Satser i nedgangstider

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Satser i nedgangstider"

Transkript

1 Nr 7 / 2009 Onsoft Computer Systems AS: Satser i nedgangstider Mens de fleste sliter seg gjennom finanskrisen, gir Onsoft Computer Systems AS (OCS) gass. Det siste året har de økt bemanningen med 25%, åpnet kontor i Manila og lansert CompMan AS. Administrerende direktør i OCS, Hans Petter Torsvik, tror det er to hovedgrunner til at de vokser i et vanskelig marked. Hovedgrunnen er at løsningene vi tilbyr er kostnadsbesparende, kvalitetshevende og effektiviserende, og det er viktig i nedgangstider. For det andre er vi en nisjeleverandør med fokus på få fagområder som er spisset inn mot shipping- og offshorekunder, sier han. OCS HR OCS HR er markedets mest komplette crewing- og lønnsløsning til shipping og offshore. I tillegg til å gi en samlet oversikt over alt personell, deres kompetanse, betingelser, erfaring og personalia, har OCS HR effektive verktøy for å planlegge rotasjoner, trening, kurs, karriere og reiser. Siden det er stadig Adm. dir. i OCS, Hans Petter Torsvik ser muligheter i et tøft marked. OCS er et kompetanse- og programvarehus med hovedkontor i Bergen etablert i Gir kundene «best of breed»-verktøy innen HR, lønn, asset management, vedlikehold, utleie og operasjonell drift av skip og rigger. Tilbyr outsourcing lønn for både kontor-, rigg- og sjøansatte. Har 50 ansatte lokalisert med kontorer på Bønes i Bergen, i Ålesund og i Manila. Kundedatabasen nærmer seg 200 kunder fordelt på mer enn 30 land. For mer informasjon om CompMan AS, se Onsoft Computer Systems AS leverer komplette «best of breed»- verktøy til mange av de største aktørene innen olje, offshore og shipping. viktigere å ha oversikt over de ansattes kompetanse og kompetansekravene som stilles, lanserte vi i fjor OCS HR Competence Management. Gjennom denne løsningen får kundene et komplett verktøy for å administrere og vedlikeholde kompetansekrav. Det er tid- og ressurskrevende å bygge og vedlikeholde avanserte kompetansematriser, og på bakgrunn av dette så vi behov for å etablere CompMan AS. CompMan AS OCS etablerte i sommer selskapet CompMan AS (Competence Management) i samarbeid med OilComp AS. CompMan utvikler og tilbyr konsepter og rådgivingstjenester som ivaretar behovet for kompetansestyring i form av definerte kompetansekrav, oversikt over egne ansattes kompetanse og gap-analyser. Inkludert i dette er tilgang til konsepter som muliggjør «out sourcing» av kursadministrative tjenester, samt kurs og annen kompetanseutvikling for administrativt personell. Torsvik understreker at det er spesielt viktig for offshore-/maritime bedrifter å benytte denne «rolige» perioden med mindre trykk i markedet, til å investere i effektivitets- og kvalitetshevende tiltak. Da står man mye bedre rustet når markedet kommer tilbake og kampen om kontrakter og arbeidskraft tiltar. Når man har flere tusen ansatte å håndtere, er det litt av en kabal som skal gå opp. Gjennom våre systemer vil kunden få full oversikt over kompetansen man har i selskapet, hvor den befinner seg og hvilke kompetansekrav som til enhver tid gjelder i forhold til oppdragsgiver, myndigheter, flaggstater og så videre. Har man full oversikt blir det også mye lettere å planlegge aktiviteter for mannskapet, sier han. Rekrutterer og utvider Siden nyttår har OCS ansatt ti nye medarbeidere, bl.a. innen OCS Maisy som er et av våre 3 hovedprodukter og som vi vil satse mye på i tiden som kommer. Vi er svært tilfreds med kvaliteten på søkerne og vi får stadig oftere henvendelser fra personer som kjenner oss og som synes OCS virker som et spennende selskap å jobbe i, sier han. Torsvik forteller videre at han har flere ansatte som har sittet på den «andre siden», som for eksempel mannskapssjefer. Dette ser han på som en stor fordel for OCS. OCS har også satset sterkt i utlandet i år. Med hovedkontor i Bergen og avdelingskontor i Ålesund, åpnet OCS 2. juni kontor på Manila en viktig shippingby, spesielt innen bemanning. Her finner man noen av verdens største bemannings- og shippingselskaper. OCS har allerede ti-tolv kunder i regionen og skal i løpet av et par år bygge en betydelig virksomhet i Sørøst-Asia. Alle rettigheter forbeholdes Konsulentfirmaet Henrik Meyn

2 Amesto People: Nettverk + Kompetanse + Dialog I et konkurranseutsatt marked med kamp om de gode hodene, er det tidkrevende og risikofylt å rekruttere. Et velfungerende nettverk er avgjørende for å koble kompetent og adekvat arbeidskraft og de best egnede konsulentene til viktige posisjoner. Tre faktorer er grunnleggende for vellykket rekruttering. Oversikt over aktuelle kandidater, kjennskap til bransjen og markedet, og tett dialog med oppdragsgiver, sier Britt Mjellem, avdelingsleder for Amesto People i Bergen. Konsulentutleie Nettverksbygging har vært Amesto Peoples varemerke i over 20 år og står i sentrum for virksomheten. Sammen med grundig forarbeid, og ved å matche kvalitet, fag og menneske kan vi levere konsulenter som er produktive fra første dag, forteller Mjellem. I de lange løp Vårt mål er å tiltrekke oss, utvikle og beholde de beste konsulentene innen økonomi og regnskap, HR, administrasjon og ledelse, sier Mjellem. Vi samarbeider nært med utdanningsinstitusjoner og kompetansemiljøer, og har god oversikt over de beste kandidatene. Kritiske dager Amesto People gir oppdragsgiverne en trygghet Våre konsulenter er fast ansatt i Amesto. Slik kan vi tilby våre oppdragsgivere svært trygge, kompetente og fleksible utleie- og rekrutteringsløsninger, sier Britt Mjellem, avdelingsleder for Amesto People i Bergen. og fleksibilitet omkring ansettelsesforholdet og forretningsdriften. De hundre første dagene er kritiske i et ansettelsesforhold. Blir forventningene innfridd? I hvor stor grad må stillingen tilpasses den nyansatte? Hvordan vil det påvirke andre funksjoner?, spør Mjellem. Våre konsulenter ansettes fast i Amesto People. Vi tar rollen som arbeidsgiver, og har ansvar for arbeidstakeren og det praktiske knyttet til arbeidsforholdet. For våre oppdragsgivere betyr det trygg arbeidskraft, men liten risiko. Eksempler på kunder som gir oss denne tilliten er StatoilHydro, GC Rieber, Rocksorce, Thon Gruppen, Seadrill og Dof. Et langvarig forhold Gjennom rekruttering til kritiske nøkkelstillinger har Amesto People vært en verdifull samarbeidspartner i oppbygningen av konsernet, sier Kathleen Mathisen, HR Manager i Dof Subsea ASA. Vi samarbeider nært med Amesto People. Siden høsten 2008 har de levert stillinger både på konsernnivå, mellomledernivå og til støttefunksjoner innen regnskap og økonomi, forteller Mathisen. Grundig research Mathisen forteller at Amesto People er svært grundige og seriøse. I vårt første møte ble jeg nesten overrasket over hvor omfattende de var i sin research. Men deres grundige kartlegging av Dof Subsea ASA er noe som har blitt verdifull for oss. Amesto People kjenner vår virksomhet svært godt, og finner aktuelle kandidater uten at vi trenger å bruke ressurser og tid på oppfølging, fastslår Mathisen. Umiddelbar produktivitet Å lære opp og inkludere en ny medarbeider i det daglige arbeidet tar tid. Normalt regner man opp til fire måneder før en nyansatt er produktiv. Kandidatene fra Amesto People er produktive fra dag én. De har inngående kjennskap til markedet og bransjen, har etablert et massivt nettverk, og de vet derfor hvor de skal finne de rette kandidatene til vår virksomhet, avslutter Mathisen. Amesto People Etablert i 1987 (tidl. KAS) Avdelinger i Bergen, Oslo, Stavanger og København En del av Amesto Group med 520 ansatte. Amesto Peoples virksomhet Rekruttering, søk og utvelgelse Fokus på ledelse og høyere kompetanse Rådgivning innen økonomi, organisasjon og ledelse Konsulentutleie innen økonomi, HR og prosjekt. 2

3 Skreddersydde team fra Ross Offshore Ross Offshore AS har gjennom mange år forsynt oljebransjen med spesialkompetanse innen boring og brønn. De har også i løpet av kort tid bygget opp et fagmiljø innen petroleumsteknologi. Vi setter sammen team bestående av de mest erfarne av våre ansatte til prosjekter innen fagområdene geologi og geofysikk, reservoar, produksjon, boring, subsea, HMS og risikovurdering samt prosjektledelse, sier Jørgen L. Jørgensen, leder av Field Development i Ross Offshore. Vårt mannskap har solid erfaring fra både feltutbyggingsprosjekter og felt i drift, og besitter den faglige spisskompetansen og samarbeidsevnen slike prosjekter krever. CO 2 -fangst og lagring Ross Offshore har siden 2008 vært i oppdrag for Gassnova. Bakgrunnen for oppdraget er regjeringens målsetting om å etablere fullskala CO 2 -håndtering (fangst, transport og lagring) fra Kårstø og Mongstad. Gassnova SF, statens foretak for CO 2 -håndtering, er på vegne av Oljeog Energidepartementet utnevnt til å lede dette pionerprosjektet. Vår jobb er å evaluere alternative løsninger, og bistå med grunnlag for investeringsbeslutning for sikker lagring av CO 2 i ulike områder, sier Jørgensen. Vi har etablert en dyktig prosjektgruppe og dekker hele kjeden fra seismisk tolkning via geomodellering og reservoarsimuleringer til brønnplanlegging. Vår ambisjon er å være faglig støttespiller for prosjektet også i gjennomføringsfasen i forbindelse med boring av Fakta om Ross Offshore AS: Etablert i 1997 i Sandefjord Kontorer i Sandefjord og Bergen Datterselskap Ross Engineering AS i København 120 ansatte og konsulenter Kåret til Gaselle-bedrift de siste 6 årene Omsetning 2008: 214 millioner kroner Et selskap i STG-gruppen; se Ross Offshore kan løse stadig mer kompliserte prosjekter, konstaterer (f.v.) leder av Drilling and Well Management Tom Arbøll, leder av Field Development Jørgen L. Jørgensen og leder av Consultancy Cecilie Sælen. injektorer, utbygging med subsea-installasjoner, samt å bidra til sikker drift av geologiske lager. Ross Offshore har opparbeidet seg en unik kunnskap om og forståelse av utfordringene rundt CO 2 -håndtering. Dette bør være av interesse også for andre kunder, og blir et viktig satsningsområde fremover. Siden personellet i Ross Offshore har solid erfaring fra andre feltutbyggingsprosjekter er dette et godt referanseprosjekt for oss. Det viser at vi kan gjennomføre tilsvarende prosjekter også for olje- og gassindustrien in-house, understreker Jørgensen. Brønnplanlegging og boreledelse Etter flere år med kraftig vekst i antall erfarne konsulenter besitter selskapet en stor pool med verdifull kompetanse. Ulike team settes raskt sammen for spesialoppdrag for oljeselskap og riggeiere innen planlegging av brønner, styring av boreoperasjoner og effektivisering av operasjonene på mobile rigger. Sammen med faggruppen innen petroleumsteknologi utnytter vi kombinasjonen av spisskompetanse og helhetlig forståelse. Slik kan vi løse stadig mer kompliserte oppgaver, sier Tom Arbøll, leder av Drilling and Well management i Ross Offshore. Attraktiv arbeidsgiver Med hovedkontor i Sandefjord er Ross Offshore en attraktiv arbeidsgiver for spesialister som er bosatt på østlandet og ikke ønsker å flytte til oljebyene Stavanger og Bergen. Mange av konsulentene driver egne firma, og disse får tilbud om regnskaps- og forsikringstjenester gjennom ordningen Ross Total. Dette gjør bedriften attraktiv, men det faglige er selvsagt viktigst. Utfordringene står i kø for våre ansatte om dagen. Vi er opptatt av å være en god samarbeidspartner og teknisk assistent for våre kunder. Mye av årsaken til vår suksess er evnen til å bygge solide multidisipline team og derav sikre våre kunder tilgang på den rette kompetanse og erfaring, forteller Cecilie Sælen, leder av Consultancy i Ross Offshore. Vi merker at vi blir en langt mer attraktiv arbeidsgiver når vi tilbyr et bredere spekter av tjenester til markedet. Men så er det jo også slik at spesialister tiltrekker seg spesialister, smiler hun. 3

4 SAR AS: Din kompetansepartner på avfallshåndtering Er du sikker på at industriavfallet ditt tas hånd om på en forsvarlig og miljømessig måte? Å velge en god partner for å håndtere avfallet er noe av det mest strategiske du kan gjøre for spare penger og miljø. En uunngåelig konsekvens av industri- og offshorevirksomheten er store mengder miljøfarlig avfall. At dette avfallet håndteres forsvarlig er svært viktig, og i tillegg er det få bransjer som har et like kritisk miljøblikk rettet mot seg som offshoreindustrien. Samfunnet har nulltoleranse for uforsvarlig dumping av industriavfall enten virksomheten befinner seg på Nordvestlandet, i Brasil eller i Angola. Våre kunder legger listen på avfallshåndtering høyt, og de forventer like god standard i utlandet som her hjemme, forteller Terje Bakka, salgs- og markedssjef i SAR. SARs avfallskjedekonsept følger produktet hele veien fra innkjøp til avfall. Det betyr at SAR samler inn avfallet, sorterer det, avgjør hva som skal gjenbrukes, hva som kan resirkuleres, og hva som skal viderebehandles. Om SAR AS: SAR AS ble etablert i 1987 og har spesialisert seg på håndtering av farlig avfall. Selskapets avfallskjedekonsept innebærer at SAR tar hånd om hele kjeden i et produkts livssyklus fra du kjøper produktet til du leverer det fra som avfall. I tillegg driver selskapet med tankrengjøring, vannrenseteknologi, behandling av oljebasert mud, utleie av containere og diverse utstyr m.m. Selskapet har 115 ansatte fordelt på seks lokasjoner: Bergen, Hammerfest, Florø, Averøy, Kristiansund og Tananger. SAR oppfyller kravene til miljøstyringssystemer angitt i ISO 14001:2004. Jeg er meget fornøyd med SAR. De har konkurransedyktige priser og er svært behjelpelige med å fordele opp i fraksjoner, slik at vi gjør en best mulig jobb i forhold til sortering. Dessuten er SAR dyktige til å følge oss opp slik at vi forholder oss riktig til regelverket rundt avfall. Deres miljøavdeling har også vært svært behjelpelig med å komme med løsningsorienterte forslag, samt gi råd og rapporter som skal innrapporteres til myndighetene. Odd Ivar Steinberg Kverneland Group At bedrifter blir mer bevisste på hvor mye avfall de produserer er viktig for å kunne redusere avfallsmengden. Vår miljørapport viser hvor mye avfall som produseres, og bidrar dermed til økt fokus på kildesortering og andre forbedringer, sier Bakka og Solheim i SAR. Vi vurderer også dine innkjøp og gir råd om hvordan du kan tenke ressurs- og avfallshåndtering hele veien. I tillegg driver vi kurs og opplæring i avfallshåndtering onshore og offshore, sier Bakka. Internasjonalt engasjement Selskapets kanskje største konkurransefortrinn er fleksibiliteten i avfallskonseptet. Med flere kunder som opererer globalt, hvor aktiviteten til stadighet flytter på seg, er det viktig at SAR kan bli med på flyttelasset. Å slippe å lete etter et nytt lokalt selskap som kan håndtere avfallet er tidsbesparende, men enda viktigere for kunden er det at vi kjenner dem. De stoler på oss, sier Marvin Solheim, Business Development Manager i SAR. Leverer kvalitet StatoilHydro er et av selskapene som har valgt SAR, og Øivind Ekeland i StatoilHydro synes samarbeidet fungerer tilfredsstillende. StatoilHydro er opptatt av å benytte leverandører som driver sin virksomhet i samsvar med våre verdier og holder høy standard med hensyn til HMS, etikk og samfunnsansvar. SAR imøtekommer våre verdier og leverer sine tjenester med riktig kvalitet til rett tid, sier Ekeland. Stor miljøavdeling SAR har i tilegg en av bransjens største miljøavdelinger. Formålet er å hjelpe kunden med å hindre at avfall oppstår, forbedre kildesorteringen samt øke gjenvinningen av avfall. Avdelingen har spesiell kompetanse innen miljøvennlig og kostnadseffektiv avfallshåndtering, og kan sammen med kunden skreddersy konseptet til kundens behov. Kompetansen til våre miljørådgivere er et resultat av både formell utdannelse og praktisk erfaring fra implementering av konseptet hos forskjellige kunder. Alle ansatte har erfaring med helhetsløsninger innen avfallsstyring, miljøregnskap, kurs og rådgiving. De har også offshore-sertifikater, opplyser Solheim. Noen av våre referanser: StatoilHydro Halliburton Asco (BP) Baker Hughes Total Exxon IKM Swire Oilfield Services Kverneland Group Bergen kommune Sunnfjord Miljøverk Strand og Stubø, Kristiansund 4

5 Eksportfinans: Livnærer i norsk økonomi Eksportfinans bistår med realisering av norske utviklingsprosjekter med langsiktig, konkurransedyktig finansiering. Institusjonen er en pådriver for norsk teknologi, og en viktig partner i opprettholdelsen av arbeidsplasser og næring i distrikts-norge. Årlig låner Eksportfinans ut cirka 25 milliarder kroner til eksportnæringen, hovedsakelig til maritim sektor. Totalt betyr dette kontraktsverdier på over 30 milliarder kroner. Eksportfinans er med på å holde liv i norsk økonomi. Vår finansieringsbistand opprettholder norske arbeidsplasser og næringsvirksomhet ute i distriktene, og gir grobunn for internasjonal handel, forteller Olav Einar Rygg, utlånsdirektør i Eksportfinans. Bak hvert av prosjektene vi finansierer finnes hundrevis av underleverandører, og en underskog av småbedrifter. Langsiktige finanstjenester Eksportfinans ble etablert i Institusjonen er et samarbeid mellom banker og staten for å utvikle og tilby konkurransedyktige, langsiktige finanstjenester til eksportnæringen. Vi arbeider for å skaffe Norge kapital fra det internasjonale markedet til de gunstigste vilkårene, forklarer Rygg. Pengene finansierer eksport av kapitalvarer i Norge innen skipsbygging, skipsutstyr, og utstyr til olje og gassektoren, fornybar energi, vannkraft, fiskeoppdrett og miljøprosjekter. Viktig partner i nedgangstider I forbindelse med finanskrisen var det høsten 2008 vanskelig for Eksportfinans å låne kapital på det internasjonale markedet. Eksportfinans fikk i november adgang til å låne inntil 50 milliarder kroner fra staten for å finansiere nye eksportkontrakter. Samtidig ble Eksportfinans oppgradert fra kategori én til tre i statens eierskapskategorier. Dette var et signal om at myndighetene i sterkere grad vektlegger Eksportfinans spesielle rolle i utlånsmarkedet, fastslår Rygg. Eksportfinans skal i økt grad bidra til konkurransedyktig finansiering for norsk eksportnæring, og er en særdeles viktig samarbeidspartner for norsk næringsliv i økonomiske nedgangstider. Skip for 54,3 milliarder kroner Det er et økende behov globalt for offshorefartøy. I Norge er byggeaktiviteten høy. Den norske skipsverftsnæringen har fulle ordrebøker frem til Fremtiden er allikevel en utfordring. Finansiering for å videreutvikle den maritime næringen er viktig for Norge. Vi sitter med verdens nest største offshoreflåte. De norske Eksportfinans bidrar til konkurransedyktig finansiering for norsk eksportnæring, og er en særdeles viktig samarbeidspartner i økonomiske nedgangstider, fastslår Olav Einar Rygg, utlånsdirektør i Eksportfinans. Fakta om Eksportfinans: etablert i 1962 eid av banker som opererer i Norge og den norske stat tilbyr finansiering til utenlandske kjøpere for at de skal velge å kjøpe norske varer og tjenester, og lån til norske kjøpere med utpreget internasjonal virksomhet teknologimiljøene er helt i front, og er en drivkraft for kompetanseutvikling i maritim næring, både nasjonalt og internasjonalt, sier Rygg. For øyeblikket bygges det 104 skip til en verdi av 54,3 milliarder kroner* ved norske verft, men over halvparten av disse skipene mangler langsiktig finansiering. Eksportfinans har i samarbeid med norske banker en viktig utfordring i å bistå skipsverft velberget gjennom lavkonjunkturen, og finansiere videre skipsbygging og forankre Norges posisjon globalt, fastslår Rygg. I grenselandet politikk og marked Eksportfinans innehar en spesiell rolle, og opptrer i skjæringspunktet mellom kommersiell virksomhet og offentlig rolle med en fot i politikkens og en i markedets leir. Vi skal gi en god avkastning til våre eiere, og samtidig gjøre en tilfredsstillende jobb for myndighetene, avslutter Rygg. Årets skip Et av skipene Eksportfinans har vært med å finansiere er «Far Samson» for rederiet Farstad. Skipet ble nylig levert fra det norske skipsverftet Langsten (STX Norway Offshore), og er et av de kraftigste offshorefartøy som er bygget. «Far Samson» ble kåret til Årets Skip under Nor-Shipping i juni. (*Kilde: Rederiforbundet) 5

6 Unik, nøyaktig og norsk teknologi: Ekstremsensorer for himmel og hav Fra det dypeste hav til den høyeste himmel: Presens AS sørger for høyere produktivitet, forbedret sikkerhet og lavere driftskostnader. Alt har sitt opphav i sensoren, ifølge adm. dir. Frode Meringdal. Presens AS har satset ekstremt fra første stund. Med utspring i SINTEF-miljøet i Oslo startet tre menn med Frode Meringdal i spissen, en bedrift for utvikling og produksjon av svært nøyaktige og stabile trykk- og temperaturfølsomme sensorer. De fire første årene utviklet de kun teknologi og finansierte utviklingen gjennom støtte fra aksjonærene, kundene, Norges Forskningsråd, Norsk Romsenter og Innovasjon Norge. De siktet seg inn mot subsea-segmentet i den globale offshorebransjen, og undertegnet sin første salgskontrakt i Olje- og gassbransjen er et av de vanskeligste markedene å komme inn i. Og det er nettopp her vi ønsker å være vi motiveres av et faglig utfordrende miljø, forteller Meringdal. Markedssjef Mona Tønne og adm. dir. Frode Meringdal har all grunn til å smile. Ekstremsensorene til Presens AS vinner stadig nytt, globalt terreng. Markedet er vanskelig fordi offshore-bransjen er preget av risikotenkning, fortsetter han. Om sensoren viser seg å ikke virke på 2000 meters dyp, så kan stans i produksjonen raskt utgjøre flere hundre millioner kroner. Derfor må en ha en historie med gode resultater for å komme inn på markedet. Ettersom vi ikke hadde det, måtte vi beviselig være bedre. Å tilby spesielle, faglige utfordringer har også gjort det mulig for Presens å tiltrekke seg noen av Norges beste ingeniører. Selv i det tørre rekrutteringsmarkedet for noen år siden, søkte de uoppfordret til det særskilte miljøet. Nå teller bedriften 30 ansatte, og er stadig åpen for nye henvendelser. Smart mekanisk design, ekstrem nøyaktighet og langtidsstabilitet kjennetegner trykksensorene fra Presens. 1) Asterix Subsea pt/tt Transmitter 2) Precise DPX2000 Digital Transmitter 1 Unik design og nøyaktighet Sensorene fra Presens benyttes eksempelvis til måling av oljegjennomstrømningen i undervannsinstallasjoner («juletrær») og å finne dybden reparasjonsroboter (ROV) og andre undervannsfartøyer befinner seg på. Sensorene er også essensielle i måling av havdybder eller endring i havnivå. Ikke bare er produktene til Presens blant de aller mest nøyaktige i verden, og måler eksempelvis mindre enn én millibar trykkendring når de er beregnet på 2000 bar trykk. Sensorenes design er også nyskapende, og finnes også i mindre, lettere og varianter enn konkurrentenes der dette er en fordel. Store besparelser for romfarten Med henblikk på romfart har Presens utviklet lette, små sensorer som tåler påkjenninger som stråling, vakuum, ekstrem varme og kulde. Med disse kan innholdet i drivstofftanker måles med en feilmargin på maksimalt 0,01 prosent. Når vekten går ned, brukes mindre drivstoff. Dessuten betyr det enorme summer spart at en satellitt med sikkerhet kan være ute et halvt år lenger enn man kunne ha tillatt med en mindre følsom og sikker sensor, sier markedssjef Mona Tønne. De første Presens-sensorene vil kretse rundt i rommet innen jul, i det svensk-franske satelittparet Prisma, hvor den ene fjernstyrer den andre. Det er en viktig parallell mellom sensorer i verdensrommet og på havbunnen: De kan vanskelig repareres. Sensorene må fungere stabilt over lang tid, i tillegg til å vise svært presise målinger, påpeker Meringdal. Forsvarsindustri også Teknologien til Presens har på kort tid opparbeidet seg et meget godt ry, og henvendelser fra stadig nye bransjer mottas stadig. Innen oseanografi har vi mange ulike selskaper, universiteter og laboratorier på kundelisten. I tillegg vil ett av våre satsingsområder fremover være forsvarsindustrien, avslører adm. dir. Meringdal. 6

7 Lettere adkomst med tau og sele: Entreprenøren uten høydeskrekk Når stillaser tar for lang tid å bygge, kraner ikke kommer til, og prislappen skal holdes liten da har entreprenøren CAN AS løsningen. Selskapet har spesialisert seg på alternativ tilkomstteknikk og trenger ikke bakkekontakt for å jobbe. Det handler om å komme seg fort og sikkert frem. Med våre avanserte metoder for å komme til på steder der andre metoder gir tapt, kan vi utføre oppdrag nær sagt hvor som helst. Oppdraget blir utført tre ganger raskere når vi slipper stillas, forklarer Rolf Olavesen. Han er daglig leder i norskeide CAN AS, som har spesialisert seg på serviceløsninger til olje- og offshoreindustrien. Tjenestene omfatter prosjektering, bekjempelse av fallende gjenstander, modifikasjon og inspeksjon på vanskelig tilgjengelige deler av oljeplattformer og -installasjoner. I tillegg til det tidsmessige aspektet, sparer kundene penger på færre stillaskonstruksjoner, utstyr, overnattingsdøgn og helikoptertransporter. Med tau, seler, taljer og vinsjer utfører fagfolkene i CAN AS serviceoppdrag for olje- og offshoreindustrien. Prosjektering, modifikasjonsprosjekter, nybygg og fjerning blir utført med stor presisjon av CANs fagfolk på steder der stillaser og kraner ikke er like hensiktsmessig. Her fra et IP-prosjekt på Valhall for BP. Tilkomstteknikk, slik vi utfører det, har etter hvert blitt en anerkjent og respektert måte gjøre det på, og er en voksende nisje. Bruk av færre mennesker gir store ringvirkninger både personellmessig og kostnadsmessig, argumenterer Olavesen. Voksende nisje CAN AS er sokkelens mest erfarne leverandør av kombinasjonen avansert tilkomst og faglig tyngde. Selskapet ble etablert i 1993 og som pioner innen alterna- Daglig leder i CAN AS, Rolf Olavesen. tiv tilkomstteknikk, har CAN AS vært svært delaktig i prosesser rundt sertifisering og standardisering av tjenestene i denne nisjen. Det Stavanger-baserte selskapet får stadig flere oppdrag og har ambisjoner om å vokse. Rammeavtaler med blant andre Statoil- Hydro, Aker Solutions og BP sørger for at ordrebøkene er godt fylt opp. Vi har per i dag 72 fast ansatte, men opplever økt pågang og stor ordrevekst. Derfor sikter vi mot å ansette flere og etablere et eller flere avdelingskontor, sier Olavesen. Faglige og fysiske utfordringer Det er ikke bare tilkomstteknikken som står for CANs ordrevekst. Også entreprenørarbeidet som utføres skal være av høyeste kvalitet. Vi er først og fremst fagpersoner med gode utdannelser og lang arbeidserfaring. Det spesielle med våre folk er at de ikke er bleke for å utføre sine arbeidsoppgaver «under alternative omstendigheter», som for eksempel mens de henger i lufta. Alle våre ansatte må naturligvis være glad i utfordringer, frisk luft og bevegelse, i tillegg til å kunne faget sitt godt. For de aller fleste er dette en drømmekombinasjon, avslutter Olavesen. telefon:

8 ASK Safety: En ledende samarbeidspartner på sikkerhetsopplæring innen offshoresektor og maritim industri. Med solid tverrfaglig kompetanse tilbyr ASK Safety AS et unikt kompetansemiljø for sikkerhets- og beredskapsløsninger til sjøs. Markedet er maritim industri og offshorevirksomhet. Et flytende treningsanlegg stod ferdig i 2006 og har allerede utdannet over 7000 personer. Nå planlegges flere kurstilbud. Som kursarrangør innenfor dette nisjefeltet er vi markedsledende på Nordvestlandet. Vi tilbyr både grunnleggende, videregående og avanserte sikkerhets- og beredskapskurs mot maritim industri og offshoresektor. Elevene blir trent i reelle scenarier som gjør treningen så virkelighetsnær som mulig, sier markedsansvarlig Anne Orheim i ASK Safety. «Academy ASK» Som det første av sitt slag har selskapet designet og bygget et unikt øvelsesbygg til sjøs. Bygget sto ferdig i 2006, og har siden da blitt benyttet for kursing av over 7000 elever tilknyttet maritim industri og offshorevirksomhet. Bygget er registrert som treningsskip i Norsk skipsregister. Noen av ASKs satsningsområder: På det øverste bildet Daughter Craft og sliskestuplivbåt i aksjon. På de nederste bildene vises dropp av sliskestuplivbåt. Dette er et anlegg vi er oppriktig stolte av. Siden Academy ASK er et flytende anlegg innebærer det at øvelsene vi kjører er i så realistiske omgivelser som mulig. Her øver vi blant annet på ulike brannscenarioer, sjøredning, evakuering og helikopterevakuering. Bygget med dets fasiliteter er konstruert og tilpasset kravene til sikkerhets- og beredskapsopplæring for maritim industri og offshoresektor, presiserer Orheim. Dette bygget rommer svært mange elementer, som helikopterevakuering (HUET), livbåter, flåter, evakueringsstrømpe, MOB-båter og et nytt og Fakta om ASK Safety: Etablert i Ålesund Selskapet stiftet i 1995 Alle kursene er sertifisert og godkjent i henhold til STCW og/eller OLF Sertifisert av Bureau Veritas 17 ansatte med tverrfaglig kompetanse moderne brannanlegg. For simulering av ulike værforhold er anlegget utstyrt med vindaggregat for simulering av vind i basseng og lysdemping for øvelser i mørke. Brannøvelser Øvelsesbygget rommer en treetasjes brannmodul og er bygget for brannbekjempelse og røykdykking. Det er også innmontert propansystem for brannsimulering, og en egen brannstasjon for brann og røykdykkerutstyr. Anlegget representerer det ypperste av moderne teknologi. Her har vi mulighet til å bestemme brannbildet og øve på de fleste brannscenarioer som kan oppstå. Sikkerhetsaspektet er viktig, og nødstoppefunksjonen kan styres fra tre ulike steder i anlegget. Brannfeltet er også miljøvennlig gjennom fullstendig forbrenning og minimering av restprodukter, forteller Orheim. Utvider kursporteføljen ASK Safety opplever stor pågang fra stadig flere kunder. Selskapet satser nå på utvidelse av både kurs- og kundeporteføljen, og satser på å kunne tilby kurs også til den landbaserte industrien. Selskapet kjører i dag ca 30 forskjellige kurs, og har det siste året utvidet sine kurstilbud gjennom blant annet kurs i sliskestuplivbåt, Daughter Craft (stor MOB-båt), ROC radiokurs og GOC radiokurs. Radiokurs er et nytt satsingsområde hvor selskapet foreventer stor pågang. I løpet av året satser de også på å kjøre de første kursene i Fritt-fall-livbåt. Postboks 5107 Larsgården 6009 Ålesund Telefon:

9 Karsten Moholt AS: Totalservice for oljebransjen Som Norges største fullserviceverksted mot oljeindustri og skipsfart, tar Karsten Moholt AS full kontroll over alle ledd i prosessen og hele ansvaret for at jobben blir gjort til rett tid og med beste kvalitet. Vi har fagfolk som dekker alle ledd i et prosessløp. Vi har bygget opp en solid organisasjon som gjør at vi kan garantere leveringstid og kvalitet. Det sier Linn Moholt som er daglig leder i Norges største elektromekanisk verksted, Karsten Moholt AS. Mens noen av konkurrentene konsentrerer seg om kun ett felt, har Karsten Moholt AS med sine 170 ansatte satset på totalkonsept for drillingrigger med stort hell. Vi har utviklet en bred kompetanse på roterende elektrisk maskineri og transformatorer gjennom alle fasene i et livssyklusperspektiv. På bakgrunn av denne kompetansen kan vi tilby våre kunder en totalservice, og vi ser en enorm økning i selskaper som benytter en slik totalservice, sier Moholt. Hun tror årsakene er store økonomiske besparelser og klare ansvarsforhold. Ny tankegang for vedlikehold Drillingrigger skal til klassing hvert femte år. Tradisjonelt har alt utstyr blitt kjørt i land uavhengig av tilstand og overhalingsbehov. Ifølge Moholt er denne tradisjonen i ferd med å avløses av en ny måte å tenke vedlikehold på. Om Karsten Moholt AS Det er unødvendig å demontere utstyr som er helt i orden. I stedet for å ta alt utstyret i land med faste intervaller, går vi ombord i god tid før planlagt klassing, og avdekker det reelle reparasjonsbehovet ved hjelp av tilstandskontroll. Karsten Moholt AS er Norges største elektromekaniske verksted med omlag 170 ansatte innen mange fagfelt. Verkstedet jobber mot industri, skip og offshore, og utfører overhaling, reparasjoner og omvikling av elektromotorer, transformatorer og generatorer både innenfor lavspent og høyspent. Selskapet er sertifisert av Nemko, UL og IECEx for reparasjon av alle typer Ex-utstyr. Med 170 kompetente og serviceinnstilte fagfolk, har vi den kapasiteten og kunnskapen som trengs for å tilby et totalkonsept for olje- og drillingrigger, sier daglig leder Linn Moholt i Karsten Moholt AS. Selskapet rapporterer så sine anbefalinger til kunden. Dermed repareres kun ustyr som trenger det, mens alt annet utstyr fortsatt kan være i drift. Dette har stor økonomisk betydning, argumenterer Moholt. Fullt ansvar Neste steg i prosessen er demontering ombord og reparasjon av aktuelt utstyr i verkstedet, før det igjen monteres ombord. Med totalansvar for sine områder, tar Karsten Moholt AS det hele og fulle ansvar for tidsforbruk og kvalitet i arbeidet. Totalkonseptet forhindrer oppsmuldring av garantiansvar dersom noe mot formodning skulle gå galt. Når vi foretar både demontering, overhaling, reparasjon og montering er ansvarsforholdet 100 % avklart. Er det derimot flere forskjellige aktører inne på de ulike leddene i prosessen, og det skjer en feilmontering og deretter motorhavari, er ansvarsforholdet fordelt og vanskelig å håndtere, forklarer Moholt. Innen tilstandskontroll tilbyr bedriften et bredt konsept som dekker alle områder fra avansert vibrasjonsanalyse og partikkeltelling til termografering. Karsten Moholt AS har også egne avdelinger som utfører sakkyndig kontroll og service av Ex-trucker, og service av pumper, elektronikk og kompressorer. Oppdragene skjer i Norge og rundt i hele verden for blant andre StatoilHydro, Transocean, Odfjell Drilling, Dolphin, Seawell, Acergy, DOF, BW Offshore med flere innen offshore, og Mantena, BKK, Vang Energi med flere innen landbasert industri. Karsten Moholt AS Telefon:

10 VBS Consult AS: Skaper verdier med HMS som motor HMS er lønnsomt. Det oppdager flere og flere bedrifter og offentlige virksomheter. Tidligere så mange på HMSarbeidet som et nødvendig onde. Nå erkjenner stadig flere at rutinene, medarbeideroppfølgingen og kvalitetssikringen HMS innebærer gjør arbeidsplassen bedre og mer lønnsom. Systematisk oppfølging av HMS bidrar til lønnsomhet og gode arbeidsforhold. Her fra Energiverket på Mongstad hvor VBS Consult AS følger opp HMS på vegne av sin oppdragsgiver. Det sier daglig leder Trygve Haaland Jonassen i VBS Consult AS. Krav rundt helse, miljø og sikkerhet (HMS) er nedfelt i arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter. Blikk for gevinster Enkelte sektorer, offshore inkludert, har lenge hatt et godt blikk for gevinstene ved HMS. Senere har andre bransjer kommet til. Nå opplever vi en gjennomgående positiv innstilling til fagfeltet. Årsaken er at HMSarbeid innebærer å redusere risiko, ivareta medarbeidere i bred forstand og kvalitetssikre prosesser. Satt i system på riktig måte er økt lønnsomhet og mer målrettet drift resultatene, sier Jonassen. Gründeren startet ut i Veidekke på Kårstø Utviklingsprosjekt (KUP) i 1991, og tok etterhvert skjeen i egen hånd og startet for seg selv. I 2004 ble det rendyrket storsatsing på HMS, ansettelser og vekst. Omsetningen gikk fra 1,5 millioner kroner til ca. 35 millioner kroner i år. Nå er det over 30 medarbeidere og selskapet ligger an til fortsatt vekst. Hovedkontoret er i Skudeneshavn på Karmøy. Nylig ble avdeling på Lysaker ved Oslo etablert. Myndighetene god pådriver Internkontrollforskriften førte til voksende interesse for tjenestene. Forskriften la økt ansvar på arbeidsgiveren. Byggeforskriften legger ansvar også på den som bestiller arbeid, noe som har ført til at byggebransjen er en god nummer to etter offshore på HMS. Jonassen mener arbeidslivet er blitt bedre og at arbeidstakere tjener på myndighetenes lovgivning og oppfølging. Du sparer på et godt HMS-system. Du reduserer feilfrekvens, har bedre kontroll på at kontraktsbetingelser overholdes og reduserer skader på mennesker, miljø og utstyr. Ingenting gleder meg mer enn at folk ser nytten i dette, sier han. Råd og opplæring Konsulenttjenester er hovedsatsingsområde. VBS Consult AS opererer over hele Norge og world wide. Jonassen er stolt over at referanselisten inkluderer StatoilHydro, Aker Kværner, Veidekke, Betonmast, DONG Energy, BIS og mange flere innenfor olje og gass, prosess, tradisjonell landbasert industri inkludert bygg og anlegg, samt private og offentlige tjenesteytende næringer. Selskapet bygger opp virksomhetsintern dokumentasjon og -rutiner fra bunnen av, og kan også leies inn i f.eks. halv stilling for å assistere kunden med HMS-arbeidet. Opplæring er et viktig felt Mens HMS-opplæring blir en bigeskjeft i de fleste virksomheter, er det kjernekompetanse for VBS Consult. Selskapet tilbyr blant annet Kaigaten Skudeneshavn Telefon: Strandveien Lysaker Telefon: HMS-grunnkurs for arbeidstakere, HMS-kurs for ledere, stillaskurs i henhold til paragraf 46 i brukerforskriften og mange flere. Dessuten er selskapet med og utvikler bedriftsinterne kurs for kunder og oppdragsgivere. Russisk og polsk Standardkursene våre leveres på norsk, engelsk, polsk og russisk. Noe av styrken vår er at vi vi jobber i markedet, ser utfordringene og problemene, og tilbyr kursene der kundene trenger dem. Kundene slipper å sette seg inn i hvilke forskrifter som gjelder, og vi holder arkiv på alle kursdiplomer. 10

11 Kaefer Energy: Forleng levetiden spar energi Å forlenge levetiden er en god løsning for å spare penger, energi og miljø. For å forlenge levetiden på olje- og gassinstallasjoner jobber vi blant annet med isolering, overflatebehandling, og modifikasjoner av offshore boligkvarter sier Karsten Gudmundset, administrerende direktør i KAEFER ENERGY. KAEFER ENERGY tilbyr et bredt spekter av produkter og tjenester til olje- og gassindustrien. Isolering, overflatebehandling, tilkomst, og innredning er hovedfagfeltene til selskapet. Innen alle disse områdene har KAEFER ENERGY Engineering- og inspeksjonstjenester, samt tekniske løsninger som bidrar til å redusere kostnader i en driftsfase offshore. I en tid hvor krav til energieffektivisering blir stadig viktigere, ivrer Gudmundset spesielt for isolasjon og overflatebehandling. God isolering er en forutsetning for unngå energitap. For olje- og gassinstallasjoner onshore og offshore tilbyr vi derfor isolering mot varme, kulde, støy, og brann. Vi har også utviklet og sertifisert spesielle løsninger for beskyttelse av ventiler og rørflenser mot ekstrem varmepåkjenning. Mange av dagens KAEFER ENERGY er et av de ledende multidisipline selskaper rettet mot olje- og gassindustrien. Selskapet gjennomfører totale prosjekter innen disiplinene Isolering, Tilkomst, Overflate, Innredning og Engineering enten selvstendig eller sammen med andre partnere. Våre forretningsområder dekker hele olje- og gassindustrien. KAEFER ENERGY er en ISO 9001:2000 og NS-EN ISO sertifisert bedrift, og har nullskadefilosofi som overordnet mål. Selskapets visjon er: Lose less, gain more For bedrifter i Rogaland tilbyr KAEFER ENERGY også isolering av tekniske anlegg som ikke er relatert til olje- og gassindustrien. Blant annet utfører vi oppdrag for den lokal VVSbransjen, bygg- og landbasert prosessindustri, samt at vi løser isoleringsutfordringer på båter, og i ulike industribygg. boligkvarter offshore har behov for oppgraderinger både med tanke på energieffektivisering, slitasje og nye regelverkkrav. Her tilbyr KAEFER ENERGY konseptstudier og prosjektgjennomføring for å sikre kostnadseffektive løsninger. Men også på rørlinjer og prosesstanker tilbyr vi løsninger og inspeksjonstjenester, for å avdekke mulig energitap. Oppgradering av eldre installasjoner På dette markedet er KAEFER ENERGY et av de ledende selskapene i Norge, og selskapet har nok å henge fingrene i. De fleste av oljeinstallasjonene ble bygd så tidlig som på 70- og 80-tallet, og standarden på mange av anleggene er deretter. Behovet for å oppgradere installasjonene til å møte dagens krav, både i forhold til energieffektivisering og generelle HMS-krav, er derfor stort. Ofte stilles det krav til isolering av både varme, kulde og støy på ett og samme objekt. Vi har kunnskap og erfaringer fra nærmere 100 års industrivirksomhet, og kan tilby komplette løsninger som ivaretar alle disse kravene, forteller Gudmundset Korrosjonsbeskyttelse For å unngå korrosjon på olje- og gassinstallasjonene, samt nødvendig passiv brannbeskyttelse, er overflatebehandling et annet viktig område for KAEFER ENERGY. Korrosjon er en betydelig utfordring for Ingenting er mer energibesparende enn lengre levetid på installasjonene. Vi har gode systemer, lang erfaring og kompetanse fra kjente prosjekter innen nybygg, vedlikehold og modifikasjon, sier Karsten Gudmundset, administrerende direktør i KAEFER ENERGY. offshoreindustrien. Stålstrukturer, som de fleste oljeplattformene er, skal stå til havs i et miljø som skaper rustangrep. Her har KAEFER ENERGY kompetanse til å etablere og gjennomføre vedlikeholdsprogram, slik at levetiden av installasjonene kan forlenges samtidig som HMSkrav blir ivaretatt. Grundig overflatebehandling av materialene er noe av det mest forebyggende du kan gjøre for å unngå korrosjon. Vi har derfor en egen divisjon med kvalifiserte ingeniører og operatører, som tilbyr allsidige tjenester innen overflatebehandling, metallisering og passiv brannbeskyttelse. Overflatedivisjonen utfører tjenester både onshore, offshore og på skip. For å komplettere tilkomsttilbudet er nå selskapet KAEFER Access etablert. De er lokalisert i Bergen, og leverer klatretjenester. For KAEFER ENERGY og våre kunder, blir dette en nyttig tilvekst, og vil gjøre selskapet til en enda bedre totalleverandør i fremtiden. Noen pågående prosjekter: Grane/Heimdal Tjeldbergodden Statfjord Tampen Kollsnes Gjøa EPCH Mongstad Sleipner B Troll 11

12 Ship Manoeuvring Simulator Centre AS: SMS sikrer sjøtrafikken Det kan være røffe forhold for skip som trafikkerer norskekysten og mellom plattformene i Nordsjøen. Da er det avgjørende at de som står på broa har kunnskap og erfaring til å håndtere kompliserte eller dramatiske situasjoner. Prosjektene og Simulatorkursene ved Ship Manoeuvring Simulator Centre AS bidrar til risikoreduksjon i forbindelse med komplekse marine operasjoner. Ulykker til sjøs skjer sjelden mandag klokka 10 når alle er på jobb. De skjer heller fredag natt mens bemanningen er på det laveste. Da er det viktig å være forberedt på en hver kritisk utfordring dersom noe uforutsett skulle inntreffe, påpeker Bård E. Bjørnsen, Manager Projects and Business Development i Ship Manoeuvring Simulator Centre AS (SMS). Lang erfaring Bedriften har 30 års erfaring i bransjen, og startet som Statens Treningssenter for Skipsmanøvrering i Siden 1990 har ti av de største aktørene innen rederi og offshore vært eiere av det største frittstående simulatorsenteret i Norge. Og det er skips- og offshoresimulatorer som først og fremst er bedriftens merkevare. Vi har tre fullt utstyrte skipssimulatorer. Disse er utformet nøyaktig som broa på et fartøy. Det aktuelle fartøyet som det trenes på er nøyaktig modellert, slik at responsen på simulatoren er så realistisk som mulig. På store skjermer ca. 10 meter fra broa projiseres bilder av ulike farvann og værsituasjoner, og selv om broa ikke beveger seg, så kan en fort bli sjøsyk når vi setter på bølgene, forteller Bjørnsen. I tillegg til simulatorer for DP opplæring, LNG, ECDIS og AIS, har SMS utviklet sin egen kransimulator. Ved bedriftens to kransimulatorer kan man trene på offshorekraner (plattform) og skipskraner (undervanns løfteoperasjoner). Våre prosjekter tilpasses kundens behov av erfarne prosjektledere. Når en operasjon er beskrevet, kan vi utvikle og gjennomføre treningsopplegg i simulatoren. Målet er alltid å redusere risikoen for alvorlige hendelser og å Simulatormodellen av KV Svalbard bryter metertykk is i SMS simulator. øke sannsynligheten for at personell tar de rette avgjørelser hvis slike likevel skulle oppstå. Ved SMS får de trene i et trygt simulatormiljø uten fare for liv, miljø eller utstyr. «Be prepared for Arctic challenges» All software programmeres av SMS selv. Åtte personer jobber med teknisk utvikling av simulatorer, og utvikler fartøys- og kranmodeller mot spesifikke prosjekter og treningsoppdrag. Og med økende skipstrafikk i stadig nye farvann er utfordringene mange: Det skjer mye spennende nordover i tida som kommer. Prøveboringer og tilhørende aktivitet vil foregå i områder der det er mye is. For å være forberedt på dette, har vi utviklet en helt ny og realistisk Ismodell til simulatoren. Denne kan bl.a. benyttes til prosjekter og treningsopplegg innen Isnavigering og Ice Management. Vi har også utviklet et simulatorbasert kurs i «Heavy Weather Decision Support System» (Octopus) her kurses deltakerne i å velge den veien som gir minst påkjenning for fartøyet når bølgene er store. I tillegg har vi utviklet et kursopplegg for nødsleping av havarister. Alt dette er spesielt rettet mot olje- og gasstransporten langs norskekysten og nordover. Koordinert trening Hvert år er nesten 2000 kurselever innom SMS, og kompetansen ved bedriften er solid: For å kunne undervise her må du ha vært kaptein, overstyrmann eller erfaren kranoperatør. Nøkkelord er kompetanse og kvalitet i alt vi tilbyr våre kursdeltakere og prosjektkunder. Vi er verdensledende innen våre spesialområder, og får mye positiv respons for vår modellkvalitet. I tillegg kan vi knytte skips- og kransimulator sammen, og kjøre samtreningskurs. Da har vi kranoperatører på den ene simulatoren, samtidig som navigatører og matroser bruker skipssimulatoren til å posisjonere fartøyet inn mot plattformen. Denne samtreningen har hatt positiv effekt på samhandlingen ute i Nordsjøen, og antall hendelser har gått ned. Vi ved SMS utvikler oss stadig på nye områder hvor vi kan utnytte vår kompetanse slik at våre kunder øker sikkerheten ved sine operasjoner, avslutter Bjørnsen. 12 CMYK: C: 100

13 Carl Stahl, internasjonal gigant som vokser i Norge: Milevis med kvalitet Siden det internasjonale storselskapet Carl Stahl kom til Norge i 2000 har kurvene bare vist en vei oppover. De leverer stadig nye mil med kvalitetswire, tau og notverk til oljefiskeri- og havbruksnæringen. Da Carl Stahl-gruppen etablerte seg med eget selskap i Norge, siktet de seg inn på de to store næringene olje og fiskeri. At selskapet har rendyrket sin drift for norske forhold ser en igjen i omsetningen. Fra vi startet i 2000 har vi gått fra null til en omsetning på ca 170 millioner i 2009, forteller daglig leder på hovedkontoret i Bergen, Morten F. Holst stolt. Carl Stahl-gruppen består av mer enn 40 selskaper og servicesentre i Europa, USA og Midtøsten. De er som gigant å regne innen ståltau, surringsmateriell og løfteutstyr, som er uunnværlig i våre viktigste næringer i Norge. Få internasjonale selskap kan skilte med så lang fartstid i bransjen som Carl Stahl. Carl Stahl startet opp med repslagning i Süssen, Tyskland helt tilbake i Selskapets lange tradisjon og verdensomspennende nettverk gir gruppen en unik mulighet til å konkurrere blant de beste i markedet. Spesialisering gir styrke Spesialisering mot de aktuelle næringsområdene der våre avdelinger er etablert, har lagt grunnlaget for mye av den kraftige veksten vi har opplevd, forteller Jan-Erik Jansson, daglig leder ved siden av Holst. På avdelingene i Stavanger og Hammerfest har de fokus på olje- og gassindustrien. Bergen avdelingen har produkter mot offshore og landbasert industri generelt, mens avdelingen i Honningsvåg har spesialkunnskap og utstyr til fiskeri og havbruk. Oppdrettsdelen i selskapet, som leverer fortøyning til oppdrettsnæringen er også i kraftig vekst. Avdelingen selger blant annet egenutviklede ankere som vi har fått meget gode tilbakemeldinger på, forteller Jansson. Voksende marked i nord I Honningsvåg går det spesielt mye på garn, line, snurpenot, seinot, loddenot og snurrevad, forteller Holst. I dag stammer 1/3 av selskapets omsetning fra fiskeri og havbruk og selskapet har en klar ambisjon om å øke dette. Ved siden av fiskerinæringen opplever Carl Stahl en kraftig vekst innen olje og gass i Nord-Norge. Holst beskriver oppkjøpet i Honningsvåg i 2006 som en langsiktig strategisk avgjørelse. Når olje og gass ble aktuelt i Nord-Norge var det klart at vi også måtte ha en tilstedeværelse her, forteller han. Jeg må jo også nevne at vi i Honningsvåg har to dypvannskaier tilknyttet anlegget. Det gjør at også de største fartøyene kan komme inn for service, legger han til. Morten F. Holst og hans kollegaer, Kenneth Milde og Helge Eikevik i Carl Stahl leverer årlig mange mil med tauverk og wire til norsk næringsliv. Fokus på kundenes behov Stadig flere bedrifter ønsker å redusere sine logistikkostnader ved å handle av færre leverandører. Varelageret vårt blir derfor fortløpende endret og utvidet i forhold til kundenes behov, forteller Holst. Da vi importerer våre varer direkte, kan vi også tilby våre kunder svært konkurransedyktige priser, fastslår han. Som totalleverandør er det avgjørende for kundene at vi er tilgjengelige, har solid fagkompetanse og produkter av høykvalitet, understreker Jansson. Carl Stahl AS har 24 timers service både for offshore- og fiskeriindustrien. Våre servicefolk rykker ut på kort varsel om kundene har behov for det, avslutter han. 13

14 VTT Maritime AS: Løfter oss i energibransjen Høyrisikooperasjoner i offshoreindustrien er en del av hverdagen til de ansatte VTT Maritime AS. Selskapet er eksperter på marine operasjoner offshore. Å gjennomføre store løft under vann krever først og fremst god planlegging forteller daglig leder Torgeir Evjen i VTT Maritime AS. VTT Maritime er leverandør av ingeniør- og konsulenttjenester til skips- og offshoreindustrien. Selskapet leverer totale prosjektpakker inkludert operasjons- og installasjonspersonell. Deres spesialfelt er store operasjoner offshore, som ankringsoperasjoner, flytting av borerigger og installasjon av fundamenter og ankringssystemer for vindmøller. VTT Maritime utfører også skipstekniske inspeksjoner og testing av skip og borerigger. I nyinnflyttede lokaler på Laksevåg i Bergen treffer vi også prosjektkoordinator Erik Hofft Kierulf. Han forteller at selskapet nylig har åpnet avdelingskontor i Trondheim og stiftet datterselskap i England. Vår styrke er kombinasjonen av teknisk og operasjonell kompetanse. Vi har dyktige operatører med lang og variert erfaring fra gjennomføring av prosjekter offshore. Disse ser mulighetene og forstår begrensningene som vi står ovenfor. Deres praktiske erfaring er uunnværlig for oss i planlegging og gjennomføring av våre oppdrag, sier Kierulf. Reduserer risiko Vi har gjennomført mer enn produksjonstimer offshore uten uønskede hendelser eller alvorlige uhell, fortsetter Evjen. I tillegg til å redusere risiko, vil god planlegging øke effektiviteten og redusere de totale kostnadene på våre prosjekter. Slik får vi bekreftet at god planlegging betaler seg, understreker han. VTT Maritime er ISO 9001 sertifisert som innebærer at de følger strenge rutiner for planlegging, implementering og overlevering av sine prosjekter. Torgeir Evjen og hans kollegaer i VTT Maritime er spesialister på store operajoner offshore. Det er spennende å se hvordan vindmølleindustrien er i ferd meg med å utvikle seg, forteller Evjen. Selv om vindkraft offshore fremdeles er ny industri og veien til storskala utbygging er lang, tror vi at vindmøller i fremtiden vil bli et supplement til den rollen oljeindustrien spiller i dag. Se bare på Danmark. Hele 20 prosent av deres energi kommer i dag fra vindkraft, og flere land følger etter. Dette er et område som vi satser sterkt på, fortsetter Evjen. Vindkraftturbiner til havs fungerer på samme måte som en vindmølle på land. Teknologien som benyttes for vindmøller offshore bygger på utvikling av teknologien fra oljebransjen. VTT Maritime har vært involvert i større vindmølleprosjekter i inn- og utland. Selskapet jobber nå med videreutvikling av flere aktuelle prosjekter. Tett dialog med kunder og leverandører Tett dialog med kundene er alltid et mål når VTT Maritime starter opp et nytt prosjekt. StatoilHydro er også en kunde vi har jobbet godt sammen med i 15 år, tillegg til blant annet Shell, Norwind og Grieg-gruppen på vindmøller. Vi må også understreke betydningen av et godt kontaktnett på landsbasis generelt og på Vestlandet spesielt. Vi har et nært og godt forhold til alle våre underleverandører, avslutter Kierulf. Vindmøller er fremtiden Etter 20 år innen olje- og gassindustrien opplever VTT Maritime hvordan vinden nå er i ferd med å snu i deres favør. Vi bruker betydelige ressurser på å forstå kundenes behov og prioriterer god planlegging, forteller Evjen, og fortsetter: Vi har et nært og godt samarbeid med A.P. Møller-Mærsk i Danmark. 14

15 XaitPorter: Flere bidragsytere ett dokument Tre globale kontrakter på én måned Interaktive tekstdokumenter danker ut gammeldags tekstbehandling når bedrifter skal lage anbudsdokumenter og andre større dokumenter. Xait leder an i utviklingen og fikk nylig tre verdensomspennende kontrakter for sin løsning. Vi har rett og slett funnet en smartere måte å jobbe på. Vi fjerner all manuell formatering, og frigjør kapasitet til å fokusere på det som er viktig; nemlig innholdet, sier partner Leif Kjetil Skjæveland i Xait. Xait har utviklet skriveverktøyet Porter som lar flere personer arbeide på samme dokument samtidig. Det er slutt å sjonglere mange dokumenter og ulike revisjoner og så bruke masse tid på å lime dem sammen til ett dokument til slutt. Nå er det kun ett dokument, og det logger bidragsyterne seg på via internett. Så jobber de sammen på samme dokument. Dokumenteieren styrer tilgang og sikkerhet, og Porter lager automatisk layout slik at formateringsarbeidet forsvinner. For en bekreftelse på at Porter fungerer er det bare å se på kundeporteføljen. Siden 2003 har så og si alle olje- og gasselskaper samt serviceleverandører til oljebransjen tatt i bruk produksjonssystemet: I 20. konsesjonsrunde ble over 90% av søknadene skrevet med Porter. ENI Norge brukte systemet til å skrive feltutbyggingsplanen for Goliatfeltet. Både Statoil og Hydro bruker Porter til sine kvartals- og årsrapporter. Hydro har vunnet Farmand-prisen for beste årsrapport to år på rad, og spesielt fått ros for utrolig godt strukturerte rapporter, forteller Skjæveland. Kaos og tidstap Utviklingen av Porter tok utgangspunkt i problemene mange opplever når de jobber med store og uoversiktlige Word-dokumenter. Når mange skal jobbe fram store dokumenter kan det fort ende opp i et tidkrevende kaos av filer og formateringsrot. Vi eliminerer problemet slik at folk kan bruke tid på innholdet, sier partner Leif Kjetil Skjæveland og salgssjef Kris Sæther. gå gjennom innholdet. Det er klart du har et forklaringsproblem når du prøver å selge deg inn med at selskapet ditt har full kontroll på alt, og så klarer du ikke å få side fem og seks til å se like ut. Ett dokument for alle Porter løser problemet ved at de ulike bidragsyterne jobber i ett og samme dokument til en hver tid. Prosjektleder setter opp strukturen, og deretter kan folk jobbe parallelt og i sanntid fra hele verden. Dette er ikke et arkivsystem men et produksjonssystem, og det er 100 prosent webbasert. Du installerer ingenting alt du trenger er en nettadresse. Systemet holder orden på revisjoner og passer på hvem som får endre hva. Prosjektlederen kan til en hver tid gå inn og se hva som blir gjort og korrigere om nødvendig. Normalt jobbet personer opptil 15 timer i døgnet i tre måneder for å få søknaden ferdig. Porter eliminerte alt dette. De fikk brukt tiden på det som var hovedpoenget, nemlig å skape en god søknad. Og den fikk de innvilget. Utvidet satsing Selv om oljebransjen har vært et satsingsområde fram til nå, er Porter langt fra noe bransjespesifikt system. Xait ser stort potensiale andre steder, og er på jakt etter nye medarbeidere: Stadig flere ser gevinstene ved Porter. Derfor rekrutterer vi nye folk innen salg, programutvikling og forretningsutvikling. Vi er på vei inn i konstruksjonsbransjen, farmasi og det offenlige. For dette er slett ikke bare oljebransjens problem. Dette gjelder alle som bruker tradisjonelle tekstbehandlere. I Word må du fortløpende sende dokumenter til bidragsyterne, vente til de har gjort endringer gjerne i flere runder før alt skal sys sammen til ett dokument til slutt. Underveis i prosessen har prosjektleder liten eller ingen oversikt over hva folk skriver, og vil ofte oppleve et kaos av formatering. Tiden går med til dette i stedet for å forbedre innholdet, sier Skjæveland, som har sett skrekkeksemplene på hva dette kan føre til: Selskaper ender opp med å sende ut dokumenter fulle av feil, fordi det ikke har blitt tid til å Ekstraarbeid med formatering og layout er nå historie Vi har fjernet alle manuelle valg. Bidragsyterne bruker ikke noe tid på formatering, men skriver rett inn i Porter, som ordner layouten for deg og holder orden på revisjoner. Dette gjør også systemet mer driftssikkert, og tvinger folk til å fokusere på innholdet, forteller Skjæveland. Løsningen ble utviklet i samarbeid med BP, for den 17. konsesjonsrunden i Resultatene var umiddelbare: 15

16 Niscayah: Sikkerhet er lønnsomt Niscayah har med sine 60 år i bransjen opparbeidet seg en omfattende sikkerhetskompetanse med et nasjonalt nedslagsfelt. Det lønner seg å investere i systemer av høy kvalitet, hevder sikkerhetseksperten. På lang sikt vil den totale verdien av systemet øke ved at man investerer i et levedyktig system som er basert på reell sikkerhetsrisiko og fungerer optimalt hele veien, sier Eyvind Kjensli, ansvarlig for nasjonale kunder i Niscayah. Selskapet har en rekke aktører med spesielle krav til høy sikkerhet på kundelisten. Blant disse finner vi blant annet Regjeringskvartalet, Forsvaret og Politiet. Om Niscayah Over 60 års erfaring i Norge 380 ansatte Omsetter i år for 500 millioner kroner Mer enn næringskunder i Norge Ledende som systemintegrator i privat og offentlig sektor Internasjonalt selskap med virksomheter i 17 land Niscayah betyr «sikker og pålitelig» i sanskrit 24/7 alarm/servicesenter Dyp forståelse for risikonivå, grundig analyse, innovative løsninger og en robust teknologi er nøkkelen til selskapets posisjon i sikkerhetsmarkedet i følge Kjensli. Sikkerhetspartner Vi leverer hele verdikjeden som er involvert i en kundes sikkerhetsutfordringer. Fra rådgivning og implementering, til administrasjon og drift av sikkerhetssystemer. Med dette leverer vi utvidede funksjoner med meget høy oppetid. Videre er vi produktuavhengige og anbefaler ulike sikkerhetsprodukter basert på kundens behov. Vår erfaring Sikrer lufthavner i hele Norge Niscayah ble nylig valgt som leverandør til å fullføre sikkerhetssystemene på de regionale lufthavner i Norge. Niscayah tilbyr lokal tilstedeværelse fra Kirkenes i nord til Kristiansand i sør. Avinor er en av selskapets kunder med et nasjonalt nedslagsfelt. og ekspertise gir kundene en stor tilleggsverdi, forteller Kjensli. I dagens sikkerhetsmarked finnes det mange teknologiske løsninger som styrker sikkerhetsarbeidet i form av digitale vaktmannsrunder, umiddelbar varsling og ikke minst rapporterings- og analyseverktøy. Niscayah har kompetansen til å lede kunder gjennom jungelen av tilbud og skreddersy sikkerhetssystemer som passer best til kundens risikonivå, sier Kjensli. Kundene etterspør helhetlige løsninger Niscayah opplever en økning i antall kunder som etterspør rådgivning i forbindelse med risikoanalyse og sikkerhetsstrategi. Vårt forretningskonsept består av implementering, systemadministrasjon og systemdrift. Overordnet ligger analyse og design som kan være en del av alle disse tjenestene. Kundene ser etter helhetlige løsninger som fungerer preventivt og som håndterer sikkerhetsbrudd rask og effektivt når alarmen går. Vi har kompetansen som gjør at vi med stor treffsikkerhet skreddersyr løsninger basert på risiko og sikkerhetsbehov, avslutter Kjensli. Videre vil Niscayah kunne levere ytterligere service og vedlikehold på Lenel-anlegget som dekker Avinors 29 regionale lufthavner. Anlegget består i hovedsak av adgangskontroll og TV overvåkning, i tillegg til øvrige logiske funksjoner for ivaretakelse av sikkerhetene på lufthavnene. Her bruker vi etablert infrastruktur som utgangs- punkt for leveransen. Vår kompetanse om kundens virksomhet i forhold til sikkerhetsbehov, samt kjennskapen til sikkerhetsproduktene i markedet, gjør at vi kan tilby kvalifiserte råd som utnytter potensialet til eksisterende systemer, forteller Eyvind Kjensli, ansvarlig for nasjonale kunder i Niscayah. E-post: 16

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

12.11.2014 Hvordan forbereder et ISO-selskap seg på å gå nord

12.11.2014 Hvordan forbereder et ISO-selskap seg på å gå nord 12.11.2014 Hvordan forbereder et ISO-selskap seg på å gå nord Vincent Dunne Dir Olje og Gass Norisol, status pr. idag Norisol er et konsern med selskaper og kontorer i Norge, Sverige, Danmark og UK. Konsernet

Detaljer

Solid grunnlag for trygge løft

Solid grunnlag for trygge løft Solid grunnlag for trygge løft Mot nye høyder Solid grunnlag for Kranringen er et selskap med røtter helt tilbake til 1924. I løpet av et snaut århundre i bransjen har virksomheten blitt stadig større

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold Der menneskene utgjør forskjellen ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance En Leverandør ThyssenKrupp Xervon er en tjenesteleverandør

Detaljer

Samarbeid med arbeidslivet; Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning.hva må ivaretas for å lykkes?

Samarbeid med arbeidslivet; Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning.hva må ivaretas for å lykkes? Samarbeid med arbeidslivet; Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning.hva må ivaretas for å lykkes? Tromsø 07.10.2010 Liv Nielsen Eni Norge www.eninorge.no Innholdet i

Detaljer

AAK Group i høyden og i dybden Å N D A L S N E S B E R G E N S T A V A N G E R K R I S T I A N S U N D T Ø N S B E R G

AAK Group i høyden og i dybden Å N D A L S N E S B E R G E N S T A V A N G E R K R I S T I A N S U N D T Ø N S B E R G AAK Group i høyden og i dybden Bakgrunn og utvikling Aak Fjellsportsenter stiftet 2. april 1987 som et senter for klatring og fjellsport. Første selskap til å introdusere og få aksept fra myndigheter og

Detaljer

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet BYGG OG ANLEGG kunnskap gir kvalitet og trygghet BEMANNING TIL RETT STED OG TID Rett Bemanning er en foretrukken leverandør innen bygg og anlegg, og vi har god erfaring og referanselister fra både små

Detaljer

Uten industri ingen fremtid

Uten industri ingen fremtid Uten industri ingen fremtid Offshore Strategikonferansen 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Krise i verden- hva med Norge? GIEK Eksportfinans Innovasjon Norge ENOVA Avskrivningsats Skatteutsettelse

Detaljer

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Industrielle muligheter innen offshore vind Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Vestavind Offshore Etablert august 2009 15 % Kjernevirksomhet innen marin fornybar energiproduksjon

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Medlemsbedrifter i. Samarbeidsforum for Studieprogram Marin teknikk, NTNU og Maritimt næringsliv

Medlemsbedrifter i. Samarbeidsforum for Studieprogram Marin teknikk, NTNU og Maritimt næringsliv Medlemsbedrifter i Samarbeidsforum for Studieprogram Marin teknikk, NTNU og Maritimt næringsliv Aibek AS er en ledende leverandør av tjenester relatert til olje, gass og fornybar energi. Ambisjonene er

Detaljer

Vibrasjonsvern. Proaktivt tilstandsbasert vedlikehold for vannkraftverk

Vibrasjonsvern. Proaktivt tilstandsbasert vedlikehold for vannkraftverk Vibrasjonsvern Proaktivt tilstandsbasert vedlikehold for vannkraftverk IKM Instrutek AS IKM Instrutek er en samarbeidspartner med fokus på kvalitet, bredde og kompetanse som leverer produkter og tjenester

Detaljer

NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord. Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø

NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord. Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø Karakteristika ved nord-norsk maritim næring Fortrinn Spesialisert

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

TESS Hose Management konseptet

TESS Hose Management konseptet TESS Hose Management konseptet TESS Hose Management (THM) er et svært fleksibelt og avansert risikobasert vedlikeholdssystem for slanger. THM er et komplett konsept for vedlikehold av fleksible slanger

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Konflikt mellom operatørens og kontraktørens prosedyrer?

Konflikt mellom operatørens og kontraktørens prosedyrer? engineering, inspection and offshore and energy industry. Konflikt mellom operatørens og kontraktørens prosedyrer? Torkel Fyrvik ESRA-seminar, Hurdal, 2010-06-08 Agenda Hvem er Axess Hvordan jobber vi?

Detaljer

Firmapresentasjon NFLB 2009 Kongshavn Industri AS del II

Firmapresentasjon NFLB 2009 Kongshavn Industri AS del II Firmapresentasjon NFLB 2009 Kongshavn Industri AS del II Samarbeid med Kunde Problem Definisjon Problem Løsning Forstudie Konsept Utvikling Engineering Kunde Bygging Test og Verifikasjon Dokumentasjon

Detaljer

På god vei til å realisere fullskala CO 2 -håndtering

På god vei til å realisere fullskala CO 2 -håndtering På god vei til å realisere fullskala CO 2 -håndtering Gassnova SF er statens foretak for CO 2 -håndtering. Gassnova stimulerer til forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologi ved å yte finansiell

Detaljer

Støtdemping og skånsom lagring

Støtdemping og skånsom lagring Støtdemping og skånsom lagring Semek leverer spesialtilpassede, støpte plastprodukter i polyuretan til plattformer, komponenter for undervannsinstallasjoner og slitasjeutsatte områder. Markedet ligger

Detaljer

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar Anita Utseth - Statssekretær Olje- og energidepartementet Globale CO2-utslipp fra fossile brensler IEAs referansescenario Kilde: IEA 350 Samlet petroleumsproduksjon

Detaljer

Bruk av innovasjonskraft i tradisjonell virksomhet til å lykkes innenfor olje og gass. 20. november 2012

Bruk av innovasjonskraft i tradisjonell virksomhet til å lykkes innenfor olje og gass. 20. november 2012 Bruk av innovasjonskraft i tradisjonell virksomhet til å lykkes innenfor olje og gass 20. november 2012 EN SPENNENDE JOBB Kjære deltakere på Mørekonferansen: Uten kontrakter intet LBO Jeg ble tvunget til

Detaljer

Langset. Langset AS består av en gruppe selskaper som leverer produkter og tjenester til Olje & Gass, Skip & Maritime og Prosessindustrien.

Langset. Langset AS består av en gruppe selskaper som leverer produkter og tjenester til Olje & Gass, Skip & Maritime og Prosessindustrien. Langset Langset AS består av en gruppe selskaper som leverer produkter og tjenester til Olje & Gass, Skip & Maritime og Prosessindustrien. Langset AS har sitt hovedkontor i Molde, med verksteder og kontorer

Detaljer

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS. Velkommen. Tyholt, 9. oktober 2014

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS. Velkommen. Tyholt, 9. oktober 2014 Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS Velkommen Tyholt, 9. oktober 2014 Agenda 09.30 Velkommen/presentasjonsrunde Oddvar Eide, Adm.dir. MARINTEK 09.45 MARINTEK og erobringen av havrommet Jo Stein Moen,

Detaljer

Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir.

Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir. Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir. JM Hansen AS Kort om JM Hansen Lokal styrke optimale løsninger siden

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid?

Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid? part of Aker Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid? Verdal Formannsskap 3. september 2009 Nina Udnes Tronstad Adm. dir. Aker Solutions, Verdal 2008 Aker Solutions Agenda Utfordringer norsk verftsindustri

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Trond Haukanes -Alta 03.09.08 1 SØR VARANGER: ET GRENSELAND Trond Haukanes -Alta 03.09.08 2 Barents regionen Trond Haukanes -Alta 03.09.08 3

Detaljer

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND «Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND Sandnessjøen 10.06.2013 Hvorfor Stavanger Light? Visjoner foran ONS 1998 var «Stavanger Light». Historikk. Var den visjonen feil? Hvordan kom vi dit? Ringvirkninger.

Detaljer

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon.

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon. Med en historie som går tilbake til stiftelsen av aksjeselskapet Ofoten Jernmalmgruber i 1935, kan Evenes Kraftforsyning AS i 2010 feire 75 år som lokal kraftleverandør. Vi har i dag nettkunder innen offentlig

Detaljer

CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk

CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk kontinental t sokkel Oljedirektoratet, seminar Klimakur 20.8.2009 Lars Arne Ryssdal, dir næring og miljø Oljeindustriens Landsforening 2 Mandatet vårt - klimaforlikets

Detaljer

Offshore Strategikonferansen 2010

Offshore Strategikonferansen 2010 Offshore Strategikonferansen 2010 En sokkel i omstilling fra få store til mange små prosjekter. Hvordan møter Bjørge utfordringen på gjennomføring, pris og kvalitet? Bjørge ASA Omsetning 2008: 1.7 mrd

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Innhold Forord... 3 Vår virksomhet... 4 Drift... 5 Miljøstyring... 6 Miljøaspekter... 8 Miljøpåvirkning... 9 Oppfølging... 10 Oppsummering... 10 Egenprodusert tørke

Detaljer

Bølge-energi i Norge - ren kraft og nye næringsmuligheter

Bølge-energi i Norge - ren kraft og nye næringsmuligheter Bølge-energi i Norge - ren kraft og nye næringsmuligheter EnergiRike Haugesund, 10. August 2005 Fred. Olsen Tore Gulli En mulighet for Norge til å bli en global drivkraft innen bølgeenergi Nye løsninger

Detaljer

Olje- og gassnettverk Helgeland

Olje- og gassnettverk Helgeland RAPPORT november 213 Olje- og gassnettverk Helgeland - Nettverkets samlede kapasitet, kompetanse og forventninger frem mot 217 Foto: Statoil Utarbeidet av Kunnskapsparken Helgeland Innhold Innledning...

Detaljer

Oljebransjens innkjøpskonferanse 2013 Tor R Skjærpe, direktør strategi og organisasjon Petoro AS

Oljebransjens innkjøpskonferanse 2013 Tor R Skjærpe, direktør strategi og organisasjon Petoro AS Oljebransjens innkjøpskonferanse 2013 Tor R Skjærpe, direktør strategi og organisasjon Petoro AS Oljeselskapenes innkjøp har vokst med 10% årlig fra 2003 til 2012 Samtidig ser vi at produktiviteten reduseres

Detaljer

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Ragnar Tveterås Delprosjekt i et Kunnskapsbasert Norge ledet av prof. Torger Reve, BI Fiskeri og kystdepartementet, 22. mars 2011 Næringsliv som kunnskapsnav Fiskeri

Detaljer

SR Groups lille lilla

SR Groups lille lilla SR Groups lille lilla Hjelpsom - Ærlig - Stolt -Det handler om holdninger Vol II Kjære alle ansatte 2. utgave av vår lille lilla er nå klar. Våre erfaringer fra 1. utgave har vært udelt positive, og troen

Detaljer

Over 60 år erfaring. www.expom.pl

Over 60 år erfaring. www.expom.pl Over 60 år erfaring www.expom.pl Over 60 år erfaring Expom S.A. produserer deler, systemer og enheter for skip-, maskin-, energi-, utvinnings-, byggeindustri og flere andre. Nesten 100% av produksjonen

Detaljer

HYDRAULIKK INSTRUMENTERING MEKANISK SVEISING ELEKTRO UTLEIE AV PERSONELL 24T SERVICEBIL FIRMA PRESENTASJON

HYDRAULIKK INSTRUMENTERING MEKANISK SVEISING ELEKTRO UTLEIE AV PERSONELL 24T SERVICEBIL FIRMA PRESENTASJON HYDRAULIKK INSTRUMENTERING MEKANISK SVEISING ELEKTRO UTLEIE AV PERSONELL 24T SERVICEBIL FIRMA PRESENTASJON HVEM ER VI? En kosteffektiv og innovativ leverandør av produksjons, service-tjenester og kvalifisert

Detaljer

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS Kvalitet og pålitelighet En presentasjon av Parat Halvorsen AS Parat Halvorsen er Norges største leverandør av damp- og varmeanlegg. Vi leverer komplette systemer til industri, skip og offshore. I alle

Detaljer

Velkommen til vårmøte

Velkommen til vårmøte Foto: Kjetil Alsvik - Statoil Velkommen til vårmøte Torsdag 21.5.2015 HOVEDTEMA: ER BUNNEN NÅDD? - OG SNUR MARKEDET FØR SOMMEREN? Hvordan kan vi bygge opp et nettverk av bedrifter som har felles utfordringer

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

Kvalitet siden 1935! Totalentreprenør - Byggmester - Monteringsspesialisten - Snekkerverksted O. TORJUSSEN & SØNNER AS

Kvalitet siden 1935! Totalentreprenør - Byggmester - Monteringsspesialisten - Snekkerverksted O. TORJUSSEN & SØNNER AS Kvalitet siden 1935! Totalentreprenør - Byggmester - Monteringsspesialisten - Snekkerverksted O. TORJUSSEN & SØNNER AS O. TORJUSSEN & SØNNER AS Kvalitet siden 1935! 2 O. TORJUSSEN & SØNNER AS Nybygg Rehabilitering

Detaljer

solid PLATTFORM FOR effektivitet OG INNOVAsJON!

solid PLATTFORM FOR effektivitet OG INNOVAsJON! I FRONT siden 1898 solid PLATTFORM FOR effektivitet OG INNOVAsJON! Maskin K Lund har bygget en slagkraftig enhet med unik kunnskap. Vi har et produktspekter innen trykkluft og hydraulikk få kan vise maken

Detaljer

3, 7018 +47 73 96 60 00, +47 94 000 111, 993 168 335 VI TILBYR KAPASITETEN DU TRENGER!

3, 7018 +47 73 96 60 00, +47 94 000 111, 993 168 335 VI TILBYR KAPASITETEN DU TRENGER! VI TILB DU Y R KAPASITETEN TRENGER! Svane Bemanning AS Er et landsdekkende bemannings selskap fleksible og effektive konsulent- og bemannings lengre oppdrag innenfor Svane Bemanning AS Er i hovedsak en

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

BRUBAKKEN ER EN UAVHENGIG MASKINPARTNER SALG KORT/LANGTIDSLEIE OUTSOURCING SERVICE

BRUBAKKEN ER EN UAVHENGIG MASKINPARTNER SALG KORT/LANGTIDSLEIE OUTSOURCING SERVICE BRUBAKKEN ER EN UAVHENGIG MASKINPARTNER SALG KORT/LANGTIDSLEIE OUTSOURCING SERVICE www.brubakken.no BRUBAKKEN AS Din totalleverandør av rullende materiell og lifter VISJON: Kunder, leverandører og medarbeidere

Detaljer

Krevende tider, men betinget optimisme!

Krevende tider, men betinget optimisme! Krevende tider, men betinget optimisme! Åpent medlemsmøte, Norsk Industri Olje & Gass Oslo, 22. oktober Jan Skogseth, Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk leverandørindustrikonkurransekraft i et

Detaljer

Kalibrering og instrument service. Elektrisk - Temperatur - Trykk - Gass - Mekanisk - Vibrasjon

Kalibrering og instrument service. Elektrisk - Temperatur - Trykk - Gass - Mekanisk - Vibrasjon Kalibrering og instrument service Elektrisk - Temperatur - Trykk - Gass - Mekanisk - Vibrasjon IKM Instrutek AS IKM Instrutek AS er en ledende salgs- og service leverandør innen test- og måleinstrumenter.

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

Programområde for maritime fag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for maritime fag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for maritime fag - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 12. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Scana Creates Progress

Scana Creates Progress Presentasjon av resultater etter fjerde kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Rolf Roverud CEO Christian Rugland CFO Frode Alhaug Styrets formann 17-18. februar 2010 Hovedpunkt fjerde kvartal Godt 2009-resultat

Detaljer

ledende på gjenvinning og miljøtjenester

ledende på gjenvinning og miljøtjenester istockphoto ledende på gjenvinning og miljøtjenester I spennet mellom visjonære tanker og nære handlinger Norsk Gjenvinning-konsernet er landets ledende aktør innenfor gjenvinning og miljøtjenester. Vi

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

We power the world of work

We power the world of work We power the world of work The Human Age gir utfordringer Fokusér på din kjernevirksomhet.så skal vi fokusere på vår! Mia Holmaas, Regiondirektør Manpower Vest Helge Tvedt, Regionsjef Experis Engineering

Detaljer

Innleide arbeidstakere og ivaretagelse av HMS. 12.2.2015 PTIL Per Steinkopf

Innleide arbeidstakere og ivaretagelse av HMS. 12.2.2015 PTIL Per Steinkopf Innleide arbeidstakere og ivaretagelse av HMS 12.2.2015 PTIL Per Steinkopf 1 Nøkkelinformasjon KAEFER ENERGY Hovedkontor Stavanger Etablert 1977 Ansatte ~ 750 Omsetning ~ NOK 1,2 MRD Fag Isolering Tilkomst

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

En ledende nordisk gassleverandør

En ledende nordisk gassleverandør En ledende nordisk gassleverandør www.airliquide.no Et verdensomspennende industrigasselskap Air Liquide er verdensledende innen gasser, teknologi og tjenester for industrien og sykepleien. Selskapet er

Detaljer

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 1 Visjon Profesjonell og smart bruk av IT Utviklingsidé 2014 Gjennom målrettet, kostnadseffektiv og sikker bruk av informasjonsteknologi yte profesjonell

Detaljer

Beredskapsdagene i olje og gass 23-24 okt 2014

Beredskapsdagene i olje og gass 23-24 okt 2014 Beredskapsdagene i olje og gass 23-24 okt 2014 Beredskap for operatører og redere Gevinst vs utfordring 23. OKT.2014 Stavanger Vidar Gade p. 1 Acona Gruppen Acona Group Acona Holding AS RESQ Holding AS

Detaljer

TEKMAR 2004. Trondheim 18. november. Statoils leverandørutviklingsprogram (LUP) slik kutter Vi produksjonskostnader sammen med vår leverandørindustri

TEKMAR 2004. Trondheim 18. november. Statoils leverandørutviklingsprogram (LUP) slik kutter Vi produksjonskostnader sammen med vår leverandørindustri TEKMAR 2004 Trondheim 18. november Statoils leverandørutviklingsprogram (LUP) slik kutter Vi produksjonskostnader sammen med vår leverandørindustri V/Jonas S. Sandved, Statoil I&K FORMÅL: Statoil ønsker,

Detaljer

OFFSHORE SIMULATOR CENTRE AS

OFFSHORE SIMULATOR CENTRE AS OFFSHORE SIMULATOR CENTRE AS OSC Business Idea Contribute to Improved safety for personnel Protecting the environment Increased innovation in the Maritime Industry Based on Simulation and visualization

Detaljer

ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN

ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN Hva er Maritimt Forum? Stiftet 1990 Første organisering av næringsklynge 8 regionale forum og 750 medlemmer Rammevilkår Synliggjøring Rekruttering og kompetanse

Detaljer

Erfaringsoverføring mellom bransjer/ Jobbstøtteverktøy for arbeidslag Chul Christian Aamodt, Mintra Leif Røv, Aak Randi Sekkeseter, Mintra

Erfaringsoverføring mellom bransjer/ Jobbstøtteverktøy for arbeidslag Chul Christian Aamodt, Mintra Leif Røv, Aak Randi Sekkeseter, Mintra Erfaringsoverføring mellom bransjer/ Jobbstøtteverktøy for arbeidslag Chul Christian Aamodt, Mintra Leif Røv, Aak Randi Sekkeseter, Mintra April 2011 Agenda Kort om Mintra og Aak Erfaringsoverføring mellom

Detaljer

Maritime muligheter Anne-Kristine Øen

Maritime muligheter Anne-Kristine Øen Foto: Solstad - Haakon Nordvik Maritimt Forum Bergensregionen Maritime muligheter Anne-Kristine Øen Agenda: Maritimt Forum Konjunkturrapport 2014 Norges Rederiforbund Maritim verdiskapingsbok Maritimt

Detaljer

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING Clima Teknikk AS Skredderveien 3 S I D E 1 1537 Moss Bankgiro: 5081.05.78955 E-post: post@climateknikk.no Tlf: 69 27 26 00 Org. Nr:

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender?

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Norges rolle i en klimavennlig energiframtid 22. september 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011 Innhold Forord Side 3 Vår virksomhet Side 4 Vår drift Side 5 Miljøstyring Side 6 Miljøaspekter Side 7 Miljøpåvirkning Side 9 Oppfølging Side 9 Side 2 Forord K. LUND

Detaljer

Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi

Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi Kort presentasjon (Nils Terje Haavi) Siv.Ing NTNU Prosjektleder

Detaljer

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk Industri Olje & Gass Status, strategi og aktiviteter Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015 Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 500 medlemsbedrifter Over

Detaljer

Maritime utstyrsprodusenter i Norge

Maritime utstyrsprodusenter i Norge Maritime utstyrsprodusenter i Norge Erik W. Jakobsen Managing Partner i Menon Økonomisk analyse- og rådgivningsforetak Kjerneområder Maritim og offshore Eierskap og kapitalmarkeder Næringsklynger og regional

Detaljer

VI ER DER KUNDENE VÅRE ER

VI ER DER KUNDENE VÅRE ER VI ER DER KUNDENE VÅRE ER Å være størst forplikter Din samarbeidspartner på materialhåndtering TOYOTA MATERIAL HANDLING GROUP - ET GLOBALT KONSERN The Toyota Way er en del Toyotas historie så vel som fremtid.

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 OPPDRAG ENERGI NHOs ÅRSKONFERANSE 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og

Detaljer

VISJON INGEN SKAL DRUKNE

VISJON INGEN SKAL DRUKNE VISJON INGEN SKAL DRUKNE Overordnet strategidokument i Redningsselskapet, gjeldende for perioden Dette er Redningsselskapets strategi for perioden. Dokumentet er utarbeidet i en bred strategiprosess med

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag Energi NHOs Årskonferanse 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og det ble skapt produkter for verdensmarkedet,

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Verdiskapning og Miljø hånd i hånd

Verdiskapning og Miljø hånd i hånd Verdiskapning og Miljø hånd i hånd Norsk Konferanse om Energi og Verdiskapning Energirikekonferansen 2006 Frederic Hauge, Bellona CO2 fabrikk Gasskraftverk Global temperaturendring Fremtidens energiløsninger

Detaljer

Vil du jobbe i Flytoget?

Vil du jobbe i Flytoget? Vil du jobbe i Flytoget? 1 Flytoget er en av Norges sterkeste merkevarer og tilbyr et produkt som våre kunder er svært fornøyd med. Selskapet er en attraktiv arbeidsplass og har årlig oppnådd svært gode

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Når du trenger mer enn bare nitrogen.

Når du trenger mer enn bare nitrogen. AGA nitrogentjenester Når du trenger mer enn bare nitrogen. Med AGA nitrogentjenester får du oppfølging med alt fra spesialkompetanse til riktig utstyr og pålitelige leveringer. 2 Sørg for raskere og sikrere

Detaljer

Den norske fi skefôrprodusenten BioMar blir den første i verden til å ta i bruk et gassdrevet lasteskip.

Den norske fi skefôrprodusenten BioMar blir den første i verden til å ta i bruk et gassdrevet lasteskip. Pressemateriell Den norske fi skefôrprodusenten BioMar blir den første i verden til å ta i bruk et gassdrevet lasteskip. Den vedlagte minnebrikken inneholder 3 pressemeldinger og bilder Stoffet er gjengitt

Detaljer

Det handler om vår identitet

Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Jernværket ble grunnlagt 1657, og er i dag en av Norges eldste og mest tradisjonsrike bedrifter. Gategods ble en del av produksjonen i 1952, og

Detaljer

Bergen Næringsråd. Frokostseminar 5. juni 2013. Atle Sundøy. Partner atle.sundoy@inventura.no

Bergen Næringsråd. Frokostseminar 5. juni 2013. Atle Sundøy. Partner atle.sundoy@inventura.no Bergen Næringsråd Frokostseminar 5. juni 2013 Atle Sundøy Partner atle.sundoy@inventura.no www.inventura.no 70 konsulenter med tverrfaglig kompetanse Jus Økonomi Organisasjon og ledelse Ingeniørfag Våre

Detaljer

Midgard hvor sikker er rømningssikkert? Sjømatdagene 21 januar 2015

Midgard hvor sikker er rømningssikkert? Sjømatdagene 21 januar 2015 Midgard hvor sikker er rømningssikkert? Sjømatdagene 21 januar 2015 Internasjonal leverandør - Etablert 1980 Aqualine ble stiftet 18. September 1980 Spesialkompetanse 47 faste ansatte, rundt 130 i høyaktivitets

Detaljer

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 1 Kompetansetiltak i klyngen Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 2 Hvorfor er bedriftene så opptatt av kompetanse i vår næring? Konkurransefortrinnet til Norge er utelukkende

Detaljer

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon MOMEK Group AS Roger Skatland Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon Agenda: 1. Presentasjon av Momek Group AS 2. Prosjekter / Status 3. Utfordringer fremover Hvordan skape en kvalifisert Nord-Norsk

Detaljer

Det er kostbart å feilrekruttere!

Det er kostbart å feilrekruttere! www.biztools.no Det er kostbart å feilrekruttere! All rekruttering er forbundet med risiko og avkastning. Gode ansettelser gir solid gevinst, mens svake ansettelser gir tap på flere hundre tusen kroner..

Detaljer

DYPERE-STØRRE-MER SUBSEA UTFORDRINGER I ET 2020 PERSPEKTIV.

DYPERE-STØRRE-MER SUBSEA UTFORDRINGER I ET 2020 PERSPEKTIV. DYPERE-STØRRE-MER SUBSEA UTFORDRINGER I ET 2020 PERSPEKTIV. Jan André Furnes Subsea IMR Team lead A/S Norske Shell 1 DRIFT OG VEDLIKEHOLD FRA KRISTIANSUND A/S Norske Shell 2 1.0 DRAUGEN A/S Norske Shell

Detaljer

Sammen bygger vi Svevia.

Sammen bygger vi Svevia. Sammen bygger vi Svevia. For deg som jobber på oppdrag fra oss i Svevia. Hvor vil Svevia? 2 Bli med oss på veien. Dette heftet er ment for deg som jobber sammen oss i Svevia. Du kan være en tilfeldig leverandør,

Detaljer

Finansiering av store prosjekter Elizabeth Lee Marinelli Director of Credit and Risk Management

Finansiering av store prosjekter Elizabeth Lee Marinelli Director of Credit and Risk Management Finansiering av store prosjekter Elizabeth Lee Marinelli Director of Credit and Risk Management Agenda: 1. Litt om min bakgrunn 2. Slik jobber GIEK 3. Store prosjekter 4. Produkter og søknadsprosessen

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011 Først må jeg si at det er en glede for meg å være her i dag å snakke om beredskap. Oljevern vil bli en av de viktige sakene

Detaljer

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Ledere vil ha tiltak for å mobilisere arbeidskraft Spekters arbeidsgiverbarometer er en undersøkelse om hva toppledere i større norske virksomheter mener om sentrale

Detaljer

EN LEDENDE KOMPETANSEPARTNER PÅ ROTERENDE ELEKRISK UTSYR

EN LEDENDE KOMPETANSEPARTNER PÅ ROTERENDE ELEKRISK UTSYR KARSTEN MOHOLT AS EN LEDENDE KOMPETANSEPARTNER PÅ ROTERENDE ELEKRISK UTSYR Energi Industri Offshore Maritim Subsea Småkraftverk Stor skala vannkraft Tradisjonell industri Papir, kjemikalie, transport Faste

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer