februar årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e Velkommen til GF i Bergen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "februar 2008 163. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e Velkommen til GF i Bergen"

Transkript

1 februar årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e Velkommen til GF i Bergen

2 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Seehusensgt 41, 4024 Stavanger Telefon Telefax E-post: Redaksjonen: Generalsekretær: Kjetil Aano redaktør: Eivind Hauglid redaksjonssekretær: Marit rødland (70 %) redaksjonssekretær: Åsmund Johansen (40 %) Grafi sk formgiver: inger Marie K. Stangeland (50 %) Abonnement: Tlf Årsabonnement kr 360,- Studenter kr 180,- Utlandet utenom Skandinavia kr 420,- (med fly kr 520,-) Lyd-cd: KABB A/S. Årsabonnement kr 360,- Bankgironr.: Annonser: Halsne reklame & Media tlf Dette bladet er trykt på svanemerket, klorfritt og 100 % resirkulert papir hos Gunnarshaug Trykkeri AS i Stavanger. 3 faste spalter i dette nummer faste spalter Kjære lesar Utgangspunkt Nistepakken Misjonærkontakten rundturen Bokomtaler Nytt Nettverk Sprell i dette nummer forside: fotomontasje laget av Inger marie k. stangeland foto: bergen photoservice norge: Madagaskars Milly og Metopolitans mestersangerinne norge: Vind i gjenbruksflagget bergen: Vått og kaldt, og breiflabb overalt thailand: Nabo til nordmenn etiopia: Gjensyn med Etiopia kamerun: røver i stjerneskinn midtøsten: SAT-7 Selvrespekt & ansvar japan: Vi er stolte kamerun: Aksjon for kyrkjegolv i Millenniumskyrkja 4 Kirsten Flagstad dukket under krigen opp på misjonærinnvielsen til Milly Kopperud og sang flere sanger. 20 år senere møtte de hverandre igjen.

3 8 Velkommen til generalforsamling i 10 Vi har fått nye naboer, de sover til 14 Filmen om Jesus fra Nasaret ble 18 Gjennom programmet Hele Ver- Bergen, byen som langt på dag, oppfø- sterk kost for den fryk- den når den kristne alle har et forhold til! rer seg rart og spiser tede landeveisrøve- tv-kanalen SAT-7 inn Det går ikke an å stille visst bare banan og ren. Under en åpen i hjemmene til famili- seg likegyldig til byen pizza. Noen sier de stjernehimmel ble er i den arabiske ver- mellom de syv fjell! er her for å fortelle han overmannet av den, til stor inspira- om gud! Guds kjærlighet. sjon for kvinnene. kjære lesar helsing frå redaktøren Sei det med blomar er eit uttrykk ein ikkje sjeldan høyrer. Og det er ingen dum måte å uttrykke t.d. takksemd på. Blomar er eit språk som også vert forstått på tvers av kulturar og landegrenser. Nokre blomar held seg lenge, medan andre har ei kort levetid. Eg har hatt med meg avkutta orkidear frå Thailand som har stått i eivind hauglid Eg hadde nettopp ein trufast forbedar innom kontoret. I samtalen vi hadde sa ho: Tenk om NMS og NMS U kunne bli omtalt som organisasjonen der folk ber. Same dama kom for ei stund sidan med forslag om at vi burde ha med bøneemne i Misjonstidende. Og det gjer vi gjerne. I Det Norske Misjonsselskap har vi mange trufaste både fem og seks veker. som dagleg lyfter heile organisasjonen fram for Gud. Det er vi svært takksame for. Frå tida mi i Thailand var det mange Blomane som Milly Kopperud gav til Kirsten Flagstad (sjå side 4 og 5) heldt seg i lang tid, ja heile 20 år. Då Milly som skreiv og fortalte at dei ba for oss. Det ga både tryggleik og frimot i tenesta. ikkje hadde andre blomar å overrekke enn falda hender, gjorde ho nettopp det. Og 20 år seinare hugsa Kirsten Flagstad Falda hender er ein fin blomebukett! framleis buketten ho fekk då ho song for Milly Koppe- rud som skulle innviast til misjonær. misjonstidende

4 Møte mellom & Madagaskars Milly & M etropolitans mestersangerinne Den kjende misjonæren Milly Kopperud vert særleg hugsa for sin innsats for dei spedalske på Madagaskar, medan operastjerna Kirsten Flagstad turnerte på dei største scenene i verda og var vår første operasjef. Kva har desse to til felles? Milly Milly Kopperud tekst: eivind hauglid foto: nms arkiv norge: I haust fekk Asbjørn Myrset (82) eit spennande brev i posten. Gunnlaug Urnes, som han hadde gått saman med på gymnaset hadde vore på loppemarknad. I ei av bøkene ho hadde kjøpt, fann ho eit brev som fortalte om Kirsten Flagstad, som heilt uventa dukka opp på innviingsfesten for Milly Kopperud, før hennar fyrste utreise til Madagaskar. Kvifor ville verdsstjerna Kirsten Flagstad synge ved eit slikt høve? Privatsjåfør I brevet som vart funnen i boka på loppemarknaden, står det fortalt at privatsjåføren til Kirsten Flagstad måtte gjennomgå ein større operasjon. På sjukehuset vart han pleia av Milly Kopperud. Det står jamvel at han vart kristen som fylgje av møtet med den komande misjonæren. Då sjåføren vart frisk att, heldt han fram Jeg var jo ikke forberedt på dette, så jeg har ingen andre blomster enn disse foldede hender. som sjåfør for Flagstad. Ein kveld dei var ute og køyrte, kom han til å nemne at i forsamlingshuset i nærleiken skulle ein misjonær han kjende innviast til teneste på Madagaskar. Kunne De tenke Dem å synge et par salmer der? spurte sjåføren. Svaret vart ja, og det var nok ikkje fritt for oppstandelse i forsamlinghuset då verdsdivaen Kirsten Flagstad dukka opp. Folda hender Då Kirsten Flagstad hadde sunge, sa Milly Kopperud: Jeg var jo ikke forberedt på dette, så jeg har ingen andre blomster enn disse foldede hen- 4 misjonstidende

5 Kirsten Flagstads l 1 Songlærar og logoped Asbjørn Myrset har lenge vore interessert i Kirsten Flagstad og det urettmessige stemplet som ho fekk som nazist. Han kan godt hugse at mora grein då kong Haakon ikkje ville opne festspela i Bergen i 1953 dersom Kirsten Flagstad skulle synge. Myrset har hatt god kontakt med songaren, musikaren og forfattaren Arne Dørumsgaard som i 1945 oppfordra Kirsten Flagstad til å fråskrive seg sitt norske statsborgarskap og flytte til utlandet. Det ville ikkje Flagstad, og då sa Dørumsgaard: Da reiser jeg, og jeg kommer ikke tilbake før Den norske stat beklager behandlingen av deg! Dørumsgaard heldt ord og kom aldri attende til Noreg. Han døydde i Kirsten Kirsten Flagstad Til venstre: Milly Kopperud ( ) blant sine vener på Mangarano, Madagaskar. For sitt arbeid blant spedalske i over 20 år, fekk ho på slutten av 60-talet Madagaskars høgste utmerking, Merit de Madagascar. over: Kirsten Flagstad, ca Foto: Kirsten Flagstad Museet, Hamar i boka Galskap og rettargang skriv ingeborg Solbrekken om handsaminga som den verdskjende sopranen Kirsten Flagstad fekk av norske styresmakter under og etter krigen. Ho vart både stempla som nazisympatisør og sjikanert. Solbrekken har vist at det er ekstremt lite å klandra Kirsten Flagstad for, om noko, sa advokat Cato Schiøtz. i 2004 sende Myrset brev til dåverande ordførar i oslo, Per Ditlev-Simonsen, med forslag om at plassen framom den nye operaen måtte bere namnet til den fyrste operasjefen i landet. Slik vart det, og adressa til operaen i Bjørvika er i dag Kirsten Flagstads plass 1. Det gler meg at Kirsten Flagstad vert heidra ved at plassen framom den nye operaen får namn etter den fyrste operasjefen, men eg skulle gjerne sjå at den norske stat kom med ei offentleg orsaking, seier Myrset. der. 20 år seinare låg Kirsten Flagstad for døden på Rikshospitalet i Oslo. Ifylgje brevet frå loppemarknaden var det nesten ingen som vitja henne der. Legen spurte om det var nokon ho hadde lyst til å prate med. Det er en søster Milly Kopperud, men hun er visst på Madagaskar, så henne er det nok umulig å få tak i, svara Flagstad. Men legen tok kontakt med hovudkontoret til Det Norske Misjonsselskap og fekk greie på at søster Milly var i Noreg. Milly Kopperud reiste til Oslo. Då ho kom inn på sjukerommet, lyfte Flagstad dei folda hendene sine og sa: Husker du blomsterbuketten, Milly Kopperud? I god jord Den som skreiv dette brevet har høyrt historia frå ein tredje person. Om kva som hende mellom Milly Kopperud og Kirsten Flagstad står det slik: Hva som hendte mellom disse to de tre dagene før hun døde, det hører helligdommen til. Brevet vert avslutta slik: Jeg synes dette er en slående illustrasjon av frøet som falt i god jord, der lå det i tyve år før det spiret og bar frukt! I boka Søster Milly av Agnes Varen Ugland som kom ut i 1972, er historia så vidt nemnd, og Milly seier det slik: Jeg vet at Kirsten Flagstad fikk det godt. Flagstad, Kirsten, , operasanger (sopran); Wagnerroller over hele verden. Ved Metropolitan, New York, , ; sjef for Den Norske Opera Tallrike grammofoninnspillinger. Av mange betraktet som Århundrets stemme. misjonstidende

6 Vind i gjenbruksflagget Miljøvernpris til NMS Gjenbruk På mottagelsen i Sola kommune første nyttårsdag delte ordfører Håkon rege ut fi re priser. En av disse gikk til Det Norske Misjonsselskap (NMS) sin gjenbruksbutikk i kommunen. tekst & foto: eivind hauglid norge: Ordfører Håkon Rege delte ut prisen med følgende ord: Sola kommunes miljøvernpris for 2007 tildeles Det Norske Misjonsselskap sin bruktbutikk i Solakrossen. Tildelingen begrunnes med den store miljømessige gevinst som ligger i å ta vare på og få gjenbruk av husgeråd, klær, kjøkkenredskaper med mer til en rimelig penge. Det er et stort potensiale for nye butikker i Norge Nyttig innsats Butikkens mangeårige leder, Gunnar Eikeland, mottok prisen på vegne av sine 45 medarbeidere. På vegne av NMS og gjenbruksbutikken takker jeg for prisen. Egentlig kom dette svært uventet, men det var likevel svært gledelig å få beskjeden om at Sola kommune tenkte på oss, sa Eikeland. Gjenbruksbutikken er inne i sitt tiende driftsår, og de fleste som startet opp i november 1998 er fortsatt med. Alle jobber uten lønn, og arbeidet er tuftet på dugnad. Varene kommer fra private hjem i kommunen. Takk for det! Arbeidet vi gjør er med på å motvirke bruk- og kast-mentaliteten som også er kommet til Norge. Pengene som kommer inn går til et variert misjonsarbeid i mange land. Butikken representerer ikke bare gjenbruk av varer, men også av eldre! I stedet for å slite godstolen hjemme, kommer de seg ut og treffer andre, drikker kaffe og slår av en prat. Jeg tror jeg kan si at alle som er med trives i butikken og føler de gjør en nyttig samfunnsinnsats, avsluttet Gunnar Eikeland. 10-årsjubileum Gjenbruksbutikker har blitt en stor og viktig del av Det Norske Misjonsselskap. Den første butikken ble åpnet på Sola i 1998 og kan dermed feire 10-årsjubileum til høsten. 6 misjonstidende

7 Mange var skeptiske til ideen, husker Rune Rasmussen. Rasmussen er i dag prest i Bogafjell menighet i Sandnes. For ti år siden var han leder av NMS-Norge. Dette var kjempegledelig, sier Rune Rasmussen til Misjonstidende, og fortsetter: Jeg husker godt den tiden, landsstyret (LS) var midt i budsjettbehandlingen og manglet penger. De ga meg i oppdrag å finne en inntekstkilde som kunne gi to millioner ekstra i nettoinntekter. På den tiden hadde jeg god kontakt med Danmark, og hadde fått innblikk i hvordan gjenbruksbutikkene fungerte der. Fra et LS-møte og til neste presenterte jeg ideen om at også NMS skulle starte med gjenbruksbutikker. Senere har mange av LS-medlemmene fortalt at de var svært skeptiske og trodde egentlig ikke på ideen, men følte de måtte gi forslaget en sjanse. Vi la også fram en plan for forventet inntektsutvikling, og den har stemt ganske godt. Tre M -er I forhåndsomtalen av prisutdelingen i Sola hadde Solabladet følgende overskrift: NMS er miljøvernere. Det er en overskrift som gjenbrukskonsulent Per Gunnar Gramstad kan like. I tillegg til miljø har han imidlertid to andre ord på bokstaven M som han vil fremheve. Først vil jeg gjerne berømme Sola kommune for å gi miljøvernprisen til gjenbruksbutikken. Det er til stor inspirasjon, både for de 45 lokale medarbeiderene og for oss sentralt som arbeider med å spre gjenbruksideen. I NMS legger vi vekt på tre aspekter ved gjenbruksarbeidet. Det er misjon, for inntektene brukes i misjonsarbeidet, et møtested for mennesker og miljø, for å selge brukte ting er bra for miljøet. Handel med brukt begrenser søppelberget og reduserer behovet for å produsere nytt. Arbeidet i butikkene og på lysstøperiet er dugnad, over 900 frivillige jobber med klargjøring og salg av varene. BILDE OVER: Faksimile fra Solabladet 20. desember 2007 BILDE T.V.: Gunnar Eikeland mottar Miljøvernprisen fra ordfører Håkon rege i Sola kommune Dugnadsinnsatsen er helt fantastisk og til stor inspirasjon. De frivillige medarbeiderne legger ned et stort arbeid for å skape verdier for andre. I tillegg er det innspirende å se at varer som gis og omsettes på butikkene resulterer i flere millioner kroner til Det Norske Misjonsselskap. Dette er penger som NMS ellers ikke hadde fått, sier Gramstad. Utvidelse NMS har i dag 31 butikker spredt utover landet, i tillegg til et lysstøperi i Trøndelag, og fortsatt er det planer om nyetablering. Anne Margrete Seland, som i et par år har arbeidet med etablering av nye butikker i en prosjektstilling, har nettopp blitt fast ansatt. Seland trives veldig godt og synes hun har en inspirerende jobb. Jeg tror det fortsatt er et stort potensiale for nye butikker i Norge, og jeg drømmer om at vi skal nå målet på totalt 50 butikker. Men jeg tenker også mye på butikkene som har eksistert en stund. Det er viktig at de som er engasjert der ikke går trøtte. Jeg drømmer derfor om at butikkene får støttegrupper av yngre mennesker. Det kan være folk som stikker innom og spør hvordan det går, som oppmuntrer og som kan være til inspirasjon for de som arbeider i butikken. De kan også fungere som en ressurs og være med å tenke ut ideer til driften, sier en engasjert gjenbrukskonsulent. I tillegg til å drømme har Seland også vært med å utvikle de nye internettsidene for NMS Gjenbruk, no/gjenbruk. Her finnes masse nyttig informasjon, både om gjenbruksarbeidet generelt og om de enkelte butikkene. Både Gramstad og Seland understreker at NMS Gjenbruk trenger nye mennesker inn i det daglige arbeidet i butikkene og på støperiet. Vi har behov for folk som kan være med å ta del i salg og styrearbeid i de ulike butikkene. Ta gjerne kontakt med lederen i den lokale butikken, sier de. Gjenbrukskonsulentene ønsker kontakt med folk som kan tenke seg å være med og etablere nye butikker. Ta kontakt med Per Gunnar Gramstad, mobilnr eller Anne Margrete Seland, mobilnr misjonstidende

8 En blikk på fra utsiden.. Hvorfor har alle et forhold til Bergen? Eller til de som bor der? Man kan elske byen slik en bergenser gjør, eller hate den som mange fotballfans har gjort etter tap på Brann stadion. Man kan både like og mislike den på en gang slik de fleste gjør det, men å stille seg likegyldig er helt umulig. Dette er et forsøk på å beskrive GF-byen på en subjektiv måte, for å forberede de tilreisende, uten å fornærme byens borgere... bergen: Ole Paus har beskrevet byen godt i sin vise som bare heter Bergen, Bergen: Bergen, for meg er du ikke en by, men en tilstand i min sjel. En fin introduksjon til mer- kevaren Bergen. For Bergen er en sterk merkevare, det er masse følelser og mange holdninger knyttet til byen. Og la oss begynne med begynnelsen: Grunnlagt som byen Bjørgvin i 1070 av Olav Kyrre, og overtok rollen som Norgesveldets hovedstad frem til Oslo tok over i Bjørgvin var Nordens største by på tallet, og Norges suverent største by frem til 1830, da Oslo begynte å vokse. For å re det raskt kan man si at byen bygde seg opp med Hansa- gjøhandel, ved å kjøpe tørrfisk fra Nord-Norge til spottpris og selge den videre til Europa med grov fortjeneste. tekst: åsmund johansen foto: bergen photoservice Vått & kaldt, & breiflabb overalt Et blikk fra utsiden... Stolte, våte og blide Byen Bergen ligger der mellom de syv fjellene. Egentlig er det litt forvirring om hvilke fjell som egentlig er de syv, men de fjellene som oftest blir nevnt er Fløyen, Rundemanen, Blåmanen, Sandviksfjellet, Løvstakken, Damsgårdsfjellet, Lyderhorn og Kolbeinsvarden (Askøyfjellet). Den oppmerksomme leser vil se at det blir åtte fjell, og vi andre lar bergenserne krangle i fred om hvilket som skal ut. Fjellene gjør i alle fall sitt til at Bergen er landets våteste by. Et snitt på ca. 230 nedbørsdager i året sier sitt. 21. januar 2007 ble det satt ny byrekord i nedbør, 84 dager på rad med regn. Byens befolkning brukte selvsagt anledningen til å feire. Stolte, våte og blide på Torgallmenningen. 8 misjonstidende

9 Nystemten Byfester er selvsagt også et trekk ved byen som bør bemerkes. Branns seriegull, politimester Wegners tilbakekomst, 17. mai med buekorps og festspillene. Byens borgere må ut, rope høyt, vifte med flagg og synge nystemten. Da får det ikke hjelpe at bysangen, Bergensiana, Jeg tog min nystemte citar i hænde eller Utsigter fra Ulriken som den egentlig heter er skrevet av trønderen Johan Nordahl Brun. Kjentfolk Når det kommer til kjente bergensere blir listen lang. Fotballspillere i massevis, og den største av dem alle er Roald Kniksen Jensen. Og alle fotballspillere blir kjendiser i Bergen, så lenge de spiller på Brann. Av forfattere kan vi nevne Ludwig Holberg, Amalie Skram, Nordahl Grieg, Arnulf Øverland og Gunnar Staalesen. Politikerlisten kan få en østfolding til rødme, for her finner vi: Edvard Hagerup Bull, Christian Michelsen, Johan Ludwig Mowinckel, Carl Joachim Hambro, Per og Inge Lønning, Terje Rød-Larsen og Erna Solberg. Artist- og underholdningslisten er så lang at den får vi ikke plass til. Her er verdenskjente komponister som Edvart Grieg og Ole Bull, verdensnavn som Sissel Kyrkjebø og Kurt Nielsen, krigshelter som Shetlands-Larsen og TV-personligheter som Davy Watne og Geir Heljesen. Mye å se Bergen kunne antagelig laget et stjernekart slik de gjør i Hollywood, som viser veien til Rune Larsens hus, eller til Jan Eggums barndomshjem, men det trenger de ikke, for byen har så mange andre interessante severdigheter. Fløybanen er et must, det samme er akvariet, Nord-Europas største og mest moderne akvarium. Troldhaugen som var Edvart Griegs bolig, Ulriksbanen, Haakonshallen og Grieghallen. Torgene og Smauene, Bryggen og alle museene. Selvgode, høyrøstede og brautende? Men det er nå likevel bergenserne som gjør byen til det den er. Nå skal vi passe oss for å gre alle bergensere med samme kam, for bergensere er unike individer de også, men hvis vi noen gang skal forsøke oss på generalisering, er dette stedet. Ondsinnede rykter skal ha det til at bergensere er selvgode, høyrøstede og brautende! Med en karakteristisk dialekt som bare en bergensk mor kan like. Vi hører ikke på slike rykter i vår redaksjon. Bergenserne er kanskje høyrøstede, men det må de nesten være for å bli hørt! De er stolte, tydelige og uredde med en gjenkjennbar dialekt som mange av oss faktisk synes er litt sjarmerende. En bergenser er patriotisk uten å rakke ned på andre, ganske enkelt fordi han har noe å være stolt av. Byen leverer varene så og si. Eg ve te Bergen Eg ve te Bergen, ve te Bergen med det samme. Der har eg det så fi sken i vannet: Vått og kaldt, og breiflabb overalt. Å leve går an uten Brann og uten bauekorps og vannkopper på Haukeland. Eg e glad i godt ver og torre kler, men likevel så sønger eg så ofte så eg kan: Eg ve te Bergen, ve te Bergen med det samme. Der har eg det så fi sken i vannet: Vått og kaldt, og breiflabb overalt. Det fi ns mykje å se, det e kje det. og ikkje savner eg vel fi sketorv og Laksevåg, og Laksevågfergen og, nei mitt problem, eg ve hem, e at eg savner nokken eg så eg kan prate i munnen på, så det ikkje går håll i hovvet på, for de prater like mykkje de og. Eg ve te Bergen, ve te Bergen med det samme. Der har eg det så fi sken i vannet: Vått og kaldt, og breiflabb overalt. tekst & melodi: øystein dolmen & gustav lorentzen Så skal vi andre få være på besøk i denne gjestfrie byen, vi tar med oss paraplyene våre og blir en liten uke. Vi vet at vi er velkomne, og vi gleder oss! misjonstidende

10 Nabo til nordmenn For noen uker siden fi kk vi nye naboer i gata. De kommer fra et land som heter Norge og som ligger bortenfor Kina og russland. Noen sier at det alltid er mørkt der, andre sier at det alltid er lyst. Det skal i alle fall være veldig kaldt i det landet. foto & naboens stemme : astrid mydland thailand: De nye naboene er ikke thaier, de kalles faranger. Skulle likt å se alle elvene deres som er fulle av is-terninger, eller is-steiner, som vi sier her. De nye er i alle fall ikke som oss. Søvn og haner Jeg har lagt merke til at de ikke legger seg på normal tid. Men så sover de også utover til over seks om morgenen! Det er ikke sikkert de vet at det er svalere om morgenen, og at det er da vi arbeider. Når jeg kommer hjem fra åkerlappen min, har de endelig stått opp. Jeg er jo trett jeg også av og til, og det hadde vært herlig å kunne sovet litt lenger noen dager. Men heldigvis har vi nok haner til å vekke oss presis kl En av de yngre hanene er alltid først, og så stemmer de andre i koret alle sammen. No, naboen deres på den andre siden, har også mange haner og høner, så de nye trenger kanskje ikke haner selv. Ser at No slipper hønsene sine over gjerdet til dem, vet ikke om jeg tør å gjøre det. Det kan være de tror de er ville, og spiser dem. Språk De nye naboene, ja jeg vet jo ikke hva de heter, vaier (hilser) ikke, så vi vet ikke hvor gamle de er. De må i alle fall være rike. Men jeg tror ikke de kan et eneste ord thai, og i alle fall ikke isaan, som vi snakker her. Begriper ikke hva de gjør her. Noen har sagt at de er her for å lære språk. Men hva i all verden skal de med det i Norge, de skal vel ikke snakke thai der? 10 misjonstidende

11 Hva de spiser Først trodde jeg de bare spiste banan og pizza. Nå har de begynt å handle mer, men det ser ut for å være mye farang-mat og lite ris. På det nye supermarkedet har de visst noe utlendingene liker godt; brød. Jeg kjøpte det en gang. Det ble liggende under kokosnøtta og griseknokene i handleveska mi. Da jeg kom hjem, var det blitt til en liten seig klump. Det kan ikke være mye næring i den maten de spiser. Ikke rart de har lyst hår! De skulle smakt skikkelig som-tam (sterk papayasalat), det er det i alle fall næring i. Stress Her forleden så jeg dem på vei til byen. Har sett at det er flere av dem. En annen tuk-tuk-kjører sa det også, disse farangene (utlendingene) kjører alltid fort og kommer alltid for seint. De kjører som om de skulle være brannmenn på vei til et brennende hus. De må liksom forbi alle og bli først. Men det vil jo alltid bli noen foran der igjen. Apropos risen Ser at de sitter på stoler rundt et bord når de skal spise ris. (Ja, hos oss heter alle måltider å spise ris, selv om det er nudler eller suppe vi skal spise). Lurer på hvordan de får strukket på bena når de er mette og sitter på en stol! Så har de tallerkener de øser alt oppå til en grøt. Nei, maten må plasseres midt på matta på gulvet, så sitter vi rundt og forsyner oss litt med ris og litt med de andre tingene. Søler vi på matta, blir hønsene glade etterpå. Bredbånd Vi har fått bredbånd til soien (sidegaten). Før hadde vi lysstolper med bare lys i. Nå har hvert hus fått sin ledning opphengt i stolpene. Ledningene ser helt like ut. Tror ikke noen vet helt hvilken som er deres. De kaller det bredbånd. Dette vet jeg ikke så mye om, jeg er jo bare kona til en tuktuk-kjører, jeg dyrker litt grønnsaker og frukt på jordlappen min, og så har jeg ca. 25 høns og 10 haner. Egentlig forstår jeg ikke nytten av dette bredbåndet. Pen, naboen min, sa at vi nå kan snakke og skrive med hele verden. Men jeg kjenner jo ikke hele verden, og ikke kan jeg annet enn thai. Om jeg skulle ha snakket med en fra Vietnam, hva skulle jeg ha sagt? ØVERST: Familien Mydland - de nye naboene NEDERST: Puk hentet flere lass med pappesker Naboene spiser mat med lite næring i ikke rart de har lyst hår! Faranger Egentlig var vi nokså heldige med disse farangene, og de virker jo hyggelige også. Etter at de nye naboene hadde bodd her noen dager, satte de fem-seks tomme pappesker ut til veien. Jeg spurte dem om jeg kunne få eskene (tror de forsto hva jeg mente). Det kunne jeg (tror det var det mannen sa). Jeg hadde ikke før kommet hjem med eskene før han kom ut med flere. Vi hadde over 20 pappesker stablet opp hjemme. Vi får godt betalt for disse. Senere har de satt ut enda flere kasser. Puk, mannen min, kunne hente flere lass med tuktuken da han kom hjem. Jeg prøvde å si til farangnaboen at de trenger hushjelp. Jeg er god til å koste jordgulvet og uteplassen, så jeg tenkte at jeg kunne koste hos dem også. Jeg lot som om jeg vasket både gulv og vegger, men han forsto visst ingenting av det. Ikke sikkert de er så opptatt av renslighet der de kommer fra. Utendørs takvifte Her en dag fikk naboen montert utendørs takvifte, sikkert noe de har der de kommer fra. Jeg har ikke sett det i hele Mukdahan, i alle fall. Rene underholdningen å se dem den første kvelden. De skulle sitte under denne vifta. Ja, jeg glemte å si at det var lys på vifta. Alle kan forestille seg hva som skjer når vi setter på et lys ute i kveldsmørket. Jo, det kommer tusenvis av mygg, fluer, nattsvermere, biller og gresshopper. Og hva skjer når vifte og lys blir satt på samtidig? Jo, det blir litt svalere. Men det regner også av svimeslåtte og døde insekter og biller! Du skulle sett hvor fort de kom seg inn! Misjonærer En annen nabo fortalte at disse nye farang-naboene er misjonærer, og at de er her for å fortelle om gud. Hvilken av gudene? spurte jeg. For vi har noen hos oss, og naboene har noen hos seg. Gudene (åndene) våre bor i de små husene vi har utenfor, og passer på oss og hjemmene våre. Noen sa at farang-naboene bare har èn gud, og at de sier at han er den største av alle guder. Merkelig at de ikke bygger noe hus til ham, da! En annen ting: hvordan kan èn gud være både regngud, kjærlighetsgud og beskytter samtidig? Det fins vel ingen gud som kan alt? Jeg får tenke nærmere over dette neste gang jeg går til templet vårt. Det er der, ved Buddhas føtter, tankene lettest kommer. misjonstidende

12 Gjensyn med Etiopia Barn i Beghi Da vi dro fra Sirba i Etiopia på slutten av 70-tallet, reiste vi fra en begynnende menighet. Nå fi kk vi oppleve at det var bygget kirker i flere av landsbyene, og medlemstallet har passert 3 500! tekst & foto: tor dag kjosavik etiopia: Nylig gikk en gammel drøm i oppfyllelse for fire tidligere Etiopia-misjonærer. Vi fikk reise tilbake til landet som vi måtte forlate i det vanskelige revolusjonsåret Sylvi og Jan Torolf Egeland med sin datter Kathrine, som er født i Addis Abeba, og Rannveig og Tor Dag Kjosavik reiste sammen, og ble mottatt av Gunvor og Olav Kongsvik. De hører også med blant veteranene, og Gunvor er nå NMS representant i landet. Addis Abeba har vokst fra en mill. innbyggere på 70-tallet, til over fire millioner nå. Det var til tider vanskelig å kjenne seg igjen. Det samme gjaldt veien vestover. Småbyene hadde vokst til det ugjenkjennelige, og nye landsbyer var reist. Vi hadde hørt mye om at veiene var kraftig forbedret, og veien mellom Ambo og Nekemte hadde også fått asfalt. Men den var så hullete at sjåføren ofte kjørte med to hjul utenfor veien for å unngå de verste dumpene. Bedre forhold En positiv overraskelse var alle de tusener av barn i fine skoleuniformer på vei til eller fra skole. De fattige og tiggerne var der som før, men vi kunne også se at det var skjedd mye positivt i landet. Vi passerte Nekemte, den tidligere provinshovedstaden i Wollega, før vi tok veien videre mot den majestetiske Didessadalen som ikke var til å kjenne igjen. Tidligere kunne vi kjøre flere mil uten å møte noe annet enn flokker av bavianer. Nå var det små landsbyer, oppdyrkede marker og folk å se over alt. På vestsiden av Didessadalen holdt kinesiske arbeidsledere og hundrevis av arbeidere på å bygge ny vei. Lastebiler og store maskiner kjørte fram og tilbake, og det glinset i ny asfalt. I Bodji fikk vi omvisning og møtte mange av arbeiderne i synoden. På stedet der evangeliet ble forkynt for aller første gang på slutten av 1800-tallet, var det bygget en liten kirke. Vi var også innom Nedjo før vi fortsatte mot Mendi. Der kom vi inn på det beste veistykket på hele reisen vår. En ny asfaltvei gjorde at vi nådde fram til Mendi i løpet av en time. Før kunne vi bruke både fem og seks timer i regntiden, hvis vi i det hele tatt kom fram. F.v. Sylvi Egeland, rannveig og Tor Dag Kjosavik, Jan Torolf Egeland, Gunvor og olav Kongsvik. 12 misjonstidende

13 Evangeliet i fremgang Vi fikk bo i gjestehuset på den gamle misjonsstasjonen i Mendi, og neste morgen satte vi kursen mot det vestlige ytterpunktet for reisen vår, Begi. Beghi-Gidami er nå skilt ut som egen synode, og i Beghi ventet vår gamle medarbeider, pastor Mikael. Vi var på et besøk på klinikken, som nå er overtatt av staten. Det ble et interessant gjensyn, særlig for Sylvi som har arbeidet som jordmor der. På veien til og fra klinikken vokste ungeflokken som vi hadde med oss, og da vi kom tilbake til kirken, stilte de opp på kirketrappen og sang for oss i tradisjonell stil. Det ble en sterk påminnelse om at evangeliet har stor fremgang i Begi på tross av motstand fra muslimer og mange kirker som ble brent i fjor. Vi fikk også omvisning på synodesenteret, og Sylvi fikk komme med en hilsen til arbeiderne da de var ferdige med sitt daglige bønnemøte. Så reiste vi tilbake til Mendi og fikk omvisning på klinikken, stasjonen og bibelskolen der, før lærerne inviterte oss til kveldsmat i byen. Og det manglet ikke på jobbtilbud. Kathrine, som er lege, kunne visst begynt både i Beghi og Mendi på dagen, og undertegnede fikk tilbud om å bli lærer på bibelskolen igjen, der det var stor mangel på lærerkrefter. Kirkevekst Tidlig neste morgen satte vi kurs for Blånildalen og stasjonen i Sirba. Det er en strekning på 60 km, og flere av oss hadde minner om hvordan vi her slet oss fram til fots under en brennende sol. Nå kjørte vi ned til et nytt kommunesenter i Kontchu på under en time. Litt vemodig var det å stoppe i Dalatti og se på ruinene av den fine stasjonen vi hadde der. Etter nok en time var vi endelig framme hos gumuzfolket. Byen Sirba var flyttet én km og bygget opp på den andre siden av Boka-elven, slik at folket har rikelig med vann. Et besøk på klinikken viste oss at den hadde imponerende høy standard til å ligge så langt fra allfarvei. Presten i Sirba kunne også fortelle om stor kirkevekst. Da vi dro herfra på 70-tallet, så vi bare begynnelsen av en menighet. Nå var det kirker i flere av landsbyene, og medlemstallet hadde passert 3 500! NMS i Etiopia For NMS er Etiopia fortsatt et viktig misjonsfelt, selv om arbeidet nå drives på en annen måte enn før. Det er bare seks utsendinger til landet, og NMS satser på programmer og prosjekter, og støtten kan deles i tre kategorier: Evangelisering og menighetsbygging Ett tiltak er forkynnelse for muslimer. Et annet er støtte til utdanning av prester. Diakoni og bistand Her kan nevnes oppfølging av landsbyutvikling, fi stulaprosjektet, stipendier til ungdom fra Blånildalen, landbruk, bygging av møller og ikke minst HiV/aids-programmet. Kirkene jobber hardt for å være med og stoppe epidemien. Lederutvikling og organisasjonsbygging Dette dreier seg for eksempel om bevisstgjøring av kvinner og opplæring av synodeledere. Vi som fi kk det privilegium nok en gang å få møte Etiopia og etiopierne på nært hold, ser at det er mye ugjort i landet, men også at landet nå er så åpent at det er mye vi kan gjøre for å hjelpe mange til å få et bedre liv både åndelig og materielt. Måtte det bli et kall til oss alle! Søndag morgen var vi med på gudstjeneste i den nye kirken i Mendi. Vi gjetter på at ca var til stede i og utenfor kirken. Tor Dag fikk anledning til å komme med en hilsen på gudstjenesten. Han understreket at vi ville reise hjem og fortelle at kirken i Etiopia fortsatt trenger støtte og forbønn. Vi var nok litt forundret over at gudstjenesten er så annerledes enn tidligere. Den har et sterkt karismatisk preg med et voldsomt lydnivå, mange amen-rop og svar fra menigheten. Men det var også auksjon av matvarer som folk kom med, og en kasserer satt framme under hele gudstjenesten og tok imot penger og skrev ut kvitteringer. Alle de europeisk-pregede salmene var borte og erstattet av salmer i etiopisk stil, og menighetssangen var sterk og gripende. Så var vi tilbake i Addis Abeba etter en reise som vi vil huske i mange år framover. I tillegg til alle forandringer i landet både på godt og vondt og den store kirkeveksten, fikk den enkelte sterke opplevelser i møtet med tidligere medarbeidere, hushjelper, barnepiker, gartnere og vaktmenn på stasjonene. Og selv om vi innser at vår tid i Etiopia som misjonærer er over, fikk vi ny glød som vi kan ta med oss i hjemmearbeidet. Kirkekor i Mendi misjonstidende

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan fokus misjon s tidende nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan 4 8 10 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger

Detaljer

april 2007 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8

april 2007 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8 april 2007 4 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

mai 2009 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Madagaskar:

mai 2009 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Madagaskar: mai 2009 5 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Madagaskar: Motorsykkelkræsj i bushen Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka

Detaljer

mai 2007 162. årgang aktuelt om misjon og kirke ny giverordning: NMS ønsker faddere

mai 2007 162. årgang aktuelt om misjon og kirke ny giverordning: NMS ønsker faddere mai 2007 5 162. årgang aktuelt om misjon og kirke ny giverordning: NMS ønsker faddere Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Seehusensgt

Detaljer

fokus tidende misjon nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri

fokus tidende misjon nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri fokus misjon s tidende nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri 4 10 12 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

tidende nr. 8-2014 169. årgang misjonstidende 8-2014 1

tidende nr. 8-2014 169. årgang misjonstidende 8-2014 1 verdig liv misjon s tidende nr. 8-2014 169. årgang misjonstidende 8-2014 1 Kjære leser Som de fleste av oss erkjenner, er det å være født i Norge et privilegium. Vi lever et liv i en velstand og en trygghet

Detaljer

mai 2010 165. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e Etter GF 4 Seksuelle krenkelser 8 Bli med på lesertur 13

mai 2010 165. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e Etter GF 4 Seksuelle krenkelser 8 Bli med på lesertur 13 mai 2010 5 165. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e Etter GF 4 Seksuelle krenkelser 8 Bli med på lesertur 13 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum,

Detaljer

tidende nr. 7-2014 169. årgang misjonstidende 7-2014 1

tidende nr. 7-2014 169. årgang misjonstidende 7-2014 1 misjon s tidende nr. 7-2014 169. årgang misjonstidende 7-2014 1 Kjære leser Det er høst, en ny start, og vi som jobber med innsamling i NMS lurer på om vi klarer å nå de målene som er satt for året. Det

Detaljer

FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI. Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32

FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI. Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32 FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi NR. 3, 2012. 27. ÅRGANG ISSN

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Vekkelsesrapport N o r d i c H a r v e s t M i s s i o n D E S 2 0 1 4 Hjertet i vår jul er Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Velkommen Vekkelsesrapport DES 2014 N O R D I C h a r v e s t M I S

Detaljer

#4/2011. Fjellhaug. løssalgspris kr. 40,- ved juletid. organ for fjellhaug utdanningssenter og fjellhaug elevlag. Maleri av Carl Bloch

#4/2011. Fjellhaug. løssalgspris kr. 40,- ved juletid. organ for fjellhaug utdanningssenter og fjellhaug elevlag. Maleri av Carl Bloch Fjellhaug #4/2011 løssalgspris kr. 40,- ved juletid organ for fjellhaug utdanningssenter og fjellhaug elevlag Maleri av Carl Bloch Leder Smånytt Foto: Sakarias Ingolfsson Tok bolig blant oss Bolig er et

Detaljer

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Profetiene gjekk i oppfylling då Jesus vart født. Gunnvor Kreken 11 vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet

Detaljer

Ser at misjonsarbeidet. Rapport frå Madagaskar: Hustavle-kåseri. Prest og militær. På hellig grunn

Ser at misjonsarbeidet. Rapport frå Madagaskar: Hustavle-kåseri. Prest og militær. På hellig grunn NR. 1/07 ÅRGANG 48 med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti Hustavle-kåseri Kunsthitoriker og teolog Helge Unneland har studert tradisjonen med hustavler. Få med deg hans kåseri 18. februar. Side

Detaljer

Trygg Havn. Arbeidermøtet 2014. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 2 2014 126. årgang. side 6 9

Trygg Havn. Arbeidermøtet 2014. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 2 2014 126. årgang. side 6 9 Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 2 2014 126. årgang Arbeidermøtet 2014 side 6 9 Trygg Havn Den indre Sjømannsmisjon http://dism.no/ Den indre Sjømannsmisjon ble stiftet i 1880 for å

Detaljer

God stemning på Landsmøtet i Ålesund

God stemning på Landsmøtet i Ålesund Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 8/2014 126. årgang God stemning på Landsmøtet i Ålesund Les frå Landsmøtet side 18 24 Les også: Intervju med generalsekretær André Sætre Frå lengst bak til matros

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget!

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget! FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 2 2009 80. årg. Gå inn på nye fjellhaug.no Vær med og fullfør oppdraget! Støtt Fjellhaug økonomisk! Det forskes på Fjellhaug side 4-5 Å studere

Detaljer

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for.

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for. Nytt fra Sogn og Fjordane / Hordaland Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

Mange unge har armbånd med fire bokstaver på: WWJD. Det er en fin bekjennelse og står for to sider av samme sak.

Mange unge har armbånd med fire bokstaver på: WWJD. Det er en fin bekjennelse og står for to sider av samme sak. Nytt fra Agder/Rogaland August/ september 2014 Nr. 4 14. årgang www.normisjon.no Mange unge har armbånd med fire bokstaver på: WWJD. Det er en fin bekjennelse og står for to sider av samme sak. Roar Flacké

Detaljer

LYS OVER LAND. Landsstyrebesøk i India. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 2 MAI 2015 75. ÅRGANG

LYS OVER LAND. Landsstyrebesøk i India. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 2 MAI 2015 75. ÅRGANG LYS OVER LAND LYS OVER LAND NR. 2 MAI 2015 75. ÅRGANG Landsstyrebesøk i India Se side 4-5 Med evangeliet til muslimene Intervju med Øyvind Fonn Av Hans-Henrik Brix 1. april begynte Øyvind Fonn (49) som

Detaljer

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1 Nr. 2-2009 24. årgang FOLK Tidsskrift for hverdagsteologi Guds domene FOLK nr. 2 09 1 LEDER Tyngdepunkt, perspektiv, og løsninger Vår kultur fokuserer på individets frihet og rettigheter. Alle valg og

Detaljer

Høyprofetisk tid. Den Profetiske Røst. Oppvekket fra de døde. Å gjøre ditt forhold til Gud dypere. 8.årgang

Høyprofetisk tid. Den Profetiske Røst. Oppvekket fra de døde. Å gjøre ditt forhold til Gud dypere. 8.årgang ERBRØLENDE LAM - PROFETISK KREATIVT SENT Den Profetiske Røst Et Brølende lam magasin om det profetiske, kreative og om vekkelse i vår tid nr.2/2006 Pris NOK 70,00 8.årgang FOR VEKKELSE OG REFORMASJON Oppvekket

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer