RETNINGSLINJER FOR SÅRBEHANDLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RETNINGSLINJER FOR SÅRBEHANDLING"

Transkript

1 RETNINGSLINJER FOR SÅRBEHANDLING Innholdsfortegnelse: Generelle prinsipper s. 3-4 Produktene s. 5 Trykksår 6-8 Oppstår på et avgrenset område fordi underlaget eller annet presser mot huden og hindrer blodsirkulasjon lokalt. Vevskade oppstår hvis sirkulasjonen hindres i 0,5 3 timer. Huden får ikke oksygen eller næring og celler dør. Trykksår begynner med rød hud lokalisert til steder på kroppen som er utsatt for trykk. Det mest vanlige er på setet til liggende pasienter. Det kan ta flere er fra skaden er oppstått til sår vises i huden. Massasje alene vil framskynde sårdannelsen i de tilfeller der det er generell dårlig perifer sirkulasjon, da dette øker behovet for oksygen uten at tilgangen er sikret. Den beste forebyggende behandling er trykkavlastning. Avhengig av det truende trykksårets lokalisering kan ulike trykkavlastende hjelpemidler tas i bruk. Som for eksempel trykkavlastende og hudforsterkende bandasje, trykkavlastende madrass eller pute. Stadig forandring i sengeleie og sittestilling forebygger trykksår. Kuttsår og rifter 9 Behandlingen vil være avhengig av sårets størrelse og hvor uren gjenstanden var. Store kutt må syes. Hudavskrapninger 10 Dette er svært vanlige sår hos eldre. Normale aldersforandringer gjør huden mer skjør. I tillegg kan visse typer legemidler, f.eks. kortisonpreparater, nedsette elastisiteten i huden. Brannsår Disse sårene er i utgangspunktet rene og må behandles sterilt for å unngå infeksjon. Akutt førstehjelp er å skylle med rent vann ideelt 15 til 20. Skyll lenge! Rev. desember 2007 Side 1

2 Venøse leggsår 13 Statistisk har ca 1% av befolkningen hatt venøse leggsår. Altså ganske vanlig. I hovedsak skyldes dette svikt i de dype venene i bena. Noen har også svikt i i det overfladiske venøse systemet. Legen skal stille diagnose før relevant behandling startes. Det som er viktig å avklare er om det samtidig foreligger en arteriell svikt, om det er grunnlag for innleggelse i sykehus for ytterligere utredning eller kirurgisk inngrep, eller om det er grunnlag for å ta en bakteriell undersøkelse (dette gjelder for så vidt alle urene sår). Visuelt er sårene preget av å være lite avgrensede, lokalisert til ankelen på benets innside. Huden rundt såret er ofte brun/rødpigmentert med ødemer pga. den venøse svikt. Behandlingstrategi og generell anbefaling: Ved venøse leggsår er kompresjon og vurdering av indikasjon for venekirurgi helt nødvendig. Arterielle sår 14 Sårene kjennetegnes med klart avgrensede sårkanter, nærmest utstanset. Nekroser sees hyppig. Smerter er vanlig i såret, men også i forhold til generell hypoxi ved elevasjon av benet. Kompresjonsbehandling er kondtraindisert. Diabetiske sår 15 Sårene er ofte lokalisert til tær og over ben fremspring nær føttene. Årsaken er som ved andre arterielle sår, arteriosklerose. Forskjellene ligger i at det hyppigst sees forsnevringer i de små arteriene/arteriolene; derfor en overhyppighet av sår på foten. Svarte nekroser sees ofte med blek og kald hud rundt såret. Vær obs på faren for mulig nevropati, disse pasientene har lite til ingen smertefølelse. Rev. desember 2007 Side 2

3 SÅRFASER Skorpedannelse Opprydning Nybygging Etablering og innredning Fibrinutskillelse. I såret er det flere mekanismer som skal hindre blodtap og opprette et miljø for sårtilheling så raskt som mulig. Ett av disse er en kjemisk kjedereaksjon som leder til dannelsen av protein-filament i en nettlignende struktur - fibrin. Nettet fanger opp blodceller og blodplater og det dannes en koagel som vil utvikle seg til en skorpe. Inflammasjonsfasen. Økt blodgjennomstrømming lokalt rundt såret eller skaden. Årene «lekker» ut stor mengde vevsvæske som er rikt på proteiner. Dette gir de hvite blodlegemene optimale «arbeidsbetingelser». Noen leukocytter dreper bakterier og andre mikroorganismer, andre «rydder vekk» dødt vev og atter andre bidrar med vekstfaktorer til sårtilhelingen. Granulasjonsfasen. I dype sår vokser det først et granulasjonsvev. Dette er et «foreløpig» vev som erstatter det tapte vevet i underhuden og de underliggende strukturer. Et sundt granulasjonsvev er rikt på kapillærårer slik at forsyningen av oksygen og næringsstoffer sikres. En optimal dannelse av granulasjonsvev krever fuktig miljø, fritt for nekrotisk vev, uttørkede døde celler og nedbrytningsprodukter. Etter at såret/sårhulen er fylt med granulasjonsvev starter innvekst av epitelceller. Ved overfladiske sår, der bare epidermis eller overhuden er skadet, kan den endelige repareringen starte med en gang. Det skjer ved at epitelceller vokser inn fra kantene eller vokser utover fra rester av epitelceller som finne i såret. Modning. Avhengig av skadens omfang og sårets dybde kan modningsfasen pågå i flere år. Foruten at kapillærnettet skal gjenoppbygges skal også hårfollikler, talgkjertler, svettekjertler og annet gjenoppbygges. Tidlig i denne fasen er det fare for at sår etablerer seg igjen. Dette gjelder spesielt for trykksår. PRINSIPPER VED SÅRBEHANDLING. Renhet er ikke det samme som sterilt. Sterilt behandlingsprinsipp praktiseres kun ved brannsår og oprasjonssår. En stabil temperatur på mellom 32 og 37 C gir optimale vilkår for celledeling. 1. Renhet. Dette er viktig for å hindre infeksjon og for å fremme dannelse av granulasjonsvev og epitelvev. Bruk rikelig rent lunkent vann, opptil en liter ved hver skylling. Dette er den mest effektive måten å vaske bort bandasjerester, forurensing og puss på. Nekrotisk vev hindrer dannelse av granulasjonsvev. Nekrose fjernes best mekanisk. Som regel er vi for forsiktige når vi skal skrape, kutte eller klippe vekk nekrose. Involver legen dersom du er usikker på om eller hvor mye nekrotisk vev du kan fjerne selv. Av og til er poliklinisk behandling av kirurg riktig behandling. 2. Temperatur. En effektiv sårtilheling er avhengig av normal celledeling. Det skjer optimalt ved temperatur mellom C. Dersom et sårstell tar 15 minutter oppstår det et dramatisk temperaturfall. Sårstellet skal ta kortest mulig tid men være grundig. Jo større sårflaten er jo raskere synker temperaturen. Vann eller annen væske til rengjøring, evt. desinfeksjon og Intra Site gel skal varmes opp til 37 C. Trekk fra vindu eller vifte (selv varm luft) vil forårsake økt fordamping fra sårflaten og temperaturen synker. Ideelt bør det være så varmt i rommet som mulig. Ved et temperaturfall vil det ta flere timer å oppnå effektivt miljø for opprensing (de hvite blodlegemenes aktivitet) og celledeling - vekst av nytt vev. Derfor er det av svært stor betydning at en utfører sårskift så sjelden som mulig for eksempel hver 7.. Grønnsåpebad er ikke å anbefale pga. fare for masserasjon. Hvis grønnsåpebad, maks 5 minutter med medisinsk grønnsåpe med lav ph, eller Lactasyd. Grønnsåpebad er kontraindisert ved diabetiske fotsår! Rev. desember 2007 Side 3

4 FUKTIGHET viktig for å erstatte en ufullstendig blodforsyning. NÆRING til såret og næring til kroppen. Protein er viktig byggesten. 3.Fuktighet. Alle celler må ha fuktighet for å overleve. I en sårflate eller -hule vil det være ufullstendig blodforsyning. Da er gamle og nye celler helt avhengig av et fuktig miljø for å få oksygen, næringsstoffer og vitaminer. De hvite blodlegemene trenger vevsvæske for å utføre jobben med å «spise» bakterier og levere vekstfaktorer til granulasjonsvev. 4. Næring. Selve sårflaten får næring fra blodbanen via vevsvæsken som danner seg under bandasjen i såret. Protein er vår viktigste byggestein. Derfor er det viktig at vi har et fokus på om kostholdet inneholder nok protein. Ved tilheling av større sår øker behovet for inntak av proteiner over det normale. Rikelig inntak av væsker er også av stor betydning for tilheling av sår. Det motvirker slapphet og oppgitthet slik at den som har sår beveger seg mer enten vedkommende er oppegående eller sengeliggende i perioden. Spesielt for trykksår er dette viktig. En hydrert kropp har bedre evne til å transportere oksygen, næringsstoffer og vitaminer til «byggeplassen»- såret. SÅRINFEKSJON Med sårinfeksjon menes puss og sekret i overflatiske eller dype sår. Kliniske infeksjonstegn i huden er rødhet, varme, smerte og hevelse. Bakteriefunn i trykksår, leggsår eller andre sår uten slike kliniske tegn, blir vanligvis ikke betraktet som infeksjon, men som bakteriekolonisering. INFEKSJONSFOREBYGGING Smykker skal ikke benyttes. God håndhygiene før, under og etter stell er viktig. Korrekt håndtering av sårstellutstyr (sterilt, rent og urent). Sår med infeksjon stelles i slutten av pleierunden. Hansker benyttes i sårstell. Beskyttelsesforkle benyttes med fare for at arbeidsdrakten kan bli forurenset med smitteførende materiale, eller hvis det er resistente bakterier. Munnbind benyttes ved fare for sprut med infeksiøst materiale. Korrekt prøvetaking og forsendelse. Rev. desember 2007 Side 4

5 PRODUKTENE er valgt ut fra de prinsipper som er nevnt foran og er i henhold til gjeldende anbudsavtale. Disse retningslinjene danner en standard for sårbehandling. Mennesker og sår er ulike og det vil dukke opp sårbehandling som vil kreve annen behandling og andre produkter. Før det bestilles andre produkter enn de som er oppført på lagerlisten skal det dokumenteres at standard ikke førte fram eller ville føre fram. Beskriv behov og spør om råd for behandling. Vær oppmerksom på at flere av produktene kan være identiske med produkter dere er svært vant til å bruke men har et helt annet navn. Et eksempel kan være PolyMem og Allevyn. Begge er skumbandasjer av polyurethan-skum med høy absorbsjonskapasitet og opprettholder et fuktig sårmiljø. Fikseringsbandasjer må velges ut fra sårets lokalisering og pasientens hud. Følgende produkter er valgt: Easifix - elastisk bind. Hypafix - selvheftende non-voven (elastisk i bredden), kan legges over hele bandasjen uten å forhindre fordamping. Opsite Flexifix vanntett og transparent, skal fikseres kun rundt kanten av bandasjen. Bortsett fra når såret skal beskyttes ved dusjing/ bad. Silketape brukes når pasienten reagerer eller er allergisk og annet valg er uaktuelt. I retningslinjene er disse bandasjene kalt med en fellesnevner -. Trykksår Rev. desember 2007 Side 5

6 Produkt Skiftfrekvens Andre viktige momenter Stadium 1: Hel hud Stadium 2: Overfladisk skade med blemmer, sprekker, hudavskrapning dyp hudskade Vedvarende dyprød misfarging Nekrotiske Ikke nekrotisk Granulerende Melolin evt. Duoderm Signal Allevyn hæl som beskyttelse. IntraSite gel og Melolin Opsite Flexifix Easifix. Mepitel/Jelonett Med Melolin over + Mepilex/ Polymem 1) Aquacel med DuoDerm Signal over. 2) Mefra abs. Carbonet v/ luktprobl. Intra-Site gel og Mepilex med Opsite Flexifix over. Daglig observering. La bandasjen ligge på så lenge huden er hel og bandasjen ligger ordentlig Duoderm kun på ikke væskende sår Skiftes lig. Uten nekrose kan bandasjen ligge fra 3-4 er eller når den er gjennomtrukket. Skiftes hver 5-7. Eller når ca 70% er gjennomtrukket. 1)Skal kun skiftes når fukt når inntil markert linje på DuoDerm Signal. 2)Brukes ved sårskift hver Kan sårutviklingen stanses på dette stadiet er mye lidelse spart for pasienten og mye verdifull tid kan brukes til god omsorg og pleie. Drøft i pleiegruppa hva årsaken er eller kan være til at huden er rød og et trykksår er under utvikling. Målet er å fjerne den direkte årsaken ved god trykkavlastning og hindre medvirkende årsaker som dehydrering, mangel på viktige næringsstoffer, passivitet, dempe febertilstand, stadig utsette hudområde for urin og avføring, m.m. Vær «aggressive» i denne fasen for om mulig å hindre utvikling av et åpent sår. Nekrotisk vev må fjernes for at såret skal gå over i en tilhelingsfase. Intra- Site gel vil gjøre det meste av denne jobben. Men av og til er det helt nødvendig å gjøre en mekanisk rensing med kurette.ved sort nekrose skjæres et kryss med skalpell, før IntraSite gel legges oppå. Det skal ikke blø. VIT HVA DU GJØR! Dersom du er usikker på hva som skal fjernes og hvor mye du kan ta hver gang, henvis pas. til Kir.Pol Kontakt lege hvis du er usikker. Kanskje en kirurg må slippe til før lig sårstell fortsetter. Husk at det er ideelt å skifte så sjelden som hver 7.. Da oppnås optimale forhold for sårtilheling. Alt.1 brukes for å absorbere økt sekresjon fra såret. Dersom infeksjonen i såret medfører at såret utvikler seg negativt må lege vurdere behandlingen og eventuelt medikamentell behandling. Det kan da være at «åpen» behandling blir valgt 2), og såret skiftes på hver. Dersom såret er illeluktende og hemmer trivsel og sosialt velvære for pasienten kan det være verdt å prøve en bandasje som hemmer lukt. Såret er renset opp og skal ha ro, fuktighet og riktig temperatur. Nok drikke, fullstendig ernæring og god trivsel er viktige faktorer for tilhelingsprosessen. Rev. desember 2007 Side 6

7 Epitelisert 1)Intra-Site gel, Allevyn og Easifix/ Hypafix OpSite Flexifix 1) brukes helt til såret er helt lukket, hel hud. Da kan Op-Site F brukes. Husk at sårtilhelingen ikke er helt ferdig selv om såret er dekket med nytt epitel. Mange strukturer og funksjoner i underhuden skal gjenopprettes. Det blir en skjønnsmessig vurdering hvor lenge det er behov for bandasje på såret. Selve modningsfasen vil foregå i svært lang tid etterpå. Stadium 3: Dypt underminert sår Nekrotiske Sterk væskende Granulerende Epitelisert 1)IntraSite gel og Polymem Sikpasta Opsite Flexifix/ Easifix 2)IntraSite gel og sinkpasta Melolin og Mesorb IntraSite gel, sinkpasta Aquacel og Melolin OpSite Flexifix ekstra Mesorb over Melolin IntraSite gel, Allevyn og IntraSite gel og Mepilex/ Allevyn 1) Easifix/ Hypafix/ 2) Opsite Flexifix Skiftes lig Skiftes ved behov, men helst ikke oftere enn hver 5. Nekrotisk vev må fjernes for at såret skal gå over i en tilhelingsfase. Intra- Site gel vil gjøre det meste av denne jobben. Men av og til er det helt nødvendig å gjøre en mekanisk rensing med kurette. Ved sort nekrose skjæres et kryss med skalpell, før IntraSite gel legges oppå. Det skal ikke blø. VIT HVA DU GJØR! Dersom du er usikker på hva som skal fjernes og hvor mye du kan ta hver gang, henvis pas. til Kir pol. Eller kontakt lege. Kanskje en kirurg må slippe til før lig sårstell fortsetter. Ingen bandasje skal presses ned i sårhulen. Bruk da heller rikelig med Intra-Site gel. Såret er renset opp og skal ha ro, fuktighet og riktig temperatur. Nok drikke, fullstendig ernæring og god trivsel er viktige faktorer for tilhelingsprosessen. Allevyn kan ligge i såret opptil 5 er. Den er mettet når bandasjen er lysbrun og det vaffelformede mønsteret eser litt utover. 1) brukes helt til såret er helt lukket, hel hud. Da kan 2) Op-Site Flexifix brukes. Husk at sårtilhelingen ikke er helt ferdig selv om såret er dekket med nytt epitel. Mange strukturer og funksjoner i underhuden skal gjenopprettes. Det blir en skjønnsmessig vurdering hvor lenge det er behov for bandasje på såret. Selve modningsfasen vil foregå i svært lang tid etterpå. Rev. desember 2007 Side 7

8 Stadium 4: Dyp sårhule gjennom alle vevslag ned til muskelfacie, sener eller benvev. Nekrotiske Steril prosedyre ved synlig benvev. Til skylling med sterilt vann, bruk gjerne et kvinnekateter koblet til en stor sprøyte, for lettere å komme til. 1) Aquacel og Melolin Opsite Flexifix/ easifix 2) IntraSite gel, sinkpasta Melolin og Mesorb Aquacel og Melolin Opsite Flexifix Skiftes lig Skiftfrekvens avhenger av sekr.mengden, men helst ikke oftere enn hver Ved synlig benvev/ sener kontaktes lege for mulig revisjon, ellers: Nekrotisk vev må fjernes for at såret skal gå over i en tilhelingsfase. IntraSite gel vil gjøre det meste av denne jobben. Men av og til er det helt nødvendig å gjøre en mekanisk rensing med kurette. Ved sort nekrose skjæres et kryss med skalpell, før IntraSite gel legges oppå. Det skal ikke blø. VIT HVA DU GJØR! Dersom du er usikker på hva som skal fjernes og hvor mye du kan ta hver gang, henvis pas. til Kir.pol. Kontakt lege hvis du er usikker. Kanskje en kirurg må slippe til før lig sårstell fortsetter. Ingen bandasje skal presses ned i sårhulen. Bruk da heller rikelig med Intra-Site gel. Granulerende IntraSite gel, sinkpasta Aquacel og Melolin Skiftes hver 3-5 Såret er renset opp og skal ha ro, fuktighet og riktig temperatur. Nok drikke, fullstendig ernæring og god trivsel er viktige faktorer for tilhelingsprosessen. Epitelisert IntraSite gel og Mepilex/ Allevyn Vurder valg av. Husk at sårtilhelingen ikke er helt ferdig selv om såret er dekket med nytt epitel. Mange strukturer og funk-sjoner i underhuden skal gjenopprettes. Det blir en skjønnsmessig vurdering hvor lenge det er behov for bandasje på såret. Selve modningsfasen vil foregå i svært lang tid etterpå. Rev. desember 2007 Side 8

9 Kuttsår og rifter Produkt Skiftfrekvens Andre viktige momenter Middels og små kutt Forårsaket av «ren» gjenstand 1) Mepitel/ Jelonet 2) Melolin 3) opsite på rull Skiftes ved gjennomblødning eller når den løsner. Et «ferskt» sår skyldes med rent lunkent vann, tørkes rundt såret og bandasjeres. Dype kutt Forårsaket av «uren» gjenstand. «Rene» og «urene». Suturert sår infisert sår 1) Melolin/ Jelonet evt. Mepitel 2) Opsite på rull Melolin/Aquacel Alt. Mefra Multisorb fiksert med OpSite Flexifix avhengig av blødningen Melolin/OpSite postop Evt. Hypafix 1) Aquacel og Mesorb Obs.evt infeksjonstegn hver 2 3. Skiftes ved gjennomblødning eller når den løsner. Skiftes ved gjennomblødning evt. 2-3 ganger pr uke. Skiftes ved gjennomblødning eller når den løsner. 1)Skiftes hver 5. til 7. Dag Vask såret med desinfiserende væske Klorhexidin 0,5 eller 1,0 mg/ml. Vurder hva gjenstanden er infisert av, evnt. hvilken infeksjonsfare pasienten er blitt utsatt for og konferere med lege om hvilke andre tiltak som kan være relevante. Obs. infeksjon. Kontakt lege slik at såret blir vurdert. Observeres med tanke på utvikling av infeksjon. Rengjøring kan påføre uønskede bakterier. 1)Bør følges opp av lege, og evt. behandles med AG produkter. 2) IntraSite gel og Mefra Multisorb og OpSite Flexifix 2)Skiftes hver 2) Bør følges opp av lege. Vurdere evt fjerne. suturer, kirurgisk behandling. Rev. desember 2007 Side 9

10 Hudavskrapninger Produkt Skiftfrekvens Andre viktige momenter «Ferske» sår «Rent» sår Mepitel + Melolin Allevyn Thin Polymem Fikseringsbandasje Evt. Jelonett «Urent sår Polymem Silver/ Actocoat +Allevyn Infiserte sår Nekrotiske IntraSite gel sinkpasta PolyMem Silver/ Actocoat + Allevyn Granulerende Epitelisert IntraSite gel, Allevyn og 1) Mefra multisorb Carbonet IntraSite gel Allevyn IntraSite gel, Allevyn 1) Easifix 2) OpSite Flexifix Skiftes etter 5 til 7 er Skiftes etter 3-5 er. Skiftes 1 til 2 g. pr.. Skiftes hver ) brukes ved sårskift hver v/luktproblem Ren prosedyre. Skyll med rent lunkent vann og tørk godt rundt såret før bandasjen settes på. Klipp til Allevyn Thin eller Polymem for applisering på fingre, tær, øre mm Vask såret med desinfiserende væske Klorhexidin 0,5 eller 1,0 mg/ml. Vurdere hvilken infeksjonsfare pasienten er blitt utsatt for og konferere med lege om hvilke andre tiltak som kan være relevante. (Systemisk antibiotikabehandling.) Nekrotisk vev må fjernes for at såret skal gå over i en tilhelingsfase. Intra- Site gel vil gjøre det meste av denne jobben. Men av og til er det helt nødvendig å gjøre en mekanisk rensing med kurette. Ved sort nekrose skjæres et kryss med skalpell, før IntraSite gel legges oppå. Det skal ikke blø. VIT HVA DU GJØR! Dersom du er usikker på hva som skal fjernes og hvor mye du kan ta hver gang, henvis pas. til Kir.pol. Kontakt lege hvis du er usikker. Kanskje en kirurg må slippe til før lig sårstell fortsetter. Husk at det er ideelt å skifte så sjelden som mulig. Da oppnås optimale forhold for sårtilheling (se prinsipper for sårtilheling). Dersom infeksjonen i såret medfører at såret utvikler seg negativt må lege vurdere behandlingen og eventuelt medikamentell behandling. Det kan da være at «åpen» behandling blir valgt 1), og såret skiftes på hver. Dersom såret er illeluktende så det hemmer trivsel og sosialt velvære for pasientene kan det være vært å prøve en bandasje som hemmer lukt. Såret er renset opp og skal ha ro, fuktighet og riktig temperatur. Nok drikke, fullstendig ernæring og god trivsel er viktige faktorer for tilhelingsprosessen. 1) brukes helt til såret er helt lukket, hel hud. Da kan Op-Site Flexifix 2) brukes. Husk at sårtilhelingen ikke er helt ferdig selv om såret er dekket med nytt epitel. Mange strukturer og funksjoner i underhuden skal gjenopprettes. Det blir en skjønnsmessig vurdering hvor lenge det er behov for bandasje på såret. Selve modningsfasen vil foregå i svært lang tid etterpå. Rev. desember 2007 Side 10

11 Brannsår Små sår rød hud overfladisk sår Produkt Skiftfrekvens Andre viktige momenter 1) OpSite postop på hel Ligger på til den Skade på hudoverflaten, epidermis. hud. faller av. Huden er rød, tørr, smertefull og evt. Acticoat litt hoven. IntraSite gel + Allevyn Etter 5-7 er. Også på helt små sår er det viktig å skylle forsiktig med kaldt/ lunkent vann i minimum 3 minutter. Har det gått hull på huden, brukes sterilt vann og sterile kompresser, pga. fare for nedsatt immunforsvar. Store brannsår 2. og 3.grads forbrenning. Overfladisk sår, rød hud 2.grads forbrenning Acticoat IntraSite gel + Allevyn OpSite Flexifix brukes når såret skal ha ro. IntraSite gel + Allevyn kan brukes for å holde på fuktigheten. (Waterjel eller Burnshield) Acticoat/ Mepilex AG/ PolyMem Silver IntraSite gel og Allevyn kan brukes for å holde på fuktigheten. (Waterjel eller Burnshield) Acticoat/ Mepilex AG/ PolyMem Silver Kan ligge på i opptil 7 er. Steril prosedyre. Skiftes kun når bandasjen løsner. Ved infeksjon Steril prosedyre.. Ved infeksjon Her anbefales behandling med sølv, Acticoat. Unngå lokalbehandling med antibiotikum, Flamasine, da det kan utvikle resistens. BRUK ALDRI SÅRSALVE ELLER PUDDER I BRANNSÅR! Omfatter hele overhuden (epidermis) og av og til litt av lærhuden (dermis). Huden er rød og smertefull og har væskefylte blemmer med blodplasma som siver ut. Ikke stikk hull på dem, det gir lett infeksjoner. Blemmer beskytter huden under. Skyll såretforsiktig i minimum 5 minutter. Lengden på skyllingen varierer med størrelsen og dybden på såret, og om brannsåret er forårsaket av varmt vann, varme oljer, eller annet. Ikke bruk for kaldt vann og unngå trykk fra vannstrålen når det skal skylles. Det kan gjøre skaden verre. Viktig førstehjelp er skylling med lunkent vann C. Skyll lenge! Som førstehjelp kan avkjøling av såret forlenges med bruk av Waterjel eller Burnshield bandasje (dersom den er tilgjengelig) Actocoat (dreper alle patogene bakterier innen 30 min) skal forfuktes med sterilt vann, IKKE NaCl som danner klor. Kontakt lege slik at såret blir vurdert. Husk rikelig med drikke. Selv ved overfladiske sår kan væsketapet være betydelig. Viktig førstehjelp er skylling med lunkent vann C. Skyll lenge! Som førstehjelp, før legevurdering, kan avkjøling av såret forlenges med bruk av Waterjel eller Burnshield bandasje Kontakt lege! Husk rikelig med drikke. Actocoat (sølvbandasje som dreper alle bakterier inne 30 min) skal forfuktes med sterilt vann, IKKE NaCl som danner klor. Rev. desember 2007 Side 11

12 3.grads forbrenning IntraSite gel Mepitel/ Jelonet Allevyn (Waterjel eller Burnshield) Acticoat/ Mepilex AG PolyMem Silver Ved infeksjon Full hudskade som omfatter overhuden (epidermis), lærhud (dermis) og ofte også underhuden (subcutis). Det blir ofte ødelagt vev som danner en gul fast skorpe eller blir svartbrent og forkullet. Huden blir følelsesløs fordi nerveendene er ødelagt. Behandling som over. Legg på et vått, temperert håndkle ved evt. akutt transport. Behandling følges opp av lege. Ved skift hver brukes det sterile absorberende bandasje. Ved infeksjon benyttes sølv/ AG bandasje. Rev. desember 2007 Side 12

13 Venøse leggsår Nekrotiske Produkt Skiftfrekvens Andre viktige momenter Diagnosen stilles av legen. Salvestrømpe Klarlegg bakenforliggende årsaker til Kompresjonsbandasje: at sårene oppstår; venøs insufissiens, CO-plus/ Profore Profore bør ligge i 7 dvs. skade i klaffesystemet som skal er. lede venøst blod tilbake til hjertet via muskelvenepumpen synes å være den viktigste årsaken til venøst leggsår. Kjennetegn: -ofte lokalisert på innsiden av leggen. -uregelmessig i formen og overfladisk sår. -huden er tørr og skjellete. -eksem er vanlig. -smerter lindres ved å heve benet. Skyll med rikelig rent lunkent vann. Gjerne i dusjen. Fjern nekrose mekanisk. Elevasjon av bena er viktig. Kompresjonsbandasje basert på graden av venøs svikt. CO-plus 1-lags teknikk for å redusere hevelsen. Profore 4-lags kompr.bind som gir en kompresjon på mmhg. Det optimale er 40 mmhg. DIAGNOSTIKK MED BRUK AV DOPPLER ER SVÆRT VIKTIG FOR Å KARTLEGGE GRADEN AV INSUFFISIENS. UTREDNINGEN BØR OGSÅ INNEHOLDE TRYKKUNDERSØKELSE MED MÅLING AV ANKEL/ARM INDEX. (AAI index) Ankeltrykk mmhg = Index Armtrykk mmhg Et sår med AAI på over 0,9- regnes for venøst. Vurderes av lege med tanke på IntraSite gel, Allevyn Salvestrømpe Kompresjonsbandasje: CO-Pluss/ Profore Evt.Mefra abs band Carbonet Skiftes etter 3-5 dgr. Profore bør ligge i 7 er. forsterk på utsiden v/ gjennomblødning kirurgisk behandling. -Skyll med rikelig rent lunkent vann. -Tørk og legg på sinkpasta i sårkantene. -Legg IntraSite gel i såret -legg på Allevyn -deretter CO-plus/ Profore Lindre smerte v/elever sengeenden med ca 5 cm, sitte med bena på en krakk el. På illeluktende sår kan Carbonet brukes. Rev. desember 2007 Side 13

14 Arterielle sår Behandles med lokalbehandling som andre kroniske sår. OBS! Infeksjoner Infiserte sår Produkt Skiftfrekvens Viktige momenter i behandlingen av arterielle leggsår IntraSite gel Melolin Sorte nekroser er vanlig, liten til ingen sekresjon, smertefulle sår. Behandles som andre kroniske sår. Fjern sort nekrose!! Kirurgisk behandling! Aquacel + Allevyn Mefra Multisorb Cavilon/ sinkpasta Articoat/ Polymem Silver Skiftes hver Skiftes etter behov Skiftes lig Arterriosklerose i karveggen er den viktigste åprsaken til arterielle leggsår. Gass- og næringsutvekslingen nedsettes i områder med sklerosering, og dette kan med føre vevskade og sårutvikling. Claudicatio, dvs. smerter eller kramper i bena ved gange pga. nedsatt vevsgjennomblødning synes å være det første symptomet på arteriell problematikk. Vi ser kald blek hud og smerter i føttene ved høyt leie. Smertelindring når foten er i lavt leie er typisk pga. bedre sirkulasjon. DIAGNOSTIKK MED BRUK AV DOPPLER ER SVÆRT VIKTIG FOR Å KARTLEGGE GRADEN AV INSUFFISIENS. UTREDNINGEN BØR OGSÅ INNEHOLDE TRYKKUNDERSØKELSE MED MÅLING AV ANKEL/ARM INDEX. (AAI index) Ankeltrykk mmhg = Index Armtrykk mmhg Et sår med AAI på 0,6 eller mindre regnes for arterielt. KOMPRESJON ER KONTRAINDISERT! Skyll med rikelig rent lunkent vann. Kun i hjemmet!! Sjekk rutiner på det enkelte sykehjem, NaCl ved dårlig vannkvalitet. Bena ned for å lindre smerte. Hyppig skift for å rense opp, vurder Carbonet (kull) ved evt. lukt. Evt. Carbonet Rev. desember 2007 Side 14

15 Diabetessår Nekrotiske Produkt Skiftfrekvens Viktige momenter i behandlingen av diabetiske fotsår 1) IntraSiteGel Melolin 2) Sinpasta IntraSite gel Aquacel + Allevyn Skiftes hver! Inspiser hver, vurder skiftfrekvens etterpå. Arterriosklerose i karveggen er den viktigste årsaken til diabetiske leggsår. Sykehistorien vil bekrefte at senkomplikasjoner i forhold til langtkommen diabetes gir store karforandringer i små og store arterier. Dette kan føre til nevropati. Gass- og næringsutvekslingen nedsettes i områder med sklerosering, og dette medfører vevskade og sårutvikling. Nevropatiske sår med fortykket hud eller nekrose må revideres så snart som mulig. Dersom man har med ischemiske eller nevro-ischemiske sår å gjøre, skal disse ikke revideres uten at det foreligger tegn på infeksjon. Tørre nekroser på gangrenøse tær behandles tørt! Lege stiller diagnose og forordner behandling!! DIAGNOSTIKK MED BRUK AV DOPPLER ER SVÆRT VIKTIG FOR Å KARTLEGGE GRADEN AV INSUFFISIENS. UTREDNINGEN BØR OGSÅ INNEHOLDE TRYKKUNDERSØKELSE MED MÅLING AV ANKEL/ARM INDEX. (AAI index) Ankeltrykk mm Hg = Index Armtrykk mm Hg Juster blodsukker ved insulinkrevende dia. Evt.mål INR Diabetikere bør også gå regelmessig til forpleie for å inspisere bena. Infiserte Aquacel + Allevyn Carbonet Cavilon/ sinkpasta Articoat/ Polymen Silver Skiftes hver! Inspiser/ skiftes hver! Skyll med rikelig rent lunkent vann. Kun i hjemmet!! Bena ned for å lindre smerte. Carbonet (kull) ved luktproblemer. Carbonet ved luktproblemer. Hyppige skift for rask opprensing. Rev. desember 2007 Side 15

Velkommen til sårkurs - grunnleggende sårbehandling. Stian Folkestad Sårsykepleier

Velkommen til sårkurs - grunnleggende sårbehandling. Stian Folkestad Sårsykepleier Velkommen til sårkurs - grunnleggende sårbehandling Stian Folkestad Sårsykepleier Hudens funksjon Beskytte Regulere kroppstemperaturen Sensor Huden Epidermis forsegle, beskytte Dermis Struktur, styrke

Detaljer

thorbjorn.torp@medinor.no 1

thorbjorn.torp@medinor.no 1 thorbjorn.torp@medinor.no 1 thorbjorn.torp@medinor.no 2 thorbjorn.torp@medinor.no 3 thorbjorn.torp@medinor.no 5 thorbjorn.torp@medinor.no 6 thorbjorn.torp@medinor.no 7 PRONTOSAN Polyhexanidbasert væske

Detaljer

1. Rens såret Vask såret med springvann eller saltvann. Pass på å ikke ødelegge rødt nytt granulasjonsvev.

1. Rens såret Vask såret med springvann eller saltvann. Pass på å ikke ødelegge rødt nytt granulasjonsvev. Venøse Leggsår med bakterielt problem Aktuelt: Venøse leggsår behandles stort sett med kompresjon. Er såret infisert bør og dette behandles samtidig. Lukt og smerte er en god indikator for infeksjon. Væsking

Detaljer

Sårstell tips & triks Katrine Gjelle Hugaas Omgivelsene Sørg for rene omgivelser når du skifter på sår Ikke gjør sårskift etter at du har ristet sengetøy og lignende. Rommet bør være behagelig og varmt

Detaljer

Vakumbehandling av sår. Sårseminar kirurgisk klinikk SiV 5.mars 2013

Vakumbehandling av sår. Sårseminar kirurgisk klinikk SiV 5.mars 2013 Vakumbehandling av sår Sårseminar kirurgisk klinikk SiV 5.mars 2013 Sårbehandling med vakum Startet opp på Ortopedisk sengepost sommeren 2005. VAC (vacuum assisted closure) Vakumbehandling via veggsug

Detaljer

Faktorer som kan forstyrre sårheling

Faktorer som kan forstyrre sårheling Faktorer som kan forstyrre sårheling Lokale faktorer Fremmedlegemer Nekrotisk vev Infeksjon Maserasjon Temperatur Uttørket sårflate Trykk/sirkulasjon Smerter Systemiske Alder Medikamentbehandling Diabetes

Detaljer

Sårbehandling en utfordring for sykepleieren Katrine Gjelle Hugaas Sårtilhelingsprosessen Inflammasjonsfasen Nydanningsfasen Epitelialiseringsfasen Modningsfasen Inflammasjonsfasen Settes i gang av vevsskade

Detaljer

Behandling av mindre brannskader i allmennpraksis. mandag 1. oktober 12

Behandling av mindre brannskader i allmennpraksis. mandag 1. oktober 12 Behandling av mindre brannskader i allmennpraksis Allmennpraktikere må kunne mestre to sider ved brannskadebehandling: behandling av mindre brannsår, hvor sykehusinnleggelse ikke er påkrevd, og førstehjelp

Detaljer

HVORDAN SER SÅRET UT? Rent/urent, Tørt/fuktig, Nekroser/fibrin, Lukt Smerter Hud og sårkanter ANDRE KRAV Funksjonalitet og lett å bytte Under

HVORDAN SER SÅRET UT? Rent/urent, Tørt/fuktig, Nekroser/fibrin, Lukt Smerter Hud og sårkanter ANDRE KRAV Funksjonalitet og lett å bytte Under TIPS OM BANDASJER HVORDAN SER SÅRET UT? Rent/urent, Tørt/fuktig, Nekroser/fibrin, Lukt Smerter Hud og sårkanter ANDRE KRAV Funksjonalitet og lett å bytte Under kompresjon/gips Skiftefrekvens og Pris Kommunikasjon/Samarbeid

Detaljer

Hva skal jeg snakke om?

Hva skal jeg snakke om? Forebygging og behandling Åshild Bakketun 05.11.2014 Forekomst Risikofaktorer Forebygging Behandling Hva skal jeg snakke om? 1 Diabetes og føtter Diabetes fotsår er lokalisert under fotsålen eller på tærne

Detaljer

BANDASJER OG UTSTYR. Hanne Rusten Wærnes, sårsykepleier Synnøve Aske Høyland, sårsykepleier. Hudavdelingen, SUS 2016

BANDASJER OG UTSTYR. Hanne Rusten Wærnes, sårsykepleier Synnøve Aske Høyland, sårsykepleier. Hudavdelingen, SUS 2016 BANDASJER OG UTSTYR Hanne Rusten Wærnes, sårsykepleier Synnøve Aske Høyland, sårsykepleier Hudavdelingen, SUS 2016 Hovedregel Viktig og forstå hvordan produktene virker og samarbeider. Vi snakker om «intelligente»

Detaljer

Fra god sårbehandling til den. Beste sårbehandling. Lekneshagen Bofellesskap Stine Johannessen Lena Nybø 21.04.2016 / 03.05.2016

Fra god sårbehandling til den. Beste sårbehandling. Lekneshagen Bofellesskap Stine Johannessen Lena Nybø 21.04.2016 / 03.05.2016 Fra god sårbehandling til den Beste sårbehandling Lekneshagen Bofellesskap Stine Johannessen Lena Nybø 21.04.2016 / 03.05.2016 PROSJEKTET Bakgrunn for prosjektet Målet Utførelsen av prosjektet Risikovurdering

Detaljer

Når kniven må til - operativ behandling av trykksår. Christian Tiller Plastikk- og håndkirurgisk avdeling Stavanger Universitetssykehus

Når kniven må til - operativ behandling av trykksår. Christian Tiller Plastikk- og håndkirurgisk avdeling Stavanger Universitetssykehus Når kniven må til - operativ behandling av trykksår Christian Tiller Plastikk- og håndkirurgisk avdeling Stavanger Universitetssykehus Bakgrunn Definisjon: Sår som oppstår når vev overliggende ben får

Detaljer

Spesialsykepleier/barn Jane Storå

Spesialsykepleier/barn Jane Storå Spesialsykepleier/barn Jane Storå Sikrer tilstrekkelig ernæring. Kan fortsatt spise gjennom munnen. Ingen sonde i nesen. Kan få mat hvor som helst. Enkelt å stelle. Enkelt å fjerne. Måltidet kan forvandles

Detaljer

Tilkobling til kateter Bruk av aseptisk teknikk og sterile hansker

Tilkobling til kateter Bruk av aseptisk teknikk og sterile hansker KORTTIDSKATETER BARN KAPITTEL FRA PROSEDYRE 14575: Sentrale venekatetre håndtering og stell Nivå 1 prosedyre for St Olavs Hospital. Gjelder fra 01.04.2014 utgår 01.04.2019. Korttids SVK barn To ulike metoder

Detaljer

Venøse leggsår- utvikling, typiske trekk og lokalbehandling

Venøse leggsår- utvikling, typiske trekk og lokalbehandling Venøse leggsår- utvikling, typiske trekk og lokalbehandling Hanne Rusten Wærnes, sårsykepleier Synnøve Aske Høyland, sårsykepleier Janne Britt Nedland, sykepleier Hudavdeling, 2017. Utvikling av venøse

Detaljer

BANDASJER OG UTSTYR. Hanne Rusten Wærnes, sårsykepleier Synnøve Aske Høyland, sårsykepleier Janne Britt Nedland, sykepleier. Hudavdelingen, 2017.

BANDASJER OG UTSTYR. Hanne Rusten Wærnes, sårsykepleier Synnøve Aske Høyland, sårsykepleier Janne Britt Nedland, sykepleier. Hudavdelingen, 2017. BANDASJER OG UTSTYR Hanne Rusten Wærnes, sårsykepleier Synnøve Aske Høyland, sårsykepleier Janne Britt Nedland, sykepleier Hudavdelingen, 2017. Hovedregel Viktig og forstå hvordan produktene virker og

Detaljer

DEN BESTE LOKALBEHANDLING AV TRYKKSÅR!

DEN BESTE LOKALBEHANDLING AV TRYKKSÅR! BERGEN 15.FEBRUAR 2008 DEN BESTE LOKALBEHANDLING AV TRYKKSÅR! R! MARUS GÜRGENG SØRLANDET SYKEHUS HF FLEKKEFJORD EVIDENS-BASERT MEDISIN Det finnes aldri en ren rasjonell eller eksakt matematisk løsning

Detaljer

PERIFER VENEKANYLE (PVK) INNLEGGELSE, STELL, DOKUMENTASJON, OBSERVASJON OG KOMPLIKASJONER HVORFOR PVK? VALG AV PVK

PERIFER VENEKANYLE (PVK) INNLEGGELSE, STELL, DOKUMENTASJON, OBSERVASJON OG KOMPLIKASJONER HVORFOR PVK? VALG AV PVK PERIFER VENEKANYLE (PVK) INNLEGGELSE, STELL, DOKUMENTASJON, OBSERVASJON OG KOMPLIKASJONER Intensivsykepleier Ove Andre Minsås 6. september 2011 HVORFOR PVK? intravenøs væsketilførsel intravenøs smertebehandling

Detaljer

NIFS RETNINGSLINJER FOR GENERELL SÅRBEHANDLING

NIFS RETNINGSLINJER FOR GENERELL SÅRBEHANDLING NIFS RETNINGSLINJER FOR GENERELL SÅRBEHANDLING Sår skal behandles med omtanke og kunnskap slik at pasienten ikke utsettes for smerte eller annet ubehag under behandlingen Målsetting Korrekt sårdiagnose

Detaljer

SÅRBEHANDLING. Theis Huldt-Nystrøm Hudlege Levanger og Namsos

SÅRBEHANDLING. Theis Huldt-Nystrøm Hudlege Levanger og Namsos SÅRBEHANDLING Theis Huldt-Nystrøm Hudlege Levanger og Namsos Hva er nytt?? Svært lite! Biofilm? Honning? PICO- VAC? Fancy bandasjer? Amelogenin? Beta-glucan? Fluelarver? Jodosorb HVOR SVIKTER DET? Manglende

Detaljer

PolyMem QuadraFoam en multifunksjonell bandasje

PolyMem QuadraFoam en multifunksjonell bandasje PolyMem QuadraFoam en multifunksjonell bandasje PolyMem QuadraFoam PolyMem en multifunksjonell bandasje renser fyller absorberer fukter såret gjennom hele sårhelings fasen PolyMem QuadraFoam består av

Detaljer

Stell og observasjon av innstikksted samt skifte av treveiskran skal dokumenteres. Tilkobling til kateter Bruk av aseptisk teknikk og sterile hansker

Stell og observasjon av innstikksted samt skifte av treveiskran skal dokumenteres. Tilkobling til kateter Bruk av aseptisk teknikk og sterile hansker KORTTIDS SVK VOKSEN KAPITTEL FRA PROSEDYRE 14575: Sentrale venekatetre håndtering og stell Nivå 1 prosedyre for St Olavs Hospital. Gjelder fra 01.04.2014 utgår 01.04.2019. Korttids SVK voksne To ulike

Detaljer

Esther van Praag, Ph.D. - Oversettelse av Camilla Bergstrøm

Esther van Praag, Ph.D. - Oversettelse av Camilla Bergstrøm Ulcerøs pododermatitt side 1 av 5 Ullcerøs pododermattiitttt Esther van Praag, Ph.D. - Oversettelse av Camilla Bergstrøm Advarsel: Denne artikkelen inneholder bilder som kan virke støtende. Pododermatitt

Detaljer

Venøse og arterielle sår

Venøse og arterielle sår Venøse og arterielle sår E L D B J Ø R N F U R N E S L E G E I S P E S I A L I S E R I N G K I R. A V D. N L S H B O D Ø VENØSE SÅR Epidemiologi 70% av alle leggsår 30 50% antas å være posttrombotisk

Detaljer

PRODUKTKATALOG. Katalogen omfatter produkter på rammeavtale: 20402-20419 sårbehandlingsprodukter Helse SørØst

PRODUKTKATALOG. Katalogen omfatter produkter på rammeavtale: 20402-20419 sårbehandlingsprodukter Helse SørØst PRODUKTKATALOG Katalogen omfatter produkter på rammeavtale: 20402-20419 sårbehandlingsprodukter Helse SørØst ALLEVYN Adhesive Klebende polyurethane skumbandasje steril Sårbehandling ved sekundær intensjon

Detaljer

HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon

HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon 113. Nødtelefon 113 bør varsles Ved nedsatt bevissthet og alvorlige pustevansker. Ved akutt

Detaljer

PICC-line Ambulerende sykepleieteam Fagdag før ferien 2014. Ambulerende sykepleieteam

PICC-line Ambulerende sykepleieteam Fagdag før ferien 2014. Ambulerende sykepleieteam PICC-line Fagdag før ferien 2014 1 Hva er en PICC-line? PICC-line er forkortelse for Periferally Inserted Central Catheter En perifer inngang til det sentrale venøse system Brukes til kort og mellomlang

Detaljer

Akutte bivirkninger som omfatter slimhinner og hud i genitalia området Grad CTCAE Beskrivelse Tiltak Ansvar Slimhinner

Akutte bivirkninger som omfatter slimhinner og hud i genitalia området Grad CTCAE Beskrivelse Tiltak Ansvar Slimhinner 1 Sårhet+/-erytem i slimhinnen 2 Flekkvise (hvitlige eller røde) slimhinneforandringer < 1,5 cm i diameter, ikke sammen-hengende, evt. åpne sår. Væsking med/uten lukt 1. Gjenta som ved grad 0 2. Evt. i

Detaljer

Diabetikere og fotsår

Diabetikere og fotsår DIABETES FØTTER FORSØMMES OFTE Diabetikere og fotsår Det er en tverrfaglig og tverretatlig oppgave å forebygge og behandle sår på føttene Kirsti Espeseth Sårpoliklinikken Vestre Viken HF, Drammen sykehus

Detaljer

Urinkatetre, perifere venekatetre, sentralvenøse katetre

Urinkatetre, perifere venekatetre, sentralvenøse katetre Urinkatetre, perifere venekatetre, sentralvenøse katetre Hygienesykepleier Hilde Aasen, Smittevernenheten, SiV mail: hilde.aasen@siv.no tlf 93217022/33343438 Urinkateter Tre kategorier: - Korttidskateterisering,

Detaljer

Får ikke kontakt. Sengeliggende. Ingen bevegelighet. 1/2 porsjon. Skade som omfatter både epidermis, Mindre enn 500 ml. pr. dag. dermis og subcutis.

Får ikke kontakt. Sengeliggende. Ingen bevegelighet. 1/2 porsjon. Skade som omfatter både epidermis, Mindre enn 500 ml. pr. dag. dermis og subcutis. Madrasser Luft Søvn er viktig for god helse og et godt sovemiljø bidrar til dette. Våre madrasser har svært gode egenskaper når det gjelder liggekomfort og trykkavlastning. Et bredt spekter av madrasskjerner

Detaljer

www.thinkpressurecare.co.uk TEMAHEFTE Forebygging av trykksår for pasienter, pårørende og helsepersonell

www.thinkpressurecare.co.uk TEMAHEFTE Forebygging av trykksår for pasienter, pårørende og helsepersonell www.thinkpressurecare.co.uk TEMAHEFTE Forebygging av trykksår for pasienter, pårørende og helsepersonell Innledning Dette heftet er utviklet for å øke folks bevissthet og kunnskap om trykksår, og for å

Detaljer

14.05.2012. www.nifs-saar.no. 400-500 store amputasjoner i Norge årlig. Diabetes HVERT 30. SEKUND FORETAS DET EN

14.05.2012. www.nifs-saar.no. 400-500 store amputasjoner i Norge årlig. Diabetes HVERT 30. SEKUND FORETAS DET EN Forebygging og behandling av diabetesfoten www.nifs-saar.no Kirsti Espeseth Sårpoliklinikken Vestre Viken HF, Drammen sykehus Videreutdanning i Sår, Drammen www.hibu.no FØTTENE TIL DIABETIKERNE Forsømmes

Detaljer

MA102 STOMI KURSMATERIELL: «VANLIGE KOMPLIKASJONER OG RÅD VED TARMSTOMI»

MA102 STOMI KURSMATERIELL: «VANLIGE KOMPLIKASJONER OG RÅD VED TARMSTOMI» KURSMATERIELL: «VANLIGE OG RÅD VED TARMSTOMI» MA102 STOMI Dette er et vedlegg til kurset MA102 Stomi. Det kan skrives ut og anvendes ved rådgivning av stomikunden i apotek. Kursmateriellet er ment til

Detaljer

Grunnleggende prinsipp

Grunnleggende prinsipp Grunnleggende prinsipp for sårbehandling Mari Robberstad Sårsykepleier SUS Hvorfor grunnprinsipp? Gir generell framgangsmåte for sårstell som kan brukes på alle typer sår = standardoppskrift Sårfaglig

Detaljer

Kompresjonsbehandling

Kompresjonsbehandling Kompresjonsbehandling Råd og informasjon til pasienter med venesykdom Blodsirkulasjon Blodsirkulasjonen kan enklest forklares gjennom de tre hovedelementene: hjertet, arteriene og venene. Hjertet pumper

Detaljer

Håndhygiene i helsetjenesten: Ny nasjonal veileder Håndhygienekampanje

Håndhygiene i helsetjenesten: Ny nasjonal veileder Håndhygienekampanje Håndhygiene i helsetjenesten: Ny nasjonal veileder Håndhygienekampanje Ny nasjonal veileder: Hvorfor? Hva er nytt? Hvordan utføre håndhygiene? Når er håndhygiene viktig? Hvorfor er håndhygiene viktig?

Detaljer

Varenummer Navn Mål Forpakning Mepilex XT Silikonbandasje 20 x 20 cm eske av 5 stk 1.093,-

Varenummer Navn Mål Forpakning Mepilex XT Silikonbandasje 20 x 20 cm eske av 5 stk 1.093,- Mepilex XT Myk, absorberende skumbandasje for tykk sårvæske Spesielt utviklet for legg/fotsår, trykksår og traumatiske sår Kanalene i skumbandasjen absorberer sårvæske bort fra såret Såret puster og gror

Detaljer

SØLVETS FUNKSJON I SÅRBUNNEN. Sandnes 2. okt. 07

SØLVETS FUNKSJON I SÅRBUNNEN. Sandnes 2. okt. 07 SØLVETS FUNKSJON I SÅRBUNNEN Sandnes 2. okt. 07 En av de eldste kjente antibakterielle virkemidler som er kjent, helt fra gresk/romersk tid. Ikke toxisk i ren form Sølvtyper Egenskaper : Nanokrystalinsk

Detaljer

Et eksempel. FUNKSJONS- og BEHOVSBASERT KRAVSSPESIFIKASJON. Anskaffelse av

Et eksempel. FUNKSJONS- og BEHOVSBASERT KRAVSSPESIFIKASJON. Anskaffelse av Et eksempel FUNKSJONS- og BEHOVSBASERT KRAVSSPESIFIKASJON Anskaffelse av SAÅ RBEHANDLINGSLØSNINGER Vedlegg nr X, Ma l og Behov Leverandørenes versjon, basert på Difis mal på www.anskaffelser.no Virksomheten

Detaljer

Behandling. Aktivisering og leiring 21.11.2014. Når skaden har skjedd: Behandling, debridering og bandasjering av trykksår

Behandling. Aktivisering og leiring 21.11.2014. Når skaden har skjedd: Behandling, debridering og bandasjering av trykksår Når skaden har skjedd: Behandling generell lokal Behandling, debridering og bandasjering av trykksår Eva Kronholm Heiberg, Klinisk spesialist i sykepleie/sår, M.Sc. Diakonhjemmet E.K.H. 2014 sykehus 2

Detaljer

Lokalbehandling av trykksår, bandasjevalg, larver og pasientrådgiving

Lokalbehandling av trykksår, bandasjevalg, larver og pasientrådgiving Lokalbehandling av trykksår, bandasjevalg, larver og pasientrådgiving v/diabetessykepleier Anita Skafjeld Diabetespoliklinikken Klinikk for forebyggende medisin Oslo universitetssykehus, Ullevål Når fotsår

Detaljer

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre:

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Pasientinformasjon om hjemmepleie Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Distributørinformasjon Spesifikk kontaktinformasjon til distributøren skal føres her 2 Introduksjon Denne pasienthåndboken

Detaljer

Et eksempel pa. HELSEØKONOMISK KRAVSSPESIFIKASJON for anbudskonkurranse pa. SAÅ RBEHANDLING Vedlegg nr X, Helseøkonomi

Et eksempel pa. HELSEØKONOMISK KRAVSSPESIFIKASJON for anbudskonkurranse pa. SAÅ RBEHANDLING Vedlegg nr X, Helseøkonomi Et eksempel pa HELSEØKONOMISK KRAVSSPESIFIKASJON for anbudskonkurranse pa SAÅ RBEHANDLING Vedlegg nr X, Helseøkonomi Basert på kravsspesifikasjon fra anbudskonkurranse i Sverige 1. Helseøkonomi 1.1 Innledning

Detaljer

Trykksår. Avdelingssykepleier Tove Knudsen Fagutviklingssykepleier Eva S. Engebrigtsen

Trykksår. Avdelingssykepleier Tove Knudsen Fagutviklingssykepleier Eva S. Engebrigtsen Trykksår Avdelingssykepleier Tove Knudsen Fagutviklingssykepleier Eva S. Engebrigtsen NPUAP-EPUAP: Definisjon Et trykksår er en avgrenset skade på huden og/eller underliggende vev, vanligvis over et benfremspring,

Detaljer

Fotterapi og kreftbehandling

Fotterapi og kreftbehandling Fotterapi og kreftbehandling Autorisert fotteraput Karina Solheim Fagkongress Stavanger 2015 Kreftoverlevere Man regner at 1 av 3 vil bli rammet av kreft i løpet av livet. Den relative femårsoverlevelse

Detaljer

Pro ntosa n... løsningen for skylling av kroniske sår

Pro ntosa n... løsningen for skylling av kroniske sår Pro ntosa n... løsningen for skylling av kroniske sår optimal sårpleie rask og effektiv fjerning av biofilm absorpsjon av sårlukt kan brukes i opptil 8 uker etter åpning Pro ntosa n... moderne sårrensing

Detaljer

Behandling av akutte bløtdelsskader/idrettsskader

Behandling av akutte bløtdelsskader/idrettsskader Behandling av akutte bløtdelsskader/idrettsskader Hans Petter Stokke Landslagslege Norges Skiforbund Akutte bløtdelsskader Traumatiske skader Belastningsskader Eksempler på akutte traumatiske skader: noen

Detaljer

Sårbehandling ved Porfyri. Disposisjon. Disposisjon. Porfyria Varigata. Forberedelse til foredraget. Noe om huden generelt

Sårbehandling ved Porfyri. Disposisjon. Disposisjon. Porfyria Varigata. Forberedelse til foredraget. Noe om huden generelt Sårbehandling ved Porfyri Porfyria Varigata Hadde ikke kong George III hatt PV hadde kanskje USA vært britisk i dag Av Kåre Steinar Tveit Seksjonsoverlege Hudavdelingen Haukeland Universitetssykehus Flere

Detaljer

10.03.2015. Sårpoliklinikken. Fot- og leggsår. Erfaringer i forhold til oppfølging. Enhetspris på bandasjer må ikke alene avgjøre valget.

10.03.2015. Sårpoliklinikken. Fot- og leggsår. Erfaringer i forhold til oppfølging. Enhetspris på bandasjer må ikke alene avgjøre valget. Fot- og leggsår Kirsti Espeseth Sårpoliklinikken Vestre Viken HF, Drammen sykehus Sårpoliklinikken Tilknyttet karkirurgisk seksjon Åpnet februar 1997 Primært fot- og leggsår Ca. 1500-1600 konsultasjoner

Detaljer

PRØVE i HYGIENE 050/051-E2 HYG FOR KULL 050/051-12, 1.02.2013,

PRØVE i HYGIENE 050/051-E2 HYG FOR KULL 050/051-12, 1.02.2013, 1 PRØVE i HYGIENE 050/051-E2 HYG FOR KULL 050/051-12, 1.02.2013, På flervalgspørsmålene er det kun mulig å krysse av for et svaralternativ, påstanden som stemmer best skal velges. Korrekt svar gir ett

Detaljer

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 4 SIRKULASJONSSVIKT. BRUDD OG VÆSKEBEHANDLING

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 4 SIRKULASJONSSVIKT. BRUDD OG VÆSKEBEHANDLING MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 4 SIRKULASJONSSVIKT. BRUDD OG VÆSKEBEHANDLING Modul 4 Læremål Forstå årsaker til sirkulasjonssvikt Kunne identifisere symptomer på sirkulasjonssvikt.

Detaljer

PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT

PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT INNHOLDSFORTEGNELSE Hva er ulcerøs kolitt?... 5 Symptomer... 7 Diagnose... 9 Årsaker til ulcerøs kolitt... 11 Prognose... 13 Behandling... 13 Hva kan man gjøre selv... 15 Hva

Detaljer

Varenummer Enhed Pris. MS0002 1 Eske 1.236,00. Varenummer Enhed Pris. 4194 1 Eske 598,00. Varenummer Enhed Pris. 873525 1 Eske 42,00

Varenummer Enhed Pris. MS0002 1 Eske 1.236,00. Varenummer Enhed Pris. 4194 1 Eske 598,00. Varenummer Enhed Pris. 873525 1 Eske 42,00 Sår Spesialprodukter BANDASJE SPONGOSTAN STD Bandasje med hemostatisk effekt. Til bruk ved nesetamponade. MS0002 1 Eske 1.236,00 MEDIHONEY HONNINGBANDASJE GEL 5X5CM MEDIHONEY Honningbandasje inneholder

Detaljer

TENS ved sårtilheling

TENS ved sårtilheling BEHANDLINGSVEILEDER TENS ved sårtilheling TENS: Transkutan Elektrisk Nervestimulering Hva er sår? Sår kan i hovedsak kategoriseres som akutte og kroniske sår. Akutte sår gror forholdsvis raskt mens kroniske

Detaljer

Varenummer Enhed Pris Eske 50,00. Varenummer Enhed Pris. 7308S 1 Eske 560,00. Varenummer Enhed Pris Eske 625,00

Varenummer Enhed Pris Eske 50,00. Varenummer Enhed Pris. 7308S 1 Eske 560,00. Varenummer Enhed Pris Eske 625,00 Sår Spesialprodukter NOBALUMENAL STERIL ØYEKOMP 54X70MM Steril, oval bandasje med sveisede kanter som hindrer partikkelslipp. 873525 1 Eske 50,00 INTRASITE SÅRGEL 8GR Steril, klar hydrogel i Applipak doseringssystem

Detaljer

Effektiv fotog sårpleie. Be Unstoppable

Effektiv fotog sårpleie. Be Unstoppable Effektiv fotog sårpleie Compeed -produktene er utformet av eksperter på skadet hud og sårpleie for å... være diskret gi umiddelbar smertelindring gi rask leging...for mange forskjellige hudproblemer. Unik

Detaljer

Medema Norge AS Tlf. 815 32 400

Medema Norge AS Tlf. 815 32 400 BRUKSANVISNING FOR DYNAMISK OVERMADRASSYSTEM PLEXUS P101-E Medema Norge AS Tlf. 815 32 400 Plexus P101-E er en anatomisk utformet dynamisk overmadrass med lavtrykkteknologi. Madrassen er bygget opp med

Detaljer

BARRIEREPLEIE BARRIEREPLEIE: Hensikt: Hindre smitte mellom pasienter. Barriere betyr hindring/grense. Skape en barriere mellom pasienter.

BARRIEREPLEIE BARRIEREPLEIE: Hensikt: Hindre smitte mellom pasienter. Barriere betyr hindring/grense. Skape en barriere mellom pasienter. BARRIEREPLEIE Hensikt: Hindre smitte mellom pasienter. BARRIEREPLEIE: Barriere betyr hindring/grense. Skape en barriere mellom pasienter. Barriere påp en og samme pasient. HENSIKTEN MED BARRIEREPLEIE ER

Detaljer

Vi håper at PP-presentasjonen vil bli til nytte for praksisfeltet. Med vennlig hilsen Britt Hjerpekjønn og Sidsel Riisberg Paulsen

Vi håper at PP-presentasjonen vil bli til nytte for praksisfeltet. Med vennlig hilsen Britt Hjerpekjønn og Sidsel Riisberg Paulsen Vi håper at PP-presentasjonen vil bli til nytte for praksisfeltet. Med vennlig hilsen Britt Hjerpekjønn og Sidsel Riisberg Paulsen IV BEHANDLING PÅ SYKEHJEM Fokus på 4 tilstander Dehydrering Urinveisinfeksjon

Detaljer

Del 3. 3.7 Hjertesykdommer

Del 3. 3.7 Hjertesykdommer Del 3 3.7 Hjertesykdommer 1 Sirkulasjonssystemet Sirkulasjonssystemet består av Hjertet, blodet og blodårene Sirkulasjonssystemets oppgave Transportere oksygen, vann, varme, næringsstoffer og andre nødvendige

Detaljer

Oppfølging av risikopasienter

Oppfølging av risikopasienter Oppfølging av risikopasienter Lise Bjerke Avdelingssykepleier Spinalenheten Nevrologisk avd. Haukeland Universitetssykehus Spinalenhetens målsetningm Spinalenheten skal ha ansvar for rehabilitering og

Detaljer

Prøvetaking fra sår. Når og hvordan

Prøvetaking fra sår. Når og hvordan Prøvetaking fra sår Når og hvordan Når er det indisert å ta dyrkingsprøve? Hvis funnet kan ha betydning for valg av behandling Hvis systemisk antibiotikabehandling kan være aktuelt Hvis funnet kan ha betydning

Detaljer

Del 3. 3.5 Diabetes mellitus

Del 3. 3.5 Diabetes mellitus Del 3 3.5 Diabetes mellitus 1 Hva er diabetes? Kronisk sykdom som fører til høyt blodsukker fordi bukspyttkjertelen har sluttet med eller produserer for lite produsere insulin Bukspyttkjertelen ligger

Detaljer

21.05.2012. 3.5 Diabetes mellitus. Hva er diabetes? Type 1 Diabetes. Del 3

21.05.2012. 3.5 Diabetes mellitus. Hva er diabetes? Type 1 Diabetes. Del 3 Del 3 3.5 Diabetes mellitus 1 Hva er diabetes? Kronisk sykdom som fører til høyt blodsukker fordi bukspyttkjertelen har sluttet med eller produserer for lite produsere insulin Bukspyttkjertelen ligger

Detaljer

Vi har to kretsløp i kroppen. Det ene heter det lille kretsløpet. Det andre heter det store kretsløpet. kretsløpet pumpes blod ut fra hjertet

Vi har to kretsløp i kroppen. Det ene heter det lille kretsløpet. Det andre heter det store kretsløpet. kretsløpet pumpes blod ut fra hjertet hjertet pumper ut blod, og trekker seg sammen etterpå. Hvis du kjenner på en arterie, kan du føle hvert hjerteslag, hjertet pulserer. Derfor kalles arteriene pulsårer. Det er disse pulsårene som frakter

Detaljer

PRAKTISK BRUK AV SMERTEPUMPER

PRAKTISK BRUK AV SMERTEPUMPER PRAKTISK BRUK AV SMERTEPUMPER Cadd legacy Braun perfusor ME Kunnskap om de ulike medikamentene som blir brukt; virkning og bivirkning Ansvar for rett dose til rett tid Kunnskap om og ferdigheter i bruk

Detaljer

RIKTIG SÅRDIAGNOSE GIR RETT BEHANDLING? Hva må vi vite? Førstelektor Arne Langøen Høgskolen Stord/Haugesund

RIKTIG SÅRDIAGNOSE GIR RETT BEHANDLING? Hva må vi vite? Førstelektor Arne Langøen Høgskolen Stord/Haugesund RIKTIG SÅRDIAGNOSE GIR RETT BEHANDLING? Hva må vi vite? Førstelektor Arne Langøen Høgskolen Stord/Haugesund To diagnostiske systemer i sårbehandlingen Morfologisk inndeling Rene, granulerende sår Sår med

Detaljer

TRAKEOSTOMI INFORMASJON TIL DEG SOM ER TRAKEOSTOMERT

TRAKEOSTOMI INFORMASJON TIL DEG SOM ER TRAKEOSTOMERT TRAKEOSTOMI INFORMASJON TIL DEG SOM ER TRAKEOSTOMERT 1 Det å bli Trakeostomert/kanylebærer/kanylebruker medfører en ny livssituasjon. Tilstanden kan medføre visse utfordringer. Målet med denne informasjonen

Detaljer

3M Foam skumbandasje. Helse. Ikke klebende skumbandasje med barriere - lang brukstid. f o r s k n i n g o g u t v i k l i n g

3M Foam skumbandasje. Helse. Ikke klebende skumbandasje med barriere - lang brukstid. f o r s k n i n g o g u t v i k l i n g Helse f o r s k n i n g o g u t v i k l i n g Håndtering av sårvæske er en utfordring for pleiepersonalet. Sår som væsker mye krever hyppige bandasjeskift. Det medfører ikke bare store kostnader, men er

Detaljer

Oppstår når den indre kropps-temperaturen synker under det normale. Dette er en meget kritisk og livstruende situasjon.

Oppstår når den indre kropps-temperaturen synker under det normale. Dette er en meget kritisk og livstruende situasjon. 1 Vi skiller mellom generell og lokale frostskader. Generell Oppstår når den indre kroppstemperaturen synker under det normale. Dette er en meget kritisk og livstruende situasjon. Årsak: Dårlig bekledning

Detaljer

Pasientguide. Lymfødempoliklinikk

Pasientguide. Lymfødempoliklinikk Pasientguide Lymfødempoliklinikk 1 Lymfødempoliklinikk Enhet fysioterapi og ergoterapi på Klinikk Kirkenes har poliklinisk tilbud til pasienter med lymfødem. Lymfødempoliklinikken prioriterer Pasienter

Detaljer

Differensialdiagnoser- alt er ikke venøse leggsår..

Differensialdiagnoser- alt er ikke venøse leggsår.. Differensialdiagnoser- alt er ikke venøse leggsår.. Carl Fredrik von Krogh, lege i spesialisering i sammarbeid med Synnøve Aske Høyland, sårspl Hanne Rusten Wærnes, klinisk spesialist i sårspl Hudavdelingen,

Detaljer

Sirkulasjonsfysiologisk utredning av den karsyke pasient. Symptomgivende PAS. PAS - Overlevelse. PAS Overlappende sykdom.

Sirkulasjonsfysiologisk utredning av den karsyke pasient. Symptomgivende PAS. PAS - Overlevelse. PAS Overlappende sykdom. Sirkulasjonsfysiologisk utredning av den karsyke pasient www.karkirurgi.org/pmu.htm Einar Stranden Sirkulasjonsfysiologisk seksjon Oslo Vaskulære Senter Oslo universitetssykehus, Aker Med «karsyk pasient»

Detaljer

Varenummer Enhed Pris Eske 206,00. Varenummer Enhed Pris Eske 607,00. Varenummer Enhed Pris. 7308S 1 Eske 544,00

Varenummer Enhed Pris Eske 206,00. Varenummer Enhed Pris Eske 607,00. Varenummer Enhed Pris. 7308S 1 Eske 544,00 Sår Spesialprodukter NOBATAMP GASTAMPONADE STER 2X40CM Sterilt tamponadebind fra Nobatamp, 22-tråds, uelastisk. 631402 1 Eske 206,00 INTRASITE SÅRGEL 25GR Steril, klar hydrogel i Applipak doseringssystem

Detaljer

D A G K I R U R G I. Informasjon i forbindelse med dagkirurgiske inngrep. 3. avdeling - Betanien Hospital, Skien. Relieff - Elisabeth Helvin

D A G K I R U R G I. Informasjon i forbindelse med dagkirurgiske inngrep. 3. avdeling - Betanien Hospital, Skien. Relieff - Elisabeth Helvin D A G K I R U R G I Relieff - Elisabeth Helvin Informasjon i forbindelse med dagkirurgiske inngrep 3. avdeling - Betanien Hospital, Skien 2 Velkommen til Ortopedisk avdeling, Betanien Hospital. Du skal

Detaljer

Vakuumbehandling av sår: Pasientveiledning

Vakuumbehandling av sår: Pasientveiledning Vakuumbehandling av sår: Pasientveiledning Hei! I denne brosjyren kommer vi til å fortelle deg om hvordan din vakuumbehandling (NPWT) fungerer og hvorfor vi har valgt å behandle ditt sår med den denne

Detaljer

Hovne bein og venøse leggsår

Hovne bein og venøse leggsår Hovne bein og venøse leggsår 10.09.15 Overlege og stipendiat Silje M. Solberg Hudavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus Sår på fot og legg 1 Venøse: 60-70% Arterielle: 5-10%, perifert, dype, hurtig

Detaljer

10.11.2011. Førstehjelp hos hund. Av Kari Syversen Klinikkassistent ved Din Dyrlege, Aurskog

10.11.2011. Førstehjelp hos hund. Av Kari Syversen Klinikkassistent ved Din Dyrlege, Aurskog Førstehjelp hos hund Av Kari Syversen Klinikkassistent ved Din Dyrlege, Aurskog 1 Mål for kvelden Kunne gjøre en vurdering av den skadde hunden, avgjøre tiltak og vurdere om/eller hvor fort dyret trenger

Detaljer

Trykkavlastning Muskelspenninger. Forebygging og behandling Liggesår

Trykkavlastning Muskelspenninger. Forebygging og behandling Liggesår Trykkavlastning Muskelspenninger Forebygging og behandling Liggesår -labben NORSKE PRODUKTER TIL FOREBYGGENDE BRUK OG BEHANDLING AV TRYKKSÅR Avlaster områder som er utsatt for trykk-/liggesår Bedrer mulighetene

Detaljer

Behandling av diabetesfotsår i Helse Nord. Tor Claudi, Nordlandssykehuset

Behandling av diabetesfotsår i Helse Nord. Tor Claudi, Nordlandssykehuset Behandling av diabetesfotsår i Helse Nord Tor Claudi, Nordlandssykehuset MEKANISMEN BAK SÅR Trykket fra kallus virker på vevet under, og skadet vev med blødninger og sårdannelser oppstår som følge av

Detaljer

Undervisning D 15 26.02.15 VEDLEGG 3

Undervisning D 15 26.02.15 VEDLEGG 3 Undervisning D 15 26.02.15 Sirkulasjonssystemet: Består av: hjertet, blodårene og blodet Hensikt: sørge for å tilføre alle kroppens celler oksygen og næringsstoffer, og fjerne CO2 og avfallstoffer Svikt

Detaljer

Åreknuter Pasientinformasjon

Åreknuter Pasientinformasjon Åreknuter Pasientinformasjon Informasjon til deg som har åreknuter: Åreknuter (varicer) er synlige, uregelmessige utvidelser i beinas overfladiske blodårer (vener). Årsak til dette er oftest en kombinasjon

Detaljer

KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG?

KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? Vurdering av barnet Du kommer sikkert mange ganger til å stille deg selv spørsmålet: Er barnet mitt friskt nok til å være i

Detaljer

DEN AVKLARENDE SAMTALEN

DEN AVKLARENDE SAMTALEN DEN AVKLARENDE SAMTALEN 19.NOVEMBER Kurs i «Livets siste dager plan for lindring i livets sluttfase» Karin Hammer Kreftkoordinator Gjøvik kommune Palliasjon Aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter

Detaljer

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 7 HYPOTERMI,BRANN -,ETSE OG ELEKTRISKE SKADER. HLR VED DRUKNING

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 7 HYPOTERMI,BRANN -,ETSE OG ELEKTRISKE SKADER. HLR VED DRUKNING MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 7 HYPOTERMI,BRANN -,ETSE OG ELEKTRISKE SKADER. HLR VED DRUKNING Modul 7 Læremål Beskrive farer og symptomer på mild, moderat og alvorlig hypotermi Kunne

Detaljer

Cederroth Førstehjelp Produktkatalog

Cederroth Førstehjelp Produktkatalog Cederroth Førstehjelp Produktkatalog Cederroth AB, Kanalvägen 10A, Box 715, SE-194 27 Upplands Väsby, Sverige. Tel. +46 (0)8 590 96300, Faks. +46 (0)8 590 30953, firstaid@cederroth.com www.firstaid.cederroth.com

Detaljer

Kroniske leggsår. Emnekurs hudsykdommer i allmennpraksis SUS 140212. Kristian Enerstvedt, ass. lege Haugesund Revmatismesykehus, hudavdeling.

Kroniske leggsår. Emnekurs hudsykdommer i allmennpraksis SUS 140212. Kristian Enerstvedt, ass. lege Haugesund Revmatismesykehus, hudavdeling. Kroniske leggsår Emnekurs hudsykdommer i allmennpraksis SUS 140212. Kristian Enerstvedt, ass. lege Haugesund Revmatismesykehus, hudavdeling. Venøs insuffisiens i underekstremiteter Venøse leggsår Arterielle

Detaljer

Neglesopp I N F O R M A SJ O N O M E T VA N L I G P R O B L E M

Neglesopp I N F O R M A SJ O N O M E T VA N L I G P R O B L E M Neglesopp I N FO R M A SJ O N O M E T VA N L I G P RO B L E M Neglesopp er et vanlig problem. Fotsopp er enda mer vanlig og er ofte en forutsetning for at en person skal få neglesopp på tærne. Fotsopp

Detaljer

Til deg som skal få kneprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå.

Til deg som skal få kneprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. Til deg som skal få kneprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. SØ-109116 Operasjonsdato: Innhold 4 Årsak til kneproteseoperasjon Hva er en kneproteseoperasjon?

Detaljer

Trykkavlastende produkter. Lanapelle

Trykkavlastende produkter. Lanapelle Trykkavlastende produkter 913 10 878 Lanapelle Innhold Om Lanapelle... 3 Trykkavlastning... 4 Saueskinn (63x92cm)... 5 Sete-/ryggavlaster... 6 Armbeskytter... 7 Fotavlaster... 8 Leggavlaster... 9 Hælbeskytter...

Detaljer

Veileder i identifisering av en risikofot hos diabetikere

Veileder i identifisering av en risikofot hos diabetikere Veileder i identifisering av en risikofot hos diabetikere For autoriserte Fotterapeuter som er medlemmer av Fotterapeutforbundet i Norge Målet er at alle fotterapeuter i Norge som er medlemmer av Fotterapeutforbundet

Detaljer

05.02.2010. Diabetes i kombinasjon med andre sykdommer. Kristian Furuseth. Diabetes øker sjansen for andre sykdommer Type 2 diabetes

05.02.2010. Diabetes i kombinasjon med andre sykdommer. Kristian Furuseth. Diabetes øker sjansen for andre sykdommer Type 2 diabetes Diabetes i kombinasjon med andre sykdommer Kristian Furuseth Spesialist i allmennmedisin Diabetesklinikken Lillestrøm Diabetes øker sjansen for andre sykdommer Type 2 diabetes Hjerte- og karsykdom Risikoen

Detaljer

Kan jeg gå i barnehagen i dag?

Kan jeg gå i barnehagen i dag? Kan jeg gå i barnehagen i dag? En brosjyre om barn, barnehage og sykdom Revidert 20.10.2014 INFORMASJON TIL FORELDRE OG FORESATTE SOM HAR BARN I LØKEBERGSTUA BARNEHAGE Du kommer sikkert mange ganger til

Detaljer

Basale smittevernrutiner i helsetjenesten

Basale smittevernrutiner i helsetjenesten Smittevernkontoret Hilde Toresen T: 51508583 Anita Rognmo Grostøl T: 51508569 Hilde.toresen@stavanger.kommune.no Anita.rognmo.grostol@stavanger.kommune. no Torgveien 15 C 4016 Stavanger Basale smittevernrutiner

Detaljer

Mål for kvelden Kunne gjøre en vurdering av den skadde hunden, avgjøre tiltak og vurdere om/eller hvor fort dyret trenger dyrlegehjelp

Mål for kvelden Kunne gjøre en vurdering av den skadde hunden, avgjøre tiltak og vurdere om/eller hvor fort dyret trenger dyrlegehjelp 1 Førstehjelp hos hund Av Kari Syversen Klinikkassistent ved Din Dyrlege, Aurskog 2 3 4 5 6 7 Mål for kvelden Kunne gjøre en vurdering av den skadde hunden, avgjøre tiltak og vurdere om/eller hvor fort

Detaljer

Førstehjelp En kortfattet innføring fra Norges Motorsportforbund

Førstehjelp En kortfattet innføring fra Norges Motorsportforbund Førstehjelp En kortfattet innføring fra Norges Motorsportforbund (Innføringen gir ikke fullverdig førstehjelpskompetanse, og må kun sees på som en innføring over noen viktige prinsipper for handling ved

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Kneartroskopi Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få utført artoskopisk kirurgi i kne. Se i tillegg folder med generell informasjon om innleggelse eller

Detaljer