GOD ATTFØRING. Attføringsbedriftene en bro til arbeidslivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GOD ATTFØRING. Attføringsbedriftene en bro til arbeidslivet"

Transkript

1 GOD ATTFØRING Attføringsbedriftene en bro til arbeidslivet 2012 God attføring åpner næringslivets dører

2 TEMA: På direkten TEMA: INNHOLD 5 spørsmål til direktør Johan-Martin Leikvoll i bransjeforeningen Attføringsbedriftene. Inspirasjon til gjentakelse 5 I hvilken grad vil du si at attføringsbedriftene lykkes med å få personer ut i ordinær jobb? Mange attføringsbedrifter leverer veldig godt med meget høye formidlingstall. Attføringsbedriften Fønix Kompetansenett i Sandefjord formidlet f.eks. 500 personer til lønnet arbeid i fjor. Veldig bra. Fra Arbeid med Bistand (AB) formidles 43 % til jobb betalt av arbeidsgiver. Bra. Når jeg likevel ikke gir bedre enn terningkast 4 til bransjen, er det fordi en del medlemsbedrifter har for dårlige resultater. Hva er suksesskriteriene for å lykkes med dette? Et kompetent og utålmodig Nav som krever håndfaste formidlingsresultater fra attføringsbedriftene. God Attføring er gitt ut av Attføringsbedriftene i NHO Serivce Ansvarlig redaktør: Johan-Martin Leikvoll Husk at arbeidsmarkedstiltakene er Nav sin eiendom som så attføringsbedriftene utfører etter bestilling fra det samme Nav. Tiltaksbedriftene må jobbe tett opp mot næringslivet og selge inn kandidatene sine basert på hva som er næringslivets behov. For bransjen handler Ringer i vannet om å styrke dette fokuset. Mer av attføringen må foregå i ordinært arbeidsliv. Men den ukritiske og unyanserte utplasseringen i ordinært arbeidsliv uten grundig forarbeid fra attføringsbransjen som enkelte teoretikere tar til orde for, er både attføringsbransjen og næringslivet skeptiske til. Hva er attføringsbransjens kjernekompetanse, og hvilke forbedringsområder har bransjen? Veldig mange som søkes inn til attføringsbedriftene fra Nav, ser heller for seg en fremtid på uføretrygd snarere enn som arbeidstaker. Jeg er mektig imponert over bransjens og veiledernes evne til snu hodene i retning jobb. Mestringsfølelsen vokser fram; også fordi veilederne ser hele mennesket og gjør noe med det. I disse fasene er attføringsbransjen ledende, men vi har et stykke vei å gå for å bli bedre i den avgjørende sluttfasen mot jobb. Her kreves det bedre selgere som ikke bare forstår seg på attføring, men også hva næringslivet krever. Det er i denne fasen bransjen må ta de neste skrittene. Hva er de største utfordringene i attføringsarbeidet slik du vurderer det? Fokus på formidling til jobb er attføringsbransjens viktigste utfordring selv om vi formidler tusener hvert eneste år. Nav s største utfordring er mangel på kompetanse og vågemot selv om Nav er blitt bedre i det siste. Men den største utfordringen er likevel de lange ventetidene før personer med nedsatt arbeidsevne får arbeidsrettede tilbud. Når man må vente i gjennomsnitt to år før man får tilbud, reduseres sjansen for å lykkes vesentlig. Alle politikerne er enige i at dette er et hovedproblem, men jeg kan ikke se at noe vesentlig er gjort for å redusere ventetidene. Ingen har maktet å forklare meg logikken i at personer med nedsatt arbeidsevne skal vente så lenge, mens langtidsledige skal få garantier om tiltaksplass etter 6 måneder. Hvor er attføringsbransjen om 10 år? Jeg er så optimistisk å tro at flere personer som i dag ikke har fått muligheter i arbeidslivet, om 10 år får mer og bedre tilbud. I næringslivet vil det å ansette funksjonshemmede og andre med utfordringer, bli like naturlig som at bedriften ikke forurenser eller diskriminerer kvinner ved ansettelser. Behovet for arbeidskraft er så stort at det vil lønne seg å ansette bredere. I dette scenariet vil attføringsbransjen være en sterkere bro til arbeidslivet enn i dag. En større internasjonal krise som skyller inn over Norge, kan imidlertid snu alt dette på hodet. Med vesentlig større arbeidsledighet i et mer kriserammet Norge, blir personer med nedsatt arbeidsevne en salderingspost. Det viser dessverre alle erfaringer; også fra Norge i mer moderne tid. Opplag: 5000 For andre gang gir Attføringsbedriftene ut magasinet God Attføring. Basert på tilbakemeldinger fra første blad, er det ønskelig med slike publikasjoner. Gjennom ulike reportasjer, intervju og fagstoff prøver vi å sette et bredt fokus på det å få flere i arbeid. Attføringsbedriftene går nå inn i et partnerskap for å få næringslivet til å ansette flere som har slitt i ytterkanten av arbeidslivet. Som formidler av arbeidskraft kan faktisk attføringsbedriftene tilby en unik trygghet og fleksibilitet for arbeidsgivere i denne prosessen. Gjennom satsingen Ringer i vannet skal informasjon om denne rekrutteringsmåten spres til NHOs medlemsbedrifter. Det finnes tusenvis av gode eksempler på at dette har gitt store gevinster for enkeltindivider, bedrifter og samfunn. I dette magasinet finner du noen av disse historiene. Kanskje kan det inspirere til å skape enda flere? NHO-Bernander vil skape ringer i vannet... 5 Designhotell gir folk en ny sjanse... 8 Statsråden vil ha god oppfølging Godt naboskap på Notodden Ungdom dropper inn hos Rosenborg Fønix får folk i jobb Attføring og punktlighet på Gardermoen Ole Paus tror på verdighet Gode grep mot overgrep Lite hjelp mot lese- og skrivevansker Les essayet om Thomas sin kamp Redaktør: Per Christian Langset I redaksjonen: Solveig Jenssveen, Pia Gavin og Paal Haavorsen Trykk: ilas grafisk Art Direction/Design: LOUD AND CLEAR Per Christian Langset Informasjonssjef

3 Attføringsbedriftene kan tilby NHOs medlemmer en god deal, sier NHO-direktør John G. Bernander. NHO representerer over bedrifter og en halv million arbeidsplasser. Det kan bli mange ringer i vannet av det. TEKST PER CHRISTIAN LANGSET FOTO Anne Birgitte Hjelseth Ringer i vannet er nemlig navnet på et felles løft fra nho, NHO Service og Attføringsbedriftene for at dørene til arbeidslivet kan åpnes for enda flere. Bedriftene trenger arbeidskraft og vil gjerne også bidra til det som gir samfunnsmessige gevinster ved at vi får flere i jobb og færre på trygd. Her har vi felles interesser og gode muligheter for å lykkes sammen. Det er mange som snakker om utfordringene. Næringslivet er også innstilt på å gjøre noe. Attføringsbedriftene gjør en kjempejobb med å gi de mennesker som trenger ekstra støtte, kompetanse og motivasjon en sjanse til å få det. Det handler om å gjenfinne muligheten og troen på at det nytter. Hvert år gjelder dette nærmere personer. Av dem som kommer ut i en varig jobb finner vi åtte av ti i private bedrifter. Slik sett gjør vi mer enn vår del av jobben allerede. Vi tror imidlertid det er mer å hente for arbeidsgivere som blir klar over muligheten og kan støtte seg på den kompetanse attføringsbedriftene representerer, sier John G. Bernander. Trygghet for bedriftene NHO brukte i 2011 sin årskonferanse til å fokusere på Velferdsfellen, hvor agendaen var samfunnets behov for å ha en høyest mulig andel av befolkningen i yrkesaktiv alder i jobb. Arbeidslivet er løsningen. Men arbeidslivet vil alltid innrette seg slik at det bare kan forsvares når det tjener penger. Det er det som er verdiskapningen som skal bære hele velferden. Nettopp derfor er Ringer i vannet et fantastisk prosjekt, fordi det har samme formål som vi hadde med årskonferansen. 4 5

4 Arbeidsgivere, deltakere og samfunnet blir alle vinnere når mennesker inkluderes i arbeidslivet Bedriftene trenger arbeidskraft og vil gjerne også bidra til det som gir samfunnsmessige gevinster ved at vi får flere i jobb og færre på trygd. Nemlig å klargjøre at flest mulig kan ta del i det produktive arbeidslivet, sier han. Hensikten med Ringer i vannet er å motivere til økt samarbeid mellom ordinære NHO-bedrifter og attføringsbedrifter. Målet er å bidra til å dekke næringslivets behov for kvalifisert arbeidskraft gjennom rekruttering fra attføringsbedrifter. Attføringsbedriftene sikrer tett oppfølging og vil gjøre det enklere for bedrifter å la personer med nedsatt arbeidsevne få lov til å forsøke seg hos dem. Næringslivet skulle gjerne hatt mer fleksibilitet med bruk av midlertidige ansettelser. Det i seg selv ville kunnet bidra til at flere fikk prøve seg. Men i mangel av dette representerer attføringsbedriftene en trygghet for bedriftene ved at bedrifter ikke påtar seg risiko ved at personer får prøve seg, samtidig som både bedriften og kandidatene blir fulgt tett opp. Det er faktisk en utrolig god deal, men den er ikke godt nok kjent. Gjennom Ringer i vannet skal vi sammen spre kunnskap om denne muligheten, sier NHO-direktøren. Bindeledd til Nav Hvor klargjorte må personer fra attføring være for å gå inn i ordinært arbeidsliv? Her har jeg ingen fasit, men også her tror jeg en utvidet adgang til midlertidig ansettelser ville kunne gjort at flere ville kunne gått rett inn og bli lojale gode medarbeidere fullt på høyde med andre. Men fortsatt vil det være mange som har et stort behov for å gjennomgå attføringsbedriftenes kvalifiserende og motiverende innsats. Attføringsbedrifter kan også bruke ordinære bedrifter som arena for arbeidstrening. NHO vil oppfordre flere medlemsbedrifter til å inngå rekrutteringsavtaler med attføringsbedrifter og sammen lage arenaer for arbeidstrening. Her vil attføringsbedrifter også kunne være et nyttig bindeledd mellom arbeidsgivere og Nav, en relasjon mange bedrifter i dag synes er krevende, sier han. Kvoter er en dårlig løsning Men så vil det kanskje alltid være noen arbeidstakere som aldri vil kunne forsvare en ordinær plass i arbeidslivet med det kostnadsnivået norsk arbeidsliv representerer. Berettiger det i så fall livsvarige lønnstilskudd for å kompensere for tapt arbeidsevne? Jeg skal ikke gi inntrykk av å ha det beste svaret på det. Men jeg har den holdning til livet og arbeidslivet, at vi i størst mulig grad må finne plass til alle. Om det skulle kreve tilskudd i noe større varighet enn i dag, og vi har arbeidsplasser som kan fungere på denne måten, mener jeg at det må være bedre å få noe mer tilskudd enn ingenting. Men her veier også tunge hensyn til blant annet konkurransevridning og mulig fortrengning av annen arbeidskraft, sier Bernander som likevel er krystallklar på at tvungne kvoteringsløsninger er en dårlig løsning, noe som er vanligere i noen europeiske land. Kvotering er inngrep i eierrettigheter som er total uakseptabelt, og som faktisk krever at man må skrive om grunnlovens ekspropriasjonsbestemmelser. Det vil dessuten virke helt mot sin hensikt. Det å få bedriftseiere og næringslivsledere som både ut i fra bedriftens egeninteresse og vilje til samfunnsansvar er åpne for å ta i mot alle som kan kvalifisere seg for å gjøre et godt stykke arbeid, vil gi mye større resultater enn noen form for politisk sesam, sesam og tvang. Jeg kjenner mange bedriftsledere som har jobbet hele livet med å inkludere. Behovet for arbeidskraft avgjør Sørlendingen har selv bakgrunn fra skipsrederfirmaet Johan G. Olsen som helt siden 1912 har gitt mange mennesker muligheter. Da var ikke samfunnsansvar definert som et begrep. Men det var ut i fra en personlig pliktfølelse og nærmest som en naturlov at man ga bygdas gutter og jenter en mulighet til å kvalifisere seg for jobb. Jeg skal ikke si noe negativt om samfunnsansvar som nytt begrep. Men, samfunnsansvar må ikke bli et produkt, på bekostning av en naturlig utøvelse av en holdning om å ta alle gode krefter i bruk. Da er det en fare for at en lettere smykker seg med det som politisk korrekt munnhell, i stedet for en iboende del av det å drive en virksomhet, sier Bernander. Han tror at selv i dagens mer usikre økonomiske tider at mange som har slitt i ytterkanten av arbeidslivet kan få nye muligheter. Økende usikkerhet stiller nok økende krav til kvaliteten i arbeidet med kvalifisering og oppfølging. Det kan derfor gjøre attføringsbedriftenes oppgave enda viktigere. NHOs siste økonomibarometer viser at NHO-bedrifter i mange bransjer melder om at rekruttering av kvalifisert arbeidskraft er deres hovedutfordring. Det innebærer også et behov for å ta i bruk den arbeidsevne folk har. Rekrutteringsargumentet er derfor det aller viktigste for å selge medarbeidere fra attføringsbedrifter, og ispedd den tryggheten attføringsbedriftene kan tilby tror jeg vi vil kunne se mange ringer i vannet, sier NHO-direktøren. Telenor Open Mind Telefon: e-post: web: Twitter: twitter.com/telenoropenmind/ Facebook: Telenor Open mind 6 7

5 TEMA: Ringer i vannet med NHO Jobben ved Farris Bad betyr alt for meg, sier Morten Wegner Lønning (28) som har vært sprøytenarkoman. Nå har han vært nykter i to år, har fått jobb og et nytt liv. Attføringsbedriften IFokus var viktig på veien. For Morten Wegner Lønning (28) har Farris Bad i Larvik vært et spørsmål om liv eller død. Tekst/foto Baard Fiksdal Morten Wegner Lønning er en eks-narkoman fra Haugesund som har fått mye tillit. Han jobber nå på et av Norges mest eksklusive hoteller, Farris Bad i Larvik. Veien til et nytt liv har gått via attføringsbedriften ifokus. Jeg var tiltrukket av et miljø som hele tiden pushet grenser. Vi drev med skateboard, snowboard, BMX-sykler og annet som ga adrenalinkick. Livsstilen førte med seg mye narko. Miljøet var knallhardt, sier Morten. Han startet med dop som 14-åring og ble i løpet av noen år avhengig av heroin. Moren min hadde kladdet ferdig dødsannonsen min og var sikker på at jeg hadde få år igjen å leve. Hva ble vendepunktet? Jeg våknet en morgen for tre år siden og hadde mistet kontakt med kroppen min. Jeg var helt uten krefter og klarte ikke å komme meg ut av sengen. Det var meget skremmende, sier Morten. Dette ble starten på flere runder med rehabilitering. Aldri følt meg bedre Gjennombruddet kom etter to år og jeg har siden vært rusfri. Jeg byttet ut alt, flyttet til et helt nytt sted, kuttet ut alle gamle venner og begynte å trene. Viktig var rehabilitering, selvhjelpsgrupper, veiledning og muligheter for å begynne å jobbe, forteller Morten. Han har fagbrev som maskinist på skip, men ønsker å skifte yrke. Å arbeide som konferansevert ved Farris Bad er stort. Jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag. Dette er helt fantastisk. Jeg bor 150 meter unna. Jeg kan bruke alle hotellets fasiliteter og trener i styrkerommet hver dag. Jeg har fått gode venner på jobben. Jeg har aldri følt meg bedre enn nå, sier Morten. Jobben går ut på å klargjøre for konferanser, møte gjestene, stå for enkel servering og yte service, rydde opp og ta tak i annet forefallende arbeid. Du er åpen om din fortid som narkoman. Er det krevende? Jeg har ikke noe valg. Åpenhet er viktig for å bygge tillitt. Jeg får god og tett oppfølging fra ifokus og fra ledelsen på hotellet. Og moren din har lagt bort dødsannonsen? Ja, hun har fått trua på meg nå. Jeg skal besøke familien i Haugesund i jula, men jeg holder meg langt unna gamle kompiser. God oppfølging Direktør Espen Karlsen ved Farris Bad har tatt inn Morten og 30 andre personer med ulike problemer siden hotellet åpnet i Ti av dem har nå fått fast jobb ved hotellet. Våre gjester har nulltoleranse til produktet vi leverer. Alle ledd må holde høyeste kvalitet. Jeg tror du vokser med oppgaven når du vet dette, sier Espen Karlsen. Farris Bad Farris Bad ble åpnet I 2009 med Petter Stordalen, Mille-Marie Treschow og Stein Erik Hagen som eiere. Hotellet er et rendyrket Spa- og designhotell med 176 rom, restauranter og en flott beliggenhet ved badestranden i Larvik. Hotellet har 135 ansatte. 30 personer har vært innom på attføring de siste tre årene. Ti av dem jobber i dag i faste stillinger. Mer info her: farrisbad.no 8 9

6 TEMA: Ringer i vannet med NHO 1. Farris Bad er et designhotell med betydelig kunstsamling og vakre detaljer. 2. Jeg er stolt av at et lite sted som Larvik har et så flott hotell og at jeg kan jobbe her, sier Rune Syvertsen (54) som har vært fast ansatt i halvannet år etter å ha fått hjelp av attføringsbedriften ifokus. 3. Espen Karlsen, direktør ved Farris Bad, flankert av jobbkonsulent Heidi Aggborg (t.v) og leder i Formidling, Anja Sterner i Attføringsbedriften ifokus. 1 3 Vi som jobber her kan bruk Spa-hotellets luksus så mye vi vil. Å jobbe her blir fort en livstil, sier Morten Wegner Lønning. 2 Tar du en risiko når du satser på en tidligere narkoman som Morten? Et hotell som vårt har åpenbare fristelser. Morten og andre får derfor god oppfølging. Vi har aldri vært i tvil om at han vil mestre oppgavene og er til å stole på. Vi er godt fornøyd med Morten, sier Espen Karlsen. Alle som kommer hit på tiltak krever noen ekstra tilpasninger. Et eksempel er en kar som jobber hos oss og som vi har stor glede av, men som sliter med et psykisk problem. Det gjør at av og til kan oppgaver bli liggende ugjort. Mannen mister fokus. Han kan derfor ikke ha ansvar for driftskritiske oppgaver, som et tett sluk eller annet som krever øyeblikkelig handling. Samme mann er forøvrig en stor ressurs for oss. Han har sterk vilje, tar mye initiativ og har stor kapasitet, forteller hotelldirektøren. Skaper stolthet Vi er en IA-bedrift og en virksomhet som ønsker å ta et samfunnsansvar. Det er alt for mange som står utenfor arbeidslivet og problemet er økende. Hvis vi bare hadde sett på bunnlinjen hadde det ikke vært aktuelt å satse på attføringstiltak. Men for den enkelte, for samfunnet og for oss så lønner dette seg på sikt, sier Espen Karlsen. Hva gjør dere hvis noen ikke fikser å jobbe her? Det er viktig å ikke skape tapere. Du får prøve ut en jobb og hvis den ikke passer for deg så snakker vi sammen og prøver og finne om noe annet passer bedre. Hvis du ikke trives på jobben, så vil ikke gjestene trives her heller, sier Espen Karlsen. Hotellet tar i mot over Spa-gjester i året og er en meget attraktiv arbeidsplass. Farris Bad er en arkitektonisk opplevelse, fylt av kunst, elegant design og en stemning av ro og sanselighet som er satt i system. Kjendisfaktoren blant gjestene er også rimelig høy. Å kunne skape stolthet blant de som jobber her er en viktig egenskap ved Farris Bad. Det hjelper som regel på selvfølelsen å jobbe her. Da blir også veien til fast jobb kortere, sier Anja Sterner, leder av avdelingen for formidling ved attføringsbedriften ifokus AS. En som har fått fast jobb ved Farris bad er Rune Syvertsen (54). Han er utdannet maler, men har en rygg som sviktet ham allerede i ungdomstiden. Syvertsen kom via IFokus til hotellet for to år siden. Bedriften har spandert kurs som gjør at han håndterer datateknologi som måler vannkvaliteten og holder orden på de store badeanleggene. Her er alle slags vaktmesteroppgaver som jeg trives godt med. Arbeidsmiljøet er helt topp, sier Syvertsen. IFokus ifokus AS er en arbeids-, velferds- og inkluderingsbedrift som samarbeider med 750 små og store bedrifter i Larvik og omegn. ifokus har 150 ansatte, drifter fire barnehager og mye annen virksomhet. Hele 937 personer startet på tiltak i 2010, mens 174 personer fikk fast jobb i løpet av året. Mer info her: ifokus.as 10 11

7 Visste du at KLP er mer enn en pensjonsleverandør? Hotell i egen klasse Attføringsbedriften ALF as i Bergen åpnet dørene til Klosterhagen hotell i februar Deltakere i det spesielle prosjektet sto klare med førsteklasses service. Så langt tyder tilbakemeldingene på at de har klart det. På nettstedet Trip Advisor har ti av 16 anmeldelser vært «Ypperlig». Resten «Svært god». Hotellet er det første i Norge- der mennesker med blant annet erfaring fra rus og prostitusjon får arbeidstrening. I Oslo er et hotell med samme formål i startgropa. Lignende tiltak, blant annet i København, har vært inspirasjon for Bergens-hotellet. TEMA: ATTFØRING NORGE RUNDT KLP Banken gir 3,6% rente på bruks- og sparekonto BI + Trollheim Vekst = sant Trollheim Vekst har til en viss grad gått fra attføringsbedrift til kursbedrift. Målet om å bli en kompetansebedrift blir langt på veg oppfylt ved at BI nå ønsker samarbeid om å tilby høyere utdanning. Trollheim Vekst og BI tilbyr i første omgang studie i prosjektledelse. Dette starter så snart et tilstrekkelig antall har meldt seg på. Tromsprodukt får ungdom i gang Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen har i siste nummer en lang artikkel om ungdom som dropper ut av skole og arbeidsliv. Tromsprodukts tilbud I gang blir pekt på som en sentral løsning for å møte denne utfordringen. Tilbudet er til ungdom mellom år, og som av ulike årsaker har falt utenfor systemet. At disse ungdommene ikke har fått det til på skolen, betyr ikke automatisk at de ikke kan jobbe, sier fagleder for «I gang», Magnus Engeset. Erfaringene så langt viser at 1/3 av ungdommene som har vært igjennom kursene, har gått tilbake til skolegang, 1/3 har kommet seg i jobb, mens den siste tredjedelen må over på andre tiltak, eller de har brutt kontakten. Jeg opplever bedriftene som positive til å ta inn elever på praksisplass, sier Engeset. KLP tilbyr: person- og pensjonsforsikring investerings- og forvaltningstjenester banktjenester forsikring av næringseiendom KLP er totalleverandør av pensjons- og skadeforsikringer tilpasset Vekst- og attføringsbedrifter. I samarbeid med våre kunder har vi utviklet et solid kundeservice- og oppgjørsapparat, og gode kundesider på web. Finn ut mer på stand nr. 14! finansiering av offentlige investeringer spesialkompetanse på arbeidsmiljø, lederutvikling og livsfasepolitikk medlemsfordeler for de ansatte Aksis skaper endring Attføringsbedriften Aksis AS i Alta gir stipend til et formål som skaper endring i Altasamfunnet. Stipendet utgjør en prosent av omsetningen i de to bruktbutikkene bedriften driver. I år gikk stipendet til velkomstklassen på Komsa skole slik at de kan kjøpe ski- og akeutstyr. Klassen består av 10 nyinnflyttede barn, fra hele verden; flere asylsøkere og flyktninger. Direktør Steinar Karlstrøm, for anledningen kledd i dress fra egen butikk, delte ut årets Aksis-stipend på kr ,- 13

8 TEMA: Ringer i vannet med NHO Attføringsbedriftene bør og kan åpne næringslivets dører i større grad enn i dag. Enda flere som har slitt vil komme i jobb, og næringslivet trenger arbeidskraft, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. Derfor heier hun på Ringer i vannet med NHO. TEKST PER CHRISTIAN LANGSETH FOTO June Witzøe S tatsråden har besøkt en rekke attføringsbedrifter og har latt seg imponere. Attføringsbedriftene gjør en svært viktig jobb for å få folk i arbeid. Jeg er glad og imponert over hvor dyktige og motiverte folk som jobber der er, sier hun. Samtidig understreker statsråden at det er viktig for henne også å se om det finnes nye måter man kan jobbe på, og om ressursene brukes best mulig. Attføringsbedriftene formidler mange til arbeid i dag. Samtidig må vi hele tiden spørre om hvordan formidlingsprosenten kan økes ytterligere. Jeg er også veldig opptatt av å få ny og bedre statistikk. Hva skjer med folk som formidles til jobb et halvt år eller et helt år etterpå. Har de falt ut igjen, og hva er årsaken? Raskere ut Bjurstrøm vil også gjerne utfordre det man tradisjonelt i Norge har hatt som rådende metodikk, nemlig å lære opp folk i f.eks. attføringsbedrifter for så prøve å få de ansatt ordinært ute i næringslivet. Nyere tenkning tilsier at mer av opplæringen bør skje mer direkte ute i ordinære bedrifter, og at det på den måten kan være lettere å få personer ut i jobb. Internasjonale studier hevder det, og det er en vridning vi ønsker. Men samtidig må ikke dette bli et enten eller. Det er mange som dette ikke vil være aktuelt for, og i et så komplekst felt som dette er det feil å være skråsikker. Uansett metodikk er jeg overbevist om at arbeidsinkluderingen må være godt forankret i et oppfølgingsmiljø, sier Bjurstrøm. Ikke minst tror hun det er viktig at arbeidsgiverne også får hjelp og støtte i denne prosessen. Både attføringsbedriftene med sin oppfølgingskompetanse og Nav som forvaltere av tilretteleggingsmuligheter og tilskudd må gjøre en del av denne jobben, sier hun. Attføringsbedriftene formidler mange til arbeid i dag. Samtidig må vi hele tiden spørre om hvordan formidlingsprosenten kan økes ytterligere. Arbeidsliv som må endre seg Det er personer på arbeidsavklaringspenger. Det er personer med nedsatt funksjonsevne som vil jobbe, men som ikke får muligheten. For Hanne Bjurstrøm er dette en påminnelse om at det er en mengde ulike grupper med ulike behov. Som statsråd sliter jeg av og til med å forklare omverdenen, deriblant Attføringsbedriftenes direktør Johan-Martin Leikvoll, at vi ikke bare kan snakke om å kvalifisere folk inn i et ordinært arbeidsliv. Vi må også se på hvordan et arbeidsliv som trenger arbeidskraft kan tilpasse seg personer med ulik bakgrunn. Regjeringens Jobbstrategi har dette som et viktig innhold. Blant annet derfor er jeg også glad for Ringer i vannet -initiativet til NHO og attføringsbedriftene som nettopp handler om hvordan næringslivet må åpne dørene, sier statsråden. Hun roser NHO-direktør Bernander for å være tydelig på dette, og han er ikke alene. LO-leder Roar Flåthen snakker om de samme tingene, og partene setter IA-avtalens delmål 2 om å få flere med nedsatt funksjonsevne inn i arbeidslivet, mye høyere på dagsordenen nå. Dette er viktige skritt, selv om vi fortsatt har en lang vei å gå. Jeg er veldig opptatt av at retningen må være tydelig, og gjennom Ringer i vannet ser vi en tydeligere retning. Nav kan ikke ta hele ansvaret for å tilrettelegge, men dette må skje sammen med attføringsbedriftene og næringslivet. Dette er det virkelig nye og flotte med dette prosjektet, sier Hanne Bjurstrøm. Statsråd Hanne Bjurstrøm er overbevist om at god oppfølging av både arbeidssøker og arbeidsgiver er viktig for å lykkes med arbeidsinkluderingen

9 - Jeg var godt over 50 år og engstelig for at ingen i arbeidslivet ville ha meg. I en periode så jeg veldig mørkt på det. NCT har fått meg til å senke skuldrene. Nå har jeg jobbet her i flere år og er godt fornøyd, sier Gunnar Anundskås (64). TEMA: Ringer i vannet med NHO Attføringsbedriften Nopro og industribedriften NCT ligger vegg i vegg på Notodden. Det gir et samarbeid som er gull verdt for begge parter. TEKST/FOTO Baard Fiksdal Røyker du hasj? Spørsmålet henger et farlig øyeblikk i lufta. Teamleder i Nopro, Thor Velta, ser på unggutten foran seg. Nei, jeg røyker ikke hasj. Kan du bevise det? Er du villig til å ta en urinprøve? Jeg kan teste deg her og nå. Er det OK? Unggutten blir stille et øyeblikk før han bestemmer seg for å bli litt ærligere. Kan vi lage en avtale om at du holder deg borte fra dop, også tester vi deg om åtte uker, sier Thor. Ja, sier unggutten, men dagen etter møter han ikke opp og borte blir han. Trist eksempel det der. Av og til lykkes vi ikke. Men som regel går det motsatt vei. I de fleste tilfeller finner vi en løsning som fungerer. I fjor hadde vi for eksempel en kar her som ble tatt for å ha kjørt bil i rusa tilstand, men som gjerne ville komme på rett kjøl. Han viste seg å være riktig flink til å jobbe og står på som bare det. Mannen har nå fått fast jobb. Det er like herlig å se hver gang det skjer. Jeg blir oppriktig stolt. Det er viktig å legge vekk fordommer og se personen. Jeg pleier å si at jeg er mindre opptatt av hva du kommer fra. Jeg er mer opptatt av hvor du skal. Har du en drøm? Hva kan du? Hva vil du? Slik spør jeg, forteller Thor Velta i Nopro. Bedriften har over 40 års erfaring med yrkeskvalifisering, opplæring og formidling av folk på Notodden og Kongsberg. Gode erfaringer Vi er veldig glade for at Nopro kan ta en vurdering av folk og finne ut hvem som egner seg hos oss, sier Laila Sande, HR-sjef i NCT og hun fortsetter: Når vi søker nye medarbeidere så ønsker vi personer som uten problemer kan forholde seg til våre rutiner og regler, som gjør en god jobb og som oppfører seg slik vi forventer. Vi har gjennom mange år fått gode erfaringer med de folkene som Nopro har skaffet oss. Det er flere år siden vi behøvde å ringe bemanningsbedrifter. En telefon til Nopro er som regel det som skal til, sier Sande. Naboskapet gjør det lettvint å ta med folk over å vise hva de ulike jobbene går ut på, sier Velta. En av de første som kom til NCT fra Nopro er somaliske Fadumo Nuur Mahammed. Hun kom i 2002 og ble fast ansatt året etter. Siden har det vært en jevn strøm av arbeidskraft mellom de to naboene. I dag er det 10 av 60 fast ansatte i NCT som er formidlet av Nopro. Vår viktigste oppgave er å hjelpe folk tilbake i arbeidslivet. De vi har hos oss har ulike behov, og da blir det viktig at de får prøve seg i ulike arbeidsmiljø. Under arbeidstrening i 1-3 måneder følger vi tett opp. Dersom bedriftene er fornøyd med innsatsen, så skal det mye til at de sender folkene tilbake til oss. Som regel velger bedriftene å gi fast ansettelse. Slik får de folk som de kjenner og som kan jobben, sier Velta som opplever at attføringsbedriften er en ressurs for næringslivet på Notodden. Under arbeidstrening i 1-3 måneder følger vi tett opp. Dersom bedriftene er fornøyd med innsatsen, så skal det mye til at de sender folkene tilbake til oss. Som regel velger bedriftene å gi fast ansettelse. Slik får de folk som de kjenner og som kan jobben 16 17

10 Thor Velta, teamleder i Nopro, sammen med Fadumo Nuur Mahammed (t.v.) fra Somalia og Chotima Møller fra Thailand. Nopro AS Nopro AS består av 200 engasjerte medarbeidere som arbeider innenfor attføring/kvalifisering, helse/rehabilitering, elektro, plastog mekanisk produksjon, vaskeritjenester, jobbfrukt, kantine, og barnehagedrift. Nopro holder til på Notodden og i Kongsberg, og har over 40 års erfaring. Hele 63 prosent av de som er innom Nopro AS for arbeidstrening og kvalifisering går ut i ordinær jobb. Alle arbeidssøkere/deltakere som kommer til Nopro AS, er innsøkt via Nav. Målet er at de skal komme ut i/eller tilbake til arbeid. Nav stiller høye krav. Et godt og nært samarbeid er avgjørende for å nå målene. Et slikt godt og nært samarbeid har vi med Nav, sier Thor Velta. Mer info her: nopro.no - Vi har ikke behøvd å ringe bemanningsfirmaer på mange år. Vi får alt vi trenger fra Nopro, sier Laila Sande som er HR-leder ved NCT. Strenge krav NCT arbeider med høyteknologiske produkter og har høye krav til kvalitet. Vi stiller strenge krav, men har aldri blitt skuffet over de folkene som kommer til oss fra Nopro. Det er bra at vi kan prøve ut folk. Her er både fysisk tungt arbeid og oppgaver som krever en spesiell nøyaktighet og god fingerferdighet, sier Sande. Bedriften har blant annet innvandrere fra Somalia, Eritrea, Iran, Irak og Thailand. Fra Thailand kommer Chotima Møller (51) som har jobbet syv år i NCT. Jeg kom til Norge for å gifte meg i 2001, men ble skilt etter noen år og ble alenemor. Jeg har nå en datter som går i andre klasse. Derfor jobber jeg kun dagskift og klarer meg bra. Jeg er godt fornøyd med å jobbe med maskering. Jeg trives med den slags nøyaktighetsarbeid. Dessuten er lønna god og kollegene er trivelige, sier Chotima. Reparert selvfølelse Blant de sprekeste i NCT er Gunnar Anundskås (64) fra Gransherrad. Går du ofte i treningsstudio? Nei, overhodet ikke. Jeg får all den trening jeg trenger på jobben, sier Gunnar. Han jobbet 20 år som truckfører ved Tinnfoss og jobbet senere hos Hydro inntil han ble permittert i Da startet et usikkert liv med strøjobbing. Det var veldig fint å komme til Nopro og få opplæring på blant annet rotasjonspressen som støper plastprodukter. Jeg var en stund engstelig for at jeg skulle bli for gammel til å få fast jobb noe sted. Det var NCT Norwegian Coating Technology AS (NCT) er Norges største aktør innen overflatebehandling av høyteknologiske produkter til oljeog gass-, forsvars-, romfarts- og landbasert industri. Fagområdene spenner fra sprøyteteknologi / lakkering til kjemiske og galvaniske prosesser med spisskompetanse på behandling av lettmetaller. Det er avfetting, lage struktur for vedheft, diverse kjemiske prosesser, maskering, lakkering og herding. NCT har 60 ansatte på Notodden og et mindre verksted utenfor Bergen. Bedriften omsetter for 55 millioner kroner. Mer info her: ntc.no stas å få fast jobb i NCT. Her driver jeg med avfetting og har varierte oppgaver, sier Gunnar. Jeg har vært her i 4,5 år og stortrives. Med min dårlige rygg lå det an til at jeg skulle lete lenge før jeg fant en bedrift som ville ha meg, men det ordnet seg. Takk til Nopro og NCT, sier Frank Arne Brendøymoen (40). Han har tømrerkompetanse, har jobbet i posten og prøvd ulike yrker. Jeg fikk dårlig selvfølelse. I Nopro endret dette seg. Det var helt supert å finne en arena hvor jeg kunne lykkes, slutter Frank Arne. 18

11 TEMA: Ringer i vannet med NHO - Prosjektet er nesten som en drøm. Utrolig gøy å være med på sier, veileder Ørjan Bjerkadal fra Prima. Årlig oppsøker ungdommer Nav-kontorene i Trondheim. 36 av dem er heldige og får bli med på en mulig opptur i regi av Rosenborg, Nav og attføringsbedriftene Stavne og Prima. -Jeg har lært litt om kundebehandling, salg og service her i supporterbutikken, sier Bjørn Andre Hansen (18). Tekst/foto Baard Fiksdal V i er i starten av oktober et nytt liv ligger i potten. stemningen er usikker og nervøs i den hvite trebrakka som er hjertet i Rosenborg Ballklubb (RBK). Ti gutter og to jenter står i døra på Lerkendal. De er år og har kommet ganske skeivt ut i livet. Mange har droppet ut av skole, står uten jobb, sliter med rus, ADHD eller andre problemer. Nå er de plukket ut av Nav-kontorene i Trondheim for å delta i prosjektet RBK Ung i jobb. Han orket så vidt å løfte beina da han kom inn døra her. Hele kroppen og holdningen var tung og treg, sier Turid Kirkeby, veileder i prosjektet, fra attføringsbedriften Stavne. Kirkeby forteller om en 20-åring som har sittet mange år og spilt dataspill på gutterommet. Han har satt livet på vent. Nå er tiden kommet for å våkne opp. Det første som skal vekkes er musklene. For å være med på RBK Ung i jobb må du være åpen for fysisk aktivitet. Ungdommene blir sendt til et treningssenter for å komme i bedre form. Vi starter også med å snakke om kosthold og holdninger, sier veileder Ørjan Bjerkadal fra attføringsbedriften Prima. Godfot-verdier Vi håper at noe av Rosenborgmagien skal smitte, sier Per Winsnes som jobber i klubben og er sentral i RBK Ung i jobb. Rosenborg er en autoritet som kan bety mye for folk, sier Winsnes. Han er i slekt med en av dagens stjerner på RBK og kan si litt om hva klubben har å by på. Sentralt står Rosenborgs kjerneverdier som tidligere trener Nils Arne Eggen er berømt for. Det er godfoten-verdiene; humør, ærlighet, åpenhet, folkelighet og samfunnsengasjement. Å være en del av Rosenborg er et privilegium. Det kan påvirke selvfølelsen og kanskje bli inngangsbillett til en fast jobb. Nå er vi i starten av desember og sitter i kantina. Brakka på Lerkendal er møteplass for berømte fotballspillere, trenere, pensjonister, levende legender og helt alminnelige folk som drikker kaffe, spiser, prater og flirer mye. Anders har fungert helt suverent i over 20 år. Han er den beste banemesteren vi kunne hatt. Ser du han karen der borte, sier Winsnes og peker på en litt over gjennomsnittlig kraftig mann med blank skalle, ring i øret og aggressive tatoveringer. Det er Anders. Han var en av Trondheims hardeste kriminelle. Etter ferdig soning fikk han sjansene til et nytt liv. Rosenborg sa: Her er nøklene til stadion. Du blir banemester. Vi tror du kan gjøre en god jobb. Anders har fungert helt suverent i over 20 år. Han er den beste banemesteren vi kunne hatt. Rosenborg satser på slike som Anders fordi klubben gjerne vil være raus, ha hjerterom og gi tillitt, sier Winsnes. Åpner næringslivets dører Den samme Anders står bredbeint i hverdagen og har ansvar for noen av ungdommene som får arbeidstrening. Det skal kjøres traktor med all slags maskineri på slep. Gress skal gjødsles og baner skal kalkes og ryddes. Her er snekring og vedlikehold. Renhold og vask av klær. Oppgaver i kurs- og konferansesenteret. Kantinedrift, supporterbutikk og eiendomsdrift. Dette er RBK ung i jobb Prosjektet er tilbud til folk mellom 18 og 25 år som ikke har jobb eller går på skole i Trøndelag. 36 ungdommer blir fordelt på tre puljer som hver varer i seks måneder. De skal gjennom opplæring og arbeidstrening i Rosenborg og/eller hos klubbens samarbeidspartnere i næringslivet. Fire Nav-kontor i Trondheim plukker ut kandidater som deltar. Første runde startet i oktober 2011 og neste skal i gang i mars Prosjektet er et samarbeid mellom RBK, Prima, Stavne og Nav og koster ca 1,5 millioner kroner å gjennomføre

12 TEMA: Ringer i vannet med NHO RBK Ung i jobb drives frem av fra venstre: Marianne Samdal (Nav), Cecilie Skarsvåg (Prima), Per Winsnes (Rosenborg), Ørjan Bjerkadal (Prima) og Hrønn Thorisdottir (Stavne). Foran: Geir Johnsen (Nav) og Turid Kirkeby (Stavne). Odin Albrigtsen (20) får arbeidstrening i Rosenborg. RESULTATER Prosjektet vil måle hvor mange som kommer ut i jobb. Videre skal det også måles hvor mange som blir selvhjulpen ved at de går inn i fagopplæring / egenfinansiert utdanning. Det skal også måles hvordan ungdommenes motivasjon utvikler seg, og om dette leder til andre aktiviteter som for eksempel andre arbeidsmarkedstiltak. Nav vil føre oversikt over reduksjon av sosialhjelpsmottakere blant deltakerne, samt måle brukertilfredshet. For oss er det veldig viktig at prosjektet åpner dører til næringslivet. Prosjektet er det mest effektive tiltak vi har sett noen gang Klokka er halv ti i Brakka. Ungdommene bryter opp fra en halvtimes start på dagen med aviser, kaffe, småprat og fellesskap. Veileder Turid Kirkeby fra Stavne har en fortid i barnehage. Moren din er ikke her. Rydd opp etter deg, sier hun slik at gjengen snur og kommer tilbake, rydder og tar litt mer ansvar for hver dag som går. Den første måneden av prosjektet brukes til kurs og kompetanse- heving. Her er karriereveiledning, økonomirådgiving og coaching. Å ta styring over eget liv, er budskapet. Kjente fotballspillere er blant foredragsholderne. Så følger måneder med arbeidstrening. Rosenborg har en gullgruve å by på. Som en av Norges mestvinnende fotballklubber i moderne tid har Rosenborg tiltrukket seg et hoff av bedrifter, også kalt sponsorer. Dette er en blanding av dyp kjærlighet og forretningsliv som kommer på besøk i Brakka en gang i måneden. Rosenborg har hundre bedrifter i stallen. Alle oppfordres til å ta inn hospitanter til arbeidstrening. Sist frokostmøte kom det det bedrifter. Et viktig skritt Nylig var en av ungdommene og jeg hos vår hovedsponsor Rema 1000, forteller Ørjan Bjerkadal fra Prima og han fortsetter: Vi møtte en butikksjef som var veldig tydelig: - Nå får du sjansen til å vise deg frem. Hvis du gjøre en god innsats så kan jeg love deg en fast jobb når prosjektet er over, sa butikksjefen. Ikke alle arbeidsgivere kan gi slike løfter, men det er veldig flott når det skjer. Jeg kan ikke komme på et tiltak for ungdom som er bedre en dette. Det er nesten som en drøm. Utrolig gøy å være med på, sier Bjerkadal. For oss er det veldig viktig at prosjektet åpner dører til næringslivet. Prosjektet er det mest effektive tiltak vi har sett noen gang, sier Geir Johnsen i Nav. Ungdommene har ulike støtteordninger, men mottar grovt sagt, ca kroner brutto i måneds lønn. Bedriftene har ikke lønnsplikt i prosjektperioden. Det viktigste for oss er at det skapes positiv relasjoner. Vi håper også at ungdommer som har gjort en bra jobb står først i køen hvis det dukker opp mulighet for fast jobb, sier veileder Marianne Samdal fra Nav. Bjerkadal tar oss med på rundtur på Lerkendal. I supporterbutikken treffer vi Bjørn Andre Hansen (18) som elsker Iron Maiden og drømmer om jobb i musikkforretning. Jeg har lært litt om kundebehandling, salg og service. Det er et skritt på veien, sier Bjørn Andre. Bak stadion er Odin Albrigtsen (20) i gang med å høytrykksspyle utstyr som henger bak traktoren. Hva håper du å få ut av prosjektet? Det mest verdifulle så langt er at jeg er blitt i bedre form. Jeg har begynt å tenke litt, men vet ikke helt hva slags jobb jeg passer til. Jeg skal først inn i militæret, og håper at det byr seg noe spennende i marinen, sier Odin

13 TEMA: Ringer i vannet med NHO 512 personer har kommet i jobb fra attføringsbedriften Fønix Kompetansenett AS i Tett samarbeid med næringslivet i Vestfold er nøkkelen for å få dette til. Over 500 i jobb fra Fønix Ragnar Davidsen fra Fønix (t.v) og Tomas Yri Rosendahl Manpower Sandefjord samarbeider tett for å få flere i ut i jobb. Tekst/foto Rune Kvarme Jobbmesser, dedikerte næringslivskonsulenter og tett dialog med det lokale næringslivet er viktige virkemidler for at vi skal lykkes med arbeidet med å få våre deltagere ut i varige og gode jobber sier Hege Norøm, leder for Fønix Utvikling ved attføringsbedriften Fønix Kompetansenett AS. Hvert år arrangerer attføringsbedriften jobbmesser i Sandefjord og Tønsberg. Hensikten med arrangementene er å skape en god møteplass for deltakere og det lokale næringsliv. Derfor inviteres både bedrifter, bemanningsbyråer og Nav. Speeddating hvor deltakerne presenterer CV for ulike arbeidsgivere er noen av ingrediensene. På jobbmessa arrangert av Fønix AS i høst møtte det opp representanter fra blant annet Manpower, Scandic Hotell, håndverksbedrifter, handel- og servicenæringen i tillegg til representanter fra Nav. Over 100 deltagere fra alle tiltak møtte opp og fikk både matnyttige tips fra Nav samt de frammøtte bedriftene. Her fikk de vite hvor viktig det var å ha en ryddig CV, hva som skal til i den innledende kontakten med arbeidsgiver, samt hvordan gå frem for å orientere seg i det lokale arbeidsmarkedet. I etterkant av presentasjonene fikk deltagerne mulighet til å møte bedriftene og levere CV-ene sine til de frammøtte næringslivsrepresentantene. Det er interessant at samarbeidsbedriftene til Fønix AS møter opp på Jobbmessa selv om de kanskje ikke umiddelbart har behov for arbeidskraft. Dette sier noe om at de ser på attføringsbedriften i et lengre perspektiv, både som samarbeidspartner og som framtidig rekrutteringsplattform. For Fønix AS har dette blitt en del av virksomheten vi ser på som uvurderlig i vårt arbeid med å komme tettere på næringslivet i regionen. Nå har vi tenkt å intensivere hyppigheten på våre jobbmesser, og i tillegg til i Sandefjord gjør vi dette også i Tønsberg og Holmestrand, sier Norøm. Kari Huseby (37) flyttet til Sandefjord i Det tok ca. ett år fra hun kontaktet Nav til hun begynte i tiltaket Arbeid med bistand hos Fønix. Etter noen måneder var hun så i gang på praksisplass, og det ser ut til at det kan bli fast ansettelse. Jeg er strålende fornøyd både med veileders innsats her på Fønix, den lokale Nav-veilederen og praksisplassen, sier Huseby. Kari Huseby er svært fornøyd med både Nav, Fønix og praksisplassen i næringslivet. Hun er optimistisk med tanke på jobbframtiden. PROFRÅD karriere rådgivning PROFRÅD er et forskningsbasert karriereverktøy utviklet ved NTNU Programvare og lisenser eies og administreres av Management Synergy NTNU tilbyr kurs hvor du lærer teoriene knyttet til fagområdet, samt praktisk trening og rådgivning i bruk av verktøyet PROFRÅD Bestått eksamen gir deg sertifisering i bruk av PROFRÅD-verktøyet Besøk vår stand og delta i trekning av 1 stk Profråd sertifisering og 1 års fri bruk av Profråd! Kontakt: Christian Grytnes Management Synergy Kristin Landrø NTNU Oppdatert yrkeskompetanse gjør veien tilbake kortere Et yrkesrettet nettstudium fra ecademy er fleksibelt nok til å gi rom for individuelle behov samtidig som strukturerte rammer sikrer at studenten oppnår sine mål. Velg blant NOKUT-godkjente studier innen ettertraktede yrkesretninger som web & utvikling, IT & nettverk, kontor & administrasjon eller info & marked. Les mer på ecademy.no Møt oss på Attføringsmessa! 24 25

14 TEMA: Ringer i vannet med NHO Bjørnar Buø HMS-rådgiver Nav Oppland Det er så mye ubrukt kompetanse som vi kan løse ut og mobilisere. Arbeidslivet har også selv gode mentorer som kan bidra til at personer som har stått langt unna arbeidslivet kan bli fullverdige arbeidstakere. Jeg tenker da særlig på mesterlærebedrifter som har tradisjon for å gi arbeidstakere kompetanse og mestring. Jeg tror vi kan legge terskelen ganske lav for hvem som kan plasseres ut i arbeidslivet, forutsatt at man følger tett på. Det har vi gode erfaringer med Hadeland, hvor vi i samarbeid med Hapro jobber med lærekandidater med spesielle lærings- og oppfølgingsbehov. Dette fungerer, og bedriftene får i tillegg noen av de mest lojale medarbeiderne du kan tenke deg. Irene Hovden Veileder Telenor Open Mind Jeg jobber mot en rekke arbeidsgivere og jeg opplever at arbeidsgivere ofte er positive. Det som er viktig er at det må være enkelt for arbeidsgiveren. For eksempel hvis en deltaker fra attføringsapparatet skal ha praksis, er det viktig at vi som tilretteleggere ikke legger noe ekstra ansvar for arbeidsgiveren, men at vi følger både deltakeren og bedriften opp. Åpenhet og ærlig dialog er viktig. Deltakeren må før praksis være klargjort i den forstand at man må være tilstede i sin egen situasjon. Børge Jensen Veileder Follo Futura Jeg tror det er viktig å spre kunnskap blant arbeidsgivere om hvem vi er og hva vi kan tilby. De har ofte arbeid som skulle vært gjort, og vi har mange deltakere som kan bidra. Grunnlaget for å få til noe er at arbeidsgiverens, deltakerens og våre forventninger er tydelig avklart. Og så må man fortsette dialogen hele veien, og være åpne for å gjøre endringer underveis. Bodil Sinnes Veileder Rosenvik AS Først er det viktig at vi gir deltakerne trygghet på egne ferdigheter. Mange er svært usikre på hva de kan brukes til, derfor må vi motivere og dyrke selvtillit. For noen kan det være riktig å starte arbeidstreningen internt hos oss, mens andre kan være ut i ekstern praksis ganske fort. Arbeidspraksis er uansett en viktig innfallsport hvor deltakeren får ny erfaring og kunnskap, samtidig som det er uforpliktende for arbeidsgiveren. Så lenge personer møter på jobb, så blir de godt mottatt av samarbeidende bedrifter. Vi kan aldri gi arbeidsgiveren 100 prosents garanti for at det vil fungere, men vi kjenner våre deltakere godt. Vi har et tillitsforhold til samarbeidende bedrifter, og et klart ansvar for at de ikke skal oppleve det som problematisk å ta i mot deltakere fra oss. Ødelegger vi dette forholdet, ødelegger vi for oss selv. Hanne Skarsvaag Veileder Vilje viser vei, Nav Søndre Nordstrand Jeg jobber med personer som sliter med psykiske lidelser. Arbeidsgivere er positive til å gi folk muligheten hvis de opplever at vi følger tett opp, også en god stund etter eventuell ansettelse. Det betyr at hvis det dukker opp et dilemma, skal de kunne ta opp telefonen og være trygge på at jeg vil komme så fort som mulig. Og så må arbeidsgivere vite at det finnes en returmulighet hvis det ikke skulle fungere. Men svært ofte er det ikke bruk for retur, hvis kommunikasjonen er god på forhånd

15 Samtlige 17 ambulanser ved Sørlandet sykehus må skiftes ut, melder Fædrelandsvennen. gamle ambulanser som allerede er parkert, kehus (PTSS) Helge Abrahamsen. Sørlandet Engedal børste støv av tre reservebiler, 10 år sjefen for Prehospitale tjenester Sørlandet sy- Det vil koste sykehuset rundt 20 millioner. I pluss låne en ambulanse av Kristiansand Røde sykehus disponerer 17 ambulanser over hele september oppsto det ulike skader på alle fire Kors. Stasjonssjefen har ført logg over alle problemene som har rammet bilene, og slått ut i løpet av ett til halvannet års tid. Årsaken Agder, og omtrent samtlige må trolig skiftes ambulansene i Kristiansand og bilene måtte på verksted. Dermed måtte stasjonssjef Reidar alarm ved å sende en bekymringsmelding til er at alle ble kjøpt inn på samme tid, i ANNE GRO BALLESTAD Denne uka markeres Verdensdagen for psykisk helse. Dahlske videregående skole i Grimstad gjør det i kveld med arrangementet «Unge på vei sjef i eget liv». Målet er mer åpenhet om psykisk helse. Bak arrangementet står blant annet Mental helse, Landsforeningen for pårørende innen psykiatri, Nav og Arbeid og velferdsdirektoratet. Kom deg til fastlegen. Tving deg til å trene. Det er to råd Sindre Berntsen gir unge som sliter. Han vokste opp i Ålesund, droppet ut av videregående i 2. klasse fordi han var for mye borte fra skolen. Syk uten å være det Jeg hadde gode karakterer men følte meg stadig syk, uten at jeg var det. Det viste seg da jeg omsider fikk hjelp, at jeg var bipolar 2, en lettere form for bipolar, forteller han. Han begynte å jobbe, men var så mye borte fordi han følte seg «syk» at han mistet den. Da han var rundt 24 år flyttet han til Grimstad hvor han hadde en kompis. (ARK) og Nav fylkeskoordinastad og Nav arbeidsrådgivning Jeg ville begynne et nytt og tor for psykisk helse og arbeid i bedre liv. Fikk meg jobb og jobbet fra ni om morgenen til ni om ke mulighetene for deltakelse i Aust-Agder. Formålet er å styr- kvelden. Det var sommer og livet var lett, fortsetter han. psykiske lidelser i aldersgrup- arbeidslivet for mennesker med Så kom vinteren. Da kom føpen år.. lelsen av å være syk tilbake. Han hadde ikke fastlege på Sørlandet og havnet hos tilfeldige leger. Da grep kompisen inn. Han fant en fastlege til meg og jeg kom dit på dagen. Han henviste meg til psykolog og som ga meg en diagnose og riktige medisiner, sier Sindre. Heart-prosjektet Legen hjalp ham med å komme inn i Nav-systemet. Der kom han med i Heart-prosjektet, et samarbeid mellom Avigo Lillesand (arbeidsmarkedsvirksomhet), DPS Grimstad (Distriktspsykiatrisk senter), Nav Grim- - Jeg hadde valget mellom å bli utredet for uføretrygd eller komme med i prosjektet. Det reddet meg. Jeg fikk hjelp til helt trivielle ting som å stå opp om morgenen, rydde etter meg og komme meg ut. Jeg ble trent opp til en stabil hverdag, uten å sitte apatisk foran pc n, forteller Sindre. Jeg lærte at jeg måtte møte opp og få en jevn døgnrytme. Det er veldig viktig. Og jeg lærte hvor viktig det er å trene, uansett hvordan du føler deg. Det er verst første uka. Deretter får du masse energi, sier Sindre. I dag har han flyttet tilbake til Vestlandet. Han har som mål å fullføre utdannelsen, men må foreløpig klare seg med en fire dagers uke på jobb. Måtte vente lenge Jeg har en forståelsesfull arbeidsgiver, sier Sindre som ikke hadde jobbet på sju år da han flyttet tilbake. Han kommer fra en familie hvor både mor og far har diagnosen bipolar og synes det er utrolig at ikke helsevesenet klarte å gi ham en diagnose før han var langt over 20 år. I dag øker antall uføre her i landet og Sørlandet er på landstoppen. Over halvparten av disse er psykisk syke eller har adferdsproblemer. Det er flott at ungdom er tema for årets verdensdag for psykisk helse, sier Anne Midtlien i Nav. Når en tredel av ungdommen dropper skolen, er det bekymringsfullt. Uten utdan- AGDERPOSTEN ning er det svært få som kommer seg inn i arbeidslivet. dre, og denne trenden har vi per statistikken over unge ufø- Dette er bekymringsfullt ikke klart å stanse, sier Midtlien. fordi vi vet at utdanning er nøkkelen til arbeidslivet. Agder top- l Ble startet i 1992 da World Federation for Mental Health (WFMH) satte den 10. oktober som en dag for å fremme økt bevissthet om psykisk helse over hele kloden. l Mental Helse har siden 2003 koordinerer arbeidet med Verdensdagen i Norge i samarbeid med Helsedirektoratet. Men det er alle de iherdige frivillige, og over halvparten av landets kommuner, som har hjulpet å dra lasset for større åpenhet om psykisk helse med flotte og inspirerende arrangementer år etter år. l Verdensdagen var mandag, men markeres i hele landet hele uken. l Bruk av kunst og kulturinnslag for å fremme psykisk helse er viktig i markeringen av Verdensdagen for psykiske helse i mange land. Kunstkonkurranser, utstillinger og konserter er ofte faste innslag her i Norge og andre steder. I Skottland arrangerer de en egen Mental Health Arts and Film Festival for å feire sammenhengen mellom mental helse og det kreative sinn. MONTASJE: MULTICONSULT FOTO: PEDER QVALE TEMA: ATTFØRING NORGE RUNDT 28 6 NYHETER Torsdag 13. oktober 2011 Samtlige sykehusambulanser må skiftes ut Kom seg tilbake til livet En tredel av all ungdom i Norge fullfører ikke videregående skole. Sindre Berntsen (29) var en av dem. «Jeg ble trent opp til en stabil hverdag, uten å sitte apatisk foran pc n» ENDELIG TILBAKE: Sindre Berntsen (29) droppet ut av skolen og orket ingen ting. Men fikk hjelp av Heart-prosjektet i Aust-Agder til å komme tilbake og ut i jobb. Her fra en tur den gang han deltok i prosjektet for et par år siden. FOTO: PRIVAT FAKTA Verdensdagen for psykisk helse viktig verktøy for å hindre uføretrygd Voss har lavere uføregrad enn mange andre kommuner det er naturlig å sammenligne seg med. Lokalavisa Hordaland ønsket å finne ut hvorfor. Nav mener det er ulike årsaker til det, men peker på Voss Bedriftsservice som en sentral årsak. Vi har gode attføringsbedrifter med høye tiltakstall over flere år, der folk blir avklart og får arbeidspraksis, sier Nav-leder Grethe Varberg Sabri. Hun viser til at Voss har hatt lavt sykefravær og lav arbeidsledighet over flere år. Grunnene til dette er blant et variert arbeidsmarked og godt ut- Siden 2009 har attføringsbedriften Amento i Lyngdal hjulpet 90 mennesker inn eller tilbake i arbeidslivet. Daglig leder Stein Asle Johnsen mener dette har store ringvirkninger, skriver Farsunds avis. Det er en enorm forskjell på 90 mennesker på stønad og 90 mennesker i arbeid, sier han til avisen. Amento, tidligere kjent som Farsund Produkter, er en bedrift som tar sikte på å få både uføre, ufaglærte og andre mennesker inn i arbeidslivet. Dette gjøres både gjennom kurs og en mengde forskjellige program som blir tilpasset individuelle behov. Noen har behov for utdanning, andre trenger praksisplass og enkelte må gå på jobbsøkerkurs. Bedriften har en spørreundersøkelse hvor brukerne blir bedt blant annet om å rangere Kom seg tilbake til livet Bipolar lidelse gjorde at Sindre Berntsen (29) slet med både skole og arbeidsliv. Ved hjelp av Heart-prosjektet har han fått struktur i hverdagen og på vei tilbake i jobb. Heart-prosjektet er et samarbeid mellom Avigo, DPS Grimstad og Nav. Legen hjalp ham med å komme inn i Nav-systemet. Der kom han med i Heart-prosjektet, et samarbeid mellom Avigo Lillesand, DPS Grimstad (Distriktspsykiatrisk senter), Nav Grimstad og Nav arbeidsrådgivning (ARK) og Nav fylkeskoordinator for psykisk helse og arbeid i Aust-Agder. Formålet er å styrke mulighetene for deltakelse i arbeidslivet for mennesker med psykiske lidelser i aldersgruppen år. Jeg hadde valget mellom å bli utredet for uføretrygd eller komme med i prosjektet. Det reddet meg. Jeg fikk hjelp til helt trivielle ting som å stå opp om morgenen, rydde etter meg og komme meg ut. Jeg ble trent opp til en stabil hverdag, uten å sitte apatisk foran pc n, forteller Sindre til Agderposten. dannings- og inntektsnivå. Likevel ser hun med bekymring på en økning på 2 prosent i antall uføre i kommunen og at uroen er størst blant dem under 30 år. Vi har den samme uroen når det gjelder de unge. Vi har mange i videregående skoler og som flytter til Voss. Vi jobber intenst for å fange dem, de som dropper ut av system, sier hun til avisen Hordaland. Rådgivende overlege i Nav Bernt Daltveit trekker også fram Voss Bedriftsservice sitt arbeid for å få folk tilbake i jobb. At vi har en slik attføringsbedrift i bygda har mye å si, mener Daltveit. tilbudet de får. På en skala fra en til seks (hvor seks er svært bra) ligger gjennomsnittet på fem eller over i de fleste kategorier. Det er selvfølgelig inspirerende, fordi vi ser at jobben vi gjør nytter. Det er ikke tvil om at Norge har behov for arbeidskraft framover. For samfunnet er det viktig at folk er i jobb, men for individet er det også veldig viktig, understreker Johnsen. Amento samarbeider i likhet med andre attføringsbedrifter tett med Nav. Nav-sjef Arne Tregde i Farsund er svært fornøyd med hvordan bedriftene hjelper folk inn eller tilbake i arbeid. Vi føler at dette fungerer veldig bra. Disse bedriftene har en god dialog med det ordinære arbeidslivet i forhold til å få brukeren ut i aktivitet. Det er en styrke, mener han. Varoddpris til Rema Varodd arrangerte julelunsj for nærmere 200 bedrifter som har mottatt kandidater i praksis gjennom Der ble også Varodd-prisen delt ut. De nominerte var samarbeidspartnere som har utmerket seg med et inkluderende arbeidsmiljø og velvilje til å rekruttere nye medarbeidere gjennom Varodd. Den gikk til Leif Schellhorn, daglig leder ved Rema 1000 på Lund. I løpet av 2011 har han hatt fire fra Varodd i praksis i butikken. Av disse har tre nå fått fast jobb. Star Tour, Ving, Apollo? DAGENS MENING SSB levner ingen tvil om at de ledige jobbene primært må fylles opp ved hjelp av arbeidsinnvandring. Det er nok en realistisk vurdering. AVISENS MENING, LEDER SIDE 2 KORT OG REGIONALT Tunnel-start på nyåret På Hidra har folk lenge drømt om fastlandsforbindelse. På nyåret vil et viktig steg for realiseringen av denne drømmen bli tatt når utbyggingen av Hidratunnelen starter. SIDE 8-9 Regionavisen fra Møll & Nilsens familiebuffet hver søndag kl TORSDAG 16. JUNI 2011 Nr årgang. Uke 24. Løssalg 15,- Stephanie Pitschel (29) stortrives i den hektiske jobben på Shell/7-Eleven på Rom i Lyngdal. Her tar hun imot bestilling på mat fra en sulten turist. Tilbake i arbeid Frykter veiplan ødelegger sentrum Dersom politikerne i Lyngdal i kveld ikke legger opp til en bedre innfartsåre eller ringvei rundt FOR ETT og et halvt år siden var DET TAKKER hun attføringsbedriften Alleen, samtidig med at en vedtar innsnevring av Agnefestveien Stephanie Pitschel (29) både sykemeldt Amento for. Bedriften har hatt et av uten noen alternativ løsning, og arbeidsledig. Nå har hun fått tilbud om Norges beste gjennomsnitt på å få folk frykter Thor-Ove Aas i Lyngdal markedsforening at dette kan å være daglig leder på Shell/7-Eleven i tilbake i arbeidslivet. Inspirerende, sier drepe sentrum. SIDE 7 Lyngdal. daglig leder Stein Asle Johnsen. SIDE 4-5 JUNE Butikkenes åpningstider: Torsdag/fredag og lørdag: Exhibition/utstilling: Emigrantskipet Restauration og Famous Norwegians Atlanterhavsroerne LAST American barbeque v/ Nordvesten WEEKEND IN Tryllekunstner Steiro show med JUNE standup og Magi. For hele familien Missepresentasjon: Miss Brooklyn og kåring av Miss Lister Streetparade fredag og lørdag AmCar-presentasjon Farsund quilteklubb Trunken fre. og lør. Egedes tivoli åpent alle dager Festivalradio Se program: Radio Lyngdal TORSDAG 23. FREE ENTRANCE FREDAG 24. FREE ENTRANCE LØRDAG 25. FREE ENTRANCE LISTA AMERICAN FESTIVAL farsundresort.no tilpasset opplæring i arbeidslivet I Fagbokforlaget fokuserer vi på utvikling av differensierte læremidler, slik at vi har tilbud til brukere på alle nivåer. Mange av våre produkter passer for bedrifter som ønsker å satse på tilpasset opplæring, kompensatorisk opplæring og formalkompetanse for å gjøre sine deltakere best mulig rustet for et moderne arbeidsliv. Vi har flere tilbud som passer for personer innen attføring: DrillPro er et nettbasert kurs for lese- og skrive trening. DrillPro gir brukeren trening i norsk rettskriving, grammatikk og lesing. Kurset kan gjennomføres selvstendig og etter eget tempo. Ved hjelp av DrillPro vil brukeren stå sterkere i møtet med tekst i arbeidslivet. Migranorsk er et banebrytende språkkonsept for norskopplæring for innvandrere som dekker de fleste nivåer innen norskopplæringen. Kursene er basert på utstrakt bruk av digitale læringsressurser. Migranorsk Arbeidsnorsk er utviklet spesielt med tanke på begrepsforståelse innenfor spesifikke fagområder. Kurset vil være til stor hjelp på veien inn i en ny arbeidssituasjon. For mer informasjon om våre tilbud for tilpasset opplæring i arbeidslivet, kontakt oss på 29

16 Attføringsbedriften OrbitArena ble løsningen da sikkerhetsselskapet G4S Aviation skulle løse kapasitetsutfordringer i den mest travle perioden på døgnet i sikkerhetskontrollen på Gardermoen. Samarbeidet har blitt en vinn-vinn situasjon hvor attføringdeltakere kommer i jobb, G4S leverer bedre resultater og hvor tiltaket bidrar til at Oslo Lufthavn Gardermoen er en av Europas mest punktlige. 18 millioner mennesker passerer årlig G4S`sikkkerhetskontroll ved Oslo Lufthavn. Det er helt avgjørende å sikre en god flyt i kontrollen for å hindre forsinkelser. TEKST PER CHRISTIAN LANGSETH S amarbeidet startet da G4S hadde utfordringer knyttet til bemanning ved sikkerhetskontrollen i forbindelse med peak-time mellom om morgenen. Forsinkelser i sikkerhetskontrollen i denne perioden er ekstra sårbart, og selskapet trengte en stabil pool av personer som var villige til å jobbe deltidsstilling i dette tidsrommet. - Vi prøvde å fylle opp bemanningsbehovet gjennom bemanningsbyråer og Nav uten at det fungerte bra nok, blant annet fordi vi fikk personer som absolutt ikke passet i en slik jobb. En periode arbeidet ansatte med forlenget nattevakt, med de store ekstra kostnadene det medførte. Uansett hva vi gjorde endte vi opp med for lite folk, og løsninger som ikke var gode. Men så satte vi i gang Vinn-vinn prosjektet, og det var her attføringsbedriften OrbitArena på øvre Romerike kom inn, de viste seg som den beste samarbeidspartner vi kunne få, forteller personalkonsulent Grete Westby i G4S Aviation. Hun har som hovedansvar å rekruttere sikkerhetsfolk til flyplassen. Hun utdyper videre: Det vi opplever med OrbitArena er at de er løsningsorientert og ikke minst holder avtaler. Den store fordelen med attføringsbedriften er at de har kandidater de kjenner godt, og det er en vesentlig suksessfaktor. Vi kan levere en kravspesifikasjon og de vet hvem som er godt egnet og kan tenke seg å jobbe hos oss, forteller hun. Mestringsspranget Personene som kan tenke seg å jobbe for G4S får videre innføringsdager, HMS kurs, og brannkurs av selskapet. Deretter begynner de å jobbe som servicemedarbeidere i forkant av sikkerhetskontrollen. Det er et fascinerende paradoks. Vi snakker her om folk som kanskje har sosial angst og store utfordringer etter mange år utenfor arbeidslivet, og så plasserer vi de der det er mest mennesker på hele flyplassen, og med stort ansvar for at hele trafikkflyten skal gå som den skal. Og hva er det vi opplever? Jo, et mestringssprang som er enormt. De får på seg uniformen, er i farta, svarer på spørsmål fra reisende og opplever at de gjør en viktig jobb. Men dette hadde ikke fungert verken for ansatte eller G4S hvis ikke Orbit- Arena hadde vært der som ryggdekning og støtte både for arbeidstakerne og oss.... vårt hovedfokus vil alltid være deltakernes behov, muligheter og ønsker

17 TEMA: Ringer i vannet med NHO Personene bidrar selvfølgelig i produksjonen, og til at OSL er blant de mest punktlige i hele Europa. Vi gir folk muligheter, ja men vi gjør det med en likestilt partner som har forståelse for vårt behov, og det fungerer, sier Westby engasjert. Ved hjelp av blant annet samarbeidet fra OrbitArena har nå G4S for tiden dekket sitt behov for en ekstra pool med 20 personer som kan jobbe i det sårbare tidsrommet. Flere av disse er personer som tidligere sto svært langt fra arbeidslivet. De ansatte jobber i utgangspunkt 28 prosent stilling, men det er gode muligheter til å ta ekstravakter. Etter et halvt år som servicemedarbeider kan de videre søke seg inn på selskapets attraktive sikkerhetskontrollørkurs og vekterkurs, og gjennom det ha opparbeidet seg etterspurt erfaring og kompetanse. Gode gevinster Assisterende direktør Hanne Ulsletten ved OrbitArena returnerer gjerne rosen tilbake til G4S Aviation. Som attføringsbedrift er vi avhengige av et nært samarbeid med næringslivet, og G4S er et dyktig selskap som legger til rette for sine ansatte. De har et opplæringsprogram, fadderordninger og et gjennomtenkt system som gir våre deltakere sjanser. Vår rolle overfor næringslivet er å analysere om vi har arbeidskraft å tilby som kan dekke deres behov, og vi skal være en seriøs aktør de kan stole på. Men vårt hovedfokus vil alltid være deltakernes behov, muligheter og ønsker. Derfor er vi avhengig av å spille på lag med mange arbeidsgivere. Det er flere bedrifter vi har et svært godt samarbeid med og har formidlet mange personer til, og G4S Aviation er absolutt en av disse, sier hun. Både Ulsletten og Westby understreker at samarbeidet har gitt gode gevinster for alle parter, også for lønnsomheten til sikkerhetsselskapet. Vår oppgave er ikke å være sosialkontor. Personene bidrar selvfølgelig i produksjonen, og til at OSL er blant de mest punktlige i hele Europa. Det har redusert våre kostnader i forhold til andre dyrere og dårligere løsninger. Men det er oppfølgingen og tryggheten som OrbitArena gir som er det aller viktigste for oss i denne sammenhengen, og her ligger det også en åpenhet i dialogen om at hvis det ikke fungerer for en deltaker, så finner vi en god løsning også på det, sier Westby og legger til: Folk må være ærlige. Vi kan ikke ha noe tull. Til det er denne jobben altfor viktig. Viktig eksempel Samarbeidet mellom OrbitArena og G4S var ett av eksemplene som ble trukket fram for 500 personer da IA-rådet i Oslo og Akerhus nylig arrangerte en stor HMS-konferanse hvor temaet var arbeidsinkludering i praksis. Regiondirektør Olaf Stene i NHO Oslo Akershus var en av initiativtakerne til konferansen. Han mener det er svært viktig å få fram eksempler og ideer som viser hvordan attføringsapparat og næringsliv kan samarbeide om å inkludere flere i arbeidslivet. Dette viser at det er viktig å ha profesjonelle aktører, som attføringsbedriftene til å hjelpe personer med redusert arbeidsevne inn i arbeidslivet. Samtidig er det viktig for attføringsbedrifter å ha god kontakt med et bredt nettverk av bedrifter, sier Olaf Stene

18 Et arbeidsliv for alle Nylig åpnet et hotell i særklasse på Grunerløkka i Oslo. Urbant, utradisjonelt, spennende design og med en stab på vei til et nytt liv. Lars Fr. H. Svendsen Arbeidets filosofi På knapt 150 sider gir boka en lettlest og underholdende innføring i noen av de grunnleggende spørsmålene som er blitt diskutert om det temaet flest mennesker har brukt mest tid på i alle historiske perioder: arbeid. Ingar Kaldal, Salongen Kr. 249,- PS:Hotellsjef Yngve Walmestad er stolt av arbeidsstokken sin, og samarbeidet hotellet har med næringslivet rundt. Per Fugelli Nokpunktet - Essays om helse og verdighet Vår mest kjente sosialmedisiner slår til igjen! Jeg fascineres av Per Fugelli. Han sier meg ting. Han forenkler kompliserte sammenhenger til påstander det er lett å begeistres over eller ta avstand fra. Han leverer. Stein Aabø, Dagbladet Kr. 149,- 34 Tonje Foosnæs Gravås og Ingjerd Espolin Gaarder (red.) Karriereveiledning Med utgangspunkt i selve veiledningssamtalen forklarer forfatterne hva karriereveiledning er, hvorfor man driver med det og hvordan man gjør det. Forfatterne beskriver fremgangsmåter og utfordringer knyttet til karriereveiledning, bl.a. i skolen, i høyere utdanning og internt i organisasjoner. Kr. 269,- Grete Wangen (red.) Døråpner til arbeidslivet En viktig bok for fagpersoner og andre som på ulike måter jobber for å støtte, veilede og følge opp mennesker som trenger bistand for å få og beholde jobb. Forfatterne hever blikket over tiltaksapparatet og inntar et mer overordnet perspektiv på arbeidsinkludering, illustrert gjennom teoretiske betraktninger og praktiske eksempler. Kr. 299,- Nicolay Skarning Sykefravær - Nye arbeidsoppgaver, omplassering eller oppsigelse En praktisk bok som gir svar på en rekke spørsmål ved sykefravær. Problemstillingene illustreres gjennom praktiske eksempler og det gis en rekke råd basert på faktiske saker. I tillegg er det vedlagt eksempler på dokumenter som kan brukes under sykefraværsoppfølgingen. Kr. 499,- Arnhild Lauveng Arbeidsmaur med gipset hjerte Boka tar for seg grunnleggende prinsipper i forhold til psykisk helse og arbeidsliv. Motivasjon, ambivalens, stigmatisering og hvordan gjennomføre god tilrettelegging i forhold til arbeidstagere med psykiske lidelser, er noen av temaene som tas opp. Kr. 339,- : : av Per Christian Langset I slutten av november åpnet PS:hotell dørene på Grünerløkka i Oslo. Hotellet skal gi personer på attføring en mulighet til å kvalifisere seg til arbeid innen servicesektoren i Oslo. Det var Nav gjennom Vilje viser vei satsingen på arbeid og psykisk helse som først tok initiativ til et slikt hotell i Oslo, og attføringsbedriften Itas amb og eiendomsutvikler Aspelin Ramm hoppet på ideen. Kvalifiserer til en rekke oppgaver Assisterende arbeids- og velferdsdirektør Yngvar Åsholt peker på en drøss med relevante arbeidsoppgaver, særlig innen servicebransjen, som arbeidstreningen på hotellet vil gi. Dette hotellet vil levere arbeidskraft til Oslo til bransjer hvor det er, og kommer til å være etterspørsel, hevder Åsholt. Han peker på viktigheten av at Nav leverer arbeidskraft med kompetanse. I stedet for å mase på arbeidsgi- vere hele tiden om at de må ansette folk, må vi sørge for at personer får den kvalifiseringen de trenger for å kunne komme i jobb, sier Åsholt som beskriver hotellet som et modig prosjekt. Vi trenger aktører som tar sjansen på å gjennomføre slike ting. Ta gjerne med tilsvarende idé til andre byer. Og så må man kanskje være litt gal for å gjennomføre det. Men jeg tror man vil oppnå mye morsomt og jeg er veldig optimistisk på vegne av dette prosjektet, sier Åsholt. Hånd for næringsliv og deltakere Også statssekretær Gina Lund i Arbeidsdepartementet er begeistret for det nye attføringstilbudet i Oslo. Dette er sosialt entreprenørskap av ypperste klasse. Vi trenger slike initiativ som dette. Vi må skape gode arbeidsplasser, sa Lund som viste til at hotellet passet godt inn i regjeringens nye jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne. Attføringsdeltakere hos Itas har sett I stedet for å mase på arbeidsgivere hele tiden om at de må ansette folk, må vi sørge for at personer får den kvalifiseringen de trenger for å kunne komme i jobb fram til at hotellet endelig skulle åpne. Mange har vært involvert i prosjektet over lang tid, i alt fra å lage markedsplaner til å utsmykning av rom og fellesarealer. Her kan jeg glede meg til å dra på jobb. Jeg kan stå å smile på jobben hver dag. Jeg kan vite at jeg jobber for å nå et mål, sier Oda Marie Bakkene Søimer som jobber i respesjonen i hotellet. Vi skal være en hånd å holde i for deltakerne, men også for næringslivet som skal ta i mot arbeidskraft fra oss. Vi skal ta ansvar og gjøre så god jobb vi kan, sier PS:hotellsjef Jørn Walmestad. PS: Hotell Samarbeidsprosjekt mellom Itas amb As og eiendomsselskapet Aspelin-Ramm, som eier bygget. Syv fast ansatte skal drive hotellet sammen med ca.50 personer på arbeidstrening (35 årsverk). Treningen kan vare fra et halvt til tre år. Ulike Nav-stønader utgjør lønnen deres. 35

19 Ole Paus er ambassadør for nystartede PS:hotell og lover å bringe sin bransje tungt inn som gjester på det nye attføringshotellet. Men det er ikke først og fremst derfor han engasjerer seg i prosjektet. Jeg tror dette hotellet kan bidra til skape verdighet i menneskers liv, sier han. Unge mennesker som faller utenfor i dag må finne alternative veier tilbake, som ofte er lengre enn det våre veier var, sier Ole Paus. TEKST PER CHRISTIAN LANGSET De gode tekstene låner oss ord i ordløsheten. Det var dette som skjedde etter 22. juli hvor Ole Paus sin sang «Mitt lille land» fikk ny mening. Om han på 70-tallet var samfunnsrefseren som både sparket opp og litt til siden, er det i dag en mykere stil med nærhet og varme som kjennetegner Paus. Han har nå gått inn i rollen som hotellambassadør for PS:hotell, også kalt håpets hotell. Midt i det urbane sentrum av Oslo skal PS:hotell fungere som en læringsarena og gi arbeidstrening til de som ønsker å etablere seg i eller komme tilbake til arbeidslivet. En viktig levegg Ole Paus ledet den store åpningsfesten av hotellet, og han skal også i tiden framover trolig være involvert i prosjekter rundt PS:hotell. Det handler om å se og bli sett. Men bare det å se er ikke nødvendigvis noen stor prestasjon. Evnen til å både se og gjøre noe er derimot ikke alle forunt. Det er her PS:Hotell kommer inn, sier Paus som er overbevist om at slike prosjekter vil utgjøre en forskjell. Å si at hotellet skal være en hjørnestein i folks liv kan kanskje være overdrevet, men jeg tror med trygghet vi kan si at dette vil være en levegg. Gjennom sitt arbeid får mennesker verdigheten tilbake, man skaper noe og føler seg nyttig. Her får man denne muligheten, sier Ole Paus. Enklere før Paus er særlig opptatt av de mange yngre som sliter med å få fotfeste i arbeidslivet. Jeg tror det var enklere før. Veien hjem var kortere, og min generasjon hadde på sett og vis en angrefrist hele tiden. Unge mennesker som faller utenfor i dag må finne alternative veier tilbake, som ofte er lengre enn det våre veier var. Derfor blir det enda viktigere med slike tiltak hvor ungdom selv får mulighet selv til skape en god framtid for sine liv, sier Paus. 36

20 TEMA: MINDFULLNESS TEMA: MINDFULLNESS Mindfullness er en utviklingsmetodikk som går ut på å være helt og fullt tilstede i øyeblikket. Metodikken benyttes både hos Olympiatoppen, ved jagerflyskvadroner og i attføringsbedrifter. Vi kan sammenligne dette med fysisk trening. Vi har alle en oppmerksomhetsmuskel, men den trenger trening for å fungere godt Toppidrettsutøvere, jagerflypiloter og veiledere i attføringsbedrifter har alle nytte av oppmerksomhetstrening, mener Ivar Vehler TEKST PER CHRISTIAN LANGSET Toppidrettsutøvere, jagerflypiloter og veiledere i attføringsbedrifter har det til felles at de i sin arbeidssituasjon må være fullt og helt til stede i øyeblikket. Utviklingsmetodikken Mindfullness (oppmerksomhetstrening) kan styrke din evne til å møte de utfordringene du møter i livet - og i arbeidslivet på en mer hensiktsmessig måte. Gjennom dette vil du kunne oppleve å oppnå mer med mindre stress, samtidig som du gjør en enda bedre jobb, forteller Vehler. De siste åtte årene har Vehler jobbet med leder - og organisasjonsutvikling og han har gjennomført over 800 individuelle utviklingssamtaler med ledere, leger og medarbeidere. Han har lang erfaring med meditasjon og andre former for selvutvikling, og ga ut boken Orkanens Øye i Oppmerksomhet i øyeblikket Vi utsettes for stadig fler impulser i dagliglivet, det meste går fortere og blir mer og mer kompleks. Dette er svært krevende for vår oppmerksomhet som ofte er på tur inn i framtiden for å beholde kontrollen, eller til fortiden for å søke etter tidligere erfaringer som ligner på det vi opplever nå. En oppmerksomhet som befinner seg utenfor øyeblikket skaper et stresset sinn, som kan roes ned ved å vende oppmerksomheten tilbake til øyeblikket. Mindfulness hjelper oppmerksomheten til å returnere til øyeblikket. Aksept Han forklarer at et annet av hovedprinsippet i metodikken er å trene opp en aksepterende holdning til omgivelsene. Det er vel å merke ikke det samme som å la humla suse. Å ha en høy grad av aksept handler om å tørre å innse at ting er som de er akkurat nå, og så handle i forhold til det. En aksepterende holdning handler om å se verden slik den er, uten forventninger om hvordan situasjonen burde være. Da har man bedre forutsetninger til å foreta gode valg basert på en direkte opplevelse av hva som faktisk skjer: denne holdningen vil påvirke hvordan man forholder seg til situasjoner man oppfatter som vanskelige. Dette er en holdning det er mulig å trene opp, sier Vehler. God effekt konkret metode Treningen i mindfulness er både konkret og praktisk. Den handler om å oppøve evnen til å være tilstede og se klart hva som faktisk skjer her og nå. Vi kan sammenligne dette med fysisk trening. Vi har alle en oppmerksomhetsmuskel, men den trenger trening for å fungere godt. De beste treningsformene her er ulike meditasjoner som bidrar til å samle oppmerksomheten i øyeblikket, sier Vehler, og legger til at Mindfulness er blottet for mystikk. Selv om Mindfulness har sin historiske opprinnelse i buddhismen, så er metoden velkjent og mye praktisert i den vestlige verden. Det er vitenskapelig bevist at mindfullness har god effekt på stress, angst, depresjon og det er også påvist økt grad av selvkontroll, bevissthet om egne valgmuligheter hos de som benytter seg av mindfullness i hverdagen. Ivar Vehler jobbet med leder - og organisasjonsutvikling og han har gjennomført over 800 individuelle utviklings-samtaler med ledere, leger og medarbeidere. Kurs I samarbeid med Bransjeforeningen Attføringsbedriftene tilbyr Vehler nå et todagerskurs i mindfullness, spesielt beregnet på veiledere i attføringsbedrifter. Etter kurset vil du være i stand til å praktisere mindfullness på egenhånd. Personer som skal veilede andre har mye menneskelig kontakt, og det handler mye om å bytte fokus fra situasjon til situasjon. Å trene seg opp til å være fullt og helt til stede og bruke energien effektivt gjør at man kan håndtere utfordringene på en mer hensiktsmessig måte. I bransjen har vi en rekke gode verktøy og metoder for å veilede personer som skal tilbake i arbeidslivet. Men det har vært et behov for verktøy spesielt rettet mot veiledere og deres jobbhverdag. Gjennom dette kurset vil man kunne få denne muligheten, samtidig som man får kunnskap om en metode som kan være nyttig også i veiledning av andre, sier fagsjef Paal Haavorsen

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten.

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten. BLÅ RESSURS Det handler om å få muligheten. Blå Ressurs - Lars Jørgen er utrolig dyktig og vi er veldig fornøyde med ham. Han passer utmerket til den jobben han gjør. Alexander Aas handler om å gi noen

Detaljer

Hva er "Ringer i vannet?" - og hva innebærer det for attføringsbedriftene?

Hva er Ringer i vannet? - og hva innebærer det for attføringsbedriftene? Hva er "Ringer i vannet?" - og hva innebærer det for attføringsbedriftene? Ringer I Vannet er en strategi for at NHO-bedrifter skal få dekket behov for arbeidskraft ved å tilby praksis og ansettelse til

Detaljer

I gang med igang. Jeg har blitt motivert til å. med arbeidsgivere og søke jobber

I gang med igang. Jeg har blitt motivert til å. med arbeidsgivere og søke jobber På den mørkeste tiden i nord, ser Joakim Lauritsen (18) endelig lyst på fremtiden. TEKST: LINE SCHEISTRØEN line.scheistroen@lomedia.no FOTO: LARS ÅKE ANDERSEN EndElig i jobb: joakim lauritsen (18) hadde

Detaljer

Motvind er til for å seile i. Et prosjekt for bedrifter som vil noe mer.

Motvind er til for å seile i. Et prosjekt for bedrifter som vil noe mer. Motvind er til for å seile i Et prosjekt for bedrifter som vil noe mer. Vi snur nedturer til oppturer Enter Kompetanse AS etablert i 1960 Buskeruds største attføringsbedrift Moderne produksjons- og salgsbedrift

Detaljer

4-2013. Nyhetsbrev tall og analyse

4-2013. Nyhetsbrev tall og analyse 4-213 Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrevet denne gangen omhandler: Oppland på vei opp 3 i jobb Statistikk t.o.m august 213 Oppgang i Oppland Alle de fire opplandsbedriftene som har sendt inn tall leverer

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

En døråpner til arbeidslivet

En døråpner til arbeidslivet En døråpner til arbeidslivet Informasjonsbrosjyre - Stavne Hva er Stavne? s. 3 APS Arbeidspraksis s.4 RBK Ung i jobb s. 5 AB Arbeid med bistand s. 6 Dagsverket s. 7 VTA Varig tilrettelagt arbeid s. 7 Kurs,

Detaljer

Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup

Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup Sagt om attføringsbedriftene: Arbeidsmarkedstiltakene er ikke gode nok Attføringsbransjen leverer

Detaljer

IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE. Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum

IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE. Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum Pilotprosjekter - seks utvalgte fylker NAV Hadeland i samarbeid med Sykehuset Innlandet/ Gjøvik DPS og Psykisk Helse i Gran-,

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no «NY JOBB!» Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS E-post: randi.leer@prima-as.no Prima AS er en attføringsbedrift i Trondheim og ble stiftet i 1992. Den eies av Trondheim kommune med andelen 60% og Trondheim

Detaljer

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no Sammen ser vi muligheter En allsidig attføringsbedrift Amento er en allsidig attføringsbedrift

Detaljer

KVALIFISERINGSPROGRAMMET

KVALIFISERINGSPROGRAMMET KVALIFISERINGSPROGRAMMET Hvert år kommer mange i jobb takket være deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet. Er det din tur nå? Eller kjenner du noen andre dette kan være aktuelt for? Ønsker du å komme i arbeid,

Detaljer

Nyhetsbrev tall og analyse

Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrev tall og analyse Utgave 14 Utgave 14 Som et ledd i den månedlige innsamlingen av formidlingstall fra bedriftene vil vi jevnlig komme med nyhetsbrev for å oppsummere resultater og ellers komme

Detaljer

Attførings,- og vekstbedrifter som ressurs i sykefraværsarbeidet

Attførings,- og vekstbedrifter som ressurs i sykefraværsarbeidet Attførings,- og vekstbedrifter som ressurs i sykefraværsarbeidet FLT 1903-2010 Johan Martin Leikvoll TEMA 1. SYKEFRAVÆRSDEBATTEN, IA-AVTALEN, HVILKET ARBEIDSLIV VIL VI HA HVEM MÅ GJØRE JOBBEN? 2. RASKERE

Detaljer

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET HVEM ER STUDIO AURORA? STUDIO AURORA er en utviklingsbedrift som hjelper mennesker som vil prøve seg i - eller komme tilbake

Detaljer

Nyhetsbrev tall og analyse

Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrev tall og analyse Utgave 7 21 Som et ledd i den nye månedlige innsamlingen av formidlingstall fra bedriftene vil vi jevnlig komme med nyhetsbrev for å oppsummere resultater og ellers komme med

Detaljer

Næringslivets Hus, 3. februar 2014. Arbeid på resepten. Joakim Lystad, arbeids- og velferdsdirektør

Næringslivets Hus, 3. februar 2014. Arbeid på resepten. Joakim Lystad, arbeids- og velferdsdirektør Næringslivets Hus, 3. februar 2014 Arbeid på resepten Joakim Lystad, arbeids- og velferdsdirektør Innhold 1. Endelig mandag (grasrotkommentar) 2. Hva er NAV? 3. Utfordringer i lys av perspektivmeldingen

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud. Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene

26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud. Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene 26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene Utfordringene 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000 utmeldte (uføre, aap etc.) 220 000 påmeldte (kombinerer arbeid

Detaljer

NAV og arbeidsgiveren

NAV og arbeidsgiveren NAV og arbeidsgiveren - en oversikt over våre tjenester Telemark / mai 2016 Møt oss på LinkedIn Den nye utgaven av arbeidsgiverbrosjyren fra NAV i Telemark gjøres heretter digital. Dette sikrer rask oppdatering

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne Jobbstrategien KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne En døråpner til arbeidslivet Unge, positive og motiverte medarbeidere er velkomne hos de fleste arbeidsgivere. Men unge med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Leter du etter gode medarbeidere?

Leter du etter gode medarbeidere? Leter du etter gode medarbeidere? Vi tar jobben! Hvem er vi som ønsker oss en arbeidsgiver? Vi er kvalifiserte jobbsøkere Vi er motiverte Vi vil jobbe for å bevise at vi kan Vi vil bidra i samfunnet Vi

Detaljer

Presentasjon: NHO Service - Våre Veteraner.

Presentasjon: NHO Service - Våre Veteraner. Presentasjon: NHO Service - Våre Veteraner. I DIALOG MED NVIO SIOPS NROF Bæreia Veteransenter Foto: Jo Michael NHO Service NHO Service er den "tredje" største landsforeningen i NHO og organiserer 3 114

Detaljer

Leter du etter gode medarbeidere?

Leter du etter gode medarbeidere? Leter du etter gode medarbeidere? Vi tar jobben! Hvem er vi som ønsker oss en arbeidsgiver? Vi er kvalifiserte jobbsøkere Vi er motiverte Vi vil jobbe for å bevise at vi kan Vi vil bidra i samfunnet Vi

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

HMS-konferansen Østfold 21/10 2015 Inkluderende arbeidsliv - en viktig del av NAV sin markedsstrategi.

HMS-konferansen Østfold 21/10 2015 Inkluderende arbeidsliv - en viktig del av NAV sin markedsstrategi. HMS-konferansen Østfold 21/10 2015 Inkluderende arbeidsliv - en viktig del av NAV sin markedsstrategi. Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør, Arbeids- og velferdsdirektorat. Norge akkurat nå Lav oljepris og

Detaljer

Det motsatte a. DnB NOR er på besøk.

Det motsatte a. DnB NOR er på besøk. Det motsatte a Ulf Lund Halvorsen er sykmeldt fra jobben i DnB NOR. Nå jobber han for Kirkens Bymisjon, blant annet i brukthandelen de driver i Tønsberg. Senior HRrådgiver Titti Røneid i DnB NOR er på

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er arbeidsgiver Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved K-team Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempel - Tilrettelegging ved Kontorvarehuset Eksempler

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid?

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid? ØNSKER FLERE I ARBEID: Jon Fiske i NAV Arbeidsrådgiving skriver at det er ønskelig at flest mulig med ADHD kommer ut i jobb. Han mener det er viktig ikke å behandle personer ut fra diagnose, men ut fra

Detaljer

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen Velferdskonferansen 2. mars Disposisjon Behov for arbeidskraft Velferd og arbeid IA-avtalen Raskere tilbake Arbeidsevnevurdering og møte med brukere Kvalifiseringstiltak

Detaljer

Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV.

Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV. NAVs kontakt med arbeidsmarkedet og arbeidsgiver Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV. NAV er helt avhengig av et godt samarbeid med

Detaljer

KVP konferansen 2011

KVP konferansen 2011 Nyhet! Vinner av KVP prisen 2010 deltar på konferansen. Tema: Suksessfaktorer for hvordan få deltakere i KVP ut i arbeid KVP konferansen 2011 Kvalifiseringsprogrammet. Slik lykkes vi med kvalifiseringsprogrammet

Detaljer

Ringer i Vannet NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering

Ringer i Vannet NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering Ringer i Vannet NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering Magne Bråthen og Lise Lien Ringer i Vannet NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering I. Arbeidsgivernes rolle i inkluderingsarbeidet

Detaljer

Nyhetsbrev tall og analyse

Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrev tall og analyse Utgave 6 21 Som et ledd i den nye månedlige innsamlingen av formidlingstall fra bedriftene vil vi jevnlig komme med nyhetsbrev for å oppsummere resultater og ellers komme med

Detaljer

ATTFØRING NYTTER Generell informasjon

ATTFØRING NYTTER Generell informasjon ATTFØRING NYTTER Generell informasjon 2 Verdien av å ha et arbeid blir man kanskje først klar over den dagen man ikke har det. Arbeid gir personlig vekst, følelse av å være til nytte og en økonomisk trygghet

Detaljer

Nyhetsbrev tall og analyse

Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrev tall og analyse Utgave 3 212 Som et ledd i den månedlige innsamlingen av formidlingstall fra bedriftene vil vi jevnlig komme med nyhetsbrev for å oppsummere resultater og ellers komme med informasjon

Detaljer

Ungdom, arbeid og. framtidsforventninger. Rune Kippersund Leder av virksomhet folkehelse, Vestfold fylkeskommune

Ungdom, arbeid og. framtidsforventninger. Rune Kippersund Leder av virksomhet folkehelse, Vestfold fylkeskommune Ungdom, arbeid og framtidsforventninger Rune Kippersund Leder av virksomhet folkehelse, Vestfold fylkeskommune Ungdomsledighet Angitt som prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsstyrken = sysselsatte og registrert

Detaljer

PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Sandnes, 3. november 2014

PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Sandnes, 3. november 2014 PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Sandnes, 3. november 2014 1 2 Om lederundersøkelsen Spørreundersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse AS for Proffice i perioden 19.09 15.10.2014 Et landsrepresentativt

Detaljer

Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00. www.moella.no En døråpner

Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00. www.moella.no En døråpner Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no En døråpner til arbeidslivet Veien tilbake Det skal så lite til før et menneske faller

Detaljer

Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring. Karriereveiledning Utdanning. Samarbeid Rekruttering. -Vi ser muligheter!

Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring. Karriereveiledning Utdanning. Samarbeid Rekruttering. -Vi ser muligheter! Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring Kompetanse Jobbfrukt Veiledning Vaskeri Kurs Karriereveiledning Utdanning Samarbeid Rekruttering Formidling Funksjonsvurdering Jobbsøk Arbeidspraksis Tilrettelegging

Detaljer

Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007)

Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007) Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007) Statssekretær Laila Gustavsen Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Norge Konferanse - Haldin í Gullhömrum,

Detaljer

Hva gjør gode Attføringsbedrifter gode? (og hva menes med god?)

Hva gjør gode Attføringsbedrifter gode? (og hva menes med god?) Hva gjør gode Attføringsbedrifter gode? (og hva menes med god?) En studie av hvilke faktorer som avgjør om deltakere i tiltaket Arbeid med bistand kommer seg ut i arbeidslivet Plan for presentasjonen 1.

Detaljer

Opplæring i bedrift for elever i videregående skole. Landskonferansen APS Bodø 07. April og 08. april 2008

Opplæring i bedrift for elever i videregående skole. Landskonferansen APS Bodø 07. April og 08. april 2008 Opplæring i bedrift for elever i videregående skole Landskonferansen APS Bodø 07. April og 08. april 2008 1 Kort om Kias Kias, Krapfoss Industrier AS Drevet siden 1954 Besøk oss på www.kias.as for mer

Detaljer

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Disposisjon Utfordringer Virkemidler NAV-reform IA-avtalen Vekst- og Attføringsbedriftene

Detaljer

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med?

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? Helse sjekk SINN Bli god Å SNAKKE Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? med TEKST OG FOTO: TORGEIR W. SKANCKE På bordet er

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

VERDT Å VITE OM UTDANNING OG ARBEIDSLIV

VERDT Å VITE OM UTDANNING OG ARBEIDSLIV Yrkesveiledning Å velge yrke kan være vanskelig for alle, men en ekstra utfordring når man har en kronisk sykdom som medfødt hjertefeil å ta hensyn til. Her får du litt informasjon som kan være nyttig

Detaljer

Har interne produksjons og tjenestearenaer livets rett i attføringsbedriftene?

Har interne produksjons og tjenestearenaer livets rett i attføringsbedriftene? + Oslos mest innovative læringsarena Det lille hotellet midt i hjertet av Oslo Har interne produksjons og tjenestearenaer livets rett i attføringsbedriftene? Randi Kvissel Haugen Hotellsjef PS:hotell Ett

Detaljer

Intensjonsavtale. mellom. ifokus AS, Fønix AS, Velle Utvikling AS og JobbIntro AS

Intensjonsavtale. mellom. ifokus AS, Fønix AS, Velle Utvikling AS og JobbIntro AS Intensjonsavtale mellom ifokus AS, Fønix AS, Velle Utvikling AS og JobbIntro AS Innledning Formålet med denne intensjonsavtalen er å etablere et grunnlag for samarbeid mellom attføringsbedriftene i Vestfold.

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet NAV Arbeidslivssenter Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet Din samarbeidspartner for et inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter finnes i alle fylker og er

Detaljer

TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd.

TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd. TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd. Kjønn (4) 100 % Kvinne (0) 0 % Mann Alder 42-63 Måned & år skjema fylt ut april. 2015 Deltaker 1. Kvinne 45 år, sosionom i 100 % jobb. Hyppig

Detaljer

Utviklingen i NAV. Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget

Utviklingen i NAV. Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Utviklingen i NAV Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Satsningsområder for regjeringen Høy sysselsetting og lav arbeidsledighet Flere

Detaljer

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund Tema Samarbeid med næringsliv og arbeidsgivere. Hvordan kan vi gjennom individuell oppfølging av deltaker

Detaljer

Jobbmestrende Oppfølging

Jobbmestrende Oppfølging Nasjonal strategi for arbeid og psykisk helse Jobbmestrende Oppfølging Strukturert samhandling gir resultater Status og erfaringer Arbeidsrehabilitering for personer med psykoselidelser Jobbmestrende Oppfølging

Detaljer

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser.

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. Min helse Tar livet tilbake Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. TEKST: GRO BERNTZEN FOTO: Pål Bentdal

Detaljer

Nasjonal strategi for arbeid og psykisk helse

Nasjonal strategi for arbeid og psykisk helse Nasjonal strategi for arbeid og psykisk helse Nasjonal strategi for arbeid og psykisk helse Skal styrke og bygge opp under arbeidet med å løse spesielle utfordringer knyttet til arbeidslivet og psykiske

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2014/5707 Klassering: F03 Saksbehandler: May Beate Haugan PROSJEKT «UNG I AKTIVT LIV» Rådmannens forslag til

Detaljer

Videreføring av arbeidspraksistilbudet "Bra Ungdom"

Videreføring av arbeidspraksistilbudet Bra Ungdom Bratt'n Aktivitetspark Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.05.2012 31066/2012 2012/3824 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/42 Komitè for levekår 07.06.2012 Bystyret 21.06.2012 Videreføring av arbeidspraksistilbudet

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Hva er problemet? Ideologi og styringsutfordringer i integreringssektoren Hanne C. Kavli

Hva er problemet? Ideologi og styringsutfordringer i integreringssektoren Hanne C. Kavli Hva er problemet? Ideologi og styringsutfordringer i integreringssektoren Hanne C. Kavli Disposisjon Kvalifiseringsprogrammet og innvandrere Ideologi: hva tror vi er årsaken til at noen ikke jobber? Styringsutfordringer:

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

Yrkesrettede kurs og yrkesforberedende. tiltak. Flyktningtjenesten for Gran og Lunner

Yrkesrettede kurs og yrkesforberedende. tiltak. Flyktningtjenesten for Gran og Lunner Yrkesrettede kurs og yrkesforberedende tiltak Flyktningtjenesten for Gran og Lunner Flyktningtjenesten for Gran og Lunner Per i dag ca. 100 aktive deltakere Høyt antall av kortutdannede En del med videregående

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass?

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? EN SPENNENDE BEDRIFT - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? MESTRING - GLØD - GLEDE Vår visjon skal være retningsgivende for vår tjenesteleveranse og hvordan vi skal opptre overfor våre tiltaksdeltakere.

Detaljer

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud (Arbeidspraksis) Tema og aktivitet Individuell avklaring Utredning Arbeidspraksis Varighet på 8-10 uker med fokus på motivasjon og oppfølging mot videre aktivitet. Passer for personer som ønsker økt motivasjon

Detaljer

Omsorgskonferansen 2015 - tema frivillighet. Frivillighet i forhold til idretten

Omsorgskonferansen 2015 - tema frivillighet. Frivillighet i forhold til idretten Omsorgskonferansen 2015 - tema frivillighet. Frivillighet i forhold til idretten Trondheim, 28. 29.oktober 2015 Fotball skaper engasjement lykke, glede, sorg og fortvilelse.. Av alle uviktig ting her i

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Mer muskler til helse og omsorg

Mer muskler til helse og omsorg Mer muskler til helse og omsorg Et rekrutteringsprosjekt i samarbeid med : Fylkesmannen, Troms fylkeskommune, Tromsø og Harstad kommune, NAV Tromsø, NAV Harstad, KS Karriere Troms, Fagforbundet Prosjektperiode:

Detaljer

Stortingsmelding nr.9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering

Stortingsmelding nr.9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering Stortingsmelding nr.9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering Flere i arbeid, færre på stønad AVI-meldingen er et viktig grep i en helhetlig politikk, og må ses i sammenheng med: NAV-reformen Pensjonsmeldingen

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

I faresonen for å falle ut og bli ung ufør. Torunn Brandvold, nestleder Unge Funksjonshemmede

I faresonen for å falle ut og bli ung ufør. Torunn Brandvold, nestleder Unge Funksjonshemmede I faresonen for å falle ut og bli ung ufør Torunn Brandvold, nestleder Unge Funksjonshemmede Hvem er Unge funksjonshemmede? Samarbeidsorgan for funksjonshemmedes ungdomsorganisasjoner i Norge Formål: sikre

Detaljer

Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015. Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid

Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015. Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015 Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid Bakgrunn Bosatt som kvoteflyktning i Sørreisa kommune 2002 Introduksjonsdeltaker Utdanning Arbeidserfaring

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

Å komme inn på arbeidsmarkedet

Å komme inn på arbeidsmarkedet Å komme inn på arbeidsmarkedet Hvordan mobilisere til økt overgang fra trygdeytelser til arbeid for personer med redusert funksjonsevne? 03.11.2009 Inger Lise Skog Hansen Fafo Funksjonshemmede og arbeidsmarked.

Detaljer

31/10-13 Lillehammer hotell

31/10-13 Lillehammer hotell 31/10-13 Lillehammer hotell LUNDGAARDSLØKKA BARNEHAGE Satsningsområde: Aktive barn 64 plasser 15 Årsverk, 4 menn i faste stillinger. Baklivegen 181 2625 Fåberg Lillehammer kommune BAKRUNN FOR PROSJEKTET

Detaljer

NAV SYA VALG AV YRKE. Foredrag på Assistanse s Lære for livet 19.10.2007. Arnar Bakken; arnar.bakken@nav.no

NAV SYA VALG AV YRKE. Foredrag på Assistanse s Lære for livet 19.10.2007. Arnar Bakken; arnar.bakken@nav.no NAV SYA VALG AV YRKE Foredrag på Assistanse s Lære for livet 19.10.2007 Arnar Bakken; arnar.bakken@nav.no Tallenes tale 2006 og 2007 Reg. arb.ledige 09. 2007: 43 419-09.2006: 65700 Reg. arb.ledige av arbeidsstyrken

Detaljer

Virker NAV, hva virker og hvorfor virker ikke NAV bedre (for innvandrere)? Anne Britt Djuve Fafo 30.10.2013

Virker NAV, hva virker og hvorfor virker ikke NAV bedre (for innvandrere)? Anne Britt Djuve Fafo 30.10.2013 Virker NAV, hva virker og hvorfor virker ikke NAV bedre (for innvandrere)? Anne Britt Djuve Fafo 30.10.2013 Effekter av tiltak Norge Øst Europa Asia Afrika -10-5 0 5 10 15 20 25 30 Prosentpoeng Lønnstilskudd

Detaljer

Andreas Tjernsli Arbeid- og velferdsdirektoratet. NAV informerer eventuelt sier noe om utfordringene til kommunal sektor mht sykefravær

Andreas Tjernsli Arbeid- og velferdsdirektoratet. NAV informerer eventuelt sier noe om utfordringene til kommunal sektor mht sykefravær Andreas Tjernsli Arbeid- og velferdsdirektoratet NAV informerer eventuelt sier noe om utfordringene til kommunal sektor mht sykefravær Formålet med presentasjonen Vise hvordan NAV kan være en betydelig

Detaljer

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming»

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» «Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» Tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud, Arbeids- og velferdsdirektoratet Mer om de ulike ordningene og henvendelser ved spørsmål: www.nav.no Arbeidslivet

Detaljer

FESTIVALPROGRAM 17-19. APRIL 2013

FESTIVALPROGRAM 17-19. APRIL 2013 FESTIVALPROGRAM 17-19. APRIL 2013 Vår visjon er å sette deg i fokus og virkelig finne ditt behov, som igjen gjør at du får den jobben som passer deg best. Det er tidligere laget arbeidssøkerkurs, men for

Detaljer

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Tema: Studiemestring, studieteknikk og motivasjon Antall: 166 stk Karakterskala 1-6, hvor 1 = Svært dårlig

Detaljer

Karrierekurs. et Kvalifiseringsprogram utarbeidet av Durapart. Dag Eide

Karrierekurs. et Kvalifiseringsprogram utarbeidet av Durapart. Dag Eide Karrierekurs et Kvalifiseringsprogram utarbeidet av Durapart Dag Eide Bakgrunn for prosjektet/kurset Ønske fra NAV om å gjøre noe med gruppen langtidssosialklienter spesielt ungdom Kravspek. ble utarbeidet

Detaljer

Ny finansieringsordning for arbeid med bistand? Avdelingsdirektør Odd Wålengen

Ny finansieringsordning for arbeid med bistand? Avdelingsdirektør Odd Wålengen Ny finansieringsordning for arbeid med bistand? Avdelingsdirektør Odd Wålengen Hva er målet med arbeid med bistand? Mål: Bistand med sikte på integrering av personer med redusert arbeidsevne i ordinært

Detaljer

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for sykepleierutdanning Postadresse:

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Verdt å vite om bemanningsbransjen

Verdt å vite om bemanningsbransjen Verdt å vite om bemanningsbransjen Basert på årsstatistikken 2011 www.bemanningsbransjen.no Kort om bemanningsbransjen En bemanningsbedrift er en bedrift som driver utleie av arbeidskraft og rekruttering.

Detaljer

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor.

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor. Spørsmål og svar - på noen av de mest spurte spørsmålene i forbindelse med Fylkesmessen Fylkesmessen 2009 A. Hvem kan/bør delta? Dette virker veldig profesjonelt, vi føler oss ikke så proffe? Det finnes

Detaljer

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV Jon Fiske Kartlegging og tiltak i NAV Kartlegging og behovsvurdering Generell kartlegging av situasjon, kompetanse, helse mm Mål: Skaffe arbeid / økt deltagelse Klarer du det uten bistand fra NAV? På «din

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer