Haugtussa Leikarring Referat fra Årsmøte 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Haugtussa Leikarring Referat fra Årsmøte 2014"

Transkript

1 Haugtussa Leikarring Referat fra Årsmøte 2014 Dagsorden 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Valg av møteleder 4. Valg av referenter 5. Årsberetning og regnskap 6. Kontingent for Arbeidsprogram for Budsjett 9. Andre årsmøte saker 10. Valg 11. Årsmøtet avsluttes 12. Andre lagssaker

2 1. Åpning Årsmøtet ble åpnet av Hanne Tangen kl Godkjenning av innkalling Innkallingen ble godkjent av de 24 frammøtte medlemmene. 3. Valg av møteleder Hanne Tangen ble valgt til å lede årsmøtet. 4. Valg av referenter Hanne Holmen og Marianne Kasbohm ble valgt som referenter. 5. Årsberetning og regnskap Årsberetningen ble godkjent med en del endringer. Se vedlegg 1. Regnskapet ble godkjent slik det var lagt frem. Se vedlegg Kontingent for 2015 Styret fremmet et forslag om å øke kontingenten for 2015 fra 300 til 400 kr. Kjell Øritsland lurte på hvorfor vi skal øke kontingenten, da vi har nesten kr i banken. Knut Ole Sjølyst er positiv til å øke kontingenten, da vi ikke bør gå i underskudd. Vi får også mindre støtte fra kommunen med lav kontingent. Det ble diskutert at det ikke er nødvendig å subsidiere aktiviteter som vi arrangerer. Dersom betalt full pris går vi ikke med underskudd. Pr i dag har 24 betalt kontingent. Det må sendes ut ny melding, i tillegg må de som ikke har nettadresse få giro. Kontingent for 2015 ble vedtatt hevet til 400 kr. 7. Arbeidsprogram for 2014 Arbeidsprogrammet for 2014 ble godkjent med noen tilføyelser. Knut Hjalmar Gulliksen savnet 17. mai. Diskusjon om 17, maioppvisning og deltagelse vil bli tatt opp under andre årsmøte saker. Arbeidsprogrammet er lagt ved se vedlegg Budsjett Budsjett for 2014 ble lest opp av Einar Klepaker og godkjent, se vedlegg 2.

3 9. Andre årsmøte saker Hanne Tangen mener at det bør være flere med å danse i Badeparken og gå i Borgertoget 17. mai. Dette er ikke kritikk av noen, men det er et faktum at det er få som stiller opp 17. mai. Kjell Øritsland mener at dersom vi er mange blir det gøyere også. Hanne Tangen foreslo å sende ut invitasjon til medlemmene (også gamle) om å stille opp. I tillegg ble vi enige om å lage en påmelding, da blir det mere forpliktende å stille opp. Det ble enighet om at «Vi som kan stiller opp». Det sjekkes om det stemmer at alle arrangementer skal være tidlig i år, slik at flest mulig kan være med i Borgertoget. Dersom det blir slik er det flere som kan være med å danse og gå i Borgertoget. Det er spesielt viktig at vi er med i år på 200 års jubileumet. Styret har diskutert å få til flere oppvisninger for å vise oss mere frem. Styret vil ta kontakt både med Tjølling sangforening og med Varden Trekkspillorkester. Det er også forslag å danse på «Eldres Grand Prix» på Munken m.m. Knut Ole Sjølyst fremmet et forslag om å lage en jubileumsbok til 50 års jubileet. Dette var en ide som alle likte. Knut Ole Sjølyst ønsker å lage en bok som dokumenterer Haugtussa`s historie. Han vil skrive om Voksenringen, Tusselåt, Barnelaget, Visegruppa vi 5, Tusserock m.m. Knut Ole Sjølyst ønsker å lage en redaksjonskomite som består av Svein Håkon H. Bamrud, Ruth Klokkerhaug, Sissel Svendsberget, Roy Sjølyst(bilder) og Vidar Nyquist (layout, trykking). Det var enighet om at Knut Ole Sjølyst tar initiativ til å opprette en redaksjonskomite. 10. Valg Forslaget fra valgkomiteen ble lest opp av Liv Berit Breyholtz. Alle de som var forespurt ble valgt, se vedlegg 4. Leder takket valgkomiteen for en bra jobb. I tillegg ble det rettet en spesiell takk til Elsa Ringbakken som har vært med i festkomiteen i mange år. 11. Årsmøtet avsluttes Hanne Tangen avsluttet årsmøtet kl Andre lagssaker

4 Fått invitasjon fra Tønsberg Leikarring om «Innføringskurs i springdans fra Vestfold» lørdag den 8. februar kl på Sverretun. Fått invitasjon fra Tønsberg leikarring om dansekveld med runddans og bygdedans lørdag den 8. februar kl på Sverretun. Hanne Holmen (sign) Ref. Marianne Kasbohm (sign) Ref

5 Vedlegg 1: Haugtussa Leikarring ÅRSBERETNING FOR 2013 Aktiviteten i Haugtussa Leikarring i 2013 kan betegnes som god. Vår felles interesse for folkedans og folkemusikk vises i medlemmenes danseglede og felles hygge og samvær. Samhørighet og sosialt samvær er viktig for oss medlemmer og for Haugtussas liv. Knut Ole Sjølyst har også i 2013 vært en meget god instruktør. En gjeng av glade musikkanter i Tusselåt har nok et år inspirert og støttet oss i alle våre aktiviteter. Året 2013 kan karakteriseres som nok et godt år for Haugtussa Leikarring. Styret i Haugtussa Leikarring har i 2013 bestått av følgende: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Leikleder: Varamann/redaktør: Hanne Tangen Johan Emil Ringdal Einar Klepaker Hanne Holmen Knut Ole Sjølyst Knut Hjalmar Gulliksen Styret har avholdt 3 styremøter og behandlet 19 saker. Haugtussa Leikarring hadde pr betalende medlemmer og 4 æresmedlemmer. Æresmedlemmene er: John Hovde, Knut Ole Sjølyst, Svein Håkon H. Bamrud og Svein Helge Tanum. Haugtussa Leikarring er medlem av Noregs Ungdomslag. Leikarringen har avholdt 24 ordinære øvelser på Musikkhuset på Østre Halsen. Vi har hatt et gjennomsnittlig frammøte på 28 medlemmer på øvelsene, det er samme som i fjor. Vi har vært vertskap for en samdanskveld med dansere fra Vestfold og Grenland som gjester, samt deltatt på tilsvarende samdanskveld hos Norskdomslaget og sangdanskveld hos Gjerpen og på Sverretun hos Tønsberg. Medlemmene har i tillegg hatt to aktivitetskvelder den ene med kakebaking på Musikkhuset og den andre på Mester`n Bowling på Skreppestad. Disse kveldene var veldig vellykket. Sommeravslutning med grill og natursti ble arrangert hos Knut Ole på Sjølyst. Juleavslutningen ble tradisjonen tro arrangert i Eikedalshytta, med julemat og quitz. Medregnet årsmøtet i januar har vi vært samlet ved 42 tilstelninger i Leikarringens medlemmer har i tillegg deltatt på 7 oppvisninger og 4 deltakelser hos andre arrangører.

6 AKTIVITETENE I 2013 KAN SAMMENFATTES SOM FØLGER: Oppvisninger: Bøkeskogen eldresenter Badeparken Prestegårdstunet på Tjøllingvollen Østre Halsen kirke på avslutningsfest for presten Steinar Kaldheim Nalum eldresenter Sandefjord kulturelle julemarked Arrangementer i Haugtussas regi: Samdanskveld med gode naboer Aktivitetskveld på Musikkhuset Sommeravslutning hos Knut Ole på Sjølyst Dro på fellestur å så «Frikar» i Bølgen Kulturhus Leikfest på Musikkhuset Pizza og bowling på Mester`n Bowling på Skreppestad Juleavslutning på Eikedalshytta Arrangementer der medlemmer av Haugtussa har deltatt: Sangdanskveld hos Tønsberg Leikarring Borgertoget på Nasjonaldagen Samdanskveld hos Norskdomslaget Sangdanskveld hos Gjerpen Førstehjelpskurs (Liv Berit og Knut Ole) Hjertestarterkurs (Liv Berit, Knut Ole og Hanne T. ) Året 2013 i Haugtussa Leikarring kan sies å ha vært tradisjonsrikt og aktivt. Tradisjonsrikt fordi alle de gjennomførte aktiviteter og arrangementer i Leikarringens regi har tradisjoner, og aktivt fordi medlemmenes frammøte og interesse har vært god. I fjor døde Frøydis Kirkevold som har vært medlem og aktiv danser i mange år i Haugtussa. Hun var et aktivt medlem og var med på mange oppvisninger og arrangementer. Hun døde 19. februar 2013 og ble begravet i Sandefjord 26. februar Haugtussa Leikarringen var representert under begravelsen. Styret vil takke alle medlemmene for et godt og hyggelig år. Tusselåt takkes for deres gode musikk, lojal innsats og tallrikt frammøte på øvelser og arrangementer. Stor takk til Knut Ole Sjølyst for å ha vært en god instruktør for leikarringen. Styret ønsker Haugtussa Leikarring og dets medlemmer alt vel i Larvik 28. januar Hanne Holmen, sekretær

7 Vedlegg 2: Haugtussa Leikarring: Spesifikasjon RESULTATREGNSKAP: Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett INNTEKTER: Kontingent , , , ,00 Honorarer 2 000, , , ,00 Driftstilskudd/støtte: Larviksbanken 2 500, , , ,00 Larvik Kommune 4 000, , , ,00 Studieforbundet 5 100, , , ,00 NU MVA-kompensasjon 4 296, , , ,00 Grassrotmidler 2 583, , , ,00 Diverse inntekter: Leikfest 9 507, , ,00 Div.salg/inntekter 2 000,00 415,00 400,00 Bankrenter 1 127, , , ,00 SUM inntekter: , , , ,00 UTGIFTER: Arrangementer/leikfest Juleavslutning 1 640, , ,00 Årsmøte 881,00 500,00 Sommeravslutning 650,00 500,00 Aktivitetskveld 595,00 500,00 Diverse arrangement 4 000,00 500,00 Samdanskveld 489,00 300,00 Bowling 3 500, , ,00 Leikfest 6 494, , ,00 Materiell: 3 325,00 0,00 844,18 Gaver/blomster: 3 588, , , ,00 Adm/Telefon/Abm./Nett 3 073, , , ,00 Diverse: Kontingent NU , , , ,00 Husleie , , , ,00 Kursdeltagelse 3 000,00 Diverse: 1 500,00 500,00 Bankgebyrer 193,50 164,25 200,00 SUM Utgifter , , , ,00 Overskudd/Underskudd (-) , , ,03 0,00 BALANSE: AKTIVA: Kasse 2, ,00 Driftskonto bank , ,03 Kapitalkonto bank , ,40 Sum AKTIVA: , ,43

8 PASSIVA: EK 1/1: , ,63 Årets resultat , ,20 Sum PASSIVA: , ,43 Larvik, 10/1-14 Regnskapet er revidert og funnet i orden. Einar Klepaker kasserer Larvik, 20/1-14 Svein H. Bamrud revisor Haugtussa Leikarring: Leikfest lørdag 26. oktober 2013 Musikkhuset, Østre Halsen Inntekter: Inngangsbilletter: , ,00 Gratisbilletter 10 0,00 0,00 Loddsalg (inkl. brussalg) 3 207, ,00 Utgifter: (kontant) Meny, 265,00 fløte Kroken Gård, blomster 978,00 NorEngros, duker, bestikk 1 051, ,00 Kontanter, inn kasse: 7 213,00 Abrahamsen, mat 4 200, ,00 OVERSKUDD: 3 013,00 Ø.Halsen 1/11-13 Einar Klepaker

9 Vedlegg 3: Haugtussa Leikarring`s formål er å spre interesse for folkedans og folkemusikk, samt bevare norske folketradisjoner. Hovedmål 2014: 1) Øke kunnskapen om folkedansen i ringen. 2) Opprettholde den gode aktiviteten med dans og sosialt samvær. 3) Styrke interessen for folkedans i Larviksdistriktet. Delmål: 1) Delta i leder og instruktøropplæring på regionalt eller nasjonalt nivå 2) Trene oppvisningsprogram som skal øves grundig inn. Det skal være inkluderende for alle som deltar på øvingene og inspirerende for publikum. 3) Styrke grunntrening og steg. 4) Ha 17. mai oppvisning i Badeparken og være med på Borgertoget 5) Arrangere leikfest og andre sosiale sammenkomster. 6) Reise rundt i distriktet og vise fram vår folkedans og folkemusikk og spre glede blant publikum.

10 Vedlegg 4: Haugtussa Leikarring 2014: Leder Hanne Tangen 1år gj.v. Nestleder Johan Emil Ringdal 1 år igjen Kasserer Einar Klepaker 2 år gj.v Sekretær Hanne Holmen 1 år igjen Leikleder Knut Ole Sjølyst 1 år gj.v Varamann/red. Knut Hjalmar Gulliksen 1 år gj.v Leiknemnd Marianne Kasbohm 1 år gj.v Svein Helge Tanum 1 år gj.v Else Grethe Nilsen 1 år gj.v Arr.Komite Frøydis Lindhjem 1år igjen Tone Egeberg 1år igjen Geir Venstøp 2år ny Materialforv Tor Olav Karlsen 1 år gj.v Revisor Svein Håkon H. Bamrud 1 år gj.v Valgkomite Knut Tangen 1år igjen Tone Egeberg 2år ny For Valgkomiteen: Liv Berit Breyholtz og Knut Tangen.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. 1. Orientering

Detaljer

Årsmøte i RRMC 05.02.11, kl. 14:00

Årsmøte i RRMC 05.02.11, kl. 14:00 Årsmøte i RRMC 05.02.11, kl. 14:00 Sted: Klubbhuset 20 medlemmer møtte. Sak 1: Godkjenning av innkalling Gro ønskte velkommen til årsmøtet. Det ble godt mottatt at sakslisten var lagt ut på hjemmesiden

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Lillestrøm 25. mars 2012

Årsmøte Skedsmo Western Club. Lillestrøm 25. mars 2012 Årsmøte Skedsmo Western Club Lillestrøm 25. mars 2012 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til årsmøte i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 03. april 2011 kl 13.00 Gamle Kantina til Institutt For Energiteknikk, Kjeller v/lillestrøm Medlemmer (hovedmedlemmer og

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Sakslisten ble godkjent med følgende endring: Forslag: Sak 7 ønskes flyttet før budsjettet etter sak 5 regnskap. - Godkjent mot 1 stemme.

Sakslisten ble godkjent med følgende endring: Forslag: Sak 7 ønskes flyttet før budsjettet etter sak 5 regnskap. - Godkjent mot 1 stemme. Referat fra kretsens årsmøte 2009 i Våle SAK 1 KONSTITUERING Ordstyrer Arne Nøkland Referent Ole Kristian Næs Tellekorps Brit Elin og Bodil M. Skeie Protokollunderskrivere Brit Elin Nagel og Bodil M. Skeie

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010 Årsmøte i Norske 4H-alumner 25. juli 2010 6.1 Årsmøte Årsmøtet er Norske 4H-alumner sitt høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år i tilknytning til lands- eller nordisk leir. På årsmøte har alle alumner

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2006...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2006..6 Kommentarer

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt) INNKALLING TIL ÅRSMØTE i Den norske Sjørettsforening mandag 4. november 2013 kl. 17.15 i Norges Rederiforbund, Rådhusgaten 25 Dagsorden, jfr. vedtektene 6: 1. Konstituering 2. Valg av et medlem til å medundertegne

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Inkallelse till Årsmøtet. Årsberetning. Regnskap. Forslag fra styret till årsmøtet. Inbjudan till Tapasaften

Innholdsfortegnelse. Inkallelse till Årsmøtet. Årsberetning. Regnskap. Forslag fra styret till årsmøtet. Inbjudan till Tapasaften Sørburøy velforening Innholdsfortegnelse Inkallelse till Årsmøtet Årsberetning Regnskap Forslag fra styret till årsmøtet Inbjudan till Tapasaften Årsmøte i Sørburøy Velforening Lørdag den 6 april kl.17.00

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE OPPDAL, LØRDAG 1.FEBRUAR 2014 KL. 16:45 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 HLF BERGEN Hørselshemmedes Landsforbund 1. mars 2010 HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 vedtatt på Årsmøte 16.02.10 Årsmøte ble annonsert i Bergen Tidende den 16/1 samt på NRK Tekst-tv side 774 og på bladet

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

Årsmøte Trondheim Cheerleadingklubb Nixies Cheerteam 20.04.2014 kl 19.00

Årsmøte Trondheim Cheerleadingklubb Nixies Cheerteam 20.04.2014 kl 19.00 Årsmøte Trondheim Cheerleadingklubb Nixies Cheerteam 20.04.2014 kl 19.00 Referat: Ordstyrer: John Berg Referenter: Maria Martinsen Bahramfarsi og Marthe Løkken Hoel Godkjenne stemmeberettigede og Innkallingen

Detaljer

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Forslag til vedtak: innkallingen, sakliste og forretningsorden godkjennes

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Forslag til vedtak: innkallingen, sakliste og forretningsorden godkjennes Tromsø Seilforening s dagsorden for årsmøte 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Forslag til vedtak: innkallingen, sakliste og forretningsorden

Detaljer

NR. 2 2009. Bygdeavis for Saksumdal. Utgivere: Alle lag og foreninger i Saksumdal. Årgang 12

NR. 2 2009. Bygdeavis for Saksumdal. Utgivere: Alle lag og foreninger i Saksumdal. Årgang 12 NR. 2 2009 Årgang 12 Bygdeavis for Saksumdal Utgivere: Alle lag og foreninger i Saksumdal Bygdeavis for Saksumdalen Innhold Side 3: Saksumdal Musikkforening Side 4: Rinna IL Side 5: Menighetsrådet Side

Detaljer

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Syndin, juni 2014 Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Årsmøte i Kvislasyndin hytteforening avholdes på Syndinstøga tirsdag 29. juli kl. 1200-1400

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012 1. ÅPNING Årsmøtet startet med et kulturelt innslag ved damekoret Korall. Leder Ole Hesjedal ønsket velkommen. 2011 har vært et aktivt,

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

www.retrieverklubben.no/sunnmore

www.retrieverklubben.no/sunnmore Side1 ÅRSMØTEPAPIRER Vedlagt ligger årsmøtepapirene. Årsmøtet avholdes 16. mars 2011, kl 19.30, på Brusdal Skole. Vi ønsker alle velkommen. Det er en viktig arena for avdelingen, der regnskap og budsjetter

Detaljer

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014 1892 2014, 122 år KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014 Norges KFUK-KFUM sitt formål ble gjennomgått og vedtatt på landsmøte 2013: Formål: Formålet til Norges KFUK-KFUM er å utvikle og ta ansvar for hele mennesket

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900.

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900. Velkommen til årsmøte på Solstad Hotell på Gol Mandag 16.februar kl. 1900 Til alle medlemmer Året 2014 har vært et innholdsrikt og godt år for foreningen. Aktiviteten har vært stigende og det har blitt

Detaljer

GENERALFORSAMLING 04.02.2015

GENERALFORSAMLING 04.02.2015 GENERALFORSAMLING 04.02.2015 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING FOR NORSK SCHÄFERHUNDKLUB AVD. OSLO Onsdag 04.Februar 2015 kl. 18:30 Sted: Lindebergåsen 31, Oslo Dagsorden: - Åpning - Godkjenning av innkalling

Detaljer