Hva kan skje i Hardanger? Velkommen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva kan skje i Hardanger? Velkommen"

Transkript

1

2 Hva kan skje i Hardanger? Velkommen Velkommen til rapporteringen fra prosjektet Hardanger Dette er tekstversjonen av den interaktive versjonen som ble presentert i Øystese 3.oktober Den er også lagt ut på nettstedet for prosjektet, Arbeidet, som startet i mars dette året, er utført av Berrefjord & Thomassen AS på oppdrag fra Hardangerrådet. Spørsmålet om hva som kan skje i Hardanger har vært ledetråden, og prosjektet er tilrettelagt og gjennomført i samsvar med vårt konsept sensenet Stedsutvikling. Vi takker alle som har bidratt med informasjon, synspunkter og kommentarer. Fortellingene du her finner om HardangerVisjonen og Varsling er våre scenariske svar på spørsmålet om hva som kan skje i Hardanger. Vi håper de kan inspirere, slik det har vært inspirerende for oss å arbeide med prosjektet. Bergen/Øystese Vennlig hilsen Ole Berrefjord Lasse Thomassen Sara Milford Berrefjord & Thomassen AS 2

3 I NNHOLD P ROSJEKTETS OPP BYGNING... 4 REGIONEN I FOKUS... 4 HVA ER SCENARIER?... 4 SP ENNVIDDE HANDLE I TIDE... 5 HELHETLI G P ERSPEKTI V... 5 DEN AKTUELLE UTVI KLINGSMODELLENS OP P BYGNI NG... 6 SCENARI EMODELLEN UTVI KLING AV SCENARIER... 6 RØTTER... 7 YTRE KREFTER I NDRE KREFTER STÅSTED KOMMUNEFAKTA RESULTATER KOMMUNEVALG STÅSTED 2007 ANTATT STERKE KORT STÅSTED 2007 ANTATT SVAKE KORT STÅSTED 2007 NÆRINGSGRUNNLAG P Å TERSKELEN SENTRAL SPÅDOMMEN VARSLING VARSLING ALT AV DETTE ER MULIG! VARSLING 2030 ALT AV DETTE ER MULIG! PROSESSEN Mobilisering Innretning Relasjoner HARDANGERVI SJONEN HARDANGERVISJONEN 2020 INGENTING AV DETTE ER UMULIG! HARDANGERVISJONEN 2030 INGENTING AV DETTE ER UMULIG! PROSESSEN Mobilisering Innretning Relasjoner ET SCENARISK UTSNITT FRA HARDANGERVISJONEN EP ILOG HVA KAN SKJE I HARDANGER? VARSLING HARDANGERVISJONEN HARDANGER OM PROSJEKTET SAMARBEIDSPARTNERE KJERNETEAMET RESSURSPERSONER LITTERATUR

4 P ROSJEKTETS OPP BYGNING REGIONEN I FOKUS Vi retter oppmerksomheten mot Hardanger regionen som betraktes som hovedaktøren i modellen; Hvilken rolle spiller regionen i lokale, regionale eller nasjonale sammenhenger. Den er deltaker i et globalt drama. Vi tar utgangspunkt i denne helheten og spør: Hva kan skje med samfunn og næringsliv? Vi bruker scenarier for å: Spekulere om noe som kan skje. Trimme blikket for spennvidde. Utvikle nese for å spore prosesser. HVA ER SCENARIER? Ett scenario flere scenarier. Scenarier er kreasjoner; vi bruker gjerne uttrykket funderte spekulasjoner. Vi skal tenke gjennom mulige framtider før de kommer. Å se framtida i et scenarisk lys kan ha stor strategisk verdi 4

5 SP ENNVIDDE HANDLE I TIDE HELHETLI G P ERSPEKTI V 5

6 DEN AKTUELLE UTVI KLINGSMODELLENS OP P BYGNI NG Fra det helhetlige perspektivet, med fortid, nåtid og framtid ytre og indre krefter Lager vi nå en konkret modell for å ta for oss spørsmålet om hva som kan skje i Hardanger? Denne arbeidsmodellen har disse elementene: Røttene Den nære fortid, Ytre krefter globale, nasjonale Indre krefter aktører, handlekraft Ståsted sterke og svake kort På terskelen til framtida Scenarisk spennvidde mot SCENARI EMODELLEN UTVI KLING AV SCENARIER Scenariemodellen danner grunnlaget for den videre oppbygningen av dette dokumentet. Vi starter med Røtter og den nære forhistorien De siste årene. Ser så på Ytre krefter og Indre krefter. Vi gjør oss en del betraktninger om dagens Ståsted, i form av fakta om de 7 kommunene, sterke og svake sider ved regionen og en gjennomgang av næringsgrunnlaget. På terskelen beskriver hvordan vi legger grunnlaget for utvelgelsen av de aktuelle scenariene. Deretter presenterer vi Sentralspådommen, Varsling og tilslutt HardangerVisjonen. 6

7 RØTTER Forfatteren Jens Tvedt. Hardanger og hardingene beskrevet og fortalt for rundt 100 år siden. Jens Tvedt ( ) Født i Kvinnherad. Eksamen fra lærerskolen på Stord, I Norges Litteraturhistorie (Cappelen Forlag, 1975) står det skrevet om Jens Tvedt: Han har sans for styrken i rotfeste, men også trong til fornying og utvikling. Tvedt har trengt inn i individuelle menneskesinn. Likevel er det ei samlivsform i eit bygdesamfunn før industrialismen som han sterkast har gjeve liv i diktinga si. Men det er eit samfunn på veg ut or daudvatnet. Mange av dei spenningar vi kjenner frå seinare tid i det norske bygdesamfunnet, har Jens Tvedt sett, og skildra med vâr hand. Om folkeslaget har vi hentet utsnittene: Manns vilje er manns himmerik For det er godt to i folkeslaget Raude og rundleitte bleike, tannlause og holøygde Hug til aa kveda Om samfunnslivet har vi hentet utsnittene: As og mas baade helg og vyrka Mammon i sitt avskaplegste velde Til denne tid ingi signing synt Barn av den tid ho liver i Vi presenterer disse utsnittende under: Manns vilje er manns himmerik Menneskja er ei furdig skapning: Det ligg dei fagraste dalføri so aa segja til unyttes, og ingen tenkjer paa aa busetja seg der; men der mest ikkje noko ufykande kan koma fram, der kravlar dei upp, og der slit dei helsa av seg fyr eit armt tilvere. Men manns vilje er manns himmerik : Dei kan fyr alt det at det ser kjølslegt ut, ha det hugnadsamt der uppi himlaleite, for elles sat dei der vel ikkje. For det er godt to i folkeslaget Og mangt av det som soleis kjem veltande er betre en det gamle, um det elles endaa er altfor mykje av turistdaning og krambud jugl i lage med. Naar kulturstraumen fær tid til aa skirast, vil det gode, egte hardinglage koma til retten sin. For det er godt to i folkeslage. Men som no tilstande er, maa det segjast at det mange stader syner seg mykje smakløysa baade i husbunad og matstell. Og ikke minst i maalføre og klædebunad. 7

8 Raude og rundleitte bleike, tannlause og holøygde Me aat graut og sild og spekekjøt, ærleg lefsa og kaka som sat i live, sur mjølk og dravle. Raude og rundleitte var me og visste ikkje av anten tannverk elder sure magar. Me gjekk i skinnbrok og skinntrøya um vintrarne, i vadmaal um sumrarne. Og det finst dei stader, der dei ikkje er stort lenger komne endaa. Men eg trur dei er faae. No lyt det vera finare en so, baade i bunad og matveg; men sjaa so, korleis altfor mange no ser ut! Bleike og tannlause, holøygde og tærings sjuke. Hug til aa kveda Er det ein sumardag, og du god og mett sit i ei makleg vogn med eit par hestar fyre og læt det staa til nedigjenom dalen ifraa Seljestad, so maatte du vera turrare en staven hans Aron, um du ikkje fekk poetiske kjenslor og hadde hug til aa kveda. As og mas baade helg og vyrka Det er as og mas baade helg og vyrka her i Odda. Skjussar kjem, og skjussar reiser; eimbaatar yler og ramlar og sender ill eim ifraa seg, og heile drifter av ferdafolk kjem i land elder gjeng umbord. Folk ifraa alle heimsens kantar og med tungemaal deretter, ifraa rakk og rekarfant til fyrste og tyskekeisar; folk i allskyns bunad, men elles mest alltid like i det at dei hev tjukke solar og solbrend nos, og at dei hev den raude reiseboki i neven elder halvt uppe or trøyefikka. Mammon i sitt avskaplegste velde Karbid og cyanemid verki tøygjer seg fraa øyri lengst uppetter med elvi i ei diger laan med stygge hus av stein og jarn og glas: Eit uhorvelegt ovbeist med glodande logen glitrande ut igjenom rygg og sidor, med det knasar og krasar eitkvart illherveleg hardt, med tenner som er endaa hardare. Aldri fær trolle sin mette, og aldri treng det kvild: Det gurpar og gryler og tek ideleg meir imot, dag som natt, vika inn og vika ut, verre enn alle dei fabeldyr som mannehugsviv til dessa hev drøymt seg. Det er mammon i sitt avskaplegste velde. Til denne tid ingi signing synt Og sume av dei bønderne som hev fenge selt steinrøysarne sine til hustufter, dei skal ha teke inn so store pengar at dei reint er kaksar vortne. Men til denne tid hev det ingi signing synt etter all den lett tente middelen. Barn av den tid ho liver i Det syner seg vera magt i manne tanken, endaa han kan hysast i ein liten heile! Men signingi fyr ætti, den veit me endaa for lite um. Naar alt fær sampast, kan ho verta likare en mange trur. Ein bør ikkje døma det nye fyrr det er vel røynt. Og naar augo venst, kan det ljote tykkjast vænt. For det er so gildt laga at manne ætti alltid er barn av den tid ho liver i. Kilde Røtter: Hardanger Artikkel i Norge A lb. Cammermeyers Forlag Kristiania MCMXIV 8

9 DE SENESTE ÅRENE Utsnitt fra hardangerutviklingen de seneste årene Folketall 1990: Folketall 2007: Til sammenlikning: Askøy kommune StatoilHydro: Åsane i Bergen: Vi plasserer de viktigste hendelsene de siste 20 årene langs en tidslinje 9

10 YTRE KREFTER Hardanger Kringsatt av sterke internasjonale og nasjonale drivkrefter og endringsprosesser! A. Digitalkraften Vi merker oss: PC en har blitt allemannseie. Internett er tilgjengelig for alle Bredbåndet har gitt en hastighetsrevolusjon. Programvareutviklingen automatiserer stadig mer. Søkemotorene gir deg relevant informasjon på sekundet. Samhandlingen har blitt grenseløs og foregår samtidig. Kunnskaper utvikles og deles som aldri før. Internett skaper nye markedsarenaer og spilleregler. Hva kan det bety for Hardanger: Bedrifter, grupper og enkeltpersoner i Hardanger kan få radikalt nye muligheter til å gjøre seg gjeldende i norske og utenlandske markeder. Bedriftene i Hardanger må tenke nytt og handle på nye måter om de vil benytte seg av disse mulighetene. 10

11 B. Klimautfordringen våtere, villere, varmere Vi merker oss: Konsekvensene av klimaendringene vil bli stadig tydeligere. Landbruket kan få lengre vekstsesong. Skogen klatrer høyere og sprer seg nordover. Energiforsyningen får mer nedbør og økt produksjon. Energietterspørselen kan avta ved mildere klima. Bygg og anlegg blir mer skadd som følge av ekstreme hendelser. Veiene kan trenge mindre snørydding og mer skredrydding. Hotellene kan få kortere vintersesong og uvanlig sommersesong. Folk kan få lengre pollenperioder og nye insektplager. Hva kan det bety for Hardanger: Bedriftene og myndighetene må styrke klimaberedskapen og ha løsningene klare. Her kommer problemer, men også muligheter; bedriftene må finne fram til og benytte seg av disse. C. Demografi, befolkning, alder Vi merker oss: De nordiske landene har en aldrende befolkning. Velferdsstaten står foran rask vekst i netto overføringer til eldre. Strukturtallene taler sitt om den norske utviklingen: Personer over 66 år i prosent av antall personer mellom 20 og 66 år utvikler seg i følge Finansdepartementet, slik: 1950: 12% 2000: 22% 2030: 30% 2050: 38% Hva kan det bety for Hardanger: Bedriftene og kommunene i Hardanger må bli mer interessante og synlige for å kunne tiltrekke seg og konkurrere om den kompetente arbeidskraften. Kommunene i Hardanger kan bli enda mer forgubbet enn det nå tegner til. D. De nye økonomiske stormaktene Vi merker oss: Brasil, Russland, India, Kina samt et talls ikke OECD land driver nå den globale vekstøkonomien. Prognose: 6,8% vekst pr. år framover (OECD 2,7%). De nye stormaktene står for 4/5 av veksten i verdens pengebeholdning. De har 70% av valutareservene i verden; det meste i US dollar. De har et kjempepotensial: Sterk satsing på utdanning i realfag og ingeniørfag; og tar i bruk vestlig teknologi. 11

12 Kritisk faktor: Også de har stor mangel på spisskompetanse for å realisere potensialet. Hva kan det bety for Hardanger: Reiselivsbedriftene i Hardanger kan ha et stort marked foran seg i disse landene. Også bedriftene i Hardanger vil kunne få se mer til russisk og asiatisk investeringskapital i årene som kommer. E. I mmigrasjon, innvandring, nye landsmenn og kvinner Vi merker oss: Innvandrerbefolkningen i Norge har bakgrunn fra over 200 forskjellige land. I dag utgjør den 9% av Norges befolkning. Oslo har den største andelen, 24%. En av tre førstegangsinnvandrere kommer fra vestlige land; flest fra Sverige, Polen og Danmark. (Kilde: SSB, 2007) Hva kan det bety for Hardanger: Bedriftene og kommunene i Hardanger kan hente ny kompetanse, språkkunnskaper og fremmedkulturkjennskap på hjemmebane. Bedriftene er viktige integreringsagenter, og hardangersamfunnet trenger en god, aktiv immigrasjonsstrategi. F. Kjøpekraft, økonomisk utvikling Vi merker oss: Det ventes fortsatt vekst i privat konsum. Middelklassen blir rikere, mange trekker inn mot luksusmarkedene. De eldste blir mer kjøpesterke. Sterk kjøpekraft vekst i Kina, India og Gulf statene. Differensiering og merkevarer blir viktigere i sluttmarkedene. Hva kan det bety for Hardanger: Gardbrukerne, bedriftene og gründerne i Hardanger må bli tydeligere mht. hvilke kompetanse, produkt og konkurransestrategier de legger seg på. Differensiering er et stikkord: Det dreier seg om å foredle seg videre innover og oppover i de internasjonale kvalitetsmarkedene. 12

13 G. Kriminalitetsutviklingen Vi merker oss: Levekårsundersøkelsen (LKU) i 2004 viser at nesten 16 prosent av den voksne befolkningen ble utsatt for et eller flere lovbrudd i løpet av et år. Mer enn hver fjerde ungdom utsettes årlig for ett eller flere tilfeller av vold, trusler, tyveri eller skadeverk. (SSB, ) Det blir færre tyveri anmeldt, men mer narkotika og vold (SSB, ) Flere straffede kvinner i 2006 (SSB, ) Hva kan det bety for Hardanger: Små, oversiktlige samfunn som stedene i Hardanger kan bli ettertraktede bosteder for folk som ønsker mer trygghet. Den økte mobiliteten blant folk flest og bergenserne kan øke kriminaliteten i Hardanger. H. Terrortrusselen Vi merker oss: Disse formuleringene fra statssekretær Espen Barth Eide, : Norge har vært utpekt som mål fra Al Qaida ved flere anledninger. Vi er synlige internasjonalt, blant annet i fredsoperasjoner, og har en viktig rolle som energieksportør. Vi må ikke la truslene ta fra oss nattesøvnen, men vi må heller ikke være naive og tro at ikke også vi kan bli rammet. Målet må være at terrorens ubehagelige overraskelser i en uforutsigbar verden blir færrest mulige, samt minst mulig overraskende og minst mulig ødeleggende om de likevel kommer. Hva kan det bety for Hardanger: Små, oversiktelige samfunn som stedene i Hardanger kan bli ettertraktede bosteder for folk som ønsker mer trygghet. Den internasjonale turismen i Hardanger kan få kostnadskrevende og ellers hemmende vilkår å arbeide under. I. Urbanisering, sentralisering Vi merker oss: Det er storbyregionene som vokser; Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Kristiansand og Tromsø. Ved inngangen til 2004 hadde de 46% av befolkningen. Siden 1997 har folketallet i Norge økt med noe over innbyggere. Storbyregionene stakk av gårde med av disse. Hva kan det bety for Hardanger: Bergensregionen, Oslo og Stavanger kan stikke av med det som er av ny, ung hardangerkompetanse. 13

14 Byene kan bli stilt overfor sentraliseringens pris, og Hardanger kan bli attraktiv for livsstil immigranter med verdifull, stedsuavhengig kompetanse. J. Verdier, preferanser, nymaterialisme Vi merker oss: De seneste årene har folk i Norge blitt noe mer materialistisk innstilt (Monitor, MMI.) Den materielle orienteringen og livsstilen er sterkest i de yngste aldergruppene. Men det er også mange som sokner til den mer idealistiske livsstilen. Vestens materielle suksess er som et Soria Moria for befolkningen i de nye økonomiske stormaktene. Hva kan det bety for Hardanger: Næringslivet i Hardanger må posisjonere seg i forhold til verdikjedene inn mot de voksende globale materielle sluttmarkedene. Nymaterialisme og økt kjøpekraft kan også skape nye muligheter for rekreasjons og opplevelsesbedriftene i Hardanger. K. Forskningskraften Vi merker oss: Forskningsrådet har sett i krystallulen, og pekt ut disse norske satsingsområdene: Medisin, helse og miljø Velferdssamfunnet livskvalitet Marin forskning Energiforskning Forskning om kommunikasjonsteknologi Bioteknologi Nordområdene bærekraftig forvaltning. Hva kan det bety for Hardanger: Bedriftene i Hardanger og deres eiere kan trekke veksler på norske fremragende forskningsmiljøer. Hardangerbedriftenes vilje og evne til å samarbeide med forsknings og utviklingsaktørene blir avgjørende for om de overlever i stadig mer kunnskapskrevende produkt og tjenestemarkeder. L. Den globale ressurskampen Vi merker oss: At naturressursene i verden har økt sterkt i verdi de seneste årene. Dette er reflektert i de vestlige landenes prisutvikling ( ): Boliger 33% Råvarer 32% 14

15 Tjenester 12% Varer 7% Varer utenom mat og energi 2% Importerte forbruksvarer 5% (Kilde: Bank for International Settlements) Hva kan det bety for Hardanger: Hardanger kan sitte godt i det, med sine naturgitte økonomiske verdier; mineraler, severdigheter, grisgrendte landområder, vannfall og ferskvann. Det er ikke gitt at bedriftene og lokalsamfunnene i Hardanger har tilstrekkelig posisjon, faglig kompetanse og internasjonale markedsrelasjoner til å få hånd i disse godsakene. Hva kan skje når disse drivkreftene utvikler seg videre i årene framover? Hvordan vil kreftene kunne spille sammen og bygge opp om hverandre? Hvordan vil de kunne komme i konflikt med hverandre, og skape spenninger? Hvilke endringer vil de kunne føre med seg for befolkningen, samfunnslivet og næringslivet i Hardanger? 15

16 Hva kan de ytre drivkreftene bety for Hardanger? Befolkningen Næringslivet Samfunnslivet Demografi, alder Immigrasjon De nye stormaktene Digitalkraften Verdier Den globale ressurskampen Sentraliseringen Kjøpekraft Forskningskraften Klimautfordringen 16

17 I NDRE KREFTER Hardangers indre krefter beskrives i form av en rekke utviklingsaktører: Hardangerrådet Smak av fruktbare Hardanger Merkevare Hardanger Flytt til fruktbare Hardanger Reisemål Hardanger Fjord AS Hardingpuls Hardanger Museum Hardanger Vekst AS Ålvik Vekst Regionalt Næringsfond Hardanger Her gir vi en kort presentasjon av disse: Hardangerrådet Hardangerrådet, etablert 1989/90, interkommunalt selskap for de syv hardangerkommunene Formål: Samarbeidsorgan, supplere de kommunale styringsorganene; styrke regionens identitet, fokus på næringsutvikling og kultur; etableringstjeneste. Styringsmodell: Hardingtinget, Regionrådet, Rådmannstinget, Daglig leder. Kontorlokalisering: Kinsarvik Smak av fruktbare Hardanger Et 3 årig prosjekt om lokal mat ( ). Målet er å utnytte lokale mattradisjoner og råvarer som naturlig er blitt benyttet i Hardanger. Potensialet for økt verdiskapning ved tilvirkning og servering av lokalt produsert mat er betydelig. Utfordring: Produksjon og distribusjon av råvarer. Et delmål er å etablere nettverk mellom lokale produsenter som leverer råvarer til serveringssteder som har Hardangermeny på kartet. Oppdragsgiver for prosjektet er Hardangerrådet. Merkevare Hardanger skal styrke identiteten og gjøre tilknytning til og profileringen av Hardanger tydeligere. Målet er at flest mulig av innbyggerne, bedrifter, lag og organisasjoner i Hardangerkommunene skal ta i bruk denne identiteten. Profilen er patentvernet, og all bruk må avtales med Hardangerrådet, som eier profilen. Flytt til fruktbare Hardanger er et 3 årig prosjektsamarbeid mellom Hordaland Fylkeskommune og Hardangerrådet. Målsettingen er å skape netto tilflytting til Hardanger regionen. Prosjektet, som startet opp i 2007, Omfatter alle de 7 Hardangerkommunene. Med i styringsgruppen er bl a rådmenn i Hardanger og representanter fra fylkeskommunen. Prosjektets visjon: Fruktbare Hardanger skal vera eit naturleg førsteval å bu i og flytta til, fordi det er ein region med trivsel, opplevingar og utfordringar ein utviklande region 17

18 Prosjektet fokuserer på 3 strategier: 1. Informasjon tilbud kvalitet. 2. Innbyggerjakt rekruttering. 3. Utdanning kompetanseutvikling Reisemål Hardanger Fjord AS som ble stiftet av de 7 kommunene og en gruppe reiselivsaktører i 1993, skal markedsføre Hardanger som reisemål både innenlands og utenlands. Stort sett har kommunene solgt seg ut av selskapet som pr i dag da eies av reiselivsaktørene. Selskapet mottar tilskudd fra kommunene. Selskapet har egen nettportal, og fra 2007 er det mulig å bestille via denne. Hardingpuls er Hardanger sitt tverrfaglige kunstnerforum, stiftet i Ett av hovedformålene er å øke bruk av kunst og kunstfaglig kompetanse i samfunnet. En stor gruppe kunstnere og kulturformidlere er representerte i forumet som arbeider lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Fellesnevneren for medlemmene er tilknyttingen til Hardanger enten ved at de bor og arbeider her, eller ved at de har hatt oppveksten sin i regionen. Hardanger Museum er en stiftelse, etablert i Stiftelsen består av en rekke av museene i Hardanger. (Granvin bygdatun, Hardanger Fartøyvernsenter, Hardanger Folkemuseum, Agatunet, Ingebrigt Vik Museum, Kabuso, Kvam bygdemuseum) Hardanger Vekst AS Etablert i 1986 for å være en drivkraft innen næringsutvikling i hele Indre Hardanger. Viktige forretningsområder var forretningsutvikling og bedriftsrådgivning, prosjektarbeid, utredningsarbeid mv. Firmaets største oppdrag kom i 1998 da Odda fikk status som omstillingskommune og Hardanger Vekst AS ble valgt til å lede det omfattende omstillingsarbeidet. Dette medførte endret driftsform. Hardanger Vekst skal fra da av lede omstillingsarbeidet for Odda Kommune, og bidra til industriell knoppskyting, nyskapende næringsutvikling og en sterkere reiselivsnæring i Odda. Oppgaver: Støtte til planarbeid, rådgivning, etablererveiledning. Kommunene har solgt seg ut av Hardanger Vekst AS. Selskapet er nå et vanlig kommersielt aksjeselskap for veiledningstjenester. Ålvik Vekst Etablert i 2006 av Kvam kommune, med visjon om å videreutvikle Ålvik til et attraktivt tettsted i et miljøvennlig og inkluderende samfunn. Arbeidet vil i særlig grad rettes mot virkningen av at Elkem avslutter sin ferrosilisiumsproduksjon i Ålvik i Intensjonen er at Ålvik Vekst skal fungere som en selvstendig forretningsutvikler med tilstrekkelig ressurser til å sikre innflytelse over etablering og utvikling av nye selskap i Ålvik. Selskapet skal samarbeide tett med eksterne aktører; Elkem, Statkraft, SIVA, Forskningsrådet, CMR, Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen, SINTEF, Innovasjon Norge, Hordaland Fylkeskommune. 18

19 Regionalt Næringsfond Hardanger (vedtatt i Hardingtinget ) skal medvirke til utløsning av verdiskapingspotensialet i Hardanger ved å legge til rette for og gi støtte til næringsutvikling og etablerertiltak i regionen. Fondet får sin tildeling fra Hordaland Fylkeskommune, og skal gjennom sine vurderinger av videre støtte til næringsutviklingen i Hardanger reflektere gjeldende prioriteringer i regionalt uviklingsprogram for Hordaland. Fondet forvaltes av Hardangerrådet. Prioriteringsområder: 1. Nyskaping og kompetanse 2. Industri og industrialisering 3. Landbruksbasert bygdeutvikling 4. Kulturbaserte næringer 5. Reiseliv. 19

20 STÅSTED Kommunefakta Korreksjon: Prognosene bygger på SSBs moderate vekstforutsetning for norsk økonomi; ikke lav som nevnt i figuren. 20

21 21

22 Resultater kommunevalg 2007 Mandatfordeling antall folkevalgte mellom de politiske partiene Fremmøte Kommune RV A SV SP V KrF H FrP Andre Totalt prosent navn 73 Jondal Odda Ullensvang Eidfjord Ulvik Granvin Kvam Alle godt over lands (61) og fylkessnitt (64) Hardanger Samlet Prosent 4 2, ,6 5 3, , ,8 7 5, ,5 4 2,9 11 7, Folkevalgt styring: 139 folkevalgte for innbyggere; en åpenbar styrke! 139 folkevalgte for innbyggere; en utfordring? Ståsted 2007 Antatt sterke kort Identiteten og felleskapsfølelsen bak navnet Hardanger stikker rimelig dypt i alle de syv kommunene. Hardanger er et sterkt merkenavn nasjonalt; men mer i skyggen av merkenavnet Norwegian Fjords internasjonalt. Hardangers utvikling speiler viktige elementer i Norges moderne historie; internasjonalt reiseliv, industrieventyret, fruktdyrkingen. Hardanger har gode kulturhistoriske tradisjoner å vise fram i godt utbygde museer. Regionen har naturgitte fortrinn; spennende og uberørt natur, frisk luft, god plass til naturopplevelser og friluftsaktiviteter. Regionen er innfallsport og vertskapsregion for Nasjonalparkene Hardangervidda og Folgefonna. Regionen har et betydelig varig verdipotensial i vannkraften sin. Det finnes industrielle spiskompetansemiljøer innen regionen. Hardanger har flere moderne og godt utbygde hotell og konferansesentre. Kommunene har et godt utbygd barnehage, førskole, barne og ungdomsskoletilbud. 22

