KRAKASEN BORETTSLAG SAK 1 SAK 2 SAK 3 SAK 4. SAK 5 SAK 6 INNKALLING TIL GENERAIFORSAMLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRAKASEN BORETTSLAG SAK 1 SAK 2 SAK 3 SAK 4. SAK 5 SAK 6 INNKALLING TIL GENERAIFORSAMLING"

Transkript

1 KRKS BORTTSLG KLLG TL GRFORSMLG Det innklles herve til riner generlfrsmling mng 7. mi 2007 kl Mteste: Rm skle Til behnling freligger: SK 1 SK 2 SK 3 SK 4. SK 5 SK 6 Knstituering Styrets beretning fr 2006 Regnskp fr 2006 me revisrs meling. Busjett ft 2007 ventuell gtgirelse til st1'ret. lnnkmne frslg Frslg fr Bjrnr g lin Krlsen ver. ppgrering v lekeplss - se velegg. Frslg fr Bjmr g lin Krlsen: Opplsning v Krflkflsen Brettslg - se velegg SK 7 VLG 4 Vlg v styreleer fr 2 tn b) Vlg v 1 styremelem fr 2 r c) Vlg v 5 vrmelemmer fr 1 r ) Vlg v vlgkmite e) Vlg v 3 elegerte m/vrmel. til OBBL's generlfrsmling P generlfrsmlingen hr hvert melem stemme. Melemmer sm ikke mster kn velges til styret m.m. Styret hiper lle hr nlening til ilmste g nsker vel mtt. skim 25. pril2007 TTSPW BORTTSLG styret Velegg

2 TTTSg BRTTSLG Styrets rsberetning fr virksmheten i Krksen Brettslg. Brettslgets virksmhet hr sm hvefrm6l i gi nelseierne bruksrett til egen blig i brettslgets eienm (brett). tillegg rgniserer g frvlter brettslget nre tiltk sm hr smmenheng me nelseierens brett. KrkisenBrettslg ligger i skim kmmune. Brettslgets styret hr besttt v: Leer Tr rne Lrentzen estleer nne Mrit lter Seetrr Gr ege sls Sfyremelem Bjmril ugen Sfyremelem Siw. gersten Vrrepresentnter nre Teig Frretningsfrer Revisjn Petter rlst Tve riksen Lene ingst b Cllin skim g Omegn Bligbyggelg Revisj nscmpgniet S Mtevirksmhet: Det hr i perienvert vhlt 12 styremter, hvr 140 prtkllerte sker hr vrert behnlet. erv 4 sker m gkjenning v leietgere. ppsummering v e vihigste skene g tiltkene styret hr behnlet: Beising v smtlige leiiigheter. Tilbu m usjkbinett. Utreet mulighet fr 6 pplse brettslget. Gkj enning v bebere. Brettslgetflger rbeismiljslvens bestemmelser g tilstreber et gt rbeismilj. Brettslgets styre bestr v 3 kvinner g2 menn. Styrets leer er mnn. Brettslget frurenser ikke et ytre milj i vesentlig gr utver et sm mi lses nrmlt fr et bligselskp. Oknmi: rsregnskpet er stt pp etter frutsetningen m frtstt rift g et er ingen frhl, sm skulle tilsi ne nnet i frmtien. henhl til regnskpet er brettslgets ispnible miler. g7z 019,g4. skim 22. mrs 207 Tr rne Lrentzen (s) leer Bjrn ril ugen (s) nne Mrit lter (s) Gr ls (s) Siw. gersten (s)

3 Krikisen Brettslg Busjett 2006 Busjett 2007 TKTR n<reve fellesk stner nre riftsinnteller SUMTKTR,,1t esz 1 55Q 404 nn. :l l,.t i:ir::: 1? n7{ nn' ::.: :,:': -," :ti;.1. ;.1.,1,!!j' rjrf," i liq, 6t: \J '.1,,1 -' t: ;''':'. r i;.^' 4.1 1'.00 ":.i' t, 0"00,.f...l ,00 1., t,'.::.. r 0,00 es, :00 :.,t s3i'+,lt,. L ,00 KOSTDR Styrehnrr rbeisgivervgift Revisjnshnrr F rrefrings frerhn rr Kurs tillitsvlgte Velikehl Kbel-TV Frsiinger Juriisk bist Knrmunle vgifter ienmssktt nre riftsksfirer Telefn g prt SUM KOSTDR 5/ -r',. 91,000,00 ';.-)^^.t J / lruu, lirsn '';l '1,""" ,00 i 4 jr'9,0' 112f rfgs ::4?;:6t,llf, leil,l\'47.,:, i-,i,lr 0.00 ''...ri.l,.r':?q,+r3,94,00.',,1,4..,-8,q' ':i '1r' t; :i i.'l!'; OS0.OO 1.;;4..969, t9,t7,,. 3s 000, , , , , , , ,00 0, ,00 0,00 Q, , ,00 DRTFTSRSTLTT ,83' ,00 FTSTT. c -Ksr. Renteinnteker Renteksfirer...:' \7 '{ :+s 647,96 i:l ';, 968'"72 ',1 834, ,79,' :. irl ;1,,,.;,.,l ;rr','.,...,i : : ':i.,,'".'.'i' ,Q0,. ::..r;i. '.. ;l 5 000, , ,31 lgbs, ,00 Overfringer: Overfsrt til nnen egenkpitl ,07 :l l:'":'.-:." ,52;', ' ', , ,00

4 , Bl4n;e pr,. {e,se,m,,,, er 2Q06,,') Krikisen Breffslg Tekst DLR LGGSMDLR Vrige riftsmiler Tmt Bygninger tr'innsielle nle ggsmiler , , , t 450,00 Sum nleggsmiler s OMLOPSMDLR F rringer Restnsei fellesksflrer B nkinnsku, kntnter nnestene pi rift sknt ,24 13s9 690, , ,17 qum mdlr 2s GKPTL OGGJLD GKPTL ruskutt egenkpitl Oppent egenkpitl Periens resultt GJLD vsetning fr frpliktelser Lngsiktig gjel Pntegjel Breftsirursku Sum Krtsiktig gjel Levernrgl'el Skylige ff. mynigheter ::nen tsikfig gj el 3 600, ,77 67t 350, t , , , ,00 18i 566, , , t5, , , {4h \ 0, ,00 qr,,,-ku f^r,,, : 7; - r/, v /-z*.=fr-^-- L t. ll",*,j',- f",/.pz^

5 nsnncskp nn rnrs BRTTSLG te 1 Regnskpsprinsipper nfrmsj n m rsre gnskpet. Brettslgets lsregnskp er stt pp i smsvr me regnskpslven, frsift m rsregnskp g rsberetning fr brettslg, smt g regnskpsskiklc. Klssifisering. ieneler bestemt til vrig eie g bruk er klssifisert sm nleggsmiler. nre eieneler er klssifisert sm mlpsmiler. Klssifrsering v tsillig g lngsiktig gjel er bsert p6. nebetlingsti. Krtsiktig gjel frutsettes innfri i lpet v et r. vriggiel er lngsilctig giel. nre e regnskpsprinsipper. rsregnskpet fr brettslg ble fr 1989 til g me 2005 stt pp etter serskilt frsift v m rsppgjsr fr bligbyggelg g brettslg. Denne frsiften frvek til els betyelig fr reglene m ppsett v irsregnskp i henhi til Regnskpslven. Spesielt gjre ette seg gjelene ve t investeringer'g p6kstninger ble irekte utgiftsfrt. Viere ble vrg p ln utgiftsfrt. Det ble viere utrbeiet en riftsversill g versikt ver eieneler g gjel. Denne versillen ble ikke eit pi en siik mite t en vr i blnse. rsregnskpet fr 2006 bserer seg pi regnskpslvens regler m ppsett v rsregnskp. tillegg stiiler "Frsift m rsregnskp g rsberetning fr brettslg v 30' juni 2005" v m ne tilleggsinfrmsjn i tillegg til vene i regnskpslven. Smmenligningstllene fr 2005 er mrbeiet slik t e er i smsvr me tllene fr rsregnskpet gir imilerti ikke en fullsten.ig versikl ver brettslgets ispnible miler ve rsskifte. resulttregnskpet presenteres et en versikl ver brettslgets inntekter g kstner. Det regnskpsmessige verskuet tr ikke hensyn til en el viktige eknmiske frhl sm pivirker brettslgets ispnible miler. Dette gjeler fr eksempel vsivninger, pptk g vrg p lin, smt kjp g slg v nleggsmiler. Brettslgets ispnible miler er e knmiske milene sm brettslget hr til rltrghet, g e efineres sm mlpsmiler frtrukket tsiktig gjel. Stsnelsen pi e ispnible milene kn blnt nnet benyttes til & vurere m et er nsvenig & enre stnelsen pi inneve felleskstner, sm en enkelte beber betler, g m et er behv fr i t pp ln eller m et er mulighet til betle ne ekstr vrg p eksisterene gjel.

6 eenfr finner u ppstilling ver brettslgets ispnible miler: Disp. miler 1.1. Grsje rets resultt vrg p ln Disp. miler 31.12, , ,07 ( ) j','"#r , , ,52 ( ,) ,77 Omlpsmiler Krtsiktig gjel Disp. miler ,99 (486203,15) , ,92 ( ,15) ,77 te 2 Velikehl me mer Snrying Cntiner Lift Mling Bygninger Bensin, gressklipper Uten Trillebr Vrer Rem Sum te 3 nre riftskstner Kstner ve r. generlfrsmling Kpiering Sum 16288, , , , , gg3,g0 1230, ,00 891, ,50 760,00 320, ,00 te 4 Revisjn Revisjnshnrr er i sin helhet knyttet til revisjn. te 5 Lsnn ngen fst nstt i brettslget te 6 nleggsmiler nskffet r: Bygninger -kstpris Tmt Bkfsrt veri , , ,00 Bligener ikke vsevet, men hr i steet vurert m tilstrekkelig velikehl er gjennmfrt. J. fr. te m velikehl. te 8 Brettsinnsku Opprinnelig ,00 te 9

7 Pntegjel Lnegiver usbnken Oppr. Lner 1990 ebetlt 2021 Rente ,50 % Opprinnelig ln vrg vrg 2006 Sum pntegjel ,00 ( ,00) (591600,00) ,00 Bkfrte verier v eienmmen, sm er p ,- er stillet sm sikkerhet fr brettsinnsku ,-. Smtfr ln iusnbnk pr skim &ilwl-#ffi l-r"'/ Bj*," ir"l"{ +f-,*7"" fl'gr'r. /**"-*4* r"^-i t,,frj*sle--' fir -l/, J/{''-

8 #x*rx STSOR SRT RVSORR Til generlfrsmlingen (1ffisen Brl RVSJOSBRTG FOR 2006 Vi hr reviert rsregnskpet fr Krk6sen BRL fr repskpsret 2006, sm viser et versku p ,-. rsregnskpet bestr v resulttregnskp, blnse g ntepplysninger. Repskpslvens regler, regnskpsfrsiftene fr brettslg v g g regnskfsskitr& i rge er nvent ve utrbeielsen v regnskpet. rsregnskpet g rsberetningen vgitt v brettslgets styre g frefiringsfurer. Vr ppgve er 6 uttle ss m irsregnskpet g wige frhl i henhll til revisrlvens hv. Vi hr utfrt revisjnen i smsvr me lv, frslcrift g g revisjnssbkk i 1e, heruner revisjnsstnrer vettt v Den nrske Revisrfrening. Revisjnsstnr.eiie lever t vi plniegger g utfrer revisjnen fr 6 ppn betryggene sil&erhet fr t firsregnskpet i}&e innehler vesentlig feilinfnsjl- Revisjn mftter kntrll v utvlgte eler v mterilet sm unerbygger infrmsjnen i irsregnskpet, vurering v e benyttee regnskpsprinsipper g vesentlige regnskpr"rti*ut"r, smt vurering v innhlet i g presentsjnen v rsrepskpet. en gr et flger v g revisjssskikk, mftter rwisjn gs6 en giennmgielse v brettslgets frmuesfrvltning g regnskps- g intem kntrilsystemer. Vi mener t vir revisjn gir et frsvrlig grunnlg fr vfu uttlelse. Vi mener t rsregnskpet er vgitt i sn:svr me lv g frsifter g gir et retfvisene bile v brettslgets sknmiske stilling 31. esenrber 2006 g fr resulttet g kntntstemmene i regnskpsret i verensstemmelse me g regnskpsskikk i rge leelsen hr ppfylt sin plikt til i srge fr rentlig g versiktlig regishering g kumentsjn v regnskpspplysninger i smsvr me lv g g blringsskilk i rge pplysningene i rsberetningen er knsistente me rsregnskpet. skim2g. mrs 2007 RevisjnsCmppiet S ns Fr. Behn Sttsutris ert revisr Melem v Den nrske Revisrfrenins

9 KRKS BORTTSLG Frsig til Generlfrsmlinsen lld'f'rlfiss"j Leilcr*g brettslg skl vhle generifrsrnling i lpet v mrs/prii. vis u hr frslg sm skl behnles pfl irets generlfrsmling, mi ette vrere styret i hene senest 23. februr FORSLG,, CW U?DU /$G l) )'Lgu-enftftr L OPlee$t\ s lyv LVsQ-,+sSez ( mf, n^ / ><ui? p,fre 7Dt..i '/ W e {'ssn,\ B2t. vtuil ur* 6b LrJ Stswl,6Mctt8,,l Sl- Leveres/senestyrets lelr: Tr me Lrentzen, Gr:nken 49,l3zskim &- Styrets innstilling: ' t rrr- l^i iil,ufr,lilirlrfl, %rub O,rW Ufrn^+ru : 6wr),Oq )n'ffi)lf, il}l'm* i wrtlp i {ffi h{. {n:{' kqrl u h,wwt i.

10 en inf ngiene brettslg/selveier Bfrm: Selveier D mfl hver enkelt vert sin nel v fellesgjel (t pp eget ln) Se in egen nel v fellesln sm er en summen sm hver enkelt mi innlsse me eqet ln hvis et blir bestemt t skl nlsses bli selveier le Din husleie i g sm refererer til in fellesgjel Din fellesgjel pr ntll leiligheter i enne strrelsen sm str i hsvre klnne 4125,0C Kr ,82 1 U 3819,00 Kt , ,00 Kr ,46 q 3434,00 Kr , ,00 Kr ,10 4 er rni hver enkelt beber tlnlse sin fellesgjel ve i t pp et eget ln Kn mn bruke husbnken pi sin egen el v fellesgieten? vis brettslget blir pplst g vierefrt etter iterier fr husbnken (ne v m felles bligfrsiing etc) Dette er viktig t styret flger e iteriene sm husbnken setter fr en pplsning, slik t lle sm nsker et kn ske m t lflnet frtsetter i husbnken. lle skere vil bli eith'urert snt m et vn, en ny kune. Det er me nre r ikke sikkert t lle vil f lneshten innvilget. rmlt gr irnilerti ette greit. ( st,r fr husbnken) Bfrm: Brettslg Dgens trppeln kn enres til lnuitetsln me srnrne lpeti sm eksisterene ln. Se velegg pe ln. Q en)

11 {.- l.) \ 00. lf) (\ lf} 1'- \t t {' ' t \f b s'?;6 5 F, ;q = f *=xl l+f ;= q x$=il: S it:ste: $ 5i5g*se F( z B4.'( x F] C O >r bt F. & hi u! }f 1." rn ts: Ft + q /' \ / \ /. \ s.. t. l. {{r lit llf..! Fl l' '{ lr D '\'ts Fl{'l SDUZiu9i r {fi l{.4 siimr s,frs r, O r'+l 'it luq>> l{(' F z &l 60 tr,r '. '! ' 1r O 5 O >lj t F 14 z4{4frtst(j lb rf e q60 n ff O $$.O,U FllO iri e i C gt z 6i e rfl. il!i hj4 tsl >i $l 6,q Fl '.{'il vt. b,t6 " ]J F Ottl''l tritn. q'l 4 tl i> c ll Fl J.llul t{li4! UnO4 ( n Jrfi.O O tl O )u ilull Z t riop..d l{j1 0 lj \O F] C O '!1 Fl>1{ V> +) {t Oil}' ' t-r xc 6 D' l. t{,1 " O O O q qltr FTiU t{ <14 D ct. F l{ ft > ct{ "q.p{!4 lrt fr &Y F 2 fi fi.'{ Fl bqrbfnnfn4n(6o ;bft+(6q(s{4 i ti F{ 6 n h { 6 {r +tsbfl( lffr{{thq rr6mn linoooob6tf6o!in({u t6ooudnn{{of T{ OqnhnDFlOOqOOqr -6rFrFFbe\g +eu 9ufinm606 n m 6 n h n il F{ rl il rl rt nnchhillbnhnn( bu -inimubuq9u { b F{ q 6 it O n rr1 O O c} tt 6 <i qrl J b Fl b s $ F 14qFl$qObrGh{ FqqFFlh{qFFF 6i-66qsbcbF ; l -l Flcl <.\ v {n q 4 n uu e q{${${$!rs!rq?{{{q{ {r tr {r {i ttr g $ rj!i + ( t$ {. {. {r t {. O +ri: Q. lo 6 F O b6 il{fr{buon FF<rhFl$r OO qolo fl n b n{r{ fi r \tt {.rt.4 Fr + O 6 U + q F q C{ Fl Fl F{ rl r{ F{ F{ (\ l'.o 6qO O {r +rt $ F6 tt O g 9O t r{il r'{ (. sto FF{l.FF{F e0 r{f{rlf{r{ ee qt r X' u 0, cl {rq r J 0 O, O TJ! lr! sl ' tsr$ rj Oi (u!'1 tr9r fit rj $tt Ocl {JF{6,! rlt O.{. inf{ {i!'tr 'rt 0J -il!! J t{lj-l ll!ur rilt,r.lj Ut Or rr{, 0,,OOFl rr{lr{ Fb.rrFlrJ l.ict -lclr u! t!) l{ tru-j tl DOFOUO rl!{ Our{ rt i n tl {J >!r O'Jl > +J qrrl{, ltlf!j4>lj ) tt{lj, O tr!l rt * t{1{gul "> g O > 01 O t r{ k 6 OFt.il tl ut.n t G,!4 q b.t F{ ri 3J '.1 Fr F tl tiurtl ll ttt t{ O > h ttq in.,1 tsr 0, Dt bt!. F{ c, 1{ DJ( O O l{ O O'.{! DOU{Ol 4Jri O ${)>> {c}(rr.{ lf lr l{y} lfi lh lf{ l r X l r! lf, i l{ l6 ns l6 l- lu{ C l! ln6 l{x lm{ q lqfi l- - l l lr t l l!.d ll tnu 10 O l11 tr lq lcl l lu ln lrl s.l lil l0j lm l.tt r{ l t lr44t tj1tr O q! 1 ll t!f F lrl 6 l! it 1., i TJ l l u \i F. ].1 co \ }.j G C\ (\l r-) i.-..t + (v \? 6 ' *i O!l: x, :e s; ei P: : =:658b F X;'* :. O : \ - F 5 S=-3s.: u 'i:3ii e *gq:; {3S#F6t rr 4l FO f, trltn F b. " J{ J4 " l{\!1 b'.fr j. \J { ql \ s Y J fl.l!< J4(,r! O O F{ (l 69 il rrot {.? 9, F F l - O O ' iljj b JrJrtFt!rb rlritfl t{ l l tttt 6 Z,, J4 '{CO s!.il rl Fl Fl 0l q.l.l Clrlt.'{.. nu$>>rt{,rt.tr.'l{8. t{ > >! g Flt'rt{Ctsl Fr O O 4FlF qc{. u t{ l C *s F r '4 f (t 4g F. z' t'. c tt v*. J 5 Ll{lCi mtj ' \ i & lrl Fll. Fr >tl t{ x <! tr! fru f, c!{ l F u. Ut C. lj J( Otst#.6 r.l'.1 O F t{ q> 4 D4 {) q}{' }] rj! O utr (9 >UlOk z r{ fi \ t{ji q +l* lf F.q J( F t{ f;.u.gs$h ru r,l tr urf i r4l{ll r e { 6OOSF9OhFOqntr td600nffffifi F+ruu!lu rn{90beniiflfi 9 bh6+{f( OF(nfr$t{.6qhbbFr Fnt(nJnO{rF9Obq F{{hbF6OOnObbflFFn b( 6 { { r ttt cl lr sl F,l r{ qf n O On <rl Q 6F ti (ilmnn'ffrru\lbh 90000e e {!rs{q+bbubdb ts!. r{l {r { q!r!t {.{. q r FTFFtsFUOOF (QOOmn(nmb rrrrrr fin 9 ilrlilfl{h46h66hqn { i q \er { { $ $ <r $ {r {l rt!r $ { til. {{ +{r{{ $rf!l {{ + {r{ +ilr OOFh{s c {l{hnhuurr F Yl <r rn SrFl b 6 Fl l F O O lo 6 6 mtof6oflu r(rltll Ottr O c 6O F. 6 Ob 6 h $ qi {r F} O { F{ l F {r 6 ts n l r{jfjflr{ F (D tl r{ tl + ht F q) rl F{ rl Fl rl Fl ri il r.{ r{ (l C{ r\ff{ff{r Fl.{F{rl trfl ; {,. J4. lil 60 r),rl ll lj 0) l t{ Fl rj.il tnu 06 O F 6q u JF O OF O! Jl tr ('.rl.. tt!lr.il O O.il tt! $ hrrr:{ tr!l r!hj4{j r!rl t{ O 0J.6{j0lFl trrt{> c,.'l!b.ilfrlr q i.ttr{j. rj O trt' l u O tr O{l O!!. (,rr!9! 0 J{rJ u >n,r1 t[6]4!t {J l{ rilllt{t lrj4>rj.r.:4c ll 1l.'l 0.1 rj 0 OF.6> O O J1 > '13 D F.l..1 k 6t Orl O r O lntsr g rqrtof br{!. t!r{>4t0 'rjot ti{k t{ > bn[{.il l l C u lt!.qt l4 Fl OOOTOOF{ h rrx (, ' ' 6.l t{.rl!(}!lll D.{{J ct$>> l{4'r.ll l lf tf l lm ln l rq l lc{ * lr{ 6 fu l$ lq ln.{ l lil lh$ lc Fl t.rtr th l{.!4 l rt l! l6 ll{, t i! t g JJ ' l 'l tr l XO l! l lul ln l! l l. tl l! l llq l$ F] l t t{,4tt t31c tn l r{ lrj F- l Q lo l{ lfltj F J1 t! & lul ul i l lq

12 $ { - 5 n F- l.l cc). tl (f R F r- (.it + ^t \t ' \f tr- D6 q -. 3 c s *!-r: Fq,fi-F3= g FPnQru... ;!iif? 5i;*:: {39#6;6 v O 6 /\ n, /.,4 \ q.' if '1 ' l(n JF lfr..f r{. t J lr ltr..'oot.ct u z>j!cbfi tq 6.<L.+ X T r{...rj(j1o 4($!'illFiFt{JrrJ.{t6O-l'Fl.6!4 rti 4rt>rlt '.1{. r{.. O{r>O>(ttrl{ >to4f{<tirl e f'l r tl.; tr lf Z tr'l r, gl it{ td F rf $ q{, q {O k im Fl. 6 rgll gl tn <h ". h!! i u OJO 'i< u ' l.j,c t, t{ b J4 u+, q, -..ul lrj4 O \O rt ll X>P{ 4 ul! 0J. F J1( Fl '6.i (Dil l] O FFO it *r mn b. l{ i, C' i Ftl{ { Or >, 'l( r{ {,.rl {) O l-.{ rj n> tj {J ]!JJ >{r.ot{ JJ J1 J1 > li O>r qj J2 ru{t Lr[iO Fl D rj flk L 6-4.{ # fr '.4.Or.!{ * F'c V -r G F tq.4 6qOFlnOnOrqOQmqOsO qrgs6bgbsh6 e{qq690{r 6r{ihb{b$66uFO O{ F.l 6 O n {r) rl O lr 6 il Fl F{qFfrtqF{lrnq {{r{.mnnnllf{fl. 6nhnnnnqqqr6Fm r{fl Fl O m O Q { ' b b td r 6 6t t l R b '{rl Fl r-l Fl O n fi n O n ri1 O 0 il fis{r(.${t{{i{$ O 6 to n LO F 6 b n f, r! OS Ontmrn!tqn bfi6dqrb FlflhenFlnOOqbq Sq6fiF6r{{6Fqg r{rmf,or{ e q.{. rt $ {t {r q { i8 { + { { { {i { rq {..{ { v s qr {t (. + t l $ {l { q {. + fidr90{!lrb{ O Olbn O 6 O O 6 Fl r O rrl O i. rq\nqmb hoofnnoouostos qqnqfn$ r{ FOOO{i6UFqOFl e O Fl rl F{ rl r{ J fl flc(1 Fr{FrFlF 9000 r.l r{ r.l t{ r{ Fl Fl 4rl 0Q.l{. l:r.p l) trul ; c 6!tr Fq r! O O-'l 6:ut 15.-{(ft!tOO! ll3 rl 0 (, {r {)..q F 'n 6_,1. r b:rt lrj!. -i ct q,.! D!' k lju F.x! sl Or ll! {) O ' O rr J]J>i {, 4-n F!l5l tr{, ctf,..!j.'t OrO F{ ct l{ trrg. l{ {JOC0'!Ct rl!i{ {lulft J.u! F*{ OrtJ( F. ct J l{l{ rljt!r0) {J4lt1>! O ri;{ tr!. c) 0 P t{ t{0ttrfr{sl r> O {U,{ bmu r{ OF.rl O Ut O >.h Ur,l{ LlttFi tn.rt tl! -il rr c > c l trutritf ul9 > tt{ql qt-.i bo O r{o tnu' hfl; OOqTO'{ g!j4 6t ' ctit O l.t 0J 0, ''l t) rr! g r i D [' OlrO>O> ccrt le6 lf l6f lf, t6g ltn l t:: l{{ t fu l$ lq ln t l -t t lh l. -{F lh 0 l{ J4 lmsg l\. x ll{ k t l l!.! l bu l k l!4 lrj l lul n lu l'ri lt{ lrt lj lr lr$ T l- lr?' tj1 14 t ct l! F{ l! F Fi l l t{ l(r 1,. l.' x l! lul n t l{q \t [ - t.- F) \. F (v (\l.) \t + 4 b i= s h9 < ':'i fi 1J g 6- ;,y ' 5 FF,$;FgP $=-Bn: st:si! ' s $ 9;;e {fg;6t 4 i lr ql U.'{.qt J{ J1.6 \!4f s( s D. \i ui4 J1u (!Fl u O * c g b x {f, e ril :? st< qul qel {s!i tfor fl r. l{ F q FlFi r!1 -OO. e! t{ >!!quc t{ it fi Fl ttt r..rj<t14 ] '4 4JlJiJFlClU cl rt O 1{ tt.ilr{.6t t'.qurq > F l.{t tr.tt 'l.l..lr. OGO)rrOl{ tse (cffr.{ \ 60 rf rrfi en pif q<r.n '4 F' ts. e t{ gs cli z t{)cj tr rl f,..r \ F F il 4 r0. r.{tr iii F }r4 & r: cl F ig e rr q C, # O-i Fl trl l. n! l X OF Z.ql +r.{ O 5 ti Fl i4 O {i ku! rl rji (, k b! F q -n \ 1{J{ r.q z q tr J1 > t{ l-.{ s rq q.q4l X q!ko.4 Fl r.st r " l iil sl t'j{ }t Fq{lO!i e9 QQe {rqc{{ic\t!. q+m6$rrr{pe6 nrlrq{fgrn {s{{n{tj nilbon{rtob!ilo 6 6F6 qg 6q(rlFt 9llr6f,F {rrs Flrli r! r{ h { ld Fl D Fi OO h q OF ro{i Fl q h!r V!{r {r { {r n e +$${q.69bbub bb e e Q FF{+{$$$+qq trrbqhnhnrhh JJilt{fi { rt { rli {. rt V l S + { g V S rt qr {r rt t$ { {. rtr q. $ {l $ { { + { { (f} r.l b r fi + b 6!r 6 OOO6qhrO{lrqFl(. fl { 6 4gSc qnfr{uoqmf b9nftfll!n6<tf qoo OnOcllOrh{Fl FOJO{hFOO O O O O.{ r{ F{ rl Fl F{ rl r{ Fl Fl fl e9q ( rflfr{ff t{f{flf{f{f{ 000,i qpl!. S OO rr rj c c q! {) l 1{f6 '! (} n [)5 O F 'r 6ll,e u ulj OFi u(,, Frt Q..tst!!.'{ 0 0l.r{ lj! J k!rl OO!!D tfrjj l lrul{, {r 0F.l!lrlFl l g' >tnilf{! (6t.il ' D ' u lr bq. st!!!, Jl!.iFt e 0tur'-r ul L4r ) 0!b.qtJ4 e >, lj t{ 'J'(JOO!OJ4>.1 ]j4fl rj rli 6t Ot 6 P 14 kn!>,{ F r.tt r{ t '4 0 i'n tt t.! qrit(rl Ol'il 'l r]. f,>c.b't l{qt t{ ' l! 1{ )u 6' br tr tru. l F{n ft tr!j4 0 Fltrtr OOO.'{p!r {e Fs tr rj>> ftq{ft e r r O s c. rl rr4 x 6 bl b{ r{ n<r r nq, {'J4 m$ r,q trt C b k llor rj n 1{ (t.tt l Oil r x!{ n O q, 'l!rtr O { q!q h FJO

13 Velegg 7-2, ksempel p fullmkt g nvneseel FULLMKT (kun fr 1 - (en) frste [e) V: ( Overnevnte hr fullmkt etter brettlgslvens 57-3 fsrste le til 6 stemme fr meg p generlfrsmlingen +/s -,2-7 i 'ibfse* brettsl en lmmfu - V: DRSS: DLSR V LL.R. SGTUR: Leveres ve inngngen

K-SAK 64110. STRATEGI 2020 HELSE MIDT-NORGE RHF. STRATEGI 2015 HELSE SUNNMØRE HF. HØYRING.

K-SAK 64110. STRATEGI 2020 HELSE MIDT-NORGE RHF. STRATEGI 2015 HELSE SUNNMØRE HF. HØYRING. T' 1 T' 1'Jy \/ Jil EJ Fellessekretariatet HELSE. MDT-RE Saksdok...xt--1 - ottatt: Helse Sunnøre HF Adinistrasjon 6026 ÅLESUD Saksbeh.. J>ZJ Unnt.off. A-1 ki, Saksnr Arki Dykkar ref Ad /sakshandsaar Dato

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l 2 0 1 0, k

Detaljer

D M A. ORGANISASJONEN FOR DEN AUTORISERTE FL YTEKNl

D M A. ORGANISASJONEN FOR DEN AUTORISERTE FL YTEKNl l. D M A ORGANISASJONEN FOR DEN AUTORISERTE FL YTEKNl W..OCJUl tw..oi...o\u1 tw z Z H H I 00 Z Z t\nn... I w 0 0 en m z : 3: : 3: 0 Z Z :0 en w tr:ö- :: 'i 0 tt C' 0 0 H c :O HO:EO;: 00 C' C'.: :ö... en

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

{AatIJv;,-L--'*, Bjarne 3likeng, })rllug Kristenseur fdar lversen og Sverre. om norsk Problems-1akk* Iiitt

{AatIJv;,-L--'*, Bjarne 3likeng, })rllug Kristenseur fdar lversen og Sverre. om norsk Problems-1akk* Iiitt 1- iitt om norsk Problems-1akk* pfl nange m6ter har norsk problemsjakk hatt stsrre betydnlng og innflytelse internasjonalt sett enn det vanlig turneringssjaiclc har hatt. Dette har sikkert sin &rsak i

Detaljer

SUll-H. t\jju[iltm]igir ----"...----.*,., \, 'rilffi. ,lt{- i-,- ,/),'r-*-=/--.--- t*".-*- r4:-.i.-*-*" ::ra* -. L\ {_,i'-'-* *.J

SUll-H. t\jju[iltm]igir ----...----.*,., \, 'rilffi. ,lt{- i-,- ,/),'r-*-=/--.--- t*.-*- r4:-.i.-*-* ::ra* -. L\ {_,i'-'-* *.J il,4 \/ li SUll-H En t\jju[iltm]igir ----"...----.*,., \, \ 'rilffi,lt{- i-,- r4:-.i.-*-*" I t ::ra* -. i/,/),'r-*-=/--.--- t*".-*- t L\ {_,i'-'-* *.J rl t;'/&s ÅiJ-Hsr $p&zj/\lq ESci-{År'T" Å, I i-{,rr,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

Møtedato: 25. august 2010 Arkivnr.: 2010/242-53/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 13.8.2010

Møtedato: 25. august 2010 Arkivnr.: 2010/242-53/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 13.8.2010 Møtedato: 25. august 2010 Arkivnr.: 2010/242-53/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 13.8.2010 Styresak 91-2010 Referatsaker Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 1. Brev fra ordlandssykehuset HF til

Detaljer

SAMLA PLAN FOR VASSDRAG TROMS FYLKE VASSDRAGSRAPPORT AP RIL 1% 4. r snn 8 2-724) - "8 7- )

SAMLA PLAN FOR VASSDRAG TROMS FYLKE VASSDRAGSRAPPORT AP RIL 1% 4. r snn 8 2-724) - 8 7- ) SAMLA PLAN FOR VASSDRAG TROMS FYLKE VASSDRAGSRAPPORT PROSJEKT : 812 STORDALELVA r snn 8 2-724) - "8 7- ) AP RIL 1% 4 Forord Denne vassdragsrapporten redegjør for mulige vannkraftplaner i Stordalselva og

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Sa me i e t Ne dr e Si ng sake r sle tte Å r s m ø t e 2 0 0 9

Sa me i e t Ne dr e Si ng sake r sle tte Å r s m ø t e 2 0 0 9 T i e d l e m m e r i s a m e i e t N e d r e S i n g s a k e r s l e t t e D e r e s r ef. : V å r r e f. : Dato : 25. mars 2009 S a m e i e t N e d r e S i n g s a k e r s l e t t e Jeg mi n n er om

Detaljer

Det radioaktive nedfallet over Norge etter kjernekraftulykken i Sovjet

Det radioaktive nedfallet over Norge etter kjernekraftulykken i Sovjet Helsedirektoratet informerer om: tf08?ooosb Det radioaktive nedfallet over Norge etter kjernekraftulykken i Sovjet f/e.i-no--xi Oslo. 15. desember 1986 : i? Helsedirektoratet AfE«-loO--2.Y Redaksjonell

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

1 c 6. 1 c 2. b Olav får 1500 kr. Trine får 3000 kr. c 4 Oppgave 39 165,50 kr 6 Oppgave 40 a 0 b 28 c 9 d F.eks. 15 8 e

1 c 6. 1 c 2. b Olav får 1500 kr. Trine får 3000 kr. c 4 Oppgave 39 165,50 kr 6 Oppgave 40 a 0 b 28 c 9 d F.eks. 15 8 e Fsit Fsit I gng igjen Oppgve 0 Oppgve > < > < Oppgve 9 Oppgve 6 6 Oppgve = < < < Oppgve 6 0 0 0 0 Oppgve 7 6 6 6 Oppgve 0,7 000 Oppgve 9 0,09 700 0,79 7 Oppgve 0 0, 0, 0, 0, Oppgve 0,07 0,7,,7 Oppgve Oppgve

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t V i d s y n, a v h o l d e s o n s d a g 6. a pr i l 2 0 1 1, k l.

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET i 990_. VAR SKRIBENT ROGER INOP_ LESERINl'fLEGG _ NYTT FRA FLYSELSKAPENE_ RAPPORT FRA SOLAKONFERANSEN_ MEDLEM AV

TARIFFOPPGJØRET i 990_. VAR SKRIBENT ROGER INOP_ LESERINl'fLEGG _ NYTT FRA FLYSELSKAPENE_ RAPPORT FRA SOLAKONFERANSEN_ MEDLEM AV MEDLEMSBLAD FOR NFO, ORGANISASJONEN FOR DEN SERTIFISERTE FLYTEKNIKER. I AV INNHOLDE'T. 2-90 TARIFFOPPGJØRET i 990_ VAR SKRIBENT ROGER INOP_ LESERINl'fLEGG _ NYTT FRA FLYSELSKAPENE_ RAPPORT FRA SOLAKONFERANSEN_

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

enopprett~ var~c,;o~~ ~~~~c~

enopprett~ var~c,;o~~ ~~~~c~ : _ _ av stortingspresident C Hambro Cetter "Norsk Front tl :for juni 19411 eh_ta)e?rofessor Wonnmliller holdt f L te beslutt riktig du den snd{ter a1t so forel1gger vr regeringens det tyske overfall

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Lrr= r think WHATA WONDERFULL WORLD. ll--=.----- l--- ""Ji&?P':'*E'?-Ji',rr, full world. I see bees. l see thenbloom. PTC to my - self.

Lrr= r think WHATA WONDERFULL WORLD. ll--=.----- l--- Ji&?P':'*E'?-Ji',rr, full world. I see bees. l see thenbloom. PTC to my - self. 0) WHT WONDERFULL WORLD ""Ji&?P':'*E'?-Ji',rr, r see bees r+? of l--- green red ro - ses too l see thenbloom lor me and you a"a t r think Lrr= PTC to my - self J ll--=.----- rhal a Won F. G,rr what a Won

Detaljer

SKIFTEVÆSENET I NORGE

SKIFTEVÆSENET I NORGE B N TABLLR VDKOMMND SKIFTVÆSNT I NORG I AART I, TILLIGMD OPGAV OVR D FTR OVRFORMYNDRRGNSKABRN FOP AART UNDR RIGTS OVItFORMPNDRIRS BSTYRLS linstaand MIDLR SAMT DN BONGLIa NORSK RGJRINGS IIN RDANIGST INDSTILLING

Detaljer

2. Oversikt over Produkter og Leverandører

2. Oversikt over Produkter og Leverandører 2. Oversikt over Produkter og Leverandører Her kan du finne ut hvem som har levert hva ifbm. ferdigstilling av leilighet. (Kan være en hjelp ift. indeks for faneblad 8-20.) Produkt/ Leveranse Leverandør

Detaljer