VEDLEGG 1. Spørreskjema til respondenter i Stor-Oslo (april 2003)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLEGG 1. Spørreskjema til respondenter i Stor-Oslo (april 2003)"

Transkript

1 VEDLEGG 1 Spørreskjema til respondenter i Stor-Oslo (april 2003)

2 + + Hvis du bor alene fyller du ut skjemaet selv. Bor dere flere sammen, ber vi vennligst om at den over 18 år i husholdningen som sist hadde fødselsdag fyller ut skjemaet. Vennligst returner skjemaet ferdig utfylt i den ferdigfrankerte vedlagte svarkonvolutten innen 4. april Blant de som besvarer spørreskjemaet vil vi trekke ut en vinner av et gavekort på kr. 7000,- til et reisebyrå! 1. Er du Mann 2. Alder (antall fylte år): år Kvinne 3. Hva regner du som din hovedbeskjeftigelse? Yrkesaktiv, inntektsgivende arbeid Hjemmeværende Skoleelev / student Avtjener militærtjeneste/siviltjeneste Alderspensjonist Uføretrygdet og andre pensjonister Er arbeidsledig, uten inntektsgivende arbeid Annet (spesifiser): Hvis du for tiden er yrkesaktiv: 4. Vennligst gi følgende opplysninger om dine reiser til og fra arbeidssted Omtrentlig avstand mellom fast bolig og arbeidssted: Hvis du for tiden går på skole/studerer: 5. Vennligst gi følgende opplysninger om dine reiser til og fra utdanningssted Omtrentlig avstand mellom fast bolig og utdanningssted: km Hvor mange dager er du normalt på utdannelsesstedet i løpet av en vanlig uke? dager Hvilket transportmiddel bruker du oftest til utdannelsesstedet? Egen bil Passasjer i bil Buss, tog, trikk Gang, sykkel Annet (spesifiser): 6. Hvis husholdningen består av andre medlemmer enn deg selv, angi vennligst disse husholdningsmedlemmens alder og kjønn. km Hvor mange dager er du normalt på arbeidsstedet i løpet av en vanlig uke? dager Hvilket transportmiddel bruker du oftest til arbeid? Egen bil Passasjer i bil Buss, tog, trikk Gang, sykkel Annet (spesifiser): 2. husholdsmedlem 3. husholdsmedlem 4. husholdsmedlem 5. husholdsmedlem 6. husholdsmedlem 7. husholdsmedlem 8. husholdsmedlem Alder Kjønn (antall fylte år) Mann Kvinne Norsk Gallup Institutt A/S pr.nr

3 Hva er din personlige inntekt og husholdningens samlede inntekt? Inntekt regnes som årlig inntekt før skatt. Under kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Over kr Din personlige inntekt 8. Hva slags utdanning har du? Grunnskole Videregående skole Høyere utdanning inntil fire år Høyere utdanning mer enn fire år 9. Hva slags bolig bor du i? Husholdningens samlede inntekt Frittliggende enebolig Horisontaldelt tomannsbolig Vertikaldelt tomannsbolig Rekkehus Terrassehus Boligblokk Bygård i sammenhengende kvartalsbebyggelse Hybel/hybelleilighet i enebolig Våningshus på gård Annet 10. Når ble boligen bygd? Før eller senere Vet ikke 11. Eie/leieforhold: Er boligen selveier borettslagsleilighet/andelsbolig utleiebolig/-hybel Annet 12. Hvor stor er boligen? Angi omtrent hvor mange kvadratmeter golvareal. (Areal som leies ut, utvendige boder, garasje, uinnredet loft og uinnredet kjeller skal IKKE regnes med.) m2 13. Har boligen private utearealer på bakkenivå? Eventuelle fellesarealer i tilknytning til blokker/bygårder skal ikke regnes med Hvis du svarte nei på spørsmål 13, gå direkte til spørsmål Omtrent hvor store private utearealer har boligen? under 400 m m m 2 over 1200 m Hvilke av de følgende energikilder brukes i boligen? Kryss av ja eller nei for hvert av de angitte alternativene. For hver energikilde ber vi deg også angi omtrent mengden, eventuelt årlige beløp som brukes. Årlig forbruk (oppgi uten desimaler) Eventuelt årlig kronebeløp (oppgi i hele kroner) Norsk Gallup Institutt A/S pr.nr

4 + + Elektrisitet: kwh kr Fyringsolje: liter kr Parafin: liter kr Fjernvarme: kwh kr Ved: Antall favner (1 favn=2m*2m*60cm=2,4 kubikkmeter) Antall sekker (100 liters sekk) Antall sekker (80 liters sekk) Antall sekker (60 liters sekk) Annet: Hvis Annet, spesifiser: 16. Er noe av energien husholdningen bruker i boligen inkludert i den faste husleien? Dekker for eksempel husleien utgifter til oppvarming av boligen fra sentralfyr eller varmtvann til dusjing/vasking? Annet 19. Hvor ligger fritidsboligen(e) og hvor mange ganger har du vært der i løpet av de siste 12 månedene? Antall fritidsboliger Antall besøk siste 12 mnd 17. Har du regelmessig tilgang til privat fritidsbolig/hytte? Hvis du svarte nei på spørsmål 17, gå direkte til spørsmål Hvilket transportmiddel bruker du som oftest til fritidsboligen(e)? Egen bil /passasjer i bil Buss, tog Fly Oslo/Akershus Østfold/Vestfold Hedmark/Oppland/ Buskerud/Telemark Øst-/Vest-Agder Vestlandet Trøndelag Nord-Norge Sverige Utlandet ellers Hvis utlandet, hvilket land Norsk Gallup Institutt A/S pr.nr

5 20. Har du førerkort?, til bil, til motorsykkel, ingen førerkort 21. Har du for tiden månedskort, fleksikort eller lignende på trikk, tog, t-bane eller buss?, månedskort / 3-månederskort, fleksikort 22. Disponerer husholdningen en eller flere privatbiler?, daglig, deltar i bildelingsordning, men låner ved behov, jeg/vi disponerer ikke bil Hvis, daglig : Hvor mange biler disponerer husholdningen? Omtrent hvor langt kjører husholdningens bil(er) i løpet av et år? Bil nr. 1: Bil nr. 2: Bil nr. 3: Bil nr. 4: 23. Brukes noen av bilene regelmessig til tjenestereiser? Med tjenestereiser menes IKKE reiser mellom bolig og jobb, men reiser i den tiden du er på jobb. Hvis ja: Vennligst angi omtrent hvor mange kilometer per år. Bil nr. 1: Bil nr. 2: Antall biler Bil nr. 3: Bil nr. 4: 24. Skriv - så presist som mulig hvor mange km du har transportert deg med forskjellige transportmidler hver dag i den siste uken. Alle reiser skal med, bortsett fra tjenestereiser. Med tjenestereiser menes IKKE reiser mellom bolig og jobb, men reiser i den tiden du er på jobb. Med bil (alene eller passasjer) Med buss Med tog, trikk eller T-bane Til fots eller på sykkel Med motorsykkel / moped Med fly Man: km km Km km km km Tirs: km km Km km km km Ons: km km Km km km km Tors: km km Km km km km Fre: km km Km km km km Lør: km km Km km km km Søn: km km Km km km km Norsk Gallup Institutt A/S pr.nr.43602

6 25. Var reisene dine slik du skrev opp i spørsmål 24 forholdsvis typiske eller svært forskjellige fra det som er vanlig på denne tiden av året? Forholdsvis typiske Svært forskjellige 26. Vil du si at du er avhengig av privatbil for å få dine hverdagsaktiviteter til å henge sammen?, i høy grad, til en viss grad, slett ikke 27. Har du vært på ferie eller fritidsreiser med fly i løpet av de siste 12 månedene? Ta med alle private flyreiser du har vært på, også hvor reisen har vært delvis privat og delvis arbeid (for eksempel ferie i forbindelse med seminar, konferanser og lignende). Rene tjenestereiser og reiser til og fra jobb skal derimot IKKE tas med. Hvis ja: Vennligst kryss av for antall flyreiser du har foretatt siste 12 måneder (en tur-retur reise teller som én gang). Innenlands Sør-Norge Midt-Norge Nord-Norge mer enn 15 mer enn 15 mer enn 15 Utenlands Norden Europa Utenom Europa mer enn 15 mer enn 15 mer enn Har du vært på ferie eller fritidsreiser med bil i løpet av de siste 12 månedene? Ta med alle private bilreiser du har vært på som er lengre enn ca.100 kilometer én vei, også hvor reisen har vært delvis privat og delvis arbeid (for eksempel ferie i forbindelse med seminar, konferanser og lignende). Rene tjenestereiser og reiser til og fra jobb skal derimot IKKE tas med. Hvis ja: Vennligst kryss av for antall bilreiser du har foretatt siste 12 måneder (en tur-retur reise teller som én gang). Innenlands Østlandet Sørlandet / Norge ellers Vestlandet mer enn 30 mer enn 30 mer enn 30 Utenlands Norden Nord-Europa Sør-Europa mer enn 30 mer enn 30 mer enn 30 Norsk Gallup Institutt A/S pr.nr.43602

7 Hvor enig eller uenig er du i hvert av følgende utsagn som gjelder miljøpolitikk og forbruk? Angi om du er helt enig, delvis enig, verken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig. Helt enig Delvis enig Verken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Norge har nådd et så høyt materielt forbruksnivå at det ikke er et mål å øke det materielle forbruket ytterligere For å løse miljøproblemene er det først og fremst nødvendig å utvikle ny teknologi Miljøproblemene må først og fremst løses med tiltak overfor industrien Husholdningens forbruk bør i størst mulig grad være skjermet for inngrep fra myndighetene I sentrum av de store byene burde det være forbud mot personbiler all persontransport burde skje med sykkel, trikk/t-bane og buss. Det må være større miljøavgift på bensin og diesel Det er i hverdagen man bør være opptatt av miljøspørsmål, ikke på ferie- og fritidsreiser 30. Hvilke egenskaper ved boligen er de viktigste, hvis du skulle flytte til en annen bolig? Sett kryss ved de fire egenskapene du vil prioritere høyest hvis du skulle velge ny bolig: At det er gode muligheter for å gjøre det selv pusse opp, bygge om, etc. At boligens pris er lav (dvs. en billig husleie eller lave ytelser på lån etc.) At boligen ligger usjenert og med avstand til eventuelle naboer / at det er god utsikt fra boligen At avstanden til arbeid er kort At boligen ligger nært en kollektivstasjon (buss, trikk, t-bane, tog)/ området har god kollektivdekning At boligen ligger nær rekreasjonsområder ved skog, strand eller på landet At boligen har egen have At boligen fremstår arkitektonisk og estetisk flott, eller har historisk verdi At avstanden til skole/barnehage el. butikker og andre innkjøpsmuligheter er kort At det ikke er sosiale problemer i området/strøket At boligen ikke ligger for nært en større trafikkåre (flyplass, veg eller jernbane) At boligen muliggjør lavt energiforbruk At boligen har større boflate Norsk Gallup Institutt A/S pr.nr 43602

8 Har du i løpet av de siste tre årene deltatt i eller gjennomført noen av følgende handlinger? 32. Er du for tiden medlem av en eller flere miljøorganisasjoner? Skrevet under opprop om miljøspørsmål. Gitt penger til en organisasjon eller gruppe som arbeider med miljø- og naturvern (ikke medlemsavgift eller tidsskriftabonnement). Deltatt i en protest eller demonstrasjon i forbindelse med et miljøspørsmål. Latt være å kjøpe varer på grunn av miljøhensyn. Deltatt i sykle til jobben kampanjer for å redusere bilkjøring. Installert energisparende tiltak i boligen (for eksempel varmepumpe, automatisk tidsregulering av innetemperatur, sparedusj, energisparende lyspærer, tre-lags vinduer eller lignende). Valgt bil med ønske om å ha et lavt drivstofforbruk. Hvis ja, vennligst kryss av: Norges Naturvernforbund Miljøvernforbundet Natur og Ungdom Fremtiden i våre hender WWF Greenpeace Andre lokale miljøorganisasjoner Hvis andre lokale miljøorganisasjoner, spesifiser: 33. I tillegg til denne spørreskjemaundersøkelsen ønsker vi å gjennomføre en mer omfattende intervjuundersøkelse hos noen husholdninger. Kan du tenke deg å delta i denne undersøkelsen? 34. Har du ellers kommentarer eller synspunkter som kan være av interesse for undersøkelsen, kan du skrive dem her (bruk gjerne baksiden dersom du trenger mer plass) Tusen takk for hjelpen! Norsk Gallup Institutt A/S pr.nr 43602

9 VEDLEGG 2 Følgebrev til spørreundersøkelsen Følgebrev til deltakere Grønn Hverdag/Miljøheimevernet Purrebrev til spørreundersøkelsen Purrebrev til deltakere Grønn Hverdag/Miljøheimevernet

10 Spørreundersøkelse om bolig, forbruk og reiser Vi kontakter deg, som del av et tilfeldig trukket utvalg husholdninger i Stor-Oslo, fordi vi ønsker å få informasjon om forbruk av energi og transport i ulike bosituasjoner. Dette er kunnskap som vil være nyttig for myndighetene, særlig kommunene, når de skal planlegge nye boliger, rehabilitere eksisterende boligområder eller utforme boligpolitikk generelt. Undersøkelsen inngår i forskningsprosjektet SusHomes analyse av norske husholdningers energi- og transportbehov", ved Universitetet i Oslo. Det boligområdet du bor i, er et av åtte utvalgte områder i Stor-Oslo hvor vi foretar undersøkelsen. I alt husstander mottar det vedlagte spørreskjemaet. Hvis du bor alene, fyller du selvfølgelig ut skjemaet selv. Ellers ønsker vi at den over 18 år i husholdningen som sist hadde fødselsdag fyller ut skjemaet. Utfyllingen tar ca. 15 minutter. Da det ferdig utfylte skjemaet skal leses optisk, er det viktig at du fyller inn som anvist på baksiden av dette brevet. Svarfrist: Vennligst returner skjemaet ferdig utfylt i den ferdigfrankerte vedlagte svarkonvolutten innen 4. april Blant de som besvarer spørreskjemaet vil vi trekke ut en vinner av et gavekort på kr. 7000,- til et reisebyrå. Spørsmål angående undersøkelsen kan rettes til Universitetet i Oslo ved Erling Holden ( ) eller Ingrid T. Norland ( ). Undersøkelsen baserer seg på frivillig deltakelse. Det er full anledning til å la være å svare på enkelte av spørsmålene, og å trekke seg fra undersøkelsen når som helst og samtidig be om at allerede innsamlede data skal slettes. Behandling av svarene er underlagt taushetsplikt, og hva som er skrevet på hvert enkelt skjema vil ikke bli kjent utenfor prosjektgruppen på Universitet i Oslo. Det er innhentet tillatelse fra Datatilsynet til register for informasjonen fra spørreundersøkelsen. Registeret vil bli slettet etter at studien er avsluttet (innen utgangen av 2005). Det vil bli utgitt en rapport der resultatene er presentert i anonymisert form. Oppfølgende intervjuundersøkelse: I tillegg til denne spørreundersøkelsen ønsker vi å gjennomføre en mer omfattende intervjuundersøkelse blant et mindre antall personer. De som kan tenke seg å delta i denne, kan sette et kryss ved spørsmål om dette i slutten av skjemaet. Med vennlig hilsen William M. Lafferty Forskningsleder Erling Holden Prosjektleder Program for forskning og utredning for et bærekraftig samfunn

11 Kjære deltaker i Grønn hverdag/miljøheimevernet Grønn hverdag (før Miljøheimevernet) har i en årrekke engasjert seg i forhold til husholdninger for å fremme et mer miljøvennlig forbruk. Det foreligger nå en mulighet for oss i Grønn hverdag å komme i nærmere kontakt med våre medlemmer. Vi har blitt kontaktet av forskingsprogrammet ProSus ved Universitetet i Oslo, som ønsker å gjennomføre en spørreundersøkelse om forbruk av energi og transport i ulike bosituasjoner. Dette er kunnskap som vil være nyttig for myndighetene, særlig kommunene, når de skal planlegge nye boliger, rehabilitere eksisterende boligområder eller utforme boligpolitikk generelt. Undersøkelsen inngår i ProSus forskningsprosjekt SusHomes analyse av norske husholdningers energi- og transportbehov". Det boligområdet du bor i, er et av åtte utvalgte områder i Stor-Oslo hvor undersøkelsen foretas. I alt husstander mottar det vedlagte spørreskjemaet, og hvorav en andel er deltakere i Grønn hverdag. Hvis du bor alene, fyller du selvfølgelig ut skjemaet selv. Ellers ønsker vi at den over 18 år i husholdningen som sist hadde fødselsdag fyller ut skjemaet. Utfyllingen tar ca. 15 minutter. Da det ferdig utfylte skjemaet skal leses optisk, er det viktig at du fyller inn som anvist på baksiden av dette brevet. Svarfrist: Vennligst returner skjemaet ferdig utfylt i den ferdigfrankerte vedlagte svarkonvolutten innen 4. april Blant de som besvarer spørreskjemaet vil vi trekke ut en vinner av et gavekort på kr. 7000,- til et reisebyrå. Spørsmål angående undersøkelsen kan rettes til ProSus ved Erling Holden ( ) eller Ingrid T. Norland ( ). Grønn hverdag ser positivt på denne undersøkelsen, og har derfor stilt våre medlemslister til disposisjon. Vi vil imidlertid understreke at undersøkelsen baserer seg på frivillig deltakelse. Det er full anledning til å la være å svare på enkelte av spørsmålene, og til å trekke seg fra undersøkelsen når som helst og samtidig be om at allerede innsamlede data skal slettes. Behandling av svarene er underlagt taushetsplikt, og hva som er skrevet på hvert enkelt skjema vil ikke bli kjent utenfor prosjektgruppen på ProSus. Det er innhentet tillatelse fra Datatilsynet til register for informasjonen fra spørreundersøkelsen. Registeret vil bli slettet etter at studien er avsluttet (innen utgangen av 2005). Det vil bli utgitt en rapport der resultatene er presentert i anonymisert form. Oppfølgende intervjuundersøkelse: I tillegg til denne spørreundersøkelsen ønsker ProSus å gjennomføre en mer omfattende intervjuundersøkelse blant et mindre antall personer. De som kan tenke seg å delta i denne, kan sette et kryss ved spørsmål om dette i slutten av skjemaet. Med vennlig hilsen Kristen Ulstein Leder, Grønn hverdag William M. Lafferty Forskningsleder, ProSus Program for forskning og utredning for et bærekraftig samfunn

12 Kjære deltaker! Spørreundersøkelse om bolig, energiforbruk og transport For et par uker siden mottok din husstand et spørreskjema i posten fra Norsk Gallup Institutt/Universitetet i Oslo. Spørreskjemaet tok opp din husstands bruk av ulike energikilder og transportmidler, samt informasjon om hvor langt du har reist med ulike transportmidler i løpet av siste uke, holdninger til miljøpolitikk og energiforbruk m.m. Undersøkelsen inngår i ProSus forskningsprosjekt SusHomes analyse av norske husholdningers energi- og transportbehov". Ditt boligområde er et av åtte utvalgte områder i Stor-Oslo hvor undersøkelsen foretas. I alt husstander mottar det vedlagte spørreskjemaet. Vi kan ikke se at vi har fått spørreskjemaet i retur fra deg, eller den i din husstand som ble bedt om å svare på spørsmålene. Hvis du bor sammen med noen, ønsker vi at den over 18 år i husholdningen som sist hadde fødselsdag svarer. Hvis du bor alene fyller du selvsagt ut skjemaet selv. Fordi alle svar er viktige for undersøkelsen, vil vi minne deg om at det fortsatt ikke er for sent å returnere spørreskjemaet! Vi ber om at du svarer så raskt som mulig, og innen fredag 11. april. Vi minner også om at alle som svarer deltar i trekking av et gavekort på kr. 7000,- til et reisebyrå. Hvis du har spørsmål angående undersøkelsen kan du ta kontakt med ProSus ved Erling Holden ( ) eller Ingrid T. Norland ( ). Hvis du ønsker å få tilsendt nytt spørreskjema, kan du ringe Norsk Gallup Institutt på grønt nummer Spør etter Wenche eller Lisbet. Når du ringer Gallup, er det til stor hjelp om du har dette brevet og konvolutten det kom i tilgjengelig under samtalen. Dersom du alt har sendt inn skjemaet, beklager vi denne henvendelsen. På forhånd tusen takk for hjelpen! Med vennlig hilsen William M. Lafferty Forskningsleder, ProSus Program for forskning og utredning for et bærekraftig samfunn

13 Kjære deltaker i Grønn hverdag/miljøheimevernet! Spørreundersøkelse om bolig, energiforbruk og transport For et par uker siden mottok du et spørreskjema i posten fra Norsk Gallup Institutt/ Universitetet i Oslo. Spørreskjemaet tok opp din husstands bruk av ulike energikilder og transportmidler, samt informasjon om hvor langt du har reist med ulike transportmidler i løpet av siste uke, holdninger til miljøpolitikk og energiforbruk m.m. Undersøkelsen inngår i ProSus forskningsprosjekt SusHomes analyse av norske husholdningers energi- og transportbehov". Ditt boligområde er et av åtte utvalgte områder i Stor-Oslo hvor undersøkelsen foretas. I alt husstander mottar det vedlagte spørreskjemaet, og hvorav en andel er deltakere i Grønn hverdag. Vi kan ikke se at vi har fått spørreskjemaet i retur fra deg, eller den i din husstand som ble bedt om å svare på spørsmålene. Hvis du bor sammen med noen, ønsker vi at den over 18 år i husholdningen som sist hadde fødselsdag svarer. Hvis du bor alene fyller du selvsagt ut skjemaet selv. Fordi alle svar er viktige for undersøkelsen, vil vi minne deg om at det fortsatt ikke er for sent å returnere spørreskjemaet! Vi ber om at du svarer så raskt som mulig, og innen fredag 11. april. Vi minner også om at alle som svarer deltar i trekking av et gavekort på kr. 7000,- til et reisebyrå Hvis du har spørsmål angående undersøkelsen kan du ta kontakt med ProSus ved Erling Holden ( ) eller Ingrid T. Norland ( ). Hvis du ønsker å få tilsendt nytt spørreskjema, kan du ringe Norsk Gallup Institutt på grønt nummer Spør etter Wenche eller Lisbet. Når du ringer Gallup, er det til stor hjelp om du har dette brevet og konvolutten det kom i tilgjengelig under samtalen. Dersom du alt har sendt inn skjemaet, beklager vi denne henvendelsen. På forhånd tusen takk for hjelpen! Med vennlig hilsen Kristen Ulstein Leder, Grønn hverdag William M. Lafferty Forskningsleder, ProSus Program for forskning og utredning for et bærekraftig samfunn

7 VARIASJONER MELLOM GRØNNE OG ORDINÆRE HUSHOLDNINGER (BIVARIAT ANALYSE)

7 VARIASJONER MELLOM GRØNNE OG ORDINÆRE HUSHOLDNINGER (BIVARIAT ANALYSE) 7 VARIASJONER MELLOM GRØNNE OG ORDINÆRE HUSHOLDNINGER (BIVARIAT ANALYSE) I forrige kapittel viste vi hvordan egenskaper ved individene, husholdningene og utforming av boligene med dens fysiske nærstruktur

Detaljer

SusHomes En undersøkelse av husholdningers forbruk av energi til bolig og transport i Osloområdet. Dokumentasjonsrapport (sammendrag) Rapport nr.

SusHomes En undersøkelse av husholdningers forbruk av energi til bolig og transport i Osloområdet. Dokumentasjonsrapport (sammendrag) Rapport nr. Rapport nr. 3/04 SusHomes En undersøkelse av husholdningers forbruk av energi til bolig og transport i Osloområdet Dokumentasjonsrapport (sammendrag) Eli H ld I id Th N l d ProSus 2004 Program for forskning

Detaljer

Norway ISSP 2000 Environment II Questionnaire

Norway ISSP 2000 Environment II Questionnaire Norway ISSP 2000 Environment II Questionnaire Spørreundersøkelse for Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Undersøkelse om verdier, natur og miljø Norsk Gallup Institutt A/S gjennomfører nå på oppdrag

Detaljer

TT-ordningen i Buskerud

TT-ordningen i Buskerud HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Senter for innovasjon og bedriftsøkonomi, SIB AS Thor-Erik Sandberg Hanssen og Gisle Solvoll TT-ordningen i Buskerud Brukerundersøkelse 2014 SIB-rapport nr. 6-2014 TT-ordningen

Detaljer

Arbeidsdokument 8. januar 2001 O-2574 Reisevaneundersøkelsen 2000/2001 Jon Martin Denstadli Randi Johanne Hjorthol. Spørreskjema RVU 2001

Arbeidsdokument 8. januar 2001 O-2574 Reisevaneundersøkelsen 2000/2001 Jon Martin Denstadli Randi Johanne Hjorthol. Spørreskjema RVU 2001 Arbeidsdokument 8. januar 2001 O-2574 Reisevaneundersøkelsen 2000/2001 Jon Martin Denstadli Randi Johanne Hjorthol TR/0972/2001 Spørreskjema RVU 2001 Introduksjon Intervjuer leser bare opp de deler av

Detaljer

MEDLEMMER AV GRØNNE PARTIER I EUROPA

MEDLEMMER AV GRØNNE PARTIER I EUROPA Intervjuundersøkelse av MEDLEMMER AV GRØNNE PARTIER I EUROPA Norge: MILJØPARTIET DE GRØNNE Våren 2002 gjennomføres en intervjuundersøkelse blant medlemmer av grønne partier i Europa. I alt 15 grønne partier

Detaljer

Spørreskjema. Innhold. Arbeidsdokument 50637 Oslo, 01.11.2013 3850 Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013

Spørreskjema. Innhold. Arbeidsdokument 50637 Oslo, 01.11.2013 3850 Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013 Arbeidsdokument 50637 Oslo, 01.11.2013 3850 Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013 Spørreskjema Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Husholdningens tilgang til transportmidler 1... 2 3 Arbeid/yrke 1... 3 4

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding Rapport prøveprosjekt Utvidet rett til egenmelding 0 Tromsø kommune August 2001 Martin H Petersen Prosjektleder sykefraværsprosjektet "friskt arbeid" 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning hvorfor

Detaljer

Bilhold og bilbruk i Norge

Bilhold og bilbruk i Norge TØI rapport 856/2006 Bilhold og bilbruk i Norge Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2005 Liva Vågane ISSN 0808-0808-1190 ISBN 82-480-0682-4 Papirversjon ISBN 82-480-0683-2 Elektronisk versjon Oslo, oktober

Detaljer

Notat. Passasjerenes opplevelse av ventetid før og etter innføring av sanntidsinformasjon. Ingunn Ophem Katrine N. Kjørstad Alberte Ruud 07 / 2008

Notat. Passasjerenes opplevelse av ventetid før og etter innføring av sanntidsinformasjon. Ingunn Ophem Katrine N. Kjørstad Alberte Ruud 07 / 2008 Notat 07 / 2008 Ingunn Ophem Katrine N. Kjørstad Alberte Ruud Passasjerenes opplevelse av ventetid før og etter innføring av sanntidsinformasjon INNHOLD 1. Bakgrunn... 4 2. Utvalg og metode... 5 3. Resultater

Detaljer

2004/48 Notater 2004 Undersøkelse om "Utbrenthet i enkelte yrker"

2004/48 Notater 2004 Undersøkelse om Utbrenthet i enkelte yrker 2004/48 Notater 2004 Elise Wedde, Aina Holmøy, Sven Skaare og Ole Villund Notater Undersøkelse om "Utbrenthet i enkelte yrker" Dokumentasjonsrapport Seksjon for intervjuundersøkelser Forord Denne dokumentasjonsrapporten

Detaljer

Notater. Aina Holmøy. Forbruksundersøkelsen 2004 Dokumentasjonsrapport. 2005/54 Notater 2005

Notater. Aina Holmøy. Forbruksundersøkelsen 2004 Dokumentasjonsrapport. 2005/54 Notater 2005 2005/54 Notater 2005 Aina Holmøy Notater Forbruksundersøkelsen 2004 Dokumentasjonsrapport Avdeling for næringsstatistikk/seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk Forord Forbruksundersøkelsen 2004 er utført

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

Notater. Samordnet levekårsundersøkelse 2008-2010 (EU-SILC) Panelundersøkelsen. Kjersti Stabell Wiggen. Dokumentasjonsrapport.

Notater. Samordnet levekårsundersøkelse 2008-2010 (EU-SILC) Panelundersøkelsen. Kjersti Stabell Wiggen. Dokumentasjonsrapport. Notater Documents 70/2012 Kjersti Stabell Wiggen Samordnet levekårsundersøkelse 2008-2010 (EU-SILC) Panelundersøkelsen Dokumentasjonsrapport Notater 70/2012 Kjersti Stabell Wiggen Samordnet levekårsundersøkelse

Detaljer

4. SPØRSMÅLENE I UNDERSØKELSEN... 8 4.1 Svaralternativ på kort... 9

4. SPØRSMÅLENE I UNDERSØKELSEN... 8 4.1 Svaralternativ på kort... 9 Den europeiske samfunnsundersøkelsen Produktnummer 7345 Instruks Orientering og veiledning for intervjuere 1. Generelt... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Utvalg... 3 1.3 Innsamlingsmetode: Besøksintervju og

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Oppdragsgiver: Bergen kommune Samferdselsetaten -1- FORMÅL TIDSROM FOR KAMPANJEN

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

En ny mulighet brukernes opplevelse av Kvalifiseringsprogrammet i NAV. Kristin Reichborn-Kjennerud. Notat 11/2009

En ny mulighet brukernes opplevelse av Kvalifiseringsprogrammet i NAV. Kristin Reichborn-Kjennerud. Notat 11/2009 En ny mulighet brukernes opplevelse av Kvalifiseringsprogrammet i NAV av Kristin Reichborn-Kjennerud Notat 11/2009 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE S OCCATIONAL PAPERS

Detaljer

Dokumentasjonsrapport

Dokumentasjonsrapport Notater 37/2011 Hilde Eirin Pedersen Undersøkelse blant foreldre med barn som har mottatt hjelpestønad Dokumentasjonsrapport Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien

Detaljer

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Holbergprisen i skolen Innhold Innledning 4 1. Valg av tema og problemstilling 5 1.1 Forskning gir deg ny kunnskap.........................................6

Detaljer

3 UNDERSØKELSESOMRÅDENE OG GRØNN HVERDAG

3 UNDERSØKELSESOMRÅDENE OG GRØNN HVERDAG 3 UNDERSØKELSESOMRÅDENE OG GRØNN HVERDAG 3.1 Utvalg og utvalgskriterier Formålet med undersøkelsen er å finne ut hvordan energibruk i boligen og transport varierer mellom husholdninger som bor i ulike

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013 Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester 27. november 2013 Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Metode, utvalg og datainnsamling... 9 1.3 Ulikheter

Detaljer

Livsstil, seksualitet og helse En spørreskjemaundersøkelse Dokumentasjonsrapport

Livsstil, seksualitet og helse En spørreskjemaundersøkelse Dokumentasjonsrapport 98/16 Notater 1998 Agnes Aall Ritland Livsstil, seksualitet og helse En spørreskjemaundersøkelse Dokumentasjonsrapport Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser Forord Undersøkelsen

Detaljer

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 4 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 6 5 Analyse og bruk av resultatene... 9 Vedlegg...

Detaljer

Notater. Therese Dorothea Dalsgaard-Rørvik. Samordnet levekårsundersøkelse 2006 - Tverrsnitt Tema: Arbeidsmiljø Dokumentasjonsrapport

Notater. Therese Dorothea Dalsgaard-Rørvik. Samordnet levekårsundersøkelse 2006 - Tverrsnitt Tema: Arbeidsmiljø Dokumentasjonsrapport 2007/47 Notater 2007 Therese Dorothea Dalsgaard-Rørvik Notater Samordnet levekårsundersøkelse 2006 - Tverrsnitt Tema: Arbeidsmiljø Dokumentasjonsrapport Avdeling for IT og datafangst/seksjon for intervjuundersøkelser

Detaljer

Undersøkelse om utenlandsstudier

Undersøkelse om utenlandsstudier Undersøkelse om utenlandsstudier 2 Innhold Kapittel 1 Forord... 4 Om rapporten... 4 Kapittel 2 Sammendrag... 5 Kapittel 3 Metode for datainnsamling... 6 Utvalg og svarprosent... 6 Eksterne sekundærdata...

Detaljer

Notater 2009/29. Berit Otnes. Notater

Notater 2009/29. Berit Otnes. Notater 2009/29 Notater Berit Otnes Notater Helseutgifter, økonomi og levekår for personer med nedsatt funksjonsevne. Foreløpig rapport Analyse av data fra Levekårsundersøkelsen blant personer med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv!

Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv! Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv! Med hjelp av midler fra Finansmarkedsfondet har Finans Norge, Husbanken og NAV utviklet et nettbasert verktøy som blant annet kan brukes til i undervisning

Detaljer