Mail:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mail: svanhild.brennhaugen@ostre-toten.kommune.no/www.stange.skole@ostre-toten.kommune.no"

Transkript

1 Mail: Tlf. : / SFO : Følgende ansatte mangler på bildet: Ann-Elin Sletmo, Arne-Henry Skullerud, Alf Erik Stensrud ( vaktmester) og renholder Magnhild Pedersen og Inger Bakken ( ny) har elev(er) på trinn Navn foresatt 1

2 Vi vil ha STANGEPOSTEN på følgende mailaddresse: Innhold: Rektor har ordet Elevene Personalet Tilgjengelighet Trafikk Bruk av planbok og meldingsbok Fraværsreglement for elever Lekser Fysisk aktivitet Skiftet mobilnummer? Fritak for deler av fag Melk og frukt Innesko Ordensreglene Aktivitetsplan REKTOR HAR ORDET Velkommet til et nytt skoleår. Vi ønsker oss et skoleår preget av GODT FELLESSKAP, TOLERANSE og AKSEPT FOR ULIKHET og at vi viser OMTANKE OG MEDFØLELSE. Personalet på Stange skole har hatt 4 dager med forberedelser og planlegging av det nye skoleåret. Vi har hatt lange og gode arbeidsdager og føler at vi er godt forberedt til det nye skoleåret. For å sikre oss at informasjonen har nådd fram til dere, ber vi denne gangen om underskrift på slippen på framsiden. Vi prøver å spare litt på kopieringsutgiftene våre, derfor håper vi at flest mulig av dere enten leser Stangeposten på hjemmesida eller It s learning eller får den tilsendt på mail. På planleggingsdagene har vi bl.a jobbet med helse-miljø og sikkerhet, felles standarder( kjøreregler) og felles rutiner. På den måten ønsker vi at elevene uavhengig av trinn, skal forholde seg til like regler og kjøreregler fra oss voksne, og at dere som foresatte også skal føle at vi i hovedtrekk har enhetlige rutiner og planer. STANDARDHEFTET vårt er å finne på skolens hjemmeside. I tillegg gjengir vi i Stangeposten i løpet av året de viktigste punktene i plana som vi mener er av interesse for dere. SFO har sine egne SFO-standarder. Det er en glede for rektor å jobbe sammen med et slik motivert og dyktig personale vi drar lasset sammen, og det gjør at jeg er trygg på at hver enkelt elev på Stange får et godt og trygt skoletilbud med det beste læringsmiljø. Uteområdet vårt har fått nok et løft denne sommeren. Vi har fått ballvegg( satt opp av FAU i sommer), inngangspartiet og det nye tilbygget er malt og lekeapparatene er reparert med nye husker på plass. Vår nye vaktmester har gjort vedlikeholdsforbedringer ute og inne som store og små vil nyte godt av. 2

3 Jeg ser også fram til å fortsette det gode samarbeidet med dere foresatte samarbeidet om enkelteleven, rundt klassa og ikke minst med FAU. Jeg ønsker Vigdis Engen velkommen som ny FAU-leder. Alle NYE klassekontakter innkalles til kurs 20.september dere får egen invitasjon Overordnet prinsipp for skolens virksomhet er: VI ER PÅ SKOLEN FOR Å LÆRE Derfor må vi: følge med høre etter gjøre vårt beste ELEVENE I dag ønsker vi 24 nye elever på 1. trinn velkommen til skolen. I tillegg ønsker vi også 3 andre nye elever velkommen til skolen vår: Aino 5.tr, Rebekka 7.trinn og Marius på 5.trinn PERSONALET Rektor: Svanhild Larsen Brennhaugen Undervisningsinspektør: Svein Sjølås. Leder for SFO: Mette Gunnerød. Kontormedarbeider i 40 % stilling: Kari Myrsveen. Trinn Kontaktlærere 1.trinn 24 elever Merete Indrelid Haugen og Anders Holmen 2. trinn 22 elever Ann Elin Sletmo og Ida Aas 3. trinn 31 elever Berit Bekk og Nina Ulsrud 4.trinn 22 elever Heidi Aaeng Berger og Anna Sørum 5.trinn 31 elever Idun Dalberg og Lise-Kari Vingebakken 6.trinn 24 elever Veronika Åsbakk og Erland Aamodt 7.trinn 22 elever Heidi Granberg og Aasmund Sæther Timelærere Irene L Gjestvang Anne Rønsen Åse Skullerud Heidi Hiken Galtestad Anne-Lise Magistad Svein Skjølås Arne- Henry Skullerud ( musikk) Elisabeth Kirkerød (vikar) En lærer i 50% stilling ansettes uke 34 Assistenter i skole og SFO Rita Kjelstad Hagen Arne-Henry Skullerud Marit Syversen Flesvig Guri Hval Mette Gunnerød Malgorzata Hammerstad Kari Myrsveen Åse Solheim 3

4 Elisabeth Ridderseth Marianne Huset Barnevernpedagog Vernepleier Linda S. Halvorsen Mari Lereng Frivillige hjelpere Inger Fodstad og Irene Wullum Morsmålslærere: ikke helt avklart Renholdere: Magnhild Pedersen og Inger Bakken Vaktmester: Alf Erik Stensrud TILGJENGELIGHET Mange opplever dessverre at de ikke når oss på telefon. Skolen har kontormedarbeider i 40% stilling. Denne tiden brukes før og etter skoletid og hele mandag. I den tiden skal det bl.a gis beskjeder rundt om i bygget, kopiere, gjøre innkjøp noe som gjør at hun ikke er tilgjengelig på telefon til enhver tid. Vi gjør så godt vi kan og håper på forståelse for vår situasjon skal dere kunne nå oss på telefon. Mandag fra til kl 16 har lærerne personalmøte, og vi nås ikke på telefon ( heller ikke mobiltelefon). Kontoret er betjent i denne perioden.. TRAFIKK For barnas sikkerhet er det viktig at elevene slippes av i lomma ovenfor rundkjøringa. I rundkjøringa er det kun bussene som skal stoppe. Dersom dere foresatte henter barna etter svømming: sørg for å parkere slik at barna slipper å løpe over veien det har vært observert en del stygge situasjoner i forbindelse med henting av barn ved ungdomsskolen. VÆR SNILL Å RESPEKTERE INNKJØRING FORBUDT- SKILTET VED SKOLEN det er viktig for barnas sikkerhet Fra september måned skal vi ha skolepatruljeordning ved gangfeltet. 7.trinn danner skolepatruljen. OM BRUK AV PLANBOK/MELDINGSBOK Meldingsboka brukes til: Å sende melding etter sykefravær ( selv om fravær er varslet per telefon) å be om fri deler av skoledagen inntil 1 hel dag. 4

5 Å gi beskjed om at eleven ikke skal delta/endringer i forbindelse med SFO/LEKSETID. Meldingsboka skal være med i skolesekken hver dag. Meldinger på løse lapper godtas ikke. Planboka er et samarbeidsverktøy når det gjelder elevens læring. Meldinger om fag, lekser, prøver og vurdering skrives i planboka som lærer ser i hver dag. ALLE UKENTLIGE MÅLPRØVER SKAL HA UNDERSKRIFT FRA HJEMMET OM LEKSER Professor Thomas Nordahl har i sin forskning konkludert med at elever som ikke gjør lekser vil henge 1 år etter sine jevnaldrende medelever. Det er foreldrenes ansvar å sørge for at leksene blir gjort, men uansett er det av stor betydning at hjem og skole samarbeider om lekser og anvender kjørereglene likt. Dette blir ett av temaene på høstens foreldremøter. Her på Stange har vi blitt enige om noen standarder når det gjelder lekser og konsekvenser dersom ikke leksene er gjort: Lekser skal være en del av undervisningen. Det skal være : Repeterende Tilpasset Prioritert lesing, regning og engelsk. Er lekser gitt, skal de gjøres. Lekser må alltid følges opp. Elev skal alltid levere melding/planbok med forklaring fra foreldrene hvis lekser ikke er gjort. 5

6 4. Elev har ikke gjort lekser, ingen melding: Beskjed fra lærer gis i planbok Ved gjentatt lekseglemming tar skolen kontakt med hjemmet, og det sendes skriftlig melding til hjemmet fra skolen. Denne meldingen arkiveres i elevens mappe på skolen. Ved gjentatt lekseglemming kan hjem og skole sammen vurdere tiltak slik som å sitte inne deler av trivselsøkta midt på dagen for å ta igjen det forsømte, eller andre tiltak som f.eks belønning. LEKSEHJELP LEKSE-HJELP tirsdag og torsdag 2. 4.trinn Lekse-gruppa dette skoleåret vil bli delt i to: for elevene som skal rett hjem etterpå for SFO-ungene som har søkt leksehjelp (disse skal ha en halv time utetid og mat først) Tilbudet starter opp første skoleuka, og det vil bli sendt med eget skriv til hjemmene en av de første dagene. FYSISK AKTIVITET OG KROPPSØVING PÅ STANGE SKOLE Å være fysisk aktiv er en viktig faktor for livslang helse. Regelmessig fysisk aktivitet gir bl.a: Styrket immunforsvar Bedre leddfunksjon og bevegelighet Bedre balanse, motorikk og koordinasjon Sterkere muskulatur, benvev, brusk, sener og bånd Bedre lungefunksjon og sterkere hjerte Bedre blodsirkulasjon og blodsukkerregulering Økt arbeidskapasitet og konsentrasjon Større overskudd og mer trivsel 6

7 MÅL FOR STANGE SKOLE: Systematisk legge til rette for god fysisk aktivitet i skolehverdagen for alle Stimulere til økt fysisk aktivitet generelt At fellesskapsopplevelsene på tvers av klassetrinn skal gi positive ringvirkninger/være forebyggende når det gjelder sosiale relasjoner Økt trivsel Forebygge helseproblemer, bli i bedre form Et godt samarbeide mellom skole/hjem er avgjørende for en best mulig utvikling for barna, også når det gjelder fysisk aktivitet. Det er viktig og bra hvis alle som har mulighet til det kan gå/sykle til/fra skolen. Krav/rammer for deltagelse kø/fysak/svøm: Alle,(fra 2.klasse),skal skifte og dusje, unntatt er fysakøkta. Elev skal ha med melding hvis han/hun ikke kan delta for fullt, eller dusje. Lærer tilpasser aktiviteten ved småvondter. Dette kan også vurderes når elev har med melding, avhengig av årsak til melding. For eksempel kan elev få tilpasset aktivitet for overkroppen v/vond fot. Det forventes god innsats og god oppførsel SKOLEBARN MED BEHOV FOR DIETT Noen av elevene har behov for egen diett det kan være intoleranse for melk, egg, mel eller at de har fått diagnosen cøliaki. Dette vil vi selvsagt legge til rette for, men først etter at vi har fått en legeattest fra dere. Da er vi sikre på at vi gjør det rette. Har dere levert legeattest allerede, er alt i orden. Verd å merke seg: Svømmingen starter 1. september Skyssberettigede elever som sykler til skolen høst og vår og som ønsker sykkelgodtgjøring må melde fra innen 22. august. SKIFTET MOBILNUMMER? Meld fra skriftlig til skolen dersom dere har skiftet mobilnummer. Det er viktig at vi har riktige telefonnumre på våre elevlister i forbindelse med sikkerhet i eventuelle krisesituasjoner. 7

8 FRITAK FOR DELER AV FAG I følge Opplæringsloven kan foreldre be om fritak for deler av fag. I første rekke dreier det seg om RLE faget, men det gjelder også fag som kroppsøving. For nærmere informasjon kan dere ta kontakt med kontaktlærer som informerer dere om fagets innhold og gjør avtale om fritak. MELK OG FRUKT Melk Skolen tilbyr melk til selvkost. En 1/4l lettmelk per dag koster 775,- kr fra 1.september og ut skoleåret. 1.trinn får melk første skoleuka som sponses av skolen. Beløpet betales inn på Frist: 25. august Når innbetaling er registrert, får eleven melk HUSK Å MERKE GIRO/NETTBANKINNBETALING MED ELEVENS NAVN OG TRINN Frukt Forrige skoleår har FAU har sponset frukt til elevene. Inntil FAU har hatt første formelle møte, blir det ingen skolefrukt. INNESKO På Stange skole bruker vi innesko. Husk å merke sko og klær! ORDENSREGLENE Stange skoles ordensreglement er under revisjon. Det er vedtatt et kommunalt ordensreglement og skolen har sitt eget tilpassede reglement på grunnlag av dette. Begge deler ligger på It s learning. PASSORD OG BRUKERNAVN PÅ IT S LEARNING Brukernavn :STforesatt Passord: 3STskole KLIMAANLEGGET VÅRT Helt siden byggeprosessen for 5 år siden har vi slitt med klimaanlegget. Vi voksne har slitt og vi vet at mange av elevene har slitt med mye hodepine som kan være en av symptomene på dårlig klima Vi ønsker også en dokumentasjon fra dere om noen av elevene har vært plaget. 8

9 Send oss en mail eller en skriftlig beskjed så vet vi hvor mange det dreier seg om. AUGUST Dato Dag Aktivitet 13 Mandag 14 Tirsdag Planleggingsdag 15 Onsdag Planleggingsdag 16 Torsdag Planleggingsdag 17 Fredag Planleggingsdag 18/19 Lørdag/Søndag UKE Mandag Første skoledag 21 Tirsdag 22 Onsdag 23 Torsdag 24 Fredag 25/26 Lørdag/SØNDAG UKE Mandag Foreldremøte 1.trinn 28 Tirsdag 29 Onsdag Kandidatnominasjon TL Besøk på Stenberg 7.trinn 30 Torsdag FAU har møte BOKBUSS 31 Fredag Kandidat-tilbud TL 9

10 SEPTEMBER Aktivitet 1/2 Lørdag/søndag uke 36 ANTIMOBBEUKE VOKSNE SKAPER VENNSKAP 3 Mandag Foreldremøte 7.trinn 4 Tirsdag Høstaktivitetsdag 5 Onsdag Foreldremøte 3.trinn 6 Torsdag Gå -til skolendagen, PPT v/nina 7 Fredag 8/9 Lørdag/søndag uke Mandag Oppstart nye TL Foreldremøte 4.trinn 11 Tirsdag 12 Onsdag Nasjonal prøve lesing 5.tr 13 Torsdag Foreldremøte 5.trinn 14 Fredag 15/16 Lørdag/SØNDAG uke 38 Bibelutdeling 5.trinn Totenviken kirke kl 11 Uke 38: Nasjonal prøve engelsk 17 Mandag 18 Tirsdag 19 Onsdag LEKEKURS TL Skreia Foreldremøte 6.trinn 20 Torsdag Frist IOP 1.trinn + evt nye elever Klassekontaktmøte nye klassekontakter 21 Fredag Høsttur 22/23 Lørdag/SØNDAG uke Mandag 25 Tirsdag 26 Onsdag 27 Torsdag Samlingsstund 9.15: 2.trinn Frist underskrift IOP 1.tr. 28 Fredag Frist PAS eng 5.trinn, Frist iop 1.trinn 29/30 Lørdag/SØNDAG Frist PAS norsk 5.trinn Fotografering skolefotobok Alle elever og alle voksne på skolen Høstferie uke 40 10

11 ORDENSREGLEMENT Vi ønsker at STANGE SKOLE SKAL VÆRE ET TRYGT OG TRIVELIG STED Å VÆRE OG LÆRE FOR ALLE Ta vare på hverandre Ta vare på skolen og skolesakene Ta hensyn til din egen og andres sikkerhet Følg voksnes beskjeder og orden/adferdsreglene Følge våre felles standarder ORDEN OG ADFERDSREGLER I SKOLE/SFOTIDA OG ARRANGEMENTER I REGI AV FAU Skolene i Østre Toten kommune følger forskrift om ordensreglement for elever i Totenskolene. Våre egne detaljer: ORDEN: Jeg bruker innesko. Jeg møter presis til alle timer. Jeg møter forberedt med bøker/skrivesaker, mat, klær og har gjort leksene. Jeg prøver alltid å gjøre mitt beste. Jeg rydder etter meg i klasserom, korridorer og spesialrom. Jeg har mobiltelefon slått av og levert inn i skoletida. ADFERD: Jeg hører på de voksne og gjør det jeg får beskjed om. Jeg plager ikke og mobber ikke andre elever, gjelder også mobil og internett. Jeg sier fra til en voksen dersom vi ser noen blir plaget eller utestengt. Jeg er høflig og hilser. 11

12 Jeg har arbeidsro i timene. Jeg bruker ikke grov språkbruk. Jeg går inne i skolebygget. Jeg er ute i friminuttene og går inn med en gang det ringer. Jeg spiser godteri kun når det er tillatt fra skolen. Jeg holder meg på skolens område i skoletida/sfo tida/fau-arrangementer. Jeg sykler ikke på skoleområdet. Syklene settes på sykkelparkering. Jeg bruker sykkelhjelm til og fra skolen og på sykkelturer i skolens/fau regi. Jeg oppfører meg bra på bussen og bussholdeplassen. Jeg bruker rulleskøyter, brett og sparkesykkel kun på anvist plass. Hjelm skal brukes. Jeg følger skolens vinter/snøregler. Snowracere og snøbrett er ikke tillatt. Det forutsettes at elevene følger ordensreglementet også på skoleveien og skolebussen. Oppfølgingsansvar for eventuelle brudd her involverer hjem og bussansvarlig i stor grad, i tillegg til samarbeide med skolen. BRUDD PÅ REGLENE FØRER TIL. 1. Du blir tilsnakket/irettesatt av en voksenperson. 2. Ved gjentagne og alvorlige brudd: Samtale med rektor/inspektør/bvp. og du får brev eller telefon hjem. 3. Du kan få annet tilsyn resten av dagen. 4. Du kan fratas deler av/hele friminuttet, eventuelt kunne få tilstedeværelse før/etter skoletid for samtale eller utføring av oppgaver. 5. Du kan utvises for resten av dagen ved særlig alvorlig regelbrudd. * 6. Du kan fjernes fysisk av voksenperson på skolen for å hindre skade på deg selv, elever eller materiell. 7. Ved bruk av mobil i skoletida, inndras mobiltelefonen for resten av skoledagen. Ved gjentatt bruk må mobiltelefonen hentes av foresatte. 8. Det kan kreves erstatning for skade på skolens anlegg, utstyr og bygninger. Det kan pålegges oppgaver for å rette opp skade. 9. Det kan kreves erstatning for ting tilhørende elever/ansatte dersom skaden er gjort ved grov uaktsomhet ** * Pt. 5 avgjøres av rektor eller rektors stedfortreder ved rektors fravær ** Leker og utstyr som tas med på skolen tas med på eget ansvar 12

13 13

Informasjon om skoleåret 2014-2015

Informasjon om skoleåret 2014-2015 Informasjon om skoleåret 2014-2015 Skolens visjon: Ønske om å lære mot til å ville Velkommen til skoleåret 2014-2015 Skolen er det stedet barn tilbringer store deler av barneåra sine. Det gode samarbeidsklimaet

Detaljer

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE «En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske». (Fra visjonen til Drammensskolen Norges beste skole) Planen

Detaljer

9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014

9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014 9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014 Skolen har samlet skolens regler på følgende skjema som elever og foresatte skal skrive under på. Reglene finner du på Goa skole sine hjemmesider,

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

Velkommen til Leksvik videregående skole

Velkommen til Leksvik videregående skole Velkommen til Leksvik videregående skole 12.08.2014 1 Innhold Velkommen til nytt skoleår!... 3 Velkomstbrev til elevene... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten... 10 Pedagogisk

Detaljer

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 VIRKSOMHETSPLAN Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 2 Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 3 av 43 KJÆRE ELEVER OG FORESATTE I dette informasjonsheftet

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE Opplysninger om skolen til hjelp for heimene og andre samarbeidspartnere

INFORMASJONSHEFTE Opplysninger om skolen til hjelp for heimene og andre samarbeidspartnere MÆRE SKOLE 7710 SPARBU tlf : 74 13 50 20 e-mail: mare.skole@steinkjer.kommune.no INFORMASJONSHEFTE Opplysninger om skolen til hjelp for heimene og andre samarbeidspartnere 1 Innhold: Til foreldre/foresatte

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

Et godt sted å være - Et godt sted å lære

Et godt sted å være - Et godt sted å lære Et godt sted å være - Et godt sted å lære Paradis skole 27.01.2012 Del 1: Teoretisk forankring av et godt læringsmiljø 1.1 Læringsmiljø - Begrepsavklaring - Kjennetegn på et godt læringsmiljø - Kapittel

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRYGGHET OG SELVTILLIT BRAGERNES SKOLE

HANDLINGSPLAN FOR TRYGGHET OG SELVTILLIT BRAGERNES SKOLE HANDLINGSPLAN FOR TRYGGHET OG SELVTILLIT BRAGERNES SKOLE Skolens visjon: Bragernes skole skal preges av en kultur der elevenes læringsutbytte faglig og sosialt står i sentrum, og der personalet jobber

Detaljer

Turid Skjellstad Rektor, Ura skole. Vedlegg: Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot rus, vold og kriminalitet

Turid Skjellstad Rektor, Ura skole. Vedlegg: Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot rus, vold og kriminalitet Vedtatt i Samarbeidsutvalget 15.06.2010 Forord Ura skole har siden starten arbeidet med å utvikle elevenes sosiale kompetanse. Sosial kompetanse er en forutsetning for at elevene skal kunne delta i et

Detaljer

Vi ønsker alle et godt skoleår! Bruk av e-post i kontakt med hjemmet. Rektor ønsker velkommen til et nytt skoleår! Vi ber om at alle foresatte

Vi ønsker alle et godt skoleår! Bruk av e-post i kontakt med hjemmet. Rektor ønsker velkommen til et nytt skoleår! Vi ber om at alle foresatte I dette nummeret finner du blant annet Nytt i personalet 2 Rektor ønsker velkommen til et nytt skoleår! Hvem gjør hva på GUS 3 Lykke Hva lykke er? Gå på en gressgrodd setervei i tynne, tynne sommerklær,

Detaljer

Handlingsplanen er godkjent av Hovedutvalget for kultur og oppvekt i Åmot, som er det ansvarlige styringsorganet for SFO.

Handlingsplanen er godkjent av Hovedutvalget for kultur og oppvekt i Åmot, som er det ansvarlige styringsorganet for SFO. KJÆRE FORELDRE/FORESATTE Velkommen til SFO-året 2013/2014 Det er utarbeidet Handlingsplan for Bikuben som sier noe om partene tilknyttet SFO, barn, medarbeidere og foreldre/foresatte, samt å avklare forventninger

Detaljer

Informasjonshefte & årsplan

Informasjonshefte & årsplan Informasjonshefte & årsplan Straume SFO 2014 2015 Informasjonsheftet og årsplanen er et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Straume skole og et oppslagsverk for foreldre/foresatte.

Detaljer

FORELDREGUIDE STEIGENSKOLEN LEINES

FORELDREGUIDE STEIGENSKOLEN LEINES FORELDREGUIDE STEIGENSKOLEN LEINES 2010/2011 VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR VED SKOLEN VÅR. Jeg sier skolen vår, fordi skolen er våres: elevenes, foreldrenes og ansattes. Vi alle kan bidra til at Leines skole

Detaljer

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO Ordensreglement for Hebekk skole og SFO På Hebekk skole viser vi ansvar, omsorg og respekt. Personalet på Hebekk skole har, gjennom PALS-arbeidet, utformet og definert positivt formulerte forventninger

Detaljer

PULTEPOSTEN VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2006/07! Nr 133 AUGUST 2006 TIL BRUK OG NYTTE HELE SKOLEÅRET SKOLEAVIS AV OG FOR ST.

PULTEPOSTEN VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2006/07! Nr 133 AUGUST 2006 TIL BRUK OG NYTTE HELE SKOLEÅRET SKOLEAVIS AV OG FOR ST. PULTEPOSTEN SKOLEAVIS AV OG FOR ST. PAUL SKOLE Nr 133 AUGUST 2006 VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2006/07! Bildene er av årets 1. klasse. Lærere er Mary Anne Moos (klassestyrer) og Stephanie Achen. I N F O R M

Detaljer

Virksomhetsplan Hattehøla SFO

Virksomhetsplan Hattehøla SFO Virksomhetsplan Hattehøla SFO 2009/2010 I INNLEDNING Formål Skolefritidsordningene i Fredrikstad kommune er et heldags omsorgs- og fritidstilbud for barn i 1. 4. klasse og for funksjonshemmede barn i 1.

Detaljer

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Kontaktinformasjon Kontaktpersoner: AKS-leder: Baseleder: Vivian Smeby Ailin Elisabeth Osnes Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Vivian Smeby 23 19 18 01 Basen / Ailin E.

Detaljer

Kjære foreldre/foresatte!

Kjære foreldre/foresatte! Innholdsliste Brev til foresatte Mål for skolen Skolerute Viktige datoer Årshjul Organisering av skolehverdagen Ordensregler Valgfag Skolens system for vurdering Når skolefravær bekymrer oss Midttimeaktivitet

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING DALE BARNESKOLE Forord av rektor Vi ved Dale barneskole ønsker gjennom en lokal handlingsplan å sette nulltoleranse i forhold til mobbing på dagsordenen. Handlingsplanen er bygget

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 1 Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 2 Vi forplikter oss til samarbeid fordi.. Vi mener at for å kunne utvikle et godt oppvekstmiljø, er det helt nødvendig at skole og hjem samarbeider

Detaljer

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

Plan for godt skolemiljø

Plan for godt skolemiljø Utdanningssektoren Plan for godt skolemiljø Internkontroll og avvikshåndtering Gjeldende fra 23. mai 2012 (Sist revidert mai 2014) 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Elevenes rett til et godt skolemiljø...

Detaljer

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE KJÆRE ELEVER OG FORESATTE I dette informasjonsheftet finner dere oversikt over aktiviteter, klasselister, ansatte og foresatte som sitter i råd og utvalg, skoleruta og mye annet. Håper dette hefte vil

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE Om skole hjem samarbeidet Samarbeid mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. Når vi her snakker om skole-hjem samarbeidet er SFO en

Detaljer

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Innhold Velkommen til skolen... 4 Presentasjon av skolen... 5 Opprettelse... 5 Basis og verdigrunnlag... 5 Skolens formål... 5 Forstanderskapet... 5 Styret...

Detaljer