FORMANNSKAPETS INNSTILLINGER KOMMUNESTYRETS MØTE 18. DESEMBER 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORMANNSKAPETS INNSTILLINGER KOMMUNESTYRETS MØTE 18. DESEMBER 2008"

Transkript

1 Til alminnelig gjennomsyn i 14 dager fra og med FORMANNSKAPETS INNSTILLINGER TIL KOMMUNESTYRETS MØTE 18. DESEMBER 2008 Årsbudsjett 2009 økonomiplan Betalingssatser og gebyrer for 2009

2 Sak 129/08 Sakstittel: BETALINGSSATSER I BARNEHAGER I STANGE KOMMUNE Følgende betalingssatser for barnehageplass godkjennes f.o.m : Heldagsplass inntil 9 timer pr. dag 5 dg./u kr 2.330,- pr. bet. termin/25.630,- pr. år Ev. andre oppholdstider pr. dag beregnes forholdsmessig. Ved delte plasser betales i % av hel plass: 2 dager pr. uke: 50 % av hel plass Alt. 2/3 dager pr. uke: 60 % av hel plass 3 dager pr. uke: 70 % av hel plass 4 dager pr. uke: 85 % av hel plass 1. I tillegg til de ordinære betalingssatser kommer matpenger med kr 170,- pr. bet. termin for heldagsplass inntil 9 timer pr. dag 5 dg./u. Matpenger beregnes forholdsmessig, lik ordinær foreldrebetaling. 3. Barnehageplasser som følger skoleruta betales med 10 terminer pr. år. De øvrige barnehageplassene betales med 11 terminer pr. år. 4. Søskenmoderasjon i kommunale og private barnehager beregnes som følger: For barn nr. 2 (nest eldste) gis det en reduksjon på 30 %. For barn nr. 3, 4 osv. gis det en reduksjon på 50 %. Søskenmoderasjonen gjøres gjeldende uavhengig av om barna går i ulike barnehager. Ved beregning av søskenmoderasjon ses barnehageplass og SFO-plass i sammenheng. 5. Ved salg av enkeltdager godkjennes følgende betaling pr. dag: Heldagsplass inntil 9 timer pr. dag kr 160,- pr. dag

3 Sak 130/08 1. Kommunestyret vedtar følgende betalingssatser for de kommunale skolefritidsordningene fra : TYPE PLASS BETALINGSSATS 5 dager/uke kr pr. termin / kr pr. år 100 % 4 dager/uke kr pr. termin / kr pr. år 85 % 3 dager/uke kr pr. termin / kr pr. år 70 % 2 dager/uke kr pr. termin / kr pr. år 50 % 1 dag/uke kr. 645 pr. termin / kr pr. år 30 % 2. I tillegg til ordinære betalingssatser kommer mat/tur penger. TYPE PLASS MAT/TUR PENGER 5 dager/uke kr. 130 pr. termin / kr pr. år 100 % 4 dager/uke kr. 110 pr. termin / kr pr. år 85 % 3 dager/uke kr. 91 pr. termin / kr pr. år 70 % 2 dager/uke kr. 65 pr. termin / kr. 715 pr. år 50 % 1 dag/uke kr. 40 pr. termin / kr. 429 pr. år 30 % 3. Det betales for 11 terminer pr. år. 4. Søskenmoderasjon beregnes som følger: For barn nr. 2 (nest eldst) gis en reduksjon på 30%. For barn nr. 3, 4 osv. gis det en reduksjon på 50%. Ved beregning av søskenmoderasjon ses barnehage og SFO-plass i sammenheng. 5. Ved salg av enkeltdager godkjennes følgende betaling pr. dag: TYPE PLASS BETALINGSSATS Morgen kr. 50 Ettermiddag kr. 100 Hel dag kr. 150

4 Sak 131/08 Sakstittel: BETALINGSSATSER STANGE BIBLIOTEK 2009 Utleie av rom og lokaler i Stange bibliotek prisjusteres i tråd med nedenstående oppsett, og de nye prisene gjøres gjeldende fra : Pris for leie av Tidsrom Merknad lokaler Ikke billettarr. Billettarr. Malungen 0-3 t t 230 En dag 330 Rasen og Rotlia 0-3 t 230 * 3-6 t 330 * En dag 440 * Datalesesalene 0-3 t * 3-6 t * En dag * Datalesesal 1 og t * 3-6 t * En dag * Grevskapet 0-3 t * 3-6 t * En dag * Arr. med kjøkken * Priser kan forhandles.

5 Sak 132/08 Sakstittel: BETALINGSSATSER STANGE KULTURSKOLE Elevavgiftene i Stange kulturskole fastsettes fra i tråd med nedenstående oppsett: a. Instrumentundervisning: kr pr år b. Gruppeaktiviteter: kr pr år 2. Søskenmoderasjonen videreføres med 50 % rabatt fra og med plass nr Instrumentleie: kr 340 pr år/kr 170 pr halvår 4. Timepris ved salg til korps: kr 115

6 Sak 133/08 Sakstittel: BETALINGSSATSER STANGE ROCKEVERKSTED 2009 Det vedtas følgende betalingssatser i Stange rockeverksted for 2009: 1. Deltakeravgift på Rockeverkstedet: kr 600,- pr år. 2. Studioleie for skoleelever: kr 35,- pr time. 3. Studioleie for andre: kr 120,- pr time.

7 Sak 134/08 Sakstittel: BETALINGSSATSER FOR UNGDOMSHUSET I OTTESTAD OG STANGE UNGDOMSKAFE Utleie av ungdomshuset i Ottestad og Ungdomskafeen på Stange til kommersielle formål, eller til arrangement rettet mot andre målgrupper enn barn/ungdom, får en leiepris på kr 810,- pr dag/kveld. 2. Leietakere som kvalifiserer for leiefritak, betaler kr 270,- for ekstra renhold. 3. Prisene gjøres gjeldende fra

8 Sak 135/08 Sakstittel: BETALINGSSATSER FOR UTLEIE AV RASEN FERIESTED OG LEIRSKOLE 2009 Vedtak: Følgende nye satser anvendes for utleie av Rasen feriested og leirskole fra : Sted Mennesker med psykisk utviklingshemming fra Hedmark/ Oppland Pr. døgn for målgruppe: Skoleelever /barnehagebarn fra Stange kommune Andre Mennesker med utviklingshemming fra Hedmark/Oppla nd Pr. helg for målgruppe: Skoleelever /barnehagebarn fra Stange kommune Andre Mennesker med utviklingshemming fra Hedmark/ Oppland Pr.uke for målgruppe: Skoleelever/ barnehagebarn fra Stange kommune Andre Guristua 490,- *) 760,- 865,- *) 1.195, ,- *) 2.390,- Guristua + 650, , , , , ,- Albertstua Albertstua 490,- 760,- 865, , , ,- Sørholte 380,- 490,- 595,- 870,- 920, ,- Kjeverud 435,- 600,- 700,- 980, , Speiderhytta 490,- 760,- 865, , , ,- Ett telt/utedo 0,- 135,- 0,- 185,- 0,- 490,- Flere telt/utedo 0,- 435,- 0,- 650,- 0,- 920,- Dusjer/doer 165,- 385,- 270,- 490,- 380,- 600,- Kjøkken Kjøkkenet leies ikke lenger ut, da det fungerer som laboratorium for skolene Mostu Denne hytta leies ikke ut, den disponeres ene og alene av skoler og barnehager i Stange, samt som lager Skoler og barnehager i Stangte kommune betaler ikke for opphold på Rasen under skoleåret. Albertstua er forbeholdt mennesker med funksjonshemminger.

9 Sak 136/08 Sakstittel: GRAVFESTEAVGIFTEN FOR 2009 Gravfesteavgiften for Stange kommune fastsettes til kr for enkeltgrav og en festeperiode på 20 år f.o.m. 1. januar 2009.

10 Sak 137/08 Sakstittel: GEBYR FOR AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING FOR 2009 Kommunestyret vedtar å beholde gebyr for ambulerende skjenkebevilling på samme nivå som 2008 fra , jf Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv Gebyret er kr 250,- pr arrangement.

11 Sak 138/08 Sakstittel: BETALINGSSATSER FOR SEKSJONERING, KART- OG OPPMÅLINGSARBEIDER FOR Kommunestyret vedtar de vedlagte betalingssatser for kart- og oppmålingsarbeider i Prisene økes med 4,5 % for Hjemmel er delingsloven Kommunestyret vedtar gebyrer etter lov om seksjonering i henhold til vedlagte betalingsregulativ. Gebyrene er hjemlet i seksjoneringsloven 7.

12 Sak 139/08 Sakstittel: BETALINGSREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING OG TILSYN FOR 2009 Kommunestyret vedtar vedlagte betalingsregulativ for gebyrer i henhold til plan- og bygningsloven 109 for Prisene økes med 4 % for 2009.

13 Sak 140/08 Sakstittel: BETALINGSSATSER FOR LANDBRUKSFORVALTNINGEN Kommunestyret vedtar betalingssatser 2009 for tjenester som utføres ved landbruksforvaltningen slik som det framgår nedenfor: Type tjeneste Gebyr 2007 Konsesjonssaker Gebyr i henhold til statlige forskrifter, 3 o/oo av første mill. av kjøpesum og 2 o/oo av overskytende del: Min. kr 750,- og maks. kr ,- Delingssaker Gebyr i henhold til statlige forskrifter: Kr. 750,- Gjødselplaner Grunnsats: Tillegg for hvert skifte: Drift med husdyrgjødsel: Kr. 350,- Kr. 45,- Kr. 100,- Diverse tjenester Nivellering og grøftestikking: Erstatningsberegninger: Taksering av fast eiendom: Driftsplaner i jordbruket: Forpaktningsskjønn: Andre tjenester som det er naturlig å ta betalt for: Timepris: Pr. time Kr. 450,-

14 Sakstittel: VANNGEBYRER Årsgebyr for vann: Fast abonnementsgebyr kr. pr. enhet. Variabelt forbruksgebyr - kr 13,81 pr. m Tilknytningsgebyr Liten boenhet under 70 m2 BRA kr. Stor boenhet over 70 m2 BRA kr. Fritidsbolig pr. enhet kr. Alle øvrige bygg kr.85 pr. m2 BRA Sak 142/08 For landbruksbygg, industriproduksjonslokaler og alle typer isolerte lager - 20 % av kr.85,- pr. m2 BRA. I tillegg kommer merverdiavgift etter gjeldende satser. Prisen innebærer bruk av bundet fond for vann med kr ,-. Prisene er fastsatt i henhold til lov om kommunale vass- og kloakkavgifter med tilhørende lokale og sentrale forskrifter og rundskriv.

15 Sakstittel: VANNMÅLERLEIE 2009 Sak 143/08 1. Kr. 115,- for vanlig vannmåler. 2. Kr. 246,- for store målere. 3. Kr. 491,- for ekstra store målere. 4. For eldre og helt spesielle målere blir prisen den samme som i For nye og større målere vedtas prisen av rådmannen ut fra innkjøpspris og normal avskrivningstid. I tillegg kommer merverdiavgift etter gjeldende satser. Det brukes kr. av bundet fond for vannmålere for å dempe pris. For abonnenter som ikke innleverer avlesningskort to år på rad beregnes et gebyr på kr 690,- med tillegg av merverdiavgift.

16 Sakstittel: AVLØPSGEBYRER 2009 Sak 144/08 1. Årsgebyr for avløp Fast abonnementsgebyr 300 kr. pr. enhet Variabelt forbruksgebyr kr 19,81 pr m Tilknytningsgebyr Liten boenhet under 70 m2 BRA kr. Stor boenhet over 70 m2 BRA kr. Fritidsbolig pr. enhet kr. Alle øvrige bygg 145 kr. pr. m2 BRA For landbruksbygg, industriproduksjonslokaler og alle typer isolerte lager 20 % av 145 kr. pr. m2 BRA. I tillegg kommer merverdiavgift etter gjeldende satser. Prisen på årsgebyret innebærer at det brukes kr ,- av bundet fond for avløp. Prisene er fastsatt i henhold til lov om kommunal vass- og avløpsavgifter med tilhørende sentrale og lokale forskrifter og rundskriv.

17 Sak 145/08 Sakstittel: RENOVASJONSGEBYRER 2009 Kommunestyret vedtar følgende gebyrer: Størrelse/tjenestetype: Pris 1. Lav sats pr. boenhet 1 130,00 2. Mellomsats pr.boenhet 1 604,00 3. Stor sats pr. boenhet 2 464, liter beholder 4 159, liter beholder 7 725,00 6. Ekstra sekk pr. stk 34,00 7. Henting av dunk/sekk på eiendom pr. meter 16,00 8. Våtorganisk beholder 80 liter uten øvrig abonnement 339,00 9. Fradrag for godkjent egenbehandling av matavfall pr. boenhet 339, Årsgebyr for fritidsbolig som er tilknyttet kommunal ordning 570, Årsgebyr for tilsyn med godkjent privat ordning for hytterenovasjon 3 000, Saksbehandlingsgebyr for godkjenning av søknad om privat ordning for hytterenovasjon 5 000,00 For å oppnå disse prisene brukes det i 2009 kr ,- av inneståend fond. Merverdiavgift etter gjeldende satser kommer i tillegg på prisene foran. Frivillig papirinnsamling: Pris 1. Henting av papir 140 L 325,00 2. Henting av papir 240 L 431,00 3. Henting av papir 370 L 707,00 4. Henting av papir 770 L 1456,00 5. Serviceabonnement for frivillig papirinnsamling kr.pr.meter 8,00 Besøk gjenvinningsstasjon Restavfall Pris 50 pr kvart kubikkmeter Merverdiavgift etter gjeldende satser er inkludert i prisene foran for frivillig papirinnsamling.

18 Sak 146/08 Sakstittel: GEBYRER FOR SEPTIKRENOVASJON Boliger med WC tilknyttet slamavskiller kr. 862,00 2. Boliger uten WC tilknyttet slamavskiller kr. 431,00 3. Fritidseiendommer kr. 431,00 4. Tømming av tett tank pr. kbm. kr. 157,00 5. For store slamavskillere kan rådmannen fastsette gebyr ut fra priser fra renovatør og levert mengde til HIAS. Merverdiavgift etter gjeldende satser kommer i tillegg. For eiendommer med to eller flere boenheter tilknyttet en vanlig slamavskiller, kan det gis inntil 40 % avslag i gebyr for ekstra boenheter. De nye prisene innebærer at det brukes kr. av bundet fond for septikrenovasjon.

19 Sak 147/08 Sakstittel: FEIE- OG TILSYNSGEBYRER 2009 Kommunestyret vedtar følgende feiegebyr for 2009: Antall pipeløp Årlig feiing+ Feiing hvert 2.år + Feiing hvert 4.år + tilsyn tilsyn hvert 4.år tilsyn hvert 4.år hvert 4.år Ett pipeløp 435 kr. 290 kr. 218 kr. To pipeløp 725 kr. 435 kr. 290 kr. Tre pipeløp kr. 580 kr. 363 kr. Prisen for feiing av røykpiper og røykkanaler ved større fyringsanlegg fastsettes etter medgått tid med tillegg av biomkostninger. Prisen for ekstrafeiing utenom lovbestemt feiing eller feiing av fritidsboliger er 290 kr. pr. gang med tillegg av reiseutgifter. Prisen for ekstra tilsyn av fyringsanlegg er 580 kr. pr. gang med tillegg av reiseutgifter. Prisen for tilleggsytelse med å fjerne blanksot betales etter medgått tid. De nye prisene innebærer at det brukes kr.av bundet fond for feiing. I tillegg kommer merverdiavgift etter gjeldende satser.

20 Sak 148/08 Sakstittel: FELLINGSAVGIFT FOR HJORTEDYR 2009 På bakgrunn av Stortingets budsjettvedtak for 2008 fastsettes fellingsavgiften for hjortevilt i Stange slik for 2009: Elg: Voksen kr. 465,- Kalv 270,- Hjort: Voksen kr. 350,- Kalv: 210,- Innkreving av fellingsavgifter utføres av kommunens økonomiavdeling på grunnlag av rapporterte skutte dyr. Manglende innbetaling følges opp av kommunens økonomiavdeling.

21 Sak 149/08 Sakstittel: BETALINGSSATSER FOR TJENESTER INNENFOR MILJØRETTET HELSEVERN Betalingssats for tjenester innen miljørettet helsevern som gis som bistand fastsettes til kr. 410,- pr.time.

22 Sak 150/08 Sakstittel: BETALINGSREGULATIV PRIVATE PLANFORSLAG 2009 Betalingsregulativ for private planforslag 2009 vedtas i samsvar med rådmannens forslag.

23 Sak 152/08 Sakstittel: STANGE KIRKELIGE FELLESRÅD. FORSLAG TIL BUDSJETT FOR DRIFT OG INVESTERINGER. 1. Stange kommunestyre bevilger en rammeoverføring på kr til Stange kirkelige fellesråds driftsbudsjett for Merbevilgningen ut over opprinnelig ramme på kr dekkes av reserverte tilleggsbevilgninger. 3. Til investeringer stilles likeledes til disposisjon i 2009 totalt kr , fordelt med kr til rehabilitering kirkebygg, kr til investeringer i maskiner og kirker og kr til forprosjekt utvidelse av Ottestad kirkegård.

24 Sak 153/08 Sakstittel: BUDSJETT ØKONOMIPLAN Formannskapets innstilling til vedtak: Årsbudsjettet for 2009 a. Stange kommunes årsbudsjett for 2009 med vedlegg vedtas i samsvar med hovedoversikt for 2009 med en netto driftsutgift kr b. Driftsbudsjettet for 2009 fordeles som netto rammebevilgninger til virksomhetsområder. Rådmannen gis myndighet til å foreta en detaljert fordeling av rammebevilgningene på de enkelte virksomheters budsjettposter, i tråd med kommunestyrets prioriteringer og forutsetninger. c. Investeringer i budsjettet for 2009 på totalt kr , finansieres med låneopptak på kr , bruk av fond/egenkapital med kr Investeringsplanen med finansiering godkjennes. Rammen for nye låneopptak på kr til finansiering av kommunens investeringer i 2009 med den avdragstid som framgår av investeringsoversikten, godkjennes. d. Det tas opp lån i Husbanken på inntil 20,0 mill kroner i form av startlån, som videreformidles til aktuelle lånesøkere. e. I henhold til kommunens finansforvaltningsreglement har rådmannen myndighet til å oppta lån innenfor den vedtatte låneramme, og til å godkjenne lånebetingelsene, låneform og låneinstitusjon. f. Rådmannen gis myndighet til å inngå leasingavtaler for anskaffelse av maskiner, utstyr og transportmidler når dette dekkes innenfor vedtatte driftsbudsjettrammer. 1. Kommuneskatt Det kommunale skatteøre for personlige skatteytere økes fra 12,05% i 2008 til 12,80 % i Dersom Stortinget vedtar en ytterligere endring i det kommunale skattøren, endres kommunens satser tilsvarende. 2. Eiendomsskatt Det innføres ny øvre grense på 3G som grunnlag for beregning og behandling av søknader om fritak for eiendomsskatt i Stange. 3. Økonomiplanen for Stange kommunes økonomiplan for godkjennes. Det forutsettes en politisk gjennomgang og prioritering av tiltak for å sikre nødvendig balanse i økonomiplanen fra I overensstemmelse med vedtatt årshjul gjennomføres det en politisk prosess våren 2009 med sikte på å avklare nødvendige grep og prioriteringer.

25 ÅRSBUDSJETT 2009 Virksomhetenes rammer / totale driftskostnader, slik dette går fram av rådmannens budsjettframlegg for 2009 og økonomiplan , vedtas med følgende endringer: 1. Inntektene endres i forhold til rådmannens framlegg, slik: 1.1 Eiendomsskatt ny grense for fritak Jfr. vedtekter for eiendomsskatt, 14. Det innføres ny øvre grense på 3G som grunnlag for beregning og behandling av søknader om fritak for eiendomsskatt i Stange. Inntektsrammen fra eiendomsskatt 2009 settes etter dette til kroner: 17,6 mill. kroner (Anslag redusert inntekt: ,-) Grunnlaget for å kunne søke om fritak fra eiendomsskatt skal gjøres kjent på en aktiv og tydelig måte. Dette skal gjøres overfor befolkningen generelt, men overfor lavinntektsgruppene spesielt Stange kommunale Boligforetak utbytte Budsjettert utbytteøkning på kroner ,- strykes Finansinntekter / utgifter Det legges til grunn en forventet renteutvikling med en samlet rentenedgang på 0,5% for Dette gir en nettoeffekt for renteutgifter/renteinntekter på kroner ,- 2. Utgiftene endres, i forhold til rådmannens framlegg, slik: 2.1. Helse og rehabilitering Styrkes med kroner ,- Videreføre Forebyggende team for eldre. (jfr. s.55) 2009: Kroner , Kultur og Fritid Styrkes med kroner ,- Etablering av kontakt- og samarbeidsforum Asylmottak, enslige mindreårige. Lokalt samarbeid og tilrettelegging for tiltak, Tangen og Ottestad. Samlet økonomisk ramme opp til ,- 2009: Kroner ,-. (dekkes over fond, integreringstilskudd) 2.3. Skole Styrkes med kroner ,- Naturskole, Oppstart høsten 2009 (jfr. tidl Kst-vedtak, forprosjekt) Kroner: ,-

26 Tiltak Effekt Kapittel Ny ramme Eiendomsskatt ny grense ,- Frie disponible inntekter for fritak. (økes fra 2 til 3G) (redusert inntekt) ,- Stange kommunale boligforetak utbytte ,- (redusert inntekt) Finansinntekter utbytte fra kommunalt eide selskaper ,- Forebyggende team for eldre ,- Helse og rehabilitering ,- Kontakt- og samarbeidsforum Asylmottak, enslige mindreårige. Naturskole Oppstart høsten ,- Skole Fellestiltak ,- Kultur og Fritid , ,- Sum tiltak ,- Finansiering Budsjettpost Effekt Ny ramme Felles reserver (jfr. s. 62) , ,- - Reserve til disposisjon Bruk av fondsavsetning - flyktningetilskudd (post ) Finansutgifter - Reduserte renteutgifter (netto) Sum finansierings-tiltak , , ,- Bofellesskap - Unge i etableringsfasen Kommunestyret ber rådmannen iverksette et forprosjekt med sikte på å etablere et nytt bofellesskap for unge med behov for tilrettelagte tjenester og bolig med heldøgnsbemanning. Boligene forutsettes bygget ferdigstilt senest i Prosjektet innarbeides i økonomiplan gjennom budsjettprosessen, våren Det vises for øvrig til gjeldende Helse- og sosialplan og til Strategidokument Bokollektiv funksjonshemmede, nov

27 Sak 155/08 GEBYRER FOR SAKSBEHANDLING AV MINDRE AVLØPSANLEGG VED SØKNADER OM UTSLIPPSTILLATELSE Kommunestyret vedtar et gebyr på kr. for behandling av søknader om utslippstillatelse fra mindre avløpsanlegg. Hjemmelen er kommunal forskrift, vedtatt , om gebyrer for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg.

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015 3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015 Gebyrer og betalingssatser er satt opp i slik rekkefølge: Barnehager Barnehager Grunnskoleopplæring Pleie og omsorg Vann, avløp og renovasjon Fysisk planlegging,

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre 12.12.13 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2014 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 11.12.14 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2015 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg Gebyrer 2014 Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg KOMMUNALE GEBYRER 2014 Vann: Eks.mva kr Inkl. mva kr Årsgebyr:

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Formannskapets innstilling Utlagt til ettersyn 26.11.14 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 1 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 2 Innstilling i Formannskapet

Detaljer

Det gis søskenmoderasjon på 50 % for barn nr. 2, 3 osv. på de to ovenstående satser. Sporadisk kjøp av plass: En hel dag kr 217 En time kr 49

Det gis søskenmoderasjon på 50 % for barn nr. 2, 3 osv. på de to ovenstående satser. Sporadisk kjøp av plass: En hel dag kr 217 En time kr 49 Foreliggende forslag til budsjett for 2011 for Meløy kommune vedtas. I den forbindelse presiseres og vedtas følgende: 1. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4, videreføres i 2011 utskriving av eiendomsskatt

Detaljer

Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag 1. Felles 1.1. Gebyrer 1.1.1. Gebyrer med lovregulerte satser Ingen på fellesområdet. 1.1.2. Andre gebyrer pr. stk. Pr stk Kommunepin 105,00 107,00

Detaljer

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Vedtatt av Kommunestyret 8.12.14, k-sak 131/14 Rettet av Kommunestyret 23.2.15, k-sak 17/15 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/897-14601/2014 Saksbehandler: Jan Martin Kaarigstad Dato: 04.11.2014 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Lyngdal formannskap 20.11.2014 72/14

Detaljer

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018. (vedtatt av bystyret 18. des. 2014)

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018. (vedtatt av bystyret 18. des. 2014) 2015 BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018 (vedtatt av bystyret 18. des. 2014) FORORD Utover bystyrets konkrete vedtak ved behandlingen av økonomiplanen, er også andre vedtatte saker med budsjettmessige konsekvenser

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Tone Bood : Jan Toft

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12 GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 19.12.12 1 Gebyrregulativ 2013 Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 med ikrafttredelse fra 01.01.2013 VANN OG AVLØP Rammer for gebyrberegning Gebyrene

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester NAMDALSEID KOMMUNE Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015 betalingsregulativ for kommunale tjenester Rådmannens forslag utlagt til offentlig ettersyn 25.11.2014 Gebyr og betalingssatser, Tjenesteområder

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte

BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte 14/2039-1 231 BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte Innholdsfortegnelse I BARNEHAGE... 3... 3 II PLEIE OG OMSORG... 4... 4... 4... 4... 4... 4 III TEKNISKE TJENESTER... 5... 5...

Detaljer

8. Gebyrer og betalingssatser

8. Gebyrer og betalingssatser 8. Gebyrer og betalingssatser Endringer i gebyrsatser er gjort med bakgrunn i endringer i kommunens kostnadsutvikling (lønns- og prisvekst) og endringer i satser gitt av sentrale myndigheter. Rammeområde

Detaljer

AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2013

AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2013 AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2013 Snillfjord Kommune - PORTEN TIL HAVET - 1. Oppvekst og fritid 2. Helse og omsorg 3. Landbruk, vilt og næring 4. Plan, byggesak og oppmåling 5. Kommunaltekniske tjenester

Detaljer

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011 Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012 Rådmannens forslag 1. november 2011 1 2 Handlingsprogram 2012 2015 Innledning... 7 Sammendrag... 9 1. Rammebetingelser... 15 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 15

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018

Handlings- og økonomiplan 2015-2018 Handlings- og økonomiplan 2015-2018 VEDTATT BUDSJETT 4 Avgifter, gebyrer og egenbetalinger 4.1 Vann og avløpsgebyr 4.2 Renovasjonsgebyr i 2015 4.3 Priser i svømmehaller 2015 4.4 Feieavgift 2015 4.5 Egenbetalingssatser

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 19.12.2012 Tid: 15:00 Merk! Tidspunkt! Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013

Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013 Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013 Kommunestyrets vedtak Korrigert versjon juni 2013 1 2 1. Rammebetingelser... 20 1.1. Kommuneplan 2005-2017 og høringsutkast 2012-2024... 20 1.2. Befolkningsutviklingen

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2015

STYRINGSDOKUMENT 2015 STYRINGSDOKUMENT 2015 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 HANDLINGSDEL SAMFUNN 2015 PRIORITERINGER OG MÅL FOR VIRKSOMHET VEDTATT AV GJØ VIK KOMMUNESTYRE 18.DESEMBER 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side VEDTAK

Detaljer

1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2015-2018, med følgende endringer:

1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2015-2018, med følgende endringer: Forslag til vedtak, Høyre og KrF 1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2015-2018, med følgende endringer: tiltak funksjon DRIFT 2015 2016 2017 2018 ny 202 Videreutdanning

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07.

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. RINGERIKE KOMMUNE Betalingsreglement 2008 Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. Innholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 MILJØ- OG AREALFORVALTNING... 4 2.1 GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING

Detaljer

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Rådmannens forslag 1. november 2010 1 2 Handlingsprogram 2011 2014 Innledning... 6 Sammendrag... 7 1. Rammebetingelser... 13 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 13

Detaljer

KOMMUNAL REPRESENTANT TIL STYRET I NÆRMILJØSENTRALEN

KOMMUNAL REPRESENTANT TIL STYRET I NÆRMILJØSENTRALEN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 04.12.2006 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018

Handlings- og økonomiplan 2015-2018 Handlings- og økonomiplan 2015-2018 12 Avgifter, gebyrer og egenbetalinger 12.1 Vann- og avløpsgebyrer 12.2 Renovasjonsgebyr 12.3 Priser i svømmehaller 12.4 Feieavgift 12.5 Egenbetalingssatser for barns

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 50/13 13/638 REGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKSBEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 50/13 13/638 REGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKSBEHANDLING Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2013 Tid: 11:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Juletallerken på Lensvik

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 13.12.2012 kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer