KRAKASEN BORETTSLAG SAK 1 SAK 2 SAK 3 SAK 4. SAK 5 SAK 6 INNKALLING TIL GENERAIFORSAMLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRAKASEN BORETTSLAG SAK 1 SAK 2 SAK 3 SAK 4. SAK 5 SAK 6 INNKALLING TIL GENERAIFORSAMLING"

Transkript

1 KRKS BORTTSLG KLLG TL GRFORSMLG Det innklles herve til riner generlfrsmling mng 7. mi 2007 kl Mteste: Rm skle Til behnling freligger: SK 1 SK 2 SK 3 SK 4. SK 5 SK 6 Knstituering Styrets beretning fr 2006 Regnskp fr 2006 me revisrs meling. Busjett ft 2007 ventuell gtgirelse til st1'ret. lnnkmne frslg Frslg fr Bjrnr g lin Krlsen ver. ppgrering v lekeplss - se velegg. Frslg fr Bjmr g lin Krlsen: Opplsning v Krflkflsen Brettslg - se velegg SK 7 VLG 4 Vlg v styreleer fr 2 tn b) Vlg v 1 styremelem fr 2 r c) Vlg v 5 vrmelemmer fr 1 r ) Vlg v vlgkmite e) Vlg v 3 elegerte m/vrmel. til OBBL's generlfrsmling P generlfrsmlingen hr hvert melem stemme. Melemmer sm ikke mster kn velges til styret m.m. Styret hiper lle hr nlening til ilmste g nsker vel mtt. skim 25. pril2007 TTSPW BORTTSLG styret Velegg

2 TTTSg BRTTSLG Styrets rsberetning fr virksmheten i Krksen Brettslg. Brettslgets virksmhet hr sm hvefrm6l i gi nelseierne bruksrett til egen blig i brettslgets eienm (brett). tillegg rgniserer g frvlter brettslget nre tiltk sm hr smmenheng me nelseierens brett. KrkisenBrettslg ligger i skim kmmune. Brettslgets styret hr besttt v: Leer Tr rne Lrentzen estleer nne Mrit lter Seetrr Gr ege sls Sfyremelem Bjmril ugen Sfyremelem Siw. gersten Vrrepresentnter nre Teig Frretningsfrer Revisjn Petter rlst Tve riksen Lene ingst b Cllin skim g Omegn Bligbyggelg Revisj nscmpgniet S Mtevirksmhet: Det hr i perienvert vhlt 12 styremter, hvr 140 prtkllerte sker hr vrert behnlet. erv 4 sker m gkjenning v leietgere. ppsummering v e vihigste skene g tiltkene styret hr behnlet: Beising v smtlige leiiigheter. Tilbu m usjkbinett. Utreet mulighet fr 6 pplse brettslget. Gkj enning v bebere. Brettslgetflger rbeismiljslvens bestemmelser g tilstreber et gt rbeismilj. Brettslgets styre bestr v 3 kvinner g2 menn. Styrets leer er mnn. Brettslget frurenser ikke et ytre milj i vesentlig gr utver et sm mi lses nrmlt fr et bligselskp. Oknmi: rsregnskpet er stt pp etter frutsetningen m frtstt rift g et er ingen frhl, sm skulle tilsi ne nnet i frmtien. henhl til regnskpet er brettslgets ispnible miler. g7z 019,g4. skim 22. mrs 207 Tr rne Lrentzen (s) leer Bjrn ril ugen (s) nne Mrit lter (s) Gr ls (s) Siw. gersten (s)

3 Krikisen Brettslg Busjett 2006 Busjett 2007 TKTR n<reve fellesk stner nre riftsinnteller SUMTKTR,,1t esz 1 55Q 404 nn. :l l,.t i:ir::: 1? n7{ nn' ::.: :,:': -," :ti;.1. ;.1.,1,!!j' rjrf," i liq, 6t: \J '.1,,1 -' t: ;''':'. r i;.^' 4.1 1'.00 ":.i' t, 0"00,.f...l ,00 1., t,'.::.. r 0,00 es, :00 :.,t s3i'+,lt,. L ,00 KOSTDR Styrehnrr rbeisgivervgift Revisjnshnrr F rrefrings frerhn rr Kurs tillitsvlgte Velikehl Kbel-TV Frsiinger Juriisk bist Knrmunle vgifter ienmssktt nre riftsksfirer Telefn g prt SUM KOSTDR 5/ -r',. 91,000,00 ';.-)^^.t J / lruu, lirsn '';l '1,""" ,00 i 4 jr'9,0' 112f rfgs ::4?;:6t,llf, leil,l\'47.,:, i-,i,lr 0.00 ''...ri.l,.r':?q,+r3,94,00.',,1,4..,-8,q' ':i '1r' t; :i i.'l!'; OS0.OO 1.;;4..969, t9,t7,,. 3s 000, , , , , , , ,00 0, ,00 0,00 Q, , ,00 DRTFTSRSTLTT ,83' ,00 FTSTT. c -Ksr. Renteinnteker Renteksfirer...:' \7 '{ :+s 647,96 i:l ';, 968'"72 ',1 834, ,79,' :. irl ;1,,,.;,.,l ;rr','.,...,i : : ':i.,,'".'.'i' ,Q0,. ::..r;i. '.. ;l 5 000, , ,31 lgbs, ,00 Overfringer: Overfsrt til nnen egenkpitl ,07 :l l:'":'.-:." ,52;', ' ', , ,00

4 , Bl4n;e pr,. {e,se,m,,,, er 2Q06,,') Krikisen Breffslg Tekst DLR LGGSMDLR Vrige riftsmiler Tmt Bygninger tr'innsielle nle ggsmiler , , , t 450,00 Sum nleggsmiler s OMLOPSMDLR F rringer Restnsei fellesksflrer B nkinnsku, kntnter nnestene pi rift sknt ,24 13s9 690, , ,17 qum mdlr 2s GKPTL OGGJLD GKPTL ruskutt egenkpitl Oppent egenkpitl Periens resultt GJLD vsetning fr frpliktelser Lngsiktig gjel Pntegjel Breftsirursku Sum Krtsiktig gjel Levernrgl'el Skylige ff. mynigheter ::nen tsikfig gj el 3 600, ,77 67t 350, t , , , ,00 18i 566, , , t5, , , {4h \ 0, ,00 qr,,,-ku f^r,,, : 7; - r/, v /-z*.=fr-^-- L t. ll",*,j',- f",/.pz^

5 nsnncskp nn rnrs BRTTSLG te 1 Regnskpsprinsipper nfrmsj n m rsre gnskpet. Brettslgets lsregnskp er stt pp i smsvr me regnskpslven, frsift m rsregnskp g rsberetning fr brettslg, smt g regnskpsskiklc. Klssifisering. ieneler bestemt til vrig eie g bruk er klssifisert sm nleggsmiler. nre eieneler er klssifisert sm mlpsmiler. Klssifrsering v tsillig g lngsiktig gjel er bsert p6. nebetlingsti. Krtsiktig gjel frutsettes innfri i lpet v et r. vriggiel er lngsilctig giel. nre e regnskpsprinsipper. rsregnskpet fr brettslg ble fr 1989 til g me 2005 stt pp etter serskilt frsift v m rsppgjsr fr bligbyggelg g brettslg. Denne frsiften frvek til els betyelig fr reglene m ppsett v irsregnskp i henhi til Regnskpslven. Spesielt gjre ette seg gjelene ve t investeringer'g p6kstninger ble irekte utgiftsfrt. Viere ble vrg p ln utgiftsfrt. Det ble viere utrbeiet en riftsversill g versikt ver eieneler g gjel. Denne versillen ble ikke eit pi en siik mite t en vr i blnse. rsregnskpet fr 2006 bserer seg pi regnskpslvens regler m ppsett v rsregnskp. tillegg stiiler "Frsift m rsregnskp g rsberetning fr brettslg v 30' juni 2005" v m ne tilleggsinfrmsjn i tillegg til vene i regnskpslven. Smmenligningstllene fr 2005 er mrbeiet slik t e er i smsvr me tllene fr rsregnskpet gir imilerti ikke en fullsten.ig versikl ver brettslgets ispnible miler ve rsskifte. resulttregnskpet presenteres et en versikl ver brettslgets inntekter g kstner. Det regnskpsmessige verskuet tr ikke hensyn til en el viktige eknmiske frhl sm pivirker brettslgets ispnible miler. Dette gjeler fr eksempel vsivninger, pptk g vrg p lin, smt kjp g slg v nleggsmiler. Brettslgets ispnible miler er e knmiske milene sm brettslget hr til rltrghet, g e efineres sm mlpsmiler frtrukket tsiktig gjel. Stsnelsen pi e ispnible milene kn blnt nnet benyttes til & vurere m et er nsvenig & enre stnelsen pi inneve felleskstner, sm en enkelte beber betler, g m et er behv fr i t pp ln eller m et er mulighet til betle ne ekstr vrg p eksisterene gjel.

6 eenfr finner u ppstilling ver brettslgets ispnible miler: Disp. miler 1.1. Grsje rets resultt vrg p ln Disp. miler 31.12, , ,07 ( ) j','"#r , , ,52 ( ,) ,77 Omlpsmiler Krtsiktig gjel Disp. miler ,99 (486203,15) , ,92 ( ,15) ,77 te 2 Velikehl me mer Snrying Cntiner Lift Mling Bygninger Bensin, gressklipper Uten Trillebr Vrer Rem Sum te 3 nre riftskstner Kstner ve r. generlfrsmling Kpiering Sum 16288, , , , , gg3,g0 1230, ,00 891, ,50 760,00 320, ,00 te 4 Revisjn Revisjnshnrr er i sin helhet knyttet til revisjn. te 5 Lsnn ngen fst nstt i brettslget te 6 nleggsmiler nskffet r: Bygninger -kstpris Tmt Bkfsrt veri , , ,00 Bligener ikke vsevet, men hr i steet vurert m tilstrekkelig velikehl er gjennmfrt. J. fr. te m velikehl. te 8 Brettsinnsku Opprinnelig ,00 te 9

7 Pntegjel Lnegiver usbnken Oppr. Lner 1990 ebetlt 2021 Rente ,50 % Opprinnelig ln vrg vrg 2006 Sum pntegjel ,00 ( ,00) (591600,00) ,00 Bkfrte verier v eienmmen, sm er p ,- er stillet sm sikkerhet fr brettsinnsku ,-. Smtfr ln iusnbnk pr skim &ilwl-#ffi l-r"'/ Bj*," ir"l"{ +f-,*7"" fl'gr'r. /**"-*4* r"^-i t,,frj*sle--' fir -l/, J/{''-

8 #x*rx STSOR SRT RVSORR Til generlfrsmlingen (1ffisen Brl RVSJOSBRTG FOR 2006 Vi hr reviert rsregnskpet fr Krk6sen BRL fr repskpsret 2006, sm viser et versku p ,-. rsregnskpet bestr v resulttregnskp, blnse g ntepplysninger. Repskpslvens regler, regnskpsfrsiftene fr brettslg v g g regnskfsskitr& i rge er nvent ve utrbeielsen v regnskpet. rsregnskpet g rsberetningen vgitt v brettslgets styre g frefiringsfurer. Vr ppgve er 6 uttle ss m irsregnskpet g wige frhl i henhll til revisrlvens hv. Vi hr utfrt revisjnen i smsvr me lv, frslcrift g g revisjnssbkk i 1e, heruner revisjnsstnrer vettt v Den nrske Revisrfrening. Revisjnsstnr.eiie lever t vi plniegger g utfrer revisjnen fr 6 ppn betryggene sil&erhet fr t firsregnskpet i}&e innehler vesentlig feilinfnsjl- Revisjn mftter kntrll v utvlgte eler v mterilet sm unerbygger infrmsjnen i irsregnskpet, vurering v e benyttee regnskpsprinsipper g vesentlige regnskpr"rti*ut"r, smt vurering v innhlet i g presentsjnen v rsrepskpet. en gr et flger v g revisjssskikk, mftter rwisjn gs6 en giennmgielse v brettslgets frmuesfrvltning g regnskps- g intem kntrilsystemer. Vi mener t vir revisjn gir et frsvrlig grunnlg fr vfu uttlelse. Vi mener t rsregnskpet er vgitt i sn:svr me lv g frsifter g gir et retfvisene bile v brettslgets sknmiske stilling 31. esenrber 2006 g fr resulttet g kntntstemmene i regnskpsret i verensstemmelse me g regnskpsskikk i rge leelsen hr ppfylt sin plikt til i srge fr rentlig g versiktlig regishering g kumentsjn v regnskpspplysninger i smsvr me lv g g blringsskilk i rge pplysningene i rsberetningen er knsistente me rsregnskpet. skim2g. mrs 2007 RevisjnsCmppiet S ns Fr. Behn Sttsutris ert revisr Melem v Den nrske Revisrfrenins

9 KRKS BORTTSLG Frsig til Generlfrsmlinsen lld'f'rlfiss"j Leilcr*g brettslg skl vhle generifrsrnling i lpet v mrs/prii. vis u hr frslg sm skl behnles pfl irets generlfrsmling, mi ette vrere styret i hene senest 23. februr FORSLG,, CW U?DU /$G l) )'Lgu-enftftr L OPlee$t\ s lyv LVsQ-,+sSez ( mf, n^ / ><ui? p,fre 7Dt..i '/ W e {'ssn,\ B2t. vtuil ur* 6b LrJ Stswl,6Mctt8,,l Sl- Leveres/senestyrets lelr: Tr me Lrentzen, Gr:nken 49,l3zskim &- Styrets innstilling: ' t rrr- l^i iil,ufr,lilirlrfl, %rub O,rW Ufrn^+ru : 6wr),Oq )n'ffi)lf, il}l'm* i wrtlp i {ffi h{. {n:{' kqrl u h,wwt i.

10 en inf ngiene brettslg/selveier Bfrm: Selveier D mfl hver enkelt vert sin nel v fellesgjel (t pp eget ln) Se in egen nel v fellesln sm er en summen sm hver enkelt mi innlsse me eqet ln hvis et blir bestemt t skl nlsses bli selveier le Din husleie i g sm refererer til in fellesgjel Din fellesgjel pr ntll leiligheter i enne strrelsen sm str i hsvre klnne 4125,0C Kr ,82 1 U 3819,00 Kt , ,00 Kr ,46 q 3434,00 Kr , ,00 Kr ,10 4 er rni hver enkelt beber tlnlse sin fellesgjel ve i t pp et eget ln Kn mn bruke husbnken pi sin egen el v fellesgieten? vis brettslget blir pplst g vierefrt etter iterier fr husbnken (ne v m felles bligfrsiing etc) Dette er viktig t styret flger e iteriene sm husbnken setter fr en pplsning, slik t lle sm nsker et kn ske m t lflnet frtsetter i husbnken. lle skere vil bli eith'urert snt m et vn, en ny kune. Det er me nre r ikke sikkert t lle vil f lneshten innvilget. rmlt gr irnilerti ette greit. ( st,r fr husbnken) Bfrm: Brettslg Dgens trppeln kn enres til lnuitetsln me srnrne lpeti sm eksisterene ln. Se velegg pe ln. Q en)

11 {.- l.) \ 00. lf) (\ lf} 1'- \t t {' ' t \f b s'?;6 5 F, ;q = f *=xl l+f ;= q x$=il: S it:ste: $ 5i5g*se F( z B4.'( x F] C O >r bt F. & hi u! }f 1." rn ts: Ft + q /' \ / \ /. \ s.. t. l. {{r lit llf..! Fl l' '{ lr D '\'ts Fl{'l SDUZiu9i r {fi l{.4 siimr s,frs r, O r'+l 'it luq>> l{(' F z &l 60 tr,r '. '! ' 1r O 5 O >lj t F 14 z4{4frtst(j lb rf e q60 n ff O $$.O,U FllO iri e i C gt z 6i e rfl. il!i hj4 tsl >i $l 6,q Fl '.{'il vt. b,t6 " ]J F Ottl''l tritn. q'l 4 tl i> c ll Fl J.llul t{li4! UnO4 ( n Jrfi.O O tl O )u ilull Z t riop..d l{j1 0 lj \O F] C O '!1 Fl>1{ V> +) {t Oil}' ' t-r xc 6 D' l. t{,1 " O O O q qltr FTiU t{ <14 D ct. F l{ ft > ct{ "q.p{!4 lrt fr &Y F 2 fi fi.'{ Fl bqrbfnnfn4n(6o ;bft+(6q(s{4 i ti F{ 6 n h { 6 {r +tsbfl( lffr{{thq rr6mn linoooob6tf6o!in({u t6ooudnn{{of T{ OqnhnDFlOOqOOqr -6rFrFFbe\g +eu 9ufinm606 n m 6 n h n il F{ rl il rl rt nnchhillbnhnn( bu -inimubuq9u { b F{ q 6 it O n rr1 O O c} tt 6 <i qrl J b Fl b s $ F 14qFl$qObrGh{ FqqFFlh{qFFF 6i-66qsbcbF ; l -l Flcl <.\ v {n q 4 n uu e q{${${$!rs!rq?{{{q{ {r tr {r {i ttr g $ rj!i + ( t$ {. {. {r t {. O +ri: Q. lo 6 F O b6 il{fr{buon FF<rhFl$r OO qolo fl n b n{r{ fi r \tt {.rt.4 Fr + O 6 U + q F q C{ Fl Fl F{ rl r{ F{ F{ (\ l'.o 6qO O {r +rt $ F6 tt O g 9O t r{il r'{ (. sto FF{l.FF{F e0 r{f{rlf{r{ ee qt r X' u 0, cl {rq r J 0 O, O TJ! lr! sl ' tsr$ rj Oi (u!'1 tr9r fit rj $tt Ocl {JF{6,! rlt O.{. inf{ {i!'tr 'rt 0J -il!! J t{lj-l ll!ur rilt,r.lj Ut Or rr{, 0,,OOFl rr{lr{ Fb.rrFlrJ l.ict -lclr u! t!) l{ tru-j tl DOFOUO rl!{ Our{ rt i n tl {J >!r O'Jl > +J qrrl{, ltlf!j4>lj ) tt{lj, O tr!l rt * t{1{gul "> g O > 01 O t r{ k 6 OFt.il tl ut.n t G,!4 q b.t F{ ri 3J '.1 Fr F tl tiurtl ll ttt t{ O > h ttq in.,1 tsr 0, Dt bt!. F{ c, 1{ DJ( O O l{ O O'.{! DOU{Ol 4Jri O ${)>> {c}(rr.{ lf lr l{y} lfi lh lf{ l r X l r! lf, i l{ l6 ns l6 l- lu{ C l! ln6 l{x lm{ q lqfi l- - l l lr t l l!.d ll tnu 10 O l11 tr lq lcl l lu ln lrl s.l lil l0j lm l.tt r{ l t lr44t tj1tr O q! 1 ll t!f F lrl 6 l! it 1., i TJ l l u \i F. ].1 co \ }.j G C\ (\l r-) i.-..t + (v \? 6 ' *i O!l: x, :e s; ei P: : =:658b F X;'* :. O : \ - F 5 S=-3s.: u 'i:3ii e *gq:; {3S#F6t rr 4l FO f, trltn F b. " J{ J4 " l{\!1 b'.fr j. \J { ql \ s Y J fl.l!< J4(,r! O O F{ (l 69 il rrot {.? 9, F F l - O O ' iljj b JrJrtFt!rb rlritfl t{ l l tttt 6 Z,, J4 '{CO s!.il rl Fl Fl 0l q.l.l Clrlt.'{.. nu$>>rt{,rt.tr.'l{8. t{ > >! g Flt'rt{Ctsl Fr O O 4FlF qc{. u t{ l C *s F r '4 f (t 4g F. z' t'. c tt v*. J 5 Ll{lCi mtj ' \ i & lrl Fll. Fr >tl t{ x <! tr! fru f, c!{ l F u. Ut C. lj J( Otst#.6 r.l'.1 O F t{ q> 4 D4 {) q}{' }] rj! O utr (9 >UlOk z r{ fi \ t{ji q +l* lf F.q J( F t{ f;.u.gs$h ru r,l tr urf i r4l{ll r e { 6OOSF9OhFOqntr td600nffffifi F+ruu!lu rn{90beniiflfi 9 bh6+{f( OF(nfr$t{.6qhbbFr Fnt(nJnO{rF9Obq F{{hbF6OOnObbflFFn b( 6 { { r ttt cl lr sl F,l r{ qf n O On <rl Q 6F ti (ilmnn'ffrru\lbh 90000e e {!rs{q+bbubdb ts!. r{l {r { q!r!t {.{. q r FTFFtsFUOOF (QOOmn(nmb rrrrrr fin 9 ilrlilfl{h46h66hqn { i q \er { { $ $ <r $ {r {l rt!r $ { til. {{ +{r{{ $rf!l {{ + {r{ +ilr OOFh{s c {l{hnhuurr F Yl <r rn SrFl b 6 Fl l F O O lo 6 6 mtof6oflu r(rltll Ottr O c 6O F. 6 Ob 6 h $ qi {r F} O { F{ l F {r 6 ts n l r{jfjflr{ F (D tl r{ tl + ht F q) rl F{ rl Fl rl Fl ri il r.{ r{ (l C{ r\ff{ff{r Fl.{F{rl trfl ; {,. J4. lil 60 r),rl ll lj 0) l t{ Fl rj.il tnu 06 O F 6q u JF O OF O! Jl tr ('.rl.. tt!lr.il O O.il tt! $ hrrr:{ tr!l r!hj4{j r!rl t{ O 0J.6{j0lFl trrt{> c,.'l!b.ilfrlr q i.ttr{j. rj O trt' l u O tr O{l O!!. (,rr!9! 0 J{rJ u >n,r1 t[6]4!t {J l{ rilllt{t lrj4>rj.r.:4c ll 1l.'l 0.1 rj 0 OF.6> O O J1 > '13 D F.l..1 k 6t Orl O r O lntsr g rqrtof br{!. t!r{>4t0 'rjot ti{k t{ > bn[{.il l l C u lt!.qt l4 Fl OOOTOOF{ h rrx (, ' ' 6.l t{.rl!(}!lll D.{{J ct$>> l{4'r.ll l lf tf l lm ln l rq l lc{ * lr{ 6 fu l$ lq ln.{ l lil lh$ lc Fl t.rtr th l{.!4 l rt l! l6 ll{, t i! t g JJ ' l 'l tr l XO l! l lul ln l! l l. tl l! l llq l$ F] l t t{,4tt t31c tn l r{ lrj F- l Q lo l{ lfltj F J1 t! & lul ul i l lq

12 $ { - 5 n F- l.l cc). tl (f R F r- (.it + ^t \t ' \f tr- D6 q -. 3 c s *!-r: Fq,fi-F3= g FPnQru... ;!iif? 5i;*:: {39#6;6 v O 6 /\ n, /.,4 \ q.' if '1 ' l(n JF lfr..f r{. t J lr ltr..'oot.ct u z>j!cbfi tq 6.<L.+ X T r{...rj(j1o 4($!'illFiFt{JrrJ.{t6O-l'Fl.6!4 rti 4rt>rlt '.1{. r{.. O{r>O>(ttrl{ >to4f{<tirl e f'l r tl.; tr lf Z tr'l r, gl it{ td F rf $ q{, q {O k im Fl. 6 rgll gl tn <h ". h!! i u OJO 'i< u ' l.j,c t, t{ b J4 u+, q, -..ul lrj4 O \O rt ll X>P{ 4 ul! 0J. F J1( Fl '6.i (Dil l] O FFO it *r mn b. l{ i, C' i Ftl{ { Or >, 'l( r{ {,.rl {) O l-.{ rj n> tj {J ]!JJ >{r.ot{ JJ J1 J1 > li O>r qj J2 ru{t Lr[iO Fl D rj flk L 6-4.{ # fr '.4.Or.!{ * F'c V -r G F tq.4 6qOFlnOnOrqOQmqOsO qrgs6bgbsh6 e{qq690{r 6r{ihb{b$66uFO O{ F.l 6 O n {r) rl O lr 6 il Fl F{qFfrtqF{lrnq {{r{.mnnnllf{fl. 6nhnnnnqqqr6Fm r{fl Fl O m O Q { ' b b td r 6 6t t l R b '{rl Fl r-l Fl O n fi n O n ri1 O 0 il fis{r(.${t{{i{$ O 6 to n LO F 6 b n f, r! OS Ontmrn!tqn bfi6dqrb FlflhenFlnOOqbq Sq6fiF6r{{6Fqg r{rmf,or{ e q.{. rt $ {t {r q { i8 { + { { { {i { rq {..{ { v s qr {t (. + t l $ {l { q {. + fidr90{!lrb{ O Olbn O 6 O O 6 Fl r O rrl O i. rq\nqmb hoofnnoouostos qqnqfn$ r{ FOOO{i6UFqOFl e O Fl rl F{ rl r{ J fl flc(1 Fr{FrFlF 9000 r.l r{ r.l t{ r{ Fl Fl 4rl 0Q.l{. l:r.p l) trul ; c 6!tr Fq r! O O-'l 6:ut 15.-{(ft!tOO! ll3 rl 0 (, {r {)..q F 'n 6_,1. r b:rt lrj!. -i ct q,.! D!' k lju F.x! sl Or ll! {) O ' O rr J]J>i {, 4-n F!l5l tr{, ctf,..!j.'t OrO F{ ct l{ trrg. l{ {JOC0'!Ct rl!i{ {lulft J.u! F*{ OrtJ( F. ct J l{l{ rljt!r0) {J4lt1>! O ri;{ tr!. c) 0 P t{ t{0ttrfr{sl r> O {U,{ bmu r{ OF.rl O Ut O >.h Ur,l{ LlttFi tn.rt tl! -il rr c > c l trutritf ul9 > tt{ql qt-.i bo O r{o tnu' hfl; OOqTO'{ g!j4 6t ' ctit O l.t 0J 0, ''l t) rr! g r i D [' OlrO>O> ccrt le6 lf l6f lf, t6g ltn l t:: l{{ t fu l$ lq ln t l -t t lh l. -{F lh 0 l{ J4 lmsg l\. x ll{ k t l l!.! l bu l k l!4 lrj l lul n lu l'ri lt{ lrt lj lr lr$ T l- lr?' tj1 14 t ct l! F{ l! F Fi l l t{ l(r 1,. l.' x l! lul n t l{q \t [ - t.- F) \. F (v (\l.) \t + 4 b i= s h9 < ':'i fi 1J g 6- ;,y ' 5 FF,$;FgP $=-Bn: st:si! ' s $ 9;;e {fg;6t 4 i lr ql U.'{.qt J{ J1.6 \!4f s( s D. \i ui4 J1u (!Fl u O * c g b x {f, e ril :? st< qul qel {s!i tfor fl r. l{ F q FlFi r!1 -OO. e! t{ >!!quc t{ it fi Fl ttt r..rj<t14 ] '4 4JlJiJFlClU cl rt O 1{ tt.ilr{.6t t'.qurq > F l.{t tr.tt 'l.l..lr. OGO)rrOl{ tse (cffr.{ \ 60 rf rrfi en pif q<r.n '4 F' ts. e t{ gs cli z t{)cj tr rl f,..r \ F F il 4 r0. r.{tr iii F }r4 & r: cl F ig e rr q C, # O-i Fl trl l. n! l X OF Z.ql +r.{ O 5 ti Fl i4 O {i ku! rl rji (, k b! F q -n \ 1{J{ r.q z q tr J1 > t{ l-.{ s rq q.q4l X q!ko.4 Fl r.st r " l iil sl t'j{ }t Fq{lO!i e9 QQe {rqc{{ic\t!. q+m6$rrr{pe6 nrlrq{fgrn {s{{n{tj nilbon{rtob!ilo 6 6F6 qg 6q(rlFt 9llr6f,F {rrs Flrli r! r{ h { ld Fl D Fi OO h q OF ro{i Fl q h!r V!{r {r { {r n e +$${q.69bbub bb e e Q FF{+{$$$+qq trrbqhnhnrhh JJilt{fi { rt { rli {. rt V l S + { g V S rt qr {r rt t$ { {. rtr q. $ {l $ { { + { { (f} r.l b r fi + b 6!r 6 OOO6qhrO{lrqFl(. fl { 6 4gSc qnfr{uoqmf b9nftfll!n6<tf qoo OnOcllOrh{Fl FOJO{hFOO O O O O.{ r{ F{ rl Fl F{ rl r{ Fl Fl fl e9q ( rflfr{ff t{f{flf{f{f{ 000,i qpl!. S OO rr rj c c q! {) l 1{f6 '! (} n [)5 O F 'r 6ll,e u ulj OFi u(,, Frt Q..tst!!.'{ 0 0l.r{ lj! J k!rl OO!!D tfrjj l lrul{, {r 0F.l!lrlFl l g' >tnilf{! (6t.il ' D ' u lr bq. st!!!, Jl!.iFt e 0tur'-r ul L4r ) 0!b.qtJ4 e >, lj t{ 'J'(JOO!OJ4>.1 ]j4fl rj rli 6t Ot 6 P 14 kn!>,{ F r.tt r{ t '4 0 i'n tt t.! qrit(rl Ol'il 'l r]. f,>c.b't l{qt t{ ' l! 1{ )u 6' br tr tru. l F{n ft tr!j4 0 Fltrtr OOO.'{p!r {e Fs tr rj>> ftq{ft e r r O s c. rl rr4 x 6 bl b{ r{ n<r r nq, {'J4 m$ r,q trt C b k llor rj n 1{ (t.tt l Oil r x!{ n O q, 'l!rtr O { q!q h FJO

13 Velegg 7-2, ksempel p fullmkt g nvneseel FULLMKT (kun fr 1 - (en) frste [e) V: ( Overnevnte hr fullmkt etter brettlgslvens 57-3 fsrste le til 6 stemme fr meg p generlfrsmlingen +/s -,2-7 i 'ibfse* brettsl en lmmfu - V: DRSS: DLSR V LL.R. SGTUR: Leveres ve inngngen

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Rogaland- arbeid med kunnskapsloftet

Rogaland- arbeid med kunnskapsloftet Rgalan- arbei me kunnskapslftet Lkalt g senalt arbei- fte har e senale fringer vrert pfl ettersku Naturbruk - t skler - Oksneva vgs (grnn) g Rygiab vgs (bti) Senalt bestemt at et skal vrere en felles ttkning

Detaljer

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV "'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE.

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV 'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE. Fag: nnskf maskin intraksjn Fagnr: LV "'i3a Faglig vildr: Annari Trvatn Grupp(r): 3AA 3AB 3A3AD3A Dat: 200401 ks amnstid fra til: 900 1200 ksamnsppgavn bstår av Antall sidr: inkl frsid 9 Antall ppgavr:

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

Jovnaen. 41t1,-l k,^( 1"1. forhold til husets plassering og nåværende innkjørsel.

Jovnaen. 41t1,-l k,^( 11. forhold til husets plassering og nåværende innkjørsel. Dispenssjn søknd Søker m dispenssjn fr ppsett v grsje 5 meter fr vei på eiendm: Gnr 58 Bnr 385. Unsett hvr vi setter grsjen på tmt, vil den kmme nærmere veien enn det reguleringspln tilsier. Det vil være

Detaljer

Sensorveiledning: MET 11803

Sensorveiledning: MET 11803 Sensorveiledning: MET 11803 Matematikk Eksamensdato: 08.05.2014 kl. 09.00-14.00 Totalt antall sider: 8 Se oppgavesettet for tillatte hjelpemidler Se oppgavesettet for vekting av oppgavene Ansvarlig institutt:

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

FOLKETS PIMPER PØLSA!

FOLKETS PIMPER PØLSA! DET FINNES EN PØLSE MED 80% KJØTT, OG DET FINNES EN HEL VERDEN AV TILBEHØR. FOLKETS PIMPER PØLSA! Vi yn pøln frtjnr å få dn trni rin hburrn tcn. Drfr lnrr vi ått frh ppriftr til inpirjn! FOLKETS WIENER

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene.

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene. KONSEPT/SITUASJON Slå u i KJØKK Ap lt u / v i SYK For å illutrr rhg utoppholdrlr (MUA) o hgd og v god vlitt hr dt litt utridt t opt o dlr opp utoppholdrlt i fir forjllig tr, hvor hvrt t hr uli tivittr

Detaljer

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling?

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling? H h l hl? Rl l j B R/l A Schch Sl Gl l Gl l h H? j B Bl All Rl A 2008 Tll j Al All P Vl Pll RAS 139 47,9 Bl Bhll RAS Al RAS 42 107 14,5 36,9 Tl 288 99,3 M S 2,7 Tl 290 100,0 D 290 l 171 V h l V h h U Rhlj

Detaljer

NS 3454: Livssykluskostnader. Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig.

NS 3454: Livssykluskostnader. Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig. A vdeling fr ingeniørutdanning Emne: Frvaltning Drift g Vedlikehld (FDV) Emnekde: SO262B Faglig ansvarlig: Hans J Berge Klasse! Gruppe(r) 3BK Eksamensppgaven/ Antall sider: 4 delprøven bestr av : Tillatte

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

Kapittel 5 Statistikk og sannsynlighet Mer øving

Kapittel 5 Statistikk og sannsynlighet Mer øving Kpittel 5 Sttistikk og snnsynlighet Mer øving Oppgve 1 Digrmmet nefor viser hvorn krkteren vr forelt på en norskprøve. 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 Hvor mnge fikk krkteren 4? Hvor mnge elever er et i klssen?

Detaljer

Den foreliggende oppfinnelsen gjelder en tank for lagring av kryogenisk fluid, f.eks. kondensert naturgass (LNG).

Den foreliggende oppfinnelsen gjelder en tank for lagring av kryogenisk fluid, f.eks. kondensert naturgass (LNG). (12) Oversettelse v eurpeisk ptentskrift (11) NO/EP 227 B1 (19) NO NORGE (1) nt Cl. F17C 13/00 (06.01) Ptentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dt fr Den Eurpeiske Ptentmyndighets publisering

Detaljer

Dato. Alle skrevne og trykte. kalkulator som ikke kan kommunisere med andre.

Dato. Alle skrevne og trykte. kalkulator som ikke kan kommunisere med andre. A vdeling fr ingeniørutdanning Fag: Statistikk Gruppe(r): Alle 2 klasser ksarnensppgaven består av Tillatte hjelpemidler: Antall sider med frside 6 Fagnr: LO 070A Dat 23 mai 2001 Antall ppgaver: 3 Faglig

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

Emnekode: LO270 B. Dato: 27.05.04 Eksamenstid: 09.00 - - I ~ ~ ~~ ~ k.. Enkel ikke-programmerbar kalkulator

Emnekode: LO270 B. Dato: 27.05.04 Eksamenstid: 09.00 - - I ~ ~ ~~ ~ k.. Enkel ikke-programmerbar kalkulator G høgskolen i oslo nne: Mterillære og husbyggingsteknikk Gruppe(r): BC, BB ogtba Emnekode: LO270 B Fglig veiieder:- Morten Opshl. Dto: 27.05.04 Eksmenstid: 09.00 - Eksmensoppgven består v: r- : -- Antll

Detaljer

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41.

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41. , å _:,_.a x..i» \..v».. ikl.r...a A, f. a..4 h 4. m.41..t I A AA AVFALISROI m 15-3"- Icaatoumon I2,7m= AA o m 'n G 4.. 195.3!!! o f 8_ E I BBS E m H arrexksnvsnxs sum! 9,3,": i (783 i. ij I i- -.to F

Detaljer

Info fra Statens naturoppsyn (SNO)

Info fra Statens naturoppsyn (SNO) S'.u''ls \ \.1'r lì ()l'l'5\ \ nfo fra Saens nauroppsyn (SNO) Vegar Pedersen Regional rowilansvarlig Oppgaver eer loven r li bakgrunn Srnxs N\T( R O''SYN Kjerneoppgaver "Skal-oppgaver" ivarea nasj onale

Detaljer

ÅnSuØTE 18. mars 2013

ÅnSuØTE 18. mars 2013 BK Munken Stiftet l. januar 1944 ÅnSuØTE 18. mars 2013 DAGSORDEN 0. Åpning. - Godkjenning av innkalling og dagsorden. - Valg av ordstyrer. - Valg av referent. - Valg av to til å underskrive protokollen.

Detaljer

Søknad om økonomisk støtte til studentdemokrati

Søknad om økonomisk støtte til studentdemokrati Til: Velferdstinget i Osl g Akershus Fra: Studentrådet ved Plitihøgsklen i Osl Osl, 19/09-2012 Søknad m øknmisk støtte til studentdemkrati Generelt m Studentrådet Studentrådet ved Plitihøgsklen i Osl er

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER 86.M.08 TI LOJENGELIGHET 7034 TRONDHEIM NTH 11 E: (07) 59 49 2 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for kommunene i Jærregionen

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for kommunene i Jærregionen Utvlg for tekniske sker 29.04.09 sk 21/09 velegg 1 Lokl forskrift om utslipp fr minre vløpsnlegg for kommunene i Jærregionen Vettt v bystyret i NN kommune en NN.NN.2008 me hjemmel i Forskrift om enring

Detaljer

6 høgskolen i oslo. I Emne: I Emnekode: I Faglig veileder:~ -

6 høgskolen i oslo. I Emne: I Emnekode: I Faglig veileder:~ - I Tillatte 0900 "'_! 6 høgsklen i sl I Emne: I Emnekde: I Faglig veileder: Frvaltning drift g vedlikehld (FDV) S0262B Hans J Berge Gruppe(r): Dat: EksamenstJd: [3 BK IOq I'l 03, 1200 I Eksamensppgaven

Detaljer

Evaluering av NGU-dagen

Evaluering av NGU-dagen .. :: QustBk xport - Evlurin v NGU-n Evlurin v NGU-n Pulis rom.. to.. rsponss ( uniqu). Forrn på NGU-n vr li rlvnt 9 9,9 %, %,8 %,8 %, %, % Avr,9,,. Tmn or rupprit vr o, % %, % 8, %, %, %, % Avr, 9,8,

Detaljer

Sammenligning av fjærkrefter ved ulike hjulaksler på El 17 2231

Sammenligning av fjærkrefter ved ulike hjulaksler på El 17 2231 I q6?9.l1.01s : S?9.t123.1 11S3 SaI,1 Sammenligning av fjærkrefter ved ulike hjulaksler på El 17 2231 slo - tta, F2-Fl tta - slo, Fl-F2 01.11 1990 NSB Bane, Engineeringffeknisk Laboratorium, oktober 1991

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM LÅN KR. 60.000, REGULERINGSPLAN NY BOLIGBYGGING I SULITJELMA

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM LÅN KR. 60.000, REGULERINGSPLAN NY BOLIGBYGGING I SULITJELMA SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I JouralpostID: 11/7465 I Arkiv sakid.: 1111073 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskap Sak nr.: 067/11 I FORMANNSKAP II I I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir I Dato: 29.08.2011

Detaljer

Sensorveiledning Oppgaveverksted 4, høst 2013 (basert på eksamen vår 2011)

Sensorveiledning Oppgaveverksted 4, høst 2013 (basert på eksamen vår 2011) Sensorveiledning Oppgveverksted 4, høst 203 (bsert på eksmen vår 20) Ved sensuren tillegges oppgve vekt 0,2, oppgve 2 vekt 0,4, og oppgve 3 vekt 0,4. For å bestå eksmen, må besvrelsen i hvert fll: gi minst

Detaljer

Tall i arbeid Påbygging terminprøve våren 2013

Tall i arbeid Påbygging terminprøve våren 2013 Tll i rei Påygging terminprøve våren 2013 DEL 1 Uten hjelpemiler Hjelpemiler: vnlige skrivesker, psser, linjl me entimetermål og vinkelmåler Oppgve 1 Skriv tllene på stnrform. 1 0,000 00015 2 19,6 millirer

Detaljer

Protokoll'fra'' Ringerike'Arbeiderpartis'årsmøte' lørdag'8'februar'2014'klokken'10:00' '17.30' på'follum'klubbhus'

Protokoll'fra'' Ringerike'Arbeiderpartis'årsmøte' lørdag'8'februar'2014'klokken'10:00' '17.30' på'follum'klubbhus' 1. Åpning'' ' Protokoll'fra'' Ringerike'Arbeiderpartis'årsmøte' lørdag'8'februar'2014'klokken'10:00' '17.30' på'follum'klubbhus' VelkommenvedlokallagslederSteinRoarEriksen(Ringerikeogomegnfagligelag).

Detaljer

Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING.

Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING. /.. " MØBELRINGEN.L, Fridtlhl :ç VølJelhus-! "d'-p-ë Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 Iß-O Fauske Kommune Plan/næring Boks 93 8201 Fauske!C)/d1 ayb SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING.

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

HØSTFEST ONSDAG 23. TIL LØRDAG 26. OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG. GEORG JENSEN Tørkerull-holder 40% før kr.

HØSTFEST ONSDAG 23. TIL LØRDAG 26. OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG. GEORG JENSEN Tørkerull-holder 40% før kr. HØSTFEST ONSDAG 23 TIL LØRDAG 26 OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG FREDAG OG LØRDAG ALESSI FISKEFAT T støs HØIE ORION DYNE Vm bhi intyn 14 x 2 cm fø k 199Finns så i 14 x 22 cm k 499- HØIE ORION

Detaljer

Elektronisk kamprapport for lagledere/trenere. Sesongen 2013 Trøndelag Fotbalikrets ////

Elektronisk kamprapport for lagledere/trenere. Sesongen 2013 Trøndelag Fotbalikrets //// lektronisk kamprapport for lagledere/trenere. Sesongen 3 Trøndelag Fotbalikrets //// / Unngår NN.DNNG Trøndelag Fotbalikrets innførte fra sesongen elektroniske kamprapporter i enkelte klasser. Dette videreføres

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

Terminprøve Matematikk for 1P 1NA høsten 2014

Terminprøve Matematikk for 1P 1NA høsten 2014 Terminprøve Mtemtikk for 1P 1NA høsten 2014 DEL 1 Vrer 1,5 time Uten hjelpemidler Hjelpemidler: vnlige skrivesker, psser, linjl med entimetermål og vinkelmåler. Forsøk på lle oppgvene selv om du er usikker

Detaljer

Kapittel 5 Verb. 5.4 For å få tak i en engelsk avis. For å finne utenlandske varer. For å treffe venninna si. For å invitere henne med til lunsj.

Kapittel 5 Verb. 5.4 For å få tak i en engelsk avis. For å finne utenlandske varer. For å treffe venninna si. For å invitere henne med til lunsj. Kpittel 5 Ver 5.1 For eksempel: Hver dg pleier jeg å sove middg Liker du ikke å dnse? I dg kn jeg ikke hndle mt. Jeg orker ikke å lge slt. Nå må jeg lese norsk. Jeg hr ikke tid til å t ferie. Kn du synge?

Detaljer

EAUSKr'KOMMUNE' 11/10396. FINNEID SVEIS EIENDOM. MERKADER TIL KJØPEKONTRÂ~ :;J~1i~'" OVERFØRING AV HÁNDGITT INDUSTRITOMT ~lirl~~~lp~rljing~~mråde.

EAUSKr'KOMMUNE' 11/10396. FINNEID SVEIS EIENDOM. MERKADER TIL KJØPEKONTRÂ~ :;J~1i~' OVERFØRING AV HÁNDGITT INDUSTRITOMT ~lirl~~~lp~rljing~~mråde. I. SAKSPAPIR EAUSKr'KOMMUNE' t 'J~,. l\j 11/10396 022/12 22;11;20'11 FINNEID SVEIS EIENDOM. MERKADER TIL KJØPEKONTRÂ~ :;J~1i~'" OVERFØRING AV HÁNDGITT INDUSTRITOMT ~lirl~~~lp~rljing~~mråde. Vedlegg: l.

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

_l Rnl.sg l-l en r ng av fasade f_l n u ns l-l nnet l--l lnnrregning mot veg l---l Bruksendring

_l Rnl.sg l-l en r ng av fasade f_l n u ns l-l nnet l--l lnnrregning mot veg l---l Bruksendring STATENS BYGNNGSTEKNSKE ETAT Blankett 5154 Nabvarsel plan- g bygningslven av 27.iuni 2008 nr.71 S 21-3 T 2 Hyttefrening AdimFle AS, pstbks 482 Brakerøya 3OO2DRAMMEN Sm e er/fester av: Bnr. Festenr. Seksjnsn.

Detaljer

ÅnsMøTE ToRSDAG zg. MARS 2015 KL. 19.oo

ÅnsMøTE ToRSDAG zg. MARS 2015 KL. 19.oo ASKIM IDRETTSFORENING ÅnsMøTE TRSDAG zg. MARS 2015 KL. 19. SAKLISTE 1. Gdkjenne de stemmeberettigede SKANSEHYTTA 2. Gdkjenne innkallingen, saksliste g frretningsrden 3. Velge dirigenter, sekretærer samt

Detaljer

vsßhs Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 02.02.2015 Kl. 18.00-20.t5

vsßhs Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 02.02.2015 Kl. 18.00-20.t5 vsßhs Møtebok Utvlg: Møtested: Dto: Tidspunkt Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyreslen Mndg 02.02.2015 Kl. 18.00-20.t5 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Äse B. Lilleåsen Kjersti Rinde Omsted

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE FORESPØRSEL OM OMREGULERING AV DELER AV KROKDALSMYRA. ?- Vedlegg: Brev datert 17.10.2012, fra Gunvald Johansen Bygg AS mlart

FAUSKE KOMMUNE FORESPØRSEL OM OMREGULERING AV DELER AV KROKDALSMYRA. ?- Vedlegg: Brev datert 17.10.2012, fra Gunvald Johansen Bygg AS mlart SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JoumalpostID: 12/9680 I Arkivsak.: 12/2143 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Plan- og ntviklingsutvalg I.. I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir II Sak nr.: 107/12 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Detaljer

BARN og DIGITALE MEDIER 2012 Foreldreundersøkelsen, 1-12 år

BARN og DIGITALE MEDIER 2012 Foreldreundersøkelsen, 1-12 år BARN og DIGITALE MEDIER 2012 Forelreunersøkelsen, 1-12 år Weunersøkelse 1500 forelre me rn i leren 1-12 år Bkgrunnsinformsjon Kjønn Mnn Kvinne Aler (netrekksmeny?) Hr u rn i leren mellom 1-12 år? (FILTER:

Detaljer

H ØGSKOLEN I BERGEN Avdeli ng for inge niørutdanning Seksjon for Maskin

H ØGSKOLEN I BERGEN Avdeli ng for inge niørutdanning Seksjon for Maskin H ØGSKOLEN I BERGEN Avdeli ng for inge niørutdanning Seksjon for Maskin EKSAMEN I: KLASSE TOM033 TEKNISK VARMELÆRE I Ord. (06HETK 06HMMT 06HMAM 06HMPR) DATO ; Onsdag 28. november 2007 ANTALL OPPGAVER:

Detaljer

Tall i arbeid Påbygging terminprøve våren 2014

Tall i arbeid Påbygging terminprøve våren 2014 Terminprøve våren 014 Tll i rei Påygging terminprøve våren 014 DEL 1 Uten hjelpemiler Hjelpemiler: vnlige skrivesker, psser, linjl me entimetermål og vinkelmåler Oppgve 1 1 Skriv tllet Skriv tllet 6 3,15

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

9 560 tt. i --I, ---inr-- !r--1. stue. 27.7 ril, Tiltakshaver 136.1 kvrn avrundes trl: 136 kvm. Hellandsjøen del av grunnpakken

9 560 tt. i --I, ---inr-- !r--1. stue. 27.7 ril, Tiltakshaver 136.1 kvrn avrundes trl: 136 kvm. Hellandsjøen del av grunnpakken nr. E-11 tt --, ---nr--!r--1 - stue j v 3 rhal 27.7 rl, ED re - f ED h-- sov 2 overbyggcluteplass LL. () c> 3 460,11, 4 120 1. Etasje 2. etasje Takplan BRA boenhet 2.1A ETASJE ROM P-ROM 1 etasje v.f sov

Detaljer

tott opp vist det er plass- sjokk Gitar / Ukulele Tegne / mole Å tegne å mole er spennendeteknikker som hondler mye om å se.

tott opp vist det er plass- sjokk Gitar / Ukulele Tegne / mole Å tegne å mole er spennendeteknikker som hondler mye om å se. 0 0, t /!3', Ì I t Kulturskleãrel vrer i 32 uker. Timen vrer i 60 minuttør i gruppeundervisning g 30 mín i enkelt undervisning. Kulturskleãret vslutt s i slutten v mi(m mn ikke hr frestilling eller nnet)

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. SA-ANLEGG, FAUSKE. SØKNAD OM KJØp AV TOMT SAMT OPSJON PÅ

FAUSKE KOMMUNE. SA-ANLEGG, FAUSKE. SØKNAD OM KJØp AV TOMT SAMT OPSJON PÅ SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 12/4562 Arkv JoualpostD: sakd.: 1211041 Saksbehandler: Paul Erk Aakerl Sluttbehandlede vedtaksnstans: Formannskapet Sak nr. FORMANNSKAP Dato: 081/12 PLAN- OG UTVKLNGSUTVALG 13.06.2012

Detaljer

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr"/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f y@b@re K@&&M@@,6"/*/ * h / u @- 3, p 9R y@&w&&nykape?f \ O R D R E I S AK O \ \ 1 U \ E \OTEBOK PROTOKOLL FRAMTE: q4+p 5' ' 9 ' 9? ' M O T E D A T O :d m? ' M O T E S T E D F R A K L : q 9 0, 0 T L K L

Detaljer

AvraLE MELLoM. AvralpNs TNNHoLD. 2 SpnsrprsERrNG AV AVTALENS TNNHoLD. . /Vonsr SlluersrNrER (oreonrcsctvtn)

AvraLE MELLoM. AvralpNs TNNHoLD. 2 SpnsrprsERrNG AV AVTALENS TNNHoLD. . /Vonsr SlluersrNrER (oreonrcsctvtn) Arr15;* Nrs[< $jrmatsenter g Linnea Raclgivninrg AvraLE MELLM. /Vnsr SlluersrNrER (renrcsctvtn) OG Ltuttsd RActvwtuc trurc Svtnnsrv, zrgnr: 984295790 (mvrnetrt/n) L AvralpNs TNNHLD Avtalen gjelder leveranse

Detaljer

KONTINUASJONSEKSAMENSOPPGAVE. Dato: I 10.01..04

KONTINUASJONSEKSAMENSOPPGAVE. Dato: I 10.01..04 Eksamenstid: 0900 1200 G høgsklen i sl KTUASJSEKSAMESPPGAVE e; : Emnekde: Grppe(r): Frvaltning drift g vedlikehld (FDV) l 50262 Dat: 100104 BK Eksamensppgaven Antall sider (inkl Antall ppgaver: besir av:

Detaljer

lveatciolo Matematikk Del L 1ff. årstrinn Navn: Del 1+ Skofe: arkfra Del2 :i*rkrni:l

lveatciolo Matematikk Del L 1ff. årstrinn Navn: Del 1+ Skofe: arkfra Del2 :i*rkrni:l lveatciolo Matematikk 1ff. årstrinn Del L Skofe: Navn: Del 1+ arkfra Del2 :i*rkrni:l Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Framgangsmåte og forklaring: 5 timertotalt. Del 1og Del

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for kommunene Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for kommunene Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå. Lokl forskrift om utslipp fr minre vløpsnlegg for kommunene i Jærregionen (vløpsforskrift for Jæren) Vettt v kommunestyret i x kommune en xx.xx.2009 me hjemmel i Forskrift om enring v forskrift 1. juni

Detaljer

ÅnslqøTE. -tr PROTOKOLL FRA FEBRUAR 2O1 5. www.sipalki.no OSLO SIPALKI KLUBB. [lffo'*t*o,.ou,,o. Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222. {.

ÅnslqøTE. -tr PROTOKOLL FRA FEBRUAR 2O1 5. www.sipalki.no OSLO SIPALKI KLUBB. [lffo'*t*o,.ou,,o. Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222. {. Osl Sipalki Klubb Org.nr. 895338222 v/stig Magnus Halvrsen Libakkfaret BB, 1184 Osl +47 95100991 / sipalki@sipalki.n / www.sipalki.n OSLO SIPALKI KLUBB www.sipalki.n HI {.i(b_ -tr [lff'*t*,.u,, PROTOKOLL

Detaljer

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968.

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. HISTORISK OVERSIKT OMØ SKATTESATSER FRAM TIL 1968 Side Innhol d I. Inntekts- og formuesskatter, personlige skattytere II. Trygder 1. Formuesskatt til staten i 2. Formuesskatt

Detaljer

ROM PORT STYRKETRENING F036 APP.ROM HC WC DUSJ F034 EKSIST. F037 EKSIST. EKSIST. EKSIST. EKSIST. ROM F025 EKSIST. EKSIST. EKSIST.

ROM PORT STYRKETRENING F036 APP.ROM HC WC DUSJ F034 EKSIST. F037 EKSIST. EKSIST. EKSIST. EKSIST. ROM F025 EKSIST. EKSIST. EKSIST. . VRST SPRNRSNTR ON. 8 S 0 R. 008 US 05 VRST 007 005 SPRNRSNTR 2 m2 00 02 03a 03 037 023 024. 025 R. 02 R. 027 OPPVS 028 OPPVS 029 03 ØN 38,2m2 035. OPPVS NTTT SVT V YTTRV. ØN NNRNN Å ÅTS PÅ STT. 9 034

Detaljer

B AN K E RØ D B O LI G E R, VE S TE RØ Y

B AN K E RØ D B O LI G E R, VE S TE RØ Y BANKERØD GÅRD AS B AN K E RØ D B O LI G E R, VE S TE RØ Y STØYUTREDNING ADRESSE OWI AS Kbberslgerstredet Kråkerøy Pstbks Fredrikstd TLF +7 WWW cwi.n I N N O LD BAKGRU N N KON KLUSJON FORSKRIFTER OG GREN

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

Butikkstekte brød. grove, stort utvalg, 50-100% grovhet. Tilbudet gjelder man-ons. ord.pris 169,00/kg. Lettsaltet torskefilet SPAR 47-49% SPAR 25-32%

Butikkstekte brød. grove, stort utvalg, 50-100% grovhet. Tilbudet gjelder man-ons. ord.pris 169,00/kg. Lettsaltet torskefilet SPAR 47-49% SPAR 25-32% Hvragn grov, tort utvalg, 50-100% grovht Tlbut gjlr man-on 29% 39 Tlbut gjlr man-on Vår Butkktkt brø gn nytkt 52% 45-47% 79 or.pr 56,/tk brø r br m mny or.pr 169,00/kg or.pr 27,50/ 28,50/pk Nygrllt kyllng

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny. Kjøttdeig av storfe, u/salt og vann (62,25/kg) Husk tøymykner! SPAR 46% ord.pris 46,90/pk

Hverdagen. er bedre med meny. Kjøttdeig av storfe, u/salt og vann (62,25/kg) Husk tøymykner! SPAR 46% ord.pris 46,90/pk Hvrn r br m mny 46% or.pris 46,/pk Kjøtti v storf, u/st o vnn (62,25/k) jr t u b i T ons n m KUN 13,31 PR STK 39% or.pris 41,10/pk 79 Ppsi Mx 6pk 6, Gi, (41,50/k) 6x1,5 tr, (8,87/) pr pk or.pris 37,/stk

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

Matematikk 1000. Øvingsoppgaver i numerikk leksjon 8 Numerisk integrasjon

Matematikk 1000. Øvingsoppgaver i numerikk leksjon 8 Numerisk integrasjon Mtemtikk 1000 Øvingsoppgver i numerikk leksjon 8 Numerisk integrsjon Som kjent kn vi regne ut (bestemte) integrler ved nti-derivsjon. Dette resulttet er et v de viktikgste innen klkulus; det heter tross

Detaljer

Vernerunde sjekkliste og oppfølging

Vernerunde sjekkliste og oppfølging Si 1 av 6 Vrnrun sjlist g ppfølging Ml virgån sl Gjnt av: AMU Dat: Vrnmrå:Ml vg sl Dltar : Hvvrnmbu Arn Brvi, vatmstr Olav Mrstøl, Pr Arnt Harns ATV Elvråslr Juli Riis g Fungrn HMS-ansvarlig: Kirsti M

Detaljer

c;'1 høgskolen i oslo

c;'1 høgskolen i oslo I ;'1 høsklen i sl ne: Relasjnsdataer Gruppe(r): lliib, llc, 2AA, 2AB, 2A2A, 2A ksaensppav Antall sider (inkl en består av: frsiden): Tillatte hjelpeidler: nekde: sa 145A at: 2. auqust 2004 Antall ppaver:

Detaljer

Knøttene: Med barnet i sentrum

Knøttene: Med barnet i sentrum Knttene: Med brnet i sentrum Om oss: Læringsverkstedet Knttene brnehge er en 2-bse brnehge, med 5 lders-delte brnegrupper. Brnehgen er privt og hr c 110 plsser. På Knttene legger vi vekt på: Omsorg/vennskp

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER Ved inngåelse av leieavtale skal det alltid utleveres husordensregler, vedlagt i denne permen. Samtlige leietakere og de leietakerne gir adgang til boligen er underlagt

Detaljer

Integralregning. Mål. for opplæringen er at eleven skal kunne

Integralregning. Mål. for opplæringen er at eleven skal kunne 8 Integrlregning Mål for opplæringen er t eleven skl kunne gjøre rede for definisjonen v estemt integrl som grense for en sum og uestemt integrl som ntiderivert eregne integrler v de sentrle funksjonene

Detaljer

TR ansistor som bryter anvendt i enkle logiske CMOS porter.

TR ansistor som bryter anvendt i enkle logiske CMOS porter. el : Grunnleene iitl CMO NGVR ERG I. Innhol TR nitor om ryter nvent i enkle loike CMO porter. erie- o prllellkolin v nno- o pmo trnitorer. Inverter, NN. NOR o enerelle porter. Komplementær CMO me opptrekk

Detaljer

Rutiner for legemiddelhåndtering i bameh^e, skole og skolefritidsordning

Rutiner for legemiddelhåndtering i bameh^e, skole og skolefritidsordning Det kngelige Helse- g msigsdeprtement Det kngelige Kunnskpsdeprtement Se vedlgte dresseliste i LtJ, lyi i k.iif. Deres ref Vår ref 2905324-/BAA Dt ^9..02.2011 Rutiner fr legemiddelhåndtering i bmeh^e,

Detaljer

(OJtkee) O/lJcet, RESERVEDELER. lop køalilel ORKELGJØDSELVOGN GV 4000-6000 DELELISTE FOR G~DNNES MEK.VERKSTED NS N-7320 FANNREM

(OJtkee) O/lJcet, RESERVEDELER. lop køalilel ORKELGJØDSELVOGN GV 4000-6000 DELELISTE FOR G~DNNES MEK.VERKSTED NS N-7320 FANNREM U'!'UAvr; 1-91 (OJtkee) lop køalilel DELELISTE FOR ORKELGJØDSELVOGN GV 4000-6000 O/lJcet, Ved bestillinger er det vanligvis tilstrekkelig bare å oppgi delen I s nummer. Hvis bestilleren imidlertid er i

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Oppvekst- og kulturufvalget

MØTEPROTOKOLL Oppvekst- og kulturufvalget Hemnes kommune MØTEPROTOKOLL Oppvekst- og kulturufvlget Møtested: Møtedto: Møterom 2 etg, Rådhuset 29.08.2013 Tid: 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfll: Vrmedlemmer: Fr dm. (evt. ndre): nnklling:

Detaljer

Salangen IF Turns Desemberlotteri 2015

Salangen IF Turns Desemberlotteri 2015 S IF Tur Dmbrttr 2015 1 Dmbr 2 Dmbr 3 Dmbr 4 Dmbr 1 L r 200,2 L r 200,3 L r 200,- Sp Vr 399,- 5 Dmbr S ær AS 1 Grt 250,2 Grt 250,6 Dmbr Prutr Vr 500,7 Dmbr 8 Dmbr Grt 250,9 Dmbr Bmtrppt Vr 500,10 Dmbr

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning

Avdeling for ingeniørutdanning Avdeling for ingeniørutdanning Fag: Kommunal og miljøteknikk Gruppe(r) : 3BK Eksamensoppgaven består av: Tillatte hjelpemidler: Antall sider: 3 Fagnr: LV 215 B Dato: 25.04.2001 Antall oppgaver: 4 Faglig

Detaljer

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak Tvng og mkt Omfng v tvng og mkt, og kommunl kompetnse Hv er tvng og mkt? Tiltk som tjenestemottkeren motsetter seg eller tiltk som er så inngripende t de unsett motstnd må regnes som ruk v tvng eller mkt.

Detaljer

... ÅRSPRØVE 2014...

... ÅRSPRØVE 2014... Delprøve 1 Ashehoug ÅRSPRØVE 014 9. trinn.... ÅRSPRØVE 014... Nvn: Gruppe: DELPRØVE 1 uten hjelpemiler (39 poeng) Alle oppgvene i el 1 skl føres rett på rket. I noen oppgver er et en regnerute. Her skl

Detaljer

. Signe-Marie Juliussen 2640002 I Byggeplass : Gm 95 ):;(:1in0g7 j5r.'15 Sign. TJ

. Signe-Marie Juliussen 2640002 I Byggeplass : Gm 95 ):;(:1in0g7 j5r.'15 Sign. TJ E-7 Beregningerjjmhihf NS3940 6 7 gesimshøyde 9 3 mønehøyde hovedtak Areaer (m2) BRA Evedpan Étgpan 7 * 120.4._ Utv. bod 1. etg 5.0 Tieggsareazutvendig 30.8 Bruksarea bóig 246 otat bruksaree Z A 277 Bebygd

Detaljer

Et telemarked i endring Fire viktige tel etren d er V en tel o + B a n et el e + B red b ån d a l l ia n s en Hva vi j o b b er m es t m ed Jan Morten Ruud, BaneTele Høy ere krav til dekning o g tj enes

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 22246 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. B41J 2/0 (06.01) B41J 2/17 (06.01) B41J 29/38 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation

Detaljer

1 Geometri KATEGORI 1. 1.1 Vinkelsummen i mangekanter. 1.2 Vinkler i formlike figurer

1 Geometri KATEGORI 1. 1.1 Vinkelsummen i mangekanter. 1.2 Vinkler i formlike figurer Oppgver 1 Geometri KTGORI 1 1.1 Vinkelsummen i mngeknter Oppgve 1.110 ) I en treknt er to v vinklene 65 og 5. Finn den tredje vinkelen. b) I en firknt er tre v vinklene 0, 50 og 150. Finn den fjerde vinkelen.

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 873 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. A61G 13/02 (06.01) A61G 13/08 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published..12

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

SERVICEERKLÆRING 1. Innledning 2. Demokrati, samarbeid og medvirkning 3. Generell informasjon 4. Internasjonalisering

SERVICEERKLÆRING 1. Innledning 2. Demokrati, samarbeid og medvirkning 3. Generell informasjon 4. Internasjonalisering SERVICEERKLÆRING 1. Innlednngg 2. Demokt, smbed og medvknng 3. Geneell nomsjon b 4. Intensjonlseng e 5. Studestt 6. Studegjennomøngen 7. Bblotek 8. IT l 9. Studentveled 1. Innlednng g 2. Demokt, smbed

Detaljer

nol,ioer..,;; Krav til luftlydisolering etter Norsk Standard 8175 , Klasse D :...'. ifr1;,:..,;'.'.' ... ',.'.',;,KlaSSQ B,,,,,,, ,.

nol,ioer..,;; Krav til luftlydisolering etter Norsk Standard 8175 , Klasse D :...'. ifr1;,:..,;'.'.' ... ',.'.',;,KlaSSQ B,,,,,,, ,. Krav til luftlydisolering etter Norsk Standard 8175 nol,ioer..,;; '':r :..:..-. Mellom boenheter innbyrdes og mellom boenheter og fe I lesareale r/felesgang/trappe rom o.. Mellom boenheter og narings-

Detaljer

Referat frå fylkesstyremøte

Referat frå fylkesstyremøte Til Fylkesstyret Kpi til Valgkmité, kntrllkmité, fylkeslagsppfølger Frå Gur Siertsen Prestegar Dat 28.08.12 Referat frå fylkesstyremøte Referat fra rinært fylkesstyremøte 22.08.12. Møteat 22.08.12 Møteti

Detaljer

Løsningsforslag til øving 11

Løsningsforslag til øving 11 OPPGVE Kommnar: Høgskoln Gjøk d. for kn. øk. og ldls amakk Løsnngsforslag l øng ll nkn r løs md "Ubsm koffsnrs mod" sl om også knn a bn Lagrangs mod. a ODE:. d nalbnglsr: ( ( Homogn løsnng: ( Ds. løsnngn

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

a-c 6ptzaLtt YY?L - - /2 (s4ru4t nvdjjù -J 4i Lk jd å 96722 /3 CL4WRM PflZLL /-tczr-t-rlc--r. jai 4%4j Åd:)& 1edc frf L A r-- Evaluering av samling 6

a-c 6ptzaLtt YY?L - - /2 (s4ru4t nvdjjù -J 4i Lk jd å 96722 /3 CL4WRM PflZLL /-tczr-t-rlc--r. jai 4%4j Åd:)& 1edc frf L A r-- Evaluering av samling 6 Gi din vurdering av: god Spørsmål Ikke God - God + Svært f god jai Generelle kommentarer til samlingeä A r-- - jd å 96722 /3 CL4WRM PflZLL /-tczr-t-rlc--r. a-c 6ptzaLtt YY?L - - wu4 r-à 1edc frf L G cvz,rlc

Detaljer

Kompetansevurdering av MTS utøver

Kompetansevurdering av MTS utøver Norwgin Mnhstr Trig Group Komptnsvurring v MTS utøvr Tortisk l Hvrt spørsmål i tt skjm står v t utsgn ttrfulgt v fm yttrligr uttllsr. Hvr v uttllsn kn vær snn llr usnn. Kryss v snn / usnn for hvr uttlls.

Detaljer

Fasit. Grunnbok. Kapittel 2. Bokmål

Fasit. Grunnbok. Kapittel 2. Bokmål Fsit 9 Grunnbok Kpittel Bokmål Kpittel Lineære funksjoner rette linjer. ƒ(x) = 4x + 5 ƒ() = 3 ƒ(4) = ƒ(6) = 9.6 ƒ(x) = -x b ƒ(x) = x b ƒ(x) = (x + ) 3 ƒ() = ƒ(4) = 8 ƒ(6) = 4 ƒ(x) = x 4 ƒ() = - ƒ(4) =

Detaljer

Kapittel 4 Kombinatorikk og sannsynlighet. Løsninger til oppgaver i boka. Løsninger til oppgaver i boka

Kapittel 4 Kombinatorikk og sannsynlighet. Løsninger til oppgaver i boka. Løsninger til oppgaver i boka Kpittel 4 Kombintorikk og snnsynlighet Løsninger til oppgver i bok 4.4 Oppgve 4.2 løst ved multipliksjonsprinsippet: multipliksjon v de ulike vlgmulighetene v forretter, hovedretter og desserter gir uttrykket

Detaljer

Øving 13, løsningsskisse.

Øving 13, løsningsskisse. TFY455/FY3 Elektr & mgnetisme Øving 3, løsningsskisse nduksjon Forskyvningsstrøm Vekselstrømskretser nst for fysikk 5 Oppgve nduktns for koksilkbel ) Med strømmen jmt fordelt over tverrsnittet på lederne

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer