Glade vandrere på tur i fjellet. Hyggekvelder med mye glede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Glade vandrere på tur i fjellet. Hyggekvelder med mye glede"

Transkript

1 Region Vestfold / Buskerud VEBU stikka region vestfold/buskerud Foto: Erling Smemo Regionblad for Normisjon nr. 5 oktober/november 2010 årgang 7 Dager til livsglede og rekreasjon fantastiske dager på Hermon Vi har et høyst oppegående seniorarbeid i vår region, som hvert eneste år arrangerer flere viktige arrangement i regionen: Dugnadsleiren på Strand, påskemøter på Strand, pensjonistdag på Strand og høstferiedager på Hermon. I år var undertegnede som heldig at han fikk være med på Hermon-turen. Og det ble en uforglemmelig opplevelse. Det er nok mange som stusser og en god del som har spurt, om det er «normalt» at en som jobber med barn og ungdom reiser på tur med pensjonister. Om det er normalt eller ikke vet jeg ikke. Men for meg er det både viktig, lærerikt og inspirerende å være med på en slik tur. VIKTIG fordi blant pensjonistene finnes noen av de viktigste støttespillerne for Acta. Ikke minst gjelder dette i forbønnstjenesten. Jeg visste før jeg dro at både Acta og jeg personlig hadde mange forbedere blant disse pensjonistene. Og jeg er ganske trygg på at enda flere er med i forbønnstjenesten for Acta etter turen. Det er viktig! For Acta og for meg. VIKTIG fordi blant pensjonistene er også noen av de viktigste støttespillerne økonomisk til Acta. Dette er generasjonen som er opptatt av å gi til misjonen, og som gir med glede. Til Actas arbeid denne uka kom det inn mer enn kr ,! VIKTIG fordi er viktig å fortalt hva som skjer blant barn og unge i vår region. Fortelle historiene om at de som tar i mot Jesus. Glade vandrere på tur i fjellet Hyggekvelder med mye glede LÆRERIKT fordi det ga meg en anledning til å bruke tid på forberedelser til undervisningen ut i fra en litt annen sysnvinkel enn det jeg vanligvis er vant til. I løpet av uka hadde jeg fire bibel timer over tema nåde. Nåde den som svikter Nåde den som tviler Nåde den som gråter Nåde den som lykkes Det var spennende og lærerikt og undervise over disse temane og til en forsamling med seniorer. LÆRERIKT fordi jeg møtte så mange med >>> Fortsetter på side 12 Skal vi møtes? Regionsstyret ønsker å møte ledere og styrer i foreninger og lag rundt i regionen vår. Vi legger opp til en «turné» og kommer til å invitere til distriktsvise møter. Vi vil bli kjent med ledere og de som tar ansvar for Normisjons arbeid lokalt. Vi ønsker å få orientering om hva som skjer rundt i regionen, og vi ønsker å orientere om hva regionsstyret arbeider med. Vi håper det også kan være til gjensidig oppmuntring og støtte til arbeidet videre. Det er lokalt at Normisjon er viktigst! Så kjære ledere og styremedlemmer: Når invitasjonen kommer, så sett av kvelden og kom! Vi ønsker å treffe alle i ledelsen uavhengig av størrelsen på foreningen. Fra regionsstyret kommer regionleder og 2 3 fra styret. Da ses vi! Marit Bøe Foto:Arkiv Tekstforfatter: Marit Bøe

2 Sam Tore Bamle regionleder i region Vestfold / Buskerud region vestfold/buskerud Det koster å drive misjon Region Vestfold / Buskerud Postadresse: Postboks 297 Sentrum, 3701 Skien Besøksadresse: Lundegt. 15, 3724 Skien Tlf Faks Sam Tore Bamle, regionleder mobil E-post: E-post: Mandag fredag kl , eller etter avtale Hovedbankforbindelse: Sparebanken Pluss Konto: Foretaksnummer: Tor Bringaker, forkynner. Tlf E-post: Gunnvor Kreken, misjonsleder. Tlf E-post: Postadresse Acta og Strand Strand leirsted og gjestegård, Østerøyveien 233, 3237 Sandefjord Svein-Tony Gårdsø, Acta Tlf E-post: Strand leirsted og gjestegård Østerøyveien 233, 3237 Sandefjord tlf faks E-post: Berit Kulms, bestyrer E-post: Åse Agledal, kjøkkenleder. E-post: Dalhøgd Fjellkapell Utleie: Kontakt Eliassen, tlf Normisjon er også eier/deleier av: Danvik Folkehøgskole, Drammen Gjennestad Gartnerskole, Stokke VEBU-STIKKA NR. 5/2010 ÅRGANG 7 Utkommer med seks nummer i året. Ansvarlig redaktør Sam Tore Bamle Redaksjonsmedarbeider: Tor Bringaker FELLESSTOFF FRA ORGANISASJONEN Ansvarlig redaktør: Leif Gunnar Vik, tlf E-post: Grafisk formgiver: Erling Smemo Trykkeri: Haugesund Bok & Offset AS Opplag: 2000 Abonnementspris kr 150 pr år Frist for stoff til neste nr: Fredag 5. november 2010 Det blir stadig dyrere å drive misjon. Kostnadene øker, mens inntektene står omtrent stille. Det er en betydelig utfordring å opprettholde misjonsorganisasjonenes virksomhet både i Norge og i internasjonal misjon innenfor de rammene som årlige gaveinntekter setter. I fjor hadde hovedkontoret og alle regioner (unntatt Østfold), et driftsunderskudd. Det betyr at det koster mer å drive arbeide i regionen (Acta inkludert) enn vi får inn i gaver. Slik kan det ikke fortsette i lengden. Selv om vi snur hver stein for å spare penger, må vi bare erkjenne at det koster å drive misjon. Det koster å ha ansatte. Det koster å sende folk på besøk til foreninger. Det koster å stå i langsiktige avtaler med våre samarbeidskirker rundt om i verden. Det koster å drive informasjonsarbeid og det koster å samle inn penger. Samtidig er folk blitt mer og mer opptatt av å øremerke pengene sine til konkrete prosjekter. Hvis det fører til større generelt engasjement hos giverne og hvis gode prosjekter trekker tilseg nye givere, er det fint, men hvis det fører til at gamle givere også begynner å styre pengene sine til konkrete prosjekter, får vi et problem med å finansiere de fellesoppgavene som ikke det er så lett å synliggjøre. Også Normisjon er avhengig av å ha en velfungerende administrasjon for å sikre god forvaltning av de ressursene dere stiller til organisasjonens disposisjon. Det snakket ofte nedsettende om administrativt arbeid, som om det skulle være mindre viktig enn annet arbeid i organisasjonen. Men vi er avhengig av god administrasjon og gode rutiner for å hindre korrupsjon, sikre at alle blir behandlet likt og at midlene blir brukt i samsvar med det vi i fellesskap har bestemt. Å kutte for mye i administrasjonsdelen av organisasjonen kan derfor fort bli ris til egen bak. Selv om administrasjonsarbeid sannsynligvis ikke ville bli prioritert av giverne om det hadde blitt plassert i en prosjektkatalog, er vi helt avhengig av at administrasjonen fungerer. Eventuelle kutt i organisasjonen vil derfor måtte foretas i det mange opplever som selve hjertet i organisasjonen, det utadrettede arbeidet i Norge og internasjonalt. Jeg kan vanskelig se at det er mulig å kutte ned eller spare inn så mye at det vil løse våre økonomiske utfordringer. Det ville ikke bli stort igjen av organisasjonen om vi skulle følge den linja. Løsningen må ligge i å finne nye givere og få gamle givere til å vurdere sitt gavemønster. Det første henger sammen med hvor utadrettet vi arbeider og det andre henger sammen med våre egne prioriteringer. Biskopen i Bjørgvin sa for kort tid siden at vi maser for lite om penger i kristen sammen heng og at penger er blitt det nye tabuet i vårt samfunn. De som har dårlig råd forsøker så godt de kan å skjule det gjennom et kredittbasert forbruk, mens de som har god råd, vil ha seg frabedt at andre snoker i deres skattelister. Men fordi det koster å drive misjon, kommer vi ikke utenom å snakke om disse ubehagelige pengene. Martyrene som vi bl.a. leser om i Åp. 12,11, var villige til å investere sine liv i utbredelsen av evangeliet. De sikret seg ikke, men var oppdraget tro inntil døden. Vi sikrer våre liv med penger. Hva slags sikkerhet gir egentlig de for våre liv? Kanskje det ville vært bedre å investere penger i å vinne oss venner som kan ta imot oss i de evige boliger når pengene tar slutt (Luk.16,9)! Hvilke omkostninger vi er villige til å ta på oss for at ordet om korset, som er en Guds kraft til frelse, skal komme i berøring med nye mennesker? Bare en liten setning om at Bibelen også snakker om velsignelse ved å gi 10% av inntektene tilbake til ham som har gitt oss alt. Hvis det ble et allment handlingsmønster hos kristne, ville vi neppe slitt med underskudd i kristelig virksomhet. Et annet tema er om det ikke finnes penger på bok i mange foreninger som kunne bli bedre anvendt i misjons tjeneste enn å stå å samle renter i banken. Ofte er slike konti knyttet til vedlikehold av bedehus. Jeg vet det er et ømtålig tema, men en del steder bør det kanskje til og med vurderes om det er rett å beholde selve huset. Hvor viktig er det for Guds rikes sak å bevare sitt bedehus fremfor alt som bevares? Kanskje alle ville være bedre tjent med et samarbeid med en naboforening? Det er ikke opplagt at de økonomiske utfordringene kan finne sin løsning ved å gjøre endringer innenfor de økonomiske rammen vi har fått tildelt i dag. Alle som har interesser i organisasjonen må bidra til å utvide selve rammene. Fordi det koster å drive misjon, må vi alle bære vår del av omkostningene. 2 Reдionblaд VeBu 2010

3 Møyfrid og Kristian på Topptur Foto:Privat Til Mali som lærere Møyfrid og Kristian Moskvil, Møyfrid fra Jørpeland og Kristian fra Nykirke i Vestfold, reiste i midten av september til Mali for å være lærere for barna til Normisjons misjonærer der. Vi tok en liten prat med dem før de reiste fra Norge. De forteller først litt om seg selv: Kristian vokste opp på Nykirke i Vestfold. Etter noen år på Tomb landbruksskole dro han til Øytun folkehøyskole i Alta. Kristian er nå utdannet lærer. Han har tatt fag som idrett, kristendom, interkulturell forståelse og historie, i tillegg til pedagogikk. Studietiden har han tilbragt i Bergen og i Volda. Etter at han var ferdig utdannet har han jobbet et år på Framnes kristne videregående skole i Nordheimsund, og et halvt år på Soknedal barneskole i Sør-Trøndelag. Møyfrid vokste opp på Jørpeland i Rogaland. Hun tok videregående på Kvitsund gymnas i Telemark, og reiste derfra til Bibelskolen i Grimstad. Hun er nå utdannet fysioterapeut, og var akkurat ferdig med turnustjenesten på sykehuset i Volda og i Midtre Gauldal kommune. I tillegg til dette har hun tatt litt fag, bla. KRL og interkulturell forståelse. Hva fikk dere på tanken om å reise til Mali? Først og fremst brenner vi for misjon. Uansett om en er i Norge, Sverige eller Mali, så har vi en fantastisk Gud som andre må få bli kjent med. Og så er vi veldig glad i å reise. Vi gleder oss til å bli kjent med nye, spennende mennesker, og har nok en del eventyrlyst. At det ble akkurat Mali er mer tilfeldig. Vi tok kontakt med flere misjonsorganisasjoner og lurte på om de kunne bruke oss til noe. Så ble det Mali, og det er vi glade for. Hva skal dere drive med utenom det å være lærere? Det vet vi ikke helt enda. I begynnelsen blir det nok først og fremst å lære språket og kulturen, og bruke tid på å bli kjent med stedet og folkene. Så får vi se etter hvert.. Hvor i Mali skal dere bo, og hvilket språk må dere lære? Vi skal bo i Oussoubidiania. Dette er en landsby omtrent en dagsreise med bil utenfor hovedstaden. Her snakker de fleste kassonké. Fransk er fellesspråket i Mali. Vi prøver å lære oss litt av begge deler. Er det noe dere ønsker at misjonsvennene skal be for? At vi greier å lære språk. At vi blir kjent med menneskene der. At vi trives. For familiene våre hjemme. Tusen takk for forbønn. Det betyr veldig mye! Vi håper mange tar med Møyfrid og Kristian på bønnelista si. Og kanskje kan vi få høre nytt fra dem mens de er i Mali. Vi takker for praten. Og vi ønsker Møyfrid og Kristian lykke til og Guds velsignelse over liv og tjeneste. Tekstforfatter: Gunnvor Kreken Reдionblaд VeBu

4 regionnytt Tidenes høyeste elevtall Nå er 101 ute for sommerferien, og 201 elever inne for Danvik, Normisjons folkehøgskole i Drammen. Dette er elevrekord for folkehøgskoler i Norge! Hilde Haugen ved Informasjonskontoret for Kristen folkehøgskole kan bekrefte at Danvik folkehøgskole i Drammen er landets største folkehøgskole med sine 201 elever dette skoleåret. Nummer to på lista har cirka 160 elever, sier Haugen. Stemmer det at dette er det høyeste elevtallet ved en folkehøgskole noensinne? Ja, det tror jeg, svarer Haugen. Tord Filmlinje Tungesvik og Jardar Solli er to av de nye elevene som startet på Danvik i går. De kjente hverandre ikke fra før, men har havnet på rom sammen og går begge på filmlinja. Hvorfor valgte dere Danvik? Jeg ville gå på filmlinje. Denne skolen så veldig bra ut. Jeg synes det er et pluss at vi også har skuespillerlinje og andre mediefag her, slik at vi kan bruke hverandre i arbeidet, sier Tord Tungesvik. Jeg visste at jeg ville gå på folkehøyskole. En jeg kjenner anbefalte Danvik. Jeg sjekket ut skolen, og så ble det Danvik, forteller romkameraten. Gir energi Det er for tiden 78 folkehøgskoler i Norge, 30 er kristne skoler og 48 er frilynte. Normisjon er eier eller medeier av hele 15 folkehøgskoler, deriblant Danvik. I år er de fleste folkehøgskolene helt fulle, så alle rektorer og alle i folkehøgskolen har grunn til glede. Å lykkes, det motiverer både meg og alle som jobber her, sier Danvik-rektor Tore Seierstad. Mange elever medfører mye arbeid, men det gir også masse energi, fortsetter rektoren. Han skulle forøvrig ønske at statens økonomiske støtte økte i takt med elevantallet. Kommende skoleår har Danvik 90 elever mer enn det vi får statsstøtte for. Vi kan si at Danvik driver en gjennomsnitts norsk folkehøgskole «på dugnad». Dette systemet skulle jeg gjerne ha gjort noe med, sier Seierstad. Tekstforfatter: Kristina Hvarnes Andersen Medarbeidertur på øya Foto: Berit Kulms Det skjer på Strand.. Vi må vel bare innse at sommeren er over for denne gang og vi går mot kjøligere tider. I går måtte jeg tilkalle hjelp til å legge båten forsvarlig fordi vinden hadde tatt tak i den og tau var røket. Heldigvis var Svein rask med å komme meg til unnsetning. Takk! I dag, en onsdag i september, er det ganske rolig her, men tiden flyr likevel. Har nettopp hatt besøk fra et annet leirsted i nærheten og de skulle låne kanoer. Tidligere i dag har jeg vist fram og leid ut et av rommene i bestyrerboligen til en skole som skulle drive gruppeundervisning i 2 uker, og da var det jo hyggelig at valget falt på Strand. Ingen stor bestilling, men det er flott å vise at stedet kan benyttes til ulike formål. I forrige uke sendte vi ut litt info om Strand og våre muligheter for catering til samtlige skoler i Sandefjord, og nå, mens jeg sitter her og skriver, kom den første bestillingen på utlevering av snitter. En annen sak Åse og jeg jobber med om dagen er å vise fram stedet til byens befolkning. Derfor skal vi lage i stand kafe førstkommende søndag. Vårt håp er at noen kommer hit for å spise sin søndagsmiddag, og her er plass til mange. Dette blir spennende, for dette er nytt for oss og kanskje også her på Strand. Og det er mange muligheter her. Fra 1. oktober skal en familie på 4 flytte inn i 2. etasje i bestyrerboligen i påvente av ny bolig. Hyggelig med lys i vinduene når det går mot høst og vinter. Dessuten gir det leieinntekter! Endelig har jeg sett Strand fra vannet! Det har jeg ønsket siden jeg begynte å jobbe her i fjor, og det måtte gå et år før jeg kom meg ut i kano. Men da hadde jeg også en hyggelig tur sammen med ungdommene som jobbet i sommer. På bildet kan dere kanskje ikke se hva vi spiser, men det smakte fortreffelig med reker ute på Jordbærholmen samme dag som skolen begynte. Tror vi alle hadde noen fine ettermiddagstimer, men det var bare Guro som var tøff nok og hoppet uti! Tekstforfatter: Berit Kulms 4 Reдionblaд VeBu 2010

5 Prioritering av bønne arbeidet i Normisjon. Hver tirsdag fra samles ledergruppen på hovedkontoret til bønn for aktuelle saker i Normisjon. Via telefon og «Skype» deltar også regionlederne og direktørene i våre misjonsland på denne bønnesamlingen. Alle store vekkelser og all fornyelse av noen betydning har startet med bønn. I Apostlenes gjerninger leser vi om hvordan bønn ble brukt aktivt før alle viktige hendelser og avgjørelser. Det er løfter knyttet til bønn. Jesus sa «Be og dere skal få». Selv om tilgangen til bønnefellesskapet på tirsdager er begrenset rent teknisk, er det fint hvis mange flere enn lederne bruker denne halvtimen i samtale med Gud om arbeidet og utfordringene i Normisjon. Samtidig er det ønskelig at foreningene tar opp igjen jevnlige bønnesamlinger. I oss selv er vi svake og små. Men når vi retter foldede hender mot allmaktens Gud, kan store ting skje. Under bønn kan vi åpne oss for Gud med det ligger oss på hjertet, og under bønn kan Gud forme oss og lede oss på sine stier. Normisjon er en misjonsbevegelse, men dypest sett må vi være en bønnebevegelse. Som ungdommen sier det: B så skal du C. Tekstforfatter: Sam Tore Bamle Det er makt i de foldede hender. Foto: webarkiv Møte mellom regionene på Østlandet Torsdag 2. september hadde vi et felles møte mellom Arbeidsutvalgene og Actalederne i regionene på Østlandet. Utfordringen til dette var kommet fra Acta i VeBu. Hensikten med møtet var å bli bedre med hverandres virksomhet og berike hverandre med erfaringer og gode ideer. Vi var også ute etter å se om vi har utfordringer vi kan finne felles løsninger på. Møtet konsentrerte seg om tre emner: 1) å få en situasjonsbeskrivelse fra de respektive regionstyrelederne 2) å rette oppmerksomheten på hvordan vi bedre kan integrere internasjonal misjon i regionenes virksomhet og 3) å bli kjent med mulige verktøy for å få til ny vekst. På dette siste punktet ble vi presentert for en nyskapning fra region Rogaland som kalles Vind 300. Dette er et enkelt og spennende konsept som i hovedsak dreier seg om 300 sekunder med Jesus 3-er grupper i bønn som ber for 3 ufrelste 1. Mål: 300 frelste på tre år 2. Mål: 300 nye givere inneholder både bønn, givertjeneste og rekruttering i en overkommelig pakke. Dette vil dere helt sikker få høre mer om ved en senere anledning. De to første punktene vil vi fortsette å snakke om på neste «Østlandsmøte» i februar. Vi tror det er mye å hente på samarbeid med andre, ikke minst i form av å lytte til deres erfaringer på godt og vondt. Samtidig virker slike møter samlende på organisasjonen. Vi har mye og lære og noe å lære bort, derfor ser vi fram til et videre samarbeid med våre naboregioner på Østlandet. Tekstforfatter: Sam Tore Bamle Julemesse på Gol 2010 Den årvisse julemesse på Gol blir i år laurdag 20. november. Lotteriet med salg av lodd er alt godt i gang. Denne julemessa er eit samarbeid mellom foreningane i Normisjon i Hallingdal. I år blir Sam Tore Bamle, den nye regionlederen vår, med oss. Så her er ei god anledning til å bli litt kjent med han. Det starter med formiddagsmøte kl.11.- Familiemøte kl med juleverksted etterpå. Og kveldsmøte kl.19.- Det blir sangkrefter med på alle møtene. Og det blir små misjonsglimt, denne gongen fra India, p.g.a. at i år er det jubileum! Det er 170 år sidan Lars O. Skrefsrud vart fødd og 100 år sidan han døde. Det blir salg av småmat som er tradisjons mat fra Hallingdal, kaffi og kaker. Det er åresalg på alle møtene og kveldstrekning. Det er salg av varer fra våre samarbeidsland, kort og kanskje kalendere fra Aserbajdsjan. På salgsborda vil det også vera småkaker/julekaker, mjølkeprim, syltetøy m.m., og litt handarbeid blir det nok også å få kjøpt. NB: har du noko å bidra med av desse tinga til salg, så er det kjempeflott! Så håper vi at mange har lyst til å koma, handle litt, kose seg i kafeteriaen og treffe kjentfolk eller nye å bli kjent med! Pengane som kjem inn går til Normisjon sitt internasjonale arbeid. Vi er takksam for ting både til salg og utlodding! Eg har lyst til å seia ein stor takk til områdeutvalet for alt arbeid dei gjer i forbindelse med julemessa og lotteriet som vi har. Og takk til alle gode hjelpere rundt i bygdene våres som villig stiller opp. Tekstforfatter: Gunnvor Kreken Reдionblaд VeBu

6 Hurra vi er snart 10 år med egen jubileumsleir Neste år er det 10 år siden Santalmisjonen og Indremisjonen fusjonerte, og ble Normisjon. I løpet av disse 10 årene har ikke minst Normisjons barne og ungdomsarbeid Acta, blitt en stor og betydelig organisasjon. Mer enn meldemmer på landsplan. I vår region er det ca barn og ungdommer som er medlemmer i Acta. 10-års jubileet skal markeres stort i Også i vår region. Allerede første helgen i januar blir det store markeringer i Oslo, med festgudstjenester, konserter, radiooverføring fra Storsalen og mye, mye mer. Landsrådet til Acta har også ønsket at jubileet skal markeres i alle regionene. Blant annet har de ønsket en egen jubileumsleir i 2011, som skal gjennomføres i alle regionene. Denne leiren skal utarbeides av en egen gruppe, på vegne av Landsrådet. Vår egen Acta leder, Svein-Tony Gårdsø er spurt av Landsrådet om å lede arbeidet i denne gruppa. Det har han også sagt ja til. Planen er at Jubileumsleiren skal gjennomføres i regionene sommeren Tekstforfatter: Svein-Tony Gårdsø Lære dem og å oppdra Jesus fra hjerte til hjerte trosopplæringsplan i Sandefjord Normisjon Denne høsten rives og bygges det på Sande fjord Normisjon. Innen nyttår skal huset ha et nytt, stort tilbygg, det blir handicaptoalett, nytt stort kjøkken på 40 kvadrat, et aktivitetsrom for barn/ungdom på 70 kvadrat og et nytt, flott inngangsparti. Parallelt med dette arbeidet pågår et større arbeid med å utarbeide en trosopplæringsplan for barn og ungdom som er med på de ulike aktivitetene, gruppene og korene som er i Sandefjord Normisjon. Fra hjerte til hjerte Visjonen for den trosopplæringsplanen som skal utarbeides er: «Jesus fra hjerte til hjerte». Sandefjord Normisjon har et stort barne og ungdomsarbeid. Mange har også Sandefjord Normisjon som sin menighet. Som forsamling og som en del av Den norske kirke, har vi et ansvar for å lære og å oppdra barn i den kristne tro. Dette er et felles ansvar, som vi alle har. Derfor ønsker vi at Jesus skal formidles «fra hjerte til hjerte». Trosopplæringsplanen vil også legge seg tett opp til planen som finnes for Den norske kirke. Forsamlingen ønsker å være en ressurs inn i Den norske kirkes barne og ungdomsarbeid. Nå bygges det ut Mengder av materiell Med få unntak vil vi hente materiellet som skal brukes til undervisning og formidling fra noe av det som allerede er laget og utarbeidet fra egen organisasjon eller andre. Søndagsskolens opplegg «Sprell Levende» er en gullgruve i så måte, og mye av dette materiellet vil vi ta i bruk for aldersgruppen 4 10 år. Acta har også mye bra materiell både for konfirmanter og for den gruppen som ofte betegnes som «Tweens» (11 13 år). Trosopplæringsplanen skal settes ut i livet fra februar 2011, og tiden frem til det skal gå med til å finne materiell, motivere og informere om det nye som kommer og få på plass ledere. Barne og ungdomsarbeidet i Sandefjord Normisjon krever nemlig flere titalls ledere. Pilotprosjekt Arbeidet med Trosopplæringsplanen ledes av en gruppe, som består av Tor Arne Teien, Idun Solbakken, Rita Lavold, Nina Moe Brekke, Hilde Olsen og Svein- Tony Gårdsø. Dette arbeidet anses også som så viktig for Normisjon/Acta, at man fra sentralt hold har ønsket å se på det vi gjør i Sandefjord Normisjon som et pilotprosjekt i organisasjonen. Det å være en så stor barne og ungdomsorganisasjon som det Acta er (mer enn medlemmer på landsplan) forplikter til å ta det ansvaret vi har for de døpte og unådde i landet vårt: «til å lære og å oppdra dem i den kristne tro». Tekstforfatter: Svein-Tony Gårdsø Foto: Svein-Tony Gårdsø 10 Reдionblaд VeBu 2010

7 Gjennestad med ny linje -og Acta får være med Nå er begge i gang med tjenesten innsettelse og forbønn Foto: Marianne Rundholt Silje Breivoll Søndag 12.september ble ettåringene Alexander Scmidt og Silje Breivoll innsatt i ettåringstjeneste i Acta. Under gudstjenesten i Norkirken i Kongsberg ble Silje presentert og intervjuet før 3 ba for henne og den tjenesten hun skal ha både i Norkirken Kongsberg og i Acta regionalt. Samme ettermiddag ble Alexander presentert og bedt for under søndagsmøtet i Norkirken Drammen. Han skal ha sin tjeneste delt mellom Norkirken Drammen og Acta regionalt. Alexander Schmidt Det er første gang vi prøver ut en slik ettåringsmodell. Vi håper at denne delingen mellom lokalt og regionalt arbeid skal være en styrke for begge parter. Vi er iallefall veldig trygge på at vi har fått på plass to meget dyktige og bevisste ettåringer. Vær med å be for dem og den tjenesten de skal ha dette året. Tekst og fotos: Svein-Tony Gårdsø Denne høsten har Gjennestad fått nok en ny linje på skolen; barne og ungdomsarbeiderfag. Det er to studenter som har valgt denne linjen. Studentene skal ha endel praktisk undervisning / erfaring, og det er her Acta kommer inn. I samarbeid med faglærerne har vi lagt til rette for at de kan praksisen sin på planleggingen og gjennomføringen av en leir for barn mellom 8-12 år (Eureka) eller i utarbeidelsen og gjennomføringen av en konfirmantleir. I sin egen presentasjon av denne linjen skriver skolen: Barne- og ungdomsarbeideren planlegger og gjennomfører aktiviteter for barn og unge i alderen 0 18 år. Det kan være forming, lek, musikk, konkurranser, digitale verktøy, ekstremsport og andre aktiviteter som gir læring og mestring. Grensesetting og konfliktløsning er viktige oppgaver og målet er at du som leder skal være en tydelig og god voksen modell. Takk nok en gang! Nok en gang har det blitt gjennomført båtlotteri i regioneb til inntekt for barne og ungdomsrabeidet i regionen. Båten ble i år vunnet av en mann i fra Nøtterøy. Det utrolige er at denne mannen har vunnet båt på vårt båtlotteri en gang tidligere! Og ikke nok med det, han som solgte loddet til ham som vant, har også en gang tidligere solgt loddet til en som vant båten! Vi gleder oss veldig til komme i gang med et spennende samarbeid med Gjennestad. Et samarbeid vi håper kan videreutvikles fremover. Tekstforfatter: Svein-Tony Gårdsø Netto innbrakte årets båtlotteri mellom kr og , En betydelig sum penger til Actas arbeid i regionen. En stor takk til komitèen og til de mange frivil Båtlotterikomitéen Foto:Håkon Rykkelid lige som har stått på torg og kjøpesenter i sommer. Tekstforfatter: Svein-Tony Gårdsø Reдionblaд VeBu Møre

8 B-Postabonnement Returadresse: NORMISJON Region Vestfold Buskerud Gjennestadtunet STOKKE >>> Fortsettelse fra side 1 sterke troshistorier. Hvordan de selv ble frelst, hvordan Jesus har stått med dem i gleder og sorger gjennom et langt liv, og med et brennende engasjement for at «nye skal bli frelst». INSPIRERENDE fordi det var en forsamling med så mye livsvisdom og livsglede. Hyggelige og lange samtaler rundt matbordet og sent på kvelden. Turer i fjellet med mennesker som gledet seg stort over Guds skaperverk. Vitnesbyrd, sang, gode historier,... Ja, rett og slett en fatastisk tur. Det var i år med 50 seniorer på Hermonturen. Alderspennet blant seniorene våre er ganske stort. Den yngste var 63 år, mens den eldste var 93 år. Men hvem tenkte på alderen? Ikke gjorde jeg det iallefall. Når en 90 åring stupte fra 3-meteren i svømmehallen på Hermon, som den største selvfølgelighet, blir alder bare et tall. Hermon er et fantastisk sted å være på. Beliggenheten, maten, fasilitetene og gjestfriheten er upåklagelig. Med dagsturer både opp på fjellet i strålende høstvær og til Langedrag ble det tid til mange Stevner Mange husker stevnene. Det var høydepunkter i sommerhalvåret å dra på stevne. Der møttes medlemmer fra forskjellige foreninger til forkynnelse, sang og ikke minst hyggelig prat over kaffen og matfatet. Man satte av hele dagen og hadde tid til å være sammen. oppslagstavle Ikke alle som har holdt en voksen ulv i armene kanskje... flotte bilder, fra uforglemmelige utflukter. Pensjonistutvalget i vår region fortjener en stor takk for arbeidet de gjør. Det å planlegge og gjennomføre en slik tur som dette, krever mye arbeid. Per Jørgensen som er leder av utvalget, gjør en fantastisk innsats. Det samme gjør de andre i Pensjonistutvalget: Anne Øyen, Torbjørn Flaaten og Reidun Thomassen. Takk for innsasten til dere alle og takk for at jeg fikk være med. Herved anbefales Hermonturen på det varmeste for neste år. Tekst og fotos: Svein-Tony Gårdsø Men alt har sin tid. Foreninger som arrangerte stevnene måtte se at medlemmene ikke orket å stille opp som før, og gjestene som kom fra andre foreninger ble færre. I Buskerud er det ett stevne igjen, nå kalles det Mjøndalstevnet, tidligere het det Korvaldstevnet. Det kunne samles hundrevis av mennesker på Korvaldgården i Mjøndalen. Da Mjøndalen kirke sto ferdig, ble stevnet flyttet dit, og der ble også årets stevnet holdt siste søndag i august i år. Denne gangen var det en gammel kjenning som sto for forkynnelsen. Leif Kaslegard har hele sitt yrkesaktive liv vært i Indremisjonens tjeneste, nå kom han tilbake som gjestepredikant. Hans forkynnelse berørte oss alle, det handlet om barmhjertighet. De siste årene har det vært tradisjon at felleskoret i Hokksund sang. De var der i år også, med frisk og evangelisk forkynnelse gjennom ord og toner. GUTTAS KVELD tirsdag 2. november kl Strand Leirsted og Gjestegård Kveldens kåsør, Njål Gjennestad (bildet), er tidligere sogneprest i Bugården menighet. Er forvaltertanken gått ut på dato??? Hva med vår tid, våre penger og våre krefter??? Musikalske godbiter ved Gordon Larsen på saksofon og John Haugland på piano Kr i inngangspenger. For dette får du et interessant kåseri, mye flott musikk, treffe mange hyggelige gutter og tilslutt kaffe og noe å bite i, og du støtter Strand. Tekstforfatter: Ragnar Degnes Foto: Arkiv Stevnet hadde gudstjeneste i kirken og kirkekaffe etterpå. Det er flott at vi kan møtes slik, selv om mye av det gamle stevnepreget er borte. Det er rett at vi må legge opplegget etter de muligheter vi har. Men kanskje kunne vi samarbeidet av og til om å finne møtepunkter utenom den vanlige foreningen vi går i. Det er inspirerende å møte venner fra andre grupper. Stor takk og ære til Mjøndalen Normisjon som holder på tradisjonen! Tekstforfatter: Marit Bøe 12 Reдionblaд VeBu 2010

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 Hei! Dette er Hamar normisjons program for første halvår 2015. Enten du er kjent med denne type program fra før, eller det er nytt for deg, så oppfordrer vi

Detaljer

Kjære støttespillere i Norge!

Kjære støttespillere i Norge! Kjære støttespillere i Norge! Plutselig er det jul igjen, og advents- og julearrangementene har stått (og står) på rekke og rad. Det er nok å gjøre! Advent er ei tid da særlig prester blir invitert inn

Detaljer

MEDLEM I HAMAR NORMISJON?

MEDLEM I HAMAR NORMISJON? Kjære leser! Enten du er kjent eller ukjent med Hamar Normisjon, ønskes du velkommen til å være med og bygge fellesskap som betyr noe for deg. Vi tror at gode fellesskap gir noe tilbake til den enkelte,-

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Kjære venner i Norge! Estland, 18. november 2015

Kjære venner i Norge! Estland, 18. november 2015 Kjære venner i Norge! Estland, 18. november 2015 Guds fred! Det står riktignok i Ordspråkene 17,27 at «Klok er den som sparer på ord», men kanskje bør vi like fullt beklage at det er altfor lenge siden

Detaljer

Kjære alle sammen! Høsten 2012 er her be Herren om at Han utruster og sender meg og deg!

Kjære alle sammen! Høsten 2012 er her be Herren om at Han utruster og sender meg og deg! Kjære alle sammen! Under Normisjons generalforsamling i år ble vår nye visjon- og våre nye verdier vedtatt. Normisjons visjon: Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. Normisjons kjerneverdier:

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Med Jesus på Handelsstevnet

Med Jesus på Handelsstevnet Region Telemark TIDENDE region telemark Foto: Erling Smemo Regionblad for Normisjon nr. 5 oktober/november 2010 årgang 7 Med Jesus på Handelsstevnet Hver høst arrangerer Telemark fylke Handelstevnet i

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Bloggen. Givertjeneste

Bloggen. Givertjeneste Etter som vi er kommet godt i gang med året, og faktisk snart begynner å nærme oss avslutningen på 2014, er det en glede å kunne melde at vi er i live! Alltid fint å kunne takke Gud for hver dag han gir

Detaljer

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 & Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 Bibeltimeopplegg Kjære bibeltimeholder! Her kommer et opplegg for bibeltimer for sommerleirene 2013. Temaet for sommeren er La ditt rike komme. Bibelfortellingen

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

Ny nettside: www.moldebedehus.no

Ny nettside: www.moldebedehus.no Informasjonsblad for Molde Indremisjon April 2013 Andakt og bønneemner Forsamlingslederen har ordet Nytt Styre og hyrderåd Ny nettside: www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet Vinne, utruste og

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Med bibler til Selemet i Moldova

Med bibler til Selemet i Moldova 1 Med bibler til Selemet i Moldova I forbindelse med Songe Frikirkes Moldova arbeid reiste Knut Vangstad og undertegnede ned til Moldova 8. til 16. november 2015. Hovedoppdraget var å kjøpe inn og dele

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG 45 Seminar med Åpne Dører 28. febr. 2. mars Ytremisjonsprosjekt Innholdsrik møteaksjon med Steinar Harila En våken disippel www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Kalenderen: Søndag 13. mai Tirsdag 15. mai Torsdag 17. mai Fredag 18. mai Tirsdag 22. mai Onsdag 23. mai Mandag 28. mai Tirsdag 29. mai Mandag 4.

Kalenderen: Søndag 13. mai Tirsdag 15. mai Torsdag 17. mai Fredag 18. mai Tirsdag 22. mai Onsdag 23. mai Mandag 28. mai Tirsdag 29. mai Mandag 4. Barn eh sid agen e to 11. mai 2012 Kalenderen: Søndag 13. mai Tirsdag 15. mai Torsdag 17. mai Fredag 18. mai Tirsdag 22. mai Onsdag 23. mai Mandag 28. mai Tirsdag 29. mai Mandag 4. juni Konsert med Coro

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 6.januar 2013. Hei alle medlemmer og venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Håper du har fått ladet batteriene i jula, og at du er klar for et nytt

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

220.000 i omsetning på 4 timer

220.000 i omsetning på 4 timer Region Vestfold / Buskerud VEBUstikka region vestfold/buskerud Foto: Stockxpert Regionblad for Normisjon nr. 5 oktober/november 2009 årgang 6 220.000 i omsetning på 4 timer Hilsen fra bestyrer på Strand

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

d Mitt nye eventyr og utfordringer d

d Mitt nye eventyr og utfordringer d DESEMBER 2015 d Mitt nye eventyr og utfordringer d Nå nærmer julen seg med stormskritt, og selv her i Nord-Thailand er nettene kalde nå. Det er ikke bare julen som nærmer seg, men det er heller ikke så

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2011 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

Sande sentrum. En ting jeg føler hadde gjort Sande bedre er om vi hadde fått flere butikker og samle alle butikkene på et sted.

Sande sentrum. En ting jeg føler hadde gjort Sande bedre er om vi hadde fått flere butikker og samle alle butikkene på et sted. Jeg liker veldig godt at vi har så stor plass og en del butikker. Selv om det kunne vært større utvalg av butikker, er de vi har veldig bra. Selv vom jeg vet at vi ikke burde ta av jordene, må jeg jo også

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad 2 Kor 9,6-8 Men det seier eg: Den som sparsamt sår, skal òg hausta sparsamt, og den som sår med velsigning, skal òg hausta med velsigning. 7 Kvar må gje

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 4 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 4 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 4 2014 ÅRGANG 45 17. mai fest kl. 1800 Huskonsert 25. mai Nyheter om høsten 2014 Hva har skjedd siden forrige utgivelse av MI-nytt? www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Utsendelsesfest i Norkirken i Drammen

Utsendelsesfest i Norkirken i Drammen Region Vestfold / Buskerud VEBUstikka region vestfold/buskerud Foto: Stockxpert Regionblad for Normisjon nr. 1 februar/mars 2010 årgang 7 Utsendelsesfest i Norkirken i Drammen «Takk for at dere valgte

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Region Sørvest 1. Innledende kommentarer Dette strategidokumentet bygger på NLMs grunnregler

Detaljer

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe Hvordan holde Bibelstudie, tale og undervisning Innhold Starte en bibelstudie i en liten gruppe... 1 Hvordan holde en tale eller undervisning... 3 Forskjellen på undervisning og tale... 3 Hva er tale...

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Hamar Normisjon. Program vårsemester 2016. Tema: «Tenn på ny»! www.hamar-normisjon.net

Hamar Normisjon. Program vårsemester 2016. Tema: «Tenn på ny»! www.hamar-normisjon.net Hamar Normisjon Program vårsemester 2016 Tema: «Tenn på ny»! www.hamar-normisjon.net 1 Kjære medmenneske! Når jeg skriver denne artikkelen til semesterprogrammet for våren 2016 i Hamar Normisjon,- undres

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

IAESTE jobb i Oman 2006

IAESTE jobb i Oman 2006 IAESTE jobb i Oman 2006 Som mange har innledet rapportene sine med før. Hvis du er i tvil om du skal reise til Oman, så er det ingenting å tenke på. Får du sjansen så reis! Oman er et utrolig vakkert land

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE AUGUST 2011 Hei til alle sammen Så er sommeren forbi og et nytt barnehage år har begynt. Vi vil både få ønske alle de gamle barna og foreldrene velkommen tilbake og også en

Detaljer

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand Livstegn fra Nr 2 2014 Kontaktorgan Årgang 20 Åpne arrangement: her finnes noe for alle! 16. 18. jan 2015 Kvinnehelg 1/2, taler Marit Landrø 3. 5. februar Bibelkurs, taler Anfin Skaaheim 13. 15. februar

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være?

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være? Opplegg til samling Tema: Hvem vil jeg være? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten Da Jesus ble født en julekalenderbok Bruk av boken i menigheten «Da Jesus ble født» er en julekalenderbok som lar barnet bli kjent med juleevangeliet. Julekalenderboka passer for barn fra 3 år og oppover.

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Barneleir på Solhøgda 17-18 april

Barneleir på Solhøgda 17-18 april Nr. 2, mai 2010 Her er en ny utgave av Agder Nytt! I denne utgaven får du en oppdatering på vårens mange aktiviteter. Fra denne utgaven: Barneleir på Solhøgda 17-18 april... 1 Kula & Myggen... 2 Flott

Detaljer

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 Innledning Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 SØNDAGSSKOLENs visjon er: JESUS TIL BARNA SØNDAGSSKOLENs grunnlag SØNDAGSSKOLEN NORGEs virksomhet skal skje i troskap mot Bibelen,

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

Vi ber for Forbønnsopplegg

Vi ber for Forbønnsopplegg Vi ber for Forbønnsopplegg 1 Forord Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor er forbønnsopplegget Jeg

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Norkirken Grimstad 2015-2016

Norkirken Grimstad 2015-2016 Norkirken Grimstad 2015-2016 Fellesskap satsings-område Familie, barn og unge 1. Opprettholde dagens tilbud for b & u. 2. Samlivskurs 3. Andaktskurs for ungdom 4. Nye familier inn i menigheten. Rekruttere

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Side 1 av 1. Vennlig hilsen Tor Peersen 95048107. Hei Tor

Side 1 av 1. Vennlig hilsen Tor Peersen 95048107. Hei Tor file://c:\ephorte\pdfdocprodir\ephorte\350596_fix.html Side 1 av 1 20.03.2013 Fra: Peersen, Tor[Tor.Peersen@vaf.no] Dato: 15.03.2013 11:30:35 Til: tofteand@online.no; Bror Skrede Kopi: bjorglinda@c2i.net

Detaljer

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI DROTTNINGBORG 23.-26. JULI 2015 DE UNGES SOMMERFEST Minior, Junior Tweens & Ungdom MØTER, SEMINARER & FAMILIE- SAMLINGER MISJON, SOMMER, FEST & GLEDE GJØRE DISIPLER - SOM KAN FORANDRE VERDEN Hovedtaler:

Detaljer

For hver måned framover kommer vi til å ha en sang og sanglek som vi prøve å lære barna.

For hver måned framover kommer vi til å ha en sang og sanglek som vi prøve å lære barna. Forrige måned: Så var sommeren siste sommermåned over, litt vemodig men, vi vet at vi har et nytt innholdsrikt barnehageår foran oss, det gleder vi oss til både liten stor. For de barna som gikk her i

Detaljer