Bergenscenarier 2020 Samlet rapport Fase 1 og Fase 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergenscenarier 2020 Samlet rapport Fase 1 og Fase 2"

Transkript

1 Bergenscenarier 2020 Samlet rapport Fase 1 og Fase 2

2 Forord Hva kan skje med Bergen? Hva kan skje med Bergen? Spørsmålet er både utgangspunkt og gjennomgangstema for prosjektet Bergenscenarier Prosjektet ble unnfanget i mai 2003, med en samtale i regi av Bergen Næringsråd rundt idéen om å ville skue litt lengre frem i tid enn vanlig og skape noen funderte spekulasjoner om hva som kan skje med Bergen i et års perspektiv. I den første fasen, fra august 2003 til utpå høsten i 2004, konsentrerte prosjektet seg om å utvikle og formidle de to fortellingene om Den tannløse byen (2+2=3) og Den spenstige byen (2+2=5+). I denne fasen var vi opptatt av spørsmålet om hva vi bergenserne skal beskjeftige oss med i det lange løp. Vil byens innbyggere ta for seg av de nye mulighetene som kommer? Blir byen miljøbyen bergenserne stolt kan overlate til sine etterkommere? Blir det en byregion, fortsatt med tydelige røtter og identitet, som mennesker søker hen til, for å bo, leve, arbeide, handle, besøke og oppleve? Vil det være mange nok andre der ute i den store verden som vil ønske seg tjenestene våre, varene våre, kompetansen og ferdighetene våre? Eller blir de tøffe utfordringene både på hjemmebanen og på bortebanene som vi også vet kommer for vanskelige og for tunge å mestre? Blir fremtiden en mer trist affære for bergenserne, og for de som eventuelt stikker innom de være seg på vei til Stavanger, eller fordi det bare var sånn at Bergen var havnebyen til det sagnomsuste internasjonale rekreasjonssenteret på Voss? Å forestille seg, se og spekulere om byens fremtidige omdømme er nettopp hva et slikt scenariearbeid gir frihet til. Og vi har forsøkt, etter beste evne, å bruke denne friheten. Med den kan vi spinne en tråd mellom håp og angst, mellom fremtidsvisjon og dagen i dag. Resultat fra fase 1 ble presentert på Den Nationale Scene Da beskrev vi grunnlaget for spekulasjonene og påviste spennvidden mellom Det spenstige og Det tannløse scenariet. I tiden som fulgte, og helt fram til februar 2005, har resultatet blitt formidlet i en rekke fora overfor ulike målgrupper. Rapporteringen finnes i tillegg til i dette dokumentet, komplett på nettstedet (både som tekstversjon og en omfattende interaktiv versjon). Overgangen til prosjektets Fase 2 ble tydelig markert i midten av november 2004 på Årskonferansen til Bergen Næringsråd. Her var det et ledende motto at vi ved hjelp av den scenariske innfallsvinkelen tok neste skritt og kom oss videre slik det ble formulert - fra scenarier til strategi og handling. 2

3 Det ble da samtidig gitt en tydelig presisering av det regionale perspektivet, der Bergen sees som del i en strategisk næringsutvikling som også favner om Bergensregionen, Hordaland og Vestlandet. Videre ble det presisert at prosjektet i denne fasen skulle identifisere og konkretisere prosjekter, tiltak og former for samhandling mv. som samsvarer med 5+ tankegangen. I videreføringen fra Fase 1 har vi derfor fulgt tre ledetråder gjennom hele arbeidet i Fase 2. For det første: Det er menneskene og handlingsmiljøet som avgjør mest! For det andre: Vi må tenke langsiktig og handle i tide! For det tredje: Vi må ta mangfoldet enda bedre i bruk! Arbeidet har som i Fase 1 blitt utført i et nært samspill med Kjerneteamet. Det er også vinteren og våren 2005 blitt gjennomført en omfattende serie samtaler og workshops; alt med tydelig referanse til visjonen om Den spenstige regionen og hensikten om å innrette, konkretisere og styrke den strategiske samhandlingen i regionen. Med bakgrunn i dette rapporteres det i Fase 2 om: Holdepunktene vi har med oss fra scenariefasen. Forståelsen av oppdraget, og premissene oppdraget bygger på. Den strategiske plattformen som er utviklet. Valget av syv visjons- og innsatsområder. Beskrivelsen av et mulig aksjonsgrunnlag og presentasjon av prosjektemner. Grensesnitt mellom aktørene i Kjerneteamet og de syv regionale visjons- og innsatsområdene. Vi ønsker å takke alle som har deltatt i dette omfattende utviklingsarbeidet. Det har vært en inspirerende, men til tider også svært krevende prosess. Vi tror det er gode muligheter for å styrke sjansene for den spenstige regionen i årene fremover. Men vi har heller ikke lov til å glemme fortellingen om Den tannløse bergensregionen. Bergen november 2005 Ole Berrefjord Lasse Thomassen Anne Dinesen Berrefjord & Thomassen AS 3

4 Bergen Næringsråd (www.bergen-chamber.no) er initiativtaker og hovedoppdragsgiver for Bergenscenarier Sammen med seg i prosjektet har de, i tillegg til Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune, en rekke bedrifter og selskaper. Disse er Bergensavisen, Bergens Rederiforening, Bergens Tidende, BKK, G.C. Rieber, Hydro, Innovasjon Norge, Maritimt Forum Bergensregionen, Sparebanken Vest, Stor-Bergen og Universitetet i Bergen. (I tillegg deltok også Vesta og TV2 i fase 1.) Alle har bidratt finansielt og deltatt i et Kjerneteam som følger prosjektet. Helse Bergen sitter også i Kjerneteamet. Berrefjord & Thomassen AS (www.bandt.no) har hatt ansvaret for konsept og innhold, design, prosjektledelse, framdrift og hovedrapportering. 4

5 INNHOLD FASE 1 - SCENARIER A. HVOR I ALL VERDEN? 1.1. Våre tanker er rettet mot 7 Bergensutviklingen. 7 I helhetlig perspektiv.. 7 Med scenarisk lys Morgendagen startet for lenge.. 9 Røtter og identitet.. 9 Ferske utviklingslinjer Bergenserne aktører i et større drama. 17 Globalt panorama. 17 Lange linjer 21 Nasjonal utsikt.. 23 Vestnorsk tilhørighet 23 I svermen av trusler og muligheter Ståsted Bergen Bergenserne. 26 Bergensbedriftene 29 På terskelen til en annen tid 37 B. HVA KAN SKJE MED BERGEN? 1.5. Det er aldri for tidlig å tenke fremover Scenario 3: Den tannløse byen, full av fordommer og faenskap Scenario 5+: Den spenstige byen, full av livskraft og opplevelse Langsiktig tenkning og handling i tide. 68 5

6 FASE 2 TA MANGFOLDET ENDA BEDRE I BRUK 2.1. Hvordan handle i tide VI vil utvikle oss sammen Vi VIL utvikle oss sammen Vi vil UTVIKLE OSS sammen Vi vil utvikle oss SAMMEN Den spenstige regionen Ta mangfoldet enda bedre.. 87 Livsfasene Kunnskapsgleden. 98 Kvalitetsopplevelsen 104 Nytt entreprenørskap 112 Asia-aksen Sanntidsregionen Hav, kyst, fjord og pol i bruk 134 C-prosjektemner helhetlig oversikt På vei mot 2020 og videre fremover. 145 Appendix.148 6

7 FASE 1 - SCENARIER A. HVOR I ALL VERDEN? Våre tanker er rettet mot Bergensutviklingen Definisjonen av en bergenser: Et menneske som ønsker å leve lenge og vel i Bergen, med et bankende hjerte for Vest-Norge. For det første; vårt fokus er ikke utelukkende på Bergen. Her er hvordan vi ser Bergen i et regionalt perspektiv. Vest-Norge: Vi har valgt å bruke betegnelsen Vest-Norge Hordaland: Et fylke kringsatt av gode fylkesnaboer Bergensregionen Bergen: Blant de få storbyene i Norge Bergensdalen: Et urbant utviklingsområde i Bergen Byrommet: Et sentrumsområde i dette større hele Den Blå Sten: Passerspissen, eller retter sagt pulssenteret i denne helheten. Husk krangelen i sin tid om den, og om hvor stygg den var! I våre øyne er den et naturlig midtpunkt for et åpent sinn!: Bergensregionen er et strategisk viktig område i Vest-Norge I helhetlig perspektiv 7

8 Vi betrakter hovedmenyen som kartet vi orienterer oss etter i denne reisen i tid og rom. Det helhetlige perspektivet og figuren under er tankemodellen bakom kartet vårt. Her har vi for det første en tidslinje, dernest en vertikal linje som peker henholdsvis utover mot omverdenen og innover i Bergen I senter av disse befinner vi oss i dag - ståsted For det første: Vi har sett behovet for å gå bakover i tid; spore opp røttene og identiteten til byen. For det andre: Vi har valgt å gjøre et riss utover, mot nasjonale og globale utviklingskrefter. Og så må vi, selvsagt, - for vårt formål om å fundere over hva som kan skje med Bergen lete fram viktige kjennetegn ved befolkningen og bedriftene i Bergen. Se for dere disse tre sveipene: Beskrivelsen av historien, de ytre kreftene, og våre egne krefter: Når vi kommer så langt i fremrykkingen, har vi også fått fram viktig råstoff til arbeidet med å dekke den fjerde retningen i dette tankeskjemaet; dvs. til å foreta sveipet fremover i tid og utvikle scenariene Med scenarisk lys Hva mener vi med et scenarisk lys. Ett scenario flere scenarier. Scenarier er kreasjoner; vi bruker gjerne uttrykket funderte spekulasjoner. Spekulere om noe som kan skje. Trimme blikket for spennvidde. Utvikle nese for å spore prosesser. Vi kan ikke tenke fremtiden i forkjøpet. Forsøket på å se den i scenarisk lys kan likevel ha stor strategisk verdi. For å konkretisere dette helhetlige, scenariske perspektivet: For eksempel: Amalie, 5 år i dag; 20 år i år 2020: Da har hun bak seg videregående skole, kanskje er hun inne i høyere utdanning eller i en lærlingeperiode. Hun er kanskje rett forut for sin første fødsel, på starten av en jobbkarriere. Hva ga bergensmiljøet henne på veien frem dit og hvilke muligheter står hun overfor, i Bergen, i år 2020? Eller ta det i et geopolitisk, storpolitisk perspektiv; helt på den andre enden i den helhetlige tilnærmingen. 8

9 Her er også mange direkte forbindelser fra de globale hendelsene og til det personlige planet; vi er jo alle nær sagt direkte koplet til de internasjonale pulsslagene. For eksempel kan det spores en tydelig forbindelse fra Berlinmurens fall i 1989 via utviklingen i russisk drikkevareindustri og fram mot fremtidsbildene for Hansaarbeiderne ute på Kokstad. Eller, ingen av medarbeiderne på Bergen Lufthavn er i tvil om at terroraksjonen 11. september eller i Madrid har direkte innflytelse på deres hverdag. Så slik er det: Her er en helhet - i rom, og i tid. Her er behov for å skue denne helheten. Ikke for å bli borte i den; men for å kunne plassere oss i den: Hva kan skje med Bergen? 1.2 Morgendagen startet for lenge siden Røtter og identitet Det er en sterk interesse i Bergen for Bergenregionens og Vestlandets historie. Derfor er det også med en stor dose ydmykhet vi har laget et raskt riss av byens snart 1000-årige ferd mot dags dato. Her har vi blant annet lent oss på Bergen Byleksikon (1994), redigert av Gunnar Hagen Hartvedt. Dette er en skattkiste av en bok. Den er ikke bare et oppslagsverk, den er også en bok gjennomsyret av et budskap: Byen har lange, dype røtter; den har identitet og karakter. Pass på å ta godt vare på denne egenverdien. 9

10 SPREDTE GLIMT FRA EN ROTSTERK HISTORIE: For evig; byen ved havet, mellom fjellene, mellom fjordene og i Vest-Norge. Internasjonalt handelssted ( ) Kjøpstad anlagt av Olav Kyrre i år Fra begynnelsen av 1100 tallet - Bergen, et internasjonalt handelssted. Den internasjonale handelen og den sjøveis transporten startet den nå nesten 1000-årige næringshistorien for byen. Sjøveien til utlandet og de fjerne norrøne bosettings-områdene - Nord- Norge og øyene vest i havet - la grunnlaget for økt varebytte. En by tuftet på utførsel og import av varer. Tørrfisk, andre fiskesorter og sild er vesentligste eksportvarer. Byen plasserer seg tidlig i en handelsmessig særstilling i Norge og Norden. Kunnskapen og kulturen kom også tidlig inn i sine spor. På slutten av 1100-tallet ble kimen til Bergen Katedralskole sådd. Handelsområdet utvides ( ) Håkon Håkonsson gjør Bergen til rikets hovedstad. Byens beliggenhet gjør den til et knutepunkt mellom norrøne produksjonsområder og markedene i Nord-Europa. Hanseatene starter sitt handelsvirke i Bergen år De kontrollerte næringsutviklingen i frem til omkring år Kontakten med tyske Østersjøbyer i rivende utvikling fra midten av 1200-tallet. 10

11 Hanseatene i føringen ( ) Rundt 1360 etablerer Det tyske Kontor seg på Bryggen i Bergen. Kontoret - som var filial under Hansa-stedene med Lübeck som det førende - blir en sentral institusjon innenfor byens handelsliv i nærmere 400 år. Næringslivet blir frem til omkring år 1500 i stor grad dominert av hanseater og tyske håndverkere. Hanseatiske skip førte da minst 75 prosent av utførselen fra Bergen. Tørrfisk, trelast og Holberg ( ) År 1737: Christie Krybbe Skole grunnlegges. I dag er dette Nordens eldste eksisterende grunnskole. Ludvig Holberg ble født i Bergen 1684 i byen med det tradisjonsrike kjøpmannskap og dyktighet i internasjonal handel (ASS, 2004). Bergen var også blitt en betydelig trelasteksporterende havn i tillegg til sin dominerende rolle i handelen med fiskevarer. På midten av 1600-talet skjer utførselen i all hovedsak på bergenske skip. Perioden 1660 til 1770 var preget av mer restriktiv innenriks handelspolitikk. Den store nordiske Krig (1709) og skiftende konjunkturer. Bergensflåten tapte terreng; og var i 1769 på et historisk lavmål. Bergen - gjenerobrer rollen som handelssentrum, men opplever krig og tilbakeslag ( ) Tidsrommet ble ifølge historikerne den mest blomstrende periode Bergens næringsliv til da hadde opplevd. Veksten skyldtes oppsvinget i handel og skipsfart, og behovet for nøytrale skip i årene før Danmark-Norge gikk inn i Napoleonskrigen på franskmennenes side. Klippfisken seilte opp som ny eksportvare, samtidig som den "dro tørrfisken med seg" til nye eksportmarkeder. Bergenske skip engasjert både i fraktene til og fra Bergen og i trampfarten mellom utenlandske havnebyer. 11

12 Ole Bull, Jan Herwitz, Bergens Museum og DNS ( ) Ole Bull, født "Skal man forstå Ole Bull, må man også forstå byen og landet han stammer fra." (Knut Hendriksen, Ole Bull, 2000). Den klassiske bergenssatiren Jan Herwitz ser dagens lys. En forestilling om det øvre sosiale lag i Stillstandsbyen omkring Bergens Museum grunnlegges Det har en naturvitenskapelig grunnstamme, men det ble også basis for dannelsen av andre museer, og starten på en uavbrutt akademisk utvikling fram til i dag. Ole Bull etablerer sitt Norske Theater i 1850;i dag Den Nationale Scene Internasjonal fiskeriutstilling i museets lokaler. Den industrielle tidsalder ( ) Byen har alltid hatt en mangfoldig yrkesliv. Ved inngangen til den industrielle tidsalder var det neppe noen av landets byer med en så jevn fordeling av næringsgrunnlaget på handel, skipsfart og industri. Industrialiseringen og en mer liberalistisk handelspolitikk førte fra midten av 1800-tallet til en kraftig oppgang i verdenshandelen. Bergensredere var raskest ute og satset sterkt på nye, dampdrevne jernskip; i 1880 utgjorde disse 80% av Bergensflåten. Bergen kom igjen på førsteplass blant landets sjøfartsbyer; i 1914 hadde flåten 271 skip over 500 brt og beskjeftiget 6900 sjømenn. Unionsoppløsningen, bybrann, Fløibanen og Brann Stadion ( ) Bergenseren Christian Michelsen var norsk statsminister ved unionsoppløsningen med Sverige. Han satte også varige spor innen forretningslivet og gjennom sin økonomiske støtte til forskningen. Samme år, 1905, fantes det en enslig mor, hun var arbeiderske ved Eidsvåg Fabrikker: Arbeidsdag fra kl til kl om kvelden, 6 dagers uke, for 1 krone dagen. 1916: Den store bybrannen. Store deler av sentrum legges i aske, og et nytt arkitektonisk bybilde trer 12

13 frem gjennom de neste 20 årene ; Spaserveien Fjellveien kommer på sin evige plass. Bergensbanen åpner, Fløibanen åpner i : Brann Stadion innvies. Kommunene Årstad og Bergen slås sammen i Tilbakeslaget i mellomkrigsårene ( ) De økonomiske krisene i og 1930-årene rammet verdenshandelen. Den norske handelsflåten ekspanderte likevel kraftig, som følge av sterk satsing på motordrift, tank- og linjefart. Bergensmiljøet - sett under ett - kom på etterskudd i omstillingen fra damp- til motordrift. Perioden 1939 til 1972 besto i å gjenreise og modernisere det som var. Etterkrigsårene ( ) Universitetet etableres i Samferdselsnettet bygges ut mot nære omland og til utland; på land og i luften. Flesland Flyplass (1955). Puddefjordsbruen (1956). Eidsvågtunnelen (1956). Ulrikentunnelen (1964). Byen videreutvikler seg som funksjonell kjerne i regionen. Sletten Shoppingsenter åpnes i 1964, første handlesenter i Norge. Grieghallen åpnes i Siste rest av flåte- og selskaps- strukturen fra mellomkrigsårene ble sanert under skipsfartskrisen i slutten av 1950-årene.Den tradisjonelle linjefarten avvikles på og 70-tallet. Stortank - der Hilmar Reksten var dominerende rederi i Bergen - ble rammet med full kraft av oljekrisen tidlig i 70-årene. Kilder: Bergen Byleksikon, Gunnar Hagen Hartvedt (red.), Kunnskapsforlaget, 1994 Arnljot Strømme Svendsen, Kronikk BT, Hordaland i nær fortid, Det Norske Samlaget,

14 1.2.2 Ferske utviklingslinjer Utviklingstrekk i perioden 1970 til Det er også en annen bok, etter vårt syn med samme karakterstyrke som Bergen Byleksikon, skrevet av Willy Dahl: Fortellingen om Bergen. Den har betydd svært mye i forarbeidet til scenarieutviklingen. Her har vi laget et ekstrakt av hans fortelling om perioden fra 1972 og frem til år På den måten har vi søkt etter å spore oss inn i den endringsprosessen som pågår; og som vi senere skal spekulere videre på. Ref. Vårt hovedtema i Bergenscenarier 2020: Menneskene og handlingsmiljøet, næringsutviklingen og bergensutviklingen. 1. Willy Dahls beskrivelse av sentrale kjennetegn ved perioden. Bergen sentrum i fokus. Perioden 1939 til 1972 besto i å gjenreise og modernisere det som var. Perioden 1972 til 2000 besto i tydelige strukturendringer; fra industrisamfunn til tjenestesamfunn. For første gang i historien er Bergen sentrum i konkurranse med byens periferi og det kan få drastiske følger for den eldste bydelen. Heller enn en organisme er byen et spenningsfelt, et nett av motsetninger som krysser hverandre. Hadde planleggerne og utbyggerne fått sin vilje, ville Bergen i dag ha vært uten Bryggen og uten Marken. Kampen mellom sentrum og periferi foregår ved kassediskene hver eneste dag. Skal det gamle sentrum fungere, er løsningen på lang sikt at det bor folk der og helst at folketallet øker. Byen trengte ikke flere kontorer og butikker, den trengte fornuftige boliger. Willy Dahl refererer til Gunnar Hagen Hartvedt: Det er ikke Janteloven som rir Bergen. Det er Herwitz-loven, dette at man ikke vil ha forandringer. Jeg må si at den skjeve utviklingen i Bergen er noe som virkelig går inn på meg. 2. Viktige institusjonelle endringer Kommunesammenslåingen Bompengering som den første i landet. Bydelsreformer (1974, 1988) og pr : 8 bydeler med disposisjonsrett innenfor tildelte budsjettrammer. Byparlamentarisme : Byråd med parlamentarisk ansvar. 14

15 3. Om befolkningsutviklingen Folketallet stort sett uendret gjennom perioden: i 1970 til rundt regnet i Bergen har mange innflyttere 30% er født utenfor Bergen, mellom 6 og 7% er født utenfor landets grenser; mange av de sistnevnte har tilknytning til forsknings- og utdanningsinstitusjonene og andre kompetansemiljøer. Bergen har absorbert og hatt sterke innovasjons- og vekstimpulser fra titusener av innvandrere siden 1100-tallet. 4. Næringsmønsteret endres radikalt 1970: 25% av de sysselsatte sokner til industrien; 2000: 11,6% Fra enkle, serieproduserte industriprodukter til nisjeprodukter; enkelteksempel: Frank Mohn AS. Merkevarene klarer seg bedre gjennom perioden Friele, Kavli og Toro; spesialisering og nisjer innen industri, eksempel Frank Mohn AS. Illustrerende case: Fra BMV med 3500 ansatte i 1975 til Rieber Eiendomsutvikling i Solheimsviken og ingen industriansatte på området. Konsentrasjon og eierskifter i mange bransjer; eierskap flyttes ut av Bergen; Sysselsettingen i offentlig sektor øker sterkt; sykehus, utdanning, pleie o 1970: 20% o 1980: 33,5% o 1990: 36,9% o Helse og sosial, hhv. 6,3%, 14,4% og 16,6%. o Helse Bergen den største arbeidsgiveren i Bergen: ca medarbeidere Petroleum; sterk vekst med direkte tilknytning til utviklingen på norsk sokkel. Marine matressurser sterke røtter og spennende utviklingsmuligheter. Skipsfarten med stor samlet tonnasje og mange spesialskip. Turismen med cruisefart i vekst, og med Bergen sentrum som hovedattraksjon. Varehandelen stort sett uendret sysselsetting (17000), men store strukturelle endringer; fra småbutikker og varemagasiner i sentrum til kjøpesentre og kjedebutikker i drabantbyene; bilbaserte og plassert i tilknytning til store, regulerte boligområder. Bank og finans; en næring som har endret seg totalt i løpet av de 30 årene; økende konsentrasjon, filialisering av bergensfinansen, mye over på utenlandske hender, DnB som hovedregissør på norsk side med Bergen på sidelinjen. Kulturlivet og næringene; fra de få institusjonene til et mangfold av gallerier, scener, kaféliv mv. Fritiden for eksempel idretten organiseres og kommersialiseres. 15

16 5. Endringer av fysisk og arealmessig art Veinettet kraftig endret omkring bykjernen; Bygarasjen 1984; Fløyfjells tunnelen ; Puddefjordsbru II, Tunneler vestover til Askøy/Sotra; Askøybru; Nordre Innfartsåre. Sterk vekst i drabantbyene Åsane (1970: 18000; 1990-årene: Nærmere ), Fyllingsdalen, Loddefjord/Bergen Vest. Næringsvirksomhet flyttes ut av sentrum til Kokstad og Sandsli; fra stort sett ingen til 600 virksomheter i Kjøpesentrene utenfor Byen; Åsane Senter 1976 og Arken 1985; Lagunen fra 1985; mv. Hovedårsak: Boliger ut av sentrum i kombinasjon med sterk vekst i privatbilparken. Bergens problem er langstraktheten. Den folkerikeste bydelen er Åsane i nord, mens den videre utbygging av næringsliv og boligfelt er planlagt i det gamle Fana i sør. Planer og prognoser tyder på at en bybane vil tvinge seg frem. Fra riving til rehabilitering i sentrum. 6. Ytre Drivkrefter forklaringer bakom Den internasjonale konkurransen brer seg innover i norsk næringsliv; første fase i og med EFTA; andre runde i og med EUs indre marked og EØS; tredje fase med utvidelsen av EU østover mv. Den nasjonale arenaen; konsentrasjonstender i næringslivet, og sentraliseringskrefter vs desentraliseringsmuligheter stat region fylke kommuner. 7. Indre drivkrefter en vesentlig spenning Motsetninger mellom økonomiske verdier og andre verdier. 8. Hverdagen De gamle o Statens og kommunens utgifter i sektoren Helse og Sosial setter stadig nye rekorder. Samtidig er det vanskelig å få arbeidshjelp i hjemmesykepleien, og det er skrikende mangel på sykehjemsplasser og aldersboliger. Årsakene er mange. Levealderen har steget. Medisinsk fremskritt gir nye år til mennesker som for en generasjon siden bare kunne se frem til en plass på Møllendahl. Det gamle slektsog familiesamholdet rakner; generasjonene bor spredt over et stort byområde, og de enkelte har vanskeligere for å ta ansvar for hverandre. Slik blir folk mer ensomme, mer avhengige av et offentlig hjelpeapparat. 16

17 Folk flest bor bedre enn før; de som har det vanskelig er de unge som skal ta det første skritt inn i systemet. De rike fortsetter å være rike. Et hardere samfunn; byen fulgte bare samme mønster som andre storbyer. Nye bergensere. Pr. 1. januar 1999 var det registrert 8676 utenlandske statsborgere i Bergen. Det kan være grunn til å minne om at byen siden tallet har absorbert titusener av innvandrere som har vært med på å gjøre byen til det den er i dag. Uteliv, drikkevaner og hjemmehygge. I yrkeslisten i telefonkatalogen 1998 kan man telle opp bortimot 50 etniske restauranter. Det politiske jordskjelvet i På landsbasis var nei-flertallet blitt knappere. Bergen var fremdeles ja-by, men utviklingen her hadde gått den andre veien: Fra 59,4% ja i 1972 til bare 51,1% i Mer rom for finkulturen (Grieghallen 1978; DnS med Lille Scenen og Småscenen; galleriene langs Smålungeren. TV2 kom til Bergen, med administrasjon og produksjon i lokaler på Nøstet fra Men store deler av redaksjonen ligger i Oslo. Også en kultur: Heia Brann. Brann er et eksempel på markedsøkonomiens nesten totale dominans i samfunnslivet: Alt er til salgs, ikke minst fotballspillere, og for å hevde seg, må klubben kjøpe inn stjerner fra inn- og utland. Kilde: En sammenfatning v/ob basert på: Willy Dahl: Fortellingen om Bergen. Eide Forlag Del VIII. AV-INDUSTRIALISERING OG HØYTEKNOLOGI: Bergenserne aktører i et større drama Globalt Panorama Som sagt; som by, som region, som bedrifter, og som enkeltmennesker, er vi å betrakte som direkte koplet til det globale drama. Et drama vi blir minnet om daglig, dels som svake støt, noen ganger som brå og skarpe hogg. Selvsagt kan man prøve å stenge dem ute, men de blir ikke mindre relevante for oss av den grunn. Da blir vi bare som strutsen, stående der uvitende med baken i været. Hvilke drivkrefter og prosesser er det tale om? Vi har festet oss ved disse: Vitenskapelige gjennombrudd på rekke og rad Nyvinningene innen genteknologi, nanoteknologi og viktige basisfag som biologi, fysikk, geologi og medisin vil bare fortsette å strømme på. Det vil være hard konkurranse mellom forskningsmiljøene; både for å skaffe seg finansiering og gode forskere. 17

18 Sterk produktivitetsvekst, skjerpet konkurranse for alle Mange bransjer er inne i en kraftig produktivitetsvekst. Dette skyldes ny teknologi, nye organisasjonsformer, nye rammevilkår og sterkere konkurranse. For mange bedrifter er det enten eller; fornye seg kraftig og kutte kostnader, eller dø hen. Kinabølgen ruller inn over alle Kina vil komme for fullt i den globale økonomien; raskt og med direkte konsekvenser for produksjons- og handelsmønstrene i verden. Kina vil eksportere mye, men også måtte importere energi, bygge ut sin infrastruktur og håndtere den økonomiske veksten vanlige problemer. Utviklingen vil ikke bli jevn - for noen. Mennesker og handlingsmiljø avgjørende Bransjer, bedrifter, regioner og nasjoner som har mennesker og handlingsmiljø kjennetegnet av mye kreativitet, grundig kunnskap, profesjonelle ferdigheter, stayerevne og god samarbeidsånd, kan ha godt håp om å klare seg i den internasjonale økonomien. Klimautfordringen kommer vi ikke utenom Klimaet har definitivt slått krøll på seg, ifølge forskerne. Rett nok vil vi få oppleve mange miljømessige forbedringer i den vestlige verden. Men vi vet ennå ikke hvordan verden skal ta tak i utfordringen. Uansett hva det blir til; for Norge betyr klimaendringen mye. Global spredning av gamle og nye sykdommer Verden har alltid vært et farlig sted å leve. Det nye er ikke bare de nye sykdommene som dukker opp, men også at smitten sprer seg raskere enn før og blir global over natten. AIDS, for sin del, kan være i ferd med å melde et helt kontinent ut av den globale økonomien. Tuberkulosen kan være på vei inn igjen. 18

19 Folkegrupper på vandring Dette endrer befolkningene. Kulturer smeltes sammen, eller de blir virkende side om side. I Europa vil de muslimske familiene lede an på fødselsstatistikken. Samtidig eldes den vestlige befolkningen, og trykket på de europeiske velferdsstatene vil øke. Terrorister i alle land Terror er ikke nytt. Det nye er at den har gjort kloden til en felles arena. Terrorister, vanlige banditter, kriminelle ligaer og farlige nettverk spinner sine globale nett som aldri før. Vi må venne oss til at verden er et farlig og risikabelt sted. Geopolitiske farlige skillelinjer Fattigdommen, velferdskløftene og urettferdigheten i verden vil bestå lenge ennå. Det nærer motsetninger, ideologiske kløfter, religiøs fundamentalisme og etniske konflikter. Vi ser fremveksten av intoleranse i en tid som skriker etter toleranse. Turbokapitalisme under motild Nedbyggingen av nasjonale markeder, deregulering og internasjonale finansstrømmer har skapt ny fart i den internasjonale kapitalismen. Dette har konsentrert kapital og makt i kraftsentre utenfor politikerne rekkevidde. Reaksjonene har kommet, og de kan vokse til nye politiske strømninger også det på tvers av landegrensene. Mange ønsker seg mer orden og styring. Utviklingstrekk som kan toppe seg Noen ser hendelser som tilfeldigheter. Ofte er de konsekvenser av underliggende krefter. Berlinmuren falt ikke i 1989 som en tilfeldighet. Den falt som et resultat, og fallet ble til en kraftig årsak for alle og for evig. New York September eleven kom ikke ut av intet, den ble videreført av Madrid March eleven. 19

20 Sameksistens og samhandling Naturgitte, teknologiske, økonomiske, filosofiske og politiske kjensgjerninger forteller om et globalt samfunn; om en sameksistens og om et skjebnefelleskap. Her er grunnlag nok for mange bekymringer, men også for håp. Her er trusler, men også mange nye muligheter. For å konkludere vårt globale panorama: Vi tror verden vil gå de små skritt i riktig retning. Vi tror det blir mer tillitskapende kontakt over landegrensene, flere realistiske løsningsforslag i internasjonale fora, og at det utvikles sterkere internasjonale muskler for å ivareta målet om en bærekraftig utvikling. Hvorfor? Fordi det bare er slik, at bevisstheten om det internasjonale skjebnefellesskapet blir tydeligere og tydeligere for det globale samfunn. Så her har vi valgt å legge oss på Den Moderate Optimisme. Skulle vi ha laget Globale scenarier, for å spenne ut mulighetsrommet på dette totalplanet, ville vi nok også hadde brodert på en mer skyggefull variant. Men altså ikke her. Her er antagelsen vår at det tross frustrasjoner og tilbakeslag, helt sikkert jevnt og trutt vil gå positivt fremover. 20

21 1.3.2 De lange linjer i utviklingen. Verden fra 1980 til 2030 vi er på vei over i en annen tidsalder. Hva tenkte man for år siden? Hva kan vi nå i år 2004 si om fasiten? Hva kan vi tenke om årene vi nå har foran oss? Her følger noen observasjoner for å trimme det scenariske blikket : De tenkte i slutten av 1970-årene, at liberaliseringen og dereguleringen som da var satt i gang innen produksjon og handel ville fortsette, men at den kunne komme til et punkt hvor pendelen svingte tilbake. Svar: Liberalisering og skjerpet konkurranse er fortsatt et omfattende politisk prosjekt i den vestlige verden. Nå kalles det turbokapitalisme. Men motforestillingene kan være i ferd med å bygge seg opp, også hos de politiske styresmaktene. De tenkte at Japan ville bli en joker med sine store strukturelle problemer. Svar: Japan sliter ennå, blant annet med sin eldrebølge. De tenkte at Sørøst-Asia, som lå i den økonomiske startgropa, ville komme sterkt, men det var få som den gang så det lukkede kommunistlandet Kina som den nye, store sterke økonomien. Svar: Sørøst-Asia fikk både opptur og nedtur. Folkegiganten Kina kom etter hvert i siget, og kommer nå raskere og sterkere inn på den globale økonomiske arenaen enn noen for bare få år siden kunne forestille seg. Kina kan være i ferd med å knuse inflasjonen - inntil videre? - i de vestlige økonomiene. De tenkte at oljen som var et sterkt politisert produkt med OPEC med hånd på rattet, ville bli mer som en vanlig vare. Svar: Og det ble den vel i større grad, men ganske sikkert ikke for all fremtid? De tenkte at atomkraften ville bli spilt ut over sidelinjen. Svar: Det ble den ikke. De tenkte at de globale kommunikasjonsveiene ville bli revolusjonert av satellittene. Svar: Ja, og vi er antakelig ennå bare ved begynnelsen av revolusjonen. 21

HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043

HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043 ? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043 R-2010-043 HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. R-2010-043 5z090166 ISBN 978-82-8232-131-0 ISSN 0803-5113

Detaljer

Strategier for utvikling av Et kunnskapsbasert Sogn og Fjordane. Sluttrapport Vestlandsforsking-rapport nr. 12/2011

Strategier for utvikling av Et kunnskapsbasert Sogn og Fjordane. Sluttrapport Vestlandsforsking-rapport nr. 12/2011 Strategier for utvikling av Et kunnskapsbasert Sogn og Fjordane. Sluttrapport Vestlandsforsking-rapport nr. 12/2011 Erik W Jakobsen, Johannes Idsø, Ingjerd Skogseid Vestlandsforsking rapport Tittel Strategier

Detaljer

FREMTIDENS HELGELAND. Helgeland i dag og frem mot 2020. Utgitt av Helgeland Sparebank

FREMTIDENS HELGELAND. Helgeland i dag og frem mot 2020. Utgitt av Helgeland Sparebank FREMTIDENS HELGELAND Helgeland i dag og frem mot 2020 Utgitt av Helgeland Sparebank 2010 1 FORORD I forbindelse med Helgeland Sparebank sitt 150 års jubileum i 2010 ønsket banken å få utarbeidet en rapport

Detaljer

Konjunkturbarometeret for Rogaland

Konjunkturbarometeret for Rogaland konjunkturbarometeret for rogaland er utarbeidet av asplan viak og utgitt av sparebank 1 SR-Bank, NAV ROGALAND, nho rogaland, rogaland fylkeskommune, stavanger-regionen næringsutvikling, innovasjon norge

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Rogaland november 2012 Internasjonalt: Økonomi i knestående, verktøyskassen i ferd med å tømmes Norge: Pilene peker oppover, men klarer vi å utnytte mulighetene? konjunkturbarometeret

Detaljer

Et magasin fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Oktober 2005

Et magasin fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Oktober 2005 nettverk Et magasin fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Oktober 2005 Bergenserne har talt Jubileumsfest Bybanen www.orangeriet.no Kort fortalt Er det noe vi Vestlendinger har til felles, så er det

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser OSLOREGIONEN Et bilag som distribueres sammen med Aftenposten 23.08.2006. SKRUS SAMMEN Foto: Morten Brakestad Innovasjon i sentrum Osloregionen har mulighet til å hevde seg blant Europas mest innovative

Detaljer

Prosjektrapport nr. 34/2000. Sørlandsscenarier. James Karlsen, Helge Røed, Arild Vangstad og Arne Isaksen

Prosjektrapport nr. 34/2000. Sørlandsscenarier. James Karlsen, Helge Røed, Arild Vangstad og Arne Isaksen Prosjektrapport nr. 34/2000 Sørlandsscenarier James Karlsen, Helge Røed, Arild Vangstad og Arne Isaksen Tittel Forfattere Sørlandsscenarier James Karlsen, Helge Røed, Arild Vangstad og Arne Isaksen Rapport

Detaljer

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT RAPPORT Én region ett ansikt Økonomisk samhandling i Haugesundregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 39/2014 November 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland Løge og Peter

Detaljer

Verden i 2013. Sulten på Mathall

Verden i 2013. Sulten på Mathall Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 1 2013 årgang 20 Verden i 2013 Arbeidsmarkedet Økonomien Energi og industri Bolig- og varehandel Side 4-11 Oljemesser i kø ONS Norway arrangeres for første gang i

Detaljer

Trender og scenarioer for transport og logistikk i Norge inn i det neste årtusen

Trender og scenarioer for transport og logistikk i Norge inn i det neste årtusen Alternative fremtider: Trender og scenarioer for transport og logistikk i Norge inn i det neste årtusen Rapport fra prosjektet Trend- og scenariostudier innen Transport og logistikk. Næringslivets Idefond

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2011 Eierforum samler familiebedrifter og aktive eiere blant medlemmene i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Norges Rederiforbund

Detaljer

Hordaland på Børs. 10 år med BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN. Hordaland på Børs

Hordaland på Børs. 10 år med BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN. Hordaland på Børs BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN 10 år med Hordaland på Børs 1 Norges viktigste næringsområde Bergen og Vestlandet har alle forutsetninger for å lykkes på tross av motgangen vi nå opplever. Vi har

Detaljer

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv info www.bergen-chamber.no Tema: Samfunnsansvar 05 NR.5 2008 Støtte til lokalt kulturliv Begrenset ansvar Kontantprinsippet -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere en saga blott hindrer veibygging

Detaljer

INFO INNOVASJON. Bedre frem entreprenørskap! TEMA. www.bergen-chamber.no. Modig, men ikke dumdristig

INFO INNOVASJON. Bedre frem entreprenørskap! TEMA. www.bergen-chamber.no. Modig, men ikke dumdristig INFO 5 Nr. 2004 www.bergen-chamber.no TEMA INNOVASJON Bedre frem entreprenørskap! Modig, men ikke dumdristig Rydd opp i jungelen Bergen klar for Leverandørbedriftene retter blikket utover s 4 s 4 s 8 s

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Ho ser forundra ut, tenker vel som meg på solonedgangen

Detaljer

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk FORORD Regjeringen tar i denne rapporten initiativ til et innovasjonsløft. Gjennom innovasjonsløftet

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

Fra forståelse til handling. Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum

Fra forståelse til handling. Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum Fra forståelse til handling Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum BAKGRUNN, s. 1 KUNNSKAPSDUGNADENS FAGLIGE PLATTFORM, s. 5 Helhetlig perspektiv på innovasjon, s. 5 Kunnskapsbaser og læringsarenaer,

Detaljer

Befolknings- og næringsutvikling kunnskapsgrunnlag for utvikling av Et kunnskapsbasert Sogn og Fjordane Vestlandsforsking-rapport nr.

Befolknings- og næringsutvikling kunnskapsgrunnlag for utvikling av Et kunnskapsbasert Sogn og Fjordane Vestlandsforsking-rapport nr. Befolknings- og næringsutvikling kunnskapsgrunnlag for utvikling av Vestlandsforsking-rapport nr. 8/2011 Lars E. Eide, Johannes Idsø, Erik W Jakobsen, Ingjerd Skogseid, Morten Simonsen side 2 Vestlandsforsking

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Rogaland januar 2013 Optimismen blomstrer Vekst og store muligheter, spesielt i tilknytning til olje og gass i Norge og internasjonalt. Og utfordringene må løses Arbeidskraft,

Detaljer

Rosenkilden. Næringspolitikk og økonomi

Rosenkilden. Næringspolitikk og økonomi 05 Rosenkilden 06 N Æ R I N G S L I V S M A G A S I N E T Næringspolitikk og økonomi PROFILEN: MARTIN GJELSVIG SIDE 4 7. SEADRILL HAR STARTET KLATRETUREN SIDE 8 10. BANKEN I MOBILBYGGET SIDE 12 13. STØVLETTER

Detaljer

Magne Bråthen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe og Jørgen Svalund. Forutsetninger for olje- og gassvirksomhet

Magne Bråthen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe og Jørgen Svalund. Forutsetninger for olje- og gassvirksomhet Magne Bråthen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe og Jørgen Svalund Forutsetninger for olje- og gassvirksomhet i Nord Norge Magne Bråthen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe og Jørgen Svalund Forutsetninger for olje-

Detaljer

KONJUNKTURBAROMETER FOR MØRE OG ROMSDAL T E M A : V E R T S K A P S A T T R A K T I V I T E T

KONJUNKTURBAROMETER FOR MØRE OG ROMSDAL T E M A : V E R T S K A P S A T T R A K T I V I T E T KONJUNKTURBAROMETER FOR MØRE OG ROMSDAL 2014 T E M A : V E R T S K A P S A T T R A K T I V I T E T Vertskapsfylket Møre og Romsdal er vi attraktive? «Lille speil Konjunkturbarometer for Møre og Romsdal

Detaljer

Rogaland, oktober 2004

Rogaland, oktober 2004 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, oktober 2004 02:2004

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet. Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet

SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet. Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet Sørlandsutvalget www.sorlandsutvalget.no Opplag:

Detaljer

Trender og framtidsbilder Asker 2010-2020

Trender og framtidsbilder Asker 2010-2020 Rapport 2010/25 fra Vista Analyse AS Trender og framtidsbilder Asker 2010-2020 H. Toftdahl og B. Jorde Vista Analyse AS Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapporttittel ISBN Forfatter Dato for ferdigstilling

Detaljer