Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler"

Transkript

1 Gjensidige Forsikring ASA Org.nr: NO Ullensaker Skiklubb Boks Jessheim Innhold Forsikringsoversikt Viser oversikt over forsikringene 2 Side DEL 1 - Forsikringsbevis Viser hva eller hvem som er forsikret - og hva som dekkes og ikke dekkes - Dugnad, Organisasjoner, Korps/klubb 3 - Bygning 7 - Bygning enkeltdekning 11 - Bygning enkeltdekning 15 - Eiendeler 17 - Eiendeler 21 - Eiendeler/installasjoner ute 25 - Eiendeler/installasjoner ute 27 - Ansvar for taubane 29 - Arbeidsmaskin 33 - Arbeidsmaskin 35 - Snøscooter klasse Varehenger 39 - Sikkerhetsforskrifter - hva sikrede må gjøre for å forebygge skade 41 DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår Viser dekninger og vilkår som gjelder flere forsikringer 46 DEL 3 - Erstatningsregler Viser kriterier for utbetaling og hvordan erstatningen beregnes 59 DEL 4 - Nyheter og endringer Viser hva som er nytt eller endret i forsikringene 65 1

2 FORSIKRINGSOVERSIKT Ullensaker Skiklubb Boks Jessheim Fornyelse Forsikringsnummer Gjelder fra Hovedforfall Betalingsterminer 01.11/01.05 Utstedt Næringslivsforsikring 2014 (kr) Dugnad, Organisasjoner, Korps/klubb - Deltakere Ulykke invaliditet Ulykke død 354 Bygning - Nordkisa skiskytterstadion Gnr Bnr 0001, 2050 Jessheim m.fl. Bygning enkeltdekning - Randbydalen 1, 2050 Jessheim m.fl Bygning enkeltdekning - Stensby stadion 1, 2050 Jessheim 718 Eiendeler - Randbydalen 1, 2050 Jessheim Eiendeler - Nordkisa skiskytterstadion Gnr Bnr 0001, 2050 Jessheim Eiendeler/installasjoner ute - Kvernlia Kvernlia 1, 2050 Jessheim Eiendeler/installasjoner ute - Randbydalen 1, 2050 Jessheim Ansvar for taubane Arbeidsmaskin - PRINOTH T4S Uregistrert Arbeidsmaskin - PISTENBULLY Uregistrert Snøscooter - YAMAHA VIKING RS PRO - ZW Varehenger - Varehenger Alle typer - ZW Sum premie Termintillegg PRIS Det er avtalt to betalingsterminer. Termintillegget er 3 %. Dette bortfaller ved valg av AvtaleGiro. Gjensidige Forsikring ASA, Storgata 150, 2390 Moelv Telefon Telefax

3 Dugnad, Organisasjoner, Korps/klubb Dugnad, Organisasjoner, Korps/klubb FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSNUMMER UTSTEDT Dugnad, Organisasjoner, Korps/klubb Fornyelse gjelder fra Hvem er forsikret Forsikringssum Egenandel Deltakere Fordeling: - Messer/konserter/idr.arr.: 8 personer G=Folketrygdens grunnbeløp, for tiden kr Erstatningene kan være avhengig av forsikringssum, alder, lønn, sivilstand og invaliditets- og uføregrad, se del 3 Gjelder for funkjsonærer, dommere, jury og TD. Dekningen gjelder kun når disse personene er involvert i arrangement og begrenses innenfor det naturlige stevneområdet fra inntil 7 dager før arrangementet, på selve arrangementsdagen(e) og inntil 2 dager etter siste arrangement. Forsikringen gjelder for alle stevner som klubben måtte arrangere i løpet av sesongen. Forsikringen dekker Ulykke invaliditet 4,50 G Engangsutbetaling til forsikrede ved varig medisinsk invaliditet som følge av ulykkesskade Behandlingsutgifter Maks Dugnad Opphørsalder 70 år Ulykke død 1,50 G Engangsutbetaling ved død som følge av ulykkesskade Dugnad Opphørsalder 70 år Følgende begunstigelsesrekkefølge gjelder: 1. Ektefelle 2. Arvinger etter lov eller testament Navngitt begunstiget kan oppnevnes Pris kr Informasjonsplikt Både forsikringstakeren og Gjensidige har informasjonsplikt overfor de forsikrede. Forsikringstakeren skal - formidle meldinger mellom de forsikrede og Gjensidige - dele ut forsikringsbevis med vilkår til de forsikrede Ansvar for feil og forsømmelser Dersom forsikringstaker forsømmer sine plikter iht. denne avtalen, kan dette medføre erstatningsansvar overfor Gjensidige. Medlemsbetingelser Forsikringstakeren skal - melde fra når antall forsikrede i forsikringstiden endres med 10 % eller mer, eller antall personer endres med 10 eller mer - melde fra når forsikrede endrer aktivitet - føre register over de forsikrede. Registeret må inneholde de nødvendige opplysninger for å kunne fastslå forsikringsdekningen. Klagemuligheter Dersom det er noe du ikke er fornøyd med, kan du kontakte - Gjensidiges Kundeombud - Finansklagenemnda 3 Del 1 - Forsikringsbevis Del 2 - Fellesdekninger/-vilkår Del 3 - Erstatningsregler Del 4 - Nyheter og endringer

4 FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSNUMMER UTSTEDT Forsikringen gjelder så lenge den er betalt, men ikke lenger enn til avtalt opphørsalder. Betaling Forsikringstakeren betaler forsikringen forskuddsvis for samtlige forsikrede under ett. Frist for å melde skade For ulykkesforsikring skal skade/krav meldes til Gjensidige innen ett år etter at forsikrede/den som har rett til erstatningen fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet. Ellers kan retten til erstatning falle bort. Disposisjonsrett Forsikringskravet kan ikke overdras, pantsettes eller på annen måte stilles som sikkerhet for gjeld. 4

5 Dugnad, Organisasjoner, Korps/klubb Dugnad, Organisasjoner, Korps/klubb FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSNUMMER UTSTEDT Dugnad, Organisasjoner, Korps/klubb Ulykke invaliditet Hvem forsikringen omfatter Hvor gjelder forsikringen? Hva dekkes/dekkes ikke? Dekkes De personer som er angitt i forsikringsbeviset. Organisert felles dugnadsarbeid eller arrangement og tilsvarende i regi av forsikringstaker /arrangør i Norge. Varig medisinsk invaliditet som følge av ulykkesskade. Med medisinsk invaliditet menes varig fysisk og/eller psykisk funksjonsnedsettelse. Invaliditeten fastsettes uten hensyn til yrke, nedsatt evne til inntektsgivende arbeid, fritidsinteresser og lignende. Med ulykkesskade menes skade på kroppen forårsaket av en plutselig og utforutsett ytre fysisk hendelse (ulykkestilfelle) som inntreffer i forsikringstiden. Behandlingsutgifter inntil kr erstattes etter en erstatningsmessig ulykkesskade når forsikrede er medlem av norsk folketrygd. Behandlingsutgifter utbetales i inntil 3 år fra skadedagen. Nødvendige utgifter til - lege med driftstilskudd, tannlege, kiropraktor og behandling på sykehus - fysikalsk- og alternativ behandling foreskrevet av lege - forbindingssaker, medisiner og proteser foreskrevet av lege eller tannlege - rimelige og nødvendige reiseutgifter mellom hjemstedet og behandlingsstedet Etter avtale med Gjensidige erstattes nødvendige utgifter til rehabilitering/ opptreningssenter foreskrevet av lege, men ikke utgifter til behandling og opphold i private sykehus eller poliklinikker. Forutsetningene for erstatning se del 3. Dekkes ikke - Skade ved deltakelse i slagsmål eller forbrytelser - Følgende sport og fritidsaktiviteter: - boksing - sportsdykking - fallskjermhopping, basehopping, hanggliding, paragliding, ballongferd eller flyvning med mikrolette eller ultralette fly o.l. - ekspedisjoner i Arktis/Antarktis, på Grønland og i Himalaya - Selvmord eller forsøk på selvmord. Likevel dekkes selvmord dersom kravstilleren kan sannsynliggjøre at dette skyldes en akutt sinnsforvirring med ytre årsak og ikke en sinnslidelse. - Ulykkesskade som følge av jordskjelv i Norge - Krig, se Generelle vilkår, del 2 - Atomvåpen og radioaktiv stråling, se Generelle vilkår, del 2, for sumbegrensning pr skadehendelse - Militærtjeneste, se Øvrige bestemmelser Personal, del 2 - Skade som anses å skrive seg fra annen sykdom eller sykelig tilstand/disposisjon - Psykiske skader alene, f.eks. sjokk, uten at det samtidig er oppstått en skade på kroppen. Psykiske skader dekkes bare når det samtidig er oppstått en fysisk skade som medfører varig og erstatningsmessig medisinsk invaliditet. - Følgende sykdommer, diagnoser, tilstander eller skader selv om ulykke kan påvises som årsak: 1. Muskel/skjelettilstander: - myalgier og andre uspesifikke smertetilstander - tendinitter, tendinoser og impingement - frozen shoulder - prolaps i hele ryggsøylen - lumbago - nerverotaffeksjon med utstråling til armer eller bein (isjias) eller annen nerveavklemming - spondylolyse/spondylolisthese, spondylose og osteochendrose 2. Hjerte-/karsykdommer 3. Tretthetssyndromer - Skade/sykdom som skyldes smitte gjennom bakterier, virus eller annen smittekilde, f.eks. insektstikk/bitt, alle former for hepatitt og sykdommer forårsaket av HIV-infeksjon. - Skade som skyldes medisinske komplikasjoner ved undersøkelse eller behandling utført av autorisert eller uautorisert helsepersonell. Del 1 - Forsikringsbevis Del 2 - Fellesdekninger/-vilkår Del 3 - Erstatningsregler Del 4 - Nyheter og endringer 5

