Abstrakter for foredragene under parallellsesjon 1 Tematisk satsning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Abstrakter for foredragene under parallellsesjon 1 Tematisk satsning"

Transkript

1 Regional forskningskonferanse i medisin og helse mars 2009 Tromsø Abstrakter for foredragene under parallellsesjon 1 Tematisk satsning 26. mars kl i Store auditorium, MH-bygget, UiT: Forskning om samhandling i helsevesenet (Forsah) Foredragsholder: Ragnar Hotvedt Professor ved Universitetet i Tromsø Abstrakt dessverre ikke tilgjengelig for dette foredraget

2 26. mars kl i Store auditorium, MH-bygget, UiT: Endotelet en kilde til sykdom og til potensiell behandling Foredragsholder: Kirsti Ytrehus Professor ved Institutt for medisinsk biologi ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Tromsø Bakgrunn Friskt endotel karakteriseres ved evne til å respondere på økt blod flow med endotelavhengig vasodilatasjon. Vaskulær sykdom med tap eller dysfunksjon av endotelceller er årsak til eller følgesykdom til annen alvorlig sykdom. Erstatning av endotelceller og neovaskularisering/angiogenese antas å være avhengig av rekruttering av endoteliale progenitorceller (EPCs). Evne til å mobilisere EPCs er foreslått assosiert med positiv prognose ved vaskulær sykdom og negativ prognose ved kreftsykdom. Målsettingen med denne tematiske satsingen er å studere endotel og EPC ved vaskulær patofysiologi samt EPCs terapeutiske potensial. Metode og resultater A) Endring i flow indusert vasodilatasjon ved reaktiv hyperemi ble undersøkt noninvasivt hos pasienter med hjertekarsykdom og gravide kvinner (med eller uten preeklapsi) med ultralyd eller pletysmografibasert teknikk. B) Dyreeksperimentelt studeres endring i genuttrykk (mrna) i kar som følge av endring i flow eller nivå av vasoaktive substanser. Lav flow i isolerte arterier økte inflammatorisk cytokin IL-6 sammenlignet med normal flow. PCR array analyse av aortavegg etter kronisk angiotensin II viste derimot oppregulering av adhesjonsmolekyler mens cytokiner (blant annet IL-6) og kemokiner var nedregulert. C) Sirkulerende EPC kvantiteres i blod ved flow cytometri. EPCs fra humant blod dyrket ex vivo viste signifikant økt proliferasjonspotensial under påvirkning av VEGF og adrenomedullin. EPC fenotype verifiseres ved mrna (uttrykker VE-cadherin, CD31, CD146, ikke CD45). Endotelrettet farmakologisk behandling og bruk av EPCs som autolog transplantasjon krever økt kunnskap om hvilke forhold som induserer dysfunksjon, om konsekvenser av endotel skade og dysfunksjon og ikke minst om faktorer som kan styrke reparasjonspotensial. M. Belal Aljabri a, Ganesh Acharya d *, Egil Blix b, Kari Flo d, Stig Eggen Hermansen c, Anne Husebekk b#, Knut Lappegård**, Trine Lund a, Tom-Eirik Molnes b **, Truls Myrmel c *, Magna Hansen c, Kristian Solberg a, Kirsti Ytrehus a, Pål Øian d (alfabetisk rekkefølge). Avdeling for medisinsk fysiologi a, IMB, Avdeling for immunlogi b, IMB, Kirurgisk avdeling c, IKM, Kvinneklinikken d, IKM, DMF, Universitetet i Tromsø. Laboratoriemedisinsk avdeling # og Hjerte-lunge klinikken UNN*. Nordlandssykehuset Bodø**.

3 26. mars kl i Store auditorium, MH-bygget, UiT: Oralt/orofaryngealt karsinom, kliniske og biologiske aspekter Foredragsholder: Lars Uhlin-Hansen Professor ved Universitetet i Tromsø Formål Det overordnede mål for prosjektet er å fremskaffe kunnskap som kan benyttes til å forbedre behandlingen av oral/orofaryngeal kreft. For å oppnå det, vil vi generere økt kunnskap om mekanismene som ligger til grunn for den store evnen til infiltrerende vekst og metastasering som er typisk for denne kreftformen. Slik kunnskap vil kunne gi grunnlag for nye potensielle angrepspunkt for legemidler. Prosjektet har også som mål å påvise nye prognostiske faktorer som kan benyttes til å selektere pasienter som har nytte av adjuvant behandling. Metode Det benyttes et bredt metodologisk spekter. Genaktivitet studeres med bl.a. Q-PCR. Genene i kreftcellene manipuleres slik at de enten overuttrykker eller underuttrykker de proteiner vi ønsker å studere. Ekspresjon av proteiner studeres med bl.a. immunhistokjemi og Western blotting. For å undersøke aktivitet til vevsnedbrytende enzymer, brukes både konvensjonell zymografi og in situ zymografi. Vi benytter in vitro studier, musemodeller, samt vev fra pasienter. Pasientvevet studeres også med såkalt tissue micro array. Resultat I vår xenograft modell har vi etablert svulster i tunga på mus med kreftceller fra pasienter med henholdsvis munnhulekreft og hudkreft. Med de samme celler har vi etablert svulster i huden for å studere orthotopisk og heterotopisk vekst. Våre resultater viser at svulstene i tunga har et forandret uttrykk av en rekke gener, noe som blant annet fører til at de produserer mye mer av et metastasefremmende protein, sammenlignet med svulstene i huden. I tungesvulstene er det dessuten betydelig høyere lymfangiogenese sammenlignet med hudsvulstene. Svulstene i huden har større tendens til å bli innkapslet av bindevev, noe som hemmer deres evne til invasiv vekst. Ved å etablere svulster både i tunge og hud på mus med de samme typer kreftceller, har vi vist at svulstene i tunga får en rekke egenskaper som kan forklare at munnhulekreft har en betydelig større evne til metastasering sammenlignet med samme type kreft i huden. Våre studier tyder på at det stromale vevet som omgir kreftcellene i tunga har avgjørende betydning for at denne kreftformen er forbundet med høy risiko for metastasering. Vi er nå i ferd med å undersøke om de funn vi har gjort i mus kan gjenfinnes i biopsier fra pasienter. *Hadler-Olsen, E., **Ljones, H., *Svineng, G., *Winberg, J.O.,** Sundqvist, E., **Loennechen, T., *Ravuri, C., *Magnussen, S., Rikardsen, O., Steigen, S. E. og * Uhlin-Hansen, L. *Institutt for medisinsk biologi, **Institutt for farmasi, Universitetssykehuset NordNorge

4 26. mars kl i Store auditorium, MH-bygget, UiT: Computersimulering av hemodynamikk i cerebral vaskulatur og intrakraniale aneurysmer Foredragsholdere: Tor Ingebrigtsen og Jørgen Isaksen Henholdsvis professor ved Universitetet i Tromsø og lege ved Universitetssykehuset Nord- Norge Formål Kunnskap om risikofaktorer for utvikling og ruptur av intrakraniale aneurismer er i stor grad basert på epidemiologiske studier og grove mål på selve aneurismets størrelse. Hensikten med prosjektet var å utvikle og anvende computersimuleringsteknologi på intrakranial blodsirkulasjon for å studere betydningen av pasientspesifikk geometri for patofysiologien bak cerebrale aneurismers utvikling og risiko for ruptur. Metode Vi utviklet avanserte computersimuleringsmodeller for en gjennomsnittlig komplett circle of Willis og et pasientspesifikt aneurisme. Variabler som ble brukt i simuleringene ble funnet ved hjelp av omfattende litteraturgjennomgang. Dynamiske simuleringer ble brukt til å analysere trykkforhold, spenningsforhold og wall shear stress (WSS) avhengig av ulike anatomiske varianter. Resultat Bifurkasjoner med asymmetriske avgreninger, ulik diameter i de avgående kar og asymmetrisk motstand i avgående kar ga økt WSS og trykk med geometrisk omfordeling til de områder aneurismer oftest oppstår. Maximal veggtensjon og veggdeformering oppstod i avgrensede områder i aneurismedomen der aneurismer oftest rumperer. Computersimulering av hemodynamikk i cerebral vaskulatur kan gi ny kunnskap om patofysiologien bak utvikling og ruptur av intrakraniale aneurismer basert på pasientspesifikk anatomi. Metoden har potensial til å bli videreutviklet til bedret pasientspesifikk risikovurdering. Isaksen J G 1, Kvamsdal T 2, Mardal K A 3, Bazilevs 4, Y, Zhang Y 4, Alnæs M 3, Ingebrigtsen T 1,5 1 Nevrokirurgisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø, Norge, 2 Avdeling for anvendt matematikk, SINTEF, Trondheim, Norge, 3 SIMULA forskningslaboratoriet, Oslo, Norge, 4 Institute for Computational Engineering and Sciences (ICES), University of Texas at Austin, Austin, USA, 5 Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø, Tromsø, Norge

5

Ny kunnskap for bedre pasientbehandling. Program Stamcelleforskning

Ny kunnskap for bedre pasientbehandling. Program Stamcelleforskning Ny kunnskap for bedre pasientbehandling Program Stamcelleforskning DEL XX / seksjonstittel Program for stamcelleforskning Forskning på stamceller har vært et prioritert satsingsområde siden 2002. Program

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 01. desember 2011 09.00 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara. Gry Oftedal Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 01. desember 2011 09.00 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara. Gry Oftedal Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 01. desember 2011 09.00 Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem Terese Smith

Detaljer

Diabetesforskningssenteret

Diabetesforskningssenteret Diabetesforskningssenteret Aker og Ullevål universitetssykehus Universitetet i Oslo Årsrapport 2007 INNHOLD: 1. Styret for Aker og Ullevål Diabetes Forskningsfond:... 4 Styret for Diabetesforskningssenteret

Detaljer

Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø

Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø 5. års oppgave, stadium IV Profesjonsstudiet i medisin, Universitetet i Tromsø. Student: Elisabeth Rekkedal, kull 06 E-post: elirek@yahoo.com

Detaljer

Første trinnet er å kartlegge sykdommer som skyldes et enkelt gen. Arvelig høyt kolesterol er en slik sykdom.

Første trinnet er å kartlegge sykdommer som skyldes et enkelt gen. Arvelig høyt kolesterol er en slik sykdom. Horisont nr 3/2006 Skreddersydd medisin Visjonene om bioteknologien som reddende engel for å bekjempe uhelbredelige sykdommer og forlenge livene våre, er i ferd med å bli en realitet. De siste tyve årene

Detaljer

ROLLEN TIL UROKINASE PLASMINOGEN AKTIVATOR RESEPTOREN (upar) FOR UTTRYKK AV MOLEKYLER INVOLVERT I CELLE ADHESJON, MIGRASJON OG INVASJON.

ROLLEN TIL UROKINASE PLASMINOGEN AKTIVATOR RESEPTOREN (upar) FOR UTTRYKK AV MOLEKYLER INVOLVERT I CELLE ADHESJON, MIGRASJON OG INVASJON. ROLLEN TIL UROKINASE PLASMINOGEN AKTIVATOR RESEPTOREN (upar) FOR UTTRYKK AV MOLEKYLER INVOLVERT I CELLE ADHESJON, MIGRASJON OG INVASJON. Av: Stine Haustreis Mai 2010 Veiledere: Førsteamanuensis Gunbjørg

Detaljer

Navlestrengsblod. Status, fremtidsmuligheter og privatfinansiert lagring RAPPORT ÅPENT MØTE 17. MARS 2005 BIOTEKNOLOGINEMNDA

Navlestrengsblod. Status, fremtidsmuligheter og privatfinansiert lagring RAPPORT ÅPENT MØTE 17. MARS 2005 BIOTEKNOLOGINEMNDA RAPPORT ÅPENT MØTE 17. MARS 2005 B I O T E K N O L O G I N E M N D A Navlestrengsblod BIOTEKNOLOGINEMNDA Status, fremtidsmuligheter og privatfinansiert lagring Bioteknologinemnda: Navlestrengsblod Status,

Detaljer

Behandling av psoriasis

Behandling av psoriasis Behandling av psoriasis Informasjon til pasienter og foreldre Utarbeidet av dr. med Tor Langeland Spesialist i hudsykdommer Denne informasjon er ment brukt i sammenheng med konsultasjon og den informasjon

Detaljer

Psoriasis og kosthold i Nord-Norge

Psoriasis og kosthold i Nord-Norge Psoriasis og kosthold i Nord-Norge 5.-årsoppgave i Stadium IV Profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Tromsø Malin Kristine Myklatun, kull 07 mankimy@gmail.com Veileder: Barbara Gasior-Chrzan Høst

Detaljer

Hva er kreft? Informasjon fra Kreftforeningen

Hva er kreft? Informasjon fra Kreftforeningen Hva er kreft? Informasjon fra Kreftforeningen Målet med dette faktaarket er å gi en kortfattet og generell informasjon til pasienter, pårørende og andre som ønsker informasjon om hva kreft er. Hva er kreft?

Detaljer

Toksikologen 01/11. Årgang 21 Nr. 1 april 2011

Toksikologen 01/11. Årgang 21 Nr. 1 april 2011 Årgang 21 Nr. 1 april 2011 Nordlys på Helgelands stjernehimmel. Foto: Jim Georg Dahl 1 Redaksjonens røst Vinteren har vært lang og kald, men nå nærmer våren seg. Et sikkert vårtegn er Toksikologen i e-postkassen

Detaljer

1. Generelle effekter av fysisk aktivitet

1. Generelle effekter av fysisk aktivitet 8 Aktivitetshåndboken Fysisk aktivitet i forebygging og behandling 1. Generelle effekter av fysisk aktivitet Forfattere Jan Henriksson, professor, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska

Detaljer

Oslo Diabetesforskningssenter

Oslo Diabetesforskningssenter Oslo Diabetesforskningssenter Oslo universitetssykehus Universitetet i Oslo 10 9,5 9,5 9 8,5 8,2 8,4 8,7 8,8 A1C 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 0-1 hour 1-2 hour 2-3 hour 3-4 hour >=4 hour Årsrapport 2008 Figure

Detaljer

FAKULTET FOR... INSTITUTT FOR... DOKTORGRADER TITTEL TITTEL

FAKULTET FOR... INSTITUTT FOR... DOKTORGRADER TITTEL TITTEL FAKULTET FOR... INSTITUTT FOR... DOKTORGRADER 2010 TITTEL TITTEL Yggdrasil er navnet på verdenstreet i norrøn mytologi, en ask med grener som rekker ut over hele verden og opp over himmelen. Den ene roten

Detaljer

IS-1594. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne lymfomer

IS-1594. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne lymfomer IS-1594 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne lymfomer 1 Heftets tittel: Nasjonale handlingsprogrammet med retningslinjer for for diagnostikk

Detaljer

Årsrapport 2014 Oslo, 15 mars 2015

Årsrapport 2014 Oslo, 15 mars 2015 Årsrapport 2014 Oslo, 15 mars 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I - DIREKTØRENS BERETNING... 4 Del II - INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 2014... 6 Del III - ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER... 8 Langsiktige

Detaljer

Forslag til nasjonalt satsingsområde. Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011

Forslag til nasjonalt satsingsområde. Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011 Forslag til nasjonalt satsingsområde Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011 1 Innhold Sammendrag... 4 Oppdragsgiver, mandat og arbeidsform... 5 Innledning... 6 Muskel-

Detaljer

MOBILTELEFON OG HELSE

MOBILTELEFON OG HELSE MOBILTELEFON OG HELSE Rapport fra en ekspertgruppe opprettet etter oppdrag fra Helsedepartementet Oslo 1. april 2003. Mobiltelefon og helse. Dato: 02.05.03 Side 1 av totalt 58 Mobiltelefon og helse. Dato:

Detaljer

VEKT OG FEDMERELATERT SYKDOM 5 ÅR ETTER GASTRISK BYPASS. Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Oslo universitetssykehus, Aker

VEKT OG FEDMERELATERT SYKDOM 5 ÅR ETTER GASTRISK BYPASS. Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Oslo universitetssykehus, Aker 24-28 oktober 2011 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 73 VEKT OG FEDMERELATERT SYKDOM 5 ÅR ETTER GASTRISK BYPASS Aftab H 1,3, Risstad H 1, Søvik TT 1,2, Aasheim ET 1, Hewitt S 1, Kristinsson J 1,

Detaljer

Diabetes LFH. kunnskap

Diabetes LFH. kunnskap Diabetes LFH kunnskap LFH kunnskap DIABETES Diagnostisering og behandling «En sammenstilling av fagartikler og forskningsresultater om samfunnsmessige konsekvenser av forekomsten av diabetes i den norske

Detaljer

Undersøkelse av pasienter med sirkulasjonsforstyrrelser - II

Undersøkelse av pasienter med sirkulasjonsforstyrrelser - II Undersøkelse av pasienter med sirkulasjonsforstyrrelser - II Venesykdommer Mikrosirkulasjons-sykdommer SIRKULASJONSFYSIOLOGISK SEKSJON Oslo Vaskulære Senter, HLK-klinikken Oslo universitetssykehus, Aker

Detaljer

Bilder: S.20 Gustav Vigeland: Mann og kvinne, 1917 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener

Bilder: S.20 Gustav Vigeland: Mann og kvinne, 1917 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener Årsrapport 2012 Bilder: Forside: Gustav Vigeland: Monolitten, 1939-1949 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener S.14 Gustav Vigeland: Mann omfavner kvinne bakfra, 1930 Vigeland-museet / BONO

Detaljer

Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer. Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag

Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer. Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag 2011 Tittel: Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer Metodologi og

Detaljer

Rapport: Lidenskap for jobben. En spørreundersøkelse blant ansatte ved UMB (Universitet for Miljø og Biovitenskap)

Rapport: Lidenskap for jobben. En spørreundersøkelse blant ansatte ved UMB (Universitet for Miljø og Biovitenskap) Rapport: Lidenskap for jobben En spørreundersøkelse blant ansatte ved UMB (Universitet for Miljø og Biovitenskap) Innhold Innledning... 1 Lidenskap... 1 Konsekvenser av harmonisk og tvangspreget lidenskap...

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK vest. 19. september 2013 9:00-16:00 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK vest. 19. september 2013 9:00-16:00 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK vest 19. september 2013 9:00-16:00 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Vigdis Songe-Møller Etikk Komitémedlem Helge Bryne Helsemyndighet

Detaljer

IS - 2191. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft

IS - 2191. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft IS - 2191 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling

Detaljer

Komitémøte REK vest 17.02.2011

Komitémøte REK vest 17.02.2011 Komitémøte REK vest 17.02.2011 Generelt Møtedato 17.02.2011 Sted Status Møterom 71, Lab-bygget, Haukeland universitetssykehus. Referat Endelig Dokumentdato 01.03.2011 Til dagsorden Møtet ble avholdt torsdag

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014 Julekurset i Fredrikstad Året som gikk for leger i spesialisering Forskning ved Revmatismesykehuset

Detaljer

Fra Politisk plattform for flertallsregjeringen

Fra Politisk plattform for flertallsregjeringen Fra Politisk plattform for flertallsregjeringen Moderne konvensjonell medisin har gitt oss mange fremskritt som har bidratt til å øke levetiden og muligheten for å redde liv i forbindelse med sykdom som

Detaljer

Det å se er viktig. Synet står for hele 80% av

Det å se er viktig. Synet står for hele 80% av AKTUELT Av Hanne Aanensen Akupunktur for øyelidelser Akupunktur brukes i behandling av et bredt spekter sykdommer og plager. Anvendelsen av akupunktur for øyelidelser har dessverre ikke fått den samme

Detaljer