FORMANNSKAPETS INNSTILLINGER KOMMUNESTYRETS MØTE 18. DESEMBER 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORMANNSKAPETS INNSTILLINGER KOMMUNESTYRETS MØTE 18. DESEMBER 2008"

Transkript

1 Til alminnelig gjennomsyn i 14 dager fra og med FORMANNSKAPETS INNSTILLINGER TIL KOMMUNESTYRETS MØTE 18. DESEMBER 2008 Årsbudsjett 2009 økonomiplan Betalingssatser og gebyrer for 2009

2 Sak 129/08 Sakstittel: BETALINGSSATSER I BARNEHAGER I STANGE KOMMUNE Følgende betalingssatser for barnehageplass godkjennes f.o.m : Heldagsplass inntil 9 timer pr. dag 5 dg./u kr 2.330,- pr. bet. termin/25.630,- pr. år Ev. andre oppholdstider pr. dag beregnes forholdsmessig. Ved delte plasser betales i % av hel plass: 2 dager pr. uke: 50 % av hel plass Alt. 2/3 dager pr. uke: 60 % av hel plass 3 dager pr. uke: 70 % av hel plass 4 dager pr. uke: 85 % av hel plass 1. I tillegg til de ordinære betalingssatser kommer matpenger med kr 170,- pr. bet. termin for heldagsplass inntil 9 timer pr. dag 5 dg./u. Matpenger beregnes forholdsmessig, lik ordinær foreldrebetaling. 3. Barnehageplasser som følger skoleruta betales med 10 terminer pr. år. De øvrige barnehageplassene betales med 11 terminer pr. år. 4. Søskenmoderasjon i kommunale og private barnehager beregnes som følger: For barn nr. 2 (nest eldste) gis det en reduksjon på 30 %. For barn nr. 3, 4 osv. gis det en reduksjon på 50 %. Søskenmoderasjonen gjøres gjeldende uavhengig av om barna går i ulike barnehager. Ved beregning av søskenmoderasjon ses barnehageplass og SFO-plass i sammenheng. 5. Ved salg av enkeltdager godkjennes følgende betaling pr. dag: Heldagsplass inntil 9 timer pr. dag kr 160,- pr. dag

3 Sak 130/08 1. Kommunestyret vedtar følgende betalingssatser for de kommunale skolefritidsordningene fra : TYPE PLASS BETALINGSSATS 5 dager/uke kr pr. termin / kr pr. år 100 % 4 dager/uke kr pr. termin / kr pr. år 85 % 3 dager/uke kr pr. termin / kr pr. år 70 % 2 dager/uke kr pr. termin / kr pr. år 50 % 1 dag/uke kr. 645 pr. termin / kr pr. år 30 % 2. I tillegg til ordinære betalingssatser kommer mat/tur penger. TYPE PLASS MAT/TUR PENGER 5 dager/uke kr. 130 pr. termin / kr pr. år 100 % 4 dager/uke kr. 110 pr. termin / kr pr. år 85 % 3 dager/uke kr. 91 pr. termin / kr pr. år 70 % 2 dager/uke kr. 65 pr. termin / kr. 715 pr. år 50 % 1 dag/uke kr. 40 pr. termin / kr. 429 pr. år 30 % 3. Det betales for 11 terminer pr. år. 4. Søskenmoderasjon beregnes som følger: For barn nr. 2 (nest eldst) gis en reduksjon på 30%. For barn nr. 3, 4 osv. gis det en reduksjon på 50%. Ved beregning av søskenmoderasjon ses barnehage og SFO-plass i sammenheng. 5. Ved salg av enkeltdager godkjennes følgende betaling pr. dag: TYPE PLASS BETALINGSSATS Morgen kr. 50 Ettermiddag kr. 100 Hel dag kr. 150

4 Sak 131/08 Sakstittel: BETALINGSSATSER STANGE BIBLIOTEK 2009 Utleie av rom og lokaler i Stange bibliotek prisjusteres i tråd med nedenstående oppsett, og de nye prisene gjøres gjeldende fra : Pris for leie av Tidsrom Merknad lokaler Ikke billettarr. Billettarr. Malungen 0-3 t t 230 En dag 330 Rasen og Rotlia 0-3 t 230 * 3-6 t 330 * En dag 440 * Datalesesalene 0-3 t * 3-6 t * En dag * Datalesesal 1 og t * 3-6 t * En dag * Grevskapet 0-3 t * 3-6 t * En dag * Arr. med kjøkken * Priser kan forhandles.

5 Sak 132/08 Sakstittel: BETALINGSSATSER STANGE KULTURSKOLE Elevavgiftene i Stange kulturskole fastsettes fra i tråd med nedenstående oppsett: a. Instrumentundervisning: kr pr år b. Gruppeaktiviteter: kr pr år 2. Søskenmoderasjonen videreføres med 50 % rabatt fra og med plass nr Instrumentleie: kr 340 pr år/kr 170 pr halvår 4. Timepris ved salg til korps: kr 115

6 Sak 133/08 Sakstittel: BETALINGSSATSER STANGE ROCKEVERKSTED 2009 Det vedtas følgende betalingssatser i Stange rockeverksted for 2009: 1. Deltakeravgift på Rockeverkstedet: kr 600,- pr år. 2. Studioleie for skoleelever: kr 35,- pr time. 3. Studioleie for andre: kr 120,- pr time.

7 Sak 134/08 Sakstittel: BETALINGSSATSER FOR UNGDOMSHUSET I OTTESTAD OG STANGE UNGDOMSKAFE Utleie av ungdomshuset i Ottestad og Ungdomskafeen på Stange til kommersielle formål, eller til arrangement rettet mot andre målgrupper enn barn/ungdom, får en leiepris på kr 810,- pr dag/kveld. 2. Leietakere som kvalifiserer for leiefritak, betaler kr 270,- for ekstra renhold. 3. Prisene gjøres gjeldende fra

8 Sak 135/08 Sakstittel: BETALINGSSATSER FOR UTLEIE AV RASEN FERIESTED OG LEIRSKOLE 2009 Vedtak: Følgende nye satser anvendes for utleie av Rasen feriested og leirskole fra : Sted Mennesker med psykisk utviklingshemming fra Hedmark/ Oppland Pr. døgn for målgruppe: Skoleelever /barnehagebarn fra Stange kommune Andre Mennesker med utviklingshemming fra Hedmark/Oppla nd Pr. helg for målgruppe: Skoleelever /barnehagebarn fra Stange kommune Andre Mennesker med utviklingshemming fra Hedmark/ Oppland Pr.uke for målgruppe: Skoleelever/ barnehagebarn fra Stange kommune Andre Guristua 490,- *) 760,- 865,- *) 1.195, ,- *) 2.390,- Guristua + 650, , , , , ,- Albertstua Albertstua 490,- 760,- 865, , , ,- Sørholte 380,- 490,- 595,- 870,- 920, ,- Kjeverud 435,- 600,- 700,- 980, , Speiderhytta 490,- 760,- 865, , , ,- Ett telt/utedo 0,- 135,- 0,- 185,- 0,- 490,- Flere telt/utedo 0,- 435,- 0,- 650,- 0,- 920,- Dusjer/doer 165,- 385,- 270,- 490,- 380,- 600,- Kjøkken Kjøkkenet leies ikke lenger ut, da det fungerer som laboratorium for skolene Mostu Denne hytta leies ikke ut, den disponeres ene og alene av skoler og barnehager i Stange, samt som lager Skoler og barnehager i Stangte kommune betaler ikke for opphold på Rasen under skoleåret. Albertstua er forbeholdt mennesker med funksjonshemminger.

9 Sak 136/08 Sakstittel: GRAVFESTEAVGIFTEN FOR 2009 Gravfesteavgiften for Stange kommune fastsettes til kr for enkeltgrav og en festeperiode på 20 år f.o.m. 1. januar 2009.

10 Sak 137/08 Sakstittel: GEBYR FOR AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING FOR 2009 Kommunestyret vedtar å beholde gebyr for ambulerende skjenkebevilling på samme nivå som 2008 fra , jf Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv Gebyret er kr 250,- pr arrangement.

11 Sak 138/08 Sakstittel: BETALINGSSATSER FOR SEKSJONERING, KART- OG OPPMÅLINGSARBEIDER FOR Kommunestyret vedtar de vedlagte betalingssatser for kart- og oppmålingsarbeider i Prisene økes med 4,5 % for Hjemmel er delingsloven Kommunestyret vedtar gebyrer etter lov om seksjonering i henhold til vedlagte betalingsregulativ. Gebyrene er hjemlet i seksjoneringsloven 7.

12 Sak 139/08 Sakstittel: BETALINGSREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING OG TILSYN FOR 2009 Kommunestyret vedtar vedlagte betalingsregulativ for gebyrer i henhold til plan- og bygningsloven 109 for Prisene økes med 4 % for 2009.

13 Sak 140/08 Sakstittel: BETALINGSSATSER FOR LANDBRUKSFORVALTNINGEN Kommunestyret vedtar betalingssatser 2009 for tjenester som utføres ved landbruksforvaltningen slik som det framgår nedenfor: Type tjeneste Gebyr 2007 Konsesjonssaker Gebyr i henhold til statlige forskrifter, 3 o/oo av første mill. av kjøpesum og 2 o/oo av overskytende del: Min. kr 750,- og maks. kr ,- Delingssaker Gebyr i henhold til statlige forskrifter: Kr. 750,- Gjødselplaner Grunnsats: Tillegg for hvert skifte: Drift med husdyrgjødsel: Kr. 350,- Kr. 45,- Kr. 100,- Diverse tjenester Nivellering og grøftestikking: Erstatningsberegninger: Taksering av fast eiendom: Driftsplaner i jordbruket: Forpaktningsskjønn: Andre tjenester som det er naturlig å ta betalt for: Timepris: Pr. time Kr. 450,-

14 Sakstittel: VANNGEBYRER Årsgebyr for vann: Fast abonnementsgebyr kr. pr. enhet. Variabelt forbruksgebyr - kr 13,81 pr. m Tilknytningsgebyr Liten boenhet under 70 m2 BRA kr. Stor boenhet over 70 m2 BRA kr. Fritidsbolig pr. enhet kr. Alle øvrige bygg kr.85 pr. m2 BRA Sak 142/08 For landbruksbygg, industriproduksjonslokaler og alle typer isolerte lager - 20 % av kr.85,- pr. m2 BRA. I tillegg kommer merverdiavgift etter gjeldende satser. Prisen innebærer bruk av bundet fond for vann med kr ,-. Prisene er fastsatt i henhold til lov om kommunale vass- og kloakkavgifter med tilhørende lokale og sentrale forskrifter og rundskriv.

15 Sakstittel: VANNMÅLERLEIE 2009 Sak 143/08 1. Kr. 115,- for vanlig vannmåler. 2. Kr. 246,- for store målere. 3. Kr. 491,- for ekstra store målere. 4. For eldre og helt spesielle målere blir prisen den samme som i For nye og større målere vedtas prisen av rådmannen ut fra innkjøpspris og normal avskrivningstid. I tillegg kommer merverdiavgift etter gjeldende satser. Det brukes kr. av bundet fond for vannmålere for å dempe pris. For abonnenter som ikke innleverer avlesningskort to år på rad beregnes et gebyr på kr 690,- med tillegg av merverdiavgift.

16 Sakstittel: AVLØPSGEBYRER 2009 Sak 144/08 1. Årsgebyr for avløp Fast abonnementsgebyr 300 kr. pr. enhet Variabelt forbruksgebyr kr 19,81 pr m Tilknytningsgebyr Liten boenhet under 70 m2 BRA kr. Stor boenhet over 70 m2 BRA kr. Fritidsbolig pr. enhet kr. Alle øvrige bygg 145 kr. pr. m2 BRA For landbruksbygg, industriproduksjonslokaler og alle typer isolerte lager 20 % av 145 kr. pr. m2 BRA. I tillegg kommer merverdiavgift etter gjeldende satser. Prisen på årsgebyret innebærer at det brukes kr ,- av bundet fond for avløp. Prisene er fastsatt i henhold til lov om kommunal vass- og avløpsavgifter med tilhørende sentrale og lokale forskrifter og rundskriv.

17 Sak 145/08 Sakstittel: RENOVASJONSGEBYRER 2009 Kommunestyret vedtar følgende gebyrer: Størrelse/tjenestetype: Pris 1. Lav sats pr. boenhet 1 130,00 2. Mellomsats pr.boenhet 1 604,00 3. Stor sats pr. boenhet 2 464, liter beholder 4 159, liter beholder 7 725,00 6. Ekstra sekk pr. stk 34,00 7. Henting av dunk/sekk på eiendom pr. meter 16,00 8. Våtorganisk beholder 80 liter uten øvrig abonnement 339,00 9. Fradrag for godkjent egenbehandling av matavfall pr. boenhet 339, Årsgebyr for fritidsbolig som er tilknyttet kommunal ordning 570, Årsgebyr for tilsyn med godkjent privat ordning for hytterenovasjon 3 000, Saksbehandlingsgebyr for godkjenning av søknad om privat ordning for hytterenovasjon 5 000,00 For å oppnå disse prisene brukes det i 2009 kr ,- av inneståend fond. Merverdiavgift etter gjeldende satser kommer i tillegg på prisene foran. Frivillig papirinnsamling: Pris 1. Henting av papir 140 L 325,00 2. Henting av papir 240 L 431,00 3. Henting av papir 370 L 707,00 4. Henting av papir 770 L 1456,00 5. Serviceabonnement for frivillig papirinnsamling kr.pr.meter 8,00 Besøk gjenvinningsstasjon Restavfall Pris 50 pr kvart kubikkmeter Merverdiavgift etter gjeldende satser er inkludert i prisene foran for frivillig papirinnsamling.

18 Sak 146/08 Sakstittel: GEBYRER FOR SEPTIKRENOVASJON Boliger med WC tilknyttet slamavskiller kr. 862,00 2. Boliger uten WC tilknyttet slamavskiller kr. 431,00 3. Fritidseiendommer kr. 431,00 4. Tømming av tett tank pr. kbm. kr. 157,00 5. For store slamavskillere kan rådmannen fastsette gebyr ut fra priser fra renovatør og levert mengde til HIAS. Merverdiavgift etter gjeldende satser kommer i tillegg. For eiendommer med to eller flere boenheter tilknyttet en vanlig slamavskiller, kan det gis inntil 40 % avslag i gebyr for ekstra boenheter. De nye prisene innebærer at det brukes kr. av bundet fond for septikrenovasjon.

19 Sak 147/08 Sakstittel: FEIE- OG TILSYNSGEBYRER 2009 Kommunestyret vedtar følgende feiegebyr for 2009: Antall pipeløp Årlig feiing+ Feiing hvert 2.år + Feiing hvert 4.år + tilsyn tilsyn hvert 4.år tilsyn hvert 4.år hvert 4.år Ett pipeløp 435 kr. 290 kr. 218 kr. To pipeløp 725 kr. 435 kr. 290 kr. Tre pipeløp kr. 580 kr. 363 kr. Prisen for feiing av røykpiper og røykkanaler ved større fyringsanlegg fastsettes etter medgått tid med tillegg av biomkostninger. Prisen for ekstrafeiing utenom lovbestemt feiing eller feiing av fritidsboliger er 290 kr. pr. gang med tillegg av reiseutgifter. Prisen for ekstra tilsyn av fyringsanlegg er 580 kr. pr. gang med tillegg av reiseutgifter. Prisen for tilleggsytelse med å fjerne blanksot betales etter medgått tid. De nye prisene innebærer at det brukes kr.av bundet fond for feiing. I tillegg kommer merverdiavgift etter gjeldende satser.

20 Sak 148/08 Sakstittel: FELLINGSAVGIFT FOR HJORTEDYR 2009 På bakgrunn av Stortingets budsjettvedtak for 2008 fastsettes fellingsavgiften for hjortevilt i Stange slik for 2009: Elg: Voksen kr. 465,- Kalv 270,- Hjort: Voksen kr. 350,- Kalv: 210,- Innkreving av fellingsavgifter utføres av kommunens økonomiavdeling på grunnlag av rapporterte skutte dyr. Manglende innbetaling følges opp av kommunens økonomiavdeling.

21 Sak 149/08 Sakstittel: BETALINGSSATSER FOR TJENESTER INNENFOR MILJØRETTET HELSEVERN Betalingssats for tjenester innen miljørettet helsevern som gis som bistand fastsettes til kr. 410,- pr.time.

22 Sak 150/08 Sakstittel: BETALINGSREGULATIV PRIVATE PLANFORSLAG 2009 Betalingsregulativ for private planforslag 2009 vedtas i samsvar med rådmannens forslag.

23 Sak 152/08 Sakstittel: STANGE KIRKELIGE FELLESRÅD. FORSLAG TIL BUDSJETT FOR DRIFT OG INVESTERINGER. 1. Stange kommunestyre bevilger en rammeoverføring på kr til Stange kirkelige fellesråds driftsbudsjett for Merbevilgningen ut over opprinnelig ramme på kr dekkes av reserverte tilleggsbevilgninger. 3. Til investeringer stilles likeledes til disposisjon i 2009 totalt kr , fordelt med kr til rehabilitering kirkebygg, kr til investeringer i maskiner og kirker og kr til forprosjekt utvidelse av Ottestad kirkegård.

24 Sak 153/08 Sakstittel: BUDSJETT ØKONOMIPLAN Formannskapets innstilling til vedtak: Årsbudsjettet for 2009 a. Stange kommunes årsbudsjett for 2009 med vedlegg vedtas i samsvar med hovedoversikt for 2009 med en netto driftsutgift kr b. Driftsbudsjettet for 2009 fordeles som netto rammebevilgninger til virksomhetsområder. Rådmannen gis myndighet til å foreta en detaljert fordeling av rammebevilgningene på de enkelte virksomheters budsjettposter, i tråd med kommunestyrets prioriteringer og forutsetninger. c. Investeringer i budsjettet for 2009 på totalt kr , finansieres med låneopptak på kr , bruk av fond/egenkapital med kr Investeringsplanen med finansiering godkjennes. Rammen for nye låneopptak på kr til finansiering av kommunens investeringer i 2009 med den avdragstid som framgår av investeringsoversikten, godkjennes. d. Det tas opp lån i Husbanken på inntil 20,0 mill kroner i form av startlån, som videreformidles til aktuelle lånesøkere. e. I henhold til kommunens finansforvaltningsreglement har rådmannen myndighet til å oppta lån innenfor den vedtatte låneramme, og til å godkjenne lånebetingelsene, låneform og låneinstitusjon. f. Rådmannen gis myndighet til å inngå leasingavtaler for anskaffelse av maskiner, utstyr og transportmidler når dette dekkes innenfor vedtatte driftsbudsjettrammer. 1. Kommuneskatt Det kommunale skatteøre for personlige skatteytere økes fra 12,05% i 2008 til 12,80 % i Dersom Stortinget vedtar en ytterligere endring i det kommunale skattøren, endres kommunens satser tilsvarende. 2. Eiendomsskatt Det innføres ny øvre grense på 3G som grunnlag for beregning og behandling av søknader om fritak for eiendomsskatt i Stange. 3. Økonomiplanen for Stange kommunes økonomiplan for godkjennes. Det forutsettes en politisk gjennomgang og prioritering av tiltak for å sikre nødvendig balanse i økonomiplanen fra I overensstemmelse med vedtatt årshjul gjennomføres det en politisk prosess våren 2009 med sikte på å avklare nødvendige grep og prioriteringer.

25 ÅRSBUDSJETT 2009 Virksomhetenes rammer / totale driftskostnader, slik dette går fram av rådmannens budsjettframlegg for 2009 og økonomiplan , vedtas med følgende endringer: 1. Inntektene endres i forhold til rådmannens framlegg, slik: 1.1 Eiendomsskatt ny grense for fritak Jfr. vedtekter for eiendomsskatt, 14. Det innføres ny øvre grense på 3G som grunnlag for beregning og behandling av søknader om fritak for eiendomsskatt i Stange. Inntektsrammen fra eiendomsskatt 2009 settes etter dette til kroner: 17,6 mill. kroner (Anslag redusert inntekt: ,-) Grunnlaget for å kunne søke om fritak fra eiendomsskatt skal gjøres kjent på en aktiv og tydelig måte. Dette skal gjøres overfor befolkningen generelt, men overfor lavinntektsgruppene spesielt Stange kommunale Boligforetak utbytte Budsjettert utbytteøkning på kroner ,- strykes Finansinntekter / utgifter Det legges til grunn en forventet renteutvikling med en samlet rentenedgang på 0,5% for Dette gir en nettoeffekt for renteutgifter/renteinntekter på kroner ,- 2. Utgiftene endres, i forhold til rådmannens framlegg, slik: 2.1. Helse og rehabilitering Styrkes med kroner ,- Videreføre Forebyggende team for eldre. (jfr. s.55) 2009: Kroner , Kultur og Fritid Styrkes med kroner ,- Etablering av kontakt- og samarbeidsforum Asylmottak, enslige mindreårige. Lokalt samarbeid og tilrettelegging for tiltak, Tangen og Ottestad. Samlet økonomisk ramme opp til ,- 2009: Kroner ,-. (dekkes over fond, integreringstilskudd) 2.3. Skole Styrkes med kroner ,- Naturskole, Oppstart høsten 2009 (jfr. tidl Kst-vedtak, forprosjekt) Kroner: ,-

26 Tiltak Effekt Kapittel Ny ramme Eiendomsskatt ny grense ,- Frie disponible inntekter for fritak. (økes fra 2 til 3G) (redusert inntekt) ,- Stange kommunale boligforetak utbytte ,- (redusert inntekt) Finansinntekter utbytte fra kommunalt eide selskaper ,- Forebyggende team for eldre ,- Helse og rehabilitering ,- Kontakt- og samarbeidsforum Asylmottak, enslige mindreårige. Naturskole Oppstart høsten ,- Skole Fellestiltak ,- Kultur og Fritid , ,- Sum tiltak ,- Finansiering Budsjettpost Effekt Ny ramme Felles reserver (jfr. s. 62) , ,- - Reserve til disposisjon Bruk av fondsavsetning - flyktningetilskudd (post ) Finansutgifter - Reduserte renteutgifter (netto) Sum finansierings-tiltak , , ,- Bofellesskap - Unge i etableringsfasen Kommunestyret ber rådmannen iverksette et forprosjekt med sikte på å etablere et nytt bofellesskap for unge med behov for tilrettelagte tjenester og bolig med heldøgnsbemanning. Boligene forutsettes bygget ferdigstilt senest i Prosjektet innarbeides i økonomiplan gjennom budsjettprosessen, våren Det vises for øvrig til gjeldende Helse- og sosialplan og til Strategidokument Bokollektiv funksjonshemmede, nov

27 Sak 155/08 GEBYRER FOR SAKSBEHANDLING AV MINDRE AVLØPSANLEGG VED SØKNADER OM UTSLIPPSTILLATELSE Kommunestyret vedtar et gebyr på kr. for behandling av søknader om utslippstillatelse fra mindre avløpsanlegg. Hjemmelen er kommunal forskrift, vedtatt , om gebyrer for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg.

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.11.2005 Tid: 09.00 Avsluttet: 13.15

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.11.2005 Tid: 09.00 Avsluttet: 13.15 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.11.2005 Tid: 09.00 Avsluttet: 13.15 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget, Gunn R. Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils Amund Røhne

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Stange rådhus, kommunestyresalen (budsjettmøte) Møtedato: 15.12.2004 Tid: Kl. 12.00 (NB: Merk Tiden)

MØTEINNKALLING. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Stange rådhus, kommunestyresalen (budsjettmøte) Møtedato: 15.12.2004 Tid: Kl. 12.00 (NB: Merk Tiden) MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Stange rådhus, kommunestyresalen (budsjettmøte) Møtedato: 15.12.2004 Tid: Kl. 12.00 (NB: Merk Tiden) Eventuelt forfall meldes til telefon 62 57 36 80 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Journalnr. Side Tittel 0137/05 05/03762 BETALINGSSATSER FOR BARNEHAGER I STANGE KOMMUNE 2006 1082-1083

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Journalnr. Side Tittel 0137/05 05/03762 BETALINGSSATSER FOR BARNEHAGER I STANGE KOMMUNE 2006 1082-1083 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 30.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til telefon 62 57 36 80 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

universell utforming v/ HR Prosjekt AS Sak 3/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

universell utforming v/ HR Prosjekt AS Sak 3/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 ORIENTERINGER: Helse- og mestringsboliger universell utforming v/ HR Prosjekt AS Sak 3/15 Sakstittel: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Kommunestyret vedtar

Detaljer

Sak 47/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

Sak 47/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 Sak 47/15 Sakstittel: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Kommunestyret vedtar Skaun kommunes budsjett for 2016, og økonomiplan for perioden 2016-2019 med de

Detaljer

Fastsettelse av kommunale avgifter, gebyrer, egenbetalingssatser m.v. for 2014

Fastsettelse av kommunale avgifter, gebyrer, egenbetalingssatser m.v. for 2014 Kvinesdal kommune Fastsettelse av kommunale avgifter, gebyrer, egenbetalingssatser m.v. for 2014 Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2013/529 16834/2013 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato:

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/897-14601/2014 Saksbehandler: Jan Martin Kaarigstad Dato: 04.11.2014 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Lyngdal formannskap 20.11.2014 72/14

Detaljer

Posten dugnadsbaserte fellestiltak opprettholdes. Driftsutvalget kan omdisponere et eventuelt mindreforbruk.

Posten dugnadsbaserte fellestiltak opprettholdes. Driftsutvalget kan omdisponere et eventuelt mindreforbruk. Formannskapets innstilling til kommunestyret &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& 1. Kommunestyret vedtar driftsbudsjettet for 2016 slik det framgår av budsjettskjema 1A og 1B. Posten dugnadsbaserte

Detaljer

Gebyrregulativ for vann og avløp

Gebyrregulativ for vann og avløp Kommunalteknisk kontor Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2011 64618/2011 2010/4293 231 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/139 Formannskapet 23.11.2011 11/168 Bystyret 08.12.2011 Gebyrregulativ

Detaljer

GEBYRER 2007 STANGE KOMMUNE. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart- og oppmåling Seksjonering Private planforslag

GEBYRER 2007 STANGE KOMMUNE. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart- og oppmåling Seksjonering Private planforslag STANGE KOMMUNE GEBYRER 2007 Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart- og oppmåling Seksjonering Private planforslag KOMMUNALE GEBYRER 2007 Vann: Eks. mva kr. Inkl. mva kr. Årsgebyr

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.11.2015 09:00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.11.2015 09:00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.11.2015 09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Anne Synnøve Østensen : Mari Nerjordet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 GEBYRREGULATIV 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar Gebyrregulativ for Dønna kommune 2016 med følgende endringer

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Følgende fra administrasjonen møtte: Svein Setekleiv, Øystein Bråstad, Rune Kvikshaug-Thaule, Marin Castberg

FROLAND KOMMUNE. Følgende fra administrasjonen møtte: Svein Setekleiv, Øystein Bråstad, Rune Kvikshaug-Thaule, Marin Castberg FROLAND KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 08:30-13:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Vidar Bjørkli

Detaljer

(IKKE RØR DENNE LINJE)

(IKKE RØR DENNE LINJE) GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 14/1037 Sakstittel: BUDSJETT/HP 2015-2018 FSKs innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Budsjett 2015/Handlingsprogram 2015

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 129/14 Formannskapet 25.11.2014 106/14 Kommunestyret 10.12.2014

Saksnr: Utvalg: Dato: 129/14 Formannskapet 25.11.2014 106/14 Kommunestyret 10.12.2014 Kvinesdal kommune VEDTAK - Saksframstilling og behandling er tatt ut av dette dokumentet FASTSETTELSE AV KOMMUNALE AVGIFTER, GEBYRER, EGENBETALINGSSATSER M.V. FOR 2015 Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.:

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2009. For

GEBYRREGULATIV 2009. For LARDAL KOMMUNE GEBYRREGULATIV 2009 For Byggesak, Delingssaker, Regulering, Oppmåling, Feiing og tilsyn, Konsesjonssaker, Delingssaker etter jordlova, Fellingsavgift for vilt, Kommunaltekniske tjenester,

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret den 8. april 2003 i medhold av lov av 31. mai 1974 nr 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og Miljøverndepartementets

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Informasjon (les innstillingen slik): Punkt 1-12 er rådmannens opprinnelige innstilling. Punkt 13-23 er endringer som formannskapet foreslår. Eksempel: Rådmannens forslag

Detaljer

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksgang: Utvalg LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Vår saksbehandler Roger Bratland Kirsti Hoff Dato 20.11.12 Unntatt offentlighet.: Referanse Offentlighetslovens Kommunelovens Møtedato Formannskap 29.11. Kommunestyre

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I OVERHALLA KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I OVERHALLA KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I OVERHALLA KOMMUNE Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Overhalla kommune 1 Vedtatt av kommunestyret i sak xx/xx, den xx.xx.2011 med hjemmel i Lov om kommunale vass-

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Gebyrregulativ Teknisk Drift

Gebyrregulativ Teknisk Drift 1 Gebyrregulativ Teknisk Drift Vann, avløp og septik 2015 Generelle bestemmelser side 2 Tilknytning side 4 Kommunalt vann og avløp side 5 Private avløpsanlegg side 6 Melhus er en mangfoldig kommune der

Detaljer

Regulativ for Kommunale gebyr. Sør-Varanger kommune

Regulativ for Kommunale gebyr. Sør-Varanger kommune Regulativ for Kommunale gebyr Sør-Varanger kommune Administrative tjenester Helse og omsorgstjenester Kultur og oppveksttjenester Feiing Vann, avløp og renovasjonsgebyrer Vedtatt av kommunestyret 11.12.2013

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: : Rådmann Rannveig Mogren, Gunhild Kveine, Lars Erik Lunde, Brit-Olli Nordtømme, Marit B Homb.

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: : Rådmann Rannveig Mogren, Gunhild Kveine, Lars Erik Lunde, Brit-Olli Nordtømme, Marit B Homb. Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 22.11.2011 09:00-00:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.05.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 10.00

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.05.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 10.00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.05.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 10.00 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Gunn Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Aud Karin Furlund

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28)

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2014 Behandling: Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Lena Karlsen (H) presenterte budsjettforslag på vegne av H, SP,

Detaljer

Gebyrregulativ for Teknikk og næring

Gebyrregulativ for Teknikk og næring Trøgstad kommune Gebyrregulativ for Teknikk og næring 1. Kommunale gebyrer, eiendomsskatt og utleie Alle priser er oppgitt eks mva. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx RENOVASJON - merverdiavgift kommer

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise.

ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise. ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise. Sak 5/14 MELDINGER - RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 21.11.2014 Meldingene ble referert

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2015-2018, med følgende endringer:

1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2015-2018, med følgende endringer: Forslag til vedtak, FRP 1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2015-2018, med følgende endringer: tiltak funksjon DRIFT 2015 2016 2017 2018 FIN01 800 Ingen endringer i

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 03.09. 2003 i sak K-047-03, i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vannog

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret den 10.11.2004 med hjemmel i lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Vedtatt i kommunestyret den 10.11.2004 med hjemmel i lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av Vedtatt i kommunestyret den 10.11.2004 med hjemmel i lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10 januar 1995, sist endret 13 juli 2000. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 09.12.2010 12.00. : Jan Erik Kristiansen, Anne Helene Sagbakken

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 09.12.2010 12.00. : Jan Erik Kristiansen, Anne Helene Sagbakken Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 09.12.2010 12.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Jan Erik Kristiansen,

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Linda M. Torgersen, Knut Erik Kjemperud. Styre/råd/utvalg: Eldrerådet Møtedato: 10.11.

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Linda M. Torgersen, Knut Erik Kjemperud. Styre/råd/utvalg: Eldrerådet Møtedato: 10.11. SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Eldrerådet Møtedato: 10.11.2015 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Truls E. Halsteinrud Medlem Helga Fragått Medlem

Detaljer

Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar vedlagte gebyrforskrift Kommunale priser og gebyrer 2015, gjeldende fra 01.01.2015.

Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar vedlagte gebyrforskrift Kommunale priser og gebyrer 2015, gjeldende fra 01.01.2015. Nord-Odal kommune Arkiv: FE - 231, TI - &00 ArkivsakID: 15/2298-1 Saksbehandler: Ellisiv Hovig Dato: 18.10.2015 Saksframlegg Priser og gebyrer - kommunale tjenester 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

2. Det kommunale skattøret og formueskatten for 2012 skal være lovens maksimalsatser.

2. Det kommunale skattøret og formueskatten for 2012 skal være lovens maksimalsatser. Saksprotokoll saksnr. 126/2011 i Formannskapet - 01.12.2011 Behandling Følgende dokumenter ettersendt og/eller utdelt i møtet: - Budsjettinnspill fra HOU (ettersendt pr. e-post 28.11.11) - Avtale om erverv

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 21.04.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 13.10

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 21.04.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 13.10 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 21.04. Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 13.10 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Gunn Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils Røhne Helge Bjørnsen

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 13/9974 Arkiv sakid.: 13/2301 Saksbehandler: Gunnar Sveen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 13/9974 Arkiv sakid.: 13/2301 Saksbehandler: Gunnar Sveen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 13/9974 Arkiv sakid.: 13/2301 Saksbehandler: Gunnar Sveen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 113/13 FORMANNSKAP Dato: 25.11.2013 031/13 ELDRERÅDET

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem

MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 12.11.2012 Tid: 15.00 Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Sigmund Snøløs Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING Aurskog-Høland kommune TID: 17.11.2014 kl. 18:00 STED: VESTSTUA MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre i medhold av Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og Forskrift om begrensning av forurensning av 01.06.2004 kap. 16,

Detaljer

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: Sirdal kommune Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 14/135 Formannskapet 13.11.2014 14/32 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik)

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik) Økonomiplan -2018 GEBYR VAR (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av mføring av vann, innsamling og rensing av avløpsvann, innsamling og mottak av avfall,

Detaljer

TAKSTER FOR EIENDOMSSKATT OG KOMMUNALE GEBYR GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2010 HALDEN KOMMUNE

TAKSTER FOR EIENDOMSSKATT OG KOMMUNALE GEBYR GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2010 HALDEN KOMMUNE TAKSTER FOR EIENDOMSSKATT OG KOMMUNALE GEBYR GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2010 HALDEN KOMMUNE **************************************************************** OBS! I tillegg til vann-, avløps-, feie- og avfallsgebyr

Detaljer

1. Vann- og avløpsgebyr inkl. spredt avløp side. 2. Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg side. 3. Avfallsgebyr side

1. Vann- og avløpsgebyr inkl. spredt avløp side. 2. Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg side. 3. Avfallsgebyr side BUDSJETT 2009 PRISLISTE Kommunale tjenester, avgifter og husleier 1. Vann- og avløpsgebyr inkl. spredt avløp side 2. Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg side 3. Avfallsgebyr side 4. Gebyr etter

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MÅLSELV KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MÅLSELV KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 20.12. 2001, med endringer vedtatt i kommunestyret den 21.06.07 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lardal kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lardal kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lardal kommune vedtatt av kommunestyret den 21.12.2000 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 16.11.2010 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 16.11.2010 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 16.11.2010 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Karin Kvisten, Anne

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune 1 Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune 2 Innhold I Generell bestemmelser... 3 1 Forskriftens formål... 3 2 Forskriftens virkeområde... 3 3 Definisjoner... 3 II Vann- og avløpsgebyrer...

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

5.0 Gebyrer og betalingssatser Rådmannens forslag 2012 2011 2012

5.0 Gebyrer og betalingssatser Rådmannens forslag 2012 2011 2012 5.0 Gebyrer og betalingssatser Rådmannens forslag 2012 2011 2012 Tjeneste/Betalingsgrunnlag Beløp Mva Total Beløp Mva Total KOPIERING * Ensidig kopi 2,40 0,60 3,00 2,40 0,60 3,00 * Tosidig kopi 2,40 0,60

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER vedtatt av kommunestyre den 16. desember 2003 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10. januar 1995,

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Styre/råd/utvalg: Ungdomsrådet Møtedato: 12.11.2015

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Styre/råd/utvalg: Ungdomsrådet Møtedato: 12.11.2015 SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Ungdomsrådet Møtedato: 12.11.2015 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Navn Forfall Møtt for Vegard Klev Henriette Nordheim X Stina Vinnord Ida Aasen Øverby

Detaljer

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429750 Kommunal forskrift for vann og avløpsgebyrer Vedtatt av kommunestyret i Klepp kommune den 22. mars.2010 med hjemmel i Lov om kommunale

Detaljer

119/14 Formannskapet 25.11.2014 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Sel Ungdomsråd Driftsutvalget Kommunestyret

119/14 Formannskapet 25.11.2014 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Sel Ungdomsråd Driftsutvalget Kommunestyret Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2014/939-25 Arkiv: 145 Saksbehandler: Elin Teigmoen Dato: 18.11.2014 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 119/14 Formannskapet 25.11.2014 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

FARSUND KOMMUNE. Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/62 29.11.2011 Kommunestyret. Budsjett 2012. Administrasjonens forslag til vedtak:

FARSUND KOMMUNE. Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/62 29.11.2011 Kommunestyret. Budsjett 2012. Administrasjonens forslag til vedtak: FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/1659 Arkivkode: 151 Saksbehandler: August Salvesen Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/62 29.11.2011 Kommunestyret Budsjett 2012 Administrasjonens forslag til vedtak:

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14 Arkivsak: 14/602 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2015-2018, økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 - Formannskapets innstilling

Detaljer

Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Narvik kommune. Gjeldene fra 01.01.2010

Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Narvik kommune. Gjeldene fra 01.01.2010 Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Narvik kommune Gjeldene fra 01.01.2010 VI GJØR NARVIK RENERE Fastsatt av bystyret i Narvik kommune den 21.12.09 i sak 145/09 i medhold av lov om kommunale

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 INNSTILLING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Handlings og økonomiplanen vedtas i samsvar med framlagt del 1 og del 2. 2. Som budsjett vedtas driftsrammer

Detaljer

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg Gebyrer 2014 Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg KOMMUNALE GEBYRER 2014 Vann: Eks.mva kr Inkl. mva kr Årsgebyr:

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Glåmdal interkommunale vann- og avløpsselskap Behandlet og vedtatt i styremøte av 30.08.2006 Vedtatt i representantskapet av 30.08.2006 I. GENERELLE BESTEMMELSER GIVAS

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 12.12.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 12.12.2013 09.00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 12.12.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall : Skriftlig : Tormod Rognlien Inge Jostein Findalen kom til sak 66.

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Regulativ for Kommunale gebyr. Sør-Varanger kommune

Regulativ for Kommunale gebyr. Sør-Varanger kommune Regulativ for Kommunale gebyr Sør-Varanger kommune Administrative tjenester Helse og omsorgstjenester Kultur og oppveksttjenester Feiing Vedtatt av kommunestyret 12.12.2014 Gjeldende fra 01.01.2015 Innhold

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2012/2204-3 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 03.11.2012 Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Helse- og omsorgskomiteen

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE - 1 - FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE vedtatt av Trøgstad kommunestyre den 17.03.2009 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og forskrift om kommunale vann- og

Detaljer

Agdenes Kommune Gebyrregulativ for vann og avløp for 2015

Agdenes Kommune Gebyrregulativ for vann og avløp for 2015 Agdenes Kommune Gebyrregulativ for og avløp for 2015 Vedtatt i kommunestyret 15.12.2010 i sak 58/10 med ikrafttredelse fra 01.01.2011. Siste endringer 17.12.2014 i sak 63/14 med virkning fra 01.01.2015

Detaljer

ØYER KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER

ØYER KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER ØYER KOMMUNE FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ØYER KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den 25.11.2004 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift

Detaljer

Avgifter for vann og kloakk 2014

Avgifter for vann og kloakk 2014 Avgifter for vann og kloakk 2014 ÅRSAVGIFTER Årsavgiften for vann settes til kr.12,- pr.m 3 målt eller stipulert vannforbruk. Prisen omfatter både abonnementsgebyr og forbruksgebyr. Årsavgiften for kloakk

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018:

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018: Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018: Formannskapets innstilling til kommunestyret 11.12.14: Rådmannens innstilling med følgende endringer er dermed vedtatt: Formannskapet vedtar rådmannens forslag til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.11.2009 Tid: 13.30

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.11.2009 Tid: 13.30 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.11.2009 Tid: 13.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm Roy-Willy Hansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: OBS! Mehamn Arctic Hotell Møtedato: 27.06.2007 Tid: Kl 09:00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: OBS! Mehamn Arctic Hotell Møtedato: 27.06.2007 Tid: Kl 09:00 Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: OBS! Mehamn Arctic Hotell Møtedato: 27.06.2007 Tid: Kl 09:00 0010/07 GAMVIK KOMMUNES BUDSJETT FOR 2007 Innstilling: 1. Kommunestyret vedtar vedlagte

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 14/70 20.11.2014 Kommunestyret

Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 14/70 20.11.2014 Kommunestyret FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2014/2648 Arkivkode: 151 Saksbehandler: August Salvesen Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 14/70 20.11.2014 Kommunestyret Budsjett 2015 og økonomiplan for 2016-2018 Administrasjonens

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR Kommunestyret

MØTEINNKALLING FOR Kommunestyret GRIMSTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR Kommunestyret Møtedato: 17.12.09 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Representantene innkalles herved til møtet. Forfall bes meldt snarest mulig til telefon 37250300

Detaljer

Forslag pr 7.5.2013 til endret FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NANNESTAD KOMMUNE

Forslag pr 7.5.2013 til endret FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NANNESTAD KOMMUNE 1 Forslag pr 7.5.2013 til endret FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NANNESTAD KOMMUNE Fastsatt i Nannestad kommunestyre den xx.yy.20zz, med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 27.11.2007 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Teknisk utvalg gífffí

Teknisk utvalg gífffí f>/q lide (C MØTEPROTOKOLL p X3 Teknisk utvalg gífffí Dato: 03.11.2015 kl. 9:00-14:30 Sted: Nes kommunehus, møterom teknisk Arkivsak: 15/01240 Møtende Nils Rodegård (Nes bygdeliste), Rune Owrenn Ihle (H),

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 06.03.2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE Gjelder fra 01.01.2009. Vedtatt av Trysil kommunestyre den 16.12.2009 i medhold 3 i lov av 31. mai 1974 nr 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter,

Detaljer

Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016

Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016 Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016 Vedtak kommunestyret10.12.2015 sak 124/15: 1.Eiendomsskatt for 2016: I henhold til Eigedomsskattelova (Eskl) 2vedtar Audnedal kommune å skrive ut eiendomsskatt

Detaljer

Vedlegg 22. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2012 Virkning fra 1.1.2012

Vedlegg 22. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2012 Virkning fra 1.1.2012 Vedlegg 22 ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2012 Virkning fra 1.1.2012 Programområde 01 Barnehager Inntektsintervall: Inntil 2,5G kr 590 kr 650 Fra 2,5G til 4G (tidligere 6G) kr 1 900 kr

Detaljer

Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018 tilleggsinnstilling. Endelig behandling

Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018 tilleggsinnstilling. Endelig behandling ASKER KOMMUNE L.nr.: 70631/14 S.nr.: 13/6718 Arkivnr.: 143// Dato: 13.11.2014 Saksbeh.:Randi Sandli Utvalg Formannskapet Møtedato 11.11.2014 Utvalgssak 175/14 Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer