Satser i nedgangstider

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Satser i nedgangstider"

Transkript

1 Nr 7 / 2009 Onsoft Computer Systems AS: Satser i nedgangstider Mens de fleste sliter seg gjennom finanskrisen, gir Onsoft Computer Systems AS (OCS) gass. Det siste året har de økt bemanningen med 25%, åpnet kontor i Manila og lansert CompMan AS. Administrerende direktør i OCS, Hans Petter Torsvik, tror det er to hovedgrunner til at de vokser i et vanskelig marked. Hovedgrunnen er at løsningene vi tilbyr er kostnadsbesparende, kvalitetshevende og effektiviserende, og det er viktig i nedgangstider. For det andre er vi en nisjeleverandør med fokus på få fagområder som er spisset inn mot shipping- og offshorekunder, sier han. OCS HR OCS HR er markedets mest komplette crewing- og lønnsløsning til shipping og offshore. I tillegg til å gi en samlet oversikt over alt personell, deres kompetanse, betingelser, erfaring og personalia, har OCS HR effektive verktøy for å planlegge rotasjoner, trening, kurs, karriere og reiser. Siden det er stadig Adm. dir. i OCS, Hans Petter Torsvik ser muligheter i et tøft marked. OCS er et kompetanse- og programvarehus med hovedkontor i Bergen etablert i Gir kundene «best of breed»-verktøy innen HR, lønn, asset management, vedlikehold, utleie og operasjonell drift av skip og rigger. Tilbyr outsourcing lønn for både kontor-, rigg- og sjøansatte. Har 50 ansatte lokalisert med kontorer på Bønes i Bergen, i Ålesund og i Manila. Kundedatabasen nærmer seg 200 kunder fordelt på mer enn 30 land. For mer informasjon om CompMan AS, se Onsoft Computer Systems AS leverer komplette «best of breed»- verktøy til mange av de største aktørene innen olje, offshore og shipping. viktigere å ha oversikt over de ansattes kompetanse og kompetansekravene som stilles, lanserte vi i fjor OCS HR Competence Management. Gjennom denne løsningen får kundene et komplett verktøy for å administrere og vedlikeholde kompetansekrav. Det er tid- og ressurskrevende å bygge og vedlikeholde avanserte kompetansematriser, og på bakgrunn av dette så vi behov for å etablere CompMan AS. CompMan AS OCS etablerte i sommer selskapet CompMan AS (Competence Management) i samarbeid med OilComp AS. CompMan utvikler og tilbyr konsepter og rådgivingstjenester som ivaretar behovet for kompetansestyring i form av definerte kompetansekrav, oversikt over egne ansattes kompetanse og gap-analyser. Inkludert i dette er tilgang til konsepter som muliggjør «out sourcing» av kursadministrative tjenester, samt kurs og annen kompetanseutvikling for administrativt personell. Torsvik understreker at det er spesielt viktig for offshore-/maritime bedrifter å benytte denne «rolige» perioden med mindre trykk i markedet, til å investere i effektivitets- og kvalitetshevende tiltak. Da står man mye bedre rustet når markedet kommer tilbake og kampen om kontrakter og arbeidskraft tiltar. Når man har flere tusen ansatte å håndtere, er det litt av en kabal som skal gå opp. Gjennom våre systemer vil kunden få full oversikt over kompetansen man har i selskapet, hvor den befinner seg og hvilke kompetansekrav som til enhver tid gjelder i forhold til oppdragsgiver, myndigheter, flaggstater og så videre. Har man full oversikt blir det også mye lettere å planlegge aktiviteter for mannskapet, sier han. Rekrutterer og utvider Siden nyttår har OCS ansatt ti nye medarbeidere, bl.a. innen OCS Maisy som er et av våre 3 hovedprodukter og som vi vil satse mye på i tiden som kommer. Vi er svært tilfreds med kvaliteten på søkerne og vi får stadig oftere henvendelser fra personer som kjenner oss og som synes OCS virker som et spennende selskap å jobbe i, sier han. Torsvik forteller videre at han har flere ansatte som har sittet på den «andre siden», som for eksempel mannskapssjefer. Dette ser han på som en stor fordel for OCS. OCS har også satset sterkt i utlandet i år. Med hovedkontor i Bergen og avdelingskontor i Ålesund, åpnet OCS 2. juni kontor på Manila en viktig shippingby, spesielt innen bemanning. Her finner man noen av verdens største bemannings- og shippingselskaper. OCS har allerede ti-tolv kunder i regionen og skal i løpet av et par år bygge en betydelig virksomhet i Sørøst-Asia. Alle rettigheter forbeholdes Konsulentfirmaet Henrik Meyn

2 Amesto People: Nettverk + Kompetanse + Dialog I et konkurranseutsatt marked med kamp om de gode hodene, er det tidkrevende og risikofylt å rekruttere. Et velfungerende nettverk er avgjørende for å koble kompetent og adekvat arbeidskraft og de best egnede konsulentene til viktige posisjoner. Tre faktorer er grunnleggende for vellykket rekruttering. Oversikt over aktuelle kandidater, kjennskap til bransjen og markedet, og tett dialog med oppdragsgiver, sier Britt Mjellem, avdelingsleder for Amesto People i Bergen. Konsulentutleie Nettverksbygging har vært Amesto Peoples varemerke i over 20 år og står i sentrum for virksomheten. Sammen med grundig forarbeid, og ved å matche kvalitet, fag og menneske kan vi levere konsulenter som er produktive fra første dag, forteller Mjellem. I de lange løp Vårt mål er å tiltrekke oss, utvikle og beholde de beste konsulentene innen økonomi og regnskap, HR, administrasjon og ledelse, sier Mjellem. Vi samarbeider nært med utdanningsinstitusjoner og kompetansemiljøer, og har god oversikt over de beste kandidatene. Kritiske dager Amesto People gir oppdragsgiverne en trygghet Våre konsulenter er fast ansatt i Amesto. Slik kan vi tilby våre oppdragsgivere svært trygge, kompetente og fleksible utleie- og rekrutteringsløsninger, sier Britt Mjellem, avdelingsleder for Amesto People i Bergen. og fleksibilitet omkring ansettelsesforholdet og forretningsdriften. De hundre første dagene er kritiske i et ansettelsesforhold. Blir forventningene innfridd? I hvor stor grad må stillingen tilpasses den nyansatte? Hvordan vil det påvirke andre funksjoner?, spør Mjellem. Våre konsulenter ansettes fast i Amesto People. Vi tar rollen som arbeidsgiver, og har ansvar for arbeidstakeren og det praktiske knyttet til arbeidsforholdet. For våre oppdragsgivere betyr det trygg arbeidskraft, men liten risiko. Eksempler på kunder som gir oss denne tilliten er StatoilHydro, GC Rieber, Rocksorce, Thon Gruppen, Seadrill og Dof. Et langvarig forhold Gjennom rekruttering til kritiske nøkkelstillinger har Amesto People vært en verdifull samarbeidspartner i oppbygningen av konsernet, sier Kathleen Mathisen, HR Manager i Dof Subsea ASA. Vi samarbeider nært med Amesto People. Siden høsten 2008 har de levert stillinger både på konsernnivå, mellomledernivå og til støttefunksjoner innen regnskap og økonomi, forteller Mathisen. Grundig research Mathisen forteller at Amesto People er svært grundige og seriøse. I vårt første møte ble jeg nesten overrasket over hvor omfattende de var i sin research. Men deres grundige kartlegging av Dof Subsea ASA er noe som har blitt verdifull for oss. Amesto People kjenner vår virksomhet svært godt, og finner aktuelle kandidater uten at vi trenger å bruke ressurser og tid på oppfølging, fastslår Mathisen. Umiddelbar produktivitet Å lære opp og inkludere en ny medarbeider i det daglige arbeidet tar tid. Normalt regner man opp til fire måneder før en nyansatt er produktiv. Kandidatene fra Amesto People er produktive fra dag én. De har inngående kjennskap til markedet og bransjen, har etablert et massivt nettverk, og de vet derfor hvor de skal finne de rette kandidatene til vår virksomhet, avslutter Mathisen. Amesto People Etablert i 1987 (tidl. KAS) Avdelinger i Bergen, Oslo, Stavanger og København En del av Amesto Group med 520 ansatte. Amesto Peoples virksomhet Rekruttering, søk og utvelgelse Fokus på ledelse og høyere kompetanse Rådgivning innen økonomi, organisasjon og ledelse Konsulentutleie innen økonomi, HR og prosjekt. 2

3 Skreddersydde team fra Ross Offshore Ross Offshore AS har gjennom mange år forsynt oljebransjen med spesialkompetanse innen boring og brønn. De har også i løpet av kort tid bygget opp et fagmiljø innen petroleumsteknologi. Vi setter sammen team bestående av de mest erfarne av våre ansatte til prosjekter innen fagområdene geologi og geofysikk, reservoar, produksjon, boring, subsea, HMS og risikovurdering samt prosjektledelse, sier Jørgen L. Jørgensen, leder av Field Development i Ross Offshore. Vårt mannskap har solid erfaring fra både feltutbyggingsprosjekter og felt i drift, og besitter den faglige spisskompetansen og samarbeidsevnen slike prosjekter krever. CO 2 -fangst og lagring Ross Offshore har siden 2008 vært i oppdrag for Gassnova. Bakgrunnen for oppdraget er regjeringens målsetting om å etablere fullskala CO 2 -håndtering (fangst, transport og lagring) fra Kårstø og Mongstad. Gassnova SF, statens foretak for CO 2 -håndtering, er på vegne av Oljeog Energidepartementet utnevnt til å lede dette pionerprosjektet. Vår jobb er å evaluere alternative løsninger, og bistå med grunnlag for investeringsbeslutning for sikker lagring av CO 2 i ulike områder, sier Jørgensen. Vi har etablert en dyktig prosjektgruppe og dekker hele kjeden fra seismisk tolkning via geomodellering og reservoarsimuleringer til brønnplanlegging. Vår ambisjon er å være faglig støttespiller for prosjektet også i gjennomføringsfasen i forbindelse med boring av Fakta om Ross Offshore AS: Etablert i 1997 i Sandefjord Kontorer i Sandefjord og Bergen Datterselskap Ross Engineering AS i København 120 ansatte og konsulenter Kåret til Gaselle-bedrift de siste 6 årene Omsetning 2008: 214 millioner kroner Et selskap i STG-gruppen; se Ross Offshore kan løse stadig mer kompliserte prosjekter, konstaterer (f.v.) leder av Drilling and Well Management Tom Arbøll, leder av Field Development Jørgen L. Jørgensen og leder av Consultancy Cecilie Sælen. injektorer, utbygging med subsea-installasjoner, samt å bidra til sikker drift av geologiske lager. Ross Offshore har opparbeidet seg en unik kunnskap om og forståelse av utfordringene rundt CO 2 -håndtering. Dette bør være av interesse også for andre kunder, og blir et viktig satsningsområde fremover. Siden personellet i Ross Offshore har solid erfaring fra andre feltutbyggingsprosjekter er dette et godt referanseprosjekt for oss. Det viser at vi kan gjennomføre tilsvarende prosjekter også for olje- og gassindustrien in-house, understreker Jørgensen. Brønnplanlegging og boreledelse Etter flere år med kraftig vekst i antall erfarne konsulenter besitter selskapet en stor pool med verdifull kompetanse. Ulike team settes raskt sammen for spesialoppdrag for oljeselskap og riggeiere innen planlegging av brønner, styring av boreoperasjoner og effektivisering av operasjonene på mobile rigger. Sammen med faggruppen innen petroleumsteknologi utnytter vi kombinasjonen av spisskompetanse og helhetlig forståelse. Slik kan vi løse stadig mer kompliserte oppgaver, sier Tom Arbøll, leder av Drilling and Well management i Ross Offshore. Attraktiv arbeidsgiver Med hovedkontor i Sandefjord er Ross Offshore en attraktiv arbeidsgiver for spesialister som er bosatt på østlandet og ikke ønsker å flytte til oljebyene Stavanger og Bergen. Mange av konsulentene driver egne firma, og disse får tilbud om regnskaps- og forsikringstjenester gjennom ordningen Ross Total. Dette gjør bedriften attraktiv, men det faglige er selvsagt viktigst. Utfordringene står i kø for våre ansatte om dagen. Vi er opptatt av å være en god samarbeidspartner og teknisk assistent for våre kunder. Mye av årsaken til vår suksess er evnen til å bygge solide multidisipline team og derav sikre våre kunder tilgang på den rette kompetanse og erfaring, forteller Cecilie Sælen, leder av Consultancy i Ross Offshore. Vi merker at vi blir en langt mer attraktiv arbeidsgiver når vi tilbyr et bredere spekter av tjenester til markedet. Men så er det jo også slik at spesialister tiltrekker seg spesialister, smiler hun. 3

4 SAR AS: Din kompetansepartner på avfallshåndtering Er du sikker på at industriavfallet ditt tas hånd om på en forsvarlig og miljømessig måte? Å velge en god partner for å håndtere avfallet er noe av det mest strategiske du kan gjøre for spare penger og miljø. En uunngåelig konsekvens av industri- og offshorevirksomheten er store mengder miljøfarlig avfall. At dette avfallet håndteres forsvarlig er svært viktig, og i tillegg er det få bransjer som har et like kritisk miljøblikk rettet mot seg som offshoreindustrien. Samfunnet har nulltoleranse for uforsvarlig dumping av industriavfall enten virksomheten befinner seg på Nordvestlandet, i Brasil eller i Angola. Våre kunder legger listen på avfallshåndtering høyt, og de forventer like god standard i utlandet som her hjemme, forteller Terje Bakka, salgs- og markedssjef i SAR. SARs avfallskjedekonsept følger produktet hele veien fra innkjøp til avfall. Det betyr at SAR samler inn avfallet, sorterer det, avgjør hva som skal gjenbrukes, hva som kan resirkuleres, og hva som skal viderebehandles. Om SAR AS: SAR AS ble etablert i 1987 og har spesialisert seg på håndtering av farlig avfall. Selskapets avfallskjedekonsept innebærer at SAR tar hånd om hele kjeden i et produkts livssyklus fra du kjøper produktet til du leverer det fra som avfall. I tillegg driver selskapet med tankrengjøring, vannrenseteknologi, behandling av oljebasert mud, utleie av containere og diverse utstyr m.m. Selskapet har 115 ansatte fordelt på seks lokasjoner: Bergen, Hammerfest, Florø, Averøy, Kristiansund og Tananger. SAR oppfyller kravene til miljøstyringssystemer angitt i ISO 14001:2004. Jeg er meget fornøyd med SAR. De har konkurransedyktige priser og er svært behjelpelige med å fordele opp i fraksjoner, slik at vi gjør en best mulig jobb i forhold til sortering. Dessuten er SAR dyktige til å følge oss opp slik at vi forholder oss riktig til regelverket rundt avfall. Deres miljøavdeling har også vært svært behjelpelig med å komme med løsningsorienterte forslag, samt gi råd og rapporter som skal innrapporteres til myndighetene. Odd Ivar Steinberg Kverneland Group At bedrifter blir mer bevisste på hvor mye avfall de produserer er viktig for å kunne redusere avfallsmengden. Vår miljørapport viser hvor mye avfall som produseres, og bidrar dermed til økt fokus på kildesortering og andre forbedringer, sier Bakka og Solheim i SAR. Vi vurderer også dine innkjøp og gir råd om hvordan du kan tenke ressurs- og avfallshåndtering hele veien. I tillegg driver vi kurs og opplæring i avfallshåndtering onshore og offshore, sier Bakka. Internasjonalt engasjement Selskapets kanskje største konkurransefortrinn er fleksibiliteten i avfallskonseptet. Med flere kunder som opererer globalt, hvor aktiviteten til stadighet flytter på seg, er det viktig at SAR kan bli med på flyttelasset. Å slippe å lete etter et nytt lokalt selskap som kan håndtere avfallet er tidsbesparende, men enda viktigere for kunden er det at vi kjenner dem. De stoler på oss, sier Marvin Solheim, Business Development Manager i SAR. Leverer kvalitet StatoilHydro er et av selskapene som har valgt SAR, og Øivind Ekeland i StatoilHydro synes samarbeidet fungerer tilfredsstillende. StatoilHydro er opptatt av å benytte leverandører som driver sin virksomhet i samsvar med våre verdier og holder høy standard med hensyn til HMS, etikk og samfunnsansvar. SAR imøtekommer våre verdier og leverer sine tjenester med riktig kvalitet til rett tid, sier Ekeland. Stor miljøavdeling SAR har i tilegg en av bransjens største miljøavdelinger. Formålet er å hjelpe kunden med å hindre at avfall oppstår, forbedre kildesorteringen samt øke gjenvinningen av avfall. Avdelingen har spesiell kompetanse innen miljøvennlig og kostnadseffektiv avfallshåndtering, og kan sammen med kunden skreddersy konseptet til kundens behov. Kompetansen til våre miljørådgivere er et resultat av både formell utdannelse og praktisk erfaring fra implementering av konseptet hos forskjellige kunder. Alle ansatte har erfaring med helhetsløsninger innen avfallsstyring, miljøregnskap, kurs og rådgiving. De har også offshore-sertifikater, opplyser Solheim. Noen av våre referanser: StatoilHydro Halliburton Asco (BP) Baker Hughes Total Exxon IKM Swire Oilfield Services Kverneland Group Bergen kommune Sunnfjord Miljøverk Strand og Stubø, Kristiansund 4

5 Eksportfinans: Livnærer i norsk økonomi Eksportfinans bistår med realisering av norske utviklingsprosjekter med langsiktig, konkurransedyktig finansiering. Institusjonen er en pådriver for norsk teknologi, og en viktig partner i opprettholdelsen av arbeidsplasser og næring i distrikts-norge. Årlig låner Eksportfinans ut cirka 25 milliarder kroner til eksportnæringen, hovedsakelig til maritim sektor. Totalt betyr dette kontraktsverdier på over 30 milliarder kroner. Eksportfinans er med på å holde liv i norsk økonomi. Vår finansieringsbistand opprettholder norske arbeidsplasser og næringsvirksomhet ute i distriktene, og gir grobunn for internasjonal handel, forteller Olav Einar Rygg, utlånsdirektør i Eksportfinans. Bak hvert av prosjektene vi finansierer finnes hundrevis av underleverandører, og en underskog av småbedrifter. Langsiktige finanstjenester Eksportfinans ble etablert i Institusjonen er et samarbeid mellom banker og staten for å utvikle og tilby konkurransedyktige, langsiktige finanstjenester til eksportnæringen. Vi arbeider for å skaffe Norge kapital fra det internasjonale markedet til de gunstigste vilkårene, forklarer Rygg. Pengene finansierer eksport av kapitalvarer i Norge innen skipsbygging, skipsutstyr, og utstyr til olje og gassektoren, fornybar energi, vannkraft, fiskeoppdrett og miljøprosjekter. Viktig partner i nedgangstider I forbindelse med finanskrisen var det høsten 2008 vanskelig for Eksportfinans å låne kapital på det internasjonale markedet. Eksportfinans fikk i november adgang til å låne inntil 50 milliarder kroner fra staten for å finansiere nye eksportkontrakter. Samtidig ble Eksportfinans oppgradert fra kategori én til tre i statens eierskapskategorier. Dette var et signal om at myndighetene i sterkere grad vektlegger Eksportfinans spesielle rolle i utlånsmarkedet, fastslår Rygg. Eksportfinans skal i økt grad bidra til konkurransedyktig finansiering for norsk eksportnæring, og er en særdeles viktig samarbeidspartner for norsk næringsliv i økonomiske nedgangstider. Skip for 54,3 milliarder kroner Det er et økende behov globalt for offshorefartøy. I Norge er byggeaktiviteten høy. Den norske skipsverftsnæringen har fulle ordrebøker frem til Fremtiden er allikevel en utfordring. Finansiering for å videreutvikle den maritime næringen er viktig for Norge. Vi sitter med verdens nest største offshoreflåte. De norske Eksportfinans bidrar til konkurransedyktig finansiering for norsk eksportnæring, og er en særdeles viktig samarbeidspartner i økonomiske nedgangstider, fastslår Olav Einar Rygg, utlånsdirektør i Eksportfinans. Fakta om Eksportfinans: etablert i 1962 eid av banker som opererer i Norge og den norske stat tilbyr finansiering til utenlandske kjøpere for at de skal velge å kjøpe norske varer og tjenester, og lån til norske kjøpere med utpreget internasjonal virksomhet teknologimiljøene er helt i front, og er en drivkraft for kompetanseutvikling i maritim næring, både nasjonalt og internasjonalt, sier Rygg. For øyeblikket bygges det 104 skip til en verdi av 54,3 milliarder kroner* ved norske verft, men over halvparten av disse skipene mangler langsiktig finansiering. Eksportfinans har i samarbeid med norske banker en viktig utfordring i å bistå skipsverft velberget gjennom lavkonjunkturen, og finansiere videre skipsbygging og forankre Norges posisjon globalt, fastslår Rygg. I grenselandet politikk og marked Eksportfinans innehar en spesiell rolle, og opptrer i skjæringspunktet mellom kommersiell virksomhet og offentlig rolle med en fot i politikkens og en i markedets leir. Vi skal gi en god avkastning til våre eiere, og samtidig gjøre en tilfredsstillende jobb for myndighetene, avslutter Rygg. Årets skip Et av skipene Eksportfinans har vært med å finansiere er «Far Samson» for rederiet Farstad. Skipet ble nylig levert fra det norske skipsverftet Langsten (STX Norway Offshore), og er et av de kraftigste offshorefartøy som er bygget. «Far Samson» ble kåret til Årets Skip under Nor-Shipping i juni. (*Kilde: Rederiforbundet) 5

6 Unik, nøyaktig og norsk teknologi: Ekstremsensorer for himmel og hav Fra det dypeste hav til den høyeste himmel: Presens AS sørger for høyere produktivitet, forbedret sikkerhet og lavere driftskostnader. Alt har sitt opphav i sensoren, ifølge adm. dir. Frode Meringdal. Presens AS har satset ekstremt fra første stund. Med utspring i SINTEF-miljøet i Oslo startet tre menn med Frode Meringdal i spissen, en bedrift for utvikling og produksjon av svært nøyaktige og stabile trykk- og temperaturfølsomme sensorer. De fire første årene utviklet de kun teknologi og finansierte utviklingen gjennom støtte fra aksjonærene, kundene, Norges Forskningsråd, Norsk Romsenter og Innovasjon Norge. De siktet seg inn mot subsea-segmentet i den globale offshorebransjen, og undertegnet sin første salgskontrakt i Olje- og gassbransjen er et av de vanskeligste markedene å komme inn i. Og det er nettopp her vi ønsker å være vi motiveres av et faglig utfordrende miljø, forteller Meringdal. Markedssjef Mona Tønne og adm. dir. Frode Meringdal har all grunn til å smile. Ekstremsensorene til Presens AS vinner stadig nytt, globalt terreng. Markedet er vanskelig fordi offshore-bransjen er preget av risikotenkning, fortsetter han. Om sensoren viser seg å ikke virke på 2000 meters dyp, så kan stans i produksjonen raskt utgjøre flere hundre millioner kroner. Derfor må en ha en historie med gode resultater for å komme inn på markedet. Ettersom vi ikke hadde det, måtte vi beviselig være bedre. Å tilby spesielle, faglige utfordringer har også gjort det mulig for Presens å tiltrekke seg noen av Norges beste ingeniører. Selv i det tørre rekrutteringsmarkedet for noen år siden, søkte de uoppfordret til det særskilte miljøet. Nå teller bedriften 30 ansatte, og er stadig åpen for nye henvendelser. Smart mekanisk design, ekstrem nøyaktighet og langtidsstabilitet kjennetegner trykksensorene fra Presens. 1) Asterix Subsea pt/tt Transmitter 2) Precise DPX2000 Digital Transmitter 1 Unik design og nøyaktighet Sensorene fra Presens benyttes eksempelvis til måling av oljegjennomstrømningen i undervannsinstallasjoner («juletrær») og å finne dybden reparasjonsroboter (ROV) og andre undervannsfartøyer befinner seg på. Sensorene er også essensielle i måling av havdybder eller endring i havnivå. Ikke bare er produktene til Presens blant de aller mest nøyaktige i verden, og måler eksempelvis mindre enn én millibar trykkendring når de er beregnet på 2000 bar trykk. Sensorenes design er også nyskapende, og finnes også i mindre, lettere og varianter enn konkurrentenes der dette er en fordel. Store besparelser for romfarten Med henblikk på romfart har Presens utviklet lette, små sensorer som tåler påkjenninger som stråling, vakuum, ekstrem varme og kulde. Med disse kan innholdet i drivstofftanker måles med en feilmargin på maksimalt 0,01 prosent. Når vekten går ned, brukes mindre drivstoff. Dessuten betyr det enorme summer spart at en satellitt med sikkerhet kan være ute et halvt år lenger enn man kunne ha tillatt med en mindre følsom og sikker sensor, sier markedssjef Mona Tønne. De første Presens-sensorene vil kretse rundt i rommet innen jul, i det svensk-franske satelittparet Prisma, hvor den ene fjernstyrer den andre. Det er en viktig parallell mellom sensorer i verdensrommet og på havbunnen: De kan vanskelig repareres. Sensorene må fungere stabilt over lang tid, i tillegg til å vise svært presise målinger, påpeker Meringdal. Forsvarsindustri også Teknologien til Presens har på kort tid opparbeidet seg et meget godt ry, og henvendelser fra stadig nye bransjer mottas stadig. Innen oseanografi har vi mange ulike selskaper, universiteter og laboratorier på kundelisten. I tillegg vil ett av våre satsingsområder fremover være forsvarsindustrien, avslører adm. dir. Meringdal. 6

7 Lettere adkomst med tau og sele: Entreprenøren uten høydeskrekk Når stillaser tar for lang tid å bygge, kraner ikke kommer til, og prislappen skal holdes liten da har entreprenøren CAN AS løsningen. Selskapet har spesialisert seg på alternativ tilkomstteknikk og trenger ikke bakkekontakt for å jobbe. Det handler om å komme seg fort og sikkert frem. Med våre avanserte metoder for å komme til på steder der andre metoder gir tapt, kan vi utføre oppdrag nær sagt hvor som helst. Oppdraget blir utført tre ganger raskere når vi slipper stillas, forklarer Rolf Olavesen. Han er daglig leder i norskeide CAN AS, som har spesialisert seg på serviceløsninger til olje- og offshoreindustrien. Tjenestene omfatter prosjektering, bekjempelse av fallende gjenstander, modifikasjon og inspeksjon på vanskelig tilgjengelige deler av oljeplattformer og -installasjoner. I tillegg til det tidsmessige aspektet, sparer kundene penger på færre stillaskonstruksjoner, utstyr, overnattingsdøgn og helikoptertransporter. Med tau, seler, taljer og vinsjer utfører fagfolkene i CAN AS serviceoppdrag for olje- og offshoreindustrien. Prosjektering, modifikasjonsprosjekter, nybygg og fjerning blir utført med stor presisjon av CANs fagfolk på steder der stillaser og kraner ikke er like hensiktsmessig. Her fra et IP-prosjekt på Valhall for BP. Tilkomstteknikk, slik vi utfører det, har etter hvert blitt en anerkjent og respektert måte gjøre det på, og er en voksende nisje. Bruk av færre mennesker gir store ringvirkninger både personellmessig og kostnadsmessig, argumenterer Olavesen. Voksende nisje CAN AS er sokkelens mest erfarne leverandør av kombinasjonen avansert tilkomst og faglig tyngde. Selskapet ble etablert i 1993 og som pioner innen alterna- Daglig leder i CAN AS, Rolf Olavesen. tiv tilkomstteknikk, har CAN AS vært svært delaktig i prosesser rundt sertifisering og standardisering av tjenestene i denne nisjen. Det Stavanger-baserte selskapet får stadig flere oppdrag og har ambisjoner om å vokse. Rammeavtaler med blant andre Statoil- Hydro, Aker Solutions og BP sørger for at ordrebøkene er godt fylt opp. Vi har per i dag 72 fast ansatte, men opplever økt pågang og stor ordrevekst. Derfor sikter vi mot å ansette flere og etablere et eller flere avdelingskontor, sier Olavesen. Faglige og fysiske utfordringer Det er ikke bare tilkomstteknikken som står for CANs ordrevekst. Også entreprenørarbeidet som utføres skal være av høyeste kvalitet. Vi er først og fremst fagpersoner med gode utdannelser og lang arbeidserfaring. Det spesielle med våre folk er at de ikke er bleke for å utføre sine arbeidsoppgaver «under alternative omstendigheter», som for eksempel mens de henger i lufta. Alle våre ansatte må naturligvis være glad i utfordringer, frisk luft og bevegelse, i tillegg til å kunne faget sitt godt. For de aller fleste er dette en drømmekombinasjon, avslutter Olavesen. telefon:

8 ASK Safety: En ledende samarbeidspartner på sikkerhetsopplæring innen offshoresektor og maritim industri. Med solid tverrfaglig kompetanse tilbyr ASK Safety AS et unikt kompetansemiljø for sikkerhets- og beredskapsløsninger til sjøs. Markedet er maritim industri og offshorevirksomhet. Et flytende treningsanlegg stod ferdig i 2006 og har allerede utdannet over 7000 personer. Nå planlegges flere kurstilbud. Som kursarrangør innenfor dette nisjefeltet er vi markedsledende på Nordvestlandet. Vi tilbyr både grunnleggende, videregående og avanserte sikkerhets- og beredskapskurs mot maritim industri og offshoresektor. Elevene blir trent i reelle scenarier som gjør treningen så virkelighetsnær som mulig, sier markedsansvarlig Anne Orheim i ASK Safety. «Academy ASK» Som det første av sitt slag har selskapet designet og bygget et unikt øvelsesbygg til sjøs. Bygget sto ferdig i 2006, og har siden da blitt benyttet for kursing av over 7000 elever tilknyttet maritim industri og offshorevirksomhet. Bygget er registrert som treningsskip i Norsk skipsregister. Noen av ASKs satsningsområder: På det øverste bildet Daughter Craft og sliskestuplivbåt i aksjon. På de nederste bildene vises dropp av sliskestuplivbåt. Dette er et anlegg vi er oppriktig stolte av. Siden Academy ASK er et flytende anlegg innebærer det at øvelsene vi kjører er i så realistiske omgivelser som mulig. Her øver vi blant annet på ulike brannscenarioer, sjøredning, evakuering og helikopterevakuering. Bygget med dets fasiliteter er konstruert og tilpasset kravene til sikkerhets- og beredskapsopplæring for maritim industri og offshoresektor, presiserer Orheim. Dette bygget rommer svært mange elementer, som helikopterevakuering (HUET), livbåter, flåter, evakueringsstrømpe, MOB-båter og et nytt og Fakta om ASK Safety: Etablert i Ålesund Selskapet stiftet i 1995 Alle kursene er sertifisert og godkjent i henhold til STCW og/eller OLF Sertifisert av Bureau Veritas 17 ansatte med tverrfaglig kompetanse moderne brannanlegg. For simulering av ulike værforhold er anlegget utstyrt med vindaggregat for simulering av vind i basseng og lysdemping for øvelser i mørke. Brannøvelser Øvelsesbygget rommer en treetasjes brannmodul og er bygget for brannbekjempelse og røykdykking. Det er også innmontert propansystem for brannsimulering, og en egen brannstasjon for brann og røykdykkerutstyr. Anlegget representerer det ypperste av moderne teknologi. Her har vi mulighet til å bestemme brannbildet og øve på de fleste brannscenarioer som kan oppstå. Sikkerhetsaspektet er viktig, og nødstoppefunksjonen kan styres fra tre ulike steder i anlegget. Brannfeltet er også miljøvennlig gjennom fullstendig forbrenning og minimering av restprodukter, forteller Orheim. Utvider kursporteføljen ASK Safety opplever stor pågang fra stadig flere kunder. Selskapet satser nå på utvidelse av både kurs- og kundeporteføljen, og satser på å kunne tilby kurs også til den landbaserte industrien. Selskapet kjører i dag ca 30 forskjellige kurs, og har det siste året utvidet sine kurstilbud gjennom blant annet kurs i sliskestuplivbåt, Daughter Craft (stor MOB-båt), ROC radiokurs og GOC radiokurs. Radiokurs er et nytt satsingsområde hvor selskapet foreventer stor pågang. I løpet av året satser de også på å kjøre de første kursene i Fritt-fall-livbåt. Postboks 5107 Larsgården 6009 Ålesund Telefon:

9 Karsten Moholt AS: Totalservice for oljebransjen Som Norges største fullserviceverksted mot oljeindustri og skipsfart, tar Karsten Moholt AS full kontroll over alle ledd i prosessen og hele ansvaret for at jobben blir gjort til rett tid og med beste kvalitet. Vi har fagfolk som dekker alle ledd i et prosessløp. Vi har bygget opp en solid organisasjon som gjør at vi kan garantere leveringstid og kvalitet. Det sier Linn Moholt som er daglig leder i Norges største elektromekanisk verksted, Karsten Moholt AS. Mens noen av konkurrentene konsentrerer seg om kun ett felt, har Karsten Moholt AS med sine 170 ansatte satset på totalkonsept for drillingrigger med stort hell. Vi har utviklet en bred kompetanse på roterende elektrisk maskineri og transformatorer gjennom alle fasene i et livssyklusperspektiv. På bakgrunn av denne kompetansen kan vi tilby våre kunder en totalservice, og vi ser en enorm økning i selskaper som benytter en slik totalservice, sier Moholt. Hun tror årsakene er store økonomiske besparelser og klare ansvarsforhold. Ny tankegang for vedlikehold Drillingrigger skal til klassing hvert femte år. Tradisjonelt har alt utstyr blitt kjørt i land uavhengig av tilstand og overhalingsbehov. Ifølge Moholt er denne tradisjonen i ferd med å avløses av en ny måte å tenke vedlikehold på. Om Karsten Moholt AS Det er unødvendig å demontere utstyr som er helt i orden. I stedet for å ta alt utstyret i land med faste intervaller, går vi ombord i god tid før planlagt klassing, og avdekker det reelle reparasjonsbehovet ved hjelp av tilstandskontroll. Karsten Moholt AS er Norges største elektromekaniske verksted med omlag 170 ansatte innen mange fagfelt. Verkstedet jobber mot industri, skip og offshore, og utfører overhaling, reparasjoner og omvikling av elektromotorer, transformatorer og generatorer både innenfor lavspent og høyspent. Selskapet er sertifisert av Nemko, UL og IECEx for reparasjon av alle typer Ex-utstyr. Med 170 kompetente og serviceinnstilte fagfolk, har vi den kapasiteten og kunnskapen som trengs for å tilby et totalkonsept for olje- og drillingrigger, sier daglig leder Linn Moholt i Karsten Moholt AS. Selskapet rapporterer så sine anbefalinger til kunden. Dermed repareres kun ustyr som trenger det, mens alt annet utstyr fortsatt kan være i drift. Dette har stor økonomisk betydning, argumenterer Moholt. Fullt ansvar Neste steg i prosessen er demontering ombord og reparasjon av aktuelt utstyr i verkstedet, før det igjen monteres ombord. Med totalansvar for sine områder, tar Karsten Moholt AS det hele og fulle ansvar for tidsforbruk og kvalitet i arbeidet. Totalkonseptet forhindrer oppsmuldring av garantiansvar dersom noe mot formodning skulle gå galt. Når vi foretar både demontering, overhaling, reparasjon og montering er ansvarsforholdet 100 % avklart. Er det derimot flere forskjellige aktører inne på de ulike leddene i prosessen, og det skjer en feilmontering og deretter motorhavari, er ansvarsforholdet fordelt og vanskelig å håndtere, forklarer Moholt. Innen tilstandskontroll tilbyr bedriften et bredt konsept som dekker alle områder fra avansert vibrasjonsanalyse og partikkeltelling til termografering. Karsten Moholt AS har også egne avdelinger som utfører sakkyndig kontroll og service av Ex-trucker, og service av pumper, elektronikk og kompressorer. Oppdragene skjer i Norge og rundt i hele verden for blant andre StatoilHydro, Transocean, Odfjell Drilling, Dolphin, Seawell, Acergy, DOF, BW Offshore med flere innen offshore, og Mantena, BKK, Vang Energi med flere innen landbasert industri. Karsten Moholt AS Telefon:

10 VBS Consult AS: Skaper verdier med HMS som motor HMS er lønnsomt. Det oppdager flere og flere bedrifter og offentlige virksomheter. Tidligere så mange på HMSarbeidet som et nødvendig onde. Nå erkjenner stadig flere at rutinene, medarbeideroppfølgingen og kvalitetssikringen HMS innebærer gjør arbeidsplassen bedre og mer lønnsom. Systematisk oppfølging av HMS bidrar til lønnsomhet og gode arbeidsforhold. Her fra Energiverket på Mongstad hvor VBS Consult AS følger opp HMS på vegne av sin oppdragsgiver. Det sier daglig leder Trygve Haaland Jonassen i VBS Consult AS. Krav rundt helse, miljø og sikkerhet (HMS) er nedfelt i arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter. Blikk for gevinster Enkelte sektorer, offshore inkludert, har lenge hatt et godt blikk for gevinstene ved HMS. Senere har andre bransjer kommet til. Nå opplever vi en gjennomgående positiv innstilling til fagfeltet. Årsaken er at HMSarbeid innebærer å redusere risiko, ivareta medarbeidere i bred forstand og kvalitetssikre prosesser. Satt i system på riktig måte er økt lønnsomhet og mer målrettet drift resultatene, sier Jonassen. Gründeren startet ut i Veidekke på Kårstø Utviklingsprosjekt (KUP) i 1991, og tok etterhvert skjeen i egen hånd og startet for seg selv. I 2004 ble det rendyrket storsatsing på HMS, ansettelser og vekst. Omsetningen gikk fra 1,5 millioner kroner til ca. 35 millioner kroner i år. Nå er det over 30 medarbeidere og selskapet ligger an til fortsatt vekst. Hovedkontoret er i Skudeneshavn på Karmøy. Nylig ble avdeling på Lysaker ved Oslo etablert. Myndighetene god pådriver Internkontrollforskriften førte til voksende interesse for tjenestene. Forskriften la økt ansvar på arbeidsgiveren. Byggeforskriften legger ansvar også på den som bestiller arbeid, noe som har ført til at byggebransjen er en god nummer to etter offshore på HMS. Jonassen mener arbeidslivet er blitt bedre og at arbeidstakere tjener på myndighetenes lovgivning og oppfølging. Du sparer på et godt HMS-system. Du reduserer feilfrekvens, har bedre kontroll på at kontraktsbetingelser overholdes og reduserer skader på mennesker, miljø og utstyr. Ingenting gleder meg mer enn at folk ser nytten i dette, sier han. Råd og opplæring Konsulenttjenester er hovedsatsingsområde. VBS Consult AS opererer over hele Norge og world wide. Jonassen er stolt over at referanselisten inkluderer StatoilHydro, Aker Kværner, Veidekke, Betonmast, DONG Energy, BIS og mange flere innenfor olje og gass, prosess, tradisjonell landbasert industri inkludert bygg og anlegg, samt private og offentlige tjenesteytende næringer. Selskapet bygger opp virksomhetsintern dokumentasjon og -rutiner fra bunnen av, og kan også leies inn i f.eks. halv stilling for å assistere kunden med HMS-arbeidet. Opplæring er et viktig felt Mens HMS-opplæring blir en bigeskjeft i de fleste virksomheter, er det kjernekompetanse for VBS Consult. Selskapet tilbyr blant annet Kaigaten Skudeneshavn Telefon: Strandveien Lysaker Telefon: HMS-grunnkurs for arbeidstakere, HMS-kurs for ledere, stillaskurs i henhold til paragraf 46 i brukerforskriften og mange flere. Dessuten er selskapet med og utvikler bedriftsinterne kurs for kunder og oppdragsgivere. Russisk og polsk Standardkursene våre leveres på norsk, engelsk, polsk og russisk. Noe av styrken vår er at vi vi jobber i markedet, ser utfordringene og problemene, og tilbyr kursene der kundene trenger dem. Kundene slipper å sette seg inn i hvilke forskrifter som gjelder, og vi holder arkiv på alle kursdiplomer. 10

11 Kaefer Energy: Forleng levetiden spar energi Å forlenge levetiden er en god løsning for å spare penger, energi og miljø. For å forlenge levetiden på olje- og gassinstallasjoner jobber vi blant annet med isolering, overflatebehandling, og modifikasjoner av offshore boligkvarter sier Karsten Gudmundset, administrerende direktør i KAEFER ENERGY. KAEFER ENERGY tilbyr et bredt spekter av produkter og tjenester til olje- og gassindustrien. Isolering, overflatebehandling, tilkomst, og innredning er hovedfagfeltene til selskapet. Innen alle disse områdene har KAEFER ENERGY Engineering- og inspeksjonstjenester, samt tekniske løsninger som bidrar til å redusere kostnader i en driftsfase offshore. I en tid hvor krav til energieffektivisering blir stadig viktigere, ivrer Gudmundset spesielt for isolasjon og overflatebehandling. God isolering er en forutsetning for unngå energitap. For olje- og gassinstallasjoner onshore og offshore tilbyr vi derfor isolering mot varme, kulde, støy, og brann. Vi har også utviklet og sertifisert spesielle løsninger for beskyttelse av ventiler og rørflenser mot ekstrem varmepåkjenning. Mange av dagens KAEFER ENERGY er et av de ledende multidisipline selskaper rettet mot olje- og gassindustrien. Selskapet gjennomfører totale prosjekter innen disiplinene Isolering, Tilkomst, Overflate, Innredning og Engineering enten selvstendig eller sammen med andre partnere. Våre forretningsområder dekker hele olje- og gassindustrien. KAEFER ENERGY er en ISO 9001:2000 og NS-EN ISO sertifisert bedrift, og har nullskadefilosofi som overordnet mål. Selskapets visjon er: Lose less, gain more For bedrifter i Rogaland tilbyr KAEFER ENERGY også isolering av tekniske anlegg som ikke er relatert til olje- og gassindustrien. Blant annet utfører vi oppdrag for den lokal VVSbransjen, bygg- og landbasert prosessindustri, samt at vi løser isoleringsutfordringer på båter, og i ulike industribygg. boligkvarter offshore har behov for oppgraderinger både med tanke på energieffektivisering, slitasje og nye regelverkkrav. Her tilbyr KAEFER ENERGY konseptstudier og prosjektgjennomføring for å sikre kostnadseffektive løsninger. Men også på rørlinjer og prosesstanker tilbyr vi løsninger og inspeksjonstjenester, for å avdekke mulig energitap. Oppgradering av eldre installasjoner På dette markedet er KAEFER ENERGY et av de ledende selskapene i Norge, og selskapet har nok å henge fingrene i. De fleste av oljeinstallasjonene ble bygd så tidlig som på 70- og 80-tallet, og standarden på mange av anleggene er deretter. Behovet for å oppgradere installasjonene til å møte dagens krav, både i forhold til energieffektivisering og generelle HMS-krav, er derfor stort. Ofte stilles det krav til isolering av både varme, kulde og støy på ett og samme objekt. Vi har kunnskap og erfaringer fra nærmere 100 års industrivirksomhet, og kan tilby komplette løsninger som ivaretar alle disse kravene, forteller Gudmundset Korrosjonsbeskyttelse For å unngå korrosjon på olje- og gassinstallasjonene, samt nødvendig passiv brannbeskyttelse, er overflatebehandling et annet viktig område for KAEFER ENERGY. Korrosjon er en betydelig utfordring for Ingenting er mer energibesparende enn lengre levetid på installasjonene. Vi har gode systemer, lang erfaring og kompetanse fra kjente prosjekter innen nybygg, vedlikehold og modifikasjon, sier Karsten Gudmundset, administrerende direktør i KAEFER ENERGY. offshoreindustrien. Stålstrukturer, som de fleste oljeplattformene er, skal stå til havs i et miljø som skaper rustangrep. Her har KAEFER ENERGY kompetanse til å etablere og gjennomføre vedlikeholdsprogram, slik at levetiden av installasjonene kan forlenges samtidig som HMSkrav blir ivaretatt. Grundig overflatebehandling av materialene er noe av det mest forebyggende du kan gjøre for å unngå korrosjon. Vi har derfor en egen divisjon med kvalifiserte ingeniører og operatører, som tilbyr allsidige tjenester innen overflatebehandling, metallisering og passiv brannbeskyttelse. Overflatedivisjonen utfører tjenester både onshore, offshore og på skip. For å komplettere tilkomsttilbudet er nå selskapet KAEFER Access etablert. De er lokalisert i Bergen, og leverer klatretjenester. For KAEFER ENERGY og våre kunder, blir dette en nyttig tilvekst, og vil gjøre selskapet til en enda bedre totalleverandør i fremtiden. Noen pågående prosjekter: Grane/Heimdal Tjeldbergodden Statfjord Tampen Kollsnes Gjøa EPCH Mongstad Sleipner B Troll 11

12 Ship Manoeuvring Simulator Centre AS: SMS sikrer sjøtrafikken Det kan være røffe forhold for skip som trafikkerer norskekysten og mellom plattformene i Nordsjøen. Da er det avgjørende at de som står på broa har kunnskap og erfaring til å håndtere kompliserte eller dramatiske situasjoner. Prosjektene og Simulatorkursene ved Ship Manoeuvring Simulator Centre AS bidrar til risikoreduksjon i forbindelse med komplekse marine operasjoner. Ulykker til sjøs skjer sjelden mandag klokka 10 når alle er på jobb. De skjer heller fredag natt mens bemanningen er på det laveste. Da er det viktig å være forberedt på en hver kritisk utfordring dersom noe uforutsett skulle inntreffe, påpeker Bård E. Bjørnsen, Manager Projects and Business Development i Ship Manoeuvring Simulator Centre AS (SMS). Lang erfaring Bedriften har 30 års erfaring i bransjen, og startet som Statens Treningssenter for Skipsmanøvrering i Siden 1990 har ti av de største aktørene innen rederi og offshore vært eiere av det største frittstående simulatorsenteret i Norge. Og det er skips- og offshoresimulatorer som først og fremst er bedriftens merkevare. Vi har tre fullt utstyrte skipssimulatorer. Disse er utformet nøyaktig som broa på et fartøy. Det aktuelle fartøyet som det trenes på er nøyaktig modellert, slik at responsen på simulatoren er så realistisk som mulig. På store skjermer ca. 10 meter fra broa projiseres bilder av ulike farvann og værsituasjoner, og selv om broa ikke beveger seg, så kan en fort bli sjøsyk når vi setter på bølgene, forteller Bjørnsen. I tillegg til simulatorer for DP opplæring, LNG, ECDIS og AIS, har SMS utviklet sin egen kransimulator. Ved bedriftens to kransimulatorer kan man trene på offshorekraner (plattform) og skipskraner (undervanns løfteoperasjoner). Våre prosjekter tilpasses kundens behov av erfarne prosjektledere. Når en operasjon er beskrevet, kan vi utvikle og gjennomføre treningsopplegg i simulatoren. Målet er alltid å redusere risikoen for alvorlige hendelser og å Simulatormodellen av KV Svalbard bryter metertykk is i SMS simulator. øke sannsynligheten for at personell tar de rette avgjørelser hvis slike likevel skulle oppstå. Ved SMS får de trene i et trygt simulatormiljø uten fare for liv, miljø eller utstyr. «Be prepared for Arctic challenges» All software programmeres av SMS selv. Åtte personer jobber med teknisk utvikling av simulatorer, og utvikler fartøys- og kranmodeller mot spesifikke prosjekter og treningsoppdrag. Og med økende skipstrafikk i stadig nye farvann er utfordringene mange: Det skjer mye spennende nordover i tida som kommer. Prøveboringer og tilhørende aktivitet vil foregå i områder der det er mye is. For å være forberedt på dette, har vi utviklet en helt ny og realistisk Ismodell til simulatoren. Denne kan bl.a. benyttes til prosjekter og treningsopplegg innen Isnavigering og Ice Management. Vi har også utviklet et simulatorbasert kurs i «Heavy Weather Decision Support System» (Octopus) her kurses deltakerne i å velge den veien som gir minst påkjenning for fartøyet når bølgene er store. I tillegg har vi utviklet et kursopplegg for nødsleping av havarister. Alt dette er spesielt rettet mot olje- og gasstransporten langs norskekysten og nordover. Koordinert trening Hvert år er nesten 2000 kurselever innom SMS, og kompetansen ved bedriften er solid: For å kunne undervise her må du ha vært kaptein, overstyrmann eller erfaren kranoperatør. Nøkkelord er kompetanse og kvalitet i alt vi tilbyr våre kursdeltakere og prosjektkunder. Vi er verdensledende innen våre spesialområder, og får mye positiv respons for vår modellkvalitet. I tillegg kan vi knytte skips- og kransimulator sammen, og kjøre samtreningskurs. Da har vi kranoperatører på den ene simulatoren, samtidig som navigatører og matroser bruker skipssimulatoren til å posisjonere fartøyet inn mot plattformen. Denne samtreningen har hatt positiv effekt på samhandlingen ute i Nordsjøen, og antall hendelser har gått ned. Vi ved SMS utvikler oss stadig på nye områder hvor vi kan utnytte vår kompetanse slik at våre kunder øker sikkerheten ved sine operasjoner, avslutter Bjørnsen. 12 CMYK: C: 100

13 Carl Stahl, internasjonal gigant som vokser i Norge: Milevis med kvalitet Siden det internasjonale storselskapet Carl Stahl kom til Norge i 2000 har kurvene bare vist en vei oppover. De leverer stadig nye mil med kvalitetswire, tau og notverk til oljefiskeri- og havbruksnæringen. Da Carl Stahl-gruppen etablerte seg med eget selskap i Norge, siktet de seg inn på de to store næringene olje og fiskeri. At selskapet har rendyrket sin drift for norske forhold ser en igjen i omsetningen. Fra vi startet i 2000 har vi gått fra null til en omsetning på ca 170 millioner i 2009, forteller daglig leder på hovedkontoret i Bergen, Morten F. Holst stolt. Carl Stahl-gruppen består av mer enn 40 selskaper og servicesentre i Europa, USA og Midtøsten. De er som gigant å regne innen ståltau, surringsmateriell og løfteutstyr, som er uunnværlig i våre viktigste næringer i Norge. Få internasjonale selskap kan skilte med så lang fartstid i bransjen som Carl Stahl. Carl Stahl startet opp med repslagning i Süssen, Tyskland helt tilbake i Selskapets lange tradisjon og verdensomspennende nettverk gir gruppen en unik mulighet til å konkurrere blant de beste i markedet. Spesialisering gir styrke Spesialisering mot de aktuelle næringsområdene der våre avdelinger er etablert, har lagt grunnlaget for mye av den kraftige veksten vi har opplevd, forteller Jan-Erik Jansson, daglig leder ved siden av Holst. På avdelingene i Stavanger og Hammerfest har de fokus på olje- og gassindustrien. Bergen avdelingen har produkter mot offshore og landbasert industri generelt, mens avdelingen i Honningsvåg har spesialkunnskap og utstyr til fiskeri og havbruk. Oppdrettsdelen i selskapet, som leverer fortøyning til oppdrettsnæringen er også i kraftig vekst. Avdelingen selger blant annet egenutviklede ankere som vi har fått meget gode tilbakemeldinger på, forteller Jansson. Voksende marked i nord I Honningsvåg går det spesielt mye på garn, line, snurpenot, seinot, loddenot og snurrevad, forteller Holst. I dag stammer 1/3 av selskapets omsetning fra fiskeri og havbruk og selskapet har en klar ambisjon om å øke dette. Ved siden av fiskerinæringen opplever Carl Stahl en kraftig vekst innen olje og gass i Nord-Norge. Holst beskriver oppkjøpet i Honningsvåg i 2006 som en langsiktig strategisk avgjørelse. Når olje og gass ble aktuelt i Nord-Norge var det klart at vi også måtte ha en tilstedeværelse her, forteller han. Jeg må jo også nevne at vi i Honningsvåg har to dypvannskaier tilknyttet anlegget. Det gjør at også de største fartøyene kan komme inn for service, legger han til. Morten F. Holst og hans kollegaer, Kenneth Milde og Helge Eikevik i Carl Stahl leverer årlig mange mil med tauverk og wire til norsk næringsliv. Fokus på kundenes behov Stadig flere bedrifter ønsker å redusere sine logistikkostnader ved å handle av færre leverandører. Varelageret vårt blir derfor fortløpende endret og utvidet i forhold til kundenes behov, forteller Holst. Da vi importerer våre varer direkte, kan vi også tilby våre kunder svært konkurransedyktige priser, fastslår han. Som totalleverandør er det avgjørende for kundene at vi er tilgjengelige, har solid fagkompetanse og produkter av høykvalitet, understreker Jansson. Carl Stahl AS har 24 timers service både for offshore- og fiskeriindustrien. Våre servicefolk rykker ut på kort varsel om kundene har behov for det, avslutter han. 13

14 VTT Maritime AS: Løfter oss i energibransjen Høyrisikooperasjoner i offshoreindustrien er en del av hverdagen til de ansatte VTT Maritime AS. Selskapet er eksperter på marine operasjoner offshore. Å gjennomføre store løft under vann krever først og fremst god planlegging forteller daglig leder Torgeir Evjen i VTT Maritime AS. VTT Maritime er leverandør av ingeniør- og konsulenttjenester til skips- og offshoreindustrien. Selskapet leverer totale prosjektpakker inkludert operasjons- og installasjonspersonell. Deres spesialfelt er store operasjoner offshore, som ankringsoperasjoner, flytting av borerigger og installasjon av fundamenter og ankringssystemer for vindmøller. VTT Maritime utfører også skipstekniske inspeksjoner og testing av skip og borerigger. I nyinnflyttede lokaler på Laksevåg i Bergen treffer vi også prosjektkoordinator Erik Hofft Kierulf. Han forteller at selskapet nylig har åpnet avdelingskontor i Trondheim og stiftet datterselskap i England. Vår styrke er kombinasjonen av teknisk og operasjonell kompetanse. Vi har dyktige operatører med lang og variert erfaring fra gjennomføring av prosjekter offshore. Disse ser mulighetene og forstår begrensningene som vi står ovenfor. Deres praktiske erfaring er uunnværlig for oss i planlegging og gjennomføring av våre oppdrag, sier Kierulf. Reduserer risiko Vi har gjennomført mer enn produksjonstimer offshore uten uønskede hendelser eller alvorlige uhell, fortsetter Evjen. I tillegg til å redusere risiko, vil god planlegging øke effektiviteten og redusere de totale kostnadene på våre prosjekter. Slik får vi bekreftet at god planlegging betaler seg, understreker han. VTT Maritime er ISO 9001 sertifisert som innebærer at de følger strenge rutiner for planlegging, implementering og overlevering av sine prosjekter. Torgeir Evjen og hans kollegaer i VTT Maritime er spesialister på store operajoner offshore. Det er spennende å se hvordan vindmølleindustrien er i ferd meg med å utvikle seg, forteller Evjen. Selv om vindkraft offshore fremdeles er ny industri og veien til storskala utbygging er lang, tror vi at vindmøller i fremtiden vil bli et supplement til den rollen oljeindustrien spiller i dag. Se bare på Danmark. Hele 20 prosent av deres energi kommer i dag fra vindkraft, og flere land følger etter. Dette er et område som vi satser sterkt på, fortsetter Evjen. Vindkraftturbiner til havs fungerer på samme måte som en vindmølle på land. Teknologien som benyttes for vindmøller offshore bygger på utvikling av teknologien fra oljebransjen. VTT Maritime har vært involvert i større vindmølleprosjekter i inn- og utland. Selskapet jobber nå med videreutvikling av flere aktuelle prosjekter. Tett dialog med kunder og leverandører Tett dialog med kundene er alltid et mål når VTT Maritime starter opp et nytt prosjekt. StatoilHydro er også en kunde vi har jobbet godt sammen med i 15 år, tillegg til blant annet Shell, Norwind og Grieg-gruppen på vindmøller. Vi må også understreke betydningen av et godt kontaktnett på landsbasis generelt og på Vestlandet spesielt. Vi har et nært og godt forhold til alle våre underleverandører, avslutter Kierulf. Vindmøller er fremtiden Etter 20 år innen olje- og gassindustrien opplever VTT Maritime hvordan vinden nå er i ferd med å snu i deres favør. Vi bruker betydelige ressurser på å forstå kundenes behov og prioriterer god planlegging, forteller Evjen, og fortsetter: Vi har et nært og godt samarbeid med A.P. Møller-Mærsk i Danmark. 14

15 XaitPorter: Flere bidragsytere ett dokument Tre globale kontrakter på én måned Interaktive tekstdokumenter danker ut gammeldags tekstbehandling når bedrifter skal lage anbudsdokumenter og andre større dokumenter. Xait leder an i utviklingen og fikk nylig tre verdensomspennende kontrakter for sin løsning. Vi har rett og slett funnet en smartere måte å jobbe på. Vi fjerner all manuell formatering, og frigjør kapasitet til å fokusere på det som er viktig; nemlig innholdet, sier partner Leif Kjetil Skjæveland i Xait. Xait har utviklet skriveverktøyet Porter som lar flere personer arbeide på samme dokument samtidig. Det er slutt å sjonglere mange dokumenter og ulike revisjoner og så bruke masse tid på å lime dem sammen til ett dokument til slutt. Nå er det kun ett dokument, og det logger bidragsyterne seg på via internett. Så jobber de sammen på samme dokument. Dokumenteieren styrer tilgang og sikkerhet, og Porter lager automatisk layout slik at formateringsarbeidet forsvinner. For en bekreftelse på at Porter fungerer er det bare å se på kundeporteføljen. Siden 2003 har så og si alle olje- og gasselskaper samt serviceleverandører til oljebransjen tatt i bruk produksjonssystemet: I 20. konsesjonsrunde ble over 90% av søknadene skrevet med Porter. ENI Norge brukte systemet til å skrive feltutbyggingsplanen for Goliatfeltet. Både Statoil og Hydro bruker Porter til sine kvartals- og årsrapporter. Hydro har vunnet Farmand-prisen for beste årsrapport to år på rad, og spesielt fått ros for utrolig godt strukturerte rapporter, forteller Skjæveland. Kaos og tidstap Utviklingen av Porter tok utgangspunkt i problemene mange opplever når de jobber med store og uoversiktlige Word-dokumenter. Når mange skal jobbe fram store dokumenter kan det fort ende opp i et tidkrevende kaos av filer og formateringsrot. Vi eliminerer problemet slik at folk kan bruke tid på innholdet, sier partner Leif Kjetil Skjæveland og salgssjef Kris Sæther. gå gjennom innholdet. Det er klart du har et forklaringsproblem når du prøver å selge deg inn med at selskapet ditt har full kontroll på alt, og så klarer du ikke å få side fem og seks til å se like ut. Ett dokument for alle Porter løser problemet ved at de ulike bidragsyterne jobber i ett og samme dokument til en hver tid. Prosjektleder setter opp strukturen, og deretter kan folk jobbe parallelt og i sanntid fra hele verden. Dette er ikke et arkivsystem men et produksjonssystem, og det er 100 prosent webbasert. Du installerer ingenting alt du trenger er en nettadresse. Systemet holder orden på revisjoner og passer på hvem som får endre hva. Prosjektlederen kan til en hver tid gå inn og se hva som blir gjort og korrigere om nødvendig. Normalt jobbet personer opptil 15 timer i døgnet i tre måneder for å få søknaden ferdig. Porter eliminerte alt dette. De fikk brukt tiden på det som var hovedpoenget, nemlig å skape en god søknad. Og den fikk de innvilget. Utvidet satsing Selv om oljebransjen har vært et satsingsområde fram til nå, er Porter langt fra noe bransjespesifikt system. Xait ser stort potensiale andre steder, og er på jakt etter nye medarbeidere: Stadig flere ser gevinstene ved Porter. Derfor rekrutterer vi nye folk innen salg, programutvikling og forretningsutvikling. Vi er på vei inn i konstruksjonsbransjen, farmasi og det offenlige. For dette er slett ikke bare oljebransjens problem. Dette gjelder alle som bruker tradisjonelle tekstbehandlere. I Word må du fortløpende sende dokumenter til bidragsyterne, vente til de har gjort endringer gjerne i flere runder før alt skal sys sammen til ett dokument til slutt. Underveis i prosessen har prosjektleder liten eller ingen oversikt over hva folk skriver, og vil ofte oppleve et kaos av formatering. Tiden går med til dette i stedet for å forbedre innholdet, sier Skjæveland, som har sett skrekkeksemplene på hva dette kan føre til: Selskaper ender opp med å sende ut dokumenter fulle av feil, fordi det ikke har blitt tid til å Ekstraarbeid med formatering og layout er nå historie Vi har fjernet alle manuelle valg. Bidragsyterne bruker ikke noe tid på formatering, men skriver rett inn i Porter, som ordner layouten for deg og holder orden på revisjoner. Dette gjør også systemet mer driftssikkert, og tvinger folk til å fokusere på innholdet, forteller Skjæveland. Løsningen ble utviklet i samarbeid med BP, for den 17. konsesjonsrunden i Resultatene var umiddelbare: 15

16 Niscayah: Sikkerhet er lønnsomt Niscayah har med sine 60 år i bransjen opparbeidet seg en omfattende sikkerhetskompetanse med et nasjonalt nedslagsfelt. Det lønner seg å investere i systemer av høy kvalitet, hevder sikkerhetseksperten. På lang sikt vil den totale verdien av systemet øke ved at man investerer i et levedyktig system som er basert på reell sikkerhetsrisiko og fungerer optimalt hele veien, sier Eyvind Kjensli, ansvarlig for nasjonale kunder i Niscayah. Selskapet har en rekke aktører med spesielle krav til høy sikkerhet på kundelisten. Blant disse finner vi blant annet Regjeringskvartalet, Forsvaret og Politiet. Om Niscayah Over 60 års erfaring i Norge 380 ansatte Omsetter i år for 500 millioner kroner Mer enn næringskunder i Norge Ledende som systemintegrator i privat og offentlig sektor Internasjonalt selskap med virksomheter i 17 land Niscayah betyr «sikker og pålitelig» i sanskrit 24/7 alarm/servicesenter Dyp forståelse for risikonivå, grundig analyse, innovative løsninger og en robust teknologi er nøkkelen til selskapets posisjon i sikkerhetsmarkedet i følge Kjensli. Sikkerhetspartner Vi leverer hele verdikjeden som er involvert i en kundes sikkerhetsutfordringer. Fra rådgivning og implementering, til administrasjon og drift av sikkerhetssystemer. Med dette leverer vi utvidede funksjoner med meget høy oppetid. Videre er vi produktuavhengige og anbefaler ulike sikkerhetsprodukter basert på kundens behov. Vår erfaring Sikrer lufthavner i hele Norge Niscayah ble nylig valgt som leverandør til å fullføre sikkerhetssystemene på de regionale lufthavner i Norge. Niscayah tilbyr lokal tilstedeværelse fra Kirkenes i nord til Kristiansand i sør. Avinor er en av selskapets kunder med et nasjonalt nedslagsfelt. og ekspertise gir kundene en stor tilleggsverdi, forteller Kjensli. I dagens sikkerhetsmarked finnes det mange teknologiske løsninger som styrker sikkerhetsarbeidet i form av digitale vaktmannsrunder, umiddelbar varsling og ikke minst rapporterings- og analyseverktøy. Niscayah har kompetansen til å lede kunder gjennom jungelen av tilbud og skreddersy sikkerhetssystemer som passer best til kundens risikonivå, sier Kjensli. Kundene etterspør helhetlige løsninger Niscayah opplever en økning i antall kunder som etterspør rådgivning i forbindelse med risikoanalyse og sikkerhetsstrategi. Vårt forretningskonsept består av implementering, systemadministrasjon og systemdrift. Overordnet ligger analyse og design som kan være en del av alle disse tjenestene. Kundene ser etter helhetlige løsninger som fungerer preventivt og som håndterer sikkerhetsbrudd rask og effektivt når alarmen går. Vi har kompetansen som gjør at vi med stor treffsikkerhet skreddersyr løsninger basert på risiko og sikkerhetsbehov, avslutter Kjensli. Videre vil Niscayah kunne levere ytterligere service og vedlikehold på Lenel-anlegget som dekker Avinors 29 regionale lufthavner. Anlegget består i hovedsak av adgangskontroll og TV overvåkning, i tillegg til øvrige logiske funksjoner for ivaretakelse av sikkerhetene på lufthavnene. Her bruker vi etablert infrastruktur som utgangs- punkt for leveransen. Vår kompetanse om kundens virksomhet i forhold til sikkerhetsbehov, samt kjennskapen til sikkerhetsproduktene i markedet, gjør at vi kan tilby kvalifiserte råd som utnytter potensialet til eksisterende systemer, forteller Eyvind Kjensli, ansvarlig for nasjonale kunder i Niscayah. E-post: 16

PG Marine Group: Skal vokse på rensing av ballastvann

PG Marine Group: Skal vokse på rensing av ballastvann T E M A : O l j e o g o f f s h o r e Nr 3 / 2010 PG Marine Group: Skal vokse på rensing av ballastvann Etter stor suksess med pumpeog lasthåndteringssystemer sikter Asker-bedriften PG Marine Group seg

Detaljer

Tverrfaglig leverandør til industrien

Tverrfaglig leverandør til industrien TEMA: Olje/Offshore og energi Nr. 1 / 2011 henrik@bedriftprofilen.no www.bedriftprofilen.no» Teknologisk Institutt: Tverrfaglig leverandør til industrien Olje, gass og energi utgjør en stor andel av landets

Detaljer

ingeniører en unik form for kompetansebygging. Nr 09 / 2009 www.norconsult.no

ingeniører en unik form for kompetansebygging. Nr 09 / 2009 www.norconsult.no Nr 09 / 2009 Internasjonal utvikling med Norconsult Norconsult har lang erfaring fra internasjonalt arbeid, med oppdrag i over 150 land de siste 50 årene. Nå styrkes satsingen med Young Professionals,

Detaljer

Mollier: Ledende HVAC-leverandør i vekst worldwide

Mollier: Ledende HVAC-leverandør i vekst worldwide T E M A : O l j e / O f f s h o r e / E n e r g i Nr 8 / 2010 Mollier: Ledende HVAC-leverandør i vekst worldwide Selskapet er en total leverandør innen HVAC og Elektro Instrument til oljeinstallasjonene

Detaljer

Skilsmisse Hva skjer med firmaet mitt?

Skilsmisse Hva skjer med firmaet mitt? Nr 4-2008 Brækhus Dege Advokatfirma: Skilsmisse Hva skjer med firmaet mitt? Mange nyskilte bedriftseiere får sjokk når den tidligere ektefellen med loven i hånd krever halvparten av selskapet. Konsekvensene

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

Finn riktig dokument

Finn riktig dokument Nr 10-2007 Unik søkemotor for bedrifter: Finn riktig dokument Hvor ofte har du ikke lett etter et dokument som du vet er lagret ett eller annet sted i bedriften du jobber, og hvor ofte har du ikke måtte

Detaljer

Tradisjonsrikt selskap går nye veier

Tradisjonsrikt selskap går nye veier Nr. 7 / 2011 henrik@bedriftprofilen.no www.bedriftprofilen.no» Fazer Food Services AS: Tradisjonsrikt selskap går nye veier Fazer Food Services AS tilbyr kantinedrift i særklasse til sine kunder. Spennende,

Detaljer

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet Nr 1-2006 T4M AS: Enhetlig profil over hele linja Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet De fleste virksomheter må i dag sikre kostnadseffektiv drift i alle ledd, og har ikke anledning til å bruke mer

Detaljer

For våre eiere, som jo er oss selv, smiler Jåtog- Rød, er trivsel en meget viktig faktor når resultatet skal evalueres.

For våre eiere, som jo er oss selv, smiler Jåtog- Rød, er trivsel en meget viktig faktor når resultatet skal evalueres. Nr 5-2006 En perfekt SAP-arbeidsplass En arbeidsplass der eiere og ansatte har de samme kriteriene for en perfekt arbeidsplass, skaper gode resultater. Konsulentselskapet Pearl Consulting drives og eies

Detaljer

Attitude is everything since 1841

Attitude is everything since 1841 Attitude is everything since 1841 Vår visjon Aker Kværner skal være den foretrukne partneren for prosjekter, produkter og tjenester innenfor energisektoren Tradisjon for innovasjon Aker er en aktiv pådriver

Detaljer

Gode vekstvilkår for flinke fagfolk

Gode vekstvilkår for flinke fagfolk Nr 1 2007 Stilling ledig Gode vekstvilkår for flinke fagfolk I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 bedrifter som alle trenger flere medarbeidere. Dette er noen av Norges mest attraktive

Detaljer

Eierskap skaper lojalitet

Eierskap skaper lojalitet Nr 7-2007 Norges største innen teknisk rådgivning eies utelukkende av de ansatte: Eierskap skaper lojalitet At de ansatte eier selskapet, skaper en sterkere følelse for bedriften i form av engasjement

Detaljer

Godt arbeidsmarked skaper hodebry for arbeidsgivere

Godt arbeidsmarked skaper hodebry for arbeidsgivere Nr 8-2006 Godt arbeidsmarked skaper hodebry for arbeidsgivere Arbeidsmarkedet har eksplodert de siste årene. Det skaper nye utfordringer for arbeidsgivere som på grunn av manglende tilgang til kvalifisert

Detaljer

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD:

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD: Nr 6-2004 INNHOLD: Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: Midt-norsk opptur Radar Consulting............... 2 DI Systemer..................... 3 Myklebust....................... 4 Nidit.............................

Detaljer

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger Nr 08 / 2008 Effektiviserende IT-løsninger I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 spennende og innovative IT-selskaper som leverer effektiviserende IT-løsninger til norske og internasjonale

Detaljer

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen Rigmor Aasrud side 12 Hun skal få folket på beina igjen Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring side 02 side 16 No.3 2009 02 B-magasinet NR. 3 ÅRG. 1 03 Vulkanske opplevelser på Beerenberg Beerenberg

Detaljer

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten.

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten. Nr 1 / 2010 Neras Direkte: Salg satt i system Trondheimsbedriften Neras Direkte rendyrker salgsaktiviteter og har lenge vært en ettertraktet samarbeidspartner for store skandinaviske selskaper. Nå ser

Detaljer

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang Vi har en god ordresituasjon for dette året, og flere langsiktige kontrakter som varer i enda noen år. GOD PÅSKE! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen.

Detaljer

En virkelig komplett IT-leverandør

En virkelig komplett IT-leverandør Nr 2 2007 Morgendagens IT-løsninger I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 32 ledende IT-virksomheter i Norge. De er alle med på å utvikle og skape morgendagens IT-løsninger. Systec suksess

Detaljer

Spring Consulting: IT-konsulenter med 100 prosent SAP-fokus

Spring Consulting: IT-konsulenter med 100 prosent SAP-fokus TEMA: REFERANSER OG PROSJEKTER Nr 3-2005 Spring Consulting: IT-konsulenter med 100 prosent SAP-fokus SAP supermenn Via bransjens mest erfarne SAPkonsulenter, implementerer og utvikler vi systemer som gir

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere

Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere Nr 4-2005 Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere Lang og bred erfaring, spisskompetanse og gode rutiner gjør at Advokatfirmaet Brækhus Dege med datterselskaper

Detaljer

God sommer! Fra prosedyre til prosess s 18. Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27. Varsling i KAEFER ENERGY s 30. Nr. 12 Juli 2011 4.

God sommer! Fra prosedyre til prosess s 18. Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27. Varsling i KAEFER ENERGY s 30. Nr. 12 Juli 2011 4. on site Nr. 12 Juli 2011 4. årgang Fra prosedyre til prosess s 18 Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27 Varsling i KAEFER ENERGY s 30 Kværner God sommer! 1 God sommer! Karsten Gudmundset, Administrerende

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Med fokus på sikkerhet. Aktuell. En bedrift for miljøet. Full kontroll i betongbransjen

Med fokus på sikkerhet. Aktuell. En bedrift for miljøet. Full kontroll i betongbransjen Nr. 1 Mars 2011 2. årgang Avis for Rogaland og Hordaland Med fokus på sikkerhet På Skattøra syv kilometer nord for Tromsø sentrum har Tromsø Maritime Skole Havarivernsenteret, drevet opplæring innen sikkerhet

Detaljer

Mot toppen. Suksesshistorier fra det bergenske næringsliv: INNHOLD:

Mot toppen. Suksesshistorier fra det bergenske næringsliv: INNHOLD: Nr 2-2005 Mot toppen Suksesshistorier fra det bergenske næringsliv: INNHOLD: Bergenseren har aldri manglet ambisjoner og stolthet. I Bedriftprofilen kan du lese om 22 stolte og ambisiøse bedrifter som

Detaljer

Entreprenøren uten høydeskrekk

Entreprenøren uten høydeskrekk TEMA: Olje/Offshore // ONS 2012 Nr. 4 / 2012 henrik@bedriftprofilen.no www.bedriftprofilen.no» Lettere tilkomst med tau og sele: Entreprenøren uten høydeskrekk CAN AS har spesialisert seg på å løse utfordringer

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

Hordaland på Børs. 10 år med BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN. Hordaland på Børs

Hordaland på Børs. 10 år med BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN. Hordaland på Børs BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN 10 år med Hordaland på Børs 1 Norges viktigste næringsområde Bergen og Vestlandet har alle forutsetninger for å lykkes på tross av motgangen vi nå opplever. Vi har

Detaljer