Årsberetning. Kristiansand Roklubb

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning. Kristiansand Roklubb"

Transkript

1 Årsberetning Kristiansand Roklubb 2010

2 Innhold Styrets beretning Ro sjefens rapport Tur og mosjons sjefens rapport Hus sjefens rapport Materialforvalterens rapport Regnskap Revisjon

3 Styrets beretning Styrets sammensetning Formann: Viseformann: Sekretær: Kasserer: Ro sjef: Tur og mosjonssjef: Hus sjef: Materialforvalter: Styremedlem: Varamedlem: Helge Tønnessen Klaus Søren Kristensen Wibekke Syvertsen Aase Tønnessen Harald Skavikmo Katharina Bender Arvid Olsen Jan Adalberon Anne Mette Albert Henry Bøhn Styrets Arbeid Styremøter Det er avholt 6 styremøter, 1 ekstraordinært styremøte hvor 36 saker er behandlet. Spesielle oppgaver Noen av de oppgavene styret har arbeidet med er årsplan for hele klubben, gjennomgang av sikkerhetsreglementet, navngiving av nye båter, sponsorarbeid, søking på diverse midler samt økonomiske spørsmål. Utarbeidelse av klubbens Handlingsplan er nok den saken som har krevd mest tid, i alle fall på vårparten. Det er jo en kjens gjerning at det har oppstått ulike syn blant medlemmene på hvordan klubben skal drives fremover. Dette med tanke på mål i forhold til medlemstall, drift av bygget, innkjøp av nytt materiell, nedbetaling av klubbens lån i forbindelse med det nye klubbhuset, støtte til elitesatsing og regattavirksomhet. Styret ønsket å ha en person utenfra som kunne lede dette arbeidet. Christian Kersten ble valgt og utførte arbeidet på en profesjonell måte. Ekstraordinært årsmøte ble avholt 16. juni.

4 Da det ikke var kommet til enighet ble det stemt over to ulike forslag. Det tredde forslaget ble trukket rett før avstemming. Forslaget som gikk av med flest stemmer er nå klubbens gjeldene Handlingsplan og finnes på nettsiden som et arbeidsdokument for hele klubben. Planen bygger på verdier som har stått i fokus for klubben i mange år. Roklubben skal være en klubb for alle som ønsker å drive med roaktivitet, enten det dreier seg om tur og mosjon eller konkurranse roing. Den tar høyde for at klubbhus skal holdes i god stand, det skal prioriteres materiell kjøp samt ta vare på det materiellet vi allerede har, plan for nedbetaling av gjeld og støtte til elite og regattavirksomhet. Diskusjonene har vært størst når det gjelder støtte til regatta og elite. Planen viser klare linjer om hva som støttes og hva som ikke støttes. Det er viktig at klubben stiller opp ovenfor denne typen aktivitet, men at det er klare retningslinjer på hva klubben dekker av slike utgifter siden det er et umettelig marked. Representasjon Helge Tønnessen deltok på Kristiansand Idrettsråd årsmøte i mars. Janis Gailis deltok på trener forum i november. Arvid Bentsen har sittet i forbunds styret også det siste året, men gikk ut av styret etter eget ønske på Tinget i november. Aktivitet Klubben har vært igjennom et meget aktivt år på mange områder. Festkomiteen har arrangert ny årsfest, høstfest og grøtfest. De har også rigget i stand mat under sesongåpningen, 17 Mai tilstelning før borgertoget, klubbmesterskapet og treningssamlingen før NM. Stor takk til Valborg Homme, Carina Marcussen Lund, Hilde Gras og Anita Kaland for dette arbeidet som er med og bidrar på det sosiale planet. Resten av aktiviteten gjenspeiles i rapportene fra de ulike utvalg og komiteer.

5 Vurdering av aktivitet i forhold til målsetting Å sette seg mål for aktiviteten er viktig. Dette har klubben tidligere ikke vært god nok på. Handlingsplanen sier konkret hvilke mål som klubben har i de forskjellige aktivitetene. Klubben har i 2010 oppnådd målsetting i alle de punkter planen sier noe om. Dette gjenspeiles også i rapportene fra de ulike komiteer og utvalg. Økonomi Økonomisk sett ble året 2010 et stramt år for klubben. Klubben kjøpte ny åtter dette året. Da kjøps summen overstiger ,- fikk klubben 50% i tippemidler. I tillegg kom det også inn sponsor midler og gave på totalt ,- og støtte fra Skillingsfondet på ,-. Klubbens totale utgift på dette kjøpet ble ,-. Den totale kjøps summen var ,- Det har påløpt en del utgifter på klubbhuset og oppgradering/ vedlikehold av utstyr som ikke var budsjettert samt innkjøp av nytt treningstøy. Tøyet ligger nå på lager og er noe vi kan regne som ren inntekt når det blir solgt igjen. På inntekt siden har vi kommet i mål på sponsor i forhold til budsjett. Leie inntektene har også vært ,- lavere enn budsjettert, samt at Prix dugnaden ikke kom inn på konto før etter nyttår. Det største tapet i inntekter i forhold til budsjett ligger på kontingenter. Dette skyldes at årsmøtet i fjor vedtok et budsjett som ikke var realistisk i forhold til kontingent inntekter. Her ligger vi ,- under budsjett. Jeg vil derfor be årsmøtet om realisme i budsjettet for 2011 selv om det er ønskelig fra enkelte om å bruke mer penger enn det vi faktisk har. Det blir i år et underskudd på ,- kroner, noe som dekkes inn av oppspart egenkapital som vi hadde med oss fra Dette er selvsagt en trend som ikke kan fortsette. Derfor legger styret i sitt forslag til budsjett for 2011, inn et overskudd på ,- kroner. Saldo i banken per 31/ er 7839,- kroner, av disse skylder vi 8247,- i tildelte Storbymidler. Det blir da en negativ saldo i banken på -408,- kroner.

6 Medlemstall Medlemstallet for 2010 er 124 betalende medlemmer. Klubben har som målsetting i handlingsplanen at medlemstallet skal ligge mellom betalende medlemmer. Medlemsoversikt 0-5 år 6-12 år år år 26år og Totalt eldre Kvinner Menn Medlemsutvikling Totalt Helge Tønnessen Formann Rosjefens rapport 2010

7 Av Harald Skavikmo Innhold Innledning april - Stokkavannet april - Sesongåpning mai - Årungenregattaen juni - Østlandsregatta juni - Nordisk Mesterskap juni - World Cup, Munchen Juli - Sorø, Danmark juli, U-23 -VM juli - Barmen rundt august, Junior - VM Tsjekkia august - Tunevannet september - NM august - EM september - klubbmesterskapet oktober - Baltic Cup, Hamburg oktober - Gøtaelva Oppsummering... 14

8 Innledning Året 2010 startet lovende på mange måter. De fleste viste stor framgang på fysiske tester og satte personlige rekorder på romaskin og styrkeøvelser. Klubbens elitegruppe deltok på flere treningssamlinger blant annet på en privat treningssamling i Portugal 7-13 mars, hvor roerne endelig fikk rodd på vann igjen, siden elva her hjemme var dekket med is. Det ble også arrangert treningssamlinger her i klubben med deltakere fra Bærum og Sandefjord. Truls Albert fikk som medlem av forbundets elitegruppe tilbud om deltagelse på alle oppsatte samlinger. Haakon Albert og Kris Cato Tohn fra Sandefjord begynte forberedelsene til Junior- VM allerede i mars De satset målbevisst på å kvalifisere seg til Junior - VM i dobbeltsculler april - Stokkavannet God sesongåpning av Kristiansandsroerne på Stokkavannet i Stavanger. Selv om klubben bare stilte med fire roere så høstet de godt av medaljebordene. De fire roerne, Truls, Haakon, Eirik og Joakim, stilte til start i åtte løp og fikk medaljer i hele seks løp! Det var mest spennende i toerløpene da dette var en ny båttype for Kristiansand. Roklubben har nesten bare deltatt i toårede båttyper. Så da er det ekstra gøy når noen finner ut at enårede båter også er spennende. Toer er den vanskeligste og mest krevende båten å ro, men tydelig har vi roere i Kristiansand som behersker denne båttypen også. Resultater Truls Albert, Senior; 3. plass i 1x, 2. plass i 4x, og 4. plass i 2x Hakon Albert, Junior A, 1. plass i 1x og 1. plass I 2x Eirik Natskår, Junior A, 2 andreplasser i 2- (toer) og en 4. plass i 2x Joakim Bøhn, Junior A, 2 andreplasser i 2- (toer) og en 4. plass i 2x 26. april - Sesongåpning Selv om det allerede hadde vært rodd lenge på elva så ble rosesongen offisielt åpnet med vimpelheising, grilling og en uhøytidlig regatta på elva utenfor roklubben. Alle koste seg ute, i fint vårvær, fra de yngste til de eldste veteranene.

9 8.-9. mai - Årungenregattaen Selv om det er tidlig på våren høstet roerne fra Kristiansand godt med medaljer på Årungenregattaen gull, 2 sølv og 3 bronse fordelt på 4 roere er meget respektabelt. Alle roerne deltok i klubb-båter samt i kombinasjonsbåter med andre klubber og forbundslag. Truls, Haakon. Eirik og Joakim er alle allsidige og viser at de er sterke i flere enn en båttype. Honnør til både roere og trener Janis med et kjemperesultat juni - Østlandsregatta Under Østlandsregattaen stilte brødrene Albert (Haakon 17 år og Truls 21 år) for første gang i samme båt. De rodde i klassen dobbeltfirer herrer senior 2000m sammen med Hans Gunnar Grepperud (Ormsund RK / Team Tufte) og junioren Kris Cato Tohn (Sandefjord RK). Det ble en seier med en sterk tid (6 min 9 sek.) Hvor blant andre sterke dobbeltfirere fra Christiania og NSR ble slått. På lørdag rodde Truls Albert sammen med Bjørn Jostein Singstad (Horten RK) i dobbeltsculler herrer senior. I feltet som besto av 6 sterke båter (4 forbundsbåter) var også den junior-vm- aktuelle båten med Haakon Albert og Kris Cato Tohn (Sandefjord RK). Det ble en 3. plass på Truls og Bjørn Jostein og en 5. plass på juniorene som fikk en ilddåp i senior klassen. På søndag rodde Truls Albert med Nils Jakob Hoff fra Fana Roklubb. Nils Jakob hadde den siste måneden konsentrert seg om medisinstudier og hadde veldig lite trening på vann. Selv om ikke alt fungerte optimalt, klarte de å vinne et tøft spurtoppgjør mot Hortensbåten med Kjetil Borch og Bjørn Jostein Singstad. I juniorklassen var det en stor kvalifiseringshelg for de norske roerne. Haakon Albert hadde allerede kvalifisert seg til Nordisk Mesterskap i Finland (Tampere) i både dobbeltsculler og dobbeltfirer, og stilte derfor kun i senior klassen begge dagene. I damer junior dobbeltfirer er Kristiansand representert med Hanna Gailis Inntjore som stiller en regionalt lag med Vilde Lavoll og Johanne Lavoll fra Sandefjord Roklubb, og Thea Sudmann fra Bærum Roklubb. Jentene måtte gi tapt for to sterkere lag og det ble en 3. plass og ingen deltakelse i det Nordiske mesterskapet. Dette mannskapet var den desidert yngste i felten og 3 av de 4 jentene hadde sitt hovedmål denne sesongen å kvalifisere seg til Baltic Cup i dobbeltfirer. Hanna ble tatt ut til å representere Norge i 2x sammen med Vilde Lavoll fra Sandefjord.

10 juni - Nordisk Mesterskap I Nordisk Mesterskap i Finnland rodde Haakon inn til seier både i 2x og 4x. I 2x rodde han sammen med Kris Cato Tohn fra Sandefjord. De vant med god margin foran Danmark og Sverige. Dobbelfireren var sammensatt av roere fra Bærum, Christiania, Sandefjord og Kristiansand Hanna kom på en fin fjerdeplass i 2x sammen med Vilde Lavoll fra Sandefjord. Kort tid etter mesterskapet i Finland fikk Haakon beskjeden han har ventet på. Han ble tatt ut til junior - VM i dobbelfirer (4x) juni - World Cup, Munchen Truls Albert som er en del av forbundets elitegruppe ble satt i en dobbeltsculler kombinasjon med hortensroeren Bjørn Jostein Singstad. Og som Truls selv beskriver det i sin oppsummering av sesongen fikk de en akseptabel 14. plass. Resultatene i Munchen ga kvalifikasjon for Bjørn Jostein og Truls til U23 VM i Brest i Hviterussland Juli - Sorø, Danmark Det ble mange medaljer til Kristiansandsroerne i Sorø i Danmark. Hanna fikk 1. plass i 1x, og i 2x sammen med Johanne Lavoll (Sandefjord RK) Hun fikk også en 4. plass i en 4x kombinasjonsbåt. Eirik og Joakim rodde inn til en 4. og en 5. plass i 2-, Haakon fikk to førsteplasser i 1x og 2x samt en 3. plass i 4x juli, U-23 -VM Truls Albert deltok i U23 VM i Brest i Hviterussland. Mesterskapet ble ikke helt som roerne selv forventet, flyten i båten var borte samtidig som Truls hadde vært ute av trening rett før på grunn av sykdom. De hadde selv en målsetning om A-finale. De endte til slutt på en grei 10.plass. 31. juli - Barmen rundt I Risør hvor Risør Ro- og Padleklubb arrangerte det tradisjonsrike 20 km lange løpet Barmen Rundt, stilte Kristiansand roklubb med 13 roere og 3 båter. I klassen Firer m/styrmann, fikk

11 Christian Syvertsen, Eirik Raanes, Arvid Olsen, Jan Adalberon og Jannicke Due en 2. plass. Magne Dølemo, Kjetil Homme, Harald Skavikmo, Truls Albert og Henrik Hansen en 3. plass i samme klasse. I klassen Toer m/styrmann fikk Tor Wigum, Helge Tønnesen og Ansten Due en 1. plass august, Junior - VM Tsjekkia Resultatene til Haakon og Kris Cato fra Sandefjord var meget lovende gjennom hele sesongen og det kulminerte i at guttene ble Nordiske mestere i både 2x og 4x. Selv om dobbeltsculleren presterte relativt bedre enn dobbeltfireren valgte Norges Roforbund å sende en dobbeltfirer til Junior - VM i Tsjekkia. I tillegg til Haakon bestod mannskapet av Kris Cato Thon (Sandefjord RK), Dag-Erik Tvedt (Bærum RK) og Nicolai Astrup Wiik (Christiania RK). Etter 4 ukers intense forberedelsene var det tid for å prøve sine krefter blant verdens beste juniorer i 4x. Allerede i forsøket på torsdag fikk laget merke hvor lite erfaring de har fra mesterskap på dette nivået. Den norske båten lå allerede en båtlengde bak de fleste ved 300m og strevde til å ta igjen det forspranget de andre lagene fikk i starten av løpet. Til slutt ble det 3.plass bak NZL og POL. Fredag var det klart for oppsamlingen. Nå var guttene mer forberedt på det som skulle skje og hang bedre med. Det ble første plass og mye selvtillit som de absolutt skulle trenge i lørdagens semifinalen. Der møtte de norske guttene blant annet sterke NZL som de hadde allerede møtt i forsøket. Det ble en meget nervepirrende semifinale. Ved 1500 m så det ut at Norge ikke hadde sjanse på en finaleplass. Men på de siste 500 m skjedde mye, - Norge økte takten til nærmere 40 tak i minuttet, og den australske båten, som var klare forhåndsfavoritter, "sprakk". Det ga Norge 3. plass og med det en plass i A-finalen i et juniorverdensmesterskap. Etter en slik "utblåsning" var det en stor utfordring å forberede seg til finalen. Der skulle guttene møte ITA, NZL, GER, GBR, POL. I feltet med verdens beste ronasjoner, ble det en meget sterk 5. plass, hvor POL ble slått med noen tiendedeler i innspurten. Janis Gailis var trener for båten som gjorde det så godt. 4x er en meget prestisjefull klasse, og nivået er meget høyt i et slikt mesterskap. Det er også mer en 10 år siden Norge har hatt en juniordobbeltfirer i finalen.

12 august - Tunevannet På tunevannet i Sarpsborg skulle de siste uttakene til Baltic cup gjøres. Joakim og Eirik N. prøvde å kvalifisere seg til BC i både 2x og 4x og begge forsøkene endte dessverre med 2. plass begge dagene. I 4x rodde duoen frå Kristiansand med roere frå Årungen Ro og Kajakk klubb og Christiania. Det ble rodd mange kombinasjonslag på Tunevannet. Hanna gailis rodde 2x Senior mix med Martin Helseth frå Ålesund og fikk en 4. plass på distansen 500 m. Hanna rodde også 2- Damer u21 sammen med Bærums jenta Christina Augum og vant distansen 500 m. I klassen Damer JA 4x rodde Hanna i kombinasjon med jenter frå Christiania og Bærum og vant de vant begge dager både 500 og 2000m. I klassen Damer JA 2x rodde Hanna med Vilde Lavoll fra Sandefjord og vant denne klassen. I klassen JB 2- rodde Hanna med Christina Augum og de vant dette løpet også. Truls Albert rodde i forbundsbåten i 4x sammen med Bjørn Jostein Singstad (Horten RK), Thorstein Norby (Bergen RK) og Hans Gunnar Grepperud (Ormsund RK) de vant løpet med tiden 5: september - NM Kristiansand roklubb silte med 20 utøvere og hadde hengeren full av båter i NM på Årungen. Klubben hentet hjem 2 NM gull, 4 sølv og 3 bronsemedaljer fra Årungen. Sammenlagt i poeng kom Kristiansandsroerne på en god 4 plass etter store lag som Christiania, NSR og Bergen. I alt deltok 22 klubber i årets mesterskap som gikk i strålende vær på og gode forhold. For seniorene ble det en seier til dobbelfireren med Christian Kersten, Truls Albert, Helge Tønnessen og Ansten Due. Juniorene kunne ikke være dårligere og fikk seier i dobbelfirer de også med Joakim Bøhn, Henrik Hansen, Eirik Natskår og Haakon Albert. I dobbelsculler senior fikk Truls og Helge en 2. plass av i alt 9 lag. I dobbelsculler junior, fikk også Joakim og Haakon en sølvmedalje. Senioråtteren fikk bronse i meget sterk konkurranse mellom de største klubbene. I alt var det 11 båter med her. Junioråtteren kom også i mål på en tredjeplass. De lå lenge an til en fjerdeplass, men en kjempespurt ga pallplassering. Eirik og Joakim fikk en 3. plass i 2- etter Bergen og Ålesund. Hanna Gailis Inntjore og Haakon Albert fikk hver sin sølvmedalje i singelsculler.

13 Hanna slo til i 2-. Selv om NM er en ren klubbregatta hvor det ikke er lov til å stille i kombinasjonslag med utøvere fra flere klubber, rodde Hanna Gailis Inntjore sammen med Bærumsjenta Christina Augum i senior klassen. De stilte utenfor konkurranse fordi de senere på høsten skulle de representere Norge i Baltic Cup, og trengte konkurransetrening. Begge er junior B, de overrasket og tok innersvingen på samtlige senior damelag i toer klassen (2-) noe kommentatoren karakteriserte som ren utklassing da båten vant med ca to båtlengder. De yngste juniorklassene høstet også godt av medaljebordet og alt i alt ble det en regatta med topp resultater for Kristiansand august - EM Norges roforbund sendte en dobbeltfirer til EM i Portugal. Mannskapet bestod av Hans Gunnar Grepperud, Thorstein Nordby, Bjørn Jostein Singstad, og vår roer Truls Albert. Etter mye Trening på Årungen med unntak av et lite opphold med klubbroing i NM reiste kvartetten sydover til Portugal. Truls sier selv at resultatet i EM tydet på mangel på fart da de til slutt endte på 10. plass totalt. 22. september - klubbmesterskapet I tradisjonens tro ble det også i fjor arrangert klubbmesterskap på elva. Det ble konkurrert i Coastel dobbeltfirer og singelsculler. I Coastel klassen stilte 25 deltakere fordelt på 5 lag. Det ble trekket lag vilkårlig fra påmeldingslisten. Etter tre forsøksheat sto vi igjen med to finale lag. Det ble en uhyre spennende finale over 500 meter. Vinnerlaget besto av Harald Skavikmo, Henrik Bacher, Joakim Bøhn, Arvid Olsen og Cox Helge Tønnessen. Seieren tok de med knappe 1 sekund! oktober - Baltic Cup, Hamburg Jentetoeren med Christina Augum (Bærum RK) og Hanna Gailis-Inntjore imponerte i Baltic cup. De vant overlegent med over 20 sek foran Russland og Danmark på distansen 2000 m og ble nummer 2 på 500 m. Det er noe utradisjonelt av et norsk damelag å hevde seg i enåret roing, men resultatet kommer av målbevisst satsing over tid. Dette er et svært gledelig innslag i rekken av gode prestasjoner av våre juniorroere i år.

14 Joakim Bøhn måtte i siste liten bli med i den Norske troppen som dro til Tyskland. Han måtte steppe inn for Dag Erik Tvedt (Bærum RK) som ble som syk rett før BC. Joakim rodde 2x sammen med Halvor West fra Bærum og duoen kom på en sterk 4. plass på 2000m og på 500m ble det en 5. plass. 2. oktober - Gøtaelva Kristiansand kunne endelig stille åtterlag i Gøtaelvrodden igjen. Det er et prestisjefylt løp hvor det roes 20 km på Gøtaelva med målgang i Gøteborg sentrum. Mange lag trener kun med dette løpet for øyet. I den gjeveste klassen var det i alt 17 lag med. Kristiansand kom inn som nummer 7. (tid , Vinnertiden var på ) Det var i alt 5 norske lag med og det var kun Ormsund fra Norge som slo sørlendingene. klubben stilte med syv egne roere (Helge Tønnessen, Ansten Due, Jan Adalberon, Henrik Hansen, Christian Syvertsen, Harald Skavikmo og Carina Marcussen (cox)) og lånte Bjørn Jostein Singstad og Sindre Pedersen fra Horten. Oppsummering 2010 har vært et år med mange høydepunkter for roerne fra Kristiansand. Blant annet med deltagelse i U23 VM, EM og finale i både Junior - VM og Baltic Cup. Kristiansand roklubb har igjen vist at den kan bite fra seg. De største østlands- og vestlandsklubbene har dominert på regattabanen lenge, men har fått hard motstand fra Kristiansandsroerne i flere klasser i året som har gått. I NM stilte klubben med en gammel tredobbelfirer som en gang har tilhørt Forbundet, og det ble fortalt vitser om at båten var moden for museum. Flirene stilnet da de la samtlige andre lag bak seg og var først i mål, både i senior- og juniorklassen. I mange år har denne klassen vært dominert av NSR i norgesmesterskapet, noe sørlendingene nå har gjort slutt på. I tilegg til å toppe mannskapet i den ny innkjøpte åtteren i NM, og utfordre de store Østlandsklubbene, ville klubben gi et tilbud til de som ikke ville satse og ofre alt for sporten. Derfor startet Helge Tønnessen og Jan Adalberon et åtterprosjekt som var et sosialt opplegg hvor det r fast trening på vann en dag i uka. Det var den 20 km langdistanseregattaen på Gøtaelva som var målet. Klubben arrangerte to roskoler i løpet av fjoråret. Spesielt i de yngste Junior klassene fikk klubben mange nye utøvere. Vi håper på at flesteparten av disse utøverne fortsetter

15 treningen gjennom vinteren og er med til neste år også, hvor flere regattaer venter. Denne gruppen har Helge Tønnessen hatt ansvaret for, på begynnelsen av sesongen fikk han god hjelp av Remy Øverland til gjennomføringen av treningene. Jan Adalberon, Henrik Hansen og Harald Skavikmo har også bidratt når det har vært nødvendig. Satsningsgruppen som har blitt trent av Janis Gailis har lagt ned mye arbeid og arrangert flere viktige private samlinger. I tilegg til noe støtte fra klubben, har de også benyttet egne økonomiske midler for å gjennomføre den nødvendige treningen som skulle til for å kvalifisere seg til både Junior - VM og Baltic Cup hvor de representerte Norge. Det ble også utdelt flere distansemerker til klubbens medlemmer, i alt var det 13 som fikk distansemerket til roforbundet. Det var en økning på 10 merker sammenliknet med Roerne fra klubben har gjennom sesongen vist at de er allsidige og har bevist at de er sterke i flere enn en båttype. Honnør til både roere og trenere spesielt Janis, med en kjempesesong. Kristiansand Harald Skavikmo

16 Rapport Tur- og mosjonssjef 2010 Trening Det er faste ukentlige treningstider for mosjonistroere både i sommer- og vintersesongen. Dameroing var hver onsdag fra kl og herreroing hver mandag og onsdag fra kl til kl De to coastal båtene ble flittig brukt og i utesesongen ble det ca. 2 langturer i uka. Blant annet rundt Flekkerøya, Odderøya, Langøya, Bragdøya og til Grønningen fyr. Sosial hygge Det ble en fin tur til Randøya. Vi fylte tre båter og i flott vær ble det grilling og sosial hygge på øya. Det har også blitt en guttetur med to coastal båter fra Arendal til Kristiansand. En planlagt tur til hytta til Arvid Bentsen i Søgne måtte dessverre avlyses på grunn av for få deltakere. Konkurranseroing Roklubben har stilt med 13 roere og 3 båter i Risør på Barmen rundt. Det ble en 1. plass i klassen Toer med styrmann for Tor Wigum, Helge Tønnessen og Ansten Due, en 2. plass i klassen Firer med styrmann for Christian Syvertsen, Eirik Raanes, Arvid Olsen, Jan Adalberon og Jannicke Due og en 3. plass fikk Magne Dølemo, Kjetil Homme, Harald Skavikmo, Truls Albert og Henrik Hansen. Det har blitt gjort en forsøk å ro over Skagerak fra Norge til Danmark, men roerne måtte dessverre snu pga dårlig vær og for mye sjø. En planlagt deltagelse på Tysnes rundt på Vestlandet måtte dessverre avlyses pga for få roere som kunne reise dit. Det har blitt mange rokilometere og dersom vi får godkjent alle distansemerker skal 6 roere få gullmerke, 2 skal få sølv og 5 skal få en bronsemerke. Det bemerkes en god innsats av juniorer med en gull- og ett bronsemerke i aldersgruppe 0-14 år. Også roerne med mest erfaring (aldersgruppe år) skal få 2 gullmerker. Tur og mosjonssjef Katharina Bender

17 Hussjefens rapport 2010 Huskomiteens arbeid er å ta seg av drift og vedlikehold av klubbens lokaler. Huskomiteen har i 2010 bestått av Frank Andersen, Svein Albert, Tor Tønnessen, Arnt Erdvik og Arvid Olsen. Det ble i 2010 avholt: -2 komitemøter -2 Fellesdugnader m/vask av klubblokaler og feiing av båthall. Utleie av klubblokalet: - Vi har i 2010 tatt pr. kveld i helger og ca pr. kveld i uken.(man.-torsd.). - Vårsesongen startet bra med utleie til Ravnås på dagtid.(48.000,- til klubbkassa) - Ved årets slutt ligger vi noe under budsjett.(se regnskap) - Kontortiden på mandagene ble også i 2010 delt på huskomiteen. Utenfor kontortid har Svein Albert m/fam. Gjort en formidabel innsats. Vedlikehold: - Juniorgruppen har også i 2010 hatt ansvar for ukentlig renhold under kyndig organisering av Anne Mette Albert som har gjort en flott innsats. - Gulvet i klubbrommet ble slipt av T.M.Kile og sønn og lakket 3 strøk på dugnad. Skader: - Byggmester Kleveland ferdigstilte trimrommet etter vannlekkasjen og bygget skal nå være tett Det ble i 2010 også vedtatt i husstyret at sykkelparkering skal være på utsiden av lokalene. Sykkelstativ vil bli satt ut. Arvid Olsen Hussjef

18 K R I S T I A N S A N D R O K L U B B MATERIALFORVALTERS RAPPORT 2010 Nyanskaffelser 2010 ble året KRK investerte i rosportens flaggskip en åtter. Valget falt på en kvalitetsbåt fra Empacher som vi kan ha mye glede av i mange år fremover. Passende årer ble og kjøpt inn fra Concept2 Norge. For at en liten klubb som KRK skulle ha mulighet til å kjøpe en slik båt var vi avhengig av tippemidler, og siden kjøpesummen var over ,- kunne vi søke om 50 % mot vanlige 33 %. Dette har aldri vært delt ut før. KRK er derfor første roklubb i Norge som får tildelt lignende sum. I tillegg fikk vi av Skilligsfondet et fond som fordeles av Spareskillingsbanken. Januar ble byggestart for klubbens andre costalbåt av typen 4+ som vi bygget en av i Det ble tatt mønster av byggesettet vi kjøpte fra UK (takk til Arvid B.) slik at vi bare trengte kokefast finer for og få de platene vi trengte. Prisen ble halvert pga dette. En stor dugnadsgjeng møttes fast Mandager og Onsdager og noen var der andre dager og. Da isen gikk stod båten ferdig og vi har nå 2 bruksklare costal båter. Dessuten har vi investert i 20 nye sammenleggbare båtbukker til 1x og 2x i aluminium som var sårt tiltrengt. De er sveiset av SAP og montert på dugnad i klubben noe som bidro til å holde prisen nede. I klubbrommet har det blitt kjøpt inn enkelte effekter som en Bosu, en ny medisinball og en fitnessball (stor type) Skader: Vi har i 2010 også hatt noen skader. Jan A (2x / 2-) fikk et hull i siden under regatta i Stavanger. (reparert av Thøger boats) Stein h (2x) fikk et ublidt møte med et isflak under sesongstart og måtte ha en ny styrefinne. - Utbedret i båthallen Albatross (4+ costal) ble påkjørt av en båt under slep og fikk ødelagt en rigger. Denne er byttet av Arvid B. knoll (1x) falt ned fra båtstativ og slo opp gammel skade. Denne er dessverre ikke reparert ennå. toto (1x) fikk et hull i skroget under transport til/fra brygga under NM. Dette ble og utbedret i båthallen. Men aller verst gikk det nok ut over brygga siden den lå ute med den vinteren vi hadde. Samtlige fester var revet av og enkelte av beslagene og stagene i stål var og revet i stykker. Deler av brygga måtte derfor tas på land etter at isen hadde gått for reparasjon. I desember 2010 ble den derfor tatt på land.

19 Vedlikehold: Enkelte årer har blitt reparert og malt opp da de var blitt flisete og en hadde tatt inn vann Det er bygget en tralle til ny costal og hylleknekter i østlig båthall er blitt flyttet på for bedre plassering av båter Det er kjøpt inn tennisballer og strikk for å ha på riggere noe vi håper på vil gi mindre småsår på båtene. Ta de på før båten legges på plass etter vasken - la det bli en rutine på linje med å ta inn årene til sist. Som vanlig har enkelte fotbrett og baugballer blitt byttet/ reparert. Navn: Da vi og i år hadde anskaffet nye båter ble det dåp i år og. Styret bestemte følgende: 8+ : Helge T. 4+ Costal : Fregatt Dåpen ble avholt under høstfesten. Med ønske om en flott rosesong, Jan Adalberon materialforvalter KRK

20 Regnskap 2010 KRISTIANSAND ROKLUBB 2009 Budsjett Inntekter: Medlemskontingent, aktive kr ,00 kr ,00 Støtte 5700 kr 5 500,00 kr 7 300,00 Familie kr ,00 kr ,00 Leie inntekt klubbrom kr ,00 kr ,00 Grasrotandelen 677 kr 6 154,74 Offentlige tilskudd kr ,00 kr ,00 Sponsor/Gaver inkl.klaus kr ,00 kr ,00 Lotteri + dugnad kr ,00 kr ,75 Klubbtøy/brukt utstyr 1155 kr ,00 kr ,00 Nøkkelkort 1100 kr 1 000,00 kr 2 100,00 Aktivitetsmidler kr ,00 Moms.komp. kr ,00 Danmarkstur kr 1 050,00 Skadeoppgjør 2009 VESTA kr ,00 Sum , ,- kr ,49 Kostnader: Regattaer/Stevner kr ,22 kr ,00 kr ,79 Sosiale arrangement kr 5 000,00 kr 2 922,35 Egne treningssamlinger kr 6 851,94 kr ,87 Elitesatsing kr ,00 kr ,00 kr ,00 Premier/merker kr 2 863,50 kr 215,00 Administrasjon/Ladekort kr 4 173,50 kr 5 135,00 info/sms kr 8 236,83 kr ,00 kr ,71 Vedlikehold bygning/vask kr ,00 kr ,00 kr ,81 Drivstoff følgebåt kr 5 930,95 kr 6 000,00 kr 5 637,13 Kom. Utg kr 6 963,50 kr 7 000,00 kr 8 889,50 Nytt Materiell kr ,79 kr ,00 kr ,16 Båtrep.Inkl.henger kr ,00 kr ,83 Horten Åtter kr ,52 Tilhenger kr ,00 Datautstyr kr ,50 Kontor/Nybygg kr ,00 Forsikringer kr ,00 kr ,00 kr ,00 Strøm / fjernvarme kr ,26 kr ,00 kr ,16 Div.driftsutgifter kr ,00 kr ,00 kr ,52 Avdrag på lån inkl.klaus kr ,00 kr ,00 Renter og gebyrer kr ,50 kr ,00 kr ,50 Leie av gymsal kr 772,00 Treners utgifter kr 9 391,00 kr ,00 kr 3 839,00 Klubbtøy kr ,00 kr ,00 Trenerkurs kr ,00 kr 316,00 Sum ,01 kr ,00 kr ,33 Resultat kr ,26 kr ,84 Balanse: Brukskonto kr ,38 kr 7 839,54 Storbyprosjektet kr ,00 Bank, Lån kr ,00 kr ,00 Sum kr ,62 kr ,46

21. JULI. Årsmøte / General-forsamling: Nr 1, vinternummer, år 2013 ukjent årgang internt organ for Ormsund Roklub

21. JULI. Årsmøte / General-forsamling: Nr 1, vinternummer, år 2013 ukjent årgang internt organ for Ormsund Roklub Nr 1, vinternummer, år 2013 ukjent årgang internt organ for Ormsund Roklub 21. JULI Dag Martin Holten, Frank Robert Blindheim, Hans Gunnar Grepperud og Aleksander Berntsen fikk bronsemedalje i NM. De 2

Detaljer

Med Livet som Innsats. Pål Lefdahl rett etter starten i årets Seppalaløp. Nr 2 år 2009 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb

Med Livet som Innsats. Pål Lefdahl rett etter starten i årets Seppalaløp. Nr 2 år 2009 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb Nr 2 år 2009 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb Med Livet som Innsats Pål Lefdahl rett etter starten i årets Seppalaløp Du finner årsrappporter og forslag inne i avisen Torvil Dahlen vant den gjeveste

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL Foto: Simon Vinnes INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Innkalling 1. Styrets oppsummering 2. Styret 2012 2.1. Styrets sammensetning 2.2. Styrearbeid 2.3. Representasjon 3. Sportslig

Detaljer

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012 Årsmelding 2012 Styrets årsberetning 2012 Medlemskomiteens årsberetning 2012 Turneringskomiteens årsberetning 2012 Banekomiteens årsberetning 2012 Seniorgruppens årsberetning 2012 Damegruppens årsberetning

Detaljer

Nr.1 år 2010 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb. Hilde og Fokus

Nr.1 år 2010 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb. Hilde og Fokus Nr.1 år 2010 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb Hilde og Fokus Redaksjonen Vi har vært heldige i år med en super vinter med masse snø og fine temperaturer som har gitt muligheter til mange gode treningsturer.

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Moss Seilforening Oktober 2004 16. årgang Klubbavisen Moss Seilforening Mathias Mollatt, Norgesmester i Optimist SISTE KRYSS Det er høst, mye vind og regn og det er på tide å innse at en seilsesong nærmer

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

webbris nr 1-2015 med årsberetning for 2014 Styrets årsberetning samt regnskap og revisjonsberetning 2014

webbris nr 1-2015 med årsberetning for 2014 Styrets årsberetning samt regnskap og revisjonsberetning 2014 webbris nr 1-2015 med årsberetning for 2014 Styrets årsberetning samt regnskap og revisjonsberetning 2014-1 - Innkallelse til det 129. ordinære årsmøte Tid: Torsdag 5. mars kl. 19:00 Sted: KNS, Sal A Adresse:

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Årsrapport 2012 R A N S E I L F O R E N I N G - A N G L E V I K - 5 3 5 3 S T R A U M E - W W W. R A N S E I L. N O

Årsrapport 2012 R A N S E I L F O R E N I N G - A N G L E V I K - 5 3 5 3 S T R A U M E - W W W. R A N S E I L. N O Årsrapport 2012 R A N S E I L F O R E N I N G - A N G L E V I K - 5 3 5 3 S T R A U M E - W W W. R A N S E I L. N O Årsrapport 2012 RAN Seilforening INNHOLD Innledning 4 Rapport fra Kjølbåtgruppen 6 Rapport

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN http://www.meny.no Åsgårdstrand VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN Hovedforeningen FOTBALL TURN TORSDAG 1.MARS KLOKKEN 18.00 PÅ Klubbhuset DAGSORDEN 1. Konstituering av årsmøtet. - Fastsettelse

Detaljer

Det innkalles herved til årsmøte i Lørenskog Cykleklubb

Det innkalles herved til årsmøte i Lørenskog Cykleklubb ! Det innkalles herved til årsmøte i Lørenskog Cykleklubb Tid: Onsdag 28. januar 2015 klokken 18:30-21:00 Sted: Lørenskog Hus, møterom Vasshjulet Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av dirigent (møteleder) og

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Badet kulturtun 4 februar 2015 Årsmøte Agenda for årsmøtet 4. februar 2015: 1. Valg av møteleder og referent 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 3.

Detaljer

Forord Styret 2013-2014 har bestått av Leder Kommentar Kommentar:

Forord Styret 2013-2014 har bestått av Leder Kommentar Kommentar: Årsberetning 2013 1 Forord Årsrapporten er styrets beretning om driften i Nesodden Seilforening for sesongen 2013 - Sentralt i rapporten står regnskapet og regnskapsrapporten. Hvert utvalg rapporterer

Detaljer

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen Årsmøte i KIF Håndball 8.april 2015 kl. 18.00 Møterom, Gimlehallen 2015 Årsmelding Regnskap med revisjonsberetning Forslag til kontingent Strategiplan 2015-2018- Budsjettforslag - Valgkomitéens forslag

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 16. februar 2011 115. Driftsår sesongen 2010 1 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

Årsmøte. Vear IF. Fotballgruppa

Årsmøte. Vear IF. Fotballgruppa Årsmøte Vear IF Fotballgruppa 31. januar 2008 Dagsorden: Sak 1. Sak 2. Sak 3. Sak 4. Sak 5. Sak 6. Åpning Valg av dirigent Godkjenning av innkalling og dagsorden Årsberetning med lagsrapporter Kontingent

Detaljer

ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1

ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1 ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1 Innholdsfortegnelse: Side 2: Dagsorden årsmøte. Side 3-6: Årsmelding for Stadsbygd Idrettslag. Side 7: Årsmelding fra Stadsbygd Banen Side 8: Årsmelding fra Bygg

Detaljer

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel - Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer medlemmene til å benytte seg av disse ved kjøp av

Detaljer

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2012 94. årg. Knøttetassen 2012 Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Dette er vår spesielle generalforsamlingsutgave

Detaljer

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett 1 Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 25. november 2009 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Valg av møteleder og to personer til å skrive under møteboka.

Detaljer

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse Oslo Turnforening Årbok 2013 Innholdsfortegnelse Side Saksliste... 2 Forretningsorden... 3 Styrets årsberetning 2013... 4 Årsberetning Barne- og Ungdomsgruppen 2013... 9 Årsberetning Konkurranse Turn 2013...

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 16. MAI 2011 Årsmøte avholdt 12. april 2011. Sted Sportellet Fritidsparken. Frammøtte: 44 Jan Tore

Detaljer