23 Ståsted 2007 Antatt svake kort Alderssammensetningen i regionen gir grunn til stor bekymring om regionens framtid. Regionen mangler attraktive utdannings og utviklingsmuligheter for aldersgruppen 19 til 25 år. Andelen personer med høyere utdanning er lavere enn landsgjennomsnittet. Bedrifts og kompetansemiljøene er stort sett små og sårbare ved tap av nøkkelpersoner. Landbruket står gjennomgående foran et generasjonsskifte, og det er usikkert hvordan dette vil slå ut i næringsgrunnlaget. Det interkommunale samarbeidet innen regionen kan ikke betraktes som et sterkt kort i dag. Folk utenfra kan tro Hardanger er en enhet, men små saker er ofte alt som trengs for å skape uenighet. De kraftintensive industribedriftene frykter utviklingen i elektrisitetsmarkedet. Regionen er åsted for vanskelige avveininger mellom infrastrukturbehov, boligarealbehov, næringsinteresser på den ene siden, forvaltningsregimer og verneinteresser på den annen. Mange prosesser trekker i langdrag og skaper uforutsigbarhet for lokale krefter. Viktige beslutningsprosesser for regionen styres av sentrale kapitalinteresser og statsmakten. Ståsted 2007 Næringsgrunnlag Naturen inviterer menneskene skaper verdiene Hardanger har et mangfoldig næringsgrunnlag: Naturressurser bedrifter markedsposisjoner mennesker kunnskap erfaringer kyndighet virketrang gjestfrihet oppfinnsomhet ferdigheter kunderelasjoner kvalitetsbevissthet arbeidsiver lokalt engasjement. Her er mange nærings kimer til videreutvikling og ny verdiskaping: Klimavennlig energiproduksjon Kulturkjennskap Kunst Opplevelsesprodukter Småskala vareproduksjon Storskala industrielle prosesser Jokergrunnlaget Under presenterer vi hver av disse ressursklasene: Klimavennlig energiproduksjon Hardanger er blant de største, mest utbygde infrastrukturene for produksjon av vannkraft i Norge. Store nedslagsfelt store tilsig store vannmagasiner omfattende vannveier enorme tunnelsystemer kraftige fall flere virkelig store kraftverk oppgraderingsmuligheter muligheter for småkraftverk biobrensel fremtidige industrielle muligheter i produksjonssystemer og komponenter bakom solenergi. 23

24 Kulturkjennskap Hardanger synliggjør og forvalter kulturhistorien sin godt Hardanger Folkemuseum Agatunet Ingebrigt Vik museet Kabuso Kvam Bygdemuseum Hardanger Fartøyvernsenter Hardanger Kulturgalleri Kinckhuset Granvin Bygdatun samarbeidsordningen mellom museene helleristninger i Herand Norsk Vasskraft og industristadmuseum Røldal Stavkirke Smelteverkstomta i Odda landskapsparker naturparker industrihistorien i Tyssedal rallarmuseet på Finse industrihistorie reiselivshistorie landbrukshistorie musikkhistorie. Kunst Hardanger har hatt, har og vil komme til å ha og tiltrekke seg kunstnere og kunstnervenner innen alle kunstarter og sjangere Bildekunst musikk drama litteratur kunsthåndverk audiovisuelle uttrykksformer foto design kunstnersamlinger kunstutstillinger faglige kunstseminarer samarbeidsnettverket HARDING PULS inspirasjonssteder inspirasjonskulturer inspirasjonssesonger. Opplevelsesprodukter Hardanger har et fyldig, mangfoldig og sterkt samlet opplevelsestilbud til sine innbyggere, norske, utenlandske gjester og bergensere. Naturopplevelser kulturlandskap store, helhetlige landskapsparker severdigheter kulinariske opplevelser gardsturisme bilturisme bussturisme cruisebåtturisme tematurisme aktivitetsturisme årstidsturisme konferanseopplevelser refleksjonsopphold rekreasjonsmuligheter ekstremsport jaktmuligheter kulturarrangementer festivaler lekeparker hotellopphold camping hytter og fritidsboliger. Småskala vareproduksjon Hardanger har mange gardsbedrifter, håndverks og småskala vareprodusenter Fartøybygging trevarekompetanse moderne innredninger design arkitektsamarbeid teknologiske ferdigheter materialkjennskap digitale produksjonsteknikker internasjonal spisskompetanse landbrukskunnskap plantekompetanse merkevarekunnskap gardsbruktradisjoner gardsmatprodusenter kulinariske produkter. Storskala industrielle prosesser Hardanger kan bygge videre på en nær ett hundre års industriell moderniseringshistorie. Boliden og TTI og omstillingspotensialet i Ålvik er arnesteder for den videre moderniseringen. Her er krafttilgang produksjonsanlegg ingeniørkompetanse forskningsrelasjoner driftserfaring produkter for det internasjonale markedet kaianlegg skipingssystemer salgsnettverk markedsposisjoner. 24

25 Jokergrunnlaget og det muliges kunst Jokerne er all nyskapingen, alle de nye ideene, all den nye virksomheten og de nye næringsaktivitetene vi ennå ikke vet om, men som vi vet kan komme. Mulighetene er mange. Det er øynene som ser, kreativiteten og viljen som handler som er det avgjørende. Hardanger har mangfoldet. Her er grunnlag å bygge videre på, åpninger til de nye kreftene og muligheter for ny verdiskaping; for de som vil ta i bruk det nye; for de som forfølger sin spisskompetanse i nye retninger; for de som syr sammen sine spisskompetanser i nye kombinasjoner. Det er det som gir jokerne i næringsutviklingen. 25

26 P Å TERSKELEN Hardanger 2007 på terskelen til år 2030, i møte med: Den digitale tidsalderen Den sterke sentraliseringen De åpnere arbeidsmarkedene De nye økonomiske stormaktene Konsekvensene av klimaendringene Verdier og preferanser i befolkningen Hardanger 2007 på terskelen til år 2030, skriften på veggen: Østlandsforskning, ØF notat nr. 03/2005: Det høge talet heimfødingar i Hardanger kan vera ein indikator på sterk tilhøyre til regionen blant dei som veks opp der.. Den store delen heimfødingar skuldast diverre heller at det er få andre som finn det attraktivt å busette seg i Hardanger. Grunna stor fråflytting og lite innflytting, vert Hardanger tappa for meir enn ein firedel av kvart kulla. Asplan Viak AS, _ Mest sannsynlig vil folketalet gå ned i alle kommunane dei neste 20 åra. Nedgangen er venta å bli størst i dei minste kommunane og det er ikkje usannsynlig at alle fire vil ha godt under 1000 innbyggjarar i Eidfjord kanskje heilt ned i 700 innbyggjarar. Talet på eldre vil auke mens det blir vesentleg færre skulebarn. Statistisk Sentralbyrå, befolkningsprognoser. Se den refererte prognosen vi har valgt å gi navnet Sentralspådommen. Hardanger 2007 på terskelen til år 2030, Hardingen er ikke uvant med å gå i motbakker Vi vender tilbake til vår venn fra tidligere, Jens Tvedt, og hans refleksjoner om naturen og folket i Hardanger. Hardingen er ikke uvant med å gå motstrøms. Hardangernaturen, med sine brå skifter fra det fagre og mjuke, med sine barske, knugende inntrykk. Den svale sommeren sammen med en streng vinter, hun setter sakte sitt merke også på menneskene. Hardingen er: Sterk i sine følelser, Kan være innviklet og skiftende i sin likefremme opptreden, Han er klartenkt, men ikke alltid rådsnar, For på bunnen ligger det gjerne en drømmefloke som hemmer. 26

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n 2008 29. jan. Valg av settepresident 1837 Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n D a g s o r d e n (nr. 44): 1. Interpellasjon fra representanten Ine Marie Eriksen Søreide

Detaljer

HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043

HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043 ? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043 R-2010-043 HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. R-2010-043 5z090166 ISBN 978-82-8232-131-0 ISSN 0803-5113

Detaljer

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer

ROGALAND. i utvikling

ROGALAND. i utvikling ROGALAND i utvikling Rogaland Fylkeskommune Regionalutviklingsavdelingen Nr. 2 juni. 2003 8. årgang Hylen midt i verda Regionalt utviklingsarbeid Fylkesdelplan på Haugalandet Havbruk viktig næring i matfylket

Detaljer

i utvikling Etter 22 år - Tusen takk for meg s. 4 Måltidets hus på rette stad s. 10 Livskvalitet for framtida s. 22 Nr. 2 2009, 14.

i utvikling Etter 22 år - Tusen takk for meg s. 4 Måltidets hus på rette stad s. 10 Livskvalitet for framtida s. 22 Nr. 2 2009, 14. i utvikling Nr. 2 2009, 14. årgang Etter 22 år - Tusen takk for meg s. 4 Måltidets hus på rette stad s. 10 Livskvalitet for framtida s. 22 Rogaland fylkeskommune nr. 2-09 NNHOLD Eg er svært glad at eg

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Rogaland november 2012 Internasjonalt: Økonomi i knestående, verktøyskassen i ferd med å tømmes Norge: Pilene peker oppover, men klarer vi å utnytte mulighetene? konjunkturbarometeret

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

Tema: FRAMTIDEN. Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling

Tema: FRAMTIDEN. Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: FRAMTIDEN Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2010

Detaljer

Konjunkturbarometeret for Rogaland

Konjunkturbarometeret for Rogaland konjunkturbarometeret for rogaland er utarbeidet av asplan viak og utgitt av sparebank 1 SR-Bank, NAV ROGALAND, nho rogaland, rogaland fylkeskommune, stavanger-regionen næringsutvikling, innovasjon norge

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT 1 Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT Introduksjon Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Samhandling og forståelse mellom by og land En bærekraftig

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Ho ser forundra ut, tenker vel som meg på solonedgangen

Detaljer

Møte tirsdag den 6. mars 2007 kl. 10. President: Hans Frode Kielland Asmyhr. Dagsorden (nr. 57):

Møte tirsdag den 6. mars 2007 kl. 10. President: Hans Frode Kielland Asmyhr. Dagsorden (nr. 57): 2007 Møte tirsdag den 6. mars 2007 kl. 10 President: Hans Frode Kielland Asmyhr Dagsorden (nr. 57): 1. Interpellasjon fra representanten Jan-Henrik Fredriksen til utenriksministeren: «Grenseregionen mellom

Detaljer

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B Handlingsplan Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet Publikasjonsnummer K-0698B Design: Millimeterpress AS Foto: Terje Heiestad, Millimeterpress AS Trykk: Stens Trykkeri Kultur og næring Handlingsplanen

Detaljer

Opplevelsesindustri på Sørlandet. - en rapport!

Opplevelsesindustri på Sørlandet. - en rapport! Opplevelsesindustri på Sørlandet - en rapport! Kirsti Mathiesen Hjemdahl, 19. april 2004 Opplevelsesindustri på Sørlandet Innhold Bakgrunn og formål med prosjektet 4 Hva er egentlig opplevelsesindustri?

Detaljer

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering 4 07 i Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering Trond B. Brekke i Bernhd Brekke AS TEMA: Trondheimsbedrifter som har hentet kapital i utlandet. Møteplassen LEDER FOTO:

Detaljer

NyNæring ET BLAD FRA DET KONGELIGE SELSKAP FOR NORGES VEL

NyNæring ET BLAD FRA DET KONGELIGE SELSKAP FOR NORGES VEL NyNæring ET BLAD FRA DET KONGELIGE SELSKAP FOR NORGES VEL 2 2010 kreativ galskap verdiskaping for lokale matprodusenter levanger har fremtiden foran seg protesterer mot nedleggelse Livskraftige lokalsamfunn

Detaljer

EnergiRike MAGASINET. Møller i vinden Industrien pådriver for endring Kultur og energi hånd i hånd. Setter energi, klima og verdiskapning på dagsorden

EnergiRike MAGASINET. Møller i vinden Industrien pådriver for endring Kultur og energi hånd i hånd. Setter energi, klima og verdiskapning på dagsorden EnergiRike Nr 1, august 2011 MAGASINET Setter energi, klima og verdiskapning på dagsorden Møller i vinden Industrien pådriver for endring Kultur og energi hånd i hånd EnergiRikekonferansen 2011 1 EnergiRikekonferansen

Detaljer

KONJUNKTURBAROMETER FOR MØRE OG ROMSDAL T E M A : V E R T S K A P S A T T R A K T I V I T E T

KONJUNKTURBAROMETER FOR MØRE OG ROMSDAL T E M A : V E R T S K A P S A T T R A K T I V I T E T KONJUNKTURBAROMETER FOR MØRE OG ROMSDAL 2014 T E M A : V E R T S K A P S A T T R A K T I V I T E T Vertskapsfylket Møre og Romsdal er vi attraktive? «Lille speil Konjunkturbarometer for Møre og Romsdal

Detaljer

SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo

SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo ARRANGERT AV DU STORE VERDEN! I SAMARBEID MED COSMOPOLITE Strategier for publikumsarbeid Kjenner vi publikumsgruppene

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 77 31. jan. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Thor Haakon Knudsen

Forhandlinger i Stortinget nr. 77 31. jan. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Thor Haakon Knudsen Forhandlinger i Stortinget nr. 77 31. jan. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Thor Haakon Knudsen 1137 Møte tirsdag den 31. januar kl. 10 President: C a r l I. H a g e n Dagsorden (nr. 38):

Detaljer

Finanskrisen. Regjeringens tiltakspakke TEMA: DNB NORS NYE REGIONBANKSJEF: Tar roret i ruskevær BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 1 // 2009

Finanskrisen. Regjeringens tiltakspakke TEMA: DNB NORS NYE REGIONBANKSJEF: Tar roret i ruskevær BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 1 // 2009 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 1 // 2009 TEMA: Finanskrisen Regjeringens tiltakspakke DNB NORS NYE REGIONBANKSJEF: Tar roret i ruskevær U37 / 2 MRD. TIL AKTIVE EIERFOND / OLA H. GRYTTEN OM EKSPORTNÆRINGEN www.bergen-chamber.no

Detaljer

Regionalpark som utviklingsstrategi. En introduksjon. TF-notat

Regionalpark som utviklingsstrategi. En introduksjon. TF-notat Regionalpark som utviklingsstrategi En introduksjon SOLVEIG SVARDAL, KRISTIAN BJØRNSTAD OG MORTEN CLEMETSEN TF-notat nr. 16/2008 TF-notat Tittel: Regionalpark som utviklingsstrategi. En introduksjon. TF-notat

Detaljer

Bjørn Hølaas om kraftutfordringer. Vibeke Tronstad Selnes om GRO. Christian Svanholm om Ny i NiT. t e m a : Kraft

Bjørn Hølaas om kraftutfordringer. Vibeke Tronstad Selnes om GRO. Christian Svanholm om Ny i NiT. t e m a : Kraft 5 07 i Bjørn Hølaas om kraftutfordringer Vibeke Tronstad Selnes om GRO Christian Svanholm om Ny i NiT t e m a : Kraft Møteplassen Fredagsforum: Hver fredag på Britannia Hotell, salong Wedel Jarlsberg klokken

Detaljer

Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene

Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene Demokratisk økonomi. Av Dr.Ing. Jan Bording 2014 1 Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene? Det er mulig å fjerne all arbeidsløshet og samtidig løse

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE. - et fyrtårn for helse og trivsel. Godkjent av Lindesnes kommunestyre i møte 21.06.07 og 15.11.07.

LINDESNES KOMMUNE. - et fyrtårn for helse og trivsel. Godkjent av Lindesnes kommunestyre i møte 21.06.07 og 15.11.07. LINDESNES KOMMUNE - et fyrtårn for helse og trivsel Foto: Rolf Dybvik Godkjent av Lindesnes kommunestyre i møte 21.06.07 og 15.11.07 Kommuneplan 2007 2018 De nye veiene Eventyr fra virkeligheten i Lindesnes

Detaljer

Prosjektrapport nr. 34/2000. Sørlandsscenarier. James Karlsen, Helge Røed, Arild Vangstad og Arne Isaksen

Prosjektrapport nr. 34/2000. Sørlandsscenarier. James Karlsen, Helge Røed, Arild Vangstad og Arne Isaksen Prosjektrapport nr. 34/2000 Sørlandsscenarier James Karlsen, Helge Røed, Arild Vangstad og Arne Isaksen Tittel Forfattere Sørlandsscenarier James Karlsen, Helge Røed, Arild Vangstad og Arne Isaksen Rapport

Detaljer

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 1 Mai 2010 10. årgang Opplag 17.000 Til næringslivet i timesregionen rundt

Detaljer

Trender og framtidsbilder Asker 2010-2020

Trender og framtidsbilder Asker 2010-2020 Rapport 2010/25 fra Vista Analyse AS Trender og framtidsbilder Asker 2010-2020 H. Toftdahl og B. Jorde Vista Analyse AS Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapporttittel ISBN Forfatter Dato for ferdigstilling

Detaljer

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Hvorfor enda en ideologidiskusjon? For vi er vel ikke på jakt etter en ny ideologi? En ideologi er noe helt annet enn et partiprogram. Ideologien

Detaljer