Årsmelding for 2009 R A N S E I L F O R E N I N G - A N G L E V I K S T R A U M E - W W W. R A N S E I L. N O

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for 2009 R A N S E I L F O R E N I N G - A N G L E V I K - 5 3 5 3 S T R A U M E - W W W. R A N S E I L. N O"

Transkript

1 Årsmelding for 2009 R A N S E I L F O R E N I N G - A N G L E V I K S T R A U M E - W W W. R A N S E I L. N O

2 R A N S E I L F O R E N I N G Årsmelding 2009 INNHOLD Rapport fra Regattautvalget 6 Rapport fra Kjølbåtgruppen 9 Rapport fra Eiendomsutvalget 11 Rapport fra Jollegruppen 14 Driftsregnskap 18 Balanse 20 Medlemmer 21 Årsmeldingen er sponset av: Designbyrået Reine Linjer Design og produksjon Trykking 2

3 Å R S M E L D I N G F O R har vært et godt og fremgangsrikt år for RAN Seilforening. Vi har fått mange nye medlemmer, både barn, ungdom og voksne. Havnen er full av seilbåter. Den sportslige aktiviteten har vært god, og mange RAN seilere kan markere gode resultater. Det er spesielt gledelig å se oppslutningen om jolleseilingen både på regatta og trening. Pinsesamlingen ble i år som i fjor en stor suksess. Vi registrerer at det fortsatt er god dugnadsånd i laget. Økonomien er brukbar, med et regnskapsmessig resultat på kr Vi har dekket noen uforutsette utgifter over driften, noe som går ut over likviditeten i første halvår Klubbhuset ble ferdigstilt for innflytting i slutten av april Leieinntektene fra 2. etasje har vært gode allerede fra første stund. De fleste helger i sommerhalvåret ble fort utsolgt til bryllup og andre arrangementer. Tilbakemeldingene har vært meget gode. Lørdagene sommeren 2010 er så godt som utsolgt allerede. Samlet har vi fått inntekter på bygget tilsvarende kr i Vi er ikke fornøyd med deltagelsen på regattaene som arrangeres av Tur & hav. Øygarden Rundt måtte avlyses på grunn av få påmeldte, og Sommerregattaen ble omtrent bare for våre egne medlemmer. RAN-seilere er imidlertid flinke til å delta på andre foreningers arrangementer. Deltagelsen på tirsdagstrimmen sammen med Askøy Seilforening er god. Medlemmer RAN har økt medlemsmassen med vel 15 % i Målsetningen for 2009 var minst 10 % vekst. Medlemmene fordeler seg slik: Seniorer Juniorer Pensjonister Studenter Dameklubb SUM Det er spesielt gledelig å se at flertallet av de nye medlemmer kommer fra Fjell og nærmiljøet. Ca 40 % av medlemmene er nå bosatt i Fjell kommune. Styrets arbeid Det er avholdt åtte styremøter i Av ordinære saker kan nevnes økonomioppfølging, regattaarrangementer, rekruttering, opplæring, PR, drift av havn, kontakt med kommunen. Det nye klubbhuset har krevd spesielt mye arbeid. Vi har fulgt ferdigstillelsen, innhentet finansieringstilbud fra banker, fulgt opp leieavtalen med Fana Catering, satt bygget i drift, og arrangert innflyttingsfest. Styret har også arbeidet med RANs nye nettside, et økonomisk krav fra Brødrene Ulveseth, og vi måtte skifte kasserer midt i styreperioden. Økonomi Økonomien er brukbar, med et regnskapsmessig resultat på kr Bruttoinntektene til RAN er ca. kr høyere enn budsjettert. Vi har hatt noen større uforutsette utgifter. Fjellsikring etter raset ved parkeringsplassen kostet kr , som ble dekket over driften. Vi har søkt kommunen om økonomisk støtte til dette, men har foreløpig ikke fått svar. Ferdigstillelse av klubbhuset har også kostet mer enn Forutsatt. Samlet har vi hatt en overskridelse av byggebudsjettet på ca kr , som utgjør omkring 10 %. Dette skyldes i hovedsak problemer hos hovedentreprenøren Paratbygg, som nå er gått konkurs. Noe av overskridelsene skyldes også underbudsjettering, spesielt av det elektriske systemet. Flaggstang, og rekkverk i glass rundt byggets andre etasje var ikke med i det opprinnelige budsjettet. På tross av overskridelsene er Styret fornøyd med byggeresultatene. Overskridelsen er godt innenfor det normale ved slike prosjekter. Kvadratmeterprisen er meget akseptabel, vel kr pr.m2. Overskridelsene er delvis dekket inn over driften, delvis via refundert MVA. Vi fikk innvilget 70 % MVA refusjon og til sammen har vi fått refundert ca kr Dette har gjort at vi kunne kjøpe inventar til bygget, herunder stoler, bord, kjøkkeninnredning og innredning til kiosk, regattakontor og garderober. Vi har mottatt krav fra Brødrene Ulveseth AS på kr for arbeidene bak kranen. Disse ble bestilt av, og utført for, Seilmaker Iversen Båt AS. De ble stått konkurs i 2008 og har ikke betalt for arbeidet. Vi har tilbudt Brødrene Ulveseth AS kr med betaling over fem år som et minnelig oppgjør, og er nå i forhandlinger om dette. Ulveseth ønsker restbeløpet hvis vi selger eiendommen Damsgårdsveien 101. Dette er avvist. Damsgårdssundet er omregulert til boligformål. BOB planlegger å bygge 130 leiligheter på et område der RANs eiendom Damsgårdsveien 101 utgjør ca 28 %. Det kan bli aktuelt å selge eiendommen dersom vi får et akseptabelt tilbud. Foreløpig gir eiendommen brukbare leieinntekter. Renten i 2009 har vært lavere enn budsjettert, noe som har 3

4 R A N S E I L F O R E N I N G vært gunstig for oss. Styret innhentet lånetilbud fra fire banker, og endte med å reforhandle låneavtalen med Handelsbanken. Inntektene til kranen er noe under budsjett, spesielt har aktiviteten vært lav etter sommerferien. Vi har hatt en større vedlikeholdskostnad på kranen, så i 2009 er inntekter og utgifter omtrent like store. I perioden fremover er likviditeten til RAN anstrengt, noe som krever streng økonomistyring. Flere detaljer finner du i regnskapet. Sport Jollegruppen RAN har en av de største jollegruppe i Hordaland, 17 Optimister og 6 Zoomer seilte til langt ut i november. Gode trenere og aktive foreldre med dugnadsånd gir et sosialt fint miljø, og 37 meldte seg på nybegynnerkurset RAN har investert i en ny RIB følgebåt, fire Optimister, en båthenger og to Zoomer. Jollene skal lånes ut til nye seilere. Jollegruppen overtar første etasje i nøstet, med oppstillingsplasser og hyller for joller og seil. Til sammen rommer nøstet omtrent 50 joller, hvorav Ran eier 20 joller og ca 30 er i privat eie. Pinseleiren var en suksess i år som tidligere. Det er blitt en samling som alle jolleseilere på Vestlandet nå ser fram til. Resultatene på regattabanene er gode, både nasjonalt og lokalt, med stor fremgang både for Optimist- og Zoomseilerne. Vi hadde klassevinnere i HC/KM og flotte resultater fra NC/NM/Nordisk/Lag NM. Kjølbåtgruppen Under NM i Express i Moss stilte RAN-båten Salt 2 som den eneste fra Hordaland. Leif Kristian Garvik, Kurt Furnes, Dag Erik Fotland og Karl Filip Falch.tok med seg bronsemedaljen hjem til Anglevik, etter totalt 11 seilaser. Tur & Hav Av flåten som ligger i anlegget i RAN har omkring halvparten deltatt regelmessig på Tirsdagstrimmen. Mange har også seilt flere av helgeregattaene. Åtte RANbåter deltok på Vindjammerregattaen til Stord Seilforening i oktober. Thor Olsen vant sin klasse (lys opp til 1,15). Børre Børresen ble nr. 3 i klassen over (lys fra 1,16-1,24), og Ole Jan Midtun i sin First 44,7 Apex, vant klassen lys over 1,30. Rolf Hermansen gjorde det godt på Shetlandsregattaen i år som tidligere år, mens Torstein Hjellum ble nr. 3 på Nisseseilasen til Hjellestad Seilforening. Organisasjon Årsmøte 5. Februar 2009 vedtok følgende organisasjon: Leder Svein Holmefjord 1.nestleder Jan Henrik Nordeide Sekretær Toril Haugsdal Kasserer Geir Olav Løken Løken gikk ut av styret i mai 2009, og Jan Henrik Nordeide tok over jobben som kasserer. Regattautvalg Leder og Styremedlem Steinar Kålås Jens Riis Kjell Magnus Økland Leif Ulvatne Knut Nordeide PR - Info og IT utvalg Leder og styremedlem Ronald Toppe Mikal Olsen Lerøen Reidun Erland Eiendoms- og anleggsutvalg Leder og styremedlem Bjørn Vie Ansvarlig flytende havn Bjørn Normann Niels Lerøen Ronny Vågenes Ansvarlig landanlegg Raymond Stenbro Harald Blø Mark Rune Bannister Ansvarlig kontaktperson mot FC - utleie Raymond Stenbro Ansvarlig utbygging Rolf Hermansen Jollegruppen Leder og Styremedlem Ingmar Westervik Lasse Stenberg Harald Blø Trond Bertelsen Sigurd Smith Torill Høgheim Daniel Westervik Tur og havseilergruppen Leder og styremedlem Øivind Fjeldsbø Sissel Børresen Hanne Rosenbø Turøy Thor Olsen Kjølbåtgruppen Leder og styremedlem Leif Kristian Garvik Kjell Magnus Økland Gunnar Storebø Revisorer Børre Børresen Ingemar Waage 4

5 Å R S M E L D I N G F O R Ny valgkomité Jan Erik Iversen Harald Blø Åge Landro Rolf Hermansen RAN på nett; RAN fikk nye nettsider i mars, og er nå foreningens viktigste markedsførings- og informasjonskanal. På nettsidene finner du invitasjoner til ulike arrangement, reportasjer, og resultater, og praktisk informasjon til medlemmene. Det meste er illustrert med mange og gode bilder. Vi oppfordrer medlemmene til å bidra med bilder og kjekke historier! ledig mannskapsplass, eller har lyst til å prøve deg i seilbåt for første gang. De nye nettsidene er utviklet av Reine Linjer AS, og gjør at både styret og utvalgene nå selv kan legge ut informasjon. Vi har to mål for 2010: Å få på plass regattapåmelding og resultatservice via nettet, og å gjøre det mulig for medlemmene å oppdatere medlemsregisteret via nettsiden. På ranseil.no finner du alltid oppdatert værmelding for Angleviken, og kalender over kommende arrangement. Det finnes en egen seilerbørs for de som ønsker å selge eller kjøpe utstyr. Du kan også bruke børsen dersom du har en Dugnad Det gjøres mye dugnadsarbeid i laget. Dette frivillighetsarbeidet er ikke regnet inn i regnskapet. Vi har derfor forsøkt å gjøre en tallmessig oppstilling. Antall Admini- Klubb- Vedlikehold Vedlikehold Jolle- Arrangepersoner strativt huset av havn, av nøst og trening menter for arbeid krandrift hytte Jolle og T&H Leder Styret Jollegruppe inkl. foreldre PR og info Regattakom. + medlemmer Eiendom, havn og anlegg, utvalg + medlemmer Kranførere T&H utvalg 50 Prosjektleder klubbhus Hvis vi setter timepris på kr. 200,- for disse timene er verdien av dugnadsinnsatsen i størrelsesorden kr

6 R A N S E I L F O R E N I N G Rapport fra Regattautvalget I 2009 har regattakommitèen arrangert to helgeregattaer og syv Hjeltefjordtrimer for «Tur- og Havseilerene» to regattaer for joller, og to regattaer for Albin Express. Årets største arrangement var Kretsmesterskapet for joller som ble arrangert august, med 46 startende båter i klassene optimist, zoom og snipe. Hjeltefjordtrimmen i samarbeid med Askøy Seilforening ble også for 2009 den største midtukeregattaen i Hordaland seilkrets, med totalt 69 ulike deltakende båter i løpet av sesongen, og rundt 40 deltakere ved hver regatta. Øygarden rundt for tur og havseilere var planlagt helgen juni, men ble avlyst på grunn av liten påmelding. Regattakommitèen flyttet i 2009 inn i nytt regattarom i det nye klubbhuset. Dette er prøvd ut i løpet av sesongen, og fungerer svært godt for formålet. Følgende regattaer er arrangert av RAN seilforrening: Snøføyka (T/H) 14. februar Hjeltefjordtrimmen (T/H) 12. mai Hjeltefjordtrimmen (T/H) 26. mai Hjeltefjordtrimmen (T/H) 9. juni Sommerregatta (T/H & Albin Express) 20. juni Hjeltefjordtrimmen (T/H) 4. august Hjeltefjordtrimmen (T/H) 18.august KM joller august Hjeltefjordtrimen (T/H) 1.september Hjeltefjordtrimen (T/H) 15. september Klubbmesterskap T/H 26. september Express KM 27. september Klubbmesterskap joller 27. september Snøføyka For sjette gang arrangerte vi vinterseilasen «Snøføyka». Regattaen ble gjennomført 14. februar i vinterlige, med mye snø på kaien, og svak sørøstlig vind. Tjue båter fordelt på fire klasser deltok. Det ble seilt på faste merker i Hjeltefjorden. Fem av deltakerne var fra RAN, mot ni i LYS til og med 1,15: 1 NOR 81 Nicoline Albin Express Rolf Hermansen RAN 2 NOR 219 MAVI Albin Express Dag Melvær-Giil BSI 3 NOR 125 Salt Albin Express Leif Kristian Garvik RAN LYS 1,16 til 1,24: 1 NOR 4454 Insanity 1/2 ton One Off Torkild Kaland BS LYS 1,25 og høyere: 1 NOR 565 Flyfisk X99 Thomas Johannessen Austevoll 2 USA Pakalolo Mumm 36 Ståle Nikolaisen Askøy 3 NOR Regina II First 36.7 Leif Kristian Garvik RAN Doublehanded: 1 NOR Gleden Maxi 1050 Finn Espeseth Askøy 2 NOR Bacalao IV Dehler 29 Torstein Hjellum RAN 3 NOR Båtenvår First 31.7 Harald Gjøsæter Askøy Hjeltefjordtrimmen Hjeltefjordtrimmen gjennomføres i samarbeid med Askøy Seilforening, og startet opp 5.mai. Den hadde også i 2009 en god deltagelse med 44 startende båter på det meste. Hensikten er fremdeles at dette skal være et rekrutterings arrangement både for seilere og arrangører med en forholdsvis enkel og uhøytidelig gjennomføring, men likevel treningsmessig seriøs og utfordrende for de mer etablerte seilerne. Som tidligere har enkelte seilere gitt uttrykk for at arrangementet nå er i ferd med å bli vel seriøst i forhold til intensjonen og det må vurderes tiltak for å følge opp intensjonen. 6

7 Å R S M E L D I N G F O R Forholdene i 2009 var preget av enten mye eller lite vind. Det var også i 2009 noen vel tette situasjoner og noen tilfeller av skade på båt, men ingen personskader er rapportert. To av regattaene ble annulert på grunn av enten mye vind eller vanskelige forhold ved avkorting. Totalt har 69 forskjellige båter deltatt under årets Hjeltefjordtrim. Av disse båtene seilte 32 for RAN seilforening. Det har vært over 30 startende båter på 9 av 12 regattaer med 44 som det meste den 18. august. LnX fra RAN med Sigurd Boasson som skipper ble vinner i klassen for båter med LYS over 1,25. Kompis med Jan Erik Iversen og Anitra med Axel Sømme ved roret ble henholdsvis 2 og 3 i klasse LYS inntil 1,15. Øygarden rundt Ved påmeldingsfristens utgang var det fire påmeldte båter til Øygarden rundt. Det ble derfor besluttet å ikke avvikle Øygarden rundt i Sommerregattaen Sommerregattaen ble gjennomført 20. juni. Det var klasser for Tur & Hav med seiling på faste merker, og for Albin Express med seiling på bane. I regattaen for Tur & Hav var det 19 påmeldte hvorav 17 gjennomførte regattaen. På tross av mye markedsføring kom bare en av båtene fra annen seilforening enn RAN. I klassen for Albin Express stilte 11 båter til start, og det ble gjennomført fire seilaser. Det stilte båter fra BS, BSI, OS, Åsane og RAN. LYS til og med 1,15: 1 NOR 1461 Josefine Maxi 95 Thor Olsen RAN 2 NOR 2620 Kompis Albin CumulusJan Erik Iversen RAN 3 NOR 7106 Anitra Maxi 999 Axel Sømme RAN LYS 1,16 til 1,24: 1 NOR 9666 Spin Off First 31.7 Sissel Børresen RAN 2 NOR Anne Elise Beneteau Oceanis 343 Bjørn Vie RAN 3 NOR 3167 Motvind Banner 28 HR Terje Sjursen RAN LYS 1,25 og høyere: 1 NOR Jenny E First 36.7 Øyvind Fjeldsbø RAN 2 NOR Regina II First 36.7 Svein Holmefjord RAN 3 NOR 24 LnX X99 Sigurd L. Boasson RAN Albin Express: 1 NOR 125 Salt II Express Leif Kristian Garvik RAN 2 NOR Storm Express Espen Korsnes Åsane 3 NOR Sun express Express Georg Solvåg Åsane Kretsmesterskap for joller Kretsmesterskapet for joller ble arrangert august i sørlig vind. Lørdagen var våt, men været var heldigvis mye bedre søndagen. Til start stilte 34 båter i klassene Optimist A, B & C, Zoom eldste og yngste og Snipe. De ble gjennomført 6 seilaser, på bane øst for holmene i Angleviken for de mest erfarne, mens optimist C seilte 8 seilaser på bane like utenfor kaiene i seilforeningen. Snipe: 1 NOR 300 Erling Nesse Milde Båtlag 2 NOR Jannicke Knudsen BS 3 NOR Harald Blø RAN Zoom Eldste: 1 NOR 187 Jens Henrik Johnsen Hjellestad sf 2 NOR 163 Helene Mjelde Gjerde Hjellestad sf 3 NOR 88 Lene Hjellestad Hjellestad sf Zoom yngste: 1 NOR 195 David Bjelkarøy Westervik RAN 2 NOR 199 Vilde Smievold Hjellestad sf 3 NOR 79 Andreas Helland Hjellestad sf 7

8 R A N S E I L F O R E N I N G Optimist A: 1 NOR 3254 Amalie Hjellestad Hella Hjellestad sf 2 NOR 3623 Elsa Mathilde Buvik Milde båtlag 3 NOR 3512 Alexander Dahl Høgheim RAN Optimist B: 1 NOR 3446 Thomas Nicolaysen RAN 2 NOR 3445 Steffen Bertesen RAN 3 NOR 3461 Emilie Kathrin Vabø RAN Optimist C: Det deltok tolv Optimist C seilere: Fra Hjellestad seilforening: Ann Kristin Helland, Andreas Hjellestad Hella og Kristine Hjellestad. Fra RAN: Martin Renè Andersen, Tuva Austvoll Berge, Thomas Aase Bjørge, Even Haugland, Vilde N. Haugland, Victor Dahl Høgheim, Vegard Smith, Karoline Eirin Vabø og Marius Bjelkarøy Westervik. Klubbmesterskap tur og hav Årets klubbmesterskap for T&H ble gjennomført 26.september i samarbeid med Askøy seilforening, som var teknisk arrangør. Totalt 29 båter fullførte regattaen hvorav 17 båter fra RAN. Årets klubbmester RAN Seilforening ble Rolf Hermansen i Hanna Marie. Gratulerer! Pl Båtnavn Båttype LYS Ror- mann/kvinne 1 Hanna Marie Omega 34 1,17 Rolf Hermansen 2 Regina First ,29 Svein Holmefjord 3 Josefine Maxi 95 1,07 Thor Olsen 4 Lillefix Hanse 320 1,13 Erik Ruyter 5 Jølle Dufor 34 1,24 Bjørn Normann 6 Jenny E First ,29 Øivind Fjeldsbø 7 Silius Elan 37 1,30 Toril Haugsdal 8 Kompis Albin Cumulus 1,09 Jan Erik Iversen 9 NN Express 1,11 Anders Landro 10 Spin Off First ,18 Sissel Børresen 11 God Tid First 305 1,08 Håvard Dahl 12 April First 305 1,10 Arnfinn Kjelsrud 13 Pedro Hanse 370e 1,25 Amund Nordland 14 Roceann Hanse 315 1,14 Ronny Vågenes 15 Anne Elise Oceanis 343 1,19 Bjørn Vie 16 Matilde Maxi 84 1,06 Hans Petter Helgesen 17 Nami Etap 21 1,04 Hans Jacob Svendsen Klubbmesterskap joller Årets klubbmesterskap for joller ble avviklet søndag 27. september. Det var skiftende vindforhold og med mye regn under regataen, men likevel stor stemning og to seilaser ble gjennomført. Totalt deltok 25 båter. David Bjelkarøy Westervik ble klubbbmester blant Zoom'ene. Steffen Bertelsen og Alexander Dahl Høgheim delte seieren i optimist klasse A og Marte Henriksen ble klubbmester i Optimist klasse B. I Optimist klasse C deltok: Celia Børresen, Even Haugland, Vilde Haugland, Victor Dahl Høgheim, Peder Smith, Stian Sætersdal, Karoline Eirin Vabø og Marius Bjelkarøy Westervik. Kretsmesterskap Albin Express Årets klubbmesterskap for Albin Express ble gjennomført 27.september. Ti båter deltok. Salt II som ble roret av Leif Kristian Garvik fra RAN seilforening ble vinner av seilasen. Med Storm og Sun express roret av henholdsvis Espen S. Korsnes og Georg Solvåg, begge fra Åsane seilforening. Andre aktiviteter Det ble i april holdt et innføringskurs i regattaregler og arrangering av regatta over to kvelder. Dette for å øke kunnskapsnivået blant klubbens medlemmer og rekruttere personell til regattaarrangement. Interessen for kurset var dessverre liten, og bare tre-fire personer deltok på kurset. Personell fra RAN var med og hjalp til under avviklingen av Norgescup'en som ble arrangert av BS/HjS/Milde båtlag juni. Det har i 2009 som tidligere år vært en målsetting å få flere seilere/foreldre/medlemmer til å delta på arrangementsiden, men dette stadig vanskelig, og det meste av arbeidet blir regattakomitèens få medlemmer. Vi takker alle som har bidratt under våre arrangement i 2009! Steinar Kålås Regattasjef 8

9 Å R S M E L D I N G F O R Rapport fra Kjølbåtgruppen Kjølbåtgruppen representerer de som seiler båttypene Albin Express, Oselvar og Formula 18, i RAN seilforening. Gruppemedlemmer for 2009 var Gunnar Storebø, Kjell Magnus Økland og Leif Kristian Garvik (utvalgsleder). Kjølbåtgruppen har som hovedfokus å fremme baneseiling som en naturlig del av aktiviteten til kjølbåtene i foreningen og ikke minst sikre ny-rekruttering til kjølbåtklassene. Oselvar Fra starten i 1894 til 1957 var Oselvaren enerådende i RAN. Det finnes fortsatt en del Oselvare i klubben, men aktiviteten har vært laber de siste årene. Oselvaren er en fantastisk regattabåt som stiller store krav til båthåndtering og mannskap. Vi håper at sesongen 2010 kan bli starten på en ny positiv utvikling for klassen, og har deltakelse fra RAN under NM på Tysnes i august som mål. Oselvaren ble i 2009 kåret til Norges nasjonalbåt, og i 2010 kommer det en stor jubileumsbok fra Oselvarklubben. Mer info om Oselvaren finner du på Formula 18 Det finnes to Formula 18 i klubben. Båtene har dessverre ikke vært særlige aktive på regattabanen sesongen 2009, men har titt og ofte blitt observert «flygende» over Hjeltefjorden sene sommerkvelder. Disse superraske båtene er et flott innslag i klubbens ellers tradisjonelle seilbåt miljø. På landsbasis er interessen for denne båttypen økende, og de planlegges norgesmesterskap for klassen i sesongen Mer info finnes på Albin Express Pt ligger der 6 Express båter i havnen i Anglevik. Dette er en hyggelig økning på 2 båter fra fjoråret. 5 av båtene har deltatt i regattaseiling i sesongen de mest aktive har vært: Salt 2 (N-239), NN (N-210), Salt 1 (N-125), Nicoline (N- 81) og Modesty (N-132). Det er en del spennende team på gang som ser ut som om de ønsker å satse ytterligere i Express klassen - vi ser at kjente seilernavn som Mats Mæland (N-210), Anders Landro (N-125) og ikke minst Rolf Hermansen/Kjell Magnus Økland (N-81), har ambisjoner om å ta hjem pokaler i sesongen Express Ranking 2009 Hordaland Expressklubb gjorde en del grep for å gjøre rankingserien enda mer attraktiv for Express seilerne sesongen 2009, noe som gjorde serien til en suksess. Blant annet ble antall tellende regattaer endret til sju, det var større fokus på baneseilaser, og premiene var attraktive: Førstepremie var en ny spinnaker fra NORTH. Alle Hordalands Express-seilere ble varslet via sms i god til før hver regatta, noe som resulterte i hele 14 deltagende båter i serien. Fire av båtene har representert RAN Seilforening. Salt 2 (N-239) med rormann Leif Kristian Garvik ble beste RAN båt med en 3.plass sammenlagt. Serien ble vunnet av Åsane båten, Sun Express (N-84) tett fulgt av en annen Åsane båt, Storm (N-103). NM Express i Moss Årets høydepunkt for Express seilere ble avholdt i Moss, totalt var der 33 båter på startstreken og Expressen befester derved sin stilling som den største klassen innenfor kjølbåtseiling i Norge. Kun en båt stilte fra Hordaland - Salt2 tok like godt med seg bronsemedaljen hjem til Anglevik, etter totalt 11 seilaser med perfekte forhold for Expressseiling. Besetning for Salt2 var Leif Kristian Garvik, Kurt Furnes, Dag Erik Fotland og Karl Filip Falch. NM Express Stavanger Etter mye lobbyvirksomhet, blant annet fra Hordaland Expressklubb, er det endelig bestemt at NM 2010 går av stabelen i Stavanger august. 9

10 R A N S E I L F O R E N I N G Det forventes båter på startstreken. Vi har som mål at minst tre av klubbens Expresser deltar, at to av disse blir blant de ti beste, og at en av båtene tar en pallplass! NM Express hos RAN i 2012? Hordaland Expressklubb ønsker å arrangere NM Express 2012 i Hordaland. Det særdeles vellykkede NM-arrangementet som ble gjennomført i regi av RAN i 2007, gjør at det ikke er usannsynlig at arrangementet på nytt havner i Hjeltefjorden. Med RAN seilforening som arrangør. Treningssamling 2009 Få båtklasser arrangerer treningsamling i november, men 7. november møtte fire Expresser til trening i Anglevik: Salt1, Schmelnick, Mavi og NN«210». Den første timen var det smått med vind, men vi gjennomførte et løp like utenfor kaiene i Anglevik. Vi brukte påhenger bort til sundet mellom Bukkholmen og Færøy, og fant en fin østlig bris. Etter harestart rundet båtene et lite skjær som kryssmerke, og lenset tilbake til ny harestart. For sesongen 2010 har vi ambisjon om å gjennomføre to treningssamlinger. Rekruttering til Express klassen. Vi ønsker at Expressen skal bli det naturlige valget for ungdommer og voksne som vil drive med aktiv seilsport. Med like båter og ikke minst rimelig utstyr, er det de beste seilerne som vinner. Båtens flotte seilegenskaper i lite og mellomvind gjør båten til skarpseilere også i konkurranse med andre båttyper, men først og fremst er dette entype-båter som bør seiles i egen klasse. Liker du tette dueller og baneseilas, så er dette definitivt båtklassen for deg. Det er nå 37 Expresser i Hordaland, omkring 20 av disse har vært aktive på regattabanen sesongen Ta kontakt hvis du vil prøve Express-seiling. Vi kan ordne med båt og eventuelt mannskap. Mer om Express seiling finnes på ww.expressklubben.com. Leif Kristian Garvik Utvalgsleder 10

11 Å R S M E L D I N G F O R Rapport fra Eiendomsutvalget Eiendomutvalget har bestått av følgende: Bjørn Vie leder Bjørn Normann Niels Lerøen Ronny Vågenes Harald Blø Mark Rune Bannister Raymond Stenbro Vi håper på kunne gjennomføre oppgraderingen som et spleiselag, slik at den ikke går utover driften av RAN Seilforening. Det er for tiden ingen ledige plasser i anlegget, men vi har noen forespørsler Eiendomsutvalget startet året med mange gode planer: Fortsettelse av kaien mot jollekaien Bytte av fasade mot sør Gangbro mellom klubbhuset og naustet Tetting av åpningen mellom holmen og bølgebryter osv. Ombygging av naustet Bedre skilting av parkering og kaianlegg Det ble satt av budsjettmidler til flere av tiltakene, men på grunn av usikkerhet om sluttsummen på klubbhuset, og den økonomiske tilstanden til forningen for øvrig, har vi ikke klart å utføre alt vi hadde planer om. Mye er likevel gjort ved hjelp av stor dugnadsinnsats, og ved utløpet av 2009 er status for anlegget slik: Kranen Vi har hatt en stor reparasjon på drivenheten til kranen. Det er ønskelig med flere båtopptak, og vi har derfor skaffet oss en krybbe på hjul slik at vi kan ta opp tre båter samtidig. Kranførerne legger ned et stort stykke dugnadsarbeid, og står på uansett vær og vind. Flytende havn Vi har fått en ny uteligger, og plass B11 er nå ferdig. Innerst på brygge D er det anlagt en ny plass, D0. Det er byttet kjetting på en del av dekkene på bølgebryterne. Ikke alle fortøyer i henhold til reglene for havnen, og det belaster fortøyningsringen ytterst på utliggerne så mye at de knekker. Før båtene settes ut til våren må vi derfor gå over alle endestykkene, og skifte ut de som er defekte. Dette er en stor utgift, som vi altså kunne unngått. Vi har også lagt plan for oppgradering med strøm og vann på flytebryggene. Dette gjøres ved å montere nye strømsøyler, noen med vannuttak med slange. Det vil også bli lys på samtlige søyler, noe som høyner sikkerheten i anlegget. Kaien Planen om å fortsette trekaien mot jolleslippen er utsatt. Vi vil heller prioritere å få reparert den eksisterende kaien noen steder. Noen store steiner er glidd ut, og vi må ha hjelp fra en entreprenør til våren. Det var en stund fare for mye gnag ved brygge C, men ved å flytte en støtte har vi fått avverget dette 11

12 R A N S E I L F O R E N I N G Naustet Den usikre økonomien gjorde at vi la de mest kostbare planene på is. Men gjennom en imponerende dugnadsinnsats har vi fått bygget en ny redskapsbod. Den vil bli brukt til oppbevaring av utstyr til kranen, og der er også satt opp en solid arbeidebenk. midler til dette, og ingen andre uventede kostnader dukker opp. Det gamle regattarommet har gamlekara planer om å bygge om til vaktbu, noe styret har gitt sitt samtykke til. Det var meningen å rive den gamle boden for å frigjøre plass til joller og seil. Men etter ønske fra jollegruppen blir den stående denne vinteren, da de har en del reparasjoner de ønsker å få gjennomført på de eldste jollene. Det har lenge vært snakket om et bedre system for oppbevaring av seil. Vi fikk priser både på arbeid og materialer, men konkluderte med at ble for dyrt å sette arbeidet bort. Så vi kjøpte materialer, og bygget hyller på dugnad. Vi har nå 16 hyller på 5,5 m lengde. Disse er nå leid ut for 2 år, for kr 300 pr år. Prosjektet er altså selvfinansierende, og vil gi RAN noen kroner i kassen i årene fremover. Tusen takk til de ildsjelene som sto på flere kvelder. For å være amatører i faget har dere gjort en meget god jobb! Planene om gangbro blir utført i vår dersom det blir avsatt Klubbhuset Selv om det nye klubbhuset enda ikke er helt ferdig ser alle hvilket stasbygg det er blitt. Dette er et bygg foreningen kan være stolt av! Vi purrer fortsatt på håndverkerne. Regattalageret er ferdig med hyller etc., men vi har ikke fått klart arkiv rommet enda. Regattakontoret har fått bredbånd, og det er strukket bredbåndskabel opp til hytten. I løpet av våren kan vi tilby trådløst bredbånd til alle i havnen. Vi har nå flyttet kamerasystemet til klubbhuset og vil i løpet av våren montere opp to kamera på klubbhuset for overvåking av havn og veien til anlegget. Utleien av selskapslokalene går etter planen. Vi har selv organisert vasking av underetasjen, noe som vi ser fungerer godt. Jeg henstiller til alle som har seil, puter og annet liggende på gulvet i naustet om å fjerne dette, slik at det blir mulig å tørke seil her igjen. I 2010 vil en fast person i eiendomsutvalget få klubbhuset som sin hovedoppgave. 12

13 Å R S M E L D I N G F O R Hytten Hytten bærer preg av at den begynner å trekke på årene. I 2009 har vi ikke gjort annet enn nødvendig vedlikehold, men nå begynner den å trenge litt oppgradering. Jollegruppen har stor glede av hytten til sine samlinger. Flotte garderober i det nye klubbhuset gjør at vi kan bygge om den ene garderoben i hytten til overnattingsplasser. Vi vil også vurdere å få installert brannvarslingsanlegg her, det gjør at de som leier hytten slipper å gå brannvakt. Parkeringsplassen Parkeringsplassen trenger utbedring, og vi forsøker å få støtte til asfaltering. Fast dekke på hele plassen vil koste kr Det er mye penger, men vil gi oss totalt tretti prosent flere parkeringsplasser. Vi fikk kr i uventede kostnader til ras-sikring da det løsnet en stor steinblokk på mange tonn like ved inngangen til kaien. Det står ofte biler parkert her, men heldigvis var ingen på plassen da steinene kom deisende. Anlegget for øvrig Vi har lenge ønsket å tette åpningene mellom bølgebryteren i nord og holmen, og bølgebryteren i sør og holmen. Her har vi nå fått boret ned stenger, og i løpet av våren planlegger vi å støpe pilarer som vi igjen vil legge broer på. Da blir holmen landfast, og vil også få muligheten til å fortøye på innsiden av begge bølgebryterne. Dette vil gi en flerdobling av antall gjesteplasser - noe vi ser et stort behov for. Dugnad Det er blitt lagt ned ca 1400 timer i dugnadsinnsats gjennom året. Da er de pålagte dugnadene på 400 timer tatt med. Veldig mange bruker altså mye av sin fritid til beste for fellesskapet. Som leder av utvalget vil jeg rette en stor takk til dere alle. Uten deres støtte ville det ikke være mulig å drive og få ferdigstilt et anlegg av slike dimensjoner som vi har i Anglevik. Vi har satt ut og tatt opp over 20 båter. Jobben gikk greit, og vi var ferdige før den planlagte tiden. Vi vil også til våren gjøre det på samme måte, slik at vi får ryddet og stablet opp opplagsmateriell med det samme. Vil minner om at utsetting av båter blir 10. april. Takk til alle medlemmene i Eiendomsutvalget. Dere har lagt ned en kjempeinnsats dette året og ser frem til videre samarbeid med dere neste år! Bjørn Vie Leder eiendom og anleggsutvalget Til våren blir det satt opp skilt ved innkjørselen og på kaien, som viser hvor en kan fortøye for kort og lang tid, samt et regelverk for bruk av havnen. TID FOR NYE SEIL? Vi leverer Bruce Banks Seil for tur og regatta til gunstige priser. Vi skaffer også det du trenger til stående og løpende rigg. Ta kontakt for tilbud. J.H. Nordeide AS, Mob Se mer info på 13

14 R A N S E I L F O R E N I N G Rapport fra Jollegruppen Jollegruppen i Ran seilforening har hatt en flott utvikling i Vi er nå Vestlandets største jollegruppe med ca 30 aktive jolleseilere i Optimist og Zoom8. Organisasjon: Vi har nå mange gode foreldre- og trener-ressurser som har gjort en svært god innsats for å videreutvikle jollegruppen. Vi har organisert aktivitetene i følgende grupper Trenere: Torill Dahl Høgheim og Harald Blø har vært ansvarlig for å koordinere og følge opp trenerteamet Rekruttering: Sigurd Smith og Trond Bertelsen har stått ansvarlig for å arrangere et nybegynnerkurs Følgebåter/joller og utstyr: Audun Vabø, sammen med Lasse Stenberg, har vært ansvarlig for å ivareta materiell som jollegruppen disponerer. Foreldregruppe: Alle foreldre har sagt seg villig til å være med og bidra på små og store arrangement. Foreldrene sitt engasjement er avgjørende for å frem en stor jollegruppe med godt sosialt miljø og glade seilere. Jolleseilerne: Daniel Bjelkarøy Westervik har vært representant for jolleseilerne og ivaretatt deres interesser. Rekruttering: Vi arrangerte nybegynnerkurs for optimistseilere i mai og fulgte opplegg fra i fjor med helgearrangement, der vi hadde både seilteori, gjennomgang av jolle/utstyr og seiling på fjorden. Pågangen av unge seilere som ønsket å begynne å seile jolle i RAN Seilforening var overveldende. Vi hadde 37 påmeldte, noe som førte til at vi hadde venteliste på 10 personer. Til tross for kuling og regnbyer ble nybegynnerkurset en suksess, takket være stor innsats fra jolleforeldre og trenere. Takk til Tur-og havseilergruppen som stilte opp med båter og mannskap slik at både foreldre og barn fik prøve å seile i stor båt. Noen av nybegynnerne har fortsatt som ivrige og lovende optimistseilere, men vi ser det er en utfordring å holde på et stort antall av nybegynnerne. I høst deltok hele 8 av nybegynnerne på RAN Seilforening sitt Kretsmesterskap-arrangement, i optimist C-klasse Jolle-arrangement: Vi arrangerte for 4.gang RAN sin årlige store Pinse-samling for jolleseilere fra hele Vestlandet. Pinseleiren ble også i år en suksess, med 55 jolleseilere fra Florø i nord til Haugesund i sør som var samlet under perfekte forhold, der vi hadde sol og lett vind de 2 første dagene, mens siste dag fikk vi sterk vind som en utfordrende avslutning. Innsatsen til trenere, foreldre, besteforeldre og RANmedlemmer var et viktig bidrag til at dette ble et vellykket arrangement. Som tidligere hadde vi en fin kombinasjon av innleide trenere med Stig Arild Pettersen som hovedtrener og Christoffer Brekke som trener for Zoom, i tillegg til våre egne trenere. Offisiell åpningen av nytt klubbhus med snorklipping av ordføreren i Fjell på pinsesamlingen, var en fint innslag, der musikkinnslagene (med halvparten av musikerne fra jollegruppen) var prikken over i'en. Hver 2. onsdag i måneden fra november har vi samlet jolleseilerne i klubbhuset for å opprettholde samholdet til denne fine gjengen. Her har trenerne gått gjennom seilteori, og så har vi hatt det sosialt med mat og prat etterpå. Vi har hatt flere helgesamlinger i egen regi, der vi har benyttet egne trenerressurser. 14

15 Å R S M E L D I N G F O R Jolle-aktivitet: Vi har hatt et flott team med trenere for jolleseilerne våre: Torill Dahl Høgheim (Optimist), Anders Landro (Optimist/Zoom), Siri Landro (Optimist), Mats Meland (Optimist/Zoom), Gerran Tangye (Optimist) og Odin Blø (Optimist). I vårsesongen var vi heldig å få med en av landets mest erfarne trenere, Stig Arild Pettersen. I høstsesongen har vi fått gleden av å få med dansk tidligere god Europa-seiler, Christian, som zoom trener. Hans samboer, Kine, også god Europa-seiler fra BS, har vi fått inn som trener for Optimist A- gruppen. Vi har nå 2 aktive jolletyper: 1. Vi har 20 Optimistseilere som vi har delt i 3 grupper; A (De som skal delta på Norges Cuper), B (de som skal seile Hordacup regatta) og C (Nybegynnere). 2. Vi har 7 aktive Zoom-seilere i RAN, som deltar i både lokale og nasjonale regatta. Våre seilere har vært aktive både i lokale HordaCup regatta og i nasjonale NorgesCup regatta. RAN har vært den seilforeningen som har hatt størst deltagelsen i Hordacupregattaene. På Kretsmesterskapet stilte RAN med halvparten av deltagerne; 22 av 45. I Hordacup har vi hatt følgende topp-3 resultat, sammenlagt for 6 regatta: Optimist A: Gutt 1. Alexander Dahl Høgheim Optimist B: Gutt 1. Thomas Nicolaysen 2. Steffen Bertelsen Optimist B: Jente 2. Emilie Kathrin Vabø 3. Inger Margrethe Vabø Zoom Yngste 1. David Bjelkarøy Westervik På Kretsmesterskapet som RAN Seilforening arrangerte, fikk alle 22 RAN-seilerne flotte plasseringer, der følgende var blant de 3 beste: Optimist A: 3. Alexander Dahl Høgheim Optimist B: 1. og Kretsmester Thomas Nicolaysen 2. Steffen Bertelsen 3. Emilie Kathrin Vabø Zoom Yngste: 1. og Kretsmester David Bjelkarøy Westervik Spesielt imponerende at 8 nybegynnere seilte i Optimist C- klasse. Nasjonalt har Daniel og David Bjelkarøy Westervik representert RAN Seilforening i alle 4 NC + NM + Nordisk + Lag-NM i Zoom. Dette betyr mye reising, men det har vært sosialt å få være sammen med andre seilere og det har vært mye god konkurranseseiling. Sammenlagt for alle NC i Zoom, ble David nr. 9 i yngste og Daniel nr 10 i eldste. Beste enkeltresultat var David sin 3.plass på NC 4 i Moss. I tillegg var Torstein Blø med på NC i Bergen og Line Bubandt Stenberg med på NC i Tønsberg med fine plasseringer. 3 av Optimistseilerne har deltatt på NC i Tønsberg og 5 i Bergen i B-klassen med gode plasseringer Alexander fikk en flott 5. og 2. plass. Han har også deltatt på NC i A-klassen i Moss. Thomas fikk en 13. og 6. plass. Steffen fikk en 20. og 7. plass. 15

16 R A N S E I L F O R E N I N G I tillegg har mange av jolleseilerne våre deltatt på både Kretssamling vår og høst, i tillegg til 5 vintersamlinger med SeilVest, der de har fått gode treninger med mange nye impulser og etablert et sosialt nettverk med jolleseilere i Hordaland. Vi avsluttet seilsesongen med et klubbmesterskap med stor deltagelse og mange fine prestasjoner fra alle. Avslutning i klubbhuset med boller, brus og pokaler. RAN var også representert med 9 seilere på den årlige Juletreseilasen på Vågen. Mange hadde seilere fra tilreisende foreninger på overnatting. Det er satt opp en pokal for Årets optimistjolleseiler i RAN seilforening. Pokalen er en vandrepokal gitt av Torill Dahl Høgheim, som selv vant pokalen til odel og eie etter å ha vunnet den 3 år på rad i Årets seiler blir kåret av styret i jollegruppen og går til den optimistjolleseiler som har hatt størst fremgang i løpet av året. Kriteriene er videre at seileren har aktivt deltatt på treninger, hatt en positiv holdning og har bidratt i jollemiljøet i RAN. Emilie Kathrin Vabø ble årets optimistjolleseiler I RAN. Joller/Følgebåter: Optimist-Joller: 20 stk Optimist'er og Zoom'er som benyttes i dag er finansiert privat ( pr stk), da det ikke har vært mulig å få midler fra RAN i 2009 til joller for regattaseiling. I år var det 27 stykker som deltok på nybegynnerkurset for optimist. RAN Seilforening har i dag 11 brukte optimistjoller som vi stiller til disposisjon for nybegynnere. Disse er av svært varierende kvalitet, og flere av de er moden for utskifting. I tillegg har vi de 4 nye treningsoptimistene som RAN gikk til anskaffelse av i 2009, støttet med 1/3 fra Norges Seilforbund. Vi ønsker nå å fornye/utvide tilbudet med optimistjoller for nybegynnere. Ved å gå til anskaffelse av 4 stk nye treningsoptimistjoller, vil vi ha joller som er godt egnet til å benytte på nybegynnerkursene våre. Vi har søkt om 1/3 støtte fra Norges Seilforbund, men er i tillegg avhengig av støtte fra RAN. RIB Følgebåt: Vi arrangerer den årlige store Pinsesamlingen med opp til 70 jolleseilere fra Vestlandet. Her er det stor fokus på sikkerhet med følgebåter. Vi har nå 3 forskjellige jolletyper med 30 seilere på ulikt nivå. I tillegg arrangerer vi hvert år nybegynnerkurs med ca 25 seilere. Vi har i dag 2 RIB'er i jolleforeningen. De har vært svært mye brukt både til trening og regatta. Vi ser at ift oppfølging av våre seilere, bør vi gå til anskaffelse av 1 ny liten RIB: Vi har søkt om støtte fra Norges Seilforbund, men er i tillegg avhengig av støtte fra RAN. RAN seilforening har sannsynligvis et av Norges flotteste seilanlegg for jolleseiling. Vi håper at vi kan få prioritet på midler fra RAN til anskaffelse av nye joller og ny RIB, slik at vi også har optimalt materiell å tilby jolleseilerne våre. 16

17 Å R S M E L D I N G F O R Oppsummering: 2009 har vært et svært aktivt år for jollegruppen i RAN Seilforening, der vi har fått etablert en god organisasjon med ivrige foreldre og gode trenere som har klart å tilrettelegge for både å rekruttere nye seilere, samtidig som vi har ivaretatt utvikling av våre erfarne jolleseilere. Vi har nå en flott stamme med unge jolleseilere som har bidratt til at RAN Seilforening blir sett på som en av de mest aktive i Hordaland Seilkrets. I 2010 ønsker vi å videreutvikle de etablerte jolleseilerne våre, samtidig som vi skal fortsette å rekruttere nye. Jollegruppen har klart å få inn ekstraordinere inntekter ved at vi har arrangert Pinseleir med overskudd, kioskdrift og vi har fått inn midler fra positive sponsorer som ønsker å støtte oss. I tillegg har avtalen med Sartor Bingo gitt gode inntekter fra Lotterimidlene til barne- og ungdomsaktiviteter. RAN sin nye nettside er blitt veldig bra, og den har vært viktig til å formidle informasjon for jollegruppen. Spesiell takk til Torill Dahl Høgheim som har vært aktiv med å legge ut informasjon på nettsiden, og takk til alle foreldre som har vært flink til å ta gode bilder som gjør at vi får frem gode stemningsrapporter fra seilerene våre. Sist men ikke minst vil jeg takke alle foreldre/besteforeldre/ran-medlemmer som har vært med å bidratt til at vi klarer å gjennomføre alle de oppgaver som skal gjennomføres i løpet av en sesong: Logistikk ift ukentlige treninger med joller og følgebåter Skaffe tilstrekkelig og gode trener-ressurser gjennom hele sesongen Teorikvelder hver mnd i vinterhalvåret der matlaging blir ivaretatt av foreldrene Helgesamling på fjellet om vinteren med overnatting for 30 barn og foreldre Planlegging og gjennomføring av Pinseleiren, som er et stort arrangement Gjennomføring av nybegynnerkurset for 25 stk 8-12 åringer Vedlikehold av følgebåter og joller Innredning av naustet med stativ for rigger og joller Trenings-samlinger i HSK, der vi bidrar med følgebåter, dugnad, trenere osv Logistikk ift deltagelse i regatta land og strand rundt, med felles transport, overnatting, påmelding osv. Alle har vært positive når vi bedt noen om å være med og bidra. Dette igjen har skapt en tilhørighet som gjør at vi har fått et sosialt godt samhold blant foreldrene. Dette er det viktig at vi alle er med og bidrar til å opprettholde i neste sesong også, slik at vi dermed skaper et godt miljø for seilerne våre. Ønsker alle en flott seilsesong i 2010! Ingmar Westervik Jollegruppen i RAN Seilforening 17

18 R A N S E I L F O R E N I N G RAN Seilforening Driftsregnskap 2009 Kontonr Kontonavn Regnskap Budsjett Regnskap NoterForslag budsjett Salgsinntekter avgiftspliktig Annonser Salgsinntekter El / Nettleie Salg materiell avgiftsfritt Arrangement innt. /salg etc Inntekter Kran Andre salgsinntekter 3320 Startavgifter Offentlig tilskudd Tilleggsmidler NIF / NSF Leieinnt. Klubbhus avg.pliktig Leieinntekt Damsgårdsveien Utleie Ranheim / Nøst Leieinntekt Havn og opplag Kursinntekter Dugnadsinntekter Årskontingenter Lotteri/automatinntekter Pinseleir Diverse inntekter Sum driftsinntekter Støtte deltagelse NC og NM Joller Stevneutgifter arr. utg. egne Premiering Div.utstyr regattarel Treningsutg. aktivitetsgrupper Kurs / saml./ arr. Jollegr Matriell instruksj./ opplæring Kurs / Saml./ledere/trenere etc Pinseleir Utgifter intektbringende aktiviteter Sum Aktivitetskostnader Instruktør, trener og lederutgifter Kjøre/reisegodgjørelse Arbeidsgiveravgift Sum Lønnskostnad Avskrivning Leie lokaler Renovasjon, vann, avløp Renovasjon utleiedel El-forbruk og nettleie El-forbruk og nettleie utleiedel Renhold av lokaler Annen kostnad lokaler Leie Kran Drift, forsikr. Vedlikehold kran Leie inventar Inventar Driftsmateriale Reparasjon og vedlikehold bygninger reparasjon og vedlikehold utleiedel Reparasjon og vedlikeh.kai/brygger Anlegg og kai utb. /fornyelse Vedlikehold Anlegg Vedlikehold anlegg utleiedel Forretningsførsel Juridisk Bistand Lønn Selvst. Næringsdrivende Kontorrekvisita Data/EDB Kostnad Trykksaker Representasjon, møter,samlinger Prosjekter Div. styrt av styret Utmerkelser,gaver,påskjønnelser

19 Å R S M E L D I N G F O R Telefon - Internett Porto distribusjon Drivstoff Drift og vedlh båter og utstyr Reisekostnader Pr. - info - internett Pr. - infor. Utleiedel Medlemskontingent NSF-HSK/andre Tilskudd Idrettsråd Forsikringspremie Forsikringspremie utleiedel Konstatert tap på fordring Div. Kostn. Ulveseth Sum Andre driftskostnader Sum Driftskostnader Driftsresultat Renteinntekt Sum Renteinntekt Rentekostnad Rentekostnad nytt klubbhus Sum Rentekostnad Annen finanskostnad Sum andre finanskostnader Sum finanskostn. / inntekt Årsres.(Overskudd / -Undersk Noter til regnskapet for Note 1 - Konto 3160 Inntekter Kran. Vi nådde ikke budsjettet på kr Dette skyldes lavere aktivitet enn forventet høsten Note 2 - Konto 3600 Leieinntekter klubbhus. Leieinntektene for klubbhuset har vært meget bra på tross av at klubbhuset først kunne tas i bruk i slutten av april Note 3 - Konto 3615 Leieinntekter havn og opplag. Leieinntektene for havnen er noe lavere enn budsjettert p.g.a. mindre utleie enn forventet. Note 4 - Konto 3920 Årskontingenter. Inngang av kontingenter viser en pen økning som følge av økt medlemstilstrømning. Note 5 - Konto 4020 Støtte til deltagelse NC og NM Joller. Differansen i forhold til budsjett vil bli utbetalt i Note 6 - Konto 6010 Avskrivninger. Avskrivningen tilsvarer nedbetaling av lån og er i 2009 ført mot flytebrygger konto 1200 og flytende havn konto Note 7 - Konto 6340 og Konto 6350 El-forbruk og Nettleie. Samlet viser dette en liten nedgang i forhold til 2008 på tross av at klubbhuset ble tatt i bruk. Dette skyldes lavere priser i perioden. Note 8 - Konto 6400 Leie kran og Konto 6401 Drift, forsikr. og vedlikehold kran. I leie for kranen er medtatt leie for 1. Kvartal Vi fikk utforutsette vedlikeholdskostnader på kranen våren 2009 på grunn av brudd i styrekabel som måtte skiftes. Note 9 - Konto 6720 Forretningsførsel. Dette er kostnader for regnskapsføring ved Jan H. Nordeide, som overtok som kasserer i Mai Styret vedtok at dette skulle godtgjøres med kr 200 pr. time. Note 10 - Konto 6725 Juridisk bistand. Dette er kostnader til advokat i forbindelse med vurdering av krav fra Brødrene Ulveseth AS. Note Forsikringspremie. Denne omfatter også forsikring på klubbhuset i byggefasen. Det er foretatt ny gjennomgang av alle forsikringer i Note 12 - Konto 8140 Rentekostnad og Konto 8150 Rentekostnad nytt klubbhus. Konto 8140 belastes med renter fra pantelån konto 2240 og konto 2250 samt 30 % av rentekostnaden for pantelån konto nytt klubbhus. Note 13 - Konto 8170 Annen Finanskostnad. Denne inneholder bankgebyrer og kostnader ved bankens byggekontrollør i byggefasen. 19

20 R A N S E I L F O R E N I N G RAN Seilforening - Balanse pr. 31/ Konto Tekst Balanse Bevegelse Balanse Eiendeler Annleggsmidler Driftsmidler 1100 Ranheim og Eiendom , , Anleggsutb. Kai modul , , Anleggsutb klubbhus modul , , , Utleiedel Klubbhus 70 % andel , , , Vikholmen 2 000, , Damsgårdsveien , , Nøst , , Andre Anleggsmidler , , Flytebrygger , , , Anleggsutb. Flyt. Havn modul , , , Instruksjons / følgebåter 4, , , Grand RIB Trenerbåt , , , Oselvere 3 stk 3,00 3, Beholdning Joller , , , Inventar , , ,00 Sum driftsmidler , , ,61 Finansielle anleggsmidler 1340 Innlån i kran , ,00 Sum anleggsmidler , , ,61 Omløpsmidler 1500 Kundefordringer 5 000, ,00 Bankinnskudd og kontanter 1920 Bankinnskudd Driftskonto , , , Bankinnskudd Utbygging , , , Bankinnskudd Kranfond 39,00 1,00 40, Bankinnskudd Spareb.Vest v/jollegruppen , , ,50 Sum Bankinnskudd og kontanter , , ,49 Sum Omløpsmidler , , ,49 Sum Eiendeler , , ,10 Egenkapital og Gjeld Egenkapital Over -/underskudd 8800 Udisponert årsresultat (underskudd) , , Egenkapital , , ,72 Sum egenkapital , , ,02 Langsiktig Gjeld 2240 Pantelån Handelsbanken 2/ , , Pantelån Handelsbanken , , Pantelån Handelsbanken , , Fjell Kommune Lån av 2003 og , , Leietaker - innskudd i havn , , ,00 Sum langsiktig gjeld , , ,00 Kortsiktig Gjeld 2360 Byggelån Handelsbanken , , Leverandørgjeld , , Oppgjørskonto merverdiavgift , ,99 Sum Kortsiktig Gjeld , , ,08 Sum Gjeld , , ,08 Sum Egenkapital og Gjeld , , ,10 Leder: Kasserer: Revisorer: Svein Holmefjord Jan H. Nordeide Børre Børresen Ingemar Waage 20

Jollegruppen Ran Seilforening

Jollegruppen Ran Seilforening Jollegruppen Ran Seilforening 2009 Sesongen 2009 Største og flotteste jollegruppe i Hordaland 37 påmeldt til nybegynnerkurset 17 Optimister og 6 Zoomer aktive i høst Gode trenere Fin kombinasjon av erfarne

Detaljer

Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10

Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10 Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10 1. Utvalg for å vurdere forvaltning av Rans oselvere Dette forslag ble fremmet for årsmøte i 2009 og vedtatt, men ble ikke gjennomført i 2009. Styret

Detaljer

Presentasjon av Ran Seilforening

Presentasjon av Ran Seilforening Presentasjon av Ran Seilforening Fjell Idrettsråd - møte 30.11.2009 Svein Holmefjord, leder Seilsport kan du drive med hele livet, fra du er 6-7 år og til du flytter inn på Gamleheimen. Det er aldri for

Detaljer

RAN SEILFORENING. Årsmelding for 2008 RAN SEILFORENING. ANGLEVIK 5353 STRAUME NETTSTED: RANSEIL.COM

RAN SEILFORENING. Årsmelding for 2008 RAN SEILFORENING. ANGLEVIK 5353 STRAUME NETTSTED: RANSEIL.COM RAN SEILFORENING Årsmelding for 2008 RAN SEILFORENING. ANGLEVIK. 5353 STRAUME. NETTSTED: RANSEIL.COM 2 Innholdsfortegnelse Side 4: Innkalling til årsmøte Side 5: Årsberetning for 2008 Side 8: Årsrapport

Detaljer

Årsrapport 2010 R A N S E I L F O R E N I N G - A N G L E V I K - 5 3 5 3 S T R A U M E - W W W. R A N S E I L. N O

Årsrapport 2010 R A N S E I L F O R E N I N G - A N G L E V I K - 5 3 5 3 S T R A U M E - W W W. R A N S E I L. N O Årsrapport 2010 R A N S E I L F O R E N I N G - A N G L E V I K - 5 3 5 3 S T R A U M E - W W W. R A N S E I L. N O R A N S E I L F O R E N I N G Årsrapport 2010 RAN Seilforening INNHOLD Rapport fra Regattautvalget

Detaljer

Årsrapport 2012 R A N S E I L F O R E N I N G - A N G L E V I K - 5 3 5 3 S T R A U M E - W W W. R A N S E I L. N O

Årsrapport 2012 R A N S E I L F O R E N I N G - A N G L E V I K - 5 3 5 3 S T R A U M E - W W W. R A N S E I L. N O Årsrapport 2012 R A N S E I L F O R E N I N G - A N G L E V I K - 5 3 5 3 S T R A U M E - W W W. R A N S E I L. N O Årsrapport 2012 RAN Seilforening INNHOLD Innledning 4 Rapport fra Kjølbåtgruppen 6 Rapport

Detaljer

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann)

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2006 Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Administrasjon og økonomi Styret har bestått av: Thore Hammarstrøm Knut Traaseth Frode

Detaljer

Referat fra medlemsmøte avholdt i Expressklubben Hordaland, torsdag 01. november.

Referat fra medlemsmøte avholdt i Expressklubben Hordaland, torsdag 01. november. Referat fra medlemsmøte avholdt i Expressklubben Hordaland, torsdag 01. november. Til stede: 15 personer med tilknytning til følgende båter: Seilnr Båtnavn Forening Havn NOR 4 Mille BSI Dikkedokken NOR

Detaljer

Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs!

Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs! Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs! PRAKTISK INFORMASJON Hensikten med kursene er at barna lærer seiling, og hvis de har lyst kan de etter hvert deltar i regattaseiling. I dette

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015

Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015 Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015 Utarbeidet av Svein Louis Bersaas Haugesund 08.02.2015 Årsregnskapet for Haugesund Seilforening - 2014 DRIFTREGNSKAPET 2014 2013 2012 Driftsinntekter

Detaljer

INFOMØTE NYE JOLLESEILERE. Nørvevika Båthavn 10.04.2013

INFOMØTE NYE JOLLESEILERE. Nørvevika Båthavn 10.04.2013 INFOMØTE NYE JOLLESEILERE Nørvevika Båthavn 10.04.2013 Hvem er vi som prater? Peter L. Larsen Leder i jollestyret Roy Sund Materialforvalter Håkan Dahl Optimistjolletrener nybegynnere Fakta om Ålesunds

Detaljer

Årsplan 2015 for barn og ungdom

Årsplan 2015 for barn og ungdom Årsplan 2015 for barn og ungdom Denne årsplanen omfatter planlagt aktivitet for barne- og ungdomsgruppa i Fredrikstad Seilforening, også kalt jollegruppa. Planen for kalenderåret 2015 er basert på tidligere

Detaljer

Årsrapport 2010. Arendals seilforening jollegruppe

Årsrapport 2010. Arendals seilforening jollegruppe Arendals seilforening jollegruppe Årsrapport 2010 2010 har vært et godt år for jollegruppa hvor rekruttering og oppbygging av et godt miljø har vært prioritert. Etter en aktiv 2009 sesong med både pinseleir

Detaljer

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre)

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301 0-6 2014 Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Side 2 av 5 Inntekter 2014 2013 3100 SALGSINNTEKTER.AVGIFTSFRIE -1 750,00-35 748,50

Detaljer

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets.

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets. Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i. Reglene er sist revidert og godkjent av v Jolleutvalget 15/11-2010 målsetting er at det arrangeres kretsmesterskap for joller (KM) hvert år med et godt sportslig

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

STYRETS ARBEID...SIDE 3 RAPPORT FRA JOLLEGRUPPEN...SIDE 6 RESULTATER FRA 2014...SIDE 7 RAPPORT FRA ENTYPEGRUPPE...SIDE 9

STYRETS ARBEID...SIDE 3 RAPPORT FRA JOLLEGRUPPEN...SIDE 6 RESULTATER FRA 2014...SIDE 7 RAPPORT FRA ENTYPEGRUPPE...SIDE 9 ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD STYRETS ARBEID...SIDE 3 RAPPORT FRA JOLLEGRUPPEN...SIDE 6 RESULTATER FRA 2014...SIDE 7 RAPPORT FRA ENTYPEGRUPPE...SIDE 9 TUR- OG HAVSEILER GRUPPE...SIDE 10 RAPPORT FRA REGATTAKOMITEEN...SIDE

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Overnatting på Arendal Herregård, hotell og spa. Flere opplysninger finnes www.arendalherregaard.no.

Overnatting på Arendal Herregård, hotell og spa. Flere opplysninger finnes www.arendalherregaard.no. I tråd med NSF s ønske om at flere barn og ungdommer skal bli glade i å seile, arrangerte Arendals Seilforening sin første pinseleir i 2004. Det var en suksess med Optimist- og Europaseilere fra Oslo til

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

23 Expresser på startlinjen. Fra en av 12 starter i Hauglandsosen, NM for Express 2007

23 Expresser på startlinjen. Fra en av 12 starter i Hauglandsosen, NM for Express 2007 R A N S e i l f o r e n i n g Årsmelding for 2007 23 Expresser på startlinjen. Fra en av 12 starter i Hauglandsosen, NM for Express 2007 R A N S e i l f o r e n i n g. A n g l e v i k. 5 3 5 3 S t r a

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Reisebrev fra Natcha.

Reisebrev fra Natcha. Reisebrev fra Natcha. Etter fire uker på reise, hvor livet mitt stort sett handlet om seiling, kom jeg hjem til Bergen 17. juli. Med en verdenscup og to EM på rappen, sitter jeg igjen med mange nye erfaringer

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer

2 Valg av ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å undertegne protokollen

2 Valg av ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å undertegne protokollen 1 Godkjenning av innkallelse 2 Valg av ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å undertegne protokollen 3 Styrets årsberetning 2008 Blir utdelt på årsmøtet 4 Regnskap 2008 Blir utdelt på årsmøtet 5 Fastsettelse

Detaljer

SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2008

SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2008 SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2008 I tråd med NSF s ønske om at flere barn og ungdommer skal bli glade i å seile, arrangerte Arendals Seilforening sin første pinseleir i 2004. Det var en suksess med Optimist-

Detaljer

ASKEROPTIMISTEN. Regatta ( del av OAS cup) og Kretsmesterskap for. Optimist, Europajolle, Laser, Zoom8, 29 er og RS Feva. Regatta (del av OAS cup) for

ASKEROPTIMISTEN. Regatta ( del av OAS cup) og Kretsmesterskap for. Optimist, Europajolle, Laser, Zoom8, 29 er og RS Feva. Regatta (del av OAS cup) for ASKEROPTIMISTEN Regatta ( del av OAS cup) og Kretsmesterskap for Optimist, Europajolle, Laser, Zoom8, 29 er og RS Feva Regatta (del av OAS cup) for BIC og RS:X Treningsregatta på indre bane for Optimist

Detaljer

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus.

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Ankenes Båtforening - Ankenesstrand - 1 INNKALLING Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Til behandling foreligger følgende dagsorden: 1.

Detaljer

Årsrapport 2012 R A N S E I L F O R E N I N G - A N G L E V I K - 5 3 5 3 S T R A U M E - W W W. R A N S E I L. N O

Årsrapport 2012 R A N S E I L F O R E N I N G - A N G L E V I K - 5 3 5 3 S T R A U M E - W W W. R A N S E I L. N O Årsrapport 2012 R A N S E I L F O R E N I N G - A N G L E V I K - 5 3 5 3 S T R A U M E - W W W. R A N S E I L. N O R A N S E I L F O R E N I N G Årsrapport 2012 RAN Seilforening INNHOLD Seilerprofiler

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Resultatene i cupen blir lagt ut fortløpende på NJFF-Hordaland sine hjemmesider. Gavekortene sendes ut til skytterne ved sesongslutt.

Resultatene i cupen blir lagt ut fortløpende på NJFF-Hordaland sine hjemmesider. Gavekortene sendes ut til skytterne ved sesongslutt. HORDALAND JEGERTRAPCUP 2015 Fra og med 2009 arrangeres det en cup i forbindelse med alle de ordinære terminlistefestede jegertrapstevnene i Hordaland. Stevnene skytes helt som vanlig. I etterkant tar vi

Detaljer

Sum inntekter kr 707 899,00 kr 691 500,00 Kr 795 406,00 kr 703 000,00

Sum inntekter kr 707 899,00 kr 691 500,00 Kr 795 406,00 kr 703 000,00 Resultatregnskap Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Annonseinntekter (3040) kr 5 000,00 kr 2 000,00 kr 8 900,00 kr 8 000,00 Andre inntekter (3070,3080) Note 1 kr 13 770,00

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Postboks 357 4349 BRYNE BANKGIRO : 3325.05.03259 STIFTET 1976 ÅRSMØTE I BRYNE TENNISKLUBB 2014 ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Side 1 av 7 Årsmøte i Bryne Tennisklubb 2014 Klubbhuset onsdag 18 februar

Detaljer

Natcha begynte sesongen tidligere enn de fleste, 21.februar. Foto: O. Uthaug

Natcha begynte sesongen tidligere enn de fleste, 21.februar. Foto: O. Uthaug Medlemsblad nr.2 2005 14. årgang Natcha begynte sesongen tidligere enn de fleste, 21.februar. Foto: O. Uthaug Milde Båtlags styre 2005 Milde Båtlags medlemsblad Adresse Milde Båtlag Skibenesveien 12 5259

Detaljer

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai TOM BRYGGE Lørdag 4.mai Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Alle deltagerene er med i trekningen om en Seilreise til Kroatia i regi av; TOM BRYGGE Alle mann på fjorden! I samarbeid med

Detaljer

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Gruppestyret har i perioden bestått av: John Birger Tronsaune Leder På valg 2013 Britt Laila Nilsgård Kasserer På valg 2014 Rune Moan Sekretær På valg 2014 Haldis

Detaljer

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 En fornøyd gjeng fra Oslo øst etter bestått sortbeltegradering 11. mai 2011 1 Organisering 1.1 Styrets sammensetning Klubbens styre ble valgt på årsmøte den

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Stokke IL Skigruppa

Årsregnskap 2015 for Stokke IL Skigruppa Årsregnskap 2015 for Stokke IL Skigruppa Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 1 923 497 548 337 Annen driftsinntekt 2 695 173 761 746 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer

NM OSELVAR 2011 KUNNGJØRING. 8 m 2 spriseil 12. - 14. august. Storebø. Møgsterfjorden/ Hundvåkosen. Fra Austevollregatta 2009, Hundvåkosen.

NM OSELVAR 2011 KUNNGJØRING. 8 m 2 spriseil 12. - 14. august. Storebø. Møgsterfjorden/ Hundvåkosen. Fra Austevollregatta 2009, Hundvåkosen. NM OSELVAR 2011 8 m 2 spriseil 12. - 14. august Storebø Møgsterfjorden/ Hundvåkosen Fra Austevollregatta 2009, Hundvåkosen. Foto: Iften Redjah KUNNGJØRING Austevoll Seilforening har gleden av å invitere

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

ASKEROPTIMISTEN OAS Regatta for Europajolle, Laser, Optimist, Zoom8, 29 er og RS Feva

ASKEROPTIMISTEN OAS Regatta for Europajolle, Laser, Optimist, Zoom8, 29 er og RS Feva ASKEROPTIMISTEN OAS Regatta for Europajolle, Laser, Optimist, Zoom8, 29 er og RS Feva Treningsregatta på indre bane for Optimist C 23. 24. august 2014 Påmeldingsfrist 15. august Asker Seilforening Blakstad

Detaljer

Gauldal Sykleklubb Postboks 118 7223 Melhus

Gauldal Sykleklubb Postboks 118 7223 Melhus Gauldal Sykleklubb Postboks 118 7223 Melhus www.gauldal-sk.com Bankgiro 4230.06.57308 ÅRSMELDING GAULDAL SYKLEKLUBB 2014 Styret har i år bestått av: Leder Frode Asphaug Nestleder Mikal Høvik Kasserer Gunhild

Detaljer

Medlemsmøte NOK NC2 Arendal 2. mai 2008

Medlemsmøte NOK NC2 Arendal 2. mai 2008 Medlemsmøte NOK NC2 Arendal 2. mai 2008 1 Agenda 1. Velkommen 2. NOK 2008 3. Spørsmål fra medlemmene 4. Om mesterskapene 2 NOK 2008 NOK er for Optimistseilere på alle nivåer fra nybegynnere til VM-deltagere!

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Informasjonshefte Jollegruppen, Moss Seilforening 2015

Informasjonshefte Jollegruppen, Moss Seilforening 2015 Informasjonshefte Jollegruppen, Moss Seilforening 2015 Velkommen som jolleseiler i Moss Seilforening. Vi i Moss Seilforening håper du vil få en fin tid i klubben hvor du lærer å seile, får spennende utfordringer

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008

VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008 VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008 Styret: Leder: Anne Lynngård Nestleder: Trond Tystad Kasserer: Rune Langeland Sekretær: Sverre Høynes Styremedlem: Vidar Trengereid Varemedlem: Jan Bendiksen Sportslig

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

Rogaland Rideklubb Avslutningsdato 31-12-2010 Balanse 2010 2009 Endring i kr

Rogaland Rideklubb Avslutningsdato 31-12-2010 Balanse 2010 2009 Endring i kr Balanse 2010 2009 Endring i kr EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 1240 Ridehus 41 760,00 46 400,00-4 640,00 1241 Nytt ridehus 1 682 613,50 1

Detaljer

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av:

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av: Årsberetning 2012 Styret har i perioden bestått av: Formann: Kåre Karlstad Kasserer Håkon Fottland (ett år) Styremedlemmer Christian Sæther Riksheim (TSF-leder) (de to gjenværende styreplassene uten personforslag

Detaljer

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009 Ålen idrettslag Resultatregnskap 2009 Note Inntekter Diverse inntekter 1.060.218 Sponsoravtaler 246.500 NM orientering 100.000 Offentlige tilskudd 1 188.467 Medlemskontingent 75.300 Sum inntekter 1.670.485

Detaljer

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styre velges samlet først og deretter velges varamedlemmene.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styre velges samlet først og deretter velges varamedlemmene. Kretsting 16. januar 2015 Sted: Glamox, Molde 11 KRETSTINGETS OPPGAVER 1. Godkjenne saksliste. 2. Velge dirigent og sekretær. 3. Godkjenne de fremmøtte representanters fullmakt. 4. Behandle årsmelding.

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 510 273 397 348 Annen driftsinntekt 2 831 100 1 630 701 Sum driftsinntekter

Detaljer

Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2012

Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2012 Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2012 Regler Seilasene er underlagt reglene slik de er definert og beskrevet i Kappseilingsreglene for 2009-2012. Seilaser Det seiles 14 tirsdagsseilaser i henhold

Detaljer

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai TOM BRYGGE Lørdag 4.mai Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Alle deltagerene er med i trekningen om en Seilreise til Kroatia i regi av; TOM BRYGGE Alle mann på fjorden! I samarbeid med

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Årsregnskap. for. BSI Dans. Org.nr. 975 725 650

Årsregnskap. for. BSI Dans. Org.nr. 975 725 650 Årsregnskap 2015 for BSI Dans Org.nr. 975 725 650 BSI Dans Informasjon om klubben BSI Dans er en gren av BSI, Bergen Studentidrett, og ble startet opp høsten 1992 for å skape et sosialt dansemiljø for

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2012 Styret Rolle Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Navn Edvard Gundersen Christian Anholt Jarle Skaug Grete Hangerhagen (Beate

Detaljer

Årsrapport 2008. Årsmøtet for 2007 ble avholdt 27.02.08, med ekstraordinært møte den 23.04.08 for godkjenning av budsjett for 2008.

Årsrapport 2008. Årsmøtet for 2007 ble avholdt 27.02.08, med ekstraordinært møte den 23.04.08 for godkjenning av budsjett for 2008. Årsrapport 2008 Årsmøtet for 2007 ble avholdt 27.02.08, med ekstraordinært møte den 23.04.08 for godkjenning av budsjett for 2008. Styrets sammensetning for 2008 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

Tønsberg Seilforening

Tønsberg Seilforening Tønsberg Seilforening som organiserende myndighet: Adresse: Fjærholmveien 192, 3132 Husøysund Telefon: 33384210 E-post: tonsberg.sf@online.no i samarbeid med Norsk Europajolleklubb arrangerer Lag NM for

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2015 Vedtatt 7. april 2016

Tenvik båtforening Årsrapport 2015 Vedtatt 7. april 2016 Tenvik båtforening Årsrapport 2015 Vedtatt 7. april 2016 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2015 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2015 for 1

Detaljer

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai TOM BRYGGE Lørdag 4.mai Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Alle deltagerene er med i trekningen om en Seilreise til Kroatia i regi av; TOM BRYGGE Alle mann på fjorden! I samarbeid med

Detaljer

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Kretsting 2011 Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Styrets sammensetning Leder: Svenn Erik Ødegaard, Sand IF Nestleder: Lillian Arnesen, Storhamar Kunstløp Sekretær: Gunnar Nygård,

Detaljer

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Lønnskostnad 2 95 558 95 472 Avskrivning på varige driftsmidler

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

Årsregnskap. Org.nr.: 994 891 987

Årsregnskap. Org.nr.: 994 891 987 Årsregnskap 2014 SVERRESBORG HOOPS BASKET Org.nr.: 994 891 987 Resultatregnskap Sverresborg Hoops Basket Driftsinntekter og kostnader Note Budsjett 14 Budsjett 15 Driftsinntekter Salgsinntekt 1-13 277-50

Detaljer

Norges Brevdueforbund. Mesterskapsresultater 2014

Norges Brevdueforbund. Mesterskapsresultater 2014 Norges Brevdueforbund Mesterskapsresultater 2014 2. utgave Publisert 29.10.2014 Norges Brevdueforbund Klasse 1 Norgesmesterskapet 2014 Plass Navn Poeng Gruppe 1 Ingvar Kluge 784 8 premie 2 Gunleiv Hadland

Detaljer

Årsberetning for 2015

Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Trøndelag Hestesportsklubb Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse 1. Styrets sammensetning 2. Styrets arbeid 3. Aktiviteter 4. Økonomi 5. Framtidsutsikter 6. Klubb, Krets og Norgesmesterskap

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

Tønsberg Seilforening

Tønsberg Seilforening Tønsberg Seilforening som organiserende myndighet: Adresse: Fjærholmveien 192, 3132 Husøysund Telefon: 33384210 E-post: tonsberg.sf@online.no i samarbeid med Norsk Optimistjolleklubb arrangerer Optimist

Detaljer

Sportsleg opplegg Det vert segla inntil 10 seglasar på Hjeltefjorden/Hauglandsosen. Laurdag: inntil 6 løp. Sundag: inntil 4 løp

Sportsleg opplegg Det vert segla inntil 10 seglasar på Hjeltefjorden/Hauglandsosen. Laurdag: inntil 6 løp. Sundag: inntil 4 løp RAN Seilforening inviterer med dette til RAN Eintype Regatta (RER) for F18, Melges 24, Albin Express, Knarr, Snipe, Yngling, Oselvar, 2,4M og Laser. Regattaen vil ha KM-status for dei klassane som oppfyller

Detaljer

ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING

ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING Innhold: 2012 Regnskap for Båtforeningen Resultatregnskap Balanse Investeringer / Bokført verdi Noter Regnskap for Drivstoffanlegget Resultatregnskap Balanse Noter Revisorrapport

Detaljer

Å r s b e r e t n i n g 2 0 1 5. P r i n s d a l T e n n i s k l u b b

Å r s b e r e t n i n g 2 0 1 5. P r i n s d a l T e n n i s k l u b b Å r s b e r e t n i n g 2 0 1 5 P r i n s d a l T e n n i s k l u b b Stiftelsesdato 28. februar 1989 STYRET HAR BESTÅTT AV: Leder Sekretær Kasserer Sportslig Hus Baneanlegg Nils Ally Petter Are Naustdal

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling til Årsmøtet Valg av dirigent og referent Valg av to til å undertegne

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Informasjon. Innhold:

Informasjon. Innhold: Informasjon Innhold: 1. Beskrivelse av Seilsportsligaen 2. Organisasjon 3. Krav til arrangørklubb 1. Beskrivelse av Seilsportsligaen Med inspirasjon fra den tyske Segelbundesliga og dansk Sejlsportsliga

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

Årsberetning Vikåsen IL

Årsberetning Vikåsen IL Agenda Agenda: Åpning av årsmøte Valg av møteleder / referent Godkjenning av innkalling Behandling av årsberetning Godkjenning av regnskap for 2015 Fastsettelse av kontingent og særavgifter for 2016 Kaffepause

Detaljer

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014 Side 1 av 11 Agenda 1 Godkjennelse av innkalling. 2 Valg av dirigent 3 Valg av sekretær 4 Valg av 2 protokollunderskrivere 5 Godkjennelse

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l.

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l. Dato fra - til: Regnskapsår 23 Periode: - 7 - Balansesammendrag EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.

Detaljer

BUDSJETT KLUBBHUS 2007

BUDSJETT KLUBBHUS 2007 BUDSJETT KLUBBHUS 2007 Inntekter: Budsjett 07 Leieinntekter Bergen kommune 150 000 Leieinntekter aerobic 35 000 Utleie klubbhus til private 40 000 Total 225 000 Utgifter: Kommunale avgifter 11 000 Strøm

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 2. april 2015 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer