RETNINGSLINJER FOR SÅRBEHANDLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RETNINGSLINJER FOR SÅRBEHANDLING"

Transkript

1 RETNINGSLINJER FOR SÅRBEHANDLING Innholdsfortegnelse: Generelle prinsipper s. 3-4 Produktene s. 5 Trykksår 6-8 Oppstår på et avgrenset område fordi underlaget eller annet presser mot huden og hindrer blodsirkulasjon lokalt. Vevskade oppstår hvis sirkulasjonen hindres i 0,5 3 timer. Huden får ikke oksygen eller næring og celler dør. Trykksår begynner med rød hud lokalisert til steder på kroppen som er utsatt for trykk. Det mest vanlige er på setet til liggende pasienter. Det kan ta flere er fra skaden er oppstått til sår vises i huden. Massasje alene vil framskynde sårdannelsen i de tilfeller der det er generell dårlig perifer sirkulasjon, da dette øker behovet for oksygen uten at tilgangen er sikret. Den beste forebyggende behandling er trykkavlastning. Avhengig av det truende trykksårets lokalisering kan ulike trykkavlastende hjelpemidler tas i bruk. Som for eksempel trykkavlastende og hudforsterkende bandasje, trykkavlastende madrass eller pute. Stadig forandring i sengeleie og sittestilling forebygger trykksår. Kuttsår og rifter 9 Behandlingen vil være avhengig av sårets størrelse og hvor uren gjenstanden var. Store kutt må syes. Hudavskrapninger 10 Dette er svært vanlige sår hos eldre. Normale aldersforandringer gjør huden mer skjør. I tillegg kan visse typer legemidler, f.eks. kortisonpreparater, nedsette elastisiteten i huden. Brannsår Disse sårene er i utgangspunktet rene og må behandles sterilt for å unngå infeksjon. Akutt førstehjelp er å skylle med rent vann ideelt 15 til 20. Skyll lenge! Rev. desember 2007 Side 1

2 Venøse leggsår 13 Statistisk har ca 1% av befolkningen hatt venøse leggsår. Altså ganske vanlig. I hovedsak skyldes dette svikt i de dype venene i bena. Noen har også svikt i i det overfladiske venøse systemet. Legen skal stille diagnose før relevant behandling startes. Det som er viktig å avklare er om det samtidig foreligger en arteriell svikt, om det er grunnlag for innleggelse i sykehus for ytterligere utredning eller kirurgisk inngrep, eller om det er grunnlag for å ta en bakteriell undersøkelse (dette gjelder for så vidt alle urene sår). Visuelt er sårene preget av å være lite avgrensede, lokalisert til ankelen på benets innside. Huden rundt såret er ofte brun/rødpigmentert med ødemer pga. den venøse svikt. Behandlingstrategi og generell anbefaling: Ved venøse leggsår er kompresjon og vurdering av indikasjon for venekirurgi helt nødvendig. Arterielle sår 14 Sårene kjennetegnes med klart avgrensede sårkanter, nærmest utstanset. Nekroser sees hyppig. Smerter er vanlig i såret, men også i forhold til generell hypoxi ved elevasjon av benet. Kompresjonsbehandling er kondtraindisert. Diabetiske sår 15 Sårene er ofte lokalisert til tær og over ben fremspring nær føttene. Årsaken er som ved andre arterielle sår, arteriosklerose. Forskjellene ligger i at det hyppigst sees forsnevringer i de små arteriene/arteriolene; derfor en overhyppighet av sår på foten. Svarte nekroser sees ofte med blek og kald hud rundt såret. Vær obs på faren for mulig nevropati, disse pasientene har lite til ingen smertefølelse. Rev. desember 2007 Side 2

3 SÅRFASER Skorpedannelse Opprydning Nybygging Etablering og innredning Fibrinutskillelse. I såret er det flere mekanismer som skal hindre blodtap og opprette et miljø for sårtilheling så raskt som mulig. Ett av disse er en kjemisk kjedereaksjon som leder til dannelsen av protein-filament i en nettlignende struktur - fibrin. Nettet fanger opp blodceller og blodplater og det dannes en koagel som vil utvikle seg til en skorpe. Inflammasjonsfasen. Økt blodgjennomstrømming lokalt rundt såret eller skaden. Årene «lekker» ut stor mengde vevsvæske som er rikt på proteiner. Dette gir de hvite blodlegemene optimale «arbeidsbetingelser». Noen leukocytter dreper bakterier og andre mikroorganismer, andre «rydder vekk» dødt vev og atter andre bidrar med vekstfaktorer til sårtilhelingen. Granulasjonsfasen. I dype sår vokser det først et granulasjonsvev. Dette er et «foreløpig» vev som erstatter det tapte vevet i underhuden og de underliggende strukturer. Et sundt granulasjonsvev er rikt på kapillærårer slik at forsyningen av oksygen og næringsstoffer sikres. En optimal dannelse av granulasjonsvev krever fuktig miljø, fritt for nekrotisk vev, uttørkede døde celler og nedbrytningsprodukter. Etter at såret/sårhulen er fylt med granulasjonsvev starter innvekst av epitelceller. Ved overfladiske sår, der bare epidermis eller overhuden er skadet, kan den endelige repareringen starte med en gang. Det skjer ved at epitelceller vokser inn fra kantene eller vokser utover fra rester av epitelceller som finne i såret. Modning. Avhengig av skadens omfang og sårets dybde kan modningsfasen pågå i flere år. Foruten at kapillærnettet skal gjenoppbygges skal også hårfollikler, talgkjertler, svettekjertler og annet gjenoppbygges. Tidlig i denne fasen er det fare for at sår etablerer seg igjen. Dette gjelder spesielt for trykksår. PRINSIPPER VED SÅRBEHANDLING. Renhet er ikke det samme som sterilt. Sterilt behandlingsprinsipp praktiseres kun ved brannsår og oprasjonssår. En stabil temperatur på mellom 32 og 37 C gir optimale vilkår for celledeling. 1. Renhet. Dette er viktig for å hindre infeksjon og for å fremme dannelse av granulasjonsvev og epitelvev. Bruk rikelig rent lunkent vann, opptil en liter ved hver skylling. Dette er den mest effektive måten å vaske bort bandasjerester, forurensing og puss på. Nekrotisk vev hindrer dannelse av granulasjonsvev. Nekrose fjernes best mekanisk. Som regel er vi for forsiktige når vi skal skrape, kutte eller klippe vekk nekrose. Involver legen dersom du er usikker på om eller hvor mye nekrotisk vev du kan fjerne selv. Av og til er poliklinisk behandling av kirurg riktig behandling. 2. Temperatur. En effektiv sårtilheling er avhengig av normal celledeling. Det skjer optimalt ved temperatur mellom C. Dersom et sårstell tar 15 minutter oppstår det et dramatisk temperaturfall. Sårstellet skal ta kortest mulig tid men være grundig. Jo større sårflaten er jo raskere synker temperaturen. Vann eller annen væske til rengjøring, evt. desinfeksjon og Intra Site gel skal varmes opp til 37 C. Trekk fra vindu eller vifte (selv varm luft) vil forårsake økt fordamping fra sårflaten og temperaturen synker. Ideelt bør det være så varmt i rommet som mulig. Ved et temperaturfall vil det ta flere timer å oppnå effektivt miljø for opprensing (de hvite blodlegemenes aktivitet) og celledeling - vekst av nytt vev. Derfor er det av svært stor betydning at en utfører sårskift så sjelden som mulig for eksempel hver 7.. Grønnsåpebad er ikke å anbefale pga. fare for masserasjon. Hvis grønnsåpebad, maks 5 minutter med medisinsk grønnsåpe med lav ph, eller Lactasyd. Grønnsåpebad er kontraindisert ved diabetiske fotsår! Rev. desember 2007 Side 3

4 FUKTIGHET viktig for å erstatte en ufullstendig blodforsyning. NÆRING til såret og næring til kroppen. Protein er viktig byggesten. 3.Fuktighet. Alle celler må ha fuktighet for å overleve. I en sårflate eller -hule vil det være ufullstendig blodforsyning. Da er gamle og nye celler helt avhengig av et fuktig miljø for å få oksygen, næringsstoffer og vitaminer. De hvite blodlegemene trenger vevsvæske for å utføre jobben med å «spise» bakterier og levere vekstfaktorer til granulasjonsvev. 4. Næring. Selve sårflaten får næring fra blodbanen via vevsvæsken som danner seg under bandasjen i såret. Protein er vår viktigste byggestein. Derfor er det viktig at vi har et fokus på om kostholdet inneholder nok protein. Ved tilheling av større sår øker behovet for inntak av proteiner over det normale. Rikelig inntak av væsker er også av stor betydning for tilheling av sår. Det motvirker slapphet og oppgitthet slik at den som har sår beveger seg mer enten vedkommende er oppegående eller sengeliggende i perioden. Spesielt for trykksår er dette viktig. En hydrert kropp har bedre evne til å transportere oksygen, næringsstoffer og vitaminer til «byggeplassen»- såret. SÅRINFEKSJON Med sårinfeksjon menes puss og sekret i overflatiske eller dype sår. Kliniske infeksjonstegn i huden er rødhet, varme, smerte og hevelse. Bakteriefunn i trykksår, leggsår eller andre sår uten slike kliniske tegn, blir vanligvis ikke betraktet som infeksjon, men som bakteriekolonisering. INFEKSJONSFOREBYGGING Smykker skal ikke benyttes. God håndhygiene før, under og etter stell er viktig. Korrekt håndtering av sårstellutstyr (sterilt, rent og urent). Sår med infeksjon stelles i slutten av pleierunden. Hansker benyttes i sårstell. Beskyttelsesforkle benyttes med fare for at arbeidsdrakten kan bli forurenset med smitteførende materiale, eller hvis det er resistente bakterier. Munnbind benyttes ved fare for sprut med infeksiøst materiale. Korrekt prøvetaking og forsendelse. Rev. desember 2007 Side 4

5 PRODUKTENE er valgt ut fra de prinsipper som er nevnt foran og er i henhold til gjeldende anbudsavtale. Disse retningslinjene danner en standard for sårbehandling. Mennesker og sår er ulike og det vil dukke opp sårbehandling som vil kreve annen behandling og andre produkter. Før det bestilles andre produkter enn de som er oppført på lagerlisten skal det dokumenteres at standard ikke førte fram eller ville føre fram. Beskriv behov og spør om råd for behandling. Vær oppmerksom på at flere av produktene kan være identiske med produkter dere er svært vant til å bruke men har et helt annet navn. Et eksempel kan være PolyMem og Allevyn. Begge er skumbandasjer av polyurethan-skum med høy absorbsjonskapasitet og opprettholder et fuktig sårmiljø. Fikseringsbandasjer må velges ut fra sårets lokalisering og pasientens hud. Følgende produkter er valgt: Easifix - elastisk bind. Hypafix - selvheftende non-voven (elastisk i bredden), kan legges over hele bandasjen uten å forhindre fordamping. Opsite Flexifix vanntett og transparent, skal fikseres kun rundt kanten av bandasjen. Bortsett fra når såret skal beskyttes ved dusjing/ bad. Silketape brukes når pasienten reagerer eller er allergisk og annet valg er uaktuelt. I retningslinjene er disse bandasjene kalt med en fellesnevner -. Trykksår Rev. desember 2007 Side 5

6 Produkt Skiftfrekvens Andre viktige momenter Stadium 1: Hel hud Stadium 2: Overfladisk skade med blemmer, sprekker, hudavskrapning dyp hudskade Vedvarende dyprød misfarging Nekrotiske Ikke nekrotisk Granulerende Melolin evt. Duoderm Signal Allevyn hæl som beskyttelse. IntraSite gel og Melolin Opsite Flexifix Easifix. Mepitel/Jelonett Med Melolin over + Mepilex/ Polymem 1) Aquacel med DuoDerm Signal over. 2) Mefra abs. Carbonet v/ luktprobl. Intra-Site gel og Mepilex med Opsite Flexifix over. Daglig observering. La bandasjen ligge på så lenge huden er hel og bandasjen ligger ordentlig Duoderm kun på ikke væskende sår Skiftes lig. Uten nekrose kan bandasjen ligge fra 3-4 er eller når den er gjennomtrukket. Skiftes hver 5-7. Eller når ca 70% er gjennomtrukket. 1)Skal kun skiftes når fukt når inntil markert linje på DuoDerm Signal. 2)Brukes ved sårskift hver Kan sårutviklingen stanses på dette stadiet er mye lidelse spart for pasienten og mye verdifull tid kan brukes til god omsorg og pleie. Drøft i pleiegruppa hva årsaken er eller kan være til at huden er rød og et trykksår er under utvikling. Målet er å fjerne den direkte årsaken ved god trykkavlastning og hindre medvirkende årsaker som dehydrering, mangel på viktige næringsstoffer, passivitet, dempe febertilstand, stadig utsette hudområde for urin og avføring, m.m. Vær «aggressive» i denne fasen for om mulig å hindre utvikling av et åpent sår. Nekrotisk vev må fjernes for at såret skal gå over i en tilhelingsfase. Intra- Site gel vil gjøre det meste av denne jobben. Men av og til er det helt nødvendig å gjøre en mekanisk rensing med kurette.ved sort nekrose skjæres et kryss med skalpell, før IntraSite gel legges oppå. Det skal ikke blø. VIT HVA DU GJØR! Dersom du er usikker på hva som skal fjernes og hvor mye du kan ta hver gang, henvis pas. til Kir.Pol Kontakt lege hvis du er usikker. Kanskje en kirurg må slippe til før lig sårstell fortsetter. Husk at det er ideelt å skifte så sjelden som hver 7.. Da oppnås optimale forhold for sårtilheling. Alt.1 brukes for å absorbere økt sekresjon fra såret. Dersom infeksjonen i såret medfører at såret utvikler seg negativt må lege vurdere behandlingen og eventuelt medikamentell behandling. Det kan da være at «åpen» behandling blir valgt 2), og såret skiftes på hver. Dersom såret er illeluktende og hemmer trivsel og sosialt velvære for pasienten kan det være verdt å prøve en bandasje som hemmer lukt. Såret er renset opp og skal ha ro, fuktighet og riktig temperatur. Nok drikke, fullstendig ernæring og god trivsel er viktige faktorer for tilhelingsprosessen. Rev. desember 2007 Side 6

7 Epitelisert 1)Intra-Site gel, Allevyn og Easifix/ Hypafix OpSite Flexifix 1) brukes helt til såret er helt lukket, hel hud. Da kan Op-Site F brukes. Husk at sårtilhelingen ikke er helt ferdig selv om såret er dekket med nytt epitel. Mange strukturer og funksjoner i underhuden skal gjenopprettes. Det blir en skjønnsmessig vurdering hvor lenge det er behov for bandasje på såret. Selve modningsfasen vil foregå i svært lang tid etterpå. Stadium 3: Dypt underminert sår Nekrotiske Sterk væskende Granulerende Epitelisert 1)IntraSite gel og Polymem Sikpasta Opsite Flexifix/ Easifix 2)IntraSite gel og sinkpasta Melolin og Mesorb IntraSite gel, sinkpasta Aquacel og Melolin OpSite Flexifix ekstra Mesorb over Melolin IntraSite gel, Allevyn og IntraSite gel og Mepilex/ Allevyn 1) Easifix/ Hypafix/ 2) Opsite Flexifix Skiftes lig Skiftes ved behov, men helst ikke oftere enn hver 5. Nekrotisk vev må fjernes for at såret skal gå over i en tilhelingsfase. Intra- Site gel vil gjøre det meste av denne jobben. Men av og til er det helt nødvendig å gjøre en mekanisk rensing med kurette. Ved sort nekrose skjæres et kryss med skalpell, før IntraSite gel legges oppå. Det skal ikke blø. VIT HVA DU GJØR! Dersom du er usikker på hva som skal fjernes og hvor mye du kan ta hver gang, henvis pas. til Kir pol. Eller kontakt lege. Kanskje en kirurg må slippe til før lig sårstell fortsetter. Ingen bandasje skal presses ned i sårhulen. Bruk da heller rikelig med Intra-Site gel. Såret er renset opp og skal ha ro, fuktighet og riktig temperatur. Nok drikke, fullstendig ernæring og god trivsel er viktige faktorer for tilhelingsprosessen. Allevyn kan ligge i såret opptil 5 er. Den er mettet når bandasjen er lysbrun og det vaffelformede mønsteret eser litt utover. 1) brukes helt til såret er helt lukket, hel hud. Da kan 2) Op-Site Flexifix brukes. Husk at sårtilhelingen ikke er helt ferdig selv om såret er dekket med nytt epitel. Mange strukturer og funksjoner i underhuden skal gjenopprettes. Det blir en skjønnsmessig vurdering hvor lenge det er behov for bandasje på såret. Selve modningsfasen vil foregå i svært lang tid etterpå. Rev. desember 2007 Side 7

8 Stadium 4: Dyp sårhule gjennom alle vevslag ned til muskelfacie, sener eller benvev. Nekrotiske Steril prosedyre ved synlig benvev. Til skylling med sterilt vann, bruk gjerne et kvinnekateter koblet til en stor sprøyte, for lettere å komme til. 1) Aquacel og Melolin Opsite Flexifix/ easifix 2) IntraSite gel, sinkpasta Melolin og Mesorb Aquacel og Melolin Opsite Flexifix Skiftes lig Skiftfrekvens avhenger av sekr.mengden, men helst ikke oftere enn hver Ved synlig benvev/ sener kontaktes lege for mulig revisjon, ellers: Nekrotisk vev må fjernes for at såret skal gå over i en tilhelingsfase. IntraSite gel vil gjøre det meste av denne jobben. Men av og til er det helt nødvendig å gjøre en mekanisk rensing med kurette. Ved sort nekrose skjæres et kryss med skalpell, før IntraSite gel legges oppå. Det skal ikke blø. VIT HVA DU GJØR! Dersom du er usikker på hva som skal fjernes og hvor mye du kan ta hver gang, henvis pas. til Kir.pol. Kontakt lege hvis du er usikker. Kanskje en kirurg må slippe til før lig sårstell fortsetter. Ingen bandasje skal presses ned i sårhulen. Bruk da heller rikelig med Intra-Site gel. Granulerende IntraSite gel, sinkpasta Aquacel og Melolin Skiftes hver 3-5 Såret er renset opp og skal ha ro, fuktighet og riktig temperatur. Nok drikke, fullstendig ernæring og god trivsel er viktige faktorer for tilhelingsprosessen. Epitelisert IntraSite gel og Mepilex/ Allevyn Vurder valg av. Husk at sårtilhelingen ikke er helt ferdig selv om såret er dekket med nytt epitel. Mange strukturer og funk-sjoner i underhuden skal gjenopprettes. Det blir en skjønnsmessig vurdering hvor lenge det er behov for bandasje på såret. Selve modningsfasen vil foregå i svært lang tid etterpå. Rev. desember 2007 Side 8

9 Kuttsår og rifter Produkt Skiftfrekvens Andre viktige momenter Middels og små kutt Forårsaket av «ren» gjenstand 1) Mepitel/ Jelonet 2) Melolin 3) opsite på rull Skiftes ved gjennomblødning eller når den løsner. Et «ferskt» sår skyldes med rent lunkent vann, tørkes rundt såret og bandasjeres. Dype kutt Forårsaket av «uren» gjenstand. «Rene» og «urene». Suturert sår infisert sår 1) Melolin/ Jelonet evt. Mepitel 2) Opsite på rull Melolin/Aquacel Alt. Mefra Multisorb fiksert med OpSite Flexifix avhengig av blødningen Melolin/OpSite postop Evt. Hypafix 1) Aquacel og Mesorb Obs.evt infeksjonstegn hver 2 3. Skiftes ved gjennomblødning eller når den løsner. Skiftes ved gjennomblødning evt. 2-3 ganger pr uke. Skiftes ved gjennomblødning eller når den løsner. 1)Skiftes hver 5. til 7. Dag Vask såret med desinfiserende væske Klorhexidin 0,5 eller 1,0 mg/ml. Vurder hva gjenstanden er infisert av, evnt. hvilken infeksjonsfare pasienten er blitt utsatt for og konferere med lege om hvilke andre tiltak som kan være relevante. Obs. infeksjon. Kontakt lege slik at såret blir vurdert. Observeres med tanke på utvikling av infeksjon. Rengjøring kan påføre uønskede bakterier. 1)Bør følges opp av lege, og evt. behandles med AG produkter. 2) IntraSite gel og Mefra Multisorb og OpSite Flexifix 2)Skiftes hver 2) Bør følges opp av lege. Vurdere evt fjerne. suturer, kirurgisk behandling. Rev. desember 2007 Side 9

10 Hudavskrapninger Produkt Skiftfrekvens Andre viktige momenter «Ferske» sår «Rent» sår Mepitel + Melolin Allevyn Thin Polymem Fikseringsbandasje Evt. Jelonett «Urent sår Polymem Silver/ Actocoat +Allevyn Infiserte sår Nekrotiske IntraSite gel sinkpasta PolyMem Silver/ Actocoat + Allevyn Granulerende Epitelisert IntraSite gel, Allevyn og 1) Mefra multisorb Carbonet IntraSite gel Allevyn IntraSite gel, Allevyn 1) Easifix 2) OpSite Flexifix Skiftes etter 5 til 7 er Skiftes etter 3-5 er. Skiftes 1 til 2 g. pr.. Skiftes hver ) brukes ved sårskift hver v/luktproblem Ren prosedyre. Skyll med rent lunkent vann og tørk godt rundt såret før bandasjen settes på. Klipp til Allevyn Thin eller Polymem for applisering på fingre, tær, øre mm Vask såret med desinfiserende væske Klorhexidin 0,5 eller 1,0 mg/ml. Vurdere hvilken infeksjonsfare pasienten er blitt utsatt for og konferere med lege om hvilke andre tiltak som kan være relevante. (Systemisk antibiotikabehandling.) Nekrotisk vev må fjernes for at såret skal gå over i en tilhelingsfase. Intra- Site gel vil gjøre det meste av denne jobben. Men av og til er det helt nødvendig å gjøre en mekanisk rensing med kurette. Ved sort nekrose skjæres et kryss med skalpell, før IntraSite gel legges oppå. Det skal ikke blø. VIT HVA DU GJØR! Dersom du er usikker på hva som skal fjernes og hvor mye du kan ta hver gang, henvis pas. til Kir.pol. Kontakt lege hvis du er usikker. Kanskje en kirurg må slippe til før lig sårstell fortsetter. Husk at det er ideelt å skifte så sjelden som mulig. Da oppnås optimale forhold for sårtilheling (se prinsipper for sårtilheling). Dersom infeksjonen i såret medfører at såret utvikler seg negativt må lege vurdere behandlingen og eventuelt medikamentell behandling. Det kan da være at «åpen» behandling blir valgt 1), og såret skiftes på hver. Dersom såret er illeluktende så det hemmer trivsel og sosialt velvære for pasientene kan det være vært å prøve en bandasje som hemmer lukt. Såret er renset opp og skal ha ro, fuktighet og riktig temperatur. Nok drikke, fullstendig ernæring og god trivsel er viktige faktorer for tilhelingsprosessen. 1) brukes helt til såret er helt lukket, hel hud. Da kan Op-Site Flexifix 2) brukes. Husk at sårtilhelingen ikke er helt ferdig selv om såret er dekket med nytt epitel. Mange strukturer og funksjoner i underhuden skal gjenopprettes. Det blir en skjønnsmessig vurdering hvor lenge det er behov for bandasje på såret. Selve modningsfasen vil foregå i svært lang tid etterpå. Rev. desember 2007 Side 10

11 Brannsår Små sår rød hud overfladisk sår Produkt Skiftfrekvens Andre viktige momenter 1) OpSite postop på hel Ligger på til den Skade på hudoverflaten, epidermis. hud. faller av. Huden er rød, tørr, smertefull og evt. Acticoat litt hoven. IntraSite gel + Allevyn Etter 5-7 er. Også på helt små sår er det viktig å skylle forsiktig med kaldt/ lunkent vann i minimum 3 minutter. Har det gått hull på huden, brukes sterilt vann og sterile kompresser, pga. fare for nedsatt immunforsvar. Store brannsår 2. og 3.grads forbrenning. Overfladisk sår, rød hud 2.grads forbrenning Acticoat IntraSite gel + Allevyn OpSite Flexifix brukes når såret skal ha ro. IntraSite gel + Allevyn kan brukes for å holde på fuktigheten. (Waterjel eller Burnshield) Acticoat/ Mepilex AG/ PolyMem Silver IntraSite gel og Allevyn kan brukes for å holde på fuktigheten. (Waterjel eller Burnshield) Acticoat/ Mepilex AG/ PolyMem Silver Kan ligge på i opptil 7 er. Steril prosedyre. Skiftes kun når bandasjen løsner. Ved infeksjon Steril prosedyre.. Ved infeksjon Her anbefales behandling med sølv, Acticoat. Unngå lokalbehandling med antibiotikum, Flamasine, da det kan utvikle resistens. BRUK ALDRI SÅRSALVE ELLER PUDDER I BRANNSÅR! Omfatter hele overhuden (epidermis) og av og til litt av lærhuden (dermis). Huden er rød og smertefull og har væskefylte blemmer med blodplasma som siver ut. Ikke stikk hull på dem, det gir lett infeksjoner. Blemmer beskytter huden under. Skyll såretforsiktig i minimum 5 minutter. Lengden på skyllingen varierer med størrelsen og dybden på såret, og om brannsåret er forårsaket av varmt vann, varme oljer, eller annet. Ikke bruk for kaldt vann og unngå trykk fra vannstrålen når det skal skylles. Det kan gjøre skaden verre. Viktig førstehjelp er skylling med lunkent vann C. Skyll lenge! Som førstehjelp kan avkjøling av såret forlenges med bruk av Waterjel eller Burnshield bandasje (dersom den er tilgjengelig) Actocoat (dreper alle patogene bakterier innen 30 min) skal forfuktes med sterilt vann, IKKE NaCl som danner klor. Kontakt lege slik at såret blir vurdert. Husk rikelig med drikke. Selv ved overfladiske sår kan væsketapet være betydelig. Viktig førstehjelp er skylling med lunkent vann C. Skyll lenge! Som førstehjelp, før legevurdering, kan avkjøling av såret forlenges med bruk av Waterjel eller Burnshield bandasje Kontakt lege! Husk rikelig med drikke. Actocoat (sølvbandasje som dreper alle bakterier inne 30 min) skal forfuktes med sterilt vann, IKKE NaCl som danner klor. Rev. desember 2007 Side 11

12 3.grads forbrenning IntraSite gel Mepitel/ Jelonet Allevyn (Waterjel eller Burnshield) Acticoat/ Mepilex AG PolyMem Silver Ved infeksjon Full hudskade som omfatter overhuden (epidermis), lærhud (dermis) og ofte også underhuden (subcutis). Det blir ofte ødelagt vev som danner en gul fast skorpe eller blir svartbrent og forkullet. Huden blir følelsesløs fordi nerveendene er ødelagt. Behandling som over. Legg på et vått, temperert håndkle ved evt. akutt transport. Behandling følges opp av lege. Ved skift hver brukes det sterile absorberende bandasje. Ved infeksjon benyttes sølv/ AG bandasje. Rev. desember 2007 Side 12

13 Venøse leggsår Nekrotiske Produkt Skiftfrekvens Andre viktige momenter Diagnosen stilles av legen. Salvestrømpe Klarlegg bakenforliggende årsaker til Kompresjonsbandasje: at sårene oppstår; venøs insufissiens, CO-plus/ Profore Profore bør ligge i 7 dvs. skade i klaffesystemet som skal er. lede venøst blod tilbake til hjertet via muskelvenepumpen synes å være den viktigste årsaken til venøst leggsår. Kjennetegn: -ofte lokalisert på innsiden av leggen. -uregelmessig i formen og overfladisk sår. -huden er tørr og skjellete. -eksem er vanlig. -smerter lindres ved å heve benet. Skyll med rikelig rent lunkent vann. Gjerne i dusjen. Fjern nekrose mekanisk. Elevasjon av bena er viktig. Kompresjonsbandasje basert på graden av venøs svikt. CO-plus 1-lags teknikk for å redusere hevelsen. Profore 4-lags kompr.bind som gir en kompresjon på mmhg. Det optimale er 40 mmhg. DIAGNOSTIKK MED BRUK AV DOPPLER ER SVÆRT VIKTIG FOR Å KARTLEGGE GRADEN AV INSUFFISIENS. UTREDNINGEN BØR OGSÅ INNEHOLDE TRYKKUNDERSØKELSE MED MÅLING AV ANKEL/ARM INDEX. (AAI index) Ankeltrykk mmhg = Index Armtrykk mmhg Et sår med AAI på over 0,9- regnes for venøst. Vurderes av lege med tanke på IntraSite gel, Allevyn Salvestrømpe Kompresjonsbandasje: CO-Pluss/ Profore Evt.Mefra abs band Carbonet Skiftes etter 3-5 dgr. Profore bør ligge i 7 er. forsterk på utsiden v/ gjennomblødning kirurgisk behandling. -Skyll med rikelig rent lunkent vann. -Tørk og legg på sinkpasta i sårkantene. -Legg IntraSite gel i såret -legg på Allevyn -deretter CO-plus/ Profore Lindre smerte v/elever sengeenden med ca 5 cm, sitte med bena på en krakk el. På illeluktende sår kan Carbonet brukes. Rev. desember 2007 Side 13

14 Arterielle sår Behandles med lokalbehandling som andre kroniske sår. OBS! Infeksjoner Infiserte sår Produkt Skiftfrekvens Viktige momenter i behandlingen av arterielle leggsår IntraSite gel Melolin Sorte nekroser er vanlig, liten til ingen sekresjon, smertefulle sår. Behandles som andre kroniske sår. Fjern sort nekrose!! Kirurgisk behandling! Aquacel + Allevyn Mefra Multisorb Cavilon/ sinkpasta Articoat/ Polymem Silver Skiftes hver Skiftes etter behov Skiftes lig Arterriosklerose i karveggen er den viktigste åprsaken til arterielle leggsår. Gass- og næringsutvekslingen nedsettes i områder med sklerosering, og dette kan med føre vevskade og sårutvikling. Claudicatio, dvs. smerter eller kramper i bena ved gange pga. nedsatt vevsgjennomblødning synes å være det første symptomet på arteriell problematikk. Vi ser kald blek hud og smerter i føttene ved høyt leie. Smertelindring når foten er i lavt leie er typisk pga. bedre sirkulasjon. DIAGNOSTIKK MED BRUK AV DOPPLER ER SVÆRT VIKTIG FOR Å KARTLEGGE GRADEN AV INSUFFISIENS. UTREDNINGEN BØR OGSÅ INNEHOLDE TRYKKUNDERSØKELSE MED MÅLING AV ANKEL/ARM INDEX. (AAI index) Ankeltrykk mmhg = Index Armtrykk mmhg Et sår med AAI på 0,6 eller mindre regnes for arterielt. KOMPRESJON ER KONTRAINDISERT! Skyll med rikelig rent lunkent vann. Kun i hjemmet!! Sjekk rutiner på det enkelte sykehjem, NaCl ved dårlig vannkvalitet. Bena ned for å lindre smerte. Hyppig skift for å rense opp, vurder Carbonet (kull) ved evt. lukt. Evt. Carbonet Rev. desember 2007 Side 14

15 Diabetessår Nekrotiske Produkt Skiftfrekvens Viktige momenter i behandlingen av diabetiske fotsår 1) IntraSiteGel Melolin 2) Sinpasta IntraSite gel Aquacel + Allevyn Skiftes hver! Inspiser hver, vurder skiftfrekvens etterpå. Arterriosklerose i karveggen er den viktigste årsaken til diabetiske leggsår. Sykehistorien vil bekrefte at senkomplikasjoner i forhold til langtkommen diabetes gir store karforandringer i små og store arterier. Dette kan føre til nevropati. Gass- og næringsutvekslingen nedsettes i områder med sklerosering, og dette medfører vevskade og sårutvikling. Nevropatiske sår med fortykket hud eller nekrose må revideres så snart som mulig. Dersom man har med ischemiske eller nevro-ischemiske sår å gjøre, skal disse ikke revideres uten at det foreligger tegn på infeksjon. Tørre nekroser på gangrenøse tær behandles tørt! Lege stiller diagnose og forordner behandling!! DIAGNOSTIKK MED BRUK AV DOPPLER ER SVÆRT VIKTIG FOR Å KARTLEGGE GRADEN AV INSUFFISIENS. UTREDNINGEN BØR OGSÅ INNEHOLDE TRYKKUNDERSØKELSE MED MÅLING AV ANKEL/ARM INDEX. (AAI index) Ankeltrykk mm Hg = Index Armtrykk mm Hg Juster blodsukker ved insulinkrevende dia. Evt.mål INR Diabetikere bør også gå regelmessig til forpleie for å inspisere bena. Infiserte Aquacel + Allevyn Carbonet Cavilon/ sinkpasta Articoat/ Polymen Silver Skiftes hver! Inspiser/ skiftes hver! Skyll med rikelig rent lunkent vann. Kun i hjemmet!! Bena ned for å lindre smerte. Carbonet (kull) ved luktproblemer. Carbonet ved luktproblemer. Hyppige skift for rask opprensing. Rev. desember 2007 Side 15

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co.

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co. Del 5 av 5 Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag for skoleåret 2011/2012. Filene må behandles i henhold til åndsverksloven, og

Detaljer

Sårbehandling en utfordring for sykepleieren Katrine Gjelle Hugaas Sårtilhelingsprosessen Inflammasjonsfasen Nydanningsfasen Epitelialiseringsfasen Modningsfasen Inflammasjonsfasen Settes i gang av vevsskade

Detaljer

ABC. om trykksår og ryggmargsskade for helsepersonell

ABC. om trykksår og ryggmargsskade for helsepersonell ABC om trykksår og ryggmargsskade for helsepersonell - Målgruppe: HELSEPERSONELL - Innholdsfortegnelse Formål med heftet... 5 Hva er en ryggmargsskade?... 6 ryggmargen og nervesystemet anatomi og funksjoner...

Detaljer

Vindafjord Jakt og Fiskelag

Vindafjord Jakt og Fiskelag Grunnleggende strategier for førstehjelp når du er i øde villmark Det farlige stedet Pulsåre blødning er en livstruende skade. Med en trykkbandasje kan du stanse den. Trøkk først igjen såret med fingrene

Detaljer

Epidermolysis Bullosa

Epidermolysis Bullosa Epidermolysis Bullosa med fordypning i Junksjonal EB Heidi Ellingsen Silseth, DEBRA Norge Jorunn Hagen Rønsen, sykepleier Institutt for Sjeldne Diagnoser Godkjent av Dr. Jørgen R. Rønnevig 2005 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Gratulerer med barnet!

Gratulerer med barnet! Gratulerer med barnet! Et menneske er født - et nytt lite individ som er helt unikt, med sine spesielle egenskaper og muligheter. Foreldre og barn skal nå bli kjent med hverandre, og vi ønsker å være til

Detaljer

Førstehjelp. Kapittel 7. Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen.

Førstehjelp. Kapittel 7. Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen. Kapittel 7 Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen. Når du har lest dette kapitlet, skal du ha lært hvordan du utfører førstehjelp dersom det oppstår behov for akutt

Detaljer

Sikkerhets- og beredskapsplan, UllensakerSvømmerne

Sikkerhets- og beredskapsplan, UllensakerSvømmerne Sikkerhets- og beredskapsplan, UllensakerSvømmerne Formål Sikkerhets- og beredskapsplanen har til hensikt å redusere sannsynligheten for alvorlige kriser, skape trygghet hos deltager, pårørende og ledere,

Detaljer

NUKs førstehjelpshåndbok

NUKs førstehjelpshåndbok Heftet er bygd opp slik at den mest kritiske og grunnleggende informasjonen til bruk på leir kommer først. Deretter følger mer detaljert informasjon om vurdering av skader, samt kapitler om konkrete skade-/sykdomstilstander.

Detaljer

HÅNDBOK FOR BLØDERE. Senter for sjeldne diagnoser, Rikshospitalet 4. utgave 2008 Tegninger: Vivian Zahl Olsen

HÅNDBOK FOR BLØDERE. Senter for sjeldne diagnoser, Rikshospitalet 4. utgave 2008 Tegninger: Vivian Zahl Olsen HÅNDBOK FOR BLØDERE Senter for sjeldne diagnoser, Rikshospitalet 4. utgave 2008 Tegninger: Vivian Zahl Olsen INNHOLD FORORD 4 1. HEMOFILI OG ANDRE BLØDERSYKDOMMER 5 BLØDERSYKDOMMEN HEMOFILI 5 VON WILLEBRANDS

Detaljer

Barna våre. vi gir deg bedre helse

Barna våre. vi gir deg bedre helse En informasjonsbrosjyre fra Ditt Apotek vi gir deg bedre helse Innholdsfortegnelse FORORD... 5 DIARÉ OG FORSTOPPELSE... 13 Symptomer... 23 Den femte barnesykdom... 30 Diaré... 13... 23 Symptomer... 30

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Type 2-diabetes... 3

Innholdsfortegnelse. Type 2-diabetes... 3 En informasjonsbrosjyre fra Ditt Apotek Diabetes Innholdsfortegnelse Om diabetes... 3 Type 1-diabetes... 3 Type 2-diabetes... 3 Risikotest/ diabetestest... 4 BLODSUKKERREGULERING OG EGENMÅLING... 5 Normal

Detaljer

potek itt A rosjyre fra D BArn og sykdom asjonsb n inform E

potek itt A rosjyre fra D BArn og sykdom asjonsb n inform E En informasjonsbrosjyre fra Ditt Apotek Barn og sykdom Innhold Forord... s. 3 Feber... s. 4 Antibiotika ved luftveisinfeksjoner... s. 8 Tett nese... s. 8 Hoste... s. 10 Ørebetennelse... s. 12 RS-virus...

Detaljer

Praktiske retningslinjer: DEN DIABETISKE FOT. behandling og forebygging

Praktiske retningslinjer: DEN DIABETISKE FOT. behandling og forebygging Praktiske retningslinjer: DEN DIABETISKE FOT behandling og forebygging 2 Alle foto: dreamstime.com NIFS Norsk Interessefaggruppe For Sårheling Praktiske retningslinjer: Den diabetiske fot behandling og

Detaljer

GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN

GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN Oslo kommune Bydel Grorud GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN INFORMASJON TIL FORELDRE OG BARNEHAGEPERSONELL FRISK NOK ELLER SYK? Er barnet mitt friskt nok til å gå i barnehagen i dag? Du kommer sikkert

Detaljer

VIDEREGÅENDE FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Videregående førstehjelp Deltakerhefte. Versjon 1 januar 2015

VIDEREGÅENDE FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Videregående førstehjelp Deltakerhefte. Versjon 1 januar 2015 1 Videregående førstehjelp Deltakerhefte Kjære kursdeltaker! Velkommen som deltaker på Videregående førstehjelp i Norges Røde Kors Hjelpekorps! 2 Dette kurset bygger på kurset «Kvalifisert førstehjelp»

Detaljer

PSORIASIS VERDT Å VITE FOR DEG SOM HAR PSORIASIS

PSORIASIS VERDT Å VITE FOR DEG SOM HAR PSORIASIS PSORIASIS VERDT Å VITE FOR DEG SOM HAR PSORIASIS Psoriasis en kronisk hudsykdom... 4 Lokalbehandling av psoriasis... 7 Systemisk behandling av psoriasis... 19 Hjelp til selvhjelp... 26 Kosthold og psoriasis...

Detaljer

barnehager og smittevern

barnehager og smittevern Informasjonsbrosjyre til alle foreldre/foresatte og ansatte i barnehagene i Hamar kommune. barnehager og smittevern morguefile 1 Innhold Shutterstock 1. Innledning 3 2. Allmenntilstand 4 3. Hygiene og

Detaljer

EKSEMBEHANDLING. Vi gjør Norge friskere BEHANDLING AV ATOPISK EKSEM OG KONTAKTEKSEM 1

EKSEMBEHANDLING. Vi gjør Norge friskere BEHANDLING AV ATOPISK EKSEM OG KONTAKTEKSEM 1 EKSEMBEHANDLING Vi gjør Norge friskere BEHANDLING AV ATOPISK EKSEM OG KONTAKTEKSEM 1 Innhold Hva er eskem?... 3 Fakta om huden... 4 Atopisk eksem... 5 Kontakt og kjærlighet... 7 Gode råd ved eksem... 8

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE FOR FORELDRE MED BARN I BARNEHAGE

INFORMASJONSBROSJYRE FOR FORELDRE MED BARN I BARNEHAGE Åsnes Grue Våler INFORMASJONSBROSJYRE FOR FORELDRE MED BARN I BARNEHAGE 1 Brosjyren er utarbeidet av Våler helsestasjon i samarbeid med barnehagene i 2003 Sist revidert april 2009 Godkjent av smittevernlegen

Detaljer

Drektighet og valping

Drektighet og valping Drektighet og valping En hund går drektig i ca 2 måneder. Det kan være vanskelig å si eksakt hvor lenge drektigheten varer, da befruktningen kan skje over en periode fra 2-10 dager. Man sier at drektigheten

Detaljer

Vi hjelper deg å mestre din diabetes. - vi gir deg bedre helse

Vi hjelper deg å mestre din diabetes. - vi gir deg bedre helse Ditt Apotek En informasjonsbrosjyre fra Vi hjelper deg å mestre din diabetes - vi gir deg bedre helse Innhold Innledning 5 Type 1-diabetes 7 Årsaker og sykdomsutvikling 7 Symptomer og diagnose 8 Behandling

Detaljer

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre:

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Pasientinformasjon om hjemmepleie Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Distributørinformasjon Spesifikk kontaktinformasjon til distributøren skal føres her 2 Introduksjon Denne pasienthåndboken

Detaljer

BARN KREFT. og legemidler. Sår og sårpleie Julekrydder. Spørsmål og svar om KUNDEMAGASIN 4 : 2003

BARN KREFT. og legemidler. Sår og sårpleie Julekrydder. Spørsmål og svar om KUNDEMAGASIN 4 : 2003 KUNDEMAGASIN 4 : 2003 MAGASINET Spørsmål og svar om KREFT BARN og legemidler BARN OG LEGEMIDLER: ANTIBIOTIKA SÅR: BEHANDLING SYKDOM: KREFT JUL: KRYDDER URTER: INGEFÆR AKTUELT: JULEKRYDDER TA MED DETTE

Detaljer

Førstehjelp til hund både hjemme og langt til fjells.

Førstehjelp til hund både hjemme og langt til fjells. Førstehjelp til hund både hjemme og langt til fjells. Foredrag av Roy Leirvik Veterinær ved Dyrlegene på Kirkestua Elverum Sårskader hos hund Sårheling kan skje på to måter, enten ved primær eller sekundær

Detaljer

Barn og sykdommer. Informasjonsbrosjyre til foreldre og barnehagepersonalet

Barn og sykdommer. Informasjonsbrosjyre til foreldre og barnehagepersonalet Barn og sykdommer Informasjonsbrosjyre til foreldre og barnehagepersonalet Denne versjonen er i følge retningslinjer fra Folkehelseinstituttet 21.januar 2009. Barnehager og smittevern nye faglige råd.

Detaljer