MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0172/04 04/00984 NORDKYN KRAFTLAG AL - FORSLAG PÅ REPRESENTANTER TIL STYRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0172/04 04/00984 NORDKYN KRAFTLAG AL - FORSLAG PÅ REPRESENTANTER TIL STYRET"

Transkript

1 Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0169/04 04/00985 GODKJENNING AV MØTEINNKALLINGEN - PROTOKOLLUNDERSKRIVERE 0170/04 04/00986 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER 0171/04 04/00987 REFERATSAKER 0172/04 04/00984 NORDKYN KRAFTLAG AL - FORSLAG PÅ REPRESENTANTER TIL STYRET 0173/04 04/00784 GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA LOKALE LØNNSFORHANDLINGER. 0174/04 04/00295 TANAFJORDPROSJEKTET - SØKNAD OM UTSETTELSE 0175/04 04/00566 PARTSREDERIET MIKKELSEN DA - SØKNAD OM OMDISPONERING/OVERFØRING AV INNVILGET TILSKUDD 0176/04 04/00983

2 LEASING AV BILER - HJEMMETJENESTEN, LEGETJENESTEN OG TEKNISK SEKTOR 0177/04 04/00961 VIDEREFØRING AV KASSAKREDITT TIL /04 04/00901 ÅRSBUDSJETT FOR /04 04/01015 KOLONNETIDER TIL SKJÅNES VINTEREN 2004/2005 SETT I SAMMENHENG MED FLYTIDENE 0180/04 04/01020 FRANK BROKS - MOTORFERDSEL I UTMARK, SØKNAD OM DISPENSASJON 0181/04 04/01019 JØRN A. OLSEN - MOTORFERDSEL I UTMARK, SØKNAD OM DISPENSASJON 0182/04 04/00904 STEIN-ARILD OLAUSSEN, MEHAMN. DELINGSSØKNAD HYTTETOMT LAGGO 0183/04 04/01027 MORTEN MYKLEBUST, MEHAMN. DELINGSSØKNAD HYTTETOMT ELVEVIKA Mehamn, Roger Hansen ordfører

3 Sak 0169/04 GODKJENNING AV MØTEINNKALLINGEN - PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Saksbehandler: Jan Arne Kristiansen Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/00985 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0169/04 Formannskapet Rådmannens innstilling : Møteinnkallingen godkjennes. Som protokollunderskrivere velges. Side 3 av 31

4 Sak 0170/04 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER Saksbehandler: Jan Arne Kristiansen Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/00986 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0170/04 Formannskapet Rådmannens innstilling : De oppførte saker tas til orientering.? Kunngjort for salg Mehamn Fellesfryselager v/bostyrer Vidar Zahl Arntzen. Salgsprospekt ligger på rådhuset.? Melding om planlegging Digermulen vindkraftverk i Gamvik kommune. Avholdt folkemøte og møte med Gamvik kommune.? Vedrørende søknad om godkjenning av Mehamn som transithavn. Jfr. brev fra fiskeri- og kystdepartamentet. Side 4 av 31

5 Sak 0171/04 REFERATSAKER Saksbehandler: Jan Arne Kristiansen Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/00987 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0171/04 Formannskapet Rådmannens innstilling : Saken tas til orientering. Følgende saker refereres: 04/ ADM/SEK/JAK /04 SUS Mehamn Kystfiske AS ANG. SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV BÅT 03/ TEK/SEK/GKH P /04 Kystverket Troms og Finnmark INFORMASJON OM BUNNKJETTINGSANLEGGENE I GAMVIK KOMMUNE Side 5 av 31

6 Sak 0172/04 NORDKYN KRAFTLAG AL - FORSLAG PÅ REPRESENTANTER TIL STYRET Saksbehandler: Jan Arne Kristiansen Arkiv: 01 Arkivsaksnr.: 04/00984 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0172/04 Formannskapet Rådmannens innstilling : Gamvik kommune foreslår følgende representanter til Nordkyn Kraftlags styre for perioden : XXXXX med vararepresentant XXXXX XXXXX med vararepresentant XXXXX Jfr. brev fra Nordkyn Kraftlag AL datert Norskyn Kraftlags representantskap skal velge nytt styre. Gamvik kommune har 2 representanter i styret. Disse velges for en periode på 3 år, fra Kraftlagets representantskapsmøte avholdes den Disse er på valg: Oddvar Jensenmed vara Per Carstens Bjarne Jensen med vara Marius Nilsen Side 6 av 31

7 Sak 0173/04 GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA LOKALE LØNNSFORHANDLINGER. Saksbehandler: Merethe Andersen Arkiv: 515 Arkivsaksnr.: 04/00784 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0173/04 Formannskapet Rådmannens innstilling : Formannskapet godkjenner følgende protokoller fra lokale lønnsforhandlinger i år: - Protokoller fra forhandlinger i h.h.t. H.T.A. kap. 4.A.1. - Protokoller fra forhandlinger i h.h.t. H.T.A. kap Protokoll fra forhandlinger i h.h.t. H.T.A. kap Protokoller fra lederlønnsforhandlinger i h.h.t. H.T.A. kap Som en del av det sentrale tariffoppgjør pr var det satt av 0,9 % av lønnsmassen til lokale forhandlinger for stillinger i kap. 4. For Gamvik kommune utgjorde dette en pott på til sammen kr ,- Forhandlingene i kap. 4 og 5 ble gjennomført den 25. oktober mellom det administrative forhandlingsutvalg og de respektive fagforeningene. Resultatet ble at det ble oppnådd enighet mellom samtlige fagforeninger med unntak av Bibliotekarforbundet, jfr. vedlagte protokoller. I forhandlingene for stillingene i kap. 4 holdt en seg innenfor den pott som var fastsatt (når en tar høyde for permisjoner som gjør at lønnstillegget ikke blir utbetalt for til neste år). Forhandling i h.h.t. Hovedtariffavtalens kap. 5.3 (særskilte forhandlinger) ble gjennomført den 19. november mellom det administrative forhandlingsutvalg og Kommunalansattes Fellesorganisasjon, jfr. vedlagte protokoll. Lederlønnsforhandlingene ble gjennomført den 22. november mellom det politiske forhandlingsutvalget og de respektive fagforeningene. Protokollene fra disse forhandlingene vil bli ettersendt. M.h.t. økonomisk konsekvens av de lokale forhandlingene er tatt høyde for i budsjettet, jfr. posten reservert lønnsøkning. Det bes om at formannskapet godkjenner ovennevnte protokoller m.h.t. økonomisk konsekvens. Det vises for øvrig til innstillingen. Side 7 av 31

8 Sak 0174/04 TANAFJORDPROSJEKTET - SØKNAD OM UTSETTELSE Saksbehandler: Jan Arne Kristiansen Arkiv: 243 Arkivsaksnr.: 04/00295 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0022/04 Nærings- og utviklingsutvalget /04 Formannskapet /04 Formannskapet Rådmannens innstilling : Tanafjordprosjektet Utvikling av næring og kultur i Tanafjorden gis utsettelse til med å ferdigstille prosjektet og få utbetalt innvilget tilskudd kr ,-. Innvilget tilskudd overføres til neste år. Behandling/vedtak i Nærings- og utviklingsutvalget den sak 0022/04 Behandling: Fellesforslag fra AP og AV: Det bevilges et tilskudd pålydende kr ,-. Vedtak: Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0068/04 Behandling: Ingen bemerkninger. Vedtak: Det bevilges et tilskudd pålydende kr ,-. Tilskuddet utbetales etter gjeldende standardvilkår. Enstemmig vedtak. Viser til brev av Innvilget tilskudd kr ,-. Tanafjordprosjektet Utvikling av næring og kultur i Tanafjorden opplyser i brevet at de ikke vil være i stand til å gjennomføre prosjektet i år. De søker derfor om forlengelse i minst ett fra tilsagndato med å fullføre prosjektet og få tilskuddet utbetalt. Rådmannen vil anbefale søknaden. Innvilget tilskudd overføres til år Side 8 av 31

9 Side 9 av 31 Sak 0174/04

10 Sak 0175/04 PARTSREDERIET MIKKELSEN DA - SØKNAD OM OMDISPONERING/OVERFØRING AV INNVILGET TILSKUDD Saksbehandler: Jan Arne Kristiansen Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/00566 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0026/04 Nærings- og utviklingsutvalget /04 Formannskapet /04 Formannskapet Rådmannens innstilling : Formannskapet godkjenner at det tildelte tilskudd kr ,- overføres til Nobø AS for kjøp av båt på 15 kvotemeter. Før tilskuddet utbetales må kjøpekontrakt og tilsagnsbrev fra bank foreligge som viser fullfinansiering. Videre må skatteattest for firma Nobø AS foreligge. Behandling/vedtak i Nærings- og utviklingsutvalget den sak 0026/04 Behandling: Partsrederiet Mikkelsen gis et tilskudd på kr ,-. Næringsutvalget ber formannskapet vurdere ei forskottering fra neste års fondsmidler for å fullfinansiere prosjektet. Vedtatt enstemmig. Vedtak: Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0134/04 Behandling: Ingen bemerkninger. Vedtak: Partsrederiet Mikkelsen gis et tilskudd på kr ,-. Enstemmig vedtak.partsrederiet Mikkelsen gis et tilskudd på kr ,-. Næringsutvalget ber formannskapet vurdere ei forskottering fra neste års fondsmidler for å fullfinansiere prosjektet. I formannskapets møte den ble partsrederiet Mikkelsen DA innvilget et tilskudd på kr ,- til kjøp av fiskebåt (kvotebåt). I brev av søkes det om omdisponering av tilskuddet til annen bår (kvotebåt). Side 10 av 31

11 Sak 0175/04 Odd-Arne Mikkelsen m/fl. eier i dag mk Charmi og mk Odd-Tore gjennom selskapene Nobø AS og Peod AS. Det er for tiden planer om å fusjonere disse selskapene. MK Odd-Tore er et gammelt fartøy, som de ikke kan drifte ordinært med. For å få en tilfredsstillende kvote til Charmi (18 kvotemeter) slik at de kan opprettholde økonomien i selskapet og sikre arbeidsplassene (4 mann), skal de selge mk Odd-Tore på 14 kvotemeter og kjøpe tilbake en båt på 15 kvotemeter. Det søkes om å få overført det innvilgede tilskuddet fra Partsrederiet Mikkelsen DA til Nobø AS for kjøp av en båt (fiskerettigheter) på 15 kvotemeter. Rådmannens merknader: Siden tilskuddet fortsatt skal brukes til kjøp av båt (en større båt) og det nye selskapet har samme eierinteresser anbefales søknaden. Side 11 av 31

12 Sak 0176/04 LEASING AV BILER - HJEMMETJENESTEN, LEGETJENESTEN OG TEKNISK SEKTOR Saksbehandler: Jan Arne Kristiansen Arkiv: 25 &52 Arkivsaksnr.: 04/00983 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0176/04 Formannskapet / Kommunestyret Rådmannens innstilling : 1. Gamvik kommune inngår avtale om leasing av en bil til hjemmetjenesten. Leasingkostnad inntil kr ,- pr år Leasingtid: 5 år 2. Gamvik kommune inngår avtale om leasing av en bil til legetjenesten. Leasingkostnad inntil kr ,- pr år Leasingtid: 5 år 3. Gamvik kommune inngår avtale om leasing av en varebil til feier, teknisk sektor Leasingkostnad inntil kr ,- pr år Leasingtid: 5 år 4. Gamvik kommune inngår avtale om leasing av en bil til vaktmester for eldre/vaktbil, teknisk sektor. Leasingkostnad inntil kr ,- pr år Leasingtid: 5 år 5. Rådmannen får fullmakt til å inngå leasingavtale. Transportbehovet for hjemmetjenesten og legetjenesten er noe forskjellig. Legetjenesten: I dag utføres legetjenesten sin transport mest med drosje og litt kjøring med egen bil, anslag ca kr ,- pr år. Det er transport rundt i hele kommunen og i Lebesby kommune når legen her har vakt der. Kostnader ved legevaktkjøring til pasienter i Lebesby kommune, dekkes av Lebesby kommune. Begrunnelse for egen bil er at det er lettvint og praktisk og den er tilgjengelig når legen trenger den. Kommunelege 1 har ikke egen bil. Det kan være problematisk å komme seg ut til pasientene hvis drosjer ikke er tilgjengelig. Side 12 av 31

13 Sak 0176/04 Transportkostnader for legetjenesten Kjøre/reiesutg.legetjenesten Leasingtilbud Egen Drosje Totalt Suzuki XL- Honda Outlander bil 7 HRV Pr. måned Pr år Kr. 2000,- genandel lege Leietilbudet er inkl.: Forsikring x x x service x x x dekkforbruk x årsavgift x x 5 års leasing x x x Antall km Egenandel selvforskylt , , ,- skade Erstatningsbil ved service x x Kommunelege 1 ønsker eventuelt også å kunne bruke bilen privat mot ei månedlig leie. Dette vil i tilfelle utløse fordelsbeskatning på vedkommende person. Lege nr 2 må i tilfelle bruke drosje når denne har vakt. Hjemmetjensten: I dag utføres transporten delvis med drosje, anslag kr ,- pr år og egen bil ca kr ,- pr år, til sammen kr ,-. Det er transport rundt i Mehamn og til Gamvik en dag pr. uke. I dag går de ansatte ofte rundt i Mehamn og bruker delvis spark og sykkel. Dette er svært upraktisk og tar mye tid. Hensikten med bruk av bil i hjemmetjenesten vil være foruten å gjøre det lettere for personalet å ta seg fram, også tidsbesparelse. For å kunne spare tid er det nødvendig at bilen som er i bruk hele tiden er til disposisjon for hjemmetjenesten. Dersom drosjen skal brukes må den være tilgjengelig mellom kl og kl og kl og Presset på hjemmetjenesten har økt på grunn av omorganiseringen og nedbemanningen i Ved å få tilgang til bil i tjenesten vil man kunne få en bedre utnyttelse av de ansatte og en mer effektiv tjeneste. De fleste hjemmetjenestene i Finnmark har allerede leasingbil til bruk i tjenesten. Side 13 av 31

14 Sak 0176/04 Transportkostnader for hjemmetjenesten Kjøre/reiesutg.hjemmetjenesten Leasingtilbud Egen bil Drosje Totalt Suzuki Honda Colt 1,1 Ignis HRV Pr. måned Pr år Leietilbudet er inkl.: Forsikring x x x service x x x dekkforbruk x årsavgift x x 5 års leasing x x x Antall km Egenandel selvforskylt , , ,- skade Erstatningsbil ved service x x Teknisk sektor: Leasingbehov: 2 biler Bil til feier Feieren har som kjent fått utvidet sitt arbeidsområde til å gjelde både Lebesby og Gamvik kommune. Han er helt avhengig av å benytte bil til denne tjenesten til enhver tid. Feierbilen kan ikke påregnes brukt i annen drift. Det er kjøpt inn en eldre bruktbil til tjenesten. Denne står nå med defekt girkasse, og det må vurderes hvorvidt reparasjon eller utskifting vil være det riktige valget. Leasingkostnad bil til feier Bilmerke Leasingkostnad pr år Suzuki XL 7 vare Kr ,- Bil til vaktmester for eldre/vaktbil Vaktmester for eldre har en utstrakt besøksfunksjon i sitt arbeid; det være seg bringing av mat og diverse teknisk utstyr samt snemåking. Han er helt avhengig av å benytte bil til denne tjenesten. Det er kjøpt inn en eldre bruktbil til tjenesten. Denne står nå med defekt girkasse, og det må vurderes hvorvidt reparasjon eller utskifting vil være det riktige valget. Denne vaktmesterbilen er i tillegg påtenkt brukt som vaktbil på kvelds-/nattestid og i helgene. Grunnen til dette er følgende: Brannvakta benytter i dag den lille lastebilen. Ved utrykning Side 14 av 31

15 Sak 0176/04 skaper dette praktiske problemer: Brannvakta kjører til flyplassen og henter brannbilen. Lastebilen blir stående igjen på flyplassen slik at den må hentes der av mannskaper som møter ved brannstasjonen; dette for at vi skal kunne rykke ut med redningshengeren. Verdifull tid går dermed til spille ved at lastebilen ikke står ved brannstasjonen slik den burde. Leasingkostnad for bil til eldre/vaktbil Bilmerke Leasingkostnad pr år Suzuki XL 7 vare Kr ,- Konklusjon: Ut ifra det som er omtalt foran vil en anbefale leasing av en bil til hjemmetjenesten. Driften i dag er svært urasjonell. Videre vil en anbefale leasing av to varebiler til teknisk sektor. Rådmannen er noe usikker når det gjelder legetjenesten. Det kan være grunner som taler for den ordningen vi har i dag med bruk av drosje. Det kan imidlertid være praktisk at legetjenesten også har en bil til disposisjon for sine oppdrag. Side 15 av 31

16 Sak 0177/04 VIDEREFØRING AV KASSAKREDITT TIL Saksbehandler: Herdis H. Karlstad Arkiv: 2 Arkivsaksnr.: 04/00961 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0177/04 Formannskapet Rådmannens innstilling : Kassakreditten på 9 millioner hos Nordea Bank ASA videreføres til Kassakreditten har i 2004 ikke vært brukt opp til limit. Det er budsjettert med store investeringer i Vanligvis vil investeringen påføre kommunen utbetalinger før nye lån er tatt opp, slik at det kan være fornuftig å ha god limit på kassakreditten. Videreføring av kassakreditten skal godkjennes av formannskapet. Side 16 av 31

17 Sak 0178/04 ÅRSBUDSJETT FOR 2005 Saksbehandler: Svein Tønnessen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 04/00901 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0178/04 Formannskapet Rådmannens innstilling : 1. Kommunestyret vedtar vedlagte driftsbudsjett fordelt på ansvarsområder for Kommunestyret vedtar vedlagte investeringsbudsjett for 2005 med tilhørende investeringsplan. 3. Skatteinntektene for 2005 settes til kr ,- 4. Skattøret og formueskatten for 2005 settes til høyeste sats etter Stortingets skattevedtak. 5. Betalingssatser for kommunale tjenester vedtas slik: 1. UNDERVISNING/BARNEHAGE Barnehagesatsene pr. mnd: Inntekt: Under 4 G 1.885,- Mellom 4-6 G 2.295,- Over 6 G 2.500,-,- Satsene er ekskl. kostpenger. Satsene er uendret fra Kostpenger settes til 140,- pr. mnd. for melk og frukt. For barnehagesatsene gjelder søskenmoderasjon som utgjør halv sats for alle søsken. Dette gjelder ikke kostpengene. Skolefritidsordningen pr. mnd: Halv plass: 1185,-(ingen økning) ¾ plass: 1452,-,-(ingen økning) Kulturskolen: Satsene fra 2004 beholdes. Dette gir følgende egenbetaling for aktiviteter pr. halvår: BARN: 1. aktivitet: 464,- 2. aktivitet: 237,- 3. aktivitet: søsken: 237,- 2. søsken: 124,- Side 17 av 31

18 Sak 0178/04 VOKSNE: 1. aktivitet: 827,- 2. aktivitet: 402,- 3. aktivitet: 288,- Timesatsen for kjøp av tjenester settes til 232,- pr. time for lag og foreninger. 2. AVGIFTER TEKNISK SEKTOR : 2004: 2005 Økning i %: Tilknytningsavgift vann/avløp: 60,- pr m2 60,- pr m2 0 Årsavgift vann målt/stipulert fiskeindustri: 5,85 6,00 2,5 Årsavgift vann målt/stipulert boliger/andre bygg: 5,85 6,00 2,5 Årsavgift avløp målt/stipulert fiskeindustri: 6, ,3 Årsavgift avløp målt/stipulert boliger/andre bygg: 6,50 6,65 2,3 Minste årsavgift vann boliger/andre bygg: ,5 Minste årsavgift avløp boliger/andre bygg: ,3 Renovasjonsavgift pr enhet for husholdninger: ,3 Feiing pr røkløp: Tilsyn med fyringsanlegg (minst hvert 4. år) Leie av vannmåler: 210, LEIEPRISER UTEETATEN : Lastebil Traktorgraver Lastebilen utleies kun med sjåfør. Leies kun ut med sjåfør ,- pr. time Timepris ,- pr. time og i helger 575,- pr. time Timepris og i helger 575,- pr. time Hjullaster Leies kun ut med sjåfør. Timepris ,- pr. time 1500 Timepris og i helger 710,- pr. time Lagsbil Leies kun ut med sjåfør Timepris ,- pr. time 1500 Timepris og i helger 470,- pr. time Spylevogn Leies kun ut inkl. mannskaper. Minste leiepris kr. 600,- Timepris , Timepris og i helger 650,- Side 18 av 31

19 Sak 0178/04 Asfaltsag Vals Timepris 130,- Timepris 130,- Døgnpris 590,- Døgnpris 590,- Ukepris 2300,- Ukepris 2300,- Hoppetusse Pumpe Tilhengere Timepris 65,- Timepris 130,- Timepris 65,- Døgnpris 360,- Døgnpris 590,- Døgnpris 360,- Ukepris 1150,- Ukepris 2300,- Ukepris 1200,- Steamkjele Leies kun ut med mannskaper. Timepris , Timepris og i helger 650,- Vanntining med tineaggregat Fastpris 700,- Sementblander, stor : Sementblander, liten Timepris 250,- Timepris 65,- Døgnpris 820,- Døgnpris 360,- Ukepris 3000,- Ukepris 1300,- Unntaksvis kan maskiner og utstyr leies ut til næringsdrivende uten at det kreves at Kommunens mannskaper betjener utstyret/maskinen. Leiesatsen fastsettes da i hvert enkelt tilfelle. Alle priser er oppgitt ekskl. mva. Leie av lagerplass i kommunale bygg: Plass til bil: 1000,- pr år. Plass til båt: 650,- pr år Plass til scooter: 500,- pr år Sluffe/slede: 200,- pr år Annen lagring: Etter avtale De som ønsker å leie plass kontakter kommunens uteseksjon v/formann. Leiekontrakt underskrives før lagringen finner sted og leien betales forskuddsvis. Side 19 av 31

20 Sak 0178/04 3. KULTURSEKTOR Det er ikke lagt inn noen endringer for Det gir følgende betalingssatser: Torgavgift : Pr. dag 250,- Pr. uke 1.236,- Pr. sesong 5.223,- Leie idrettshallen: 1 hall-del pr. time 35,- 2 hall-deler pr. time 55,- Hele hallen pr. time 93,- Treningsrom pr. time 35,- Leie av idrettshallen med kjøkken og garderobe til stevner kr. 577,- pr. dag. Leie av kjøkken og møterom kr. 124,- pr. dag. Ved store arrangementer(messer o.l.) avtales leiesatsen med rådmannen (eller den han bemyndiger) i hvert enkelt tilfelle. Basseng pr. time Basseng pr. time 175,- private leiere 88,- idrettslag aktiv trening. Privat leie av ungdomsklubben kr pr. time. Leie av samfunnshusene: Mehamn: Storsal m/restaurant og kjøkken(til fest) 1215,- Storsal m/restaurant og kjøkken (til stevner m/fest) 1494,- Storsal til konserter, utstillinger etc 546,- Storsal til trening og kulturaktiviteter pr time 36,- Restaurant og kjøkken til møter 134,- Restaurant og kjøkken til inntektsgivende arrangement 639,- Restaurant og kjøkken til festarrangement 1 dag 494,- Salgsmesser - utenbygds leietakere 1617,- Gamvik Storsal m/restaurant og kjøkken(til fest) 433,- Storsal m/restaurant og kjøkken (til stevner m/fest) 865,- Storsal til konserter, utstillinger etc 371,- Storsal til trening og kulturaktiviteter pr time 36,- Salgsmesser - utenbygds leietakere 1617,- Gamvik herredshus: Inntektsbringende arrangementer 319,- Møter 129,- Festarrangementer 1 dag 371,- Side 20 av 31

21 Sak 0178/04 Skjånes skole/gymnastikksal Gymsal med kjøkken(til heldags stevner/møter med fest på kvelden) 762,- Gymsal med kjøkken(til fest) 330,- Gymsal til konserter, utstillinger etc 268,- Gymsal til trening og kulturaktiviteter pr time 36,- Gymsal til inntektsbringende arrangement(bingo etc) 216, Møter 129,- Salgsmesser - utenbygds leietakere 1514,- Leietakere av Skjånes skole/gymnastikksal besørger selv vasking etter arrangementer. Derav lavere priser enn for leie av Gamvik samfunnshus. Nervei flerbrukshus Inntektsbringende arrangementer 258,- Møter 103,- Festarrangementer 1 dag 258,- Overnatting 103,- Leietakere av Nervei flerbrukshus besørger selv vasking etter arrangementer. Felles for all utleie av kultur- og idrettsbygg er at det ikke skal kreves leie av når aktiviteten er direkte relatert til barn og unge under 18 år. 4. HELSE- OG SOSIAL Ingen økning av gjeldende satser. Dette gir følgende betalingssatser: Kost på institusjoner: MIDDAG FROKOST/KVELDS Ansatte 82,- 41,- Hjemmesykepleiens pasienter 52,- 23,- Andre 103,- 52,- Korttidsopphold på institusjoner: 61,- pr. dag eller pr. natt. 122,- pr. døgn Betalingssatser hjemmehjelp: Netto inntekt under 2G: kr ,- kr. 15,00 pr time/52,- mnd Netto inntekt mellom 2-3G: kr , ,- kr. 21,00 pr time Netto inntekt mellom 3-4G: kr , ,- kr. 42,00 pr time Netto inntekt over 4G: kr ,- kr. 56,00 pr time Inntektsbegrepet er som tidligere alminnelig inntekt til beskatning (stat - før særfradrag), slik det fremgår av skattelisten. Årsavgift trygghetsalarmer pr. bruker: 515,- Side 21 av 31

22 Sak 0178/04 Brukere av vaktmester for eldre betaler samme timepris som for hjemmehjelp. Side 22 av 31

23 Sak 0178/04 5. ANDRE AVGIFTER/SEKTORER Skjenke/salgsavgift alkohol: Avgiften beregnes etter bestemmelser gitt i den nye alkoholloven. Dette innebærer følgende: * Salg av øl - kr. 0,16 pr. vareliter. Minstesats, salg: 1000,-/år. * Skjenking av øl: 0,31 kr pr vareliter Skjenking av vin 0,73 kr pr vareliter Skjenking av brennevin 2,71 kr pr vareliter Minstesats, skjenking: 3000,-/år Bevillingsinnehaver må innen utgangen av mai hvert år sende inn oppgave til kommunen over forventet omsetning av alkoholholdig drikk, hvorpå kommunen sender faktura i henhold til dette. Ved årets utløp skal bevillingsinnehaver sende inn oppgave over faktisk mengde omsatt alkoholholdig drikk. Dersom det foreligger et avvik mellom tidligere oppgitt forventet omsatt mengde og den faktiske omsetningen, kan kommunen som bevillingsmyndighet foreta en etterberegning og et etteroppgjør. Husleie i kommunale boliger: Økes i tråd med SSB s prisindeks og i henhold til Husleielovens bestemmelser. 6. GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE OMBUD 1. Ordførerens godtgjørelse settes til det samme som rådmannens årslønn + 1 krone. Rådmannens regulativlønn er p.t. en årslønn på ,- 2. Varaordførerens godtgjørelse settes til 15% av ordførerens godtgjørelse. 3. Øvrige ledere, medlemmer og møtende varamedlemmer i kommunale råd, nemnder og utvalg gis følgende møtegodtgjørelse pr. møte de deltar i: Medlemmer av kommunestyret: 430,- (1% av ordførers årsgodtgjørelse pr. møte) Medlemmer av formannskapet: 860,- (2% av ordførers årsgodtgjørelse pr. møte) Medlemmer av hovedutvalgene teknisk og miljø, næring og utvikling, oppvekst og omsorg og administrasjonsutvalget: 300,- Leder av de samme hovedutvalgene: pr. år + 150,- pr. møte Leder og medlemmer av Arbeidsmiljøutvalget: kr 300,- pr. møte. Leder av ad hoc utvalg (utvalg med begrenset funksjonstid nedsatt for en enkelt Side 23 av 31

24 Sak 0178/04 sak/saksområde: 300, pr. møte Medlemmer av ad hoc utvalg: 150,- pr. møte Medlemmer av kontrollutvalget: 860,- Leder av kontrollutvalget: 5.000,- pr år + 430,- pr møte 4. Reise- og diettutgifter utbetales etter Statens regulativ. Legitimert tapt arbeidsfortjeneste dekkes med inntil kr 1.000,- pr møte. Selvstendig næringsdrivende/fiskere får dekt ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste med kr 500,-. Medlemmer som deltar på flere møter på samme dag, gis bare dekning for tapt arbeidsfortjeneste en gang pr døgn. 7. Følgende stillinger opprettes/endres:? Engasjementsstillingen som prosjektmedarbeider på kultursektoren i 60% utvides fra til 100%. Tilsettingen gjøres tidsbegrenset ut 2005.? Det opprettes en 100% fast stilling som barnevernskonsulent/sosialkurator med virkning fra ? Vaktmestertilling i 50% med oppmøtested Skjånes utvides til 100% fra Stillingen tillegges oppgaver med vedlikeholdsplanlegging, ENØK tiltak og generell byggforvaltning.? Det opprettes en 50% fast stilling som miljøarbeider innen psykiatrien fra ? Det opprettes en 4% stillingsressurs som bibliotekassistent på Skjånes fra ? Det opprettes en 3% stillingsressurs som biblioteksassistent i Gamvik fra Vedlagt ligger følgende dokumenter som rådmannens forslag til årsbudsjett for 2005:? Hovedoversikter samt talldel over fordeling av utgifter og inntekter på kontonivå.? Tekstdel med forklaring til hvert ansvarsområde på drifts- og investeringsbudsjettet. Når det gjelder økonomiplan for kommende 4 års periode vil denne bli rullert våren 2005 i tråd med nylig utarbeidede retningslinjer for behandling av årsbudsjett og økonomiplan i Gamvik kommune. Kommunestyrets endelige vedtak av årsbudsjett for 2005 vil være bindende for økonomiplanens første år. Side 24 av 31

25 Sak 0179/04 KOLONNETIDER TIL SKJÅNES VINTEREN 2004/2005 SETT I SAMMENHENG MED FLYTIDENE Saksbehandler: Jan Arne Kristiansen Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/01015 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0179/04 Formannskapet Rådmannens innstilling : Nærmere saksorientering legges fram på møte. Side 25 av 31

26 Sak 0180/04 FRANK BROKS - MOTORFERDSEL I UTMARK, SØKNAD OM DISPENSASJON Saksbehandler: Geir K. Hansen Arkiv: K01 Arkivsaksnr.: 04/01020 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0180/04 Formannskapet Rådmannens innstilling : Gamvik kommune gir søkeren Frank Broks tillatelse til å kjøre med snøscooter fra Varnessletta frem til egen hytte i Steinvågen, samt tillatelse til å hente rekved på Varnesodden. Veden skal på forhånd være samlet opp og klargjort for transport. Søknad om tillatelse til å kjøre fra egen bolig i Gamvik etter omsøkt trasè frem til hytta avslås. Begrunnelse: Gamvik kommune, (formannskapet), har i sak 09/04 vedtatt at scootertrafikk i omsøkt område skal kanaliseres ut fra Varnessletta. Sakens bakgrunn: Frank Broks søker om tillatelse til å kjøre med snøscooter fra bopel i Gamvik via Lille Holmevannet og Veslevikvannet, frem til egen hytte i Steinvågen. Subsidiært søker han om tillatelse til å kjøre fra Varnessletta. Det søkes også om tillatelse til å hente rekved ved Varnesodden. Dispensasjon for å kjøre frem til egen hytte er i utgangspunktet en kurant sak. I omsøkt tilfelle vil store deler av kjøretraseèn ligge innenfor Naturvernreservatet. I vedtak fra formannskapet i sak 0009/04 er det bestemt at trafikken i området skal begrenses slik at utgangspunktet for all kjøring skal foregå fra Varnessletta. Utskrift av møtebok sendes: Frank Broks, 9775 GAMVIK Landbrukskontoret, 9740 LEBESBY Side 26 av 31

27 Sak 0181/04 JØRN A. OLSEN - MOTORFERDSEL I UTMARK, SØKNAD OM DISPENSASJON Saksbehandler: Geir K. Hansen Arkiv: K01 Arkivsaksnr.: 04/01019 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0181/04 Formannskapet Rådmannens innstilling : Søknaden innvilges. Gamvik kommune gir søkeren Jørn Are Olsen dispensasjon for å kjøre med snøscooter fra løype 3 frem til familiens hytte i Steinfjorden. Formål: Transport av utstyr og bagasje. Tidsrom: d.d Sakens bakgrunn: Det søkes om tillatelse til å kjøre frem til familiens hytte i Steinfjorden. Det søkes om at dispensasjonen innvilges for maks antall år. Hytteeier og hans barn kan innvilges dispensasjon etter 5c. Alle andre søkere skal behandles etter 6, (Politisk behandling). Søkeren har lagt ved en skriftlig bruksrett for hytta fra eieren Yngvar Larsen. Da en tilsvarende søknad ble behandlet i fjor ble det bestemt at man bare gir dispensasjon for en sesong av gangen for å kjøre frem til leid hytte, samt at denne typen dispensasjon bare gis for ett leieforhold pr hytte. Utskrift av møtebok sendes: Jørn Are Olsen, 9770 MEHAMN Landbrukskontoret, 9740 LEBESBY Side 27 av 31

28 Sak 0182/04 STEIN-ARILD OLAUSSEN, MEHAMN. DELINGSSØKNAD HYTTETOMT LAGGO Saksbehandler: Geir K. Hansen Arkiv: 611 L33 Arkivsaksnr.: 04/00904 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0182/04 Formannskapet Rådmannens innstilling : Innstilling, alternativ 1: Gamvik kommune har vurdert den foreliggende søknad. Kommunen viser til tre lignende søknader om hyttetomt på statsgrunn som er blitt avslått tidligere i år som følge av at offentlige høringsinstanser har avgitt begrunnet negativ uttalelse til søknadene. Kommunen finner ikke at det i denne saken foreligger særlige grunner som skulle tilsi en dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. En fradeling som omsøkt vil således være i strid med gjeldende planbestemmelser og dermed i strid med plan- og bygningsloven 63. Med henvisning til bestemmelsene til kommuneplanens arealdel samt plan-og bygningsloven ledd bokstav c og Miljøverndepartementets fortolkning av denne, avslås søknaden. Innstilling, alternativ 2: Søknaden sendes på offentlig høringsrunde og tas deretter opp til realitetsbehandling. Fra Erling Jægervand foreligger søknad om tillatelse til deling av eiendom i forbindelse med at Stein-Arild Olaussen, Mehamn, søker om hyttetomt i Laggo. Søknadsdato: Omsøkt område ligger i landbruks-, natur- og friområde (LNF) sone B i kommuneplanens arealdel. Planens bestemmelser gir i utgangspunktet anledning til å fradele enkelttomter som omsøkt dersom berørte offentlige høringsinstanser ikke har vesentlige innvendinger. Søknaden skal behandles av kommunen som søknad om delingstillatelse etter plan- og bygningslovens 93h. Miljøverndepartementets fortolkning av bestemmelsene knyttet til planog bygningslovens 20-4 om landbruks-, natur- og friområder medfører at søknaden også må behandles som en søknad om dispensasjon. Gamvik kommune har behandlet tre lignende søknader om hyttetomt i Laggo inneværende år. I alle tilfellene har berørte offentlige høringsinstanser hatt sterke innvendinger mot søknadene. Hovedbegrunnelsen er at det ikke har foreligget særlige grunner for å gi dispensasjon fra kravet om planmessig utbygging i LNF-områdene. Av fylkesmannens vurderinger i forbindelse med avgjørelsen av en annen klagesak av tilsvarende karakter framgår blant annet følgende (sitat fra brev av ): Kravet til særlige grunner er ikke utdypet i loven, men begrepet er nærmere definert i rettspraksis og juridisk teori. For at særlige grunner skal kunne sies å foreligge, må det foreligge spesielle forhold som etter en konkret vurdering kan sies å være av en slik karakter og ha en slik tyngde at de kan slå igjennom overfor de arealdisponeringshensyn som planen er ment å ivareta i det aktuelle Side 28 av 31

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: OBS! Mehamn Arctic Hotell Møtedato: 27.06.2007 Tid: Kl 09:00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: OBS! Mehamn Arctic Hotell Møtedato: 27.06.2007 Tid: Kl 09:00 Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: OBS! Mehamn Arctic Hotell Møtedato: 27.06.2007 Tid: Kl 09:00 0010/07 GAMVIK KOMMUNES BUDSJETT FOR 2007 Innstilling: 1. Kommunestyret vedtar vedlagte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Etter møte går vi til hotellet og avslutter året med en juletallerken (ca kl. 14.00) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Etter møte går vi til hotellet og avslutter året med en juletallerken (ca kl. 14.00) SAKSLISTE Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 16.12.04 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 01.12.05 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling: 24. november

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 06.12.2007 Tid: Kl 09:00 13:20 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Marius

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0012/07 07/00396 GAMVIK KOMMUNES REGNSKAP FOR 2006 - GODKJENNING 0014/07 07/00397 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0012/07 07/00396 GAMVIK KOMMUNES REGNSKAP FOR 2006 - GODKJENNING 0014/07 07/00397 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2006 Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: OBS! Mehamn Arctic Hotell Møtedato: 27.06.2007 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune Møtested: Mehamn samfunnshus Møtedato: 08.12.2008 Tid: 14.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Marius Nilsen, varaordf. Siv A. Steel, Kai Brox, Inger Roren

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 18.06.2007 Tid: Kl 09:00 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0017/07 07/00434 GODKJENNING AV INNKALLINGEN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0051/08 08/00976 GODKJENNING AV MØTEINNKALLINGEN - VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0051/08 08/00976 GODKJENNING AV MØTEINNKALLINGEN - VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Mehamn samfunnshus Møtedato: 08.12.2008 Tid: 14.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING med tilleggssaker Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 18.06.2007 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn Arctic Hotel Møtedato: 22.12.2010 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Marius Nilsen, Kai Brox og Inger Roren. Frank Broks og Siv-Anita Steel

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Marius Nilsen, Kai Brox og Inger Roren. Frank Broks og Siv-Anita Steel Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 09.12.2010 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ordfører Marius Nilsen, Kai Brox og Inger Roren. Frank Broks og

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus. Møtedato: 06.12.2011 Tid: 08:30-00:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten Møtedato: 09.12.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Elna Nilsen og Camilla Nilsen.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Elna Nilsen og Camilla Nilsen. Sak 59/10 Møtested: Mehamn Arctic Hotel Møtedato: 22.12.2010 Tid: 13:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv Anita Steel, Kai Brox,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 14.12.2009 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Marius Nilsen, Siv Anita Steel, Inger Roren, Kai Brox, Morten Karlsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Inga Manndal, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Inga Manndal, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen: Gamvik kommune Møtested: rådmannskontoret Møtedato: 27.11.2013 Tid: kl. 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Inga Manndal, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen: Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.12.05 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Roger Hansen, Per

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Hotellet Møtedato: 20.12.2007 Tid: Kl 16:00 21:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): AP: Marius Nilsen, Siv

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådmannskontoret. Møtedato: 27.11.2013 Tid: kl. 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Mehamn Samfunnshus Møtedato: 02.10.2008 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Kai Brox, Siv Anita Steel, Frank Brox Forfall: Inger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Oddbjørg Vatndal Arnulf Olaf Pettersen. Nina Marie Eilertsen Vidar Olav Hansen. Elna Helen Nilsen Siv Anita Steel

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Oddbjørg Vatndal Arnulf Olaf Pettersen. Nina Marie Eilertsen Vidar Olav Hansen. Elna Helen Nilsen Siv Anita Steel Gamvik kommune Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus Møtedato: 20.12.2011 Tid: 12:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Inga Manndal Varaordfører Torfinn Vassvik Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus Møtedato: 27.09.2010 Tid: 10:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Geir Karlstad og Anniken Mikalsen (ikke meldt)

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Geir Karlstad og Anniken Mikalsen (ikke meldt) Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 22.06.2009 Tid: 1000 MØTEPROTOKOLL Miljø- og Teknisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Kai Brox, Frank Myklebust, Ebba Svendsen, Kari-Anne Herland

Detaljer

BETALINGSREGULATIV GAMVIK KOMMUNE Budsjett Forslag 2 014 2 015 1.1 INNTEKTER UNDER ADMINISTRASJONEN

BETALINGSREGULATIV GAMVIK KOMMUNE Budsjett Forslag 2 014 2 015 1.1 INNTEKTER UNDER ADMINISTRASJONEN 1.1 INNTEKTER UNDER ADMINISTRASJONEN 1.10 Servicekontoret Gravemelding gebyr 263 276 Torgavgift pr.dag 173 182 Torgavgift pr uke 579 608 Torgavgift pr sesong 2 894 3 039 Kopiering pr stk A4 sort 6 6 Kopiering

Detaljer

BETALINGSREGULATIV GAMVIK KOMMUNE Budsjett Forslag 2 013 2 014 1.1 INNTEKTER UNDER ADMINISTRASJONEN

BETALINGSREGULATIV GAMVIK KOMMUNE Budsjett Forslag 2 013 2 014 1.1 INNTEKTER UNDER ADMINISTRASJONEN 1.1 INNTEKTER UNDER ADMINISTRASJONEN 1.10 Servicekontoret Gravemelding - gebyr 250 263 Torgavgift pr.dag 165 173 Torgavgift pr uke 551 579 Torgavgift pr sesong 2 756 2 894 Kopiering pr stk A4 sort 5 6

Detaljer

Gamvik kommune MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 01.02.

Gamvik kommune MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 01.02. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 01.02.07 Tid: Kl 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskap og kommunestyre bør ikke legges til samme dag Behandlede saker: Sak 11 21/05

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskap og kommunestyre bør ikke legges til samme dag Behandlede saker: Sak 11 21/05 Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 17.03.05 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Roger Hansen, Per

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller epost: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller epost: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten : 24.11.2016 Tid: Kl. 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller epost: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Restauranten : 15.12.2016 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten : 25.06.2009 Tid: 0830 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no. Varamedlemmer

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Sak 76/14 OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Restauranten Møtedato: 02.12.2014 Tid: kl. 09:00 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 75/14 14/707 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL

Detaljer

BETALINGSREGULATIV GAMVIK KOMMUNE Budsjett Forslag 2 013 2 014 1.1 INNTEKTER UNDER ADMINISTRASJONEN

BETALINGSREGULATIV GAMVIK KOMMUNE Budsjett Forslag 2 013 2 014 1.1 INNTEKTER UNDER ADMINISTRASJONEN BETALINGSREGULATIV GAMVIK KOMMUNE Budsjett Forslag 1.1 INNTEKTER UNDER ADMINISTRASJONEN 1.10 Servicekontoret Gravemelding - gebyr 250 263 Torgavgift pr.dag 165 173 Torgavgift pr uke 551 579 Torgavgift

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Mehamn samfunnshus Møtedato: 13.02.2009 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Siv Anita Steel, Inger Roren,Kai Brox, Elna Nilsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus Møtedato: 27.04.2011 Tid: kl. 11.00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Frank Broks,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus Møtedato: 17.03.2011 Tid: 12:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv Anita

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, lillesalen Møtedato: 24.04.2014 Tid: 10:00 Til stede på møtet Medlemmer: Inga Manndal, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Restauranten : 31.03.2016 Tid: kl. 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, lillesalen Møtedato: 27.08.2012 Tid: 10:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0025/04 04/00582 ARCTIC ACTIVE - VIDEREFØRING AV AVTALE - REISELIV

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0025/04 04/00582 ARCTIC ACTIVE - VIDEREFØRING AV AVTALE - REISELIV Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: NÆRINGS- OG UTVIKLINGSUTVALGET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 20.09.04 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten : 10.03.2009 Tid: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0041/07 07/00968 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0041/07 07/00968 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hotellet Møtedato: 20.12.2007 Tid: Kl 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller epost seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Sak 13/16 Møtested: Restauranten Møtedato: 13.04.2016 Tid: kl. 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Gunn Mari K. Kristiansen, Torfinn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Frank Broks, Kai Brox

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Frank Broks, Kai Brox Gamvik kommune Møtested: MS Ingøy Møtedato: 31.10.2008 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Tilstede: Ordfører Marius Nilsen, varaordfører Siv Steel Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, restauranten Møtedato: 12.02.2010 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Inger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Restauranten Møtedato: 19.10.2017 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Gunn Mari Kverndal Kristiansen, Torfinn Vassvik,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Utvalget vil ha innkallingen og sakspapirene senest 1 uke før møtet. Behandlede saker: 0001 0005/07

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Utvalget vil ha innkallingen og sakspapirene senest 1 uke før møtet. Behandlede saker: 0001 0005/07 Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Miljø- og Teknisk utvalg Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 26.11.2007 Tid: Kl 09:00 11:35 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ikke møtt: Fra

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Vara Medlem Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Vara Medlem Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2010 Tid: Kl. 12.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Vara Medlem Medlem Vara Medlem Navn Roy Mienna Gunnar Mauseth

Detaljer

Gamvik kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 07.09.

Gamvik kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 07.09. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 07.09.2006 Tid: Kl 11:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Samfunnshuset restauranten Møtedato: 28.03.07 Tid: KL.0900 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0009/07 07/00236 SAKSPROTOKOLL: GODKJENNING

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Tor-Asgeir Johansen, Guttorm Aasebøstøl, Kurt Solstrøm Filip Mikkelsen, Heidi Kalvåg

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Tor-Asgeir Johansen, Guttorm Aasebøstøl, Kurt Solstrøm Filip Mikkelsen, Heidi Kalvåg HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Kjøpsvik Møtedato: 21.11.2016 Tid: 10:00-15:35 Til stede på møtet: Tor-Asgeir Johansen, Guttorm Aasebøstøl, Kurt Solstrøm Filip Mikkelsen, Heidi Kalvåg Fra

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Siv Anita Steel(AP) Roy Pettersen(AP) Rådmann Svein Tønnessen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Siv Anita Steel(AP) Roy Pettersen(AP) Rådmann Svein Tønnessen Gamvik kommune Møtested: Ordførerens kontor Møtedato: 19.09.05 Tid: 14.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Roger Hansen(AP), Per

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.01.2012 Tid: Kl. 09.

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.01.2012 Tid: Kl. 09. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.01.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 23.09.2009 Tid: 11:00-13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 30.05.2017 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Trond Einar Olaussen, Gunn Mari Kverndal Kristiansen, Torfinn Vassvik, Dag-Tommy

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: TROMSØ - WITH HOTELL Møtedato: 19.04.2005 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Svein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 25.05.2009 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Siv Anita Steel, Inger Roren, Frank Broks Forfall:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.04.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 22.05.2017 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Trond Einar Olaussen, Gunn Mari Kverndal Kristiansen, Torfinn Vassvik,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 19.01.2016 Tid: kl. 14:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Gunn-Mari K. Kristiansen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus : 27.04.2011 Tid: kl. 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2017 - Økonomiplan 2017-2020 Arkivsaknr: 16/1955 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2016014231 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2012 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Robert Wilhelmsen

Detaljer

Saksframlegg. Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte

Saksframlegg. Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte Søgne kommune Arkiv: 082 Saksmappe: 2011/3659-39001/2012 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 12.12.2012 Saksframlegg Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Restauranten Møtedato: 03.12.2015 Tid: kl. 10.00 Innkalte: Formannskapet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Trond Einar Olaussen Nestleder Gunn Mari Kverndal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Sak 28/16 Møtested: Restauranten Møtedato: 02.06.2016 Tid: kl. 11:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Gunn Mari K. Kristiansen, Roger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, Lillesalen Møtedato: 31.01.2012 Tid: 10:00-00:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

Loppa kommune. Møteprotokoll

Loppa kommune. Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Sakene: 033/06-042/06 Dato: 10.11.2006 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 9:50 11:00 Følgende medlemmer møtte: Marie Pedersen, Ann Heggeskog

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.04.2005 Utsatt til 2.5.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 10/2011 Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.11.2011 Tid: Fra kl.: 11.30 - til kl. 15.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Medlemmer: Ordfører Inga Manndal, varaordf. Torfinn Vassvik, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen og Vidar O. Hansen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Medlemmer: Ordfører Inga Manndal, varaordf. Torfinn Vassvik, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen og Vidar O. Hansen. Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Inga Manndal, Torfinn Vassvik, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen og Vidar Hansen.:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Inga Manndal, Torfinn Vassvik, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen og Vidar Hansen.: Gamvik kommune Møtested: Mehamn samfunnshus, lillesalen Møtedato: 30.01.2014 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Inga Manndal, Torfinn Vassvik, Oddbjørg Vatndal,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 22.09.2010 Tid: 12:30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Kai Brox, Inger Roren og Frank Broks. Forfall:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato 26.04.2012: Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 13.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar Olsen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/11 11/119 REDUKSJON AV RENOVASJONSGEBYR GRUNNET AVSTAND TIL VEG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/11 11/119 REDUKSJON AV RENOVASJONSGEBYR GRUNNET AVSTAND TIL VEG Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus : 08.03.2011 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Betalingssatser for oppvekst og kultur 2017

Betalingssatser for oppvekst og kultur 2017 Arkiv: 231 Arkivsaksnr: 2016/3070-1 Saksbehandler: Ester Sandtrø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 98/16 14.11.2016 Formannskapet 112/16 21.11.2016 Kommunestyret 82/16 12.12.2016 Betalingssatser

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 12.01.2011 Tid: Kl. 09.00 13.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.10.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Randi S. Pedersen AP Willy

Detaljer

BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 01.11.2012 Kl: 09.00 Sørreisa, 25.10.2012 Gyldig forfall meldes til Ordfører Paul Dahlø på tlf. 99 20 46

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 06.02.2017 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Torfinn Vassvik, Gunn Mari

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.02.2005 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Johnny Stenersen AP, leder Magne Medlie KrF Anne

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: Tid: (ca.) NB! MERK ENDRET DAT (utsatt 1 dag)

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: Tid: (ca.) NB! MERK ENDRET DAT (utsatt 1 dag) MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset : 02.10.2009 Tid: 09.30 (ca.) NB! MERK ENDRET DAT (utsatt 1 dag) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur. Steen Linde (ikke meldt)

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur. Steen Linde (ikke meldt) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 28.11.2012 Tid: 09:00-12:40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Morten

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 1/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.06.2013 Tid: Fra kl.: 09.30 - til kl. TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.05.2013 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2010/7995-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser 2011 - Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.01.2005 Utsatt til 27.01.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 Randi Pedersen AP, leder Ingunn

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/08 08/00287 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/08 08/00287 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførerens kontor : 10.03.08 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

BETALINGSREGULATIV GAMVIK KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV GAMVIK KOMMUNE 1.1 INNTEKTER UNDER ADMINISTRASJONEN 1.10 Servicekontoret Torgavgift pr.dag 165 165 Torgavgift pr uke 551 551 Torgavgift pr sesong 2 756 2 756 Kopiering pr stk A4 sort 2 5 Kopiering pr stk A4 farge 5 10

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 25.06.04 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): AP: Roger Hansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Inga Manndal, Harald Hansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Inga Manndal, Harald Hansen Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.2007 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ikke møtt Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Roger

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 12/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 21.12.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Ragnar Olsen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals NESTL SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals NESTL SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: 10:00 13:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ- OG TEKNISK UTVALG Møtested: Restauranten : 22.06.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus. Møtedato: 28.10.2011 Tid: 14:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet

Saksprotokoll i Formannskapet Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2012 Doris T. Håland foreslo: Vaskeridriften opprettholdes. Det ses på annen lokalisering av fysioterapi og treningsrom Administrasjonen bes se på mulighet for reduksjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 06.12.2016 08:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Tone Melbø, Siri Kleiven (HTV)

Detaljer