VEDLEGG 1. Spørreskjema til respondenter i Stor-Oslo (april 2003)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLEGG 1. Spørreskjema til respondenter i Stor-Oslo (april 2003)"

Transkript

1 VEDLEGG 1 Spørreskjema til respondenter i Stor-Oslo (april 2003)

2 + + Hvis du bor alene fyller du ut skjemaet selv. Bor dere flere sammen, ber vi vennligst om at den over 18 år i husholdningen som sist hadde fødselsdag fyller ut skjemaet. Vennligst returner skjemaet ferdig utfylt i den ferdigfrankerte vedlagte svarkonvolutten innen 4. april Blant de som besvarer spørreskjemaet vil vi trekke ut en vinner av et gavekort på kr. 7000,- til et reisebyrå! 1. Er du Mann 2. Alder (antall fylte år): år Kvinne 3. Hva regner du som din hovedbeskjeftigelse? Yrkesaktiv, inntektsgivende arbeid Hjemmeværende Skoleelev / student Avtjener militærtjeneste/siviltjeneste Alderspensjonist Uføretrygdet og andre pensjonister Er arbeidsledig, uten inntektsgivende arbeid Annet (spesifiser): Hvis du for tiden er yrkesaktiv: 4. Vennligst gi følgende opplysninger om dine reiser til og fra arbeidssted Omtrentlig avstand mellom fast bolig og arbeidssted: Hvis du for tiden går på skole/studerer: 5. Vennligst gi følgende opplysninger om dine reiser til og fra utdanningssted Omtrentlig avstand mellom fast bolig og utdanningssted: km Hvor mange dager er du normalt på utdannelsesstedet i løpet av en vanlig uke? dager Hvilket transportmiddel bruker du oftest til utdannelsesstedet? Egen bil Passasjer i bil Buss, tog, trikk Gang, sykkel Annet (spesifiser): 6. Hvis husholdningen består av andre medlemmer enn deg selv, angi vennligst disse husholdningsmedlemmens alder og kjønn. km Hvor mange dager er du normalt på arbeidsstedet i løpet av en vanlig uke? dager Hvilket transportmiddel bruker du oftest til arbeid? Egen bil Passasjer i bil Buss, tog, trikk Gang, sykkel Annet (spesifiser): 2. husholdsmedlem 3. husholdsmedlem 4. husholdsmedlem 5. husholdsmedlem 6. husholdsmedlem 7. husholdsmedlem 8. husholdsmedlem Alder Kjønn (antall fylte år) Mann Kvinne Norsk Gallup Institutt A/S pr.nr

3 Hva er din personlige inntekt og husholdningens samlede inntekt? Inntekt regnes som årlig inntekt før skatt. Under kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Over kr Din personlige inntekt 8. Hva slags utdanning har du? Grunnskole Videregående skole Høyere utdanning inntil fire år Høyere utdanning mer enn fire år 9. Hva slags bolig bor du i? Husholdningens samlede inntekt Frittliggende enebolig Horisontaldelt tomannsbolig Vertikaldelt tomannsbolig Rekkehus Terrassehus Boligblokk Bygård i sammenhengende kvartalsbebyggelse Hybel/hybelleilighet i enebolig Våningshus på gård Annet 10. Når ble boligen bygd? Før eller senere Vet ikke 11. Eie/leieforhold: Er boligen selveier borettslagsleilighet/andelsbolig utleiebolig/-hybel Annet 12. Hvor stor er boligen? Angi omtrent hvor mange kvadratmeter golvareal. (Areal som leies ut, utvendige boder, garasje, uinnredet loft og uinnredet kjeller skal IKKE regnes med.) m2 13. Har boligen private utearealer på bakkenivå? Eventuelle fellesarealer i tilknytning til blokker/bygårder skal ikke regnes med Hvis du svarte nei på spørsmål 13, gå direkte til spørsmål Omtrent hvor store private utearealer har boligen? under 400 m m m 2 over 1200 m Hvilke av de følgende energikilder brukes i boligen? Kryss av ja eller nei for hvert av de angitte alternativene. For hver energikilde ber vi deg også angi omtrent mengden, eventuelt årlige beløp som brukes. Årlig forbruk (oppgi uten desimaler) Eventuelt årlig kronebeløp (oppgi i hele kroner) Norsk Gallup Institutt A/S pr.nr

4 + + Elektrisitet: kwh kr Fyringsolje: liter kr Parafin: liter kr Fjernvarme: kwh kr Ved: Antall favner (1 favn=2m*2m*60cm=2,4 kubikkmeter) Antall sekker (100 liters sekk) Antall sekker (80 liters sekk) Antall sekker (60 liters sekk) Annet: Hvis Annet, spesifiser: 16. Er noe av energien husholdningen bruker i boligen inkludert i den faste husleien? Dekker for eksempel husleien utgifter til oppvarming av boligen fra sentralfyr eller varmtvann til dusjing/vasking? Annet 19. Hvor ligger fritidsboligen(e) og hvor mange ganger har du vært der i løpet av de siste 12 månedene? Antall fritidsboliger Antall besøk siste 12 mnd 17. Har du regelmessig tilgang til privat fritidsbolig/hytte? Hvis du svarte nei på spørsmål 17, gå direkte til spørsmål Hvilket transportmiddel bruker du som oftest til fritidsboligen(e)? Egen bil /passasjer i bil Buss, tog Fly Oslo/Akershus Østfold/Vestfold Hedmark/Oppland/ Buskerud/Telemark Øst-/Vest-Agder Vestlandet Trøndelag Nord-Norge Sverige Utlandet ellers Hvis utlandet, hvilket land Norsk Gallup Institutt A/S pr.nr

5 20. Har du førerkort?, til bil, til motorsykkel, ingen førerkort 21. Har du for tiden månedskort, fleksikort eller lignende på trikk, tog, t-bane eller buss?, månedskort / 3-månederskort, fleksikort 22. Disponerer husholdningen en eller flere privatbiler?, daglig, deltar i bildelingsordning, men låner ved behov, jeg/vi disponerer ikke bil Hvis, daglig : Hvor mange biler disponerer husholdningen? Omtrent hvor langt kjører husholdningens bil(er) i løpet av et år? Bil nr. 1: Bil nr. 2: Bil nr. 3: Bil nr. 4: 23. Brukes noen av bilene regelmessig til tjenestereiser? Med tjenestereiser menes IKKE reiser mellom bolig og jobb, men reiser i den tiden du er på jobb. Hvis ja: Vennligst angi omtrent hvor mange kilometer per år. Bil nr. 1: Bil nr. 2: Antall biler Bil nr. 3: Bil nr. 4: 24. Skriv - så presist som mulig hvor mange km du har transportert deg med forskjellige transportmidler hver dag i den siste uken. Alle reiser skal med, bortsett fra tjenestereiser. Med tjenestereiser menes IKKE reiser mellom bolig og jobb, men reiser i den tiden du er på jobb. Med bil (alene eller passasjer) Med buss Med tog, trikk eller T-bane Til fots eller på sykkel Med motorsykkel / moped Med fly Man: km km Km km km km Tirs: km km Km km km km Ons: km km Km km km km Tors: km km Km km km km Fre: km km Km km km km Lør: km km Km km km km Søn: km km Km km km km Norsk Gallup Institutt A/S pr.nr.43602

6 25. Var reisene dine slik du skrev opp i spørsmål 24 forholdsvis typiske eller svært forskjellige fra det som er vanlig på denne tiden av året? Forholdsvis typiske Svært forskjellige 26. Vil du si at du er avhengig av privatbil for å få dine hverdagsaktiviteter til å henge sammen?, i høy grad, til en viss grad, slett ikke 27. Har du vært på ferie eller fritidsreiser med fly i løpet av de siste 12 månedene? Ta med alle private flyreiser du har vært på, også hvor reisen har vært delvis privat og delvis arbeid (for eksempel ferie i forbindelse med seminar, konferanser og lignende). Rene tjenestereiser og reiser til og fra jobb skal derimot IKKE tas med. Hvis ja: Vennligst kryss av for antall flyreiser du har foretatt siste 12 måneder (en tur-retur reise teller som én gang). Innenlands Sør-Norge Midt-Norge Nord-Norge mer enn 15 mer enn 15 mer enn 15 Utenlands Norden Europa Utenom Europa mer enn 15 mer enn 15 mer enn Har du vært på ferie eller fritidsreiser med bil i løpet av de siste 12 månedene? Ta med alle private bilreiser du har vært på som er lengre enn ca.100 kilometer én vei, også hvor reisen har vært delvis privat og delvis arbeid (for eksempel ferie i forbindelse med seminar, konferanser og lignende). Rene tjenestereiser og reiser til og fra jobb skal derimot IKKE tas med. Hvis ja: Vennligst kryss av for antall bilreiser du har foretatt siste 12 måneder (en tur-retur reise teller som én gang). Innenlands Østlandet Sørlandet / Norge ellers Vestlandet mer enn 30 mer enn 30 mer enn 30 Utenlands Norden Nord-Europa Sør-Europa mer enn 30 mer enn 30 mer enn 30 Norsk Gallup Institutt A/S pr.nr.43602

7 Hvor enig eller uenig er du i hvert av følgende utsagn som gjelder miljøpolitikk og forbruk? Angi om du er helt enig, delvis enig, verken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig. Helt enig Delvis enig Verken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Norge har nådd et så høyt materielt forbruksnivå at det ikke er et mål å øke det materielle forbruket ytterligere For å løse miljøproblemene er det først og fremst nødvendig å utvikle ny teknologi Miljøproblemene må først og fremst løses med tiltak overfor industrien Husholdningens forbruk bør i størst mulig grad være skjermet for inngrep fra myndighetene I sentrum av de store byene burde det være forbud mot personbiler all persontransport burde skje med sykkel, trikk/t-bane og buss. Det må være større miljøavgift på bensin og diesel Det er i hverdagen man bør være opptatt av miljøspørsmål, ikke på ferie- og fritidsreiser 30. Hvilke egenskaper ved boligen er de viktigste, hvis du skulle flytte til en annen bolig? Sett kryss ved de fire egenskapene du vil prioritere høyest hvis du skulle velge ny bolig: At det er gode muligheter for å gjøre det selv pusse opp, bygge om, etc. At boligens pris er lav (dvs. en billig husleie eller lave ytelser på lån etc.) At boligen ligger usjenert og med avstand til eventuelle naboer / at det er god utsikt fra boligen At avstanden til arbeid er kort At boligen ligger nært en kollektivstasjon (buss, trikk, t-bane, tog)/ området har god kollektivdekning At boligen ligger nær rekreasjonsområder ved skog, strand eller på landet At boligen har egen have At boligen fremstår arkitektonisk og estetisk flott, eller har historisk verdi At avstanden til skole/barnehage el. butikker og andre innkjøpsmuligheter er kort At det ikke er sosiale problemer i området/strøket At boligen ikke ligger for nært en større trafikkåre (flyplass, veg eller jernbane) At boligen muliggjør lavt energiforbruk At boligen har større boflate Norsk Gallup Institutt A/S pr.nr 43602

8 Har du i løpet av de siste tre årene deltatt i eller gjennomført noen av følgende handlinger? 32. Er du for tiden medlem av en eller flere miljøorganisasjoner? Skrevet under opprop om miljøspørsmål. Gitt penger til en organisasjon eller gruppe som arbeider med miljø- og naturvern (ikke medlemsavgift eller tidsskriftabonnement). Deltatt i en protest eller demonstrasjon i forbindelse med et miljøspørsmål. Latt være å kjøpe varer på grunn av miljøhensyn. Deltatt i sykle til jobben kampanjer for å redusere bilkjøring. Installert energisparende tiltak i boligen (for eksempel varmepumpe, automatisk tidsregulering av innetemperatur, sparedusj, energisparende lyspærer, tre-lags vinduer eller lignende). Valgt bil med ønske om å ha et lavt drivstofforbruk. Hvis ja, vennligst kryss av: Norges Naturvernforbund Miljøvernforbundet Natur og Ungdom Fremtiden i våre hender WWF Greenpeace Andre lokale miljøorganisasjoner Hvis andre lokale miljøorganisasjoner, spesifiser: 33. I tillegg til denne spørreskjemaundersøkelsen ønsker vi å gjennomføre en mer omfattende intervjuundersøkelse hos noen husholdninger. Kan du tenke deg å delta i denne undersøkelsen? 34. Har du ellers kommentarer eller synspunkter som kan være av interesse for undersøkelsen, kan du skrive dem her (bruk gjerne baksiden dersom du trenger mer plass) Tusen takk for hjelpen! Norsk Gallup Institutt A/S pr.nr 43602

9 VEDLEGG 2 Følgebrev til spørreundersøkelsen Følgebrev til deltakere Grønn Hverdag/Miljøheimevernet Purrebrev til spørreundersøkelsen Purrebrev til deltakere Grønn Hverdag/Miljøheimevernet

10 Spørreundersøkelse om bolig, forbruk og reiser Vi kontakter deg, som del av et tilfeldig trukket utvalg husholdninger i Stor-Oslo, fordi vi ønsker å få informasjon om forbruk av energi og transport i ulike bosituasjoner. Dette er kunnskap som vil være nyttig for myndighetene, særlig kommunene, når de skal planlegge nye boliger, rehabilitere eksisterende boligområder eller utforme boligpolitikk generelt. Undersøkelsen inngår i forskningsprosjektet SusHomes analyse av norske husholdningers energi- og transportbehov", ved Universitetet i Oslo. Det boligområdet du bor i, er et av åtte utvalgte områder i Stor-Oslo hvor vi foretar undersøkelsen. I alt husstander mottar det vedlagte spørreskjemaet. Hvis du bor alene, fyller du selvfølgelig ut skjemaet selv. Ellers ønsker vi at den over 18 år i husholdningen som sist hadde fødselsdag fyller ut skjemaet. Utfyllingen tar ca. 15 minutter. Da det ferdig utfylte skjemaet skal leses optisk, er det viktig at du fyller inn som anvist på baksiden av dette brevet. Svarfrist: Vennligst returner skjemaet ferdig utfylt i den ferdigfrankerte vedlagte svarkonvolutten innen 4. april Blant de som besvarer spørreskjemaet vil vi trekke ut en vinner av et gavekort på kr. 7000,- til et reisebyrå. Spørsmål angående undersøkelsen kan rettes til Universitetet i Oslo ved Erling Holden ( ) eller Ingrid T. Norland ( ). Undersøkelsen baserer seg på frivillig deltakelse. Det er full anledning til å la være å svare på enkelte av spørsmålene, og å trekke seg fra undersøkelsen når som helst og samtidig be om at allerede innsamlede data skal slettes. Behandling av svarene er underlagt taushetsplikt, og hva som er skrevet på hvert enkelt skjema vil ikke bli kjent utenfor prosjektgruppen på Universitet i Oslo. Det er innhentet tillatelse fra Datatilsynet til register for informasjonen fra spørreundersøkelsen. Registeret vil bli slettet etter at studien er avsluttet (innen utgangen av 2005). Det vil bli utgitt en rapport der resultatene er presentert i anonymisert form. Oppfølgende intervjuundersøkelse: I tillegg til denne spørreundersøkelsen ønsker vi å gjennomføre en mer omfattende intervjuundersøkelse blant et mindre antall personer. De som kan tenke seg å delta i denne, kan sette et kryss ved spørsmål om dette i slutten av skjemaet. Med vennlig hilsen William M. Lafferty Forskningsleder Erling Holden Prosjektleder Program for forskning og utredning for et bærekraftig samfunn

11 Kjære deltaker i Grønn hverdag/miljøheimevernet Grønn hverdag (før Miljøheimevernet) har i en årrekke engasjert seg i forhold til husholdninger for å fremme et mer miljøvennlig forbruk. Det foreligger nå en mulighet for oss i Grønn hverdag å komme i nærmere kontakt med våre medlemmer. Vi har blitt kontaktet av forskingsprogrammet ProSus ved Universitetet i Oslo, som ønsker å gjennomføre en spørreundersøkelse om forbruk av energi og transport i ulike bosituasjoner. Dette er kunnskap som vil være nyttig for myndighetene, særlig kommunene, når de skal planlegge nye boliger, rehabilitere eksisterende boligområder eller utforme boligpolitikk generelt. Undersøkelsen inngår i ProSus forskningsprosjekt SusHomes analyse av norske husholdningers energi- og transportbehov". Det boligområdet du bor i, er et av åtte utvalgte områder i Stor-Oslo hvor undersøkelsen foretas. I alt husstander mottar det vedlagte spørreskjemaet, og hvorav en andel er deltakere i Grønn hverdag. Hvis du bor alene, fyller du selvfølgelig ut skjemaet selv. Ellers ønsker vi at den over 18 år i husholdningen som sist hadde fødselsdag fyller ut skjemaet. Utfyllingen tar ca. 15 minutter. Da det ferdig utfylte skjemaet skal leses optisk, er det viktig at du fyller inn som anvist på baksiden av dette brevet. Svarfrist: Vennligst returner skjemaet ferdig utfylt i den ferdigfrankerte vedlagte svarkonvolutten innen 4. april Blant de som besvarer spørreskjemaet vil vi trekke ut en vinner av et gavekort på kr. 7000,- til et reisebyrå. Spørsmål angående undersøkelsen kan rettes til ProSus ved Erling Holden ( ) eller Ingrid T. Norland ( ). Grønn hverdag ser positivt på denne undersøkelsen, og har derfor stilt våre medlemslister til disposisjon. Vi vil imidlertid understreke at undersøkelsen baserer seg på frivillig deltakelse. Det er full anledning til å la være å svare på enkelte av spørsmålene, og til å trekke seg fra undersøkelsen når som helst og samtidig be om at allerede innsamlede data skal slettes. Behandling av svarene er underlagt taushetsplikt, og hva som er skrevet på hvert enkelt skjema vil ikke bli kjent utenfor prosjektgruppen på ProSus. Det er innhentet tillatelse fra Datatilsynet til register for informasjonen fra spørreundersøkelsen. Registeret vil bli slettet etter at studien er avsluttet (innen utgangen av 2005). Det vil bli utgitt en rapport der resultatene er presentert i anonymisert form. Oppfølgende intervjuundersøkelse: I tillegg til denne spørreundersøkelsen ønsker ProSus å gjennomføre en mer omfattende intervjuundersøkelse blant et mindre antall personer. De som kan tenke seg å delta i denne, kan sette et kryss ved spørsmål om dette i slutten av skjemaet. Med vennlig hilsen Kristen Ulstein Leder, Grønn hverdag William M. Lafferty Forskningsleder, ProSus Program for forskning og utredning for et bærekraftig samfunn

12 Kjære deltaker! Spørreundersøkelse om bolig, energiforbruk og transport For et par uker siden mottok din husstand et spørreskjema i posten fra Norsk Gallup Institutt/Universitetet i Oslo. Spørreskjemaet tok opp din husstands bruk av ulike energikilder og transportmidler, samt informasjon om hvor langt du har reist med ulike transportmidler i løpet av siste uke, holdninger til miljøpolitikk og energiforbruk m.m. Undersøkelsen inngår i ProSus forskningsprosjekt SusHomes analyse av norske husholdningers energi- og transportbehov". Ditt boligområde er et av åtte utvalgte områder i Stor-Oslo hvor undersøkelsen foretas. I alt husstander mottar det vedlagte spørreskjemaet. Vi kan ikke se at vi har fått spørreskjemaet i retur fra deg, eller den i din husstand som ble bedt om å svare på spørsmålene. Hvis du bor sammen med noen, ønsker vi at den over 18 år i husholdningen som sist hadde fødselsdag svarer. Hvis du bor alene fyller du selvsagt ut skjemaet selv. Fordi alle svar er viktige for undersøkelsen, vil vi minne deg om at det fortsatt ikke er for sent å returnere spørreskjemaet! Vi ber om at du svarer så raskt som mulig, og innen fredag 11. april. Vi minner også om at alle som svarer deltar i trekking av et gavekort på kr. 7000,- til et reisebyrå. Hvis du har spørsmål angående undersøkelsen kan du ta kontakt med ProSus ved Erling Holden ( ) eller Ingrid T. Norland ( ). Hvis du ønsker å få tilsendt nytt spørreskjema, kan du ringe Norsk Gallup Institutt på grønt nummer Spør etter Wenche eller Lisbet. Når du ringer Gallup, er det til stor hjelp om du har dette brevet og konvolutten det kom i tilgjengelig under samtalen. Dersom du alt har sendt inn skjemaet, beklager vi denne henvendelsen. På forhånd tusen takk for hjelpen! Med vennlig hilsen William M. Lafferty Forskningsleder, ProSus Program for forskning og utredning for et bærekraftig samfunn

13 Kjære deltaker i Grønn hverdag/miljøheimevernet! Spørreundersøkelse om bolig, energiforbruk og transport For et par uker siden mottok du et spørreskjema i posten fra Norsk Gallup Institutt/ Universitetet i Oslo. Spørreskjemaet tok opp din husstands bruk av ulike energikilder og transportmidler, samt informasjon om hvor langt du har reist med ulike transportmidler i løpet av siste uke, holdninger til miljøpolitikk og energiforbruk m.m. Undersøkelsen inngår i ProSus forskningsprosjekt SusHomes analyse av norske husholdningers energi- og transportbehov". Ditt boligområde er et av åtte utvalgte områder i Stor-Oslo hvor undersøkelsen foretas. I alt husstander mottar det vedlagte spørreskjemaet, og hvorav en andel er deltakere i Grønn hverdag. Vi kan ikke se at vi har fått spørreskjemaet i retur fra deg, eller den i din husstand som ble bedt om å svare på spørsmålene. Hvis du bor sammen med noen, ønsker vi at den over 18 år i husholdningen som sist hadde fødselsdag svarer. Hvis du bor alene fyller du selvsagt ut skjemaet selv. Fordi alle svar er viktige for undersøkelsen, vil vi minne deg om at det fortsatt ikke er for sent å returnere spørreskjemaet! Vi ber om at du svarer så raskt som mulig, og innen fredag 11. april. Vi minner også om at alle som svarer deltar i trekking av et gavekort på kr. 7000,- til et reisebyrå Hvis du har spørsmål angående undersøkelsen kan du ta kontakt med ProSus ved Erling Holden ( ) eller Ingrid T. Norland ( ). Hvis du ønsker å få tilsendt nytt spørreskjema, kan du ringe Norsk Gallup Institutt på grønt nummer Spør etter Wenche eller Lisbet. Når du ringer Gallup, er det til stor hjelp om du har dette brevet og konvolutten det kom i tilgjengelig under samtalen. Dersom du alt har sendt inn skjemaet, beklager vi denne henvendelsen. På forhånd tusen takk for hjelpen! Med vennlig hilsen Kristen Ulstein Leder, Grønn hverdag William M. Lafferty Forskningsleder, ProSus Program for forskning og utredning for et bærekraftig samfunn

En undersøkelse av husholdningers forbruk av energi til bolig og transport i Stor-Oslo Dokumentasjonsrapport

En undersøkelse av husholdningers forbruk av energi til bolig og transport i Stor-Oslo Dokumentasjonsrapport 5DSSRUWQU 6XV+RPHV En undersøkelse av husholdningers forbruk av energi til bolig og transport i Stor-Oslo Dokumentasjonsrapport Erling Holden og Ingrid T. Norland ISBN: 82-7480-138-5 ISSN: 0806-8992 ProSus

Detaljer

7 VARIASJONER MELLOM GRØNNE OG ORDINÆRE HUSHOLDNINGER (BIVARIAT ANALYSE)

7 VARIASJONER MELLOM GRØNNE OG ORDINÆRE HUSHOLDNINGER (BIVARIAT ANALYSE) 7 VARIASJONER MELLOM GRØNNE OG ORDINÆRE HUSHOLDNINGER (BIVARIAT ANALYSE) I forrige kapittel viste vi hvordan egenskaper ved individene, husholdningene og utforming av boligene med dens fysiske nærstruktur

Detaljer

1. Ekstreme verdier i høy eller lav retning er sjekket manuelt (antallet er valgt ut fra inspeksjon av data).

1. Ekstreme verdier i høy eller lav retning er sjekket manuelt (antallet er valgt ut fra inspeksjon av data). 4 DATA 4.1 Bearbeiding av data En rask gjennomgang av den kodede SPSS-fila som ble levert fra allup tyder på at den optiske kodingen i en del tilfeller har hatt problemer med å lese tall fra spørreskjemaene.

Detaljer

6 VARIASJONER MELLOM BOLIGOMRÅDENE (BIVARIAT ANALYSE)

6 VARIASJONER MELLOM BOLIGOMRÅDENE (BIVARIAT ANALYSE) 6 VARIASJONER MELLOM BOLIGOMRÅDENE (BIVARIAT ANALYSE) I dette kapittelet skal vi analysere hvordan de ulike variablene (avhengige så vel som uavhengige) varierer mellom de åtte utvalgte boligområdene.

Detaljer

5.1 Sosio-økonomiske egenskaper ved individet og husholdningen

5.1 Sosio-økonomiske egenskaper ved individet og husholdningen 5 UNIVARIAT ANALYSE I dette kapittelet skal vi gi en frekvensfordeling av hvordan respondentene har svart på spørreskjemaets ulike spørsmål. Det dreier seg altså om en enkel univariat analyse, hvor forhold

Detaljer

Fysisk aktivitet 2003

Fysisk aktivitet 2003 Fysisk aktivitet 2003 FYSISK AKTIVITET 2003 Fysisk aktivitet har stor betydning for folks helse og velvære. Vi vet imidlertid ikke nok om aktivitetsnivået i befolkningen, verken på verdensbasis eller i

Detaljer

NSB Kundetilfredshetsundersøkelse Vår 2012

NSB Kundetilfredshetsundersøkelse Vår 2012 NSB Kundetilfredshetsundersøkelse Vår 2012 Kjære kunde, Vi i NSB ønsker å tilby våre kunder et best mulig produkt med best mulig service. I den anledning gjennomfører NSB jevnlige undersøkelser blant kundene

Detaljer

NSB Kundetilfredshetsundersøkelse Vår 2012

NSB Kundetilfredshetsundersøkelse Vår 2012 Kjære kunde, Vi i NSB ønsker å tilby våre kunder et best mulig produkt med best mulig service. I den anledning gjennomfører NSB jevnlige undersøkelser blant kundene for å få tilbakemelding på deres tilfredshet.

Detaljer

8 ÅRSAKER TIL VARIASJONER I FORBRUK AV ENERGI OG TRANSPORT (MULTIVARIAT REGRESJONSANALYSE)

8 ÅRSAKER TIL VARIASJONER I FORBRUK AV ENERGI OG TRANSPORT (MULTIVARIAT REGRESJONSANALYSE) 8 ÅRSAKER TIL VARIASJONER I FORBRUK AV ENERGI OG TRANSPORT (MULTIVARIAT REGRESJONSANALYSE) I dette kapitlet skal vi gjennomføre multivariate regresjonsanalyser for å finne frem til ulike faktorer som påvirker

Detaljer

En undersøkelse av husholdningers forbruk av energi til bolig og transport i Stor-Oslo Dokumentasjonsrapport

En undersøkelse av husholdningers forbruk av energi til bolig og transport i Stor-Oslo Dokumentasjonsrapport 5DSSRUWQU 6XV+RPHV En undersøkelse av husholdningers forbruk av energi til bolig og transport i Stor-Oslo Dokumentasjonsrapport Erling Holden og Ingrid T. Norland ISBN: 82-7480-138-5 ISSN: 0806-8992 ProSus

Detaljer

Bostedsundersøkelse blant alle over 62 år i Verran kommune

Bostedsundersøkelse blant alle over 62 år i Verran kommune Bostedsundersøkelse blant alle over 62 år i Verran kommune Verran kommune ønsker å bidra til at kommunen sitt boligmarked blir mer tilpasset de generelle behovene i boligmarkedet. I korte trekk dreier

Detaljer

SusHomes En undersøkelse av husholdningers forbruk av energi til bolig og transport i Osloområdet. Dokumentasjonsrapport (sammendrag) Rapport nr.

SusHomes En undersøkelse av husholdningers forbruk av energi til bolig og transport i Osloområdet. Dokumentasjonsrapport (sammendrag) Rapport nr. Rapport nr. 3/04 SusHomes En undersøkelse av husholdningers forbruk av energi til bolig og transport i Osloområdet Dokumentasjonsrapport (sammendrag) Eli H ld I id Th N l d ProSus 2004 Program for forskning

Detaljer

handelstilbudet PÅ Segalstad Bru i Gausdal

handelstilbudet PÅ Segalstad Bru i Gausdal Vi trenger din help! Spørreundersøkelse om handelstilbudet PÅ Segalstad Bru i Gausdal Bli med i trekningen av 2 stk GAVEKORT á kr.000,- I regi av: SEGALSTAD BRU SENTRUMSFORENING Vi håper du vil være med

Detaljer

En undersøkelse av boforhold på Nygårdshøyden, Sydnes og Nedre Nygård

En undersøkelse av boforhold på Nygårdshøyden, Sydnes og Nedre Nygård VEDLEGG En undersøkelse av boforhold på Nygårdshøyden, Sydnes og Nedre Nygård Husbanken Studentsamskipnaden Bergen kommune Innhold 1. Detaljkart over Nygårdshøyden, Sydnes og Nedre Nygård... 3 2. Befolkningsoversikt

Detaljer

HVA SPISER BARN OG UNGE I NORGE? Vil du være med i en undersøkelse om matvaner blant barn og ungdom i hele landet?

HVA SPISER BARN OG UNGE I NORGE? Vil du være med i en undersøkelse om matvaner blant barn og ungdom i hele landet? HVA SPISER BARN OG UNGE I NORGE? Vil du være med i en undersøkelse om matvaner blant barn og ungdom i hele landet? HVA ER DETTE? Dette er en forespørsel til elever og foresatte om å delta i Ungkost. Ungkost

Detaljer

Gjerdrums særpreg og identitet

Gjerdrums særpreg og identitet Gjerdrums særpreg og identitet Undersøkelser gjennomført som del av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel Presentasjon for kommunestyret, 15. mars 2017 Aktiviteter 4 gruppeintervjuer (nov - des 2016)

Detaljer

Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Romssa ja biras psykiatriija guovddáš. Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikken?

Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Romssa ja biras psykiatriija guovddáš. Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikken? Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Romssa ja biras psykiatriija guovddáš Hva er erfaringene dine som bruker av Brukerundersøkelse ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Psykiatrisk senter for Tromsø og

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE VED SLUTTEN AV KAMPANJEN VINTERSYKLIST SØKES 02.01. 20.03.13

SPØRREUNDERSØKELSE VED SLUTTEN AV KAMPANJEN VINTERSYKLIST SØKES 02.01. 20.03.13 Syklistenes Landsforening SLF Lillestrøm og omegn www.slf.no/lillestrom lillestrom@syklistene.no SPØRREUNDERSØKELSE VED SLUTTEN AV KAMPANJEN VINTERSYKLIST SØKES 02.01. 20.03.13 Tusen takk for at du deltok

Detaljer

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST?

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST? Januar 2013 BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST? Rapporten er utarbeidet av Cowi på oppdrag fra Skyss Foto: Tommy Næss ANALYSE OG UTVIKLING AV ET NYTT KOLLEKTIVTILBUD I VESTKORRIDOREN

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

PasOpp 2007 Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykiatrisk helsevern?

PasOpp 2007 Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykiatrisk helsevern? PasOpp 2007 Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykiatrisk helsevern? PasOpp september/2007 Hensikten med denne undersøkelsen er å få vite mer om brukernes erfaring med poliklinikk i psykiatrisk

Detaljer

Turistundersøkelsen 2015 Ferie- og fritidsreiser

Turistundersøkelsen 2015 Ferie- og fritidsreiser Underlagt taushetsplikt Dato for utfylling: Turistundersøkelsen 2015 Ferie- og fritidsreiser 1. Har du overnattet på dette stedet i natt? Ja Gå til 2 Nei Avslutt 2. Hva er hovedformålet med denne reisen

Detaljer

Det ble sendt ut 209 spørreskjemaer.

Det ble sendt ut 209 spørreskjemaer. Undersøkelse om miljøbevissthet i Averøy kommune Utført av elever ved Averøy ungdomsskole våren 29 Det ble sendt ut 29 spørreskjemaer. 17 personer svarte. Aldersfordeling: 13 16 år: 4 stk 17 2 år: 2 stk.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: NEX1 BODØ SANDNESSJØEN STREKNINGEN ONØY - SANDNESSJØEN. 20. SEPTEMBER 2016

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: NEX1 BODØ SANDNESSJØEN STREKNINGEN ONØY - SANDNESSJØEN. 20. SEPTEMBER 2016 BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: NEX1 BODØ SANDNESSJØEN STREKNINGEN ONØY - SANDNESSJØEN. 20. SEPTEMBER 2016 PROSJEKTINFORMASJON Formål Denne undersøkelsen er gjort for å kartlegge reisende med NEX1,

Detaljer

Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009

Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009 Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009 Av Aud Tennøy, stipendiat ved UMB-ILP og Forsker II ved TØI Først noen spørsmål om arbeidsreisen

Detaljer

Bærekraftig Transport - bedre teknologi, mer tog eller mindre reiser?

Bærekraftig Transport - bedre teknologi, mer tog eller mindre reiser? Bærekraftig Transport - bedre teknologi, mer tog eller mindre reiser? Erling Holden Forskningsleder, Vestlandsforsking - Sogndal Norges Automobil-Forbunds konferanse Bærekraftig mobilitet bare fine ord

Detaljer

NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011

NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011 Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011 Dato: 30.05.2011 Deres ref: Tom Schjerven Vår ref: Arve Østgaard

Detaljer

Fysiske problemer med å bruke transportmidler Omfang, kjennetegn, reiseaktivitet og opplevelse av barrierer

Fysiske problemer med å bruke transportmidler Omfang, kjennetegn, reiseaktivitet og opplevelse av barrierer Sammendrag: Fysiske problemer med å bruke transportmidler Omfang, kjennetegn, reiseaktivitet og opplevelse av barrierer TØI rapport 1148/2011 Forfatter: Susanne Nordbakke Oslo 2011 55 sider I den landsomfattende

Detaljer

Framtiden er elektrisk

Framtiden er elektrisk Framtiden er elektrisk Alt kan drives av elektrisitet. Når en bil, et tog, en vaskemaskin eller en industriprosess drives av elektrisk kraft blir det ingen utslipp av klimagasser forutsatt at strømmen

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Sykkelundersøkelse 2015 Stavanger Kommune. Desember 2015

Sykkelundersøkelse 2015 Stavanger Kommune. Desember 2015 Sykkelundersøkelse Stavanger Kommune Desember Innledning Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdning, adferd (handlinger, vaner) og intensjoner i forhold til sykkel som transportmiddel. Hva er nåsituasjonen

Detaljer

Nasjonal Reisevaneundersøkelse 2013-14

Nasjonal Reisevaneundersøkelse 2013-14 Nasjonal Reisevaneundersøkelse 0 Resultater for Region Sør (Buskerud VestAgder) Buskerudbyen Ringeriksregionen Rapportene er utarbeidet av Urbanet Analyse i 0 Hele presentasjonen bygger på de resultater

Detaljer

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen?

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Undersøkelsen går til ungdom som bor i Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Vefsn. Regjeringen har gitt kommunene et oppdrag med å utrede sammenslåing med

Detaljer

Turistundersøkelsen 2014 - Forretningsreiser

Turistundersøkelsen 2014 - Forretningsreiser Underlagt taushetsplikt Dato for utfylling: Turistundersøkelsen 2014 - Forretningsreiser 1. Har du overnattet på dette stedet i natt? Ja Gå til 2 Nei Avslutt 2a. Hva er formålet med din forretningsreise?

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: NEX2 BODØ SVOLVÆR STREKNINGEN BOGØY - SVOLVÆR. 20. SEPTEMBER 2016

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: NEX2 BODØ SVOLVÆR STREKNINGEN BOGØY - SVOLVÆR. 20. SEPTEMBER 2016 BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: NEX2 BODØ SVOLVÆR STREKNINGEN BOGØY - SVOLVÆR. 20. SEPTEMBER 2016 PROSJEKTINFORMASJON Formål Denne undersøkelsen er gjort for å kartlegge reisende med NEX2, reisevaner,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Frekvenstabeller Leka orsk senter for bygdeforskning Mars 2015 1 Tabelliste Tabell 1: Utdanningsnivå. Prosent... 3 Tabell 2: Antall år bodd i kommunen. Prosent... 3 Tabell 3: Hovedaktivitet.

Detaljer

Profero AS R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Profero AS R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Profero AS Dato: 09.01.2012 Deres ref: Gisle Bakkeli Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Undersøkelse om foresattes erfaringer med barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker

Undersøkelse om foresattes erfaringer med barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker PasOpp 2006 Undersøkelse om foresattes erfaringer med barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker PasOpp BUP September/2006 Hensikten med denne undersøkelsen er å få vite mer om hvordan foresatte opplever

Detaljer

Evaluering av el-sykkel i Alta

Evaluering av el-sykkel i Alta Arbeidsdokument 50529 Oslo 07.02.2014 3961 Alta Elsykkel Susanne Nordbakke Aslak Fyhri Evaluering av el-sykkel i Alta Innhold 1 Bakgrunn... 2 1.1 Problemstillinger... 2 2 Data... 3 3 Resultater... 4 3.1.1

Detaljer

UTROSKAP OG TILGIVELSE BLANT STUDENTER I PARFORHOLD

UTROSKAP OG TILGIVELSE BLANT STUDENTER I PARFORHOLD Par nr.: UTROSKAP OG TILGIVELSE BLANT STUDENTER I PARFORHOLD Formålet med denne spørreundersøkelsen er å utforske temaet utroskap, og å innhente kunnskap om tilgivelse hos romantiske partnere. Mange av

Detaljer

Norske reisevaner. Guro Berge Sosiolog, Seniorrådgiver. Transportplanseksjonen Vegdirektoratet

Norske reisevaner. Guro Berge Sosiolog, Seniorrådgiver. Transportplanseksjonen Vegdirektoratet Norske reisevaner i forbindelse med jobb Guro Berge Sosiolog, Seniorrådgiver Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Transportplanseksjonen Vegdirektoratet Norske reisevaner i jobbsammenheng Reiser

Detaljer

RPAQ. Spørreskjema om fysisk aktivitet den siste tida

RPAQ. Spørreskjema om fysisk aktivitet den siste tida RPAQ Norway_RPAQ Version Number 1.3 updated 19/September/27 RPAQ Spørreskjema om fysisk aktivitet den siste tida Dette spørreskjemaet er laget for å få opplysninger din fysiske aktivitet i dagliglivet

Detaljer

Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykisk helsevern?

Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykisk helsevern? Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykisk helsevern? Hensikten med denne undersøkelsen er at tjenestene skal bli bedre for brukere av poliklinikker i det psykiske helsevernet. Vi vil

Detaljer

Et sammendrag av viktige funn i undersøkelsen vil bli publisert på borettslagets nettsider når resultatet er klart.

Et sammendrag av viktige funn i undersøkelsen vil bli publisert på borettslagets nettsider når resultatet er klart. Beboerundersøkelse 2013 Flaktveitåsen borettslag Kjære beboere! Styret i Flaktveitåsen borettslag har vedtatt å gjennomføre en spørreundersøkelse blant beboerne i laget. Hensikten med undersøkelsen er

Detaljer

Brukerhåndbok TNS Gallup Mediepanel

Brukerhåndbok TNS Gallup Mediepanel Brukerhåndbok TNS Gallup Mediepanel Innhold Velkommen til TNS Gallup Mediepanel... s. 3 Komme i gang... s. 4 Når og hvor skal jeg ha med meg Mediemeteret... s. 5 Bruk av Mediemeteret på reiser... s. 6

Detaljer

SKJEMA FOR ENERGIMERKING AV BOLIG

SKJEMA FOR ENERGIMERKING AV BOLIG SKJEMA FOR ENERGIMERKING AV BOLIG Energimerking skjer normalt elektronisk ved å logge seg inn på www.energimerking.no. Papirskjemaet er for dem som ikke kan bruke den elektroniske løsningen. For detaljert

Detaljer

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 Den nasjonale reisevaneundersøkelsen Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 9 Gjennomføres hvert fjerde år første gang i 19 Transportøkonomisk institutt (TØI) har vært faglig ansvarlig for alle undersøkelsene

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

Transport og miljø. Erling Holden, Kristin Linnerud og Holger Schlaupitz

Transport og miljø. Erling Holden, Kristin Linnerud og Holger Schlaupitz Transport og miljø Erling Holden, Kristin Linnerud og Holger Schlaupitz Å reise har vært viktig for menneskene helt siden de forlot Afrika for vel en million år siden. De har reist fra fattigdom eller

Detaljer

Kjære Carbon Footprint Analysisdeltaker.

Kjære Carbon Footprint Analysisdeltaker. Carbon Footprint Analysis-Choice Hotels Scandinavia-siste Kjære Carbon Footprint Analysisdeltaker. Les denne informasjonen før du begynner/börjar svare! Denne undersøkelsen skal være grunnlag for Choice

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2016

Innbyggerundersøkelsen 2016 Innbyggerundersøkelsen 2016 Vi vil gjerne vite hvordan du vil bo når du blir eldre! I denne undersøkelsen får du spørsmål om hvor og hvordan du vil bo når du blir eldre. Videre får du noen spørsmål om

Detaljer

Transnova R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Transnova R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Transnova Dato: 05.09.2013 Deres ref: Tom Norbech Vår ref: Gunn Kari Skavhaug INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold PasOpp Somatikk 2011 Vi ønsker å vite hvordan pasienter har det når de er innlagt på sykehus i Norge. Målet med undersøkelsen er å forbedre kvaliteten

Detaljer

Dette må du vite om pasientreiser. for helsepersonell

Dette må du vite om pasientreiser. for helsepersonell Dette må du vite om pasientreiser for helsepersonell Hovedregelen er at pasienter har rett til å få dekket billigste reisemåten med rutegående transportmiddel ved reise til og fra offentlig godkjent behandling.

Detaljer

Teknologisk fremsyn over norsk infrastruktur 2040 Vi vil gjerne ha noen synspunkter fra deg!

Teknologisk fremsyn over norsk infrastruktur 2040 Vi vil gjerne ha noen synspunkter fra deg! Teknologisk fremsyn over norsk infrastruktur 2040 Vi vil gjerne ha noen synspunkter fra deg! Tekna ønsker å bli en stadig mer synlig aktør i norsk samfunnsdebatt. Som et ledd i dette arbeidet gjennomfører

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1991. "Skolevalget 1991,

Detaljer

Vi har benyttet samme regioninndeling (landsdel) som SSB benytter i sin befolkningsstatistikk. Landsdelene består av følgende fylker:

Vi har benyttet samme regioninndeling (landsdel) som SSB benytter i sin befolkningsstatistikk. Landsdelene består av følgende fylker: Den store norske borettslagsundersøkelsen 2006 Regionale forskjeller utvalgte tall NBBL juni 2006 Veiledning: Det anbefales at man leser hoveddokumentet først. I det følgende har vi brutt ned tallene på

Detaljer

Nordmenns fritidsreiser

Nordmenns fritidsreiser Reisevaneundersøkelsen 2009 Nordmenns fritidsreiser Presentasjon av hovedfunn, 30.08.2012 Marianne Elvsaas Nordtømme og Kristin Ystmark Bjerkan SINTEF Teknologi og samfunn, avd. for Transportforskning

Detaljer

Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 2009

Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 2009 Sammendrag: Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 200 TØI rapport /20 Forfatter(e): Inge Brechan, Liva Vågane Oslo 20, 2 sider Den nasjonale reisevaneundersøkelsen ble gjennomført for sjette gang i 200/20.

Detaljer

Reisevaneundersøkelse for Grenlandsbyen 2009

Reisevaneundersøkelse for Grenlandsbyen 2009 Sammendrag: Reisevaneundersøkelse for Grenlandsbyen 200 TØI rapport /20 Forfattere: Inge Brechan, Liva Vågane Oslo 20 sider Den nasjonale reisevaneundersøkelsen ble gjennomført for sjette gang i 200/20.

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Fremstilling av resultatene

Fremstilling av resultatene Vedlegg 3 Fremstilling av resultatene Brukererfaringer med Voksenpsykiatrisk poliklinikk ved Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Resultater på alle spørsmålene fra spørreundersøkelse høsten 2009., frekvensfordeling

Detaljer

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst.

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, dine svar kan forbedre studiekvaliteten. Din høyskole/universitet

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa?

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Seksjon for intervjuundersøkelser Oslo, august 2006 Saksbehandler: Telefon 800 83 028 (gratis) Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre Du vil i løpet av kort tid bli kontaktet

Detaljer

2. Inntektsgivende arbeid

2. Inntektsgivende arbeid Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010 arbeid 2. arbeid På arbeidet en halvtime mer Den tiden befolkningen generelt har brukt til inntektsgivende arbeid, inkludert arbeidsreiser, har endret seg lite fra 1980

Detaljer

Informasjon om undersøkelsen

Informasjon om undersøkelsen Informasjon om undersøkelsen Til lærerne Som nevnt så omhandler spørreundersøkelsen ulike deler av nasjonalt kvalitetsvurderingssystem, heretter forkortet til NKVS. Dersom du ønsker spørreskjemaet i utskriftsvennlig

Detaljer

Elevundersøkelse og samtykkeerklæring

Elevundersøkelse og samtykkeerklæring Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO Dato: Januar 2012 Telefon: 22 85 50 70 Til elever med foresatte Telefaks: 22 85 44 09 Elevundersøkelse og samtykkeerklæring

Detaljer

Folkebibliotek. de som bor alene eller hvor det bare er to personer i husholdningen.

Folkebibliotek. de som bor alene eller hvor det bare er to personer i husholdningen. Norsk kulturbarometer 2008 51 prosent går på folkebibliotek i løpet av et år. Kvinner går mer på folkebibliotek enn menn. Barn og unge benytter tilbudet mest. Høy utdanning og bibliotekbesøk henger sammen.

Detaljer

Bilismen er skadelig for miljøet men spiller jeg noen rolle? En studie av holdninger til og bruk av transportmidler blant ungdom i Oslo

Bilismen er skadelig for miljøet men spiller jeg noen rolle? En studie av holdninger til og bruk av transportmidler blant ungdom i Oslo Sammendrag: TØI rapport 424/1999 Forfatter: Alberte Ruud Oslo 1999, 116 sider Bilismen er skadelig for miljøet men spiller jeg noen rolle? En studie av holdninger til og bruk av transportmidler blant ungdom

Detaljer

Benchmarkundersøkelse

Benchmarkundersøkelse Benchmarkundersøkelse Vann og avløpskunder i Norge 1. Resultat for bruker Resultater fra en representativ nasjonal benchmarkundersøkelse for vann- og avløpskunder i Norge. Basert på Norsk Vann sin undersøkelse

Detaljer

Intern-reisevaneundersøkelse

Intern-reisevaneundersøkelse Antall Intern-reisevaneundersøkelse Standardrapport Totalt antall besvarelser: 361 Kryss av for ditt tjenestested: (du kan velge flere alternativ) 85 68 51 34 17 Kjønn 66 Mann Kvinne 295 Hva er din alder?

Detaljer

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen 1 of 16 18.12.2014 09:09 ALM. MEDLEMMER_NORGE_161214 Kjære alminnelige medlemmer i Fylkesnemndene, Denne spørreundersøkelsen er del av et forskningsprosjekt som tar for seg beslutningsfatning i barnevernssystemer

Detaljer

Informasjon om undersøkelsen

Informasjon om undersøkelsen Informasjon om undersøkelsen Til lærerne Som nevnt så omhandler spørreundersøkelsen ulike deler av nasjonalt kvalitetsvurderingssystem, heretter forkortet til NKVS. Dersom du ønsker spørreskjemaet i utskriftsvennlig

Detaljer

Spørreskjema Bokmål

Spørreskjema Bokmål Spørreskjema 2015 Bokmål Velkommen til Studiebarometeret! Choose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, dine svar kan forbedre studiekvaliteten.

Detaljer

HANDELS-/TRANSPORTANALYSE FOR TRONDHEIM:

HANDELS-/TRANSPORTANALYSE FOR TRONDHEIM: Rapport 11.10.: HANDELS-/TRANSPORTANALYSE FOR TRONDHEIM: Sammenheng mellom reisemåte og omsetning Spørreundersøkelser i og. Noen hovedfunn: Et flertall av handelsreisene i Trondheim i er miljøvennlige

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Skiftarbeid og helseplager

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Skiftarbeid og helseplager Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Skiftarbeid og helseplager Bakgrunn og hensikt Hvilke konsekvenser kan skiftarbeid ha for helsa? Dette spørsmålet forsøker Statens Arbeidsmiljøinstitutt

Detaljer

Dette må du vite om pasientreiser. for fysioterapeuter

Dette må du vite om pasientreiser. for fysioterapeuter Dette må du vite om pasientreiser for fysioterapeuter Hovedregelen er at pasienter har rett til å få dekket billigste reisemåte med rutegående transportmiddel ved reise til og fra offentlig godkjent behandling.

Detaljer

Til ungdom og foresatte

Til ungdom og foresatte Til ungdom og foresatte Mer kunnskap om helse I Nord-Trøndelag gjennomføres det fra 2006 til 2008 en stor helseundersøkelse, HUNT 3. Alle over 13 år blir invitert til å delta. Ungdom mellom 13 og 19 år

Detaljer

Den store Norske Borettslagsundersøkelsen

Den store Norske Borettslagsundersøkelsen Den store Norske Borettslagsundersøkelsen Bytall for Oslo, Bergen og Trondheim - Den Store Norske Borettslagsundersøkelsen By-rapport I fjor startet NBBL en årlig nasjonal undersøkelse blant folk i borettslag.

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008 Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2 TNS Gallup desember 2 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor

Detaljer

1. Bakgrunn for evalueringen Side 1. 2. Metode for evalueringen Side 1. 3.1 Klienter Side 2. 3.2 Familie/pårørende Side 8

1. Bakgrunn for evalueringen Side 1. 2. Metode for evalueringen Side 1. 3.1 Klienter Side 2. 3.2 Familie/pårørende Side 8 INNHOLD 1. Bakgrunn for evalueringen Side 1 2. Metode for evalueringen Side 1 3. Hvilke resultater har Rus-Netts virksomhet gitt 3.1 Klienter Side 2 3.2 Familie/pårørende Side 8 4. Kommentarer fra klienter

Detaljer

Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen - Lier - Drammen - Nedre Eiker - Øvre Eiker - Kongsberg. 30. april 2013

Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen - Lier - Drammen - Nedre Eiker - Øvre Eiker - Kongsberg. 30. april 2013 Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen - Lier - Drammen - Nedre Eiker - Øvre Eiker - Kongsberg 30. april 2013 Utvalget Kjennskap og assosiasjoner til Buskerudbyen Brosjyre om Buskerudbyen Reisevaner Bruk

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1993. "Skolevalget 1993,

Detaljer

Body Awareness Rating Questionnaire

Body Awareness Rating Questionnaire Body Awareness Rating Questionnaire Et spørreskjema om kroppsfornemmelser Kvinne Mann Alder... Høyde... Vekt... Yrke... Varighet av plager... I behandling : Ja Nei Under finner du en rekke påstander. Til

Detaljer

Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø 2010

Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø 2010 Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø Bakgrunn: Gjennomført i perioden: 24.11. 08.12.. Undersøkelsen er kun sendt til kandidater (Bachelor/Master) fullført i perioden 01.03.2009 31.08. med registrert

Detaljer

Høgskolen i Hedmark Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Postboks 4010 Bedriftssenteret 2306 Hamar

Høgskolen i Hedmark Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Postboks 4010 Bedriftssenteret 2306 Hamar Høgskolen i Hedmark Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Postboks 4010 Bedriftssenteret 2306 Hamar Telefon: 62 51 76 10 Faks: 62 51 76 01 E-mail: luna@hihm.no SPØRRESKJEMA Dette spørreskjemaet

Detaljer

R A P P O R T. 10/90-fordeling. 50/50-fordeling 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

R A P P O R T. 10/90-fordeling. 50/50-fordeling 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Sentio Research Norge AS Klæbuveien 196 B 737 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Mottaker IKT Norge Dato: 12.12.28 Deres ref: Per Morten Hoff Vår ref: Arve Østgaard Robert Ekle INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Spørreundersøkelsen vil ta om lag 9-13 minutter å besvare.

Spørreundersøkelsen vil ta om lag 9-13 minutter å besvare. 1 of 10 18.12.2014 09:11 NEMNDSLEDERE_NORWAY_2_12_14 Kjære nemndsledere i Fylkesnemndene, Denne spørreundersøkelsen er del av et forskningsprosjekt som tar for seg beslutningsfatning i barnevernssystemer

Detaljer

Andre smerter, spesifiser:

Andre smerter, spesifiser: Appendix Bruk av reseptfri smertestillende medisin Smertetilstander: 4.0 Har du eller har du hatt noen av de nevnte plager i løpet av siste 4 uker? (sett ett eller flere kryss) Vondt i øret/øreverk Menstruasjonssmerter

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

«Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten i Oslo kommune, 2017»

«Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten i Oslo kommune, 2017» Bilag 1 «Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten i Oslo kommune, 2017» Kundens beskrivelse av oppdraget Bakgrunn Helseetaten, heretter kalt oppdragsgiver, har fått i oppdrag å gjennomføre en brukerundersøkelse

Detaljer

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008 Sammendrag: Forfattere: Eivind Farstad og Petter Dybedal Oslo 2010, 43 sider asjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008 En gjennomsnittlig norsk innenlands sommerferietur varte en uke (7,1 overnattinger)

Detaljer

Bruk av videokonferanse i justissektoren

Bruk av videokonferanse i justissektoren Brukavijustissektoren Analyseavbrukeroppfatninger JørnFenstad HansDonaliTilset NTNUSamfunnsforskningAS 2.juli2008 1 Innhold 1 Innhold...2 2 Innledning...4 3 Ombrukavnyteknologiiorganisasjoner...6 3.1 Videokonferansesomsamarbeidsverktøy...

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

Reisevaneundersøkelse Lofotfergene og turisme i Lofoten

Reisevaneundersøkelse Lofotfergene og turisme i Lofoten KVU E10 Fiskebøl - Å Reisevaneundersøkelse Lofotfergene og turisme i Lofoten Foto: Ingrid Vaksvik August 2015 Sammendrag I forbindelse med KVU-Lofoten er det foretatt en intervjuundersøkelse av trafikanter

Detaljer

passord: [PWD] Alternativ 2: Gå til nettsiden: www.sintef.no/helse/gruppe for arbeid og helse og last ned skjemaet

passord: [PWD] Alternativ 2: Gå til nettsiden: www.sintef.no/helse/gruppe for arbeid og helse og last ned skjemaet Orgnr: Påminnelse for besvaring av: Spørreskjema om IA arbeidet Rett før jul mottok dere et spørreskjema som skal besvares i forbindelse med evalueringen av IAavtalen som SINTEF utfører på oppdrag fra

Detaljer