Årsmelding for 2009 R A N S E I L F O R E N I N G - A N G L E V I K S T R A U M E - W W W. R A N S E I L. N O

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for 2009 R A N S E I L F O R E N I N G - A N G L E V I K - 5 3 5 3 S T R A U M E - W W W. R A N S E I L. N O"

Transkript

1 Årsmelding for 2009 R A N S E I L F O R E N I N G - A N G L E V I K S T R A U M E - W W W. R A N S E I L. N O

2 R A N S E I L F O R E N I N G Årsmelding 2009 INNHOLD Rapport fra Regattautvalget 6 Rapport fra Kjølbåtgruppen 9 Rapport fra Eiendomsutvalget 11 Rapport fra Jollegruppen 14 Driftsregnskap 18 Balanse 20 Medlemmer 21 Årsmeldingen er sponset av: Designbyrået Reine Linjer Design og produksjon Trykking 2

3 Å R S M E L D I N G F O R har vært et godt og fremgangsrikt år for RAN Seilforening. Vi har fått mange nye medlemmer, både barn, ungdom og voksne. Havnen er full av seilbåter. Den sportslige aktiviteten har vært god, og mange RAN seilere kan markere gode resultater. Det er spesielt gledelig å se oppslutningen om jolleseilingen både på regatta og trening. Pinsesamlingen ble i år som i fjor en stor suksess. Vi registrerer at det fortsatt er god dugnadsånd i laget. Økonomien er brukbar, med et regnskapsmessig resultat på kr Vi har dekket noen uforutsette utgifter over driften, noe som går ut over likviditeten i første halvår Klubbhuset ble ferdigstilt for innflytting i slutten av april Leieinntektene fra 2. etasje har vært gode allerede fra første stund. De fleste helger i sommerhalvåret ble fort utsolgt til bryllup og andre arrangementer. Tilbakemeldingene har vært meget gode. Lørdagene sommeren 2010 er så godt som utsolgt allerede. Samlet har vi fått inntekter på bygget tilsvarende kr i Vi er ikke fornøyd med deltagelsen på regattaene som arrangeres av Tur & hav. Øygarden Rundt måtte avlyses på grunn av få påmeldte, og Sommerregattaen ble omtrent bare for våre egne medlemmer. RAN-seilere er imidlertid flinke til å delta på andre foreningers arrangementer. Deltagelsen på tirsdagstrimmen sammen med Askøy Seilforening er god. Medlemmer RAN har økt medlemsmassen med vel 15 % i Målsetningen for 2009 var minst 10 % vekst. Medlemmene fordeler seg slik: Seniorer Juniorer Pensjonister Studenter Dameklubb SUM Det er spesielt gledelig å se at flertallet av de nye medlemmer kommer fra Fjell og nærmiljøet. Ca 40 % av medlemmene er nå bosatt i Fjell kommune. Styrets arbeid Det er avholdt åtte styremøter i Av ordinære saker kan nevnes økonomioppfølging, regattaarrangementer, rekruttering, opplæring, PR, drift av havn, kontakt med kommunen. Det nye klubbhuset har krevd spesielt mye arbeid. Vi har fulgt ferdigstillelsen, innhentet finansieringstilbud fra banker, fulgt opp leieavtalen med Fana Catering, satt bygget i drift, og arrangert innflyttingsfest. Styret har også arbeidet med RANs nye nettside, et økonomisk krav fra Brødrene Ulveseth, og vi måtte skifte kasserer midt i styreperioden. Økonomi Økonomien er brukbar, med et regnskapsmessig resultat på kr Bruttoinntektene til RAN er ca. kr høyere enn budsjettert. Vi har hatt noen større uforutsette utgifter. Fjellsikring etter raset ved parkeringsplassen kostet kr , som ble dekket over driften. Vi har søkt kommunen om økonomisk støtte til dette, men har foreløpig ikke fått svar. Ferdigstillelse av klubbhuset har også kostet mer enn Forutsatt. Samlet har vi hatt en overskridelse av byggebudsjettet på ca kr , som utgjør omkring 10 %. Dette skyldes i hovedsak problemer hos hovedentreprenøren Paratbygg, som nå er gått konkurs. Noe av overskridelsene skyldes også underbudsjettering, spesielt av det elektriske systemet. Flaggstang, og rekkverk i glass rundt byggets andre etasje var ikke med i det opprinnelige budsjettet. På tross av overskridelsene er Styret fornøyd med byggeresultatene. Overskridelsen er godt innenfor det normale ved slike prosjekter. Kvadratmeterprisen er meget akseptabel, vel kr pr.m2. Overskridelsene er delvis dekket inn over driften, delvis via refundert MVA. Vi fikk innvilget 70 % MVA refusjon og til sammen har vi fått refundert ca kr Dette har gjort at vi kunne kjøpe inventar til bygget, herunder stoler, bord, kjøkkeninnredning og innredning til kiosk, regattakontor og garderober. Vi har mottatt krav fra Brødrene Ulveseth AS på kr for arbeidene bak kranen. Disse ble bestilt av, og utført for, Seilmaker Iversen Båt AS. De ble stått konkurs i 2008 og har ikke betalt for arbeidet. Vi har tilbudt Brødrene Ulveseth AS kr med betaling over fem år som et minnelig oppgjør, og er nå i forhandlinger om dette. Ulveseth ønsker restbeløpet hvis vi selger eiendommen Damsgårdsveien 101. Dette er avvist. Damsgårdssundet er omregulert til boligformål. BOB planlegger å bygge 130 leiligheter på et område der RANs eiendom Damsgårdsveien 101 utgjør ca 28 %. Det kan bli aktuelt å selge eiendommen dersom vi får et akseptabelt tilbud. Foreløpig gir eiendommen brukbare leieinntekter. Renten i 2009 har vært lavere enn budsjettert, noe som har 3

4 R A N S E I L F O R E N I N G vært gunstig for oss. Styret innhentet lånetilbud fra fire banker, og endte med å reforhandle låneavtalen med Handelsbanken. Inntektene til kranen er noe under budsjett, spesielt har aktiviteten vært lav etter sommerferien. Vi har hatt en større vedlikeholdskostnad på kranen, så i 2009 er inntekter og utgifter omtrent like store. I perioden fremover er likviditeten til RAN anstrengt, noe som krever streng økonomistyring. Flere detaljer finner du i regnskapet. Sport Jollegruppen RAN har en av de største jollegruppe i Hordaland, 17 Optimister og 6 Zoomer seilte til langt ut i november. Gode trenere og aktive foreldre med dugnadsånd gir et sosialt fint miljø, og 37 meldte seg på nybegynnerkurset RAN har investert i en ny RIB følgebåt, fire Optimister, en båthenger og to Zoomer. Jollene skal lånes ut til nye seilere. Jollegruppen overtar første etasje i nøstet, med oppstillingsplasser og hyller for joller og seil. Til sammen rommer nøstet omtrent 50 joller, hvorav Ran eier 20 joller og ca 30 er i privat eie. Pinseleiren var en suksess i år som tidligere. Det er blitt en samling som alle jolleseilere på Vestlandet nå ser fram til. Resultatene på regattabanene er gode, både nasjonalt og lokalt, med stor fremgang både for Optimist- og Zoomseilerne. Vi hadde klassevinnere i HC/KM og flotte resultater fra NC/NM/Nordisk/Lag NM. Kjølbåtgruppen Under NM i Express i Moss stilte RAN-båten Salt 2 som den eneste fra Hordaland. Leif Kristian Garvik, Kurt Furnes, Dag Erik Fotland og Karl Filip Falch.tok med seg bronsemedaljen hjem til Anglevik, etter totalt 11 seilaser. Tur & Hav Av flåten som ligger i anlegget i RAN har omkring halvparten deltatt regelmessig på Tirsdagstrimmen. Mange har også seilt flere av helgeregattaene. Åtte RANbåter deltok på Vindjammerregattaen til Stord Seilforening i oktober. Thor Olsen vant sin klasse (lys opp til 1,15). Børre Børresen ble nr. 3 i klassen over (lys fra 1,16-1,24), og Ole Jan Midtun i sin First 44,7 Apex, vant klassen lys over 1,30. Rolf Hermansen gjorde det godt på Shetlandsregattaen i år som tidligere år, mens Torstein Hjellum ble nr. 3 på Nisseseilasen til Hjellestad Seilforening. Organisasjon Årsmøte 5. Februar 2009 vedtok følgende organisasjon: Leder Svein Holmefjord 1.nestleder Jan Henrik Nordeide Sekretær Toril Haugsdal Kasserer Geir Olav Løken Løken gikk ut av styret i mai 2009, og Jan Henrik Nordeide tok over jobben som kasserer. Regattautvalg Leder og Styremedlem Steinar Kålås Jens Riis Kjell Magnus Økland Leif Ulvatne Knut Nordeide PR - Info og IT utvalg Leder og styremedlem Ronald Toppe Mikal Olsen Lerøen Reidun Erland Eiendoms- og anleggsutvalg Leder og styremedlem Bjørn Vie Ansvarlig flytende havn Bjørn Normann Niels Lerøen Ronny Vågenes Ansvarlig landanlegg Raymond Stenbro Harald Blø Mark Rune Bannister Ansvarlig kontaktperson mot FC - utleie Raymond Stenbro Ansvarlig utbygging Rolf Hermansen Jollegruppen Leder og Styremedlem Ingmar Westervik Lasse Stenberg Harald Blø Trond Bertelsen Sigurd Smith Torill Høgheim Daniel Westervik Tur og havseilergruppen Leder og styremedlem Øivind Fjeldsbø Sissel Børresen Hanne Rosenbø Turøy Thor Olsen Kjølbåtgruppen Leder og styremedlem Leif Kristian Garvik Kjell Magnus Økland Gunnar Storebø Revisorer Børre Børresen Ingemar Waage 4

5 Å R S M E L D I N G F O R Ny valgkomité Jan Erik Iversen Harald Blø Åge Landro Rolf Hermansen RAN på nett; RAN fikk nye nettsider i mars, og er nå foreningens viktigste markedsførings- og informasjonskanal. På nettsidene finner du invitasjoner til ulike arrangement, reportasjer, og resultater, og praktisk informasjon til medlemmene. Det meste er illustrert med mange og gode bilder. Vi oppfordrer medlemmene til å bidra med bilder og kjekke historier! ledig mannskapsplass, eller har lyst til å prøve deg i seilbåt for første gang. De nye nettsidene er utviklet av Reine Linjer AS, og gjør at både styret og utvalgene nå selv kan legge ut informasjon. Vi har to mål for 2010: Å få på plass regattapåmelding og resultatservice via nettet, og å gjøre det mulig for medlemmene å oppdatere medlemsregisteret via nettsiden. På ranseil.no finner du alltid oppdatert værmelding for Angleviken, og kalender over kommende arrangement. Det finnes en egen seilerbørs for de som ønsker å selge eller kjøpe utstyr. Du kan også bruke børsen dersom du har en Dugnad Det gjøres mye dugnadsarbeid i laget. Dette frivillighetsarbeidet er ikke regnet inn i regnskapet. Vi har derfor forsøkt å gjøre en tallmessig oppstilling. Antall Admini- Klubb- Vedlikehold Vedlikehold Jolle- Arrangepersoner strativt huset av havn, av nøst og trening menter for arbeid krandrift hytte Jolle og T&H Leder Styret Jollegruppe inkl. foreldre PR og info Regattakom. + medlemmer Eiendom, havn og anlegg, utvalg + medlemmer Kranførere T&H utvalg 50 Prosjektleder klubbhus Hvis vi setter timepris på kr. 200,- for disse timene er verdien av dugnadsinnsatsen i størrelsesorden kr

6 R A N S E I L F O R E N I N G Rapport fra Regattautvalget I 2009 har regattakommitèen arrangert to helgeregattaer og syv Hjeltefjordtrimer for «Tur- og Havseilerene» to regattaer for joller, og to regattaer for Albin Express. Årets største arrangement var Kretsmesterskapet for joller som ble arrangert august, med 46 startende båter i klassene optimist, zoom og snipe. Hjeltefjordtrimmen i samarbeid med Askøy Seilforening ble også for 2009 den største midtukeregattaen i Hordaland seilkrets, med totalt 69 ulike deltakende båter i løpet av sesongen, og rundt 40 deltakere ved hver regatta. Øygarden rundt for tur og havseilere var planlagt helgen juni, men ble avlyst på grunn av liten påmelding. Regattakommitèen flyttet i 2009 inn i nytt regattarom i det nye klubbhuset. Dette er prøvd ut i løpet av sesongen, og fungerer svært godt for formålet. Følgende regattaer er arrangert av RAN seilforrening: Snøføyka (T/H) 14. februar Hjeltefjordtrimmen (T/H) 12. mai Hjeltefjordtrimmen (T/H) 26. mai Hjeltefjordtrimmen (T/H) 9. juni Sommerregatta (T/H & Albin Express) 20. juni Hjeltefjordtrimmen (T/H) 4. august Hjeltefjordtrimmen (T/H) 18.august KM joller august Hjeltefjordtrimen (T/H) 1.september Hjeltefjordtrimen (T/H) 15. september Klubbmesterskap T/H 26. september Express KM 27. september Klubbmesterskap joller 27. september Snøføyka For sjette gang arrangerte vi vinterseilasen «Snøføyka». Regattaen ble gjennomført 14. februar i vinterlige, med mye snø på kaien, og svak sørøstlig vind. Tjue båter fordelt på fire klasser deltok. Det ble seilt på faste merker i Hjeltefjorden. Fem av deltakerne var fra RAN, mot ni i LYS til og med 1,15: 1 NOR 81 Nicoline Albin Express Rolf Hermansen RAN 2 NOR 219 MAVI Albin Express Dag Melvær-Giil BSI 3 NOR 125 Salt Albin Express Leif Kristian Garvik RAN LYS 1,16 til 1,24: 1 NOR 4454 Insanity 1/2 ton One Off Torkild Kaland BS LYS 1,25 og høyere: 1 NOR 565 Flyfisk X99 Thomas Johannessen Austevoll 2 USA Pakalolo Mumm 36 Ståle Nikolaisen Askøy 3 NOR Regina II First 36.7 Leif Kristian Garvik RAN Doublehanded: 1 NOR Gleden Maxi 1050 Finn Espeseth Askøy 2 NOR Bacalao IV Dehler 29 Torstein Hjellum RAN 3 NOR Båtenvår First 31.7 Harald Gjøsæter Askøy Hjeltefjordtrimmen Hjeltefjordtrimmen gjennomføres i samarbeid med Askøy Seilforening, og startet opp 5.mai. Den hadde også i 2009 en god deltagelse med 44 startende båter på det meste. Hensikten er fremdeles at dette skal være et rekrutterings arrangement både for seilere og arrangører med en forholdsvis enkel og uhøytidelig gjennomføring, men likevel treningsmessig seriøs og utfordrende for de mer etablerte seilerne. Som tidligere har enkelte seilere gitt uttrykk for at arrangementet nå er i ferd med å bli vel seriøst i forhold til intensjonen og det må vurderes tiltak for å følge opp intensjonen. 6

7 Å R S M E L D I N G F O R Forholdene i 2009 var preget av enten mye eller lite vind. Det var også i 2009 noen vel tette situasjoner og noen tilfeller av skade på båt, men ingen personskader er rapportert. To av regattaene ble annulert på grunn av enten mye vind eller vanskelige forhold ved avkorting. Totalt har 69 forskjellige båter deltatt under årets Hjeltefjordtrim. Av disse båtene seilte 32 for RAN seilforening. Det har vært over 30 startende båter på 9 av 12 regattaer med 44 som det meste den 18. august. LnX fra RAN med Sigurd Boasson som skipper ble vinner i klassen for båter med LYS over 1,25. Kompis med Jan Erik Iversen og Anitra med Axel Sømme ved roret ble henholdsvis 2 og 3 i klasse LYS inntil 1,15. Øygarden rundt Ved påmeldingsfristens utgang var det fire påmeldte båter til Øygarden rundt. Det ble derfor besluttet å ikke avvikle Øygarden rundt i Sommerregattaen Sommerregattaen ble gjennomført 20. juni. Det var klasser for Tur & Hav med seiling på faste merker, og for Albin Express med seiling på bane. I regattaen for Tur & Hav var det 19 påmeldte hvorav 17 gjennomførte regattaen. På tross av mye markedsføring kom bare en av båtene fra annen seilforening enn RAN. I klassen for Albin Express stilte 11 båter til start, og det ble gjennomført fire seilaser. Det stilte båter fra BS, BSI, OS, Åsane og RAN. LYS til og med 1,15: 1 NOR 1461 Josefine Maxi 95 Thor Olsen RAN 2 NOR 2620 Kompis Albin CumulusJan Erik Iversen RAN 3 NOR 7106 Anitra Maxi 999 Axel Sømme RAN LYS 1,16 til 1,24: 1 NOR 9666 Spin Off First 31.7 Sissel Børresen RAN 2 NOR Anne Elise Beneteau Oceanis 343 Bjørn Vie RAN 3 NOR 3167 Motvind Banner 28 HR Terje Sjursen RAN LYS 1,25 og høyere: 1 NOR Jenny E First 36.7 Øyvind Fjeldsbø RAN 2 NOR Regina II First 36.7 Svein Holmefjord RAN 3 NOR 24 LnX X99 Sigurd L. Boasson RAN Albin Express: 1 NOR 125 Salt II Express Leif Kristian Garvik RAN 2 NOR Storm Express Espen Korsnes Åsane 3 NOR Sun express Express Georg Solvåg Åsane Kretsmesterskap for joller Kretsmesterskapet for joller ble arrangert august i sørlig vind. Lørdagen var våt, men været var heldigvis mye bedre søndagen. Til start stilte 34 båter i klassene Optimist A, B & C, Zoom eldste og yngste og Snipe. De ble gjennomført 6 seilaser, på bane øst for holmene i Angleviken for de mest erfarne, mens optimist C seilte 8 seilaser på bane like utenfor kaiene i seilforeningen. Snipe: 1 NOR 300 Erling Nesse Milde Båtlag 2 NOR Jannicke Knudsen BS 3 NOR Harald Blø RAN Zoom Eldste: 1 NOR 187 Jens Henrik Johnsen Hjellestad sf 2 NOR 163 Helene Mjelde Gjerde Hjellestad sf 3 NOR 88 Lene Hjellestad Hjellestad sf Zoom yngste: 1 NOR 195 David Bjelkarøy Westervik RAN 2 NOR 199 Vilde Smievold Hjellestad sf 3 NOR 79 Andreas Helland Hjellestad sf 7

8 R A N S E I L F O R E N I N G Optimist A: 1 NOR 3254 Amalie Hjellestad Hella Hjellestad sf 2 NOR 3623 Elsa Mathilde Buvik Milde båtlag 3 NOR 3512 Alexander Dahl Høgheim RAN Optimist B: 1 NOR 3446 Thomas Nicolaysen RAN 2 NOR 3445 Steffen Bertesen RAN 3 NOR 3461 Emilie Kathrin Vabø RAN Optimist C: Det deltok tolv Optimist C seilere: Fra Hjellestad seilforening: Ann Kristin Helland, Andreas Hjellestad Hella og Kristine Hjellestad. Fra RAN: Martin Renè Andersen, Tuva Austvoll Berge, Thomas Aase Bjørge, Even Haugland, Vilde N. Haugland, Victor Dahl Høgheim, Vegard Smith, Karoline Eirin Vabø og Marius Bjelkarøy Westervik. Klubbmesterskap tur og hav Årets klubbmesterskap for T&H ble gjennomført 26.september i samarbeid med Askøy seilforening, som var teknisk arrangør. Totalt 29 båter fullførte regattaen hvorav 17 båter fra RAN. Årets klubbmester RAN Seilforening ble Rolf Hermansen i Hanna Marie. Gratulerer! Pl Båtnavn Båttype LYS Ror- mann/kvinne 1 Hanna Marie Omega 34 1,17 Rolf Hermansen 2 Regina First ,29 Svein Holmefjord 3 Josefine Maxi 95 1,07 Thor Olsen 4 Lillefix Hanse 320 1,13 Erik Ruyter 5 Jølle Dufor 34 1,24 Bjørn Normann 6 Jenny E First ,29 Øivind Fjeldsbø 7 Silius Elan 37 1,30 Toril Haugsdal 8 Kompis Albin Cumulus 1,09 Jan Erik Iversen 9 NN Express 1,11 Anders Landro 10 Spin Off First ,18 Sissel Børresen 11 God Tid First 305 1,08 Håvard Dahl 12 April First 305 1,10 Arnfinn Kjelsrud 13 Pedro Hanse 370e 1,25 Amund Nordland 14 Roceann Hanse 315 1,14 Ronny Vågenes 15 Anne Elise Oceanis 343 1,19 Bjørn Vie 16 Matilde Maxi 84 1,06 Hans Petter Helgesen 17 Nami Etap 21 1,04 Hans Jacob Svendsen Klubbmesterskap joller Årets klubbmesterskap for joller ble avviklet søndag 27. september. Det var skiftende vindforhold og med mye regn under regataen, men likevel stor stemning og to seilaser ble gjennomført. Totalt deltok 25 båter. David Bjelkarøy Westervik ble klubbbmester blant Zoom'ene. Steffen Bertelsen og Alexander Dahl Høgheim delte seieren i optimist klasse A og Marte Henriksen ble klubbmester i Optimist klasse B. I Optimist klasse C deltok: Celia Børresen, Even Haugland, Vilde Haugland, Victor Dahl Høgheim, Peder Smith, Stian Sætersdal, Karoline Eirin Vabø og Marius Bjelkarøy Westervik. Kretsmesterskap Albin Express Årets klubbmesterskap for Albin Express ble gjennomført 27.september. Ti båter deltok. Salt II som ble roret av Leif Kristian Garvik fra RAN seilforening ble vinner av seilasen. Med Storm og Sun express roret av henholdsvis Espen S. Korsnes og Georg Solvåg, begge fra Åsane seilforening. Andre aktiviteter Det ble i april holdt et innføringskurs i regattaregler og arrangering av regatta over to kvelder. Dette for å øke kunnskapsnivået blant klubbens medlemmer og rekruttere personell til regattaarrangement. Interessen for kurset var dessverre liten, og bare tre-fire personer deltok på kurset. Personell fra RAN var med og hjalp til under avviklingen av Norgescup'en som ble arrangert av BS/HjS/Milde båtlag juni. Det har i 2009 som tidligere år vært en målsetting å få flere seilere/foreldre/medlemmer til å delta på arrangementsiden, men dette stadig vanskelig, og det meste av arbeidet blir regattakomitèens få medlemmer. Vi takker alle som har bidratt under våre arrangement i 2009! Steinar Kålås Regattasjef 8

9 Å R S M E L D I N G F O R Rapport fra Kjølbåtgruppen Kjølbåtgruppen representerer de som seiler båttypene Albin Express, Oselvar og Formula 18, i RAN seilforening. Gruppemedlemmer for 2009 var Gunnar Storebø, Kjell Magnus Økland og Leif Kristian Garvik (utvalgsleder). Kjølbåtgruppen har som hovedfokus å fremme baneseiling som en naturlig del av aktiviteten til kjølbåtene i foreningen og ikke minst sikre ny-rekruttering til kjølbåtklassene. Oselvar Fra starten i 1894 til 1957 var Oselvaren enerådende i RAN. Det finnes fortsatt en del Oselvare i klubben, men aktiviteten har vært laber de siste årene. Oselvaren er en fantastisk regattabåt som stiller store krav til båthåndtering og mannskap. Vi håper at sesongen 2010 kan bli starten på en ny positiv utvikling for klassen, og har deltakelse fra RAN under NM på Tysnes i august som mål. Oselvaren ble i 2009 kåret til Norges nasjonalbåt, og i 2010 kommer det en stor jubileumsbok fra Oselvarklubben. Mer info om Oselvaren finner du på Formula 18 Det finnes to Formula 18 i klubben. Båtene har dessverre ikke vært særlige aktive på regattabanen sesongen 2009, men har titt og ofte blitt observert «flygende» over Hjeltefjorden sene sommerkvelder. Disse superraske båtene er et flott innslag i klubbens ellers tradisjonelle seilbåt miljø. På landsbasis er interessen for denne båttypen økende, og de planlegges norgesmesterskap for klassen i sesongen Mer info finnes på Albin Express Pt ligger der 6 Express båter i havnen i Anglevik. Dette er en hyggelig økning på 2 båter fra fjoråret. 5 av båtene har deltatt i regattaseiling i sesongen de mest aktive har vært: Salt 2 (N-239), NN (N-210), Salt 1 (N-125), Nicoline (N- 81) og Modesty (N-132). Det er en del spennende team på gang som ser ut som om de ønsker å satse ytterligere i Express klassen - vi ser at kjente seilernavn som Mats Mæland (N-210), Anders Landro (N-125) og ikke minst Rolf Hermansen/Kjell Magnus Økland (N-81), har ambisjoner om å ta hjem pokaler i sesongen Express Ranking 2009 Hordaland Expressklubb gjorde en del grep for å gjøre rankingserien enda mer attraktiv for Express seilerne sesongen 2009, noe som gjorde serien til en suksess. Blant annet ble antall tellende regattaer endret til sju, det var større fokus på baneseilaser, og premiene var attraktive: Førstepremie var en ny spinnaker fra NORTH. Alle Hordalands Express-seilere ble varslet via sms i god til før hver regatta, noe som resulterte i hele 14 deltagende båter i serien. Fire av båtene har representert RAN Seilforening. Salt 2 (N-239) med rormann Leif Kristian Garvik ble beste RAN båt med en 3.plass sammenlagt. Serien ble vunnet av Åsane båten, Sun Express (N-84) tett fulgt av en annen Åsane båt, Storm (N-103). NM Express i Moss Årets høydepunkt for Express seilere ble avholdt i Moss, totalt var der 33 båter på startstreken og Expressen befester derved sin stilling som den største klassen innenfor kjølbåtseiling i Norge. Kun en båt stilte fra Hordaland - Salt2 tok like godt med seg bronsemedaljen hjem til Anglevik, etter totalt 11 seilaser med perfekte forhold for Expressseiling. Besetning for Salt2 var Leif Kristian Garvik, Kurt Furnes, Dag Erik Fotland og Karl Filip Falch. NM Express Stavanger Etter mye lobbyvirksomhet, blant annet fra Hordaland Expressklubb, er det endelig bestemt at NM 2010 går av stabelen i Stavanger august. 9

10 R A N S E I L F O R E N I N G Det forventes båter på startstreken. Vi har som mål at minst tre av klubbens Expresser deltar, at to av disse blir blant de ti beste, og at en av båtene tar en pallplass! NM Express hos RAN i 2012? Hordaland Expressklubb ønsker å arrangere NM Express 2012 i Hordaland. Det særdeles vellykkede NM-arrangementet som ble gjennomført i regi av RAN i 2007, gjør at det ikke er usannsynlig at arrangementet på nytt havner i Hjeltefjorden. Med RAN seilforening som arrangør. Treningssamling 2009 Få båtklasser arrangerer treningsamling i november, men 7. november møtte fire Expresser til trening i Anglevik: Salt1, Schmelnick, Mavi og NN«210». Den første timen var det smått med vind, men vi gjennomførte et løp like utenfor kaiene i Anglevik. Vi brukte påhenger bort til sundet mellom Bukkholmen og Færøy, og fant en fin østlig bris. Etter harestart rundet båtene et lite skjær som kryssmerke, og lenset tilbake til ny harestart. For sesongen 2010 har vi ambisjon om å gjennomføre to treningssamlinger. Rekruttering til Express klassen. Vi ønsker at Expressen skal bli det naturlige valget for ungdommer og voksne som vil drive med aktiv seilsport. Med like båter og ikke minst rimelig utstyr, er det de beste seilerne som vinner. Båtens flotte seilegenskaper i lite og mellomvind gjør båten til skarpseilere også i konkurranse med andre båttyper, men først og fremst er dette entype-båter som bør seiles i egen klasse. Liker du tette dueller og baneseilas, så er dette definitivt båtklassen for deg. Det er nå 37 Expresser i Hordaland, omkring 20 av disse har vært aktive på regattabanen sesongen Ta kontakt hvis du vil prøve Express-seiling. Vi kan ordne med båt og eventuelt mannskap. Mer om Express seiling finnes på ww.expressklubben.com. Leif Kristian Garvik Utvalgsleder 10

11 Å R S M E L D I N G F O R Rapport fra Eiendomsutvalget Eiendomutvalget har bestått av følgende: Bjørn Vie leder Bjørn Normann Niels Lerøen Ronny Vågenes Harald Blø Mark Rune Bannister Raymond Stenbro Vi håper på kunne gjennomføre oppgraderingen som et spleiselag, slik at den ikke går utover driften av RAN Seilforening. Det er for tiden ingen ledige plasser i anlegget, men vi har noen forespørsler Eiendomsutvalget startet året med mange gode planer: Fortsettelse av kaien mot jollekaien Bytte av fasade mot sør Gangbro mellom klubbhuset og naustet Tetting av åpningen mellom holmen og bølgebryter osv. Ombygging av naustet Bedre skilting av parkering og kaianlegg Det ble satt av budsjettmidler til flere av tiltakene, men på grunn av usikkerhet om sluttsummen på klubbhuset, og den økonomiske tilstanden til forningen for øvrig, har vi ikke klart å utføre alt vi hadde planer om. Mye er likevel gjort ved hjelp av stor dugnadsinnsats, og ved utløpet av 2009 er status for anlegget slik: Kranen Vi har hatt en stor reparasjon på drivenheten til kranen. Det er ønskelig med flere båtopptak, og vi har derfor skaffet oss en krybbe på hjul slik at vi kan ta opp tre båter samtidig. Kranførerne legger ned et stort stykke dugnadsarbeid, og står på uansett vær og vind. Flytende havn Vi har fått en ny uteligger, og plass B11 er nå ferdig. Innerst på brygge D er det anlagt en ny plass, D0. Det er byttet kjetting på en del av dekkene på bølgebryterne. Ikke alle fortøyer i henhold til reglene for havnen, og det belaster fortøyningsringen ytterst på utliggerne så mye at de knekker. Før båtene settes ut til våren må vi derfor gå over alle endestykkene, og skifte ut de som er defekte. Dette er en stor utgift, som vi altså kunne unngått. Vi har også lagt plan for oppgradering med strøm og vann på flytebryggene. Dette gjøres ved å montere nye strømsøyler, noen med vannuttak med slange. Det vil også bli lys på samtlige søyler, noe som høyner sikkerheten i anlegget. Kaien Planen om å fortsette trekaien mot jolleslippen er utsatt. Vi vil heller prioritere å få reparert den eksisterende kaien noen steder. Noen store steiner er glidd ut, og vi må ha hjelp fra en entreprenør til våren. Det var en stund fare for mye gnag ved brygge C, men ved å flytte en støtte har vi fått avverget dette 11

12 R A N S E I L F O R E N I N G Naustet Den usikre økonomien gjorde at vi la de mest kostbare planene på is. Men gjennom en imponerende dugnadsinnsats har vi fått bygget en ny redskapsbod. Den vil bli brukt til oppbevaring av utstyr til kranen, og der er også satt opp en solid arbeidebenk. midler til dette, og ingen andre uventede kostnader dukker opp. Det gamle regattarommet har gamlekara planer om å bygge om til vaktbu, noe styret har gitt sitt samtykke til. Det var meningen å rive den gamle boden for å frigjøre plass til joller og seil. Men etter ønske fra jollegruppen blir den stående denne vinteren, da de har en del reparasjoner de ønsker å få gjennomført på de eldste jollene. Det har lenge vært snakket om et bedre system for oppbevaring av seil. Vi fikk priser både på arbeid og materialer, men konkluderte med at ble for dyrt å sette arbeidet bort. Så vi kjøpte materialer, og bygget hyller på dugnad. Vi har nå 16 hyller på 5,5 m lengde. Disse er nå leid ut for 2 år, for kr 300 pr år. Prosjektet er altså selvfinansierende, og vil gi RAN noen kroner i kassen i årene fremover. Tusen takk til de ildsjelene som sto på flere kvelder. For å være amatører i faget har dere gjort en meget god jobb! Planene om gangbro blir utført i vår dersom det blir avsatt Klubbhuset Selv om det nye klubbhuset enda ikke er helt ferdig ser alle hvilket stasbygg det er blitt. Dette er et bygg foreningen kan være stolt av! Vi purrer fortsatt på håndverkerne. Regattalageret er ferdig med hyller etc., men vi har ikke fått klart arkiv rommet enda. Regattakontoret har fått bredbånd, og det er strukket bredbåndskabel opp til hytten. I løpet av våren kan vi tilby trådløst bredbånd til alle i havnen. Vi har nå flyttet kamerasystemet til klubbhuset og vil i løpet av våren montere opp to kamera på klubbhuset for overvåking av havn og veien til anlegget. Utleien av selskapslokalene går etter planen. Vi har selv organisert vasking av underetasjen, noe som vi ser fungerer godt. Jeg henstiller til alle som har seil, puter og annet liggende på gulvet i naustet om å fjerne dette, slik at det blir mulig å tørke seil her igjen. I 2010 vil en fast person i eiendomsutvalget få klubbhuset som sin hovedoppgave. 12

13 Å R S M E L D I N G F O R Hytten Hytten bærer preg av at den begynner å trekke på årene. I 2009 har vi ikke gjort annet enn nødvendig vedlikehold, men nå begynner den å trenge litt oppgradering. Jollegruppen har stor glede av hytten til sine samlinger. Flotte garderober i det nye klubbhuset gjør at vi kan bygge om den ene garderoben i hytten til overnattingsplasser. Vi vil også vurdere å få installert brannvarslingsanlegg her, det gjør at de som leier hytten slipper å gå brannvakt. Parkeringsplassen Parkeringsplassen trenger utbedring, og vi forsøker å få støtte til asfaltering. Fast dekke på hele plassen vil koste kr Det er mye penger, men vil gi oss totalt tretti prosent flere parkeringsplasser. Vi fikk kr i uventede kostnader til ras-sikring da det løsnet en stor steinblokk på mange tonn like ved inngangen til kaien. Det står ofte biler parkert her, men heldigvis var ingen på plassen da steinene kom deisende. Anlegget for øvrig Vi har lenge ønsket å tette åpningene mellom bølgebryteren i nord og holmen, og bølgebryteren i sør og holmen. Her har vi nå fått boret ned stenger, og i løpet av våren planlegger vi å støpe pilarer som vi igjen vil legge broer på. Da blir holmen landfast, og vil også få muligheten til å fortøye på innsiden av begge bølgebryterne. Dette vil gi en flerdobling av antall gjesteplasser - noe vi ser et stort behov for. Dugnad Det er blitt lagt ned ca 1400 timer i dugnadsinnsats gjennom året. Da er de pålagte dugnadene på 400 timer tatt med. Veldig mange bruker altså mye av sin fritid til beste for fellesskapet. Som leder av utvalget vil jeg rette en stor takk til dere alle. Uten deres støtte ville det ikke være mulig å drive og få ferdigstilt et anlegg av slike dimensjoner som vi har i Anglevik. Vi har satt ut og tatt opp over 20 båter. Jobben gikk greit, og vi var ferdige før den planlagte tiden. Vi vil også til våren gjøre det på samme måte, slik at vi får ryddet og stablet opp opplagsmateriell med det samme. Vil minner om at utsetting av båter blir 10. april. Takk til alle medlemmene i Eiendomsutvalget. Dere har lagt ned en kjempeinnsats dette året og ser frem til videre samarbeid med dere neste år! Bjørn Vie Leder eiendom og anleggsutvalget Til våren blir det satt opp skilt ved innkjørselen og på kaien, som viser hvor en kan fortøye for kort og lang tid, samt et regelverk for bruk av havnen. TID FOR NYE SEIL? Vi leverer Bruce Banks Seil for tur og regatta til gunstige priser. Vi skaffer også det du trenger til stående og løpende rigg. Ta kontakt for tilbud. J.H. Nordeide AS, Mob Se mer info på 13

Årsrapport 2012 R A N S E I L F O R E N I N G - A N G L E V I K - 5 3 5 3 S T R A U M E - W W W. R A N S E I L. N O

Årsrapport 2012 R A N S E I L F O R E N I N G - A N G L E V I K - 5 3 5 3 S T R A U M E - W W W. R A N S E I L. N O Årsrapport 2012 R A N S E I L F O R E N I N G - A N G L E V I K - 5 3 5 3 S T R A U M E - W W W. R A N S E I L. N O Årsrapport 2012 RAN Seilforening INNHOLD Innledning 4 Rapport fra Kjølbåtgruppen 6 Rapport

Detaljer

Årsmøte. Askøy Seilforening

Årsmøte. Askøy Seilforening Askøy Seilforening www.askoy-seilforening.no post@askoy-seilforening.no Årsmøte Askøy Seilforening Tirsdag 22. november 2005 kl 19:00 Seilsportssenteret Årsberetning 2005 Saksliste årsmøte 2005 Askøy

Detaljer

Milde Båtlags styre 2005

Milde Båtlags styre 2005 Zoom 8 på regattabanen i Fanafjorden Foto: L. Rognaldsen Årsberetning 2005 Milde Båtlags styre 2005 Milde Båtlags medlemsblad Adresse Milde Båtlag Skibenesveien 12 5259 Hjellestad Telefon: 55991530 E-post:

Detaljer

Årsberetning 2010. Foto: Siv Midtun Hollup

Årsberetning 2010. Foto: Siv Midtun Hollup Medlemsblad nr 3/2010 19. årgang Årsberetning 2010 Foto: Siv Midtun Hollup Milde Båtlags Styre 2010 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse: Milde Båtlag Skibenesveien

Detaljer

Milde Båtlag Årsberetning 2002

Milde Båtlag Årsberetning 2002 Milde Båtlag Årsberetning 2002 Leder: Morten Nytun Telefon privat: 55 91 50 77 Telefon mobil: 922 43 855 E-post: knudsen.nytun@c2i.net Nestleder: Morten Erdal Telefon privat: 55 22 88 77 Telefon jobb:

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 16. februar 2011 115. Driftsår sesongen 2010 1 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

Saksliste årsmøte 2001. Askøy Seilforening. Årsmøtet holdes tirsdag 20. november kl. 19.00 i klubbhuset

Saksliste årsmøte 2001. Askøy Seilforening. Årsmøtet holdes tirsdag 20. november kl. 19.00 i klubbhuset Saksliste årsmøte 2001 Askøy Seilforening Årsmøtet holdes tirsdag 20. november kl. 19.00 i klubbhuset Til behandling er følgende saker: 1) Behandle årsmelding 2) Behandle regnskap i revidert stand 3) Behandle

Detaljer

Sirkus Saphir! Årsberetning 2013. Stor NM på Sølyst. En tøff jobb i Rio de Janeiro. Subsea7 Nyttårsseilas 2014. Norgescup og foreldre

Sirkus Saphir! Årsberetning 2013. Stor NM på Sølyst. En tøff jobb i Rio de Janeiro. Subsea7 Nyttårsseilas 2014. Norgescup og foreldre ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 4 Årsberetning side 4-27 Sirkus Saphir! En tøff jobb i Rio de Janeiro Stor NM på Sølyst Norgescup og foreldre

Detaljer

Forord Styret 2013-2014 har bestått av Leder Kommentar Kommentar:

Forord Styret 2013-2014 har bestått av Leder Kommentar Kommentar: Årsberetning 2013 1 Forord Årsrapporten er styrets beretning om driften i Nesodden Seilforening for sesongen 2013 - Sentralt i rapporten står regnskapet og regnskapsrapporten. Hvert utvalg rapporterer

Detaljer

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening:

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening: 2014 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 5 Årsberetning 2014 side 4-21 Rekruttering nytt opplegg for nybegynnere Ny profil i Stavanger Seilforening:

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 15. februar 2012 116. Driftsår sesongen 2011 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Moss Seilforening Oktober 2004 16. årgang Klubbavisen Moss Seilforening Mathias Mollatt, Norgesmester i Optimist SISTE KRYSS Det er høst, mye vind og regn og det er på tide å innse at en seilsesong nærmer

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen (MB) i båt 49 er først rundt le merke

NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen (MB) i båt 49 er først rundt le merke Medlemsblad nr 1/2010 NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen () i båt 49 er først rundt le merke NM Snipe arrangeres i år på Milde 30. juni 4. juli 2010 19. årgang Idrettslaget Milde Båtlags Styre 2010

Detaljer

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2012 94. årg. Knøttetassen 2012 Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Dette er vår spesielle generalforsamlingsutgave

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Februar 2011 23. årgang Klubbavisen Moss Seilforening 4. juli 2010 - Stiftelsesdagen Foto: Thor-Erik Claussen - Moss Avis En av våre stiftere, første leder og æresmedlem Anton L. Zeiner har mottatt jubileumsboken

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Side 1 av 40 SAKSLISTE Årsmøte Dato: Torsdag 12.03.2015 kl. 18:00 Inviterte deltakere: Forfall: Sted: Klepp Stadion, 2. etasje Referent: Thomas Langholm

Detaljer

webbris nr 1-2015 med årsberetning for 2014 Styrets årsberetning samt regnskap og revisjonsberetning 2014

webbris nr 1-2015 med årsberetning for 2014 Styrets årsberetning samt regnskap og revisjonsberetning 2014 webbris nr 1-2015 med årsberetning for 2014 Styrets årsberetning samt regnskap og revisjonsberetning 2014-1 - Innkallelse til det 129. ordinære årsmøte Tid: Torsdag 5. mars kl. 19:00 Sted: KNS, Sal A Adresse:

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012 Årsmelding 2012 Styrets årsberetning 2012 Medlemskomiteens årsberetning 2012 Turneringskomiteens årsberetning 2012 Banekomiteens årsberetning 2012 Seniorgruppens årsberetning 2012 Damegruppens årsberetning

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Tidspunkt: Torsdag 14. februar 2013 kl. 20.00 Sted: Bergen og Omland Friluftsråd (Hellebakken 45) Foreningens spennende visjoner, planer og tegninger

Detaljer

Årsmøte for Horten Seilforening den 5.mars 2013

Årsmøte for Horten Seilforening den 5.mars 2013 Årsmøte for Horten Seilforening den 5.mars 2013 Innholdsfortegnelse Årsmøte 5.03.13 for Horten Seilforening... 2 Årsmøtesak 5 a: Justering av havneavgift... 3 Årsmøtesak 5 b: Oppgradering av havna... 5

Detaljer

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN FLINT TØNSBERG AIL ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN 2014 Driftsåret 2013 Gruppene: Fotball Volleyball Allidrett 1. Åpning av årsmøte for driftsåret 2013 a. Velkommen av Leder Bjørn Bergesen b. Godkjenning av

Detaljer

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014 1 TSK-huset 25 år 1989 2014 Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 2 Minneord Ruth Løften Med Ruths bortgang døde klubbens eldste medlem i 2013. Hun var født 19. november 1922. Hun var medlem

Detaljer

Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening

Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening 7. mars 2015 Hovedsponsor: Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening Lørdag 7. mars 2015 kl. 17.00 på Bodøgaard Dagsorden 1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden.

Detaljer