Glade vandrere på tur i fjellet. Hyggekvelder med mye glede

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Glade vandrere på tur i fjellet. Hyggekvelder med mye glede"

Transkript

1 Region Vestfold / Buskerud VEBU stikka region vestfold/buskerud Foto: Erling Smemo Regionblad for Normisjon nr. 5 oktober/november 2010 årgang 7 Dager til livsglede og rekreasjon fantastiske dager på Hermon Vi har et høyst oppegående seniorarbeid i vår region, som hvert eneste år arrangerer flere viktige arrangement i regionen: Dugnadsleiren på Strand, påskemøter på Strand, pensjonistdag på Strand og høstferiedager på Hermon. I år var undertegnede som heldig at han fikk være med på Hermon-turen. Og det ble en uforglemmelig opplevelse. Det er nok mange som stusser og en god del som har spurt, om det er «normalt» at en som jobber med barn og ungdom reiser på tur med pensjonister. Om det er normalt eller ikke vet jeg ikke. Men for meg er det både viktig, lærerikt og inspirerende å være med på en slik tur. VIKTIG fordi blant pensjonistene finnes noen av de viktigste støttespillerne for Acta. Ikke minst gjelder dette i forbønnstjenesten. Jeg visste før jeg dro at både Acta og jeg personlig hadde mange forbedere blant disse pensjonistene. Og jeg er ganske trygg på at enda flere er med i forbønnstjenesten for Acta etter turen. Det er viktig! For Acta og for meg. VIKTIG fordi blant pensjonistene er også noen av de viktigste støttespillerne økonomisk til Acta. Dette er generasjonen som er opptatt av å gi til misjonen, og som gir med glede. Til Actas arbeid denne uka kom det inn mer enn kr ,! VIKTIG fordi er viktig å fortalt hva som skjer blant barn og unge i vår region. Fortelle historiene om at de som tar i mot Jesus. Glade vandrere på tur i fjellet Hyggekvelder med mye glede LÆRERIKT fordi det ga meg en anledning til å bruke tid på forberedelser til undervisningen ut i fra en litt annen sysnvinkel enn det jeg vanligvis er vant til. I løpet av uka hadde jeg fire bibel timer over tema nåde. Nåde den som svikter Nåde den som tviler Nåde den som gråter Nåde den som lykkes Det var spennende og lærerikt og undervise over disse temane og til en forsamling med seniorer. LÆRERIKT fordi jeg møtte så mange med >>> Fortsetter på side 12 Skal vi møtes? Regionsstyret ønsker å møte ledere og styrer i foreninger og lag rundt i regionen vår. Vi legger opp til en «turné» og kommer til å invitere til distriktsvise møter. Vi vil bli kjent med ledere og de som tar ansvar for Normisjons arbeid lokalt. Vi ønsker å få orientering om hva som skjer rundt i regionen, og vi ønsker å orientere om hva regionsstyret arbeider med. Vi håper det også kan være til gjensidig oppmuntring og støtte til arbeidet videre. Det er lokalt at Normisjon er viktigst! Så kjære ledere og styremedlemmer: Når invitasjonen kommer, så sett av kvelden og kom! Vi ønsker å treffe alle i ledelsen uavhengig av størrelsen på foreningen. Fra regionsstyret kommer regionleder og 2 3 fra styret. Da ses vi! Marit Bøe Foto:Arkiv Tekstforfatter: Marit Bøe

2 Sam Tore Bamle regionleder i region Vestfold / Buskerud region vestfold/buskerud Det koster å drive misjon Region Vestfold / Buskerud Postadresse: Postboks 297 Sentrum, 3701 Skien Besøksadresse: Lundegt. 15, 3724 Skien Tlf Faks Sam Tore Bamle, regionleder mobil E-post: E-post: Mandag fredag kl , eller etter avtale Hovedbankforbindelse: Sparebanken Pluss Konto: Foretaksnummer: Tor Bringaker, forkynner. Tlf E-post: Gunnvor Kreken, misjonsleder. Tlf E-post: Postadresse Acta og Strand Strand leirsted og gjestegård, Østerøyveien 233, 3237 Sandefjord Svein-Tony Gårdsø, Acta Tlf E-post: Strand leirsted og gjestegård Østerøyveien 233, 3237 Sandefjord tlf faks E-post: Berit Kulms, bestyrer E-post: Åse Agledal, kjøkkenleder. E-post: Dalhøgd Fjellkapell Utleie: Kontakt Eliassen, tlf Normisjon er også eier/deleier av: Danvik Folkehøgskole, Drammen Gjennestad Gartnerskole, Stokke VEBU-STIKKA NR. 5/2010 ÅRGANG 7 Utkommer med seks nummer i året. Ansvarlig redaktør Sam Tore Bamle Redaksjonsmedarbeider: Tor Bringaker FELLESSTOFF FRA ORGANISASJONEN Ansvarlig redaktør: Leif Gunnar Vik, tlf E-post: Grafisk formgiver: Erling Smemo Trykkeri: Haugesund Bok & Offset AS Opplag: 2000 Abonnementspris kr 150 pr år Frist for stoff til neste nr: Fredag 5. november 2010 Det blir stadig dyrere å drive misjon. Kostnadene øker, mens inntektene står omtrent stille. Det er en betydelig utfordring å opprettholde misjonsorganisasjonenes virksomhet både i Norge og i internasjonal misjon innenfor de rammene som årlige gaveinntekter setter. I fjor hadde hovedkontoret og alle regioner (unntatt Østfold), et driftsunderskudd. Det betyr at det koster mer å drive arbeide i regionen (Acta inkludert) enn vi får inn i gaver. Slik kan det ikke fortsette i lengden. Selv om vi snur hver stein for å spare penger, må vi bare erkjenne at det koster å drive misjon. Det koster å ha ansatte. Det koster å sende folk på besøk til foreninger. Det koster å stå i langsiktige avtaler med våre samarbeidskirker rundt om i verden. Det koster å drive informasjonsarbeid og det koster å samle inn penger. Samtidig er folk blitt mer og mer opptatt av å øremerke pengene sine til konkrete prosjekter. Hvis det fører til større generelt engasjement hos giverne og hvis gode prosjekter trekker tilseg nye givere, er det fint, men hvis det fører til at gamle givere også begynner å styre pengene sine til konkrete prosjekter, får vi et problem med å finansiere de fellesoppgavene som ikke det er så lett å synliggjøre. Også Normisjon er avhengig av å ha en velfungerende administrasjon for å sikre god forvaltning av de ressursene dere stiller til organisasjonens disposisjon. Det snakket ofte nedsettende om administrativt arbeid, som om det skulle være mindre viktig enn annet arbeid i organisasjonen. Men vi er avhengig av god administrasjon og gode rutiner for å hindre korrupsjon, sikre at alle blir behandlet likt og at midlene blir brukt i samsvar med det vi i fellesskap har bestemt. Å kutte for mye i administrasjonsdelen av organisasjonen kan derfor fort bli ris til egen bak. Selv om administrasjonsarbeid sannsynligvis ikke ville bli prioritert av giverne om det hadde blitt plassert i en prosjektkatalog, er vi helt avhengig av at administrasjonen fungerer. Eventuelle kutt i organisasjonen vil derfor måtte foretas i det mange opplever som selve hjertet i organisasjonen, det utadrettede arbeidet i Norge og internasjonalt. Jeg kan vanskelig se at det er mulig å kutte ned eller spare inn så mye at det vil løse våre økonomiske utfordringer. Det ville ikke bli stort igjen av organisasjonen om vi skulle følge den linja. Løsningen må ligge i å finne nye givere og få gamle givere til å vurdere sitt gavemønster. Det første henger sammen med hvor utadrettet vi arbeider og det andre henger sammen med våre egne prioriteringer. Biskopen i Bjørgvin sa for kort tid siden at vi maser for lite om penger i kristen sammen heng og at penger er blitt det nye tabuet i vårt samfunn. De som har dårlig råd forsøker så godt de kan å skjule det gjennom et kredittbasert forbruk, mens de som har god råd, vil ha seg frabedt at andre snoker i deres skattelister. Men fordi det koster å drive misjon, kommer vi ikke utenom å snakke om disse ubehagelige pengene. Martyrene som vi bl.a. leser om i Åp. 12,11, var villige til å investere sine liv i utbredelsen av evangeliet. De sikret seg ikke, men var oppdraget tro inntil døden. Vi sikrer våre liv med penger. Hva slags sikkerhet gir egentlig de for våre liv? Kanskje det ville vært bedre å investere penger i å vinne oss venner som kan ta imot oss i de evige boliger når pengene tar slutt (Luk.16,9)! Hvilke omkostninger vi er villige til å ta på oss for at ordet om korset, som er en Guds kraft til frelse, skal komme i berøring med nye mennesker? Bare en liten setning om at Bibelen også snakker om velsignelse ved å gi 10% av inntektene tilbake til ham som har gitt oss alt. Hvis det ble et allment handlingsmønster hos kristne, ville vi neppe slitt med underskudd i kristelig virksomhet. Et annet tema er om det ikke finnes penger på bok i mange foreninger som kunne bli bedre anvendt i misjons tjeneste enn å stå å samle renter i banken. Ofte er slike konti knyttet til vedlikehold av bedehus. Jeg vet det er et ømtålig tema, men en del steder bør det kanskje til og med vurderes om det er rett å beholde selve huset. Hvor viktig er det for Guds rikes sak å bevare sitt bedehus fremfor alt som bevares? Kanskje alle ville være bedre tjent med et samarbeid med en naboforening? Det er ikke opplagt at de økonomiske utfordringene kan finne sin løsning ved å gjøre endringer innenfor de økonomiske rammen vi har fått tildelt i dag. Alle som har interesser i organisasjonen må bidra til å utvide selve rammene. Fordi det koster å drive misjon, må vi alle bære vår del av omkostningene. 2 Reдionblaд VeBu 2010

3 Møyfrid og Kristian på Topptur Foto:Privat Til Mali som lærere Møyfrid og Kristian Moskvil, Møyfrid fra Jørpeland og Kristian fra Nykirke i Vestfold, reiste i midten av september til Mali for å være lærere for barna til Normisjons misjonærer der. Vi tok en liten prat med dem før de reiste fra Norge. De forteller først litt om seg selv: Kristian vokste opp på Nykirke i Vestfold. Etter noen år på Tomb landbruksskole dro han til Øytun folkehøyskole i Alta. Kristian er nå utdannet lærer. Han har tatt fag som idrett, kristendom, interkulturell forståelse og historie, i tillegg til pedagogikk. Studietiden har han tilbragt i Bergen og i Volda. Etter at han var ferdig utdannet har han jobbet et år på Framnes kristne videregående skole i Nordheimsund, og et halvt år på Soknedal barneskole i Sør-Trøndelag. Møyfrid vokste opp på Jørpeland i Rogaland. Hun tok videregående på Kvitsund gymnas i Telemark, og reiste derfra til Bibelskolen i Grimstad. Hun er nå utdannet fysioterapeut, og var akkurat ferdig med turnustjenesten på sykehuset i Volda og i Midtre Gauldal kommune. I tillegg til dette har hun tatt litt fag, bla. KRL og interkulturell forståelse. Hva fikk dere på tanken om å reise til Mali? Først og fremst brenner vi for misjon. Uansett om en er i Norge, Sverige eller Mali, så har vi en fantastisk Gud som andre må få bli kjent med. Og så er vi veldig glad i å reise. Vi gleder oss til å bli kjent med nye, spennende mennesker, og har nok en del eventyrlyst. At det ble akkurat Mali er mer tilfeldig. Vi tok kontakt med flere misjonsorganisasjoner og lurte på om de kunne bruke oss til noe. Så ble det Mali, og det er vi glade for. Hva skal dere drive med utenom det å være lærere? Det vet vi ikke helt enda. I begynnelsen blir det nok først og fremst å lære språket og kulturen, og bruke tid på å bli kjent med stedet og folkene. Så får vi se etter hvert.. Hvor i Mali skal dere bo, og hvilket språk må dere lære? Vi skal bo i Oussoubidiania. Dette er en landsby omtrent en dagsreise med bil utenfor hovedstaden. Her snakker de fleste kassonké. Fransk er fellesspråket i Mali. Vi prøver å lære oss litt av begge deler. Er det noe dere ønsker at misjonsvennene skal be for? At vi greier å lære språk. At vi blir kjent med menneskene der. At vi trives. For familiene våre hjemme. Tusen takk for forbønn. Det betyr veldig mye! Vi håper mange tar med Møyfrid og Kristian på bønnelista si. Og kanskje kan vi få høre nytt fra dem mens de er i Mali. Vi takker for praten. Og vi ønsker Møyfrid og Kristian lykke til og Guds velsignelse over liv og tjeneste. Tekstforfatter: Gunnvor Kreken Reдionblaд VeBu

4 regionnytt Tidenes høyeste elevtall Nå er 101 ute for sommerferien, og 201 elever inne for Danvik, Normisjons folkehøgskole i Drammen. Dette er elevrekord for folkehøgskoler i Norge! Hilde Haugen ved Informasjonskontoret for Kristen folkehøgskole kan bekrefte at Danvik folkehøgskole i Drammen er landets største folkehøgskole med sine 201 elever dette skoleåret. Nummer to på lista har cirka 160 elever, sier Haugen. Stemmer det at dette er det høyeste elevtallet ved en folkehøgskole noensinne? Ja, det tror jeg, svarer Haugen. Tord Filmlinje Tungesvik og Jardar Solli er to av de nye elevene som startet på Danvik i går. De kjente hverandre ikke fra før, men har havnet på rom sammen og går begge på filmlinja. Hvorfor valgte dere Danvik? Jeg ville gå på filmlinje. Denne skolen så veldig bra ut. Jeg synes det er et pluss at vi også har skuespillerlinje og andre mediefag her, slik at vi kan bruke hverandre i arbeidet, sier Tord Tungesvik. Jeg visste at jeg ville gå på folkehøyskole. En jeg kjenner anbefalte Danvik. Jeg sjekket ut skolen, og så ble det Danvik, forteller romkameraten. Gir energi Det er for tiden 78 folkehøgskoler i Norge, 30 er kristne skoler og 48 er frilynte. Normisjon er eier eller medeier av hele 15 folkehøgskoler, deriblant Danvik. I år er de fleste folkehøgskolene helt fulle, så alle rektorer og alle i folkehøgskolen har grunn til glede. Å lykkes, det motiverer både meg og alle som jobber her, sier Danvik-rektor Tore Seierstad. Mange elever medfører mye arbeid, men det gir også masse energi, fortsetter rektoren. Han skulle forøvrig ønske at statens økonomiske støtte økte i takt med elevantallet. Kommende skoleår har Danvik 90 elever mer enn det vi får statsstøtte for. Vi kan si at Danvik driver en gjennomsnitts norsk folkehøgskole «på dugnad». Dette systemet skulle jeg gjerne ha gjort noe med, sier Seierstad. Tekstforfatter: Kristina Hvarnes Andersen Medarbeidertur på øya Foto: Berit Kulms Det skjer på Strand.. Vi må vel bare innse at sommeren er over for denne gang og vi går mot kjøligere tider. I går måtte jeg tilkalle hjelp til å legge båten forsvarlig fordi vinden hadde tatt tak i den og tau var røket. Heldigvis var Svein rask med å komme meg til unnsetning. Takk! I dag, en onsdag i september, er det ganske rolig her, men tiden flyr likevel. Har nettopp hatt besøk fra et annet leirsted i nærheten og de skulle låne kanoer. Tidligere i dag har jeg vist fram og leid ut et av rommene i bestyrerboligen til en skole som skulle drive gruppeundervisning i 2 uker, og da var det jo hyggelig at valget falt på Strand. Ingen stor bestilling, men det er flott å vise at stedet kan benyttes til ulike formål. I forrige uke sendte vi ut litt info om Strand og våre muligheter for catering til samtlige skoler i Sandefjord, og nå, mens jeg sitter her og skriver, kom den første bestillingen på utlevering av snitter. En annen sak Åse og jeg jobber med om dagen er å vise fram stedet til byens befolkning. Derfor skal vi lage i stand kafe førstkommende søndag. Vårt håp er at noen kommer hit for å spise sin søndagsmiddag, og her er plass til mange. Dette blir spennende, for dette er nytt for oss og kanskje også her på Strand. Og det er mange muligheter her. Fra 1. oktober skal en familie på 4 flytte inn i 2. etasje i bestyrerboligen i påvente av ny bolig. Hyggelig med lys i vinduene når det går mot høst og vinter. Dessuten gir det leieinntekter! Endelig har jeg sett Strand fra vannet! Det har jeg ønsket siden jeg begynte å jobbe her i fjor, og det måtte gå et år før jeg kom meg ut i kano. Men da hadde jeg også en hyggelig tur sammen med ungdommene som jobbet i sommer. På bildet kan dere kanskje ikke se hva vi spiser, men det smakte fortreffelig med reker ute på Jordbærholmen samme dag som skolen begynte. Tror vi alle hadde noen fine ettermiddagstimer, men det var bare Guro som var tøff nok og hoppet uti! Tekstforfatter: Berit Kulms 4 Reдionblaд VeBu 2010

5 Prioritering av bønne arbeidet i Normisjon. Hver tirsdag fra samles ledergruppen på hovedkontoret til bønn for aktuelle saker i Normisjon. Via telefon og «Skype» deltar også regionlederne og direktørene i våre misjonsland på denne bønnesamlingen. Alle store vekkelser og all fornyelse av noen betydning har startet med bønn. I Apostlenes gjerninger leser vi om hvordan bønn ble brukt aktivt før alle viktige hendelser og avgjørelser. Det er løfter knyttet til bønn. Jesus sa «Be og dere skal få». Selv om tilgangen til bønnefellesskapet på tirsdager er begrenset rent teknisk, er det fint hvis mange flere enn lederne bruker denne halvtimen i samtale med Gud om arbeidet og utfordringene i Normisjon. Samtidig er det ønskelig at foreningene tar opp igjen jevnlige bønnesamlinger. I oss selv er vi svake og små. Men når vi retter foldede hender mot allmaktens Gud, kan store ting skje. Under bønn kan vi åpne oss for Gud med det ligger oss på hjertet, og under bønn kan Gud forme oss og lede oss på sine stier. Normisjon er en misjonsbevegelse, men dypest sett må vi være en bønnebevegelse. Som ungdommen sier det: B så skal du C. Tekstforfatter: Sam Tore Bamle Det er makt i de foldede hender. Foto: webarkiv Møte mellom regionene på Østlandet Torsdag 2. september hadde vi et felles møte mellom Arbeidsutvalgene og Actalederne i regionene på Østlandet. Utfordringen til dette var kommet fra Acta i VeBu. Hensikten med møtet var å bli bedre med hverandres virksomhet og berike hverandre med erfaringer og gode ideer. Vi var også ute etter å se om vi har utfordringer vi kan finne felles løsninger på. Møtet konsentrerte seg om tre emner: 1) å få en situasjonsbeskrivelse fra de respektive regionstyrelederne 2) å rette oppmerksomheten på hvordan vi bedre kan integrere internasjonal misjon i regionenes virksomhet og 3) å bli kjent med mulige verktøy for å få til ny vekst. På dette siste punktet ble vi presentert for en nyskapning fra region Rogaland som kalles Vind 300. Dette er et enkelt og spennende konsept som i hovedsak dreier seg om 300 sekunder med Jesus 3-er grupper i bønn som ber for 3 ufrelste 1. Mål: 300 frelste på tre år 2. Mål: 300 nye givere inneholder både bønn, givertjeneste og rekruttering i en overkommelig pakke. Dette vil dere helt sikker få høre mer om ved en senere anledning. De to første punktene vil vi fortsette å snakke om på neste «Østlandsmøte» i februar. Vi tror det er mye å hente på samarbeid med andre, ikke minst i form av å lytte til deres erfaringer på godt og vondt. Samtidig virker slike møter samlende på organisasjonen. Vi har mye og lære og noe å lære bort, derfor ser vi fram til et videre samarbeid med våre naboregioner på Østlandet. Tekstforfatter: Sam Tore Bamle Julemesse på Gol 2010 Den årvisse julemesse på Gol blir i år laurdag 20. november. Lotteriet med salg av lodd er alt godt i gang. Denne julemessa er eit samarbeid mellom foreningane i Normisjon i Hallingdal. I år blir Sam Tore Bamle, den nye regionlederen vår, med oss. Så her er ei god anledning til å bli litt kjent med han. Det starter med formiddagsmøte kl.11.- Familiemøte kl med juleverksted etterpå. Og kveldsmøte kl.19.- Det blir sangkrefter med på alle møtene. Og det blir små misjonsglimt, denne gongen fra India, p.g.a. at i år er det jubileum! Det er 170 år sidan Lars O. Skrefsrud vart fødd og 100 år sidan han døde. Det blir salg av småmat som er tradisjons mat fra Hallingdal, kaffi og kaker. Det er åresalg på alle møtene og kveldstrekning. Det er salg av varer fra våre samarbeidsland, kort og kanskje kalendere fra Aserbajdsjan. På salgsborda vil det også vera småkaker/julekaker, mjølkeprim, syltetøy m.m., og litt handarbeid blir det nok også å få kjøpt. NB: har du noko å bidra med av desse tinga til salg, så er det kjempeflott! Så håper vi at mange har lyst til å koma, handle litt, kose seg i kafeteriaen og treffe kjentfolk eller nye å bli kjent med! Pengane som kjem inn går til Normisjon sitt internasjonale arbeid. Vi er takksam for ting både til salg og utlodding! Eg har lyst til å seia ein stor takk til områdeutvalet for alt arbeid dei gjer i forbindelse med julemessa og lotteriet som vi har. Og takk til alle gode hjelpere rundt i bygdene våres som villig stiller opp. Tekstforfatter: Gunnvor Kreken Reдionblaд VeBu

6 Hurra vi er snart 10 år med egen jubileumsleir Neste år er det 10 år siden Santalmisjonen og Indremisjonen fusjonerte, og ble Normisjon. I løpet av disse 10 årene har ikke minst Normisjons barne og ungdomsarbeid Acta, blitt en stor og betydelig organisasjon. Mer enn meldemmer på landsplan. I vår region er det ca barn og ungdommer som er medlemmer i Acta. 10-års jubileet skal markeres stort i Også i vår region. Allerede første helgen i januar blir det store markeringer i Oslo, med festgudstjenester, konserter, radiooverføring fra Storsalen og mye, mye mer. Landsrådet til Acta har også ønsket at jubileet skal markeres i alle regionene. Blant annet har de ønsket en egen jubileumsleir i 2011, som skal gjennomføres i alle regionene. Denne leiren skal utarbeides av en egen gruppe, på vegne av Landsrådet. Vår egen Acta leder, Svein-Tony Gårdsø er spurt av Landsrådet om å lede arbeidet i denne gruppa. Det har han også sagt ja til. Planen er at Jubileumsleiren skal gjennomføres i regionene sommeren Tekstforfatter: Svein-Tony Gårdsø Lære dem og å oppdra Jesus fra hjerte til hjerte trosopplæringsplan i Sandefjord Normisjon Denne høsten rives og bygges det på Sande fjord Normisjon. Innen nyttår skal huset ha et nytt, stort tilbygg, det blir handicaptoalett, nytt stort kjøkken på 40 kvadrat, et aktivitetsrom for barn/ungdom på 70 kvadrat og et nytt, flott inngangsparti. Parallelt med dette arbeidet pågår et større arbeid med å utarbeide en trosopplæringsplan for barn og ungdom som er med på de ulike aktivitetene, gruppene og korene som er i Sandefjord Normisjon. Fra hjerte til hjerte Visjonen for den trosopplæringsplanen som skal utarbeides er: «Jesus fra hjerte til hjerte». Sandefjord Normisjon har et stort barne og ungdomsarbeid. Mange har også Sandefjord Normisjon som sin menighet. Som forsamling og som en del av Den norske kirke, har vi et ansvar for å lære og å oppdra barn i den kristne tro. Dette er et felles ansvar, som vi alle har. Derfor ønsker vi at Jesus skal formidles «fra hjerte til hjerte». Trosopplæringsplanen vil også legge seg tett opp til planen som finnes for Den norske kirke. Forsamlingen ønsker å være en ressurs inn i Den norske kirkes barne og ungdomsarbeid. Nå bygges det ut Mengder av materiell Med få unntak vil vi hente materiellet som skal brukes til undervisning og formidling fra noe av det som allerede er laget og utarbeidet fra egen organisasjon eller andre. Søndagsskolens opplegg «Sprell Levende» er en gullgruve i så måte, og mye av dette materiellet vil vi ta i bruk for aldersgruppen 4 10 år. Acta har også mye bra materiell både for konfirmanter og for den gruppen som ofte betegnes som «Tweens» (11 13 år). Trosopplæringsplanen skal settes ut i livet fra februar 2011, og tiden frem til det skal gå med til å finne materiell, motivere og informere om det nye som kommer og få på plass ledere. Barne og ungdomsarbeidet i Sandefjord Normisjon krever nemlig flere titalls ledere. Pilotprosjekt Arbeidet med Trosopplæringsplanen ledes av en gruppe, som består av Tor Arne Teien, Idun Solbakken, Rita Lavold, Nina Moe Brekke, Hilde Olsen og Svein- Tony Gårdsø. Dette arbeidet anses også som så viktig for Normisjon/Acta, at man fra sentralt hold har ønsket å se på det vi gjør i Sandefjord Normisjon som et pilotprosjekt i organisasjonen. Det å være en så stor barne og ungdomsorganisasjon som det Acta er (mer enn medlemmer på landsplan) forplikter til å ta det ansvaret vi har for de døpte og unådde i landet vårt: «til å lære og å oppdra dem i den kristne tro». Tekstforfatter: Svein-Tony Gårdsø Foto: Svein-Tony Gårdsø 10 Reдionblaд VeBu 2010

7 Gjennestad med ny linje -og Acta får være med Nå er begge i gang med tjenesten innsettelse og forbønn Foto: Marianne Rundholt Silje Breivoll Søndag 12.september ble ettåringene Alexander Scmidt og Silje Breivoll innsatt i ettåringstjeneste i Acta. Under gudstjenesten i Norkirken i Kongsberg ble Silje presentert og intervjuet før 3 ba for henne og den tjenesten hun skal ha både i Norkirken Kongsberg og i Acta regionalt. Samme ettermiddag ble Alexander presentert og bedt for under søndagsmøtet i Norkirken Drammen. Han skal ha sin tjeneste delt mellom Norkirken Drammen og Acta regionalt. Alexander Schmidt Det er første gang vi prøver ut en slik ettåringsmodell. Vi håper at denne delingen mellom lokalt og regionalt arbeid skal være en styrke for begge parter. Vi er iallefall veldig trygge på at vi har fått på plass to meget dyktige og bevisste ettåringer. Vær med å be for dem og den tjenesten de skal ha dette året. Tekst og fotos: Svein-Tony Gårdsø Denne høsten har Gjennestad fått nok en ny linje på skolen; barne og ungdomsarbeiderfag. Det er to studenter som har valgt denne linjen. Studentene skal ha endel praktisk undervisning / erfaring, og det er her Acta kommer inn. I samarbeid med faglærerne har vi lagt til rette for at de kan praksisen sin på planleggingen og gjennomføringen av en leir for barn mellom 8-12 år (Eureka) eller i utarbeidelsen og gjennomføringen av en konfirmantleir. I sin egen presentasjon av denne linjen skriver skolen: Barne- og ungdomsarbeideren planlegger og gjennomfører aktiviteter for barn og unge i alderen 0 18 år. Det kan være forming, lek, musikk, konkurranser, digitale verktøy, ekstremsport og andre aktiviteter som gir læring og mestring. Grensesetting og konfliktløsning er viktige oppgaver og målet er at du som leder skal være en tydelig og god voksen modell. Takk nok en gang! Nok en gang har det blitt gjennomført båtlotteri i regioneb til inntekt for barne og ungdomsrabeidet i regionen. Båten ble i år vunnet av en mann i fra Nøtterøy. Det utrolige er at denne mannen har vunnet båt på vårt båtlotteri en gang tidligere! Og ikke nok med det, han som solgte loddet til ham som vant, har også en gang tidligere solgt loddet til en som vant båten! Vi gleder oss veldig til komme i gang med et spennende samarbeid med Gjennestad. Et samarbeid vi håper kan videreutvikles fremover. Tekstforfatter: Svein-Tony Gårdsø Netto innbrakte årets båtlotteri mellom kr og , En betydelig sum penger til Actas arbeid i regionen. En stor takk til komitèen og til de mange frivil Båtlotterikomitéen Foto:Håkon Rykkelid lige som har stått på torg og kjøpesenter i sommer. Tekstforfatter: Svein-Tony Gårdsø Reдionblaд VeBu Møre

8 B-Postabonnement Returadresse: NORMISJON Region Vestfold Buskerud Gjennestadtunet STOKKE >>> Fortsettelse fra side 1 sterke troshistorier. Hvordan de selv ble frelst, hvordan Jesus har stått med dem i gleder og sorger gjennom et langt liv, og med et brennende engasjement for at «nye skal bli frelst». INSPIRERENDE fordi det var en forsamling med så mye livsvisdom og livsglede. Hyggelige og lange samtaler rundt matbordet og sent på kvelden. Turer i fjellet med mennesker som gledet seg stort over Guds skaperverk. Vitnesbyrd, sang, gode historier,... Ja, rett og slett en fatastisk tur. Det var i år med 50 seniorer på Hermonturen. Alderspennet blant seniorene våre er ganske stort. Den yngste var 63 år, mens den eldste var 93 år. Men hvem tenkte på alderen? Ikke gjorde jeg det iallefall. Når en 90 åring stupte fra 3-meteren i svømmehallen på Hermon, som den største selvfølgelighet, blir alder bare et tall. Hermon er et fantastisk sted å være på. Beliggenheten, maten, fasilitetene og gjestfriheten er upåklagelig. Med dagsturer både opp på fjellet i strålende høstvær og til Langedrag ble det tid til mange Stevner Mange husker stevnene. Det var høydepunkter i sommerhalvåret å dra på stevne. Der møttes medlemmer fra forskjellige foreninger til forkynnelse, sang og ikke minst hyggelig prat over kaffen og matfatet. Man satte av hele dagen og hadde tid til å være sammen. oppslagstavle Ikke alle som har holdt en voksen ulv i armene kanskje... flotte bilder, fra uforglemmelige utflukter. Pensjonistutvalget i vår region fortjener en stor takk for arbeidet de gjør. Det å planlegge og gjennomføre en slik tur som dette, krever mye arbeid. Per Jørgensen som er leder av utvalget, gjør en fantastisk innsats. Det samme gjør de andre i Pensjonistutvalget: Anne Øyen, Torbjørn Flaaten og Reidun Thomassen. Takk for innsasten til dere alle og takk for at jeg fikk være med. Herved anbefales Hermonturen på det varmeste for neste år. Tekst og fotos: Svein-Tony Gårdsø Men alt har sin tid. Foreninger som arrangerte stevnene måtte se at medlemmene ikke orket å stille opp som før, og gjestene som kom fra andre foreninger ble færre. I Buskerud er det ett stevne igjen, nå kalles det Mjøndalstevnet, tidligere het det Korvaldstevnet. Det kunne samles hundrevis av mennesker på Korvaldgården i Mjøndalen. Da Mjøndalen kirke sto ferdig, ble stevnet flyttet dit, og der ble også årets stevnet holdt siste søndag i august i år. Denne gangen var det en gammel kjenning som sto for forkynnelsen. Leif Kaslegard har hele sitt yrkesaktive liv vært i Indremisjonens tjeneste, nå kom han tilbake som gjestepredikant. Hans forkynnelse berørte oss alle, det handlet om barmhjertighet. De siste årene har det vært tradisjon at felleskoret i Hokksund sang. De var der i år også, med frisk og evangelisk forkynnelse gjennom ord og toner. GUTTAS KVELD tirsdag 2. november kl Strand Leirsted og Gjestegård Kveldens kåsør, Njål Gjennestad (bildet), er tidligere sogneprest i Bugården menighet. Er forvaltertanken gått ut på dato??? Hva med vår tid, våre penger og våre krefter??? Musikalske godbiter ved Gordon Larsen på saksofon og John Haugland på piano Kr i inngangspenger. For dette får du et interessant kåseri, mye flott musikk, treffe mange hyggelige gutter og tilslutt kaffe og noe å bite i, og du støtter Strand. Tekstforfatter: Ragnar Degnes Foto: Arkiv Stevnet hadde gudstjeneste i kirken og kirkekaffe etterpå. Det er flott at vi kan møtes slik, selv om mye av det gamle stevnepreget er borte. Det er rett at vi må legge opplegget etter de muligheter vi har. Men kanskje kunne vi samarbeidet av og til om å finne møtepunkter utenom den vanlige foreningen vi går i. Det er inspirerende å møte venner fra andre grupper. Stor takk og ære til Mjøndalen Normisjon som holder på tradisjonen! Tekstforfatter: Marit Bøe 12 Reдionblaд VeBu 2010

Ny lokalisering av regionkontoret

Ny lokalisering av regionkontoret Region Vestfold / Buskerud VEBU stikka region vestfold/buskerud Foto: Stockxpert Foto: Njål Arve Melberg Regionblad for Normisjon nr. 4 august/september 2010 årgang 7 Elever viste solidaritet Elevrådsleder

Detaljer

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord.

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord. Nytt fra Februar/ mars 2011 Nr. 1 11 årgang www.normisjon.no Telemark og Vestfold/Buskerud Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne

Detaljer

Troen er ikke først og fremst å vite og mene, men kanskje uten å forstå så mye, å overgi seg til Jesus.

Troen er ikke først og fremst å vite og mene, men kanskje uten å forstå så mye, å overgi seg til Jesus. Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark Oktober/ november 2013 Nr. 5 13. årgang www.normisjon.no Troen er ikke først og fremst å vite og mene, men kanskje uten å forstå så mye, å overgi seg til Jesus. Liv

Detaljer

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Profetiene gjekk i oppfylling då Jesus vart født. Gunnvor Kreken 11 vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet

Detaljer

TIDENDE. Åpning av det «nye» bedehuset i Bø. Region Telemark. regionnytt. Fra Siljan til Guayaquil. Gla bedehussang.

TIDENDE. Åpning av det «nye» bedehuset i Bø. Region Telemark. regionnytt. Fra Siljan til Guayaquil. Gla bedehussang. Region Telemark regionnytt TIDENDE region telemark Regionblad for Normisjon nr. 5 oktober/november 2009 årgang 6 Åpning av det «nye» bedehuset i Bø Fra Siljan til Guayaquil Søndag 27. september var det

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus?

Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus? Nytt fra Oppland/Øst Desember 2012/ januar 2013 Nr. 6 12 årgang www.normisjon.no Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. Svein Ruud 11 oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus?

Detaljer

Prioritering og vårt ansvar

Prioritering og vårt ansvar Nytt fra Agder/Rogaland Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Måtte julen 2014 bli en slik tid at du, og de du bryr deg om, får oppleve fred, ro og hvile. Torunn Fjelde Hansen 11 Agder

Detaljer

Norvisjon. Ny spire i Karasjok og Lakselv. Forandringer?! Regionblad for Normisjon nr. 3 juli/august 2009 årgang 6

Norvisjon. Ny spire i Karasjok og Lakselv. Forandringer?! Regionblad for Normisjon nr. 3 juli/august 2009 årgang 6 Norvisjon region nord Regionblad for Normisjon nr. 3 juli/august 2009 årgang 6 Ny spire i Karasjok og Lakselv Barnas og ungdommenes stevne Barnas og ungdommenes sommer i nord (BUSiN) begynner nå å ta form.

Detaljer

«Enighet» i 90 år Kvinneforeninga «Enighet» feiret hele 90 år som forening. Leder Ingeborg Larsen håper på å nå 100 år.

«Enighet» i 90 år Kvinneforeninga «Enighet» feiret hele 90 år som forening. Leder Ingeborg Larsen håper på å nå 100 år. Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2012 Nr. 3 12 årgang www.normisjon.no Hvem får lov til å være Gud i livet ditt? Jesus eller et annet substitutt? Jostein Østvoll 11 Nord 8 nordland 2 Jesusfokus

Detaljer

Mange unge har armbånd med fire bokstaver på: WWJD. Det er en fin bekjennelse og står for to sider av samme sak.

Mange unge har armbånd med fire bokstaver på: WWJD. Det er en fin bekjennelse og står for to sider av samme sak. Nytt fra Agder/Rogaland August/ september 2014 Nr. 4 14. årgang www.normisjon.no Mange unge har armbånd med fire bokstaver på: WWJD. Det er en fin bekjennelse og står for to sider av samme sak. Roar Flacké

Detaljer

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder Nytt fra Rogaland/Agder April/mai 2012 Nr. 2 12 årgang www.normisjon.no Ta deg tid til å lytte til Jesus. Ta deg tid til å være i Hans nærhet. Ta deg tid til å gå inn i skriftene i Bibelen og lytte. Jesus

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. Live Fossen Gundersen

Detaljer

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009 NorKontakt Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 4/2009 FRA INNHOLDET: Deilig med spa på leir! Leder, s. 3 Arrangementer, s. 8 Acta, s. 10-12 Haugetun, s. 13 Takk og bønn, s. 16 Intervjuer

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt. Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap

ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt. Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap Nytt fra Rogaland/Agder Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Ånden kan forvandle oss, lede oss og gi oss frelsesglede. Kari T. Johnsen 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt For kollega

Detaljer

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake.

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake. Region Sør 10. februar 122. Årgang 03 2012 Salig er den som har Jakobs Gud til hjelper og setter sitt håp til Herren sin Gud. Salme 146,5 25 mill på tre uker Bare de tre siste ukene i desember kom det

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Nytt fra April/mai 2014 Nr. 2 14. årgang www.normisjon.no Oppland/Øst Randi Korsveien Hva var det som fikk Maria til å være så raus? 11 2 oppland 8 øst Jesusnett når mange nye! Foreningen Jesusnett feiret

Detaljer

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2008 Årgang 104 Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli Herre, la meg kjenne dine veier, lær meg dine stier! Salme 25, 4 Portrettet Dåpsvekkelse Skoletaper

Detaljer

Herlig konferanse! Her ser vi fornøyde deltakere fra Betania Kopervik under årets DFEFs Barne- og ungdomsarbeiderkonferanse.

Herlig konferanse! Her ser vi fornøyde deltakere fra Betania Kopervik under årets DFEFs Barne- og ungdomsarbeiderkonferanse. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 10 november 2009 Årgang 105 Rune Edvardsen, leder for Troens Bevis Verdensevangelisering LES MER SIDE 8-11 Evangeliserende skolearbeid LES MER SIDE 25-26 Herlig

Detaljer

Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. møre 2 Rikt tilbud til seniorer. Gjør høsten kortere: Bli med på tur!

Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. møre 2 Rikt tilbud til seniorer. Gjør høsten kortere: Bli med på tur! Nytt fra Møre August/ september 2013 Nr. 4 13. årgang www.normisjon.no Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. Elisabeth Østergaard 11 møre 2 8 Rikt tilbud til seniorer Det

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010.

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2010 Årgang 106 På Solstrand var nær 60 tenåringer samlet til Tentroweekend. LES MER SIDE 28-29 Les om arbeidet i Padrauna, India vårt glemte misjonsfelt.

Detaljer

møre 2 Åleine att i Ecuador

møre 2 Åleine att i Ecuador Nytt fra Møre August/ september 2012 Nr. 4 12 årgang www.normisjon.no Vi er velsignet for å kunne velsigne andre! Kristine Anne Danielsen Knudsen 11 møre 2 8 Åleine att i Ecuador Normisjon har trappa ned

Detaljer

april 2007 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8

april 2007 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8 april 2007 4 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

India - med nye øyne. Overskrift. 2011 Gjennestad. Overskrift. En god hyrde - og hjelper. Byggeplaner i nepal. Sørlending gir millioner

India - med nye øyne. Overskrift. 2011 Gjennestad. Overskrift. En god hyrde - og hjelper. Byggeplaner i nepal. Sørlending gir millioner Nytt nytt fra????????????????? Østfold Juni/juli 2011 Nr. nr. 3 11 årgang www.normisjon.no Om Tekst eg var ein rik mann - om eg var ein halden mann. Slapp det tunge slitet. Sett inn bilde Jeg dypets er

Detaljer

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget!

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget! FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 2 2009 80. årg. Gå inn på nye fjellhaug.no Vær med og fullfør oppdraget! Støtt Fjellhaug økonomisk! Det forskes på Fjellhaug side 4-5 Å studere

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer