Resultater fra spørreundersøkelse for etterlatte Utøya. (tilpasset respondenter over og under 18 år)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultater fra spørreundersøkelse for etterlatte Utøya. (tilpasset respondenter over og under 18 år)"

Transkript

1 Resultater fra spørreundersøkelse for etterlatte Utøya (tilpasset respondenter over og under 18 år) 13. august 2012

2 I februar 2012 inviterte kommisjonen etterlatte etter omkomne på Utøya til å delta i en elektronisk spørreundersøkelse. Spørreundersøkelsen ble utarbeidet i samarbeid med firmaet Psykologbistand AS. Undersøkelsen tok for seg dagen 22/7 og tiden etter, vurderinger av myndighetenes håndtering, samt spørsmål om synspunkter på temaer som var vesentlige for kommisjonen. I invitasjonen mottok de etterlatte en egen kode for unik innlogging til spørreundersøkelsen. Med invitasjonen til etterlatte fulgte to ekstra koder som kunne benyttes dersom det var flere etterlatte som ønsket å bli hørt med sine erfaringer. Det var også presisert i invitasjonen at etterlatte ved behov kunne henvende seg til kommisjonen for å få flere koder. Spørreundersøkelsen var tilgjengelig via kommisjonens nettsted. En lenke fra nettstedet førte videre til en innloggingsside, der vedkommende skrev inn sin mottatte kode og fikk tilgang til riktig undersøkelse. Det tok rundt minutter å besvare undersøkelsen. For etterlatte under 18 år ble invitasjonen til spørreundersøkelsen stilet både til ungdommen selv og dennes foresatte. For etterlatte under 12 år ble invitasjonen kun stilet til foresatte. Kommisjonen fikk adresselister til de etterlatte fra politiet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Kommisjonen hadde på forhånd søkt om og fått innvilget konsesjon fra Datatilsynet til å innhente adresselistene. Etter utsendelsen av undersøkelsen ble koblingen mellom kontaktinformasjonen og besvarelse slettet, slik at resultatene ikke kan spores tilbake til den enkelte respondent. På slutten av spørreundersøkelsen oppfordret kommisjonen de etterlatte til å kontakte kommisjonen dersom de hadde mer de ønsket å formidle.

3 Høringsundersøkelse: Utøya Etterlatt Publisert fra til respondenter (123 unike) 2. Din alder: år 1,6 % år 3,3 % år 8,1 % år 8,9 % år 31,7 % år 40,7 % år 4,9 % år eller eldre 0,8 % 1 Total 123 1

4 3. Kjønn: 1 Kvinne 55,3 % 68 2 Mann 44,7 % 55 Total 123 2

5 4. Hvilket fylke bor du i? 1 VET IKKE 0,8 % 1 2 Akershus 11,6 % 14 3 Aust-Agder 0,0 % 0 4 Buskerud 4,1 % 5 5 Finnmark 8,3 % 10 6 Hedmark 2,5 % 3 7 Hordaland 9,1 % 11 8 Møre og Romsdal 2,5 % 3 9 Nordland 6,6 % 8 10 Nord-Trøndelag 4,1 % 5 11 Oppland 3,3 % 4 12 Oslo 9,9 % Rogaland 5,8 % 7 14 Sogn og Fjordane 2,5 % 3 15 Sør-Trøndelag 5,0 % 6 16 Telemark 5,0 % 6 17 Troms 3,3 % 4 18 Vest-Agder 1,7 % 2 19 Vestfold 2,5 % 3 20 Østfold 11,6 % 14 Total 121 3

6 5. Hvor stor er kommunen du bor i? 1 Stor kommune (over innbyggere) 28,9 % 35 2 Middels stor kommune ( ,8 % 47 innbyggere) 3 Mindre kommune (under innbyggere) 28,1 % 34 4 Jeg vet ikke 4,1 % 5 Total 121 4

7 6. Hva er din relasjon til den du mistet? Jeg er... 1 Forelder/foresatt 62,6 % 77 2 Barn 4,1 % 5 3 Søster/bror 14,6 % 18 4 Ektefelle/samboer/partner 1,6 % 2 5 Kjæreste 1,6 % 2 6 Annet familiemedlem 8,1 % 10 7 Venn 0,0 % 0 8 Annet: 7,3 % 9 Total 123 5

8 8. Hvordan fikk du først vite om angrepet på Utøya? 1 Gjennom media 45,5 % 56 2 Fikk vite om angrepet av den jeg mistet på 18,7 % 23 Utøya 3 Fikk vite om angrepet av bekjente som ikke 17,1 % 21 oppholdt seg på Utøya 4 Ble kontaktet av politiet 0,0 % 0 5 Annet: 18,7 % 23 Total 123 6

9 9. Ringte du nødnummer? 1 Ja 37,4 % 46 2 Nei 62,6 % 77 Total 123 7

10 10. Fikk du kontakt med noen på nødnummeret? 1 Ja 60,0 % 27 2 Nei 40,0 % 18 Total 45 8

11 11. Opplevde du at operatøren på nødnummeret... Alternativer N 1 Innhentet relevant informasjon? 29 2 Møtte deg på en respektfull måte? 27 9

12 11.1 Opplevde du at operatøren på nødnummeret... - Innhentet relevant informasjon? 1 Ikke i det hele tatt 27,6 % 8 2 I liten grad 17,2 % 5 3 I noen grad 17,2 % 5 4 I stor grad 20,7 % 6 5 I svært stor grad 6,9 % 2 6 Vet ikke/ikke aktuelt 10,3 % 3 Total 29 10

13 11.2 Opplevde du at operatøren på nødnummeret... - Møtte deg på en respektfull måte? 1 Ikke i det hele tatt 7,4 % 2 2 I liten grad 14,8 % 4 3 I noen grad 18,5 % 5 4 I stor grad 29,6 % 8 5 I svært stor grad 18,5 % 5 6 Vet ikke/ikke aktuelt 11,1 % 3 Total 27 11

14 12. Ringte du, i løpet av det første døgnet, et av pårørendenumrene som ble opprettet? 1 Ja 73,2 % 90 2 Nei 26,8 % 33 Total

15 13. Hvem ringte du, og fikk du kontakt? Alternativer N 1 Politiets pårørendetelefon 86 2 Ullevål sykehus sitt pårørendesenter 63 3 Sundvollen 60 13

16 13.1 Hvem ringte du, og fikk du kontakt? - Politiets pårørendetelefon 1 Fikk kontakt 70,9 % 61 2 Fikk ikke kontakt 26,7 % 23 3 Ikke aktuelt 2,3 % 2 Total 86 14

17 13.2 Hvem ringte du, og fikk du kontakt? - Ullevål sykehus sitt pårørendesenter 1 Fikk kontakt 61,9 % 39 2 Fikk ikke kontakt 11,1 % 7 3 Ikke aktuelt 27,0 % 17 Total 63 15

18 13.3 Hvem ringte du, og fikk du kontakt? - Sundvollen 1 Fikk kontakt 40,0 % 24 2 Fikk ikke kontakt 21,7 % 13 3 Ikke aktuelt 38,3 % 23 Total 60 16

19 14. Vurder politiets pårørendetelefon: Alternativer N 1 Fikk du kontakt innen rimelig tid? 61 2 Fikk du nødvendig informasjon? 61 17

20 14.1 Vurder politiets pårørendetelefon: - Fikk du kontakt innen rimelig tid? 1 Ikke i det hele tatt 9,8 % 6 2 I liten grad 39,3 % 24 3 I noen grad 31,1 % 19 4 I stor grad 13,1 % 8 5 I svært stor grad 6,6 % 4 6 Vet ikke/ikke aktuelt 0,0 % 0 Total 61 18

21 14.2 Vurder politiets pårørendetelefon: - Fikk du nødvendig informasjon? 1 Ikke i det hele tatt 32,8 % 20 2 I liten grad 50,8 % 31 3 I noen grad 9,8 % 6 4 I stor grad 4,9 % 3 5 I svært stor grad 1,6 % 1 6 Vet ikke/ikke aktuelt 0,0 % 0 Total 61 19

22 15. Vurder Ullevål sykehus sin pårørendetelefon: Alternativer N 1 Fikk du kontakt innen rimelig tid? 39 2 Fikk du nødvendig informasjon? 39 20

23 15.1 Vurder Ullevål sykehus sin pårørendetelefon: - Fikk du kontakt innen rimelig tid? 1 Ikke i det hele tatt 0,0 % 0 2 I liten grad 15,4 % 6 3 I noen grad 38,5 % 15 4 I stor grad 28,2 % 11 5 I svært stor grad 10,3 % 4 6 Vet ikke/ikke aktuelt 7,7 % 3 Total 39 21

24 15.2 Vurder Ullevål sykehus sin pårørendetelefon: - Fikk du nødvendig informasjon? 1 Ikke i det hele tatt 20,5 % 8 2 I liten grad 33,3 % 13 3 I noen grad 25,6 % 10 4 I stor grad 12,8 % 5 5 I svært stor grad 2,6 % 1 6 Vet ikke/ikke aktuelt 5,1 % 2 Total 39 22

25 16. Vurder Sundvolden Hotel sin pårørendetelefon: Alternativer N 1 Fikk du kontakt innen rimelig tid? 24 2 Fikk du nødvendig informasjon? 24 23

26 16.1 Vurder Sundvolden Hotel sin pårørendetelefon: - Fikk du kontakt innen rimelig tid? 1 Ikke i det hele tatt 4,2 % 1 2 I liten grad 16,7 % 4 3 I noen grad 29,2 % 7 4 I stor grad 20,8 % 5 5 I svært stor grad 16,7 % 4 6 Vet ikke/ikke aktuelt 12,5 % 3 Total 24 24

27 16.2 Vurder Sundvolden Hotel sin pårørendetelefon: - Fikk du nødvendig informasjon? 1 Ikke i det hele tatt 12,5 % 3 2 I liten grad 33,3 % 8 3 I noen grad 25,0 % 6 4 I stor grad 12,5 % 3 5 I svært stor grad 4,2 % 1 6 Vet ikke/ikke aktuelt 12,5 % 3 Total 24 25

28 17. Oppsøkte du et eller flere av krise- og pårørendesentrene? (Du kan krysse av på flere alternativ) 1 Nei 22,8 % 28 2 Sundvolden Hotel 71,5 % 88 3 Sollihøgda kafé 0,0 % 0 4 Ringerike sykehus 0,8 % 1 5 Ullevål sykehus sitt pasienthotell 8,1 % 10 6 Rikshospitalet 6,5 % 8 7 Anker Hotell 0,8 % 1 8 Stovner politistasjon 0,8 % 1 9 Annet: 23,6 % 29 Total

29 18. Vurder krise- og pårørendesenteret: Alternativer N 1 Fikk du den praktiske hjelpen du trengte? 91 2 Var registreringen godt organisert? 91 3 Fikk du nødvendig informasjon? 91 4 Ble du skjermet godt nok? 91 5 Samlet sett, fikk du nødvendig omsorg av 91 profesjonelle hjelpere? 6 Samlet sett, ble dine behov ivaretatt? 91 27

30 18.1 Vurder krise- og pårørendesenteret: - Fikk du den praktiske hjelpen du trengte? 1 Ikke i det hele tatt 7,7 % 7 2 I liten grad 4,4 % 4 3 I noen grad 20,9 % 19 4 I stor grad 40,7 % 37 5 I svært stor grad 25,3 % 23 6 Vet ikke/ikke aktuelt 1,1 % 1 Total 91 28

31 18.2 Vurder krise- og pårørendesenteret: - Var registreringen godt organisert? 1 Ikke i det hele tatt 13,2 % 12 2 I liten grad 14,3 % 13 3 I noen grad 22,0 % 20 4 I stor grad 33,0 % 30 5 I svært stor grad 13,2 % 12 6 Vet ikke/ikke aktuelt 4,4 % 4 Total 91 29

32 18.3 Vurder krise- og pårørendesenteret: - Fikk du nødvendig informasjon? 1 Ikke i det hele tatt 8,8 % 8 2 I liten grad 23,1 % 21 3 I noen grad 28,6 % 26 4 I stor grad 27,5 % 25 5 I svært stor grad 11,0 % 10 6 Vet ikke/ikke aktuelt 1,1 % 1 Total 91 30

33 18.4 Vurder krise- og pårørendesenteret: - Ble du skjermet godt nok? 1 Ikke i det hele tatt 3,3 % 3 2 I liten grad 4,4 % 4 3 I noen grad 20,9 % 19 4 I stor grad 37,4 % 34 5 I svært stor grad 28,6 % 26 6 Vet ikke/ikke aktuelt 5,5 % 5 Total 91 31

34 18.5 Vurder krise- og pårørendesenteret: - Samlet sett, fikk du nødvendig omsorg av profesjonelle hjelpere? 1 Ikke i det hele tatt 3,3 % 3 2 I liten grad 5,5 % 5 3 I noen grad 19,8 % 18 4 I stor grad 30,8 % 28 5 I svært stor grad 40,7 % 37 6 Vet ikke/ikke aktuelt 0,0 % 0 Total 91 32

35 18.6 Vurder krise- og pårørendesenteret: - Samlet sett, ble dine behov ivaretatt? 1 Ikke i det hele tatt 5,5 % 5 2 I liten grad 8,8 % 8 3 I noen grad 15,4 % 14 4 I stor grad 39,6 % 36 5 I svært stor grad 29,7 % 27 6 Vet ikke/ikke aktuelt 1,1 % 1 Total 91 33

36 19. Var det viktig at de følgende var tilstede på Sundvolden Hotel? Alternativer N 1 Politikere 88 2 Kongefamilien 88 3 Religiøse ledere (prest, imam, o.l.) 87 4 Helsepersonell (psykologer, sykepleiere, leger 88 o.l.) 5 Hotellpersonalet 88 6 Politiet/Kripos 87 7 Andre frivillige 87 34

37 19.1 Var det viktig at de følgende var tilstede på Sundvolden Hotel? - Politikere 1 Ikke i det hele tatt 5,7 % 5 2 I liten grad 13,6 % 12 3 I noen grad 19,3 % 17 4 I stor grad 27,3 % 24 5 I svært stor grad 31,8 % 28 6 Vet ikke/ikke aktuelt 2,3 % 2 Total 88 35

38 19.2 Var det viktig at de følgende var tilstede på Sundvolden Hotel? - Kongefamilien 1 Ikke i det hele tatt 5,7 % 5 2 I liten grad 17,0 % 15 3 I noen grad 20,5 % 18 4 I stor grad 21,6 % 19 5 I svært stor grad 33,0 % 29 6 Vet ikke/ikke aktuelt 2,3 % 2 Total 88 36

39 19.3 Var det viktig at de følgende var tilstede på Sundvolden Hotel? - Religiøse ledere (prest, imam, o.l.) 1 Ikke i det hele tatt 20,7 % 18 2 I liten grad 10,3 % 9 3 I noen grad 25,3 % 22 4 I stor grad 18,4 % 16 5 I svært stor grad 17,2 % 15 6 Vet ikke/ikke aktuelt 8,0 % 7 Total 87 37

40 19.4 Var det viktig at de følgende var tilstede på Sundvolden Hotel? - Helsepersonell (psykologer, sykepleiere, leger o.l.) 1 Ikke i det hele tatt 1,1 % 1 2 I liten grad 4,5 % 4 3 I noen grad 5,7 % 5 4 I stor grad 22,7 % 20 5 I svært stor grad 65,9 % 58 6 Vet ikke/ikke aktuelt 0,0 % 0 Total 88 38

41 19.5 Var det viktig at de følgende var tilstede på Sundvolden Hotel? - Hotellpersonalet 1 Ikke i det hele tatt 1,1 % 1 2 I liten grad 9,1 % 8 3 I noen grad 11,4 % 10 4 I stor grad 28,4 % 25 5 I svært stor grad 48,9 % 43 6 Vet ikke/ikke aktuelt 1,1 % 1 Total 88 39

42 19.6 Var det viktig at de følgende var tilstede på Sundvolden Hotel? - Politiet/Kripos 1 Ikke i det hele tatt 1,1 % 1 2 I liten grad 2,3 % 2 3 I noen grad 11,5 % 10 4 I stor grad 13,8 % 12 5 I svært stor grad 71,3 % 62 6 Vet ikke/ikke aktuelt 0,0 % 0 Total 87 40

43 19.7 Var det viktig at de følgende var tilstede på Sundvolden Hotel? - Andre frivillige 1 Ikke i det hele tatt 1,1 % 1 2 I liten grad 6,9 % 6 3 I noen grad 13,8 % 12 4 I stor grad 28,7 % 25 5 I svært stor grad 47,1 % 41 6 Vet ikke/ikke aktuelt 2,3 % 2 Total 87 41

44 20. Var du i kontakt med politiet/kripos i løpet av perioden juli? 1 Ja 86,2 % Nei 13,8 % 17 Total

45 21. Vurder kontakten du hadde med politiet/kripos i perioden juli: Alternativer N 1 Ga politiet/kripos deg oppdatert informasjon om 105 situasjonen? 2 Ga politiet/kripos deg informasjon om hva de 105 ville foreta seg videre i sitt arbeid? 3 Viste politiet/kripos medfølelse for din situasjon?

46 21.1 Vurder kontakten du hadde med politiet/kripos i perioden juli: - Ga politiet/kripos deg oppdatert informasjon om situasjonen? 1 Ikke i det hele tatt 10,5 % 11 2 I liten grad 15,2 % 16 3 I noen grad 29,5 % 31 4 I stor grad 26,7 % 28 5 I svært stor grad 18,1 % 19 6 Vet ikke/ikke aktuelt 0,0 % 0 Total

47 21.2 Vurder kontakten du hadde med politiet/kripos i perioden juli: - Ga politiet/kripos deg informasjon om hva de ville foreta seg videre i sitt arbeid? 1 Ikke i det hele tatt 9,5 % 10 2 I liten grad 19,0 % 20 3 I noen grad 21,0 % 22 4 I stor grad 28,6 % 30 5 I svært stor grad 21,9 % 23 6 Vet ikke/ikke aktuelt 0,0 % 0 Total

48 21.3 Vurder kontakten du hadde med politiet/kripos i perioden juli: - Viste politiet/kripos medfølelse for din situasjon? 1 Ikke i det hele tatt 2,9 % 3 2 I liten grad 3,8 % 4 3 I noen grad 23,8 % 25 4 I stor grad 29,5 % 31 5 I svært stor grad 38,1 % 40 6 Vet ikke/ikke aktuelt 1,9 % 2 Total

49 22. Var du involvert i identifiseringen av den du mistet (DNA-prøve, beskrivelser av kjennetegn e.l.)? 1 Ja 81,2 % 95 2 Nei 18,8 % 22 Total

50 23. I forbindelse med identifiseringen av den du mistet Alternativer N 1 Ga politiet/kripos deg informasjon på en 95 forståelig måte? 2 Fremstod politiet/kripos som profesjonelle? 94 3 Samlet sett, bistod politiet/kripos deg på en god 94 måte? 48

51 23.1 I forbindelse med identifiseringen av den du mistet - Ga politiet/kripos deg informasjon på en forståelig måte? 1 Ikke i det hele tatt 4,2 % 4 2 I liten grad 6,3 % 6 3 I noen grad 13,7 % 13 4 I stor grad 29,5 % 28 5 I svært stor grad 44,2 % 42 6 Vet ikke/ikke aktuelt 2,1 % 2 Total 95 49

52 23.2 I forbindelse med identifiseringen av den du mistet - Fremstod politiet/kripos som profesjonelle? 1 Ikke i det hele tatt 4,3 % 4 2 I liten grad 6,4 % 6 3 I noen grad 13,8 % 13 4 I stor grad 29,8 % 28 5 I svært stor grad 41,5 % 39 6 Vet ikke/ikke aktuelt 4,3 % 4 Total 94 50

53 23.3 I forbindelse med identifiseringen av den du mistet - Samlet sett, bistod politiet/kripos deg på en god måte? 1 Ikke i det hele tatt 3,2 % 3 2 I liten grad 4,3 % 4 3 I noen grad 13,8 % 13 4 I stor grad 30,9 % 29 5 I svært stor grad 43,6 % 41 6 Vet ikke/ikke aktuelt 4,3 % 4 Total 94 51

54 24. Hvor lenge etter angrepet fikk du beskjed om at den du mistet var bekreftet omkommet? 1 Innen 1 døgn 1,7 % 2 2 Innen 1-2 døgn 0,9 % 1 3 Innen 2-4 døgn 4,3 % 5 4 Innen 4-6 døgn 36,8 % 43 5 Senere enn 6 døgn 56,4 % 66 Total

55 25. Var du tilstede da dødsbudskapet ble formidlet fra en myndighetsperson (politi, prest e.l.) 1 Nei 12,8 % 15 2 Ja. Hvem formidlet budskapet? Skriv her: 87,2 % 102 Total

56 26. Da du mottok dødsbudskapet: Alternativer N 1 Ble omstendighetene rundt dødsfallet formidlet 102 på en verdig måte? 2 Snakket den som formidlet dødsbudskapet på 101 en forståelig måte? 3 Opptrådte den som formidlet dødsbudskapet 99 ivaretakende? 54

57 26.1 Da du mottok dødsbudskapet: - Ble omstendighetene rundt dødsfallet formidlet på en verdig måte? 1 Ikke i det hele tatt 3,9 % 4 2 I liten grad 1,0 % 1 3 I noen grad 5,9 % 6 4 I stor grad 32,4 % 33 5 I svært stor grad 55,9 % 57 6 Vet ikke/ikke aktuelt 1,0 % 1 Total

58 26.2 Da du mottok dødsbudskapet: - Snakket den som formidlet dødsbudskapet på en forståelig måte? 1 Ikke i det hele tatt 1,0 % 1 2 I liten grad 1,0 % 1 3 I noen grad 4,0 % 4 4 I stor grad 35,6 % 36 5 I svært stor grad 56,4 % 57 6 Vet ikke/ikke aktuelt 2,0 % 2 Total

59 26.3 Da du mottok dødsbudskapet: - Opptrådte den som formidlet dødsbudskapet ivaretakende? 1 Ikke i det hele tatt 4,0 % 4 2 I liten grad 1,0 % 1 3 I noen grad 5,1 % 5 4 I stor grad 23,2 % 23 5 I svært stor grad 64,6 % 64 6 Vet ikke/ikke aktuelt 2,0 % 2 Total 99 57

60 27. Var du i kontakt med media i perioden juli? 1 Ja 29,3 % 36 2 Nei 70,7 % 87 Total

61 28. Vurder journalistenes framtreden, samlet sett (i perioden juli): Alternativer N 1 Opptrådte journalistene hensynsfullt? 36 2 Respekterte journalistene dine grenser? 36 59

62 28.1 Vurder journalistenes framtreden, samlet sett (i perioden juli): - Opptrådte journalistene hensynsfullt? 1 Ikke i det hele tatt 25,0 % 9 2 I liten grad 22,2 % 8 3 I noen grad 13,9 % 5 4 I stor grad 27,8 % 10 5 I svært stor grad 11,1 % 4 6 Vet ikke/ikke aktuelt 0,0 % 0 Total 36 60

63 28.2 Vurder journalistenes framtreden, samlet sett (i perioden juli): - Respekterte journalistene dine grenser? 1 Ikke i det hele tatt 16,7 % 6 2 I liten grad 11,1 % 4 3 I noen grad 25,0 % 9 4 I stor grad 27,8 % 10 5 I svært stor grad 19,4 % 7 6 Vet ikke/ikke aktuelt 0,0 % 0 Total 36 61

64 31. Ble du informert av politiet/kripos om dine rettigheter som etterlatt? 1 Ja 54,1 % 60 2 Nei 45,9 % 51 Total

65 32. Har du avgitt politiforklaring (enten til politiet eller Kripos)? (Du kan krysse av på flere alternativ) 1 Nei 74,0 % 91 2 Ja, pr. telefon 1,6 % 2 3 Ja, ved personlig oppmøte 26,0 % 32 Total

66 33. Til hvilket politidistrikt avga du forklaring? 1 VET IKKE 6,3 % 2 2 Agder politidistrikt 3,1 % 1 3 Asker og Bærum politidistrikt 0,0 % 0 4 Follo politidistrikt 6,3 % 2 5 Gudbrandsdal politidistrikt 0,0 % 0 6 Haugaland og Sunnhordland politidistrikt (inkl. 3,1 % 1 Haugesund) 7 Hedmark politidistrikt 0,0 % 0 8 Helgeland politidistrikt 3,1 % 1 9 Hordaland politidistrikt 0,0 % 0 10 Midtre Hålogaland politidistrikt 0,0 % 0 11 Nordmøre og Romsdal politidistrikt 0,0 % 0 12 Nordre Buskerud politidistrikt 9,4 % 3 13 Nord-Trøndelag politidistrikt 3,1 % 1 14 Oslo politidistrikt 12,5 % 4 15 Rogaland politidistrikt 3,1 % 1 16 Romerike politidistrikt 9,4 % 3 17 Salten politidistrikt 3,1 % 1 18 Sogn og Fjordane politidistrikt 3,1 % 1 19 Sunnmøre politidistrikt 3,1 % 1 20 Søndre Buskerud politidistrikt 6,3 % 2 21 Sør Trøndelag politidistrikt 3,1 % 1 22 Telemark politidistrikt 3,1 % 1 23 Troms politidistrikt 6,3 % 2 24 Vestfinnmark politidistrikt 0,0 % 0 25 Vestfold politidistrikt 0,0 % 0 26 Vestoppland politidistrikt 0,0 % 0 64

67 27 Østfinnmark politidistrikt 3,1 % 1 28 Østfold politidistrikt 9,4 % 3 Total 32 65

68 34. I forbindelse med politiforklaringen: Alternativer N 1 Viste politiet deg respekt? 32 2 Ga politiet deg informasjon på en forståelig 32 måte? 3 Fremstod politiet som profesjonelle? 32 4 Var politiforklaringen en påkjenning? 32 66

69 34.1 I forbindelse med politiforklaringen: - Viste politiet deg respekt? 1 Ikke i det hele tatt 0,0 % 0 2 I liten grad 3,1 % 1 3 I noen grad 3,1 % 1 4 I stor grad 28,1 % 9 5 I svært stor grad 65,6 % 21 6 Vet ikke/ikke aktuelt 0,0 % 0 Total 32 67

70 34.2 I forbindelse med politiforklaringen: - Ga politiet deg informasjon på en forståelig måte? 1 Ikke i det hele tatt 3,1 % 1 2 I liten grad 3,1 % 1 3 I noen grad 9,4 % 3 4 I stor grad 31,3 % 10 5 I svært stor grad 50,0 % 16 6 Vet ikke/ikke aktuelt 3,1 % 1 Total 32 68

71 34.3 I forbindelse med politiforklaringen: - Fremstod politiet som profesjonelle? 1 Ikke i det hele tatt 6,3 % 2 2 I liten grad 0,0 % 0 3 I noen grad 3,1 % 1 4 I stor grad 31,3 % 10 5 I svært stor grad 56,3 % 18 6 Vet ikke/ikke aktuelt 3,1 % 1 Total 32 69

72 34.4 I forbindelse med politiforklaringen: - Var politiforklaringen en påkjenning? 1 Ikke i det hele tatt 6,3 % 2 2 I liten grad 9,4 % 3 3 I noen grad 40,6 % 13 4 I stor grad 21,9 % 7 5 I svært stor grad 18,8 % 6 6 Vet ikke/ikke aktuelt 3,1 % 1 Total 32 70

73 35. Ble du tilbudt innsyn i den FORELØPIGE obduksjonsrapporten til den du mistet? 1 Ja 74,7 % 71 2 Nei 25,3 % 24 Total 95 71

74 36. Ble du tilbudt innsyn i den endelige obduksjonsrapporten til den du mistet? 1 Ja 84,4 % 81 2 Nei 15,6 % 15 Total 96 72

75 37. Hvis du ikke ble tilbudt innsyn i den endelige obuksjonsrapporten: Har du ønsket dette? 1 Ja 73,3 % 11 2 Nei 26,7 % 4 Total 15 73

76 39. Fikk du en kontaktperson i kommunen din? 1 Ja 75,9 % 85 2 Nei 17,0 % 19 3 Vet ikke/ikke aktuelt 7,1 % 8 Total

77 40. Har kontaktpersonen din i kommunen bidratt med noe av det følgende: (Du kan krysse av på flere alternativ) 1 Formidlet informasjon om aktuelle hjelpetiltak i 71,4 % 60 kommunen og spesialistehelsetjenesten 2 Formidlet kontakt med (annet) helsepersonell 54,8 % 46 3 Spurt om psykisk og fysisk helse 73,8 % 62 4 Fulgt deg opp over tid 70,2 % 59 Total 84 75

78 41. Samlet sett, har tilbudet om kontaktperson i kommunen din vært nyttig for deg? 1 Ikke i det hele tatt 7,1 % 6 2 I liten grad 10,6 % 9 3 I noen grad 17,6 % 15 4 I stor grad 27,1 % 23 5 I svært stor grad 37,6 % 32 6 Vet ikke/ikke aktuelt 0,0 % 0 Total 85 76

79 42. Ble du tilbudt profesjonell hjelp til håndtering av reaksjoner knyttet til 22. juli? 1 Ja 73,0 % 89 2 Nei 27,0 % 33 Total

80 43. Benyttet du deg av noen av de følgende instansene? (Du kan krysse av på flere alternativ) 1 Fastlegen 74,6 % 91 2 Kommunens kriseteam (evt. ved helsesøster, 68,0 % 83 psykiatrisk enhet e.l.) 3 Bedriftshelsetjenesten 4,9 % 6 4 Voksenpsykiatrisk 22,1 % 27 poliklinikk/distriktspsykiatrisk senter (VOP/DPS) 5 Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) 8,2 % 10 6 Privatpraktiserende psykolog/psykiater 20,5 % 25 7 Ikke aktuelt 2,5 % 3 8 Annet/Andre: 23,8 % 29 Total

81 44. Opplevde du at fastlegen... Alternativer N 1 Viste deg respekt? 91 2 Fremstod som faglig dyktig? 90 3 Samlet sett, bidro til å redusere plagene dine? 91 79

82 44.1 Opplevde du at fastlegen... - Viste deg respekt? 1 Ikke i det hele tatt 3,3 % 3 2 I liten grad 1,1 % 1 3 I noen grad 3,3 % 3 4 I stor grad 18,7 % 17 5 I svært stor grad 73,6 % 67 6 Vet ikke/ikke aktuelt 0,0 % 0 Total 91 80

83 44.2 Opplevde du at fastlegen... - Fremstod som faglig dyktig? 1 Ikke i det hele tatt 5,6 % 5 2 I liten grad 1,1 % 1 3 I noen grad 5,6 % 5 4 I stor grad 24,4 % 22 5 I svært stor grad 62,2 % 56 6 Vet ikke/ikke aktuelt 1,1 % 1 Total 90 81

84 44.3 Opplevde du at fastlegen... - Samlet sett, bidro til å redusere plagene dine? 1 Ikke i det hele tatt 6,6 % 6 2 I liten grad 5,5 % 5 3 I noen grad 33,0 % 30 4 I stor grad 18,7 % 17 5 I svært stor grad 30,8 % 28 6 Vet ikke/ikke aktuelt 5,5 % 5 Total 91 82

85 45. Opplevde du at kontaktpersonen i kommunens kriseteam... Alternativer N 1 Viste deg respekt? 83 2 Fremstod som faglig dyktig? 83 3 Samlet sett, bidro til å redusere plagene dine? 83 83

86 45.1 Opplevde du at kontaktpersonen i kommunens kriseteam... - Viste deg respekt? 1 Ikke i det hele tatt 1,2 % 1 2 I liten grad 0,0 % 0 3 I noen grad 2,4 % 2 4 I stor grad 28,9 % 24 5 I svært stor grad 66,3 % 55 6 Vet ikke/ikke aktuelt 1,2 % 1 Total 83 84

87 45.2 Opplevde du at kontaktpersonen i kommunens kriseteam... - Fremstod som faglig dyktig? 1 Ikke i det hele tatt 2,4 % 2 2 I liten grad 3,6 % 3 3 I noen grad 14,5 % 12 4 I stor grad 27,7 % 23 5 I svært stor grad 49,4 % 41 6 Vet ikke/ikke aktuelt 2,4 % 2 Total 83 85

88 45.3 Opplevde du at kontaktpersonen i kommunens kriseteam... - Samlet sett, bidro til å redusere plagene dine? 1 Ikke i det hele tatt 4,8 % 4 2 I liten grad 10,8 % 9 3 I noen grad 32,5 % 27 4 I stor grad 16,9 % 14 5 I svært stor grad 30,1 % 25 6 Vet ikke/ikke aktuelt 4,8 % 4 Total 83 86

89 46. Opplevde du at bedriftshelsetjenesten... Alternativer N 1 Viste deg respekt? 6 2 Fremstod som faglig dyktig? 6 3 Samlet sett, bidro til å redusere plagene dine? 6 87

90 46.1 Opplevde du at bedriftshelsetjenesten... - Viste deg respekt? 1 Ikke i det hele tatt 0,0 % 0 2 I liten grad 0,0 % 0 3 I noen grad 0,0 % 0 4 I stor grad 0,0 % 0 5 I svært stor grad 100,0 % 6 6 Vet ikke/ikke aktuelt 0,0 % 0 Total 6 88

91 46.2 Opplevde du at bedriftshelsetjenesten... - Fremstod som faglig dyktig? 1 Ikke i det hele tatt 0,0 % 0 2 I liten grad 16,7 % 1 3 I noen grad 0,0 % 0 4 I stor grad 16,7 % 1 5 I svært stor grad 66,7 % 4 6 Vet ikke/ikke aktuelt 0,0 % 0 Total 6 89

92 46.3 Opplevde du at bedriftshelsetjenesten... - Samlet sett, bidro til å redusere plagene dine? 1 Ikke i det hele tatt 0,0 % 0 2 I liten grad 0,0 % 0 3 I noen grad 66,7 % 4 4 I stor grad 0,0 % 0 5 I svært stor grad 33,3 % 2 6 Vet ikke/ikke aktuelt 0,0 % 0 Total 6 90

93 47. Opplevde du at behandleren ved voksenpsykiatrisk poliklinikk (VOP/DPS)... Alternativer N 1 Viste deg respekt? 26 2 Fremstod som faglig dyktig? 26 3 Samlet sett, bidro til å redusere plagene dine? 26 91

94 47.1 Opplevde du at behandleren ved voksenpsykiatrisk poliklinikk (VOP/DPS)... - Viste deg respekt? 1 Ikke i det hele tatt 0,0 % 0 2 I liten grad 3,8 % 1 3 I noen grad 0,0 % 0 4 I stor grad 57,7 % 15 5 I svært stor grad 34,6 % 9 6 Vet ikke/ikke aktuelt 3,8 % 1 Total 26 92

95 47.2 Opplevde du at behandleren ved voksenpsykiatrisk poliklinikk (VOP/DPS)... - Fremstod som faglig dyktig? 1 Ikke i det hele tatt 0,0 % 0 2 I liten grad 3,8 % 1 3 I noen grad 19,2 % 5 4 I stor grad 38,5 % 10 5 I svært stor grad 34,6 % 9 6 Vet ikke/ikke aktuelt 3,8 % 1 Total 26 93

96 47.3 Opplevde du at behandleren ved voksenpsykiatrisk poliklinikk (VOP/DPS)... - Samlet sett, bidro til å redusere plagene dine? 1 Ikke i det hele tatt 0,0 % 0 2 I liten grad 7,7 % 2 3 I noen grad 42,3 % 11 4 I stor grad 7,7 % 2 5 I svært stor grad 19,2 % 5 6 Vet ikke/ikke aktuelt 23,1 % 6 Total 26 94

97 48. Opplevde du at behandleren ved barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP)... Alternativer N 1 Viste deg respekt? 10 2 Fremstod som faglig dyktig? 10 3 Samlet sett, bidro til å redusere plagene dine? 10 95

98 48.1 Opplevde du at behandleren ved barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP)... - Viste deg respekt? 1 Ikke i det hele tatt 0,0 % 0 2 I liten grad 0,0 % 0 3 I noen grad 20,0 % 2 4 I stor grad 20,0 % 2 5 I svært stor grad 50,0 % 5 6 Vet ikke/ikke aktuelt 10,0 % 1 Total 10 96

99 48.2 Opplevde du at behandleren ved barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP)... - Fremstod som faglig dyktig? 1 Ikke i det hele tatt 0,0 % 0 2 I liten grad 0,0 % 0 3 I noen grad 20,0 % 2 4 I stor grad 10,0 % 1 5 I svært stor grad 60,0 % 6 6 Vet ikke/ikke aktuelt 10,0 % 1 Total 10 97

100 48.3 Opplevde du at behandleren ved barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP)... - Samlet sett, bidro til å redusere plagene dine? 1 Ikke i det hele tatt 0,0 % 0 2 I liten grad 10,0 % 1 3 I noen grad 30,0 % 3 4 I stor grad 10,0 % 1 5 I svært stor grad 40,0 % 4 6 Vet ikke/ikke aktuelt 10,0 % 1 Total 10 98

101 49. Opplevde du at den privatpraktiserende psykologen/psykiateren... Alternativer N 1 Viste deg respekt? 25 2 Fremstod som faglig dyktig? 25 3 Samlet sett, bidro til å redusere plagene dine? 25 99

102 49.1 Opplevde du at den privatpraktiserende psykologen/psykiateren... - Viste deg respekt? 1 Ikke i det hele tatt 0,0 % 0 2 I liten grad 0,0 % 0 3 I noen grad 0,0 % 0 4 I stor grad 44,0 % 11 5 I svært stor grad 56,0 % 14 6 Vet ikke/ikke aktuelt 0,0 % 0 Total

103 49.2 Opplevde du at den privatpraktiserende psykologen/psykiateren... - Fremstod som faglig dyktig? 1 Ikke i det hele tatt 0,0 % 0 2 I liten grad 0,0 % 0 3 I noen grad 20,0 % 5 4 I stor grad 28,0 % 7 5 I svært stor grad 52,0 % 13 6 Vet ikke/ikke aktuelt 0,0 % 0 Total

104 49.3 Opplevde du at den privatpraktiserende psykologen/psykiateren... - Samlet sett, bidro til å redusere plagene dine? 1 Ikke i det hele tatt 0,0 % 0 2 I liten grad 4,0 % 1 3 I noen grad 24,0 % 6 4 I stor grad 24,0 % 6 5 I svært stor grad 40,0 % 10 6 Vet ikke/ikke aktuelt 8,0 % 2 Total

105 50. Dersom du benyttet deg av annet/andre: Opplevde du at behandleren... Alternativer N 1 Viste deg respekt? 27 2 Fremstod som faglig dyktig? 27 3 Samlet sett, bidro til å redusere plagene dine?

106 50.1 Dersom du benyttet deg av annet/andre: Opplevde du at behandleren... - Viste deg respekt? 1 Ikke i det hele tatt 3,7 % 1 2 I liten grad 0,0 % 0 3 I noen grad 0,0 % 0 4 I stor grad 33,3 % 9 5 I svært stor grad 51,9 % 14 6 Vet ikke/ikke aktuelt 11,1 % 3 Total

107 50.2 Dersom du benyttet deg av annet/andre: Opplevde du at behandleren... - Fremstod som faglig dyktig? 1 Ikke i det hele tatt 3,7 % 1 2 I liten grad 3,7 % 1 3 I noen grad 11,1 % 3 4 I stor grad 29,6 % 8 5 I svært stor grad 40,7 % 11 6 Vet ikke/ikke aktuelt 11,1 % 3 Total

108 50.3 Dersom du benyttet deg av annet/andre: Opplevde du at behandleren... - Samlet sett, bidro til å redusere plagene dine? 1 Ikke i det hele tatt 7,4 % 2 2 I liten grad 7,4 % 2 3 I noen grad 14,8 % 4 4 I stor grad 11,1 % 3 5 I svært stor grad 44,4 % 12 6 Vet ikke/ikke aktuelt 14,8 % 4 Total

109 51. Hva gjør du til daglig? 1 Ungdomsskole eller videregående skole 6,5 % 8 (inkludert sykmeldt/fraværende) 2 Universitet eller høyskole (inkludert 6,5 % 8 sykmeldt/fraværende) 3 Jobb (inkludert sykmeldt) 77,2 % 95 4 Arbeidsledig/jobbsøkende 4,9 % 6 5 Ufør 6,5 % 8 6 Pensjonist 1,6 % 2 7 Annet: 6,5 % 8 Total

110 52. Har du hatt mer fravær fra skole/høyere utdanning som følge av ettervirkninger knyttet til 22. juli? 1 Ja 56,3 % 9 2 Nei 37,5 % 6 3 Annet: 6,3 % 1 Total

111 53. Følger du undervisningen/studiet som normalt nå? 1 Helt 10,0 % 1 2 Delvis 60,0 % 6 3 Fremdeles ikke tilbake på skolen/studiet 10,0 % 1 4 Annet: 20,0 % 2 Total

112 54. Har skolen/studiestedet... Alternativer N 1 Lagt til rette for dine individuelle behov? 16 2 Vist omtanke for deg?

113 54.1 Har skolen/studiestedet... - Lagt til rette for dine individuelle behov? 1 Ikke i det hele tatt 6,3 % 1 2 I liten grad 25,0 % 4 3 I noen grad 31,3 % 5 4 I stor grad 18,8 % 3 5 I svært stor grad 12,5 % 2 6 Vet ikke/ikke aktuelt 6,3 % 1 Total

114 54.2 Har skolen/studiestedet... - Vist omtanke for deg? 1 Ikke i det hele tatt 0,0 % 0 2 I liten grad 12,5 % 2 3 I noen grad 50,0 % 8 4 I stor grad 18,8 % 3 5 I svært stor grad 12,5 % 2 6 Vet ikke/ikke aktuelt 6,3 % 1 Total

115 55. Har den eventuelle oppmerksomheten du har fått på skolen/studiestedet etter 22. juli vært Alternativer N 1 En støtte for deg? 16 2 En påkjenning for deg?

116 55.1 Har den eventuelle oppmerksomheten du har fått på skolen/studiestedet etter 22. juli vært - En støtte for deg? 1 Ikke i det hele tatt 6,3 % 1 2 I liten grad 18,8 % 3 3 I noen grad 37,5 % 6 4 I stor grad 25,0 % 4 5 I svært stor grad 6,3 % 1 6 Vet ikke/ikke aktuelt 6,3 % 1 Total

117 55.2 Har den eventuelle oppmerksomheten du har fått på skolen/studiestedet etter 22. juli vært - En påkjenning for deg? 1 Ikke i det hele tatt 12,5 % 2 2 I liten grad 43,8 % 7 3 I noen grad 25,0 % 4 4 I stor grad 6,3 % 1 5 I svært stor grad 0,0 % 0 6 Vet ikke/ikke aktuelt 12,5 % 2 Total

118 56. Har følgende forhold ved skolen/studiet endret seg i etterkant av 22. juli? Alternativer N 1 Din arbeidsevne 16 2 Din motivasjon 16 3 Din trivsel

119 56.1 Har følgende forhold ved skolen/studiet endret seg i etterkant av 22. juli? - Din arbeidsevne 1 Mye lavere enn før 43,8 % 7 2 Noe lavere enn før 31,3 % 5 3 Ingen endring 12,5 % 2 4 Noe høyere enn før 6,3 % 1 5 Mye høyere enn før 0,0 % 0 6 Vet ikke/ikke aktuelt 6,3 % 1 Total

120 56.2 Har følgende forhold ved skolen/studiet endret seg i etterkant av 22. juli? - Din motivasjon 1 Mye lavere enn før 43,8 % 7 2 Noe lavere enn før 37,5 % 6 3 Ingen endring 12,5 % 2 4 Noe høyere enn før 0,0 % 0 5 Mye høyere enn før 0,0 % 0 6 Vet ikke/ikke aktuelt 6,3 % 1 Total

121 56.3 Har følgende forhold ved skolen/studiet endret seg i etterkant av 22. juli? - Din trivsel 1 Mye lavere enn før 18,8 % 3 2 Noe lavere enn før 37,5 % 6 3 Ingen endring 31,3 % 5 4 Noe høyere enn før 0,0 % 0 5 Mye høyere enn før 6,3 % 1 6 Vet ikke/ikke aktuelt 6,3 % 1 Total

122 57. Har du vært sykmeldt fra jobb på grunn av ettervirkninger knyttet til 22. juli? 1 Ja 91,6 % 87 2 Nei 8,4 % 8 Total

123 58. Hvis du har vært sykmeldt: Er du tilbake i jobb nå? 1 Helt 34,5 % 30 2 Delvis 46,0 % 40 3 Fremdeles ikke tilbake i jobb 16,1 % 14 4 Annet: 3,4 % 3 Total

124 59. I tiden etter 22. juli, har din arbeidsgiver Alternativer N 1 Lagt til rette for dine individuelle behov? 95 2 Vist omtanke for deg?

125 59.1 I tiden etter 22. juli, har din arbeidsgiver - Lagt til rette for dine individuelle behov? 1 Ikke i det hele tatt 1,1 % 1 2 I liten grad 5,3 % 5 3 I noen grad 14,7 % 14 4 I stor grad 28,4 % 27 5 I svært stor grad 40,0 % 38 6 Vet ikke/ikke aktuelt 10,5 % 10 Total

126 59.2 I tiden etter 22. juli, har din arbeidsgiver - Vist omtanke for deg? 1 Ikke i det hele tatt 2,1 % 2 2 I liten grad 5,3 % 5 3 I noen grad 11,7 % 11 4 I stor grad 34,0 % 32 5 I svært stor grad 43,6 % 41 6 Vet ikke/ikke aktuelt 3,2 % 3 Total

127 60. Har den eventuelle oppmerksomheten du har fått på arbeidsplassen etter 22. juli vært Alternativer N 1 En støtte for deg? 95 2 En påkjenning for deg?

128 60.1 Har den eventuelle oppmerksomheten du har fått på arbeidsplassen etter 22. juli vært - En støtte for deg? 1 Ikke i det hele tatt 2,1 % 2 2 I liten grad 11,6 % 11 3 I noen grad 27,4 % 26 4 I stor grad 26,3 % 25 5 I svært stor grad 29,5 % 28 6 Vet ikke/ikke aktuelt 3,2 % 3 Total

129 60.2 Har den eventuelle oppmerksomheten du har fått på arbeidsplassen etter 22. juli vært - En påkjenning for deg? 1 Ikke i det hele tatt 27,7 % 26 2 I liten grad 27,7 % 26 3 I noen grad 25,5 % 24 4 I stor grad 13,8 % 13 5 I svært stor grad 1,1 % 1 6 Vet ikke/ikke aktuelt 4,3 % 4 Total

130 61. Har følgende forhold endret seg i etterkant av 22. juli? Alternativer N 1 Din arbeidskapasitet 95 2 Din arbeidsmotivasjon 95 3 Din trivsel på jobb

131 61.1 Har følgende forhold endret seg i etterkant av 22. juli? - Din arbeidskapasitet 1 Mye lavere enn før 57,9 % 55 2 Noe lavere enn før 32,6 % 31 3 Ingen endring 6,3 % 6 4 Noe høyere enn før 1,1 % 1 5 Mye høyere enn før 0,0 % 0 6 Vet ikke/ikke aktuelt 2,1 % 2 Total

132 61.2 Har følgende forhold endret seg i etterkant av 22. juli? - Din arbeidsmotivasjon 1 Mye lavere enn før 41,1 % 39 2 Noe lavere enn før 38,9 % 37 3 Ingen endring 15,8 % 15 4 Noe høyere enn før 1,1 % 1 5 Mye høyere enn før 0,0 % 0 6 Vet ikke/ikke aktuelt 3,2 % 3 Total

133 61.3 Har følgende forhold endret seg i etterkant av 22. juli? - Din trivsel på jobb 1 Mye lavere enn før 12,8 % 12 2 Noe lavere enn før 34,0 % 32 3 Ingen endring 36,2 % 34 4 Noe høyere enn før 7,4 % 7 5 Mye høyere enn før 0,0 % 0 6 Vet ikke/ikke aktuelt 9,6 % 9 Total

134 62. Har du opplevd noen av disse reaksjonene som følge av 22. juli? Alternativer N 1 Søvnvansker Irritasjon Angst/uro Konsentrasjonsvansker Nedstemthet Hodepine og/eller muskelplager e.l Økning i rus- og/eller alkoholbruk

135 62.1 Har du opplevd noen av disse reaksjonene som følge av 22. juli? - Søvnvansker 1 Ikke i det hele tatt 7,3 % 9 2 I liten grad 15,4 % 19 3 I noen grad 25,2 % 31 4 I stor grad 16,3 % 20 5 I svært stor grad 34,1 % 42 6 Vet ikke/ikke aktuelt 1,6 % 2 Total

136 62.2 Har du opplevd noen av disse reaksjonene som følge av 22. juli? - Irritasjon 1 Ikke i det hele tatt 4,1 % 5 2 I liten grad 14,6 % 18 3 I noen grad 37,4 % 46 4 I stor grad 25,2 % 31 5 I svært stor grad 18,7 % 23 6 Vet ikke/ikke aktuelt 0,0 % 0 Total

137 62.3 Har du opplevd noen av disse reaksjonene som følge av 22. juli? - Angst/uro 1 Ikke i det hele tatt 7,4 % 9 2 I liten grad 16,4 % 20 3 I noen grad 25,4 % 31 4 I stor grad 26,2 % 32 5 I svært stor grad 23,8 % 29 6 Vet ikke/ikke aktuelt 0,8 % 1 Total

138 62.4 Har du opplevd noen av disse reaksjonene som følge av 22. juli? - Konsentrasjonsvansker 1 Ikke i det hele tatt 2,4 % 3 2 I liten grad 4,1 % 5 3 I noen grad 19,5 % 24 4 I stor grad 24,4 % 30 5 I svært stor grad 47,2 % 58 6 Vet ikke/ikke aktuelt 2,4 % 3 Total

139 62.5 Har du opplevd noen av disse reaksjonene som følge av 22. juli? - Nedstemthet 1 Ikke i det hele tatt 1,6 % 2 2 I liten grad 6,5 % 8 3 I noen grad 22,0 % 27 4 I stor grad 31,7 % 39 5 I svært stor grad 36,6 % 45 6 Vet ikke/ikke aktuelt 1,6 % 2 Total

140 62.6 Har du opplevd noen av disse reaksjonene som følge av 22. juli? - Hodepine og/eller muskelplager e.l. 1 Ikke i det hele tatt 12,2 % 15 2 I liten grad 18,7 % 23 3 I noen grad 21,1 % 26 4 I stor grad 24,4 % 30 5 I svært stor grad 20,3 % 25 6 Vet ikke/ikke aktuelt 3,3 % 4 Total

141 62.7 Har du opplevd noen av disse reaksjonene som følge av 22. juli? - Økning i rus- og/eller alkoholbruk 1 Ikke i det hele tatt 77,0 % 94 2 I liten grad 9,8 % 12 3 I noen grad 7,4 % 9 4 I stor grad 3,3 % 4 5 I svært stor grad 0,0 % 0 6 Vet ikke/ikke aktuelt 2,5 % 3 Total

142 63. Hva eller hvem av disse har vært til støtte for deg i tiden etter 22. juli? Alternativer N 1 Familie og venner AUF Arbeiderpartiet Personlig engasjement fra politikere og ledende 118 myndighetspersoner 5 Støttegruppen for 22. juli Minnemarkeringer Trossamfunn Andre som ble direkte berørt Nettforum/blogger

143 63.1 Hva eller hvem av disse har vært til støtte for deg i tiden etter 22. juli? - Familie og venner 1 Ikke i det hele tatt 0,0 % 0 2 I liten grad 0,8 % 1 3 I noen grad 8,9 % 11 4 I stor grad 26,8 % 33 5 I svært stor grad 63,4 % 78 6 Vet ikke/ikke aktuelt 0,0 % 0 Total

144 63.2 Hva eller hvem av disse har vært til støtte for deg i tiden etter 22. juli? - AUF 1 Ikke i det hele tatt 34,7 % 42 2 I liten grad 22,3 % 27 3 I noen grad 22,3 % 27 4 I stor grad 5,8 % 7 5 I svært stor grad 7,4 % 9 6 Vet ikke/ikke aktuelt 7,4 % 9 Total

145 63.3 Hva eller hvem av disse har vært til støtte for deg i tiden etter 22. juli? - Arbeiderpartiet 1 Ikke i det hele tatt 30,6 % 37 2 I liten grad 19,0 % 23 3 I noen grad 28,1 % 34 4 I stor grad 9,9 % 12 5 I svært stor grad 8,3 % 10 6 Vet ikke/ikke aktuelt 4,1 % 5 Total

146 63.4 Hva eller hvem av disse har vært til støtte for deg i tiden etter 22. juli? - Personlig engasjement fra politikere og ledende myndighetspersoner 1 Ikke i det hele tatt 27,1 % 32 2 I liten grad 16,1 % 19 3 I noen grad 27,1 % 32 4 I stor grad 16,9 % 20 5 I svært stor grad 9,3 % 11 6 Vet ikke/ikke aktuelt 3,4 % 4 Total

147 63.5 Hva eller hvem av disse har vært til støtte for deg i tiden etter 22. juli? - Støttegruppen for 22. juli 1 Ikke i det hele tatt 17,4 % 21 2 I liten grad 20,7 % 25 3 I noen grad 33,1 % 40 4 I stor grad 14,0 % 17 5 I svært stor grad 9,9 % 12 6 Vet ikke/ikke aktuelt 5,0 % 6 Total

148 63.6 Hva eller hvem av disse har vært til støtte for deg i tiden etter 22. juli? - Minnemarkeringer 1 Ikke i det hele tatt 13,3 % 16 2 I liten grad 11,7 % 14 3 I noen grad 37,5 % 45 4 I stor grad 20,8 % 25 5 I svært stor grad 15,0 % 18 6 Vet ikke/ikke aktuelt 1,7 % 2 Total

149 63.7 Hva eller hvem av disse har vært til støtte for deg i tiden etter 22. juli? - Trossamfunn 1 Ikke i det hele tatt 45,4 % 54 2 I liten grad 14,3 % 17 3 I noen grad 21,0 % 25 4 I stor grad 7,6 % 9 5 I svært stor grad 0,8 % 1 6 Vet ikke/ikke aktuelt 10,9 % 13 Total

150 63.8 Hva eller hvem av disse har vært til støtte for deg i tiden etter 22. juli? - Andre som ble direkte berørt 1 Ikke i det hele tatt 10,1 % 12 2 I liten grad 11,8 % 14 3 I noen grad 23,5 % 28 4 I stor grad 22,7 % 27 5 I svært stor grad 30,3 % 36 6 Vet ikke/ikke aktuelt 1,7 % 2 Total

151 63.9 Hva eller hvem av disse har vært til støtte for deg i tiden etter 22. juli? - Nettforum/blogger 1 Ikke i det hele tatt 40,7 % 48 2 I liten grad 12,7 % 15 3 I noen grad 18,6 % 22 4 I stor grad 11,9 % 14 5 I svært stor grad 6,8 % 8 6 Vet ikke/ikke aktuelt 9,3 % 11 Total

152 64. Deltok du på en av de arrangerte turene til Utøya i etterkant av 22. juli? (Du kan krysse av på flere alternativ) 1 Ja, helgen 19. og 20. august 78,7 % 96 2 Ja, 1. oktober 23,8 % 29 3 Nei 7,4 % 9 Total

153 65. Vurder turen til Utøya i etterkant av 22. juli: Alternativer N 1 Ble turen gjennomført på en verdig måte? Var turen viktig for deg i bearbeidelsen av 113 hendelsene 22. juli? 151

154 65.1 Vurder turen til Utøya i etterkant av 22. juli: - Ble turen gjennomført på en verdig måte? 1 Ikke i det hele tatt 0,9 % 1 2 I liten grad 1,8 % 2 3 I noen grad 8,8 % 10 4 I stor grad 38,9 % 44 5 I svært stor grad 49,6 % 56 6 Vet ikke/ikke aktuelt 0,0 % 0 Total

155 65.2 Vurder turen til Utøya i etterkant av 22. juli: - Var turen viktig for deg i bearbeidelsen av hendelsene 22. juli? 1 Ikke i det hele tatt 0,9 % 1 2 I liten grad 0,9 % 1 3 I noen grad 4,4 % 5 4 I stor grad 29,2 % 33 5 I svært stor grad 63,7 % 72 6 Vet ikke/ikke aktuelt 0,9 % 1 Total

156 66. Deltok du på samlingen for etterlatte på Gardermoen i november? 1 Ja 65,9 % 81 2 Nei 34,1 % 42 Total

157 67. Var samlingen for etterlatte nyttig for deg? 1 Ikke i det hele tatt 1,3 % 1 2 I liten grad 2,5 % 2 3 I noen grad 7,5 % 6 4 I stor grad 30,0 % 24 5 I svært stor grad 58,8 % 47 6 Vet ikke/ikke aktuelt 0,0 % 0 Total

158 68. Har du bistandsadvokat? 1 Ja 78,0 % 96 2 Nei 22,0 % 27 Total

159 69. I hvilken grad... Alternativer N 1 Har bistandsadvokaten ivaretatt dine 96 interesser? 2 Har bistandsadvokaten bidratt med hjelp og 96 støtte? 3 Har uttalelser fra bistandsadvokater i media 96 vært en påkjenning? 157

160 69.1 I hvilken grad... - Har bistandsadvokaten ivaretatt dine interesser? 1 Ikke i det hele tatt 0,0 % 0 2 I liten grad 3,1 % 3 3 I noen grad 26,0 % 25 4 I stor grad 43,8 % 42 5 I svært stor grad 25,0 % 24 6 Vet ikke/ikke aktuelt 2,1 % 2 Total

161 69.2 I hvilken grad... - Har bistandsadvokaten bidratt med hjelp og støtte? 1 Ikke i det hele tatt 2,1 % 2 2 I liten grad 4,2 % 4 3 I noen grad 36,5 % 35 4 I stor grad 34,4 % 33 5 I svært stor grad 20,8 % 20 6 Vet ikke/ikke aktuelt 2,1 % 2 Total

162 69.3 I hvilken grad... - Har uttalelser fra bistandsadvokater i media vært en påkjenning? 1 Ikke i det hele tatt 13,5 % 13 2 I liten grad 15,6 % 15 3 I noen grad 36,5 % 35 4 I stor grad 19,8 % 19 5 I svært stor grad 11,5 % 11 6 Vet ikke/ikke aktuelt 3,1 % 3 Total

163 70. Har uttalelser fra bistandsadvokater i media vært en påkjenning for deg? 1 Ikke i det hele tatt 18,5 % 5 2 I liten grad 33,3 % 9 3 I noen grad 22,2 % 6 4 I stor grad 7,4 % 2 5 I svært stor grad 11,1 % 3 6 Vet ikke/ikke aktuelt 7,4 % 2 Total

164 71. Har du vært i kontakt med media i etterkant av 22. juli? Vi spurte deg tidligere om mediekontakt like etter angrepet. Vi ønsker nå å spørre deg om kontakt med media i ukene og månedene etter 22. juli. 1 Ja 56,9 % 70 2 Nei 43,1 % 53 Total

165 72. Hvor mange ganger har du som person blitt framstilt i media (f.eks. intervju, på bilder e.l.)? 1 Ingen ganger 18,6 % ganger 47,1 % ganger 24,3 % 17 4 Mer enn 10 ganger 10,0 % 7 Total

166 73. Hvis du ble framstilt i media i etterkant av 22. juli: Alternativer N 1 Ble framstillingen av deg gjort på en respektfull 57 måte? 2 Var framstillingen av deg en påkjenning? 57 3 Er du komfortabel med hvordan du ble framstilt 57 i media? 164

167 73.1 Hvis du ble framstilt i media i etterkant av 22. juli: - Ble framstillingen av deg gjort på en respektfull måte? 1 Ikke i det hele tatt 0,0 % 0 2 I liten grad 1,8 % 1 3 I noen grad 12,3 % 7 4 I stor grad 43,9 % 25 5 I svært stor grad 42,1 % 24 6 Vet ikke/ikke aktuelt 0,0 % 0 Total

168 73.2 Hvis du ble framstilt i media i etterkant av 22. juli: - Var framstillingen av deg en påkjenning? 1 Ikke i det hele tatt 21,1 % 12 2 I liten grad 33,3 % 19 3 I noen grad 28,1 % 16 4 I stor grad 12,3 % 7 5 I svært stor grad 3,5 % 2 6 Vet ikke/ikke aktuelt 1,8 % 1 Total

169 73.3 Hvis du ble framstilt i media i etterkant av 22. juli: - Er du komfortabel med hvordan du ble framstilt i media? 1 Ikke i det hele tatt 1,8 % 1 2 I liten grad 5,3 % 3 3 I noen grad 17,5 % 10 4 I stor grad 52,6 % 30 5 I svært stor grad 21,1 % 12 6 Vet ikke/ikke aktuelt 1,8 % 1 Total

170 74. Samlet sett, har mediedekningen rundt 22. juli-hendelsene vært Alternativer N 1 En støtte for deg? En påkjenning for deg?

171 74.1 Samlet sett, har mediedekningen rundt 22. juli-hendelsene vært - En støtte for deg? 1 Ikke i det hele tatt 38,7 % 46 2 I liten grad 26,9 % 32 3 I noen grad 26,1 % 31 4 I stor grad 6,7 % 8 5 I svært stor grad 0,8 % 1 6 Vet ikke/ikke aktuelt 0,8 % 1 Total

172 74.2 Samlet sett, har mediedekningen rundt 22. juli-hendelsene vært - En påkjenning for deg? 1 Ikke i det hele tatt 3,3 % 4 2 I liten grad 5,7 % 7 3 I noen grad 17,9 % 22 4 I stor grad 22,0 % 27 5 I svært stor grad 50,4 % 62 6 Vet ikke/ikke aktuelt 0,8 % 1 Total

173 76. Hvor bekymret er du for nye terrorangrep i Norge i nær fremtid? 1 Ikke bekymret i det hele tatt 9,8 % 12 2 Ikke særlig bekymret 42,6 % 52 3 Nokså bekymret 36,1 % 44 4 Svært bekymret 11,5 % 14 Total

174 77. Hvilken tillit har du til at norske myndigheter er i stand til å FOREBYGGE ulike former for ulykker og kriser? 1 Svært lav tillit 26,2 % 32 2 Lav tillit 25,4 % 31 3 Verken høy eller lav tillit 36,9 % 45 4 Høy tillit 9,0 % 11 5 Svært høy tillit 2,5 % 3 Total

175 78. Hvilken tillit har du til at norske myndigheter er i stand til å HÅNDTERE ulike former for ulykker og kriser? 1 Svært lav tillit 21,3 % 26 2 Lav tillit 23,0 % 28 3 Verken høy eller lav tillit 29,5 % 36 4 Høy tillit 20,5 % 25 5 Svært høy tillit 5,7 % 7 Total

176 79. Vil du si at samfunnet etter 22. juli er preget av mer eller mindre Norge før og etter 22. juli: Alternativer N 1 Motsetninger mellom etniske grupper Samhold og fellesskap Mulighet til å si offentlig hva man mener Trygghet Frykt

177 79.1 Vil du si at samfunnet etter 22. juli er preget av mer eller mindre - Motsetninger mellom etniske grupper 1 Mye mindre 5,7 % 7 2 Litt mindre 27,6 % 34 3 Som før 40,7 % 50 4 Litt mer 9,8 % 12 5 Mye mer 1,6 % 2 6 Vet ikke/ikke aktuelt 14,6 % 18 Total

178 79.2 Vil du si at samfunnet etter 22. juli er preget av mer eller mindre - Samhold og fellesskap 1 Mye mindre 0,8 % 1 2 Litt mindre 2,4 % 3 3 Som før 28,5 % 35 4 Litt mer 48,0 % 59 5 Mye mer 12,2 % 15 6 Vet ikke/ikke aktuelt 8,1 % 10 Total

179 79.3 Vil du si at samfunnet etter 22. juli er preget av mer eller mindre - Mulighet til å si offentlig hva man mener 1 Mye mindre 2,4 % 3 2 Litt mindre 8,1 % 10 3 Som før 50,4 % 62 4 Litt mer 23,6 % 29 5 Mye mer 8,1 % 10 6 Vet ikke/ikke aktuelt 7,3 % 9 Total

180 79.4 Vil du si at samfunnet etter 22. juli er preget av mer eller mindre - Trygghet 1 Mye mindre 11,4 % 14 2 Litt mindre 33,3 % 41 3 Som før 37,4 % 46 4 Litt mer 10,6 % 13 5 Mye mer 1,6 % 2 6 Vet ikke/ikke aktuelt 5,7 % 7 Total

181 79.5 Vil du si at samfunnet etter 22. juli er preget av mer eller mindre - Frykt 1 Mye mindre 0,0 % 0 2 Litt mindre 3,3 % 4 3 Som før 38,2 % 47 4 Litt mer 40,7 % 50 5 Mye mer 12,2 % 15 6 Vet ikke/ikke aktuelt 5,7 % 7 Total

182 81. Med tanke på hva vi i Norge rimelig kan forvente, hvordan vil du vurdere Alternativer N 1 Myndighetenes evne til å avdekke terrorplaner Myndighetenes evne til å kontrollere tilgang til 122 våpen og eksplosiver 3 Myndighetenes evne til å sikre og beskytte 122 terrormål 4 Politiets evne til å håndtere terrorangrep Helsevesenets evne til å håndtere de fysisk 121 skadde etter 22. juli 6 Helsevesenets evne til å håndtere psykiske 122 ettervirkninger etter 22. juli 7 Regjeringsapparatets evne til å håndtere krisen

183 81.1 Med tanke på hva vi i Norge rimelig kan forvente, hvordan vil du vurdere - Myndighetenes evne til å avdekke terrorplaner 1 Svært dårlig 23,0 % 28 2 Ganske dårlig 45,1 % 55 3 Nøytral 13,1 % 16 4 Ganske bra 10,7 % 13 5 Svært bra 0,0 % 0 6 Vet ikke/ikke aktuelt 8,2 % 10 Total

184 81.2 Med tanke på hva vi i Norge rimelig kan forvente, hvordan vil du vurdere - Myndighetenes evne til å kontrollere tilgang til våpen og eksplosiver 1 Svært dårlig 24,6 % 30 2 Ganske dårlig 44,3 % 54 3 Nøytral 12,3 % 15 4 Ganske bra 11,5 % 14 5 Svært bra 0,8 % 1 6 Vet ikke/ikke aktuelt 6,6 % 8 Total

185 81.3 Med tanke på hva vi i Norge rimelig kan forvente, hvordan vil du vurdere - Myndighetenes evne til å sikre og beskytte terrormål 1 Svært dårlig 25,4 % 31 2 Ganske dårlig 41,0 % 50 3 Nøytral 18,0 % 22 4 Ganske bra 10,7 % 13 5 Svært bra 0,8 % 1 6 Vet ikke/ikke aktuelt 4,1 % 5 Total

186 81.4 Med tanke på hva vi i Norge rimelig kan forvente, hvordan vil du vurdere - Politiets evne til å håndtere terrorangrep 1 Svært dårlig 37,7 % 46 2 Ganske dårlig 24,6 % 30 3 Nøytral 12,3 % 15 4 Ganske bra 18,0 % 22 5 Svært bra 4,1 % 5 6 Vet ikke/ikke aktuelt 3,3 % 4 Total

187 81.5 Med tanke på hva vi i Norge rimelig kan forvente, hvordan vil du vurdere - Helsevesenets evne til å håndtere de fysisk skadde etter 22. juli 1 Svært dårlig 1,7 % 2 2 Ganske dårlig 3,3 % 4 3 Nøytral 9,1 % 11 4 Ganske bra 41,3 % 50 5 Svært bra 38,8 % 47 6 Vet ikke/ikke aktuelt 5,8 % 7 Total

188 81.6 Med tanke på hva vi i Norge rimelig kan forvente, hvordan vil du vurdere - Helsevesenets evne til å håndtere psykiske ettervirkninger etter 22. juli 1 Svært dårlig 5,7 % 7 2 Ganske dårlig 21,3 % 26 3 Nøytral 21,3 % 26 4 Ganske bra 35,2 % 43 5 Svært bra 13,9 % 17 6 Vet ikke/ikke aktuelt 2,5 % 3 Total

189 81.7 Med tanke på hva vi i Norge rimelig kan forvente, hvordan vil du vurdere - Regjeringsapparatets evne til å håndtere krisen 1 Svært dårlig 9,8 % 12 2 Ganske dårlig 12,3 % 15 3 Nøytral 21,3 % 26 4 Ganske bra 29,5 % 36 5 Svært bra 24,6 % 30 6 Vet ikke/ikke aktuelt 2,5 % 3 Total

Resultater fra spørreundersøkelse for ikke-organiserte frivillige hjelpere Utøya

Resultater fra spørreundersøkelse for ikke-organiserte frivillige hjelpere Utøya Resultater fra spørreundersøkelse for ikke-organiserte frivillige hjelpere Utøya 13. august 2012 I februar 2012 inviterte kommisjonen de ikke-organiserte frivillige hjelperne ved Utøya til å delta i en

Detaljer

Resultater fra spørreundersøkelse for pårørende Utøya

Resultater fra spørreundersøkelse for pårørende Utøya Resultater fra spørreundersøkelse for pårørende Utøya 13. august 2012 I februar 2012 inviterte kommisjonen pårørende til overlevende fra Utøya til å delta i en elektronisk spørreundersøkelse. Spørreundersøkelsen

Detaljer

Resultater fra spørreundersøkelse for overlevende Utøya. (tilpasset respondenter over og under 18 år)

Resultater fra spørreundersøkelse for overlevende Utøya. (tilpasset respondenter over og under 18 år) Resultater fra spørreundersøkelse for overlevende Utøya (tilpasset respondenter over og under 18 år) 13. august 2012 I februar 2012 inviterte kommisjonen overlevende fra Utøya til å delta i en elektronisk

Detaljer

De berørtes synspunkter

De berørtes synspunkter NOU 2012:14 259 De berørtes synspunkter 11.1 Omfanget av terroren 22/7 Hele Norge er berørt av 22/7, men noen mer direkte og sterkere enn andre. Det store antallet omkomne og skadde gjør at det også er

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Ås Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sum 1 Oslo politidistrikt 342 397 410 422 321

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Ivaretakelse av vitner i 22. juli-saken

Ivaretakelse av vitner i 22. juli-saken Ivaretakelse av vitner i 22. juli-saken Publisert fra 21.05.2012 til 15.08.2012 35 respondenter (35 unike) 2. Alt i alt, hvordan opplevde du å være vitne i denne saken, i forhold til de forventningene

Detaljer

*** Spm. 1 *** Er du...

*** Spm. 1 *** Er du... *** Spm. 1 *** Er du... Gutt 53 57 52 52 57 52 Jente 46 42 47 48 42 47 Ubesvart 1 1 1-1 1 *** Spm. 2 *** Hvor gammel er du? 9 år 12 9 9 14 12 16 10 år 87 88 89 85 87 82 11 år 1 3 2 0-1 Ubesvart 0-0 - 1

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

Undersøkelse om foresattes erfaringer med barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker

Undersøkelse om foresattes erfaringer med barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker PasOpp 2006 Undersøkelse om foresattes erfaringer med barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker PasOpp BUP September/2006 Hensikten med denne undersøkelsen er å få vite mer om hvordan foresatte opplever

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

Aktive kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Aktive kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Aktive kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sum 1 Oslo politidistrikt 324 294 344 342 397 410

Detaljer

08.10.2012 13:06 QuestBack eksport - Fagforbundet og FBI ser på helse-norge

08.10.2012 13:06 QuestBack eksport - Fagforbundet og FBI ser på helse-norge Fagforbundet og FBI ser på helse-norge Publisert fra 16.02.2012 til 13.03.2012 847 respondenter (832 unike) Filter: Hjemmebasserte "Hvor jobber du?" = "Hjemmebaserte tjenester" 1. Alder 1 Under 20 år 0,1

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2014

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2014 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2014 Den nasjonale drapsoversikten utarbeides ved Kripos og publiseres i januar hvert år. Drapsoversikten viser drap fordelt etter gjerningsår. Oversikten baseres på tall hentet

Detaljer

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Sum 1 Oslo politidistrikt 404 422 321 397 442

Detaljer

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Sum 1 Oslo politidistrikt 344 342 397 410 424

Detaljer

Rapport om. lokal brukerundersøkelse høsten 2015 ved NAV Malvik

Rapport om. lokal brukerundersøkelse høsten 2015 ved NAV Malvik Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Malvik Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Sum 1 Oslo politidistrikt 344 342 397 410 424

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2012

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2012 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2012 Den nasjonale drapsoversikten utarbeides ved Kripos og publiseres i januar hvert år. Kripos drapsstatistikk sorteres etter gjerningsår og blir regelmessig fulgt opp og oppdatert

Detaljer

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sum 1 Oslo politidistrikt 342 397 410 424 321

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken i vegtrafikken Årsrapport Januar 2016 Vegdirektoratet 16-0232 grafisk.senter@vegvesen.no Foto: Colourbox.com i vegtrafikken Årsrapport Vegdirektoratet, januar 2016 Denne rapporten sammenstiller opplysninger

Detaljer

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 1. Kjønn Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,1% 20% 10% 0% Kvinne Mann 1. Kjønn Navn Kvinne 74,9% Mann 25,1% N 315 2. Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Romssa ja biras psykiatriija guovddáš. Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikken?

Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Romssa ja biras psykiatriija guovddáš. Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikken? Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Romssa ja biras psykiatriija guovddáš Hva er erfaringene dine som bruker av Brukerundersøkelse ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Psykiatrisk senter for Tromsø og

Detaljer

Om tabellene. Februar 2016

Om tabellene. Februar 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Mars 2015

Om tabellene. Mars 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold OMNIBUS UKE 9 2004 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start Avsluttet 21.feb 24.feb Antall respondenter 1292

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

Vedlegg 5 - Spørreskjema

Vedlegg 5 - Spørreskjema Vedlegg 5 - Spørreskjema Introside: Din mening er viktig! HiST har som mål å skape en god faglig og sosial studiestart for alle våre studenter. Arbeidet med å sikre kvalitet i utdanningen ved HiST er forankret

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Firda fys-med senter. Brukerundersøkelse. Januar 2013

Firda fys-med senter. Brukerundersøkelse. Januar 2013 Firda fys-med senter Brukerundersøkelse Januar 2013 Om undersøkelsen Målgruppe: Brukere av Firda fys-med senter som har mottatt behandling/rehabilitering for blant annet plager med nakken Metode: Web-undersøkelse.

Detaljer

Benchmarkundersøkelse

Benchmarkundersøkelse Benchmarkundersøkelse Vann og avløpskunder i Norge 1. Resultat for bruker Resultater fra en representativ nasjonal benchmarkundersøkelse for vann- og avløpskunder i Norge. Basert på Norsk Vann sin undersøkelse

Detaljer

Statens vegvesen. Vegdirektør. Vegdirektoratet. Region nord Region midt Region vest Region sør Region øst

Statens vegvesen. Vegdirektør. Vegdirektoratet. Region nord Region midt Region vest Region sør Region øst Statens vegvesen direktør direktoratet Region nord Region midt Region vest Region sør Region øst Statens vegvesen direktør Styringsstab* Internrevisjon VEGDIREKTORATET og transport Trafikant og kjøretøy

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

VESTFOLD POLITIDISTRIKT. Nærpolitireformen. Politimester Christine Fossen. Gardermoen 25. mars 2015 ENHET/AVDELING

VESTFOLD POLITIDISTRIKT. Nærpolitireformen. Politimester Christine Fossen. Gardermoen 25. mars 2015 ENHET/AVDELING Nærpolitireformen Politimester Christine Fossen Gardermoen 25. mars 2015 /AVDELING Hvorfor må politiet endres? Det er stort rom for å sette politiet bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag Verden

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

TILRETTELEGGINGGARANTIEN HØST 2009

TILRETTELEGGINGGARANTIEN HØST 2009 TILRETTELEGGINGGARANTIEN HØST 2009 Hvorfor gi tilretteleggingsgarantien? Tilretteleggingsgaranti: service-erklæring som gir økt tilgang til jobber og tiltak springer ut av IA-arbeidet TG skal styrke samarbeidet

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015 Vegdirektoratet, oktober 2015 Knut Opeide i vegtrafikken i vegtrafikken-3.kvartal 2015 i vegtrafikken Vegdirektoratet, oktober 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte trafikanter per

Detaljer

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Sum 1 Oslo politidistrikt 404 422 321 397 442

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

Q1 Ditt kjønn: Studentundersøkelsen 2015 1 / 26. Answered: 1,124 Skipped: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79.

Q1 Ditt kjønn: Studentundersøkelsen 2015 1 / 26. Answered: 1,124 Skipped: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79. Q1 Ditt kjønn: Answered: 1,124 Skipped: 0 Kvinne Mann Kvinne Mann 79.18% 890 20.82% 234 Total 1,124 1 / 26 Q2 Hvor gammel er du? Answered: 1,124 Skipped: 0 15-17 år 18-20 år 21-25 år 26-30 år 31 år + 15-17

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2013

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2013 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2013 Den nasjonale drapsoversikten utarbeides ved Kripos og publiseres i januar hvert år. Drapsoversikten viser drap fordelt etter gjerningsår. Oversikten baseres på tall hentet

Detaljer

06.03.2012 14:17 QuestBack eksport - BRUKERUNDERSØKELSE BRUKER AV HJEMMESYKEPLEIEN

06.03.2012 14:17 QuestBack eksport - BRUKERUNDERSØKELSE BRUKER AV HJEMMESYKEPLEIEN BRUKERUNDERSØKELSE BRUKER AV HJEMMESYKEPLEIEN Publisert fra 29.06.2011 til 29.08.2011 72 respondenter (1 unike) 1. Alder (brukerens alder) 1 Under 67 år 19,4 % 14 2 67-79 år 23,6 % 17 3 80-90 år 43,1 %

Detaljer

Nasjonale resultater

Nasjonale resultater Nasjonale resultater 2 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS alkohol Alkohol som rusmiddel har en lang tradisjon i Norge. Til tross for at voksne i dag ser ut til å drikke mer alkohol enn tidligere, har de unges

Detaljer

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014 OSEAN Framdriftsrapport Per 31. oktober 214 Antall legekontor med OSEAN Planlagt totalt Resultat Måloppnåelse 1644 1) 141 2) 77% 3) 1) Tall per 31.1 er basert på kundelister fra leverandørene. Dette gir

Detaljer

Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010)

Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010) Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200602349-/IMN 30.03.2006 Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010) Det vises til vårt brev datert 14.03.2006 hvor departementet

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 163 107 55 109 53 92 71 78 85 0-49 12 10 13 11 11 21-6 16 50-99 16 18 13 20 8 28-12 20 100-199 29 25 36 33 21 51-26 32

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehus

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehus PasOpp 2007 Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehus Høst 2007 Hensikten med undersøkelsen Hensikten med denne undersøkelsen er å få vite mer om hvordan pasienter med en kreftdiagnose vurderer

Detaljer

Her er din nye arbeidsgiver:

Her er din nye arbeidsgiver: Design: z:design, Gazette, tekst og produkssjon: Gazette. Her er din nye arbeidsgiver: MER INFORMASJON Generell informasjon om sykehusreformen finner du på følgende nettadresse: www.dep.no/shd/sykehusreformen

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Tilbakekalte 95 autorisasjoner og ga 97 helsepersonell advarsel i 2012

Tilbakekalte 95 autorisasjoner og ga 97 helsepersonell advarsel i 2012 Tilbakekalte 95 autorisasjoner og ga 97 helsepersonell advarsel i 2012 Statens helsetilsyn behandlet 312 tilsynssaker mot helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten i 2012, mot 364 i 2011.

Detaljer

Fremstilling av resultatene

Fremstilling av resultatene Vedlegg 3 Fremstilling av resultatene Brukererfaringer med Voksenpsykiatrisk poliklinikk ved Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Resultater på alle spørsmålene fra spørreundersøkelse høsten 2009., frekvensfordeling

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Trivsel og gjennomføring av studiene ved UiB

Trivsel og gjennomføring av studiene ved UiB 1 of 6 Trivsel og gjennomføring av studiene ved UiB UiB ønsker å kartlegge omfanget av gjennomføring ved institusjonen. Denne spørreundersøkelsen skal hjelpe å finne svar på hva UiB som utdanningsinstitusjon

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. Altinn

Resultater NNUQ2 2012. Altinn Resultater NNUQ2 2012 Altinn Innledning NNU 2012 Q2 for Altinn 28.08.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12.

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Desember 214 Skrevet av Åshild Male Kalstø, Ashild.Male.Kalsto@nav.no

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06. OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no Analyse Knut Egil Veien Knut.Egil.Veien@Visendi.no Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.2008 Antall respondenter

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x 4. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 4. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

Trusler og vold mot medarbeidere i NAV 2012-2015 Sist oppdatert 27.01.16 1

Trusler og vold mot medarbeidere i NAV 2012-2015 Sist oppdatert 27.01.16 1 Trusler og vold mot medarbeidere i NAV 212-215 Sist oppdatert 27.1.16 1 Den årlige spørreundersøkelsen blant alle medarbeidere i NAV viser at det er en nedadgående trend fra 213 til 215 i andelen ansatte

Detaljer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august 2016 Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer 1 Om YS Arbeidslivsbarometer Arbeidslivsbarometeret er et måleinstrument som måler trykket i norsk arbeidsliv.

Detaljer

Trusler og vold mot medarbeidere i NAV 2012-2016

Trusler og vold mot medarbeidere i NAV 2012-2016 Trusler og vold mot medarbeidere i NAV 212-216 Den årlige spørreundersøkelsen blant alle medarbeidere i NAV viser at det er en nedadgående trend fra 213 til 215 i andelen ansatte ved NAV-kontor som blir

Detaljer

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under.

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. NORWAY 1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. Benjamin, en 2 år gammel gutt Benjamin ble født syv

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012 Resultater NNUQ4 2012 Patentstyret 18. januar 2012 Innledning NNU 2012 Q4 for Patentstyret 19.11.2013 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2001 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

RESSURSANALYSE 2015 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN

RESSURSANALYSE 2015 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN RESSURSANALYSE 2015 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN Innhold Figur 3.1 Regnskapsførte utgifter i politi- og lensmannsetaten. Nominelle tall. Tall i mill. kroner. 2006 2015 Figur 3.2 Driftsutgifter

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

Informasjon om tildeling av midler til gjennomføring av etterutdanning for ansatte i PPT på prioriterte områder 2015, kap. 226.

Informasjon om tildeling av midler til gjennomføring av etterutdanning for ansatte i PPT på prioriterte områder 2015, kap. 226. Vår saksbehandler: Kim Asphaug Direkte tlf: 23 30 27 93 kim.asphaug@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 16.02.2015 Deres dato: Vår referanse: 2015/1245 Deres referanse: Kommuner og fylkeskommuner Interkommunale

Detaljer

Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse

Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse 2010 Rapport Side 2 av 99 Forord Politidirektoratet har gjennomført en landsomfattende innbyggerundersøkelse om publikums oppfattelse av og holdninger til politiet.

Detaljer

YNGRE ADVOKATERS OG FULLMEKTIGERS ARBEIDSFORHOLD UTVIKLING FRA 2013

YNGRE ADVOKATERS OG FULLMEKTIGERS ARBEIDSFORHOLD UTVIKLING FRA 2013 YNGRE ADVOKATERS OG FULLMEKTIGERS ARBEIDSFORHOLD UTVIKLING FRA 2013 OM UNDERSØKELSEN Utvalget for yngre advokater har kartlagt yngre advokaters og fullmektigers arbeidsforhold. Undersøkelsen er gjort i

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) november 14 Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i november 1 1 1 ungdommer er registrert i OT per november 14. Det er litt færre

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Inntakskvalitet 2012. Inntakskvalitet 2012

Inntakskvalitet 2012. Inntakskvalitet 2012 Tabell 1 % Mann -------------------------------------- 41 Kvinne ------------------------------------ 59 Totalt -------------------------------------- 100 Utvalgets størrelse ------------------- 990 Tabell

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Støtte til skoleeiere og skoler i utviklingsarbeidet GNIST nasjonalt KD Udir FM Universiteter,

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld OMNIBUS UKE 33 2006 - Østlandssendingen Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe KTM@Visendi.no Analyse Simen Fjeld Simen.Fjeld@Visendi.no Periode Start 12.08.2006 Avsluttet 15.08.2006 Antall respondenter

Detaljer