Innkalling til ÅRSMØTE 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til ÅRSMØTE 2009"

Transkript

1 Innkalling til ÅRSMØTE 2009 PÅ RYGG:I slutten av oktober ble alle dyr i alle besetninger i Sør-Jæren og andre steder i Rogaland snudd på ryggen og kontrollert for fotråte. 1

2 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SØR-JÆREN SAU OG GEIT Sted: Varhaug Misjonshus Tid: Tirsdag 27. januar 2009 kl SAKLISTE Sak 1) Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 2) Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen Sak 3) Godkjenning av årsmeldingen for 2008 Sak 4) Godkjenning av regnskapet for 2008 Sak 5) VALG: Styret i 2008 På v. Valgnemndas innst. Leder: Eirik Skretting * Eirik Skretting 1 år Nestleder: Torfinn Tjåland * Torfinn Tjåland 2 år Kasserer: Juliann Årdal Nesvik * Anne C. Grimstad 2 år Sekretær: Margunn Ueland Studieleder: Kjell Ingvar Aniksdal Varamann 1: Annstein Varhaug jr. * Elin Fuglestad 1 år Varamann 2: Sveinung Haaland * Juliann Årdal Nesvik 1år Gjeterhund- Nemnda: Anne-Cath. Grimstad * Arvid Årdal 2 år Knut Åge Gjersdal * Emil Herredsvela 2 år Sveinung Haaland Tore Mattingsdal Revisor: Gustav M. Håland * Gustav M. Håland 2 år Mikal Siqveland Varamann: Otto Topdal * Otto Topdal 1 år Valgnemnd: Odd Egil Bø * Forslag årsmøte Henning Skeie Tor Magne Søyland Utsendinger til fylkesårsmøtet: Styret vel Sak 6) Sak 7) ELLERS: Godtgjørelse til styret Leder: Kr. 5000,- Kasserer: Kr. 2000,- Sekretær: Kr. 2000,- Innkomne saker/ Eventuelt - Forslag frå styret om å skifte navn til Hå Sau og Geit, fordi laget ofte vert forveksla med Sør-Jæren regionen. Fotråte Innlegg av Arvid Reiersen, Mattilsynet Premieutdeling for de beste dyra på kåringsdagen Middag Utlodning 2

3 Årsmelding 2008 for Sør-Jæren Sau og Geit Medlemstall Sør-Jæren Sau og Geit har pr. dato 153 medlemmer. Styret i 2008 har vært: Leder: Eirik Skretting Nestleder: Torfinn Tjåland Kasserer: Juliann Årdal Nesvik Sekretær: Margunn Ueland Studieleder: Kjell Ingvar Aniksdal Varamann 1: Annstein Varhaug jr. Varamann 2: Sveinung Haaland Styret har avholdt 4 ordinære styremøter og behandla i alt 23 saker. Varamedlemmene møter på styremøta. Regnskapet føres av Hå Gardsrekneskapslag. Eirik Skretting deltok på RSG s formannsmøte på Moi oktober. Fylkesårsmøtet i RSG vart halde februar på Spa-hotell Hjelmeland. Fra Sør- Jæren deltok Eirik Skretting, Margunn Ueland, Gustav M. Håland og Aud Håland. Vårmøtet var på Brusand Bedehus tirsdag 18. mars. Geir Nilsen var med og snakka om Godt verktøy for bonden i sauehaldet. Hanne Elise Lindal informerte om VM i saueklypping, før vi såg filmen frå heialivet i Sirdalen. Det var servering av middag og gratis utlodning. Mykje folk. Grillkveld Årets grillkveld var på Ognatun 20. mai. Godt frammøte denne fine, men litt kalde kvelden. Grilling av pølser, hamburgere og ferske/marinerte lammekoteletter. Det var tipping av vekt på sau, og utlodning med mange fine gevinster. Sauakafé på Bjelland Bedehus 17. juni møtte ca 20 stk. Bjørn Høyland fortalte og viste bilete frå prosjektet Eksport av vèrlam til Romania. Snakka også om fotråta. Pga. fotråta vert det heimekåringar. Enkel servering, Søndagstur til Lågliå 29.juni hadde 11 stk. ein flott, om enn litt fuktig tur til Lågliå 3

4 Sau og Geit-turen 2008 Onsdag 23. juli reiste me på sauatur igjen. For det meste same gjengen som før, 29 stk, så me er gamle kjente. Første stopp var lunsj på Hamresanden. Me kom til hotellet Rica Park i Sandefjord i kveldinga. Flott hotell med basseng og fin park utføre. Ei flott fontene med kvalfangarar som sveiv sakte rundt. Nokon dyppa føtene, medan andre tok seg eit skikkeleg bad. Svenskebåten låg like i nærheten. Torsdag var me på byvandring i Sandefjord og på Kvalfanger-museet. Det var jillt, men varmen var ganske intens, så nokon tok heller turen til kaia. Me lærte mykje om kurbada og kvalfangsten, men kor Ola budde, visste dei ikkje. Far til guiden hadde gitt sangen om Ola til John Klemmentsen. Fredag reiste me til Strømstad på svenskehandel, og kom tilbake via Svinesund. Lørdag hadde me omvisning i Åsgårdstrand. Der gjekk me i Edvard Munch sine fotspor. Me var også så vidt innom Borrehaugane, der det er funne vikingskip. Etterpå vart me sleppte laus i Tønsberg. Søndag og heimreis. Lunsj på Morgedal hotell, før siste etappe heim. Turen i år var både jill og varm. Neste år er det tur nr. 20. Håpar me treffest då Eirik Sauakafé på Ualand 26. august møtte 18 stk. Me snakka om fotråte, og om kor fornøydde me er med lamma dette året. Enkel servering. Kåring av værlam På grunn av fotråta vart det heimekåring dette året. 87 lam vart kåra 24.september. Resultater fra Kåringa: Regnr. Oppdretter poeng Beste værlam etter ekst.bedømminga: Kolbjørn Herredsvela Lamma med høgast samla poengsum: Sivert Mattingsdal Bernt S. Undheim Bernt S. Undheim 177 Lamma med høgast dommerpoengsum: Morten G. Håland Jarl Nord-Varhaug 37 Beste indeksvær i Hå i 2008 vart Bernt S. Undheims med 141 indekspoeng. VM i saueklypping i Bjerkreim 2-5 oktober Fredag 3. oktober var 5 stk. frå SJSG på dugnad i Bjerkreim. Eirik Skretting, Gustav M. Håland, Sverre Kartevoll, Kjell Ingvar Aniksdal og Margunn Ueland. 4

5 Prosjekt Snu sauen i Hå oktober Tirsdag 13.okt. var det møte sjå Eirik med Hilde Elin Østerhus frå Nortura/NSG snu sauen. Margunn og Torfinn var også med. I fleire timar sat me og sette opp kjøreplan for snuinga, etter Mattilsynet sine lister. Kjøreplanen vart sendt ut til alle sauebesetningar i Hå, saman med følgebrevet, der viktig informasjon om prosjektet blei gitt. Søndag kjørte me ut dei første snuarane til bøndene som sto først på kjøreplanen. Så var alt klart for at prosjekt Snu sauen kunne begynna i Hå oktober vart travle dagar!! Då inspektørane starta mandag morgon, var det for styret i SJSG med litt hjelp frå Nærbø SJ å kjøre og kjøre. Hente, vaske, desinfisere og levere 45 snuarar vidare. Det vart mange tunge løft. Me fekk bruka vaskeplassen til Eik maskin, tusen takk til dei! Heldigvis fant inspektørane lite. Pr var det 4 besetningar i Hå som har fått påvist fotråte. Mange har ennå ikkje fått svar på prøvane. Sauabingoen 2008 vart arrangert i Ognahallen lørdag 25. oktober med ca. 200 deltakere. Eirik Flåten leste under bingoen, og etter maten spela Dei Tri til dans. Kjempekoseleg kveld! Sauakafé på Kafè Torjå Vigrestad 2. desember møtte om lag 30 stk. Bjørn Høyland orienterte om fotråta så langt. Mykje å arbeida vidare med - det nærmar seg heiaslepp. Leiaren i Rennesøy SJ, Kjell Åge Torsen fortalte om deira erfaringar med fotråta. Servering av kaffi og riskrem. Kurs Innan vert det påbudt med kompetansebevis for å driva med sau. Sør-Jæren SG vil gå i gang med kurset Dyrevelferd hos sau, og oppfordrar flest mulig å delta. Kurset har ein felles samlingskveld, deretter 4 gonger gruppevis. Me vil få dette gjort før lemming og vårvinne, nærmare informasjon vil varta gitt på årsmøte. Gaver/pokaler til 4H 4H-klubbane Svala, Sjøglimt og Solglimt fekk i kr. kvar fra Sør-Jæren SG, som støtte til drifta. Skuddpremiar på rev Det er utbetalt skuddpremie for til saman 33 revar i Hå i 2008, mot 32 i Laget betaler kr. 300,- pr. dyr, mens kommunen i tillegg supplerer med kr. 150,- pr. dyr. Diverse kontaktpersoner i 2008: Rovdyrkontakt: Gustav Håland Ulltransport: Eirik Skretting Vekter: Eirik Skretting og Terje Matningsdal Slipeskive: Tore Matningsdal Varhaug, januar 2009 Margunn Ueland. 5

6 REKNESKAP FOR SØR-JÆREN SAU og GEIT 2008 Inntekter Kontingenter 12400, ,00 Arrangement 49439, ,00 Klær/bøker o.a. Gaver/tilskudd 5390,00 600,00 Ullgodtgjørelse 36173, ,86 Tur , ,00 Renter 2205, , , ,86 Utgifter Tur , ,00 Arr./Møter/kurs 59965, ,34 Driftsmateriell 1163,75 Ulltransport 18000, ,00 Revepremier 13500, ,00 Telf./køyregodtgj. 9000, ,00 Kontingenter 0,00 Kontorutgifter/porto 3692, ,63 Gaver og lignende 6200, , , ,97 Overskot/underskot -5914, ,11 Aktiva: Passiva: I Banken 67528,03 Hå BSF 1000,00 Div. Krav & Gjeld 10542, ,75 Eigenkapital , , ,90 Varhaug, 8. januar 2009 Hå Gardsrekneskapslag Gustav M.Håland Mikal Siqveland Rekneskapsførar Revisor Revisor 6

7 Årsmelding for Hå Gjætarhundnemnd 2008 Hå gjætarhundnemnd har i 2007 hatt følgende sammensetning: Formann: Knut Åge Gjersdal Sekretær: Anne-Cath. Grimstad Kasserer: Torill Undheim Medlem: Tore Matningsdal Medlem: Sveinung Håland Nemnda har hatt 3 ordinære møter, og har behandlet 19 saker i henhold til protokoll. 17 på nybegynnerkurs Årets nybegynnerkurs i bruk av gjeterhund samlet 17 deltakere. Kurset startet på gamle Opstad skule på Nærbø 18. juni, med innføring og teori ved Knut Åge Gjersdal. Den praktiske treningen foregikk deretter hos Ola Håland/ Arne Ege på Nærbø på onsdagskvelder fra klokka Ulike instruktører bistod de forskjellige gruppene under kurset. Hå s arrangement i Kommunekampen Nybegynnerkurset ble som vanlig avsluttet med klasse 1-prøve under kommunekampen i Hå 13. august. Her tok Glenn Tore Risa sin første godkjente prøve med hunden Liss. Svein Hestnes vant både klasse 1 og klasse 2 med henholdsvis Chira og Don. Beste håbygg i klasse 2 var Arvid Årdal, som sammen med Laika tok en 5 plass med 81 poeng. Dommer var Hartvig Johnsen. Se mer om kommunekampen lenger ut i dokumentet. Egen klasse 1-prøve På privat initiativ ble det 28. september arrangert en egen klasse 1-prøve i Hå, med Torkjell Mauland som dommer. 11 ekvipasjer stilte til start. Resultater: 1) Sveinung Haaland/Nak 95 p 2) Arvid Årdal/Winther 94 p 3) Henning Skeie/P3 93 p Verdige Hå-mestere Hå-mesterskapet i bruk av gjeterhund ble avviklet hos Sveinung Haaland på Hårr lørdag 18. oktober. I alt 19 deltakere stilte til start i mesterskapet, som ble dømt av Kristian Kleppe. Resultater klasse 1: 1) Arvid Årdal/Winther 75 p 2) Kjell Mattingsdal/Evita 64 p 3) Georg Fr. Ueland/Robben 60 p Resultater klasse 2: 1) Knut Åge Gjersdal/Tim 83 p 2) Tore Mattingsdal/Kid 81 p 3) Kjell Mattingsdal/Prins 78 p 7

8 Kommunekamp 2008 Kommunekampen mellom hunder og førere fra Time, Klepp og Bjerkreim ble i 2008 arrangert for femte gang, og omfatter tevlinger i hver av de deltakende kommunene. Bjerkreim hentet hjem en suveren seier med i alt 174 poeng. Time og Hå oppnådde henholdsvis 145 og 96 poeng. Beste hund gjennom kommunekampen ble J.T Brattebø`s Fred 60p. Kommunelag 15/8-07 desember-07 desember-07 Arrangør: Hå, Arrangør: Time, Arrangør: Bjerkreim, Deltakere p. Deltakere p. Deltakere p. Hå Time A. Årdal/ Laika K.Å Gjersdal /Nero S. Håland /Nak J.E.Jackobsen/Maritza S.kverneland/ Trixi T.Mauland/Liss A. Årdal/Laika T.Mattningsdal/Kid K.M.Mattingsdal/Gonny Kverneland/ Trixie R. Bauge /Pia T. Mauland /Rapp K.Å.Gjerdal/ Tim S.Kartevoll/Dice K.M.Mattingsdal/Gonny T. Mauland /Rapp Kverneland/ Trixie O.S.Madland/Fjell Tot. sum Bjerk-reim S. Hestnes /Don J. Gystøl /Joy J.T. Brattebø /Fred S.Hestnes/Kid J.T. Brattebø /Fred J. Gystøl /Joy J.T. Brattebø /Fred J. Gystøl /Hero S. Hestnes /Don Nye hunder og førere Kursaktivitet og tevlinger i regi av Hå gjætarhundnemnd har i 2008 resultert i 2 nye førere med førstegangs godkjent gjeterhundprøve, Henning Skeie med P3 og May og Glenn Tore Risa med Liss. Bøker og filmer til utlån Gjætarhundnemnda minner om at den har en rekke bøker og instruksjonsvideoer som sau-og geitalslagetenes medlemmer i Hå kan låne. I samlingen finnes også både boka, videoen og DVD en av A hill shepherd trains his BC av Derek Scrimgeour. Interesserte bes ta kontakt med styret. Takk for hjelpa! Hå gjætarhundnemnd vil takke alle som stilte seg selv, sauer og arenaer til disposisjon for det lokale gjeterhundmiljøet i forbindelse med kurs, tevlinger og fellestreninger i sesongen For Hå Gjætarhundnemnd, Anne-Cath. Grimstad 8

9 Gjætarhundnemndas regnskap for året 2008 Inntekter Støtte Sør-Jæren/ Nærbø Sau og Geit 4000 Tevlinger Div. inntekter Gjeterhundkurs 9400 Renter Sum inntekter Utgifter Premier Annonser Mimrekveld/ gj.h kveld 3800 Diverse utg Gebyr Sum utgifter overskudd/ underskudd Eiendeler Sr-Bank Overskudd/ underskudd Sr-Bank Div. inntekter: * kr er refusjon fra Time for fagmøte som Hå og Time delte på i 2007, og som derfor egentlig hører hjemme i regnskapet. * kr ,- stod på konto i Hå BSF som inntekt fra gjeterhundkurs. Vi har nå gått ut av BSF og har fått pengene overført til gjeterhundnemnda. 9

10 Sør-Jæren Sau og Geit takker for støtten fra: Nortura BLS-Bryne Fjøssystemer AS - Nærbø Eik-senteret - Varhaug Mæland Rør AS Hå Veraring Jærprint AS 10

varhaugbuen Elgane side 20 og 21 Tenning av julegrana Julekonsert Frå bygdekvinnelaget BU i svevet Side 5 Side 14-15 Side 16 Side 22

varhaugbuen Elgane side 20 og 21 Tenning av julegrana Julekonsert Frå bygdekvinnelaget BU i svevet Side 5 Side 14-15 Side 16 Side 22 varhaugbuen bladet for bygda vår Nr. 4 2012 Tenning av julegrana Side 5 Julekonsert Side 14-15 Frå bygdekvinnelaget Side 16 BU i svevet Side 22 Elgane side 20 og 21 Den siste jula før olja Det skjedde

Detaljer

september 2010 nr. 2 33. årgang > Store eneboligtomter for salg nå

september 2010 nr. 2 33. årgang > Store eneboligtomter for salg nå september 2010 nr. 2 33. årgang SIREVÅG UNIK BELIGGENHET! modul.no www.modul.no # 15368 #13332 SKORAN, > Store eneboligtomter for salg nå Førtste byggetrinn 12 solgt, 1 ledig kr 598 000,- Andre byggetrinn

Detaljer

. 'nnonsgbilag. ,ffi[ .,.ristins. . Husk. til marken. tilbud side 10- ongaløpet på. 0 varhaug. fredag. med mange gode. Marken. -,b.

. 'nnonsgbilag. ,ffi[ .,.ristins. . Husk. til marken. tilbud side 10- ongaløpet på. 0 varhaug. fredag. med mange gode. Marken. -,b. 0 varhaug Marken 1, og 2, juni.,.ristins 17. mai-tale o Tønes kiæme til marken. Husk ongaløpet på fredag. 'nnonsgbilag med mange gode tilbud side 10-17 + baksida -,b.iii d,ffi[ l Varhaugmarken Fre. Lør.

Detaljer

ÅRSMØTEPAPIRER 2014. NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB avdeling Sogn og Fjordane

ÅRSMØTEPAPIRER 2014. NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB avdeling Sogn og Fjordane ÅRSMØTEPAPIRER 2014 NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB avdeling Sogn og Fjordane Årsmøte for årsmeldingsperioden 2014 Best Western Skei Hotel, Skei i Jølster 7. februar 2015 Kl. 14.00 Side! 2 av! 14 ÅRSMELDING

Detaljer

VÅRMARKED-EKEBERG 2012

VÅRMARKED-EKEBERG 2012 VÅRMARKED-EKEBERG 2012 rges største delemarked - Ekeberg Camping, Oslo, lørdag 5. mai kl. 06.00-16.00 NNSIKRING er gitt topp prioritet. VER FORM FOR ÅPEN ILD/FLAM- OG GRILLING ER IKKE TILLATT. n innkjøring

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Side 1 av 12 Sak 2: ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Kvinnherad skyttarlag har i 2014 hatt følgjande tillitsvalde: Styret: Arnt Orholm Nestleiar: Unni Gorm-Hansen Kasserar: Elisabet Epland Næs Sekretær:

Detaljer

Halvårsplan for Jæren & Sandnes kaninalslag Sep14 Feb 15

Halvårsplan for Jæren & Sandnes kaninalslag Sep14 Feb 15 Halvårsplan for Jæren & Sandnes kaninalslag Sep14 Feb 15 www.josk.no http://joskh.kaninhopping.no/ 1 Til alle medlemmene i Jæren og Sandnes kaninalslag Hei alle sammen Ivar Haugland er død, 79 år gammel

Detaljer

VI HAR LAGT BAK OSS NOK ET GODT ÅR, BÅDE SPORTSLIG OG ARRANGEMENTSMESSIG.

VI HAR LAGT BAK OSS NOK ET GODT ÅR, BÅDE SPORTSLIG OG ARRANGEMENTSMESSIG. 1 KJÆRE MEDLEM OG KOLLEGA SÅ ER DET IGJEN KLART FOR ÅRSMØTE. VI HAR LAGT BAK OSS NOK ET GODT ÅR, BÅDE SPORTSLIG OG ARRANGEMENTSMESSIG. FREDAG 14 FEBRUAR 2003 KL. 18.30 AVHOLDER TELESPORT SITT ÅRSMØTE I

Detaljer

for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun

for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun SISTE INDRE for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 Organ ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun SISTE INDRE L eder av Gabriel Pollestad, Kretsformann Hilsen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL Foto: Simon Vinnes INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Innkalling 1. Styrets oppsummering 2. Styret 2012 2.1. Styrets sammensetning 2.2. Styrearbeid 2.3. Representasjon 3. Sportslig

Detaljer

God Jul & Godt Nytt År!

God Jul & Godt Nytt År! 1 1966 Nr. 3 2008 Vinter 16. Årgang Skirenn på Fjellstøl: Ida Sofie Staknes (nr. 2:), Tobias Helgesen (nr. 8). Wenke Marvik og Sigve Tveit. God Jul & Godt Nytt År! www.vindafjord-il.no 2 Styre og grupper

Detaljer

Årsmelding og innkalling til årsmøte for

Årsmelding og innkalling til årsmøte for Årsmelding og innkalling til årsmøte for Rogaland 2014 Side 1 av 9 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR NORSVIN ROGALAND Onsdag 25. Februar 2015 Hotell Alstor, Stavanger, kl. 10.00. Kaffe m.m fra kl. 09.30 Saksliste:

Detaljer

NMK Vikedal. Årsmelding 2003. Foto: holtenmedia

NMK Vikedal. Årsmelding 2003. Foto: holtenmedia NMK Vikedal Årsmelding 2003 Foto: holtenmedia Til alle medlemmer i NMK Vikedal Innkalling til årsmøte NMK Vikedal Vikedal, 22. november 2003 Tid : Laurdag 8. november 2003 kl. 11.00 (13.00). Stad : Røde

Detaljer

Jeger Fisker. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 14. årg. Nr 1 - April 2010. www.andebujff.no

Jeger Fisker. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 14. årg. Nr 1 - April 2010. www.andebujff.no & Jeger Fisker Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 14. årg. Nr 1 - April 2010 www.andebujff.no Etablert 1870 Luftdrevne arbeidsplattformer for lakkering av store kjøretøy Eksport til hele verden

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Storvatnet i Dyrdalen Norddal. Invitasjon til årsmøtefest:

Storvatnet i Dyrdalen Norddal. Invitasjon til årsmøtefest: INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2014 på Jentekolonien Skodje Lørdag 14. februar 2015 Kl.18.00-19.30 Storvatnet i Dyrdalen Norddal Invitasjon til årsmøtefest: Medlemmene med følge, inviteres herved til fest og middag

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

NMK Vikedal. Årsmelding 2001

NMK Vikedal. Årsmelding 2001 NMK Vikedal Årsmelding 2001 Til alle medlemmer i NMK Vikedal Innkalling til årsmøte i NMK Vikedal Tid: Laurdag 17. november 2001 kl. 11.00 Stad: Fugl Fønix Hotell, Etne Saksliste : Kl. Sak nr. Sak 11.00

Detaljer

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett.

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Lions Club Odal Løvebrølet Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Redaktørens hjørne: e-post: Styret i LC Odal 2014-15: Klubbleder:

Detaljer

Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF

Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF Kretsstyret Fram til årsmøtet 2. mars 2006 hadde kretsstyret følgende sammensetning: Kretsleder: Torodd Seierstad, 6. Larvik Visekretsleder: Petter Gjertsen,

Detaljer

Årsmelding frå styret

Årsmelding frå styret Årsmelding frå styret Styret har i år hatt denne samansettinga: Willy Kalsås,leiar- Annbjørg Fossberg, nestleiar, Grete Solheim, sportsleg leiar- Per Inge Olsen, økonomiansvarleg- Jan Jaap Boot, varamedlem.

Detaljer

ROGNINGEN. www.rogne-il.no 2014. ÅRSMØTE PÅ SOLHAUG MÅNDAG 9. MARS 2015 kl. 19.30

ROGNINGEN. www.rogne-il.no 2014. ÅRSMØTE PÅ SOLHAUG MÅNDAG 9. MARS 2015 kl. 19.30 ROGNINGEN www.rogne-il.no 2014 ÅRSMØTE PÅ SOLHAUG MÅNDAG 9. MARS 2015 kl. 19.30 Sakliste: 1. Opning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av sakliste 4. Val av møteleiar 5. Val av to for underskrift

Detaljer

Innhold: Director, Kjell Activity Officer, Ole LOH, Eli

Innhold: Director, Kjell Activity Officer, Ole LOH, Eli Innhold: Director, Kjell Activity Officer, Ole LOH, Eli Kjære gode medlemmer av Chapter South East! Tiden går raskt, bare et halvt år igjen så er vi i gang!! Men vi er i rute. Vi har den siste tiden, hatt

Detaljer

god sommer TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nordisk Huntington kongress s. 8 LHS årsmøte og fylkesledermøte s. 10

god sommer TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nordisk Huntington kongress s. 8 LHS årsmøte og fylkesledermøte s. 10 Nr. 1, 2013 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nordisk Huntington kongress s. 8 LHS årsmøte og fylkesledermøte s. 10 Vi ønsker medlemmer av LHS velkommen til Motivasjonsseminar på Gardermoen 1. - 3. november.

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Torsdag 10.feb 2011 kl 18.30 Idrettens hus, 2.etg, Stoa Til stede var: Bjørn Lien, Jonny Antonsen, Kim Stein Johnsen, Odd Olav Reiersen, Magnus Reiersen, Dag Anders Omholt,

Detaljer

Trygg Havn. Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang.

Trygg Havn. Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang. Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken Side 10 16 Les også: Om foreninger i Salten og Agder Så godt å ha «dokk» her Vandsøya

Detaljer

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 HLF BERGEN Hørselshemmedes Landsforbund 1. mars 2010 HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 vedtatt på Årsmøte 16.02.10 Årsmøte ble annonsert i Bergen Tidende den 16/1 samt på NRK Tekst-tv side 774 og på bladet

Detaljer

ÅRSBERETNINGER 2013 BANE / HUS TURNERING SPORT DAME SENIOR ØSG NSG

ÅRSBERETNINGER 2013 BANE / HUS TURNERING SPORT DAME SENIOR ØSG NSG ÅRSBERETNINGER 2013 BANE / HUS TURNERING SPORT DAME SENIOR ØSG NSG ÅRSBERETNING BANE- OG HUS KOMITEEN 2013 Komiteens sammensetning 2013 Bane: Oddvar P. Kjøs - leder + plangruppa Finn Harald Ellingsen felles

Detaljer

Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer

Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer Polio Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer Grande er en av svært få steder i Norge som har avtale om rehabilitering av poliorammede Poliorehabilitering

Detaljer

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015 LOSEN Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Nr. 1-2015 Protoll fra årsmøtet side 5 Bli abonnent! kun 398,- Få JEGERs praktiske slaktesett med alt du trenger! l Forkle med praktiske lommer

Detaljer