NÄTVERKSSWITCH, 5 PORTAR NETTVERKSSWITCH, 5 PORTER VERKKOKYTKIN, 5 PORTTIA NETVÆRKSSWITCH, 5 PORTE 10/100 MBPS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NÄTVERKSSWITCH, 5 PORTAR NETTVERKSSWITCH, 5 PORTER VERKKOKYTKIN, 5 PORTTIA NETVÆRKSSWITCH, 5 PORTE 10/100 MBPS"

Transkript

1 23-838_manual_ indd , Art NÄTVERKSSWITCH, 5 PORTAR NETTVERKSSWITCH, 5 PORTER VERKKOKYTKIN, 5 PORTTIA NETVÆRKSSWITCH, 5 PORTE 10/100 MBPS Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE Helsingborg. Original manual Biltema Nordic Services AB

2 NÄTVERKSSWITCH, 10/100 MBPS, 5 PORTAR Denna switch stödjer hastigheten 100 Mbps fast ethernet och 10 Mbps ethernet-nätverk i ett smidigt miniformat. FÖRPACKNINGEN INNEHÅLLER 1 st. 10/100 Mbit ethernet-switch 1 st. nätadapter 1 st. manual EGENSKAPER Stödjer standard IEEE802.3 och IEEE802.3u 10/100 Mbps Auto-Negotiation RJ-45-kontakter som stödjer Auto-MDI/MDIX. Stödjer IEEE802.3x flödeskontroll för fullt Duplex-läge och back pressure för halvt Duplex-läge. Stödjer MAC adress auto-learning och auto-aging. Plasthölje som kan placeras på bord eller vägg. Extern strömadapter medföljer. PANEL RJ-45-kontakter LED-indikatorer LED-INDIKATORER LED STATUS BESKRIVNING Ström PÅ Ström AV Ingen ström LNK/ACT (D-serier: 1,2,3 ) PÅ Giltig förbindelse Blinkar Data tas emot AV Ingen förbindelse Biltema Nordic Services AB 2

3 SPECIFIKATIONER Typ 5-portsswitch Standard IEEE Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX Nätverkskabel 10Base-T: UTP kategori 3, 4, 5 kabel (max. 100 m) EIA/TIA Ù STP (maximum 100 m) 100Base-Tx: UTP kategori 5, 5e kabel (max. 100 m) EIA/TIA Ù STP (maximum 100 m) Antal portar 5 st. 10/100 Mbps Auto-Negotiation-portar LED-indikatorer Portar: 1, 2, 3, 4, 5 Övriga: Ström Överföringsmetod Lagra och vidarebefodra Överföringskapacitet 1 G MAC adressinlärning Automatiskt inlärning, automatisk uppdatering "Frame filtering" och "Forward rate" 10 Mbps: pps, 100 Mbps: pps Strömadapter DC 12 V 500 ma Mått 125 x 76 x 29 mm Miljö Arbetstemperatur: 0 C ~40 C Lagringstemperatur: -40 C ~70 C Arbetsfuktighet: 10 %~90 % icke-kondenserande Lagringsfuktighet: 5 %~90 % icke-kondenserande SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs manualen före användning och spara den för framtida bruk. Felaktig användning kan leda till personskada. Endast för inomhusbruk. Endast för kontorsutrustning. Utsätt inte produkten för vatten eller fukt. Utsätt inte produkten för hetta eller öppen låga. Håll produkten utom räckhåll för barn Produkten får endast användas för avsett bruk. Använd aldrig produkten om den är skadad. Kabeln får inte bytas. Skadas kabeln ska hela produkten kasseras. Täck inte över produkten. Säkerställ god ventilation. Vägguttaget ska vara beläget nära utrustningen och lätt att nå. ANSLUTNING TILL NÄTVERKSENHETER RJ-45-kontakterna på switchen stödjer funktionen Auto-MDI/MDI-X, som tillåter raka eller korsade kablar för att ansluta switchen till en dator eller hub. Anslut ena änden av nätverkskabeln till en av RJ-45-kontakterna på switchen, och nätverkskabelns andra ände till RJ-45-uttaget på nätverksenheten. Följ samma procedur för att ansluta alla RJ-45-kablar på switchen. UTP nätverkskablar måste uppfylla specifikationerna för EIA/TIA 568 och standard kategori 5 för 100 Mbps dataöverföring. Max. längd på UTP-kabeln mellan switchen och den anslutna enheten är 100 m. När båda ändar av nätverkskabeln är anslutna och enheten har kopplats till strömmen, kommer LEDindikatorn LNK/ACT att tändas. KOPPLA IN STRÖM 1. Anslut strömadapterns output till strömkontakten på baksidan av switchen. 2. Anslut adaptern till ett nätuttag. 3. LED-indikatorn för ström på framsidan av switchen tänds Biltema Nordic Services AB

4 FELSÖKNING Genom att kontrollera LED-indikatorerna kan du få hjälp med att identifiera eventuella problem. Detta avsnitt beskriver vanliga problem som kan uppstå, och hur du kan hitta möjliga lösningar. Kontroll av LED-indikatorerna Om en LED-indikator inte tänds efter att den har anslutits bör du kontrollera om nätverksgränssnitt (t.ex. ett nätverkskort i den anslutna enheten), nätverkskabel eller switchport är sönder/ur funktion. Se till att kabeln är ansluten till både switchen och enheten. Se också till att den korrekta kabeltypen används och att den är max. 100 m lång. Kablar RJ-45-portarna: Använd oskärmad korsad (UTP) eller skärmad korsad (STP) kabel för RJ- 45-anslutningar; kabel i kategori 3, 4 eller 5 för 10 Mbps-anslutning eller kabel i kategori 5 för 100 Mbps-anslutning. Se också till att längden på den korsade kabeln är max. 100 m. EL-AVFALL Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC). Strömförsörjning Om strömindikatorn inte tänds när stickproppen ansluts kan det bero på att nätuttaget eller nätkabeln inte fungerar. Om switchen dock stängs av efter att ha fungerat en stund, kontrollera glapp i strömanslutningen, strömförlust eller överspänning vid nätuttaget Biltema Nordic Services AB 4

5 NETTVERKSSWITCH, 10/100 MBPS, 5 PORTER Denne switchen støtter hastigheten 100 Mbps fast Ethernet og 10 Mbps Ethernet-nettverk i et smidig miniformat. FORPAKNINGEN INNEHOLDER 1 stk. 10/100 Mbit Ethernet-switch 1 stk. nettadapter 1 stk. bruksanvisning EGENSKAPER Støtter standard IEEE802.3 og IEEE802.3u 10/100 Mbps Auto-Negotiation RJ-45-kontakter som støtter Auto-MDI/MDIX. Støtter IEEE802.3x flytkontroll for full dupleks-modus og back pressure for halv dupleks-modus. Støtter MAC adresse auto-learning og auto-aging. Plastdeksel som kan plasseres på bord eller vegg. Ekstern strømadapter medfølger. PANEL RJ45-kontakter LED-indikatorer LED-INDIKATORER LED STATUS BESKRIVELSE Strøm PÅ Strøm AV Ingen strøm LNK/ACT (D-serier: 1,2,3 ) PÅ Gyldig forbindelse Blinker Data mottas AV Ingen forbindelse Biltema Nordic Services AB

6 SPESIFIKASJONER Type 5-portsswitch Standard IEEE Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX Nettverkskabel 10Base-T: UTP kategori 3, 4, 5 kabel (maks. 100 m) EIA/TIA Ù STP (maks. 100 m) 100Base-Tx: UTP kategori 5, 5e kabel (maks. 100 m) EIA/TIA Ù STP (maks. 100 m) Antall porter 5 stk. 10/100 Mbps Auto-Negotiatiation-porter LED-indikatorer Porter: 1, 2, 3, 4, 5 Overføringsmetode Overføringsmetode Lagre og videresende Overføringskapasitet 1 G MAC adresselæring Automatisk læring, automatisk oppdatering "Frame filtering" og "Forward rate" 10 Mbps: pps, 100 Mbps: pps Strømadapter DC 12 V 500 ma Mål 125 x 76 x 29 mm Miljø Arbeidstemperatur: 0 C~40 C Lagringstemperatur: -40 C~70 C Arbeidsfuktighet: 10 %~90 % ikke-kondenserende Lagringsfuktighet: 5 %~90 % ikke-kondenserende SIKKERHETSFORSKRIFTER Les bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Feil bruk kan forårsake personskade. Kun for innendørs bruk. Kun for kontorutstyr. Ikke utsett hovedenheten for vann eller fukt. Ikke utsett produktet for varme eller åpen ild. Oppbevar produktet utilgjengelig for barn Produktet må kun brukes til de oppgavene det er beregnet på. Produktet må aldri brukes hvis det er skadet. Kabelen kan ikke byttes. Hvis kabelen er skadet, må hele produktet kasseres. Produktet må ikke tildekkes. Sørg for å ha god ventilasjon Stikkontakten må være i nærheten av utstyret og være enkel å nå. KOBLE INN STRØM 1. Koble strømadapterens output til strømkontakten på baksiden av switchen. 2. Koble adapteren til et nettuttak. 3. LED-indikatoren for strøm på forsiden av switchen tennes. TILKOBLING TIL NETTVERKSENHETER RJ45-kontaktene på switchen støtter funksjonen Auto-MDI/MDI-X, som tillater rette eller kryssede kabler for å koble switchen til en datamaskin eller hub. Koble den ene enden av nettverkskabelen til en av RJ45-kontaktene på switchen, og nettverkskabelens andre ende til RJ45- uttaket på nettverksenheten. Følg samme prosedyre for å koble til alle RJ45-kabler på switchen. UTP nettverkskabler må oppfylle spesifikasjonene for EIA/TIA 568 og standard kategori 5 for 100 Mbps dataoverføring. Maks. lengde på UTP-kabelen mellom switchen og den tilkoblede enheten er 100 m. Når begge ender av nettverkskabelen er tilkoblet, og enheten er koblet til strømmen, tennes LED-indikatoren LNK/ACT Biltema Nordic Services AB 6

7 FEILSØKING Ved å kontrollere LED-indikatorene kan du få hjelp til å identifisere eventuelle problemer. Dette avsnittet beskriver vanlige problemer som kan oppstå, og hvordan du kan finne mulige løsninger. Kontroll av LED-indikatorene Om en LED-indikator ikke tennes etter at den har blitt tilkoblet, bør du kontrollere om nettverksgrensesnitt (f.eks. et nettverkskort i den tilkoblede enheten), nettverkskabel eller switchport er defekt / ute av funksjon. Se til at kabelen er koblet til både switch og enhet. Se også til at korrekt kabeltype brukes, og at den er maks. 100 m lang. Kabler RJ45-portene: Bruk uskjermet krysset (UTP) eller skjermet krysset (STP) kabel for RJ45- tilkoblinger; kabel i kategori 3, 4 eller 5 for 10 Mbps-tilkobling eller kabel i kategori 5 for 100 Mbps-tilkobling. Pass også på at lengden på den kryssede kabelen er maks. 100 m. EE-AVFALL Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC). Strømforsyning Om strømindikatoren ikke tennes når støpselet er satt i, kan det skyldes at nettuttaket eller nettkabelen ikke fungerer. Om switchen slås av etter å ha fungert en stund, kontroller om det er dårlig forbindelse i strømtilkoblingen, strømtap eller overspenning i nettuttaket Biltema Nordic Services AB

8 VERKKOKYTKIN, 10/100 MBPS, 5 PORTTIA Tämä kätevän pienikokoinen kytkin on yhteensopiva nopeuden 100 Mt/s kiinteässä Ethernetverkossa ja 10 Mt/s Ethernet-verkossa. PAKKAUKSEN SISÄLTÖ 1 kpl 10/100 Mbit Ethernet -kytkin 1 kpl muuntaja 1 kpl käyttöohje OMINAISUUDET Yhteensopiva IEEE ja IEEE802.3ustandardien kanssa 10/100 Mt/s:n Auto-Negotiation- ja Auto-MDI/ MDIX-yhteensopivat RJ-45 -liitännät Yhteensopiva IEEE802.3x-vuonohjauksen kanssa Full Duplex -tilassa, Back pressure -yhteensopiva Half Duplex -tilassa MAC-osoitteiden automaattinen opettelu ja vanhentuneiksi merkitseminen Muovinen kotelo voidaan asettaa pöydälle tai kiinnittää seinään. Mukana ulkoinen muuntaja. PANEELI RJ-45-liitännät LED-merkkivalot LED-MERKKIVALOT LED TILA KUVAUS Virta PÄÄLLÄ Virta POIS Ei virtaa LNK/ACT (D-sarja: 1,2,3 ) PÄÄLLÄ Yhteys toimii Vilkkuu Tietoja otetaan vastaan POIS Ei yhteyttä Biltema Nordic Services AB 8

9 TEKNISET TIEDOT Tyyppi 5-porttinen kytkin Standardi IEEE Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX Verkkokaapeli 10Base-T: UTP-luokan 3, 4 tai 5 kaapeli (enintään 100 metriä) EIA/TIA Ù STP (enintään 100 metriä) 100Base-Tx: UTP-luokan 5 tai 5e kaapeli (enintään 100 metriä) EIA/TIA Ù STP (enintään 100 metriä) Porttien määrä 5 kpl 10/100 Mt/s:n Auto-Negotiation-portteja LED-merkkivalot Portit: 1, 2, 3, 4, 5 Muut: Virta Siirtomenetelmä Tallentaa ja välittää Siirtokapasiteetti 1 G MAC-osoiteopettelu Automaattinen opettelu ja päivitys Kehyssuodatus ja välitysnopeus 10 Mt/s: pps, 100 Mt/s: pps Muuntaja DC 12 V 500 ma Mitat 125 x 76 x 29 mm Ympäristö Työskentelylämpötila: 0 40 C Säilytyslämpötila: C Ilmankosteus käytön aikana: %, ei tiivistymistä Ilmankosteus varastoinnin aikana: 5 90 %, ei tiivistymistä TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET Lue käyttöohje ennen käyttöä ja säästä se tulevaa tarvetta varten. Virheellinen käyttäminen voi johtaa henkilövahinkoihin. Vain sisäkäyttöön. Vain toimistolaitteille. Suojaa tuote vedeltä ja kosteudelta. Älä altista tuotetta kuumuudelle ja avotulelle. Pidä laite poissa lasten ulottuvilta Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun käyttötarkoitukseen. Älä koskaan käytä tuotetta, mikäli se on vaurioitunut. Johtoa ei saa vaihtaa. Jos johto vaurioituu, koko tuote on hävitettävä. Älä peitä tuotetta. Varmista, että ilmanvaihto on riittävä. Pistorasian on sijaittava laitteen lähellä, helposti saavutettavassa paikassa. VIRRAN KYTKEMINEN 1. Yhdistä muuntajasta lähtevä virtajohto kytkimen takaosan liitäntään. 2. Yhdistä muuntaja pistorasiaan. 3. Virtamerkkivalo kytkimen etupuolella syttyy. 9 YHDISTÄMINEN LÄHIVERKKOON Kytkimen RJ-45-liitännät ovat Auto-MDI/ MDI-X-yhteensopivia, joten kytkin voidaan yhdistää suorien tai ristiinkytkettyjen kaapelien avulla tietokoneeseen tai keskittimeen. Yhdistä verkkokaapelin toinen pää kytkimen johonkin kytkimen RJ-45-liitännöistä ja toinen pää verkkoon yhdistettävän laitteen RJ-45-liitäntään. Yhdistä muut RJ-45-kaapelit kytkimeen samalla tavalla. UTP-kaapelien on täytettävä EIA/TIA 568 -vaatimukset ja kuuluttava luokkaan 5, jotta tiedonsiirtonopeus on 100 Mt/s. Kytkimen ja siihen yhdistetyn laitteen välisen UTP-kaapelin pituus saa olla enintään 100 metriä. Kun verkkokaapelin molemmat päät on yhdistetty ja kytkimeen on yhdistetty virransyöttö, LNK/ACT-merkkivalo syttyy Biltema Nordic Services AB

10 VIANETSINTÄ LED-merkkivaloista on apua mahdollisten ongelmien ratkaisemisessa. Tässä luvussa kerrotaan tavallisista ongelmista ja niiden ratkaisemisesta. LED-merkkivalot LED-merkkivalo ei syty, vaikka verkkokaapeli on yhdistetty, tarkista, toimiiko verkkoliitäntä, esimerkiksi verkkoon yhdistetyn laitteen verkkokortti, verkkokaapeli tai kytkimen portti. Varmista, että kaapeli on yhdistetty oikein kytkimeen ja laitteeseen. Varmista, että käytössä on oikeanlainen kaapeli ja että sen pituus on enintään 100 metriä. Kaapelit RJ-45-portit: Käytä suojaamatonta ristiinkytkettyä UTP-kaapelia tai suojattua ristiinkytkettyä STP-kaapelia, jossa on RJ-45-liitännät, luokan 3, 4 tai 5 kaapelia 10 Mt/s-yhteydelle tai luokan 5 kaapelia 100 Mt/s-yhteydelle. Varmista, että ristiinkytketyn kaapelin pituus on enintään 100 metriä. ELEKTRONIIKKAJÄTE Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti). Virransyöttö Jos virran merkkivalo ei syty, kun pistoke työnnetään pistorasiaan, syynä voi olla pistokkeen tai virtajohdon vika. Jos kytkimestä katkeaa virta, kun se on ollut toiminnassa jonkin aikaa, tarkasta, onko syynä huonosti kiinnitetty pistoke, sähkökatko tai ylijännite Biltema Nordic Services AB 10

11 NETVÆRKSSWITCH, 10/100 MBPS, 5 PORTE Denne switch understøtter hastigheden 100 Mbps fast ethernet og 10 Mbps ethernet-netværk i et smidigt miniformat. EMBALLAGEN INDEHOLDER 1 stk. 10/100 Mbit ethernet-switch 1 stk. netadapter 1 stk. manual EGENSKABER Understøtter standard IEEE802.3 og IEEE802.3u 10/100 Mbps Auto-Negotiation RJ-45-kontakter, der understøtter Auto-MDI/MDIX. Understøtter IEEE802.3x strømkontrol for fuld Duplex-tilstand og back pressure for halv Duplex-tilstand. Understøtter MAC adresse auto-learning og auto-aging. Plastkabinet, der kan placeres på bord eller væg. Ekstern strømadapter medfølger. PANEL RJ-45-kontakter LED-indikatorer LED-INDIKATORER LED STATUS BESKRIVELSE Strøm TÆNDT Strøm SLUKKET Ingen strøm LNK/ACT (D-serier: 1,2,3 ) TÆNDT Gyldig forbindelse Blinker Modtager data SLUKKET Ingen forbindelse Biltema Nordic Services AB

12 SPECIFIKATIONER Type 5-portsswitch Standard IEEE Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX Netværkskabel 10Base-T: UTP kategori 3, 4, 5 kabel (maks. 100 m) EIA/TIA Ù STP (maks. 100 m) 100Base-Tx: UTP kategori 5, 5e kabel (maks. 100 m) EIA/TIA Ù STP (maks. 100 m) Antal porte 5 stk. 10/100 Mbps Auto-Negotiation-porte LED-indikatorer Porte: 1, 2, 3, 4, 5 Øvrige: Strøm Overførselsmetode Lagre og videresende Overførselskapacitet 1 G MAC adresseindlæring Automatisk indlæring, automatisk opdatering "Frame filtering" og "Forward rate" 10 Mbps: pps, 100 Mbps: pps Strømadapter DC 12 V 500 ma Mål 125 x 76 x 29 mm Miljø Arbejdstemperatur: 0 C ~40 C Opbevaringstemperatur: -40 C ~70 C Arbejdsfugtighed: 10 %~90 % ikke-kondenserende Opbevaringsfugtighed: 5 %~90 % ikke-kondenserende SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs manualen før brug, og gem den til senere brug. Forkert brug kan forårsage personskader. Kun til indendørs brug. Kun til kontorudstyr. Udsæt ikke produktet for regn eller fugt. Udsæt ikke produktet for stærk varme eller åben ild. Hold produktet uden for børns rækkevidde. Produktet må kun bruges til det formål, det er beregnet til. Brug aldrig produktet, hvis det er beskadiget. Ledningen må ikke udskiftes. Hvis ledningen beskadiges, skal hele produktet kasseres. Overdæk ikke produktet. Sørg for god ventilation. Stikkontakten skal være placeret tæt på udstyret og være let at nå. TILSLUTNING TIL NETVÆRKSENHEDER RJ-45-kontakterne på switchen understøtter funktionen Auto-MDI/MDI-X, som tillader lige eller krydsede kabler for at tilslutte switchen til en computer eller hub. Tilslut den ene ende af netværkskablet til en af RJ-45-kontakterne på switchen, og netværkskablets anden ende til RJ-45-udtaget på netværksenheden. Følg samme procedure for at tilslutte alle RJ-45-kabler til switchen. UTP-netværkskabler skal opfylde specifikationerne for EIA/TIA 568 og standardkategori 5 for 100 Mbps dataoverførsel. Maks. længde på UTP-kabel mellem switchen og den tilsluttede enhed er 100 m. Når begge ender af netværkskablet er tilsluttet, og enheden er koblet til strømmen, bliver, bliver LEDindikatoren LNK/ACT tændt. TILSLUTNING AF STRØM 1. Tilslut strømadapterens udgang til strømkontakten på bagsiden af switchen. 2. Tilslut adapteren til en stikkontakt. 3. LED-indikatoren for strøm på forsiden af switchen bliver tændt Biltema Nordic Services AB 12

13 FEJLFINDING Ved at kontrollere LED-indikatorerne kan du få hjælp til at identificere evt. problemer. Dette afsnit beskriver generelle problemer, der kan opstå, og hvordan du kan finde mulige løsninger. Kontrol ad LED-indikatorerne Hvis en LED-indikator ikke bliver tændt efter tilslutning af den, bør du kontrollere, om netværksgrænsesnittet (f.eks. et netværkskort i den tilsluttede enhed), netværkskabel eller switchport er gået i stykker/ud af funktion. Sørg for, at kablet er tilsluttet til både switchen og enheden. Sørg også for, at der anvendes den korrekte kabeltype, og at det er maks. 100 m lang. Kabler RJ-45-portene: Anvend uafskærmet krydset (UTP) eller afskærmet krydset (STP) kabel til RJ-45-tilslutninger, kabel i kategori 3, 4 eller 5 til 10 Mbps-tilslutning eller kabel i kategori 5 til 100 Mbps-tilslutning. Sørg også for, at længden på det krydsede kabel er maks. 100 m. EL-AFFALD Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC). Strømforsyning Hvis strømindikatoren ikke bliver tændt ved tilslutning af stikproppen, kan det skyldes, at stikkontakten eller netkablet ikke fungerer. Hvis switchen alligevel slukkes efter at have fungeret et stykke tid, skal du kontrollere for afbrydelser i strømforsyningen, strømtab eller overspænding ved stikkontakten Biltema Nordic Services AB

14

Nätverksswitch, 5 portar Nettverksswitch, 5 porter Verkkokytkin, 5 porttia Netværksswitch, 5 porte 10/100 Mbps

Nätverksswitch, 5 portar Nettverksswitch, 5 porter Verkkokytkin, 5 porttia Netværksswitch, 5 porte 10/100 Mbps 23-838_manual.indd 2012-08-9, 11.48.02 Art. 23-838 Nätverksswitch, 5 portar Nettverksswitch, 5 porter Verkkokytkin, 5 porttia Netværksswitch, 5 porte 10/100 Mbps Original manual Nätverksswitch, 10/100

Detaljer

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

TRÅDLÖS QI-LADDNINGSPLATTA

TRÅDLÖS QI-LADDNINGSPLATTA TRÅDLÖS QI-LADDNINGSPLATTA CE Denna trådlösa laddare SNWO-TX001 är konstruerade och tillverkade i överensstämmelse med följande direktiv och standarder: EN62311, EN 60950-1+A11+A12+A2, EN 301 489-1/-3,

Detaljer

A B C THERMOJACK. Art. 24-487 DELAR OCH FUNKTIONER

A B C THERMOJACK. Art. 24-487 DELAR OCH FUNKTIONER THERMOJACK Smidig temperatur och luftfuktighetsgivare som ansluts till en smartphone. Ansluts till 3.5 mm uttaget på ios eller Android enheten. Ladda ner gratisappen ThermoJack för avläsning av temperatur

Detaljer

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring x2 x2 Fast grønn: Strømtilkobling er på. Blinkende oransje: Adapteret er i strømsparingsmodus. Blinkende

Detaljer

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE Tak for dit valg af Gateway D-35 Tak for dit valg af Gateway D-35 og velkommen til et mobilt bredbånd med pålidelig og overlegen geografisk dækning i

Detaljer

Rotationslaser Rotasjonslaser

Rotationslaser Rotasjonslaser 15-241 manual.indd 2012-11-1, 08.50.33 I utfall Datum och filnamn underlättar spårning, sista versionen. Art. 15-241 Rotationslaser Rotasjonslaser Pyörivä laser Original manual 2012-11-01 Biltema Nordic

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

LED-lysrørsarmatur T5

LED-lysrørsarmatur T5 LED-lysrörsarmatur T5 LED-lysrørarmatur T5 LED-loistelamppuvalaisin T5 LED-lysrørsarmatur T5 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Sandberg 5-port Gigabit Switch

Sandberg 5-port Gigabit Switch Specifications: Standards: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE803.ab Ports: 5 x 10/100/1000 Mbit/s RJ-45 (Auto-MDI/MDI-X supported) MAC chip: Broadcom BCM5388 MAC address: 4,000 Buffer memory: 437.5 Kb Power:

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO 0359 Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-01-16 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Denna produkt uppfyller

Detaljer

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper 40 300 W Transparent/Läpinäkyvä 1 2008 Biltema Nordic Services AB Golvdimmer Allmänt Elektronisk, steglös ljusreglering av vanliga glödlampor. Inbyggd

Detaljer

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING FJÄRRSTRÖMBRYTARE För utomhusbruk, IP FJERNBRYTER For utendørs bruk, IP KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN Ulkokäyttöön, IP FJERNBETJENING Til udendørs bruk, IP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan,

Detaljer

XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT

XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT 42-375 42-376 42-377 Manual.indd 2012-03-23, 14.06.41 Art. 42-375, 42-376, 42-377 XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT Original manual

Detaljer

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER 19-1551 Manual 120601.indd 2012-06-1, 14.38.11 Art. 19-1551 BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BROMSLUFTARE Bromsluftaren är avsett

Detaljer

POWERPACK 7500 MAH. Art. 24-0146

POWERPACK 7500 MAH. Art. 24-0146 POWERPACK 7500 MAH INTRODUKTION Denna kraftfulla PowerPack kan ladda de fl esta mobila enheter. TEKNISKA DATA Batteri:.............. Li-ion (Sanyo). Kapacitet:............ 7500 mah. Ingång:..............

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

SMOOTHIE MIXER SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE-SEKOITIN SMOOTHIE-MIKSER

SMOOTHIE MIXER SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE-SEKOITIN SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE MIXER SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE-SEKOITIN SMOOTHIE-MIKSER 200 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE

TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91

Detaljer

HÄNGANDE TERASSVÄRMARE HENGENDE TERRASSEVARMER RIIPUSTETTAVA TERASSILÄMMITIN HÆNGENDE TERRASSEVARMER

HÄNGANDE TERASSVÄRMARE HENGENDE TERRASSEVARMER RIIPUSTETTAVA TERASSILÄMMITIN HÆNGENDE TERRASSEVARMER HÄNGANDE TERASSVÄRMARE HENGENDE TERRASSEVARMER RIIPUSTETTAVA TERASSILÄMMITIN HÆNGENDE TERRASSEVARMER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Detaljer

Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk

Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk 1 2008 Biltema Nordic Services AB Brevvåg, elektronisk OBS! Läs manualen noggrant före användning. Spara manualen

Detaljer

Sandberg USB 2.0 to SATA Link (2.5")

Sandberg USB 2.0 to SATA Link (2.5) [Item no. 133-45] Rev. 13.12.07 ENGLISH Sandberg USB 2.0 to SATA Link (2.5") SUOMI DANSK SVENSKA NORSK ENGLISH 1 Introduction The Sandberg USB 2.0 to SATA Link (referred to as the box ) enables you to

Detaljer

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel 1200 W 2012-11-05 Biltema Nordic Services AB Vattenkokare, 1200 W Tryck ner locket för att låsa det eller öppna det automatiskt. Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner

Detaljer

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR 24-735 manual 131016.indd 2013-10-16, 10.25.23 Art. 24-735 TAKÄSTE UNIVERSAL ÖR PROJEKTOR TAKESTE UNIVERSAL OR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOTBESLA TIL PROJEKTOR

Detaljer

VÄRMEFLÄKT VARMEVIFTE LÄMPÖPUHALLIN VARMEBLÆSER

VÄRMEFLÄKT VARMEVIFTE LÄMPÖPUHALLIN VARMEBLÆSER VÄRMEFLÄKT VARMEVIFTE LÄMPÖPUHALLIN VARMEBLÆSER 5000 W / 400 V 2012-06-05 Biltema Nordic Services AB VÄRMEFLÄKT, 5000 W / 400 V ALLMÄNT För att få mesta möjliga nytta av din nya värmefläkt, läs noga igenom

Detaljer

Strömbrytarpanel Bryterpanel

Strömbrytarpanel Bryterpanel Strömbrytarpanel Bryterpanel Katkaisinpaneeli Strømafbryderpanel 25881 258810 SE Montering (25-881) 1. Gör håltagningen enligt bifogad mall. 2. Anslut (+) från säkringshållare via skarvdon (medföljer)

Detaljer

ELVISP HÅNDMIKSER SÄHKÖVATKAIN ELPISKER

ELVISP HÅNDMIKSER SÄHKÖVATKAIN ELPISKER 28-359_manual.indd 2013-09-11, 10.13.16 Art. 28-359 ELVISP HÅNDMIKSER SÄHKÖVATKAIN ELPISKER 300 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-09-22 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Härmed försäkrar Biltema

Detaljer

Ventilationsfläkt Ventilasjonsvifte Puhallin Ventilator

Ventilationsfläkt Ventilasjonsvifte Puhallin Ventilator Ventilationsfläkt Ventilasjonsvifte Puhallin Ventilator Original manual 2011 Biltema ordic Services AB Ventilationsfläkt OBS! äs manualen före installation. Förvara manualen på en säker plats för framtida

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

Relätestare. Relætester. Reletesteri

Relätestare. Relætester. Reletesteri Relätestare Relétester Reletesteri Relætester Relätestare Funktion: För enkel test av olika typer av Mini-ISO-reläer hos motorfordon. Kontrollerar om reläet fungerar på korrekt sätt och om dess ingångsresp.

Detaljer

INSPEKTIONSKAMERA INSPEKSJONSKAMERA TARKISTUSKAMERA INSPEKTIONSKAMERA

INSPEKTIONSKAMERA INSPEKSJONSKAMERA TARKISTUSKAMERA INSPEKTIONSKAMERA Art. 15-343 INSPEKTIONSKAMERA INSPEKSJONSKAMERA TARKISTUSKAMERA INSPEKTIONSKAMERA USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0

Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0 Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Detaljer

TRÅDLÖS MINIHÖGTALARE TRÅDLØS MINIHØYTTALER LANGATON MINIKAIUTIN TRÅDLØS MINIHØJTTALER

TRÅDLÖS MINIHÖGTALARE TRÅDLØS MINIHØYTTALER LANGATON MINIKAIUTIN TRÅDLØS MINIHØJTTALER TRÅDLÖS MINIHÖGTALARE TRÅDLØS MINIHØYTTALER LANGATON MINIKAIUTIN TRÅDLØS MINIHØJTTALER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

www.eggtronic.com USER MANUAL

www.eggtronic.com USER MANUAL www.eggtronic.com USER MANUAL Index Norsk p. 2 Figures 5 3 3 1 2 4 5 6 3 6 3 6 6 3 3 6 7 4 usb 3.0 slots usb cartridge connectors additional usb ports bluetooth cartridge sd card reader cartridge other

Detaljer

Brödrost Brødrister Leivänpaahdin

Brödrost Brødrister Leivänpaahdin Brödrost Brødrister Leivänpaahdin Tillverkat för Biltema Sweden AB, Box 567, 581 07 Linköping. Tel: +46 77 520 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Industrivegen 17, 2069 Jessheim. Tlf: +47 32 84 91 10.

Detaljer

Din bruksanvisning HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://no.yourpdfguides.com/dref/865344

Din bruksanvisning HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://no.yourpdfguides.com/dref/865344 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

[Item no. 132-02] Rev. 06.09.07. USB 2.0 for Laptop

[Item no. 132-02] Rev. 06.09.07. USB 2.0 for Laptop [Item no. 132-02] Rev. 06.09.07 ENGLISH USB 2.0 for Laptop DANSK System requirements 1 available PC Card CardBus (32 bit) slot Pentium PC or compliant CD-ROM drive or Internet connection NORSK SVENSKA

Detaljer

Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine

Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine 28-3240_manual.indd 2015-01-28, 08.38.41 Art. 28-3240 Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide BIPAC 7100SG/7100G 802.11g ADSL Router Hurtigstartguide Billion BIPAC 7100SG / 7100G 802.11g ADSL Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av 802.11g ADSL Router, vennligst

Detaljer

Powerline Online-kit Anslut din Viasat-box till internet med hjälp av ditt befintliga elnät. Bredbands-TV

Powerline Online-kit Anslut din Viasat-box till internet med hjälp av ditt befintliga elnät. Bredbands-TV Powerline Online-kit Anslut din Viasat-box till internet med hjälp av ditt befintliga elnät Bredbands-TV Power LED Ethernet LED Powerline LED x2 x2 Power LED Fast grön: Adaptern får ström. Blinkande orange:

Detaljer

Brukerveiledning Linksys E2500

Brukerveiledning Linksys E2500 Brukerveiledning Linksys E2500 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Den trådløse routeren fra Get er ferdig sikret og konfigurert, og klar for

Detaljer

Mitre Guide With Slide

Mitre Guide With Slide Mitre Guide With Slide Geringslinjal med släde Gjærelinjal med slede Jiiriviivain ja kelkka Important! Read the entire instruction manual carefully and make sure that you fully understand it before you

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

Multi System Printer Server

Multi System Printer Server Multi System Printer Server Brukerhåndbok Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel 1000 W 2012-11-29 Biltema Nordic Services AB Vattenkokare, 1000 W Läs noga igenom bruksanvisning innan vattenkokaren används. Behåll bruksanvisningen för framtida

Detaljer

Barnvakt Babycall Itkuhälytin Babyalarm

Barnvakt Babycall Itkuhälytin Babyalarm Barnvakt Babycall Itkuhälytin Babyalarm SENDER RECEIVER 1 2010 Biltema Nordic Services AB Barnvakt BESKRIVNING AV SÄNDARE OCH MOTTAGARE SENDER RECEIVER c. Display för ljudnivå a. Kontrollampa för påslagen

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2008 Biltema Nordic Services AB Modell IOR-403 (V4.0) för VW/Audi &

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLWK400. Powerline AV Wireless Network Extender Kit

Brukerhåndbok. Linksys PLWK400. Powerline AV Wireless Network Extender Kit Brukerhåndbok Linksys PLWK400 Powerline AV Wireless Network Extender Kit Innhold Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 PLE400 3 PLW400 4 Slik fungerer Powerline-nettverket...........

Detaljer

VATTENTÅLIG BLUETOOTH-HÖGTALARE

VATTENTÅLIG BLUETOOTH-HÖGTALARE SE VATTENTÅLIG BLUETOOTH-HÖGTALARE Denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EC. FUNKTIONER På/av tryck och håll knappen intryckt

Detaljer

DIR-635 TRÅDLØS ROUTER. Brukerveiledning for D-Link DIR-635

DIR-635 TRÅDLØS ROUTER. Brukerveiledning for D-Link DIR-635 DIR-635 TRÅDLØS ROUTER Brukerveiledning for D-Link DIR-635 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Get har lansert en trådløs router (WLAN) som

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC

Detaljer

Sandberg Switch 10/100

Sandberg Switch 10/100 [130-45] Rev. 14.04.03 Sandberg Switch 10/100 8 ports SUOMEN SVENSKA NORSK DANSK ENGLISH ENGLISH Introduction With the Sandberg Switch 10/100 8-ports, you can set up a network very simply. The switch is

Detaljer

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämpöpatteri Oliefyldt element

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämpöpatteri Oliefyldt element Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæse 600/900/1500 W. Värmefläkt Värmefläkt Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæser och överhettningsskydd. Kan även användas som vanlig kalluftsfläkt. För torra utrymmen inomhus.

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

Sandberg USB 2.0 Hub with 7 ports

Sandberg USB 2.0 Hub with 7 ports Sandberg USB 2.0 Hub with 7 ports [Item no. 135-54] Rev. 06.07.07 ENGLISH DANSK System requirements 1 available USB port* Pentium PC or compatible *USB 2.0 port is required for benefiting from the USB

Detaljer

FRÅNLUFTSFLÄKT AVTREKKSVIFTE POISTOILMAPUHALLI VENTILATOR TIL AFGANGSLUFT

FRÅNLUFTSFLÄKT AVTREKKSVIFTE POISTOILMAPUHALLI VENTILATOR TIL AFGANGSLUFT 87-3858 manual 150202.indd 2015-03-16, 10.09.05 Art. 87-3858 FRÅNLUFTSFLÄKT AVTREKKSVIFTE POISTOILMAPUHALLI VENTILATOR TIL AFGANGSLUFT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5221

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5221 Installasjon Powerline 500 Modell XAVB5221 Innhold i pakken I noen regioner er en ressurs-cd inkludert med produktet. 2 Komme i gang Powerline gir deg et alternativ til Ethernet-kabel og trådløst nettverk

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA

Detaljer

Enkel guide til oppkobling

Enkel guide til oppkobling Enkel guide til oppkobling Innhold i esken Telio-adapter Nettverkskabel Strømforsyning Telefonkabel Kontakter på Telio-adapteren Phone : Telefonport (for linje ) Phone 1: Telefonport (for linje 1) ETHERNET

Detaljer

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Brukerveiledning. Versjon 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Brukerveiledning. Versjon 1.0 4 PORT USB HUB Brukerveiledning Versjon 1.0 Hjertelig takk Vi takker deg for at du kjøpte dette produktet fra Trust-assortimentet. Vi håper du får stor glede av det og anbefaler at du leser nøye gjennom

Detaljer

Bälteskudde Beltepute Istuinkoroke Selepude

Bälteskudde Beltepute Istuinkoroke Selepude Bälteskudde Beltepute Istuinkoroke Selepude UNIVERSAL 15-36 kg E9 044007 ECE R44/04 2012 Biltema Nordic Services AB Bälteskudde VIktIgt Läs instruktionerna noga innan ni använder bälteskudden, följ dem

Detaljer

ELDRIVEN FYRHJULING ELDREVET FIREHJULING SÄHKÖKÄYTTÖINEN MÖNKIJÄ ELDREVET FIRHJULER

ELDRIVEN FYRHJULING ELDREVET FIREHJULING SÄHKÖKÄYTTÖINEN MÖNKIJÄ ELDREVET FIRHJULER mini ELDRIVEN FYRHJULING ELDREVET FIREHJULING SÄHKÖKÄYTTÖINEN MÖNKIJÄ ELDREVET FIRHJULER Original manual ELDRIVEN FYRHJULING Denna manual innehåller viktig information om hur produkten används samt eventuella

Detaljer

MOBILE BROADBAND USB modem D-50 User s Guide DK NO SE

MOBILE BROADBAND USB modem D-50 User s Guide DK NO SE MOBILE BROADBAND USB modem D-50 User s Guide DK NO SE dansk Tak for dit valg af USB modem D-50 Tak for dit valg af USB modem D-50 og velkommen til ægte mobilt bredbånd hvor du end er. ice.net 3G net giver

Detaljer

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Specifikationer Mätområde: 0~7 bar Anslutning: Endast. Analog mätare med 270 skala som visar oljetrycket. 1. Oljetrycksmätaren

Detaljer

KYL-/VÄRMEBOX KJØLE-/VARMEBOKS KYLMÄ-/LÄMPÖLAUKKU KØLE/VARMEBOKS

KYL-/VÄRMEBOX KJØLE-/VARMEBOKS KYLMÄ-/LÄMPÖLAUKKU KØLE/VARMEBOKS KYL-/VÄRMEBOX KJØLE-/VARMEBOKS KYLMÄ-/LÄMPÖLAUKKU KØLE/VARMEBOKS 24 L Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter Brukerhåndbok Linksys PLEK500 Powerline nettverksadapter Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 Slik fungerer Powerline-nettverket........... 4 Eksempel på installering 4 Installere

Detaljer

English Svenska Suomi Norsk. Installation. Guide. Dansk. DG400 Ethernet xdsl/wan Gateway

English Svenska Suomi Norsk. Installation. Guide. Dansk. DG400 Ethernet xdsl/wan Gateway Installation Guide English Svenska Suomi Norsk Dansk 1 2 Installation Guide Language Page English... 4 English Svenska Suomi Norsk Dansk Svenska... 8 Suomi... 12 Norsk... 16 Dansk... 20 3 Top 1 3 5 7 STATUS

Detaljer

TRUST X4 NETWORK KIT

TRUST X4 NETWORK KIT TRUST X4 ETWORK KIT Brukerveiledning for hurtiginstallering Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne veiledningen er beregnet på brukere av Trust X4 etwork Kit. Du trenger noe erfaring med datamaskiner for å

Detaljer

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. energiansäästölampulla Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. energiansäästölampulla Arbejdsbelysning, Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla Arbejdsbelysning, lavenergi 2010 Biltema Nordic Services AB Arbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Detaljer

Dörrklocka, trådlös, modell 2. Dørklokke, trådløs, model 2

Dörrklocka, trådlös, modell 2. Dørklokke, trådløs, model 2 Dörrklocka, trådlös, modell 2 Dørklokke, trådløs, modell 2 Ovikello, langaton, malli 2 Dørklokke, trådløs, model 2 1 Art. 35-389 Dörrklocka, trådlös, modell 2 Trådlös dörrklocka med 32 olika ljudsignaler

Detaljer

Varsling på smarttelefon med AppSender

Varsling på smarttelefon med AppSender FlexiApp Varenr. 1485 HMS-nr.: 215564 Varsling på smarttelefon med AppSender Brukerhåndbok Dok. nr.: 2217A Dato: 2016.05.26 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 AppSenderen 4 3. Komme i gang

Detaljer

DataGuard. Installasjonsguide. Internett. Thomson Speedtouch 585i v7

DataGuard. Installasjonsguide. Internett. Thomson Speedtouch 585i v7 DataGuard Internett Thomson Speedtouch 585i v7 Installasjonsguide Oppkobling med analog telefon 1.Ta ledningen til telefonapparatet som går inn i veggkontakten ut og flytt den over til splitter boksen.

Detaljer

Säkerhetsväst. Sikkerhedsvest. Turvaliivi

Säkerhetsväst. Sikkerhedsvest. Turvaliivi Säkerhetsväst Sikkerhetsvest Turvaliivi Sikkerhedsvest EN 13158:2000-LEVEL 3 Säkerhetsväst CE Denna säkerhetsväst, modell RPB-630, är konstruerad och tillverkad i överensstämmelse med följande direktiv

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER

KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32

Detaljer

Installation. Sverige, Norge, Finland, Danmark

Installation. Sverige, Norge, Finland, Danmark Installation Sverige, Norge, Finland, Danmark Installationsföreskrifter för Sverige Förutsättningar Installationsregler Säker Vatteninstallation, PER, GVK samt BBR s regler för våtutrymme ska alltid efterföljas.

Detaljer

Geberit Duofix. Installation Manual Montageanleitung Instructions de montage Istruzioni per il montaggio

Geberit Duofix. Installation Manual Montageanleitung Instructions de montage Istruzioni per il montaggio Geberit Duofix Installation Manual Montageanleitung Instructions de montage Istruzioni per il montaggio SV Installationsföreskrifter för Sverige NO Tilegg til montasjeveiledning 5 FI Asennusohjeen liite

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

DIGITAL INOMHUSANTENN DVB-T DIGITAL INNENDØRSANTENNE DVB-T DIGITAALINEN SISÄANTENNI DVB-T DIGITAL INDENDØRSANTENNE DVB-T

DIGITAL INOMHUSANTENN DVB-T DIGITAL INNENDØRSANTENNE DVB-T DIGITAALINEN SISÄANTENNI DVB-T DIGITAL INDENDØRSANTENNE DVB-T DIGITAL INOMHUSANTENN DVB-T DIGITAL INNENDØRSANTENNE DVB-T DIGITAALINEN SISÄANTENNI DVB-T DIGITAL INDENDØRSANTENNE DVB-T 1 SE DIGITAL INOMHUSANTENN DVB-T INTRODUKTION Inomhusantenn för marksända digitala

Detaljer

Foldable Bluetooth pocket keyboard

Foldable Bluetooth pocket keyboard TB-331 Foldable Bluetooth pocket keyboard EN SE FI DK NO Användarstöd Asiakastuki Brukerstøtte Function keys Bluetooth pairing button Press the function keys in combination with the FN key Home Search

Detaljer

871B QUICK INSTALLATION GUIDE HURTIG INSTALLASJONSVEILEDNING V1.0

871B QUICK INSTALLATION GUIDE HURTIG INSTALLASJONSVEILEDNING V1.0 Xplorer 871B QUICK INSTALLATION GUIDE HURTIG INSTALLASJONSVEILEDNING V1.0 GB N The features described in this manual are published with reservation to modifications. Funksjoner beskrevet i denne manualen

Detaljer

Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver.

Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver. Ethernet-innholdsfortegnelse Ethernet-tilkobling Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver. Hvis du vil

Detaljer

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise Rev.nr 150312 Terrassmarkis / Terrassemarkise Innehållsförteckning / Innholdsfortegnelse Markisbredd / Markisebredde < 550cm > 550cm Markis inkl kappa Markise inkl. kappe Vev Sveiv Vägg/Takfäste Vegg-/takfeste

Detaljer

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPS KJØKKENBATTERI MED HÅNDDUSJ TISKIALLASSEKOITIN, YKSIOTEMALLI, JOSSA KÄSISUIHKU 1-GREBS KØKKENARMATUR MED BRUSER PS 1405 VA 1.42/18874 SC 0418-09 1 2012-12-13

Detaljer

TYNSET 210 CM KUNSTIG JULETRE 300 WARM WHITE LED LYS. Les denne manualen grundig før bruk

TYNSET 210 CM KUNSTIG JULETRE 300 WARM WHITE LED LYS. Les denne manualen grundig før bruk TYNSET 210 CM KUNSTIG JULETRE 300 WARM WHITE LED LYS Les denne manualen grundig før bruk Vi anbefaler også at du tar vare på brukerveiledningen, i tilfelle du skulle få behov for denne informasjonen igjen

Detaljer

Ideal VDV II Dansk manual Side 4-8 Norsk brukerveiledning Side 9-13 Svensk manual Sida 14-18 English usermanual Page 19-22

Ideal VDV II Dansk manual Side 4-8 Norsk brukerveiledning Side 9-13 Svensk manual Sida 14-18 English usermanual Page 19-22 Ideal VDV II Dansk manual Side 4-8 Norsk brukerveiledning Side 9-13 Svensk manual Sida 14-18 English usermanual Page 19-22 DK: 63 98 932 716 NO: 80 627 55 SE: 42 008 89 EAN: 5706445471454 Indhold Dansk

Detaljer

BRUKSANVISNING PAKKENS INNHOLD: MONTERINGSMÅL: ---------- METER for solcellesystem med doble batterier. ---------- For caravans, bobiler og båter

BRUKSANVISNING PAKKENS INNHOLD: MONTERINGSMÅL: ---------- METER for solcellesystem med doble batterier. ---------- For caravans, bobiler og båter BRUKSANVISNING ---------- METER for solcellesystem med doble batterier ---------- For caravans, bobiler og båter ---------- Modell EPIP20-DB PAKKENS INNHOLD: Kontrollpanel for innfelt eller utenpåliggende

Detaljer

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NO/DK: side 1 8 SV: sida 9 16 FI: sivu 17 24 GB/AU: page 25 32 1 5 2 3 4 6 7 1 Indikator for dagsenking 2 Ønsket Temperatur 3 Indikator for varmeavgivelse 4 Indikator

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer