(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 49/04 (06.01) A61K 49/06 (06.01) A61K 1/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato () Prioritet , EP, (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR (73) Innehaver mivenion GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 11 Berlin, Tyskland (72) Oppfinner WIEBELITZ, Ulrike, Birkenallee 12, 1318 Berlin, Tyskland (74) Fullmektig Plougmann & Vingtoft, Postboks 03 Sentrum, 04 OSLO, Norge (4) Benevnelse Bildediagnostikk ved kombinasjon av kontrastmidler (6) Anførte publikasjoner ANTOCH G ET AL: "To enhance or not to enhance? <18>F-FDG and CT contrast agents dualmodality <18>F-FDG PET/CT" JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE, SOCIETY OF NUCLEAR MEDICINE, RESTON, VA, US, vol. 4, no. 1 SUPPL, January 04 (04-01), pages 6S-6S, XP ISSN: BELLIN M F ET AL: "Currently used non-specific extracellular MR contrast media" EUROPEAN RADIOLOGY, SPRINGER INTERNATIONAL, BERLIN, DE, vol. 13, 19 June 03 ( ), pages , XP ISSN: FENG J ET AL: "Comparison between Gd-DTPA and several bisamide derivatives as potential MRI contrast agents" BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY, ELSEVIER SCIENCE LTD, GB, vol. 11, 03, pages , XP ISSN: GÖKSEMIN ACAR ET AL: "Intrathecal sicam-1 production in multiple sclerosis Correlation with triple dose Gd-DTPA MRI enhancement and IgG index" JOURNAL OF NEUROLOGY, STEINKOPFF-VERLAG, DA, vol. 22, no. 2, 1 February 0 ( ), pages , XP ISSN: HAMM, B. ET AL.: JMRI, vol. 4, no., 1 September 1994 ( ), pages , IAGARU A. ET AL.: "Breast MRI and 18FDG PET/CT in the management of breast cancer" ANNALS OF NUCLEAR MEDICINE, vol. 21, no. 1, 1 January 07 ( ), pages 33-38, XP NIENDORF H.P. ET AL.: "Safety of Gadolinium-DTPA: Extended Clinical Experience" MAGNETIC RESONANCE IN MEDICINE, vol. 22, 1991, pages , XP PULS R ET AL: "Double contrast MRI of thermally ablated liver metastases" ROFO - FORTSCHRITTE AUF DEM GEBIET DER RONTGENSTRAHLEN UND DER BILDGEBENDEN VERFAHREN, THIEME VERLAG, STUTTGART, DE, vol. 17, no. 11, 1 November 03 ( ), pages , XP ISSN: SZOPINSKI K. ET AL.: "Magnetic Resonance urography: initial experience of a low-dose Gd- DTPA-enhanced technique" EUR. RADIOL., vol., 00, pages , XP

2 VUORELA J. ET AL.: "Distribution of radiation in Synovectomy of the knee with 166-FHMA Using Image fusion" CANCER BIOTHERAPY AND RADIOPHARMACEUTICALS, vol., no. 3, 0, pages , XP WEINMANN, H. J. ET AL.: PHYSIOLOGICAL CHEMISTRY AND PHYSICS AND MEDICAL NMR, vol. 16, 1 January 1984 ( ), pages , YI FENG ET AL: "Pharmacokinetics, Biodistribution and Contrast Enhanced MR Blood Pool Imaging of Gd-DTPA Cystine Copolymers and Gd-DTPA Cystine Diethyl Ester Copolymers in a Rat Model" PHARMACEUTICAL RESEARCH, KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS-PLENUM PUBLISHERS, NE, vol. 23, no. 8, 19 July 06 ( ), pages , XP ISSN: X YUKA YAMAMOTO ET AL: "3'-Deoxy-3'-[F-18]Fluorothymidine Positron Emission Tomography in Patients with Recurrent Glioblastoma Multiforme: Comparison with Gd-DTPA Enhanced Magnetic Resonance Imaging" MOLECULAR IMAGING AND BIOLOGY, SPRINGER-VERLAG, NE, vol. 8, no. 6, 19 October 06 (06--19), pages , XP01946 ISSN:

3 1 Tittel: BILDEDIAGNOSTIKK VED KOMBINASJON AV KONTRASTMIDLER Den foreliggende oppfinnelse angår anvendelse av en kombinasjon av flere kontrastmidler med forskjellige bildediagnostiske egenskaper. 1 2 Kroniske sykdommer er et viktig bruksområde for bildediagnostikk. De to hyppigste kroniske sykdommene, kardiovaskulære sykdommer og tumorsykdommer, står alene for størstedelen av de 800 millioner bildediagnostiske diagnosene som hvert år utføres på verdensbasis. Flertallet av undersøkelsene er ultrasoniske undersøkelser, røntgenundersøkelser, slik som CTog MR-undersøkelser, men også nukleærmedisinske og optiske fremgangsmåter anvendes ofte. Kontrastmidler er klinisk tilgjengelig for alle disse undersøkelsesfremgangsmåtene. Kontrastmidler gir spesifikk informasjon bestemt av deres farmakokinetiske og farmakodynamiske egenskaper. Bildediagnostisk undersøkelse alene gir imidlertid ofte lite diagnostisk informasjon. Det er derfor ofte nødvendig å utføre forskjellige undersøkelser med samme modalitet og forskjellige kontrastmidler, eller forskjellige undersøkelser med forskjellige modaliteter for å stille en pålitelig diagnose. Denne prosedyren involverer høye kostnader og anstrengelse/stress for pasienten. Denne metoden er videre tidkrevende, og begynnelsen av en nødvendig behandling blir ofte forsinket fordi flere diagnostiske undersøkelser er påkrevd. En ytterligere ulempe er fordelingen av diagnostiske signaler fra forskjellige bildediagnostiske undersøkelser. Svært ofte er det ikke mulig å korrelere antatte lesjoner fra én undersøkelse til lesjonene fra en annen undersøkelse, hvilket betydelig kompliserer diagnosen for legen. Behovet for å utføre forskjellige diagnostiske undersøkelser for å stille en pålitelig diagnose kan illustreres ved bildediagnostikk av tumorer, særlig bildediagnostikk av brystkreft. 3 Brystkreft er én av de hyppigste tumorene og den hyppigste tumorsykdommen hos kvinner. Forbedret tidlig diagnose, slik som screeningsmammogram, og komplekse behandlingsprotokoller har gitt en reduksjon i dødelighet i løpet av de siste årene. Ikke desto mindre påvises det et stort antall brystkrefttilfeller først i et sent stadium. Den tidlige diagnosen av tumorer er således en stor utfordring. Dette er særlig viktig siden veksten av små tumorer er begrenset til organet, slik

4 2 at det er håp om å fjerne tumoren fullstendig, og bevare organet hvis tumorer påvises i tidlige stadier. Foreløpig tilgjengelige medisinske fremgangsmåter oppfyller ikke dette kravet på en tilstrekkelig måte. Det er således viktig å tilveiebringe forbedrede fremgangsmåter for tidlig og pålitelig diagnose. I dag kan legen anvende forskjellige diagnostiske fremgangsmåter hvor bildediagnostiske teknikker spiller en viktig rolle. Blant de bildediagnostiske teknikkene er ultrasonisk diagnose, CT, MR og nukleærmedisinske teknikker, slik som PET og SPECT, de mest relevante teknikkene. Med uklare diagnostiske funn er målet å ta vevsprøver fra antatte lesjoner og fremstille og vurdere disse prøvene histopatologisk MR-undersøkelse av kvinnebrystet har svært høy sensitivitet sammenlignet med andre bildediagnostiske modaliteter. På grunn av denne modaliteten er det mulig å påvise forskjellige former for brystkreft i et tidlig stadium. En særlig fordel med MR er at bildediagnostisk undersøkelse ikke kompliseres på en vesentlig måte ved vevsendringer i friskt vev, slik som f.eks. kirurgiske arr, vevsendringer ved radiologisk behandling, proteser eller mastopatisk endret kjertelvev. På grunn av disse karakteristikkene har MR i mellomtiden funnet en lang rekke anvendelser. Den høye sensitiviteten ved MR av brystet er imidlertid assosiert med lav spesifisitet. Lav spesifisitet antyder at nesten alle ondartede tumorer påvises, men at mange fokuser som i løpet av etterfølgende undersøkelser viser seg å være ufarlige, samtidig representeres som ondartede tumorer. Grunnen til dette er at MR anvender kontrastmidler som forbedrer fremgangsmåten i en grad som gjør det mulig å vise selv mindre uregelmessigheter i brystvevet som skal undersøkes. Disse kontrastmidlene er ikke egnet til tilfredsstillende å skille mellom godartede og ondartede lesjoner. Som en konsekvens av de diagnostiske resultatene må legen starte ytterligere undersøkelser, hvilke består i å vurdere de presumptive diagnostiske funnene nærmere. På den ene side anvendes ytterligere bildediagnostiske fremgangsmåter, på den annen side er det mulig å utføre en MR-basert biopsi av det antatte vevet og stille en nøyaktig diagnose ved histologisk undersøkelse. At dette er en fremgangsmåte av høy teknisk standard som involverer høye kostnader, er én av grunnene til at MR-bildediagnostikk ennå ikke er blitt etablert som standard fremgangsmåte for brystkreftdiagnose.

5 3 Situasjonen er lignende med hensyn til klinisk anvendelse av CT. CT spiller også en viktig rolle i tumordiagnose. CT-kontrastmiddelet Ultravist anvendes for eksempel til bildediagnostisk CT av levertumorer. Denne fremgangsmåten viser også mindre spesifisitet med hensyn til kontrastmiddelbasert diagnose. Det er således en sentral oppgave å forbedre spesifisiteten ved bildediagnostikk for å gjøre den anvendelig i vid forstand. 1 2 Én mulighet til å forbedre spesifisiteten ved informasjon tilveiebrakt ved en bildediagnostisk modalitet er å anvende forbedrede signalendrende eller signalmodulerende kontrastmidler. I dag er kontrastmidler klinisk tilgjengelige for de fleste bildediagnostiske fremgangsmåter. Disse kontrastmidlene er valgt på en slik måte at deres anvendelse på den ene side er akseptabel for mennesker, og at de på den annen side kan interagere med det fysiske signalet for den relevante undersøkelsesmodaliteten på en svært spesifikk måte. De fleste empiriske data med hensyn til anvendelse av kontrastmidlene angår røntgenbaserte CTundersøkelsesmetoder. Diagnostisk radiologi anvender kontrastmidler som demper røntgenstrålene. Dette er blant annet stoffer med et større antall elementer med høy elektrondensitet, slik som jod. Disse kontrastmidlene kan anvendes på en rekke måter hos mennesker, men de hyppigste anvendelsene er imidlertid anvendelser hvor kontrastmidlene introduseres ved bolusinjeksjon i blodsirkulasjonen. Ved å anvende kontrastmidlene på denne måten er det mulig å gjøre blodgjennomstrømningen i et spesifikt organ synlig under hele undersøkelsen. Denne anvendelsesformen for kontrastmidler gjør det mulig å oppnå viktig informasjon om anatomien, morfologien og funksjonen til spesifikke organer. Det er således mulig å oppnå informasjon om tilstanden til en blodåre ved påvisning av et kontrastmiddel i denne blodåren og ved visualisering av karets hulrom. Eksisterende konstriksjoner av koronararteriene kan synliggjøres ved koronarangiografi uten vanskeligheter og således føre til diagnosen koronar stenose. En annen parameter som gir vesentlige diagnostiske data, er hastigheten hvormed det anvendte kontrastmiddelet strømmer til organet. Det er således mulig å trekke konklusjoner med hensyn til blodsirkulasjonen i et særlig organ. 3 Anvendelsen av kontrastmidlene er like viktig ved MR som ved radiodiagnostikk. For røntgenbaserte undersøkelser og for MR-undersøkelser er en rekke forskjellige kontrastmidler tilgjengelige for legen. Alle disse kontrastmidlene er imidlertid

6 optimalisert for spesifikke formål. Ekstracellulære kontrastmidler (ECCM) spiller en viktig rolle i påvisningen av vevslesjoner, slik som tumorer, sykdommer i sentralnervesystemet og sykdommer i det kardiovaskulære systemet. Disse kontrastmidlene er optimalisert på en slik måte at deres konsentrasjon i blodet reduseres raskt fra en høyeste konsentrasjon til en laveste konsentrasjon i løpet av svært få minutter etter deres anvendelse (alfa-helling, blodkinetikk). De er videre karakterisert ved at de har plasmaproteinbinding på mindre enn 90 %, fortrinnsvis på mindre enn 70 %. ECCM kan enkelt være valgt fra en rekke forskjellige kontrastmidler ved bildediagnostiske studier in vivo hos dyr eller mennesker. I disse in vivo-studiene indikerer en rask reduksjon av de bildediagnostiske signalene over mållesjonen eller referanseregionene en karakteristikk ved ECCM. På grunn av deres lille molekylstørrelse og den ufullstendige bindingen til plasmaproteiner passerer de enkelt kapillærbarrieren. En annen vesentlig egenskap ved ECCM er mangelen på interaksjon med biologiske strukturer. ECCM binder ikke til spesifikke strukturer i lesjonen som skal undersøkes, og endres ikke ved disse strukturene. På grunn av disse egenskapene kan de passere kapillærbarrierene i begge retninger, og de er således i stand til å avgrense antatte lesjoner fra det omkringliggende friske vevet. Denne prosessen er kjent som ekstravasasjon og forekommer også i et intakt kapillærsystem, men med klart redusert hastighet. Særlig ved tumorsykdommer, sykdommer i sentralnervesystemet og sykdommer i det kardiovaskulære systemet er kapillærbarrierene defekte, og ECCM-lekkasje oppstår fortrinnsvis ved disse stedene. Ekstravasasjon av ECCM resulterer i en signaløkning i lesjonen sammenlignet med de friske omgivelsene. I løpet av de første minuttene etter injeksjon av et ECCM kan signaløkninger på opp til 0 % observeres. Denne første fasen av ekstravasasjonsprosessen er også kjent som wash-in. Denne fasen kan etterfølges av en rask, men ofte ufullstendig wash-outfase. Signalet i lesjonene kan være mindre enn signalet i omgivelsene, siden wash-out-prosessen i lesjonen på grunn av den forstyrrede barrierefunksjonen kan skje raskere enn i det friske vevet hvor de intakte barrierene reduserer tilbakestrømningshastigheten. Tilbakestrømning forårsakes imidlertid alltid av rask reduksjon av ECCM-konsentrasjonen i blodet. Dette er en karakteristisk egenskap ved det ECCM som anvendes ifølge oppfinnelsen. Rask eliminering fra blodsirkulasjon krever ufullstendig og løs binding av plasmaprotein og sikres ved renal og/eller hepatisk elimineringskapasitet. I motsetning til ECCM er

7 lesjonspesifikke kontrastmidler (LSCM) som anvendes ifølge oppfinnelsen, karakterisert ved at de kan interagere med en spesifikk målstruktur i organismen eller endres av de spesifikke strukturene på en slik måte at de kan visualiseres i en bildediagnostisk teknikk som en konsekvens av interaksjonen eller endringen. En ytterligere egenskap hvorved de kan skilles fra ECCM, er deres lengre retensjon i blodsirkulasjonen. Denne egenskapen kan for eksempel oppnås ved å sikre at det relevante LSCM er karakterisert ved en sterkere plasmaproteinbinding på mer enn 90 %. De karakteristiske egenskapene ved LSCM kan enkelt påvises ved bildediagnostiske studier in vivo hos dyr eller mennesker. En kontinuerlig akkumulasjon i mållesjonen indikerer et LSCM. 1 2 Det viktigste ECCM i MR er gadolinium-dtpa (Gd-DTPA). Gd-OTPA er et paramagnetisk stoff som fører til en reduksjon av T1-relaksasjonstiden for det omkringliggende vevet. Det er et stoff med lav molekylvekt som ikke interagerer med organismens strukturer, og som ikke endres av disse. På grunn av denne egenskapen er det i stand til å forlate kapillærsystemet selv om kapillærbarrieren er intakt og vaskulær permeabilitet er normal. Etter å ha forlatt kapillærsystemet sprer Gd-DTPA seg i det ekstravasale rommet. Mange sykdommer, slik som for eksempel tumorsykdommer, inflammatoriske organendringer eller vevskader på grunn av apopleksi, resulterer i skade på kapillærbarrieren. Hvis pasienter som lider av slike sykdommer, gjennomgår MR-undersøkelser med kontrastmiddelet Gd-DTPA, ekstravaseres kontrastmiddelet i en høyere grad i områder hvor kapillærbarrieren er skadet. Konsentrasjonen i vevet økes særlig i disse områdene, hvilket er synlig ved et økt signal på MR-bildet. Denne virkningen etterfølges av en økt tilbakediffusjon, også kjent som wash-out-fenomen. Denne karakteristiske atferden, som også er kjent som "wash-in/wash-out"-fenomen, kan anvendes ved MR-diagnose på forskjellige måter, f.eks. til påvisning av tumorer med høye skanningshastigheter under injeksjon av kontrastmiddel ved MR. Særlig bildediagnostikk av antatte vevsendringer i kvinnebrystet viste at "wash-in/wash-out"-fenomenet sannsynligvis gjør det mulig å påvise alle ondartede brystlesjoner over en visse størrelse. Fremgangsmåten har imidlertid også en stor ulempe. I tillegg til de eksisterende ondartede tumorene påvises mange godartede fokuser. Disse er ulike godartede vevsendringer av forskjellige typer som ikke utgjør noen risiko for pasientene.

8 6 Vi kjenner foreløpig ingen fremgangsmåte som ville forsterke spesifisiteten ved svært sensitive bildediagnostiske fremgangsmåter på en tilfredsstillende måte. 1 En mulighet for å forsterke spesifisiteten ved bildediagnostiske undersøkelsesmetoder består i å utføre forskjellige kontrastmiddelbaserte undersøkelser. I litteraturen kjenner vi fremgangsmåter hvor de antatte sykdomslesjonene ble karakterisert ved etterfølgende anvendelse av to forskjellige MR-kontrastmidlene. For denne monomodale fremgangsmåten ble undersøkelsen utført i to trinn. Først ble det tilført et LSCM. På grunn av den lange retensjonsperioden kan konsentrasjonen av et ECCM bare undersøkes ved en forsinket andre undersøkelse. Denne metoden har den vesentlige ulempen at separat gjennomføring av undersøkelsene gjør det mulig å overlappe de to signalene bare på en begrenset måte. Den fremgangsmåten som er kjent fra litteraturen, mister således noe av sin sensitivitet og spesifisitet og gir ingen fordel [Marcarini L. et. al; Radiol. Med. (06) 111: 87 12]. Videre beskriver Puls et al. "Double contrast MRI of thermally ablated liver metastases", ROFO - Fortschritte auf dem Gebiet der Röntgenstrahlen und der bildgebenden Verfahren, Thieme Verlag, Stuttgart (Germany), bd. 17, nr. 11, november 03, s anvendelse av gadopentetdimeglumin og ferokarbutran i to forskjellige bildediagnostiske fremgangsmåter. 2 3 Det ble overraskende påvist at anvendelsen av ECCM i kombinasjon med minst ett ytterligere bildediagnostisk kontrastmiddel eller signalstoff som har en tendens til å bli spesifikt konsentrert i sykdomslesjonen (lesjonsspesifikt kontrastmiddel / LSCM), er en helt ny bildediagnostisk fremgangsmåte med en markant høyere spesifisitet enn tilførsel av et ECCM alene, hvor kombinasjonen ifølge oppfinnelsen er karakterisert ved at ECCM og LSCM tilføres samtidig eller LSCM tilføres med en kort tidsforsinkelse på høyst minutter, fortrinnsvis på høyst minutter, mest foretrukket på høyst minutter etter tilførsel av ECCM. Fremgangsmåten ifølge oppfinnelsen gir således mulighet til å interpolere de forskjellige bildediagnostiske signalene og oppnå en lesjonsdiagnose med høy sensitivitet og høy spesifisitet. Interpolering betyr at minst to ulike signaler som skiller seg fra hverandre, kan være / er relatert i tid og rom i et bestemt undersøkelsesområde. Oppfinnelsen

9 7 1 løser således ulempene i den kjente teknikken, idet diagnostiske fremgangsmåter utføres uavhengig av hverandre ved å kombinere ECCM og LSCM som gir mulighet for en nyttig interpolering av de forskjellige bildediagnostiske signalene. Diagnostiske fremgangsmåter som utføres uavhengig av hverandre, betyr at pasienten flyttes fra undersøkelsesbordet mellom de diagnostiske fremgangsmåtene. ECCM anvendes til å påvise lesjonene, mens LSCM anvendes til å karakterisere lesjonene. Ved hjelp av denne fremgangsmåten kan antallet av falske positive diagnostiske funn reduseres vesentlig, og lege og pasient kan spares for unødvendige undersøkelser. Den foreliggende oppfinnelse tilveiebringer uventet en økt diagnosesensitivitet og -spesifisitet sammenligning med den kjente teknikken, hvor bilder fra uavhengige undersøkelser bare er romlig overlagt. Den foreliggende oppfinnelse gir videre mulighet for justering av undersøkelsesparametere slik som det romlige området som ligger innenfor fokuset for det diagnostiske apparatet eller strålingsintensiteten som en konsekvens av resultatet oppnådd ved ett av kontrastmidlene, hvorved resultatet oppnådd med det andre kontrastmiddelet forsterkes. Anvendt i kombinasjon ifølge oppfinnelsen er ECCM og LSCM kontrastmidler med komplementære virkningsegenskaper. 2 Formålet ifølge den foreliggende oppfinnelse er således et ekstracellulært kontrastmiddel (ECCM) for diagnose av lesjoner i kombinasjon med et lesjonsspesifikt kontrastmiddel (LSCM). Ifølge oppfinnelsen kan de individuelle kontrastmidlene i kombinasjonen av ECCM og LSCM være bildediagnostiske kontrastmidler for multiple syntetiske bildediagnostiske fremgangsmåter (polymodal). 3 Ifølge oppfinnelsen omfatter de polymodale fremgangsmåtene således fortrinnsvis et ekstracellulært kontrastmedium (ECCM) til anvendelse ved diagnose av lesjoner, hvor ECCM omfatter gadolinium-dtpa (gadopentetsyre/dimegluminsalt), og videre skal ECCM anvendes i kombinasjon med et lesjonsspesifikt kontrastmedium (LSCM), hvor LSCM er et 18 F-basert PET-sporstoff valgt fra gruppen omfattende 18 F-fluordesoksyglukose (FDG), 18 F-dopamin, 18 F-L-DOPA, 18 F-fluorkolin, 18 F-fluormetyletylkolin, 18 F-fluordihydrotestosteron, og hvor kombinasjonen av ECCM og LSCM visualiseres ved hjelp av polymodale syntetiske bildediagnostiske fremgangsmåter, og hvor kombinasjonen anvendes som

10 8 1 polymodal tidsforsinket tilførsel eller polymodal samtidig tilførsel. Ifølge oppfinnelsen tilføres således ECCM og LSCM enten samtidig, eller LSCM tilføres med en kort tidsforsinkelse på høyst minutter. LSCM blir derved konsentrert i lesjonen etter minutter og forblir der i minst én time. Formålet med den foreliggende oppfinnelse er således også et ekstracellulært kontrastmiddel (ECCM) for diagnose av lesjoner, hvor kontrastmidlene ved den polymodale teknikken kan tilveiebringes på en måte som er egnet for den tiltenkte anvendelsen på en slik måte at de kan administreres samtidig. Ved den polymodale teknikken kan de imidlertid tilveiebringes på en måte som er egnet for den tiltenkte anvendelsen på en slik måte at LSCM fremstilles for administrering som første kontrastmiddel og ECCM for administrering som andre kontrastmiddel. Denne metoden gir overraskende mulighet til å undersøke distribusjonen av sykdommen i hele kroppen som første trinn og utføre detaljert karakterisering av de antatte lesjonene med ECCM som andre trinn. 2 I en polymodal teknikk administreres således LSCM som første kontrastmiddel, og ECCM administreres som andre kontrastmiddel, hvor bilderegistreringen for LSCM utføres først, og bilderegistreringen for ECCM utføres dernest. Som eksempel utføres PET-undersøkelse med bilderegistrering for LSCM etter administrering av FDG og etterfølgende administrering av Ultravist i kombinasjonen med 18 F- fluordeoksyglukose (FDG) som LSCM for PET-bildediagnostikk med Ultravist som ECCM for CT-bildediagnostikk for en kombinert PET/CT-bildediagnostikk av kreft. Siden FDG ikke bare akkumuleres i for eksempel kreftceller, men også i en rekke normale celler (f.eks. hjerne) og celler rammet av annen sykdom (f.eks. inflammasjon), utføres etterfølgende CT-bildediagnostikk for bilderegistrering for ECCM bare i regionene med økt FDG-opptak for å gi en høyoppløselig bildediagnostikk med en snittkollimasjon på høyst 2 mm, fortrinnsvis på høyst 1 mm ved CT for påvisning av subtile morfologiske tegn, f.eks. på kreft. Kombinasjonen ifølge oppfinnelsen tilføres imidlertid fortrinnsvis på en slik måte at ECCM administreres først for å påvise antatte lesjoner i de relevante organene. LSCM tilføres deretter for å gi informasjon med hensyn til typen av lesjoner basert på dets konsentrasjon i lesjonene.

11 9 Ved den polymodale teknikken kan begge kontrastmidler administreres sekvensielt og samtidig. Formålet med den foreliggende oppfinnelse er således et ekstracellulært kontrastmiddel (ECCM) for diagnose av lesjoner i kombinasjon med LSCM, hvor ECCM ved den polymodale fremgangsmåten enten fremstilles for administrering som første kontrastmiddel og LSCM fremstilles som andre kontrastmiddel som skal administreres etter at ECCM-nivået i blodet er redusert til et nivå som gir mulighet for påvisning av ECCM, eller ECCM og LSCM fremstilles for samtidig administrering. 1 2 Formålet med den foreliggende oppfinnelse er også en fremgangsmåte for diagnose av lesjoner, hvor et ekstracellulært kontrastmiddel (ECCM) administreres i kombinasjon med et lesjonsspesifikt kontrastmiddel (LSCM) og de bildediagnostiske signalene interpoleres fortrinnsvis umiddelbart. ECCM ifølge oppfinnelsen er signaliserende og signalmodulerende stoffer for syntetiske bildediagnostiske teknikker som etter tilførsel til mennesker raskt når en høy toppkonsentrasjon i blodet på grunn av den boluslignende injeksjonen som normalt anvendes, og den høye konsentrasjonen av ECCM reduseres raskt fra dette høye nivået ved spredning til hele organismen (alfa-helling, elimineringskinetikk). Denne prosessen avsluttes generelt innen til minutter etter tilførsel. til minutter etter tilførsel er stoffnivåene i sirkulasjonen lavere enn et nivå som tillater bildediagnostisk påvisning. Renal og hepatisk eliminering, eller en kombinasjon av begge, er avgjørende for videre clearance av stoffnivåer fra sirkulasjonen. For rask eliminering fra blodsirkulasjonen må de bildediagnostiske stoffene ha liten molekylstørrelse. Elimineringen av stoffer med en molekylvekt på mer enn 00 til 000 g/mol er vesentlig saktere sammenlignet med elimineringen av stoffer med en molekylvekt på opp til 00 g/mol. ECCM ifølge oppfinnelsen har således en molekylstørrelse på mindre enn 00 g/mol, fortrinnsvis på mindre enn 00 g/mol. En annen viktig egenskap ved ECCM er dets hydrofilisitet. Stoffer med høy hydrofilisitet elimineres raskt. Elimineringen av stoffer med lav hydrofilisitet er vesentlig forsinket. Hydrofilisiteten til ECCM ifølge oppfinnelsen er karakterisert ved en

12 fordelingskoeffisient på log P < -2 (mindre enn minus to i n-butanol/vann), fortrinnsvis ved en fordelingskoeffisient på log P < -3 (mindre enn minus tre i butanol/vann). 1 ECCM er karakterisert ved at det ikke interagerer med organismens strukturer etter injeksjon, og ved at det ikke endres i sin signaliseringsegenskap ved interaksjon med organismens strukturer. Dets bevegelse bestemmes av fordelings- og elimineringshastigheten. Fordelingsprosessen er fullført etter å ha nådd høyeste konsentrasjon i blodet, og stoffnivåer som ikke lenger er tilstrekkelige for bildediagnostikk, nås fortrinnsvis etter minutter. Senest minutter etter injeksjon, fortrinnsvis minutter etter injeksjon eller mest foretrukket minutter etter injeksjon reduseres således konsentrasjonen av kontrastmidlene ifølge oppfinnelsen i blodsirkulasjonen i så høy grad at LSCM kan tilføres. Det foretrekkes særlig ECCM som viser en blodkonsentrasjon som er redusert til et nivå som tillater administrering av LSCM etter senest minutter, særlig foretrukket etter til 1 minutter. Bildediagnostiske studier av dyr kan anvendes til å skille mellom ECCM og LSCM. En rask reduksjon av det bildediagnostiske signalet over mållesjonen eller referanseregionen er en karakteristikk ved ECCM, mens LSCM viser en kontinuerlig akkumulering i mållesjonen over mer enn til 60 minutter etter bruk. 2 3 I den foreliggende oppfinnelse er ECCM og LSCM således definert ved deres forskjellige mållesjonselimineringstid. Den absolutte elimineringstiden for hvert kontrastmiddel fra mållesjonen er således ikke av særlig betydning, men i stedet den relative elimineringstiden for kontrastmidlene som skal anvendes som ECCM/LSCM-par. Dette betyr at ECCM elimineres høyst % av tiden, mer foretrukket høyst % av tiden, med hensyn til elimineringstiden fra mållesjonen for LSCM, hvor tidsforskjellen mellom elimineringen av ECCM og LSCM til et nivå på % av den høyeste konsentrasjonen av ECCM og LSCM i mållesjonen fortrinnsvis er minst minutter, mer foretrukket minst minutter. Mange kontrastmidler kan følgelig anvendes både som LSCM eller ECCM, avhengig av om det andre kontrastmiddelet som anvendes i kombinasjon dermed, har en saktere eller hurtigere eliminering. Vevstypen som omfattes av undersøkelsesområdet, vil

13 11 med dette måtte gjøres rede for, siden flere kontrastmidler viser forskjellig elimineringstid i forskjellige vevstyper. En fagperson vil generelt gjenkjenne kombinasjoner av kontrastmidler som representerer egnede ECCM/LSCM-par for en bestemt anvendelse og en bestemt vevstype, siden de fleste kontrastmidlers elimineringsatferd allerede er detaljert beskrevet. I noen tilfeller må det imidlertid utføres et enkelt forsøk hvor et kontrastmiddels elimineringsatferd i en viss vevstype overvåkes. Fagpersonen, slik som en radiolog, er opplært til å utføre slike rutineforsøk. I denne sammenheng betyr betegnelsene "eliminert" eller "eliminering" at kontrastmiddelnivåene i et bestemt område av diagnostisk interesse har nådd en verdi på høyst % av det høyeste nivå etter injeksjon. ECCM er stoffer, kontrastmidler eller effektormolekyler, fortrinnsvis valgt fra gruppen omfattende: 1 metallkomplekser med paramagnetiske metaller, superparamagnetiske, ferromagnetiske eller ferrimagnetiske jernoksidpartikler med polymert beskyttende overtrekk, kompleksbundne, kelatorbundne og kovalent bundne radioaktive nuklider, gassfylte, polymere mikropartikler eller mikrovesikler, gassforløpere, organiske, metallorganiske eller uorganiske kromoforer eller fluoroforer, strukturer som biosyntetisk danner organiske kromoforer eller fluoroforer, strukturer med et høyt absorpsjonstverrsnitt for røntgenstråler, strukturer med en virkning på elektrisk impedans. 2 Formålet med oppfinnelsen er anvendelse av ECCM inneholdende paramagnetiske metallioner. Gadolinium (Gd) er særlig foretrukket, og gadopentetsyre/dimegluminsalt (Magnevist ) er særlig foretrukket som ECCM ved hjelp av N, N, N', N", N"-dietylentriaminpentaeddiksyre (DTPA) som kelator for metallionet Gd i den kjemiske strukturen (hvilket gir den kjemiske strukturen gadolinium-dtpa). I en særlig foretrukket utførelsesform er ECCM gadolinium-dtpa.

14 12 1 De lesjonspesifikke kontrastmidlene (LSCM) ifølge oppfinnelsen er signaliserende eller signalmodulerende stoffer for bildesynteseprosedyrer karakterisert ved at de interagerer med strukturer i organismen eller modifiseres av strukturer i organismen med hensyn til deres signaliseringsegenskaper, og de gir ytterligere bildediagnostisk informasjon som forbedrer fremgangsmåtens spesifisitet. Den ytterligere informasjonen kan være informasjon som anatomi, morfologi, funksjon, metabolisme eller molekylær ekspresjon av spesifikke faktorer. Stoffene ifølge oppfinnelsen er karakterisert ved at de etter bruk i lesjonsvevet blir vesentlig konsentrert og i motsetning til ECCM forblir i lesjonen over en lengre tidsperiode under undersøkelse uten å vise wash-in/wash-out-fenomen. Konsentrasjonen kan oppnås ved forskjellige mekanismer som tar sikte på å forhindre rask eliminering fra blodsirkulasjonen. De lesjonspesifikke midlene ifølge oppfinnelsen kan binde til spesifikke bindingssteder, bli konsentrert i cellemembraner, aktiveres ved enzymaktivitet, binde til ekstracellulære proteiner, absorberes ved RES-celler eller trenge inn i celler i lesjonsvevet. Disse stoffene er karakterisert ved at deres eliminering fra blodsirkulasjonen tar klart mer tid sammenlignet med ECCM. På grunn av den lengre tidsperioden er midlene i stand til å akkumulere i de antatte lesjonene ved mekanismene og forbli der. Prosessen fører fortrinnsvis etter 1 minutter til 24 timer, særlig foretrukket etter 1 minutter til 3 timer til avgrensning av sykdomslesjonen fra det omkringliggende friske vevet, hvilket kan måles diagnostisk. Med denne avgrensningen som kan måles diagnostisk, har det ingen betydning om LSCM blir konsentrert i sykdomslesjonens vev eller i det omkringliggende friske vevet. 2 LSCM akkumulerer fortrinnsvis i lesjonen etter minutter og forblir der i minst én time, mens konsentrasjonen av LSCM i lesjonen særlig foretrukket øker kontinuerlig innenfor perioden på minutter til 60 minutter. LSCM ifølge oppfinnelsen er kontrastmidler for MR, for røntgenbaserte teknikker slik som for eksempel CT, for optiske teknikker, for optiske akustiske teknikker, for ultrasoniske teknikker og for nukleærmedisinske teknikker. LSCM er virkestoffer, kontrastmidler eller effektormolekyler, valgt fra følgende gruppe omfattende:

15 13 metallkomplekser med paramagnetiske metaller, superparamagnetiske, ferromagnetiske eller ferrimagnetiske jernoksidpartikler med polymert beskyttende overtrekk, kompleksbundne, kelatorbundne og kovalent bundne radionuklider, gassfylte, polymere mikropartikler eller -vesikler, gassforløpere, organiske, metallorganiske eller uorganiske kromoforer og fluoroforer, strukturer som biosyntetisk danner organiske kromoforer eller fluoroforer, strukturer med høyt absorpsjonstverrsnitt for røntgenstråler, strukturer som influerer elektrisk impedans. Foretrukne strukturer omfatter kovalent bundne radionuklider og er de 18 F-baserte PET-sporstoffene 18 F-fluordesoksyglukose (FDG), 18 F-dopamin, 18 F-L-DOPA, 18 F- fluorkolin, 18 F-fluormetyletylkolin, 18 F-fluordihydrotestosteron. 1 En særlig fordel med kombinasjonen av ECCM og LSCM ifølge oppfinnelsen er muligheten for anvendelse av høyoppløselig bildediagnostikk. Ved anvendelse av ECCM alene var ikke anvendelsen av høyoppløselig bildediagnostikk mulig, siden de tilgjengelige måleintervallene er svært korte. Kombinasjonen av ECCM og LSCM ifølge oppfinnelsen gjør det imidlertid mulig å anvende høyoppløselig bildediagnostikk for å oppnå spesifikk morfologisk informasjon. 2 Under alle bildediagnostiske fremgangsmåter avhenger vurderingen av nøyaktige morfologiske detaljer av en høy romlig oppløsning for å oppnå høyoppløselige bilder, men en lengre undersøkelsesperiode er nødvendig. Det må videre anvendes målemetoder som er uegnet til syntetisk bildediagnostikk med ECCM, siden en økning av den romlige oppløsningen fører til en vesentlig økning i måletiden og en reduksjon av signal/støy-forholdet. Høyoppløselige målemetoder er videre uegnet til å oppnå raske endringer i fordelingen av kontrastmiddelet, hvilket er nødvendig for den raske fordelingen av ECCM. De individuelle komponentene i kombinasjonen av ECCM og LSCM ifølge oppfinnelsen kan være bildediagnostiske kontrastmidler eller signalstoffer for multiple (polymodale, multimodale) bildediagnostiske fremgangsmåter.

16 14 Syntetiske bildediagnostiske fremgangsmåter som er egnet til å illustrere kombinasjoner av ECCM og LSCM er fusjonsmetoder av forskjellige bildediagnostiske fremgangsmåter slik som PET-CT, PET-MR, PET-optisk bildediagnostikk, MR-CT 1 -ultralydoptisk bildediagnostikk, PET-SPECT, SPECT-CT, MRT-optisk bildediagnostikk og SPECT-MRT. For anvendelse av en kombinasjon ifølge oppfinnelsen, hvilken illustreres ved hjelp av polymodale fremgangsmåter, anvendes anordninger og programvare som visualiserer de individuelle komponentenes signaler separat med hensyn til rom og tid, og som utfører en automatisk sammenligning av rom- og tidssignalintensiteten for hver antatt lesjon eller hvert antatt område. 1 Hvis kombinasjonen av ECCM og LSCM ifølge oppfinnelsen visualiseres ved hjelp av polymodal syntetisk bildediagnostikk, kan ECCM og LSCM også anvendes samtidig eller med en svært liten forsinkelse. Ved anvendelse av forskjellige syntetiske bildediagnostiske fremgangsmåter unngås overlapping av de individuelle signaliseringskomponentene. Signaliseringskomponentene for ECCM og LSCM kan visualiseres separat. Den nesten samtidige tilførselen er særlig egnet hvis radioisotoper med en kort nedbrytingstid anvendes. Dette gjelder for eksempel hvis 18 F-basert PET-sporstoff kombineres med MR ECCM Gd-DTPA. Kombinasjonen av ECCM og LSCM er således formålet med den foreliggende oppfinnelse når den anvendes som: 2 polymodal tidsforsinket tilførsel polymodal samtidig tilførsel Tidsforsinket tilførsel av de individuelle komponentene i kombinasjonen kan oppnås ved forskjellige anordninger. Kombinasjonen ifølge oppfinnelsen kan utføres med to- eller flerkamrede sprøyter eller beholdere. En ytterligere anordning for administrering av kombinasjonen ifølge oppfinnelsen er en anordning for gjennomføring av den tidskontrollerte tilførselen av de individuelle komponentene. Tidskontrollen utføres med dette i samsvar med tilførselsregimet

17 1 for LSCM og ECCM som beskrevet for fremgangsmåten ifølge den foreliggende oppfinnelse. Formålet med den foreliggende oppfinnelse er således en anordning for kombinert tilførsel av et ekstracellulært kontrastmiddel (ECCM) for diagnose av lesjoner i kombinasjon med et lesjonsspesifikt kontrastmiddel (LSCM), hvor anordningen har minst to kamre eller beholdere for separat absorpsjon og tilførsel av ECCM og LSCM. 1 Anordningen kan være en to- eller flerkamret sprøyte. Den kan også være en toeller flerkamret beholder. Et apparat omfattende to atskilte kamre inneholdende henholdsvis et LSCM og et ECCM, hvor frisettingen av kontrastmiddel kontrolleres med en individuell pumpe for hvert kammer, og hvor utløpene for de to kamrene er påmontert en slange som er sammenkoblet med et Y-stykke som ender i én enkelt slange, slik at begge kontrastmidlene tilføres til pasienten via denne ene slangen, kan anvendes som anordning. En utførelsesform av den foreliggende oppfinnelse er videre anvendelse av en anordning for administrering av et LSCM og et ECCM til en pasient, hvorved tilførselsregimet for LSCM og ECCM er som beskrevet for fremgangsmåten ifølge den foreliggende oppfinnelse. EKSEMPLER: Alle eksempler er bare ment å illustrere oppfinnelsen. Eksempel 1: 2 En middelaldrende pasient. Denne pasienten led av en ondartet hjernetumor, en glioblastom, og ble behandlet for det. Foruten en operasjon inkluderte behandlingen også radioterapi av hjernen med økt stråling i det tidligere operasjonsområdet ved hjelp av målrettede stereotaktiske teknikker. Etter cirka seks måneder ble pasientens initielt gode kliniske situasjon verre. Den kliniske undersøkelsen resulterer i tilbakevendende antatt tumorvekst.

18 16 Bildediagnostikk ved hjelp av en PET-CT-anordingskombinasjon kan illustrere tumorer både ved hjelp av røntgenkontrastmiddler og ved hjelp av PET-isotoper. Med et ekstracellulært CT-kontrastmiddel, slik som for eksempel Ultravist, kan en region som akkumulerer kontrastmiddel inhomogent i den tidligere tumorsengens region ses. Med hensyn til differensialdiagnose er det foruten en tilbakevendende tumor et lokalt tilbakefall mulig med celledød forårsaket av høy stråling radionekrose. PET-isotopen 18 F-fluordeoksyglukose (FDG) som LSCM, som ble injisert samtidig, gir forklaring på differensialdiagnosen: Den manglende konsentrasjon av LSCM i cellene i regionen, hvilke ved CT viste en konsentrasjon av ECCM, demonstrerer forekomsten av radionekrose. Videre behandling består av administrering av kortikoider. Pasientens prognose er klart bedre enn i tilfellet hvor et lokalt tilbakefall er til stede. 1 Eksempel 2: En pasient, typisk mellom 0 og 70 år gammel, innlegges på sykehus for videre diagnose og behandling på grunn av blodforekomster i avføringen. Den utførte koloskopien viste en ondartet tumor i tykktarmen. Under ultralydskanningen av leveren, som også ble utført, ble et individuelt, definert fokus påvist i høyre leverlapp, hvilket fører til antagelsen av en metastase i leveren, en levermetastase. 2 Den MR-undersøkelse som ble utført, først med et ekstracellulært kontrastmiddel (ECCM, f.eks. Magnevist ), deretter direkte etterfulgt av et lesjonsspesifikt kontrastmiddel (LSCM, f.eks. Resovist ), bekreftet i første trinn forekomsten av et leverfokus i høyre leverlapp ved hjelp av ECCM. Differensiering av tumortypen er imidlertid ikke mulig. I dette tilfellet viste bare akkumuleringen av tumoren med LSCM at cellene av denne dimensjonen er leverceller og ikke tumorceller. Metastase av tykktarmstumor kan således utelukkes, idet diagnosen av et godartet enkelt hemangiom i leveren kan sikres ved undersøkelsen med de kombinerte kontrastmidlene. Pasienten gjennomgår en normal tumoroperasjon av tykktarmen.

19 17 Eksempel 3: En pasient, typisk i slutten av 0-årene eller i begynnelsen av 60-årene som nettopp har hatt hjerteinfarkt, undersøkes nå for levedyktig myokardium før bypass-kirurgi. Pasientens historie inkluderer lavgradig nikotinbruk for år siden med en samlet eksponering på åtte pakkeår og en historie med tuberkulose i barndommen. Tidligere diagnostisk koronarangiografi har vist stenoser i koronararteriene. PET-bildediagnostikk med F 18 -FDG som radiosporstoff viste levedyktig myokardium med mulighet til å forbedre hjertefunksjon med en revaskulariseringsprosedyre. Tilfeldigvis ble det påvist et økt sporstoffopptak under hjerte-pet-bildediagnostikk i øvre venstre lungeklaff som var forenelig med kreft eller infeksiøs sykdom. 1 En målrettet kontrastforsterket høyoppløselig CT-skanning med tynne snitt ble utført i øvre lungeklaffer som viste en god forsterkende, cirka 2 cm stor lesjon. De høyoppløselige bildene med tynne snitt viste klart et fast utseende på tumoren og svært tynne, ujevne strukturer rundt tumoren i et stjerneformet utseende, hvilket er typisk for spikulaer ved lungekreft. Kombinasjonen av kontrastforsterkning i den faste lesjonen og tumorens spikulaformede utseende ga diagnosen småcellet lungekreft.

20 18 Patentkrav 1. Ekstracellulært kontrastmedium (ECCM) til anvendelse ved diagnose av lesjoner, hvor ECCM omfatter gadolinium-dtpa (gadopentetsyre/dimegluminsalt), hvor ECCM skal anvendes i kombinasjon med et lesjonsspesifikt kontrastmedium (LSCM), hvor LSCM er et 18 F-basert PET-sporstoff valgt fra gruppen omfattende 18 F-fluordesoksyglukose (FDG), 18 F-dopamin, 18 F-L-DOPA, 18F-fluorkolin, 18 F- fluormetyletylkolin, 18 P-fluordihydrotestosteron, og hvor kombinasjonen av ECCM og LSCM visualiseres ved hjelp av polymodale syntetiske bildediagnostiske fremgangsmåter, og hvor kombinasjonen anvendes som polymodal tidsforsinket tilførsel eller polymodal samtidig tilførsel, og hvor LSCM blir konsentrert i lesjonen etter minutter og forblir der i minst én time, og hvor ECCM og LSCM tilføres samtidig eller LSCM tilføres med en kort tidsforsinkelse på høyst minutter Ekstracellulært kontrastmedium (ECCM) til anvendelse ved diagnose av lesjoner som skal anvendes i kombinasjon med et LSCM ifølge krav 1, hvor enten a. ECCM og LSCM skal administreres etter hverandre, eller b. ECCM og LSCM skal administreres samtidig. 3. Ekstracellulært kontrastmedium (ECCM) til anvendelse ved diagnose av lesjoner som skal anvendes i kombinasjon med et lesjonsspesifikt kontrastmedium (LSCM) ifølge et hvilket som helst av krav 1 til 2, hvor ECCM og LSCM skal administreres med en tidsforsinkelse på minst til 1 minutter Ekstracellulært kontrastmedium (ECCM) til anvendelse ved diagnose av lesjoner som skal anvendes i kombinasjon med et lesjonsspesifikt kontrastmedium (LSCM) ifølge et hvilket som helst av krav 1 til 3, hvor LSCM anrikes i lesjonen etter minutter og forblir der i minst 1 time.. Ekstracellulært kontrastmedium (ECCM) til anvendelse ved diagnose av lesjoner som skal anvendes i kombinasjon med et lesjonsspesifikt kontrastmedium (LSCM) ifølge et hvilket som helst av krav 1 til 4, hvor de bildediagnostiske signalene interpoleres umiddelbart.

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2129377 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/451 (2006.01) A61K 9/08 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.23

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2252286 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/357 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 7044 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 36/18 (06.01) A61K 33/04 (06.01) A61K 33/18 (06.01) A61K 33/ (06.01) A61K 36/22 (06.01) A61K 36/28 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22799 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/23 (06.01) A61K 31/047 (06.01) A61K 31/231 (06.01) A61K 31/232 (06.01) A61K 31/3 (06.01) A61K 31/93 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2125711 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07C 321/20 (2006.01) A61K 31/216 (2006.01) A61K 31/421 (2006.01) A61K 31/4402 (2006.01) A61K 31/495 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2285808 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 471/20 (2006.01) A61K 31/407 (2006.01) A61K 31/424 (2006.01) A61K 31/437 (2006.01) A61K 31/438 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2173868 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12N 9/50 (2006.01) C07K 14/415 (2006.01) C12N 15/29 (2006.01) C12N 15/57 (2006.01) C12N 15/81 (2006.01) A23J

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2238877 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47J 31/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184425 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E05B 17/20 (2006.01) E05B 63/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.02.06 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 19724 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2170890 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 487/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.03.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2244923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61K 9/ (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.09.30 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 23196 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01M 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2636033 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. Patentstyret G09B 23/28 (2006.01) G09B 23/30 (2006.01) (21) Oversettelse publisert 2015.11.09 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.10 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47G 9/ (06.01) B26D 3/00 (06.01) B26D 3/28 (06.01) B29C 44/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(86) Europeisk innleveringsdag

(86) Europeisk innleveringsdag (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 297978 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41B 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 196721 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61L 9/04 (06.01) A61B 19/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02.06 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2093737 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G08B 29/06 (2006.01) G08B 29/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.10 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22619 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21D 1/4 (2006.01) B21K 21/04 (2006.01) F42B /02 (2006.01) F42B /188 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22442 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift 1 3 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2207775 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/5377 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 413/14 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2117944 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22670 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.07.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 229688 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B29B 17/02 (06.01) D21B 1/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.18 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2171197 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0G 1/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12..01 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP918 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 918 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2393414 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. A61B /00 (06.01) G06F 19/00 (11.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 16.02.22

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 246764 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2C 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246634 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 11/02 (2006.01) F24F 3/044 (2006.01) F24F 11/00 (2006.01) F24F 13/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2563678 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2563678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B65D 6/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 198722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C23C 4/06 (06.01) C23C 4/18 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02.13 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114179 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41G /00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.01.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 203638 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 9/00 (2006.01) A61K 31/382 (2006.01) A61K 31/498 (2006.01) A61K 31/3 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16F 1/376 (06.01) F16F 1/373 (06.01) F16F 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.02.18 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 276778 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. CM 17/00 (2006.01) CM 177/00 (2006.01) F01M 1/12 (2006.01) F01M 9/02 (2006.01) CN 30/12 (2006.01) CN 40/26

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2383703 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/06 (11.01) G08G 1/017 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.21 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2236434 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 77/04 (06.01) B6D 77/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 11.12.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2003466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S /02 (2010.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.07.14 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2229212 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. A61N 1/36 (2006.01) H01L 27/144 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2113323 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23B 31/02 (2006.01) B23B 31/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.11.19 (80) Dato for Den

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2371 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21C 37/1 (06.01) B21D 39/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238426 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/68 (06.01) B63C 9/32 (06.01) F41B 13/00 (06.01) F41B 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2497702 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62H 3/02 (06.01) B62H /00 (06.01) B62M 6/80 (.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2012637 B1 NORGE (19) NO (1) Int Cl. A47K 13/00 (2006.01) Patentstyret (4) Oversettelse publisert: 20.08.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2190 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C23C 14/28 (06.01) C23C 14/0 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.04. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer