Projektet ska löpande satsa på att utveckla lärare, en av projektets nyckelfaktorer, genom information, utbildning och erfarenhetsutbyte. Program/aktiviteter som ska implementeras/utvecklas i grundskolan Vårt samhälle, ett koncept för låg-/mellanstadiet där eleverna under några lektioner bl.a. får lära sig hur ett lokalsamhälle är uppbyggt och fungerar och hur man som medborgare kan påverka det som sker. Se möjligheterna, ett koncept för högstadiet där eleverna under några lektioner bl.a. får bekanta sig med begreppet entreprenörskap, vad det står för och vilka entreprenöriella egenskaper de själva har. Prova nya koncept i Sverige som redan används i Norge. Ständigt/löpande satsning för att utveckla lärare, en av projektets nyckelfaktorer, genom information, utbildning och erfarenhetsutbyte. Program/aktiviteter som gäller hela skolan Projektet ska genomföra en gemensam konferens om entreprenörskap i skolan för lärare och skolledare på både grundskola och gymnasiet. Konferensen ger kunskaper i entreprenöriellt lärande för deltagarna och erfarenhetsutbyte mellan skolor. Konferensen etablerar och stärker arbetet med entreprenörskap i skolan i regionen. Konferensen planeras att hållas i Sälen i mitten av november Plan för att utveckla relationer med politiker/beslutsfattare/genomförare För att få såväl politiskt som operativt stöd för verksamheten ska UFV, UFD och UEH utveckla kontakterna och samarbetet med lokala politiker/beslutsfattare/ genomförare, på alla nivåer. Detta förväntas stärka entreprenörskapsarbetet på såväl kort som lång sikt. Plan för projektavslutning och överlämnande av resultat. Avvecklingsarbetet startar under 2014 och avslutas, med skriftlig rapport senast den 30 november Under avvecklingsarbetet sammanställs de checklistor som använts under projektet.

47 Plan för fortsatt verksamhet och samarbete Parallellt med avvecklingsarbetet, som startar under 2014, börjar planeringen av hur verksamheten ska fortsätta efter projektet. Denna planering ska vara klar i väsentliga delar under våren/sommaren 2014, men ska vara klar senast den 31 augusti Det övergripande samarbetet och utvecklingen i regionen Projektet ska ta vara på resultatet från de pågående Interreg-projekten Företagsamhet i hela skolan som avslutas Övriga viktiga element som projektet ska ta hänsyn till är föräldraengagemang, de möjligheter som invandrarmiljöernas erfarenhet av entreprenörskap representerar, samarbetet med andra organisationer som sprider information till skolor och lärare om entreprenörskap, verka för entreprenörskap i lärarutbildningar och beakta särskilt kunskapsspridning i stort om projektet. Förväntade resultat och egna resultatindikatorer Projektet ska skapa en röd entreprenörskapstråd i hela utbildningssystemet. Projektet ska stimulera till ökade internationella kontakter och intresset för handel och kultur med andra länder. Projektet ska kvalitetssäkra och utveckla sitt arbete med företagsamhet/entreprenörskap i skolan. För att stärka entreprenörskapsarbetet i skolan både på kort och lång sikt ska projektet utveckla kontakterna och samarbetet med lokala politiker/beslutsfattare/genomförare på alla nivåer. Målgrupp och mottagare av resultatet Målgrupp Kommuner/KSAU/BUN/skolledning Lärare Elever Bedrifter Media/allmänheten Mottagare av resultat Hedmarks fylke Akershus fylke Region Värmland Region Dalarna Kommunerna i de fyra länen/fylkena De nationella organisationerna Ungt Entreprenörskap och Ung Företagsamhet Interreg Sverige Norge Projektets gränsregionala mervärde/merverdi Projektets arbete med hela skolväsendet gör att möjligheterna att skapa en företagsam entreprenörskultur i det aktuella gränsområdet kommer att öka. Utbyte av idéer, erfarenhet och kunskap över landgränsen ökar kvaliteten på projektets aktiviteter och kommer, på sikt, att utveckla kompetensen och metoderna som också ökar den interregionala företagsamhets utvecklingen.

48 Organisation Huvudprojektledaren finns i Ung Företagsamhet Dalarna. En projektledare i varje region samarbetar i projektet. I styrgruppen ingår projektledarna samt regioncheferna för UFV, UFD och UEH. Information och resultatspridning Vid genomförandet av projektet ska det under projektperioden anordnas en gemensam arena för Entreprenörskap i hela skolan i gränsregionerna i Interreg Sverige-Norge programmet. Det ska syfta till att sprida den metod och de resultat som detta projekt använder och kommer fram till, till lärare och skolor i hela programområdet. Metoden ska dokumenteras. Från projektstart ska verktyg för kvalitetsmätning och rapport upprättas. Styrgruppen ska informeras löpande. Ung Företagsamhets och Ungt Entreprenörskaps nationella nätverk liksom den europeiska organisationen Junior Achivement Young Enterprise (JA-YE) där UF och UE är medlemmar kommer också löpande att informeras om de erfarenheter som görs i projektet. Projektets miljöarbete Projektet uppmanar alla elever att väga in miljöaspekten i de olika koncepten. Ett synbart bevis för UF:s satsning är det pris för hållbart företagande som årligen delas ut till UF-företag i regionerna. Projektets arbete med jämställdhet/likestilling I UF-företagen/UB är mer än hälften av eleverna liksom företagens VD flickor vilket ger dem en bra plattform och en formell roll för att utöva sitt ledarskap. Projektet kommer att fortsätta bevaka utvecklingen på jämställdhetsområdet och aktivt verka för att flickor och pojkar i lika hög utsträckning startar UF-företag och arbetar som t.ex. VD i företagen Projektets arbete för etnisk mångfald/integration Många av UF-företagen har medlemmar med olika etnisk bakgrund. Eftersom man i Norge har erfarenheter av mångfaldsarbete, t.ex. genom kursen Inkluderende arbeidsliv (IA) vilken har visat sig ha en positiv inverkan på t.ex. trivseln i klassen, på mobbing och att elevfrånvaron i vissa fall halveras vill projektet öka kunskapen om det arbetssättet. Genom UF-företagen/UB får ungdomar med olika etnisk bakgrund ett utökat kontaktnät.

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: 03.06.2013 Kl 08.30 Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Dessuten møtte:

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 29.05.2013 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg Ass. fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: 03.06.2013 kl. 08.30

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: 03.06.2013 kl. 08.30 Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: 03.06.2013 kl. 08.30 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 03.06.2013 SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL Referatsaker VEDTAK 140/13

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 14.12.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 14.12.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 14.12.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 271/15 15/8765 Høring om endring

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 15.10.2012 Kl 11.00 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen fylkesrådsleder Forfall: Anne Karin Torp Adolfsen Dessuten møtte: Ass.

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 17.03.2014 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Mjøsa, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Mjøsa, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Møteinnkalling Sted: Mjøsa, Fylkeshuset, Hamar Dato: 17.10.2013 kl. 08.30 Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Møte 17.10.2013 SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 230/13 13/6520 Bidrag til

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 17.09.2012 Kl 11.00 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 07.09.2015 Tid: 08:30 Sted: Osensjøen, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 11.06.2012 Kl 11.00 Til stede: Forfall: Dessuten møtte: SAKSLISTE Saksnummer (Arkiv)saksnr. Innhold 12/129 12/5895 De II Olympiske vinterleker for ungdom

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: 25.10.2010 Kl 11.00 Til stede: Aasa Gjestvang Christian Haugen Svein Borkhus fylkesrådets nestleder Forfall: Siv Tørudbakken Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 08:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 08:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 16.12.2015 Tid: 08:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 272/15 FT 15/10581 Valg av representanter

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 06.06.2016 Tid: 12:00 Sted: Vinger hotell, Kongsvinger Til stede: Per-Gunnar Sveen Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådsleder Forfall: Aasa Gjestvang Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 11.04.2016 Tid: 08:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Dessuten møtte:

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 23.03.2015 Tid: 09:30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Lasse Juliussen Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 12.10.2015 Tid: 08:30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Lasse Juliussen Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 09.02.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Aasa Gjestvang Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 27.08.2012 Kl 08.30 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Ass. fylkesdirektør

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 12/1343-36 Saksbehandler: Geir Aalgaard Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Hedmark fylkeskommune skal sluttføre arbeidet med å forhandle med Domstoladministrasjonen

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Gyldenborg, Kongsvinger Dato: 11.02.2013 Kl 9.00 Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 10.06.2014 Tid: 17:00-00:00 Sted: Radisson Blu Resort Trysil Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Dessuten

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 13.02.2012 Kl 11.00 Til stede: Aasa Gjestvang Eva Arnseth Njål S. Føsker- deltok på telefon fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Dessuten

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkeshuset, Hamar Dato: 09.01.2012 Kl 11.00 Til stede: Njål S. Føsker Aasa Gjestvang Eva Arnseth Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 26.01.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 19.05.2014 Tid: 11.00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 12.01.2015 Tid: 11:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Anne Karin Torp Adolfsen Dessuten møtte:

Detaljer

DELOMRÅDE REGIONÖVERSKRIDANDE NGB OCH IS DIARIENUMMER R30441-45-10

DELOMRÅDE REGIONÖVERSKRIDANDE NGB OCH IS DIARIENUMMER R30441-45-10 BESLUT PROJEKT 2010-12-14 DIARIENUMMER R30441-45-10 DELOMRÅDE REGIONÖVERSKRIDANDE NGB OCH IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Att: Eva Näsman Köpmangatan 21 831 86 Östersund Projekt:

Detaljer

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen Öresund-Kattegat-Skagerrak-programområdet Kattegat- Skagerrak Delprogram Kattegat-Skagerrak Delprogram Öresund Angränsande områden

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: 06.05.2013 Kl 11.00 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 26.10.2015 Tid: 08:30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Dessuten møtte:

Detaljer

Søknad om midler - Innovasjon og entreprenørskap prosjekt: Aktivitetsbank for idretten, barnehage og skole

Søknad om midler - Innovasjon og entreprenørskap prosjekt: Aktivitetsbank for idretten, barnehage og skole Saknr. 14/10527-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Søknad om midler - Innovasjon og entreprenørskap prosjekt: Aktivitetsbank for idretten, barnehage og skole Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at arbeid

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 06.02.2017 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen deltok på telefon fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Thomas Breen

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 18.10.2016 Tid: 08:15 Sted: Savalen Fjellhotell & Spa, Tynset Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Thomas Breen - permisjon Dessuten

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 06.02.2012 Kl 11.00 Til stede: Njål S.Føsker Aasa Gjestvang Eva Arnseth Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 05.12.2016 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

DIARIENUMMER 304-2648-13

DIARIENUMMER 304-2648-13 BESLUT SMÅPROJEKT 2013-05-06 DIARIENUMMER 304-2648-13 DELOMRÅDE Reg Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads universitet, Cerut Att: Lotta Braunerhielm Universitetsgatan 2 651

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter seg til oppstart av prosessen med Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark.

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter seg til oppstart av prosessen med Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark. Saknr. 226/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim REGIONAL PLAN FOR OPPLEVELSESNÆRINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter

Detaljer

Saknr. 13/9224-2. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen

Saknr. 13/9224-2. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen Saknr. 13/9224-2 Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vil støtte Fagskolen Innlandets forprosjekt med kr.100

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 14:00 Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 14:00 Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 23.11.2016 Tid: 14:00 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 264/16 16/17949 Søknad om støtte til

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 26.05.2014 Tid: 13.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen Fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Kommunale næringsfond Tildeling av midler til kommunale næringsfond i 2013

Kommunale næringsfond Tildeling av midler til kommunale næringsfond i 2013 Saknr. 13/3204-2 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet bevilger over Regionale utviklingstiltak 2013, ansvar 11607, Tjenestegruppe 654, kr. 10 026 623,- til

Detaljer

DIARIENUMMER G30441-141-08

DIARIENUMMER G30441-141-08 BESLUT SMÅPROJEKT 2008-11-27 DIARIENUMMER G30441-141-08 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Fyrbodal Kommunalförbund Att: Elsie Hellström Box 305 451 18 UDDEVALLA Projekt:

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkestinget, komitebehandling

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkestinget, komitebehandling HEDMARK FYLKESKOMMUNE Protokoll - komitebehandling Dato: 04.06.2013 Komite for Samferdsel, miljø og overordnet planlegging og Komite for Økonomi, eiendom og regionalt samarbeid Sted: Hoel gård, Nes i Ringsaker

Detaljer

Trykte vedlegg: - Søknad om støtte til utvikling og kvalitetssikring av Hedmark Database Hamar,

Trykte vedlegg: - Søknad om støtte til utvikling og kvalitetssikring av Hedmark Database Hamar, Saknr. 12/6310-18 Ark.nr. U64 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet «Utvikling og kvalitetssikring

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 06.10.2015 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 196/15 FT 15/8069 Valg av medlemmer til Klagenemnd

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 14.02.2017 Tid: 12:00 Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll Saker til fylkestinget

Fylkesrådet Protokoll Saker til fylkestinget Protokoll Saker til fylkestinget Dato: 17.11.2014 Tid: 11:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 08.10.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 08.10.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 08.10.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsal øst Møtedato: 08.10.2014 Tid: 14:00 16:05 Faste medlemmer

Detaljer

Tilleggsbevilgning til Ungt Entreprenørskap Hedmark

Tilleggsbevilgning til Ungt Entreprenørskap Hedmark Saknr. 14/8794-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Tilleggsbevilgning til Ungt Entreprenørskap Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at tildeling av et tilleggstilskudd til Ungt Entreprenørskap

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. U64 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim MIDLERTIDIG LØSNING PÅ DRIFT AV TELLUS-DATABASEN FOR HEDMARK

Saknr. 12/ Ark.nr. U64 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim MIDLERTIDIG LØSNING PÅ DRIFT AV TELLUS-DATABASEN FOR HEDMARK Saknr. 12/6310-11 Ark.nr. U64 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Midlertidig løsning

Detaljer

Kompetansesenter for helhetlig oppfølging etter kriser - 2012-2013 - delprosjekt til terningen nettverk

Kompetansesenter for helhetlig oppfølging etter kriser - 2012-2013 - delprosjekt til terningen nettverk Saknr. 12/2415-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Kompetansesenter for helhetlig oppfølging etter kriser - 2012-2013 - delprosjekt til terningen nettverk Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Detaljer

Saknr. 08/4829-26. Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth. Trafikkpedagogisk Senter AS - avvikling. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 08/4829-26. Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth. Trafikkpedagogisk Senter AS - avvikling. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 08/4829-26 Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth Trafikkpedagogisk Senter AS - avvikling Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkestinget anser at

Detaljer

Saknr. 08/4829-26. Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth. Trafikkpedagogisk Senter AS - avvikling. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 08/4829-26. Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth. Trafikkpedagogisk Senter AS - avvikling. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 08/4829-26 Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth Trafikkpedagogisk Senter AS - avvikling Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkestinget anser at

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 10.04.2015 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 87/15 15/450 Høgskolen i Hedmark - Oppnevning av

Detaljer

Søknad om støtte til forstudie: "Arbeidsliv og entreprenørskap - nye muligheter"

Søknad om støtte til forstudie: Arbeidsliv og entreprenørskap - nye muligheter Saknr. 14/8905-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Søknad om støtte til forstudie: "Arbeidsliv og entreprenørskap - nye muligheter" Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at forstudien Arbeidsliv og

Detaljer

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune Fra: postmottak@hedmark.org Sendt: 15. desember 2015 10:18 Til: Postmottak STFK Emne: Svar - Høringssvar til felles regional planstrategi for Trøndelagsfylkene 2016-2020 Vedlegg: SAKSFREMLEGG.PDF; SAKSPROTOKOLL.PDF;

Detaljer

Saknr. 6549/09. Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes FJELLTRAINEE - ØKONOMISK STØTTE. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 6549/09. Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes FJELLTRAINEE - ØKONOMISK STØTTE. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 6549/09 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes FJELLTRAINEE - ØKONOMISK STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar å ikke gi økonomisk støtte til Fjelltrainee på nåværende

Detaljer

SØKNAD OM REGIONAL MEDFINANSIERING INKUBATORPROGRAM FOR MAT- OG NATURBASERTE NÆRINGER 2009

SØKNAD OM REGIONAL MEDFINANSIERING INKUBATORPROGRAM FOR MAT- OG NATURBASERTE NÆRINGER 2009 Saknr. 2061/08 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Espen Køhn SØKNAD OM REGIONAL MEDFINANSIERING INKUBATORPROGRAM FOR MAT- OG NATURBASERTE NÆRINGER 2009 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Den kulturelle spaserstokken fordeling av midler for 2015

Den kulturelle spaserstokken fordeling av midler for 2015 Saknr. 13/14596-8 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Den kulturelle spaserstokken 2014 - fordeling av midler for 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av de statlige midlene

Detaljer

Saknr. 12/1284-67. Saksbehandler: Jørn Øversveen. Tilskudd - Markering av jubileer 2013/2014. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/1284-67. Saksbehandler: Jørn Øversveen. Tilskudd - Markering av jubileer 2013/2014. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/1284-67 Saksbehandler: Jørn Øversveen Tilskudd - Markering av jubileer 2013/2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet gir tilsagn om inntil

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet.

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet. Saknr. 5651/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Turid Lie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Mat i Hedmark er forenlig med Samarbeidsprogram

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Dato: Tid: 14:00-15:00 Sted: Scandic Elgstua, Elverum

Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Dato: Tid: 14:00-15:00 Sted: Scandic Elgstua, Elverum Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Dato: 12.05.2016 Tid: 14:00-15:00 Sted: Scandic Elgstua, Elverum Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 15/16 16/11640

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 02.02.2017 kl. 10:00-14:30 Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 44 71 eller kmh@hedmark.org Vararepresentanter møter etter særskilt

Detaljer

Saknr. 12/ Saksbehandler: Turid Lie. Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Saksbehandler: Turid Lie. Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/136-7 Saksbehandler: Turid Lie Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl SAKSLISTE

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl SAKSLISTE Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: 25.02.2013 kl. 08.00 SAKSLISTE HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 25.02.2013 SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 50/13 12/9939 Forespørsel

Detaljer

Saknr. 08/5523-40. Ark.nr. 243 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim FELLES NÆRINGSSERVICE I FJELLREGIONEN 2011

Saknr. 08/5523-40. Ark.nr. 243 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim FELLES NÆRINGSSERVICE I FJELLREGIONEN 2011 Saknr. 08/5523-40 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Felles næringsservice

Detaljer

Saknr. 12/1190-20. Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng

Saknr. 12/1190-20. Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Saknr. 12/1190-20 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Ooppfølging av ladeinfrastrukturutredning: Bidrag til etablering av hurtigladere på Rudshøgda og i Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett

Detaljer

Offentlig høring av "Høyhastighetsutredningen 2010-12" Uttalelse fra Hedmark fylkeskommune

Offentlig høring av Høyhastighetsutredningen 2010-12 Uttalelse fra Hedmark fylkeskommune Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Hamar, 27.06.2012 Deres ref: Vår ref: Sak. nr. 12/5811-9 Ark N20 &13 Saksbeh. Øystein Sjølie Tlf. 62 54 46 67 Offentlig høring av "Høyhastighetsutredningen

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Fylkesrådet Protokoll Dato: 29.09.2014 Tid: 11:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte:

Detaljer

Fylkesrådet avslår søknad om tilskudd til felles bookingsystem for Destinasjon Sør-Hedmark AS og Visit Elverumsregionen AS. Hamar,

Fylkesrådet avslår søknad om tilskudd til felles bookingsystem for Destinasjon Sør-Hedmark AS og Visit Elverumsregionen AS. Hamar, Saknr. 13/1358-4 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Felles bookingsystem for deler av reiselivet i Hedmark Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder Saknr. 1898/09 Ark.nr. 243 U01. Saksbehandler: Espen Køhn VRI INNLANDET - REGIONAL MEDFINÀNSIERING 2009 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 14.12.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Thomas Breen Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 25.08.2015 Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg

Detaljer

STIPENDPROGRAM FOR MASTERSTUDENTER I NÆRINGSRETTET BIOTEKNOLOGI VED HØGSKOLEN I HEDMARK - SØKNAD OM STØTTE

STIPENDPROGRAM FOR MASTERSTUDENTER I NÆRINGSRETTET BIOTEKNOLOGI VED HØGSKOLEN I HEDMARK - SØKNAD OM STØTTE Saknr. 3564/09 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Turid Lie STIPENDPROGRAM FOR MASTERSTUDENTER I NÆRINGSRETTET BIOTEKNOLOGI VED HØGSKOLEN I HEDMARK - SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Detaljer

Hedmark fylkeskommune forutsetter at alle seks parter forplikter seg tilsvarende.

Hedmark fylkeskommune forutsetter at alle seks parter forplikter seg tilsvarende. Saknr. 13/5191-2 Saksbehandler: Øystein Sjølie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune dekker inntil kr 75 000,- av

Detaljer

Saknr. 12/2863-3. Ark.nr. 223 C30 Saksbehandler: Jørn Øversveen. Østnorsk Filmsenter AS - Drift 2012. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/2863-3. Ark.nr. 223 C30 Saksbehandler: Jørn Øversveen. Østnorsk Filmsenter AS - Drift 2012. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/2863-3 Ark.nr. 223 C30 Saksbehandler: Jørn Øversveen Østnorsk Filmsenter AS - Drift 2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Som oppfølging av avtalen

Detaljer

FORPROSJEKT "UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE" - TILSKUDD

FORPROSJEKT UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE - TILSKUDD Saknr. 4192/10 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Ingrid Lundvall FORPROSJEKT "UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE" - TILSKUDD Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 11.06.2012 Kl 08.30 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013 NOMINERING AV REPRESENTANTER TIL PROGRAMMETS GJENNOMFØRINGSORGANISASJON

INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013 NOMINERING AV REPRESENTANTER TIL PROGRAMMETS GJENNOMFØRINGSORGANISASJON Saknr. 11/7436-1 Ark.nr. 033 &81 Saksbehandler: Bjørn Terje Andersen INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013 NOMINERING AV REPRESENTANTER TIL PROGRAMMETS GJENNOMFØRINGSORGANISASJON Fylkesrådets innstilling til

Detaljer

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 551, post 61 Næringsretta midler for regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 551, post 61 Næringsretta midler for regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift Saknr. 13/944-5 Saksbehandler: Beate Ryen Bratgjerd Statsbudsjettet 2013 - Kap. 551, post 61 Næringsretta midler for regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift Fylkesrådets innstilling

Detaljer

Gnr/bnr 39/93 i Tynset kommune (Holmen) - Avhending til Tynset kommune

Gnr/bnr 39/93 i Tynset kommune (Holmen) - Avhending til Tynset kommune Saknr. 13/6245-3 Saksbehandler: Geir Aalgaard Gnr/bnr 39/93 i Tynset kommune (Holmen) - Avhending til Tynset kommune Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Svein Borkhus fylkesrådsleder

Svein Borkhus fylkesrådsleder Saknr. 11/1623-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes VRI SØKNAD - ANMODNING OM REGIONAL FINANSIERING OG KOMPETANSEMEGLING FØRSTE HALVÅR 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler 2014/2015

Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler 2014/2015 Saknr. 14/6851-2 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler 2014/2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av spillemidler til arbeidet

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 27.01.2014 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen fylkesrådsleder Forfall: Anne Karin Torp Adolfsen Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Regional plan for Dovrefjellområdet - Høring av planprogram

Regional plan for Dovrefjellområdet - Høring av planprogram Saknr. 12/1281-1 Ark.nr. Saksbehandler: Hanne Thingstadberget Regional plan for Dovrefjellområdet - Høring av planprogram Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Høringssvar - Kommunal planstrategi Grue kommune

Høringssvar - Kommunal planstrategi Grue kommune Saknr. 16/16711-3 Saksbehandler: Lisa Moan Høringssvar - Kommunal planstrategi 2016-2020 - Grue kommune Innstilling til vedtak: Planstrategien har en god oppbygging og innledning med bakgrunn og lovforankring

Detaljer

TILSKUDD TIL "SKAPENDE UNGDOMSMESSE 2012", FJELLREGIONEN

TILSKUDD TIL SKAPENDE UNGDOMSMESSE 2012, FJELLREGIONEN Saknr. 10/7162-11 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad TILSKUDD TIL "SKAPENDE UNGDOMSMESSE 2012", FJELLREGIONEN Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling. Dato: 25.11.2013 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling. Dato: 25.11.2013 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 25.11.2013 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 254/13 13/12328 Søknad fra H.M Kristiansens Automobilbyrå AS (HMK) konsesjon

Detaljer

Saknr. 12/1385-5. Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen. Grønn Varme i landbruket - 2011/2012. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/1385-5. Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen. Grønn Varme i landbruket - 2011/2012. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/1385-5 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen Grønn Varme i landbruket - 2011/2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner

Detaljer

Svein Borkhus fylkesrådsleder

Svein Borkhus fylkesrådsleder Saknr. 09/1898-15 Ark.nr. 243 U01 Saksbehandler: Espen Køhn VRI INNLANDET - REGIONAL MEDFINANSIERING 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte

Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte Saknr. 15/9440-4 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner «Etablering av VisitOsloRegion 2015» som viktig strategisk

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling: Sted: Jutulhogget, fylkeshuset Dato: 27.01.2016 kl. 10:00-15:00 Forfall meldes snarest til sekretær, Hilde K. Hansen på mobil: 41809660 eller på følgende adresse: hilde.kristin.hansen@hedmark.org

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 12/1921-3 Ark.nr. 223 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim INNLANDSSKJÆRGÅRDEN - SØKNAD OM MIDLER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet.

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Saknr. 12/3527-3 Ark.nr. 434 Saksbehandler: Turid Lie MJØSKONFERANSEN 2012 - SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

Saknr. 13/ Saksbehandler: Øyvind Midtskogen. Fordeling av spillemidler til Den kulturelle skolesekken 2013 / 2014

Saknr. 13/ Saksbehandler: Øyvind Midtskogen. Fordeling av spillemidler til Den kulturelle skolesekken 2013 / 2014 Saknr. 13/726-87 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av spillemidlene på kr 8.610.248,-

Detaljer

Regional medfinansiering VRI- Innlandet

Regional medfinansiering VRI- Innlandet Saknr. 15/9111-1 Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinansiering VRI- Innlandet Innstilling til vedtak: Fylkestinget har gjennom tidligere vedtak gitt grunnlag for Hedmark fylkeskommunes deltakelse

Detaljer

Dato: 01.08.2015-10.09.2015 Utvalg: FRAD Avd.: FD. Møteprotokoll - Møte i Fylkesrådet den 07.09.2015.

Dato: 01.08.2015-10.09.2015 Utvalg: FRAD Avd.: FD. Møteprotokoll - Møte i Fylkesrådet den 07.09.2015. R E F E R E R E S F R A J O U R N A L Dato: 01.08.2015-10.09.2015 Utvalg: FRAD Avd.: FD Reg.nr. Regdato Avd/Sek/Sbh Emnekode Navn Innhold 15/7193-4 07.09.2015 FD/FD/SK 033 Møteprotokoll - Møte i Fylkesrådet

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01.

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01. Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01.2012 09:00-00:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen,

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 03.09.2014 Tid: 09.30 Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen inhabil i saken Dessuten

Detaljer

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til forprosjekt og etablering av Onner Invest AS Utrykte vedlegg: - Prosjektplan. Hamar,

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til forprosjekt og etablering av Onner Invest AS Utrykte vedlegg: - Prosjektplan. Hamar, Saknr. 12/1043-5 Ark.nr. 037 &40 Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinansiering forprosjekt Onner Invest AS Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer