SPORTSPLAN FOR VIND IL LANGRENN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SPORTSPLAN FOR VIND IL LANGRENN"

Transkript

1 SPORTSPLAN FOR VIND IL LANGRENN 1. Sportsplanen Denne handlingsplanen er grunnlaget i arbeidet med å ivareta og utvikle et godt, motiverende og miljøskapende treningstilbud for langrennsbarn og utøvere i Vind IL. Planen gir retningslinjer og veiledning for trenere for treningsgrupper fra 7-16 år. Utøvere på ulike alderstrinn har ulike behov ut fra hva som karakteriserer aldersgruppen når det gjelder fysisk, motorisk og sosial utvikling. I denne utviklingsplanen er målsetning, organiseringsformer og treningsprinsipper konkretisert for hver aldersgruppe for best mulig å være tilpasset disse behovene og dermed gi god og motiverende trening. Selv om hver trener må finne ut hva som fungerer for sin spesifikke treningsgruppe, gir utviklingsplanen visse felles føringer som skal gjelde for treninger i skigruppa og være førende for all aktivitet. Den vil ikke erstatte behovet for treningsplaner for den enkelte gruppe, men gi noen overordnede retningslinjer og tips når treningsplaner utvikles. Utviklingsplanen er også ment som en informasjonskilde til oppmenn og foreldre for å vise hvilke prinsipper skigruppa i Vind har for sine treninger på hvert alderstrinn. Skigruppa ønsker alle barn med grunnleggende skiferdigheter velkommen til våre treninger. Både utøvere som trener for å oppnå gode resultater i renn og utøvere som ønsker trening uten fokus på resultater, skal trives i Vind og oppleve treningene som gode og morsomme. For å forhindre frafall ønsker vi å styrke samholdet gjennom motivasjon og engasjement. Vi er fleksible slik at barn kan delta på andre idretter ved siden av langrenn, og på den måten utvikle et allsidig treningsgrunnlag. 2. Trening Vi ønsker å utvikle barns skiglede og skiferdigheter gjennom et allsidig og variert tilbud hvor fellesskap, glede og mestring står sentralt. Vi vil etter beste evne legge tilrette for progresjon ut i fra barnas ulike forutsetninger. Skigruppa gir treningstilbud fra 7 år til og med 16 år. Juniorer får treningstilbud gjennom GTL og seniorer gjennom tilsvarende team. Treningstilbudet er i hovedsak et basisopplegg fordelt etter årskull med enkelte personlige tilpasninger. I tillegg vil det for enkelte kull være hensiktsmessig å samordne treningen. Skigruppa er også åpne for treningssamarbeid med andre klubber, når dette er formålstjenlig. All trening kommuniseres over nettsiden til Vind il, hvor også eget treningsprogram legges ut jevnlig. Fra 9 til 12 år vil treningsprogrammet gis som et rammeprogram til treningsgruppen for fellestreninger. Fra 13 års alderen skal trenere gi treningsprogram/rammeprogram utover fellestreningene til treningsgruppen gjennom hele året. På junior og senior får utøverne program fra trenerne i teamene de tilhører.

2 3. Variasjon + progresjon + samhold = motivasjon Det er et mål å stimulere til variasjon i treningen. Variert trening vil gi barna et en bredere plattform for senere å kunne tåle mer spesifikk trening, slik at risikoen for overtrening reduseres. Muligheten for at flere opplever mestring blir også større med vekt på varierte aktiviteter. Variasjon i treningsmengde og intensitet er også det viktigste prinsippet for utøvere på høyt nivå. Skigruppa arbeider for å få til fleksible løsninger, slik at de som trener i mange grener (fotball, håndball, sykkel og friidrett) fortsatt skal ha mulighet for det. For å utvikle skiferdigheter og treningsgrunnlag må hver enkelt utøver utfordres ut i fra treningsgrunnlag og biologisk alder. Det er viktig at de riktige ferdighetene utvikles til riktig tid slik at treningen ikke blir voksentrening light, men best mulig tilpasset utviklingstrinnet. Skigruppa har lagt rammer for innhold (trenings- og bevegelsesformer) og fokus for hver aldersgruppe på bakgrunn av skiforbundets utviklingstrapp for å sikre riktig progresjon. Det eksisterer mange ideer om hvordan barns ferdigheter og teknikk skal utvikles. Skigruppa legger vekt på å holde stø kurs med hensyn til overordnede prinsipper og treningsfilosofi. Derfor arbeides det for å samarbeide om felles prinsipper i aldersbestemte grupper og juniorgruppen. Det samarbeides mellom nivåene for å styrke kompetansen. Opplegget bygger også på klubbsamlinger der alle har tilbud om familiesamling i november/ desember. Utover denne tradisjonelle samlingen bygges det opp supplerende tilbud for de eldre gruppene. Det oppfordres også til hyggelige, små sosiale samlinger med for eksempel boller eller pizza i de enkelte gruppene. En ide om at det stadig skal komme litt mer spennende tilbud neste år har vært praktisert gjennom mange år. Det er viktig at det adderes noe nytt med økende alder, som fungerer som motivasjon og som også er positivt fysisk og sosial stimulerende for gruppen og individuelt. 4. Trenere Trenere; bakgrunn, erfaring, kompetanse og utvikling 16 år < Trenerens rolle og ansvar (se punkt 5) Trenerutvikling Trenerkurs Det arbeides spesifikt med å utvikle: Godt trenermiljø- et morsomt sted å jobbe Høy kompetanse teknisk- og treningsfaglig (utdannelse og treneropplæring) Krav til sikkerhet, struktur, forutsigbarhet og evne til å organisere Skigruppa har som mål å ha maks 10 utøvere per trener. Aktuelle som trenere i Vind IL: Tidligere eller fortsatt aktiv løper for Vind. Foreldre med lang og god erfaring innenfor langrenn Andre med trenererfaring eller interesse for langrenn

3 I tillegg er det ønskelig at foreldre stiller opp på treningene i de yngste årsklassene (spesielt om vinteren) for å bistå som støtte på treningene (gå bakerst for å samle troppen, hjelpe til ved skader, smøring etc.) Det utarbeides program som legges inn på nettsiden for hvert kull/treningsgruppe. Treningsprogrammet skal inneholde: Treningsform, varighet, intensitet og tid og sted Variasjon i trening (sykkeltur, rulleski, hinderløp, terrengløp etc.) Hvis mulig: koordinering i forhold til andre idretter som flere driver med, eller sosiale arrangementer. Tidspunkt for samlinger, hytterturer, lavvotur, familie- sykkelturer etc. I hvert årskull/treningsgruppe samarbeider trenere og oppmenn om praktisk gjennomføring av treningstilbudet. Se stillingsbeskrivelser for de respektives ansvar. 5. Trening og teknikk fremdrift 7 år: Hva kjennetegner utøvere i denne alderen: Lekne Naturlig glede over å være i aktivitet, uten noe spesielt mål for aktiviteten Liker lek og konkurranser Stort sprik i ferdigheter Ikke spesielt mottakelig for muntlige instruksjoner Lærer fort Mister lett konsentrasjon, går lei hvis det ikke skjer noe Rutiner og forutsigbarhet skaper trygghet Målsetninger: Ha med like mange på trening på våren som startet på høsten Skape et trygt trenings- og aktivitetsmiljø Skape varig skiglede Ha det gøy på trening Skape mestringsfølelse Utvikle grunnleggende skiferdighet Organisering av aktivitet: En organisert trening per uke Alle skal ha vester med navn på. Inndeling i grupper på tvers av ferdighet, varierte grupper Planlegg aktivitetene på forhånd slik at organisering tar lite tid, aktivitet kan starte raskt og vare gjennom hele treningen Presentere programmet ved oppstart- forutsigbarhet. SE hvert barn, og få alle til å føle seg velkommen

4 Treningsprinsipper: Generelt Lek og varierte aktiviteter som skal stimulere barnas utvikling og de grunnleggende bevegelsene Stor aktivitet, mye lek og korte (intensive) økter Aktiviteter som krever samarbeid og som inkluderer alle på tvers av ferdighetsnivå. Vektlegge positiv adferd- rose. Barmark Ulike fysiske aktiviteter eller idrettsøvelser med forskjellige bevegelsesmønstre, slik at de får bred bevegelseserfaring Ideer til øvelser: se Ski Allsidig skiaktivitet knyttet til grunnleggende ferdigheter innenfor langrenn, hopp og svingteknikk. Gi noen teknikktips på grunnleggende nivå. La terrenget undervise og gi assosiasjonsoppgaver knyttet til teknikkinnlæring. Mye gåing, kjøring og hopping på ski. Tilpass terreng og aktivitet til barnas utviklingsnivå og skiferdigheter. Varier med bruk av fart, terreng og teknikker. Oppfordre utøvere til å delta på klubbkarusell Teknikk: Balanse og koordinasjon på ski gjennom lek. 8-9 år: Hva kjennetegner utøvere i denne alderen? Naturlig glede over å være i aktivitet, uten noe spesielt mål for aktiviteten Liker lek og konkurranser Lærer fort Stort sprik i ferdigheter Mister lett konsentrasjon, går lei hvis det ikke skjer noe Målsetninger: Skape et trygt trenings- og aktivitetsmiljø Skape varig skiglede Være presise Ha det gøy på trening Skape mestringsfølelse Utvikle grunnleggende skiferdighet

5 Organisering av aktivitet: En organisert trening per uke Inndeling i grupper på tvers av ferdighet, varierte grupper Planlegg aktivitetene på forhånd slik at organisering tar lite tid, aktivitet kan starte raskt og vare gjennom hele treningen God dialog med foreldre Presentere dagens program ved oppstart- forutsigbarhet Alle har på seg vester SE hvert barn, og få alle til å føle seg velkommen Treningsprinsipper: Generelt Lek og varierte aktiviteter som skal stimulere barnas utvikling og de grunnleggende bevegelsene Stor aktivitet, mye lek og korte (intensive) økter Aktiviteter som krever samarbeid og stimulerer samholdet Motivere uavhengig av nivå Barmark Ulike fysiske aktiviteter eller idrettsøvelser med forskjellige bevegelsesmønstre, slik at de får bred bevegelseserfaring Ideer til øvelser: se Ski Allsidig skiaktivitet knyttet til grunnleggende ferdigheter innenfor langrenn, hopp og svingteknikk. La terrenget undervise og gi assosiasjonsoppgaver knyttet til teknikkinnlæring. Mye gåing, kjøring og hopping på ski. Tilpass terreng og aktivitet til barnas utviklingsnivå og skiferdigheter. Varier med bruk av fart, terreng og teknikker. Oppfordre utøvere til å delta på kretsrenn og stafetter Det skal ikke topper lag på stafettene og lagene trekkes ut i fra de som har meldt seg på. Teknikk: Balanse og koordinasjon på ski gjennom lek. Hva kjennetegner utøvere i denne alderen: Motorisk gullalder All lek er moro Store forskjeller i ferdigheter Varierende grad av egeninteresse Ivrig og lekne Lærer fort 10 og 11 år:

6 Målsettinger: Skape et trygt og inkluderende treningsmiljø o Treneren må etter beste evne forsøke å gi alle barna oppmerksomhet under hver trening, lære deres navn og bruke det. o Treneren og opplegget må fremstå forutsigbar(t) (presentere hva som skal gjøres, klare regler for oppførsel på trening osv.) Utvikle grunnleggende skiferdigheter o Lek på ski gjerne ballspill, skicross, og øvelser som setter krav til balanse og koordnasjon o Unngå for mye instruksjon, men la barna prøve seg frem Skape mestringsfølelse o Oppmuntre innsats, ikke nødvendigvis prestasjon (viktigst og delta, ikke å vinne) o Sørge for et variert og tilpasset øvelsesutvalg slik at de fleste får mestringsmuligheter, samt at motivasjon og engasjement opprettholdes Stor deltakelse i karusellrenn og klubbmesterskap o Ufarliggjøre konkurransesituasjonen på forhånd o Oppfordre til deltakelse på kretsrenn og stafetter o Mestringsfokus: oppmuntre innsats, ikke nødvendigvis prestasjon (viktigst og delta, ikke å vinne) o Bruke foreldre og oppmenn til å organisere felles transport og smøring Organisering av aktivitet: Planlegg treningen på forhånd slik at organisering tar lite tid, aktivitet kan starte raskt og vare gjennom hele treningen To organiserte treninger både på høsten og om vinteren. Inndeling i grupper på tvers av ferdighet, varierte grupper Overnattingstur/samling Ingen topping av stafettlag, det skal trekkes blant dem som har meldt seg på. Det oppfordres til deltakelse på kretsrenn og stafetter. Oppmenn koordinerer foreldre som hjelper til med kjøring, smøring, oppvarming og heiing på skirenn. Treningsprinsipper: Variert trening med mange ulike øvelser/leker. Ideer til øvelser: se Lekbetonte utholdenhetsaktiviteter som krever samarbeid og stimulerer samholdet. Trening som utfordrer balanse og koordinasjon. Gjennom lek. Ikke terping på faguttrykk Aktiviteter som gir høy aktivitet, stor innsats og høy intensitet Ikke aktiviteter som skaper kø og venting 59/1 prinsippet (59 minutter aktivitet, 1 minutt organisering på hver trening). Aktiviteter som utvikler balanse, hurtighet, koordinasjon, rytme Treneren bør eksemplifisere gjennom å vise et riktig øvingsbilde. Styrkeøvelser, og eventuelt enkle tøyningsøvelser på slutten av treningen. Fin læringseffekt og god, samlet avslutning for gruppen. Teknikk: 1. All tyngde på en ski.

7 2. Komme ordentlig over på hver side med nese, kne, tå. 3. Luft under den skia du ikke har tyngde på, helt til den er ført frem helt parallelt med den andre. 4. Fall i kroppen (trykk på tåballen, ikke sitte bakpå, blikket frem). 5. Bruk av overkropp (lave skuldre, fullføre skitak). Tyngdeoverføring, balanse, fullføring av tak/skyv skal oppnås. Hva kjennetegner utøvere i denne alderen: år: Pliktoppfyllende Ønske om utvikling Gjør gjerne øvelsene fort i stedet for riktig. Rastløse Sosiale Lekende Motorisk gullalder. Store forskjeller i utvikling/modenhet. En del driver med egentrening. De fleste vil ha større innslag av ordentlig trening, men liker også lek og konkurranser. Mange får interesse for treningsplanlegging og treningsdagbok. Flere velger spesialidrett. Forskjeller i ferdighetsnivå. Målsetninger og tiltak: Forhindre frafall ved å legge vekt på humør og glede. Videreutvikling av teknikk og bevisstgjøring av tekniske begreper. o Treneren kombinerer muntlig instruksjon og øvingsbilder. o Treneren forklarer hvorfor begreper som tyngdeoverføring, balanse og fraspark er viktige for god skiteknikk. o Utøverne skal utvikle teknisk forståelse. Legge til rette for at utøverne får eierskap til egen trening ved å kombinere treningsteori og praksis. o Utøvere i denne alderen er spesielt sårbare mht belastningsskader og overtrening. Derfor er det spesielt viktig at treneren gjennomgående sørger for varierte treningsog bevegelsesformer på fellestrening, og bevisstgjør utøverne på at prinsippet om variasjon også gjelder ellers i treningshverdagen, uansett treningsmengde. Variasjon vil også ha en positiv effekt på utøvernes motivasjon og engasjement. o Forklare i forkant av hver treningsøkt formål og hensikt med treningen. Treningen skal oppleves som stimulerende for utøvere på alle ferdighetsnivå. o Treneren må etter beste evne forsøke å gi alle barna oppmerksomhet under hver trening, lære deres navn og bruke det. o Variere treningsform og innhold slik at utøvernes ulike interesser og ønsker imøtekommes. o På alle treninger: berømme deltakelse og innsats uavhengig av prestasjon. Legge til rette for at utøverne også trener med hverandre utenfor fellestrening. o Oppfordre til at utøverne tar initiativ til egentrening med hverandre o Jobbe mot en mestringskultur der utøverne er positive og oppmuntrer hverandre på trening

8 Stor deltakelse i Ungdommens Holmenkollrenn og KM/kretsrenn. o Ufarliggjøre konkurransesituasjonen på forhånd o Mestringsfokus: oppmuntre innsats, ikke nødvendigvis prestasjon (viktigst og delta, ikke å vinne) o Delta på Ungdommens holmenkollrenn o Bruke foreldre og oppmenn til å organisere felles transport og smøring Organisering av aktivitet: Planlegg treningen på forhånd slik at organisering tar lite tid, aktivitet kan starte raskt og vare gjennom hele treningen Tilbud om flere organiserte treninger per uke gjennom høsten og vinteren Ukentlig intervalltrening høst/vinter, testløp to ganger høst Mer spesifikk teknikktrening. Bruk av videokamera Én styrkeøkt pr. uke (utholdende styrke, stabilitet) Felles langtur i helgene Treningsprinsipper: Variere treningsmengde fra uke til uke. Treningsplan. Fokus på teknikk! Aktiviteter som utvikler balanse, hurtighet og koordinasjon (imitasjonsøvelser, basisøvelser på rulleski og ski). Innslag av teknikkinstruksjon med individuell tilbakemelding, individuelle arbeidsoppgaver. Varierte utholdenhetsaktiviteter, bruk fremdeles mye lek Gjennomføring og læring av ulike treningsformer; o Hovedvekt på intervaller med kort (2-3min) draglengde. o Kontinuerlig arbeid (turer på 1-1,5 t med jevne mellomrom), innslag av lengre turer. o Bli vant til og kjenne ulike intensitetsnivåer: Lett middels hard Intensitets- og hurtighetstrening gjennom skicross og stafetter Aktiviteter som gir høy aktivitet, stor innsats og lite venting. Ikke aktiviteter som skaper kø. Rulleski som ukentlig treningsform fokus på balanse og mestring Gå mye uten staver. Generell styrke- og stabilitetstrening. Egen kropp eller parøvelser som belastning Teknikk 1. All tyngde på en ski. 2. Komme ordentlig over på hver side med nese, kne, tå. 3. Luft under den skia du ikke har tyngde på, helt til den er ført frem helt parallelt med den andre. 4. Fall i kroppen (trykk på tåballen, ikke sitte bakpå, blikket frem). 5. Bruk av overkropp (lave skuldre, fullføre skitak). Tyngdeoverføring, balanse, fullføring av tak/skyv skal oppnås. 15 og 16 år: Hva kjennetegner utøvere i denne alderen?

9 Forskjeller i motivasjon De fleste vil ha større innslag av ordentlig trening, men liker også lek og konkurranser Kritisk periode for frafall i overgangen til junior Stor interesse for det treningsfaglige, men variasjon mht gjennomføring Starter nettverk utenfor klubben Mange tar initiativ til egentrening med hverandre Stor utvikling mtp selvstendighet Målsettinger og tiltak: Forskjeller i motivasjon o Treneren må etter beste evne forsøke å gi alle utøvere oppmerksomhet under hver trening, lære deres navn og bruke det. o Treneren skal tilpasse opplegg og forventninger til de ulike utøvernes nivå, både med hensyn til fysiske ferdigheter og ambisjonsnivå. Utøverne skal gjøres kjent med en helhetlig treningsprosess. o Utøvere i denne alderen er spesielt sårbare mht belastningsskader og overtrening. Derfor er det spesielt viktig at treneren gjennomgående sørger for varierte treningsog bevegelsesformer på fellestrening, og bevisstgjør utøverne på at prinsippet om variasjon også gjelder ellers i treningshverdagen, uansett treningsmengde. Variasjon vil også ha en positiv effekt på utøvernes motivasjon og engasjement. o Utøverne skal få treningsplan med oversikt over fellestreninger samt forslag til egentrening. o De utøverne som vil skal ha tilbud om jevnlig tilbakemelding og veiledning på treningsdagbok. o Utøverne skal gjøres kjent med enkel treningsteori gjennom undervisning (for eksempel et lite foredrag) og arbeidet med treningsdagboken. Utøverne skal reflektere rundt egen teknikk ved hjelp av tekniske begreper. o Kombinasjon av basisøvelser (ski og barmark) og instruksjon fra treneren. o Oppfordre til at utøverne tar del i teknikktreningen, ved for eksempel å se på hverandre. o Bruk av videokamera. Skape felles utviklingsprosjekt der utøverne drar nytte av hverandre i treningsarbeidet. o Oppfordre til at utøverne tar initiativ til egentrening med hverandre (for eksempel på facebook) o Jobbe mot en mestringskultur der utøverne er positive og oppmuntrer hverandre på trening. Stor deltakelse i Hovedlandsrenn og kretsrenn (cup). o Ved å ufarliggjøre konkurransesituasjonen på forhånd. o Mestringsfokus: oppmuntre innsats, ikke nødvendigvis prestasjon (viktigst og delta, ikke å vinne). o Bruke foreldre og oppmenn til å organisere felles transport og smøring. Organisering av aktivitet: Tilbud om flere organiserte treninger pr uke høst og vinter Planlegg treningen på forhånd slik at organisering tar lite tid, aktivitet kan starte raskt og vare gjennom hele treningen o Utøverne bør også vite på forhånd hva som skal skje på treningen

10 Én styrkeøkt pr. uke (utholdende styrke, stabilitet). Felles langtur i helgene Ukentlig intervalltrening høst/vinter, testløp 2 ganger høst. Del av hospiteringstilbudet til GTL Overnattingstur/samling Utøverne (de fleste) bør føre treningsdagbok. Individuell treningsplan til de som ønsker. Treningsprinsipper: Fokus på teknikk! Aktiviteter som utvikler balanse, hurtighet og koordinasjon (imitasjonsøvelser, basisøvelser på rulleski og ski) Teknikkinstruksjon med individuell tilbakemelding, individuelle arbeidsoppgaver Varierte utholdenhetsaktiviteter, bruk fremdeles lek Gjennomføring av ulike treningsformer; o Intervaller med variert draglengde, men hovedvekt på korte drag. o Kontinuerlig arbeid (turer på 1-1,5 t med jevne mellomrom, også innslag av lengre turer over to timer) o Bli bevisst på trening i ulike intensitetsoner: Lett (1-2) middels (3) hard (4-5) Introduser treningsteoretiske begreper som I-soner, periodisering av trening Gjennomføring av testløp ( Lyn-løpet fra Sognsvann til Åklungen) gjennom barmarkssesongen Fokus på basis- og stabiliseringsstyrke med kroppen som vekt. Teknikk: Fokusere på det viktigste, men begynner å terpe detaljer. 1. Tyngdeoverføring (nese-kne-tå) 2. Grunnposisjon (vinkler og trykk) 3. Fall 4. Parallelle linjer gjennom hofte- og skulderledd 5. Kunne variere leddutslag etter terreng og fart 6. Timing I tillegg til trening og teknikk, kan vi forsiktig begynne med taktikk i års-alderen, dette vektlegges i større grad når de blir år. Taktskifte/skyte fart over bakketopper, gjennom svinger osv. Mental trening og spenningsregulering før konkurranse Visualisering av løypa. Scenariotrening Utvikle eierskap til treningsarbeidet. Tilbud gjennom GLT og andre tilsvarende team. Juniorer og seniorer

11 Vi ønsker å tilrettelegge for at det skal være attraktivt å være tilknyttet Vind også som junior- og seniorløper. Vi anser at det er viktig for klubben å ha skiløpere i junior- og seniorklassene. De er viktige som motivasjonsfaktor for yngre løpere og vil være en ressurs for klubben. 6. Målsettinger Volum- og miljømål Vind il skal ha minimum 100 utøvere på trening Vind il skal ha minimum 40 barn på de to yngste treningsgruppene Vind il skal ha et gjennomsnitt på 200 deltagere på Klubbrenn Vind il skal ha minimum 50 løpere som deltar på Krets eller sone renn Vind il skal ha minimum 5 barn på hvert årskull i årskullene år Vind il skal ha minimum 4 løpere på hvert årskull i årskullene år Vind il skal ha minimum 2 løpere som årlig rykker opp i juniorklassen som deltar på GTL Ski gruppa skal ha minimum 2 løpere i senior. Resultatmål Kretsmesterskapet: Langrennsgruppa skal oppnå minimum 4 individuelle kretsmestre og 5 øvrige pallplasseringer i mesterskapet. Hovedlandsrennet: Langrennsgruppa skal ha minimum 2 blant de 10 beste i Hovedlandsrennet. Junior-NM, Norges cup: 1 blant de 15 beste og en til inne blant de 20 beste. Løper på Oppland skikrets sitt førstelag i stafett. 2 løpere som kvalifiserer seg til Norgescup- finalen Senior-NM, Norgescup: 2 løpere blant de 40 beste i NM. Stafettlag som plasserer seg blant de 15 beste. 1 løper på nasjonal kvote på World-cup 7. Arrangement Det skal arrangeres 10 klubbrenn, samt klubbmesterskap, hver sesong.

12 Videre skal det årlig arrangeres kretsrenn/sonerenn og Madshus stafetten. Vi har også som mål å arrangere et større renn som Norgescup junior/ senior, Hovedlandsrenn eller lignende hvert 2. år. Vi ønsker å holde destinasjonen Gjøvik/Vind på skikartet. Arrangementene er med på å vedlikeholde/oppgradere løypenettet vårt og å opprettholde og forbedre arrangørkompetansen i klubben. Spørsmål i forbindelse med denne sportsplanen rettes til sportslig leder. Gjøvik, KT

Sportsplan Vind IL- Ski

Sportsplan Vind IL- Ski Sportsplan Vind IL- Ski Denne handlingsplanen er grunnlaget i arbeidet med å ivareta og utvikle et godt, motiverende og miljøskapende treningstilbud for langrennsbarn og utøvere i Vind il. Ski gruppa arbeider

Detaljer

Utviklingsplan Lyn Ski

Utviklingsplan Lyn Ski Utviklingsplan Lyn Ski Skileik, Aldersbestemte klasser 9-16 år, Junior Lyn Skis utviklingsplan gir retningslinjer og veiledning for trenere for treningsgrupper fra Skileik til junioralder. Utøvere på ulike

Detaljer

Sportsplan DFI Ski. 1. Overordnete mål og tiltak

Sportsplan DFI Ski. 1. Overordnete mål og tiltak Sportsplan DFI Ski Denne handlingsplanen er grunnlaget i arbeidet med å ivareta og utvikle et godt, motiverende og miljøskapende treningstilbud for langrennsbarn og utøvere i DFI Ski Skigruppa arbeider

Detaljer

Norgeshus skiskole. www.skiskole.teamnorgeshus.no

Norgeshus skiskole. www.skiskole.teamnorgeshus.no Norgeshus skiskole www.skiskole.teamnorgeshus.no Velkommen til Norgeshus Skiskole Vi i Team Norgeshus setter stor pris på å kunne få spillerom og en hjelpende hånd fra NSF til å vise at også eliteaktivitet

Detaljer

HANDLINGSPLAN TIF SKI

HANDLINGSPLAN TIF SKI 1 HANDLINGSPLAN TIF SKI 2015 2016 September 2015 2 1. ORGANISERING TIF-Ski skal ha en organisasjon som er tilpasset gruppas aktivitetsnivå og som er i samsvar med TIF s mål. Mål Målbeskrivelse Ansvarlig

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LANGRENNSTRENING I VIKERSUND IF LANGRENN

RETNINGSLINJER FOR LANGRENNSTRENING I VIKERSUND IF LANGRENN RETNINGSLINJER FOR LANGRENNSTRENING I VIKERSUND IF LANGRENN Innledning I Vikersund IF langrenn bygger vi opp trening og innhold i trening på bakgrunn av Norges Skiforbund sine retningslinjer, som igjen

Detaljer

Organisering av treningsgruppene og sportslig opplegg for sesongen 2017/2018

Organisering av treningsgruppene og sportslig opplegg for sesongen 2017/2018 Organisering av treningsgruppene og sportslig opplegg for sesongen 2017/2018 Bakgrunn Drammen Slalåmklubb skal være hovedaktør for utvikling av alpinidrett i Drammensområdet og skape en betydelig bredde-

Detaljer

UTKAST pr : SPORTSPLAN FOR SKISKYTTERGRUPPA IL BEVERN

UTKAST pr : SPORTSPLAN FOR SKISKYTTERGRUPPA IL BEVERN UTKAST pr 29.02.2017: SPORTSPLAN FOR SKISKYTTERGRUPPA IL BEVERN 2017-2020 INNLEDNING Formål med sportsplanen Formålet med denne sportsplanen er å gi rammene for sportslig aktivitet og herunder beskrive

Detaljer

Utvikling av unge utøvere i svømming. Per Osland Trener Jr.landslagets utviklingsgruppe

Utvikling av unge utøvere i svømming. Per Osland Trener Jr.landslagets utviklingsgruppe Utvikling av unge utøvere i svømming Per Osland Trener Jr.landslagets utviklingsgruppe Utviklingstilpasset trening o Dersom barne- og ungdomstrening reduseres til en kopi av elitetrening, tar vi ikke hensyn

Detaljer

Bækkelagets Sportsklub Skigruppas UTVIKLINGSTRAPP LANGRENN

Bækkelagets Sportsklub Skigruppas UTVIKLINGSTRAPP LANGRENN Bækkelagets Sportsklub Skigruppas UTVIKLINGSTRAPP LANGRENN Utarbeidet sommeren 2012 1.0 Innledning I grunn for all langrennstrening som drives i Bækkelagets Sportsklub ligger Norges Skiforbunds utviklingstrapp.

Detaljer

TRENINGSPROGRAM LANGRENN OG TRENING

TRENINGSPROGRAM LANGRENN OG TRENING TRENINGSPROGRAM Jørgen Aukland, en kald desemberkveld på Beitostølen. LANGRENN OG TRENING Langrenn er en krevende idrett som setter store krav til hele kroppen. Det viktigste for å prestere i langrenn

Detaljer

IL Skrim Ski Ungdom 13 + VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE

IL Skrim Ski Ungdom 13 + VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE Mål / hensikt / div Et tilbud til de som vil litt mer, topp og bredde Skrim Ungdom 13 + gruppen er for utøvere fra 13 års klassen til og med eldre junior Alle treninger

Detaljer

SESONG INFORMASJON 2013/2014 GRAN IL SKIGRUPPA

SESONG INFORMASJON 2013/2014 GRAN IL SKIGRUPPA SESONG INFORMASJON 2013/2014 GRAN IL SKIGRUPPA A: Organisatorisk tilknytning Bestemmelser og målsettinger for Gran IL s skigruppe Sesongen 2013 / 2014 Gran Idrettslag (GIL) er medlem av bl.a. Norges Idrettsforbund

Detaljer

Beisfjord I.L. SPORTSPLAN LANGRENN

Beisfjord I.L. SPORTSPLAN LANGRENN SPORTSPLAN LANGRENN Den sportslige planen er ment som et rammeverk for klubbens treningsfilosofi og en rød tråd for treningen fra de yngste til de eldste i klubben. Den sportslige planen skal være veiledende

Detaljer

Hedmark Skiskytterkrets. Langtidsplan HSSK

Hedmark Skiskytterkrets. Langtidsplan HSSK Hedmark Skiskytterkrets Langtidsplan HSSK Vedtatt på kretstinget til HSSK 09.05.2016 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Visjon... 2 3 Verdigrunnlaget... 2 4 Virksomhetsideen... 2 5 Handlingsplan...

Detaljer

NESODDEN IF SKI TRENINGSGRUPPER RETNINGSLINJER FORVENTNINGER OG ANBEFALINGER

NESODDEN IF SKI TRENINGSGRUPPER RETNINGSLINJER FORVENTNINGER OG ANBEFALINGER NESODDEN IF SKI TRENINGSGRUPPER RETNINGSLINJER FORVENTNINGER OG ANBEFALINGER Retningslinjer Anbefalinger pr. treningsgruppe/alder Side 2-4 Hva forventes av utøvere og deres foreldre Side 5 Side 1 av 5

Detaljer

SKI OG FUnKSJOnSHEmmEDE

SKI OG FUnKSJOnSHEmmEDE SKI OG FUnKSJOnSHEmmEDE SKIGLEDEn ER FOR ALLE! Skiglede for store, skiglede for små. For gammel og ung. For de som vil vinne og for de som bare vil fryde seg. For funksjonsfriske, javisst. Men like mye,

Detaljer

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon!

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon! BSK s hustavle Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet Best på Samhold og Kommunikasjon! 2 Kjære BSK medlem For alle BSK ere gjelder BSKs verdier: Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet

Detaljer

Organisering for 8 åringer (2. klasse): Skileik

Organisering for 8 åringer (2. klasse): Skileik Organisering for 8 åringer (2. klasse): Skileik - ØHIL Langrenn arrangerer Skileik for 2. klassinger med vekt på LEK, MORO og AKTIVITET ute. - Nærområdet rundt Hosle Skole brukes - Ingen krav til tekniske

Detaljer

Utviklingsstigen til langrennsgruppa i Kjelsås IL

Utviklingsstigen til langrennsgruppa i Kjelsås IL Utviklingsstigen til langrennsgruppa i Kjelsås IL Retningslinjer for skitrenere på aldersbestemte klasser i Kjelsås IL: Innhold Side Barneårene Generelt for barne- og ungdomstrinnene 1 7 og 8 årsklassen

Detaljer

Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006

Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006 Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006 Innledning: Bossmo & Ytteren IL ski er ei undergruppe i det lokale fleridrettslaget. Klubben har ved utstrakt

Detaljer

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA En praktisk og meningsfull veileder til Utøveren, Treneren, Foreldre og Oppmenn i RSK-Alpin «Slik gjør vi det i RSK Alpin» Side 1 Innledning RSK-Alpins veileder, «Slik gjør

Detaljer

Foreldremøte 8-12 år 4.12.2013

Foreldremøte 8-12 år 4.12.2013 Foreldremøte 8-12 år 4.12.2013 Sportslig organisering - ski Sportslig leder: Willy Andersen Trenere 8-12 år: Ida Andrèn, Yvonne Jacobsen, Tore Bjørnstad, Lars Hangerhagen (Audun Semb, Olav Bolseth, Sigbjørn

Detaljer

Fagmøte Kl

Fagmøte Kl Fagmøte 14.10.2017 Kl. 09.30-10.15 Agenda Ny utviklingstrapp for langrenn Livet etter Per N - Hvem er Pål Arbeidsfordeling langrenn Arbeidsoppgaver og prioriterte områder utdanning Skiforbundets utviklingsmodell

Detaljer

Sportsplan for Nordby IL!

Sportsplan for Nordby IL! Sportsplan for Nordby IL! Dette er den overordnede sportsplanen for idrettslaget og omhandler verdier og målsetninger. De enkelte gruppene i Idrettslaget skal etter behov utarbeide egen sportsplaner, som

Detaljer

2016-2020. Overordnet sportsplan for Fredrikstad sykkelklubb

2016-2020. Overordnet sportsplan for Fredrikstad sykkelklubb 2016-2020 Overordnet sportsplan for Fredrikstad sykkelklubb Forord På vegne av styret i Fredrikstad sykkelklubb ble det november 2015 oppnevnt et sportsutvalg i Fredrikstad sykkelklubb. Sportsutvalget

Detaljer

Bakteppe for arbeidet med sportsplan

Bakteppe for arbeidet med sportsplan Arbeid med sportsplan Bossmo og Ytteren IL skigruppa. Dato: 12. og 13. desember 2016 Sted: Campus Helgeland Til stede: Ronny, Trine, Tina, Hilde, Lars Ivan, Bård og Marian fra NSSF. Bakteppe for arbeidet

Detaljer

SPORTSPLAN FLEST MULIG LENGST MULIG

SPORTSPLAN FLEST MULIG LENGST MULIG FLEST MULIG LENGST MULIG - MED SPILLEREN I SENTRUM GJENNOM: OVERORDNET MÅLSETNING TILPASSET DIFFERENSIERING HENSIKTSMESSIG HOSPITERING GODE TRENINGSØVELSER NOK TRENERKOMPETANSE TRENERFORUM MED KONTINUERLIG

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE OM HASLUM LANGRENN. Trening av gutter og jenter 2009

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE OM HASLUM LANGRENN. Trening av gutter og jenter 2009 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE OM HASLUM LANGRENN Trening av gutter og jenter 2009 Agenda Langrennstrening i Haslum for vår yngste gruppe Treningsfilosofi ved Haslum Langrenn Trenerrollen Foreldrerollen Info

Detaljer

Den daglige treningen er en evig balansegang mellom belastning, både b

Den daglige treningen er en evig balansegang mellom belastning, både b Treningsplanlegging Den daglige treningen er en evig balansegang mellom belastning, både b variert og spesifikt, og hvile. Utsagn som; trening er nedbrytende, det er under hvilen du blir bedre,, og skal

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS lille grønne Slik gjør vi det i Heming Kjære Hemingmedlemmer, foreldre og trenere Hemings lille grønne er en veileder for alle som har noe med Heming å gjøre

Detaljer

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN 2014-2015 2 Innhold handlingsplan Finnmark Skikrets 1. Visjon, verdier og hovedmål 2. Kjerneaktivitet a. Breddeidrett b. Toppidrett c. Skirenn og arrangement d. Anlegg e.

Detaljer

1 Oppvarming. 8 Vg1 Oppvarming

1 Oppvarming. 8 Vg1 Oppvarming 8 Vg1 Oppvarming 1 Oppvarming Før du går i gang med et hardt fysisk arbeid, bør du varme opp. Oppvarming fra hvile til arbeid Kroppen trenger tid til å omstille seg fra hvile til arbeid. Derfor bør du

Detaljer

Målsetningsdokument NITTEDAL SKI

Målsetningsdokument NITTEDAL SKI Målsetningsdokument NITTEDAL SKI Styret 28.februar 2017 Innhold Innledning... 3 Organisatorisk tilhørighet og førende dokumenter... 3 Målsettinger for rekruttering... 4 Målsettinger for aktivitetsnivå...

Detaljer

Røa Langrenn 2004 Sesong 2014/2015

Røa Langrenn 2004 Sesong 2014/2015 Røa Langrenn 2004 Sesong 2014/2015 Oppsummering sesong 2014/2015 Plan for neste sesong Glede Mestring Raushet Gruppe 2004 11 år Oppmann: Marit Dyrli Hovedtrener: Hans-Petter Kristiansen Assistent-trenere:

Detaljer

Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016

Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016 Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016 1. Anlegg. Buskerud skikrets skal ha en anleggsplan som omfatter dagens situasjon, klubbenes planer og skikretsens ønsker for drift og utbygging: Kretsen skal

Detaljer

SKIIDRETT OG BARn - BESTEMMELSER OG RETTIGHETER

SKIIDRETT OG BARn - BESTEMMELSER OG RETTIGHETER SKIIDRETT OG BARn - BESTEMMELSER OG RETTIGHETER Vi må ta vare på hver eneste jente og gutt, fra de spenner skiene på bena og tar sine første, prøvende tak. Vi må ta vare på alle barn som i ren og utilslørt

Detaljer

Sportsplan Trondhjems Skiskyttere

Sportsplan Trondhjems Skiskyttere Sportsplan for Trondhjems Skiskyttere Formålet med denne sportsplanen er å angi rammene for den sportslige organiseringen og treningen i Trondhjems Skiskyttere. Ambisjonen er at den organiserte treningen

Detaljer

Sportsplan NES SKI

Sportsplan NES SKI Sportsplan NES SKI2016 2020 1. INNLEDNING Sportsplanen skal definere mål, strategi og tiltak innenfor satsningsområdene bredde og rekruttering, aktivitet, utdanning og kompetanse og organisasjon. Planen

Detaljer

TRENINGSLÆRE. - Trenerrollen - Metoder -Krav

TRENINGSLÆRE. - Trenerrollen - Metoder -Krav TRENINGSLÆRE - Trenerrollen - Metoder -Krav INSTRUKTØR, TRENER ELLER COACH Instruktør: Demonstrere Forklare Vise Illustrere Trener: Planlegge Tilrettelegge Veilede Organisere Coach: Prosessveileder Mentor

Detaljer

Utviklingstrapp i orientering -bedre systematikk i treningsarbeidet

Utviklingstrapp i orientering -bedre systematikk i treningsarbeidet Utviklingstrapp i orientering -bedre systematikk i treningsarbeidet 6. Januar 2010 Anders Skjeset Innledning Utarbeidet av Erlend Slokvik, Egil Johansen, Jan Arild Johnsen og Bjørnar Valstad med bakgrunn

Detaljer

Bestemmelser, Langrenn for barn:

Bestemmelser, Langrenn for barn: Ajourført 28. juni 2008 Gjennomgått, revidert og godkjent på LKs Fagmøte juni 2008. Bestemmelser, Langrenn for barn: Disse bestemmelser og retningslinjer gjelder langrenn for barn opp til og med 12 år

Detaljer

Sportsplan for Eidsvold Værks Skiklub Langrenn

Sportsplan for Eidsvold Værks Skiklub Langrenn Sportsplan for Eidsvold Værks Skiklub Langrenn Godkjent av styret 11.02.2013 Eidsvold Værks Skiklub Side 1 www.evs1881.no Innhold 1. Innledning... 3 2. Grunnverdier... 4 3. Mål... 5 3.1 Eidsvold Værks

Detaljer

Idrettens barnerettigheter med utviklingsplan Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år.

Idrettens barnerettigheter med utviklingsplan Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. Idrettens barnerettigheter med utviklingsplan Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. Dette betyr: Idrettens barnerettigheter skal prege måten vi organiserer og

Detaljer

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Fjell er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at fotballopplæringen

Detaljer

Sportslig plan Hommelvik IL Langrenn

Sportslig plan Hommelvik IL Langrenn Sportslig plan Hommelvik IL Langrenn Plan for sportslig utvalg, Hommelvik langrenn Vi vil skape et sunt og inkluderende miljø for utøverne våre. Det er plass til alle, både de som trener for å bli best

Detaljer

Hvorfor basistrening? v/lars-arne Andersen. Olympiatoppen 1

Hvorfor basistrening? v/lars-arne Andersen. Olympiatoppen 1 Hvorfor basistrening? v/lars-arne Andersen Olympiatoppen 1 Hva er basistrening? Bakgrunn: De siste 10-20 år har det skjedd en kraftig endring innen toppidretten: Økt fokus på konkurranser, seirer og prestasjoner

Detaljer

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball Sportslig plan IL Holeværingen Fotball INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Holeværingen er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at

Detaljer

Nydalens Skiklub - Norges største o-klubb Erfaringer, gleder og utfordringer. Jon Iver Bakken Sportslig leder

Nydalens Skiklub - Norges største o-klubb Erfaringer, gleder og utfordringer. Jon Iver Bakken Sportslig leder Nydalens Skiklub - Norges største o-klubb Erfaringer, gleder og utfordringer Jon Iver Bakken Sportslig leder Vår målsetting: Nydalens Skiklub skal være Norges beste klubb å være o-løper i Organisering

Detaljer

SPORTSPLAN SKIGRUPPA ROTERUD IL

SPORTSPLAN SKIGRUPPA ROTERUD IL SPORTSPLAN SKIGRUPPA ROTERUD IL 2016 2018 INNHOLD Innledning 3 Organisasjon 4 Skigruppas formål 4 Grunnleggende verdier 5 En god representant for Roterud Ski følger disse punktene 5 Utstyr 6 Generelle

Detaljer

SUKSESS HISTORIER. Neste generasjon Junior jentene 2015-11-02

SUKSESS HISTORIER. Neste generasjon Junior jentene 2015-11-02 SUKSESS HISTORIER Neste generasjon Junior jentene CLASSIFICATION: INTERNAL 2015-11-02 SUKSESSHISTORIER HVORDAN REKRUTTERE OG BEHOLDE - OPPSUMMERT Rekruttere Vi må ha noe å tilby: Ukentlig fellestrening

Detaljer

Planen er revidert av barneidrettskomiteen i Nord-Trøndelag Idrettskrets. Komiteen består av representanter fra Trøndelag Fotballkrets, NT Skikrets

Planen er revidert av barneidrettskomiteen i Nord-Trøndelag Idrettskrets. Komiteen består av representanter fra Trøndelag Fotballkrets, NT Skikrets Planen er revidert av barneidrettskomiteen i Nord-Trøndelag Idrettskrets. Komiteen består av representanter fra Trøndelag Fotballkrets, NT Skikrets NHF Region Midt-Norge, NT Friidrettskrets, NT Orienteringskrets,

Detaljer

HVA ER BASISTRENING? HVORFOR BASISTRENING?

HVA ER BASISTRENING? HVORFOR BASISTRENING? HVA ER BASISTRENING? Generell og spesifikk trening av koordinative, fysiske, psykiske og sosiale egenskaper. Allsidig utvikling av utholdenhet, styrke, spenst, bevegelighet, koordinasjon og psykiske egenskaper

Detaljer

Trenerhåndbok. Sarpsborg IL Håndball

Trenerhåndbok. Sarpsborg IL Håndball Trenerhåndbok Sarpsborg IL Håndball Innhold: 1. Trenerens rolle 2. Treningen, forberedelse, gjennomføring etc 3. Rød tråd Sarpsborg IL håndball 4. Fysisk trening prosjekt den gode vane 5. Øvelses bank.

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte 30.01.2005 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

Referat høstmøte 28.10.2015

Referat høstmøte 28.10.2015 Referat høstmøte 28.10.2015 Sted: Lampeland Kl. 18.30 kl. 21.30 Tilstede: Styret i BSSK, Ål SSK, Svene IL, Lier IL, Bødalen IF, Eiker-Kvikk, Hønefoss SSK, Drammen Strong, IL Bevern, Simostranda IL, Geilo

Detaljer

https://youtu.be/nxqgbt8rjas

https://youtu.be/nxqgbt8rjas https://youtu.be/nxqgbt8rjas Velkommen til utviklingsprosess! Skiforbundets utviklingsmodell (SUM) Vedtatt på Skitinget i 2016 Bygger på svarene i Klubbundersøkelsen 2015 Ligger til grunn for utformingen

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø Vedlegg 1. Barnefotballens tre grunnverdier: http://www.fotball.no/barn_og_ungdom/barnefotball/ Likhetsprinsippet Gjelder innad i et lag. Bygger på filosofien om at alle barn skal gis like muligheter til

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON: Sportsplan bandy Rev 0 12-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

Årsklasse 16-17 år. Breddetilbud. Fordeling av treningsmengde og treningsformer

Årsklasse 16-17 år. Breddetilbud. Fordeling av treningsmengde og treningsformer Rammeplan for sportslige aktiviteter 16-17 år Årsklasse 16-17 år På dette alderstrinnet skal en legge vekt på å integrere tekniske ferdigheter i en spillsammenheng. Det betyr at en ønsker å utvikle spillernes

Detaljer

Sportslig Plan. for Ålesund Golfklubb perioden 2015 2016. 17. april 2015. Ålesund Golfklubb Gode Golfopplevelser for Alle

Sportslig Plan. for Ålesund Golfklubb perioden 2015 2016. 17. april 2015. Ålesund Golfklubb Gode Golfopplevelser for Alle Sportslig Plan for Ålesund Golfklubb perioden 2015 2016 17. april 2015 Ålesund Golfklubb Gode Golfopplevelser for Alle Innhold Verdigrunnlag 3 Del 1 - Aktiv livet ut 4 Rekruttere, ivareta, utvikle Del

Detaljer

Kjelsås Alpin U10/U8 Informasjon for sesongen 2015-2016. Oppdatert per 24. februar 2016

Kjelsås Alpin U10/U8 Informasjon for sesongen 2015-2016. Oppdatert per 24. februar 2016 Kjelsås Alpin U10/U8 Informasjon for sesongen 2015-2016 Oppdatert per 24. februar 2016 Kjelsås Alpin Kjelsås IL Alpint er en mål og mestringsorientert klubb. Vi fokuserer på at utøverne skal mestre oppgaver

Detaljer

Kursbeskrivelse for Trener 1 i hurtigløp/kunstløp på skøyter

Kursbeskrivelse for Trener 1 i hurtigløp/kunstløp på skøyter Kursbeskrivelse for Trener 1 i hurtigløp/kunstløp på skøyter Norges Skøyteforbund Innledning. Dette kurset er bygget på Norges Idrettsforbunds spesifikasjon Trenerløypa, nivå 1. Kurset er modulbasert.

Detaljer

Sportslig plan. Med fokusområder for 2015-2020. side 1

Sportslig plan. Med fokusområder for 2015-2020. side 1 Sportslig plan Med fokusområder for 2015-2020 side 1 side 2 Innholdsfortegnelse 1 Forord... 5 2 Grunnlag... 6 2.1 Visjon... 6 2.2 Virksomhetsidé... 6 2.3 Hovedmål... 6 2.4 NIFs regler for Barneidrett (definisjon)...

Detaljer

ÅRSBERETNING SKIGRUPPA 2015

ÅRSBERETNING SKIGRUPPA 2015 1 ÅRSBERETNING SKIGRUPPA 2015 STYRET: Leder: Sportslig leder Kasserer: Arrangmentsansvarlig Sekretær Material og utstyr: IT-ansvarlig: Knut M. Bukve Tore Hansteen Simen Frøiland Elisabeth Werner Jørgensen

Detaljer

Årsberetning GIL Langrenn 2015

Årsberetning GIL Langrenn 2015 Årsberetning GIL Langrenn 2015 Målsetting Langrennsgruppa i GIL har som målsetting å gi skiglede gjennom et godt miljø, gode treningsforhold og gode trenerressurser. Langrennsgruppa har en todelt satsning

Detaljer

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb - trivsel - trygghet - tilhørighet - Lille blå Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb Tromsø svømmeklubb - TSK er Nord-Norges største svømmeklubb har 634 medlemmer. Av disse er 354 aktive medlemmer og

Detaljer

Foreldremøte for 2002 og yngre

Foreldremøte for 2002 og yngre Langrennsgruppa ønsker velkommen til: Foreldremøte for 2002 og yngre torsdag 30. oktober 2014 Sesongen 2014 2015 1 Trøsken IL langrenn og orientering etablert i 1945, ca. 550 medlemmer Organisering Hovedstyre

Detaljer

Informasjon til foreldre

Informasjon til foreldre Ski-sesongen 2014 Informasjon til foreldre Info Sportsplan på IL Jotun ski inneheld info ang eigenandelar på renn etc. Dugnadslister kiosk Fardalen. Terminliste på Skiforbundet. Treningssamling på snø

Detaljer

Lasse Hoel utviklingskonsulent Norges Svømmeforbund. Anne Lysvåg Vill i vann trener Asker Svømmeklubb

Lasse Hoel utviklingskonsulent Norges Svømmeforbund. Anne Lysvåg Vill i vann trener Asker Svømmeklubb Lasse Hoel utviklingskonsulent Norges Svømmeforbund Anne Lysvåg Vill i vann trener Asker Svømmeklubb Moro med svømming?? 3 Glad i vann? 12 85 Glad i vann Ikke glad i vann Svømmere Hvor gode er vi på å

Detaljer

Byåsen IL Langrenn Rammeplan. 1. Innledning... 4. 1.1. Hensikt med rammeplan... 4 1.2. Bruksmåte... 4. 2. Om Byåsen IL langrenn...

Byåsen IL Langrenn Rammeplan. 1. Innledning... 4. 1.1. Hensikt med rammeplan... 4 1.2. Bruksmåte... 4. 2. Om Byåsen IL langrenn... Rammeplan 2010 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Hensikt med rammeplan... 4 1.2. Bruksmåte... 4 2. Om Byåsen IL langrenn... 5 2.1. Generelt om Byåsen IL... 5 2.2. Historien til skiavdelingen... 5 3. Overordnet

Detaljer

Beskriv årets hovedmålsetninger: 1. 2. 3. Beskriv tiltakene du må gjennomføre for å oppnå dette. Beskriv kapasiteten du må ha for å nå dine mål (10)

Beskriv årets hovedmålsetninger: 1. 2. 3. Beskriv tiltakene du må gjennomføre for å oppnå dette. Beskriv kapasiteten du må ha for å nå dine mål (10) I kapasitetsanalysen skal utøveren skal beskrive målsetningen, tallfeste kapasiteten han eller hun har i dag, og beskrive nødvendig kapasitet for å oppnå sesongens mål og hvilke tiltak som kreves. Beskriv

Detaljer

Kursplan Trener 1 Alpint 12.11-2014 KURSPLAN «TRENER 1» «TRENINGSLEDER» TRENERLØYPA ALPINT

Kursplan Trener 1 Alpint 12.11-2014 KURSPLAN «TRENER 1» «TRENINGSLEDER» TRENERLØYPA ALPINT 12.11-2014 KURSPLAN «TRENER 1» «TRENINGSLEDER» TRENERLØYPA ALPINT 1 Forord 1. Mål Trener 1 Alpint kurset er beregnet for skitrenere og treningsledere som arbeider med barn i utviklingsfasene; - Aktiv Start

Detaljer

F j e r d e g i r E n k e l d a n s

F j e r d e g i r E n k e l d a n s Fjerde gir Enkeldans I «enkeldans» brukes stavene på annethvert beinskyv som i padling. Stavtaket utføres under hengskiens glidfase. Denne teknikken brukes mest på flate partier og slakt nedover, men også

Detaljer

Læreplan i aktivitetslære - felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag

Læreplan i aktivitetslære - felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag Læreplan i aktivitetslære - felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag Gjelder fra 01.08.2006 http://www.udir.no/kl06/idr1-01 Formål Tradisjonelle idretter, og nyere former for idrett og aktivitet,

Detaljer

GRUE FOTBALL MOT NYE HØYDER

GRUE FOTBALL MOT NYE HØYDER SPILLEREN I FOKUS FELLESTRENING GRUE FOTBALL Denne øvelsesbanken er ment som retningsgivende for hvilke ferdigheter en Grue-trener skal vektlegge i treningsarbeidet. Øvelsesbanken er selvsagt ikke uttømmende.

Detaljer

Jardar Strategiarbeid 2016

Jardar Strategiarbeid 2016 Jardar Strategiarbeid 2016 Visjon for Jardar Jardar klubben for idrettsglede, fellesskap og vennskap Idrettsglede - Glede for alle, gir idrettslige prestasjoner, personlig vekst Fellesskap - Alle bidrar,

Detaljer

Veiledning til læreplan i kroppsøving Idrett og dans, Vg1 Vg3

Veiledning til læreplan i kroppsøving Idrett og dans, Vg1 Vg3 side 1 Veiledning til læreplan i kroppsøving Idrett og dans, Vg1 Vg3 Idrett og dans... 2 Drøfting av kompetansemål... 2 Operasjonalisering av kompetansemål... 3 Kjennetegn på måloppnåelse... 4 Eksempler

Detaljer

Thon Hotell Arena, Lillestrøm 20.05.2015

Thon Hotell Arena, Lillestrøm 20.05.2015 Thon Hotell Arena, Lillestrøm 20.05.2015 Agenda Årsberetning 2014-2015 Evaluering sesongen 2014-2015 KM Cuper og Terminliste 2015/2016 TD liste Team Veidekke Oslofjord Team Akershus og regionsamarbeid

Detaljer

MIN BAKGRUNN. Trent alle aldre bortsett fra junior lag Kretslag Mjøndalen

MIN BAKGRUNN. Trent alle aldre bortsett fra junior lag Kretslag Mjøndalen MIN BAKGRUNN Trent alle aldre bortsett fra junior lag Kretslag Mjøndalen FORBREDENDE INFO Det er mange veier til Rom Vi tror jo det vi har gjort er best hvis ikke hadde vi jo gjort noe annet Jeg vil skryte

Detaljer

VELKOMMEN. Foreldremøte Kjelsås Langrenn. Yngre grupper sesongen september 2015 kl

VELKOMMEN. Foreldremøte Kjelsås Langrenn. Yngre grupper sesongen september 2015 kl VELKOMMEN Foreldremøte Kjelsås Langrenn Yngre grupper sesongen 2015-2016 16. september 2015 kl. 20.00 Kjelsås Langrenn En av landets største klubber Satser i bredde og topp Ca. 1000 aktive i 2015 Over

Detaljer

Norges Skøyteforbund Generell treningslære

Norges Skøyteforbund Generell treningslære Norges Skøyteforbund Generell treningslære Trener I Basis egenskaper skøyter Utholdenhet Styrke Hurtighet (fart) Fleksibilitet Koordinasjon (TEKNIKK) TRENINGSFORMER 1. Generell trening: Trener hele kroppen

Detaljer

Organisering, visjon og praksis

Organisering, visjon og praksis Organisering, visjon og praksis Hvem er med i alpingruppa? -U10 U12 U14 U16 FIS ca 20 stk ca 8 stk ca 4 stk ca 8 stk ca 9 stk Hemsedal IL alpingruppa en av de største klubbene i Hallingdal og Buskerud,

Detaljer

ÅRSPLAN I KROPPSØVING 9. TRINN, 2011 2012 FAGERTUN SKOLE

ÅRSPLAN I KROPPSØVING 9. TRINN, 2011 2012 FAGERTUN SKOLE ÅRSPLAN I KROPPSØVING 9. TRINN, 2011 2012 FAGERTUN SKOLE PERIODE INNHOLD MÅL FOR PERIODEN ARBEIDSMETODER VURDERING 1 AUG-OKT Grunntrening / basistrening gjennom hele året. Frisbee: trening av kondisjon,

Detaljer

Mentale og taktiske ferdigheter. Betydning, sammenheng og praksis.

Mentale og taktiske ferdigheter. Betydning, sammenheng og praksis. Mentale og taktiske ferdigheter Betydning, sammenheng og praksis. Bakgrunn UT NBTF Vi ønsker selvstendige, kreative, positive og løsningsorienterte spillere som er høykompetente og velutdannede på det

Detaljer

Motiverende Lederskap Manual for presentasjon av trenerkurset

Motiverende Lederskap Manual for presentasjon av trenerkurset Motiverende Lederskap Manual for presentasjon av trenerkurset Dette dokumentet inneholder hovedpunkter til hvert power-point bilde. Copyright University of Birmingham, Norges idrettshøgskole og Universitetet

Detaljer

TALENTUTVIKLING VED BALLETTSKOLEN, DEN NORSKE OPERA OG BALLETT. Alle foto: Jörg Wiesner

TALENTUTVIKLING VED BALLETTSKOLEN, DEN NORSKE OPERA OG BALLETT. Alle foto: Jörg Wiesner TALENTUTVIKLING VED BALLETTSKOLEN, DEN NORSKE OPERA OG BALLETT Alle foto: Jörg Wiesner Herfra DEN NORSKE OPERA & BALLETT 2 til hit. DEN NORSKE OPERA & BALLETT 3 DAGENS STRUKTUR PÅ NORSK UTDANNING FOR KLASSISK

Detaljer

Sportslig plan Øyer-Tretten IF-Skigruppa

Sportslig plan Øyer-Tretten IF-Skigruppa Sportslig plan Øyer-Tretten IF-Skigruppa 2016-18 Innhold Visjon... 3 Hovedmål... 3 Strategier... 3 Organisering sportslig aktivitet... 4 Krav og forventninger... 5 Krav og forventninger til skigruppa...

Detaljer

Nydalens Skiklub 125 år i idrettes tjeneste Norges ledende barne- og ungdomsklubb. Mål + mening + miljø + mestring = motivasjon

Nydalens Skiklub 125 år i idrettes tjeneste Norges ledende barne- og ungdomsklubb. Mål + mening + miljø + mestring = motivasjon Nydalens Skiklub 125 år i idrettes tjeneste Norges ledende barne- og ungdomsklubb Mål + mening + miljø + mestring = motivasjon Norges beste klubb å løpe orientering i! Et lite tilbakeblikk. 2003 Erik,

Detaljer

Samlinger 2017/18 Hedmark Skikrets. Junior/Senior

Samlinger 2017/18 Hedmark Skikrets. Junior/Senior Samlinger 2017/18 Hedmark Skikrets Junior/Senior Datoer for samlingene 23.! - 25.6. Natrudstilen: oppstart og testløp 17. 20.8. Natrudstilen: barmark/testing 21. 24.9. Natrudstilen : barmark/testing 12.-15.10.

Detaljer

Årsplan. Sesongen 2007. Gutter 13 Rælingen Fotballklubb

Årsplan. Sesongen 2007. Gutter 13 Rælingen Fotballklubb Årsplan Sesongen 2007 Gutter 13 Rælingen Fotballklubb Innhold 1. Oversikt over spillere og ledere 2. Aktivitetsplan 3. Holdninger 4. Treningsplan 5. Målsetning for sesongen 6. Krav til foreldre/foresatte

Detaljer

Sportsplan yngre lag

Sportsplan yngre lag Sportsplan yngre lag Ullern Håndball Vedtatt i styremøte 12.05.16 Forord Sportsplanen for yngre lag gir felles kjøreregler for trenere og ledere for lag opp til og med 15 år. Sportsplanen suppleres med

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I BREDDEIDRETT 1, 2 og 3 ELEVER OG PRIVATISTER 2014

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I BREDDEIDRETT 1, 2 og 3 ELEVER OG PRIVATISTER 2014 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I BREDDEIDRETT 1, 2 og 3 ELEVER OG PRIVATISTER 2014 Utdanningsprogram: Studieforberedende Idrettsfag Fagkoder: IDR3004, IDR3005, IDR3006 Valgfrie programfag Årstrinn:

Detaljer

SPYDSPISS EN DEL AV SKIGRUPPA

SPYDSPISS EN DEL AV SKIGRUPPA SPYDSPISS EN DEL AV SKIGRUPPA GRUNNLAGET FOR SPYDSPISS Terje Håkonsen sportsligleder Kompetansebygging/filosofi Junior/seniorsatsing 1. Innen 2014 ta medaljer i NM for jenter og gutter i juniorklassen

Detaljer

LANGRENNSCROSS FOR BARN OG UNGE

LANGRENNSCROSS FOR BARN OG UNGE LANGRENNSCROSS FOR BARN OG UNGE LANGRENNSCROSS FOR BARN OG UNGE Langrennscross er en inspirerende trenings- og konkurranseform. Det motiverer og inspirerer, og bidrar til utviklingen av skiferdigheter

Detaljer

Rekruttere og beholde i o-idretten

Rekruttere og beholde i o-idretten Rekruttere og beholde i o-idretten Hvordan rekrutterer og beholder vi barn og ungdom i o-idretten. Samarbeid, planlegging, ressursutnyttelse. Erfaringer fra Østmarka OK. Terje Linløkken, Jørn Mjøster og

Detaljer