KRAKASEN BORETTSLAG SAK 1 SAK 2 SAK 3 SAK 4. SAK 5 SAK 6 INNKALLING TIL GENERAIFORSAMLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRAKASEN BORETTSLAG SAK 1 SAK 2 SAK 3 SAK 4. SAK 5 SAK 6 INNKALLING TIL GENERAIFORSAMLING"

Transkript

1 KRKS BORTTSLG KLLG TL GRFORSMLG Det innklles herve til riner generlfrsmling mng 7. mi 2007 kl Mteste: Rm skle Til behnling freligger: SK 1 SK 2 SK 3 SK 4. SK 5 SK 6 Knstituering Styrets beretning fr 2006 Regnskp fr 2006 me revisrs meling. Busjett ft 2007 ventuell gtgirelse til st1'ret. lnnkmne frslg Frslg fr Bjrnr g lin Krlsen ver. ppgrering v lekeplss - se velegg. Frslg fr Bjmr g lin Krlsen: Opplsning v Krflkflsen Brettslg - se velegg SK 7 VLG 4 Vlg v styreleer fr 2 tn b) Vlg v 1 styremelem fr 2 r c) Vlg v 5 vrmelemmer fr 1 r ) Vlg v vlgkmite e) Vlg v 3 elegerte m/vrmel. til OBBL's generlfrsmling P generlfrsmlingen hr hvert melem stemme. Melemmer sm ikke mster kn velges til styret m.m. Styret hiper lle hr nlening til ilmste g nsker vel mtt. skim 25. pril2007 TTSPW BORTTSLG styret Velegg

2 TTTSg BRTTSLG Styrets rsberetning fr virksmheten i Krksen Brettslg. Brettslgets virksmhet hr sm hvefrm6l i gi nelseierne bruksrett til egen blig i brettslgets eienm (brett). tillegg rgniserer g frvlter brettslget nre tiltk sm hr smmenheng me nelseierens brett. KrkisenBrettslg ligger i skim kmmune. Brettslgets styret hr besttt v: Leer Tr rne Lrentzen estleer nne Mrit lter Seetrr Gr ege sls Sfyremelem Bjmril ugen Sfyremelem Siw. gersten Vrrepresentnter nre Teig Frretningsfrer Revisjn Petter rlst Tve riksen Lene ingst b Cllin skim g Omegn Bligbyggelg Revisj nscmpgniet S Mtevirksmhet: Det hr i perienvert vhlt 12 styremter, hvr 140 prtkllerte sker hr vrert behnlet. erv 4 sker m gkjenning v leietgere. ppsummering v e vihigste skene g tiltkene styret hr behnlet: Beising v smtlige leiiigheter. Tilbu m usjkbinett. Utreet mulighet fr 6 pplse brettslget. Gkj enning v bebere. Brettslgetflger rbeismiljslvens bestemmelser g tilstreber et gt rbeismilj. Brettslgets styre bestr v 3 kvinner g2 menn. Styrets leer er mnn. Brettslget frurenser ikke et ytre milj i vesentlig gr utver et sm mi lses nrmlt fr et bligselskp. Oknmi: rsregnskpet er stt pp etter frutsetningen m frtstt rift g et er ingen frhl, sm skulle tilsi ne nnet i frmtien. henhl til regnskpet er brettslgets ispnible miler. g7z 019,g4. skim 22. mrs 207 Tr rne Lrentzen (s) leer Bjrn ril ugen (s) nne Mrit lter (s) Gr ls (s) Siw. gersten (s)

3 Krikisen Brettslg Busjett 2006 Busjett 2007 TKTR n<reve fellesk stner nre riftsinnteller SUMTKTR,,1t esz 1 55Q 404 nn. :l l,.t i:ir::: 1? n7{ nn' ::.: :,:': -," :ti;.1. ;.1.,1,!!j' rjrf," i liq, 6t: \J '.1,,1 -' t: ;''':'. r i;.^' 4.1 1'.00 ":.i' t, 0"00,.f...l ,00 1., t,'.::.. r 0,00 es, :00 :.,t s3i'+,lt,. L ,00 KOSTDR Styrehnrr rbeisgivervgift Revisjnshnrr F rrefrings frerhn rr Kurs tillitsvlgte Velikehl Kbel-TV Frsiinger Juriisk bist Knrmunle vgifter ienmssktt nre riftsksfirer Telefn g prt SUM KOSTDR 5/ -r',. 91,000,00 ';.-)^^.t J / lruu, lirsn '';l '1,""" ,00 i 4 jr'9,0' 112f rfgs ::4?;:6t,llf, leil,l\'47.,:, i-,i,lr 0.00 ''...ri.l,.r':?q,+r3,94,00.',,1,4..,-8,q' ':i '1r' t; :i i.'l!'; OS0.OO 1.;;4..969, t9,t7,,. 3s 000, , , , , , , ,00 0, ,00 0,00 Q, , ,00 DRTFTSRSTLTT ,83' ,00 FTSTT. c -Ksr. Renteinnteker Renteksfirer...:' \7 '{ :+s 647,96 i:l ';, 968'"72 ',1 834, ,79,' :. irl ;1,,,.;,.,l ;rr','.,...,i : : ':i.,,'".'.'i' ,Q0,. ::..r;i. '.. ;l 5 000, , ,31 lgbs, ,00 Overfringer: Overfsrt til nnen egenkpitl ,07 :l l:'":'.-:." ,52;', ' ', , ,00

4 , Bl4n;e pr,. {e,se,m,,,, er 2Q06,,') Krikisen Breffslg Tekst DLR LGGSMDLR Vrige riftsmiler Tmt Bygninger tr'innsielle nle ggsmiler , , , t 450,00 Sum nleggsmiler s OMLOPSMDLR F rringer Restnsei fellesksflrer B nkinnsku, kntnter nnestene pi rift sknt ,24 13s9 690, , ,17 qum mdlr 2s GKPTL OGGJLD GKPTL ruskutt egenkpitl Oppent egenkpitl Periens resultt GJLD vsetning fr frpliktelser Lngsiktig gjel Pntegjel Breftsirursku Sum Krtsiktig gjel Levernrgl'el Skylige ff. mynigheter ::nen tsikfig gj el 3 600, ,77 67t 350, t , , , ,00 18i 566, , , t5, , , {4h \ 0, ,00 qr,,,-ku f^r,,, : 7; - r/, v /-z*.=fr-^-- L t. ll",*,j',- f",/.pz^

5 nsnncskp nn rnrs BRTTSLG te 1 Regnskpsprinsipper nfrmsj n m rsre gnskpet. Brettslgets lsregnskp er stt pp i smsvr me regnskpslven, frsift m rsregnskp g rsberetning fr brettslg, smt g regnskpsskiklc. Klssifisering. ieneler bestemt til vrig eie g bruk er klssifisert sm nleggsmiler. nre eieneler er klssifisert sm mlpsmiler. Klssifrsering v tsillig g lngsiktig gjel er bsert p6. nebetlingsti. Krtsiktig gjel frutsettes innfri i lpet v et r. vriggiel er lngsilctig giel. nre e regnskpsprinsipper. rsregnskpet fr brettslg ble fr 1989 til g me 2005 stt pp etter serskilt frsift v m rsppgjsr fr bligbyggelg g brettslg. Denne frsiften frvek til els betyelig fr reglene m ppsett v irsregnskp i henhi til Regnskpslven. Spesielt gjre ette seg gjelene ve t investeringer'g p6kstninger ble irekte utgiftsfrt. Viere ble vrg p ln utgiftsfrt. Det ble viere utrbeiet en riftsversill g versikt ver eieneler g gjel. Denne versillen ble ikke eit pi en siik mite t en vr i blnse. rsregnskpet fr 2006 bserer seg pi regnskpslvens regler m ppsett v rsregnskp. tillegg stiiler "Frsift m rsregnskp g rsberetning fr brettslg v 30' juni 2005" v m ne tilleggsinfrmsjn i tillegg til vene i regnskpslven. Smmenligningstllene fr 2005 er mrbeiet slik t e er i smsvr me tllene fr rsregnskpet gir imilerti ikke en fullsten.ig versikl ver brettslgets ispnible miler ve rsskifte. resulttregnskpet presenteres et en versikl ver brettslgets inntekter g kstner. Det regnskpsmessige verskuet tr ikke hensyn til en el viktige eknmiske frhl sm pivirker brettslgets ispnible miler. Dette gjeler fr eksempel vsivninger, pptk g vrg p lin, smt kjp g slg v nleggsmiler. Brettslgets ispnible miler er e knmiske milene sm brettslget hr til rltrghet, g e efineres sm mlpsmiler frtrukket tsiktig gjel. Stsnelsen pi e ispnible milene kn blnt nnet benyttes til & vurere m et er nsvenig & enre stnelsen pi inneve felleskstner, sm en enkelte beber betler, g m et er behv fr i t pp ln eller m et er mulighet til betle ne ekstr vrg p eksisterene gjel.

6 eenfr finner u ppstilling ver brettslgets ispnible miler: Disp. miler 1.1. Grsje rets resultt vrg p ln Disp. miler 31.12, , ,07 ( ) j','"#r , , ,52 ( ,) ,77 Omlpsmiler Krtsiktig gjel Disp. miler ,99 (486203,15) , ,92 ( ,15) ,77 te 2 Velikehl me mer Snrying Cntiner Lift Mling Bygninger Bensin, gressklipper Uten Trillebr Vrer Rem Sum te 3 nre riftskstner Kstner ve r. generlfrsmling Kpiering Sum 16288, , , , , gg3,g0 1230, ,00 891, ,50 760,00 320, ,00 te 4 Revisjn Revisjnshnrr er i sin helhet knyttet til revisjn. te 5 Lsnn ngen fst nstt i brettslget te 6 nleggsmiler nskffet r: Bygninger -kstpris Tmt Bkfsrt veri , , ,00 Bligener ikke vsevet, men hr i steet vurert m tilstrekkelig velikehl er gjennmfrt. J. fr. te m velikehl. te 8 Brettsinnsku Opprinnelig ,00 te 9

7 Pntegjel Lnegiver usbnken Oppr. Lner 1990 ebetlt 2021 Rente ,50 % Opprinnelig ln vrg vrg 2006 Sum pntegjel ,00 ( ,00) (591600,00) ,00 Bkfrte verier v eienmmen, sm er p ,- er stillet sm sikkerhet fr brettsinnsku ,-. Smtfr ln iusnbnk pr skim &ilwl-#ffi l-r"'/ Bj*," ir"l"{ +f-,*7"" fl'gr'r. /**"-*4* r"^-i t,,frj*sle--' fir -l/, J/{''-

8 #x*rx STSOR SRT RVSORR Til generlfrsmlingen (1ffisen Brl RVSJOSBRTG FOR 2006 Vi hr reviert rsregnskpet fr Krk6sen BRL fr repskpsret 2006, sm viser et versku p ,-. rsregnskpet bestr v resulttregnskp, blnse g ntepplysninger. Repskpslvens regler, regnskpsfrsiftene fr brettslg v g g regnskfsskitr& i rge er nvent ve utrbeielsen v regnskpet. rsregnskpet g rsberetningen vgitt v brettslgets styre g frefiringsfurer. Vr ppgve er 6 uttle ss m irsregnskpet g wige frhl i henhll til revisrlvens hv. Vi hr utfrt revisjnen i smsvr me lv, frslcrift g g revisjnssbkk i 1e, heruner revisjnsstnrer vettt v Den nrske Revisrfrening. Revisjnsstnr.eiie lever t vi plniegger g utfrer revisjnen fr 6 ppn betryggene sil&erhet fr t firsregnskpet i}&e innehler vesentlig feilinfnsjl- Revisjn mftter kntrll v utvlgte eler v mterilet sm unerbygger infrmsjnen i irsregnskpet, vurering v e benyttee regnskpsprinsipper g vesentlige regnskpr"rti*ut"r, smt vurering v innhlet i g presentsjnen v rsrepskpet. en gr et flger v g revisjssskikk, mftter rwisjn gs6 en giennmgielse v brettslgets frmuesfrvltning g regnskps- g intem kntrilsystemer. Vi mener t vir revisjn gir et frsvrlig grunnlg fr vfu uttlelse. Vi mener t rsregnskpet er vgitt i sn:svr me lv g frsifter g gir et retfvisene bile v brettslgets sknmiske stilling 31. esenrber 2006 g fr resulttet g kntntstemmene i regnskpsret i verensstemmelse me g regnskpsskikk i rge leelsen hr ppfylt sin plikt til i srge fr rentlig g versiktlig regishering g kumentsjn v regnskpspplysninger i smsvr me lv g g blringsskilk i rge pplysningene i rsberetningen er knsistente me rsregnskpet. skim2g. mrs 2007 RevisjnsCmppiet S ns Fr. Behn Sttsutris ert revisr Melem v Den nrske Revisrfrenins

9 KRKS BORTTSLG Frsig til Generlfrsmlinsen lld'f'rlfiss"j Leilcr*g brettslg skl vhle generifrsrnling i lpet v mrs/prii. vis u hr frslg sm skl behnles pfl irets generlfrsmling, mi ette vrere styret i hene senest 23. februr FORSLG,, CW U?DU /$G l) )'Lgu-enftftr L OPlee$t\ s lyv LVsQ-,+sSez ( mf, n^ / ><ui? p,fre 7Dt..i '/ W e {'ssn,\ B2t. vtuil ur* 6b LrJ Stswl,6Mctt8,,l Sl- Leveres/senestyrets lelr: Tr me Lrentzen, Gr:nken 49,l3zskim &- Styrets innstilling: ' t rrr- l^i iil,ufr,lilirlrfl, %rub O,rW Ufrn^+ru : 6wr),Oq )n'ffi)lf, il}l'm* i wrtlp i {ffi h{. {n:{' kqrl u h,wwt i.

10 en inf ngiene brettslg/selveier Bfrm: Selveier D mfl hver enkelt vert sin nel v fellesgjel (t pp eget ln) Se in egen nel v fellesln sm er en summen sm hver enkelt mi innlsse me eqet ln hvis et blir bestemt t skl nlsses bli selveier le Din husleie i g sm refererer til in fellesgjel Din fellesgjel pr ntll leiligheter i enne strrelsen sm str i hsvre klnne 4125,0C Kr ,82 1 U 3819,00 Kt , ,00 Kr ,46 q 3434,00 Kr , ,00 Kr ,10 4 er rni hver enkelt beber tlnlse sin fellesgjel ve i t pp et eget ln Kn mn bruke husbnken pi sin egen el v fellesgieten? vis brettslget blir pplst g vierefrt etter iterier fr husbnken (ne v m felles bligfrsiing etc) Dette er viktig t styret flger e iteriene sm husbnken setter fr en pplsning, slik t lle sm nsker et kn ske m t lflnet frtsetter i husbnken. lle skere vil bli eith'urert snt m et vn, en ny kune. Det er me nre r ikke sikkert t lle vil f lneshten innvilget. rmlt gr irnilerti ette greit. ( st,r fr husbnken) Bfrm: Brettslg Dgens trppeln kn enres til lnuitetsln me srnrne lpeti sm eksisterene ln. Se velegg pe ln. Q en)

11 {.- l.) \ 00. lf) (\ lf} 1'- \t t {' ' t \f b s'?;6 5 F, ;q = f *=xl l+f ;= q x$=il: S it:ste: $ 5i5g*se F( z B4.'( x F] C O >r bt F. & hi u! }f 1." rn ts: Ft + q /' \ / \ /. \ s.. t. l. {{r lit llf..! Fl l' '{ lr D '\'ts Fl{'l SDUZiu9i r {fi l{.4 siimr s,frs r, O r'+l 'it luq>> l{(' F z &l 60 tr,r '. '! ' 1r O 5 O >lj t F 14 z4{4frtst(j lb rf e q60 n ff O $$.O,U FllO iri e i C gt z 6i e rfl. il!i hj4 tsl >i $l 6,q Fl '.{'il vt. b,t6 " ]J F Ottl''l tritn. q'l 4 tl i> c ll Fl J.llul t{li4! UnO4 ( n Jrfi.O O tl O )u ilull Z t riop..d l{j1 0 lj \O F] C O '!1 Fl>1{ V> +) {t Oil}' ' t-r xc 6 D' l. t{,1 " O O O q qltr FTiU t{ <14 D ct. F l{ ft > ct{ "q.p{!4 lrt fr &Y F 2 fi fi.'{ Fl bqrbfnnfn4n(6o ;bft+(6q(s{4 i ti F{ 6 n h { 6 {r +tsbfl( lffr{{thq rr6mn linoooob6tf6o!in({u t6ooudnn{{of T{ OqnhnDFlOOqOOqr -6rFrFFbe\g +eu 9ufinm606 n m 6 n h n il F{ rl il rl rt nnchhillbnhnn( bu -inimubuq9u { b F{ q 6 it O n rr1 O O c} tt 6 <i qrl J b Fl b s $ F 14qFl$qObrGh{ FqqFFlh{qFFF 6i-66qsbcbF ; l -l Flcl <.\ v {n q 4 n uu e q{${${$!rs!rq?{{{q{ {r tr {r {i ttr g $ rj!i + ( t$ {. {. {r t {. O +ri: Q. lo 6 F O b6 il{fr{buon FF<rhFl$r OO qolo fl n b n{r{ fi r \tt {.rt.4 Fr + O 6 U + q F q C{ Fl Fl F{ rl r{ F{ F{ (\ l'.o 6qO O {r +rt $ F6 tt O g 9O t r{il r'{ (. sto FF{l.FF{F e0 r{f{rlf{r{ ee qt r X' u 0, cl {rq r J 0 O, O TJ! lr! sl ' tsr$ rj Oi (u!'1 tr9r fit rj $tt Ocl {JF{6,! rlt O.{. inf{ {i!'tr 'rt 0J -il!! J t{lj-l ll!ur rilt,r.lj Ut Or rr{, 0,,OOFl rr{lr{ Fb.rrFlrJ l.ict -lclr u! t!) l{ tru-j tl DOFOUO rl!{ Our{ rt i n tl {J >!r O'Jl > +J qrrl{, ltlf!j4>lj ) tt{lj, O tr!l rt * t{1{gul "> g O > 01 O t r{ k 6 OFt.il tl ut.n t G,!4 q b.t F{ ri 3J '.1 Fr F tl tiurtl ll ttt t{ O > h ttq in.,1 tsr 0, Dt bt!. F{ c, 1{ DJ( O O l{ O O'.{! DOU{Ol 4Jri O ${)>> {c}(rr.{ lf lr l{y} lfi lh lf{ l r X l r! lf, i l{ l6 ns l6 l- lu{ C l! ln6 l{x lm{ q lqfi l- - l l lr t l l!.d ll tnu 10 O l11 tr lq lcl l lu ln lrl s.l lil l0j lm l.tt r{ l t lr44t tj1tr O q! 1 ll t!f F lrl 6 l! it 1., i TJ l l u \i F. ].1 co \ }.j G C\ (\l r-) i.-..t + (v \? 6 ' *i O!l: x, :e s; ei P: : =:658b F X;'* :. O : \ - F 5 S=-3s.: u 'i:3ii e *gq:; {3S#F6t rr 4l FO f, trltn F b. " J{ J4 " l{\!1 b'.fr j. \J { ql \ s Y J fl.l!< J4(,r! O O F{ (l 69 il rrot {.? 9, F F l - O O ' iljj b JrJrtFt!rb rlritfl t{ l l tttt 6 Z,, J4 '{CO s!.il rl Fl Fl 0l q.l.l Clrlt.'{.. nu$>>rt{,rt.tr.'l{8. t{ > >! g Flt'rt{Ctsl Fr O O 4FlF qc{. u t{ l C *s F r '4 f (t 4g F. z' t'. c tt v*. J 5 Ll{lCi mtj ' \ i & lrl Fll. Fr >tl t{ x <! tr! fru f, c!{ l F u. Ut C. lj J( Otst#.6 r.l'.1 O F t{ q> 4 D4 {) q}{' }] rj! O utr (9 >UlOk z r{ fi \ t{ji q +l* lf F.q J( F t{ f;.u.gs$h ru r,l tr urf i r4l{ll r e { 6OOSF9OhFOqntr td600nffffifi F+ruu!lu rn{90beniiflfi 9 bh6+{f( OF(nfr$t{.6qhbbFr Fnt(nJnO{rF9Obq F{{hbF6OOnObbflFFn b( 6 { { r ttt cl lr sl F,l r{ qf n O On <rl Q 6F ti (ilmnn'ffrru\lbh 90000e e {!rs{q+bbubdb ts!. r{l {r { q!r!t {.{. q r FTFFtsFUOOF (QOOmn(nmb rrrrrr fin 9 ilrlilfl{h46h66hqn { i q \er { { $ $ <r $ {r {l rt!r $ { til. {{ +{r{{ $rf!l {{ + {r{ +ilr OOFh{s c {l{hnhuurr F Yl <r rn SrFl b 6 Fl l F O O lo 6 6 mtof6oflu r(rltll Ottr O c 6O F. 6 Ob 6 h $ qi {r F} O { F{ l F {r 6 ts n l r{jfjflr{ F (D tl r{ tl + ht F q) rl F{ rl Fl rl Fl ri il r.{ r{ (l C{ r\ff{ff{r Fl.{F{rl trfl ; {,. J4. lil 60 r),rl ll lj 0) l t{ Fl rj.il tnu 06 O F 6q u JF O OF O! Jl tr ('.rl.. tt!lr.il O O.il tt! $ hrrr:{ tr!l r!hj4{j r!rl t{ O 0J.6{j0lFl trrt{> c,.'l!b.ilfrlr q i.ttr{j. rj O trt' l u O tr O{l O!!. (,rr!9! 0 J{rJ u >n,r1 t[6]4!t {J l{ rilllt{t lrj4>rj.r.:4c ll 1l.'l 0.1 rj 0 OF.6> O O J1 > '13 D F.l..1 k 6t Orl O r O lntsr g rqrtof br{!. t!r{>4t0 'rjot ti{k t{ > bn[{.il l l C u lt!.qt l4 Fl OOOTOOF{ h rrx (, ' ' 6.l t{.rl!(}!lll D.{{J ct$>> l{4'r.ll l lf tf l lm ln l rq l lc{ * lr{ 6 fu l$ lq ln.{ l lil lh$ lc Fl t.rtr th l{.!4 l rt l! l6 ll{, t i! t g JJ ' l 'l tr l XO l! l lul ln l! l l. tl l! l llq l$ F] l t t{,4tt t31c tn l r{ lrj F- l Q lo l{ lfltj F J1 t! & lul ul i l lq

12 $ { - 5 n F- l.l cc). tl (f R F r- (.it + ^t \t ' \f tr- D6 q -. 3 c s *!-r: Fq,fi-F3= g FPnQru... ;!iif? 5i;*:: {39#6;6 v O 6 /\ n, /.,4 \ q.' if '1 ' l(n JF lfr..f r{. t J lr ltr..'oot.ct u z>j!cbfi tq 6.<L.+ X T r{...rj(j1o 4($!'illFiFt{JrrJ.{t6O-l'Fl.6!4 rti 4rt>rlt '.1{. r{.. O{r>O>(ttrl{ >to4f{<tirl e f'l r tl.; tr lf Z tr'l r, gl it{ td F rf $ q{, q {O k im Fl. 6 rgll gl tn <h ". h!! i u OJO 'i< u ' l.j,c t, t{ b J4 u+, q, -..ul lrj4 O \O rt ll X>P{ 4 ul! 0J. F J1( Fl '6.i (Dil l] O FFO it *r mn b. l{ i, C' i Ftl{ { Or >, 'l( r{ {,.rl {) O l-.{ rj n> tj {J ]!JJ >{r.ot{ JJ J1 J1 > li O>r qj J2 ru{t Lr[iO Fl D rj flk L 6-4.{ # fr '.4.Or.!{ * F'c V -r G F tq.4 6qOFlnOnOrqOQmqOsO qrgs6bgbsh6 e{qq690{r 6r{ihb{b$66uFO O{ F.l 6 O n {r) rl O lr 6 il Fl F{qFfrtqF{lrnq {{r{.mnnnllf{fl. 6nhnnnnqqqr6Fm r{fl Fl O m O Q { ' b b td r 6 6t t l R b '{rl Fl r-l Fl O n fi n O n ri1 O 0 il fis{r(.${t{{i{$ O 6 to n LO F 6 b n f, r! OS Ontmrn!tqn bfi6dqrb FlflhenFlnOOqbq Sq6fiF6r{{6Fqg r{rmf,or{ e q.{. rt $ {t {r q { i8 { + { { { {i { rq {..{ { v s qr {t (. + t l $ {l { q {. + fidr90{!lrb{ O Olbn O 6 O O 6 Fl r O rrl O i. rq\nqmb hoofnnoouostos qqnqfn$ r{ FOOO{i6UFqOFl e O Fl rl F{ rl r{ J fl flc(1 Fr{FrFlF 9000 r.l r{ r.l t{ r{ Fl Fl 4rl 0Q.l{. l:r.p l) trul ; c 6!tr Fq r! O O-'l 6:ut 15.-{(ft!tOO! ll3 rl 0 (, {r {)..q F 'n 6_,1. r b:rt lrj!. -i ct q,.! D!' k lju F.x! sl Or ll! {) O ' O rr J]J>i {, 4-n F!l5l tr{, ctf,..!j.'t OrO F{ ct l{ trrg. l{ {JOC0'!Ct rl!i{ {lulft J.u! F*{ OrtJ( F. ct J l{l{ rljt!r0) {J4lt1>! O ri;{ tr!. c) 0 P t{ t{0ttrfr{sl r> O {U,{ bmu r{ OF.rl O Ut O >.h Ur,l{ LlttFi tn.rt tl! -il rr c > c l trutritf ul9 > tt{ql qt-.i bo O r{o tnu' hfl; OOqTO'{ g!j4 6t ' ctit O l.t 0J 0, ''l t) rr! g r i D [' OlrO>O> ccrt le6 lf l6f lf, t6g ltn l t:: l{{ t fu l$ lq ln t l -t t lh l. -{F lh 0 l{ J4 lmsg l\. x ll{ k t l l!.! l bu l k l!4 lrj l lul n lu l'ri lt{ lrt lj lr lr$ T l- lr?' tj1 14 t ct l! F{ l! F Fi l l t{ l(r 1,. l.' x l! lul n t l{q \t [ - t.- F) \. F (v (\l.) \t + 4 b i= s h9 < ':'i fi 1J g 6- ;,y ' 5 FF,$;FgP $=-Bn: st:si! ' s $ 9;;e {fg;6t 4 i lr ql U.'{.qt J{ J1.6 \!4f s( s D. \i ui4 J1u (!Fl u O * c g b x {f, e ril :? st< qul qel {s!i tfor fl r. l{ F q FlFi r!1 -OO. e! t{ >!!quc t{ it fi Fl ttt r..rj<t14 ] '4 4JlJiJFlClU cl rt O 1{ tt.ilr{.6t t'.qurq > F l.{t tr.tt 'l.l..lr. OGO)rrOl{ tse (cffr.{ \ 60 rf rrfi en pif q<r.n '4 F' ts. e t{ gs cli z t{)cj tr rl f,..r \ F F il 4 r0. r.{tr iii F }r4 & r: cl F ig e rr q C, # O-i Fl trl l. n! l X OF Z.ql +r.{ O 5 ti Fl i4 O {i ku! rl rji (, k b! F q -n \ 1{J{ r.q z q tr J1 > t{ l-.{ s rq q.q4l X q!ko.4 Fl r.st r " l iil sl t'j{ }t Fq{lO!i e9 QQe {rqc{{ic\t!. q+m6$rrr{pe6 nrlrq{fgrn {s{{n{tj nilbon{rtob!ilo 6 6F6 qg 6q(rlFt 9llr6f,F {rrs Flrli r! r{ h { ld Fl D Fi OO h q OF ro{i Fl q h!r V!{r {r { {r n e +$${q.69bbub bb e e Q FF{+{$$$+qq trrbqhnhnrhh JJilt{fi { rt { rli {. rt V l S + { g V S rt qr {r rt t$ { {. rtr q. $ {l $ { { + { { (f} r.l b r fi + b 6!r 6 OOO6qhrO{lrqFl(. fl { 6 4gSc qnfr{uoqmf b9nftfll!n6<tf qoo OnOcllOrh{Fl FOJO{hFOO O O O O.{ r{ F{ rl Fl F{ rl r{ Fl Fl fl e9q ( rflfr{ff t{f{flf{f{f{ 000,i qpl!. S OO rr rj c c q! {) l 1{f6 '! (} n [)5 O F 'r 6ll,e u ulj OFi u(,, Frt Q..tst!!.'{ 0 0l.r{ lj! J k!rl OO!!D tfrjj l lrul{, {r 0F.l!lrlFl l g' >tnilf{! (6t.il ' D ' u lr bq. st!!!, Jl!.iFt e 0tur'-r ul L4r ) 0!b.qtJ4 e >, lj t{ 'J'(JOO!OJ4>.1 ]j4fl rj rli 6t Ot 6 P 14 kn!>,{ F r.tt r{ t '4 0 i'n tt t.! qrit(rl Ol'il 'l r]. f,>c.b't l{qt t{ ' l! 1{ )u 6' br tr tru. l F{n ft tr!j4 0 Fltrtr OOO.'{p!r {e Fs tr rj>> ftq{ft e r r O s c. rl rr4 x 6 bl b{ r{ n<r r nq, {'J4 m$ r,q trt C b k llor rj n 1{ (t.tt l Oil r x!{ n O q, 'l!rtr O { q!q h FJO

13 Velegg 7-2, ksempel p fullmkt g nvneseel FULLMKT (kun fr 1 - (en) frste [e) V: ( Overnevnte hr fullmkt etter brettlgslvens 57-3 fsrste le til 6 stemme fr meg p generlfrsmlingen +/s -,2-7 i 'ibfse* brettsl en lmmfu - V: DRSS: DLSR V LL.R. SGTUR: Leveres ve inngngen

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV "'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE.

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV 'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE. Fag: nnskf maskin intraksjn Fagnr: LV "'i3a Faglig vildr: Annari Trvatn Grupp(r): 3AA 3AB 3A3AD3A Dat: 200401 ks amnstid fra til: 900 1200 ksamnsppgavn bstår av Antall sidr: inkl frsid 9 Antall ppgavr:

Detaljer

Rogaland- arbeid med kunnskapsloftet

Rogaland- arbeid med kunnskapsloftet Rgalan- arbei me kunnskapslftet Lkalt g senalt arbei- fte har e senale fringer vrert pfl ettersku Naturbruk - t skler - Oksneva vgs (grnn) g Rygiab vgs (bti) Senalt bestemt at et skal vrere en felles ttkning

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

Jovnaen. 41t1,-l k,^( 1"1. forhold til husets plassering og nåværende innkjørsel.

Jovnaen. 41t1,-l k,^( 11. forhold til husets plassering og nåværende innkjørsel. Dispenssjn søknd Søker m dispenssjn fr ppsett v grsje 5 meter fr vei på eiendm: Gnr 58 Bnr 385. Unsett hvr vi setter grsjen på tmt, vil den kmme nærmere veien enn det reguleringspln tilsier. Det vil være

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

Sensorveiledning: MET 11803

Sensorveiledning: MET 11803 Sensorveiledning: MET 11803 Matematikk Eksamensdato: 08.05.2014 kl. 09.00-14.00 Totalt antall sider: 8 Se oppgavesettet for tillatte hjelpemidler Se oppgavesettet for vekting av oppgavene Ansvarlig institutt:

Detaljer

FOLKETS PIMPER PØLSA!

FOLKETS PIMPER PØLSA! DET FINNES EN PØLSE MED 80% KJØTT, OG DET FINNES EN HEL VERDEN AV TILBEHØR. FOLKETS PIMPER PØLSA! Vi yn pøln frtjnr å få dn trni rin hburrn tcn. Drfr lnrr vi ått frh ppriftr til inpirjn! FOLKETS WIENER

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene.

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene. KONSEPT/SITUASJON Slå u i KJØKK Ap lt u / v i SYK For å illutrr rhg utoppholdrlr (MUA) o hgd og v god vlitt hr dt litt utridt t opt o dlr opp utoppholdrlt i fir forjllig tr, hvor hvrt t hr uli tivittr

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling?

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling? H h l hl? Rl l j B R/l A Schch Sl Gl l Gl l h H? j B Bl All Rl A 2008 Tll j Al All P Vl Pll RAS 139 47,9 Bl Bhll RAS Al RAS 42 107 14,5 36,9 Tl 288 99,3 M S 2,7 Tl 290 100,0 D 290 l 171 V h l V h h U Rhlj

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

NS 3454: Livssykluskostnader. Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig.

NS 3454: Livssykluskostnader. Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig. A vdeling fr ingeniørutdanning Emne: Frvaltning Drift g Vedlikehld (FDV) Emnekde: SO262B Faglig ansvarlig: Hans J Berge Klasse! Gruppe(r) 3BK Eksamensppgaven/ Antall sider: 4 delprøven bestr av : Tillatte

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

Dato. Alle skrevne og trykte. kalkulator som ikke kan kommunisere med andre.

Dato. Alle skrevne og trykte. kalkulator som ikke kan kommunisere med andre. A vdeling fr ingeniørutdanning Fag: Statistikk Gruppe(r): Alle 2 klasser ksarnensppgaven består av Tillatte hjelpemidler: Antall sider med frside 6 Fagnr: LO 070A Dat 23 mai 2001 Antall ppgaver: 3 Faglig

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

ET H. .Y e- 5.o::l. ox. P '4. =. o rrl O(] etu. f,to O;' =- o6' f,ct. r*j. "U oa. otc H T' :'1 hl. tsl (-, Fia. Ft1

ET H. .Y e- 5.o::l. ox. P '4. =. o rrl O(] etu. f,to O;' =- o6' f,ct. r*j. U oa. otc H T' :'1 hl. tsl (-, Fia. Ft1 H t ' { t1 P '4 ts t :'1 h H r*j (, "U H ' { e ),t x5,t ( gt etu g 9 ;' rl+ \,, H. rr tc ' U'.Y e 5.:: x. (] 5 Y 1 ") 'v \ (D (, ' U' t t :j 5,. ' ).) t : C ) "1 : 5 p. 2 :. /? r* ; tt / * ^) \/ v [*r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

Fastsettelse av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning. Vedlagt følger nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner for høyere utdanning.

Fastsettelse av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning. Vedlagt følger nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner for høyere utdanning. DT KGIG KUSKAPSDPARTMT MMMner- Adresster i hht. liste Deres ref Vår ref Dt 285673-/KB 2.3.29 Fstsettelse v nsjnlt kvlifiksjnsrmmeverk fr høyere utdnning Vedlgt følger nsjnlt rmmeverk fr kvlifiksjner fr

Detaljer

Den foreliggende oppfinnelsen gjelder en tank for lagring av kryogenisk fluid, f.eks. kondensert naturgass (LNG).

Den foreliggende oppfinnelsen gjelder en tank for lagring av kryogenisk fluid, f.eks. kondensert naturgass (LNG). (12) Oversettelse v eurpeisk ptentskrift (11) NO/EP 227 B1 (19) NO NORGE (1) nt Cl. F17C 13/00 (06.01) Ptentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dt fr Den Eurpeiske Ptentmyndighets publisering

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Emnekode: LO270 B. Dato: 27.05.04 Eksamenstid: 09.00 - - I ~ ~ ~~ ~ k.. Enkel ikke-programmerbar kalkulator

Emnekode: LO270 B. Dato: 27.05.04 Eksamenstid: 09.00 - - I ~ ~ ~~ ~ k.. Enkel ikke-programmerbar kalkulator G høgskolen i oslo nne: Mterillære og husbyggingsteknikk Gruppe(r): BC, BB ogtba Emnekode: LO270 B Fglig veiieder:- Morten Opshl. Dto: 27.05.04 Eksmenstid: 09.00 - Eksmensoppgven består v: r- : -- Antll

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

Kapittel 5 Statistikk og sannsynlighet Mer øving

Kapittel 5 Statistikk og sannsynlighet Mer øving Kpittel 5 Sttistikk og snnsynlighet Mer øving Oppgve 1 Digrmmet nefor viser hvorn krkteren vr forelt på en norskprøve. 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 Hvor mnge fikk krkteren 4? Hvor mnge elever er et i klssen?

Detaljer

Info fra Statens naturoppsyn (SNO)

Info fra Statens naturoppsyn (SNO) S'.u''ls \ \.1'r lì ()l'l'5\ \ nfo fra Saens nauroppsyn (SNO) Vegar Pedersen Regional rowilansvarlig Oppgaver eer loven r li bakgrunn Srnxs N\T( R O''SYN Kjerneoppgaver "Skal-oppgaver" ivarea nasj onale

Detaljer

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41.

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41. , å _:,_.a x..i» \..v».. ikl.r...a A, f. a..4 h 4. m.41..t I A AA AVFALISROI m 15-3"- Icaatoumon I2,7m= AA o m 'n G 4.. 195.3!!! o f 8_ E I BBS E m H arrexksnvsnxs sum! 9,3,": i (783 i. ij I i- -.to F

Detaljer

~~d Sog~ V~d~~~gå~~d~ Skol~_

~~d Sog~ V~d~~~gå~~d~ Skol~_ ( (.' MEDLEMSBLD FOR NFO, ORGNISSJONEN FOR DEN SERTI FISERTE FLYTEKNIKER. V INNOLDET: R. - 8 Ptst d dglt d ts scl csqcs th l dsty_ BOEING -767 Nytt fly tl flymkkel d Sg Vdgåd Skl_ URUM -t ytt OB0L? bl

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

ÅnSuØTE 18. mars 2013

ÅnSuØTE 18. mars 2013 BK Munken Stiftet l. januar 1944 ÅnSuØTE 18. mars 2013 DAGSORDEN 0. Åpning. - Godkjenning av innkalling og dagsorden. - Valg av ordstyrer. - Valg av referent. - Valg av to til å underskrive protokollen.

Detaljer

Kraftelektronikk (Elkraft 2 høst), Løsningsforslag til øvingssett 2, høst 2005

Kraftelektronikk (Elkraft 2 høst), Løsningsforslag til øvingssett 2, høst 2005 Krfelekronkk Elkrf hø, Lønngforlg l øvnge, hø 5 Ole-Moren Mgår HA 5 Oppgve 4 3 v voe vol - - -3-4 p p 3p 4p V v 3 3 n V [ co ] 3 3. 5 b Derom nvenelen krever ørre røm enn lgjengelge hlvleerkomponener åler,

Detaljer

Solavskjerming bo- og servicesentre

Solavskjerming bo- og servicesentre Namsos kommune Solavskjerming bo- og servicesentre KONKURRANSEGRUNNLAG (UTF) SOLAVSKJERMING. Utarbeidet av : Namsos kommune Eiendomsavdelingen Dato: 18. oktober 2012 Sign: Bente Aglen Ref.: 2012/8495 Konkurranse

Detaljer

6 høgskolen i oslo. I Emne: I Emnekode: I Faglig veileder:~ -

6 høgskolen i oslo. I Emne: I Emnekode: I Faglig veileder:~ - I Tillatte 0900 "'_! 6 høgsklen i sl I Emne: I Emnekde: I Faglig veileder: Frvaltning drift g vedlikehld (FDV) S0262B Hans J Berge Gruppe(r): Dat: EksamenstJd: [3 BK IOq I'l 03, 1200 I Eksamensppgaven

Detaljer

Versjon: 1.0 HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. reduksjoner i aktivitet ved Mork Rehab.senter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato:

Versjon: 1.0 HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. reduksjoner i aktivitet ved Mork Rehab.senter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato: Versjn: 1. HELSE MRE G RMSDAL Risikvurdering av reduksjner i aktivitet ved Mrk Rehab.senter Anbefalt: Dat: Gdkjent: Dat: H ELSE MRE G RMSDAL INNHLDSFRTEGNELSE: Bakgrunn fr risikvurderingen...3 mfang...

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

ny student06 Published from to responses (10 unique) 1. Din alder 2. Kjønn Current filter (SAMFØK_MASTER) a b c d e f

ny student06 Published from to responses (10 unique) 1. Din alder 2. Kjønn Current filter (SAMFØK_MASTER) a b c d e f ..6 :: QustBk xport - ny stunt6 ny stunt6 Pulish rom..6 to 8..6 rsponss ( uniqu) Currnt iltr (SAMFØK_MASTER) "Hvilkt stuiprorm sturr u v? (Du kn inn inormsjon om hvilkt stuiprorm u hr ått opptk til i tilut

Detaljer

Evaluering av NGU-dagen

Evaluering av NGU-dagen .. :: QustBk xport - Evlurin v NGU-n Evlurin v NGU-n Pulis rom.. to.. rsponss ( uniqu). Forrn på NGU-n vr li rlvnt 9 9,9 %, %,8 %,8 %, %, % Avr,9,,. Tmn or rupprit vr o, % %, % 8, %, %, %, % Avr, 9,8,

Detaljer

Søknad om økonomisk støtte til studentdemokrati

Søknad om økonomisk støtte til studentdemokrati Til: Velferdstinget i Osl g Akershus Fra: Studentrådet ved Plitihøgsklen i Osl Osl, 19/09-2012 Søknad m øknmisk støtte til studentdemkrati Generelt m Studentrådet Studentrådet ved Plitihøgsklen i Osl er

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for kommunene i Jærregionen

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for kommunene i Jærregionen Utvlg for tekniske sker 29.04.09 sk 21/09 velegg 1 Lokl forskrift om utslipp fr minre vløpsnlegg for kommunene i Jærregionen Vettt v bystyret i NN kommune en NN.NN.2008 me hjemmel i Forskrift om enring

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

ny student06 Published from to responses (29 unique) 1. Din alder 2. Kjønn Current filter (SAMFØK_BA) a b c d e f 37,9 %

ny student06 Published from to responses (29 unique) 1. Din alder 2. Kjønn Current filter (SAMFØK_BA) a b c d e f 37,9 % .. 9:: QustBk xport - ny stunt ny stunt Pulish rom.9. to.9. 9 rsponss (9 uniqu) Currnt iltr (SAMFØK_BA) "Hvilkt stuiprorm sturr u v? (Du kn inn inormsjon om hvilkt stuiprorm u hr ått opptk til i tilut

Detaljer

Tall i arbeid Påbygging terminprøve våren 2013

Tall i arbeid Påbygging terminprøve våren 2013 Tll i rei Påygging terminprøve våren 2013 DEL 1 Uten hjelpemiler Hjelpemiler: vnlige skrivesker, psser, linjl me entimetermål og vinkelmåler Oppgve 1 Skriv tllene på stnrform. 1 0,000 00015 2 19,6 millirer

Detaljer

HØSTFEST ONSDAG 23. TIL LØRDAG 26. OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG. GEORG JENSEN Tørkerull-holder 40% før kr.

HØSTFEST ONSDAG 23. TIL LØRDAG 26. OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG. GEORG JENSEN Tørkerull-holder 40% før kr. HØSTFEST ONSDAG 23 TIL LØRDAG 26 OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG FREDAG OG LØRDAG ALESSI FISKEFAT T støs HØIE ORION DYNE Vm bhi intyn 14 x 2 cm fø k 199Finns så i 14 x 22 cm k 499- HØIE ORION

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Protokoll'fra'' Ringerike'Arbeiderpartis'årsmøte' lørdag'8'februar'2014'klokken'10:00' '17.30' på'follum'klubbhus'

Protokoll'fra'' Ringerike'Arbeiderpartis'årsmøte' lørdag'8'februar'2014'klokken'10:00' '17.30' på'follum'klubbhus' 1. Åpning'' ' Protokoll'fra'' Ringerike'Arbeiderpartis'årsmøte' lørdag'8'februar'2014'klokken'10:00' '17.30' på'follum'klubbhus' VelkommenvedlokallagslederSteinRoarEriksen(Ringerikeogomegnfagligelag).

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM LÅN KR. 60.000, REGULERINGSPLAN NY BOLIGBYGGING I SULITJELMA

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM LÅN KR. 60.000, REGULERINGSPLAN NY BOLIGBYGGING I SULITJELMA SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I JouralpostID: 11/7465 I Arkiv sakid.: 1111073 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskap Sak nr.: 067/11 I FORMANNSKAP II I I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir I Dato: 29.08.2011

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER 86.M.08 TI LOJENGELIGHET 7034 TRONDHEIM NTH 11 E: (07) 59 49 2 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

Sammenligning av fjærkrefter ved ulike hjulaksler på El 17 2231

Sammenligning av fjærkrefter ved ulike hjulaksler på El 17 2231 I q6?9.l1.01s : S?9.t123.1 11S3 SaI,1 Sammenligning av fjærkrefter ved ulike hjulaksler på El 17 2231 slo - tta, F2-Fl tta - slo, Fl-F2 01.11 1990 NSB Bane, Engineeringffeknisk Laboratorium, oktober 1991

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

G r y R o g s t a d / s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / V i b e k e B e r t el s e n/ s /

G r y R o g s t a d / s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / V i b e k e B e r t el s e n/ s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i F j e l l hu s h a u g e n B o l i g s e l s k a p A / S, a v h o l d e

Detaljer

Sensorveiledning Oppgaveverksted 4, høst 2013 (basert på eksamen vår 2011)

Sensorveiledning Oppgaveverksted 4, høst 2013 (basert på eksamen vår 2011) Sensorveiledning Oppgveverksted 4, høst 203 (bsert på eksmen vår 20) Ved sensuren tillegges oppgve vekt 0,2, oppgve 2 vekt 0,4, og oppgve 3 vekt 0,4. For å bestå eksmen, må besvrelsen i hvert fll: gi minst

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR SAKSPAPIR FAUSKE KMMUE 09/9782 I I Arki JuralpstID: sakid.: 0912633 I Saksbehandler: Frde Raskjell Sluttbehandlede edtaksinstans: Kunestye Sak nr.: 082/09 DRIFTSUT ALG Dat: 25.11.29 ELDRERÅDET 26.11.29

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

1 k 2 + 1, k= 5. i=1. i = k + 6 eller k = i 6. m+6. (i 6) i=1

1 k 2 + 1, k= 5. i=1. i = k + 6 eller k = i 6. m+6. (i 6) i=1 TMA4 Høst 6 Norges teknisk nturvitenskpelige universitet Institutt for mtemtiske fg Løsningsforslg Øving 5 5..6 Vi er gitt summen og ønsker å skrive den på formen m k=5 k +, f(i). i= Strtpunktene er henholdsvis

Detaljer

Oppgave 1 Diagrammet nedenfor viser hvordan karakteren var fordelt på en norskprøve.

Oppgave 1 Diagrammet nedenfor viser hvordan karakteren var fordelt på en norskprøve. Mtemtikk for ungomstrinnet KAPITTEL 5 STATISTIKK OG SANNSYNLIGHET MER ØVING Oppgve 1 Digrmmet neenfor viser hvorn krkteren vr forelt på en norskprøve. 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 Hvor mnge fikk krkteren 4?

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

Elektronisk kamprapport for lagledere/trenere. Sesongen 2013 Trøndelag Fotbalikrets ////

Elektronisk kamprapport for lagledere/trenere. Sesongen 2013 Trøndelag Fotbalikrets //// lektronisk kamprapport for lagledere/trenere. Sesongen 3 Trøndelag Fotbalikrets //// / Unngår NN.DNNG Trøndelag Fotbalikrets innførte fra sesongen elektroniske kamprapporter i enkelte klasser. Dette videreføres

Detaljer

Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING.

Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING. /.. " MØBELRINGEN.L, Fridtlhl :ç VølJelhus-! "d'-p-ë Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 Iß-O Fauske Kommune Plan/næring Boks 93 8201 Fauske!C)/d1 ayb SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING.

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005 240.001 Levanger og Frosta, PPT Klienter A F ca. 1964 ca. 1984 404.6.6 362 240.002 Levanger og Frosta, PPT Klienter G K ca. 1965 ca. 1985 404.6.6 363 240.003 Levanger og Frosta, PPT Klienter L R ca. 1966

Detaljer

_l Rnl.sg l-l en r ng av fasade f_l n u ns l-l nnet l--l lnnrregning mot veg l---l Bruksendring

_l Rnl.sg l-l en r ng av fasade f_l n u ns l-l nnet l--l lnnrregning mot veg l---l Bruksendring STATENS BYGNNGSTEKNSKE ETAT Blankett 5154 Nabvarsel plan- g bygningslven av 27.iuni 2008 nr.71 S 21-3 T 2 Hyttefrening AdimFle AS, pstbks 482 Brakerøya 3OO2DRAMMEN Sm e er/fester av: Bnr. Festenr. Seksjnsn.

Detaljer

Kommunedelplan for Hjelset

Kommunedelplan for Hjelset ll f Hjlt 20162026 l: 201301 VEDEGG 2: ti 2 Ilftl 1. ti... 4 2. l til lifål... 10 2.1 1 Hl... 10 2.2 2 y ø... 12 2.3 3 ø t... 14 2.4 4... 16 2.5 5 ø... 18 2.6 6 t... 20 2.7 7 t ø... 22 2.8 8... 24 2.9

Detaljer

Terminprøve Matematikk for 1P 1NA høsten 2014

Terminprøve Matematikk for 1P 1NA høsten 2014 Terminprøve Mtemtikk for 1P 1NA høsten 2014 DEL 1 Vrer 1,5 time Uten hjelpemidler Hjelpemidler: vnlige skrivesker, psser, linjl med entimetermål og vinkelmåler. Forsøk på lle oppgvene selv om du er usikker

Detaljer

Oppgaven dekker ideell opamp, bodeplot og resonans.

Oppgaven dekker ideell opamp, bodeplot og resonans. Lønngfrlg fr ktvt flter gve FYS3 H9 Uke 4 H.Blk Aktvt flter Ogven ekker eell m, elt g renn. Dette flteret er ert å en relerng v et Sllen ey flter. Ref : Sllen, R. P.; E. L. ey 955-3. "A Prtl Meth f Degnng

Detaljer

Kartoversikt over eksisterende og planlagte idrettsanlegg i Trondheim kommune

Kartoversikt over eksisterende og planlagte idrettsanlegg i Trondheim kommune Rådmannen Kartoversikt over eksisterende og planlagte idrettsanlegg i Trondheim kommune 01.01.2008 Høringsutkast 2008 Denne kartoversikten inneholder alle eksisterende idrettsanlegg og alle planlagte idrettsanlegg

Detaljer

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s /

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i F j e l l hu s h a u g e n B o l i g s e l s k a p A / S a v h o l d e

Detaljer

EAUSKr'KOMMUNE' 11/10396. FINNEID SVEIS EIENDOM. MERKADER TIL KJØPEKONTRÂ~ :;J~1i~'" OVERFØRING AV HÁNDGITT INDUSTRITOMT ~lirl~~~lp~rljing~~mråde.

EAUSKr'KOMMUNE' 11/10396. FINNEID SVEIS EIENDOM. MERKADER TIL KJØPEKONTRÂ~ :;J~1i~' OVERFØRING AV HÁNDGITT INDUSTRITOMT ~lirl~~~lp~rljing~~mråde. I. SAKSPAPIR EAUSKr'KOMMUNE' t 'J~,. l\j 11/10396 022/12 22;11;20'11 FINNEID SVEIS EIENDOM. MERKADER TIL KJØPEKONTRÂ~ :;J~1i~'" OVERFØRING AV HÁNDGITT INDUSTRITOMT ~lirl~~~lp~rljing~~mråde. Vedlegg: l.

Detaljer

Convex hull. Konveks innhylling. La P være en mengde punkter i et k-dimensjonalt rom, P R k. (Vi skal for enkelthets skyld bare se på k = 2.

Convex hull. Konveks innhylling. La P være en mengde punkter i et k-dimensjonalt rom, P R k. (Vi skal for enkelthets skyld bare se på k = 2. Conv ull La P vær n mn punktr t k-mnsjonalt rom, P R k. (V skal or nkltts skl bar s på k.) Dnsjon En mn Q R k r konvks rsom or all punktr q, Q lnjsmntt q lr Q. Dnsjon Dn konvks nnllnn tl n mn punktr P

Detaljer

Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand 1

Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand 1 HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand Dato: 2.. Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C Produksjonsdata

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE FORESPØRSEL OM OMREGULERING AV DELER AV KROKDALSMYRA. ?- Vedlegg: Brev datert 17.10.2012, fra Gunvald Johansen Bygg AS mlart

FAUSKE KOMMUNE FORESPØRSEL OM OMREGULERING AV DELER AV KROKDALSMYRA. ?- Vedlegg: Brev datert 17.10.2012, fra Gunvald Johansen Bygg AS mlart SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JoumalpostID: 12/9680 I Arkivsak.: 12/2143 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Plan- og ntviklingsutvalg I.. I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir II Sak nr.: 107/12 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Detaljer

H ØGSKOLEN I BERGEN Avdeli ng for inge niørutdanning Seksjon for Maskin

H ØGSKOLEN I BERGEN Avdeli ng for inge niørutdanning Seksjon for Maskin H ØGSKOLEN I BERGEN Avdeli ng for inge niørutdanning Seksjon for Maskin EKSAMEN I: KLASSE TOM033 TEKNISK VARMELÆRE I Ord. (06HETK 06HMMT 06HMAM 06HMPR) DATO ; Onsdag 28. november 2007 ANTALL OPPGAVER:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. SA-ANLEGG, FAUSKE. SØKNAD OM KJØp AV TOMT SAMT OPSJON PÅ

FAUSKE KOMMUNE. SA-ANLEGG, FAUSKE. SØKNAD OM KJØp AV TOMT SAMT OPSJON PÅ SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 12/4562 Arkv JoualpostD: sakd.: 1211041 Saksbehandler: Paul Erk Aakerl Sluttbehandlede vedtaksnstans: Formannskapet Sak nr. FORMANNSKAP Dato: 081/12 PLAN- OG UTVKLNGSUTVALG 13.06.2012

Detaljer

Tall i arbeid Påbygging terminprøve våren 2014

Tall i arbeid Påbygging terminprøve våren 2014 Terminprøve våren 014 Tll i rei Påygging terminprøve våren 014 DEL 1 Uten hjelpemiler Hjelpemiler: vnlige skrivesker, psser, linjl me entimetermål og vinkelmåler Oppgve 1 1 Skriv tllet Skriv tllet 6 3,15

Detaljer