KKI TF KKI TF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KKI 77-00 TF KKI 80-00 TF"

Transkript

1 KKI TF KKI TF DK N Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...25

2 Tillykke med din nye GRAM induktionskogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske induktionskogeplade i brug. Gør dig fortrolig med induktionskogepladen og de forskellige betjeningsfunktioner i den rækkefølge, som fremgår af betjeningsvejledningen. Vær opmærksom på alle oplysninger og forklaringer vedrørende korrekt betjening og behandling. Derved opnår du, at din kogeplade altid er klar til brug, og at den holder længe. Vær især opmærksom på alle oplysninger, som vedrører sikkerheden. De skal være med til at forebygge ulykker og skader på den glaskeramiske induktionskogeplade. Husk at gemme betjeningsvejledningen, der kan også blive brug for den på et senere tidspunkt. Bemærk! Du skal have læst /forstået denne vejledning, før du begynder at betjene kogepladen. Kogepladen er udelukkende bestemt til tilberedning af mad. Enhver anden anvendelse (fx. til rumopvarmning) er ikke i overensstemmelse med kogepladens oprindelige anvendelsesbestemmelse og kan være farlig. Producenten forbeholder sig ret til ændringer, der ikke påvirker apparatets funktion. 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel information...2 Vigtige oplysninger vedrørende sikkerhed...4 Energisparetip...5 Udpakning...5 Bortskaffelse af elektronikskrot...5 Beskrivelse af produktet...6 Indbygning/montering...8 Nettilslutning...10 Installatør-information...10 Betjening...11 Sådan virker en induktionskogezone...12 Gryderegistrering...13 Kogegrej...14 Valg af kogegrej til induktionszone...14 Betjening...15 Sådan tændes den glaskeramiske induktionskogepladen...15 Sådan tændes en enkelt kogezone...15 Booster-funktion...16 Sådan slukkes den glaskeramiske induktionskogepladen...16 Sådan slukkes en enkelt kogezone...16 Sikkerhedslås/børnesikring...16 Sådan aktiverer du børnesikring...17 Sådan ophæver du spærringen af kogepladen...17 Maks. kogezoneopvarmningstid...17 Timerfunktion...17 Rengøring og vedligeholdelse...18 Tekniske specifikationer...19 Foranstaltninger ved fejl...20 GRAM service

4 VIGTIGE OPLYSNINGER VEDRØRENDE SIKKERHED - Du skal læse brugervejledningen, inden du starter med at bruge kogepladen. Overholdelse af vejledningens instruktioner vil hjælpe dig til at undgå, at der sker nogen ulykker eller skader på kogepladen. - Kogepladen må kun installeres af en autoriseret el-installatør. - Kogepladen må ikke installeres i nærheden af køleapparater. - Møbler til kogepladens indbygning skal kunne tåle temperaturer op til C. Det gælder for finer, kanter, overflader af kunststof, lim og lak. - Kogepladen må først benyttes efter indbygning. Derved undgår du at røre ved dele, som er strømførende. - Elektriske apparater kan kun repareres af en fagmand. Reparationer foretaget af personer, som ikke er fagmænd, kan medbringe alvorlig fare for brugeren. - Afbrydelse af strømforsyning sker kun, når sikringer er koblet fra eller stikket er taget ud af stikkontakten. - Hold børn væk fra den glaskeramiske induktionskogeplade, når den er i brug. Gryder med varm mad kan være årsagen til, at børn forbrændes. - Hvis stikdåsen er monteret i nærheden af en kogezone, skal du sikre, at tilledningen ikke kommer i berøring med en varm kogezone. - Undgå at lade gryderne med mad, der tilberedes på fedt, olie, stå på en tændt plade uden opsyn. Varmt fedt kan antænde. - Sukker, citronsyre, salt osv. i både fast og flydende stand samt plast må ikke komme på en opvarmet kogezone. - Brug kun kogegrej med flade og jævne bunde uden skarpe kanter, ellers kan der opstå varige ridser i kogepladen. - Varmefladen på den glaskeramiske kogeplade er hærdet mod temperatursvingninger, varme og kulde. - Undgå at tabe genstande på kogepladen. Slag forårsaget af f.eks. et krydderiglas, kan føre til, at der opstår ridser eller revner i den glaskeramiske kogeplade. - Mad der koger over, kan gennem beskadigede steder komme ind i strømførende dele i den glaskeramiske kogeplade. - Hvis der kommer brud, ridser eller revner i den glaskeramiske kogeplade, skal strømmen straks afbrydes til kogepladen. Du skal frakoble sikringen eller tage stikket ud af stikkontakten. Derefter skal du kontakte GRAM service. - Du skal overholde anvisninger om vedligeholdelse og rengøring af den glaskeramiske kogeplade. Forkert behandling af kogepladen medfører bortfald af garanti. - Du skal ikke bruge pladen som skærebræt eller arbejdsbord. - Det frarådes at lægge metalgenstande som knive, gafler, skeer og grydelåg på den glaskeramiske kogepladen, fordi de kan blive meget varme. - Undgå at indbygge kogepladen over ovne uden ventilator, over opvaskemaskiner, køleskabe, frysere eller vaskemaskiner. 4

5 ENERGISPARETIPS UDPAKNING Hvis du sparer på energien, er det godt for miljøet, og det vil reducere din elregning. Du kan gøre det på følgende måde: Brug rigtigt kogegrej til tilberedning af mad. Ved brug af gryder med flad og tyk bund kan du spare op til 1/3 energi. Husk at lægge grydens låg på, ellers stiger elforbruget. Hold kogezonerne og gryderne rene. Snavs forhindrer varmeoverførsel snavs, som er brændt stærkt fast, kan tit kun fjernes ved hjælp af stærkt miljøbelastende midler. Undgå at kigge i gryder, når det ikke er nødvendigt. Undgå at indbygge kogepladen direkte i nærheden af køleskabe/frysere. Det medfører unødig stigning i elforbruget. Apparatet er blevet sikret mod transportskader under befordringen ved hjælp af en emballage. Efter foretaget udpakning bedes du sørge for, at emballagens elementer bortskaffes på en miljøvenlig måde. Alle materialer anvendt til emballeringen er miljøvenlige og 100% genanvendelige. De er markeret med et relevant symbol. Bemærk! Emballagemateriale (polyetylenposer, stykker af polystyrenskum) skal under udpakningen holdes væk fra børn. BORTSKAFFELSE AF ELEKTRONIKSKROT Når dette produkt er udtjent, må det ikke bortskaffes via normalt husholdningsaffald, men skal afleveres til en indsamlingsplads for genbrug af elektriske og elektroniske produkter. Symbolet på produktet, brugervejledningen eller emballagen henviser til det. Materialerne er genanvendelige ifølge deres mærkning. Ved genbrug, genanvendelse af stoffer eller andre former for genanvendelse af udtjente produkter bidrager du væsentligt til at beskytte miljøet. Oplysninger om rette bortskaffelsespladser for udtjente elektroniske og elektriske produkter kan fås ved henvendelse til kommunen. 5

6 BESKRIVELSE AF PRODUKTET Beskrivelse af kogepladen KKI TF Induktionskogezone med Booster (bageste højre) Induktionskogezone med Booster (bageste venstre) Induktionskogezone (forreste venstre) Induktionskogezone (forreste højre) Betjeningspanel a 2b c 6 2d 1. Hovedafbryder 2. a,b,c,d - Symboler for kogezoner 3. Indikatorer for varmezoner 4. Minus sensor 5. Plus sensor 6. Sensor for max. effekt Booster 7. Symbol for ur/timer 8. Timerindikator med LED diode 9. Minus Timersensor 10. Plus Timersensor 11. Nøglesensor med signaldiode LED 6

7 BESKRIVELSE AF PRODUKTET Beskrivelse af kogepladen KKI TF Induktionskogezone med Booster (bageste højre) Induktionskogezone med Booster (bageste venstre) Induktionszone Booster (midterste). Induktionskogezone (forreste venstre) Induktionskogezone (forreste højre) Betjeningspanel a 2b c 6 2d e 6 1. Hovedafbryder 2. a,b,c,d,e - Symboler for kogezoner 3. Indikatorer for varmezoner 4. Minus sensor 5. Plus sensor 6. Sensor for max. effekt Booster 7. Symbol for ur/timer 8. Timerindikator med LED diode 9. Minus Timersensor 10. Plus Timersensor 11. Nøglesensor med signaldiode LED 7

8 INDBYGNING/MONTERING Indbygning af kogepladen Lav en udskæring i bordpladen iht. målene i montagetegningen (tegning A) Minimum afstand mellem kogepladen og lodrette skabsvægge skal være 50 mm. Kogepladen er 50 mm høj. Når kogepladen er adskilt fra den øvrige del af indbygningsskabet ved hjælp af en vandret sikkerhedsplade, skal mellemrummet mellem indbygningens bundplade og sikkerhedspladen være mindst 25 mm høj for at sikre uhindret luftcirkulation. Mindste afstand mellem pladerne skal udgøre 75 mm. I den bageste del af sikkerhedspladen skal der laves en kvadratisk udskæring, hvis sider skal mindst være 80 mm (tegning C). Tilslut strømforsyningen ifølge vedlagte diagram. Ledningstværsnittet skal passe til ydelsen på kogepladen (bestemmes af autoriseret elinstallatør) Fjern beskyttelsesstrimlen fra det dobbeltsidede klæbebånd, som er klæbet på pladekanten. Rens bordpladen for støv, læg den glaskeramiske induktionskogepladen ned i åbningen og tryk den hårdt ned mod bordpladen. Det tilrådes at fylde mellemrummene mellem bordpladen og kogepladen ud med silikone (tegning B). Tegning A (770*) (806**) (753*) (789**) OBS!. * dimensioner gælder for kogepladen KKI TF ** dimensioner gælder for kogepladen KKI TF 8

9 Tegning. B Bordplade 2. Silikone 3. Dobbeltsidet klæbebånd 4. Keramisk kogeplade Tegning. C 25mm Indbygning i skabets plade 80mm 500x10mm Minimum 10mm Indbygning i en arbejdsplade over en ovn med ventilation 500x50 500x10mm Du må ikke indbygge pladen over en ovn uden ventilation. 9

10 NETTILSLUTNING Nettilslutning OBS! Den glaskeramiske Induktionskogeplade må kun tilsluttes til ledningsnettet af en autoriseret elinstallatør. Du må ikke selv foretage nogen ændringer eller ombygning i elinstallationen. Installatør information Den glaskeramiske Induktionskogeplade er udstyret med en klemmeboks, som muliggør valg af rigtige tilslutninger for den aktuelle forsyningsart. Klemmeboksen muliggør følgende tilslutningsmåder: - tofaseforbindelse 400 V 2N~ - trefasers 400 V 3N~ Kogepladens tilslutning til den relevante forsyning kan udføres ved passende lusning på klemrækken ifølge vedlagte ledningsdiagram. Diagrammet er også anbragt på den underste beskyttelsesskærmpladens underdel. Adgang til klemrækken fås ved at åbne dækslet på klemmeboksen. Sørg for, at der ved valg af tilledning tages højde for tilslutningsmåden og for kogepladens nominelle effekt Bemærk! Sørg for, at der til klemmen med tegnet på klemrækken tilsluttes en jordledning. Til opfyldelse af sikkerhedsforskrifterne kræves i installationen en afbryder, som afbryder alle poler og har en Kontaktafstand på mindst 3 mm (kan være hovedafbryderen). Inden du begynder med at tilslutte kogepladen til elinstallationen, skal du gøre dig bekendt med oplysninger på typeskiltet og ledningsdiagrammet. Bemærk! Installatøren er forpligtet til at udlevere Bevis for pladetilslutning til elinstallation (bilag til servicekort). En anden tilslutningsmåde end angivet i skemaet kan medføre, at den glaskeramiske kogeplade ødelægges. 10

11 NETTILSLUTNING Skema over mulige tilslutningsmåder 3 L 3 4 N 1 Ved 400/230 V tofaseforbindelse med driftsnul. Lus forbinder klemmerne 4-5, jordledning på 2 1 Bemærk! Ved alle tilslutningsmåder skal jordledningen fra nettet tilsluttes med klemmen PE. L 2 L 1 2/N- ~ 5 N PE L1 L2 N PE Tilledningen skal være en af typerne H05VV eller H05RR-F4 G2,5 2* Ved nettet 400/230 V - trefasers tilslutning med en nulledning, broer forbinder klemmer 4-5, beskyttelsesledning på 3/N- ~ 1 L1 L L3 N 5 PE H05VV eller H05RR-F5 G1,5 L1=R L2=S N= klemme driftsnul P E Klemme - jordledning * Gælder for kogepladen KKI TF BETJENING Inden du tager kogepladen i brug Rens den glaskeramiske induktionskogeplade omhyggeligt. Den glaskeramiske overflade skal behandles ligesom glasoverflader. Ved første benyttelse kan der forekomme midlertidig lugt. Derfor skal du tænde for ventilationen i rummet eller åbne vinduet. Udfør de enkelte betjeninger med overholdelse af sikkerhedsanvisninger. 11

12 BETJENING Sådan virker en induktionszone Elektrisk generator tilfører energi til en spole der sidder i apparatets indre. Spolen danner et elektromagnetisk felt, det vil sige, at induktionsstrømme kommer ind i gryden, så snart den er blevet placeret på kogepladen. Induktionsstrømmene gør gryden til en rigtig varmesender, medens pladens glasoverflade forbliver kold. Dette system forudsætter, at man anvender kogegrej, hvis bund kan magnetiseres. Generelt har induktion to fordele: fordi varmen udelukkende udsendes ved hjælp af gryden, er varmeudnyttelsen maksimal. Ved induktion undgås spildtid, fordi tilberedning automatisk starter i det sekund, gryden sættes på kogepladen og den slutter igen i det sekund, gryden tages af. Sikkerhedsudstyr: Når kogepladen er installeret rigtigt og den benyttes korrekt, er der sjældent brug for sikkerhedsudstyr. Ventilator: bruges til beskyttelse og afkøling af styrings- samt forsyningskomponenter. Den kan køre med to forskellige hastigheder og den virker automatisk. Ventilatoren kører, når kogezoner er slukket og arbejder indtil det elektroniske system er tilstrækkelig afkølet. Transistor: Temperaturen ved de elektroniske elementer måles kontinuerligt ved brug af en sonde. Stiger varmen faretruende, nedsætter systemet automatisk varmefeltseffekten eller frakobler det varmefelt der ligger tættest på de for varme elektroniske elementer. Sænkning af varmefeltseffekten vises på displayet med bogstavet C, mens frakobling af varmefelt vises med bogstavet H. - hvis bogstavet C har været vist i displayet og de elektroniske elementer er afkølet, kobles varmefeltet automatisk tilbage til det indstillede varmeniveau, - hvorimod hvis bogstavet H har været vist, skal feltet manuelt indstilles på ny. Gryderegistrering: gryderegistrering muliggør pladens arbejde og dermed opvarmningen. Små genstande på kogesektionen (fx. ske, kniv eller ring) vil ikke betragtes som gryder og pladen vil ikke tændes. 12

13 BETJENING Gryderegistrering på induktionskogezonen Gryderegistrering er installeret i kogeplader med induktionsfelter. Når pladen er i brug, starter eller stopper gryderegistreringen opvarmning i kogezonen i det sekund, gryden placeres på pladen eller fjernes fra den. Dette giver en energibesparelse. - Når kogezonen bruges i kombination med en rigtig gryde, vises varmeniveauet i displayet. - Induktionen kræver brug af egnet kogegrej forsynet med en magnetisk bund (Tabel side 14) Når ingen eller et forkert kogegrej er placeret på kogezonen, vil varmeffekttallet blinke i displayet. Kogezonen tændes ikke. Hvis pladen ikke har registreret noget kogegrej i 10 minutter, annulleres kogepladens tændingsproces. For at slukke for kogezonen skal du trykke på sensoren. OBS: Gryderegistrering fungerer ikke som kogepladens hovedafbryder. Den glaskeramiske induktionskogeplade er forsynet med sensorer, som aktiveres ved at berøre pladens overflade med en finger på de markerede steder. Hver aktivering af sensorerne bekræftes ved et akustisk signal. Sørg for kun at aktivere én sensor, når du vil tænde eller slukke den glaskeramiske induktionskogeplade eller indstille varmeeffekten. Ved samtidig aktivering af flere sensorer (bortset fra når du slukker en kogezone eller timer), ignorerer systemet styringssignalerne, og ved langvarig aktivering udløses et alarmsignal. 13

14 BETJENING Valg af kogegrej til tilberedning af mad på en induktionskogezone En forudsætning for at opnå kogepladens gode ydelse er brug af egnet kogegrej. Brug altid kvalitetsgryder med helt jævn bund: ved brug af den slags kogegrej undgår du at der opstår nogle steder med alt for høj temperatur, som maden under tilberedningen kunne brænde fast på. Gryder og pander med tykke metalvægge giver en ideel varmefordeling. Vær opmærksom på, at grydebunden er tør: Når du fylder gryden eller bruger en gryde, som du lige har taget ud af køleskabet, skal du tjekke, om dennes bund er helt tør, inden du placerer gryden på kogepladen. Derved undgår du snavs på pladens overflade. Låg på gryder forhindrer varmetab, hvilket forkorter opvarmningstiden og er med til at spare energi. Valg af kogegrej til induktionskogezone Markering på kogegrej Rustfrit stål Aluminium Støbejern Emaljeret jern Glas Porcelæn Kogegrej med kobberbund Kontroller, om der på etiketten findes et symbol som viser, at gryden er velegnet til brug på induktionskogeplader. Brug magnetiske gryder (lavet af emaljeret jern, ferritisk rustfrit stål, støbejern). Undersøg, om gryden er velegnet ved at prøve med en magnet (magneten skal binde til bunden) Kan ikke anvendes Bortset fra gryder lavet af ferritisk stål. Kan ikke anvendes Høj ydelse OBS: Gryder kan forårsage ridser på pladen. Høj ydelse Det anbefales at anvende kogegrej med plan, tyk og glat bund. Kan ikke anvendes Kan ikke anvendes Kan ikke anvendes 14

15 BETJENING Betjeningspanel Når kogepladen tilsluttes strømforsyningen, vil det medføre et kort akustisk signal og dioden for kogepladens sikkerhedslås (nøgle) vil tændes. Kogepladen kan først tændes efter at spærringen er blevet ophævet. For at tænde for kogezoner skal du deaktivere sikkerhedslåsen (nøglen) ved at berøre spærringens sensor indtil dioden er slukket. Bemærk! Der må aldrig stilles genstande på sensoroverfladen (dette kan udløse fejlidentifikation). Vær især omhyggelig med at holde pladen ren på betjeningspanelet! Sådan tændes den glaskeramiske induktionskogeplade Når den glaskeramiske induktionskogeplade er slukket, vil alle kogezoner være slukket og ingen indikator vil lyse. Ved berøring af hovedafbryderen (1) tændes den glaskeramiske induktionskogeplade og tallet 0 vises på alle indikatorer for kogezoner (3) i 10 sekunder. Nu kan du vælge den ønskede varmeeffekt ved hjælp af sensoren + (5) og sensoren (4) efter at du tidligere har valgt kogezonen (2) (Se sådan ophæver du spærringen af kogepladen ). Når ingen sensor bliver aktiveret inden for 10 sekunder, vil det medføre, at kogepladen slukkes automatisk. Når børnesikringen er aktiveret, lyser dioden ved nøglesensoren (11) og der kan så ikke tændes for kogepladen se Sådan ophæver du spærringen af kogepladen. Sådan tændes en enkelt kogezone Når den glaskeramiske induktionskogeplade er blevet tændt ved hjælp af hovedafbryderen (1), kan kogezonerne betjenes på følgende måde: 1. Vælg en passende kogezone 2a, 2b, 2c, 2d,2e*. 2. Indstil det ønskede effekttrin med sensoren + (5) eller (4). * Gælder for kogepladen KKI TF Når ingen sensor bliver aktiveret inden for 10 sekunder, efter at den glaskeramiske induktionskogeplade er blevet tændt, vil det medføre, at kogepladen slukkes automatisk. En kogezone er aktiv, når tallet i displayet blinker, hvilket betyder, at kogezonen er klar til indstilling af varmeeffekten. 15

16 BETJENING Booster-funktion Med Booster- funktionen forøges kogezonens 210 effekt fra 2200W til 3000W, kogezonens 180 effekt forøges fra 1800W til 2800W, kogezonens 280 effekt fra 2600W til 3600W. Når induktionskogezonen er tændt og aktiv, aktiveres Booster-funktionen (hurtig tilberedning) (6) og i displayet vises bogstavet P. For at slukke for Booster-funktionen skal du igen aktivere sensoren (6) eller aktivere sensoren (-) når induktionskogezonen er aktiv, eller efter at du har taget gryden væk fra induktionskogezonen. Booster-funktionen arbejder max. 10 minutter, hvorefter den automatisk stilles om til positionen 9. Når der er fuld effekt på alle kogezoner, vil aktivering af Booster-funktionen medføre automatisk reducering af effekten på den forreste venstre kogezone eller den forreste højre kogezone, som signaliseres ved ændret visning af effektniveauet på de forreste kogezoner. Sådan slukkes den glaskeramiske induktionskogepladen Kogepladen er aktiv, når mindst een kogezone er tændt. Ved at berøre hovedafbryderen (1) med en finger, slukkes hele den glaskeramiske kogepladen, og i displayet for kogezonen (3) lyser bogstavet H - symbol for restvarme. Sådan slukkes en enkelt kogezone En enkelt kogezone kan slukkes på følgende måde: 1. Vælg den ønskede kogezone med den tilhørende sensor (2a,2b,2c,2d,2e). 2. Dernæst berør samtidigt sensoren + (5) og sensoren (4) eller reducer indstillingen ned til 0 med sensoren (4) I displayet vises i ca. 10 sek. skiftevis bogstavet H og symbolet 0. Derefter vises H indtil kogezonen er blevet kold. Sikkerhedslås/børnesikring Funktionen sikkerhedslås/børnesikring som aktiveres med nøglesensoren (11) bruges til at forhindre, at børn, kæledyr m.m. kan utilsigtet ændre indstillinger eller tænde for kogezoner. Aktiveres børnesikringen når alle kogezoner er slukket, så er kogepladen sikret mod utilsigtet aktivering og den kan først tændes igen, når børnesikringen er frakoblet. Ved kogepladen KKI TF virker børnesikringsfunktionen (nøgle) på den venstre side af betjeningspanelet for kogezoner 2a,2b,2c, medens børnesikringsfunktionen (nøgle) på den højre side af panelet virker for kogezoner 2d,2e. Når strømmen er kommet tilbage efter et strømsvigt aktiveres sikkerhedslåsen automatisk. 16

17 BETJENING Sådan aktiverer du sikkerhedslås/børnesikring For at aktivere børnesikringen skal nøglesensoren (11) berøres, indtil signaldioden er begyndt at lyse. Der lyder et kort akustisk signal. Sådan ophæver du sikkerhedslås/børnesikring For at ophæve spærringen af den glaskeramiske induktionskogeplade skal nøglesensoren (11) berøres, indtil signaldioden er slukket. Når du er ved at slutte berøring af sensoren, lyder der et kort akustisk signal. Maks. opvarmningstid For at forbedre sikkerheden er induktionskogepladen udstyret med en funktionstidsbegrænser for hver kogezone. Den maksimale funktionstid afhænger af det indstillede effekttrin. Når du i længere tid (se tabellen) ikke har ændret varmeeffekttrinnet, slukkes den tilhørende kogezone automatisk. Du kan dog til enhver tid tænde og betjene de enkelte kogezoner i overensstemmelse med betjeningsvejledningen. Varmeeffekttrin Maksimal funktionstid i timer Timerfunktion Når kogepladen er udstyret med et ur (Timer), så kan dette aktiveres på en hvilken som helst kogezone. Du skal først aktivere timerfunktionen med sensoren + (10) eller sensoren - ( 9) (i kogezoners display skal der vises bogstavet t ) og dernæst skal du indstille den ønskede tid med sensoren + (10) eller sensoren - (9). For den valgte kogezone (2a, 2b, 2c, 2d) skal du med sensoren + (5) eller sensoren - (4) indstille et passende effekttrin. Den urstyrede kogezone signaliseres ved en LED diode, der er placeret ved siden af kogezonens indikator. Når den indstillede tid er slut, lyder flere kortvarige akustiske signaler. I displayet for den pågældende kogezone blinker tallet 0 og kogezonen slukkes fra. Bemærk: Ved kogepladen KKI TF styrer uret på den venstre side af panelet kogezoner 2a-,2b,2c, medens uret på den højere side af panelet styrer kogezoner 2d,2e. 17

18 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Ved løbende at rengøre og vedligeholde kogepladen rigtigt, forlænger du samtidig dens levertid. Keramiske overflader rengøres på samme måde som glasoverflader. Man må under ingen omstændigheder bruge skuremidler, aggressive rengøringsmidler, skurepulver eller ridsende svampe. Fjernelse af pletter Rengøring efter brug Små mængder snavs, som ikke er brændt fast, tørres af med en fugtig klud uden rengøringsmiddel. Opvaskemiddel kan forårsage blålige pletter, som er meget vanskelige at fjerne (også med specialrengøringsmiddel). Groft snavs skal straks fjernes med en barberbladsskraber. Herefter tørres pladen af med en fugtig klud. Lyse, opaliserende pletter (forårsaget af aluminium) kan fjernes fra en afkølet kogeplade med et specialrengøringsmiddel. Kalkaflejringer (forårsaget af vand, som er kogt over) kan fjernes med eddike eller specialrengøringsmiddel. Ved fjernelse af sukker, sukkerholdige spiser, plast og aluminium må den pågældende kogezone ikke slukkes! Rester skal straks fjernes omhyggeligt (i varm tilstand) med den specielle barberbladsskraber. Derefter kan der slukkes for induktionskogepladen og efter afkøling kan den tørres af med specialrengøringsmiddel. Specialrengøringsmiddel fås i de fleste dagligvarebutikker. Barberbladsskrabere fås i hobbyforretninger, byggemarkeder og hos isenkræmmere. Barberbladsskraber til rengøring af kogeplader 18

19 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Undgå at bruge rengøringsmiddel på en varm kogeplade. Det tilrådes at lade rengøringsmidler blive tørre hvorefter disse fjernes med en fugtig kuld. Eventuelle rester af rengøringsmidler skal tørres af med en fugtig klud før kogepladen opvarmes igen. Ellers kan disse virke aggressivt. Ved forkert vedligeholdelse og behandling af den glaskeramiske induktionskogeplade bortfalder garantien! Bemærk! Såfremt det ikke længere er muligt at betjene styringen, når kogepladen er tændt, skal du slå strømmen fra på den eksisterende hovedafbryder eller skrue en passende sikring ud samt henvende dig til GRAM service. Bemærk! Hvis der opstår revner eller hul i den glaskeramiske kogeplade, skal kogepladen omgående slukkes og netforsyningen skal afbrydes. Sluk dertil for sikringen eller tag stikket ud af stikkontakten. Derefter skal du henvende dig til GRAM service. TEKNISK SPECIFIKATION Nominalspænding Nominalydelse 400V 3N ~ 50 Hz - induktionskogezone Booster : 210 mm 2200/3000 W - induktionskogezone Booster: 180 mm 1800/2800 W - induktionskogezone Booster: 280 mm 2600/3600 W - induktionskogezone : 145 mm 1400 W - induktionskogezone : 180 mm 1800 W Dimensioner Vægt 770 x 518 x 50; 806 x 518 x 50 mm ca.20 kg 19

20 FORANSTALTNINGER VED FEJL Ved evt. problemer skal du altid: Slukke for kogepladens driftsmoduler Afbryde strømmen til kogepladen Anmelde brug for reparation Nogle små fejl kan du afhjælpe på egen hånd ved at følge vejledninger i den nedenstående tabel. Før du tilkalder GRAM service eller et af GRAMs servicecentre, bedes du kontrollere de enkelte problemer i tabellen. PROBLEM 1. Apparatet virker ikke 2. Apparatet reagerer ikke, når den betjenes ÅRSAGEN - Strømtilførsel er afbrudt -betjeningspanel er ikke tændt - for kort aktivering af knapper (kortere end et sekund) - der er trykket på flere knapper samtidig AFHJÆLPNING -Tjek sikring i din husinstallation, udskift den med en ny hvis den er brændt af - tænd for betjeningspanelet - aktivering af knapper skal vare lidt længere - der skal altid kun trykkes på en knap (bortset fra, når du slukker for kogezonen) 3. Apparatet reagerer ikke og der høres et kortvarigt akustisk signal. - børnesikringen er aktiveret (sikkerhedslås) - Sluk for børnesikringen (sikkerhedslås) 4. Apparatet reagerer ikke og der høres et langvarigt akustisk signal - forkert betjening (aktivering - tænd for pladen igen af forkerte knapper eller for hurtig aktivering af knapper) - sensoren (sensorerne) er - Dæk sensorerne af eller dækket til eller tilsmudset rens dem 5. Hele kogepladen slukkes. - kogepladen har ikke været betjent længere end 10 sek. fra tænding. - sensoren (sensorerne) er dækket til eller tilsmudset 6. Når et varmefelt lukkes ned, tændes bogstavet H i displayet. - funktionstidsbegrænsning - sensoren (sensorerne) er dækket til eller tilsmudset - overophedning af de elektroniske elementer - Tænd for betjeningspanelet igen og start indstillingen med det samme - Dæk sensorerne af eller rens dem - tænd for kogezonen igen - Dæk sensorerne af eller rens dem 20

21 FORANSTALTNINGER VED FEJL PROBLEM ÅRSAGEN AFHJÆLPNING 7. Revner i den glaskeramiske kogeplade Fare! Afbryd straks strømmen til kogepladen (sikring). Tilkald vores GRAM service. 8. Når fejlen fortsat ikke er afhjulpet Afbryd strømmen til kogepladen (sikring!) Tilkald GRAM service. Vigtigt! Du har ansvar for kogepladens rigtige tilstand og dens korrekte brug i din husholdning. Hvis du har tilkaldt GRAM service i forbindelse med fejlbetjening, skal du selv betale omkostninger ved dette besøg, også når det er sket inden for garantiperioden. Vi overtager desværre ingen ansvar for skader, som skyldes manglende overholdelse af denne betjeningsvejledning. 9. Induktionspladen summer Dette er normalt. Støj stammer fra ventilatoren, som afkøler elektronikken. 10. Induktionspladen afgiver støj, som ligner fløjt 11. Induktionspladen kan frembringe lyd der ligner fløjten Dette er normalt. Pladen kan afgive en del fløjt når den fungerer med fuld effekt og når flere kogezoner er i brug støjen er forbundet med spolernes frekvens. Dette er normalt. Alt efter hvor tit spoler arbejder, når der bruges flere kogezoner, fløjter pladen lidt ved maksimal effekt. 12. Bogstavet C er kommet på displayet Der er på kogepladen blevet målt temperaturer som overskrider det tilladte temperaturområde. Dette er normalt for induktionssystemers drift (Se Sådan virker en induktions- -kogezone ). Hvis problemet gentages tit, skal man tilkalde GRAM service, som vil tjekke om pladen er blevet indbygget i overensstemmelse med vejledningen. 21

22 GRAM service GRAM dækker fabrikations- og materialefejl i henhold til de gældende købelovsbestemmelser i Danmark. Dækningen forudsætter normal brug i en privat husholdning, og at kogepladen er købt som fabriksny i Danmark. Vederlagsfri afhjælpning af evt. fejl forudsætter, at der kan fremvises en maskinafstemplet kassebon/købskvittering som dokumentation for købsdato. For Grønland og Færøerne gælder særlige bestemmelser. Der dækkes ikke: Fejl eller skader opstået ved - transport, fejlbetjening, misbrug, mangelfuld vedligeholdelse, fejlagtig indbygning, opstilling eller tilslutning. - brand, ulykke, lynnedslag og elektriske forstyrrelser som f.eks. defekte sikringer eller fejl i de elektriske installationer. - reparationer udført af andre end GRAMs egne servicecentre. Inden du tilkalder GRAM service, bør du sikre dig, at der er tale om en fejl. Reparationer foretaget uden for reklamationsperioden og omkostninger til uberettigede reklamationer, må du selv betale. Tilkald service: GRAM har lokale servicecentre i hele landet, som er specialister i GRAM. Her kan du få faste priser og professionel hjælp til alle reparationer. Find dit lokale servicecenter i postnummer- -oversigten på side 23. Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer. 22

23 DK Servicecenter Postnummeroversigt C.J. Hvidevareservice Aalborg Tlf Fax Dansk Køle- og Vaskeservice * I postnr. 9000, 9200, 9210 Klarup og 9220 skal service dog rekvireres Tlf Fax hos C.J. Hvidevareservice, Aalborg * C.J. Hvidevareservice ApS Spentrup Tlf Fax AP Hvidevareservice Kibæk Tlf Fax Kvik Hvidevareservice Kolding Tlf Fax Vestjysk Servicecenter Varde Tlf Fax Storms Hvidevareservice Sydals Tlf Fax Service-Centralen Brændekilde Odense Tlf Fax Hornshøj Hvidevare Service 4000 syd Ringsted for city Tlf Fax Scandia Serviceteknik A/S Brøndby Tlf Fax city 4300 Orø LF Service-Center Nykøbing F Tlf Fax BMMF Hvidvare Service Rønne Tlf Fax

24 24

25 N

26 Gratulerer med den nye induksjonskokeplaten! - Vær vennlig og les nøye denne bruksanvisningen for du slår på kokketoppen og tar den i bruk - Bli kjent med induksjonskoketoppens samtlige funksjoner i den rekkefølge som fremgår av bruksanvisningen - Vær oppmerksom på alle opplysninger og forklaringer vedrørende korrekt betjening og behandling av kokeplaten. På denne måten oppnår du at kokeplaten alltid blir klar til bruk og at den holder lenge - Vær også oppmerksom på alle sikkkerhetsregler. De er med her for å forebygge ulykker og skader på den kjeramiske induksjonskokeplaten - Husk å oppbevare bruksanvisningen slik at du alltid kan slå opp i den på et senere tidspunkt. Bemerk! Bruk ikke kokeplaten før du har lest og forstått bruksanvisningen. Kokeplaten kan bare brukes til koking. Enhver annen anvendelse av kokeplaten (f.eks. til oppvarming av rom) er ikke tillatt og kan bli farlig. Produsenten forbeholder seg rett til å modifisere koketopper uten at det medfører endring av utstyrets hovedfunksjoner. 26

27 INNHOLD: Generelle opplysninger...26 Viktige opplysninger vedrørende sikkerhet...28 Tips for energisparing...29 Oppakning...29 Vraking av elektronikkskrot...29 Beskrivelse av vare...30 Installering/montasje...32 Tilslutning til elektrisk installasjon...34 Anvisninger for installatøren...34 Betjening...35 Slik fungerer en induksjonskokeplate...36 Kokekarregistrering i induksjonskokesone...37 Valg av gode kokekar...38 Tilpasning av kokekar til kokesone...38 Styrepanel...39 For å slå på kokeplaten...39 For å slå på kokesone...39 Booster-funksjon...40 For å slå av kokeplaten...40 For å slå av enkel kokesone...40 Funksjonssperre/barnelås...40 Aktivering av funksjonssperre...41 Opphevelse av funksjonssperre på kokeplaten...41 Maks. kokesoneoppvarmingstid...41 Timer/urfunksjon...41 Rengjøring og vedlikehold...42 Tekniske spesifikasjoner...43 Når feil på kokeplaten oppdages...44 Reklamasjon og GRAM Service

28 VIKTIGE OPPLYSNINGER VEDRØRENDE SIKKERHET Les nøye bruksanvisningen før bruk av kjeramisk induksjonskokeplaten. Slik kan du sikre deg trygg bruk av kokeplaten og unngår ev. ulykker eller skader på den. Koketoplaten må tilkobles av kvalifisert og godkjent installatør. Kokeplaten må ikke installeres i nærheten av kjøleutstyr. Møbler kokeplaten er innbygget i, må kunne tåle temperaturen opptil 100 grader. Det gjelder finer, kanter og overflater laget av kunststoff, lim og lakk. Kokeplaten skal ikke brukes før den er blitt innbygget. Dette forhindrer at man kommer i berøring med deler som er strømførende. Reparasjon av elektrisk utstyr kan bare utføres av kvalifiserte fagfolk. Reparasjoner utført av uproffesjonelle kan medføre stor fare for brukeren Strømforsyningen er avbrudt, når sikringer er koblet av fra elektrisk installasjon eller støpselen er trukket ut av stikkontakten Barn må ikke oppholde seg i nærheten av kokeplaten under koking. Gryter med varm mat kan være årsaken til forbrenninger. Restvarmeindikator som er innebygget i det elektroniske systemet, viser om kokeplaten er slått på eller om den fremdeles er varm. Ved strømsvikt, slettes alle innstillinger og anvisere. Vær derfor forsiktig, når du merker at strømmen er tilbake. I så tilfelle overvåkes nemlig tidligere oppvarmet plate, ikke lenger av indikator. Befinner stikkontakten seg i nærheten av kokesone, må det påpasses at kabelen ikke er i berøring med varme soner. Du må ikke la platen stå uten tilsyn, mens du anvender olje eller smør. Bruk av olje eller smør kan forårsake brann. Sukker, sitronsyre og salt i både flyktig og fast tilstand og ellers kunststoffer må ikke komme utover varme kokesoner. Skal du koke på kjeramisk induksjonskokeplate, må du bare anvende gode kokekar med flat bunn. Ellers kan det oppstå varige risser på den kjeramiske overflaten. Kjeramiske kokeplater er motstandsdyktige mot termperatursvingninger. De er hverken ømfintlige for kulde eller varme. Pass på at det ikke faller ting på kokesoner. Fall eller slag av en enkel krydderflaske i kjeramisk platen, kan medføre riper eller splint av kjeramisk materiale. Kokende matrester kan igjennom skadede steder komme ned til deler av kokeplaten som er strømførende. Oppstår det brudd, sprekk eller kratere i kjeramisk plate, må strømtilførsel umiddelbart stoppes eller pluggen må tas ut av stikkontakten. Konsulter kundeservice umiddelbart. Du skal alltid overholde anvisninger ved rengjøring og vedlikehold av kokeplaten. Respekteres ikke bruksanvisningen, kan vi ikke ta ansvar for eventuelle skader utifra garantienforpliktelsen. Du skal ikke bruke kokeplaten som skjærebrett eller arbeidsbord. Det anbefales ikke å legge metallgjenstander som gafler, kniver, skjeer og kokekarlokk på kjeramiske overflater for at de kan fort bli meget varme. Unngå å innebygge kokeplaten over ovner uten ventilator, over oppvaskmaskiner, kjøleskap, frysere eller vaskemaskiner. 28

29 TIPS FOR ENERGISPARING OPPAKNING Er du en ansvarlig strømforbruker, sparer du både penger og er miljøvennlig samtidig. Les tips nedendfor så du vet hvordan du kan spare energi Bruk gode kokekar til koking Kokekar med flat og tykk bunn kan gi energibesparelser på opptil 30 %. Husk å bruke lokk, ellers stiger energiforbruket vesentlig! Rengjøring av kokesoner og utvendige karbunner Alle urenheter reduserer vesentlig overføring av varme skikkelig fastbrente matrester kan bare fjernes ved bruk av midler som er miljøfiendtlige. Unngå å kikke inn i kokekar under koking Kokeplaten må ikke plasseres i nærheten av kjøleutstyr Energiforbruket øker vesentlig, når kokeplaten er innstallert i nærheten av kjøleskap eller fryseboks. Før ekspedering blir kokeplaten sikret mot skader under transport ved anvendelse av embalasje. Etter oppakning av utstyret husk å fjerne deler av embalasje på en miljøvennlig måte. Alle deler brukt til embalasje er miljøvennlige og kan fullt resirkuleres De er også merket med relevante symboler. Bemerk! Innpakningselementer som polyetylenposer, isoporstykker osv. skal holdes vekk fra barn. VRAKING AV ELEKTRONIKKSKROT Etter at et produkt er oppbrukt, må det ikke vrakes på vannlige avfalldeponi for husholdningsavfall, men sendes til innsamlingssteder og gjenbruk av elektronisk og elektrisk utstyr. Opplysninger på selve produktet, dets bruksanvisning eller embalasje henviser til det. Materialer som er anvendt ved fremstilling av elektronisk utstyr, kan gjenvinnes i samsvar med opplysninger på produktenes merkelapper. Gjenbruk av materialer eller hver annen form for resirkulasjon av elementer gjør at du vesentlig bidrar til miljøvern. Opplysninger om avfallsdeponi for elektronikkskrot er å hente hos kommunneforvaltningen. 29

30 BESKRIVELSE AV VARE Varebeskrivelse KKI TF Induktsjonskokesone med Booster (bakerste høyre) Induktsjonskokesone med Booster (bakerste venstre) Induktsjonskokesone (forreste venstre) Induktsjonskokesone (forreste høyre) Styrepanel a 2b c 6 2d 1. Hovedbryter 2. a,b,c,d Kokesonebetegnelse 3. Varmesoneindikatorer 4. Minus berøringskontroll 5. Pluss berøringskontroll 6. Berøringskontroll for maks. varmestyrke - Booster 7. Timerbetegnelse 8. Timerindikator med LED-diode 9. Timerens berøringskontroll minus 10. Timerens berøringskontroll pluss 11. Nøkkelberøringskontroll med signaldiosde LED 30

31 BESKRIVELSE AV VARE Varebeskrivelse KKI TF Induktsjonskokesone med Booster (bakerste høyre) Induktsjonskokesone med Booster (bakerste venstre) Induksjonskokesone Booster (midterste kokesone) Induktsjonskokesone (forreste venstre) Induktsjonskokesone (forreste høyre) Styrepanel a 2b c 6 2d e 6 1. Hovedbryter 2. a,b,c,d,e Kokesonebetegnelse 3. Varmesoneindikatorer 4. Minus berøringskontroll 5. Pluss berøringskontroll 6. Berøringskontroll for maks. varmestyrke - Booster 7. Timerbetegnelse 8. Timerindikator med LED-diode 9. Timerens berøringskontroll minus 10. Timerens berøringskontroll pluss 11. Nøkkelberøringskontroll med signaldiosde LED 31

32 INSTALLERING/MONTASJE Innbygning av kokeplaten Lag en utskjæring i benkeplaten etter mål i A-montasjetegningen. Min. avstand mellom koketoppen og lodrette skapsvegger må være 50 mm. Selve kokeplaten er 50 mm høy. Nå kokerplaten er atskillt fra den øvrige delen av innbygningsskapet ved bruk av en plan sikkerhetsplate, skal mellomrommet mellom innbygningens bunnplate og sikkerhetsplaten være minst 25 mm høy dette for å sikre uhindret luftsirkulasjon. Minste avstand mellom platene skal være 75 mm. I den bakerste delen av sikkerhetsplaten skal det lages en kvadratisk utskjæring med like sider på 80 mm hver (tegning C). Koble kokeplaten til elektrisk installasjon nøyaktig etter bruksanvisningen. Ledningstversnittet skal tilpasses til kokeplatens kapasitet (bestemmes av en kvalifisert installatør). Fjern beskyttelsesstrimler fra den dobbeltsidige klebetapen som er plassert på kokeplatens kanter. Rengjør benkeplaten for støv, legg kokeplaten ned i åpningen og trykk den hardt ned mot benkeplaten. Det anbefalles å fylle ut mellomromet mellom benkeplaten og kokeplaten med silikon (tegning B). A-montasjetegning (770*) (806**) (753*) (789**) OBS! * dimensjoner gjelder induksjonsplate KKI TF ** dimensjoenr gjelder induksjonsplate KKI TF 32

33 Tegning. B Mål på innbyggning med festefjærer 1. Benkeplate 2. Silikon 3. Dobbeltsidig klebetape 4. Kjeramisk kokeplate Tegning. C 25mm Innbygning i skapets plate 80mm 500x10 mm Minimum 10mm Innbygning i en benkeplate over en ovn med ventilasjon 500x50 500x10 mm Du må ikke innebygge kokeplaten over en ovn uten ventilasjon. 33

34 TILSLUTNING Tilslutning Bemerk! Den kjeramiske Induksjonskokeplaten må kun tilsluttes til elektrisk installasjon av kvalifisert installatør. Du må ikke foreta noen endringer eller ombygning av elektrisk installasjon på egen hånd Anvisninger for installatøren Den glasskjeramiske Induksjonskokeplaten er utstyrt med en klemmeboks som gjør at det er mulig å velge riktig tilslutning for den tilsvarende strømforsyning Klemmeboksen sikrer følgende tilslutninger: - 2-faseforbindelse 400 V2N~ - 3-trefase 400 V 3N~ Platens tilslutning til den relevante strømforsyning kan utføres med passende brodannelse på tilkoplingsliste/ tilkoplingsstripe etter anvist koplingssjema. Koplingssjema er oppgitt også på undersiden av nedre beskyttelsesdeksel. Tilgang til koblingsliste/ - stripe er mulig etter at man tar av lokket på klemmeboksen. Husk alltid å velge korrekt tilkoblingskabel med hensyn til tilkoblingstype og kokeplatens merkespenning Bemerk! Husk også alltid å koble sikringskretsen til koblingslistes klemme avmerket med symbol. For oppfylling av sikkerhetsregler skal elektrisk installasjon som kokeplaten er tilsluttet til, sikres med godt tilpasset sikring som avbryter alle poler og som samtidig sikrer kontaktavstand på 3 mm (kan sikres av hovedbryter). Før tilkopling av kokeplaten til installasjonen, er det viktig at du blir kjent med anvisninger på merkeplate og tilkoplingssjema. Bemerk! Installatøren forpliktes til å utlevere brukeren attest på tilkobling av kokeplaten til elektrisk installasjon (du finner det i bilaget til garantibeviset) Enhver annen tilkobling av kokeplaten (som avviker fra installasjonssjema) til elektrisk installasjon kan medføre skader på kokeplaten 34

35 TILSLUTNING Sjema over mulige tilslutninger 3 L 3 4 N PE-klemme 1 Ved 400/230 V-nettet 2-fase tilslutning med 0-ledning. Brodannelser forbinder klemmer 4-5, beskyttelsesledning på 2 1 Bemerk! Ved enhver tilkopling ma beskyttelsesledningen tilsuttes L 2 L 1 2/N- ~ 5 N PE L1 L2 N PE Ledningen ska vara av typen H05VV eller H05RR-F4 G2,5 2* Ved 400/230V gjelder trefasetilkopling med jordingsledning, broer binder klemmer 4-5, sikringsledning på 3/N- ~ 1 L1 L L3 N 5 PE H05VV eller H05RR-F5 G1,5 L1=R L2=S N= klemme til 0-ledning PE= klemme til beskyttelseskabel/sikringskabel * gjelder induksjonsplate KKI TF BETJENING Før første gangs bruk av kokeplaten rengjør den kjeramiske kokeplaten omhyggelig. Den kjeramiske flaten skal behandles slik som glassflater ved første gangs bruk kan det oppstå midlertidige lukt, derfor skal du slå på ventilasjon eller åpne vindu følg sikkerhetsregler, mens du klargjør kokeplaten 35

36 BETJENING Slik virker en induktsjonskokesone Elektrisk generator tilfører strøm til en spole som er plassert inni platen. Spolen danner en elektromagnetisk felt og induksjonsstrøm kommer inni kokekaret med det samme det er plasseres på kokeplaten. Induksjonsstrøm gjør at kokekaret blir til en varmesender, mens glasskjeramisk overflate forblir kald. Dette systemmet forutsetter anvendelse av spesialegnede kokekar hvilke bunn kan magnetiseres. Generelt har induksjon to fordeler: Induksjon gitr maksimalt varmeutnyttelse ved at det kun er kokekar som oppvarmes. Ved induksjon unngås spilltid fordi at tilbereding av mat starter i det øyeblikket kokekaret settes på kokesonen, mens avslutter, når det tas av. Sikkerhetsutstyr: Er kokeplaten installert riktig og brukes korrekt, har man sjelden bruk for sikkerhetsutstyret Ventilator: Brukes til beskyttelse og avkjøling styrings- og forsynningskomponenter. Ventilator kan kjøre med to forskjellige hastigheter og den settes på automatisk. Den starter å ventilere, når kokesonen er slått av og arbeider inntil det elektroniske systemmet er tilstrekkelig avkjølt. Transitor: Temperaturen av elektroniske elementer måles uavbrutt ved hjelp av en sonde.. Øker varmen unaturlig fort, vil systemmet redusere styrken på kokesone automatisk eller kople av de kokesonene som ligger nærmest til de overopphetede elementer. Redusering av styrke på en kokesone signaliseres med at C-bokstaven lyser opp på displayet, mens ved avkopling av en kokesone, kommer H-bokstaven frem. - mens C-bokstaven lyser opp og etter at elektroniske elementer er blitt avkjølt, slås kokesone automatisk på og varmestyrken på denne kokesonen blir den samme som opprinnelig innstilt - mens H-bokstaven lyser opp i displayet, må kokesonen manuelt slås på igjen Registrering av kokekar som plasseres i kokesonen: Kokeplaten slås automatisk på og starter oppvarmingen, når kokekar først settes i kokesonen. Små gjenstander på kokeseksjonen (som kniv, sje eller ring) blir ikke oppdaget som kokekar og kokesonen vil ikke starte oppvarmingen. 36

37 BETJENING Kokekarregistrering i induksjonskokesone I kokeplater med induksjonsfelter er det installert et system som registrerer plassering av kokekar i kokesonen. Er kokeplaten i bruk, starter eller stopper registreringen av kokekar i det øyeblikket kokekar blir plassert eller blir fjernet fra kokesonen. Dette er energibasparende. - brukes kokesonen i kombinasjon med et riktig kokekar, vises varmenivå i displayet - Induksjoon krever anvendelse av spesialegnede kokekar med en magnetisk bunn (tabell side 38) Blir ingen gryte plasert i kokesonen eller det plasseres en upassende gryte der, vil verdien på varmestyrke blinke i displayet. Kokesonen slås ikke på. Har kokaplaten ikke registrert noe kokekar i 10 minutter, kanselleres kokeplatens tenningsprosses. For å slå av kokesonen, trykk på berøringskontroll. Bemerk! Kokekarregistring er ikke det samme funksjon som kokeplatens hovedbryter. Den glasskjeramiske kokeplaten er utstyrt med berøringskontroller som aktiveres ved å berøre platens overflate med fingeren på de markerte steder. Hver aktivering av berøringskontroller bekreftes med et akustisk signal. Pass på at du bare berører en berøringskontroll om gangen, mens du slår på, slår av eller innstiller varmestyrke på koketoppen. Berører du flere berøringskontroller samtidig (med unntakk når kokesone eller timer blir slått av), ignorerer systemmet innstillingssignaler eller utløser skadesignal ved langvarig aktivering. 37

38 BETJENING Valg av kokekar for tilbereding av mat på induksjonskokesone Forutsetning for å oppnå kokeplatens maksimale kapasitet, er bruk av velegnede kokekar: Bruk alltid kvalitetskokekar med flatt bunn. Ved bruk av flattbunnede kokekar unngår du at bunner oppvarmes for mye og maten brenner seg fast på de stedene. Kokekar og panner med tjukke metallvegger sikrer en optimall varmefordeling. Vær oppmerksom på om kokekarbunnen er tørr. Fyller du karet med mat eller bruker kokekar som du nettopp har tatt ut av kjøleskapet, sjekk nøye om bunnen er tørr, før du plasserer det i kokesonen. Slik unngår du forurensninger på platens overflate Legg lokk på kokekaret. Det forhindrer varmetap, forkorter koketiden og er energibesparende Valg av kokekar til induksjonskokesone Markering på kokekaret Rustfritt stål Aluminium Stopejern Emaljert jern Glass Porselen Kokekar med kobberbunn Kontroller om det på etiketten finnes et symbol som viser at kokekaret kan anvendes på induksjonskokeplate Bruk magnetiske kokekar (laget av emaljert jern, ferrittisk, rustfritt stål, støpejern). Undersok om kokekaret er velegnet ved å pråve en magnet (magneten skal trekkes til bunnen) Kan ikke anvendes Bortsett fra kokekar laget av ferrittisk stål. Kan ikke anvendes Høy kapasitet Kokekarbunner kan forårsake risser på platen. Høy kapasitet Det anbefalles anvendelse av kokekar med flatt, tjukk og glatt bunn. Kan ikke anvendes Kan ikke anvendes Kan ikke anvendes 38

39 BETJENING Styrepanel Tilkopling av kokeplaten til elektrisk installasjon signaliseres med et kort lydsignal. Deretter kan kokeplaten slås på. Bemerk! Det er ikke tillatt å sette gjenstander i berøringskontrollpanelet (det kan medføre utløsning av skadesignalet). Berøringskontrollpanel skal alltid holdes rent. For å slå på glasskjeramiske induksjonskokeplaten Er kokeplaten slått av, er også samtlige kokesoner av og kokesonenes berøringskontroller lyser ikke. Gjennom berøring av hovedbryteren (1) slås kokeplaten på, mens 0 begynner å lyse i minst 10 sekunder på alle berøringskontroller for kokesoner (3). Nå kan varmestyrken innstilles ved hjelp av berøringskontroll + (5).og - (4) etter at kokesonen (2) er valgt (se: Innstilling av varmestyrke ) Blir ingen berøringskontroll aktivert innenfor etterfølgende 10 sek, slås kokeplaten av automatisk. Er sperrefunksjonen aktiv, lyser diode ved nøkkel-berøringskontrollen (11). I så tilfelle kan varmeplaten ikke slås på. (se avblokkering av varmeplate). For å sla på enkel kokesone Etter at kokeplaten er slått på ved å berøre på hovedbryteren (1), kan kokesoner betjenes på følgende mate: 1. Velg ønsket kokesone blant 2a, 2b, 2c, 2d, 2e* 2. Innstill den ønskede varmestyrken ved å berøre + (5) eller - (4). * gjelder induksjonsplate KKI TF Blir ingen berøringskontroll aktivert innenfor etterfølgende 10 sekunder etter at kokeplaten er slått på, slås kokeplaten av automatisk. Kokesone er aktiv, når sifferet i displayet blinker og viser at kokesonen er klar til innstilling av varmestyrke. 39

Type KK 75 EF, EP. Betjeningsvejledning Bruksanvisning DK...2 N...17

Type KK 75 EF, EP. Betjeningsvejledning Bruksanvisning DK...2 N...17 Type KK 75 EF, EP Betjeningsvejledning Bruksanvisning DK...2 N...17 Tillykke med din nye GRAM glaskeramiske kogeplade O Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade i brug.

Detaljer

Type KK 77-01 TF Type KK 77-01 T ALU

Type KK 77-01 TF Type KK 77-01 T ALU Type KK 77-01 TF Type KK 77-01 T ALU DK Betjeningsvejledning 2 N Bruksanvisning 23 Tillykke med din nye GRAM glaskeramiske kogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade

Detaljer

IT 620 TF DK NO. Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...30 IOAA-726 / 8053294 (02.2013/1)

IT 620 TF DK NO. Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...30 IOAA-726 / 8053294 (02.2013/1) IT 620 TF DK NO Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...30 IOAA-726 / 8053294 (02.2013/1) Tillykke med din nye GRAM induktionskogeplade DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager induktionspladen

Detaljer

SIC60NOG DK NO. Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...29

SIC60NOG DK NO. Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...29 SIC60NOG DK NO Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...29 Tillykke med din nye induktionskogeplade DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager induktionspladen i brug. Gør dig fortrolig med induktionskogeplade

Detaljer

IN 6065 TF DK NO. Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...33 IOAA-649 (05.2012/1)

IN 6065 TF DK NO. Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...33 IOAA-649 (05.2012/1) IN 6065 TF DK NO Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...33 IOAA-649 (05.2012/1) KÆRE KUNDE, DK Din Gram-kogeplade kombinerer nem brug med god effekt. Når du har læst instruktionerne, vil det ikke være

Detaljer

IN 6001 T DK NO. Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...28 IOAA-647 (11.2011/1)

IN 6001 T DK NO. Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...28 IOAA-647 (11.2011/1) IN 6001 T DK NO Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...28 IOAA-647 (11.2011/1) Tillykke med din nye GRAM induktionskogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager induktionspladen i brug.

Detaljer

KKI TF DK N. Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...23

KKI TF DK N. Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...23 KKI 60-01 TF DK N Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...23 Tillykke med din nye GRAM induktionskogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske induktionskogepladen i brug.

Detaljer

EHH3320FOK. ZH 炉 架 用 户 手 册 2 DA Kogesektion Brugsanvisning 19 NO Platetopp Bruksanvisning 36 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 54

EHH3320FOK. ZH 炉 架 用 户 手 册 2 DA Kogesektion Brugsanvisning 19 NO Platetopp Bruksanvisning 36 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 54 EHH3320FOK ZH 炉 架 用 户 手 册 2 DA Kogesektion Brugsanvisning 19 NO Platetopp Bruksanvisning 36 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 54 2 www.electrolux.com 内 容 1. 安 全 信 息... 3 2. 安 全 说 明... 4 3. 产 品 说 明... 5

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK HÖGKLASSIG NO DANSK 4 NORSK 27 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 8 Daglig brug 10 Fleksibelt induktionsområde 12 Råd og tip 16 Vedligeholdelse og

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

DANSK 4 NORSK 18 SUOMI 32 SVENSKA 47

DANSK 4 NORSK 18 SUOMI 32 SVENSKA 47 OTROLIG DK NO FI SE Se sista sidan i denna bruksanvisning för en komplett lista över IKEA:s utsedda Auktoriserade serviceverkstäder och motsvarande nationella telefonnummer. DANSK 4 NORSK 18 SUOMI 32

Detaljer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 HÅNDBOK NO Veiledning for UV-system 18 W Artikkelnummer: 1604 Komplett UV-system for installasjon i ClearWater-filtersystemer

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Type EKI 9654-90 EKI 9654-90 X

Type EKI 9654-90 EKI 9654-90 X O C Type EKI 9654-90 EKI 9654-90 X DK Betjeningsvejledning NO Bruksanvisning 5 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med

Detaljer

KKI TC KKI TC KKI TF KKI TC KKI TC KKI TF

KKI TC KKI TC KKI TF KKI TC KKI TC KKI TF KKI 60-10 TC KKI 60-90 TC KKI 60-90 TF KKI 77-10 TC KKI 77-90 TC KKI 77-90 TF DK NO etjeningsvejledning...2 ruksanvisning...25 Tillykke med din nye GRAM induktionskogeplade l Læs hele vejledningen omhyggeligt,

Detaljer

IN TF IN TF

IN TF IN TF IN 60-50 TF IN 77-50 TF B B DK N Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...23 Tillykke med din nye POINT induktionskogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske induktionskogepladen

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

IN 6084 TF DK NO. Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...32 IO-HOB-0063 / ( /2)

IN 6084 TF DK NO. Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...32 IO-HOB-0063 / ( /2) IN 6084 TF DK NO Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...32 IO-HOB-0063 / 8062807 (08.2015/2) Tillykke med din nye GRAM induktionskogeplade DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager induktionspladen

Detaljer

IH 830 IH 830-N DK N. Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...21

IH 830 IH 830-N DK N. Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...21 IH 830 IH 830-N B B B DK N Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...21 Tillykke med din nye POINT induktionskogeplade l Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske induktionskogeplade

Detaljer

IN C DK NO. Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...23

IN C DK NO. Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...23 IN 600-10 C DK NO Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...23 Tillykke med din nye GRAM induktionskogeplade l Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske induktionskogeplade i brug.

Detaljer

Type CC 46350. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 31

Type CC 46350. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 31 Type CC 46350 DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 31 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit nye komfur og

Detaljer

KKI T KKI T

KKI T KKI T KKI 6044-90 T KKI 6144-90 T DK NO Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...31 IOAA-798 / 8059372 (04.2017 / v3) Tillykke med din nye GRAM induktionskogeplade DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før

Detaljer

KKI T KKI T KKI T KKI T

KKI T KKI T KKI T KKI T KKI 6574-90 T KKI 6774-90 T KKI 7574-90 T KKI 7774-90 T DK NO Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...35 Tillykke med din nye GRAM induktionskogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager

Detaljer

Apparatets typeskilt fastklæbes her. Dette skilt er placeret oven på apparatet.

Apparatets typeskilt fastklæbes her. Dette skilt er placeret oven på apparatet. Apparatets typeskilt fastklæbes her Dette skilt er placeret oven på apparatet. Hav produktionskoden (PCODE) og det fuldstændige varenummer (ITEMNR) parat, når De kontakter kundeserviceafdelingen. 700002002100

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER

GRAM PLUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER GRAM LUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER Betjeningsvejledning DK... 6 Instructions for use GB... 15 Bedienungsanweisung D... 24 Mode d'emploi F... 32 Gebruiksanwijzing NL... 41 Bruksanvisning S... 50 Bruksanvisning

Detaljer

T 632KE BRUKSANVISNING KERAMISK KOKETOPP UTEN TOUCH-PANEL IOAA-180 (10.2005/1)

T 632KE BRUKSANVISNING KERAMISK KOKETOPP UTEN TOUCH-PANEL IOAA-180 (10.2005/1) T 632KE BRUKSANVISNING KERAMISK KOKETOPP UTEN TOUCH-PANEL IOAA-180 (10.2005/1) KJÆRE KUNDE, Ved å lese denne bruksanvisningen blir du en bevisst bruker på et teknologisk avansert produkt. BEHA koketoppen

Detaljer

FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK

FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK BRUKSANVISNING FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK INSTALLASJON TIPS FOR ENERGISPARING MILJØINFORMASJON FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL PLATETOPPEN RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD AV DEN KERAMISKE

Detaljer

Type CC 45550 V CC 45550 VX. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 31

Type CC 45550 V CC 45550 VX. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 31 Type CC 45550 V CC 45550 VX DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 31 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit

Detaljer

Type IOD 12690-90 X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 39

Type IOD 12690-90 X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 39 Type IOD 12690-90 X DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 39 Tillykke med din nye GRAM indbygningsovn DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager ovnen i brug. Gør dig fortrolig med din nye

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

KKI T DK NO. Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...30 IOAA-758 / ( /2)

KKI T DK NO. Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...30 IOAA-758 / ( /2) KKI 3432-90 T DK NO Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...30 IOAA-758 / 8056940 (07.2014/2) Tillykke med din nye GRAM induktionskogeplade DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager induktionspladen

Detaljer

KKI T KKI T

KKI T KKI T KKI 6184-90 T KKI 7184-90 T (DK) Betjeningsvejledning...2 (NO) Bruksanvisning...34 IO-HOB-0282 / 8067666 (10.2016 / v1) Tillykke med din nye GRAM induktionskogeplade DK Læs hele vejledningen omhyggeligt,

Detaljer

KKI T KKI T

KKI T KKI T KKI 6584-90 T KKI 7584-90 T DK NO Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...37 IOAA-800 / 8059377 (01.2015/1) Tillykke med din nye GRAM induktionskogeplade DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du

Detaljer

IH620-N IH620 DK N. Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...21

IH620-N IH620 DK N. Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...21 IH620-N IH620 B B DK N Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...21 Tillykke med din nye POINT induktionskogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske induktionskogeplade

Detaljer

IN 7084 TFI. (DK) Betjeningsvejledning...2 (NO) Bruksanvisning IO-HOB-0431 / ( / v5)

IN 7084 TFI. (DK) Betjeningsvejledning...2 (NO) Bruksanvisning IO-HOB-0431 / ( / v5) IN 7084 TFI (DK) Betjeningsvejledning...2 (NO) Bruksanvisning...34 IO-HOB-0431 / 8069499 (08.2017 / v5) - 2 - Tillykke med din nye GRAM induktionskogeplade DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du

Detaljer

KF 310-01 / KF 320-01 / KF 350-01 / KF 312-01 / KF 322-01 / KF 323-01 / KF 352-01 / KFD 31-01 / KFD 32-01 / KFD 35-01

KF 310-01 / KF 320-01 / KF 350-01 / KF 312-01 / KF 322-01 / KF 323-01 / KF 352-01 / KFD 31-01 / KFD 32-01 / KFD 35-01 KF 310-01 / KF 320-01 / KF 350-01 / KF 312-01 / KF 322-01 / KF 323-01 / KF 352-01 / KFD 31-01 / KFD 32-01 / KFD 35-01 DK Betjeningsvejledning 2 N Bruksanvisning 22 S Bruksanvisning 40 M60 Tillykke med

Detaljer

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Før start 1. Kontroller at mottager (master) er tilkoblet i henhold til medfølgende skjema og at antennen

Detaljer

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 INHOLDSFORTEGNELSE N PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 BRUK AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN SIDE 55 BRUK AV DEN DOBLE KOKESONEN SIDE 55 KOKETIPS

Detaljer

Type KK T DK NO. Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...25

Type KK T DK NO. Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...25 Type KK 6520-90 T DK NO Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...25 Tillykke med din nye GRAM glaskeramiske kogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade i brug.

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

KKI T DK NO. Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...31 IOAA-687 / ( /1)

KKI T DK NO. Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...31 IOAA-687 / ( /1) KKI 8544-90 T DK NO Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...31 IOAA-687 / 8050799 (08.2012/1) Tillykke med din nye GRAM induktionskogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager induktionspladen

Detaljer

Komfyrvakt Thea Installasjonsveiledning

Komfyrvakt Thea Installasjonsveiledning Komfyrvakt Thea Installasjonsveiledning Condigi Televagt A/S Niels Bohrs Vej 42, Stilling DK-8660 Skanderborg Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 De to enheter... 3 2 Symbolforklaring... 4 3 Tekniske

Detaljer

IT 740 TF DK NO. Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...31 IOAA-725 / ( /1)

IT 740 TF DK NO. Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...31 IOAA-725 / ( /1) IT 740 TF DK NO Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...1 IOAA-725 / 805292 (01.201/1) Tillykke med din nye GRAM induktionskogeplade DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager induktionspladen

Detaljer

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Disse enhetene kan brukes av barn fra de er 8 år og personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale

Detaljer

KKI T KKI T KKI T KKI T KKI T

KKI T KKI T KKI T KKI T KKI T KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T KKI 6441-90 T DK NO Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning... IOAA-64 (11.201/1) KÆRE KUNDE, DK Din Gram-kogeplade kombinerer nem brug med god effekt.

Detaljer

PIF70NOG DK NO. Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning IO-HOB-0186 / ( / v1)

PIF70NOG DK NO. Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning IO-HOB-0186 / ( / v1) PIF70NOG DK NO Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...31 IO-HOB-0186 / 8065514 (12.2016 / v1) Tillykke med din nye POINT induktionskogeplade DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager induktionskogepladen

Detaljer

Type IO 57 00 TRS ELG

Type IO 57 00 TRS ELG 100 150 50 200 250 0 Type IO 57 00 TRS ELG DK Betjeningsvejledning 2 N Bruksanvisning 30 DK Tillykke med din nye GRAM ovn Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager ovnen i brug. Gør dig fortrolig

Detaljer

DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 19

DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 19 KK 7520-90 T DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 19 Tillykke med din nye GRAM glaskeramiske kogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade i brug. Gør dig

Detaljer

O C. Type K 61610. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 28

O C. Type K 61610. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 28 O C Type K 61610 DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 28 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit nye komfur

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Type EKM 3600-90. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 24

Type EKM 3600-90. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 24 Type EKM 3600-90 DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 24 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit nye komfur

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37240 G. Document Number 2960310889_DA/180314.0925

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37240 G. Document Number 2960310889_DA/180314.0925 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 37240 G DA NO Document Number 2960310889_DA/180314.0925 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

Type PIOMPTS18 PIOMPTB18. DK Brugervejledning 2. NO Bruksanvisning 28

Type PIOMPTS18 PIOMPTB18. DK Brugervejledning 2. NO Bruksanvisning 28 Type PIOMPTS18 PIOMPTB18 DK Brugervejledning 2 NO Bruksanvisning 28 Tillykke med din nye indbygningsovn DK Læs hele brugervejledningen omhyggeligt, før du tager ovnen i brug. Gør dig fortrolig med din

Detaljer

O C. Type KE 6216-60. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 28

O C. Type KE 6216-60. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 28 O C Type KE 6216-60 DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 28 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit nye komfur

Detaljer

T 622KT BRUKSANVISNING KERAMISK KOKETOPP MED TOUCH KONTROLL IOAA-173 (03.2006/1)

T 622KT BRUKSANVISNING KERAMISK KOKETOPP MED TOUCH KONTROLL IOAA-173 (03.2006/1) T 622KT BRUKSANVISNING KERAMISK KOKETOPP MED TOUCH KONTROLL IOAA-173 (03.2006/1) KJÆRE KUNDE, Ved å lese denne bruksanvisningen blir du en bevisst bruker på et teknologisk avansert produkt. BEHA koketoppen

Detaljer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer VEJLEDNING OPLADNING Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer START 1. Indsæt simkort og batteri. (Husk at vælge pinkode fra inden du sætter simkortet i enheden, det gøres ved

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK GRÄNSLÖS NO DANSK 4 NORSK 29 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 6 Installation 9 Produktbeskrivelse 10 Før ibrugtagning 10 Daglig brug 11 Mikrobølgefunktion 13 Urfunktioner

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37114 G. Document Number 2960310900_DA/250414.1737

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37114 G. Document Number 2960310900_DA/250414.1737 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 37114 G DA NO Document Number 2960310900_DA/250414.1737 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK MIRAKULÖS NO DANSK 4 NORSK 28 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 6 Installation 8 Produktbeskrivelse af apparatet 9 Før ibrugtagning 10 Daglig brug 11 Mikrobølgefunktion

Detaljer

Betjenings- og installasjonsveiledning. induksjonskoketopp 9963 7151 05/05

Betjenings- og installasjonsveiledning. induksjonskoketopp 9963 7151 05/05 NO Betjenings- og installasjonsveiledning for induksjonskoketopp 9963 7151 05/05 2 Innholdsfortegnelse Forsvarlig bruk av koketoppen...4 Beholdere...7 Forsvarlig installasjon av koketoppen...8 Enkel bruk

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://no.yourpdfguides.com/dref/618608

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://no.yourpdfguides.com/dref/618608 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 6310DK-M. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 6310DK-M i bruksanvisningen

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK

FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK BRUKSANVISNING FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK INSTALLASJON ELEKTRISK TILKOBLING TIPS FOR ENERGISPARING MILJØINFORMASJON FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL PLATETOPPEN RENGJØRING OG

Detaljer

Elan 110 Gas og el. Elan 110 Dual Fuel. Elan 110 Dobbel energi

Elan 110 Gas og el. Elan 110 Dual Fuel. Elan 110 Dobbel energi Elan 110 Gas og el Brugs- og monteringsvejledning Elan 110 Dual Fuel Instructions for use and installation Elan 110 Dobbel energi Bruks- og installasjonsanvisning U109663-08 2 DK Dansk 4 GB IE English

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FARE ADVARSEL. NORSK Installasjon Side 2 Bruksanvisning Side

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FARE ADVARSEL. NORSK Installasjon Side 2 Bruksanvisning Side NORSK Installasjon Side 2 Bruksanvisning Side VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON Disse instruksjonene skal også være tilgjengelige på nettet: www.bauknecht.eu DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET ER MEGET VIKTIG Denne

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

IN 6064 TF DK NO. Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...35 IOAA-760 / ( /2)

IN 6064 TF DK NO. Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...35 IOAA-760 / ( /2) IN 6064 TF DK NO Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...5 IOAA-760 / 8056952 (07.2014/2) Tillykke med din nye GRAM glaskeramiske kogeplade DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske

Detaljer

Instruksjoner for bruk, installasjon og tilkobling

Instruksjoner for bruk, installasjon og tilkobling NO Instruksjoner for bruk, installasjon og tilkobling Glasskeramisk koketopp Glasskeramisk koketopp Kjære kunde! Innebygde keramiske koketopper er beregnet på bruk i private husstander. Produktene våre

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

KAPITEL 7 Konfigurationsfiler

KAPITEL 7 Konfigurationsfiler KAPITEL 7 Konfigurationsfiler Alle indstillingerne i ZoomText kan gemmes og hentes frem efter behov. Konfigurationsfilerne indeholder indstillingerne inklusiv forstørrelsen, typen af zoomvindue, skærmfremhævningerne,

Detaljer

KK TF DK NO. Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...21

KK TF DK NO. Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...21 KK 60-02 TF DK NO Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...21 Tillykke med din nye GRAM glaskeramiske kogeplade l Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade i brug. l

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

HÅNDBOK. Råd om bruk av keramisk topp T623KT T625KT

HÅNDBOK. Råd om bruk av keramisk topp T623KT T625KT HÅNDBOK Råd om bruk av keramisk topp T623KT T625KT INNHOLD: BESKRIVELSE AV TOPPEN... 3 SIKKERHETSANVISNINGER... 4 INSTALLASJON...... 6 Utpakking... 6 Elektrisk tilkobling av apparatet... 8 Betjening...

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

KKI T KKI T KKI T KKI T

KKI T KKI T KKI T KKI T KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T DK NO Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...31 IOAA-634 (11.2012/1) KÆRE KUNDE, DK Din Gram-kogeplade kombinerer nem brug med god effekt. Når

Detaljer

KS290 / KS360 / KS390 / KS292 / KS358 / KS362 / KS363 / KS 388 / KSD29 / KSD36 / KSD39

KS290 / KS360 / KS390 / KS292 / KS358 / KS362 / KS363 / KS 388 / KSD29 / KSD36 / KSD39 KS290 / KS360 / KS390 / KS292 / KS358 / KS362 / KS363 / KS 388 / KSD29 / KSD36 / KSD39 DK Betjeningsvejledning 2 N Bruksanvisning 19 S Bruksanvisning 36 M60 Tillykke med dit nye GRAM køleskab Vi ønsker

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG BRUKSANVISNING VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK INSTALLASJON ELEKTRISK TILKOBLING TIPS FOR ENERGISPARING MILJØINFORMASJON RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD AV DEN KERAMISKE

Detaljer

Type KK TF Type KK T ALU

Type KK TF Type KK T ALU Type KK 60-01 TF Type KK 60-01 T ALU DK N Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...23 Tillykke med din nye GRAM glaskeramiske kogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske

Detaljer

Brugsanvisning DK Glaskeramisk induktionskogeplade (S. 2 16) Bruksanvisning NO Keramisk induksjonsplatetopp (S. 17 32)

Brugsanvisning DK Glaskeramisk induktionskogeplade (S. 2 16) Bruksanvisning NO Keramisk induksjonsplatetopp (S. 17 32) Brugsanvisning DK Glaskeramisk induktionskogeplade (S. 2 16) Bruksanvisning NO Keramisk induksjonsplatetopp (S. 17 32) Bruksanvisning SE Keramisk induktionshäll (S. 33 47) Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso

Detaljer

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon

Detaljer

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro.

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. 1. Innledning 2. Sikkerhetsinstruksjoner 3. Komponenter

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Top Star www.popcornshop.no Gratulerer! Du har nå kjøpt en av våre største popcornmaskiner, Top Star. Dette er tilsvarende maskin som benyttes på sportsarenaer,

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

PIE6..R1.E. [sv] Bruksanvisning...22 [fi] Käyttöohje...32. [da] Brugsanvisning...2 [no] Bruksveiledning... 12 *9000308781* 9000308781

PIE6..R1.E. [sv] Bruksanvisning...22 [fi] Käyttöohje...32. [da] Brugsanvisning...2 [no] Bruksveiledning... 12 *9000308781* 9000308781 PIE6..R1.E [da] Brugsanvisning...2 [no] Bruksveiledning... 12 [sv] Bruksanvisning...22 [fi] Käyttöohje...32 *9000308781* 9000308781 Indholdsfortegnelse Råd og vejledning om sikkerhed... 2 Sikkerhedsanvisninger...2

Detaljer

KKI T KKI T

KKI T KKI T KKI 6564-90 T KKI 7564-90 T DK NO Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...34 IOAA-635 (12.2012/2) Tillykke med din nye GRAM glaskeramiske kogeplade DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 32 Vaskemaskin AL 97699 F

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 32 Vaskemaskin AL 97699 F DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 32 Vaskemaskin AL 97699 F 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. BETJENINGSPANEL... 7

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Persienne-styretast Best.nr. : 2328.. Persienne-styretast med sensoranalyse Best.nr. : 0820.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres

Detaljer

LC 32. S Bruksanvisning... PAGE 26

LC 32. S Bruksanvisning... PAGE 26 LC 32 DK Brugsanvisning... PAGE 2 N Bruksanvisning... PAGE 14 S Bruksanvisning... PAGE 26 FIN Käyttöohje... PAGE 38 Vi takker dig for dit køb af dette TOYOTOMI produkt! Toyotomi produkter bliver brugt

Detaljer

KK T DK NO. Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...20

KK T DK NO. Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...20 KK 3400-91 T DK NO Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...20 Tillykke med din nye GRAM glaskeramiske kogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade i brug. Gør

Detaljer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer GENERELL INFORMASJON Kjære kunde Les denne brukerveiledningen før produktet tas i bruk, og behold den for senere bruk. Emballasjen sorterers etter gjeldende regler

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING Apparat i overensstemmelse med direktivene: - 73/23 CEE -

Detaljer

Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE

Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE FUTURA # 440010 FUTURA # 440011 + # 418071 N Montering av styringsenheten. Ledningen til styringsenheten tilkobles kontakten under det lille lokket. Den tykke delen av ledningen

Detaljer