[BRUKERVEILEDNING FOR NETTLESERINNSTILLINGER] TINE SA. Jan-Anders Thorsveen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "[BRUKERVEILEDNING FOR NETTLESERINNSTILLINGER] TINE SA. Jan-Anders Thorsveen"

Transkript

1 TINE SA Jan-Anders Thorsveen [BRUKERVEILEDNING FOR NETTLESERINNSTILLINGER] Brukerveiledning for innstillinger i nettlesere som kan forårsake problemer for enkelte nettløsninger, samt veiledning i innsamling av informasjon for feilsøking av problemer.

2 GENERELT OM VEILEDNINGEN Denne brukerveiledningen er ment som en generell innføring i de innstillinger som typisk kan forårsake problemer på de mer avanserte nettstedene en bruker typisk er innom, inkludert medlem.tine.no. Med avansert mener vi nettsteder som: bruker kryptering (HTTPS/SSL) og pålogging bruker infokapsler (cookies) som er nødvendig for korrekt visning av sidene er avhengig av sprettoppvinduer (pop-up) Veiledningen tar utgangspunkt i nettleseren Microsoft Internet Explorer 8, og alle bilder er fra den. I tillegg så er det med ren tekstlig beskrivelse av hvor en finner tilsvarende innstilling for Mozilla Firefox 7 og 8. Senere versjoner av disse nettleserne bør ikke avvike vesentlig. For tidligere versjoner anbefales uansett oppgradering på generelt grunnlag da nyere versjoner vil være sikrere, ha mindre feil og støtte nyere funksjonalitet. En bør også alltid sørge for at operativsystemet og nettleseren er oppgradert til siste vedlikeholdsnivå ved hjelp av Windows Update (eller tilsvarende funksjoner i andre operativsystem) før en begynner å skru på innstillinger. For andre nettlesere (Opera, Chrome, Safari) så har de fleste tilsvarende innstillinger med tilsvarende virkninger, men da må vi henvise til den enkelte nettlesers hjelpefunksjoner for å finne hvor disse styres i den enkelte nettleser. En hvis kunnskap om bruk av nettlesere og internett er en fordel ved bruk av denne veiledningen, men en gjennomsnittlig bruker bør forstå dette, om ikke annet så med assistanse av brukerstøtte e.l. Erfaringsmessig for alle nettlesere gjelder det at en etter endringer av innstillinger eller sletting av historikk/data osv. alltid bør stenge ned nettleseren og starte den på nytt for å være trygg på at endringene har fått effekt. Det er også lurt å prøve en endring om gangen, ta ned og starte opp nettleseren igjen og teste på nytt for hver gang. Da vil en lettere kunne identifisere hva som gjorde utslaget for senere referanse og til hjelp for andre, samt at en kanskje unngår å endre innstillinger en strengt tatt ikke trengte å gjøre noe med. Brukerveiledning for innstillinger i nettlesere Side 1

3 INNHOLD Generelt om veiledningen... 1 Generelt om nettleserinntillinger... 3 Alternativer for internett... 4 Blokkering av sprettoppvinduer... 5 Visningsproblemer og bakoverkompatibilitet... 7 Fjerning av midlertidige filer, informasjonskapsler og andre mellomlagrede data... 8 Instillinger for automatisk utfylling av brukernavn, passord og skjemaer... 9 Blokkering av informasjonskapsler Sertifikater og kryptering Sletting av SSL tilstand Kontroll av blokkerte sertifikater Innhenting av informasjon til hjelp for avansert feilsøking Starte opp kommandolinjevindu Kopiering av tekst fra kommandolinjevindu Lokalt nettverksoppsett Kommunikasjon mot våre løsninger Sletting av lokal nettverksinformasjon IP-adresse eksternt for lokal pc Brukerveiledning for innstillinger i nettlesere Side 2

4 GENERELT OM NETTLESERINNTILLINGER Denne veiledningen har bilder fra engelsk versjon av Internet Explorer, tilsvarende navn i norsk versjon noteres i parentes bak den engelske. For at det skal være lettest mulig å bruke denne veiledningen bør menylinjer og lignende være tilnærmet likt det som er brukt i bildene, dette oppnår en slik: FIGUR 1: VERKTØYLINJE MENY Høyreklikk på et ledig sted i menylinjene øverst i nettleseren (typisk under adresselinjen, se Figur 1) Da får du opp «Toolbar» («verktøylinje») menyen Velg de verktøylinjer som er angitt i Figur 1 For Firefox: De tekstlige beskrivelsene for Firefox tar utgangspunkt i et oppsett uten menylinje: FIGUR 2: FIREFOX UTEN MENYLINJE FIGUR 3: FIREFOX MED MENYLI NJE Figur 2 viser hvordan Firefox ser ut uten menylinje, og Figur 3 viser hvor en fjerner denne (Meny «vis» / «view» -> «Verktøylinjer» / «Toolbars» -> «Menylinje» / «Menu»). Uten menylinje har en kun en oransje knapp øverst til venstre som vi kaller Firefox menyen. Brukerveiledning for innstillinger i nettlesere Side 3

5 ALTERNATIVER FOR INTERNETT Mange av de innstillinger som berøres i dette dokumentet (og det meste annet) finner en i en bestemt meny. Denne kalles «Internet options» («Alternativer for internett»). Denne finner en i «Tools» («Verktøy») menyen: FIGUR 4: MENYVALG FOR ALTERNATIVER FOR INTERNETT Dette menyvalget vil åpne et nytt vindu som inneholder en rekke valg og menyer som styrer det meste av hvordan nettleseren skal oppføre seg: FIGUR 5: ALTERNATIVER FOR INTERNETT VINDUET Dette vinduet har flere faner med hovedkategorier øverst (Rød firkant på bildet) som hver har sin egen side med avsnitt (røde linjer) for de enkelte innstillinger. Firefox har et tilsvarende vindu som en finner under Firefox menyen: «Innstillinger» -> «Innstillinger» (se Figur 2). Brukerveiledning for innstillinger i nettlesere Side 4

6 BLOKKERING AV SPRETTOPPVINDUER Det finnes i omløp flere forskjellige programmer som blokkerer såkalte sprettoppvinduer (popups). Dersom du har installert en slik, eller har aktivert denne i nettleseren (noe som stort sett er standard i dag), kan det hende at enkelte funksjoner i våre systemer ikke virker. FIGUR 6: MENYVALG FOR STYRI NG AV "POP-UP BLOCKER" Menyen vist i Figur 6 under «Tools» («Verktøy») styrer innstillingene for sprettoppvinduer. Menyvalget vil gi deg muligheten for å skru den av hvis den er på, og omvendt. For mer detaljert styring kan en gå inn i innstillingsvinduet (markert med rødt i bildet). FIGUR 7: INNSTILLINGSMENY FOR SPRETTOPPVINDUER Her (Figur 7) kan en legge til eksplisitte unntak for blokkeringen for de nettsteder en vet har slike som en vil se. Det anbefales generelt å ha blokkeringen på, og legge til unntak når en trenger det. Det gjøres ved å legge inn nettstedet i adressefeltet og klikke på «Add» («Legg til») knappen. Brukerveiledning for innstillinger i nettlesere Side 5

7 En kan også fjerne nettsteder fra listen ved å merke de og klikke «Remove» («Fjern»). Det kan også være en god ide å krysse av for at nettleseren skal spille av lyd og/eller vise en informasjonslinje når et vindu blokkeres, slik at en da har mulighet for å legge til unntak hvis en mener det er riktig. En kan alternativt få tilgang til disse innstillingene gjennom «Alternativer for internett» vinduet: FIGUR 8: SPRETTOPPVINDU INS TILLINGER I "ALTERNATIVER FOR INTERNETT" Firefox: Åpne vindu for nettleserinnstillinger (Firefox meny -> «Innstillinger» -> «Innstillinger»), velg fane for «Innhold». Der finner en øverst boks for å skru av og på blokkeringen samt en knapp som åpner opp unntaksliste som for Internett Explorer. Det finnes også tredjeparts løsninger for blokkering, da må en skru av/på blokkering og/eller legge til unntak i disse også. Brukerveiledning for innstillinger i nettlesere Side 6

8 VISNINGSPROBLEMER OG BAKOVERKOMPATIBILITET I Internet Explorer har en funksjon for å vise nettsteder som om en brukte en eldre versjon av nettleseren («Compatibility View»). Dette kan være nødvendig hvis en får feil visning av enkelte nettsteder. Dette gjelder da typisk feil formatering, manglende elementer på siden mv. Det skal i prinsippet ikke være nødvendig på medlem.tine.no, men kan være verdt et forsøk hvis visningen ser rar ut. Om bakover kompatibilitet er aktivert på den siden du er på ser en i «Tools» («Verktøy») menyen. FIGUR 9: MENYVALG FOR STYRI NG AV BAKOVERKOMPATI BILITET Som for blokkering av sprettoppvinduer kan en styre hvilke sider som skal kjøres med bakover kompatibilitet. FIGUR 10 INNSTILLINGSMENY FOR BAKOVERKOMPATIBILITET Dette er en funksjonalitet som er spesifikk for Internet Explorer, versjon 8 og senere. Brukerveiledning for innstillinger i nettlesere Side 7

9 FJERNING AV MIDLERTIDIGE FILER, INFORMAS JONSKAPSLER OG ANDRE MELLOMLAGREDE DATA Et ganske så vanlig problem som kan oppstå på sider med sikkerhet, brukerspesifikk oppførsel osv. er at diverse mellomlager lokalt hos bruker ikke har blitt riktig oppdatert slik at de holder på gamle data og gamle versjoner av nettsider. Dette vil kunne føre til en rekke feil, og problemene oppstår gjerne hvis nettstedet har gjort større oppgraderinger og endringer. For å rydde opp i slike problemer må en inn i «Internett Options» («Alternativer for internett») menyen (se Generelt), og velge fanen «General» («Generelt»): FIGUR 11: STYRING AV NETTLESERLOG OG HISTORIKK Under denne fanen finner en avsnittet «Browsing history» («Nettleser log»). Dette avsnittet har et valg for og alltid slette log når en stenger ned nettleseren, som en stort sett ikke ønsker å gjøre, samt en knapp som vil åpne innstillinger for mellomlagre, log og historikk. Dette kan en sette opp som en vil, men standard innstillinger er som regel ok for de fleste. Klikker en på «Delete» («Slett») får man opp følgende vindu: FIGUR 12: SLETTING AV MIDLERTIDIGE DATA For å utføre en komplett sletting av midlertidige data som kan ligge igjen og skape problemer bør en ikke krysse av den øverste boksen («Preserve favorites») da dette fører til at alle data som hører til sider i dine favoritter ikke slettes. Merk at en ved å gjøre dette mister det en har av automatisk utfylling av passord, skjemaer osv. Og må bygge opp den «husken» på nytt. De viktigste datatypene å slette er markert med rød sirkel, men det skader ikke å være grundig å ta med resten også. Trykk på knappen «Delete» («Slett») for å slette dataene du har valgt over. Firefox: Tilsvarende funksjoner finner en i «Innstillinger» vinduet, under fanen «Personvern». Brukerveiledning for innstillinger i nettlesere Side 8

10 INSTILLINGER FOR AUT OMATISK UTFYLLING AV BRUKERNAVN, PASSORD OG SKJEMAER I utgangspunktet er dette en meget nyttig og mye brukt funksjon i nettlesere. Det er veldig praktisk å slippe å huske brukernavn og passord på alle mulige nettsteder, og å slippe å fylle ut den samme informasjonen hver gang i mye brukte skjemaer. Problemet oppstår når det sniker seg inn feil i denne «hukommelsen» som gjør at nettleseren konsekvent fyller inn feil informasjon. Spesielt er dette plagsomt for passord da en stort sett ikke ser hva som er utfylt i passordfelter. Foregående kapittel tok for seg hvordan en blanker denne «hukommelsen» slik at en får fjernet slike feil (se Fjerning av midlertidige filer, informasjonskapsler og andre mellomlagrede data og Figur 12). I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å skru av automatisk utfylling før en sletter dataene og så starter opp igjen nettleseren på nytt for å være helt sikker på at feilen ikke legger seg inn igjen på nytt. Dette gjøres via «Internett Options» vinduet. Velg fanen «Content» («Innhold»), og finn avsnittet for automatisk utfylling («AutoComplete»). FIGUR 13: STYRING AV AUTOMATISK UTFYLLING Innstillingene for automatisk utfylling får en opp ved å klikke på knappen «Innstillinger» («Settings») markert med rødt i Figur 13: FIGUR 14: INNSTILLINGSMENY FOR AUTOMATISK UTFYLLING Her er det typisk kryssene nederst for brukernavn og passord en oftest trenger å fjerne. Fjern kryssene du ønsker og klikk «OK». En har også i denne menyen en knapp som tar en til menyen for sletting av midlertidige data (Figur 12) slik at en kan fjerne kryssene, slette historikk og data, og så klikke «OK» og starte nettleseren på nytt. Når en har fått løst opp i problemene så kan en gå inn igjen i samme meny og sette på igjen automatisk utfylling. Brukerveiledning for innstillinger i nettlesere Side 9

11 BLOKKERING AV INFORMASJONSKAPSLER I Internett Explorer har en mulighet for å styre sikkerhetsnivå for forskjellige soner i nettverket, som f.eks. et internt bedriftsnett, internett generelt, ditt eget lokale hjemmenettverk osv. En av innstillingene som påvirkes er hva slags informasjonskapsler som tillates. For at medlem.tine.no sine løsninger skal fungere må du tillate informasjonskapsler, og det betyr at sikkerhetsinnstillingene ikke kan være for stramme. Disse innstillingene finner en i «Internet Options» («Alternativer for internett») menyen, under fanen «Privacy» («Personvern»): FIGUR 15: GENERELLE SIKKERHETSINNSTILLINGER Innstillingen «Medium» skal være ok for våre løsninger. Hvis en vil bruke høyere sikkerhet så kan en gjøre dette, her må en prøve seg frem til det som virker i de løsninger en bruker. En kan også sette på høy sikkerhet, og så spesifisere lavere sikkerhet for de nettsteder hvor det er nødvendig (og som en stoler på) via knappen «Sites». Brukerveiledning for innstillinger i nettlesere Side 10

12 SERTIFIKATER OG KRYPTERING De fleste nettsteder som har en eller annen form for pålogging eller brukeridentifisering bruker kryptert kommunikasjon. Som med all sikkerhet så kan dette forårsake problemer da avvik og uregelmessigheter stort sett vil føre til at ting ikke virker. Hadde slikt vært tillatt ville det jo ikke vært mye til sikkerhet. SLETTING AV SSL TILS TAND Hvis en får feilmeldinger som sier noe om SSL, kryptering sertifikater e.l. (slike meldinger kommer opp som advarsler i eget meldingsvindu eller i gul informasjonslinje øverst i nettleseren), kan en forsøke å slette SSL tilstand: FIGUR 16: SLETTING AV SSL TI LSTAND Dette finner en i «Internet Options» («Alternativer for internett») menyen under fanen «Content» («Innhold»). Klikk på knappen «Clear SSL state» («Slett SSL tilstand») under avsnittet «Certificates» («Sertifikater»). Brukerveiledning for innstillinger i nettlesere Side 11

13 KONTROLL AV BLOKKERTE SERTIFIKATER Hvis en vedvarende har problemer med feilmeldinger om at sertifikater ikke er godkjent eller mangelfulle, så bør en sjekke at en har skrevet inn adressen riktig i nettleseren (sjekk også at favoritter peker riktig). For krypterte sider bør en sjekke at en har skrevet inn kryptert adresse for nettstedet. For våre løsninger er en godkjent adresse, men en bør overlate til nettstedet å gjøre videre henvisninger, disse kan endre seg. Bruk: både i adresselinjen, og i favoritter. Da sikrer en at en går rett til nettstedets «rot» samt at en eksplisitt angir kryptert kommunikasjon. Deretter bør en kontrollere at nettstedet ikke har havnet i eksklusjonslisten til nettleseren. Dette finner en i «Internet Options» («Alternativer for internett») menyen under fanen «Content» («Innhold»): FIGUR 17: ALTERNATIVER FOR INTERNETT SERTIFIKATI NNSTILLINGER Klikk på knappen «Certificates» («Sertifikater») (se Figur 17) for å få opp sertifikatoversikten: FIGUR 18: INNSTILLINGSMENY FOR SERTIFIKATER I dette vinduet må en klikke seg til høyre med den lille pilen markert i Figur 18 til en får opp fanen helt til høyre «Untrusted publishers» («Blokkerte utgivere»). Klikk på denne fanen slik at listen kommer opp, og rull igjennom. Hvis en finner referanser til medlem.tine.no eller tine.no i denne listen så bør de fjernes ved å merke de og klikke på knappen «Remove» («Fjern»). NB: Det er viktig at en verifiserer at det faktisk er korrekt nettsted som en fjerner, altså at en mener at det ikke skal være blokkert slik at en ikke åpner sikkerhetshull i nettleseren. Brukerveiledning for innstillinger i nettlesere Side 12

14 INNHENTING AV INFORMASJON TIL HJELP FOR AVANSERT FEILSØKING Av og til kan det være nødvendig for IKT å feilsøke kommunikasjonen mellom en brukers PC og våre systemer, det en da trenger er stort sett nettverksoppsett, IP-adresser og adresseregisterinformasjon lokalt på PC. Dette er relativt avanserte oppgaver men bør være gjennomførbart hvis en følger instruksene under nøye. STARTE OPP KOMMANDOLINJEVINDU For å hente ut lokale nettverksoppsett, samt utføre en del andre operasjoner må en starte et Windows kommandovindu: Klikk først på startmeny knappen nederst til venstre på arbeidsflaten (Vista/7: XP: ) Da får en opp den såkalte startmenyen i Windows. Nederst i denne er det et søkefelt. Skriv inn cmd.exe i dette og trykk «Enter» / «Linjeskift» på tastaturet: En vil da få opp et kommandolinjevindu: FIGUR 19: STARTMENY SØKEFELT FIGUR 20: KOMMANDOLINJEVINDU Brukerveiledning for innstillinger i nettlesere Side 13

15 KOPIERING AV TEKST FRA KOMMANDOLINJEVINDU Når en skal oversende denne informasjonen fra lokal PC til brukerstøtte så må en kopiere det fra kommandolinjevinduet og inn i f.eks. en epost. Klikk på vindu ikonet øverst til venstre i kommandolinjevinduet, velg menyen «Edit» («Rediger») og klikk «Mark» («Merk»). Avhengig av hvor mye tekst en skal kopiere kan det lønne seg å strekke ut vinduet på forhånd slik at en har all tekst synlig i vinduet uten å måtte rulle opp eller ned. FIGUR 21: KOMMANDOLINJEVINDU REDIGERINGSMENY Når dette menyvalget er valg er vinduet i merke modus. Da kan en med muspekeren klikke og dra fra øverst til venstre til nederst til høyre slik at teksten merkes, den merkede teksten vil få motsatt bakgrunn og tekstfarge: FIGUR 22: KOMMANDOLINJEVINDU MERKET TEKST Klikker og drar en feil er det bare å forsøke på nytt til en har fått med alt som skal med. Deretter trykker en «Enter» / «Linjeskift» på tastaturet. Merkingen vil ta forsvinne, og den merkede teksten vil ligge i minnet. En kan da åpne en ny epost (eller annet sted en ønsker å lagre teksten) og bruke lim inn funksjonen i programmet for å lime inn den kopierte teksten (standard i de fleste programmer er «Ctrl» tast sammen med «v» på tastaturet). Prosedyren kan gjentas for mere tekst hvis nødvendig. Brukerveiledning for innstillinger i nettlesere Side 14

16 LOKALT NETTVERKSOPPSETT For å hente ut lokal nettverksinformasjon åpner en et kommandolinjevindu (Se Starte opp kommandolinjevindu) og skriver følgende kommando: ipconfig /all (etterfulgt av å trykke «Enter» / «Linjeskift på tastaturet») En skal da få et resultat som ligner det i eksempelet på merking av tekst (Se Figur 22), som en kan kopiere og sende til brukerstøtte som beskrevet i samme kapittel. KOMMUNIKASJON MOT VÅRE LØSNINGER Det kan av og til være nyttig for våre nettverksfolk å se hvordan en PC kommuniserer mot våre løsninger. Det er i hovedsak tre kommandoer som da er nyttig (resultat av alle tre kan kopieres og sendes som beskrevet i Kopiering av tekst fra kommandolinjevindu): 1. Oppslag av adresse til vår løsning sett fra lokal PC: nslookup medlem.tine.no (etterfulgt av å trykke «Enter» / «Linjeskift på tastaturet») FIGUR 23: EKSEMPEL PÅ NSLOOKUP KOMMANDO 2. Sporing av kommunikasjonsvei mot vår løsning fra lokal PC: tracert medlem.tine.no (etterfulgt av å trykke «Enter» / «Linjeskift på tastaturet») FIGUR 24: EKSEMPEL PÅ TRACERT KOMMANDO 3. Ping (kommunikasjonssjekk) mot vår løsning fra lokal PC: pingmedlem.tine.no (etterfulgt av å trykke «Enter» / «Linjeskift på tastaturet») Brukerveiledning for innstillinger i nettlesere Side 15

17 SLETTING AV LOKAL NETTVERKSINFORMASJON Hvis det er problemer med kommunikasjon mot våre løsninger kan det hjelpe og slette lokale mellomlagre for nettverk. Dette gjelder spesielt hvis det er gjort endringer i det eksterne nettverket mot TINE. Start opp et kommandolinjevindu (se Starte opp kommandolinjevindu) og skriv inn følgende kommando: ipconfig /flushdns (etterfulgt av å trykke «Enter» / «Linjeskift på tastaturet») FIGUR 25: EKSEMPEL FLUSH DNS KOMMANDO Kommandoen fullførte vellykket hvis en får samme melding som vist i Figur 25. IP-ADRESSE EKSTERNT FOR LOKAL PC De fleste har i dag bredbånd som leveres via en ruter fra bredbåndleverandøren slik at den lokale nettverksinformasjonen (Se Lokalt nettverksoppsett) ikke reflekterer det som logges på våre løsninger. For at vi skal kunne finne igjen spor av kommunikasjon fra en gitt brukers PC må vi ha den IP-adresse som brukes fra bredbåndleverandøren mot oss for den enkelte bruker. Dette finnes enklest ved å benytte en åpent tilgjengelig tjeneste på internett: Åpne en nettleser Skriv inn følgende adresse i adresselinjen: Du får da opp en internettside som viser den eksterne IP-adressen, samt noe annen nyttig informasjon: FIGUR 26: EKSEMPEL IPCHICKEN TJENESTE Den informasjonen som er angitt med rødt i Figur 26 kan en da kopiere og sende til brukerstøtte. Brukerveiledning for innstillinger i nettlesere Side 16

Google Chrome. Microsoft Edge. Mozilla Firefox. Internet Explorer. Opera. Safari

Google Chrome. Microsoft Edge. Mozilla Firefox. Internet Explorer. Opera. Safari Google Chrome Microsoft Edge Mozilla Firefox Internet Explorer Opera Safari Google Chrome Dersom nettbanken ikke vises eller fungerer som den skal, så hjelper det ofte å slette midlertidige filer i din

Detaljer

Kom i gang med matrikkelklienten

Kom i gang med matrikkelklienten Kom i gang med matrikkelklienten Starte matrikkelklienten Mål med oppgaven: La kursdeltager få kjennskap til hvordan en starter matrikkelklienten til kartverket Matrikkelklienten til kartverket Føring

Detaljer

Tilbakestill nettleser

Tilbakestill nettleser Tilbakestill nettleser Dersom nettbanken ikke vises eller fungerer som den skal, så hjelper det ofte å slette midlertidige filer i din nettleser. Midlertidige filer er filer som lagres hver gang du besøker

Detaljer

Problem med innlogging til Sauekontrollen Web?

Problem med innlogging til Sauekontrollen Web? Problem med innlogging til Sauekontrollen Web? Riktig nettleser? Husk at det er kun Internet Explorer av nettlesere som kan brukes (ikke for eksempel Opera, Mozilla Firefox, Safari). Riktig brukernavn

Detaljer

Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen Hjørne pushback på web.

Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen Hjørne pushback på web. Brukerguide Hjørne pushback Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen Hjørne pushback på web. Innhold Spille simuleringen på web... 1 Før du starter... 1 Innlogging...

Detaljer

Løsninger på påloggingsproblemer

Løsninger på påloggingsproblemer Løsninger på påloggingsproblemer Under er en oversikt over ting som kan være feil, hva som er årsak og løsningsforslag: Feilmeldinger: Det er ingen brukere med det fødselsnummer det logges inn med BID

Detaljer

Brukerveiledning WISEflow

Brukerveiledning WISEflow Brukerveiledning WISEflow Pålogging WISEflow s.2 Installasjon og test av Flowlock- browser s.4 Innlevering av oppgaver/hjemmeeksamen via WISEflow s. 6 Hvordan slette cookies? s. 9 1 Pålogging WISEflow

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Brukerveiledning. for Postens Pensjonistforbunds webside. for avdelinger. Utgave Karl Gudmund Helland, avd.

Brukerveiledning. for Postens Pensjonistforbunds webside. for avdelinger. Utgave Karl Gudmund Helland, avd. Brukerveiledning for Postens Pensjonistforbunds webside for avdelinger Utgave 002 03.05.2017 Karl Gudmund Helland, avd. Sunnmøre Start en nettleser 2 Pålogging for å redigere avdelingens nettside 2 Skifte

Detaljer

Introduksjon til. For studenter ved NTNU

Introduksjon til. For studenter ved NTNU Introduksjon til For studenter ved NTNU Oppdatert høsten 2012 Ansvarlig for dokumentet Berit Danielsen Løvås, NTNU Berit.d.lovas@ntnu.no Brukerstøtte og hjelp, itslearning: orakel@ntnu.no Introduksjon

Detaljer

Brukerveiledning WISEflow

Brukerveiledning WISEflow Brukerveiledning WISEflow Pålogging WISEflow, s.2 Nedlasting av Flowlock- browser, s. 4 Innlevering oppgaver/hjemmeeksamen via WISEflow, s. 6 Hvordan slette cookies, s. 9 Pålogging WISEflow Pålogging skjer

Detaljer

Ny på nett. Operativsystemer

Ny på nett. Operativsystemer Ny på nett Operativsystemer Hva skal vi lære? Hva er et operativsystem? Ulike typer operativsystemer XP Vista Windows 7 Skrivebordet Min datamaskin Start-knappen Papirkurv/søppelkurv Internett explorer

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjektrom

Brukerdokumentasjon Prosjektrom Brukerdokumentasjon Prosjektrom eksterne brukere Microsoft SharePoint 2010 Veidekke Side 1 Innhold Komme i gang... 3 Hvordan orientere seg i prosjektrommet?... 4 Laste opp dokumenter til prosjektrommet...

Detaljer

I denne oppgaven blir du introdusert for programmeringsspråket JavaScript. Du skal gjøre den klassiske oppgaven Hei verden, med en katt.

I denne oppgaven blir du introdusert for programmeringsspråket JavaScript. Du skal gjøre den klassiske oppgaven Hei verden, med en katt. Hei JavaScript! Introduksjon Web Introduksjon I denne oppgaven blir du introdusert for programmeringsspråket JavaScript. Du skal gjøre den klassiske oppgaven Hei verden, med en katt. Steg 1: Bruke JS Bin

Detaljer

Innstillinger. Endre Personalia

Innstillinger. Endre Personalia Innstillinger Endre Personalia: Her kan du endre personlige innstillinger. Tilpass it's:learning: Her kan du tilpasse utseende og endre f. eks språk. Varsling: Du kan få varslinger tilsendt både på e-post

Detaljer

Opprydding og Vedlikehold av Windows

Opprydding og Vedlikehold av Windows Opprydding og Vedlikehold av Windows Innledning Hvis du synes at PC en går tregt kan det være på sin plass med en diskopprydding. Windows selv og de fleste programmer som arbeider under Windows benytter

Detaljer

Bruksanvisning for Testadmin

Bruksanvisning for Testadmin Bruksanvisning for Testadmin Questionmark Perception Enterprise Manager Oppdatert bruksanvisning kan dere laste ned fra våre Testsentersider på www.norsktest.no/testleder 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2

Detaljer

TASTAVEDEN SKOLE Bruk av PC i skolen

TASTAVEDEN SKOLE Bruk av PC i skolen Finn læringsgleden, velg Tastaveden! TASTAVEDEN SKOLE Bruk av PC i skolen 2. utkast: 2009 1 Innhold Bruk av PC i skolesammenheng...3 Struktur og orden...3 Mapper...3 Lagre arbeidet i Word...4 Oversiktlig

Detaljer

KUNNSKAP.NO (versjon 7)

KUNNSKAP.NO (versjon 7) KUNNSKAP.NO (versjon 7) 1. Innlogging 1 2. Endre passord 1 3. Mine mapper 2 4. Hvordan jobbe med læremidlene? 2 5. Hvordan jobbe med oppgaver fra lærer? 4 6. Kalender 8 7. Internpost 8 8. Maskinkrav 10

Detaljer

Ofte spurte spørsmål (FAQ)

Ofte spurte spørsmål (FAQ) Ofte spurte spørsmål (FAQ) Oversikten er inndelt i følgende avsnitt Logg inn Brukere Prosjektadgang Arbeidsområdet Utgivelsesområdet Fordelingsområdet Se på / print av filer E-post Logg inn Hva gjør jeg

Detaljer

Komme i gang med Skoleportalen

Komme i gang med Skoleportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

- Java kan lastes ned gratis http://www.java.com. For installasjon, se punktet Hvordan laster jeg ned og installerer Java på min maskin?.

- Java kan lastes ned gratis http://www.java.com. For installasjon, se punktet Hvordan laster jeg ned og installerer Java på min maskin?. Innhold Hva er Java?... 2 Hvor finner jeg Java?... 2 Hvorfor må jeg ha Java for å bruke nettbanken?... 2 Hvordan installerer jeg Java på min maskin?... 2 Jeg får bare en feilmelding om "File is corrupt"

Detaljer

Løsninger på påloggingsproblemer

Løsninger på påloggingsproblemer Løsninger på påloggingsproblemer Under er en oversikt over ting som kan være feil, hva som er årsak og løsningsforslag: Feilmeldinger: Det er ingen brukere med det fødselsnummer det logges inn med BID

Detaljer

Brukerveiledning e-postsystem

Brukerveiledning e-postsystem 1 Brukerveiledning e-postsystem Innholdsfortegnelse Pålogging:....... 2 Opprette e-post:..... 4 Vedlegg:.... 4 Kalender:... 7 Visning: 7 Ny avtale:.... 7 Invitere deltakere:.... 9 Bytte passord på konto

Detaljer

HJEMMEKONTOR. Del 1 Installasjon på jobb-pc 22.04.2015. Norsk Helsenett SF [Forfatter]

HJEMMEKONTOR. Del 1 Installasjon på jobb-pc 22.04.2015. Norsk Helsenett SF [Forfatter] HJEMMEKONTOR Del 1 Installasjon på jobb-pc 22.04.2015 Norsk Helsenett SF [Forfatter] 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPSETT AV HJEMMEKONTOR PÅ 1-2-3 3 2 INNLEDNING 3 3 INSTALLERING AV PROGRAMVARE FRA BUYPASS

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Jegerprøveeksamen www.jegerproveeksamen.no Innholdsfortegnelse Kommuneansvarlig... 3 Testleder... 3 Opprette testsenter og testledere... 3 Teknisk godkjenning

Detaljer

KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010

KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010 KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010 Pålogging 1. Start nettleseren (Internet Explorer) 2. Skriv kontor i URL feltet (alternativt kontor.smikt.local ) for å starte Citrix påloggingen. 3. Hvis

Detaljer

Brukerveiledning digital eksamen i FLOWlock

Brukerveiledning digital eksamen i FLOWlock Brukerveiledning digital eksamen i FLOWlock Følgende må være installert, testet og levert på egen maskin (den maskinen som skal brukes på digital eksamen) før eksamensdagen: - Eduroam (trådløst nett på

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Kom i gang. Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010

Kom i gang. Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010 Kom i gang Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010 Innholdsfortegnelse Introduksjon til Bedrift Online 4 Web-basert publiseringsverktøy 4 Hva du trenger 4

Detaljer

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING 2009 Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING Brukerveiledning for tilleggsmodul til Microsoft PowerPoint og Open Office for oppdatering av eget innhold for kunder av Doctors Media

Detaljer

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter Introduksjon Denne brukerveiledningen er laget for Hemit Ekstranettportal. (https:\\ekstranett.helse-midt.no\) I dette dokumentet tar vi for

Detaljer

Remote Desktop Services

Remote Desktop Services Brukerveiledning Remote Desktop Services Fra Eltele AS 1 Innholdsfortegnelse Multi-Faktor Autentisering... 3 Pålogging... 3 Web Interface (anbefales)... 4 RemoteApp på Skrivebord... 6 Remote Desktop Klient

Detaljer

Brukerveiledning. for Postens Pensjonistforbunds webside. for avdelinger. Utgave Karl Gudmund Helland, avd.

Brukerveiledning. for Postens Pensjonistforbunds webside. for avdelinger. Utgave Karl Gudmund Helland, avd. Brukerveiledning for Postens Pensjonistforbunds webside for avdelinger Utgave 004 08.05.2017 Karl Gudmund Helland, avd. Sunnmøre Start en nettleser 2 Pålogging for å redigere avdelingens nettside 2 Skifte

Detaljer

NY PÅ NETT. Operativsystemer

NY PÅ NETT. Operativsystemer NY PÅ NETT Operativsystemer INNHOLD Operativsystem... 3 Ulike typer operativsystem... 3 Skjermbilder av skrivebordet på pc med Xp, Vista og W7... 4 Windows XP - skrivebord... 4 Windows Vista skrivebord...

Detaljer

MedAxess WinMed Brukermanual

MedAxess WinMed Brukermanual MedAxess WinMed Brukermanual Side 1 av 14 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 VELKOMMEN... 3 2.1 KRAV... 3 2.1.1 Programvare... 3 2.1.2 Helsenett... 3 3 KOMME I GANG MED MEDAXESS... 3 3.1 HVA BESTÅR MEDAXESS AV?...

Detaljer

Kjernejournal. Pilotering - Javafri oppkobling

Kjernejournal. Pilotering - Javafri oppkobling Kjernejournal Pilotering - Javafri oppkobling 07-01-2016 Kolofon Publikasjonens tittel: Tilrettelegging mot kjernejournal med Commfides Utgitt: 16.03.16 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Direktoratet for

Detaljer

IST Skole - Foresattepålogging Oktober 2010 versjon 1.0

IST Skole - Foresattepålogging Oktober 2010 versjon 1.0 IST Skole - Foresattepålogging Oktober 2010 versjon 1.0 Side 1 av 12 Velkommen til en ny skole! IST er den markedsledende leverandøren av IT-løsninger for utdanningssektoren. Vi tilbyr våre kunder en unik

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 2 3 4 5 6 7 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT

Detaljer

Brukerveiledning. for Postens Pensjonistforbunds webside. for avdelinger. Utgave Karl Gudmund Helland, avd.

Brukerveiledning. for Postens Pensjonistforbunds webside. for avdelinger. Utgave Karl Gudmund Helland, avd. Brukerveiledning for Postens Pensjonistforbunds webside for avdelinger Utgave 005 27.10.2017 Karl Gudmund Helland, avd. Sunnmøre 1. Start en nettleser 2 2. Pålogging for å redigere avdelingens nettside

Detaljer

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS Denne håndboken er utarbeidet av Oppdatert: 18. desember 2012 Innhold Innhold Innledning... 3 Oppsett av PC... 3 Windows XP... 3 Windows Vista og Windows 7... 3

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

POLITISKE SAKSDOKUMENTER:

POLITISKE SAKSDOKUMENTER: POLITISKE SAKSDOKUMENTER: FRA PAPIR TIL PC Installasjons- og brukerveiledning Sunndal kommune Side 1 of 20 Side 2 of 20 Innholdsfortegnelse 1 Laste ned PDF-XChange Viewer...5 2 Installere PDF-XChange Viewer...6

Detaljer

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Versjon 26.11.

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Versjon 26.11. Versjon 26.11.13 1 Veiledning for kursarrangører om søknad/opprettelse av kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Nytt kurs Følgende opplysninger må legges inn a. Velg

Detaljer

Landbruksnytt. Næring og utvikling SØKNAD RMP September 2013

Landbruksnytt. Næring og utvikling SØKNAD RMP September 2013 1 Landbruksnytt Næring og utvikling SØKNAD RMP September 2013 [Skriv Søknadsfristen inn et sitat 1. fra oktober dokumentet for Regionalt eller sammendrag Miljøprogram av (RMP) et interessant nærmer poeng.

Detaljer

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending Innsending av timelister Timeliste Innsending 2 Hva? Manpower benytter timeregistrering og kundeattestasjon via Internett for sine eksterne medarbeidere og kunder. Det følgende er en kort presentasjon

Detaljer

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Trinn 1 av 2 Du har nettopp fått maskinen din installert på nytt slik at du kan benytte den privat. Første gangen du skrur den

Detaljer

Humanware Companion.

Humanware Companion. Humanware Companion. Humanware Companion er et Windows basert program. Dette brukes sammen med Victor Reader Stream eller ClassMate avspilleren for å organisere dine bøker, musikk, Podcast, innspille lydnotater

Detaljer

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel For Windows XP 1. Lukk Internet Explorer eller andre nettlesere 2. Klikk på Start Innstillinger Kontrollpanel: 3. Et nytt vindu vises, finn Java/Java

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i de kommunale selskapene.

Detaljer

Administrasjon av kataloger - Oversikt over innstillinger på kataloger

Administrasjon av kataloger - Oversikt over innstillinger på kataloger Administrasjon av kataloger - Oversikt over innstillinger på kataloger COPYRIGHT Syzweb AS 2010 Alle Rettigheter Reservert Side 1 av 10 Innledning... 3 Hva er en katalog?... 4 Katalogtreet... 4 Opprette

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow

Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow. For å kunne gjennomføre en skriftlig skoleeksamen i WISEflow, må du ha installert en egen browser i forkant. Du logger deg på via https://uia.wiseflow.dk.

Detaljer

Velkommen. til. en læringsstøttesystem som vil bli brukt i undervisningen

Velkommen. til. en læringsstøttesystem som vil bli brukt i undervisningen Velkommen til en læringsstøttesystem som vil bli brukt i undervisningen En enkel veiledning for studenter slik at de kan starte opp med å bruke it's learning. Internettadressen til it's learning er: http://www.its-learning.com

Detaljer

Ny på nett Internett. Bruk av nettleser.

Ny på nett Internett. Bruk av nettleser. Ny på nett Internett. Bruk av nettleser. 180311 Litt film Hva er internett? Verdensomspennende nettverk av datamaskiner Mange forskjellige typer tjenester Informasjon Kommunikasjon Først: litt om sikkerhet

Detaljer

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning 1 Velkommen til KPMG Kundeportal 1 1.1 Logg inn i portalen 1 1.2 Glemt passord? 1 1.3 Tilgang til flere portaler 2 2 Navigering i mappestrukturen og opplasting av

Detaljer

Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen Brokjøring på web.

Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen Brokjøring på web. Brukerguide Brokjøring Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen Brokjøring på web. Innhold Spille simuleringen på web... 1 Før du starter... 1 Innlogging... 1 Installering

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 1.0 (gjelder versjon 7.45 av Visma Global) 17.12.2009 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette opp integrasjonen...

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

MinGat ny innloggingsmetode

MinGat ny innloggingsmetode MinGat ny innloggingsmetode Helse Vest IKT har vurdert at tidligere innloggingsmetode til MinGat hjemmefra ikke var sikker nok. De har derfor skjerpet sikkerheten. Dersom du ønsker å logge deg inn hjemmefra

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JANUAR 2013 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING

Detaljer

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON. Side 1

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON. Side 1 Brukerveiledning Kom i gang publiseringsverktøy versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON Side 1 Velkommen som bruker av Kameleon Introduksjon Kameleon er et publiseringsverktøy (Content Management system

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Brukerveiledning for hjemmesider

Brukerveiledning for hjemmesider Hegra Idrettslag Brukerveiledning for hjemmesider En kort innføring for bidragsytere på www.hegrail.no Ivar Friheim 2009-05-18 Innhold Innledning... 3 Nyheter... 3 Sider... 3 Kalenderinnslag... 3 Pålogging...

Detaljer

Komme i gang med WinMed

Komme i gang med WinMed WinMed Allmenn Komme i gang med WinMed Profdoc Norge AS Postboks 163 Lysaker Torg 15 1325 LYSAKER tlf 21 93 63 00 faks 21 93 63 01 This manual was produced using Doc-To-Help, by WexTech Systems, Inc. WexTech

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Innholdsfortegnelse Brukerveiledning eksterne sakkyndige, Norsk Pasientskadeerstatning

Innholdsfortegnelse Brukerveiledning eksterne sakkyndige, Norsk Pasientskadeerstatning Innholdsfortegnelse Brukerveiledning eksterne sakkyndige, Norsk Pasientskadeerstatning Brukerveiledning eksterne sakkyndige.... 2 Support... 2 Logge ut av Isak, sikker sone og ditt skrivebord.... 2 Brukerveiledning

Detaljer

Brukerveiledning gjovard.com

Brukerveiledning gjovard.com Gjø-Vard orienteringslag Brukerveiledning gjovard.com http://gjovard.com/kartarkiv/ Torbjørn Kravdal 31.05.2016 0 INNHOLD 0 Innhold... 1 1 Samtykke for bruk av bilder/film... 2 2 Brukerveiledning for gjovard.com

Detaljer

hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: Side 1

hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: Side 1 hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: 04.10.2012.2012 Side 1 Innhold hypernet Fravær... 3 Innlogging... 4 Ny bruker (søke om tilgang)... 4 Registrert bruker... 6 Registrert bruker (søke

Detaljer

Testlederveiledning for Båtførerprøven

Testlederveiledning for Båtførerprøven Testlederveiledning for Båtførerprøven Bruksanvisning for Testadmin Questionmark Perception Enterprise Manager Oppdatert bruksanvisning kan dere laste ned fra våre Testsentersider på www.norsktest.no/bfp/testleder

Detaljer

IST Skole Fravær - Foresatt

IST Skole Fravær - Foresatt IST Skole Fravær - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

BRUKSANVISNING. KSL-egenrevisjon på nett

BRUKSANVISNING. KSL-egenrevisjon på nett BRUKSANVISNING KSL-egenrevisjon på nett KSL-egenrevisjonen steg for steg 1. Gå inn på KSLs nettside - ksl.no 2. Skal du logge deg inn for å utføre KSL egenrevisjonen din eller endre informasjonen du har

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Brukerveiledning. for 3nets tjenester

Brukerveiledning. for 3nets tjenester Brukerveiledning for 3nets tjenester Tilkobling fibersentralen...side 2 Oppsett av Internett...side 4 Oppsett internett på ruter...side 4 Oppsett av epost- Outlook...side 7 Get TV App...side 8 Kanalvalg

Detaljer

Kom i gang med E-Site

Kom i gang med E-Site Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i adminsider...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt passord...3

Detaljer

Brukerveiledning for landsmøtesystemet Easymeet

Brukerveiledning for landsmøtesystemet Easymeet Brukerveiledning for landsmøtesystemet Easymeet NNN landsmøte 2013 7. - 11. april - Oslo kongressenter Det 24. ordinære landsmøte SYNLIG TRYGG STERK Brukerveiledning for Landsmøtesystemet Easymeet Innhold

Detaljer

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ]

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] 2012 Indre Østfold Data IKS Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] Har du tynnklient (NC; ikke PC)... får du opp følgende bilde når du slår på strømmen: Her velger du enten Kontor full skjerm

Detaljer

Eduroam. Hvordan koble seg til trådløst nettverk på UiS?

Eduroam. Hvordan koble seg til trådløst nettverk på UiS? Eduroam Hvordan koble seg til trådløst nettverk på UiS? 1 Innhold Microsoft Windows XP, Vista og 7 Apple Mac OsX iphone/ipad Android Mulige problemer 2 Windows Åpne en nettleser og skriv inn www3.uis.no/eduroam

Detaljer

Endringer etter omlegging til ny AD

Endringer etter omlegging til ny AD Endringer etter omlegging til ny AD Endringer etter omlegging til ny AD... 1 To nye hjemmeområder... 2 Steg 1: Flytte applikasjonsdatafiler...3 Steg 2: Flytte filene fra dokumentmappen på Z: til H:...

Detaljer

Brukerveiledning MLG-2007

Brukerveiledning MLG-2007 Grunnskolen i Drammen Brukerveiledning MLG-2007 Foresatte Foresatte registrerer seg som brukere av MLG via Drammen kommunes internettsider, eller ved å få nettadressen av skolen. www.drammen.kommune.no

Detaljer

Brukerveiledning for identifisering med BankID

Brukerveiledning for identifisering med BankID Brukerveiledning for identifisering med BankID Innledning Denne brukerveiledningen tar kun for seg identifisering med BankID med sikkerhetskort. Brukerveiledningen vi ikke inneholde beskrivelse av alle

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen T2 - Bli Kjent i nettleser.

Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen T2 - Bli Kjent i nettleser. Brukerguide T2 - Bli Kjent Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen T2 - Bli Kjent i nettleser. Innhold Spille simuleringen i nettleser (PC og MAC)...2 Spille simuleringen

Detaljer

Få maksimalt utbytte av WordFinder! Oppstartsguide med nyttige råd og tips.

Få maksimalt utbytte av WordFinder! Oppstartsguide med nyttige råd og tips. Få maksimalt utbytte av WordFinder! Oppstartsguide med nyttige råd og tips. Logg inn på WordFinder Brukere med WordFinder-konto: Logg inn på den personlige WordFinder-kontoen din Hvis du allerede ha en

Detaljer

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon Bruksanvisning for Roundcube webmail Utseende: Larry Versjon 05 11.09.2017 Start en nettleser 3 Pålogging til epost-systemet 3 Innstilling av utseende og norsk språk 3 Skifte av passord 4 Verktøy-linja

Detaljer

Hvordan gjøre fjernhjelp til noen som ønsker hjelp med Hageselskapets portal? Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 1.2-27.09.2012

Hvordan gjøre fjernhjelp til noen som ønsker hjelp med Hageselskapets portal? Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 1.2-27.09.2012 Hvordan gjøre fjernhjelp til noen som ønsker hjelp med Hageselskapets portal? Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 1.2-27.09.2012 Mange får spørsmål om å hjelpe noen med å bruke Hageselskapets portal. Enkle

Detaljer

Gespage Utskrift fra nettsiden

Gespage Utskrift fra nettsiden Gespage Utskrift fra nettsiden Gespage har en web løsning for utskrift av dokumenter. Denne web løsningen kan brukes av de fleste enheter nå i dag. For å bruke web løsningen så skriver du http://152.93.122.7:7180

Detaljer

Kom i gang med Stata for Windows på UiO - hurtigstart for begynnere

Kom i gang med Stata for Windows på UiO - hurtigstart for begynnere Kom i gang med Stata for Windows på UiO - hurtigstart for begynnere Hensikten med denne introduksjonen er å lære hvordan man kommer raskt i gang med grunnleggende funksjoner i Stata. Teksten er tilpasset

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

Installasjonsveiledning. Phonzoadapter

Installasjonsveiledning. Phonzoadapter Installasjonsveiledning Phonzoadapter Side 1av 8 Copyright Phonzo AS Installasjonsveiledning Phonzoadapter Dato: 08.02.2006 Versjon 2.0 Innhold 1 INTRODUKSJON... 2 2 DERSOM DU HAR LEDIG NETTVERKSKONTAKT...

Detaljer

Kart for regionalt miljøtilskudd. Brukerveiledning

Kart for regionalt miljøtilskudd. Brukerveiledning Kart for regionalt miljøtilskudd Brukerveiledning Når du søker regionalt miljøtilskudd elektronisk tegner du tiltakene dine i et elektronisk kart. Du slipper derfor papirvedlegg. Eiendommene du har registrert

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer