(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 49/04 (06.01) A61K 49/06 (06.01) A61K 1/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato () Prioritet , EP, (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR (73) Innehaver mivenion GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 11 Berlin, Tyskland (72) Oppfinner WIEBELITZ, Ulrike, Birkenallee 12, 1318 Berlin, Tyskland (74) Fullmektig Plougmann & Vingtoft, Postboks 03 Sentrum, 04 OSLO, Norge (4) Benevnelse Bildediagnostikk ved kombinasjon av kontrastmidler (6) Anførte publikasjoner ANTOCH G ET AL: "To enhance or not to enhance? <18>F-FDG and CT contrast agents dualmodality <18>F-FDG PET/CT" JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE, SOCIETY OF NUCLEAR MEDICINE, RESTON, VA, US, vol. 4, no. 1 SUPPL, January 04 (04-01), pages 6S-6S, XP ISSN: BELLIN M F ET AL: "Currently used non-specific extracellular MR contrast media" EUROPEAN RADIOLOGY, SPRINGER INTERNATIONAL, BERLIN, DE, vol. 13, 19 June 03 ( ), pages , XP ISSN: FENG J ET AL: "Comparison between Gd-DTPA and several bisamide derivatives as potential MRI contrast agents" BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY, ELSEVIER SCIENCE LTD, GB, vol. 11, 03, pages , XP ISSN: GÖKSEMIN ACAR ET AL: "Intrathecal sicam-1 production in multiple sclerosis Correlation with triple dose Gd-DTPA MRI enhancement and IgG index" JOURNAL OF NEUROLOGY, STEINKOPFF-VERLAG, DA, vol. 22, no. 2, 1 February 0 ( ), pages , XP ISSN: HAMM, B. ET AL.: JMRI, vol. 4, no., 1 September 1994 ( ), pages , IAGARU A. ET AL.: "Breast MRI and 18FDG PET/CT in the management of breast cancer" ANNALS OF NUCLEAR MEDICINE, vol. 21, no. 1, 1 January 07 ( ), pages 33-38, XP NIENDORF H.P. ET AL.: "Safety of Gadolinium-DTPA: Extended Clinical Experience" MAGNETIC RESONANCE IN MEDICINE, vol. 22, 1991, pages , XP PULS R ET AL: "Double contrast MRI of thermally ablated liver metastases" ROFO - FORTSCHRITTE AUF DEM GEBIET DER RONTGENSTRAHLEN UND DER BILDGEBENDEN VERFAHREN, THIEME VERLAG, STUTTGART, DE, vol. 17, no. 11, 1 November 03 ( ), pages , XP ISSN: SZOPINSKI K. ET AL.: "Magnetic Resonance urography: initial experience of a low-dose Gd- DTPA-enhanced technique" EUR. RADIOL., vol., 00, pages , XP

2 VUORELA J. ET AL.: "Distribution of radiation in Synovectomy of the knee with 166-FHMA Using Image fusion" CANCER BIOTHERAPY AND RADIOPHARMACEUTICALS, vol., no. 3, 0, pages , XP WEINMANN, H. J. ET AL.: PHYSIOLOGICAL CHEMISTRY AND PHYSICS AND MEDICAL NMR, vol. 16, 1 January 1984 ( ), pages , YI FENG ET AL: "Pharmacokinetics, Biodistribution and Contrast Enhanced MR Blood Pool Imaging of Gd-DTPA Cystine Copolymers and Gd-DTPA Cystine Diethyl Ester Copolymers in a Rat Model" PHARMACEUTICAL RESEARCH, KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS-PLENUM PUBLISHERS, NE, vol. 23, no. 8, 19 July 06 ( ), pages , XP ISSN: X YUKA YAMAMOTO ET AL: "3'-Deoxy-3'-[F-18]Fluorothymidine Positron Emission Tomography in Patients with Recurrent Glioblastoma Multiforme: Comparison with Gd-DTPA Enhanced Magnetic Resonance Imaging" MOLECULAR IMAGING AND BIOLOGY, SPRINGER-VERLAG, NE, vol. 8, no. 6, 19 October 06 (06--19), pages , XP01946 ISSN:

3 1 Tittel: BILDEDIAGNOSTIKK VED KOMBINASJON AV KONTRASTMIDLER Den foreliggende oppfinnelse angår anvendelse av en kombinasjon av flere kontrastmidler med forskjellige bildediagnostiske egenskaper. 1 2 Kroniske sykdommer er et viktig bruksområde for bildediagnostikk. De to hyppigste kroniske sykdommene, kardiovaskulære sykdommer og tumorsykdommer, står alene for størstedelen av de 800 millioner bildediagnostiske diagnosene som hvert år utføres på verdensbasis. Flertallet av undersøkelsene er ultrasoniske undersøkelser, røntgenundersøkelser, slik som CTog MR-undersøkelser, men også nukleærmedisinske og optiske fremgangsmåter anvendes ofte. Kontrastmidler er klinisk tilgjengelig for alle disse undersøkelsesfremgangsmåtene. Kontrastmidler gir spesifikk informasjon bestemt av deres farmakokinetiske og farmakodynamiske egenskaper. Bildediagnostisk undersøkelse alene gir imidlertid ofte lite diagnostisk informasjon. Det er derfor ofte nødvendig å utføre forskjellige undersøkelser med samme modalitet og forskjellige kontrastmidler, eller forskjellige undersøkelser med forskjellige modaliteter for å stille en pålitelig diagnose. Denne prosedyren involverer høye kostnader og anstrengelse/stress for pasienten. Denne metoden er videre tidkrevende, og begynnelsen av en nødvendig behandling blir ofte forsinket fordi flere diagnostiske undersøkelser er påkrevd. En ytterligere ulempe er fordelingen av diagnostiske signaler fra forskjellige bildediagnostiske undersøkelser. Svært ofte er det ikke mulig å korrelere antatte lesjoner fra én undersøkelse til lesjonene fra en annen undersøkelse, hvilket betydelig kompliserer diagnosen for legen. Behovet for å utføre forskjellige diagnostiske undersøkelser for å stille en pålitelig diagnose kan illustreres ved bildediagnostikk av tumorer, særlig bildediagnostikk av brystkreft. 3 Brystkreft er én av de hyppigste tumorene og den hyppigste tumorsykdommen hos kvinner. Forbedret tidlig diagnose, slik som screeningsmammogram, og komplekse behandlingsprotokoller har gitt en reduksjon i dødelighet i løpet av de siste årene. Ikke desto mindre påvises det et stort antall brystkrefttilfeller først i et sent stadium. Den tidlige diagnosen av tumorer er således en stor utfordring. Dette er særlig viktig siden veksten av små tumorer er begrenset til organet, slik

4 2 at det er håp om å fjerne tumoren fullstendig, og bevare organet hvis tumorer påvises i tidlige stadier. Foreløpig tilgjengelige medisinske fremgangsmåter oppfyller ikke dette kravet på en tilstrekkelig måte. Det er således viktig å tilveiebringe forbedrede fremgangsmåter for tidlig og pålitelig diagnose. I dag kan legen anvende forskjellige diagnostiske fremgangsmåter hvor bildediagnostiske teknikker spiller en viktig rolle. Blant de bildediagnostiske teknikkene er ultrasonisk diagnose, CT, MR og nukleærmedisinske teknikker, slik som PET og SPECT, de mest relevante teknikkene. Med uklare diagnostiske funn er målet å ta vevsprøver fra antatte lesjoner og fremstille og vurdere disse prøvene histopatologisk MR-undersøkelse av kvinnebrystet har svært høy sensitivitet sammenlignet med andre bildediagnostiske modaliteter. På grunn av denne modaliteten er det mulig å påvise forskjellige former for brystkreft i et tidlig stadium. En særlig fordel med MR er at bildediagnostisk undersøkelse ikke kompliseres på en vesentlig måte ved vevsendringer i friskt vev, slik som f.eks. kirurgiske arr, vevsendringer ved radiologisk behandling, proteser eller mastopatisk endret kjertelvev. På grunn av disse karakteristikkene har MR i mellomtiden funnet en lang rekke anvendelser. Den høye sensitiviteten ved MR av brystet er imidlertid assosiert med lav spesifisitet. Lav spesifisitet antyder at nesten alle ondartede tumorer påvises, men at mange fokuser som i løpet av etterfølgende undersøkelser viser seg å være ufarlige, samtidig representeres som ondartede tumorer. Grunnen til dette er at MR anvender kontrastmidler som forbedrer fremgangsmåten i en grad som gjør det mulig å vise selv mindre uregelmessigheter i brystvevet som skal undersøkes. Disse kontrastmidlene er ikke egnet til tilfredsstillende å skille mellom godartede og ondartede lesjoner. Som en konsekvens av de diagnostiske resultatene må legen starte ytterligere undersøkelser, hvilke består i å vurdere de presumptive diagnostiske funnene nærmere. På den ene side anvendes ytterligere bildediagnostiske fremgangsmåter, på den annen side er det mulig å utføre en MR-basert biopsi av det antatte vevet og stille en nøyaktig diagnose ved histologisk undersøkelse. At dette er en fremgangsmåte av høy teknisk standard som involverer høye kostnader, er én av grunnene til at MR-bildediagnostikk ennå ikke er blitt etablert som standard fremgangsmåte for brystkreftdiagnose.

5 3 Situasjonen er lignende med hensyn til klinisk anvendelse av CT. CT spiller også en viktig rolle i tumordiagnose. CT-kontrastmiddelet Ultravist anvendes for eksempel til bildediagnostisk CT av levertumorer. Denne fremgangsmåten viser også mindre spesifisitet med hensyn til kontrastmiddelbasert diagnose. Det er således en sentral oppgave å forbedre spesifisiteten ved bildediagnostikk for å gjøre den anvendelig i vid forstand. 1 2 Én mulighet til å forbedre spesifisiteten ved informasjon tilveiebrakt ved en bildediagnostisk modalitet er å anvende forbedrede signalendrende eller signalmodulerende kontrastmidler. I dag er kontrastmidler klinisk tilgjengelige for de fleste bildediagnostiske fremgangsmåter. Disse kontrastmidlene er valgt på en slik måte at deres anvendelse på den ene side er akseptabel for mennesker, og at de på den annen side kan interagere med det fysiske signalet for den relevante undersøkelsesmodaliteten på en svært spesifikk måte. De fleste empiriske data med hensyn til anvendelse av kontrastmidlene angår røntgenbaserte CTundersøkelsesmetoder. Diagnostisk radiologi anvender kontrastmidler som demper røntgenstrålene. Dette er blant annet stoffer med et større antall elementer med høy elektrondensitet, slik som jod. Disse kontrastmidlene kan anvendes på en rekke måter hos mennesker, men de hyppigste anvendelsene er imidlertid anvendelser hvor kontrastmidlene introduseres ved bolusinjeksjon i blodsirkulasjonen. Ved å anvende kontrastmidlene på denne måten er det mulig å gjøre blodgjennomstrømningen i et spesifikt organ synlig under hele undersøkelsen. Denne anvendelsesformen for kontrastmidler gjør det mulig å oppnå viktig informasjon om anatomien, morfologien og funksjonen til spesifikke organer. Det er således mulig å oppnå informasjon om tilstanden til en blodåre ved påvisning av et kontrastmiddel i denne blodåren og ved visualisering av karets hulrom. Eksisterende konstriksjoner av koronararteriene kan synliggjøres ved koronarangiografi uten vanskeligheter og således føre til diagnosen koronar stenose. En annen parameter som gir vesentlige diagnostiske data, er hastigheten hvormed det anvendte kontrastmiddelet strømmer til organet. Det er således mulig å trekke konklusjoner med hensyn til blodsirkulasjonen i et særlig organ. 3 Anvendelsen av kontrastmidlene er like viktig ved MR som ved radiodiagnostikk. For røntgenbaserte undersøkelser og for MR-undersøkelser er en rekke forskjellige kontrastmidler tilgjengelige for legen. Alle disse kontrastmidlene er imidlertid

6 optimalisert for spesifikke formål. Ekstracellulære kontrastmidler (ECCM) spiller en viktig rolle i påvisningen av vevslesjoner, slik som tumorer, sykdommer i sentralnervesystemet og sykdommer i det kardiovaskulære systemet. Disse kontrastmidlene er optimalisert på en slik måte at deres konsentrasjon i blodet reduseres raskt fra en høyeste konsentrasjon til en laveste konsentrasjon i løpet av svært få minutter etter deres anvendelse (alfa-helling, blodkinetikk). De er videre karakterisert ved at de har plasmaproteinbinding på mindre enn 90 %, fortrinnsvis på mindre enn 70 %. ECCM kan enkelt være valgt fra en rekke forskjellige kontrastmidler ved bildediagnostiske studier in vivo hos dyr eller mennesker. I disse in vivo-studiene indikerer en rask reduksjon av de bildediagnostiske signalene over mållesjonen eller referanseregionene en karakteristikk ved ECCM. På grunn av deres lille molekylstørrelse og den ufullstendige bindingen til plasmaproteiner passerer de enkelt kapillærbarrieren. En annen vesentlig egenskap ved ECCM er mangelen på interaksjon med biologiske strukturer. ECCM binder ikke til spesifikke strukturer i lesjonen som skal undersøkes, og endres ikke ved disse strukturene. På grunn av disse egenskapene kan de passere kapillærbarrierene i begge retninger, og de er således i stand til å avgrense antatte lesjoner fra det omkringliggende friske vevet. Denne prosessen er kjent som ekstravasasjon og forekommer også i et intakt kapillærsystem, men med klart redusert hastighet. Særlig ved tumorsykdommer, sykdommer i sentralnervesystemet og sykdommer i det kardiovaskulære systemet er kapillærbarrierene defekte, og ECCM-lekkasje oppstår fortrinnsvis ved disse stedene. Ekstravasasjon av ECCM resulterer i en signaløkning i lesjonen sammenlignet med de friske omgivelsene. I løpet av de første minuttene etter injeksjon av et ECCM kan signaløkninger på opp til 0 % observeres. Denne første fasen av ekstravasasjonsprosessen er også kjent som wash-in. Denne fasen kan etterfølges av en rask, men ofte ufullstendig wash-outfase. Signalet i lesjonene kan være mindre enn signalet i omgivelsene, siden wash-out-prosessen i lesjonen på grunn av den forstyrrede barrierefunksjonen kan skje raskere enn i det friske vevet hvor de intakte barrierene reduserer tilbakestrømningshastigheten. Tilbakestrømning forårsakes imidlertid alltid av rask reduksjon av ECCM-konsentrasjonen i blodet. Dette er en karakteristisk egenskap ved det ECCM som anvendes ifølge oppfinnelsen. Rask eliminering fra blodsirkulasjon krever ufullstendig og løs binding av plasmaprotein og sikres ved renal og/eller hepatisk elimineringskapasitet. I motsetning til ECCM er

7 lesjonspesifikke kontrastmidler (LSCM) som anvendes ifølge oppfinnelsen, karakterisert ved at de kan interagere med en spesifikk målstruktur i organismen eller endres av de spesifikke strukturene på en slik måte at de kan visualiseres i en bildediagnostisk teknikk som en konsekvens av interaksjonen eller endringen. En ytterligere egenskap hvorved de kan skilles fra ECCM, er deres lengre retensjon i blodsirkulasjonen. Denne egenskapen kan for eksempel oppnås ved å sikre at det relevante LSCM er karakterisert ved en sterkere plasmaproteinbinding på mer enn 90 %. De karakteristiske egenskapene ved LSCM kan enkelt påvises ved bildediagnostiske studier in vivo hos dyr eller mennesker. En kontinuerlig akkumulasjon i mållesjonen indikerer et LSCM. 1 2 Det viktigste ECCM i MR er gadolinium-dtpa (Gd-DTPA). Gd-OTPA er et paramagnetisk stoff som fører til en reduksjon av T1-relaksasjonstiden for det omkringliggende vevet. Det er et stoff med lav molekylvekt som ikke interagerer med organismens strukturer, og som ikke endres av disse. På grunn av denne egenskapen er det i stand til å forlate kapillærsystemet selv om kapillærbarrieren er intakt og vaskulær permeabilitet er normal. Etter å ha forlatt kapillærsystemet sprer Gd-DTPA seg i det ekstravasale rommet. Mange sykdommer, slik som for eksempel tumorsykdommer, inflammatoriske organendringer eller vevskader på grunn av apopleksi, resulterer i skade på kapillærbarrieren. Hvis pasienter som lider av slike sykdommer, gjennomgår MR-undersøkelser med kontrastmiddelet Gd-DTPA, ekstravaseres kontrastmiddelet i en høyere grad i områder hvor kapillærbarrieren er skadet. Konsentrasjonen i vevet økes særlig i disse områdene, hvilket er synlig ved et økt signal på MR-bildet. Denne virkningen etterfølges av en økt tilbakediffusjon, også kjent som wash-out-fenomen. Denne karakteristiske atferden, som også er kjent som "wash-in/wash-out"-fenomen, kan anvendes ved MR-diagnose på forskjellige måter, f.eks. til påvisning av tumorer med høye skanningshastigheter under injeksjon av kontrastmiddel ved MR. Særlig bildediagnostikk av antatte vevsendringer i kvinnebrystet viste at "wash-in/wash-out"-fenomenet sannsynligvis gjør det mulig å påvise alle ondartede brystlesjoner over en visse størrelse. Fremgangsmåten har imidlertid også en stor ulempe. I tillegg til de eksisterende ondartede tumorene påvises mange godartede fokuser. Disse er ulike godartede vevsendringer av forskjellige typer som ikke utgjør noen risiko for pasientene.

8 6 Vi kjenner foreløpig ingen fremgangsmåte som ville forsterke spesifisiteten ved svært sensitive bildediagnostiske fremgangsmåter på en tilfredsstillende måte. 1 En mulighet for å forsterke spesifisiteten ved bildediagnostiske undersøkelsesmetoder består i å utføre forskjellige kontrastmiddelbaserte undersøkelser. I litteraturen kjenner vi fremgangsmåter hvor de antatte sykdomslesjonene ble karakterisert ved etterfølgende anvendelse av to forskjellige MR-kontrastmidlene. For denne monomodale fremgangsmåten ble undersøkelsen utført i to trinn. Først ble det tilført et LSCM. På grunn av den lange retensjonsperioden kan konsentrasjonen av et ECCM bare undersøkes ved en forsinket andre undersøkelse. Denne metoden har den vesentlige ulempen at separat gjennomføring av undersøkelsene gjør det mulig å overlappe de to signalene bare på en begrenset måte. Den fremgangsmåten som er kjent fra litteraturen, mister således noe av sin sensitivitet og spesifisitet og gir ingen fordel [Marcarini L. et. al; Radiol. Med. (06) 111: 87 12]. Videre beskriver Puls et al. "Double contrast MRI of thermally ablated liver metastases", ROFO - Fortschritte auf dem Gebiet der Röntgenstrahlen und der bildgebenden Verfahren, Thieme Verlag, Stuttgart (Germany), bd. 17, nr. 11, november 03, s anvendelse av gadopentetdimeglumin og ferokarbutran i to forskjellige bildediagnostiske fremgangsmåter. 2 3 Det ble overraskende påvist at anvendelsen av ECCM i kombinasjon med minst ett ytterligere bildediagnostisk kontrastmiddel eller signalstoff som har en tendens til å bli spesifikt konsentrert i sykdomslesjonen (lesjonsspesifikt kontrastmiddel / LSCM), er en helt ny bildediagnostisk fremgangsmåte med en markant høyere spesifisitet enn tilførsel av et ECCM alene, hvor kombinasjonen ifølge oppfinnelsen er karakterisert ved at ECCM og LSCM tilføres samtidig eller LSCM tilføres med en kort tidsforsinkelse på høyst minutter, fortrinnsvis på høyst minutter, mest foretrukket på høyst minutter etter tilførsel av ECCM. Fremgangsmåten ifølge oppfinnelsen gir således mulighet til å interpolere de forskjellige bildediagnostiske signalene og oppnå en lesjonsdiagnose med høy sensitivitet og høy spesifisitet. Interpolering betyr at minst to ulike signaler som skiller seg fra hverandre, kan være / er relatert i tid og rom i et bestemt undersøkelsesområde. Oppfinnelsen

9 7 1 løser således ulempene i den kjente teknikken, idet diagnostiske fremgangsmåter utføres uavhengig av hverandre ved å kombinere ECCM og LSCM som gir mulighet for en nyttig interpolering av de forskjellige bildediagnostiske signalene. Diagnostiske fremgangsmåter som utføres uavhengig av hverandre, betyr at pasienten flyttes fra undersøkelsesbordet mellom de diagnostiske fremgangsmåtene. ECCM anvendes til å påvise lesjonene, mens LSCM anvendes til å karakterisere lesjonene. Ved hjelp av denne fremgangsmåten kan antallet av falske positive diagnostiske funn reduseres vesentlig, og lege og pasient kan spares for unødvendige undersøkelser. Den foreliggende oppfinnelse tilveiebringer uventet en økt diagnosesensitivitet og -spesifisitet sammenligning med den kjente teknikken, hvor bilder fra uavhengige undersøkelser bare er romlig overlagt. Den foreliggende oppfinnelse gir videre mulighet for justering av undersøkelsesparametere slik som det romlige området som ligger innenfor fokuset for det diagnostiske apparatet eller strålingsintensiteten som en konsekvens av resultatet oppnådd ved ett av kontrastmidlene, hvorved resultatet oppnådd med det andre kontrastmiddelet forsterkes. Anvendt i kombinasjon ifølge oppfinnelsen er ECCM og LSCM kontrastmidler med komplementære virkningsegenskaper. 2 Formålet ifølge den foreliggende oppfinnelse er således et ekstracellulært kontrastmiddel (ECCM) for diagnose av lesjoner i kombinasjon med et lesjonsspesifikt kontrastmiddel (LSCM). Ifølge oppfinnelsen kan de individuelle kontrastmidlene i kombinasjonen av ECCM og LSCM være bildediagnostiske kontrastmidler for multiple syntetiske bildediagnostiske fremgangsmåter (polymodal). 3 Ifølge oppfinnelsen omfatter de polymodale fremgangsmåtene således fortrinnsvis et ekstracellulært kontrastmedium (ECCM) til anvendelse ved diagnose av lesjoner, hvor ECCM omfatter gadolinium-dtpa (gadopentetsyre/dimegluminsalt), og videre skal ECCM anvendes i kombinasjon med et lesjonsspesifikt kontrastmedium (LSCM), hvor LSCM er et 18 F-basert PET-sporstoff valgt fra gruppen omfattende 18 F-fluordesoksyglukose (FDG), 18 F-dopamin, 18 F-L-DOPA, 18 F-fluorkolin, 18 F-fluormetyletylkolin, 18 F-fluordihydrotestosteron, og hvor kombinasjonen av ECCM og LSCM visualiseres ved hjelp av polymodale syntetiske bildediagnostiske fremgangsmåter, og hvor kombinasjonen anvendes som

10 8 1 polymodal tidsforsinket tilførsel eller polymodal samtidig tilførsel. Ifølge oppfinnelsen tilføres således ECCM og LSCM enten samtidig, eller LSCM tilføres med en kort tidsforsinkelse på høyst minutter. LSCM blir derved konsentrert i lesjonen etter minutter og forblir der i minst én time. Formålet med den foreliggende oppfinnelse er således også et ekstracellulært kontrastmiddel (ECCM) for diagnose av lesjoner, hvor kontrastmidlene ved den polymodale teknikken kan tilveiebringes på en måte som er egnet for den tiltenkte anvendelsen på en slik måte at de kan administreres samtidig. Ved den polymodale teknikken kan de imidlertid tilveiebringes på en måte som er egnet for den tiltenkte anvendelsen på en slik måte at LSCM fremstilles for administrering som første kontrastmiddel og ECCM for administrering som andre kontrastmiddel. Denne metoden gir overraskende mulighet til å undersøke distribusjonen av sykdommen i hele kroppen som første trinn og utføre detaljert karakterisering av de antatte lesjonene med ECCM som andre trinn. 2 I en polymodal teknikk administreres således LSCM som første kontrastmiddel, og ECCM administreres som andre kontrastmiddel, hvor bilderegistreringen for LSCM utføres først, og bilderegistreringen for ECCM utføres dernest. Som eksempel utføres PET-undersøkelse med bilderegistrering for LSCM etter administrering av FDG og etterfølgende administrering av Ultravist i kombinasjonen med 18 F- fluordeoksyglukose (FDG) som LSCM for PET-bildediagnostikk med Ultravist som ECCM for CT-bildediagnostikk for en kombinert PET/CT-bildediagnostikk av kreft. Siden FDG ikke bare akkumuleres i for eksempel kreftceller, men også i en rekke normale celler (f.eks. hjerne) og celler rammet av annen sykdom (f.eks. inflammasjon), utføres etterfølgende CT-bildediagnostikk for bilderegistrering for ECCM bare i regionene med økt FDG-opptak for å gi en høyoppløselig bildediagnostikk med en snittkollimasjon på høyst 2 mm, fortrinnsvis på høyst 1 mm ved CT for påvisning av subtile morfologiske tegn, f.eks. på kreft. Kombinasjonen ifølge oppfinnelsen tilføres imidlertid fortrinnsvis på en slik måte at ECCM administreres først for å påvise antatte lesjoner i de relevante organene. LSCM tilføres deretter for å gi informasjon med hensyn til typen av lesjoner basert på dets konsentrasjon i lesjonene.

11 9 Ved den polymodale teknikken kan begge kontrastmidler administreres sekvensielt og samtidig. Formålet med den foreliggende oppfinnelse er således et ekstracellulært kontrastmiddel (ECCM) for diagnose av lesjoner i kombinasjon med LSCM, hvor ECCM ved den polymodale fremgangsmåten enten fremstilles for administrering som første kontrastmiddel og LSCM fremstilles som andre kontrastmiddel som skal administreres etter at ECCM-nivået i blodet er redusert til et nivå som gir mulighet for påvisning av ECCM, eller ECCM og LSCM fremstilles for samtidig administrering. 1 2 Formålet med den foreliggende oppfinnelse er også en fremgangsmåte for diagnose av lesjoner, hvor et ekstracellulært kontrastmiddel (ECCM) administreres i kombinasjon med et lesjonsspesifikt kontrastmiddel (LSCM) og de bildediagnostiske signalene interpoleres fortrinnsvis umiddelbart. ECCM ifølge oppfinnelsen er signaliserende og signalmodulerende stoffer for syntetiske bildediagnostiske teknikker som etter tilførsel til mennesker raskt når en høy toppkonsentrasjon i blodet på grunn av den boluslignende injeksjonen som normalt anvendes, og den høye konsentrasjonen av ECCM reduseres raskt fra dette høye nivået ved spredning til hele organismen (alfa-helling, elimineringskinetikk). Denne prosessen avsluttes generelt innen til minutter etter tilførsel. til minutter etter tilførsel er stoffnivåene i sirkulasjonen lavere enn et nivå som tillater bildediagnostisk påvisning. Renal og hepatisk eliminering, eller en kombinasjon av begge, er avgjørende for videre clearance av stoffnivåer fra sirkulasjonen. For rask eliminering fra blodsirkulasjonen må de bildediagnostiske stoffene ha liten molekylstørrelse. Elimineringen av stoffer med en molekylvekt på mer enn 00 til 000 g/mol er vesentlig saktere sammenlignet med elimineringen av stoffer med en molekylvekt på opp til 00 g/mol. ECCM ifølge oppfinnelsen har således en molekylstørrelse på mindre enn 00 g/mol, fortrinnsvis på mindre enn 00 g/mol. En annen viktig egenskap ved ECCM er dets hydrofilisitet. Stoffer med høy hydrofilisitet elimineres raskt. Elimineringen av stoffer med lav hydrofilisitet er vesentlig forsinket. Hydrofilisiteten til ECCM ifølge oppfinnelsen er karakterisert ved en

12 fordelingskoeffisient på log P < -2 (mindre enn minus to i n-butanol/vann), fortrinnsvis ved en fordelingskoeffisient på log P < -3 (mindre enn minus tre i butanol/vann). 1 ECCM er karakterisert ved at det ikke interagerer med organismens strukturer etter injeksjon, og ved at det ikke endres i sin signaliseringsegenskap ved interaksjon med organismens strukturer. Dets bevegelse bestemmes av fordelings- og elimineringshastigheten. Fordelingsprosessen er fullført etter å ha nådd høyeste konsentrasjon i blodet, og stoffnivåer som ikke lenger er tilstrekkelige for bildediagnostikk, nås fortrinnsvis etter minutter. Senest minutter etter injeksjon, fortrinnsvis minutter etter injeksjon eller mest foretrukket minutter etter injeksjon reduseres således konsentrasjonen av kontrastmidlene ifølge oppfinnelsen i blodsirkulasjonen i så høy grad at LSCM kan tilføres. Det foretrekkes særlig ECCM som viser en blodkonsentrasjon som er redusert til et nivå som tillater administrering av LSCM etter senest minutter, særlig foretrukket etter til 1 minutter. Bildediagnostiske studier av dyr kan anvendes til å skille mellom ECCM og LSCM. En rask reduksjon av det bildediagnostiske signalet over mållesjonen eller referanseregionen er en karakteristikk ved ECCM, mens LSCM viser en kontinuerlig akkumulering i mållesjonen over mer enn til 60 minutter etter bruk. 2 3 I den foreliggende oppfinnelse er ECCM og LSCM således definert ved deres forskjellige mållesjonselimineringstid. Den absolutte elimineringstiden for hvert kontrastmiddel fra mållesjonen er således ikke av særlig betydning, men i stedet den relative elimineringstiden for kontrastmidlene som skal anvendes som ECCM/LSCM-par. Dette betyr at ECCM elimineres høyst % av tiden, mer foretrukket høyst % av tiden, med hensyn til elimineringstiden fra mållesjonen for LSCM, hvor tidsforskjellen mellom elimineringen av ECCM og LSCM til et nivå på % av den høyeste konsentrasjonen av ECCM og LSCM i mållesjonen fortrinnsvis er minst minutter, mer foretrukket minst minutter. Mange kontrastmidler kan følgelig anvendes både som LSCM eller ECCM, avhengig av om det andre kontrastmiddelet som anvendes i kombinasjon dermed, har en saktere eller hurtigere eliminering. Vevstypen som omfattes av undersøkelsesområdet, vil

13 11 med dette måtte gjøres rede for, siden flere kontrastmidler viser forskjellig elimineringstid i forskjellige vevstyper. En fagperson vil generelt gjenkjenne kombinasjoner av kontrastmidler som representerer egnede ECCM/LSCM-par for en bestemt anvendelse og en bestemt vevstype, siden de fleste kontrastmidlers elimineringsatferd allerede er detaljert beskrevet. I noen tilfeller må det imidlertid utføres et enkelt forsøk hvor et kontrastmiddels elimineringsatferd i en viss vevstype overvåkes. Fagpersonen, slik som en radiolog, er opplært til å utføre slike rutineforsøk. I denne sammenheng betyr betegnelsene "eliminert" eller "eliminering" at kontrastmiddelnivåene i et bestemt område av diagnostisk interesse har nådd en verdi på høyst % av det høyeste nivå etter injeksjon. ECCM er stoffer, kontrastmidler eller effektormolekyler, fortrinnsvis valgt fra gruppen omfattende: 1 metallkomplekser med paramagnetiske metaller, superparamagnetiske, ferromagnetiske eller ferrimagnetiske jernoksidpartikler med polymert beskyttende overtrekk, kompleksbundne, kelatorbundne og kovalent bundne radioaktive nuklider, gassfylte, polymere mikropartikler eller mikrovesikler, gassforløpere, organiske, metallorganiske eller uorganiske kromoforer eller fluoroforer, strukturer som biosyntetisk danner organiske kromoforer eller fluoroforer, strukturer med et høyt absorpsjonstverrsnitt for røntgenstråler, strukturer med en virkning på elektrisk impedans. 2 Formålet med oppfinnelsen er anvendelse av ECCM inneholdende paramagnetiske metallioner. Gadolinium (Gd) er særlig foretrukket, og gadopentetsyre/dimegluminsalt (Magnevist ) er særlig foretrukket som ECCM ved hjelp av N, N, N', N", N"-dietylentriaminpentaeddiksyre (DTPA) som kelator for metallionet Gd i den kjemiske strukturen (hvilket gir den kjemiske strukturen gadolinium-dtpa). I en særlig foretrukket utførelsesform er ECCM gadolinium-dtpa.

14 12 1 De lesjonspesifikke kontrastmidlene (LSCM) ifølge oppfinnelsen er signaliserende eller signalmodulerende stoffer for bildesynteseprosedyrer karakterisert ved at de interagerer med strukturer i organismen eller modifiseres av strukturer i organismen med hensyn til deres signaliseringsegenskaper, og de gir ytterligere bildediagnostisk informasjon som forbedrer fremgangsmåtens spesifisitet. Den ytterligere informasjonen kan være informasjon som anatomi, morfologi, funksjon, metabolisme eller molekylær ekspresjon av spesifikke faktorer. Stoffene ifølge oppfinnelsen er karakterisert ved at de etter bruk i lesjonsvevet blir vesentlig konsentrert og i motsetning til ECCM forblir i lesjonen over en lengre tidsperiode under undersøkelse uten å vise wash-in/wash-out-fenomen. Konsentrasjonen kan oppnås ved forskjellige mekanismer som tar sikte på å forhindre rask eliminering fra blodsirkulasjonen. De lesjonspesifikke midlene ifølge oppfinnelsen kan binde til spesifikke bindingssteder, bli konsentrert i cellemembraner, aktiveres ved enzymaktivitet, binde til ekstracellulære proteiner, absorberes ved RES-celler eller trenge inn i celler i lesjonsvevet. Disse stoffene er karakterisert ved at deres eliminering fra blodsirkulasjonen tar klart mer tid sammenlignet med ECCM. På grunn av den lengre tidsperioden er midlene i stand til å akkumulere i de antatte lesjonene ved mekanismene og forbli der. Prosessen fører fortrinnsvis etter 1 minutter til 24 timer, særlig foretrukket etter 1 minutter til 3 timer til avgrensning av sykdomslesjonen fra det omkringliggende friske vevet, hvilket kan måles diagnostisk. Med denne avgrensningen som kan måles diagnostisk, har det ingen betydning om LSCM blir konsentrert i sykdomslesjonens vev eller i det omkringliggende friske vevet. 2 LSCM akkumulerer fortrinnsvis i lesjonen etter minutter og forblir der i minst én time, mens konsentrasjonen av LSCM i lesjonen særlig foretrukket øker kontinuerlig innenfor perioden på minutter til 60 minutter. LSCM ifølge oppfinnelsen er kontrastmidler for MR, for røntgenbaserte teknikker slik som for eksempel CT, for optiske teknikker, for optiske akustiske teknikker, for ultrasoniske teknikker og for nukleærmedisinske teknikker. LSCM er virkestoffer, kontrastmidler eller effektormolekyler, valgt fra følgende gruppe omfattende:

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 288800 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 3/02 (06.01) F21V /00 (06.01) F21V 17/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 603 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23D 61/12 (06.01) B23D 61/14 (06.01) B28D 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06.02 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240322 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/26 (06.01) G06F 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.0.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2344995 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G06Q 30/00 (2012.01) G06F 21/00 (2013.01) G07F 7/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.01

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2170316 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/7 (06.01) A23L 1/ (06.01) A23L 1/2 (06.01) A23L 1/4 (06.01) A61K 31/7072 (06.01) A61P 2/28 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21999 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 38/18 (06.01) A61P 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.14 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184902 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04L 29/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14..06 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 229039 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 9/4 (06.01) G06F 9/ (06.01) G06F 9/0 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.0.14 (80) Dato for

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HENVISNING TIL BILDEDIAGNOSTIKK

RETNINGSLINJER FOR HENVISNING TIL BILDEDIAGNOSTIKK RETNINGSLINJER FOR HENVISNING TIL BILDEDIAGNOSTIKK Utarbeidet av eksperter innen europeisk radiologi og nukleærmedisin I samarbeid med UK Royal College of Radiologists Samordnet av Den europeiske kommisjon

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 29082 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0B 13/00 (06.01) E0B 4/06 (06.01) E0B 47/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.01 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1412 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60R 11/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.0.06 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238680 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 21/6 (06.01) A61K 31/4704 (06.01) A61P 1/00 (06.01) A61P 11/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24611 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60S 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..07 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Introduksjon til RADIOLOGISKE UNDERSØKELSER AV GI-TRACTUS Av Sven Weum

Introduksjon til RADIOLOGISKE UNDERSØKELSER AV GI-TRACTUS Av Sven Weum Introduksjon til RADIOLOGISKE UNDERSØKELSER AV GI-TRACTUS Av Sven Weum Gastrointestinalkanalen består av en serie hulrom fra leppene til anus som har varierende kaliber og lengde. Vi er avhengige av disse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2126678 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 3/048 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.01.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Vår 2011 Optimalisering av dose og bildekvalitet ved rtg thorax av barn

Vår 2011 Optimalisering av dose og bildekvalitet ved rtg thorax av barn Vår 2011 Optimalisering av dose og bildekvalitet ved rtg thorax av barn Master i Helsefag, RAB-fag Institutt for samfunnsmedisinske fag Det medisinsk-odontologiske fakultet Universitetet i Bergen Kandidat:

Detaljer

MOBILTELEFON OG HELSE

MOBILTELEFON OG HELSE MOBILTELEFON OG HELSE Rapport fra en ekspertgruppe opprettet etter oppdrag fra Helsedepartementet Oslo 1. april 2003. Mobiltelefon og helse. Dato: 02.05.03 Side 1 av totalt 58 Mobiltelefon og helse. Dato:

Detaljer

Aktive antenner for ultrabredbånd-radar til deteksjon av brystkreft

Aktive antenner for ultrabredbånd-radar til deteksjon av brystkreft Fys-3921 Mastergradsoppgave i kommunikasjon og mikroelektronikk Aktive antenner for ultrabredbånd-radar til deteksjon av brystkreft Kristoer Ryeng Oktober 2008 Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2439969 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 12/06 (09.01) H04L 29/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16B 41/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Mobiltelefon og helse

Mobiltelefon og helse rapport 2003:8 Mobiltelefon og helse Rapport fra en ekspertgruppe opprettet etter oppdrag fra Helsedepartementet Rapport 2003:8 April 2003 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Mobiltelefon og helse Rapport

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i Patentstyrets Første avdeling omfattet søknaden følgende 11 krav, inngitt den 7. januar 2010:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i Patentstyrets Første avdeling omfattet søknaden følgende 11 krav, inngitt den 7. januar 2010: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8154 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00099 Patentsøknad nr. 20024643 Søknadsdato: 2002.09.27 Prioritet: 2000.03.31 (US 194061) Løpedag: 2001.04.02 PCT-nummer:

Detaljer

Levertransplantasjon. Et informasjonshefte til pasienter og pårørende

Levertransplantasjon. Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Levertransplantasjon Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Dette heftet er laget for deg som er under utredning til, og som skal gjennomgå en levertransplantasjon, og for dine pårørende. Trinn

Detaljer

Journal of Applied Behavior Analysis, 1968, 1, 91 97.

Journal of Applied Behavior Analysis, 1968, 1, 91 97. Journal of Applied Behavior Analysis, 1968, 1, 91 97. Noen aktuelle dimensjoner ved anvendt atferdsanalyse Donald M. Baer, Montrose M. Wolf, og Todd R. Risley University of Kansas Oversatt av Jon Arne

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2136517 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/58 (2006.01) H04W 4/14 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.24 (80) Dato for Den

Detaljer

Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til pasienter og pårørende

Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Dette heftet du nå sitter med i hånden er laget for deg som nettopp har fått diagnosen nevroendokrin kreft, og for deg som er pårørende.

Detaljer

FOR EARLIER DISEASE DETECTION ÅRSRAPPORT - 2008

FOR EARLIER DISEASE DETECTION ÅRSRAPPORT - 2008 FOR EARLIER DISEASE DETECTION ÅRSRAPPORT - 2008 2 Høydepunkter fra 2008 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Oppstart av prosjekt for utvikling av en biomarkør

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2127198 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04L 29/06 (06.01) H04L 9/32 (06.01) H04L 12/6 (06.01) H04W 12/04 (09.01) H04W 12/06 (09.01) Patentstyret (21)

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer