GERIATRIENS SOMATISKE SYMPTOMBILDE OG UTFORDRINGER. Geriater Natalia Aresvik. MD, PhD Solle hotell,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GERIATRIENS SOMATISKE SYMPTOMBILDE OG UTFORDRINGER. Geriater Natalia Aresvik. MD, PhD Solle hotell, 06.03.14"

Transkript

1 GERIATRIENS SOMATISKE SYMPTOMBILDE OG UTFORDRINGER Geriater Natalia Aresvik. MD, PhD Solle hotell,

2 Den typiske pasienten Høy alder Langtkomne aldersforandringer med: Viss atrofi av fleste organer Svekket motstandskraft Mer malignitet Polymorbiditet Kroniske lidelser Psykososiale problemer Stor forbruker av medikamenter som er utsatt for bivirkninger med: Økt sykelighet Redusert livskvalitet Funksjonssvikt Økt mortalitet

3 DET KOMPLETTE BILDET.. Multimorbiditet Polyfarmasi Kognitiv svikt Nedsatt funksjonsnivå Dårlig ernæring Nedsatt forflytningsnivå med fall Atferdsproblematikk Inkontinens Sosial isolasjon Belastning av pårørende

4 Hjertesvikt Hjertets pumpefunksjon er redusert. Greier ikke å levere nok blod til kroppens vev

5 Årsaker til hjertesvikt Hypertensjon Koronar hjertesykdom Arrytmier Klaffefeil Myokarditt Kardiomyopatier

6 Noen poenger Normal aldring endrer diastolisk funksjon Gamle har andre symptomer enn yngre - asteni, forvirring, funksjonssvikt. Ødemer skyldes ofte noe annet enn hjertesvikt (insuff. veneklaffer, lav s-albumin, inaktivitet) Hjertesvikt skyldes sykdom Aortastenose eller mitralinsuff?

7 Behandling av hjertesvikt hos gamle Som hos unge! Vær tilbakeholdende med å bruke hele coctailregimet! Start med 1-2 medikamenter og legg til med varsomhet. Glem ikke gamle råd som ro, saltfattig kost osv. Eliminer evt. utløsende årsak. Hva er målet med behandlingen? Livskvalitet eller livsforlengelse?

8 KARFORANDRINGER Atheromatose - aldringsprosess?? Amyloidose Elastisitet Økt risiko for aneurysmer, rupturer, stenoser, infarkter og embolier

9 Atrieflimmer Prevalens øker med alder fra ca 5% hos 60 åringer til ca 15% hos 80 åringer Elektiv elektrokonventering er sjelden indisert hos eldre Trenger frekvensregulering og Forebygging av hjerneslag

10 FOREBYGGING AV HJERNESLAG VED AF ASA reduserer risiko for hjerneslag med 22 % Warfarin (Marevan) reduserer risiko med 64%: Velregulert warfarinbehandling 80 % Men øker risiko for bl.a hjerneblødning Indisert ved CHA2DS2VASc 2 (Hart et al. Ann Intern Med. 2007;146: ) Nye medikamenter Pradaxa, Xarelto lavere forekomst av hjerneblødning, men høyere av GI blødninger. Eliquis? Hva med compiance? Ingen antidot

11 CHA2DS2VASc Risikofaktorer Poeng Hjertesvikt (EF<)40% 1 poeng Hypertensjon 1 poeng Alder > 75år 2 poeng Diabetes 1 poeng Tidligere slag eller TIA 2 poeng Vaskular sykdom 1 poeng Alder poeng Female 1 poeng

12 CHADS2 score og risiko for hjerneslag CHA2DS2VASc score Årlig risiko (%) ,3 2 2,2 3 3,2 4 4,0 5 6, ,8 9,6 6,7 15,2

13 CHADS2 score og valg av antitrombotisk behandling CHA2DS2VASc score = 0: ASA ( 325mg/døgn) CHA2DS2VASc score = 1: ASA eller Warfarin(Marevan) CHA2DS2VASc score 2: Warfarin

14 Hjerneslag Pasienter med symptomer på hjerneslag eller TIA skal alltid innlegges som ø.hjlep i slagenhet uavhengig av alder Klinisk kjennetegnes av: - sentrale fokalnevrologiske utfall - vaskulær symptomdebut (rask dvs sek til min) Ved akutt debut av FAST symptomene har ca 85% hjerneslag FAST: Facialis parese, Arm parese, Språk problem (ordletning) og Talevansker (utydelig tale)

15 HJERNESLAG I påventing av innleggelsen: Få oversikt over situasjonen, er pasienten ved bevisthet? Sørg for at pasienten ligger slik at lufveiene er frie OBS! Svelgparese? Ingen mat eller drikke Ikke trekk i paretisk arm Ikke gi Marevan, Fragmin eller Albyl fram til CT er tatt og hjerneblødning utelukket Oksygentilførsel hvis hypoksi (O2 metning <94%) God hydrering, ev.ringer 1000ml iv God blodsukkerkontroll, ikke >10 Gi ev.febernedsettende

16 Bør vi behandle hypertensjon hos eldre? Isolert systolisk HT hyppigere VVH Nedsatt slag- og min.volum Stivere kar Baroreflekser svekket ortost.! Homeostase mekanisme svekket Salt- og væske reg. / renin-angiotensin syst.svekket

17 Hvem skal behandles? Samlet risikovurdering for hjertekar Gjentatte BT-målinger 3-6mdr, eventuelt 24t / amb.bt Diastolisk BT>100 Systolisk BT alder Eldre bør tilbys beh. på linje med yngre Lavere grenser ved tilleggsfaktorer som diabetes, aortaaneurisme, hjertesvikt, tidl.slag, nyresykdom

18 Ortostatisk hypotensjon Systolisk BT-fall på minst 20 mm Hg eller Diastolisk BT-fall på minst 10 mm Hg i løpet av 3 min i oppreist stilling

19 Symptomer på OH Skyldes vesentlig nedsatt cerebral perfusjon Nummenhet i fingre og tær Dobbeltsyn og synsforstyrrelser Kvalme Svimmelhet Syncope Falltendens Dyspnoe, hyperventilasjon Palpitasjoner Svette Hodepine Kramper Tankeforstyrrelser Økt kognitiv svikt

20 Behandling av OH Øke salt- og væskeinntaket Sove med hevet hodeende Langsom oppreisning fra liggende via sittende til stående, unngå langvarig stående stilling Støttestrømper, evt. venestripping Unngå varme Trening Unngå i størst mulig grad aktiviteter på morgenen og rett etter måltider (postprandial OH) Små måltider (ved postprandial OH)

21 Svimmelhet Unormal oppfatning av kroppens forhold til omgivelsene Enhver form for desorientering i rommet, med eller uten bevegelsesillusjon.

22 Forandringer hos eldre Predisponerende faktorer i forhold til å bli svimmel: -Hjerte-kar-sykdom -Immobilisering -Medisinering -Depresjon, angst -Dårlig syn -Postural hypotensjon, hypotensjon av andre årsaker. -Nevrologiske tilstander -Endokrine årsaker -Otologiske årsaker

23 Medikamenter som årsak til svimmelhet - Nitroglycerin - Diuretika - Beta-blokkere - ACE-hemmere, ATII-blokkere - Kalsium-antagonister - Antiepileptika - Antidepressiva pga ortostatisk hypotensjon - Midler mot erektil dysfunksjon - Antihistaminer - Alfa-blokkere (For eksempel i forbindelse med prostata-hyperplasi) - Opiater - Alkohol gir hypotensjon - Digitalis - Antipsykotika - Antidiabetika

24 SYNKOPE 1-6 % av akuttinnleggelser i sykehus skyldes synkope ¼ av fall som ender med sykehusinnleggelser skyldes synkope

25 UTREDNING AV FALL MED BLIKK FOR SYNKOPE Eldre Skader/brudd Anamnese (komparenter) Hvorfor falt du? Situasjon, hvor og når? Flere lignende episoder? Kan du ha hatt et bevissthetstap?

26 TO AVGJØRENDE SPØRSMÅL 1. Var pasienten virkelig bevisstløs? 2. Hvis bevisstløs, var det synkope?

27 FORFØLG BEVISSTLØSHETEN I ANAMNESEN Ledsagende symptomer? (kvalme, svimmelhet, (kald)svette, smerter, hjertebank, sløret syn, aura) Posisjon/aktivitet Tidsaspekt (nytt problem?) Hyppighet Alvorlige skader?

28 ÅRSAKER TIL SYNKOPE HOS ELDRE Ortostatisk hypotensjon %? Aldersrelatert Medikamentutløst Refleksmediert synkope (karotishypersensitivitet) 20 %? Arrytmier 20 % Ofte flere sannsynlige årsaker

29 REFLEKSMEDIERT SYNKOPE Vasovagal (utløst av psykisk/fysisk ubehag) Syn av blod/smerte/skrekk Stått lenge Karotishypersensitivitet hodebevegelse, trykk på halsen Situasjonsutløst ( oppkast, hoste, vannlating/ avføring, etter måltid)

30 LUNGEFUNKSJON OG SYKDOMMER Med alderen er lungene: Slappere ( tap av elasitett) Stivere ( tilstivning i brystkasse) Svarkere (svekkelse av respirasjonsmuskler)

31 LUNGESYKDOMMER Flere har KOLS, ofte udiagnostisert Redusert evne til oksygen opptak Mer utsatt for pneumoni, LVI Kan utvikle CO2 retensjon med bevissthetstap KOLS pas.tåler ikke benzodiasepiner

32 Aldersforandringer i nyrer Økende alder: Atrofi. Arteriosklerose. Interstiell fibrose. Red.antall tubuli Progressivt tap av nefroner, mindre filtrasjonsoverflate og påfølgende fall i GFR Reduksjon i nyrefunksjon på 10% for hvert ti-år etter fylle 40 år

33 Nyresvikt Eldre nyrer mer sårbare og mindre fleksible ved påkjenninger akutt nyresvikt mer vanlig eldre ANS 6-10% av innleggelsene av eldre pasienter på sykehus Eldre, undervektige, har normal kreatinin til tross red. nyrefunksjon Der er ingen grunn til at eldre pasienter skal nektes dialyse hvis der er håp om forlengelse av et liv man nyter. Uttalt malign sykdom, Alzheimers sykdom og irreversibel lever sykdom kan være kontraindikasjoner men ikke alder i seg selv.

34 FORDELING AV PERSONER MED DIABETES 2 I NORGE ( ca ) Type 2 (78,8%) Andre diabetesformer (0,6%) Svangerskapsdiabetes (0,7%) Uklassifiserbar (2,7%) Type 1 (7,9%) Type 1 (LADA) (9,2%) Kristian Midthjell: Tall fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag

35 FOREKOMST HUNT 1 18,00 % 16,00 % 14,00 % 12,00 % 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00 % 0,00 % Prose

36 TYPE 2 DIABETES Ved diagnose har: 30% hypertoni 15% koronar sykdom 10% retinopati Konsekvenser: 3 x økt risiko for hjerteinfarkt 3-5 x økt risiko for cerebralt infarkt 50-70% økt risiko for arteriosklerose i u.ex som kan føre til gangren 5 x økt risiko for hjertesvikt

37 BEHANDLINGSMÅL Yngre (mål: mindre senkomlikasjoner) Eldre > 75 år (mål: symptomreduksjon) Hb A1c < 7,5 % < 9 % Blodglukose fastende 4,5 8 m mol/l 6 9 m mol/l Blodglukose ikke-fastende 4,5 10 m mol/l 6 12 m mol/l Body Mass Index: <25 kg/m2 Ratio Kolesterol/HDL-kolesterol <4 Triglyserider <2.2 m mol/l Blodtrykk <140/85 Individuell vurdering Røyking 0 0 Mosjon Hos alle etter Individuell vurdering

38

39 Den diabetiske fot Vurder: Blodsirkulasjon Nevropati? Hvor dypt er såret? Hvordan er allmenntilstand?

40 Dette er viktig! Diabetikene bør læres opp til å undersøke føttene selv Helsepersonell som behandler diabetikere bør også us føttene hos dem regelmessig Risikopasienter bør følges opp spesielt og henvises til forterapeut med spesialkompetanse i diabetes Diabetikere med fotsår med tegn til dyperegående infeksjon, gangren eller sår som ikke vil gro må henvises til sykehus

41 GASTRO-INTESTINAL BLØDNING Raskt tilsyn av lege: Sirkulasjon (puls, BT, perifer sirkulasjon) Pågående hematemese: rød? brun? Pågående melena: rød? svart? Intravenøs tilgang minst 2 grove venefloner ( grønn), start iv væske Nulle ut medisiner som øker blødningsfare ASA, Plavix, SSRI, NSAID, Marevan ØH lab; Hb, hct, INR, trc, b-bank, (i tillegg leverprøver, elektrolytter og nyrefunksjon) Obs! Hjertesvikt og lungeødem

42 Infeksjoner Aldersrelatert immunsvekkelse Ofte negativ første CRP Ca 20-30% uten feber: Lavere basaltemperatur. Redusert sensitivitet i hypothalamus

43 Infeksjoner Atypisk sykdomspresentasjon delir,fall Symptomer fra det svakeste organet Uklarhet mellom akutt og kronisk tilstand Pneumonier uten hoste, ekspektorat UVI uten dysuri Cholecystitt/cholangitt med lite smerter Betyr ofte forsinkelse før diagnosen stilles, bidrar til dårligere prognose.

44 PNEUMONI Trenger sykehusinnleggelse som ø.hjelp ved: Respirasjonsfrekvens > 30 per min Systolisk BT < 90-, diastolisk < 60 mmhg Mental forvirring Annen alvorlig sykdom i tillegg Hvite >30,- eller < 4 /L

45 SEPSIS Hyppigst hos middelaldrende og eldre Temperatur > 38 eller < 36 Hjertefrekvens > 90 Respirasjonsfrekvens > 20 Hvite blodlegemer > 12 eller < 4 2 eller flere av disse kriteriene må være oppfylt for å stille diagnosen Oppvekst i blodkultur ALVORLIG SEPSIS : Sepsis pluss holdepunkt for organdysfunksjon for eksempel hypotensjon med oliguri, konfusjon

46 HUDINFEKSJONER Varicella zoster virus- risiko for reaktivering øker med alder. Kan debutere med sterke smerter Erysipelas- subkutane blødninger og blemmer forekommer. Dype nekrotiske sår kan opptre Nekrotiserende fascitt- aggressiv, livstruende infeksjon, trenger ø.hjelp kirurgisk intervensjon

47 SÅR HOS ELDRE Leggsår: Venøse oftest i nedre tredel av leggen, i ankelregion. Ofte foreligger varicer, hypostatisk eksem Atrerielle ofte multiple sår, lokalisert pretebialt, til foten, tærene, hælen. Smertefulle, spes.om natta, kan føre til gangren. OBS! Bruk aldri kompresjonsstrømper

48 Akutt abdomen Akutt oppståtte magesmerter Forandret tarmfunksjon (luftavgang!) Kvalme, brekninger Påvirket allmentilstand, takykardi, hypotensjon Typiske symptomer kan være fremtredende Trenger inleggelse! Mulige årsaker: aortadisseksjon, AMI, perforert magesår, ileus, tarmiskemi, pneumoni, cholecystolithiasis, divertikulitt, nyrestein

49 DELIR Akutt, reversibelt organisk mentalsyndrom som kjennetegnes ved: - svingende bevisthetsnivå med oppmerksomhetssvikt - nedsatt kognitiv funksjon, - desorientering - forstyrret søvnrytme - enten redusert eller økt psykomotorisk tempo

50 FOREKOMST AV DELIR Francis år+ 22% I/G Jitapunkul år+ 22% I/G Levkoff år+ 38% I/G Brækhus år+ 24% I/G Gustafson år+ 45% O/K Brannstrøm år+ 43% O/K McNicoll år+ 70% Intens.

51 Hyperaktiv ca 30-35% Hypoaktiv ca 20-25% Blandet ca 40-45% DELIR TYPER OBS! Ofte tendens til nattlige APSD og agitasjon

52 RISIKOFAKTORER Høy alder, >80 år Nedsatt cerebral kapasitet: demens sykdom, tidligere hjerneslag, Parkinson s-m, depresjon, tidligere delirium Dårlig allmenntilstand, underernæring Dehydrering Cerebral hypoksi, metabolske forstyrrelser Høy komorbiditet Polifarmasi, medikament- og alkoholavhengighet, psykoaktive stoffer, antikolinerge medikamenter Urinblærekateter Nedsatt syn eller hørsel, stress Isolasjon, immobilisering Søvnapnésyndrom

53 VANLIGE UTLØSENDE FAKTORER Infeksjon (sepsis, pneumoni,uvi, feber) Hjerneslag Hjerteinfarkt, arytmi, blodtrykksfall, økende hjertesvikt Lungeemboli/Lungesykdommer med hypoksi Urinretensjon, obstipasjon Brudd og andre traumer (høyest etter hip fraktur) Blødningsanemi, SDH (preoperativ hematokrit <30%) Elektrolyttforstyrrelser, hypoglykemi Operasjoner (særlig kardial kirurgi) Dårlig kontrollerte smerter Overstimulering, sansedeprivasjon, søvnmangel

54 Legemidler som utløsende årsak (i ca 30%) Anticholinergika (Scopolamin, Atropin) Antidepressanter (Cipramil, Cipralex, Remeron, Sarotex) Smertestillende (Paralgin Forte, Morfin, Fentanyl, Voltaren, Ibux) Hjertemedikamenter og antihypertensiva (Metoprolol, Digitoxin, Furix, Methyldopa) Kortikosteroider (Prednisolon) Antiparkinsonmidler (Madopar, Sinemet, Stalevo, Sifrol) Antiepileptika (Tegretol, Epinat, Orfiril) Antipsykotika (Apodorm, Flunipam, Nozinan, Stemetil) og andre CNS- aktive midler (Aricept, Lithium, Stesolid, Vival) Antibiotika ( Selexid, Amoxicillin, Imacillin, Apocillin, Keflex, Ery- Max, Klacid, Nebcina) og sulfanilamider (Trimetoprim, Bactrim) Midler med gastrointestenal virkning ( Afipran, Losec, Zantac, Lanzo, Nexium, Loperamid) Antihistaminer (Vallergan, Zyrtec, Cetirizin)

55 DELIRIUM ICD-10 Delirium, ikke indusert av alkohol eller andre psykoaktive substanser. Alle kriteriene (A-F) kreves oppfylt A. Endret bevisthet, våkenhet, oppmerksomhet B. Forstyrret kognisjon, svekket forståelsesevne C. Minst en av psykomotoriske forstyrrelser *: - endret motorisk atferd (hypo/hyperaktivitet) - økt reaksjonstid - økt eller nedsatt talestrøm D. Forstyrret søvn-våkenhetsrytmen, vrangforestillinger og synshallusinasjoner * E. Akutt debut og fluktuerende forløp. F. Relasjon til somatisk sykdom

56 I AKUTT DEBUT OG VEKSLENDE FORLØP BOKS 1 a) Finnes det tegn på akutte endringer i pasientens mentale tilstand i forhold til hvordan han/hun er til vanlig? b) Vekslet den (unormale) atferden i løpet av dagen, det vil si, hadde tegnene en tendens til å komme og gå eller øke eller avta i styrke? Nei Nei Ja Ja II UOPPMERKSOMHET CONFUSION ASSESSMENT METHOD (CAM) Hadde pasienten problemer med å holde oppmerksomheten, for eksempel ble han/hun lett distrahert, eller hadde han/hun problemer med å få med seg det som ble sagt? Nei Ja III DESORGANISERT TANKEGANG BOKS 2 Var pasientens tankegang desorganisert eller usammenhengende, for eksempel usammenhengende eller irrelevant konversasjon, uklare eller ulogiske tankerekker, uforutsigbar endring fra tema til tema? Nei Ja IV ENDRET BEVISSTHETSNIVÅ Generelt sett, hvordan vurderer du pasientens bevissthetsnivå? Hvis alle punktene i Boks 1 og minst ett i Boks 2 er avmerket, er diagnosen delirium sannsynlig. Våken (normal) Oppspilt (anspent) Somnolent (søvnig, lett å vekke) Stuporøs (omtåket, vanskelig å vekke) Komatøs (umulig å vekke) Er det noen kryss i det grå feltet? Nei Ja

57 DELIRIUM VED DEMENS Delirium som ikke helt tilfredstiller de diagnostiske kriterier Banale sykdommer kan utløse delirium Psykiske påkjenninger kan utløse delirium Urolig miljø kan utløse delirium

58 TILTAK Behandling av utløsende årsak(er) O 2 tilførsel, Hct>30, SBT>90, normoglykemi, væske, senk temp. Seponer alle unødvendige medikamenter. OBS! Antikolinergika Adekvat smertebehandling Raskest mulig mobilisering (sitte opp i sengen, sitte i stol)

59 TILTAK FORSET.. Sansestimulering og nær kontakt til pleier og familie Tilrettelegg pasientens miljø. Sørg for ro, hvile, søvn Kontroller urin og avføring Bedre ernæring, vurder vitamin substitusjon: -Thiamin hydrochloride (Vit.B1) 100mg iv initialt, videre mg iv/im daglig - Cyanocobolamin (Vit.B-12) 1000mcg im/mnd

60 DET VIKTIGSTE OM DELIR Husk om delir ved akutt oppståtte mentale forandringer Skaff opplysninger fra pårørende eller kjent personale Husk å se etter hypoaktive symptomer. Bruk CAM Delir er uttrykk for somatisk sykdom Delir er assosiert med dårlig prognose og kan forebygges

61 FALL HOS ELDRE % av alle eldre >65 år faller hvert år Ca % av alle fall fører til alvorlige skader 50 % av fall hos eldre skjer i eller like utenfor hjemmet Kvinner faller oftere enn menn, og får oftere frakturer Høyere mortalitet hos eldre menn etter alvorlig fallskade

62 RISIKOFAKTORER FOR FALL Tidligere fall Alder > 80 år Kjønn - kvinner Nedsatt mobilitet Kognitiv svikt Vertigo/ balansesvikt Bruk av psykopharmaka Artritt Visusreduksjon Slag i anamnese Ortostatisk hypotensjon Lav BMI 3 eller flere kroniske lidelser 4 eller flere medikamenter Rusmidler/omgivelser

63 Underærnering Inadekvat inntak selv med normal matlyst Ca 50% av hospitaliserte eldre er underernærte Hos disse: Økt fare for sykdom, Økt fare for komplikasjoner, Lengre liggetid, Høyere mortalitet

64 AKUTT FUNKSJONSSVIKT Nyoppstått eller økning av BEHOV FOR HJELP i dagliglivets aktiviteter (ADL) Tidsforløp: DAGER TIL 1-2 UKER Det er pasientens FUNKSJONSEVNE som er ENDRET

65 AKUTT FUNKSJONSSVIKT Hyppig grunn til innleggelse Av eldre innlagt akutt på med. avdelinger har 43-55% et funksjonstap de to siste ukene før innleggelse Det er særlig hos demente, skrøpelige gamle og de aller eldste at akutt sykdom presenterer seg som funksjonssvikt

66 AKUTT FUNKSJONSSVIKT VANLIGSTE SYMPTOMER MENTAL SVIKT delirium (akutt forvirring) FALL OG FALLTENDENS INKONTINENS MOBILITETSPROBLEMER kommer ikke ut av sengen, kan ikke gå til toalettet DEHYDRERING får ikke i seg vått eller tørt Ofte forskjellige kombinasjoner av disse

67 ÅRSAKER TIL AKUTT FUNKSJONSSVIKT Aldring Sykdom/skade: - infeksjoner (LVI, UVI, sepsis) - cerebrovaskulære (atypiske hjerneslag, spesielt i bakre skallegrop) - kardiovaskulære (infarkter uten brystsmerter, arytmier, forverring av hjertesvikt) - lungeemboli ( OBS! uforklarlig hypoksi) - anemier, elektrolittforsyrrelser - endokrine ledelser (diabetes, thyreoidea) - maligne sykdommer - legemiddelbivirkninger - skader (subduralt hematom, innkilt lårhalsbrudd) - alkoholrelaterte problemer - akutt-psykiatriske tilstander

68 AKUTT PLEIE Situasjoner hvor omsorgsapparatet svikter, mens den gamles funksjonsevne er uendret Slike situasjoner er vanligvis ikke grunn til innleggelse i sykehus, men bør håndteres av omsorgsapparatet i kommunen

INNHOLD: Side FORORD 4. PROSEDYRER Status epilepticus 5. Akutt hjerneslag 8. Hodeskader 14. Hyperakutt hodepine 17. Subarachnoidalblødning 18

INNHOLD: Side FORORD 4. PROSEDYRER Status epilepticus 5. Akutt hjerneslag 8. Hodeskader 14. Hyperakutt hodepine 17. Subarachnoidalblødning 18 INNHOLD: Side FORORD 4 PROSEDYRER Status epilepticus 5 Akutt hjerneslag 8 Hodeskader 14 Hyperakutt hodepine 17 Subarachnoidalblødning 18 Synkope og kramper 20 Redusert bevissthetsnivå inkludert koma 23

Detaljer

Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015.

Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015. Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015. Akutt koronarsyndrom Bakgrunn Fellesbetegnelse for koronarsykdom med ustabile brystsmerter omfatter: Ustabil angina pectoris

Detaljer

LOMMERUS. En guide for helsepersonell til behandling av rusmedisinske problemstillinger 3. utgave - 1.mai 2015

LOMMERUS. En guide for helsepersonell til behandling av rusmedisinske problemstillinger 3. utgave - 1.mai 2015 LOMMERUS En guide for helsepersonell til behandling av rusmedisinske problemstillinger 3. utgave - 1.mai 2015 Innholdsfortegnelse Hovedinndeling DEL 1: BEHANDLING FORORD... 11 INNLEDNING TIL EN SAMTALE

Detaljer

Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES. 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS

Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES. 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS Disposisjon Nasjonale kliniske retningslinjer - definisjon og klassifisering - diabetesforekomst

Detaljer

21 Hypotermi - hypertermi

21 Hypotermi - hypertermi Hypotermi - hypertermi KRITERIER råd respons grønn - vanlig gul - haster rød - akutt A..0 A..0 A..03 A..04 A..05 A..06 A..07 A..08 A..09 A..0 H..0 H..0 V..0 V..0 V..03 V..04 Virker livløs. Virker sterkt

Detaljer

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen Å LEVE MED KOLS KOLS-prosjekt i Værnesregionen Et oppslagsverk for helsepersonell i kommunehelsetjenesten. Et fagutviklingsprosjekt i regi av Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag. 2010-2012

Detaljer

M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r

M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r MÅL Målet for denne modulen er å gi trenere og ledere innen idretten informasjon om noen vanlige og noen mindre vanlige

Detaljer

Svimmelhet. Diagnostikk og behandling. Frederik K. Goplen

Svimmelhet. Diagnostikk og behandling. Frederik K. Goplen Svimmelhet Diagnostikk og behandling Frederik K. Goplen Kompetansesenter for vestibulære sykdommer Øre-nese-halsavdelingen Haukeland Universitetssykehus Innhold Forord 3 Del 1 Basiskunnskaper 5 Anatomi

Detaljer

Wegeners granulomatose.

Wegeners granulomatose. Wegeners granulomatose. Informasjon til pasienter og pårørende Overlege Wenche Koldingsnes, Revmatologisk avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Wegeners granulomatose (WG) er en sykdom oppkalt

Detaljer

Vernepleier utdanning - Stoffskiftesykdommer - Side - 1 - av 13 sider Versjon 13.05.03

Vernepleier utdanning - Stoffskiftesykdommer - Side - 1 - av 13 sider Versjon 13.05.03 Vernepleier utdanning - Stoffskiftesykdommer - Side - 1 - av 13 sider Diabetes mellitus ========================================================= Kronisk stoffskiftesykdom som rammer 2-3 % av den norske

Detaljer

Demenssykdommer og kunnskapsgrunnlaget for fysioterapeutens tilnærming

Demenssykdommer og kunnskapsgrunnlaget for fysioterapeutens tilnærming Enhet for fysioterapitjeneste og forskergruppa GeMS ved NTNU inviterer fysioterapeuter til fagdag Demenssykdommer og kunnskapsgrunnlaget for fysioterapeutens tilnærming Målet med dagen er å gi fysioterapeutene

Detaljer

Hva er epilepsi? Lærings- og mestringssenteret, 19.05.15. Overlege ph.d. Dag Aurlien

Hva er epilepsi? Lærings- og mestringssenteret, 19.05.15. Overlege ph.d. Dag Aurlien Hva er epilepsi? Lærings- og mestringssenteret, 19.05.15 Overlege ph.d. Dag Aurlien Disposisjon Litt om hjerneanatomi og fysiologi Definisjoner av epileptisk anfall og epilepsi Debutalder og forekomst

Detaljer

Lindring ved livets slutt FOSEN

Lindring ved livets slutt FOSEN Kunnskap Nærhet Trygghet Lindring ved livets slutt FOSEN Retningslinjer Utviklingssenter for hjemmetjenester Sør-Trøndelag BJUGN LEKSVIK RISSA ROAN ÅFJORD ØRLAND INNHOLD Innledning... Formål, utarbeidelse

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

ELEKTROLYTTVEILEDER 2. utgave

ELEKTROLYTTVEILEDER 2. utgave ELEKTROLYTTVEILEDER 2. utgave Kiarash Tazmini Elektrolyttveileder Kiarash Tazmini Diakonhjemmet Sykehus 2014 (1. utgave 2011, 5. opplag 2013) 2. utgave, 1. opplag 2014 Omslagsillustrasjon: Kari C. Toverud

Detaljer

Indremedisineren. Tema: Rusmedisin s 6. Høstmøtet 2009 s 28. Ny leder i Nif s 32. Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 4 2009

Indremedisineren. Tema: Rusmedisin s 6. Høstmøtet 2009 s 28. Ny leder i Nif s 32. Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 4 2009 Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 4 2009 Tema: Rusmedisin s 6 Høstmøtet 2009 s 28 www.legeforeningen.no/indremedisin Ny leder i Nif s 32 Ingenting gir høyere blodtrykk enn

Detaljer

Indremedisineren. Akutt respirasjonssvikt ved alvorlig sykdom (s. 10) Kan fisk og omega-3- fettsyrer redusere infarktstørrelsen? s.

Indremedisineren. Akutt respirasjonssvikt ved alvorlig sykdom (s. 10) Kan fisk og omega-3- fettsyrer redusere infarktstørrelsen? s. Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 1 2013 3000 2500 2000 y= 2807-156 x; 2p= 0.110 CK max (U/l) 1500 y= 2086-157 x; 2p= 0.004 1000 y= 1260-54 x; 2p= 0.230 500 0 0 1 2 3 4 5

Detaljer

Indremedisineren. Husk Høstmøtet! s. 22. Hypoglykemi ved type 1 diabetes s. 8. Stadieinndeling av kreft i spiserøret s. 12

Indremedisineren. Husk Høstmøtet! s. 22. Hypoglykemi ved type 1 diabetes s. 8. Stadieinndeling av kreft i spiserøret s. 12 Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 3 2011 Hypoglykemi ved type 1 diabetes s. 8 Stadieinndeling av kreft i spiserøret s. 12 Husk Høstmøtet! s. 22 www.legeforeningen.no/indremedisin

Detaljer

Pasientinformasjon Gastric Bypass

Pasientinformasjon Gastric Bypass Aleris Sykehus Frederik Stangs gate 11-13, 0264 Oslo www.aleris.no Pasientinformasjon Gastric Bypass Helse og omsorg hele livet Innhold: 1 Aleris Overvektsklinikk 4 2 Vårt tilbud 5 3 Fedme et alvorlig

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Type 2-diabetes... 3

Innholdsfortegnelse. Type 2-diabetes... 3 En informasjonsbrosjyre fra Ditt Apotek Diabetes Innholdsfortegnelse Om diabetes... 3 Type 1-diabetes... 3 Type 2-diabetes... 3 Risikotest/ diabetestest... 4 BLODSUKKERREGULERING OG EGENMÅLING... 5 Normal

Detaljer

Hvert minutt dør det 6 personer av diabetes på verdensbasis:

Hvert minutt dør det 6 personer av diabetes på verdensbasis: Diabetes er vår nye folke-epidemi. Over en halv million nordmenn lider av diabetes i en eller annen form, og man antar at antallet kommer til å fordobles i løpet av de nærmeste år. Drøyt 200.000 nordmenn

Detaljer

I N D E K S N O R S K. Norsk indeks for medisinsk nødhjelp 3. utgave. for medisinsk nødhjelp 3. utgave. Informasjon om bestilling av denne boken

I N D E K S N O R S K. Norsk indeks for medisinsk nødhjelp 3. utgave. for medisinsk nødhjelp 3. utgave. Informasjon om bestilling av denne boken Norsk indeks for medisinsk nødhjelp 3. utgave N O R S K I N D E K S for medisinsk nødhjelp 3. utgave Informasjon om bestilling av denne boken Norsk indeks for medisinsk nødhjelp, 3. utg. i A5 format, kan

Detaljer

Indremedisineren. Ullevål Sykehus 125 år. s. 50 Vi gratulerer! Tema: Nyere antitrombotisk behandling s. 8

Indremedisineren. Ullevål Sykehus 125 år. s. 50 Vi gratulerer! Tema: Nyere antitrombotisk behandling s. 8 Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 3 2012 Ullevål Sykehus 125 år s. 50 Vi gratulerer! Tema: Nyere antitrombotisk behandling s. 8 Mekanismen for trombocytthemmende medikamenter

Detaljer

METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS

METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS Kjære leser. Metodebok for Intensivmedisinsk seksjon, Kirurgisk Serviceklinikk, Haukeland Universitetsykehus

Detaljer

METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS

METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS Kjære leser. Metodebok for Intensivmedisinsk seksjon, Kirurgisk Serviceklinikk, Haukeland Universitetsykehus

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Quetiapin Actavis 25 mg inneholder 25 mg kvetiapin (som fumarat).

1. LEGEMIDLETS NAVN 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Quetiapin Actavis 25 mg inneholder 25 mg kvetiapin (som fumarat). 1. LEGEMIDLETS NAVN Quetiapin Actavis 25 mg filmdrasjerte tabletter Quetiapin Actavis 100 mg filmdrasjerte tabletter Quetiapin Actavis 150 mg filmdrasjerte tabletter Quetiapin Actavis 200 mg filmdrasjerte

Detaljer

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom 1 NAVN: Dette heftet er mest til deg som har fått sykdommen, men også foreldrene dine, naboer, lærerne, tante Anna i Bodø, søsteren, fotballtreneren,

Detaljer

Nefrologisk Forum Nr 2 2010. Årgang 16, nr 2 November 2010

Nefrologisk Forum Nr 2 2010. Årgang 16, nr 2 November 2010 NefrologiskForumNr22010 Årgang16,nr2November2010 1 Innhold Redaktørens spalte..3 Formannsnytt..4 Selvopplevd livskvalitet når dialysepasienten blir nyretransplantert Ingrid Os, Ole Kristian Furulund,

Detaljer

Kreft og Lindring - Stjørdal kommune INNLEDNING

Kreft og Lindring - Stjørdal kommune INNLEDNING INNLEDNING Prosjektet Kreft og Lindring kom i gang som følge av at Stjørdal kommune ble Nord -Trøndelags undervisningshjemmetjeneste i 2010. Arbeidet med prosjektet startet i oktober 2010 med varighet

Detaljer

Førstehjelp. Kapittel 7. Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen.

Førstehjelp. Kapittel 7. Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen. Kapittel 7 Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen. Når du har lest dette kapitlet, skal du ha lært hvordan du utfører førstehjelp dersom det oppstår behov for akutt

Detaljer