Bevegelse og fysisk aktivitet. areal- og anleggsplanlegging

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bevegelse og fysisk aktivitet. areal- og anleggsplanlegging"

Transkript

1 Bevegelse og fysisk aktivitet sett i en større kontekst - budskap til areal- og anleggsplanlegging Gunnar Tellnes Avd. for samfunnsmedisin Institutt for helse og samfunn, UiO Bad, park og idrett Landskonferansen i Kristiansand juni 2013.

2 Folkehelsearbeidet starter i unge år

3 Folkehelsebegrepet omfatter Folkehelsearbeid er en betegnelse for samfunnets samlede innsats for å styrke faktorer som virker positivt på folkehelsen og svekke faktorer som medfører helserisiko Arbeid for å fremme folkehelse omfatter innsats både innenfor helsesektoren i helsetjenestene, og i andre samfunnssektorer for å skape gode oppvekst- og levekår som grunnlag for god helse i alle grupper i befolkningen

4

5 Plan og bygningsloven, 3.1 f angir at loven skal fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller. Samfunnsog arealplanleggingen legger vilkår for helsetilstanden i ulike grupper i befolkningen. En god samfunnsplanlegging styrker folkehelsen ved at den bidrar til å beskytte mot risikofaktorer og fremme faktorer som virker positivt på helse og livskvalitet, ikke minst ved at planlegging kan bidra til en mer rettferdig og jevnere sosial fordeling av faktorer som påvirker helsen.

6 Grunnlovens 110b Enhver har Ret til et Milieu som sikrer Sundhed og til en Natur hvis Produksjonsævne og Mangfold bevares. Naturens Ressourcer skulle disponeres ud fra en langsigtig og alsidig Betragtning, der ivaretager denne Ret ogsaa for Efterslægten. Gjetere Erik Werenskiold

7 Plan- og bygningsloven Begrunnelse for paradigmeskifte Formålsparagrafen: (Ledd 1) Bærekraftbegrepet er løftet inn og operasjonalisert i forarbeidene med bl.a. med folkehelse, verdiskaping, gode boliger, bomiljø, oppvekstmiljø. (Ledd 2) Samordnet samfunnsplanlegging som omfatter økonomiske, sosiale og kulturelle forhold. (Assosiasjoner til LA 21)

8

9

10 Den norske turkulturen To til tre spaserturer i uken øker levetiden med 4 til 5 år Når man går opp bakker, trener man hjerte og lungefunksjonen, man styrker muskulaturen og øker blodsirkulasjonen Ved fysisk aktivitet øker oksygentilførselen i kroppen, noe som er positivt for å forebygge kreft Kilde: Leif Sandvik, UiO, 1996

11 Bevegelse i natur er god folkehelse

12 Praktisk tilnærming på kommunalt nivå Utgangspunkt i nasjonale og regionale føringer. Grunnlaget for all planlegging er hva er nå - situasjonen og hvor vil vi i vår kommune? Hvem sitter på kunnskapen om status om folkehelse? Kommunehelseprofiler, levekårs - indeksen, kommunelegen, helsesøster, KOSTRA, tannhelse, SSB, politi, organisasjoner osv? Viktig å trekke ressurspersonene inn i plan - leggingen. Etablere samhandlingsarenaer.

13 Hva er folkehelsebehovet i dette nærmiljøet?

14 Kommunens folkehelseprofil Folkehelseprofilen er et bidrag til kommunens arbeid med å skaffe seg oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker denne, jfr. Lov om folkehelsearbeid. * * * Folkehelseprofilen for din kommune er her:

15

16 Folkehelseloven 5 Kommunens folkehelseutfordringer skal drøftes i arbeidet med kommunal planstrategi, og kan gi viktig kunnskap om behovet for nye planer, eventuelt om behovet for revidering av planer. Utfordringen for kommunene, ved rådmannen, vil da være å tilrettelegge for en saksframstilling for politiske drøftinger som utgangspunkt for prioriteringer og avklaringer av planbehovet innenfor det handlingsrommet kommunen har.

17

18 Folkehelselovens 6 Folkehelselovens 6 første ledd knytter kommunens folkehelsearbeid opp mot kommunens planarbeid med planstrategier etter plan og bygningsloven. Utgangspunktet for planstrategien er en drøfting av utviklingstrekk og utfordringer i kommunen. Aktuelle tema som grunnlag for å vurdere planbehovet kan være befolkningsutvikling og sammensetning, levekår og folkehelse, næringsliv og sysselsetting, boligbygging og nærmiljøutvikling, transport og infrastrukturutbygging og kommunal tjenesteyting og forvaltning og utfordringene framover innenfor kommunens tjenesteområder.

19 Helsefremmende natur- og kultur- opplevelser starter tidlig i livet

20

21 Bakgrunn for NaKuHel-konseptet Aktuelle samfunnsproblem er miljøforurensning, arbeidsuførhet, arbeidsledighet og økende trygdeutgifter Mange individer plages med psykososiale problemer som mistrivsel, ensomhet, kroniske smerter, angst, depresjon, rusmisbruk, mobbing og mishandling G. Tellnes, Røst 1987

22

23

24 Visjonen for NaKuHel-konseptet er å: skape felles møteplasser for helhetstenkning og kreativitet for derved å bedre helse, miljø og livskvalitet for alle få ildsjeler, frivillige organisasjoner, offentlige etater, næringsliv og andre til å samarbeide om NaKuHel-visjonen G. Tellnes, Røst 1987

25 Natur-Kultur-Helse senteret på Sem i Asker, NaKuHel Asker ligger 20 km vest for Oslo

26 NaKuHel Asker i vinterprakt

27 UMBs eidendom på Sem i Asker

28 Natur-Kultur-Helse-fellesskap ved Semsvannet i Asker -

29 Idégrunnlaget for NaKuHel-konseptet Bidra til helhetstenkning og kreativitet ved å stimulere til aktiviteter innenfor: Natur-, friluftsliv- og miljø Kultur, bærekraftig kosthold, fysisk aktivitet Helsefremmende arbeid, forebygging og rehabilitering G. Tellnes, Røst 1987.

30

31 Det paaligger Statens Myndigheter at legge forholdene til Rette for at ethvert Arbeidsdygtigt Menneske kan skaffe seg Udkomme ved sit Arbeide. Fra 110 i Grunnloven

32

33 NaKuHel-teorien I møte mellom natur og kultur ligger det en mulighet for både positive og negative konsekvenser for helse, miljø og livskvalitet * * NaKuHel-aktiviteter i et inkluderende fellesskap vektlegger helsefremmende opplevelser Dette betyr fokus på salutogenese fremfor patogenese

34

35 Natur Kultur Helse (NaKuHel) Samarbeidende sentrale organisasjoner og nettverk NaKuHel Norge Gunnar Tellnes,Universitetet i Oslo og Stiftelsen NaKuHel Norge.

36 Kulturopplevelser og salutogenese

37 Psykologiske virkninger av Økt velvære: Reduksjon av Depresjon Angst Muskelspenninger Alkoholforbruk Forbruk av beroligende tabletter Søvnvansker Kilde: Dr. med Egil W. Martinsen, Fysisk aktivitet en ressurs i psykriatisk behandling, 1998 fysisk trening Bedring av Selvfølelse Forhold til egen kropp Evne til å mestre stress Evne til kreativ, problemløsende tenkning Skoleprestasjoner Forebyggge Depresjon Andre The runner s high

38 Naturopplevelser, livskvalitet og helse

39 Eksempler på NaKuHel-grupperpå Sem i Asker: Vise- og allsang Kor Litteratur Lokalhistorie Malegruppe Vedic Art Filosofi Likemannsgruppe Internasjonal kvinnegruppe Drivhus og hage Tur Ski Reise- og utflukter Sufi Seniornett Kulturkafé Angstringen

40

41 Fysisk aktivitet i et videre perspektiv - Rusle, jogge, turdialog, teltturer? - Babysvømming? - Konkuranse kontra sosialt samvær? - Hva med 13-åringene- frafall fra idretten? - Ekstremsport kontra måteholdstrening? - Birkebeineren kontra familie- og venneturer? - Ridderrittet på Storedal kultursenter? - Asfalttrening kontra skogssti? - Pilgrimsvandring og familiehygge? - Dans og folkemusikk?

42

43 Hva kjennetegner en lokal NaKuHel-møteplass? Et mangfold av aktiviteter og mennesker En møteplass på tvers av alder, interesser, livssituasjon og bakgrunn Ikke registrerende på diagnose/livssituasjon Vektlegging av helsefremmende aktiviteter, positive ressurser og funksjonsevne Inkluderende miljø og fellesskap, lav terskel All aktivitet er frivillig, og skjer etter egen lyst og evne Langsiktighet i tenkning og holdning En arena for selvorganiserende grupper ut fra en selvhjelpstanke Lave kostnader knyttet til deltakelse Lite byråkratisk system kort vei fra idé til handling Grunnsteinene i en lokal NaKuHel-møteplass er deltakelse i: Demokratiske prosesser, Samhandling, Frivillighet og Aktivitet

44

45 NaKuHel Sigdal Nettverk for Natur-Kultur-Helse i Kunstnerdalen og Trillemarka Mat fra kunstnerdalen opplevelse kultur/kunst bærekraft Scenekunst i det fri Idrettslag jegere & fiskere GAULSETRA TRILLEMARKA bygdefolk Seterkultur i Trillemarka Sigdal og Eggedal Museum Sang og musikk felles markedsførings strategi GRØSET SETER porten til Trillemarka Båsheim gjestegård URKAPITAL MØTE MENNESKE & NATUR tilbake til det opprinnelige naturen som inspirasjon, guide, boltreplass og læremester Lauvlia Kittelsens rike EVJE GÅRD Økologisk kultursenter Personlig vekst og utvikling NaKuHel Akademiet kunst, kultur & friluftsliv utenlandske turister Danmark, Tyskland, Holland, Belgia

46

47 Inkluderende felleskap i NaKuHel

48

49

50

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 Styrke, videreutvikle og samle de forebyggende helsetjenestene med spesiell oppmerksomhet på helhet og tilgjengelighet Styrke, videreutvikle og samle helse og omsorgstjenestene

Detaljer

Folkehelse i Alta. Alta sentrum sett fra luften (bilde 1) 07.05.13 / KRTO/aaab

Folkehelse i Alta. Alta sentrum sett fra luften (bilde 1) 07.05.13 / KRTO/aaab Folkehelse i Alta Alta sentrum sett fra luften (bilde 1) 07.05.13 / KRTO/aaab 1 Forord Fra 1. januar 2012 trådte ny lov om folkehelse i kraft. Samtidig kom ny lov om helse- og omsorgstjenester. Begge disse

Detaljer

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014 Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 Akershus fylkeskommune FOLKEHELSESTRATEGI 2011 2014 3 Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER

god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER 2010 2013 INNHOLD 1 Felles plan folkehelse og levekår i Agder... 4 1.1 Bakgrunn for planen...4 1.2 Mandat og planprosessen...4

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 RÆLINGEN KOMMUNE Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 Vedtatt i kommunestyret 11.12.2013 Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Handlingsprogram 2014-2017 2 Innhold Forord...

Detaljer

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Målsettingen med planen er å sikre god helse for alle gjennom aktivitet og sunne levevaner Plangjennomføringen skal gi som resultat sunnere

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

Stange Kommune. Planprogram Kommunedelplan for folkehelse. Vedtatt i Kommunestyret 5. desember 2007. Saksnr. 06/3448

Stange Kommune. Planprogram Kommunedelplan for folkehelse. Vedtatt i Kommunestyret 5. desember 2007. Saksnr. 06/3448 Stange Kommune Planprogram Kommunedelplan for folkehelse Vedtatt i Kommunestyret 5. desember 2007 Saksnr. 06/3448 1 Innhold Innhold... 2 1 Bakgrunn... 3 1.1 Folkehelse som begrep og samfunnsområde... 3

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN

Detaljer

FOLKEHELSA I SKAUN 2014

FOLKEHELSA I SKAUN 2014 FOLKEHELSA I SKAUN 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Skaun kommune Utarbeidet mai 2014 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1 Kilder

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

Meld. St. 19 (2014 2015)

Meld. St. 19 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Målsettingen med planen er å sikre innsats for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Vågå kommune, 2014

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Vågå kommune, 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Vågå kommune, 2014 Folkehelseoversikt Vågå / 22. februar 2014 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Lom kommune, 2014

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Lom kommune, 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Lom kommune, 2014 Folkehelseoversikt Lom / 22. februar 2014 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1 Kilder

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

MERKNADER TIL FORSKRIFT OM OVERSIKT OVER FOLKEHELSEN

MERKNADER TIL FORSKRIFT OM OVERSIKT OVER FOLKEHELSEN MERKNADER TIL FORSKRIFT OM OVERSIKT OVER FOLKEHELSEN Merknadene er en veiledning for å utdype innholdet i den enkelte bestemmelse. Merknadene er ikke rettslig bindende, men gir uttrykk for hva departementet

Detaljer

Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING

Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING 2015 Innhold 1.0 Folkehelsearbeid i Kvinesdal kommune 4 2.0 Datagrunnlag 4 3.0 Folkehelsekartlegging 4 4.0 Demografi 5 4.1 Demografiske hovedtrekk 10 5.0 Oppvekst-

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE. - et fyrtårn for helse og trivsel. Godkjent av Lindesnes kommunestyre i møte 21.06.07 og 15.11.07.

LINDESNES KOMMUNE. - et fyrtårn for helse og trivsel. Godkjent av Lindesnes kommunestyre i møte 21.06.07 og 15.11.07. LINDESNES KOMMUNE - et fyrtårn for helse og trivsel Foto: Rolf Dybvik Godkjent av Lindesnes kommunestyre i møte 21.06.07 og 15.11.07 Kommuneplan 2007 2018 De nye veiene Eventyr fra virkeligheten i Lindesnes

Detaljer

Suksesskriterier for å fremme folkehelse på tvers av sektorer i Bærum kommune

Suksesskriterier for å fremme folkehelse på tvers av sektorer i Bærum kommune Suksesskriterier for å fremme folkehelse på tvers av sektorer i Bærum kommune Helse og omsorg i plan 2012/2013 Prosjektoppgave fra studiet ved Høgskolen i Vestfold - fakultet for helsevitenskap Tonje Vågårøy

Detaljer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Veileder IS-2110 God oversikt en forutsetning for god folkehelse En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Heftets tittel: God oversikt en forutsetning for god folkehelse.

Detaljer

Kommunedelplan for Helse. xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm. Vedtatt utlagt på høring av formannskapet 02.02.2010. Høringsutkast

Kommunedelplan for Helse. xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm. Vedtatt utlagt på høring av formannskapet 02.02.2010. Høringsutkast qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa Planprogram sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz

Detaljer

MÅL OG VERDIGRUNNLAG PYMs generelle basis og formål. A UTVIKLINGSSAMARBEID: 1. VISJON OG VERDIGRUNNLAG. 1.1. Visjon for PYMs utviklingssamarbeid:

MÅL OG VERDIGRUNNLAG PYMs generelle basis og formål. A UTVIKLINGSSAMARBEID: 1. VISJON OG VERDIGRUNNLAG. 1.1. Visjon for PYMs utviklingssamarbeid: MÅL OG VERDIGRUNNLAG PYMs generelle basis og formål A UTVIKLINGSSAMARBEID: 1. VISJON OG VERDIGRUNNLAG. 1.1. Visjon for PYMs utviklingssamarbeid: PYM vil gjennom sin virksomhet bidra til å frigjøre menneskets

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

St.meld. nr. 16. Resept for et sunnere Norge. Folkehelsepolitikken (2002 2003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13

St.meld. nr. 16. Resept for et sunnere Norge. Folkehelsepolitikken (2002 2003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13 St.meld. nr. 16 (20022003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Den store helsepolitikken: forebygge mer for å reparere mindre 5 1.2 Mål og hensikt: et sunnere

Detaljer

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Innhold 1.0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1.1 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING OG MANDAT... 3 1.2 FORMÅLET MED

Detaljer

Forslag til ny folkehelselov

Forslag til ny folkehelselov Høringsnotat Forslag til ny folkehelselov Samhandlingsreformen Høringsnotat Forslag til ny folkehelselov Samhandlingsreformen 2 Innholdsfortegnelse Del I Innledning... 12 1 Innledning... 12 2 Høringsnotatets

Detaljer