Generalforsamling. 28. mars Kl 20:00 i felleslokalet, Nordåsbrotet 105

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generalforsamling. 28. mars 2012. Kl 20:00 i felleslokalet, Nordåsbrotet 105"

Transkript

1 B/L NORDÅS TERRASSE NORDÅSBROTET RÅDAL Telefon: / Telefaks: E-post: Generalforsamling 28. mars 2012 Kl 20:00 i felleslokalet, Nordåsbrotet 105 NB: Før årets generalforsamling avholdes husmøte med oppstart kl 19:00. Dørene åpnes kl 18:45. Møt opp i god tid! Saker HUSMØTE 1. Informasjon om ny kollektiv avtale for kabel-tv og internett (bredbånd) 2. Informasjon om skjult bossug 3. Informasjon om utendørs parkering 4. Eventuelt Innen generalforsamlingen starter setter vi av tid til en pause og registrering.

2 B/L NORDÅS TERRASSE NORDÅSBROTET RÅDAL Telefon: / Telefaks: E-post: GENERALFORSAMLING 2012 SAKSLISTE 1. Konstituering a. Registrering (vedlegg 1) b. Godkjenning av innkalling c. Valg av møteleder d. Valg av referent e. Valg av to protokollunderskrivere f. Valg av tellekorps på to personer g. Godkjenning av dagsorden 2. Årsberetning (vedlegg 2) 3. Årsregnskap (vedlegg 3) 4. Fastsettelse av styrehonorar (vedlegg 9) 5. Utvidelse av utendørs parkeringsareal (vedlegg 5) 6. Kollektiv avtale for kabel-tv og bredbånd (vedlegg 6) 7. Søknad fra Philip A. Butt (103) installasjon av Velux takvindu og utvendig terrasse (vedlegg 7) 8. Forslag fra Arne Vablum (vedlegg 8) 9. Valg (vedlegg 9) a. Styreleder, ordinært valg 2 år b. Styremedlem, ordinært valg 2 år c. Styremedlem, suppleringsvalg 1 år d. Eksternt styremedlem, ordinært valg 1 år e. 1. vara, ordinært valg 1 år f. 2. vara, ordinært valg 1 år Valg på nye medlemmer til valgkomitéen NB: Ta med adgangstegn og eventuelt skriftlig fullmakt (vedlegg 1). Nordås 5. mars 2012 Jan-Håvar Hansen Styreleder

3 BL Nordås Terrasse - Telefon: / Telefaks: E-post: 3(29) VEDLEGG 1 Adgangstegn og eventuell(e) fullmakt(er) fylles ut på forhånd og leveres til styret når du ankommer møtet. til generalforsamling 28. mars 2012 FULLMAKT NB: ingen kan ha mer enn 1 en fullmakt, jfr, BL 7-3 (2) Fullmaktsgivers navn:. Fullmaktsgivers adresse: Leilighetsnummer:. Jeg gir fullmakt til:.. Nordås... / (dato) Signatur: Adgangstegn Borettslaget Nordås Terrasse Generalforsamling 28. mars 2012 Andelseiers navn:. Andelseiers adresse: Leilighetsnummer: Signatur:..

4 BL Nordås Terrasse - Telefon: / Telefaks: E-post: 4(29) SAK 2 VEDLEGG 2 (side 1 av 7) ÅRSBERETNING 2011 BORETTSLAGET NORDÅS TERRASSE Lagets virksomhet Borettslaget Nordås Terrasse er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i lagets eiendom (borett) og laget kan også drive med virksomhet som henger sammen med boretten. Laget holder til i Bergen kommune. Styret og styrets arbeid 2.1 Styrets sammensetning Styreleder: Jan-Håvar Hansen Nestleder: Espen Svanevik (t.o.m. desember 2011) Styremedlemmer: Grete Martinussen, kasserer Monica Eriksen, sekretær (t.o.m. mai 2011) Philip Andreas Butt, 1. varamedlem, konstituert sekretær f.o.m. juni 2011 Helge Lilletvedt, ekstern Varamedlemmer: Yngvar Helle, 1. varamedlem, konstituert nestleder f.o.m. januar 2012 Anne Margit Fjeldstad 2. varamedlem, konstituert 1. varamedlem f.o.m. januar 2012 Hector Moreno, 2. varamedlem (t.o.m. august 2011) Varamedlemmene har deltatt på styrets møter på lik linje med andre styremedlemmer. 2.2 Møtevirksomhet I løpet av 2011 har styret avholdt 16 møter hvor i alt 146 protokollerte saker har vært behandlet. 9 av disse sakene har vært saker om godkjenning av nye andelseiere. I tillegg har det vært gjennomført arbeidsmøter i tilknytning til HMS, leverandøravtaler, vedlikehold og andre drifts- og forvaltningssaker. Styret har hatt god kontakt med forretningsføreren om den daglige drift av laget. Styrets leder har deltatt på boligbyggelagets kurs for tillitsvalgte.

5 BL Nordås Terrasse - Telefon: / Telefaks: E-post: 5(29) 2.3 Styrets kontakt med beboere VEDLEGG 2 (side 2 av 7) Informasjon om hvordan man kan kontakte styrets medlemmer og vaktmester/driftstjeneste er gjort kjent gjennom oppslag i alle oppganger, informasjonsskriv distribuert til den enkelte beboer samt via lagets nettportal. 2.4 Saker som har vært behandlet Generelt Styret har inngått nye eller gjennomført revisjon av en rekke leverandøravtaler i perioden: o Driftstjenester (vaktmester) leveres av BOB driftservice AS fra og med 1. juli 2011 (Inntil da ble vaktmestertjenester levert av Malermester Per-Arne Aase AS) o Regulering av utendørs parkering leveres av West Park AS o Snørydding/Strøing i vinterhalvåret utføres av BOB driftservice AS o IP-basert telefoni i tilknytning til felleslokalet leveres av IP-Link AS o Portalløsning, e-post og elektroniske netttjenester leveres av One.com Etablerte serviceavtaler for garasjeporter, heisanlegg, avløpspumper, kabel-tv og kontorrekvisita videreføres. Vedlikehold som utskifting av dårlig kledning og vinduer samt fasadevask/maling ble utført på to av blokkene 101/103 og 105/107. Det tiltagende vedlikeholdsbehovet er og vil fortsatt være en stor utgift for laget. Arbeidet med legging av ny kantstein og asfaltering ble videreført i året som gikk. Som følge av reklamasjonssaken som ble flagget i forbindelse med den mislykkede fliseleggingen av utvendige trapper i tilknytning til 105/107 s nedre innganger, så er disse nå blitt slipt ned og renset, og dermed tilbakeført til sin opprinnelige stand. En del ventilasjonsvifter i tilknytning til utvendige boder er blitt skiftet på grunn av slitasje. Behovet for utskifting av låsesylindre/-kasser, særlig i tilknytning til ytterdører, tiltar. Arbeidet med utbedring av diverse mangler påpekt i Brannteknisk tilstandsvurdering utført av Neas Brannconsult i 2010, pågår og videreføres i året som ligger foran oss. Utvendige branndører ble skiftet i alle blokkene. Dette var reklamasjonssak da det var montert feile dører. Som følge av feilmonterte dørpumper har det vært påkrevd en del etterjusteringer av disse. Arbeidet med badeplassen har ikke vært videreført i Det gjenstår å gå til anskaffelse av en platting eller flytebrygge som kan tåle snø og is vinterstid.

6 BL Nordås Terrasse - Telefon: / Telefaks: E-post: 6(29) 2.4 Saker under arbeid og planlegging VEDLEGG 2 (side 3 av 7) Styret har økt fokus på helse, miljø og sikkerhet for lagets beboere og verdier. Dette er et kontinuerlig og krevende arbeid. Konkrete tiltak under arbeid og/eller planlegging er: o Sikring av branntekniske anlegg o Utvidelse av antall utendørs beboerparkerings-/gjesteparkeringsplasser o Utvendig vedlikehold av lagets bygningsmasse o Taktekking o Boss-sug anlegg o Drenering/Fuktskadeproblematikk o Utvendige gangveier/belysning o Innvendige branndører o Oppgradering av innvendige fellesarealer o Oppgradering av utendørs anlegg o Kvalitetsheving av lagets kollektive kabel-tv/bredbåndstilbud Lagets drift og økonomi 3.1 Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen for borettslaget er i henhold til kontrakt utført av Bergen og Omegn Boligbyggelag. Borettslagets revisor er KPMG AS. 3.2 Borettslagets eiendomsmasse og forsikring (jfr. Note 12 i regnskapet) Borettslaget består seks terrasseblokker med i alt 104 andeler hvorav 1 er felleslokale, som ligger på attraktiv, vestvendt eiende tomt med strandlinje mot Steinsviken ved Nordåsvannet. Markedsverdi er høyere enn bokført verdi. Borettslagets eiendommer er fullverdiforsikret i Tryg Forsikring AS. Bygningsmassen var i 2011 fullverdiforsikret for kr ,-. Forsikringen omfatter ikke innbo og løsøre. Egenandel ved forsikringsskader var i 2011 kr. 5000,- eksklusive naturskade. Hvis borettslagets forsikring skal benyttes må beboere straks ta kontakt med styrets leder på telefon slik at skademelding kan bli sendt forsikringsselskapet. 3.3 Vaktmester- og driftstjenester Borettslaget har hatt vaktmesteravtale med firma Malermester Per Arne Aase AS fram til og med juni 2011, hvorfra det ble kjøpt drifts- og vaktmestertjenester. Deretter er ny avtale om driftstjenester inngått med BOBs driftservice AS.

7 BL Nordås Terrasse - Telefon: / Telefaks: E-post: 7(29) 3.4 Boligomsetning, bruksoverlating og juridiske andelseiere VEDLEGG 2 (side 4 av 7) Nedenstående oppstilling viser en oversikt over antall solgte leiligheter med laveste og høyeste pris for ulike leiligheter. Oppgitte priser er netto d.v.s. eksklusiv andel av fellesgjeld, men priser merket med * er inklusiv fellesgjeld per fireroms Kr */ * 3 treroms Kr */ * 2 toroms Kr */ * fireroms Kr / * 3 treroms Kr / toroms Kr / fireroms Kr / * 2 treroms Kr / fireroms Kr / toroms Kr fireroms Kr / * 3 treroms Kr / fireroms Kr / * 1 treroms Kr toroms Kr / fireroms Kr / treroms Kr toroms Kr Boligene er ikke underlagt offentlig takstplikt og omsettes derfor til markedspris. Det finnes ikke generelle takster for boligene verken hos styret eller forretningsfører. Dersom noen ønsker takst på egen bolig må privat takstmann kontaktes av den enkelte. Pr var det to personlige eide leiligheter på fremleie. Bergen Kommune eier 10 leiligheter mens de øvrige 93 leilighetene har personlige andelshavere.

8 BL Nordås Terrasse - Telefon: / Telefaks: E-post: 8(29) 3.5 Økonomi VEDLEGG 2 (side 5 av 7) Vedlikehold Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene, og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien som står oppført i regnskapet Borettslagets lån og lånevilkår (jfr. Note 16 i regnskapet) Borettslaget har pr to 1. prioritetslån i Husbanken hvor restgjeld er henholdsvis kr ,- og ,- Renten på lånene hadde følgende utvikling i 2011: Dato Lite lån Stort lån ,8% 2,8% ,7% 2,7% ,8% 2,8% Kommentarer til resultatregnskapet for 2011 Regnskapet ble oppgjort med et overskudd på kr ,- mot et budsjettert overskudd på kr ,-. Ser en bort fra innbetalingen via IN ordningen, som fremkommer som driftsinntekt i regnskapet, har det negative avviket i forhold til budsjett først og fremst sin årsak i høyere kommunale avgifter, vedlikeholdsutgifter og et etterslep på utgifter til snørydding/strøing påløpt i vinterhalvåret 2010/2011. Det er styrets vurdering at årsregnskapet viser et rettvisende bilde av resultat og stilling pr. 31. desember Endring i disponible midler Årets endring i de disponible midlene ble negativ med kr ,- mot en budsjettert negativ endring på kr ,-. Disponible midler (reserver) utgjorde per kr ,-. Annen egenkapital i laget er positiv på kr ,-. Bomiljø/sosiale aktiviteter/dugnadsarbeid 4.1 Brannsikkerhet I 2011 ble det utført maskinell rengjøring i alle garasjer. Det ble ikke rapportert noen form for uhell eller skader til styret.

9 BL Nordås Terrasse - Telefon: / Telefaks: E-post: 9(29) 4.2 Oppgangstillitsvalgte og lokale prosjekter for de enkelte blokkene VEDLEGG 2 (side 6 av 7) Følgende har innehatt vervet i 2011: 101 Jannice Stene, 103 Eli Thomren, 105 Eilif Inge Kaldefoss, 107 Lasse Sætre, 109 Knut Eknes, 111 Annelise Elvsaas, 113 Reidun Johnsen, 115 Wenke Vablum, 117 John Haukeland, 119 Liv Birkeland/Øyvind Johannessen/Ireneusz Ambrozyak, 121 Knut Løkkebø, 123 Kristin Lund/Asbjørn Valen. 4.3 Dugnad Beboere innbetaler over felleskostnaden en dugnadsavgift som man får tilbake i forhold til hvor mye registrert dugnadsinnsats hver enkelt yter. Dette innebærer at beboere som ikke deltar på dugnad, likevel kan ha god samvittighet. Det ble avholdt 2 felles dugnader i 2011; en i mai hvor det ble registrert 35 deltagere og en i september med 10 deltakere. Det skal også nevnes at det utføres en betydelig dugnadsinnsats av entusiastiske beboere, noe som kommer oss alle til gode. 4.4 Sommerfest Det ble avholdt sommerfest for lagets voksne beboere i juli på møteplassen foran Båthavn Båtlaget med egne statutter, styre og økonomi ble etablert i år Marina og sti er opparbeidet med dugnad og innskudd. Det ble inngått ny og forlenget avtale mellom Båtlaget og BRL Nordås Terrasse i desember Forhold som har inntrådt etter regnskapsårets utløp Det har ikke inntrådt forhold etter som påvirker borettslagets status og stilling. 6. Forutsetning om fortsatt drift Styret bekrefter at forutsetninger for fortsatt drift av borettslaget er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet. Borettslagets økonomi og soliditet sikrer fortsatt forsvarlig drift, og ingen kjente forhold skulle tilsi noe annet i fremtiden. 7. Arbeidsmiljø 7.1 Arbeidstakere Borettslaget har ingen ansatte og ingen arbeidsgiverplikter utover honorar til styret og ansvar for dugnadsarbeid. Det er ikke registrert arbeidsskader eller ulykker verken ved innleid hjelp eller ved dugnadsutførelse i borettslaget.

10 BL Nordås Terrasse - Telefon: / Telefaks: E-post: 10(29) 7.2 Styrets sammensetning VEDLEGG 2 (side 7 av 7) Styresammensetning: Styret består av 2 kvinner og 4 menn. 7.3 Likestilling Styret mener at den faktiske tilstand når det gjelder likestilling er tilfredsstillende, og at det derfor ikke er nødvendig å planlegge eller iverksette spesielle tiltak for å forbedre situasjonen utover at valgkomitéen oppfordres til å tilstrebe en balansert sammensetning av styret. 8. Forurensning av det ytre miljø Borettslaget kan ikke anses å forurense det ytre miljø gjennom forurensing Noen toppleiligheter har peis eller vedovn. Bergen Brannvesen har gjennomført periodisk tilsyn av disse i løpet av Avfallshåndtering er forsvarlig og blir håndtert gjennom godkjente kanaler. Tiltak i forbindelse med kildesortering m.v. er etablert og søkes i løpet av 2012 å forbedres gjennom etablering av skjult bossug-anlegg. Underskrifter: Nordås, 05. mars 2012 Grete Martinussen Kasserer Espen Svanevik/Yngvar Helle Nestleder Monica Eriksen/Philip A. Butt Sekretær Helge Lilletvedt Styremedlem Jan-Håvar Hansen Styreleder

11 BL Nordås Terrasse - Telefon: / Telefaks: E-post: 11(29) REVISORS BERETNING VEDLEGG 3 (side 1 av 2)

12 BL Nordås Terrasse - Telefon: / Telefaks: E-post: 12(29) VEDLEGG 3 (side 2 av 2)

13 BL Nordås Terrasse - Telefon: / Telefaks: E-post: 13(29) SAK 3 VEDLEGG 4 (side 1 av 9)

14 BL Nordås Terrasse - Telefon: / Telefaks: E-post: 14(29) VEDLEGG 4 (side 2 av 9)

15 BL Nordås Terrasse - Telefon: / Telefaks: E-post: 15(29) VEDLEGG 4 (side 3 av 9)

16 BL Nordås Terrasse - Telefon: / Telefaks: E-post: 16(29) VEDLEGG 4 (side 4 av 9)

17 BL Nordås Terrasse - Telefon: / Telefaks: E-post: 17(29) VEDLEGG 4 (side 5 av 9)

18 BL Nordås Terrasse - Telefon: / Telefaks: E-post: 18(29) VEDLEGG 4 (side 6 av 9)

19 BL Nordås Terrasse - Telefon: / Telefaks: E-post: 19(29) VEDLEGG 4 (side 7 av 9)

20 BL Nordås Terrasse - Telefon: / Telefaks: E-post: 20(29) VEDLEGG 4 (side 8 av 9)

21 BL Nordås Terrasse - Telefon: / Telefaks: E-post: 21(29) VEDLEGG 4 (side 9 av 9)

22 BL Nordås Terrasse - Telefon: / Telefaks: E-post: 22(29) SAK 5 VEDLEGG 5 (side 1 av 2) Utvidelse av utendørs parkeringsareal Gitt at følgende forutsetninger er på plass: - Kommunal godkjenning - Tilstrekkelig interesse fra lagets andelseiere - Finansieringsordning baseres på låneopptak og utleie av nye plasser gir Generalforsmalingen styret mandat til å gjennomføre utvidelsen i tråd med gjeldende lover og forskrifter, og innenfor en kostnadsramme på NOK ,- - Lagets midtre utendørs parkeringsareal (merket 1) utvides mot nord med 7 nye plasser. - Lagets søndre utendørs parkeringsareal (merket 2) utvides mot syd med 10 nye plasser. Styrets innstilling: Generalforsamlingen stemmer ja til forslaget. Begrunnelse: Lagets bilpark har økt i antall de senere årene. For å imøtekomme det tiltakende behovet for parkeringsplasser foreslår styret å øke parkeringsarealet med 17 nye utendørs plasser fordelt på henholdsvis 32 beboer-, 15 gjeste- og 5 handicap-plasser totalt. Dette oppnås ved å utvide parkeringsplassene merket 1 og 2 i h.t. skissen på vedleggets side 2. Gyldig vedtak krever samtykke med minst 2/3 flertall.

23 BL Nordås Terrasse - Telefon: / Telefaks: E-post: 23(29) VEDLEGG 5 (side 2 av 2)

24 BL Nordås Terrasse - Telefon: / Telefaks: E-post: 24(29) SAK 6 VEDLEGG 6 (side 1 av 2) Kollektiv avtale for kabel-tv og internett Dagens kollektive avtale dekker analogt kabel-tv tilbud til alle hustander. Den enkelte husstand kan individuelt abonnere på utvidet digitalt tilbud og alternative bredbåndshastigheter fordelt på lagets eksisterende fordelingsnett. Siden den eksisterende avtalen ble inngått har teknologien utviklet seg merkbart og flere ønsker å anvende det digitale HD tilbudet og bredbånd (internett). I dag anvender mer enn halvparten av lagets husstander seg av det digitale bredbåndstilbudet fordelt på ulike hastigheter hvor dagens Maxi (12/5) er det mest populære alternativet. Canal Digital kan i år tilby en ny og forbedret kollektiv avtale for BL Nordås Terrasse. Den nye avtalen innebærer bl.a. følgende: Tilbud fra Canal Digital Bygging samt innmåling av bredbåndsnettet har en total kostnad på ,- eks mva. Canal Digital dekker mer en gjerne denne kostnaden hvis beboerne i Nordås Terrasse Borettslag tegner en av de vedlagte kollektive avtalene fra Canal Digital. Canal Digital subsidierer hele denne summen og forutsetter derfor en 5 års avtaletid. Denne summen avskrives med 5 like deler over 5 år, skulle laget ønske å gå ut av avtalen innen 5 år innbetales resterende beløp. Dette er å anse som er rentefritt lån. Tilbudet er med forbehold om at Canal Digital får sett opp FTTH node i teknisk rom hos Nordås Terrasse Borettslag. CANAL DIGITALS KOMPLETT MINI MED ADB DEKODER Totalt per leilighet per mnd 458,03 inkl. mva Alle får tilgang til Canal Digital sin analoge grunnpakke. Beboerne får videre Canal Digitals digitale Grunnpakke på mer en 50 kanaler inklusiv 14 HD kanaler pluss 2 kanaler fra mine favoritter velges uavhengig av naboene. I tillegg får hver boenhet bredbånd med hastigheten 12MB/12MB. En kan individuelt oppgradere hastigheten. Kostnadsbesparelsene er forsøkt vist i tabellen nedenfor, fordelt over de neste 6 årene. Kalkylen forutsetter en årlig prisstigning på 2,5% behov for å anskaffe ny ADB dekoder hvert 3. år. Eksemplet viser en potensiell total besparelse på knapt ,- per husstand i løpet av 6-års perioden, eller drøyt 2.600,- per år + innkjøp av ADB dekoder.

25 BL Nordås Terrasse - Telefon: / Telefaks: E-post: 25(29) År Andeler 103 Prisindeks % 2,50 Kollektivt TV-abonnement Kost per år og andel (I) Individuell avtale bredbånd Maxi per år og andel (II) Sum (I + II) ADB dekoder Kost per år og andel Kost per mnd og andel Kost per 6 år og andel Kollektiv avtale for TV og bredbånd Budsjettert kost per år VEDLEGG 6 (side 2 av 2) Kost per år og andel Kost per mnd og andel (ref tilbud) Kost per 6 år og andel Differanse uten ADB dekoder Differanse ved kjøp av ADB dekoder For at lagets hustander skal kunne oppnå de økonomiske fordelene en kollektiv avtale innebærer fremmer styret følgende forslag: Generalforsamlingen gir styret mandat til å forhandle fram og inngå en ny kollektiv avtale for digitalt kabel- TV og bredbåndstilbud ført fram via fiber til lagets hustander innefor en årlig kostnadsramme på maksimalt NOK ,- og som finansieres over husleien. Styrets innstilling: Generalforsamlingen stemmer ja til forslaget. Begrunnelse: Den nye kollektive avtalen vil gi en besparelse flertallet av lagets beboere på ca 30% per år for i forhold dagens avtale. Gyldig vedtak krever samtykke med alminnelig flertall.

26 BL Nordås Terrasse - Telefon: / Telefaks: E-post: 26(29) SAK 7 VEDLEGG 7 (side 1 av 1) Søknad fra Philip Andreas Butt (103) om installasjon av Velux takvindu og utvendig terrasse

27 BL Nordås Terrasse - Telefon: / Telefaks: E-post: 27(29) Styrets innstilling: Generalforsamlingen stemmer ja til søknaden fra Philip A. Butt. Installasjon av Velux takvindu er blitt utført for flere av lagets toppleiligheter og har dermed presedens til tilsvarende søknader fra andre andelseiere. Styret gis fullmakt til å inngå avtale under følgende forutsetninger: o Støping av fundamenter (ref søknadens sak 2) utføres etter at dreneringsproblematikken i f.b.m. Nordåsbrotet 101/103 har funnet sin endelige løsning. o De nødvendige krav til bygge- og brannforskrifter oppfylles. o Arbeidet utføres av godkjente fagfolk etter detaljtegninger som er godkjent av styret innen arbeidet igangsettes. o Kostnader og ansvar for framtidig vedlikehold bæres av andelseier. For søknadens del 2 krever gyldig vedtak samtykke med minst 2/3 flertall.

28 BL Nordås Terrasse - Telefon: / Telefaks: E-post: 28(29) SAK 8 Forslag fra Arne Vablum VEDLEGG 8 (side 1 av 1) Borettslag Nordås Terrasse v/ Jan-Håvar Hansen Sak for Generalforsamlingen mars 2012 Vedr. faktura 2009 Nordås Faktura for posten " Dører " under Note 10 vedlikehold fra regnskapet for 2009, kr ,- er ikke gjort rede for, hvor dette er utført. Kanskje det er flere faktura som ikke det er gjort rede for, hvor det er utført arbeid? Det må da være spesifisert hvor arbeidet er utført, før utbetaling. Jeg ber derfor Generalforsamlingen at det blir utført en Kontroll tilbake i tid, så vi kan få en oversikt om dette er ett engangs tilfelle eller om det har vert sånn lenge. Arbeidet kan jo være utført hvor som helst. Mvh Arne Vablum Styrets innstilling: Generalforsamlingen stemmer nei til forslaget. Arbeidet det refereres til ble utført våren 2009 av firma Reigstad&Miljeteig AS. Fakturaen ble attestert av vaktmester Per-Arne Aase og anvist av kasserer Grete Martinussen. Styreleder f.o.m. 2. april 2009: Rolf Skulstad. Beskrivelse/Spesifikasjon på faktura: DIVERSE ARBEIDER Utskifting av kledning / Justere vinduer og terrasse dør Montere pakning på Ytterdør Beløpet stort NOK 30531,44 ble ført mot vedlikeholdsposten 6690 Dører i regnskapet for Regnskapet for 2009 ble godkjent i generalforsamlingen Styret anbefaler derfor at det ikke brukes mer tid på dette. Gyldig vedtak krever samtykke med alminnelig flertall.

29 BL Nordås Terrasse - Telefon: / Telefaks: E-post: 29(29) SAK 4 Styrehonorar VEDLEGG 9 (side 1 av 1) SAK 9 Valg

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014 RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014 1. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og andelseiernes boliger ihht. lover og vedtekter.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2005 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003 http://home.no.net/slettabo Bankkonto: 7560 05 26596 e-post: slettaelva_borettslag@yahoo.no STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003 I. Generelle opplysninger Slettaelva Borettslag er lokalisert på Slettaelva

Detaljer

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2013

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2013 RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2013 1. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og andelseiernes boliger ihht. lover og vedtekter.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2004 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011 FOR WERGELAND BORETTSLAG

ÅRSBERETNING 2011 FOR WERGELAND BORETTSLAG ÅRSBERETNING 2011 FOR WERGELAND BORETTSLAG 1. LAGETS VIRKSOMHET Wergeland Borettslag har som hovedformål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i lagets eiendom. Dessuten å sørge for ytre vedlikehold

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2003 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag 04.06.2012 kl. 19:30. Møtested: Møllestua.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag 04.06.2012 kl. 19:30. Møtested: Møllestua. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag 04.06.2012 kl. 19:30. Møtested: Møllestua. Tilstede var 42 andelseiere og 11 med fullmakt til sammen 53 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2012

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2012 RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2012 1. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og andelseiernes boliger ihht. lover og vedtekter.

Detaljer

ÅRSMELDING 2007 FOR RUNDVANNET BORETTSLAG

ÅRSMELDING 2007 FOR RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2007 FOR RUNDVANNET BORETTSLAG I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere ihht. lover og vedtekter.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nordre Åsen Kv Iia B/L

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nordre Åsen Kv Iia B/L Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nordre Åsen Kv Iia /L Møtedato 05.05.2009 Møtetidspunkt 18.00 Møtested Sandaker VGS skole Tilstede var Og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet ble åpnet

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2000

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2000 ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2000 I. TILLITSVALGTE Borettslagets tillitsvalgte har bestått av følgende: Styret Verv/funksjon Navn Adresse Valgt Styreleder John-Sigmund Olsen Rundv. 140 1999

Detaljer

Gneisvegen borettslag

Gneisvegen borettslag Gneisvegen borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling Dato 16.04.2012 kl. 18.00 Sted: Bomberommet 1. Konstituering Leder ønsker velkommen og setter møtet a. Status frammøte: Ved møtets begynnelse

Detaljer

Generalforsamling 2011 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2011 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2011 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling onsdag 30. mars 2011, kl. 1900-2100 i Belset Skole Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2004

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2004 http://home.no.net/slettabo Bankkonto: 7560 05 26596 e-post: slettaelva_borettslag@yahoo.no STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2004 I. Generelle opplysninger Slettaelva Borettslag er lokalisert på Slettaelva

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2005 SAKSLISTE

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2005 SAKSLISTE Borettslaget Rosenli INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2005 Det innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 20. april 2005 kl. 18.00 i Emmaus Gård (Løå) SAKSLISTE 1. Konstituering 1.1 Valg av møteleder

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG FOR 2016

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG FOR 2016 PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG FOR 2016 Årsmøtet ble avholdt tirsdag 21. mars 2017 i Tinnheiveien 17. 1. KONSTITUERING a. Godkjenning av representanter og fullmakter 21 stemmeberettigede,

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lakkegården Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lakkegården Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lakkegården orettslag Møtedato Torsdag, 04.06.09. Møtetidspunkt Kl.18.00 Møtested Vahl skole Tilstede var 16 andelseiere Og 0 med fullmakt til sammen 16 stemmeberettigede

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Flaen Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Flaen Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent 1 Flaen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Flaen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Bogstadveien 46 Sameie

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Bogstadveien 46 Sameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Bogstadveien 46 Sameie Møtedato 22.04.2008 Møtetidspunkt Kl 19:00 Møtested Vaskekjelleren, Bogstadveien 46 Tilstede var 17 seksjonseiere og 5 med fullmakt til sammen

Detaljer

Gneisveien borettslag

Gneisveien borettslag Gneisveien borettslag Protokoll generalforsamling Dato 22.04.2010 kl 18.00 Sted: Bomberommet 1. Konstituering Leder ønsker velkommen og setter møtet. Styrets leder er møteleder i henhold til vedtektene

Detaljer

BLYSTADRINGEN BORETTSLAG

BLYSTADRINGEN BORETTSLAG BLYSTADRINGEN BORETTSLAG År 2012, tirsdag 22.mai ble det avholdt ordinær generalforsamling i Blystadringen borettslag. Møtet ble avholdt i Storstua, Blystadringen 2 H, fra kl. 19.00. Tilstede fra styret

Detaljer

A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene. Sakspapirer til generalforsamling. Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26

A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene. Sakspapirer til generalforsamling. Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26 A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene Sakspapirer til generalforsamling Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Innkalling Generalforsamling 2015 Tid: Mandag 18. mai 2015 kl. 17:00 Sted: Oslo og Omegn Boligforvaltnings lokaler Sandakerveien 64, 5. etg. OBF Side 1 av 6 Agenda 1. Konstituering a/ valg av møteleder

Detaljer

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Referat Generalforsamling 2015 Borettslaget Frostaveien 1 26.03.15 Sak 1 Konstituering Frammøte ble registrert av styret. 19 av 69 andeler var representert: 04, 07, 10, 18, 20, 23, 25, 28, 35, 37, 38,

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2010

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2010 PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2010 Antall til stede: 43 stk., hvorav 1fullmakt. DAGSORDEN Del 1: Åpning og konstituering. Sak 1/10 Godkjenning av innkalling.

Detaljer

Kommentarer: Oppdatert «Styrets arbeid» og revisjonsberetningen ble delt ut i forkant av generalforsamlingen. Legges også ved i protokollen

Kommentarer: Oppdatert «Styrets arbeid» og revisjonsberetningen ble delt ut i forkant av generalforsamlingen. Legges også ved i protokollen 1 Pilestredet Park 11-13 Brl Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pilestredet Park 11-13 Brl ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myra Borettslag den kl Møtested: Sten Menighetshus, Gjoleidveien 5.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myra Borettslag den kl Møtested: Sten Menighetshus, Gjoleidveien 5. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myra Borettslag den 09.05.2012 kl. 19.00. Møtested: Sten Menighetshus, Gjoleidveien 5. Tilstede var 17 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 19 stemmeberettigede.

Detaljer

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING LYSHOVDEN BORETTSLAG 19. MAI 2014 AULAEN, LYSHOVDEN OPPVEKSTTUN

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING LYSHOVDEN BORETTSLAG 19. MAI 2014 AULAEN, LYSHOVDEN OPPVEKSTTUN PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING LYSHOVDEN BORETTSLAG 19. MAI 2014 AULAEN, LYSHOVDEN OPPVEKSTTUN Møtet ble åpnet av: Til stede fra styret: _Einar F. Kaldhol Einar F. Kaldhol Ane Grete Vik Fredrik Herland

Detaljer

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2015 i borettslaget Heimdal II 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2015 i borettslaget Heimdal II 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 16.06.15 kl. 18.00 Sted: Heimdalsgata 30 - Festlokalet ble det avholdt ordinær generalforsamling 2015 i borettslaget Heimdal II SAK 1: KONSTITUERING 1.1 Valg av møteleder

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling Til beboerne i Eikenga Huseierforening: Innkalling til generalforsamling Styret i Eikenga Huseierforening innkaller med dette til ordinær generalforsamling. Dato: Tirsdag 26. april 2011. Tid: Kl. 19:00-22:00,

Detaljer

EINERVEIEN GRENDELAG INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 26. april 2016 kl 19:00 Grendehuset, Einerveien 147, 1405 Langhus

EINERVEIEN GRENDELAG INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 26. april 2016 kl 19:00 Grendehuset, Einerveien 147, 1405 Langhus DAGSORDEN 1. Konstituering EINERVEIEN GRENDELAG INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 26. april 2016 kl 19:00 Grendehuset, Einerveien 147, 1405 Langhus -Registrering -Godkjenning av innkalling

Detaljer

VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG.

VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG. VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG. Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 9. august 2006. Sist endret på ordinær generalforsamling 10.05.2010. 1. Lagets navn, forretningskontor og lagsform.

Detaljer

Storskjæret borettslag

Storskjæret borettslag Storskjæret borettslag Våler i Solør 20 N Storskjæret borettslag Våler sentrum Storskjæret borettslag HASLEMOEN 20 Storskjæret borettslag Beliggenhet Borettslaget ligger på Storskjæret ved Haslemoen i

Detaljer

Tilstede var 103 andelseiere og 26 med fullmakt til sammen129 stemmeberettigede.

Tilstede var 103 andelseiere og 26 med fullmakt til sammen129 stemmeberettigede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Åssida Borettslag Dato 14.05.2013 Kl. 19.00. Møtested: Sovheim Allsenter. Tilstede var 103 andelseiere og 26 med fullmakt til sammen129 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sofienbergparken B/L den kl. 18:00. Møtested: Grünerløkka skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sofienbergparken B/L den kl. 18:00. Møtested: Grünerløkka skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sofienbergparken B/L den 24.05.2012 kl. 18:00. Møtested: Grünerløkka skole. Tilstede var 9 andelseiere og 1 med fullmakt til sammen 10 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Møtedato: 06.05.14 Møtetidspunkt: 18:00 Møtested: Oppegård Grendehus, Sætreskogveien 13. Til stede: 113 andelseiere, 16 representert ved fullmakt,

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Tilstede var 19 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Oslo, 1.juli 2014 Styret for Skogssletta Borettslag. Monica Grefsrud Tommie Rudi Svein Tore Severinsen

Oslo, 1.juli 2014 Styret for Skogssletta Borettslag. Monica Grefsrud Tommie Rudi Svein Tore Severinsen 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag avholdes tirsdag 8.juli 2014 kl. 18 på lekeplassen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING til generalforsamling

INNKALLING til generalforsamling INNKALLING til generalforsamling Det kalles herved inn til ordinær generalforsamling i Fæsteråsen Huseierlag torsdag 13. mars 2014 kl. 19:00 i felleslokalet i Skjenbrekken 24. SAKSLISTE: 1. Godkjenning

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2007 A/L BJERTNES BORETTSLAG

ÅRSMELDING FOR 2007 A/L BJERTNES BORETTSLAG ÅRSMELDING FOR 2007 A/L BJERTNES BORETTSLAG Org. nr. 950 188 480 Regnskapene : 2007 Budsjettene : 2008 Alle øvrige saker : 18.04.2007 15.04.2008 AL Bjertnes Borettslag er et samvirkeforetak som har til

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Nedre Ravnåsen Borettslag avholdes torsdag 14.januar 2016 kl. 1800 i Holmlia kirke. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Storholtan borettslag

Storholtan borettslag Storholtan borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 29. april 2014 kl 18:00 Sted: Stangnes 8-13, tidligere Stangnes Barneskole Andelseiere eller personer med fullmakt har stemmerett.

Detaljer

Torsdag 25. mars 2010 kl. 19.00 ble det avholdt ordinært sameiermøte i Dønski Boligsameie

Torsdag 25. mars 2010 kl. 19.00 ble det avholdt ordinært sameiermøte i Dønski Boligsameie DØNSKI BOLIGSAMEIE REFERAT FRA ORDINÆRT SAMEIERMØTE Torsdag 25. mars 2010 kl. 19.00 ble det avholdt ordinært sameiermøte i Dønski Boligsameie Til stede var 20 seksjonseiere som leverte adgangstegn. Det

Detaljer

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte Sameiers navn: Sameiers adresse:

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte Sameiers navn: Sameiers adresse: Eierseksjonssameiet Viva Grønland NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT ORDINÆRT ÅRSMØTE 2015 Eierseksjonssameiet Viva Grønland Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært

Detaljer

Fiber inn i blokka. Hva har vi i dag?

Fiber inn i blokka. Hva har vi i dag? Fiber inn i blokka Hva har vi i dag? Kabel-TV og internett gjennom en coaxial-kabel (coax). Denne teknologien ble bygd ut i Trondheim på midten av 80-tallet og frem til utpå 2000-tallet. De store leverandørene

Detaljer

1 Nøklevann Borettslag

1 Nøklevann Borettslag 1 Nøklevann Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nøklevann Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 8. mars 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning

Detaljer

Oslo, [dato] 2006 Styret i Studio Pilestredet 2 Borettslag

Oslo, [dato] 2006 Styret i Studio Pilestredet 2 Borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2006 Ordinær generalforsamling i Studio Pilestredet 2 Borettslag, avholdes [...]dag [dato] 2006, kl. [tid] i [hvor]. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

D Godkjenning av møteinnkallingen Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

D Godkjenning av møteinnkallingen Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. 1 Kampenmek 2 Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Kampenmek 2 Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

SKRENTEN BORETTSLAG INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14

SKRENTEN BORETTSLAG INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14 Til Andelseiere i Skrenten Borettslag INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14 SAKLISTE 1 a Opptak av navnefortegnelse b Spørsmål om generalforsamlingen

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG 1997

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG 1997 ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG 1997 I. TILLITSVALGTE Borettslagets tillitsvalgte består av følgende: Styret Verv/funksjon Navn Adresse Valgt Styreleder John-Sigmund Olsen Rundv. 140 1997 for 2 år

Detaljer

Vedtekter for Hoegstad sameie Gnr.14 Bnr.188 i Asker

Vedtekter for Hoegstad sameie Gnr.14 Bnr.188 i Asker Vedtekter for Hoegstad sameie Gnr.14 Bnr.188 i Asker 1. FORMÅL a. Hoegstad sameies formål er å ivareta drift og vedlikehold av sameiets eiendom, gnr.14 bnr. 188 i Asker kommune. Eiendommen består blant

Detaljer

Åpent referat styremøte 9/3-2015 - kl 18:00 på styrerommet

Åpent referat styremøte 9/3-2015 - kl 18:00 på styrerommet Åpent referat styremøte 9/3-2015 - kl 18:00 på styrerommet Møtt: Øystein, Fritz (Inntrer som fullt medlem), Aase, Knut Erik, Terje Meldt frafall: Stian Orienteringssaker Godkjenning av referat 11/02 2015.

Detaljer

Hellerudtoppen Borettslag

Hellerudtoppen Borettslag Til borettshaverne. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Hellerudtoppen Borettslag Tid: Torsdag 28. oktober 2010, kl. 19:00. Sted: Grendehuset SAKSLISTE. A. Spørsmål om møtet er lovlig innkalt

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2011 i Rustadterrassen borettslag. --- oo0oo --- Thomas Hansen

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2011 i Rustadterrassen borettslag. --- oo0oo --- Thomas Hansen P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling 2011 i Rustadterrassen borettslag Avholdt: 02.mai-2011, kl 18:00 Sted: Rustad skole --- oo0oo --- Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som møteleder

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan oligsameie III Møtedato 30. april 2009 Møtetidspunkt 1800 Møtested Nordstrand Eldresenter, Poppelstien 6 Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte

Detaljer

1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende:

1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2009 1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Leder: Inge H. Gjørva Styremedl.: Terje Sørensen Varamedl.:

Detaljer

BEVERVEIEN BORETTSLAG

BEVERVEIEN BORETTSLAG Anl. nr. 781 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 26. januar 2012 kl 18.00 BEVERVEIEN BORETTSLAG Til andelseierne: Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Beverveien borettslag

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Tøyenbygg 1 Sameiet Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Kjellerlokale i Monradsgate 17 A. Tilstede var 8 seksjonseiere og 3 med fullmakt til sammen 11 stemmeberettigede.

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005 Lagets formann, Tor Magne Gausdal, ønsket alle fremmøtte velkommen til generalforsamlingen 2005, Tor Magne Gausdal var møteleder.

Detaljer

BLYSTADRINGEN BORETTSLAG

BLYSTADRINGEN BORETTSLAG BLYSTADRINGEN BORETTSLAG År 2011, torsdag 7. april ble det avholdt ordinær generalforsamling i Blystadringen borettslag. Møtet ble avholdt i Storstua, Blystadringen 2 H, fra kl. 19.00. Tilstede fra styret

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2010 i Bertramjordet Borettslag

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2010 i Bertramjordet Borettslag P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling 2010 i Bertramjordet Borettslag Avholdt: Tirsdag 20. april 2010, kl 1900 Sted: Grendehus Øst, Bertramjordet 25 Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016 Gjønnesskogen Huseierforening - Årsberetning 2015 samt innkalling til ordinær generalforsamling 12.04.16 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Nittedalgata 1-7 Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nittedalgata 1-7 Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra sameiermøtet i Boligsameie Grindbakken Terrasse

Protokoll fra sameiermøtet i Boligsameie Grindbakken Terrasse Protokoll fra sameiermøtet i oligsameie Grindbakken Terrasse Møtedato 26. april 2007 Møtetidspunkt 1830 Møtested Grindbakken Skole med adresse Måltrostveien 106 Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Borettslaget Hans Haugesgate 14-16.

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Borettslaget Hans Haugesgate 14-16. PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Borettslaget Hans Haugesgate 14-16. Sted: Birkebeinersenteret Dato: 10. april 2013 Møtet ble åpnet av: Til stede fra styret: Styreleder Jan Henrik Vassbotten Jan

Detaljer

Storholtan borettslag

Storholtan borettslag 1 Storholtan borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling torsdag 06. juni 2013 kl 18:00 Sted: Stangnes 8-13, tidl. Stangnes Barneskole Stemmerett har andelseiere eller personer med fullmakt. Ingen

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent 1 Pynten Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugenstua Borettslag den 14.06.2010 kl. 18:00. Møtested: Haugen skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugenstua Borettslag den 14.06.2010 kl. 18:00. Møtested: Haugen skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugenstua Borettslag den 14.06.2010 kl. 18:00. Møtested: Haugen skole. Tilstede var 157 andelseiere og 76 med fullmakt til sammen 233 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

VEDTEKTER. for BORETTSLAGET PROFESSOR HANSTEENSGT. 70

VEDTEKTER. for BORETTSLAGET PROFESSOR HANSTEENSGT. 70 VEDTEKTER for BORETTSLAGET PROFESSOR HANSTEENSGT. 70 1. Navn, lagsform og forretningskontor. Borettslagets navn er Borettslaget Professor Hansteensgt. 70. Lagets forretningskontor er i Bergen kommune.

Detaljer

1 Akersbakken Borettslag

1 Akersbakken Borettslag 1 Akersbakken Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Akersbakken Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

PROTOKOLL. Avholdt: 6. april 2006 kl. 18.00 Sted: Linne Hotell. Generalforsamlingen ble åpnet ved at styreleder Roar Pedersen ønsket velkommen.

PROTOKOLL. Avholdt: 6. april 2006 kl. 18.00 Sted: Linne Hotell. Generalforsamlingen ble åpnet ved at styreleder Roar Pedersen ønsket velkommen. PROTOKOLL fra ordinær generalforsamling 2006 i Bjerkedalen Borettslag A/L. Avholdt: 6. april 2006 kl. 18.00 Sted: Linne Hotell Sak 1: Åpning Generalforsamlingen ble åpnet ved at styreleder Roar Pedersen

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Stigenga Borettslag Dato 28.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Stig Skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Stigenga Borettslag Dato 28.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Stig Skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Stigenga Borettslag Dato 28.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Stig Skole. Tilstede var 61 andelseiere og 9 med fullmakt til sammen 70 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 17. november 2014 kl i Menighetsalen, Ellingsrud kirke

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 17. november 2014 kl i Menighetsalen, Ellingsrud kirke Oslo, 6. november 2014 TIL SAMEIERENE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til sameiermøte mandag 17. november 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Budsjett 2015 3. Innkomne saker i Menighetsalen,

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2008 i Borettslaget Rosenhoff kvartal III

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2008 i Borettslaget Rosenhoff kvartal III P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling 2008 i Borettslaget Rosenhoff kvartal III Avholdt 23. april 2008 Sted: Rosenhoffstua, Dynekilgata 2 --- oo0oo --- Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder

Detaljer

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskap og balanse med tilhørende noter et tilfredsstillende uttrykk for regnskapsåret 2006.

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskap og balanse med tilhørende noter et tilfredsstillende uttrykk for regnskapsåret 2006. Sameiet Gardinbrygga STYRETS ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2006 Eierforhold Sameiet Gardinbrygga er eid av 20 seksjonseiere og består av alt fellesareal som tilhører eierseksjonssameiet Gnr 401, Bnr 120

Detaljer

1 Nøklevann Borettslag

1 Nøklevann Borettslag 1 Nøklevann Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nøklevann Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra årsmøte. Noreidestølen Huseierlag. Sted: Kantina Fanatorget

Protokoll fra årsmøte. Noreidestølen Huseierlag. Sted: Kantina Fanatorget Protokoll fra årsmøte i Noreidestølen Huseierlag 29.03.2006 Sted: Kantina Fanatorget Saksliste: 1. Konstituering av møte 2. Innkalling til årsmøte 3. Styrets årsberetning 4. Godkjenning av regnskap 5.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Bratthammeren Borettslag Dato onsdag 17. april.2013 Kl.1900. Møtested:Rica City Hotel i Fredrikstad.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Bratthammeren Borettslag Dato onsdag 17. april.2013 Kl.1900. Møtested:Rica City Hotel i Fredrikstad. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Bratthammeren Borettslag Dato onsdag 17. april.2013 Kl.1900. Møtested:Rica City Hotel i Fredrikstad. Tilstede var 47 andelseiere og 8 med fullmakt til sammen 50

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

Tirsdag 25. april 2017 kl i Edlandshuset, Rosenli 12

Tirsdag 25. april 2017 kl i Edlandshuset, Rosenli 12 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Tirsdag 25. april 2017 kl. 19.00 i Edlandshuset, Rosenli 12 Borettslaget Rosenli Rosenli 17, 4015 Stavanger. Telefon: 51 56 20 62 - E-post: post@rosenli.no Internettadresse:

Detaljer

Vedtekter BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE

Vedtekter BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE Adresse Vedtekter BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE 1. Sameiets navn er "BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE". Sameiet består av 120 seksjoner i blokk, oppført på gnr. 14, bnr. 5 i Asker. Oppdelingsbegjæring for

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2015

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2015 PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2015 1. KONSTITUERING a. Godkjenning av representanter og fullmakter 17 stemmeberettigede, 1 fullmakt, totalt 18 stemmer b. Valg av møteleder

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling Til beboerne i Eikenga Huseierforening: Innkalling til generalforsamling Styret i Eikenga Huseierforening innkaller med dette til ordinær generalforsamling. Dato: Onsdag 29. april 2009. Tid: Kl. 19:00-22:00,

Detaljer

DAGSORDEN. Styrets årsberetning 2012 samt revisors beretning. Sak 3. Regnskap for 2012 og budsjett for 2013

DAGSORDEN. Styrets årsberetning 2012 samt revisors beretning. Sak 3. Regnskap for 2012 og budsjett for 2013 Generalforsamling i Tolia borettslag 29. ap ril 20 13 DAGSORDEN Sak 1. Sak 2. Konstituering Styrets årsberetning 2012 samt revisors beretning Sak 3. Regnskap for 2012 og budsjett for 2013 Sak 4. Sak 5.

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014

Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014 Til: Alle beboere i Gjønnesskogen Huseierforening Fra: Styret i Gjønnesskogen Huseierforening Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG 1998

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG 1998 ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG 1998 I. TILLITSVALGTE Borettslagets tillitsvalgte har bestått av følgende: Styret Verv/funksjon Navn Adresse Valgt Styreleder John-Sigmund Olsen Rundv. 140 1997 for

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Manglerudhøgda Borettslag avholdes mandag 12.september 2016 kl. 1800 på Manglerud Skole - Auditorium 1 hovedinngang (tidligere

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag Dato: 3. juni 2013 Kl. 18.00 Møtested: Tåsen idrettskrets klubbhus

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag Dato: 3. juni 2013 Kl. 18.00 Møtested: Tåsen idrettskrets klubbhus Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag Dato: 3. juni 2013 Kl. 18.00 Møtested: Tåsen idrettskrets klubbhus Tilstede var 32 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 34 stemmeberettigede.

Detaljer

Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29. Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A

Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29. Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29 Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Alle seksjonseiere i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A ( Stavanger),

Detaljer

AL TERRASSEN BORETTSLAG Innkalling til generalforsamling Dato 7. JUNI 2016, kl Sted: VELFERDSROMMET

AL TERRASSEN BORETTSLAG Innkalling til generalforsamling Dato 7. JUNI 2016, kl Sted: VELFERDSROMMET AL TERRASSEN BORETTSLAG Innkalling til generalforsamling Dato 7. JUNI 2016, kl. 18.00. Sted: VELFERDSROMMET 1. Konstituering a. Status frammøtte b. Godkjenning innkalling c. Valg av møteleder d. Valg av

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Rognerud Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Stovner Borettslag Dato 18.04.2013 Kl. 18:00 Møtested: Stovner velhus Tilstede var 64 andelseiere og 7 med fullmakt til sammen 71 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

UNGDOMMENS BORETTSLAG II HARESTUA. 6 stk. 3-roms boliger for ungdom P R O S P E K T. Utbygger : Lunner Boligstiftelse

UNGDOMMENS BORETTSLAG II HARESTUA. 6 stk. 3-roms boliger for ungdom P R O S P E K T. Utbygger : Lunner Boligstiftelse UNGDOMMENS BORETTSLAG II HARESTUA 6 stk. 3-roms boliger for ungdom P R O S P E K T Innhold : - Informasjon om prosjektet - Søknad om kjøp av leilighet - Plantegninger - Utbygger : Lunner Boligstiftelse

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen orettslag Møtedato 31.03.2009 Møtetidspunkt 18.00 Møtested St Halvard kirke Tilstede var 51 andelseiere Og 5 med fullmakt til sammen 56 stemmeberettigede

Detaljer