EMADINE 0,05% øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder Emedastin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EMADINE 0,05% øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder Emedastin"

Transkript

1 EMADINE 0,05% øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder Emedastin Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden du begynder at anvende dette lægemiddel. Dette lægemiddel er ordineret til dig personligt. Du må ikke give det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har de samme symptomer som dig. Gem denne indlægsseddel. Du får muligvis behov for at læse den igen. Hvis du stadig har spørgsmål efter at have læst den, kontakt Det aktive stof er emedastin 0,05% (0,5 mg/ml) som difumarat. De øvrige indholdsstoffer: trometamol, natriumklorid, hypromellose, renset vand. Små mængder af saltsyre eller natrium-hydroxid er sommetider tilsat for at holde surhedsgraden (ph-værdien) normal. 1. HVAD ER EMADINE EMADINE anvendes til behandling af sæsonbetinget øjenallergi. Øjenallergi. Visse partikler (allergener) som pollen, husstøv eller dyrehår kan være årsag til allergiske reaktioner som medfører kløe, rødme og hævelse af øjenomgivelserne. EMADINE er et lægemiddel til behandling af allergiske 2. INDEN DU ANVENDER EMADINE Du bør ikke anvende EMADINE hvis du er overfølsom (allergisk) Indehaver af markedsføringstilladelse for EMADINE er Alcon Laboratories (UK), Ltd., Boundary Way, Hemel Hempstead, Herts., HP2 7UD, Storbritannien. Fremstiller af EMADINE er Laboratoires Alcon, 23 Rue Georges Ferrenbach, F Kaysersberg, Frankrig. tilstande i øjet. Det virker ved at nedsætte den allergiske reaktions-intensitet. EMADINE er en klar væske som forhandles i plastik enkeltdosisbeholdere indeholdende 0,35 ml. Fem enkeltdosisbeholdere er pakket i en foliepose. EMADINE forhandles i pakninger med 30 og 60 enkeltdosisbeholdere. Ikke alle pakningsstørrelser markedsføres nødvendigvis. overfor emedastin eller et af de øvrige indholdsstoffer. Spørg din læge til råds. Vær forsigtig med at anvende EMADINE... Brug ikke EMADINE til børn under 3 år. Hvis du er gravid eller planlægger at blive gravid eller hvis du ammer. Spørg din læge til råds. EMADINE anbefales ikke til patienter over 65 år, da kliniske studier ikke er udført på denne aldersgruppe. Kan ikke anbefales til patienter med nyre- eller leverproblemer. Bilkørsel og betjening af 3. HVORDAN ANVENDER DU EMADINE Brug ikke en enkeltdosisbeholder du allerede har åbnet. Brug heller ikke nogen af de ubrugte enkeltdosisbeholdere fra en foliepose, som blev åbnet for mere end en uge siden. Normal dosis Voksne og børn over 3 år: én dråbe i øjet to gange dagligt morgen og aften. Brug denne dosis medmindre din læge beder dig om noget andet. Anvend dråberne så længe som din læge siger du skal. Brug kun dråberne i begge øjne hvis din læge siger det. Brug kun dråberne i dine øjne. maskiner Dit syn kan blive kortvarigt sløret efter at du har brugt EMADINE. Du må ikke køre bil eller betjene maskiner, før dit syn er klart igen. EMADINE og anden medicin Fortæl din læge eller apotekspersonalet hvis du tager (eller for nylig har taget) anden medicin. Husk også at nævne medicin som du har købt uden recept. Hvis du samtidig med EMADINE bruger andre øjendråber, følg det råd der er givet nederst i punkt 3. Åbn en foliepose og tag en række med 5 enkeltdosisbeholdere. Brug ikke opløsningen hvis den er grumset eller uklar. Hold rækken i den øverste del af den lange, flade ende og adskil en enkeltdosisbeholder ved at trække den mod dig selv, mens du holder fast i de andre. Enkeltdosisbeholderen skal knækkes fri fra de andre (figur 1). Behold enkeltdosisbeholderen og put resten tilbage i folieposen. Sørg for at du har et spejl tilgængeligt og vask dine hænder.

2 3. HVORDAN ANVENDER DU EMADINE ØJENDRÅBER (fortsat) Hvor meget skal der bruges < Se side 1. Hold beholderens den åbne ende lange, flade ende peger nedad. mellem din Placér tommel- og enkeltdosisbepegefinger og åbn holderens spids den ved at dreje tæt på øjet. den anden ende af Brug et spejl (figur 2). hvis det Læn hovedet hjælper. tilbage. Træk dit Enkeltdosisbeholderens øjenlåg ned med en ren finger, indtil spids må der dannes en ikke berøre lomme mellem øjet, øjenlåget og dit øjenlåget, det øje. Dråben skal omgivende placeres her. område Hold beholderen eller andre mellem din overflader. tommelfinger og Det kan andre fingre mens forurene Hvis du ved et uheld sluger eller indsprøjter EMADINE skal du omgående kontakte din læge. Der kan være risiko for forstyrret hjerterytme. Hvis dråben ikke rammer øjet må du prøve igen. Hvis du får dryppet for meget i dine øjne, skyl det da ud, helst med sterilt saltvand eller, hvis dette ikke er tilgængeligt, skyl da med varmt vand. Dryp ikke flere dråber i øjet før næste planlagte dosis. 4. MULIGE BIVIRKNINGER Som al anden medicin kan EMADINE øjendråber give bivirkninger. Disse kan være ubehagelige, men de fleste forsvinder hurtigt. I kliniske studier oplever op til 10 ud af 100 patienter en eller anden form for bivirkning. Den mest hyppigt oplevede bivirkning (som ca. 5 ud af 100 mennesker fik) var kortvarig mild irritation (svien eller brænden) i øjet. Mindre hyppige bivirkninger (som færre end 5 ud af 100 mennesker fik) var: Påvirkning i øjet: kløe, rødme, tørre øjne, trætte eller rindende øjne, følelse af noget i øjet, tågesyn. øjendråberne. Tryk forsigtigt på enkeltdosisbeholderen så én dråbe frigøres i lommen mellem øjenlåget og øjet (se figur 3). Hvis din læge har bedt dig bruge dråberne i begge øjne, gentages proceduren for det andet øje med den samme enkeltdosis- Smid enkeltdosisbeholderen med eventuelle rester væk med det samme. Smid ubrugte e nkeltdosisbeholdere væk én uge efter at folieposen er åbnet selv om enkeltdosisbeholderne stadigvæk er forseglede. beholder. Hvis du glemmer at bruge EMA- DINE, tag den ordinerede dosis så hurtigt som muligt og fortsæt herefter med den normale dosis. Dryp ikke dobbelt så mange dråber i som erstatning for den glemte dosis. Hvis du anvender andre øjendråber, vent da mindst 10 minutter mellem drypning med EMADINE og de andre øjendråber. Glem ikke at fortælle din læge eller apoteket om anden medicin du tager eller har taget for nylig. Det gælder også medicin du har købt uden recept. Påvirkning af kroppen: hovedpine, udslæt (ikke nærmere specificeret), smagsforstyrrelser, allergi. Du kan normalt fortsætte med at bruge øjendråberne, medmindre bivirkningerne er alvorlige. Hvis du er bekymret, så tal med din læge eller apotekspersonalet. Hvis du oplever sløret syn i nogen tid umiddelbart efter at du har dryppet med EMADINE, må du ikke køre bil eller betjene maskiner før dit syn er klart igen. Hvis du får nogle andre bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør du fortælle din læge eller apotekspersonalet herom. 5. OPBEVARING AF EMADINE Du skal smide enkeltdosisbeholderen væk når du har anvendt den. Når en foliepose er åbnet, skal de ikke anvendte enkeltdosisbeholdere smides væk efter en uge. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke anvendes efter den udløbsdato (mærket Exp ), som er EMADINE 0,05% augndropar, lausn, stakskammtaílát. Emedastín angivet på enkeltdosisbeholderen, folieposen og æsken. Må ikke opbevares over 30 C. Hvis du har yderligere spørgsmål om dette lægemiddel må du kontakte din læge eller apoteket. Denne indlægsseddel blev sidst godkendt den: November Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota og á ekki að gefa Það öðrum. Það getur valdið Þeim skaða, jafnvel Þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða. Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar. Hafir Þú frekari spurningar eftir að að hafa lesið hann skaltu spyrja lækninn eða lyfjafræðing. Virka efnið er emedastín 0,05% (0,5 mg/ml) sem tvífúmarat. Önnur innihaldsefni: Trómetamól; natríumklóríð; hýprómellósa; hreinsað vatn. Örlitlu magni af saltsýru eða natríumhýdroxíði er stundum bætt við til að halda sýrustigi (ph gildi) eðlilegu. Handhafi markaðsleyfis 1. VIÐ HVERJU ER EMADINE NOTAÐ EMADINE er notað til meðferðar á árstíðabundnu augnangri af völdum ofnæmis. Augnangur af völdum ofnæmis. Sum efni (ofnæmisvakar) svo sem frjóduft, heimilisryk eða dýrafeldir geta valdið ofnæmi sem leiðir til kláða, roða og bólgu í yfirborði augans. EMADINE er lyf til meðferðar á ofnæmissjúkdómum í auganu. Það verkar með því að 2. Á UR EN BYRJA ER A NOTA EMADINE Ekki má nota EMADINE... ef þú ert með ofnæmi fyrir emedastíni eða einhverju öðru innihaldsefni. Leitaðu ráða hjá lækninum. Gæta skal sérstakrar varúðar við notkun EMADINE... EMADINE er Alcon Laboratories (UK) Ltd., Boundary Way, Hemel Hempstead, Herts., HP2 7UD, Bretlandi. Framleiðandi EMADINE er Laboratories Alcon, 23 Rue Georges Ferrenbach F Kaysersberg, Frakklandi. draga úr óflægindum vegna ofnæmisins. EMADINE er vökvi (lausn) sem fæst í stakskammta plastílátum, sem innihalda 0,35 ml. Fimm stakskammtaílátum er pakkað saman í poka. EMADINE er fáanlegt í pakkningum, sem innihalda 30 eða 60 einingar. Ekki er víst að báðar pakkningastærðir séu markaðssettar. EMADINE á ekki að nota handa börnum yngri en 3 ára. Ef þú ert barnshafandi, gætir orðið barnshafandi eða ert með barn á brjósti. Leitaðu ráða hjá lækninum.

3 Ekki er mælt með notkun EMADINE handa sjúklingum eldri en 65 ára, þar sem notkun hjá þessum aldurshópi hefur ekki verið könnuð í klínískum rannsóknum. Ekki er mælt með notkun lyfsins hjá sjúklingum með nýrna- eða lifrarsjúkdóma. Akstur eða notkun véla Þér getur fundist sjónin verða þokukennd um tíma rétt eftir að þú hefur notað EMADINE. Þú skalt hvorki aka bíl né nota vélar fyrr en sjónin er aftur oriðn 3. HVERNIG Á AÐ NOTA EMADINE skýr. EMADINE og önnur lyf Segðu lækninum eða lyfjafræðingi ef þú notar (eða hefur nýverið notað) einhver önnur lyf. Gleymdu ekki að segja frá öllum öðrum lyfjum, sem þú hefur keypt sjálf/sjálfur án lyfseðils. Ef þú notar aðra augndropa samtímis EMADINE, kaltu fylgja ráðleggingunum í lok 3. kafla. Notaðu ekki ílát sem þú varst áður búin/búinn að opna. Notaðu ekkert innsiglað ílát úr álpoka, sem var opnaður fyrir meira en einni viku. Hversu mikið á að nota Fullorðnir og börn 3 ára og eldri: Einn dropi í augað tvisvar sinnum á dag kvölds og morguns. Nota á lyfið á þennan hátt nema læknirinn mæli fyrir um aðra notkun. Nota á lyfið eins lengi og læknirinn segir fyrir um. Aðeins skal nota dropana í bæði augun ef læknirinn mælir fyrir um það. Aðeins má nota dropana til að dreypa í augu. Hallaðu höfðinu aftur. Dragðu augnlokið niður með hreinum fingri þar til vasi mynd ast á milli augnloksins og augans. Dropanum á að dreypa í vasann. Haltu á ílátinu milli þumalfingurs og hinna fingranna og láttu opna endann snúa niður. Færðu oddinn á ílátinu að auganu. Notaðu spegilinn ef þér finnst það betra. Snertu hvorki augað, augnlokið, svæðið í kring né annað yfirborð með oddinum á ílátinu. Það gæti mengað Ef þú tekur EMADINE inn fyrir slysni eða gefur það með inndælingu, áttu samstundis að hafa samband við lækni. Það gæti haft áhrif á hjartslátt. Ef dropinn lendir ekki í auganu, skaltu reyna aftur. Ef of mikið af dropunum er sett í augun skal skola þá úr helst með sæfðu saltvatni eða, ef það er ekki tiltækt, með volgu vatni. Ekki skal setja meira af Rífðu álpokann upp og taktu ræmuna með 5 ílátum úr honum. Notaðu lausnina ekki ef hún er skýjuð eða ef agnir eru í henni. Haltu ræmunni þannig að langi og flati endinn snúi upp og losaðu eitt ílát frá með því að toga það að þér, en haltu þétt um hin á meðan. Þú þarft að slíta það frá þar sem það er dropana. Þrýstu varlega á ílátið til að einn dropi komi úr því í vasann á milli augnloksins og augans (mynd 3). Ef læknirinn hefur sagt þér að nota dropana í bæði augu á að endurtaka þetta við hitt augað - notaðu úr sama fast við hin (mynd 1). Taktu eitt ílátið til hliðar. Settu hin aftur í álpokann. Hafu spegil við hendina og þvoðu þér um hendurnar. Haltu langa og flata endanum á ílátinu milli Þumalfingurs og vísifingurs og opnaðu það með því að snúa hinn endann af (mynd 2). ílátinu. Fleygðu ílátinu og því sem eftir er af lausninni strax. Fleygðu öllum ónotuðum ílátum einni viku eftir að álpokinn hefur verið opnaður jafnvel þótt ílátin séu enn innsigluð. dropunum í augun fyrr en nota á þá næst. Ef gleymist að nota EMADINE, skal nota einn dropa eins fljótt og er munað eftir því og halda síðan notkuninni áfram eins og venjulega. Ekki skal nota tvöfaldan skammt til að bæta upp þann skammt sem gleymdist. Ef notaðir eru aðrir augndropar skal láta að minnsta kosti 10 mínútur líða milli þess sem EMADINE og hinir augndroparnir eru notaðir. 4. HUGSANLEGAR AUKAVERKANIR Eins og við á um öll lyf geta EMADINE augndropar valdið aukaverkunum. Þær geta valdið óþægindum, en flestar Þeirra líða fljótt hjá. Í klínískum rannsóknum hafa allt að 10 af hverjum 100 sjúklingum fundið fyrir einhverri aukaverkun. Algengasta aukaverkunin (sem allt að 5 af hverjum 100 einstaklingum fundu fyrir) var tímabundin, væg erting (sviði eða stingur) í auganu. Sjaldgæfari aukaverkanir (sem færri en 5 af hverjum 100 einstaklingum fundu fyrir) voru: Áhrif á augu: Kláði, roði, augnþurrkur, augnþreyta eða tárvot augu, tilfinning um aðskotahlut í auga, þokusýn. 5. GEYMSLA EMADINE EMADINE 0,05% øyedråper, oppløsning, endosebeholder Emedastin Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget, før du begynner å bruke legemidlet. Dette legemidlet er skrevet ut til deg personlig. Gi det ikke til andre. Det kan skade dem, selv om de har de samme symptomene som deg. Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen. Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt din lege eller apoteket. Den aktive substansen er emedastin 0,05% (0,5 mg/ml) som difumarat. Øvrige innholdsstoffer: trometamol, natriumklorid, hypromellose, renset vann. Små mengder av saltsyre eller natriumhydroxid er noen ganger tilsatt for å holde surhetsgraden (ph verdien) normal. Gleymdu ekki að segja lækninum eða lyfjafræðingi frá öllum öðrum lyfjum, sem þú notar eða hefur nýverið notað einnig öllum þeim, sem þú hefur sjálf/sjálfur keypt. Áhrif annars staðar en í augum: Höfuðverkur, útbrot án nánari skilgreiningar, breytt bargðskyn, ofnæmi. Þú getur yfirleitt haldið áfram að nota dropana nema ef áhrifin eru alvarleg. Ef þú hefur áhyggjur, skaltu tala við lækni eða lyfjafræðing. Ef þér finnst sjónin vera þokukennd um tíma rétt eftir að þú hefur notað EMADINE, skaltu hvorki aka bíl né nota vélar fyrr en sjónin er aftur orðin skýr. Gera skal lækni eða lyfjafræðingi viðvart ef vart verður við einhverjar aðrar aukaverkanir, sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Fleygðu ílátinu strax eftir notkun. Eftir að álpokinn hefur verið opnaður verður að fleygja öllum ónotuðum ílátum einni viku eftir að hann er fyrst opnaður. Augndropana á að geyma á öruggum stað þar þem börn hvorki sjá né ná í lyfið. Dropana á ekki að nota eftir fyrningardagsetninguna (tilgreint sem Fyrnist ) á ílátinu, pokanum og öskjunni. Geymið ekki við hærra hitastig en 30 C. Vakni einhverjar aðrar spurningar um lyfið skal spyrja lækni eða lyfjafræðing. Þessi fylgiseðill var síðast samflykktur: í nóvember Innehaver av markedsføringstillatelse for EMADINE er Alcon Laboratories (UK) Ltd., Boundary Way, Hemel Hempstead, Herts., HP2 7 UD, Storbritannia. Produsenten av EMADINE er Laboratories Alcon, 23 Rue Georges Ferrenbach, F Kaysersberg, Frankrike.

4 1. HVA ER EMADINE EMADINE brukes til behandling av sesongbundet allergisk konjunktivitt (øyeallergi). Allergisk konjunktivitt. Noen partikler (allergener) som pollen, husstøv eller dyrehår kan forårsake allergiske reaksjoner som medfører kløe, rødhet og hevelse i området rundt øyet. EMADINE er et legemiddel som brukes til behandlingen av allergiske 2. FØR DU BRUKER EMADINE Du bør ikke bruke EMADINE... dersom du er overfølsom (allergisk) overfor emedastin eller noen av de øvrige innholdsstoffene. Spør legen din om råd. Vær forsiktig med å bruke EMADINE Bruk ikke EMADINE til barn under 3 år. Dersom du er gravid eller planlegger å bli det og hvis du ammer. Spør legen din om råd. EMADINE anbefales ikke til pasienter som er eldre enn 65 år, da det ikke er gjort noen kliniske studier 3. HVORDAN BRUKER DU EMADINE tilstander i øyet. Det virker ved å redusere intensiteten i den allergiske reaksjonen. EMADINE er en væske (en oppløsning) som pakkes i endosebeholdere av plast som hver inneholder 0,35 ml. Fem endosebeholdere er pakket i en foliepose. EMADINE leveres i pakninger som inneholder 30 og 60 endosebeholdere. Ikke alle pakninger er markedsført. i denne aldersgruppen. Det er ikke anbefalt til pasienter med nyre- eller leverproblemer. Bilkjøring og bruk av maskiner: Du kan oppleve kortvarig sløret syn etter at du har tatt EMADINE. Kjør ikke bil eller bruk maskiner før synet ditt er klart igjen. EMADINE og andre legemidler. Fortell legen din eller apoteket dersom du tar, (eller akkurat har tatt) andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler. Dersom du bruker andre øyedråper på samme tid som EMADINE, følg rådene under punkt 3. Bruk ikke en endosebeholder som du allerede har åpnet. Bruk heller ikke en forseglet beholder fra en foliepose som ble åpnet for mer enn en uke siden. Normal dosering Voksne og barn over 3 år: En dråpe i øyet to ganger dagligmorgen og kveld. Bruk denne doseringen dersom legen din ikke har anbefalt deg noe annet. Bruk dråpene så lenge legen din har anbefalt. Bruk bare dråpene i begge øynene dersom legen din har sagt det. Dråpene skal bare brukes i øyet. Riv opp folieposen og ta ut raden med 5 endosebeholdere. Bruk den ikke dersom oppløsningen er uklar eller har partikler i seg. Hold raden med den flate enden opp og skill fra hverandre ved å trekke en endosebeholder mot deg mens du holder de andre fast. Du må rive dem fra hverandre der de henger sammen (se bilde 1). endosebeholderen. Legg de andre tilbake i folieposen. Ta frem et speil og vask hendene dine. Hold den lange flate enden av endosebeholderen mellom tommel og pekefinger, og åpne den ved å vri av den andre enden av endosebeholderen (se bilde 2). Bøy hodet bakover. Trekk ned øyelokket med en ren finger, inntil det dannes en lomme mellom øyelokket og øyet ditt. Dråpen skal plasseres her. Hold endosebeholderen mellom tommel og de andre fingrene med den åpne enden nedover. Hold endosebeholderen tett opp til øyet. Bruk speil Dersom du skulle komme til å svelge eller injisere EMADINE, kontakt lege umiddelbart. Det kan påvirke hjerterytmen din. Hvis en dråpe bommer på øyet, prøv igjen. Dersom du tar for mye av dette legemidlet i øynene, kan det skylles ut fortrinnsvis med sterilt saltvann, dersom du ikke har det, bruk lunkent vann. Drypp ikke før neste gang du normalt skal ta din dose. Dersom du glemmer å bruke EMADINE, så ta den glemte dosen så 4. MULIGE BIVIRKNINGER Som all annen medisin kan EMADINE gi bivirkninger. Disse kan være ubehagelige, men går som oftest raskt over. I kliniske studier opplevde opp til 10 pasienter av 100 en eller annen type bivirkning. De vanligste bivirkningene (som oppstod hos 5 av 100 personer) var forbigående mild irritasjon (brennende følelse eller svie) i øyet. Mindre vanlige bivirkninger (som berørte mindre enn 5 av 100 personer) var: Bivirkninger i øyet: kløe, rødhet, tørre øyne, trette eller rennede øyne, en følelse av fremmedle 5. OPPBEVARING AV EMADINE om det hjelper. Berør ikke øyet, øyelokket eller omgivelsene rundt øyet eller andre overflater med endosebeholderens spiss. Det kan forurense dråpene. Klem forsiktig på endosebeholde- Du må kaste endosebeholderen straks du har brukt den. Når du har åpnet en foliepose, må ubrukte endosebeholdere kastes innen 1 uke etter at posen ble åpnet. Oppbevar øyedråpene på et sikkert sted utilgjengelig for barn Bruk ikke dråpene etter utløpsdato (angitt ren for å frigjøre en dråpe ned i lommen mellom øyelokket og øyet (bilde 3). Dersom legen din har bedt deg bruke dråper i begge øynene, gjenta trinnene for det andre øyet, bruk samme endosebeholder. Kast så endosebeholderen med eventuelt restinnhold umiddelbart etter bruk. Kast de ubrukte en uke etter åpning av folieposen selv om er uåpnet. snart som mulig og fortsett deretter med normal dosering. Ta aldri en dobbel dose for å kompensere for en glemt dose. Dersom du bruker andre øyedråper også, vent minst 10 minutter mellom drypping med EMADINE og andre dråper. Ikke glem å fortelle legen eller apoteket om andre legemidler som du bruker, eller akkurat har brukt- dette gjelder også reseptfrie legemidler. geme på øynene, tåkesyn. Reaktjoner i kroppen: hovedpine, utslett (ikke nærmere spesifisert), endret smakssans. Du kan vanligvis fortsette å bruke dråpene, dersom bivirkningene ikke er alvorlige. Dersom du er bekymret, kontakt lege eller apotek. Dersom du opplever sløret syn etter at du har brukt EMADINE skal du ikke kjøre bil eller bruke maskiner før synet er klart igjen. Dersom du opplever noen andre bivirkninger av dette legemidlet som ikke står nevnt her, bør du informere legen eller apoteket. som Exp på endosebeholdere, folieposen og kartongen). Oppbevares ikke over 30 C. Dersom du har noen spørsmål angående dine legemidler, må du spørre en lege eller et apotek. Dette pakningsvedlegget ble godkjent: November 2004

5 YDERLIGERE OPLYSNINGER For yderligere oplysninger om disse øjendråber bedes du kontakte dit lokale Alcon kontor. ØVRIG INFORMASJON For øvrig informasjon om disse øyedråper, kontakt ditt lokale Alconkontor. FREKARI UPPLÝSINGAR Ef óskað er frekari upplýsinga um lyfið, vinsamlegast hafið þá samband við fulltrúa Alcon á hverjum stað: België/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg SA Alcon-Couvreur NV +32 (0) (België/Belgique/Belgien) âeská republika Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o Danmark Alcon Danmark A/S Deutschland Alcon Pharma GmbH + 49 (0) ?????? 5bBD?_??????????????????????????? (??????) Eesti Alcon Eesti España Alcon Cusí, S.A France Laboratoires Alcon + 33 (0) Ireland Malta United Kingdom Alcon Laboratories (UK) Ltd (0) (United Kingdom) Ísland K. Pétursson ehf Italia Alcon Italia S.p.A Lietuva Alcon Services Inc. atstovybò Magyarország Alcon Hungary Pharmaceuticals Trading Ltd Nederland Alcon Nederland BV + 31 (0) Norge Alcon Norge AS Österreich Alcon Ophthalmika GmbH + 43 (0) Österreich Alcon Ophthalmika GmbH + 43 (0) Polska Alcon Polska sp. z o.o Portugal Alcon Portugal - Produtos e Equipamentos Oftalmológicos, Lda Slovenija Alcon Services Inc., PodruÏnica Ljubljana Slovenska Republika Alcon Pharmaceuticals Ltd oz Suomi/Finland Alcon Finland Oy (0) Sverige Alcon Sverige AB + 46 (0)

PAKNINGSVEDLEGG. EMADINE 0,5 mg/ml øyedråper, oppløsning. Emestadin.

PAKNINGSVEDLEGG. EMADINE 0,5 mg/ml øyedråper, oppløsning. Emestadin. PAKNINGSVEDLEGG EMADINE 0,5 mg/ml øyedråper, oppløsning. Emestadin. Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget, før du begynner å bruke legemidlet: - Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. GRANUPAS 4 g enterogranulat para-aminosalisylsyre

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. GRANUPAS 4 g enterogranulat para-aminosalisylsyre Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten GRANUPAS 4 g enterogranulat para-aminosalisylsyre Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

Pakningsvedlegg: informasjon til pasienten. Aerius 0,5 mg/ml mikstur, oppløsning desloratadin

Pakningsvedlegg: informasjon til pasienten. Aerius 0,5 mg/ml mikstur, oppløsning desloratadin Pakningsvedlegg: informasjon til pasienten Aerius 0,5 mg/ml mikstur, oppløsning desloratadin Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. HBVAXPRO 10 mikrogram, injeksjonsvæske, suspensjon Vaksine mot hepatitt B (rdna)

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. HBVAXPRO 10 mikrogram, injeksjonsvæske, suspensjon Vaksine mot hepatitt B (rdna) PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN HBVAXPRO 10 mikrogram, injeksjonsvæske, suspensjon Vaksine mot hepatitt B (rdna) Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du vaksineres. - Ta vare på dette

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Galvus 50 mg tabletter Vildagliptin

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Galvus 50 mg tabletter Vildagliptin Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Galvus 50 mg tabletter Vildagliptin Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig

Detaljer

30.7.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 203/2014. av 30. september 2014

30.7.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 203/2014. av 30. september 2014 30.7.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 43/57 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 203/2014 203-2015n EØS-KOMITEEN HAR av 30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Diproderm øredråper 0,05 %, oppløsning. betametason

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Diproderm øredråper 0,05 %, oppløsning. betametason PAKNINGSVEDLEGG Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Diproderm øredråper 0,05 %, oppløsning betametason Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Ipreziv 20 mg tabletter Ipreziv 40 mg tabletter Ipreziv 80 mg tabletter azilsartanmedoksomil

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Ipreziv 20 mg tabletter Ipreziv 40 mg tabletter Ipreziv 80 mg tabletter azilsartanmedoksomil PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Ipreziv 20 mg tabletter Ipreziv 40 mg tabletter Ipreziv 80 mg tabletter azilsartanmedoksomil Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.

Detaljer

Santen Oy B. PAKNINGSVEDLEGG

Santen Oy B. PAKNINGSVEDLEGG B. PAKNINGSVEDLEGG 18 Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten IKERVIS 1 mg/ml øyedråper, emulsjon ciklosporin (ciclosporin) Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet.

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. DepoCyte 50 mg injeksjonsvæske, suspensjon Cytarabin

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. DepoCyte 50 mg injeksjonsvæske, suspensjon Cytarabin PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN DepoCyte 50 mg injeksjonsvæske, suspensjon Cytarabin Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du får begynner å bruke legemidlet. - Ta vare på dette pakningsvedlegget.

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Bridion 100 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning sugammadex

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Bridion 100 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning sugammadex Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Bridion 100 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning sugammadex Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før dette legemidlet blir gitt til deg. Det inneholder informasjon

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Glustin 15 mg tabletter Pioglitazon

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Glustin 15 mg tabletter Pioglitazon PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Glustin 15 mg tabletter Pioglitazon Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. - Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Azomyr 5 mg tabletter, filmdrasjerte desloratadin

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Azomyr 5 mg tabletter, filmdrasjerte desloratadin Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten Azomyr 5 mg tabletter, filmdrasjerte desloratadin Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Aerius 5 mg tabletter, filmdrasjerte desloratadin

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Aerius 5 mg tabletter, filmdrasjerte desloratadin Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten Aerius 5 mg tabletter, filmdrasjerte desloratadin Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. TRUSOPT 20 mg/ml øyedråper, oppløsning, uten konserveringsmiddel dorzolamid

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. TRUSOPT 20 mg/ml øyedråper, oppløsning, uten konserveringsmiddel dorzolamid Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren TRUSOPT 20 mg/ml øyedråper, oppløsning, uten konserveringsmiddel dorzolamid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet.

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Clarityn 10 mg tablett loratadin

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Clarityn 10 mg tablett loratadin Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Clarityn 10 mg tablett loratadin Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for

Detaljer

Irbesartan Zentiva inneholder laktose. Dersom du ikke tåler visse sukkertyper (for eksempel laktose), kontakt legen før du tar dette legemidlet.

Irbesartan Zentiva inneholder laktose. Dersom du ikke tåler visse sukkertyper (for eksempel laktose), kontakt legen før du tar dette legemidlet. Du må fortelle legen din hvis du tror du er gravid (eller om du tror du kan komme til å bli gravid). Irbesartan Zentiva er ikke anbefalt tidlig i svangerskapet, og må ikke benyttes hvis du er mer enn tre

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Nasonex 50 mikrogram/dose nesespray, suspensjon. mometasonfuroat

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Nasonex 50 mikrogram/dose nesespray, suspensjon. mometasonfuroat Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Nasonex 50 mikrogram/dose nesespray, suspensjon mometasonfuroat Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Synflorix injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte Vaksine mot pneumokokkinfeksjon (polysakkarid, konjugert, adsorbert) Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Iasibon 50 mg tabletter, filmdrasjerte ibandronsyre

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Iasibon 50 mg tabletter, filmdrasjerte ibandronsyre Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Iasibon 50 mg tabletter, filmdrasjerte ibandronsyre Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Ta vare på dette pakningsvedlegget.

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK (certolizumab pegol) VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines Agency)

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Ifirmasta 300 mg tabletter, filmdrasjerte Irbesartan

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Ifirmasta 300 mg tabletter, filmdrasjerte Irbesartan Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Ifirmasta 300 mg tabletter, filmdrasjerte Irbesartan Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Onbrez Breezhaler 150 mikrogram inhalasjonspulver, harde kapsler Onbrez Breezhaler 300 mikrogram inhalasjonspulver, harde kapsler Indakaterol maleat Les nøye gjennom

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Protopic 0,03 % salve Takrolimusmonohydrat

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Protopic 0,03 % salve Takrolimusmonohydrat PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Protopic 0,03 % salve Takrolimusmonohydrat Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Orgalutran 0,25 mg/0,5 ml injeksjonsvæske, oppløsning ganirelix

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Orgalutran 0,25 mg/0,5 ml injeksjonsvæske, oppløsning ganirelix Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten Orgalutran 0,25 mg/0,5 ml injeksjonsvæske, oppløsning ganirelix Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder

Detaljer

Novartis Norge AS N-0510 OSLO. Pakningsvedlegg. Vectavir krem

Novartis Norge AS N-0510 OSLO. Pakningsvedlegg. Vectavir krem Novartis Norge AS N-0510 OSLO Vectavir krem Godkjent 10.11.2006 Novartis Side 2 PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Vectavir 1% krem Penciklovir Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Karvea 150 mg filmdrasjerte tabletter irbesartan

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Karvea 150 mg filmdrasjerte tabletter irbesartan Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Karvea 150 mg filmdrasjerte tabletter irbesartan Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG FOR Onsior 6 mg tabletter til katt

PAKNINGSVEDLEGG FOR Onsior 6 mg tabletter til katt PAKNINGSVEDLEGG FOR Onsior 6 mg tabletter til katt 1. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE Innehaver

Detaljer

Fendrix, injeksjonsvæske, suspensjon Vaksine mot hepatitt B (rdna) (med adjuvans, adsorbert)

Fendrix, injeksjonsvæske, suspensjon Vaksine mot hepatitt B (rdna) (med adjuvans, adsorbert) PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Fendrix, injeksjonsvæske, suspensjon Vaksine mot hepatitt B (rdna) (med adjuvans, adsorbert) Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du får denne vaksinen.

Detaljer

sþ. 503. Tillaga til þingsályktunar [200. mál]

sþ. 503. Tillaga til þingsályktunar [200. mál] sþ. 503. Tillaga til þingsályktunar [200. mál] um heimild fyrir rikisstjórnina að staðfesta samkomulag milli Íslands og Noregs um fiskveiði- og landgrunnsmál. Frá utanríkisráðherra. Alþingi ályktar að

Detaljer

Otezla 10 mg tabletter, filmdrasjerte Otezla 20 mg tabletter, filmdrasjerte Otezla 30 mg tabletter, filmdrasjerte apremilast

Otezla 10 mg tabletter, filmdrasjerte Otezla 20 mg tabletter, filmdrasjerte Otezla 30 mg tabletter, filmdrasjerte apremilast Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten Otezla 10 mg tabletter, filmdrasjerte Otezla 20 mg tabletter, filmdrasjerte Otezla 30 mg tabletter, filmdrasjerte apremilast Dette legemidlet er underlagt særlig

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol)

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol) INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol) VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA FYLDT AUTOCLICKS PEN Veiledningen er hentet

Detaljer

Pakningsvedlegg. Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.

Pakningsvedlegg. Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Pakningsvedlegg Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Scheriproct stikkpiller og kombinasjonspakning: Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. ADCIRCA 20 mg filmdrasjerte tabletter tadalafil

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. ADCIRCA 20 mg filmdrasjerte tabletter tadalafil PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN ADCIRCA 20 mg filmdrasjerte tabletter tadalafil Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. - Ta vare på dette pakningsvedlegget.

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Ipstyl Autogel 60 mg/90 mg/120 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte lanreotid

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Ipstyl Autogel 60 mg/90 mg/120 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte lanreotid PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Ipstyl Autogel 60 mg/90 mg/120 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte lanreotid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.

Detaljer

http://www.felleskatalogen.no/medisin/pasienter/pil-trulicity-lilly-595591

http://www.felleskatalogen.no/medisin/pasienter/pil-trulicity-lilly-595591 Side 1 av 13 Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Trulicity 0,75 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn Trulicity 1,5 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn dulaglutid Dette legemidlet

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN DuoTrav 40 mikrogram/ml + 5 mg/ml øyedråper, oppløsning travoprost/timolol Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Canesten kombinasjonspakning (vaginaltabletter 100 mg og krem 1 %) klotrimaziol

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Canesten kombinasjonspakning (vaginaltabletter 100 mg og krem 1 %) klotrimaziol PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Canesten kombinasjonspakning (vaginaltabletter 100 mg og krem 1 %) klotrimaziol Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget. Det inneholder informasjon som er viktig

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. PREPARATETS NAVN EMADINE 0,5 mg/ml øyedråper, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml oppløsning inneholder 0,5 mg emedastin (som difumarat) Hjelpestoff(er)

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. TRUSOPT 20 mg/ml øyedråper, oppløsning dorzolamid

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. TRUSOPT 20 mg/ml øyedråper, oppløsning dorzolamid Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren TRUSOPT 20 mg/ml øyedråper, oppløsning dorzolamid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

FORSTEO 20 mikrogram/80 mikroliter, injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn Teriparatide

FORSTEO 20 mikrogram/80 mikroliter, injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn Teriparatide Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren FORSTEO 20 mikrogram/80 mikroliter, injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn Teriparatide Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Silgard, injeksjonsvæske, suspensjon Vaksine mot humant papillomavirus [Type 6, 11, 16, 18] (rekombinant, adsorbert) Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Giona Easyhaler 100 mikrogram/dose inhalasjonspulver. Giona Easyhaler 200 mikrogram/dose inhalasjonspulver

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Giona Easyhaler 100 mikrogram/dose inhalasjonspulver. Giona Easyhaler 200 mikrogram/dose inhalasjonspulver Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Giona Easyhaler 100 mikrogram/dose inhalasjonspulver Giona Easyhaler 200 mikrogram/dose inhalasjonspulver Giona Easyhaler 400 mikrogram/dose inhalasjonspulver

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Recrea Forte 5 % liniment, oppløsning minoksidil

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Recrea Forte 5 % liniment, oppløsning minoksidil Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Recrea Forte 5 % liniment, oppløsning minoksidil Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Rasilez 300 mg filmdrasjerte tabletter Aliskiren

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Rasilez 300 mg filmdrasjerte tabletter Aliskiren Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Rasilez 300 mg filmdrasjerte tabletter Aliskiren Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

B. PAKNINGSVEDLEGG 20

B. PAKNINGSVEDLEGG 20 B. PAKNINGSVEDLEGG 20 PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Mozobil 20 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning plerixafor Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. - Ta

Detaljer

B. PAKNINGSVEDLEGG 44

B. PAKNINGSVEDLEGG 44 B. PAKNINGSVEDLEGG 44 PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Renagel 400 mg filmdrasjerte tabletter sevelamer Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Ta vare på

Detaljer

PREPARATOMTALE. Page 1

PREPARATOMTALE. Page 1 PREPARATOMTALE Page 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Oftagel 2,5 mg/g øyegel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Karbomer 974P 2,5 mg/g Hjelpestoff(er) med kjent virkning: benzalkoniumklorid (0,06 mg/g) For

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Raloxifene Teva 60 mg filmdrasjerte tabletter raloksifenhydroklorid

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Raloxifene Teva 60 mg filmdrasjerte tabletter raloksifenhydroklorid PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Raloxifene Teva 60 mg filmdrasjerte tabletter raloksifenhydroklorid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. - Ta vare på dette

Detaljer

GIR ALLERGIEN DEG TETT OG RENNENDE NESE?

GIR ALLERGIEN DEG TETT OG RENNENDE NESE? GIR ALLERGIEN DEG TETT OG RENNENDE NESE? Nasonex kan hjelpe! Nyhet! Nå reseptfritt på ditt nærmeste apotek! Fra 18 år Hvorfor blir man snørrete og tett i nesen når man er allergisk? Når man er allergisk,

Detaljer

Pakningsvedlegg: informasjon til pasienten. Aerius 0,5 mg/ml mikstur, oppløsning desloratadin

Pakningsvedlegg: informasjon til pasienten. Aerius 0,5 mg/ml mikstur, oppløsning desloratadin Pakningsvedlegg: informasjon til pasienten Aerius 0,5 mg/ml mikstur, oppløsning desloratadin Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Comtess 200 mg tabletter, filmdrasjerte Entakapon

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Comtess 200 mg tabletter, filmdrasjerte Entakapon Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Comtess 200 mg tabletter, filmdrasjerte Entakapon Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Vyndaqel 20 mg myke kapsler Tafamidis

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Vyndaqel 20 mg myke kapsler Tafamidis Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Vyndaqel 20 mg myke kapsler Tafamidis Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Sildenafil Teva 25 mg filmdrasjerte tabletter sildenafil

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Sildenafil Teva 25 mg filmdrasjerte tabletter sildenafil Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten Sildenafil Teva 25 mg filmdrasjerte tabletter sildenafil Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

Informasjon til brukeren på dansk. Brug af inhalationssprayen Flutiform, inhalationsspray, suspension

Informasjon til brukeren på dansk. Brug af inhalationssprayen Flutiform, inhalationsspray, suspension Informasjon til brukeren på dansk Flutiform 50 mikrogram/5 mikrogram per dose, inhalasjonsaerosol, suspensjon Flutiform 125 mikrogram/5 mikrogram per dose, inhalasjonsaerosol, suspensjon Flutiform 250

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. PROTELOS 2 g - granulat til mikstur, suspensjon Strontiumranelat

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. PROTELOS 2 g - granulat til mikstur, suspensjon Strontiumranelat Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten PROTELOS 2 g - granulat til mikstur, suspensjon Strontiumranelat Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. CIALIS 5 mg tabletter, filmdrasjerte tadalafil

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. CIALIS 5 mg tabletter, filmdrasjerte tadalafil Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren CIALIS 5 mg tabletter, filmdrasjerte tadalafil Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som

Detaljer

B. PAKNINGSVEDLEGG 28

B. PAKNINGSVEDLEGG 28 B. PAKNINGSVEDLEGG 28 PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Cerezyme 200 E pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning Imiglukerase Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. GLUCOPHAGE 500, 850, 1000 mg tabletter, filmdrasjerte metforminhydroklorid

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. GLUCOPHAGE 500, 850, 1000 mg tabletter, filmdrasjerte metforminhydroklorid PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN, 850, 1000 mg tabletter, filmdrasjerte metforminhydroklorid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Ta vare på dette pakningsvedlegget.

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Vizarsin 25 mg smeltetabletter Sildenafil

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Vizarsin 25 mg smeltetabletter Sildenafil Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Vizarsin 25 mg smeltetabletter Sildenafil Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml øyedråper, oppløsning i endosebeholder Bimatoprost/timolol

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml øyedråper, oppløsning i endosebeholder Bimatoprost/timolol Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml øyedråper, oppløsning i endosebeholder Bimatoprost/timolol Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet.

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Myozyme 50 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning Alglukosidase alfa

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Myozyme 50 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning Alglukosidase alfa Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Myozyme 50 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning Alglukosidase alfa Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet.

Detaljer

Informasjon til brukeren på dansk EpiPen Jr. 150 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Informasjon til brukeren på dansk EpiPen Jr. 150 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn Informasjon til brukeren på dansk EpiPen Jr. 150 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn adrenalin INFORMATION TIL BRUGEREN EpiPen Jr. 150 mikrogram, injektionsvæske, opløsning, i forfyldt

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Xolair 150 mg pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning Omalizumab

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Xolair 150 mg pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning Omalizumab Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Xolair 150 mg pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning Omalizumab Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Vimpat 150 mg tabletter, filmdrasjerte. Vimpat 100 mg tabletter, filmdrasjerte

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Vimpat 150 mg tabletter, filmdrasjerte. Vimpat 100 mg tabletter, filmdrasjerte Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten Vimpat 50 mg tabletter, filmdrasjerte Vimpat 100 mg tabletter, filmdrasjerte Vimpat 150 mg tabletter, filmdrasjerte Vimpat 200 mg tabletter, filmdrasjerte lakosamid

Detaljer

COSMEGEN brukes i behandlingen av visse former for nyrekreft (Wilms tumor), muskelkreft (rhabdomyosarkom), kreft i testikler og livmor.

COSMEGEN brukes i behandlingen av visse former for nyrekreft (Wilms tumor), muskelkreft (rhabdomyosarkom), kreft i testikler og livmor. PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN COSMEGEN 0,5 mg injeksjons-/infusjonssubstans Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. - Ta vare på dette pakningsvedlegget.

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Equip WNV injeksjonsvæske, emulsjon til hest 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En dose à 1 ml inneholder: Virkestoff: Inaktivert West Nile

Detaljer

B. PAKNINGSVEDLEGG 19

B. PAKNINGSVEDLEGG 19 B. PAKNINGSVEDLEGG 19 PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Aldurazyme, 100 U/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning Laronidase Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Zerbaxa 1 g/0,5 g pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning ceftolozan/tazobaktam

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Zerbaxa 1 g/0,5 g pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning ceftolozan/tazobaktam Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten Zerbaxa 1 g/0,5 g pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning ceftolozan/tazobaktam Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Rapydan 70 mg/70 mg medisinert plaster. lidokain/tetrakain

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Rapydan 70 mg/70 mg medisinert plaster. lidokain/tetrakain PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Rapydan 70 mg/70 mg medisinert plaster lidokain/tetrakain Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. - Ta vare på dette pakningsvedlegget.

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Optruma 60 mg tabletter, filmdrasjerte raloksifenhydroklorid

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Optruma 60 mg tabletter, filmdrasjerte raloksifenhydroklorid PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Optruma 60 mg tabletter, filmdrasjerte raloksifenhydroklorid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Topotecan Actavis 1 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske Topotecan Actavis 4 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske topotekan Les nøye gjennom dette

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Exelon 4,6 mg/24 timer depotplaster Exelon 9,5 mg/24 timer depotplaster Exelon 13,3 mg/24 timer depotplaster rivastigmin Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Nasonex 50 mikrogram/dose nesespray, suspensjon. mometasonfuroat

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Nasonex 50 mikrogram/dose nesespray, suspensjon. mometasonfuroat Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Nasonex 50 mikrogram/dose nesespray, suspensjon mometasonfuroat Dette legemidlet er reseptfritt. Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke

Detaljer

B. PAKNINGSVEDLEGG 22

B. PAKNINGSVEDLEGG 22 B. PAKNINGSVEDLEGG 22 PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Cholestagel 625 mg filmdrasjerte tabletter Colesevelam hydroklorid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.

Detaljer

HVORDAN DU BRUKER INSTANYL

HVORDAN DU BRUKER INSTANYL HVORDAN DU BRUKER INSTANYL flerdosebeholder endosebeholder VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON OM INSTANYL Instanyl finnes både som endosebeholder og flerdosebeholder. Kontroller

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Mycophenolate mofetil Teva 500 mg tabletter, filmdrasjerte mykofenolatmofetil

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Mycophenolate mofetil Teva 500 mg tabletter, filmdrasjerte mykofenolatmofetil Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Mycophenolate mofetil Teva 500 mg tabletter, filmdrasjerte mykofenolatmofetil Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet.

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Neupro 1 mg/24 timer depotplaster rotigotin

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Neupro 1 mg/24 timer depotplaster rotigotin Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Neupro 1 mg/24 timer depotplaster rotigotin Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Metalyse 10 000 enheter (U) pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning tenecteplase

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Metalyse 10 000 enheter (U) pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning tenecteplase Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Metalyse 10 000 enheter (U) pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning tenecteplase Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du får dette legemidlet.

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN PINEX. paracetamol

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN PINEX. paracetamol PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN PINEX paracetamol Pinex 250 mg tabletter Pinex 500 mg tabletter, filmdrasjert Pinex 500 mg brusetabletter Pinex 125 mg, 250 mg, 500 mg og 1 g stikkpiller Pinex

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Ketorax 5 mg/ml injeksjonsvæske. ketobemidonhydroklorid

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Ketorax 5 mg/ml injeksjonsvæske. ketobemidonhydroklorid Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Ketorax 5 mg/ml injeksjonsvæske ketobemidonhydroklorid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Puregon 150 IE/0,18 ml injeksjonsvæske, oppløsning follitropin beta

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Puregon 150 IE/0,18 ml injeksjonsvæske, oppløsning follitropin beta PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Puregon 150 IE/0,18 ml injeksjonsvæske, oppløsning follitropin beta Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Ta vare på dette

Detaljer

Én ml inneholder 1 mg dokusatnatrium (natriumdioktylsulfosuksinat) og 250 mg sorbitol (E 420).

Én ml inneholder 1 mg dokusatnatrium (natriumdioktylsulfosuksinat) og 250 mg sorbitol (E 420). Dette preparatet har markedsføringstillatelse for både human og veterinær bruk. Preparatomtale for veterinær bruk finnes nederst i dokumentet. 1. LEGEMIDLETS NAVN Klyx (1 mg/ml) / (250 mg/ml) rektalvæske,

Detaljer

HVORDAN DU BRUKER INSTANYL

HVORDAN DU BRUKER INSTANYL flerdosebeholder endosebeholder HVORDAN DU BRUKER INSTANYL Pasientveiledning Viktig informasjon om Instanyl Gjør deg kjent med denne viktige informasjonen og sørg for å lese pakningsvedlegget i boksen

Detaljer

Pakningsvedlegg: informasjon til brukeren

Pakningsvedlegg: informasjon til brukeren Pakningsvedlegg: informasjon til brukeren ZYPREXA VELOTAB 5 mg smeltetabletter ZYPREXA VELOTAB 10 mg smeltetabletter ZYPREXA VELOTAB 15 mg smeltetabletter ZYPREXA VELOTAB 20 mg smeltetabletter olanzapin

Detaljer

Tilberedning og injeksjon

Tilberedning og injeksjon Se s. 2 og 10 for anbefalt dosering Tilberedning og injeksjon qilaris 150 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning Veiledning for pasienter og helsepersonell om klargjøring og administrering av ILARIS

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Creon 10000 harde enterokapsler. Creon 25000 harde enterokapsler. Creon 40000 harde enterokapsler

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Creon 10000 harde enterokapsler. Creon 25000 harde enterokapsler. Creon 40000 harde enterokapsler PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Creon 10000 harde enterokapsler Creon 25000 harde enterokapsler Creon 40000 harde enterokapsler pankreatin Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Enyglid 0,5 mg tabletter Enyglid 2 mg tabletter. repaglinid

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Enyglid 0,5 mg tabletter Enyglid 2 mg tabletter. repaglinid Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Enyglid 0,5 mg tabletter Enyglid 1 mg tabletter Enyglid 2 mg tabletter repaglinid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet.

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Ifirmacombi 150 mg/12,5 mg tabletter, filmdrasjerte Ifirmacombi 300 mg/25 mg tabletter, filmdrasjerte

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Ifirmacombi 150 mg/12,5 mg tabletter, filmdrasjerte Ifirmacombi 300 mg/25 mg tabletter, filmdrasjerte PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Ifirmacombi 150 mg/12,5 mg tabletter, filmdrasjerte Ifirmacombi 300 mg/12,5 mg tabletter, filmdrasjerte Ifirmacombi 300 mg/25 mg tabletter, filmdrasjerte irbesartan/hydroklortiazid

Detaljer

Tilberedning og injeksjon

Tilberedning og injeksjon Se s. 2, 10 og 11 for dosering voksne og barn Tilberedning og injeksjon qilaris 150 mg pulver for oppløsning til injeksjon Veiledning for pasienter og helsepersonell om klargjøring og administrering av

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Esmeron 10 mg /ml injeksjonsvæske, oppløsning rokuroniumbromid

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Esmeron 10 mg /ml injeksjonsvæske, oppløsning rokuroniumbromid PAKNINGSVEDLEGG 1 Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Esmeron 10 mg /ml injeksjonsvæske, oppløsning rokuroniumbromid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet.

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Firazyr 30 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte Icatibant

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Firazyr 30 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte Icatibant Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Firazyr 30 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte Icatibant Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Januvia 25 mg filmdrasjerte tabletter sitagliptin

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Januvia 25 mg filmdrasjerte tabletter sitagliptin Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten Januvia 25 mg filmdrasjerte tabletter sitagliptin Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

Tilberedning og injeksjon

Tilberedning og injeksjon Se s. 2, 10 og 11 for dosering voksne og barn Tilberedning og injeksjon qilaris 150 mg pulver for oppløsning til injeksjon Veiledning for pasienter og helsepersonell om klargjøring og administrering av

Detaljer

Tilberedning og injeksjon

Tilberedning og injeksjon Se s. 2 og 10 for anbefalt dosering Tilberedning og injeksjon qilaris 150 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning Veiledning for pasienter og helsepersonell om klargjøring og administrering av ILARIS

Detaljer

Tilberedning og injeksjon

Tilberedning og injeksjon Se s. 2 for anbefalt dosering Tilberedning og injeksjon qilaris 150 mg pulver for oppløsning til injeksjon Veiledning for helsepersonell om behandling av urinsyregiktanfall som ikke responderer på standardbehandling

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Aerius 2,5 mg smeltetabletter desloratadin

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Aerius 2,5 mg smeltetabletter desloratadin Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten Aerius 2,5 mg smeltetabletter desloratadin Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er

Detaljer

Angry Birds 2009-2012 Rovio Entertainment Ltd. 40588 A

Angry Birds 2009-2012 Rovio Entertainment Ltd. 40588 A Angry Birds 2009-2012 Rovio Entertainment Ltd. 40588 A SÄÄNNÖT (FI) He luulivat muniensa olevan turvassa, mutta robotin pitkä käsivarsi toisesta ulottuvuudesta kurkotti ja nappasi ne! Nyt, uusin voimin

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Norcuron 10 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning vekuroniumbromid

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Norcuron 10 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning vekuroniumbromid PAKNINGSVEDLEGG 1 Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Norcuron 10 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning vekuroniumbromid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Ablavar 0,25 mmol/ml, injeksjonsvæske, oppløsning Gadofosveset

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Ablavar 0,25 mmol/ml, injeksjonsvæske, oppløsning Gadofosveset PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Ablavar 0,25 mmol/ml, injeksjonsvæske, oppløsning Gadofosveset Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. - Ta vare på dette

Detaljer