FORMANNSKAPETS INNSTILLINGER KOMMUNESTYRETS MØTE 18. DESEMBER 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORMANNSKAPETS INNSTILLINGER KOMMUNESTYRETS MØTE 18. DESEMBER 2008"

Transkript

1 Til alminnelig gjennomsyn i 14 dager fra og med FORMANNSKAPETS INNSTILLINGER TIL KOMMUNESTYRETS MØTE 18. DESEMBER 2008 Årsbudsjett 2009 økonomiplan Betalingssatser og gebyrer for 2009

2 Sak 129/08 Sakstittel: BETALINGSSATSER I BARNEHAGER I STANGE KOMMUNE Følgende betalingssatser for barnehageplass godkjennes f.o.m : Heldagsplass inntil 9 timer pr. dag 5 dg./u kr 2.330,- pr. bet. termin/25.630,- pr. år Ev. andre oppholdstider pr. dag beregnes forholdsmessig. Ved delte plasser betales i % av hel plass: 2 dager pr. uke: 50 % av hel plass Alt. 2/3 dager pr. uke: 60 % av hel plass 3 dager pr. uke: 70 % av hel plass 4 dager pr. uke: 85 % av hel plass 1. I tillegg til de ordinære betalingssatser kommer matpenger med kr 170,- pr. bet. termin for heldagsplass inntil 9 timer pr. dag 5 dg./u. Matpenger beregnes forholdsmessig, lik ordinær foreldrebetaling. 3. Barnehageplasser som følger skoleruta betales med 10 terminer pr. år. De øvrige barnehageplassene betales med 11 terminer pr. år. 4. Søskenmoderasjon i kommunale og private barnehager beregnes som følger: For barn nr. 2 (nest eldste) gis det en reduksjon på 30 %. For barn nr. 3, 4 osv. gis det en reduksjon på 50 %. Søskenmoderasjonen gjøres gjeldende uavhengig av om barna går i ulike barnehager. Ved beregning av søskenmoderasjon ses barnehageplass og SFO-plass i sammenheng. 5. Ved salg av enkeltdager godkjennes følgende betaling pr. dag: Heldagsplass inntil 9 timer pr. dag kr 160,- pr. dag

3 Sak 130/08 1. Kommunestyret vedtar følgende betalingssatser for de kommunale skolefritidsordningene fra : TYPE PLASS BETALINGSSATS 5 dager/uke kr pr. termin / kr pr. år 100 % 4 dager/uke kr pr. termin / kr pr. år 85 % 3 dager/uke kr pr. termin / kr pr. år 70 % 2 dager/uke kr pr. termin / kr pr. år 50 % 1 dag/uke kr. 645 pr. termin / kr pr. år 30 % 2. I tillegg til ordinære betalingssatser kommer mat/tur penger. TYPE PLASS MAT/TUR PENGER 5 dager/uke kr. 130 pr. termin / kr pr. år 100 % 4 dager/uke kr. 110 pr. termin / kr pr. år 85 % 3 dager/uke kr. 91 pr. termin / kr pr. år 70 % 2 dager/uke kr. 65 pr. termin / kr. 715 pr. år 50 % 1 dag/uke kr. 40 pr. termin / kr. 429 pr. år 30 % 3. Det betales for 11 terminer pr. år. 4. Søskenmoderasjon beregnes som følger: For barn nr. 2 (nest eldst) gis en reduksjon på 30%. For barn nr. 3, 4 osv. gis det en reduksjon på 50%. Ved beregning av søskenmoderasjon ses barnehage og SFO-plass i sammenheng. 5. Ved salg av enkeltdager godkjennes følgende betaling pr. dag: TYPE PLASS BETALINGSSATS Morgen kr. 50 Ettermiddag kr. 100 Hel dag kr. 150

4 Sak 131/08 Sakstittel: BETALINGSSATSER STANGE BIBLIOTEK 2009 Utleie av rom og lokaler i Stange bibliotek prisjusteres i tråd med nedenstående oppsett, og de nye prisene gjøres gjeldende fra : Pris for leie av Tidsrom Merknad lokaler Ikke billettarr. Billettarr. Malungen 0-3 t t 230 En dag 330 Rasen og Rotlia 0-3 t 230 * 3-6 t 330 * En dag 440 * Datalesesalene 0-3 t * 3-6 t * En dag * Datalesesal 1 og t * 3-6 t * En dag * Grevskapet 0-3 t * 3-6 t * En dag * Arr. med kjøkken * Priser kan forhandles.

5 Sak 132/08 Sakstittel: BETALINGSSATSER STANGE KULTURSKOLE Elevavgiftene i Stange kulturskole fastsettes fra i tråd med nedenstående oppsett: a. Instrumentundervisning: kr pr år b. Gruppeaktiviteter: kr pr år 2. Søskenmoderasjonen videreføres med 50 % rabatt fra og med plass nr Instrumentleie: kr 340 pr år/kr 170 pr halvår 4. Timepris ved salg til korps: kr 115

6 Sak 133/08 Sakstittel: BETALINGSSATSER STANGE ROCKEVERKSTED 2009 Det vedtas følgende betalingssatser i Stange rockeverksted for 2009: 1. Deltakeravgift på Rockeverkstedet: kr 600,- pr år. 2. Studioleie for skoleelever: kr 35,- pr time. 3. Studioleie for andre: kr 120,- pr time.

7 Sak 134/08 Sakstittel: BETALINGSSATSER FOR UNGDOMSHUSET I OTTESTAD OG STANGE UNGDOMSKAFE Utleie av ungdomshuset i Ottestad og Ungdomskafeen på Stange til kommersielle formål, eller til arrangement rettet mot andre målgrupper enn barn/ungdom, får en leiepris på kr 810,- pr dag/kveld. 2. Leietakere som kvalifiserer for leiefritak, betaler kr 270,- for ekstra renhold. 3. Prisene gjøres gjeldende fra

8 Sak 135/08 Sakstittel: BETALINGSSATSER FOR UTLEIE AV RASEN FERIESTED OG LEIRSKOLE 2009 Vedtak: Følgende nye satser anvendes for utleie av Rasen feriested og leirskole fra : Sted Mennesker med psykisk utviklingshemming fra Hedmark/ Oppland Pr. døgn for målgruppe: Skoleelever /barnehagebarn fra Stange kommune Andre Mennesker med utviklingshemming fra Hedmark/Oppla nd Pr. helg for målgruppe: Skoleelever /barnehagebarn fra Stange kommune Andre Mennesker med utviklingshemming fra Hedmark/ Oppland Pr.uke for målgruppe: Skoleelever/ barnehagebarn fra Stange kommune Andre Guristua 490,- *) 760,- 865,- *) 1.195, ,- *) 2.390,- Guristua + 650, , , , , ,- Albertstua Albertstua 490,- 760,- 865, , , ,- Sørholte 380,- 490,- 595,- 870,- 920, ,- Kjeverud 435,- 600,- 700,- 980, , Speiderhytta 490,- 760,- 865, , , ,- Ett telt/utedo 0,- 135,- 0,- 185,- 0,- 490,- Flere telt/utedo 0,- 435,- 0,- 650,- 0,- 920,- Dusjer/doer 165,- 385,- 270,- 490,- 380,- 600,- Kjøkken Kjøkkenet leies ikke lenger ut, da det fungerer som laboratorium for skolene Mostu Denne hytta leies ikke ut, den disponeres ene og alene av skoler og barnehager i Stange, samt som lager Skoler og barnehager i Stangte kommune betaler ikke for opphold på Rasen under skoleåret. Albertstua er forbeholdt mennesker med funksjonshemminger.

9 Sak 136/08 Sakstittel: GRAVFESTEAVGIFTEN FOR 2009 Gravfesteavgiften for Stange kommune fastsettes til kr for enkeltgrav og en festeperiode på 20 år f.o.m. 1. januar 2009.

10 Sak 137/08 Sakstittel: GEBYR FOR AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING FOR 2009 Kommunestyret vedtar å beholde gebyr for ambulerende skjenkebevilling på samme nivå som 2008 fra , jf Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv Gebyret er kr 250,- pr arrangement.

11 Sak 138/08 Sakstittel: BETALINGSSATSER FOR SEKSJONERING, KART- OG OPPMÅLINGSARBEIDER FOR Kommunestyret vedtar de vedlagte betalingssatser for kart- og oppmålingsarbeider i Prisene økes med 4,5 % for Hjemmel er delingsloven Kommunestyret vedtar gebyrer etter lov om seksjonering i henhold til vedlagte betalingsregulativ. Gebyrene er hjemlet i seksjoneringsloven 7.

12 Sak 139/08 Sakstittel: BETALINGSREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING OG TILSYN FOR 2009 Kommunestyret vedtar vedlagte betalingsregulativ for gebyrer i henhold til plan- og bygningsloven 109 for Prisene økes med 4 % for 2009.

13 Sak 140/08 Sakstittel: BETALINGSSATSER FOR LANDBRUKSFORVALTNINGEN Kommunestyret vedtar betalingssatser 2009 for tjenester som utføres ved landbruksforvaltningen slik som det framgår nedenfor: Type tjeneste Gebyr 2007 Konsesjonssaker Gebyr i henhold til statlige forskrifter, 3 o/oo av første mill. av kjøpesum og 2 o/oo av overskytende del: Min. kr 750,- og maks. kr ,- Delingssaker Gebyr i henhold til statlige forskrifter: Kr. 750,- Gjødselplaner Grunnsats: Tillegg for hvert skifte: Drift med husdyrgjødsel: Kr. 350,- Kr. 45,- Kr. 100,- Diverse tjenester Nivellering og grøftestikking: Erstatningsberegninger: Taksering av fast eiendom: Driftsplaner i jordbruket: Forpaktningsskjønn: Andre tjenester som det er naturlig å ta betalt for: Timepris: Pr. time Kr. 450,-

14 Sakstittel: VANNGEBYRER Årsgebyr for vann: Fast abonnementsgebyr kr. pr. enhet. Variabelt forbruksgebyr - kr 13,81 pr. m Tilknytningsgebyr Liten boenhet under 70 m2 BRA kr. Stor boenhet over 70 m2 BRA kr. Fritidsbolig pr. enhet kr. Alle øvrige bygg kr.85 pr. m2 BRA Sak 142/08 For landbruksbygg, industriproduksjonslokaler og alle typer isolerte lager - 20 % av kr.85,- pr. m2 BRA. I tillegg kommer merverdiavgift etter gjeldende satser. Prisen innebærer bruk av bundet fond for vann med kr ,-. Prisene er fastsatt i henhold til lov om kommunale vass- og kloakkavgifter med tilhørende lokale og sentrale forskrifter og rundskriv.

15 Sakstittel: VANNMÅLERLEIE 2009 Sak 143/08 1. Kr. 115,- for vanlig vannmåler. 2. Kr. 246,- for store målere. 3. Kr. 491,- for ekstra store målere. 4. For eldre og helt spesielle målere blir prisen den samme som i For nye og større målere vedtas prisen av rådmannen ut fra innkjøpspris og normal avskrivningstid. I tillegg kommer merverdiavgift etter gjeldende satser. Det brukes kr. av bundet fond for vannmålere for å dempe pris. For abonnenter som ikke innleverer avlesningskort to år på rad beregnes et gebyr på kr 690,- med tillegg av merverdiavgift.

16 Sakstittel: AVLØPSGEBYRER 2009 Sak 144/08 1. Årsgebyr for avløp Fast abonnementsgebyr 300 kr. pr. enhet Variabelt forbruksgebyr kr 19,81 pr m Tilknytningsgebyr Liten boenhet under 70 m2 BRA kr. Stor boenhet over 70 m2 BRA kr. Fritidsbolig pr. enhet kr. Alle øvrige bygg 145 kr. pr. m2 BRA For landbruksbygg, industriproduksjonslokaler og alle typer isolerte lager 20 % av 145 kr. pr. m2 BRA. I tillegg kommer merverdiavgift etter gjeldende satser. Prisen på årsgebyret innebærer at det brukes kr ,- av bundet fond for avløp. Prisene er fastsatt i henhold til lov om kommunal vass- og avløpsavgifter med tilhørende sentrale og lokale forskrifter og rundskriv.

17 Sak 145/08 Sakstittel: RENOVASJONSGEBYRER 2009 Kommunestyret vedtar følgende gebyrer: Størrelse/tjenestetype: Pris 1. Lav sats pr. boenhet 1 130,00 2. Mellomsats pr.boenhet 1 604,00 3. Stor sats pr. boenhet 2 464, liter beholder 4 159, liter beholder 7 725,00 6. Ekstra sekk pr. stk 34,00 7. Henting av dunk/sekk på eiendom pr. meter 16,00 8. Våtorganisk beholder 80 liter uten øvrig abonnement 339,00 9. Fradrag for godkjent egenbehandling av matavfall pr. boenhet 339, Årsgebyr for fritidsbolig som er tilknyttet kommunal ordning 570, Årsgebyr for tilsyn med godkjent privat ordning for hytterenovasjon 3 000, Saksbehandlingsgebyr for godkjenning av søknad om privat ordning for hytterenovasjon 5 000,00 For å oppnå disse prisene brukes det i 2009 kr ,- av inneståend fond. Merverdiavgift etter gjeldende satser kommer i tillegg på prisene foran. Frivillig papirinnsamling: Pris 1. Henting av papir 140 L 325,00 2. Henting av papir 240 L 431,00 3. Henting av papir 370 L 707,00 4. Henting av papir 770 L 1456,00 5. Serviceabonnement for frivillig papirinnsamling kr.pr.meter 8,00 Besøk gjenvinningsstasjon Restavfall Pris 50 pr kvart kubikkmeter Merverdiavgift etter gjeldende satser er inkludert i prisene foran for frivillig papirinnsamling.

18 Sak 146/08 Sakstittel: GEBYRER FOR SEPTIKRENOVASJON Boliger med WC tilknyttet slamavskiller kr. 862,00 2. Boliger uten WC tilknyttet slamavskiller kr. 431,00 3. Fritidseiendommer kr. 431,00 4. Tømming av tett tank pr. kbm. kr. 157,00 5. For store slamavskillere kan rådmannen fastsette gebyr ut fra priser fra renovatør og levert mengde til HIAS. Merverdiavgift etter gjeldende satser kommer i tillegg. For eiendommer med to eller flere boenheter tilknyttet en vanlig slamavskiller, kan det gis inntil 40 % avslag i gebyr for ekstra boenheter. De nye prisene innebærer at det brukes kr. av bundet fond for septikrenovasjon.

19 Sak 147/08 Sakstittel: FEIE- OG TILSYNSGEBYRER 2009 Kommunestyret vedtar følgende feiegebyr for 2009: Antall pipeløp Årlig feiing+ Feiing hvert 2.år + Feiing hvert 4.år + tilsyn tilsyn hvert 4.år tilsyn hvert 4.år hvert 4.år Ett pipeløp 435 kr. 290 kr. 218 kr. To pipeløp 725 kr. 435 kr. 290 kr. Tre pipeløp kr. 580 kr. 363 kr. Prisen for feiing av røykpiper og røykkanaler ved større fyringsanlegg fastsettes etter medgått tid med tillegg av biomkostninger. Prisen for ekstrafeiing utenom lovbestemt feiing eller feiing av fritidsboliger er 290 kr. pr. gang med tillegg av reiseutgifter. Prisen for ekstra tilsyn av fyringsanlegg er 580 kr. pr. gang med tillegg av reiseutgifter. Prisen for tilleggsytelse med å fjerne blanksot betales etter medgått tid. De nye prisene innebærer at det brukes kr.av bundet fond for feiing. I tillegg kommer merverdiavgift etter gjeldende satser.

20 Sak 148/08 Sakstittel: FELLINGSAVGIFT FOR HJORTEDYR 2009 På bakgrunn av Stortingets budsjettvedtak for 2008 fastsettes fellingsavgiften for hjortevilt i Stange slik for 2009: Elg: Voksen kr. 465,- Kalv 270,- Hjort: Voksen kr. 350,- Kalv: 210,- Innkreving av fellingsavgifter utføres av kommunens økonomiavdeling på grunnlag av rapporterte skutte dyr. Manglende innbetaling følges opp av kommunens økonomiavdeling.

21 Sak 149/08 Sakstittel: BETALINGSSATSER FOR TJENESTER INNENFOR MILJØRETTET HELSEVERN Betalingssats for tjenester innen miljørettet helsevern som gis som bistand fastsettes til kr. 410,- pr.time.

22 Sak 150/08 Sakstittel: BETALINGSREGULATIV PRIVATE PLANFORSLAG 2009 Betalingsregulativ for private planforslag 2009 vedtas i samsvar med rådmannens forslag.

23 Sak 152/08 Sakstittel: STANGE KIRKELIGE FELLESRÅD. FORSLAG TIL BUDSJETT FOR DRIFT OG INVESTERINGER. 1. Stange kommunestyre bevilger en rammeoverføring på kr til Stange kirkelige fellesråds driftsbudsjett for Merbevilgningen ut over opprinnelig ramme på kr dekkes av reserverte tilleggsbevilgninger. 3. Til investeringer stilles likeledes til disposisjon i 2009 totalt kr , fordelt med kr til rehabilitering kirkebygg, kr til investeringer i maskiner og kirker og kr til forprosjekt utvidelse av Ottestad kirkegård.

24 Sak 153/08 Sakstittel: BUDSJETT ØKONOMIPLAN Formannskapets innstilling til vedtak: Årsbudsjettet for 2009 a. Stange kommunes årsbudsjett for 2009 med vedlegg vedtas i samsvar med hovedoversikt for 2009 med en netto driftsutgift kr b. Driftsbudsjettet for 2009 fordeles som netto rammebevilgninger til virksomhetsområder. Rådmannen gis myndighet til å foreta en detaljert fordeling av rammebevilgningene på de enkelte virksomheters budsjettposter, i tråd med kommunestyrets prioriteringer og forutsetninger. c. Investeringer i budsjettet for 2009 på totalt kr , finansieres med låneopptak på kr , bruk av fond/egenkapital med kr Investeringsplanen med finansiering godkjennes. Rammen for nye låneopptak på kr til finansiering av kommunens investeringer i 2009 med den avdragstid som framgår av investeringsoversikten, godkjennes. d. Det tas opp lån i Husbanken på inntil 20,0 mill kroner i form av startlån, som videreformidles til aktuelle lånesøkere. e. I henhold til kommunens finansforvaltningsreglement har rådmannen myndighet til å oppta lån innenfor den vedtatte låneramme, og til å godkjenne lånebetingelsene, låneform og låneinstitusjon. f. Rådmannen gis myndighet til å inngå leasingavtaler for anskaffelse av maskiner, utstyr og transportmidler når dette dekkes innenfor vedtatte driftsbudsjettrammer. 1. Kommuneskatt Det kommunale skatteøre for personlige skatteytere økes fra 12,05% i 2008 til 12,80 % i Dersom Stortinget vedtar en ytterligere endring i det kommunale skattøren, endres kommunens satser tilsvarende. 2. Eiendomsskatt Det innføres ny øvre grense på 3G som grunnlag for beregning og behandling av søknader om fritak for eiendomsskatt i Stange. 3. Økonomiplanen for Stange kommunes økonomiplan for godkjennes. Det forutsettes en politisk gjennomgang og prioritering av tiltak for å sikre nødvendig balanse i økonomiplanen fra I overensstemmelse med vedtatt årshjul gjennomføres det en politisk prosess våren 2009 med sikte på å avklare nødvendige grep og prioriteringer.

25 ÅRSBUDSJETT 2009 Virksomhetenes rammer / totale driftskostnader, slik dette går fram av rådmannens budsjettframlegg for 2009 og økonomiplan , vedtas med følgende endringer: 1. Inntektene endres i forhold til rådmannens framlegg, slik: 1.1 Eiendomsskatt ny grense for fritak Jfr. vedtekter for eiendomsskatt, 14. Det innføres ny øvre grense på 3G som grunnlag for beregning og behandling av søknader om fritak for eiendomsskatt i Stange. Inntektsrammen fra eiendomsskatt 2009 settes etter dette til kroner: 17,6 mill. kroner (Anslag redusert inntekt: ,-) Grunnlaget for å kunne søke om fritak fra eiendomsskatt skal gjøres kjent på en aktiv og tydelig måte. Dette skal gjøres overfor befolkningen generelt, men overfor lavinntektsgruppene spesielt Stange kommunale Boligforetak utbytte Budsjettert utbytteøkning på kroner ,- strykes Finansinntekter / utgifter Det legges til grunn en forventet renteutvikling med en samlet rentenedgang på 0,5% for Dette gir en nettoeffekt for renteutgifter/renteinntekter på kroner ,- 2. Utgiftene endres, i forhold til rådmannens framlegg, slik: 2.1. Helse og rehabilitering Styrkes med kroner ,- Videreføre Forebyggende team for eldre. (jfr. s.55) 2009: Kroner , Kultur og Fritid Styrkes med kroner ,- Etablering av kontakt- og samarbeidsforum Asylmottak, enslige mindreårige. Lokalt samarbeid og tilrettelegging for tiltak, Tangen og Ottestad. Samlet økonomisk ramme opp til ,- 2009: Kroner ,-. (dekkes over fond, integreringstilskudd) 2.3. Skole Styrkes med kroner ,- Naturskole, Oppstart høsten 2009 (jfr. tidl Kst-vedtak, forprosjekt) Kroner: ,-

26 Tiltak Effekt Kapittel Ny ramme Eiendomsskatt ny grense ,- Frie disponible inntekter for fritak. (økes fra 2 til 3G) (redusert inntekt) ,- Stange kommunale boligforetak utbytte ,- (redusert inntekt) Finansinntekter utbytte fra kommunalt eide selskaper ,- Forebyggende team for eldre ,- Helse og rehabilitering ,- Kontakt- og samarbeidsforum Asylmottak, enslige mindreårige. Naturskole Oppstart høsten ,- Skole Fellestiltak ,- Kultur og Fritid , ,- Sum tiltak ,- Finansiering Budsjettpost Effekt Ny ramme Felles reserver (jfr. s. 62) , ,- - Reserve til disposisjon Bruk av fondsavsetning - flyktningetilskudd (post ) Finansutgifter - Reduserte renteutgifter (netto) Sum finansierings-tiltak , , ,- Bofellesskap - Unge i etableringsfasen Kommunestyret ber rådmannen iverksette et forprosjekt med sikte på å etablere et nytt bofellesskap for unge med behov for tilrettelagte tjenester og bolig med heldøgnsbemanning. Boligene forutsettes bygget ferdigstilt senest i Prosjektet innarbeides i økonomiplan gjennom budsjettprosessen, våren Det vises for øvrig til gjeldende Helse- og sosialplan og til Strategidokument Bokollektiv funksjonshemmede, nov

27 Sak 155/08 GEBYRER FOR SAKSBEHANDLING AV MINDRE AVLØPSANLEGG VED SØKNADER OM UTSLIPPSTILLATELSE Kommunestyret vedtar et gebyr på kr. for behandling av søknader om utslippstillatelse fra mindre avløpsanlegg. Hjemmelen er kommunal forskrift, vedtatt , om gebyrer for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg.

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.11.2005 Tid: 09.00 Avsluttet: 13.15

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.11.2005 Tid: 09.00 Avsluttet: 13.15 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.11.2005 Tid: 09.00 Avsluttet: 13.15 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget, Gunn R. Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils Amund Røhne

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tid: Avsluttet: 18.15

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tid: Avsluttet: 18.15 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 14.12.2005 Tid: 12.00 Avsluttet: 18.15 Møtet var kunngjort i lokalavisene og ved skriftlig innkalling til medlemmene av 07.12.05 Tilstede på møtet Medlemmer:

Detaljer

Betalingssatser Gebyrer

Betalingssatser Gebyrer 2010 Betalingssatser Gebyrer Vann:... 3 Renovasjon:... 3 Feiing... 4 Septikrenovasjon:... 4 Betalingsregulativ for byggesaksbehandling og tilsyn... 5 Gebyrregulativ for arbeider etter matrikkelloven 2010...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Stange rådhus, kommunestyresalen (budsjettmøte) Møtedato: 15.12.2004 Tid: Kl. 12.00 (NB: Merk Tiden)

MØTEINNKALLING. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Stange rådhus, kommunestyresalen (budsjettmøte) Møtedato: 15.12.2004 Tid: Kl. 12.00 (NB: Merk Tiden) MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Stange rådhus, kommunestyresalen (budsjettmøte) Møtedato: 15.12.2004 Tid: Kl. 12.00 (NB: Merk Tiden) Eventuelt forfall meldes til telefon 62 57 36 80 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: kl Avsluttet: 13.40

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: kl Avsluttet: 13.40 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 01.12.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 13.40 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Aud Karin Furulund Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils A.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Budsjettmøte Møtedato: Tid: SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Budsjettmøte Møtedato: Tid: SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Budsjettmøte Møtedato: 14.12.2005 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes til telefon 62 57 36 80 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2016/6338 Klassering: 151 Saksbehandlere: Øystein Larsen / Trond Waldal ÅRSBUDSJETT 2017 / ØKONOMIPLAN 2017-2020

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Journalnr. Side Tittel 0137/05 05/03762 BETALINGSSATSER FOR BARNEHAGER I STANGE KOMMUNE 2006 1082-1083

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Journalnr. Side Tittel 0137/05 05/03762 BETALINGSSATSER FOR BARNEHAGER I STANGE KOMMUNE 2006 1082-1083 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 30.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til telefon 62 57 36 80 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021 Arkivsaknr: 17/1163 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2017014498 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet 15.11.2017

Detaljer

Gebyrregulativ for vann, avløp, septik, renovasjon og feiing

Gebyrregulativ for vann, avløp, septik, renovasjon og feiing Gebyrregulativ for vann, avløp, septik, renovasjon og feiing 2016 Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 16.12.2015 sak 142/15 Innhold Rammer for gebyrberegning... 3 Vann, avløp og septik... 3 Engangsgebyr

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2017 - Økonomiplan 2017-2020 Arkivsaknr: 16/1955 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2016014231 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

universell utforming v/ HR Prosjekt AS Sak 3/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

universell utforming v/ HR Prosjekt AS Sak 3/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 ORIENTERINGER: Helse- og mestringsboliger universell utforming v/ HR Prosjekt AS Sak 3/15 Sakstittel: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Kommunestyret vedtar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2014/4973 Klassering: Saksbehandler: Trond Waldal ÅRSBUDSJETT 2015 / ØKONOMIPLAN 2015-2018 Trykte vedlegg: 1. Rådmannens

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/897-14601/2014 Saksbehandler: Jan Martin Kaarigstad Dato: 04.11.2014 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Lyngdal formannskap 20.11.2014 72/14

Detaljer

Sak 47/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

Sak 47/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 Sak 47/15 Sakstittel: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Kommunestyret vedtar Skaun kommunes budsjett for 2016, og økonomiplan for perioden 2016-2019 med de

Detaljer

Fastsettelse av kommunale avgifter, gebyrer, egenbetalingssatser m.v. for 2014

Fastsettelse av kommunale avgifter, gebyrer, egenbetalingssatser m.v. for 2014 Kvinesdal kommune Fastsettelse av kommunale avgifter, gebyrer, egenbetalingssatser m.v. for 2014 Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2013/529 16834/2013 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato:

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.11.2015 09:00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.11.2015 09:00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.11.2015 09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Anne Synnøve Østensen : Mari Nerjordet

Detaljer

GEBYRER 2007 STANGE KOMMUNE. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart- og oppmåling Seksjonering Private planforslag

GEBYRER 2007 STANGE KOMMUNE. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart- og oppmåling Seksjonering Private planforslag STANGE KOMMUNE GEBYRER 2007 Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart- og oppmåling Seksjonering Private planforslag KOMMUNALE GEBYRER 2007 Vann: Eks. mva kr. Inkl. mva kr. Årsgebyr

Detaljer

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret Budsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020 Vedtak fra kommunestyret 15.12.2016 Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020 med vedtatte endringer. 1. Kommunestyret

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Posten dugnadsbaserte fellestiltak opprettholdes. Driftsutvalget kan omdisponere et eventuelt mindreforbruk.

Posten dugnadsbaserte fellestiltak opprettholdes. Driftsutvalget kan omdisponere et eventuelt mindreforbruk. Formannskapets innstilling til kommunestyret &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& 1. Kommunestyret vedtar driftsbudsjettet for 2016 slik det framgår av budsjettskjema 1A og 1B. Posten dugnadsbaserte

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

STANGE KOMMUNE GEBYRER

STANGE KOMMUNE GEBYRER STANGE KOMMUNE GEBYRER 2009 Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart- og oppmåling Seksjonering Private planforslag KOMMUNALE GEBYRER 2009 Vann: Eks.mva kr Inkl. mva kr Årsgebyr:

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet

Saksprotokoll i Formannskapet Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2012 Doris T. Håland foreslo: Vaskeridriften opprettholdes. Det ses på annen lokalisering av fysioterapi og treningsrom Administrasjonen bes se på mulighet for reduksjon

Detaljer

Saksframlegg. GEBYRSATSØKNING 2011, VANN, AVLØP, FEIING, RENOVASJON SAMT SEPTIKTANK. Arkivsaksnr.: 10/45521

Saksframlegg. GEBYRSATSØKNING 2011, VANN, AVLØP, FEIING, RENOVASJON SAMT SEPTIKTANK. Arkivsaksnr.: 10/45521 Saksframlegg GEBYRSATSØKNING 2011, VANN, AVLØP, FEIING, RENOVASJON SAMT SEPTIKTANK. Arkivsaksnr.: 10/45521 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar nye satser

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner Arkivsak: 2013/1092-6 Arkiv: 151 Saksbeh: Halvor Halvorsen Dato: 25.10.2013 Budsjett 2014 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Formannskapet Bystyret Rådmannens

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 129/14 Formannskapet 25.11.2014 106/14 Kommunestyret 10.12.2014

Saksnr: Utvalg: Dato: 129/14 Formannskapet 25.11.2014 106/14 Kommunestyret 10.12.2014 Kvinesdal kommune VEDTAK - Saksframstilling og behandling er tatt ut av dette dokumentet FASTSETTELSE AV KOMMUNALE AVGIFTER, GEBYRER, EGENBETALINGSSATSER M.V. FOR 2015 Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.:

Detaljer

Gebyrregulativ for vann og avløp

Gebyrregulativ for vann og avløp Kommunalteknisk kontor Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2011 64618/2011 2010/4293 231 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/139 Formannskapet 23.11.2011 11/168 Bystyret 08.12.2011 Gebyrregulativ

Detaljer

VEDTAK Saksframstilling og behandling er tatt ut av dette dokumentet Fastsettelse av kommunale avgifter, gebyrer, egenbetalingssatser m.v.

VEDTAK Saksframstilling og behandling er tatt ut av dette dokumentet Fastsettelse av kommunale avgifter, gebyrer, egenbetalingssatser m.v. Kvinesdal kommune VEDTAK Saksframstilling og behandling er tatt ut av dette dokumentet Fastsettelse av kommunale avgifter, gebyrer, egenbetalings m.v. for 2016 Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler:

Detaljer

(IKKE RØR DENNE LINJE)

(IKKE RØR DENNE LINJE) GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 14/1037 Sakstittel: BUDSJETT/HP 2015-2018 FSKs innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Budsjett 2015/Handlingsprogram 2015

Detaljer

Gebyroversikt 2017 Vann, avløp og renovasjon i Time kommune

Gebyroversikt 2017 Vann, avløp og renovasjon i Time kommune Gebyroversikt 2017 Vann, avløp og renovasjon i Time kommune Gebyrer på vann, avløp og renovasjon er vedtatt i forbindelse med Timeplan 2017-2020 og Forskrift om gebyrregulativ for behandling av plan-,

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Følgende fra administrasjonen møtte: Svein Setekleiv, Øystein Bråstad, Rune Kvikshaug-Thaule, Marin Castberg

FROLAND KOMMUNE. Følgende fra administrasjonen møtte: Svein Setekleiv, Øystein Bråstad, Rune Kvikshaug-Thaule, Marin Castberg FROLAND KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 08:30-13:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Vidar Bjørkli

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 Arkivsaknr: 14/1316 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 14/14040 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Oppvekst og omsorgsutvalget 25.11.2014 Utviklingsutvalget

Detaljer

KS-73/12 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN SAMT BUDSJETT 2013

KS-73/12 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN SAMT BUDSJETT 2013 KS-73/12 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT 2013 Formannskapet behandlet saken, saksnr. 89/12 den 20.11.2012. Behandling: Olav Olstad, V, satte på vegne av V og Ap fram

Detaljer

Gebyrregulativ; vann og avløp i Rennesøy kommune 2017.

Gebyrregulativ; vann og avløp i Rennesøy kommune 2017. Gebyrregulativ; vann og avløp i Rennesøy kommune 2017. Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016, sak 80/16 med ikrafttredelse fra 01.01.2017. Rammer for gebyrberegning Gebyrene skal ikke overstige kommunens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 GEBYRREGULATIV 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar Gebyrregulativ for Dønna kommune 2016 med følgende endringer

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015-2018 Formannskapet behandlet saken, saksnr. 90/14 den 21.11.2014. Behandling: Hans Høistad, Ap, foreslo

Detaljer

Sak 4/16 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN

Sak 4/16 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN Sak 4/16 Sakstittel: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Kommunestyret vedtar Skaun kommunes budsjett for 2017, og økonomiplan for perioden 2017-2020 med de

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 93/ Kommunestyret 85/ Kommunale avgifter feiing, renovasjon og avløp for 2016

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 93/ Kommunestyret 85/ Kommunale avgifter feiing, renovasjon og avløp for 2016 Leka kommune Stab/støtte Arkiv: 100 Arkivsaksnr: /219-19 Saksbehandler: Kirsti Hoff Særutskrift Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 93/15 10.11. Kommunestyret 85/15 10.12. Kommunale avgifter feiing,

Detaljer

Venstres representant Runolv Stegane fremmet følgende forslag til vedtak: «1) Eiendomsskatt for hus og hytter fases ut i løpet av 2017.

Venstres representant Runolv Stegane fremmet følgende forslag til vedtak: «1) Eiendomsskatt for hus og hytter fases ut i løpet av 2017. Kommunestyret behandlet saksnr. 103/16 den 16.12.2016 Behandling: Venstres representant Runolv Stegane fremmet følgende forslag til vedtak: «1) Eiendomsskatt for hus og hytter fases ut i løpet av 2017.

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Dato: kl. 9:00 14:45 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00582

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Dato: kl. 9:00 14:45 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00582 MØTEPROTOKOLL Formannskap Dato: 26.11.2015 kl. 9:00 14:45 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00582 Tilstede: Dag Sigurd Brustind, Jim Kristiansen, Hugo Salomonsen, Marthe Stensen og Roy-Helge Andreassen

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre:Hilde Teksle Gundersen. Styre/råd/utvalg: Ungdomsrådet Møtedato:

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre:Hilde Teksle Gundersen. Styre/råd/utvalg: Ungdomsrådet Møtedato: SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Ungdomsrådet Møtedato: 17.11.2016 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Timo Nikolaisen Nestleder Ida Aasen Øverby x

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato:

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 15.11.2016 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner Arkivsak: 2014/1071-4 Arkiv: 151 Saksbeh: Halvor Halvorsen Dato: 26.09.2014 Budsjett 2015 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 81/14 Formannskapet 27.11.2014 151/14 Bystyret

Detaljer

Betalingssatser og gebyrer 2017

Betalingssatser og gebyrer 2017 Betalingssatser og gebyrer 2017 Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016 Innhold Vann, avløp og septik... 3 Renovasjon... 4 Feie og tilsynsgebyrer... 4 Byggesaksbehandling, tilsyn, riving, dispensasjoner, godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtedato: 12.11.2014 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Medlem Ole Edvin Jokerud Anne Kristine

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/ Tittel: ÅRSBUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/ Tittel: ÅRSBUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 04.12.2014 Sak: 141/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1490-12 Tittel: ÅRSBUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Behandling: Repr. Willy Pedersen,

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret den 8. april 2003 i medhold av lov av 31. mai 1974 nr 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og Miljøverndepartementets

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2008/8738-5 Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Rådmannens

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Styre/råd/utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato:

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Styre/råd/utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 22.11.2016 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Jostein Harm Nestleder Toril Marlene

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Informasjon (les innstillingen slik): Punkt 1-12 er rådmannens opprinnelige innstilling. Punkt 13-23 er endringer som formannskapet foreslår. Eksempel: Rådmannens forslag

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksgang: Utvalg LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Vår saksbehandler Roger Bratland Kirsti Hoff Dato 20.11.12 Unntatt offentlighet.: Referanse Offentlighetslovens Kommunelovens Møtedato Formannskap 29.11. Kommunestyre

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 06.12.2016 08:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Tone Melbø, Siri Kleiven (HTV)

Detaljer

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune Nesset kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/502-62 Saksbehandler: Liv Fleischer Husby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur 37/14 25.11.2014 Råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 03.12.2013 08.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Kari Wiegaard, Siri Kleiven,

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I OVERHALLA KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I OVERHALLA KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I OVERHALLA KOMMUNE Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Overhalla kommune 1 Vedtatt av kommunestyret i sak xx/xx, den xx.xx.2011 med hjemmel i Lov om kommunale vass-

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2009. For

GEBYRREGULATIV 2009. For LARDAL KOMMUNE GEBYRREGULATIV 2009 For Byggesak, Delingssaker, Regulering, Oppmåling, Feiing og tilsyn, Konsesjonssaker, Delingssaker etter jordlova, Fellingsavgift for vilt, Kommunaltekniske tjenester,

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalg for helse og sosial Møtedato: 15.11.2016 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Staalen Nestleder

Detaljer

Kommunale avgifter, gebyrer, egenbetalingssatser mv. for måleenhet. Pris 2016 eks. mva.

Kommunale avgifter, gebyrer, egenbetalingssatser mv. for måleenhet. Pris 2016 eks. mva. Kvinesdal kommune Kommunale avgifter, gebyrer, egenbetalingssatser mv. for 2017 Vedtatt av kommunestyret den 14.12.2016, sak 99/16. Tjeneste KNABEN, vann og avløp Pris 2017 %økning MVA pris 2017 ink. mva

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.05.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 10.00

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.05.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 10.00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.05.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 10.00 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Gunn Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Aud Karin Furlund

Detaljer

Gebyrregulativ for Teknikk og næring

Gebyrregulativ for Teknikk og næring Trøgstad kommune Gebyrregulativ for Teknikk og næring 1. Kommunale gebyrer, eiendomsskatt og utleie Alle priser er oppgitt eks mva. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx RENOVASJON - merverdiavgift kommer

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Styre/råd/utvalg: Eldrerådet Møtedato:

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Styre/råd/utvalg: Eldrerådet Møtedato: SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Eldrerådet Møtedato: 15.11.2016 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Truls E. Halstenrud Nestleder Helga Fragått Medlem

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Styre/råd/utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato:

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Styre/råd/utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 17.11.2015 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Jens Sveaass X Medlem Toril Marlene

Detaljer

ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise.

ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise. ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise. Sak 5/14 MELDINGER - RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 21.11.2014 Meldingene ble referert

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: : Rådmann Rannveig Mogren, Gunhild Kveine, Lars Erik Lunde, Brit-Olli Nordtømme, Marit B Homb.

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: : Rådmann Rannveig Mogren, Gunhild Kveine, Lars Erik Lunde, Brit-Olli Nordtømme, Marit B Homb. Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 22.11.2011 09:00-00:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen

Detaljer

1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2015-2018, med følgende endringer:

1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2015-2018, med følgende endringer: Forslag til vedtak, FRP 1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2015-2018, med følgende endringer: tiltak funksjon DRIFT 2015 2016 2017 2018 FIN01 800 Ingen endringer i

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Møteprotokoll. : Råd for likestilling av funksjonshemmede. : Kommunehuset, Kommunestyresalen. Dato : Tidspunkt : 12:00-13:30

Møteprotokoll. : Råd for likestilling av funksjonshemmede. : Kommunehuset, Kommunestyresalen. Dato : Tidspunkt : 12:00-13:30 Møteprotokoll Utvalg Møtested : Råd for likestilling av funksjonshemmede : Kommunehuset, Kommunestyresalen Dato : 16.11.2016 Tidspunkt : 12:00-13:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for

Detaljer

Regulativ for Kommunale gebyr. Sør-Varanger kommune

Regulativ for Kommunale gebyr. Sør-Varanger kommune Regulativ for Kommunale gebyr Sør-Varanger kommune Administrative tjenester Helse og omsorgstjenester Kultur og oppveksttjenester Feiing Vann, avløp og renovasjonsgebyrer Vedtatt av kommunestyret 11.12.2013

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 11.12.2012 08:00-09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Linda M. Torgersen, Knut Erik Kjemperud. Styre/råd/utvalg: Eldrerådet Møtedato: 10.11.

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Linda M. Torgersen, Knut Erik Kjemperud. Styre/råd/utvalg: Eldrerådet Møtedato: 10.11. SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Eldrerådet Møtedato: 10.11.2015 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Truls E. Halsteinrud Medlem Helga Fragått Medlem

Detaljer

Gebyrregulativ FDV Vann, Avløp, Renovasjon, Slam, Septik

Gebyrregulativ FDV Vann, Avløp, Renovasjon, Slam, Septik Arkiv: 231 Arkivsaksnr: 2016/3195-1 Saksbehandler: Magnus Åhl Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 108/16 21.11.2016 Kommunestyret 77/16 12.12.2016 Gebyrregulativ FDV - 2017 - Vann, Avløp,

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Betalingssatser for SFO, kulturskolen, foreldrebetaling og kostpriser i barnehager, kommunale idrettshaller.

Betalingssatser for SFO, kulturskolen, foreldrebetaling og kostpriser i barnehager, kommunale idrettshaller. Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/3673-2 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Betalingssatser for 2016. SFO, kulturskolen, foreldrebetaling og kostpriser

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 03.09. 2003 i sak K-047-03, i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vannog

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 13/9974 Arkiv sakid.: 13/2301 Saksbehandler: Gunnar Sveen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 13/9974 Arkiv sakid.: 13/2301 Saksbehandler: Gunnar Sveen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 13/9974 Arkiv sakid.: 13/2301 Saksbehandler: Gunnar Sveen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 113/13 FORMANNSKAP Dato: 25.11.2013 031/13 ELDRERÅDET

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 93/ Kommunestyret 75/ Egenbetaling for feiing, kloakk og renovasjon 2015.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 93/ Kommunestyret 75/ Egenbetaling for feiing, kloakk og renovasjon 2015. Leka kommune Stab/støtte Arkiv: 100 Arkivsaksnr: /249-15 Saksbehandler: Kirsti Hoff Særutskrift Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 93/14 11.11. Kommunestyret 75/14 11.12. Egenbetaling for feiing, kloakk

Detaljer

Budsjett- og økonomiplan

Budsjett- og økonomiplan MARKER KOMMUNE Arkiv: FE - 151 Saksbehandler: Anne-Kari Grimsrud Dato: 08.11.2017 Saksmappe: 17/1059 SAKSFRAMLEGG Saksnr. Utvalg Møtedato 17/060 Formannskapet 16.11.2017 Kommunestyret Budsjett- og økonomiplan

Detaljer

Gebyr- og betalingssatser 2017 iht. kommunestyrets budsjettvedtak av kommunaltekniske gebyr

Gebyr- og betalingssatser 2017 iht. kommunestyrets budsjettvedtak av kommunaltekniske gebyr Gebyr- og betalingssatser 2017 iht. kommunestyrets budsjettvedtak av 12.12.2016 kommunaltekniske gebyr Det legges til grunn følgende prinsipper for fastlegging av avgifter, gebyrer, egenandeler og husleie

Detaljer

Gebyrregulativ Teknisk Drift

Gebyrregulativ Teknisk Drift 1 Gebyrregulativ Teknisk Drift Vann, avløp og septik 2015 Generelle bestemmelser side 2 Tilknytning side 4 Kommunalt vann og avløp side 5 Private avløpsanlegg side 6 Melhus er en mangfoldig kommune der

Detaljer

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra rådhus Dato: 03.11.2016 Tidspunkt: 09:00 18:00 Dato: 04.11.2016 Tidspunkt: 09:00 14:30 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet

Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG ÅRSBUDSJETT 2014 Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet 28.11.2013 Vedlegg 1. Virksomhetsplan

Detaljer

Repr. Bjørn Haugen Morstad, H fremmet følgende endringsforslag: Nytt punkt 11d: «Punkt «VA Bislingen pluss hytter» under punkt strykes.

Repr. Bjørn Haugen Morstad, H fremmet følgende endringsforslag: Nytt punkt 11d: «Punkt «VA Bislingen pluss hytter» under punkt strykes. Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 02.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-20 16788/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling: Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 88/10 den 09.12.2010. Behandling: Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Innkallingsmåte Forfall : Skriftlig : Karen Kleiven, Nils Nygård Vararepresentanter

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

2. Det kommunale skattøret og formueskatten for 2012 skal være lovens maksimalsatser.

2. Det kommunale skattøret og formueskatten for 2012 skal være lovens maksimalsatser. Saksprotokoll saksnr. 126/2011 i Formannskapet - 01.12.2011 Behandling Følgende dokumenter ettersendt og/eller utdelt i møtet: - Budsjettinnspill fra HOU (ettersendt pr. e-post 28.11.11) - Avtale om erverv

Detaljer

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 01.12.2015 08:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Statistisk Sentralbyrå, konsumprisindeks:

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Statistisk Sentralbyrå, konsumprisindeks: Arkiv: Arkivsaksnr: 2014/3903-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Betalingssatser for 2015. SFO, kulturskolen, foreldrebetaling og kostpris

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2016 - Økonomiplan 2016-2019 Arkivsaknr: 15/1300 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 15/13469 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget 24.11.2015 Formannskapet 26.11.2015

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet

Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2017-2020 OG ÅRSBUDSJETT 2017 Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet 30.11.2016 Kortversjon av saken: I denne

Detaljer