Nasjonalt kompetansesenter for import- og tropesykdommer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonalt kompetansesenter for import- og tropesykdommer"

Transkript

1 FORHÅNDSVISNING AV IKKE INNLEVERT RAPPORT Nasjonalt kompetansesenter 5,50 årsverk i 2010 Ansvarlig person Bjørn Myrvang Oslo universitetssykehus HF Identifikasjonskode NK-OUS-15 Årsrapport 2010 Nasjonalt kompetansesenter for import- og tropesykdommer Vi oppfatter at vår hovedoppgave er å arbeide for økt nasjonal kompetanse og spredning av kompetanse innenfor feltene importmedisin og tropesykdommer. Det gjør vi på mange måter, og nevner noen: -Vi driver forskning i egen regi og i samarbeid med andre institusjoner i Norge og i utlandet. -Vi følger med i internasjonal fagutvikling, og deltar og presenterer forskningsresultater på kongresser og møter i Norge og i utlandet. -Vi deltar i utarbeiding av nasjonale

2 retningslinjer og veiledninger i relevante medisinske spørsmål. - Vi driver omfattende undervisning innen både grunn-, videre- og etterutdanning. - Vi er aktive i veiledning og rådgivning til leger på og utenfor sykehus og er rådgiver til forsvaret. - Vi bidrar til å gjøre aktuell informasjon tilgjengelig til flere grupper helsepersonell, særlig leger, gjennom bl.a. vår internettside, gjennom omfattende kursvirksomet i Norge og i utlandet,og gjennom arrangement av studieturer og møter med tropemedisinsk innhold. BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN I 2010 Aktiviteten i 2010 har vært omfattende og mangfoldig med de relativt beskjedne ressurser en rår over. Her redegjøres kort for de viktigste aktivitetene. Forskning: Schistosomiasis har også i 2010 vært det viktigste forskningsområdet. Forskningen har foregått både i Sør- Afrika, i Etiopia og ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål. Prosjektet i Sør-Afrika er et samarbeidsprosjekt med University of KwaZulu-Natal, og flere institusjoner i andre land er også involvert. Det er særlig sammenhengen mellom schistosomiasis og HIV-infeksjon man undersøker i prosjektet, dvs. om behandling av kvinner med schistosomiasis vil redusere HIVforekomsten. Prosjektet er omfattende og har fått økonomisk støtte fra Bill and Melinda Gates Foundation. Prosjektet

3 ledes av Eyrun F. Kjetland, postdocstipendat ved kompetansesenteret. Det er mange ansatte i prosjektet, deriblant to norske dr.gradsstipendiater. Flere norske medisinstudenter har gjennomført mindre prosjektarbeider. Prosjektet ble offisielt innviet høsten I den anledning var det bl.a. en seremoni ved Oslo universitetssykehus, Ullevål. Kompetansesenteret har det økonomiske ansvar for de norske ansattes lønn og andre utgifter. Forskningsprosjektet i Etiopia gjennomføres av postdoc-stipendiat Nega Berhe, og er en naturlig fortsettelse av hans dr.gradsarbeid (2009). Dette prosjektet, som studerer om tilskudd av antioksidanter kan påvirke leverforandringene ved sykdommen, var i 2010 i en etableringsfase. Negas lønn og driftsutgifter betales via kompetansesenteret. Flere etiopiere er ansatt i prosjektet. Forskningen foregår i nært samarbeid med Addis Ababa University og med Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo. I Oslo foregår forskning i mindre målestokk innen schistosomiasis, hydatidsykdom etc. Undervisning: Bjørn Myrvang har undervist 1. medisinstudenter ved Universitet i Oslo i tropemedisinske og andre emner, 2. i en rekke infeksjonsmedisinske emner på kurs i legers videre- og etterutdanning 3. i en rekke emner på kurs for sykepleiere i tropesykdommer 4. i tropemedisinske emner for

4 helsepersonell i Forsvaret Mona Hjønnevåg Joof har undervist sykepleiere ved infeksjonsmedisinsk avdeling, Ullevål i utvalgte tropemedisinske emner, og undervist ved kurs for sykepleiere Eyrun F.Kjetland har undervist på kurs i parasitologi og good clinical pratice i Sør-Afrika Nega Berhe har undervist mastergrads- og Phd-studenter i Addis Ababa i schistosomiasis og immunologiske emner. Kursarrangement: Vi har - arrangert kurs for sykepleiere i Tropeog importsykdommer (mai ). 24 deltakere fra hele landet. - vært med i arrangementet av kurs for leger i tropesykdommer ( ). (Legers videre og etterutdanning). Møtearrangement: Eyrun F.Kjetland arrangerte og ledet symposium om Genital schistosomiasis ved det årlige møtet i American Society for Tropical Medicine and Hygiene (ASTMH). Kompetansesenterets avlegger, Tropemedisinsk forum, arrangerte i løpet av året fire møter med aktuelle temaer. Møtene ble holdt på Oslo universitetssykehus, Ullevål.

5 Foredrag på kongresser/møter i inn- og utland: Bjørn Myrvang har på møter/symposier i Norge holdt foredrag om en rekke temaer innen tropemedisin/infeksjonssykdommer. Eyrun F.Kjetland har hold foredrag ved i Durban, Kristiansand og Oslo over temaer knyttet til forskningsprosjektet i Sør-Afrika. Ved ASTMH-møtet i Atlanta høsten 2010 holdt hun innlegget: The effect of genital schistosomiasis on female fertility Under symposiet hadde også følgende medisinske studenter knyttet til prosjektet, innlegg: Ingrid Hegertun, Kristin Gundersen, Hanne Norseth, Erica Hallerstig og Hanne Asdal Nega Berhe har holdt foredrag over temaer knyttet til sin schistoforskning i Oslo, Kristiansand og Addis Ababa. Peter M. Jourdan har holdt foredrag i Oslo, København og Atlanta om histopatologiske funn ved kvinnelig genital Schistosomiasis. Nyhetsbrev: Nyhetsbrev ble månedlig (i 2. halvår) sendt til leger med interesse for tropeog importmedisin over hele landet. Nyhetsbrevene innholdt tropemedisinske nyheter fra internasjonale nettsteder, fra tidskrifter og andre kilder, samt nyheter med import- og tropemedisinsk relevans fra Norge. Gjesteforelesninger: - Georg Gossius (Malaysia):

6 Melioidose i Sabah, Malaysia (9.2) - Peter Hotez (USA): Control of neglected diseases with special reference to urogenital schistosomiasis, incorporated with programmes against HIV, tuberculosis and malaria (7.9.) Reisestøtte: er gitt til leger, sykepleiere og medisinske studenter i forbindelse med forskningsprosjekter i u-land, kongressog kursdeltakelse. Noen andre oppgaver: Bjørn Myrvang - var ( ) eksaminator ved eksamen i tropesykdommer og parasittologi for leger som ønsker å bli spesialister i infeksjonssykdommer. - deltok sammen med Mogens Jensenius på årsmøtet med faglige presentasjoner i TropNet Europ i Leiden, Nederland ( ). - deltok ved 40 årsjubileet for Armauer Hansen Research Institute i Addis Ababa, og hadde samtidig forskningsmøter med Nega Berhe ( ) - var invitert chairman ved North European Congress in Travel Medicine, Hamburg ( ) - har vært referee for Tidskrift for den norske legeforening, og - har anmeldt heftene Basic malaria microscopy I og II (utgitt av WHO) i legetidskriftet.

7 AKTIVITET OG NØKKELTALL I 2010 Kompetansesentrene skal i utgangspunktet ikke drive pasientbehandling. Lederen (Bjørn Myrvang)har likevel i begrenset grad ytet bistand ved diagnostikk og behandling av tropemedisinske pasienter/problemer ved Oslo universitetssykehus, Ullevål. Likeledes har han i en rekke tilfeller gitt råd og veiledning telefonisk ved henvendelser fra leger ved og utenfor sykehus utover landet. Undervisnings- og informasjonsvirksomhet: Utdanning helsepersonell o Fellesforelesninger for flere grupper: 20 timer o Andre regioner: Videreutdanning av helsepersonell: 2 timer o Egen region: Videreutdanning av helsepersonell: 20 timer o Egen region: Grunnutdanning av helsepersonell: 40 timer Spesialisthelsetjenesten o Tropemedisin (legers videre- og etterutdanning). Fem dagers kurs.deltakere fra hele landet., Kurs Helsepersonell o o o o Formidling gjennom internettside, nyhetsbrev, og litteratur/bibiliotekservice, Veiledningsmateriell Veiledning av postdoc- og dr.gradstipendiater, medisinske studenter som skriver prosjektoppgaver og sykepleiere, Veiledningsmateriell Tropemedisink forum fire ganger pr.år med foredrag og diskusjoner. Mange ulike emner innen trope- og importmedisin., Seminar Tropemedisin for sykepleiere. Deltakere fra hele landet, Kurs Etablerte kvalitetsverktøy Biobank o Oslo universitetssykehus, Ullevål, 2009 o Ernæringsinstituttet, Universitetet i Oslo, 2010 Faglig retningslinje

8 o Forskningsprosjekter gjennomgår grundige etiske evalueringer i Norge og i de land hvor forskningen foregår, 2003 Forskningsproduksjon Vitenskapelige artikler Hotez Peter J, Fenwick Alan, Kjetland Eyrun F Africa's 32 cents solution for HIV/AIDS. PLoS Negl Trop Dis 2009;3(5):e430. Epub 2009 mai 26 PMID: Myrvang Bjørn [A fifth plasmodium that can cause malaria]. Tidsskr Nor Laegeforen 2010 Feb;130(3): PMID: Lillerud Linn Elisabeth, Stuestoel Vibeke Moerken, Hoel Ragnhild Elisabet, Rukeba Zacharias, Kjetland Eyrun Floerecke Exploring the feasibility and possible efficacy of mass treatment and education of young females as schistosomiasis influences the HIV epidemic. Arch Gynecol Obstet 2010 Mar;281(3): Epub 2009 mai 12 PMID: Kjetland Eyrun Floerecke, Kurewa Edith Nyaradzai, Mduluza Takafira, Midzi Nicholas, Gomo Exnevia, Friis Henrik, Gundersen Svein Gunnar, Ndhlovu Patricia D The first community-based report on the effect of genital Schistosoma haematobium infection on female fertility. Fertil Steril 2010 Sep;94(4): Epub 2010 feb 10 PMID: Kjetland E F, Ndhlovu P D, Mduluza T, Deschoolmeester V, Midzi N, Gomo E, Gwanzura L, Mason P R, Vermorken J B, Friis H, Gundersen S G, Baay M F D The effects of genital schistosoma haematobium on human papillomavirus and the development of cervical neoplasia after five years in a Zimbabwean population. Eur J Gynaecol Oncol 2010;31(2): PMID: Andre forskningspublikasjoner Morgas Thomassen DE, Kvalsvik JD, Gundersen SG, Taylor M, Kjetland EF Schistosomiasis and water-related practices in school girls in rural KwaZulu-Natal. South Afr J Epidemiol Infect 2010;25: Forskningsprosjekter Eyrun F.Kjetland, Oslo universitetssykehus HF Case definition of female genital schistosomiasis

9 Prosjektperiode: Eyrun F.Kjetland, Oslo universitetssykehus HF Prevention of HIV by treatment of female schistosomiasis high-endemic South Africa Prosjektperiode: Asgeir Johannessen, Oslo universitetssykehus HF Hepatitis in Jemen: Causes, treatment and the role of khat Prosjektperiode: (igangsettes i 2011) Nega Berhe, Oslo universitetssykehus HF Effect av næringstilskudd med høyt anti-oksidantnivå på leverskader ved parasittsykdommen schistosomiasis Prosjektperiode: Eyrun F Kjetland, Oslo universitetssykehus HF Protect our children from Bilharzia Prosjektperiode: Bjørn Myrvang, Oslo universitetssykehus HF Import av hydatidsykdom til Norge Prosjektperiode: Eyruin F.Kjetland, Oslo universitetssykehus HF Clearifying the histopathology of femal genital Schistosomiasis Prosjektperiode: EGENEVALUERING Kompetansesenteret har en mangfoldig virksomhet med betydelig forskningsaktivitet, bl.a. med to postdoc-stipendiater og to dr.gradskandidater i Forskning på høyt internasjonalt nivå foregår hovedsakelig i Afrika. Resultater blir presentert på internasjonale kongresser. Kvaliteten på prosjektene bekreftes gjennom at vi mottar midler fra Bill and Melinda Gates Foundation til schistsomiasisforskning i Sør Afrika. Men økonomien er likevel trang og begrenser aktiviteten. En forutsetning for forskningsaktiviteten er det også at man i tillegg til den årlige basisbevilgningen også har mottatt forskningsmidler fra Helse sørøst og Oslo universitetssykehus..

10 Selv om forskningen krever mesteparten av ressursene, utfører vi en rekke andre oppgaver som er tillagt kompetansesenteret. Vi tilstreber å øke kompetansen når det gjelder import og tropesykdommer i det norske helsevesen bl.a. gjennom undervisning av helsepersonell, kurs- og foredragsvirksomhet, møtearrangementer, utsending av nyhetsbrev, internettsider, som jevnlig oppdateres og et bibliotek som stadig suppleres. Driften av kompetansesenteret er velorganisert. Engasjementet i prosjekter utenlands medfører en del ekstra problemer og arbeid, og den byråkratiske organiseringen ved Oslo universitetssykehus kan være en prøvelse. Samarbeidet med "Kompetansesenter i tropesykdommer" ved Haukeland universitetssykehus,bergen er det aller beste, og todelingen er en veletablert og velfungerende ordning. Vi har videre et utmerket samarbeid med laboratorier ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo, og med forskningsinstitusjoner i flere land. Vurdering av bemanning Bjørn Myrvang - leder : Kombinert med Professor II stilling : 50% stilling. Bjørn Myrvang har passert 70 år, og hans stilling ved kompetansesentert i 2011 og i åra framover er ikke avklart. Mona Hjønnevåg Joof - konsulent. Ansatt hele 2010, men sykmeldt mesteparten av høsten Lengrevarende permisjon fra januar 2011, og vikar vil bli engasjert. Nega Berhe - postdoc-stipendiat. Ansatt Lønnes gjennom forskningsbevilgning fra Helse-sørøst. Forsker i Etiopia. Eyrun F. Kjetland - postdoc-stipendiat. Ansatt Lønnes av forskningsmidler fra Oslo Universitetssykehsu, Ullevål (VIRUUS). Leder forskningsprosjekt i Sør-Afrika. Peter Jourdan - dr.gradsstipendiat. Ansatt Forsker ved Oslo universitetssykehus, Ullevål. Elisabeth Kleppa - dr.gradsstipendiat. Ansatt Forskningsprosjekt i Sør-Afrika. I tillegg er 1. professor Svein G. Gundersen (Sørlandet sykehus)knyttet til kompetansenteret (ulønnet)gjennom prosjektet i Sør-Afrika. og 2. dr.gradsstipendiat Ursula Georgine Småland Goth ved NAKMI, som forsker på minoritetetshelse,

11 tilknyttet kompetansesenteret, da Bjørn Myrvang er biveileder for hennes dr.gradsarbeid. På grunn av økt forskningsaktivitet, vil det være behov for nytilsettinger i 2011, men økonomien er selvsagt den begrensende faktor. Det er derfor ønskelig med en større årlig bevilgning. erapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen. Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest Alle henvendelser rettes erapport.

Evaluering av norske forskningsmiljøer innen muskel- og skjelettlidelser. Stefan Lohmander Jan Hartvigsen Ingrid Lundberg Ewa M.

Evaluering av norske forskningsmiljøer innen muskel- og skjelettlidelser. Stefan Lohmander Jan Hartvigsen Ingrid Lundberg Ewa M. Evaluering av norske forskningsmiljøer innen muskel- og skjelettlidelser Stefan Lohmander Jan Hartvigsen Ingrid Lundberg Ewa M. Roos Rapport 2/2011 Evaluering av norske forskningsmiljøer innen muskel-

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2014

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2014 FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2014 Forsknings- og utviklingsarbeid i Sykehusapotek Nord HF skal fremme rasjonell legemiddelbruk på individ- og samfunnsnivå. Arbeidet skal styrke farmasøytisk forskning

Detaljer

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

OrtoPol@r : Distance learning in orthodontic postgraduate training a pilot project

OrtoPol@r : Distance learning in orthodontic postgraduate training a pilot project Prosjektrapport OrtoPol@r Desentralisert,universitetsledet spesialistutdanning ikjeveortopedi Jan-Hugo Olsen Arild Stenvik Ragnhild Nordengen Lisen Espeland Håkon Edvardsen Stig Karoliussen EliArild 2

Detaljer

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk)

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Nina Berven Ingrid H. Johansen Ole A. Brekke Rokkansenteret Stein Rokkan senter for

Detaljer

1. BAKGRUNN OG FORMÅL 2. UTFORDRINGER OG PRIORITERINGER 3. ORGANISERING OG RAPPORTERING 4. AKTIVITETSPLAN 2011. Forskning og fagutvikling

1. BAKGRUNN OG FORMÅL 2. UTFORDRINGER OG PRIORITERINGER 3. ORGANISERING OG RAPPORTERING 4. AKTIVITETSPLAN 2011. Forskning og fagutvikling PLANDOKUMENT 2011 1. BAKGRUNN OG FORMÅL 2. UTFORDRINGER OG PRIORITERINGER 3. ORGANISERING OG RAPPORTERING 4. AKTIVITETSPLAN 2011 Forskning og fagutvikling Utdanning og kompetanse Nettverk og tjenesteutvikling

Detaljer

Hjelp hjernen! Søknad om TV-aksjonen 2013

Hjelp hjernen! Søknad om TV-aksjonen 2013 Hjelp hjernen! Søknad om TV-aksjonen 2013 INNHOLD Hjelp hjernen! Innhold Hjernen trenger hjelp! 3-4 Hjernens sykdommer rammer de fleste 5 Fakta om noen nevrologiske sykdommer og lidelser 6-8 Hjernerådet

Detaljer

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Sammendrag:...1 1. Bakgrunn og formål...1 1.1 Oppdraget...1 1.2 Organisering av utredningsarbeidet...2 1.3 Status og utfordringer...2 1.4 Formålet...4

Detaljer

Årsrapport NEVROMUSKULÆRT KOMPETANSESENTER (NMK) Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)

Årsrapport NEVROMUSKULÆRT KOMPETANSESENTER (NMK) Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Årsrapport 2004 NEVROMUSKULÆRT KOMPETANSESENTER (NMK) Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 1. INNLEDNING...2 1.1 KORT HISTORIKK...2 1.2 VIRKSOMHETENS ART...2 1.3 OPPSUMMERING AV KOMPETANSESENTERFUNKSJONEN

Detaljer

Health Research Classification System (HRCS) Harmonisering og videreutvikling av bruk i Norge

Health Research Classification System (HRCS) Harmonisering og videreutvikling av bruk i Norge Health Research Classification System (HRCS) Harmonisering og videreutvikling av bruk i Norge Rapport fra en arbeidsgruppe Norges forskningsråd 2014 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131

Detaljer

SENTRAL UTREDNINGSGRUPPE FOR REGISTRERING OG UTREDNING AV PASIENTER MED MULIGE BIVIRKNINGER AV DENTALE BIOMATERIALER BIVIRKNINGSGRUPPEN

SENTRAL UTREDNINGSGRUPPE FOR REGISTRERING OG UTREDNING AV PASIENTER MED MULIGE BIVIRKNINGER AV DENTALE BIOMATERIALER BIVIRKNINGSGRUPPEN SENTRAL UTREDNINGSGRUPPE FOR REGISTRERING OG UTREDNING AV PASIENTER MED MULIGE BIVIRKNINGER AV DENTALE BIOMATERIALER BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ÅRSRAPPORT 1999 BIVIRKNINGSGRUPPEN

Detaljer

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF SUNNAAS SYKEHUS HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Nesodden 5. februar 2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sunnaas sykehus HF oppgaver og organisering...

Detaljer

Prosjekt Telemedisin i Nordvest-Russland

Prosjekt Telemedisin i Nordvest-Russland Prosjekt Telemedisin i Nordvest-Russland Avslutningsrapport Forfattere: Svetlana Manankova Bye Tove Sørensen Dato: 8. juni 2001 I. BESKRIVELSE... 1 1.1 Bakgrunn... 1 1.2. Målsetting... 1 1.2.1. Formål...

Detaljer

Er en interesseorganisasjon for mennesker som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende

Er en interesseorganisasjon for mennesker som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende ÅRSMELDING 2012 ROS Rådgivning om spiseforstyrrelser Er en interesseorganisasjon for mennesker som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende Sprer informasjon om spiseforstyrrelser og

Detaljer

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Fagområder Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ble etablert i 1997, da med fokus på fagområdet

Detaljer

o Er dette sentralisering av aktivitet som allerede foregår andre steder, eller [Zj Fungerer det de facto som landsfunksjon allerede i dag?

o Er dette sentralisering av aktivitet som allerede foregår andre steder, eller [Zj Fungerer det de facto som landsfunksjon allerede i dag? Søknadsskjema for nasjonale behandlingstjenester Viktig bakgrunnsinformasjon: Se dokumentet Innledning og veiledning for søknader om nye nasjonale behandlingstjenester Helseforetak Sykehuset i Vestfold

Detaljer

FORSKNINGSSTRATEGI I HELGELANDSSYKEHUSET

FORSKNINGSSTRATEGI I HELGELANDSSYKEHUSET FORSKNINGSSTRATEGI I HELGELANDSSYKEHUSET PERIODEN 2012-2015 INNLEDNING Forskning en av de 4 lovpålagte hovedoppgavene for helseforetakene i Lov om spesialisthelsetjenester. 1 Helse Nord RHF har i sin Forskningsstrategi

Detaljer

Norsk psykiatrisk forening. Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020

Norsk psykiatrisk forening. Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020 Norsk psykiatrisk forening Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020 3 omslagsdesign: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS forsidefoto: Knud Nielsen design/ombrekning: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS trykk:

Detaljer

Nasjonal medisinsk kunnskapsbase om Neuronal Ceroid Lipofuscinose (NCL) Norsk Spielmeyer-Vogt Forening. 2008/3/0379 Rehabilitering

Nasjonal medisinsk kunnskapsbase om Neuronal Ceroid Lipofuscinose (NCL) Norsk Spielmeyer-Vogt Forening. 2008/3/0379 Rehabilitering Nasjonal medisinsk kunnskapsbase om Neuronal Ceroid Lipofuscinose (NCL) Norsk Spielmeyer-Vogt Forening 2008/3/0379 Rehabilitering Forord Norsk Spielmeyer-Vogt Forening (NSVF) har i mange år arbeidet for

Detaljer

Små ressurser store utfordringer

Små ressurser store utfordringer RAPPORT 2/2008 Små ressurser store utfordringer Evaluering av MABIT-programmet Siri Brorstad Borlaug, Lene Foss og Olav R. Spilling NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

Årsrapport 2013 GenØk - Senter for biosikkerhet

Årsrapport 2013 GenØk - Senter for biosikkerhet Årsrapport 2013 GenØk - Senter for biosikkerhet Innhold GenØk - Senter for biosikkerhet Hvordan er vi organisert Ansatte og styret pr. 31.12.13 GenØk i 2013 Forskning Rådgivning De etiske utfordringene

Detaljer

BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ÅRSRAPPORT

BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ÅRSRAPPORT BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ÅRSRAPPORT 2006 2 BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ("BIVIRKNINGSGRUPPEN") ÅRSRAPPORT 2006 Innhold Side BAKGRUNN... 4 SAMMENDRAG... 5

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Referat fra møte 2. mai 2013 Tid: 2. mai 2013 kl. 10.00-15.00 Sted: Rica Hell Hotell ved Trondheim Lufthavn, Værnes Tilstede: Stig A. Slørdahl (leder)

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Årsrapport NEVROMUSKULÆRT KOMPETANSESENTER (NMK) Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)

Årsrapport NEVROMUSKULÆRT KOMPETANSESENTER (NMK) Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Årsrapport 2006 NEVROMUSKULÆRT KOMPETANSESENTER (NMK) Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) FORORD... 3 KORT HISTORIKK... 4 MÅLSETTING... 4 VIRKSOMHETENS ART... 4 ORGANISASJON OG LEDELSE... 5 PASIENTER

Detaljer

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2008

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2008 Senter for idrettsskadeforskning Årsrapport 2008 Innledning Senter for idrettsskadeforskning ble opprettet i mai 2000 med finansiering fra Kultur- og kirkedepartementet (KKD), Norges idrettsforbund og

Detaljer

Prosjektrapport. «Jeg puster altså er jeg» - Et prosjekt om opplæring knyttet til behov for langtids mekanisk ventilasjon

Prosjektrapport. «Jeg puster altså er jeg» - Et prosjekt om opplæring knyttet til behov for langtids mekanisk ventilasjon Prosjektrapport «Jeg puster altså er jeg» - Et prosjekt om opplæring knyttet til behov for langtids mekanisk ventilasjon Rigmor Furu, Irene Lund og Ove Fondenæs Tittel: NST-rapport: Forfattere: ISBN:

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 48/15 Etablering av eksternt finansiert studium: Erfaringsbasert master i relasjonsbehandling Saksnr: 15/02461-1 Saksansvarlig: Bjarte

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 Senter for IKT i utdanningen. 1. Leders beretning 6

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 Senter for IKT i utdanningen. 1. Leders beretning 6 Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 4 Senter for IKT i utdanningen INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Leders beretning 6 2. Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Senterets virksomhetsmål i 2014 8 2.1 Organisering

Detaljer

Innhold. 1.0 Sammendrag... 4. 2.0 Introduksjon... 5. 3.0 Bakgrunn... 6. 4.0 Metode... 9. 5.0 Resultat... 10. 6.0 Diskusjon... 16. 7.0 Konklusjon...

Innhold. 1.0 Sammendrag... 4. 2.0 Introduksjon... 5. 3.0 Bakgrunn... 6. 4.0 Metode... 9. 5.0 Resultat... 10. 6.0 Diskusjon... 16. 7.0 Konklusjon... Martha Høvik, Elisabeth Johnsgaard og Gunvor Hjelle Evalueringsrapport } Sykepleienettverket i Hedmark og Oppland for kreft og andre alvorlig syke Innhold 1.0 Sammendrag... 4 2.0 Introduksjon... 5 3.0

Detaljer