6 Dugnad, Organisasjoner, Korps/klubb Dugnad, Organisasjoner, Korps/klubb FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSNUMMER UTSTEDT Dugnad, Organisasjoner, Korps/klubb Dekkes Dekkes ikke - Tannskader som følge av tygging. - Tannskade gir ikke rett til invaliditetserstatning. - Utgifter til opphold på hotell, rekonvalesenthjem e.l. i forbindelse med behandling. Ulykke død Hvem forsikringen omfatter Hvor gjelder forsikringen? Hva dekkes/dekkes ikke? De personer som er angitt i forsikringsbeviset og som er over 20 år. Organisert felles dugnadsarbeid eller arrangement og tilsvarende i regi av forsikringstaker / arrangør i Norge. Dødsfall som følge av ulykkesskade. Med ulykkesskade menes skade på kroppen forårsaket av en plutselig og utforutsett ytre fysisk begivenhet (ulykkestilfelle) som inntreffer i forsikringstiden. Forutsetningene for erstatning se del 3. - Skade ved deltakelse i slagsmål eller forbrytelser - Følgende sport og fritidsaktiviteter: - boksing - sportsdykking - fallskjermhopping, basehopping, hanggliding, paragliding, ballongferd eller flyvning med mikrolette eller ultralette fly o.l. - ekspedisjoner i Arktis/Antarktis, på Grønland og i Himalaya - Selvmord eller forsøk på selvmord. Likevel dekkes selvmord dersom kravstilleren kan sannsynliggjøre at dette skyldes en akutt sinnsforvirring med ytre årsak og ikke en sinnslidelse. - Ulykkesskade som følge av jordskjelv i Norge - Krig, se Generelle vilkår, del 2 - Atomvåpen og radioaktiv stråling, se Generelle vilkår, del 2, for sumbegrensning pr skadehendelse - Militærtjeneste, se Øvrige bestemmelser Personal, del 2 - Skade som anses å skrive seg fra annen sykdom eller sykelig tilstand/disposisjon - Hjerte-/karsykdommer selv om en ulykkesskade kan påvises som årsak. - Skade/sykdom som skyldes smitte gjennom bakterier, virus eller annen smittekilde, f.eks. insektstikk/bitt, alle former for hepatitt og sykdommer forårsaket av HIV-infeksjon. - Skade som skyldes medisinske komplikasjoner ved undersøkelse eller behandling utført av autorisert eller uautorisert helsepersonell. 6

7 Bygning Bygning FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSNUMMER UTSTEDT Bygning Fornyelse gjelder fra Hva er forsikret Forsikringssum Egenandel Forsikringssted Nordkisa skiskytterstadion Gnr Bnr Jessheim - Virksomhet: Sports- og idrettsanlegg/-klubb, drift av Bygning 1 - Lager Materiell-lager, stålcontainer Byggeår: 2006 Tyverisikring, beskyttelsesklasse B1 - Bruttoareal 18 kvm - førsterisiko Bygningsmessige investeringer i forsikringsåret Påbud fra offentlig myndighet Riving og rydding Pris: kr 577 Bygning 2 - Klubbhus u/våpen og premiesamling Varmestue Byggeår: 2006 Tyverisikring, beskyttelsesklasse B1 - Bruttoareal 40 kvm - førsterisiko Bygningsmessige investeringer i forsikringsåret Påbud fra offentlig myndighet Riving og rydding Pris: kr Bygning 3 - Lager Tak over skiveanlegg Byggeår: 2006 Tyverisikring, beskyttelsesklasse B1 - Bruttoareal 75 kvm - fullverdigrunnlag Fullverdi - Bygningsmessige investeringer i forsikringsåret Påbud fra offentlig myndighet Riving og rydding Pris: kr Forsikringen dekker Heldekning Huseieransvar Naturskade Sikkerhetsforskrifter - hva sikrede må gjøre for å forebygge skader - se til slutt i del 1 Dersom dette ikke overholdes, kan retten til erstatning bortfalle helt eller delvis, jf. forsikringsavtaleloven 4-8 og 4-11 Sikrede er foretaket nevnt i forsikringsbeviset, personer eller organer som kan forplikte foretaket, ansvarshavende for det skadeforebyggende arbeid, personer som utfører arbeid av ledende art, arbeidsledere eller andre som har en særlig selvstendig stilling innen foretaket. Frist for å melde skade Skade/krav skal meldes til Gjensidige innen ett år etter at forsikrede / den som har rett til erstatningen, fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet. Ellers kan retten til erstatning falle bort. Klagemuligheter Dersom det er noe du ikke er fornøyd med, kan du kontakte - Gjensidiges Kundeombud - Finansklagenemnda 7 Del 1 - Forsikringsbevis Del 2 - Fellesdekninger/-vilkår Del 3 - Erstatningsregler Del 4 - Nyheter og endringer

8 FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSNUMMER UTSTEDT Ansvarsbegrensninger Sikrede må varsle Gjensidige - hvis bygningens verdi øker etter om- eller påbygging - hvis bygningen benyttes til annet formål enn avtalt - hvis bygningen fraflyttes. For fraflyttet bygning dekkes kun brann- og naturskade Ellers kan retten til erstatning helt eller delvis falle bort (forsikringsavtaleloven 4-6). Pris kr Herav naturskade kr 48 8

9 Bygning Bygning FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSNUMMER UTSTEDT Bygning Hvem forsikringen gjelder for (sikrede)? Hvor gjelder forsikringen? Hva er forsikret? Hvilke skader? Dekkes - Forsikringstaker - Innehaver av tinglyst eiendomsrett, panterett eller annen tinglyst sikkerhetsrett i eiendommen - På forsikringsstedet - I Norge for naturskadeforsikring - I Norden med inntil kr 1 mill. for ting som midlertidig er borte fra forsikringsstedet - Ting nevnt foran i forsikringsbeviset - Bygning - Utvendige ledninger med tilknyttet utstyr som fører elektrisitet, gass eller væske til eller fra bygning, fram til tilknytningspunkt til offentlig ledning/brønn/reservoar/spredeledning - Plutselig og uforutsett skade - Naturskade i henhold til Lov om naturskadeforsikring, L , nr. 70. Erstatningsomfang og begrensninger fremgår av loven - Etter en erstatningsmessig skade dekkes også: - Prisstigning etter skade Dekkes ikke - Transport utenfor forsikringsstedet - Ting på bygge- og anleggsplass - Utstyr og installasjoner til bruk for produksjonseller næringsvirksomhet - Overvannsledninger - Drensledninger - Kunstnerisk utsmykking, signert av kunstner - Antikvarisk merverdi (anskaffelse av annen antikvarisk bygning eller anskaffelse av antikvariske deler for restaurering av skadde partier) - Skade som andre enn sikrede er pliktig til og har økonomisk evne til å erstatte i henhold til garanti eller annen avtale. Reises krav mot Gjensidige, kan sikrede pålegges å la spørsmålet, om det foreligger ansvar for leverandør, reparatør eller andre, prøves for retten. Gjensidige betaler kostnadene ved søksmålet - Utgifter til vedlikehold og forbedringer - Svi- og gnistskader som ikke skyldes brann - Skade som skyldes kondens, sopp eller soppsporer, råte, virus, prioner, bakterier og andre mikroorganismer, heksesot, kjæledyr, insekter - Vannskade på utett våtrom. Med våtrom menes bygningskomponenter som befinner seg innenfor våtrommets bjelkelag og stenderverk - Bruddskade på takrenne, utvendig nedløp, taksluk for innvendig nedløp, drensrør, pumpe eller ledning for vannbasseng - Skade ved vanninntrenging gjennom utett bygning. Likevel dekkes skade som følge av plutselig vanninntrenging i bygning fra terrenget eller grunnen når det fører til vannspeil over laveste gulv - Skade som følge av korrosjon/oksidasjon/slitasje som er en naturlig følge av bruk eller annen gradvis forringelse. Likevel dekkes utstrømning av væske eller gass fra rørledning - Skade som kun består av flekker, riper, svinnsprekker og avskallinger - Skade som skyldes tele, setninger, jordtrykk og utilstrekkelig eller sviktende fundamentering - Punktering av isolerglass - Skade på komponent som har material-/ dimensjonerings-/ eller konstruksjonsfeil eller er feil montert/utført - Funksjonsfeil uten at dette skyldes skade på tingen - Tyveri fra andre steder enn låst bygning eller låst rom i bygning Del 1 - Forsikringsbevis Del 2 - Fellesdekninger/-vilkår Del 3 - Erstatningsregler Del 4 - Nyheter og endringer 9

10 Bygning Bygning FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSNUMMER UTSTEDT Bygning Dekkes Dekkes ikke - Riving, rydding, lagring, bortkjøring og destruksjon av verdiløse rester - Påbud fra offentlig myndighet - Huseieransvar - se del 2 10

11 Bygning enkeltdekning Bygning enkeltdekning FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSNUMMER UTSTEDT Bygning enkeltdekning Fornyelse gjelder fra Hva er forsikret Forsikringssum Egenandel Forsikringssted Randbydalen Jessheim - Virksomhet: Sports- og idrettsanlegg/-klubb, drift av Bygning 1 - Lager Pumpehus Byggeår: Bruttoareal 11 kvm - fullverdigrunnlag Fullverdi Pris: kr 592 Bygning 2 - Lager Kompressorhus Byggeår: Bruttoareal 32 kvm - fullverdigrunnlag Fullverdi Pris: kr Bygning 3 - Lager Byggeår: Bruttoareal 22 kvm - førsterisiko Pris: kr 598 Bygning 4 - Lager Brakke-varmestue Byggeår: Bruttoareal 50 kvm - førsterisiko Pris: kr Bygning 5 - Lager Tidtagerhus Byggeår: Bruttoareal 20 kvm - førsterisiko Pris: kr 737 Bygning 6 - Sanitær/garderobe Privet/wc Byggeår: Bruttoareal 4 kvm - førsterisiko Pris: kr 351 Forsikringen dekker Brann Huseieransvar Naturskade Frist for å melde skade Skade/krav skal meldes til Gjensidige innen ett år etter at forsikrede / den som har rett til erstatningen, fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet. Ellers kan retten til erstatning falle bort. Klagemuligheter Dersom det er noe du ikke er fornøyd med, kan du kontakte - Gjensidiges Kundeombud - Finansklagenemnda 11 Del 1 - Forsikringsbevis Del 2 - Fellesdekninger/-vilkår Del 3 - Erstatningsregler Del 4 - Nyheter og endringer

12 FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSNUMMER UTSTEDT Sikkerhetsforskrifter - hva sikrede må gjøre for å forebygge skader - se til slutt i del 1 Dersom dette ikke overholdes, kan retten til erstatning bortfalle helt eller delvis, jf. forsikringsavtaleloven 4-8 og 4-11 Sikrede er foretaket nevnt i forsikringsbeviset, personer eller organer som kan forplikte foretaket, ansvarshavende for det skadeforebyggende arbeid, personer som utfører arbeid av ledende art, arbeidsledere eller andre som har en særlig selvstendig stilling innen foretaket. Ansvarsbegrensninger Sikrede må varsle Gjensidige - hvis bygningens verdi øker etter om- eller påbygging - hvis bygningen benyttes til annet formål enn avtalt - hvis bygningen fraflyttes. For fraflyttet bygning dekkes kun brann- og naturskade Ellers kan retten til erstatning helt eller delvis falle bort (forsikringsavtaleloven 4-6). Pris kr Herav naturskade kr 64 12

13 Bygning enkeltdekning Bygning enkeltdekning FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSNUMMER UTSTEDT Bygning enkeltdekning Hvem forsikringen gjelder for (sikrede)? Hvor gjelder forsikringen? Hva er forsikret? Hvilke skader? Dekkes - Forsikringstaker - Innehaver av tinglyst eiendomsrett, panterett eller annen tinglyst sikkerhetsrett i eiendommen - På forsikringsstedet - I Norge for naturskadeforsikring - I Norden med inntil kr 1 mill. for ting som midlertidig er borte fra forsikringsstedet - Ting nevnt foran i forsikringsbeviset - Bygning - Utvendige ledninger med tilknyttet utstyr som fører elektrisitet, gass eller væske til eller fra bygning, fram til tilknytningspunkt til offentlig ledning/brønn/reservoar/spredeledning - Plutselig og uforutsett skade ved: - Brann - Elektrisk fenomen som rammer elektrisk maskin, apparat eller ledning med driftsspenning inntil 1000 Volt. Med elektrisk fenomen menes kortslutning, lysbue, overslag og overspenning, også som følge av lyn og tordenvær - Nedsoting fra ildsted - Direkte lynnedslag - Eksplosjon og implosjon - Luftfartøy eller deler fra luftfartøy som faller ned eller rammer ting - Naturskade i henhold til Lov om naturskadeforsikring, L , nr. 70. Erstatningsomfang og begrensninger fremgår av loven - Etter en erstatningsmessig skade dekkes også: - Prisstigning etter skade - Huseieransvar - se del 2 Dekkes ikke - Transport utenfor forsikringsstedet - Ting på bygge- og anleggsplass - Utstyr og installasjoner til bruk for produksjonseller næringsvirksomhet - Overvannsledninger - Drensledninger - Kunstnerisk utsmykking, signert av kunstner - Antikvarisk merverdi (anskaffelse av annen antikvarisk bygning eller anskaffelse av antikvariske deler for restaurering av skadde partier) - Skade som andre enn sikrede er pliktig til og har økonomisk evne til å erstatte i henhold til garanti eller annen avtale. Reises krav mot Gjensidige, kan sikrede pålegges å la spørsmålet, om det foreligger ansvar for leverandør, reparatør eller andre, prøves for retten. Gjensidige betaler kostnadene ved søksmålet - Utgifter til vedlikehold og forbedringer Del 1 - Forsikringsbevis Del 2 - Fellesdekninger/-vilkår Del 3 - Erstatningsregler Del 4 - Nyheter og endringer 13

14

15 Bygning enkeltdekning Bygning enkeltdekning FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSNUMMER UTSTEDT Bygning enkeltdekning Fornyelse gjelder fra Hva er forsikret Forsikringssum Egenandel Forsikringssted Stensby stadion Jessheim - Virksomhet: Sports- og idrettsanlegg/-klubb, drift av Bygning 1 - Lager Brakke Byggeår: Bruttoareal 16 kvm - fullverdigrunnlag Fullverdi Pris: kr 718 Forsikringen dekker Brann Huseieransvar Naturskade Sikkerhetsforskrifter - hva sikrede må gjøre for å forebygge skader - se til slutt i del 1 Dersom dette ikke overholdes, kan retten til erstatning bortfalle helt eller delvis, jf. forsikringsavtaleloven 4-8 og 4-11 Sikrede er foretaket nevnt i forsikringsbeviset, personer eller organer som kan forplikte foretaket, ansvarshavende for det skadeforebyggende arbeid, personer som utfører arbeid av ledende art, arbeidsledere eller andre som har en særlig selvstendig stilling innen foretaket. Ansvarsbegrensninger Sikrede må varsle Gjensidige - hvis bygningens verdi øker etter om- eller påbygging - hvis bygningen benyttes til annet formål enn avtalt - hvis bygningen fraflyttes. For fraflyttet bygning dekkes kun brann- og naturskade Ellers kan retten til erstatning helt eller delvis falle bort (forsikringsavtaleloven 4-6). Pris kr 718 Herav naturskade kr 12 Frist for å melde skade Skade/krav skal meldes til Gjensidige innen ett år etter at forsikrede / den som har rett til erstatningen, fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet. Ellers kan retten til erstatning falle bort. Klagemuligheter Dersom det er noe du ikke er fornøyd med, kan du kontakte - Gjensidiges Kundeombud - Finansklagenemnda 15 Del 1 - Forsikringsbevis Del 2 - Fellesdekninger/-vilkår Del 3 - Erstatningsregler Del 4 - Nyheter og endringer

16 Bygning enkeltdekning Bygning enkeltdekning FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSNUMMER UTSTEDT Bygning enkeltdekning Dekkes Dekkes ikke Hvem forsikringen gjelder for (sikrede)? Hvor gjelder forsikringen? Hva er forsikret? Hvilke skader? - Forsikringstaker - Innehaver av tinglyst eiendomsrett, panterett eller annen tinglyst sikkerhetsrett i eiendommen - På forsikringsstedet - I Norge for naturskadeforsikring - I Norden med inntil kr 1 mill. for ting som midlertidig er borte fra forsikringsstedet - Ting nevnt foran i forsikringsbeviset - Bygning - Utvendige ledninger med tilknyttet utstyr som fører elektrisitet, gass eller væske til eller fra bygning, fram til tilknytningspunkt til offentlig ledning/brønn/reservoar/spredeledning - Plutselig og uforutsett skade ved: - Brann - Elektrisk fenomen som rammer elektrisk maskin, apparat eller ledning med driftsspenning inntil 1000 Volt. Med elektrisk fenomen menes kortslutning, lysbue, overslag og overspenning, også som følge av lyn og tordenvær - Nedsoting fra ildsted - Direkte lynnedslag - Eksplosjon og implosjon - Luftfartøy eller deler fra luftfartøy som faller ned eller rammer ting - Naturskade i henhold til Lov om naturskadeforsikring, L , nr. 70. Erstatningsomfang og begrensninger fremgår av loven - Etter en erstatningsmessig skade dekkes også: - Prisstigning etter skade - Huseieransvar - se del 2 - Transport utenfor forsikringsstedet - Ting på bygge- og anleggsplass - Utstyr og installasjoner til bruk for produksjonseller næringsvirksomhet - Overvannsledninger - Drensledninger - Kunstnerisk utsmykking, signert av kunstner - Antikvarisk merverdi (anskaffelse av annen antikvarisk bygning eller anskaffelse av antikvariske deler for restaurering av skadde partier) - Skade som andre enn sikrede er pliktig til og har økonomisk evne til å erstatte i henhold til garanti eller annen avtale. Reises krav mot Gjensidige, kan sikrede pålegges å la spørsmålet, om det foreligger ansvar for leverandør, reparatør eller andre, prøves for retten. Gjensidige betaler kostnadene ved søksmålet - Utgifter til vedlikehold og forbedringer 16

17 Eiendeler Eiendeler FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSNUMMER UTSTEDT Eiendeler Fornyelse gjelder fra Hva er forsikret Forsikringssum Egenandel Forsikringssted Randbydalen Jessheim - Virksomhet: Sports- og idrettsanlegg/-klubb, drift av Felles for forsikringsstedet - Rekonstruksjon av arkiver og data Riving og rydding med inntil 50% av samlet forsikringssum på forsikringsstedet for eiendeler, begrenset til Eiendeler i bygning 1 - Lager Pumpehus Tyverisikring, beskyttelsesklasse B1 - Maskiner, inventar og løsøre Investeringer og nyanskaffelser Pris: kr 834 Eiendeler i bygning 2 - Lager Kompressorhus Tyverisikring, beskyttelsesklasse B1 - Maskiner, inventar og løsøre Investeringer og nyanskaffelser Pris: kr Eiendeler i bygning 4 - Lager Brakke-varmestue Tyverisikring, beskyttelsesklasse B1 - Maskiner, inventar og løsøre Investeringer og nyanskaffelser Pris: kr 408 Forsikringen dekker Kombinert dekning Brann - Vann - Tyveri/ran Naturskade Sikkerhetsforskrifter - hva sikrede må gjøre for å forebygge skader - se til slutt i del 1 Dersom dette ikke overholdes, kan retten til erstatning bortfalle helt eller delvis, jf. forsikringsavtaleloven 4-8 og 4-11 Sikrede er foretaket nevnt i forsikringsbeviset, personer eller organer som kan forplikte foretaket, ansvarshavende for det skadeforebyggende arbeid, personer som utfører arbeid av ledende art, arbeidsledere eller andre som har en særlig selvstendig stilling innen foretaket. Ansvarsbegrensninger Sikrede må varsle Gjensidige - hvis bygningen fraflyttes. Skade på innhold i fraflyttet bygning dekkes ikke Ellers kan retten til erstatning helt eller delvis falle bort (forsikringsavtaleloven 4-6). Frist for å melde skade Skade/krav skal meldes til Gjensidige innen ett år etter at forsikrede / den som har rett til erstatningen, fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet. Ellers kan retten til erstatning falle bort. Klagemuligheter Dersom det er noe du ikke er fornøyd med, kan du kontakte - Gjensidiges Kundeombud - Finansklagenemnda 17 Del 1 - Forsikringsbevis Del 2 - Fellesdekninger/-vilkår Del 3 - Erstatningsregler Del 4 - Nyheter og endringer

18 FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSNUMMER UTSTEDT Pris kr Herav naturskade kr 45 18

19 Eiendeler Eiendeler FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSNUMMER UTSTEDT Eiendeler Hvem forsikringen gjelder for (sikrede)? Hvor gjelder forsikringen? Hva er forsikret? Hvilke skader? Dekkes - Forsikringstaker - På forsikringsstedet - I Norge for naturskadeforsikring - I Norden med inntil kr 1 mill for ting som midlertidig er borte fra forsikringsstedet - Ting nevnt foran i forsikringsbeviset - Maskiner, inventar og løsøre - Tilhørende tekniske installasjoner, kabler, rør og fundamenter - Ting leiet eller lånt fra andre når forsikringstakeren ved lov eller skriftlig avtale har forsikringsplikt eller har overtatt risikoen - Investeringer og nyanskaffelser av maskiner, inventar og løsøre i forsikringsåret - Rekonstruksjon av arkiver og data, manuskripter, yrkestegninger og øvrige arkiver. - Plutselig og uforutsett skade ved: - Brann - Elektrisk fenomen som rammer elektrisk maskin, apparat eller ledning med driftsspenning inntil 1000 Volt. Med elektrisk fenomen menes kortslutning, lysbue, overslag og overspenning, også som følge av lyn og tordenvær - Nedsoting fra ildsted - Direkte lynnedslag - Eksplosjon og implosjon - Luftfartøy eller deler fra luftfartøy som faller ned eller rammer ting - Naturskade i henhold til Lov om naturskadeforsikring, L , nr. 70. Erstatningsomfang og begrensninger fremgår av loven - Utilsiktet utstrømming av - væske eller gass fra bygningens rørledning - vann, fyringsolje eller kjølemedia fra øvrige rørledninger Tilknyttet utstyr regnes som del av rørledning - Vann som trenger inn i bygning direkte fra terrenget eller grunnen, når det fører til vannspeil over laveste gulv - Væske som trenger inn i bygning fra kloakkledning, overvannsledning eller annen ledning for vann eller fyringsolje - Utstrømming fra brannslokkingsapparat Dekkes ikke - Transport utenfor forsikringsstedet - Ting på bygge- og anleggsplass - Varer, herunder - råvarer, halvfabrikata, ferdigvarer, handelsvarer, hjelpestoffer, driftsmaterialer, emballasje - Ting mottatt til oppbevaring, bearbeiding eller reparasjon når forsikringstakeren ved lov eller skriftlig avtale har forsikringsplikt eller har overtatt risikoen - Kommisjonsvarer, jfr. kommisjonslovens 7 - Luftfartøy, seilbåt, motorbåt, tilhenger til bil og motorvogn som er bygd for fart større enn 10 km/t - Bygning eller ting omfattet av bygningsforsikring - Penger, verdipapirer, kontantkort, lodd, frimerker, billettkort og lignende - Skade som andre enn sikrede er pliktig til og har økonomisk evne til å erstatte i henhold til garanti eller annen avtale. Reises krav mot Gjensidige, kan sikrede pålegges å la spørsmålet, om det foreligger ansvar for leverandør, reparatør eller andre, prøves for retten. Gjensidige betaler kostnadene ved søksmålet - Utgifter til vedlikehold og forbedringer - Skade på innhold i fraflyttet bygning. Med fraflyttet bygning menes bygning hvor det ikke lenger drives virksomhet, hvor elektrisitet og vann er avstengt og vedlikehold er opphørt - Skade som skyldes kondens, sopp eller soppsporer, råte, virus, prioner, bakterier og andre mikroorganismer, heksesot, kjæledyr, insekter - Skade som skyldes at frosne rør tiner, med mindre frostskaden skyldes tilfeldig svikt i varmeforsyningen - Tap av væske eller gass Del 1 - Forsikringsbevis Del 2 - Fellesdekninger/-vilkår Del 3 - Erstatningsregler Del 4 - Nyheter og endringer 19

20 Eiendeler Eiendeler FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSNUMMER UTSTEDT Eiendeler Dekkes - Tyveri fra låst bygning eller låst rom i bygning - Hærverk i forbindelse med tyveri fra låst bygning eller låst rom i bygning - Ran, jfr. Straffeloven 267 Dekkes ikke - Tyveri og hærverk er ikke dekket i det tidsrom lokalene er åpne for kunder og publikum - Etter en erstatningsmessig skade dekkes også: - Prisstigning etter skade - Riving, rydding, lagring, bortkjøring og destruksjon av verdiløse rester 20

21 Eiendeler Eiendeler FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSNUMMER UTSTEDT Eiendeler Fornyelse gjelder fra Hva er forsikret Forsikringssum Egenandel Forsikringssted Nordkisa skiskytterstadion Gnr Bnr Jessheim - Virksomhet: Sports- og idrettsanlegg/-klubb, drift av Felles for forsikringsstedet - Rekonstruksjon av arkiver og data Riving og rydding med inntil 50% av samlet forsikringssum på forsikringsstedet for eiendeler, begrenset til Eiendeler i bygning 1 - Lager Materiell-lager, stålcontainer Tyverisikring, beskyttelsesklasse B1 - Maskiner, inventar og løsøre Investeringer og nyanskaffelser Pris: kr 162 Eiendeler i bygning 2 - Klubbhus u/våpen og premiesamling Varmestue Tyverisikring, beskyttelsesklasse B1 - Maskiner, inventar og løsøre Investeringer og nyanskaffelser Pris: kr 568 Eiendeler i bygning 3 - Lager Tak over skiveanlegg Tyverisikring, beskyttelsesklasse B1 - Maskiner, inventar og løsøre Investeringer og nyanskaffelser Pris: kr 759 Inventar i varmestue omfatter 6 stk våpen som befinner seg i våpenskap hos forskjellige medlemmer. Forsikringen dekker Kombinert dekning Brann - Vann - Tyveri/ran Naturskade Sikkerhetsforskrifter - hva sikrede må gjøre for å forebygge skader - se til slutt i del 1 Dersom dette ikke overholdes, kan retten til erstatning bortfalle helt eller delvis, jf. forsikringsavtaleloven 4-8 og 4-11 Sikrede er foretaket nevnt i forsikringsbeviset, personer eller organer som kan forplikte foretaket, ansvarshavende for det skadeforebyggende arbeid, personer som utfører arbeid av ledende art, arbeidsledere eller andre som har en særlig selvstendig stilling innen foretaket. Ansvarsbegrensninger Sikrede må varsle Gjensidige - hvis bygningen fraflyttes. Skade på innhold i fraflyttet bygning dekkes ikke Ellers kan retten til erstatning helt eller delvis falle bort (forsikringsavtaleloven 4-6). Frist for å melde skade Skade/krav skal meldes til Gjensidige innen ett år etter at forsikrede / den som har rett til erstatningen, fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet. Ellers kan retten til erstatning falle bort. Klagemuligheter Dersom det er noe du ikke er fornøyd med, kan du kontakte - Gjensidiges Kundeombud - Finansklagenemnda 21 Del 1 - Forsikringsbevis Del 2 - Fellesdekninger/-vilkår Del 3 - Erstatningsregler Del 4 - Nyheter og endringer

22 FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSNUMMER UTSTEDT Pris kr Herav naturskade kr 19 22

23 Eiendeler Eiendeler FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSNUMMER UTSTEDT Eiendeler Hvem forsikringen gjelder for (sikrede)? Hvor gjelder forsikringen? Hva er forsikret? Hvilke skader? Dekkes - Forsikringstaker - På forsikringsstedet - I Norge for naturskadeforsikring - I Norden med inntil kr 1 mill for ting som midlertidig er borte fra forsikringsstedet - Ting nevnt foran i forsikringsbeviset - Maskiner, inventar og løsøre - Tilhørende tekniske installasjoner, kabler, rør og fundamenter - Ting leiet eller lånt fra andre når forsikringstakeren ved lov eller skriftlig avtale har forsikringsplikt eller har overtatt risikoen - Investeringer og nyanskaffelser av maskiner, inventar og løsøre i forsikringsåret - Rekonstruksjon av arkiver og data, manuskripter, yrkestegninger og øvrige arkiver. - Plutselig og uforutsett skade ved: - Brann - Elektrisk fenomen som rammer elektrisk maskin, apparat eller ledning med driftsspenning inntil 1000 Volt. Med elektrisk fenomen menes kortslutning, lysbue, overslag og overspenning, også som følge av lyn og tordenvær - Nedsoting fra ildsted - Direkte lynnedslag - Eksplosjon og implosjon - Luftfartøy eller deler fra luftfartøy som faller ned eller rammer ting - Naturskade i henhold til Lov om naturskadeforsikring, L , nr. 70. Erstatningsomfang og begrensninger fremgår av loven - Utilsiktet utstrømming av - væske eller gass fra bygningens rørledning - vann, fyringsolje eller kjølemedia fra øvrige rørledninger Tilknyttet utstyr regnes som del av rørledning - Vann som trenger inn i bygning direkte fra terrenget eller grunnen, når det fører til vannspeil over laveste gulv - Væske som trenger inn i bygning fra kloakkledning, overvannsledning eller annen ledning for vann eller fyringsolje - Utstrømming fra brannslokkingsapparat Dekkes ikke - Transport utenfor forsikringsstedet - Ting på bygge- og anleggsplass - Varer, herunder - råvarer, halvfabrikata, ferdigvarer, handelsvarer, hjelpestoffer, driftsmaterialer, emballasje - Ting mottatt til oppbevaring, bearbeiding eller reparasjon når forsikringstakeren ved lov eller skriftlig avtale har forsikringsplikt eller har overtatt risikoen - Kommisjonsvarer, jfr. kommisjonslovens 7 - Luftfartøy, seilbåt, motorbåt, tilhenger til bil og motorvogn som er bygd for fart større enn 10 km/t - Bygning eller ting omfattet av bygningsforsikring - Penger, verdipapirer, kontantkort, lodd, frimerker, billettkort og lignende - Skade som andre enn sikrede er pliktig til og har økonomisk evne til å erstatte i henhold til garanti eller annen avtale. Reises krav mot Gjensidige, kan sikrede pålegges å la spørsmålet, om det foreligger ansvar for leverandør, reparatør eller andre, prøves for retten. Gjensidige betaler kostnadene ved søksmålet - Utgifter til vedlikehold og forbedringer - Skade på innhold i fraflyttet bygning. Med fraflyttet bygning menes bygning hvor det ikke lenger drives virksomhet, hvor elektrisitet og vann er avstengt og vedlikehold er opphørt - Skade som skyldes kondens, sopp eller soppsporer, råte, virus, prioner, bakterier og andre mikroorganismer, heksesot, kjæledyr, insekter - Skade som skyldes at frosne rør tiner, med mindre frostskaden skyldes tilfeldig svikt i varmeforsyningen - Tap av væske eller gass Del 1 - Forsikringsbevis Del 2 - Fellesdekninger/-vilkår Del 3 - Erstatningsregler Del 4 - Nyheter og endringer 23

24 Eiendeler Eiendeler FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSNUMMER UTSTEDT Eiendeler Dekkes - Tyveri fra låst bygning eller låst rom i bygning - Hærverk i forbindelse med tyveri fra låst bygning eller låst rom i bygning - Ran, jfr. Straffeloven 267 Dekkes ikke - Tyveri og hærverk er ikke dekket i det tidsrom lokalene er åpne for kunder og publikum - Etter en erstatningsmessig skade dekkes også: - Prisstigning etter skade - Riving, rydding, lagring, bortkjøring og destruksjon av verdiløse rester 24

25 Eiendeler/installasjoner ute Eiendeler/installasjoner ute FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSNUMMER UTSTEDT Eiendeler/installasjoner ute Fornyelse gjelder fra Hva er forsikret Forsikringssum Egenandel Forsikringssted Kvernlia Kvernlia Jessheim - Virksomhet: Sports- og idrettsanlegg/-klubb, drift av Felles for forsikringsstedet - Sport-/idrettsinstallasjoner Maskiner, inventar og løsøre Tribune/stillas/lysanlegg. Forsikringen dekker Brann ute Naturskade Sikkerhetsforskrifter - hva sikrede må gjøre for å forebygge skader - se til slutt i del 1 Dersom dette ikke overholdes, kan retten til erstatning bortfalle helt eller delvis, jf. forsikringsavtaleloven 4-8 og 4-11 Sikkerhetsforskriftene må også oppfylles av forsikringstaker, ektefelle/samboer, andre som utfører arbeid av ledende art eller som har en særlig selvstendig stilling innen produksjonen/virksomheten, herunder arbeidsledere og formenn Ansvarsbegrensninger Sikrede må varsle Gjensidige - hvis bygningen fraflyttes. Skade på innhold i fraflyttet bygning dekkes ikke Ellers kan retten til erstatning helt eller delvis falle bort (forsikringsavtaleloven 4-6). Pris kr Herav naturskade kr 92 Frist for å melde skade Skade/krav skal meldes til Gjensidige innen ett år etter at forsikrede / den som har rett til erstatningen, fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet. Ellers kan retten til erstatning falle bort. Klagemuligheter Dersom det er noe du ikke er fornøyd med, kan du kontakte - Gjensidiges Kundeombud - Finansklagenemnda 25 Del 1 - Forsikringsbevis Del 2 - Fellesdekninger/-vilkår Del 3 - Erstatningsregler Del 4 - Nyheter og endringer

26 Eiendeler/installasjoner ute Eiendeler/installasjoner ute FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSNUMMER UTSTEDT Eiendeler/installasjoner ute Dekkes Dekkes ikke Hvem forsikringen gjelder for (sikrede)? Hvor gjelder forsikringen? Hva er forsikret? - Forsikringstaker - På forsikringsstedet - I Norge for naturskadeforsikring - I Norden med inntil kr 1 mill for ting som midlertidig er borte fra forsikringsstedet - Ting nevnt foran i forsikringsbeviset - Transport utenfor forsikringsstedet - Ting på bygge- og anleggsplass Hvilke skader? - Maskiner, inventar og løsøre - Tilhørende tekniske installasjoner, kabler, rør og fundamenter - Ting leiet eller lånt fra andre når forsikringstakeren ved lov eller skriftlig avtale har forsikringsplikt eller har overtatt risikoen - Plutselig og uforutsett skade ved: - Brann - Elektrisk fenomen som rammer elektrisk maskin, apparat eller ledning med driftsspenning inntil 1000 Volt. Med elektrisk fenomen menes kortslutning, lysbue, overslag og overspenning, også som følge av lyn og tordenvær - Nedsoting fra ildsted - Direkte lynnedslag - Eksplosjon og implosjon - Luftfartøy eller deler fra luftfartøy som faller ned eller rammer ting - Naturskade i henhold til Lov om naturskadeforsikring, L , nr. 70. Erstatningsomfang og begrensninger fremgår av loven - Etter en erstatningsmessig skade dekkes også: - Prisstigning etter skade - Varer, herunder - råvarer, halvfabrikata, ferdigvarer, handelsvarer, hjelpestoffer, driftsmaterialer, emballasje - Ting mottatt til oppbevaring, bearbeiding eller reparasjon når forsikringstakeren ved lov eller skriftlig avtale har forsikringsplikt eller har overtatt risikoen - Kommisjonsvarer, jfr. kommisjonslovens 7 - Luftfartøy, seilbåt, motorbåt, tilhenger til bil og motorvogn som er bygd for fart større enn 10 km/t - Bygning eller ting omfattet av bygningsforsikring - Penger, verdipapirer, kontantkort, lodd, frimerker, billettkort og lignende - Skade som andre enn sikrede er pliktig til og har økonomisk evne til å erstatte i henhold til garanti eller annen avtale. Reises krav mot Gjensidige, kan sikrede pålegges å la spørsmålet, om det foreligger ansvar for leverandør, reparatør eller andre, prøves for retten. Gjensidige betaler kostnadene ved søksmålet - Utgifter til vedlikehold og forbedringer - Skade på innhold i fraflyttet bygning. Med fraflyttet bygning menes bygning hvor det ikke lenger drives virksomhet, hvor elektrisitet og vann er avstengt og vedlikehold er opphørt 26

27 Eiendeler/installasjoner ute Eiendeler/installasjoner ute FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSNUMMER UTSTEDT Eiendeler/installasjoner ute Fornyelse gjelder fra Hva er forsikret Forsikringssum Egenandel Forsikringssted Randbydalen Jessheim - Virksomhet: Sports- og idrettsanlegg/-klubb, drift av Felles for forsikringsstedet - Sport-/idrettsinstallasjoner Skiheis,snøkanonanlegg. Forsikringen dekker Brann ute Naturskade Sikkerhetsforskrifter - hva sikrede må gjøre for å forebygge skader - se til slutt i del 1 Dersom dette ikke overholdes, kan retten til erstatning bortfalle helt eller delvis, jf. forsikringsavtaleloven 4-8 og 4-11 Sikkerhetsforskriftene må også oppfylles av forsikringstaker, ektefelle/samboer, andre som utfører arbeid av ledende art eller som har en særlig selvstendig stilling innen produksjonen/virksomheten, herunder arbeidsledere og formenn Ansvarsbegrensninger Sikrede må varsle Gjensidige - hvis bygningen fraflyttes. Skade på innhold i fraflyttet bygning dekkes ikke Ellers kan retten til erstatning helt eller delvis falle bort (forsikringsavtaleloven 4-6). Pris kr Herav naturskade kr 55 Frist for å melde skade Skade/krav skal meldes til Gjensidige innen ett år etter at forsikrede / den som har rett til erstatningen, fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet. Ellers kan retten til erstatning falle bort. Klagemuligheter Dersom det er noe du ikke er fornøyd med, kan du kontakte - Gjensidiges Kundeombud - Finansklagenemnda 27 Del 1 - Forsikringsbevis Del 2 - Fellesdekninger/-vilkår Del 3 - Erstatningsregler Del 4 - Nyheter og endringer

28 Eiendeler/installasjoner ute Eiendeler/installasjoner ute FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSNUMMER UTSTEDT Eiendeler/installasjoner ute Dekkes Dekkes ikke Hvem forsikringen gjelder for (sikrede)? Hvor gjelder forsikringen? Hva er forsikret? - Forsikringstaker - På forsikringsstedet - I Norge for naturskadeforsikring - I Norden med inntil kr 1 mill for ting som midlertidig er borte fra forsikringsstedet - Ting nevnt foran i forsikringsbeviset - Transport utenfor forsikringsstedet - Ting på bygge- og anleggsplass Hvilke skader? - Plutselig og uforutsett skade ved: - Brann - Elektrisk fenomen som rammer elektrisk maskin, apparat eller ledning med driftsspenning inntil 1000 Volt. Med elektrisk fenomen menes kortslutning, lysbue, overslag og overspenning, også som følge av lyn og tordenvær - Nedsoting fra ildsted - Direkte lynnedslag - Eksplosjon og implosjon - Luftfartøy eller deler fra luftfartøy som faller ned eller rammer ting - Naturskade i henhold til Lov om naturskadeforsikring, L , nr. 70. Erstatningsomfang og begrensninger fremgår av loven - Etter en erstatningsmessig skade dekkes også: - Prisstigning etter skade - Skade som andre enn sikrede er pliktig til og har økonomisk evne til å erstatte i henhold til garanti eller annen avtale. Reises krav mot Gjensidige, kan sikrede pålegges å la spørsmålet, om det foreligger ansvar for leverandør, reparatør eller andre, prøves for retten. Gjensidige betaler kostnadene ved søksmålet - Utgifter til vedlikehold og forbedringer - Skade på innhold i fraflyttet bygning. Med fraflyttet bygning menes bygning hvor det ikke lenger drives virksomhet, hvor elektrisitet og vann er avstengt og vedlikehold er opphørt 28

29 Ansvar for taubane Ansvar for taubane FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSNUMMER UTSTEDT Ansvar for taubane Fornyelse gjelder fra Forsikret virksomhet Forsikringssum Egenandel - Skisenter Forsikringen dekker sikredes rettslige erstatningsansvar overfor tredjemann i egenskap av idrettslag inkl.arrangør av renn opp til NM og FIS-status. Dekker også drift av kiosk og parkeringsplass. Forsikringen dekker Bedrifts-og produktansvar for Anleggsnr Skitrekk Randbydalen 400 G - Ansvar for nedfart, lengde inntil 2000 meter Pris kr Frist for å melde skade Skade/krav skal meldes til Gjensidige innen ett år etter at forsikrede / den som har rett til erstatningen, fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet. Ellers kan retten til erstatning falle bort. Klagemuligheter Dersom det er noe du ikke er fornøyd med, kan du kontakte - Gjensidiges Kundeombud - Finansklagenemnda 29 Del 1 - Forsikringsbevis Del 2 - Fellesdekninger/-vilkår Del 3 - Erstatningsregler Del 4 - Nyheter og endringer

30 Ansvar for taubane Ansvar for taubane FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSNUMMER UTSTEDT Ansvar for taubane Dekkes Dekkes ikke GARANTI OG ANSVAR KNYTTET TIL TAUBANE (SKITREKK, TOTAUSBANE, SKITAU OG STOLHEIS) Hvem forsikringen gjelder for (sikrede) Hvor forsikringen og garantien gjelder Hva garantien dekker Hvilket ansvar dekkes Foretak/Enhet som er nevnt i forsikringsbeviset I Norge Erstatningsansvar for skade på person eller gods som driften av anlegg oppgitt i garantierklæringen måtte medføre for eieren, jfr. lov av nr. 1 med tilhørende forskrifter. Drift av anlegg, utleie av skiutstyr og skiskole: Erstatningsansvar for skade på tredjemanns person eller ting når: - skaden er skjedd under utøvelse av den virksomhet som er angitt i forsikringsbeviset, - sikrede er erstatningsansvarlig i henhold til gjeldene rett - skaden er konstatert i forsikringstiden - ved produktansvar må produktet i tillegg være produsert eller satt i omsetning av sikrede i egenskap av den virksomhet angitt i forsikringsbeviset - ved produktansvar må skaden være forårsaket av sikkerhetsmangler eller skadevoldende egenskaper ved produktet Utover dette dekkes også: Ansvar for nedfart Erstatningsansvar for skade på tredjemanns person eller ting forutsatt at skade skjer ved nedfart i preparerte og merkede freestyle-, slalåm- og utforløyper. Erstatningsansvar som sikrede pådrar seg i forbindelse med NM eller internasjonale renn, er bare omfattet når dette er skriftlig avtalt og fremgår av forsikringsbeviset. Huseier - og byggherreansvar Rettslig erstatningsansvar som eier/bruker - av fast eiendom som benyttes i den angitte virksomhet, - av fast eiendom som benyttes i den angitte virksomhet når det utføres rehabilitering, ombygging av eksisterende bygningskropp eller vedlikehold av bygningens ledninger i grunnen. Ansvar for forurensning når årsaken til forurensningen er plutselig og uforutsett. Tilkomstarbeider Foreligger det dekningsmessig skade etter forsikringsvilkårene og et rettslig erstatningsansvar for sikrede for følgeskader ut over skade på eget arbeid, erstattes kostnadene ved tilkomstarbeider gjennom andres arbeid som er nødvendig for å få reparert følgeskaden. Tilkomst gjennom eget arbeid eller omgjøring av eget mangelfullt arbeid er ikke dekket. Ansvar for motorvogn i egenskap av eier, fører eller bruker av motorvogn med eget fremdriftsmaskineri når motorvognen ikke er - Kontraktsansvar - Erstatningsansvar for skade på ting som tilhører sikredes familie - Erstatningsansvar for skade på ting sikrede - bruker, leier, låner eller har i kommisjon/salg - har tatt hånd om for transport/flytting - har til forvaring, oppbevaring, lagring - Erstatningsansvar ved forurensning når årsaken til forurensningen ikke er plutselig og uforutsett - Erstatningsansvar i egenskap av eier, fører, bruker eller driver av motorvogn, arbeidsmaskin med eget framdriftsmaskineri, seilbåt, motorbåt, fartøy, fly eller luftfartøy. Forsikringen dekker heller ikke ansvar for innleidbruk/tjeneste av nevnte innretninger - Erstatningsansvar i egenskap av byggherre ved nybygg eller tilbygg - Erstatningsansvar for skade oppstått ved gravings-, sprengings-, spuntings-, pelings- og rivingsarbeider - Erstatningsansvar ved bruk av sprøytesmalingsutstyr i friluft/utendørs - Erstatningsansvar i henhold til lov om yrkesskade - Erstatningsansvar som relaterer seg til asbest - Erstatningsansvar som skyldes straffbare handlinger - Ansvar relatert til egne eller andres bøter, dagbøter, straffebøter, punitive damages, exemplary damages og lignende - Erstatningsansvar som sikrede pådrar seg i henhold til skadeserstatningsloven 3-5(oppreising) og 3-6 (erstatning for ærekrenking og krenking av privatlivets fred) - Erstatningsansvar etter skadeserstatningsloven 1-6 (ansvar for skade voldt ved korrupsjon) 30

FORSIKRINGSBEVIs. Politilederne 2014. Forsikringsbeviset gjelder:

FORSIKRINGSBEVIs. Politilederne 2014. Forsikringsbeviset gjelder: Politilederne 2014 FORSIKRINGSBEVIs Forsikringsbeviset gjelder: Obligatorisk ulykkesforsikring Etter avtale (avtalenummer 83342160) opprettet 1. august 2014 mellom Norges Politilederlag og Gjensidige Forsikring

Detaljer

Forsikringsbevis. Obligatorisk Familieulykkesforsikring. Forsikringsbeviset gjelder:

Forsikringsbevis. Obligatorisk Familieulykkesforsikring. Forsikringsbeviset gjelder: Forsikringsbevis 2016 Forsikringsbeviset gjelder: Obligatorisk Familieulykkesforsikring Etter avtale nummer 80733032 opprettet 1. januar 2009 mellom Skolelederforbundet og Gjensidige Forsikring ASA Forsikringsbeviset

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIs. Den norske jordmorforening 2013. Forsikringsbeviset gjelder:

FORSIKRINGSBEVIs. Den norske jordmorforening 2013. Forsikringsbeviset gjelder: Den norske jordmorforening 2013 FORSIKRINGSBEVIs Forsikringsbeviset gjelder: Grunnforsikring familieulykke Etter avtale mellom: Den norske jordmorforening og Gjensidige Forsikring ASA Forsikringsbeviset

Detaljer

Forsikringsbevis. Obligatorisk ulykkesforsikring. Forsikringsbeviset gjelder:

Forsikringsbevis. Obligatorisk ulykkesforsikring. Forsikringsbeviset gjelder: Norges Politilederlag Forsikringsbevis 2018 Forsikringsbeviset gjelder: Obligatorisk ulykkesforsikring Etter avtale (avtalenummer 83342160) opprettet 1. august 2014 mellom Norges Politilederlag og Gjensidige

Detaljer

000401000668001006 DEL

000401000668001006 DEL Gjensidige Forsikring ASA Org.nr: NO-995 568 217 Aldri Et År Uten Kryssveien 14 C 0583 Oslo Innholdsfortegnelse Forsikringsoversikt for medlemmer Viser oversikt over dine forsikringer 2 Side 000401000668001006

Detaljer

Forsikringsbevis og vilkår

Forsikringsbevis og vilkår Forsikringsbevis og vilkår 2011/2012 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring ulykke Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA GJELDER FOR PERIODEN

Detaljer

FORSIKRInGSBEVIS OG VILKåR 2010/2011

FORSIKRInGSBEVIS OG VILKåR 2010/2011 FORSIKRInGSBEVIS OG VILKåR 2010/2011 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring ulykke Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA GJELDER FOR PERIODEN

Detaljer

Forsikringsbevis Studentforsikring Tyveri og ulykke

Forsikringsbevis Studentforsikring Tyveri og ulykke 2016 Forsikringsbevis Studentforsikring Tyveri og ulykke Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA Innhold Side DEL 1 Forsikringsbevis Viser hva eller

Detaljer

Forsikringsbevis Studentforsikring Tyveri og ulykke

Forsikringsbevis Studentforsikring Tyveri og ulykke 2015 Forsikringsbevis Studentforsikring Tyveri og ulykke Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA Innholdsfortegnelse Side DEL 1 Forsikringsbevis Viser

Detaljer

Forsikringsvilkår av 01.07.2007 for. Ulykkesforsikring INNHOLD:

Forsikringsvilkår av 01.07.2007 for. Ulykkesforsikring INNHOLD: Forsikringsvilkår av 01.07.2007 for Ulykkesforsikring INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen kan omfatte 4. Selskapet dekker/dekker ikke 5. Erstatningsberegning

Detaljer

Forsikringsoversikt Næringslivsforsikring

Forsikringsoversikt Næringslivsforsikring 209201002967001009 Org.nr. NO-938 741 700 Sauda Idrettslag Boks 152 4201 Sauda Forsikringsoversikt Næringslivsforsikring Fornyelse Forsikringsnumm er 79112645 Gjelder fra 01.06.2010 Hovedforfall 01.06

Detaljer

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler Gjensidige Forsikring ASA Org.nr: NO-995 568 217 Ullensaker Skiklubb Boks 226 2051 Jessheim Innhold Forsikringsoversikt Viser oversikt over forsikringene 2 Side DEL 1 - Forsikringsbevis Viser hva eller

Detaljer

Prosjekt kontraktsarbeider Vilkårs id: NBK-116.101-002 av 01.08.2015

Prosjekt kontraktsarbeider Vilkårs id: NBK-116.101-002 av 01.08.2015 1 Prosjekt kontraktsarbeider Vilkårs id: NBK-116.101-002 av 01.08.2015 1. Hva forsikringen omfatter Utførte kontraktsarbeider som forsikringstakeren har forsikringsplikt for, herunder rehabilitering, ombygging

Detaljer

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler Gjensidige Forsikring ASA Org.nr: NO-995 568 217 Blusuvold Borettslag c/o Garde AS Boks 1954 Moholt 7448 Trondheim Innhold Forsikringsoversikt Viser oversikt over forsikringene 2 Side DEL 1 - Forsikringsbevis

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR ULYKKESFORSIKRING

VILKÅR GJELDENDE FOR ULYKKESFORSIKRING VILKÅR GJELDENDE FOR ULYKKESFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS 1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter den eller de personer som er

Detaljer

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år.

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år. Vilkår - Barne- og ungdomsforsikring Av 22.09.2012 (Erstatter tidligere vilkår av 1.12.2005 (barne-og ungdomsforsikring II) og 28.11.2012 (barne-og ungdomsforsikring III) 1. Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Forsikringsbevis 2009/2010

Forsikringsbevis 2009/2010 Forsikringsbevis 2009/2010 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring ulykke Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring BA FORSIKRINGSBEVISET GJELDER FOR

Detaljer

Forsikringstilbud kunde 2406983

Forsikringstilbud kunde 2406983 Returadresse: Boks 778 Sentrum, 0106 Oslo Kundenr.: 2406983 Sidenr.: 1 av 5 BADEHUSETS VENNER Kjørestad Terrasse 15 4550 Farsund Forsikringstilbud kunde 2406983 Vi har gleden av å tilby følgende forsikringer

Detaljer

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Av 01.11.2007 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder barnet som er ført opp som forsikrede i forsikringsbeviset (se definisjon i generelle vilkår pkt.

Detaljer

VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING

VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING Av 01.01.2009 1. Hvilke vilkår som gjelder I tillegg til disse vilkår gjelder de generelle vilkårene for avtalen. 2. Tegningsadgang Forsikringstaker kan bare være

Detaljer

Forsikringsbevis El-sykkel

Forsikringsbevis El-sykkel Forsikringsbevis El-sykkel Kasko og Familieulykkesforsikring Br13_0208/03.2017 Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.04.2017 til 01.04.2018 Kasko Forsikringen gjelder i hele verden Forsikringen gjelder

Detaljer

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler Gjensidige Forsikring ASA Org.nr: NO-995 568 217 Solvang Park AS v/usbl Boks 8944 Youngstorget 0028 Oslo Innhold Forsikringsoversikt Viser oversikt over forsikringene 2 Side DEL 1 - Forsikringsbevis Viser

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100)

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene,

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring - Vilkår Kollektiv Ulykke

Forsikringsvilkår Personalforsikring - Vilkår Kollektiv Ulykke Forsikringsvilkår Personalforsikring - Vilkår Kollektiv Ulykke Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 avløser forsikringsvilkår fra 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for ulykke

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for ulykke Vilkår av 1 januar 2009 Her er dine Vilkår for ulykke Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...3 2. Hvor forsikringen gjelder...3 3. Når forsikringen gjelder...3 4. Forsikringen omfatter...3 5.

Detaljer

Verdigjenstandsforsikring

Verdigjenstandsforsikring Forsikringsvilkår av 1.1.2015 for Verdigjenstandsforsikring Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva som er forsikret... 2 4 Hvilke skader som erstattes... 3

Detaljer

VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING

VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING Av 1.1.2011 1. Hvilke vilkår som gjelder I tillegg til disse vilkår gjelder de generelle vilkårene for avtalen. 2. Tegningsadgang/opphørsalder Forsikringstaker kan

Detaljer

Hvilke skader dekkes (Vilkår)

Hvilke skader dekkes (Vilkår) Hvilke skader dekkes (Vilkår) Dekkes Varig medisinsk invaliditet som følge av ulykkesskade. Med medisinsk invaliditet menes fysisk, og eventuelt samtidig psykisk, funksjonsnedsettelse. Invaliditeten fastsettes

Detaljer

Bygning. Gjensidige. Forsikringsbevis. g Fornyelse gjelder fra 01.01.2004. 59883038 ~jr~tedt 01.12.2003 Side 3av 26

Bygning. Gjensidige. Forsikringsbevis. g Fornyelse gjelder fra 01.01.2004. 59883038 ~jr~tedt 01.12.2003 Side 3av 26 5988338 ~jr~tedt 1.12.23 Side 3av 26 o o :: ~ i ii Cd g Fornyelse gjelder fra 1.1.24 Forsikringsbevis Bygning Forsikrings. Vilkå sum Forslkrlngssted Gnr 83 Bnr 3 HAUGERGRENDA HUSEJERFORENING l3ænun Fluseierforening-!sammenslutning

Detaljer

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Forsikringsvilkår Side 2 av 26 Forsikringsvilkår Innholdsfortegnelse Kapittel Side 1. Hva forsikringen kan omfatte 3 2. Definisjoner 3 3. Hvem forsikringen gjelder for 5 4. Hvor forsikringen gjelder 6

Detaljer

Vi viser til hyggelig samtale og sender som avtalt tilbud på forsikringene vi ble enige om.

Vi viser til hyggelig samtale og sender som avtalt tilbud på forsikringene vi ble enige om. Tilbud 15. november 2012 LONGYEARBYEN HUNDEKLUBB Pb. 196 9171 LONGYEARBYEN Tilbud på forsikring Vi viser til hyggelig samtale og sender som avtalt tilbud på forsikringene vi ble enige om. Tilbudet er basert

Detaljer

Hva dekker forsikringen?

Hva dekker forsikringen? Hva dekker forsikringen? Hva forsikringen omfatter Behovet for forsikring og hvilke forsikringer man bør tegne, avhengig av hvilke aktører som inngår, og hvilke roller de ulike aktørene innehar: Aktører:

Detaljer

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for Livsforsikring 1 Definisjoner... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 2 3 Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvor forsikringen gjelder... 3 5 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE. Kollektiv Barneulykke Antall Premie. Gjelder skolebarn og barnehagebarn.

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE. Kollektiv Barneulykke Antall Premie. Gjelder skolebarn og barnehagebarn. Forsikringstaker Forsikringsmegler Oppdal kommune Aon Norway AS, Ålesund Forsikringsperiode 01.01.2015-31.12.2015 PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Kollektiv Barneulykke Antall Premie Kollektiv Barneulykke

Detaljer

Forsikringsoversikt Forsikring for lag/klubb

Forsikringsoversikt Forsikring for lag/klubb Fornyelse 055201000870001031 Org.nr. NO-995 568 217 Ullensaker Skiklubb Boks 226 2051 Jessheim 000870020000104 Forsikringsnummer 76483572 Gjelder fra 01.11.2010 Hovedforfall 01.11 Betalingsterminer 01.11/01.05

Detaljer

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Når forsikringen gjelder... 2. 4. Hvilke ulykker som omfattes...

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Når forsikringen gjelder... 2. 4. Hvilke ulykker som omfattes... Vilkår av 1. januar 2011 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Når forsikringen gjelder... 2 4. Hvilke ulykker som omfattes... 2 Dekninger (som gjelder

Detaljer

Viser hva eller hvem som er forsikret og hva som dekkes og ikke dekkes 2. Viser øvrige generelle regler for Familieulykkesforsikring 7

Viser hva eller hvem som er forsikret og hva som dekkes og ikke dekkes 2. Viser øvrige generelle regler for Familieulykkesforsikring 7 Gjensidige Forsikring ASA Org.nr: NO-995 568 217 FUL-100 Familieulykkesforsikring for medlemmer av Den Norske Advokatforening Dato: 01.01.2018 Erstatter: - Innhold Side Forsikringsoversikt Viser hva eller

Detaljer

Inn på tunet og forsikringsbehov 7.11.2014

Inn på tunet og forsikringsbehov 7.11.2014 Inn på tunet og forsikringsbehov 7.11.2014 Foto: Inn på tunet Trøndelag SA Inn på tunet hvordan sikre idyllen? Gårdstunet i utgangspunktet en produksjonsarena for næringsvirksomhet Forsikring i et livsløpsperspektiv

Detaljer

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. Sameiet Vibehaugen Sør v/ Arne Førlie Hakaveien 28 3611 Kongsberg. Side

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. Sameiet Vibehaugen Sør v/ Arne Førlie Hakaveien 28 3611 Kongsberg. Side Gjensidige Forsikring ASA Org.nr: NO-995 568 217 Sameiet Vibehaugen Sør v/ Arne Førlie Hakaveien 28 3611 Kongsberg Innhold Forsikringsoversikt Viser oversikt over forsikringene 2 Side DEL 1 - Forsikringsbevis

Detaljer

Forsikringsvilkår Spedbarnforsikring UPS01-SPE-01

Forsikringsvilkår Spedbarnforsikring UPS01-SPE-01 Forsikringsvilkår Spedbarnforsikring UPS01-SPE-01 Gjelder fra 01.01.2017 Innhold 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen gjelder for 3. Hvem som har rett til erstatning 4. Hvor forsikringen gjelder 5. Når

Detaljer

Vilkår for Ulykkesforsikring

Vilkår for Ulykkesforsikring Vilkår av 1. januar 2015 INNHOLD Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Når forsikringen gjelder...2 4. Hvilke ulykker som omfattes...2 Dekninger (som gjelder når

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1)

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Innhold: 1 Definisjoner 2 2 Hvem sykelønnsforsikringen omfatter.................................................... 2 3 Hvor sykelønnsforsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår FRITIDSBÅTER. Gjeldende fra 01.01.2012

Forsikringsvilkår FRITIDSBÅTER. Gjeldende fra 01.01.2012 Forsikringsvilkår FRITIDSBÅTER Gjeldende fra 01.01.2012 KASKO Hvem gjelder forsikringen for (sikrede)? Hvor gjelder forsikringen? Hva er forsikret? Dekkes Forsikringstaker Registrert eier Andre med tinglyst

Detaljer

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring Utdanningsforbundets livsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak

Detaljer

Forsikringsvilkår Offshore ulykke

Forsikringsvilkår Offshore ulykke Forsikringsvilkår Offshore ulykke Vilkår av 01.11.2016 Avløser forsikringsvilkår fra 19.05.2015 Innholdsfortegnelse side side 1 Hvem forsikringen gjelder for 2 2 Hvor forsikringen gjelder 2 3 Hva forsikringen

Detaljer

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Når forsikringen gjelder... 2. 4. Hvilke ulykker som omfattes...

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Når forsikringen gjelder... 2. 4. Hvilke ulykker som omfattes... Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Når forsikringen gjelder... 2 4. Hvilke ulykker som omfattes... 2 Dekninger (som gjelder

Detaljer

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler Gjensidige Forsikring ASA Org.nr: NO-995 568 217 Norske Rosenterapeuters Foreni v/barbro Svensson Lundin Roald Amundsens vei 5 7018 Trondheim Innhold Forsikringsoversikt Viser oversikt over forsikringene

Detaljer

Forsikringen gjelder for den eller de personer som er nevnt i forsikringsbeviset, og som er norske statsborgere og medlem av norsk folketrygd.

Forsikringen gjelder for den eller de personer som er nevnt i forsikringsbeviset, og som er norske statsborgere og medlem av norsk folketrygd. 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for... 3 2 Hvor forsikringen gjelder... 3 3 Hva forsikringen kan omfatte... 3 4 Hvilke skader som kan erstattes... 3 5 Endring av risiko... 5 6 Skadeoppgjør og egenandel...

Detaljer

Forsikringsbeviset gjelder for perioden fra og med 01.03.2013 til 28.02.2014. Forsikringsytelser. Utbetales ved forsikredes død 20 000 50 000

Forsikringsbeviset gjelder for perioden fra og med 01.03.2013 til 28.02.2014. Forsikringsytelser. Utbetales ved forsikredes død 20 000 50 000 Norges Squashforbund Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.09.2013-31.08.2014 Forsikringsbeviset gjelder for perioden fra og med 01.03.2013 til 28.02.2014. Forsikringsytelser A Grunnlisens Utvidet

Detaljer

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Forsikringstaker Forsikret Forsikringsmegler Vestnes kommune Alle ansatte i bedriften Veno Forsikringsmegling AS Forsikringsperiode 01.01.2016-31.12.2016 PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Forsikringsdekninger

Detaljer

Vilkår Hus- og fritidshusforsikring Vilkårs id: PBK-200.000-001 av 27.12.2012

Vilkår Hus- og fritidshusforsikring Vilkårs id: PBK-200.000-001 av 27.12.2012 Vilkår Hus- og fritidshusforsikring Vilkårs id: PBK-200.000-001 av 27.12.2012 Det framgår av forsikringsbeviset hvilken bygning denne forsikringen er avtalt for. 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringstaker

Detaljer

Forsikringsvilkår. Kollektiv ulykkesforsikring for foreninger

Forsikringsvilkår. Kollektiv ulykkesforsikring for foreninger Forsikringsvilkår Kollektiv ulykkesforsikring for foreninger gjelder fra 1. januar 2013 2 Innhold: side 1. Definisjoner 3 2. Når ulykkesforsikringen trer i kraft 3 3. Ulykkesforsikring 4 4. Oppgjørsregler

Detaljer

Forsikringsvilkår P 925 Idrettsvilkår / ulykkesforsikring

Forsikringsvilkår P 925 Idrettsvilkår / ulykkesforsikring Forsikringsvilkår P 925 Idrettsvilkår / ulykkesforsikring Side 2 av 10 Forsikringsvilkår Innholdsfortegnelse Kapittel Side 1. Hvem forsikringen omfatter 2 2. Hvor og når forsikringen gjelder 3 3. Hva forsikringen

Detaljer

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler Gjensidige Forsikring ASA Org.nr: NO-995 568 217 sameiet vestre greverud 1 Felt M Boks 126 1416 Oppegård Innhold Forsikringsoversikt Viser oversikt over forsikringene 2 Side DEL 1 - Forsikringsbevis Viser

Detaljer

Forsikringsvilkår av 01.09.2011 (Avløser vilkår av 01.02.2006) LOfavør barn

Forsikringsvilkår av 01.09.2011 (Avløser vilkår av 01.02.2006) LOfavør barn Forsikringsvilkår av 01.09.2011 (Avløser vilkår av 01.02.2006) LOfavør barn INNHOLD: 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen gjelder for 3. Hvor forsikringen gjelder 4. Selskapet dekker/dekker ikke 5. Premiebetaling

Detaljer

Ulykke fritid. Gjelder fra 01.01.2015 UPF01 - F01

Ulykke fritid. Gjelder fra 01.01.2015 UPF01 - F01 Ulykke fritid Gjelder fra 01.01.2015 UPF01 - F01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hva forsikringen ikke omfatter 5. Skadeoppgjør 6.

Detaljer

Kollektiv Forsikringsordning for medlemmer av Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF)

Kollektiv Forsikringsordning for medlemmer av Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) Kollektiv Forsikringsordning for medlemmer av Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) Forsikringsvilkår av 1.7.2015 Forsikringsordningen omfatter følgende forsikringer I tillegg gjelder DEFINISJONER Ulykkesforsikring

Detaljer

Norges Håndballforbund

Norges Håndballforbund Norges Håndballforbund Lykke til! Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.09.2014-31.08.2015 Forsikringsytelser Forsikringsbeviset gjelder for perioden fra og med 01.03.2013 LISE til 28.02.2014. LISE+

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Fritidsskade

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Fritidsskade Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Fritidsskade Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2009. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning... 2 1.1. Krav om helse

Detaljer

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler Gjensidige Forsikring ASA Org.nr: NO-995 568 217 Østli Boligsameie v/abbl Boks 385 1301 Sandvika Innhold Forsikringsoversikt Viser oversikt over forsikringene 2 Side DEL 1 - Forsikringsbevis Viser hva

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive Ulykkesforsikring

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive Ulykkesforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive Ulykkesforsikring Gjelder fra 01.04.2007 I tillegg gjelder selskapets Generelle vilkår og Forsikringsavtaleloven Innhold:

Detaljer

Tilbud Forsikringsoversikt Forsikringsbevis Fellesdekninger og Generelle vilkår Erstatningsregler

Tilbud Forsikringsoversikt Forsikringsbevis Fellesdekninger og Generelle vilkår Erstatningsregler Gjensidige Forsikring ASA Org.nr: NO-995 568 217 Nordre Fjell Håndball Ågotnes 5363 Ågotnes Tilbud Side Forsikringsoversikt Viser oversikt over forsikringene 3 Forsikringsbevis Viser hva eller hvem som

Detaljer

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Ulykkesforsikring, side 1 av 5

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Ulykkesforsikring, side 1 av 5 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Ulykkesforsikring, side 1 av 5 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 2 2 Hvor forsikringen gjelder 3 3 Hva omfatter forsikringen

Detaljer

Norges Idrettsforbund Barneidrettsforsikring 2016

Norges Idrettsforbund Barneidrettsforsikring 2016 Norges Idrettsforbund Barneidrettsforsikring 2016 Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.01.2016-31.12.2016 Forsikringsnr.: 83589250 OPPSTART UTREDNING OG BEHANDLING Tidligst oppstart for idrettsutredning

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår

Detaljer

Logoer PAKKEFORSIKRING FORSIKRINGSVILKÅR AV JANUAR 2012 ERSTATTER VILKÅR AV JANUAR 2009

Logoer PAKKEFORSIKRING FORSIKRINGSVILKÅR AV JANUAR 2012 ERSTATTER VILKÅR AV JANUAR 2009 Logoer 2 PAKKEFORSIKRING FORSIKRINGSVILKÅR AV JANUAR 2012 ERSTATTER VILKÅR AV JANUAR 2009 Ring 03100 - Kundeservice - Hjelp 24 timer ved skade - Fra utlandet, ring +47 915 03100 Bl.nr. 2700/01.12 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Vilkår snøscooterforsikring - SC 100

Vilkår snøscooterforsikring - SC 100 Vilkår snøscooterforsikring - SC 100 Gjelder snøscooter Vilkår av 01.01.2009 Innhold Side 1. Bilansvar 2 2. Kasko 2 3. Brann 3 4. Tyveri 3 5. Fører-/passasjerulykke 4 6. Spesielle bestemmelser 6 7. Generelle

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01)

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem sykeavbruddsforsikringen omfatter 2 3. Hvor sykeavbruddsforsikringen gjelder 2 4. Hva sykeavbruddsforsikringen

Detaljer

Eiendeler Vilkårs id: NBK-124.100-001 av 01.03.2014

Eiendeler Vilkårs id: NBK-124.100-001 av 01.03.2014 Eiendeler Vilkårs id: NBK-124.100-001 av 01.03.2014 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringstaker. Ektefelle eller samboer med felles adresse i Folkeregisteret. Innehaver av panterett i løsøre eller

Detaljer

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør.

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør. Vilkår Liv (Liv01) Engangsutbetaling ved dødsfall. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av

Detaljer

Retningslinjer for erstatning ved fritidsulykke

Retningslinjer for erstatning ved fritidsulykke Retningslinjer for erstatning ved fritidsulykke 1. Hvem som omfattes av ordningen Ordningen gjelder for medlemmer av ALT/Industri Energi som betaler inn til ordningen. Medlemmets familie er ikke dekket.

Detaljer

Vi bekrefter at forsikringsavtale er inngått, og at den omfatter de forsikringer som er spesifisert i vedlagte dokumenter.

Vi bekrefter at forsikringsavtale er inngått, og at den omfatter de forsikringer som er spesifisert i vedlagte dokumenter. Boligsameiet Tomterhagan Tomterhagen 11-19 2080 Eidsvoll FORSIKRINGSAVTALE Avtalenr.: 2964406 Kundenr.: 4469321 Avtaleår start: 12.12.16 Avtaleår slutt: 11.12.17 Bevis gjelder fra og med: 12.12.16 Bevis

Detaljer

Forsikringsvilkår Spedbarnsforsikring Ulykkesforsikring

Forsikringsvilkår Spedbarnsforsikring Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår Spedbarnsforsikring Ulykkesforsikring Vilkår av 1. november 2012 DNB Livsforsikring ASA Organisasjonsnummer 914782007 Innholdsfortegnelse 1 Innledning side 2 2 Forklaring av ord og uttrykk

Detaljer

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler Gjensidige Forsikring ASA Org.nr: NO-995 568 217 Norges Cykleforbund c/o Norwegian Broker AS Boks 324 1326 Lysaker Innhold Forsikringsoversikt Viser oversikt over forsikringene 2 Side DEL 1 - Forsikringsbevis

Detaljer

Vilkår for Ulykkesforsikring. Poliseordlyd

Vilkår for Ulykkesforsikring. Poliseordlyd Vilkår for Ulykkesforsikring Poliseordlyd Selskapets hovedkontor og registrert adresse er: Sportscover Europe Limited PO Box HQ 420, St Helen's, 1 Undershaft, London EC3P 3DQ Registrert i England, nummer

Detaljer

Norges Idrettsforbund Barneidrettsforsikring 2016

Norges Idrettsforbund Barneidrettsforsikring 2016 Norges Idrettsforbund Barneidrettsforsikring 2016 Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.01.2016-31.12.2016 Forsikringsnr.: 83589250 OPPSTART UTREDNING OG BEHANDLING Tidligst oppstart for idrettsutredning

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Forsikringen består

Detaljer

Vi bekrefter at forsikringsavtale er inngått, og at den omfatter de forsikringer som er spesifisert i vedlagte dokumenter.

Vi bekrefter at forsikringsavtale er inngått, og at den omfatter de forsikringer som er spesifisert i vedlagte dokumenter. Eierseksjonssameie Heimdalsgata 4 c/o Selskapsnr: 5626 Heimdalsgata 4-10 0561 Oslo FORSIKRINGSAVTALE Kundenr.: 3196534 Avtaleår start: 06.06.16 Avtaleår slutt: 05.06.17 Bevis gjelder fra og med: 06.06.16

Detaljer

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2011/2012 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring PC m/utstyr etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA GJELDER FOR PERIODEN

Detaljer

Forsikringsvilkår Kollektiv ulykke

Forsikringsvilkår Kollektiv ulykke Forsikringsvilkår Kollektiv ulykke Vilkår av 01.11.2016 Avløser forsikringsvilkår fra 19.05.2015 Innholdsfortegnelse side side 1 Hvem forsikringen gjelder for 2 2 Hvor forsikringen gjelder 2 3 Hva forsikringen

Detaljer

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold--

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for...3 2 Hvor forsikringen gjelder...3 3 Hva forsikringen omfatter...3 4 Hvilke skader som erstattes...3 5 Andre personers handlinger og unnlatelser og endring av

Detaljer

Ulykke fritid. Gjelder fra 01.01.2013 UPF01 - F01

Ulykke fritid. Gjelder fra 01.01.2013 UPF01 - F01 Ulykke fritid Gjelder fra 01.01.2013 UPF01 - F01 Gjelder fra 01.01.2013 Avløser vilkår av 01.01.2008 Innhold 1. Definisjoner 2. Hvem er forsikret 3. Hvor forsikringen gjelder 4. Når forsikringen gjelder.

Detaljer

Alminnelig ansvarsforsikring AN 100

Alminnelig ansvarsforsikring AN 100 Alminnelig ansvarsforsikring AN 100 Vilkårene gjelder fra 01/01-2010 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS For forsikringen gjelder også Generelle vilkår Alminnelig ansvarsforsikring 1. Hvem

Detaljer

1. Hvem forsikringen omfatter...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Når forsikringen gjelder...2 4. Hva forsikringen kan omfatte...

1. Hvem forsikringen omfatter...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Når forsikringen gjelder...2 4. Hva forsikringen kan omfatte... Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem forsikringen omfatter...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Når forsikringen gjelder...2 4. Hva forsikringen kan omfatte...2 A. Dekninger skade påført i

Detaljer

1. Hvem forsikringen omfatter...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Når forsikringen gjelder...2 4. Hva forsikringen kan omfatte...

1. Hvem forsikringen omfatter...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Når forsikringen gjelder...2 4. Hva forsikringen kan omfatte... Vilkår av 1. januar 2015 Innhold Side 1. Hvem forsikringen omfatter...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Når forsikringen gjelder...2 4. Hva forsikringen kan omfatte...2 A. Dekninger skade påført i

Detaljer

Midt-Norge Sør Bedriftsidrett lagspill

Midt-Norge Sør Bedriftsidrett lagspill Midt-Norge Sør Bedriftsidrett lagspill Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 15.09.2015-30.04.2016 OPPSTART BEHANDLING Tidligst oppstart for idrettsutredning etter skade er meldt Tidligst oppstart for

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK) individuell forsikring

Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK) individuell forsikring Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK) individuell forsikring Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.06.2015-30.05.2016 Målsetting for Behandlingsforsikringen Oppstart for idrettsutredning skal skje innen

Detaljer

Forsikringsvilkår Ulykke

Forsikringsvilkår Ulykke Forsikringsvilkår Ulykke 01.01.2015 Forsikringsvilkår Ulykke Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA FORSIKRINGEN KAN OMFATTE... 3 4

Detaljer

Produktavtale. mellom. Norges Triathlonforbund og If Skadeforsikring AB(publ)via den norske filialen If skadeforsikring NUF

Produktavtale. mellom. Norges Triathlonforbund og If Skadeforsikring AB(publ)via den norske filialen If skadeforsikring NUF Avtale nr. / Pol.nr. 0116252 Produktavtale mellom Norges Triathlonforbund og If Skadeforsikring AB(publ)via den norske filialen If skadeforsikring NUF 1. HVEM AVTALEN GJELDER FOR 1.1. Avtale om Lisensforsikring

Detaljer

Fors ikrings overs ikt Næringslivsforsikring

Fors ikrings overs ikt Næringslivsforsikring Org.nr. NO-938 741 700 Bærum Kommune 1304 Sandvika 98131 Fornyelse/endring Forsikringsnummer 79330444 Gjelder fra 01.01.2010 Hovedforfall 01.01 Betalingsterminer 01.01 Side 1 av 28 308401000002001015 Fors

Detaljer

Personalforsikring i arbeidsforhold

Personalforsikring i arbeidsforhold Personalforsikring i arbeidsforhold INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

Forsikringsvilkår Kollektiv ulykke Vilkår av 1 august 2016 Avløser forsikringsvilkår fra

Forsikringsvilkår Kollektiv ulykke Vilkår av 1 august 2016 Avløser forsikringsvilkår fra Forsikringsvilkår Kollektiv ulykke Vilkår av 1 august 2016 Avløser forsikringsvilkår fra 19.05.2015 Innholdsfortegnelse side side 1 Hvem forsikringen gjelder for 2 2 Hvor forsikringen gjelder 2 3 Hva forsikringen

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015

VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015 VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene, - forsikringsavtaleloven

Detaljer

Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK)

Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK) Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK) Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.06.2014-30.05.2015 Forsikringsytelser Forsikringssum Behandlingsgaranti Idrettens Skadetelefon A Telefonnr 02033. Kl 0900-2100

Detaljer

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1 Forsikringsvilkår If Utleieforsikring UTL1-1 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2015 Avløser vilkår av 1.1.2014 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer