FORBRUKSUNDERSØKELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORBRUKSUNDERSØKELSE"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 674 FORBRUKSUNDERSØKELSE SURVEY OF CONSUMER EXPENDITURE STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN ISSN

3 EMNEGRUPPE 35 Personlig forbruk ANDRE EMNEORD Forbruksfordeling Fritidshus Husholdningsregnskap Varige forbruksvarer

4 3 FORORD Denne publikasjonen inneholder opplysninger om gjennomsnittlig forbruksutgift i private husholdninger i perioden , regnet i priser for For de samme årene er det også gitt gjennomsnittstall for brukte mengder av mat- og drikkevarer. Opplysningene bygger på resultatene fra Statistisk Sentralbyrås forbruksundersøkelser i 1983, 1984 og Førstesekretær Anne Lodberg-Holm og førstekonsulent Stein Opdahl har stått for utarbeidingen av publikasjonen. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. februar 1987 Gisle Skancke Arne S. Andersen

5 4 PREFACE This publication contains information on average consumer expenditure in private households in the period , calculated in 1985 prices. The quantity consumed of food and beverages is given as an average of the same years. The information is based on the results from surveys of consumer expenditure in 1983, 1984 and 1985 carried out by the Central Bureau of Statistics. The publication has been prepared by Ms. Anne Lodberg-Holm under the supervision of Mr. Stein Opdahl. Central Bureau of Statistics, Oslo, 12 February 1987 Gisle Skancke Arne S. Andersen

6 5 INNHOLD Side Tabellregister 7 Tekstdel 1. Bakgrunn og formal. Datagrunnlag Opplegg og gjennomforing av undersøkelsene Populasjon og utvalgsmetode Innsamlingsmetode Feltarheid Feilkilder og mål for usikkerheten i resultatene Utvalgsvarians Frafall Korreksjoner Korreksjon for frafall Korreksjon for fravær og tilfeldig besøkende Begrep og kjennemerker Noen hovedresultater 19 Tekst på engelsk 21 Tabelldel 28 Vedlegg 1. rmere oversikt over husholdningenes sammensetning Forklaring av utgiftspostenes sammensetning Skjema nyttet ved innsamling av materialet 201 Utkomne publikasjoner Tidligere utkommet på emneområdet 231 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå etter 1. januar Emneinndelt oversikt 232 Standarder for norsk statistikk (SNS) 239 Standardtegn i tabeller : Tall kan ikke offentliggjøres - Null 0 Mindre enn 0,5 av den brukte enheten 0,0 Mindre enn 0,05 av den brukte enheten

7 6 CONTENTS Page Index of tables. 11 Text 1. Background and purpose. Data basis Survey design and implementation Population and sampling method Compiling method Field work Errors and reliability of estimates Sampling variance Non-response Corrections Correction for non-response Correction for absence and casual visitors Terms and variables Some main results 25 Tables 28 Annexes 1. Detailed survey on the composition of the households Definition of the composition of the expenditure items Questionnaire used for the compilation of data 201 Publications Previously issued on the subject 231 Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 January Subjectmatter arranged survey 232 Standards for Norwegian Statistics (SNS) 239 Explanation of Symbols in Tables : Not for publication - Nil 0 Less than 0.5 of unit employed 0,0 Less than 0.05 of unit employed

8 7 TABELLREGISTER HUSHOLDNINGENES SAMMENSETNING Side 1. Husholdninger med i undersøkelsene, etter husholdningstype/forbruksutgift i alt/tallet på personer/hovedfnntektstakerens alder/hovedinntektstakerens yrkesstatus 28 VERDITABELLER PRIVAT FORBRUK I 1973, , , Utgift pr. husholdning pr. år, etter vare- og tjenestegruppe. 1973, , , Løpende priser 29 GJENNOMSNITTLIG PRIVAT FORRRUK PR. AR I INNDELING I 470 VARE- OG TJENESTEGRUPPER 3. Utgift pr. husholdning pr. år, etter vare- og tjenestegruppe priser.. 33 INNDELING I 150 VARE- OG TJENESTEGRUPPER 4. Utgift pr. husholdning pr. år i forskjellige handelsfelt og bostedsstrøk, etter vare- og tjenestegruppe Utgift pr. husholdning pr. år i forskjellige størrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegruppe Utgift pr. husholdning pr. måned i forskjellige årstider, etter vare- og tjenestegruppe Utgift pr. husholdning pr. år i forskjellige typer av husholdninger, etter vare- og tjenestegruppe INNDELING I 37 VARE- OG TJENESTEGRUPPER HUSHOLDNINGSTYPE 8. Alle husholdninger. Utgift pr. husholdning pr. år i forskjellige størrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegruppe Enslige. Utgift pr. husholdning pr. år i forskjellige størrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegruppe Ektepar uten barn. Utgift pr. husholdning pr. år i forskjellige størrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegruppe Ektepar med 1 barn under 16 år. Utgift pr. husholdning pr. år i forskjellige størrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegruppe Ektepar med 2 barn under 16 år. Utgift pr. husholdning pr. år i forskjellige størrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegruppe Ektepar med 3 eller flere barn under 16 år. Utgift pr. husholdning pr. år i forskjellige størrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegruppe Husholdninger ellers med både voksne personer og barn under 16 år. Utgift pr. husholdning pr. år i forskjellige størrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegruppe Husholdninger ellers med bare voksne personer. Utgift pr. husholdning pr. år i forskjellige størrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegruppe

9 8 Side HOVEDINNTEKTSTAKERENS YRKESSTATUS 16. Selvstendig næringsdrivende i jordbruk, skogbruk og fiske. Utgift pr. husholdning pr. Sr i forskjellige størrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegruppe Selvstendig næringsdrivende ellers. Utgift pr. husholdning pr. år i forskjellige størrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegruppe Lønnstakere. Utgift pr. husholdning pr. år i forskjellige størrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegruppe Ikke-yrkesaktive. Utgift pr. husholdning pr. Sr i forskjellige størrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegruppe HOVEDINNTEKTSTAKERENS ALDER 20. Hovedinntektstakerens alder under 30 Sr. Utgift pr. husholdning pr. Sr i forskjellige størrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegruppe Hovedinntektstakerens alder år. Utgift pr. husholdning pr. år i forskjellige størrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegruppe Hovedinntektstakerens alder år. Utgift pr. husholdning pr. år i forskjellige størrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegruppe Hovedinntektstakerens alder år. Utgift pr. husholdning pr. år i forskjellige storrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegruppe Hovedinntektstakerens alder år. Utgift pr. husholdning pr. år i forskjellige storrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegruppe Hovedinntektstakerens alder 67 Ar og over. Utgift pr. husholdning pr. år i forskjellige størrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegruppe HUSHOLDNINGSTYPE OG HOVEDINNTEKTSTAKERENS ALDER 26. Enslige under 40 år. Utgift pr. husholdning pr. år i forskjellige størrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegruppe Enslige år. Utgift pr. husholdning pr. år i forskjellige størrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegruppe Enslige 67 år og over. Utgift pr. husholdning pr. år i forskjellige sterrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegruppe Ektepar uten barn og hovedinntektstakerens alder under 40 ir. Utgift pr. husholdning pr. år i forskjellige størrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegruppe Ektepar uten barn og hovedinntektstakerens alder år. Utgift pr. husholdning pr. år i forskjellige størrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegruppe Ektepar uten barn og hovedinntektstakerens alder 67 år og over. Utgift pr. husholdning pr. år i forskjellige størrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegruppe Ektepar med 1 barn under 16 år og hovedinntektstakerens alder under 40 år. Utgift pr. husholdning pr. Ar i forskjellige størrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegruppe Ektepar med 1 barn under 16 år og hovedinntektstakerens alder 40 Sr og over. Utgift pr. husholdning pr. år, etter vare- og tjenestegruppe Ektepar med 2 eller flere barn under 16 år og hovedinntektstakerens alder under 40 år. Utgift pr. husholdning pr. år i forskjellige størrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegruppe Ektepar med 2 eller flere barn under 16 år og hovedinntektstakerens alder 40 år og over. Utgift pr. husholdning pr. år, etter vare- og tjenestegruppe TALLET PA PERSONER I HUSHOLDNINGEN personhusholdninger. Utgift pr. husholdning pr. år i forskjellige størrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegruppe personhusholdninger. Utgift pr. husholdning pr. år i forskjellige størrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegruppe personhusholdninger. Utgift pr. husholdning pr. år i forskjellige størrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegruppe

10 9 TALLET PA PERSONER I HUSHOLDNINGEN (forts.) Side personhusholdninger. Utgift pr. husholdning pr. år i forskjellige størrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegruppe eller flere personer i husholdningen. Utgift pr husholdning pr. år i forskjellige sterrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegruppe EKTEFELLERS YRKESDELTAKING OG HUSHOLDNINGSTYPE 41. Ektepar uten barn og bare den ene ektefelle yrkesaktiv. Utgift pr. husholdning pr. år i forskjellige størrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegruppe Ektepar uten barn og begge ektefeller yrkesaktive. Utgift pr. husholdning pr. år i forskjellige størrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegruppe Ektepar med 1 barn under 16 ir og bare den ene ektefelle yrkesaktiv. Utgift pr. husholdning pr. år i forskjellige størrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegruppe Ektepar med 1 barn under 16 år og begge ektefeller yrkesaktive. Utgift pr. husholdning pr år i forskjellige størrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegruppe Ektepar med 2 eller flere barn under 16 år og bare den ene ektefelle yrkesaktiv. Utgift pr. husholdning pr. år i forskjellige størrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegruppe Ektepar med 2 eller flere barn under 16 år og begge ektefeller yrkesaktive. Utgift pr. husholdning pr. år i forskjellige størrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vareog tjenestegruppe MENGDETABELLER PRIVAT FORBRUK I 1958, og Forbrukte mengder av mat- og drikkevarer pr. person pr. år, etter varegruppe. 1958, og GJENNOMSNITTLIG PRIVAT FORBRUK PR. AR I INNDELING I 172 VAREGRUPPER 48. Forbrukte mengder av mat- og drikkevarer pr. år, etter varegruppe INNDELING I 42 VAREGRUPPER 49. Forbrukte mengder av mat- og drikkevarer pr. husholdning pr. år i forskjellige handelsfelt og bostedsstrøk, etter varegruppe Forbrukte mengder av mat- og drikkevarer pr. husholdning pr. år i forskjellige størrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter varegruppe Forbrukte mengder av mat- og drikkevarer pr. husholdning pr. år i forskjellige grupper for hovedinntektstakerens yrkesstatus, etter varegruppe HUSHOLDNINGSTYPE OG HOVEDINNTEKTSTAKERENS ALDER 52. Alle husholdninger. Forbrukte mengder av mat- og drikkevarer pr. husholdning pr. år i forskjellige grupper for hovedinntektstakerens alder, etter varegruppe Enslige. Forbrukte mengder av mat- og drikkevarer pr. husholdning pr. år i forskjellige aldersgrupper, etter varegruppe Ektepar uten barn. Forbrukte mengder av mat- og drikkevarer pr. husholdning pr. år i forskjellige grupper for hovedinntektstakerens alder, etter varegruppe Ektepar med 1 barn under 16 Ar. Forbrukte mengder av mat- og drikkevarer pr. husholdning pr. ar i forskjellige grupper for hovedinntektstakerens alder, etter varegruppe Ektepar med 2 eller flere barn under 16 år. Forbrukte mengder av mat- og drikkevarer pr. husholdning pr. år i forskjellige grupper for hovedinntektstakerens alder, etter varegruppe

11 10 Side ANDRE TAPELLER EGENPRODUSERTE VAREP, MOTTATTE GAVER OG NATURALYTELSER 57. Verdi og mengde pr. år av forbruk av egenproduserte varer Verdi pr. år av varer mottatt som gaver Verdi pr. gr av mottatte naturalytelser. 198; 192 EIE AV FRITIDSHUS OG VARIGE FORBPUKSVARER 60. Andel av husholdninger med fritidshus og visse varige forbruksvarer i forskjellige størrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegruppe. Prosent

12 11 INDEX OF TABLES COMPOSITION OF HOUSEHOLDS 1. Households covered by the surveys, by type of household/consumption expenditure, total/ number of persons/age of the main income earner/occupational status of the main income earner Page 28 VALUE TABLES PRIVATE CONSUMPTION IN 1973, , , Expenditure per household per year, by commodity and service group. 1973, , , Current prices 29 AVERAGE PRIVATE CONSUMPTION PER YEAR IN CLASSIFICATION IN 470 COMMODITY AND SERVICE GROUPS 3. Expenditure per household per year, by commodity and service group prices 33 CLASSIFICATION IN 150 COMMODITY AND SERVICE GROUPS 4. Expenditure per household per year in various trade regions and residence areas, by commodity and service group Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group Expenditure per household per month in various seasons, by commodity and service group Expenditure per household per year for various types of households, by commodity and service group CLASSIFICATION IN 37 COMMODITY AND SERVICE GROUPS TYPE OF HOUSEHOLD 8. All households. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group Single persons. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group Married couples without children. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group Married couples with 1 child under 16 years of age. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group Married couples with 2 children under 16 years of age. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group Married couples with 3 or more children under 16 years of age. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group Other households with adults and.children under 16 years of age. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group Other households with adults only. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group

13 12 OCCUPATIONAL STATUS OF THE MAIN INCOME" EARNER Page 16. Self-employed in agriculture, forestry and fishing. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group Other self-employed. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group Wage-earners. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group Non-employed. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group AGE OF THE MAIN INCOME EARNER 20. Main income earner under 30 years of age. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group Main income earner years of age. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group Main income earner years of age. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group Main income earner years of age. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group Main income earner years of age. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group Main income earner 67 years of age and over. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group TYPE OF HOUSEHOLD AND AGE OF THE MAIN INCOME EARNER 26. Single persons under 40 years of age. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group Single persons years of age. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group Single persons 67 years of age and over. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group Married couples without children and where the main income earner is under 40 years of age. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group Married couples without children and where the main income earner is years of age. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group Married couples without children and where the main income earner is 67 years of age and over. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group Married couples with 1 child under 16 years of age and where the main income earner is under 40 years of age. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group Married couples with 1 child under 16 years of age and where the main income earner is 40 years of age and over. Expenditure per household per year, by commodity and service group Married couples with 2 or more children under 16 years of age and where the main income earner is under 40 years of age. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group Married couples with 2 or more children under 16 years of age and where the main income earner is 40 years of age and over. Expenditure per household per year, by commodity and service group NUMBER OF PERSONS IN THE HOUSEHOLD person households. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group person households. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group person households. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group

14 13 NUMBER OF PERSONS IN THE HOUSEHOLD (cont.) Page person households. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group or more persons in the household. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group OCCUPATIONAL PARTICIPATION OF SPOUSE AND TYPE OF HOUSEHOLD 41. Married couples without children and where only one of the spouses is economically active. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group Married couples without children and where both spouses are economically active. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group Married couples with 1 child under 16 years of age and where only one of the spouses is economically active. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group Married couples with 1 child under 16 years of age and where both spouses are economically active. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group Married couples with 2 or more children under 16 years of age and where only one of the spouses is economically active. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group Married couples with 2 or more children under 16 years of age and where both spouses are economically active. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group QUANTITY TABLES PRIVATE CONSUMPTION IN 1958, AND Quantity consumption of food and beverages per person per year, by commodity group. 1958, and AVERAGE PRIVATE CONSUMPTION PER YEAR IN CLASSIFICATION IN 172 COMMODITY GROUPS 48. Quantity consumption of food and beverages per year, by commodity group CLASSIFICATION IN 42 COMMODITY GROUPS 49. Quantity consumption of food and beverages per household per year in various trade regions and residence areas, by commodity group Quantity consumption of food and beverages per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity group Quantity consumption of food and beverages per household per year in various groups for the occupational status of the main income earner, by commodity group TYPE OF HOUSEHOLD AND AGE OF THE MAIN INCOME EARNER 52. All households. Quantity consumption of food and beverages per household per year in various groups for age of the main income earner, by commodity group Single persons. Quantity consumption of food and beverages per household per year in various groups for age, by commodity group

15 14 TYPE OF HOUSEHOLD AND AGE OF THE MAIN INCOME EARNER (cont.) Page 54. Married couples without children. Quantity consumption of food and beverages per household per year in various groups for age of the main income earner, by commodity group Married couples with 1 child under 16 years of age. Quantity consumption of food and beverages per household per year in various groups for age of the main income earner, by commodity group Married couples with 2 or more children under 16 years of age. Quantity consumption of food and beverages per household per year in various groups for age of the main income earner, by commodity group OTHER TABLES SELF-PRODUCED COMMODITIES, RECEIVED GIFTS AND PAYMENTS IN KIND 57. Value and quantity per year of consumption of self-produced commodities Value per year of commodities received as gifts Value per year of received payments in kind OWNERSHIP OF HOLIDAY HOUSE AND STOCK OF DURABLE GOODS 60. Percentage of households with holiday houses and certain durable consumer goods in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group

16 15 1. BAKGRUNN OG FORMAL. DATAGRUNNLAG Siden 1974 har Statistisk Sentralbyrå gjennomført årlige forbruksundersøkelser. Hovedformålet med undersøkelsene har vært å gi en detaljert oversikt over private husholdningers forbruk, som grunnlag for en eventuell ajourføring av vektgrunnlaget i konsumprisindeksen. Det er videre tatt sikte på å kartlegge forbruket i forskjellige grupper av husholdninger. Husholdningene er klassifisert etter kjennemerker som husholdningstype, hovedinntektstakerens yrkesstatus og alder, bostedsstrøk, størrelse av forbruksutgift i alt o.l. Resultatene i denne publikasjonen bygger på registreringer som ble foretatt ved forbruksundersøkelsene i 1983, 1984 og Utgift pr. husholdning er et gjennomsnitt av husholdningenes utgifter i perioden , regnet i 1985-priser. Konsumprisindeksen er nyttet ved omregningen av verditallene i 1983 og På grunn av små utvalg ved undersøkelsene har en unnlatt g gi tall for de enkelte årene. Ved undersøkelsen i 1983 fikk en svar fra husholdninger, i husholdninger og i husholdninger. For 1974 er det gjort landsomfattende forbruksundersøkelser i 1958, 1967 og OPPLEGG OG GJENNOMFORING AV UNDERSØKELSENE 2.1. Populasjon og utvalgsmetode Utvalgene av husholdninger til undersøkelsene er trukket blant alle landets private husholdninger. Utvalgene er trukket i tre trinn. Til trekkingen på første trinn nyttes en inndeling av hele landet i et sett utvalgsområder. Utvalgsområdene er kommuner. Kommuner som har færre enn innbyggere er slått sammen med andre kommuner. Utvalgsområdene er først gruppert i 10 regioner. Innen hver av disse grupperingene er byer med mer enn innbyggere tatt ut som egne strata. De øvrige utvalgsområdene er stratifisert etter kommunetype (dvs. mringsstruktur og sentralitet) og innbyggertall. For hvert av de 102 strata er det trukket ett utvalgsområde. Trekkingen på første trinn foregikk ved at utvalgsområder som utgjorde egne strata, ble trukket ut med 100 prosent sannsynlighet. Utvalgsområdene innen de øvrige strata ble trukket ut med en sannsynlighet proporsjonal med innbyggertallet i det enkelte området. De enkelte utvalgsområdene er videre delt inn i tre mindre områder. På annet trinn ble det trukket ut ett av disse tre mindre områdene fra hvert enkelt utvalgsområde. Det endelige utvalget er på tredje trinn trukket tilfeldig på grunnlag av navne- og adresseregisteret over befolkningen i disse mindre områdene. De husholdningene som var bosatt på de utvalgte adressene på intervjutidspunktet skulle were med i undersøkelsene. Felleshusholdninger som sykehus, pensjonat o.l. er ikke tatt med. En husholdning omfatter personer som har felles bolig og felles kost (minst ett måltid pr. dag). Arbeidshjelp med kost og losji og losjerende med kost ble regnet til husholdningen. Losjerende uten kost ble betraktet som egen husholdning Innsamlingsmetode Forbruksutgiftene ble registrert ved regnskapsføring og intervju. Det ble nyttet 4 skjematyper; skjema for innledningsintervju, to typer regnskapshefter (hoved- og bihefte) og skjema for avslutningsintervju. Skjemaet for innledningsintervju, hovedregnskapsheftet og skjemaet for avslutningsintervju fra undersøkelsene følger som vedlegg til publikasjonen. Skjema for innledningsintervju. I dette skjemaet ble det innhentet en del bakgrunnsopplysninger for undersøkelsen som husholdningsmedlemmenes fødselsdag og -år, stilling i husholdningen, ekteskapelig status, yrke og yrkesstatus. For ikke yrkesaktive personer på 15 år eller mer ble aktivitet som f.eks. skolegang, arbeid i egen husholdning etc., registrert.

17 16 Regnskapshefter. Husholdningene forte regnskap over sine private forbruksutgifter i en 14-dagersperiode. Da forbrukets størrelse og sammensetning varierer med årstiden, var det nødvendig at oppgaver ble hentet inn for hele (iret. 1/26 av husholdningene forte således regnskap fra 1. til 14. januar, en annen 1/26 fra 15. til 28. januar osv. Hver husholdning forte ett hovedregnskapshefte (H-hefte). For best mulig å sikre at alle utgifter ble registrert, forte husholdningsmedlemmer pa 15 år eller mer særskilt regnskap over sine egne utbetalinger i et bihefte (B-hefte). Alle faktiske utbetalinger i 14-dagersperioden skulle regnskapsføres. Mengde og verdi for kjøpte mat- og drikkevarer ble fort i regnskapet da kjøpet fant sted. Forbruket av egenprodusert kjøtt, fisk, gronnsaker, frukt og bær osv. ble også tatt med. Forbruket av egenproduserte varer ble angitt i mengde. De brukte mengdene er verdsatt til produsentpris. Mottatte gaver i naturalier ble også registrert med oppgave over mengde. Verdsettingen er foretatt etter detaljpris. Skjema for avslutningsintervju. Utgifter til varer og tjenester som husholdningene kjøper forholdsvis sjelden ble registrert i avslutningsintervjuet. Dette gjelder f.eks. en del utgifter til bolig, kjøp av private transportmidler, husholdningsmaskiner og andre elektriske apparater, kostbare klesartikler, utgifter til selskapsreiser o.l. Mottatte naturalytelser som f.eks. fri bolig, strøm og brensel og reiser, ble også registrert. Verdien av fri bolig, lys og brensel ble registrert med det beløp likningsmyndighetene verdsatte disse ytelser til ved siste likning for intervjuet fant sted. Andre frie ytelser er verdsatt til det de ville ha kostet ved kjøp Feltarbeid Innsamlingen av data foregikk i tidsrommet fra desember 1982 til januar De uttrukne husholdninger ble vanligvis oppsøkt to ganger i løpet av undersøkelsesperioden. Første besøk skjedde for regnskapsperiodens begynnelse og siste besøk etter at regnskapsperioden var aysluttet. I en del tilfelle kontaktet også intervjuerne husholdningene i regnskapsperioden for å gi veiledning om regnskapsforingen. Ved det første besøket i husholdningene ble innledningsintervjuet foretatt. Samtidig delte intervjuerne ut regnskapsheftene og orienterte om foringen. Dersom intervjueren ikke traff husholdningen hjemme første gang, gjorde intervjueren i alt fire forsok på å treffe husholdningen for denne eventuelt ble utelatt ved undersøkelsen. Ved siste besøk i husholdningene ble regnskapsheftene samlet inn og avslutningsintervjuet foretatt. 3. FEILKILDER OG MAL FOR USIKKERHETEN I RESULTATENE 3.1. Utvalgsvarians Til resultatene fra en undersøkelse er det knyttet flere former for usikkerhet eller feil. En type vil were utvalgsvarians som skyldes at det dreier seg om målinger av et utvalg istedenfor en totaltelling. Størrelsen av utvalgsvariansen (standardavviket) avhenger bl.a. av utvalgets størrelse, registreringsperiodens lengde og måten utvalget er trukket på. I tabell 3 er standardavviket beregnet for gjennomsnittlig utgift til 150 vare- og tjenestegrupper og for summer av disse gruppene Frafall Av de opprinnelig uttrukne husholdningene i deltok 61,4 prosent (4 567 husholdninger) i undersøkelsene. Den viktigste årsaken til frafall var nekting. Frafalte husholdninger etter årsak til frafall er vist i oppstillingen nedenfor.

18 17 Husholdninger som ikke deltok i undersøkelsen, etter årsak til frafall Frafalte husholdninger Antall Prosent 2 I alt Nekting Sykdom Ikke truffet Andre årsaker KORREKSJONER 4.1. Korreksjon for frafall Frafallet ved undersøkelsen har ikke fordelt seg likt for alle husholdningsgrupper. Frafallet varierte med bostedsstrøk, husholdningstype og når i året husholdningene forte regnskap. For A rette opp skjevheter i materialet er det som ved tidligere forbruksundersøkelser korrigert for frafallet. Husholdningsgrupper med stort frafall er gitt relativt storre vekt ved beregning av gjennomsnittstall Korreksjon for fravær og tilfeldig besøkende Det er foretatt en oppjustering av utgiftene i husholdninger hvor en eller flere av husholdningsmedlemmene var fraværende fra husholdningen i regnskapsperioden. For husholdninger med personer i fast kost (utenom husholdningmedlemmene) er det foretatt en reduksjon av matvareutgiftene. 5. BEGREP OG KJENNEMERKER Husholdning. Som husholdning er regnet personer som bor i samme bolig og som har felles kost (minst ett måltid pr. dag). Hovedinntektstaker. Den person i husholdningen som inntektsmessig bidrar mest til familiens underhold. Husholdningstype. Med "ektepar uten barn", "ektepar med 1 barn" osv. menes at det ikke finnes andre personer i husholdningen enn dem som er nevnt. Gruppen "husholdninger ellers med både voksne personer og barn" omfatter enslige med barn, enslige med barn og andre voksne personer i tillegg, ektepar med barn og andre voksne personer i tillegg og husholdninger med flere familiekjerner hvor en eller flere personer i husholdningen er barn. Gruppen "husholdninger ellers med bare voksne personer" omfatter husholdninger med flere enslige, voksne personer, ektepar uten barn med voksne personer i tillegg og husholdninger med flere familiekjerner hvor ingen person i husholdningen er barn. Som barn er regnet personer på 15 år eller yngre. En nærmere oversikt over husholdningenes sammensetning er gitt i Vedlegg I. Yrkesaktiv person. En person er i denne undersøkelsen regnet som yrkesaktiv dersom vedkommende utførte inntektsgivende arbeid av minst 25 timers varighet i siste 30-dagersperiode for intervjuet fant sted.

19 18 Yrkesstatus. Inndelingen etter yrkesstatus som er nyttet er følgende: selvstendig næringsdrivende i jordbruk, skogbruk og fiske, selvstendig nrringsdrivende ellers, lønnstaker, ikke yrkesaktiv. En persons yrkesstatus er registrert med utgangspunkt i personens hovedyrke. Bostedsstrøk. Inndelingen bygger på Statistisk Sentralbyrås Standard for kommuneklassifisering, 1985 (SNS nr. 4). Utgangspunktet for inndelingen er klassifiseringskoder for bosettingstetthet. Følgende inndeling er nyttet: Oslo, Bergen, Trondheim Tettbygde strok utenom Oslo, Bergen, Trondheim omfatter kommuner utenom Oslo, Bergen og Trondheim hvor 50 prosent eller mer av befolkningen bor i tettbygde strok. strok. Spredtbygde strok omfatter kommuner hvor mindre enn 50 prosent av befolkningen bor i tettbygde Som tettbygde strok regnes områder med minst 200 bosatt pr. 1. november 1980 og hvor aystanden mellom bolighusene som regel ikke overstiger 50 meter. En hussamling som ligger mer enn 50 meter fra en tettbebyggelse, er imidlertid regnet som en del av det tettbygde stroket dersom hussamlingen naturlig hewer sammen med tettbebyggelsen. Forbruksutgift i alt. Forbruksutgift i alt omfatter husholdningens utbetalinger i regnskapsperioden (omregnet til tall for hele året). En del utgifter som f.eks. utgift til bolig, kjøp av varige forbruksvarer (bil, elektriske husholdningsmaskiner o.l.), utgifter til kostbare klesartikler, selskapsreiser etc. er registrert ved intervju. For varige forbruksvarer utgjør forbruksutgiften differansen mellom utgift ved kjøp og "inntekt" ved eventuelt salg (innbytte). Av den grunn er det i enkelte tabeller framkommet negative tall på f.eks. varegruppen "kjøp av transportmidler". I forbruksutgift i alt inngsr ikke utgifter til direkte skatter, trygdepremier, gitte gaver, realinvesteringer (f.eks. kjøp av bolig og utgifter til bygging og påbygging av bolig), og kontraktmessig sparing (f.eks. pensjonsinnskott, avdrag pg lån, livsforsikring mv.). I tillegg til utbetalingene omfatter forbruksutgift i alt verdien av forbruket av egenproduserte varer og mottatte gaver. Egenproduserte varer er verdsatt etter produsentpris, og mottatte gaver etter detaljpris. Ut9ifter til bolig, lys og brensel omfatter både boligutgifter og utgifter til fritidshus. For husholdninger med egen prosentliknet bolig omfatter utgiftene renter av lån til boligen, reparasjoner og vedlikehold, forsikring, vannavgift og forskjellige andre avgifter. For regnskapsliknet bolig omfatter boligutgiftene stipulert årlig husleie ifølge siste skattelikning. For husholdninger med leid bolig utgjør boligutgiftene husleie og renter på lån til boliginnskott. Verdien av fri bolig er satt til liknet beløp ved siste skattelikning. Utgifter til fritidshus omfatter eventuelle renter på Lin, forsikring og avgifter. For husholdninger som har leid fritidshus er denne utgiften tatt med. Utgifter til vedlikehold omfatter både kjøp av varer, lønningsutgifter og andre utgifter i forbindelse med vedlikehold av egen bolig, leid bolig og fritidshus. Utgiftsgrupperin9. Den mest detaljerte grupperingen i publikasjonen inneholder 470 vare- og tjenestegrupper. Disse gruppene er summert til forskjellige nivåer - til 150, 37 og til 9 vare- og tjenestegrupper. Eie av varige goder. Andeler av husholdninger i tabell 60 med visse varige forbruksvarer gjelder husholdninger som eier varene, men ikke husholdninger som bare disponerer varene.

20 19 6. NOEN HOVEDRESULTATER Forbruksutgiftene i alt pr. husholdning i perioden , regnet i priser for 1985, var kr Sammenliknet med resultatene fra forbruksundersøkelsene var dette en økning i utgiftene på 30,4 prosent. Den gjennomsnittlige husholdningsstørrelsen gikk litt ned i perioden. Korrigert for dette fr vi en vekst pr. person i løpende kroner på 34,0 prosent i forbruksutgift i alt. Fra 1982 til 1985 steg konsumprisindeksen med 21,7 prosent. Dette innebærer en volumøkning pr. person på 10,0 prosent fra årene til Nasjonalregnskapets tall viser en volumokning i totalt privat forbruk fra årene til p5 6,8 prosent. Justert for endringen i folkemengden tilsvarer dette en volumøkning i forbruksutgiftene pr. person pg 5,8 prosent. Noe av denne forskjellen skyldes ulike definisjoner i de to datakildene. Den observerte veksten i privat forbruk i forbruksundersøkelsene synes likevel å være noe høyere enn hva nasjonalregnskapet viser. Gjennomsnittlig matvareutgift pr. husholdning i , regnet i priser for 1985, var kr eller 18,6 prosent av forbruksutgiftene i alt. Dette var en nedgang i matvareprosenten fra da matvarene utgjorde 20,6 prosent av forbruksutgiftene i alt. Nedgangen gjaldt nesten alle typer av matvarer. Særlig var nedgangen betydelig for andelen brukt til kjøtt, kjøttvarer og flesk. Denne varegruppen var likevel den største utgiftsposten under matvarer og utgjorde 26 prosent av samlet matvareutgift. Andre store matvareposter var mjølk, flote, ost og egg med 19 prosent; grønnsaker, frukt og her 15 prosent og mjøl, gryn og bakervarer med 10 prosent av matvareutgiftene. Utgiftene til drikkevarer og tobakk var kr eller 3,7 prosent av forbruksutgiftene i alt. Av utgiftene til disse varene nyttet husholdningene 60 prosent til drikkevarer og 40 prosent til tobakk. Utgiftene til klær og skotøy var kr '9 151 eller 8,0 prosent av forbruksutgiftene i alt. Dette var en liten nedgang idet utgiftsandelen var 8,7 prosent i Utgiftene til bekledningsartikler utgjorde 75 prosent av de samlede utgiftene til klær og skotøy, utgiftene til skotøy og skoreparasjoner 17 prosent og til toyer og garn 8 prosent. Samlede utgifter til bolig, lys og brensel var kr eller 20,1 prosent av forbruksutgiftene i alt. Dette var en relativt sterk økning fra årene da posten utgjorde 17,7 prosent av samlet forbruk. Utgiftsandelen til bolig, lys og brensel utgjorde i ,9 prosent, og har siden vist en jevnt stigende tendens. økningen skyldtes hovedsakelig økte utgifter til renter på boliglån og til elektrisitet. Av utgiftene til bolig, lys og brensel utgjorde bolig- og vedlikeholdsutgiftene 76 prosent og utgiftene til lys og brensel 24 prosent. Utgiftene til bolig omfatter ikke avdrag på lån til bolig og/eller fritidshus. Husholdningene brukte kr eller 8,2 prosent av forbruksutgiftene i alt til møbler og husholdningsartikler. I perioden var denne utgiftsandelen 8,7 prosent. Av utgiftene til møbler og husholdningsartikler nyttet husholdningene 30 prosent til møbler mv., 14 prosent til tekstiler, utstyrsvarer og prydgjenstander, 14 prosent til husholdningsmaskiner, 14 prosent til dekketøy, glass og kjøkkenutstyr, 19 prosent til diverse husholdningsartikler og 9 prosent til leid hjelp i hjemmet. Utgiftene til helsepleie var kr eller 2,0 prosent av forbruksutgiftene i alt. Denne utgiftsandelen har endret seg lite i forbruksundersøkelsene siden Posten omfatter bare utgifter som husholdningene selv betaler, dvs. at helseutgifter som dekkes av det offentlige ikke regnes med. Den største posten var tannlegehjelp, som utgjorde 45 prosent av utgiftene til helsepleie. Husholdningene brukte gjennomsnittlig kr til reiser og transport. Dette var 21,4 prosent av forbruksutgiftene i alt. Utgiftsandelen til reiser og transport var nokså stabil fra 1973 til , da den var 19,4 prosent, men har økt betydelig til perioden Det var særlig utgiftene til kjøp av transportmidler som (Ate fra , mens utgiftsandelen til bensin og olje var omtrent uendret. Av utgiftene til reiser og transport utgjorde drift og vedlikehold av transportmidler 43 prosent, kjøp av transportmidler 35 prosent, bruk av offentlige transportmidler 12 prosent og utgifter til porto, telefon og telegrammer 10 prosent. Utgiftene til fritidssysler og utdanning var kr eller 10,3 prosent av samlede forbruksutgifter. Tilsvarende andel var 10,8 prosent i

21 20 Fritidsutstyr var den største utgiftsposten under fritidssysler og utdanning og utgjorde 46 prosent av utgiftene. Offentlige forestillinger og andre tjenester utgjorde 29 prosent, bøker, aviser og tidsskrifter 21 prosent, mens skolegang bare utgjorde 4 prosent av gjennomsnittlig utgift til fritidssysler og utdanning. For gruppen andre varer og tjenester var utgiftene kr eller 7,7 prosent av forbruksutgiftene i alt. De største utgiftspostene fant en for gruppen restauranter, hoteller og selskapsreiser som utgjorde 57 prosent og for personlig hygiene med 25 prosent av de samlede utgiftene til gruppen. Forbruksutgiftene i alt for husholdninger i spredtbygde strok var kr , i tettbygde strok utenom Oslo, Bergen og Trondheim kr og i Oslo, Bergen og Trondheim kr (tabell 4). Det var særlig utgiftene til bolig, lys og brensel som var høyere i storbyene og tettbygde strok i forhold til spredtbygde strok. I Oslo, Bergen og Trondheim var utgiftsandelen til bolig, lys og brensel 23 prosent, i tettbygde strok 20 prosent og i spredtbygde strok 17 prosent. I storbyene ble det også brukt relativt ner til drikkevarer og tobakk, helsepleie og restauranter, hoteller og selskapsreiser enn i spedtbygde strok. Matutgiftene utgjorde en mindre andel i storbyene enn ellers. Gjennomsnittlig forbruksutgift pr. måned var størst i 4. kvartal med kr og lavest i 1. kvartal med kr Utgiftene i desember måned var kr (tabell 6). Nivået på forbruksutgiftene i alt varierte mye mellom husholdningstypene. Dette skyldes nok først og fremst tilsvarende inntektsforskjeller. Enslige under 40 år hadde et samlet forbruk på kr pr. år, regnet i 1985-priser. For enslige i aldersgruppen år var forbruket kr og for enslige på 67 år og over kr pr. år i gjennomsnitt (tabellene 26-28). Blant ektepar uten barn fant en et nokså tilsvarende monster: I aldersgruppen under 40 år (hovedinntektstakerens alder) var det samlede forbruket kr pr. år, i aldersgruppen år var det kr og i aldersgruppen 67 år og over kr pr. år i gjennomsnitt (tabellene 29-31). Ektepar med 1 barn brukte kr , ektepar med 2 barn kr og ektepar med 3 eller flere barn kr pr. år i gjennomsnitt. Husholdninger som bestod av enslig forsørger med barn under 16 år brukte kr pr. år (tabell 7). Sammensetningen av forbruket varierte også mellom husholdningstypene. Yngre enslige og yngre ektepar uten barn hadde langt lavere utgiftsandeler til matvarer enn de fleste andre husholdninger. Eldre enslige og eldre ektepar hadde nokså høye matvareandeler. Ektepar med mange barn hadde noe høyere utgiftsandel til matvarer enn ektepar med få barn. Utgiftsandelen til bolig, lys og brensel var høyest blant enslige og enslige forsorgere (25 og 24 prosent), men det var relativt liten variasjon mellom husholdningstypene. Andelen av utgiftene som gikk til reiser og transport varierte en god del mellom gruppene. Blant enslige på 67 år og over lå utgiftsandelen på bare 12 prosent, mens enslige under 40 år hadde en utgiftsandel på 25 prosent. Ektepar uten barn med hovedinntektstaker under 40 år hadde en utgiftsandel på 20 prosent, mens de på 67 år og over hadde en utgiftsandel på 17 prosent til reiser og transport. Forskjellene skyldtes særlig forskjellene i utgifter til anskaffelse, drift og vedlikehold av privat transportmiddel. De største mengdepostene for matvarer i var mjølk med 154,4 liter pr. person pr. år, grønnsaker, frukt og bær med 100,1 kg, mjøl, gryn og bakervarer med 76,4 kg og poteter og varer av poteter med 53,2 kg pr. person pr. år. Mineralvann og brus utgjorde ifølge undersøkelsen 31,3 liter, fal 16,0 liter og vin og brennevin 3,6 liter pr. person pr. år (tabell 48).

22 21 1. BACKGROUND AND PURPOSE. DATA BASIS Since 1974 the Central Bureau of Statistics has worked out annual surveys of consumer expenditure. The principal aim of the survey has been to give a detailed description of the consumption of private households in order to update the weights used in calculating the consumer price Index. It has further been planned to study the consumption in various groups of households. The households are classified according to such characteristics as type of household, occupational status and age of the main income earner, residential area, size of total consumption expenditure, etc. The results in this publication are based on data registered in the surveys of consumer expenditure in 1983, 1984 and Expense per household is an average of the households expenses in the period , calculated at 1985 prices. For conversion of the value figures in 1983 and 1984 the consumer price index is used. Because of small samples in the surveys, results are not given for each year. The number of households which responded was in the survey in 1983, in 1984 and in Before 1974 nationwide surveys were carried out in 1958, 1967 and SURVEY DESIGN AND IMPLEMENTATION 2.1. Population and sampling method The samples of households of the surveys are selected among all the private households in the country. The samples are selected in three stages. To the selection on the first stage the whole country is divided into a set of sample areas. The sample areas are municipalities. Municipalities with less than inhabitants are incorporated with other municipalities. The sample areas are first grouped in 10 regions. Within each group, towns with more than inhabitants are taken out as strata of their own. The remaining sample areas are stratified by type of municipality (this means industrial structure and centrality) and number of inhabitants. For each of the 102 strata one sample area has been drawn. The first stage was to select sample areas which represented one stratum with 100 per cent probability. The sample areas within the remaining strata were selected with a probability proportional to the number of inhabitants in each area. The individual sample areas are further grouped in three smaller areas. On the second stage one of these smaller areas was selected from each individual sample area. The final sample on the third stage is drawn at random and based on the index of names and addresses of the population in these smaller areas. The sample is made up by households living at the addresses drawn at the time of the interview. Institutional households such as hospitals, boarding houses etc. are not included. A household consists of persons having a common dwelling and sharing at least one meal per day (having common board). Servants living in and lodgers receiving board were included in the household. Lodgers not receiving board were considered as a separate household CoiTiling method The consumption expenses were registered by means of detailed accounting and interview. Four types of forms were used; introductory interview forms, two types of account books (main and secondary) and forms for the concluding interview. The introductory interview form, the main account book and the concluding interview form from the surveys are included in this publication as Annexes. The introductory interview form. In this form background data for the survey was collected, such as the household members' date and year of birth, household and marital status, occupation and occupational status. The main activity of economically inactive persons 15 years of age or more was registered, for example, schooling or working in own household.

FORBRUKSUNDERSØKELSE

FORBRUKSUNDERSØKELSE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 449 FORBRUKSUNDERSØKELSE 1980-1982 SURVEY OF CONSUMER EXPENDITURE 1980 1982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2035-1 EMNEGRUPPE (Byråets inndeling)

Detaljer

FORBRUKSUNDERSØKELSE

FORBRUKSUNDERSØKELSE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 245 FORBRUKSUNDERSØKELSE 1977-1979 SURVEY OF CONSUMER EXPENDITURE 1977-1979 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1981 ISBN 02-537-1641-9 FORORD Denne publikasjonen inneholder

Detaljer

BEHOLDNING OG ANSKAFFELSE AV VARIGE FORBRUKSVARER PRIVATE HUSHOLDNINGER

BEHOLDNING OG ANSKAFFELSE AV VARIGE FORBRUKSVARER PRIVATE HUSHOLDNINGER STATISTISKE ANALYSER NR. 28 BEHOLDNING OG ANSKAFFELSE AV VARIGE FORBRUKSVARER PRIVATE HUSHOLDNINGER ACCOUNTS OF STOCKS AND PURCHASES OF DURABLE CONSUMER GOODS IN PRIVATE HOUSEHOLDS STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

PRIVATE HUSHOLDNINGERS FORBRUK I 1970-ÅRENE

PRIVATE HUSHOLDNINGERS FORBRUK I 1970-ÅRENE STATISTISKE ANALYSER NR. 47 PRIVATE HUSHOLDNINGERS FORBRUK I 1970-ÅRENE CONSUMPTION OF PRIVATE HOUSEHOLDS IN THE 1970s STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1757-1 ISSN 0333-0621 FORORD

Detaljer

FORBRUKSUNDERSØKELSE 1986-1988

FORBRUKSUNDERSØKELSE 1986-1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 99 FORBRUKSUNDERSØKELSE 986-988 SURVEY OF CONSUMER EXPENDITURE 986-988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 990 ISBN 8-537-94-3 ISSN 0546-6504 EMNEGRUPPE 35 Personlig

Detaljer

FORBRUKSUNDERSØKELSEN

FORBRUKSUNDERSØKELSEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C65 FORBRUKSUNDERSØKELSEN 8- SURVEY OF CONSUMER EXPENDITURE 8- STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 3 ISBN 82-537-383-7 ISSN 0546-6504 EMNEGRUPPE 35 Personlig forbruk EMNEORD

Detaljer

C 317. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Forbruksundersøkelsen 1992-19Ø. Survey of Consumer Expenditure 1992-1994

C 317. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Forbruksundersøkelsen 1992-19Ø. Survey of Consumer Expenditure 1992-1994 C 37 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Forbruksundersøkelsen 99-9Ø Survey of Consumer Expenditure 99-994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 996 Standardtegn

Detaljer

BOLIGFORHOLD OG BOUTGIFTER

BOLIGFORHOLD OG BOUTGIFTER STATISTISKE ANALYSER NR. 48 BOLIGFORHOLD OG BOUTGIFTER HOUSING CONDITIONS AND HOUSING EXPENDITURES STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1777-6 ISSN 0333-0621 FORORD Denne publikasjonen

Detaljer

INNTEKTS- OG FORMUESSTATISTIKK INCOME AND PROPERTY STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B885 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990

INNTEKTS- OG FORMUESSTATISTIKK INCOME AND PROPERTY STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B885 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B885 1987 INNTEKTS- OG FORMUESSTATISTIKK INCOME AND PROPERTY STATISTICS 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-2871-9 ISSN 0802-5738 EMNEGRUPPE 34 Personlig

Detaljer

STATISTISK ANALYSER NR. 2 5 FORBRUK BLANT SKOLEUNGDOM OG STUDENTER 1973-1974 STUDENTS' CONSUMER EXPENDITURE 1973-1974 STATISTISK SENTRALBYRÅ

STATISTISK ANALYSER NR. 2 5 FORBRUK BLANT SKOLEUNGDOM OG STUDENTER 1973-1974 STUDENTS' CONSUMER EXPENDITURE 1973-1974 STATISTISK SENTRALBYRÅ STATISTISK ANALYSER NR. 2 5 FORBRUK BLANT SKOLEUNGDOM OG STUDENTER 1973-1974 STUDENTS' CONSUMER EXPENDITURE 1973-1974 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1976 ISBN 82-537-0606-5

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

Fritidshusundersøkelse 1967/1968

Fritidshusundersøkelse 1967/1968 RAPPORT FRA KONTORET FOR INTERVJUUNDERSÜKELSER Nr. 5 Fritidshusundersøkelse 1967/1968 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO RAPPORT FRA KONTORET FOR INTERVJUUNDERSØKELSER Nr. 5 FRITIDSHUSUNDERSØKELSE 1967/1968 Statistisk

Detaljer

Forbruksundersøkelsen Survey of Consumer Expenditure C 721 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Forbruksundersøkelsen Survey of Consumer Expenditure C 721 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 721 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Forbruksundersøkelsen 1997-1999 Survey of Consumer Expenditure 1997-1999 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges

Detaljer

IN 84/15 6. juli 1984. Odd Skarstad INNHOLD. Side. Tabellregister 2

IN 84/15 6. juli 1984. Odd Skarstad INNHOLD. Side. Tabellregister 2 IN 84/15 6. juli 1984 ØKONOMISKE FORHOLD FOR HUSHOLDNINGER OVER LIVSLØPET Odd Skarstad Av INNHOLD Side Tabellregister 2 1. Innledning 4 1.1. Bakgrunn og formål 4 1.2. De enkelte kapitlene 4 2. LivslØpet

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR Yrkestilhøve Alder Fagutdanning CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 20 JUNE 1979 Volume II PERSONAL RESPONDENTS

Detaljer

Consumer Expenditure Survey 1982

Consumer Expenditure Survey 1982 Norway Statistics Norway, SSB Consumer Expenditure Survey 1982 Study Documentation June 24, 2016 Metadata Production Metadata Producer(s) Norwegian Social Science Data Services (NSD) Production Date June

Detaljer

5. Forbruk. Eiliv Mørk. Nøysomme aleneboende bruker lite på transport

5. Forbruk. Eiliv Mørk. Nøysomme aleneboende bruker lite på transport Aleneboendes levekår Forbruk Eiliv Mørk 5. Forbruk Nøysomme aleneboende bruker lite på transport Aleneboende har hatt en lavere forbruksvekst enn par uten barn. Aleneboende har lavest totalforbruk i alle

Detaljer

TRYGDESTAT1STIKK UFØRE 1987 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 932 NATIONAL INSURANCE DISABLED 1987 ISBN 82-537-2968-5 ISSN 0800-4064

TRYGDESTAT1STIKK UFØRE 1987 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 932 NATIONAL INSURANCE DISABLED 1987 ISBN 82-537-2968-5 ISSN 0800-4064 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 932 TRYGDESTATSTIKK UFØRE 987 NATIONAL INSURANCE DISABLED 987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLOKONGSVINGER 990 ISBN 8253729685 ISSN 08004064 EMNEGRUPPE 25 Sosiale forhold og sosialvesen

Detaljer

TIDSBRUK OG TIDSORGANISERING 1970-90

TIDSBRUK OG TIDSORGANISERING 1970-90 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C1O TIDSBRUK OG TIDSORGANISERING 1970-90 THE TIME BUDGET SURVEYS 1970-90 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3637-1 EMNEGRUPPE 24 Kulturelle forhold, generell

Detaljer

For bruksundersøkelsen for studenter og skoleungdom 1967

For bruksundersøkelsen for studenter og skoleungdom 1967 RAPPORT FRA KONTORET FOR INTERVJUUNDERSÜKELSER Nr. 2 For bruksundersøkelsen for studenter og skoleungdom 967 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO Rapport fra Kontoret for intervjuundersokelser Nr. 2 FORBRUKSUNDERSØKELSEN

Detaljer

Levekårsundersøkelsen 1 995. Survey of Level of Living 1995. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 C 301

Levekårsundersøkelsen 1 995. Survey of Level of Living 1995. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 C 301 C 30 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Levekårsundersøkelsen 995, Survey of Level of Living 995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 996 Standardtegn i tabeller

Detaljer

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 71 SÆRTRYKK FRA ECONOMETRICA, VOL. 42, NO. 1 (JANUAR 1974) SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY By Vidar Ringstad NOEN RESULTATER FOR PRODUKTFUNKSJONEP.

Detaljer

LEVEKÅRSUNDERSØKELSEN

LEVEKÅRSUNDERSØKELSEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B320 LEVEKÅRSUNDERSØKELSEN 1980 SURVEY OF LEVEL OF LIVING 1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ. OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1 81 9-5 FORORD Statistisk Sentralbyrå legger i denne

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY NORGES OFFISIELLE STATIST! KK A 717 FORBRUKSUNDERSØKELSE FOR SKOLEUNGDOM OG STUDENTER 1973-1974 SURVEY OP STUDENTS' CONSUMER EXPENDITURE

Detaljer

LØNNINGER OG INNTEKTER

LØNNINGER OG INNTEKTER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 536 LØNNINGER OG INNTEKTER 1982 WAGES, SALARIES AND INCOME 7982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2195-1 EMNEGRUPPE Inntekt og formue ANDRE EMNEORD

Detaljer

SKATTESTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 499 INNTEKTSÅRET 1 982 TAX STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ ISBN 82-537-2115-3 OSLO KONGSVINGER 1984

SKATTESTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 499 INNTEKTSÅRET 1 982 TAX STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ ISBN 82-537-2115-3 OSLO KONGSVINGER 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 499 SKATTESTATISTIKK INNTEKTSÅRET 98 TAX STATISTICS INCOME YEAR 98 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 984 ISBN 853753 ISSN 0800940 EMNEGRUPPE Inntekt og formue Skattelikning

Detaljer

FRUKTBARHETSUNDERSØKELSE 1977

FRUKTBARHETSUNDERSØKELSE 1977 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B197 FRUKTBARHETSUNDERSØKELSE 1977 FERTILITY SURVEY 1977 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1981 ISBN 82-537-1500-5 FORORD I denne publikasjonen

Detaljer

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. IN 79/3 11. juli 1979 FORBRUKSUNDERSOKINGA 1977. Helge Herigstad INNHALD. T abellregis ter ****** 1

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. IN 79/3 11. juli 1979 FORBRUKSUNDERSOKINGA 1977. Helge Herigstad INNHALD. T abellregis ter ****** 1 Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA IN 79/3 11. juli 1979 FORBRUKSUNDERSOKINGA 1977 av Helge Herigstad INNHALD Side T abellregis ter ****** 1 1. Tabellar i teksten 1 2. Særskilt tabelldel 1 Tekstdel

Detaljer

LEVESTANDARD FOR PRIVATE HUSHOLDNINGER

LEVESTANDARD FOR PRIVATE HUSHOLDNINGER ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 102 LEVESTANDARD FOR PRIVATE HUSHOLDNINGER Av Odd Skarstad STANDARD OF LIVING FOR PRIVATE HOUSEHOLDS OSLO 1977 ISBN 82-537-0789-4 FORORD Denne artikkelen handler

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 23 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL

Detaljer

FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN

FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN 978 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 88 FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN 978 HOLIDAY HOUSE SURVEY STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 979 ISBN 8-537-07-0 FORORD I denne publikasjonen

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

BOFORHOLDSUNDERSØKELSEN 1988

BOFORHOLDSUNDERSØKELSEN 1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 892 BOFORHOLDSUNDERSØKELSEN 1988 SURVEY OF HOUSING CONDITIONS 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-3019-5 ISSN 0803-1827 EMNEGRUPPE 36 Boliger og

Detaljer

IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION

IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION ARTIKLER ERA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 114 SÆRTRYKK FRA JOURNAL OF PUBLIC ECONOMICS 10 (1978), PP 217-245 IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION By Vidar Christiansen

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

LEVEKÅRSUNDERSØKELSEN

LEVEKÅRSUNDERSØKELSEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 43 LEVEKÅRSUNDERSØKELSEN 1991 SURVEY OF LEVEL OF LIVING 1991 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3735-1 ISSN 0800-7233 EMNEGRUPPE 20 Generelle sosiodemografiske

Detaljer

BOLIGSTROK, YRKESSTATUS OG ÅRSTID SOM FORKLARINGSFAKTORER FOR HUSHOLDNINGENS UTGIFT TIL FORBRUKSVARER

BOLIGSTROK, YRKESSTATUS OG ÅRSTID SOM FORKLARINGSFAKTORER FOR HUSHOLDNINGENS UTGIFT TIL FORBRUKSVARER IO 69/18 Oslo, 11. november 1969 BOLIGSTROK, YRKESSTATUS OG ÅRSTID SOM FORKLARINGSFAKTORER FOR HUSHOLDNINGENS UTGIFT TIL FORBRUKSVARER Tilleggsresultater til Forbruksundersøkelsen 1967, hefte II Av Hilde

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 ISBN 82-537-2588-4 ISSN 0800-9929

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 ISBN 82-537-2588-4 ISSN 0800-9929 1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2588-4 ISSN 0800-9929 EMNEGRUPPE 24 Kulturelle forhold, generell

Detaljer

FERIEUNDERSØKELSEN 1982

FERIEUNDERSØKELSEN 1982 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 408 FERIEUNDERSØKELSEN 1982 HOLIDAY SURVEY 1982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1955-8 EMNEGRUPPE Ferie og friluftsliv STIKKORD Ferieturer Ferievaner

Detaljer

COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY

COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 139 REPRINT FROM LECTURE NOTES IN ECONOMICS AND MATHEMATICAL SYSTEMS, VOL. 203 (ED.J. SKOLKAI COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY By NILS TERJE FURUNES

Detaljer

TO NOTATER OH FEIEKILDER VED VALGUNDERSØKELSEN 1969

TO NOTATER OH FEIEKILDER VED VALGUNDERSØKELSEN 1969 WORKING PAPERS FROM THE CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY TO 71/6 4. juni 1971 TO NOTATER OH FEIEKILDER VED VALGUNDERSØKELSEN 1969 Av Ib Thomsen I N N H O L D: Page A. On the effects of non-response

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1970

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1970 N O R G E S O F F I S I E L L E S T A T I S T I K K A 7 9 FOLKE OG BOLIGTELLING 970 HEFTE IV FAMILIER OG HUSHOLDNINGER POPULATION AND HOUSING CENSUS 970 Volume IV Families and Households STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

STATISTIKK OVER LAVINNTEKTSGRUPPER 1970

STATISTIKK OVER LAVINNTEKTSGRUPPER 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 556 STATISTIKK OVER LAVINNTEKTSGRUPPER 1970 STATISTICS ON LOW INCOME GROUPS 1970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1973 ISBN 82-537-0257-4

Detaljer

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1980

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1980 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 49 FOLKE- OG BOLIGTELLING 1980 HEFTE I BOLIGSTATISTIKK POPULATION AND HOUSING CENSUS 1980 VOLUME I HOUSING STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN

Detaljer

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2000 Kindergartens 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

By Petter Jakob Bjerve. Contents

By Petter Jakob Bjerve. Contents ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 21 SÆRTRYKK FRA ECONOMICS OF PLANNING, VOL. 8, NO. 1-2, 1968 TRENDS IN QUANTITATIVE ECONOMIC PLANNING IN NORWAY By Petter Jakob Bjerve UTVIKLINGSTENDENSAR I DEN

Detaljer

Note 38 - Investments in owner interests

Note 38 - Investments in owner interests Note 38 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale Company Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Shares owned

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 889 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1.

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 889 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 889 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1989 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN BUSINESS SERVICES AND IN

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

FORBRUKSUNDERSØKELSE

FORBRUKSUNDERSØKELSE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A300 FORBRUKSUNDERSØKELSE 1967 HEFTE II SURVEY OF CONSUMER EXPENDITURE 1 967 Volume II STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1969 FORORD Dette

Detaljer

Arbeidsmarkedsstatistikk 1995 Hefte I Hovedtall

Arbeidsmarkedsstatistikk 1995 Hefte I Hovedtall C 35 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Arbeidsmarkedsstatistikk 995 Hefte I Hovedtall Labour Market Statistics 995 Volume I Main Results Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Detaljer

OTC USE IN NORWAY FOR PARACETAMOL, ATC-CODE: N02BE01

OTC USE IN NORWAY FOR PARACETAMOL, ATC-CODE: N02BE01 OTC USE IN NORWAY FOR PARACETAMOL, ATC-CODE: N02BE01 To gain OTC prescription status for a medicinal product an application in accordance with A guideline on changing the classification for the supply

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Plagsom Plagsom tempe- Plagsom fuktigratur trekk het. Trouble- Trouble- Troublesome some some tempe- draught moisrature ture

Plagsom Plagsom tempe- Plagsom fuktigratur trekk het. Trouble- Trouble- Troublesome some some tempe- draught moisrature ture ASA/ELa, 11/11-75 Rettelse LEVEKAR 197 Erstatter tabell 7 i publikasjonen. 60 Tabell 7. Lønnstakere i grupper for yrke, med forskjellige kombinasjoner av plagsomme arbeidsforhold, i prosent av personer

Detaljer

LEVEKÅRSUNDERSØKELSEN 1983

LEVEKÅRSUNDERSØKELSEN 1983 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 511 LEVEKÅRSUNDERSØKELSEN 1983 SURVEY OF LEVEL OF LIVING 1983 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO - KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2144-7 ISSN 0800-7233 EMNEGRUPPE Sosiale forhold

Detaljer

Fordeling av husholdningenes inntekt og konsum på husholdningstype og inntektsdesil

Fordeling av husholdningenes inntekt og konsum på husholdningstype og inntektsdesil Rapporter Reports 2017/17 Magnus Helliesen, Ella Tenmann Melsom, Marius Scheele Fordeling av husholdningenes inntekt og konsum på husholdningstype og inntektsdesil - Med utgangspunkt i nasjonalregnskapet

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1988

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 776 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE i HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1987 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1987 STATISTISK

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

TRYGDESTATISTIKK ENSLIGE FORSØRGERE 1988-1990

TRYGDESTATISTIKK ENSLIGE FORSØRGERE 1988-1990 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 18 TRYGDESTATISTIKK ENSLIGE FORSØRGERE 1988-1990 NATIONAL INSURANCE SINGLE PARENTS 1988-1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3649-5 ISSN 0800-4064

Detaljer

FERIEUNDERSØKELSEN 1978/79

FERIEUNDERSØKELSEN 1978/79 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 38 FERIEUNDERSØKELSEN 978/79 HEFTE HOLIDAY SURVEY 978/79 VOLUME STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 980 ISBN 82-537-60-3 FORORD Statistisk

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 267 IN NTEKTSSTAT STIKK INCOME STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537- 1738-5

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 267 IN NTEKTSSTAT STIKK INCOME STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537- 1738-5 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 67 IN NTEKTSSTAT STIKK 979 INCOME STATISTICS 979 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 98 ISBN 8-537- 738-5 FORORD Inntektsstatistikk 979 inneholder opplysninger om

Detaljer

Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mellergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51

Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mellergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51 Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mellergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 87 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 378

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 378 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 378 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1905-1 FORORD I denne publikasjonen legger Statistisk Sentralbyri fram hovedresultatene fra TidsnyttingsundersOkelsen

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Finans

Detaljer

NORSI Kappe workshop - introduction

NORSI Kappe workshop - introduction NORSI Kappe workshop - introduction Aim of workshop Main aim: Kick-starting the work of the dissertation «kappe» Other aims: Learn from each other Test a modell for an intensive workshop Discussion feedback

Detaljer

Hovedresultatene av all ny statistikk fra Statistisk Sentralbyrå publiseres i ukeheftet så snart tallene foreligger.

Hovedresultatene av all ny statistikk fra Statistisk Sentralbyrå publiseres i ukeheftet så snart tallene foreligger. %1 I Imo Statistisk Sentralbyrå Resultatene av SSBs statistikkproduksjon utgis i serien NORGES OFFISIELLE STA TISTIKK NOS. Den omfatter ca. 80 titler med detaljerte data for de fleste områder i samfunnet.

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 158 FOLKETELLING 1960 HEFTE VII BARNETALLET I EKTESKAP POPULATION CENSUS. Volume VII. Fertility of Marriages

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 158 FOLKETELLING 1960 HEFTE VII BARNETALLET I EKTESKAP POPULATION CENSUS. Volume VII. Fertility of Marriages NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII FOLKETELLING 0 HEFTE VII BARNETALLET I EKTESKAP POPULATION CENSUS 0 Volume VII Fertility of Marriages STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO

Detaljer

DISCRETE DYNAMIC CHOICE: AN EXTENSION OF THE CHOICE MODELS OF THURSTONE AND LUCE

DISCRETE DYNAMIC CHOICE: AN EXTENSION OF THE CHOICE MODELS OF THURSTONE AND LUCE ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 148 REPRINT FROM JOURNAL OF MATHEMATICAL PSYCHOLOGY VOL. 27 NO. 1, 1983 DISCRETE DYNAMIC CHOICE: AN EXTENSION OF THE CHOICE MODELS OF THURSTONE AND LUCE DISKRET DYNAMISK

Detaljer

Vebjørn Aalandslid (red)

Vebjørn Aalandslid (red) 27/24 Rapporter Reports Vebjørn Aalandslid (red) Innvandreres demografi og levek i 12 kommuner i Norge Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY TMo/IATJo, 11/12-75 RETTELSE TIL FERIEUNDERSØKELSEN 1974 Tillegg til merknader om lengste ferietur sommeren 1974 (Prinsipper og definisjoner,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1210 - Forbruker, bedrift og marked Eksamensdag: 26.11.2013 Sensur kunngjøres: 18.12.2013 Tid for eksamen: kl. 14:30-17:30 Oppgavesettet er

Detaljer

Statistisk se ntralbyrå. 411 2. Utgiftsnivå og budsjettandeler 2 3. Endringer i utgiftene i løpende og faste priser 3. 82/26 29.

Statistisk se ntralbyrå. 411 2. Utgiftsnivå og budsjettandeler 2 3. Endringer i utgiftene i løpende og faste priser 3. 82/26 29. 82/26 29. juli 1982 FORBRUKSUNDERSØKELSEN 1981 Av Anne Lodberg-Holm og Odd Skarstad INNHOLD Side Tabellregister 1 Tekstdel 1. Opplegg og gjennomføring av undersøkelsen. Frafall 2 411 2. Utgiftsnivå og

Detaljer

Consumer Expenditure Survey 1975

Consumer Expenditure Survey 1975 Norway Statistics Norway, SSB Consumer Expenditure Survey 1975 Study Documentation December 31, 2016 Metadata Production Metadata Producer(s) Norwegian Social Science Data Services (NSD) Production Date

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ

Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ Faglig kontakt under eksamen: Mehmet Mehmetoglu Tlf.: 91838665 Eksamensdato: 7. desember 2015 Eksamenstid (fra-til): 9.00-13.00

Detaljer

Interne notater. 411 3. Endringer i utgiftene i løpende og faste priser 3 STATISTISK SENTRALBYRÅ. 82/5 10. februar 1982. og Grete Dahl.

Interne notater. 411 3. Endringer i utgiftene i løpende og faste priser 3 STATISTISK SENTRALBYRÅ. 82/5 10. februar 1982. og Grete Dahl. Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ 82/5 10. februar 1982 av Anne Lodberg-Holm og Grete Dahl FORBRUKSUNDERSØKELSEN 1980 INNHOLD Side Tabellregister 1 Tekstdel 1. Opplegg og gjennomføring av undersøkelsen.

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

UTDANN I NGSSTATISTI KK

UTDANN I NGSSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 728 UTDANN I NGSSTATISTI KK VIDEREGÅENDE SKOLER 1. OKTOBER 1985 EDUCATIONAL STATISTICS UPPER SECONDARY SCHOOLS 1 OCTOBER 1985 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO- KONGSVINGER 1987

Detaljer

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1980

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1980 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 299 FOLKE- OG BOLIGTELLING 1980 HEFTE II SYSSELSETTINGSSTATISTIKK POPULATION AND HOUSING CENSUS 1980 Volume Il EMPLOYMENT STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER

Detaljer

ID 78/15 7. juli 1978 LEVEKAR FOR HUSHOLDNINGER MED LAV INNTEKT BOFORHOLD. Jan Erik Kristiansen. INNHOLD Side Tabellregister 1 Tekstdel 3

ID 78/15 7. juli 1978 LEVEKAR FOR HUSHOLDNINGER MED LAV INNTEKT BOFORHOLD. Jan Erik Kristiansen. INNHOLD Side Tabellregister 1 Tekstdel 3 ID 78/15 7. juli 1978 LEVEKAR FOR HUSHOLDNINGER MED LAV INNTEKT BOFORHOLD av Jan Erik Kristiansen II/ INNHOLD Side Tabellregister 1 Tekstdel 3 I. Innledning 3 1. Formal og problemstillinger 3 2. Om datamaterialet

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Finn Gjertsen 1, 2 27 1 Divisjon for psykisk helse Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector?

May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector? May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector? Prof. Dag Wiese Schartum, Norwegian Research Center for Computers and Law, University of Oslo How may terms be legally

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1710 Demografi grunnemne Eksamensdag: 10.12.2013 Sensur blir annonsert: 03.01.2014 Tid for eksamen: kl. 14:30 17:30 Oppgavesettet er på 5

Detaljer

FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN

FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 509 FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN 1970 HOLIDAY HOUSE SURVEY 1970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 197 ISBN 8 57 0191 8 FORORD I denne publikasjonen

Detaljer