Kjære BKH- medlemmer og publikum! Innholdsfortegnelse Forord 3 Historisk tilbakeblikk 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjære BKH- medlemmer og publikum! Innholdsfortegnelse Forord 3 Historisk tilbakeblikk 4"

Transkript

1

2 Innholdsfortegnelse Forord 3 Historisk tilbakeblikk 4 Finn Aage Andersen 6 Ragnhild Arneberg 7 Ann Avranden 8 Linda Bakke 9 Anne Bekkelund 10 Alf-Kaare Berg 11 Siri Bjerke 12 Anne Kampmann 31 Svein Tore Kleppan 32 Johan Ulrik Knoff 33 Ruben H. Knutsen 34 Tove Tandberg Krafft 35 Arne Løvstad 36 Marianne Mannsåker 37 Ane Henden Motzfeldt 38 Kåre Nordvik 39 Bjørn Terje Nygaard 40 Kjell Nymoen 41 Kjære BKH- medlemmer og publikum! Gratulerer med 30-årsjubileet! Vi har den store ære å kunne presentere den første katalog med Bildene Kunstnere Hedmarks (BKH) medlemmer. Det er mange dyktige og kreative kunstnere i vår region og oppslutningen om jubileumsutstillingen har vært stor. Det blomstrer innenfor billedkunstfeltet her i Hedmark. Styret i BKH har jobbet mange timer (en god del også på dugnad) med katalogen og utstillingen. Vi håper at vår innsats vil stimulere til videre kreativitet og aktivitet på billedkunstfronten i vårt fylke. Vi takker Kunstbanken og Hamar kommune for all støtte. All honnør også til Simen Skari og Simen Granerud, elever ved Hamar Katedralskole, Media og kommunikasjon. Takk arbeid med layout og for godt samarbeid! Beste hilsener fra styret i BKH mai 2009 Inga Blix 13 Hanne Borchrewink 14 Geir Brohjem 15 Tina Mareen Buddeberg 16 Wenche Kvalstad Eckhoff 17 Reidun Helene Eken 18 Yngvild Fagerheim 19 Sam Frankowska 20 Marit Gimse 21 Tore Hansen 22 Raimo Hassel 23 Tone Hellerud 24 Jon Olav Helle 25 Marianne Hinsch 26 Inger Helen Høyen Hodøl 27 Trond Einar Solberg Indsetviken 28 Inge Johan Iversen 29 Unni Lise Jonsmoen 30 Merete Røstad 42 Per Sandstrøm 43 Grete Schei 44 Michael Schlømer 45 Sissel Schlømer 46 Dag Skedsmo 47 Ole Kristian Solberg 48 Olav Starheim 49 Han Stuster 50 Anne Berit Stårvik 51 Børje Sundbakken 52 Lars Teigum 53 Marianne Tjønn 54 zanne Winter Tollnes 55 Lena Ubario Frogner 56 Gerd Utengen 57 Stein Westgaard 58 Knut Wold 59 BKH ønsker å hedre Ole Kristen Solberg som gikk bort den 3. mai i år. Nedenstående er utdrag fra minneordet skrevet av Marit Hjelløkken, kultursjef i Løten kommune. Billedkunstneren Ole Kristen Solberg la ned penselen for godt 3. mai 2009, 80 år gammel. Han ble født på Rømma i Løten, og allerede fire år gammel visste han at han skulle bli en sånn som lagde bilder. Og mor og far ga aksept for gardgutens yrkesvalg, så etter hvert ble det maleskoler og utdanning ved Statens Kunstakademi på Ole Kristen. Dette var før Statens lånekasse kom med gode ordninger til ungdom under utdanning, så Ole Kristen tjente penger som modell, både for Rudolf Nilsen-statuen (Knut Steen) og Per Palle Storm sin statue Arbeideren på Youngstorget. Han var produktiv helt til det siste, og i forbindelse med at han ble tildelt Hallvard Trættebergs stipend av Løten kommune i 2007 malte han en rekke nye bilder til sin utstilling i Galleri Natthagen våren Mange av hans siste bilder har motiv som er så kjente for oss Løtensokninger, det er den høge, romslige og til tider dramatiske himmelen over bygda. Han sa sjøl at det var det nærmeste og det han kjente seg mest hjemme i han tolket best. I sin siste utstilling tok han oss også med inn i andre deler av sin verden, til Oddaneskjærene, der han nøt sommeren, og til Arles, hans og Marguerithes andre hjem i Provence. Ole Kristen Solberg har undervist i tegning og maling i Folkeuniversitetet, i maleklubber og på videregående skole. På denne måten har han gitt førstehåndkunnskapen sin videre, og han har også inspirert mange unge opp gjennom årene til beste for rekruttering av nye kunst- og kulturarbeidere. Ole Kristen Solberg sin verden var en verden av lys, natur, humor, undring og melankoli. Vi takker for at han gjennom sine bilder viste oss dette, og lyser fred over hans minne. Ellers har flere BKH-medlemmer gått bort i løpet av de siste årene. Vi ønsker å hedre både Jan Sture Jarlum, Anne Lise Knoff, Odd Haakensveen og Torleiv Moren her i forordet. Eksempler på deres kunst ses på denne og neste side. LO-sekretær Rita Lekang og Ole Kristen Solberg foran Pioneren (Arbeideren) på Youngstorget i Oslo etter tildeling av den gjeve LO prisen. Jan Sture Jarlum ( ) To skulpturer Fra Asbjørn og Aud Lundes kunstsamling Layout: fregnub.com Odd Haakensveen ( ) : tresnitt, utsnitt fra Høstmyr 30 BKH 30 ÅR Hallvardsgate 22, 2315 Hamar, Tlf / BKH 30 ÅR 03

3 Historisk tilbakeblikk Torleiv Moren ( ) : Arbeide i tre fra1957 Anne-Lise Knoff ( ) Stefan fra Hvitadal Koldnål 1981 Det var ikkje kven som helst som stod i spissen då norske biletkunstnarar i 1880-åra starta sin kamp for sjølvstende i faglege spørsmål. Christian Krohg, Fritz Thaulow og Erik Werenskiold førde an i det som skulle ende opp som Bildende Kunstneres styre (BKS) i 1888, og som i hovudsak var den organisasjonsforma som rådde grunnen fram til 1970-talet. Inngangsbilletten til medlemsskap for kunstnarane var 3 gonger deltaking på utstillinga, eit krav som vart skjerpa til 5 i 1931, eller innkjøp til Nasjonalgalleriet. Kom ein igjennom dette nålauget fekk ein stemmerett i BKS og var å rekne som godkjend norsk kunstnar. At Bildende Kunstnere Hedmark (BKH) i dag kan feire 30-årsjubileum har sin bakgrunn i at BKS-systemet hadde overlevd seg sjølv, og vel så det, då 60-talet var passert. Unge Kunstneres Samfund (UKS), som var stifta i 1921 som eit diskusjonsforum for billedkunst, og som utvikla seg til ein visnings- og formidlingsstad, vart den organisasjonen som skulle nedkjempe hegemoniet til BKS. Grovt kan det seiast, at i BKS sat dei gamle med stemmerett, og i UKS sat dei unge utan, men med eit brennande engasjement for å få slutt på generasjonars umyndiggjering og fagleg nedvurdering. BKS var berre eit styre, eit hovud utan kropp, og då 70-talet starta var uroa blandt biletkunstnarane så stor, at BKS skjøna at noko måtte gjerast for å roe gemytta. Etter sterkt press frå UKS vart eit reorganiseringsutval nedsett i 1970, den såkalla 9.-junikomiteen. Det er interessant frå ein Hedmarkssynsstad, at leiaren for BKS i 1970 var malaren Knut Frøysaa frå Hamar, og at initiativtakaren til 9.-junikomiteen var malaren Olav Starheim frå Espa, den gong styremedlem i UKS. Han var opphavet til det styret i UKS som for fyrste gong stilte til val på eit klart fagpolitisk program, saman med Rune Brynestad og Stanley Stornes. Året var I 1971 feira UKS sitt 50-årsjubileum med utstillinga Kunstnerkår, og kalla inn til seminaret Kunstnernes situasjon i dagens samfunn. Disse to krafttakene skulle skape eit vegskilje i biletkunstnarane sin fagpolitiske kamp. Utstillinga Kunstnerkår bygga på talfesta fakta om biletkunstnarane sin økonomiske situasjon, og vart i store trekk også den felles plattforma som alle kunstnargrupper i landet samla seg om i Kunstneraksjon-74, det såkalla 3-punktsprogrammet. BKS hadde vore ein interesseorganisasjon med fokus på formidling av medlemmene sine arbeid, og hadde utvikla seg til ein maktbastion. Kunstnarane som slutta opp om UKS sitt program ville ha ei meir differensiert plattform for medlemskap, og ville framfor alt ha ein reell fagorganisasjon. Dei blottstilte biletkunstnarane sine elendige levekår og krevde at Staten skulle ta sitt ansvar for kunsten og kunstnarane i landet. 9.-junikomiteen av 1970 vart eit fyrste steg på vegen til ein demokratisk fagorganisasjon, sjølvom dette tok fleire år å utvikle. Vegen til demokratiet gjekk gjennom eit nettverk av distriktsorganisasjonar over heile landet. Mange regionar hadde alt på 30-talet oppretta lokale foreningar, men for Hedmark var dette ikkje tilfellet. I juni 1975 vart første initiativ tatt for å samlokalisere kunstnarane i Hedmark og Oppland. Initiativet kom frå Turid Holter, Kåre Nordvik og Olav Starheim.Men det skulle gå endå eit år før kunstnarane møttest på Lillehammer og greidde å konstituere seg. Datoen var 1. mars Slik gjekk det til at Hedmarkskunstnarane i fyrste omgang danna distriktsorganisasjon i saman med Oppland Bildende Kunstnere. Sameksistensen varde knapt 3 år, men dei rakk å skipe til ei stor vandreutstilling som gjekk til Oslo kunstforening i 1977, ei mønstring som har mange trådar til dagens Østlandsutstilling. Geografisk var det eit stort og mangslunge område å samle under ein hatt. I tillegg kom at nissen frå det gamle BKS i mangt kom med på lasset. Oppland hadde tradisjonelt mange med stemmerett i BKS og disse tørna snart saman med yngre radikale krefter i Hedmark. I 1979 vart foreininga kløyvd i to, og Bildende Kunstnere Hedmark (BKH) var eit faktum. I første styret sat: Finn Aage Andersen, Ragnhild Arneberg, Ole Kristen Solberg, Knut Trondsen og Olav Bjørgum. At geografien gjorde det vanskeleg å samle biletkunstnarane i 1976 tok diverre ikkje slutt med splittinga. Hedmark fylke åleine er vidstrakt og kunstnarane bur spredt. Å samle dei alle er ei viktig oppgave. Såleis går ein lett glipp av den jamne personlege kontakten som er så viktig for idéutvikling og inspirasjon i organisasjonsarbeidet vart ein milepel for BKH, med opning av Kunstnersenteret i Kirkebakken på Hamar, saman med kunsthandverkarane som no også hadde fått sin distriktsorganisasjon. Dermed var BKH ein del av eit landsomfattande nettverk av kunstnarsenter som framleis eksisterar, og som har vore krumtappen i så mangt eit vesentleg arbeidsområde for kunstnarane. Ikkje minst har kunstnarsenteret vore uvurderleg i kontakten med eit heimleg publikum. I 1989 var kapasiteten i lokalene i Kirkebakken for lengst sprengt og senteret starta sitt nye liv på Domkirkeodden i vakre historiske omgjevnader. Kvalene var difor store for mange då tanken om å slå pjaltane isaman med Hedmark fylkeskommune kom på bana, og gå inn for å rehabilitere den gamle Norges Bank til nytt felles kunstsenter. Vi våga heldigvis spranget. Etter to byggetrinn og mange pausar, då vi heldt pusten i påvente av nye økonomiske akkederingar i fylkestinget, kom vi i mål våren 2003, i eit flunkande nygamalt bygg. No i jubileumsåret kan vi glede oss over at vi har eit senter det står kunstnarleg respekt av på landsbasis. Her kan vi som enkeltkunstnar utfordre oss sjølv og våre kvaliteter, samtidig med at vi har vore modige nok til å gje på båten ein del av den sjølvråderetten som var så viktig for oss i starten. Vi gav tilsynelatande frå oss makt, men dei fleste vil vel erkjenne at den makta vi hadde etter kvart var meir tufta på maktesløyse. Då kunstnarane starta å organisere seg var det ikkje med ynske om å gå over i byråkratiet. Vi ville primært ha rett til å bestemme over eigne arbeids- og livsvilkår, og få vederlag for den bruk som samfunnet alltid har gjort av arbeida våre. Å vere vitne til at velkvalifiserte medarbeidarar utfører arbeid som i åresvis har halde oss kunstnarar borte frå atelier og verkstad, er ei stor glede. Vi må berre ikkje sovne i trua på at goder er oppnådde ein gong for alle. Demokrati er ei krevjande organisasjonsform, som må ha nytt blod og nye idear skal det kunne kallast ved eit slikt namn. Søv vi som enkeltkunstnar og organisasjon kan teppet vere bortee under oss før vi veit ordet av det. Mange er dei kunstnarane som har sørga for at organisasjonen har overlevd i desse 30 åra. Nokre har vore Tordenskjolds soldatar i år etter år. Her skal berre nemnast: Finn Aage Andersen, Kåre Nordvik, Wenche Kvalstad Eckhoff, Dag Skedsmo, Olav Starheim og Tina Mareen Buddeberg. Å sette beina under oss i eit fylke som Hedmark har frå fyrste stund vore positivt, takk vere velvilje og interesse frå leiande krefter i fylkeskommunen. Vi kan godt ta mykje av æra sjølv, for medvitne strategiar og dyktige tilsette og tillitsvalde, men når vi no i 30 år har hatt gode relasjonar og vesentleg forståing for at kunstnarane er viktige medspelarar i eit levande og framtidsretta Hedmark, er det grunn til å takke! Eit 30-årsjubileum er strengt tatt berre eit ungdomsgilde å rekne. Vi starta i 1979 med mange fagpolitiske mål, som på ingen måte er innfridde. Alt for mange vert framleis halde borte frå sitt skapande arbeid av økonomiske grunnar. Difor kan vi ikkje anna enn nok ein gong sameine kreftene våre, men samstundes glede oss over det vi til no har oppnådd. Armane på festskjorta må brettast opp, for gamle og nye uløyste oppgåver ventar. For BKH Yngvild Fagerheim 04 BKH 30 ÅR BKH 30 ÅR 05

4 Finn Aage Andersen Foto; Tobias Nordvik Ulike to- og tredimensjonale tekninkker Opp igjennom årene har min kunstneriske praksis vekslet mellom formidling og eget skapende arbeid. Som førsteamanuensis har jeg undervist i kunst og håndverk ved lærerhøgskolen og i en årrekke skrevet kunstanmeldelser i avisene Østlending/Hamar Dagblad. Jeg har også vært kunstnerisk konsulent ved flere offentlige bygg. Mitt eget kunstneriske arbeid har vekslet mellom flere to- og tredimensjonale teknikker med hovedvekt på collage. En vesentlig del av mitt arbeid har vært som kurator og deltager i flere store landskapsprosjekter sammen med Wenche Kvalstad Eckhoff og Knut Wold. Som for eksempel Kulturlandskap Åkersvika og Hemart. Sammen har vi også utført flere utsmykninger, og i 1997 ble vi tildelt Hedmarksprisen og Hedmark fylkes kulturpris. Duchamps gjenferd 30 x 24 cm Duchamps gjenferd 30 x 24 cm I de siste 10 årene har jeg blant annet hatt utsmykningsoppdrag ved Dyrløkkeåsen skole, Drøbak, Statens Hus i Hamar, Karuss oppvekstsenter, Kristiansand og Alvdal ungdomsskole. Jeg har deltatt på en rekke gruppeog kollektivutstillinger, hatt separatutstillinger i Kunstbanken 1999, Ibsenhuset 2000, Galleri Vikerødegården i 2003 og 2008, samt Kunstbanken Dessuten var jeg sammen med Wenche Kvalstad Eckhoff kurator for sommerutstillingen i Kunstbanken i Dialog (Maleri på lerett 155 x 370 cm) Jeg arbeider i prosjektlinjer innen et utvalg av teknikker og motivkretser. Mitt utgangspunkt er den kunstneriske nomadens trang til å utforske flere sider av sitt kreative potensiale. Mitt kunstnerskap består av en rekke slike linjer over flere år, dels uviklet som mine egne prosjektlinjer, dels som cross-over-prosjekter i samarbeid med andre. Det har vært flere linjer knyttet til fiberområdet, bl.a. med tekstil i offentlige miljøer som arbeidsområde. Det har vært tegneprosjekter tilknyttet oppdrag innen design og illustrasjon. Innen maleri har det vært flere linjer med teknikker og motivsykluser. Og det har vært samarbeidsprosjekter med installasjonsformen som uttrykk Separatutstillinger Aukrustsenteret, Alvdal 2009 Hamar Kunstforening 2008 Tomba, mulitmedia inst.pros, Elverum 2007 Festspillutstilling, Galleri ORO, Elverum 2006 Galleri Osebro, Porsgrunn 2004 Gruppe- og kollektivutstillinger Landsforeningen Norske Malere, Oslo 2006 Østlandsutstillingen 2005 Mjøskunst 2005, Gjøvik Kunstgalleri Hedmark i dag,galleri Natthagen, Løten 2004 Gruppe Taiga (3 kunstnere): Drengstua på Syversætre, Åsnes 2008 Galleri Barbara, Øyslebø 2006 På tidens reise, installasjon, Galleri Osebro, Porsgrunn 2004 Ragnhild Arneberg Maleri, tekstil, tegning/grafikk, installasjon 06 BKH 30 ÅR Hallvardsgate 22, 2315 Hamar, Tlf / Adresse: Halvor Flodens v.14, 2407 Elverum Tlf BKH 30 ÅR 07

5 Linda Bakke Skulptur, tegning, maleri og foto Som fisk trenger sykkel Portable Outdoors (Foto: Øistein Wien) Ann Avranden Tegning, maleri og digitale arbeider Et ønske om å jobbe umiddelbart gjør at jeg noen ganger velger å visualisere ideer med fotomontasje eller blyanttegning maleriet er jo «overkill» når det gjelder å uttrykke en idé. Men det å sakte, sakte jobbe frem stemning, farge og form gir maleriet noe ekstra det er en unektelig sublim luksus i... Jeg arbeider oftest i to retninger: Mot min vilje lar jeg meg forføre av det materielle og det kommersielle, men jeg liker å ironisere over det i motsetning til Warhol som glorifiserte det. Lange løpeturer i skogen eller langs stranden blir preget av visuell uro som ender opp i landskap formale problemer jeg liker å gruble over for å skape pauser fra ironien i de popsurrealistiske bildene. Medlem av: Norske Billedkunstnere, Bildende Kunstnere Hedmark og Grafill Organisasjon for designere og illustratører. Innkjøp: Sparebank Hedmark Hedmark Teater 2008 Mathiesen Eidsvoll Værk 2007 TV2 ved Kåre Valebrokk 2007 Separatutstillinger: «Things That Make You Go Hm...» hos Galleri Festiviteten 2007 «Dekadanse En popsurrealistisk drodling over menneskets dualitet» hos Galleri Cunst 2006 Kollektivutstillinger: En av fire kunstnere på «Unge norske maler landskap» på nye Galleri Galtung-Huser 2007 Deltakelse på «Mjøsutstillingen» hos Gjøvik Kunstgalleri 2006 Konkurranser: Vinner av konkurranse om utforming av Hamar kommunes byggeskikkpris i 2005 Diplom for illustrasjoner i «Årets vakreste bøker» 2001 Sølv for illustrasjoner i «Årets vakreste bøker» 1999 Utdannelse: Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo Utstillinger Høstutstillingen Østlandsutstillingen , Oslo Kunstforening 2000 separat Kunstbanken Hamar , Lørenskog Kunstforening 2001 separat Turneorg. for Hedmark 2001 separat Aukrustsenteret 2002 separat Vikerødegården 2003 Natthagen, Løten 2003 Galleri Gaalaas Furnes 2007, Under brua festivalen Hamar Utsmykkinger Halhjem Barnetun, Os, Bergen 1998 Hamar Rådhus 2001 Ridabu skole, Hamar 2002 Stange U.skole 2003 Roverudhjemmet, Kongsvinger 2003 Furutoppen avlastningsbolig, Hamar 2005 Glomdals-Tatermuseet, Elverum 2005 Steinhuggerass. for Bård Breivik, Torgalmenningen Bergen 1998 Treprosjekt Totem Elverum U.skole 2002 Steinsymposium m. Knut Wold, Kjølling, Larvik 2002 Illustrasjoner til Knut Faldbakkens 3 barnebøker om Baldemar Gyldendal Den Kulturelle skolesekk prosjekt Stange U.skole 2006 Breidablikk skole 2007 Statuett til prisutdeling Under Brua festivalen Hamar Kulturskolelærer Stange Drift av eget galleri Stange Kunstlåve med egen og andres kunst Holder kurs i maleri, skulptur mm. 08 BKH 30 ÅR Adresse: Just Brochs gate 19, 2321 Hamar, mobil: , Hjemmeside: Adresse: Østvoll, 2335 Stange, Tlf: , e-post: BKH 30 ÅR 09

6 Anne Bekkelund Skulptur Anne Bekkelund har vokst opp i Bærum, og bor nå i Stange kommune. Etter endt utdannelse i Stockholm og Bergen, har hun arbeidet med skulpturprosjekter i ulike teknikker og materialer. Hun arbeider som en forsker med idèbaserte prosjekter som forholder seg til sted og rom over lengre tidsperioder. Kunstneren har mottatt statlige, kommunale og fylkeskommunale stipend og offentlig prosjektstøtte i mange sammenhenger. Hun har deltatt flere ganger på Statens Høstutstilling, Østlandsutstillingen, Vestlandsutstillingen, hatt utsmykkingsoppdrag og vist kunstprosjekter i en rekke gallerier. Ved siden av kunstnerisk virksomhet har kunstneren bl. a. undervist på Bergen Kunstskole, Hamar Barnekunstskole, Greveløkka Barneskole, reist med kunstprosjekter for Turnéorganisasjonen Hedmark, arbeidet som utstillingskonsulent ved Hedmark Kunstnersenter og som barnehageassisstent. Steinmjøsa Separatutstillinger: Kunstbanken, Hamar 2005 Holmlund barnehage. Stange 2001 Tegnerforbundets Galleri, Oslo 1999 Gruppeutstillinger: Galleri Natthagen, Løten 2004 Østlandsutstillingen 2000 Kvinnemuseet, Kongsvinger 1999 Stipend: Vederlagfondets stipend 2005, Vederlagfondets stipend 2004, Utstillingsstipend, Norsk Kulturråd 2004, Stange Kommunes Kunstnerstipend 2003, Hedmark Fylkes Kunstnerstipend 1996 Landskap med ved siden av Utdannet v/ SHKS, Oslo - Institutt for grafisk design og illustrasjon Diplominnstilling Har illustrert for de fleste forlag og tidsskrifter, bl.a Aftenposten. Deltatt ved en rekke utstillinger der jeg har representert norsk illustrasjon; Rundetårn i København, Bologna, Tyskland. Norsk Illustrasjonsfond jubileumsutst. i Oslo Mottatt flere priser; Noregs Mållags Barnebokpris 1989, DNB s Illustrasjonspris Grafills reisestipend 1996 og Norsk Illustrasjonsfonds reisestipend Berg Kommunes Kulturpris Separatutstillinger i Kongsvinger Kunstforening i 1997 og Ped.sem v/ Elverum lærerhøgskole. Undervist v/ Sentrum Videreg. Skole i tegning og kunsthistorie og v/ Med. Fakultet, Universitetet i Tromsø i kommunikasjon og interaksjon I hovedsak har jeg arbeidet kunstnerisk som bokillustratør og har ill. skjønnlitteratur og barne- og billedbøker. De seneste 5-6 årene arbeider jeg med motivverdenen fra min nordnorske bakgrunn. Det som det ikke var lov å snakke om...de som vi ikke fikk lov til å leke og være sammen med. Historier og kulturrelaterte forhold fra det sjøsamiske aspektet fra denne tiden, 1950 og 1960-tallet. Alf-Kaare Berg Maleri og illustrasjon i mixed media 10 BKH 30 ÅR Adresse: Løkkeveien 8, 2312 Ottestad, Tlf. : , Mob. : Adresse: Løkkegt. 1, 2213 Kongsvinger, BKH 30 ÅR 11

7 Siri Bjerke Maleri og skulptur The word poetry derives from the Greek word poiesis and bears the notion of primary creation in it. Siri Bjerke creates a world with the brush, leads figuration and abstraction into a clash, ignites spheres of intensity which are difficult to escape from. The leading momentum in this process corresponds to something Siri Bjerke has called the self-will of stones when talking about her sculptures of granite, marble and lime stone: her stone horses, stone elks and fairy bridges. In relation to her paintings we can likewise talk about the self-will of colours. From SIRI BJERKE UND DIE KREATÜRLICHE POETIK DER FARBEN von Annette Vonberg Prinsen, Larvikitt Museiparken i Karlstad f i Oslo Utdannelse:: Vestlandets Kunstakademi Kunstakademiet i Trondheim Mellomfag i Teatervitenskap 1981 Mellomfag i Allmenn Litteraturvitenskap 1979 Praktisk pedagogisk utdanning 1989 Utstillinger (utvalg) Gjøvik Kunstgalleri 2006 G2 Galerie Gardy Wiechern Dependance, Hamburg og Galerie G ardy W iechern Hå gamle prestegård på Jæren 2002 Galleri F 15, Jeløy 2000 Galleri Galtung, Oslo BKH 30 ÅR Adresse: Dalaustvegen 311, 2380 Brumunddal, , Adresse: A Pedersens gate 12, 2321 Hamar, mobil: , e-post: Hjemmeside: BKH 30 ÅR 13 Tekstil Inga Blix Separatutstillinger Galleri SOFT 2009 Kunstbanken Hedmark Kunstsenter 2006 Gruppe- og kollektivutstillinger (siste, i utvalg) Textile 07, International Kaunas Art Biennal, Litauen 2007 Triennale 2006, Art Textiles, Norway, Kaunas Litauen 2006 Textile 05, International Kaunas Art Biennal, Litauen 2005 Shibori Moderne: New Expressions in Nesten (Foto: Tobias Nordvik) Tradition, Nagoya, Japan 2005 Vevringutstillinga, Vevring, Sunnfjord 2004 Shibori Now, Gallery Renga Kan, Yokohama, Japan 2002,Norske Tekstilkunstnere 25 år Jubileumsutstilling Telemark Fylkesgalleri 2002 TID, NK-østnorge 2001 Innkjøp: Norsk senter for spinale lidelser, St.Olavs Hospital 2004, Hamar bibliotek 2004 Utsmykkingsoppdrag, Eidskog ungdomsskole 2006 Stipend Statens 3-årige arbeidstipend 2007 Sasakawafondet 2005 Statens vikarstipend for kunstnere 2005 Etterutdanningsstipend for kunstnere (konsulent off.utsm) 2005 Statens 3-årige arbeidstipend far away they feel like type studies, but up close their physical construction and crafting becomes apparent. I love the fact that the graphic imagery of these pieces could be found on a cover of a magazine or sign in some urban setting, but their material and crafting make them capable of functional comfort and protection. I m not saying that what they are intended for is warmth or to be worn, but rather the fact that they re textiles and not paper means they carry a different story and possibility beyond their simple, graphic expression. In this case, material and the medium really do matter.

8 Utdannelse: SHKS , Statens kunstakademi Geir Brohjem Hanne Borchrewink Maleri Jeg har lenge arbeidet med forenklede hus som motiv. Mitt mål er å kombinere farger og flater slik at det oppstår et maksimalt visuelt uttrykk. At folk har et forhold til hus og bringer med seg egne assosiasjoner når de ser på bildene mine, kan gi publikum en viktig tilleggsopplevelse. Separatutstillinger: 1978 debut UKS i Oslo, senere flere ganger Galleri Dobloug og Kunstnerforbundet i Oslo, Bergen Kunstforening, Galleri Tysken på Grue Finnskog, Galleri Stefan Andersson i Umeå i Sverige, Lillehammer Kunstmuseum, Bomuldsfabriken i Arendal, Haugesund Billedgalleri og en vandreutstilling i Hedmark Kollektivutstillinger: : A Scandinavian View, USA 1984 og 88: Festival International de la Peinture, Cagnes-sur-Mer, Frankrike 1992: Holdepunkter, Museet for samtidskunst, Oslo 1993: Stillhetens Sprog, Kunstnernes Hus, Oslo 1994: Eighth Triennale-India, New Delhi 1999: 100år-100 landskaper, Lillehammer Kunstmuseum 2001: Impulser, H.M. Dronning Sonjas Kunstsamling, Henie Onstad kunstsenter 2002: Nyere norsk grafikk, Nasjonalgalleriet 2005: Norge, Landskap fra H.M. Dronning Sonjas Kunstsamling, New York 2006: Øyenvitne, samtidskunst fra Chr. Bjellands samling, Lillehammer Kunstmuseum Samlinger: Nasjonalmuseet, Lillehammer Kunstmuseum, Haugesund Billedgalleri, Nordnorsk Kunstmuseum, Bergen Billedgalleri, British Museum, The Minneapolis Institute of Arts, Astrup Fearnley Samlingen. Husdikt 2007 Akryl og eggtempra på lerret 120 x 120 cm Maleri, Grafikk og installasjon F Hamar, Hedmark. Medlem av kunstgruppen Stag, Medeier galleri Studio Stag - Arena Vestfossen, Buskerud Utdannelse: Birmingham institute of Art and Design (BIAD) Bachelor of Art Oslo Tegne & Male skole Separatutstillinger: Iskunst Gallery, Oslo, Galleri Hervold, Hamar, Galleri Athene, Drammen Gruppeutstillinger: Galleri Vikerødegården. Kunstbanken Hedmark. Novemberutstillingen - Drammen museum. Natur Gewalten - Rosenborn Gallerie, Frankfurt. Gjøvik kunstgalleri, Mjøskunst. Nærvær Nasjonalgalleriet Bulgaria. Tid, har vi noe annet? og Forbrytelse & Straff - Studio Stag, Vestfossen. Galleri Hervold Hamar. Galleri Athene Drammen. Utsmykking/ Innkjøp: Børstad ungdoms Skole/Hamar, Lunden skole / Hamar, Hamar rådhus (kantine) Norsk Tipping, Sparebanken Hedmark, Hamar Kommune Prosjekt: Bragernes kirke, Drammen. musikk med kunstrefleksjon Kunst rett vest Verv: Styreleder BKH Styremedlem Østlandsutstillingen Styreleder ØU Utsmykkingskonsulent for Fagerlund skole, Ringsaker Mechanishe landshafte Ser på referanser i fra det klassiske landskapsmaleriet parallelt med en digitalisering, forenkling av billedspråket. 14 BKH 30 ÅR Adresse: Grue Finnskog Adresse: Skippergt 48, 3040 Drammen, , BKH 30 ÅR 15

9 Tina Mareen Buddeberg Wenche Kvalstad Eckhoff Installasjon, maleri, tegning, lyd, skulptur, objekt, landart, foto og video Kunstnersenter 2004 Under cover, Museet for Samtidskunst, Roskilde, Danmark 2003 Collage og akryl 4 årstider på Øystese/ Sansepost høst Maleri-installasjon på veiskilt, diameter 80 cm, oljetempera Født i München, Tyskland, , Norsk statsborger siden 1992 Utdanning: Statens Kunstakademi, Oslo: Berufsbildungszentrum für Bau und Gestaltung, Muenchen, Stipend og innkjøp: fra 1997 har jeg mottatt en rekke stipend og prosjektfinansieringer fra Statens Kunstnerstipend, Billedkunstnerens Vederlagsfond, Norsk Kulturråd og Hedmark Fylke. Jeg har også blitt innkjøpt av bl. a. Norsk Kulturråd og Musea i Østerdalen. Utstillinger i utvalg: Paradishage, Skogsmuseet Elverum 2008 Excentrum /4 årstider ved Øystese / Kunsthuset Kabuso 2008 part, Kunst&Næringsprosjekt i Sollia 2006 Opus Perpetuum, Østfold Utsmykninger (i utvalg): Moer Sykehjem, Aas 2008 Arstad skole, Stange 2008 Nye Fagerlund skole, Brumunddal 2005 Yrkeshøyskolen Kvadraturen, Vest Agder Fylke, Kristiansand 2003 Sansene står sentrale i mine kunstverk. Jeg bygger situasjoner for at publikum skal kunne åpne opp og iaktta spesielle lyder, lukter, syn osv. Sansingen dreier seg om å etablere kontakt med stillheten som en registrerende mediativt aktivitet, der lytting står i fokus fremfor tale. Jeg har i den senere tid blitt interessert i landskapsmaleri som et medium. Min visjon er å gi sjangeren en ny vri ved å forbinde installasjonskunstens konseptuelle preg med malerkunstens representative magi. Maleriene mine, som blant annet er inspirert av og 1900-tallets nordiske landskapsmaleri, blir satt i en spenning ved at jeg benytter meg av installasjonsmediet fra det 21. århundre. Vi opplevde et fjell ikke som vakkert eller sublimt før de store landskapsmalere på 1800-tallet skapte bilder som forandret vår måte å iaktta et landskap. I et miljøpolitisk perspektiv er det viktig at menneskene skjerper relasjonen med naturen - hvordan skal vi ellers bli motiverte til å ta vare på den? Jeg tror at landskapsmaleri kan bidra og være av vesentlig betyding her, og det er her jeg ser mitt ansvar og utfordring som billedkunstner. Det er med kunsten som med livet, veien blir til mens du går. Det er som å være på en reise i et indre og et ytre landskap. Denne stadige søken, denne konstante uro, alltid noe som driver deg videre. De flyktige øyeblikkene, denne barnslige gleden når du vet du er i nærheten av noe kanskje ja, slik er det. Født Stange Utdanning: Statens Kunstakademi, Oslo. Grafikk SHKS Grafikk Statens Håndverk-og Kunstindustriskole, Oslo Ealing School of Art, London Sepatatutstillinger: 2009 Galleri Natthagen. Løten 2007 Galleri Vikerødegården, Jessnes Gruppeutstillinger (siste fem år) 2008 Ås kunstforening 2006 Kerawa Museum of Art. Finland 2006 Reflection Sagadi Manor. Estland 2005 De legende Natuurkunst Drenthe. Nederland Utsmykninger: 2008 Sykehuset Innlandet, avd Elverum African Wall 2 16 BKH 30 ÅR Adresse: Drømmedalen 1, 2477 Sollia, Telefon: / , Adresse: Håkon den godes vei 12, 0373, Oslo, Mob , Epost BKH 30 ÅR 17

10 Carboner 120 x 120 cm Reidun Helene Eken Tegning og grafikk PAPIRET har vært den arena hvor jeg har uttrykt meg kunstnerisk. Mine bilder er fremkommet gjennom arbeid med spor etter ulike materialer, som alle har lang anvendelstradisjon innen kunst- og kulturhistorien, Så som Carbonene GRAFITT, KULL, SOT, ASKE og oksydert JORD. Materialenes egenfarge, stofflighet og evne til uttrykk har vært utfordringen. Den kulturell- og symbolske verdien har også vært av betydnig, og til inspirasjon. Når det ble korset over dørene med kull, for vern. Et gnisterregn oppetter sota i grua vårslet likfærd. Og hva var det Askeladden søkte der i grua drømmer eller visdom? Utdanning: Universitat de Barcelona, Facultat de Belles Arts( maler 1996+postgraduate /grafikk 1998) Kunsthøgskolen, Bergen: hovedfag Vestlandets kunstakademi Hamar off.lærerskole, allmenlærer 1964 Års- og landsdelsutstillinger: Høstutstillingen Vestlandsutstillingen1997. Østlandsutstillingen 1999 Separat-/gruppeutstillinger bla: Mjøskunst2006. Galleri Norske grafikere Galleri vikerødegården Vinterfestspillene Røros 2003.Asker kunstfor Sande kunstf Hamar kunstf Annet: European printmaking Art&Resarch Printmaking today UIB,Barcelona juli-aug.1998 Arbeidet ved Norskegrafikeres verksted Oslo Norske grafikeres rep.ved Grafica di via sette dollori +utstilling La Scaletta, Matera,Italia 2005 Stipend: Vederlagsfondet2004.Norske grafikres fond 2003.Norsk kulturråd Verv: StyremedlemBKH Tillsynsrådet kunstnerneshus Yngvild Fagerheim Keramikk Foto: Gunner Klingwall Yngvild Fagerheim er f i Dale i Sunnfjord og har mottatt Statens Garantiinntekt siden Hun har bl.a. mottatt Hedmark fylkes kunstnerstipend, utstillingsstipend fra Norsk Kulturråd, Fredrikstad og Trondheim bys kulturstipend. Hun er innkjøpt av bl.a. Nasjonalmuseet i Oslo og Stockholm, La Borne, Frankrike, Vestlandske Kunstindustrimuseum, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Nordnorsk Kunstmuseum, Riksgalleriet, Oslo Kommunes Kunstsamling, Det Norske Yngvild Fagerheim er f i Dale i Sunnfjord og har mottatt Statens Garantiinntekt siden Hun har bl.a. mottatt Hedmark fylkes kunstnerstipend, utstillingsstipend fra Norsk Kulturråd, Fredrikstad og Trondheim bys kulturstipend. Hun er innkjøpt av bl.a. Nasjonalmuseet i Oslo og Stockholm, La Borne, Frankrike, Vestlandske Kunstindustrimuseum, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Nordnorsk Kunstmuseum, Riksgalleriet, Oslo Kommunes Kunstsamling, Det Al Quds Foto Sten Randers Fredriksen Utenriksdepartement, Kvinnemuseet Kongsvinger, Everson Museum of Art New York, Silverstone Collection Canada, Statoil, Hedmark og Østfold fylkeskommune. Av større utsmykninger kan nevnes: Stange sykehjem, Nypvang barnehage Trondheim, Hamar rådhus, Phillips Petroleum Stavanger, Stange rådhus, Høgskolen i Hedmark Evenstad, Ringsaker rådhus, Trøndelag Teater, Universitetet i Tromsø og Cruice Ships Klaveness rederi. Yngvild har mottatt Norske Kunsthåndverkeres ærespris og Stange kommunes kulturpris. Hun har siden 1967 hatt mange tillitsverv både i NBK, BKH, NK og NK Øst-Norge. Ellers tillitsverv for Hedmark Fylkeskommune, Hamar kommune, Den norske stat, Norsk Kulturråd, Norges Kunstnerråd. Innstillingskomiteer ved SKKS og SHKD. Hun har også vært hovedsensor for hovedfag keramikk. Hun har avholdt mange separatutstillinger siden Bl.a. i Kunstbanken Hamar, Kunstnerforbundet Oslo, Molde kunstforening, Hå gamle prestegard, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Galleri Brandstrup, Galleri Aske Oslo, Galleri F15, Moss (Tendenser), Larvik kunstforening, Galleria Nova Barcelona, Vestlandske Kunstindustrimuseum. Ikke mindre enn 20 utstillinger har det blitt i eget galleri på Espa med mannen, Olav Starheim. Ellers har hun deltatt på utallige kollektivutstillinger i inn- og utland, deriblant Høstutstillingen og Østlandsutstillingen i Norge. Landene hun har stilt ut i inkluderer Danmark, Sverige, Tyskland, Frankrike, England og USA. 18 BKH 30 ÅR Adresse: Folkestadsgt. 22, 2318 Hamar, Telefon: , Født 1942, Dale, Adresse: Sululi, 2338 Espa, Telefon: BKH 30 ÅR 19

11 Medlemskap: BKH. NBK. Norske Grafi kere. Utdanning Universitat de Barcelona, Facultat de Belles Arts (maler 1996+postgraduate/grafi kk 1998) Kunsthøgskolen, Bergen: hovedfag Vestlandets kunstakademi Hamar Off. Lærerskole, almennlærer 1964 Års- og landsdelsutstillinger: Høstutstillingen Vestlandsutstillingen1997. Østlandsutstillingen 1999 Sam Frankowska Separat/gruppeutstillinger bla: Mjøskunst Galleri Norske grafi kere Galleri Vikerødegården Vinterfestspillene Røros Asker kunstfor Sande kunstf Hamar kunstf Maleri, tegning og 3Darbeid Bali 39 x 29 cm Annet: European printmaking Art&Resarch Printmaking today UIB, Barcelona juli-aug.1998 Arbeidet ved Norske Grafi keres verksted Oslo Norske grafi keres rep. ved Grafi ca di via sette dollori + utstilling La Scaletta, Matera, Italia 2005 Min kunstnerisk praksis er påvirket av en omfattende reisevirksomhet Viktigste studiereiser: Marokko, Spania, Frankrike, Italia: , Indonesia: 1999, Thailand: 2001 og 2002, Vietnam: 2003, Indonesia: 2004 Kambodsja: 2005, Thailand: 2006, 2007, 2008 og 2009 Tekstil er mitt materiale. Jeg arbeider gjerne i det monumentale formatet, men også med mindre bilder i tekstil. arbeidene utføres på forskjellige tekstile materialer i silketrykk og malte fl ater. Ornamentet er viktig, som svakt mønster eller som stukturer i de store fargefl atene. Dette står i kontrast til de klare geometriske formene. Tekstilen blir ofte sydd sammen av mindre fl ater hvor sømmene inngår som en del av komposisjonen. Spor av håndverk og materiale gir en ekstra dimensjon til arbeidene. gjennom intuisjon ønsker jeg å formidle opplevelser av det vakre og Marit Gimse 20 BKH 30 ÅR Adresse: Andreas Sæhlies g 5, 2321 Hamar, Tlf , gmail.com Adresse: Holsetgata 16, 2317 Hamar, , BKH 30 ÅR 21 August 100 x 80 cm, foto Tobias Nordvik organiske i naturen Født Utdanning: SHKS, diplom 1974 Medlem: Norske Kunsthåndverkere, Norske Tekstilkunstnere og Norske Billedkunstnere. Stipend: Norsk kulturråds utstillingsstipend 2007, Statens garantiinntekt 1992 Statens 3-årige arbeidstipend 1982, Statens reise- og studieistipend 1980, Hedmark Fylkeskommunes 1986, 1979 Utstillinger (utvalg) Kunstbanken 2008 Galleri Fjordheim 2007 Hamar Kunstforening 2006 Gruppeutstillinger: Vandreutstillinger i Hedmark 2001 Nordisk kunsthåndverk; Sverige 2001 Flere års og landsutstillinger Innkjøp: Norsk Kulturråd, Hedmark Fylkeskommune, Flere private fi rmaer Utsmykkingsoppdrag (utvalg) Greveløkka skole, Hamar 2003 Åmot kommune 1999, Prøysenhuset, Ringsaker 1997, Vestfold Fylkeskommune Kunstkonsulent offentlige bygg, ulike verv i kunstfaglige organisasjoner Tekstil

12 Min oppvekst i et skogdistrikt med rester av en minoritetskultur har nok preget mitt billeduttrykk. Ikke det at jeg jobber direkte med motiver fra min barndom, men kanskje med noe som jeg ikke engang husker, men som kan gi en slags gjenklang i meg idet jeg snubler innpå det. Det var nok møte med den primitive og spontane kunsten som utløste min trang til å lage bilder. Etter hvert har jeg fått sansen for å økonomisere med virkemidlene, det å redusere er blitt mer og mer av en arbeidsmetode; å forsøke å skape en slags poesi ved ta vekk noe. Født på Grue Finnskog i 1949 Bor og arbeider på Grue Finnskog Seraratutstillinger: Bergen Kunstforening 1992 Lillehammer Kunstmuseum 1995 Bomuldsfabriken, Arendal 2001 Kunstbanken, Hamar 2004 Kunstnerforbundet, Oslo 1990, 1996, 1999, 2002, 2006 Dehli 1994 Rogaland Kunstmuseum med Hanne Borchgrevink, Arne Malmedal, Bjørn Ransve og Leonard Richard 2002 Norge landskap fra H.M. Dronning Sonjas kunstsamling Scandinavia House, New York 2006/2007 Contact Contemporary Norwegian and Slovak Art. Bratislava, Slovakia 2008 Utsmykninger: NRK Elverum 1982, Oslo lufthavn Fornebu 1993 Norges Handelshøyskole, Bergen 1995 Stenbråten skole, Oslo 1997 Torsby sjukhus, Sverige 1998 Hamar tinghus 2001 Mysen skole 2003 Vestfold sentralsykehus, Tønsberg 2005 Hamar Katedralskole 2007 Raimo Hassel Maleri Spillere Maleri, 127 x 146 cm Tore Hansen Maleri og grafikk Gruppeutstillinger: Vinterland Atlanta, Barcelona, Tokyo, München, Lillehammer Eighth Triennale India, New Samlinger: Nasjonalmuseet, British Museum, Lillehammer Kunstmuseum, Christian Bjellands kunstsamling, H.M.Dronning Sonjas kunstsamling Priser: Kunstklubbens grafikkpris 1987 Glåmdalens kulturpris 1987 Arches prisen 1997 Hedmark fylkes kulturpris 2002 Girl 2006, olje på panel, 60 x 125 cm Utdanning: Statens Kunstakademi, KHIO, Mølla Kunstskole, Moss, Kunsthistorie grunnfag, UiO, 1999 Utstillinger: Til Vanlig, (gruppe), Galleri Vrangsia, Gamlebyen Fredrikstad, 2007 Painted Girls, (solo), municipal gallery, Eidskog kommune, 2006 Norske Bilder 2005, (gruppe), Rådhusgalleriet, Oslo, 2005 Interreferens (gruppe), Galleri Seilduken, Oslo, 2005 Avgangsutstillingen 05` SKA, Stenersenmuseet, Oslo, 2005 The Würth Show (gruppe), Galleri Würth, Gjelleråsen, 2005 Gutta på Tur (gruppe) Konsthallen, Arvika Prinsesse, (solo), Galleri 21:24, Oslo, 2004 Nordea Show (gruppe), Nordea Bank, Oslo, 2004 Yes (solo), Galleri Nordic Art Info, Oslo, 2004 Malerier (solo) 2003, Municipal gallery, Eidskog kommune Avgangsutstillingen, Mølla 02` Moss kunstgalleri, Moss, 2002 Verv: Styremedlem, Mølla Kunstskole Styremedlem & regnskapsfører BKH, Stipend: Statens Utdanningsstipend, 2005 Stipend for lovende utøvere av kulturaktiviteter, Eidskog kommune, BKH 30 ÅR Adresse: Grue Finnskog, tlf , e-post, f. Kongsvinger , Etterstadsletta 63B 0660 OSLO, Tlf: , BKH 30 ÅR 23

13 Tone Hellerud Jon Olav Helle Tekstil og andre tekninkker Grafikk, tegning og maleri Jeg veksler på å arbeide med tekstile materialer blandet med andre materialer, og å tegne/ male. Min bakgrunn som vever/tekstilkunstner har gitt meg innsikt i repetisjoner og strukturer i en uendelighet. Dette kommer bl.a. til uttrykk i moduler som settes sammen både 2D og 3D eller oppbyggingen av en tegnet flate inspirert fra naturen. Min idé går ut på at jeg tror vi finner de samme mønstre/ strukturer i alt fra mikronivå i naturen til makronivå i store konstruksjoner. Jeg plukker dette fra hverandre for å gi sammenstillinger som gir rom for nye tanker. Gruppeutstillinger: WORKS, vandreutstilling, Finland 2006 TEXTILE 05, Kaunas, Litauen 2005 TID, Domkirkeodden, Hedmarksmuseet, Hamar 2001 Østlandsutstillingen 2000,99 Repetisjoner, Akershus Kunstnersenter, Strømmen 1997 Krysspunkt, Henie Onstad Kunstsenter, Høvikødden 1991 Separatutstillinger Galleri Vikerødegården, Hamar 2008 Production, Kongsvinger kunstforening, Kongsvinger 2008 Galleri, Nääs slott, Floda, Sverige 2007 Kunstbanken, Hamar 2005 RAM galleri, Oslo 2004 Utsmykningsoppdrag: Nordli barneskole, Østre Toten kommune 2008 Fagerlund skole, Brumunddal, Skolesekkenprosjekt 2006/07 Roverudhjemmet, Kongsvinger Kommune 2003 Klukstuen omsorgsenter, Hamar (konkurranse) 2001 Kvinnemuseet, Kongsvinger 1999 Langeland barneskole, Kongsvinger 1998 Offentlige innkjøp: Women s Center, Sendai, Japan, 2005 National Women s museum, 2005, 00, 99, 97 Kongsvinger Norsk Kulturråd 1997 Hedmark fylkeskommune 2005, , Kongsvinger kommune 1999, Kongsvinger kunstforening, Turnéorganisasjon for Hedmark 1996 Hedmark fylkeskommune, materialstipend 2005 Statens reisestipend 2004 Statens utstillingsstipend 2003, 07 Hedmark fylkeskommune, kunstnerstipend 2003, 94 Bildende kunstneres vederlagsfond 2001 Statens etableringsstipend for kunstnere foto Åsmund Støren Gammeldags håndverksgrafiker med verksted og atelier på hjemmeadressen. Jeg sverger til tegning på papir, har en forkjærlighet for kobberet, og kan ikke unnvære den direkte, manuelle kontakten med materialene. I min verden bør musikk ha melodi og rytme, bøker en fortelling, og bilder et gjenkjennbart motiv. Utenom grafikk og tegning er sysselsettingen bl.a. portrett- og landskapsmaling, foruten kurs i tegning, akt og portrett, og grafikk. Etter engelskgymnas på Hamar Katedralskole: Kunst og Håndverkskolen 73-77, Statens Kunstakademi I løpet av årene utstilt på Høstutstillingen, Østlandsutstillingen, UKS vårutstilling, utallige separat- og kollektivutstillinger. I 2008 Galleri Gjøken (Oslo). Skedsmo kunstforening (Jessheim) Ringebu Prestegård. Galleri Gaalaas (Furnes). I 2009 Galleri Walaker (Sogn) og Rose Atelier ( Molde) Texcomplex foto Åsmund Støren Blomst Mezzotint/etsing 24 BKH 30 ÅR Adresse: Finnbråtavegen 29, 2080 Eidsvoll, t , Adresse: Gåsbuvg. 821, 2323 Ingeberg, , BKH 30 ÅR 25

14 Inger Helene Høyen Hodøl Filosofisk portrett 29 x 39 cm Marianne Hinsch Ulike to- og tredimensjonale tekninkker Utsmykning: Akershus Fylkeskommune 1980, Møre og R.dal fylkeskommune 1984, Vang kommune 1986, Vang sparebank 1987 Jeg har en del år arbeidet med kombinasjon portrett/skrift. Gjennom akvarellmaling prøver jeg å komme på innsiden av ordene/tankene til en dikter, en poet en filosof. Tekstene mine er en kombinasjon av skrift og portrett. Tekstene i bildene er hentet fra filosofiske verker og setter fokus på eksistensielle spørsmål. Utstillinger: UKS, vårutstilling Østlandsutstillingen 1982 Fagernes Folkemuseum, separatutstilling 1982 Sogn og Fj. Møre og R.dal Distriktutstilling 1984 Opplandsutstillingen 1985 Galleri Tetra, separatutstilling 1992 Peder Balkesenteret 1992 Festspillutstilling, Elverum 1992 Galleri Vikerødegården 1996 Norsk Italiensk kultursenter, Tolfa Italia Kafe Poesi, Hamar 2001 Antropos bokhandel, Oslo 2003 Galleri Natthagen, Løten 2004 Transparens Billedkunst Jeg arbeider nå med akrylmaling i store formater. Min lidenskap for farger presser frem et behov for a gi fargen plass og fokus gjennom et enkelt bevisst formspråk. Fargene i seg selv innehar en enorm påvirkningskraft, og fortjener å bli verdsatt både som selvstendig virkemiddel og mål i kunsten. - Farge påvirker vår helse. Fargenes relative forhold til hverandre, og deres evne til å engasjere betrakteren, vil være gjenstand for min interesse og mitt arbeid som billedkunstner fremover. Jeg ønsker å formidle dette via egne verker, men også ved pedagogisk/praktisk virksomhet i møte med barn og voksne. Fra diverse illustrasjonsoppdrag. Bokillustrasjoner i de siste årene: Fredrik og himmelhuset, Damm, 2003 Bestemor Basta, Damm, 2005 Måneskinn pa skrotloftet, 2007 diverse utstillinger, den siste på Aukrustsenteret, des Fra undervisning i billedkunst for barn gjennom Tynset og Alvdal kom. kulturskole Fra diverse prosjektarbeid innen billedkunst og akrylmaling og fargelære, rettet mot grunnskolen i Tynset og Alvdal kommune, finansiert via Den kulturelle skolesekken. Fra drift av eget galleri (Galleri DUO) i tilknytning til atelier, med formidling av egen og andres kunst. Det arbeides nå med tilrettelegging av Maleopplevelse for enkeltmennesker og grupper, lokalt og regionalt. 26 BKH 30 ÅR Adresse: Brugata 7, 2321 Hamar, Tlf: / , hotmail.com Adresse: Bekkmoen 10, 2500 Tynset, , BKH 30 ÅR 27

15 Trond Einar Solberg Indsetviken Maleri- akvarell Mot vest 62x79 cm Jeg arbeider mer og mer med akvarellen som kunstform, fordi den er teknisk vanskelig, krevende, fascinerende, interessant og utfordrende. Naturen har vært og er inspirasjonskilden, jeg maler aldri plain air men i verkstedet. Ute maler jeg med øynene. I verkstedet rensker jeg det jeg har sett. Å renske vekk er det jeg finner fascinerende, å bli stående med så lite at man bare har stemningen tilbake. Ikke et forstyrrende hus eller tre. Akvarellen er maleriets dronning. Utdanning: Statens håndverks og kunstindustriskole, Oslo Bergen kunsthåndverksskole, Bergen (utvekslingsstudent) Vestlandets kunstakademi, Bergen Ped. Sem Elverum lærerhøgskole, Elverum. Separatutstilling (i utvalg): Stange kunstforening, Stange 2003 Galleri Albin Upp, Oslo 2005 Galleri Fjordheim, 2006 Trysil Kunstforening, Trysil 2008 Kollektivutstillinger (i utvalg): Hallvard Trættebergs minneutstilling, Klevfos, Ådalsbruk 2003 Galleri Natthagen, Løten 2004 Galleri Albin Upp, Oslo, 25 års jubileumsutstilling 2005 VII European Convention & International Watercolour Exhibition, Bilbao, Spania 2007 Galleri Fjordheim, Biri, 20 års jubileumsutstilling 2008 Bellagio, Italia 2008 International Watercolour Bienale Baltic Bridges Litauen 2008 Deltatt på Høstutstillingen, Vestlandsutstillingen og Østlandsutstillingen Innkjøp (i utvalg): Bergen Arbeiderblad, Norsk kulturråd, Løten kommune, Hedmark fylkeskommune, Ankerskogen videregående skole, Hamar, Ringsaker kommune, Geno- Stange NIT- Hamar, Ringebu kommune, Trysil Kunstforenings Samlinger, Gardermoen Airport hotell, Gardermoen Stipend og priser (i utvalg): Mottatt Løten kommunes kulturpris, Hedmark fylkeskommunes kunstnerstipend, Det kongelige selskap for Norges vel Medlemskap: Inge Johan Iversen Grafikk, maleri, tegning, blandingsteknikk og multimedia Jakten på gods og gull, hommage til Hieronimus Bosch Født i 1956 på Årdalstangen. Inge har vært fanatisk opptatt av billedkunst siden barndommen. Ellers klimprer han med stor glede og ikke uten innlevelse på diverse strengeinstrumenter. I regi av Turné-organisasjon for Hedmark har han turnert i barneskoler i Hedmark fra 1998 til I tillegg til undervisning sysler han også med video og data-manipuleringer. Han lager bilder fordi han må, sier han selv. Utstillinger i utvalg: Jubileumsutstilling, Atelier Nord, Oslo Kunstforening 1976, Vandreutstillinger med Norske Grafikere, Jubileumsutstilling i Helsingfors, Nordisk Grafikkunion 1977, 7 unge, Galleri 27, 1977 Østlands- og Høstutstillingen flere ganger, Elg i solnedgang, Oro, Elverum 1999 Skedsmo Kunstforening 2005 Separatutstillinger i utvalg: Galleri 7 med Terje Nordberg, Oslo 1973, UKS, Oslo 1976, Galleri Haaken, Oslo 1989, Kongsvinger og Hamar Kunstforening 2000, Kunstbanken, Hamar 2003, Riddergården, Hønefoss 2006 Innkjøp i utvalg: Nasjonalgalleriet, Riksgalleriet, Norsk Kulturråd, Oslo Kommunale Kunstsamlinger, Oslo Skolestyre, Hedmark Fylkeskommune, Kongsvinger Kommune, Hamar Kommune Foto: Linda Bakke 28 BKH 30 ÅR Adresse: Skogvegen 2, 2340 Løten, (verksted), e-post: Adresse: Brugata 28, 2321 Hamar, Tlf , mobil: , BKH 30 ÅR 29

16 Unni Lise Jonsmoen Maleri og tegning Unni Lise Jonsmoen er født i Oslo i 1936, men har bodd i Alvdal siden Unni Lise Jonsmoen er kjent for sin frodige strek. Hun har illustrert utallige bøker, barnebøker, skolebøker og diktsamlinger, deriblandt har hun 9 barnebøker der hun både er forfatter og illustratør. Unni Lise lager mest strektegninger (svart/kvitt) og akvareller. Men hun arbeider også med oljemaling på lerret og tre (nytt og gammelt). Separatutstillinger: Galleri Ramsmoen, Museumssenteret på Tynset, Galleri Odin 1986 Hedmark Kunstnersenter 1985 Trysil Kunstforening 1989 Galleri 12B, Fredrikstad 1989 Galleri Elgen, Tynset kulturhus 1988 Glomdalsmuseet, Elverum Kollektivutstillinger: Biennalen i Bratislava 1972 Festspillene i Elverum (flere ganger) Østlandsutstillingen 1979 Tegneforbundet (flere ganger) Heimdal Kunstforening, Trondheim Innkjøp: Kulturetaten i Hamar, Glomdalsmuseet, Sør Trøndelag fylkeskommune, Musea i Nord- Østerdalen og en rekke andre offentlige bygg Kaffekjerringer foto Tobias Nordvik Anne Kampmann Maleri og tresnitt Bergtatt 125 x 198 cm Jeg liker å jobbe i store formater, både når det gjelder tresnitt og maleri. Bildene mine er fortellende. Dyret er ofte sentralt og opptrer som et symbol på livets utsatthet. Mennesket og dyret deler et skjebnefellesskap. Det er åpne bilder i den forstand at det vil være like mange tolkninger som det er tilskuere. Har hatt mer enn 40 separatutstillinger i inn-og utland, bl.a. kunstforeningerne i Tromsø, Bodø og Oslo, Galleri F 15, Kunstbanken på Hamar og Museet for Samtidskunst i Roskilde, DK. Deltatt på mer enn 40 gruppeutstillinger. Innkjøpt av flere kommuner og fylkeskommuner og offentlige samlinger bl.a. Norsk Kulturråd og Nasjonalgalleriet. Har hatt utsmykkingsoppdrag på flere alders-og sykehjem og på skoler. Har vunnet lukket konkurranse for utsmykkingen av Kampen Kirke i Stavanger. Har fått en rekke stipend og har fra 2000 hatt Statens garantiinntekt for kunstnere. 30 BKH 30 ÅR Adresse: Rollsløkkv.1, 2318 Hamar e-post: : BKH 30 ÅR 31

17 Svein-Tore Kleppan Skulptur og tegning Blomster-Hans Flisagranitt-marmor Mitt ønske med skulptur er å levendegjøre den modell - stemning - utrykk jeg søker. Utover proposjonering blir overflaten / bevegelsen viktig. Som i bronseskulptur. Tre og stein er mer monumentale materialer, og krever forenklede formutrykk i forhold til materialets egenskaper. Har representert Norge i diverse treskulptursymposier de siste årene. Ellers opptatt av og utvikle form og utrykk. Separatutstillinger (Utvalg): Stasjonsgalleriet Moelv (1990) Kulturhuset Banken Lillehammer (1992) Norsk Skogbruksmuseum Elverum (1994) Kollektivutstillinger (Utvalg) Hammerlund Kunsthandel Oslo (1986) Hammerlund Kunsthandel Oslo (1987) Magnusgatekvartalet Oslo (1991) Deltatt på hødstutstillingen mange ganger. Innkjøp: Industriarbeidermuseet Eydehavn Hamar Arbeiderparti Kongsberg kommune Norges Almenvitenskapelige Forskningsråd Oslo Kommunes Kunstsamlinger Ringsaker kommune (1995) Sauda sparebank (1991) Rognan hotell (1991) Brøttum alderssenter (1991) Aker Brygge Oslo (1993) Nordre Ål kirke (1994) Namsos by (1994) Flisa rådhus (1996) Rondablikk Høgfjellshotell (1997) Norske profiler Vestbanen Oslo (1991) Fem Kleppan Gule Huset Asker (1994) Den libanesiske brud 39 x 29 cm Johan Ulrik Knoff Maleri Vinteren 07/08 opholdt jeg meg i Paris på stipend fra Langaard. På det arabiske instituttet der kom jeg over gamle fotobøker av nordafrikanske kvinner i hverdag, fest og i harem, tatt av franske fotografer på midten av 1800-tallet. Mine malerier oppstod som en syntese av disse gamle fotoene (og gammel arabisk/ tyrkisk musikk jeg kjøpte) og mine egne direkte skisser fra ulike steder i byen Paris med sine særegne bysantiskinspirerte aviskiosker og arabisklignende karuselltelt. Temaet for mine malerier for øyeblikket blir derfor den gamle og konsevative arabiske kulturen i møte med nåtiden og den vestlige kulturen. Under arbeidet med maleriene følte jeg med disse kvinnene og den kulturen de var en del av. Siste utstillinger, separat: Galleri Skårer, Lørenskog 2004 Galleri Borg, Oslo 2004 Galleri Roenland, Jevnaker 2005 Galleri Fjordheim, Biri 2005 Galleri Tonne, Oslo 2009 Galleri Vikerødegården 2009 Dronning Sonjas kirke og kultursenter, Paris 2008 Representert i : Nasjonalgalleriet, Riksgalleriet, Norsk kulturråd, Hamar kommune, Lillehammer kommune, Ringsaker kommune, Oppland Fylke, Hedmark fylke, Sør-Trøndelag fylke, Nesodden kommune, Idrettshøgskolen Lillehammer, Distriktshøgskolen Lillehammer 32 BKH 30 ÅR Adresse: Amundgard Sør-Fron, Tlf: , Adresse:, Kjelsåsvn.145, 0491 Oslo, Tlf: BKH 30 ÅR 33

18 Født 1942 I samarbeide med sangere dansere, komponister og håndverkere for flere kunstforumer kan jeg si at lyd-bilde-ord er blitt deler av mitt utrykk i temautstillingene. Som kunstner velger jeg utrykk etter hva jeg har på hjertet. Flere enn en dimensjon er mitt ståsted. Ett utrykk for temaet Kjærlighet større enn deg selv. Som tekstforfatter i Tono kan jeg si med G. Defenis: Arbeider innen flere felt, både to- og tredimensjonalt med bl.a. tekstil / metall / papir / tre. Arbeider også med installasjoner og stedsspesifikk kunst, samt scenografi. født: i Eydehavn Utdanning: Statens utdanning for Kunsthåndverk og Design / Vestlandets Kunstakademi, begge Bergen, Utstillinger: En rekke gruppe- og kollektivutstillinger og års- og landsdelsutstillinger, bl.a. Østlandsutstillingen og Høstutstillingen Utstillinger i forb. m. workshops: Braziers, England, 2000 National Museum, Lusaka, Zambia, 1999 Performance: Alburom, performance i Kunstbanken Hedmark Kunstsenter 2007 Reise- og studieopphold: Senegal 2008, Japan 2007 Grønland 2002 Utsmykkingsoppdrag: 3 komm. barnehager, Stange kommune, Messenlia skole, Ringsaker, 2003 Åmot Kulturhus, 2001 Ruben H. Knutsen Diverse Teknikker Klistremerker, utsmykking 3 kommunale barnehager i Stange kommune foto Atle Ilsaas All I want is to speak simply: for this grace I pray. For we have loaded even the songs with so many kinds of music that gradually it sinks. And over art we so deconated that beneatth the guilt its face eaten away. And it is now time for us to say the few words we have to say- Because tomorrow our soul sets sail- George Defenis Innkjøpt av: Oslo kommunes Kunstsamlinger, Åbo stads faste samlinger, Finland, Seljord faste samlinger, Telemark, Norsk Kulturråd, Hedmark fylkeskommune, Ringsaker rådhus, Hamar kommune, Central Studio of the Arts, St.Petersburg, Florida Utsmykking: Marta kirke, Stockholm- messehaglen Storhamar kirke 1975 Asad kirke, messehaglen Stavsjø kirke, messehaglen Access glassfront, Hamar Tove Tandberg Krafft Diverse Teknikker Japansk inspirert gruppe fra Podium Dell`arte 34 BKH 30 ÅR Adresse: Andreas Pedersensgt.12, 2321 Hamar, Tlf: , Hesthagen 2320 Furnes Tlf: BKH 30 ÅR 35

19 Arne Løvstad Maleri, grafikk og blandingsteknikk Jeg har nå passert 80 og er fortsatt aktiv som billedkunstner. Helt fra starten har jeg vært på vandring. Tiden skifter og vi med tiden. Min kunst har blitt en dragning mot mine indre følelser. Natur, Lys, Luft og Atmosfære. Når det gjelder utsmykning av rom, arbeider jeg for at de dekorative elementer skal tjene hensikten til hva rommet er skapt for og slik at arkitekturen blir ivaretatt. Etter en lang tid med kunstutdannelse blir man lett revet opp fra sin personlighet. Da er det viktig å finne tilbake til sine innerste følelser. I dag, med min alder, vil jeg sende varme tanker til de som har slitt for at vi kunstnere skulle få det bedre. Innkjøpt av: Riksgalleriet, Norsk kulturråd,oslo kommunes kunstsamlinger, Oslo skolestyres kunstutvalg, Selskapet- Kunst på arbeidsplassen, Stavanger faste galleri Utsmykning: Oslo sporveiers admin.bygg på Tøyen, Husfasader i Oslo, Ringsaker kirkes bårehus, Brumunddal videregående skole, Moelven Limtre, Moelv alderssenter, Nes bo-og aktivitetssenter, Sundheimen, Moelv menighetssenter, kommunevåpen for Ringsaker, Stange, og Østre Toten Uværet kommer, maleri Marianne Mannsåker Maling, tegning og bildevev Med utgangspunkt i maleri, er hovedtyngden i mitt kunstneriske virke fra de siste tredve årene viet billedvev. Kunsten å veve bilder, i en enkel vertikal vevstol, med ulltråd på linrenning, har eksistert i tusenvis av år. Tråden er altså et høyst relevant arbeidsmateriale og representerer på et metaplan forbindelser kulturelt og språklig mellom fortid, nåtid og framtid. Å veve er tidkrevende. Det har derfor alltid vært nødvendig for meg å veksle mellom maleri og tegning som har raskere puls og den langsomme billedveven. Mediene befrukter hverandre. Mine bilder er tilsynelatende abstrakte, men refererer til noe konkret - arkitektur, natur eller annen kunst, og kan framstå som imaginære kart, hemmelige brev eller partiturer. Etter utdanning ved SHKS i Oslo og Kunstakademiet i Krakow på 70- og 80-tallet, og debut på Høstutstillingen i 1981, er CVen blitt innholdsrik utover 90-tallet med separatutstillinger i bl.a. Kunstnerforbundet, Oslo (1996) og Bergen Kunstforening (1998), deltakelse på mange Høst-, Østlands- og Festspill-utstillinger i Elverum, flere av de Nordiske Tekstiltriennalene, gruppeutstillinger i Helsinki, Moskva, Paris, Slovakia, Belgia, Romania såvel som de hjemlige Norske Bilder (Galleri Brandstrup) og flere utstillinger i Museet for Samtidskunst, samt en lang rekke utsmykkingsoppdrag fra Rikshospitalet (1984) til vinner av lukket konkurranse for Moer kapell i Ås (2008). Er innkjøpt av Museet for Samtidskunst, Norsk Kulturråd, Oslo kommunes Kunstsamlinger, Hedmark Fylkeskommune, Kongsvinger Kommune og Kvinnemuseet i Kongsvinger. Har mottatt statlige stipend, fra Vederlagsfondet, Norsk Kulturråd (bl.a.) og ble tildelt Statens garanti-inntekt i Har hatt gjesteatelieropphold fra Nifca (Sveaborg og Stockholm), Academia Arabesca (Marrakech) og Cité des Arts (Paris). Etter årtusenskiftet kan nevnes separatutstillinger i Kvinnemuseet, Kongsvinger (2000), Kulturstasjon Finnskogen (2004), Arvika Konsthall (2005) og RAM Galleri, Oslo (2007) samt deltakelse i gruppe-utstillinger; Forum Box, Helsinki (2006), Trondheim Kunstmuseum (2007), ASI Art Museum, Reykjavik (2007) og Artapestry2 ( ). Publikasjoner: Art Textiles of the world. Scandinavia vol.1 (2004, Telos, Bristol, England), Minnetavler (2007, katalog med essay av Marianne Mannsåker) og Artapestry2 (2008, katalog til europeisk vandreutstilling med tekst av Thomas Cronenberg) Topologi over en innbilt by Foto: Halvard Haugerud 36 BKH 30 ÅR Adresse: Farveriveien 1, 2390 Moelv, Tlf: Kroksrudvegen Galterud e-post: BKH 30 ÅR 37 Foto: Stefan Foconi

20 Fra prosjektet SHELTER materiale/ teknikk: støpt vegetabilsk masse Hver kontainer H: 20 cm, Diameter: 60 cm Ane Henden Motzfeldt Utdannelse (utvalg): Statens håndverks- og kunstindustriskole, Oslo. Hovedfag. Institutt for tekstil 1998 Nordisk institutt for scene og studio (NISS) Lysteknikk 1997 Utstillinger (utvalg): Separat: Kongsvinger Kunstforening Singbolo! 2006 Barneskolene i Kongsvinger kommune- Turneorganisasjon for Hedmark 2001 Reykjavik Rådhus, Island Spegill, spegill, herrm pú mér 1999 Kollektivt: Jubileumsutstilling Kongsvinger Kunstforening 2008 Atelier Lofoten. PUR- gruppen, 2002 Søgne gamle prestegård. Det danses i prestegården, 1999 Kunstbanken Hedmark Kunstsenter PURgruppen 1998 Utstillingsformgiver / designer: Glomdalsmuseet Nobels Fredssenter 2005 Kongsvinger Museum 2005 Kvinnemuseet 2005 Stipend: Hedmark fylkeskommune : Kunstnerstipend, Nordisk Institut for Samtidskonst: Reisestipend, Statens kunstnerstipend: Svalbardstipend 1999 Statens kunstnerstipend: Arbeidsstipend for yngre kunstnere, 1998 Etter utdannelse på akademiene i Oslo og København, har jeg gjennom årene hatt en rekke separatutstillinger og deltatt på regionale-, landsdels- og sentrale utstillinger. Det er innkjøpt arbeider til Trondhjem Kunstforening, Bergen Billedgalleri, Riksgalleriet, Nasjonalgalleriet og diverse mindre samlinger. De siste årene har utstillingsvirksomheten i hovedsak vært i Hedmark. Her kan nevnes Kunstbanken, Galleri Vikerødegaarden og Galleri Hervold. Arbeider av meg finnes i offentlige og private samlinger. Fra senere tid kan nevnes Sykehuset Innlandet, Rena Kulturhus, Kåre Nordvik Maleri Høgskolen avd. Evenstad, Norsk Tipping, Sparebanken Hedmark og Eidsiva Energi. Fra tidligere varierende eksperimenter med grafikk, tegning, akvareller og collages, er det veien til oljemaleriet som har opptatt meg mest de senere årene. Jeg arbeider med en tematisk utvelgelse av stoff hentet fra naturen, slik at bestemte detaljer og former får spille sammen individuelt i hvert bilde. I 2006 fikk jeg trykket en bok, Kåre Nordvik, som gjennom tekst og bilder omhandler diverse teknikker og tanker rundt min produksjon. Vekster i sne 113 x 113 cm Foto; Tobias Nordvik Tekstil og konseptkunst BKH 30 ÅR Ane Henden Motzfeldt Sjøliv 112, 2210 Granli Telefon: / E-post : Horns gt. 14, 2318 Hamar, e-post: BKH 30 ÅR 39

The Lake 1984. Jan-Erik Halseide. Kristiansand katedralskole Gimle

The Lake 1984. Jan-Erik Halseide. Kristiansand katedralskole Gimle The Lake 1984 Jan-Erik Halseide Kristiansand katedralskole Gimle «Som billedkunstner er jeg opptatt av å finne fram til et enkelt symbolspråk, et språk som minner om det vi til daglig er omgitt av. Tenk

Detaljer

Egil Røed. Tresnitt fra 1988 til 2013. Med Island som utgangspunkt. Oseana Kunst og Kultursenter 11. januar - 22. februar 2014

Egil Røed. Tresnitt fra 1988 til 2013. Med Island som utgangspunkt. Oseana Kunst og Kultursenter 11. januar - 22. februar 2014 Egil Røed Egil Røed Tresnitt fra 1988 til 2013 Med Island som utgangspunkt Oseana Kunst og Kultursenter 11. januar - 22. februar 2014 Island. Denne fasinerende og spennende øya midt ute i Nord-Atlanteren,

Detaljer

CV Berit Myrvold. Fossekleiva kunstsenter Bergerveien 2a 3075 Berger Telefon: 93895882 Mail: beritmyrvold3@gmail.com Webside: www.beritmyrvold.

CV Berit Myrvold. Fossekleiva kunstsenter Bergerveien 2a 3075 Berger Telefon: 93895882 Mail: beritmyrvold3@gmail.com Webside: www.beritmyrvold. CV Berit Myrvold Fossekleiva kunstsenter Bergerveien 2a 3075 Berger Telefon: 93895882 Mail: beritmyrvold3@gmail.com Webside: www.beritmyrvold.no Født 1952 i Oslo Utdanning: 1996 Lektorkompetanse 1979-81

Detaljer

KATRINE GIÆVER Istanbul lakk på aluminium 180x125cm 2010 Maxilla lakk på aluminium 180x125cm 2010 Jazz lakk på aluminium 180x125cm 2010 Atlas lakk på aluminium 2 stk á 125x150cm 2010 Push I, II lakk

Detaljer

Hans Martin Øien Strandveien 7 3075 Berger. Født 13.07 1964. Mobil: 91680655 e-post: post@hansmartinoien.no internet: www.hansmartinoien.

Hans Martin Øien Strandveien 7 3075 Berger. Født 13.07 1964. Mobil: 91680655 e-post: post@hansmartinoien.no internet: www.hansmartinoien. Hans Martin Øien Strandveien 7 3075 Berger CV Født 13.07 1964 Mobil: 91680655 e-post: post@hansmartinoien.no internet: www.hansmartinoien.no Utdannelse: 91-93 Wimbledon School of Art, London M.A.(master

Detaljer

Jan Baker. En frydefull og frodig surrealist

Jan Baker. En frydefull og frodig surrealist Jan Baker En frydefull og frodig surrealist Jan Baker (født 1939) har i snart 50 år frydet et kresent kunstpublikum med sine temperamentsfulle, burleske, fabulenede og surrealistiske motiver, som med sin

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Heidi Bjørgan, født I 1970 I Trondheim. Vilhelm Bjerknesvei 68, 5081 Bergen. Mobil: 91157826. E-post: heidibj70@gmail.

CURRICULUM VITAE. Heidi Bjørgan, født I 1970 I Trondheim. Vilhelm Bjerknesvei 68, 5081 Bergen. Mobil: 91157826. E-post: heidibj70@gmail. CURRICULUM VITAE Heidi Bjørgan, født I 1970 I Trondheim Vilhelm Bjerknesvei 68, 5081 Bergen Mobil: 91157826 E-post: heidibj70@gmail.com www.heidibjorgan.com Utdanning 2008 2010 Kunsthøgskolen i Bergen,

Detaljer

Spire jobber for en rettferdig og bærekraftig fordeling. hovedfokus på miljø, matsikkerhet og internasjonal

Spire jobber for en rettferdig og bærekraftig fordeling. hovedfokus på miljø, matsikkerhet og internasjonal Hva jobber Spire med? Spire arrangerer årlige kampanjer som setter fokus og jobber politisk med sentrale temaer innenfor Spires hovedfokusområder. Høsten 2011 het kampanjen Monsanto ut av oljefondet. Våren

Detaljer

BILDENDE KUNSTNERE HEDMARK SØKNADSSKJEMA for MEDLEMSKAP

BILDENDE KUNSTNERE HEDMARK SØKNADSSKJEMA for MEDLEMSKAP BILDENDE KUNSTNERE HEDMARK SØKNADSSKJEMA for MEDLEMSKAP Søknadsfrist: 1. april og 1. oktober hvert år. Søknadsnummer (fylles ut av BKH) SØKNAD for MEDLEMSKAP BILDENE KUNSTNERE HEDMARK Alle punktene skal

Detaljer

CV Kristine Fornes Nøklesvingen 26, 0689 Oslo, født 1971 i Longyearbyen tlf 986 47 623 kristinefornes@gmail.com www.kristinefornes.

CV Kristine Fornes Nøklesvingen 26, 0689 Oslo, født 1971 i Longyearbyen tlf 986 47 623 kristinefornes@gmail.com www.kristinefornes. CV Kristine Fornes Nøklesvingen 26, 0689 Oslo, født 1971 i Longyearbyen tlf 986 47 623 kristinefornes@gmail.com www.kristinefornes.no Utdanning Kunstformidling for barn og unge, Universitetet i Tromsø

Detaljer

Motivasjon for å stille til valg i Vedrelagsfondets styre.

Motivasjon for å stille til valg i Vedrelagsfondets styre. Motivasjon for å stille til valg i Vedrelagsfondets styre. Den vanskelige økonomiske situasjonen for billedkunstnerne gjør vederlagsfondet til et stadig Viktigere organ. Vederlagsfondet er billedkunstnernes

Detaljer

I hagen til Miró PROSJEKTTITTEL FORANKRING I RAMMEPLANEN BAKGRUNN FOR PROSJEKTET BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR

I hagen til Miró PROSJEKTTITTEL FORANKRING I RAMMEPLANEN BAKGRUNN FOR PROSJEKTET BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR Utarbeidet av Ruseløkka barnehage, Oslo PROSJEKTTITTEL «I hagen til Miró» FORANKRING I RAMMEPLANEN Barnehagen skal bidra til at barna «utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og

Detaljer

Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo

Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo NAME: BORN: 12-12-69 PHONE: +47 22717311 STUDIO: Velliveien 13, 1342 Jar Norway Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo Norway EDUCATION: GROUP EXHIBITIONS: COMMISSIONS: Documentation: Other related

Detaljer

PRESSEMELDING. Oslo Soli 48 min. Åpning 27. august / Pressevisning 24. august kl 12.00

PRESSEMELDING. Oslo Soli 48 min. Åpning 27. august / Pressevisning 24. august kl 12.00 PRESSEMELDING Oslo Soli 48 min Åpning 27. august / Pressevisning 24. august kl 12.00 Magne Rygh MALERI OG GRAFIKK Dimitri Koutsomytis FOTO Janniche Dyrø URBANE REFLEKSJONER Eva Fagerli Sæthren MALERI OG

Detaljer

TORUNN MYRANN Født 1953 Sanssouciveien 12, 3714 Skien Tlf.: 35 52 56 10 930 83 811 e-post: t.myrann@online.no www.torunnmyrann.com

TORUNN MYRANN Født 1953 Sanssouciveien 12, 3714 Skien Tlf.: 35 52 56 10 930 83 811 e-post: t.myrann@online.no www.torunnmyrann.com TORUNN MYRANN Født 1953 Sanssouciveien 12, 3714 Skien Tlf.: 35 52 56 10 930 83 811 e-post: t.myrann@online.no www.torunnmyrann.com MEDLEM NK-Sør (Norske Kunsthåndverkere) NBF (Norsk Billedhoggerforening)

Detaljer

Barbro M. Tiller. Fullstendig CV pr. april -13. utdanning : Kunstakademiet i Trondheim 1974 78

Barbro M. Tiller. Fullstendig CV pr. april -13. utdanning : Kunstakademiet i Trondheim 1974 78 Barbro M. Tiller Fullstendig CV pr. april -13 utdanning : Kunstakademiet i Trondheim 1974 78 Separatutstillinger : 2010 : Galleri Zink, Lillehammer 2009 : Varangerfestivalen, I galleri, Vadsø Tønsberg

Detaljer

PROGRAM UTSTILLINGER 2013

PROGRAM UTSTILLINGER 2013 PROGRAM UTSTILLINGER 2013 VELKOMMEN TIL KUNSTNERSENTERET Kunstnersenteret Møre og Romsdal er et av 15 kunstsentre som ligger spredd fylkesvis i Norge. Senteret ble opprettet i 1978, og feirer dermed 35-årsjubileum

Detaljer

Sommeren på kunstskolen 2016

Sommeren på kunstskolen 2016 Sommeren på kunstskolen 2016 Dato/Tid: 16-19.august, tirsdag fredag, kl 10-15 Påmelding: Avdeling Visuell kunst www.kulturskolentromso.no SØK ELEVPLASS Sommerskoler Visuell kunst (Kunstskolen) Kontakt:

Detaljer

C U R R I C U L U M V I T A E / G E I R M. B R U N G O T 6230 Sykkylven, Norway gmb@sloway.no www.sloway.no phone: +47 91 18 51 50

C U R R I C U L U M V I T A E / G E I R M. B R U N G O T 6230 Sykkylven, Norway gmb@sloway.no www.sloway.no phone: +47 91 18 51 50 C U R R I C U L U M V I T A E / G E I R M. B R U N G O T 6230 Sykkylven, Norway gmb@sloway.no www.sloway.no phone: +47 91 18 51 50 R e p r e s e n t e d at: The National Museum for Art, architecture and

Detaljer

Ebba Moi, Oslo, mars 2015. Ebba Moi vitaliste. Født 1971, Örebro, Sverige. Bor og arbeider i Oslo. Billedkunstner. Medlem av NBF og NBK.

Ebba Moi, Oslo, mars 2015. Ebba Moi vitaliste. Født 1971, Örebro, Sverige. Bor og arbeider i Oslo. Billedkunstner. Medlem av NBF og NBK. Ebba Moi Jeg ønsker å stille til gjenvalg i NBKs sentralstyre for å fortsette det gode arbeidet som er satt i gang de siste to årene. Det har vært en periode preget av ny regjeringspolitikk og brannslukking.

Detaljer

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal Velkomen til kulturbygda Lærdal Ein tur i Hans Gjesme sine motiv Den lokale kunstnaren Hans Gjesme gav ved sin død i 1994 Lærdal kommune ei kunstgåve på vel 1500 kunstverk som omfattar måleri, grafikk,

Detaljer

Postterminalen Hamar 2001. Inngang, trappehall, produksjonshall. Akrylmaling på cirka 1100 m2 veggareal, 2 skulpturer i trappehall.

Postterminalen Hamar 2001. Inngang, trappehall, produksjonshall. Akrylmaling på cirka 1100 m2 veggareal, 2 skulpturer i trappehall. Postterminalen Hamar 2001 Inngang, trappehall, produksjonshall. Akrylmaling på cirka 1100 m2 veggareal, 2 skulpturer i trappehall. Aker Solutions, 2007 Aker Solutions nye hovedkontor, Aker Hus på Snarøya

Detaljer

KUNSTNERISK UTSMYKKING 1

KUNSTNERISK UTSMYKKING 1 KUNSTNERISK UTSMYKKING 1 2 REGIONALT SAMARBEIDSUTVALG FOR UTSMYKKING (RSU) VED KUNSTBANKEN HEDMARK KUNSTSENTER ER ET FAGUTVALG FOR UTSMYKKING I HEDMARK. UTVALGET BESTÅR AV TO KUNSTNERE OG EN ARKITEKT.

Detaljer

1964 68 Statens håndverk- og kunstindustriskole Oslo, tekstil, med diplom. 1968 69 Statens lærerskole i forming, fagpedagogikk.

1964 68 Statens håndverk- og kunstindustriskole Oslo, tekstil, med diplom. 1968 69 Statens lærerskole i forming, fagpedagogikk. CURRICULUM VITAE Tove Pedersen Født i Oslo, 11-05, 1945 Utdanning 1964 68 Statens håndverk- og kunstindustriskole Oslo, tekstil, med diplom. 1968 69 Statens lærerskole i forming, fagpedagogikk. Kunstnerisk

Detaljer

Kunstformidling på Astrup Fearnley Museet

Kunstformidling på Astrup Fearnley Museet Kunstformidling på Astrup Fearnley Museet FORMIDLINGSTILBUD Skoleformidling: Målgruppe: Grunnskole og videregående skole. Tilbud: Astrup Fearnley Museet (AFM) tilbyr tre gratis omvisninger for skoleklasser

Detaljer

PROGRAM UTSTILLINGER 2014

PROGRAM UTSTILLINGER 2014 PROGRAM UTSTILLINGER 2014 VELKOMMEN TIL KUNSTSENTERET Møre og Romsdal kunstsenter er et av 15 kunstsentre som ligger spredd fylkesvis i Norge. Senteret ble opprettet i 1978, og sommeren 2012 flyttet vi

Detaljer

CURRICULUM VITAE (kort versjon, ajourført 28. juli, 2015)

CURRICULUM VITAE (kort versjon, ajourført 28. juli, 2015) CURRICULUM VITAE (kort versjon, ajourført 28. juli, 2015) MARILYN ANN OWENS Født: Durham, England, Atelier/privatadresse: Trosvikvn 61, 3950 Brevik Telefon: mobil: 91 57 43 05, E-mail: manowens@online.no

Detaljer

Du leser nå i programmet for et helt nytt pilotprosjekt innen kunstformidling og Kultur for eldre i Grenland.

Du leser nå i programmet for et helt nytt pilotprosjekt innen kunstformidling og Kultur for eldre i Grenland. BLI MED PÅ GALLERIRUNDEN I GRENLAND! Du leser nå i programmet for et helt nytt pilotprosjekt innen kunstformidling og Kultur for eldre i Grenland. Målet med dette pilotprosjektet er å tilrettelegge for

Detaljer

Sidsel Westbø: Silvery Moon, serigrafi, 1978.

Sidsel Westbø: Silvery Moon, serigrafi, 1978. 66 Da grafikken kom til Haugesund om Haugesund Billedgalleris grafikksamling Sidsel Westbø: Silvery Moon, serigrafi, 1978. Da grafikken kom til Haugesund om Haugesund Billedgalleris grafikksamling 67 DA

Detaljer

PROSJEKT // BW OFFSHORE/BERGESEN ga Kunstverket i oppdrag å komme med flere forslag til utsmykking av fire møterom. Med likt interiør på møterommene valgte vi å engasjere én kunstner til oppdraget. Kunstneren

Detaljer

Fra impresjonisme til ekspresjonisme

Fra impresjonisme til ekspresjonisme Fra impresjonisme til ekspresjonisme Paul Cezanne, Paul Gauguin og Vincent van Gogh var blant impresjonister i begynnelsen men den kunstretning følte de var formløs og lite konkret. Impresjonisme oppfylte

Detaljer

Knut Flatin. Gjesteutstillar 2015. måleri. 21. juni 16. august 2015 Ope kvar dag kl. 11.00-18.00 EVA BULL HOLTES MUSEUM

Knut Flatin. Gjesteutstillar 2015. måleri. 21. juni 16. august 2015 Ope kvar dag kl. 11.00-18.00 EVA BULL HOLTES MUSEUM Knut Flatin Gjesteutstillar 2015 måleri 21. juni 16. august 2015 Ope kvar dag kl. 11.00-18.00 EVA BULL HOLTES MUSEUM Åmotsdal, 3841 Flatdal, tlf: 35 05 00 66 Knut Flatin Målaren Knut Flatin er født 07.07.1945

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Østlandsutstillingen. Østlandssamarbeidet Kulturgruppe Møte 14.10.13

Østlandsutstillingen. Østlandssamarbeidet Kulturgruppe Møte 14.10.13 Østlandsutstillingen Østlandssamarbeidet Kulturgruppe Møte 14.10.13 Østlandsutstillingen 2013 Arena 2013 Årets utgave av Østlandsutstillingen er den 34. utstillingen siden oppstarten i 1989. I 2013 har

Detaljer

ÅRSPLAN I K&H FOR 3.-4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013. LÆRER: Geir A. Iversen

ÅRSPLAN I K&H FOR 3.-4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013. LÆRER: Geir A. Iversen ÅRSPLAN I K&H FOR 3.-4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: Geir A. Iversen MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 06, OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 4. KLASSE Grunnleggende

Detaljer

ÅRSPLAN I K&H FOR 3.-4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010 2011 LÆRER: MARTA GAMST

ÅRSPLAN I K&H FOR 3.-4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010 2011 LÆRER: MARTA GAMST ÅRSPLAN I K&H FOR 3.-4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010 2011 LÆRER: MARTA GAMST MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 06, OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 4. KLASSE Grunnleggende

Detaljer

KUNSTPROSJEKTET. Mitt landskap. Deltakende kunstnere

KUNSTPROSJEKTET. Mitt landskap. Deltakende kunstnere KUNSTPROSJEKTET Mitt landskap Deltakende kunstnere Presentasjon av kunstnerne : - Gunnar Tollefsen - Siri Austeen - Hans Christian Gilje - Linn Halvorsrød - Johanne Hestvold - Olav Christoffer Jenssen

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Karl Erik Harr. Rotur i evigheten. Gulden. kunstverk. malerier 7. mai - 28. juni 2015

Karl Erik Harr. Rotur i evigheten. Gulden. kunstverk. malerier 7. mai - 28. juni 2015 Karl Erik Harr Rotur i evigheten malerier 7. mai - 28. juni 2015 Gulden kunstverk etablert 1985 KJÆRE VÅRHERRE Gi meg en halvtime til av oppholdsvær under skyene. Fjorden går i striper av sølv mot Yttersida.

Detaljer

Raudkålforsøk, ein performance-installasjon av Sinikka J. Olsen

Raudkålforsøk, ein performance-installasjon av Sinikka J. Olsen Raudkålforsøk, ein performance-installasjon av Sinikka J. Olsen RAUDKÅLFORSØK, EIN PERFORMANCE-INSTALLASJON Raudkålforsøk er i utgangspunktet ein sjølvutvikla teknikk og handlar kort om ein ny måte å

Detaljer

Bjørn Saastad Maja Povenius. Kristian Finborud. Xiaoli Duan. Galleri gamle Tomb

Bjørn Saastad Maja Povenius. Kristian Finborud. Xiaoli Duan. Galleri gamle Tomb 2013 1. utstilling 25. mai til 23. juni Bjørn Saastad Maja Povenius Kari RindaHl Endresen Bruce Naigles 2. utstilling 29. juni til 4. august Kristian Finborud Anne Valen Næss Xiaoli Duan Chris White hovedbilde

Detaljer

i Fredrikstad Opplevelser i 2013 Musikk, teater, film, litteratur, forestillinger, foredrag, vandring og verksteder.

i Fredrikstad Opplevelser i 2013 Musikk, teater, film, litteratur, forestillinger, foredrag, vandring og verksteder. Musikk, teater, film, litteratur, forestillinger, foredrag, vandring og verksteder. MUNCHiFREDRIKSTAD. i Fredrikstad Opplevelser i 2013 Forord Fotografiapparatet kan ikke konkurrere med pensel og palett

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Jorunn Steffensen: Abstrakte Former

Jorunn Steffensen: Abstrakte Former Jorunn Steffensen: Abstrakte Former Telemark Kunstsenter Skien 2015 Layout, typografi & illustrasjon Hilde & Bård Tørdal www.tordal.no 2015 JORUNN STEFFENSEN Tekst av Ida Bringedal i møtes som regel hjemme

Detaljer

CV Åsil Bøthun f.1971, Stavanger. Kløvveien 22 1903 Gan Tlf: 41329097 E-mail: asilbothun@hotmail.com Org.nr: 991880143 www.asilbothun.

CV Åsil Bøthun f.1971, Stavanger. Kløvveien 22 1903 Gan Tlf: 41329097 E-mail: asilbothun@hotmail.com Org.nr: 991880143 www.asilbothun. CV Åsil Bøthun f.1971, Stavanger Kløvveien 22 1903 Gan Tlf: 41329097 E-mail: asilbothun@hotmail.com Org.nr: 991880143 www.asilbothun.com Utdannelse 1996-2002 Kunsthøgskolen i Oslo, Statens Håndverk og

Detaljer

LILL BENTE HOLLSTEDT MINPORTFOLIO.NO

LILL BENTE HOLLSTEDT MINPORTFOLIO.NO LILL BENTE HOLLSTEDT MINPORTFOLIO.NO LILL BENTE HOLLSTEDT Bygdøy allé 33B 0262 Oslo, NORWAY STUDIO: Bygdøy allé 7 lillhollstedt@gmail.com +47-911 98 835 www.minportfolio.no facebook.com/minportfolio Når

Detaljer

Av Simone Romy Rossner, Daglig leder ved Trastad Samlinger

Av Simone Romy Rossner, Daglig leder ved Trastad Samlinger TRASTAD SAMLINGER MUSEUM OG GALLERI FOR OUTSIDER ART Outsider Art Av Simone Romy Rossner, Daglig leder ved Trastad Samlinger «Folk flest tror å mene at kreativt talent må være forankret i en logisk, intellektuell

Detaljer

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DEN KULTURELLE SKULESEKKEN Den kulturelle skulesekken er ei nasjonal satsing, og er eit samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

[arena] v e s t f o s s e n

[arena] v e s t f o s s e n program 2007 [arena] v e s t f o s s e n senter for samtidskunst åpning 5. mai kl. 15.00 www.arenavestfossen.com Arena Vestfossen, stiftet i 2004, er et senter for samtidskunst. Senteret består av ni gallerier,

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Åndsverket Nylesning av Kai Nielsen

Åndsverket Nylesning av Kai Nielsen Intellectual Property Rethinking Kai Nielsen Åndsverket Nylesning av Kai Nielsen Denne publikasjonen er en en del av verket Drapering av Anne Marthe Dyvi, laget til utstillingen Lost Garden på Henie Onstad

Detaljer

Nature is what surrounds us

Nature is what surrounds us Nature is what surrounds us NNKS galleri, Torvet i Svolvær 16.08.2009 20.09.2009 7 billedkunstnere og to forfattere tar for seg kunstens relasjon til naturen og natur som objekt for kunst og kunstnerisk

Detaljer

Lucas Stephens before detail of coming togetherno3. 18 x12 acrylic on duck-cotton canvas

Lucas Stephens before detail of coming togetherno3. 18 x12 acrylic on duck-cotton canvas Lucas Stephens before detail of coming togetherno3. 18 x12 acrylic on duck-cotton canvas Untittled 42cmx42cm acrylic on canvas Buddha s Fingernail acrylic on canvas ca.110cm x 90cm Like a beach 90cmx75cm

Detaljer

Katalog 22-33 25-02-08 08:49 Side 22 REIDAR RUDJORD

Katalog 22-33 25-02-08 08:49 Side 22 REIDAR RUDJORD Katalog 22-33 25-02-08 08:49 Side 22 REIDAR RUDJORD Katalog 22-33 25-02-08 08:49 Side 23 Katalog 22-33 25-02-08 08:49 Side 24 24 Landskap i rødt - Paysage rouge - Red landscape 1972. 32 x49 etsning - gravure

Detaljer

[arena] v e s t f o s s e n

[arena] v e s t f o s s e n [arena] v e s t f o s s e n åpner 03.05.08 14.30 Landings scenerommet Stag Bank Karl Gundersen 7011 Rune Guneriussen Arena Vestfossen, stiftet i 2004, er et senter for samtidskunst. Senteret består av

Detaljer

Tegning og maleri 2001-2003

Tegning og maleri 2001-2003 Gita S. Norheim Av din munn Tusj 29 x 39 cm Tegning og maleri 2001-2003 KULTURHUSET ØVRE FREDNES Telemark Kunstnersenter / Porsgrunn Kunstforening FORHOLD 2003 I forkledning Gouache 24 x 24 cm Strie strømmer

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

MJØSA - ET KUNSTPROSJEKT.

MJØSA - ET KUNSTPROSJEKT. MJØSA - ET KUNSTPROSJEKT. - Innledning Strandsone Mjøsa. - Mjøsa Et Kunstprosjekt. - Kunstnere. - Organisering. - Samarbeidspartnere. - Framdrift. - Finansiering. - Budsjett - Aktuelle kunstnere Mjøsa

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Mjøsa. et kunstprosjekt. Invitasjon til seminar på Kapp Mjølkefabrikk torsdag 17. mars 2016

Mjøsa. et kunstprosjekt. Invitasjon til seminar på Kapp Mjølkefabrikk torsdag 17. mars 2016 Mjøsa et kunstprosjekt Invitasjon til seminar på Kapp Mjølkefabrikk torsdag 17. mars 2016 Om seminaret Oppland og Hedmark fylkeskommuner, fem Mjøskommuner og Mjøsmuseet inviterer til en dag på Kapp med

Detaljer

Læreplan i kunst og visuelle virkemidler felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur

Læreplan i kunst og visuelle virkemidler felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Læreplan i kunst og visuelle virkemidler felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Fastsett som forskrift av . Gjeld

Detaljer

Olsvikutstillingen 2006

Olsvikutstillingen 2006 Olsvikutstillingen 2006 Kunst- og kulturuke Olsvik kirke 21.- 29. oktober 2006 Salg av kunst og kunsthåndverk Kunstutstilling i kirkerommet Skjønnheten forteller Kveldsmesse Fortell, fortell! Seminar om

Detaljer

Årsplan i Kunst & handverk 9.klasse 2015-2016

Årsplan i Kunst & handverk 9.klasse 2015-2016 Årsplan i Kunst & handverk 9.klasse 2015-2016 De grunnleggende ferdighetene i faget De grunnleggende ferdighetene i kunst og håndverk er integrert i kompetansemålene, der de er en del av og medvirker til

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

VEILEDING FOR ELEVER I UNGDOMSSKOLEN TABLÅER CRISPIN GURHOLT. Lillehammer Kunstmuseum. Crispin Gurholt Live Photo Lillehammer. 21. april 17.

VEILEDING FOR ELEVER I UNGDOMSSKOLEN TABLÅER CRISPIN GURHOLT. Lillehammer Kunstmuseum. Crispin Gurholt Live Photo Lillehammer. 21. april 17. VEILEDING FOR ELEVER I UNGDOMSSKOLEN 1 TABLÅER CRISPIN GURHOLT Lillehammer Kunstmuseum Crispin Gurholt Live Photo Lillehammer 21. april 17. juni 2012 KORT OM FORMIDLINGSOPPLEGGET Lillehammer Kunstmuseum

Detaljer

Kommunale og fylkeskommunale saker

Kommunale og fylkeskommunale saker KUNSTPLAN Kommunale og fylkeskommunale saker Byggets/prosjektets navn: Kunst til Brundalen skole Byggherre/prosjektansvarlig: Trondheim kommune Arkitekt: Eggen Arkitekter AS Landskapsarkitekt: Løvetanna

Detaljer

Struktur / Organisering Regioner / kretser / klubber

Struktur / Organisering Regioner / kretser / klubber Norges Skøyteforbund Struktur / Organisering Regioner / kretser / klubber Ansvar og oppgaver Norges Skøyteforbund Krets / region / klubb 30-31. juli 2005, Hamar Region / krets / klubb REGION Region Furumo

Detaljer

Olav Mosebekk 100 år

Olav Mosebekk 100 år Olav Mosebekk 100 år Mor og barn Kongsberg Rådhus 11. oktober 21. oktober 2010 Olav Mosebekk 100 år Formidlingsprogram KJÆRE ALLE LÆRERE! I år er det 100 år siden Olav Mosebekk ble født i Kongsberg. Kongsberg

Detaljer

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder Saknr. 1140/10 Ark.nr. 076. Saksbehandler: Birgitta Skjønhaug Fylkesrådets innstilling til vedtak: Hedmark fylkeskommunes kulturpris for 2010 tildeles Geirr Lystrup Trykte vedlegg: - Retningslinjer for

Detaljer

Sogn og Fjordane. Museum

Sogn og Fjordane. Museum Sogn og Fjordane K u n s t Museum 1 2011 > w w w.sfk.museum.no og flickr > Ålesund Hornindal Sogn og Fjordane Kunstmuseum Anders Svor Museum Florø Førde Jølster Astruptunet Eikaasgalleriet Lærdal Sogn

Detaljer

CATHRINE KNUDSEN STILLE BEVEGELSER. EN ENG AV FØLELSER 150 x 100

CATHRINE KNUDSEN STILLE BEVEGELSER. EN ENG AV FØLELSER 150 x 100 CATHRINE KNUDSEN STILLE BEVEGELSER EN ENG AV FØLELSER 150 x 100 CATHRINE KNUDSEN Naturen har sine egne fortellinger. Den er ikke avhengig av menneskene for å uttrykke dem. Naturen har sitt eget perspektiv

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

ÅRSPLAN I K&H FOR 3.-4. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011 2012. LÆRER: June Brattfjord

ÅRSPLAN I K&H FOR 3.-4. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011 2012. LÆRER: June Brattfjord Skolens navn: Adresse: 9593 Breivikbotn Telefon: 78 45 27 25 / 26 ÅRSPLAN I K&H FOR 3.-4. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011 2012 LÆRER: June Brattfjord Kompetansemålene som vektlegges for skoleåret 2011 2012

Detaljer

SKMU SØRLANDETS KUNSTMUSEUM

SKMU SØRLANDETS KUNSTMUSEUM SKMU SØRLANDETS KUNSTMUSEUM PROGRAM FOR 8.-10. TRINN HØST/VINTER 2011 Susanna Majuri: High Tide, 2006, Fotografi. Vi går en spennende høst i møte på SKMU! Velkommen til å delta på våre omvisninger og aktiviteter

Detaljer

Karl Erik Harr. Rotur i evigheten. Gulden. kunstverk. malerier 7. mai - 28. juni 2015

Karl Erik Harr. Rotur i evigheten. Gulden. kunstverk. malerier 7. mai - 28. juni 2015 Karl Erik Harr Rotur i evigheten malerier 7. mai - 28. juni 2015 Gulden kunstverk etablert 1985 KJÆRE VÅRHERRE Gi meg en halvtime til av oppholdsvær under skyene. Fjorden går i striper av sølv mot Yttersida.

Detaljer

OMVISNINGSTILBUD TIL SKOLENE VÅREN 2013

OMVISNINGSTILBUD TIL SKOLENE VÅREN 2013 OMVISNINGSTILBUD TIL SKOLENE VÅREN 2013 Trøndelag Senter for Samtidskunst vil med dette informere om utstillingsprogrammet for første halvdel av 2013, og opplyse at vi tar gjerne imot skoleklasser for

Detaljer

LNM. Nyhetsbrev. April 2012

LNM. Nyhetsbrev. April 2012 LNM Nyhetsbrev April 2012 Andreas Glad, Harvest 2011 Påsken 2012 Jeg vil si takk og gi respekt til Nina Refsnes som styrte skuta med faglig dyktighet og naturlig autoritet. Nå skal jeg være styreleder

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

"Naturvernforbundet 100 år"

Naturvernforbundet 100 år "Naturvernforbundet 100 år" - en temautstilling 100 år har gått siden Naturvernforbundet ble stiftet. Dette skal markeres med stor utstilling på Soli Brug. Utstillingen består av et knippe håndplukkede

Detaljer

Født : 1963. Utdannelse:

Født : 1963. Utdannelse: Mikkel McAlinden Født : 1963 Curriculum Vitae Utdannelse: 1994-1996 Hovedfag ved Institutt for fotografi, SHKD, Bergen. 1991-1994 Grunnstudium ved Institutt for fotografi, SHKD, Bergen, Seperatutstillinger:

Detaljer

SILVIA PAPAS RAPPORT FRA IDAG GALLERI PINGVIN. 7. mars - 22. mars 2009

SILVIA PAPAS RAPPORT FRA IDAG GALLERI PINGVIN. 7. mars - 22. mars 2009 SILVIA PAPAS GALLERI PINGVIN 7. mars - 22. mars 2009 RAPPORT FRA IDAG SILVIA PAPAS Rapport fra idag Vernissage Torsdag 5. mars kl. 19 20 malerier, samt grafikk for salg Velkommen! 2 SILVIA PAPAS Rapport

Detaljer

Informasjon til lærere WONG CHUNG-YU RANDOMATION LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud

Informasjon til lærere WONG CHUNG-YU RANDOMATION LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud Informasjon til lærere WONG CHUNG-YU RANDOMATION LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG Åpne og gratis tilbud WONG CHUNG-YU Trinn: 8. - 10. Tidspunkt: 07.10. - 13.11.11 Varighet: 45 min. FAGOMRÅDER:

Detaljer

Oversikt over geografiske inndelinger og eiendommer i Region Øst

Oversikt over geografiske inndelinger og eiendommer i Region Øst Oversikt over geografiske inndelinger og eiendommer i Region Øst Det presiseres at eiendomslisten vil kunne endres, og ikke alle eiendommer skal knyttes opp mot rammeavtalene. Østfold: Fylkets seks byer

Detaljer

Katalog 46-57 25-02-08 08:50 Side 46 LARS ROGER FURNES

Katalog 46-57 25-02-08 08:50 Side 46 LARS ROGER FURNES Katalog 46-57 25-02-08 08:50 Side 46 LARS ROGER FURNES Katalog 46-57 25-02-08 08:50 Side 47 Katalog 46-57 25-02-08 08:51 Side 48 48 Hyllest til Henrik Sørensen - Hommage à Henrik Sørensen. 2007. 60 x 80

Detaljer

TOVE SUNDT-HANSEN. OTTO-HUSET Finnøy i Ryfylke 30.05 12.07 2015

TOVE SUNDT-HANSEN. OTTO-HUSET Finnøy i Ryfylke 30.05 12.07 2015 TOVE SUNDT-HANSEN OTTO-HUSET Finnøy i Ryfylke 30.05 12.07 2015 HALSENØY KLOSTER Sundhordland Museum 14.06 15.08 2015 Til mor og far Omveier mot egenhet Av Trond Borgen Tove Sundt-Hansen er en reisende

Detaljer

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Auke i lesesalbesøka ved dei statlege arkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet,

Detaljer

Lærerveiledning. Skulptur. Ulike uttrykk i modernismen.

Lærerveiledning. Skulptur. Ulike uttrykk i modernismen. Lærerveiledning Skulptur. Ulike uttrykk i modernismen. LÆRERVEILEDING Kjære lærer og elev. Vi på Trondheim Kunstmuseum ønsker 5. til 10. trinn velkommen til et møte med samtidens ulike skulpturuttrykk.

Detaljer

KUNSTNERPRESENTASJONER FILMVISNING ARTIST TALK

KUNSTNERPRESENTASJONER FILMVISNING ARTIST TALK KUNSTNERPRESENTASJONER FILMVISNING ARTIST TALK på SOGN OG FJORDANE KUNSTMUSEUM - KUNSTMUSEET ( PRESTEBØEN 8, FØRDE) i samarbeid med NORDISK KUNSTNARSENTER DALSÅSEN ONSDAG 1. DESEMBER 2010 kl. 19 Nordisk

Detaljer

Er du nysgjerrig? Påmelding NÅ! Foto: CB/Christian Berset. Bli med på. forskerkurs! For 4.-7. trinn. Finn nærmeste kurssted: www.forskerfabrikken.

Er du nysgjerrig? Påmelding NÅ! Foto: CB/Christian Berset. Bli med på. forskerkurs! For 4.-7. trinn. Finn nærmeste kurssted: www.forskerfabrikken. Er du nysgjerrig? Påmelding NÅ! Foto: CB/Christian Berset Bli med på forskerkurs! For 4.-7. trinn. Finn nærmeste kurssted: www.forskerfabrikken.no Kurspakke 1 - Start høst Magisk slim Spøkelseskrystaller,

Detaljer

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole OG Fagplan Tromsø Kulturskole Alle skal lykkes Utarbeidet høst 2008 Red: Janne A. Nordberg Teamkoordinator kulturlek og verksted Fagplan kulturlek og verksted Side 2 Forord Norsk Kulturskoleråd bestemte

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

7. Festivalar. 30 millionar til musikkfestivalar. Knutepunktfestivalane 61 millionar kroner i støtte. 82 Statistisk sentralbyrå

7. Festivalar. 30 millionar til musikkfestivalar. Knutepunktfestivalane 61 millionar kroner i støtte. 82 Statistisk sentralbyrå 7. Festivalar 7.1. Nokre resultat Festivalane set framleis sitt preg på kultur-noreg med millionar av festivaldeltakarar. Festivalane representerer ulike sjangrar, men musikkfestivalane er i fleirtal og

Detaljer

Marit Øydegard Gyldenløves Gate 19 A 7014 Trondheim tlf : +47 950 44 449

Marit Øydegard Gyldenløves Gate 19 A 7014 Trondheim tlf : +47 950 44 449 Marit Øydegard Gyldenløves Gate 19 A 7014 Trondheim tlf : +47 950 44 449 oydegard@gmail.com Hjemmeside : www.maritoydegard.no Kontonummer: 9713 63 32175 Med utdanning som keramiker fra kunsthøgskolen i

Detaljer

1992: Escuela Superior De Bellas Artes de la Nacion, Buenos Aires, Argentina

1992: Escuela Superior De Bellas Artes de la Nacion, Buenos Aires, Argentina curriculum vitae: Personalia: Navn: Gunhild Lien Adresse: Hedenstadveien 17 N-3619 Skollenborg,Kongsberg Org.no:992 936 428 Tel: 97431368/55952379 e-mail: gunhilli@hihm.no www.gunhildlien.com Født:/born:

Detaljer

OPPLEVELSER UTSTILLINGER BESØK OSS SAMLINGENE FORSKNING TJENESTER

OPPLEVELSER UTSTILLINGER BESØK OSS SAMLINGENE FORSKNING TJENESTER Søk SKRIV UT SKRIV UT PDF IN ENGLISH OPPLEVELSER UTSTILLINGER BESØK OSS SAMLINGENE FORSKNING TJENESTER HJEM OM MUSEET FOR BARN OG UNGE FOR GRUPPER REISELIVET FOR MEDIA Norsk Folkemuseum /... / Aktuelle

Detaljer